Vreugdebode-2018-04

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDE REUGDEBODE JA A RGA NG 2 , NUMMER 4

Wij wensen u allen een prettige en zonnige zomervakantie toe!

eft zijn ‘t Kruispunt he (pag. 10) en ez w be ht ec sr bes taan

Lourdes: laat je verrassen door het onverwachte! (pag. 14)

Mia Tankink:

“ Wat doen wij om kinderen in onze vieringen te laten komen”

Paskerk op O p e n Mo n (pag. 27) umentendag

(pagina 4, foto: Ton Harbers) J U L I - AU G U S T U S 2 0 1 8


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.

tel. 0315 - 65 14 96

Inhoud

Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur.

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: vieren met kinderen Koor Vredesdienst; kom en zing mee voor de vrede Resultaten Vastenactie voor Project Lumen Valley in Togo Torentje, torentje bussekruit: Doetinchemsestraat in Middelharnis Van de bestuurstafel: Retraite Inloopcentrum ‘t Kruispunt heeft zijn bestaansrecht bewezen Pastorale column door Cor Peters Diaconaal Beraad kiest nieuwe taak Terborg: Tarieven RK begraafplaats St. Barbara Terborg Impulz: Lourdes: laat je verrassen door het onverwachte! Breedenbroek - Dinxperlo: Mededelingen: evenementen in Dinxperlo Gildemisviering; Hoog bezoek in de kerk; Vaandelhulde Parochie Maria Laetitia: Weekeindevieringen Doopschema Doordeweekse vieringen Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Wij luiden de noodklok! Schuttersviering op 8 juli in Ulft De eerstvolgende geplande viering in de kerk in Varsselder De Huet - Wijnbergen: Afscheid van Marga en Henk Timmermans Doetinchem: Tweejaarlijkse uitje van de collectanten Pinksteren: alle koren zingen samen! Marijke Holtzer als vrijwilliger Etten: Gezellige vrijwilligersavond in zomerse sferen Gendringen - Megchelen - Netterden: 28 kinderen deden hun Eerste Heilige Communie Gaanderen: Bijzondere omgekeerd bezoekmiddag geslaagd Gezocht: een enthousiaste dirigent Terborg: Hoe wil je gezien en gekend worden? Silvolde - Varsseveld: Pastoraat van Nabijheid Opbrengst Vastenactie met een mooi resultaat

Locatiecorrespondenten 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18/19 18 21 22 23 24

: c.peters@mlparochie.nl

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers

: g.bomers@planet.nl

Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling : joopcae@gmail.com Etten Sjoerd Jansen

: sjoerdjansen90@hotmail.com

Gaanderen Ria Aarntzen

: h.r.aarntzen@gmail.com

Gendringen/Megchelen/Netterden Ton Steentjes : tsteentjes@telfort.nl Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker

: info@bakkereventsupport.nl

25 26 27 23 28 29 30 31 32 33 34

tel. 0315 - 32 32 23 Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

Diaconie Cor Peters

Colofon Hoofdredacteur : Eindredactie : Eindcontrole : Advertenties : Vormgeving : Druk : Oplage : Verspreiding :

diaken Cor Peters Jos Hillebrand en Frans van Vliet Ben Kothuis Gerard Bomers John Spekschoor Senefelder/Misset 14600 exemplaren 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

tel. 0315 - 24 21 25

Belangrijk om te weten tel. 0315 - 24 12 40

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melden van overlijden. Zie ook pagina 34 voor alle gegevens van pastoraal team, onbezoldigde diaken, internet en centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 5 AUGUSTUS 2018 a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie boven). Het eerstvolgende nummer verschijnt op 26 JUNI 2018 en is voor de periode van 31 AUGUSTUS tot en met 18 OKTOBER 2018. Foto’s moeten minimaal 2 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Koor Vredesdienst

Kerk in de samenleving Vieren met kinderen

Overal waar wij als gelovige volwassenen samenkomen, is er ergens wel te horen: ‘Wat doen wij om kinderen in onze vieringen te laten komen’? Het antwoord is heel simpel. Op verschillende locaties in onze parochie zijn er enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om samen met kinderen te vieren.

Bijvoorbeeld de prachtige viering met kinderen rond Moederdag. Kindernevendiensten, waarin de kinderen worden meegenomen naar een aparte ruimte om daar samen met hen te praten en

te spelen rond de lezingen van de zondag. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is de ’kliederkerk’, een vorm waarin de jongste kinderen samen komen om in muziek, dans, spel, stilte en creativiteit op zoek te gaan naar de Blijde Boodschap.

In onze parochie zijn er ook gezinsvieringen, waarin jong en oud samen vieren en de kinderen een bijzondere plaats innemen in de viering. En ondanks alle pogingen en grote inzet zijn er in onze vieringen vaak weinig tot geen kinderen. De vragen die steeds terugkeren, zijn: wat kunnen wij nog meer of anders doen? Hoe kijken wij als Parochie Maria Laetitia aan tegen de jongere generaties? Heeft het werken met kinderen, tieners en jongeren prioriteit en maken wij er samen middelen en tijd voor vrij? In ons team hebben wij voor het komende jaar van ons beleid rond ‘samen met kinderen vieren’ een speerpunt gemaakt. In het komende jaar willen wij met een groepje mensen afwisselend in Gaanderen

en Doetinchem kindvriendelijke vieringen organiseren. Iedere viering heeft een eigen karakter. Om een goed programma te organiseren hebben wij vrijwilligers nodig die naast alle activiteiten die al gebeuren, body willen geven aan dit nieuwe initiatief.

Door allerlei ontwikkelingen werken de oecumenische

18.30 tot 20.00 uur in de Gendringse kerk. Het kerkkoor van

werkgroepen in de gemeente Oude IJsselstreek meer samen.

Gendringen wordt geleid door Cindy Gregoor. Vervoer van

Deze samenwerking leidt dit jaar tot één gezamenlijke

en naar Gendringen wordt voor de liefhebbers gezamenlijk

Vredesdienst op zondag 16 september, en wel in de katholieke

georganiseerd.

Martinuskerk in Gendringen (aanvang 10.00 uur). Het plan is om het kerkkoor voor deze gelegenheid te versterken

Mensen die belangstelling hebben om mee te zingen, kunnen

met zangers uit de verschillende kerken van de Oude IJsselstreek.

zich opgeven bij Mia Tankink (m.tankink@mlparochie.nl).

De bedoeling is om twee keer te repeteren.

Vrijwilligers Het vinden van nieuwe vrijwilligers voor activiteiten is niet gemakkelijk en daarom heb ik eens gezocht op een andere wijze. Zo vond ik twee nog heel jonge mensen: Emma en Helena uit Gaanderen. Zij zijn nog heel jong, maar worden gesteund door hun ouders. Samen met hen en nog twee andere jonge mensen wil ik het programma voor het komende jaar verder vorm geven.

De eerste repetitie is gepland op donderdag 23 augustus van

De eerste samenkomst hebben we achter de rug en de dames hebben zichzelf al ‘huiswerk’ gegeven. Ze gaan het internet afstruinen om ideeën te zoeken voor het te ontwikkelen programma. Wij maken voor ons programma gebruik van allerlei suggesties die gegeven worden. In beeld, in kleur, verhalen, muziek, creatieve verwerkingen, biblio-drama, maar ook vormen van samen vieren, eucharistievieringen met kinderen, woorden communievieringen. Wij richten ons op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dus de basisschoolleeftijd.

Kom, zing mee voor de vrede! Gezamenlijke oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

1 juli parochiefeest in Ulft Al enige jaren kende de voormalige parochie Maria en Laurentius

Deze feestelijke viering zal dit jaar plaatsvinden op 1 juli om

een jaarlijks parochiefeest in Doetinchem aan het einde van het

10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Koorleden vanuit de

werkjaar. In 2017 was de start van de Parochie Maria Laetitia en

verschillende geloofsgemeenschappen zullen samen met het

toen viel dit moment samen met het afscheid van pastoor Peter

kerkkoor van Ulft de zang verzorgen. Leden van het pastorale

Ambting.

team gaan voor.

Pastoor Hans Pauw - en met hem het gehele pastorale team -

Aansluitend is er volop gelegenheid om elkaar informeel te

hecht veel waarde aan het eens per jaar alle locaties bijeen

ontmoeten.

te hebben om samen eucharistie te vieren met daarna een

We hopen dat velen deze dag in Ulft met ons zullen meevieren.

gezamenlijk samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Bestuur en pastorale team Parochie Maria Laetitia

Wij roepen de ouders met kinderen op om de data van de vieringen ergens goed zichtbaar op te hangen in huis. Wij hopen dat er veel gezinnen zullen komen in onze vieringen. In ieder geval!

Emma, Helena en Pastor Mia Tankink Foto: Susan van Aalst

4

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

5


Parochie Maria Laetitia

Toediening van het H. Vormsel Dit jaar zullen er in het najaar twee vieringen zijn in onze parochie waarin het H. Vormsel zal worden toegediend. De vormselvieringen zullen in november plaatsvinden. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend.

Dank, dank!

Resultaten Vastenactie 2018 Ook dit jaar richtte de Vastenactie van de Parochie Maria Laetitia zich op het project Lumen Valley in het West-Afrikaanse land Togo, waar de broeders van Sint Jan actief zijn om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Het project werd mede opgezet door mijn collega diaken Jouke Schat en zijn vrouw Cécile. In de vieringen van 4 maart hebben Jouke in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Doetinchem en Cécile in de H.H. Antonius – Petrus & Paulus in Ulft het project nader toegelicht. Daarnaast zijn zij op 23 februari aanwezig geweest bij een actie op de Basisscholen De Plakkenberg in Silvolde en De Borckeshof in Breedenbroek. De inzet van velen voor deze actie is groot geweest. Hulde aan alle mensen die hebben meegeholpen om dit tot een succes te maken. Maar ook dank aan alle gulle gevers. Het is mooi om te zien waarin we als Parochie Maria Laetitia elkaar kunnen vinden en groot zijn. Hierbij de resultaten van de ophaalacties, collectes, afgegeven machtigingen en persoonlijk afgegeven giften per locatie: H. Mattheus Azewijn H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek De Goede Herder Dinxperlo OLV Tenhemelopneming / H. Geest Doetinchem H. Martinus Wijnbergen / De Huet H. Martinus Etten H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen H. Martinus Gendringen H. Martinus Megchelen H. Mauritius Silvolde H. Gregorius Terborg H.H. Antonius - Petrus & Paulus Ulft Persoonlijke ontvangen gift

€ € € € € € € € € € € € €

655,34 1102,72 1.720,04 1.748,19 277,99 791,91 372,66 1.442,43 915,61 3.310,00 52,00 1.188,97 50,00

De totale opbrengst is daarmee gekomen op € 13.627,86. Een fantastisch bedrag! Namens de Jongeren in Togo die aan een toekomst mogen werken, de Broeders van St. Jan, Jouke en Cécile Schat hartelijk dank voor dit mooie resultaat.

De kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007 komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel. Het gaat dus om de kinderen die in november 2018 in groep 8 zitten. Voorbereiding De kinderen worden in drie groepen voorbereid op het H. Vormsel: 1. De vormelingen van de vier Doetinchemse locaties (OLV Tenhemelopneming/H. Geest en H. Martinus Wijnbergen/De Huet) worden in Wijnbergen (locatie H. Martinus) voorbereid. De coördinator is Ada Loeven (secretariaat H. Martinus Wijnbergen/ De Huet, tel. 0314-32 37 37, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, e-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl). 2. De voorbereiding van de vormelingen van Gaanderen (H. Augustinus/H. Martinus), Terborg (H. Georgius) en van Etten (H. Martinus) gebeurt ook gezamenlijk. Het e-mailadres van de werkgroep is: vormenget@gmail.com. 3. De kinderen van de geloofsgemeenschappen van Ulft, VarsselderVeldhunten, Azewijn Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen worden samen voorbereid in Ulft. De cöordinator van deze groep is: Harold Blauwgeers, e-mail ehcenvormseluvva@gmail.com. Aanmelding Sommige kinderen zijn reeds benaderd om zich aan te melden voor het H. Vormsel via de scholen of een brief van de parochie. Is uw kind nog niet benaderd en wilt u graag dat uw kind het H. Vormsel ontvangt, dan kunt u zich aanmelden via de coördinatoren van de werkgroepen (zie boven) of door een aanmeldingsformulier via de website (www.maria-laetitia.nl) te downloaden en per omgaande te retourneren naar het Centraal Secretariaat van de Parochie Maria Laetitia. Ouder/informatieavonden Donderdag 30 augustus 19.30-21.00 uur, locatie HH Antonius - Petrus & Paulus, Ulft voor de geloofsgemeenschappen Ulft, VarsselderVeldhunten, Azewijn, Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen. Informatieavond Ouder/kind Woensdag 5 september, 19.00-20.30 uur, locatie H. Martinus, Wijnbergen voor de geloofsgemeenschappen van Doetinchem, Wijnbergen en De Huet. Maandag 17 september, 19.30-21.00 uur, Mariakapel, locatie H. Martinus, Etten voor de geloofsgemeenschappen van Gaanderen, Etten en Terborg.

Namens de gezamenlijke MOV groepen van de Parochie Maria Laetitia, Diaken Jan van Heugten

Vormselwerkgroepen Parochie Maria Laetitia Pastor Berrie Daalhuizen en pastor Mia Tankink

Twee kinderen van basisscholen die kennismaakten met het Togo project schrijven over hun ervaringen.

Torentje, torentje bussekruit DOETINCHEMSESTRAAT Middelharnis heeft een Doetinchemsestraat, ik ontdekte het bij toeval. Niet een steegje, nee, een lange, grote straat. Ik kon me de zin ervan niet voorstellen en dacht dat Middelharnis dat ook niet kon, en dat niemand daar iets over de herkomst van de naam zou weten. Zonder enige verwachting de proef op de som nemend, naar het gemeentehuis gebeld. De receptioniste kende de straat, vond mijn vraag verrassend, maar… inderdaad, ze had geen flauw idee. Ze verbond me door met iemand van de archiefdienst, en terwijl bij mij het schaamrood omhoog kroop, legde deze simpel uit dat Middelharnis na de watersnoodramp, in 1953, geadopteerd was door Doetinchem en veel steun en sympathie had ondervonden. Vandaar die straat. Hijzelf was van ‘na de ramp’, maar wist er alles van, ook van de band met Doetinchem. Ai! Ik ben van ‘voor de ramp’ en hoewel pas sinds twintig jaar daarna Doetinchemmer: had ik me er - onwetend, onnadenkend en onverschillig - niet veel te gemakkelijk vanaf gemaakt? Ik denk dat velen hun ‘Doetinchemsestraat’ hebben, een onderwerp van belang waar ze weinig of niets van weten, dat hun bovendien onverschillig laat, maar waar ze wel een, soms negatief, oordeel over hebben. Wat in deze tijd opvalt, is de algemeen toenemende desinteresse in alles wat met het christelijk geloof en – meer nog – de kerk te maken heeft. En men weet er ook weinig of niets meer van. Vroeger was de kennis van ons geloof nog algemeen, al ging ze misschien niet diep. Anderzijds is het waar dat geloven in onze tijd moeilijk is, veel moeilijker dan vroeger. Toegenomen wetenschappelijke inzichten verdragen zich voor velen maar lastig met geloofszekerheden. En aan de kerk kleeft het algemene misbruikschandaal. Je mag je er eigenlijk niet over verbazen, laat staan beklagen, dat het vertrouwen is aangetast. In een recente peiling bleek dat maar 30 procent van de mensen vertrouwen in de kerk heeft. De pers scoorde even slecht, alle andere sectoren beter of veel beter. Vorig jaar en enkele jaren eerder was het publieke vertrouwen in de kerk ook maar zo zo. Maar een jaar of zes geleden lag het nog boven de 70 procent. Je zou zeggen: maar je kunt je ondanks het eigen verminderd of ontbrekend geloof en vertrouwen toch blijven openstellen. Maar nee, algemene desinteresse treft het christelijk geloof alsook het islamitische. De ramadan bijvoorbeeld ontmoet weinig welwillendheid, terwijl degenen die vasten toch zullen beogen er een beter mens door te worden! Onlangs stierf de bekende schrijfster Renate Dorrestein. Het was door recente interviews bekend dat ze los van de RK Kerk gelovig was. In haar huis vond men vele Mariabeelden. In een radio-uitzending vroegen enkele voormalige BN’ers zich af hoe het mogelijk was dat zij als onafhankelijk denkende, kritische feministe zo overtuigd gelovig kon zijn. Goeie vraag! Maar die had gevolgd moeten worden door deze goeie vraag: hoe is het mogelijk dat wij daarop zelfs geen begin van een antwoord weten te vinden?

Gerard Bomers

6

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

7


Parochie Maria Laetitia Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls

In verband met ruimtegebrek op de reguliere pagina’s van Etten en Silvolde zijn op deze pagina alsnog een aantal rubrieken geplaatst!

Van de bestuurstafel

Silvolde - Varsseveld

Retraite

Wij zijn er voor u. Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen. Monuta T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar) 188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

15-11-17 16:31

Binnen ons bestuur komen we regelmatig vraagstukken tegen die om een termijnbespiegeling vragen. Hier moet ik ook wel eens aan denken als je het “Onze Vader” bidt en dan met name het “Uw rijk kome”. Het lijkt of we ergens naar toe werken. En zolang we ergens naar toe werken, moeten we ons handelen afwegen op deze termijndoelstellingen. Wat iedereen wel hetzelfde zal ervaren is dat het tempo van de ontwikkelingen steeds hoger ligt. Dit geldt overigens niet alleen voor onze kerk, je ziet het in de gehele maatschappij. Soms lijkt me het wel fijn als je even afstand kunt nemen van deze manier van werken. Eens even bezinnen. Even weg van de sociale media, die vaak helemaal niet sociaal zijn. Rond de zomer, met de vakantie in het vooruitzicht komt dit gevoel vaak weer boven drijven. Op de middelbare school gingen we nog wel eens “op retraite”. Ik denk niet dat dit nog bestaat in deze vorm. Wat ik wel hoor zijn de bezoeken aan een kloosterorde of een soort Yoga- of mindfulnessvakantie. Een nog jonge collega ging hiervoor naar Marokko voor een week. Wat ik u en mijzelf toewens is we dat ergens in de komende vakantietijd een momentje vinden om bij de dingen stil te staan. Vaak kun je hier wel weer goede gedachten en energie uit putten. Dan kunnen we er na de zomer weer als vanouds flink tegen aan…. Ruud Engelaar

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Etten

Verjaardagen Tot en met 3 juni vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - Mevrouw W.S.M. Bouwman-Stein: 13 april, 88 jaar; - Mevrouw T.J.M. Holtus-Huijink: 18 april, 83 jaar; - Mevrouw J.M. Berendsen-Jansen: 29 april, 86 jaar; - De heer H.A.J. Bosman: 30 april, 83 jaar; - De heer J.H.M. Keurentjes: 17 mei, 83 jaar; - Mevrouw M.J.A. Huijink-ten Have: 24 mei, 94 jaar; - De heer J.F. van Dulmen: 25 mei, 85 jaar; - De heer J.B.M. Kruese-Kock: 30 mei, 94 jaar; - De heer Th.J. Pastoor: 31 mei, 84 jaar; Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte gefeliciteerd.

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Kracht van God Vroeger leefden de Nederlanders gezonder dan nu. Uit onderzoeken blijkt dat veel mensen lijden aan overgewicht en dus veel te zwaar zijn. Misschien bewegen we ook niet genoeg en geven we soms toe aan een zekere luiheid. Maar toch zijn er ook veel mensen die er alles aan doen om in vorm te blijven; je bent niet zo gelukkig met bijvoorbeeld een onderkin, zwembandjes rondom je buik. Om maar helemaal niet te praten over rimpels. Een plastisch chirurg wordt soms ingeschakeld om de zaak te liften. Het is natuurlijk best belangrijk om er goed uit te zien, daarom zijn bewegen en sporten best goed. Maar bij het grote deel van de mensheid is het uiterlijk niet het belangrijkste in het leven. Want hoe belangrijk is je uiterlijk nu helemaal als je ernstig ziek wordt of als je voorgoed afscheid moet nemen van een dierbare. Hoe is het, als je hoopvol het ziekenhuis in gaat, maar er uit gaat met de mededeling: “Helaas, we kunnen niets meer voor u doen, ik geef u nog twee maanden”. Of als je te maken krijgt met een beperking of een slopende ziekte. Zulke berichten zetten je leven op z’n kop en je wordt met beide benen weer op de grond gezet. Je zoekt houvast en je vraagt je af: waarom? Waarom juist jouw lieve man, of jouw kind? Waarom die lieve vriendin die altijd klaar staat voor een medemens? Dit alles houdt verband met ons eindige bestaan op deze wereld. Het is heel bijzonder om te merken dat veel mensen in zo’n moeilijke periode houvast zoeken en die vaak vinden bij God. Ze stralen iets uit naar de mensen om hen heen. Hun godsvertrouwen raakt je. Natuurlijk blijven er veel vragen, onzekerheden en soms bange en angstige tijden. Gezondheid is een grote schat. Toch kan het zo afgelopen zijn, al zorg je nog zo goed voor jezelf. Ons leven krijgen we van God en Hij neemt het terug, ons leven ligt immers in Gods hand. God ondersteunt je en tilt je weer op, hoe ziek en verdrietig je jezelf ook mag voelen. Vertrouw op Hem en put kracht en moed uit de hoop die Hij jou geeft. Anny Raben

9


Parochie Maria Laetitia

(Inloopcentrum) ’t Kruispunt heeft zijn bestaansrecht bewezen Foto’s: Ton Harbers Zaterdag 26 mei was het dan zover. Het eerste lustrum van ´t Kruispunt was een feit. En dat is iets om extra bij stil te staan. De wijze waarop we dat gedaan hebben, kwam tot stand met medewerking van een voorbereidingsgroep van vier personen. Een van hen was Angela Rajic. Zij is bezig met de afronding van haar opleiding tot diaconaal assistente. Haar bemoeienissen met Inloopcentrum ´t Kruispunt, waaronder de voorbereiding van dit lustrumfeest, waren onderdeel van haar stageopdracht. Geheel in de lijn van de bedoeling van ´t Kruispunt, werd het een evenement van ontmoetingen, waaraan zo’n 45 personen deelnamen, vrijwilligers en vaste bezoekers, alsook mensen van andere groeperingen die ´t Kruispunt een warm hart toedragen. We begonnen met een gebedsdienst, gevolgd door koffie met gebak en wat anders, overlopend in een lunch: het kon allemaal niet meer stuk. De gebedsdienst, waarin diaken Cor Peters voorging, was een indrukwekkend gebeuren, waarin we God dankten voor het vele goede dat we de afgelopen vijf jaar mochten ervaren. De lezingen, gebeden en liederen waren volledig op elkaar afgestemd en pasten - hoe kan het ook anders - perfect bij het thema diaconie en zorg voor elkaar, alsook in het tijdeigene in het jaar, zo kort na het Hoogfeest van Pinksteren en nog net in de Mariamaand mei. Cor Peters haalde bij de inleiding nog even aan hoe het allemaal begonnen was, met het aangaan van de discussie in 2012 en de start in april 2013. Na de gebedsdienst was er, zoals elke zondag na de eucharistieviering, een gezellig samenzijn. Deze keer was er iets extra’s, want het was natuurlijk feest. Eigenlijk hadden daar nog veel meer mensen bij moeten zijn. Het leek één grote familie. Daar wil je gewoon deel van uitmaken. De lunch die daarop volgde, deed daar nog een schepje bovenop. En wat was het fijn dat deze keer de vrijwilligers niet voor de catering hoefden te zorgen, maar dat dit werd overgenomen door mensen van de cateringgroep van Schutterij De Eendracht. Het werd een feest van echte ontmoeting.

10

Wim Evers ging in zijn toespraak nog wat nader in op dat ontmoeten en het belang daarvan. Met betrekking tot het ontstaan van ´t Kruispunt had hij het, net als Cor Peters aan het begin van de gebedsdienst, over een discussie uit 2012. Alleen had deze discussie een andere insteek. Wim had een ervaring opgedaan tijdens een vakantie in Oostenrijk, waar kerkgangers na de dienst werden uitgenodigd voor een kop koffie in de tuin naast de kerk. Het was fijn om met velen die daaraan gehoor gaven in gesprek te raken. Dit maakte zoveel indruk dat hij zijn opgedane ervaring deelde met de leden van de werkgroep liturgie van de Petrus en Paulusgeloofsgemeenschap, met als gevolg dat er een discussie op gang kwam om dat bij ons na de zondagse viering ook te gaan doen. En op 1 januari 2013 kon dan ook de eerste kop koffie worden geschonken. En tot op de dag van vandaag mag dat een groot succes worden genoemd. Deze discussie liep parallel met de discussie waar Cor Peters op doelde, om vanuit de parochie activiteiten te ontplooien om mensen die extra aandacht nodig hebben, de kans te geven elkaar te ontmoeten tijdens een inloopmorgen. Deze twee parallellen werden samengevoegd tot één discussie. En het idee van een inloopcentrum kon werkelijkheid worden. Er werd een vrijwilligersgroep samengesteld waarvan de meeste leden nu nog dienstdoen. Mensen die allemaal iets hadden van zorg hebben voor elkaar. Zeg maar „Wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan...” Het zijn kanjers die zich bij toerbeurt week in, week uit, hetzij op de zondag, hetzij op de donderdag, inzetten om het bezoekers naar de zin te maken en te voorzien van een kop koffie of thee. Pet af voor hun tomeloze inzet. En wat fijn dat er zo nu en dan nog meer mensen gevonden worden die ons daarbij willen helpen. De afgelopen vijf jaar is er heel wat gebeurd binnen ´t Kruispunt. Het loopt niet storm, maar elke week is er een aantal mensen om koffie te drinken. Belangrijker is echter dat ze vooral komen om met elkaar in gesprek te gaan, om andere mensen te ontmoeten. Er is een kentering gekomen in het denken over gastvrouw- en gastheerschap. Het is niet meer de bezoeker die te gast is bij de vrijwilliger van dat moment. Nee, het zijn de bezoeker en de vrijwilliger die bij elkaar te gast zijn. Er wordt over van alles en nog wat gepraat. Dat kan oppervlakkig zijn, maar zeker ook diepgaand. Mensen tonen belangstelling voor elkaar. Je wordt er rijker van. En zeg dan maar eens dat dat geen ontmoeten is. Alleen dat al rechtvaardigt het bestaan van ´t Kruispunt. Als we zo kunnen doorgaan, maken we zeker ook het tweede lustrum wel vol. Wat kan vrijwilligerswerk mooi zijn. Alleen slaat ook hier de vergrijzing wel wat toe. Dus ook hier is behoefte aan verjonging. Maar we zoeken en vertrouwen dat we dat ook zullen vinden. Het middagprogramma werd afgesloten door twee workshops. De ene werd gegeven door Wim Schepper uit Gendringen, een van de vaste bezoekers op de donderdagmorgen. Hij houdt zich bezig met het vervaardigen van glas in lood. Hij toonde ons hoe hij te werk gaat en liet een paar producten zien die hij had gemaakt. De andere was een workshop over kunst door Willa Holterman uit Dinxperlo. Zij maakt schilderijen die veelal ook handelen over ontmoetingen en nabijheid. Daarbij gaat zij er van uit dat iedereen zelf maar moet uitmaken wat hij of zij in de gemaakte kunst ziet of ontdekt. Het waren twee inspirerende onderdelen van het totale dagprogramma, waarbij je er versteld van staat wat mensen kunnen doen met hun talenten.

Pastorale column door Cor Peters

De kerk van de toekomst De algemene context van kerk, geloven en geloofsgemeenschappen is zeer divers en behoorlijk in verandering. Vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, geloven doen velen zelf wel en zoeken dat niet, misschien op een enkel scharniermoment in het leven na, in een gemeenschap van gelovigen. Veel mensen weten zich niet meer aangesproken. Terwijl toch een spirituele en gelovige grondhouding van wezenlijk belang is voor parochie en geloofsgemeenschap zijn. Er zijn veel vragen, veel bespiegelingen en zorgen, als we spreken over de kerk van de toekomst.

Aan alles komt natuurlijk een einde en het slot was weggelegd voor twee mensen. Angela vertelde wat de bemoeienissen met ´t Kruispunt en de ontmoetingen daarin met onder andere Cor, Fons en Wim, haar hadden gebracht. Ook zij had een gevoel - in die korte tijd - veel geleerd te hebben en gegroeid te zijn. Zij dankte iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Cor Peters tot slot, dankte Angela voor haar inzet. Haar komst heeft ertoe geleid dat er contacten konden ontstaan met onder andere gemeente en Sociaal Werk. Hij dankte ook de overige leden van de werkgroep, Fons en Wim, voor de open manier waarop er was samengewerkt, zodat ook dit lustrumfeest een Kruispunt kon zijn waar vele ontmoetingen plaats konden vinden. ´t Kruispunt leeft en heeft elke donderdagmorgen de deur open van half tien tot twaalf uur. En: het is er voor iedereen!

Maar, waar is ons vertrouwen? Het vertrouwen waar psalm 127 over spreekt: Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best. Het gaat om (Gods)vertrouwen dat zich daadwerkelijk uit in de manier waarop een parochie als gelovige gemeenschap functioneert. Voor kerkopbouw en kerkvernieuwing zijn onder andere drie zaken van belang: een inspirerende visie, een begaanbare weg en vertrouwen (Jan Hendriks). Maar als we vertrouwen uitspreken, wat betekent dat dan? Een leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf (Arjan Plaisir). Dat is gelovige taal waarin vertrouwen doorklinkt. ‘Geloven’ kent ‘Vertrouwen’ als een wezenlijk bestanddeel. In de kerk van de toekomst gaat het om geleefd vertrouwen. Degene die uit vertrouwen durft te leven, kan ook vertrouwen schenken en zo ontstaat een cultuur van vertrouwen. Dat is voor het functioneren van een christelijke gemeenschap fundamenteel. De kerk van de toekomst is kerk die met meer vertrouwen en vrijmoedig van het geloof getuigt door het geloof in God ter sprake te brengen. Voor christelijke geloofsgemeenschappen is de belangrijkste opdracht om leerling van Jezus Christus te zijn. Het is meer en meer een diaconale kerk door het leven van gelovigen met elkaar in gaven (geestelijk en materieel) te delen. In die kerk zullen geloofsgemeenschappen zijn waarin bewuster de christelijke waarden geleefd worden. Bij deze weg is de godsvraag cruciaal (Hendriks). De worsteling van Mozes met God over zijn leiderschap ten tijde van de uittocht is voor hem, Hendriks, herkenbaar en ook een beeld van kerk-zijn in onze tijd: Als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goed gezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? (Exodus 33) Geleefd geloof en ervaringen met een betrouwbaar gebleken God zijn dus cruciaal. Vertrouwen dat het Gods Geest is die waait en ons inspireert en in beweging zet om te bouwen aan de kerk van de Heer. Ik bid dat God ons die geestkracht blijft schenken in ons persoonlijk leven. Dat we met vertrouwen werken aan de kerk met lokale geloofsgemeenschappen van de toekomst. Cor Peters, diaken

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

11


Terborg

Parochiële Caritas Instelling

Wat is PCI?

Diaconaal Beraad kiest nieuwe taak

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan concrete noden van personen en groepen van personen. Dit betekent de levensweg van Jezus gaan. Voor ons is dat concreet: ‘dienstbaar zijn zoals Jezus dat was met betrekking tot mensen in nood en hoe Hij nieuw leven aanreikte’. De zeven werken van barmhartigheid, verwoord in het Mattheus Evangelie 25, 31-40, zijn een belangrijke inspiratiebron. PCI biedt laagdrempelige en mensgerichte materiële en immateriële hulpverlening aan individuele mensen in nood. Bestuurlijke organisatie De PCI heeft een bestuur waarvan de leden door de aartsbisschop van Utrecht zijn benoemd. Het bestuur van de PCI De samenstelling van het PCI-bestuur is: - Wilma Elfrink, voorzitter, - Frans Ros, secretaris, - Kees van Valkengoed, penningmeester, - Maria Steentjes, lid, - Miguel Mendes de Leon, lid. Contactadres: pci@mlparochie.nl Caritaswerkgroepen De directe activiteiten van de PCI worden behartigd en (mede) uitgevoerd door lokale caritaswerkgroepen. Vrijwilligers die oog, oor en aanspreekpunt zijn in de lokale gemeenschap.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep.

We gaan meer aansluiten bij het nieuwe (concept)beleidsplan waar het pastorale team aan werkt. In grote lijnen zal het pastorale beleid worden voortgezet op de drie velden: kernprogramma, lokale pastorale nabijheid en innovatief pastoraat. De nabijheid is datgene wat ons, gelovigen, werkelijk tot gemeenschap maakt: het in Gods Naam omzien naar elkaar, het ondersteunen bij armoede, ziekte, bij rouw en verdriet of juist bij blije levensmomenten, zoals geboorte, huwelijk of jubileum. Lokale geloofsgemeenschappen zijn vooral diaconale gemeenschappen waar wordt omgezien naar elkaar. Bij het kernprogramma wordt aandacht gegeven aan de diaconale opdracht die we ook als parochie hebben. Het gaat dan om bewustwording en actie. Het diaconaal beraad neemt de suggestie van het pastorale team over door zich te richten op de organisatie en activiteiten rond het Martinusweekend jaarlijks in november. Een diaconaal thema krijgt parochie-breed aandacht, ook in de liturgie. Dit is tevens een aanknopingspunt rond diaconale bewustwording van ons allen. Verder kennen we in de parochie de volgende diaconale werkgroepen: Vastenactie: MOV-groep Kerstpakkettenactie: nieuwe groep in oprichting PCI-Caritas-werkgroepen: eigen bestuur en verantwoordelijkheid MOV-groep: overige collectes aankondiging en publiciteit Diaconaal Platvorm Doetinchem: vertegenwoordiging en meedoen met activiteiten Raad van Kerken Oude IJsselstreek: een diaconaal programma, contacten met de lokale overheid Diaken Cor Peters

Tarieven RK begraafplaats St. Barbara, Terborg In de Vreugdebode nr. 1 zijn de tarieven van de begraafplaatsen in de parochie Maria Laetitia vermeld. Het kerkhof van de locatie H. Georgius te Terborg (RK Begraafplaats St. Barbara) werkt in de vorm van een stichting en valt daarom niet onder het bestuur van deze parochie. De Stichting RK Begraafplaats St. Barbara Terborg hanteert haar eigen tarievenlijst, die hieronder wordt weergegeven. Omdat we onafhankelijk van elkaar werken, is de opzet van de lijst behoorlijk verschillend, maar in grote lijnen liggen de tarieven niet ver uit elkaar. Waar de Parochie Maria Laetitia spreekt over grafrecht en onderhoud,

hebben wij het alleen over grafrechten. Met deze gelden wordt het onderhoud en de instandhouding van het kerkhof gefinancierd. Het onderhoud en de verzorging van de graven afzonderlijk worden door de nabestaanden zelf gedaan en die zijn daar dus verantwoordelijk voor. De andere genoemde bedragen zijn eenmalige kosten op het moment van de begrafenis of van de plaatsing van een urn in een urnenkelder. Wij hopen u hiermee enige helderheid te hebben gegeven! Namens Stichting RK Begraafplaats St. Barbara Terborg, Fred Jansen - voorzitter, Carel Frazer - penningmeester, Theo Pelgrim - kerkhofbeheerder

Tarieven 2018 Stichting RK begraafplaats St. Barbara, Terborg Hierbij de tarieven die gehanteerd worden door Stichting St. Barbara in Terborg t.b.v. de RK Begraafplaats gelegen aan de Silvoldseweg in Terborg. GRAVEN / URNENKELDER

1e inleg

Bijzetting

Grafrechten voor 20 jaar

Dubbelgraf voor 2 personen boven elkaar € 275,-

€ 175,-

€ 700,-

Dubbelgraf voor 2 personen naast elkaar € 440,-

€ 175,-

€ 1.000,-

Enkel graf

€ 275,-

€ 700,-

Urnenbijzetting in bestaand graf

€ 125,-

€ 35,- per jaar

Plaatsing in urnenkelder

€ 275,-

€ 125,-

650,-

Kindergraven indien van toepassing: in overleg. Verlenging grafrechten voor 10 jaar: - urnenkelder

€ 325,-

Frans Vreemann 0315 - 65 12 13

- graf

€ 350,-

- Doetinchem:

Martin Liefrink 0314 - 32 36 29

- Etten:

Ben Preijer 0315 - 32 78 86

- Graf delven en sluiten van graven doordeweeks:

€ 325,-

- Gaanderen:

Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39

- Graf delven en sluiten van graven in het weekend:

€ 450,-

- Gendringen:

Ans Robben 0315 - 23 62 36

- Wachttijd (langer dan een half uur) voor het sluiten van een graf

€ 40,- per uur

- Megchelen:

Joke Wilting 0315 - 37 74 25

- Silvolde/Varsseveld:

Frans Ros 0315 - 32 93 70

- Verwijderingsbijdrage: monument urnenkelder € 100/grafsteen € 150

- Terborg:

Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04

- Ulft:

Maria Steentjes 0315 - 84 21 23

- Wijnbergen

Wim Loeven 0314 - 34 13 82

- Azewijn:

Riet Koster 0314 - 65 22 03

- Dinxperlo:

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

12

Sinds het ontstaan van de Parochie Maria Laetitia heeft het Diaconaal Beraad geprobeerd vrijwilligers te werven vanuit de voormalige Parochie De Verrijzenis. Dit is niet gelukt. Onlangs klonk de vraag in de groep: hoe nu verder?

In verband met ruimtegebrek op de reguliere pagina van Terborg zijn de tarieven voor de begraafplaats op deze pagina geplaatst!

Plaatsen en herplaatsen gedenksteen alleen in overleg met de kerkhofbeheerder. Voor het plaatsen gelden voorwaarden welke bij de steenhouwer bekend zijn. Foto: Susan van Aalst

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Bestuur Stichting St. Barbara F.C.L.M. Jansen, voorzitter C. Frazer, penningmeester

Kerkhofbeheerder Th.J. Pelgrim

13


Impulz

Locatie OLV/H. Geest: - zondag 9 september - zondag 14 oktober - zondag 11 november - zondag 2 december - zondag 9 december - zondag 16 december - zondag 23 december - maandag 24 december

KIEK-INFO 10.30 uur Kindernevendienst 10.30 uur familie: Mariamaand/40-jarig bestaan The Singing Kids 10.30 uur Kindernevendienst 10.30 uur familie 1e Advent 10.30 uur Kindernevendienst 2e Advent 10.30 uur Kindernevendienst 3e Advent 10.30 uur Kindernevendienst 4e Advent familiekerstviering (tijd volgt nog)

Open uitnodiging voor jongeren tussen 15 en 30 jaar Impulz zoekt jongeren om samen te komen en deel te nemen aan leuke activiteiten die meer inhoud hebben dan alleen maar vermaak! Wij zijn een enthousiaste groep jongeren die zich inzetten voor minder bedeelden, daklozen, vluchtelingen en eenzame mensen. We houden themabijeenkomsten met boeiende onderwerpen die vandaag de dag actueel zijn en jongeren bezighouden. Nieuwgierig geworden? Op vrijdag 24 augustus organiseren wij een barbecue met open inloop waarin je al je vragen kwijt kunt. Voel je vrij om deel te nemen en neem je vrienden/vriendinnen mee. We vragen een kleine eigen bijdrage van €2,50 p.p. Voor meer informatie mag je contact opnemen met: - Marcel Jansen: marceljansen@outlook.com - Edwin Buijs: buijsedwin@hotmail.com

Lourdes: laat je verrassen door het onverwachte! Terwijl menigeen nog op één oor lag te slapen, verzamelden meer dan 30 parochianen vanuit de Parochie Maria Laetitia zich zaterdagochtend 28 april in Gendringen. Amper bijgekomen van de oranjegekte waar vele Nederlanders zich tijdens Koningsdag mee manifesteren, kon ik mij opmaken voor een heel ander verschijnsel. We gingen op bedevaart naar Lourdes. Lourdes stond bij mij bekend om de massa, de glow in the dark mariabeeldjes, bedelaars, jerrycans vol water en niet te vergeten café Jeanne d’Arc. Maar als miljoenen mensen van over de hele wereld naar deze plek komen, dan moet daar toch meer te vinden zijn dan dat fluoriserende lichtpuntje? Ik wilde dit niet in mijn eentje gaan ervaren, maar met medepelgrims bij wie leeftijd, beperking of wat dan ook er niet toe doet. Het werd een week om nooit te vergeten… Vanuit Gendringen reed de bus naar Tourcoing, een stad gelegen in het noorden van Frankrijk. Vandaar vertrok die ochtend de TGV naar Lourdes, ondanks de stakingen die de Franse Spoorwegen

14

voor deze dag had aangekondigd. Al snel bleek dat we niet alleen waren, want met meer dan 850 pelgrims uit ons aartsbisdom kwamen we rond 17.00 uur aan. Een dag later zouden nog eens 400 pelgrims aansluiten die per zorgbus en vliegtuig naar Lourdes waren gekomen.

Naast de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis bevindt zich de grot, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. Op 11 februari 1858 zag zij in deze grot, die toen nog buiten de stad lag, de verschijning van ‘een mooie dame’. Tot 16 juli van dat jaar verscheen Maria nog 17 maal aan Bernadette, waarbij ze op aanwijzing van de verschijning een bron opende die nog tot op de dag van vandaag stroomt. Bernadette vertelde dat de in het wit geklede vrouw haar vroeg bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden naar die plaats waarbij men de rozenkrans moest bidden. Zes miljoen pelgrims geven daar ieder jaar nog steeds gehoor aan. Op de website van het Aartsbisdom Utrecht (www.aartsbisdom. nl) is van iedere dag een verslag te vinden en zijn foto’s te zien, dat hoef ik hier niet op te sommen. Dat kan ik hier ook niet beschrijven. Ieder moment van elke dag was bijzonder en uniek: de vieringen, de lichtprocessie, de kruisweg, maar ook de getuigenissen en vele verhalen. Die zetten je aan het denken, geven je kippenvel of zetten je weer met beide benen op de grond. Misschien heb ik nog niet helemaal gevonden wat ik in Lourdes hoopte te vinden, maar de hoop die Maria mensen kan geven, de kracht die je krijgt bij het aansteken van een kaars, genezing die het water kan brengen en de rust die het heiligdom en de grot je kunnen geven, zorgen ervoor dat Lourdes je inderdaad door het onverwachte kan verrassen.

Bisdombedevaart naar Lo urdes 2018 Met z’n allen ver trokken we vroeg en begonnen we aan de reis, Onderweg naar Lou rdes, naar Maria, de onbe vlekte maagd. Met deze reis hoopten som migen rust te vinden, and eren hoopten er kracht uit te hal en. We kregen een kijkje in het leven van Bernadette , een bijzonder meisje dat Maria had zien verschijnen. ‘s Avonds met zijn allen de lichtprocessie lopen. Dit deed het hele heiligdom ver lichten met duizenden kaarsjes. Nog meer kaarsjes hebb en wij mogen branden voo r onze gebeden, onze gebeden tot Maria. Gebedjes om kracht, hulp, troost, vergeving en dankbaarheid. Naast ons verdriet hebben wij ook mogen vieren. On s geloof hebben wij namelijk ge deeld met heel veel ou deren en jongeren. Ik kijk terug op een mooie en bijzondere reis, die ik me t lieve en gezellige mensen heb beleefd. Fleur van Huet

Remco Peters

Na de avondmaaltijd kwam voor mij dan eindelijk het uur van de waarheid, want wat staat mij te wachten in het heiligdom? Hoe vaak moet ik nee zeggen tegen opdringerige verkopers? Hoe lang sta ik in de rij om de grot te zien? Ik begreep immers ook dat er de laatste jaren ingrijpende veranderingen zijn doorgevoerd. Vanuit het hotel was het slechts vijf minuten lopen en ja, je loopt inderdaad langs 13 in een dozijn souvenirwinkels. Maar eenmaal bij de poorten van het heiligdom overheersten rust en ruimte. Overvallen door de stilte, het groen, schitterende kerken en gebouwen, een immens plein en de kabbelende rivier werd mij veel duidelijk. Deze plek geeft mij nu al een bijzonder gevoel.

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

15


Breedenbroek - Dinxperlo BREEDENBROEK

Mededelingen Gebedsviering: zaterdag 7 juli en 5 augustus. Dagkapel: 19.00 uur. Intenties: zie inlegvel. Secretariaat en inloopmorgen: woensdag 4 juli en 1 augustus.

Overleden

Op 21 april is overleden Fons Reusen uit Lintelo. De uitvaartdienst werd door de Harmonie muzikaal ondersteund. Zie verder onder Dinxperlo. Op 12 mei hebben wij in een gezongen uitvaart afscheid genomen van de 79-jarige Juul Koops-Stroet en haar te ruste gelegd op ons kerkhof. Heel bijzonder was het Ave Maria, dat Juul in de jaren tachtig solo zong bij het dameskoor. De pas 17-jarige Amber Winters heeft de oneerlijke strijd verloren. Vrijdag 8 juni hebben wij in een uitvaartviering afscheid genomen van Amber.

DINXPERLO

Mededelingen Bijzondere evenementen • Zondag 1 juli, start van het nieuwe vieringenrooster. De eerste viering is op zondag 8 juli om 10.00 uur. Voorganger is pastor Mia Tankink en m.m.v. het kerkkoor. • Zondag 9 september, Ziekenzondag. Om 10.00 uur is er een oecumenische viering in de Dorpskerk. Voorganger is diaken Cor Peters en m.m.v. het kerkkoor. • Vrijdag 2 november, Allerzielenviering om 19.00 uur, verzorgd door de werkgroep. • Zondag 11 november, feestelijke Communieviering om 10.00 uur vanwege St. Caecilia. Voorganger is diaken Jan van Heugten en m.m.v. het kerkkoor. • Zondag 23 december, kerstconcert van het christelijk mannenkoor Con Spirito. Aanvang 20.00 uur. • Maandag 24 december, kerstavondviering om 21.00 uur. Voorganger is pastor Mia Tankink en m.m.v. het kerkkoor. • Maandag 31 december, oudejaarsviering om 19.00 uur. Voorganger is pastoor Hans Pauw en m.m.v. het kerkkoor.

Intenties

Gildemisviering

Per 1 juli wordt het veranderde vieringenrooster van kracht. Vanaf deze datum is er uitsluitend elk tweede en vierde weekend van de maand een viering. De data en tijden kunt u vinden in het vieringenrooster elders in deze Vreugdebode. De reeds opgegeven intenties voor de weekendvieringen die hierdoor komen te vervallen, zullen tijdens de eerstvolgende viering worden meegenomen in de voorbeden.

Foto: Arjan Geven

Het is meer dan ooit nodig in de wereld! ‘Zoek de vrede’ was dan ook het thema van de grensoverschrijdende sacramentsviering en processie op donderdag 31 mei. Samen met de geloofsgemeenschap van St. Michaël in Suderwick en voorgegaan door pastor Ansgar Drees uit Suderwick en diaken Cor Peters werd het een, letterlijk en figuurlijk, warme en mooie eucharistieviering en processie. Traditiegetrouw namen de harmonie St. Antonius uit Breedenbroek en het kerkkoor van de St Michaëlskirche en De Goede Herder het muzikale gedeelte voor hun rekening. Na het begin van de eucharistieviering toog de processie met het Allerheiligste in de monstrans naar Careaz Dr. Jenny verzorgingshuis, waar in de tuin het loofaltaar stond opgesteld. Vandaar trok de stoet de grens over naar het kerkhof van Suderwick. Ook hier stond een loofaltaar. Met muziek, zang en gebed werd de tocht vervolgd naar de St. Michaëlskirche, alwaar de eucharistie werd beëindigd. Hierna volgde een geanimeerd samenzijn in de Michaëlstreff met een hapje en een drankje. Een prachtige grensoverschrijdende traditie die we – naar we hopen – nog jaren kunnen voortzetten.

16

Op 29 maart 2018 is op 70-jarige leeftijd overleden Willie Koenders, echtgenoot van Cilia Koenders-Tempels, vader en trotse opa. De crematieplechtigheid heeft 6 april in besloten kring plaatsgevonden.

Op de leeftijd van 82 jaar is op 2 april 2018 overleden Conrad Ferdinand Boland, echtgenoot van Mieke Boland-Geerts, vader en opa. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bent u wegens ziekte en/of lichamelijk ongemak niet in staat naar de kerk te gaan en wilt u toch graag de communie ontvangen? Een berichtje naar het secretariaat (tel. 0315 - 65 14 96) en er wordt voor gezorgd dat u de communie thuis kunt ontvangen op een afgesproken tijdstip.

Zoek de vrede

Midden in het leven en dan dat ene moment…

Om wat je was, zijn we je dankbaar…

Thuiscommunie

Een lieve moedige vrouw en zorgzame moeder…

Hoog bezoek in onze kerk

Op 4 april 2018 is overleden Maja Boland-Pöpping, echtgenote van Heinz Boland, op de leeftijd van 56 jaar. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Foto: Arjan Geven

Nooit klagend, nooit vragend…

Liefst twee koninginnen waren in de eucharistieviering aanwezig: koningin Debby en koningin Carmen.

Op 21 april 2018 is rustig heengegaan Alfonsus Gerhardus (Fons) Reusen, echtgenoot van Annie Reusen-Jansen, op de leeftijd van 88 jaar. Op zaterdag 28 april vond de uitvaartviering plaats in de Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek waarna hij te ruste is gelegd op het nabije kerkhof. Een moeder sterft altijd te vroeg… Op de leeftijd van 89 jaar is op 9 mei overleden Hedwig Theodora Rengelink-Jansen, sinds 27 maart 2009 weduwe van Werner Rengelink. De gezongen uitvaart werd gehouden op 17 mei waarna de crematieplechtigheid volgde in het crematorium Berkenhove in Aalten. Verdrietig maar met dank voor zijn leven…

Vaandelhulde Foto: Arjan Geven

Van over de grens… Dinsdag 22 mei om 10.30 uur mocht de Locatieraad, samen met pastoor Hans Pauw, een gezelschap van acht ‘gepensioneerde’ priesters uit het bisdom Münster ontvangen. Deze acht priesters zijn in 1964 op eerste pinksterdag tot priester gewijd en komen elk jaar een paar keer bij elkaar om te praten over kerkelijke ontwikkelingen. Zij wilden met ons graag van gedachten wisselen over hoe in Nederland wordt omgegaan met priestertekort en teruggang, met ontkerkelijking, kerksluitingen en verder. Ook in Duitsland zijn deze ontwikkelingen gaande, zij het dat Nederland hierin ruim verder is. In het bisdom Münster is sprake van massale kerksluitingen, aldus een van de leden. Fusies van parochies zijn ook daar gaande. Een bijzonder boeiende bijeenkomst waarin wederzijds een weergave van de situatie werd geschetst. Er was grote zorg over de toekomst, maar ook vertrouwen dat er een kentering zal komen, waarin de Kerk, geleid door de heilige Geest, weer zal gaan bloeien.

Het is alweer lang geleden dat in onze kerk een consecratie plaatsvond. Dit gebeurde tijdens de Gildemisviering op 27 mei door pater Driever uit Ulft, een collega van onze pater Harrie, die te ziek was om voor te gaan.

Overleden

Na de viering vond voor de pastorie de traditionele vaandelhulde plaats.

In de leeftijd van 88 jaar is op 20 mei overleden Aloijs Johan Franciscus Siemes, echtgenoot van Johanna Steverink, vader, schoonvader, opa en overgrootvader. Op vrijdag 25 mei heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in crematorium Berkenhove in Aalten. Een laatste groet Maandag 11 juni hebben wij afscheid genomen van ons zeer gewaardeerd koorlid Theo Vieberink. Wij blijven hem herinneren als een trouw koorlid, met veel belangstelling, humor, openheid en vertrouwen voor iedereen. Wij wensen zijn echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe in dit grote gemis. Moge hij ruste in vrede. Kerkkoor De Goede Herder Dinxperlo en H.H.Petrus en Paulus te Breedenbroek

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 5 AUGUSTUS 2018 a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 3). Het eerstvolgende nummer verschijnt op 28 AUGUSTUS 2018 en is voor de periode van 31 AUGUSTUS tot en met 18 OKTOBER 2018. Foto’s moeten minimaal 2 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

Vergeten we hen niet in onze gebeden

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

17


Parochie Maria Laetitia

Weekeindevieringen van 29 juni tot en met 30 augustus 2018 H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

OLV. Tenhemelopn./ H. Geest Doetinchem

Weekeinde

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Zie P & P Ulft

Zie P & P Ulft

Zondag 1 juli Zie P & P Ulft

Zie P & P Ulft

Zie P & P Ulft

Zie P & P Ulft

Zo. 1 juli 10.00 uur EV/Parochiefeest Team/ Alle koren

Zaterdag 7 juli Zondag 8 juli 14e zondag van het jaar ( B )

Zo. 8 juli 10.30 uur EV/fam.viering einde schooljaar M. Smits /Singing Kids

Za. 7 juli 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Samenzang

Zo. 8 juli 10.30 uur Communieviering Parochianen/Cantor

Za. 7 juli 19.00 uur Communieviering M. Tankink/Kerkkoor

Zo. 8 juli 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 8 juli 10.00 uur Communieviering M. Tankink/Kerkkoor

Zo. 8 juli 10.00 uur Communieviering J. van Heugten

Zaterdag 14 juli Zondag 15 juli 15e zondag van het jaar ( B )

Zo. 15 juli 10.30 uur Eucharistieviering H. van Merm /Cantor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 14 juli 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Gemengd koor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 15 juli 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Cantor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za.14 juli 17.30 uur Communieviering M. Tankink

Zaterdag 21 juli Zondag 22 juli 16e zondag van het jaar (B)

Zo. 22 juli 10.30 uur Eucharistieviering B. Driever /Cantor

Za. 21 juli 19.00 uur Communieviering M. Tankink/Samenzang

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 21 juli 19.00 uur Communieviering C. Peters/Kerkkoor

Zo. 22 juli 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Kerkkoor

Za. 21 juli 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Samenzang

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 28 juli Zondag 29 juli 17e zondag van het jaar (B)

Zo. 29 juli 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits /Cantor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 28 juli 19.00 uur Communieviering J. Brugman/Samenzang/Francis

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 29 juli 10.00 uur Eucharistieviering H. van Merm/Kerkkoor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 28 juli 17.30 uur Communieviering J. van Heugten

Zaterdag 4 augustus Zondag 5 augustus 18e zondag van het jaar (B)

Zo. 5 aug. 10.30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen /In Laudem Dei

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 4 aug. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Kerkkoor

Zo. 5 aug. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Kerkkoor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 4 aug. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits

Zaterdag 11 augustus Zondag 12 augustus 19e zondag van het jaar (B)

Zo. 12 aug. 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits /ILD & Volare

Za. 11 aug. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Cantor

Zo. 12 aug. 10.30 uur Communieviering M. Tankink/Samenzang

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 12 aug. 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw/Kerkkoor

Za. 11 aug. 19.00 uur Communieviering M. Tankink/Samenzang

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 18 augustus Zondag 19 augustus 20e zondag van het jaar (B)

Zo. 19 aug. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw /Volare

Za. 18 aug. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw/Samenzang

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 19 aug. 10.30 uur Communieviering C. Peters/Kerkkoor

Zo. 19 aug. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Ander koor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Za. 18 aug. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw/Kerkkoor

Zaterdag 25 augustus Zondag 26 augustus 21e zondag van het jaar (B)

Zo. 26 aug. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw /In Laudem Dei

Za. 25 aug. 19.00 uur Communieviering C. Peters/Herenkoor

Zo. 26 aug. 10.30 uur Communieviering C. Peters/Gemengd koor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 26 aug. 10.00 uur Eucharistieviering A. Morsink/Kerkkoor

Zo. 26 aug. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Kerkkoor

geen viering Zie OLV of P&P Ulft

13e zondag van het jaar (B)

Dopen voorjaar 2018 Parochie Maria Laetitia Dopen Locatie

Datum

Tijd

Ulft Ulft Ulft Gendringen Dinxperlo Doetinchem Doetinchem Doetinchem Etten Gaanderen

16-09-18 21-10-18 11-11-18 20-10-18 27-10-18 23-09-18 28-10-18 18-11-18 04-11-18 14-10-18

12.30 uur 12.30 uur 12.30 uur 16.00 uur 16.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 12.30 uur 12.00 uur

18

Doopvoorbereiding Doopheer

Datum

Tijd

Marcel Smits Marcel Smits Hans Pauw Hans Pauw Marcel Smits Jan van Heugten Cor Peters Hans Pauw Jan van Heugten Cor Peters

21 aug 25 sept 16 okt 25 sept 2 okt 30 aug 2 okt 23 okt 11 okt 25 sept

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Dopen in de Parochie Maria Laetitia Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan dat via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. Ook kunt u een doop opgeven via e-mailadres is: dopen@mlparochie.nl

Alle gebedsvieringen in de andere geloofsgemeenschappen staan op de pagina’s van de locaties vermeld.

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

19


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen 29 juni tot en met 30 augustus 2017 Aannemingsbedrijf

ZORGCENTRA

uwen B ouwen is vertr o

Croonemate - Doetinchem 3e vrijdag van de maand

geen vieringen in de maanden juli en augustus

Het Weerdje - Doetinchem 1e woensdag van de maand

woensdag 4 juli woensdag 2 augustus

15.00 uur 15.00 uur

Woord-en gebedsviering Woord-en gebedsviering

A. van der Heiden M. Stortelder

Schavenweide - Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 26 juli donderdag 23 augustus

15.00 uur 15.00 uur

Woord- en gebedsviering Woord- en gebedsviering

L. van Gog A. van der Heiden

Den Ooiman - Doetinchem (verpleeghuis)

zondag 15 juli zondag 19 augustus

10.00 uur 10.00 uur

Communieviering Communieviering

V. Schrover V. Schrover

Pelgrim - Gaanderen

zaterdag 14 juli zaterdag 25 augustus

15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en gebedsviering

J. Brugman M. Stortelder

Antonia - Terborg

zaterdag 7 juli zaterdag 14 juli zaterdag 21 juli zaterdag 28 juli zaterdag 4 augustus zaterdag 11 augustus zaterdag 18 augustus zaterdag 25 augustus

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

G. v.d. Munckhof M. Jansen G. v.d. Munckhof A. Pelgrim A. Koenders M. Jansen A. Pelgrim G. v.d. Munckhof

Debbeshoek - Ulft

vrijdag 6 juli vrijdag 13 juli vrijdag 20 juli vrijdag27 juli vrijdag 3 augustus vrijdag 10 augustus vrijdag 17 augustus vrijdag 24 augustus

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

G.v.d. Munckhof M. Jansen G.v.d. Munckhof A. Pelgrim A. Koenders M. Jansen A. Pelgrim G.v.d. Munckhof

Schuylenburgh - Silvolde

woensdag 4 juli woensdag 11 juli woensdag 18 juli woendag 25 juli woendag 1 augustus woensdag 8 augustus woensdag 15 augustus woensdag 22 augustus woensdag 29 augustus

19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur

Oecumenisch Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Mariaviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

ds v.d. Velde-Meijer G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Morsink A. Koenders A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Koenders

Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag 4 juli woensdag 11 juli woensdag 18 juli woensdag 25 juli woensdag 1 augustus woensdag 8 augustus woensdag 15 augustus woensdag 22 augustus woensdag 29 augustus

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering

M. Smits M. Smits A. Koenders M. Smits M. Smits A. Koenders M. Smits M. Smits A. Koenders

Dr. Jenny - Dinxperlo

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus Etten

elke dinsdag 19.00 uur dinsdag 17 juli In de maanden juli en augustus zijn er in Etten wel vieringen.

Eucharistieviering geen viering

M. Smits

elke woensdag elke vrijdag

Eucharistieviering Eucharistieviering

H. Pauw H. Pauw

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

KERKLOCATIES

www.janvandulmen.nl

OLV. Tenhemelopneming/ H. Geest Doetinchem

In de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag vrijdag 20 juli elke 1ste vrijdag v.d. maand

9.30 uur

elke donderdag

9.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed

H. Martinuskerk Gendringen

15.00-15.50 uur Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste

H. Mauritiuskerk Silvolde

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

19.00 uur 10.00 uur

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

elke vrijdag

Eucharistieviering geen viering 8.30-9.15 uur Biechtgelegenheid

M. Smits M. Smits

M. Smits

21


Azewijn - Ulft - Varsselder AZEWIJN

ULFT

ULFT

Mededelingen

Mededelingen

Schuttersviering

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld

Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.

Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap

Communie aan huis: Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel.: 0315 – 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers, tel. 0315 – 63 19 63 of Henk Erinkveld, tel. 0315 – 68 18 77.

Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten Kosten misintentie: €10.

Overleden - Cla Schoemaker, overleden 17 april op de leeftijd van 95 jaar. - Toon Ketelaar, overleden 30 april op de leeftijd van 60 jaar. Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt u intenties (à € 10,00) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

Hierdoor wordt het steeds moeilijker de noodzakelijke taken in te vullen en blijven nieuwe initiatieven uit. Voorbeelden: Sinds de Antoniuskerk gesloten is, zijn de locatieraden van Antonius en P & P samengegaan in een nieuwe locatieraad; deze raad is voor het beheer van de lokale kerk onmisbaar ! Echter: onze locatieraad bestaat officieel nog maar uit 1 persoon . . . . . en om de verschillende disciplines te kunnen verwezenlijken zou deze tenminste uit 4 personen dienen te bestaan. Ons secretariaat bestaat momenteel uit 3 personen waarvan er 2 te kennen hebben gegeven te gaan stoppen. Het secretariaat verzorgt de coördinatie van misintenties, kerkgebruik, collecteopbrengsten e.d. Om de Aktie Kerkbalans alsmede het bezorgen van de Vreugdebode te kunnen blijven doen hebben wij ook hier vrijwilligers nodig die hand en spandiensten willen verrichten.

In het Mattheus-evangelie lezen we: Maar ieder die naar deze woorden van Mij luistert en daadwerkelijk eraan gehoorzaamt, zo iemand lijkt op een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. De regen viel neer, bergstromen stortten naar beneden, en er brak

15-04-2018: Jilke Rave, Roomberg 4, Silvolde.

Zondag 8 april hebben wij onze Eerste Heilige Communie gedaan in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het was een leuke gedenkwaardige dienst en ook het weer zat ons mee. De kinderen die de Eerste Heilige Communie deden, waren: Ize, Noa, Nova, Guusje, Celeste, Lucas, Nick, Femke, Lena, Iris, Jelle, Tess, Teun, Nick, Julia, Luite, Daan, Casper, Tijn, Maurits en Kiera.

Namens de werkgroep, Harold Blaauwgeers Foto’s: Harold Blaauwgeers

Dit is slechts een greep uit de problemen (of uitdagingen) waar wij voor staan ! Wij hopen dat er medeparochianen zijn die een bijdrage willen leveren aan de toekomst van de gehele Ulftse Geloofsgemeenschap en de Petrus en Pauluskerk, die ook eucharistisch centrum is voor onze Maria Laetitia Parochie. Voelt U zich mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap, geef U dan op als vrijwilliger, dan kunnen we daarna samen bespreken welke invulling U het liefst zou willen/kunnen doen. Opgave graag per mail, post of telefoon: Mail: rkulft@mlparochie.nl Post: HH Antonius – Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft. Tel.: 0315-681275 (maandag- of donderdag morgen)

een stormwind los. Het kwam allemaal op dat huis terecht. Maar toch stortte dat huis niet in elkaar, omdat het stevig op de rotsgrond was gebouwd. Waarop bouw jij je leven, wat is jouw fundament? En hoe is het met de vereniging, ook op rotsgrond gebouwd, zodat de waarden dienstbaarheid, trouw en broederschap stevig staan? Weet u welkom om mee te vieren. Na afloop is er koffie en thee om elkaar te ontmoeten.

Gedoopt

Hallo allemaal,

Communicanten, bedankt, nogmaals, voor jullie inzet tijdens de lessen en wij wensen jullie veel wijsheid en goedheid toe in jullie verdere leven.

WIJ LUIDEN DE NOODKLOK! Onze Antonius – Petrus & Paulus Geloofsgemeenschap heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die initiatieven willen ontplooien om onze Geloofsgemeenschap leefbaar te houden en een toekomst te geven. Weliswaar zijn er nog vele vrijwilligers werkzaam, maar nieuwe aanwas blijft uit !

Schutterij De Eendracht begint kermiszondag 8 juli om 09.30 uur met een gebedsdienst in de feesttent op het Zwarte Plein. De viering krijgt dit jaar het thema ‘Bouwen aan de toekomst’ mee.

Overleden

03-04-2018: Romualda Holtslag-Madej, Polen, 62 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft in Polen plaatsgehad. 03-04-2018: Jan Jansen, Hogeweg 17B, 78 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 9 april. 04-04-2018: Hermien Raben-Peters, zorgcentrum Debbeshoek, 79 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 10 april. 12-04-2018: Anny Robben-Ratering, Frank Daamenstraat 35, 81 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 18 april. 02-05-2018: Doortje Massop-Berentsen, zorgcentrum Debbeshoek, 91 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 2 mei. 06-05-2018: Bennie Aalders, Piet Molpad 30, 90 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 11 mei. 08-05-2018 Annie Visser-Rabelink, verpleeghuis Antonia, Terborg. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 15 mei.

Wij hopen en rekenen op uw medewerking !

Locatieraad H.H.Antonius – Petrus & Paulus – Ulft, W. Wanders Foto: Susan van Aalst

22

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

23


Azewijn - Ulft - Varsselder VARSSELDER - VELDHUNTEN

Mededelingen Viering Moeder-Maria-dag Een mooie hulde werd op deze zaterdagavond 12 mei om 19.00 uur gebracht aan Moeder Maria en alle moeders voor Moederdag. De muziek tijdens deze viering was gedeeltelijk live en gedeeltelijk van cd. Veelzeggende teksten en de alom bekende Marialiedjes zorgden voor een gevoelig geheel. Het voelde goed om Maria alle hulde te brengen die haar toekomt. Blijkbaar is ze nog vaak in onze gedachten. Het was een mooie viering en we bedanken iedereen weer voor de komst.

Terugblik op de afgelopen viering:

Dodenherdenking op 4 mei om 19.15 uur Het gedeelte voor 20.00 uur vond plaats in het kerkgebouw. De tamboers begeleidden de vaandeldragers van het Gilde tot voor in de kerk. De vlag van de bevrijders, de Canadese vlag, mocht hierbij niet ontbreken. Mooie woorden werden gesproken door Diny Slutter, een van de weinige nog in leven zijnde ooggetuigen van de oorlog. Ook een mooie bijdrage in deze viering was het zingen van het Ave Verum Corpus van de vier zangers, Willy, Michel, Ben en Jos vanaf het koor, en van Marlou, Paulien en Merel, die The Sound of Silence ten gehore brachten. Na het woordje van de afgevaardigde van de gemeente ging iedereen naar buiten om te luisteren naar het Taptoesignaal. En precies om 20.00 uur werd het stil in het dorp. Indrukwekkend als altijd. Na de kranslegging door de nabestaanden van de plaatselijke overledenen in de oorlog, de schutterskoningin en de keizer, de plaatselijke jeugd en Ton Menke namens de gemeente Oude IJsselstreek, kon iedereen in ‘t Dorpshuus terecht voor een kopje koffie met de Kwatta die uitgedeeld werd door de ‘geallieerde soldaat’. Bedankt voor uw komst naar deze altijd belangrijke avond.

De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Gildeviering als opening van de kermis Inmiddels is de kermis weer achter de rug. Een viering op zaterdag 9 juni om 10.30 uur met veel gevarieerde inbreng vormde de start van de kermis. Rond het thema werden passende teksten voorgedragen en was er koorzang van het gemengde koor uit Megchelen. Ook was er zang van Yvonne en Ingrid met hun eigen mooie vertolking van Het Dorp en was er een muzikale bijdrage van de Koningin en de Keizer met het nummer Angels van Robbie Williams. We hopen dat ook deze viering weer een mooi samenzijn is geweest. Fijn dat u er weer was, om met ons mee te vieren. Vrijwilligersgroep Sterk voor de Kerk

Afscheid Marga en Henk Timmermans Aan het begin van de voorbereiding voor de Eerste Communie van dit jaar gaf Marga Timmermans aan dat het dit jaar de laatste keer zou zijn dat ze dit zou doen. Henk en Marga zijn voor hun werk 30 jaar geleden naar Doetinchem getrokken. Zij kwamen te wonen in Wijnbergen en horen daardoor bij de locatie Martinus Wijnbergen. Ze zijn daar beiden jarenlang actief betrokken geweest. Marga zette zich in voor verschillende facetten die met catechese te maken hebben. Zo heeft ze jarenlang de kinderwoorddienst en de eerste communie verzorgd.

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. - Nelleke Wissing, tel. 06 -10 73 09 19 - Maria Dellemann, tel. 0315 -63 17 43

De eerstvolgende geplande viering in de kerk Een oogstdankviering in oktober De exacte datum wordt in de volgende Vreugdebode vermeld. We nodigen u allen weer uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij branden een kaarsje in:

de vakantietijd

Vakantietijd geeft ons vrijheid te genieten van alles wat God geschapen heeft Laat ons leven Zó vrij zijn bij U Dan mogen we genieten van Uw liefde en trouw elke dag die U ons geeft

Henk zette zich meer in op bestuurlijk gebied, maar deed dit ook jarenlang. Hij is op dit moment zelfs nog een ‘slapend’ lid van de eerste communie werkgroep. Het is nu zover dat de pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt. Daarom willen ze nu weer terug naar hun roots in het zuiden van het land. Ze gaan verhuizen naar Schin op Geul en zullen in hun geliefde Limburg vast weer hun draai vinden. Wij, als locatie Martinus Wijnbergen hebben aan het eind van de Eerste Heilige Communieviering afscheid genomen van Marga. Henk was helaas in Limburg aan het klussen en was er niet bij. Henk en Marga, hartelijk dank voor jullie inzet voor onze locatie en parochie. Het ga jullie goed in Schin op Geul. Pastoraatsgroep/Locatieraad Martinus Wijnbergen

Vieren in de Wingerd Iedere donderdag van 10.00 tot 10.30 uur komen gelovigen samen voor een gebedsviering, voorbereid door leken. Een fijne groep mensen die graag samen willen blijven vieren, zoals ook de eerste Christenen dat deden. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren. 24

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Eerste Heilige Communie Aan het eind van de heetste week van april deden de kinderen van de locatie H. Martinus Wijnbergen hun Eerste Heilige Communie. Tijdens het oefenen van de viering op zaterdagmiddag werd de kerk mooi versierd met ballonnen en bloemstukken aan de banken met daarin een korenaar en een gele tulp als bloem van het voorjaar. Het graan verwees naar de presentatieviering waarbij de kinderen zich voorstelden met de zin “als een graankorrel zal ik groeien...”. Ook de werkstukken die ze daarvoor maakten kregen een plaatsje in de kerk. Nadat de groepsfoto buiten in de zon was gemaakt, begon de viering en kwamen de kinderen één voor één met hun doopkaars naar binnen. Elk kind werd bij zijn of haar naam genoemd. Tijdens de hele viering hadden de kinderen een belangrijke rol bij het lezen en uitvoeren van de verschillende taken. Het belangrijkste moment van de viering – het ontvangen van de Eerste Heilige Communie – werd een plechtig moment. Alle kinderen ontvingen de communie één voor één van pastoor Pauw op het priesterkoor. Om de spanning even te laten gaan, konden ze daarna met het kinderkoor The Singing Kids meezingen en dansen op de liederen In de circustent en Make a beautiful noise. Er werd uit volle borst gezongen en geklapt en gestampt! Nadat de kinderen samen met pastoor Pauw in processie naar buiten waren getrokken was er alle gelegenheid om iedereen te feliciteren en om foto’s van de kinderen met hun familie, broertjes en zusjes te laten maken. Dankzij het weer kon dit in de prachtige tuin naast de kerk. Wij hopen dat Hugo, Colin, Wouter, Stijn, Joshua, Pablo, Joëlle, Lars, Philip, Gio, Elena en Joes een fijne dag hebben gehad. Wij hopen jullie nog vaak terug te zien. Werkgroep Eerste Communie Martinus Wijnbergen

Openingstijden Binnenkort breekt het vakantieseizoen aan. Ook wij hopen van een fijne vakantie te genieten. Daarom zijn er gedurende de maanden juli en augustus aangepaste openingstijden van het secretariaat. Wij zijn dan alleen op de vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur geopend. Carla en Joop

Getrouwd

- Corinne Hoek en Joost Besslink - Sylvana Volkers enJeroen Bosz

Overleden -

Hanny van Aalst-Boukamp, Paul Hugen, Gerard Kampshoff, Jeanne Vissenberg-Sijstermans, Trees Giesen,

81 jaar 72 jaar 76 jaar 77 jaar 83 jaar 25


Doetinchem

Tweejaarlijkse uitje collectanten

Vele locaties, één parochie

Paskerk op Open Monumentendag

Pinksteren: alle koren samen!

Zondag 13 mei was de laatste eucharistieviering in de St. Mauritiuskerk in Silvolde. Vanuit de locatieraad hebben we deze bijzondere mis bijgewoond. Het was een indrukwekkende viering waarin de harmonie en de vendeliers hun opwachting maakten en waarbij onder het wegdragen van het allerheiligste het gesnif uit alle hoeken van de kerkzaal hoorbaar was. De pijn van een krimpende kerk. Als locatieraad spreken wij de laatste tijd veelvuldig over de rol van onze locatie in die krimpende kerk. De pijn, het verdriet en soms zelfs de boosheid van onze medeparochianen uit een gesloten locatie kunnen wij niet wegnemen; die emoties mogen er natuurlijk ook gewoon zijn. Wat we wél kunnen doen, is ervoor zorgen dat iemand uit zo’n locatie zich ook in ons kerkgebouw welkom voelt. U kent ongetwijfeld het gevoel van de kat in het vreemde pakhuis… ongemakkelijk. Hoe geruststellend is dan een uitgestoken hand, een glimlach, een vriendelijk woord…

Zoals u weet, wordt elk jaar in september landelijk de zogenoemde Open Monumentendag gehouden. Elke gemeente heeft een eigen projectgroep die probeert een zo aantrekkelijk mogelijk lijstje van te bezoeken monumenten op te stellen. Vorig jaar, 2017, stond onze Paskerk op dat lijstje. Het liep niet storm bij de Paskerk, maar er was toch een redelijk aantal bezoekers. En wat belangrijk was, ze toonden zich verrast over de kerk, maar ook over de gastvrije manier waarop ze ontvangen werden. Dit jaar doen we weer mee, op 8 september van 10.30 tot 16.30 uur. Er zijn veel mensen die de Paskerk maar half kennen, alleen de buitenkant, en deze mooi vinden. Kom voor de andere helft naar binnen om je te laten verrassen door het indirect verlichte interieur in al zijn indrukwekkende fraaiheid. Wij willen ieder die dat wil graag

De feestelijkheid van Pinksteren werd dit jaar extra kracht bijgezet door de aanwezigheid van alle koren van onze kerk: het gemengd koor Volare, het herenkoor In Laudem Dei én het kinderkoor The Singing Kids. De twee ‘oude koren’ zongen onder meer samen de Johannesmis van de Achterhoekse componist Klein Severt. Nu we die wat vaker gezongen hebben, hebben we die aardig onder de knie. De kinderen verrasten met een lied met een Spaans refrein. Maar het mooiste was toch wel het samen zingen van de drie koren. Vooral het ‘Song of Peace’ waar doorheen de kinderen met telkens een ander koor het ‘Dona nobis pacem’ vlochten. Best knap om je eigen ‘Dona nobis’ te blijven zingen als achter je twintig sopranen en alten een Engels lied inzetten! Het minder mooie nieuws was dat deze samenzang bijna niet was doorgegaan. Het kinderkoor stond door gebrek aan stemmen op omvallen. Door de enorme inzet van Lenie Verbeek en enkele ouders was er net op tijd nog een klein koortje. Wat zou het mooi zijn als we dit kleine koortje konden vasthouden en uitbouwen. En dan volgend jaar met Pinksteren echt uitpakken met een gezamenlijk kooroptreden. Zingen dan wat grijze tenoren samen met The Singing Kids een kinderlied, of zingen de ‘oude koren’ dan héél zachtjes een tweede stem onder een lied van The Singing Kids, of zouden de kinderen een ‘Kyrie’ uit de mis kunnen meezingen? Mogelijkheden genoeg, en toen ik dat na afloop peilde ontmoette ik de nodige positieve reacties. Wie weet…

Martin Tuk, voorzitter locatieraad

Dinsdag 22 mei was er weer de feestmiddag, georganiseerd door Theo de Groot en Aad Koeleman. Om 15.00 uur waren we met twintig personen in het bowlingcentrum ’s-Heerenberg aanwezig, de meesten met hun partner. We begonnen met een kopje koffie/thee. Daarna het schoenen passen en op naar drie gereserveerde bowlingbanen, waar we heerlijk anderhalf uur sportief bezig zijn geweest. Vanaf 17.00 uur konden we genieten van een heerlijk buffet met rauwkost en soep. Hierna kwamen de Homping grill en de Berghse smikkelpan op tafel, waarop we heerlijke stukken vis en vlees konden bereiden. Het geheel werd afgesloten met een lekker ijsbuffet. De sfeer was goed, er werden heel wat verhalen opgehaald. Collectanten zien elkaar niet zo vaak, vandaar. Ook werd er spontaan iemand ‘jarig gemaakt’ om hem een feestelijk toetje door de bediening te laten geven: een hilarische verrassing voor de zogenaamde jarige. Op naar de feestmiddag van 2020, maar eerst weer sparen om de spaarpot te vullen. Aad Koeleman

Pinksteren: en nog iets bijzonders Het is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar het hoogfeest van Pinksteren is minder bekend en spreekt de meeste mensen minder aan dan Kerstmis en Pasen. Jammer is dat. Velen kennen van Kerstmis en Pasen de vertaling in het Engels. En van Pinksteren? In de H.-Geestkerk echter was Pinksteren, het feest van de H.-Geest, altijd een bijzondere dag. Gelukkig heeft de NGK na zijn intrek daar de mooie naam gehandhaafd. In de Paskerk was Pinksteren dit jaar niet alleen vanwege de gezamenlijk zingende koren een feest, er was meer. Pastoor Pauw vergeleek in zijn preek de Giro d’Italia die dit jaar van Jeruzalem naar Rome trok met de christelijke route, die ook dat begin- en eindpunt heeft. „Op Pinksteren begint het avontuur van ons kerk zijn.” Heel bijzonder was nog meer het volgende. Bij de Eerste H. Communie van dit jaar was Luca een van de kinderen die eraan deelnamen. Bij de voorbereiding bleek dat zijn ouders wel gedoopt waren, maar nog niet het Vormsel, het sacrament van de H. Geest, hadden ontvangen. In de feestelijke Paskerk diende pastoor Pauw hun alsnog het Vormsel, gave van de Geest, toe. Later gingen zowel Luca als zijn vader en moeder te communie. 26

Kindernevendiensten We zijn als werkgroep alweer ruim een jaar druk bezig met de kindernevendiensten. En we mogen trots zijn op onszelf. We horen vanuit de kerkgangers heel positieve geluiden over de manier waarop wij met de kinderen omgaan en over het feit dat wij op een leuke manier het Evangelie voor de kinderen duidelijk maken. Die complimenten geven ons dan ook weer de kracht om door te gaan! Er begint zich nu een vast clubje kinderen te vormen dat zich met regelmaat aansluit bij de kindernevendienst. Die kinderen doen enthousiast mee met de vragen over het Evangelieverhaal en de knutselwerkjes aan de hand van het thema uit het Evangelie. Ook het gebedje dat voorgelezen wordt, mag in steeds meer stukjes verdeeld worden zodat iedereen die wil voorlezen ook mee kan doen. Fantastisch toch? Zo zie je maar weer dat ook de jeugd betrokken is bij het geloof, aangemoedigd door hun ouders natuurlijk!

Geen doordeweekse vieringen in de vakantietijd Gedurende de vakantietijd zijn er geen doordeweekse vieringen in de Paskerk. Zie op de overzichtspagina van de doordeweekse vieringen in deze Vreugdebode (nr 4) welke weken het precies betreft. Het stelt sommigen van u wellicht teleur dat die vieringen enkele weken geen doorgang vinden, maar u begrijpt dat het in de vakantietijd moeilijk anders kan.

Communie thuis ontvangen Bij tijd en wijle berichten we in de Vreugdebode dat het – nog steeds – mogelijk is thuis de H. Communie te ontvangen. Wij denken dat er ook – nog steeds – behoefte aan is. Truus Waarbroek-Bolder is degene die al jaren op verzoek de H. Communie thuis bezorgt bij mensen die nauwelijks of niet in staat zijn naar de kerk te komen om daar tijdens de eucharistieviering ter communie te gaan. Truus vraagt ons aan iedereen voor wie het een uitkomst zou zijn, te laten weten dat zij de communie thuis komt brengen. Het is gemakkelijk hier een afspraak over te maken. U belt Truus Waarbroek gewoon thuis op. Haar telefoonnummer: 0314 – 32 56 13. Maar u kunt ook naar ons secretariaat bellen; zie pagina 2 van de Vreugdebode.

Martin Tuk, voorzitter In Laudem Dei

Vakantiepuzzel de gelegenheid bieden. Misschien is dat ook prettig voor wie de kerk regelmatig voor vieringen bezoekt. Op de Open Monumentendag krijgt u, als u dat wilt, uitleg in een rondleiding door Herman Valk of Ineke Aaldering. Overigens wordt u al van redelijk verre vriendelijk uitgenodigd door de muziek van het orgel dat beurtelings wordt bespeeld door Lau den Boer en Ton Sedee. De deuren staan open, vandaar. Er wordt u koffie en thee met wat erbij aangeboden. Bij het weggaan neemt u de vernieuwde folder mee om thuis nog eens rustig te bekijken. Naast afbeeldingen vindt u daar interessante informatie van Theo Rougoor die alles van Doetinchem en zijn bezienswaardigheden weet. Met de folder in uw hand stapt u op de tonen van het orgel lichtvoetig weer naar buiten.

Geen inlegvel met misintenties meer in de Vreugdebode

Getrouwd

Voor het oorspronkelijke OLV-deel van onze locatie worden de misintenties vanaf 1 september niet meer als inlegvel in de Vreugdebode meegegeven. Voor het H.-Geestdeel is dat vanaf het begin niet gedaan. De intenties worden tijdens de viering uiteraard wel afgekondigd, ook via de kerkomroep. De extra drukkosten, het vele werk aan het samenstellen en insteken van de bijna 1.400 exemplaren, alles samen leidde tot dit – moeilijke – besluit. We rekenen graag op uw begrip. Locatieraad

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Er zijn in de afgelopen weken vier kinderen gedoopt, twee jongens en twee meisjes.

Overleden

- Ria Wiesman-Kunst, Dennenweg 6, voorheen Pr. Bernhardstraat, Doetinchem, 96 jaar. - Wim Kockmann, Ch. Tooropstraat 12, Doetinchem, 79 jaar. - Bennie Zweers, Gasthuisstraat 70, Doetinchem, 89 jaar. - Gerda Eilers, Groot Hagen 6, Doetinchem, 85 jaar. - Joop Kampshoff, Zuivelweg 57, Doetinchem, 83 jaar.

27


Etten

Gendringen - Megchelen - Netterden GENDRINGEN

Gezellige vrijwilligersavond in zomerse sferen

Aan alle leden van de geloofsgemeenschap H. Martinus in Gendringen,

Op vrijdagavond 20 april was het weer zover: de tweejaarlijkse vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap. De avond werd om 19.00 uur begonnen met een eucharistieviering voorgegaan door pastor Marcel Smits en diaken Cor Peters. Het kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen en met Sylvia Verheij als organist verzorgde de muzikale omlijsting. Het was een sfeervolle viering. Hierna ging het feest verder bij zaal Köster. Het thema van de avond was ‘Hawaii’ en aangezien de buitentemperatuur op die dag zomers te noemen was, kwamen de meeste vrijwilligers in tropische en kleurrijke kleding naar het feest. Ook de zaal was mooi versierd met slingers, vlaggetjes, opblaaskrokodillen, flamingo’s en luchtbedden. Ook stonden er enkele ‘strandtentjes’. Kortom, we hadden alles in huis om er een geslaagde avond van te maken. Na de koffie met wat lekkers werd iedereen welkom geheten en werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap. Daarnaast was het tijd om enkele vrijwilligers die gestopt zijn in het zonnetje te zetten. Dit waren Simone Jansen (doopwerkgroep en werkgroep eerste communie) en Harriët Löverink (werkgroep eerste communie). Zij kregen als blijk van waardering de Laurentiuspenning met bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen uitgereikt. Daarnaast zijn er nog twee vrijwilligers gestopt die niet aanwezig waren op deze avond: Tonny Zweekhorst (onderhoud kerkhof ) en Lidy Kempers (collectant vastenactie). Zij krijgen de penning en de oorkonde thuis uitgereikt, alsmede een bloemenbon.

Hierna was het officiële gedeelte afgelopen en konden de voetjes van de vloer. Bram Verheij en Aron Ruesink (artiestennaam De Jongens) zorgden voor stijlvolle muziek. De stemming zat er goed in. Halverwege de avond werd de muziek onderbroken voor een speciale gast. Niemand minder dan Tom Cruise (alias Niels Berendsen) kwam de zaal binnen als toerist. Hij wist de aanwezigen te vermaken met een treffende en lachwekkende buut. Hierna werd de avond vervolgd met nog meer gezellige muziek en werd er uiteraard volop gezellig gekletst. Tot slot was er ook nog een spelelement: een heuse hindernisbaan. Twee teams moesten in Hawaiikleding een parcours afleggen. Dit was minder eenvoudig dan het leek en er werden dan ook de nodige capriolen uitgehaald om de finish te halen. We mogen terugkijken op een supergezellige avond en gezien de vele reacties die we kregen, mogen we rustig stellen dat jong en oud heeft genoten van deze Hawaii-party! Sjoerd Jansen en Ans Jansen

Omgekeerd bezoekmiddag wederom geslaagd Op vrijdag 25 mei werd voor de negende keer de omgekeerd bezoekmiddag georganiseerd voor senioren in onze Mariakapel (zie foto). Dertig senioren hadden zich aangemeld en het was mooi om te zien dat we ook weer nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Binnen het vrijwilligerskorps hebben we een welkome aanvulling gekregen met Bram Verheij. Bram, die binnenkort start met zijn opleiding verpleegkunde, wilde wel een dagje meelopen om te kijken of dit vrijwilligerswerk wat voor hem is. De middag beviel hem zo goed waardoor hij heeft besloten om onze groep te versterken. Bram, van harte welkom! Na de koffie met wat lekkers werd traditioneel gestart met een korte gebedsviering, dit keer voorgegaan door pastoor Pauw. Ook Mia Tankink was aanwezig om te helpen tijdens de viering. Aangezien het nog de meimaand was, mochten uiteraard Marialiederen en het Lourdeslied niet ontbreken. Na de viering werd er een hapje en een drankje geserveerd en ging pastoor Pauw met de aanwezigen in gesprek. Ze mochten hem het hemd van het lijf vragen, behalve zijn pincode. Het werd een vermakelijke en open dialoog waardoor een ieder pastoor Pauw beter heeft leren kennen. Ondertussen werden de aanwezigen weer voorzien van een drankje en een warm hapje waarna pastoor Pauw toepasselijk het ‘Ein prosit’ inzette. De middag werd afgesloten met een fotopresentatie met oude foto’s van Etten verzorgd door de heren Van Aalst en Keurentjes. De foto’s haalden veel herinneringen bij de ouderen naar boven en het was bijzonder om te horen dat Etten in 1955 maar liefst 28

In de afgelopen vier tot vijf jaar zijn wij als bestuur van de locatie Gendringen gekrompen van een voltallig bestuur met zes bestuursleden naar de huidige situatie met een bestuur van vier leden. Ondanks alle inspanningen zijn we er tot nog toe niet in geslaagd om nieuwe bestuursleden aan te trekken, hetgeen noodzakelijk is om de continuïteit te waarborgen. Uiteraard blijven we ons hiervoor inzetten. Door samenloop van omstandigheden aan het begin van dit jaar zijn wij in overleg met de parochie vanaf maart bezig geweest om de krachten te bundelen. Dit heeft ertoe geleid dat we vanaf mei elke maand gezamenlijk vergaderen met de pastoraatsgroep. Hiermee hopen wij u beter van dienst te kunnen zijn en direct en sneller te kunnen inspringen op actuele zaken. We blijven, gezien de organisatie vanuit de parochie, onderscheid maken in Locatieraad en Pastoraatsgroep met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Locatieraad, Geloofsgemeenschap H. Martinus, Gendringen Wim Schepers, Ronald Giesen, Hanny Roes, Harry ter Voert Pastoraatsgroep, geloofsgemeenschap H. Martinus, Gendringen Ans Erinkveld, Gilbert Esser, Ton Steentjes, Harry Belterman

Opbrengst Vastenactieproject 2018 Lumen Valley Togo. Collecteopbrengst vastenzakjes: € 1.186,89 + € 205 aan machtigingen. Totale opbrengst H. Martinusparochie in Gendringen: € 1.391,89. Een prachtig resultaat! Zie ook pagina 5. Wijklopers (collectanten), hartelijk dank voor jullie tijd en inzet. Namens de MOV, Willy van Toor en Wilma Blumer

MEGCHELEN

Vieringen Martinusgeloofsgemeenschap Zaterdag 30 juni om 19.00 uur gebedsviering door eigen liturgiegroep met medewerking van het dames- en herenkoor. In verband met de vakantieperiode zal er in juli geen viering plaatsvinden in onze kerk. Zaterdag 25 augustus om 19.00 uur is er een gebedsviering door de eigen liturgiegroep met medewerking van het damesen herenkoor. Noteer dit alvast in uw agenda! Zondag 16 september is er om 10.00 uur een oecumenische openluchtviering bij het landkruis aan de Nieuweweg in Megchelen. Bij slecht weer zal deze plaats vinden in een van de kerken in het dorp. Leo

Eerste Heilige Communie Na weken van voorbereiding is het dan zondag 22 april eindelijk zover. 28 kinderen uit Gendringen en Megchelen doen de Eerste Heilige Communie. Het was een mooie zonnige dag. Veel kinderen waren wat gespannen, maar dat was helemaal niet nodig. Na de intrede samen met GOV was het een erg mooie viering. De kinderen stonden echt in het middelpunt en deden veel zelf. Sommige kinderen mochten een stukje voorlezen en met de liedjes zongen ze allemaal volop mee. Ze werden met het zingen geholpen door het gelegenheidskoortje. Complimenten!

Als werkgroep kijken we met een goed gevoel terug op een bijzondere voorbereidingstijd en een prachtige viering! Communicantjes: Cato van Ampting, Jet ten Brinck, Marie Snelting, Josje Reijers, Maud Eringfeld, Lynn Lohschelder, Katie te Pas, Lynn Willemsen, Noortje te Pas, Lot Heida, Puck Snelting, Laura ten Bult, Vera Wenting, Lieke Raben, Dieke Scholten, Fleur Croes, Isabel Hendriks, Rubens Vergeer, Jim van Moerkerk, Kyan ter Voert, Vigo Pol, Kasper Hakvoort, Chris Thomas, Melle Kiwitz, Andy Wissing, Bart Klein, Bram Meijer, Jules de Maeyer. Omdat er twee dames stoppen met de werkgroep, zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om de kinderen te begeleiden en voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Heb je interesse of vragen, stuur dan een mail naar ehcgendringen@hotmail.com.

55 middenstanders telde. Om half 5 ging eenieder voldaan huiswaarts en sloten de vrijwilligers af met een ‘vette hap’. De tiende omgekeerd bezoekmiddag zal in oktober plaatsvinden. Bent u er ook weer bij?

Werkgroep EHC Gendringen, Megchelen, Netterden Foto: Coen Heveling

Bezoekersgroep H. Martinuskerk

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

29


Gaanderen

Bijzondere omgekeerd bezoekmiddag De destijds door pastor Mia Tankink ingevoerde omgekeerd bezoekmiddag heeft de laatste jaren steeds meer bijval gekregen. Omdat de leden van het Pastores-team niet meer bij alle oudere parochianen persoonlijk op bezoek kunnen gaan, worden de mensen van circa 75 jaar en ouder uitgenodigd voor één gezamenlijke bezoekmiddag. Dit jaar werd de omgekeerd bezoekmiddag georganiseerd in combinatie met het project Generatiesporen, een samenwerking van het Buurtplein, de basisscholen en de gemeente Doetinchem. Door het ontwikkelen van allerlei activiteiten door zowel de kinderen en leerkrachten als de ouderen en door een vergelijking van het onderwijs van vroeger met nu, werden de generatiesporen zichtbaar gemaakt. De organisatie van de omgekeerd bezoekmiddag paste exact in de afsluiting van het project Generatiesporen en zo ontstond er een unieke samenwerking tussen de coaches van Buurtplein Gaanderen en de bezoekersgroep van onze geloofsgemeenschap.

Pastoor Pauw in gesprek met enkele bezoekers

Op dinsdag 27 maart was het zover: een omgekeerd bezoekmiddag in het Atrium van de multifunctionele accommodatie Gaanderwijs. Aan de oproep voor deelname aan deze middag hadden maar liefst 55 ouderen gehoor gegeven. Een overweldigende belangstelling. Na de koffie met iets lekkers erbij heette coördinator Norbert Berns van het project Generatiesporen iedereen hartelijk welkom en bedankte hij alle vrijwilligers die de organisatie van deze middag mogelijk hadden gemaakt. Op het programma stonden een korte inleiding over de school en het huidige onderwijssysteem door directeur Jac Linders, het tonen van beelden over het project Generatiesporen, een rondgang door de school, het vertonen van een film over Gaanderen gemaakt door Gerard Leuverink en een afsluiting met een korte gebedsviering. Ook pastoor Hans Pauw was de hele middag aanwezig en liet zich niet onbetuigd. Hij ging graag met de ouderen in gesprek en dat werd op prijs gesteld. Voor een hapje en een drankje was gezorgd en zelfs de warme hap ontbrak niet. En toen was het alweer 16.00 uur. Tijd voor de afsluiting met een korte gebedsviering waarin pastoor Hans Pauw voorging. In zijn overweging merkte pastoor Pauw op dat hij nog nooit op één middag met zoveel vitale 80-plussers had gesproken en dat deed hem deugd. Na de viering reden de busjes voor en kwamen ook de vervoersvrijwilligers in actie om de mensen weer veilig thuis te brengen. Aan de reacties te horen had iedereen het geweldig naar de zin gehad. De omgekeerd bezoekmiddag begint zo langzamerhand ingeburgerd te raken. Een goede stimulans om met deze activiteit vooral door te gaan. Wie weet volgend jaar ook weer in samenwerking met het Buurtplein. Tekst en foto: Gerard Vollenberg

30

Inspiratie in vakantietijd Bij het uitgaan van dit bericht voor deze Vreugdebode zijn de mensen van de Locatieraad en de Pastorale Werkgroep nog druk bezig met het organiseren van alternatieve inspiratiemomenten. Op de zondagen in juli en augustus, waarop er geen eucharistie- of communieviering staat ingeroosterd, zijn er inspiratiemomenten gepland, passend in de vakantietijd. De inspiratie start steeds om 10.00 uur met een moment van rust en bezinning in de St. Martinuskerk. Er worden enkele teksten voorgelezen afgewisseld met mooie muzikale intermezzo’s. Daarna is er koffie/thee of iets fris in de pastorie en gaan we een wandeling maken met de (klein)kinderen via Landgoed ’t Maatje naar ’t Onland of de Koekendaal of we stappen op de fiets richting de Slangenburg. 1. Het eerste inspiratiemoment is op zondag 22 juli, wanneer de kinderen al twee weken vakantie hebben. Alle opa’s, oma’s, (jong)volwassenen en gezinnen zijn van harte welkom in de kerk voor een moment van bezinning afgewisseld met muzikale intermezzo’s. 2. De tweede inspiratie in de vakantietijd is op zondag 5 augustus. Het streven is om samen met 7even Bridges na te denken over de innerlijke pijn die veel mensen bij zich dragen en hoe zij, door dit bespreekbaar te maken, zich beter kunnen voelen. Bij het uitgaan van deze Vreugdebode was nog niet helemaal duidelijk of de mensen van 7even Bridges kunnen. 3. Op zondag 19 augustus is er, na de inspiratie en de koffie/thee, een mooie fietsroute uitgezet naar de natuurbegraafplaats, waar u mag rondkijken. Het wordt geen zwaarmoedig programma; de mooie natuur aldaar zal ons helpen om alles met een zonnige blik te bezien. Wilt u dit graag meebeleven, maar kunt u moeilijk fietsen, dan brengen wij u graag van de kerk naar de Slangenburg. U kunt dit doorgeven aan Hans Aarntzen, tel. 0315 - 33 02 39 of aan Joop Helmink, tel. 0315 - 32 54 19. U bent/jullie zijn allemaal van harte welkom om zo met het hele gezin of met vrienden en bekenden een zinvolle start van een zomerse zondag te beleven. Wij wensen u een goede vakantieperiode, thuis, in de buurt of ergens wat verder weg. Heerlijk genieten van vrije tijd, ontspanning en plezier tijdens de vakantieactiviteiten.

Banneux Van 31 augustus tot en met 4 september is er een 5-daagse bedevaart naar Banneux, het bekende Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 305,-. Hebt u interesse, neem dan contact op met: - Thea van Houten, tel. 0316 - 22 59 73, - Lia Sessink, tel. 0315 - 32 65 17 of - Anneke Koenders, tel. 0315 - 32 71 97. Daarnaast is er ook een 2-daagse bedevaart op 6 en 7 oktober 2018. De kosten voor deze bedevaart bedragen € 125,-. Voor informatie over 6 en 7 oktober kunt u contact opnemen met: - Thea van Houten, tel. 0316 - 22 59 73 of - Audrey van der Heijden, tel. 0316 - 53 37 30. Lisa Sessink

KOOR LIBERATE ZOEKT:

EEN ENTHOUSIASTE DIRIGENT M/V Liberate is ontstaan in 1981 als een modern gospelkoor. In deze vorm was het en is het te horen in kerken, ziekenhuizen, zorgcentra etc. Vanaf 1995 heeft Liberate zich nadrukkelijk ontwikkeld als een vrolijk zingend en swingend popkoor dat te horen en te zien is op diverse poppodia in de regio. De combinatie van gospel en pop is een groot succes, Liberate is een veelgevraagd koor.

Vrijwilliger Het valt soms niet mee om te zeggen: ik ben vrijwilliger voor de kerk omdat ik het fijn vind om actief te zijn in de katholieke kerk. De katholieke kerk wil een huis zijn voor alle mensen zij wil geloofwaardig, betrouwbaar en authentiek zijn. De kerk probeert de boodschap van Christus voor te leven maar doet soms het tegenovergestelde. En dat maakt het dan zo moeilijk om er met gepaste trots voor uit te komen katholiek te zijn en deel te nemen aan wat de kerk aanbiedt. Tegenstrijdigheden en schandalen komen in het nieuws en bepalen het imago van de kerk. Soms ontbreken gerechtigheid en compassie en blijft zij hangen in oude rituelen uit de voorbije tijd.

Van de dirigent wordt verwacht dat hij/zij past binnen het boven omschreven plaatje en dat hij/zij het koor op een plezierige manier nog verder weet te brengen. De meiden van Liberate willen heel graag leren en staan daarvoor open. Ben jij de enthousiaste dirigent die we zoeken en ben jij in staat om ons verder op weg te helpen in de richting die we als koor zijn ingeslagen; mail dan naar: liberatekoor@hotmail.com of bel dan naar: Frank Stokman, 06 - 15 43 88 39 of stuur een PB + telefoonnummer naar FB Koor Liberate.

Maar de kerk is zoveel meer dan schandalen en tegenstrijdigheden. De kerk kan zegenen, troosten en inspireren, de kerk brengt mensen samen. Dat is de kerk van mijn gemeenschap. Daar komen mensen thuis. Die kerk komt vrijwel nooit in het nieuws en juist op die kerk ben ik heel trots. Er is aandacht voor materiële en niet-materiële vragen, je vindt er steun bij elkaar. We voelen ons verbonden en voelen Gods aanwezigheid, al is dat misschien meer buiten de kerk dan in de eucharistieviering en gebeurt het in een geloof dat veelkleuriger en persoonlijker is dan het vroeger was. Geïnspireerd op ‘Briefwisseling’ van Leo Fijen en Anselm Grün.

Bekijk ook onze website: www.koorliberate.wordpress.com.

Mooie vieringen in meimaand In de meimaand zijn er enkele mooie vieringen geweest in onze geloofsgemeenschap. Het begon op vrijdag 4 mei met de plechtige herdenking van alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Op zondag 6 mei was er een eucharistieviering met pastoor Pauw. Het Inter-parochieel Koor uit Etten verzorgde de zang en dat klonk geweldig. Op woensdag 9 mei, de avond voor Hemelvaartsdag, ging pastoor Pauw weer voor in de eucharistieviering. Nu met zang van ons eigen gemengd koor. Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren was er een sfeervolle gebeds- en communieviering die geheel in het teken stond van Moeder Maria. De traditionele Marialiedjes werden door alle kerkgangers meegezongen. De pinksterviering op zaterdagavond 19 mei werd verzorgd door pastor Mia Tankink en Liberate, een mooie en goedbezochte viering. En in het laatste weekend van mei was het de beurt aan Keitof met enkele ondersteunende stemmen in een communieviering met diaken Cor Peters.

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Schuttersgilde St. Martinus tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Foto: Jos Heutinck

Voorgangers Leny Helmink en Gerard Vollenberg tijdens de Mariaviering op 13 mei. Foto: Joop Helmink

31


Terborg

Silvolde - Varsseveld

Hoe wil je gezien en gekend worden?

27 mei was het de 45-ste keer dat we als Terborgse geloofsgemeenschap in de Georgiuskerk bij elkaar kwamen in een ontmoetingsbijeenkomst. De opkomst had wat hoger gekund. Jammer, want ook deze bijeenkomst had de aanwezigen veel te bieden. Naast bidden en zingen zochten de ongeveer dertig aanwezigen samen met de voorgangers naar antwoord op de vraag: hoe wil je gezien en gekend worden? Als je een naam hebt, word je gekend en herkend. Je hebt meerdere namen: vader, moeder, opa, oma, dochter, zoon, scholier, werknemer etc. Een naam zegt iets over wie je bent. Hoe wordt God genoemd? Wat voor naam heeft Hij? We kunnen God niet benoemen, Hij gaat ons voorstellingsvermogen te boven. In de Bijbel staat Jahweh: Ik ben die ik ben. Maar God openbaart zich in mensen. Door onze daden kunnen we God zichtbaar maken. Dat is onze opdracht: door het goede na te streven laten we zien wie God is. Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie of thee nog gezellig nagepraat. De voorgangers Annet Heijnst en Wilma Elfrink, de organiste Anita Simmes en de koffiedames Riet Salemink en Ingrid Steentjes willen we hartelijk bedanken voor hun bijdragen aan deze bijzondere ochtend. Henk Steentjes, Werkgroep Nieuw Begin Foto: Henk Vinkenvleugel

Verjaardagen

Mevrouw C. Meijer-Zegwaart De heer J. Koster Mevrouw J. Wijkamp-Hetterscheidt De heer G. Kobessen Mevrouw Van Aken-Arentsen Mevrouw G. Keurentjes- Centen Mevrouw M. Beijer-Kolks Mevrouw J. Knikkink – Dickmann Mevrouw J. Heuskes Mevrouw Scholten-Bolder De heer Van Hagen De heer J. Ikink Mevrouw W. Crolla-ten Have De heer M. Rözer Mevrouw M. Bruijns Mevrouw M. Thissen-Braun De heer A. Nobel De heer W. Peters Mevrouw J. Wentink-Massop 32

80 jaar 80 jaar 86 jaar 85 jaar 86 jaar 86 jaar 91 jaar 96 jaar 95 jaar 88 jaar 85 jaar 88 jaar 86 jaar 87 jaar 86 jaar 92 jaar 87 jaar 88 jaar 87 jaar

Verkoop Kerk en Jorishuis Mede via de Vreugdebode willen wij u graag op de hoogte houden van de verkoop van de Georgiuskerk en het Jorishuis. Inmiddels is er (op 23 maart) een informatieve avond geweest voor alle parochianen en zij die zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap of bij het kerkgebouw. Ook is er een officiële hoorzitting geweest (11 april) waarbij eenieder zijn of haar bezwaren kenbaar kon maken. Nu zijn wij druk met de voorbereidingen richting de uiteindelijke verkoop. De vele activiteiten die plaatsvinden in het Jorishuis kunnen na de verkoop gelukkig doorgang vinden. Denk aan zaken als het secretariaat (iedere woensdagochtend open), vergaderingen, kledingactie, actie voedselbank, kerstpakkettenactie, Actie Kerkbalans, verzorgen verspreiding Vreugdebode, Geloven Nu, Opening Werkjaar, bijeenkomsten Eerste Heilige Communie enzovoort. Wij zijn blij dat we dit alles kunnen blijven doen in het Jorishuis. Daarover is goed overleg met de koper John Bakker. Of wij met onze Ontmoetingsbijeenkomsten in de kerk kunnen blijven, is nog de vraag. Wij houden er rekening mee dat we die bijeenkomsten volgend jaar in het Jorishuis gaan organiseren. Uiteraard zullen wij dan zorgen voor stemmige aankleding. Met het bisdom zijn wij in overleg zodat wij een aantal ‘kerkelijke stukken’ kunnen blijven gebruiken. Zoals het er nu naar uitziet, is de verkoop eind november gepland. We willen daar zeker een officieel tintje aan geven door een ‘plechtige’ of ‘bijzondere’ Ontmoetingsbijeenkomst te organiseren. De voorlopige datum is zondag 25 november om 10.30 uur. Zet u die vast in uw agenda? Meer informatie volgt in de komende Vreugdebodes. Wij houden u op de hoogte. Werkgroep Nieuw Begin

Opening Werkjaar 2018-2019 Met de verkoop van de kerk zullen we sommige zaken anders gaan inrichten. Onder andere zullen we moeten nadenken over de plek waar we onze Ontmoetingsbijeenkomsten gaan houden. Als dat niet meer in de kerk kan, dan wellicht in het Jorishuis. Wat in ieder geval als een paal boven water staat: we zijn en blijven de locatie Heilige Georgius binnen de grotere Parochie Maria Laetitia. In die vorm willen we ook naar de toekomst toe een vitale geloofsgemeenschap vormen. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met u. Graag gaan wij met u in gesprek tijdens de opening van het kerkelijk werkjaar, dit jaar op de derde dinsdag van september, zoals dat vele jaren het geval is geweest. Al onze vrijwilligers en allen die onze geloofsgemeenschap een warm hart toedragen, zijn van harte uitgenodigd. Zet u het vast in uw agenda: dinsdag 18 september om 19.00 uur in de kerk voor een Ontmoetingsbijeenkomst. Daarna gaan we voor een gezellig samenzijn naar het Jorishuis. Verder willen wij u op het volgende wijzen: de oecumenische dienst in september wordt vanaf nu in breed verband gehouden voor alle katholieke locaties en protestantse gemeenten in de gemeente Oude IJsselstreek en wel op 16 september in de RK kerk in Gendringen. In de Vreugdebode kunt u daar meer over lezen.

SILVOLDE

Pastoraat van Nabijheid De maand mei was voor onze geloofsgemeenschap een keerpunt in de geschiedenis van de eeuwenlange katholieke traditie in Silvolde. Een keerpunt omdat enerzijds de Mauritiuskerk aan de eredienst werd onttrokken en we anderzijds met onze invulling van het Pastoraat van Nabijheid onze geloofsgemeenschap pastoraal en organisatorisch vitaal willen houden. Van beide onderwerpen een kort verslag. Francis Terhorst draagt de godslamp onze kerk uit. Foto: Henri Geerts

Onttrekken aan de eredienst Op zondag 13 mei vond in onze kerk de laatste eucharistieviering plaats. Het was een goed bezochte, mooie, plechtige en ingetogen viering met muzikale ondersteuning van het kerkkoor en Mixed Emotions. De medewerking van Harmonie St. Radboud en de vendeliers van Willem Tell lieten zien hoezeer het dorp bij dit historische moment was betrokken. Vooral het laatste moment waarop onder begeleiding van de vendeliers de ciborie met de godslamp weggedragen werd, was voor velen emotioneel. Toen onze organist Rob Simmes nog zeer sfeervol het lied: Ons dorp speelde, werd er menig traantje weggepinkt. Centraal in deze viering stond het thema: ‘Met welke ogen kijk jij?’ Met welke ogen kijken we met name de toekomst in? Ogen die alleen maar bergen zien en moeilijkheden of durven we te kijken met de ogen van God? Ogen vol geloof, hoop en liefde, ogen die mogelijkheden zien. Gelukkig was er ook aan het slot de mededeling van de eerste viering met Pinksteren vanuit het Pastoraat van Nabijheid. Het samenzijn na de viering was gezellig: er werden ook met de aanwezige emeriti veel verhalen uit het verleden opgehaald.

Nieuw liturgisch centrum Een nieuwe benadering van de liturgie vraagt ook om een andere huisstijl die de mensen dichter bij elkaar brengt, verbondenheid geeft en intimiteit biedt. De eerste stappen hiertoe zetten we door de kerkzaal af te scheiden met gordijnen en onze vieringen op het priesterkoor te houden. Alle ‘liturgiemeubelen’, zoals het kruis, de paaskaars, wijwater en wierook, katheder en de kaarsen, blijven gewoon aanwezig. Ook is gezorgd voor extra geluid. Deze nieuwe benadering heeft in belangrijke mate bijgedragen tot een sfeer van samenzijn en verbondenheid en voelde als succesvol.

Vieringen juli t/m september

Werkgroep Nieuw Begin

Eerste Communie

Annabel Elbers en Daan Keurentjes

Overleden

De heer P. Coolen 79 jaar De heer A. Wenting 79 jaar Mevrouw J. Wenting-Driessen 89 jaar Mevrouw A. Winkelhorst-Thuis 85 jaar

Het is de opzet van de Werkgroep Liturgie om op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in onze kerk een viering te houden en op de kerkelijke feestdagen. De eerstvolgende viering is op zondag 1 juli om 10.00 uur. In augustus is er geen viering. Op zondag 3 september is de opening van het kerkelijk werkjaar voor de vrijwilligers. Aan deze traditie doet ook de protestantse gemeente van Silvolde mee. Omdat we in de toekomst nog meer samenwerking zoeken, is het plan opgevat om deze viering gezamenlijk te doen in de ‘Oude Mauritiuskerk’. Over de thema’s van de vieringen van juli en september wordt nog verder nagedacht in de werkgroep Liturgie. VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018

Foto: Ans Peelen

Pinksterviering met thema: Hij is vuur. De toekomst kwam snel. Zondag 20 mei is er met Pinksteren, het ideale moment om met de kracht van de H. Geest iets nieuws te beginnen, in onze kerk een gebedsviering gehouden. Een groep mensen heeft er een zeer aansprekende viering van gemaakt waarin weer het gedicht ‘Met welke ogen kijk jij?’ een plaats had. Passende liederen van Mixed Emotions maakten deze viering compleet. Tijdens de voorbereiding van deze viering kwam de vraag op hoe wij zelf naar de nabije toekomst kijken en wat ons drijft om dit te mogen en kunnen doen. Die vraag bracht een aantal van ons ertoe de vragen in een persoonlijke geloofsgetuigenis te verwoorden. Daarvan werden er in de viering twee voorgelezen. De Geest van Pinksteren klonk door in deze teksten. Het lied: ‘Hij is vuur’ versterkte dit en we sloten af met het gedicht ‘Windkracht 12’. Dit gedicht gaat over het vuur dat met windkracht 12 ontstoken wordt in de harten van de apostelen en alle gelovigen na hen. We mochten ons gelukkig prijzen dat een groot aantal mensen onze verhalen wilden verstaan en de viering waardevol vonden. De kletskop bij de koffie na afloop smaakte ook metaforisch goed. Dit alles heeft ons gesterkt: Wij gaan door!

Koster Francis Terhorst gehuldigd Foto: J.Oostveen

Op eerste paasdag aan het eind van de viering ging pastor Mia Tankink naar de lezenaar en begon haar verhaal met de inleiding dat zij altijd zeer vereerd was als ze iemand in het zonnetje mocht zetten. Ze vertelde over iemand die al meer dan 35 jaar lid was van het kerkkoor, in vele werkgroepen actief was geweest en nog steeds is. Degenen die wisten over wie dit verhaal ging, zagen onze koster Francis Terhorst om zich heen kijken: „Over wie gaat het?” zag je haar denken. Dit nu is onze koster ten voeten uit, niet eerst jezelf maar de ander altijd op de eerste plaats. Zo heeft zij 25 jaar lang haar kosterschap vervuld, hartelijk, een open huis voor iedereen, altijd een kop koffie halen en dan rustig zitten met een praatje. De doopwerkgroep, de communicatiewerkgroep, het catecheseberaad en de parochievergadering waren haar werkterrein. Ook het kijken over de grens was haar niet vreemd. Jarenlang was ze betrokken bij de oecumenische werkgroep. In het liturgieberaad en de avondwakegroep is ze nog steeds actief. Tijdens open monumentendag geeft ze als een ware museumgids rondleidingen in onze kerk. Ook communicantjes en kinderen van de basisschool laat ze zo de kerk zien en beleven. Voor al deze werkzaamheden is ze onderscheiden met de Willibrordpenning. Francis, van harte proficiat en bedankt voor al je werk. Deze onderscheiding komt je zeker toe. Mariëtte Oostveen Lees het vervolg van Silvolde en Varsseveld op pagina 34

33


Silvolde - Varsseveld SILVOLDE

Wij gaan door! Na zijn hemelvaart zitten Jezus’ leerlingen verweesd en lamgeslagen bij elkaar en het vuur leek er helemaal uit. Hoewel…

Opbrengst Vastenactie

“… Zijn vuur leek gedoofd. Leek…

Inmiddels zijn de veertigdagentijd, het paasfeest en Pinksteren alweer verleden tijd. Als geloofsgemeenschap hebben we ons tijdens die veertigdagentijd ingezet voor het werk-leerproject voor kansarme jongeren in Togo (Afrika). Als geloofsgemeenschap hebben we er samen de schouders weer onder gezet. Ieder heeft gegeven vanuit een warm en menselijk hart. Het resultaat mag er zijn. De opbrengst is momenteel € 3.310. Ook heeft de jeugd zich weer prima ingezet. Basisschool De Plakkenberg heeft € 495,66 gespaard. Een extra pluimpje heeft groep 8b verdiend: ze spaarden samen € 126,05. We willen alle mensen heel hartelijk danken voor hun bijdrage en medewerking. Een speciaal woord van dank aan al onze vrijwillige collectanten, ruim veertig in getal. Dank voor jullie inzet en hulp. Zonder jullie hulp waren we beslist niet tot zo’n mooi resultaat gekomen. Als geloofsgemeenschap hebben we laten zien dat elk mens de moeite waard is, ook al leven ze ver van ons af. Werkgroep MOV Vastenactie, Gert Heuvels, Thea Rijkse, Anny Raben

Totdat de hemel opnieuw van zich liet horen. Met windkracht twaalf het vuur ontstak dat smeulde in de harten van al die mensen die hij, die held, in vuur en vlam had gezet. En wéér stonden ze op. Wéér spitsten ze hun oren. Wéér openden ze hun ogen. En wie hen zag, zag een vuur dat nooit meer zou doven…” Uit: Windkracht 12 – Gerard van Midden

VARSSEVELD

Woord- en communieviering Den Es: zondag 8 juli en zondag 12 augustus 10.00 uur: een Woorden communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster.

Overleden 12 april Thea Gries-Willemsen 80 jaar. 21 april Truus Peters-Miggelbrink 85 jaar. 22 april Willie Brus 77 jaar. 25 april Grada Boland-Schepers 87 jaar. 12 mei Lowie Lette 93 jaar. 21 mei Lies ten Have-Jordens 92 jaar. We bidden voor hun eeuwige rust. We wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Overleden Op 26 april is overleden Ilse Schuschke, weduwe van Jan Peters. Ilse Schuschke woonde op de Bettekamp kamer 56. Zij werd 90 jaar. De crematieplechtigheid vond in besloten kring plaats in Doetinchem. Bidden wij om troost voor haar familie en dat Ilse moge rusten in vrede.

Belangrijk om te weten

Uw persoonlijke catering

Pastoraal team Hans Pauw, Berrie Daalhuizen, Jan van Heugten, Cor Peters, Marcel Smits, Mia Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 06 - 30 16 29 27 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken Jos Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur Anja Dijcker,

telefoon: 0314 - 33 55 47

secretaris

Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Kantoor en bezoekadres: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

34

Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2018


Daarom Daarom GUV! GUV!”

Bert Bert van van Asselt Asselt Algemeen directeur

GUV GUV werkt werkt zonder zonder winstoogmerk. winstoogmerk. Daarom Daarom hebben hebben we we tijd tijd en en aandacht aandacht voor voor nabestaanden nabestaanden en en de de overledene. overledene. Ook Ook hanteert hanteert GUV GUV zeer zeer lage lage tarieven. tarieven.

Algemeen directeur

“GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg. “GUV verzekert en verzorgt al meer Maar GUV verzekert en verzorgt al meer dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor de nabestaanden en zorg voor de overledene.” de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

GUV GUV garandeert: garandeert:

• • persoonlijke persoonlijke begeleiding begeleiding • betrokken professionals • betrokken professionals • • keuzevrijheid keuzevrijheid in in alles alles • eigen uitvaartcentra • eigen uitvaartcentra • • eigen eigen crematorium crematorium • de laagste • de laagste tarieven tarieven

Fiscaal Fiscaal voordelig voordelig uw uw uitvaart verzekering sluiten, uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks rechtstreeks en en zonder zonder kosten? kosten? Ook Ook dat dat kan kan via via GUV! GUV!

Humanitair Humanitair begeleidster: begeleidster:

Onzeuitvaartbegeleiders: uitvaartverzorgers: Onze

Ans Masselink Ans Masselink

Ton de Jong Ellen Wamelink

Ank Horstink Ank Horstink

Carla Lammers Carla Lammers

Waar Waar u u ook ook verzekerd verzekerd bent, bent, GUV GUV kan kan u u altijd altijd helpen! helpen! GUV GUV kan kan ALTIJD ALTIJD de de uitvaart uitvaart verzorgen verzorgen en en ZONDER ZONDER MEERKOSTEN MEERKOSTEN..

Dat BEL RECHTSTREEKS RECHTSTREEKS GUV GUV en en wij wij regelen regelen alles. alles. Dat garanderen garanderen wij wij u! u! BEL Dag en nacht Dag en nacht bereikbaar: bereikbaar:

0900 0900 -- 700 700 7000 7000

Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Crematorium Crematorium VREUGDEBODE 2018

lokaal lokaal tarief tarief

||

www.guv.nl www.guv.nl

Ui Ui Ui Ui Cr Cr


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.