Page 1

voor de totale bouwgroothandel

Bernard Wessel, Raab Karcher

‘Van de klant een betere ondernemer maken’ Kansen voor de groothandel

Aannemers ‘eisen’ BAB

Bakstenen en metselmortels

‘Kooning van Schiphol’

Stofvrij werken

5e jaargang, nummer 1 - februari 2014

COVER 1

29-01-14 13:32


adv_Martens.indd 1

28-01-14 09:34


VOORWOORD

Problemen zijn er om... Problemen zijn er om opgelost te worden; een veelgehoorde kreet. Gaat er ergens iets fout, dan is dat vaak de aanjager van innovatie. Veel van de belangrijkste uitvindingen komen voort uit de behoefte iets beter te doen dan eerst. Of het nou om penicilline, de koelkast of het wiel gaat. Overal werd een probleem opgelost.

voor de totale bouwgroothandel

Dat dit ook voor onze sector geldt, merken we al bladerend door deze MIXpro. En daarin zien we ook dat de redenen om problemen op te lossen divers zijn. Zo is er witte uitbloei; een probleem dat zich al snel toont in de bouwpraktijk, maar lastig blijkt uit te roeien. Dankzij speciale uitbloeiarme mortels is witte uitslag op metselwerk gelukkig wel drastisch te verminderen.

Bernard Wessel, Raab Karcher

‘Van de klant een betere ondernemer maken’ Kansen voor de groothandel

Aannemers ‘eisen’ BAB

Bakstenen en metselmortels

‘Kooning van Schiphol’

Stofvrij werken

Andere problemen ontstaan door slechte verwerking tijdens een bouwproces en komen pas jaren later aan het licht. Zo kwam twee jaar geleden het bovenste gedeelte van een flatgevel in Rijswijk naar beneden. De reden: te korte spouwankers. En dat is blijkbaar niet het enige dat wel eens misgaat met spouwankers. Reden om eens in de verwerking van spouwankers te duiken, want je wilt je klanten natuurlijk wel goed voor kunnen lichten. 5e jaargang, nummer 1 - februari 2014

COVER 1

29-01-14 13:32

Sommige problemen zijn niet schadelijk voor een gebouw, maar wel voor de mens. De gevaren van kwarts- en houtstof waren al langer bekend, maar pas nu Inspectie SWZ aan het bekeuren is geslagen, lijken er bij de verwerkers alarmbellen af te gaan. Gelukkig werken verschillende fabrikanten - in samenwerking met Arbouw en TNO - al jaren aan oplossingen voor dit probleem. De vakman heeft dus keus genoeg uit verschillende systemen die de gezondheidsrisico’s richting nulpunt reduceren. En dan is daar nog het probleem van het oerwoud aan elektronische artikelgegevens, een grote kluwen van één-op-één-maatwerkkoppelingen tussen fabrikanten, groothandelaren en aannemersbedrijven. De grote aannemers trekken nu resoluut de kaart van BAB en het moment dat zij aansluiting van hun leveranciers gaan eisen, komt steeds dichterbij. Zorg dat je erbij bent! Robert Dingemans Hoofdredacteur MIXpro

PS: Uw tips voor de volgende MIXpro zijn van harte welkom op mixpro@mixpress.nl.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

VOORWOORD.indd 3

3

29-01-14 14:25


CO LOF ON

MIXpro Vakblad voor de totale bouwgroothandel Hoofdredactie Robert Dingemans Redactie Bert Hoogeland Ramona Kezer Marc Nelissen Rianne van der Voort Fotografie Peter Riemslag Baas

FORMULES

‘Van de klant een betere ondernemer maken’ Het Greenworks-concept van Raab Karcher staat stevig in zijn schoenen. Vier jaar geleden startte de bouwmaterialenhandelaar met een ‘groene’ lijn producten. Eind 2012 kwam daar de Greenworks Academy bij. Nu zijn er al weer plannen voor een tweede Academy.

10

Verder werkten mee Wim Bak (column) Alex Langhout (stofvrij werken) Close Ups Advertorials

Vormgeving Inpladi, Cuijk

VA K T U E E L

Aannemers ‘eisen’ BAB

Redactieadres MIXpress Postbus 55 5240 AB Rosmalen T: 073.503.43.47 F: 073.503.81.53 E: mixpro@mixpress.nl W: www.mixpro.nl

BAB is een nieuw initiatief tot een bouwbranchebreed artikelbestand. Met enorm draagvlak. “Het duurt niet meer zo lang voor we van onze leveranciers eisen dat ze aangesloten zijn bij BAB om überhaupt aan tafel te komen”, zegt Bjorn Smeets, manager landelijke inkoop van bouwbedrijf Dura Vermeer. Ook de Raad van Bestuur van Heijmans staat er 200% achter. Voor de bouwgroothandel liggen er grote kansen.

Abonnementen los nummer: € 10 (ex 6% btw) Per jaar: € 34 (ex 6% btw)

15

Abonnementsvoorwaarden check www.mixpress.nl/abo

Stopzetten abonnement Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Advertenties Molijn Sales Support, Edgar Molijn postbus 61, 5258 ZH Berlicum tel. 073.503.35.44 fax 073.503.11.95 e-mail: mixpro@molijnsalessupport.nl Algemene voorwaarden Alle advertentieopdrachten en plaatsingsvoorkeuren worden schriftelijk vastgelegd, afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden of zie www.stichtingrota.nl Copyrights Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook,worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4

inhoud.indd 4

KIJKJE IN DE KEUKEN

‘Relatie is belangrijker dan de prijs’ Niets is te gek voor Kooning, groothandel voor bouw en industrie. Naast voor onze branche exotische producten, verkoopt ‘gezagvoerder’ Gerard ter Haar geen ‘nee’ en dat levert hem heel veel goodwill op. “Op prijs win je het nooit. Onze service verhoogt de gunfactor. Flexibiliteit en vertrouwen zijn de basis van ons succes.”

18 VA K T U E E L

Spouwankers: klein, maar essentieel Spouwankers vervullen een belangrijke constructieve rol in een spouwmuur. Ze koppelen het gemetselde buitenblad constructief aan de hoofddraagconstructie, zodat de windbelasting uit het relatief slappe en slanke buitenblad wordt overgedragen op het binnenblad. Een (halfsteens) gemetseld buitenblad is niet in staat om zelf de windbelasting op te kunnen nemen. En dus is het erg belangrijk dat deze ankers goed aangebracht zijn.

28

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

29-01-14 16:37


INHOUD

BAKSTENEN EN METSELMORTELS

Smalle stenen in vier varianten Het assortiment bakstenen in ons land is het afgelopen jaar ‘verrijkt’ met vier smalle uitvoeringen. Deze stenen leveren de nodige voordelen op, maar laten ook een paar vragen open. Hoe verwerk je de steen en waar moet je op letten? Is er een speciale mortel nodig? Hoe zit het met de stabiliteit? Deze vragen legden we voor aan enkele fabrikanten.

30

BAKSTENEN EN METSELMORTELS

Witte uitbloei tegengaan Het wit uitslaan van (nieuw) metselwerk, ook wel kalkuitbloei genoemd, komt nog veel te vaak voor. De oorzaak is moeilijk te duiden. Het kan liggen aan de detaillering, een foutieve combinatie van stenen en mortel of aan weersomstandigheden en onvoldoende preventieve maatregelen bij de uitvoering. Met nieuwe typen metsel- en voegmortel zijn bij veel projecten de ‘problemen’ grotendeels te ondervangen.

34

STOFVRIJ WERKEN

Stofbeheersing Lange tijd zijn de gevaren van fijnstof onderschat. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2007 stofvrij werken hoog op de agenda gezet. Het uitgangspunt daarbij is stof bij de bron te bestrijden, in plaats van de mens met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen rondstuivend stof te beschermen.

36

B R A N C H E PA G I N A H I B I N

Vier pagina’s Hibin-nieuws Koninklijke Hibin wil namens de bouwmaterialengroothandel mogelijkerwijs een beroep doen op de regeling co-financiering sectorplannen. Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 € 600 mln vrijgemaakt. Daarmee wil het kabinet de arbeidsmarkt robuuster en toekomstgerichter maken. Die doelstelling kan in het belang zijn van ondernemers in de bouwmaterialengroothandel.

47

VOORWOORD

3

BRANCHENIEUWS Branchenieuws

7

FORMULES Raab Karcher

10

VAKTUEEL Aannemers ‘eisen’ BAB

15

MARKTCIJFERS Stijgen of dalen

16

KIJKJE IN DE KEUKEN Kooning, Schiphol

18

LOGISTIEK Wildkamp

24

VAKTUEEL Spouwankers

28

BAKSTENEN EN METSELMORTELS Smalle stenen Witte uitbloei

30 34

STOFVRIJ WERKEN In vier stappen stofvrij Productinformatie

36 38

VOORBESCHOUWING Eizerwarenmesse

41

PRODUCTEN Productnieuws

42

COLUMN Wim Bak

43

CLOSE UP Unit4 Festool Slimstock Hitachi Saint-Gobain Weber Beamix DeWalt Bosch Bostik

14 17 23 27 33 39 40 45

BRANCHEPAGINA’S VVNH Hibin

46 47

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

inhoud.indd 5

5

29-01-14 16:37


ONVER LEGE A TOT HE

TOONAANGEVENDE STOF STOFAFZUIGSYSTEMEN STOFBEHEERSING: TNO GECERTIFICEERDE COMBINATIES

DWH050K-XJ Geldig voor D25602K, D25404K, D25501K, D25601K, D25413K en D25414KT

Geldig voor D25324K, D25123K, D25124K, D25223K, D25323K, D25012, D25013, D25324K

DWV902M-QS

+

+

D25301D-XJ

DWV902M-QS

+

DC234KL-QW

+

+

D25302DH-XJ

Ga meer informatie over de geteste sets en de testrapporten naar stofvrijwerken.tno.nl. innovation www.DEWALT.nl/Safety for life

Voor meer informatie: DEWALT Nederland Postbus 83 6120 AB BORN Tel: 0031 164 283063 Fax: 0031 164 283200 Naamloos-42 1

www.stofvrijwerken.tno.nl Uw D WALT verkooppunt

TNO

E

VOLG

29-01-14 14:29


BRAn c h e n i e u w s

Nieuw concept Jongeneel In Alkmaar werd afgelopen januari de eerste Jongeneel+ vestiging geopend. Jongeneel+ is een one-stop-shop voor elke houtgerelateerde klus met een compleet en uitgekiend assortiment en heeft een vernieuwde uitstraling. Deze nieuwe formule is de nieuwe norm van Jongeneel. In 2014 zal Jongeneel nog minstens twee andere vestigingen ombouwen naar Jongeneel+. In de jaren daarna wordt deze formule verder uitgerold. Om klanten nog makkelijk toegang te geven tot relevante kennis en expertise start Jongeneel bovendien met vijf regionale kenniscentra. Hiervan zijn er inmiddels twee operationeel. In een Kenniscentrum geven ervaren productspecialisten advies op het gebied van hout en plaatmateriaal, deuren, daken, gevels, isolatie en afbouw. Ook geeft het Kenniscentrum antwoord op alle vragen over producten, materialen en hun toepassingen, regelgeving en innovaties.

Zevij houdt omzet op peil Inkooporganisatie Zevij heeft de omzet in het jubileumjaar 2013 met € 229 mln op peil kunnen houden. Ten opzichte van 2012 (€ 230 mln.) gaat het om een lichte daling met 0,4%. “Net als 2012 was ook 2013 een uitdagend jaar in de branche. De crisis houdt ons allen nog steeds in de greep. In een markt waar omzetdalingen van 10% ook in 2013 niet ongebruikelijk waren, zijn wij tevreden met deze omzet”, aldus algemeen directeur Marc de Dobbelaere. Binnen Zevij hadden de technische groothandels in de bouw nog steeds het meeste te lijden. Hun omzet daalde met 5,1%. De op de industrie gerichte groothandels zijn met 2,9% gedaald. Dat de omzet toch op peil bleef, is vooral te danken aan de toename van het aantal leden en leveranciers en de geografische spreiding. GBI-Varpo te Heeswijk Dinther, Schottert Bouw en Industrie te Dedemsvaart en Auke Rauwerda te Leeuwarden traden toe. De omzet van de aangesloten Belgische groothandels steeg met 6%. Omdat de economie tekenen van herstel laat zien, verwacht De Dobbelaere voor dit jaar een kleine groei.

RaabMobiel Bouwcenter verwacht groei Bouwcenter verwacht voor komend jaar een groei van circa 3% in de bouwsector. Dit was de belangrijkste conclusie van de Bouwcenter Businessclub-bijeenkomst van 26 november. Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemende bedrijven plannen gemaakt die erop gericht zijn om actief groei te realiseren. Andries Baks, algemeen directeur van Bouwcenter-moeder Veris, hierover: “Na jarenlang achteruitgang in de bouw en lijdzaam moeten toezien, hebben wij samen met zestig partners afspraken gemaakt om de broze positieve ontwikkeling om te zetten in versterkte groei. Door gezamenlijk energie te steken in duurzamer en efficiënter bouwen én oplossingen te bieden voor het capaciteitsprobleem van het personeel op de bouwplaats, verwachten wij weer groei.”

Raab Karcher introduceerde een app: RaabMobiel. Hierdoor kan de klant efficiënter en effectiever werken. Zo biedt de app een complete en overzichtelijke productcatalogus, waarin snel en eenvoudig een product gezocht kan worden. Van het geselecteerde product zijn naast de relevante productkenmerken ook de actuele voorraadinformatie, verwerkingsinstructies en eventuele alternatieven en bijbehorende producten zichtbaar. Ook wordt de nettoprijs van de aannemer aangegeven volgens zijn prijsafspraken. De volgende stap is het voorbereiden van de bestelling die daarna direct geplaatst kan worden. De bestelling kan men ophalen op een vestiging of laten bezorgen op de gewenste locatie en tijd.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Branchenieuws 7

7

29-01-14 13:27


Polvo neemt Van den Ham over Met ingang van 1 januari 2014 neemt Polvo de activiteiten van Van den Ham in Nijkerk over. Polvo verwacht hiermee haar positie in de bouwsector in deze regio verder te kunnen verstevigen. Van den Ham heeft in haar marktgebied door de jaren heen een sterke naam opgebouwd. Deze naam - en de structuur van het bedrijf - zullen dan ook behouden blijven. Op termijn zal de samenwerking voornamelijk achter de schermen intensiveren.

Gratis kluswebsite Bouwmaat biedt haar klanten een gratis abonnement op Kluswebsite. Op de Kluswebsite.nl kunnen particulieren hun klus aanbieden aan vakmensen. Ook vinden ze er profielen van vakmensen. Bouwmaat nam de website in 2012 over van Sanoma Media met als doel haar klanten te helpen aan meer klussen. Om de vakman optimaal te ondersteunen zijn alle vestigingen voorzien van Kluswebsite-servicedesk. Bij deze desk kunnen vakmannen terecht met al hun vragen over online ondernemen en kluswebsite.

Voordeel Hout Houthandel Regge Hout uit Goor is een nieuw initiatief begonnen voor de verkoop van hardhout. Op de website www.voordeelhout.nl kun je voordelig kleine partijen hout bestellen. Deze zijn courant, maar voldoen niet aan de strenge eisen van de grond-, weg- en waterbouw ten aanzien van bijvoorbeeld afmeting en houtsoort. De website is zowel gericht op particulieren als op de zakelijke gebruiker. Het idee ontstond uit de behoefte van Regge Hout om restpartijen ‘MVO-vriendelijker’ te benutten. “Na levering van een order volgens groothandelsspecificatie of bestek blijven er vaak partijen hout over”, aldus directeur Frans van Rooijen. “Hout is een natuurproduct en een bestek of zaagspecificatie komt bijna nooit overeen met het gezaagde hout dat uit een stam te halen valt. Er zit bijna altijd meer hout in een boom dan er besteld is of dat voldoet aan de vraag vanuit de grond-, weg- en waterbouw of tuinhouthandel. Tot voor kort was er voor dit hout geen structurele bestemming. Toch wilden we er iets mee. Zo is het idee voor Voordeel Hout ontstaan. Nu kunnen we deze partijen hardhout maatschappelijk verantwoord gebruiken en maken we er consumenten en de kleine vakman ook nog blij mee.”

8

Helpen met aanbesteden Hornbach is een samenwerking aangegaan met Tenderguide.nl, een platform voor aanbestedingen in de bouw. Met deze nieuwe service wil de bouwmarkt zzp’ers op weg helpen in de wereld van aanbestedingen. Edward Meijers, Profi-manager bij Hornbach legt het als volgt uit. “Veel zzp’ers zijn huiverig als het gaat om inschrijvingen voor aanbestedingen. Ze overzien niet aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en ze zien vaak op tegen het hele traject, vooral het papierwerk dat erbij komt kijken. Dat is zonde, want overheden besteden jaarlijks voor miljarden euro’s aan werk uit. Dat betekent duizenden aanbestedingen, klein en groot. Waaronder veel kansen voor zzp’ers in de bouw.” De aanbestedingen op Tenderguide.nl zijn voor iedereen gratis inzichtelijk. Voor uitgebreide informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is een abonnement nodig. Voor Profi’s die zich via Hornbach inschrijven geldt een gereduceerd tarief.

Zorgwoning van de toekomst Living Tomorrow presenteert de Zorgwoning van de Toekomst; een innovatieve real-lifeomgeving waar nieuwe technologieën, die het levensbestendig wonen aangenamer en comfortabeler maken, samenkomen. Hierbij ligt de nadruk op zorgkwaliteit. Het project is gerealiseerd nabij Hasselt in België en is drie jaar geopend voor professionele bezoekers om kennis te maken met producten en diensten die de kwaliteit van wonen, leven en werken in de nabije toekomst verbeteren. De merken Tiger en Sealskin van de Coram-groep realiseerden de badkamer in de zorgwoning. Met onder meer een Xtreme wellnesscabine met hydromassage- en chromotherapie, digitalisering, hergebruik van water en aandacht voor comfort en veiligheid.

Frank Mackenzie naar Destil Destil breidt in 2014 de directie uit met commercieel directeur Franck Mackenzie. Bij Destil wordt Mackenzie verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele commerciële organisatie. De afgelopen drie jaar was hij als commercieel directeur werkzaam bij Assa Abloy. In zijn nieuwe functie rapporteert hij aan algemeen directeur René Kars, die verheugd is met zijn komst: “Vanuit zijn functies bij Altrex en Assa Abloy is hij al geruime tijd bekend met Destil. Door zijn komst vergroten wij onze commerciële slagkracht en kunnen we onze activiteiten in zowel bouw, industrie als retail verder uitbouwen.”

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Branchenieuws 8

29-01-14 13:27


BRAn c h e n i e u w s

Duurzame gevelproducten

Nieuwbouwverwachtingen temperen

Bakstenen hebben het imago het meest duurzame gevelproduct te zijn. Hout wordt als het meest duurzame product gezien in Engeland, maar dit materiaal heeft in Frankrijk, België en Nederland juist een tegengesteld imago. Dit zijn enkele conclusies van de Q3 2013 European Architectural Barometer, een onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder 1.600 architecten in acht Europese landen. Wanneer architecten gevraagd worden naar de meest en minst duurzame gevelmaterialen/producten, dan worden over het algemeen drie materialen het vaakst als meest duurzaam genoemd: bakstenen, hout en steen. Vooral in Duitsland, Spanje, Italië, Nederland en België worden bakstenen sterk geassocieerd met een duurzaam imago. Hetzelfde kan echter niet worden gezegd van hout: in Frankrijk, Nederland en België lijken architecten hierover geen eenduidige mening te hebben. In deze landen wordt hout zowel het meest als het minst duurzame materiaal genoemd. Over het algemeen worden beton en gevelpanelen (composiet of HPL) vaak onder de minst duurzame materialen en producten geschaard; een punt waar rekening mee dient te worden gehouden bij de producenten van dergelijke producten.

Conjuncturele verbetering of niet, de onderzoekers van Buildsight stellen hun woningbouw-verwachtingen voor 2014 naar beneden bij. Er is volgens hen nog geen eind gekomen aan de vrije val van de vergunningverlening voor woningbouw en dat merken de bouwers ook in 2014 nog. De eerste drie kwartalen van 2013 daalde het aantal afgegeven vergunningen met eenderde, veel sterker dan verwacht. Vergeleken met de 28.000 woningen die in de afgelopen 12 maanden werden vergund, lijkt de eerdere prognose van 33.000 nieuwbouwwoningen in 2014 aan de hoge kant. Buildsight-directeur Michel van Eekert verwacht echter dat in 2014 ook oude, niet gebouwde vergunningen van stal gehaald worden en de vaart er weer in komt. Voor 2015 verwacht hij dat de 40.000 nieuwbouwwoningen weer binnen bereik komen.

Soudal co-sponsor Lotto Belisol Lotto Belisol en Soudal slaan opnieuw de handen ineen. Na een succesvolle samenwerking tijdens de Tour de France 2013, zetten beide partijen hun partnership voort en wordt Soudal co-sponsor van Lotto Belisol. De lijmfabrikant zal in 2014 visueel zichtbaar zijn op het tenue van de Lotto Belisol-renners.

Sanitair in oude deurenfabriek Sanisale is de eerste officiële huurder van Meters Zaandam. De sanitair- en tegeloutlet opent hiermee haar 24e vestiging in Nederland. Meters Zaandam is een initiatief van Loods 5 Vastgoed, dat zich bezighoudt met de herontwikkeling van industrieel erfgoed. De Bruynzeelfabriek werd gebouwd in 1912 in opdracht van de gelijknamige deurenfabrikant. Nadat de productie werd stopgezet, heeft het pand lange tijd leeggestaan. Nu heeft het weer een nieuwe bestemming.

Global Paint praktijkdagen Global Paint organiseert weer Praktijkdagen. Ditmaal in samenwerking met Toupret, Wagner, Repair Care en Staalmeester Kwasten. Tijdens de Global Paint Praktijkdagen maken deelnemers kennis met de producten en diensten van deze partners en krijgen zij de gelegenheid om zelf te testen. Op www.globalpaint.com is het volledige programma te vinden en kunnen professionals zich gratis aanmelden voor één van de praktijkdagen (t/m februari).

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Branchenieuws 9

9

29-01-14 13:27


Bernard Wessel:

‘Van de klant een betere ondernemer maken’ 10

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Formules raab karcher.indd 10

29-01-14 13:18


FORMULES

Het Greenworks-concept van Raab Karcher staat stevig in zijn schoenen. Vier jaar geleden startte de bouwmaterialenhandelaar met een ‘groene’ lijn producten. Eind 2012 kwam daar de Greenworks Academy bij. Nu zijn er al weer plannen voor een tweede Academy.

B

ernard Wessel is zichtbaar trots op de Greenworks Academy. De directeur marketing en inkoop van Raab Karcher heeft daar dan ook alle reden toe. Het eerste jaar overtrof alle verwachtingen. Meer dan 3.600 bezoekers bezochten het opleidingsinstituut in Breda en 1.400 mensen volgden er ook daadwerkelijk een opleiding. “En dat terwijl we van te voren tegen elkaar zeiden dat we blij mochten zijn met 1.000 bezoekers.”

we hier een groot aantal trainingen. Zowel theoretisch als praktijkgericht.” Voor dat laatste krijgen leveranciers de mogelijkheid om demonstraties te geven en cursisten daadwerkelijk met producten te laten werken. De cursussen zijn gericht op de bouwactualiteit. “Zo is er een nieuwe cursus Energieneutraal Bouwen.” Met de Academy vervult Raab Karcher zowel een behoefte van de klant als van de leverancier. “Van fabrikanten hoorden we dat ze het steeds lastiger hebben om aannemers en zzp’ers naar de fabriek te krijgen. Logisch ook, tijd is schaars en een vakman kan niet alle leveranciers bezoeken, hij heeft er een groot aantal. Wij bieden één adres voor meer dan vijftig leveranciers.” De klant aan de andere kant krijgt de mogelijkheid met duurzame materialen te oefenen. Belangrijk is dat hij dat ook kan uitdragen. “Steeds meer opdrachtgevers vragen aan een vakman: ‘wat doe jij aan duurzaamheid?’ Een training bij ons levert een certificaat op. Dat kan hij vervolgens uitdragen op zijn website, maar ook met een sticker op de bus.”

Duurzame leefomgeving Greenworks komt voort uit het streven van moederbedrijf Saint-Gobain om te zorgen voor een duurzame leefomgeving. Dit werkt door in alle geledingen van de Franse multinational. Voor Raab Karcher drie jaar geleden reden om te starten met een ‘groene’ lijn producten, samengesteld uit het eigen assortiment. “Er zit een hele rekenmethodiek achter”, legt Wessel uit. “Is het product biologisch afbreekbaar? Wat is de afstand tot de fabriek? Wat voor grondstoffen onttrekt het product aan het milieu? Maar er is ook gekeken naar duurzaamheidsambities van de overheid en rekeninstrumenten GPR en Breaam die zich bezighouden met duurzaamheid. Na overleg met die partijen zijn we tot een rekenmodel gekomen. Die ondersteuning maakt het sterk.” Greenworks-producten kunnen maximaal twintig punten scoren. Dat leidt ook wel eens tot discussie. “Leveranciers houden elkaar natuurlijk in de gaten. Dus komt het wel eens voor dat we een telefoontje krijgen dat er op een bepaald gebied aantoonbaar geïnnoveerd is. Dat passen we dan aan in de score.”

Complete bouwdetails.

Leren, zien en doen Om de klanten bekend te maken met verwerking van duurzame producten startte Raab Karcher eind vorig jaar met de Greenworks Academy. “De Greenworks Academy is gestoeld op drie principes”, legt Wessel uit. “leren, zien en doen. Alle producten zijn hier uitgestald. Daarnaast staan hier twee zogenaamde ‘huizen’, het renovatiehuis en het nieuwbouwhuis. Daarin laten we complete bouwdetails zien van dak, vloer en binnen- en buitengeveloplossingen en wat voor duurzame prestaties ze samen halen. Daarnaast geven

Leveranciers kunnen cursisten daadwerkelijk met hun producten laten werken.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Formules raab karcher.indd 11

11

29-01-14 13:18


Stofvrij werken is een verademing:

HITACHI MAAKT HET MOGELIJK!

Stof is gewoon niet goed voor je. En er komt nogal wat stof vrij bij hakken, breken, frezen, schuren, boren en slijpen. Zeker als het gaat om kiezelstof zoals kwarts dat vrijkomt bij het bewerken van beton, steen en natuursteen. Hitachi zorgt dat je dat stof wegzuigt. Effectief en direct op de plaats waar het ontstaat. Precies zoals de wet voorschrijft. Kijk voor meer informatie op: www.hitachi-powertools.nl

MET STOFZUIGERS ZOALS DE RNT1225M NAT- EN DROOGSTOFZUIGER Ingebouwd stopcontact met schakelautomaat. Inclusief zuigslang, plastic opvangzak, keteldop, filter en verloophuls.

MET STOFAFZUIGSYSTEMEN ZOALS DEZE stofkap voor haakse slijpmachines met een slijpschijf van 180 of 230 mm. Ideaal bij gebruik in beton.

MET STOFAFZUIGADAPTERS ZOALS DEZE adapter voor de Hitachi hamers DH24PB3, DH28PC, DH25DL en DH36DL.

EN MET MACHINES MET COMPLEET GEĂ?NTEGREERDE STOFAFZUIGSYSTEMEN ZOALS DE DH28PD BOOR-HAKHAMER 28 mm / 720 W / 3,5 Joule

WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL

Naamloos-37 1

29-01-14 13:56


Formules

Het renovatiehuis en het nieuwbouwhuis in de Greenworks Academy.

Tweede locatie De Greenworks Academy trekt vooral kleine aannemers en zzp’ers. “De grotere, landelijke opererende aannemers, hebben vaak al hun eigen mensen in dienst die bezig zijn met duurzaamheid. Toch hebben we hier al een keer vijfenzestig man van Heijmans mogen ontvangen.” Het succes van de Academy zorgt ervoor dat Raab Karcher in de tweede helft van 2014 een tweede locatie wil openen. Deze zal wat centraler in het land liggen. “We merken dat de meeste kleine aannemers en zzp’ers ongeveer vijftig tot honderd kilometer af willen leggen voor een training. Met een tweede locatie kunnen we veel meer klanten bedienen. Misschien komt er in de toekomst nog wel een derde in het noorden van het land. Dan kunnen we het hele land bedienen. Dat is nu echter nog toekomstmuziek.”

Investering in duurzaamheid Met de lancering van het Greenworks-concept en de bijbehorende Academy deed Raab Karcher een behoorlijke investering in crisistijd. “Soms moeten de kosten voor de baten uit”, zegt Wessel daarover. “De omzet die we realiseren met Greenworks-producten groeit elk jaar en maakt een aanzienlijk deel uit van onze totaalomzet. Daaruit leiden we af dat we op de goede weg zijn.” De volgende stap die de bouwmaterialenhandel zet in duurzaamheid is Raab’s Renovatiehuis. “Met deze online tool geven we zowel opdrachtgevers als -nemers inzicht in de mogelijke labelverbetering en de benodigde materialen daarvoor. Het unieke daaraan is dat we buiten al onze producten er ook Greenworks-producten in hebben zitten. Dat geeft een objectieve en transparante becijfering.”

Betere ondernemer Raab Karcher blijft druk bezig met het ontplooien van nieuwe initiatieven, met daarbij altijd een helder doel voor ogen. En dan gaat het niet meer alleen om duurzaamheid. “De klant een betere ondernemer maken, dat is het belangrijkste.

Logistiek Op het gebied van logistiek zoekt Raab Karcher naar oplossingen met focus op efficiency. “Zo verzamelen we sinds kort ook producten, bijvoorbeeld installaties, van aanpalende industrieën. We rijden dan met één vrachtwagen naar de bouwplaats. Allemaal om de inefficiency eruit te halen. Uit onderzoek blijkt dat vakmannen maar vijf van de acht uur echt aan het werk zijn. De rest van de tijd zijn ze bijvoorbeeld spullen aan het verzamelen. Daarom brengen wij het materiaal wanneer ze het nodig hebben en waar ze het nodig hebben, dat kan ook op een verdieping zijn.”

Daarvoor hebben we nu weer nieuwe initiatieven in de markt gezet. Twee voorbeelden daarvan zijn RaabCalc en RaabMobiel. RaabCalc is een calculatieprogramma dat de klant in staat stelt om heel gemakkelijk een heel professionele offerte te sturen. Dit is voornamelijk gericht op de kleine aannemer en zzp’er, bij wie dat nog wel eens een ondergeschoven kindje is. Tijdens het volgen van een verplichte introductiedag worden alle variabelen ingevoerd. Hoeveel marge zet ik op mijn netto inkoopprijs en hoe lang doe ik over een bepaalde toepassing? Nadat dit eenmaal is ingevuld, kun je voor de meest voorkomende bouwprojecten binnen twintig minuten een professionele offerte maken. En dat steeds weer. Dat bespaart veel tijd en verhoogt de scoringskans” Met RaabMobiel biedt Raab Karcher een app voor de mobiele telefoon, zowel Android als Iphone. “Dit stelt onze klanten in staat om overal te bestellen. De applicatie bevat ook weer de specifieke nettoprijzen per klant, gekoppeld aan realtime voorraden en een goede zoekfunctie.” De drijvende kracht hierachter is een uitgebreide productendatabase van 1.200.000 productkenmerken. “Dat biedt klanten de mogelijkheid een productsheet samen te stellen en overal mee naar toe te nemen en ons de mogelijkheid aan crossselling te doen via de app.” Door Robert Dingemans

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Formules raab karcher.indd 13

13

29-01-14 13:18


CLOSE UP

Kiezen voor stabiliteit Goedkoop is duurkoop. Ook als het om automatisering gaat. 4Plus ‘sukkelde’ twee jaar lang met het oorspronkelijke ERP-pakket, voordat het koos voor stabiliteit. In 2008 ging de bouwmaterialengroep het partnerschap aan met Unit4. Directeur John Kannekens: “Zonder een goede IT-partner red je het in deze tijd niet meer.”

A

an de keuze voor Unit4 ging een zorgvuldig traject vooraf. “Wij hebben vooraf verschillende leveranciers benaderd en gesproken”, zegt Kannekens. “Unit4 sprong daar in positieve zin uit op het gebied van stabiliteit en ervaring in de bouwmaterialenhandel. Ook waren er veel meer mogelijkheden om het systeem naar eigen wens in te vullen. Bij anderen was het toch meer: dit is het en hier moet je het mee doen.”

Nieuw pakket 4Plus werkt op dit moment met het ERP-systeem Dibis-II van Unit4. “Andere programma’s voor bijvoorbeeld inkoopmanagement en warehousemanagement zijn daaraan gekoppeld.” Binnen een jaar hoopt Kannekens over te gaan op het spiksplinternieuwe Unit4 Agresso Wholesale. Daarvoor hoeven alleen de laatste puntjes nog op de i gezet te worden. “Bij het nieuwe pakket hebben we geen aanvullende programma’s meer nodig, dat is overzichtelijker.” Vanuit Unit4 is Eric Muizelaar nauw betrokken bij de implementatie. “We willen het nieuwe ERP begin 2015 al bij de eerste bedrijven implementeren. Daarna volgt de uitrol naar de rest van de aangesloten ondernemingen.”

Geruisloze implementatie Volgens Kannekens hoeven bedrijven niet ‘bang’ te zijn voor de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. “Er zijn voldoende voorbeelden in de branche te vinden van ERP-implementaties die niet helemaal vlekkeloos zijn verlopen, maar met Unit4 ging dat geruisloos.” Toch is er bij ondernemers soms vrees om op een centraal ERP te worden aangesloten. Raak je dan niet een stukje van je eigen identiteit kwijt? Eric Muizelaar: “De kracht van Unit4 Agresso Wholesale is juist dat je per bedrijf specifieke

14

nuances aan kunt brengen, terwijl je aan de andere kant wel de voordelen hebt van een systeem dat veel meer kostenefficiënt is. Vanuit een centraal systeem kun je veel krachtiger opereren. Bijvoorbeeld op het gebied van voorraadoptimalisatie, maar ook als je het hebt over acties.” Unit4 heeft wat dat betreft een ondersteunende rol. Al blijft er natuurlijk een spanningsveld bij dit soort organisaties. “In hoeverre wil je bijvoorbeeld voorraden van elkaar in kunnen zien?” Volgens Kannekens realiseren de meeste bedrijven zich nu wel dat ze stappen moeten zetten op het gebied van automatisering. “Vroeger werkte je hooguit met de computer. Nu willen klanten via een tablet of een smartphone kunnen bestellen.”

Omnichannel Een van de belangrijkste redenen om met Unit4 in zee te gaan was volgens Kannekens de stabiliteit. “Zeker in deze tijd is het van levensbelang om je gegevens up-to-date en volledig te hebben. Je kunt je geen missers veroorloven. We gaan steeds meer naar omnichannel en onze nieuwe webwinkel speelt hier een belangrijke rol in. Dan is het belangrijk dat je een goede en betrouwbare IT-partner hebt die met je meedenkt. In de Verenigde Staten kun je al een zak cement bestellen en die binnen een uur op de bouwplaats geleverd krijgen. Uiteindelijk gaan we hier ook die kant op. Dan moet je wel je artikelgegevens in orde hebben. Unit4 helpt ons met het uniformeren en rubriceren daarvan. Dat heeft nu prioriteit. Als je eigen basis op orde is, kun je van daaruit verder.”

Kostenefficiënt Inmiddels is het merendeel van de 4Plus-vestigingen over op Unit4. Kannekens: “Voor de toekomst zie ik het zo voor me dat de ondernemers van 4Plus de gehele automatisering aan ons kunnen overlaten. Dat is kostenefficiënt en geeft hen de mogelijkheid zich puur te richten op hun corebusiness: verkopen.”

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Close up_Unit4_1pag.indd 14

28-01-14 14:12


VA K T U E E L

Aannemers ‘eisen’ BAB BAB is een nieuw initiatief tot een bouwbranchebreed artikelbestand. Met enorm draagvlak. “Het duurt niet meer zo lang voor we van onze leveranciers eisen dat ze aangesloten zijn bij BAB om überhaupt aan tafel te komen”, zegt Bjorn Smeets, manager landelijke inkoop van bouwbedrijf Dura Vermeer. Ook de Raad van Bestuur van Heijmans staat er 200% achter. Voor de bouwgroothandel

Bol.com voor aannemer

liggen er grote kansen.

Alle grote landelijke aannemers legden geld bij elkaar en gingen van start. EZ-Base en 2BA hadden al een eigen artikeldatabase, stapten over hun eigen schaduw heen en sloten zich aan. En inmiddels hebben zowel Dura Vermeer als Heijmans in no-time tests gedaan en met positief resultaat afgesloten. Smeets over de test bij Dura Vermeer: “Wij zien het als de Bol.com van de bouwbranche. Onze ontwerpers kunnen artikelen opzoeken en integreren in hun ontwerp, onze werkvoorbereiders en calculators zoeken heel gemakkelijk de onderdelen van het bestek bijeen voor hun begroting en de inkopers kunnen heel gemakkelijk digitaal bestellen.” Heijmans startte onlangs met een nieuw SAPsysteem en kon dus met een schone lei testen met BAB. Michel Eijkhout, Heijmans’ inkoopmanager Woningbouw & Vastgoed, is razend enthousiast en meldt dat Heijmans per 1 januari 2014 volledig met BAB gaat werken. “Ook onze Raad van Bestuur staat 200% achter dit initiatief.”

E

en digitaal artikelbestand, electronisch bestellen, inclusief digitale pakbonnen en digitale facturen schelen ons enorm veel tijd en geld in onze processen. We kunnen er stevig mee besparen op onze faalkosten”, zegt Dura Vermeers inkoopmanager Smeets. “Die financiële winst biedt enorme kansen voor leveranciers die daar op inspelen.” Fijntjes meldt hij dat 50% van Dura Vermeers leveranciers per jaar minder dan € 1.000 bij hen omzet. Bouwgroothandelaren kunnen daarvan veel volume bundelen, mits ze het voordeel van BAB inzetten. En da’s voor veel bouwgroothandelaren relatief gemakkelijk omdat ze - bijvoorbeeld via EZ-Base - al beschikken over goede artikelbestanden van hun leveranciers. Maar de aannemerij moet nog grote stappen zetten. “Als je BAB doet, kunnen wij zoveel besparen, dat we je zelfs meer gaan betalen.” Smeets zegt het weliswaar gekscherend, maar er zit zeker een kern van waarheid in.

Bouwers, handel en fabrikanten Wat is BAB nu precies? Twee jaar geleden stak een kerngroep van Bouwend Nederland, Dura Vermeer, Heijmans, Stiho, VBI, Saint Gobain Distributie (o.a. Raab Karcher) en Uneto VNI de koppen bij elkaar. Zij zagen een grote kluwen van één-op-één-maatwerkkoppelingen tussen fabrikanten, groothandelaren en aannemersbedrijven. Terwijl die koppelingen allemaal hetzelfde doel hadden: elektronische artikelgegevens uitwisselen. Dubbel werk en dus inefficiënt, oordeelden zij. Daarom pakten ze het idee op om dat branchebreed in gezamenlijkheid te gaan doen. Onder eigen regie, in de overtuiging dat artikeldata binnen een branche van de branche zelf zijn.

Enorm draagvlak Het succes van BAB is afhankelijk van de schaal waarop het geadapteerd wordt door de aannemerij, groothandel en industrie. Dat Dura Vermeer en Heijmans heel enthousiast zijn en druk zullen uitoefenen op de keten, geeft BAB in ieder geval een voorsprong op alternatieve systemen. Leveranciers willen namelijk wel meewerken, maar worden in de markt geconfronteerd met allerlei aanbieders van artikelbestanden die pretenderen dat zij dé standaard in de bouw worden. Denk aan Bouwconnect, IB of GS1’s Data Source voor de doehetzelf-sector. Tel daarbij op dat BAB niet wil veranderen wat er al is maar daar juist bij wil aansluiten en de voorwaarden lijken geschapen voor de werkelijke branchebrede standaard. Door Marc Nelissen

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Vaktueel_BAB_1pag.indd 15

15

29-01-14 08:58


Ma r k t c i j f e r s

Prijzen bestaande koopwoningen dalen Bestaande koopwoningen waren in november 2013 4,7% goedkoper dan in november 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4% goedkoper waren. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in november 2013 op hetzelfde niveau als eind 2002. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 20,5%. In de eerste elf maanden van 2013 wisselden 94.631 woningen van eigenaar. Dat is een daling van 5,3% in ­vergelijking met een jaar eerder. Van juli t/m november was het aantal transacties wel telkens hoger dan een jaar ­eerder.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijsindex bestaande koopwoningen

2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

%-mutatie t.o.v. dezelfde maand enn jaar eerder

2010 Bron: CBS, Kadaster.

2011

2012

100 105 100 95 90 85 80

2013

2010=100

2010

2011

2012

2013

Bron: CBS, Kadaster.

Pensioenleeftijd verder gestegen

Inflatie gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, liep in 2013 verder op tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012, berekende het CBS. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. In totaal gingen vorig jaar 73.000 werknemers met pensioen. Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde van 28% in 2006 naar 6% in 2013.

De inflatie steeg in december 2013 naar 1,7%. In november waren consumenten nog 1,5% duurder uit dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie is vooral gestegen door de prijsontwikkeling van benzine en kleding. Kleding was tijdens de uitverkoop in december 2013 minder afgeprijsd dan in voorgaande jaren. Hierdoor liep de inflatie op. In 2013 was de gemiddelde inflatie met 2,5% even hoog als in 2012. In 2013 werd een groot deel van de prijsstijging veroorzaakt door overheidsmaatregelen, zoals btwen accijnsverhogingen.

Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde ­pensioenleeftijd x 1000

leeftijd

90

65

80

64

Recordaantal faillissementen

70

63

60

62

50

61

Volgens de laatste cijfers van het CBS gingen in 2013 20% procent meer winkelbedrijven failliet dan in 2012. Eenderde van alle faillissementen werd uitgesproken in de modebranche. Ook doe-het-zelfzaken en winkels in consumentenelektronica zaten in de hoek waar de klappen vielen. Een gevolg van het groeiende aantal faillissementen is een oplopende winkelleegstand, vooral in krimpgebieden.

40 60 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12* 13* Bron: CBS

16

Aantal met pensioen (linkeras) Gemiddelde pensioenleeftijd (rechteras)

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Marktcijfers_1pag_New 1-2014-1.indd 16

28-01-14 13:58


CLOSE UP

Voorloper in stofvrij werken Festool leverde in de jaren ’60 al stofafzuiging. Handig, want de werkplek bleef schoon en materiaal en machine gingen langer mee. Nu, bijna vijftig jaar later, is duidelijk dat stofvrij werken noodzakelijk is voor een veel belangrijkere reden: de gezondheid. Samen met de vakhandel wil Festool de keten doordringen van nut én noodzaak.

R

onald La Croix, salesmanager van Festool: “De veiligheidsrisico’s van kwartsstof en hardhoutstof zijn al een tijdje bekend. Sinds kort lijkt het besef van stofvrij werken echt door te dringen tot de vakman. De controles van Inspectie SZW lijken een belangrijke rol te spelen. Beschik je als bouwbedrijf niet over de juiste apparatuur, kun je zo maar een zeer hoge boete aan je broek krijgen. Voor een zzp’er kan dat het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen. Door veilig en stofvrij te werken elimineert de vakman financiële risico’s. Al is het tot een minimum beperken van de gezondheidsrisico’s in onze ogen al reden genoeg om te werken met goede stofafzuiging.”

Professionele uitstraling Het werken met stofafzuiging van Festool biedt de gebruiker nog meer voordelen. “Het geeft de vakman een professionele uitstraling”, zegt La Croix. “Stofvrij werken zorgt er ook voor dat je de overlast voor de opdrachtgever zo veel mogelijk beperkt. Als de klant een zzp’er over de vloer krijgt, is het wel zo fijn dat ook hij geen schadelijke stoffen inademt, maar ook belangrijk dat hij niet in de troep achterblijft.” En dan is er nog het laatste argument. Die van de portemonnee. “Goede stofafzuiging betaalt zichzelf terug. materiaal, bijvoorbeeld schuurpapier, gaat veel langer mee. Maar de machine zelf ook. Wat dat betreft past het perfect bij ons thema ‘Veilig en zeker’, veilig voor jezelf en zeker, in combinatie met ons unieke service pakket, voor je portemonnee. Het gereedschap van Festool en werken met goede stofafzuiging beschermt niet alleen de gezondheid van de gebruiker, maar ook zijn investering.”

Systeem Maar hoe weet je als gebruiker dat je stofvrij kunt werken met een bepaald product? Productmanager Danny Huijzer heeft het antwoord. “Daarvoor laten we onze systemen tes-

ten door TNO. Door te voldoen aan deze testen, voldoet het systeem aan de eisen van de Inspectie SZW. Het maximale wat je kunt halen is een score van acht uur stofvrij werken. Hier hebben wij een grote voorsprong op andere fabrikanten, omdat 90% van ons assortiment deze score op dit moment heeft behaald. Dit is uniek en daar zijn wij zeer trots op. De gebruiker weet voor 100% zeker dat een keuze voor Festool zijn gezondheid beschermd.” Het meest trots is Festool op haar invalcirkelzaag, de TS 55 R. Huijzer: “Deze machine is een absoluut icoon op het gebied van invalzagen. Ook met de TS hebben wij de hoogste score behaald. Dit doet geen ander ons na.”

Adviserende functie “Heel de keten moet doordrongen zijn van het belang”, zegt La Croix. “Van opdrachtgever tot verwerker.” De vakhandel heeft wat dat betreft een adviserende functie. “We zien gelukkig dat ze er steeds meer mee bezig zijn. Want naast het feit dat je als dealer eigenlijk de plicht hebt om je klant te beschermen tegen de gevaren van stofvrij werken, is er natuurlijk ook het een en ander te verdienen.” André Moons is verantwoordelijk voor stofvrij werken bij TNO. “De stand der techniek moet omhoog en daarvoor zijn we afhankelijk van de industrie. Zij hebben de knowhow. Festool is een mooi voorbeeld van een fabrikant die stofvrij werken serieus neemt.” De focus van TNO voor 2014 ligt bij houtstof. “Vooral op het gebied van inspectie is dat nog onderbelicht in vergelijking met kwartsstof, terwijl het al bij een kleinere hoeveelheid gevaarlijk is. Bij Festool ziet het er wat dat betreft perfect uit met hun systemen met 8-uurslabeling.”

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Close up Festool 17

17

29-01-14 13:48


Gerard ter Haar:

‘Relatie is belangrijker dan de prijs’ 18

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Kijkje in de Keuken_Kooning Schiphol_3pag.indd 18

29-01-14 13:41


Kijk je in d e ke u ke n

Niets is te gek voor Kooning, groothandel voor bouw en industrie. Naast voor onze branche exotische ­producten, verkoopt ‘gezagvoerder’ Gerard ter Haar geen ‘nee’ en dat levert hem heel veel goodwill op. “Op prijs win je het nooit. Onze service verhoogt de gunfactor. Flexibiliteit en vertrouwen zijn de basis van ons succes.”

S

chiphol staat bekend als dé nationale luchthaven. Dat trekt tal van bedrijven aan. Zo ook het bedrijfje van de schoonvader van Ter Haar, ruim veertig jaar geleden. Via diverse verhuizingen groeide het ‘loodsje met bevestigingsmiddelen’ uit tot een gerenommeerde leverancier die kind aan huis is bij vele klinkende, internationale namen op Schiphol. Dat ligt, volgens Ter Haar, samen met zijn vrouw sinds 2000 eigenaar van het bedrijf, aan de klantgerichte aanpak. “Je krijgt heel veel specifieke vragen, dus moet je steeds meer gaan schakelen en groei je uit tot een grote vergaarbak van producten, ook van heel veel ‘branchevreemde’ zaken. Daardoor bouw je een degelijk netwerk op, waardoor je weet waar je de spullen vandaan haalt. ‘Vraag het maar aan Kooning, die regelt het wel’, is op Schiphol een gevleugelde kreet. Klanten noemen ons een vertrouwd adres. We weten wat zij bij ons afnemen. Daarom zorgen we ervoor dat de hardlopers altijd op voorraad liggen, zodat we niet mis grijpen. Het zijn de kleine dingen die uiteindelijk de doorslag geven.”

groot bedrijf éénmalig zaken moet doen met een bedrijf, levert dat een hoop rompslomp op. Zo kregen we een keer een vraag of wij een bureaustoel konden leveren voor een ‘gewichtig’ persoon. Tuurlijk, dat regelen wij. Omdat we snel kunnen schakelen en onze klant ook nog eens van dienst kunnen zijn bij het inkrimpen van het ­debiteurenbestand. Door dat soort extra services verhoog je de gunfactor. Maar dat is ook een wisselwerking. Voor vaste, goede klanten heeft hij een 24-uursservice. Die klanten hebben mijn mobiele nummer. Voor noodgevallen. Stel er breekt een sleutel af bij het wisselen van diensten, dan moet je er razendsnel bij zijn. Je kunt die mensen dan toch niet laten staan? Het mooie is, dat van die service nooit misbruik wordt gemaakt. Dat is vertrouwen van twee kanten”, vertelt Ter Haar.

Stapje extra Ter Haar erkent dat het gunnen doorslaggevend is. Door het internet zijn de prijzen transparanter, dus is de concurrentie groter. Het stapje extra zorgt dan voor het tevreden gevoel bij de klant, dus het gunnen. “Als een klant exact weet wat hij aan jou heeft, pakt dat in jouw voordeel uit. Stel een klant heeft dringend speciale bouten nodig en onze leverancier laat verstek gaan, dan regelen wij dat hij die bouten over een uur toch in huis heeft. En het maakt mij niet uit waar we ze vandaan moeten halen, maar wij zorgen ervoor dat hij die bouten heeft. Dát maakt het leuk, want op prijs win je het nooit. Die bouten kosten mij misschien op dat moment geld, maar de service verhoogt de gunfactor. Jouw flexibiliteit wordt in dat geval zeer gewaardeerd.”

Fabrikanten stimuleren

Ontzorgen wordt dus met hoofdletters geschreven bij Kooning. En dat levert het bedrijf een hele hoge gunfactor op. “Als je als

Kooning heeft inmiddels een assortiment van 60.000 artikelen. Zelfs mobiele telefoons, desgewenst inclusief abonnement, tref je in de winkel aan. Toch noemt Ter Haar bevestigingen, sloten en sluitsystemen en werkkleding in de

Een kleine presentatie doet verkoopwonderen: raamdecoratie.

Een echt breed assortiment werk/veiligheidsschoenen

Wisselwerking

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Kijkje in de Keuken_Kooning Schiphol_3pag.indd 19

19

29-01-14 13:42


A.S.F. FIS CHER BV uw partner in... W

WOODIES

®

De voordelen van Woodies Ultimate schroeven: ®

WOODIES U

L

T

I

M

A

T

E

Mét SHR-keurmerk!

De schroeven zijn voorzien van een extra diepe TX indruk

Schachtribben maken het inschroeven makkelijker en verminderen de spanning op de schroef.

Freesribben onder de kop voor het beter verzinken van de kop.

Speciale punt voor hout op hout bevestiging, voorboren is niet noodzakelijk en het vermindert de kans op scheurvorming bij het inschroeven.

Speciale schroefdraad maakt sneller inschroeven mogelijk.

De Woodies Ultimate schroeven zijn allen voorzien van het SHR-keurmerk.

www.woodies-ultimate.nl

A.S.F. FISCHER BV PARTNER IN FASTENERS Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 285610 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

Naamloos-38 1

29-01-14 14:03


Kijk je in d e ke u ke n

De winkel oogt ruimtelijk en overzichtelijk.

breedste zin des woords als specialisme van Kooning. “We hebben alle sloten en sluitsystemen tot in detail gedocumenteerd. Ofschoon we puur leverancier zijn, vinden we het heel belangrijk dat onze klanten ook de juiste onderdelen krijgen als er iets aan de hand is. Op het gebied van werkkleding mag ik wel zeggen dat we één van de grootste assortimenten werkschoenen hebben. Wij waren de eerste die veiligheidsschoenen zonder staal in het assortiment hadden. We

hebben fabrikanten daar tien jaar geleden tijdens de AAbeurs in gestimuleerd, omdat veel klanten door detectiepoortjes moeten lopen. Dan loop je tegen problemen aan”, glimlacht Ter Haar.

Opvallend segment: mobiele telefoons.

Door Bert Hoogeland

Tijdwinst door vertrouwen Kooning heeft een aantal relaties, dat hem pasjes ter beschikking stelt. Op die manier kan hij ook snel áchter de douane leveren op ‘verboden terrein’. “Op de eerste plaats weet iedereen bij ons dat je absoluut geen misbruik mag maken van zo’n pasje. Voordat je zover bent, moet je strenge procedures doorlopen: je wordt ­helemaal gescreend en kom je door alle keuringen, kun je inderdaad met spoed leveren, zelfs op plaatsen waar je normaal niet mag komen of waarvoor je een dagpas moet aanvragen. En dat kost veel tijd. Je mag dan wel een pasje hebben, maar een auto wordt toch nog even gecontroleerd. Sinds kort mag zowel persoon als auto snel door de controle. Met die snelpas kunnen we nóg sneller op de plaats van bestemming komen, buiten de ­reguliere controle. Het geeft aan dat we transparant en eerlijk zijn en die verantwoordelijkheid kunnen dragen. En de tijdwinst is ons grote voordeel.”

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Kijkje in de Keuken_Kooning Schiphol_3pag.indd 21

21

29-01-14 13:42


Dé partner in vakmanschap sinds 1843! ONTDEK HET STANLEY LASERGEREEDSCHAP

Een compleet assortiment punt-, lijn-, en roterende lasers, afstandsmeters en materiaal detectoren - aangepast aan uw behoeften. Zo werkt u uw projecten sneller en nauwkeuriger af. En dankzij de 1 tot 5 jaar garantie en professionele servicedienst voor nivellering en reparatie heeft u aan uw STANLEY® lasergereedschap een betrouwbare partner in vakmanschap. Als gevestigde waarde in de gereedschappenwereld streeft STANLEY® ernaar om complete, professionele oplossingen te bieden die enkel aan de hoogste standaarden voldoen. Vandaag heeft Stanley ‘s werelds grootste aanbod aan handgereedschap, stuk voor stuk ontworpen op basis van professionele inzichten, getest in professionele omgevingen en gemaakt volgens de strengste normen.

Meldt u aan op MY en ontvang onze gratis nieuwsbrieven.

www.STANLEYLASERS.nl

Wat gebeurt er in dhz en ijzerwaren? vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

Baanbrekende 3-in-1 accutechnologie!

VAN CHAKALAKAROOD TOT PIMPELPAARS! 100e jaargang, nummer 10 - oktober 2012

PATTEX MIX-COVER.indd 1 7 henkel.indd 1 1 Cover_nr 10.indd

vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

100e jaargang, nummer 4 - april 2012

04-10-12 18:42 13:16 09-10-12 16:03

15 tti.indd 4.indd 1 Cover_nr 1

Branchenieuws Formulevisies Collega’s in beeld

vakb

100e jaargang, nummer 5 - mei 2012

13-04-12 10:37 16:56 18-04-12

lad v oor

100e jaargang, nummer 6/7 - juni 2012

de d oe-h e

5600_KVK_Metabo 21 metabo.indd 1 Mix cover_LC.indd 1 Cover_nr6-7.indd 1

11-05-12 11:02 17:17 16-05-12

12 pgz.indd 1 1 Cover_nr 5.indd

t-zel

f- en ijzer w

aren

hand

vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

TEGEN VOCHT Neem MAXIMAAL nu een proefabonnement voor 100e jaargang, nummer 8 - augustus 2012

30-05-12 09:31 08:55 07-06-12 13-06-12 09:38

el

12-4004 3 Bison.indd BIS Adv 1 1Mix Editie8 - Vochtvreter Ambiance v5.indd 1 Cover_nr8.indd

8/7/12 11:34 AM 10-08-12 09:50 14-08-12 11:04

€ 25

al een eeuw lang hét vakblad voor de ijzerwarenhandel en de doe-hetzelfsector

GfK-statistieken MIX-C COVE over-Dec.i ndd 1 R.indd 1

Productnieuws

101e

jaarg

ang,

numm

er 12 - dec e

mber

2013

04-12-13 05-12-13 11:41 08:37

Kijk op www.mixonline.nl/proefabo

Naamloos-38 1

29-01-14 14:10


CLOSE UP

Fors snijden in voorraden Als gevolg van een forse groei sinds begin 2000 werd het voor Bouwcenter Filippo steeds lastiger om voorraden efficiënt te beheren. Met het voorraad optimalisatiesysteem Slim4 van Slimstock wist het bedrijf de voorraadwaarde te reduceren van € 5 mln naar € 3,2 mln, terwijl de leverbetrouwbaarheid juist aanzienlijk steeg.

B

ouwcenter Filippo legt de lat hoog. De full service groothandel in bouwmaterialen levert alles waar het bij het bouwen van een woning op aankomt onder één dak. Als gevolg van diverse overnames is het concern vanaf het jaar 2000 fors gegroeid. Naast de hoofdvestiging in Ermelo telt de holding momenteel vijf andere Bouwcenter Filippo-vestigingen, een viertal Wooncenter-showrooms met keukens, tegels, sanitair en deuren en zeven Gammaen Karwei-bouwmarkten. Ook beschikt het bedrijf over een kozijnenfabriek en een zagerij voor plaatmateriaal. Door onder meer inkoop en voorraadbeheer te centraliseren, wist het bedrijf haar voorraad te reduceren met ongeveer € 900.000. Maar Bouwcenter Filippo had de indruk dat er meer mogelijk was. De voorraad kon nog verder omlaag, de leverbetrouwbaarheid omhoog en er moest meer grip komen op het inkoopproces. Met het voorraad optimalisatiesysteem Slim4 van Slimstock lukte het om ook die doelen te bereiken.

Forse voorraadreductie De voorraadwaarde, die ongeveer € 5 mln bedroeg, daalde met behulp van Slim4 tot zo’n € 3,2 mln. In het laatste half jaar bedroeg de voorraadreductie 17% à 21%, terwijl de leverbetrouwbaarheid steeg naar 97%. “Daarbij kunnen we nu het complete voorraadbeheer centraal verzorgen met slechts twee personen. Voorheen zat op elke vestiging minimaal één persoon die zich hiermee bezig hield”, licht algemeen directeur Cees Filippo toe. “Ook wordt er minder ad

Cees Filippo:

‘Dankzij Slim4 is onze voorraadwaarde gedaald van € 5 mln naar € 3,2 mln’ hoc gepland en kunnen we verder vooruitkijken. De tijd die in het voorraadbeheer wordt gestoken wordt bovendien veel efficiënter benut.” Tevens is de omloopsnelheid van de voorraden toegenomen. Bij Bouwcenter Filippo ligt de omloopsnelheid van bouwmaterialen nu boven 4. Daarmee loopt het bedrijf al behoorlijk voor op sommige collega-bedrijven binnen de Veris Bouwmaterialengroep, waar de gemiddelde omloopsnelheid circa 40% lager ligt.

Meer in het vat En er zit meer in het vat. Als ook het tegelassortiment en de voorraden in de shops in Slim4 zijn ondergebracht, voorspelt Filippo verdere verbeteringen: “We kunnen met Slim4 heel gericht aan het werk om bijvoorbeeld non-movers of slowmovers in onze shop te reduceren, of nog betere inkoopcondities realiseren door beslisregels te parameteriseren. Ook seizoensartikelen, zoals strooizout of tuinhout, zijn beter in te plannen, doordat we beter inzicht hebben. Er kan meer continu worden ingekocht, waardoor er geen grote gaten meer zijn in de voorraden. Ik ben ervan overtuigd dat we in de nabije toekomst nog meer slagen zullen maken.”

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Close up Slimstock_filippo_1pag.indd 23

23

29-01-14 16:40


‘Sturen op feiten, niet op gemiddelden’ Op een steenworp afstand van de Duitse grens in Coevorden bevindt zich het logistiek centrum van technische groothandel Wildkamp. Van daaruit worden 45 vestigingen en klanten door het hele land bevoorraad. René Makkinga is als hoofd logistiek verantwoordelijk voor de operatie.

M

akkinga is al 26 jaar werkzaam voor het familiebedrijf uit Overijssel. Sinds 2008 werkt het bedrijf aan de verbetering van haar logistieke processen. “Rond ons hoofdkantoor in Lutten werkten we inmiddels met drie verschillende magazijnen”, zegt Makkinga. “We waren al een tijdje op zoek naar een plek waar we één distributiecentrum konden bouwen. Die plek vonden we uiteindelijk net over de provinciegrens in Drenthe.” Daar wordt niet alleen de productenstroom van Wildkamp geregeld, maar ook die van Wilpro, importeur van een scala aan technische A-merk-artikelen en - net als Wildkamp - dochter van Jarola Holding. Dat betekent een mooie logistieke uitdaging voor Makkinga en zijn team. “We managen vanuit hier twee logistieke kanalen met in totaal 1,8 mln verschillende artikelen op vestigingsniveau (SKU’s).”

24

Veranderende klant Niet als enige bedrijf in Nederland kreeg Wildkamp een aantal jaar geleden te maken met de noodzaak de kosten terug te dringen. “Dat betekent kritisch kijken naar je voorraad.” En dat is wel eens lastig voor een groothandel die er van oudsher juist prat op gaat artikelen op voorraad te hebben die anderen niet hebben. “Bovendien hebben we ook nog eens te maken met een veranderende klant. Die wil zijn spullen geleverd hebben wanneer dat hem uitkomt.” Om die reden levert Wildkamp alles wat voor 20.00 uur ’s avonds besteld wordt binnen 24 uur. “Meer dan helft van de logistieke stroom vindt reeds plaats in de nacht. Een toenemend aantal zzp’ers heeft behoefte aan deze service, omdat ze overdag aan het werk zijn.” Maar ook de grotere klant verliest Wildkamp niet uit het oog. Bij één installateur hebben wij nu, als pilotproject, een magazijn op locatie. Het enige wat hij hoeft te doen is de producten scannen die verbruikt worden, dan wordt het daarna door ons weer netjes aangevuld.”

Relatiebeheer Op dit moment is Wildkamp bezig met het veranderen van de winkelinrichting. Makkinga: “De winkel moet veel meer een plek voor relatiebeheer worden dan een plek waar je alleen je spullen afhaalt. Onze vestigingen worden een soort service-center met

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Logistiek-Wildkamp_2pag.indd 24

28-01-14 13:59


LOGISTIEK

minder artikelen. Klanten moeten bij wijze van spreken de bouwtekening op tafel kunnen leggen en onder het genot van een bakje koffie de benodigde producten bespreken. Op dit moment wordt van onze verkochte artikelen een kwart bezorgd en driekwart afgehaald. Dat willen we omdraaien. In de toekomst moet tweederde van onze producten bezorgd worden en eenderde afgehaald.” Om dat te bereiken moet de technische groothandel haar klanten natuurlijk wel goede bezorgvoorwaarden bieden. “We hebben de cut-off-tijd naar 20.00 uur ’s avonds verlaat. Dat betekent dat we alles wat voor die tijd besteld is nog dezelfde nacht of de volgende dag bezorgen. Daarvoor maken we onder andere gebruik van de TNT-nachtservice die nog dezelfde dag in de bus van de klant levert.”

Voorraad verkleinen Ook de winkels van Wildkamp worden ’s nachts bevoorraad. “Daardoor kunnen we de winkelvoorraad van 8.500 artikelen terugbrengen naar 4.500. Daarnaast gaan we per regio kijken. We hebben nu overal grotendeels hetzelfde assortiment. Terwijl we niet overal hetzelfde verkopen. In sommige gebieden in Nederland verkopen we veel producten op het gebied van drainage, maar dat geldt niet overal. Ook zijn sommige merken in bepaalde regio’s van oudsher populairder dan andere. Vroeger hadden we daar geen zicht op. Tegenwoordig houden we het in de gaten met onze voorraadbeheersoftware. Hierdoor kunnen we veel beter vaststellen wat een bepaalde vestiging in welk deel van het land nodig heeft. Door wekelijks opnieuw te monitoren wordt het assortiment veel dynamischer.”

Adviserende rol Wildkamp is nu twee jaar bezig met het monitoren van de voorraad. “In die jaren is de totale voorraad met 15% gedaald en de servicegraad gestegen naar ruim 98,5%. Nog belangrijker is dat we de voorraad gezonder hebben kunnen maken. De incourante voorraad is met 40% gedaald. Dat komt vooral doordat

we de levenscyclus van een product veel beter in de gaten kunnen houden. Vroeger hadden we een product soms al een jaar niet meer verkocht, voordat we het uit het assortiment haalden. Nu krijgen we een melding als er een dalende trend zichtbaar is, waardoor we veel sneller kunnen anticiperen. Datzelfde geldt voor nieuwe artikelen. Ongeveer 60% van de nieuwe artikelen verkoopt niet meteen. Als een product niet direct loopt hebben we twee keuzes: of we gaan het promoten of we halen het uit het assortiment. Wat dat betreft hebben wij van logistiek een adviserende rol richting marketing en inkoop.”

Strijd In zijn rol als logistiek manager heeft Makkinga wel eens strijd met verkopers in filialen. “Verkopers denken vaak dat ze alles op voorraad moeten hebben. Zij gaan daarmee op hun gevoel af. Dan moet je ze wel eens op de cijfers wijzen om duidelijk te maken dat een product echt te weinig verkocht wordt.” Vroeger was dat anders. “Toen keken we wat we gemiddeld over een jaar verkochten in alle vestigingen en bepaalden we zo de voorraad per vestiging. Als er iets is dat niet werkt in logistiek, zijn het wel gemiddelden. Nu sturen we op cijfers. Een mix van goed gevoel en juiste cijfers is meestal het beste en uiteindelijk is een vestiging verantwoordelijk voor zijn eigen voorraad.” Door Robert Dingemans

Historie Wildkamp werd in 1972 opgericht door Jan de Wilde Senior. In de beginjaren werd er vooral gehandeld in restanten pvc-buizen en vogelhuisjes van hetzelfde materiaal. Het duurde tot 1974 tot het eerste filiaal werd geopend in Terwolde. Daarna kocht De Wilde verschillende oude kaas- en melkfabrieken op voor de opening van nieuwe vestigingen. Hoewel Wildkamp met 45 vestigingen een mooie spreiding door Nederland heeft, is de Randstad nog onontgonnen gebied. Ook daar wil Wildkamp de komende jaren voet aan de grond krijgen, net als in België.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Logistiek-Wildkamp_2pag.indd 25

25

28-01-14 13:59


Let’s stick together INTELLIGENTE EN INNOVATIEVE LIJMOPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

www.bostik.nl

Mix_advertentie.indd 7 Naamloos-1 1

22-1-2014 15:43:53 28-01-14 09:32


CLOSE UP

‘Geloven in de dingen die we doen’ De evolutie van de accu is niet aan Hitachi voorbijgegaan. Integendeel. Met gepatenteerde technieken wil het merk, ook in moeilijke tijden,

Gert Lamberts:

zijn voorsprong houden. Gert Lamberts: “Je moet

“Hitachi zal geen

de meerprijs kunnen uitleggen. Door de techniek

maken”

hebben onze machines een langere levensduur. Die betaalt zich aan het eind van de rit uit in winst.”

H

itachi heeft in 31 jaar tijd een professioneel dealernetwerk opgebouwd. De paradepaardjes daarin zijn de Hitachi Power-dealers. Lamberts: “Zij hebben duidelijk gekozen voor het merk. De Power-dealers moeten een breed en duidelijk assortiment voeren en trainingen volgen om de productkennis up to date te houden. Dat doen we bij ons of met de bus op locatie. Hitachi heeft de laatste jaren innovatieve producten in de markt gezet, dus moet je als verkoper op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Trainingen verzorgen we graag voor alle dealers.”

Controle per cel UVP (user vibration protection) en Li-ionaccutechnologie zijn twee voorbeelden van ontwikkelingen die aanvullende kennis behoeven. Aangezien er wereldwijd maar een paar fabrikanten van accucellen zijn, is het zaak dat je als merk de laadtechnologie tot in het detail beheerst, meent Lamberts. “Natuurlijk, het gaat om de techniek ter bescherming van de batterij en daar gaan wij ver in. Door een gepatenteerd systeem wordt het laadproces bij ons per cel gecontroleerd. Daardoor voorkom je onderstroom of overbelasting per cel. Heel veel andere systemen pakken de gemiddelde waarden van de hele accu, waardoor individuele cellen wel overbelast, dus beschadigd kunnen worden. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de levensduur. Dat verschil moet je echt vertellen, want pas dan kun je de meerprijs uitleggen. En die meerprijs betaalt zich aan het eind van de rit uit in winst.”

Flinke bezuiniging De enorme evolutie van de accutechnologie resulteert ook in een enorme capaciteitsgroei. Met sommige accu’s kun je zelfs een hele dag werken. Dat levert tijdwinst op. “Maar er is nog iets. Hitachi levert koolborstelloze machines waardoor de

rare sprongen

levensduur van de machine toeneemt, de onderhoudsintervallen aanzienlijk groter worden, waardoor het rendement verdubbelt. Je kunt namelijk veel meer schroeven. Misschien dat de machines in aanschaf iets duurder zijn, maar onder de streep bezuinig je flink.” Met het 21 Ah-backpack kan zelfs de draadloze boorhamer de concurrentie aan met zijn snoerdragende broer. Logisch dat Lamberts ervan overtuigd is dat de accu op alle fronten de toekomst heeft. “Niemand weet waar het einde ligt. Feit is wel dat de vermogens enorm zijn toegenomen, zonder dat de machines in gewicht zwaarder geworden zijn. Voeg daar nog het gebruikscomfort aan toe en je kunt echt overal zonder stroombron aan de slag. En Hitachi heeft dan nog het voordeel dat de accu’s bij een gelijk voltage op alle machines uitwisselbaar zijn. Dat houdt op de eerste plaats de accu vitaal, maar maakt de aanschaf van machines economischer: je kunt namelijk ook apparaten kopen zónder krachtbron. Dat scheelt weer.”

Voorsprong door innovatie Lamberts weet dat de merkperceptie van Hitachi hoog is. Gebruikers hebben vertrouwen in de krachtbron, juist door de ervaring van gebruikers met de machines. “Dan koop je een merk op herhaling. Hitachi is een stabiel merk, waar onze verkopers achter staan. Wij ondersteunen hen door het organiseren van avonden, trainingen, fotomateriaal en ondersteunen hen op huisbeurzen. En gaat er iets stuk, dan moet je er als merk ook zijn. Moeten er machines naar ons gestuurd worden, komen ze binnen drie dagen retour. Puur vanwege het feit dat het transport niet sneller kan. Maar we hebben ook nog onze Power Service Dealers. Deze dealers beschikken over een uitstekend ingerichte werkplaats met door Hitachi-getrainde medewerkers. Zij mogen zelfs onder garantie repareren. Daarmee kun je je als dealer onderscheiden, ook in moeilijkere tijden. Wij zijn als merk verplicht om te blijven werken aan vooruitgang en innovatie om onze voorsprong te behouden. Hitachi zal geen rare sprongen maken of kronkels in het distributiebeleid leggen. Wij hebben gewoon het geloof in de dingen die we doen.”

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Close_Up_Hitachi_1pag.indd 27

27

28-01-14 14:07


Spouwankers:

klein, maar essentieel Spouwankers vervullen een belangrijke constructieve rol in een spouwmuur. Ze koppelen het gemetselde buitenblad constructief aan de hoofddraagconstructie, zodat de windbelasting uit het relatief Vlnr: Spouwankers, te korte spouwankers en slecht hechtend metselwerk (beeld: M. Ebberink)

slappe en slanke buitenblad wordt overgedragen op het binnenblad. Een (halfsteens) gemetseld buitenblad is niet in staat om zelf de windbelasting op te kunnen nemen. En dus is het erg belangrijk dat deze ankers goed aangebracht zijn.

Maaike Ebberink: “Ook renovatie-ankers zijn soms verkeerd aangebracht.” (beeld: bouwplaat, Vught)

M

aaike Ebberink van Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies: “Een type anker dat veel wordt gebruikt, is het zogenaamde ‘prikanker’. Dit type wordt toegepast in binnenbladen uit kalkzandsteen en wordt tijdens het lijmen aangebracht in de lintvoeg. In betonnen binnenbladen worden vaak ‘slagspouwankers’ of ‘boorankers toegepast. Deze ankers worden achteraf aangebracht.” Uiteraard voldoet niet altijd een standaardoplossing. In verband met de duurzaamheid mogen tegenwoordig alleen nog spouwankers worden toegepast die zijn uitgevoerd in roestvast staal (A4 en in sommige situaties voldoet A2). Ebberink: “In theorie mogen ook verzinkt stalen spouwankers worden toegepast, praktisch is het echter niet mogelijk om de vereiste zinklaagdikte op een spouwanker aan te brengen. RVS-ankers zijn niet alleen veel duurzamer, het materiaal geleidt ook minder warmte dan verzinkt staal. Hierdoor zijn over het algemeen hogere isolatiewaardes te behalen.”

Gevaar Als er iets mis is gegaan met het aanbrengen van de spouwankers of als deze zijn doorgeroest, kan dat rampzalige gevolgen hebben. Twee jaar geleden bijvoorbeeld, kwam het bovenste gedeelte van het metselwerk van de kopgevel van een portiekflat in Rijswijk naar beneden. Niemand werd geraakt door vallende bakstenen, maar een aantal bewoners moest voor de zekerheid elders de nacht doorbrengen. Bij inspectie bleek dat de spouw boven in de gevel breder dan onderin, terwijl de spouwankers wel overal even lang waren. Boven de gootlijn waren alle ankers te kort om de spouwbreedte te overbruggen en om te kunnen worden verankerd in het gemetselde buitenblad. Onder die lijn zaten de ankers wel vast in binnen- en buitenblad. De oorzaak van deze gedeeltelijke instorting bleek een combinatie van slecht hechtend metselwerk, te korte spouwankers, een stormachtige wind en mogelijk het afwaaien van dakpannen, waardoor de wind in de spouw kon komen.

28

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Vaktueel- Spouwankers_2pag.indd 28

29-01-14 13:44


VA K T U E E L

berink)

De huidige spouwankers zijn vaak 4,0 of 5,0 mm dik. Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat er vier of zes ankers per vierkante meter moeten worden toegepast. Dit aantal is gebaseerd op een bepaalde winddruk bij een bepaalde spouwbreedte. Bij gebouwen aan de kust, hoge gebouwen of gevels met een brede spouw moeten vaak meer ankers worden toegepast. Het is dus altijd raadzaam om te laten berekenen hoeveel ankers er minimaal per vierkante meter aangebracht moeten worden om extreme windbelastingen op te kunnen nemen. Ook wordt de spouw steeds breder. “Bij het steeds breder worden van de spouw neemt de kans op ‘knikken’ van het anker toe als gevolg van winddruk op de gevel”, aldus Ebberink. “Het is dus niet ondenkbaar dat er in de toekomst ankers met een grotere diameter toegepast moeten worden om uitknikken te voorkomen of dat er veel meer spouwankers geplaatst moeten worden. Hierbij moet worden voorkomen dat het buitenblad te star (stijf) aan het binnenblad wordt gekoppeld. Spouwankers moeten in staat zijn om thermische vervormingen in het binnenen buitenblad op te vangen. Bij een te starre koppeling ontstaat kans op scheurvorming in het metselwerk.“ Veel voorkomende problemen zijn dat er te weinig spouwankers zijn toegepast, dat de ankers niet goed zijn verankerd in het binnen- en/of buitenblad en aantasting door corrosie van verzinkt stalen spouwankers. Ook het na-isoleren van een spouw kan leiden tot versnelde corrosie van spouwankers. Deze problemen zijn wel te voorkomen, geeft Ebberink aan. “De duurzaamheid van spouwankers wordt aanzienlijk vergroot door toepassing van roestvast stalen ankers. Ook wanneer een spouw wordt na-geïsoleerd is het raadzaam te onderzoeken of dit kan leiden tot versnelde corrosie van de bestaande (verzinkt stalen) spouwankers. Trekproeven in het werk en betere controle op de bouwplaats moeten ervoor zorgen dat de spouwankers op de juiste wijze worden verankerd in het binnen- en buitenblad.”

Waar moet je op letten? Bij de materiaalkeuze voor spouwankers is de bouwlocatie altijd het uitgangspunt. De locatie is belangrijk, omdat hier de milieuklasse aan is gekoppeld. Dit is de basis voor de materiaalkeuze. RVS A4 (AISI 316) of gelijkwaardig volstaat altijd. In sommige gevallen volstaat ook RVS A2 (AISI 304). Zeker als het gebouw een minimale referentieperiode heeft van vijftig jaar. Vaak kiezen voorschrijvers of verwerkers - uit gewoonte of kostenoverweging - voor spouwankers uit verzinkt staal. Terwijl dat verboden is bij buitengevels en het prijsvoordeel verwaarloosbaar is. Op de totale bouwsom van een gebouw kosten de spouwankers minder dan een promille. Door toepassing van nieuwe bouwmaterialen en bouwmethoden zoals afmetingen en bouwmaterialen - denk aan geperforeerd keramische stenen - zijn er door de jaren heen nieuwe spouwankersystemen ontwikkeld. Deze nieuwe systemen hebben allemaal hetzelfde doel. De verschillende modellen zorgen voor een snellere en betere verwerking in verschillende situaties . denk aan slagspouwankers, UNI-L spouwakers en prikspouwankers.

Verwerking Spouwankers evolueren mee met nieuwe bouwmaterialen en methoden. Maar ook de steeds breder wordende spouw vraagt om langere spouwankers. Een spouwanker moet echter voldoen aan allerlei rekenwaardes en kan dus niet zomaar langer worden gemaakt. Spouwankers werken alleen goed, als ze goed verwerkt zijn. Dit houdt in dat de verankeringsdiepte van de spouwankers in de mortel en steen van het binnen- en buitenspouwblad voldoende moet zijn. Daarnaast mogen de spouwankers nooit inwaterend geplaatst worden. In dat geval loopt het vocht namelijk in de isolatie en de binnenmuur. Het is ook erg belangrijk dat je het juiste aantal spouwankers per m2 gebruikt. Stelregel is 4-6 spouwankers per m2.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Vaktueel- Spouwankers_2pag.indd 29

29

29-01-14 13:44


De verwerking vraag aandacht

Smalle stenen in vier varianten Het assortiment bakstenen in ons land is het afgelopen jaar ‘verrijkt’ met vier smalle uitvoeringen. Deze stenen leveren de nodige voordelen op, maar laten ook een paar vragen open. Hoe verwerk je de steen en waar moet je op letten? Is er een speciale mortel nodig? Hoe zit het met de stabiliteit? Deze vragen legden we voor aan enkele fabrikanten.

D

Foto: CRH Clay Solutions

e Beeksteen van CRH Clay Solutions, de SlimBrick en de SlimBrick XL van Wienerberger en het Zeddammertje van Daas Baksteen; om deze stenen gaat het als we praten over smalle metselwerkstenen. Volgens de leveranciers leveren de stenen een aantal voordelen op. Allereerst is het een stap op weg naar duurzaamheid door besparing op grondstof. Ten tweede is er een reductie van CO2-uitstoot van 30% te behalen door minder energieverbruik bij productie en transport. Verder noemt men de gebruiksruimte van een woning of gebouw; die zou 1% groter worden, doordat de spouwmuur slanker is. De warmteweerstand van de gevel is te verhogen, omdat er meer ruimte ontstaat voor dikkere isolatie. Smalle gevelstenen lenen zich uitstekend voor renovatieprojecten waarbij nageïsoleerd moet worden en een nieuw buitenblad op de bestaande fundering moet worden opgetrokken. Bij nieuwbouw wordt de gevelconstructie lichter en dat biedt voordelen aan de totale bouwconstructie, waaronder de fundering. Een voordeel qua verwerking is dat de stenen lichter zijn en dus prettiger voor opperman en metselaar. Maar waarin verschillen de diverse uitvoeringen van de verschillende fabrikanten? Qua afmeting, kleurstelling, uitstraling. En waarin komen ze overeen?

stenen worden net als andere bakstenen aangeleverd op pallets; hulo’s zijn niet mogelijk. Er zijn bij het opperen en de verwerking geen speciale maatregelen of handelingen nodig. De steen is enkel door te strijken of te lijmen, waarbij er geen speciale eisen worden gesteld en er dus met standaard mortel of lijm gewerkt kan worden. Een gevelblad van Beeksteen vraagt wel om zes spouwankers per m2 in plaats van vier in verband met de stabiliteit. CRH laat elk project toetsen door een constructeur. Uit zandzakslingerproeven, die met succes zijn afgesloten, blijkt dat de stabiliteit van een wand niet in het geding is. Alleen is staand werk in verband met de stabiliteit minder eenvoudig te maken, omdat de muur dan slapper is. Eenmaal uitgehard speelt dat ‘probleem’ niet meer. Verder is er met de Beeksteen geen normale kop-strekverhouding te maken. Dit is opgevangen door een eigen Beeksteenverband dat lijkt op het klezorenverband. Dit verband levert minimaal restafval op. Een ander verband is mogelijk maar dan loopt het percentage restafval snel op. De terughoudendheid van metselaars om deze steen te verwerken ziet CRH als een nadeel, maar men tracht dat weg te nemen door goede instructies te geven.

Beeksteen

De SlimBrick-steen van Wienerberger kent twee varianten. De ‘normale’ uitvoering heeft afmetingen van 230 x 70 x 50 mm en drie gaten in het hart van de steen. De SlimBrick XL meet 230 x 70 x 110 mm (twee lagen hoog) en kent zeven varianten met schijnvoegen voor polymetrisch metselwerk. Beide stenen zijn in handvorm te leveren in de sorteringen Belcanto(roodbruin genuanceerd), Wijnrood en

De Beeksteen van CRH Clay Solutions heeft standaard afmetingen van 208 x 65 x 50 mm. De steen is ook te leveren in een dikte van 70 mm, waardoor een terugliggende voeg van maximaal 5 mm te maken is. Qua kleurstelling en oppervlaktestructuur is de Beeksteen te verkrijgen in alle standaard waalformaat-sorteringen van het assortiment. De

30

Slimbrick

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Thema_smalle steentjes_2pag.indd 30

28-01-14 14:00


BAKSTENEN EN METS E L M O R T E L S

kers nodig in aantallen conform de geldende normen. De spouwankers dienen minimaal 50 mm in de mortel van het buitenblad opgenomen te zijn, In de praktijk betekent dit langere spouwanker die omgebogen moeten worden. Voor de benodigde bouwfysische dilataties hanteert Daas Baksteen voor de Zeddammertjes dezelfde regels als bij normale brede bakstenen. De afstanden worden dus niet kleiner. Op de vraag of deze smalle steen nadelen of bezwaren kent, is het antwoord van de fabrikant kort en bondig: nee. Foto: Wienerberger

Praktijkervaringen

Violente(bronsrood). Ze worden geleverd op pallets; de SlimBrick met circa 540 stuks/pallet en de XL-uitvoering met circa 250 stuks/pallet. Wienerberger adviseert te allen tijde uit drie à vier pakketten te blijven opperen en bij ontvangst de pakketten aan de zijkant open te snijden voor ventilatie. De stenen zijn door het geringere oplegvlak enkel te verwerken met doorstrijkmortel met een verhoogde hechtsterkte die je 1 tot 2 mm diep doorstrijkt. Advies vragen en afstemmen met de mortelleverancier om de juiste baksteen-mortel combinatie te kiezen, is gewenst. Houd voor de verankering altijd de opgave van de constructeur aan, maar gemiddeld zullen zes spouwankers per m2 voldoende zijn. De stabiliteit wordt gewaarborgd door deze verankering maar ook door de hechtsterkte van de mortel. Afhankelijk van de berekeningen van de constructeur kunnen extra maatregelen nodig zijn. Met de SlimBrick-stenen is geen halfsteensverband of wild verband te maken; uitsluitend een klezorenverband, omdat de baksteen per laag 70 mm verspringt. Deze beperking in verbanden noemt Wienerberger als nadeel, alsmede de stapelbaarheid van constructies en het nu nog beperkte aantal kleuren. Maar projectmatig is er van alles mogelijk.

Inmiddels zijn er de nodige projecten uitgevoerd met smalle gevelstenen en is er praktijkervaring opgedaan. Ten opzichte van traditioneel metselwerk is een buitenblad optrekken met smalle stenen gevoeliger voor een juiste uitvoering en vraagt het meer aandacht. Dat kan invloed hebben op de verwerkingstijd en de maximale stapelhoogte. Andere, niet te onderschatten, aspecten zijn de maattolerantie en de kromheid van de bakstenen. Daarnaar vooraf informeren bij de fabrikant en duidelijke afspraken maken over wat wel of niet acceptabel is, kan moeilijkheden tijdens de uitvoering of bij de oplevering voorkomen. Verder moet men er rekening mee houden dat lateien, draagsystemen, metselwerkwapening en raamdorpelstenen ook afgestemd moeten zijn op de breedte van het metselwerk. Ook het dilatatieadvies vraagt speciale aandacht. Doordat het dunnere buitenspouwblad gevoeliger is voor lengteveranderingen en andere bewegingen is het, afhankelijk van de situatie, aan te raden de afstanden van verticale dilataties iets kleiner te nemen dan de standaardadviezen. Tot slot: er loopt een onderzoek naar mortels met een verhoogde hechtsterkte om na te gaan of een methode met navoegen mogelijk is. Dan zouden ook andere verwerkingen dan alleen de doorstrijkmethode in beeld komen.

Zeddammertje

Door Joop Wilschut

Het Zeddammertje van Daas Baksteen heeft afmetingen van 240 x 65 x 50 mm en is te verkrijgen in een compleet kleurengamma van lichtgrijs tot zwart. De stenen worden geleverd in hulo’s van 786 stuks. Bij het opperen en de verwerking zijn geen speciale maatregelen of handelingen nodig. Zeddammertjes zijn te verwerken als doorstrijkmetselwerk met voegen van circa 9 tot 12 mm met een terugliggende voeg van 5 mm, als dunbedmetselwerk met een voegdikte van 4 tot 8 mm en als lijmwerk, waarbij de voeg kan variëren van 3 tot 6 millimeter. Morteladviezen zijn via de steenspecialist op te vragen. De mortelfabrikant heeft hiervoor een specificatieformulier (CE) nodig, die bij Daas Baksteen te verkrijgen is. De stabiliteit is aangetoond door testen en beproevingen en wordt gewaarborgd door een juiste verankering. Daarvoor zijn roestvaststalen spouwan-

Foto: Daas Baksteen

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Thema_smalle steentjes_2pag.indd 31

31

28-01-14 14:00


Extra uitslagremmende Voegmortel

De beste voegmortel van Nederland!

De plus van Voegmortel + Licht verwerkbaar

speciaal samengesteld zandpakket

+ Langer verwerkbaar

uniek waterbuffersysteem

+ Intense kleurbeleving egale kleur en korrelopbouw

+ Extra uitslagremmend

Wat zet je neer, wat laat je achter adv_StGobain-Beamix.indd 1

28-01-14 09:35


Close up

Extra uitslagremmende voegmortel Witte uitslag op een gevoegde gevel is het resultaat van de reactie van calciumhydroxide met CO2 uit de buitenlucht. De nieuwe Voegmortel 332 UR+ van Weber Beamix is goed verwerkbaar en verkleint de kans op witte uitslag. “Tijdens de testperiode waren de reacties van verwerkers lovend”, zegt Jan ­Blaakmeer trots.

J

an Blaakmeer is hoofd Research & Development bij Weber Beamix. In samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten en in eigen laboratoria deed hij jarenlang onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van witte uitslag en de beste manieren om het te voorkomen. “Vanuit de samenstelling van de mortel bedachten we verschillende strategieën om witte uitslag te verminderen. Dit resulteerde in drie oplossingsrichtingen: het transport van water verminderen, het vasthouden van water in de mortel én de toevoeging van stoffen die met calciumhydroxide reageren. In de nieuwe Voegmortel 332 UR+ is een uitgebalanceerde combinatie van deze drie oplossingen toegepast.”

Verminderen van watertransport Condities of maatregelen die het transport van water in de mortel voorkomen verminderen de kans op het ontstaan van witte uitslag. Blaakmeer: “Het verminderen van watertransport bereik je door de voegmortel zo compact mogelijk te maken. Dat doen wij allereerst met een speciaal samengesteld zandpakket. De gaten in het ­zandpakket vullen we op door de toevoeging van tras. Een ­combinatie van verschillende hydrofobeermiddelen zorgt ervoor dat het transport van water zo gering mogelijk is. Als bijkomend voordeel hebben deze maatregelen een positief effect op de ­verwerkbaarheid.”

Vasthouden van water Er zitten risico’s aan het gebruik van hydrofobeermiddelen. Het kan ervoor zorgen dat de mortel verbrandt bij een te snelle uitdroging door wind en temperatuur. “Om de risico’s zo klein mogelijk te maken, hebben we aan de mortel hulpstoffen toegevoegd die het water vasthouden. Dat zorgt er ook voor dat de mortel veel minder snel indroogt en daardoor langer verwerkbaar blijft. Ook wordt de kans op kleurverschillen geminimaliseerd, aangezien er tussentijds geen water toegevoegd hoeft te worden om de mortel verwerkbaar te houden.”

Praktijktesten De juiste balans van ingrediënten luistert heel nauw, maar heeft wel direct gevolgen voor de verwerkbaarheid van de mortel. Weber Beamix heeft daarom nauw contact met de voegers in de praktijk. “De afgelopen twee jaar testten diverse ervaren voegers de nieuwe voegmortel en de reacties zijn zeer positief. Zo blijft de mortel in de kuip langer goed, komt er geen korstje op en er is een langere verwerkingstijd. Het speciaal samengestelde zandpakket zorgt ervoor dat de mortel prettiger en lichter verwerkbaar is. De voeger kan zo meer energie steken in de kwaliteit en uitstraling van het voegwerk, omdat pols, arm en schouder vele malen minder zwaar belast worden. Bovendien laten de testresultaten zien dat het kans op witte uitslag daadwerkelijk verkleind wordt.”

Goede voegers, beste resultaat De reactiesnelheid van cement is sterk afhankelijk van de temperatuur. En dat kan met het onvoorspelbare Nederlandse klimaat nog wel eens tot problemen leiden. “Witte uitslag wordt het snelst gevormd onder condities waarin we veel vocht-transport hebben (regen, mist, hoge luchtvochtigheid) en waarbij de cementreactie traag verloopt (onder 5°). Daarmee lijkt witte uitslag in ons Nederlandse klimaat onlosmakelijk met metsel- en voegwerk verbonden. Maar goede voegers weten de risico’s te beperken door een juiste voorbehandeling van het voegwerk, door de pas gevoegde gevel tegen overmatig vocht te beschermen én de juiste voegmortel te gebruiken.”

Tras Tras is een natuurlijk materiaal, dat de eigenschap heeft om als fijn poeder met calciumhydroxide te reageren tot producten die ­vergelijkbaar zijn met cementsteen. Daarmee wordt een bijdrage ­geleverd aan de sterkteontwikkeling en tevens wordt het dichtgroeien van de poriënstructuur gestimuleerd.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Close Up Weber Beamix_1pag.indd 33

33

28-01-14 14:06


BAKSTENEN EN METS E L M O R T E L S

Witte uitbloei tegengaan Het wit uitslaan van (nieuw) metselwerk, ook wel kalkuitbloei genoemd, komt nog veel te vaak voor. De oorzaak is moeilijk te duiden. Het kan liggen aan de detaillering, een foutieve combinatie van stenen en mortel of aan weersomstandigheden en onvoldoende preventieve maatregelen bij de uitvoering. Met nieuwe typen metsel- en voegmortel zijn bij veel projecten de ‘problemen’ grotendeels te ondervangen.

W

itte uitslag op gevoegd metselwerk is een dun laagje calciumcarbonaat kristallen, dat ontstaat uit de chemische reactie van calciumhydroxide met CO2 uit de buitenlucht. Calciumhydroxide is een belangrijk bestanddeel in voegmortels op basis van cement, maar het lost op in water en dringt tijdens het verhardingsproces overal in door. De vorming van calciumcarbonaat is niet erg aan de spouwzijde van het metselwerk of in de voegmortel, want daarmee verhoogt het de dichtheid van de voeg. Maar aan de buitenzijde van het metselwerk ontstaat de witte ontsierende uitbloei. Witte uitslag ontstaat niet altijd. Als er onder gunstige omstandigheden, droog weer en een warme temperatuur, gevoegd is, treedt de uitslag niet op. Maar bij voegen in zeer nat weer of bij temperaturen lager dan 5°C is de kans op witte uitslag groot. De werkplek afschermen tegen regen of sneeuw en zorgen voor een hogere temperatuur kan al veel ondervangen. Het verse werk afschermen tegen weersinvloeden biedt ook soelaas. Het risico op witte uitbloei blijft evenwel ook afhankelijk van de steenkeuze. Een sterk zuigende steen zal gevoeliger zijn voor uitbloei dan een hardere, minder zuigende steen. Doorstrijkwerk blijkt minder gevoelig voor uitslag.

Uitbloeiarme mortels Er zijn verschillende methoden om de witte uitbloei te verwijderen, maar het beste is het probleem aan de basis aan te pakken. Zo hebben verschillende mortelfabrikanten gezocht naar andere samenstellingen om de uittreding van calciumhydroxide te verminderen. Beamix heeft drie mogelijkheden onderzocht: het transport van water terugdringen, het water

34

Witte uitbloei (beeld: Woningborg Advies)

vasthouden in de mortel met zogenaamde intern curing agents en stoffen toevoegen die met calciumhydroxide reageren. Deze onderzoeken hebben geleid tot een nieuwe voegmortel, type 332+, waarin een uitgebalanceerde combinatie van de drie mogelijkheden is opgenomen. Met deze mortel is de kans op witte uitslag aanzienlijk minder geworden. Een niet onbelangrijk aspect is bovendien dat de voegmortel zich in de praktijk bij de verwerking uitstekend gedraagt. Ook Remix Droge Mortel heeft zogenaamde uitbloeiarme (UA) dunbeden doorstrijkmortels ontwikkeld, waarbij naar men zegt 90% van de witte kalkuitbloei te voorkomen is. En met de Remix en Sakrete uitbloeiarme voegmortels is de uitbloei tot 60% te ondervangen, aldus het bedrijf. Aan beide morteltypen zijn speciale toeslagstoffen toegevoegd. Navraag bij Megamix leverde als antwoord op dat al de mortels uit haar assortiment in principe uitslagarm zijn. Aan hun URM-mortels hebben ze een stof toegevoegd, die wat betreft het tegengaan van witte uitslag een nog beter resultaat oplevert.

Eerlijk Kortom; witte uitslag op metselwerk is drastisch te verminderen door de juiste mortel te gebruiken, te blijven letten op de juiste uitvoering in combinatie met gunstige weeromstandigheden en op voorhand een ontwerp te beoordelen op goede detailleringen. Niettemin zijn fabrikanten wel zo eerlijk toe te geven dat ondanks de nieuwe typen mortels witte uitslag niet volledig is uit te bannen. Door Joop Wilschut

VA K B L A D M I X - f e b r u a r i 2 0 1 4

Thema_witte uitbloei_1pag.indd 34

28-01-14 14:04


Festool behaalt hoogste TNO-score Stofvrij werken!

VEILIG & ZEKER

Festool behaalt hoogste score voor de Prestatietoets van TNO op het gebied van stofvrij werken Werken met Festool: • De gezondheid van uw klant wordt beschermd • Uw klant voorkomt hoge boetes en bespaart tijd & geld • Zorgt voor een professionele uitstraling naar de opdrachtgever • 36 maanden geen extra kosten, ook niet bij vervanging van slijtageonderdelen zoals koolborstels, kogellagers en accu‘s

adv_Festool.indd 1

Gereedschap voor het beste resultaat

www.festool.nl

28-01-14 09:36


Met goede maatregelen is kwartsstof geen sluipmoordenaar meer

Stofbeheersing Lange tijd zijn de gevaren van fijnstof onderschat. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2007 stofvrij werken hoog op de agenda gezet. Het uitgangspunt daarbij is stof bij de bron te bestrijden, in plaats van de mens met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen rondstuivend stof te beschermen.

T

ot 2007 was de bescherming vooral gericht op diegene die het werk deed, maar ronddwarrelend kwartsstof vormt ook een bedreiging voor hen in de directe omgeving. Dat is de achterliggende reden om bestrijding van stof aan te pakken bij de bron. Schadelijk stof wordt veroorzaakt door boren, frezen, hakken, schuren/slijpen, stralen/ boucharderen of zagen van beton, cellenbeton, metselbaksteen, kalkzandsteen en verschillende soorten natuursteen. Al die materialen veroorzaken namelijk zeer fijn kwartsstof (zgn. respirabel kwarts) dat stoflongen en kanker veroorzaakt. De wettelijk vastgestelde grenswaarde (GSW TGG-8u) voor kwartsstof betekent dat de werkomgeving tijdens een acht uur durende werkdag niet meer dan 0,075 mg/m³ aan respirabel kwartsstof mag bevatten (zie tabel Stofwaardes).

Focus komende jaren De Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) richt zich op het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet. De nadruk ligt op de aanpak van bedrijven die zich stelselmatig niet aan de regels houden, zoals het ontbreken van een wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Door de flexibilisering van arbeid neemt het verloop van arbeidskrachten toe. Behoud van kennis over arbeidsveiligheid komt daardoor in gevaar. Een ZZP’er heeft grotendeels dezelfde verplichtingen als een werkgever wat betreft beveiliging van de werkplek en het gebruik van veilige machines en gereedschappen. Hij is vrijgesteld van een aantal verplichtingen inzake het voeren van arbobeleid, zoals het geven van instructie en het voeren van overleg. ZZP’ers zijn ook uitgezonderd van het opstellen van een RI&E. Zij mogen een ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’ opvoeren. Bij overtredingen zijn de boetenormbedragen identiek, maar door de kleine bedrijfsomvang valt een zelfstandige in de laagste boetecategorie.

36

In vier stappen stofvrij Om stofvrij te werken zijn in volgorde van prioriteit de volgende vier maatregelen te treffen: 1. Kies voor materialen die geen kwartsstof veroorzaken, goede maatvoering (minder zaagwerk), goede werkplanning (niet te lang in een stoffige omgeving) en stofvrije werkmethoden; 2.De meest effectieve manier om de verspreiding van stof naar de ademzone van de werknemer te voorkomen is het (volledig) compartimenteren van een bron. Daarmee bedoelen we dat stof niet meer vrij kan komen in de ruimte waarin gewerkt wordt en direct wordt afgezogen. 3. Organiseer de werkzaamheden zodanig dat werknemers minder risico lopen door te lang in een stoffige omgeving te verblijven, bijvoorbeeld door taakroulatie; 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen komen als laatste aan bod. Pas wanneer stappen 1 t/m 3 niet voor voldoende reductie van stof hebben gezorgd, mogen persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt worden.

Prestatietoets Samen met onder andere Bosch, DeWalt, Dustco, Festool, Hilti, Makita, Metabo, Numatic en Starmix ontwikkelt TNO beheerssystemen voor fijnstof, zoals stofafzuigsystemen, waarmee de blootstelling aan deze stoffen tot wel 100 keer afneemt. TNO beoordeelt (valideert) de door de gereedschapfabrikanten ontwikkelde ‘stofvrije’ gereedschappen met een prestatietoets. Die classificeert altijd de effectiviteit van een totaal systeem bestaande uit een gereedschap (bv. boormachine) + stofmodule (accessoire tbv bronafzuiging) + de bijbehorende stofzuiger. De TNO-test geeft aan hoe lang iemand met zo’n stofvrij systeem mag werken voordat de wettelijke dagelijkse norm wordt overschreden. Op www.stofvrijwerken.

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 3

thema stofvrij werken_2pag nw.indd 36

29-01-14 13:45


stofvr i j w e r k e n

tno.nl zijn de gereedschappen vermeld die voorzien zijn van een TNO Prestatietoets. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd met een machinecombinatie zoals opgenomen in een TNO Prestatietoets, beschouwt de Inspectie SZW de blootstelling in ieder geval als doeltreffend beheerst. Overigens zijn er geluiden dat tussen fabrikanten, TNO en inspectie een stevige discussie gaande is over de gehanteerde normen en wijze van stofbestrijding en de kosten die samenhangen met deze prestatietoets en certificering. De website www.stofvrijwerken. nl van Arbouw toont daarom ook een reeks andere producten die aan de Arbowetgeving voldoen en waarmee je dus stofvrij kunt werken. (Kijk op www.mixonline.nl/stofvrij voor de ­complete Basisinspectiemodule Kwartsstof) Bij het afslijpen van vloeren is stofafzuiging essentieel.

Stofzuigers Toepassing van een afzuigsysteem geeft de grootste ­vermindering van de verspreiding van stof vergeleken met andere beheersmaatregelen (water, nevel, etc). Om een ­vergelijking tussen stofzuigers onderling te kunnen maken, is door TNO een classificatie label ontwikkeld dat de volgende vier ­klassen onderscheidt:

ten werk. Ook het filterreinigingssysteem van de stofzuiger (automatisch, handmatig, trilling, lucht) is een belangrijke parameter die meetelt in de TNO-prestatietoets. Door Alex Langhout

Stoflongen Klasse A-klasse B-klasse C-klasse D-klasse

Operationele capaciteit [m³/uur] C > 150 C > 100 en C ≤50 C ≤ 100 Alleen voor stofzuigers voor bewerkingen met hout

TNO label 5 - 8 uur 2 - 4 uur 1 uur

Bron: www.stofvrijwerken.tno.nl

Voor een indeling in één van de genoemde klassen geldt dat een stofzuiger aan zowel de eisen m.b.t. de minimale capaciteit voor die klasse moet voldoen als aan de eis dat het minimale TNO-uurlabel behorende bij die klasse is behaald. Indeling in de A-klasse met een 8-uurs logo is het hoogst haalbare. Op basis van bovenstaande classificatie kunnen stofzuigers onderling worden vergeleken. Een stofzuiger getest in een TNOprestatietoets kan uitsluitend worden vervangen door een stofzuiger die in dezelfde of een hogere klasse valt, én minimaal hetzelfde uurlogo behaald heeft. Professionele stofzuigers zijn voorzien van een filter om ­verspreiding van het stof te voorkomen. Binnen de bouwsector wordt meestal gebruik gemaakt van filterklasse L (laag), M (middel) en H (hoog). Het verschil tussen de filters zit in een hogere graad van filtering (kleinere openingen) en in het type stof dat wordt weggevangen. Het is een misverstand dat H-filters altijd het beste voldoen. Weliswaar filtert de H-filter kwartsstof, maar bij toepassingen zonder twee voorfilters, zijn de openingen zo klein dat deze bijna meteen vol zitten, waardoor luchtverplaatsing onmogelijk wordt en er een tegengesteld effect bereikt wordt. Het is dus zaak de type en opbouw van de filters aan te passen op het te verrich-

Grof kwartsstof komt bij inademing op de wanden van de luchtwegen, wordt naar de keel verplaatst en dan uitgespuugd of ingeslikt. Fijn kwartsstof blijft echter jarenlang in de longen aanwezig. Het wordt respirabel stof genoemd en dringt door tot in de kleinste longblaasjes. Stoflongen (silicose) is de oudste bekende beroepsziekte van de longen. Chronische silicose ontstaat door gedurende vele jaren geringe hoeveelheden kwartsstof in te ademen. Stoflongen kunnen niet worden genezen. De afwijkingen in de longen kunnen nog verslechteren gedurende twee tot vijf jaar nadat met werken (met blootstelling aan kwartsstof) is gestopt. Wanneer men in een vroeg stadium van de ziekte niet meer wordt blootgesteld aan kwartsstof, bestaat de kans dat de ­beschadigingen zich niet verder uitbreiden.

Stofwaardes De wettelijke grenswaarde (GSW TGG-8u) voor kwartsstof is 0,075 mg per kubieke meter lucht bij een achturige werkdag. Bij die waarde is het risico op kanker zo klein dat het verwaarloosbaar is. Hoeveel kwartsstof komt er vrij bij het bewerken van steenachtige ­materialen? activiteit kwartsstof in de lucht in mg/m3 gedurende de werkzaamheid •  steenzagen tot circa 15 mg/m3 (= 200 x teveel) •  frezen (sleuven) tot circa 15 mg/m3 (= 200 x teveel) •  frezen (vlakken) tot circa 15 mg/m3 (= 200 x teveel) •  boren tot circa 2,5 mg/m3 (= 33 x teveel) •  schuren/slijpen van vlakken tot circa 15 mg/m3 (= 200 x teveel) •  vegen tot circa 1 mg/m3 (= 13 x teveel) (Bron: Arbouw)

f e b r u a r i 2 0 1 3 - M I X p ro

thema stofvrij werken_2pag nw.indd 37

37

29-01-14 13:45


STOFVR I J W E R K E N

Stofvrije deur

Stofafzuigtelesccop

Waar geboord wordt, ontstaat stof. Soms zelfs zodanig dat het hele huis met grijs boor- of schuurstof bedekt is. Carat heeft een handig preventiemiddel op de markt gebracht: de dustcatch door, een stofen afschermdeur, voorzien van een ritssluiting. De deur is aan beide zijden te gebruiken, ook nog eens herbruikbaar en houdt stof en geur tegen. Daarnaast lanceert de fabrikant een tegelboorset, die naast 7 tegelboren ook een dustcatch-stofafzuiging/centreerhulp en een haakse slijper omvat. Carat Nederland, Breda, 076.542.24.22, www.carat-tools.nl

Speciaal voor SDS-Plus-boorhamers met een 43 mm-boorkop introduceert DeWalt de D25301D-XJ, een stofafzuigtelescoop. De telescoop is ook makkelijk aan te sluiten op een stofzuiger. Diverse DeWalt-combihamers zijn bovendien door TNO getest in combinatie met de DeWalt M-klasse-stofzuiger. Volgens de fabrikant biedt dat de perfecte oplossing om stofvrij te werken. DeWalt, Born, 0164.28.30.63, www.dewalt.nl

Nauwkeurige perfectie

Stof- en spatwaterdicht

Fabrikant Festool steekt zijn enthousiasme over de nieuwe TS 55 R niet onder stoelen of banken en noemt ‘m ‘de beste invalcirkelzaag die we ooit gemaakt hebben’. De machine wordt gekenmerkt door de platte en zeer vlakke behuizing, wat het gevolg is van de naar binnen geplaatste slangaansluiting. Het nieuwe spouwmes verbetert de stofafzuiging tijdens het zagen. In combinatie met de Festool CTL-ministofzuiger haalt de nieuwe machine de maximale score van acht uur stofvrij werken. Tooltechnic Systems, Waddinxveen, 0182.62.19.40, www.festool.nl

Stof is, net als water overigens, niet alleen slecht voor mens en milieu, ook voor de machine zelf. Daarom ontwikkelde Hitachi een nieuwe range machines die stof en water kunnen weerstaan volgens de internationale norm IP56. Het eerste cijfer staat voor stof (5 op een lijst van 6), het tweede voor vocht (6 op een schaal van 8). Als de nieuwe machines en slagmoeraanzetters met 100 liter water per minuut natgespoten worden, blijven ze hun werk doen. Hitachi Power Tools Netherlands, Nieuwegein, 030.608.40.50, www.hitachi-powertools.nl

Slimme stofadapters

Zuiverder en sneller

Makita heeft een serie stofadapters in het assortiment waarmee aannemers, bouwvakkers, installateurs en zzp’ers eenvoudig en betaalbaar stofvrij kunnen werken en daarmee voldoen aan de richtlijnen van de Inspectie SZW. De stofadapter is een slimme accessoire die eenvoudig wordt gecombineerd met bestaand gereedschap. Voor de SDS-plus-boor- en combihamer beschikt de fabrikant over een stofafzuigadapter die over de kop van de machine wordt geschoven die op zijn beurt weer aan de stofzuigers gekoppeld kan worden. Makita, Eindhoven, 040.206.40.40, www.makita.nl

Bosch lanceerde eind vorig jaar een compleet afzuigsysteem voor gereedschappen om te boren en te beitelen. Alle stofzuigers onderscheiden zich door een eenvoudige bediening, een gering extra gewicht en een robuuste constructie. Het boorstof wordt meteen afgezogen en lastig schoonmaakwerk behoort tot het verleden. Alle stofafzuigsystemen zijn compatibel met het click & cleansysteem van Bosch: dat omvat e-gereedschappen, nat/droogzuigers en L-Boxx’en die op elkaar afgestemd zijn en tot gezonder, zuiniger, sneller, efficiënter en nauwkeuriger werken leiden. Robert Bosch, Breda, 076.579.54.54, www.bosch.nl

38

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Stofvrij werken pi.indd 38

29-01-14 13:25


CLOSE UP

Gegarandeerde stofbeheersing Stofbeheersing is vandaag een belangrijk thema in de media, maar nog meer voor ondernemers in de bouw. Door strengere controles en de dreiging van hoge boetes beseffen veel ondernemers dat stofbeheersing een must is. DeWalt is het daar mee eens en neemt veiligheid op de bouw in zijn algemeen heel serieus met het Perform & Protect-programma.

H

et Perform & Protect-programma is het resultaat van een jarenlange ontwikkeling van DeWalt-machines op het gebied van veilig werken. Drie thema’s staan centraal binnen het Perform & Protect-programma: Vibraties, Controle en Stofbeheersing. Het platform voor stofbeheersing verdient speciale aandacht. Inadembaar stof, zoals kwartsstof, is schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom van groot belang om de verspreiding van stof tot een minu-

Maurice adviseert eindgebruiker TNO-gecertificeerde stofafzuigset van een combihamer, stofafzuigtelescoop en M-klasse stofzuiger.

mum te beperken. Een veelvoorkomende klus waar veel stof bij vrijkomt is boor- en breekwerk. Bij boor- en breekwerk biedt DeWalt een passend hulpstuk voor elke toepassing dat zij combineren met hun M-Klasse-stofzuiger. Voor lichte combihamers biedt de stofafzuigtelescoop een ideale oplossing. Je klikt hem op de boorkop van de combihamer en de telescoop komt direct op het boorgat te staan. De slang sluit je aan op de stofzuiger en je kunt aan de slag.

TNO test DeWalt-brandmanager Maarten van de Graaf: “Wij werken samen met TNO om de uitstoot van kwartsstof te bestrijden en hebben daarom een groot aantal combinaties laten goedkeuren door hen. Lichtere combihamers in combinatie met een stofafzuigtelescoop en zwaardere combihamers in combinatie met een afzuigmechanisme dat op de muur geplaatst kan worden. Interessant is dat ook voor onze 36 Volt-combihamer een speciale geïntegreerde stofafzuiging beschikbaar is. Ook die is door TNO gecertificeerd.”

Stofafzuiging in de praktijk Door heel Nederland rijdt DeWalt met gele bussen langs winkels en bouwplaatsen om eindgebruikers van een passend advies te voorzien. We gingen een dagje mee met ‘End User Specialist’ Maurice Goldsmits en bezochten met hem de kozijnen- en serrespecialist Comatherm in Etten Leur. Jan Mathijssen, plaatser, vertelt: “Stofafzuiging op gesnoerde, maar zeker ook op accumachines is voor ons ideaal. Ze bieden veiligheid maar ook minder poetswerk aangezien we ook regelmatig binnen werken.” Over de TNO-certificering: “Daar moet je op een gegeven moment toch in mee. Het is fijn dat je weet dat je veilig werkt.” Goldsmits voegt toe: “Met TNO-gecertificeerde sets ben je zeker dat je in een veilige omgeving werkt. Een extra voordeel is dat door de stofafzuiging ook de duurzaamheid van de machine en accessoires omhoog gaat.”

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Close Up_DeWalt_1pag.indd 39

39

28-01-14 15:09


CLOSE UP

Universeel, gebruiksvriendelijk en stofvrij Bosch Power Tools biedt een compleet pakket van systemen om veiliger en gezonder stofvrij te boren en beitelen. Universeel, vriendelijk in gebruik en goed voor een schonere werkomgeving. TNO-certificaten garanderen de eindgebruiker stofvrij werken. Daarnaast biedt professionele verkoopondersteuning de dealer meer traffic en omzetkansen. En kan de eindgebruiker zijn werkzaamheden volgens de laatste wet- en regelgeving uitvoeren.

S

tofvrij werken was voor Bosch een grote omzetdrijver in de laatste maanden van 2013. Kan ook niet anders, want het thema is heel actueel. En Bosch heeft een uitstekend aanbod voor vaklieden die zich willen verzekeren van gebruiksgemak, universele oplossingen en een gezonde en schonere werkplek. Wet- en regelgeving is duidelijk: stofvrij werken moet. Als vaklieden het al niet doen vanwege hun eigen gezondheid, doen ze het wel om de fikse boetes en het stilleggen van de bouw te voorkomen.

Iedere applicatie Max Lips, brandmanager bij Bosch Professional Power Tools licht het aanbod toe. “We spreken van systemen die bestaan uit drie stappen: de afzuigeenheid, los (of als onderdeel van de machine) de machine zelf en tenslotte de stofzuiger. Alles is in combinatie getest bij TNO zodat je er gegarandeerd stofvrij mee kunt werken.” Het mooie is; met een aantal Bosch-producten kun je universeel werken. De GDE16 Plus Professional past bijvoorbeeld op bijna iedere 2 of 3 kg-boorhamer, ook van andere gangbare merken in de markt. Zo hoeft de klant om te beginnen alleen een afzuigunit te kopen en niet meteen een nieuwe boorhamer. Lips: “Met deze categorie hamers voer je alleen het lichtere werk uit. Voor zwaardere en specifiekere toepassingen hebben we complete sets van afzuig-unit, machine en stofzuiger. De hele GDE-productfamilie bestaat uit systemen die

40

heel breed toepasbaar zijn.’’ Zo heeft Bosch oplossingen voor diverse toepassingen: GDE 68 Professional voor perfecte stofafzuiging bij kleine boordiameters, GDE 162 Professional voor grotere boordiameters en holle boorkronen, GDE Max Professional voor praktisch stofvrij werken.

Universeel en gebruiksvriendelijk De GDE 16 Plus is een kleine afzuigunit die op bijna alle merken 2 tot 3 kg-boorhamers met ‘SDS+’-aansluiting past. De GDE 68 en 162 klik je aan de slang van de stofzuiger en ‘’plak’’ je tegen de muur. Dankzij onderdruk zuigt hij zichzelf vast waardoor je er met je boorhamer doorheen kunt boren. Doordat je het systeem niet hoeft te bevestigen aan de machine, is het ook geschikt voor elke klop-/boorhamer. “Universeel, gebruiksvriendelijk, gezond en een schonere werkomgeving”, stelt Lips. Niet voor niets verkocht Bosch er al duizenden van. Net als de GBH 2-23REA boorhamer. Die heeft een geïntegreerde stofafzuiging op de machine waardoor je geen aparte stofzuiger meer nodig hebt. “Explosief gestegen in de verkoop, doordat eindgebruikers er meteen mee aan de slag kunnen. Ze hebben verder niets nodig, werken gegarandeerd stofvrij, hoeven niet te investeren in een stofzuiger en hoeven de machine ook niet achter zich aan de steiger op te slepen.” Ook van dit product steeg de verkoop explosief tegen het eind van het jaar.

Dealer en eindgebruiker ondersteuning Bosch beperkt zich niet tot de gecertificeerde systemen. De fabrikant helpt dealers ook ze professioneel aan de man te brengen. Zo bevat het Bosch Pro Magazine een aantal pagina’s over stofvrij werken waarin ze de eindgebruiker duidelijk maken hoe schadelijk stof is voor de gezondheid en hoe men veilig en stofvrij kan werken. Daarna tonen ze wat de Bosch-producten aan stofvrij werken kunnen doen. Daarnaast spant Bosch zich ook in op het persoonlijke vlak. Op verzoek van aannemers en dealers organiseren de gespecialiseerde trainers toolboxmeetings of trainingen over stofvrij werken. “Wij pakken dat serieus aan, het blijkt een succes waardoor we hiermee in 2014 onze dealers en vooral onze eindgebruiker zeker meer zullen ondersteunen. Gezondheid en veiligheid staan bij Bosch hoog in het vaandel.”

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Close Up_BOSCH_1pag.indd 40

28-01-14 13:56


BEURZEN

Dé marktplaats van de branche In de even jaren staat Keulen in het teken van handgereedschap, in de ruimste zin van het woord. De gouden tijden van weleer keren niet terug, maar de Eisenwarenmesse belooft toch weer een mooie, internationale branchebarometer te worden. Nieuw realisme op de vloer, voldoende ambitie in het vat.

V

an 9 t/m 12 maart staat Keulen weer in het teken van de Eisenwarenmesse. Voor de 39e keer welteverstaan. Omdat het evenement in de jaren na de tweede wereldoorlog het levenslicht zag en ook jaarlijks een vaste waarde op de agenda was, lijkt dat aantal relatief klein. Maar als er, zeker de laatste jaren, één evenement aan veranderingen onderhevig was, was het de Eisenwarenmesse wel. De naam verdween (tijdelijk) een aantal edities, de kwalitatieve breedte brokkelde af en de jaarlijkse cyclus veranderde in tweejaarlijks.

Geloof in de beurs De Eisenwarenmesse anno 2014 is niet meer te vergelijken met het mega-evenement uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Tijden veranderen, markten ook. Zo kozen grote A-merken in e-gereedschappen ervoor om niet meer op het Keulse wereldevenement te exposeren. In de daaropvolgende jaren volgden ook klinkende namen uit andere sectoren dat voorbeeld. De beurs ontwikkelde vervolgens allerlei creatieve concepten om de grote jongens van hun ongelijk te overtuigen en de bezoekers toch naar Keulen te halen. Een andere naam, alternerende thematiek, het maakte het voor de bezoekers er allemaal niet duidelijker op. Met alle gevolgen van dien. Sinds twee jaar staat de naam Eisenwarenmesse weer volledig in de schijnwerpers en wordt er weer serieus gebouwd aan een degelijk internationaal branche-evenement. De terugkeer van een paar oudgediende exposanten laat zien dat de organisatie gelooft in de vakbeurs. De gouden tijden van weleer keren waarschijnlijk niet meer terug, maar een bezoek blijft toch de moeite waard. Op berijdbare afstand is er geen enkel vak-evenement van dit kaliber te vinden.

Internationaal platform Zeker op het gebied van handgereedschap is het aanbod breed. Opvallend genoeg heeft dit assortiment het minst geleden onder de beursveranderingen en keren enkele bekende gezichten na afwezigheid weer terug. Dat is een goede zaak. Een internationale vakbeurs blijft een platform waarop je in zeer korte tijd veel relaties kunt spreken en je je bovendien eenvoudig fysiek op de hoogte kunt stellen van de laatste trends en innovaties. En je snuift de branchesfeer op. Internationaal is het gezelschap wel. Zo’n 80% van de ongeveer 2.600 exposanten komt niet uit Duitsland. Volgens de organisatie groeit het aantal Duitse exposanten weer licht. Dat betekent een lichte ommezwaai. Het flinke aandeel Azië in de afgelopen edities was weliswaar een weerspiegeling van de markt, maar veel Duitse bedrijven halen (delen van hun) productie weer terug, omdat de kostenvoordelen te verwaarlozen zijn of omdat hun specialisme een niche in de markt vormt. Dat maakt ‘verre’ productie niet langer noodzakelijk.

Realisme en ambitie De komende editie moet een tastbaar bewijs zijn voor de ambitie van de beursorganisatie, die gebaseerd is op realisme. Toch is men er in Keulen van overtuigd dat er, ondanks een verregaande marktconcentratie en de groei van het aantal communicatiemiddelen, plaats is voor een degelijk vakevenement dat ook dhz meepikt. Beursdirecteur Katharina Hamma verwoordt de ambitie duidelijk. “We hebben het dhz-segment ondergebracht in één hal. We kennen de markt, zijn realistisch maar tegelijkertijd ook ambitieus. Onze doelstelling om een kwalitatief hoogwaardig wereldevenement te organiseren, blijft overeind. We willen in Keulen in ieder geval dé markplaats van de branche blijven.”

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Eiserwarenmesse.indd 41

41

29-01-14 13:15


prod u c t n i e u w s

Vouwsteiger

Universele doorvoerpan

Altrex heeft een nieuwe vouwsteiger in het assortiment: de 4400Power. Deze robuuste en compacte vouwsteiger kun je met onderdelen uit de Altrex-4000 serie makkelijk uitbreiden tot een hoogte van 7,80 meter. Door het speciale scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in en uit te klappen. Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat er eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt. Altrex, Zwolle, 038.455.77.00, www.altrex.com

Dakpanproducent Monier introduceert de Universele Wakaflex Doorvoerpan. Hij is toepasbaar op daken met een helling van 20º tot 55º. De universele doorvoerpan heeft Wakaflex als basis, de loodvervangende afdichting van Monier. De dakvoetzijde bevat een extra butylband, zodat de pan aan drie zijden goed is aan te vormen en af te dichten. Verhitting, las- of plakmiddelen zijn overbodig. Monier, Montfoort, 0348.47.65.00, www.monier.nl

Nieuwe voegproducten

Ledbouwlamp

Siniat bracht eind vorig jaar een nieuw assortiment voegproducten op de markt. Zo zijn er vier nieuw ontwikkelde fillers voor het voegen van naden van gipsplaten met een verwerkingstijd van respectievelijk 30, 45, 90 en 120 minuten. Daarnaast is er de X60, een filler voor het opvullen van voegen zonder wapeningsband. De nieuwe range omvat verder nog finishers, 2-in-1-producten en kleefgips. Siniat, Delfzijl, 0596.64.93.22, www.siniat.nl

De snoerloze Hitachi-ledbouwlamp UB18DGL heeft twee standen, geeft zeer helder ledlicht en wordt gebruikt met Li-ionbatterijen 14,4 V en 18 V. Bij het gebruik van Hitachi-batterij BSL1840, 18 V en 4.0 Ah, geeft dit model wel 11,5 uur onafgebroken licht. De UB18DGL is te plaatsen op een statief en er zijn ook diverse mogelijkheden om de lamp op te hangen. De lamp zelf is in meerdere stappen 120° draaibaar. Hitachi Power Tools Netherlands, Nieuwegein, 030.608.40.50, www.hitachi-powertools.nl

Brushless accuklopboormachine

Seal System

Het assortiment accumachines dat voorzien is van een brushless motor krijgt een nieuw broertje: de 18V XRP accuklopboormachine DCD995M2-QW. De brushless motor is efficiënter dan de traditionele koolborstelmotor, waardoor tot 57% meer kan worden gedaan met 1 acculading van 4,0Ah. Bovendien is de machine voorzien van een intelligente elektronische slipkoppeling. Dit maakt de machine compacter en duurzamer dan zijn voorganger. DeWalt, Born, 0164.28.30.63, www.dewalt.nl

Om afdichtingsproblemen het hoofd te bieden heeft Tece de wijze van afdichten van zowel afvoeren als douchegoten universeel gemaakt. Seal System is een gegarandeerd en gecertificeerd afdichtingssysteem voor de douchegoten TeceDrainline en puntafvoeren TeceDrainpoint S. Om de waterdichtheid te garanderen heeft Tece de Seal System-constructie getest in combinatie met vijftig gerenommeerde fabrikanten. Tece, Smilde, 0592.41.50.74, www.tece-nederland.nl

42

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

productnieuws 42

29-01-14 13:43


COLUM N

Hub handel hub! Onlangs sprak ik met vier inkopers, allen werkzaam binnen de top 20 van aannemingsbedrijven. Het onderwerp: de rol van toeleveranciers in de bouwkolom. Vier boeiende visies. Van traditioneel tot modern. Van operationeel tot strategisch. Over een ding waren ze het eens. Het leek hen lastig om binnen de bouwgroothandel werkzaam te zijn. Vooral de laatste jaren. Ze schatten in dat de materialen die ze bij de groothandel halen enkele procenten van de bouwsom van een woningbouwproject beslaan. En ook dat qua prijsniveau de bodem al een tijdje bereikt is. Op de hoofdkantoren worden de raamcontracten met de hout-, bouwmaterialen- of ijzerwarengroothandel afgesloten. In de praktijk wordt echter ieder project weer als uniek beschouwd. En ‘uniek’ staat dan voor de laagste prijs. De groothandel zit bovendien in een sandwich tussen aannemerij en producenten. Met name fabrikanten van A-merken in de bouw moeten zich soms in bochten wringen om de aannemer en de handel te vriend te houden. Is de prijs te hoog dan gaan we naar een andere handelaar, het buitenland of kiezen we een B-merk, is de redenatie van de aannemerij. Op mijn vraag wat zij zouden doen als ze in de schoenen van de groothandel zouden staan was het even stil. Na enig nadenken kwam het antwoord: “De goedkoopste zijn.” Bij ‘de goedkoopste’ denken we meteen aan prijs van een product. Da’s best lastig in een branche waar producten van de groothandels nagenoeg uitwisselbaar zijn. Maar de inkoper was nog niet klaar. “In de logistiek ligt de sleutel. Daar is voor de aannemerij de winst

te behalen. Niet in onderhandelen over 1% van enkele procenten. Niet in de prijs van producten. Die moet gewoon scherp zijn. Ik zie regelmatig halfvolle wagens de bouwplaats op komen. Dat is voor de groothandel en voor ons toch suboptimaal? Daar laten we geld Wim Bak liggen. Dat moeten we samen veel Marketingdeskundige beter kunnen organiseren. We Merkvast moeten niet strijden om het grootste stuk van de taart, maar de taart samen groter maken. Een groothandel zou de verzamelplaats moeten zijn van bijna alle materialen die de bouwplaats opkomen. Efficiënt en duurzaam.” Deze verzamelplaats is de hubfunctie die ook logistiek wetenschapper Walther Ploos van Amstel als kerntaak van de handel ziet. Het is voor iedere groothandel de uitdaging om tot het meest efficiënte model te komen. De vraag is hoe. Steeds vaker kijken bedrijven voor vernieuwing van processen naar bedrijven buiten hun branche. Op logistiek gebied zou Schiphol de groothandel wel eens kunnen inspireren. De luchthaven is het toppunt van logistieke efficiency. Schiphol is bovendien een van Europa’s belangrijkste hubs voor vracht en passagiers. Sterker nog: zonder hubfunctie zou Schiphol in z’n huidige vorm niet eens kunnen bestaan. Geldt dat in de toekomst ook voor de groothandel? Ik zou zeggen ‘hub handel hub, laat de bouw niet in z’n hempie staan!’ De hubfunctie van onze nationale luchthaven zou de groothandel wel eens kunnen inspireren.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Column wim bak 43

43

29-01-14 13:29


A.S.F. FIS CHER BV uw partner in... Compleet assortiment pluggen en ankers voor de professional

A.S.F. FISCHER BV PARTNER IN FASTENERS Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 285610 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

r de boor. Boren met stofafzuiging doo SDS en + SDS met ”, “Bronafzuiging max aansluiting

Hakken Stofafzuigadapter Mash, Masp

Boren Stofafzuig adapter ASG12, A SG68

Zie ook de Arbouw website www.stofvrijwerken.nl

Van Utrechtweg 18, 2921 LN Krimpen aan den IJssel Telefoon 0180 519255 | Email info@electrotool.nl www.electrotool.nl

op de hoogte! Weten watAltijd de bouwgroothandel weet? MIXpro: het eerste en enige vakblad dat zich 100% op de bouwgroothandel richt. Dus niet op de architect, de aannemer of de zzp’er. Maar op de groothandelaar in bouwmaterialen, ijzerwaren/ gereedschappen en hout.

voor de totale bouwgroothandel

Neem nu een proefabonnement voor

Evert de Goede, Hornbach el oothand ouwgr totale b voor de

tale de to

voor

‘Groei dankzij professional’ bouw

groot

hand

el

Gunters en Meuser

s: De klant bepaalt Rene Kar Destils n het assortiment , één lij

Stiho sluit zich aan bij Veris

am

Eén na

n:

rma Fred Huu

irecteur

€ 10

y, en Ferne “Nicovij ng” enwerki ardige sam Sakol: gelijkwa ie” rat uit coöpe “Kracht ols: Powerto g g? leverin Directe nten rkbelevin fabrika voor me en geld Komen weg? Ge er mee Imabo en er nt Ferney Veris en BouwCe j bi k oo Kelfort Ferney-d

Slimmer werken met Bouwmaat XL

Bouwmaterialenhandel als co-maker

www.mixpro.nl/proefabo

el, maar anders

ag, platform

Hibin Branched aterialen:

gouden

handel?

Oude bouwm

arg 3e ja

ro 3.indd

Cover_Mixp

r2.indd

Cover_n

Naamloos-44 Naamloos-38 11

Roos: De Jong & voor de sector n passen mes moete overna

COVER.indd Isero: 1

[ ang,

numm

Alblas: Houthand Houthandel marge 4 e j a ainr deuren g a n g eer: , n ucruciaa m m el voor r 4 - november 2013 IJzerboeren Voorraadbeh

tu - augus ummer 3 gang, n 2e jaar 2012 april er 2 -

s 2011

] 07-11-13 14:20 18-04-12

09:44

15-08-11

09:43

1

1

29-01-14 29-01-14 16:50 14:22


CLOSE UP

Eén sterk merk Bostik start in 2014 met een nieuwe merkenstrategie en een nieuwe uitstraling. De multinational bundelt de krachten van al haar professionele merken in het ene wereldmerk Bostik. Daarmee wordt het bedrijf een potentieel strategisch partner van dealers met lijm- en bevestigingsoplossingen van A tot Z. “Smart Adhesives”, noemen ze het zelf.

R

obert Louer is Branding & Market Communications Manager voor de Strategic Marketing Development Unit van het Parijse Bostik-hoofdkantoor. “In de loop der jaren groeide Bostik uit tot een groep met vestigingen in meer dan 50 landen, actief met meer dan 40 merken. Ieder land had zijn eigen sterke lokale merken, maar de kracht van het Bostik-merk kwam nooit echt tot ontwikkeling. Daarom profileren we ons nu als multinational met één centraal wereldmerk: Bostik.”

Veel zichtbaarder Marketing Communications Specialist Lieke van Lieshout: “Als de Bostik-landen onderling al iets uitwisselden, maakten ze lokale kopieën van hardlopers uit andere landen. Nu bundelen we al onze gezamenlijke research and developmentkracht, voorkomen we dubbele ontwikkelingskosten en ontwikkelen we samen dóór in onze innovaties. Qua communicatie bundelen we al onze inzet. We gaan niet minder geld uitgeven, maar het geld wel veel effectiever benutten. Doordat we alles op één merk zetten, komt dat merk veel frequenter in beeld en wordt het veel zichtbaarder bij de eindgebruiker. Ook kunnen wij dealers straks nog veel beter ondersteunen in de communicatie. Daar gaan we samen met hen zeker van profiteren.”

Smart Adhesives Het lijkt misschien jammer dat sterke merken als Simson en Ardal uit Nederland verdwijnen, maar de producten blijven dezelfde en hun kracht versterkt de waarde van het Bostikmerk. Dat merk wordt daardoor krachtiger en het aanbod voor alle klanten duidelijker. Bostik biedt klanten oplossingen met hoogtechnologische producten: ‘Smart Adhesives’, noemen ze het zelf. Slimmer, duurzamer en inspelend op schaarste van sommige grondstoffen. Door deze nieuwe merkenstrategie wordt Bostik een strategisch partner van haar dealers. Ronald van der Hoop, Business

Bostiks Lieke van Lieshout en Ronald van der Hoop: “Door de krachten te bundelen wordt het Bostik-merk heel sterk.”

Manager C&C Benelux, zegt het als volgt: “Doordat wij in de meest specialistische uithoeken hoogkwalitatieve oplossingen hebben, zijn we een speler die producten van A tot Z kan aanbieden. Van superspecialistisch tot de doorsnee-pur of -kit.”

Uitdaging: kiezen Van der Hoop daagt groothandelaren uit: “Keuzes maken is nodig om bestaansrecht te houden in de toekomst. Wij steken de hand uit om strategisch partner te worden en werken graag samen met dealers die dat ook durven. Het maken van strategische keuzes heeft ons de laatste jaren, ondanks de malaise in de bouw, steeds groei gebracht. Als voorbeelden noemt hij de exclusieve samenwerking met bepaalde partners bij de introductie van ons hovenierspakket of de strategische samenwerking met CRH op het gebied van wandegalisatieproducten. Stuk voor stuk voorbeelden van samenwerkingen waar alle partijen beter van zijn geworden” De nieuwe merkenstrategie gaat gepaard met een nieuwe corporate uitstraling en een nieuwe verpakkingsuitstraling. De omschakeling gaat in stappen: in 2014 gaan Ardal en Bostik om. In 2015 volgt Simson. “Het tempo bepalen we steeds in onderling overleg met onze klanten om zoveel mogelijk rendement uit de rebranding te halen”, lacht Van der Hoop. “We doen dit niet alleen voor onszelf maar vooral ook voor onze dealers en hun klanten. En we hebben de dealers nodig om er een succes van te maken.”

Gekko = Smart Adhesives De Gekko is het beeldmerk van de nieuwe Corporate-Identity van Bostik. De Gekko staat bekend om zijn kleefkracht die ervoor zorgt dat hij op vrijwel ieder oppervlak een vaste hechting heeft en dat hij met één teen zijn hele lichaamsgewicht kan vasthouden. Het beeldmerk symboliseert Bostiks intelligente lijmoplossingen die flexibel, efficiënt en duurzaam zijn.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Close up Bostik.indd 45

45

29-01-14 16:41


Centrum Hout opent het Hout-café Laat u informeren en inspireren en combineer het nuttige met het aangename. Centrum Hout opent in 2014 het Hout-café. Iedere maand wordt een actueel thema belicht voor (medewerkers van) bedrijven in de houtsector. Op het programma staan korte en krachtige presentaties van experts uit het werkveld. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na het informatieve gedeelte kunt u onder het genot van een hapje en drankje bijpraten met vakgenoten.

Actuele thema’s Iedere maand wordt in het Hout-café een actueel thema belicht. Doel is u te informeren over nieuwe ontwikkelingen, te inspireren en nieuwe inzichten te bieden. Theorie en praktijk komen samen in het Hout-café.

Aanmelden Het Hout-café opent haar deuren om 15.30 uur en vindt plaats op de bovenverdieping van de VVNH in Almere (Westeinde 6, Almere-Buiten). Na een kop koffie of thee start om 16.00 uur het informatieve programma. Rond 17.30 uur ronden we af en kunt u bijpraten met vakgenoten onder het genot van een hapje en drankje. Het Houtcafé is goed bereikbaar met de trein (5 minuten lopen vanaf station Almere-Buiten). Ook is er volop parkeergelegenheid bij de deur. De bijeenkomsten zijn gratis, maar in verband met de organisatie vragen we u om zich aan te melden via info@centrum-hout.nl. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de bijeenkomst.

Datum

Thema

Onderwerpen

Dinsdag 11 februari

Constructiehout

Voorschrijven, verkopen en toepassen van constructiehout (o.a. CEmarkering, prestatieverklaring)

prestatieverklaring) Donderdag 13 maart

Hout in buitentoepassingen

Gevelbekleding, loopdekken en galerijen; aandachtspunten bij ontwerp en verkoop.

Donderdag 24 april

Hout en brand

Brandeisen: regelgeving en praktijk (o.a. bouwbesluit, brandklassen)

Donderdag 22 mei

Productontwikkeling en innovatie

Innovatie in de houtsector; kansen en mogelijkheden, programma’s en subsidies.

Dinsdag 10 juni

Milieuaspecten van hout

LCA’s, EPD’s, BREEam, CO2-prestatielader en duurzaam aanbesteden: de laatste ontwikkelingen

Op www.centrum-hout.nl worden de sprekers bekend gemaakt en

Graag tot ziens in het Hout-café!

de thema’s aangekondigd voor het najaar.

Vragen over hout? Bel de houtinformatielijn! Voor al uw vragen over hout en houttoepassingen kunt u van maandag tot en met donderdag terecht bij de Houtinformatielijn via 0900.532.99.46 (€ 0,15 per minuut) of houtinformatie@centrum-hout.nl

www.centrum-hout.nl www.vvnh.nl www.houtinfo.nl

Koninklijke VVNH  |  Postbus 1380  |  1300 BJ Almere  |  036.532.10.20  |  info@vvnh.nl

B r a n c h e pa g i n a VVNH

VVNH.indd 46

28-01-14 14:02


Koninklijke HIBIN

Bezoekadres: Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten | Postadres: Postbus 1634, 1300 BP Almere | e-mailadres: info@hibin.nl website: http://www.hibin.nl | Telefoon: 088 - 442 46 00 | Fax: 088 - 422 46 01 | KvK: 40530254 (Koninklijke HIBIN te Almere)

Versterking arbeidsmarkt met sectorplan Koninklijke Hibin wil namens de bouwmaterialengroothandel mogelijkerwijs een beroep doen op de regeling co-financiering sectorplannen. Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 € 600 mln vrijgemaakt. Daarmee wil het kabinet de arbeidsmarkt robuuster en toekomstgerichter maken. Die doelstelling kan in het belang zijn van ondernemers in de bouwmaterialengroothandel. Om inzicht te krijgen in de specifieke uitdagingen en mogelijke oplossingen voor de bouwmaterialengroothandel, vindt een invenmoet blijken of wensen en verlangens binnen de branche overeenkomen met de uitgangspunten van de regeling.

S

ectorplannen moeten ertoe leiden dat werkgevers en werknemers maatwerk bieden om bijvoorbeeld de inzetbaarheid van bestaande medewerkers te vergroten, nieuwe mensen gericht aan de slag te helpen of bestaande medewerkers te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door middel van scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een menukaart ontwikkeld die kan worden gebruikt om sectorplannen op te stellen. De activiteiten uit de sectorplannen worden voor 50% medegefinancierd door SZW.

Of de bouwmaterialengroothandelsbranche in aanmerking komt voor co-financiering, is afhankelijk van de plannen die de branche zelf indient. De genoemde inventarisatie onder Hibin-

leden moet de ingrediënten voor zo’n plan opleveren. Daarvoor is de hulp ingeroepen van Berenschot. Het Fonds Collectieve Belangen financiert deze probleemanalyse. Om de inventarisatie om te kunnen zetten in een plan dat voor cofinanciering in aanmerking komt, is draagvlak bij de bedrijven noodzakelijk. Niet alleen moeten de plannen realistisch en uitvoerbaar zijn, ook moeten de plannen om voor subsidie in aanmerking te komen grotendeels uitgevoerd worden. De sector moet dus zelf doelen stellen en later kunnen aantonen dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Oproep Voor de inventarisatie worden Hibin-leden benaderd. Bijvoorbeeld voor deelname aan een rondetafeloverleg of individuele interviews. Leden kunnen zich ook actief aanmelden bij Jaap Breunesse van Hibin (j.breunesse@ijsselhof.nl of 088-442 46 00). Ook bedrijven die plannen hebben voor activiteiten op het gebied van scholing, inzetbaarheid, instroom of een van de andere door het ministerie van SZW aangewezen thema’s, worden verzocht zich bij Hibin te melden. Deze plannen kunnen in de aanvraag voor co-financiering worden meegenomen.

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Branchepagina Hibin 47

47

Deinformatie op de Hibin-pagina’s valt buiten de verantwoordelijkheid van de MIXpro-redactie.

tarisatie onder Hibin-leden plaats. Daaruit

29-01-14 13:30


Hibin en fabrikanten werken samen Koninklijke Hibin en een aantal erkende fabrikanten hebben elkaar gevonden in een nauwe samenwerking bij de uitvoering van bouwdeelcursussen. Sinds afgelopen najaar vinden bouwdeelcursussen uit het opleidingsprogramma van Hibin Opleidingen plaats op locatie bij fabrikanten. De reacties zijn zeer positief. Met de samenwerking met erkende fabrikanten is een extra praktijkdimensie aan de bouwdeelcursussen toegevoegd. Er wordt inmiddels samengewerkt met Knauf (bouwdeelcursus Binnenwanden), Monier (bouwdeelcursus Hellend Dak) en Weber Beamix (bouwdeelcursus Fundering en Vloeren). In de samenwerking is Hibin Opleidingen verantwoordelijk voor het studiemateriaal (waaronder e-learning), toetsing en certificering, is HMC Cursus en Training verantwoordelijk voor coördinatie en docenten en verzorgen de fabrikanten de modellen en praktijkruimtes.

De samenwerking op het gebied van de bouwdeelcursussen komt bovenop de bestaande samenwerking, waarbij Hibin Opleidingen opleidingstrajecten van fabrikanten toetst en certificeert. Met de certificering van erkende fabrikantenopleidingen en het programma ‘Aan vakmanschap werk je samen’ levert Koninklijke Hibin een bijdrage aan de toegevoegde waarde van de branche. De inpassing van trainingen van fabrikanten in het totale opleidingsaanbod draagt bij aan een continu relevant en passend aanbod voor de professionele bouwmaterialengroothandel en bevordert een ontwik-

48

kelingsgerichte houding van werknemers in de branche.

Waarborging kwaliteit De samenwerking leidt ertoe dat trainingen die fabrikanten aanbieden, goed aansluiten en voortbouwen op de vakopleidingen die Hibin Opleidingen biedt. Zo wordt de kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd én zichtbaar gemaakt. Bovendien wordt kennisontwikkeling zo een gedeelde verantwoordelijkheid; goed voor de bouwmaterialenhandel en goed voor de fabrikanten zelf. Werknemers profiteren, omdat producttrainingen passen in hun professionele ontwikkeling met behulp van vakopleidingen. Het idee van een leven lang leren wordt versterkt door de aansluiting van de tot nu toe gescheiden opleidingstrajecten. De totale bouwtoelevering profiteert, omdat de deskundigheid in de branche wordt vergroot.

Erkende fabrikanten Bij de start van de samenwerking is meteen de website www. aanvakmanschapwerkjesamen.nl opgezet. Het certificaat Erkende Fabrikantenopleiding wordt aan het bedrijf verstrekt en geldt voor alle trainingen die dat bedrijf aanbiedt. Er is sprake van regelmatige afstemming, zodat de kwaliteit en de aansluiting bij het vakopleidingenprogramma optimaal blijven. De erkenning is drie jaar geldig.

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Branchepagina Hibin 48

29-01-14 13:30


CE-markering en de gevolgen ervan Het Communicatieforum CE-markering, waarin ook Hibin participeert, is op 18 december 2013 bijeengeweest. Het betrof een zogeheten klankbordbijeenkomst. De conclusie is dat de gevolgen van de invoering van de Europese Verordening bouwproducten voor de praktijk nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. Wel is duidelijk dat het voor bedrijven belangrijk is een actuele en juiste prestatieverklaring beschikbaar te hebben, zodat de prestaties waarnaar het Bouwbesluit 2012 verwijst, aangetoond kunnen worden. Bij die producten die (KOMO-)gecertificeerd zijn en waarvan de prestaties waarnaar het Bouwbesluit verwijst, zijn vastgelegd binnen de Beoordelingsrichtlijnen, dienen bedrijven zich te realiseren dat deze formeel binnen een onjuist kader zouden kunnen zijn vastgesteld. Het Communicatieforum CE-markering zal de komende tijd over de vorderingen met betrekking tot de aansluiting van BRL’s op het Bouwbesluit berichten en informatie verspreiden door middel van een aantal documenten. Deze zullen te vinden zijn op een aparte site van de rijksoverheid: www. contactpuntbouwproducten.nl.

Communicatieforum CE-markering Het communicatieforum is opgericht op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de invoering van de Europese Bouwverordening in het Nederlandse stelsel van kwaliteitsverklaringen mede vorm te geven. Deelnemende organisaties zijn naast Hibin en VVNH: NEN, Stabu, KOMO, SBK, NVTB, VNK, Metaalunie, RWS, Bouwend Nederland en BNA.

CPR Met ingang van 1 juli 2013 is de Richtlijn bouwproducten (CPD) opgevolgd door de Europese Verordening bouwproducten (CPR). De CPR beoogt een minimale mate van veiligheid van bouwproducten voor consumenten en het milieu te garanderen en de vrije handel binnen de EU te bevorderen. De richtlijn heeft gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten. Wat betekent de CPR voor de distribuerende bouwmaterialenhandel? Fabrikanten en importeurs zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Van de groothandels wordt verwacht dat zij geen producten verkopen die niet zijn voorzien van een CE-markering, terwijl dat op grond van de CPR wel verplicht is. Bouwproducten die niet van een CEmarkering zijn voorzien, terwijl dat op basis van de CPR wel zou moeten, mogen niet verhandeld worden. Dit betekent dat de distribuerende bouwmaterialenhandel al sinds 1 juli 2013 moet nagaan voor welke bouwproducten binnen zijn assortiment een NEN-EN-norm bestaat en of de overgangstermijn van deze norm verlopen is, waardoor een CE-markering verplicht is. Op de Hibin-website vindt u een dossier over CE-markering met alle relevante informatie. Voor nadere informatie kunt u bellen met Jaap Breunesse (Hibin) of Olav Pouw (VVNH).

f e b r u a r i 2 0 1 4 - M I X p ro

Branchepagina Hibin 49

49

29-01-14 13:30


Koninklijke HIBIN

Nieuws

Bezoekadres: Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten | Postadres: Postbus 1634, 1300 BP Almere | e-mailadres: info@hibin.nl website: http://www.hibin.nl | Telefoon: 088 - 442 46 00 | Fax: 088 - 422 46 01 | KvK: 40530254 (Koninklijke HIBIN te Almere)

Uitbreiding Blended Learning Hibin Opleidingen heeft een nieuwe e-learningmodule ontwikkeld. De module ‘afbouw’ wordt ingezet bij de bouwdeelcursussen ‘Ramen en deuren’, ‘Installaties in badkamer en keuken’ en bij ‘Tegels op wanden en vloeren’. Maar ook bij de opleiding Bouwen en Bouwmaterialen A. Hibin Opleidingen hanteert sinds 2009 het Blended Learning-concept. Dit concept gaat er vanuit dat je zoveel mogelijk online leert, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Hiervoor heeft Hibin Opleidingen een digitale leeromgeving via internet ingericht; het Hibin leerplein. Studenten gaan na het volgen van de e-learningmodule in een of meerdere bijeenkomsten aan de slag om het geleerde in opdrachten en casussen onder leiding van een docent en met deelnemers uit te werken. In deze opdrachten staan de klant en de klus/het project centraal. Na de bijeenkomst wordt een werkplekopdracht gemaakt zodat het geleerde in de eigen werkomgeving toegepast kan worden. De opleidingen worden afgesloten met een eindtoets. Dit kan een praktijkexamen zijn, maar ook een toets via de computer.

Agenda 6 februari 11 februari 20 februari 25 februari 27 maart 14 april 17 april

Zie voor actuele agenda: www.hibin.nl

Cursuskalender

Met het Blended Learning speelt Hibin Opleidingen in op de verwachtingen en wensen van werknemers en werkgevers. Enerzijds door een modern opleidingsaanbod te ontwikkelen en anderzijds door de effectiviteit en efficiëntie van de opleiding te verhogen.

25 februari

VVNH en Hibin samen in regio

6 maart

De Hibin Businessclubs en de VVNH-regio’s gaan hun bijeenkomsten in 2014 samenvoegen. De eerste reeks gezamenlijke bijeenkomsten vindt plaats vanaf april 2014. De aanpak van de Hibin Businessclubs zal grotendeels worden gevolgd. Sinds vorig jaar hebben de bijeenkomsten niet meer het officiële karakter van een regiovergadering. De bijeenkomsten worden georganiseerd rondom een actueel thema, waarbij mensen van buiten worden uitgenodigd om dergelijke thema’s toe te lichten. De serie Businessclub-bijeenkomsten van afgelopen najaar stond grotendeels in het teken van de Stroomversnelling, het initiatief van vier bouwers en zes woningbouwverenigingen om op termijn 110.000 woningen duurzaam te renoveren. Dat onderwerp bracht in enkele regio’s meer mensen op de been dan gemiddeld. Over de hele linie werd positief geoordeeld over de kwaliteit van de bijeenkomst en de onderlinge discussie. Het onderwerp past in de nieuwe aanpak, waarbij actuele onderwerpen worden gekozen die een directe relatie hebben met de dagelijkse praktijk van de bouwmaterialengroothandel.

Overleg Buitengewone Leden Vergadering commissie Consumentenzaken Vergadering werkgroep uac/datapool Vergadering Commissie Vakopleiding Vergadering werkgroep uac/datapool Businessclub Hibin/VVNH Zuid-Holland Businessclub Hibin/VVNH Zuid West Nederland

6 maart

18 maart 3 april

9 april 10 april 10 april 10 april 22 april 23 april

Bouwen en Bouwmaterialen B (Verkoop in kort bestek) Bouwdeelcursus Fundering & Vloeren Inspelen op actuele ontwikkelingen in de bouw (Nascholingscursus voor oud CTB’ers) Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB 1) Wegwijs in het nieuwe bouwbesluit (Praktische workshop voor commerciële medewerkers in de bouwtoelevering) Praktisch leidinggeven op de werkvloer Resultaatgericht accountmanagement (CTB 3) Bouwdeelcursus Buitenwanden Projectverkoop en -belevering (CTB 2) Bestek en tekening lezen Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel

Zie voor het actuele aanbod: www.hibinopleidingen.nl

50

M I X p ro - f e b r u a r i 2 0 1 4

Branchepagina Hibin 50

29-01-14 13:30


Hoe zou u dit probleem in 30 seconden oplossen?

tesa® 4600 - Xtreme Conditions

Xtreme Conditions Onmiddellijke hermetische afsluiting dankzij siliconen in de vorm van een zelfvulkaniserende tape ■ Uitstekend bestand tegen brandbare materialen, oliën, zuren, oplosmiddelen, zout, water en UV-straling ■ Extreem temperatuursbestendig van -60°C tot +260°C ■ Elektrische weerstand tot 8000 Volt ■ Voor lekkages onder hoge druk tot 8 bar ■ Voor permanente en tijdelijke toepassingen, binnens- en buitenshuis ■ Schoon verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten op de meeste ondergronden ■

www.tesa.nl

16-Tesa.indd 1

22-08-13 16:39


WELLNESS 215x285 MIXPRO_Opmaak 1 20/01/14 16:40 Pagina 1

Voor bouwprofessionals

Tegellijmsystemen voor wellnessruimtes Compleet assortiment voor badkamer, zwembad en sauna n n n n

Hardschuimplaten in vele modellen Douche/elementen met draingoot of afvoer Tegellijm- en waterdichtingssystemen Projectbegeleiding en systeemgarantie

www.PCI-Afbouw.nl

adv_basf.indd 1

28-01-14 09:33

MIXpro 2014-1  

MIXpro is het eerste vakmagazine dat zich 100% richt op de bouwgroothandel.