Page 1

106e jaargang, 2018-5

Mix 2018-5_Cover.indd 1

21-08-18 09:03


ALS ELKE SECONDE TELT.

√ Gemakkelijk toe te passen √ Druipt niet www.bison.nl

18-15143 BIS Adv Secondelijm 210x297mm.indd 1 Adv_Bison 1/1.indd 3

Ik werk alleen met Bison.

28/06/2018 10:55 09-08-18 08:38


VO O RWO O R D

Eindspel Als je alles op een rijtje zet, lijkt het er op dat de DHZ-retail zich opmaakt voor een eindspel. De beslissende fase waarin de posities voor de toekomst bepaald worden. Op zich groeit de branche-omzet lekker. Tot aan de zomer, althans. Maar de groei komt voornamelijk

Marc Nelissen Hoofdredacteur mn@mixpress.nl @vakbladmix

in de kassa’s van een paar heel grote bouwmarkten terecht. En in die van een paar e-tailers. De reguliere retail heeft het zwaar.

En dan is het goed om te zien hoe iedereen voorsorteert en richting kiest. Aan de servicekant van de markt zie je DGN de formulekracht bundelen in Hubo en kiezen voor de service-propositie met maatwerk en montage. De winkel wordt minstens zoveel inspiratieplek als spullenmagazijn. Een propositie die KlusWijs ook koos, al zie je daar meer diversiteit in het winkelbestand en is de club iets losser. Zelfstandigheid versus formule-ondersteuning: dat zijn misschien wel de twee dimensies waarop Hubo en KlusWijs verschillen richting de ondernemers. In dat spanningsveld heeft Werk aan de Winkel (en DMG met DecoHome en Verf en Wand) een mooie balans gevonden. Ze noemen Home Made By geen formule, maar een beweging. Geen strak keurslijf, wel een menukaart van doordachte elementen waar de ondernemer het zijne uit kan kiezen. In het grootschalige segment zie je Hornbach en Bauhaus stevig doorbouwen. Ze rapporteren flinke groeicijfers. En we mogen er nog steeds van uitgaan dat ieder van hun winkels minstens een procent van de totale marktomzet uitmaakt. Hornbach heeft veel nieuwe winkels in de pijplijn, verheugt zich op het vlaggenschip in Duiven en zet online ook flinke stappen. En Bauhaus zit inmiddels op drie, zinspeelt op e-commerce en voorspelt flinke expansie in 2020. En dan het midden van de markt. “Alle marktleiders zitten in het midden”, zei Gamma-directeur Ron Kloos al eens geruststellend tegen MIX. Nou, dat valt te bezien.

In de squeeze tussen het service-segment en de grote Duitsers biedt je al snel te weinig service en persoonlijke binding om te concurreren met de een en te weinig schaal en prijskracht om de ander aan te kunnen. Dus is er verandering en slagkracht nodig. Die zoekt Intergamma in een hybride structuur van eigen winkels en franchise-winkels. En in de bundeling van de winkels met online inspiratie en e-commerce. Onder leiding van mensen als Luttmer en Hansen wordt er voortdurend en razendsnel doorontwikkeld. Chapeau voor de inspanningen en stappen op dat vlak. Benieuwd naar de resultaten. Qua formulepositionering, zie je Karwei een kansrijke keuze maken in het deco-traject. Gamma gaat meer constructief. Ook Praxis kiest positie. Al zijn dat er verschillende. Met de nieuwe winkel in Maastricht, laat Praxis zich echt weer als bouwmarkt zien. Met expansie in het City-concept claimt de keten bovendien de drukbevolkte standscentra. En met omgebouwde Formido’s manifesteert de keten zich nu ook op locaties waar voorheen geen Praxis was of er geen Praxis paste. Keuzes, keuzes. Mooi om te zien. Interessant om te volgen wat de resultaten zijn! Ik maak me op voor een bewogen najaar en wens u goede zaken! Marc Nelissen Hoofdredactie MIX

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

Mix 2018-5 Voorwoord.indd 3

3

22-08-18 11:01


CO LO FO N

Vakblad MIX Is een uitgave van MIXpress BV. Uitgever en hoofdredactie Marc Nelissen Aan deze MIX werkten mee Ad Geerts (column) Roland Flink (conjunctuur) Kars Schaap (vestigingsplaats) Jeroen Rietvelt (collega’s) Hugo Schrameyer (lijmen en kitten) Fotografie Marjolein Ansink (fotografie) shutterstock.com Redactieadres Postbus 11 5258 ZG Berlicum Tel.: 073.503.43.47 E-mail: redactie@mixpress.nl Internet: www.mixonline.nl Advertenties Molijn Sales Support Edgar Molijn en Bert van Woesik Postbus 61, 5258 ZH Berlicum Tel. 073.503.35.44 E-mail: mix@molijnsalessupport.nl Close Up Advertorial van een van onze partners, buiten verantwoordelijkheid van de MIX-redactie

FO R M U L E S

10

FO R M U L E S

14

Praxis Maastricht, opnieuw een bouwmarkt

Bauhaus #3 (Venlo)

Met ruim 11.000 m2 opende Praxis eind juni zijn grootste bouwmarkt in zuid-Nederland. De splinternieuwe Praxis Maastricht Belvédère is de 160e winkel van de formule en is Praxis’ nieuwste trots met veel speciale services, zo meldt de bouwmarktketen zelf.

Met 18.000 m2 is de nieuwe Bauhaus in Venlo een grote. De winkel bewijst dat de keten zich niet per se aan een keurslijf houdt. Met diverse nieuwe assortimenten, lay-outs en presentaties is de derde Bauhaus heel anders dan zijn voorgangers in Groningen en Hengelo. Met 15% groei ligt de keten op koers. En de keten dendert door: vier nieuwe vestigingen staan op de agenda tot en met 2020, net als e-commerce.

Vormgeving Inpladi, bureau voor idee en creatie Abonnementen Per jaar € 94,50 (excl. 6% BTW) Buitenland € 125,Losse nummers € 14,50 Abonnementsvoorwaarden Check www.mixpress.nl/abo Abonnementenadministratie Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel.: 0900 - ABOLAND (0900-226 52 63 - € 0,10 per minuut) Fax: 0251.31.04.05 Internet: www.aboland.nl Stopzetten abonnement Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Algemene voorwaarden Alle advertentieopdrachten en plaatsingsvoorkeuren worden schriftelijk vastgelegd, afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden of zie www.stichtingrota.nl Copyrights Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN nummer: 0165 - 3059

4

VA K T U E E L

28

VA K T U E E L

32

“Radicale keuze in plaats van een nieuwe kubus aan de gevel”

“Maar we doen toch ons best…?”

In 2015 nam Werk aan de Winkel DMG, inclusief de formules Deco Home en Verf en Wand, over. Nu maken we de balans op met Erwin van de Belt en Wim Groenendal. Zij spreken over Home Made By, de toekomstvisie, de rigoureuze stappen in die richting, de kracht van continue verandering, de eerste successen, de discussies en de slapeloze nachten die daaraan voorafgingen.

Tijdens een winkelrondje met een merkfabrikant zagen we veel goeds. Maar er vielen zeker ook een paar dingen op die beter konden. MIX-hoofdredacteur Marc Nelissen maakte daar melding van op LinkedIn en raakte overduidelijk een gevoelige snaar. Lees de reacties er maar eens op na.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

Mix 5 2018- inhoud.indd 4

22-08-18 11:02


INHOUD

CO N J U N C T U U R

18

CO L L EG A’ S

22

4% groei voor eerste halfjaar

“We hebben een verrassend concept neergezet”

GfK’s DIY RECAP is het maandoverzicht van de trends in de bouwmarkten zoals die door GfK in Nederland worden gemeten. In deze MIX kijken we naar de cijfers tot en met juni.

Begin dit jaar stapte in het Groningse Haren de eerste Formido over naar KlusWijs, met daarin het concept van KW Wonen. In de afgelopen twintig jaar sierden verschillende formulenamen de gevel: PlusKlus, Multimate en Formido. “Formido stopte en Praxis was voor ons geen optie. We willen blijven ondernemen. Daarvoor heb je de juiste formule met het goede gevoel nodig.”

LIJMEN EN KITTEN

36

E- CO M M E RC E

46

Navigatie in kittenschap blijft belangrijke uitdaging

‘Helft Duitse Amazon-producten goedkoper dan Nederlandse aanbod’

Het gros van particuliere klussers kan prima uit de voeten met een generieke lijm of kit. Toch wordt er minder frequent ook gekozen voor de aankoop van een specialty. De grootste uitdaging die daarmee gepaard gaat, is om de klant logisch door het schap te navigeren, zodat die uiteindelijk thuiskomt met de juiste koker. Category management-lessen uit de fastmoving-wereld worden daarmee tevens toegepast in de dhz-sector.

Dat was nogal een kop in De Telegraaf: ‘Helft producten bij Amazon goedkoper dan Nederlandse webwinkel’. Deze conclusie was voor rekening van de website Vergelijk.nl, die twintig populaire elektronicaproducten onder de loep heeft genomen. Nu is een vergelijking van twintig producten niet veel in een overvloed van miljoenen artikelen. Oprichter Ben Kerkhof van de vergelijkingswebsite brengt daar tegenin dat hoe dieper hij graaft, hoe sterker het prijsverschil zich openbaart.

VOORWOORD

3

BRANCHEMIX Nieuws en actualiteiten

7

FORMULES Praxis weer ‘bouwmarkt’ Bauhaus heeft er zin in

10 14

CONJUNCTUUR GfK-DIY Recap Groeicijfers juni

18 20

COLLEGA’S KlusWijs Haren Marshoek scant vestigingsplaats

27

FORMULES Home Made By op 60%

28

VAKTUEEL ‘We doen toch ons best?’

32

COLUMN Ad Geerts

34

CLOSE UP Easyfiks / Beekman

35

THEMA Lijmen en kitten

36

CLOSE UP Bison Eglo Verlichting

40 43

E-COMMERCE Amazons prijsdruk

46

BRANCHEPAGINA’S INRetail VWDHZ

48 49

BEURZEN Gafa - Spoga

52

SELFIE Loek Tertaas, Gebro Sales

54

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

Mix 5 2018- inhoud.indd 5

22

5

22-08-18 11:02


NIEUW

Doe wat je het liefst doet. Terwijl de GARDENA SILENO city het gazon maait! Aan te sturen via de smart App, makkelijk te installeren en afwasbaar met de tuinslang. Krachtige achterwielaandrijving • Geschikt voor tuinen tot 500m2 • Geschikt voor hellingen tot 25% • Maait ook in de regen • Uiterst stil met maar 60 dB

Passion for Life.

SMART SILENO CITY.indd 2 MIX 1/1 ad.indd 3

10-4-2018 16:16:00 17-04-18 10:46


BRANCHEMIX

Toppers in Europese DHZ-retail De Duitse vakpers (DIY International, Dähne Verlag) zette de Europese DHZretailers op een rijtje. Groupe Adeo is in Nederland relatief onbekend, maar de grootste speler in Europa. Ook Kingfisher en Obi hebben geen voet aan de grond in ons land. Nummers 4 en 5 – Bauhaus en Hornbach – wel. Maxeda en Intergamma staan op plek 16 en 19.

Positie Onderneming 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intergamma verkoopt 36 winkels Intergamma verkocht 36 bouwmarkten. Het gaat om 29 Gamma en 7 Karweipanden die de retail-organisatie verkoopt als onderdeel van Operatie Guinness. Deze operatie betreft alleen het vastgoed. Dat nam Intergamma – samen met de exploitatie van de winkels – over van CRH-dochter Van Neerbos Bouwmarkten. De verkoop van de 36 panden was vooraf voorzien en drukt het uiteindelijke nettobedrag dat Intergamma betaalde voor de overname van de 156 winkels van Van Neerbos Bouwmarkten. Volgens PropertyNL werd WP Carey voor

13 14 15 16 17 18 19 20

Formules

Groupe Adeo (F)

Aki, Bricocenter, Bricoman, Bricomart, DomPro, Homes-up, Leroy Merlin, Weldom, Zodio Kingfisher (UK) B&Q, Brico Depot. Castorama, Koctas, Screwfix Obi (D) Obi Bauhaus (D) Bauhaus Hornbach (D) Hornbach Hagebau (D) Hagebaumarkt, Werkers Welt, overige Kesko/Rautakesko (Fin) Byggmakker, K-Rauta, K-Senukai, OMA, Rautia Bricomarché Bricomarché, Brico Cash Rewe (D) Toom, B1 Stark Group (DK) Beijer, Neumann Bygg, Stark XL-BYG (DK) XL-Byg Groupe Mr Bricolage Les Briconautes, Mr Bricolage, overige Wilkinson (UK) Wilko Globus (D) Globus, Helga Wickes (UK) Wickes Maxeda (NL) Brico, Brico Plan-it, Briko Depot, Formido, Praxis Dedeman (RO) Dedeman Cofaq (F) Brico Pro, Master Pro Intergamma (NL) Gamma, Karwei Eurobaustoff Eurobaustoff (coöp)

€ 136 mln eigenaar van de bouwmarktpanden. Met Operatie Guinness werd Gamma- en Karwei-moeder Intergamma een hybride bedrijf. Deels franchise-organisatie, deels filiaalbedrijf. Franchisenemers zijn ook aandeelhouders. Zo zijn zij niet alleen eigenaar van hun eigen franchise-winkels, maar (meestal) ook (mede-)eigenaar van de winkels die Intergamma bezit.

# Netto-omzet Vestigingen (€ mln) 1313 18.932

1280

13.287

655 272 156 549

6.176 5.407 3.839 2.588

305

2.340

689 333 180 330 755

2.318 2.250 2.151 2.016 1.762

416 91 244 388

1.727 1.473 1.419 1.400

48 575 389 648

1.386 1.150 1.110 1.037

DHZ-retail groeit 2,1% in juni Volgens GfK’s DIY Recap groeide de DHZ-retailomzet in juni met 2,1%. Voor het eerste halfjaar van 2018 komt de groei daarmee op 4,4%. Bouwmaterialen en bouwchemie groeien het eerste halfjaar het hardst met 12,4%. Tuin is met +11,1% een goede tweede. De categorie ‘Overige omzet’ doet het 0,1% minder. Opvallend is ook de lage groeiscore van de Deco-categorie waarin Verf een heel grote is. Met +1,9% doet die het minder dan de totale markt.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX-5-2018_Branchemix.indd 7

7

22-08-18 09:08


Nieuwe webshop voor KlusWijs KlusWijs komt met een nieuwe webshop. Vooralsnog alleen met laminaat, maar de ambitie ligt bij een volwaardig DHZ-e-commerce-platform. KlusWijs biedt vanaf augustus het volledige Eurohome-assortiment laminaat aan in de webshop. “Dit is slechts het begin, binnen een half jaar zullen nog vele assortimenten volgen. We hebben de ambitie om een volwaardig dhz e-commerce-platform te worden. We starten met de items die zwaar en onhandig te vervoeren zijn,

zodat we de klant gemak bieden door het thuis te laten bezorgen. Denk hierbij aan items zoals vloeren en kasten. En we gaan dit assortiment steeds verder uitbreiden”, aldus directeur KlusWijs Hans Hortensius. Tóch e-commerce “De komst van grote internationale spelers als Amazon en de Alibaba zal het internet landschap nog drastisch gaan veranderen. Neemt niet weg dat internet (webshop) zeer versterkend kan werken aan je offline positie. In de huidige retail spreken wij bij

NL lang niet vol voor Bauhaus

Nederland is nog lang niet vol voor Bauhaus. De bouwmarktreus maakt zich na Venlo (2018), Den Hoorn (2019) en Leeuwarden (2019) op voor een interessant 2020. Op onze ronde door de splinternieuwe Bauhaus-Venlo ontmoetten we Bauhaus’ buitenland-directeur Johannes Harter. Hij is de man die in Hengelo al zei dat Nederland nog lang niet vol is. “Op iedere plek op de kaart waar we een pijltje gooien, treffen we een gebied vol koopkracht.” Nederland doet het volgens hem behoorlijk. Directeur Bauhaus NL Herwin Oost rept van een plus van 15% ten opzichte van vorig jaar.

Venlo was de eerste locatie die Bauhaus in Nederland op het oog had, memoreert Harter. “Dat was al in 2007. We twijfelden toen om wel of niet naar Nederland te komen. Uiteindelijk kozen we eerst voor een ander land. Toen we daarna toch voor Nederland besloten kwamen we in de molen van bouwvergunningen en eerste, tweede en derde keer naar de Raad van State, zoals dat hier gaat.”

KlusWijs zelfs niet meer over online en offline, maar kiezen we heel duidelijk voor een omnichannel-strategie. De webshop is hierin, net als vele andere uitingsvormen, een onderdeel van.”

OP DE VOORPAGINA

Voegmiddel blijvend schoon Nooit meer voegen schrobben, dat wil toch iedereen! Het is werkelijkheid, dankzij weberfinish protect 3. Dit nieuwe tegelvoegsel staat garant voor 0% schimmels en 0% bacteriën. Ideaal voor in de badkamer, het toilet of in de keuken. Algen op de voegen van buitentegels behoren met weberfinish protect 3 ook tot het verleden. Het product is geschikt voor voegbreedtes van 1 tot 15 mm. Kijk voor meer informatie op www.weberbeamix.nl.

106e jaargang, 2018-5

Zie het Bauhaus-artikel verderop in deze MIX voor een impressie van Bauhaus Venlo en nieuwe locaties op de Bauhaus-agenda. Mix 2018-5_Cover.indd 1

8

21-08-18 09:03

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX-5-2018_Branchemix.indd 8

22-08-18 09:08


BRANCHEMIX

Bourrelier eist algeheel partnership Bourrelier Group dreigt Intergamma met een loopgravenoorlog. De Fransen zijn nu de grootste franchisenemer en participeren niet in Operatie Guinness. Om haar belangen veilig te stellen, eist ze een ‘algeheel akkoord van partnership’. En daar wringt hem de schoen. Bourrelier is het sinds het begin oneens met de overname van de VNB-winkels en de bijbehorende organisatiewijziging (Operatie Guinness) en zet alles op alles om haar belangen te verdedigen.

Nu Intergamma de winkels én de aandelen van CRH-dochter Van Neerbos Bouwmarkten (VNB) heeft overgenomen (Operatie Guinness), is Bourrelier Group de grootste franchisenemer. De Fransen hebben namelijk 75 winkels en gemiddeld 17% van het inkooopvolume. Qua aandelenkapitaal is het bedrijf slechts minderheidsaandeelhouder (3,4%).

Oorlogstaal Bourrelier is het nu zat en dreigt met een loopgravenoorlog. Citaat: “De directie van Intergamma zal een keuze moeten maken: ofwel een algeheel akkoord van partnership met Bourrelier Group die nu haar grootste franchisenemer is, ofwel doorgaan met een loopgravenoorlog, in welk geval er meer en meer geschillen zullen ontstaan over elke factuur, elke onkostennota en elke betaling

Het laatste nieuws als eerste MIX publiceert het laatste nieuws als eerste op

www.mixonline.nl Abonneer je op de nieuwsbrief via www.mixonline.nl/nieuwsbrief of volg ons op Twitter via

Reactie van Intergamma Intergamma reageert als volgt op het bericht van Bourrelier Group: “De beweringen van Bourrelier Group zijn in de ogen van Intergamma incorrect. De positie van Bourrelier Group is namelijk vrijwel onveranderd na de overname van VNG en de vermeende claim kan Intergamma in het geheel niet plaatsen. Intergamma heeft zich nu en in het verleden altijd bereid getoond om te overleggen met Bourrelier Group. Op de laatste uitnodiging heeft Bourrelier niet gereageerd, daarom kan Intergamma een term als loopgravenoorlog eveneens niet plaatsen.”

+4,4

De bouwmarktomzet groeide in het eerste halfjaar van 2018 met 4,4%.

@vakbladmix

Maxeda: minder omzet, meer winst Maxeda maakte het afgelopen boekjaar minder omzet, maar wist haar winst te verdrievoudigen. De cashflow bleef negatief. Maxeda DIY Group, de moeder van Praxis en Formido, heeft in het gebroken boekjaar 2017-2018 € 5 mln omzet verloren en kwam uit op € 1,35 mrd. De nettowinst verdrievoudigde echter tot € 24 mln. Naast betere bedrijfsresultaten profiteerde Maxeda DIY Group ook van lagere financieringslasten. Dat meldt het FD op basis van de meest recente jaarrekening. Het bedrijfsresultaat steeg van € 43 mln naar € 54 mln, ondanks de investeringen in nieuwe en bestaande bouwmarkten. Zo opende Praxis laatst een nieuwe

die plaatsvindt of zal plaatsvinden ten nadele van de franchisenemers en aandeelhouders die niet deelnemen aan de Guinness-transactie.”Wat zo’n ‘algeheel akkoord van partnership’ dan moet behelzen laat Bourrelier Group in het midden. Desgevraagd klinkt: ‘geen commentaar’.

megaPraxis in Maastricht, gingen er veel compacte Praxis City’s open en werden veel Formido’s omgebouwd of zelfs omgebouwd én overgenomen van de betreffende franchisenemer.

Bron: GfK’s DIY Recap.

Retailnews meldde dat Maxeda heeft kunnen besparen op algemene en administratieve kosten. Die kwamen het afgelopen boekjaar € 11 mln lager uit op € 47 mln. Het operationele resultaat liep daardoor op van € 43 naar € 54 mln. Ook de cashflow verbeterde met € 13 mln, al bedraagt die nog altijd € 28 mln negatief. Maxeda stak afgelopen boekjaar € 41 mln in nieuwe winkels en vernieuwingen van vestigingen. Dat is € 6 mln meer dan het jaar ervoor. Ter vergelijking: Concurrent Intergamma publiceerde laatst ook jaarcijfers: 9% groei van het bedrijfsresultaat naar € 131 mln. En 1,4% omzetgroei tot € 1.693 mln.

VA K B L A D M I X N R . 5 201 8

MIX-5-2018_Branchemix.indd 9

9

22-08-18 09:08


Praxis Maastricht, opnieuw een bouwmarkt

Met ruim 11.000 m2 opende Praxis eind juni zijn grootste bouwmarkt in Zuid-Nederland. De splinternieuwe Praxis Maastricht Belvédère is de 160e winkel van de formule en is Praxis’ nieuwste trots met veel speciale services, zo meldt de bouwmarktketen zelf.

10

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Praxis Maastricht_3pag.indd 10

21-08-18 09:11


FO R M U L E S

Eyecatchers Wat ons opviel in de nieuwe Praxis: • Frisse aanblik • Ruime winkel • Véél voorraad in de schappen • Nieuwe merken en nieuwe producten in alle groepen • Self-check-out-kassa • Nog steeds veel deco (verlichting, verf, vloer, raam) • Ook weer veel constructief • Bouwhal met véél bulk-bouwmateriaal • Aparte in- en uitgang Bouwhal • Verfstalenprinter • Uitgebreide zaag-afdeling • Maatwerk in raamdecoratie • Uitgebreide deurenafdeling (+profmerk)

Deze Praxis is vooral een bouwmarkt. Opnieuw een bouwmarkt eigenlijk

Regionale locatie Belvédère park is een retailpark in wording. Tegenover de Praxis-locatie ligt al een tijdje een nieuwe Gamma. Er komen een Leenbakker en een Kwantum en later ook nog een Decathlon. “Zo’n project moet je op termijn zien”, klinkt het. “Het is sowieso een ontwikkeling van meer dan 10 jaar geweest.” Vanwege de ligging heeft deze Praxis ook een regionale uitstraling. De twee oude Praxis-winkels trokken bijvoorbeeld 30 tot 40% van hun klandizie uit België.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Praxis Maastricht_3pag.indd 11

11

21-08-18 09:11


Het exterieur van de nieuwe Praxis maakt zeker indruk met zijn grijze gevel, het gele kader rond de entree en het nieuwe Praxis-logo prominent aan de flanken. “Iconisch”, noemt Praxis’ vastgoedman Marcel van Bruggen de winkel zelfs op social media.

“Iconisch” noemt Praxis de winkel in Maastricht

Van binnen is de Praxis fris, ruim en overzichtelijk. Verwacht er geen vooruitstrevende winkeltechniek, niet overdreven veel show of demo of veel connectie tussen de winkel en de online longtail. Deze winkel is vooral een bouwmarkt. Opnieuw een bouwmarkt eigenlijk.

Bouwmaterialen veranderen niet Maxeda-topman Guy Colleau zei het in 2016 al: “Fanatieke klussers die uit liefhebberij en passie aan de slag gaan, zijn er heus wel. Maar de meeste doen dat uit financiële overwegingen. Daarom ben ik niet bang dat consumenten ooit zullen ophouden met klussen. Wel is het zo dat de behoeften van klanten veranderen en daarmee de assortimenten in een bouwmarkt. Sommige categorieën presteren nog op dezelfde manier als dertig jaar geleden. Neem de bouwmaterialen. Ik noem het de ‘non-visible’-kant van de business, als stenen, cement en kabels. Die assortimenten veranderen niet.” 12

Ternat vernederlandst Juist dat constructieve assortiment heeft ruim baan gekregen in deze nieuwe Praxis. Wie de Brico in Ternat kent, ziet gelijkenissen met de nieuwe Praxis in Maastricht. “Maar we hebben de winkel wel duidelijk vernederlandst”, zegt verkoopdirecteur Frank Pruijn. “In Eindhoven hebben we destijds een Brico Plan-it gekopieerd en dat werkte niet. We zagen daar de Belgische assortimenten één voor één opdrogen.” Deze nieuwe winkel is een pilot waar Praxis in Nederland van gaat leren. Na finetuning zullen ze de goede punten vertalen naar de andere winkels. Pruijn: “We hebben bijna 400 winkels in de Benelux. Uit zulke schaal haal je vooral voordeel als je uniformiteit nastreeft.” Verschillen zullen er echter altijd blijven, erkent hij. Alleen al door de verschillende Praxis-formats: van de compacte Praxis City en grote Praxis-bouwmarkten tot en met Praxis Mega en Tuincentrum-winkels.

Wending in propositie In Maastricht zien we nieuwe signing, een ander lettertype, andere kleuren, variatie in schaphoogte, duidelijk gesegmenteerde afdelingen, pleinen, een buitenterrein voor tuin. Als je de winkel goed bekijkt zie je heel veel producten. Een assortiment dat breed, diep én dik is. Meer dan 35.000 artikelen en van ieder item héél veel voorraad. Ook de bouwhal trekt aandacht. Daarmee gaat Praxis dus een stuk ‘back to basic’ om terrein terug te winnen in het constructieve assortiment. Een wending in de Praxis-propositie die de leiding van Maxeda voorstaat.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Praxis Maastricht_3pag.indd 12

21-08-18 09:11


FO R M U L E S

Of de bouwhal ook professionals gaat trekken, is maar de vraag. De openingstijden zijn vervroegd naar 08:00 uur, bepaalde klanten kunnen op rekening kopen, er is een aparte ingang, een koffie- en servicepunt, een aparte afrekenbalie en een inpandige laadplek voor bulk in de bus of aanhanger. Maar eerlijk gezegd zijn de aangeboden merken erg consumentgericht en waarschijnlijk ademt deze nieuwe Praxis een overduidelijke consumenten-sfeer.

klaar voor de klusklanten. Een stuk of zeven medewerkers werd geworven bij het UWV. Hun afstand tot de arbeidsmarkt werd overbrugd met een praktijkopleiding waarin ze onder andere een badkamer leerden installeren. Daarmee komen ze goed beslagen op het klus-ijs.

Klusser kan zich uitleven Voor de consument is dat goed nieuws. Die vindt er nieuwe producten en merken op alle afdelingen. Met een zeer uitgebreid verfassortiment, de grootste keuze aan laminaat direct uit voorraad leverbaar en een zeer ruim aanbod sanitair, kan de klusser zich uitleven. Voor het zware werk biedt de winkel een grote voorraad aan vernieuwd bulk-assortiment, zoals bouwstoffen en gipsplaten. Die assortimenten liggen in de bouwhal met een eigen kassa en afhaalingang om de (bulk)materialen makkelijk in te laden. De winkel heeft een uitgebreide zaagservice; niet alleen wordt hout- en plaatmateriaal kosteloos transportklaar gezaagd, ook kunnen tegen geringe betaling uitgebreide zaagopdrachten worden uitgevoerd en kan hout in verstek worden gezaagd.

Voor de makers Bij de verfmengbalie kunnen klanten kiezen uit alle kleuren die gratis worden gemengd. Er staat zelfs een heuse stalenmachine die ter plekke een grote kleurenstaal fabriceert. Net als in alle Praxis-winkels is er de persoonlijke winkelafspraak waarbij consumenten in 25 minuten persoonlijk klusadvies krijgen. Daarmee – en met een serie workshops – geeft Praxis invulling in haar slogan ‘Voor de makers’. Een klik-en-haal-af- en een bezorgservice verhogen het gemak voor de klant, maar zijn op zich niet nieuw. Wel nieuw is de self-check-out. Eén medewerker bedient daar vier kassa’s waar klanten zelf hun aankopen inscannen en elektronisch betalen.

Personeelsmix Winkelmanager Maurice Harmsen runt de nieuwe Praxis. Hij is al bijna 20 jaar werkzaam bij Praxis in diverse rollen en stuurt een team aan van ongeveer 75 ervaren medewerkers. Dat team komt niet alleen uit de twee voormalige Praxis-vestigingen aan de Porseleinstraat en de Heerderweg, maar ook uit andere Praxis-winkels uit Heerlen, Beek en Brunssum, aangevuld met nieuwe collega’s. Aldus roulerend maakt Praxis gebruik van de ervaring en staat er een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten zeven dagen per week VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Praxis Maastricht_3pag.indd 13

13

21-08-18 09:11


Bauhaus #3 Met 18.000 m2 is de nieuwe Bauhaus in Venlo een grote. De winkel bewijst dat de keten zich niet per se aan een keurslijf houdt. Met diverse nieuwe assortimenten, lay-outs en presentaties is de derde Bauhaus heel anders dan zijn voorgangers in Groningen en Hengelo. Met 15% groei ligt de keten op koers. En de keten dendert door: vier nieuwe vestigingen staan op de agenda tot en met 2020, net als e-commerce.

14

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Bauhaus Venlo_4pag.indd 14

22-08-18 11:03


FO R M U L E S

In eerste aanblik lijkt de nieuwe Bauhaus in Venlo een beetje vreemd op zijn grondstuk staan. Zo met zijn korte zijkant naar de rondweg. Maar bij nader inzien staat hij juist met zijn front heel tactisch naar één van de belangrijkste toegangswegen van Trefcenter, Venlo’s grootste winkelcentrum. Bauhaus-directeur Herwin Oost geeft ons een sneak-preview, twee dagen voor de opening. “We zitten inderdaad niet per se vast aan een standaard lay-out, we kijken altijd naar de vorm die het best op het grondstuk past.” In Venlo leidt dat tot een totale winkel van 18.000 m2. Eentje met een heel grote drive-in en een enorm tuincentrum van 5.000 m2. Dat is groter dan menig Nederlands tuincentrum.

Enorm tuincentrum Oost is dan ook heel trots op dit deel van de derde Bauhaus van Nederland. Het heeft een aparte ingang en twee kassa’s en is met twee doorgangen verbonden met de bouwmarkt. Kom je van buiten, dan zie je meteen de noviteit. Als eerste van alle Bauhaus-winkels heeft die in Venlo een afdeling met dierenbenodigdheden en -voeders: dibevo in jargon. “We hebben hier 400 vierkante meter van dat assortiment. Vooral gericht op hond, kat en knaag, met een beetje vis en vogel. Van nul af opgebouwd door onze inkoopafdeling. Scherp op prijs, zonder concessies aan de kwaliteit Bij ons vindt je dus Eukanuba en Whiskas. Als dit een succes is, zullen we dat ook wel doorvoeren in onze andere winkels. Maar hier hebben we in ieder geval lekker de ruimte.”

Keihard vergelijken Dat kun je wel zeggen ja. Kom je binnen vanuit de bouwmarkt dan stuit je op een wereld van tuinmachines met vier grote shop-in-shops. Eentje van Powerworks, eentje van Stiga, de derde van Ryobi en een klein shopje van Bosch. “We zeten graag in op merken die je niet overal terugziet. We willen steeds verder van de directe vergelijking afblijven”, zegt Oost.

“We zitten niet per se vast aan een standaard lay-out” “Natuurlijk kunnen we alles leveren. Geen probleem. Maar we maken wel andere keuzes.” Zelf vergelijkt Bauhaus wel graag de merken die ze voert. Dat zie je op de demo van de robotmaaiers. Daar staan de robots van Worx, van Bosch en die van Gardena hun rondjes te draaien op hetzelfde gazon. “De hele range van alle drie die merken, Zo kunnen klanten zelf een keuze maken. Of leveranciers zo graag bij elkaar staan, maakt Oost niets uit. “Als ze dan zo goed zijn, komt dat in de vergelijking toch wel uit?”

Enorme showtuin Op het buitenterrein valt een grote showtuin op waarin Bauhaus negen modeltuintjes in elkaar laat doorlopen. “Kleine tuintjes zoals de mensen ze zelf zouden kunnen aanleggen. Met alle materialen door elkaar heen toegepast.” Hier voor het eerst tuinhout, zand en grond ook VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Bauhaus Venlo_4pag.indd 15

15

22-08-18 11:03


meteen de verfafdeling. Die is naar voren geschoven ten opzichte van Groningen en Twente. “In een land als Duitsland is verf een vrij technisch product en heeft het een plaats achterin de bouwmarkt. Nederlanders zoeken verf vanuit kleur en decoratie. Minder vanuit bescherming, dus hebben we de hele afdeling verplaatst naar deze decohoek.” Loop je rechtdoor na de ingang dan kom je in de World of Powertools. Een stoere afdeling die laag begint met transparante merkpresentaties. Wie verder kijkt, ziet Badkamerland. Een van de bekende paradepaardjes van Bauhaus, aldus Oost. “Zo zie je dus meteen voor ieder wat wils. Decoratieve verlichting en verf, stoere tools en mooi sanitair.”

Prof kan verder groeien

op de tuinafdeling. “Om te laten zien dat we het hebben. De bulk ligt op voorraad in de drive-in maar in Groningen en Hengelo leerden we dat mensen zich vaak afvroegen of we het überhaupt wel hadden.” Vandaar die second placement.

“We willen steeds verder van de directe vergelijking afblijven” Over second placement gesproken: In Groningen en Twente lopen twee verschillende tests op dat gebied. Eentje met een speciale medewerker die dwars door de winkel heen de beste posities zoekt en die inricht. De ander waar de verkopers van de afdelingen zelf bepalen welke producten een tweede plek verdienen bij het assortiment van hun sectie. Oost: “We kunnen de resultaten nu nog niet helemaal meten, maar waarschijnlijk men we straks uit op ‘the best of both worlds’.”

Dan de drive-in. Die staat eigenlijk haaks op de bouwmarkt en is in de diepte ingericht. Waar je in Twente een rondje rijdt en te voet de paden in moet, kun je hier in Venlo letterlijk met de auto bij elk vak komen. De paden zijn er zo breed dat auto’s elkaar in twee richtingen kunnen passeren. Het assortiment is iets anders ingericht: isolatie bijvoorbeeld bij het plaatmateriaal omdat dat vaak samen gekocht wordt. En een tweede zaagafdeling. “We claimen service voor onze professionele klanten. En dan bleek de zaagafdeling in de winkel toch lastig. Dus staan er achterin de drive-in dus twee 5 meter zaagtafels.” Gemak dient de prof. Die maakt de laatste twee maanden 20% uit van Bauhaus’ omzet en het kaar daarvoor gemiddeld 15%”, zegt Oost. “In Groningen veel meer, in Twente veel minder, maar daar groeit het wel hard.” Als je het hem vraagt kan het prof-aandeel in de omzet nog wel groter worden, maar dan wel tegelijk met omzetgroei. “Anders verliezen we marktaandeel.”

Deco, powertools en sanitair De bouwmarkt zelf is anders van lay-out. Hij heeft twee brede middenpaden over de breedte. Vanaf de centrale ingang kom je langs een nieuwe service-balie waar je meteen bestellingen en retouren kunt afhandelen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Qua kassa’s biedt Bauhaus vier self-check-outs en vier bemande kassa’s. Stap je binnen, dan zie je rechts de decoratieve en technische verlichting. Daarachter 16

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Bauhaus Venlo_4pag.indd 16

22-08-18 11:03


FO R M U L E S

‘Kwaliteitsmerken’ voor onderscheid

Geen ‘back-roll-out’ of keurslijf

Door heel de winkel heen zie je andere merken dan in andere bouwmarkten. Oost houdt het op ongeveer 25,5% van de omzet. “Waar het kan, kiezen we voor onderscheidende merken. Onder een merk als Hammerite kun je bijvoorbeeld niet uit. Maar die markt is kapot, daar heeft niemand plezier van, behalve Akzo.” Met andere merken – Expo voor gordijnrails, Gardol in de tuin en Camargue voor sanitair – wil Bauhaus uit de vergelijking blijven. “We doen nooit concessies aan kwaliteit, design en prijs, maar soms maakt een merk de consument niets uit. Als we dan voor andere merken kiezen – wij noemen het kwaliteitsmerken – blijven we uit beeld van de spiders van Kieskeurig en dergelijke. Die kunnen onze prijzen niet vernaggelen en zo denken wij aan onze portemonnee en die van de markt.”

Bauhaus werkt niet per se met keurslijven, zei Herwin Oost al eerder. De landen zijn erg vrij om in te spelen op lokale klanten en hun wensen. En zelfs binnen een land, kunnen winkels verschillen. “Hier hebben we het handvat maar eens naar onszelf toe gedraaid”, zegt Oost. Dat zie je bijvoorbeeld aan de demotuin, de positie van de verfafdeling, de presentatie van de deuren – draaiende demo’s in plaats van schuifdeuren en tot en met 2,31 hoogte – de dibevo-afdeling en aan de shop-in-shops op de tuinafdeling. “We richten niets in omdat we dat altijd zo doen. En andersom doen we ook niet per se aan backroll-out”, zegt Oost. Toch zie je ook dingen terug waar minder aandacht aan besteed is. Kan waarschijnlijk niet anders in een winkel van deze schaal met zo’n klein team als dat in Nederland. Als we opmerken dat we de winkel-signing nogal divers en rommelig vinden, zegt Oost: “Ik zie wat je bedoelt, maar de klant vindt zijn weg goed. We kunnen inderdaad niet alles tegelijk en werken met een internationaal inrichtingsteam. Dat zie je bijvoorbeeld terug op de machine-afdeling. In Duitsland is Fein een groter merk dat vaak vooraan staat. Dat hebben ze hier per ongeluk ook zo gedaan.”

“Nederland lang niet vol” Op onze ronde door de winkel ontmoeten we Bauhaus’ buitenland-directeur Johannes Harter. Hij is de man die in Hengelo al zei dat Nederland nog lang niet vol is. “Op iedere plek op de kaart waar we een pijltje gooien, treffen we een gebied vol koopkracht.” Nederland doet het volgens hem behoorlijk. Oost rept van een plus van 15% ten opzichte van vorig jaar. Venlo was de eerste locatie die Bauhaus in Nederland op het oog had, memoreert Harter. “Dat was al in 2007. We twijfelden toen om wel of niet naar Nederland te komen. Uiteindelijk kozen we eerst voor een ander land. Toen we daarna toch voor Nederland besloten kwamen we in de molen van bouwvergunningen en eerste, tweede en derde keer naar de Raad van state, zoals dat hier gaat.”

“Overal waar we een pijltje op de kaart gooien, treffen we een gebied vol koopkracht” Tot en met 2020: Den Hoorn, Leeuwarden, Amersfoort en Haarlem Inmiddels heeft Bauhaus zijn expansie op koers. In 2019 gaan vestigingen open in Den Hoorn en Leeuwarden. En 2020 wordt volgens Harter interessant met Amersfoort en Haarlem Cruqius. “Dat zijn grote winkels, net als Groningen en Venlo.” Over Den Hoorn gesproken: die winkel ligt dicht in de buurt van twee Hornbach-winkels. “Dat wordt inderdaad spannend”, zeggen Harter en Oost. “Maar we zullen zien. Wij liggen als enige aan de andere kant van de nieuwe snelweg. Dat kan misschien een voordeel zijn.” In Groningen en Hengelo zie je het verschil tussen een A-locatie en een AA-locatie. Oost: “In Groningen loopt het vanaf het begin supergoed. Daar liggen we heel centraal en hebben we ook vele spontane aanloop. In Hengelo zijn we meer een destination-shop, waar mensen speciaal naar ons toe moeten komen. Dat kostte iets meer aanlooptijd.”

E-commerce op de planning E-commerce: voor hij het weet, ontglipt de term directeur Herwin Oost Als je door de winkel loopt, zie je tussen de regels door dat Bauhaus zich in Nederland voorbereidt op e-commerce. Als we over de lage prijzen op de dibevo-afdeling beginnen, zegt Oost: “Als we straks met e-commerce beginnen, moeten we daar klaar voor zijn met onze prijzen.” Ook lopen we door een ruimte die kennelijk wordt voorbereid op online sales. Als pick-up-point, voor het verzendklaar maken van bestellingen of voor een andere service. Sommige Bauhaus-landen zijn al heel succesvol op het internet. In Bulgarije is bijvoorbeeld maar één winkel, maar ook een webshop die al evenveel omzet. En in Zweden zijn er 19 winkels en groeit online ook met 30%. “We hebben een e-commerce-manager aangenomen die op dit moment door Europa trekt om te zien hoe ze het in alle verschillende landen aanpakken. Wij hebben de vrijheid om het aan te pakken en in te richten zoals het bij Nederland past”, zegt Oost. “Binnenkort ga je daar meer van merken”, klinkt het cryptisch.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules-Bauhaus Venlo_4pag.indd 17

17

22-08-18 11:03


4% groei voor eerste h GfK’s DIY RECAP is het maandoverzicht van de trends

Bouwchemie & bouwmaterialen

in de bouwmarkten zoals die door GfK in Nederland

‘Bouwchemie & bouwmaterialen’ laat in de maand mei een sterke groei zien van 12% Bouwmaterialen is de motor van deze groei, met april +19%, mei +21% en juni 14% in de plus. De grote klussen lijken weer te worden opgepakt: mortel/cement kent een sterke groei in het laatste kwartaal van meer dan 21%. Kennelijk repareren Nederlanders het dak als de zon schijnt. Dat zien we duidelijk terug met een groei in dakbedekking en onderhoud van 30% in april, zelfs 36% in mei en ongeveer 18% in juni. In de bouwchemie zien we verder de muurcoating, egaliseer- en vulmiddelen behoorlijk stijgen in omzet.

worden gemeten. In deze MIX kijken we naar de cijfers tot en met juni.

Binnen de bouwmarkten zien we in omzet over het eerste half jaar een groei van iets meer dan 4%. Alle assortimentsgroepen laten een behoorlijke groei zien, met uitzondering van de restgroep ‘Overigen’ die specifiek in de maand juni met bijna 9% stevig in de min duikt. ‘Tuin’ met rond de 11% en ‘bouwchemie & bouwmaterialen’ met rond 12% groei springen er zeer positief uit.

Tuin Met name door het aanhoudende mooie weer zien we de laatste drie maanden een sterke groei voor ‘Tuin’ van ongeveer 20%, waarbij de maanden mei +14% en juni +5% een mooie groei laten zien. Medeverantwoordelijk voor deze groei zijn de verkoop van tuinmeubelen (YTD +13%), Levend goed (YTD +10%) en Tuinhekwerk & toebehoren (YTD +17%) Waar in 2017 het tuinseizoen in maart startte, zien we in 2018 dat het seizoen een maand later (april) is begonnen, vanwege het koude vroege voorjaar. In de laatste drie maanden is de achterstand ruimschoots goedgemaakt. Met de droogte van de afgelopen periode, staat een groep als tuinbewatering bij de consument weer vol in de aandacht. Hoewel het waterleidingsbedrijf vraagt om minder te sproeien, zien we hier een groei van ongeveer 13% over de laatste drie maanden.

Verf Hoewel verf als segment achterblijft bij de rest van DHZ, is het mooie weer wel een uitgelezen moment om te beitsen. Dit zien we dan ook terug in de cijfers. De totaal groep beits en houtbescherming groeit met bijna 7% YTD, onder aanvoering van de dekkende beitsen +15% en vernis +21% YTD. Speciaal-lakken en een grote groep als muurverven blijven wel sterk achter, waardoor de totale categorie achterblijft in groei ten opzichte van de meeste andere DHZ assortimentsgroepen.

Zomervakantie In de retail kunnen we het aloude adagio ‘vrouwen bloot, handel dood’ weer uit de kast halen. Na juni is ook juli voor Nederlandse begrippen ongekend warm en droog. Klussen is dan een activiteit die mogelijk op een lager pitje komt te staan. De eerste waarschuwing daarvoor zien we al in de maand juni met een zeer tegenvallende groei op het totaal van slechts 2,1%. Die tegenvaller zit vooral in ‘overigen’ maar is er wel een om in de gaten te houden…

Verklaring bij de cijfers Wat moet je weten als je naar deze DIY Recap-cijfers kijkt? Op basis van de kassa-aanslag vormt zich een hard cijfer van het totaal aan omzet; GfK rapporteert consumentenwaarde incl. B.T.W. Het DHZ universum van de GfK rapportage omvat de bouwmarkten Bauhaus, Formido, Gamma, Hornbach, Hubo, Karwei, Kluswijs, Multimate en Praxis. De grote variëteit van producten in de DHZ-retail is op een inzichtelijke manier gegroepeerd in een zevental hoofdgroepen en een restgroep. Voor absolute cijfers en diepere inzichten op basis van de retailtracking verwijzen we naar GfK. Zie http://www.gfk.com/nl

18

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Conjunctuur.indd 18

21-08-18 09:15


CO N J U N C T U U R

e halfjaar TUIN

Tuin:

+20%

Levend goed

(YTD +10%)

Juni

+5%

Mei

+19% Mei

Mortel/cement

Minder dan

+4%

> 21% (Q2)

+14%

Dakbedekking

+21%

VERF

(YTD +13%)

Juni

April

(YTD +17%)

Tuinmeubelen

14%

BOUWMATERIALEN

Tuinhekwerk & toebehoren

+36% in mei en +18% in juni

Dekkende beitsen

+15% (YTD)

Beits en houtbescherming

7% (YTD)

Vernis

+21% (YTD)

Speciaal-lakken en muurverven blijven wel sterk achter, waardoor de totale categorie achterblijft in groei ten opzichte van de meeste andere DHZ assortimentsgroepen.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Conjunctuur.indd 19

19

21-08-18 09:15


TOTAAL

Sanitair & tegels

Bouwchemie & Bouwmaterialen

Tuin

Deco Overig

Deuren, kozijnen, hout&plaat

Op basis van haar Total Store Report maakt GfK Netherlands speciaal voor Vakblad MIX een DIY Recap met de meest actuele groeicijfers.

20 20

20,8

15 15

20

Jan 18-Jun 18

20

Jul 17-Jun 18

15

YTD

15

MAT

15

20

DIY Recap

Electra

14,1

12,4 11,8 11,2

11,2

10 10

8,8

10

10

11,1

10

11,1

7,3 6,3

5,9

5,4 4,7

5 3,3

5

5

3,7

4,9

4,4

4,4

4,7 4,3

5 5

6,7

3,7

3,5 3,3

3,2

2,3

2,1

1,9

0,3

0 0

0

-5 -5 -10 -10

-5

-5

-10

-0,5

-10

-10

-5

-0,5

20

-0,1

0

0

-0,1

TOTAAL

Deuren, kozijnen, hout&plaat

Tuin

Bouwchemie & Bouwmaterialen

Electra

IJzerwaren en gereedschap

Deco

Sanitair & tegels

Overig

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

Mix 4 2018 Conjunctuurgrafieken.indd 20

21-08-18 09:16


TOTAAL TOTAAL

Sanitair tegels Sanitair && tegels

Bouwchemie Bouwmaterialen Bouwchemie && Bouwmaterialen

Tuin Tuin

Deco Deco

IJzerwaren gereedschap IJzerwaren enen gereedschap

Deuren, kozijnen, hout&plaat Deuren, kozijnen, hout&plaat

Overig Overig

CO N J U N C T U U R

Electra Electra

KWARTAAL

20 20 15 15

20 20

Apr 18-Jun 18

15 15

Jun 18

20,8 20,8

14,114,1

10 10

10 10

11,811,8

7,8 7,8

7,3 7,3 6,36,3

5,95,9 4,94,9

3,53,5

3,23,2

5 5

5 5

4,94,9

3,33,3

3,33,3

3,03,0 2,1 2,1 0,80,8

-0,5 -0,5

0 0

0 0

0,30,3

-0,5-0,5

-5 -5

-5 -5

-2,4-2,4

-10 -10

-10 -10

-8,7-8,7

DIY Recap nader bekijken? MIXplus-abonnee’s hebben toegang tot deze GfK-data via www.mixonline.nl/omzetmonitor.

Grafiek: MIX, Bron: GfK Retail & Technology VA K B L A D M I X N R . 5 201 8

Mix 4 2018 Conjunctuurgrafieken.indd 21

21

21-08-18 09:16


“We hebben een verrassend concept neergezet” Begin dit jaar stapte in het Groningse Haren de eerste Formido over naar KlusWijs, met daarin het concept van KW Wonen. In de afgelopen twintig jaar sierden verschillende formulenamen de gevel: PlusKlus, Multimate en Formido. “Formido stopte en Praxis was voor ons geen optie. We willen blijven ondernemen. Daarvoor heb je de juiste formule met het goede gevoel nodig.”

22

In 1985 startte Arnold Venema (55) in het centrum van Haren met ‘Hobbycentrum Haren’. “Ik startte toen ik een jaar van school was, waar ik een commerciële opleiding volgde. Techniek zat er bij mij al vroeg in, mijn familie bestond uit aannemers en schilders. Tijdens mijn opleiding werkte ik in een Boerenbond winkel. Dat had raakvlakken met wat ik nu doe, ik vond dat leuke handel en wilde verder die kant op. Ook werkte ik bij een Hubo. Destijds hadden ze Woody, dat was een formule voor startende ondernemers met kleine winkels. Je kon daarvoor een opleiding doen, dat waren vooral prak-

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Collega-KlusWijs Haren_4pag.indd 22

21-08-18 09:17


CO L L EG A’ S

tijklessen. Maar ik ben daarmee gestopt, het kwam niet van de grond. Het was niet zo rooskleurig als voorgespiegeld.”

Drie formules vanaf 1990 Venema begon voor zichzelf door een winkel over te nemen die op sterven na dood was. “De eigenaar was overleden en het personeel had de winkel overgenomen. Maar de focus lag meer bij het bouwbedrijf. De winkel zag er niet uit, de handel is langzaam op gang gekomen. Tussen 1990 en 2000 zijn we aangesloten geweest bij Plusklus. In 2000 verhuisden we naar een bedrijventerrein, waar we groeiden van 450 vierkante meter naar 2.000 m2. Eigenlijk gingen we toen van een van dhz-winkel naar een bouwmarkt.”

“Wil je ontzorgen, dan lever je bijna altijd maatwerk.” Joke Berkhoudt (53) is sinds 2005 betrokken bij het bedrijf en is onder andere verantwoordelijk voor HRM. “Tot 2013 hadden we Multimate op de gevel staan. Door onder meer fusies met andere clubs hadden we daar niet meer het goede gevoel bij. We raakten in gesprek met Formido en in 2013 bouwden we de winkel om naar deze formule.” Venema: “Het concept en de marketing waren goed en we konden ondernemen zoals we dat

wilden. We hadden een bezorgdienst, een werkplaats en we leverden veel maatwerk.”

Ondernemer willen zijn In september 2017 kwam het bericht dat Formido uit de markt gehaald zou worden. Maxeda ging ervan uit dat iedereen die Praxis kon worden aan zou sluiten, maar dat bleek niet zo te zijn. “We hebben gekeken, nagedacht en met ons team van 15 personeelsleden overlegd. We waren niet enthousiast, we hadden een andere manier van bedrijfsvoering. Bij Praxis zouden we ons geen ondernemer meer voelen, maar gestuurd worden door het hoofdkantoor. Wij vroegen ons af wat de naam toe zou voegen. Bovendien zit in Groningen ook al een grote Praxis. Een merk als Sikkens zou niet meer geleverd worden wanneer we Praxis zouden worden. Het maatwerk is ook voor ons heel belangrijk. Bijvoorbeeld de schuifwandenpresentatie, die is heel anders. Wij hebben nu zes verschillende kasten, met daarbij een computer en bespreektafel. Dat willen we blijven doen. Want wil je ontzorgen, dan lever je bijna altijd maatwerk.” Venema zegt eigenlijk geen keuze gehad te hebben. “Verkopen was een optie, maar we wilden graag ondernemer zijn.”

Verschillen tussen de formules Venema en Berkhoudt hebben een duidelijke visie op de formules waarbij ze aangesloten zijn geweest. “De Plusklus formule was geschikt voor een breedpakketwinkel, maar niet voor een bouwmarkt. Multimate schoof op naar bouwmarkten, maar er zat veel verschil in het VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Collega-KlusWijs Haren_4pag.indd 23

23

21-08-18 09:17


formaat van de winkels. Onze manier van werken, zoals het maatwerk, maatzagen en monteren is bij Multimate begonnen. Dat werkte heel goed. We hoefden toen nog niet alles met korting te verkopen. Hoewel niet alle Formido’s maatwerk aan konden bieden was veel hetzelfde, maar Formido had een agressievere marketing. De Multimate-formule liep achter, dat kwam ook door de crisis. Bij Formido ging alles professioneler, daarover waren we dik tevreden. Ook de webshop van Formido was erg goed.” Berkhoudt zegt dat ze de bij de eerste vergaderingen van de Stichting Formido Franchisenemers aanwezig waren, waarin werd gesproken over de keuzes die gemaakt moesten worden. “Ons contract is vorig jaar eenzijdig opgezegd door Formido, daardoor waren we vrij om te gaan en staan waar we willen.”

De stap naar KlusWijs en KW Wonen Ze bezochten winkels van Kluswijs en van Praxis, ook werd de nieuwe Hubo XL van DGN bekeken. “Maar in ons dorp is al een Hubo.” Venema vindt dat er rond Hubo een bepaald imago hangt en vreest dat ze dat niet makkelijk van zich afschudden. “De Kluswijs-formule is relatief onbekend. Aan de andere kant, veel mensen hebben geen idee bij welke formule ze een winkel binnenkomen, hoor.”

“We geven personeel de kans om te groeien.”

Mensen die de verbouwde winkel binnenkomen reageren positief. “Vaak horen we dat het beeld rustiger is, er zit ook minder kleur in. Door lage stellingen kijk je door winkel heen. Hij lijkt nu groter en overzichtelijker. Klanten hebben het idee dat ze artikelen makkelijker

vinden. Ook de verschillende werelden met foto’s werken goed.” Met het KW Wonen concept is er ook meer synergie. Dat merken ze vooral aan de vloerbedekking, en bij verf en het interieur. “Dat is heel positief.”

Concept van KW Wonen Ze werden getriggerd door KW Wonen. Deze woonafdeling van KlusWijs voorziet in diverse maatwerkassortimenten, zoals behang, gordijnen, vloeren en vloerbedekking, schuifdeurkasten, deuren, shutters, kleinmeubelen, buitenzonwering en woonaccessoires. De KlusWijs winkels in Schoonhoven en Scherpenzeel werden bezocht om een beeld van KW Wonen te krijgen. Berkhoudt: “We dachten dat in Haren wel markt is voor één winkel die zich daarop richt. We kunnen niet concurreren met grote jongens, je moet keuzes maken, toegevoegde waarde leveren.” Ze besloten om ‘de move’ te doen, om een verrassend concept neer te zetten. “Klanten die KW Wonen zien zijn onder de indruk. Het is een andere bouwmarkt met een woonwereld, het is een ander idee dan dat ze gewend zijn. Voor het maatwerk halen we vaak Groningers binnen en zelfs mensen uit Hoogezand.”

Eén aanspreekpunt voor de klant “Voordat we begonnen met KW Wonen hadden we een montagedienst en maakten we gordijnen op maat. Daar kwamen niet echt veel mensen op af, ook omdat het niet exclusief is. Nu zijn we meer gespecialiseerd, en hebben ook merknamen zoals Eijffinger. Nu we die verkopen wordt er op andere manier naar je gekeken. We trekken 24

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Collega-KlusWijs Haren_4pag.indd 24

21-08-18 09:17


CO L L EG A’ S

een ander publiek, mensen zijn daarnaar op zoek. We verkochten als Formido bijvoorbeeld al veel laminaatvloeren. Maar pvc is nu in opkomst, daarvan hebben we goede merknamen. Klanten zeggen ook dat ze weten dat het iets kost, maar dat ze een goed product krijgen.” Kluswijs Haren werkt bovendien samen met een vloerenspecialist en een stoffeerder in het dorp. “Zij leggen lijm-pvc en de vloerbedekking. Voor projecten werken we samen met een schildersbedrijf. Wij zijn daarbij altijd het aanspreekpunt voor de klant”, zegt Berkhoudt. Een interieurstyliste is nieuw bij KlusWijs Haren. Met haar opleiding en ervaring is zij het gezicht voor KW Wonen. Tevens is er een medewerker die ruime ervaring heeft in advisering van schuifwandkasten en verlichting en was actief betrokken bij de keuze voor KW Wonen. Straks gaat hij meer naar het woongedeelte opschuiven en in het najaar een opleiding volgen voor interieurstylist. We geven medewerkers de kans om te groeien.” Berkhoudt vindt KW Wonen leuker dan de bouwmarkt. “Wonen spreekt mij gewoon meer aan.”

Merken Met de transitie van Formido naar KlusWijs zijn veel leveranciers gebleven. Het assortiment is niet veel veranderd, al zijn wel wat doublures eruit gehaald. “We hebben nu geen twee merken dhz-schuifrailsystemen maar één. De elf meter rolgordijnen zijn ingekrompen, we hadden de ruimte nodig voor wonen. Zo zijn we door iedere groep gegaan. Naast Sikkens hebben we nu ook Wijzonol op de machine, daar mengen we ons eigen merk ook op. We

hebben Sigma erbij. Bij het elektrisch gereedschap is Stanley nieuw en is Ferm Einhell geworden. Het aardige is dat je in KW Wonen ook merken kunt verkopen die je in dhz niet mag verkopen. Bijvoorbeeld deuren van Bruynzeel. Industriële metalen deuren en bepaalde lijnen van meubels kunnen we nu wel voeren.”

Toekomst “Als er straks nog meer vraag naar wonen komt, dan gaan we wellicht nog verder uitbreiden. Je moet blijven veranderen, hoewel het wel intensief is om actief te blijven. We willen zelf nog tien jaar doorgaan en hopen dat deze club nog lang blijft bestaan. Het grote voordeel is dat ze niet van investeerders of buitenlandse partijen zijn. Ook al is het nog een vrij jonge club, het aantal winkels gaat groeien. Een aantal Formido’s zal voor Hubo of voor Kluswijs kiezen. Dat maakt ons een nog sterkere club, die landelijk bekender gaat worden. Dat was het grote voordeel van Formido, ze waren landelijk bekend.” Venema: “De organisatie bevalt ons erg goed, de lijnen zijn kort en de onderlinge collegialiteit is goed. Het is bijna hetzelfde als Formido, maar dan kleinschaliger. Je kunt gewoon met de directeur bellen. Het DNA en de bouwmarkten van KlusWijs passen precies bij wat wij zelf ook voor ogen hebben. Mensen maken het verschil is het credo van de formule KlusWijs. Daar sluiten wij ons bij aan. Ook de drie V’s Vakkundig, Vertrouwd en Voordelig zijn aspecten waar wij ons hard voor maken, iedere dag weer.” VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Collega-KlusWijs Haren_4pag.indd 25

25

21-08-18 09:17


Effectieve video-skills ĂŠn verstand van DHZ-retail

www.beeldenbouwmarkt.nl

Adv_26.indd 3

22-08-18 09:16


VERZORGINGSGEBIED Marshoek, retailspecialist De retailspecialisten van Marshoek zijn van meerdere markten thuis. Administratie, fiscaliteit, opvolging, organisatieadvies, personeelsplanning ĂŠn ook vestigingsplaatsonderzoek maakt deel uit van het dienstenpakket van de dienstverlener uit Houten.

KOOP 19.570

www.marshoek.nl

2,2 (+0%)

38.500 (+25%)

65% (+20,5%)

26,3% (42,2%)

KlusWijs Haren Haren is een plaats in Groningen en maakt deel uit

groen = 7 reiskilometers geel = 15 reiskilometers

van de gelijknamige gemeente Haren. Haren ligt ten zuiden van de stad Groningen, ten oosten van het Paterswoldsemeer. In de gemeente Haren wonen 19.570 mensen, verdeeld over 8.707 huishoudens. Dat betekent dat een huishouden gemiddeld bestaat uit 2,2 personen. Hiermee zijn de huishoudens gemiddeld gelijk aan landelijk. Het marktgebied kenmerkt zich door een relatief zeer hoog aandeel 65+-ers (+42,2% t.o.v. landelijk). Vooral 15-44 jarigen ontbreken in het gebied. De gemiddelde leeftijd ligt circa 10% hoger dan landelijk. Voor de langere termijn zien we wel dat het percentage 65+ relatief minder stijgt dan landelijk. Wel blijft er sprake van een relatief sterk vergrijsd gebied. De bevolking in Haren laat in eerste instantie een dalende trend zien, maar op langere termijn slaat dit om naar een stijgende trend. Deze stijgende trend komt uiteindelijk redelijk gelijk uit met het landelijk gemiddelde. Dit heeft effect op de omzetgroei. Wanneer alle overige gegevens gelijk blijven, is de verwachting dat op basis van de bevolkingsgroei op lange termijn de omzet jaarlijks gemiddeld 0,7% stijgt ten opzichte van een stijging van 0,7% landelijk. Op korte termijn zal er echter eerder sprake zijn van een daling. Haren kent relatief weinig jonge woningen. Vooral woningen met bouwjaar van 1925 tot 1945 en 1965 tot 1975 zijn zeer sterk aanwezig in Haren en beslaan meer dan een vijfde van alle woningen. De klusnoodzaak ligt op basis van het aantal koopwoningen en de woningleeftijd tussen 15% en 20% hoger ten opzichte

Bevolkingsgroei t.o.v. 2017

8%

van het landelijk gemiddelde. Een hogere klusnoodzaak geeft een hogere omzetpotentie.

Uitdaging marktgebied Uit onderzoek1 blijkt dat de klant gemiddeld bereid is zo’n 7 kilometer te rijden voor een bouwmarkt. Wanneer we dit plotten op de kaart zien we dat er dus een potentie ligt in het trekken van klanten uit het omliggende gebied van Haren, waaronder het zuiden van Groningen, Bevolkingsgroei Eelde en in mindere t.o.v. 2017 mate Hoogezand. Wel 8% zijn er voornamelijk in Hoogezand en Groningen diverse concur6% renten gevestigd. In Haren en Eelde zijn tevens een Hubo geves4% tigd. 2%

Samenvatting 0% -2% De KlusWijs zal haar omzet voornamelijk uit Haren en omgeving

behalen. De kenmerken van het marktgebied zijn prima en er is -4% 2017 2020 2025 2030 2035 2040

daarmee ook een prima omzetpotentie in de markt aanwezig. Haren Nederland Voor de toekomst is er op korte termijn een matige, maar op lange termijn prima bevolkingsgroei met wel relatief meer ouderen. Echter door het servicegerichte karakter van KlusWijs liggen er kansen om hier goed op in te spelen.

% 65+

30%

6% 25%

4% 2%

20%

0% -2% -4%

15% 2017 Haren

1

2020

2025

2030

2040

2017 Haren

Nederland

Inretail; reisafstanden voor woonproducten binnen Nederland

MIX 2018-5_VPO-Kluswijs.indd 27

2035

% 65+

2022

2027

2032

2037

2040

Nederland

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

27

22-08-18 09:57


Werk aan de Winkel en DMG zijn op 60% met Home Made By

“Radicale keuze in plaats van een nieuwe kubus aan de gevel” In 2015 nam Werk aan de Winkel DMG, inclusief de

reuze stappen in die richting, de kracht van continue

maakten een eind aan selectieve distributie en stelden hun profmerken ter beschikking aan grootschaligen. Groenendal: “Dat was een dodelijke ontwikkeling voor onze formules zoals ze er op dat moment bijstonden. Woningtextiel maakte wel al 40% van de omzet uit en was in opbouw, maar we hadden nog niet de professionaliteit die daar nodig was.”

verandering, de eerste successen, de discussies en de

Focus op de vakman

slapeloze nachten die daaraan voorafgingen.

Die professionaliteit had WadW wel. De club van Erwin van de Belt komt uit de woninginrichting en had een mooie ontwikkeling doorgemaakt met de aangesloten woonprofessionals. Van de Belt: “Je zag steeds minder onderscheid tussen formules in Nederland. Overal dezelfde merken en toenemende druk van een groeiend aantal concurrenten. Onze oplossing was: ons richten op het specia-

formules Deco Home en Verf en Wand, over. Nu maken we de balans op met Erwin van de Belt en Wim Groenendal. Zij spreken over Home Made By, de toekomstvisie, de rigou-

Toen Wim Groenendal en Harry Zoon DMG eind 2015 overdeden aan Werk aan de Winkel (WadW) van Erwin van de Belt, was het duidelijk dat er iets moest veranderen. De omzet bestond voor 60% uit verf en die productgroep stond onder druk. De verffabrikanten 28

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules_Homemadeby_4pag.indd 28

21-08-18 09:18


FO R M U L E S

lisme van de betrouwbare vakman. De specialist met de lokale reputatie.” Groenendal: “Die aanpak sprak Harry en mij aan. Wij zagen Erwin als een innovatieve nieuwkomer binnen de gevestigde orde. We herkenden wel iets van onszelf in hem.”

Steeds verder de winkel in Dus werd de deal gesloten en Van de Belt ging aan de slag met de formules. “Met WadW waren we net voor de crisis gestart. Dat heeft ons tot innovatie gedwongen en we zijn hem doorgekomen, schaarste maakt mensen bijzonder creatief. Toen we DMG overnamen, zagen we het herstel wel aankomen, maar wisten we ook dat de lat steeds hoger kwam te liggen. Vanuit mijn ervaring bij Euretco wist ik al dat raamafspraken met leveranciers, een private label en een aantal folders per jaar het verschil niet meer zouden gaan maken. Mensen worden steeds kritischer en kopen uitsluitend bij winkels die het beste aansluiten bij hun behoeften. Retail is hierdoor in de afgelopen decennia steeds complexer geworden. Je wordt als ondersteunende organisatie steeds dieper de winkeloperatie ingetrokken. Tegenwoordig moet je kennis in huis hebben van IT, van HR, van online marketing, e-commerce, logistiek, productontwikkeling en ga zo maar door. Je hebt dan een bepaalde omvang nodig om dat allemaal in je eigen backoffice te kunnen bieden.”

Meer dan nieuwe kubus Die schaal kwam met de overname van DMG. 176 winkels telde die organisatie toen, in de formules Verf en Wand of Deco Home. Intussen zijn het er 60 minder. Van de Belt zette namelijk een rigoureuze koers in. Groenendal: “Jammer genoeg maakte Harry dat allemaal niet meer mee. Als ik eerlijk ben, heb ik wel eens slapeloze nachten gehad van de plannen. Dan dacht ik jeetjemina, wat gaat er van terecht komen? We zijn echt door een transitie gegaan. Dat is heel iets anders dan een andere kubus aan de winkelgevel hangen. Maar zo’n overgang is een lastige. Mensen vroegen zich af of Erwin wel genoeg verstand van de markt had en zeiden dat hij niets van verf wist. Alle leveranciers die niet in het bestand zitten, waren ineens onze vijand. En dan heb ik het nog niet eens over kleinerend gedrag van andere marktpartijen.”

vermogen is onze grootste uitdaging, want de kosten in de retail blijven stijgen en de verdiensten staan onder druk. Wij doen dus echt een beroep op het ondernemerschap.”

“De branche is weinig tot niet veranderingsgezind” Van de Belt gebruikt een mooie beeldspraak: “Iedereen wil natuurlijk het liefst met een lekker zonnetje en de wind in de rug naar de overkant varen. Die garantie kunnen wij niet geven in een transitie als wij nu doormaken. Als het een beetje nat wordt aan dek moet je niet gaan klagen maar een regenjas aantrekken.” Hij gelooft heilig in de kracht van intensieve samenwerking met zijn ondernemers. “Als je samenwerkt met een ambitieuze organisatie als de onze, moet iedereen er iets voor over hebben om samen een betere positie te krijgen. Dan kun je niet alleen de organisatie de kastanjes uit het vuur laten halen.”

15% groei Inmiddels is WadW twee-en-een-half jaar onderweg en zit de organisatie op 60% van zijn plan. “Ik maak graag een compliment aan onze ondernemers. Die hebben allemaal hun eigen lokale situatie en maken hun persoonlijke beslissingen, zo ook met betrekking tot de verbouwing van de winkels. We hebben in een jaar tijd 35 winkels omgebouwd, zonder dat dit een verplichting is. Dat is onze stille kracht. Het vergde forse investeringen en veel vertrouwen, maar leverde hen een flinke plus op.” Van de Belt meet zich aan de cijfers van de verfindustrie – “4% minder verfplas tot en met mei” – en de woninginrichtingscijfers van INretail: “ook een min van ruim 2%”. Van de Belt claimt 15% overall groei voor DMG en WadW.

Kastanjes uit het vuur Van de Belt denkt met een glimlach terug aan de stevige discussies die hij voerde met Groenendal. “De branche is weinig tot niet veranderingsgezind. Maar wij zien dat de beste winkels het zo goed doen omdat ze veel veranderen. Ze willen innoveren en hebben ook de middelen en de mentaliteit om dat te kunnen doen. Het veranderVA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules_Homemadeby_4pag.indd 29

29

21-08-18 09:18


Inkoopmodel achterhaald In het hele traject is er best spanning ontstaan met leveranciers, stelt Van de Belt. “Aandeelhouders van leveranciers zijn vaak alleen op geld gericht. Dan gaan we elkaar niet begrijpen. Belangrijke waarden zijn voor ons solidariteit, waardering voor vakmanschap, kwaliteit en geluk in plaats van alleen maar geld. Samenwerking met ons is erop gericht om van elkaar te leren en elkaar echt beter te maken. Deco Home en Verf en Wand waren multibrand-stores waar merken werden gebouwd. Maar als een merk groeit, wordt de leverancier hongerig. Dan gaat hij zijn distributiegraad opvoeren en verzandt de selectieve distributie.” WadW ziet zichzelf dus niet meer als inkooporganisatie. De club is geen multibrand meer, wil niet meer afhankelijk zijn van derden. “Als fabrikanten zelf voorwaarts integreren in de keten kun je zelf niet anders dan achterwaarts integreren”, zegt Van de Belt. “Het model van de fabrikant die zoveel mogelijk volume de winkels inpompt als doorgeefluik, is volgens mij achterhaald. De macht ligt uiteindelijk bij de consument, die bepaalt. Daarom gaan wij liever uit van de vraag van de consument dan van het aanbod van onze leveranciers.”

VBS opgegeven Stoere taal van een organisatie die voorheen vrijwel dreef op het omzetvolume bij een paar grote verfleveranciers. “Bestaat VBS nog? Ik denk dat fabrikanten dat kanaal al lang opgegeven hebben. Zij beleveren consumenten en zzp’ers rechtstreeks, omarmen online, en storten zich in het grootschalige geweld. Een regelrechte bedreiging en aanval want speciaalzaken moeten merken hebben die je daar juist niet kunt kopen. Ondernemers in de VBS kunnen niet langer uitleggen waarom de prijsverschillen zo groot zijn. 25% korting op onrealistische adviesverkoopprijzen is gewoon niet meer genoeg. Ik spreek soms wanhopige ondernemers die in hun winkel door de klant voor oplichter worden uitgemaakt. Het lijkt zo onderhand wel de keukenbranche, je weet als klant nooit wanneer je een juiste prijs betaalt. Wij zijn zachtjes uitgedrukt niet blij met 30

die ontwikkeling, want de klanten van onze winkels zijn niet op zoek naar de laagste prijs, wel naar prijsveiligheid. Die kunnen de winkels niet langer bieden en dat legt een bom onder het bestaansrecht van de VBS.”

Radicaal veranderen De keuze is duidelijk. WadW ging voor de radicale verandering. Niet langer zoveel mogelijk zieltjes houden met zo min mogelijk risico. Na de overname telde DMG/WadW 199 winkels. Intussen zijn er dat nog 135. Van de Belt: “In het begin hielden we meteen een enquête onder onze winkels om beter inzicht te krijgen in hun uitdagingen en behoeften. Ongeveer de helft van onze ondernemers heeft hier intensief aan meegewerkt en hun boodschap was duidelijk: zij wilden verandering. Maar wilde men zelf ook veranderen? Eigenlijk hielden ondernemers en organisatie elkaar al jaren in de tang. Al zouden Wim en Harry willen veranderen, dan piepte er altijd wel iemand om dat tegen te houden, met als gevolg dat er de laatste jaren te weinig vernieuwd of geïnnoveerd was binnen de formules en samenwerking. Daarom kozen we eerder voor revolutie dan voor evolutie en een nieuwe stip op de horizon. Vanuit de gezamenlijke ambitie en de nieuwe richting zijn er uiteindelijk meer ondernemers afgevallen dan we aanvankelijk dachten. Toch was deze beweging een keiharde noodzaak”

Groei heeft motor nodig Intussen maken al 70 winkels gebruik van de Home Made By-collectie en -aanpak en hun resultaten zijn goed. Op basis van dat aantal verwacht Van de Belt nu een versnelling. DMG /WadW maakte met iedere ondernemer een analyse van kansen, bedreigingen, sterkte en zwakte. “Wat is je ambitie? Waar wil je naartoe? Groei heeft een motor nodig en de vent bepaalt de tent. Dus wat wil je investeren? Een verbouwde winkel kan je veel geld opleveren, maar vooral als je de rest ook aanpakt. HR, klantdata, montage en lokale samenwerking.” Groenendal: “De helft van de DMG-winkels heeft ook een schildersbe-

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules_Homemadeby_4pag.indd 30

21-08-18 09:18


FO R M U L E S

drijf en de combinatie met een knappe winkel is ijzersterk.” Daarmee worden de ondernemers dienstverleners in plaats van productaanbieders. Een winkel waar je naartoe gaat voor een goed plan, creatief en uitdagend. Iets dat je zelf niet kunt bedenken, desgewenst ook nog helemaal uitgevoerd door de vakman. In een vergrijzende markt met steeds minder doe-hetzelvers wordt je zo vanzelf super relevant.”

Aanbod schrappen Werk aan de Winkel heeft in de woninginrichting significant minder aanbod dan vergelijkbare winkels. “Tot wel 90% minder. Ook in de verf bundelen we zoveel mogelijk omzet bij zo min mogelijk leveranciers. Het gaat er niet om dat we zo veel mogelijk leveranciers aansluiten om daar als organisatie zo veel mogelijk geld te genereren. Onze winkels hebben met Home Made By een eigen en exclusief lifestyle- en interieurmerk voor de aankleding, de inrichting en het onderhoud van de woning van de consument. Home Made By doet zijn eigen sourcing, produceert zelf en probeert innovatieve assortimenten zo snel mogelijk in de winkels te krijgen. En het belangrijkste: Home Made By is een merk vóór en dóór lokale vakspecialisten. Aanvullend werken wij nauw samen met een paar Friends van DMG/WadW om zo markt dekkend te zijn. In alle segmenten hebben we zulke Friends, al staan sommige vriendschappen onder druk en moeten wij wellicht in die categorieën op zoek naar nieuwe vrienden.”

“Vechten voor betere positie in het dorp, kan maar met één formule”

50% eigen merk Een belangrijke troef van de nieuwe aanpak noemt Van de Belt de drie S’en. “Die van stylist, schilder en stoffeerder. Wij hebben al dat ambachtelijke imago. Je koopt weer bij de schilder, bij de vakman, maar dan wel op een nieuwe manier. Vergelijk het met de ouderwetse kruidenier, die bestaat niet meer. Daarentegen hebben delicatessenzaken en foodconcepten van nu volop bestaansrecht omdat ze op zoek zijn gegaan naar bijzondere producten en merken die mensen echt lekker vinden en die je niet vindt in de supermarkt. Ouderwets vakmanschap gekoppeld aan creativiteit en een hedendaagse smaak is onze troef. Richting consument en in de slag om de vakmensen. Want iedereen wil bij winnaars werken en vakmensen willen graag vakwerk maken.”

DMG/WadW heeft dan volgens hem de betere kaarten” “Maar dan moeten we de vakmensen wel goed betalen. Daarvoor is het belangrijk dat onze winkels een goed rendement maken. Dus moet het verdienmodel anders, maar met merken van anderen heb je daar geen grip op. Home Made By maakt inmiddels ongeveer de helft van de omzet uit. Hoe ver dit verder gaat ontwikkelen hangt af van het onderscheidende vermogen en (prijs)relevantie die wij met A-merken kunnen leveren. Maar het aandeel kan nog heel veel groter worden. Home Made By is het centrale merk in een winkel die niet langer een afrekenpunt is, maar een ontmoetingsplek, van waaruit de schilder eerst bij je thuis komt kijken naar de juiste kleur en waar de stylist een plan voor je maakt.”

Door met één concept? Op weg naar de toekomst is DMG/WadW nu 60% gevorderd. Van de Belt gaat doorpakken op dingen die al veranderd zijn en zal ook dingen om de winkel heen veranderen, zoals de wijze van verkopen: meer naar online, meer de winkel naar de klant toe brengen, met thuisadvies. Voor de ondernemers die nog niet kozen, geldt dat de organisatie stappen gaat zetten. “We gaan elkaar niet voor de gek houden. Dit is wat we doen, we gaan geen andere dingen doen. Focus, focus, focus. We gaan inzetten op ondernemers die voor ons kiezen, Daar gaan we groeien. Als wij vechten voor een betere positie in het dorp, kan dat maar met één concept.” VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Formules_Homemadeby_4pag.indd 31

31

21-08-18 09:18


“Maar we doen toch ons b Tijdens een winkelrondje met een merkfabrikant zagen we veel goeds. Maar er vielen zeker ook een paar dingen op die beter konden. MIX-hoofdredacteur Marc Nelissen maakte daar melding van op LinkedIn en raakte overduidelijk een gevoelige snaar. Lees de reacties er maar eens op na.

Reacties van branchegenoten “Lang leve het jonge “magnikskosten” personeel.... Iets wat helaas steeds meer in de retail voorkomt... #alsheternietbijstaatdanhebbenwehetniet #mentaliteit Toch gevaarlijk in het tijdperk van opkomende internet aanbieders! Als geboren en getogen retailman zie ik zoveel pijnlijke missers, al eens opgevallen dat bijv. Caissières bij #AH, maar ook bij veel bouwmarkten, niet eens meer geld kunnen/mogen terugtellen?”

“Wat een onzinverhaal!”

“Ik snap je uitingen maar zoals je het nu schetst, leg je het probleem bij het team neer wat alleen maar de orders van het management opvolgt. En ik weet uit ervaring dat het team vaak veel goede ideeën heeft maar het simpelweg niet mag uitvoeren. Daarnaast, een goed en gemotiveerd team ontstaat bij het juiste management maar dat wordt vaak over het hoofd gezien maar krijgt het team ervanlangs. Zoals nu ook het geval is. Als ik jou was zou ik heel benieuwd zijn waarom het team dergelijke antwoorden geeft in plaats van ze openlijk te kakken te zetten. Voordat medewerkers een gelaten houding aannemen is er al heel wat gebeurd en dat is meestal niet hun eigen schuld.”

32

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-1_Social Media_2pag -MLN.indd 32

21-08-18 09:21


SOCIAL MEDIA

s best…?” “Dit is helaas al tientallen jaren een probleem. Personeel wordt als een sluitstuk op de begroting gezien. Als de omzet tegen zit daarin snijden terwijl je er dan in moet investeren. Jonge personeelsleden zijn niet het probleem. Het is de aansturing van boven af en bedrijfscultuur. Zorg voor een goede mix van jong en oud.”

“Ook als personeel moet je jezelf trachten te verplaatsen in de klant. Wat ziet hij, wat is zijn onbewuste beleving na een bezoek in de winkel. Aankoopgedrag is hieraan gekoppeld. Blijf dit doen en je kan veel leren van jezelf als klant. Het opent de ogen.”

“Gamma betaalt ook de rekeningen als er crisis is. Ga er maar aan staan. Als je zelf nooit bouwmarktmedewerker of manager geweest bent is het lastig om te horen dat het slecht gaat en dat sommige mensen zich dan wel 100% inzetten.”

“Het is niet zo moeilijk een bouwmarkt rendabel te draaien, ga terug naar de basis!!! Investeer in... MOPKES! M: Mega (vloeroppervlak) is te groot (2000-4000m2 moet de lading dekken. O: Ondernemer op de vloer, geen manager! (Wel een manager? Zorg dat deze dan ook mee investeert in harde €). P: Personeel, nee de “P” is niet van Pubers!!! K: Klant is koning, hij hoeft alleen niet te denken dat hij Keizer is... E: Eigen kracht, ga daarvan uit! S: Succes! Dit is natuurlijk met een knipoog en er zijn nog wat meer (geluks)factoren nodig natuurlijk maar in basis....”

VA K B L A D M I X N R . 5 201 8

MIX 2018-1_Social Media_2pag -MLN.indd 33

33

21-08-18 09:21


CO L U M N

Garantie Deze zomer beleefden we zomaar de warmste week sinds het begin van de metingen. In de bewuste vakantieweek was het aardig druk in de winkel en hebben we weer tal van situaties meegemaakt. Twee hiervan zijn redelijk dagelijks maar eigenlijk ook weer niet: Een regelmatige bezoeker van onze winkel kwam binnen met een licht opgezet zeil vanwege windschade aan zijn parasol. Hij had de aankoop à € 99,- nog maar enkele maanden in gebruik en het dingetjes was nu al onherstelbaar kaduuk: ‘dè moennie kunne . . . . .’ Helaas voor de gedupeerde eigenaar blijkt dit wél te kunnen; niemand is in staat om de wind uit te zetten. Een parasol is een mooi-weer-artikel dat wordt opgezet bij zonneschijn om bij alle andere weertypen te worden opgeborgen in het schuurtje. Tal van factoren zijn van invloed op de levensduur van een parasol, ondermeer voet, standplaats en windkracht, maar een schriftelijk garantiecertificaat is niet aan de orde. Bij ingebruikname dient de parasol van onbesproken gedrag te zijn maar het is pure pech als het dingetje dezelfde zomer nog gaat kwajongen. Om de klant tegemoet te komen in zijn teleurstelling hebben we voor de halve prijs een nieuw exemplaar aangeboden; gedeelde smart is halve smart.

Ad Geerts Ondernemer

geplande investering à € 289,-. Vanwege deze forse tegenvaller werd opnieuw een beroep gedaan op de creativiteit van de plaatselijke dhz-winkelier. Met succes. Laatstgenoemde cq. ondergetekende schakelde zijn netwerk in waaronder een kennis uit de zonwering en insectenwering. En warempel; de beste man kon ons helpen aan een strip zoals bedoeld. Kosteloos nog wel waarop we de strip ook kosteloos hebben doorgeleverd. Evenzo hebben we het doosje koeken-uit-dankbaarheid weer één op één bezorgd bij de goedwillende monteur. Zomaar twee situaties uit de dagelijkse praktijk. Nauwelijks anders dan anders; eerder regelmaat. Vanuit de economische invalshoek zijn ze van geringe betekenis maar aannemelijk is dat het niet meetbare commerciële aspect van invloed is op de gunfactor. Meedenken met een zich gedupeerd voelende klant. Kom daar maar eens om bij www.parasollengigant.nl en aanverwante internetdiscounters.

Het volume van zo’n artikel in combinatie met de economische waarde maakt een garantietraject erg lastig. De importeur/distributeur van de bulkhandel beschikt niet over een werkplaats of een onderdelenvoorziening maar ook het verpakken en het verzenden zijn praktisch gezien al een onmogelijkheid. Temeer omdat pakketten niet langer mogen zijn dan 150 cm. Hierdoor past ook de tweede situatie in dit rijtje. Een lotgenoot had ongeveer acht jaar een plissé hordeur in gebruik totdat de jongste telg met zijn skelter een stuk uit de onderstrip reed. Roekeloos rijgedrag heet dat tegenwoordig. Omdat geen w.a.–polis rustte op het voertuig kwam de schade ten laste van de eigenaar van de hordeur. Het onderdeel was niet meer leverbaar en een nieuwe plissédeur betekende een niet

34

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Column Geerts.indd 34

21-08-18 09:24


C LO S E U P

Totaalconcept voor accessoires De markt voor accessoires en bijverkoop staat weer volop in de belangstelling. Eén van de oorzaken is het verdwijnen van winkels, waardoor nabijheid een belangrijkere rol gaat spelen. Aan de andere kant is er steeds meer besef dat deze producten volop kansen bieden, tegen relatief weinig inspanningen. “Easyfiks is een concept dat zijn oorsprong kent in de elektrovakhandel”, zegt Willem-Anton van der Graaf, projectmanager winkelinrichting bij Beekman. “Door de zichtbaarheid van de accessoires en verbruiksartikelen neemt de verkoop toe en de traffic naar de winkel stijgt. Het is een verlengstuk voor je dienstverlening die een enorme vlucht in omzet maakt.” Inmiddels staat het concept op ruim 100 locaties in Nederland.

wij zijn al bij onze klant in huis, dus kunnen we ook reparaties en onderhoud verzorgen.”

Dealerondersteuning “Vanuit Beekman ondersteunen we dealers ook met marketingmiddelen”, zegt Debby Kiliç-Beekman die daarvoor verantwoordelijk is. “Voor Easyfiks kunnen ondernemers gebruikmaken van lokale advertenties, uitingen buiten de winkel, events en POS-materiaal. We ontzorgen ondernemers zoveel mogelijk, zodat zij zich nog meer kunnen focussen op hun business. Klanten kunnen 24/7 online bestellen, waarbij dropshipments mogelijk zijn. Orders die voor 18u bij ons binnen zijn, worden dezelfde dag nog verstuurd en we bieden nachttransport aan.” Het Beekman assortiment bestaat uit ruim 10 miljoen artikelen. “We nodigen ondernemers uit om tijdens de Vakhandelbeurs kennis met ons te maken. Deze beurs is op 9, 10 en 11 september in Vianen. Meer informatie staat op www.vakhandelbeurs.nl.”

Hoge omloopsnelheid “Marges op apparaten zijn teruggelopen, daarbij komt dat een consument gemiddeld slechts eenmaal in de zeven jaar een apparaat vervangt. De omloopsnelheid van accessoires ligt vele malen hoger en levert meer op”, aldus Van der Graaf. Het Easyfiks concept bestaat uit verbruiksartikelen en accessoires voor huishoudelijke apparaten van A-merken en de eigen Easyfiks-lijn. “We leveren altijd maatwerk bij een winkel, waarbij we samen kijken naar het assortiment, de huisstijl en de wijze van samenwerken. Een gemiddelde Easyfiks-corner beslaat zo’n 40 m2. Daarnaast bieden we ook een servicewand voor achter een balie, waar we productgroepen gericht op impulsaankopen en verbruiksgoederen compact presenteren.”

Behoefte vanuit dhz Binnen het concept kunnen ondernemers kiezen uit producten voor de keuken, huishouden, multimedia, cartridges, elektra en verzorging. Van der Graaf: “De aanvulling voor dhz zit in verbruiksartikelen zoals multimedia kabels en vervangingsartikelen, bijvoorbeeld stofzuigermonden. Vooral de smarthome oplossingen zijn aan een opmars bezig.”

Beekman B.V. Achter het Easyfiks concept gaat het familiebedrijf Beekman schuil. Voor alle apparatuur waar een stekker aan zit, ongeacht het merk, leveren zij de losse onderdelen en accessoires. “We krijgen steeds meer vraag vanuit dhz. Vaak zeggen ondernemers:

Harwin Kout – EP: Gieten “Als je wat wilt verdienen, dan kun je dat het beste met accessoires en onderdelen doen. We zijn begonnen met twee meter en hebben nu 18 meter staan. Zodra klanten er bekend mee raken, dan gaat het lopen. Momenteel is het 20% van onze omzet, en dat in een dorp.” “Zet je het groots neer, dan geef je meer beleving. Ik verkoop artikelen waarvan ik het nooit verwacht had, bijvoorbeeld stoppen voor de meterkast. Ook zijn we in de regio bekend met knoopcellen. Het werkt voor ons tweeledig: het geeft meer traffic en meer contacten. Daarnaast nemen we het mee als we bij de klant zijn: dan geven we proactief advies of we lossen problemen aan apparaten op. En we zijn heel tevreden over Beekman. Als andere bedrijven 70% zouden doen hoe zij het doen, dan gaat het goed bij die bedrijven.”

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_CU Easyfiks-Beekman.indd 35

35

21-08-18 09:25


Bouwmarkt steeds meer doordrongen van categorieoplossingen

Navigatie in kittenschap blijft belangrijke uitdaging

Het gros van particuliere klussers kan prima uit de voeten met een generieke lijm of kit. Toch wordt er minder frequent ook gekozen voor de aankoop van een specialty. De grootste uitdaging die daarmee gepaard gaat, is om de klant logisch door het schap te navigeren, zodat die uiteindelijk thuiskomt met de juiste koker. Category management-lessen uit de fastmoving-wereld worden daarmee tevens toegepast in de dhz-sector. De bouwmarktomzet zit al een paar jaar in de lift. Nu het tij economisch weer mee zit en het vertrouwen van de consument in gelijke tred meebeweegt, laat de klusser zijn handen weer wapperen met een positieve 36

omzetplus tot gevolg. Dit jaar kwam de omzetgroei wat moeilijk op gang. Die noteerde slechts een stijging van 1% gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, meldt GfK in zijn DIY Recap. De maand april maakte echter veel goed met een plus van bijna 12%. Wat de categorie lijmen en kitten gedurende deze periode heeft gedaan, valt nog niet te achterhalen. Vorig jaar hield de omzet van het assortiment in ieder geval gelijke tred met de omzetstijging van 5% in de totale dhz-sector. Wat op merkniveau opvalt, is dat Bison en Pattex elkaar min of meer in evenwicht houden. Bison is marktleider, hoewel het daarbij ook van belang is om een oordeel per productcategorie te onderscheiden. Generiek valt te constateren dat Pattex op een tweede plek komt.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5-Lijmen en Kitten_3pag.indd 36

22-08-18 11:26


LIJM EN KITTEN

Rationalisatie De innovatiekracht van Bolton Adhesives kent twee belangrijke componenten. Enerzijds staat de fabrikant met zijn technische lijmkennis in Goes en het sales- en marketinghoofdkantoor in Rotterdam bekend om zijn serie aan productnoviteiten. Recente bewijslast daarvoor is Poly Max, Wood Max, Rubber Seal of de afdichtings- en vulkit Bison Seal Max, die talloze toepassingen kent voor binnen- en buitenshuis en gebruikt kan worden op alle ondergronden en materialen. Anderzijds laat Bolton Adhesives zich ook onderscheidend zien wat betreft klantnavigatie in het schap. Marketingmanager Steven Fitsch: “De gemiddelde klant ervaart het lijmen- en kittenschap toch vooral als een enorme wall of confusion. Naast de generieke producten staan er op de schappen uiteenlopende specialties voor specifieke toepassingen. Zeker voor de minder ervaren klusser is het een behoorlijke uitdaging om de juiste koker te kiezen.” Om helderheid in de overvloed aan kokers en tubes te stimuleren, heeft Bison een serie tools ontwikkeld die de consument zowel pre store als instore kan gebruiken. Zo heeft Bison behalve een proefbehangen-app ook een Lijm- en Kitwijzer-variant, die de klant via zijn smartphone of tablet in een paar simpele stappen leidt naar het meest ideale product voor zijn lijm- of kitklus. De lijmcomputer aan het schap, die ondertussen zijn 24e jaar ingaat en zijn negende editie beleeft, blijft een oplossing om de klant op de winkelvloer te ondersteunen. Fitsch: “Eigenlijk zijn we structureel bezig met het simpeler maken van de navigatie in het schap. Dat gebeurt niet alleen met de computer zelf, maar ook met materiaal in het schap zelf. De shopper moet zo min mogelijk barrière ondervinden om de juiste koker op het spoor te komen.” Een belangrijke en nieuwe vervolgstap is opgetuigd in samenwerking met bouwmarktformule Gamma. Op basis van data en inzichten hebben partijen in gezamenlijkheid beoordeeld hoe ze klanten beter kunnen ondersteunen gedurende hun shopping journey. Op 1 januari is daar een nieuw schappenplan uit voortgekomen, hoewel de weg ernaar toe al veel eerder werd voorbereid. Fitch: “Onze sector kan nog veel leren van de fastmoving-wereld, waarbij al veel nadrukkelijker wordt gedacht vanuit de shopper. Stapsgewijs wordt geëvalueerd welke aankoopstappen worden genomen, welke producten onvoldoende toevoegen en welke innovaties inspelen op consumentenvragen. Niet alleen eigen producten zijn daarbij leidraad, maar in dit geval ook keuzes van de retailer.”

Beslisboom Customer Marketing Manager Bart Brosens van Henkel ziet het als volgt. Als het gaat om schapvisie, om de navigatie van klanten, dan zijn een aantal spelregels als

uitgangspunt te nemen, vertelt hij. “In de beslissingsboom van de consument staat het te verlijmen materiaal steeds bovenaan. Nadien volgt de toepassingsomgeving, denk dan aan factoren zoals binnen, buiten, temperatuur of vocht. Tot slot volgen de relevante eigenschappen van het product. Dan kun je denken aan factoren als tack, eindsterkte, vullend vermogen of gebruik bij materialen onder spanning. Dat moet je dus zien als een soort trechter. Klanten die voor het schap staan, beginnen op een generiek niveau, dalen daarna af naar een specifiek product. Overeenkomstig die trechter wordt ook de schapsigning op die manier gevolgd.” Even over universele producten versus specialties. Hoe kijkt Brosens daar tegenaan? De gemiddelde klusser kan ongetwijfeld in veruit de meeste gevallen uit de voeten met een generiek product. Daar komt bij dat er ook bij winkelpersoneel onzekerheid bestaat over de eigenschappen van specialties. “Enerzijds bestaat er het universele karakter van One for All lijmen, anderzijds de onwetendheid van het winkelpersoneel ten opzichte van specialties. Dit terwijl de consument met onze range One for All lijmen alle toepassingen aankan, waarbij hij binnen deze kwaliteit enkel nog moet kiezen tussen een kristalhelder, snel of direct vast alternatief. Dit maakt het aanbevelen voor schapverantwoordelijken makkelijker.” Illustratief voorbeeld om de consument te ondersteunen inzake gebruiksgemak, is de introductie van Pattex Click & Stick van Henkel, een voorgedoseerde lijmapplicator die vooral bedoeld is voor het zeer makkelijk aanbrengen van montagelijm. In de stick zitten 20 lijmdoseringen, en de consument weet dankzij zijn ingebouwde teller hoeveel lijmbeurten het apparaat nog heeft. De sleutel tot groei zijn dit soort van innovaties die klussen nog toegankelijker maken voor de dhz-shopper.

Analyseren Gertjan van Dinther, Country Manager Nederland van Soudal, benadrukt dat er zeker nog aanvullende omzetkansen liggen voor retailpartners. Als het gaat om rendement dan kan het zeker een overweging zijn om gezamenlijk de beschikbare meters te analyseren. Spaceman-technieken hebben tot bedoeling om schapvoorstellen uit te werken en het aanbod te analyseren. Bovendien biedt Soudal tevens de VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5-Lijmen en Kitten_3pag.indd 37

37

22-08-18 11:26


• Laatste branchenieuws • Dossiers • Links naar Hibin en VVNH

weet wat de bouwgroothandel weet MIXpro.nl voor online vakinfo met meerwaarde Tuurlijk, als groothandel in bouwmaterialen, hout en ijzerwaren en gereedschappen lees je de algemene bouwpers. Bladen als Cobouw, Aannemer, Bouwformatie en Klusvisie. Maar die bladen zijn eigenlijk bedoeld voor je klanten. En niet voor jou als groothandelaar. En dat merk je. MIXpro richt zich als enige vakmedium specifiek op de totale bouwgroothandel. Met de focus exact op de problematieken van achter jouw balie of vanaf jouw showroom. Personeel, assortiment, marketing, prijsdruk, klantenbinding, schaalvergroting, online concurrentie, laagconjunctuur. Lees je MIXpro en gebruik je MIXpro.nl dan ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw sector. Want MIXpro.nl is dé website voor de moderne bouwgroothandel.

Kijk op www.mixpro.nl

MIX 2018-5-Lijmen en Kitten_3pag.indd 38 MIXpro 1/1 ad 2016.indd 1

22-08-18 21-08-18 11:26 09:28


LIJM EN KITTEN

mogelijkheid om medewerkers in hun kennis bij te scholen, zowel centraal als decentraal. Gezien onze omvang en rijke historie beschikken we over heel veel kennis en ervaring op elk deelgebied. Onze specialist deelt graag zijn kennis. Het aangaan van partnerships met retail kan de productrotatie en klantenbinding absoluut ten goede komen, terwijl we tevens instore promotie als POS-signing of informatieschermen kunnen inzetten om de eindgebruiker te informeren. Het voert hier te ver om alle (custom made) mogelijkheden op te sommen. Maar per saldo zijn er zeker extra omzetkansen te benutten.” Aan de backoffice-kant, benadrukt Gertjan van Dinther, biedt Soudal een brede waaier van services aan om het de retailer zo eenvoudig mogelijk te maken. “Op dit moment wordt achter de schermen heel hard aan een nieuwe website gewerkt om tot een zinvolle en optimale informatie-uitwisseling met retail te komen. Info is key, zeker met de sterke online opkomst. Helaas komt het in de praktijk nog te vaak voor dat producten op de verkeerde manier worden gebruikt en dat kan worden voorkomen door op de juiste plek de juiste informatie beschikbaar te stellen.”

Zoekstructuur Tot zo ver de industrie. Hoe kijken retailpartners aan tegen ontwikkelingen in het lijm- en kittenschap? Twee belangrijke aandachtspunten: de navigatie en de opkomst van generieke alleskunners. Bouwmarktmanager Danny Jonker van de Gamma-vestiging in Oosterhout ziet dat klanten veelal positief reageren op het navigatiemateriaal in het schap, waaronder ook de schapcomputer van Bison. “Daarmee komen de meeste klanten veelal uit bij de juiste keuze, hoewel het ook wil gebeuren dat ze juist niet een Bison-artikel zoeken, maar een alternatief merk of een goedkopere variant”, stelt Danny Jonker, die er tevens aan toevoegt dat het gros van de klussen in huis kan worden afgevangen met universele producten. “Een particulier heeft ook niet dagelijks een specifieke klus voorhanden. Een koker uitsluitend voor een enkele klus is voor een doe-het-zelver kostentechnisch een behoorlijke investering. Er liggen natuurlijk ook tubes in het schap, maar als het de klant duidelijk is dat je met een alleskunner niet alleen kunt lijmen, maar ook kunt kitten of afdichten, dan wordt de aanschaf van een koker ook aantrekkelijker.” Hubo-ondernemer Pieter van Bockel in Kerkdriel zegt: “Wij zijn zelf de lijmcomputer.” Daarmee wil hij duidelijk maken dat er weliswaar een keuzetool in de schappen hangt, maar dat hij en zijn medewerkers veelal proactief inspringen zodra een klant voor het assortiment rondhangt. “Hubo is natuurlijk van een andere slag dan een

Bison: “Eigenlijk zijn we structureel bezig met het simpeler maken van de navigatie in het schap.”

reguliere bouwmarkt. Bij ons staat service hoog in het vaandel. Als de klant met een probleem zit, willen we graag doorvragen wat die nodig heeft.” De eerlijkheid gebied te zeggen: negen van de tien keer is het probleem opgelost met een high tack-alleskunner. In feite kan tachtig procent van het assortiment de straat op. “Toch werkt dat zo natuurlijk niet. Er is zo nu en dan wel degelijk behoefte aan een specialty. Dan verkoop je in een lage frequentie, dan gaat de 80/20-regel op. Met 20% van je lijmen en kitten doe je 80% van je omzet.” Laatste vraag voor Chris de Rooij van Formido Dussen: merkt hij dat er zoiets bestaat als kitangst bij particulieren? Dat wil zeggen bij het afdichten van naden in de doucheruimte? “We zijn er natuurlijk ook voor om te adviseren. Mensen die er helemaal geen feeling voor hebben, kennen altijd wel iemand die meer bedreven is. Bovendien bestaat er tegenwoordig klusmateriaal om het kitten verder te versimpelen, zoals een voegensetje. Kun je zelf heel gemakkelijk de overtollige kit mee weghalen. Mensen durven het afdichten van naden best aan.”

Innovaties als de Pattex Click & Stick van Henkel moeten klussen nog toegankelijker maken voor de dhz-shopper.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5-Lijmen en Kitten_3pag.indd 39

39

22-08-18 11:26


“Innovatie zit in ons DNA” “Waar in DHZ zie je zoveel innovatie als in lijmen en kitten?”, vraagt Bisons Frank Heus. “Wij zien onszelf graag als de Samsung of de Apple van de branche. We moeten niet alleen beantwoorden aan de verwachtingen van de consument, maar die verwachtingen steeds overtreffen. Dat doen we met vier tot zes introducties per jaar.” MIX spreekt Bisons bevlogen Country Director over het belang van voortdurende innovatie. Lijmen en kitten zijn misschien niet zo sexy, zegt Frank Heus. Maar toch is het belangrijk om de consument steeds maar weer te verrassen. Wie Heus kent, weet dat hij regelmatig spreekt van de wow-factor. “Dat een consument op een verjaardag vertelt dat hij zijn dakgoot gerepareerd heeft met Bison Liquid Rubber, dat de Grizzly Tape echt alles aan elkaar plakt of dat de Bison Poly Max High Tack Express metéén vast zit.”

Innovatie in DNA Verwachtingen steeds maar weer overtreffen, daar gaat het wat Heus en Bison betreft om. Daarom moet je ook blijven innoveren. Bison is onderdeel van de Bolton Group, een internationaal familiebedrijf met hoofdkantoor in Milaan en moeder van merken als Rio Mare, Dubro, Collistar, Soapy en in de lijmen Bison, Griffon, Uhu, Airmax en in Italië zelfs Bostik. Heus: “Ondernemerschap is de rode draad in het portfolio. Innovatie, vertrouwen, toegevoegde waarde en kwaliteit. Het zit in ons DNA.”

1938 HET BEGIN

2010 50.000 KOKERS

BISON MONTAGEKIT

MIX 2018-3_CU-Bison.indd 40

Bewezen succes De wereld verandert en daar moet je op inspelen, vinden ze bij Bolton. Niet iedere innovatie is binnen drie maanden een succes, soms duurt het wel drie jaren. Daarom moet je ook blijven innoveren en zorgen dat je pijplijn vol zit. Heus: “Wij doen dat met 4 tot 6 innovaties per jaar. Als je niet innoveert, ben je na vijf jaar 60-70% van je winst kwijt.” Bison Poly Max is volgens Heus het bewijs van het langdurige effect van innovatie en vertrouwen. “Het begon met één product met unieke eigenschappen in de rode koker. En intussen is het met meerdere kleuren, High Tack, High Tack Express en Transparant een serie van producten en in tubes met een marktaandeel van meer dan 80%.”

1958

BISON KIT®

2015 BISON

VOCHTVRETER AMBIANCE

1972

2004

MONTAGEKIT

POLY MAX® MS POLYMER

2016 BISON WOOD MAX®

BISON RUBBER SEAL

2016

22-08-18 09:19


C LO S E U P

Veel op komst

Unieke samenwerking

Met Poly Max, Wood Max, Control Secondenlijm, Grizzly Tape en Rubber Seal bracht Bison de afgelopen jaren veel noviteiten op de markt. “Denk aan de tube van de Control-lijm die het vervelende nadrupppelen voorkomt. Of aan de Kolmat-tape van Griffon waarmee je een kraan nog 360 graden kunt nastellen terwijl de verbinding water- en gasdicht blijft.” En er komt nog veel meer aan. Heus voorspelt nog minstens drie grote innovaties in de tweede helft van 2018. Soms zijn dat enkelvoudige producten of een nieuwe verpakking, soms is het een heel nieuwe categorie zoals Grizzly Tape of Rubber Seal. Heus: “Tuin is een heel grote assortimentsgroep in DHZ. En daar is Bison Rubber Seal echt voor veel problemen een oplossing. Een vloeibaar product dat bruin uit de emmer komt en zwart opdroogt. Straks niet alleen in emmers, maar ook in andere verpakkingseenheden.”

In het najaar van 2018 komt Bison met een innovatie waar de hele bedrijfskolom bij betrokken is. “Samen met een retailorganisatie en een groothandel hebben we een concept opgezet waar we veel van verwachten. Deze samenwerking is uniek en helemaal van deze tijd.” Op dezelfde leest van samenwerking is Bison professional gestoeld. “Retailers met ZZP’ers onder hun klanten, zochten een professioneel assortiment lijm- en kitproducten. In samenwerking met hen hebben we een top 15 uit ons professionele assortiment geselecteerd en onder Bison-prof gepositioneerd. Zo bieden we de producten en scholen we oa de medewerkers op de winkelvloer om hun professionele klanten daar goed mee te kunnen helpen.”

Gouwe ouwe

Soms komen innovaties uit veranderende grondstoffen en technische mogelijkheden. Maar vaak komen ze ook direct uit de markt. Consumenten komen met ideeën, tips en klachten in het Bison Informatie Centrum. “Ook medewerkers uit de hele Bolton Group komen met ideeën voor nieuwe producten of productverbeteringen. Die gaan dan langs Corporate Product Management voor een wittevlekken-analyse, daarna gaat Research & Development kijken of het product verantwoord produceerbaar is en wordt het getest op kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid etcetera. Soms duurt het dan iets langer, maar we brengen het pas als het bewezen goed is.”

Bison hecht dus grote waarde aan innovatie en investeert jaarlijkse een aanzienlijk groot percentage van de omzet. Zo’n +/-30% van de omzet komt uit innovaties van de laatste 10-12 jaar. Maar de fabrikant verandert niet om te veranderen. Er zijn ook ‘gouwe-ouwe-producten’ die het nog steeds heel goed doen. Denk aan de Bison-kit, of aan de Houtlijm. “Al zullen we die ook steeds vernieuwen als we daar mogelijkheden toe zien”, zegt Heus. “Kijk maar naar Bison Wood Max.” Dat innovaties snel overgenomen worden door anderen, vindt Bison alleen maar goed. “Met Bison Wand-en-Klaar brachten we kant-en-klare vloeibare behanglijm. Die werd al snel gekopieerd door concurrenten. En daardoor groeide de categorie alleen maar sneller.”

Innovatieve communicatie

Steeds stap verder

Innovatie zit ’m niet alleen in de nieuwe producten. Ook in de communicatie en in de samenwerking met andere marktpartijen. Neem de vele Youtube-video’s die Bison online zette. Soms zijn ze informatief, soms inspirerend of met een knipoog. Steeds bedoeld om de consument te overtuigen van de makkelijke oplossing voor zijn probleem. Ook de samenwerking met Red Bull gaf Bison en Bison-producten veel bekijks op social media en in massamedia.

Pratend over innovatie wordt Heus helemaal enthousiast. “Als je het DHZ-assortiment bekijkt, zie je toch nergens zo veel innovatie als in lijmen en kitten? Ik durf misschien wel te zeggen dat wij de Apple of Samsung zijn van de branche. We willen niet alleen aan de verwachtingen voldoen, maar gaan graag steeds een stap verder. En soms moet je de consument dan even in de juiste richting helpen. Maar dat doen we graag voor een positieve ervaring bij de eindgebruiker en bij de retailer. Zo creëren we echt een win-win.”

Direct uit de markt

2004

POLY MAX® MS POLYMER

2016 BISON RUBBER SEAL

MIX 2018-3_CU-Bison.indd 41

2007

BISON WAND & KLAAR.

2017

BISON SECONDE LIJM VLOEIBAAR CONTROL

2009

BISON MAX REPAIR

2018

BISON GRIZZLY TAPE

2009

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

2018

80 JAAR! BISON INTERNATIONAAL

22-08-18 09:20


• Het laatste nieuws • Gratis nieuwsbrief • Uitgebreid MIX-archief • Marktdata • Winkelketens

voor online vakinfo met meerwaarde De dhz-branche is een dynamische branche. Bijblijven betekent: publicaties volgen, je vakblad doornemen, onderzoeksrapporten doorspitten, enzovoort. Dit kost veel zoekwerk en vooral veel tijd. Maar het kan nú anders: met MIXonline.nl. Want daar vind je onmiddellijk actuele berichten. Vaak nog eerder dan in MIX zelf. Aangevuld met een schat aan relevante marktgegevens over de structuur van de branche, omzetten, consumentengedrag en andere ontwikkelingen. MIXonline.nl is dé website voor iedere dhz-professional.

Kijk op www.mixonline.nl

MIXonline 1/1 ad 2016.indd 1

22-08-18 09:17


C LO S E U P

Armaturen én lichtbronnen uit dezelfde vertrouwde hand Met armaturen én lichtbronnen is Eglo de complete totaalleverancier voor verlichting. Ook de troeven zijn compleet: kwaliteit, techniek, trends, prijs, marge, voorraad en logistiek. En een assortiment dat zo breed is dat er voor iedere retailer een onderscheidende collectie mogelijk is. Eglo bedient zijn retailers nu ook met een totaalpakket aan lichtbronnen en een assortiment dat op alle dimensies compleet is. Qua sfeer, qua energiezuinigheid, qua technische mogelijkheden en dan ook nog duidelijk gerangschikt. Eglo-directeur Paul Nagelkerken: “Kijk maar ’s een half uurtje rond in een bouwmarkt of doe-het-zelfwinkel. Dan zie je dat de consument echt de weg kwijt raakt.”

Toegankelijk en intuïtief lichtbronnenschap Daarom maakt Eglo het schap van de lichtbronnen toegankelijk door het helder op te bouwen. Of het nou om lichtkleur gaat, om basic filament, om milky, drietraps dimbaar, om smart lighting, om XXL-lampen, of om lampen met een ingebouwde dag-nacht sensor, LED-TL, kopspiegellampen, led-dimmers of andere soorten, alle soorten zijn aanwezig, in diverse wattages/lumen en met verschillende fittingen. Marketingmanager Bas Verhoeven: “Door de unieke navigatie wijst het schap in principe zelf de weg aan de consument. En als die er toch niet uitkomt, is het meteen een handige verkooptool voor de winkelmedewerker. Want als je de klant even bij de hand neemt, kom je snel bij de optimale keuze.”

Onderscheidend assortiment Qua armaturen is het anders. Daar speelt smaak een grote rol. Houd je van vintage? Van industrieel? Van klassiek? Of juist van strak modern? Met een Nederlands assortiment van meer dan 4.000 artikelen heeft Eglo voor ieder wat wils. Uit dat brede en diepe assortiment kun je met gemak de juiste keuze maken voor

jouw winkel en jouw doelgroep. Nagelkerken: “Wij hebben nog medewerkers met echte passie die graag langskomen om je assortiment en je klandizie analyseren. Of je nu een winkelketen hebt, of een individuele winkel runt, op die basis maken we een schappenplan of presentatie op maat waar je je mee kunt onderscheiden in jouw regio.”

Geen verkoopkans verspelen Maar zonder de juiste lamp komt een armatuur natuurlijk niet zo goed tot zijn recht. Daarom adviseert Eglo de lichtbronnen – de lampen zelf – dichtbij de – liefst direct onder – de armaturen te presenteren. Nagelkerken: “Dan ziet een klant meteen dat hij díe lamp moet hebben met díe lichtbron. Als hij in het volgende gangpad moet gaan zoeken, gaat het vaak verkeerd en loopt hij misschien wel zonder lichtbron de deur uit.”

Voorraad, logistiek én techniek Als Eglo-klant heb je voordeel als je de lichtbronnen daar ook betrekt. Zo bundel je armaturen en lichtbronnen bij dezelfde leverancier met de grote voorraad in Oosterhout en de gesmeerde logistiek. En tegelijkertijd verzeker je je van de laatste stand van de techniek. Verhoeven: “Kijk maar naar de filament-lichtbron in connect (smart)-uitvoering. Die heeft nog niemand. En dat is echt een uitkomst in de trend van open armaturen. Sowieso loopt Eglo voorop: als een van de eersten hadden ze de drietraps dimbare lichtbron (dimmen zonder dimmer), de lichtbron met dag & nacht sensor en work & relax-lampen met schakelbare wit tinten.

De juiste collectie Nagelkerken: “Het lichtseizoen komt er weer aan. Ga in gesprek met onze adviseurs, zij adviseren je graag over de juiste collectie. Van armaturen tot en met lichtbronnen. De trends volgen elkaar namelijk snel op. Vintage blijft nog lekker doorlopen, industrieel komt stevig op en de slimme verlichting (connect) neemt straks echt een hoge vlucht. Ook op dat vlak hebben wij een mooi concept dat wel toegankelijk is voor een breed publiek en we helpen ondernemende klanten in retail graag aan een passende en onderscheidende collectie.”

VA K B L A D M I X N R . 5 201 8

MIX 2018-5_CU Eglo_1pag.indd 43

43

21-08-18 09:31


“We willen de hele categorie laten groeien” Met weberfinish protect 3 zorgt Weber Beamix voor een upgrade in het assortiment van voegmiddelen. Het basisproduct wordt standaard waterdicht en weberfinish protect 3 wordt de nieuwe topper met een unieke combinatie van producteigenschappen. Een impuls voor consumenten om bij de tegels meteen primer, tegellijm en voegmiddel te kopen. En voor de retailer een kans om de hele categorie te laten groeien.

44

Het eerste dat opvalt aan weberfinish protect 3 is de nieuwe kunststof verpakking. Die zorgt ervoor dat het product luchtdicht verpakt is, daardoor langer houdbaar blijft en stofvrij is. “Als het aan ons ligt, is binnenkort het hele schap stofvrij”, zegt Weber Beamix’ channelmanager Peter Sonntag.

Communicatieve kracht Naast de functionele voordelen van de verpakking benadrukt hij de communicatieve kracht ervan. “De verpakkingen stromen al enige weken de schappen in en we hebben veel positieve reacties gekregen. De verpakkingen zijn in het Frans en Nederlands, waarbij iedere taal op zijn eigen zijde van het pak staat, met een heldere toepassingsfoto als centraal beeld en duidelijke productinfo daaromheen.”

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_CU Weber Beamix Protect3_2pag.indd 44

21-08-18 09:36


C LO S E U P

Nieuwe topper in range

Voordeel consument én retailer

Maar laten we het product zelf eens bekijken. weberfinish protect 3 vervangt weberfinish WD. Die WD-variant stond voor ‘waterdicht’ en was boven de ‘gewone’ weberfinish gepositioneerd. Die ‘gewone’ weberfinish maakt de fabrikant nu ook waterdicht waardoor de WD-variant overbodig is geworden. Het basisproduct blijft dus weberfinish heten, maar is nu óók waterdicht. wweberfinish protect 3 is daarmee de nieuwe topper in de dhz-range.

“Zonde voor de consument en zonde voor de retailer.” Om met de consument te beginnen: als hij alles in één keer koopt, kan hij sneller aan de slag en heeft hij een afgestemd pakket aan producten in handen. Bovendien met de unieke eigenschappen zodat schimmels, bacteriën en algen geen kans maken. Voor de retailer geldt: als je iedere consument die tegels bij je koopt, ook een primer, tegellijm en voegmiddel kunt verkopen, stijgt je kassa-aanslag aanzienlijk. “Zeker als je weet dat we dit voegmiddel tegen een hogere prijs kunnen brengen door het toevoegen van waarde voor de consument met heldere verkoopargumenten. Daarmee heb je dus een extra troef in de markt voor dhz-voegmiddelen.”

Tegen schimmels, bacteriën en algen Die protect 3-noviteit voorkomt schimmels en bacteriën in bijvoorbeeld de badkamer en keuken. Ook algen op de voegen buiten krijgen geen kans. Een unieke combinatie volgens Communicatiemanager Judith van Helfteren. “Dit is het enige product in Nederland dat die eigenschappen combineert.” Met dit nieuwe voegmiddel wil Weber Beamix de consument triggeren. “De dhz-retail verkoopt zo veel tegels”, zegt Sonntag. “Maar veel van dat volume gaat de deur uit zonder primers, lijmen en voegmiddel.” En dat is zonde, vindt hij.

Hele categorie omhoog De redenering van Weber Beamix: “Als we met zijn allen meerwaarde kunnen verkopen, stijgt daarmee de waarde van de gehele categorie. Terwijl we de consument helpen met betere functionele eigenschappen. Als we daarmee ook nog eens het hele winkelmandje verder kunnen vullen, hebben we toch echt een win-win?”

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_CU Weber Beamix Protect3_2pag.indd 45

45

21-08-18 09:36


Komst Amazon wordt zowel schouderophalend beoordeeld als serieus genomen

‘Helft Duitse Amazonproducten goedkoper dan Nederlandse aanbod’ Dat was nogal een kop in De Telegraaf: ‘Helft producten bij Amazon goedkoper dan Nederlandse webwinkel’. Deze conclusie was voor rekening van de website Vergelijk.nl, die twintig populaire elektronicaproducten onder de loep heeft genomen. Nu is een vergelijking van twintig producten niet veel in een overvloed van miljoenen artikelen. Oprichter Ben Kerkhof van de vergelijkingswebsite brengt daar tegenin dat hoe dieper hij graaft, hoe sterker het prijsverschil zich openbaart. In aanloop op het Telegraaf-bericht beperkte Ben Kerkhof zich tot twintig hardlopers. Uit deze eerste vingeroefening kwam naar voren dat de helft van de producten op de Duitse site van Amazon goedkoper waren dan diezelfde artikelen van Nederlandse webwinkels. Toen hij daaromtrent om aanvullend commentaar werd gevraagd door een Belgische journalist van VTM breidde hij zijn onderzoek uit naar honderd snellopende producten. Wat bleek? Toen steeg het percentage goedkopere Amazon-producten van vijftig tot tachtig procent. “Twintig producten is natuurlijk een geringe afspiegeling van het totale Amazonaanbod. Hetzelfde kun je ook zeggen van honderd producten. Wat in ieder geval wel opviel, is dat het prijsverschil groter werd naarmate ik meer artikelen bij het onderzoek betrok. Dat geeft absoluut voer voor discussie”, stelt Ben Kerkhof.

Discussie aanzwengelen Want daar was het hem in feite ook om te doen, om de discussie verder aan te zwengelen. Vergelijk.nl bestaat sinds 1999. Gedurende de bijna twintig jaar dat de vergelijkingssite bestaat, is de site geëvalueerd van een rechttoe rechtaan prijs- en productvergelijkingssite tot een community waar ook meningen en adviezen vallen na te lezen. Die positie schept ook verplichtingen, meent Ben Kerkhof. 46

Met Amazon Prime krijg je ook als Nederlander je bestelde producten via Amazon.de binnen een dag in huis.

Overal waar Amazon serieus opduikt, heeft dat een enorme impact op aanbieders, zowel offline als online. Amazon eet alles op en heeft als productzoekmachine beduidend meer power dan Google. “Amazon zit nog niet in Nederland. Dat gaat er in ieder geval nog dit jaar van komen, werd mij persoonlijk bevestigd. We wilden wel eens weten: als Amazon zich ook hier manifesteert, wat zou dat dan betekenen?” (Die bevestiging van Kerkhof is uiteraard door de redactie nagevraagd, maar werd via officiële zijde niet bekrachtigd). De observatie van Ben Kerkhof luidt in ieder geval dat er op prijsniveau een afgetekend verschil bestaat met Nederlandse webshops. “Ik heb daar geen oordeel over, maar de P van Prijs is uiteraard een krachtig verleidingsinstrument. Als een product elders goedkoper wordt aangeboden, dan heeft dat grote invloed op de aankoopkeuze van de consument”, aldus Kerkhof, die er niettemin ook aan toevoegt dat Nederlandse webshops en retailers zeker niet zonder meer zijn uitgerangeerd. “De marketingmix bestaat uit meer dan de P van Prijs alleen. Nederlandse webshops zijn een kei in fulfilment. Als je een product 5 minuten voor middernacht bestelt, kan je het de volgende dag al in huis hebben. Ook dat is zeker wat waard. Ook een goed geoliede service kan duidelijk van invloed zijn op de relatie met shoppers.”

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_E-commerce Amazon_2pag.indd 46

21-08-18 09:37


E- CO M M E RC E

Invechten

Eigen koers

Dat Nederlandse webshops logistiek hun mannetje staan, is waar, reageert omnichannel marketing- & retailexpert Arjen Bonsing. Het concurrentiespel wordt echter op meer onderdelen gespeeld dan de focus op fulfilment. Op tal van onderdelen haken we absoluut nog niet aan bij de dienstverlening van buitenlandse partijen. Ook niet bij die van Amazon. Net als in verschillende overige landen is hier Amazon Prime beschikbaar. Met die abonnementsvorm krijg je bestelde producten binnen 1 dag gratis thuisgestuurd, terwijl je bovendien toegang krijgt tot de Prime-videodienst, een soort variant op Netflix. En bovendien heb je als Prime-abonnee de mogelijkheid om een half uur eerder kennis te maken met de meest hippe deals.

Hoe het ook uitpakt met deze observatie, we steken de peilstok ook even in de markt. Staan partijen inmiddels te sidderen en te beven van de mogelijke Amazon-oriëntatie op de Nederlandse markt? En zou een kop zoals die in De Telegraaf stond afgedrukt een motivatie zijn voor Nederlanders om Amazon.de te bezoeken? De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, blijkt alras. Verschillende retailers werden telefonisch benaderd, maar vooralsnog is van paniek zeker geen sprake. Praxis, Gamma en Hornbach komen vrijwel met een identieke reactie. Maarten Post, marketing-manager van Hornbach zegt: “We hebben in het verleden nooit naar individuele concurrenten gekeken en dat zullen we in de toekomst ook vermijden. We zijn juist sterk geworden door ons te onderscheiden, ons op onszelf te richten en onszelf iedere dag weer te verbeteren en dat zullen we in de toekomst blijven doen. Alleen zo kunnen we de concurrentie voorblijven. Hornbach heeft gegarandeerd de laagste prijzen, zie ook het onderzoek van de consumentenbond dit jaar, en dat zullen we iedere dag weer bewijzen.” Praxis en Gamma reageren op dezelfde wijze. Ze willen niet ingaan op speculaties en andere retailers, maar concentreren zich liever op de eigen propositie. Daarbij wordt nog benadrukt dat de Nederlandse formules een uitstekende relatie hebben met hun achterban. Het openbreken van die verstandhouding door Amazon zal niet zonder slag of stoot gaan.

Gepersonaliseerd Zeker de Prime-variant weet zich te onderscheiden door een gepersonaliseerd aanbod, benadrukt Bonsing. Amazon weet niet alleen wat je hebt besteld, maar weet op basis van die koophistorie optimaal in te spelen op de persoonlijke belangstellingssfeer. “Dat heeft Amazon als geen ander in de vingers. Die weet naadloos je behoefte te evalueren en op basis daarvan te komen met voor jou interessante producten en aanbiedingen. Kom daar maar eens om bij Nederlandse retailers of webshops. Dat is een proces waar nog heel veel aan bijgeschaafd moet worden”, aldus Arjen Bonsing. Nog even dit: een introductieprijs van Amazon kost 3,99 euro per maand of 49 euro per jaar en is een maand gratis te proberen. Na 30 september gaat Prime 5,99 euro per maand kosten, staat op Amazon.de (op zich is dat opmerkelijk, want eerst was dat vanaf april dit jaar).

Power Amazon heeft de power, benadrukt Bonsing, om zich in te vechten en met onderscheidende dienstverlening de harten van klanten te veroveren. “Nederland kent een rijkgeschakeerd en volwassen online retaillandschap. Of Amazon met een Nederlandse variant gaat komen, weet ik niet, maar als Amazon zijn zinnen heeft gezet op het openbreken van de Nederlandse markt, gaat dat absoluut lukken. De ervaring leert dat Amazon de drive en de mogelijkheden heeft om substantieel marktaandeel te veroveren in regio’s waar deze partij zijn entree maakt.” Of de Nederlandse taalvariant voldoende is om dat te bewerkstelligen, valt vooralsnog te betwijfelen, reageert Kerkhof. Nederlandse consumenten deinzen er niet voor terug om over de grens te kopen. Toch is er ook behoefte aan een herkenbaar aanspreekpunt op eigen bodem. De klantenservice van Amazon is uniek en zowel de gesprekken als antwoorden zijn van hoog niveau. Hoewel je telefonisch contact kan opnemen met de klantenservice, zelfs in het Nederlands te woord kan worden gestaan, voelt het bellen met een buitenlands nummer toch ver van eigen bed. Arjen Bonsing: “Voor een massief online aandeel zal Amazon zich aan de lokale markt moeten aanpassen, terwijl ik daar meteen bij zeg dat ze dat in Europa uitstekend hebben bewezen.”

Massaal Ook voor online aanbieders van gereedschap, waaronder Powertoolshop van CoolBlue, Bol.com en HBL Online, geldt het devies: eerst zien, dan geloven. Amazon kent nog geen echt officiële status in ons land. Dat Nederlanders door het Telegraaf-bericht massaal over de grens gaan inkopen, wordt daarbij sterk in twijfel getrokken. Bovendien bestaat er ook zoiets als een warme relatie met de eigen klantenkring, die nu volop vertrouwen op de hoge servicegraad en leverbetrouwbaarheid, aldus de online aanbieders, die daarmee op hetzelfde spoor zitten als Praxis, Gamma en Hornbach.

Nederlandse online spelers als Bol.com onderscheiden zich door een unieke fulfilment-prestatie.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_E-commerce Amazon_2pag.indd 47

47

21-08-18 09:37


ONDERNEMERSLOKET

De rubriek Ondernemersloket stelt kwesties aan de orde die voor ondernemers van belang zijn. Adviseurs en juristen van INretail geven antwoord en advies. Op vragen en problemen van ondernemers over personeelszaken, juridische kwesties en bedrijfsaangelegenheden. Ook biedt INretail een aantal gespecialiseerde vormen van dienstverlening aan ondernemers, de zogeheten tweede lijn.

Oplevering bij einde huur van winkelruimte Een huurder van winkelruimte is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van verhuurder te stellen. Indien er bij aanvang van de huur een beschrijving van het gehuurde (proces-verbaal) is gemaakt, dient het gehuurde overeenkomstig de beschrijving te worden opgeleverd met uitzondering van toegestane wijzigingen die in de loop der tijd zijn aangebracht en gebruikelijke slijtage. Als er geen beschrijving is opgemaakt, dan wordt de staat van oplevering ook geacht de staat te zijn geweest waarin het gehuurde ter beschikking is gesteld.

Geen of onvoldoende beschrijving van het gehuurde Omdat de huur van winkelruimte nogal eens een lange duur heeft, kan er bij de oplevering discussie ontstaan over de wijze waarop de gehuurde winkelruimte moet worden achtergelaten. Een goede beschrijving van de staat waarin het aan de huurder ter beschikking is gesteld kan dan uitkomst bieden. Een proces-verbaal van oplevering wordt bij aanvang van de huur echter lang niet altijd opgesteld (of is na al die jaren onvindbaar). In veel huurovereenkomsten is in de tekst opgenomen dat het gehuurde bij ingebruikname door huurder wordt aanvaard in de staat zoals is beschreven in het proces-verbaal van oplevering. De verhuurder moet bij discussie bewijzen dat het gehuurde door de huurder niet is opgeleverd zoals de huurder het in gebruik heeft genomen. Dit is na verloop van tijd vaak een lastige klus voor verhuurder.

Staat van het gehuurde is wel beschreven Als de staat van het gehuurde wel is beschreven, dan moet het gehuurde bij het einde van de huur in die staat weer worden opgeleverd. Voor geoorloofde veranderingen en/of toevoegingen aan het gehuurde die de huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst heeft aangebracht en hetgeen door ouderdom is tenietgegaan of beschadigd, geldt in beginsel dat van de beschrijving mag worden afgeweken. Tijdens de huurperiode worden er nogal eens aanpassingen gedaan aan het gehuurde. Dit om de winkel in te richten voor een

48

Hans Wolters

optimaal gebruik. Zo worden er wel eens tussenmuren geplaatst of weggehaald, wordt er een pantry aangebracht of zelfs een hele tussenverdieping. Deze aanpassingen moeten bij afloop van de huur in beginsel ongedaan worden gemaakt. Dit kan aanzienlijke kosten met zich mee brengen. Als de verhuurder toestemming heeft gegeven voor de aanpassingen, dan hoeven de aanpassingen in veel gevallen niet ongedaan gemaakt te worden. Ter voorkoming van discussie daarover is het goed om dan heldere afspraken te maken over de vraag of de aanpassing later mag achterblijven of ongedaan moet worden gemaakt.

Voorinspectie Het kan voor zowel huurder als verhuurder verstandig zijn om voor de afloop van de huurovereenkomst een voorinspectie te houden. Bij de voorinspectie wordt al duidelijk of het gehuurde voldoet aan de oorspronkelijke beschrijving van het gehuurde. Aanpassingen die nog moeten worden verwijderd of aanpassingen die juist kunnen blijven zitten, kunnen dan aan de orde worden gesteld. Als er met instemming van de verhuurder aanpassingen worden achtergelaten, dan geeft dat de huurder in beginsel geen recht op een vergoeding daarvoor.

Voorkom discussie Door het ontbreken van een goede beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst, kan er makkelijk discussie ontstaan, waardoor je je als huurder soms genoodzaakt ziet om kosten te maken voor juridisch advies over dit onderwerp en om je te verweren tegen de onterechte standpunten van de verhuurder. Kortom, met goede afspraken kun je een hoop gedoe voorkomen. De adviseurs van INretail geven regelmatig advies over allerhande juridische kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, het huurrecht, het consumentenrecht en leveranciersgeschillen. Zie voor meer informatie de site van INretail: www.inretail.nl.

Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist 088.973.06.40 info@inretail.nl www.inretail.nl

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Branchepag-inretail_1pag.indd 48

21-08-18 09:38


VWDHZ

De VWDHZ behartigt belangen en is spreekbuis van bouwmarkten en dhz-winkels. De leden realiseren jaarlijks een omzet van meer dan € 3 mrd met ruim 18.000 medewerkers. De vereniging volgt de brancheontwikkelingen op de voet.

Gelijktrekken van garantietermijnen mislukt? In 2015 heeft de Europese Commissie twee wetsvoorstellen gedaan tot volledige harmonisatie van regels rond consumentenkoop voor tastbare goederen en voor de aankoop van digitale inhoud (o.a. streaming diensten. Zowel winkeliers als consument koopt en verkoopt steeds vaker over de grens en daarom is een gemeenschappelijk stelsel voor consumentenbescherming van belang. Het uiteindelijke wetsvoorstel moet volgens winkeliers leiden tot een volledig geharmoniseerd systeem dat eenvoudig en betaalbaar is. Vereenvoudiging van regels moet voorop staan. Eén set regels voor alle consumenten in de EU is het uitgangspunt. De bedoeling is dat een geharmoniseerd systeem van regels, grensoverschrijdende e-commerce binnen de EU zal bevorderen. Dit lukt alleen als er een systeem komt dat voor consument en winkelier overzichtelijk, eenvoudig en betaalbaar is. De twee afzonderlijke voorstellen (regels voor verkoop van digitale inhoud en tastbare goederen) moeten nauw op elkaar aansluiten om het gehele systeem van contractregels overzichtelijk en begrijpelijk te maken voor consument en winkelier.

Wouter Weide

Helaas heeft het Europees Parlement in haar reactie op het voorstel besloten om voor goederen met ingebouwde software de software-onderdelen onder het voorstel voor digitale inhoud te laten vallen. Dit is te betreuren. Waarom moet non-conformiteit van een bepaald onderdeel (in dit geval software) anders behandeld worden dan een non-conformiteit in een ander onderdeel van een product? Dit leidt tot een onnodig ingewikkeld, onbegrijpelijk en kostbaar garantiesysteem voor winkeliers en consument. Ook heeft het Europees Parlement ervoor gekozen om niet het voorstel van de Europese Commissie voor het invoeren van een garantietermijn van twee jaar in de gehele EU te ondersteunen. Momenteel hebben 23 lidstaten hebben een garantietermijn van 2 jaar. Uitzonderingen: Nederland (recht op deugdelijk product) en Finland (afhankelijk van het product), Ierland en VK: 6 jaar. Zweden: 3 jaar. Nederland loopt dus voorop wat betreft het opleggen van een nationale kop op de garantietermijn. Dit ondermijnt de onderhandelingspositie van winkeliers ten opzichte van leveranciers. Het Europees Parlement ondersteunt in haar positie het in standhouden van deze verschillende termijnen. VWDHZ pleit ervoor dat het doel van de nieuwe wetgeving moet zijn: maximaal gelijktrekken en vereenvoudiging van de regels. Een uiteindelijke politiek compromis moet niet zodanig complex zijn dat het moeilijk uitvoerbaar is voor winkeliers en moeilijk uit te leggen is aan consumenten.

Aankondiging nieuwe digitale vakopleiding De nieuwe digitale vakopleiding voor de Doe-Het-Zelf branche gaat 3 september aanstaande live. De afgelopen periode is door alle betrokkenen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe opleiding. De huidige opleiding is volledig geactualiseerd en past weer bij de dagelijkse praktijk van de bouwmarkt, waarin assortimenten steeds breder en productkennis steeds belangrijker worden. Met de opleiding doet de bouwmarktmedewerker uitgebreide kennis op van de producten die in de bouwmarkt worden verkocht en de toepassing daarvan. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan milieu- en veiligheidsaspecten. Omdat de nieuwe vakopleiding nog beter is afgestemd op de

behoeften van de bouwmarktmedewerker, zullen meer medewerkers starten met de opleiding en deze ook succesvol afronden. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat meer bouwmarktmedewerkers hun vakdiploma halen en klanten in de bouwmarkt nog beter geadviseerd gaan worden. De opleiding is primair gericht op bouwmarktmedewerkers maar kan daarnaast ook door ROC’s worden gebruikt. De inhoud is afgestemd op het keuzedeel Bouwmarkt Basis dat door de Minister van Onderwijs is vastgesteld als certificeerbare eenheid in het mbo- en volwassenenonderwijs. Dit geeft het diploma van de Vakopleiding Doe-het-zelf een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Branchepag VWDHZ.indd 49

49

22-08-18 11:31


Veilige wijk van de toekomst:

de rol van de beveiligingsbranche gaat veranderen Hoe ziet de Veilige wijk van de toekomst eruit? Welke ontwikkelingen staan stedenbouwers, projectontwikkelaars, bouwers, fabrikanten en leveranciers van hang-en-sluitwerk en PKVW-bedrijven te wachten? Experts vertellen over de trends, kansen en uitdagingen. “Levensloopbestendig maken van woningen, complexen en wijken is een opgave voor de toekomst”, zegt Arjen Koole, directeur van branchevereniging voor hang-en-sluitwerksector VHS. “Door de vergrijzing – en het beleid dat ouderen langer thuis wonen – ontstaat een toenemende behoefte aan huizen en buurten waar mensen hun hele leven kunnen blijven wonen. Dit betekent dat woningen multifunctioneler worden en aanpasbaar zijn aan veranderende woonwensen, terwijl de beveiliging steeds op orde is.” Koole noemt het voorbeeld van complexen met woningen voor gezinnen, appartementen voor senioren, restaurants, winkels en een gemeenschappelijke tuin. “Voor dit soort concepten is, naast ltif nctionaliteit en fle i iliteit, ook toe ankeli kheid een uitdaging: zorgpersoneel en leveranciers moeten er eenvoudig en snel kunnen komen, maar ongewenste bezoekers, zoals inbrekers, juist niet.” “Wijken worden zodanig gebouwd dat buurten en woningen in de loop der tijd aanpasbaar zijn aan veranderende woonbehoeften”, gaat Koole verder. “Een uitgangspunt bij een integrale wijkaanpak is dat gebouwen in de toekomst van functie kunnen veranderen, waardoor reguliere aanpassingen in de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Het is nu gebruikelijk dat het veiligheidsniveau wordt vastgesteld op het moment van oplevering van een woning, complex of wijk. In de toekomst zullen langlopende afspraken worden gemaakt om te zorgen dat de beveiliging in de loop der tijd op orde blijft. De beveiligingsbranche levert dan niet alleen producten, zoals hang-en-sluitwerk, maar monitort ook de impact

van veranderende functionaliteit en omgevingsfactoren op het veiligheidsniveau. En adviseert zo nodig over aanvullende of aangepaste maatregelen.” “Een veilige wijk van de toekomst begint bij een goede basis en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is het aangewezen instrument om het fundament te leggen”, zegt Susanne Schat, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het PKVW is een compleet pakket aan veiligheidsmaatregelen die (nieuwe of bestaande) woningen nodig hebben om het inbrekers moeilijk te maken. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig tussen álle betrokkenen, zegt Schat. “Gemeente, politie, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, fabrikanten en leveranciers van hang-en-sluitwerk en PKVWbedrijven gaan idealiter al in een vroeg stadium om tafel om veiligheid mee te nemen in de plannen. Het resultaat is beter én goedkoper dan als je achteraf nog aanpassingen of aanvullingen moet doen om veiligheidsmaatregelen te integreren.” Op de Veilig Wonen Dag, woensdag 3 oktober 2018, brengen de brancheverenigingen VERTAZ en VHS en het CCV al deze partijen samen om te praten over de Veilige wijk van de toekomst. Experts zoals Arjen Koole en Susanne Schat, maar ook Hamit Karakus – directeur van Platform 31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio, vertellen over de kansen, trends en innovaties. Daarnaast reikt minister Dekker van het ministerie van Justitie en Veiligheid de PKVW-Innovatieprijs uit voor het meest innovatieve PKVWproduct en de prijzen voor het beste PKVW-bedrijf met én zonder personeel.

Kom naar de Veilig Wonen Dag 2018! Netwerken, trends, beurssafari en PKVW-prijzen

© het CCV, juli 2018 www.hetccv.nl | www.politiekeurmerk.nl/veiligwonendag

CCV.indd 4

22-08-18 10:23


Presenteer uw producten op de Veilig Wonen Dag 2018

UITNODIGING

U mag niet ontbreken tijdens deze Veilig Wonen Dag? Meldt u zich snel aan voor een stand op de beurs. Voor leden van VERTAZ en VHS bedragen de kosten €450,- en voor niet-leden €650,-. U krijgt een stand van 6 m2 inclusief WiFi en stroom. U kunt zich aanmelden via politiekeurmerk.nl/veiligwonendag.

Veilig Wonen Dag

Veilige wijk van de toekomst Woensdag 3 oktober 2018 Van 09.30 uur - 16.30 uur De Reehorst in Ede

Laat u inspireren over de veilige wijk van de toekomst. Door spraakmakende sprekers - zoals Hamit Karakus van Platform 31 - en interessante workshops, als de flirtcoach en het PKVW-café, laten u zien wat u kunt doen om uw organisatie voor te bereiden op de toekomst en hoe u dat met partners kunt vormgeven. U kunt zich laten informeren over de succesfactoren van de bindende afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties en de wijze waarop u een nieuw buurtpreventieteam kan faciliteren. Niet alleen tijdens workshops kunt u zich laten inspireren, ook op de beurs vindt u een groot aanbod van de nieuwste innovaties van goed hang-en-sluitwerk en andere technieken op het gebied van woningbeveiliging. Minister Dekker van het ministerie van Justitie en Veiligheid deelt de PKVW-Innovatieprijzen uit.

Een dag vol trends, innovaties en kennisontwikkeling. Mis het niet! Meldt u zich nu aan voor het gratis congres via politiekeurmerk.nl/veiligwonendag. Hier vindt u meer informatie over het programma, locatie en het beursaanbod. Neem een abonnement op de nieuwsbrief van het CCV, zodat u op de hoogte bent van het laatste nieuws over de Veilig Wonen Dag 2018. Graag tot ziens op woensdag 3 oktober!

Mediapartners van de Veilig Wonen Dag:

CCV.indd 5

22-08-18 10:23


Spoga+gafa: grootste t Alle trends en noviteiten op het gebied van outdoor zijn in de eerste week van september te zien op de spoga+gafa tuinbeurs in Keulen. De grootste tuinen lifestylebeurs ter wereld is specifiek gericht op de vakhandel. Meer dan 2.000 exposanten uit 60 landen presenteren de laatste trends en innovaties voor het outdoorseizoen 2018/2019.

“Het succes van de spoga+gafa is gebaseerd op het brede aanbod aan tuinproducten. De thema-eilanden, bijzondere shows en een evenementenprogramma zijn de pluspunten van de jaarlijks terugkerende beurs”, aldus Katharina Hamma van de Kölnmesse. “Het grote aantal internationale exposanten en professionele bezoekers onderstreept de wereldwijde positie als de centrale ontmoetingsplaats voor de branche.” De spoga+gafa beurs vindt plaats in tien hallen die verdeeld zijn in vier segmenten. De thema-eilanden POS Green Solution Islands en de Outdoor Kitchen World zijn uitgebreid. Een andere reden om de beurs te bezoeken is de trendshow in het segment Garden Unique.

De dynamiek op de woningmarkt leidde in 2017 tot forse omzetgroei bij de tuinbranche, volgens marktonderzoeker GfK. De totale omzet in tuinartikelen steeg met ruim 7% naar 3,9 miljard euro. De jaarcijfers tonen ook aan dat de online omzet blijft toenemen en dat het marktaandeel van fysieke winkels onder druk staat. Tuincentra die on- en offline combineren profiteren het meest van de groei.

52

Beurs Datum

Tuin- en lifestylebeurs spoga+gafa Zondag 2 tot en met dinsdag 4 september 2018 Openingstijden Zondag en maandag: 9 tot 18u. Op dinsdag 9 tot 17u. Plaats Cologne Exhibition Center, Duitsland Aantal hallen 10 Aantal exposanten 2.100 uit 60 landen Meer informatie www.spogagafa.com

Beurs met vier segmenten 1 Buitenleven Meubels voor buiten, decoratie en sport en spel vormen het grootste gedeelte van de beurs. 2 Tuinverzorging en –onderhoud Alles over planten, groen en verzorgingsproducten. 3 Barbecue Inclusief een outdoor Barbecue Park. 4 Kwaliteit en design Designers presenteren hun exclusieve buitenmeubelen.

Buitenleven Met 121.000 vierkante meter heeft het segment ‘Garden Living’ de meeste vierkante meters op de beurs. Deze assortimentsgroep biedt een compleet overzicht van het thema ‘leven in de tuin’. Bezoekers vinden hier tuinmeubilair, decoratie en nieuwtjes op het gebied van sport en spel en camping en vrije tijd. Een opvallende trend is dat het aantal merken bij het thema ‘lifestyle in de tuin en aan de tuintafel’ nog steeds toeneemt. Het segment Garden Unique is sterk afgestemd op garden living, in het middelpunt van deze hal staan de presentaties van de luxere outdoormeubels.

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Beurzen-Gafa.indd 52

22-08-18 08:35


BEURZEN

e tuin- en lifestylebeurs Volledig uitgeruste buitenkeukens worden moderner en steeds geavanceerder. Modulaire oplossingen zijn vaker te vinden, waarbij een combinatie van grill, spoelbak en werkblad mogelijk is. Daar horen ook stijlvolle accessoires bij, die het vlees of de groente extra zacht smoren. Ook het thema ‘roken’ blijft in trek en is vaak terug te vinden in de apparaten, die vaak ook andere grill- en bakmogelijkheden bieden. Daarin zijn slimme oplossingen verwerkt, bijvoorbeeld thermometers die met een app worden aangestuurd. Voor de barbecue verbreedt het aanbod van accessoires steeds meer, met hippe leren schorten, stevige houten planken en fijne messen. Merken zorgen ervoor dat bakken steeds meer een lifestyle-ervaring is geworden, dat blijkt ook wel uit verschillende televisieprogramma’s waarin de barbecue centraal staat. Ook zijn producten steeds meer afgestemd op verschillende doelgroepen. Nieuw daarbij zijn verplaatsbare oplossingen - voor een picknick in het stadspark - of mobiele varianten, zoals een barbecue met grotere wielen om deze eenvoudiger te verplaatsen.

Tuinverzorging en –onderhoud Het segment Garden Creation & Care vormt de groene long van de spoga+gafa-beurs. Behalve machines, gereedschappen, tuinuitrusting en de nodige accessoires voor de aanleg en verzorging van tuin en terras, vinden bezoekers hier ook alles over het thema ‘Levend groen’ en het opkweken en de teelt ervan.

Barbecue en grill In de twee hallen 7 en 8 en het buitengedeelte staan alle mogelijke producten en toepassingen op het gebied van grill en BBQ. Daarmee is spoga+gafa tegelijkertijd de grootste grillbeurs in de wereld. Culinaire liefhebbers vinden er niet alleen de nieuwste producten om buiten te grillen, maar ook live kookshows, grillaccessoires, sauzen en specerijen. In hal 8 worden de populaire buitenkeukens gepresenteerd in de Outdoor Kitchen World. Hier vinden bezoekers strakke en moderne meubels, accessoires en apparaten van uiteenlopende aanbieders van buitenkeukens, van exclusieve fabrikanten tot de hardlopers. In het centrum van deze presentatie staan de interactieve kookshows.

Trend- en designshow De organisator van de beurs geeft de laatste meubeltrends een aparte plek. Op meerdere producteilanden in het segment Garden Unique staan de outdoormeubels gepresenteerd, die voor het seizoen 2018/2019 trend- en koersbepalend zullen zijn. De focus ligt op materialen en functionaliteit. Daarbij gaat het om innovatieve producteigenschappen, nieuwe combinaties en duurzaamheid, maar ook om comfort en ergonomie, flexibiliteit en

multifunctionaliteit. Deze trendshow wordt verzorgd door internationale branchedeskundigen uit de sectoren design, handel, hogeschool en trendwatchers. Een speciale show met de titel ‘Icons of Outdoor Furniture Design’ laat een tijdreis zien langs de meest verkochte producten van exposanten.

Thema-eilanden Innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor buitenverlichting, gazonverzorging en irrigatie staan centraal bij de Power Place Akku en Smart Gardening World. Dat dit een groeiend aanbod is blijkt wel uit het feit dat het beursoppervlak met circa 50 procent gegroeid is in vergelijking met het afgelopen jaar. Voordrachten over actuele technologieontwikkelingen, productnieuwtjes, relevante handelsthema’s en een praatprogramma met beslissers uit de smart- en accuwereld vullen het aanbod van de exposanten aan. Exposanten uit de sectoren grondsoorten, turf, mest, substraten, planten en plantenbescherming staan in de passage van de hallen 4 en 5.

POS Green Solution Islands Alle trends op het gebied van planten staan bij de POS Green Solution Islands. Liefhebbers van groen vinden hier inspiratie en duidelijke voorbeelden voor aanpassing van de winkelvloeren van tuincentra en bouwmarkten. De themaruimtes laten thema’s voor consumenten zien, waarmee hij zijn wanden van de tuin of terras kan versieren. De thema’s van de POS Green Solution Islands voor dit jaar zijn ‘Grab & Go’, ‘Living with plants’, ‘Homemade’, ‘Upside Down’ en ‘The Planthunter’. VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-5_Beurzen-Gafa.indd 53

53

22-08-18 08:35


Loek Tertaas Geboortedatum en -plaats? 15-01-1961, Diemen

Met wie deel je de voordeur? Florentine

Waar ben je lid van? Focusplaza, Sponsor club WVC

Opleiding? Technisch middelbaar onderwijs Diverse managementtrainingen

Functie? DGA Gebro-sales BV & Dvize BV

Levensmotto? Kop op .. en doorgaan.. en blijven lachen

Favoriete sport? Skiën

Wat is je grootste hobby naast je werk? De familie en motorrijden

Grootste ergernis?

Met welke branchegenoot zou je graag een avond op stap gaan? Evert de Goede van Hornbach

Welke uitdaging zie je voor fabrikanten in de huidige dhzretail? Het volgen van de snelle veranderingen in de verkoopkanalen zowel of- als online

En welke voor de retailers? Hoe en met wat behoud je de klant voor de ‘The day after tomorrow’

Welke fabrikant of Retail-keten zou je het liefste leiden? Action

Wat zou je daar dan meteen veranderen? Nog niets .. gewoon genieten van het succes en de Europese uitrol

Wie wil je in de volgende selfie terug zien? Kees van Opdorp van Husqvarna/Gardena

Bureaucratie

Voor welk bedrijf in de dhz-sector heb je het allermeeste respect? Hornbach… Koersvast, no nonsense, gewoon bouwmarkt puur sang gebleven

54

VA K B L A D M I X N R .5 201 8

MIX 2018-4_Selfie Loek Tertaas.indd 54

21-08-18 09:43


BEZOEK DE DHZ BEURS POWERED BIJ THR

Meld u aan

Schrijf u vandaag nog in op www.thr.nl/beurs voor uw gratis toegangskaart!

16 SEPTEMBER 11.00 – 16.00 UUR

17 SEPTEMBER 14.00 – 22.00 UUR

18 SEPTEMBER 17.00 – 22.00 UUR

Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van doe-het-zelf artikelen? Bezoek dan van zondag 16 t/m dinsdag 18 september de DHZ Beurs powered by THR. Op deze beurs informeren verschillende leveranciers u graag over nieuwe ontwikkelingen, producten en concepten. De unieke gelegenheid om kennis te maken met een grote verscheidenheid aan leveranciers binnen de DHZ-branche.

eursdagen! b e d n va n é é op g aa Wij zien u gr

Ecofactorij 20 | 7325 WC Apeldoorn Adv_THR.indd 3

22-08-18 09:22


BENELUX.LEDVANCE.COM

SCHAKEL OVER NAAR OSRAM LED LAMPEN VAN LEDVANCE. Onder de merknaam OSRAM biedt LEDVANCE een enorm assortiment LED lampen in full-glass, die qua grootte, design en materiaal overeenstemmen met traditionele lampen, maar alle voordelen van moderne LED technologie bieden. Daarbij is het merendeel Made in Germany.

OSRAM LED STAR PAR16 35 VAN LEDVANCE ALS BESTE GETEST! De OSRAM LED STAR PAR16 reflectorlampen zijn echte 1 op 1 vervangers voor halogeenreflectorlampen: qua afmetingen en vorm zijn ze identiek. Behalve als het gaat om energiebesparing en zuinigheid! Zeer laag in energieverbruik en duurzaam met een levensduur tot 15.000 uur. Niet voor niets is de LED STAR PAR16 35 non-dim door de Consumentenbond uitgeroepen als ‘Beste uit de Test’.

Adv Beste uit de Test_210x297.indd 1 Adv_Ledvance.indd 3

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk OSRAM in algemene verlichting

8-8-2018 17:13:41 09-08-18 09:49

MIX 2018-5  

MIX is het vakmagazine voor DHZ-(r)etail. Een constructief vakmedium van MIXpress. Zie ook www.mixonline.nl.

MIX 2018-5  

MIX is het vakmagazine voor DHZ-(r)etail. Een constructief vakmedium van MIXpress. Zie ook www.mixonline.nl.