Vreugdebode 2018 02

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDEBODE J A ARG ANG 2, NUMMER 1

ee op bedevaar t U kunt nog mdes 6) naar Lour (pag.

Leny Stonks: “Het begon met een brief” (pag. 23)

“ Lang niet iedereen die mij kent, weet dat ik lid van die kloostergemeenschap ben, mijn hele volwassen leven al.” (pagina 4, foto: Ton Harbers)

Jesus Ch Vrijdag kurinstt Superstar: op Goede u genieten(p ag . 27) M A A RT - A P RI L 2 0 1 8


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.

tel. 0315 - 65 14 96

Inhoud

Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur.

Locatiecorrespondenten

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: interview met Gerard de Haan U kunt nog mee op bedevaart naar Lourdes Torentje, torentje bussekruit: het pauperparadijs Van de bestuurstafel door Ben Preijer Hoorzitting onttrekking aan de eredienst Pastorale column door Hans Pauw Kerkelijke tarieven en tarieven begraafplaatsen Kruiswegstaties van de Liefde Impulz: Kiek-Info Parochiële Caritas Instelling: Walter Rovers neemt afscheid van Diaconaal Beraad Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Strooiveld begraafplaats Petrus & Paulus in Ulft onlangs in gebruik Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen Doopschema Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Voor Lisa Parochie Maria Laetitia: Doordeweekse vieringen Breedenbroek - Dinxperlo: Voorjaarsstorm veroorzaakt schade aan gebouwen De Huet - Wijnbergen: In memoriam: Nel Elbers Doetinchem: Riet Hofland erelid van koor Volare Leny Stronks: ”Het begon met een brief ” Etten: Succesvolle derde carnavalsviering Gendringen - Megchelen - Netterden: De bezoekersgroep Gaanderen: In de aanval: mijn leven met epilepsie Jesus Christ Superstar op 30 maart Terborg: Wijkcontactpersonen en gulle gevers, bedankt! Silvolde - Varsseveld: Op weg naar Pasen Kerkbalans (herinnering)

4 6 7 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 19 20

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers

: g.bomers@planet.nl

Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling : joopcae@gmail.com Etten Sjoerd Jansen : sjoerdjansen90@hotmail.com Gaanderen Ria Aarntzen : h.r.aarntzen@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden Hanny Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker : info@bakkereventsupport.nl

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

tel. 0315 - 32 32 23 Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

Diaconie Cor Peters : c.peters@mlparochie.nl

Colofon Hoofdredacteur : diaken Cor Peters Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet Eindcontrole : Ben Kothuis Advertenties : Gerard Bomers Vormgeving : John Spekschoor Druk : Senefelder/Misset Oplage : 14600 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

tel. 0315 - 24 21 25

Belangrijk om te weten tel. 0315 - 24 12 40

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 34 voor alle gegevens van pastoraal team, onbezoldigde diaken, internet en centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 31 MAART 2018 a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie boven). Het eerstvolgende nummer verschijnt op 24 APRIL 2018 en is voor de periode van 27 APRIL tot en met 28 JUNI 2018. Foto’s moeten minimaal 2 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In de eerste jaargang van de Vreugdebode kozen we het thema ‘Kerk in de Samenleving’ voor het hoofdartikel. Er is voldoende gespreksstof om in 2018 met dit thema verder te gaan. Er wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebíed van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel. Foto: Ton Harbers

Gerard de Haan – niet alleen pastor Toen ik 7 februari aan het eind van de middag bij pastor Gerard de Haan met het oog op dit artikel aanbelde, was hij nog niet lang thuis. Hij had de uitvaart van Nel Elbers-van de Water, koster in Wijnbergen, geleid, vervolgens de crematieplechtigheid in de Slangenburg. Daarna was hij naar Netterden doorgereden om in Partycentrum Terhorst nog even bij de familie te zijn. Hij is weliswaar met emeritaat, maar in feite toch meer of minder parttime pastor: beschikbaar voor diverse taken, zoals deze uitvaart, die hem dwars door onze grote parochie bracht. Maar waar ik voor aanbelde, was de afspraak om het met hem vooral te hebben over de andere functies en taken die zijn leven vullen en die meer specifiek oplossing van problemen in onze samenleving beogen. 4

Dubbele M Om te beginnen geeft Gerard me een balpen met een monogram waarin twee keer de letter M is verwerkt: de M van Maria en van het daarvan afgeleide Maristen. Gerard is lid van de Congregatie van de Fraters Maristen, vandaar. Vorig jaar is de pen bij het 200-jarig bestaan van de congregatie in een groot aantal gemaakt. Gerard: „Lang niet iedereen die mij kent, weet dat ik lid van die kloostergemeenschap ben, mijn hele volwassen leven al. Ik ben gefascineerd door Marcellinus Champagnat, die de congregatie in 1817 stichtte in LaValle, een plaatsje zuidelijk van Lyon. Zijn ideaal was toewijding aan jeugd en opvoeding. Hij zag dat in zijn tijd, kort na de Franse revolutie, er een terugval plaatsvond; vooral het platteland bleef achter. Daarom focuste hij door onderwijs, opvoeding en catechese op de jeugd in vooral die regio’s. Dat is ook het doel en de manier van werken waarmee de Maristen als zijn volgelingen zich verbinden. Dat is pionieren, het zit in de genen van de Maristen, maar zeker niet bij hen alleen. Je kunt zeggen dat de keuzes die de congregatie en ik maken, geïnspireerd zijn door de idealen die Marcellinus ons meegeeft. Altijd is ons werken gericht op jongeren uit alle milieus, die begeleiding nodig hebben.” Azelo – Houten – Doetinchem Azelo is wellicht bij velen onbekend, maar er zijn ook veel mensen die de naam van dit plaatsje bij Almelo meteen associëren met de mavo met internaat die daar lang is geweest. ‘Azelo’ was een begrip. Gerard heeft daar achttien jaar gewerkt als groepsleider en onder andere leraar godsdienst. Er kwamen daar geleidelijk minder aanmeldingen. In de jaren negentig besloten Gerard en zijn ongeveer vijftien medefraters ander beleid te ontwikkelen en nieuwe taken op zich te nemen. Het betekende dat zij de school en het internaat sloten. Gerard had inmiddels in zijn vrije tijd de studie theologie in Tilburg gedaan. Als parttime studie was het een hele job. De afgeronde studie bood hem de mogelijkheid om op verzoek van monseigneur Simonis als pastoraal werker in Houten te gaan werken. Na zeven jaar kwam hij naar de H.-Geestparochie, die in die tijd juist in een weinig florissante fase zat. Gerard zal

het over zichzelf niet zeggen, maar de parochianen weten dat hij met zijn energie en inspiratie de parochie er helemaal bovenop heeft gekregen. Enkele jaren geleden kon de geloofsgemeenschap van de H.-Geestlocatie als volwaardige partner samenvloeien met die van de OLV-locatie. Taken en jeugdprojecten Toen Gerard in 2009 met emeritaat ging, kon hij naast zijn verminderde parochiewerk en samen met zijn confraters meer tijd besteden aan de vraag hoe zij in de geest van Marcellinus, hun stichter, taken op zich konden nemen om jeugdproblemen in onze samenleving te helpen oplossen. „Het Nederlandse deel van de congregatie van de Maristen is door de jaren heen klein geworden”, vertelt Gerard. „Ik ben desgevraagd al enige jaren overste van de fraters in Nederland. De band en de samenwerking met de andere landen moet stevig onderhouden blijven. Ik probeer daaraan bij te dragen als vice-provinciaal van de congregatie in vijf landen in Europa: Ierland, Schotland, België, Duitsland en Nederland. Die functie houdt in dat we in een team van vijf medebroeders in Europa de zorg hebben voor de ruim honderd medebroeders en alle activiteiten van de Maristen in die vijf landen, met name op het gebied van onderwijs en opvoeding. In Nederland hebben we in Nijmegen het project Moria, dat zich richt op gedetineerden en ex-gedetineerden tussen 18 en 30 jaar. Ook in Nijmegen hebben we het opvanghuis ‘Huis om te zijn’. Hier verblijven zes jongens tussen 13 en 17 jaar. Het betreft geen gedetineerden, maar jongeren die om een of andere reden opvang en begeleiding voor langere tijd nodig hebben. Tenslotte hebben we in deze plaats nog het Leerhuis Westerhelling. Hierin zijn acht projecten voor jongeren van 23 tot 35 jaar ondergebracht.” Wat moet men zich bij deze projecten voorstellen? vraag ik. „Het is de invulling die we gevonden hebben, toen we na de sluiting van Azelo en een soortgelijke school met internaat, Westerhelling, in Nijmegen de ruimte kregen om ons te oriënteren op een andere wijze van werken en er zijn voor jongeren. We hebben de traditionele manier van opvoeding en onderwijs verlaten en gekozen voor een inzet in de vorm van de drie genoemde projecten.”

Huis om te zijn „Via de gemeente Nijmegen weten we dat allerlei wijkteams geconfronteerd worden met het feit dat in de stad 60 à 75 jongeren tussen 13 en 17 jaar rondhangen en alle soorten van gedrag vertonen die je je daarbij kunt voorstellen. Hangjongeren zijn het, in

levenspatroon volgen, in evenwicht zijn en dat de relatie met hun ouders zich herstelt.” Of het lukt, wil ik weten. Gerard benadrukt dat het zwaar is, maar dat ze over het algemeen heel tevreden zijn. Meer informatie is te vinden op de website www. huisomtezijn.nl.

“Bij de Fraters Maristen en de Zusters van Julie Postel ontstond het idee voor een opvanghuis voor deze ex-gedetineerden.”

Moria „Dit project is 25 jaar geleden opgezet om gedetineerden op te vangen. Het is begonnen met de inzet van een medebroeder die in Tilburg theologisch geschoold was en is gaan werken in de gevangenis. Hij ontdekte dat de jongeren na hun detentieperiode in de maatschappij in een leemte kwamen. Bij de Fraters Maristen en de Zusters van Julie Postel ontstond het idee voor een opvanghuis voor deze ex-gedetineerden. Er was plaats voor 25 jongemannen: slaapplaats en verdere opvang. We proberen in dit project in één à twee jaar zoveel ritme te creëren dat de in de samenleving terugkerende jongeren voldoende bagage voor zelfstandig functioneren hebben. Als ze de periode volmaken en terugkeren in het volle leven, zijn ze aan een woning en aan werk geholpen. Tijdens hun verblijf bieden we hun modules aan, zoals schuldsanering, relatieopbouw, dag- en levensritme. Terugval in crimineel gedrag is landelijk ongeveer 75 procent, na een Moria-verblijf is dat ongeveer 25 procent. De opvang is nu anders, Moria ontvangt nu ook gedetineerden. Justitie heeft daarom gevraagd, in feite dus geen detentie na een strafoplegging, maar opvang in dit project. Om de kosten te dekken doen we aan fondswerving. Daarnaast dragen de congregaties financieel bij, maar ook de overheid.” Zie ook www.stichtingmoria.nl.

Nijmegen ook vaak leurjongeren genoemd. Ze komen gewoonlijk uit probleemgezinnen en missen dus een normale thuissituatie. Opvang in een vervangende stabiele thuissituatie is broodnodig om het beruchte ‘van kwaad tot erger’ te voorkomen. We runnen dit project samen met de zusters Dominicanessen, ook de gemeente participeert. De jongens zijn dag en nacht in het huis, gemiddeld negen maanden. Ze worden opgevangen door een koppel van zorgouders, meestal veertigers met een goede opleiding en altijd echt gescreend. Ze hebben een ideaal in hun leven om juist dit te doen. Van de gastjongeren hopen we dat ze door hun verblijf weer een normaal VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2 MAART - APRIL 2018 2017

Leerhuis Westerhelling „Het leerhuis omvat acht projecten voor jongeren tussen 18 en 35 jaar. In ons denken over vernieuwing ontdekten we dat jongeren, veelal studenten, in toenemende mate behoefte hebben aan stilte, rust, regelmaat, bezinning en het kunnen maken van een goede keuze. Deze doelgroep bereiken we door aanbevelingen van mond tot mond, maar ook via onze website, www.leerhuiswesterhelling.nl. De website beschrijft een aanbod van meer dan acht mogelijkheden om mee te doen. Het gaat in dit verzamelproject dus niet om permanente opvang van de betrokkenen. Het betreft aparte bijeenkomsten in een of meer dagdelen over een onderwerp, een bepaald thema. Ze hebben mooie namen als Stiltehuis Nijmegen, Bibliodrama, Een Reis naar Binnen, Rond het Haardvuur, Reis naar l’Hermitage. Laatstgenoemd project is een vijfdaagse reis naar Frankrijk, naar het eerste huis van de Fraters Maristen.” Perspectief Ik vraag Gerard naar het perspectief, waarmee ik bedoel hoe het de Maristen wereldwijd gaat en hoe veilig de toekomst van de Nederlandse projecten is. In Nederland en daar niet alleen is de belangstelling voor het religieus leven sterk verminderd. Zijn er jongvolwassen ‘lekenreligieuzen’ zozeer geraakt dat ze stilletjes het werk van de fraters overnemen? Gerard is hoopvol en heeft vertrouwen. In het bijzonder lijkt de continuïteit van Leerhuis Westerhelling veilig. „En wereldwijd gezien: er is op dit moment een katholieke en een moslimschool in Aleppo.” Gerard Bomers Foto: Ton Harbers

5


Parochie Maria Laetitia

Agenda Vorming & Toerusting

Eerste lustrum Inloopcentrum ’t Kruispunt

De wereld van de liefde in kleuren Over Marc Chagall (1887-1985), de kunstenaar met de Bijbel als inspiratiebron. Door ds. J. Jansen Schoonhoven. Donderdag 22 maart, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum De Wingerd.

In april 2013 opende Inloopcentrum ’t Kruispunt zijn deuren in de Petrus & Pauluskerk van Ulft. Een plek voor en van ontmoeting, gesprek of er zomaar even zijn. Elke donderdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur staan vrijwilligers voor de gasten klaar, met een hartelijk welkom, koffie/thee en een luisterend oor. Het eerste lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Agenda Ontmoeting & Inspiratie - ‘Uw wil geschiede’ Maandag 12 en 19 maart, Ulft. - Paaskaarsen versieren Maandag 19 maart, Etten. - Heks, koningin, huwend meisje Zondag 8 april, Varsseveld. - Gedichtenmiddag Zondag 15 april, Varsseveld. - Christelijk geloof in deze tijd Woensdag 30 mei, Varsseveld.

Op zaterdag 26 mei 2018 zullen gasten en vrijwilligers erbij stil staan.

Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten: zie de flyer van Ontmoeting & Inspiratie en het programmaboekje van Vorming & Toerusting op de website: www.maria-laetitia/ activiteiten.

Namens alle vrijwilligers, diaken Cor Peters

U kunt nog mee op bedevaart naar Lourdes De voorbereidingen voor de bedevaart naar Lourdes zijn in volle gang. Veel pelgrims hebben zich voor de pelgrimage, die door het Aartsbisdom Utrecht georganiseerd wordt, al aangemeld. Ook pelgrims uit onze parochie zijn ingeschreven, maar er is nog ruimte voor meer pelgrims. Een mooie gelegenheid om die bijzonder plek in Zuid-Frankrijk eens te bezoeken met mensen uit uw eigen regio. Een week met allerlei ontmoetingen, vieringen, ontspanning en genieten van het prachtige Franse landschap. De reis begint op zaterdag 28 april 2018 en gaat eerst vanuit onze regio per bus naar Noord-Frankrijk, om dan per snelle trein (TGV) in zeven uur naar Lourdes te reizen. Dit is een volledig verzorgde pelgrimsreis met pastorale begeleiding (diaken Cor Peters) en een hotelleider ter plaatse. De kosten zijn € 899 p.p. (bij gebruik 2-persoonskamer). Exclusief onder andere reisen annuleringsverzekering, consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard. De terugreis is op 5 mei 2018. Voor kinderen en jongeren is er een speciaal programma in Lourdes. Door subsidies en sponsoring onder andere van het parochiebestuur Maria Laetitia zijn de reiskosten voor jongeren uit onze parochie: € 399 kind t/m 11 jaar en jongeren t/m 25 jaar betalen € 499 per persoon.

Meer informatie en aanmelding kan bij een van de contactpersonen in de parochie: Corry Berendsen, Dinxperlo, tel. 0315 – 65 19 26 E. jj.berendsen@hotmail.com

Mia Otten, Gendringen, tel. 0315 - 38 62 09 E. paul-mia@hotmail.com

Ben Donderwinkel, Silvolde, tel. 0315 - 32 74 02 E. bendonderwinkel@gmail.com

Diaken Cor Peters, Gendringen, tel. 06 - 51 03 65 79 E. c.peters@mlparochie.nl

Albert Gilsing, Gaanderen, tel. 0315 - 34 10 75 E. albertgilsing@gmail.com

Ook kunt u informatie verkrijgen via VNB in Den Bosch, tel. 073 - 68 18 11 1, website: www.vnb.nl.

Prachtige avond met De Maria Passie De Martinuskerk in Gaanderen ontving op 3 februari bijna 200 bezoekers voor De Maria Passie. Dit is een musical met mooie verhalen over het leven van Maria. De Maria Passie wordt uitgevoerd door amateurs onder leiding van enkele professionals. Het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-) muziek. Het brengt op een vernieuwende wijze en voor iedereen op verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. De verbinding naar hier en nu was duidelijk aanwezig en raakte velen. Hieronder geef ik enkele reacties weer die op Facebook gepost zijn: Door bezoekers: • Een prachtige uitvoering met veel passie gebracht. • Het was een prachtige avond, met volle teugen genoten. • Een indrukwekkende voorstelling over het leven van Maria. • Prachtige liederen en aansprekende teksten. In een woord geweldig! • Wat een super-organisatie, wat een kei-enthousiast koor, wat een vriendelijke vrijwilligers. Dank voor een prachtige avond. • Dat was genieten, prachtig! Door koorleden: • Een geweldige avond en een mooi team van vrijwilligers dat voor onze ontvangst zorgde. • Wat heerlijk om te spelen voor zoveel publiek en zoveel mooie complimenten. • Wij als koor hebben genoten in de prachtige kerk. Het was de beste uitvoering tot nu toe. Heerlijk om hieraan mee te mogen doen! Na afloop werd er goed gebruik gemaakt van de onderlinge ontmoetingen en hadden de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap HH. Augustinus/ Martinus ook gezorgd voor een drankje. Ook kon er informatie gegeven worden over de aanstaande Lourdesbedevaart (28 april) en de pelgrimsreis naar Jordanië/Israël (10 november). Het was niet alleen een mooie avond voor de aanwezigen, maar ook voor het Aquerofonds, dat mensen ondersteunt om een reis naar Lourdes mogelijk te maken. Er werd ruim € 2.000,- bij elkaar gebracht. Heel veel dank aan allen die, voor en achter de schermen, hebben meegewerkt om deze bijzondere middag en avond te laten slagen. Ik hoop dat wij met passie blijven samenwerken in de geloofsgemeenschappen van Parochie Maria Laetitia, want ik heb weer eens ervaren dat we tot mooie dingen in staat zijn. Dat doet goed. Dank je wel.

Cor Peters, diaken, foto’s: Ton Harbers

6

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Torentje, torentje bussekruit Het Pauperparadijs Door het feit dat ik, als gevolg van een knieoperatie, gedwongen ben om meer dan gemiddeld ‘horizontaal’ door te brengen, kan ik nogal wat tijd voor literatuur inruimen. Zo heb ik onder andere het boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen gelezen. Het is een beschrijving van de lotgevallen van de vier generaties Braxhoofden (vanaf Tobias, 1785-1844) en waarvan de schrijfster de vijfde generatie vormt. Ze vertelt over de grote armoede waarin de Braxhoofden geleefd hebben. Ook over de kommervolle omstandigheden waarin ze zich in de achterbuurten van Amsterdam hebben moeten redden. Maar vooral gaat het over het verblijf van deze familie in de proefkolonie Veenhuizen. Johannes van den Bosch, vooraanstaand militair en later minister in het Nederland van Willem I, had het plan opgevat om een ‘Algemeene Armen-inrigting’ op te zetten nabij het Drentse Veenhuizen. Deze ‘kolonie’ was bedoeld voor de opvang van gezinnen uit de sociale onderklasse met het oogmerk hen uit hun situatie op te richten en weer volwaardig deel uit te laten maken van de maatschappij. Het Pauperparadijs schetst de schier hopeloze situatie waar de ‘paupers’ in verkeren. Het doemscenario dat deze mensen wachtte vanwege hun afkomst, ontnam hen bijna per definitie de kans om zich omhoog te worstelen op de sociale ladder. Ik wil u graag dit boek aanraden te lezen, al zou het maar zijn om u zich te realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat het ons in Nederland over het algemeen in materiële zin goed gaat. Ook om tot ons door te laten dringen dat de huidige sociale verzorgingsstaat een product is van eeuwenlange worsteling. Er zijn echter nog steeds mensen die maar bitter weinig van onze huidige welvaartsstaat profiteren. Zij zijn door allerlei redenen tussen wal en schip terecht geraakt. Bij deze groep horen ook (nog steeds) veel vluchtelingen, statuslozen en uitgeprocedeerden. Heel veel instanties en individuele personen ontfermen zich over deze mensen. Dit doen zij vanuit persoonlijke betrokkenheid, uit medemenselijkheid, uit geloofsovertuiging en/of omdat zij deze mensen kennen. Zij doen dit ook omdat vaak de plaatselijke overheden hun verantwoordelijkheid niet of onvoldoende durven nemen. Overigens zitten er tussen gemeenten die aan elkaar grenzen soms onverklaarbaar grote verschillen als het gaat om het creëren van vangnetten voor bijvoorbeeld nog niet uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die, om welke reden dan ook, de uitslag van hun procedure niet af durven te wachten in een asielzoekerscentrum. Zo vroeg een Armeense familie, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen, nu bijna twee jaar geleden, om hulp en onderdak bij pastoor Antoon Morsink en Jozef Oostveen. Zij hebben hun hart laten spreken en zich ontfermd over deze familie. Inmiddels hebben zij, aangevuld door drie anderen, een stichting in het leven geroepen om deze familie van onderdak en voeding te voorzien. Met hun statussituatie kunnen ze namelijk niet zelf voor hun levensonderhoud zorgen. Ook zorgt de stichting er voor dat de kinderen gewoon naar school kunnen gaan. In afwachting van de definitieve uitslag van hun asielaanvraag pogen we, als Stichting ‘De Strohalm’, voor dit gezin de eindjes aan elkaar te knopen. De daarvoor benodigde financiën dreigen op te raken. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn wanneer u ons zou willen steunen door eenmalig of periodiek een geldbedrag te storten op rekeningnummer NL65 RBRB 0706384970 van de Regiobank, t.n.v. Stichting ‘De Strohalm’. Wat zou het mooi zijn wanneer we het bedrag van de crowdfundingsactie om koe Hermien een mooie oude dag te bezorgen, zouden overtreffen. Bij voorbaat dank! Steven van Woerkom 7


Parochie Maria Laetitia Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls

Wij zijn er voor u. Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen. Monuta T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar) 188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

15-11-17 16:31

De ‘doe vriendelijk’-dag 2018 Het schilderij dat ons logo is geworden, geeft uitleg aan hoe de bezoekers dit willen doen. Dicht met elkaar verbonden, in een houding van geven om elkaar. De bezochte en de bezoeker samen, op een gelijkwaardig niveau. Jezus’ woorden in praktijk brengen: ‘Ik was alleen, gevangen, moe en ziek, en jij hebt mij bezocht.’ Zaterdag 17 februari kwamen rond de 40 vrijwilligers bijeen in de OLV-kerk in Doetinchem. Deze groep vrijwilligers zijn allemaal bezoekers, mensen die hun tijd geven om bij andere mensen op bezoek te gaan. Tijd nemen om de ander op verhaal te laten komen. Wij kennen in onze parochie een paar soorten bezoekwerk: Het lokale bezoekwerk, mensen die vanuit de locatie mensen bezoeken, voor een gesprek of om de communie te brengen. Daarnaast hebben wij ook een groep mensen die werken voor de hele parochie. Dit is de Pastorale bezoekwerkgroep. Die bestaat uit tien mensen die zijn opgeleid om ook pastorale gesprekken te voeren over levensvragen en die als versterking van het pastorale team hun werk doen. Deze groep heeft samen met mij de ‘doe vriendelijk’-dag 2018 opgezet. Het thema van de dag had alles te maken met de tijd van nu. Steeds vaker blijven mensen lang thuis die beetje bij beetje zichzelf kwijtraken. Allerlei vormen van lichte en ernstige dementie komen voor. Hoe gaan wij op een goede manier met deze mensen en hun mantelzorgers in gesprek over hun vragen, levensvragen? Bezoekwerk kent veel facetten en vraagt de nodige vaardigheden. Uit ons leven kennen we de verhalen van mensen die zichzelf verliezen omdat dementie ervoor zorgt dat ze de regie over zichzelf en hun leefwereld kwijtraken. Ook in het bezoekwerk ontmoeten we hen met de mensen om hen heen. Wat doet zo’n ontmoeting met ons? Welke vaardigheden helpen ons op een adequate manier om te gaan met deze pastoranten? Bernadette van Lent, trajectbegeleider van de helpdesk dementie en kwetsbare ouderen begon met een inleiding. Daarna was er even tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Het ervaringsverhaal van de 94-jarige mevrouw Zaalberg van Zelst-Bredemeier was ook erg interessant. Zij vertelde in eigen woorden hoe het is om in het traject van vergeetachtigheid en afhankelijkheid te komen. Na een heerlijke lunch verzorgd door vrijwilligers en bestuursleden was er een forumgesprek met mevrouw Zaalberg van Zelst-Bredemeijer, Bernadette van Lent, pastor Mia Tankink, Els Luttikholt-Driever en Ria Rensen (werkgroep pastoraalziekenbezoek). Daarna kregen wij nog wat handreikingen van Bernadette van Lent. Als dank voor al het werk kregen alle deelnemers namens de werkgroep pastoraal ziekenbezoek en het pastorale team een roos met een kaartje. De afsluiting van een mooie dag was rond 14.30 uur. Een dank je wel aan iedereen. Mia Tankink, pastoraal werker

Van de bestuurstafel Aswoensdag 2018 Het askruisje en de tekst: Mens gedenk dat….‘ confronteren ons vandaag met onze stoffelijkheid, met andere woorden de relativiteit van ons bestaan. Het laat soms een weemoedig gevoel achter. De ontkerkelijking, kerksluitingen, gebrek aan voorgangers brengen ook bij parochianen teleurstellende en frustrerende gevoelens teweeg. Gelukkig worden voor enkele gebouwen goede bestemmingen gevonden en op lokaal niveau bemoedigende initiatieven genomen, zodat niet alles verloren gaat. Aan het bestuur de niet gemakkelijke taak op een positieve manier het oog op de toekomst te houden, voor de korte en lange termijn. De vraag blijft: hoe zal onze parochie, met nu nog zeven kerken, er over vijf à tien jaar uitzien? Op het gebied van priesters, diakens en pastoraal werkers zullen dan door onder andere pensionering nog slechts twee personen werkzaam zijn. Ook het aantal vrijwilligers zal waarschijnlijk afnemen. Aan een verdere concentratie van activiteiten en samenwerking tussen locaties valt dan niet te ontkomen. Onze gedachten gaan daarbij onder andere uit naar vieringen, bediening van sacramenten, administraties, kerkhoven etc. Een voorbeeld: hoe blijven ten behoeve van de erediensten goede zangkoren in stand? We zien ook hier een vergaande vergrijzing en weinig nieuwe instroom. Wellicht dat samenwerking (of zelfs enkele fusies) valt te overwegen. Het bestuur zal op dit gebied initiatieven ontwikkelen en met de zangkoren in gesprek gaan. Het valt overigens te verwachten dat door minder vrijwilligers uiteindelijk steeds minder koren in onze parochie aanwezig zullen zijn. Verder kunnen we u melden dat momenteel door de werkgroep hard gewerkt wordt aan vernieuwing van de website (www.maria-laetitia.nl). Hier vindt u belangrijke data, formulieren, verslagen, mededelingen etc. Altijd de moeite waard. We begonnen onze mededeling met onze stoffelijkheid. Omdat bijbels gezien dood ook betekent ‘niet voluit leven’ roept het tevens op tot bezinning en extra aandacht voor zaken die echt belangrijk zijn. In deze zin, namens het bestuur een goed en gezegend Pasen. Ben Preijer

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

9


Parochie Maria Laetitia

HOORZITTING ONTTREKKING AAN DE EREDIENST R.K. Georgiuskerk in Terborg Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen om de R.K. Georgiuskerk in Terborg te sluiten voor katholieke erediensten en ander kerkelijk gebruik. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Met betrekking tot de onttrekking aan de eredienst moet het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren tegen de sluiting van hun kerk kort en bondig kenbaar te maken. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit tot sluiting en verkoop van de R.K. Georgiuskerk nader toelichten en vervolgens de parochianen van Terborg de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de R.K. Georgiuskerk in Terborg aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen. Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van geloofsgemeenschap R.K. Georgius in Terborg, de leden van de locatieraad en pastoraatgroep en alle kerkelijke vrijwilligers ter plaatse uit voor de hoorzitting op:

Woensdag 11 april 2018 Aanvang 20.00 uur Plaats van de hoorzitting: Jorishuis Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg

Geloofsverdieping ‘Uw wil geschiede’ In de Hof van Olijven worstelt Jezus met de weg die voor hem ligt. Hij vertrouwt zich toe aan de weg die God hem wijst: „Niet wat ik wil, maar wat u wilt.” (Marcus 14,36). Op weg naar Pasen overwegen we de woorden ‘Uw wil geschiede’ aan de hand van fragmenten uit preken van Meister Eckhart. Meister Eckhart is een mysticus die leefde in de veertiende eeuw. Vanuit een diep Godsbesef liet hij bijbelse teksten spreken. In twee avonden belichten we Jezus’ overgave aan Gods weg: „Uw wil geschiede” vanuit teksten van Meister Eckhart. - Maandag: - Tijd: - Plaats:

12 en 19 maart 19.30 - 21.00 uur Petrus en Pauluskerk, Ulft.

Je leed doorleven Een leven zonder pijn en verdriet komt nauwelijks voor. Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met pijn, verdriet, lijden. Een scheiding, een ziekte, een ongeluk, de dood van een dierbare brengen onvermijdelijk veel pijn en vaak ook lijden met zich mee. Op weg naar Pasen willen we stilstaan bij het leed, het lijden dat ons overkomt. Immers ook Jezus’ weg kenmerkte zich door pijn en lijden. Hoe gaat hij ons voor in het doorleven van pijn en verdriet op onze levensweg? Maandag: Tijd: Plaats:

26 maart 19.30-21.00 uur OLVrouw, Doetinchem

Informatie In de folder Geloofsverdieping voorjaar 2018 vindt u verdere informatie over het programma. De folder staat ook op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl. Aanmelding Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres: Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur). E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl. of Pastor Berrie Daalhuizen. E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl

Pasen

is het belangrijkste feest binnen onze geloofsgemeenschappen. Als u dit samen met uw kinderen wilt vieren, dan bent u van harte welkom op paaszaterdag om 18.00 uur in Gaanderen. Samen met het kinderkoor en vrijwilligers zullen wij het Paasverhaal vieren. In een gebedsviering, met verhalen en liederen. Helemaal aangepast aan kinderen en gezinnen. Dus ook voor jullie, jongens en meisjes. Als je Pasen wilt vieren, wilt weten waar het om gaat, samen zingen en bidden, luisteren naar de verhalen, meedoen en meedenken. Weet je dan welkom. Niet vergeten om 18.00 in Gaanderen. Alle gezinnen uit de hele parochie, van harte welkom. Mia Tankink, pastoraal werker

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. 10

Vastenactieproject Lumen Valley2 Wat is het Vastenactieproject Lumen Valley2? Een project om kansarme jongeren in het noorden van Togo een opleiding te geven, werkervaring te laten opdoen en te helpen met het beginnen van eigen bedrijfjes. In die regio heeft 75 procent van de jongeren geen werk. Wat voor werk gaan de jongeren doen? Er loopt al een succesvol project om uit natuursteen plavuizen te maken. En ook een project waarbij we notenbomen hebben geplant en yamswortel, het basisvoedsel van de Togolezen. Met het project Lumen Valley2 willen we werkloze jongeren leren om schapen en geiten te fokken en bijen te houden. Vlees is schaars in Togo en honing is ook erg belangrijk omdat er geen suiker wordt verbouwd. Hoeveel werk levert dit op? In het begin 15-20 banen, maar op termijn verwachten we dat we zeker 150 werkloze jongeren gaan leren hoe ze schapen of geiten moeten fokken of bijen moeten houden. Goed om te weten: één Togolees met werk houdt minstens zeven anderen in leven. Wie organiseert dat allemaal? Monniken, de Broeders van St. Jan. Ze zitten al 20 jaar in Togo en ze hebben al veel voor jongeren gedaan. In de hoofdstad hebben ze een project opgezet dat nu zo’n € 200.000 per jaar oplevert en werk geeft aan 50-75 jongeren. Hoe zit het met de strijkstok? De monniken hebben een gelofte van armoede afgelegd. Die verdienen er niets aan. Het geld van dit vastenactieproject gaat direct en voor 100 procent naar het project. Meer weten? Kijk op website: www.lumenvalley.org/nederlands/ vastenactieproject-lumen-valley-2. Of bel Jouke Schat op 06 - 55 74 70 45 (mail: j.j.schat@ziggo.nl). Tot slot Dit is het tweede vastenactieproject voor deze vallei. Kijk op de website voor het eerste en voor de projecten van andere sponsors. Heel belangrijk: maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van Vastenactie NL21 INGB 0000 0058 50 (onder vermelding van Lumen Valley project 400588. Anders telt uw gift niet mee voor dit project!)

Avond over duurzaamheid In aansluiting op de lezing van bioloog en filosoof Matthijs Schouten over de vraag, van wie de natuur nu eigenlijk is, organiseert de Raad van Kerken Oude IJsselstreek op maandag 9 april in de Eendracht (Beatrixstraat 1 in Varsseveld) om 20.00 uur een avond over duurzaam leven. Daarvoor is een spreker uit de gemeente Laarbeek uitgenodigd. Deze gemeente, met Beek en Donk als bekendste plaatsen, is onlangs gekozen tot de meest duurzame gemeente van Europa. U bent allen van harte welkom! Joke, Lies en Harrie van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Pastorale column door Hans Pauw

Het Paasmysterie Pasen, het grootste feest van ons geloof, kun je eigenlijk niet in twee dagen vieren. Zeker niet als je de tweede dag alleen naar de woningboulevard gaat. Je hebt er minstens een ‘goede week’ voor nodig. Die week begint op Palmzondag, de herdenking van Jezus’ feestelijke intocht in Jerusalem. Daar vindt de grote confrontatie plaats tussen Hem en de (religieuze) machthebbers van zijn tijd. Zij zullen in Jezus een soort populist hebben gezien: een man van het volk die een bedreiging vormde voor de gevestigde orde. Maar Jezus predikte geen revolutie. Hij verkondigde het Rijk van God. Dat is allereerst een ommekeer van het hart. Maar dat is al gevaarlijk genoeg voor hen die zich alleen bekommeren om hun eigen positie en het spel spelen van ‘verdeel en heers’. Jezus past zich niet aan die menselijke denkkaders aan, laat zich voor niemands karretje spannen, en dan liggen ‘hosanna’ en ‘kruisig Hem’ dicht bij elkaar. Op Witte Donderdag viert Jezus het Pesachmaal met zijn vrienden en betrekt het ritueel op zichzelf: de doortocht van slavernij naar beloofd land, van dood naar leven, wordt in Hem vlees en bloed. In Hem is een nieuw verbond dat wij mogen vieren met brood en wijn, zijn lichaam en bloed, om Hem te gedenken en zo te groeien in eenheid en verbondenheid met God en met elkaar. De Weg die Jezus is, de weg waarop Hij ons voorgaat, de weg van dood naar leven, blijkt een weg van dienstbaar willen zijn aan anderen. Jezus legt al zijn ‘status’ af en wast de voeten van zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag wordt Jezus gevangen genomen en voor het gerecht gedaagd. De religieuze overheid heeft het verhaal gespind dat Hij een godslasteraar zou zijn en een bedreiging voor orde en rust. Het volk kiest Barabbas en zijn weg van gewapende opstand en geweld boven de weg van Jezus. De romeinse macht wast omzichtig zijn handen in onschuld. Jezus sterft aan het kruis als een misdadiger, in schijnbare Godverlatenheid. Regeert de leugen en sterft de waarheid? Is dood en verderf ons leven de baas? Nog in de nacht van Pasen worden wij gewekt uit die boze droom, de ultieme nachtmerrie, met prachtige verhalen, visioenen en getuigenissen: over de schepping die goed is; over een volk dat de zee van de dood open ziet gaan en door de woestijn, met vallen en opstaan, het land van belofte bereikt; over het lege graf van Jezus en zijn verschijnen aan mensen die, met ogen vol tranen van teleurstelling en verdriet, nog nauwelijks kunnen geloven dat Hij leeft. Pasen is het feest van de overwinning van het kwaad door het goede, door de Algoede. In dat geloof mogen we groeien. Niet alleen in een Goede Week, maar heel ons leven lang. Pastoor Hans Pauw

11


Parochie Maria Laetitia

Kerkelijke tarieven en tarieven begraafplaatsen 2018 Hier treft u aan de kerkelijke tarieven en de tarieven begraafplaatsen 2018. Voor 2017 hanteerde de Parochie Maria Laetitia nog twee afzonderlijke tarieven, voor zowel de voormalige parochies De Verrijzenis als Maria Laurentius. Het parochiebestuur Maria Laetitia heeft begin 2017 bewust gekozen om een overgangsjaar te hanteren en in 2018 over te gaan tot één parochieel tarief. De tarieven die u nu berekend worden, zijn (mede) opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van het bisdom Utrecht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd in verbinding stellen met de administratie van uw eigen geloofsgemeenschap of indien gewenst met het centraal secretariaat in Ulft, telefoonnummer 0315 – 34 20 44 of via de mail: secretariaat@mlparochie.nl. Namens het parochiebestuur, Anja Dijcker,secretaris

RK PAROCHIE MARIA LAETITIA

€ 10 € 80 € 255 vrije gift € 410

Avondwake/uitvaartviering/begrafenis Avondwake/uitvaartviering/crematie Uitvaartviering met begrafenis Uitvaartviering met crematie Uitvaartviering zonder begrafenis/crematie Uitvaartviering in crematorium Avondwake met begrafenis Avondwake met crematie Alleen avondwake

€ 530 € 555 € 425 € 450 € 395 € 330 € 260 € 260 € 245

Opbaren in kerkaula per dag Opbaren in mortuarium per dag (gekoelde afgesloten ruimte) (maximum € 375 per opbaring) Bloemversiering bij huwelijk/uitvaart

€ 55 € 135

NB:

a) in geval een parochiaan van de ene locatie vanuit een andere locatie wordt begraven, vindt geen verdeling van de inkomsten (collecte) plaats b) bij begeleiding van uitvaarten buiten de parochie kunnen extra kosten/reiskosten in rekening worden gebracht.

OVERIGE TARIEVEN Audio CD van viering Noveenkaars Noveenkaars (3-­‐dagenbrander) 1e H. Communie H. Vormsel

12

werkelijke extra kosten

€ 25 € 5 € 3 in overleg in overleg

Thematentoonstelling Heiligen en hun patronaten

RK PAROCHIE MARIA LAETITIA TARIEVEN BEGRAAFPLAATSEN 2018

Enkel graf grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar Dubbel graf (boven elkaar) grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar Urnengraf (nis/urnenmuur) grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar Urnengraf (columbarium/urnenkelder) kolom-­‐element/urnenkelder grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

KERKELIJKE TARIEVEN 2018 Stipendium/Gebedsintentie Jubileumviering tijdens weekendviering Jubileumviering door de week Doopviering Huwelijksviering

Kruiswegstaties van de Liefde

Kindergraf grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

€ 460 € 460 € 920 € 233 € 232 € 465 € 920 € 460 € 1.380 € 460 € 230 € 690 € 270 € 270 € 540 € 135 € 135 € 270 kostprijs € 300 € 300 € 600 € 150 € 150 € 300 € 178 € 177 € 355

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

€ 89 € 88 € 177

Verwijderingsbijdrage (bij plaatsing grafmonument) Grafdelven in eigen beheer bij enkel graf bij dubbel graf Grafdelven door derden eigen toezicht / grafkosten kosten derden

€ 260

Uitstrooien as op strooiveld (inclusief gedenkplaatje)

€ 340 € 370 € 125 kostprijs € 115

Op tweede paasdag, maandag 2 april, om 12.00 uur opent het Heiligenbeeldenmuseum de deuren met een nieuwe thematentoonstelling. Dit jaar wordt aandacht besteed aan patroonheiligen van beroepsgroepen, te denken valt aan bijvoorbeeld H. Gabriel van postbeambten, H. Petrus van vissers, H. Jozef van timmerlieden, H. Barbara van bouwvakkers etc. De beelden van deze heiligen en hun attributen worden zo speciaal belicht. Bijzonder is dit jaar de presentatie van 14 Kruiswegstaties die in tegeltableaus zijn uitgevoerd, elke statie is 27 tegels breed en 11 tegels hoog, een betegeling van indrukwekkende omvang. Ze komen oorspronkelijk uit de in 1990 afgebroken kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara uit Amsterdam, ook wel genoemd: De Liefde; de ontwerper is Pierre Cuypers. De staties zijn bijzonder fraai uitgewerkt en ingekleurd, de figuren zijn uitgespaard en de achtergronden

ingevuld met blauw, bruin en geel. Het Heiligenbeeldenmuseum is bijzonder trots deze prachtige collectie, een bruikleen uit het depot van het Tegelmuseum in Otterlo, te kunnen tonen. Belangrijke veranderingen Het Heiligenbeeldenmuseum is vanaf tweede paasdag 2 april tot en met woensdag 31 oktober, iedere dag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur, behalve op maandag(m.u.v. tweede paasdag en tweede pinksterdag). Tevens is vanaf de opening de Museumkaart geldig. De toegangsprijs (voor hen die geen Museumkaart bezitten) wordt met ingang van het nieuwe seizoen € 5,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg (Vorden), tel. 0575 - 55 64 88 (alleen tijdens openingstijden). Voor meer info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

VNB organiseert 10-daagse bedevaart Israël/Jordanië In de voetsporen van… Van 10 t/m 19 november 2018 doorkruisen wij Israël en Jordanië. We treden hierbij in de voetsporen van Mozes, die ons naar Petra in Jordanië leiden. Petra ligt in een kloof en is gedeeltelijk uit rotsen gehakt. De stad werd bij toeval in 1812 herontdekt door een Indiase handelaar. De imponerende architectuur was inmiddels tot een ruïne verworden. Het is niet voor niets dat de stad is verkozen tot een van de zeven wereldwonderen en door Unesco tot Werelderfgoed is verklaard. Vanuit Petra vervolgen wij onze bedevaart richting Israël. We treden hierbij in de voetsporen van Jezus en beginnen onze dagen in Israël met drijven op de Dode Zee. We bezoeken onder andere de doopplaats aan de Jordaan. We beklimmen de berg Tabor, de berg van de transfiguratie, en we doen Kana, de plek waar Jezus tijdens een bruiloft zijn eerste wonder heeft verricht aan. De Nederlandse Dagen De Nederlandse Dagen in het Heilig Land staan in het teken van Shalom. Er staat een aantal indrukwekkende en betekenisvolle vieringen op de planning. Zo zullen deelnemers van de bedevaart voor koorleden zingen bij de Vespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth en tijdens de eucharistieviering in de Catharinakerk in Bethlehem voor 1.000 Nederlandse pelgrims. Hiernaast wordt deelgenomen aan het algemene programma van de Nederlandse Dagen in het Heilig Land waarbij onder andere Nazareth wordt bezocht, op de Via Dolorosa wordt gebeden, en de Geboortekerk, Catharinakerk en de herdersvelden worden bezocht. Zingen in het Heilig land: een unieke ervaring Een deel van het reisgezelschap vormt een koor en zingt tijdens de reis op bijzondere en unieke locaties. Tijdens de Vespers in de Kerk van de Aankondiging en tijdens de eucharistieviering in de Catharinakerk luistert het koor de viering op voor alle Nederlandse pelgrims. Informatie en aanmelding voor koorleden bij Anita en Ben Simmes, e-mail: muzieksimmes@gmail.com. Tel. 0315 - 32 88 98. VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Impulz KIEK-INFO Locatie OLV/H. Geest: - zondag 18 maart 10.30 uur Presentatieviering communicanten. Voorganger pastoor Pauw. - zondag 25 maart 10.30 uur Palmzondag kindernevendienst. - vrijdag 30 maart 15.00 uur Kruiswegviering voor kinderen. Voorganger diaken Peters. - zaterdag 31 maart17.00 uur Paasviering voor kinderen. Voorganger pastor De Haan. - zondag 8 april 10.30 uur Eerste Heilige Communie- viering. Voorganger pastoor Pauw. - zondag 13 mei 10.30 uur Kindernevendienst. - zondag 10 juni 10.30 uur Kindernevendienst. - zondag 8 juli 10.30 uur Familieviering einde schooljaar. Voorganger pastor Smits. Locatie H. Martinus Etten: - vrijdag 30 maart 15.00 uur Kruiswegviering voor kinderen en jongeren. Locatie St. Martinus Wijnbergen: - zaterdag 17 maart 19.00 uur Presentatieviering communicanten. - zondag 22 april 10.30 uur (in de OLV) Eerste Heilige Communie-viering Wijnbergen/de Huet. 13


Parochiële Caritas Instelling

Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder Foto: Ton Harbers

Walter Rovers neemt afscheid van Diaconaal Beraad Langer geleden heeft Walter Rovers aangegeven per 1 januari 2018 te willen stoppen als voorzitter en lid van het Diaconaal Beraad in de parochie. Dit beraad is een voortzetting van de Beleids-Adviesgroep Diaconie (BAD) zoals die al jaren functioneerde in de Parochie Maria & Laurentius. Walter was en is met hart en ziel betrokken bij het diaconale werkveld in de parochie. Maar ook daarbuiten zoals World (Werkoverleg Overheid Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem), waar hij voorzitter van is. Het ontstaan van een nieuwe parochie met een nog groter werkgebied en zijn leeftijd zijn onder andere voor Walter redenen geweest zijn taken in het diaconale werk van de parochie over te dragen. Wel blijft hij onder andere als vrijwillige uitvaartvoorganger beschikbaar, dus we verliezen elkaar niet uit het oog. De leden van het Diaconaal Beraad namen 22 januari afscheid van Walter. Ieder deed dat met een bloem en een persoonlijke gedachte daarbij. Ik deel deze gedachten graag met u, lezer van de Vreugdebode: Truus: „Walter bedankt voor jouw inspiratie. Jij zette je onder andere ervoor in dat de asielzoekers vervoer konden krijgen om de kerkdienst op de zondag te kunnen bijwonen.” Martin: „We kennen elkaar al heel lang. Walter is Ridder in de orde van Oranje Nassau. Rood, de kleur van de diaconie, geloof, hoop en liefde. Je inzet was meer dan onnavolgbaar. Je was binnenkerkelijk actief, maar ook daarbuiten.” Harry: „Ik heb me geïnspireerd gevoeld door jou. Je deed het niet omdat het moest, maar omdat het bij je paste.”. Carla: „Je was actief bij alle activiteiten. Ik heb veel van je geleerd. Inspiratie, hoop om door te gaan. Liefde voor mensen. Ik heb drie bloemen uitgezocht (Geloof, hoop en liefde). Je gaat veel te vroeg weg.” Cor: „Mijn bloem is een sterke bloem en staat voor: volharden, volhouden. Ik ken je als een mens met een bewogen hart. De centrale persoon voor de diaconie. We blijven elkaar tegenkomen.” Na woorden van dank vertrekt Walter met nog een laatste hartenkreet: „Liturgie en diaconie kunnen niet zonder elkaar.” Walter, nogmaals dank voor je inzet en betrokkenheid met de zorg om en voor mensen aan de rand, op de vlucht, in armoede of in welke noodsituatie dan ook. Cor Peters, diaken

14

Medicijnen tegen eenzaamheid Op Valentijnsdag, 14 februari, is er in en voor Doetinchem een vereniging opgericht tegen eenzaamheid, met de titel ‘Kom erbij in Doetinchem’. Een van de initiatiefnemers is het Diaconaal Platform Doetinchem, waar ook onze parochie deel van uitmaakt. In Doetinchem zijn zo’n 5.000 mensen eenzaam en dat is niet gebonden aan leeftijd; eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Maar voor ouderen is het extra moeilijk uit de cirkel te komen. Enerzijds is aandacht voor hen belangrijk: wat de zon is voor planten, is aandacht voor mensen. Anderzijds is het leggen van contacten of het meedoen aan activiteiten voor ouderen niet zo gemakkelijk. Er zijn op zich mogelijkheden genoeg, maar soms is een duwtje in de rug nodig: wijzen op mogelijkheden, een keer meegaan enz. Via de website www.komerbijindoetinchem.nl kun je alle mogelijkheden vinden die iets aan die eenzaamheid kunnen doen. Niet alleen aan eenzaamheid, dat klink zo ziekelijk. Voor ieder zijn er op de website mogelijkheden te vinden voor ‘vrije-tijds-besteding’, op het sociale vlak. Voor mensen die niet zo gemakkelijk met de computer omgaan, is het wellicht even zoeken en iemand vragen die hierbij de weg kan vinden, lijkt dan een aangewezen weg. Of u vraagt het bij een buurtcentrum bij u in de buurt. U vindt het in drie stappen, als u op de website zit: 1. U gaat daar naar agenda; daar vindt u WAT er te doen is. 2. Als u dan categorieën aanklikt, komt u bij de soorten activiteiten: wat u zoekt! Zoals samen eten, praten, kerkdiensten, uitgaan zoals naar een film enz. 3. En u kunt ook nog ‘labels’ aanklikken; daar vindt u de activiteiten op wijkniveau. Achter in de kerken van (de gemeente) Doetinchem liggen folders met meer informatie, met de titel: kies wat je leuk vindt. Er is ook een mogelijkheid te bellen: tel. 0314 - 34 56 71.

Strooiveld begraafplaats Petrus & Paulus in Ulft

AZEWIJN

Mededelingen Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap. Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten Kosten misintentie: €10,Vrijdag 30 maart : 15.00 uur Kruisweg viering Azewijn De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Azewijn vindt dit voorjaar weer plaats. Datum: Zaterdag 14 april 2018 Locatie: Portaal Mattheuskerk in Azewijn Tijd: 09.00-12.00 uur PCI werkgroep Azewijn, Riet Koster

Bestuur begraafplaats Petrus en Paulus, Ulft

Overleden 01-01-2018, Minie Hoegen-Koenders, 82 jaar. Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

ULFT

Sam’s kledingactie

Mededelingen

De inzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood in Doetinchem vindt plaats op zaterdag 7 april 2018. Locatie: OLV-Tenhemelopneming, Doetinchem Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur. Dit jaar is gekozen voor het Project Goed Onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek in samenwerking met Cordaid. Sam’s kledingactie omarmt dit project. De opbrengst van de voorjaarsactie 2018 wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van elf scholen.

Openingstijd: Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur (zomertijd 18.00 uur).

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36 - Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Netterden: Elly Geurtsen 0315 - 38 63 62 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om op eigen wijze invulling te geven aan het herdenken van hun dierbare overledenen, heeft het bestuur gemeend om ook op ons kerkhof een strooiveld te realiseren. Dit strooiveld is vanaf januari 2018 in gebruik. De wijze van verstrooien kan door u zelf worden bepaald, eventueel met een korte plechtigheid of in stilte. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een gedenkplaatje op onze gedenkzuil te laten plaatsen. Neem hierover contact op met onze begraafplaatsbeheerder: J. van Balkum. E-mail: jbbalkum1985@kpnmail.nl of tel. 0315 - 68 33 59 De tarieven voor het uitstrooien van de as en/of het gedenkplaatje van een dierbare vindt u op: www.begraafplaatspenp.nl.

Hallo allemaal, Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn de vormelingen die afgelopen jaar en wel op 26 november 2017 onze Heilige Zegel van het sacrament voor het Vormsel hebben mogen ontvangen. Het was een gedenkwaardige dienst en onze vormheer was monseigneur H. Woorts. Het was een gedenkwaardige dienst en we hebben met zijn allen genoten. Bedankt vormelingen, nogmaals, voor jullie inzet tijdens de lessen en wij wensen jullie veel wijsheid en goedheid toe in jullie verdere leven.

Communie aan huis: Eens per maand wordt er door enkele mensen binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat tel. 0315 - 68 12 75 op maandag en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers tel. 0315 - 63 19 63 of met Henk Erinkveld tel. 0315 - 68 18 77. Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt u intenties (à € 10) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren. Kledingactie: De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood is gepland op vrijdag 13 en zaterdag 14 april. VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Namens de werkgroep, Harold Blaauwgeers

Overleden

26-01-2018, Henk Keuben, Thorbeckestraat 1, 86 jaar. 27-01-2018, Annie Robben-Wolters, Schuttersweg 49, 80 jaar. 28-01-2018, Wim Driever, Bongerd 118, 90 jaar. 28-01-2018, Rudie Jansen, Hofstraat 35, 69 jaar. 01-02-2018, Bennie Geurts, Dommelstraat 4, 80 jaar. 07-02-2018 Mientje Geerts-Immink, Antonia-Terborg, 91 jaar.

Lees de rubrieken van Varsselder-Veldhunten op pagina 17

15


Parochie Maria Laetitia

Petrus en Paulus Ulft - Varsselder Dopen in de Parochie Maria Laetitia Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. Ook kunt u een doop opgeven via e-mailadres is: dopen@mlparochie.nl

Weekeindevieringen van 16 maart tot en met 26 april 2018 OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

Weekeinde

Zaterdag 17 mrt. Zondag 18 mrt. 5e zondag van de veertigdagentijd

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Za. 17 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Gemengd koor

Zo. 18 mrt. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 18 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Walburgis Netterden Eng. mis 14.30 u. M. Smits

Zo. 18 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Kerkkoor

Za. 17 mrt. 19.00 uur Communieviering Parochianen Volkszang met orgel

Za. 17 mrt. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Za. 24 mrt. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 25 mrt. 10.30 uur Communieviering C. Peters Gemengd koor

Za. 24 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 25 mrt. 10.00 uur EV/kinderwoorddienst M. Smits Kerkkoor

Za. 24 mrt.17.30 uur Communieviering/KND J. van Heugten Mixed Emotions/RBG

Za. 24 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 24 mrt. 17.30 uur Communieviering C. Peters Cantor

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Vr. 30 mrt. 8.30 uur Kruisweg kinderen/jongeren Werkgroep/H. Pauw

Vr. 30 mrt. 15.00 uur Kruisweg kinderen/jongeren Werkgroep

Za. 17 mrt. 19.00 uur Zo. 18 mrt. 10.30 uur Eucharistievier./Presentatievier. Eucharistievier./Presentatievier. H. Pauw H. Pauw Singing Kids Singing Kids

Zaterdag 24 mrt. Zondag 25 mrt. PALMZONDAG

Zo. 25 mrt. 10.30 uur EV/Passion KND kardinaal W.J. Eijk/H. Pauw Jongerenkoor

Donderdag 29 mrt. Witte donderdag

Do. 29 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering/biechten H. Pauw/C. Peters In Laudem Dei

Vrijdag 30 mrt. Goede vrijdag

Vr. 30 mrt. 15.00 uur Kruisweg met kinderen C. Peters/werkgroep Vr. 30 mrt. 19.00 uur Kruisverering/biechten H. Pauw/C. Peters Volare

Zaterdag 31 mrt. PAASZATERDAG

Vr. 30 mrt. 19.00 uur Kruismeditatie Parochianen Dameskoor

Za. 31 mrt. 17.00 uur Kindergebedsviering Werkgroep/G. de Haan

Vr. 30 mrt . 15.00 uur Kruisweg Kerkkoor Vr. 30 mrt. 19.00 uur Kruisverering M. Smits/J. van Heugten Kerkkoor

Za. 31 mrt. 18.00 uur Kindergebedsviering Werkgroep/M. Tankink

Za. 31 mrt. 20.30 uur Paaswake H. Pauw/C. Peters In Laudem Dei

Za. 31 mrt. 17.00 uur Kindergebedsviering Regenbooggroep/PK Za. 31 mrt. 20.30 uur Paaswake M. Smits/J. van Heugten Kerkkoor

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Zo. 1 april 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 1 apr. 9.00 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 1 april 9.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 1 april 11.00 uur Eucharistieviering A. Morsink/C. Peters Kerkkoor

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zo. 1 april 9.00 uur Communieviering J. v. Heugten Dameskoor

Zo. 1 april 11.00 uur Eucharistieviering H. van Merm/J. v. Heugten Gemengd koor

wZo. 1 april 11.00 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zie OLV

Zie OLV

Zondag 1 apr. HOOGFEEST VAN PASEN

Zo. 1 apr. 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits Volare

Maandag 2 apr. TWEEDE PAASDAG

Zo. 2 apr. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Cantor+organist

Zaterdag 7 apr. Zondag 8 apr. Beloken Pasen

Zo. 8 apr. 10.30 uur 1ste Communieviering H. Pauw Singing Kids

Za. 7 apr. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits MonteVino

Zo. 8 apr. 10.30 uur Communieviering Parochianen Gemengd koor

Za. 7 apr. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 8 apr. 10.00 uur 1ste Communieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 7 apr. 17.30 uur Communieviering Parochianen Kerkkoor

Za. 7 apri. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 8 apr. 10.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zaterdag 14 apr. Zondag 15 apr. 3e zondag van pasen

Zo. 15 apr. 10.30 uur Eucharistieviering H. van Merm In Laudem Dei

Za. 14 apr. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Dameskoor

Za. 14 apr. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Liberate

Zo. 15 apr. 10.30 uur 1ste Communieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 15 apr. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Cantor

Zo. 15 apr. 10.00 uur Communieviering J. van Heugten Kerkkoor

Za.14 apr. 19.00 uur Communieviering Parochianen Volkszang met orgel

Za. 14 apr. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Cantor

Zaterdag 21 apr. Zondag 22 apr. 4e zondag van pasendagentijd

Zo. 22 apr. 10.30 uur 1ste Communieviering H. Pauw Volare

Za. 21 apr. 10.00 uur Schuttersviering C. Peters Herenkoor

Zo. 22 apr. 10.30 uur Communieviering C. Peters Gemengd koor

Za. 21 apr. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 22 apr. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever Kerkkoor

Za. 21 apr. 17.30 uur Communieviering C. Peters Mixed Emotions

Za. 21 apr. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Minikoor met orgel

Zo. 22 apr. 10.00 uur 1ste Communieviering M. Smits Kerkkoor

Dopen voorjaar 2018 Parochie Maria Laetitia Dopen

Doopvoorbereiding Doopheer

Datum

Ulft 15 apr3 12.30 uur Ulft 29 apr3 12.30 uur Ulft 10 jun3 12.30 uur Gendringen 08 apr3 11.30 uur Doetinchem 15 apr3 13.00 uur Doetinchem 03 jun3 13.00 uur Gaanderen 24-jun3 12.00 uur

Marcel Smits Marcel Smits Cor Peters Cor Peters Hans Pauw Hans Pauw Jan v. Heugten

20 mrt 10 apr 15 mei 20 mrt 20 mrt 16 mei 24 mei

Locatie

16

Do. 29 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/J. van Heugten Gem. koor Gendringen

Datum

Tijd

Tijd

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Vastenactie

Elk jaar worden wij gevraagd om een project van de Bisschoppelijke Vastenactie te steunen. In de Parochie Maria-Laetitia is gekozen voor het project Lumen Valley Togo, een bijzonder project in het

West-Afrikaanse land Togo. De Broeders van St. Jan zijn in een vallei nabij de plaats Kara gestart met de bouw van een opleidingscentrum voor jongeren, waar werkloze jongeren scholing krijgen, zodat zij

na hun opleiding in het land zelf een bestaan kunnen opbouwen. Het centrum moet een ‘vallei van licht’ – Lumen Valley – worden, met naast het opleidingscentrum een medisch centrum waar zieken kunnen worden

behandeld en waar vooral ook gewerkt zal worden aan het voorkomen van ziekten. Tijdens elke viering in de veertigdagentijd zal in een extra collecte uw bijdrage voor dit project worden gevraagd.

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Mededeling Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst of wilt u graag communie thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op met Nelleke Wissing, 06 -10 73 09 19 of Maria Dellemann, 0315 -63 17 43

Voor Lisa

Lisa was als vrijwilligster in de doopgroep en gezinsvieringen en als wijkcontactpersoon nauw met de kerk betrokken. Onze dank hiervoor is zeker op zijn plaats. In de avondwake van 26 januari hebben wij met velen voor haar gebeden. Lisa’s geloof in Maria was groot en puur. Het is voor haar dat we deze tekst willen delen: Als ik u volg, Maria

dan zal ik van de goede weg niet wijken. Als ik aan u denk, Maria, Dan zal ik niet verdwalen. Als u mij bij de hand houdt, Maria, dan zal ik niet vallen. Als u mij beschermt, Maria, dan heb ik niets te vrezen. Als u met mij mee gaat, Maria, dan is de weg naar God niet lang.

Lisa, Rust in Vrede.

(H. Bernardus, 12e eeuw) Karin, Diane, Maria, Petra en Nelleke ‘sterk voor de kerk’

De eerstvolgende geplande viering: Jesus Christ Superstar is op vrijdag 30 maart 2018 om 19.00 uur met als thema: Goede Vrijdag. In deze sobere viering staan de laatste momenten uit het leven van Jezus centraal. De kerk zal sober maar sfeervol ingericht worden om bij deze momenten te passen. Zowel de teksten als de gezongen liedjes komen uit de musical Jesus Christ Superstar. Jaren geleden opgevoerd door het toenmalige jongerenkoor en voor dit jaar in een nieuw jasje gestoken door een gelegenheids-orkest en koor. Ze luisteren naar de naam: Huntenkoor in samenwerking met het klein-orkest. Het zijn allen vrijwilligers die er de nodige tijd in willen steken om er iets moois van te maken. We hopen weer veel mensen te mogen begroeten. Iedereen is welkom.

Overleden

Lisa Razing-Oostdijk Overleden op 22 januari op 48-jarige leeftijd. Ria Ketelaar-Mentink Overleden op 22 januari op 85-jarige leeftijd.

17


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen 16 maart tot en met 26 april 2017 Zorgcentra: Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

vrijdag 30 maart vrijdag 20 april

15.00 uur 15.00 uur

Oec. Paasviering Eucharistieviering met ziekenzalving

A. van der Heiden H. Pauw

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag van de maand

woensdag 4 april

15.00 uur

Oec. Paasviering

A. van der Heiden/M. Stortelder

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 29 maart donderdag 26 april

19.00 uur 15.00 uur

Oec. Paasviering Protestantse kerkdienst

A . van der Heiden/V. Schrover A. van der Heiden

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

zondag 18 maart zondag 15 april

10.00 uur 10.00 uur

Communieviering Communieviering

V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

zaterdag 31 maart zaterdag 14 april

15.00 uur 15.00 uur

Oec. Paasviering Woord- en communieviering

M. Stortelder/J. Brugman J. Brugman

Antonia Terborg

zaterdag 17 maart zaterdag 24 maart donderdag 29 maart vrijdag 30 maart zaterdag 31 maart zaterdag 7 april zaterdag 14 april zaterdag 21 april

15.00 uur 15.00 uur 18.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Palmpasen Witte Donderdag Goede Vrijdag Paasviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

M. Jansen G. v.d. Munckhof A. Pelgrim M. Jansen G. v.d. Munckhof/A. Fidder M. Jansen G. v.d. Munckhof A. Koenders

Debbeshoek Ulft

vrijdag 16 maart vrijdag 23 maart donderdag 29 maart vrijdag 30 maart zaterdag 31 maart vrijdag 6 april vrijdag 13 april vrijdag 20 april

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord- en communieviering Palmpasen Witte Donderdag Goede Vrijdag Pasen Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

M. Jansen G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof H. klein Gebbink G. v.d. Munckhof M. Jansen G. v.d. Munckhof A. Koenders

Schuylenburgh Silvolde

woensdag 21 maart woensdag 28 maart zaterdag 31 maart woensdag 4 april woensdag 11 april woensdag 18 april woensdasg 25 april

19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur

Oecumenisch Eucharistieviering Paasviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering

G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag 21 maart woensdag 28 maart woensdag 4 april woensdag 11 april woensdag 18 april woensdag 25 april

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits

Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxp.

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Kerklocaties: H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

elke woensdag woensdag 28 maart

19.00 uur 19.00 uur

Eucharistieviering geen viering

H. Pauw

elke vrijdag vrijdag 30 maart vrijdag 27 april

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering geen viering geen viering

H. Pauw

Overige: Biechtgelegenheid

donderdag 29 maart vrijdag 30 maart

Nà de Eugaristieviering van 19.00 uur Nà de Eugaristieviering van 19.00 uur

Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen

maandag 19 maart maandag 9 april

19.00 uur 19.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering

H. Pauw H. Pauw

van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit

H. Antonius en P & P Ulft

elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand

09.30 uur 08.30-09.15 uur

Eucharistieviering Biechtgelegenheid

M. Smits M. Smits

compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herder Dinzperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00-15.50 uur

Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste

Aannemingsbedrijf

uwen B ouwen is vertr o

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem

Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

M. Smits

19


Breedenbroek - Dinxperlo

De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Kerkkoor

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Mededelingen

Mededelingen

Mis- en gebedsintenties worden gelezen in de weekendvieringen in Dinxperlo en de gebedsvieringen in de dagkapel. Gebedsvieringen: zaterdag 7 april 19.00 uur Secretariaat: woensdag 4 april en 2 mei Palmpasen: 18 februari nog niet bekend; zie inlegvel Pasen: Eerste Paasdag 9.00 uur in Dinxperlo. Gezongen woorden communieviering. Diaken: Cor Peters. Overige vieringen: zie overzicht.

Bijzondere evenementen - Donderdag 22 maart: vergadering van de Locatieraad om 09.30 uur. - Zondag 1 april: Eerste Paasdag om 9.00 uur een feestelijke woord- en communieviering met medewerking van het kerkkoor. Voorganger is diaken Cor Peters. - Woensdag 18 april: voorjaarsmiddag voor senioren van 65 jaar en ouder. Het belooft een sprankelende middag te worden.

‘Het is weer zover…!’ In memoriam

- In een gezongen uitvaartviering hebben we op vrijdag 2 februari afscheid genomen van THEO SCHEPERS en hem te ruste gelegd op ons kerkhof. Theo mocht 81 jaar oud worden. - Zondag 11 februari is op 83-jarige leeftijd THEO HULS overleden. De crematieplechtigheid was op vrijdag 16 februari.

Voorjaarsstorm

Op Woensdag 18 april starten we weer met de oergezellige seniorenmiddag. Deze staat in het teken van het sprankelende voorjaar. We beginnen om 14.30 uur met een stukje geestelijk voedsel in de vorm van een Woord en Communieviering. Daarna wordt er gezorgd voor verse koffie/thee met-wat-erbij en dit wordt weer gevolgd door een hapje en een drankje en mogelijk een verrassend intermezzo. Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om er weer een gezellige en spannende bijeenkomst van te maken. Bent u 65 jaar of ouder? Dan bent u 18 april van harte welkom in De Goede Herderkerk! De werkgroep

De storm op 18 januari heeft schade veroorzaakt aan onze gebouwen. De bitumen dakbedekking op het ‘tussenstuk’, het gedeelte tussen de pastorie en de kerk, is door de windkracht opgewaaid. Hierdoor is er lekkage ontstaan. Vooral het gedeelte waar de harmonie repeteert, heeft veel hinder (gehad) van waterschade.

Jaarlijkse Vastenactie In de Goede Week voor Pasen is er weer de jaarlijkse Vastenactie. Tijdens deze week van maandag 26 maart tot en met donderdag 29 maart komen de collectanten aan de deur om het hopelijk ‘goed gevulde’ zakje van de Vastenactie op te halen. Het project waarvoor dit jaar uw geldelijke bijdrage wordt gevraagd, kunt u elders in de Vreugdebode lezen. Ook in de vorige Vreugdebode is er aandacht aan het project geschonken. Namens onze medemensen in Togo alvast heel hartelijk bedankt. De MOV van uw locatie

Rectificatie Het herstel van het dak is al begonnen en omdat het grootste gedeelte van deze schade zal worden vergoed door onze verzekeraar heeft de locatieraad dan ook opdracht gegeven om de verdere schade te herstellen. Niet alles zal worden vergoed en hopelijk lukt het ons om, met dank aan de vrijwilligers die de tuin en het onderhoud verzorgen, toch de ‘schade’ beperkt te kunnen houden. Nu zult u denken: waarom herstel? De kerk en de pastorie worden toch nagenoeg niet meer gebruikt? Daar denkt de locatieraad

20

Abusievelijk is in de Vreugdebode van jaargang 2, nummer 1, als echtgenoot van Marietje Rouwenhorst-Staring, overleden op 5 december jl., vermeld: Jan Staring. Dit moet zijn: Jan Rouwenhorst

anders over. Het bovenste gedeelte wordt nog wekelijks gebruikt door de harmonie St. Antonius en blaaskapel de Optimisten. Ook in de dagkapel is er elke maand nog een gebedsviering. Ook wordt de kerk nog steeds gebruikt voor uitvaarten, huwelijken en bij bijzondere vieringen. De plannen om de pastorie te verkopen en de kerk te vervangen door een devotiekapel worden wel steeds concreter, maar zolang er niets definitief is, zullen toch onze gebouwen onderhouden moeten worden. Ondanks groot onderhoud aan de bomen zijn er toch nog twee bomen door de extreme wind ‘los’ komen te staan. Het zijn de twee bomen op het kerkhof recht tegenover de poort. Om er voor te zorgen dat deze bij een volgende storm niet alsnog omwaaien en op de graven zouden kunnen vallen worden deze alsnog geheel verwijderd. De locatieraad

Na overleg tussen bestuur, dirigent en koorleden is op 11 januari 2018 besloten om niet meer als afzonderlijk dames- en herenkoor door het kerkelijk leven te gaan. Beide koren zijn nu verenigd in één kerkkoor van geloofsgemeenschap De Goede Herder in Dinxperlo. Een positieve ontwikkeling die de kwaliteit van het koor ten goede komt, aldus dirigent Frank Knikkink. We kunnen ons nu meer gaan richten op nieuwe vierstemmige koormuziek en zo de vieringen nog mooier opluisteren. Wel zullen de dames en heren gelegenheid krijgen om afzonderlijk tijdens een viering incidenteel muzikale ondersteuning te verlenen. Deze verandering zal ook gevolgen hebben voor het aantal door het koor ondersteunde vieringen. Er zullen meer ‘stille’ vieringen plaatsvinden met volkszang, al dan niet met orgelbegeleiding. Bundeling van krachten in koor- en samenzang God ter ere. Kan het mooier?

Kerkbalans 2018 De actie Kerkbalans 2018 is geëindigd. Nagenoeg alle verzonden enveloppen zijn weer binnengekomen. Het resultaat blijft nog even een vraagteken. Alles wordt op het moment van dit schrijven door de budgetbeheerder nog verwerkt. Dank aan onze wijkvertegenwoordigers die elk jaar weer opnieuw, weer of geen weer, de enveloppen bezorgen en weer innemen. We hebben veel waardering voor hun inzet. Dank ook aan u die met uw bijdrage zorgt dat onze geloofsgemeenschap levend blijft. Het motto dit jaar was: Geef voor je kerk. Dat hebt u gedaan en doet u nog steeds. Ons rest dankbaarheid. De Locatieraad

Opgave intenties Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de kosten voor intentieopgaven. De kosten bedragen € 10,00 per intentie, geldend voor de gehele parochie Maria Laetitia. Zie ook het artikel op pagina 12. VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Eerste H. Communie De voorbereiding van de communicanten is al een Lars steekt een kaars op paar weken geleden gestart. De kinderen komen bij elkaar in het Martinus-zaaltje van de Martinuskerk in Wijnbergen. Elke keer wordt de eigen kaars van de communicanten (hierop staan hun namen) aan het begin van de bijeenkomst aangestoken en bidden we samen. Daarna gaan we aan het werk rondom het Bijbelverhaal dat die middag centraal staat. Bij het verhaal Het huis van God hebben we weer enkele mensen bereid gevonden om samen met de kinderen een speurtocht te doen door de kerk. Bij deze bijeenkomst zien de kinderen bijzondere dingen die ze anders niet in de kerk zien. Een van de thuisopdrachten is dat de kinderen samen met hun ouders foto’s maken van de altaartafel, het doopvont en een plek die je zelf mooi vindt in een kerk. Iedereen kan naar een willekeurige viering in de parochie of daarbuiten gaan. Je zou zelfs op wintersportvakantie een katholieke kerk in Oostenrijk kunnen bezoeken, omdat alle katholieke kerken in de hele wereld dezelfde voorwerpen in de kerk hebben. Wel kunnen ze er heel verschillend uitzien. Denk bijvoorbeeld aan een barokke kerk in het buitenland en een hele moderne kerk in Nederland. Op 17 maart is de Presentatieviering in de Martinuskerk in Wijnbergen. De volgende kinderen stellen zich dan aan u voor: Joshua, Stijn, Lars, Hugo, Joes, Wouter, Gio, Elena, Joëlle, Pablo, Colin en Philip. Wij hopen dat iedereen deze kinderen een warm welkom geeft. De Eerste Heilige Communieviering is op 22 april 2018 om 10.30 uur in de OLV-kerk.

In memoriam Nel Elbers Op 1 februari overleed Nel Elbers-van de Water in de leeftijd van 68 jaar. Nel nam een belangrijke plaats in onze geloofsgemeenschap in. Zij was gedurende vele jaren een van onze kosters. Haar gezin was het belangrijkste voor haar, maar de kerk volgde vlak daarna. Soms was die volgorde zelfs misschien wel omgekeerd. Zij was naast sociaal, optimistisch en realistisch, ook diepgelovig. ‘De hand van God’ was voor haar geen loze kreet. Daarnaast was ook Maria belangrijk voor haar. Toen Herman Tomesen overleed, nam zij het rozenkransbidden in de maanden mei en oktober voor haar rekening. Ook was ze bij de organisatie van de jaarlijkse ziekendag betrokken. Hier kwam haar creativiteit goed van pas. Veel van de presentjes na afloop van deze dag waren van haar hand. Daarbij kon ze altijd rekenen op de technische handjes in haar gezin. In 1999 werd bij haar een tumor geconstateerd. Ze ging deze te lijf op de haar bekende wijze: realistisch en optimistisch. Zij herstelde en lang leek er geen vuiltje aan de lucht. Totdat in 2015 de tumor terugkeerde. Ook hiervan herstelde ze en er waren goede prognoses voor de toekomst. In augustus 2017 kwam voor haar de grote klap. De tumor was terug en bleek ook agressiever. Tot op het laatst was ze strijdbaar en bleef ze hopen. Ze verloor de strijd. Op woensdag 7 februari hebben we haar uitgeleide gedaan vanuit onze kerk, haar kerk. Wij kunnen alleen maar in dankbaarheid terugdenken aan haar toewijding en inzet voor onze geloofsgemeenschap. Joop Caerteling

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Vieren in de Wingerd Iedere donderdag van 10.00 tot 10.30 uur komen gelovigen samen voor een gebedsviering, voorbereid door leken. Een fijne groep mensen die graag samen willen blijven vieren, zoals ook de eerste Christenen dat deden . Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

Gedoopt

- Lauren en Jim Huijink - Liz Putman

Overleden

- Truus te Duits-Eijt, 79 jaar - Ria Loeven-Evers, 68 jaar - Nel Elbers-van de Water, 68 jaar

Lees laatste rubriek op pagina 23

21


Doetinchem

Eerste Heilige Communie Riet Hofland erelid van koor Volare Riet Hofland is bij haar afscheid van gemengd koor Volare benoemd tot erelid. De oorkonde hierbij werd haar uitgereikt in de jaarvergadering in de Mariakapel. Drie van haar vijf kinderen waren erbij: Karin, John en Jim. Voorzitter Ton Notten verheelde niet dat hij verrast was door Riets mailtje eind oktober. Daarin meldde zij dat zij het lidmaatschap van Volare wilde beëindigen. Gelukkig schreef ze erbij dat ze op de eerstvolgende jaarvergadering afscheid zou willen nemen. Dan zou ze net de 39 jaar vol maken. Zij was 1 januari 1979 lid geworden van Volare. Even had de voorzitter nog de hoop haar over te kunnen halen de veertig jaar vol te maken, maar Riet was zo beslist in dat mailtje dat hij ervan afzag. De sfeer die uit het mailtje sprak, was: het is mooi geweest. Volare had bepaald niet genoeg van Riet, verre van dat. Zij had in ieders ogen nog best een paar jaartjes mee kunnen draaien bij de alten, die haar node zien vertrekken. Dat komt ook omdat de sopranen de afgelopen tijd de nodige versterkingen hebben gekregen. De alten dreigen wat in de verdrukking te raken. Eigenlijk is ze onmisbaar, maar ieder respecteert haar besluit. Weinigen zijn Volare zo lang trouw gebleven. Door haar bescheidenheid stond Riet nimmer op de voorgrond. Maar zij was er altijd wel: in de wekelijkse repetitie, bij de opluistering van een viering in de H.-Geestkerk, later de Paskerk of een dienst in het ziekenhuis of De Ooiman. De voorzitter noemde Riet een voorbeeld voor allen. Daarom is besloten haar tot erelid van Volare te benoemen. ‘Dan blijf je toch nog een beetje bij ons.’ Ton Notten Foto: Ton Harbers

Palmzondag – Kardinaal Eijk gaat voor in The Passion Zondag 25 maart is het weer Palmzondag. Al jaren vieren wij dat met een familieviering, waarbij kinderen een hoofdrol spelen. Dit jaar gaat het wat anders! Wij hopen dat vele jongeren uit de omgeving naar de kerk komen, want kardinaal Eijk gaat in de OLV voor in The Passion. Samen met pastoor Pauw nodigt hij iedereen uit om deel te nemen aan de processie met palmtakken/palmpaasstokken. Net zoals in Jezus’ tijd gaan ook wij Hem welkom heten in ons midden, dus de kinderen mogen met hun versierde palmpaasstokken naar de kerk komen en meelopen! Wanneer het lijdensverhaal verteld wordt, gaan de kinderen naar een andere ruimte om daar een eigen kindernevendienst te hebben rond het Evangelie (met uitleg en… knutselen). Een andere werkvorm rond Palmpasen dan anders, maar niet minder mooi. Komt u ook om samen met ons er een mooie viering van te maken? 22

19 Jongens en meisjes stellen zich 18 maart in een presentatieviering voor aan de parochianen. Zij willen voortaan graag samen met u deelnemen aan de eucharistie en zijn druk bezig met de voorbereidingen: Wie is Jezus eigenlijk? Hoe heet God? Waarom krijgen u en ik de hostie? Als alle voorbereidingen klaar zijn, waaronder een rondleiding door de kerk, breekt 8 april het grote moment aan. U als parochiaan bent voor beide vieringen uitgenodigd om de communicanten welkom te heten in onze geloofsgemeenschap!

Kosters verslingerd aan kegelen Vier jaar geleden, in maart 2014, werd de H.-Geestkerk, ‘onze’ kerk, overgedragen. Veel vrijwilligers verloren ‘hun baan’. Een tiental besloot elkaar niet los te laten. Ze zouden elkaar eens per maand treffen: de ene maand fietsen, de andere een wandeltocht en weer een maand later wat anders. De schrijver van dit stukje, zelf al meer dan dertig jaar een verwoed kegelaar, deed de suggestie ook eens te

Voormalige vrijwilligers H.-Geestkerk aan de koffie in het kegelcentrum.

gaan kegelen. Dat leek de mannen wel wat. De eerste ontmoeting vond enkele maanden later plaats in Kegelcentrum Frielinkhof aan de Willem Rodalaan, vroeger Frielinkstraat geheten. Hier beproeven nu de kosters, tuinlui, elektriciens en klusjesmannen van de overgedragen kerk elke eerste woensdag van de maand hun geluk op de smalle banen. Van wandelen, fietsen of iets anders kwam nooit meer iets terecht. Het spreekt vanzelf dat er elke maand ook veel wordt bijgepraat. En in deze geloofsgemeenschap in de notendop blijven kerk- en geloofszaken ook niet onbesproken. Heel af en toe waart er even een geest van nostalgie rond. Dat is wanneer herinneringen worden opgehaald. Maar die verdwijnen snel naar de achtergrond zodra de ballen beginnen te rollen. Het is een gezellig groepje waarbij vroeger een geestelijk adviseur niet zou hebben ontbroken. Ton Notten

Kruisweg/Pasen Om het paasmysterie compleet te vieren, vragen wij u om opnieuw naar de kerk te komen. Het is een drukke week (Palmpasen, Kruisweg, Pasen), maar er is in deze Goede Week ook erg veel gebeurd met Jezus. Om de kinderen het totale beeld te tonen, hebben wij verschillende vieringen. Op vrijdag 30 maart om 15.00 uur is er een kruiswegviering voor kinderen. Voorganger is diaken Cor Peters. De paasviering voor kinderen is op zaterdag 31 maart om 17.00 uur. Voorganger is dan pastor De Haan. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd voor beide vieringen.

Leny Stronks – Het begon met een brief In 1998 deed Leny Stronks het bestuur van de H.-Geestparochie het schriftelijke verzoek ingeschreven te worden in het ledenbestand. Dat viel uiteraard goed, maar pastor De Haan zag er meer in. Afgaand op het fraaie briefhoofd met e-mailadres dacht hij: ‘Die kan wat met computers.’ Gerard wist wat hem te doen stond. Niet veel later begon Leny haar tot vandaag doorlopende carrière als vrijwilliger met 2,5 uur ledenadministratie per week. Leny: „Louis van Onna had ‘Winchurch’ ontworpen, een geautomatiseerd programma voor de ledenadministratie. Ik vond het heel leuk om ermee te werken. Het was een goed werkend en sluitend systeem. We konden iedereen bereiken.” Leny werd door haar kundigheid en inzet hoofd van het secretariaat. Al gauw werd ze daarnaast lid van het parochiebestuur, een jaar of tien later de Locatieraad. In 2014 gingen de locaties H.-Geest en OLV samen. Alles moest doorgaan, maar nu op veel grotere schaal, de beide secretariaten moesten ineenschuiven. Hoe ging dat? wil ik weten. Leny: „Het was veel werk, maar het ging goed. Belangrijk was het samenwerken. Dat vroeg tijd voor overleg en de bereidheid aan elkaar te willen wennen en zich aan te passen. Het ging niet meteen van een leien dakje, maar het heeft goed uitgepakt. Het leidde tot een nieuwe situatie waar, denk ik, vrijwel iedereen heel tevreden over is. Voor de parochianen van de H.-Geest kwam daar nog bij dat hun kerk bij de NGK in goede handen was en dat het daar voortreffelijk gaat. Het verzachtte ons verdriet om het afscheid.” Naast een kundige ict’er is Leny een heel goede bestuurder. Ze slaagt er altijd in moeilijke zaken op een rijtje te krijgen. Gerard de Haan: „Als er crisis is, is Leny op haar best.” Dat vindt ze te veel lof, al wil ze wel toegeven dat ze van één en één gemakkelijk twee maakt. Dat is ook buiten de parochie bekend, te oordelen naar de taken en functies die ze ook daar heeft. Ze laten haar niet graag gaan. Het leeuwendeel van haar vrijetijdswerk blijft zich binnen de parochie afspelen. Het wordt eerder meer dan minder. Leny vervult vanuit haar

Bloemenhulde Wij vragen u voor de bloemenhulde in de Kruisweg op Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 uur één witte of gele roos of andere bloem mee te nemen. De bloemen worden later gebruikt in bloemstukken voor de paasvieringen.

Gedoopt - Riley van de Esschert, Ligusterstraat 27, Gaanderen

Overleden

- Betsie Putman-Pasman, Kon. Wilhelminastr. 19, Wehl, 57 jaar - Minie Hoegen-Koenders, Terborgseweg 17, Azewijn, 82 jaar - Bart Otten, Walstraat 9-08, 79 jaar - Annie Gerritzen-Gerritsen, Steinlaan 50 K 240, 93 jaar

Chantal van der Sanden

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

werk voor onze eigen locatie ook taken die daar bovenuit gaan: de distributie van de Vreugdebodes, de verwerking van de Kerkbalans, het vervullen van de weekwacht. Dit laatste houdt in dat ze voor de hele parochie één keer in de ongeveer zeven weken een week lang 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is voor het ontvangen en verwerken van een melding of vraag om de ziekenzalving, een overlijden, een uitvaart, afspraken met de uitvaartonderneming en dergelijke. Leny: „We zijn bij alle veranderingen van de laatste jaren ook nu een goede groep. Er is onderling vertrouwen, de sfeer is plezierig. Ik voel me eindverantwoordelijk, maar neem de verantwoordelijkheid die iedere vrijwilliger voor zijn eigen aandeel heeft, niet over. Dat zou niet werken, integendeel, het zou wantrouwen creëren.” Als schrijver van dit stukje zou ik uit eigen ervaring nog heel wat positiefs kunnen inbrengen – wij kennen elkaar en werken samen vanaf het moment dat Leny destijds kwam – maar ik beperk me tot een hartelijk dankjewel aan haar. Gerard Bomers

De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Vervolg van pagina 21

Nieuw geluid In 2017 werd onze luidklok het zwijgen opgelegd. De draagconstructie van de klokkenstoel was door houtrot zo verzwakt dat langdurig luiden een gevaarlijke situatie kon opleveren. Nadat bestuur en bisdom hun toestemming hadden verleend, kon de restauratie ter hand worden genomen. De firma Eijsbouts ontmantelde de klok en bouwbedrijf Sneltink-Visser nam de klokkenstoel voor zijn rekening. Ze hebben snel en goed werk afgeleverd. De draagconstructie werd in zijn geheel vervangen, de overkapping en klok werden teruggeplaatst. Wanneer je foto’s van de oude klokkenstoel vergelijkt met de nieuwe dan zie je geen verschil. Het was aan de firma Eijsbouts om de puntjes op de i te zetten met de installatie van het drijfwerk en de aansturing. Lange tijd hebben we het klokgelui voor de aanvang van een viering of bij het uitgeleide doen tijdens een uitvaart moeten missen. Op zaterdag 17 februari kon de luidklok zijn oproep om naar de kerk te komen voor de viering weer laten horen. Een oud en vertrouwd geluid in een nieuwe stoel. 23


Etten

Gendringen - Megchelen - Netterden GENDRINGEN

Succesvolle derde carnavalsviering Op zaterdag 3 februari werd voor de derde keer een carnavalsviering gehouden. In een goed gevulde kerk werd het een sfeervolle eucharistieviering met medewerking van het kerkkoor. De kerk was wederom mooi versierd in de dresscode groen-wit: de kleuren van de carnavalsvereniging. Uiteraard waren ook prins Ronald (Ronald Pastoor), zijn adjudanten Frank Geurtsen & Sjon Slütter, jeugdprinses Indi Hoenholt met haar adjudanten Stijn Nijland en Cas Jansen, de dansmariekes en de Raad van Elf van de partij. Pastoor Pauw was de voorganger tijdens de viering en algauw bleek dat de populaire serie De Luizenmoeder, met in de hoofdrol juf Ank, ook zijn beeldbuis had bereikt. Toen hij de vrolijk uitgedoste kerkgangers zag, schroomde hij dan ook niet om ze te verwelkomen met: „Hallo allemaal! wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voeten, zet je handen in je zij. Ik ben de pastoor en wie ben jij?” Een luid applaus viel hem ten deel. Voor De Deurzetters was een prominente rol weggelegd in de viering. Zo heette de voorzitter van de carnavalsvereniging, Maurice Scholten, iedereen van harte welkom, lazen de jeugdprinses en de adjudanten het openingsgebed voor, droeg adjudant Sjon de eerste lezing voor en werden de voorbeden door leden van de Raad van Elf voorgelezen. Het motto van de prins paste overigens uitstekend bij de carnavalsviering. Met het motto ‘Wi-j geleuven d’r in’ had prins Ronald direct de pastoor aan zijn zijde. De pastoor was overigens sowieso in zijn element, omdat hij terecht opmerkte dat er vandaag twee pastoors aanwezig waren. Prins Ronald vertelde in het slotwoord dat hij al een geweldige tijd achter de rug heeft als prins en bedankte iedereen voor de steun

Van de vormgever

Ziekencommunie We willen er toch nog een keertje op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om de ziekencommunie thuis te ontvangen rond de eerste donderdag of vrijdag van de maand. Hetzij tijdelijk of voor een langere periode. Dit geldt ook voor onze ouder wordende parochianen die niet meer naar de kerk of kapel kunnen komen. Bel voor ziekencommunie: 0315 - 63 01 10 Truus, Doortje of Hanny. en het enthousiasme. Na de viering werd nog even een afzakkertje gedronken bij Köster en gezellig nagepraat.

Op woensdagavond werd met een grote delegatie een askruisje gehaald. Het vasten werd even een dag uitgesteld, want nadat Bacchus was verbrand, werd er bij café Köster traditioneel haring gehapt en deze werd met een biertje weggespoeld. Allen dank voor zijn of haar medewerking en graag tot volgend jaar! Alaaf! Werkgroep Gezinsvieringen, CV De Deurzetters

Uitnodiging Goede Vrijdag 30 maart is om 15.00 uur een kruiswegviering in de H. Martinuskerk in Gendringen. We herdenken dat Jezus is gestorven. We herdenken dat ook ons leven soms wordt getroffen door verdriet en leed. Gelukkig wordt in vele verhalen, ver weg en dichtbij, zichtbaar dat God met mensen meetrekt, dat liefde en goedheid sterker zijn dan dood en verdriet! Deze viering zal worden opgeluisterd door het kerkkoor. Ook zullen er zoals in de voorafgaande jaren, misdienaars met de kruisweg meelopen Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u hebt meegebracht, vóór in de kerk neer te leggen. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Ans en Hanny

Nieuwe tarief mis/gebedsintentie Met ingang van 1 januari 2018 is het tarief voor de mis/gebedsintentie € 10,00. Zie ook pagina 12.

Met regelmaat ontvang ik foto’s/illustraties voor de Vreugdebode die van een dermate slechte kwaliteit zijn dat deze niet door de ‘keuring’ komen. Als vormgever dien ik de kwaliteit van de Vreugdebode te bewaken. Ook in deze uitgave zijn een aantal foto’s/illustraties niet geplaatst. TIP! Afbeeldingen dienen minimaal 2 MB (300 dpi) te zijn. Tevens dient vermeld te worden wie de foto’s/illustraties heeft gemaakt. De ‘makers’ hebben nu eenmaal recht op hun naamsvermelding. Foto’s worden vaak met een iPhone of iPad gemaakt. Lekker snel en gemakkelijk. Maar hierbij wordt meestal de resolutieinstelling vergeten en daardoor ook de kwaliteit. Maak foto’s met een goede camera en stel deze ALTIJD in op een hoge resolutie! Geef de foto een naam die tevens correspondeert met de bijbehorende kopij. Is weer gemakkelijk voor de redactie bij het verzamelen. Bij het maken van een groepsfoto s.v.p. de groep zoveel mogelijk inzoomen, m.a.w. zoveel mogelijk links en rechts aansnijden. Het gaat uiteindelijk om herkenning van mensen en niet wat er links en rechts op de achtergrond staat. Hou ook altijd rekening met ‘tegenlicht’. Het licht moet - indien mogelijk - zoveel mogelijk vanachter de camera komen. Hopelijk kunnen we op deze manier voor de toekomst veel teleurstellingen voorkomen. Uiteindelijk wil iedereen de juiste kwaliteit die de Vreugdebode beslist verdient! Mochten er vragen zijn dan kunt u mij altijd bellen. John Spekschoor, 06 20554406.

Jubileum Con Brio Vrouwenkoor Con Brio viert in 2018 zijn 60-jarig bestaan. Op 28 januari 2018 werd het jubileumjaar feestelijk ingeluid met een goed bezochte eucharistieviering in onze H. Martinuskerk. Tijdens deze viering lieten de dames tevens voor het eerst hun hagelnieuwe blauwe outfits zien; en die mogen gezien worden (zie foto). De viering werd voorgegaan door pastoor Pauw. In zijn openingswoord richtte hij zich tot de dames en durfde hij na een inschatting van de leeftijden te stellen dat geen van de dames vanaf het begin lid was. De dames lachten instemmend; wel zaten er een paar dames van het eerste uur als toehoorders in de kerk. In zijn preek verwees pastoor Pauw onder andere naar de benaming van het koor Con Brio. Con Brio betekent namelijk ‘met vuur’ of ‘met energie’. Hij wenste het koor nog vele jaren vol met vuur en energie toe en hoopte dat ook het ‘vuur’ van het evangelie het koor mag blijven bezielen. Tijdens de viering, die uiteraard muzikaal werd opgeluisterd door Con Brio, kwamen diverse muziekstijlen en genres aan bod. De vaste gezangen – het Kyrië, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei – werden vertolkt uit de verschillende missen die Con Brio in zijn 60-jarig bestaan heeft gezongen. Voor het eerst werd ook de Missa Criolla met een bewerking van Nick Moritz gezongen. De kerkgangers

werden hiermee getrakteerd op een swingende muziekstijl met een Zuid-Amerikaans tintje. Voorzitster Dorien Leijzer-Köster blikte in haar slotwoord terug op 60 jaar Vrouwenkoor Con Brio. Zij vertelde dat 60 jaar terug de handschoen werd opgepakt door een aantal jonge, ongetrouwde vrouwen met het motto: ‘wat de mannen kunnen, moeten wij toch ook kunnen’. Onder de bezielende leiding van kapelaan Buisman werd niet veel later, toen nog onder de benaming Dameskoor, Con Brio opgericht. Uiteraard is het repertoire in de loop van de jaren aangepast en uitgebreid, hoewel de klassieke muziek nog steeds vertrouwd blijft. Na de viering werd het feest met genodigden voortgezet bij de huidige thuisbasis van Con Brio, café-zaal Köster. Daar werden ook nog enkele leden gehuldigd. Ook namens onze geloofsgemeenschap: nog vele jaren zangplezier toegewenst! Foto: Frank Aaldering

Verjaardagskalender

Tot en met 24 februari 2018 vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - De heer W.J.H. Jansen: 14 januari, 84 jaar; - Mevrouw H.J.T. Siemes-Schleedoorn: 16 januari, 93 jaar; - Mevrouw J.H. Hengefeld-Huls: 20 januari, 93 jaar; - Mevrouw P.A.M. Sloot-Kaak: 30 januari, 84 jaar; - Mevrouw B.J.W. Willemsen-Thus: 10 februari, 83 jaar; - De heer J.G. Verheij: 13 februari, 83 jaar; - De heer T.A. Winters: 17 februari, 84 jaar; - Mevrouw A.C.T. Derksen-Hermsen: 17 februari, 82 jaar; - Mevrouw J.G. Jansen-Kemperman: 24 februari, 86 jaar.

Actie Kerkbalans De Actie Kerkbalans is ook dit jaar goed verlopen. De meeste aangeschreven deelnemers hebben hun envelop ingeleverd. De actie heeft tot nog toe € 31.000 opgeleverd, minder dan vorig jaar. Maar toch een bedrag waarmee we bijzonder blij zijn. Heel veel dank voor uw bijdrage. Mocht u de ingevulde envelop nog niet hebben ingeleverd, dan kunt u deze alsnog in de brievenbus van het secretariaat doen. Hierbij willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet! De locatieraad

De Bezoekersgroep Velen van u denken dat de geloofsgemeenschap H. Martinus altijd op de hoogte is van alles wat er zich zoal afspeelt in ons dorp. Dat is niet zo! Soms horen we pas na weken of maanden dat er een parochiaan een lange tijd ziek is of in het ziekenhuis heeft gelegen. Omdat we graag aandacht willen geven aan de zieken in ons midden, vragen wij u om dit aan ons te melden. Met name de wijkcontactpersonen en zeker de familieleden of huisgenoten kunnen dit doen. Onze bezoekersgroep wil hier graag gevolg aan geven. Dus aarzel niet om het aan ons door te geven! Bel voor ziekenbezoek: 0315 - 63 01 10 en vraag naar Gerda, Ria of Hanny

Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte gefeliciteerd.

24

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

25


Gaanderen

Jesus Christ Superstar

In de aanval: mijn leven met epilepsie Met haar debuut In de aanval schetst Iris Gilsing (1996) een helder beeld van haar worsteling met meneer Epi. Het boek is een aanrader voor iedereen die met epilepsie te maken heeft. Iris’ leven is 180 graden veranderd, haar leven lijkt stil te staan. Leeftijdgenoten studeren, reizen, werken, gaan samenwonen en doen al die dingen die passen in het leven van jongvolwassen mensen. Dit ‘gewone’ leven is voor Iris al een paar jaar een leven waar ze alleen maar van kan dromen. Kenmerkend voor Iris is dat ze steeds positief in het leven probeert te staan en geniet van de dingen die ze nog wel kan. Lees het verhaal van Iris en leef met haar mee. Er zijn nog boeken te koop, bij ’t Ware Huis Koenders in de Hoofdstraat en bij Drogisterij Te Boekhorst aan de Rijksweg in Gaanderen.

Het verhaal van Iris, een jonge vrouw uit Gaanderen, is ook het verhaal van zoveel anderen die ‘onzichtbaar’ ziek zijn. Dit boek laat me zien hoe diep dat in je leven ingrijpt. Ja, we leven mee, maar schieten ook enorm tekort. Want ons leven gaat verder in een sneltreinvaart en we staan te weinig stil bij jullie ‘trein-storing’.

U kunt het boek ook bestellen via: www.mijnlevenmetepilepsie.wordpress.com of via een telefoontje naar Iris: 0315 - 34 10 75. Dan wordt het boek naar u opgestuurd. Foto: Josée Gruwel

Aswoensdag, ‘in zak en as zitten’ Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Goede Vrijdag en Pasen. Veel gelovigen laten tijdens de Aswoensdagviering een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen. Terwijl de voorganger het askruisje zet, zegt hij: „Gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” Deze tekst is gebaseerd op de tekst in Genesis, het eerste boek in het Oude Testament, toen God zijn vonnis over de mensheid uitsprak, na de zondeval van Adam en Eva. Deze woorden worden nog steeds gebruikt omdat men ervan uit mag gaan dat iedereen weleens tegen God of zijn medemensen gezondigd heeft. Het ritueel van het askruisje wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. De as is het overblijfsel van verbrande palmtakjes die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen. Als teken van berouw en boete komt het gebruik van as veelvuldig voor in de Bijbel; de boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ‘in zak en as zitten’. Naast het boeten en vasten door slechts één volledige maaltijd per dag te nemen, kan men zich ook anders voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Niet ‘in zak en as zitten’, maar blijmoedig omzien naar de mensen die het moeilijk hebben, in onze eigen omgeving of verder weg, zoals bijvoorbeeld in de vastenactie gevraagd wordt. 26

Musical Producties Gaanderen (MPG) komt ook dit jaar naar de St. Martinuskerk in Gaanderen, om Jesus Christ Superstar in Concert ten gehore te brengen. Na het succes van 2016 kunt u weer op Goede Vrijdag 30 maart om 19.30 uur hiervan genieten. De legendarische rockopera van Sir Andrew Lloyd Webber en Sir Tim Rice brengt de laatste dagen uit het leven van Jezus Christus hartverscheurend in beeld. Was hij vriend of verlosser, minnaar of Messias? Zijn identiteit lijkt soms gekmakend tegenstrijdig. Het volk draagt hem op handen, terwijl de hogepriesters hem als staatsgevaarlijk aanmerken; een haast onhoudbare situatie. Zijn beste vriend Judas ziet dit alles gebeuren en wil iets doen… Ingrijpen. Om erger te voorkomen.

MPG oogstte met eerdere opvoeringen van Jesus Christ Superstar veel lof bij publiek en pers voor hun respectvolle en eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal. De geweldige muziek bleef in de jaren erna bij de spelers en vrijwilligers zeer geliefd, en zo ontstond het idee om de rockopera jaarlijks als concerttour te brengen. Niet onnodig grotesk en met veel techniek, geen enorme decors, maar puur en eerlijk. Op Goede Vrijdag in een kerk, dicht bij de mensen. Terug bij de bron. Theater, dans en alles live gezongen en met die ‘echte’ gitaarsound uit onze band. Wij hopen in deze setting weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken, en u daarbij als bezoeker opnieuw te verrassen. Heel graag tot ziens! Kaarten à €12,50 zijn te bestellen via www. musicalproducties.nl. Foto: Rob Houdkamp

De Goede Week

Maria Lichtmis

Mariapassie

Palmzondag: Zondag 25 maart om 10.30 uur is de Passieviering met medewerking van het gemengd koor. De voorganger is diaken Cor Peters. Goede Vrijdag: De leden van de werkgroep Voorbereiding Eerste H. Communie verzorgen, samen met pastoor Hans Pauw, op Goede Vrijdag, 30 maart om 09.00 uur een Kinderkruisweg. De teksten zijn aangepast aan kinderen, maar u bent allemaal van harte welkom om in deze viering het lijden van Jezus Christus te herdenken. ’s Avonds vanaf 19.30 uur is de uitvoering van Jesus Christ Superstar door Musical Producties Gaanderen. Zie voor meer informatie pagina 27. Stille Zaterdag: Zaterdag 31 maart om 19.00 uur is er een paaswake. Dit is een gebedsviering, aangepast aan gezinnen met jonge kinderen. De laatste dagen van Jezus’ leven worden herdacht, te beginnen bij Zijn intocht in Jeruzalem met zwaaiende palmtakken en een palmpaasoptocht. Alle kinderen worden hierbij uitgenodigd om mee te doen. Pastoraal werker Mia Tankink gaat voor in deze gebedsviering. Keitof verzorgt de liedjes. Er is in deze gebedsviering geen communie-uitreiking. Pasen: Zondag 1 april is het Hoogfeest van Pasen. Om 11.00 uur is er een feestelijke viering met medewerking van het gemengd koor. Voorgangers in deze eucharistieviering zijn pastor Henk van Merm en diaken Jan van Heugten.

Veertig dagen na de geboorte van hun kindje, gingen Maria en Jozef naar de tempel, om volgens de wet van Mozes hun zoon op te dragen aan God. In de tempel werden Maria en Jozef benaderd door de oude man Simeon, die in Jezus de Messias herkende en hem beschreef als het licht van de wereld. Daarom worden in veel kerken op Maria Lichtmis voor of tijdens de mis kaarsen gewijd en smeken we Maria’s genade af over onze kinderen. Maria Lichtmis wordt tegenwoordig niet meer uitbundig gevierd. Een traditie die nog wel in ere wordt gehouden, is het uitdelen en eten van pannenkoeken op deze dag. Vroeger kon de plattelandsbevolking maar op twee dagen in het jaar van werkgever (boer) veranderen, namelijk op Sint Maarten en op Maria Lichtmis. Als de knecht een nieuwe stee gevonden had, was het feest en dan bakte de boerin haardkoeken. Later zouden dat pannenkoeken geworden zijn. Wie op Maria Lichtmis pannenkoeken eet, zou volgens het volksgeloof het hele jaar door werk hebben en gelukkig zijn.

Zaterdag 3 februari was het projectkoor van Aquero in een goed gevulde St. Martinuskerk voor de uitvoering van De Maria Passie, een voorstelling over het leven van Maria. De uitvoering sprak aan, getuige de vele reacties na afloop in de kerk en de meldingen op Facebook. Een kleine greep uit de Facebookberichtjes: - „De Mariapassie was geweldig. Dank jullie wel.” - „Genoten!” - „Ik geniet nog na van de prachtige zang!” - „Mooi weergegeven, het leven van Maria.” - „Een heel bijzondere avond.” - „Ook wij als koor hebben genoten in deze prachtige kerk, het was de beste uitvoering tot nu toe, heerlijk om hieraan mee te mogen doen.” - „Wij waren dankbaar en blij dat we bij jullie in Gaanderen waren.”

Wij wensen u allen een gezegende paastijd.

De werkgroep van de lokale Parochiële Caritas Instelling (PCI) heeft op 2 februari bij tien gezinnen in Gaanderen een pannenkoekenpakketje bezorgd. Dit was een leuke verrassing voor deze gezinnen, die een extra steuntje in de rug en een blijk van medeleven goed kunnen gebruiken. Dank zij uw gulle gaven bij de extra collectes voor diaconale bestemming kunnen wij dit soort waardevolle attenties blijven uitdelen. Dank u wel! VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Bedevaart naar Lourdes Het gezelschap ondersteunt met deze productie het Aquerofonds, voor mensen die graag op bedevaart naar het Mariaoord in Lourdes willen gaan maar dit niet kunnen betalen.

Overleden

Dinsdag 6 februari 2018 is overleden Diny Alofs-Weijkamp, weduwe van Herman Alofs. Op 1 mei zou zij 90 jaar geworden zijn. Mogen allen die haar zullen missen kracht ontvangen om dit verlies te dragen. 27


Terborg

Silvolde - Varsseveld

Wijkcontactpersonen en gulle gevers, bedankt! Zoals elk jaar is januari de maand in Nederland waarin de Actie Kerkbalans wordt gehouden. Dit is de grote collecte van de gezamenlijke kerken om de activiteiten in hun geloofsgemeenschappen van financieel draagvlak te kunnen voorzien. Het thema was dit jaar ‘Geef voor je kerk, geef om je geloofsgemeenschap’. Na de nodige voorbereidingen door enkele leden van de werkgroep Nieuw Begin gingen ook dit jaar de 45 wijkcontactpersonen in Terborg op pad. Op dinsdagavond 23 januari haalden ze op het secretariaat bij de kerk de enveloppen voor hun wijk op, samen met de Vreugdebodes om ze die week in hun wijk te bezorgen.

Op dinsdagavond 6 februari konden de wijkcontactpersonen de enveloppen die ze in hun wijk hadden opgehaald bij het secretariaat in de Hoofdstraat inleveren. Er was gelegenheid om even bij te praten en net als in voorgaande jaren konden ze genieten van een kop koffie met een heerlijke oliebol van pastor Morsink. We zijn blij dat hij dit elk jaar weer voor ons wil doen. We kunnen in Terborg blij zijn met de grote groep actief betrokken mensen die het contactblad bezorgen, rondgaan voor de Actie Kerkbalans en die ieder op zijn of haar eigen wijze contact houdt met de medegelovigen in hun wijk. We willen u daarvoor namens de gehele geloofsgemeenschap van harte bedanken! Ook willen we alle gulle gevers bedanken. Dank zij hun steun blijft het mogelijk om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Mocht de envelop onverhoopt niet bij u zijn opgehaald, dan kunt u die op woensdagochtend afgeven bij ons secretariaat in het Jorishuis. U kunt de envelop ook deponeren in de brievenbus. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. De komende tijd wordt de balans opgemaakt en in een volgende Vreugdebode zullen we u daarover berichten. Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze en Henk Steentjes

Ontmoetingsbijeenkomst Na de ontmoetingsbijeenkomst van 25 februari, onze 43-ste in de reeks van ontmoetingsbijeenkomsten, nodigen wij u weer van harte uit op zondag 8 april om 10.30 uur in de Georgiuskerk in Terborg. Samen met u willen wij deze eerste zondag na Pasen memoreren aan het paasfeest en de weg naar Pinksteren tegemoet zien. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Namens de Werkgroep Ontmoetingsdiensten, Annet Heijnst

28

Onttrekking aan eredienst H. Georigiuskerk nabij

Eerste Heilige Communie

SILVOLDE

Op weg naar Pasen

Pinksteren 2013 was de laatste eucharistieviering in het weekend in de H. Georgiuskerk. Vanaf dat moment waren er geen weekendvieringen meer in de geloofsgemeenschap van Terborg. Uitvaarten en andere bijzondere vieringen waren gedurende die periode nog wel mogelijk. De geloofsgemeenschap heeft sindsdien ontmoetings- en gebedsbijeenkomsten opgezet met de werkgroep Nieuw Begin, bestaande uit de locatieraad, de pastoraatsgroep en betrokken parochianen. Het bestuur van de Parochie Maria Laetitia is nu in een vergevorderd stadium om de kerk in Terborg, medio november 2018, over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Dit betekent dat de H. Georgiuskerk in Terborg aan de eredienst zal worden onttrokken. Ook brengt dit veranderingen voor de geloofsgemeenschap met zich mee. Met de nieuwe eigenaar zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het Jorishuis door de geloofsgemeenschap. Daardoor kunnen veel lokale activiteiten doorgaan. Eerste gesprekken daarover zijn geweest met de locatieraad en de pastoraatsgroep en met de mensen van Nieuw Begin. Alle parochianen worden hiermee uitgenodigd om op vrijdagavond 23 maart naar de kerk te komen voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe ontwikkelingen. De avond begint om 19.30 uur. Een van de stappen die het parochiebestuur ook dient te nemen, bij een aanvraag voor onttrekking van de eredienst van een kerkgebouw, is het houden van een hoorzitting. Parochianen kunnen dan eventuele bezwaren kort en bondig aangeven. Deze hoorzitting zal op 11 april 2018 zijn, om 20.00 uur in het Jorishuis. Een uitnodiging daartoe leest u elders in deze Vreugdebode. De komende maanden houden wij u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen rond deze overdracht en de organisatie van het lokale pastoraat. Lees ook pagina 10. Namens locatieraad en pastoraatsgroep en pastorale team, diaken Cor Peters

Gevormd op 27 november 2017 (rectificatie)

Carnaval is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen een leuke carnaval gehad. Wij van de Regenboog werkgroep zijn alweer met de voorbereidingen voor Pasen bezig. Noteer de volgende data maar vast in de agenda. • 11 maart om 10.00 uur is er weer een workshop. We komen met de kinderen bij elkaar in ‘het Anker’ om te luisteren, te praten en iets te knutselen. • 24 maart om 17.30 uur is er een Palmpasenoptocht aan het begin van de viering. Aansluitend gaan wij weer samen eten. Samen de maaltijd delen zoals op Witte Donderdag. We genieten van de zelf meegebrachte hapjes. • 31 maart op paasavond is er om 17.00 uur een oecumenische viering speciaal met kinderen. Op het eind van de viering dragen wij het licht naar buiten en lopen naar het paasvuur achter de PK Kerk. Kom allemaal naar ‘het Anker’ zodat wij er samen weer leuke bijeenkomsten van kunnen maken. Geef je dus zo snel mogelijk op bij: - Dorien Heuthorst, tel. 0315 - 32 31 23 of s.v.westendorp@ planet.nl of - Thea Rissewijck, tel. 0315 - 32 65 13 of p.rissewyck7@chello.nl. We hopen dat we weer veel kinderen mogen begroeten op zondag 11 maart om 10.00 uur.

Gezellige middag voor 80-jarigen Vrijdag 23 maart houden we een gezellige middag voor de 80-jarigen en ouder voor de Mauritius-geloofsgemeenschap. U krijgt geen persoonlijke uitnodiging, dus noteer de datum alvast op uw kalender. De middag is van 14.00 uur tot 17.00 uur. U kunt zich opgeven bij Marian Heuvels, tel. 0315 - 32 41 69. Geeft u dan meteen door of u opgehaald wenst te worden. We rekenen weer op uw komst en wensen u alvast een gezellige middag toe. Mede namens ledenbezoekersgroep, Marian Heuvels

Sem van Dam, Juliët Elbers, Katja Fontein, Loes Jansen en Femke Peters

Vastenactie 2018

Verjaardagen

De heer J. Schut 80 jaar De heer W. van Niersen 80 jaar De heer F. Kuijer 90 jaar Mevrouw W. van Hagen-Kleverwal 85 jaar Mevrouw V. de Bakker-van Galen 87 jaar Mevrouw A. ten Brincke-Westhoff 92 jaar De heer J. Kaalberg 87 jaar Mevrouw E. Arentsen-Ticheloven 92 jaar Mevrouw M. van Aalst-Neve 89 jaar Mevrouw Th. Van Aken-Aalbers 86 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden

Mevrouw C. Sluijter-van Gestel

84 jaar

Tijdens deze vastentijd, die loopt van14 februari tot en met 31 maart, zullen onze vrijwilligers van de werkgroep vastenactie, ruim veertig dames en heren,weer bij u aan de deur komen voor een bijdrage aan het project in Togo. Het is voor hetzelfde project als in 2017. Dit willen we dit jaar afsluiten. U kunt over het project alles lezen elders in deze Vreugdebode bij de algemene mededelingen. Zie ook de vorige uitgave. Mochten onze vrijwilligers nog niet aan de deur zijn geweest, dan kunt u deze de komende weken verwachten. De werkgroep vraagt ook dit jaar weer uw ruimhartige steun om dit project te doen slagen met een gift via het vastenzakje. Uw gift gaat rechtstreeks naar de Stichting Kinderhulp Togo. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen! Werkgroep Vastenactie

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018

Zondag 8 april in de viering van 10.00 uur zullen Luite Streefkerk en Maurits Verholt uit onze geloofsgemeenschap hun Eerste Heilige Communie doen in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Zij bereiden zich voor samen met de communicanten uit Dinxperlo en uit Ulft in de Petrus en Pauluskerk. We wensen Luite en Maurits en hun familie een mooie dag toe.

Hoe geluk zich vinden laat Is geluk te vinden? Moet je het zoeken? Is geluk ook te koop? Klopt het echt bij iedereen aan? Zo maar enkele vragen. Elk mensenhart droomt immers van geluk. Geluk heeft wel duizend gedaanten. Als we een verlanglijstje mochten maken, dan zouden er veel vormen van geluk op prijken. Pas nog bij de jaarwisseling wensten we elkaar gezondheid, liefde en veel geluk. Met het vieren van je verjaardag hoor je ook prachtige wensen. Het geluk komt je echter niet zo maar aanwaaien. Veel mensen denken geluk te vinden in geld en de vele aardse bezittingen. Maar al dat bezit betekent niet dat je dan automatisch een gelukkig mens bent. Het is immers belangrijker wie je bent dan wat je hebt! Geluk is een rustig en steeds opnieuw genieten van gewone, alledaagse dingen. Blij zijn met hetgeen je hebt en vrede met het leven hebben. Wie tevreden is met wat hij heeft, is rijk. Geluk is als een vlinder; je kijkt er met verwondering naar en je bent verbaasd dat die vlinder zo maar even bij jou langs komt en zachtjes neerdaalt op je schouder. Geniet van wat je bereikt hebt, maar ook van je plannen. Zo lang er leven is, is er kans op geluk. Geluk is altijd onderweg: klopt het vandaag niet bij je aan, dan zal het beslist morgen zijn. Gelukkig ben je ook als je jouw geluk deelt met een ander. Laat het geluk gewoon naar je toekomen! Het leven is geluk… geniet ervan! Anny Raben

Overleden - Jan Gal (Johannes, Gerardus, Antonius) Echtgenoot van Chris Koenders. Zorgcentrum Debbeshoek, Ulft. Overleden 12 januari op de leeftijd van - Herman Reusen (Hermanus, Johannes) Echtgenoot van Coba Cornelissen. Laan van Schuylenburch 62. Overleden 20 januari op de leeftijd van - Iet Schadron (Maria, Francisca, Josephina} weduwe van Wim Schreur, Zorgcentrum De Schuylenburgh. Overleden 21 januari op de leeftijd van

89 jaar.

94 jaar.

93 jaar.

We bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd. Lees de rubrieken van Varsseveld op pagina 30

29


Varsseveld

VARSSEVELD

Kerkbalans (herinnering) Er zijn al veel reacties binnengekomen. Dank daarvoor. Maar… we doen een zéér vriendelijk verzoek aan de parochianen die hun reactie in de gefrankeerde envelop nog niet hebben opgestuurd om dit nu te doen. Met uw bijdrage hopen we op een financieel gezondere Parochie Maria Laetitia; met de nodige mensen en werkgroepen en ook dat het blad Vreugdebode voor een ieder kan blijven bezorgd worden. In het volgende nummer van de Vreugdebode hopen we het eindresultaat van Kerkbalans 2018 te kunnen melden. Vastenactie Onze parochie steunt het project Lumen Valley Togo. U kunt uw gift overmaken op NL21 INGB 0000 005850 onder vermelding van Lumen Valley project 400588. Vergeet de vermelding niet, anders telt de gift niet mee voor dit project. Het komt dan in ‘de grote pot’. Let wel: bij deze Vreugdebode is geen vastenzakje. Onze dank voor uw bijdrage. We wensen u allen een zalig paasfeest !

Alle medewerkers van de Vreugdebode

wensen u een

Zalig Pasen!

Woord- en communieviering in Den Es Zondag 8 april om 10.00 uur is er een woord- en communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster.

Belangrijk om te weten Pastoraal team Hans Pauw, Berrie Daalhuizen, Jan van Heugten, Cor Peters, Marcel Smits, Mia Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 06 - 30 16 29 27 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken Jos Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur Anja Dijcker,

telefoon: 0314 - 33 55 47

secretaris

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

30

telefoon: 0315 - 34 20 44

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 2 MAART - APRIL 2018


Daarom Daarom GUV! GUV!” ”

Bert Bert van van Asselt Asselt Algemeen directeur

GUV GUV werkt werkt zonder zonder winstoogmerk. winstoogmerk. Daarom Daarom hebben hebben we we tijd tijd en en aandacht aandacht voor voor nabestaanden nabestaanden en en de de overledene. overledene. Ook Ook hanteert hanteert GUV GUV zeer zeer lage lage tarieven. tarieven.

Algemeen directeur

“GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg. “GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg. Maar GUV verzekert en verzorgt al meer Maar GUV verzekert en verzorgt al meer dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor de nabestaanden en zorg voor de overledene.” de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

GUV GUV garandeert: garandeert:

• persoonlijke begeleiding • persoonlijke begeleiding • betrokken professionals • betrokken professionals • keuzevrijheid in alles • keuzevrijheid in alles • eigen uitvaartcentra • eigen uitvaartcentra • eigen crematorium • eigen crematorium • de laagste tarieven • de laagste tarieven

Fiscaal Fiscaal voordelig voordelig uw uw uitvaart verzekering sluiten, uitvaart verzekering sluiten, rechtstreeks rechtstreeks en en zonder zonder kosten? kosten? Ook dat kan via GUV! Ook dat kan via GUV!

Humanitair begeleidster: Humanitair begeleidster:

Onze uitvaartverzorgers: Onze uitvaartverzorgers:

Ans Masselink Ans Masselink

Ton de Jong Ton de Jong

Ank Horstink Ank Horstink

Carla Lammers Carla Lammers

Waar Waar u u ook ook verzekerd verzekerd bent, bent, GUV GUV kan kan u u altijd altijd helpen! helpen! GUV ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN. GUV kan kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.

Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles. Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles. Dag en nacht Dag en nacht bereikbaar: bereikbaar:

0900 0900 -- 700 700 7000 7000

Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Crematorium Crematorium VREUGDEBODE 2018

lokaal lokaal tarief tarief

| |

www.guv.nl www.guv.nl

Ui U Ui U Cr C