Vreugdebode 2018 03

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDE REUGDEBODE J A ARG ANG 2, NUMMER 3

t afscheid als Miep Brus neem vrijwilliger (pag. 6)

19 Kinderen ontvingen hun Eerste Heilige Communie. (pag. 22)

Gerard Mientjes:

“ Ik luister naar mensen, kijk hen in de ogen en voel waar ik ze mee kan helpen.�

Voorbereidin Communieg E(perste Heilige ag . 26)

(pagina 4, foto: Ton Harbers) M E I - JU N I 2 0 1 8


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.

tel. 0315 - 65 14 96

Inhoud

Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: interview met Gerard Mientjes 2018; Jaar van het Rozenkransgebed Torentje, torentje bussekruit: Buitenkans Van de bestuurstafel door Anja Dijcker Vier opleidingen van Aartsbisdom Utrecht Pastorale column door Berrie Daalhuizen Eerste Heilige Communie van Etten- Terborg- Gaanderen Operatie Klokkenstoel in Wijnbergen Parochiële Caritas Instelling: Interkerkelijk Solidariteitsfonds Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Reparatie luidklok in Azewijn Terugblik op de afgelopen viering Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen Doopschema Parochie Maria Laetitia: Doordeweekse vieringen Breedenbroek - Dinxperlo: Vastenactie: uw bijdrage wordt goed besteed De Huet - Wijnbergen: Als een graankorrel zal ik groeien Doetinchem: Voor en door de kinderen Marijke Holtzer als vrijwilliger Etten: Voorbereiding Eerste Heilige Communie in volle gang Gendringen - Megchelen - Netterden: Luca Meulenkamp stopt na vier jaar misdienaar en acoliet Gaanderen: Voorbereiding Eerste heilige Communie Goede Week in Gaanderen Terborg: Informatiebijeenkomst verkoop Jorishuis en kerkgebouw Silvolde - Varsseveld: Nieuw licht op een keerpunt Bezinningsdienst op 4 mei a.s.

Locatiecorrespondenten 4 6 7 9 10 11 12 13

: c.peters@mlparochie.nl

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers

: g.bomers@planet.nl

11

Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling : joopcae@gmail.com

14 15

Etten Sjoerd Jansen

: sjoerdjansen90@hotmail.com

16 16

Gaanderen Ria Aarntzen

: h.r.aarntzen@gmail.com

19

Gendringen/Megchelen/Netterden Ton Steentjes : tsteentjes@telfort.nl

20 21 22 23

Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker

: info@bakkereventsupport.nl

24 25 26 27 28 29 30

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0315 - 32 32 23 Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

Diaconie Cor Peters

Colofon Hoofdredacteur : Eindredactie : Eindcontrole : Advertenties : Vormgeving : Druk : Oplage : Verspreiding :

diaken Cor Peters Jos Hillebrand en Frans van Vliet Ben Kothuis Gerard Bomers John Spekschoor Senefelder/Misset 14600 exemplaren 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

tel. 0315 - 24 21 25

Belangrijk om te weten tel. 0315 - 24 12 40

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melden van overlijden. Zie ook pagina 34 voor alle gegevens van pastoraal team, onbezoldigde diaken, internet en centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 3 JUNI 2018 a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie boven). Het eerstvolgende nummer verschijnt op 26 JUNI 2018 en is voor de periode van 29 JUNI tot en met 30 AUGUSTUS 2018. Foto’s moeten minimaal 2 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In de eerste jaargang van de Vreugdebode kozen we het thema ‘Kerk in de Samenleving’ voor het hoofdartikel. Er is voldoende gespreksstof om in 2018 met dit thema verder te gaan. Er wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebíed van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel.

Gerard Mientjes, een energieke eminence grise Al vanaf mijn kennismaking met Gerard ergens in de jaren negentig vielen mij zijn passie voor het ‘kerkenwerk’ en tomeloze energie op. Naast zijn uren in het managementteam van Mercedes Nederland, waar hij verantwoordelijk was voor het strategisch en organisatorisch beleid binnen de sector marketing en verkoop, besteedde Gerard eindeloos veel tijd aan de H. Mauritiusparochie in Silvolde, waar hij vicevoorzitter was van het kerkbestuur. Deze functie heeft hij ruim 20 jaar bekleed. Zijn sociale bewogenheid zette hem ook politiek in beweging. Dit leidde ertoe dat Gerard enkele jaren ook als voorzitter deel uitmaakte van de fractie van het CDA in de gemeente Wisch. Na zijn kerkelijke en politieke carrière schreef Gerard zich in aan de Fontys Hogeschool, waar hij in Amsterdam zijn master theologie behaalde. Geïnspireerd 4

‘Opkomen voor rechtvaardigheid’ Mijn strijdbaarheid Midden in ons gesprek verrast Gerard Mientjes mij met de vraag of ik de joodse filosoof Emmanuel Levinas ken. Gerard vertelt vol passie over de periode dat hij voor zijn studie Theologie stage liep in gevangenissen. „Bij gevangenissen denk je aan de criminelen van deze wereld, maar wat ze ook op hun geweten hebben, mensen hebben altijd iets goeds en Levinas heeft me daarbij de weg gewezen. Hij zegt dat je in het gelaat van mensen de Ander ziet. In het gelaat van verdrukten kun je de contouren van Jezus ontdekken. Uit hun ogen lees je de hulpvragen. Ik luister naar mensen, kijk hen in de ogen en voel waar ik ze mee kan helpen. Dat is voor mij verrijkend en voedt mijn strijdbaarheid om voor hen op te komen.” Met die strijdbaarheid in mijn achterhoofd ga ik terug naar het begin van ons gesprek, waarin Gerard zijn vrijwilligerswerk ordent. Hij heeft zich altijd ingezet voor taken in het kerkelijke, sociale en politieke domein. Tot op de dag van vandaag werkt hij soms wel 60 uur in de week. Zijn werkdag begint door Jezus, zijn roerganger, kon Gerard geen ‘neen’ zeggen toen hij vanuit parochie en gemeente de vraag kreeg om de verantwoordelijkheid te nemen voor het Schuldhulpmaatjesproject. Als het woord roerganger nog een keer mag klinken, is dat in dit verband voor Gerard. Inmiddels heeft hij een stapje teruggezet, wat hem de tijd geeft zich weer vol overgave in te zetten voor het behoud van de Mauritiuskerk voor Silvolde en het voortbestaan van de geloofsgemeenschap als na 13 mei de kerk aan de eredienst is onttrokken: „Het is ook naar het voorbeeld van paus Franciscus dat ik me inzet voor de kerk als levende gemeenschap.” In gesprek met hem valt mij als altijd op met hoeveel gezag Gerard spreekt, maar precies daarop laat hij zich nooit voorstaan. Als volgens Wikipedia een eminence grise een gezagsdrager is die niet op de voorgrond treedt, geef ik Gerard deze kwalificatie graag als eretitel mee.

om 9 uur en loopt door tot in de late uurtjes. Als ik zeg dat dit op zijn leeftijd niet meer hoeft, zegt hij: „Ik kan het blijkbaar niet laten en ik vind het leuk om te doen, om iets te betekenen.” Ik houd hem voor dat ‘leuk’ voor mij een nietszeggend cliché is. „Goed”, legt hij me uit, „er is veel wat me interesseert en ik vind het belangrijk iets voor mensen te doen, zinvol bezig te zijn. Daarbij blijf ik graag een leven lang leren.” In zijn jaren als vicevoorzitter van de H. Mauritiusparochie in Silvolde had Gerard de volledige verantwoordelijkheid voor beheer en opbouwwerk. In dat werk hielp zijn kennis van strategie en organisatie hem bij het besturen van de parochie in een veranderende tijd. Daarbij was hij er altijd op uit de mensen bij elkaar te houden: „Ik voel me een verbindingsman, ben als oliemannetje beschikbaar voor wat ik kon en nog kan doen om mensen verder te helpen.” Mijn leidraad Terwijl Gerard vertelt over zijn bestuurlijke werkzaamheden, komen in kleine anekdotes telkens de verhalen over mensen voor wie hij zich heeft ingezet. Ik vraag hem daarom wie de echte Gerard Mientjes is: de man uit het kerkelijke of die uit het sociale domein. In zijn antwoord neemt hij me mee naar het Heilig Land: „Daar lag een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant van de weg. Joodse gezagsdragers lieten hem links liggen en het was een Samaritaan, een Palestijn zouden we vandaag zeggen, die zich over de gewonde ontfermde. Hij verzorgde zijn wonden, gaf hem onderdak en nam de kosten voor zijn rekening. In de werken van barmhartigheid vind ik mijn inspiratie. Ik wil de mooie woorden leven en als in het verhaal van de verloren zoon niemand afschrijven. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid en wil altijd mensen helpen die in de knel zitten, want voor mij hoort iedereen erbij. Daarom heb ik er in mijn afstudeerstage bewust voor gekozen in gevangenissen als geestelijk verzorger pastoraal werk te doen. Ik ging er voor in de liturgie, sprak met individuele gevangenen en leidde groepsgesprekken. Daar heb ik de diepte in de ogen van mensen leren zien en kon ik ten diepste mens-mens zijn.”

en brengt hij ons gesprek vol vuur op de schuldhulpverlening. „Onze maatschappij is helemaal gericht op een marktdenken waaraan mensen ten gronde gaan, want er zijn er veel meer dan wij weten die enorm onder druk staan. Zij kunnen financieel en emotioneel nauwelijks rond komen, geloven er niet in dat het anders, beter wordt en verliezen alle hoop op een beetje levensgeluk. Die mensen wil ik, zo goed ik kan, helpen en perspectief bieden. Als ik bij mensen met schulden bijvoorbeeld in hun financiële handel en wandel een beetje verlichting kan brengen, geeft me dat veel voldoening. Klaar staan voor anderen zit in mijn vezels. Daaruit haal ik mijn inspiratie met Jezus als voorbeeld die voor zijn Hemelvaart ook tegen mij zei: ‘Ga naar de mensen en breng ze mijn blijde boodschap.’” Keukentafelgesprekken In een voorgaande ontmoeting liet Gerard zich ontvallen dat hij nu lid is van de SP. Als ik hem vraag waarom hij die keuze gemaakt heeft, vertelt hij over zijn afkeer van een politiek systeem dat erop gericht is begrotingen sluitend te krijgen desnoods over de ruggen van de zwakken in de samenleving. Blijkbaar ziet hij de vraagtekens in mijn ogen, want hij legt uit dat de gelden die Den Haag bij de decentralisatie van het overheidsbeleid heeft vrijgemaakt voor de gemeenten vaak niet of nauwelijks toekwamen aan de kwetsbare mensen voor wie het geld bedoeld was. „Dan vraag ik me af wat het

ethisch besef van onze politiek leiders is. Hebben ze in deze tijd van vervlakking wel echt interesse in mensen of zijn het alleen de stenen die tellen?” Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft Gerard binnen zijn partij nog meegeschreven aan een ‘Armoedenota’ en zich er ook sterk voor gemaakt die op de politieke agenda te krijgen. „We kennen mensen vaak niet goed genoeg om te weten waar hun noden en hulpvragen liggen en voor alles maak ik me zorgen om kinderarmoede. Kinderen die in armoede leven, liggen maatschappelijk gezien op achterstand, krijgen niet de kansen die we ze zouden moeten gunnen. Opkomen tegen die armoede is zoeken naar kansen voor de toekomst. Daarom vind ik de keukentafelgesprekken zo belangrijk. Ga in gesprek met mensen die je nodig hebben, toon interesse, luister naar hun verhaal, kijk ze in de ogen, zie hun hulpvragen en maak je niet druk over een uur extra als dat nodig is om hun situatie te verbeteren.” We praten nog wat verder over onze Silvoldse geloofsgemeenschap vanaf 20 mei: Pinksteren! Het gaat over verbinden, hoop en troost geven, het goede behouden en ook in diaconale zin in de geloofsgemeenschap oog hebben voor onze mensen. Op weg naar huis realiseer ik me dat ik heb genoten van dit gesprek, van de bevlogenheid van een in alle opzichten eminence grise.

“ Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid en wil altijd mensen helpen die in de knel zitten, want voor mij hoort iedereen erbij”

Joop Kraan Foto: Ton Harbers

Perspectief bieden Op dit moment in ons gesprek is Gerard verschoven naar het puntje van de stoel VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 3 MEI - JUNI 2018 2017

5


Parochie Maria Laetitia

Rozenkransgebed 2018 is het jaar van het rozenkransgebed voor de vrede in de wereld. Parochie Maria Laetitia geeft, zoals u wellicht weet, gehoor aan de uitnodiging van de Nederlandse bisschoppen om in 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden voor vrede in de wereld. Dat kan gewoon thuis, in het gezin, met huisgenoten. Maar in onze parochie willen we dat ook samen doen. De aanleiding voor deze uitnodiging is de oproep tot rozenkransgebed voor de wereldvrede die Maria deed bij haar verschijning in Fatima, in 2017 100 jaar geleden. Bij de afsluiting van dit eeuwfeest op 17 oktober is besloten in 2018 elke maand de rozenkrans te bidden met deze door Maria gegeven intentie. Als u dit leest, is al vier keer gezamenlijk de rozenkrans gebeden. Het aantal deelnemende parochianen is bij de weinige aandacht die dit initiatief nog heeft gekregen, aanzienlijk. In de eerstkomende maanden wordt de rozenkrans gebeden op: • donderdag 31 mei in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem in aansluiting aan de eucharistieviering van 19.00 uur. Het is het feest van het Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth. Bij deze viering is een replica van het beeld van de OLV van Fatima in de kerk aanwezig. • zaterdag 9 juni in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem om 10.00 uur. Het is de dag van de Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria. • zaterdag 7 juli in de Kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem om 10.00 uur. Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch.

Inloopcentrum ’t Kruispunt in Ulft bestaat vijf jaar Nadat op 1 januari 2013 werd begonnen met koffie schenken na de zondagse eucharistieviering, opende Inloopcentrum ’t Kruispunt in april van dat jaar zijn deuren in de Petrus & Pauluskerk van Ulft. Een plek voor en van ontmoeting, gesprek of er zomaar even zijn. Elke donderdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur staan vrijwilligers voor de gasten klaar, met een hartelijk welkom, koffie/thee en een luisterend oor. Het eerste lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De Parochie Maria Laetitia wil op zaterdag 26 mei het vijfjarig bestaan van het inloopcentrum vieren. In de ochtend beginnen we om 11.00 uur met een gebedsdienst. Na de viering is er, zoals gebruikelijk, een kop koffie of thee voor iedereen die de dienst bezoekt. Weet u welkom! Aansluitend is er voor de genodigde gasten, bezoekers en vrijwilligers nog een gezellig samenzijn. Wim Evers (e-mail: wim.a.p.evers@concepts.nl) geeft u graag meer informatie over deze dag. 6

Torentje, torentje bussekruit

Voortgang Vastenactieproject ‘Lumen Valley Togo’

Radio Maria Middengolf AM 675

In de afgelopen Veertigdagentijd hebben we als Parochie Maria Laetitia gekozen voor het Vastenactieproject ‘Lumen Valley’ in Togo. Het ging om een project om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Op 4 maart, de derde zondag van de vastentijd, waren de mede-initiatiefnemers Jouke en Cécile Schat van dit project te gast in onze parochie.

Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit. De best beluisterde onderdelen zijn die met gebed. Er is veel afwisseling met christelijke en klassieke muziek. Dagelijks is de H. Mis om 09.00 uur. U kunt het rozenkransgebed beluisteren, maar ook zelf live meebidden of een eigen intentie opgeven via tel. 0736872001. De zender is een steun voor degenen die het moeilijk hebben. Folders liggen achter in de kerk. Adres: Radio Maria Postbus 5054 5201 GA ’s Hertogenbosch www.radiomaria.nl

In de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Doetinchem ging pastoor Hans Pauw voor in de eucharistieviering; hij werd geassisteerd door diaken Jouke Schat. Jouke hield de overweging en na de viering gaf hij een presentatie over het project in de Mariakapel. In de HH. Antonius – Petrus & Paulus in Ulft ging pastor Marcel Smits voor in de eucharistieviering en daar assisteerde diaken Jan van Heugten, die ook de overweging hield, waarbij hij inging op het project Lumen Valley. Na de viering gaf Cécile Schat, de echtgenote van Jouke, een inspirerende presentatie over het project. In de ‘Vallei van Licht’ (Lumen Valley) wordt hard gewerkt aan de realisatie van het project dat door de Broeders van Sint Jan wordt begeleid. De verzamelde gelden uit Nederland worden daar besteed en omdat de lijnen kort zijn, wordt al het geld dat ingezameld wordt, direct aan dit project besteed. Er blijft niets aan de strijkstok hangen en er zijn geen organisatiekosten. Als alle gelden van de geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn verzameld, zal ik daarvan een overzicht in de Vreugdebode plaatsen. De voortgang van dit project is te volgen via de website: www. lumenvalley.org/nederlands/vastenactieproject-lumen-valley-2 Diaken Jan van Heugten

Miep Brus neemt afscheid als vrijwilliger

BUITENKANS!

W. Bolwerk

Stilte Het is al weer lang geleden, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, dat we in ons land autoloze zondagen hadden. Je mocht niet met je auto de weg op, uitzonderingen daar gelaten. Heerlijk stil op straat, je kon wandelen en fietsen op de snelwegen. Geen razende auto’s, geen eindeloze files. ‘Goeie ouwe tijd.’ Met soms een beetje weemoed kun je er aan terug denken. Maar naar dat voorbeeld van autoloze zondag zou het ook prachtig zijn om een mobiele-telefoonvrije dag te houden. Geen telefoon op straat in de bus of de trein, in de natuur of op wandelwegen. Rust! Stilte! Heerlijk! Weg met dat eindeloze gekwaak en geleuter dat medemensen en medereizigers zo mateloos irriteert. In de stilte kan een mens tot zichzelf komen. Luister eens naar het geluid van de stilte. Stilte om je heen, stilte in en met jezelf. Dat is vaak best moeilijk met al die geluiden, die ons dagelijks omringen. Maar stilte is meer dan geen geluid, stilte is binnen in je. Wonderlijk wat je dan hoort: dan hoor je wat mensen zeggen… dan hoor je ook de dingen wat ze ten diepste zeggen: waar je staat, wie je bent, wie je zijn mag. Wie niet in stilte luistert, hoeft ook niet te antwoorden. Achter deze stilte ligt een weg naar jezelf. Geniet daarom van de stiltes in je en put er kracht en moed uit om alles wat je op je weg tegenkomt te overwinnen. Het zal je sterk maken en er komt ruimte in je, ruimte voor God en de medemens. Leer daarom stil genoeg te zijn om het geluid van je ware zelf te horen; dan kun je het ook bij anderen horen. Anny Raben, Silvolde

Op 9 maart waren de vrijwilligers van het inloopcentrum bij elkaar om afscheid te nemen van Miep Brus, Zij was een van de vrijwilligers van het eerste uur. Ze heeft met grote inzet en toewijding zorg en aandacht gegeven aan de bezoekers van ’t Kruispunt. Miep heeft aangegeven nu te willen stoppen, omdat haar gezondheid haar soms meer beperkingen oplegt dat haar lief is. Op gepaste wijze hebben we Miep dank je wel gezegd en haar het beste voor nog vele goede jaren toegewenst.

Impulz KIEK-INFO Locatie OLV/H. Geest: - zondag 13 mei 10.30 uur kindernevendienst - zondag 10 juni 10.30 uur kindernevendienst - zondag 8 juli 10.30 uur Familieviering einde schooljaar Voorganger: pastor Smits

Ik heb geweldig nieuws! Een buitenkans voor al degenen die op zoek zijn naar prettig en zinvol werk. De kerk biedt u een baan, desnoods voor het leven, in uw eigen leefomgeving en met voldoende emolumenten en faciliteiten. Full-timers, parttimers en flexwerkers zijn van harte welkom. Kortom, er is plaats voor eenieder, jong en oud, man en vrouw. Ook voor hen die zich beperkt kunnen of willen inzetten voor de geloofsgemeenschap is er voldoende perspectief. De kerk kent uitstekende arbeidsvoorwaarden die voor iedereen gelijkluidend zijn. In overleg met de VVA, de Vakbond Van Allerheiligen, zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de CAO voor Hemelwerkers. Er is keuze uit een scala van functies zoals: voorganger, diaconiewerker, ziekenbezoeker, lector, acoliet, zanger, interieurverzorger, tuinier, bouwvakker, administratiewerker, koffiezetter, misdienaar en verder. U maakt deel uit van een enthousiast team van vrijwilligers dat uw eigen geloofsgemeenschap levend houdt. U bent verzekerd van een zinvolle tijdsbesteding met een daarbij passende honorering. Er kunnen geen gedwongen ontslagen vallen. Het salaris voor zowel mannen als vrouwen is voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd of talent en tijdsbesteding (denk aan de parabel over de werkers in de wijngaard van de Heer). Behoudens de dagelijkse gratis koffie met koek en het recht zonder kosten geestelijk voedsel te ontvangen wordt het salaris op het eind van de maand niet contant uitbetaald maar bijgeschreven in het volle-aflaten-pensioenregister. Voor nieuwkomers is er een starterspremie van een halve volle aflaat. Dit zal eveneens worden vastgelegd in het register. De administratie hiervan wordt bijgehouden op het secretariaat van de Hemel. Informatie over het volle-aflatenpensioen is verkrijgbaar bij de heren H. Petrus en H. Matteüs. Zie ook de website hhh.eeuwigheid. kom. Halverwege 2018 zal het alsdan geldende salaris opgehoogd worden met het prijsindexcijfer van een kwart volle aflaat. Uitbetaling van de opgebouwde volle aflaat pensioentegoeden vindt plaats bij definitieve overgang naar de Hemel in de vorm van een eeuwigdurende maanduitkering. De uitbetaling is belastingvrij! Mocht u onverhoopt tussentijds gedwongen worden om zelf ontslag te nemen als vrijwilliger, dan kan het leiden tot een pensioengat. Het zou kunnen gebeuren dat u, alvorens u de Hemel kunt binnengaan, in een dergelijke situatie enige tijd in de hemelse dependance het Vagevuur moet doorbrengen. Uitbetaling zal na het uitzitten van deze periode plaatsvinden op het secretariaat van de Hemel, zoals vermeld. Uw verblijf in de Hemel is ‘all-inclusive’ in tegenstelling tot een tijdelijk verblijf in het Vagevuur. De kosten van dit tijdelijke verblijf zullen worden verrekend met het opgebouwde pensioentegoed in de Hemel. Het is niet mogelijk nu reeds een plaats in de Hemel te reserveren. Vrijwilligers krijgen weliswaar voorrang bij het aanvragen van een toegangsbewijs, maar er bestaat geen garantie op daadwerkelijke toekenning. Mocht het bovenstaande u aanspreken en wilt u zich inzetten voor uw geloofsgemeenschap? Een ‘belletje’ naar het secretariaat van uw locatie en er zal per omgaand contact met u worden opgenomen. Van harte welkom in de wijngaard van de Heer! Jan Bekker

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

7


Parochie Maria Laetitia Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls

Wij zijn er voor u. Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen. Monuta T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar) 188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie?

15-11-17 16:31

Inspiratiedag wegens succes geprolongeerd! In de eerste Vreugdebode van dit jaar hebt u een verslag aangetroffen over de bijeenkomst van afgevaardigden van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen binnen onze parochie. In een gevarieerd programma van informatie, discussie, uitwisseling en bezinning zijn we op 25 november 2017 bezig gegaan met veel wat ons bezighoudt. We deden dat op initiatief van Nieuw Begin in het Jorishuis in Terborg. Foto’s hiervan vindt u alsnog bij dit artikel. De veelvuldig geuite verzoeken om een vervolg op deze dag hebben we serieus genomen. Daarom kunnen wij u nu al melden dat op zaterdag 24 november 2018 er weer een inspiratiedag voor alle lokale geloofsgemeenschappen van Parochie Maria Laetitia gehouden zal worden. Over plaats en tijd wordt u nog geïnformeerd. Maar noteert u de datum maar alvast in uw agenda. De dag zal geprogrammeerd worden rond een of meer van de thema’s: 1. Onze eigen geloofsontwikkeling. 2. Vormen van gebed, viering en meditatie. 3. Aandacht hebben voor de mensen om ons heen.

Van de bestuurstafel Jaarlijkse werkzaamheden

Dit is een voorbericht. Verdere en concretere gegevens zullen u nog bereiken via post/mail en Vreugdebode.

Het begin van een nieuw jaar is ook voor de Parochie Maria Laetitia de start van jaarlijks terugkerende werkzaamheden. De jaarrekening/het jaarverslag van het afgelopen jaar en de Actie Kerkbalans blijven de veel tijd vergende items die blijvende aandacht vragen van het parochiebestuur. Willen de kerken hun ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) blijven behouden en daarmee voor hun gulle gevers fiscale aftrekposten blijven waarborgen (onder bepaalde regelgevingen), dan zullen ook de parochies aan de door de fiscus opgelegde strenge voorwaarden moeten blijven voldoen. Tijdige publicatie van de jaarrekening is verplicht. Op het moment van schrijven van deze column zijn van beide genoemde taken nog niet alle resultaten bekend, maar u wordt via de Vreugdebode zeer zeker op de hoogte gehouden. Een ander blijvend punt van aandacht is de onttrekking van kerkgebouwen aan de eredienst. De daarbij behorende hoorzittingen zijn een vast, verplicht onderdeel. Op 1 februari vond in Azewijn de zitting plaats en die in Terborg heeft plaatsgevonden op 11 april. Allemaal zaken die ook het parochiebestuur eigenlijk niet wil, maar die onontkoombaar zijn. Nadat op 25 februari op indrukwekkende en waardige wijze de laatste eucharistieviering in de H. Walburgiskerk in Netterden heeft plaatsgevonden, is door ondertekening van de notariële akte ‘eigendomsoverdracht H. Walburgiskerk Netterden’ op 14 maart door voorzitter en secretaris van het parochiebestuur de overdracht definitief afgerond. Het parochiebestuur wenst de Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis Netterden heel veel succes voor de nabije toekomst. Eind januari heeft door ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst de verkoop van de H. Georgiuskerk in Terborg plaatsgevonden. Ook hierover zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd. Een ander punt van bestuurlijke aandacht is de landelijke uitrol van een nieuw parochie-automatiseringssysteem. Een te koppelen systeem voor ledenadministratie, kerkbijdragen, financiën en begraafplaatsadministratie. De landelijke informatiebijeenkomst werd bijgewoond. Hoe dit systeem op lokaal niveau wordt geïmplementeerd, wordt binnen afzienbare tijd duidelijk. Vrij recent is ook afgekomen de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die al op 25 mei in werking treedt. Het bestuur heeft zich inmiddels beraden op de gevolgen voor de parochie en waar nodig actie ondernomen. Staande aan de vooravond van Hemelvaart en Pinksteren: dat het ons allen gegeven mag zijn dat wij de wijsheid van de H. Geest over ons mogen blijven ervaren. U Goede en Gezegende tijd toegewenst.

De voorbereidingsgroep, Antoon Morsink, Cor Peters, Herman Agterhoek, Steven van Woerkom

Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur

Verder willen we graag kennisnemen van en gebruikmaken van praktijkervaringen die leden van andere geloofsgemeenschappen in de regio hebben opgedaan. We zijn begonnen met dit proces van informeren, inspireren en discussiëren vanuit het initiatief van Nieuw Begin. We willen nu de gezamenlijkheid van dit proces graag benadrukken en roepen u alvast op uw suggesties voor de invulling van dit vervolgproces door te geven. Ook willen we de voorbereidingsgroep graag verbreden

St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar. met leden van de andere geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Dit alles met de bedoeling het denken en praten over deze onderwerpen van onderaf en vanuit de breedte te laten gebeuren. Daarvoor kunt u ook andere dan de toch al zo drukbezette leden van uw geloofsgemeenschap benaderen.

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

9


Parochie Maria Laetitia

Parochiële Caritas Instelling

Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht

Catechetisch medewerker worden Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die zich als catechetisch medewerker met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht, waarvan het hart onze Heer Jezus Christus is. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen, steeds voor een periode van vier jaar, een zending ontvangen van ondergetekende als medewerker in de parochiecatechese. Diaconaal assistent worden Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie onder verantwoordelijkheid van de pastoor

Laatste eucharistieviering voor overdracht van de H. Martinuskerk van Megchelen. Het proces tot onttrekking aan de eredienst van de Martinuskerk is door de Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, bekrachtigd met een decreet dat 3 april 2018 werd afgegeven. De hele tekst is te lezen op www.maria-laetitia.nl. De laatste eucharistieviering zal in deze kerk gehouden worden op zondag 10 juni a.s. om 10.00 uur. Daarna zal het parochiebestuur het kerkgebouw overdragen aan Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen. Op zondag 3 juni zal de jaarlijkse sacramentsprocessie door het dorp trekken., aansluitend op de eucharistieviering die om 10.00 uur begint. Pastoor H. Pauw zal voorgaan.

Woensdag 23 mei wordt de jaarvergadering gehouden van het Interkerkelijk Solidariteitsfonds met het thema: Stijgende kosten van zorg bij ouder worden.

door Berrie Daalhuizen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) drie opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent. Het eerste (basis)jaar van deze drie opleidingen zal worden aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna zal het programma gericht zijn op de onderscheiden opleidingen. Diaken worden Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Christus roept zijn leerlingen op niet te heersen, maar te dienen, in navolging van Hem. Hij is de dienaar van allen geworden. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt. Deze dienstbaarheid brengt hij door zijn ambt op bijzondere wijze tot uitdrukking. Voor toelating tot de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria.

Interkerkelijk Solidariteitsfonds

Pastorale column Onderweg van Pasen naar Pinksteren

en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen, steeds voor een periode van vier jaar, een zending ontvangen van ondergetekende als diaconaal assistent. Voor bovengenoemde opleidingen zoeken we gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief zijn (denkers), ervaring of affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over managementcapaciteiten (leiders). Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt. Kandidaten moeten sociaal vaardig zijn en innovatief kunnen denken binnen de kerkelijke organisatiestructuren. Bij voldoende vertrouwen en gebleken deskundigheid/vaardigheid zullen kandidaten na voltooiing van hun opleiding gewijd worden tot priester of onbezoldigd permanent diaken of gaan functioneren als catechetisch medewerker of diaconaal assistent met een zending van ondergetekende. Kandidaten kunnen informatie krijgen of zich aanmelden tot 15 mei bij pastoor H. Pauw. Meer informatie ook te lezen op: www.aartsbisdom.nl/vier-opleidingen-aartsbisdom-utrecht/

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. -

Azewijn: Dinxperlo: Doetinchem: Etten: Gaanderen: Gendringen: Megchelen: Silvolde/Varsseveld: Terborg: Ulft: Wijnbergen

Riet Koster Frans Vreemann Martin Liefrink Ben Preijer Ria Aarntzen Ans Robben Joke Wilting Frans Ros Wilma Elfrink Maria Steentjes Wim Loeven

0314 - 65 22 03 0315 - 65 12 13 0314 - 32 36 29 0315 - 32 78 86 0315 - 33 02 39 0315 - 23 62 36 0315 - 37 74 25 0315 - 32 93 70 0315 - 32 98 04 0315 - 84 21 23 0314 - 34 13 82

Bent u ook op weg naar Hemelvaart en Pinksteren? Pasen is voorbij en Hemelvaart en Pinksteren liggen in het verschiet. We zijn onderweg. Voor steeds meer mensen zijn deze christelijke feestdagen vrije dagen, die uitnodigen tot allerlei ontspannende activiteiten. De weg van Pasen naar Pinksteren wordt ons door de kerk aangereikt als weg van dood naar nieuw leven. Na de ingrijpende ervaring van Jezus’ dood met Pasen schenkt Gods geest de leerlingen met Pinksteren een nieuwe toekomst. Laten we met de twee leerlingen van Jezus op pad gaan die vertrekken uit Jeruzalem. Ze keren Jeruzalem de rug toe omdat ze teleurgesteld en vertwijfeld zijn. Jezus is veroordeeld, gekruisigd en begraven. Ze hadden hun hoop op hem gevestigd. Hij bood hen een nieuw perspectief in hun leven aan. Ze hadden zich aan hem toevertrouwd. Door zijn veroordeling en dood is daar plotseling een eind aan gekomen. Vertwijfeling en teleurstelling is hun deel. De reactie van de leerlingen is voor ons allemaal herkenbaar. Je hebt ergens je zinnen op gezet en ineens valt alles in duigen. Je kijkt uit naar de toekomst, waarin alles mogelijk lijkt en plotseling word je ziek en laat je gezondheid je in de steek. Je hebt een goede baan en door allerlei ontwikkelingen ben je zomaar boventallig en verlies je je werk. Het overkomt velen. Het kan zomaar gebeuren. Teleurstelling, onzekerheid, verlies van perspectief worden je deel. Een weg van loslaten naar opstaan Gaandeweg hebben Jezus’ leerlingen hem moeten loslaten. We kennen de verhalen hoe Jezus aan zijn leerlingen verschijnt na Pasen. De leerlingen op weg naar Emmaüs herkennen hem uiteindelijk aan het breken van het brood, maar tegelijkertijd verdwijnt Jezus uit hun gezicht. Jezus is bij hen maar niet meer, zoals hij eerder met hen was. Met Hemelvaart laten de leerlingen Jezus los, maar ze blijven ook naar de hemel staren. Het valt zwaar. De leegte van het verlies wordt sterk gevoeld. Het is zwaar om het verlies van je werk, het slechter worden van je gezondheid onder ogen te zien. De pijn en het verdriet van de dood van een dierbare duren vaak lang en zijn moeilijk te dragen. Als je je werk, je gezondheid of een dierbare verliest, wil vasthouden; je blijft met de leerlingen van Jezus naar de hemel staren. Uithouden is het enige wat je rest. Na de Hemelvaart van Jezus wordt het stil. We lezen in de verhalen hoe de leerlingen angstig bij elkaar kruipen. Wat zal de toekomst brengen? Is er nog toekomst? Een nieuwe toekomst wordt de leerlingen uiteindelijk gegeven met Pinksteren. Gods geest zet de leerlingen, die angstig en bang bij elkaar zitten, in vuur en vlam. Ze staan op, ze gaan naar buiten en delen met anderen wat hen overkomen is. Dat het ook Pinksteren mag worden voor ons. Dat er iets van een nieuwe toekomst doorbreekt, in de leegte die we ervaren. Dat we mogen opstaan. Dat Gods geest ook ons mag aanraken in een gebaar, een knop die openbreekt in het voorjaar, een bemoedigend woord zodat ook wij opstaan, naar buiten gaan om ons leven opnieuw te delen met elkaar.

Oproep: vooraankondiging! Voor de hele parochie! Bestemd voor alle zieken en hun mantelzorgers en de vrijwilligers actief in het ziekenbezoek! Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs bij de themaviering bij gelegenheid van Nationale Ziekenzondag. - Op 9 september 2018 om 10.00 uur - In de Petrus & Pauluskerk in Ulft - Thema: “Er kan zoveel meer dan je denkt?” U kunt ons helpen bij de organisatie door nu alvast deze datum te noteren en vrij te houden in uw agenda! Bent u ziek of kent u iemand die ziek is, tip deze dan over die bijzondere viering. Voor vragen of het aanmelden van zieken kunt u een mail sturen naar: pastoraal-ziekenbezoek@mlparochie.nl Alvast bedankt voor uw medewerking.

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl. Pastor Berrie Daalhuizen

10

Deze vergadering wordt gehouden in verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia, Industrieweg 115 in Terborg en begint om 19.30 uur. De jaarvergadering bestaat uit twee delen en heeft dit jaar een thematisch karakter. In het eerste deel zal de algemeen directeur van de zorginstelling Azora, dr. Hans Metzemaekers, een inleiding verzorgen over de stijgende kosten van zorg bij ouder worden. Hij zal er op ingaan dat we gelukkig steeds ouder worden, maar dat bij dit ouder worden ook de kosten van zorg, zoals van hulpmiddelen, medicijnen, huishoudelijk hulp enz., alleen maar stijgen. Helaas stijgt het inkomen hier niet in mee. Ook de directe bijdragen van de overheid lopen alleen maar terug. Wat te doen als deze kosten niet meer in ons huishoudboekje passen? Dan kan onder andere, indien er dringende financiële knelpunten zijn, het Solidariteitsfonds hierbij helpen. Dit is een fonds waarvan de geldmiddelen worden opgebracht door de bijdragen van de leden van de circa 20 geloofsgemeenschappen in de gemeente Oude IJsselstreek. Tijdens de inleiding zal dr. Hans Metzemakers enkele van deze aspecten belichten. Het tweede deel van de vergadering wordt gerapporteerd over het verslagjaar 2017 inclusief hulpvragen en financiën en over de huidige ontwikkelingen. Alle afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen, de ouderenbonden en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom. Men kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris, Jan Koenders, tel. 0315 - 32 71 97, e-mail: j.koenders68@upcmail.nl.

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

werkgroep pastoraal-ziekenbezoek

11


Parochie Maria Laetitia

Eerste Heilige Communie Etten- Terborg- Gaanderen

Operatie Klokkenstoel in Wijnbergen

Op zondag 15 april hebben de communicantjes uit Terborg, Etten en Gaanderen de Eerste Heilige Communie mogen ontvangen van pastoor Hans Pauw. De kinderen vonden het best een beetje spannend, maar dat was nergens voor nodig. Het was een mooie viering en het kinderkoor Keitof heeft mooi gezongen. In de voorbereidingen hebben de kinderen in het teken van samen delen, speelgoed van henzelf meegenomen voor kinderen binnen onze parochie die het minder goed hebben. Tijdens de broodmaaltijd hebben de kinderen dit speelgoed aangeboden aan pastoor Hans Pauw die er voor gaat zorgen dat dit een goede bestemming krijgt. We kijken met een goed gevoel terug op een bijzondere voorbereidingstijd en een prachtige viering. Groeten van: Ben Jansen, Freek Scholten, Thijn Preijer, Tess van Keulen, Nout Dieker, Mick Bultink, Stijn Buiting, Eline Roosendaal, Leroy Polman, Liam Klenner, Sam Kats, Luuk Willemsen, Annebel Elbers en Daan Keurentjes. Ook een groet van de Stuurgroep 1e H. Communie Etten-Terborg-Gaanderen: Simone Jansen, Harriët Löverink, Etje Koren, Jacqueline Besselink, Angela Steenbreker, Francis Hagemeijer en Emile Derksen. Foto: Coen Heveling

In dit artikel leest u nog een kleine aanvulling op het artikel in de Vreugdebode van januari-februari. Een kleine uiteenzetting van de werkzaamheden, al met al is het toch een behoorlijke operatie geworden. Voor de werkzaamheden begonnen is er nog flink wat bosschage gerooid. Op 19 november is de gehele klokkenstoel gedemonteerd door het bouwbedrijf Visser & Snelting. Met een dieplader met kraan is de stoel getransporteerd naar de werkplaats. Door de goede werkvoorbereiding en inmeten was het in de werkplaats een kwestie van reproduceren. Het geheel bestaat uit zes staanders met een diameter van 22 centimeter en acht liggers met een diameter van 18 centimeter en is uitgevoerd in geïmpregneerd vuren hout. Er is in een rap tempo

gewerkt, want op 4 december is de klokkenstoel weer teruggeplaatst. De gehele houten constructie is vervangen, behalve het dak, daar zijn wat herstelwerkzaamheden aan verricht. Inmiddels was er ook al een nieuwe bliksemafleider gemonteerd. Nu was het zaak voor de specialisten van de firma Eijsbouts. Zij hebben de luidinstallatie weer in bedrijf gesteld. Bij deze werkzaamheden bleek dat de print van de luidmotor defect was en ook niet meer te repareren was. Dat was een tegenvaller, de complete besturingskast is dan ook vervangen. Op 12 februari was het dan toch zo ver dat alle werkzaamheden klaar waren en we het mooie geluid van de klok weer kunnen horen. Het enige wat nu nog rest, is het aanplanten van een nieuwe haag rondom de klokkenstoel.

Maria, eerste van de gelovigen De Mariadevotie neemt een belangrijke plaats in het geloofsleven van katholieken in. Het beeld van Maria brengt geloven en haar Zoon Jezus wat dichter bij ons. Haar gelovig vertrouwen, nabijheid, dienstbaar en met haar Kind tot het uiterste gaan, herkennen we op de een of andere manier ook in ons persoonlijke leven. Misschien wel van je eigen moeder. Een bron van liefde en inspiratie. In de uitbeelding van het Pinksterwonder zoals het in Handelingen beschreven staat duikt, of het nu om oosterse iconen of westerse schilderijen gaat, opmerkelijk genoeg vaak Maria op. De Moedermaagd neemt doorgaans zelfs een centrale plaats in: zij wordt afgebeeld in het midden van de kring van twaalf apostelen; boven elk hoofd zweeft doorgaans een tongvormige vlam, soms ook een stralenbundel. Dat Maria in het begeesterde gezelschap is gezeten, is niet zo vreemd. Maria symboliseert namelijk de Kerk, die bij Pinksteren in het aanschijn treedt. “We treffen Maria aan in wat men de eerste vergadering van de kerk zou kunnen noemen, in het midden van de groep die in de bovenzaal te Jeruzalem wacht op de heilige Geest. Daar zijn de apostelen, ‘eensgezind volhardend in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.” (Hand. 1, 14). Deze beginnende kerk van Jezus Christus is in gebed. Maria is in haar midden en niemand schijnt zich erover te verwonderen. Zij is er in vast vertrouwen en bemoedigt zo de anderen, zij weet van wachten en bidden. Zij is er zonder dat men een woord van haar regisseert, zij weet hoeveel wij mensen moeten ontvangen. Zij is er niet als degene die het allemaal weet, maar zij is bedacht op het onverwachte van Godswege. Zij is er niet als degene die het allemaal al gedaan heeft, maar haar naam staat tussen die van de vrouwen en van de broeders die gelovig vertrouwen, dat God erin zal voorzien en die in dit vertrouwen elkaar nabij zijn. In dit ontvankelijke midden heeft de verheerlijkte Christus zijn Geest afgezonden. Vanuit deze samenkomst van állen op één plaats’ (Hand. 2,1) is de geloofscommunicatie begonnen. Toen de geschiedenis van de geloofsverbreiding eenmaal op gang was gekomen, met alle sterke en zwakke zijden die aan menselijke bedrijvigheid inclusief 12

godsdienstige bedrijvigheid nu eenmaal eigen zijn, heeft Lucas de oorspronkelijke situatie in de bovenzaal van Jeruzalem beschreven als een blijvend model. In dit normerende en bemoedigende voorbeeld staat Maria vermeld te midden van de biddende gemeente van Christus-gelovigen, die rekent op zijn Geest”. (Naar: Plaats voor Maria in deze tijd? Mgr. J. Bluyssen) Van harte bid ik ons allen toe dat Maria onze geloofsgemeenschappen ook nu weet te inspireren en dat de Geest van Pinksteren ons geloof mag versterken en nieuwe wegen wijzen.

De oude klokkenstoel

De klok wordt uit de stoel getakeld

De klokkenstoel wordt ontmanteld…

... en op de vrachtwagen geladen

De klok met kap wordt weggereden

Diaken Cor Peters

Dodenherdenking Vrijdagavond 4 mei om 19.00 uur in de Protestantse Kerk van Silvolde wordt onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Silvolde de jaarlijkse Dodenherdenking gestart. Er zal worden aangesloten bij het nationale thema ‘Vrijheid geef je door’. In het liturgisch gedeelte van de herdenking gaat diaken Jan van Heugten voor. De tocht naar het monument en de herdenking aldaar staan onder verantwoordelijkheid van Silvolds Belang. Om 20.00 uur wordt aangesloten bij de landelijke twee minuten stilte. U wordt voor dit alles vriendelijk uitgenodigd.

De gerestaureerde klokkenstoel

Joop Kraan, secretaris Oecumenische Werkgroep Silvolde

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

13


Azewijn - Ulft - Varsselder AZEWIJN

ULFT

VARSSELDER - VELDHUNTEN

Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen

Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten Kosten misintentie: €10. Zaterdag 19 mei: 19:00 uur Mariaviering Koor: Dames- en herenkoor.

Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur. Communie aan huis: Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, tel.: 0315 – 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers, tel. 0315 – 63 19 63 of Henk Erinkveld, tel. 0315 – 68 18 77. Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt u intenties (à € 10,00) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren.

Reparatie luidklok We horen de klok weer luiden en kunnen de toren weer zien. Na lang en veel overleg met het parochiebestuur is de luidklok weer gemaakt door de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten. Vóór die tijd moest de zoldervloer eerst schoongemaakt worden van een dikke takkenlaag, omdat een hor voor de galmgaten naar beneden was gezakt. De kraaien hadden dus vrij spel. Dit werd door enkele mensen van de carnaval weer gemaakt. Daarvoor dank. Ook is er groot onderhoud gepleegd aan de bomen op het kerkplein door Gouden Handen. Dus heel Azewijn weer tevreden!

Kruisweg

De Locatieraad

Ook in Azewijn is de Kruisweg traditioneel gehouden in de Mattheuskerk. Het aloude gebruik werd met eigentijdse teksten gevierd. Een bloemenhulde werd gebracht bij het Kruis van Golgotha. Dat ook de verrijzenis van Jesus in Azewijn waar mag worden! Ondertussen versierden kinderen in de sacristie een ganzenei tot Paasei. Dit onder de bezielende leiding van Paulien, Anne en Eva. Ze schilderden en brachten hun ei daarna in de kerk. Dit wekte vertederend voor de gelovigen in de kerk. De locatieraad

Actie Kerkbalans 2018 De Actie Kerkbalans 2018 met als thema ‘Geef voor/om je kerk’ heeft als voorlopige opbrengst door de geloofsgemeenschap HH. Antonius - Petrus & Paulus in totaal € 46.000 aan toezeggingen opgeleverd, waarvan door de oorspronkelijke Antoniusgeloofsgemeenschap € 14.000 en Petrus & Paulus € 32.000. Hartelijk dank aan alle goede gevers en de vele vrijwilligers die in weer of geen weer de enveloppen bij de parochianen hebben bezorgd en later weer opgehaald. Jammer dat een aantal antwoordenveloppen nog niet binnen is gekomen. Misschien bent u het vergeten maar u kunt natuurlijk alsnog deze antwoordenvelop in de brievenbus van het secretariaat doen, waarvoor hartelijk dank. Ook kunt u rechtstreeks een bedrag storten op rekeningnummer NL88RABO03638.09.872 t.n.v. Parochie Maria Laetitia o.v.v. kerkbalans Petrus en Paulus of op rekeningnummer NL41RABO03638.75.999 t.n.v. Parochie Maria Laetitia o.v.v. kerkbalans Antonius Werkgroep Actie Kerkbalans

Overleden

Overleden Theo Overbeek, overleden 15 februari op de leeftijd van 73 jaar. Wij bidden voor zijn eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte. 14

19-02-2018: Marietje Overbeek-van de Pavert, Pelgrimhof Gaanderen, v/h Bongerd 200, 89 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 24 februari. 23-02-2018: Johny Tillmann, Neptunus 19, 78 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 2 maart. 01-03-2018: Annie Weirath-Gries, zorgc. Debbeshoek, 81 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 8 maart. 06-03-2018: Annie Croes-Straub, Bongerd 132, 90 jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 13 maart. 16-03-2018: Gré de Leeuw-v.d. Meijden, Kerkstraat 55, 82 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 22 maart. 20-03-2018: Theo Kraan, Veldstraat 110, 80 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 27 maart. 26-03-2018: Lies Smits-Venus, Bongerd 246, 83 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 31 maart.

Actie Kerkbalans 2018 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten

Terugblik op de afgelopen viering: - Vrijdag 30 maart 19.00 uur met als thema: Goede Vrijdag Jesus Christ Superstar

Dit jaar heeft de Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum via de administratie van Parochie Maria Laetitia weer een envelop in de brievenbus gekregen over de Actie Kerkbalans 2018. In de envelop bevond zich een retourenvelop voor het retourneren van het inschrijfformulier Actie Kerkbalans en drie vragen op de achterzijde. Van de ruim 350 verstuurde brieven zijn er helaas maar 45 retour gekomen. Mocht u om werkelijke reden dan ook vergeten hebben uw envelop retour te sturen, dan is uw bijdrage uiteraard nog steeds van harte welkom. U kunt door een directe storting op rekening NL 57 RABO 0153 1012 10 t.n.v. Parochie Maria Laetitia onder vermelding van bijdrage Actie Kerkbalans 2018 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum, nog steeds deelnemen aan deze actie. Tonny Jansen, coördinator Actie Kerkbalans

Met alleen twee grote spotlights gericht op het grote kruisbeeld voor in de kerk was het bij binnenkomst al duidelijk dat het lijden en sterven van Jezus in deze viering centraal stond. Met teksten en liedjes uit de musical Jesus Christ Superstar van Andrew Loyd Webber werden de vele bezoekers meegenomen in de sfeer van het verhaal. De teksten uit de liedjes werden vertaald om het lijdensverhaal te verbinden met het hier en het nu. Wij hadden het verzoek aan de aanwezigen om aan het einde de sobere kerk in stilte te verlaten, om zo de indringende sfeer van dit lijdensverhaal van Jezus wat vast te houden. En om dit te laten rijmen met de behoefte van mensen om via een applaus hun waardering uit te spreken werden de artiesten vooraf getrakteerd op een mooi aanmoedigingsapplaus. En daarna werd het stil… het mocht beginnen… Alle zangers en zangeressen van het Huntenkoor hadden hun beste dag, en ook de acht muzikanten van de fanfare klonken als een mooi geheel. Tussen de liedjes werden er teksten voorgelezen die ons vandaag de dag weer laten stilstaan bij het vieren van Pasen. Indrukwekkend mooi was het. Elk nummer weer. Na afloop verlieten de aanwezigen stil en geraakt de kerk, op weg naar Pasen. We willen hier graag nogmaals een APPLAUS op papier naar het koor en de muzikanten overbrengen. Met veel dank voor het initiatief voor deze avond. En tegen allen die erbij waren, zeggen we: Bedankt voor uw komst. De vrijwilligers

Bent u ziek of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. - Nelleke Wissing, tel. 06 -10 73 09 19 - Maria Dellemann, tel. 0315 -63 17 43

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

De eerstvolgende geplande vieringen in de kerk Dodenherdenking op 4 mei om 19.15 uur

De organisatie is in handen van het 4-5 mei comité in samenwerking met het O.L.V. Gilde , Leo Jansen , de gemeente Oude IJsselstreek, de kinderen van de basisschool Pius X en de vrijwilligers.

Maria-Moeder-dag viering in mei

We nodigen u allen weer uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij branden een kaarsje voor:

Alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

alle doden verdienen na hun leven een waardige afsluiting ten tijde van de oorlog is dat niet voldoende gebeurd blijf de oorlogsdoden herdenken en bezoeken opdat ze niet worden vergeten de sfeer van herdenken doe je met karakter en respect. 15


Parochie Maria Laetitia

Weekeindevieringen van 28 april tot en met 24 juni 2018 OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

Weekeinde

Zaterdag 28 april Zondag 29 april 5e zondag van Pasen

Zondag 29 apr. 10.30 uur Eucharistieviering/H. van Merm In Laudem Dei

Zaterdag 5 mei en Zondag 6 mei 6e zondag van pasen

Zondag 6 mei 10.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 28 apr. 19.00 uur Communieviering/Parochianen Dameskoor

Zaterdag 28 apr. 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Gemengd koor

Zaterdag 5 mei 19.00 uur Communieviering M. Tankink Monte Vino

Zondag 6 mei 9.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw I.P.K.

woensdagavond

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Zaterdag 28 apr. 17.30 uur Communieviering/Parochianen Kerkkoor Zondag 29 apr. 9.00 uur Communieviering/M. Tankink Kerkkoor

Zondag 29 apr. 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zondag 29 apr. 10.00 uur Anders vieren Parochianen

Zondag 29 apr. 10.00 uur Communieviering/Parochianen Kerkkoor

Zaterdag 5 mei 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits P&P kerkkoor

Zondag 6 mei 10.00 uur Euch.vier./H. van Merm/Ettens kk Marialof 16.00 uur H. Pauw/C.Peters Kerkkoor

Zaterdag 5 mei 17.30 uur Eucharistieviering H. van Merm

Zondag 6 mei 10.00 uur Communieviering/M. Tankink Volkszang

Zaterdag 5 mei 17.30 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Woe. 9 mei 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Gemengd koor

Donderdag 10 mei HEMELVAART van de Heer

Do. 10 mei 10.30 uur Eucharistieviering/M. Smits cantor

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Do. 10 mei 10.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Martinus Gendringen

Zie P&P Ulflt

Zie P&P Ulflt

Zie P&P Ulflt

Zaterdag 12 mei en Zondag 13 mei 7e zondag van Pasen

Zondag 13 mei 10.30 uur Eucharistieviering/KND/M. Smits Volare

Zaterdag 12 mei 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Dameskoor

Zondag 13 mei 10.30 uur Communieviering/Parochianen Cantor

Zaterdag 12 mei 19.00 uur Communieviering/C. Peters Kerkkoor

Zondag 13 mei 10.00 uur Eucharistieviering/B. Driever Kerkkoor

Zondag 13 mei 10.00 uur EV/sluitingsviering H. Pauw/C. Peters

Zaterdag 12 mei 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zondag 13 mei 10.00 uur Communieviering/M. Tankink Kerkkoor

Zaterdag 19 mei en Zondag 20 mei HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Zondag 20 mei 10.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw ILD & Volare & Singing Kids

Zaterdag 19 mei 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Herenkoor

Zaterdag 19 mei 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Liberate

Zondag 20 mei 10.30 uur Communieviering/M. Tankink Kerkkoor

Zondag 20 mei 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zondag 20 mei 10.00 uur Pinksterviering/J. van Heugten/ A. Drees - Groot gemengd koor

Zaterdag 19 mei 17.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Maandag 21 mei TWEEDE PINKSTERDAG

Ma. 21 mei 10.30 uur Eucharistieviering/M. Smits cantor

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Ma. 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zie P&P Ulflt

Zie P&P Ulflt

Zondag 27 mei Drievuldigheidszondag

Zondag 27 mei 10.30 uur Eucharistieviering/H. van Merm Volare

Zaterdag 2 juni en Zondag 3 juni Sacramentsdag

Zondag 3 juni 10.30 uur Eucharistieviering/A. Morsink In Laudem Dei

Zaterdag 2 juni 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Monte Vino

Zondag 3 juni 9.00 uur Communieviering/J. Brugman Gemengd koor

Zaterdag 9 juni en Zondag 10 juni 10e zondag van het jaar ( B )

Zondag 10 juni 10.30 uur Eucharistievier./KND/ H. van Merm cantor

Zaterdag 9 juni 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Dameskoor

Zaterdag 16 juni en Zondag 17 juni 11e zondag van het jaar ( B )

Zondag 17 juni 10.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei

Zaterdag 23 juni en Zondag 24 juni 12e zondag van het jaar ( B )

Zondag 24 juni 10.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei

Dopen voorjaar 2018 Parochie Maria Laetitia Dopen

Doopvoorbereiding

Locatie

Datum

Tijd

Doopheer

Datum

Ulft Ulft Doetinchem Gaanderen

29 apr 10 jun 03 jun 24-jun

12.30 uur 12.30 uur 13.00 uur 12.00 uur

Marcel Smits Cor Peters Hans Pauw Jan v. Heugten

10 apr 15 mei 16 mei 24 mei

Tijd

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Zaterdag 26 mei 17.30 uur Communieviering/C. Peters Kerkkoor

Zaterdag 26 mei 11.00 uur Gebedsdienst

Zaterdag 26 mei 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 26 mei 19.00 uur Communievier./J. van Heugten Herenkoor

Zaterdag 26 mei

16

H. Martinus Etten

Zondag 27 mei 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

geen viering Kermisviering Breedenbroek

Zaterdag 2 juni 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zondag 3 juni 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkoor

Zondag 3 juni 10.00 uur Communieviering/M. Tankink Volkszang

Zaterdag 2 juni 17.30 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zondag 10 juni 10.30 uur Communieviering/Parochianen Gemengd koor

Zaterdag 9 juni 19.00 uur Communieviering/C. Peters Kerkkoor

Zondag 10 juni 10.00 uur Eucharistieviering/B. Driever Kerkkoor

Zaterdag 9 juni 19.00 uur Eucharistieviering/B. Driever Harmonie

Zondag 10 juni 10.00 uur Communieviering/M. Tankink Kerkkoor

Zaterdag 16 juni 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Herenkoor

Zaterdag 16 juni 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Liberate

Zaterdag 16 juni 19.00 uur Communieviering/J. Brugman Kerkkoor

Zondag 17 juni 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Engelse mis 14.30 uur/M. Smits

Zaterdag 16 juni 19.00 uur Communieviering/Parochianen Volkszang met orgel

Zaterdag 16 juni 17.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 23 juni 19.00 uur Communievier./J. van Heugten Dameskoor

Zondag 24 juni 10.30 uur Communievier./J. van Heugten I.P.K.

Zaterdag 23 juni 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zondag 24 juni 10.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zaterdag 23 juni 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zaterdag 23 juni 17.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zondag 27 mei 10.30 uur Communieviering/C. Peters Keitof

Dopen in de Parochie Maria Laetitia Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan dat via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. Ook kunt u een doop opgeven via e-mailadres is: dopen@mlparochie.nl

Alle gebedsvieringen in de andere geloofsgemeenschappen staan op de pagina’s van de locaties vermeld.

Oecumen

T

Bidden in stil Op onze pe verlangen lgrimage van vertro uwen Kom tot on o Heilige G s eest

A I Z

É VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

ische Taiz é viering

2e Pinkster dag 21 mei 2018 - 10.00 uur Pr otestantse ke

rk - Silvolde M.m.v. een projectkoor o.l.v. Frank Knikkink Voorgang er ds. Hilde van der Zwaag -Visscher

17


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen 25 april tot en met 30 juni 2017 Aannemingsbedrijf

uwen B ouwen is vertr o

Zorgcentra: Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

vrijdag 2 juni

15.00 uur

Oecumenische Pinksterviering

A. van der Heiden

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag van de maand

woensdag 16 mei

15.00 uur

Oecumenische Pinksterviering

A. van der Heiden/M. Stortelder

donderdag 26 april donderdag 17 mei donderdag 14 juni donderdag 28 juni

15.00 uur 19.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Protestantse kerkdienst Oecumenische Pinksterviering Oecumenische Pinksterviering Protestantse kerkdienst

A. van der Heiden A. van der Heiden/V. Schrover J. Brugman A. van der Heiden

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

zondag 20 mei zondag 17 juni

10.00 uur 10.00 uur

Communieviering Communieviering

V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen

zaterdag 28 april zaterdag 19 mei zaterdag 9 juni zaterdag 23 juni

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en gebedsviering Oecumenische Pinksterviering Woord- en communieviering Woord- en gebedsviering

M. Stortelder M. Stortelder/J. Brugman J. Brugman M. Stortelder

Antonia Terborg

zaterdag 28 april zaterdag 5 mei zaterdag 12 mei zaterdag 19 mei zaterdag 26 mei zaterdag 2 juni zaterdag 9 juni zaterdag 16 juni zaterdag 23 juni zaterdag 30 juni

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Moederdag/ Mariaviering Pinksteren Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering met ziekenzalving Woord- en communieviering

G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof M. Jansen G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof/A. Morsink A. Koenders

Debbeshoek Ulft

vrijdag 27 april vrijdag 4 mei woensdag 9 mei vrijdag 11 mei vrijdag 18 mei vrijdag 25 mei vrijdag 1 juni vrijdag 8 juni vrijdag 15 juni vrijdag 22 juni vrijdag 29 juni

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Hemelvaart Moederdag/Mariadag Pinksteren Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering met Ziekenzalving Woord- en communieviering

G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Pelgrim G. v.d. Munckhof A. Koenders G.v.d. Munckhof M. Jansen A. Pelgrim G. v.d. Munckhof/A. Morsink A. Koenders

Schuylenburgh

woensdasg 25 april woensdag 2 mei woensdag 9 mei woensdag 16 mei woensdag 23 mei woensdag 30 mei woensdag 6 juni woensdag 13 juni woensdag 20 juni woensdag 27 juni

16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 19.00 uur

Woord- en communieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Oecumenisch Woord- en communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering met ziekenzalving Oecumenisch

G. v.d. Munckhof A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Morsink A. Morsink G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof/A. Morsink v.d. Velde-Meijer

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag 25 april woensdag 2 mei woensdag 9 mei woensdag 16 mei woensdag 23 mei woensdag 30 mei woensdag 6 juni woensdag 13 juni woensdag 20 juni woensdag 27 juni

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits

Zorgcentrum Dr. Jenny

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Kerklocaties H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem

elke woensdag

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat

woensdag 2 mei

Geen viering

elke vrijdag vrijdag 4 mei

10.00 uur

Eucharistieviering Geen viering

H. Pauw

liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg

Hoogfeest Heilig hart HH. Petrus en Paulus

vrijdag 8 juni vrijdag 29 juni

10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering

H. Pauw H. Pauw

van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit

H. Martinus Gendringen

donderdag 3 mei vrijdag 4 mei

19.00 uur 19.00 uur

Eucharistieviering voor Dora Visser Dodenherdenking

M. Smits

compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand

9.30 uur 8.30-9.15

Eucharistieviering Biechtgelegenheid

M. Smits M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

9.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag woensdag 6 juni

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed geen viering

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00-15:50 uur Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

M. Smits

19


Breedenbroek - Dinxperlo BREEDENBROEK

Mededelingen Gebedsvieringen in Dagkapel: zat. 5 mei en zat. 2 juni 19.00 uur. Secretariaat open: 2 mei en 6 juni 10 tot 12 uur. 27 mei Kermiszondag 10.00 uur: euch.vier. met pater Harrie Reuse Gebedsintenties: zie bijgevoegd inleg vel. De intenties worden gelezen in de weekendvieringen in Dinxperlo en in de Dagkapelvieringen. 4 mei Dodenherdenking in de pastorietuin 19.30 uur

Vastenactie De Vastenactie voor het project Lumen Valley 2 in het noorden van Togo heeft tot en met Goede Vrijdag € 900 opgebracht. Nog niet alle wijkhoofden hebben hun wijkbijdrage ingeleverd. Met dit geld kunnen de Broeders van St. Jan kansarme jongeren leren hoe ze schapen en geiten kunnen houden, notenbomen en yamswortel kunnen planten en plavuizen kunnen houwen. Door direct contact met de broeders blijft er niets aan de bekende strijkstok hangen en één werkende Togolees houdt minstens zeven anderen in leven. Dus uw bijdrage wordt goed besteed.

Kermiszondag Zondag 27 mei is er een Gildemis in de kerk met vendeliers en de kermiskoningsparen. Na de kerkdienst vaandelhulde voor de pastorie.

In memoriam

In een gezongen uitvaartviering hebben wij op donderdag 6 april afscheid genomen van Joop Huls, oud 82 jaar.

DINXPERLO

Mededelingen Locatieraad Dinxperlo Op verzoek een weergave van de samenstelling van de Locatieraad van geloofsgemeenschap De Goede Herder: - Jan Bekker, voorzitter De Maten 9, 7091 VG 06 - 15 37 62 99 - Corry Berendsen, diaconie Emmastraat 21, 7091 BN 0315 - 65 19 26 - Mia Jansen, penningmeester Allee 58, 7091 AM 0315 - 65 20 76 - Willa Holterman, liturgie Bosmanslaan 15, 7091 VX 0315 - 65 20 01 - Wilhelmien Steentjes, secretaris Molenhof 4, 7091CW 0315 - 65 34 05 - Frans Vreemann, budgetbeheerder Rooseveltstraat 23, 7091XP 06 - 31 59 39 07 Bij vragen, opmerkingen of een verzoek om informatie kunt u te allen tijde terecht bij een van de leden. Bijzondere evenementen - Zondag 20 mei10.00 uur: feestelijke Pinksterviering samen met Suderwick. Voorgangers zijn pastor Angwar Drees en diaken Jan van Heugten met medewerking van het combinatie-kerkkoor van St. Michaëlskirche en De Goede Herder. 20

De Huet Doetinchem - Wijnbergen - Donderdag 31 mei 19.00 uur: Sacramentsviering gevolgd door de Sacramentsprocessie, samen met de Suderwickse geloofsgemeenschap. De start is in De Goede Herderkerk en eindigt in de St. Michaëlskirche te Suderwick. - Zondag 1 juli start van het gewijzigde vieringenrooster. Elk tweede en vierde weekend van de maand is er een viering in De Goede Herderkerk in Dinxperlo. Zie voor dagen en tijden het rooster in de Vreugdebode. - Zondag 9 september 10.00 uur: ziekenzondagviering in de Dorpskerk.

Verantwoording De financiële verantwoording over het jaar 2017 van onze geloofsgemeenschap De Goede Herder is afgerond en akkoord bevonden. Het financiële beleid van de Locatieraad heeft zijn vruchten afgeworpen. Dankzij de inzet van ons allemaal kunnen we het jaar 2017 afsluiten met een positief resultaat van € 13.583,16. Dit was zonder uw kerkbijdragen niet mogelijk geweest. Wij zijn u daarvoor bijzonder dankbaar. De Actie Kerkbalans 2018 geeft zelfs een lichte stijging aan ten opzichte van 2017. Dat geeft ons een warm en dankbaar gevoel en sterkt ons om, ook in deze voor de kerk zo moeilijke tijd, door te gaan met te werken aan onze blijvende levende geloofsgemeenschap. CHAPEAU VOOR U ALLEN! De Locatieraad

(Voor verder inhoudelijk inzicht in de jaarcijfers kunt u contact opnemen met onze budgethouder F. Vreemann, tel. 06 - 31 59 39 07)

Vastenactie 2018 Het is weer geteld. De enveloppen zijn grotendeels binnengekomen. Dank aan de bezorgers en ophalers die weer op pad zijn gegaan met de lijsten, klaargemaakt door Trees Stevens van de MOV-werkgroep. En dat heeft ze reeds meer dan 50 jaren gedaan. Dit jaar was het haar laatste inzet. Leeftijd en gezondheid gaven aan dat het genoeg is geweest. Trees, heel hartelijk bedankt voor je inzet al die jaren, namens onze geloofsgemeenschap maar vooral namens al die hulpbehoevenden in de ontwikkelingslanden die, mede dankzij jou, nieuwe hoop op een beter bestaan hebben gekregen. En het resultaat van de vastenactie in onze geloofsgemeenschap mag er zeker zijn. € 1.920,04! Mocht uw vastenactiezakje nog in uw bezit zijn: u kunt het te allen tijde deponeren in het offerblok in de kerk of in de brievenbus van het secretariaat. Nogmaals alle medewerkers en alle gulle gevers heel hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar! De werkgroep MOV

In memoriam

Op 2 maart is overleden medeparochiaan MARTIN KOOPS, echtgenoot van Resi Kemperman, in de leeftijd van 73 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 8 maart in het crematorium Berkenhove in Aalten. Op 11 maart is overleden medeparochiaan FRANS TER STEEG, echtgenoot van Sylvia Tempels, op de leeftijd van 63 jaar. De crematieplechtigheid heeft 17 maart plaatsgevonden in het crematorium Berkenhove in Aalten. Op 16 maart is overleden medeparochiaan JAN RENSEN, Johannes Theodorus, echtgenoot van Resi Stroet, in de leeftijd van 76 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 22 maart in het crematorium Berkenhove in Aalten. Gedenken wij hen in onze gebeden…

Algemene en enige uitnodiging

Middag voor ouderen

Seniorenontmoetingsdag Ook in 2018 organiseren we een gezellige seniorendag, maar dit jaar voor het eerst is het voor de senioren van de locaties OLV-/H. Geest en St. Martinus Wijnbergen, Dichteren, De Huet samen. Voor deze dag nodigen wij allen van 75 jaar en ouder van harte uit om, ieder met zijn of haar partner, samen deze mooie jaarlijkse dag bij te wonen. Kom allemaal op: - Zaterdag 19 mei in Horeca Centrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 - Inloop vanaf 09.30 uur - Welkom met koffie / thee en iets erbij om 10.00 uur - Om 10.30 uur houden wij een eucharistieviering, waarin pastoor Hans Pauw voorgaat. U kunt als u dat wilt het Sacrament van de Zieken ontvangen. - Van 12.00 tot 13.00 uur is er bij een hapje en een drankje een gezellig programma, waarin Henk ten Pas liedjes/liederen zingt die u herkent, Duitse Schlagers. - 13.15 uur de lunch; 14.30 uur het einde van deze hopelijk gezellige dag. Er geldt geen toegangsprijs, wel gaan we voor een vrijwillige bijdrage met de pet rond. Als u naar onze ontmoetingsdag komt, wilt u dat dan zelf uiterlijk 11 mei opgeven bij: - Marijke Bongers (tel. 0314 - 36 53 14); bongers.ernst@kpnmail.nl), - Marijke Holtzer (tel. 06 - 41 58 21 01) of - Anny Leuverink (tel. 0314 - 34 22 79). U kunt zich ook opgeven bij het secretariaat van de Paskerk of de St. Martinus; zie pagina 2 van de Vreugdebode. Wij vragen u om op eigen gelegenheid naar De Kruisberg te komen, indien nodig met de Regiotaxi of ander vervoer. Tot ziens op 19 mei in De Kruisberg. Marijke Bongers, Marijke Holtzer, Anny Leuverink

Goede week en Pasen De vieringen in de aanloop naar Pasen en Pasen zelf beperken zich in onze locatie tot twee: Goede Vrijdag en het Hoogfeest van Pasen. We willen hier niet stilstaan bij de algemeen zichtbare trend van een teruglopend kerkbezoek, zelfs op Pasen. We willen hier benadrukken dat het vieringen waren die de moeite waard waren. In de viering op Goede Vrijdag vormden het lijdensverhaal, korte overdenkingen en zang een sober maar sfeervol geheel. Aan het einde van de viering werd iedereen uitgenodigd een lichtje in ontvangst te nemen en rondom het kruis te gaan staan voor een korte wake. Bij het verlaten van de kerk werden de lichtjes rondom het kruis geplaatst. De paasviering stond in het teken van het Licht en de hoop die daaruit voortvloeit. Er werd zichtbaar dat er weer een nieuw begin was: de paaskaars, de hernieuwing van de doopbeloften. Ook konden de aanwezigen weer uit volle borst de bekende paasliederen meezingen. Kortom, zeer de moeite waard en we danken dan ook iedereen die eraan meegewerkt heeft om dit tot stand te brengen. Locatieraad/pastoraatgroep VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

Dinsdag 20 februari werd in De Wingerd weer de jaarlijkse middag voor ouderen gehouden. Ondanks dat de griep had toegeslagen bij het Dameskoor Wijnbergen en de bezoekers werd het een heel mooie middag. Onder de bezielende leiding van pastor Gerard de Haan werd de communieviering gehouden. Na de viering volgde nog een gezellige middag voorzien van hapjes en drankjes, waar iedereen uitgebreid de tijd had om een praatje te houden met bekenden. Rond 17.00 uur, na de broodmaaltijd met koffie en/of thee, ging iedereen weer huiswaarts. Ineke van der Willigen

Als een graankorrel zal ik groeien Het thema van de presentatieviering van onze communicanten op 17 maart was ‘Als een graankorrel zal ik groeien’. Dit thema was gekozen naar aanleiding van het Evangelie van die week waarin de gelijkenis wordt verteld over het korreltje graan dat de aarde ingaat en daar geen goede grond vindt en zelfs doodgaat. Toch komt er nieuw leven en wordt deze korrel groot en geeft veel vruchten. Deze vergelijking slaat op het leven van Jezus. De kinderen zijn allemaal tussen zeven en negen jaar. In die jaren hebben ze allemaal al veel meegemaakt en geleerd. Niet alleen in het dagelijks leven is er een groeiproces geweest. Ook in het geloof zijn ze al gegroeid. Van het moment waarop je gedoopt wordt tot nu waarbij ze worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Dat betekent dat je niet alleen in de kerk dingen kunt doen, maar ook thuis en op school, zoals ze tijdens de bijeenkomsten al vaker hebben besproken. Om dit groeien nog duidelijker te maken, mochten de communicanten de zaadjes van de tuinkers zaaien in de daarvoor bestemde bakjes. Deze bakjes gingen na de viering mee naar huis. De volgende woensdag was er al heel wat gegroeid! Daarna mocht ieder kind zich persoonlijk voorstellen. Dat deden ze aan de hand van een tekening van een aar met graankorrels. Daarbij stond geschreven: Als een graankorrel zal ik groeien, ik zal Jezus volgen door… Deze zin werd door ieder kind op zijn eigen manier ingevuld. Verschillende dingen kwamen voorbij: anderen helpen, politie worden en zo mensen helpen en geen boeven vangen, bejaarden verzorgen, delen met armen. Tijdens de viering kregen de communicanten alle ruimte om hun bijdrage te leveren aan de viering door stukjes te lezen, te collecteren of de tafel te dekken. Wij willen het dameskoor van onze locatie bedanken voor hun bijdrage aan deze viering. Zondag 22 april om 10.30 uur doen Joshua, Stijn, Lars, Hugo, Joes, Wouter, Gio, Elena, Joëlle, Pablo, Colin en Philip hun Eerste Heilige Communie in de OLV Tenhemelopnemingkerk. Wij wensen alle kinderen en hun ouders alvast een fijne dag toe. Werkgroep Eerste Communie

Overleden

- Paul Hugen, 72 jaar 21


Doetinchem

Geen inlegvel met misintenties meer in de Vreugdebode Voor het oorspronkelijke OLV-deel van onze locatie worden de misintenties vanaf 1 september niet meer als inlegvel in de Vreugdebode meegegeven. Voor het H.-Geestdeel is dat vanaf het begin niet gedaan. De intenties zijn te horen tijdens de viering, ook via de kerkomroep. De extra drukkosten, het vele werk aan het samenstellen en insteken van de bijna 1.400 exemplaren, alles samen leidde tot dit – moeilijke – besluit. We rekenen graag op uw begrip. De Locatieraad

Jongerenmanifestatie Passion Palmzondag was niet alleen onze OLV-Palmpaasviering en de kinderen met palmpaasstokken in processie, het was ook de Passion voor jongeren van het aartsbisdom. Maar… kardinaal Eijk was ziek; pastoor Pauw verving hem. Mooie preek naar aanleiding van de lezing over de Intocht in Jeruzalem. De mensen gooiden hun kleren in het stof of de modder om Jezus te eren. Later in de Goede Week slaat Petrus een modderfiguur, zijn medevolgelingen eigenlijk allemaal. Toch ontdekten ze hun levensroeping en werden ze een brug van Gods liefde. Een troost en aansporing voor ons om ook die brug te zijn. Voor de jongeren uit het bisdom was er ook een middagprogramma, waar de schrijver dezes vanwege zijn leeftijd niet bij was.

Terugblik op de Goede Week

Palmzondag was er een speciale jongerenviering. Gelukkig mochten de kleinere kinderen met hun versierde palmpaasstok meelopen in de processie in de kerk. Daarna was er voor hen een kindernevendienst. Met 20 kinderen was deze supergezellig. We hebben eerst gelezen uit het Evangelie en de Goede Week doorgenomen. We kwamen er snel achter dat er veel emoties samen kwamen: boos, verdrietig en blij. De personen die belangrijk waren in Jezus’ leven werden besproken en de kinderen vertelden welke emotie ze voelden bij de persoon. Dat leverde mooie gesprekken op. Daarna werden de plaatjes van de Goede Week ingekleurd en opgeplakt. Witte Donderdag mochten een paar communicanten voorlezen en van anderen waste de pastoor de voeten, waarbij hij uitlegde wat het betekende. Ook de Kruiswegviering voor kinderen werd goed bezocht. We hopen dat het indruk op hen heeft gemaakt. Voor herhaling vatbaar volgend jaar! Paaszaterdag was er een mooie familieviering waarin pastor De Haan voorging. We hoorden hoe Jezus is opgestaan uit de dood. In deze viering was voor de kinderen weer een belangrijke rol weggelegd. Voorlezen en zingen om op die manier ‘samen kerk te zijn’.

Viering Eerste H. Communie De 19 kinderen van de OLV/HG hadden drukke voorbereidingsweken achter de rug; zondag 8 april was het dan zover. Zij ontvingen hun eerste Communie: Tim Enwia, Maud Weijers, Luca Knuever, Melody te Winkel, Christian en Sami Yousef, Laurentin Willemsen, Rosa Barth, Niene Hulshorst, Liz Edelman, Lianne van Zomeren, Naim Meiland, Laura Tuender, Jayra Masselink, Maël Lourouse, Roos en Anouk Sloot, Heleen Tolkamp en Jurre Mulling.

Samen hebben we gebeden en gezongen in een versierde kerk. Er was ook volop belangstelling van opa’s, oma’s en andere parochianen. Wij hopen dat alle communicanten een mooie dag hadden en wensen hun Gods Zegen toe! Ook dat ze niet vergeten hoe gezellig het is samen te komen in de kerk. We zien hen daar graag snel terug. 19 Kinderen ontvingen hun Eerste Heilige Communie. Foto: Jeroen Branderhorst.

Marijke Holtzer, vrijwilliger Een gesprek met Marijke Holtzer, lid van onze Locatieraad/ Pastoraatgroep, maakt al gauw de rode draad die door haar leven als vrijwilliger loopt, zichtbaar. Marijke: „Vrijwilligerswerk is iets om te doen: zie je de zin van een bepaalde activiteit in en vind je er voldoening in, dan begin je eraan. Zolang aan beide voorwaarden wordt voldaan, denk je niet gauw aan stoppen.” Heldere taal! Ze vindt het verder niet zo nodig over haar betrokkenheid bij diverse vormen van vrijwilligerswerk in en buiten onze locatie te praten, liever niet zelfs. Het was dus vriendelijk aandringen bij haar om er toch iets over te zeggen. Half januari kwam ze, zwaar grieperig, te vallen, waarbij ze haar bekken brak. Heel erg, ook in de gevolgen voor haar dagelijks leven; dat het geplande gesprekje niet doorging, was het minst erg. Gelukkig gaat het haar nu, rond 25 maart, stukken beter. MOV, Ziekenbezoek, Seniorenontmoetingsdag In 1975 kwam Marijke vanuit Bergen op Zoom naar Zelhem, parochieel was het de Johannes de Doper in Keijenborg. Ze raakte daar bij het vrijwilligerswerk betrokken, wat Walter Rovers, die ook daar actief was, niet ontging. Toen Marijke in 2007 naar Doetinchem verhuisde, kwam ze al gauw bij MOV Wijnbergen/OLV/H.-Geest. „Daar heb ik met mensen als Walter, Herman Valk, Marianne Kapitany, Liesbeth Caerteling en Cora Schoenmaker fijn gewerkt. Helaas ging de MOV hier een moeizaam leven leiden. Maar in Ulft gaat het nog goed. Ben daar gevraagd aan te haken, maar dat is er door mijn val nog niet van gekomen. Ook ziekenbezoek is van groot belang, altijd geweest. Binnen de groep bezoekers heb ik velen leren kennen; ben na enige tijd gevraagd als coördinator. Marijke Bongers is een sterke steun. Zij coördineert sinds een tijd de seniorenontmoetingsdag, die dit jaar op zaterdag 19 mei wordt gehouden. Mensen op leeftijd worden niet thuis opgezocht, maar ze komen samen op een bepaalde plek: ‘omgekeerd huisbezoek’. Locatieraad, Voedselbank, Humanitas en? Intussen merk ik op dat ze ook al jaren lid is van de Locatieraad en eerder van het bestuur van de H.-Geest. Marijke: „Oh ja, ook dat. Via

OPROEP !!!!!! Nieuwe stemmen voor The Singing Kids! Welke kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar vinden het leuk om te komen zingen? Het kinderkoor The Singing Kids is MET SPOED op zoek naar meer en nieuwe stemmen. The Singing Kids oefent elke dinsdagavond in de Mariakapel van de OLV van 18.30 tot 19.30 uur. Kom gerust een keer luisteren, beter nog… doe gewoon al mee!

Help bij de schoonmaak van de kerk! We hebben een goed en gezellig ploegje, maar het is te klein. Help! Kom erbij! Maak het groepje groter en gezelliger, het werk lichter. Bel Riet Wanders, tel. 0314 – 32 45 71 of 06 – 11 61 62 63

22

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

Marianne Kapitany kwam ik daarnaast bij de Voedselbank terecht. Mooi werk, we zijn een goed duo binnen Voedselbank Doetinchem. Nu ik toch bezig ben, om de andere week kook ik in de Buurtkamer van Humanitas in de Van Cappellestraat. Daar koken en eten mensen uit de buurt samen; ik help waar nodig.” Stoot je ook wel eens wat af? wil ik weten. Marijke: „Vorig jaar ben ik gestopt met de Wereldwinkel in Zelhem. Ik was daar ongeveer tien jaar. Ook met de andere taken ben ik een jaar of tien bezig. Ben kort geleden door Martin Liefrink gevraagd assisterend werk te doen binnen de PCI; op caritas wordt veel een beroep gedaan. Om te eindigen, wat ik fijn vind om te doen is luisteren naar ex-psychiatrische patiënten binnen Rvaz, Ruimte voor anders zijn. Hoef alleen maar een luisterend oor te hebben, ze zijn echt eenzaam.” Raakt Marijke niet teleurgesteld, doordat steeds minder mensen beschikbaar zijn als vrijwilliger? „Voor sommige taken zijn inderdaad minder mensen te vinden. Ziekenbezoek bijvoorbeeld deden ooit tientallen mensen en er waren veel mensen te bezoeken, het is opvallend verminderd. Het is prettiger te helpen dan om geholpen te worden; velen durven niet meer iemand lastig te vallen. Ik ben wel eens teleurgesteld, maar verdrietig niet. Ik heb wel vertrouwen in het ontstaan van oplossingen uit onverwachte hoek. Besef dat je niet onmisbaar bent.” Gerard Bomers Foto: Ton Harbers

Pinksterviering met drie koren Het Hoogfeest van Pinksteren, feest van de H. Geest, krijgt dit jaar een extra feestelijke tint: de zang wordt verzorgd door Gemengd Koor Volare, herenkoor In Laudem Dei en… The Singing Kids. Die bestaan 40 jaar, twee extra tintjes dus.

Algemene en enige uitnodiging Seniorenontmoetingsdag Zie hiervoor op pagina 21.

Overleden

- Nellie Jansen-Arts, v/h Holterweg 103, - Agnes van der Maas-Driessen, Markhorst 79, - Marijke Spijkers, Houtsmastraat, - Ben Jansen, Hofstraat 99, - Wim Evers, Schuylenburg Silvolde, v/h Torenallee, Doetinchem 23


Etten

Gendringen - Megchelen - Netterden

Voorbereidingen Eerste Heilige Communie in volle gang

Zondag 15 april ontvingen 14 kinderen uit groep 4 uit Etten, Terborg en Gaanderen uit handen van pastoor Pauw hun Eerste Heilige Communie, in de kerk in Etten. We zijn op zes zondagochtenden bij elkaar geweest, tijdens elke bijeenkomst staat er een verhaal uit de bijbel centraal. Uiteraard was er ook tijd voor spelvorm, zoals blindemannetje spelen, om te ervaren hoe het is om op iemand te vertrouwen die je niet ziet maar je wel de weg wijst. Ook hebben we een rondleiding van Fien en Jos in de kerk in Terborg gehad, waardoor de speurtocht in de kerk in Gaanderen een eitje was. In de Presentatieviering op 10 maart in de kerk in Gaanderen hebben de aanstaande communicantjes zich voorgesteld. Daarbij hebben ze in een vrolijke viering verteld wat ze in hun zelfgemaakte knapzak hadden meegenomen en graag op hun levensweg willen meenemen. Zie ook het verslag hiervan in deze Vreugdebode bij ‘Gaanderen’. Ook ontbrak het zelf broodjes maken bij bakker Ebbers niet, voor een gezamenlijke broodmaaltijd met de ouders. Bakkerij Ebbers, opnieuw dank voor jullie vrijwillige medewerking! Een verslagje en foto’s van de Eerste H. Communieviering volgen uiteraard in de volgende Vreugdebode. Communicantjes en de stuurgroep

Onderhoud kerkklok Onze kerkklok staat sinds kort weer ‘zichtbaar’ op tijd. Er zijn onderhoudswerkzaamheden gepleegd aan de verlichting van de kerkklok waardoor de kerkklok weer verlicht is en voor eenieder weer letterlijk een licht in de duisternis is. Het karwei bracht enkele uitdagende taferelen met zich mee waaronder het abseilen vanaf de kerk. Wellicht een idee voor een volgende ludieke actie in ons dorp? 24

Vieringen rondom Pasen Op zaterdagavond 24 maart werd in onze kerk de viering bij gelegenheid van Palmpasen gehouden. De voorganger tijdens deze viering was pastoor Pauw. Terwijl het koor enkele Gregoriaanse en Nederlandstalige liederen zong, trokken de kerkgangers in processie met hun palmtakjes door de kerk. Een mooi en indrukwekkend schouwspel. Op zondagochtend 1 april (Eerste Paasdag) ging pastor Mia Tankink voor tijdens de woord- en communieviering. Uiteraard verzorgde ons kerkkoor de zang tijdens deze mooie viering. Mia wist de kerkgangers te raken met haar begrijpelijke preek en vooral de verwisseling van het opgegeten haantje door een haas op een palmpasenstok van een kind zorgde ervoor dat Mia de lachers op haar hand kreeg. Ook werden de aanwezige kinderen en misdienaars aan het werk gezet doordat zij alle kerkgangers de vredeswens moesten geven. Aangezien er uiteraard meer aanwezigen waren dan tijdens de reguliere weekendvieringen kregen ze hun klus niet geklaard vóór de collecte. De viering werd afgesloten met een ‘Lang zal ze leven’ en een welverdiend applaus voor de jarige Mia, waarna een ieder naar huis keerde voor de paasbrunch.

Vervoer weekendviering Zou u wel een viering in de H. Martinuskerk in Etten willen bijwonen, maar kunt u er niet op eigen gelegenheid komen? Laat het ons weten. Er zijn vrijwilligers die u graag komen ophalen om de viering bij te wonen. Uiteraard brengen zij u ook weer thuis. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat: tel. 06 - 12 67 88 24.

Verjaardagskalender Tot en met 6 april 2018 vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - Mevrouw M.W. van der Weide-Zijderveld: 5 februari, 80 jaar; - Mevrouw T.M.J. van Aken-ten Hagen: 24 februari, 80 jaar; - Mevrouw H.M.H. Pastoor-Sueters: 26 februari, 82 jaar; - De heer P.E. Derksen: 1 maart, 84 jaar; - Mevrouw W.G. Bouwman-Dekkers: 10 maart, 84 jaar; - De heer W.G.J. Westerhof: 12 maart, 82 jaar; - De heer H.G.J. van Uem: 14 maart, 87 jaar; - De heer J.E.M. Pastoor:16 maart, 80 jaar; - Mevrouw C.J.G. Schuurman-Rijnholt: 21 maart, 84 jaar; - Mevrouw M.M. van Dillen-Palm: 21 maart, 83 jaar; - Mevrouw M.Th. van Aken-Menting: 23 maart, 93 jaar; - Mevrouw M.J. Jansen-Berendsen: 25 maart, 90 jaar; - De heer A.J.M. van Doesum: 30 maart, 83 jaar; - Mevrouw J.P.G. Dieker-Schepers: 2 april, 81 jaar; Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte gefeliciteerd.

Nieuws van de budgethouder

Luca Meulenkamp stopt als misdienaar en acoliet

De vastenactie heeft dit jaar €1.658,83 opgebracht. Ongeveer de helft hiervan is bestemd voor het vastenactieproject in Togo. Onze Parochie Maria Laetitia steunt in de vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land, waar meer dan 70 procent van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. Het project wordt mede opgezet door de goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten, Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is als arts werkzaam in Togo. Daarnaast is ongeveer de andere helft van het totaal bestemd voor het project in Gambia. In 2009 is Stichting Huis van Marabout in Gambia opgericht. Met deze stichting ondersteunen vrijwilligers de opvang van mensen die verstoten zijn in de Gambiaanse maatschappij: bijvoorbeeld mensen met psychische problemen, vrouwen en meisjes die door misbruik in verwachting geraakt zijn. In de eerste editie van de Vreugdebode van dit jaar heeft u daar meer over kunnen lezen. Het resterende bedrag is bestemd voor de bisschoppelijke vastenactie. Een ieder bedankt voor zijn of haar gulle gave! Onverminderde betrokkenheid bij het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap bemerken we ook dit jaar als het gaat om de kerkbijdrage in 2018. De eerste vier maanden mochten we al rekenen op positieve reacties voor de Actie Kerkbalans. We hopen in 2018 minimaal eenzelfde resultaat te boeken als voorgaande jaren. Mogelijk bent u er nog niet aan toegekomen om voor dit jaar de kerkbijdrage over te maken. We houden ons aanbevolen, omdat uw financiële bijdrage onmisbaar is voor het voortbestaan van onze kerk en geloofsgemeenschap. Het bankrekeningnummer is NL82 RABO 03178.01.813.

Luca begon op achtjarige leeftijd als misdienaar. De geloofsgemeenschap is altijd heel erg blij met jonge kinderen, die aangeven mee te willen helpen om de vieringen in de kerk te verzorgen. Na vier jaar misdienaar te zijn geweest, werd Luca samen met Noa Montenegro door pastor Marcel Smits bevorderd tot acoliet. Hiermee was ze echt in haar element. Kinderen wegwijs maken in de vieringen was wel aan Luca toevertrouwd. Maar het allermooiste vond ze toch elk jaar het misdienaarsuitje. Met de bus naar Kevelaer, Utrecht of gewoon dicht bij huis, Luca vond het allemaal prachtig en ze was hierbij voor ons een hele goede kracht. Luca, wij kennen je als iemand die altijd voor iedereen klaar staat. Om voor iemand te zorgen, zat er al heel vroeg bij jou in. De opleiding verpleegkundige is jou dan ook op het lijf geschreven. Het is nooit fijn wanneer iemand stopt als vrijwilliger/ster, maar we willen Luca ook niet in de weg staan bij haar studie. Luca, wij zijn je heel dankbaar dat we jou hebben mogen leren kennen en dat wij, als geloofsgemeenschap, van jouw diensten gebruik hebben mogen maken. Luca, bedankt voor alles, en niet alleen jij, maar ook je moeder Edith, die je altijd hiervoor heeft gestimuleerd. Namens de geloofsgemeenschap wensen we je heel veel succes met alles, en alle goeds!

Namens de locatieraad H. Martinus Etten, Henk Tiemessen, budgethouder

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

Foto: Ronald Giesen

Uitnodiging Mariahulde Vrouwenvereniging Zij Actief organiseert de jaarlijkse Mariahulde op woensdag 9 mei in de Mauritiuskerk in Silvolde. Aanvang is om 19.00 uur. Voorganger is pastor Mia Tankink, geestelijk adviseur van Kring Oude IJssel. Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden. Voor meer informatie: Mimie Giesen, afd. Gendringen, tel: 0315 - 63 10 82.

Hemelvaartsdag 10 mei 2018 Net als voorgaande jaren gaan we weer op de fiets. Starten kan van 8.30 uur tot 9.00 uur vanaf het Kerkplein in Gendringen. Het wordt een tocht van ca. 25 km. Halverwege is er een pauze met koffie/thee/limonade en wat lekkers. De tocht eindigt bij de Heurnse kerk, Lage Heurnseweg 58 in de Heurne. Na een krentenbol en een kopje koffie/thee/limonade houden we om 12.00 uur daar de oecumenische kerkdienst waarbij tevens een collecte voor de gastkerk zal gehouden worden. En aan de uitgang een collecte voor de door ons gemaakte kosten. Voor mensen die de kerkdienst graag mee willen maken, maar niet mee willen/kunnen fietsen is er de mogelijkheid om met de auto naar de Heurne te komen. Mocht u de tocht niet kunnen fietsen en hebt u geen eigen vervoer, dan is er de mogelijkheid om met iemand van de organisatie met de auto mee naar het eindpunt te rijden. Voor opgave en informatie hierover kunt u bellen met: Toos Lohschelder: tel. 0315 - 37 73 21, Paul Knaven: tel. 0315 - 68 41 03 of Gerard Bongers: tel. 0315 - 63 18 41. Natuurlijk bent u hierbij van harte uitgenodigd òf aan de start òf op het eindpunt bij de viering. Namens de werkgroep Hemelvaart, Toos Lohschelder

Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking Dodenherdenking in de H. Martinuskerk in Gendringen met medewerking van GOV, kerkkoor H. Martinus, Scouting Gendringen. Het thema dit jaar is ‘verzet’. De herdenking bevat passende muziek, gedichten en verzetsverhalen uit ons dorp. Rond 19.45 uur vertrekken we naar het kerkhof aan de Staringstraat, waar we twee minuten stilte in acht nemen. Houd ook onze Facebookpagina en website in de gaten voor het laatste nieuws. Oranje-comité Gendringen

Correspondent

Na ruim een jaar correspondent van de Vreugdebode voor de geloofsgemeenschap van Gendringen, Megchelen en Netterden te zijn geweest, neemt Ton Steentjes het van mij over. Hierbij wil ik de redactie en allen die meewerken aan de Vreugdebode, hartelijk danken voor de goede samenwerking. De eerstvolgende bijdrage voor de Vreugdebode kunt u sturen naar: tsteentjes@telfort.nl. Vrijwilliger-coördinator Hanny Roes-Beumer 25


Gaanderen

Voorbereiding Eerste Heilige Communie Veertien kinderen uit Terborg, Etten en Gaanderen hebben hun knapzak gepakt en zijn samen op pad gegaan om zich voor te bereiden op hun Eerste H. Communie. Op zondag 11 maart was de presentatieviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen. De kinderen stelden zich aan ons voor en vertelden wat zij in hun knapzak hadden gestopt. Dingen die zo belangrijk zijn dat zij ze graag meenemen op hun reis. Dit varieerde van een voetbal, een mooie steen die opa en oma meebrachten van hun reis naar Egypte, een foto van je overleden hond of van je konijn, een auto omdat je coureur wil worden of een zak lego om te kunnen blijven bouwen.

Goede Week in Gaanderen Pastor Mia ging voor in deze viering en Liberate verzorgde de zang. Het thema van de viering was: ‘Wij laten ons zien’. Pastor Mia plaatste de kinderen in het volle licht en gaf ons allen de boodschap mee dat wanneer je nooit iets stiekem doet, iets wat het daglicht niet kan verdragen, dat je dan leeft in Gods Licht. Wij wensen de communicantjes veel zon en geluk toe op hun levensreis. Zondag 15 april is de Eerste H. Communieviering in de H. Martinuskerk in Etten. De voorganger is dan pastoor Hans Pauw. Het bidden van het Onze Vader wordt met gebaren ondersteund. Foto: Coen Heveling

Palmoptocht aan het begin van de Paas-gebedsviering

Goede Vrijdag, Kruisweg in de Mariakapel

Goede Vrijdag, Kruisweg in de Mariakapel.

Eerste Paasdag, zegen met Levend Water.

Foto: Susan Spekschoor

Foto: Ria Aarntzen

Foto: Ria Aarntzen

Foto: Hans Aarntzen

Onderhoud kerkgebouw

Drievuldigheidsdag en Sacramentsdag

Banneux

Nadat wij Pasen en Pinksteren hebben gevierd, heeft de kerk nog twee feesten voordat wij weer verder gaan met de zondagen door het jaar. Het eerste feest wordt gevierd op de zondag na Pinksteren: Drievuldigheidsdag, de Heilige Drie-eenheid of Triniteit. Dit is de theologische opvatting dat er één God bestaat in drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de kunst wordt de Triniteit veelvuldig uitgebeeld als God de Vader met baard, zijn Zoon als de lijdende Jezus aan het kruis en de Heilige Geest als een duif.

Vanuit het Bisdom Utrecht wordt er een voorjaarsbedevaart georganiseerd naar Banneux. Deze is van 25 t/m 29 mei. Voor informatie kunt u contact opnemen met Thea van Houten, tel. 0316 – 22 59 73. Of via de e-mail: thea.vanhouten@outlook.com.

Op de tweede donderdag na Pinksteren is het Sacramentsdag. Wij vieren dit op de zondag daarna. Sacrament betekent ‘genademiddel’, een door Jezus Christus ingesteld teken waarmee genade wordt aangeduid en gegeven. Bij het Laatste Avondmaal deelde Jezus met zijn leerlingen brood en wijn, terwijl Hij zei: „Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Daarmee werd de viering van de eucharistie ingezet. Wij vieren in de eucharistie dat God in de Heilige Hostie onder ons aanwezig is. Een geconsacreerde hostie wordt ook wel het Heilig Sacrament of het Allerheiligste genoemd. De instelling van de eucharistie is een van de belangrijkste sacramenten in de katholieke kerk. 26

Een monumentaal gebouw vraagt blijvend onderhoud, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Na de stormen in de eerste maanden van 2018 moesten er wat leien vervangen worden en moest ook de kerkhaan op de toren gerepareerd worden. Ook in de kerk zijn de vrijwilligers met schilder- en restauratiewerkzaamheden bezig geweest. Zo zijn de beelden opgeknapt en van een vernislaag voorzien zodat ze nu staan te glanzen op hun sokkels. Binnenkort wordt er achter in de kerk ruimte gecreëerd voor koffiedrinken en ontmoeten na de vieringen. En er zijn plannen voor een lees- en studieruimte in de pastorie, eventueel met uitleenpunt voor boeken en (theologische) tijdschriften. Vrijwilligers, bouwbedrijven en parochianen werken samen aan een veilige, mooie en levende Sint Martinuskerk. Foto: Bart Stevens

Van Pasen naar Pinksteren

Overleden

Alles in een ander licht nu de dood is overwonnen een nieuw leven is begonnen opent zich een vergezicht

van een wereld zonder pijn waar geen zorgen zullen plagen waar geen radeloze vragen zelfs geen hunkering zal zijn

Op donderdag 1 maart is overleden, Marie van de Pavert-Erinkveld, in de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde aan de Gieterijstraat 15 in Gaanderen. Op maandag 5 maart was er voor haar een gebedsdienst waarna de crematieplechtigheid plaatsvond. Dat allen die haar missen troost mogen vinden in het geloof dat zij geborgen is in Gods liefde.

zingen zal ik, vol van Geest spreken, in alle mensentalen over die verhalen die je in het Leven leest.

uit: Wakker worden in het Licht

Ook op 1 maart is overleden: Trees Visser-Schoonhoven, weduwe van Gerrit Visser. Op 27 mei zou ze 90 jaar geworden zijn. Jarenlang woonde het gezin Visser in de Martinusstraat, later verhuisde Trees naar De Pelgrim. Op 7 maart was er een avondwake en op 8 maart was voor haar de gezongen uitvaartviering waarna ze is begraven op ons kerkhof. Trees was een vrouw waarbij het motto ‘Ik mot niks’ paste, eenvoudig en hartelijk. Moge zij zo in onze herinneringen voortleven.

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

Op maandag 19 maart is overleden: Hedwig Heveling-Menting, in de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde in onze parochie aan de Woudlaan 6 in Doetinchem. De crematieplechtigheid in de Slangenburg vond plaats op zaterdag 24 maart. Wij wensen haar familie, vrienden en alle anderen die haar dierbaar waren, veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit verlies. Op woensdag 21 maart overleden: Harry Berentsen, weduwnaar van Doortje Berentsen-Eimers, in de leeftijd van 88 jaar. Dinsdag 27 maart was er de gelegenheid om afscheid van hem te nemen. De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring. Wij geloven dat Harry is opgenomen in het Huis van de Heer. Moge dit geloof allen die hem missen tot troost en kracht zijn.

27


Terborg

Silvolde - Varsseveld

Ontmoetingsbijeenkomst in de Vastentijd Ondanks de werkelijk ijzingwekkende koude wind uit Siberië zondag 25 februari kwamen we met zo’n dertig medegelovigen bijeen op de tweede zondag van de vastentijd. Het was een mooie en sfeervolle bijeenkomst in het teken van geven en loslaten. Terwijl in Korea het Olympisch vuur werd gedoofd, staken wij in de kerk juist het vuur aan: de oude palmtakjes werden tot as verbrand. In de bijbel staat dat we van stof zijn gemaakt en tot stof zullen wederkeren. Dit klinkt niet zo positief; alsof we niet zo heel veel voorstellen. Maar daar zit een prachtige gedachte achter. Volgens de bijbel is de mens uit stof, uit aarde gemaakt. Adam betekent in het Hebreeuws: roodbruine aarde. Dat roodbruine wezen krijgt de Geest ingeblazen en zo komt de mens tot leven. In het Oude Testament zijn Geest en adem hetzelfde. En hé: Adam en adem, slechts een letter verschil. Leven is ademhaling. Je hoeft heus niet in geesten te geloven, maar wel in je eigen ademhaling. Want zonder die adem was je stof, en zul je weer stof worden. Het leven wordt ons met elke ademteug gegeven, gaat door ons heen, en in en uit. Dat het leven ons recht of eigendom zou zijn, is in de bijbel een vreemde gedachte. En al die tijd dat we ademen is er maar één ding dat maakt dat wij niet alleen zijn, maar verbonden met de mensen om ons heen: de liefde! En die gedraagt zich misschien wel precies zoals de Geest. Want net als je adem is ook de liefde niet jouw eigendom, maar een beweging mét en tussen mensen. Vanuit die gedachten komen we bij elkaar, zoeken we elkaar op en zijn verbonden in ons geloof. Werkgroep Nieuw Begin Foto: Henk Vinkenvleugel

Informatiebijeenkomst verkoop Jorishuis en kerkgebouw

SILVOLDE

Vrijdag 23 maart werd er om half acht een informatiebijeenkomst gehouden voor de Terborgse parochianen en iedereen die zich betrokken voelt bij de Terborgse geloofsgemeenschap. Een schatting van de opkomst was vooraf moeilijk te maken en we waren verheugd dat uiteindelijk zo’n kleine zestig belangstellenden aanwezig waren. Namens de lokale werkgroep Nieuw Begin heette Jos Kunze iedereen van harte welkom. Vervolgens verstrekten Johan Hermans en Cor Peters namens het pastorale team en het bestuur de nodige informatie. Daarna gaf John Bakker een toelichting. Het werd een levendige bijeenkomst waarbij er behoorlijk wat kritische vragen voor het voetlicht kwamen. Daar zijn we blij mee; dat is precies waar deze bijeenkomst voor dient. Overigens was de sfeer zeker niet grimmig John Bakker geeft toelichting of uitermate verdrietig. Kijkend naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is dit een min of meer logische vervolgstap. Waar we als werkgroep blij mee zijn, is dat het kerkgebouw behouden blijft voor Terborg en dat er op een goede manier rekening wordt gehouden met ons als werkgroep en met de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in Terborg. We zien dit alles dus zeker niet als een ‘afsluiting’ maar veel meer als (wederom) een nieuw begin. De officiële verkoop staat gepland voor eind van het jaar, onder voorbehoud van toestemming door het bisdom. Voorafgaande aan de verkoop zal de Georgiuskerk aan het eind van dit jaar officieel aan de eredienst worden onttrokken. We gaan de komende tijd bezien in welke vorm dit gestalte krijgt. Wij houden u op de hoogte. Namens de Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze Foto: Henk Vinkenvleugel

Wilma Elfrink, Annet Heijnst en pastor Antoon Morsink; voorgangers tijdens de bijeenkomsten van Nieuw Begin.

Verjaardagen Mevrouw J. Uceda-Aalbers 92 jaar Mevrouw T. van Esveld-Jager 85 jaar Mevrouw T. Niesink-Raben 89 jaar Mevrouw T. Brom-Wolters 88 jaar De heer C. Hoogsteder 87 jaar De heer G. Thus 87 jaar Mevrouw W. Oostendorp-Salemink 93 jaar Mevrouw A. van Wezel-ten Have 91 jaar Mevrouw J. Wentink-Driessen 89 jaar Mevrouw B. Keurntjes-Keurntjes 87 jaar De heer H. Harmsen 85 jaar

Overleden De heer R. Jansen De heer J. Roerdink Mevrouw M. Brandsma-Giesen Mevrouw M. Robbers-Houkes Mevrouw J. Uceda-Aalbers De heer W. Helming

65 jaar 86 jaar 69 jaar 82 jaar 92 jaar 83 jaar

Nieuw licht op een keerpunt Medio 2017 werd het steeds duidelijker dat de Coöperatie Mauritius dit voorjaar de Mauritiuskerk overneemt. De definitieve datum zal waarschijnlijk eind mei zijn. Dan komt de vraag hoe we als geloofsgemeenschap Mauritius verder gaan en waar we voor staan. In een eerste fase wordt deze vraag onder leiding van diaken Cor Peters opgepakt door een werkgroep onder de naam Pastoraat van Nabijheid. Die is ervan overtuigd dat we onze verbondenheid als gelovigen voor alles in liturgie vorm geven. Hier beleven we ons geloof door samen te bidden en te zingen. De liturgie geeft ons bezieling door te luisteren naar Gods woord en zo doen we inspiratie en kracht op voor ons dagelijks leven. De werkgroep vindt het belangrijk om met de circa 20 vrijwillig(st) ers, die betrokken zijn bij de liturgie, van gedachten te wisselen over de wijze waarop we in de toekomst ons christen-zijn samen willen vieren. De grotere groep komt een aantal keren bij elkaar en ontdekt in de zoektocht dat we pas wegen kunnen vinden als we antwoord geven op de kernvraag: Waar staan we voor en wat bezielt ons om ons nog in te zetten voor het geloof? Ieder heeft stilgestaan bij wat hem of haar bezielt en die bezinning heeft geleid tot prachtige geloofsgetuigenissen. Het is meer dan hartverwarmend om te zien hoe ieder op individuele wijze het geloof beleeft en zich daarvoor wil inzetten. Wetend wat ons bindt, zetten we de volgende stap om te komen tot een programma. Dit programma dient ook een aantal vernieuwende elementen te bevatten, waarbij we ook de gelovigen op een actieve manier, bijvoorbeeld via de moderne media, er bij willen betrekken. Het zijn behoorlijke uitdagingen waar we voor staan en we zijn ons ervan bewust dat we in dit proces nog maar aan het begin staan. Toch maken we een start. De laatste eucharistieviering in onze kerk is zondag 13 mei. De voorgangers zijn pastoor Pauw en diaken Peters. Het is enerzijds de laatste eucharistieviering in onze Mauritiuskerk, maar het is anderzijds ook een keerpunt in de rooms-katholieke geschiedenis van Silvolde. Het wordt nu meer nog dan voorheen de geloofsgemeenschap van de parochianen in Silvolde. In deze viering zal ook dat keerpunt heel centraal staan. Een voorbereidingsgroep werkt deze viering verder uit. De Pinksterviering wordt gehouden op 20 mei. Dit is de eerste viering in de nieuwe situatie onder de regie van de ‘liturgievrijwilligers’ van onze geloofsgemeenschap. Een voorbereidingsgroep is al in april gestart met de opzet, waarbij zij ook hun best doen om elementen van vernieuwing te introduceren. Laat de Geest van Pinksteren ons inspireren en ons lichtend de weg wijzen. En dan is er nog een belangrijke stap die we moeten zetten, want het is niet alleen de liturgie die een geloofsgemeenschap levend en vitaal houdt. Onze geloofsgemeenschap kent, naast de koren, nog circa 200 vrijwilligers die verdeeld over de vele werkgroepen op het gebied van diaconie, opbouwwerk, liturgie en algemene zaken actief zijn. Ook in de nieuwe situatie hebben wij iedereen hard nodig. Om een beroep te doen op hun inzet, gaan we hen benaderen en hun rol in de nieuwe situatie verduidelijken.

Zondag 29 april: vieren op het dorp Een viering in oecumenisch verband: wel krimp, geen kramp! Vorig jaar begonnen we met ‘Vieren op het dorp’. In oecumenisch verband willen we samen kerk zijn en uitdragen dat we in Christus één mogen zijn. We zeiden toen dat we de leefruimte van ons dorp samen delen en dat we – ook in onze kerken – de deuren voor elkaar open zetten. Dat doen we zeker in de viering van zondag 29 april in de H. Mauritiuskerk, die op 13 mei wordt onttrokken aan de eredienst. De tijd van volle kerken is voorbij en de nieuwe werkelijkheid vraagt, hoe triest het ook voelt, om maatregelen. We kunnen er cynisch van worden of verkrampen. In de viering beleven we vandaag met het oog op morgen onder het motto: wel krimp, geen kramp. En dat is niet eenvoudig. Toch is er veel dat we kunnen missen. Kijk eens naar de mensen die zich in hun tiny houses los hebben gemaakt van alle overvloed door te leven van en met wat voor hen voldoende is. Weg met alle overdaad en terug naar de kern. Hoe zijn we – om het met de apostel Paulus te zeggen – dat ene lichaam hoewel we met velen zijn? (1 Kor. 12, 12). Naar die kern zoeken we in de viering: wat hebben we als christenmensen nodig om in Gods naam gelukkig te kunnen zijn? Kom, leef, zing en bid met ons mee op zondag 29 april om 10.00 uur in de viering waarin ds. Gerjanne van der Velde en Jozef Oostveen voorgaan. Na de viering delen we weer de ruimte en kunnen we bij een kop koffie of thee in alle openheid napraten. Weet u dus van alle kanten meer dan welkom.

Laatste eucharistieviering voor overdracht Mauritiuskerk Op zondag 13 mei komt de geloofsgemeenschap van Silvolde voor de laatste keer samen in de H. Mauritiuskerk om de H. Eucharistie te vieren. De kerk zal daarna aan de goddelijke eredienst zijn onttrokken. Het bestuur van Parochie Maria Laetitia zal, met toestemming van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, de kerk overdragen aan Coöperatie Mauritiuskerk. Vijf jaar lang is toegewerkt om het kerkgebouw voor Silvolde te behouden, nu het pastoraal gezien in de parochie niet voor de eredienst behouden kon blijven. Een proces dat met veel emoties gepaard ging, en dat is begrijpelijk. Anderzijds is er het laatste jaar in de gemeenschap ook het besef gekomen dat geloven ook in Silvolde verder gaat door mensen die er wonen, leven en werken. Er is een werkgroep ‘pastoraat van nabijheid’ gevormd, die onder andere met liturgische vrijwilligers in gesprek is om ook na 13 mei gebedsmomenten mogelijk te maken. Elders in deze Vreugdebode leest u daar meer over. Het is belangrijk om dit overgangsmoment als geloofsgemeenschap ook goed te markeren. Daarom is op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren deze laatste eucharistieviering, waarin we ook dankbaar gedenken wat er in het verleden aan vreugde en verdriet is gedeeld en voor God gebracht. Met de liturgiegroep wordt deze viering voorbereid en de koren zullen de zang verzorgen. Pastoor Pauw en diaken Peters zullen voorgaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Welkom dus op 13 mei om 10.00 uur. Namens het pastorale team Diaken Cor Peters Lees het vervolg van Silvolde en Varsseveld op pagina 30

28

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018

29


Silvolde - Varsseveld SILVOLDE

VARSSEVELD

Opbrengst Actie Kerkbalans 2018

Woord- en communieviering

Uiteraard willen wij eerst alle medewerk(st)ers van de Actie Kerkbalans 2018 bedanken voor hun inzet. Door hun medewerking en inzet zijn wij in staat geweest deze actie wederom tot een goed einde te brengen. Gelet op de ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschap zijn wij niet ontevreden over de opbrengst. De teller van de Actie Kerkbalans 2018 staat op dit moment op ruim € 27.000. Alle gulle gevers/geefsters heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. Mocht u vergeten zijn uw envelop in te leveren, dan kunt u door een directe storting op rekening NL 50 RABO 0359 1003 33 t.n.v. Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde onder vermelding van ‘bijdrage Actie Kerkbalans 2018’ nog steeds deelnemen aan deze actie.

Den Es: zondag 13 mei en zondag 10 juni om 10.00 uur is er een Woord- en communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organist M. Koster.

Tonny Jansen, coördinator Actie Kerkbalans

Betalingen Actie Kerkbalans Bij betalen van toegezegde bedragen via de bank voor de Actie Kerkbalans kan het systeem van de bank een foutmelding geven. Dat komt door de automatische naam- en nummerkoppeling die de banken hebben ingevoerd. Omdat onze parochie in 2017 door fusie een nieuwe naam heeft gekregen, is de tenaamstelling van alle rekeningnummers veranderd in RK Parochie Maria Laetitia of gewoon Maria Laetitia. Als u dus geld overmaakt op het u bekende bankrekeningnummer o.v.v. de locatienaam, dan geeft het banksysteem aan dat er geen combinatie van naam en nummer is. U moet dus het u bekende bankrekeningnummer invoeren met als naam Maria Laetitia of RK Parochie Maria Laetitia.

Actie Kerkbalans 2018 In de Vreugdbode nr. 2 van 2018 werd vermeld dat het resultaat van de Actie Kerkbalans 2018 in dit nummer zal worden vermeld. De toezeggingen en de al ontvangen bijdragen geven een mooi resultaat aan van bijna € 7.000. Een mooi bedrag waarmee we de geplande activiteiten kunnen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Heel veel dank voor uw bijdrage 2018 namens de Locatieraad Laurentiusgemeenschap Varsseveld. Tevens veel dank aan de bezorgers van de Vreugdebode.

Bezinningsdienst Woensdag 4 mei a.s. om 18.30 uur is er in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld een bezinningsdienst. Het thema is: ‘Het jaar van het verzet.’ Het Varssevelds Christelijk Gemengd Koor o.l.v. Tiny Siebers zal de muzikale medewerking verzorgen en Bert Vinke bespeelt het orgel. De voorganger in deze dienst is ds. Gertjan de Pender. De koster is Han Bruggink. Na afloop van de dienst kan men aan de Stille Tocht deelnemen, die gaat langs de oorlogsgraven op het Begraafen Gedenkpark Rentinkkamp en eindigt bij het oorlogsmonument aan de Prinses Irenestraat in Varsseveld, waar ook de dodenherdenking plaatsvindt. Vertrek vanaf de kerk: 19.20 uur.

Penningmeester RK Parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman

Overleden

- Ellie Tangelder-Keizer 78 jaar. - Paul van Pluur 89 jaar. - Ria Hofmeijer-Röttger 85 jaar. We wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Oecumenische Werkgroep Varsseveld en Varssevelds Belang

Overleden

Maandag 26 februari is overleden Tonnie Selten, echtgenoot van Ria Selten-Aarsen. Toon was 72 jaar. Hij woonde op Reigershof 38 in Varsseveld. Zijn crematie was in Aalten. Bidden wij om troost voor zijn familie. Moge hij rusten in vrede.

Belangrijk om te weten Pastoraal team Hans Pauw, Berrie Daalhuizen, Jan van Heugten, Cor Peters, Marcel Smits, Mia Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 06 - 30 16 29 27 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken Jos Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur Anja Dijcker,

telefoon: 0314 - 33 55 47

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

telefoon: 0315 - 34 20 44

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

secretaris

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

30

Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 3 MEI - JUNI 2018


Daarom Daarom GUV! GUV!”

Bert Bert van van Asselt Asselt Algemeen directeur

GUV GUV werkt werkt zonder zonder winstoogmerk. winstoogmerk. Daarom Daarom hebben hebben we we tijd tijd en en aandacht aandacht voor voor nabestaanden nabestaanden en en de de overledene. overledene. Ook Ook hanteert hanteert GUV GUV zeer zeer lage lage tarieven. tarieven.

Algemeen directeur

“GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg. “GUV verzekert en verzorgt al meer Maar GUV verzekert en verzorgt al meer dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor de nabestaanden en zorg voor de overledene.” de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

GUV GUV garandeert: garandeert:

• • persoonlijke persoonlijke begeleiding begeleiding • betrokken professionals • betrokken professionals • • keuzevrijheid keuzevrijheid in in alles alles • eigen uitvaartcentra • eigen uitvaartcentra • • eigen eigen crematorium crematorium • de laagste • de laagste tarieven tarieven

Fiscaal Fiscaal voordelig voordelig uw uw uitvaart verzekering sluiten, uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks rechtstreeks en en zonder zonder kosten? kosten? Ook Ook dat dat kan kan via via GUV! GUV!

Humanitair Humanitair begeleidster: begeleidster:

Onzeuitvaartbegeleiders: uitvaartverzorgers: Onze

Ans Masselink Ans Masselink

Ton de Jong Ellen Wamelink

Ank Horstink Ank Horstink

Carla Lammers Carla Lammers

Waar Waar u u ook ook verzekerd verzekerd bent, bent, GUV GUV kan kan u u altijd altijd helpen! helpen! GUV GUV kan kan ALTIJD ALTIJD de de uitvaart uitvaart verzorgen verzorgen en en ZONDER ZONDER MEERKOSTEN MEERKOSTEN..

Dat BEL RECHTSTREEKS RECHTSTREEKS GUV GUV en en wij wij regelen regelen alles. alles. Dat garanderen garanderen wij wij u! u! BEL Dag en nacht Dag en nacht bereikbaar: bereikbaar:

0900 0900 -- 700 700 7000 7000

Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Crematorium Crematorium VREUGDEBODE 2018

lokaal lokaal tarief tarief

||

www.guv.nl www.guv.nl

Ui Ui Ui Ui Cr Cr