Page 1

10e jaargang, 2019-1

BMN IJzerwaren

Aanval op speciaalzaak Mastermate

Nieuw winkelconcept HBL Online

â‚Ź25 mln in powertools

Hibins branchecijfers

Mixpro 1-2019 Cover.indd 1

Materiaalkeuze isolatie

Sikkens gaat franchisen

14-02-19 10:02


54V XR FLEXVOLT M-KLASSE STOFZUIGER DCV586M

AFSTANDSBEDIENING

GUARANTEED TOUGH. ®

Adv_deWalt.indd 3

01-02-19 15:51


VO O RWO O R D

Maling aan businessmodel Wow, het gaat een pittig jaartje worden, denk ik. Een jaar met veel veranderingen in de bouwgroothandel. Veel veranderingen in de hele bouw, zelfs. Toen we tien jaar geleden begonnen met MIXpro ontmoetten we scepsis in de bouwmaterialenhandel. Een vakblad voor de ijzerwarenhandel, de bouwmaterialenhandel én de houthandel? De bouwmaterialenhandel had geen eigen vakblad, maar wel voldoende bouwbladen om te lezen. En hoezo eigenlijk die combi van kanalen? Houthandel en bouwmaterialenhandel zagen ze zeker wel als verwant. Maar die ijzerwarenhandel? ‘Joh, wij rijden met vrachtwagens, zij met busjes. Dat is zo’n andere handel. Kijk alleen maar naar het aandeel in de bouwsom.’ Zo ongeveer klonk het. Maar de eerste MIXpro was nog niet verschenen of Stiho maakte een samenwerking met ijzerwarenhandel Giebels bekend. En de inkt van dat Bouwplein-contract was nog niet droog, of Stiho nam Giebels zelfs over. Zie daar een van de eerste bewegingen in de convergentie van de branche richting one-stop-shop. De bouw veranderde intussen pijlsnel. Een diepe crisis maaide om zich heen in de grote en middelgrote aannemerij. Zzp’ers groeiden in aantal. En daarmee de balie-omzet en de behoefte aan one-stop-shop. Eén adres voor producten en kennis. Want tijd is geld en kennis is schaars. En zie nu eens. Het verschil tussen de gemiddelde houthandel en bouwmaterialenhandel is veel kleiner geworden. Soms zit het ‘m alleen nog in de herkomst. En de ijzerwarenhandel is de volgende kraal aan de ketting van de one-stop-shop. We zien Sakol-leden hun bouwgroothandel in hout en bouwmaterialen combineren met Probin-shops. We zien Bouwcenter Filippo zelfs een joint-venture sluiten met Polvo in een Lekkerker-shop. En we zien diverse bouwmaterialen-organisaties inmiddels lid worden van inkoop-

Marc Nelissen Hoofdredacteur mn@mixpress.nl @mixpro_redactie

combinaties van ijzerwaren en gereedschappen en de (hardlopers van) ijzerwaren-assortimenten verschijnen in de bouwshops. Sla MIXpro’s Business Update Bouwgroothandel er maar eens op na op www.mixpro.nl/update. De volgende stap is BMN IJzerwaren. Een concept van bouwmaterialenhandel BMN voor een ijzerwarenshop. In principe separaat. Los van de bouwmaterialenhandel en de bouwshop. Maar wel degelijk bedoeld om de bestaande kopers van bakstenen en dakpannen nu ook schroeven en gereedschap te verkopen. Er staat nu één zo’n shop in Den Helder (Zie verderop in deze MIXpro). Maar er gaan er zeker meer komen, daar namen we bij MIXpro vergif op in. Waar we ook op rekenen, is dat deze ijzerwarenshops van bouwmaterialenhandels goede kansen hebben om hún klanten de commodities in ijzerwaren en gereedschappen te verkopen. Dus een doos schroeven bij een aanhanger meranti. En een doos kitkokers bij een paar meter tegelwerk. En als die hardlopers weg zijn, zijn ze uit de markt weg, he? En dan blijft de gespecialiseerde ijzerwarenhandel misschien alleen goed voor de moeilijke dingen. Dat betekent wat voor het traditionele businessmodel. En… da’s misschien maar goed ook. Want de klant, die heeft maling aan businessmodellen van groothandelaren. Die wil zijn behoeften ingevuld zien. Zo simpel is het. Ik wens u goede zaken, Marc Nelissen Hoofdredactie MIXpro

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 1-2019_voorwoord.indd 3

3

13-02-19 15:56


CO LO FO N

MIXpro Vakblad voor de totale bouwgroothandel Hoofdredactie Marc Nelissen Aan MIXpro werken mee o.a. Wim Bak Harry Bijl Gert Hilferink Marcel te Lindert Jeroen Rietvelt Hugo Schrameyer Edwin Timmers Fotografie Marjolein Ansink shutterstock.com Redactieadres MIXpress Postbus 11 5258 ZG Berlicum T: 073.503.43.47 E: mixpro@mixpress.nl W: www.mixpro.nl Advertenties Molijn Sales Support, Edgar Molijn en Bert van Woesik postbus 61, 5258 ZH Berlicum tel. 073.503.35.44 fax 073.503.11.95 e-mail: mixpro@molijnsalessupport.nl Close Ups Advertorials van onze partners, buiten verantwoordelijkheid van de redactie Vormgeving Inpladi bv, bureau voor idee en creatie Abonnementen los nummer: € 14,50 (ex 6% btw) Per jaar: € 49,50 (ex 6% btw)

FO R M U L E S

10

FO R M U L E S

14

BMN aast op ijzerwaren-euro’s

Stand van zaken: Grenzen vervagen

Begin februari opende BMN haar eerste technische groothandel aan de Handelsweg in Den Helder. Een BMN IJzerwaren, pal naast de bestaande vestiging van BMN Bouwmaterialen en midden in een beperkt verzorgingsgebied waar je letterlijk op iedere hoek van de straat een koker kit of een doos schroeven kunt kopen. Maar… klanten vertelden de bouwmaterialenhandel dat ze hun ijzerwaren ook graag bij BMN zouden willen kopen. Dus waagt de CRH-dochter het er op.

MIXpro telt ieder jaar het aantal vestigingen van de organisaties in de bouwgroothandel. Behoudens veel onderlinge samenwerkingen, valt het met de verschuivingen nogal mee. 4plus en Bouwcenter zijn – qua vestigingen – de grootste organisaties in bouwmaterialenen houthandel.

Abonnementsvoorwaarden check www.mixpress.nl/abo Abonnementenadministratie Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel.: 0900 - ABOLAND (0900-226 52 63 - € 0,10 per minuut) Fax: 0251.31.04.05 Internet: www.aboland.nl Stopzetten abonnement Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Algemene voorwaarden Alle advertentieopdrachten en plaatsingsvoorkeuren worden schriftelijk vastgelegd, afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden of zie www.stichtingrota.nl Copyrights Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook,worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4

E- CO M M E RC E

26

“In onze niche zien we de gevestigde orde online nog maar amper” Met een omzet van € 26 mln is HBL online met Gereedschapcentrum en Fixami intussen een heel behoorlijke speler. Powertools, handgereedschap, accessoires en een beetje bevestigingsmiddelen is de niche die zij online bestrijken. Van de gevestigde orde zien zij online niets. Eerder van Bol.com en Coolblue.

KETENSAMENWERKING

40

Bouwgroothandel wacht rol als ketenregisseur De overheid en de omgeving oefenen steeds meer druk uit op bouwbedrijven om de logistiek rond bouwplaatsen in de binnenstad te verbeteren. Onderzoek van TNO toont aan dat met slimme bouwlogistiek bovendien geld valt te verdienen. Bijvoorbeeld door de stroom bouwmaterialen te coördineren via een bouwhub aan de rand van de stad. De vraag is wie zo’n hub gaat runnen. TNO-onderzoeker Siem van Merriënboer: “De bouwgroothandel beschikt al over de infrastructuur en over de kennis.”

M I X p ro N R .1 201 9

Mixpro 1-2019 Inhoud.indd 4

14-02-19 10:20


INHOUD

CO N J U N C T U U R

16

FO R M U L E S

18

Omzetgroei bouwmaterialenhandel

“In het hele land zie je dat je bij Mastermate bent”

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2018 uit op een gemiddelde van circa 5%. Driekwart van de ondernemers in de branche verwacht ook komend jaar een stijging van de omzet. Oost-Nederland steekt daar met 94% positieve ondernemers ruim bovenuit. De verwachte omzetstijging komt daar dan ook uit op 7%, tegen 5,4% in het noorden, 4,9% in het westen en 4,1% in het zuiden.

Mastermate vernieuwde haar shop-concept dus ging MIXpro op de koffie bij de landelijke coöperatie van ijzerwarenhandelaren. We spraken directeur Rene van Amsterdam in de koffiecorner van zijn vestiging in Hillegom. Daar zagen we onder andere een frisse uitstraling, meer artikelen vóór de deur, koffiebekersto-go, flexibele gondola’s op wielen, swipen door het DC-assortiment en online ontsluiting van Mastermate-kracht.

T H E M A I S O L AT I E

42

B R A N C H E PAG I N A’ S H I B I N

63

‘Werk bepaalt keuze voor harde of zachte isolatie’

Vier pagina’s Hibin-nieuws in MIXpro

Onder invloed van actuele duurzaamheidstrends is de aandacht voor isolatie de laatste jaren fors toegenomen. Isolatiematerialen brengen energiegebruik omlaag en helpen klimaatdoelen te realiseren. Ook wat betreft productontwikkeling is er sprake van turbulentie: de traditionele glas- en steenwolproducten hebben ondertussen gezelschap gekregen van innovatieve isolatieplaten. Hoe staat deze markt er ondertussen voor? Waar liggen de voorkeuren van professionals?

In aanvulling op de toekomstverkenning die in de zomer van 2018 gepresenteerd is, heeft Hibin onder andere een zogeheten Delphionderzoek laten uitvoeren door Futureconsult. In dit onderzoek spreken deskundigen van binnen en buiten de branche zich uit over trends en ontwikkelingen. Hiermee is een gezamenlijke expert-check tot stand gekomen op de meest impactrijke ontwikkelingen voor de bouwmaterialengroothandel.

VOORWOORD

3

BRANCHEMIX Branchenieuws

7

FORMULES BMN start ijzerwarenshop Stand van zaken

10 14

CONJUNCTUUR Hibins branchecijfers

16

FORMULES Mastermates nieuwe shop-concept

18

COLUMN Wim Bak, Merkvast

23

CLOSE UP Fischer Benelux

24

E-COMMERCE HBL Online

26

CLOSE UP Slimstock bij Burghouwt Skantrae Collomix Dewalt bij Damitech

32 34 37 38

KETENSAMENWERKING Rol als ketenregisseur

40

THEMA Isolatiekeuze

42

CLOSE UP Transferro/Beerepoot VSA/AEG Buva Bosch Powertools

46 48 50 52

FORMULES Sikkens franchise-concept

54

CLOSE UP Primaverde

57

VAKTUEEL Ketenstandaarden

58

COLUMN Edwin Timmers

61

BRANCHEPAGINA’S Hibin

63

M I X p ro N R .1 201 9

Mixpro 1-2019 Inhoud.indd 5

5

14-02-19 10:21


ISOLATIE ZONDER IRRITATIE? ISOLEREN KAN PRETTIGER, EFFICIËNTER EN DUURZAMER.

ERVAAR HET ZELF! Met Knauf Insulation slaat u twee vliegen in één klap: u bespaart op vierkante meters en helpt de verwerker met prettiger te verwerken materiaal. Hoe? Wij comprimeren ons materiaal optimaal. Dat bespaart dus palletruimte. En dankzij de Ecose® Technology prikkelt en jeukt ons isolatiemateriaal veel minder.

ECOSE® TECHNOLOGY... …is een volledig natuurlijk, bio-based en oersterk bindmindel. Zonder kleurstoffen en chemicaliën als fenol en formaldehyde. Gezonder voor de verwerker, gebruiker en het mileu.

the Best Choice

GEEN JEUK, GEEN STOF, GEEN GEUR BEKIJK DE ERVARINGEN VAN VERWERKERS

RVS1901_Knauf_A4adv.indd 1 Adv_Knauf.indd 3

 ISOLATIEZONDERIRRITATIE.NL

31-01-19 09:23 01-02-19 15:48


BRANCHEMIX

Olijslager koopt tweede Probin Per 1 februari maakt Probin Roden onderdeel uit van de Olijslager Groep. Afgelopen week tekende Olijslager-directeur Robert van Büseck de aankoopovereenkomst met eigenaars Bram en Truus van de Bos. De samenwerking is een belangrijke stap in het verder versterken van Olijslagers positie in hoogwaardige professionele ijzerwaren en machines. Van Büseck: “Hierdoor kunnen we een nog beter antwoord geven op de veranderende marktvraag. Bram en zijn 4 collega’s Theo, Mark, Leon en Lars blijven bij ons werken. Roden is onze 2e Probin vestiging. Probin Delfzijl is sinds 2015 onderdeel van de Olijslager Groep.” Olijslagers combinatie van een schildersgroothandel, glasgroothandel en stucshop met een ijzerwarengroothandel is een uitzonderlijke combinatie in de one-stopshop-gedachte van de bouwgroothandel. Vooralsnog zien we vooral combinaties van bouwmaterialenhandels en houthandels samen met ijzerwarenhandels. Denk aan Stiho en Giebels, Bouwcenter en Lekkerkerker, Sakol-leden met Probin-shops of het lidmaatschap van BMN bij Ferney, Bouwmaat bij Zevij-Necomij en Bouwcenter-moeder Veris bij Transferro.

Jongeneel opent BIM Per januari 2019 is Jongeneel de eerste hout-, plaat- en bouwmaterialenhandel die haar klanten ondersteuning biedt op het gebied van BIM. Bouwers kunnen bij Jongeneel terecht voor het laten uitlezen van hun BIM-modellen, voor het gebruik van de digitale 3D-productenbibliotheek en voor het ontvangen van een uitgebreide materialenstaat. ties. Hiermee worden bouwfouten gesignaleerd en besparen Jongeneel-klanten zowel tijd als geld. Ze kunnen de bibliotheek kosteloos downloaden via de website www.jongeneel.nl/BIM.

Dankzij de CLAB add-in van Cadac Group heeft Jongeneel de digitale BIM-bibliotheek opgebouwd uit 3D-modellen van producten mét bijbehorende data. Deze data is opgebouwd volgens de ETIM classificatie, zodat het model wordt ingericht volgens de juiste prestatie-eisen en technische specifica-

Gedetailleerde materialenstaat Met BIM krijg je in een vroeg stadium inzicht in het materiaalgebruik en de bijbehorende kosten. Jongeneel helpt jou door hier een uitgebreide materiaalstaat van te maken, waarmee je een helder overzicht krijgt van al je benodigdheden. De medewerkers van Jongeneel adviseren je graag over materialen, de juiste aansluitingen en toepassingen van alle producten.

Dozon + Gereedschappelijk?

In deze MIXpro publiceren we een interview met Gereedschapcentrum/HBL Online. Tegelijkertijd speelt er iets tussen de concurrerende webshop Gereedschappelijk en ijzerwarenhandel Dozon. Is er een overname op komst? Emile te Dorsthorst, directeur-eigenaar van Dozon geeft geen antwoord op die vraag en ook Gereedschappelijk-eigenaar Michel Kieselstein hult zich in stilzwijgen. MIXpro hoorde echter dat er gesprekken gaande zijn en weet van leveranciers dat facturen voor Gereedschappelijk in sommige gevallen aan Dozon verstuurd worden. Op zich zou het een mooie move zijn van Dozon. In één klap een bestaande webshop voor powertools met al zijn data én al zijn klanten toevoegen aan je netwerk van 8 ijzerwarenhandels.

Ferney groeide 11% ‘Samen scoren’ is de belofte van Ferney en dat deed de inkoopclub in 018. Samen met haar leden en leveranciers heeft Ferney een omzet gerealiseerd van € 255 mln. Het jaar 2018 is met een overall omzetindex van 111 ten opzichte van 2017 boven de gemiddelde groei van de markt afgesloten, zo meldt Ferney Group zelf. De eigen merken Kelfort, Oxloc en Ironside hebben hier een significante bijdrage aan geleverd. Ook is Ferney sterk gegroeid in samenkoop, met een sterke margeverbetering voor de leden als gevolg, aldus het bericht uit Heerhugowaard.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchenieuws.indd 7

7

12-02-19 16:50


Raab Karcher Duitsland in verkoop Raab Karchers moeder Saint-Gobain start een reorganisatieprogramma met de titel transform & grow. De totale groep stelt zich ten doel om met een lichtere en wendbaardere organisatie en een herzien portfolio eind 2019 tenminste een omzet van € 3 mld te realiseren, alsmede een margeverbetering van 40%-punten. Onderdeel van het plan is de verkoop van Raab Karcher Duitsland.

In het kader van de reorganisatie doet Saint-Gobain een review van het portfolio. Die herziening leidde al tot de voorgenomen verkoop van alle distributieactiviteiten in Duitsland (www.sgbd-deutschland.de). Eén van de tien merken die onder die groep

vallen, is Raab Karcher Duitsland. Samen met merken als Keramundo (tegels), Plattform Fachhandel, Kluwe en Sporkenbach claimt die groep met 220 vestigingen en een omzet van € 1,9 mld de nummer-1 positie in Duitsland. Verkoop en acquisitie De voorgenomen verkoop van de Duitse bouwmaterialenhandels staat niet alleen. Saint Gobain zet ook de ‘piping-fabriek’ in Xuzhou in de verkoop en een high-materials bedrijf in Silicum. Tegelijkertijd deed Saint-Gobain in de eerste 9 maanden van 2018 ook 17 acquisities voor een totale som van € 561 mln. Benelux onder Zuid-Europa Om in te kunnen spelen op een snel veranderende markt, past Saint-Gobain zijn organisatiestructuur aan. De matrixorganisatie verandert in een organisatie met vijf regio’s met veel minder managementlagen. Daardoor wordt de organisatie niet alleen lichter en kost hij € 250 mln minder, hij komt ook dichter op de lokale markten.

Typisch is wel dat de Benelux samen met Frankrijk, de landen rondom de Middellandse zee, Afrika en het Midden-Oosten in Zuid-Europa worden gegroepeerd, terwijl de Nordics, UK, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Rusland samen Noord-Europa vormen. Geen verandering in Benelux In Nederland is Saint-Gobain onder andere actief met de bouwmaterialenmerken Weber-Beamix, Gyproc en Isover en in de distributie met Raab Karcher en Van Keulen. Als distributie in Duitsland marktleider is en toch geschrapt wordt, werpt dat de vraag op wat er met Raab Karcher Nederland gebeuren zal. Daan Ebben, directeur marketing en inkoop van Raab Karcher Nederland verwijst inhoudelijk naar het persbericht maar laat wel weten dat de situatie in Duitsland geheel los staat van die in de Benelux en dat er bij Raab Karcher in Nederland – los van de managementstructuur boven CEO Eric Snijer – geen veranderingen zullen plaatsvinden.

Bouwpunt kiest Transferro De Belgische groep Bouwpunt met 16 bedrijven sluit zich aan bij Transferro. De inkoopcombinatie waar de Nederlandse zusterorganisatie Bouwcenter twee jaar geleden ook al lid van werd. Voor Bouwpunt betekent aansluiting de tweede Nederlandse verbintenis. In 2017 sloot Adimat, de inkooporganisatie voor de Bouwpunt bedrijven zich al aan bij de Veris Bouwmaterialengroep die op haar beurt al een samenwerking had met Transferro. Net zoals de meeste Bouwcenterbedrijven al aangesloten zijn bij Transferro, volgt nu Bouwpunt. Inkoop, kennis, assortiment, EDI Bruno van Renterghem, aankoopdirecteur van de Bouwpuntgroep is bijzonder content over deze nieuwe samenwerking. “Op inkoopgebied zullen de leden veelal voordelen ervaren maar er valt nog aan veel meer te denken. Zo kunnen we profiteren van veel kennis op het gebied van assortiment en EDI. Daarnaast kunnen onze Bouwpuntbedrijven optimaal gebruik maken van de centrale voorraad in het magazijn Zwolle. Er

8

staan zo meteen bijna twintigduizend voorraadartikelen tot onze beschikking wat nieuwe inzichten en kansen gaat bieden.” Logistiek verdichten Transferro breidt met de zestien Bouwpunt-bedrijven verder uit in België en kan hiermee logistiek ‘verdichten’. “Als we op ‘vlieghoogte’ zijn met deze bedrijven kunnen we een perfecte logistieke performance neerzetten, tot nachtleveringen toe”, aldus Transferro-directeur Arap-John Tigchelaar. “In gedachte vanuit een centraal magazijn in Zwolle te leveren kunnen we de voorraadposities bij onze bedrijven optimaliseren en ook nog eens de performance met ‘next day’-leveringen verhogen”, vult Van Renterghem aan.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchenieuws.indd 8

12-02-19 16:50


BRANCHEMIX

+8,8% voor Zevij-Necomij

Outsiders in branche De bouwgroothandel? Waar begint die eigenlijk? En waar houdt ‘ie op? In de verf? De installatiewereld? Online? Offline? Neem HBL Online of Salo? Wat zijn dat voor bedrijven? HBL Online? Salo? Die twee outsiders kwamen we tegen in de lijst met nieuwe leden van Transferro. De inkoopcombinatie uit Zwolle maakt traditionele branchegrenzen niet zo spannend. Met Sakol en Bouwcenter waren ze de eerste ijzerwarengroep die ook bouwmaterialen-organisaties verwelkomden. Zolang het wederzijds waarde toevoegt zijn nieuwe leden welkom, geldt in Zwolle. Maar hoe zit het met die twee outsiders? HBL Online is de naam achter Gereedschapcentrum, de online aanbieder van elektrisch gereedschap met een magazijn

en een fysieke shop in Tilburg. En Salo staat voor samenkopende loodgieters. HBL Online coverden we eerder al in Vakblad MIX en zie je ook terug in deze MIXpro. Maar van Salo hadden we eerlijk gezegd zelf nog nooit gehoord. De website vermeldt: “Salo is een inkoopvereniging voor (elektrotechnische) installateurs, loodgieters en dakdekkers. Als inkoopvereniging verdienen we niet alleen geld voor onze leden, we besparen ook geld. Dit doen we door samen voordeliger materialen in te kopen, maar ook door samen voordeliger verschillende diensten af te nemen.” Een interview met HBL Online vind je verderop in deze MIXpro.

Geen rust bij Transferro Transferro kijkt terug op een zeer bewogen jaar. “We hebben vaak intern tegen elkaar gezegd dat we zo graag ‘rust in de tent’ willen maar de groei en ontwikkelingen gaan zo hard dat ‘rust’ ongeveer het enige is wat we niet met elkaar behaald hebben.”

Inkooporganisatie voor de technische groothandel Zevij-Necomij heeft in 2018 een omzetstijging van 8,8% behaald. Dit resulteert in een omzet van € 537 mln. Dik 3% is van nieuwe leden, 5,5% autonoom. Van de totale groei in 2018 bij Zevij-Necomij is 3,3% afkomstig van nieuwe leden en 5,5% komt uit autonome groei. Bij de Nederlands industriegroothandels steeg de omzet met 7,1%, bij de aangesloten Nederlandse bouwgroothandels met 4,8% en bij de aangesloten Belgische groothandels, waar het onderscheid tussen bouw en industrie minder duidelijk is, steeg de omzet met gemiddeld 6,2%. De magazijnomzet bij Zevij-Necomij in Oosterhout nam dit jaar toe met 12%. Al met al komt de omzet van Zevij-Necomij uitkomt op € 537 mln.

Het laatste nieuws als eerste MIXpro publiceert het laatste nieuws als eerste op

www.mixpro.nl

2018 was voor Transferro goed voor de één na hoogste omzetgroei, na de 25% van 2017 bleef de teller dit jaar steken op een groei van 21,5%. Verdubbeling Vijf jaar geleden beoogde algemeen directeur Arap-John Tigchelaar een verdubbeling van de omzet, in vijf jaar. Die doelstelling is ruimschoots behaald. En verder? “In 2020 willen we over de grens van € 100 miljoen gaan. Geen sinecure maar ook weer geen onmogelijke opgave”, aldus Tigchelaar.

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.mixonline.nl/nieuwsbrief of volg ons op Twitter via

@mixpro_redactie

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchenieuws.indd 9

9

12-02-19 16:50


Auteur Marc Nelissen Fotograaf Marjolein Ansink

Bouwmaterialenhandel ziet kans in one-stop-shop

BMN aast op ijzerwaren-euro’s Begin februari opende BMN haar eerste technische groothandel aan de Handelsweg in Den Helder. Een BMN IJzerwaren, pal naast de bestaande vestiging van BMN Bouwmaterialen en midden in een beperkt verzorgingsgebied waar je letterlijk op iedere hoek van de straat een koker kit of een doos schroeven kunt kopen. Maar… klanten vertelden de bouwmaterialenhandel dat ze hun ijzerwaren ook graag bij BMN zouden willen kopen. Dus waagt de CRH-dochter het er op.

10

“In de Helderse vestiging van BMN Bouwmaterialen ligt al een klein assortiment ijzerwaren, maar in de ijzerwaren-vestiging wordt het aanbod uitgebreid met de bekendste A-merken en ons eigen private label in een nieuw pand”, zegt category manager Max Nieboer in een persbericht. “Professionals uit de bouw, industrie en offshore vinden er alles op het gebied van hang- en sluitwerk, hand- en elektrisch gereedschap, bevestigingsmiddelen, lijmen en kitten, elektra en verlichting, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en klim- en steigermateriaal.”

IJzerwaren-connectie Nieboer werkte voorheen onder meer bij groothandel Ankor Mennema en Isero en bij de inkoopcombinaties

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_BMN IJzerwaren.indd 10

14-02-19 09:28


FO R M U L E S

Met Jan Boon, Max Nieboer en lidmaatschap van Ferney heeft BMN sterke ijzerwarentroeven

Zevij-Necomij en Ferney en kent de ijzerwarenhandel daardoor van binnenuit. BMN werd in 2018 zelf lid van Ferney en BMN Bouwmaterialen-directeur Jan Boon was voorheen directeur van Isero IJzerwarengroep, met Destil, Polvo en Mastermate één van de grote vier uit de ijzerwarenhandel en hét grootste lid van Ferney.

IJzerwarenhandel 2.0 Vestigingsmanager Frans Buskoop runt ook de naburige BMN Bouwmaterialen en BMN’s Stucshop en verwacht veel van de nieuwe ijzerwarenformule. “De directie heeft veel vertrouwen in ons getoond door de eerste vestiging juist in Den Helder te willen openen. De vooruitzichten zijn hier buitengewoon goed. Tachtig procent van de klanten van BMN Bouwmaterialen heeft aangegeven

ook zijn ijzerwaren bij ons af te willen nemen. De locatie, op zo’n dertig meter van BMN Bouwmaterialen, is dan ook een schot in de roos. We hebben een frisse, herkenbare formule gecreëerd waarbij het doen van aankopen heel gemakkelijk en laagdrempelig is. De nieuwe winkel heeft door zijn ruimtelijkheid en moderne uitstraling niets weg van de traditionele ijzerwarenhandel. Wij zeggen: dit is de ijzerwarenhandel 2.0.”

Bol van beloften Tot zover BMN’s persbericht. Bij ons bezoek aan de eerste BMN IJzerwaren-shop in Den Helder zagen we een frisse shop. Met aantrekkelijke kleuren en signing die bol staat van de beloften. Veiligheid? Zorgen we voor. Spoedlevering, op het werk bezorgen? Doen we. M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_BMN IJzerwaren.indd 11

11

14-02-19 09:29


Goed gereedschap, vakkundig advies geven? Doen we. Veiligheid, zorgen voor bescherming? Doen we. Hangen sluitwerk, zekerheid bieden? Doen we. Ons assortiment, de beste van Den Helder zijn? Doen we. De shop meet ongeveer 700 m2 – waarvan 400 m2 verkoopvloer en 300 m2 magazijn – en biedt bevestigingsmiddelen, lijmen en kitten, handgereedschap, e-gereedschap, hang- en sluitwerk, klimmaterieel, een schap met keetartikelen als koffie, thee en luchtverfrisser en een vide met werkkleding en wat ‘stationair’. Prijzen staan bruto aangegeven op de schappen. De komende weken gaat Buskoop zijn bestaande klanten ‘instaffelen’ op basis van hun inkoopvolume in de bouwmaterialenhandel. Tot zover het zichtbare prijsbeleid.

Het zal niet bij deze ene BMN IJzerwaren blijven Speciaalzaak? Mwah… Is BMN IJzerwaren een speciaalzaak zoals we die uit de traditionele ijzerwarenhandel kennen? Mwah… het is een combinatie van handgereedschap, lijmen en kitten,

andere bouwchemie, verrassend veel tapes, schildersgereedschap, afdekzeilen, een metertje van dit en een metertje van dat. Al met al zijn er veel productgroepen aanwezig en trekt een machinewand met merken als Makita, DeWalt, Milwaukee en Hikoki de aandacht. Net als de hoeveelheid bevestigingsmiddelen. Maar hangen sluitwerk? Een paar meter schapruimte met Ferney’s private label Oxloc en een paar A-merken maakt je nog geen specialist. Volgens Buskoop liggen er driepuntssloten van vier merken achter de balie op voorraad, maar sluitplannen uitrekenen voor een bouwproject zal BMN IJzerwaren voorlopig niet doen.

Groeiend assortiment Spreek je Nieboer en Buskoop, dan zeggen ze allebei dat het assortiment de komende tijd gaat groeien. Volgens Buskoop doubleert op dit moment ongeveer 15% van de artikelen met de bestaande bouwshop. “We hebben nu collega’s achter de balie met ervaring bij ijzerwarenhandel Buitendijk, een voormalig zzp’er en iemand van Würth. Zij hebben de komende weken een blocnote op de balie. En alles waar onze klanten naar vragen, gaan we serieus overwegen. Net kwam er al iemand voor een kruiwagenwiel. Dat hebben we niet. Gelukkig kocht hij een nieuwe kruiwagen maar binnenkort hebben wij dus 10 kruiwagenwielen op voorraad.”

Altijd separaat De separate ijzerwarenshop ligt schuin tegenover de BMN Bouwmaterialenhandel. Op dat terrein was geen plaats voor de shop, maar een separate positie is voor BMN sowieso een uitgangspunt voor volgende shops. Op sommige locaties en zeker bij nieuwbouw zoals in Zaandam op de agenda staat, kan BMN IJzerwaren best op hetzelfde adres komen. Maar altijd als aparte shop, 12

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_BMN IJzerwaren.indd 12

14-02-19 09:29


FO R M U L E S

verzekert de organisatie. “Dit is zo’n ander specialisme. Als je dat in de bouwshop plaatst, is het risico groot dat het al snel verwatert.” Bedenking bij die opzet is dat je wel twee of drie specialisten moet hébben. En dat het moet ‘uitkunnen’ om ze te houden.

Opportunistisch? BMN zegt het niet officieel, maar het is duidelijk dat ze het BMN IJzerwaren-concept niet voor deze ene shop hebben ontwikkeld. Er komen er zeker meer. Misschien wel bij álle BMN-locaties. Maar waarom Den Helder dan als eerste? Hoe centraal of representatief is die regio? Hoe groot is dat verzorgingsgebied daar helemaal? Wat zit er allemaal aan concurrentie? Het heeft er alle schijn van dat BMN als dochter van het beursgenoteerde CRH die keuze vrij opportunistisch maakte. Buskoop is een fanatieke vestigingsmanager. Hij was tóch aan het uitbreiden met de Stucshop naast zijn BMN Bouwmaterialen. Zijn klanten zeiden dat ze bij hem ook wel ijzerwaren wilden kopen. Er bood zich een mooie deal aan om een pand te huren van een klant. En MIXpro verdenkt BMN ervan ‘en passant’ in Den Helder nog een rekening te vereffenen met ijzerwarenhandel Govers die met een nieuwe Bouwcenter in het gat

sprong dat BMN ter plaatse trok toen het daar de Stoel van Klaveren-vestiging sloot. Voilà, genoeg redenen voor Den Helder als eerste BMN IJzerwarenlocatie?

Kansrijk? Is BMN’s IJzerwaren-operatie kansrijk? MIXpro denkt van wel. Je ziet kleine aannemers lonken naar one-stopshops. Daarom azen verschillende bouwmaterialenhandels op ijzerwaren en gereedschappen. Hetzij in assortiment, hetzij in overname van een ijzerwarenhandel (Stiho-Giebels) of in de vorm van een shop-in-shop (sommige Sakol-leden met Transferro’s Probin en Bouwcenter Filippo met Polvo’s Lekkerkerker). Een separate ijzerwarenshop vanuit een bouwmaterialenhandel zagen we nog niet eerder., maar BMN heeft daarvoor sterke uitgangspunten. Met Jan Boon (ex-Isero) als algemeen directeur en Max Nieboer (ex-Gerritse, ex Zevij-Necomij en ex-Ferney) en het lidmaatschap van Ferney heeft BMN volop ijzerwaren-kennis in huis.

Geld én drive Bovendien: als dochter van CRH en eigenaar van alle filialen heeft BMN voldoende investeringskracht en geen last van dwarse aandeelhouders of franchisenemers bij de landelijke uitrol van zo’n concept. Als je band met je bouwmaterialenklanten inderdaad zo sterk is, dat ze ook ijzerwaren en gereedschappen bij je willen kopen, heb je waarschijnlijk genoeg aan de hardlopers in ijzerwaren en gereedschappen. En als je voor die generalistische klussers voldoende specialist bent kun jij makkelijk die kokers kit, een paar dozen schroeven of zelfs een accu-schroefmachine verkopen bij een order geveldelen, een aanhanger gipsplaten of een vrachtwagen dakpannen of bakstenen. En dan gun je de speciaalzaak om de hoek de lastige handel. M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_BMN IJzerwaren.indd 13

13

14-02-19 09:29


Stand van zaken

Grenzen vervagen

MIXpro telt ieder jaar het aantal vestigingen van de organisaties in de bouwgroothandel. Behoudens veel onderlinge samenwerkingen, valt het met de verschuivingen nogal mee. 4plus en Bouwcenter zijn – qua vestigingen – de grootste organisaties in bouwmaterialen- en houthandel. Zevij-Necomij bundelt veruit de meeste ijzerwarengroothandels. Transferro staat het meest open voor branchevreemde toetreders en groeide dan ook het hardst qua aantal vestigingen. Bouwmaterialenhandel

IJzerwaren (professioneel gericht)

De grootste organisatie – 4Plus - noteerde vijf vestigingen minder. De BPG-formule van de organisatie groeide echter met twee vestigingen. Bouwcenter noteerde een nieuwe vestiging, Raab Karcher sloot er eentje. En hoewel Jongeneel – dochter van TABS en zuster van PontMeyer – in 2017 bekendmaakte in 2018 graag te willen expanderen, bleef het daar opvallend rustig. Net als in de rest van de groothandel in bouwmaterialen en hout trouwens.

Zevij-Necomij is de grootste club in de ijzerwarenvakhandel. De groei van 10 vestigingen is stevig. Nummer twee, Ferney, won 128 vestigingen in 2017 door aansluiting van de bouwmaterialenhandels van BMN en 4Plus’ BPG-groep. In 2018 verloren ze echter weer twee vestigingen. Numeriek zat de grootste groei in 2018 bij Transferro. Na de +42 in 2017 noteerde de Zwolse inkoopcombinatie in 2018 53 nieuwe vestigingen. Voor het overzicht presenteren we ook de ‘grote vier’ in ijzerwarenland: Isero, Destil, Polvo en Mastermate.

BOUWMATERIALEN- EN HOUTHANDEL Bouwcenter (Veris Bouwmaterialen, ook lid van Transferro)

87 (+1)

4plus (waaronder BPG en Mijn Thuis)

82 (–5)

BMN Bouwmaterialen (v/h CRH Bouwmaterialenhandel)

73 (0)

PontMeyer (eigendom TABS)

48 (+1)

Bouwmaat (ook lid van Zevij-Necomij)

46 (0)

Zevij-Necomij (incl Bouwmaat)

497 (+10)

Ferney Group (incl BMN en BPG)

292 (–2)

Transferro (incl Provak, Probin en Sakol) Isero (lid van Ferney)

204 (+53) 62 (+4)

Jongeneel (eigendom TABS)

43 (0)

Destil (incl Dexis, Wiek de Laat en Kroon)

50 (0)

BPG (onderdeel van 4plus)

41 (+2)

Polvo (lid van Zevij-Necomij)

50 (+13)

Raab Karcher (onderdeel van Saint Gobain) Sakol (ook lid van Transferro)

14

IJZERWAREN PROFESSIONEEL

35 (–1) 23 (+1)

Stiho (waarvan 13 inclusief Giebels)

16 (0)

Mijn Thuis (onderdeel van 4plus)

14 (+1)

Mastermate (lid van Zevij-Necomij) Probin (Transferro)

38 (+1) 17 (–1)

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Stand van Zaken_2pag.indd 14

14-02-19 09:29


FO R M U L E S

Bouwmarkten

IJzerwarenwinkels (consumentgericht)

Formido loopt in 2019 ten einde. Van de 79 van 1-1-2018 stonden er op 1-1-2019 nog 42 en de teller loopt hard af. Dat is de reden waarom Praxis groeide van 147 naar 176 winkels. Gamma bleef steady op 165, Karwei sloot per saldo 6 winkels. Door de overname van de winkels van Van Neerbos zal er binnen de twee Intergamma-formules vast nog wel wat ‘geoptimaliseerd’ worden in het netwerk. Formulewisselingen en misschien zelfs hier en daar een sluiting. Giganten Bauhaus en Hornbach openden alle twee één nieuwe winkel. De 13 Multimates die verdwenen, zien we bij Hubo weer terug.

Nicovij verwelkomde in 2017 IGM met 13 winkels en groeide in 2018 met drie adressen uit tot 105 winkels. Als je naar de cijfers van het consumentgerichte ijzerwarenkanaal kijkt, moet je even opletten. Lockmasters (-2) en Enorm (-2) zijn ook lid van Nicovij en worden dus dubbel geteld. Hetzelfde geldt voor Provak (-3) bij Transferro.

Nicovij (incl Enorm, Profnorm en Lockmasters)

105 (+3)

Icono BVK (incl Happy Huisdier)

BOUWMARKTEN Praxis (Maxeda)

176 (29)

Gamma (Intergamma)

165 (0)

Karwei (Intergamma)

130 (–6)

Multimate (DGN)

75 (0)

Enorm (ook lid van Nicovij)

33 (–2)

Lockmasters (ook lid van Nicovij) Profnorm (ook lid van Nicovij)

21 (–2) 10 (0)

48 (–13)

Formido (Maxeda) Hornbach

IJZERWAREN/GEREEDSCHAPPEN

SVIJ Randstad

8 (0)

Provak (ook lid van Transferro)

6 (–3)

42 (–37) 14 (+1)

IBW

5 (0)

Bauhaus

3 (+1)

Leeswijzer Business Update Wil je echt weten hoe de bouwgroothandel in elkaar zit? Check dan de Business Update Bouwgroothandel die MIXpro en Merkvast samenstelden. Vol kerngegevens, markttrends, omzetcijfers, dwarsverbanden en achtergrondinfo. Zie www.mixpro.nl/update.

MIX vroeg alle ketens en organisaties naar het aantal vestigingen per 1 januari 2019. Van een enkele organisatie noteerden we het aantal vanaf de website. MIX controleerde de aantallen niet. Bij de interpretatie van de aantallen is het belangrijk op dubbeltellingen te letten. Het aantal Nicovij-leden is bijvoorbeeld inclusief Lockmasters, Enorm en Profnorm. Zevij-Necomij is inclusief Bouwmaat, Destil, Mastermate en Polvo. En Transferro telt ook Sakol-leden en Bouwcenter-leden mee.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Stand van Zaken_2pag.indd 15

15

14-02-19 09:29


Omzetgroei bouwmaterialenhandel De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in

Onlineverkoop groeit lichtjes

2018 uit op een gemiddelde van circa 5%. Driekwart van

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2018 uit op een gemiddelde van circa 5%. Het aandeel internetverkopen van de totaalomzet blijft bescheiden, maar groeit wel. Het percentage bedrijven dat meer dan 5% van de omzet via internet verkoopt, steeg van 6% naar 12%. Een kwart van de respondenten noteert geen internetverkopen. In het voorjaar was dat percentage nog 32%.

de ondernemers in de branche verwacht ook komend jaar een stijging van de omzet. Oost-Nederland steekt daar met 94% positieve ondernemers ruim bovenuit. De verwachte omzetstijging komt daar dan ook uit op 7%, tegen 5,4% in het noorden, 4,9% in het westen en 4,1% in het zuiden.

Dit blijkt uit de vijftiende Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight. Opmerkelijk is dat het berekende gemiddelde van de groei van de brutowinstmarge achterblijft bij de omzetgroei en zelfs daalt. Waar in het voorjaar nog een margegroei met 1,5% werd verwacht, gaan de ondernemers nu uit van 1,2%.

12%

1,2%

Sterke groeiers

5%

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2018 uit op een gemiddelde van circa 5%. De omzetstijging doet zich voor bij alle productgroepen. De productgroepen waarin de meeste Hibin-leden voor heel 2018 een (sterke) omzetstijging zien, zijn: • naaldhout (64%) • plaatmaterialen (50%) • ruwbouwmaterialen (58%) • afbouwmaterialen (43%) • installatiematerialen (38%) Over de hele linie stijgen de inkoopprijzen. Handelaren noemen de grootste stijgingen in: • naaldhout (28% van de respondenten) • plaatmaterialen (18% van de respondenten)

16

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_COnjunctuur-Hibin conjunctuumeting.indd 16

13-02-19 09:40


CO N J U N C T U U R

Zzp-belang groeit

Nieuwbouw, renovatie en onderhoud

Zzp’ers en klusbedrijven worden steeds belangrijker voor de bouwmaterialengroothandel. Deze klantengroep is inmiddels verantwoordelijk voor 43% van de professionele omzet, 33% van het totaal.

De omzet is vrijwel gelijk verdeeld over nieuw en renovatie, maar het belang van renovatie en onderhoud is iets meer toegenomen. In het voorjaar van 2018 bedroeg het aandeel van de renovatie en onderhoud als onderdeel van de totale omzet 52%, in het najaar is dit opgelopen tot 55%.

43%

55%

35% Consumenten welkom De bouwmaterialenhandel realiseert ongeveer 25% van zijn omzet bij consumenten. Woningbouw is verantwoordelijk voor 60% van de omzet. Het omzetdeel in de utiliteitsbouw daalt naar 11%, terwijl badkamers en sanitair doorgroeien naar 16% van de omzet. Het aandeel consumentenverkopen is in de loop der jaren steeds verder toegenomen en ligt nu op 23%.

25%

Over de Hibin Conjunctuurmeting De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2018 is het vijftiende onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in juni 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_COnjunctuur-Hibin conjunctuumeting.indd 17

17

13-02-19 09:40


Auteur Marc Nelissen Fotograaf Marjolein Ansink

Mastermate introduceert nieuw vestigings-concept

“In het hele land zie je dat je bij Mastermate bent” Mastermate vernieuwde haar vestigings-concept dus ging MIXpro op de koffie bij de landelijke coöperatie van ijzerwarenhandelaren. We spraken directeur Rene van Amsterdam in de koffiecorner van zijn vestiging in Hillegom. Daar zagen we onder andere een frisse uitstraling, meer artikelen vóór de deur, koffiebekers-to-go, flexibele gondola’s op wielen, swipen door het DC-assortiment en online ontsluiting van Mastermate-kracht. 18

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Formules_Mastermate.indd 18

14-02-19 09:32


FO R M U L E S

“Het oude logo van het mannetje met het vlammetje stamde uit 2005, geloof ik”, zegt Van Amsterdam. Van Amsterdam is bestuurslid van de coöperatie van zeven familiebedrijven in de ijzerwarenhandel. Samen hebben ze inmiddels 38 vestigingen en een centraal magazijn. ‘Landelijk opererend met regionale betrokkenheid’, dat is het motto van de krachtenbundeling binnen de groep.

Snelheid en efficiency Sinds de start veranderde de markt. Het aantal zzp’ers groeide in de crisis. En daarmee het gehalte aan balieverkopen. Klanten konden niet altijd snel vinden wat ze zochten, de uitstraling kon intussen wel wat frisser en vooral uniformer. “Dat waren de belangrijkste uitkomsten van klantonderzoeken”, beaamt van Amsterdam. Dus ontwikkelde Mastermate samen met een adviseur een nieuw shop-concept. Een shop met een frisse uitstraling. Het Mastermaterood bleef, nu in combinatie met licht hout. De balie kreeg een centrale plek. In Hillegom staat hij letterlijk midden in de zaak. Een koffiecorner kreeg een belangrijke plaats in de vestiging. Van Amsterdam: “Die vormt een rustpunt. We hebben veel zzp’ers en kleine aannemers als klant. Zij kunnen daar met een kop koffie bijvoorbeeld even hun administratie bijwerken. En klanten die weer snel naar de volgende klus moeten, kunnen een ‘koffiebeker-to-go’ meenemen.” Dat hoort ook bij het nieuwe concept. Sympathiek en doordacht op snelheid en efficiency.

Groeiende balie-omzet Mastermate-klanten komen voor 80% uit de bouw. Verder een klein beetje industrie en grijze klanten. In de bouw variëren ze van de grootste bouwers, tot woningcorporaties en onderhoudsbedrijven tot zzp’ers die vaak vaste balieklant zijn. Voor de crisis was de balieomzet flink minder dan nu, herkent Van Amsterdam. Sindsdien is hij flink gegroeid.

“Mastermate’s nieuwe concept gaat verder dan de fysieke vestiging” “Sommige klanten komen wel op 10 vestigingen door het hele land. Precies volgens ons concept van landelijke dekking met regionale betrokkenheid”, zegt Van Amsterdam. “Intussen herkennen we de klanten overal aan de hand van hun klantnummer en kunnen ze terecht bij ieder Mastermate voor de condities die ze met hun eigen vestiging afgesproken hebben. Dat kon altijd al maar was tot vijf jaar geleden een heel gedoe met bonnetjes en dergelijke.”

Méér dan de vestiging Van Amsterdam legt uit dat het nieuwe concept meer omvat dan de fysieke vloer. Wifi voor klanten hoort voortaan bij de nieuwe service van het huis. En er zijn interactieve schermen waarop klanten gebruik kunnen maken van allerlei handige diensten.” In het nieuwe DC in Zoetermeer ligt een uitgebreid assortiment op voorraad. Dat kan online besteld worden via de webshop en is ook in de vestigingen beschikbaar via een interface in de koffiecorner. Daar kunnen klanten door dat grote assortiment swipen en artikelen bestellen. Ze zijn dan de volgende dag beschikbaar op de vestiging, maar kunnen ook op het bedrijf of op de bouw bezorgd worden.

70% vóór de deur Los van de digitale koppelingen met assortiment en service zijn de vestigingen ook fysiek veranderd. De routing is anders en 70% van het assortiment is voor de magazijndeur gekomen. “We leggen nu meer in de shop zodat klanten snel zelf kunnen pakken en ook meer zien dan alleen die producten waar ze voor komen”, zegt Van Amsterdam. De ugly’s als rollen lood, stucloper en moeilijke spullen, liggen nog steeds achter de deur. En de meeste doosjes vol boutjes en moertjes ook. “Die lenen zich niet zo makkelijk voor self-service”, zegt Van Amsterdam.

Scherpere keuzes Zoals gezegd, vinden we de koffiecorner zo ver mogelijk de vestiging in. Dat maakt de kans groter dat klanten álles zien. En de machines staan bij elkaar, in plaats van verspreid, zoals voorheen. De meeste gondola’s staan op wielen. “Dat maakt de indeling flexibel”, zegt Van Amsterdam. “We willen ook in de toekomst kunnen blijven aanpassen op basis van de behoeften van onze klanten. We hebben veel klantonderzoek gedaan en dat M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Formules_Mastermate.indd 19

19

14-02-19 09:32


Goed. Veilig. Geel. Klingspor. Fabrikant diamantgereedschappen

Klingspor B.V. Dr. Nolenslaan 157 6136 GM Sittard Nederland

MIXpro 2019-1_Formules_Mastermate.indd 20 Adv_Klingspor.indd 3

Tel. Fax Mail Web

+31 (0) 464 00 88 27 +31 (0) 464 00 71 62 info@klingspor.nl www.klingspor.nl

14-02-19 07-02-19 09:32 16:37


FO R M U L E S

blijven we doen. We leren onze klanten steeds beter kennen en kunnen zo steeds scherpere keuzes maken.”

Lokale touch Met het nieuwe shop-concept heeft Mastermate straks landelijk dezelfde looks. Maar er blijft ruimte voor de lokale touch. Zo zien we in Hillegom bijvoorbeeld een beetje branchevervaging in een partijtje zandcement. “Maar hoe branchevreemd is dat eigenlijk?” Voor de echte one-stop-shop werken ze in Hillegom samen met de plaatselijke Raab Karcher en Warmteservice samen in een lokaal Bouwplein. En de Mastermate-slijperij in dit pand? Die werkt ook voor andere Mastermate-vestigingen. In Hillegom zien we ook een huurshop van een derde. Die was er al, zat voorheen aan de Mastermate-balie, maar heeft nu een eigen balie. Ook in de Mastermate-looks. “Ze hebben nu dezelfde uitstraling en ze passen in het concept. Doordat ze een eigen balie hebben, snappen klanten beter dat het een apart bedrijf is. Voorheen was het wel eens lastig voor klanten wie Mastermate was en wie het verhuurbedrijf.”

verwijderd, een deel van de stellingen gesloopt en het kantoor naar boven verhuisd. Ook hebben ze meteen aan het milieu gedacht met LED-verlichting, goed voor de CO-prestatieladder. Hoe zit dat eigenlijk met de besluitvorming binnen een club als Mastermate? “Zo’n proces van een nieuwe huisstijl verloopt democratisch binnen Mastermate. Iedereen is er enthousiast over, ziet de meerwaarde ervan en voelt zich betrokken bij de nieuwe stijl”, aldus Van Amsterdam.

Klaar in 2020 In de nieuwe uitstraling herkennen klanten straks overal in Nederland dat ze bij Mastermate zijn. Het is de bedoeling dat eind 2020 alle vestigingen dezelfde uitstraling delen. Al met al is de uitmonstering in zo’n nieuwe uitstraling een hele operatie, weet Van Amsterdam nu. “Het gaat van alles in de vestiging tot en met de vlaggen, de visitekaartjes, het briefpapier, de enveloppen en de wagens.” In Hillegom hebben ze een tussenwand M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Formules_Mastermate.indd 21

21

14-02-19 09:32


U

L

T

I

M

A

T

E

DE KEUZE VAN DE PROFESSIONAL

Fix it together! Cr3+

New!

Environmental friendly

Verzonken kop

Shield Roest bescherming

Geelverzinkt

Voldraad

Tellerkopschroef

Glaslatschroef22.indd 3

Cilinderkop

+31 (0)320 28 5610

Vlonderschroef

ScharnierschroefPotdekselschroef

Gratis bit os in iedere do

Assortimentskoffers

info@asf-fischer.nl

www.asf-fischer.nl www.w

dies-ultimate.nl

14-02-19 09:34


CO L U M N

Microlearning biedt bouwtoelevering grote kansen Urenlang oefenen en luisteren naar een trainer of onderwijzer is niet altijd de beste leermethode. Ook ‘traditionele’ eLearning sluit niet altijd aan op de manier en behoefte van bijvoorbeeld millennials in de bouw om te leren en te ontwikkelen. Dat vraagt om actie want vakmannen met up-to-date kennis en vaardigheden zijn essentieel. Met name in een sector die te maken heeft met veranderingen. Al was het alleen al door de energietransitie en de innovaties die deze met zich meebrengt: nieuwe materialen en nieuwe toepassingen. Daar komt nog eens bij het nijpend tekort aan vakmensen in de bouw. Tegelijkertijd

Wim Bak Marketingdeskundige Merkvast

weten we dat medewerkers gemiddeld maar 1% van hun tijd besteden aan leren. We koersen dus af op een enorm kennistekort. Tijd voor microlearning: online leren in kleine stukjes en specifiek gericht op één onderwerp. Let wel: Microlearning wordt vaak ingezet voor ondersteuning van de kennis op het moment dat het direct nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren. Of om zeker te zijn dat je de juiste werkwijze volgt. Neem het luchtdicht maken van kozijnaansluitingen of het inregelen van een specifieke installatie. Doordat microlearnings kort en krachtig zijn en snel tot de kern van het onderwerp moeten komen, is er geen ruimte voor afleiding. De gemiddelde leertijd is 5 minuten. Deze manier van leren is overgewaaid uit Amerika en de resultaten zijn verbluffend. Microlearning is trending maar op zich niet nieuw. De mogelijkheden zijn wél enorm toegenomen. Goede app’s hebben daarom volgens experts de volgende ingrediënten: • Kort van duur; • Gebruik van video/3D; • Mobiel; • Stimulerend; • Interactief; • Maken gebruik van spelelementen (gamification); • Belonen de gebruiker en laten collega vakmannen zien. Microlearning is de uitgelezen kans voor de bouwtoelevering om (onder)aannemers te helpen bij de juiste toepassing van hun producten. Dat verlaagt de kans op bouwfouten en sluit aan op de huidige manier van informatieverwerking. Er wordt in Nederland zelfs al gewerkt aan een koppeling met BIM onderdelen. Onderstaande Amerikaanse infographic mocht ik integraal overnemen en geeft de voordelen van microlearning perfect weer. De appel is een mooie metafoor. Die smaakt in behapbare stukjes veel beter dan in één keer!

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 1-2019 Colum Merkvast.indd 23

23

13-02-19 15:55


“Online is méér dan een webshop, ook voor dealers” “No data, no sales, dat hebben we al eerder geroepen”, alleen de platte productdata van het plaatje en het praatje,

man met de klantcontacten die als key-account-manager e-commerce online pure players benadert, maar ook de traditionele dealers ondersteunt in e-commerce activiteiten.

maar veel meer. Wij zetten zwaar in op digitalisering en

Exponentiële groei op klantreis

geloven in data is sales.” MIXpro schreef al eerder over de

“Sinds wij inzetten op die digitale klantreis, zien we bepaalde partijen exponentieel groeien met onze producten. Met de hardlopers en meestal niet eens op prijs”, zegt Hensen. “Dat zijn vaak partijen die we voorheen niet tot onze dealers rekenden, of partijen die voorheen niet eens bestonden. Zij verstaan het belang van goede productdata als basis. Zij verrijken die data met eigen unieke content voor hun eigen SEO-strategie en passen hun e-commerce-omgeving voortdurend aan aan de laatste trends en technieken en aan de steeds veranderende klantreis. Dat doen ze door hun klantdata heel nauwkeurig te analyseren en daar hun aanbod en de gebruikerservaring mee te optimaliseren.”

zegt Kevin Hensen van fischer. “En dan bedoel ik niet

manier waarop fischer de eindgebruiker op zijn customer journey – zijn klantreis – op al zijn tussenstops probeert te vangen en daar vandaan met een first class en all-inclusive ticket rechtstreeks naar de beste oplossing toe loodst en hem meteen verleidt tot het doen van een aankoop. “Veel meer is het niet. Aankopen van onze bevestigingsmiddelen. Daar gaat het om.” Dealers spelen een belangrijke rol in fischer’s benadering van eindgebruikers. Zij moeten zorgen voor de verkrijgbaarheid van de producten. Hetzij online en op bestelling, hetzij fysiek en direct uit voorraad. Met name op het digitale vlak kunnen dealers uit de gevestigde orde nog grote stappen zetten, weten ze bij fischer. Daaraan werkt commercieel directeur Piet Breevaart samen met Patrick van der Korst en Kevin Hensen. Van der Korst sluit, als een tactisch-operationele spin in het web, aan bij klantprojecten. Hensen is de operationele

24

Naar oplossing trekken Bij fischer doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Met de juiste productdata en unieke content trekken ze zoveel mogelijk klanten zo vroeg mogelijk in de zoektocht naar de juiste bevestigingsoplossing naar zich toe om het juiste product te adviseren. “Door onze merkkracht en al die inspanningen genereren we veel verkeer”, zegt Hensen. “En dat verkeer wordt gedetailleerd geanalyseerd. Wij zien onder andere op welke criteria ze

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU Fischer digitaal.indd 24

12-02-19 16:45


C LO S E U P

Productfinder, ook embedded Als voorbeeld noemt Hensen de fischer productfinder. Dat is een applicatie die de eindgebruiker binnen een aantal stappen naar de juiste bevestigingsoplossing loodst. Die productfinder draait op de website van fischer zelf en is beschikbaar als app voor zowel IOS als Android. Maar fischer biedt ook de mogelijkheid om deze app te integreren in de webshops van dealers. Bij het vinden van het juiste product voor de toepassing checkt fischer via Retail Connect of deze dealer het product op voorraad heeft. Zo ja, dan kan de eindgebruiker met één druk op de knop het artikel direct bij de dealer kopen. Een ander voorbeeld van de productfinder is de al eerder genoemde toepassing als een mobiele app. De app zit in een constante ontwikkeling en zal in de toekomst ook de dichtstbijzijnde locatie waar het product direct en fysiek op voorraad ligt tonen. Een prof-variant van die app is trouwens op een haar na gereed. In de toekomst kan de productfinder zelfs zijn diensten bewijzen op point-ofsale en met een ‘pick-by-light’-systeem de eindgebruiker binnen no-time naar de juiste positie in het schap leiden. Snel advies, snel vinden en metéén kopen, dat is wat fischer makkelijk wil maken.

Enorme stappen Hensen: “De fischer productfinder is al enige tijd operationeel en werkt heel goed. We zijn begonnen met het middensegment van onze producten. Het segment waar het meest van verkocht wordt en waar het merendeel van de vragen uit voortkomt. Als we dat afvangen met de productfinder, zetten we enorme stappen qua efficiëntie. Je wilt niet weten hoe vaak de technische support hier vragen krijgt over de bevestiging van een boksbal. Als we die antwoorden verwerken in de productfinder, krijgt de eindgebruiker sneller zijn antwoord en altijd het juiste.” Van der Korst haakt in: “Op basis van al onze klantdata zijn we steeds up-todate met de markt. En zo stellen we dus ook altijd de beste oplossing voor van dát precieze moment. En dat is niet altijd de oplossing die bijvoorbeeld de medewerker aan de balie al 20 jaar geeft.”

1-0 achter

fischer Benelux BV, Naarden, 035.695.66.66, www,fischer.nl, info@fischer.nl

filteren, daarmee kunnen we ze bij hun volgende bezoek heel precies en vooral sneller op het juiste spoor zetten. Vergelijk het met het lijstje ‘ook interessant voor u’ van de grote online pure players. Wij werken toe naar een omgeving waar iedere bezoeker een gepersonaliseerde landingspagina te zien krijgt die is samengesteld op basis van wat we van de bezoeker weten. Is het een consument, een professionele bouwer, een installateur of een architect? Waar heeft de klant eerder naar gezocht? Waar komt de klant vandaan? Wat en waar heeft de klant eerder gekocht?”

Hensen: “We horen de ijzerwarenhandel vaak beweren dat hun klant daar nog niet aan toe is. Wij zien daarentegen in onze verkoopstatistieken iets heel anders. En dat is ook logisch, want die zakelijke klant is in zijn privé leven toch ook gewend aan het gemak van online zoeken, vinden en kopen? Waarom zou hij daar dan zakelijk niet aan toe zijn?” Breevaart: “Sommige handelaren snappen het heel goed en investeren serieus en op basis van een strategie in hun e-commerce activiteiten. Maar wij zien heel vaak dat dealers een webshop openen, omdat de rest dat ook doet. Maar het is echt veel gecompliceerder. E-commerce is een business model met alle bijbehorende processen en vergt heel veel aandacht, maar vooral specifieke kennis en kunde. Je kan je e-commerce strategie simpelweg niet één op één integreren in je huidige businessmodel, dan sta je vanaf dag één echt al met 10-0 achter zonder dat je dat zelf in de gaten hebt.”

Voorwaarde voor succes Hensen: “Er zijn dealers die succesvol gaan zijn en er zijn er ook die vrijwel zeker gaan falen. Een van de belangrijkste voorwaarde voor succes is juiste productdata. Bepaalde productdata is cruciaal voor de eindgebruiker voordat hij overgaat tot een aankoop. Je koopt toch ook geen tv zonder dat je weet welke afmetingen de tv heeft. In ons geval kunnen de dealers zo instappen. Op basis van de meest gebruikte datastandaarden en classificatiemodellen stellen wij productdata beschikbaar. Als je de productdata voor de volle capaciteit benut, profiteer je mee van de first class en all-inclusive reis die wij de eindgebruiker bieden. Producten met onjuiste of lage resolutie afbeeldingen, of producten met verouderde specs zijn een conversie killer. Irritatie bij de eindgebruiker leidt dan niet alleen tot minder conversie, maar zorgt er ook voor dat de klant bij zijn volgende aankoop zich tot een andere dealer wendt.”

Winnaars van morgen Breevaart: “De winnaars van morgen zijn de partijen die e-commerce strategisch positioneren en als businessmodel professioneel implementeren en het operationeel ook zo inregelen. Niet meer van hetzelfde, niet de zoveelste vestiging, maar dan toevallig online. Maak gebruik van de expertise en pull-kracht van de producenten/leveranciers en vergroot je kennis van de behoefte van de klant door data te delen. Bij fischer hebben wij ons kernassortiment van hardlopers al lang uitgefilterd op basis van klantdata. Wij vangen de eindgebruiker op heel veel touchpoints van zijn reis. De klant heeft zijn eigen reis en als jij geen station op zijn route bent, dendert hij je high-speed voorbij.”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU Fischer digitaal.indd 25

25

12-02-19 16:45


“In onze niche zien we de gevestigde orde online nog maar amper� 26

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Ecommerce_HBLonline.indd 26

14-02-19 09:38


E- CO M M E RC E

Met een omzet van € 26 mln is HBL online met Gereedschapcentrum en Fixami intussen een heel behoorlijke speler. Powertools, handgereedschap, accessoires en een beetje bevestigingsmiddelen is de niche die zij online bestrijken. Van de gevestigde orde zien zij online niets. Eerder van Bol.com en Coolblue. “Vroeger was internet nog een beetje shady en had je echt een fysiek adres nodig” zegt Bram Mutsaers. “En als je een fysieke winkel had, was dat helemaal fijn.” Tegenwoordig doet die fysieke winkel van Gereedschapcentrum het gewoon hartstikke goed en zet hij zomaar € 1,5 mln om. “Lokale klanten halen hier graag hun spullen op en je hebt ook een enkele fanatiekeling die het hele land doorrijdt om hier die dure zaagtafel te komen bekijken. We hebben in de shop alleen maar grote orders”, zegt Mutsaers.

failliete aannemers. Zo verzamelde hij voor zichzelf een mooie partij en de restanten verkocht hij weer tweedehands door via Marktplaats. “Ik kon daar goed aan verdienen naast mijn baan.” Mutsaers vroeg zijn kameraad Luuk of die mee wilde doen. “Luuk kon bij de Albert Heijn gaan werken naast zijn studie of mij helpen. Dan kon ik ’s avonds op de bank de inkoop regelen en hij de spullen ophalen, de compressor erover halen, ze op Marktplaats zetten en de verkoop verzorgen. Zo groeiden we samen op.”

Goed verdienen

‘Internet? Doen we niet!’

Mutsaers (34) is samen met Luuk Schormans (30) eigenaar van HBL Online, de moeder van Gereedschapcentrum en Fixami in Frankrijk, België en Spanje. Het begon allemaal toen Mutsaers in 2007 zijn huis ging verbouwen. Hij was DeWalt-freak en ging op zoek naar setjes gereedschap. Die vond hij bijvoorbeeld online bij

Al snel ging het tweetal ook machines importeren. “Soms een beetje grijs en allemaal naast mijn baan en naast Luuks studiefinanciering.” In januari 2009 schreven ze HBL online in bij de Kamer van Koophandel en werd het een officieel bedrijf. “We wilden het meteen goed doen en stopten met tweedehands. We belden

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Ecommerce_HBLonline.indd 27

27

14-02-19 09:38


fischer Light system FLS snel, stabiel, veelzijdig

Maak kennis met de nieuwe standaard in installatietechniek Dankzij de focus op gebruiksgemak en montagesnelheid is het plaatsen van installatietechnische constructies voortaan kinderlijk eenvoudig. Kijk voor meer info op fischer.nl

Adv_Fisher.indd 3 MIXpro 2019-1_Ecommerce_HBLonline.indd 28

25-10-18 10:05 14-02-19 09:38


E- CO M M E RC E

Bosch, Makita en DeWalt maar kwamen daar niet verder dan de telefoniste. ‘Internet? Doen we niet. Doei’ hoorden we dan.” Maar al snel hadden de heren een groot netwerk over de grenzen en konden ze in Engeland en Duitsland inkopen. “Daar komt ook de rechtszaak uit voort”, zegt Mutsaers met verwijzing naar conflict met DeWalt waar de fabrikant vorig jaar voor naar de rechter stapte.

75 medewerkers Tussen 2009 en 2012 was het nog steeds vooral avondwerk voor Bram en Luuk. In 2010 en 2011 zagen ze concurrenten als Gereedschappelijk, Mastertools, Toolnation en Toolmax opkomen en zagen ze de markt groeien. Dus zei Mutsaers in 2012 zijn baan op en huurden ze een pand. Dat telde toen 200 m2. In 2013 verhuisden ze naar 500 m2, in 2015 naar 1.200 m2. In 2016 kwam daar een extra hal bij van 600 m2 en sinds 2018 hebben ze een eigen pand van 6.500 m2. Tegelijkertijd groeide het personeelsbestand van de eerste medewerker in 2012 tot ongeveer 75 man van vandaag. Die bezetting varieert van magazijn en logistiek, tot klantenservice, inkoop, data, content en marketing.

Enorme cashflow

Orders variëren nogal qua grootte. Mutsaers pakt de cijfers erbij en noemt € 26 mln omzet en ongeveer 150.000 orders. “We zien hier bouwvakkers hun complete bus vullen. Van de boor- en zaagmachine tot het handgereedschap en van de handschoen tot de kruiwagen en het dekzeil. Soms wel 60 regels per order.” Heeft Gereedschapcentrum dat dan ook allemaal? “Ja joh. We hebben 100.000 artikelen online staan.”

Prijzen op ervaring Qua prijs spiegelt HBL online zich aan en handvol concurrenten. In die vergelijking willen ze goedkoper zijn of op hetzelfde niveau opereren. “Op een bedrag van € 300 kunnen we dan soms een eurootje goedkoper zijn. Op een exclusiever merk als Milwaukee kunnen we soms gelijk zijn. Maar op dé afkortzaag van Nederland kunnen we geen dubbeltje duurder zijn. Dan zakt je omzet ineens van 100% naar 10%.” Hoe hij dat weet? “Dat is een spel van proberen en testen. En op een gegeven moment wordt dat ervaring.” Handgereedschappen en accessoires verkoopt HBL minder scherp. “Neem een Stanleymesje. Daarvoor moeten we naar het vak lopen en het in een doos stoppen. Om er 60

€ 26 miljoen zetten ze in 2018 om, dat is inclusief een groei van 30%. “Da’s nog weinig”, zegt Mutsaers. We hebben jaren gehad van 100% groei en gingen daarna naar 50, 40, 30. We hebben altijd winst gemaakt”, benadrukt Mutsaers. “Alles is betaald, behalve het pand.” Het online model voorziet in een riante cashflow, legt hij uit. “Als ik vandaag iets verkoop, heb ik het morgen op de bank. Dat gaat via iDEAL. Als een traditionele ijzerwarenhandel 100% groeit, groeit zijn debiteurenstand ook direct en wordt liquiditeit zomaar een probleem. Vanwege onze prepay konden we hard groeien. En als je dan ook nog eens slim omgaat met de fiscus, speel je al snel een bak cash vrij om nog weer harder mee door te groeien.”

Veel en grote orders In de expeditie gaan iedere dag 25 tot 30 rolcontainers de deur uit met 600 pakketjes. Zes dagen per week. Oktober, november en december is het ‘gas geven’ bij HBL-online. “Zzp’ers weten dan dat ze een goed jaar hebben gehad en gaan nog even geld uitgeven. Consumenten besteden het geld rondom de feestdagen en aannemers hebben budget over dat ze snel nog even willen investeren.” En dan heb je nog Black Friday. Een dag waar ze dit jaar in juni al voor begonnen te plannen. “Vorig jaar deden we 1.000 orders op die ene vrijdag. In plaats van gemiddeld 400. Dat worden er nu twee keer zoveel, gezien de aandacht die we eraan geven.” M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Ecommerce_HBLonline.indd 29

29

14-02-19 09:38


VERTROUWDE KWALITEIT, NIEUW MERK De contactlijmen en houtconstructielijmen van Bison Professional zijn vanaf nu beschikbaar onder het professionele Griffon merk. De vertrouwde hoge Bison kwaliteit van contactlijmen en houtconstructielijmen, zoals Bison Kit®, Bison Tix®, PU-Tix, Wood Max en de witte houtlijmen, is onveranderd. Net als de Poly Max® montagelijmen krijgen deze producten nu het Griffon merk op de verpakking. Zo zijn de beste oplossingen voor professioneel verbinden, lijmen, afdichten en beschermen allemaal beschikbaar onder één professioneel merk. Wel zo makkelijk.

www.griffon.nl

000137064 TL BIS adv-Bison-brandswitch-MixPro-ed1-210x297mm.indd 1 MIXpro 2019-1_Ecommerce_HBLonline.indd 30

Griffon. Verbonden met vakwerk.

06-02-19 16:00 14-02-19 09:38


E- CO M M E RC E

Groeipad 3x3 HBL online trok onlangs een nieuwe CEO in de persoon van John Wilson. Wilson leidde Travix, een bedrijf van de investeerders van Fentener van Vlissingen en moeder van Cheaptickets, Budgetair, Vliegwinkel en meer van dat soort platforms. “Wilson heeft die bedrijven laten groeien en kan bij ons voor de volgende stap zorgen. Luuk en ik blijven zelf heel actief en versterken ons MT met John als CEO. Hij heeft zelf ook aandelen verworven en we hebben ons ten doel gesteld om in drie jaar tijd te verdrievoudigen.”

cent aan te verdienen. Als ik daar dan niet goed aan kan verdien, verkoop ik het liever niet.” Ervaring leert dat klanten trouwens op powertools binnenkomen en dan de handgereedschappen en accessoires meenemen omdat ze er toch zijn. “Net als bij de Mediamarkt. Daar kom je voor de goedkope tv en neem je dan de HDMI-kabel en muursteun ook mee.”

Particulier, maar vooral prof Klandizie van HBL is formeel gezien 50% particulier en 50% professioneel. Maar voor Mutsaers’ gevoel zitten er onder de particuliere accounts ook veel professionals. “Qua omzet liggen de verhoudingen sowieso veel schever.” Wat de professionals betreft: dat zijn eigenlijk vooral ondernemers die ‘uit hun eigen portemonnee betalen’, zoals Mutsaers het omschrijft. Zzp’ers, maar ook het kleine bouwbedrijf waar de vrouw van de baas ’s avonds een paar machines bestelt. Niet de grote inkopers die vaste kortingsystemen gewend zijn. “Al zien we nu ook wel grotere inkopers wakker worden. Die dan ineens 10 accu’s nodig hebben en vanwege het prijsverschil bij ons terecht komen. Als ze dan minimaal € 20.000 besteden, maken wij wel eens prijsafspraken. Binnenkort komen er misschien zelfs van zulke staffels in de webshop.”

Verschil tussen fabrikanten Hoe zit het met de inkoop? Nemen de fabrikanten nu wel de telefoon op? “Dat verschilt per fabrikant”, zegt Mutsaers. DeWalt sleepte HBL online voor de rechter maar met andere fabrikanten is het koek en ei. “Met Bosch

kunnen we lezen en schrijven, TTI is ook een fijne leverancier, van Metabo zijn we gewoon dealer maar met Makita doen we nog geen zaken.” Waar komen die verschillen vandaan? “TTI kon met Milwaukee natuurlijk helemaal opnieuw beginnen en inspelen op de actuele marktsituatie. Andere merken hebben te maken met gevestigde structuren en traditionele klanten. En door onze internationale inkoop moeten we altijd eerst een prijsspel spelen. Dan duurt het wel eens wat langer voor je elkaar vindt. Festool zouden we bijvoorbeeld graag doen. Van dat merk verkopen we wel al accessoires. En veel ook. Ook wordt er veel op het merk gezocht op onze websites.”

Grote afwezige Wat vindt Mutsaers dan van de online presentie van de gevestigde orde? “Wil je dat echt weten? Daar word ik niet zenuwachtig van. In onze niche van powertools, handgereedschap, accessoires en een beetje bevestigingsmiddelen zijn zij traditioneel heer en meester maar doen ze online echt bijna niets. Dan hebben wij meer last van Coolblue en Bol.com dan van de gevestigde orde. Zij zijn echt de grote afwezige, lekker slapen en aan de balie blijven staan.” Volgens Mutsaers doen drie bedrijven uit de bouwgroothandel het wel goed. Bouwmaat, Toolstation en Technische Unie. “Vooral die laatste moet je niet onderschatten. Ze doen heel veel online, maar dat gebeurt in een gesloten platform. Daardoor zie je ze niet in Google en in de prijsvergelijkers. Het verbaast me wel een beetje dat zij nog geen consumentenplatform zijn gestart. Met hun assortiment, kennis en distributienetwerk…” M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Ecommerce_HBLonline.indd 31

31

14-02-19 09:38


“Wij zijn een pragmatisch handelsbedrijf” De beschikbaarheid van artikelen is een belangrijke reden voor klanten om voor Burghouwt te kiezen. Om bij een steeds breder en dieper assortiment deze beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te laten zijn centraliseerde en rationaliseerde de groothandel zijn inkoop. Voorraadexpert Jan Kraaijeveld praat met inkoopmanager Maurice van de Braak over de combinatie van business-rules en handelsgeest, mensen en software. “Wij zijn anders dan anderen”, zegt Maurice van de Braak over Burghouwt. “Wij willen dichtbij de klant zitten, maken keuzen gericht op de klantrelatie en zijn onafhankelijk”. Van de Braak is manager inkoop bij het familiebedrijf in ijzerwaren en gereedschappen. Burghouwt heeft negen voorraadhoudende vestigingen, waarvan vier grotere in Arnhem, Echt, Etten Leur en Drachten de functie van regiomagazijn vervullen voor vijf kleinere.

Inkoop gecentraliseerd Een half jaar geleden heeft Burghouwt de operationele inkoop van de vestigingen centraal geregeld. Dat is aanleiding voor voorraad-expert Jan Kraaijeveld van Slimstock om eens met Van de Braak te spreken over voorraad en inkoop. “Voorheen had ieder filiaal zijn eigen inkoper. Die deed dat naast andere taken. Functi-

32

oneel viel hij onder de verantwoordelijkheid van Arnhem, maar in de lijn rapporteerde hij aan de vestigingsmanager. Nu we het centraal regelen hebben we twee hoofdgebruikers van onze nieuwe voorraadsoftware Slim4 en kunnen deze twee collega’s de voorraadaanvullingen beheren voor alle vestigingen.”

Kort op de bal Pragmatisch is een sleutelwoord dat in Burghouwts verhaal steeds terugkomt. Van de Braak: “Uiteraard hebben we formele afspraken. Maar onze regiomagazijnen zitten kort op de bal en de vestigingen hebben zelf ook veel vrijheid van handelen. Zij kennen hun klanten, zien ze meerdere keren per week aan de balie en weten precies wat er nodig is om hen goed te bedienen.” Kraaijeveld wil weten wat de doelen waren van het centraliseren van de voorraad. “Nou”, zegt Van de Braak, “Bij alles dat we doen staat de klant centraal. We willen dus een breed en diep assortiment van artikelen waarbij we snel kunnen leveren. Maar we willen uiteraard ook dat de het niveau van de incourante goederen afneemt en dat we een optimale balans creëren tussen service en kosten.”

Voorraad hoeft niet omlaag Het inperken van de voorraad is absoluut nóóit een doel binnen Burghouwt. Sterker nog, in de afgelopen jaren hebben wij ons assortiment bewust laten groeien, zowel in de breedte als in de diepte. Als er al een beperking is, is het de schapruimte van de kleinere vestigingen. “Wij zijn een handelsbedrijf en zijn niet aangesloten bij een inkoopcombinatie. Soms bieden leveranciers ons spontane kansen. Zij hebben hun kwartaaldoel niet behaald

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Cu Slimstock Burghouwt.indd 32

13-02-19 16:42


en geven extra korting bij afname van een bepaald volume. En als dat courante goederen zijn, pakken we dat voordeel graag even mee. We kijken meer naar de economische waarde dan de absolute voorraadwaarde omdat we aan inkoopkant soms meer kunnen verdienen dan we aan voorraad-reductie kunnen besparen.” Kraaijeveld: “Inderdaad. Op deze wijze combineer je business-rules met handelsgeest.”

Omgaan met emotie Door de centrale inkoop en het nieuwe voorraadsysteem zien mensen op de vestigingen processen wel veranderen “Wij kunnen het uitleggen, maar verandering is niet altijd gemakkelijk. Daarom is het goed dat onze categorie-inkopers vaker in de vestigingen komen. De inkopers praten dan samen met de vestigingsmedewerkers over de voorraad en op basis van data leggen ze uit wat er gebeurt. In die gesprekken komen rationaliteit en emoties dicht bij elkaar. Juist door beide aspecten goed op waarde in te schatten krijgen we een goede invulling van de voorraadniveaus. De kunst is dus om écht naar elkaar te luisteren en elkaars input serieus te nemen; in de praktijk is dit wellicht het moeilijkste”, aldus Van de Braak.

Mensen én software Van de Braak twijfelt niet meer aan het systeem. De manier waarop het ingericht is en hoe je er mee werkt, maakt het verschil. “In de eerste maand dat ik hier werkte, zag ik een klant aan de balie verschijnen. Die had net voor een artikel gebeld. Zegt de baliemedewerker ‘oh ja’ en loopt hij meteen het magazijn in, récht naar dat artikel. Dát maakt echt het verschil. De mix van harde regels met die ervaring. Van het hele assortiment is 80% echt kern-assortiment. De Bouwplaats-catalogus noemen ze dat bij Burghouwt. Samen met een assortimentscommissie wordt er maandelijks gesproken over de aanvoer van nieuwe artikelen. “Afvoer is altijd iets lastiger”, zegt Van de Braak. “Maar waarom zou je een artikel niet afvoeren als je een nieuw artikel opvoert? Emotie speelt dan vaak weer een rol. Toch maken we, mede gedreven door de input vanuit de software, steeds bewustere keuzes. Keuzes die zo goed als mogelijk aansluiten bij hetgeen waar het bij Burghouwt omgaat: het optimaal bedienen van de klant.”

bepaalt wat wij op voorraad moeten hebben. En wij moeten zorgen dat wat we niet verkopen, niet meer op voorraad ligt. Daar helpt de software enorm bij.”

Eén keer raken

Slimstock, Deventer, 0570.63.84.00, info@slimstock.com, www.slimstock.com

C LO S E U P

Op basis van de data vult Burghouwt nu ieder kwartaal een assortimentsindex. Die diende voor de nieuwe vestiging in Schoonhoven bijvoorbeeld als basis voor de inrichting. Maar toen de vestiging in Den Bosch verhuisde gingen de incourante goederen toch mee in plaats van dat ze afgevoerd werden of naar een regiomagazijn verhuisd werden. “Dan hanteren we het voetbalprincipe. We willen de bal maar één keer raken.”

Pragmatisme Pragmatisme zie je ook als je door Burghouwts magazijn in Arnhem loopt. Superopgeruimd en gestructureerd. “Wij vragen ons steeds af waar we verder verbeteringen kunnen doorvoeren. Als we mogelijkheden zien om ons zelf te verbeteren en de klant daarmee nog beter te bedienen handelen we snel en pragmatisch.” Wat is Burghouwts groeiplan, wil Kraaijeveld weten. “We willen onze klanten zo goed als mogelijk bedienen. Om interessant te blijven voor onze leveranciers willen we groeien in omzet en in marge. We willen de operationele kosten zo goed mogelijk onder controle houden op basis van het gewenste serviceniveau dat wij bieden. Eigenlijk is dit de wijze waarop we werken en hoe we al 43 jaar een gezond bedrijf zijn.”

Snelheid van handelen Door de inkoop te centraliseren en met een systeem te werken, is de handelingssnelheid enorm toegenomen, merkt Van de Braak. “Nu doen twee inkopers alles waar voorheen meerdere medewerkers op de vestigingen mee bezig waren. Die zijn nu actief achter de balie, op de verkoop binnendienst of in de logistiek waar we ze goed kunnen gebruiken. En ook de maandberichten waarin we de verkoop toetsen aan onze verwachtingen, analyseren we nu in een paar uur. Daar hadden we in het begin een dikke dag voor nodig met drie man.” Het verhoogde inzicht en de grotere handelingssnelheid komt de inkoop van pas. “We zijn nu eenmaal een handelshuis. Onze klant

Feiten en cijfers • • • • • • • •

Burghouwt heeft negen vestigingen Vier grotere met regiomagazijn Vijf kleinere vestigingen 456 crediteuren 250 actieve leveranciers 29 A-leveranciers = 80% van de inkoopwaarde 101 B-leveranciers De A- en B-leveranciers zijn samen goed voor 95% van de inkoopwaarde

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Cu Slimstock Burghouwt.indd 33

33

13-02-19 16:42


Skantrae lanceert nieuw dealer-showroomconcept

Aan alles gedacht Met de presentatie van een nieuw en innovatief dealer-showroomconcept én een nieuwe pay-off tijdens de BouwBeurs 2019 zet deurenfabrikant en -specialist Skantrae een grote punt op de ‘i’ van de positioneringsoperatie die in 2018 is ingezet. Skantrae presenteert zich als dé leverancier van houten (maatwerk)deuren, accessoires en services, maar ook als partner van de bouwmaterialengroothandel en de verwerker. “Vandaar onze nieuwe pay-off: Skantrae: Aan alles gedacht.”

Manager Marketing Communicatie Frank van Putten straalt als hij de noviteiten toelicht. “De punt achter ‘Aan alles gedacht.’ hebben we bewust gekozen. Wat ons betreft spreken we die er ook steeds bij uit. Het versterkt namelijk de boodschap: Skantrae denkt echt aan alles. Van de producten en accessoires tot de dienstverlening en service aan onze dealers en hun klanten, de verwerkers. We hebben het gehele proces niet alleen in beeld, we spelen daarin van A tot Z ook echt een actieve rol.”

Specialist en kenner In de voorgaande drie edities van MIXpro is Skantrae gepresenteerd als ambitieuze en innovatieve deurenfabrikant die houten binnenen buitendeuren maakt, bewerkt en levert. Van standaard boarddeur tot luxe (maatwerk) Prestige-uitvoering of trendy zwarte SlimSeries. Met als belangrijkste usp misschien wel het eigen bewerkingscentrum in Zevenaar waar vakspecialisten dagelijks deuren klant-specifiek kunnen bewerken en voorbereiden zodat deze ter plaatse eenvoudig en snel afgehangen kunnen worden. Ook als het gaat om beslag en andere accessoires is Skantrae al vele jaren een vertrouwde partner van de vakhandel. De kennis en kunde van de medewerkers, gecombineerd met onder andere de sterke voorraadpositie werd en wordt alom gewaardeerd. “Maar Skantrae doet veel meer en dat is bij veel van onze klanten niet bekend”, aldus Algemeen Directeur Dinno van Breugel.

Projectservice Een van die belangrijke toegevoegde waarden die Skantrae biedt voor de bouwmaterialengroothandel en de verwerker is de Skantrae Projectservice. Daarmee stelt Skantrae de groothandel in staat

34

om zijn klanten – de aannemers – volledig te ontzorgen als het gaat om luxe deuren. Zo kan bij de groothandel waar de aannemer inkoopt een speciale ‘koperskeuze-showroom’ ingericht worden waar hij zijn klanten naartoe kan sturen. Bij exclusieve of kleinschalige CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) kiest de opdrachtgever zelf vaak de deuren uit. “Hoe handig is het dan dat de aannemer hiervoor kan doorverwijzen naar de bouwmaterialengroothandel?”, aldus Jelmer de Laat, Project Manager. Ook het inmeten, bewerken en afhangen kan Skantrae binnen de Projectservice desgewenst verzorgen.

Kennispartner Belangrijk in de relatie met de dealers is een nauwe samenwerking en wederzijds vertrouwen. “Dat vertrouwen is om meerdere redenen belangrijk”, zegt Ralf Roozeboom, Manager Professionele Markt. “Zeker in de bouw geldt: afspraak is afspraak. Of het nu gaat om levertijden of kwaliteit, je moet op elkaar kunnen terugvallen. Onze deuren, beslag en andere producten bieden die zekerheid. En ook als het gaat om levering en support gelden we als een goede en betrouwbare partner. Maar daarmee zijn we er niet. In het ondersteunen van onze klanten willen we blijven

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU Skantrae_Dealerconcept.indd 34

13-02-19 09:48


investeren en innoveren. Waar kan het sneller en nog beter? Hoe kunnen we een nog betere kennispartner zijn en worden?” Het antwoord op die vragen is deels terug te vinden in de recent gelanceerde webportal. “Hiermee zorgen we dat we nog dichterbij onze dealers komen en hen nog beter in staat stellen deuren te verkopen. In de portal is namelijk alle informatie te vinden over onze deuren, beslagsets, glas en andere toebehoren.” De aangesloten Skantrae-dealer kan eenvoudig inloggen, zodat hij in het afgeschermde deel van de portal komt. “Door de koppeling van inspiratie aan de voorkant en voorraad-, leverings- en prijsinformatie aan de achterkant helpen wij onze dealers bij de verkoop”, aldus Van Putten.

‘Aan alles gedacht.’ is ook door dealers te gebruiken bij de afronding van een klantgesprek. Hebben we aan alles gedacht?

Skantrae, Zevenaar, 0316.58.66.00, www.skantrae.com, info@skantrae.com

C LO S E U P

Slimme smalle panelen Bij de ontwikkeling van de nieuwe presentatie speelt flexibiliteit een grote rol. “Het is een modulair systeem, dus per dealer aan te passen. Maar de standaardpresentatie met daarin alle bovengenoemde onderdelen past qua afmeting bij nagenoeg al onze huidige dealers. En als een dealer meer ruimte wil vrijmaken om meer deuren in het kozijn te presenteren, kan dat. We kunnen het zo uitgebreid maken als de dealer het zelf wil.” Maar de flexibiliteit zit ook in de mogelijkheid om het assortiment actueel te houden. Van Putten: “Vooral bij beslag zie je nog wel eens dat er oude – en soms zelfs niet langer leverbare – producten getoond worden. Wij hebben er daarom bewust voor gekozen deze panelen smal te houden zodat ons merchandise team eenvoudig een nieuwe kan meenemen en die kan vervangen bij een bezoek aan de dealer.” Deze panelen zijn 60cm breed en kunnen in Zevenaar al voorzien worden van een nieuwe collectie deurbeslag.

Nieuw dealerconcept Bovenstaande elementen en innovaties zijn allemaal terug te vinden in de meest recente vernieuwing: het dealer-showroomconcept dat tijdens de BouwBeurs in Utrecht is gepresenteerd. “Een introductie waarvan we echt veel verwachten”, zegt Van Putten enthousiast. “Zeker gezien de positieve reacties van enkele dealers die al een voorproefje hebben gehad. Dit concept gaat op de winkelvloer echt helpen, gaven zij ons terug.” De nieuwe presentatie bestaat uit een wand die modulair met behulp van verschillende panelen te configureren is. Van Putten: “De volgorde is altijd dezelfde, te beginnen met deuren. Deze kunnen worden gepresenteerd in een kozijn zodat ze (werkend) open en dicht kunnen, maar ook in een schuifkast met zelfs 12 stuks. Mensen willen altijd voelen, het moet tastbaar zijn.” Vervolgens plaatsen we een paneel met accessoires, krukken, architraven, plinten etc. Daarnaast een wand met brochure en prijslijsten. We hebben recent al onze brochures vernieuwd en alles opnieuw gefotografeerd. Hierdoor zijn onze brochures nog meer verkooptools geworden zodat klanten het Skantrae-gevoel echt mee naar huis kunnen nemen.”

Gevoel en sfeer In de nieuwe showroompresentatie is volgens Frank van Putten over de hele linie meer aandacht voor sfeer en beleving gekomen. “Zo hebben we direct naast de brochurewand een paneel gemaakt met een grote vullende sfeerfoto. Als de dealer daar met zijn klant voor staat, wanen ze zich echt in de Skantrae-wereld.” Aan dit paneel hangt een 32-inch scherm waarop de dealer via een tablet met de app of de portal van Skantrae met de klant de collectie kan bekijken en deuren kan samenstellen. “Ook kunnen klanten hun thuis geconfigureerde deur meenemen en in de showroom verder afmaken of bestellen. Bij dit paneel komt tevens een tafel met stoelen zodat daar echt de verkoop kan plaatsvinden.”

Meer een verkoopinstrument Vervolgens wordt de Skantrae-showroompresentatie afgesloten door een paneel met daarop een visual in de nieuwe huisstijl met de nieuwe pay-off ‘Skantrae: Aan alles gedacht’. “Dat is in onze ogen het sterke aan de nieuwe pay-off. We doen zoveel meer dan alleen deuren. ‘Aan alles gedacht.’ is ook door dealers te gebruiken bij de afronding van een klantgesprek. Hebben we aan alles gedacht? Ons nieuwe dealerconcept is dan ook veel meer dan alleen een presentatie van onze producten, het is nadrukkelijker op de uiteindelijke verkoop gericht. Daarmee helpen we onze dealers actief met de verkoop.”

Trots “Een verhaal waar we trots op zijn en waarin we geloven”, zegt Ralf Roozeboom, zichtbaar genietend op de beursstand in Hal 10 van de Jaarbeurs. “Op deze plek tonen we alles wat we te bieden hebben en dat mogen alle bezoekers weten. We laten zien dat we waarde toevoegen voor onze dealers en voor zijn klant. En dat we onze kennis marktbreed kunnen en willen inzetten. Aan alles denken, dat is wat we doen.”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU Skantrae_Dealerconcept.indd 35

35

13-02-19 09:48


Slim geregeld!

kers

lege kitko

GRATIS bij 12 kokers: • ALL-IN-ONE SEAL • HYBRISEAL® 2PS • HIGH TACK Een slimme professional kiest voor hoogwaardige kitten en lijmen van Zwaluw. Want bij aanschaf van 12 kokers krijg je deze Zwaluw Smart BOX gratis: een opberger van gerecyclede ongebruikte lege kitkokers. Zo kun je kokers, worsten en tuiten efficiënt vervoeren en duurzaam opbergen. Slimme actie van Zwaluw! Kijk voor meer informatie op www.denbraven.com

GRATIS Zwaluw Smart BOX bij 12 kokers BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE Adv_DenBraven.indd 3

01-02-19 15:51


Mengen bepaalt resultaat Het mengproces blijft vaak onderbelicht, terwijl dit veel invloed heeft op de verschillende materiaaleigenschappen. Onvoldoende of verkeerd gemengde materialen zijn vaak slecht verwerkbaar en kunnen zelfs later zorgen voor bouwschade en extra kosten. “Bij mengsels draait het altijd om kwaliteit. Technische materiaaleigenschappen zoals hechting, vloei-eigenschappen, homogeniteit en drooggedrag moeten kwalitatief in orde zijn”, zegt Stef Speijcken, salesmanager bij Collomix. “Vaak wordt aangenomen dat je met één type mengstaaf alle materialen kunt mengen, maar met de juiste geometrie kom je tot een veel beter eindresultaat. Als je mengt op een efficiënte manier, dan bespaar je tijd en geld. En uiteraard wil je je lichaam daarbij zo min mogelijk belasten.” Het Duitse Collomix is expert in mengtechnieken en producent van kwaliteitsgereedschappen. Ze zijn op de thuismarkt marktleider in handbediende mengmachines. “Onze buitendienstmensen zijn adviseurs en productspecialisten op het gebied van mengen. Daarvoor werken we intensief samen met toonaangevende bouwchemiefabrikanten, waarbij we gezamenlijk materialen testen.”

Kwaliteit en ergonomie Collomix besteedt bij de ontwikkeling van professionele mengmachines veel aandacht aan duurzaamheid en ergonomie. Speijcken: “De vorm en de positie van de handgreep zijn belangrijk: de ergonomisch gevormde handgreep zorgt voor een comfortabele grip en de hoogte zorgt voor een correcte werkhouding - met een rechte rug. Onze Xo serie handmengers zijn uitgerust met een Hexafix snelkoppeling, hiermee verwissel je razendsnel de mengstaven zonder gereedschap.” Bijzonder zijn de Xo-Duo handmengers met contraroterende dubbele as. “Deze manier van mengen is veel minder belastend voor de gebruiker, omdat de terugwerkende kracht wordt opgeheven. Bovendien haal je hierbij tot 50% tijdswinst.” Voor het

continue mengen van grotere hoeveelheden op de bouwplaats biedt Collomix een aantal handzame automatische mengsystemen. “Dankzij de tijdsbesparing en de inzet van minder personeel is de aanschaf van dergelijke systemen snel terugverdiend.” De mengspecialist zet nadrukkelijk in op kennisoverdracht. “Op onze website bieden we een online mengatlas. Door eenvoudigweg het te mengen materiaal in te voeren krijgt de gebruiker een passend advies welke menggeometrie of machine hij moet gebruiken. Daarnaast geven wij demo’s bij de eindgebruikers op de bouwplaats. Voor de vakhandel bieden wij alle benodigde POS-materialen, wandstellingen met op maat ingericht assortiment en verzorgen wij technische trainingen op locatie. Eindgebruikers hebben zelfs de mogelijkheid om onze mengsystemen te testen. In de praktijk zien we dat onze machines zichzelf verkopen!”

In 4 stappen naar de juiste mengmethode Om goed te mengen zijn er volgens Collomix twee basisregels: de mengstaaf en de aandrijfmachine moeten op elkaar zijn afgestemd en gebruik de juiste maat mengemmer of kuip.

Stap 1 Kies de juiste geometrie en mengwerking Stap 2 Volg de volgorde van de materiaaltoevoeging Stap 3 Volg de mengtijden Stap 4 Meng met de juiste snelheid

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU Collomix_.indd 37

Collomix, D-Gaimersheim, 06-57.34.54.75, www.collomix.com en www.mixingatlas.com, stef.speijcken@collomix.de

C LO S E U P

37

13-02-19 10:20


‘DeWalt-ambassadeur’ Wouter Schouten van Damitech

“Geel-zwart zit in onze genen” Wie de showroom van Damitech in Kesteren binnenloopt, kan er niet omheen. De enorme geelzwarte DeWalt-wand met daarop een zeer uitgebreid assortiment DeWalt powertools en ander gereedschap. Op de vraag ‘waarom DeWalt?’ volgt een helder en nuchter antwoord: “Als ik ergens voor ga, doe ik dat voor de volle 100 procent. Diezelfde houding vind ik bij DeWalt.” Als de 32-jarige Wouter Schouten ruim vier jaar geleden Damitech overneemt, worden de gereedschappen, machines en toebehoren van DeWalt al via de technische groothandel verkocht. “En dat liep prima. Voor mij geen enkele aanleiding om daarin iets te wijzigen”, klinkt het stellig in het kantoor van de groothandel in Kesteren. Wat ook een rol speelt, is de eigen gebruikservaring van Schouten met het merk. “Ik heb veertien jaar als installateur gewerkt, waaronder zeven jaar als zelfstandige. In al die jaren heb ik met DeWalt gewerkt. Fijne machines, goede kwaliteit en ook de service was altijd goed. En dat is eigenlijk het enige wat voor de professional telt. Je moet op je gereedschap en materiaal kunnen vertrouwen.”

Sterke voorraadpositie Zijn ervaring als installateur brengt Schouten als eigenaar van Damitech waardevolle inzichten. Eén daarvan is dat zijn groothandel een sterke voorraadpositie heeft. “Dat vind ik een vereiste. Een klant wil een nieuwe machine meteen kunnen meenemen. En

als er een keer iets is met een van de powertools, wil ik die kunnen innemen en de klant meteen een leen-exemplaar meegeven zodat hij in ieder geval door kan met zijn werk. Anders leg ik het af tegen een internethandelaar die belooft dat ‘vandaag bestelt, morgen in huis’ is.” Die visie legt Schouten geen windeieren. Op het moment dat hij als eigenaar start telt Damitech gemiddeld 56 klanten per dag. “Dat aantal is inmiddels ruim verdubbeld. We krijgen dagelijks 120 klanten over de vloer. En dat aantal groeit nog steeds.”

Vertienvoudigd Damitech laat in de jaren dat Wouter aan het roer staat meer groei zien dan alleen klantaantallen. Zo groeit ook het assortiment DeWalt-gereedschap. “Het aandeel DeWalt in de totale omzet van Damitech is in die tijd vertienvoudigd.” Dat heeft volgens Schouten maar deels te maken met het uitgebreide aanbod van de fabrikant. “Tuurlijk, het begint bij een breed en gevarieerd

Gunnen In de nauwe samenwerking tussen Damitech en DeWalt staat één ding centraal: gunnen. Jeroen Kroes: “Zeker in de sectoren waarin Damitech opereert, is zakendoen een kwestie van gunnen. Klanten rijden hiernaartoe omdat ze weten dat ze een gepassioneerde ondernemer treffen. Die hen als klant op zijn beurt goede producten en service biedt. Dat kan Wouter alleen waarmaken als wij daarin ook meegaan. Zijn succes is ook ons succes. Daarom weten we ook van elkaar: als er iets gebeurt, komt er altijd een oplossing.”

38

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU DeWalt_Kesteren.indd 38

12-02-19 16:50


C LO S E U P

DeWalt Nederland, Born, 0164.28.30.63, www.dewalt.nl, customer.service.bnl@sbdinc.com

aanbod, maar daarmee alleen kom je er niet. Groei realiseer je alleen in goede samenwerking met die fabrikant.” Een stelling die wordt bevestigd door area manager Jeroen Kroes en salesmanager Ivo Schouten van DeWalt. “Wouter en zijn team ademen DeWalt en gaan vol voor ons merk. Met een echte hands-on mentaliteit helpen ze hun klanten. Nee kennen ze hier gewoon niet. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht. En dat zoeken klanten bij een groothandel. Damitech is een begrip in een grote regio en dat bewijst de kracht van het team hier iedere dag weer”, zegt Ivo Schouten.

Versterkende partners Als area manager bezoekt Jeroen Kroes veel bouwmaterialengroothandels. “De grootste kracht van Damitech? Ik denk dat het een samenspel van factoren is. Het begint bij het team, de ondernemer maakt de zaak, samen met zijn medewerkers. Daarnaast de grote collectie DeWalt-machines en natuurlijk zijn sterke voorraadpositie. Niet van een paar machines of powertools, maar van bijna al onze producten heeft Wouter voorraad zodat hij ze direct kan meegeven. Ik denk dat er maar weinig ondernemers zijn die hun voorraad zo groot hebben.” Een keuze waar DeWalt blij mee is. Ivo Schouten: “Niet alleen vanwege de omzet, maar vooral omdat de service die Damitech hiermee kan bieden, bijdraagt aan de goede naam van onze machines. We versterken elkaar zoals dat in een goed partnership hoort.”

Aanbevelen Dat Wouter groot fan is van ‘geel-zwart’ steekt hij niet onder stoelen of banken. “Ik ken het merk als professioneel gebruiker en weet dat het top is. Daardoor kan ik het klanten met een gerust hart aanbevelen en verkopen. En de relatie met DeWalt is zo goed dat ik weet dat we samen altijd tot een goede oplossing komen als er een keer iets is met een machine. Daarom geef ik altijd direct een leenmachine mee. Dan kan de klant verder en Jeroen of iemand anders van DeWalt en ik vinden een oplossing voor de machine die is binnengebracht.” De klanten van Damitech zijn voornamelijk actief in de bouw, installatiebranche en agrarische sector. “Voor alle drie sectoren biedt DeWalt een uitgekiend assortiment machines en gereedschappen. Merkentrouw is voor veel professionals in onze branche belangrijk. Niet alleen vanwege praktische voordelen zoals uitwisselbaarheid van accu’s en accessoires, maar ook vanwege gebruiksgemak, kwaliteit en uitstraling. Daarom hebben we de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in groei en uitbreiding van ons aanbod”, zegt Wouter, die op de site van Damitech meldt ‘de grootste collectie DeWalt van Nederland’ te voeren.

Zelf uitproberen Ivo Schouten noemt Wouter graag een ambassadeur van DeWalt. “Wij kunnen als fabrikant heel hard roepen dat we goede producten leveren, maar positieve verhalen uit de praktijk hebben veel meer zeggingskracht. Daarom zijn wij ook zo blij met part-

ners als Wouter en zijn team. Zij dragen ons merk uit. Met kennis, enthousiasme en vanuit ervaring. Want iedere keer als wij een nieuwe machine, powertool of toebehoren op de markt brengen, zegt Wouter: doe mij er ook maar een.” De ondernemer lacht: “Klopt. Maar dat vind ik ook belangrijk. Ik wil weten wat zo’n machine kan, hoe die voelt en werkt. Zodat ik daarmee mijn klanten verder kan helpen. Die zijn namelijk net zo nieuwsgierig als ik. Vaak heb ik zo’n nieuwe machine al verkocht voor ik hem binnen heb.”

Klantendag Damitech in Kesteren presenteert zichzelf als ‘technisch totaalleverancier voor bouwbedrijven, loodgieters, elektriciens, hoveniers, fruittelers, boomkwekers en de semiprofessionele klusser’. Dat die klant centraal staat, toont eigenaar Wouter Schouten (32 jaar) niet alleen iedere dag in de shop, maar ook tijdens de jaarlijkse klantendag. “Belangrijk om te tonen hoe blij je bent met je klanten”, zegt Wouter. Dat het gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de opkomst. “Vorig jaar hadden we meer dan duizend bezoekers. Dat was echt een superdag.” De gereedschappen en machines van DeWalt worden tijdens die dagen altijd wel ingezet. “Tijdens demonstraties, maar bezoekers mogen er dan zelf ook mee aan de slag. En dan blijkt de aantrekkingskracht van DeWalt erg groot. Geelzwart staat voor ‘rough en tough’ en het is mooi om te zien hoe gewild onze machines op die dagen zijn”, zegt salesmanager Ivo Schouten van DeWalt.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU DeWalt_Kesteren.indd 39

39

12-02-19 16:50


Auteur Marcel te Lindert

Bouwgroothandel wacht rol als ketenregisseur De overheid en de omgeving oefenen steeds meer druk uit op bouwbedrijven om de logistiek rond bouwplaatsen in de binnenstad te verbeteren. Onderzoek van TNO toont aan dat met slimme bouwlogistiek bovendien geld valt te verdienen. Bijvoorbeeld door de stroom bouwmaterialen te coördineren via een bouwhub aan de rand van de stad. De vraag is wie zo’n hub gaat runnen. TNO-onderzoeker Siem van Merriënboer: “De bouwgroothandel beschikt al over de infrastructuur en over de kennis.”

Nieuwe logistieke concepten maken het mogelijk om goedkoper en sneller te bouwen in de binnenstad. Het aantal ritten naar de bouwplaats kan met 50 tot 80 procent omlaag, wat leidt tot een betere doorstroming, minder uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Deze conclusies komen uit een recent onderzoek van TNO bij negen proeftuinen. Het meest kansrijke concept is het werken met een bouwhub aan de rand van de stad. De ervaringen daarmee zijn unaniem positief, stelt TNO-onderzoeker Siem van Merriënboer. “Neem de bouwprojecten in Utrecht rondom het Centraal Station. Die bouwplaatsen zijn moeilijk bereikbaar, liggen in een druk gebied met veel voetgangers en bussen en hebben vaak maar één ingang met weinig ruimte. Een bouwhub aan de rand van de stad kan dan fungeren als een buffer in ruimte en tijd. Zo’n bouwhub is wel goed bereikbaar, is 24 uur per dag open en heeft volop ruimte. Daarvandaan kunnen de juiste materialen op het juiste moment geconsolideerd worden vervoerd naar de bouwplaats.”

Logistiek coördinator Een bouwhub alleen is echter niet voldoende. Die functioneert alleen optimaal als op de bouwplaats een logistiek coördinator aanwezig is: een specialist die de bouwmaterialen afroept, die de leveringen plant en die ervoor zorgt dat voldoende kraancapaciteit beschikbaar is om de materialen zo snel mogelijk naar de juiste verdieping te brengen. “De werknemers houden zich 40

daarmee niet bezig. Die gaan er vanuit dat het benodigde materiaal aanwezig is als ze ’s ochtends op de bouwplaats arriveren. Voor de uitvoerder is logistiek niet meer dan een bijzaak. Het gevolg is dat ’s ochtends om zes uur vaak al een colonne vrachtauto’s staan te wachten om te mogen leveren. Als dat bij het Centraal Station in Utrecht gebeurt, leidt dat tot opstoppingen en onveilige situaties. Een logistiek coördinator kan dat voorkomen”, stelt Van Merriënboer. Een ander probleem is dat ook een logistiek coördinator vaak niet weet of voldoende bouwmateriaal aanwezig of onderweg is. Bouwbedrijven en hun onderaannemers maken misschien wel afspraken met bouwgroothandels over de aanlevering, maar op de bouwplaats zijn die afspraken niet altijd bekend. Ook op de bouwplaats zelf bestaat onvoldoende inzicht in de aanwezige voorraden. “Een warehouse management systeem zoals in het magazijn van een bouwgroothandel ontbreekt. In het ideale geval weet een logistiek coördinator op elk moment hoeveel materiaal op de bouwplaats, in de bouwhub of bij de bouwgroothandel ligt”, verklaart Van Merriënboer.

Control tower Bouwgroothandels kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere coördinatie van de materiaalstromen. “Een belangrijke verbetering is de invoering van een bouwticketsysteem. Bouw-

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Bouwlogistiek TNO.indd 40

14-02-19 10:22


KETENSAMENWERKING

groothandels of hun vervoerders kunnen via dit systeem een tijdvenster oftewel bouwticket reserveren voor aanlevering van hun materialen. Als de vrachtauto te vroeg is, moet hij wachten. Is hij te laat, dan moet hij een nieuw bouwticket aanvragen. Maar aan alleen een bouwticketsysteem heeft de logistiek coördinator niet genoeg”, weet Van Merriënboer. “Hij heeft een ‘control tower’ nodig dat hem inzicht biedt in de positie van alle vrachtauto’s, zodat hij die kan sturen. Als een vrachtauto door files te laat komt, kan hij besluiten om voorrang te geven aan een andere vrachtauto die al in de buurt is. Bouwgroothandels moeten dan wel inzicht kunnen geven in de positie van hun vrachtauto’s.” Het Bouw Informatie Model (BIM) zou de input voor een dergelijke ‘control tower’ kunnen leveren. Vooralsnog biedt het BIM echter geen ondersteuning voor de bouwplanning, die de basis voor de bestelopdrachten en transportopdrachten vormt. “Ander probleem is dat het BIM niet gedetailleerd genoeg is. Op het laagste detailniveau staan in het BIM bouwelementen zoals een wand, maar niet de materialen waaruit die wand is opgebouwd. Groothandels kunnen de eerste stap daartoe zetten door hun assortiment te ontsluiten via het BIM.”

Internet of things Van Merriënboer verwacht dat bouwgroothandels in de toekomst de vraag krijgen om hun materialen te voorzien van een passieve of actieve RFID-tag. Met een dergelijke chip in combinatie met sensoren en het internet of things kan worden gevolgd waar de materialen op de bouwplaats staan. “In één van de proeftuinen hebben we al geëxperimenteerd met RFID-tags. Op twee verdiepingen zijn bij de uitgang van de goederenlift ‘gateways’ geplaatst met sensoren die de tags registreren. Op die manier kon de logistiek coördinator zien of de juiste materialen op de juiste verdieping werden afgeleverd. Maar toen het experiment eenmaal van start was gegaan, zag hij helemaal niets. Wat bleek? De werknemers op die verdiepingen hadden de stekkers van de gateway eruit getrokken omdat ze die stopcontacten nodig hadden voor hun eigen gereedschap”, vertelt Van Merriënboer met een kleine glimlach. “Alleen door gewoon aan de slag te gaan met nieuwe technologieën, ontdek je dit soort problemen.” Het taggen van alle materialen geeft niet alleen inzicht in materiaalstromen, maar voorkomt ook dat materialen kwijt raken. Hoe vaak gebeurt het niet dat bouwmaterialen opnieuw worden besteld omdat de eerdere levering niet is terug te vinden? “Als het gaat om bijvoorbeeld tegels, wordt vaak extra besteld vanwege snijverlies en productschade. Bij een van de bouwprojecten in Utrecht zijn na de eerste twee fases zoveel tegels overgebleven, dat de bestelling voor de derde fase kon worden gecanceld. Meer inzicht in materiaalstromen voorkomt dat nodeloos teveel wordt besteld.”

Regisseursrol De grote vraag die overblijft, is wie die bouwhubs gaat runnen. Bouwbedrijven als VolkerWessels pakken zelf die rol op, terwijl ook logistiek dienstverleners hier kansen zien. Van Merriënboer ziet hier een rol weggelegd voor bouwgroothandels. “Die hebben vaak al een magazijn aan de rand van de stad die kan functio-

neren als een hub. Nederland telt in totaal honderden van dergelijke hubs. Bouwgroothandels beschikken dus al over de infrastructuur, maar hebben ook kennis van de materialen en verstand van logistiek. Zij kunnen ook die rol van ketenregisseur oppakken, juist omdat ze het grootste deel van de materialen voor de afbouwfase leveren. In die fase zien we veel kleine materialen en matig beladen vrachtauto’s. Daar zit de grootste winst”, stelt Van Merriënboer.

“ Bouwgroothandels beschikken over de infrastructuur, de kennis van materialen en verstand van logistiek. Zij kunnen de rol van ketenregisseur oppakken”

Enkele bouwgroothandels zoals Technische Unie en Raab Karcher hebben hiervoor al concepten ontwikkeld. “Zij leveren just-in-time bouwmaterialen op karren, zodat de runners op de bouwplaats die naar de juiste locatie kunnen brengen en de vakmensen niet zelf materialen hoeven te zoeken en te versjouwen. Zij kunnen hun rol versterken door hun infrastructuur open te stellen voor andere leveranciers en logistieke diensten voor hen te vervullen.”

Bestaansrecht Het probleem is de kosten. Transport zit nu bij de prijs van bouwmaterialen inbegrepen. Aanleveren van bouwmaterialen via een hub betekent een extra schakel en dus extra kosten. Toch? “Kosten zouden geen probleem mogen vormen”, stelt Van Merrienboer. “Uit het onderzoek blijkt dat het leveren aan een bouwhub in plaats van aan een bouwplaats in de binnenstad een tijdsbesparing oplevert van 80 minuten per rit. Daar zit dus veel logistieke winst. Nog meer winst is te behalen op de bouwplaats: door een goed geoliede logistieke machine gaat de arbeidsproductiviteit omhoog en daarmee de doorlooptijd van een bouwproject naar beneden. Bouwbedrijven en hun onderaannemers moeten bij de inkoop van materialen niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de logistiek. Tegelijkertijd moeten bouwgroothandels meer inzicht krijgen in hun eigen logistieke kosten, zodat besparingsmogelijkheden zichtbaar worden. Het wordt tijd dat bouwgroothandels aan activity based costing gaan doen.” De koplopers zien kansen in bouwlogistiek, maar het grote peloton van kleine en middelgrote bouwgroothandels blijft daarbij achter. Van Merriënboer: “Wij zien bouwbedrijven en logistiek dienstverleners die kansen zien in bouwlogistiek, maar ook producenten die nadenken over rechtstreeks leveren aan bouwplaatsen. Er wordt nu nog veel te veel gebruik gemaakt van spoedleveringeren die nodig zijn door de gebrekkige logistieke coördinatie op de bouwplaats. Wat betekent dit voor de bouwgroothandel als de coördinatie verbetert en die spoedleveringen niet meer nodig zijn?” M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Bouwlogistiek TNO.indd 41

41

14-02-19 10:22


Auteur Hugo Schrameyer

“Harde materialen vallen gemakkelijker te verzagen, je haalt met minder materiaal de beoogde isolatiewaarden.” (Foto: IKO Insulations)

Markt van isolatiematerialen groeit dankzij maatschappelijke trends

‘Werk bepaalt keuze voor harde of zachte isolatie’ Onder invloed van actuele duurzaamheidstrends is de

productontwikkeling is er sprake van turbulentie: de

en afwerkingen meegenomen zouden moeten worden. Onderzoek wijst juist uit dat de bouwkosten bij toepassing van slankere isolatiematerialen lager zijn. Bovendien zijn hardschuim platen licht van gewicht en dus eenvoudig te transporteren en te verwerken. En dat begint toch te tellen nu de samenleving steeds kritischer worden op de thermische eisen van woningen.”

traditionele glas- en steenwolproducten hebben onder-

Kant-en-klaar?

tussen gezelschap gekregen van innovatieve isolatie-

Daar komt nog bij, vervolgt Bijlhout, dat er steeds meer kant-en-klare-oplossingen betaan. “Zo kun je ook zonder gebruik van aanvullende materialen snel een mooi gestucte ruimte creëren. Ook de snelheid bij het verwerken van materialen heeft invloed op de winstgevendheid van de aannemer.” Als het de aandacht van bouwmaterialenbranche betreft, bestaat er nog wel een uitdaging, vindt Bijlhout. Geen dag gaat voorbij, of termen als RC-normen, BENG-eisen en zelfs Trias Energetica komen voorbij om de actualiteit wat betreft duurzaam bouwen te onderstrepen. In de bouwmaterialenhandel zie je daar wat de area sales

aandacht voor isolatie de laatste jaren fors toegenomen. Isolatiematerialen brengen energiegebruik omlaag en helpen klimaatdoelen te realiseren. Ook wat betreft

platen. Hoe staat deze markt er ondertussen voor? Waar liggen de voorkeuren van professionals? De markten voor harde en zachte isolatiematerialen hebben elkaar de laatste jaren behoorlijk in evenwicht gehouden. “Prijs speelt nog steeds een grote rol bij de keuze van een isolatiemateriaal, vooral bij de kleinere aannemers en zzp’ers”, constateert Niels Bijlhout, Area Sales Manager bij Kingspan Insulation. “Dit is onterecht, omdat in de uiteindelijke prijs ook verwerkingskosten 42

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Isolatie_3pag.indd 42

14-02-19 10:22


I S O L AT I E

manager betreft onvoldoende van terug. Isolatiemateriaal verdient meer aandacht en waardering, omdat het een essentieel onderdeel is van onder andere wooncomfort, daglichttoetreding en het energieverbruik.

“Door gebruik van flexibele glaswol voorkom je de risico’s van naden en kier zoveel mogelijk.” (Foto: Isover)

“Prijs speelt nog steeds een grote rol bij de keuze voor isolatiemateriaal”

Stevige opkomst Dimitris Verdelis is marketing manager bij IKO Insulations. Zoals misschien van hem viel te verwachten, ziet hij de populariteit van harde materialen sterk toenemen. En wat hem betreft heeft dat vooral te maken met het gebruiksgemak van de relatief dunnere materialen in combinatie met de toegenomen isolatiekwaliteit. “Zeker in Nederland en België zijn harde platen aan een stevige opkomst bezig, terwijl de bouwwereld in Frankrijk bijvoorbeeld nog veelal blijft hangen bij de standaard oplossingen. In onze regio staan verbruikers wat eerder open voor nieuwe kwaliteiten. Harde materialen vallen gemakkelijker te verzagen, je haalt met minder materiaal de beoogde isolatiewaarden, terwijl je ook het voordeel hebt van verwerkingsgemak. Zachte materialen kunnen bij verwerking tot huidirritaties leiden. Daar is bij plaatmateriaal geen sprake van.”

Gewicht en verwerking Een ander voordeel waar de aannemer en de zzp’er zeker oog voor heeft, benadrukt Verdelis, is het gewicht van het materiaal. Hoe lichter, hoe beter, luidt het devies van de professionele klusser. Hij hoeft dan immers minder te sjouwen, en ook de verwerking gaat gemakkelijker. Op de site van IKO heeft Verdelis uitgerekend dat steenwol voor het platte dak meer dan 120 kg/m3 weegt, terwijl platen lichtgewicht isolatiemateriaal blijven steken op 32 kg/m3. Een belangrijke trend van nu, is dat het platte dak van consumenten voller en voller komt te staan. Met zonneboilers bijvoorbeeld. “Het voordeel van PIR-isolatieplaten is dat je er met een gerust hart op kunt staan en wandelen zonder dat deze vervormen. De daken zijn daarna ook prima toegankelijk voor onderhoud aan zonnepanelen, airco en andere technische installaties. De isolatiewaarde en kwaliteit wordt daarmee niet aangetast.”

Belang van kennis Wie we ook aan het woord willen laten, is Rogier Stoker, Solution Manager Bouw bij Saint-Gobain Isover Neder-

land, waar die zich bezighoudt met productontwikkeling, maar ook met het opzetten van marketingcampagnes. Hij hecht er vooral waarde aan om het belang van kennis te onderstrepen, zowel bij de bouwmaterialenhandel als bij de zzp’er of aannemer. Niet dat die kennis tekortschiet in deze tijd die bolstaat van duurzaamheidsontwikkelingen, maar het kan nooit kwaad om juist wat isolatie betreft de vinger aan de pols te houden. “De baliemedewerker krijgt per dag vele vragen op zich af van zijn klanten over tal van onderwerpen. Nu hoeft hij niet van elk assortiment het naadje van de kous te weten, maar het kan geen kwaad om een goede basiskennis te hebben over isolatiematerialen in combinatie met het gebruik van de verschillende folieproducten.”

Theo Overkamp BPG Bouwmaterialenhandel Overkamp Meddo, Winterswijk: “Isolatiemateriaal krijgt niet per se extra aandacht in de communicatie met de klant, te meer omdat het materiaal standaard onderdeel uitmaakt van het bouwproces. Wil je bouwen, dan kun je er gewoon niet omheen. Zeker niet bij nieuwbouw natuurlijk, waarbij je ook wat betreft isolatiewaarde rekening hebt te houden met wet- en regelgeving. Materiaalkeuze heeft met verschillende aspecten te maken, waaronder dus de isolatiewaarde. Hardere materialen presteren al op beperktere dikte vergelijkbaar met dikker zachter materiaal, maar zeker bij renovatieprojecten wordt veelal zacht materiaal gekozen. Dat kun je gemakkelijk tussen de balken wegstoppen. Met harde materialen, die je precies op maat dient te verzagen, is dat een stuk lastiger. Dunnere harde materialen worden vaker toegepast in nieuwbouw, te meer omdat dan op ruimte valt te besparen. Voorkeur heeft ook te maken met gewenning. Klanten waren voorheen vooral gewend om met zachte materialen te werken. Er wordt nog wel vastgehouden aan die traditie, maar je ziet toch ook zeker dat er belangstelling is voor plaatmateriaal. Wat betreft de rendementsbijdrage: de markt trekt aan, er wordt volop gebouwd, maar tegelijkertijd blijven de prijzen onder druk staan. De kassa-aanslag bij hard materiaal is wat hoger, maar wat betreft marge kom je uit op ongeveer hetzelfde niveau. Onder aan de streep maakt het mij niet bijster veel uit voor welk materiaal wordt gekozen, hard of zacht.”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Isolatie_3pag.indd 43

43

14-02-19 10:22


Onbegrensde mogelijkheden met Prefab Solutions

UNIFAS BIEDT DE RUIMTE De revolutionaire bouwmethode voor luchtdichte daken zonder onderconstructie Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

MIXpro 2019-1_Isolatie_3pag.indd 44

14-02-19 10:22


I S O L AT I E

Opleidingen

De Kooltherm K108 Spouwplaat van Kingspan Insulation voor spouwmuurisolatie heeft een lambdawaarde van 0,018 W/m2K. (Foto: Kingspan)

Isover heeft wat dat betreft een breed opleidingstraject ontwikkeld, dat is opgebouwd uit verschillende modules. Zo worden er vakavonden bij bouwmaterialenhandels gehouden waar zzp’ers en aannemers de basiskenmerken van isolatiemateriaal krijgen toegelicht. Zo kunnen ze kennis maken met informatie over type isolatiematerialen voor diverse renovatieklussen, zoals een dak. Willen betrokkenen nog meer kennis opdoen, dan kunnen ze instappen op een e-learning-traject van Isover. Om het opleidingstraject te voltooien kunnen zij die een e-learning hebben afgerond, de theorie in de praktijk toepassen in het eigen Isover-trainingscentrum in Eindhoven.

“Zeker in Nederland en België zijn harde platen aan een stevige opkomst bezig.” (foto: IKO Insulations)

Consument wil meepraten Stoker: “Wat we vooral de laatste tijd merken, is dat de mondige consument steeds vaker wil meepraten over de toepassing van isolatiemateriaal. Niet alleen bij renovatieprojecten in bestaande woningen, maar zelfs bij nieuwbouw. Hij schroomt er niet voor om foto’s te maken van de bouwvoortgang en de aannemer te confronteren met de vraag of het materiaal juist is aangebracht”, aldus Stoker. Wat hij vooral opvallend vindt, is dat de consument steeds meer aanvullende eisen wat betreft brandveiligheid en akoestiek op tafel legt. “De consument speurt natuurlijk het internet af. Die brandveiligheid bijvoorbeeld is een duidelijk issue voor hem. We krijgen daar steeds meer vragen over.”

Materiaalvoorkeur Laten we eens kijken naar het materiaal zelf. Welk materiaal heeft de voorkeur? De vraag stellen aan deze Isover-man is ‘m beantwoorden: de voorkeur valt uit in het voordeel van zachte materialen. Isolatie met glaswol heeft lagere verwerkingskosten per vierkante meter, terwijl glaswol bovendien uitstekend presteert wat betreft actuele aspecten als brandveiligheid. “Het nadeel van harde isolatieplaten is dat je ze zeer zorgvuldig moet aanbrengen. Door gebruik van flexibele glaswol voorkom je de risico’s van naden en kier zoveel mogelijk. Uit berekeningen is vast komen te staan dat een naad van twee millimeter rondom de isolatieplaat de isolerende waarde al met 36 procent vermindert. Een valse luchtspouw van slechts 5 mm tussen de isolatie en het binnenspouwblad heeft een invloed van maar liefst 50% op de Rc-waarde. Glaswol is flexibel en zeer vormvast, waarmee je de zekerheid hebt van een goede isolatieprestatie over veertig, vijftig of zelfs tachtig jaar.”

Wat verandert BENG? Nog even dit: de huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) wordt per 1 januari volgend jaar ingeruild voor BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Moet je daar

als bouwmaterialenhandel wat mee? “Ja, natuurlijk moet je daar wat mee. Ondanks dat de Rc-waarden voor de schil niet zullen veranderen, is kennis over dit onderwerp bij de bouwmaterialenhandel belangrijk om hun klanten daarin te kunnen ondersteunen. Daarnaast heb je als aannemer ook te maken met toegenomen duurzaamheidsbelangstelling van consumenten en garanties met betrekking tot kwaliteit door komende wet- en regelgeving (Wet Kwaliteistborging). Het maken van de juiste keuzes wordt dus steeds belangrijker”.

Maikel van Rooijen BPG Roermondse Bouwmaterialenhandel R.B.H “Je kunt zeggen dat het werk de voorkeur bepaalt. De ruimte in de spouw, de gewenste R-waarde, de mogelijkheid tot verwerking. Dat zijn allemaal elementen van invloed op de keuze. We zitten hier in de achtertuin van Rockwool. Dat laat zeker zijn sporen na. Traditiegetrouw wordt hier veel met minerale wollen gewerkt. Dat wordt nog steeds volop gebruikt, vaak ook omdat gebruik daarvan vaak wat voordeliger uitpakt. Als klanten in contact komen met de nieuwe voordelen van plaatmateriaal, dan wil het ook wel gebeuren dat ze een switch maken. Margetechnisch is er weinig verschil tussen harde en zachte materialen. Dus wat dat betreft ligt onze voorkeur niet bij een bepaalde categorie. Isolatie heeft zeker onze aandacht, maar het krijgt geen voorrangsbehandeling. Deze vestiging is opgedeeld in een shop en magazijn. Klanten komen binnen via de shop, waar kernassortimenten liggen als elektrisch gereedschap. Gezien het volume van isolatiemateriaal is dat ondergebracht in het magazijn.”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Isolatie_3pag.indd 45

45

14-02-19 10:22


Beerepoot Techniek maakt naam met kennis, breed aanbod en service

“Succesvol door anders te zijn dan de rest” Als technische groothandel voor industrie, bouw, onderwijs, grond- en waterwerken weet Beerepoot Techniek in Hilversum zich met een klein team van in totaal vijf medewerkers prima te onderscheiden. “Wat wij voor hebben op de concurrentie? Klanten komen voor onze kennis, het brede assortiment, de service en onze voorraad. Er wordt in Hilversum wel gezegd: als je het echt niet meer weet, ga je naar Beerepoot. Wij staan bekend als echte probleemoplosser.” Bas Beerepoot zegt het trots en stellig. “Vanaf onze start in 1974 hebben we voor deze visie gekozen. Onze groothandel moest zich onderscheiden van de andere technische groothandels in Hilversum en omgeving door iets extra’s te bieden. Dat hebben we gedaan door in te zetten op een heel breed assortiment producten en een heel hoog serviceniveau van onze medewerkers die allemaal over veel

24-7 bereikbaar Het is zeker niet iets wat je verwacht van een technische groothandel, maar Beerepoot Techniek is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar voor spoedgevallen. Bas lacht: “Dat heb ik ooit eens op onze site gezet. Vooral als tegenhanger van veel collega’s die twee minuten na sluitingstijd de telefoon niet meer opnemen. Meer als geintje bedoeld, maar wel met serieuze ondertoon. Als een klant ’s avonds of in het weekend belt omdat hij echt niet verder kan en ik kan hem helpen, dan doe ik dat. Niet voor een doosje schroeven, maar wel bij een storing aan machines waardoor een productie stil staat bijvoorbeeld. Daarna is hij zeker een klant voor het leven en hij zal me bij iedereen aanbevelen.”

46

kennis beschikken en daarmee klanten goed kunnen adviseren.” De 45-jarige mede-eigenaar van Beerepoot Techniek werkt zelf zowel in de binnen- als buitendienst. “Samen met vier collega’s vormen we het team. Een relatief klein bedrijf, zeker in de wereld van de groothandels, maar wel een die een stevige positie heeft weten te bereiken met deze aanpak.” Frans van Hall is de andere mede-eigenaar, met zijn 38 jaar ervaring vormen ze een goed team.

Bouw er langzaam bij Beerepoot Techniek zag het levenslicht nadat groothandel Dekker aan de Vaartweg werd overgenomen. “Vervolgens zijn we verhuisd naar een locatie aan de Franciscusweg en in 1990 zijn we hier aan de Vreelandseweg terechtgekomen”, zegt Bas. Was de groothandel in eerste instantie vooral op de techniek gericht, door de jaren heen kwam met name ook de bouw meer in beeld. “Onze industriële klanten hadden gereedschappen en toebehoren nodig, die ook in de bouw gebruikt werden. Dus je zag langzaam maar zeker de bouwprofessional bij ons komen.”

Breed assortiment De gecombineerde klantenkring resulteert in een breed assortiment van bevestigingsmaterialen, werkkleding, aandrijftechniek, elektrisch en handgereedschap tot pneumatisch gereedschap en lasapparatuur. “Maar ook lijmen, ladders en industriële reinigingsmachines hebben we in huis. Die breedte van ons aanbod zorgt ervoor dat we met enige regelmaat klanten binnen krijgen die door een bouwmarkt of collega-groothandel in de buurt zijn doorverwezen. Daarom verkopen wij onze bouten en moeren bijvoorbeeld ook per stuk. En daar kunnen we ook niet meer van af, vrees ik. Maar dat is niet erg, als je die klanten goed helpt, kunnen het zomaar nieuwe vaste klanten worden.”

Direct leveren Een andere reden om veel producten in de groothandel aan te bieden noemt Bas de snelle levering. “Het liefst willen we iedere klant direct meegeven waarnaar hij op zoek is. Dat betekent dat je de voorraad goed moet afstemmen zodat we aan die belofte kunnen voldoen.” Geen grote voorraden in het magazijn dus. “Dat is bij veel producten en materialen ook niet echt nodig omdat we wekelijks bestellen bij Transferro. Overigens benadrukt Beerepoot Techniek dat de groothandel geen gesloten programma heeft. “We proberen onze klant altijd te

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Cu Transferro-Beerepoot.indd 46

14-02-19 09:45


helpen en het gevraagde product te leveren. Ook als we dat niet standaard in ons assortiment hebben. Maar in de meeste gevallen kunnen we een goed alternatief bieden.”

Alfabet aan merken Wie op de site van Beerepoot Techniek kijkt onder ‘Merken’ ziet een alfabet vol met honderden merken die in de groothandel verkocht worden. “Zo’n overzicht biedt een leuk overzicht van de variatie en aantallen, maar ik heb niet het gevoel dat klanten heel bewust zoeken op merk. En ik moet zeggen dat we binnen ons assortiment ook maar in een beperkt aantal productgroepen echte voorkeursmerken voeren. Zo hebben we in ons programma elektrisch handgereedschap vooral machines van Hikoki. Van de honderd machines die we verkopen is 60 procent een Hikoki. Maar we bieden ook Fein, Metabo en Bosch.” Ook voor de handgereedschappen heeft het bedrijf een bewuste keuze gemaakt. Daar is in de showroom ruim zes meter schapruimte vrijgemaakt voor Stahwille. Dat is ons A-merk binnen deze productcategorie. Daarnaast hebben we Tengtools, een mooi B-merk als alternatief. Ook dat hoort bij een uitgekiend assortiment. Niet iedereen wil alleen maar A-merken.”

Werkkleding Een echte uitzondering als het gaat om merkvoorkeur en presentatie maakt Beerepoot Techniek voor de werkkleding. Bas: “Daarvoor hebben we op de tweede etage een aparte Mascot-showroom, die we samen met de fabrikant hebben ingericht.” Een samenwerking die drie jaar geleden is gestart. “Mascot kwam bij ons omdat ze dealers zochten. Wij zijn toen begonnen en die samenwerking loopt goed. Zo goed zelfs dat we dit jaar een nieuwe ‘Mascot 2.0-showroom’ gaan bouwen. Naast de werkkleding hebben we ook een uitgebreid assortiment werkschoenen zodat we de klant geheel kunnen voorzien.” Het succes van die samenwerking kent volgens Bas een aantal oorzaken. “Naast een uitgebreide kwalitatieve collectie biedt het vooral voor zzp’ers en ondernemers met een klein bedrijf een relatief eenvoudige en betaalbare manier om eigen bedrijfskleding aan te schaffen. Mede doordat we de kleding zelf bedrukken en zo dus erg flexibel zijn bij kleinere aantallen zien we met name bij deze vakmensen grote belangstelling voor de kleding.”

‘Transferro past bij ons’ Waar Beerepoot Techniek in 2019 ook op gaat focussen is de verdere optimalisatie van de inkoop. “Daarvoor zijn we met Transferro continu op zoek naar manieren om onze samenwerking verder te optimaliseren”, zegt Bas, die sinds enkele jaren inkoopt bij deze inkooporganisatie. “We werken nu drie jaar samen met Transferro en dat bevalt prima. Het is een organisatie die echt bij ons past. Onder meer omdat je meteen contact hebt met het hele bedrijf. Van directeur Arap-John Tigchelaar en business-coach Marc Kling die ons regelmatig bezoekt, tot de medewerkers op kantoor in Zwolle. Dat persoonlijke bieden wij ook, dus het klikte meteen toen we in gesprek gingen.”

Meer kennis delen Bas waardeert ook de open communicatie van Transferro enorm. “Binnen de organisatie spreken we met collega-bedrijven en kijken we zo of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk de inkoop te verbeteren. Open communiceren over waar en onder welke condities we opereren doen we veel te weinig. Mede daarom voel ik me bij Transferro thuis omdat daar wel het gesprek wordt aangegaan. Wij worden bovendien uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de toekomst. Dat is in mijn ogen ook de enig juiste manier van toekomstbestendig samenwerken.”

Waarom Transferro? Wat maakt inkooporganisatie Transferro een goed inkoopadres voor Beerepoot Techniek? “Als inkooporganisatie beschikt Transferro over een interessant en breed assortiment en aanbod. Dat biedt prijstechnisch gezien vaak betere condities dan inkopen bij verschillende groothandels. Maar ook biedt het ons de kans om meer verschillende producten en merken op één adres te kopen. Dat levert ook logistieke voordelen op”, aldus Bas. Ook de ondersteunende activiteiten van Transferro worden erg gewaardeerd. “Meedenken op winkelniveau is niet vanzelfsprekend voor een grote inkooporganisatie. Transferro is niet bang om bij een bezoek aan een showroom advies te geven. Die proactieve houding helpt ons ondernemers enorm.”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Cu Transferro-Beerepoot.indd 47

Transferro, Zwolle, 038.455.60.80, www.transferro.com, info@transferro.com

C LO S E U P

47

14-02-19 09:45


VSA breidt uit met AEG Powertools en Apex Vanaf het begin van dit jaar levert Van Spijk Agenturen (VSA) AEG Powertools in de Benelux. Bovendien zet de Brabantse vertegenwoordiger van zo’n 40 merken in maart alweer de volgende stap. Dan nemen ze de verkoopactiviteiten en de distributie van de merken van de Apex Tool Group in de Benelux over. “De overeenkomst tussen al onze merken is dat het stuk voor stuk leveranciers zijn van absolute topproducten.”

“Voor zowel AEG Powertools als het merkportfolio van de Apex Tool Group zien we veel potentie. Een eerste stap is om de merken weer meer zichtbaarheid te geven”, zegt een enthousiaste Joep Nass, Sales Manager Tools Benelux van VSA. “Samen met onze andere kwalitatieve merken wordt het voor de groothandel straks eenvoudiger om deze producten bestellen. We houden namelijk het complete assortiment op voorraad, waardoor we de volgende dag kunnen leveren.” Deze leveringen gebeuren grotendeels vanuit het eigen magazijn in Oirschot. “In 2013 betrokken we een nieuw pand met een behoorlijk magazijn, maar dit bleek door onze groei al snel te klein. In 2017 hebben we daarom een grote aanbouw bij ons magazijn gedaan. Deze nieuwe merken kunnen we daardoor prima kwijt in ons distributiecentrum.”

Aanvulling was een logische stap “De aanvulling van AEG Powertools op ons assortiment was voor ons een logische stap. AEG Powertools staat bekend om haar innovatieve elektrische gereedschappen. Het merk bestaat al meer dan een eeuw en de ervaring die ze hebben opgedaan is duidelijk te merken in de kwaliteit van hun producten”, zegt Nass. AEG Powertools richt zich vooral op de technische groothandel. AEG Powertools is onderdeel van Techtronic Industries Company Limited (TTI), dat ook de

48

merken Milwaukee en Ryobi voert. Nass zegt dat TTI op zoek was naar een partner voor intensieve distributie en de ondersteuning van dealers. “We zagen allebei al snel de potentie van dit mooie merk. Onze buitendienst neemt AEG Powertools vanaf nu mee in hun portfolio”.

Producten AEG Powertools • • • • •

Hamerboren Schroefmachines Boormachines Gereedschappen voor metaal- en houtbewerking Zagen en tafelzagen

“De overeenkomst tussen al onze merken is dat het stuk voor stuk leveranciers zijn van absolute topproducten.” “De eerste actie die we ondernemen is om het merk meer zichtbaar te maken. Bij AEG Powertools praat je over kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is bovendien een klassiek merk, met een goede naamsbekendheid. De meeste van onze klanten hebben twee of drie merken powertools en willen daar graag een extra merk

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU-VSA.indd 48

14-02-19 09:47


C LO S E U P

Van Spijk Agenturen, Oirschot, 0499.57.18.10, www.vanspijk.nl, info@vanspijk.nl

langs zetten. Ook een merk waar je wat aan kunt verdienen. AEG Powertools biedt kansen voor de groothandel, daarom moeten we het merk de aandacht geven dat het verdient.”

Apex handgereedschap heeft potentie “De Apex Tool Group kennen sommigen van ons nog onder de naam Cooper Handtools. Vorig jaar werden we door hun benaderd. Het contact was er al omdat we al samenwerken in België, waarbij we allebei de kansen voor hun merken in de Benelux zagen.” Nass geeft aan dat ook hier de belangrijkste overweging was dat de producten een aanvulling vormden op het bestaande portfolio van VSA. “Door het aanbod van deze merken te combineren met onze verfijnde distributiemogelijkheden en verkoopondersteuning zien we veel potentie in deze aanvulling op ons aanbod. We denken dat we de groothandel hiermee nog meer kunnen ontzorgen, doordat hij straks meer aanbod heeft bij één leverancier: VSA.”

Merken en productlijnen Apex Tool Group • Lufkin voor rollenmaten en meetgereedschappen • Crescent voor steeksleutels, tangen, schroevendraaiers en gereedschapsets • Nicholson voor vijlen, raspen, zagen en multitools • H.K. Porter voor bouten en kabel- en staalbandscharen • Wiss blikscharen, scharen en knipgereedschap • Weller soldeer- en desoldeergereedschap met toebehoren “Voor deze merken worden we straks distributeur en aanspreekpunt in de Benelux. We richten ons daarbij vooral op de technische groothandel”, zegt Nass. Apex stopt met hun directe leveringen. De meerwaarde van VSA zit ook in het feit dat producten straks per stuk besteld kunnen worden, gecombineerd met leveringen van andere merken.

Ondersteuning voor dealers VSA geeft dealers verkoopondersteuning met de ‘VSA-Shop’ actiefolders, die twee keer per jaar verschijnen. “De naam van de dealer staat hierop prominent vermeld. De folders hebben een oplage van 30.000 stuks en liggen in een display bij de technische

groothandel. Klanten nemen deze mee. We willen zichtbaar zijn in de markt. AEG Powertools en de merken van Apex zijn in deze folders straks ook in terug te vinden. Daarnaast zijn de producten ook online te vinden, via de website van VSA. “Daarin vind je alle producten met de juiste omschrijving en beeldmateriaal. Deze informatie is ook beschikbaar voor onze dealers, zij kunnen er dan ook gebruik van maken bij hun marketinginspanningen, zoals in folders, social media en advertenties.” Het nieuws van de overname is ook gepresenteerd op de Bouwbeurs en in e-mailnieuwsbrieven naar de groothandel. Nass zegt dat zij hierbij samenwerken met de fabrikanten. “We zien dat we bekender worden, ook dankzij de online inspanningen van internetverkopers.” Naast groothandels levert VSA onder andere ook aan online aanbieders. “Zij bedenken veel campagnes, zoals dagacties. Het is natuurlijk wel onze taak om deze communicatie strak te houden.”

Combineren van orders “Onze kracht is dat we alles op voorraad hebben. Wat je vandaag voor 16 uur besteld, heb je morgen in huis. Omdat we 40 merken onder één dak hebben, kunnen we de orders combineren. One-stop-shopping dus. Met onze negentien buitendienstmedewerkers in de Benelux ondersteunen we dealers, bijvoorbeeld met producttrainingen en het inrichten van schappenplannen.” VSA maakt samen met de klant een assortimentskeuze of de klant neemt zelfstandig beslissingen, waarbij VSA hem voorziet van advies. “De oranje AEG-schappen bouwen wij op, onze buitendienst helpt ook bij het inrichten. Daarnaast geven we ondersteuning in de vorm van advies en handjes bij open dagen of bij promotiemiddagen. En met deze recente uitbreidingen van ons portfolio kunnen we dealers daarbij steeds intensiever ondersteunen. We maken het makkelijker bij de inkoop en ondersteunen bij de verkoop!”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU-VSA.indd 49

49

14-02-19 09:47


Buva homecare Systemen adviseert en innoveer

“Met prestatiegarantie onderscheiden we ons”

Een veilig afgesloten woning met een comfortabel binnen-

Toegevoegde waarde

klimaat voorzien van duurzame warmte. Dat is waar Buva

Buva ziet met name de prestatiegarantie als grote toegevoegde waarde voor klanten. “Binnen alle productcategorieën zijn er concurrenten genoeg die ook hun producten op de markt brengen. Of het nu om hang- en sluitwerk gaat, een WTW-installatie of een lucht-water-warmtepomp. Iedere fabrikant presenteert tegenwoordig een assortiment met mooie productspecificaties. Daarmee alleen onderscheiden we ons dus niet van de markt”, aldus Van Zanten. “Maar wij willen ons daarin ook niet proberen te onderscheiden. Wij willen echt waarde toevoegen door ons totaalaanbod te combineren in slimme en efficiënte systemen en daarop vervolgens voor een langdurige periode garantie te geven. Waarbij vooral de prestatiegarantie uniek is. Daarmee maken we echt het verschil”, aldus Van Zanten.

homecare Systemen voor staat. En waarin het bedrijf gelooft. “Klanten die voor deze drie pijlers kiezen, krijgen tien jaar prestatie- en productgarantie op onze systemen. Dat is een ferme belofte, maar wij weten dat we met onze producten en systemen die belofte kunnen waarmaken”, zegt Marius van Zanten, Verkoopleider bouw en acquisitie.

Van Zanten benadrukt dat die garantie overigens alleen onder voorwaarden gegeven kan worden. “Als een klant kiest voor ons totaalpakket, dus het hang- en sluitwerk, duurzame verwarming en comfortabele ventilatie – en dit combineert met een onderhoudscontract – bieden we tien jaar garantie op zowel product als prestatie. Je kunt zo’n systeem alleen duurzaam houden als je regelmatig en goed onderhoud pleegt.”

50

Energietransitie Om aandacht te krijgen voor onderwerpen als een duurzaam, gezond en comfortabel binnenklimaat gekoppeld aan een lage energierekening, hoeft Buva

M I X p ro N R .1 201 9

Mixpro 1-2019 CU Buva.indd 50

14-02-19 10:17


C LO S E U P

Corporaties Die totaaloplossingen trokken al snel de aandacht van woningcorporaties en vastgoedeigenaren die dankzij de systemen van Buva bij één partij terecht kunnen voor hun woningen. “En met name deze grote opdrachtgevers zijn ook bijzonder geïnteresseerd in onze prestatiegaranties. Zij willen ontzorgd worden.” De prestatiebelofte slaat ook verrassend goed aan bij de ontwikkelaars van vakantieparken, zo merkt Van Zanten. “Dat hadden we in eerste instantie niet echt verwacht, maar het ligt natuurlijk wel voor de hand. Ook een vakantiewoning moet aan eisen voldoen en moet bezoekers een comfortabel verblijf bieden.”

Adviesrol Overigens moet een gebouw of het ontwerp ook wel voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de garantie. “Daarom kijken we bij het ontwerp van de plannen ook graag mee. Bijvoorbeeld naar zaken als leidingwerk en andere bouwtechnische onderdelen van het plan die de prestatie van ons systeem kunnen beïnvloeden”, zegt Van Zanten, die benadrukt dat die adviesrol erg wordt gewaardeerd door klanten. “Zij erkennen dat wij als specialist de kennis bezitten om bijvoorbeeld epc-berekeningen te maken of te kijken of de benodigde ventilatiecapaciteit aanwezig is. Ook maken we desgewenst uittrekstaten voor het hang- en sluitwerk.” Behalve gemakkelijk voor de klant is het voor Buva een belangrijke toets om te bepalen of het gebouw aan de voorwaarden voldoet. “Nogmaals, we geven niet tien jaar prestatiegarantie als een bouwwerk niet voldoet.”

Innovaties Tijdens de begin februari gehouden Bouwbeurs in Utrecht presenteerde Buva homecare Systemen zich dan ook vooral als totaalleverancier van een ‘veilig afgesloten en duurzaam verwarmde woning met een comfortabel binnenklimaat’. Met een overzicht van de

ruime keuze uit ventilatiesystemen, warmtepompen, (zelfregelende) ventilatieroosters en hang- en sluitwerk. Naast de bestaande producten, was er ook ruimte voor twee innovaties. “We presenteren twee nieuwe onderdorpels waarmee we ons assortiment verder verfijnen”, aldus Van Zanten op de stand in Utrecht. “Behalve het woongemak voor de bewoners bieden deze onderdorpels ook voor de kozijnenindustrie voordelen.”

Buva, Barendrecht, 0180.69.75.00, info@buva.nl, www.buva.nl

niet heel veel moeite te doen. Van Zanten: “Door de discussie over de energietransitie staat onze branche al enige tijd in de spotlights. Wij hebben ons daarbij vanaf het begin de vraag gesteld: hoe kunnen wij vastgoedeigenaren, -ontwikkelaars en bewoners hiermee helpen.” Behalve met de ontwikkeling van producten om die energietransitie mede mogelijk te maken, investeerde Buva ook in totaaloplossingen. “Het heeft allemaal met elkaar te maken en bovendien ook invloed op elkaar. Een woning die niet goed is afgesloten laat ventilatie en verwarming niet optimaal renderen om maar een voorbeeld te noemen.”

Hybride voor hout De eerste innovatie is de hybride onderdorpel voor houten kozijnen. Van Zanten: “De kozijnenfabrikant voorziet het deurkozijn aan de onderkant gewoon van een houten dorpel. Bij de afmontage wordt onze IsoStone-onderdorpel er tegenaan bevestigd, die vormt dan de buitenzijde van het kozijn.” Groot voordeel hiervan is volgens Van Zanten dat de fabrikant in de productiestraat niet langer een relatief instabiele lat hoeft te monteren “Door het ontbreken van de definitieve onderdorpel was dat nodig, maar dankzij deze hybride oplossing kan de kozijnenfabrikant het kozijn beter afwerken.”

Detaillering Ook de tweede productinnovatie is gericht op houten kozijnen. “De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie heeft de KVT-richtlijnen doorontwikkeld naar de KVT-plus. Deze nieuwe detailleringen leiden tot betere prestaties van de gevelelementen. Wij introduceren nu onze nieuwe onderdorpel voor deze detailleringen zodat onze dorpel optimaal aansluit op die van de kozijnen. Zo kunnen we samen met de fabrikanten productie en kwaliteit verder verbeteren.”

Partner in totale keten Volgens Marius van Zanten is de presentatie van Buva homecare Systemen op de Bouwbeurs een goede weerspiegeling van het DNA van het bedrijf. “We presenteren ons als leverancier van totaaloplossingen in ventilatie, verwarming en veilig wonen. Met oog voor duurzaamheid en energietransitie. Bovendien bewijzen we met de getoonde innovaties dat we blijvend investeren in verdere verbetering van ons aanbod. In producten, maar ook in samenwerking met verschillende partners in de keten zoals opdrachtgevers en fabrikanten. Dat betekent dat onze producten inmiddels ook verkrijgbaar zijn via de bouwmaterialenhandel. Zo is ons kernassortiment hang- en sluitwerk en onderdorpels inmiddels bij meer dan 30 vestigingen van Pontmeyer verkrijgbaar.”

M I X p ro N R .1 201 9

Mixpro 1-2019 CU Buva.indd 51

51

14-02-19 10:17


Wereldprimeur X-LOCK van Bosch voor de vakman

Accessoires eenvoudig, snel en betrouwbaar wisselen Vakmensen die veel slijpen, weten hoe lastig het wisselen van een schijf kan zijn. Sleuteltje kwijt. Weer een spanmoer verloren. Schijven die niet los willen. Moeren die zich vastgevreten hebben. Allemaal tijdrovend gedoe. Bosch lost dit probleem op met een uniek snelwisselsysteem dat wel eens de standaard kan worden voor haakse slijpers. Accessoiresproducenten als Pferd en Tyrolit haakten al aan. Comfortabel: gereedschapsloos wisselsysteem zonder verliesbare onderdelen en krachtsinspanning. Efficiënt: snel wisselen van accessoires en minder werk achteraf. En uitgebreid: haakse slijpmachines en accessoires voor elke toepassing. Dat zijn de troeven van Bosch’ nieuwste troef. Het X-Lock-systeem voor haakse slijpers.

Klik = vast Één klik en alles zit goed: Bosch zorgt met X-Lock nu voor een revolutie bij het wisselen van accessoires bij haakse slijpers en introduceert het eenvoudigste wisselsysteem op de markt. In plaats van veel kleine stappen met verliesbare onderdelen als spanmoer, flens en sleutel bij veel krachtsinspanning gebeurt het wisselen nu in vijf seconden – dus tot wel vijf keer sneller – en aanzienlijk eenvoudiger: schijf op de X-Lock-opname plaatsen, erop klikken – klaar. Eigenlijk precies zoals je je skischoen op je ski klikt. Het klikgeluid geeft de gebruiker de zekerheid dat het accessoire correct op de machine zit en betrouwbaar vergrendeld is. Als een schijf moet worden gewisseld, dan wordt deze eenvoudig met de hendel ontgrendeld en verwijderd. Vastgevreten moeren nadat de schijf klem is komen te zitten, behoren tot het verleden.

52

Nieuwe mijlpaal X-Lock is de volgende in de serie mijlpalen die Bosch heeft geïntroduceerd in de sector. Denk aan snelwisselsystemen als SDS plus en SDS max voor boorhamers, de T-schacht voor decoupeerzagen of Starlock voor multitools in samenwerking met Fein. Het X-Lock-systeem bespaart de vakman tijdrovend werk achteraf: de spanmoer komt te vervallen. Daardoor kan de professional comfortabel in een vlakke hoek slijpen zonder oppervlakken te beschadigen. X-Lock legt bovendien de montagerichting van het accessoire vast en zorgt ervoor dat draairichtinggebonden schijven zoals bijvoorbeeld diamantdoorslijpschijven altijd correct gemonteerd zijn.

Twaalf machines om te beginnen Bosch rust twaalf kleine haakse slijpmachines met X-Lock uit. Daarvan zijn er acht gesnoerd van 900 tot 1900 watt en vier accumodellen met 18 volt. Ze hebben de gangbare schijfdiameters van 115 en 125 millimeter. Daarmee kun je als dealer uit de voeten in een breed spectrum van toepassingsgebieden van metaal-, steenen betonverwerkende professionals, installateurs en tegelleggers. Door(slijpen), schuren, ontbramen, ontroesten, afbramen, polijsten: dankzij X-Lock is het noodzakelijke accessoire altijd eenvoudig, snel en

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1-CU Bosch X-lock.indd 52

14-02-19 09:49


betrouwbaar gewisseld – helemaal zonder gereedschap en zelfs met handschoenen.

Gemak én veiligheid

Vanaf het begin biedt Bosch meer dan 130 X-Lock-accessoires aan. Voor de metaalbewerking kun je als dealer terugvallen op een breed assortiment doorslijp-, afbraam-, fiber-, SCM- en lamellenschuurschijven of komstaal- en ronde borstels. Voor steen, beton of tegelwerk staan diamantdoorslijpschijven, diamantboren voor droog boren en diamantfrezen ter beschikking. Bovendien is de hardmetalen doorslijpschijf ‘Carbide Multi Wheel’ voor het doorslijpen van hout, composiet-, kunst- of droogbouwmaterialen met spijkers verkrijgbaar als X-Lock.

Naast het gebruiksgemak van de klik-koppeling bieden de X-Lock haakse slijpers een hoge gebruikersbescherming. Denk aan sensorgestuurde functies als ‘Drop Control’ en ‘KickBack Control’. Drop Control stopt de motor zodra de machine na een val op de grond terechtkomt, KickBack Control zet de rem er op bij plotseling blokkeren van de machine, bijvoorbeeld als de schijf klem komt te zitten. Daarnaast zijn er X-Lock-modellen met dodemansschakelaar en X-Brake. Deze remfunctie zorgt ervoor dat de schijf na elke machinestop binnen een seconde stilstaat. Verkrijgbaar zijn bovendien varianten met zachte aanloop, nulspanningsbeveiliging en extra handgreep met trillingsdemping.

Geen dubbele voorraad

Nieuwe standaard

Makkelijk voor de dealer en voor de gebruiker: accessoires hoeven niet dubbel op voorraad te worden gehouden bij het overstappen naar het X-Locksysteem: bijna alle X-Lock-accessoires zijn namelijk ‘achterwaarts compatibel’ en kunnen ook worden gebruikt op haakse slijpmachines met traditionele spansystemen. Met uitzondering van accessoires die tot nu toe een geïntegreerde schroefdraad hadden, zoals diamantboren voor droog boren of komstaal- en ronde borstels.

Cruciaal voor het succes van X-Lock is de compatibiliteit met andere merken. Bosch machines en accessoires werken perfect samen, maar gebruikers hebben soms nu eenmaal specifieke voorkeuren voor een ander merk. Daarom stelt Bosch het X-Lock-patent bewust ter beschikking aan fabrikanten van accessoires als o.a. Pferd en Tyrolit en in een latere fase ook aan fabrikanten van andere machinemerken. Zo zal X-Lock zich wijd verbreiden en misschien wel de nieuwe standaard worden voor haakse slijpers.

Direct breed pakket aan accessoires

Robert Bosch NV/SA, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, www.bosch-professional.com, 076.579.54.54, gereedschappen@nl.bosch.com

C LO S E U P

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1-CU Bosch X-lock.indd 53

53

14-02-19 09:49


Auteur: Wouter Mooij, Eisma’s

Helft Sikkens Centers verkocht aan franchisenemers

‘Groeistrategie via duale distributie’ Het nieuws dat AkzoNobel Nederland een deel van haar Sikkens Centers ging verkopen aan franchisenemers sloeg voor de zomer in als een bom. Nu het stof is neergedaald, maken we de balans op met Dave Koppelaar, sales director trade NL van AkzoNobel. Van de 54 eigen vestigingen zijn er nu 27 overgedragen aan franchisenemers, met de opdracht dat zij het aantal verkooppunten verder uitbreiden. “Onze groeistrategie is gestoeld op duale distributie.” Woensdag 18 april was een gedenkwaardige dag voor AkzoNobel Decorative Paints. Middels een videoboodschap werd al het personeel op de hoogte gebracht dat Sikkens Verkoop Nederland 27 van de 54 eigen Sikkens Centers per 1 juni zou verkopen. “We hebben toen alle emoties voorbij zien komen”, blikt Dave Koppelaar, Sales Director Trade NL bij AkzoNobel, terug. “Logisch, want de consequentie was dat een deel van het personeel over zou gaan naar de nieuwe eigenaar van een vestiging.”

Militaire operatie Het nieuws mocht de betrokkenen en de buitenwacht op dat moment overrompelen, er was een klein jaar van intensieve voorbereiding in stilte aan vooraf gegaan. “Je kunt het bijna beschouwen als een militaire operatie”, aldus Koppelaar. “Onder strikte geheimhouding hebben we de verschillende franchisenemers onze plannen

Verfgroothandel Dit artikel verscheen eerder in Eisma’s Schildersblad. Het geeft een mooie indruk van de manier waarop AkzoNobel omgaat met haar distributie naar de professionele schilder. PPG doet het op haar manier met Vedined. Zie https://mixpro-online.nl/tags/vedined en https://mixpro-online.nl/tags/verf

54

voorgelegd en een draaiboek ontwikkeld. Er was ons alles aan gelegen om het moment tussen communiceren en executeren zo kort mogelijk te houden. En dat is aardig gelukt.” Qua operationele uitvoering was vrijdag 1 juni D-day. Alle activa en voorraden van de 27 verkochte vestigingen moesten op die dag worden geïnventariseerd, overgeboekt en gefactureerd. “Ook hier lag een heel draaiboek klaar om een soepele overdracht mogelijk te maken”, vertelt Koppelaar.

Nieuwe locaties Als tegenprestatie, voor het uit handen geven van een deel van de distributie, is met de betrokken franchisenemers afgesproken dat zij in 2018 en 2019 nieuwe locaties gaan openen, aldus Koppelaar. “Het aantal, waar en wanneer ligt contractueel vast. Wij hebben langjarige afspraken gemaakt. Businessdeals die goed zijn voor AkzoNobel én voor onze loyale partners. Het plan dat nu voor ligt, betekent dat we in de komende anderhalf jaar zullen groeien van 77 naar 95 vestigingen. We willen dat Sikkens in de toekomst voor iedere schilder binnen 20 minuten bereikbaar is.” Met een fijnmazig distributienetwerk wil AkzoNobel namelijk de grote groep kleine schilders aan zich binden, zodat het verfmerk Sikkens sneller kan groeien, zowel qua omzet als marktaandeel.

Criteria Overigens was het van AkzoNobel geen doel om precies de helft van het aantal vestigingen te verkopen, stelt Koppelaar. “Het was een uitkomst.” Criteria waren onder andere: de vestiging is goed binnen de CAO van AkzoNobel te runnen (hangt af van het aantal medewerkers), schaalgrootte, aanwezigheid met eigen vestigingen in alle grote steden én in alle provincies, en de te verkopen vestigingen moeten passen binnen het netwerk van een overnemende partij. Voor de klant, de schilder, betekent verdere uitrol van de franchiseformule dat wáár hij ook een Sikkens Center binnenloopt, de vestigingen identiek ogen en nagenoeg hetzelfde assortiment hebben. “Uitzonderingen daargelaten, het merendeel van de klanten vindt deze hele exercitie prima”, aldus Koppelaar. “Belangrijk is dat zij

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Formules Sikkens.indd 54

14-02-19 09:53


FO R M U L E S

“In anderhalf jaar willen we met onze franchisenemers groeien van 77 naar 95 vestigingen.”

hun vertrouwde contactpersoon nog steeds aantreffen in de winkel waar zij elke dag komen.”

Groeistrategie Beweringen dat de hele operatie een ordinaire bezuinigingsmaatregel is van AkzoNobel, bestrijdt Koppelaar met klem. “De vestigingen die wij hebben verkocht, zijn als verfgroothandel winstgevende locaties. Het onderbrengen van bestaande eigen verkooppunten bij franchisenemers maakt deel uit van een overall groeistrategie voor de professionele markt. Dat is de enige reden voor deze transitie.” Koppelaar legt uit: “Wij zijn een aantal jaren geleden al begonnen met de verkoop van verf via franchisenemers, naast onze eigen Sikkens Centers. In het begin werden zowel bestaande Snel Centers als subgrossiers omgebouwd tot echte Sikkens Centers. Dat betekent dat de invulling van zowel het verfassortiment als het non-paint assortiment door AkzoNobel als franchisegever is voorgeschreven. Ook hebben we inmiddels met 6 van de 8 Trimetal-grossiers, via een andere juridische entiteit, franchiseovereenkomsten gesloten voor één of meer Sikkens Centers. We zagen dat het openen van deze, door ondernemers gerunde, franchisevestigingen een succesvolle stap is in de groei van het distributienetwerk van Sikkens. Want we willen groeien. Echter, investeren in nieuwe vestigingen die je van de grond af moet opbouwen, is een exercitie die lang duurt en gepaard gaat met aanloopverliezen. In de regel ga je vanaf jaar drie pas geld verdienen. Door ondernemers gezonde vestigingen in handen te geven, zijn zij echter

Sikkens Centers AkzoNobel beschikte voor 1 juni 2018 over 54 eigen Sikkens Centers. Daarnaast werd het verfmerk Sikkens al via 23 franchise Sikkens Centers aan de professionele markt verkocht. Deze vestigingen werden gedreven door in totaal 12 verschillende franchisenemers. Daar zijn 4 nieuwe franchisenemers bijgekomen, zodat het totaal nu 16 bedraagt (dat is inclusief Sikkens Verkoop, want dat is nu ook een franchisenemer). De 27 Sikkens Centers die zijn verkocht, zijn in handen gekomen van 9 verschillende franchisenemers in het netwerk.

Kanaaldifferentiatie Dit artikel laat zien hoe Akzo wil groeien richting professionele schilder. Maar AkzoNobel investeert volgens Mark Roeterdink in alle kanalen. Ook in de bouwmaterialenhandel. “Per kanaal kijken we naar de toegevoegde waarde die nodig is om de (eind)klant maximaal te binden. Dat doen we enerzijds met product-differentiatie en anderzijds met service-elementen. Voor het bouwmaterialenkanaal hebben we met de professionele merken Sikkens en Polyfilla ondertussen een landelijk netwerk met Bouwmaat en Bouwcenter en een aantal individuele groothandelaren. Daarmee bedienen we de multiklusser en aannemer. Ook andere bouwgroothandelaren bieden we graag een schappenplan met voorbehandelingsproducten, (grond) verven en schildergereedschap om met andere merken invulling te geven aan de verfcategorie.”

in staat voldoende geld te verdienen om het netwerk met nieuwe Sikkens Center vestigingen op te bouwen. Dat is de hefboom waar het om draait. Onze groeistrategie is gestoeld op duale distributie.” M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Formules Sikkens.indd 55

55

14-02-19 09:53


• Laatste branchenieuws • Dossiers • Links naar Hibin en VVNH

weet wat de bouwgroothandel weet MIXpro.nl voor online vakinfo met meerwaarde Tuurlijk, als groothandel in bouwmaterialen, hout en ijzerwaren en gereedschappen lees je de algemene bouwpers. Bladen als Cobouw, Aannemer, Bouwformatie en Klusvisie. Maar die bladen zijn eigenlijk bedoeld voor je klanten. En niet voor jou als groothandelaar. En dat merk je. MIXpro richt zich als enige vakmedium specifiek op de totale bouwgroothandel. Met de focus exact op de problematieken van achter jouw balie of vanaf jouw showroom. Personeel, assortiment, marketing, prijsdruk, klantenbinding, schaalvergroting, online concurrentie, laagconjunctuur. Lees je MIXpro en gebruik je MIXpro.nl dan ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw sector. Want MIXpro.nl is dé website voor de moderne bouwgroothandel.

Kijk op www.mixpro.nl

MIXpro 1/1 ad 2016.indd 1

13-02-19 16:43


C LO S E U P

Primaverde streeft naar optimale klantrelatie De afdek- en beschermingsmaterialen die Primaverde onder de naam PrimaCover op de markt brengt, weten hun weg inmiddels goed te vinden naar de groothandel-, bouw- en schilderbranche. Maar de fabrikant en leverancier gaat verder: “We zijn klaar voor ‘Primaverde 2.0’. Met onze producten marktkennis zijn we een complementaire partner voor onze klanten geworden en die rol gaan we steeds mer pakken.”

Aan het woord is Gertjan van Iersel, salesdirector van Primaverde. Hij benadrukt dat de afgelopen jaren volop is geïnvesteerd in nieuwe producten en toepassingen. “Als je kijkt naar de bouw dan is er veel veranderd. Materialen, bouwmethoden, regelgeving en eisen. Als toeleverancier is aan ons de taak om die verandering goed te volgen en ons assortiment daar waar mogelijk op aan te passen. Alleen op die manier kunnen wij meegroeien en zorgen dat we die complementaire partner blijven.”

Nauwe samenwerking Hoe Primaverde erin slaagt om die positie te bereiken en behouden? Van Iersel: “Dat kan alleen door heel nauw samen te werken met de markt. Onze accountmanagers komen dagelijks in het werkveld en horen in de bouwmaterialengroothandel en op de bouwplaats wat er leeft en speelt.” Die kennis zet Primaverde niet alleen om in een compleet assortiment, maar koppelt die ook aan een proactieve benadering van de markt. “En dan bedoel ik zowel de groothandel als projectleider op de bouw. Met ons assortiment afdek- en beschermingsmaterialen kan de groothandel zijn klanten ontzorgen in iedere fase van de bouw, van ruw- tot afbouw. Wij adviseren onze dealers daarbij en proberen zo samen de omzet zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.”

Veilig werken Voor de professionals in de bouw bieden de PrimaCover-producten vooral veiligheid en gemak. “Omdat het overgrote deel van

onze producten zelfklevend is, kunnen ze snel en eenvoudig toegepast worden. En dat is, gezien de enorme tijdsdruk die tegenwoordig in de bouw heerst, een enorm pluspunt. Daar komt bij dat ze niet kunnen gaan glijden. Dat houdt de ondergrond waarop de professional werkt stabiel en veilig”, benadrukt Van Iersel. Een ander groot voordeel van de zelfklevende vliezen is dat daarmee wordt voorkomen dat er vuil onder komt. “Dat kan in het geval van bijvoorbeeld een houten vloer voor behoorlijke beschadigingen zorgen met alle herstelwerk en -kosten tot gevolg.”

Ademend Een goed voorbeeld van de manier waarop Primaverde de markt actief ondersteunt, is de toevoeging van een aantal dampopen en ademingsactieve producten. “Voor betonvloeren en andere zichtvloeren is het erg belangrijk dat ze na droging goed kunnen blijven ademen om verkleuringen te voorkomen. Speciaal daarvoor hebben wij vliezen ontwikkeld die dampopen en ademend zijn, maar die ook de bescherming bieden die nodig is om door te kunnen werken. Want de professional heeft geen tijd om te wachten op die uitharding. Die moet door.”

Kennistraining Belangrijk onderdeel in de optimale partnerrelatie die Primaverde wil bewerkstelligen, is kennisdeling. “Daarvoor hebben we onze Product Kennistraining in het leven geroepen. Met deze training op zak kunnen nieuwe en bestaande medewerkers van de groothandel onze producten nog beter verkopen. En we kunnen deze training bovendien als toolboxmeeting op de bouwplaats van grote projecten geven”, zegt Van Iersel. Maar de kennisdeling gaat verder. “Door open en eerlijk cijfers over omzetten en bestellingen met onze dealers te delen en te bespreken, bieden we hen inzicht in hoe het gaat en waar mogelijk kansen liggen. Zo werken we aan een optimale partnerrelatie.”

Totaalconcept Primaverde levert onder de naam PrimaCover een breed assortiment afdek- en beschermingsmaterialen. Voor renovatiewerkzaamheden en voor iedere bouwfase biedt de fabrikant specifieke toepassingen om vloeren, kozijnen, trappen, glas en aanrechtbladen te beschermen.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_CU-Primaverde.indd 57

Primaverde, Waalwijk, 0416.82.02.48, www.primaverde.nl, info@primaverde.nl

Veilig en schoon werken in iedere bouwfase

57

12-02-19 16:42


Auteur Geert Hilferink

Stroomversnelling digitalisering bouwindustrie hard nodig

“Niet aanhaken is uiteindelijk afhaken”

De boodschap is helder: wil een fabrikant van bouw-

Voorzichtige stappen

materialen in de toekomst verzekerd blijven van

Voordat Ron Kessels zijn verhaal begint, wil hij eerst van de aanwezige fabrikanten weten of er binnen de organisatie een dataverantwoordelijke is. Dat blijkt bij de meeste aanwezigen al wel het geval. Op de vervolgvraag of de onderneming werkt met PIM-software (Product Information Management) wordt de spoeling al dunner. En hoewel een deel van de fabrikanten deze info al wel actief deelt met de groothandel en andere klanten, doet een behoorlijk deel dat ook nog niet.

goede omzetten en succes, dan moet hij nú mee in de digitalisering van product- en verkoopinformatie. Die waarschuwing klinkt eind januari uit de mond van Ron Kessels, CIO van Saint-Gobain Distribution. Manager IT en Logistiek van Veris Robert Landsman stelt het nog scherper. “Niet aanhaken betekent uiteindelijk afhaken. Dan kiest de klant voor de concurrent die zijn data wel op orde heeft.” Kessels en Landsman zijn twee van de sprekers tijdens de bijeenkomst die Ketenstandaard Bouw en Installatie in Soesterberg heeft geïnitieerd. Dit platform biedt standaarden voor het classificeren van technische en bouwproducten (ETIM) en voor elektronische datacommunicatie (SALES Standaard) in de bouwkolom. “Al jaren bewezen effectief in de installatiesector. Nu is het tijd dat bouwfabrikanten ook op grote schaal hun producten verkoopdata volgens vaste classificaties, generieke kenmerken en standaarden gaan delen met de markt. Alleen op die manier kunnen we als fabrikanten en handel onze klanten optimaal bedienen”, aldus Rien Wabeke, directeur van Ketenstandaard Bouw en Installatie. 58

“Je hoeft niet meteen alles aan te pakken, begin klein.” Kessels kent als geen ander het belang van goede productdata. “Twintig jaar geleden importeerde ik al artikelbestanden van floppy’s in het ERP-systeem van het installatiebedrijf van mijn vader. De groothandel zag toen het belang van het delen van goede artikelinformatie al in. Toen ik in 2004 bij Galvano ging werken, merkte ik dat fabrikanten dit nog niet hadden opgepakt. Zij verspreidden papieren catalogi en die werden door medewerkers van Galvano overgetypt. Inefficiënt en foutgevoelig, waarbij bovendien niet alle informatie werd opgenomen.” Dat moest anders vonden Kessels en anderen en uit het initiatief dat toen ontstond, is uiteindelijk ETIM ontstaan. Nu onderdeel van Ketenstandaard Bouw en Installatie.”

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Vaktueel Ketenstandaarden.indd 58

12-02-19 16:43


VA K T U E E L

Initiatief vanuit handel Omdat de betrokkenheid vanuit fabrikanten laag bleef, besloot Galvano ook zelf de artikeldata te verrijken. “We bleven erop hameren bij de fabrikanten dit vooral zelf te doen, maar zorgden er ook voor dat de informatie gestructureerd en geclassificeerd in onze eigen systemen kwam. Na de lancering van onze nieuwe website steeg de omzet vervolgens enorm en daarmee lag het bewijs op tafel: goede en rijke artikeldata zorgt ervoor dat je in beeld bent en blijft bij de klant.”

“Na de lancering van onze nieuwe website steeg de omzet enorm en daarmee lag het bewijs op tafel: goede en rijke artikeldata zorgt ervoor dat je in beeld bent en blijft bij de klant.” “Kijk maar hoe je zelf omgaat met bestellingen online. Je koopt sneller een product waarvan wel een foto beschikbaar is, dan iets waarvan je geen beeld hebt. En met een demonstratie- of instructiefilmpje, wordt het helemaal aantrekkelijk. Zo zoekt een professionele klant in de bouw ook naar zijn producten.”

Informatiemakelaar

Wavin Leverancier van ondergrondse en bovengrondse leidingsystemen Wavin werkt al sinds 2008 met ETIM en sinds 2017 zelfs in de meeste van 25 landen waarin het actief is. “Goede artikeldata zorgen ervoor dat producten eerder worden gevonden in bijvoorbeeld online assortimenten, en dus vaker worden verkocht. Wanneer fabrikanten geen data aanleveren, hebben ze geen invloed op de manier waarop hun producten worden verkocht. Bijkomend voordeel voor Wavin is de interne communicatie tussen de eigen fabrieken in de verschillende landen, doordat ETIM een internationale standaard is die veel gestandaardiseerde vertalingen kent”, zegt Michan Katerbarg, Manager Digital E-business bij Wavin. Bovendien levert het veel administratief voordeel op, zegt Katerbarg. “Je hoeft de gegevens maar een keer in te voeren en je stelt de verkoper beter in staat jouw producten te verkopen. En door die uitgebreide informatie wordt de kans op miscommunicatie, retouren en verkeerde orders aanzienlijk verkleind. En daarbij zijn we uiteindelijk allemaal gebaat.”

Ketenstandaard Bouw en Installatie Er zijn inmiddels ruim 2.400 bedrijven aangesloten bij Ketenstandaard Bouw en Installatie, waaronder beheerders van vastgoed, zoals woningcorporaties, bedrijven actief in het onderhoud van vastgoed, bouw- en installatiebedrijven werkzaam in woning-, utiliteit-, infra- en scheepsbouw en groothandels en fabrikanten die producten leveren aan de sector. Ketenstandaard richt zich op een brede toepasbaarheid van de standaarden door er samen met deelnemers voor te zorgen dat deze aansluiten op de praktijk, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt afstemming met andere standaarden, zowel nationaal als internationaal, gestimuleerd. Inmiddels werkt Ketenstandaard Bouw en Installatie al samen met partijen als HIBIN, NVTB, Aedes, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Stabu.

Maar hoe krijg je die data van verschillende fabrikanten op een en dezelfde manier binnen een systeem, zonder dat de klant door de bomen het bos niet meer ziet? “Om dat effectief te kunnen doen, moet je duidelijke afspraken maken. Over vaste classificering, generieke kenmerken en productdata die in ieder geval beschikbaar moeten zijn. Zodat die data in verschillende systemen en landen toegepast kan worden. Een standaard dus waarmee, liefst internationaal gecommuniceerd kan worden. Die classificaties en dat kanaal voor elektronische datacommunicatie bieden ETIM en SALES Standaard.” Fabrikanten hebben hierin een belangrijke rol, zo stelt Robert Landsman van Veris. “Sterker nog. Zij kennen hun product als geen ander, en dus ook alle kenmerken, kwaliteiten en mogelijkheden. Als informatiemakelaar moeten zij de rol en verantwoordelijkheid echt oppakken. Daar hebben zijzelf ook het meest baat bij omdat ze zo voorkomen dat andere schakels verderop in de keten verkeerde of onvolledige informatie over hun producten delen.”

gemak. Landsman: “Bovendien wordt het risico op faalkosten enorm verkleind en die zorgen in de bouw nog steeds voor veel tijdverlies, claims en financiële schade. De kwaliteit in het hele bouwproces verbetert.”

Gemak, snelheid en kwaliteit

Begin klein

Landman gaat graag in op de vraag wat die digitalisering van informatie en het delen daarvan oplevert. “Dat begint al bij de architect. Hoe makkelijk zou het zijn als hij – vergelijkbaar met bijvoorbeeld een keukenspecialist – eenvoudig met een aantal klikken op de muis een gebouw ontwerpt en dat aan de achterkant van dat ontwerp meteen een gedetailleerde lijst hangt met materialen, maatvoering, uitvoering, planning en alle andere benodigde informatie. Dus dat je tijdens het ontwerp al actief start met het uiteindelijke complete digitale bouwdossier van een bouwwerk.” Het versnelt het bouwproces en biedt alle schakels in de keten

Zowel Kessels als Landsman roepen de aanwezige fabrikanten op zo snel mogelijk te beginnen met de digitalisering. Kessels: “Je hoeft niet meteen alles aan te pakken, begin klein. Start bijvoorbeeld met een deel van je nieuwe assortiment. Als je die data vanaf nu steeds invoert en actualiseert, heb je binnen een aantal jaren je gehele assortiment optimaal beschikbaar.” “Het is een bewezen succesvol platform in de installatie en de bouw haakt nu voorzichtig aan. Werken binnen een geclassificeerde en gestructureerde standaard is zeker richting de toekomst gewoon noodzaak”, aldus Landsman. M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Vaktueel Ketenstandaarden.indd 59

59

12-02-19 16:43


VERSTAND VAN DIAMANT+31 (0)320 28 5610info@asf-fischer.nl

www.asf-fischer.nl www.interdynamics.eu

Welkom bij het team Ter ondersteuning van onze internationale bedrijfsactiviteiten zijn wij op zo kort mogelijke termijn op zoek naar een

Supplier Manager (m/v) Benelux and Northern Europe

60.indd 3

Uw taken:

Uw profiel:

l Het voeren van onderhandelingen met en winnen van

l Met succes afgesloten commerciële opleiding op het gebied

potentiële leveranciers in de Benelux en Noord-Europa, in nauw overleg met het productmanagement in Wuppertal (Duitsland) l Coördinatie en continu onderhouden van contacten met leveranciers ter plaatse l Acquisitie van leveranciers voor catalogusprojecten en markten l Opstarten en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de performance evenals de scholing van leveranciers bij nieuwe contacten l Productmanagement en de daarmee samenhangende ondersteuning/communicatie met onze leden ter plaatse, in samenwerking met de ledenraad Benelux/Noord-Europa l Opstellen en uitwerken van analyses (bijv. marktprijsanalyse in samenwerking met productmanagement, potentiaalanalyse enz.) evenals contactmanagement l Deelname aan beurzen en verkooprelevante klantspecifieke evenementen l Voorbereiding en uitwerking van vergaderingen l Bereidheid tot reizen, evenals deelname aan regelmatige meetings op het hoofdkantoor in Wuppertal

van groot- en buitenlandse handel/met succes afgesloten studie bedrijfswetenschappen o.i.d. of een technische opleiding met commerciële vervolgopleiding c.q. een andere bij de taken passende opleiding l Meerdere jaren bedrijfservaring in een vergelijkbare buitendienstfunctie, bij voorkeur in de handel (gereedschap- en ijzerwarenbranche) l U bent bij voorkeur woonachtig in een van de Beneluxlanden en beheerst zowel het Nederlands als het Engels als moedertaal of op een zeer hoog niveau l Goede kennis van het Duits (B2) in woord en geschrift l Vakkennis in onze verschillende assortimenten, industriële veiligheid, technische handel, gereedschap (handgereedschap, precisiegereedschap, elektrisch gereedschap) en/ of bevestigingstechniek l Goede kennis van de gangbare MS Office-programma’s (Word, Excel, PowerPoint), ook de omgang met statistische systemen (of het maken van opstellingen en statistieken/ analyses) is een voordeel l Gestructureerde werkwijze en uitstekende analytische vaardigheden

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH Adres: EDE Platz 1 42389 Wuppertal

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan zien wij uw sollicitatie met belangstelling tegemoet. Wij verzoeken u deze bij voorkeur per e-mail als een PDF-bestand toe te sturen, met opgave van uw huidige functie, de kortst mogelijke termijn waarop u kunt beginnen en het door u gewenste salaris.

Postadres: 42387 Wuppertal

Afdeling Personeel I Isabelle Saurwein I Telefon: +49 202 6096-644 I E-Mail: personal@ede.de

www.ede.de

14-02-19 09:36


CO L U M N

Precies op tijd Panhaken, nagelpluggen, markieskatrollen en spuitkokers kit. De webwinkel van een bouwgroothandel is een goudmijn voor dichters. Duizenden welluidende productnamen wachten er geduldig op afname. Pieter verwacht een kleine greep uit het assortiment. De schroeven heeft hij zometeen nodig. Ik heb niks nodig. Ik klaar mijn klus met een vlindermachine en een spaan. Officieel ben ik een zzp’er, maar eigenlijk ben ik een dagloner. Kan iemand wat extra spierkracht gebruiken, dan word ik gebeld. En daarop word ik afgerekend, dag na dag. Een relatief zorgeloos bestaan in vergelijking met dat van Johan en Pieter met wie ik in de keet zit. Met vijftien man personeel runnen ze een klein aannemingsbedrijf. Klein? Ik krijg het al benauwd bij de gedachte zoveel mensen aan de gang te houden. Dat moet ik ook niet willen, vindt Johan. “Je moet doen waar je goed in bent. Zo moet een zelfstandig timmerman ook drie keer nadenken voordat hij de bouw van een compleet woonhuis aanneemt. Onderschat het regelwerk niet, de planning, de communicatie.”

Johan stelt zich elk project voor als een spinnenweb waarop een hele hoop spinnen hun ding doen. Hij en zijn broer zorgen ervoor dat twee spinnen niet aan hetzelfde draadje trekken, want dan breekt het. Als de een aan een draadje trekt, moet de ander het laten vieren. “Als de muur er nog niet staat, moet de voeger wachten”, verheldert Pieter. Alles is op elkaar afgestemd en ook de bouwgroothandel is een spin in dat web. “Snel en op tijd leveren, kunnen ze allemaal”, zegt Johan. “Hun meerwaarde bewijzen ze in het contact met ons en in hun bereidheid om mee te denken. Daarom werken wij altijd met dezelfde. Dan ken je elkaar. Gaat er eens iets mis, dan wordt het opgelost.” Pieter kijkt op zijn mobiel. Over tien minuten moeten de schroeven er zijn. De broers zouden het waarderen als de bouwgroothandel hen meer op de hoogte houdt van nieuwe technieken en producten. De ontwikkelingen gaan tegenwoordig immers erg snel. De pauze trouwens ook. We moeten de warme keet uit. Johan gaat terug naar kantoor en Pieter beklimt de steiger. Ik richt me op de betonvloer in de garage. Verder gaat mijn verantwoordelijkheid niet. “Daar komen ze aan”, roept Pieter vanaf de tweede verdieping. Hij wijst in de verte. Even later tovert de chauffeur twee doosjes met schroeven uit zijn vrachtwagen. Precies op tijd. Edwin Timmers

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Column Edwin Timmers.indd 61

61

12-02-19 16:48


“EXCLUSIEF DEURBESLAG”

www.hdd.be HDD Design Nieuwelaan 1A - B1860 Meise +32 2 269 14 89 - info@hdd.be

adv HDD.indd 4

07-02-19 15:39


KO N I N K L I J K E H I B I N

Bezoekadres: Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten

Postadres: Postbus 1634, 1300 BP Almere

website: www.hibin.nl

Fax: 088 - 422 46 01

Telefoon: 088 - 442 46 00

Grip op scenario’s

e-mailadres: info@hibin.nl

KvK: 40530254 (Koninklijke HIBIN te Almere)

In aanvulling op de toekomstverkenning die in de zomer van 2018 gepresenteerd is, heeft Hibin onder andere een zogeheten Delphi-onderzoek laten uitvoeren door Futureconsult. In dit onderzoek spreken deskundigen van binnen en buiten de branche zich uit over trends en ontwikkelingen. Hiermee is een gezamenlijke expert-check tot stand gekomen op de meest impactrijke ontwikkelingen voor de bouwmaterialengroothandel. Dit inzicht helpt Hibin-leden in hun strategische afwegingen. Aan het Delphi-onderzoek werd, naast groothandelsbedrijven, meegewerkt door fabrikanten en sociale partners en mensen uit de wereld van uitvoerende bouw, onderwijs, brancheorganisaties, overheid, marktonderzoek en financiën. Met deze brede insteek onderstreept Hibin het belang van het betrekken van een breed netwerk bij het realiseren van de eigen doelstellingen. In een Delphi-onderzoek spreken deelnemers zich op basis van hun eigen expertise individueel uit over stellingen, die zijn gebaseerd op relevante trends en ontwikkelingen. Een Delphi-analyse is een van de meest betrouwbare methoden van toekomstonderzoek. De methodiek is ontwikkeld door RAND (een onafhankelijke denktank uit de VS, opgezet door de Amerikaanse luchtmacht) in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er zijn Delphi’s die jaarlijks worden gekalibreerd doordat de voorspellingen worden vergeleken met de feitelijke uitkomsten. Dan blijken Delphi’s een zeer hoog voorspellend vermogen te hebben.

Toekomststrategie Uit het Delphi-onderzoek blijkt onder andere welke ontwikkelingen het meest waarschijnlijk zijn. Omdat zowel handelaren als fabrikanten en andere experts zich over deze ontwikkelingen hebben uitgesproken, ontstaat een goed beeld van de richting waarin de bouw zich beweegt. De uitkomsten van het Delphi-onderzoek worden verwerkt in de toekomststrategie die Koninklijke Hibin op 4 juni 2019 tijdens een speciaal congres aan de achterban en de gehele sector wil presenteren. Aanvullend worden ook nog verschillende experttafels georganiseerd, waar leden en/of externen kunnen discussiëren over de vijf leidende beleidsthema’s van Hibin: arbeidsvoorwaarden/cao, kennis/HRM, duurzaamheid/circulariteit, digitalisering en informatisering en logistiek.

Belang voor scenario’s Het Delphi-onderzoek zet de bevindingen naar aanleiding van de presentatie van de toekomstverkenning tijdens de algemene ledenvergadering in juni 2018 op onderdelen in een ander daglicht. Tijdens die bijeenkomst gaf 20% van de aanwezigen aan het scenario ‘Perfecte handel’ het meest waarschijnlijk te vinden. In dat scenario is sprake van een door ICT en data geoptimaliseerde groothandel die de verduurzamingsvraag goed weet te faciliteren. Kennis, advies en voorraad dragen in belangrijke mate bij aan de positionering. In de beoordeling van dit scenario komt de bouwgroothandel tegemoet aan de veranderende bouwvraag. Zo’n veertig procent van de aanwezigen vond het scenario ‘Bouwmontage’ het meest waarschijnlijk. In dat scenario is sprake van een grotere tweedeling tussen kleinschalige en grootschalige bouw, waarbij de laatste steeds meer gedomineerd wordt door prefab en de groothandel ook een fabricage/assemblagerol heeft. De waarschijnlijkheid van ontwikkelingen ten aanzien van het bouwproces uit het Delphi-onderzoek, in combinatie met de grote impact van deze ontwikkelingen, ondersteunt het scenario bouwmontage. Minder dan tien procent van de alv-bezoekers vond het scenario ‘Smart bouwplatform’ waarschijnlijk. Daarin is sprake van vergaande digitalisering waarbij data leidend zijn, voorraad niet langer noodzakelijk is en logistiek op maat wordt uitbesteed. Uit de brede Delphi-enquête blijkt dat er diverse ontwikkelingen zijn die dit scenario toch waarschijnlijker maken dan de leden in juni 2018 aangaven. Het ontstaan van digitale platforms wordt bovendien gezien als de ontwikkeling met de meeste impact. Het vierde scenario ‘Bouw-as-a-service’ waarin klimaatneutraal en circulair bouwen belangrijke invloeden zijn en de markt beweegt van bezit naar gebruik, kon tijdens de alv ook op minder dan tien procent van de aanwezigen rekenen. Hiervoor geldt dat ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit sneller doorzetten dan in juni werd aangenomen. De impact van die ontwikkelingen wordt minder hoog ingeschat.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchepag Hibin.indd 63

63

14-02-19 09:57


Zorgen bij oudere werknemers over pensioenleeftijd De helft van de 50+-werknemers die deelnemen aan de ontwikkelgesprekken van Mijn Loopbaancoach maakt zich zorgen over langer doorwerken doordat de pensioenleeftijd opschuift. Dit blijkt uit een tussenrapportage van het pilotproject ontwikkelgesprekken dat de cao-partijen in de bouwmaterialengroothandel afgelopen zomer in gang hebben gezet. De zorgen zijn het grootst bij de mensen die de zestig al zijn gepasseerd en bij de mensen die in de productie of de logistiek werken. De tussenrapportage is niet meer dan een indicatie, omdat slechts een beperkt aantal medewerkers aan de pilot meewerkt. De pilot telt in totaal ruim honderd deelnemers van wie 61 via drie bedrijven deelnemen en 44 medewerkers van zeventien verschillende bedrijven die zich individueel hebben aangemeld. Het pilotproject is gestart om te ervaren welke aanpak het beste aansluit bij werknemers en bedrijven, als het gaat om de verbetering van de inzetbaarheid binnen de branche. Twee van de deelnemende bedrijven hebben oudere werknemers geselecteerd. Het derde bedrijf koos voor een groep magazijnmedewerkers. Van de individuele deelnemers geeft ruim tachtig procent aan dit te hebben gedaan vanuit ambitie. De ontwikkelgesprekken worden gevoerd door onafhankelijke professionele coaches van Mijn Loopbaancoach.

Belang duurzame inzetbaarheid Het pilotproject helpt de deelnemende bedrijven en werknemers om het gesprek aan te gaan over duurzame inzetbaarheid en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Uit de tussenrapportage blijkt dat mensen

het belang van duurzame inzetbaarheid erkennen en dat zij het nuttig vinden om persoonlijke ontwikkelgesprekken te voeren. Uit de tussenrapportage blijkt ook dat een groot deel van de medewerkers bereid is andere taken op te pakken of een opleiding te gaan volgen. Afhankelijk van de leeftijd geeft 50-60 procent aan dat zij door hun werkgever worden gestimuleerd om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Desalniettemin geeft een meerderheid aan te verwachten dat hun vakkennis over vijf jaar niet verouderd zal zijn. De ontwikkeltrajecten lopen nog door tot uiterlijk juni dit jaar. Alle deelnemers krijgen een individuele terugkoppeling. Voor de drie bedrijventrajecten verzorgt Mijn LoopbaanCoach ook bedrijfsrapportages. Aan het eind van het traject volgt ook een rapportage aan de cao-partijen als input voor de vormgeving van duurzame inzetbaarheid in toekomstige cao-afspraken. De gesprekken vinden plaats in het kader van de ESF-subsidieaanvraag die sociale Partners – bonden en Hibin – vorig jaar via het FCB hebben ingediend.

Save the date! De algemene ledenvergadering, op dinsdag 4 juni, is ook de datum waarop Hibin het vervolg op de Toekomstverkenning presenteert. Hibin organiseert een congres voor zowel de eigen achterban als

64

netwerkpartners. Kern is de presentatie van de Hibin strategie 2025 en de wijze waarop Hibin op verschillende beleidsterreinen met netwerkpartners wil samenwerken.

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchepag Hibin.indd 64

14-02-19 09:57


KO N I N K L I J K E H I B I N

Opnieuw gratis opleidingsvouchers voor nieuwkomers In 2019 stelt Hibin opnieuw 200 gratis opleidingsvouchers beschikbaar voor nieuwkomers in de branche. De Commissie Vakopleiding van Hibin wil zoveel mogelijk nieuwkomers de kans geven een gratis online opleidingsmodule te volgen. De voucheractie biedt keuze tussen twee opleidingen: Basiskennis Bouwmaterialen en Basiskennis Verkoop. Beide opleidingen zijn op basis van e-learning. Dat betekent dat cursisten op een zelfgekozen moment kunnen beginnen. De actie loopt tot en met 1 december 2019 of tot het aantal van tweehonderd is bereikt.

‘Het Goede Gesprek’:

Prettig en praktisch Voor p&o’ers en lijnmanagers wordt de opleiding ‘Het Goede Gesprek: training personeelsgesprekken’ in 2019 opnieuw georganiseerd. De opleiding staat gepland voor dit voorjaar (18 maart en 2 april) en wordt in november (13 en 27) nog een keer herhaald. Het is ook mogelijk dat deze opleiding in company wordt verzorgd door de docenten van Hibin Opleidingen. ‘Het Goede Gesprek: training Personeelsgesprekken’ is een opleidingsmodule die aansluit bij de afspraken die in de cao zijn gemaakt om intensiever te werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. In het kader van de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zijn er ook aan ‘Het Goede Gesprek’ geen kosten verbonden. Normaal kost deze

opleiding € 695,-. Meer weten over Het Goede Gesprek? Kijk op de website van Hibin Opleidingen voor meer informatie. • www.hibinopleidingen.nl/opleiding-info.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=77 • youtu.be/TVUI0_Zm_iI

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchepag Hibin.indd 65

65

14-02-19 09:57


Opleidingskalender In druk op de mat en digitaal op de website: de nieuwe opleidingskalender van Hibin Opleidingen.

Voor p&o’ers is de digitale versie makkelijk en snel. De gedrukte versie doet vaak ook dienst in de interne communicatie bij bedrijven. Het helpt medewerkers keuzes te maken

in hun vakmatige ontwikkeling. De opleidingskalender voor het eerste halfjaar 2019 is ook digitaal beschikbaar en te vinden op de homepage van www.hibinopleidingen.nl

Agenda en Opleidingskalender Opleidingskalender

Agenda

66

6 maart

Vergadering bestuur BouwtoeleveringNL

6 maart

Bouwdeelcursus Hellend Dak

6 maart

Tekening lezen

18 maart

Vergadering Hibin Adviesraad

12 maart

Masterclass Personeelsbeleid

26 maart

Vergadering Hibin Bestuur

14 maart

Klantgericht Verkopen

23 mei

Vergadering Hibin Bestuur

14 maart

4 juni

Algemene Ledenvergadering

Bouwen en Bouwmaterialen A (assortiment & klanten)

4 juni

Congres Hibin strategie 2025

19 maart

Het Goede Gesprek: training Personeelsgesprekken

26 maart

Inspelen op actuele ontwikkelingen in de bouw

27 maart

Bouwdeelcursus Installaties in Badkamer & Keuken

2 april

Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB - 1)

3 april

Praktisch leiding geven op de werkvloer

9 april

Bouwdeelcursus Tegels op Wanden & Vloeren

10 april

Bouwen en Bouwmaterialen B (verkoop in kort bestek)

11 april

Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel

15 april

Bouwen en Bouwmaterialen B (verkoop in kort bestek)

24 april

Projectverkoop, Bouwteams en Bouwlogistiek (CTB - 2)

M I X p ro N R .1 201 9

MIXpro 2019-1_Branchepag Hibin.indd 66

14-02-19 09:57


Skantrae is leverancier van deuren, accessoires en services. Wij vinden dat deuren een podium verdienen waarop ze volledig tot hun recht

komen. Meer weten? Graag lichten wij e.e.a. toe in een persoonlijk

gesprek en bekijken we samen met jou de mogelijkheden. Kijk vast op skantrae.com/showroomconcept

SHOWROOMCONCEPT Skantrae_MIX_Pro_febr_2019_adv_210x297_B.indd 1 Adv_SKantrae.indd 3

04-02-19 14:33 07-02-19 16:38


Voor bouwprofessionals

HET BETERE WERK

“Natuurlijk willen mijn klanten een badkamer die perfect is betegeld. Ik sta voor het betere werk en neem geen enkel risico. Daarom gebruik ik altijd de tegellijmen voor de vakman van PCI.”

pci-afbouw.nl PCI_adv_210*297_NL.indd 1 Adv_BASF.indd 3

03-07-18 10:03 13:17 25-10-18

Profile for MIXpress

MIX 2019-1  

MIXpro is het enige vakmagazine dat zich voor 100% richt op de bouwgroothandel. Dat is de groothandel in bouwmaterialen, in hout en plaatmat...

MIX 2019-1  

MIXpro is het enige vakmagazine dat zich voor 100% richt op de bouwgroothandel. Dat is de groothandel in bouwmaterialen, in hout en plaatmat...

Profile for mixpress