Vreugdebode 2018-01

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDE REUGDEBODE JAARGANG 2, NUMMER 1

“ De warmte van dit huis en de persoonlijke ontmoetingen zijn heel belangrijk” (pag. 4) Foto: Ton Harbers

JANUARI - FEBRUARI 2018


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Megchelen - H. Martinus Past. Mรถlderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat).

Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0315 - 32 32 23 Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40


Inhoud

Locatiecorrespondenten

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: interview met Elma Renken Maria Passie Torentje, torentje bussekruit: “De beste wensen van...” Van de bestuurstafel door Thijs Kemperman Nieuws van Present Pastorale column door Jan van Heugten Mooie Vormselviering Impulz: Samen uitzien naar... Parochiële Caritas Instelling: Caritas kerstpakkettenactie groot succes! Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Dameskoor Azewijn bestaat 50 jaar Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen Doopschema Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Terugblik op de vieringen in Varsselder-Veldhunten Parochie Maria Laetitia: Doordeweekse vieringen Breedenbroek - Dinxperlo: Wie, oh wie..? De Huet - Wijnbergen: Geen stille nacht in Wijnbergen Doetinchem: “Chagrijnen zingen niet”, Ben Kothuis 60 jaar koorzang Laurentiuskoor vierde lustrum Etten: Eerste H. Communie Gaanderen en Etten-Terborg samen! Gendringen - Megchelen - Netterden: Drie Jubilarissen bij koor St. Martinusparochie Gaanderen: Drie Koorleden gehuldigd in Gaanderen PCI voedselactie zeer geslaagd Terborg: Heerlijke kerstdrukte Silvolde - Varsseveld: De pastorale toekomst van de Mauritiusgeloofsgemeenschap Wandkleed ‘Handen’ heeft een nieuwe plek gekregen

4 6 7 9 10 11 12 13 14

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers

: g.bomers@planet.nl

Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling : joopcae@gmail.com

15

Etten Sjoerd Jansen : sjoerdjansen90@hotmail.com

16 16

Gaanderen Ria Aarntzen : h.r.aarntzen@gmail.com

17

Gendringen/Megchelen/Netterden Hanny Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl

19 20 21

Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker : info@bakkereventsupport.nl

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Belangrijk om te weten Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 34 voor alle gegevens van pastoraal team, onbezoldigde diaken, internet en centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Diaconie Cor Peters : c.peters@mlparochie.nl

Colofon Hoofdredacteur : diaken Cor Peters Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet Eindcontrole : Ben Kothuis Advertenties : Gerard Bomers Vormgeving : John Spekschoor Druk : Senefelder/Misset Oplage : 14700 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.). Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 18 FEBRUARI 2018 a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie boven). Het eerstvolgende nummer verschijnt op 12 JANUARI 2018 en is voor de periode van 16 MAART tot en met 26 APRIL 2018. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In de eerste jaargang van de Vreugdebode kozen we het thema ‘Kerk in de Samenleving’ voor het hoofdartikel. Er is voldoende gespreksstof om in 2018 met dit thema verder te gaan. Er wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebíed van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel. Foto: Ton Harbers

Elma Renken Inloophuis Oude IJssel opende begin 2015 zijn deuren aan de Plantenstraat 2 in Doetinchem. Het is een huis voor mensen die leven met kanker. Als je te maken krijgt met kanker, staat je wereld op z’n kop. Alles om je heen is anders. Zelfs de gewone dagelijkse dingen zijn ineens ongewoon geworden. Je bent van het ene op het andere moment terechtgekomen in een onzekere periode met veel verdriet en angst. Het inloophuis is een plek waar je terecht kunt voor een gesprek, een ontspannende activiteit, een lezing of gewoon voor een kopje koffie. Er zijn altijd getrainde vrijwilligers aanwezig die vaak uit eigen ervaring weten wat kanker met je doet. Sinds begin 2017 is Elma Renken manager van Inloophuis Oude IJssel. Doordat mijn echtgenote als vrijwilliger actief is in het inloophuis, kwam ik in contact met Elma en nodigde haar uit voor een gesprek in het kader van ‘Kerk in de samenleving’ 4

Een paar dagen voor Kerstmis ontmoetten Elma Renken en ik elkaar in het mooie pand in het centrum van Doetinchem: een voormalig woonhuis dat verbouwd is tot een plek waar vrijwilligers gasten ontvangen voor gesprek en allerlei activiteiten. Elma woont in Doetinchem, maar haar geboorteplek is Groningen. „Ik heb Groningse ouders en grootouders, maar verhuisde op mijn vierde naar Zwolle. Mijn moeder was jong weduwe. Mijn vader overleed toen hij 39 jaar was aan kanker.” Haar moeder hertrouwde. Elma zag zichzelf wel als kleuterjuf werken, maar dat liep toch wat anders. Bij toeval kreeg ze een baan in de zorg bij kinderen met een verstandelijke beperking. Ze voelde zich meteen op haar plek. Ik vraag Elma wat haar zo aansprak in het werken met deze kinderen? „Eigenlijk besefte ik pas veel later wat dat precies betekende. Bij veel mensen met een verstandelijke beperking zie je een onbevangenheid. Ze nemen het leven zoals het komt en hebben geen rem. Wij hebben ons gedrag veel meer gecultiveerd. Je doet dingen wel of juist niet omdat het zo hoort. Voor mij is het ervaren van onbevangenheid heel bevrijdend.” Elma vertelt vol passie over die periode uit haar leven. Haar man is, mede door haar, ook in dat werk gekomen. „Werken met mensen met een beperking heeft bij ons ook een onbevangenheid en humor gebracht die we nog steeds ervaren.” Gezin is een voedingsbodem voor je leven. Elma groeide op in een protestantschristelijk gezin. „Mijn ouders stonden midden in de gemeenschap. Vader leidde jeugddiensten in de kerk en wij gingen als kinderen naar de zondagsschool. Moeder deed allerlei vrijwilligerswerk en vervulde bestuursfuncties. Ik denk dat ik van huis uit heb meegekregen dat het gewoon is om voor andere mensen iets te betekenen.” Daar ziet Elma een basis voor haar leven om te werken in de zorg. De bagage die je als kind meekrijgt, vormt je. Je ontwikkelt je verder. „Hoewel ikzelf niet meer praktiserend gelovig ben, geloof ik wel dat mijn ouders in de hemel zijn. Mijn gelovige opvoeding zit nog altijd in me en ik denk dat ze beiden van boven naar me kijken hoe ik het doe.” Wat heeft je uiteindelijk bij Inloophuis Oude IJssel gebracht? Tot drie keer toe heeft Elma zelf met kanker te maken gehad. „Ik heb een erfelijke vorm

van dikke darmkanker. Toen ik 38 was, kreeg ik baarmoederkanker. Daarna las ik een folder waarin het ging om de relatie tussen baarmoederkanker en dikke darmkanker met een erfelijke variant. Mijn vader en opa zijn aan dikke darmkanker overleden en dat was een reden om mezelf te laten onderzoeken.” Helaas kwam na controles de bevestiging van darmkanker. Elma was lang uit de roulatie. Het was lastig en zwaar voor haar. Er hingen vragen boven haar hoofd, zoals: „Waarom overkomt mij dit nu?” en „Hoe moet ik nu verder?” Ze had behoefte om daarover te praten. Na overleg met de huisarts werd Elma verwezen naar Groesbeek, omdat er in Doetinchem geen inloophuis was. Op een gegeven moment zag ze bouwactiviteiten bij dit pand en werd bekend dat hier een inloophuis zou komen voor mensen met kanker. „Hè, dat is mooi”, dacht ik, „want daar is wel behoefte aan.” Ik nam me voor om na mijn pensioen daar iets mee te gaan doen.” Ze kreeg echter voor de derde keer kanker en ook dat herstel verliep gelukkig voorspoedig. In 2016 werd ze helaas als 60-plusser werkloos. „Ik ben altijd hoofdkostwinner geweest als manager in de zorg en had een druk bestaan. Dus toen heb ik me als vrijwilliger gemeld bij het Inloophuis.” De vorige manager was er maar tijdelijk en vertrok in maart 2017. Elma solliciteerde op deze functie. „Het past bij mijn ambitie en talenten. Bovendien ben ik ervaringsdeskundige en de doelstellingen van het inloophuis spreken mij aan. Ik werd als (onbezoldigd) manager aangesteld.” Inloophuis Oude IJssel Inloophuizen voor mensen met kanker bestaan al enkele jaren in Nederland. Er is een koepelorganisatie waarbij op dit moment rond de vijftig inloophuizen zijn aangesloten. Elk inloophuis is een zelfstandige organisatie. Elma: „Ons doel is: ervoor zorgen dat wat onze gasten nodig hebben, geboden kan worden. Kanker zet je wereld op de kop en niet alleen die van de persoon zelf, maar ook die van het gezin, de familie en vriendenkring en de werkomgeving. Je mag hier binnenlopen voor een kop koffie, een gesprek, of als je niet wilt praten, dan ben je er gewoon.” Er is een groot aanbod van activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen. „We bieden massage, yoga, creatieve workshops en koken, maar ook


“Hoewel ikzelf niet meer praktiserend gelovig ben, geloof ik wel dat mijn ouders in de hemel zijn”” lotgenotencontact, lezingen en concerten.” Het inloophuis is compleet afhankelijk van donaties en giften. Grote bedrijven in de regio blijken bereid om te sponsoren. Particulieren kunnen donateur worden. Het huis draait op ruim 85 vrijwilligers. Waarom zouden mensen met kanker naar het Inloophuis Oude IJssel moeten komen? Wat kan het voor hen betekenen? „Wanneer je met de ziekte geconfronteerd wordt en in een behandeltraject komt, heb je genoeg aan jezelf. Vaak ook nog wel in de tijd daarna, als je voelt dat je moet vechten om te overleven. Maar op een gegeven moment verwacht je omgeving dat je de draad van het leven wel weer oppakt. Dat is wel logisch. Je ziet er weer goed uit en je doet ook wel weer van alles, maar in je hoofd zitten gevoelens van angst en onzekerheid. Voor jou is het nog lang niet voorbij, maar je wilt je omgeving niet steeds lastigvallen met je verhaal.”

VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 1 JANUARI - FEBRUARI 2017 2018

Ontmoetingen en praten met lotgenoten kunnen dan een uitkomst zijn. Het inloophuis is een goede plek. Je mag er telkens weer komen, ook om je verhaal te doen. Sommige vrijwilligers hebben zelf ervaring met kanker. „De warmte van dit huis en de persoonlijke ontmoetingen zijn heel belangrijk. Dat is wat je zou missen, wanneer je hier niet komt.” Hoe spelen zingevingsvragen een rol bij mensen die door kanker getroffen worden? „Voor mij persoonlijk”, zegt Elma, „speelt dat niet zo. Ja, natuurlijk zijn zin en betekenis van leven belangrijk, maar ik voel dat niet anders sinds ik met kanker te maken heb gehad.” Wel speelt haar opvoeding mee. „Hoe ga ik met andere mensen om in mijn werk en met vrienden en kennissen? Mijn levenshouding is er een van omzien naar elkaar.” In het inloophuis is zingeving wel een thema, maar komt vooral in persoonlijke gesprekken aan de orde. Een belangrijke christelijke opdracht is: God dienen en de naasten als jezelf. Eigenlijk hoor ik dat het er zijn een van de kernwaarden van het Inloophuis is. Elma herkent wel wat ik zeg en daarmee bedoel. „We doen ons werk niet vanuit een specifieke achtergrond. Iedereen is welkom, gasten en vrijwilligers, gelovig of niet. We doen ons werk van mens tot mens, van hart tot hart. Ieder met kanker is hier welkom. Natuurlijk kan een gast worstelen met religieuze en gelovige vragen. Een

gastvrouw kan dan altijd doorverwijzen.” Het komende jaar wil het Inloophuis met zoveel mogelijk kerkelijke genootschappen contact zoeken. Voor kerkelijke bezoekers is het goed om te weten dat het inloophuis er is. Wensen voor 2018: omzien naar elkaar „Het inloophuis wil graag meer contact met jeugd leggen. We denken dat daar behoefte aan is. Er is een jeugdafdeling op zolder, ‘Onder de pannen’, voor leerlingen van de basisschool en de middelbare school. Kinderen kunnen in de knoei komen, omdat een van de ouders kanker heeft. Ik weet het zelf nog wel. De kinderen zien een zieke moeder die aan het vechten is om te overleven. Je partner staat hulpeloos aan de kant en moet ook het gezin draaiende houden. De kinderen komen dan soms in het gedrang. Kinderen vinden het ook vaak lastig om met hun emoties om te gaan. Ook in het komende jaar geldt voor mij persoonlijk het motto: Omzien naar elkaar, en ik spreek de wens uit dat ook jongeren meer gebruik gaan maken van de activiteiten en mogelijkheden van het Inloophuis.” Elma besluit met te zeggen dat dit een prachtige organisatie is. „Ik ben er trots op dat ik hier werken mag, het is leuk werk in een warm huis waar het plezierig is om er te zijn, voor gasten én vrijwilligers.”

Cor Peters

5


Parochie Maria Laetitia

Programma Geloofsverdieping voorjaar

Maria Passie Komt u ook op 3 februari naar de Martinuskerk in Gaanderen? Zaterdag 3 februari om 20.00 uur wordt er een bijzondere uitvoering gegeven: de Passie van Maria. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk? De Maria Passie is een kleinschalige theatervoorstelling, waarin veel aspecten aan bod komen om een bredere kennis over de persoon Maria te verwerven. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, meelijden, verschijningen. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? Onze voorstelling toont een andere kant van Maria. De kant die niet zo vaak is beschreven. Maria werd moeder toen ze 15 jaar was en haar man Jozef was heel veel ouder. Hoe is het voor een moeder als je eigen zoon vandaag als een superster wordt binnengehaald en een week later gegeseld en gekruisigd wordt? Op verschillende plaatsen in Nederland hebben al veel mensen kunnen genieten van prachtige muziek van liederen van Bløf, Trijntje Oosterhuis, Claudia de Breij, Natasha Bedingfield en anderen. Dit alles staat onder leiding van Roel Verheggen (onder andere Passion in Boxmeer) en Annemarie van Leen-Janssens. Het project wordt grotendeels als vrijwilligers gedaan en de opbrengst van de uitvoeringen zal bijna in het geheel ten goede komen aan het Aquero-fonds, dat hiervan weer mensen ondersteunt die het financieel moeilijk hebben maar toch graag op bedevaart willen. De entreekaart van de voorstelling kost maar € 10 bij voorinschrijving en aan de zaal € 12.50. Kaarten zijn te verkrijgen bij het Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia in Ulft, diaken Cor Peters of rechtstreeks bij de Maria Passie.

6

Samen

in gelo

o

f vooru In 2018 it! slu vaart va iten wij als Paroch n ie Mar genheid het Aartsbi ia La sd sinds di om mensen, om Utrecht na etitia aan bi t ui j de be ar Lour beteke jaar omvat, te t de nieuwe dede nt grote re s. Een moo ie gelegrot, wa als gelovige ontmoeten. gio die Sa on de paro Een bi ar Onze Lieve derweg zijn. men op bede chie jzo -V va persoon ndere plaats rouw is versc In Lourdes ko art gaan m waar u he lijke lev vaart va gevoeli nen aan de en we in de en en di H. ger ku n nt word Bernadette wij met het aartsbisd e uw geloof . kan ve en voor een gr om is ee rst oot aa uw er n vervolg ke nt op pelg op 2012 n. De bederimsto al jongeren en ch en Jonger engroe t zijn gegaan ouderen, zie 2015, toen p Impu lz tot ge en die de op k en gezond met m instens , richtin volg ha g zo Namen veel paroch d. In 2018 ho van ianen s deel te pen wij van ha de Parochie nemen M rte uit . om sam aria Laetitia reis de nodig el te ne en aan ik de men. Di u aken Co ze bijzonder e r Peters

Bedeva

artpro

gram

Het Aa rtsbisdo ma m Utrec samen ht heeft met VN B ee progra Hoogtep mma sam n bedevaart unt is tra engeste vieringe viering ditiegetr ld waari n en on bij de ouw de n tmoetin Grot, ma staan. Lichtproc g centra Tijdens ar ook essie en deze bis al de bedeva Barmha de vierin domart naar rtigheid g van Lo dag ee urdes is maken indruk n geza vaak ve er elke . Verde me r el nlijke Eu viering staan na Sacrame met all charisti tuurlijk ntspro e e‘Ut de cessie, pelgrims rechtse’ tionale de Intern . Hoofd Mis in aaalmoe de onde deze be Pius X zenier rgrondse devaart basiliek van ‘voor all en het tijden’ de Kruis bidden e leefis vicari weg op va s Co n Vanuit rneliss het pro Ook is en. elke pa gramm er volop rochie a. reist oo ruimte ontmoe die me k ieman voor ting en egaat, d van he pastoral ontspan t e team ning. mee.

Geloven Nu-groepen In een kleine groep spreken we aan de hand van een bijbelverhaal met elkaar over ons geloof en ons leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er zijn twee groepen: één in Doetinchem en één in Terborg. De groep in Doetinchem komt samen op: - Woensdag: 24 januari, 21 februari en 21 maart. - Tijd: 14.30 - 16.00 uur - Plaats: Locatie OLVrouw, Doetinchem De groep in Terborg komt ongeveer om de drie weken samen in het Jorishuis, locatie H. Georgius, Terborg, van 19.30 tot 21.00 uur. De ene keer wordt de bijeenkomst geleid door de dominee, de andere keer door de pastor. De data worden vastgesteld in onderling overleg. De komende bijeenkomst is op dinsdag 30 januari. Workshop: Voorbede De voorbede, ‘het gebed van de gelovigen’, staat in deze workshop centraal. Wat is een voorbede? Wat is de plaats van de voorbede in een viering? Hoe maak je een goede voorbede? Aan de hand van zelfgemaakte voorbeelden gaan we oefenen. Verder besteden we aandacht aan bidden in de liturgie in het algemeen. Voor wie? Zorg je voor de voorbeden op je locatie, ben je lector of ga je voor in een gebedsviering, dan is de workshop Voorbede voor jou bedoeld. Ben je betrokken bij de liturgie en geïnteresseerd in het onderwerp, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Wanneer en waar? - Dinsdag: 27 februari en 6 maart. - Tijd: 19.30-21.00 uur - Plaats: Locatie OLVrouw, Doetinchem. - Begeleiding: Berrie Daalhuizen en Marcel Smits Je leed doorleven Een leven zonder pijn en verdriet komt nauwelijks voor. Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met pijn, verdriet, lijden. Een scheiding, een ziekte, een ongeluk, de dood van een dierbare brengen onvermijdelijk veel pijn en vaak ook lijden met zich mee. Op weg naar Pasen willen we stilstaan bij het leed, het lijden dat ons overkomt. Immers ook Jezus’ weg kenmerkte zich door pijn en lijden. Hoe gaat hij ons voor in het doorleven van pijn en verdriet op onze levensweg? - Maandag: 26 maart - Tijd: 19.30-21.00 uur - Plaats: OLVrouw, Doetinchem Informatie In de folder Geloofsverdieping voorjaar 2018 vindt u verdere informatie over het programma. De folder staat ook op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl. Aanmelding U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten bij: Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming. Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur). E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of Pastor Berrie Daalhuizen, e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl


Goed voorbeeld doet goed volgen Het was al jarenlang een goed en gewaardeerd gebruik dat in de voormalige Verrijzenis Parochie de kerstpakkettenactie werd georganiseerd. Dit jaar heeft ook de voormalige Maria Laurentius Parochie dit project omarmd en uitgevoerd, zodat er vanaf nu kan worden gesproken van een Maria Laetitia-kerstpakkettenactie. Donderdag 14 december tussen 16.00 en18.00 uur openden alle locaties hun kerkdeuren zodat mensen hun goederen konden inbrengen. Ook particuliere ondernemers en groothandelsbedrijven lieten zich niet onbetuigd en droegen deze actie weer een warm hart toe. Zij stelden ook nu weer levensmiddelen en dozen ter beschikking. Vrijdagmorgen verzamelden zich in de twee eucharistische centra een zéér grote groep vrijwillig(st)ers om de pakketten samen te stellen. Van diverse maatschappelijk betrokken instanties en andere zorg gerelateerde instellingen werden lijsten met adressen aangeleverd van personen/gezinnen die juist in de feestelijke decembermaand wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uiteindelijk konden ongeveer 400 pakketten worden bezorgd. Hopelijk geeft dit gebeuren aan velen een gevoel van zich niet buiten gesloten voelen en brengt het een klein lichtpuntje in deze voor betrokkenen vaak sobere, soms uitzichtloze leefsituatie. Dat dit een klein teken van ‘vreugde brengen’ mag zijn vanuit een parochie die ook op deze wijze laat zien waarvoor haar naamgeving staat: Maria Laetitia, zij die vreugde brengt. Aan alle betrokkenen die deze actie weer tot een dankbaar succes hebben gemaakt heel, heel veel dank. Namens het parochiebestuur Maria Laetitia, Anja Dijcker, secretaris

Agenda Vorming & Toerusting - ‘Muziek uit de Hemel’ Muziek als geloofsbeleving, aangereikt vanuit andere christelijke tradities. Door Th. Hop en mevr. Schipper. Donderdag 22 februari, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum De Wingerd. - ‘De wereld van de liefde in kleuren’ Over Marc Chagall (1887-1985), de kunstenaar met de Bijbel als inspiratiebron. Door Ds. J. Jansen Schoonhoven. Donderdag 22 maart, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum De Wingerd.

Agenda Ontmoeting & Inspiratie

- Vermoeidheid de baas Zondag 4 februari, Varsseveld. - Lezing Rosita Steenbeek Woensdag 14 februari, Silvolde. - Kennismaking met enneagram Zondag 4 maart, Varsseveld. - Bezoek klooster in Glane Vrijdag 9 maart. - ‘Uw wil geschiede’ Maandag 12 en 19 maart, Ulft. Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten: zie de flyer van Ontmoeting & Inspiratie en het programmaboekje van Vorming & Toerusting op de website: www.maria-laetitia/activiteiten.

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Torentje, torentje bussekruit “De beste wensen van...” In deze laatste dagen van het jaar komen we nergens zonder dat we elkaar allerlei goedbedoelde wensen meegeven. Na de ‘fijne feestdagen’ en het ‘Zalig Kerstmis’ klinkt: ‘Goede jaarwisseling’. Dan slaat de klok 31 december twaalf keer en luidt zo het nieuwe jaar in. We sluiten – als ons dat gegeven is – onze dierbaren in de armen en wensen ieder heel veel geluk in het nieuwe jaar. Mensen die we de dagen erna in het dorp of op het werk ontmoeten, schudden we de hand met ‘de beste wensen’. Ik herinner me de lerarenkamer van mijn oude school met al die collega’s, het rondje-langs-het-veld met de vlotte handdruk en het cliché vaak uitgesproken met de blik al op de volgende. Er waren collega’s die het rondje niet maakten, omdat ze niet aan die schijnvertoning wilden meedoen. Hoewel ik van dat woord niets wil weten, kan ik het me wel voorstellen. Elke wens verdwijnt in het niets als die niet uit ons hart komt. In een gebedsviering in het kader van Anders Vieren eind januari 2015 zijn we op die beste wensen ingegaan. We hebben mensen een tegeltje gegeven en gezegd: „Stel je voor dat we onze beste wensen op het tegeltje moeten schrijven. Wat komt er dan te staan? Wat willen we onze dierbaren meegeven? Schrijf je beste wensen uit en geef het tegeltje na de viering aan de mens(en) die je in gedachten hebt.” Het was een poos stil in de kerk tot mensen langzaam maar zeker een viltstift pakten en begonnen te schrijven. Sommigen voegden ook nog een versiering toe. Geen tegeltjeswijsheden, maar de beste wensen uit het hart gegrepen. Meer dan bijzonder was het tegeltje van een jongen van een jaar of veertien die alvast zijn gelukwensen uitschreef voor de 50ste trouwdag van zijn oma en opa. Dat tegeltje heeft vast en zeker een mooi plekje gekregen. Aan het eind van de viering op oudjaarsavond wensten we elkaar vanuit onze traditie een Zalig Nieuwjaar. In deze wens zit voor mij de Bijbelse verwijzing naar de Bergrede met de zaligsprekingen (Matteus 5, 1-12). In onze dagen kiezen we andere woorden, maar ten diepste zegt Jezus ons: wat een geluk heb je als je weet dat je niet alles kunt begrijpen, als je je tranen en je verdriet niet hoeft te verstoppen. Gelukkig ben je als je jezelf kunt zijn en opmerkt dat sommige dingen niet eerlijk zijn. Je mag je geluk voelen als je met andere mensen vreugde en verdriet kunt delen, in alle eerlijkheid kunt zeggen wat je op je hart hebt en in dat hart een plek hebt voor God. Zalig Nieuwjaar klinkt voor mij als een steun in de rug, maar is ook een uitnodiging werk te maken van mijn geluk, want daar moet ik wel wat voor doen. 2018 is al even op weg, maar toch nog: de beste wensen of liever Zalig Nieuwjaar: laten we er wat moois van maken door op zoek te blijven naar gedeeld geluk. Joop Kraan

7


Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, AndrĂŠ Zaalmink en Ilse Huls

Wij zijn er voor u. Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen. Monuta T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar) 188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

15-11-17 16:31


Parochie Maria Laetitia

Hoe gaat het Licht van Kerstmis met je mee in 2018? ‘Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert!’ (Jes. 52, 7) Zo horen we de profeet Jesaja in de eerste lezing. De naam van ons parochieblad vindt hier een bron. In de verkondiging op eerste kerstdag in de St. Martinuskerk van Gaanderen heb ik opgeroepen om vreugde, vrede, liefde en licht door te geven. Het licht van het begin, licht van schepping, Licht van het Kind uit de kribbe mag onze harten verwarmen en ons voorgaan in het nieuwe jaar. Wat betekent dat licht voor je? Hieronder de reacties die ik mocht ontvangen: Bij het licht van Kerstmis denk ik terug aan hoe ik als kind dacht: dat als ik groot zou zijn, alle armoe en ellende de wereld uit zou zijn. Ik wilde ontwikkelingswerk doen, maar dacht dat dat niet meer nodig zou zijn als ik volwassen zou worden. Dat ontwikkelingswerk kwam er en is tegenwoordig harder nodig dan ooit. Als iedereen goed is voor de mensen om hem of haar heen, dan zijn we er toch? Ik snap op mijn 54ste nog steeds niet dat dit niet kan. Daar is nog steeds veel licht voor nodig in harten van mensen. Veel licht wens ik je toe, het hele jaar door. Dank voor je vraag. Emile Een paar voor mij fijne ervaringen. De vele mensen die zich geroepen voelden (door het kind) en de vieringen meemaakten, dat met velen samen, dát gaf mij een heel fijn en warm gevoel. De mooie vieringen waar je nu nog aan terugdenkt. Een overweging met inhoud en dan het kindje wiegen. De kinderen al gelijk aan het kleuren en ook het luisteren was erg goed. In deze tijd de vele kaarten, lieve woorden, maar zeker zo waardevol ook mooie gedichten. Bijvoorbeeld: Duisternis kan geen duisternis verdrijven Enkel het licht is daartoe in staat Haat kan geen haat verdrijven enkel de Liefde is daartoe in staat Martin Luther King Dat vind ik mooi. Als je bij zieken kwam, was er ondanks het ziek of oud zijn een hele andere sfeer en kom je dan met een lichtje voor kerst, krijgt het gelijk een mooi plekje. Het waren fijne dagen en voor jullie een nieuw jaar met op tijd Rust - Kracht – Vriendschap, maar zeker Gezondheid. Riek Bij jouw vraag moest ik denken aan het verhaal ‘Het mooiste geschenk’ van Cornelis Wilkeshuis. Baltasar, een wijze koning uit het Verre Oosten, ziet een bijzondere ster. In een oud boek, dat hij bezit, leest hij dat deze ster, groter en stralender dan een mens ooit heeft gezien, een teken is dat er een Koning is geboren. Deze Koning zal op aarde een Rijk van Vrede stichten. Baltasar wil de Koning gaan begroeten en hij hoopt dat de jonge Koning zijn hulp zal kunnen gebruiken. Zijn zoon prins Irenus wil ook mee, maar dat mag niet van zijn vader. Koning Baltasar en zijn dienaren gaan op weg. Irenus kleedt zich snel om en pakt zijn drie mooiste stukken speelgoed; die wil hij aan de pasgeboren Koning geven. Maar onderweg geeft hij

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Van de bestuurstafel Na één jaar Maria Laetitia Op 1 januari 2017 kwam door de fusie de nieuwe parochie tot stand. Een clustering van 15 voormalige locaties, eigenlijk 19, In Ulft is H. Antonius met HH. Petrus en Pauls samengegaan, in Gaanderen H. Augustinus, Doetinchem H. Geest en OLVrouw omdat ‘De Huet’ al eerder was ingeschoven in ‘Wijnbergen’. Ook op die datum trad het nieuwe bestuur aan, inclusief deze bestuurder als penningmeester. Daarmee trad ik in de voetsporen van twee voorgangers, Theo Tomesen en Johan Hermans. Die beide bestuurders schonken heel veel tijd aan de parochie. De situatie nu is dat de bestuurstaken meer verdeeld zijn over alle leden van het bestuur. In mijn tijd als bestuurder van een grote overheidsorganisatie was het adagium: ‘Begin bij het begin en weet welke doelen je wilt bereiken’. De beginsituatie bij de Parochie Maria Laetitia is er een van ‘besturen op afstand’, omdat er op elke locatie een locatieraad is die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Over het algemeen gaat dat prima, zolang er nog een locatieraad is tenminste. Op sommige locaties is de situatie nu zo dat, als gevolg van het sluiten van de plaatselijke kerk, vaak de overgebleven leden van de locatieraad toetreden tot de vereniging of stichting die de betreffende kerk koopt van de parochie. Communicatie moet dan rechtstreeks vanuit het parochiebestuur naar de leden van de lokale geloofsgemeenschap. Ook de actie kerkbalans zal dan vanuit de centrale organisatie gaan plaatsvinden. Lokaal blijft er gelukkig altijd wel een groepje vrijwilligers die het contact onderhouden met leden van het pastorale team, om ten aanzien van de pastorale zorg in de plaatselijke behoeften te voorzien. En hoe dan verder? De doelen voor de komende jaren zijn niet concreet, maar de contouren tekenen zich wel af. Waarschijnlijk worden we de komende jaren gedwongen om een aantal taken te centraliseren, gewoon omdat het op locatie aan vrijwilligers gaat ontbreken. Er ligt een grote uitdaging en natuurlijk denken we als bestuur na over de lange termijn. Hoe moet het verder met de pastorale zorg als er straks pastores met pensioen gaan? In welk tempo gaan we verder met het onttrekken van kerken aan de eredienst? Maar vooral: krijgen we het, samen met de locatieraden, voor elkaar om de ‘vergrijzende’ groep vrijwilligers van nieuw bloed te voorzien. Het gaat daarbij ook om de inzet van vrijwilligers op de verschillende kerkhoven waarvoor de parochie verantwoordelijkheid draagt of het bijhouden van de ledenadministratie. Tenslotte is de grote groep vrijwilligers de kurk waarop onze parochie drijft. Met een ‘weesgegroetje’ alleen gaan we er niet komen. Ons gezamenlijk doel zou kunnen zijn om de Parochie Maria Laetitia in stand en leefbaar te houden. Dus heeft u nog vrije tijd beschikbaar en wilt u die maatschappelijk inzetten, denk daarbij dan aan dat mogelijke doel. Penningmeester van de R.K. Parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman.

alles weg om andere mensen gelukkig te maken. Met lege handen staat hij bij het kindje… Ria Licht, Liefde en Vrede zijn te vinden in ontmoetingen van mens tot mens. Zo wil God aan het licht komen in onze wereld en ons hart. Diaken Cor Peters

9


Parochie Maria Laetitia

Nieuws van Present! Het bestuur en team van Present Doetinchem draait weer op volle kracht. Met reguliere projecten, Meet&Mixprojecten in samenwerking met Samen Doetinchem, mooie ontmoetingen tussen de koppels van Meet&Connect, en Klaar die Klus-projecten voor Sité Woondiensten. Heel veel Doetinchemmers krijgen daarmee een steuntje in de rug. Bij deze een paar indrukken. Veel leesplezier gewenst! Wil je alles volgen? Like dan www.facebook.com/PresentDoetinchem. Bestuurswissel Als opvolging voor pastoor Peter Ambting mogen we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Cor Peters, diaken zowel werkzaam voor de Parochie Maria Laetitia als de St. Paulusparochie, en Hans de Graaf, betrokken bij de St. Ludgerparochie. We zijn erg blij met deze versterking. Een verrassing voor de zomer Aan het begin van de zomer zijn tien jonge gezinnen door Present Doetinchem verrast met een zomerpakket. De pakketten waren met zorg en op maat samengesteld met onder andere tegoedbonnen voor Gaabs, tijdschriften, Pitch&Putt, zomerspeelgoed, een ijsje of een uitje. Ze werden uitgedeeld tijdens een projectdag waarvoor door jonge vrijwilligers van een kerk sport- en spelactiviteiten en een afsluitende barbecue waren georganiseerd. Ook deelnemers van de internationale schakelklas van het Metzo College deden mee. Uit de reacties bleek dat het voor iedereen een inspirerende en verrassend leuke dag was die heeft bijgedragen aan verbondenheid! Feest van ontmoeting Op zaterdag 8 juli organiseerde Present Doetinchem in samenwerking met de Gruitpoort een ontmoetingsmiddag voor gezinnen die zijn gekoppeld via het project Meet&Connect. Doel van dit project is Nederlandse gezinnen in contact te brengen met statushoudende gezinnen om vriendschap te faciliteren. De middag werd geopend door wethouder Frans Langeveld. Hij merkte dat op dat activiteiten als deze bijdragen aan inburgering en sociale cohesie in Doetinchem. Ruim negentig grote en kleine mensen uit diverse culturen namen vervolgens deel aan creatieve workshops met thema’s als theater, schilderen, verhalen schrijven, muziek en knutselen. Na afloop presenteerden de deelnemers de resultaten aan elkaar. Ook 10

lieten ze elkaar genieten van meegebrachte gerechten uit hun land van herkomst. De reactie van een 12-jarige Syrische jongen was treffend: „Het was leuk, we leren van elkaar!” Studenten in actie In de afgelopen periode waren 35 studenten van Read It! actief voor Present. Ze waren te gast op De Betteld en hebben in vijf verschillende projecten opgeruimd en schoongemaakt bij een alleenstaande moeder, balkons schoon gemaakt bij zorginstelling Siza en twee tuinen onder handen genomen. Het werkplezier was zo aanstekelijk dat buren spontaan kwamen helpen. Ook sloot een groepje studenten aan bij het ‘borreluurtje’ van zorgcentrum Waterrijk. Er is hard gewerkt en er waren mooie ontmoetingen tussen jongeren, ouderen en mensen in een kwetsbare situatie. Gratis winkelen voor kinderen in armoede Op woensdag 25 oktober werd het team van Present Doetinchem zelf verrast met een gul gebaar. Ter gelegenheid van de opening van een nieuw filiaal van het Kruidvat aan de Stationsstraat in Doetinchem werd Present uitgekozen om een minuut gratis te komen winkelen. Uiteraard heeft het team hier dankbaar gebruik van gemaakt. Het was een race tegen de klok om zoveel mogelijk speelgoed te verzamelen. Het doel was sinterklaascadeautjes voor Doetinchemse kinderen die in armoede opgroeien. „Het is schrijnend dat er kinderen in de schoolkring zitten na het sinterklaasfeest en niet kunnen vertellen wat ze gekregen hebben van de Sint. Dit gebeurt echt in Doetinchem en we vinden het prachtig dat we dit op deze manier een klein beetje tegen kunnen gaan.” Omzien naar kwetsbare mensen. Doet u mee? Het bestuur van de Parochie Maria Laetitia zet zich binnenkort in voor een Presentproject bij iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Lijkt het u ook leuk om met uw koor, jongerengroep, gezin of ander sociaal verband (opnieuw) een Present-project te doen? Of hebt u tijd om u iets vaker in te zetten? Meldt u dan aan! U weet zeker dat uw hulp bij de juiste mensen terechtkomt die wel wat hulp en praktische liefde kunnen gebruiken. Zie: https://stichtingpresent.nl/ doetinchem/meedoen-als/kerk/ Team Present Doetinchem, Josefien Nahuis, Carlijn Wiltink, Nelly de Vries


Pastorale column door Jan van Heugten

Vastenactieproject 2018 “Lumen Valley Togo” Graag wil ik uw aandacht vragen voor het project van de Vastenactie 2018. Onze parochie steunt een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. In een vallei bij de plaats Kara bouwen de broeders een centrum waar werkloze jongeren scholing krijgen en opgeleid worden tot schapen- of geitenfokker of imker. Zij leren zelf om een klein bedrijfje te runnen, en belangrijker nog: zorgen dat die bedrijfjes langdurig blijven bestaan. Na hun opleiding kunnen de jongeren dit vak op andere plaatsen in Togo gaan uitoefenen. Zo zorgen we ervoor dat die jongeren niet naar Europa komen maar in het land zelf een bestaan opbouwen. Het centrum moet een ‘vallei van licht’, ‘Lumen Valley’ worden met naast de genoemde opleidingen een medisch centrum waar kinderen en volwassenen kunnen worden behandeld en waar vooral gewerkt zal worden aan het voorkomen van ziektes. Het project wordt mede opgezet door mijn goede kennis en collega diaken Jouke Schat en zijn vrouw Cécile die voor een deel van haar tijd als arts werkzaam is in Togo. Gedurende de vastentijd zullen er acties gehouden worden in de verschillende geloofsgemeenschappen en scholen van onze parochie. Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Indien u dit project wil steunen, lever dan de zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat. Ik wil dit project weer van harte aanbevelen en weet dat de gelden goed terecht komen. Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan ons christen-zijn en ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld. Laten we er net als in 2017 een succes van maken. In de viering van 4 maart 2018, de derde zondag van de 40-dagentijd zal Jouke mee assisteren in de eucharistieviering om 10.30 uur in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem en zal hij het project nader toelichten. Na de viering om 10.00 uur in de HH. Petrus &Pauluskerk in Ulft, zal Cécile Schat een nadere toelichting geven op dit project Meer informatie op de website http://lumenvalley.org/ nederlands Diaken Jan van Heugten

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Licht in de duisternis Als u deze Vreugdebode onder ogen krijgt, hebben we elkaar, enkele weken geleden, alweer zalig kerstmis en zalig nieuwjaar gewenst. En het leven lijkt dan ook weer gewoon door te gaan als altijd. Of toch niet? Is er misschien toch iets van pijn, leed en rouw, of juist vreugde en geluk geweest, persoonlijk of in de wereld om ons heen? Voor mij is er aan het begin van het nieuwe jaar dan ook altijd wel een moment om terug te kijken en te mijmeren over wat het oude jaar gebracht heeft. Waar de pijn zat en hoe die duisternis is omgezet in licht. Als het gaat om de parochie, denk ik aan het afscheid moeten nemen van Peter Ambting, die inmiddels alweer bijna een half jaar in Amerika woont en zich aan het ‘inwerken’ is op een leven als religieuze. Het was voor mij een voorrecht om hem als mens en collega te hebben mogen leren kennen. Maar blij zijn we met de snelle benoeming van Hans Pauw als onze nieuwe pastoor. Wat me verder terug doet denken is de kerstpakkettenactie. Nu uitgezet in de gehele Parochie Maria Laetitia. Bijna 400 pakketten werden samengesteld en bezorgd bij mensen die zo rond de kerst wel wat extra’s konden gebruiken om toch een goede kerst te hebben. Een dergelijke actie zou niet nodig moeten zijn in een land waar zoveel rijkdom is, maar toch mooi dat het gebeurt. Daarom dank aan al die gulle gevers. Een mooie vorm van naastenliefde; christen zijn in zijn volle betekenis. Maar de tijd gaat immer door en het nieuwe jaar geeft nieuwe kansen. En daar waar het soms tegenzit of duisternis ons overvalt, mogen we geloven dat Christus met ons mee gaat. Hij is dan vaak eenvoudig te vinden in de medemens die ons nabij is. Ik las in de nieuwsbrief Diaconie van het Aartsbisdom een mooie tekst van Henri Nouwen, met wie ik deze column wil besluiten en het nieuwe jaar in wil gaan. Licht in de duisternis Onze levens zijn vol van lijden, pijn, desillusies, verlies en rouw, maar ze worden ook getekend door visioenen over de komst van de Zoon van God. Zoals bliksem in het oosten en licht tot in het westen (Matteus 24,27). Deze momenten waarin we duidelijk zien, luid horen en diep voelen dat God met ons is op onze reis, laten ons schijnen als licht in de duisternis. Jan van Heugten, diaken

11


Parochie Maria Laetitia

Mooie Vormselviering Vanaf september 2017 zijn 21 tieners bezig geweest met de voorbereiding op het vormsel. Aan de hand van het project ‘In vuur en vlam’ werden allerlei geloofszaken bestudeerd, een excursie naar de Abdij in de Slangenburg gemaakt, rozenkransen ontworpen en natuurlijk huiswerk gemaakt. Nadat ze zich op zaterdag 7 oktober in de St. Martinuskerk in Wijnbergen of Etten hadden voorgesteld, was het op zaterdagavond 25 november zover. Vóór de vormselviering had kardinaal Eijk nog even een kort gesprekje met de vormelingen. Hij stelde vragen over wat ze later wilden worden. Sommigen hadden al een duidelijk idee, anderen dachten er nog over na. En dat was ook prima. Het was goed om je hart hierin te volgen. Je bent nog jong en er ligt nog een hele wereld voor je open.

Veel heil en zegen aan het begin van het nieuwe jaar U, God van het begin, zegen ons als wij uw stem horen, als U ons roept om op te breken en opnieuw te beginnen, U, God van het begin, laat uw aangezicht over ons schijnen, als wij vol vertrouwen een nieuwe stap wagen op weg van het geloof. U, God van het begin, blijf bij ons als ons hart naar warmte en geluk verlangt, naar vriendschap en ontmoeting. Laat de zegen van uw licht met ons zijn. U, God van het begin, schenk ons een goed leven. Uit een Iers zegengebed 12

Onder begeleiding van het Symfonisch Blaasorkest uit Gaanderen trokken de 21 vormelingen uit de locaties Doetinchem, Wijnbergen, Gaanderen, Etten en Terborg de kerk binnen, gevolgd door kardinaal Eijk, diaken Jan van Heugten en de misdienaars. Je kon merken dat iedereen zich goed had voorbereid. Het was mede hierdoor een indrukwekkende viering met mooie zang door het kerkkoor van Etten. Nogmaals felicitaties voor alle vormelingen (zie foto): Luca Greven, Luca Willemsen, Nerena Jansen, Dominique Elting, Ruben Tap, Jaap van der Ploeg, Lucinde Ramaekers, Luc Tolkamp, Mathijs Kikkers, Floor Besselink, Marit Bisseling, Sem van Dam, Juliët Elbers, Katja Fontein, Helena Hagemeijer, Loes Jansen, Demi Koster, Femke Peters, Merel Steenbreker, Mika Tempel en Sante ter Voert. Vormselwerkgroepen Doetinchem-Wijnbergen en Gaanderen-Etten-Terborg

Werkgroep Oecumene nodigt uit „Wij zijn mensen van de weg. Zoekend en tastend naar zin. Wij laten ons inspireren door Jezus van Nazareth, Die ons zijn geest belooft en ons opent voor de ene, de onnoembare.” Vanuit deze verklaring houdt de Werkgroep Oecumene haar Vespervieringen in de Wingerd op de tweede zaterdag van de maand, om 18.30 uur. Na afloop is er koffiedrinken. Voor dit gezamenlijke koffiedrinken, en het klaarzetten van tafels en stoelen vraagt de werkgroep om ondersteuning. Vindt u het leuk en gezellig om koffie te schenken en te helpen klaarzetten en opruimen, dan wordt u van harte uitgenodigd om zich te melden bij: Petra Elfrink, p.elfrink@live.nl, of te bellen met Suzan Slot, tel. 0314 - 35 42 31.


Impulz

25 november 2017: een mooie start! Ze pasten er net in, de afgevaardigden van 12 van de 15 geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia. Het was op 25 november, bij de eerste ontmoeting die op initiatief van Nieuw Begin in Terborg werd gehouden in het Jorishuis in de Hoofdstraat, naast de kerk. Van 09.30 tot 16.00 uur hebben wij ons gebogen over wat ons als kleinere geloofsgemeenschappen allemaal bezighoudt. En dat was nogal wat, zo bleek uit de verslagen die we van iedere geloofsgemeenschap toegelicht kregen. Nog steeds bestaat er een grote betrokkenheid bij de geloofsgemeenschapsleden. Het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt, is groot en ook de diversiteit binnen die activiteiten is groot. Uiteraard moest iedere gemeenschap melden dat numeriek het aantal personen dat deelneemt aan die activiteiten afneemt. En dat de vergrijzing, parallel daaraan, toeneemt. Maar vooral bleek dat iedere groep op zijn eigen wijze aan het zoeken is naar nieuwe wegen die ingeslagen zouden kunnen worden in de praktijk van de geloofsbeleving. Wij hebben daar in het ochtendgedeelte van deze dag uitgebreid kennis van kunnen nemen. Aan het eind van de ochtend konden we daar ook op reageren en kon specifieker worden ingegaan op vragen die over-en-weer gesteld werden. Dit gedeelte, dat onder leiding stond van diaken Cor Peters, werd afgesloten met een eenvoudige lunch. Die tijd werd uitvoerig gebruikt om op informele wijze verder met elkaar van gedachten te wisselen. En geloof uw verslaggever: er werd regelmatig met volle mond gepraat. Het tweede gedeelte van de dag werd begeleid door kerkelijk opbouwwerker Herman Agterhoek. In zijn heldere inleiding schetste hij de mogelijkheden die ieder van ons heeft om, binnen onze geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten, de gezindheid van Jezus Christus uit te dragen. Hij schetste mogelijkheden om in vrijheid de ruimte te nemen en te krijgen, om lokaal, maar ook in de wereld om ons heen, ons leerling van Jezus-zijn te concretiseren. Hierover zijn we in de rest van de middag met elkaar aan de praat gegaan. Dat deden we in vier groepen van ongeveer tien personen in afzonderlijke ruimten. Van deze gesprekken is verslag gedaan, en deze verslagen en tevens een verslag van de rest van de dag zijn inmiddels gestuurd naar de deelnemers. We besloten met een voorbeeld ‘Ontmoetingsbijeenkomst van Nieuw Begin met het toepasselijke thema ‘Jezus en zijn leerlingen’, in een fris-koele Georgiuskerk. Bij de plenaire afsluiting in het Jorisgebouw werden Herman Agterhoek en Cor Peters hartelijk bedankt voor hun inspanningen gedurende de voorbereiding en de dag zelf. Ook Riet Salemink, die met haar ploeg zorgde voor een constante aanvoer van koffie, thee, chocolademelk, broodjes en mandarijnen, kreeg een dankbaar applaus. Reden genoeg om serieus werk te maken van een breed gesteunde oproep van de deelnemers voor een eventuele vervolgbijeenkomst in 2018. Waarbij we zeker ook de nu nog ontbrekende geloofsgemeenschappen zullen uitnodigen, want we zullen allemaal permanent moeten blijven zoeken naar wegen om onze aanwezigheid als leerlingen van Christus handen en voeten te geven. Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie geestdriftige medewerking, namens Nieuw Begin, Terborg,

KIEK-INFO Locatie OLV/H. Geest: - zondag 11 februari 10.30 uur - zondag 11 maart 10.30 uur - zondag 18 maart 10.30 uur Locatie H. Martinus Etten: - zaterdag 3 februari 19.11 uur Locatie Wijnbergen: - zaterdag 17 maart 19.00 uur

Carnavalsviering Kindernevendienst Familieviering met presentatie eerste communicanten Carnavalsviering m.m.v. De Deurzetters Presentatieviering eerste communicanten

Samen uitzien naar… Vrijdagavond 15 december werd de Gabriëlzaal in Didam sfeervol aangekleed en verlicht. Kerstmuziek klonk en de ruimte vulde zich met de geur van warme ragout. Katholieke jongerengroep Impulz had een heerlijk adventsdiner met drie gangen voorbereid met als thema ‘Samen uitzien naar…’. Jongeren uit de Gabriëlparochie en uit de Parochie Maria Laetitia hadden ieder een of twee gasten uitgenodigd en meegebracht. Een divers gezelschap van ruim twintig mensen kwam bijeen, van 14 tot ruim 80 jaar en uit beide parochies. Er werd met elkaar kennis gemaakt, gesproken, gelachen en genoten van het eten. Een van de genodigden zorgde spontaan voor sfeervolle achtergrondmuziek op de piano.

Diaken Cor Peters had voor tussen de gangen door een gebed en een lezing voorbereid met verdiepende vragen die we tijdens het eten samen met elkaar konden bespreken. Het was een feestelijke avond met nieuwe ontmoetingen en waarbij we samen in vreugde hebben uitgezien naar de komst van het Kerstkind. Namens Impulz, Edwin en Maria Buijs

Steven van Woerkom

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

13


Parochiële Caritas Instelling

Caritas kerstpakkettenactie groot succes!

vrijblijvend, de jongere wordt gevraagd mee te werken aan begeleiding. Het PAD is er overigens voor iedereen die verstrikt is geraakt in de ingewikkelde regelgeving van werk, inkomen en schulphulpverlening en acute financiële problemen heeft.

De oproep om in alle locaties van de parochie mee te doen met het inzamelen van levensmiddelen voor de kerstpakkettenactie is een groot succes geworden. Heel veel goederen zijn gebracht. Ook konden er veel levensmiddelen in ontvangst genomen worden bij acties in supermarkten in Doetinchem, Gaanderen en Ulft. De kerken in Ulft en Doetinchem leken wel een groot magazijn van een supermarkt. Super was de inzet van de vele vrijwilligers die zorgden voor het maken van bijna 400 pakketten. Vierhonderd adressen, mensen die te maken hebben met een laag inkomen, mensen die we rond de feestdagen iets extra’s konden geven. Ook hebben mensen giften overgemaakt op de bankrekening van PCI-Maria Laetitia. De actie was alleen mogelijk geweest wanneer instanties bereid waren mee te werken en ons te laten weten wie er behoefte hebben aan een beetje ondersteuning. Omzien naar elkaar, dienstbaar zijn en aandacht geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dat is ook het Licht van Kerstmis uitdragen. Nogmaals veel dank aan allen die hebben bijgedragen Namens alle betrokken vrijwilligers, Diakens Jan van Heugten en Cor Peters

PAD op stap voor de jeugd Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is onlangs gestart met twee initiatieven voor jongeren. Project Jimmy Money helpt scholieren die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan een activiteit in hun klas/groep. Met financiering van de gemeente helpt het opgerichte Doorbraakfonds jongeren tussen de 16-27 jaar over hun financiële drempel heen. Het ondersteunt jongeren die zijn vastgelopen. Die hulp is niet

Mocht u als parochiaan dergelijke financiële vragen hebben voor anderen of uzelf, belt u dan het PAD rechtstreeks (06 - 52 22 57 63) dan wel Martin Liefrink (0314 - 32 36 29). Veel mensen blijven veel te lang in problematische schulden hangen. Misschien betreft het u, maar lang niet als enige: ongeveer 10 procent van de huishoudens overkomt dat! Wilt u daar eens rustig met een van onze vrijwilligers over praten, schroom niet contact op te nemen. Peter Bob Peerenboom, voorzitter PAD

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36 - Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Netterden: Elly Geurtsen 0315 - 38 63 62 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Hoorzitting onttrekking aan de eredienst H. Mattheuskerk te Azewijn Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen om de H. Mattheuskerk in Azewijn te sluiten voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. In dit kader heeft het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit tot sluiting van deze kerk nader toelichten en vervolgens de parochianen van de geloofsgemeenschap H. Mattheus de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Een hoorzitting is géén 14

discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de H. Mattheuskerk aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen. Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van de locatieraad en de gelovigen van de geloofsgemeenschap H. Mattheus te Azewijn uit voor de hoorzitting op: - Donderdag 1 februari 2018 aanvang 20.00 uur - In Dorpshuis Aschwinhuus Leppestraat 2-4, 7045 AD Azewijn

Foto: Heemkundekring Bergh


Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder AZEWIJN

ULFT

Mededelingen

Mededelingen

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld. Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap. Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl. Post: Envelop in de brievenbus van Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten. Kosten misintentie: €10. Zondag 11 februari - 10.00 uur - Carnavalsdienst Collectanten: Raad van 11. Extra collecte: Theo Bolder en Frans Pruijs voor PCI (Parochiële Caritas Instelling).

Openingstijd: Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur. Gebedsintenties: De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal 2 weken voor de betreffende viering in te leveren. Communie aan huis: Eens per maand wordt er door enkele mensen binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de H. Communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat tel. 0315 – 68 12 75 op maandag en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers tel. 0315 - 63 19 63 of met Henk Erinkveld tel. 0315 – 68 18 77. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275 op ma. en do. van 9.00 uur - 11.30 uur: voor misintenties. Ook kunt u intenties (á € 9,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. De kerstpakkettenactie voor de minstbedeelden onder ons was een enorm succes. Daarnaast bracht de met de kerstdagen gehouden collecte voor de caritas het mooie bedrag op van € 618,83. Alle gulle gevers hiervoor onze hartelijke dank!

Dameskoor 50 jaar Het dameskoor van Azewijn bestond 50 jaar! Hier werd extra aandacht aan geschonken op maandag 4 december na de maandelijkse repetitie. Els v.d. Barg en Annie Hermsen kregen iets extra’s omdat ze vanaf de oprichting lid waren. Ieder lid kreeg een mooie amaryllis en de heren een doos bonbons. Diaken Cor Peters hield een toespraak. Hij prees de inzet van de koorleden, die het afgelopen jaar vaak moesten zingen voor de vele begrafenissen. Ook Sinterklaas kwam nog op bezoek. Hij had voor iedereen een woordje en een presentje. Het werd een gezellige avond. Ook bij de kerstviering zong het dames- en herenkoor mooie kerstliederen. De schoolkinderen voerden een kerstspel op. Het mooiste was nog dat engeltjes een kerstwens uitdeelden, die op school waren gemaakt. Een grote wens werd uitgebeeld. Dat was: Vrede!

Actie Kerkbalans 2018 Afgelopen jaar heeft een uitstekend resultaat opgeleverd. Wij hebben meer ontvangen dan was toegezegd. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers. Ook dit jaar gaat de Actie Kerkbalans weer beginnen. Uiteraard hopen we eenzelfde of een beter resultaat te boeken. Vele vrijwilligers, die zich zoals elk jaar weer belangeloos inzetten, komen tussen 20 januari en 4 februari de persoonlijke enveloppen afgeven en volgens aangegeven afspraak weer ophalen. Onze kerken kosten geld. Voor de erediensten, pastorale en diaconale projecten, activiteiten, de verwarming en verlichting, personeelskosten, worden kosten gemaakt. U begrijpt dat we dit niet kunnen zonder uw financiële bijdrage! Zijn we u vergeten? Er liggen achter in de kerk nog genoeg enveloppen. Of neem contact op met het secretariaat. Een vrijblijvende gift mag natuurlijk ook! Gebruik hiervoor het nummer van de kerkbalans: IBAN 0363809872. Hartelijk dank voor uw bijdrage en ook aan de ongeveer 100 vrijwilligers die deze actie weer mogelijk gaan maken. Werkgroep Actie Kerkbalans, Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus in Ulft

Overleden Annie Venes. Foto: Cor Peters

Overleden 10-11-2017, Dinie Landman-Frazer, 74 jaar. 13-11-2017, Hein Overbeek, 82 jaar. 28-11-2017, Nicky Wicherink, 42 jaar. 09-11-2017, Willy Pruijs, 61 jaar. Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

15-11-2017, 27-11-2017, 07-12-2017, 08-12-2017,

Ria Schut-Freriks, Bongerd 196, Alphons Gasseling, Zeskamp 24, Lies Konings-Helmes, Bongerd 218, Aleida van Raaij-van Gerven, zorgcentrum Debbeshoek,

87 jaar. 92 jaar. 90 jaar. 92 jaar.

Gedoopt 19-11-2017

- Thomas Penninkhof, van Disselstraat 57, Zwolle. - Alessia Pastoors, Touwslagersbaan 103, Gendringen. Lees de rubrieken van Varsselder-Veldhunten op pagina 17

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

15


Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 26 januari tot en met 13 maart 2018 Weekeinde

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

Zaterdag 27 januari Zondag 28 januari 4e zondag door het jaar ( B )

Zo. 28 jan. 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits Volare

Za. 27 jan. 19.00 uur Communieviering C. Peters Dameskoor

Zo. 28 jan. 10.30 uur Communieviering C. Peters Kinderkoor Keitof

Zo. 28 jan. 10.30 uur EV/ 60-jarig jubileum H. Pauw Con Brio

Zo. 28 jan. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever Kerkkoor

Za. 27 jan. 17.30 uur Communieviering C. Peters Mixed Emotions

Zaterdag 3 februari Zondag 4 februari 5e zondag door het jaar ( B )

Zo. 4 febr. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw In Laudem Dei

Za. 3 febr. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 4 febr. 9.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Gemengd koor

Za. 3 febr. 19.11 uur EV/Carnavalsviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 4 febr. 10.00 uur EV/Presentatieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 3 febr. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 10 febr. Zondag 11 febr. 6e zondag door het jaar (B)

Zo. 11 febr. 10.30 uur EV/fam.viering Carnaval M. Smits Singing kids

Za. 10 febr. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Monte Vino

Zo. 11 febr. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Liberate

Za. 10 febr. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 11 febr. 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Za. 10 febr. 17.30 uur Communieviering M. Tankink Mixed Emotions

Woensdag 14 febr. Aswoensdag

Woe. 14 febr. 19.00 uur Aswoensdagviering H. Pauw In Laudem Dei

Woe. 14 febr. 19.00 uur Aswoensdagviering J. Brugman Dameskoor

Woe. 14 febr. 19.00 uur Aswoensdagviering C. Peters Gemengd koor

Woe. 14 febr. 19.00 uur Aswoensdagviering J. van Heugten Kerkkoor

Woe. 14 febr. 19.00 uur Aswoensdagviering M. Smits Kerkkoor

Woe. 14 febr. 19.00 uur Aswoensdagviering A. Morsink Kerkkoor

Zaterdag 17 febr. Zondag 18 febr. 1ste zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 18 febr. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Monte Vino

Za. 17 febr. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Dameskoor

Za. 17 febr. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Gemengd koor

Zo. 18 febr. 10.30 uur Communieviering J. Brugman Kerkkoor

Zo. 18 febr. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Geen koor

Zo. 18 febr. 10.00 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zaterdag 24 febr. Zondag 25 febr. 2e zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 25 febr. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Volare

Za. 24 febr. 19.00 uur Communieviering C. Peters Herenkoor

Zo. 25 febr. 9.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Keitof of Cantor

Za. 24 febr. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 25 febr. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever Kerkkoor

Za. 24 febr. 17.30 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zaterdag 3 mrt. Zondag 4 mrt. 3e zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 4 mrt. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Herenkoor Wijnbergen

Za. 3 mrt. 19.00 uur Communieviering C. Peters Monte Vino

Zo. 4 mrt. 9.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Gemengd koor

Za. 3 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 4 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 3 mrt. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 10 mrt. Zondag 11 mrt. 4e zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 11 mrt 10.30 uur Eucharistieviering/KND M. Smits Volare

Za. 10 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Herenkoor

Zo. 11 mrt. 10.30 uur Presentatieviering M. Tankink Liberate

Za. 10 mrt. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Kerkkoor

Zo. 11 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Za. 10 mrt. 17.30 uur Communieviering Parochianen Kerkkoor

Dopen voorjaar 2018 Parochie Maria Laetitia Dopen

Doopvoorbereiding

Ulft Ulft Ulft Ulft Gendringen Dinxperlo Doetinchem Doetinchem Doetinchem Wijnbergen Etten Gaanderen

Marcel Smits 9 jan. 20.00 uur Marcel Smits 20 mrt. 20.00 uur Marcel Smits 10 apr. 20.00 uur Cor Peters 15 mei. 20.00 uur Cor Peters 20 mrt. 20.00 uur Jan van Heugten 9 jan. 20.00 uur Hans Pauw 31 jan. 20.00 uur Hans Pauw 20 mrt. 20.00 uur Hans Pauw 16 mei 20.00 uur Cor Peters 23 jan. 20.00 uur Jan van Heugten 20 febr. 20.00 uur Jan van Heugten 24 mei 20.00 uur

Locatie

16

Datum

Tijd

4 feb. 37 12.30 uur 15 apr.3 12.30 uur 29 apr.3 12.30 uur 10 jun.3 12.30 uur 8 apr. 37 11.30 uur 4 feb. 37 11.30 uur 18 feb.3 13.00 uur 15 apr.3 13.00 uur 3 jun. 3 13.00 uur 11 feb.3 12.00 uur 11 mrt.312.00 uur 24 jun.3 12.00 uur

Doopheer

Datum

Tijd

Geweldige vrijwillige bijdrage ten behoeve van de Vreugdebode! De Vreugdebode is een belangrijk tastbaar middel van contact binnen de Parochie Maria Laetitia. Zeker nu er geloofsgemeenschappen binnen onze parochie zijn, waarvan de kerk niet meer in functie is als centrum voor de viering van de Heilige Eucharistie. In november 2017 is er een oproep gedaan aan alle parochianen om een vrijwillige bijdrage te storten ten behoeve van het uitbrengen van de Vreugdebode in 2018. Aan die oproep is ruim gehoor gegeven. Eind december 2017 was er een totaalbedrag gestort van ongeveer € 19.000,- en nog steeds ‘druppelen’ er bedragen binnen. Met dat bedrag kan een groot deel van de onvermijdelijke kosten worden betaald in 2018. Namens het parochiebestuur hartelijk bedankt voor uw gulle gaven. Penningmeester van de Parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman


Petrus en Paulus Ulft - Varsselder

VARSSELDER-VELDHUNTEN De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Za. 27 jan. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Gemengd koor

Za. 27 jan. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw

Zo. 4 febr. 10.00 uur Communieviering J. van Heugten Volkszang

Za. 3 febr. 17.30 uur Communieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 10 febr. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Volkszang met orgel

Zo. 11 febr. 10.00 uur Communieviering Parochianen Kerkkoor

H. Walburgis Netterden

Zo. 11 febr. 10.00 uur Communieviering J. van Heugten

Mededeling Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. - Nelleke Wissing, tel. 06 - 10 73 09 1.9 - Maria Dellemann, tel. 0315 - 63 17 43. De eerstvolgende geplande viering: Vrijdag 30 maart om19.00 uur met als thema: ‘Goede Vrijdag met Jesus Christ Superstar’. De medewerking komt deze keer vanuit Hunten met het Huntenkoor. We hopen weer veel mensen te mogen begroeten. Iedereen is welkom.

Terugblik op de vieringen

Woe. 14 febr. 10.00 uur Aswoensdagviering H. Pauw Gemengd koor Za. 17 febr. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Herenkoor

Za. 17 febr. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw

Za. 24 febr. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Volkszang met orgel

Za. 24 febr. 10.00 uur Presentatieviering Vrijwilliger Kerkkoor?

Zo. 4 mrt. 10.00 uur Communieviering C. Peters Harmonie

Za. 3 mrt. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 10 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Gemengd koor

Zo. 11 mrt. 10.00 uur Communieviering J. van Heugten Kerkkoor

Azewijn

Megchelen

Georgius Terborg

Zo. 11 febr. 10.00 uur Carnavalsviering C. Peters

Zo. 11 febr. 11.11 uur Carnavalsmis H. Reusen

Zo. 25 febr. 10.30 uur Nieuw begin

Zo. 25 febr. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/JvH/C. Peters Gemengd koor

Kerstavondviering: Buiten was het al ruim van tevoren te horen door de Huttepiepen en door de kerkklokken… kerstnacht was in aantocht. In een sfeervol versierde kerk bracht het koor Sereen de kerstliederen ten gehore. Twee engeltjes brachten het licht en het kindje Jezus liefdevol naar de stal en daarmee kon de viering beginnen. Met gebeden en mooie zang werd het een bijzondere viering. Na afloop elkaar een Zalig Kerstfeest wensend kon iedereen thuis met de kerst beginnen. De vrijwilligers danken iedereen hartelijk voor de komst. De vrijwilligersviering van 6 januari met als thema ‘de goede voornemens’ heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de inleverdatum en deze uitgave. In deze viering heeft het koor ‘Inspiration’ zijn medewerking verleend om er iets moois van te maken samen met de voorgangers. Na afloop waren de vrijwilligers uitgenodigd in het Dorpshuus om hen zo te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar.

Overleden Wim Reulink Overleden op 17 november op 91-jarige leeftijd

Foto: Susan van Aalst

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Willy Wienholts Overleden op 24 november op 84-jarige leeftijd 17


Aannemingsbedrijf

uwen B ouwen is vertr o

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen 26 januari tot en met 15 maart 2017

Zorgcentra: Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

geen vieringen

-

-

-

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag van de maand

woensdag 7 februari woensdag 7 maart

15.00 uur 15.00 uur

Woord-en gebedsviering Woord-en gebedsviering

A. van der Heiden M. Stortelder

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 25 januari donderdag 22 februari

15.00 uur 15.00 uur

Protestantse kerkdienst Protestantse kerkdienst

A. van der Heiden A. van der Heiden

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

zondag 21 januari zondag 18 februari zondag 18 maart

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Communieviering Communieviering Communieviering

V. Schrover V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

zaterdag 13 januari zaterdag 27 januari zaterdag 10 februari zaterdag 24 februari zaterdag 3 maart

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en gebedsviering Woord- en communieviering Woord- en gebedsviering Woord- en communieviering

J. Brugman M. Stortelder J. Brugman M. Stortelder J. Brugman

Antonia Terborg

zaterdag 6 januari zaterdag 13 januari zaterdag 20 januari zaterdag 27 januari zaterdag 3 februari zaterdag 10 februari woensdag 14 februari zaterdag 17 februari zaterdag 24 februari zaterdag 3 maart zaterdag 10 maart

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 18.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Maria Lichtmis Woord- en communieviering Aswoensdag Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

A. Pelgrim G. v.d. Munckhof M. Jansen G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof M. Jansen A. Pelgrim G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof

Debbeshoek Ulft

vrijdag 5 januari vrijdag 12 januari vrijdag 19 januari vrijdag 26 januari vrijdag 2 februari vrijdag 9 februari woensdag 14 februari vrijdag 16 februari vrijdag 23 februari vrijdag 2 maart vrijdag 9 maart

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Maria Lichtmis Woord- en communieviering Aswoensdag Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

A. Pelgrim G.v.d. Munckhof M. Jansen G.v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof

Schuylenburgh Silvolde

woensdag 3 januari woensdag 10 januari woensdag 17 januari woensdag 24 januari woensdag 31 januari woensdag 7 februari woensdag 14 februari woensdag 21 februari woensdag 28 februari woensdag 7 maart woensdag 14 maart

16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur

Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Aswoensdag Oecumenisch Woord- en communieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering

A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof v.d. Velde-Meijer G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag 3 januari woensdag 10 januari woensdag 17 januari woensdag 24 januari woensdag 31 januari woensdag 7 februari woensdag 14 februari woensdag 21 februari woensdag 28 februari woensdag 7 maart woensdag 14 maart

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering, aswoensdag Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits

Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxp.

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem

elke woensdag elke vrijdag

19.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering

H. Pauw H. Pauw

vrijdag 2 februari

10.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

H. Antonius en P & P Ulft

elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand

09.30 uur Eucharistieviering 08.30 - 09.50 uur Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herder

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00 uur

Open kerk met uitstelling v. h. Allerheiligste

Kerklocaties:

Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

M. Smits M. Smits

M. Smits

19


Breedenbroek - Dinxperlo BREEDENBROEK

DINXPERLO

Mededelingen

Mededelingen

Mis- en gebedsintenties worden gelezen in de weekendvieringen in Dinxperlo en de gebedsvieringen in Breedenbroek. Gebedsvieringen: - Zaterdag 3 februari en zaterdag 2 maart Dagkapel 19.00 uur Inloopmorgen : elke 1ste woensdag van de maand Kerstconcert Dinsdagavond 19 december speelde Harmonie St. Antonius haar jaarlijkse kerstconcert. Onder het motto: ‘kerst vier je samen en muziek maak je samen’ hadden ze muzikale vrienden uitgenodigd. Samen met a.m.v. Prinses Beatrix vormden ze deze avond één groot orkest waardoor de kerk gevuld werd met mooie, warme klanken. En Valentin Jar zorgde met zijn tenorstem voor nog meer sfeer. Hij zong ‘Stille nacht, heilige nacht’, terwijl de muzikanten stil de kerk binnenliepen met een kaarsje in hun handen. Een sfeervol begin van het concert, dat menigeen kippenvel bezorgde. Samen speelden de orkesten enkele delen van een suite van Purcell, waarna het publiek uit volle borst de klassieker ‘Wij komen tezamen’ meezong. Onder begeleiding van de trom trokken er ineens kinderen in een optocht door de kerk. Samen met Jar zongen zij een lied van Herman van Veen ‘A la Berline Postiljon’. Een vrolijk kerstliedje dat de kinderen liet stralen van trots. Ook de dirigent zag zijn kans, na het stuk ‘Adieumus’, om samen met Valentin een duet te zingen ‘Children, Go Where I Send Thee’. Na nog een paar heerlijke meezingers en andere delen van Purcell volgde het stuk ‘Amen’ van Pavel Stanek. Het was al een afwisselend programma, maar St. Antonius kan meer dan alleen muziek maken. Ze kunnen ook zingen en vooral gospel. Onder begeleiding van Prinses Beatrix zongen ze samen met Valentin Jar het bekende ‘Amen’. Maar één lied zingen is wel wat weinig, dus kwam er a capella nog een gospel achteraan ‘Ev’rybody’s talking ‘bout my baby boy’. De avond werd afgesloten door iedereen muzikaal een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar te wensen, met ‘We wish you a merry Christmas’. Het was een mooie avond om met muzikale vrienden de kerst tegemoet te gaan.

De Locatieraad van geloofsgemeenschap De Goede Herder wenst u en uw dierbaren van harte een ZALIG NIEUWJAAR en hoopt u in 2018 dikwijls te ontmoeten. Bijzondere evenementen: - Zaterdag 20 januari: Start van de Actie Kerkbalans 2018. Geef voor je kerk. - Woensdag 14 februari : 10.00 uur Aswoensdag eucharistieviering. Voorganger is vicaris Hans Pauw en met muzikale ondersteuning van het Gemengd Koor. Tijdens deze viering zal de as worden gezegend, bestemd voor alle locaties van onze parochie en kan eenieder het askruisje ontvangen. - Donderdag 25 januari : Vergadering van de Locatieraad. - Donderdag 22 februari: Vergadering van de Locatieraad. Vieringen: Tot en met de maand mei zullen de Woord- en Communievieringen zoveel mogelijk worden gehouden in de dagkerk. Dit om de energiekosten te temperen. Uitzondering hierop is 1 april, eerste paasdag. Dan zal de Woord- en Communieviering plaatsvinden in de grote kerkzaal. De eucharistievieringen zullen worden gehouden in de grote kerkzaal. Intenties: Regelmatig komt het voor dat er per envelop of via bank/giro een betaling wordt gedaan voor het lezen van intenties ZONDER vermelding voor wie en voor welke weekendviering(en). Om pijnlijke teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u om altijd te vermelden: • de naam en verdere aanduiding voor wie de intentie gelezen moet worden. • de viering(en) tijdens welke de intentie gelezen moet worden. De kosten bedragen € 9 per intentie.

Marjolein Berends

Kindje wiegen eerste kerstdag Om 14.40 uur kwamen de eerste mensen al binnen en uiteindelijk waren er wel ongeveer 40 mensen. Er werden al direct kerstliedjes gezongen. Om 15.00 uur begonnen we met het kerstverhaal, waarbij zo’n 15 kinderen rondom mij gingen zitten. Tussen het kerstverhaal door werden er kerstliedjes gezongen. Halverwege het kerstverhaal kwamen we bij de engel. Er zijn toen hele mooie engeltjes uitgedeeld die Peter had gemaakt. Aan het eind van het kerstverhaal werd er getrakteerd omdat Jezus jarig is en kregen de kinderen een spekje. Na het kerstverhaal is er nog samen muziek gemaakt en werden er kleine instrumentjes uitgedeeld. Er zijn ook verschillende kerstliedjes gezongen en gespeeld. Aan het eind konden de kinderen nog een tekening uitzoeken en de grote kerststal samen met de familie bewonderen. Iedereen bedankt voor het komen! Het was een gezellig samenzijn. En wie weet tot volgend jaar! Wilma Pastors

20

Wie, oh wie…?

De werkgroep Verjaardagsactie schreeuwt om hulp! Misschien hebt u het gemerkt en is er op uw verjaardag geen envelop bezorgd en/of opgehaald. Door onvoorziene omstandigheden zijn enkele bezorgers uitgevallen. Het betreft de wijken: - Aaldersbeeklaan-Spoorstraat-Ottenshof-Groothuizerlaan - Bosmanslaan-De Hooilanden - Allee-Het Grotenhuis-Keupenstraat-Aaltenseweg Bent u die actieve medeparochiaan die ongeveer twee uurtjes per maand ruimte heeft om een van de vacatures te bemannen of bevrouwen? Dat zou prachtig zijn! Een belletje naar tel. 0315- 65 14 96 of mailtje naar rkdinxperlo@mlparochie.nl en er wordt per omgaand contact met u opgenomen voor verdere informatie. U laat ons toch niet in de steek? Werkgroep Verjaardagsactie

In memoriam

God heeft op 10 november 2017 thuis gehaald MARIA CHRISTINA BERNARDINA (Chrisje) VINKENVLEUGEL RENSEN, sinds 15 april 2001 weduwe van Bernardus Johannes Vinkenvleugel, op de gezegende leeftijd van 91 jaar. Op 5 december 2017 is overleden MARIETJE ROUWENHORST - STARING, echtgenote van Jan Staring, liefdevolle moeder en grootmoeder, op de leeftijd van 75 jaar. Vergeten we hen niet in onze gebeden.


De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Geen stille nacht in Wijnbergen! Wat is er toch aan de hand in de herberg De Stilte? De herbergier en de waardin hebben hun kinderen naar bed gebracht en denken na een drukke dag ook zelf te kunnen gaan slapen. Maar dat loopt anders… Het is kerstavond 2017 en in Wijnbergen is de kerk behaaglijk warm. De kerk is mooi versierd en ook de kerststal staat er weer groots bij. Tijdens deze familieviering wachten de kinderen met spanning af wat er gaat komen. Deze keer is het kerstspel anders dan anders, lijkt het. Er staat zelf een bed op het altaar! De herbergier Hannes en de waardin Janna zijn moe, ze liggen in bed. Ze praten na over de enorme drukte van die dag, allemaal de schuld van keizer Augustus, die alle mensen opdracht gaf om zich in te laten schrijven in hun eigen stad! En terwijl herberg De Stilte altijd heerlijke rust uitstraalde, was het er vandaag een drukte van belang. Ze willen graag gaan slapen. Maar dat gaat deze nacht niet lukken. Er klinkt gestommel… Het zijn de kinderen. Ze praten over monsters onder het bed en hebben enorme dorst. Het lukt uiteindelijk om de kinderen te laten gaan slapen. Maar dan melden de andere twee kinderen zich! Ze waren de tijd vergeten en waren nog laat aan het spelen in de stal. Daar is het nu zo leuk met al die geiten en paarden en ezels. Ze hebben ook nog een hut gebouwd van stro. Net als Hannes en Janna weer willen gaan slapen, wordt er aan de deur geklopt. Een man en een vrouw zoeken nog een slaapplek voor de nacht. Maar ze zitten helemaal vol. Dan zien ze dat de vrouw zwanger is. Ze mogen in de stal overnachten. Maar de stalknecht moet maar bij Hannes en Janna slapen, want die heeft zijn rust ook hard nodig. En weer kunnen ze niet slapen, want de stalknecht snurkt erg hard! De man uit de stal, Jozef, meldt zich weer bij de herbergier. Het kind komt eraan! Hij heeft water en doeken nodig. Hannes en Janna mopperen nog wat, want ze willen slapen. Maar dan hult de herberg zich in een wonderlijk licht. Er is iets bijzonders gebeurd… Achter in de kerk gaat een lamp branden. Iedereen draait zich om en kijkt. Daar zijn twee engelen. Ook de herders hebben het licht gezien en kloppen aan bij de herberg. Het geluid klinkt van een heuse baby! Een koningskind is geboren! Het is een drukte van jewelste in de stal en Hannes en Janna gaan kijken om er wat aan te doen. Dan beseffen ook zij dat er een bijzonder kind in hun stal is geboren: Jezus, zoon van God, de Verlosser. Langzaamaan keert de rust terug in herberg De Stilte. Niemand heeft door dat er een bijzondere ster aan de hemel staat te pronken en dat wijze mannen onderweg zijn op reis naar dit kind in de kribbe. Ze zijn op reis gegaan om Hem te belonen met mooie geschenken. Er is geboeid geluisterd deze kerstavond. Naar een kerstspel, waarbij wel 15 kinderen betrokken waren, er veel geluiden door de kerk klonken en er een echt decor aanwezig was. Wij willen diaken Jan van Heugten, alle ouders, kinderen en het koor Monte Vino bedanken voor hun medewerking aan deze sfeervolle en fijne viering. Werkgroep Kerst 2017

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Koffiedrinken We zien dat in onze huidige maatschappij sociale contacten steeds meer onder druk komen te staan. Wij willen, voor zover dat tot onze mogelijkheden behoort, hier wat aan doen. Daarom nodigen wij u uit om na de weekendviering op zaterdagavond een kopje koffie te komen drinken in de pastorie. We beginnen voorzichtig met één keer per maand. Wanneer dit in een behoefte blijkt te voorzien, zal dit uitgebreid worden. Onze eerste bijeenkomst is gepland op zaterdag 17 februari. U bent van harte welkom.

Actie Kerkbalans 2018 In de laatste Vreugdebode van 2017 werd het al aangekondigd: de Actie Kerkbalans. De actie start officieel op 20 januari en loopt tot 3 februari en heeft als thema: ‘Geef voor je kerk’. Juist de afgelopen jaren is des te meer duidelijk geworden dat we niet zonder ieders steun kunnen. Aan de vele kerksluitingen ligt veelal een financiële reden ten grondslag. Daarom treft u de bekende envelop weer aan bij deze Vreugdebode of zal deze week bezorgd worden. Wij willen u vragen de afhandeling van de Actie Kerkbalans 2018 niet te laten liggen, maar meteen ter hand te nemen. Dat kunt u dan in alle rust doen en u voorkomt hiermee onnodige wachttijd voor degene die de envelop weer komt ophalen. Het tijdstip waarop deze wordt opgehaald, zal meestal op de envelop staan. Dit zal een tijd zijn waarop bijna iedereen thuis is, maar is meestal ook het tijdstip dat u het minst gestoord wil worden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de kerkbijdrage soms wordt overgemaakt op rekeningnummers die daar niet voor bedoeld zijn, vandaar dat we ze ook hier vermelden. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening: NL20 RABO 0384 3480 33 o.v.v. Kerkbijdrage 2018. Wij wijzen graag op de mogelijkheid om achter op het antwoordformulier eventueel uw aan- en/of opmerkingen te plaatsen. J. Visser, budgethouder locatie H. Martinus/De Huet

Uitnodiging middag voor ouderen Ook dit jaar organiseert het dameskoor Wijnbergen weer een gezellige middag voor ouderen. Voor deze middag zijn alle parochianen die ouder zijn dan 65 jaar van harte uitgenodigd om samen met zijn of haar partner deze middag bij te wonen. De middag wordt gehouden op dinsdag 20 februari in De Wingerd. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur houden wij een eucharistie- c.q. communieviering. De zang wordt verzorgd door het dameskoor. Tot ongeveer 17.00 uur willen we dan gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Na een broodje met koffie of thee komt er om ongeveer 17.30 uur een eind aan een, naar wij hopen, gezellige middag. Om een gedeelte van de kosten te dekken gaan wij in de loop van de middag met de pet rond. Net als vorig jaar moet u ook nu weer zelf aan ons laten weten of u op deze middag aanwezig bent. Dit kunt u doen door u vóór 1 februari op te geven bij een van onderstaande personen:. - Jolanda Tempels, tel. 0314 - 32 67 42. - Antoinette Hofland, tel. 0314 - 33 32 09. - Riekie Lucassen, tel. 0314 - 34 38 68. Tot ziens op dinsdag 20 februari in De Wingerd. 21


Doetinchem

‘Chagrijnen zingen niet’

Ben Kothuis - 60 jaar koorzang Alleen het getal 60, meer niet, zag ik op de gouden speld van de Gregoriusvereniging die Ben Kothuis op het Ceciliafeest eind november had gekregen, hem opgespeld door Diny, zijn vrouw. Indrukwekkend in al zijn eenvoud. Vlak voor kerst zocht ik Ben thuis op en vroeg hoe die zestig jaar bijgehouden was. „In 1963 heb ik me bij mijn komst naar Doetinchem meteen gemeld als lid van In Laudem Dei. Een paar jaar later werd daar kennelijk beseft dat het tijd werd na te gaan wanneer mijn eerste jubileum zou zijn. Toen dat duidelijk was, kon er vervolgens met de jaren mee doorgeteld worden van 25 jaar naar 40, 50 en nu 60 jaar. Maar ik had totaal niet gedacht aan die laatste mijlpaal, het was een complete verrassing. Mijn geschiedenis als lid van een kerkkoor begon in Lichtenvoorde, mijn geboorteplaats. Toen ik acht was, vroeg de dirigent van het kerkkoor me als sopraan voor het knapenkoor. Een zangtest vond hij niet nodig: mijn vader kon goed zingen en ook een oom, wist hij. Dat bood hem voldoende zekerheid.” Na de stemwisseling op zijn 14de stopte het een paar jaar. Op zijn 18de ging Ben door naar het herenkoor als… tweede bas, geen bariton, nee bas. Later, in Doetinchem, grapte iemand daarover dat Ben toen diep gezonken was. Een ander die dat hoorde, merkte op: „En daarna is hij ook nog de politiek in gegaan.” Oudere parochianen is het bekend, Ben was vanaf 1982 16 jaar CDA-wethouder Financiën & Personeel. Maar dat was lang niet zijn enige functie. Ben: „Ik heb heel wat maatschappelijke functies gehad. Voor overwegend lichamelijke activiteit zoals sport was ik totaal niet geschikt, maar bestuurlijke bezigheid lag me wel en ik voelde er ook voor. De contacten die het met zich meebrengt, spreken me aan. Dat is ook een prettige kant van koren. Dat zijn over het algemeen gezellige clubs: een prettige sfeer is een goede basis voor het zingen, want chagrijnen zingen niet.” In mijn gesprek met Ben wordt van voor tot achter duidelijk dat zang veel voor hem betekent, vroeger al en nog. Na de HBS ging hij naar Den Bosch voor een studie aan de Hogere Zuivelschool en… werd lid van het kerkkoor, in Assen lid van een

provisorisch militair koor, in Rotterdam bij zijn eerste baan weer van een kerkkoor en vanaf 1963, zoals gezegd, lid van In Laudem Dei. Jarenlang zong hij in het Ettens Mannenkoor. „Ik heb van 1970 tot 1974 zanglessen gehad aan de Muziekschool en voorts veel informatie over muziek bij elkaar gezocht. Overdag luister ik naar klassieke muziek.” „Ben je of was je een echt goede zanger?” vraag ik hem op de man af. „Dat kun je moeilijk van jezelf zeggen, maar ik ben regelmatig gevraagd om solo’s te zingen, maar daar is mijn stem op mijn leeftijd niet geschikt meer voor.” (Ben verzorgt de eindcontrole van de Vreugdebode. Benieuwd of ik deze bijdrage foutloos heb afgeleverd.) Gerard Bomers Foto: Ton Harbers

Korte terugblik De kerstdagen nog vers in het geheugen, zou je daar het liefst nog uitgebreid op terugkomen en eigenlijk op heel 2017, want er is heel wat gebeurd. Maar dat gaat nu eenmaal niet, daarom kort, alleen over kerst. Kerstavond is goed en mooi geweest. De familieviering is inmiddels terecht heel populair – zie ook het stukje van Chantal – maar ook de viering om 18.00 uur met de Ulftse Nachtegalen was mooi, sfeervol en devoot. Op een andere manier geldt dat ook voor de kerstnachtmis. Eerste kerstdag heeft een heel eigen programma en karakter. Namens het pastoresteam en de kerstwerkgroep schrijft Marjan Hakvoort daarover: ‘Eerste kerstdag in de Paskerk, wat een dag! Een echte ‘feel good day’! Allereerst een prachtige kerstviering met pastor Marcel Smits en koor In Laudem Dei. Na de viering maakten veel mensen gebruik van de koffie met Weihnachtsstoll en gingen er veel kerstwensen over en weer. Kindje Wiegen om 15.00 uur trok heel veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s naar de kerk. Na een grote zoektocht door de 22

kerk onder leiding van herder Hans met in zijn kielzog een heleboel engeltjes en herdertjes, werd het Kindje Jezus dan toch gevonden. De kinderen dekten het Kindje toe met zelfgemaakte wensdekentjes, met daarop ontroerende teksten. In de herberg was het feest met beschuit met muisjes en ouderwetse Achterhoekse krentenwegge. De gasten van de kerstherberg waren ‘s middags creatief bezig onder leiding van Anna, Hendrikje en Renée. Er werden kerststukjes en lantaarntjes gemaakt, er werd geschilderd, gemusiceerd en gelachen! Om 17.00 uur hebben we genoten van een heerlijk kerstdiner en tegen 19.30 uur ging iedereen met een goed gevoel naar huis! Dank aan alle mensen die geholpen hebben om van eerste kerstdag zo’n fijne dag te maken!’ Bij die dank, uitgestrekt over het hele kerstweekend met wat het aan voorbereiding vroeg, sluiten wij ons graag aan. Locatieraad en Pastoraatgroep


Laurentiuskoor vierde lustrum

Kerkbalans 2018

Het rouw- en trouwkoor van de parochiekerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem heeft het eerste lustrum gevierd. Toen zes jaar geleden het dameskoor van de Paskerk zonder dirigent kwam te zitten en met opheffing werd bedreigd, moest er een oplossing worden gevonden voor het verzorgen van uitvaarten in deze kerk. En omdat toen al duidelijk was dat binnen afzienbare tijd de H.-Geestkerk zou worden gesloten, werd naar een oplossing voor de langere termijn gekeken.

Ook een kerkbalansjaar vliegt voorbij! We sluiten een goed jaar af – de opbrengst is nog niet precies bekend –, het nieuwe jaar wacht. Elders in deze Vreugdebode ziet u de oproep van het parochiebestuur. Daar sluiten we ons bij aan. Het voelt niet prettig steeds aandacht te vragen voor financiën. Anderzijds, de vele trouwe gevers begrijpen het volledig. Zij zijn een echte steun. Deed u nog nooit mee: je bent nooit te oud om aan iets nieuws te beginnen. U begrijpt het, we kunnen niet zonder u. Daarom: doe mee! De folder ‘Geef voor / om je kerk’ met het deelnameformulier zit in de nieuwe Vreugdebode. Onze administratie verwerkt alles, onze lopers maken kilometers, vrijwilligers. Dank aan hen, dank aan u die geeft!

Het idee ontstond om naast de bestaande kerkkoren een nieuw koor te vormen dat zou gaan bestaan uit leden van deze koren die bij rouw en trouw opgeroepen zouden kunnen worden. Gerard de Haan belastte zich met het opzetten ervan. Maar liefst 46 mensen meldden zich aan. Het koor kreeg de naam Laurentiuskoor, afgeleid van de toen aan Maria en Laurentius toegewijde parochie. Trouwerijen heeft het koor maar twee keer kunnen opluisteren, maar het aantal uitvaarten dat sindsdien is verzorgd, loopt tegen de honderd. Inmiddels is het ledental van het Laurentiuskoor tot ongeveer dertig gedaald. Van hen komen er doorgaans twintig bij een uitvaart zingen. Die kan doorgaans maar enkele dagen tevoren worden aangekondigd zodat niet iedereen dan in de gelegenheid is om te komen. Van oktober tot en met mei wordt er elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur gerepeteerd in de Mariakapel van de Paskerk. Vanaf het begin telt het koor twee dirigenten, Mariët Wasser en Lizette Tijdink, en twee organisten, Marijke Koster en Ton Sedee. Het is een paar keer voorgekomen dat er geen dirigent beschikbaar was, maar dan werd het koor door een gebaren makende en knikkende organist geleid. Het is één keer voorgekomen dat geen van beide organisten kon komen. Toen heeft Anita Simmes ons uit de brand geholpen. Velen denken dat de koorleden van de parochie geld krijgen. Dat is niet zo. Ze zingen belangeloos en oogsten daarvoor veel waardering. Soms brengen familieleden van de overledene hun dankbaarheid tot uitdrukking door het aanbieden van een bedrag. In totaal heeft het koor op deze wijze in de afgelopen vijf jaar € 960,40 mogen incasseren. Met de giften werd eerder op 10 oktober 2015 een feestelijke middag bekostigd en op maandag 20 november ter gelegenheid van het eerste lustrum een etentje gegeven in restaurant Snack-Plus van koorlid Helma Gasseling en echtgenoot Vincent. Pastoor Hans Pauw was hierbij ook aanwezig. Tijdens het gezellige samenzijn zong koorlid Annemarie Zoomers een lied waarmee ze veel applaus oogstte.

Locatieraad en Pastoraatgroep

Beste kinderen Wat was het weer gezellig druk tijdens de familiekerstviering. Was jij er ook bij? Met z’n allen hebben we geluisterd en gekeken naar het kerstverhaal, dat werd uitgebeeld door een aantal kinderen. Knap hè, dat ze dat durven voor al die grote mensen! Pastor De Haan nodigde alle kinderen uit op het priesterkoor om samen het Onze Vader te bidden. Daaraan deden jullie massaal mee, zodat we een dubbele kring moesten maken om er allemaal bij te kunnen. Samen vormden we één grote familie! Maar Kerstmis is alweer voorbij, we zitten zelfs al weer in het nieuwe jaar. Gelukkig zijn er ook dit jaar weer genoeg familievieringen en kindernevendiensten om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar Gods woord. Dus tot ziens tijdens deze vieringen!

Carnaval Zondag 11 februari is er weer een carnavalsviering in de OLV. Samen met carnavalsvereniging De Umdraeyers maken we er weer een mooie en gezellige viering van. Jullie komen toch zeker ook? Wel verkleed komen, hoor!

Eerste Heilige Communie De voorbereidingen gaan binnenkort van start. Een groep van ongeveer 14 kinderen gaat zich de komende weken voorbereiden, zodat zij zich op zondag 18 maart kunnen presenteren aan onze geloofsgemeenschap. Op zondag 8 april zal dan het grote feest zijn: dan ontvangen deze kinderen hun Eerste Heilige Communie!

Ton Notten Foto: Yvon Straver

Chantal van der Sanden

Overleden

Maria Elting-Heusschen, Croonemate, Tilly Luyben-Cillesen, Holterhoek 10, vh Walstraat, Fons Aarendonk, Den Uylplein 14, Guus Arnolds, Bizetlaan 10, Gerrie Hubers, Schermhorst 53, Dora Aarendonk-van Schaik, Den Uylplein 14, Frans Boosman, van der Grijnstraat 47, Mimi Pasman-Gieling, Kuyperlaan 21, Ria te Boekhorst, Meester Lovinklaan 3, Hennie Gunsing, Schavenweide 4-32,

102 jaar 92 jaar 85 jaar 92 jaar 72 jaar 84 jaar 83 jaar 86 jaar 68 jaar 86 jaar

Pastoor Hans Pauw aan tafel met enkele koorleden.

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

23


Etten

Eerste H. Communie Gaanderen en Etten-Terborg samen! Komend voorjaar zullen de kinderen uit Gaanderen en Etten-Terborg voor het eerst in een gezamenlijke viering de Eerste Heilige Communie ontvangen.

vieringen per jaar qua locatie om te wisselen. We hopen op een mooie voorbereidingstijd en een onvergetelijke Eerste H. Communieviering. Wij hebben er zin in!

Wij, als leden van de stuurgroepen Eerste H. Communie Gaanderen en van Etten-Terborg, hebben daarom ook onze krachten gebundeld. We verzorgen de voorbereidingslessen nog wel apart in Gaanderen c.q. in Etten-Terborg, maar vele aspecten van de voorbereiding zullen samen gebeuren. Zo gaan we eind januari met z’n allen van start in een ouder-kind-bijeenkomst, waarbij de aanstaande communicantjes en ouders met elkaar en met pastoor Pauw kunnen kennismaken. Met het project ‘Blijf dit doen’ werken we dan toe naar een gezamenlijke presentatie- en de Eerste H. Communieviering. Uiteraard gaan we ook nog samen op speurtocht in de kerk en een keer naar de bakker, om daarna de zelfgemaakte broodjes in een broodmaaltijd met de ouders te nuttigen.

Stuurgroepen Eerste H. Communie Gaanderen en Etten-Terborg

V.l.n.r. achterste rij: Jacqueline Besselink, Angela Steenbreker, Harriët Löverink. Voorste rij: Etje Koren, Simone Jansen, Francis Hagemeijer, en Emile Derksen

De presentatieviering zal plaatsvinden op zondag 11 maart 2018 om 10.30 uur in de H. Martinuskerk in Gaanderen. De Eerste H. Communieviering is in de H. Martinuskerk in Etten op zondag 15 april 2018 om 10.30 uur. De intentie is uitgesproken om deze

Tonnie Jansen onderscheiden Tijdens het Caeciliafeest op 26 november 2017, dat traditioneel wordt gevierd bij café-zaal Meijer in Netterden, is Tonnie Jansen gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van het kerkkoor. Tonnie Jansen (67 jaar) werd geboren en getogen in het buurtschap Ziek als achtste kind van Toon Jansen en Marie Vredegoor. In 1973 trouwde hij met buurmeisje Mientje Buiting. Het echtpaar woont nog steeds met kinderen en kleinkinderen op de geboorteplek van Tonnie, alwaar ze ook samen een bloeiend aannemingsbedrijf hebben opgebouwd. Na het huwelijk in 1973 is Tonnie enkele jaren lid geweest van het Ettens Mannenkoor. Via een buurman is hij in 1977 ook lid geworden van ons RK-kerkkoor. Zo was hij enkele jaren lid van beide koren. Vanwege het feit dat Tonnie toen ook nog een avondstudie volgde, besloot hij uiteindelijk voor het kerkkoor te kiezen. Tonnie heeft vanaf het begin altijd de eerste baspartij gezongen en staat bekend als trouw lid. Als ik Tonnie vraag hoe hij het koor omschrijft, antwoordt hij: „Het is een gezellige groep bij elkaar en er is een goede sfeer onderling.” Tonnie vertelt verder dat hij diverse dirigenten heeft meegemaakt. „In mijn beginjaren bij het koor was het lastig om een vaste dirigent te vinden. We hebben dan ook verschillende dirigenten en gastdirigenten meegemaakt.” In de loop der jaren zijn ook diverse organisten de revue gepasseerd. „In het begin bespeelde zelfs een zuster uit het klooster St. Lidwina het orgel tijdens de vieringen”, legt Tonnie uit. 24

Wat is zijn drijfveer van zijn lidmaatschap? Tonnie antwoordt vastbesloten: „De passie voor de kerk en de muziek. Ik zing graag ter opluistering van de vieringen. Zowel Nederlandstalige liederen als Gregoriaanse liederen spreken mij aan.” Zijn wens voor de toekomst? „Ik hoop dat we het nog een tijdje met elkaar kunnen volhouden. En daarbij komt: Etten ligt precies centraal tussen Ulft en Doetinchem in. Dus als er één kerk moet openblijven…”, lacht Tonnie. Tonnie, namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd en nog vele jaren zangtoewijding gewenst. Sjoerd Jansen Foto: Henk Ruessink


Gendringen - Megchelen - Netterden

Jubileumviering Con Brio - 60 jaar

Op zondag 28 januari om 10.30 uur opent Con Brio dit jubileumjaar met een eucharistieviering in onze St. Martinuskerk. De vaste gezangen, het Kyrië, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei, komen uit verschillende missen die Con Brio in zijn 60-jarig bestaan heeft gezongen. Missa Brevis van Mozart, Missa Brevis van Jacob de Haan, Missa Tertia van Haller. Daar komt nieuw bij de Missa Criolla in een bewerking van Nick Moritz. Een ieder is van harte uitgenodigd om deze feestelijke viering met Con Brio mee te vieren. ond g e rs av Vrijwteilrdliag 3 maart a.sav. isond.

Op za e vrijwilligers . nd agenda de volge datum in uw ze e d r Notee

Koffiedrinken

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om regelmatig na de vieringen gezellig met elkaar een kop koffie of thee te drinken in de Mariakapel. Bent u nog niet geweest? Wees welkom! De eerstvolgende mogelijkheden zijn aansluitend aan de vieringen van: zondag 21 januari; zaterdag 24 februari; zondag 18 maart; zaterdag 21 april; zondag 20 mei en zaterdag 16 juni.

GENDRINGEN

Uit het oog maar niet uit het hart In 2017 zijn relatief kort na elkaar Theo en Maria Kraan overleden. Zij woonden op de Prinsenhof 16 in Gendringen. Ze verzorgden samen jarenlang de verspreiding van het Portaaltje en de Verbinding, die later opgevolgd is door de Vreugdebode. Tijdens het rondbrengen was er altijd tijd voor een praatje en een luisterend oor. Dat maakte dit echtpaar ook bijzonder in het oog van andere mensen. Zeker in deze drukke tijd waarin we leven. Nu zij helaas kort na elkaar ons ontvallen zijn, blijft er bij sommige mensen een leegte achter. Jammer dat Theo en Maria er niet meer zijn, hoor je dan. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Het leven van alledag gaat gewoon door. Dat moet ook. Gelukkig zijn er ook nu weer mensen gevonden die het werk van Theo en Maria voortzetten. De Vreugdebode wordt weer in deze wijk rondgebracht zodat ieder op de hoogte blijft van de belangrijke zaken van onze geloofsgemeenschap. Ton Steentjes, wijkcoördinator

De koffieschenkgroep

Met het hele gezin naar Gambia

Jubileumjaar 2019

In 2006 heb ik voor het eerst een school en een medische post bezocht in Naneto Seyoni in Gambia. Enthousiast geraakt heb ik mij bij thuiskomst hierbij aangesloten en gewerkt tot 2009 en de Stichting Huis van Marabout - Gambia opgericht. Met deze stichting ondersteunen wij de opvang van bijv. verstoten mensen en mensen met psychische problemen, vrouwen en meisjes die door misbruik in verwachting geraakt zijn. Ons werk wordt ondersteund door een aantal welwillende sponsoren en donateurs. 100% van hun donaties komen terecht in Gambia en niets blijft aan de ‘strijkstok’ hangen. Ons resultaat: voldoende voeding, medische verzorging, toiletgebouwen, zonnepanelen, groentetuin, waterput met pomp, waterleiding, naaiatelier i.o., matrassen. Natuurlijk zijn er nog legio wensen, naarmate we meer budget hebben wordt er telkens een wens gerealiseerd. In februari gaan we voor het eerst met het hele gezin naar Gambia - t.g.v. ons zilveren huwelijk - voor vakantie én natuurlijk ons project. Dé ingrediënten voor ons bezoek aan dit mooie land met haar vriendelijke bevolking. In een volgende Vreugdebode zal ik verslag doen van onze familiereis. Zie ook: www.huisvanmarabout-gambia.nl.

In 2019 bestaat onze geloofsgemeenschap H. Martinus 200 jaar. In 1819 is de H. Martinusparochie in Gendringen opnieuw opgericht door recatholisering na een periode van enkele eeuwen verdrukking door de reformatie. Uiteraard willen wij dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zijn al verschillende ideeën geopperd die de komende maanden verder uitgewerkt zullen worden. Hierover wordt u bij elke volgende uitgave van onze Vreugdebode uitgebreid geïnformeerd

Wilfried Holtus, Stichting Huis van Marabout – Gambia

Ton Steentjes, lid van de pastoraatsgroep

Caeciliafeest St. Martinusparochie Zaterdagavond 18 november werden tijdens een plechtige H. Eucharistieviering drie koorleden gehuldigd. Henny Willemsen en Ben Nagengast waren 40 jaren lid van het koor en Fons Jansen 25 jaar. Zij werden in het zonnetje gezet door pastoor Hans Pauw. Hij bedankte hen voor hun trouwe inzet en grote betrokkenheid voor het koor en voor de kerk. Ze ontvingen respectievelijk de eremedaille in goud, respectievelijk zilver, een oorkonde en een kledinginsigne. Na de kerkdienst was er voor de jubilarissen met hun familieleden en overige koorleden een gezellige avond georganiseerd in eetcafé Te Pas.

Verjaardagskalender

Tot en met 31 december 2017 vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - Mevrouw J.M.T. Roosendaal-van Aken: 25 november, 89 jaar; - Mevrouw H.M.G. Derksen-Bouwman: 5 december, 85 jaar; - De heer J.H. Wellink: 7 december, 82 jaar; - Mevrouw L.M. te Boekhorst: 11 december, 93 jaar; - De heer M.A. Leijzer: 23 december, 83 jaar; - Mevrouw A.M. Wellink-Berendsen: 24 december, 82 jaar; - Mevrouw A.M.J. Frerix-Robben: 24 december, 82 jaar; - Mevrouw H.G.M. Alofs-Kock: 28 december, 92 jaar; - De heer J.H. van Loon: 28 december, 81 jaar. Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte gefeliciteerd.

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

V.l.n.r.: Fons Jansen, Ben Nagengast en Henny Willemsen. (Foto: Stef Hermsen)

25


Gaanderen

Caeciliafeest Zondag 19 november vierde het Gemengd Koor zijn jaarlijkse St. Caeciliafeest. Om 10.00 uur was er een mooie eucharistieviering en pastoor Pauw hoorde in een vastgelopen orgeltoon zelfs de stoomboot van Sinterklaas. Het koor en Ben Simmes lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen en samen met Jorrick, Julian en Jelmer werd de prachtige Krönungsmesse van W.A. Mozart ten gehore gebracht. Aan het eind van de viering werden drie jubilarissen gehuldigd: Marleen Putman en Martin Rysavy voor hun 50-jarig en Francis Hagemeijer voor haar 40-jarig lidmaatschap in diverse koren. Alle drie zijn zij jong begonnen met het zingen in een kerkkoor en Bart Rysavy sprak namens het hele koor de hoop uit dat ze dit nog vele jaren zullen blijven doen. Na de H. Mis gingen de koorleden met hun partners naar de Pol voor een gezellige middag. Daar werden enkele leden ook in het zonnetje gezet: Lidwien Vollenberg, die al jaren de bibliothecaris is van het koor en deze taak geduldig en trouw vervult. Ook Liesbeth Jansen werd bedankt. Als duizendpoot regelt zij vele zaken rondom de repetities, vieringen en extra vieringen, mailverkeer, verwarming enz. Toen Bart deze mensen een mooie bon overhandigd had, was hij zelf aan de beurt. Een bedankje voor zijn jarenlange voorzitterschap en tweede-dirigentschap voor het koor. Daarna nam Frans van Hal het woord. Hij onthulde het geheime wapen van de bassen. Annet Lötters gaf als een ervaren cabaretière een jaaroverzicht van alle wetenswaardigheden van koor en dirigent. Aan het eind van haar conference werd Ben Simmes tot ridder geslagen. Ook Annet werd hartelijk bedankt voor dit jaarlijks terugkerend amusante onderdeel van het Caeciliafeest. Er was muziek van het duo Alles Andes uit Dinxperlo met herkenbare liedjes over ‘ut laeven in d’n Achterhoek’ en daarna was er een heerlijk hapjesbuffet waar iedereen van kon genieten. Kortom een zeer geslaagde middag.

Kerstvieringen De Levende Kerststal door MPG.

Vanuit de lucht klonken de kerstliederen en gonsde het van alle kerstactiviteiten, zoals engelen eertijds de blijde boodschap verkondigden. Nu, helemaal eigentijds, met een drone die rondvloog boven en in de St. Martinuskerk in Gaanderen. Sjoerd Gromminger maakte een prachtig filmpje en een mooie aankondiging van het kerstprogramma, verspreid en gedeeld via Facebook. Het kerstprogramma startte al op zondag 17 december met een sfeervol kerstconcert door het Gaanderens Mannenkoor. Een familieconcert voor iedereen. Zaterdag 23 december herleefde een oude traditie in Gaanderen: de Levende Kerststal, vroeger bij de familie Schepers door de G-sleuteltjes, nu in de St. Martinuskerk door MPG. Op het goede spoor gezet door vriendelijk blatende schaapjes, werden we naar de herders geleid, die samen met ons allemaal, op zoek gingen naar engelen die de blijde boodschap verkondigden en mochten we met de drie wijzen mee naar de stal waar het Kindje Jezus was geboren. Daarna konden we nog genieten van de moderne kerstsfeer met een prachtig gedekte feesttafel en mooie gedichten en liederen. De gebedsviering op kerstavond met Keitof, speciaal gericht op jongere kinderen en hun ouders en de nachtmis met medewerking van Liberate waren mooie, goedbezochte vieringen in een sfeervol versierde kerk. Ook op eerste kerstdag was er een prachtige viering met het gemengd koor en met begeleiding van orgel, piano en twee violen. Voor de viering klonk de kerstboodschap met midwinterhoorns. ’s Middags kwamen veel kleine kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s naar het Kroamschudden. Een ontspannen manier om ook aan de allerkleinsten het kerstverhaal te vertellen. Op oudejaarsdag werd 2017 afgesloten met een dankviering en op 7 januari was er de viering van het feest van Drie Koningen, waarmee de kersttijd afgerond werd. Voor iedereen een Gezegend en Liefdevol 2018. Foto: Ria Aarntzen

Heilig Vormsel

V.l.n.r. Francis Hagemeijer, Martin Rysavy en Marleen Putman. Foto: Gerard Vollenberg

26

Zaterdag 25 november was kardinaal Eijk in Etten om aan 21 jongeren uit de Parochie Maria-Laetitia het Sacrament van het Heilig Vormsel toe te dienen. Vanuit onze geloofsgemeenschap ontvingen Merel, Floor, Helena en Demi het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Gefeliciteerd!


PCI Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de werkgroep van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) in Gaanderen een Sinterklaasactie gehouden. Voor 42 jonge kinderen waren mooie surprisedoosjes gemaakt, met daarin zakdoekjes, wat snoepgoed en een cadeaupasje. De Kerstpakkettenactie in de St. Martinuskerk; alle boodschappen kinderen en hun ouders strak ingepakt voor vervoer naar Doetinchem. waren blij verrast. In de Paskerk: alle bijdragen gesorteerd om ingepakt en uitgedeeld De werkgroep zelf was te kunnen worden. blij verrast met de grote Foto’s: Wim Gerritsen betrokkenheid van de vele mensen in Gaanderen bij de Kerstpakkettenactie. Mensen die extra boodschappen deden bij de COOP of hun boodschappen in de kerk kwamen brengen! Hartverwarmend dat zovelen tijdens de voorbereiding van het kerstfeest willen delen met onbekende mensen uit de parochie die iets extra’s met de feestdagen heel goed kunnen gebruiken. Hartelijk bedankt voor alle goede gaven en het in praktijk brengen van de Kerstboodschap.

Maria Passie in Gaanderen Zaterdag 3 februari wordt in de St. Martinuskerk de Maria Passie opgevoerd. Het is een productie waarin hedendaagse muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. Het leven van Maria staat centraal en er wordt een verbinding gemaakt met onze tijd. Kaarten voor dit optreden kosten € 10,00 en zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening van: Stichting Aquero – Wijk aan Zee; NL63INGB0008328858; o.v.v. Gaanderen en het aantal kaarten. Ook kunt u voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen bij de ingang van de kerk. Dan zijn de kosten € 12,50 per kaartje. De opbrengst van dit muzikaal theaterspel komt ten goede aan het Aquero-fonds. Dit fonds zamelt geld in om mensen te ondersteunen die graag naar Lourdes willen, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen. Het sluit goed aan bij de voorbereiding voor de bedevaart die vanuit onze Parochie Maria Laetitia gemaakt gaat worden. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Actie Kerkbalans 2018 In januari gaan veel vrijwilligers weer op pad voor de Actie Kerkbalans. Deze actie is de bron van inkomsten waarop onze begroting rust en die van onschatbare waarde is om de Geloofsgemeenschap in Gaanderen levend en vitaal te houden. „Geef voor/om je kerk in de Achterhoek. Waar wij in geloven en wat ons heilig is, moet worden gedaan, verkondigd en gevierd. Daarvoor zijn mensen en middelen nodig.” (uit de flyer Kerkbalans 2018). Laat ons dus niet in de steek en doneer gul voor de Actie Kerkbalans 2018. Al vast onze hartelijke dank daarvoor. En ook de vrijwilligers die rondgaan: hartelijk bedankt!

Eerste H. Communie Gaanderen en Etten-Terborg samen! Zie pagina 24 voor het hele verhaal.

Overleden Dinsdag 5 december 2017 is overleden Gerrit Jan Kempers, echtgenoot van Tillie Kempers-Boumans. Hij werd 71 jaar en woonde aan de Van Roggestraat 15 in Gaanderen. Maandag 11 december 2017 was voor hem de crematieplechtigheid in het crematorium van de Slangenburg. Dat hij moge rusten in vrede. Maandag 11 december 2017 is na een kort ziekbed in Terborg overleden Theodorus Laurentius Maria Holtus (Theo), echtgenoot van Thea Holtus-Rabelink. Theo is 81 jaar geworden en woonde jarenlang bij zijn fietsen- en bromfietsenbedrijf aan de Vreeltstraat. Later woonde hij aan de Lange Huitinkstraat 12 in Gaanderen. Vrijdag 15 december 2017 vond in het crematorium van de Slangenburg de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde. We wensen allen die hem zullen missen veel sterkte toe.

Locatieraad

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

27


Terborg

Heerlijke kerstdrukte Daar ben ik weer. Vorig jaar heb ik u rond deze tijd ook al laten delen in mijn opgewekte kerststemming. Maar dat is alweer een jaartje geleden, dus laat ik mij voor de zekerheid nog een keertje voorstellen: ik heet Georgius… Heilige Georgius. Ik ben een kerk. Al vele decennia sta ik op mijn plekje aan de Hoofdstraat in Terborg. Hoelang Kerstconcert Arti Sacrum. precies? Zo ontstellend lang dat ik Foto: Jos Kunze het niet meer weet. Wat ik wel weet, is dat ik mij steeds leger ben gaan voelen. En dat doet een beetje pijn. Tot dat ene weekend in december. Dan loop ik over van warmte en liefde. Nu hoor ik u denken: aha, zeker het ‘kerstweekend’… maar nee, Concert Harmonie Terborg. tijdens de kerst zijn er al vele jaren Foto: Jos Kunze geen eucharistievieringen meer. Ik bedoel het weekend tijdens de Terborgse kerstmarkt, dit jaar op 9 en 10 december. In de aanloop naar dat weekend word ik door hardwerkende vrijwilligers van Arti Sacrum helemaal versierd en in kerstsfeer gebracht. Wat een werk! Wat een heerlijk gevoel! De kerstversiering is prachtig en de verlichting betoverend. Als de kerststal wordt opgebouwd, krijg ik pas echt de kriebels. Wat staan ze er trots bij: de herders, de drie koningen, maar vooral Jozef en Maria. Het kindje lacht mij blozend toe. En als kers op de taart is het ‘knikengeltje’ weer terug. Wat wil een kerk nog meer?! Bijeenkomst Nieuw Begin. Foto: Henk Vinkenvleugel

Dan is het zaterdagavond en stroom ik vol. Tot de laatste bank en stoel is het bezet. Niets staat het kerstconcert van Arti Sacrum nog in de weg. Samen met het koor Wave en soliste Catharina Jansen brengen zij de luisteraars in hogere sferen. Ik voel de warmte stralen. De volgende ochtend is er een Ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd door de werkgroep Nieuw Begin. Jammer genoeg is het aantal bezoekers aan de lage kant. Niet zo vreemd: vanwege de sneeuw geldt er vanmiddag code oranje. Lang treuren hoeft niet als ik aan de woorden van Jezus denk: waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. En dat blijkt: ook dit keer een inspirerende en fijne bijeenkomst rondom de kerststal. In afwachting van de komst van de Verlosser. Ik voel de liefde stralen. Diezelfde middag gaan mijn deuren wagenwijd open. Vanwege de aanhoudende sneeuw wordt menige marktkraam eerder gesloten en blijft het aantal bezoekers aan de lage kant. Dat is spijtig, want onder mijn dak is het warm en er is veel te beleven. Het kerstverhaal in zand, door de zandtovenaar, heeft een magische aantrekkingskracht. Kinderen kunnen een kaartje inkleuren en een wens schrijven om die vervolgens in de wensboom te hangen. Daarna kan bij de kerststal een kaarsje worden aangestoken. Het verrassingsoptreden van Arti Sacrum is het toefje op de taart van de vorige avond. En als klap op de vuurpijl is er een miniconcert van de Harmonie. Wat een sfeer! Heb ik te veel gezegd? Dacht ’t niet! Dit is het weekend waar ik als kerk naar uitkijk. Wat een warmte en wat een liefde. Voor iedereen Heilige Georgiuskerk Terborg een gezegend 2018. 28

Aktie Kerkbalans: geef om je geloofsgemeenschap! Sinds 1 januari 2017 vormen wij met 14 andere geloofsgemeenschappen de Parochie Maria Laetitia. Op heel veel onderdelen zijn er afgelopen jaren vormen van samenwerking ontstaan tussen de 15 geloofsgemeenschappen, onder andere de Doopvoorbereidingen, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Betrokken Terborgse parochianen organiseren (als werkgroep Nieuw Begin) diverse activiteiten om elkaar te ontmoeten en het geloof te beleven en uit te dragen. Zo zijn er de Ontmoetingsbijeenkomsten in onze Georgiuskerk: zeer inspirerende bijeenkomsten waar telkens tientallen parochianen hun geest komen scherpen. Er is altijd een gezamenlijke opening van het nieuwe werkjaar en met Allerzielen herdenken we onze dierbare overledenen. Er is bezoekwerk voor eenzame mensen, alleenstaanden of zieken. En er bestaat een groot netwerk aan wijkcontactpersonen die ogen en oren van onze geloofsgemeenschap vormen. En laten we de openstelling van de kerk tijdens de kerstmarkt niet vergeten. Er worden dan - samen met leden van de Protestantse Gemeenschap diverse activiteiten en optredens in onze kerk georganiseerd. De Actie Kerkbalans, die loopt van 23 januari tot 6 februari 2018, is bedoeld om dit alles financieel mogelijk te maken. Daarom hebben wij uw financiële bijdrage nodig! We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen, zodat onze lokale Terborgse activiteiten en die in onze Parochie Maria Laetitia voortgezet kunnen worden. Alvast hartelijk dank. Werkgroep Nieuw Begin

Ontmoetingsbijeenkomsten Na vele jaren intensief vrijwilligerswerk voor onze geloofsgemeenschap heeft Steven van Woerkom besloten een stapje terug te doen. Gelukkig heeft Wilma Elfrink haar medewerking toegezegd en kunnen wij ook in 2018 de Ontmoetingsbijeenkomsten blijven organiseren. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 25 februari om 10.30 uur. U bent van harte welkom om samen weer een fijne en zinvolle ontmoeting te beleven. Namens de werkgroep, Annet Heijnst

Gedoopt op 27 november 2017

Sem van Dam, Juliët Elbers, Katja Fontein, Loes Jansen en Femke Peters

Verjaardagen

Mevrouw L. Braam 80 jaar De heer H. Wissing 80 jaar Mevrouw G. Zweers-Jansen 80 jaar De heer J. Winters 80 jaar Mevrouw M. Mulder-Slutter 80 jaar De heer J. Leuverink 80 jaar Mevrouw J. Meurkes-Smeenk 90 jaar Mevrouw F. Hijlkema-Beuting 89 jaar Mevrouw H. van Bergen Henegouwen-van Eijk 88 jaar Mevrouw M. Kramer-Swart 97 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden

Mevrouw W.M. Klutman 92 jaar Mevrouw M. Zenhorst-Kobessen 83 jaar Mevrouw W.G. Niesink-Ubbink 91 jaar Mevrouw W.M. Lavalaye-Vet 98 jaar


Silvolde - Varsseveld

De Regenboogwerkgroep

SILVOLDE

Adventsactie 2017 De Adventsactie voor het project in Burkino Faso heeft in onze geloofsgemeenschap bij de gehouden collecte € 123,- opgebracht. Tijdens de vieringen met Kerstmis werd er gecollecteerd voor Caritas en Vluchtelingenwerk. Dit heeft opgebracht: € 367,95. U zult wel begrijpen dat wij als werkgroep dankbaar zijn met zoveel steun vanuit onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u ons dit laatste jaar, zolang er nog vieringen zijn in onze Mauritiuskerk, wilt blijven steunen als er weer een beroep op u wordt gedaan. Alvast bij voorbaat dank.

De Regenboog kan terugkijken op een hele mooie kinderkerstviering. Ook dit jaar weer met een mooi kerstverhaal. De kinderen hebben allemaal erg hun best gedaan, wat resulteerde in een mooie viering.

Werkgroep MOV Mauritiusgeloofsgemeenschap

De pastorale toekomst van de Mauritiusgeloofsgemeenschap Op de bijeenkomst op 23 oktober 2017, waarvoor aspirant-leden van de Coöperatie Mauritius en vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Mauritius waren uitgenodigd, gaven bijna alle 100 aanwezigen het groene licht op het besluit van het Coöperatiebestuur om de Mauritiuskerk in eigendom te verwerven en daarmee de toekomst van dit historische gebouw voor Silvolde te behouden. De geplande datum van overdracht is in april dit jaar. Als voorbereiding op deze nieuwe situatie hebben de Locatieraad, de Denktank en de pastoraatsgroep een beleidsplan ontwikkeld onder de titel ‘Pastoraat van Nabijheid’. In dit plan is onder andere een groot aantal liturgische activiteiten opgenomen, waaronder paas- en kerstvieringen. Een werkgroep onder leiding van diaken Cor Peters is thans bezig met de uitwerking van dit plan. Hiervoor zijn nog veel vrijwilligers nodig. Binnenkort zullen vrijwilligers van de geloofsgemeenschap voor een bijeenkomst worden uitgenodigd om over de toekomst te praten en zij zullen een brief ontvangen waarin het programma van het Pastoraat van Nabijheid nader wordt gepresenteerd. Deze brief zal worden gevolgd door bijeenkomsten met de werkgroepen om aan dit plan handen en voeten te geven. Dus eind dit jaar weer een kerstviering in onze Mauritiuskerk.

Geloof en vertrouwen De feestelijke en drukke decembermaand is weer verleden tijd. Voor sommigen onder ons misschien een goed jaar, voor anderen een jaar van verdriet, pijn of teleurstellingen. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? We moeten er natuurlijk wel vertrouwen en geloof in hebben. Een poos geleden las ik een stuk uit het boek ‘Verzet en overgave’ van Dietrich Bonhoeffer. Hij was predikant in nazi-Duitsland. Hij verzette zich fel tegen ideeën van oorlog en regime. Hij was strijdbaar en ging voor rechtvaardigheid. Van 1943 tot 1945 zat hij in de gevangenis en vlak voor de bevrijding werd hij geëxecuteerd. Vanuit de gevangenis heeft hij heel veel brieven geschreven. Die zijn later gebundeld en in boekvorm uitgegeven. Het raakt je en zet je aan het denken als je leest hoe deze man in gevangenschap en ter dood veroordeeld, zo intens bezig is met God, de wereld en de vrijheid van een christen. Aan een vriend schreef hij het volgende: “Het gevangen zitten kun je vergelijken met een tijd van wachten en hopen. Je wilt van alles doen, eigenlijk zijn het onbelangrijke dingen. De deur van je cel is hermetisch gesloten en kan alleen van buitenaf geopend worden.” Daaruit spreekt een groot geloof en vertrouwen. Verder schrijft hij dat vertrouwen betekent: elke dag te beleven als de laatste dag en tegelijk in geloof en verantwoordelijkheid te leven. Laten wij samen ook dat geloof en vertrouwen hebben in een goede toekomst, waarin God ons nabij wil zijn en ons tegemoet komt. Anny Raben

Alois Helming, Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Mauritius

Vastenactie 2018 In de vastentijd, die loopt van 14 februari tot en met 31 maart, zullen onze vrijwilligers van de werkgroep Vastenactie, ruim 40 dames en heren, weer bij u aan de deur komen voor een bijdrage aan het project in Togo. Het is hetzelfde project als in 2017. Deze actie willen wij dit jaar afsluiten. U kunt alles over het project lezen bij de algemene mededelingen. Om uw geheugen op te frissen: dit gaat over een project in Togo dat mede wordt begeleid door een goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten. Verleden jaar mochten wij, dankzij de steun vanuit onze Mauritiusgeloofsgemeenschap, een bijdrage doneren van ruim € 3.500. De werkgroep vraagt weer uw ruimhartige steun om dit project te doen slagen met uw gift in het vastenzakje dat u de komende vastenperiode door onze vrijwilligers zal worden aangeboden. Uw gift gaat rechtstreeks naar de Stichting Kinderhulp Togo. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Werkgroep Vastenactie

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018

Jubileum

Hartelijke gelukwensen aan het echtpaar Vonk-Menting, dat 30 december zijn 50-jarig huwelijksjubileum heeft gevierd.

Overleden

Theodorus Bernardus Jan, Theet Tangelder. Echtgenoot van Ellie Keizer. Oude Dinxperloseweg 76. Overleden 3 november op de leeftijd van 82 jaar. Wilhelmina Maria, Wilhelmien Bussink. Weduwe van Wim Heister. Kerkenstraat 15. Overleden 12 november op de leeftijd van 91 jaar. Theodora Elisabeth, Thea Jaartsveld. Weduwe van Johannes Wilhelmus Theodorus, Jan ten Have. Markt 11. Overleden op 20 december op de leeftijd van 87 jaar. We bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd. Lees de rubrieken van Varsseveld op pagina 30

29


Varsseveld

Wandkleed ‘Handen’

VARSSEVELD

Oecumenische viering 21 januari Hierbij nodigen wij u uit voor de oecumenische gebedsdienst op zondag 21 januari om 10.00 uur. Deze wordt gehouden in het Vrijzinnig Centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5, Varsseveld. Het thema is: Recht door zee. Muzikale medewerking wordt verleend door De Esbloazers. De voorgangers in deze dienst zijn: ds. Kor Datema en diaken J. van Heugten. De collecte is bestemd voor Stichting Minimanna. Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Woord- en communievieringen in Den Es Zondag 11 februari en zondag 11 maart om 10.00 uur is er een woord- en communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster. Oecumenische viering 18 februari Wij nodigen u uit voor de oecumenische dienst op zondag 18 februari in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld. Muzikale medewerking zal worden verleend door de christelijke muziekvereniging Jubal. De dirigent is Henk-Jan Heijnen. Op deze dag is het precies 75 jaar geleden dat Jubal is opgericht; dit is zeker een felicitatie waard. Het thema van deze dienst zal dan ook zijn: Muziek verbindt. De voorgangers in deze dienst zijn: ds. G. de Pender en M. Chevalking. De collecte is bestemd voor de algemene muziekopleiding. Voor de kinderen zal er iemand van de kinderdienst aanwezig zijn, voor de allerkleinsten is er oppas. Na afloop van de dienst is er koffie/thee en voor de kinderen limonade.

Het heeft even geduurd, maar het wandkleed ‘Handen’ uit het Laurentiushuis heeft een plek gekregen in het Inloopcentrum ’t Kruispunt in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Dit is ook de repetitieruimte van het koor en vergaderruimte. Het kleed is een teken van verbondenheid met de Laurentiusgeloofsgemeenschap van Varsseveld. Foto: Cor Peters

Kerkbalans Bij deze Vreugdebode ontvangt u de envelop Kerkbalans 2018. In de envelop is een antwoordenvelop met postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de envelop en die envelop in de grote brievenbus. Wij danken u bij deze voor uw bijdrage. Meer informatie in het algemeen gedeelte van deze Vreugdebode.

Belangrijk om te weten Pastoraal team Hans Pauw, Berrie Daalhuizen, Jan van Heugten, Cor Peters, Marcel Smits, Mia Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 06 - 30 16 29 27 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken Jos Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur Anja Dijcker,

telefoon: 0314 - 33 55 47

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

telefoon: 0315 - 34 20 44

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

secretaris

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

30


Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit. Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 1 JANUARI - FEBRUARI 2018


Daarom Daarom GUV! GUV!” ”

Bert Bert van van Asselt Asselt Algemeen directeur

GUV GUV werkt werkt zonder zonder winstoogmerk. winstoogmerk. Daarom Daarom hebben hebben we we tijd tijd en en aandacht aandacht voor voor nabestaanden nabestaanden en en de de overledene. overledene. Ook Ook hanteert hanteert GUV GUV zeer zeer lage lage tarieven. tarieven.

Algemeen directeur

“GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg. “GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg. Maar GUV verzekert en verzorgt al meer Maar GUV verzekert en verzorgt al meer dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor de nabestaanden en zorg voor de overledene.” de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

GUV GUV garandeert: garandeert:

• persoonlijke begeleiding • persoonlijke begeleiding • betrokken professionals • betrokken professionals • keuzevrijheid in alles • keuzevrijheid in alles • eigen uitvaartcentra • eigen uitvaartcentra • eigen crematorium • eigen crematorium • de laagste tarieven • de laagste tarieven

Fiscaal Fiscaal voordelig voordelig uw uw uitvaart verzekering sluiten, uitvaart verzekering sluiten, rechtstreeks rechtstreeks en en zonder zonder kosten? kosten? Ook dat kan via GUV! Ook dat kan via GUV!

Humanitair begeleidster: Humanitair begeleidster:

Onze uitvaartverzorgers: Onze uitvaartverzorgers:

Ans Masselink Ans Masselink

Ton de Jong Ton de Jong

Ank Horstink Ank Horstink

Carla Lammers Carla Lammers

Waar Waar u u ook ook verzekerd verzekerd bent, bent, GUV GUV kan kan u u altijd altijd helpen! helpen! GUV ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN. GUV kan kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.

Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles. Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles. Dag en nacht Dag en nacht bereikbaar: bereikbaar:

0900 0900 -- 700 700 7000 7000

Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Crematorium Crematorium VREUGDEBODE 2018

lokaal lokaal tarief tarief

| |

www.guv.nl www.guv.nl

Ui U Ui U Cr C