Page 1

vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

Online uw bestelling opgeven wordt nu wel heel makkelijk. 102e jaargang, nummer 3 - 2014

COVER.indd 1

08-04-14 10:51


Meer dan alleen kunststof.

Martens d.h.z. is producent en leverancier van kunststof leidingsystemen met internationale keurmerken. Deze vinden hun toepassing in rioleringen, drukleidingen, elektra installaties hemelwaterafvoer en industriĂŤle leidingen. Daarnaast verdeelt Martens een uitgebreid handelspakket met o.a. golfplaten, bouwfolies, dekzeilen, badkamerkasten, spanbanden, kunstgras en regentonnen. Neem voor verkoopinformatie contact op met Martens d.h.z. via tel. +31 (0)88 627 8430 of stuur een e-mail naar verkoop-dhz@martensgroep.eu

www.martensgroep.eu

adv_martens.indd 1

07-04-14 16:05


VOORWOORD

Pikante klus Meten is weten. Ook ik behoor tot de categorie die meer waarde hecht aan het resultaat van een gedegen en betrouwbaar onderzoek dan aan aannames die op niets berusten. Dagelijks verbaas ik mij over de stappen die onderzoekers maken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, en wat er uiteindelijk mee gedaan wordt. En in een vaak duizelingwekkend tempo. Ideaal en werkelijkheid. Af en toe vraag ik me ook wel eens af wat de functie van onderzoek is en wat we met de resultaten opschieten. Begin dit jaar viel mijn oog op een klusonderzoek van MarketResponse in opdracht van Werkspot. Dat leverde leuke wetenswaardigheden op. Wist u dat het bij meer dan de helft van de Nederlanders ruim zes maanden duurt voordat een klus uitgevoerd wordt? Gebrek aan tijd (41%), zin (21%) en geld (18%) zijn de belangrijkste vertragers in het klustraject. Dát is interessante informatie. De eerste twee aspecten onderstrepen de behoefte aan service, aan het laten uitvoeren van een klus. Sterker nog: ruim 85% van de 1.271 ondervraagden besteedt wel eens een klus uit. Daar kunnen we iets mee. Wat laat het onderzoek nog meer zien? Stuken, dakvensters plaatsen en de aan/uitbouw van een serre of overkapping worden het meest uitbesteed. Dat zijn voorwaar flinke klussen waar niet iedereen zich aan waagt. Gevoelsmatig wisten we dat al, maar het is altijd goed dat een gevoel bevestigd wordt. Dus zou je er als ondernemer voor moeten zorgen dat je voor dit soort klussen hulptroepen achter de hand hebt of zelfs eigen klustroepen paraat. En dat je het, als mensen interesse tonen in dit soort segmenten, meteen op een adequate wijze communiceert. Regionale verschillen in uitbesteding, hoeveel mensen vinden het lastig om de afronding van een klus uit te besteden, eigenlijk ontbreekt er weinig aan informatie. Maar ja, in hoeverre kent onze branche ook psychologen? Dat in 44% van de gevallen een niet-afgemaakte klus tot spanning in een relatie leidt, kan ik me voorstellen. Dat kunnen we op de winkelvloer ook nog wel als stimulans gebruiken om de klus om te zetten in een ‘doen wij voor u’. Echter, dat het voltooien van een karwei voor 15% van de ondervraagden een positief effect heeft op het seksleven, is meer voer voor psychologen dan voor marketeers of verkopers. Hoewel? Het kan voor veel klussers een stimulans zijn om een dhz-klus snel en goed af te ronden: je weet waar je het voor doet. Pavlov in dhz. Maar, en nu dalen we weer af naar serieuzere proporties, geen hond doet iets met deze informatie. Of staat er binnenkort toch een reclamebureau op dat op pikante wijze de consument tot klussen verleidt? Van klussen komt kussen? Wat een impuls voor onze branche! Leve het onderzoek! Bert Hoogeland

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 3-2014 voorwoord.indd 3

3

07-04-14 15:27


CO LOF ON

Vakblad MIX Is een uitgave van MIXpress BV.

FORMULES

‘We zijn te bescheiden geweest’

Uitgever Marc Nelissen

In het huidige vbs-landschap maakt onderscheid het verschil. Een belangrijke speerpunt op de winkelvloer is het personeel. Directeur Eddo Wassink van Decokay erkent dat het geven van productinformatie passé is. “Wees duidelijk, durf te vrágen. ‘Wilt u informatie? Wilt u kopen?’ Dat is, naar je eigen perceptie vertaald, een stukje brutaler.”

Redactie Bert Hoogeland (hoofd) Robert Dingemans Ramona Kezer Marc Nelissen Rianne van der Voort Verder werkten mee Nico de Jong (column) Berry van Oosterhout (column) Hugo Schrameyer (vaktueel)

14

Redactieadres Postbus 55 5240 AB Rosmalen Tel.: 073.503.43.47 Fax: 073.503.81.53 E-mail: redactie@mixpress.nl Internet: www.mixonline.nl Advertenties Molijn Sales Support, Edgar Molijn, Bert van Woesik, Harrie Rovers postbus 61, 5258 ZH Berlicum tel. 073.503.35.44 fax 073.503.11.95 e-mail: mix@molijnsalessupport.nl Close Up Advertorial

Vormgeving Inpladi, bureau voor idee en creatie, Cuijk Abonnementen Per jaar e 78,00 (excl. 6% BTW) Buitenland e 93,00 Losse nummers e 8,50 Abonnementsvoorwaarden Check www.mixpress.nl/abo Abonnementenadministratie Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel.: 0900 - ABOLAND (0900-226 52 63 - e 0,10 per minuut) Fax: 0251.31.04.05 Internet: www.aboland.nl Stopzetten abonnement Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Algemene voorwaarden Alle advertentieopdrachten en plaatsingsvoorkeuren worden schriftelijk vastgelegd, afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden of zie www.stichtingrota.nl Copyrights Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, worden opgeslagen in een geauto-matiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN nummer: 0165 - 3059

4

inhoud.indd 4

CONJUCTUUR

Omzetmonitor vanaf januari aangepast lingen

ontwikke ek ctuuronderzoeerd obv raming van de o.b.v. struzijn gecorrig * vastgesteld jaren tussenliggende

3400

2900 1370

1307

1231

1231

1160

1113

921

2400

899

869

834

817

807 746

1900

1400

1455

1386

1409

1356

1293

1271

1189

1218

1101

1148

956

995

900

400

-100

522

535

580

1997*

1999

2001*

TEN

BOUWMARK

636

585

597

600

612

2002

2003

2004

2006*

DHZ IJZERW ./OV.

ZAKEN

2007

645

639

2008

2009

661

658

2010*

2011

Maandelijks publiceert Vakblad MIX cijfers uit de omzetmonitor DHZ van GfK. Aan die traditie verandert niets, maar de grafieken zien er iets 673 601 anders uit. Berry van Oosterhout legt uit, wat aan de aanpassingen ten grondslag ligt.

750

754

757

660

634

606

2012*

2013

2014*

20

N

SPECIAALZAKE

VERF-/BEHANG

CONJUNCTUUR

e

lfd Bestaande koopwoningen weer goedkoper’ eze .y. d

r erde ar e a j en nd e maa

t.o atie t Bestaande koopwoningen waren in februari 1,7% goedkoper dan u %-m

in februari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is 2 groter dan in januari, toen bestaande koopwoningen 0,5% goed0 koper waren dan een jaar eerder. Hoewel de prijzen van bestaande -2 eerder, is het koopwoningen nog steeds lager zijn dan een jaar -4 niveau van de prijzen de laatste acht maanden weinig veranderd. -6 De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in-8Nederland.

-10 -12 COLLEGA’S

n: Bro

0 201 . ster ada K , CBS

2 201 1 201

25

‘We gaan fluitend door de crisis’ Jaak van Wijck te Breda werd onlangs gekroond tot ‘Gezelligste winkel van Nederland’. Een bijzonderheid in onze branche. “We zien onszelf als een buurtwinkel. Dat persoonlijke contact bindt de klant aan je: hij voelt zich hier thuis en komt dus eerst naar jou als hij met een klus bezig is.”

26

VA K B L A D M I X - Nr.3 2 0 1 4

08-04-14 10:46


INHOUD

VA K T U E E L

VOORWOORD

3

Promotiedruk winkelvloer op kookhoogte

BRANCHEMIX

7

Displays weten productverkoop traditiegetrouw een flinke impuls te geven. Door de huidige actualiteit vergt dat beeld echter een lichte bijstelling. De promotiedruk is dusdanig hoog opgelopen, dat het effect ervan slijtageplekken vertoont. Bovendien is af te vragen of de ontwikkelde actie optimaal wordt uitgevoerd.

30 S A N I TA I R

Stankafsluiting Om rioolluchtjes te voorkomen is elk waterlozend toestel met behulp van een sifon op het riool aangesloten. Een goede keuze en plaatsing is essentieel voor een goede waterafvoer en duurzame stankafsluiting. MIX dook in de wereld van de stankafsluiting.

34 VLOERBEDEKKING/WOONTEXTIEL

Pvc is de trend Vloeren van pvc kennen een gestage ontwikkeling. Het dessin heeft meestal een look van hout en tegelijkertijd de voordelen van kunststof. Bovendien is het makkelijk legbaar. Kamerbreed tapijt zakt nog verder weg, maar karpetten zijn juist volop in ontwikkeling. Dit blijkt uit de in januari gehouden beurs Domotex in Hannover.

BRANCHE DIGITAAL

13

FORMULES Decokay: ’We zijn te bescheiden geweest’

12

CLOSE UP Formido: ‘Meepraten is goed, zeggenschap is beter’ Martens: ‘Meedenken met de retailer’ Hermadix: ‘Gemak en kleur in de tuin’ PPG: ‘Jaren van buitenschilderwerk verlost’ Bison: ‘Innoveren met digitale behanglijm’

BEURZEN

Positivisme leeft op Beurzen zijn mooie graadmeters voor innovaties, maar zeker ook voor het peilen van het brancheklimaat. Was de sfeer tijdens de Eisenwarenmesse twee jaar geleden nog redelijk pessimistisch, de editie van vorige maand laat zien dat de branche vertrouwen heeft in de toekomst. De beursorganisatie blikt dan ook gretig vooruit op 2016.

40

45 47 48

COLUMNS Berry van Oosterhout Nico de Jong

22 50

COLLEGA’S Jaak van Wijck:‘We gaan fluitend door de crisis’

26

30 52 53

MIXTHEMA SANITAIR Stankafsluiting Productnieuws

34 36

VLOERBEDEKKING/ WOONTEXTIEL Pvc is de trend Digitalisering in textiel

38 39

BEURZEN Nabeschouwing Eisenwarenmesse Beursnieuws

40 41

PRODUCTMIX Nieuw in de schappen

49

MIXMEMO/AGENDA

54

Nr.3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

inhoud.indd 5

44

CONJUNCTUUR Omzetmonitor GfK vanaf januari aangepast 20 Periode 2: groen licht 23 Omzet detailhandel iets hoger 25

VAKTUEEL Promotiedruk winkelvloer op kookhoogte Ondernemersloket Inretail/VWDHZ Vertaz-nieuws

38

19

5

08-04-14 10:46


VA K B L A D

UITNODIGING

Alles onder controle Stock? Check! Data? Check! Online? Check!

Omnichannel is het modewoord in de moderne retail. En natuurlijk kunnen we daar allemaal nog grote stappen zetten. Maar in de winkel en binnen de organisatie is ook nog heel veel te doen. Neem de modewereld: daar werken fabrikanten en retailers krachtig samen om out-of-stock te voorkomen. En ook kennen we voorbeelden van retailers en fabrikanten die heel veel data uitwisselen. Om samen beter van te worden. MIX laat die voorbeelden zien. En natuurlijk kijken we ook met een insider naar een van de actueelste onlinebouwmarkten.

Mix’ ale nation ssie e DHZ-S 4 201

Woensdag 14 mei 2014 – Inn Style, Maarsseveen – 13:00 uur - 18.00 uur DE CIJFERS SPREKEN Berry van Oosterhout, GfK Retail and Technology

INSIDE VIEW in ONLINEBOUWMARKT (onder voorbehoud) Verrassingsspreker

Berry spit de cijfers van de sector door en duidt kansen en bedreigingen aan.

Deze spreker stond aan de basis van een van Nederlands meest krachtige onlinebouwmarkten. Hij vertelt over de uitgangspunten, de implementatie , de eerste resultaten en de impact op de franchiseorganisatie.

NEVER-OUT-OF-STOCK Jolanda de Groot, Wholesale Director BNLX MEXX Mexx garandeert haar retailers never-out-of-stock. Dat kan gemakkelijk, zo lang de retailers maar commitment toont. Jolanda de Groot laat zien hoe hechte samenwerking in fashion tot win-win leidt.

GOUDEN MIX SPIJKERS

NETWERKEN MET TOP-COLLEGA’S

Op basis van een afgewogen oordeel van een branchebrede vakjury reikt MIX de Gouden Spijkers uit aan merken met de beste productintroductie en de beste verkoopondersteunende actie.

Uiteraard biedt MIX’ Nationale DHZ-Sessie ruimschoots de gelegenheid om te netwerken met circa 175 toppers uit dhz-retail en -industrie.

Ik neem/ wij nemen graag deel aan de Nationale DHZ-Sessie op woensdag 14 mei 2014. Deelname kost € 159,- ex btw per persoon. Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u ter bevestiging een factuur van ons.

Naam deelnemer(s):

1.

2.

Bedrijf: Adres/Postbus: Telefoon:

Postcode/woonplaats: Fax:

E-mail:

Opsturen naar Vakblad MIX / Nationale DHZ-Sessie MIXpress, Postbus 55, 5240 AB Rosmalen.

T: 073.503.43.47, F: 073.503.81.53, E: redactie@mixpress.nl

Online inschrijven kan ook: op www.mixonline.nl/sessie EA-DHZ.indd 4

09-04-14 10:21


Br a n c h e m i x

Pas op de plaats DGN en nieuwe winkels

Na enkele weken rust laaide de geruchtenstroom rond DGN weer op, maar is er ook positief nieuws te melden. Tijdens de Eisenwarenmesse werd geopperd dat een kredietverzekeraar de limieten voor facturen aan HDB op nul had gezet. Dat bleek niets nieuws, want volgens interim-voorman Henk Castelijns heeft niet iedere kredietverzekeraar DGN in de dekking. “Sinds medio 2013 is er helemaal niets veranderd in de houding van kredietverzekeraars naar DGN toe. En dat niet iedereen DGN in de dekking heeft, was medio 2013 ook al zo. De situatie is niets veranderd, dus ook niet verslechterd.” Positief nieuws is er zeker ook te melden. Medio maart openden Multimate Groenlo en Goor hun deuren. Beide bouwmarkten kregen een nieuwe eigenaar, Fixet-ondernemer Gerrit Snellenberg resp. Multimate-ondernemer Jos Bouwhuis. Snellenberg runt al jaren een Fixet in Holten. “In Holten hebben ik de zaken goed voor elkaar en dan gaat het als ondernemer weer kriebelen. Groenlo is hier niet ver vandaan en is een prima gebied voor een servicebouwmarkt. Dat sluit prima bij ons aan.” Bouwhuis is al jaren eigenaar van een Multimate-bouwmarkt in Hengelo en stort zich nou vol overgave op zij nieuwe uitdaging. “Toen Multimate Goor dicht moest, heb ik meteen aangegeven dat ik die bouwmarkt heel graag wilde overnemen. Ik ben bekend in deze mooie omgeving en zie volop kansen. Met onze goede naam en service trekken we de klanten weer naar ons toe.”

Winnen met Multimate, Fixet en Hubo Verenigingen hebben het in deze tijd niet echt makkelijk. Daarom willen Multimate, Hubo en Fixet letterlijk een duit in het zakje doen. Van 10 maart t/m 3 mei ontvangen klanten bij iedere besteding van € 20 een coupon van € 1 klustegoed. In de winkels staat een spaarpot waarin je dat klustegoed kan deponeren. Aan het eind van de actieperiode wordt het totaalbedrag dat zich in de spaarpot bevindt, opgeteld. Dat bedrag mag de vereniging besteden bij de desbetreffende winkel. Bijvoorbeeld voor een mooie verfbeurt van het clubhuis. Verenigingen kunnen zich aanmelden bij een winkel of worden door de ondernemer benaderd.

Zevij en Necomij bundelen krachten Zevij en Necomij willen de activiteiten op korte termijn samenvoegen. Het afgelopen jaar is er gezamenlijk een studie verricht naar de voordelen die zijn te behalen door werkzaamheden te centraliseren. Al gauw bleek dat deze zowel op het gebied van prijzen en condities als op het gebied van kostenbesparing te realiseren zijn. De afzet van de merken Ivana en 4tecx blijft voorbehouden aan de eigen groepen. Zevij B.V. te Oosterhout, met een inkoopomzet van € 229 mln en Necomij B.V. te Sassenheim, met een inkoopomzet van € 113 mln, zijn inkooporganisaties voor groothandels in ijzerwaren en gereedschappen, overwegend gericht op de professionele markt. Bij Zevij zijn 28 groothandels aangesloten met in totaal 281 vestigingen en bij Necomij gaat het om 10 groothandels met in totaal 81 vestigingen. Het verder uitbouwen en investeren in een professionele inkooporganisatie zal leiden tot een betere en efficiëntere dienstverlening aan zowel de aangesloten groothandels als aan de leveranciers. Het maakt de keten als geheel efficiënter en concurrerender. De komende weken zullen de plannen verder worden uitgewerkt en zal in nader overleg worden getreden met de leden van beide organisaties. Verwacht wordt, dat binnen afzienbare tijd duidelijkheid bestaat over de concrete invulling van de integratie.

Gamma versterkt bekendheid website Marketing- en PR-bureau Winkelman Van Hessen gaat de bekendheid van de Gamma-website verbeteren. Helma van Remmerden, Specialist Landelijke reclame & promoties bij Gamma: “Het tuinseizoen is erg belangrijk voor ons. Gamma.nl is helemaal vernieuwd en biedt veel gemak voor doe-het-zelvers, zowel met online shoppen als met klusideeën en klusadviezen. Daar willen we graag veel bekendheid aan geven. Voor het eerst zetten we nu naast een ATL-campagne en folders ook in op het genereren van aandacht door publiciteit en online consumentenactivatie.”

Agri Retail opent vernieuwde winkels Maar liefst vijf vernieuwde winkels opende Agri Retail afgelopen maand. In Apeldoorn werd een compleet nieuwe winkel neergezet met een oppervlak van ruim 1.000 m2. De winkels in Haastrecht, Haaksbergen en Winschoten zijn compleet vernieuwd en veel groter geworden. De bestaande winkel in Heino bleef net zo groot, maar werd wel helemaal vernieuwd. De vernieuwingen in de winkels geven de consument meer ruimte, meer overzicht en keuze uit een nog sterker assortiment in de productgroepen tuin, dierbenodigdheden, werkkleding en schoeisel. In de winkels wordt daarnaast duidelijk gecommuniceerd op de merkbelofte ‘Verstand van tuin & dier’. Door het hele land zijn nu 158 winkels aangesloten bij de formules van Agri Retail. N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

branchemix.indd 7

7

08-04-14 10:48


Wiltec distributeur AEG-powertools

Omruilactie Kärcher met Wecycle

Per 1 mei wordt Wiltec de distributeur van aEG Powertools in ons land. Tot aan die datum hopen beide organisaties de integratie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Zowel TTI Nederland als Wiltec verwachten veel van de samenwerking en geloven in het benutten van elkaars kwaliteiten en de synergiewerking optimaal te benutten: aEG Powertools is al meer dan een eeuw een naam in de markt die gelinkt wordt aan kwaliteit en betrouwbaarheid. daaraan koppelt Wiltec haar fijnmazige distributie. de strategische samenwerking is gericht op alle verkoop-, service- en marketingactiviteiten van het a-merk.

Wecycle maakt consumenten bewust van het moment waarop ze elektrische apparaten en spaarlampen afdanken. vanuit die optiek werkt de stichting mee aan een inruilactie van kärcher bij 1.200 verkooppunten. klanten die een oude hd-reiniger inleveren bij aankoop van een nieuwe machine, ontvangen informatie over recycling en ontvangen bij aankoop van een nieuwe watergekoelde hdreiniger een interessante inruilkorting. de actie, Goud voor Oud, sluit aan op de filosofie van de duitse a-merkfabrikant met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van recycling.

50 jaar Einhell Het duitse familieconcern Einhell viert het 50-jarig bestaan met de introductie van de nieuwe productlijnen Home en Expert. de naam geeft meteen aan op welke doelgroepen de producten geënt zijn: Home voor dhz’ers, Expert voor het intensievere gebruik. de nieuwe lijnen gaan de blue en Red line vervangen. door voortdurend oog voor kwaliteitsverbetering te tonen profileert het merk zich met de nieuwe lijnen in het hogere segment, zoals met Power-X-Changeconcept waarbij accu’s en laders onderling uitwisselbaar zijn, zowel bij tuinmachines als powertools. Het hele Einhellassortiment staat in de nieuwe catalogi.

Husqvarna doneert motorkettingzagen aan Filippijnen vijfhonderd motorkettingzagen schonk Husqvarna aan de Filippijnen. Het bedrijf deed de gulle gift om de hulpverlening van UNHCR te steunen tijdens de nasleep van tyfoon Haiyan die eind 2013 verwoestend toesloeg op de Filippijnen. Onderdak is nog steeds een grote zorg voor de getroffen gebieden en de motorkettingzagen zullen worden gebruikt om omgevallen kokospalmen om te zetten in hout dat kan worden gebruikt bij de wederopbouw van de huizen.

Hornbach wil mooiere wereld In haar voorjaarscampagne focust Hornbach op een mooiere wereld. Met een filmpje dat eind maart op tv en Facebook te zien was, geeft de keten, naar eigen zeggen, een signaal af dat een mooiere wereld mooiere mensen maakt: strijd tegen lelijkheid en creëer een positieve, nieuwe wereld. volgens marketingmanager Michel van Slingerland moet de tv-spot gezien worden als een bewijs van vertrouwen aan iedereen. “Met deze campagne willen we klussers motiveren om hun projecten weer op te pakken en de wereld op hun eigen manier mooier te maken, of dit nu in de tuin is of in huis. In een lelijke omgeving let niemand op een vuiltje meer of minder. Hier kun je iets mee doen. Een mooie omgeving zorgt daarnaast voor meer geluk in het leven.”

Live online interieuradvies Histor geeft consumenten de hele maand april live hulp bij hun schildervraag. Het Histor verf- en adviesteam zit klaar om consumenten per Skype, Facetime of telefoon in twintig minuten advies op maat te geven bij hun schilderproject. Consumenten kunnen zowel voor technische vragen als stylingadvies terecht. Een consult kan op histor.nl worden ingepland op een moment naar keuze. de stylist of verfexpert kan via de camera op de telefoon, tablet of laptop live meekijken en geeft advies op maat om tot een optimaal resultaat te komen. Na het consult ontvangt de consument het advies inclusief stappenplan en boodschappenlijstje per mail. daarnaast geeft Histor tijdens de actiemaand met de verf- en adviescheque € 5,- extra korting bij aankoop van de benodigde verfproducten.

8

va k b l a d M I X - N r. 3 2 0 1 4

branchemix.indd 8

08-04-14 10:48


Br a n c h e m i x

Over de grenzen niet alleen in ons landje beweegt de dhz-branche, ook buiten onze landsgrenzen mag je spreken van een levendige sector. Daarom blikken we maandelijks over onze ‘eigen’ horizon heen met berichten over de ontwikkelingen elders. Duitsland licht in de min langzaamaan druppelen de jaarcijfers over 2013 binnen van de dhz-branches in diverse landen. die laten uiteenlopende resultaten zien. Zo bleef de omzet in Duitsland 2,9% achter op 2012. de bouwmarkten zaten letterlijk en figuurlijk in zwaar weer. door het koude voorjaar hadden onze oosterburen geen trek om de tuin in te gaan. daarnaast viel met het faillissement van Praktiker/Max bahr een behoorlijke partij uit het dhz-landschap. desalniettemin zetten de duitse bouwmarkten € 18,06 mrd om. vooral

maart was met -23,1% dramatisch te noemen. april en mei waren met resp. € 1,99 mrd en € 2,01 mrd topmaanden, wat absolute omzet betreft. Ingezoomd op assortimenten behoeft het geen betoog dat levend groen met -10,3% de grootste daler was. Ook automotive (-7,6%), meubels (-8,3%), vrijetijd- en seizoensartikelen (-6,8%) en wonen/woondecoratie (-5,9%) eindigden flink in de minus. Huishoudelijke artikelen (6,7%), ijzerwaren/ beveiliging (3,6%), hout (3,4%) en elektra/verlichting (3,3%) deden het goed. voor 2014 ziet brancheorga-

nisatie bHb het voor de dhz-sector zonnig in. Oostenrijk en Zwitserland ook Iets zuidelijker konden de twee andere duitstalige landen ook niet echt juichen. de Oostenrijkse dhzbranche behaalde een omzet van € 2,24 mrd, een daling van 1,6%. Ook hier gooiden kou en regen in het voorjaar roet in het eten: februari bleef 9,3% achter, maart zelfs 19,8%. Ondanks stevige plussen in april en juli kon de achter-

stand niet meer worden ingehaald. automotive (+2,2%), gereedschappen (+1,2%) en overige (10,4%) deden het prima. Zwitserland sloot 2013 af op een omzet van € 1,9 mrd, 2% lager dan 2012. de klappen vielen begrijpelijkerwijs in februari (-9,7%) en maart (-24,2%). daar kon een stevige plus in april (11%) ook niets meer aan veranderen. Qua productassortimenten vielen woontextiel (+3,8%), verlichting (3,1%), vloeren/ wanden (+1,4%) in positieve zin op.

Velux geeft woningmake-over weg

Häfele groeit met 4%

de familie van Roosmalen-verhagen uit valkenswaard werd de gelukkige winnaar van de duurzame woningmake-over ter waarde van € 25.000 die velux Nederland dit voorjaar cadeau gaf. Zij hadden de wens hun huidige niet-geïsoleerde jaren 30-zolder om te toveren tot een modern en licht slaapparadijs. Het overweldigende aantal inzendingen uit heel Nederland verraste de organisator. Michel kalis, commercieel directeur van velux Nederland: “We weten dat veel huizenbezitters hun zolder aan willen pakken, omdat ze behoefte hebben aan meer ruimte. daarnaast willen ze ook duurzaam wonen en besparen op energiekosten. Uit reacties op langlevejehuis.nl blijkt dat mensen daarbij vooral op zoek zijn naar goed toepasbare en betaalbare adviezen en ervaringsverhalen. bij deze make-over tonen we niet alleen het eindresultaat, maar willen we mensen tevens stapsgewijs laten zien hoe je je huis kunt veranderen in een duurzame en ruime woning.” de woning zal verbouwd worden door dakven daglichtspecialisten, één van de montagepartners van velux. de complete make-over zal worden vastgelegd en is via een videoblog te volgen op www.velux.nl/ make-over of langlevejehuis.nl/veluxactie.

In Häfele-groep behaalde in 2013 een omzet van € 1,072 mrd, een stijging met maar liefst 4%. Het familiebedrijf en specialist in meubel-, bouwbeslag en elektronische sluitsystemen vierde afgelopen jaar haar 90-jarig bestaan. Het concern opereert met 37 dochterondernemingen en andere verkooporganisaties in 150 landen, waaronder Nederland, en haalt 76% van de omzet buiten moederland duitsland. Wereldwijd telt Häfele 6.600 medewerkers. Ook investeerde het bedrijf in 2013 € 27 mln in logistiek en productie. Met de uitbreiding verwacht Häfele nieuwe capaciteit te hebben gecreëerd voor de komende vijf tot tien jaar. Ook over 2014 zijn de verwachtingen optimistisch en wordt een gemiddelde omzetgroei verwacht. de groep zal verder € 35 mln investeren in productie en dienstverlening. N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

branchemix.indd 9

9

08-04-14 10:48


Ondertussen in de regio… Europa is groot, maar niet alle ontwikkelingen zijn grenzeloos. Ook regionaal is er volop dhz-nieuws te melden. MIX stroopt maandelijks ook de bospaden af naar wetenswaardigheden.

Professionele bouwmarkt VOA uit Scherpenzeel nam onlangs de vroegere Hubovestiging in Driebergen over. Met een vloeroppervlak van ongeveer 700 m2 en een totaal vernieuwde inrichting richt deze vestiging zich op zowel professionele als particuliere klussers. (Bron: www. nieuwsbladdekaap.nl)

openden een tweede vestiging in Boskoop. De bouwmarkt is 2.300 m2 groot en ingericht volgens het nieuwste Karwei-concept. Om de opening te vieren, kregen klanten in de openingsweek 20% korting op het volledige assortiment. Ook werden er verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen. (Bron: www.deweekkrant.nl)

Opening

(Her)opening

Eigenaren Frank en Bart Burggraaff van Karwei Bodegraven

Eind februari opende een vernieuwde Formido Win-

Tweede vestiging

Illbruck goes Brazil

MENSEN

Tremco illbruck haakt alvast in op het WK voetbal in Brazilië. Sinds medio maart tot eind eind mei worden verschillende illbruck-producten uitgevoerd in Braziliaans geel, groen en blauw. Ze zijn daarnaast voorzien van een unieke code waarmee eindgebruikers mooie prijzen kunnen winnen. Deelnemers kunnen de code invoeren op de website en dingen dan mee naar onder meer Sony Playstation 4 spelcomputers en barbecues. In de week van de finale verloot Tremco illbruck twee buitenkeukens. In de aanloop naar het toernooi organiseert het bedrijf ook een voetbalpoule. Tot slot introduceert Tremco illbruck nog een nieuw product: de hightacklijm SP 350 Perfect Tack.

Bij gereedschappenfabrikant Wiha is Ronny Lindskog benoemd tot verantwoordelijke man voor verkoop en marketing Europa. Hij is afkomstig van de Festool Group waar hij verantwoordelijk was voor de divisie Automotive Systems. Tevens was hij bestuursvoorzitter van TTS Tooltechnic Systems Shanghai. Angela van Dongen volgt Karin Witteveen op als Manager van de franchiseformule Decorette, onderdeel van retailservice-organisatie Euretco uit Hoevelaken. Van Dongen werkt sinds 2001 bij Euretco, onder andere in de functie van hoofd productmanager.

10

schoten haar deuren. Na 12½ jaar werd de winkel ingrijpend omgebouwd naar de meest recente Formido Deco-formule. Eigenaar Johan de Vreeze en dochter Nathalie voerden de verbouwing uit met eigen mensen. De opening werd gevierd met een feestje dat werd opgeluisterd door een lokale jazzband. Diezelfde week werd een nieuwe Formido-vestiging geopend in Geels Woonwarenhuis in Bennekom. Die

winkel groeide de afgelopen 55 jaar uit tot één van de weinig overgebleven woonwarenhuizen van Nederland met vijf speciaalzaken onder één dak, waaronder doehet-zelf. Sinds 2009 leverde Formido het doe-het-zelfassortiment al aan Geels Woonwarenhuis. Inmiddels is in het warenhuis de Formido Compact 1000-formule uitgerold.

Buijtendijk wordt Hofleverancier

Technische groothandel Buijtendijk in Den Helder ontving op vrijdag 21 maart ter ere van het honderdjarig bestaan de titel ‘Hofleverancier’ met wapenschild en bijbehorende oorkonde. Arie en Niels Buijtendijk namen de onderscheiding in ontvangst. Het predicaat kan uitsluitend door de koning worden toegekend en het is toegestaan het wapenschild op te nemen in het bedrijfslogo.

Dulimex-vraagbaak Dulimex heeft een nieuwe catalogus. Die telt 560 pagina’s en geeft naast artikelnummers en productomschrijvingen ook informatie over onder meer regelgeving en normeringen. Daarnaast zijn er technische lijntekeningen te vinden, toepassingsadviezen en helder en duidelijk beeldmateriaal. Via QR-codes kunnen montageinstructies en commerciële informatie worden opgevraagd.

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

branchemix.indd 10

08-04-14 16:49


Br a n c h e m i x

bij de voorpagina

Thr lanceert webshop voor ondernemers vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

Lees meer op www.mixonline.nl: Nieuwe verhuurgids Boels Svedex met PEFC-keurmerk Nieuwe Benelux-catalogus Nordwest Groei Bosch Catalogus VSA Duravit wint iF design award Spoga+gafa plant 1.000 bomen Outsiders winnen Thuiswinkel Awards Oase neemt collega over Half miljoen klantenreviews op Wugly.nl ‘Winkelverboden zijn ingeburgerd’ Klant betaalt vaker cash na pinpasfraude Tien jaar eerlijk Einhell doet het goed Vos nieuwe Salvador-importeur Inzameling lampen is veilig Dremel daagt fans uit Nieuwe website en app SPS

Eenvoudig bestellen en alle informatie voor handen; de THRwebshop geeft een beeld van het actuele THR-assortiment in overzichtelijke categorieën. Met de zoekfunctie vindt u eenvoudig specifieke producten op basis van EaN, artikelcode of type, artikelnaam of andere zoekterm. Met een THR-webshopinlogcode zien ondernemers direct de nettoprijs per artikel, worden zij in staat gesteld online bestellingen te plaatsen en hebben zij inzicht in hun orderhistorie en orderstatus, ook de niet onlinegeplaatste bestellingen zoals EdI, leespen, telefonische of faxbestellingen. de mogelijkheid om online te bestellen is uitsluitend voorbehouden aan op THR aangesloten klanten en personeel en niet beschikbaar voor consumenten. Meer weten over het gebruiksgemak van de THRwebshop? Ga naar www.thr.nl/dhz en bekijk onze instructievideo’s. Online uw bestelling opgeven wordt nu wel heel makkelijk. 102e jaargang, nummer 3 - 2014

COVER.indd 1

Weber-traditie is taart waard

Groenrijk Hellevoetsluis wint Gardena-actie

Het begon allemaal als een grapje naar Weber-premiumdealers, maar inmiddels is dit uitgegroeid tot een ware traditie: de Weber ‘klaar in maart is taart waard’ mailing. Weber vraagt de premiumdealers een foto/filmpje te sturen van hun Weber-afdeling en als beloning daarvoor krijgt de dealer dan een heerlijke slagroomtaart voor tien personen. de leukste/grappigste/mooiste inzending ontvangt ook nog eens een Grill academy workshop voor 16 personen. de winnaars van dit jaar zijn Tuincentrum leurs en de Wit Schijndel.

Gardena maakte bekend wie de Gardena voorjaarsverkoopactie heeft gewonnen: Groenrijk Hellevoetsluis. bij het indienen van de voorkooporder 2014 maakten Gardena-klanten kans op vijf keer een indoor ski-arrangement, twee keer een luxe dakkoffer en als hoofdprijs een volledig verzorgde wintersportreis voor twee personen naar het schitterende skigebied van val Gardena. Regiomanager Edwin Ermes reikte de prijs uit aan de trotse winnaar.

N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

branchemix.indd 11

07-04-14 08:51

11

08-04-14 10:48


Goed hout gekocht? U wordt bedankt! Doet u ook uw uiterste best om alleen maar goed hout te verkopen? En wilt u dit laten zien aan uw klanten? Doe dan ook mee met de Intentieverklaring Retail van FSC速 Nederland en WNF! Neem contact met ons op en ontdek wat wij u te bieden hebben: 030-2767220 of info@fsc.nl

Net als Adv. FSC-215x285@3.indd 1 adv_FSC.indd 1

Wilt u meer weten? Ga naar fsc.nl/bedankt

31-03-14 16:03 16:46 07-04-14


BRANCH E D I G I TA A L

Persoonlijke winkelbeleving door licht Nog een jaar wachten, maar dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat licht ons door de winkel leidt. Philips maakte namelijk bekend dat de ontwikkeling van een indoor-gps-systeem, gekoppeld aan de verlichtingsinfrastructuur van de winkel al in een vergevorderd stadium is. Speciale software zorgt ervoor dat de smartphone van de klant met de verlichting communiceert. Het zorgt voor een persoonlijke winkelbeleving, want afhankelijk van de plek in de winkel ontvangt de klant aanbiedingen en informatie. Een app herkent via de telefoon lichtsignalen op verschillende plekken in de winkel die voor mensen niet waarneembaar zijn. Ook kan de app de klant naar de locatie van bepaalde producten in de winkel sturen. De mogelijkheden zijn legio en de fabrikant verwacht dan ook veel van de nieuwe lichttelg.

Webshop GroenRijk terug van weggeweest

GroenRijk behoorde in 2011 tot de voorhoede van ketens in dhz en tuin die een webshop opstartte. Twee jaar geleden ging het slot erop door veranderingen in de sector. De organisatie is verzelfstandigd en eigendom van de franchisenemers: uitgerekend zij zijn enthousiast over de virtuele wegen, vandaar de ‘heropening’. Net zoals veel webshops in dhz maakt de virtuele GroenRijk-winkel gebruik van het click-&-collectsysteem: de consument kan online bestellen en afrekenen, maar moet de bestelling, wanneer het hem uitkomt, in de GroenRijk-winkel in de buurt ophalen. Een bewuste keuze om de klant toch nog naar de vestiging in de buurt te bewegen, dus een nieuwe contactkans te creëren. Daarnaast zijn sommige producten lastig te verzenden.

Productkassa

Barcodescanner voor Ikea-klanten

De Japanse elektronicagigant Toshiba ontwikkelt een innovatieve kassa die producten herkent. De barcode is niet altijd even betrouwbaar, waardoor caissières extra handelingen moeten verrichten om de prijs in te voeren. Met als resultaat: langere wachttijden voor de consument. Het nieuwe systeem werkt op basis van productherkenning. Wanneer het systeem beschikbaar komt, is nog onbekend.

Al enige tijd heeft Ikea een mobiele applicatie voor haar klanten. Daarmee konden klanten de openingstijden van hun favoriete filiaal en de voorraadinformatie van het gewenste artikel oproepen. Een nieuwe stap daarin is de toevoeging van een barcodescanner waarmee klanten artikelnummers kunnen scannen en vervolgens productinformatie in beeld krijgen. Ook kan de klant QR-codes scannen voor nóg meer info.

Kijkshop breidt multichannelwinkels uit De Kijkshop blikt tevreden terug op de test met de eerste multichannelwinkel in Tilburg. Een verdere uitbreiding zit in de pijplijn. In de pilotwinkel hebben touchscreens op plaatsen de plek van de karakteristieke vitrines overgenomen.

Ook heeft de koopbon, waarop de klant artikelnummer en prijs vermeldt, plaatsgemaakt voor een kaart die de klant bij elke touchscreen kan scannen om nieuwe posities aan zijn digitale winkelwagen toe te voegen.

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_branche digitaal_1pag.indd 13

13

07-04-14 15:35


Eddo Wassink:

‘We zijn te bescheiden geweest’ 14

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_formules_Decokay_4pag.indd 14

07-04-14 15:36


FORMULES

In het huidige vbs-landschap maakt onderscheid het verschil. Een belangrijke speerpunt op de winkelvloer is het personeel. Directeur Eddo Wassink van Decokay erkent dat het geven van productinformatie passé is. “Wees duidelijk, durf te vrágen. ‘Wilt u informatie? Wilt u kopen?’ Dat is, naar je eigen perceptie vertaald, een stukje brutaler.”

E

nkele jaren stond de Decokay-organisatie te boek als een hecht groepje vbs-ondernemers waar je als buitenstaander moeilijk tussen kon komen. Dat onterechte imago belemmerde de groei. Afgelopen jaar zochten Thuisin en Decokay naar een samenwerkingsmodus, maar de twee kwamen niet nader tot elkaar. Sterker nog: na het mislukken van de verloving groeide Decokay met zes vestigingen, lees 20%. “We hebben serieus naar onze eigen organisatie gekeken”, vertelt directeur Eddo Wassink. “We hebben veel zaken die niet vanzelfsprekend zijn, jarenlang als vanzelfsprekend beschouwd. En helemaal niet uitgedragen. We hebben het als Decokay goed op de rit. Mooie faciliteiten, goede condities, geëngageerde leden. Maar we hebben het verhaal nooit verteld. Sinds een poosje hebben we

iemand vanuit de club bereid gevonden, die door Nederland rijdt en onze filosofie van ondernemer tot ondernemer overdraagt. Dat slaat aan.”

Lage kostenstructuur Juist in die ondernemer-tot-ondernemeraanpak schuilt de kracht van Decokay, volgens Wassink. “Ja natuurlijk. Je zit als ondernemer aan tafel met winkeliers. We weten wat er speelt en dat spreekt aan. Daarom groeien we ook. Het verhaal van een franchiseorganisatie is niet meer onderscheidend. De échte ondernemer kiest voor Decokay. De revenuen gaan weer terug naar de winkeliers. De input komt weer als output terug. Bovendien heeft iedereen zijn inbreng en beslissen we samen: dat maakt de betrokkenheid groter: via de commissies leveren alle leden hun bijdrage en maken zo het beleid voor de hele club. En vanzelfsprekend werken we met een lage kostenstructuur en hebben we scherpe condities.” Het is onrustig in vbs-land. Het is een branche waarin de afgelopen tijd veel poppetjes wisselen. “Ja, dat klopt”, bevestigt Wassink. “Het is een verschuiving van mensen die een bepaalde onvrede hebben. In zo’n geval moet je laten zien dat je in veel zaken beter bent en toegevoegde waarde kunt bieden. Maar… wij gaan niet actief mensen overtuigen: we doen alleen ons verhaal. Dan moet je als ondernemer zelf het gevoel hebben dat je goed zit. We stonden bekend als een gesloten club, maar we zijn jarenlang gewoon té bescheiden geweest.”

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_formules_Decokay_4pag.indd 15

15

07-04-14 15:36


Open communiceren Het vizier is gericht op groei. Op termijn verwacht Decokay met zo’n veertig tot vijftig leden landelijk dekking te hebben. “En die dekking hebben we in Nederland nodig voor de webshops. Ook daarin hebben we een verandering doorgevoerd. Twee jaar geleden hadden we nog een webwinkel waarin we een beperkt assortiment voerden en adviesverkoopprijzen hanteerden. Dat hebben we aangepakt: onze behang- en onze verfwebshop worden gehost door twee winkels. De bestellingen komen centraal binnen per postcodegebied. De plaatselijke winkel moet dat binnen een dag uitvoeren. Lukt dat niet, neemt de centrale dat over.” Het assortiment in de virtuele winkel is up-to-date en de prijzen marktconform. En met dat laatste bedoelt Wassink een actueel prijsniveau dat gangbaar is op internet. “Doe je dat niet, dan ben je kansloos. Dus ook als er elders 20% korting gegeven wordt, moet je mee. De klant kan kiezen of hij de bestelling wil ophalen of dat wij die moeten afleveren. Daarmee creëren we een klantencontact. Onze winkelformule die erachter zit, rechtvaardigt het prijsverschil. Verwijs ernaar, want je hebt er baat bij. Een klant die naar huis gaat om er nog even over na te denken, bestelt misschien elders, dus moet je hem vasthouden. Je moet dus open communiceren

16

en laten zien dat je die klant waardeert. Dan koopt hij ook veel sneller thuis in jouw virtuele winkel. Daarom is de combinatie webshop-winkel de toekomst.”

Folder belangrijk Inmiddels draaien de virtuele gordijnen- en raamdecoratieshop en rond deze tijd opent Decokay de vloerenshop. De eerste twee worden niet door de organisatie, maar door leveranciers gehost. “De wijzigingen zijn tamelijk complex en uitgerekend bij deze segmenten luistert het databeheer erg nauw. Deze segmenten zijn trendy, dus is het voorraadbeheer erg belangrijk. Je kunt namelijk niet verkopen wat niet meer leverbaar is. Deze ontwikkeling onderstreept ons geloof in deze aanpak. Voorwaarde is wel dat je in de oriëntatiefase als eerste naar boven moet komen. Daarom investeren we in zoekmachineoptimalisatie: per virtuele winkel moeten we bij dertig trefwoorden meteen als eerste resultaat opduiken. Dat werkt, zeker in combinatie met onze folders.” Vanuit het reclamebudget krijgen leden tien gratis folders, gerelateerd aan hun centrale inkoopvolume. Dat is, volgens Wassink, een eerlijke en transparante verdeelmodus. Hij gelooft in folders. “Natuurlijk, je moet kenbaar maken dat je

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_formules_Decokay_4pag.indd 16

07-04-14 15:36


FORMULES

de handel snel gegund. Alleen in de connectie met de klant kun je je nog onderscheiden. Kijk naar je winkel en vraag je af of je er als leek zou willen kopen.”

Verkoper blijft autoriteit De vbs-sector heeft het de laatste jaren niet makkelijk. De overblijvers voeren onderscheidende, servicegerichte producten en diensten als inmeten of montage. Wassink ziet ook de verkopen in verf en behang afnemen en voorspelt een verdere specialisatie. “De tijd van dozenschuiven is definitief voorbij. We zullen geen afscheid nemen van verf en behang, want het blijven voor ons belangrijke trafficmakers. Daardoor verkoop je ook andere producten. Wel gaan we als Decokay steeds meer private labels inzetten, ook in verf. Ook daarin kun je je onderscheiden. Bovendien kun je in je adviserende rol de klant makkelijk naar een huismerk sturen. De verkoper is en blijft immers de autoriteit. De transparantie van de markt houd je ook niet meer tegen. Met merken die je op het internet vindt, moet je het private label ontwikkelen. Dan blijf je uniek, omdat jouw eigen product moeilijk te vergelijken is. En je behoudt je marge.”

Professionaliseringsslag

er bent. Onze folder bevat een aanbieding, ademt sfeer uit en communiceert service. Daarmee laten we zien wat we doen en dat we gewoon marktconform meekunnen. De aanbiedingen gelden als trekkers en daarbij levert de ondernemer geen marge in. Daarvoor maken we goede afspraken met leveranciers. De acties gelden dus niet voor alle merken. Dat accepteert de klant ook.”

Klant aan de hand nemen De klant begrijpt dat verschil in prijs als je hem dat in de winkel duidelijk uitlegt. Juist daarom hecht Decokay heel veel waarde aan het personeel. “Zeker”, bevestigt Wassink. “Je moet de mensen trainen en handvatten geven. We moeten ons realiseren dat de tijd van productinformatie geven passé is. Je moet die klant aan de hand nemen met als doel om een verkoop te sluiten. Dat betekent ook dat je moet durven om directe vragen te stellen. Vraag of hij info wil, of dat hij wil kopen, welk budget hij heeft. Heb je de klant in kaart, dan kun je afspraken maken. Anders houd je elkaar maar bezig. En wil die klant nog elders gaan shoppen, zorg dan dat hij toch terugkomt. Want wij kunnen het goedkoper doen. Maar wees duidelijk. En dat is, naar je eigen perceptie vertaald, een stukje brutaler. Als je de klik met de klant hebt, is

Automatisering gaat verder dan het internet. In de winkel van Wassink valt het bijvoorbeeld op dat alle schappen voorzien zijn van elektronische prijskaartjes, maar dat is slechts één aspect. “Het vraagt inderdaad een flinke investering, maar het verdient zich terug. Prijzen veranderen en als je handmatig moet gaan corrigeren, kost dat heel veel tijd. Maar als organisatie gaan we nog verder: wij hebben de papiervrije winkelomgeving. Ons kassasysteem maakt het mogelijk dat we álles van een klant in één systeem opslaan, van het eerste klantencontact tot aan de meest recente bestelling. Met die historie maak je ook een professionaliseringsslag naar je klant toe. Vandaag ga je meten, morgen stuur je een offerte per mail, vervolgens wordt de koop gesloten, je bevestigt die meteen per mail en handelt het verder af. Maar er is heel veel mogelijk. Zo kunnen we op onze offertes klantbeoordelingen vermelden. Als je het op prijs en kwaliteit niet meer kunt winnen, moet je je op andere factoren onderscheiden. Of je je afspraken wel nakomt of hoe je je klanten behandelt in de winkel. Die meningen van klanten kun je met één druk op de knop mee-sturen. Het werkt drempelverlagend. Het onderscheid zit tegenwoordig in kleine dingen, maar het zijn de kleine dingen die het bij ons juist doen. En die kleine dingen ontwikkelen we met z’n allen. We nemen elkaar serieus bij Decokay. En dat is de sleutel tot het succes.” Door Bert Hoogeland

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_formules_Decokay_4pag.indd 17

17

07-04-14 15:36


DHZM_Dynaplus_advertentie_MIX_2014_DRUK.indd 2 adv_Dyna-links.indd 1

27-3-2014 11:13:29 07-04-14 16:04


CLOSE UP

‘Meepraten is goed, zeggenschap is beter’ Het rommelt flink in franchisenemersland. Het afgelopen jaar alleen al stapten er zes ondernemers van andere formules over naar Formido. “Van die nieuwe ondernemers kun je leren, ze brengen nieuw elan”, aldus Reind Wolthers, directeur en voorzitter van Stichting Formido Franchisenemers (SFF). Reind Wolthers: “De invloed van de franchisenemers is groot”

D

ie stichting bestaan alweer vijftien jaar en behartigt de belangen van de franchisenemers. En de invloed van de ondernemers is groot bij Formido, benadrukt Wolthers. “Vaak wordt er gedacht dat het feit dat we onderdeel zijn van Maxeda, ervoor zorgt dat ondernemers geen inbreng hebben. Maar het tegendeel is waar. En onze ervaring is dat het inkoopvolume van Maxeda onze winkeliers juist voordeel biedt.” Ondernemers vragen zich weleens af of ze onder een private equityorganisatie nog wel ondernemer kunnen zijn in hun eigen winkel. Bij Formido is er een vast kernassortiment. Daarnaast is de ondernemer vrij om een deel van het overige assortiment, in overleg met de stichting en het hoofdkantoor, hier een eigen invulling aan te geven. “Zo kan bijvoorbeeld een ondernemer op de Veluwe best zijn assortiment uitbreiden met campingspullen. Eigen initiatieven worden door ons toegejuicht en op alle mogelijke manieren ondersteund.”

Uniek Wolthers is trots op zijn stichting en besteedt er zo veel tijd aan, dat hij in 2009 zijn eigen Formido-bouwmarkt in het Groningse Hoogezand sloot om hier al zijn energie in te kunnen stoppen. “Het feit dat we een stichting zijn, is uniek. Franchisenemers hebben daardoor invloed op het beleid en dat gaat aardig ver. Zo hebben ze bijvoorbeeld zeggenschap op het gebied van investeringen en reclamegelden. Op reclame bezuinigen we niet.” De stichting is inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie, die naast directeur/voorzitter Wolthers bestaat uit zes bestuursleden, zes vervangende bestuursleden, een fulltime commercieel medewerker en een secretaresse. De commercieel medewerker is verantwoordelijk voor de marketing en de referentieteams; clubjes van minimaal drie fran-

chisenemers die meebeslissen over assortimentsonderdelen. “Retail, en doe-het-zelfretail in het bijzonder, gaat door een moeilijke periode. En zeker dan is meepraten voor ondernemers een groot goed, maar zeggenschap is nog beter.” In formele zin heeft Formido een franchiseraad: zes bestuursleden van de stichting en vier van de franchisegever. Wolthers: “Binnen die raad hebben we naar elkaar toe een vetorecht, maar daar hebben we nog nooit gebruik van hoeven maken. Er worden wel discussies gevoerd, maar we komen er altijd uit door te praten. In 90% van de gevallen ben je het toch al met elkaar eens.”

Nieuw elan Wolthers is blij met de inbreng van nieuwe ondernemers, die met frisse ideeën bij de organisatie terechtkomen. Van nieuwe ondernemers kun je leren, ze brengen nieuw elan. Zij melden zich vaak ook spontaan bij assortimentscommissies, omdat ze het fijn vinden om mee te praten. Dat wil niet zeggen dat de ondernemers altijd hun zin krijgen, maar ze worden wel zeer serieus genomen.” Formido is achter de schermen volop bezig met onder meer de verhoging van de servicegraad en de webshop. Wolthers: “In service hebben we grote stappen gemaakt. Inmiddels plaatsen we kasten, keukens en badkamers, leggen we parket, en dit gaan we komend jaar verder uitrollen.” Ook aan de webshop is flink wat werk verricht. Het onlineassortiment is uitgebreid en volgens Wolthers loopt Formido op dit gebied voor op andere ketens. “Daarnaast zijn we momenteel een klantenkaart aan het ontwikkelen. Daarmee kunnen klanten sparen voor korting en ondernemers kunnen hen koppelen aan hun debiteurenbestand. Met de kennis die we vergaren door de klantenkaart, kunnen we die klant weer gerichte aanbiedingen doen.” N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3 Close Up Formido 1 p.indd 19

19

08-04-14 15:49


Omzetmonitor vanaf januari aangepast Maandelijks publiceert Vakblad MIX cijfers uit

En deze vijver is de afgelopen zeven jaren aanmerkelijk kleiner geworden. Dat is aan niemand ongemerkt voorbijgegaan en heeft de kleine onafhankelijken het meest geraakt.

de omzetmonitor DHZ van GfK. Aan die traditie verandert niets, maar de grafieken zien er iets

Overgangsperiode

anders uit. Berry van Oosterhout legt uit, wat aan de aanpassingen ten grondslag ligt.

A

l jaren publiceren we in MIX de GfK Omzetmonitor DHZ, het houvast voor de ontwikkelingen van de Nederlandse doe-het-zelfsector. Dit vereist een afspraak waarop je de rapportage baseert: welke winkels neem je op in de rapportage? Om de trends te kunnen duiden, is het van belang om niet met de waan van de dag mee te waaien, maar de basis stabiel te houden. De basis voor de omzetmonitor is een jaarlijkse check van de winkelaantallen in de relevante sectoren. Aangevuld met een steekproef van de maandelijkse winkelomzetten is dan het resultaat de omzet in het betreffende winkelkanaal.

Branchevreemd en overige producten

Voor 2014 is de GfK-rapportage aangepast aan de actualiteit. Door de verdere terugloop van het aantal winkels is de gescheiden weergave van ‘breedpakket’ en ‘dhz/ijzerwaren’ niet meer mogelijk. Bovendien was de kanaalindeling aan vernieuwing toe vanwege de verschuivingen binnen en tussen formules. Het kwam voor dat een bestaande bouwmarkt, door een switch naar een andere formule, in de GfK- Omzetmonitor in een ander kanaal moest worden gerapporteerd. GfK ziet 2013/2014 als een overgangsperiode waarin mogelijk verdere aanpassingen volgen.

Wijzigingen De omzetmonitor is vanaf periode 1 voor 2014 herzien en bestaat uit drie kanalen, te weten:

De bouwmarkten

Aangescherpt qua definitie bevat deze alleen de nationaal gestuurde bouwmarkten die we van oudsher in dit kanaal Dit is een uitstekende basis gebleken die de tand des tijds hebben weergegeven. Dit zijn Formido, Gamma, Hornbach, goed heeft doorstaan. In de jaren voor 2007 waren er allerlei Karwei, Multimate en Praxis. ontwikkelingen die, soms met wat ver-traging, goed weergegeven werden in de GfK Omzetmonitor. 3400 * vastgesteld o.b.v. structuuronderzoek Er kwamen winkels bij en er werden tussenliggende jaren zijn gecorrigeerd obv raming van de ontwikkelingen nieuwe formules opgestart. Ook de 2900 omzetverdeling veranderde. We kenden 1370 1307 1231 1231 een periode waarin het woord ‘branche1160 1113 2400 vreemd’ maandelijks viel en ‘overige pro921 899 869 834 817 ducten’ groeide naar een stevig omzet807 1900 aandeel binnen de bouwmarkten. 746 673 601

Geen branches meer Maar “branchevreemd” bestaat niet meer anno 2014. Sterker nog: branches bestaan niet meer vanuit het perspectief van de klant. Branche-indelingen voelen nu meer dan ooit geforceerd aan: tuin, wonen, keuken en doe-het-zelf zijn elkaars verlengde. Tuincentra, woonwinkels en de dhz-sector vissen allemaal in dezelfde vijver.

20

1400 1455

1409

1386

1356

1293

1271

1218

1189

1148

1101

995

956

750

754

757

900

400

-100

522

535

580

585

597

600

612

636

639

645

658

661

660

634

606

1997*

1999

2001*

2002

2003

2004

2006*

2007

2008

2009

2010*

2011

2012*

2013

2014*

BOUWMARKTEN

IJZERW ./OV. DHZ ZAKEN

VERF-/BEHANGSPECIAALZAKEN

Grafiek 1 - Winkelaantallen, GfK PanelMarkt DHZ

va k b l a d M I X - N r. 3 2 0 1 4

GfK kanalen 2014 _MIX.indd 20

08-04-14 11:18


Conjunctuur

BETAFENCE

KWALITEIT VOOR HET LEVEN

4600,0

4400,4

4231,2 4200,0

4248,3 4354,1

4140,4 4067,0

4121,4

4104,6

4000,0

4053,0 3939,4 3769,2

3800,0

3701,0 3681,0

3600,0

3461,4 3400,0

3373,9 3242,1

3200,0

3000,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grafiek 2 - Omzet in Miljoen Euro; totaal GfK Panelmarkt

Doe-het-zelf overige Naast alle overige bouwmarktformules en de zelfstandige bouwmarkten vinden we hier de inschatting voor alle breedpakketzaken en de dhz/ijzerwarenzaken.

Verf- en behangspecialisten Hier zijn geen wijzigingen aangebracht, slechts een aanpassing aan de laatst bekende winkelaantallen. Na controle van de winkelaantallen en de omzet van 2013 per winkel zijn er enkele correcties op de oude rapportage uit 2013 gemaakt : • een kleine correctie op ‘dhz-bouwmarkten’ met een verschuiving naar ‘overige doe-het-zelf’ en • een neerwaartse bijstelling van het vbs-kanaal op basis van het afnemend winkelaantal. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de omzetmonitor voor de historie in 2013. De voor 2014 weergegeven trends zijn dan op de juiste basis, met als uitgangspositie december 2013.

Herberekende omzet In de bovenstaande grafiek is de herberekende omzet weergegeven over de afgelopen jaren. De GfK Omzetmonitor DHZ staat hiermee weer als thermometer voor de omzetontwikkeling in doe-het-zelf 2014. Gebaseerd op een duidelijke afspraak over de branche die we volgen, een branche die met het goede weer in het voorjaar van 2014 een goede start heeft gemaakt. Door Berry van Oosterhout

De omzetmonitor DHZ is een rapportage van GfK. Voor infor-

OPTIMALE BESCHERMING TOT 20 JAAR GARANTIE MADE IN EUROPE 130 JAAR ERVARING

Duurzame afrasteringen www.betafence.nl

Met Betafence kiest u voor kwaliteit en zekerheid, een leven lang. De wereldwijde nummer 1 in afrasteringssystemen omringt u met de beste zorgen en beschermt wat voor u echt telt. Betafence verenigt er varing en knowhow in een gevarieerd assortiment met tuinafsluitingen, poorten en totaalconcepten op maat. Zo geniet u van een veilige tuin in de geruststellende zekerheid dat u hebt gekozen voor de beste kwaliteit. Duurzaam en betrouwbaar.

Ontdek het complete Betafence-assortiment in onze GRATIS brochure ‘Tuin en Thuis’. Vraag uw exemplaar aan via info.benelux@betafence.com.

Betafence NV / Zwevegem / T +32 56 73 46 46 / info.benelux@betafence.com

matie over de rapportages in de dhz-sector neemt u contact op met Berry van Oosterhout, GfK, tel. 020.713.30.00 of per mail: berry.van.oosterhout@gfk.com

GfK kanalen 2014 _MIX.indd 21

08-04-14 11:18


Colum n

Resultaten uit het verleden… De bekende waarschuwing voor beleggers is de afgelopen jaren overduidelijk Berry van Oosterhout de waarheid geworden. Toch blijven we consultant GfK als kuddedieren achter elkaar aanrennen en dingen herhalen waarvan we denken dat ze werken. Ik heb al eerder gezegd dat ik me ook verwonder over de effectiviteit van folders, de mate waarin ze traffic kunnen sturen. Let wel: ‘traffic sturen’. Want voor de regelmatige (food)aankopen kan ik me nog voorstellen dat er marginale effecten zijn waarbij de klanten overschakelen naar andere formules. Voor de aankopen in dhz lijkt me dat minder aannemelijk. De consument vindt immers dat de folder niet de belangrijkste factor is voor de keuze van de bouwmarkt. Op mijn brievenbus prijkt een ja/nee-sticker, vanwege het milieu. Folders bekijk ik als het nodig is op de computer. Duurzaam komt ook hopelijk weer wat meer uit de verf in een stabiele economische omgeving als retailer en fabrikant extra hun best zullen moeten doen om de voorkeur van de klant te winnen. Dus ik mag ook weer eens een lans breken om na te denken over die berg folders. Het zijn er 11,02 mrd, volgens een recent artikel in de NRC-next. Dat komt neer op ruim 1800 folders per brievenbus per jaar. Aanleiding voor het artikel was de nieuwe website duurzaamdoen.nl waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu probeert inspiratie over te brengen om duurzamer te doen. Natuurlijk met de aanbeveling om de ja/nee-sticker op de brievenbus te plakken. En tips voor zonne-energie en isolatie van het huis. Dat kan goed zijn voor de dhz-sector. Maar ook een tip die een andere groeiende trend bevestigt: ( ik citeer )… “Koop het niet, maar leen het.” Dat kan wat minder uitpakken voor dhz.

Periodenomzet totale dhz-sector

(in mln euro’s) Periode 12-2013

335

t/m 04-2014

312

1

289

1 266 243 229 220

12

239,7

225,1

230,5

13

3

4

Periodenomzet bouwmarkten

(in mln euro’s) Periode 12-2013 t/m 04-2014

220 210 200

1 190 180 170

176,6

186,1

178,5

175,1

12

13

3

4

Periodenomzet vbs-zaken

(in mln euro’s) Periode 12-2013

50

t/m 04-2014

40 30

1 20 10 0

22,6

24,8

16,9

22,8

12

13

3

4

(in mln euro’s) Periode 12-2013

50

t/m 04-2014

40

1

1

30

1 20 10 0

29,8

28,7

29,7

32,5

12

13

3

4

va k b l a d M I X - N r. 3 2 0 1 4

Conjuctuur.indd 22

1

1

Grafiek: MIX, Bron: GfK Marketing services Benelux 22

1

1

Periodenomzet ijzerw. + ov. dhz

Folders hebben een vervelende beperking: je moet ze ruim van tevoren plannen. Online kun je op de actualiteit inspelen. Een kans voor de nieuwkomers in de markt, maar net zo goed voor de bestaande retailers. En ook als je niet een nationaal verspreide folder hebt, kun je de klanten in de buurt weer beter bereiken. Ik ben benieuwd hoe de verhouding tussen folders en nieuwe media in 2020 eruit komt te zien. Het is inmiddels al anderhalve maand ‘lente’, iets wat we in de folderplanning niet hebben voorzien. Tuincentra varen er wel bij, met of zonder folder. De klanten hebben er zin in. Een goed begin blijft het halve werk.

1

08-04-14 11:04


Con J u n C T u u R

Omzetgroei totale dhz-sector

(index: jaar eerder = 100) Periode 12-2013

120

t/m 04-2014

110

100

90

12

13

3

4

94,7

94,1

103,3

103,6

80

Omzetgroei bouwmarkten

(index: jaar eerder = 100) Periode 12-2013 t/m 04-2014

120

110

100

90

12

13

3

4

95,0

94,0

105,2

104,1

80

Omzetgroei vbs-zaken

(index: jaar eerder = 100) Periode 12-2013

120

t/m 04-2014

110

100

90

12

13

3

4

92,7

97,3

94,7

107,1

80

Periodenomzet ijzerw. + ov. dhz

(index: jaar eerder = 100) Periode 12-2013

120

t/m 04-2014

110

100

12

13

3

4

94,3

92,4

98,2

98,7

Periode 2:

groen licht Voor het eerst sinds tijden zien we twee perioden achter elkaar stevig positieve cijfers, zo blijkt uit GfK’s omzetmonitor op de dhz-branche, waaruit MIX maandelijks exclusief publiceert. alle signalen staan op groen. de algemene economische indicatoren schetsen een zonnig toekomstbeeld. Het CPb publiceerde medio maart: “…de Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met 0,75% groei dit jaar en 1,25% in 2015. de werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. ...” . Het positieve nieuws wordt hier voor 2014 nog wel in een somber kader gezet; de werkloosheid is een belangrijke rem op de ontwikkelingen in de huizen en de dhz-sector. de in 2013 met ruim 100.000 snel opgelopen werkloosheid piekte op 694.000 (CbS juli; seizoensgecorrigeerd ) en stond op 670.000 in december. dus jaar op jaar zit er voor 2014 nog een stijging in, maar vanuit de huidige uitgangspositie komen er geen werklozen bij. Sterker nog: er vinden 30.000 tot 40.000 mensen een baan in de komende maanden. daarnaast is het duidelijke signaal vanuit de regering dat er met deze trends er geen verdere bezuinigingen nodig zijn. Ook in dhz staan alle signalen op groen. voor het eerst sinds tijden zien we twee perioden achter elkaar stevige positieve cijfers in de dhz-omzetmonitor. Maar ook hier moeten we deze ontwikkeling kaderen met een kanttekening: periode een en twee van 2013 vormden een all-time-low. In een slecht jaar hadden we ook last van stevig winterweer; het was koud en nat in het voorjaar. de winter 2013/2014 mocht geen naam hebben en in februari kon je eigenlijk de tuin al in. dus het weer is een belangrijke factor ter verklaring van de positieve cijfers. Maar met een goed begin van het tuin/dhz-seizoen is de bodem voor 2014 stevig gelegd. binnen de kanalen zien we nog een wat wisselend beeld: overige dhz blijft nog een beetje achter, vbs pakt de positieve trend in periode 2 stevig op en de bouwmarkten doen het in beide perioden zeer goed met als resultaat een stevige 3,5% groei voor het totaal van de omzetmonitor over de eerste twee perioden.

90

80

Gfk-data als Excel? Op www.mixonline.nl kunt u ze downloaden. Bijvoorbeeld om uw eigen cijfers tegen af te zetten.

N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

Conjuctuur.indd 23

23

08-04-14 11:04


HMB viert 25-jarig jubileum! Wij zetten u in het zonnetje!

Toen... “De eerste ideeën ontstonden aan de keukentafel bij mijn vader en nu, bijna 25 jaar later, zijn we uitgegroeid tot een gezond bedrijf en werken we nog steeds dagelijks met alle plezier aan de ontwikkeling en verkoop van hang- en sluitwerk en kwalitatief hoogwaardige gereedschappen voor het compleet afhangen van deuren en ramen in kozijnen”, aldus Jeroen Boumans.

HMB profit locks & tools Einsteinweg 17-19, 3404 LH IJsselstein (U)

Sinds oktober 1989 is HMB profit locks & tools (HMB) actief binnen de hang- & sluitwerkbranche. Als dank voor de steun en het vertrouwen wordt de klant in aanloop naar het jubileum en tijdens het jubileumfeest op 22 en 23 mei 2014 in het zonnetje gezet.

T: +31 (0)30 687 7940 F: +31 (0)30 687 5688 E: hmb@hmb.nu W: www.hmb.nu

Follow us Alle activiteiten rondom het jubileum worden via de website (hmb.nu), digitale nieuwsbrief en social media gecommuniceerd. @HMBlockstools HMB profit locks & tools

2014_025_HMB_adv MIX_HMB viert 25-jarig jubileum_187x126mm.indd 1

QUASAR 4 kruislijnlaser 360º

20-03-14 16:09

vakblad voor de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel

Leverbaar vanaf mei 2014

! W U E I N

Adverteer in MIX voor een maximaal bereik van uw doelgroep in de doe-het-zelf- en ijzerwarenhandel Bel 073 - 503 35 44 of mail naar mix@molijnsalessupport.nl voor advies over de advertentiemogelijkheden

VOOR MARKTGERICHT MAATWERK

24-adv 1

07-04-14 16:35


CONJUNC T U U R K O R T

Bestaande koopwoningen weer goedkoper

606 bedrijven en instellingen failliet in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 1,7% goedkoper dan in februari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in januari, toen bestaande koopwoningen 0,5% goedkoper waren dan een jaar eerder. Hoewel de prijzen van bestaande koopwoningen nog steeds lager zijn dan een jaar eerder, is het niveau van de prijzen de laatste acht maanden weinig veranderd. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

In februari werden 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 11 meer dan in januari. Vooral in de handel (145), de financiële dienstverlening (88) en de industrie (78) gingen bedrijven failliet.Na een piek van 751 faillissementen in juli 2013 liep het gemiddelde sterk terug.

aantal (driemaandsgemiddelde)

600 500

%-mutatie t.o.y. dezelfde maand een jaar eerder

400 300 2010

2011

2012

2013

‘14

Bron : CBS

2010

2011

2012

2013

‘14

Bron : CBS, Kadaster.

In februari 2014 lagen de prijzen op hetzelfde niveau als elf jaar geleden. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedroeg de prijsdaling 20,3%. In de eerste twee maanden van 2014 wisselden 18 935 woningen van eigenaar, 34% meer dan een jaar eerder. Sinds 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels veranderd. Hierdoor was het aantal transacties begin 2013 relatief laag. Prijsindex bestaande koopwoningen 105

800 700

Prijzen van bestaande koopwoningen 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

2010=100

100 95 90 85 80 2010

2011

2012

2013

‘14

Bron : CBS, Kadaster.

Omzet detailhandel iets hoger In januari 2014 boekte de detailhandel 0,8% meer omzet dan in de eerste maand van 2013. Het volume was 0,6% groter, de prijsstijging kwam in januari uit op 0,2%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De samenstelling van de koopdagen pakte voor de detailhandel gunstiger uit dan in januari vorig jaar. Na correctie hiervoor was zowel de omzet als het volume van de detailhandel vergelijkbaar met een jaar geleden. Non-foodwinkels zetten evenveel om als in januari 2013. Ook het volume was even groot. Voor de non-foodwinkels is dit de eerste maand zonder krimp sinds september 2012. In bijna alle non-foodbranches was de ontwikkeling gunstiger dan in de voorgaande maanden, hoewel de meeste branches nog wel omzet inleverden. Vooral winkels in bovenkleding, doe-het-zelfartikelen en huishoudelijke artikelen zagen een verbetering. De textielsupermarkten presteerden daarentegen in januari minder goed dan in de maanden ervoor.

Inflatie daalt verder De inflatie daalde in februari 2014 verder naar 1,1%. In januari waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 1,4% hoger dan een jaar eerder. Voor de tweede opeenvolgende maand daalt de inflatie met 0,3%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De daling van de inflatie kwam vooral doordat benzine goedkoper was dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had ook een verlagend effect op de

inflatie. Vooral verse groenten en vers fruit waren goedkoper dan in februari 2013. De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in februari gedaald naar 0,4%. Volgens Eurostat komt de inflatie in de eurozone in februari uit op 0,8%. De Nederlandse inflatie komt daarmee voor het eerst sinds september 2012 weer onder het gemiddelde in de eurozone.

N r 3 . 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_conjunctuur kort_1pag.indd 25

25

07-04-14 15:55


Jorg Huizinga (l.) en Ruud Frijters:

‘We gaan fluitend door de crisis’

26

va k b l a d M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_collegas_Jaak van Wijck_3pag.indd 26

07-04-14 15:24


Collega’s

Jaak van Wijck te Breda werd onlangs gekroond tot ‘Gezelligste winkel van Nederland’. Een bijzonderheid in onze branche. “We zien onszelf als een buurtwinkel. Dat persoonlijke contact bindt de klant aan je: hij voelt zich hier thuis en komt dus eerst naar jou als hij met een klus bezig is.”

T

erwijl ik mijn fotoapparatuur in de auto leg, word ik aangesproken door een klant die na mij de Gezelligste Winkel van Nederland heeft verlaten. “Wat een leuke winkel, hè? Ja, die jongens doen het goed. Ik moet er toch een stukje voor lopen, maar ik houd van dit soort winkels. Ik kom hier echt héél erg graag en ze hebben alles. Zulke winkels zijn er helaas veel te weinig.“

Nostalgische sfeer Jaak van Wijck, de opa van de huidige mede-eigenaar Jorg Huizinga, startte het bedrijf aan de Ginnekenweg in 1938. De oude slagerij werd omgebouwd tot een winkel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen. In 1997 werd Ruud Frijters medeeigenaar en werd kleinzoon Huizinga als personeelslid aangenomen. Zes jaar later werd ook hij medevennoot in de winkel die sinds midden jaren 80 gerund werd door zijn oom en tante. Zij stapten er in 2008 uit. Het zijn personele veranderingen, maar de winkel ademt nog steeds de nostalgische sfeer uit. Ruim 15.000 artikelen liggen verspreid in diverse ruimten. Dat in combinatie met de deskundigheid van het personeel, spreekt aan. “Het persoonlijke contact met de klant is geweldig”, vertelt Huizinga vol enthousiasme. “De klant moet hier tevreden de deur uitgaan, dan hebben wij voldoening. Hier is er nog tijd voor de mens. We hebben de entourage in stand gehouden: onze klanten vinden de sfeer geweldig. We nemen ze graag mee door de hele winkel. Daar zijn we trots op. Ga je verhuizen, verlies je je entourage. En nu rijden de mensen graag naar de winkel ‘op de hoek’.“

Goed verkopen en luisteren Heel even was de winkel bij een organisatie aangesloten, maar dat huwelijk was van korte duur. Beide heren koesteren de vrijheid. “Je hebt het idee dat je gecontroleerd wordt en dat je alles bij de organisatie moet halen”, meent Frijters . “Je voert dan ook hetzelfde assortiment als een ander: wat is dan je toegevoegde waarde? We willen gewoon de dingen

verkopen waaraan behoefte is. Zo verkochten we tot 2000 geen wandcontactdoos. Verderop was er een elektrozaak, maar we kregen mensen in onze winkel die daar ‘hebben we niet’ te horen kregen. Dat pakken we op. We luisteren naar de klant en we schakelen. Spullen verkopen is geen kunst. Goed verkopen en luisteren wél.” De winkel ligt in de centrumzone waar parkeren niet gratis is. Voor veel bedrijven in onze sector wordt dat als een ­barrière ervaren. Huizinga: “Ja, natuurlijk, het is een ­beperking, maar wij zien ons eerder als een buurtwinkel. Onze klanten komen vaak per fiets of te voet. Wij verkopen niet de massa, maar juist kleine dingetjes. Het grote voordeel hier is dat je snel geholpen wordt. Je staat zo weer buiten. Ook als we een cilinder moeten repareren, sta je zo weer buiten.”

Zelf keuzes maken In de winkel tref je een breed assortiment aan. Huizinga omschrijft het als ‘alles wat er in dhz te koop is’. Verf en branchevreemde artikelen ontbreken. Frijters: “Een stuk verderop liggen een vbs-winkel en een Hubo, dus dat heeft geen nut. Nee, we stemmen ons aanbod af op de vraag. Ons principe hier is: voorraad is macht: pas als je het hebt, kun je het verkopen. Als een klant vraagt om een ‘dingetje’ weten wij wat het is en dan hebben we het. Vraag het onze klanten: we grijpen zelden mis. En natuurlijk, voorraad kost geld, maar we zijn zelfstandig en maken zelf keuzes. We zijn van de oude stempel en lossen eerst de schuld af voordat we op vakantie gaan. Dan maakt die voorraad weinig uit en kunnen we fluitend de crisis doorstaan.” Naast de eerder genoemde collega’s zit er in de onmiddellijke nabijheid nog een sleutelspecialist. De laatste heeft een assortiment dat ook in de winkel terug te vinden is. “Voor hen is het een hoofdproduct, voor ons is het één van de segmenten”, legt Huizinga uit. “Wij hebben zo’n breed aanbod, we halen de omzet uit alles. Kijken we naar dhz, dan liggen vrijwel alle winkels in Noord. Daar hebben we geen last van. Sterker nog: ze verwijzen gewoon naar ons door als ze bepaalde producten niet hebben. We zien onszelf als een buurtwinkel: de mensen maken hier graag een praatje. Dat persoonlijke contact bindt de klant aan je: hij voelt zich hier thuis en komt dus eerst naar jou als hij met een klus begint. We investeren daarom heel veel in dit persoonlijke vlak. En daar past de onderscheiding ‘Gezelligste winkel van Nederland’, prima bij!”

Geen koehandel Een bijzonderheid is ook de etalage. Huizinga stopt er heel veel tijd in. “Regelmatig passen we de etalage aan: we doen iets creatiefs met één, twee of drie producten. Een ­herfstboom

N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

MIX 2014-3_collegas_Jaak van Wijck_3pag.indd 27

27

07-04-14 15:24


Voorkom kerntrekken! Met Nemef anti-kerntrekbeslag • Massief aluminium veiligheidsbeslag 3400- en 3500 serie (AK) voorzien van instelbare kerntrekunit • SKG*** gecertificeerd en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Naast anti-kerntrekbeslag biedt Nemef ook veiligheidscilinders met kerntrekbeveiliging aan, zoals de NF3 en NF4 cilinders

‘Politie waarschuwt voor kerntrekken’ Kerntrekken is een steeds vaker voorkomende inbraakmethode, waarbij de kern van de cilinder wordt verwijderd en er eenvoudig kan worden ingebroken. Ter voorkoming biedt Nemef voortaan veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

nemef.nl

PERFECTIE... ...tot in de kleinste details!

UPGRADE

Met afgeschuinde nok

UPGRADE

Met druksluiting

Sluitkast in dezelfde finish

!

!

NIEUW

NIEUW

Naar binnendraaiende ramen en deuren

Smalle kozijnen

P R O D U C T I N F O

De RBM 1200, 1250 en 1300-serie raamboompjes maken het DX raambeslag af! Een volwassen programma qua toepassing en design. De DX raamboompjes kunnen nu voor bijna iedere raam - en deursituatie ingezet worden. Bezoek onze website voor meer informatie!

w w w. d u l i m e x . n l

Overbrugging van tochtstri p

Eén lijn, Eén uitstraling, Eén design door de perfecte combinatie met het overige DX raambeslag. f f

F1 alu finish (nieuw!) RVS finish

f f

Wit epoxy coating Antraciet epoxy coating

RAAM-& DEURBESLAG - HANGSLOTEN & OVERVALLEN - SCHARNIEREN & PAUMELLES - ANTIPANIEKBESLAG - DEURSLUITERS - SCHUIVEN & GRENDELS - MEUBELBESLAG - DRAGERS - KETTING - STAALKABEL - TOUW - TOEBEHOREN

Naamloos-37 1

07-04-14 16:33


Collega’s

Het nostalgische pand aan de Ginnekenweg.

De eerste stappen in de winkel, terug in de tijd…

Elke vierkant millimeter is gevuld.

In de werkplaats wordt maatwerk geleverd.

van pvc, of een zomeretalage vol tuinslang. daarmee communiceren we met de straat. En met succes. We krijgen heel veel positieve reacties. Misschien is het onze manier van traffic genereren. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze aanpak nog jaren vooruit kunnen. Toen we het bedrijf overnamen, zagen we het concept al zitten: er is altijd een basis geweest.” Het gros van de klanten is consument. Professionele eindgebruikers vormen slechts een klein deel van het totaal. “Maar ik zie ze graag komen”, glimlacht Frijters. “Toch zie je dat deze klantengroep veel meer shopt op prijs en daar zitten we niet op te wachten. We kunnen ons prijstechnisch meten met de bouwmarkten. Goed ondernemerschap kost echter geld. als prijskopers hier de deur plat lopen, heb ik geen tijd voor de particulier. Wij gaan niet mee in de koe handel en richten onze pijlen liever op de mensen van wie we het uiteindelijk moeten hebben.”

Internet geen speerpunt de toekomstvisie is helder: doorgaan op de ingeslagen weg en de buurtwinkel blijven. Maar het ontgaat de heren ook niet dat internetshops langzaam aan de koek gaan knagen. “We merken wel wat”, vertelt Huizinga. “Er stroomt wel wat omzet naartoe en je houdt het niet tegen. Toch zie je maar weinig succesvolle internetverkooppunten, dus vragen wij ons af: moeten we daar energie in steken? Nee, we maken daar vooralsnog geen speerpunt van, maar misschien is het tegelijkertijd ook wel ons zwakke punt. Zolang de loop in de winkel blijft, richten we ons daarop. En voor heel veel dingen is het internet ook helemaal niet interessant. Je gaat toch geen twee dagen wachten voordat je een gaatje kunt boren? Een boortje ga je gewoon in de winkel halen: zolang die behoefte blijft, hebben wij als winkel bestaansrecht. We richten onze pijlen op waar we het van moeten hebben.”

N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

MIX 2014-3_collegas_Jaak van Wijck_3pag.indd 29

29

07-04-14 15:25


Promotiedruk winkelvloer op kookhoogte Displays weten productverkoop traditiegetrouw een flinke impuls te geven. Door de huidige actualiteit vergt dat beeld echter een lichte bijstelling. De promotiedruk is dusdanig hoog opgelopen, dat het effect ervan slijtageplekken vertoont. Bovendien is af te vragen of de ontwikkelde actie optimaal wordt uitgevoerd.

H

et uitstippelen van een displayactie is geen lichtvoetig werk. Er worden heel wat uurtjes aan vergaderen, overleg en studie stukgeslagen voordat een promotie zich in de praktijk mag bewijzen. Ondanks al die investeringen wil het echter niet altijd lukken om deze exercitie tot een optimaal einde te brengen. Producten zijn out-of-stock, de display staat op de verkeerde plek. Iemand die daar mooie dingen over zegt, is de amerikaanse marketingconsultant Mike anthony. Hij heeft een eigen blog. Elke update die hij schrijft, wordt zorgvuldig herkauwd door instorespecialisten. “Presenteert de actie zich op de winkelvloer zoals betrokkenen het oorspronkelijk voor ogen had-

30

den? In de meeste gevallen luidt het antwoord: nee”, aldus een recente mededeling.

Twee eilanden amerika is geen Nederland. dus: misschien hangt de vlag er hier heel anders bij? Reacties uit de markt leren echter dat deze actiediscussie ook in ons land bestaat. En dan hebben we het niet alleen over de uitvoering van displaypresentaties bijvoorbeeld, maar ook over de promotiedruk vandaag de dag. “Ik krijg stellig de indruk dat winkelvloermedewerkers een beetje beurs zijn van alle promoties die elkaar in hoog tempo opvolgen. de ene actie is nog niet afgelopen of de volgende kondigt zich alweer aan”, constateert John van vugt, directeur van Eglo lighting benelux. Retailmarketeer Mike anthony is op de amerikaanse markt actief. In Nederland zijn er echter genoeg marketingspecialisten te vinden die net zo goed een mening hebben over dit onderwerp. directeur Rob van der kleijn van het gelijknamige promotiebureau in bergen op Zoom is daar één van. volgens hem kunnen problemen met de executie op de winkelvloer simpel opgelost worden door het vragen van extra informatie. dat geldt zowel voor de merkfabrikant als het begeleidende reclamebureau. “de onderlinge communicatie van marketing en sales is erg belangrijk. Het komt

va k b l a d M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_vaktueel_actiedruk_2pag.indd 30

07-04-14 15:23


Va k t u e e l

mij wel eens over alsof het twee eilanden zijn met verschillende belangen. De salesmanager moet niet alleen willen verkopen, maar moet ook goed doorvragen en de juiste input vergaren om te vertalen naar marketing. Juist daardoor kan de actie succesvol worden uitgevoerd. Marketing zou in een vroegtijdig stadium ook sales bij zijn visie kunnen betrekken. Ik zeg niet dat deze aanpak nooit voorkomt, maar er bestaan wel degelijk verbeterpunten. De fabrikantenmarketeer moet vooraf goed weten of zijn plan uitvoerbaar is. Kennis van retail is essentieel. Het verdiepen in de aanpak van retailpartijen gebeurt lang niet altijd voldoende”, aldus Rob van der Kleijn.

Miscommunicatie Daar waar een probleem bestaat, daar zien anderen kansen. In ieder geval werd dat gedaan door Martijn Vegter, Arno Fidder en Maarten Stut, die uit onvrede met het bereik van geplande acties in 2010 het bureau SmartSpotter het licht lieten zien. Het doel is om klanten op de winkelvloer foto’s te laten nemen van producten, schappen, displays of promoties, waardoor opdrachtgevers en fabrikanten snel en relatief goedkoop teruggekoppeld krijgen hoe hun actie op de winkelvloer gepresenteerd staat. Dat een deel van de geplande promoties zich niet openbaart zoals op de ‘tekentafel’ werd bedacht, komt vooral door miscommunicatie, meldt Maarten Stut. Retail is mensenwerk, en omdat mensen niet altijd van elkaar begrijpen wat precies de bedoeling is, is er per definitie kans op fouten. “Mensen begrijpen de briefing niet, of de workload van de medewerkers is zo hoog dat er minder behoefte bestaat om uitvoering van de actie goed te verzorgen.” Een verbeterpunt zit volgens hem duidelijk in meer openheid. Fabrikant en retailer moeten in alle eerlijkheid durven toegeven dat er een foutpercentage bestaat. Op je borst kloppen en durven beweren dat er een executie bestaat van 100% heeft geen zin. “Je kunt beter zeggen: we zitten op een slagingspercentage van 80%, laten we er gezamenlijk proberen 90% van te maken.”

Promotiedruk Stut raakt een teer punt. Zeker in de dhz-sector is de promotiedruk dusdanig hoog dat niet alleen klanten, maar ook medewerkers daar een beetje moedeloos van worden. Die overkill is niet goed, vindt John van Vugt (Eglo). “Waarvoor diende vroeger een actie? Om te zorgen dat mensen door een aanbieding naar de winkel kwamen met als side-effect dat ze ook in contact kwamen met andere producten. Er is nu een vorm van cherrypicking ontstaan. Bouwmarktformules zitten niet zelden naast elkaar. Bij de één kopen ze een grasmaaier in de aanbieding en aan de overkant een goedkope bezem. Vroeger waren noviteiten voor 75 tot 80%

bepalend om te communiceren, bij 20 tot 25% ging het om acties. Die verhouding is volledig omgedraaid. Het is alleen nog maar actie, actie, actie. Door deze overkill is de slagkracht van een promotie sterk afgesleten. De bouwmarkt holt van de ene naar de andere aanbieding, met als gevolg dat ook winkelvloermedewerkers er doodmoe van worden. Er wordt van alles naar binnen gesleept: golftassen, fietsen, noem maar op.” Bovendien, vervolgt Van Vugt, zijn retailers steeds minder bereid om risico te nemen. Recht van retour is inmiddels een veelvoorkomende businessdeal. Met alle gevolgen van dien: omdat inkopers daardoor minder kritisch zijn bij bestellingen, wil het gebeuren dat er grote overvoorraden terugkomen. “Er bestaan volop redenen om minder enthousiast in het actiecircus mee te gaan. Over de executie op de winkelvloer zelf ben ik dik tevreden. Dat komt vooral ook doordat wij kant-en-klare promoties aanleveren. Het enige wat de retailer moet doen, is het weghalen van beschermingsmateriaal. Klaar is Kees.”

Plaatsingsadvies Eglo doet in licht. Daar is geen discussie over. Bison daarentegen levert zowel montagekit als sanitairkit. De één staat op de houtafdeling, de ander op de sanitairafdeling. “Als we het product buiten het schap om in een promotie brengen, dan moet die display natuurlijk op de goede plek staan. Een verkeerd geplaatste display is bij wijze van spreken dodelijk voor een actie”, vertelt Gijs van Male, marketing manager Benelux van Bison. “Een A4 op het displaymeubel moet het winkelpersoneel ondersteunen met plaatsingsadvies, toch wil het nog gebeuren dat de promotie verkeerd in de winkel wordt geplaatst. Dat krijgen we dan later teruggekoppeld door de buitendienst, waarvan medewerkers in de winkel ook controleren hoe de actie erbij staat. We hebben ooit een displaymeubel ontwikkeld dat zo hanteerbaar was dat je deze zonder pompwagen kon oppakken en elders kon plaatsen. Dat was inderdaad bedoeld om de executie te optimaliseren.” Om dit proces in goede banen te leiden, besluit Van Male, zouden bouwmarkten hun personeel moeten instrueren dat ze met een verkeerd uitgevoerde promotie keiharde omzet laten liggen. “Pijnpunt nu is natuurlijk ook de enorme actiedruk in bouwmarkten. Ik ken verhalen dat displays ongeopend retour gingen naar de fabrikant: er was domweg geen plaats op de winkelvloer. Wij proberen dat proces zo goed mogelijk te stroomlijnen door het maken van jaarafspraken. Er bestaat een jaaragenda waarop precies staat aangegeven welke promoties en wanneer worden gehouden. Dat zorgt voor extra duidelijkheid.” Door Hugo Schrameyer

N r. 3 2 0 1 4 - va k b l a d M I X

MIX 2014-3_vaktueel_actiedruk_2pag.indd 31

31

07-04-14 15:23


PRJ005151_B1-01.indd 1 adv_Bosch.indd 1

4/8/14 9:17 AM 08-04-14 11:58


M IX TH E M A

In elke uitgave van MIX zetten we twee thema’s expliciet in de schijnwerpers. Daarbij gaat het om bepaalde productsegmenten omdat ze innovatief, complex of gewoon belangrijk, maar in ieder geval interessant zijn op de winkelvloer. Algemenere zaken ontbreken evenmin. Bijvoorbeeld belangrijke en interessante brancheevenementen of voor de bedrijfshuishouding zeer relevante diensten. Bij de concrete invulling komen technieken aan bod, tekenen we meningen op, laten we deskundigen aan het woord, portretteren we interessante leveranciers en bieden we zicht op productinnovaties of trends.

De thema’s in deze editie zijn: - sanitair - vloerbedekking/ woontextiel

Sanitair

34

- Stankafsluiting - Productnieuws

Vloerbedekking/woontextiel

- Pvc is de trend - Digitalisering in textiel

38

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

Themapagina.indd 33

33

08-04-14 10:52


Stankafsluiting Om rioolluchtjes te voorkomen is elk waterlozend toestel met behulp van een sifon op het riool aangesloten. Een goede keuze en plaatsing is essentieel voor een goede waterafvoer en duurzame stankafsluiting. MIX dook in de wereld van de stankafsluiting.

H

et stilstaande water in de sifon zorgt ervoor dat rioollucht niet in de woning komt. Vandaar ook wel de veelgebruikte term ‘waterslot’. Na elke spoeling blijft er weer evenveel water achter in het slot als ervoor. Staat een afvoer lang ongebruikt, dan zal na verloop van tijd al het water verdampen en ontstaat direct een stevige stankoverlast. Uit een waterslot verdampt het water langzaam met ongeveer 1 mm per dag. De bekersifon heeft van die verdamping iets minder last dan de zwanenhals. U kunt dit voorkomen door de plug en de overloopopening tijdelijk met breed plakband af te sluiten; dit verlengt de verdampingstijd. Een andere mogelijkheid is wat olijf- of slaolie in de sifons te laten lopen. Dit verdampt namelijk niet, waardoor goede afsluiting voor lange tijd is gegarandeerd.

Wastafels Er zijn veel varianten van het waterslot voor evenzovele toepassingen. Het bekendste voorbeeld is te vinden onder de wastafel in de vorm van een zwanenhals (het buissifon) of een bekersifon. Buissifons vind je vaak toegepast op kleine wastafeltjes zoals die in een toilet. Het sifon sluit je aan op een 32 mm of 40 mm rioolafvoer. Het is overigens de enige soort wastafel die je op 32 mm pvc mag aansluiten. De hoeveelheid water die door zo’n fonteintje gaat, is namelijk relatief klein en schoon. Een buissifon verstopt minder snel dan een bekersifon. Daarom is het belangrijk dat een bekersifon regelmatig wordt schoongemaakt, anders is die zo verstopt (vooral lange haren in badkamerwastafels zijn berucht). Het aansluitpunt op de rioolafvoer moet precies in lijn achter het sifon liggen. Dit in tegenstelling tot de zwanenhals, die in hoogte en naar opzij te verstellen is. Bij bijna alle wastafels zit de overloopleiding in de wastafel zelf geïntegreerd en hoef je daarmee qua keuze van sifon geen rekening te houden. Bekersifons zijn er in wit pvc of in een (design)uitvoering van verchroomd messing gemaakt. Die laatste is eigenlijk alleen zinvol voor toepassingen die in het zicht blijven. Aan het

34

In een keukenkastje is een buissifon de beste oplossing

bekersifon komt een horizontale pvc- of verchroomde buis. Die sluit je op de afvoer (in of op de wand) aan met behulp van een kasrubber in een pvc-knietje of -mof (buismaat vanaf sifon is 32 mm. Daarbij hoort een kasrubber 32/40 mm of 32/50 mm afhankelijk van de diameter van de afvoerleiding). Voor wastafels op zuil zijn er een bekersifons met een schuingeplaatste beker, die u voor ontstoppen kunt losdraaien zonder de zuil weg te halen. Er zijn ook bekersifons met een ingebouwde bedieningshendel onder de wastafel voor afsluiting van de afvoerplug. Deze zijn bijna altijd van verchroomd messing.

Keukenspoelbak In de keuken gaat over het algemeen veel vuil door het putje. Daarom is op die plek een buissifon de aangewezen oplossing. Voor dubbele spoelbakken zijn er Een ruimtebesparend sifon voor badkamer meubels complete kits te of keukenkastjes koop die je zelf deels op maat kunt maken. Praktisch alle keukensifons zijn voorzien van de mogelijkheid om de afvoer van de afwasmachine te bevestigen. Mocht die niet worden gebruikt, dan moet je die afsluiten met een plaatje. De rioolaansluiting van

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_sanitair Langhout_2pag.indd 34

07-04-14 15:21


S A N I TA I R

de keukenafvoer moet tenminste 50 mm zijn. Beter nog is een 75 mm-leiding vanaf de overgang tussen liggend deel (in of onder de vloer) en het verticale deel waarop je het sifon aansluit. Zorg altijd voor een ontstoppingsstuk in het verticale deel van de afvoer. Dan heb je altijd makkelijk toegang tot de rioolleiding, mocht de zaak eens verstopt raken. Ook heel goed is te zorgen dat de overgang tussen liggend en staand riool en alle liggende bochten worden gemaakt met behulp van 2 x 45º-bochten in plaats van knietjes. Dat voorkomt verstopping en als het toch mis is kan de ontstoppingsveer veel makkelijker z’n weg vinden. Heb je weinig ruimte in het keukenkastje of in een badkamermeubel dan is er een zogeheten ruimtebesparend sifon. Met wat eigen knutselwerk zijn ook twee wasbakken, elk voorzien van een ruimtebesparend sifon, aan één rioolaansluiting te verbinden.

Bad en douche Een bad heeft een altijd overloopleiding die aangesloten is op het sifon. Een standaard badsifon heeft daar dan ook Deze speciale doucheafvoer moet wel in de een extra aansluidouchebak passen. ting voor die overloop. Omdat er niet al te veel ruimte is onder het bad is, zijn er ook speciale lage, bijna vierkante sifons voor verkrijgbaar. Sommige baden hebben ook een ingenieus systeem voor het openen en sluiten van de afvoerplug. Bij dergelijke baden wordt het sifon eigenlijk altijd meegeleverd. Dezelfde soort plat/ruimtebesparend sifon plaats je ook onder een standaard douchebak. Er zijn ook speciaal voor douchebakken gemaakte sifons met geïntegreerde afvoer. Deze afvoer kan niet worden afgesloten met een stop. Het vloersifon, oftewel de douchecelplug, wordt gebruikt voor douches met bijvoorbeeld een granito- of betegelde vloer. Hij is er met een uitlaat onder diverse hoeken en hij heeft aangegoten ringen voor extra houvast en afdichting. De vloersifon heeft een afneembaar roostertje voor het schoonmaken. Als de vloer moet worden betegeld, moet je bij het plaatsen van de vloersifon rekening houden met de tegelhoogte. Een kunststof vloersifon voor het instorten eerst op het betonaanhechtingsoppervlak met pvc-lijm insmeren en daarop fijn zand strooien. Dit geeft betere hechting en waterdichtheid. Tegenwoordig geeft men echter steeds vaker de voorkeur aan een douchegoot als afvoer. Er is dan geen losse douchebak meer, maar een inloopdouche. In veel van deze goten is een sifon of stankafsluitend waterslot geïntegreerd. Der-

gelijke afvoergoten zijn er in talloze uitvoeringen en zijn behoorlijk prijzig. Het inhakken in een bestaande vloer is niet makkelijk en soms onmogelijk omdat ze dan onder de bestaande ingegoten afvoerleiding uitkomen. Dan is verhoging van het inloopvlak van de douche de enige oplossing.

Back to basics Voor het simpele werk, zoals een sifon in de afvoer van de wasmachine, HR-ketel of een eenvoudig wastafeltje is er het grijs pvc-lijmsifon met schroefdop. Dit buissifon is er in de maten 32, 40 en 50 mm. Doordat je zelf moet Bekersifon lijmen, is de positie van de afvoerleiding t.o.v. het afvoerpunt minder kritisch. Door de constructie is het eenvoudig om naar opzij te verspringen. Kun je om wat voor reden dan ook niet uitkomen met een standaard sifon, dan kun je die ook zelf maken met behulp van 45º of 90º pvc-bochten. Hou rekening met het gegeven dat het waterslot tenminste 50 mm hoog moet zijn en zorg dat een ontstoppingsveer doorgang kan vinden of gebruik een ontstoppingstuk.

Beluchting Als water wegstroomt uit een wastafel, douche of bad drukt het lucht de rioolleiding in en ontstaat achter de waterprop juist een vacuüm. Om voldoende luchtcirculatie boven de waterstroom over te houden, moet voor elke leiding een voldoende grote middellijn zijn gebruikt; de middellijn van de verzamelEen ontstoppingsstuk is altijd handig leidingen moet zijn aangepast aan het aantal lozingspunten. Voor een badkamer met twee wastafels, douche en/of bad is een diameter van 75 mm voor de verzamelleiding zeer aan te raden. Veel klussers volstaan met 50 mm, hetgeen echt aan de krappe kant is. De leidingen vanaf de centrale verzamelleiding naar de wastafels toe zijn bij voorkeur 50 in het liggende deel en 40 mm of 50 mm in het staande deel. Baden en douches dienen met 50 mm aangesloten te worden. Als er door welke reden dan ook toch vaak water wordt weggezogen uit een stankafsluiter (sifon), kunt u een beluchter in de aansluitleiding achter de stankafsluiter monteren of een sifon met geïntegreerde beluchter. Door Alexander Langhout

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_sanitair Langhout_2pag.indd 35

35

07-04-14 15:21


Kubistisch

Afvoer

Grohtherm Cube is de naam van de nieuwe thermostatische, kubistische serie van Grohe. Die bestaat uit kranen voor bad en douche, douchekoppen en douchesystemen en bijpassende accessoires. De kranen hebben een strak geometrisch vierkant uiterlijk. De gehele serie is uitgerust met de Grohe TurboStat-technologie die zorgt voor een constante en juiste watertemperatuur. Grohe Nederland, Zoetermeer, 079.368.01.33, www.grohe.nl

Door de bijzondere Flow Techafvoertechniek heeft de nieuwe Drain4You-douchedrain slechts een inbouwhoogte van 54 mm. De ronde Flow Tech is een kunststof product dat in de afvoer van de rvs-douchedrain wordt geplaatst. De drain voert dan ruim 32 liter per minuut af. Dit maakt hem geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Door het speciale ontwerp blijft de uitgang altijd goed afgesloten, zodat er geen stankoverlast kan ontstaan. Er blijft ook geen restwater achter in de douchedrain. Drain4You, Epe, 0578.61.61.29, www.drain4you.nl

Toiletrolhouder

Schaamschot

Nieuw binnen de serie Looox Closed-reserverolhouders is de Loooxtoiletrolhouder. Deze robuuste rvs-inbouwversie kan zowel de standaard toiletrol huisvesten, als de populaire jumborollen. Met een eenvoudige beweging wordt de rolhouder uit het rvs-frame gedrukt. De Looox Closed-collectie is eenvoudig te monteren en altijd waterdicht. RM&CĂ˜ Sanitair, Deventer, 0570.61.07.79, www.rmsanitair.nl

Hermeta breidde het assortiment uit met een urinoirschot. Dit is een vochtbestendige volkern HPL-plaat van 750x400mm met aluminium geanodiseerde wandsteunen, die eenvoudig aan de muur te bevestigen zijn. De plaat is standaard wit, maar op aanvraag in vele kleuren leverbaar. Hermeta, Asperen, 0345.63.48.88, www.hermeta.nl

36

Transparant

Wandpanelen

Onder de naam Get Wet I am levert Sealskin een complete serie standaard en maatwerk douchedeuren, -cabines, inloopdouches en badschermen. De producten uit de serie zijn in chroom of rvs uit te voeren . De instelbare, zelfsluitende deuren zijn vervaardigd uit 8 mm dik veiligheidsglas. Sealskin, Waalwijk, 0416.67.26.72, www.sealskin.nl/getwet

Het Artwall-wandsysteem is snel en schoon te installeren. De resistente panelen bestaan uit 8 mm dikke, met glasvezel versterkte composietplaten. Ze zijn krasbestendig, vlekbestendig, waterdicht, verkleuren niet en zijn gemakkelijk schoon te maken. Ideaal voor natte ruimtes. De Artwall-panelen zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren en met bloemdecor en eenvoudig op maat te maken met gereedschap voor houtbewerking. Burgmans Sanitair, Capelle aan den IJssel, 010.227.18.89, www.burgmanssanitair.nl

va k b l a d M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014=-3 sanitair p.i. 1,5p.indd 36

08-04-14 11:20


Sanitair

®

Contrast Philip Starck ontwierp zwarte badkamermeubelen voor Duravit. De lage kasten in hoogglans zwart met royale lades laten zich goed combineren met de waskommen uit de nieuwe Starck 2-serie. De zwarte achtergrond ac­cen­tueert de vormgeving van de kommen. Duravit Nederland, ’s-Hertogenbosch, 073.613.19.70, www.duravit.nl

Bevestiging van kwaliteit

Header De AquaClean Sela-douchewc van Geberit is nu ook verkrijgbaar als vloerstaand toilet. Die ziet eruit als een normaal toilet, maar met één druk op de knop wordt de douchefunctie geactiveerd en het onderlichaam gereinigd met lichaamswarm water. De afmetingen zijn ontworpen voor maximaal comfort en de zitting is bijzonder ergonomisch. Geberit, Nieuwegein, 030.605.77.00, www.geberitaquaclean.nl

Wit Kludi levert voortaan de meest verkochte Balance-producten ook in het wit, met hier en daar een subtiel chroomaccent. Die chroomaccenten maken het product levendig en zorgen ervoor dat de kranen te combineren zijn met de witte en verchroomde Kludi Fizz-doucheproducten. De Kludi Balance White Editionkranen zijn uitgerust met de Eco S-Pointer-perlator. Hierdoor is de richting van de waterstraal met één vingerbeweging te verstellen. Kludi Benelux, Wormerveer, 075.647.88.66, ww.kludi.com

MIX 2014=-3 sanitair p.i. 1,5p.indd 37

QZ bevestigingsmaterialen zijn producten van GebuVolco.

Tel. +31 (0)181 33 00 00 Fax +31 (0)181 32 07 70

www.

www.gebuvolco.nl info@gebuvolco.nl

-fasteners.nl

08-04-14 11:20


VLOERBEDEKKING/WO O N T E X T I E L

Pvc is de trend Vloeren van pvc kennen een gestage ontwikkeling. Het dessin heeft meestal een look van hout en tegelijkertijd de voordelen van kunststof. Bovendien is het makkelijk legbaar. Kamerbreed tapijt zakt nog verder weg, maar karpetten zijn juist volop in ontwikkeling. Dit blijkt uit de in januari gehouden beurs Domotex in Hannover. Is het echt hout of laminaat? Nee, het is pvc.

V

loeren van pvc zijn in opmars in vrijwel heel Europa. In principe kan zo’n vloer in vrijwel ieder dessin of kleur worden gemaakt, maar allerlei ‘houtsoorten’ vormen de hoofdmoot. Het uiterlijk daarvan is bedrieglijk echt vanwege de zicht- en voelbare structuur. Sterk in ontwikkeling zijn pvc-stroken die, net als bij kliklaminaat en parket, in losse delen worden gelegd. Nieuw zijn zogenaamde zelfleggende stroken waarbij een dun lijmlaagje aan de onderkant al is aangebracht. Tegelijkertijd is de verlijming zodanig dat bij een mogelijke verhuizing de vloer eenvoudig kan worden opgenomen. Een variant hierop zijn stroken waarbij de rug is voorzien van een soort honingraatprofiel dat hetzelfde effect geeft.

Kliktapijt Een nieuwe ontwikkeling is pvc dat is gemaakt van natuurlijk materiaal, iets wat in de toekomst wellicht een grotere rol gaat spelen. Bij parket en laminaat is eco/bio/natuur geen echt issue meer om je met een dergelijk etiket te onderscheiden. Datzelfde geldt voor zaken als leggemak, onderhoud of geluidsreductie. Een van de meest opmerkelijke zaken die op Domotex te zien was, is kliktapijt. Het Duitse bedrijf Parador introduceerde op de beurs ClickTex, een klikbare tapijttegel. Het tapijt zit op een HDF-drager en is klikbaar zoals laminaat.

Tapijtrecycling Of dat klikbare tapijt een succes gaat worden, is afwachten. Voordeel daarvan is dat je vanwege de kleine elementen je ‘eigen’ vloer kunt ontwerpen én leggen, maar de vraag is of het product tapijt daarmee een upswing krijgt. De tapijtafzet vermindert al jaren en het eind lijkt nog niet in zicht. Qua uiterlijk verandert er weinig aan het product en het gaat ook nu weer vooral om kleine kleurveranderingen. Opmerkelijk is wel dat fabrikanten van garens het steeds meer zoeken in het 38

gebruik maken van gerecycled tapijt of andere grondstoffen. Dit vanwege de gestegen grondstoffenprijzen van de laatste jaren en vanwege het imago. ‘Duurzaamheid’ speelt in de projectmarkt een rol, maar op de consumentenmarkt nauwelijks.

Digitaal printen Digitaal printen wordt bij laminaat (waarbij het dessin niet veel meer is dan een dun papieren laagje) al jaren gedaan en de levensechte houtdessins bij pvc worden ook verkregen via digitale technieken. Kamerbreed tapijt en vooral karpetten kunnen ook digitaal worden bedrukt waardoor het nog makkelijker wordt om allerlei dessins aan te brengen. De spuitkoppen zijn zo verbeterd dat zelfs extreme hoogpool tot diep in de basis van kleur kan worden voorzien. Bij karpetten is de vintagelook nog onverminderd populair. Het verknippen, bleken, opnieuw kleuren en vervolgens er patchworkkarpetten van te maken is inmiddels gemeengoed.

Sloophout De sloophouten meubels waarmee meubeldesigner Piet Hein Eek twintig jaar geleden begon en internationaal s ucces verwierf, zijn ondertussen ook doorgedrongen bij de diverse soorten vloerbedekking. Kamerbreed tapijt, karpetten, laminaat en pvc zijn verkrijgbaar in sloophoutlook. Er zijn zelfs simpele deurmatten in sloophoutstijl. Matten, vooral een functioneel product, kennen een stijgende omzet, mede vanwege de opmars van harde vloeren. Schoonloop- en droogloopmatten blijken noodzakelijke, c.q. handige producten in combinatie met andere soorten vloerbedekking. Zo is de gestegen verkoop van karpetten vooral te danken aan de opkomst van harde vloeren als laminaat, parket en pvc. Door Aribert Guiking

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_vloerbedekking en woontextiel_vloertrends_1pag.indd 38

07-04-14 15:29


VLOERBEDEKKING/WO O N T E X T I E L

Digitalisering in textiel Het ontwerpen van dessins voor gordijnstoffen, behang of bedtextiel gaat met behulp van de computer, het bedrukken met een digitale printer. Als consument kun je je eigen vouwgordijn ‘ontwerpen’ of plissé bestellen. Dit alles dankzij digitalisering, dé trend van de in januari gehouden beurs Heimtextil.

F

abrikanten van allerlei soorten stoffen gebruiken massaal digitale technieken om hun producten te ontwerpen, te produceren en te vermarkten, zo bleek op de begin januari gehouden beurs Heimtextil in Frankfurt. De beurs is een goede indicator voor wat er in de markt speelt. De meeste stoffen worden nog steeds geweven, maar de manier waarop de producten tot stand komen, digitaliseert in rap tempo. De ontelbare dessins van rol- en vouwgordijnen en dekbedovertrekken, de kleuren voor raamdecoratie en zonwering en de bijzondere dessins van behang komen vrijwel allemaal uit de computer.

Grote en kleine schermen Productie en logistiek worden digitaal aangestuurd en op de beurs stonden diverse grote printers die met regelmaat een leuk dessin of enorm opgeblazen foto uitspuwden. En als de ontwerpen en ‘losse’ stoffen uit de fabriek komen, worden zij als kant-en-klare producten op de winkelvloer digitaal aan de man gebracht. Grote flatscreens of juiste kleine schermpjes moeten de consument vertellen, hoe hij gordijnen inmeet, hoe hij digitaal een vouwgordijn inclusief bijpassende ophangrail in elkaar knutselt en hoe hij de order direct doorstuurt. Het was overal zichtbaar op de beurs: schermen gaan op de winkelvloer meer en meer het personeel ‘vervangen’.

Maatwerk dankzij massa Volgens Sebastiaan Spaan, sales manager bij Schadébo DIY, is de combinatie van digitalisering en schaalgrootte ideaal voor bouwmarkten. ‘Door schaalgrootte is het nu mogelijk om maatwerk in de massa te leveren. Het wordt moeilijker voor de vakspecialist om zijn toegevoegde waarde te bewijzen.’ Dat is geen prettig vooruitzicht voor woninginrichters en verf- en behangspeciaalzaken en ook meubelzaken krijgen het op deze manier voor de kiezen. Digitaal een bank stofferen kan al jaren, ook vanuit de hangmat of zittend op een terrasje.

Geel is één van de te verwachten trendkleuren van dit jaar.

Smartphones en tablets Een ander gevolg van de digitalisering én het wijdverspreide gebruik van smartphones en tablets is het op afstand aansturen van producten als gordijnen en de diverse soorten raamdecoratie. Leveranciers van hardware als rails koppelen dat aan software, waardoor de mobiele telefoon of tablet het aanstuurmechanisme wordt voor huisautomatisering. De gevolgen hiervan zijn nu nog vaak alleen te zien bij vakspeciaalzaken, maar – zeker als de prijzen verder dalen – ook bij de dhz-ketens.

3D-behang Hoewel de verscheidenheid aan stoffen op de beurs gigantisch is, zit de meeste ontwikkeling bij de productgroep wandbekleding. Technisch is er steeds meer mogelijk met behang en dat uit zich in zichtbare en voelbare structuren waardoor je kunt spreken van 3D-behang. Behang met thermoplastische kunststof zorgt voor enorme hoogteverschillen en behang met holografische dessins doet je bijkans duizelen. Zelfs behang met ledverlichting bestaat.

Kleurenexplosie De beurs was dit jaar een ware kleurenexplosie met geel en groen in de hoofdrol. Echt duidelijke trends zijn er nauwelijks te geven omdat in feite ‘alles kan’. Wel zie je veel contrasten als licht/donker en glad/structuur. Voor de detailhandel zal het lastig worden om uit het enorme aanbod te kiezen. Daarbij komt dat detaillisten steeds minder op voorraad willen en liefst in kleine hoeveelheden bestellen. Ook dat kan steeds beter. Inderdaad, ook dankzij voortschrijdende digitalisering. Door Aribert Guiking N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_vloerbedekking en woontextiel_textieltrends_1pag.indd 39

39

07-04-14 15:20


BEURZEN

Positivisme leeft op Beurzen zijn mooie graadmeters voor innovaties, maar zeker ook voor het peilen van het brancheklimaat. Was de sfeer tijdens de Eisenwarenmesse twee jaar geleden nog redelijk pessimistisch, de editie van vorige maand laat zien dat de branche vertrouwen heeft in de toekomst. De beursorganisatie blikt dan ook gretig vooruit op 2016.

H

et kan soms verkeren. Vier resp. twee jaar geleden pakten donkere wolken samen boven de Eisenwarenmesse. Marketingtechnische experimenten, naamsveranderingen én het vertrek van een viertal wezenlijke segmentfundamenten maakten in een decennium van een degelijk evenement een wankel gebouw. Bouwbeslag verhuisde massaal naar Nürnberg, e-gereedschap naar München, bevestigingsmiddelen kozen voor een eigen evenement en voor dhz hield het na de opening van de nieuwe hallen vrijwel op. Had de Eisenwarenmesse überhaupt nog toekomst?

Gereedschappen tevreden Het antwoord daarop was in maart bevestigend. Zeker de gereedschappensector die samenschoolde in hal 10 toonde zich uitermate tevreden. Blijkbaar voorziet het fenomeen ‘beurs’, de laatste jaren veelvuldig als verouderd bekritiseerd, nog steeds in een bepaalde behoefte. Daarbij spelen het intermenselijke contact (veel mensen in korte tijd spreken) en het zien en voelen van nieuwe producten een hoofdrol. En tussen de regels door proef je de stemming in de markt en oriënteer je je breder op het aanbod in de voor jou relevante segmenten. Naast de drukke gereedschaphal en een substantieel aanbod uit het Verre Oosten coverden nog twee hallen het resterende aanbod, zoals klimmaterialen, bevestigingsmiddelen of dhz-gerelateerd aanbod. Daar waren de geluiden wisselend. De één vond het ontbreken van een heel legioen concullega’s geen probleem en klaagde niet over een gebrek aan belangstelling, terwijl de ander die mening op geen enkel vlak deelde. Met name onder dat terrein zal de beursorganisatie nog flink de schouders moeten zetten. 40

Nederlanders in Keulen Afgaande op de gezichten in de gangen en de geluiden van de stands heeft het er alle schijn van dat ook de Nederlanders Keulen weer gevonden hebben. Inkopers van uiteenlopende pluimage, betrokken retailers en leveranciers op zoek naar nieuwe inkoopkanalen, ze waren er allemaal. Tot volle tevredenheid van de Nederlandse delegaties op de stands. Die beweging geeft aan dat, uitgaande van het meest pessimistische scenario, de bodem nu echt bereikt is en – zo viel letterlijk enkele malen op te tekenen – er licht aan het eind van de tunnel schijnt. Uitgerekend dát heeft de handel momenteel nodig. Noviteiten waren er ook op te tekenen. Beurzen zijn over het algemeen niet meer de platforms voor grootschalige lanceringen, maar er was in Keulen genoeg nieuws te zien. Een enkele fabrikant presenteerde zelfs een ontwerp van een product dat op zijn vroegst over een halfjaar beschikbaar zal zijn. Een bijzonderheid omdat een innovatie tegenwoordig met de snelheid van het licht gekopieerd kan worden.

Nieuw realisme Het zijn allemaal elementen die het positieve ‘Keulengevoel’ onderbouwen. Het lijkt er in ieder geval op dat de organisatie de juiste weg heeft gekozen op een voorwaar niet eenvoudige kruising. Keulen blijft het mondiale gereedschappenmekka en het is de vraag of andere, aanpalende segmenten nog serieus te mobiliseren zijn. Oude tijden zullen niet meer herleven. Ook Keulen heeft te maken met het nieuwe realisme. Een Eisenwarenmesse met álle hallen tot in de uithoeken gevuld, is verleden tijd. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Het zal niet eenvoudig zijn om andere productgroepen in serieuze proporties weer binnen de Keulse beursmuren te hengelen, maar handvatten zijn er wel degelijk. De voedingsbodem is er in ieder geval weer.

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_beurzen_Eisenwarenmesse nabesch._1pag.indd 40

07-04-14 15:19


BEURZEN

Tyrolits Premium Longlife gaat beduidend langer mee dan de slijpschijven van de concurrentie: een afname van 4.000 gram is zeer hoog (Tyrolit, B-Brussel).

Met zijn kniebeschermers is de Duitse fabrikant Kneetek voorbereid op de nieuwe regels voor kniebeschermers (Kneetek, D-KĂśln).

Expandet baarde opzien met een doordacht assortiment bevestigingsmiddelen. Op unieke wijze gepresenteerd in opvallende blikverpakkingen (Expandet, Zaltbommel).

Het BluCave-assortiment is in Duitsland niet alleen bekroond in de Heimwerker-pers, het is ook uitgebreid met diverse nieuwe items (Batavia, Meppel).

Na de gereedschapkoffers en mobiele gereedschaptrolleys introduceert Keter nu ook heavyduty, modulaire ladesystemen (Keter, Rijen).

Een handig nieuwtje: de Pico van BMI kun je gebruiken als rolbandmaat, als meetlat/duimstok, maar ook als waterpas (W.v.d. Broek Agenturen, Oosterhout).

MiTower is Altrex’ oplossing voor de solovakman die in zijn eentje snel een behoorlijke steiger wil kunnen opbouwen (Altrex, Zwolle).

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_beurzen_Eisenwarenmesse nab._p.i_3pag_New.indd 41

41

08-04-14 11:14


Met de PowerProbe ECT 2000 kun je kabelbreuken lokaliseren, zonder dat je panelen of bekleding hoeft te verwijderen (Serenco, Utrecht).

In samenwerking met een fysiotherapeute ontwikkelde Rapid de Powercurve-technologie. Die reduceert de benodigde kracht om een tacker te gebruiken met 65% (Esselte, Waardenburg).

De sleuteltang XL van Knipex is een tang en een schroefsleutel in ĂŠĂŠn. Hij onderscheidt zich door een hoge klemkracht dankzij een tienvoudige krachtoverbrenging (Ruro, Nieuwegein). Met de RG-CM 36 Li introduceert Einhell een 36V/2,6 Ah-accumaaier met een maaibreedte van 37 cm, die zonder kabel gazons tot 300 m2 kan kortwieken (Einhell, Breda).

Door gebruik te maken van een R-profiel dat opgebouwd is uit vijf kamers, houd je de nieuwe Stabila R 300 makkelijk vast. Hij is extreem recht en kan door zijn constructie tegen een stootje (Ruro, Nieuwegein).

De FP 73 WK van Klingspor is een schuurschijf met klittenbandhechting die een flexibele en breukvaste foliebasis heeft. Daardoor blijven de korrels nog beter zitten, ook bij een sterke belasting van de randen van de schijf (Klingspor, Sittard).

42

Onder de naam Joker brengt Wera de nieuwste generatie steek-ringratelsleutels voor zeskant boutkoppen en moeren. Een metalen plaat aan de steeksleutelzijde reduceert de kans op wegglijden (Wera, D-Wuppertal).

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_beurzen_Eisenwarenmesse nab._p.i_3pag_New.indd 42

08-04-14 11:14


BEURZEN

Wolfcraft brengt drie tegelsnijders voor de (semi)professionele gebruiker op de markt die tal van innovatieve eigenschappen hebben en nauwkeurig tegels snijden (Wolfcraft, D-Kempenich).

Een idee van een Nederlandse medewerker, gerealiseerd door het moederbedrijf: het reciprozaagblad 577900 heeft een aansluiting aan twee kanten waardoor de zaag helemaal gebruikt kan worden (KWB, D-Stuhr). GearWrench presenteerde de XL, een gereedschapswagen gevuld met innovatieve gereedschappen, maar die wel helemaal naar eigen believen in te richten is (Apex Tools, Emmen).

De open constructie van de lamellen van de VSKVision houden het te slijpen oppervlakte schoon, waardoor vroegtijdige slijtage voorkomen wordt (Rhodius, Apeldoorn).

Powerplus heeft een aantal promotiedisplays ontwikkeld voor diverse producten. Ze kunnen eenvoudig kant-en-klaar op de winkelvloer worden neergezet (Varo, B-Lier).

Een druk op de knop is voldoende om de BiCut-tangen extra kracht te geven. Lukt het op normale kracht niet, kun je eenvoudig een verdubbeling van de knipkracht realiseren (Wiha, D-Schonach).

Een opvallend nieuw Nederlandse gezicht op de Eisenwarenmesse: Agera toonde een fraai en helder gesegmenteerd concept schuurmiddelen, polijstproducten en slijpmiddelen (Agera, Zwijndrecht).

Spit introduceert twee nieuwe hakhamers, waarbij veiligheid voorop staat. De machines zijn uitgerust met het Spit Vibration Control en een softstartfunctie (ITW, Mijdrecht).

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_beurzen_Eisenwarenmesse nab._p.i_3pag_New.indd 43

43

08-04-14 11:14


CLOSE UP

Meedenken met de retailer Martens DHZ is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde partner voor de retail in het doe-het-zelf-segment. Als onderdeel van de Koninklijke Martens Groep profiteert het bedrijf van meer dan 130 jaar ervaring. De logistieke kracht van het bedrijf zorgt daarnaast voor een uitlevergraad van 98% over het gehele assortiment.

R

onald Bastiaansen is verkoopleider bij Martens Kunststoffen en Martens DHZ. “Martens is een familiebedrijf. De meeste producten komen uit eigen fabriek en die verpakken en barcoderen we zelf. De platte organisatiestructuur zorgt voor korte lijnen, waardoor we snel kunnen schakelen. Onze kunststof leidingsystemen zijn bekend in talloze toepassingen waaronder rioleringen, drukleidingen, elektriciteitsleidingen en afvoer van hemelwater.” In het begin van de jaren 70 was Martens één van de allereerste leveranciers van de eerste bouwmarkt in Nederland. Meegegroeid met de opkomst van dhz snapt de leverancier dus wat er in de sector nodig is. “Onze doe-het-zelfdivisie levert in de hele Benelux doelgerichte producten en schapconcepten aan zowel ketens als kleine zelfstandigen.” Dat vult het Oosterhoutse bedrijf aan met een compleet servicepakket inclusief speciale verpakkingen, promoties en promotiemateriaal. “We denken mee met de retailer door het creëren van concepten met als belangrijkste doelstellingen een goede rotatie en een aantrekkelijk marge. Mooie voorbeelden hiervan zijn onder andere onze productpresentaties naar de consument toe, bestaande uit een overzichtelijke schapindeling, ondersteund door informatieborden en kluswijzers om mee naar huis te nemen. Binnenkort vullen we dat nog aan met klusvideos. Ook sourcen we zelf regelmatig actie-assortimenten die we aanbieden bij de retail. Bijvoorbeeld een WKactie of zomeractie.”

Assortiment Het assortiment van Martens is breed, Bijvoorbeeld op het gebied van dakafwerking. Voor het afsluiten van onder andere tuinhuisjes, schuurtjes en carports biedt

44

de fabrikant golfplaten voor een fraaie waterdichte afwerking. “Onze golfplaten zijn er in verschillende soorten en maten, zowel in PVC/PET als polyester en bitumen. De laatste jaren speelt Martens ook in op de opkomst van tuinartikelen binnen dhz. Met Soluvert brengen we een ruim tuinassortiment.” Het assortiment bevat onder meer kunstgras, tuinfolies, decoratieve regentonnen, compostbakken en tuinmanden. Bastiaansen: “Het nieuwste op dat gebied zijn onze kunstgrastegels, ideaal voor een kleiner oppervlakte en makkelijk te leggen.”

Logistiek Ook op het gebied van logistiek heeft Martens de retailer veel te bieden en dan gaat het niet alleen om de eigen producten. “We optimaliseren onze leveringen door alle producten uit verschillende assortimenten met dezelfde vrachtwagen te leveren. Of het nu gaat om een lijmtube of een afvoerbuis. Ons samenwerkingsverband met andere producenten stelt ons in staat om leveringen nog beter te groeperen. Zo zijn wij logistiek dienstverlener voor Aquaplan en Velux/Rooflite. Hierdoor word je als winkelier wel voldoende beleverd, maar beperk je het aantal vrachtwagens bij de winkel zo veel mogelijk. Met ons eigen netwerk van transporteurs beleveren we de gehele Benelux. We hebben een vaste route en komen dus iedere week op hetzelfde tijdstip bij al onze leveradressen. Anderhalve dag van tevoren geven onze klanten hun bestelling door, elektronisch via EDI. Dat scheelt een hoop papierwerk. Uiteraard loopt ook de facturatie via EDI. Onze uitleveringsgraad van 98% over het gehele assortiment maakt ons een betrouwbare partner.”

VA K B L A D M I X - a p r i l 2 0 1 4

MIX 2014-3 close up Martens_1pag.indd 44

08-04-14 16:51


CLOSE UP

Gemak en kleur in de tuin Nu de zon schijnt, wil Hermadix graag dat de mensen de tuin in gaan en de kwast ter hand nemen. Als verlengde van de huiskamer verdient de schutting ook een kleurtje. “Behandel hem preventief en geef hem je eigen identiteit mee. Dat doe je binnen toch ook met de wanden?”

H

et is misschien een open deur: de tuin wordt meer en meer als het verlengde van de huiskamer gezien. Dat geldt niet alleen voor de inrichting, maar zeker ook voor het verfraaien van bestaande elementen. “Ook in de tuin speelt het creëren van een eigen identiteit een rol”, vertelt accountmanager Raymond van Lieshout. “Je ziet verschuivingen op tuinmeubel- en bbq-gebied maar ook bij beits. De behoefte om dingen op te knappen die slecht of geen onderhoud hebben gehad, is aanwezig. Zeker met mooi weer.”

Harmonie De consument anno 2014 wil op de eerste plaats genieten van zijn tuin. Onderhoud staat ergens onderaan de ranglijst. Dat realiseert Hermadix zich ook. “Als je naar onze beits voor geïmpregneerd hout kijkt, kun je die meteen op het hout strijken. Mensen hebben namelijk niet zozeer een hekel aan schilderen, maar wel aan het voorbehandelen. Dat hoef je met de Tuindecoratiebeits niet meer te doen, je bent er na de klus een paar jaar vanaf. Behandel het dus preventief en geef het je eigen identiteit mee. Dat doe je binnen toch ook met de wanden? Zo kun je bijvoorbeeld het kleurgebruik op je schutting afstemmen op het kleurgebruik binnen. Stel je voor: je zit in de tuin in je hot tub naar een lcd-scherm te kijken. Dan wil je toch niet tegen een suffe schutting aankijken? Die moet in harmonie zijn met de rest.”

Duidelijk concept Heel belangrijk in het hele verhaal is het concept. Hermadix voert beitsen voor geïmpregneerd hout, voor blank en al geschilderd hout en voor hardhout. Die toepassingen zijn door kleuren (resp. gele, witte en grijze blikken) duidelijk gesegmenteerd. Van Lieshout: “Dáár gaat het om. De naam Hermadix is eigenlijk helemaal niet zo spannend, de consument moet de drie houtsoorten in de tuin herkennen. Dát is belangrijk. Bovendien maakt een concept het de

Raymond van Lieshout: “We distantiëren ons van de actielawine.”

ondernemer ook makkelijker. De ondernemer hoeft de klant maar één vraag te stellen, als hij het niet zeker weet: welk hout? En vervolgens kiest de klant de juiste kleur. We weten dat 70% van de klanten hun keuze aan het schap maakt. Dan moet je het proces vereenvoudigen, juist door die kleursegmentatie en door het inzetten van displays waarbij de klant het eindresultaat kan zien en voelen. Dat inspireert!

Makkelijk verwerkbaar Duurzame bescherming, geen nare verflucht en gemak. Dat zijn de belangrijkste eigenschappen die Hermadix aan zijn producten hangt. De beitsspecialist is tevreden over de ontwikkelingen in Nederland, maar hoe kun je in dat segment nog verder groeien? “Er worden echt miljoenen liters beits verkocht. Ik verwacht dat kleuren en de makkelijke verwerkbaarheid de doorslag gaan geven. Door gemak aan onze producten toe te voegen, bewijzen we dat het geen ingrijpende klus is om je schutting een andere, duurzame sfeer te geven. We hebben al een voorkeuze gemaakt voor een matte uitstraling. Op de eerste plaats wil de klant geen glans op grote vlakken in de tuin. Bovendien geeft onze beits geen filmlaag. Onze producten hebben geen last van bladderen omdat er vocht onder die laag komt.”

Gezonde marge centraal Als je als nicheproduct een brede populariteit geniet, moet je een transparante policy voeren. Bijvoorbeeld op het gebied van prijs. Van Lieshout erkent het belang daarvan. “We hebben unieke producten tegen een marktconforme prijs. Omdat wij ons bewust distantiëren van de actielawine die in de handel gaande is, kweken we bij al onze verkoopkanalen goodwill. En natuurlijk, af en toe steunen we een ondernemer met een eenmalige productie, maar ons is er op de eerste plaats alles aan gelegen om onze ondernemers een gezonde marge te bieden. Dat kun je niet als je in de ramsjhandel zit.” N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_close up_Hermadix_1pag.indd 45

45

07-04-14 15:53


10 jaar schildervrij.* Er is een verf voor buiten die alle andere overtreft: Sigma S2U Allure Gloss. Als u deze verf kiest voor uw buitenschilderwerk, bent u voor jáááááren klaar. En als u Sigma S2U Allure Gloss volgens het Sigma verfsysteem aanbrengt én onderhoudt, is de buitenboel zelfs voor 10 jaar schildervrij. Hoe fantastisch is dát? Dit product mag dus niet ontbreken in uw assortiment.

* Kijk op www.10jaarschildervrij.nl voor de voorwaarden.

MET UW BUITENSCHILDERWERK BENT U STRAKS VOOR JÁÁÁÁÁÁÁÁÁREN KLAAR!

Uw resultaat telt. Sigma. S2U ALLURE_ADV_DE MIX_DEF.indd 1 adv_PPG.indd 1

05-03-14 16:25 07-04-14 16:06


CLOSE UP

‘Jaren van buitenschilderwerk verlost’ Omdat een verfklus over het algemeen als ‘niet zo leuk’ wordt ervaren, is het zaak de intervallen te verhogen. En als je dan ook nog een schildervrijtermijn op verf kunt geven, moet je vertrouwen hebben in het product. ”Met Sigma S2U Allure kunnen we de behoefte aan een buitenverf van topkwaliteit grensoverschrijdend invullen.”

V

erf lijkt een eenvoudig product, maar schijn bedriegt. De recepturen zijn complex en omdat elk land zijn klimatologische eisen en smaakgestuurde behoeftes heeft, zijn ranges vaak erg breed. Zo heeft Nederland op het gebied van buitenverven een voorkeur voor hoogglanslakken. En waar ons land de baksteen prefereert, kiezen de ons omringende landen juist voor het schilderen van gevels.

Kwaliteitsbelofte Uitgaande van de verschillende wensen en eisen heeft Sigma Coatings het topsegment serieus onder de loep genomen, met als resultaat Sigma S2U Allure. “Uitgangspunt daarbij was dat we de onderhoudsintervallen voor de vastgoedeigenaar wilden verlengen. Dat kan een woningbouwcorporatie zijn, maar veelal ook een consument”, vertelt Michael Jansen, international productmarketeer houtverven, metaal- en kunststofcoatings voor PPG in Scandinavië, Duitsland en de Benelux. “Dat heeft geresulteerd in Sigma S2U Allure, een buitenverf van topkwaliteit. En wij beloven dat je, als je de klus goed uitvoert met deze verf, jaren van schilderwerk verlost bent.”

Professioneel merk In het kwaliteitsdenken van de fabrikant staat het merk Sigma centraal. Daarom wordt het ook aan professionele gebruikers gekoppeld. Jansen: “Een grote groep consumenten wil met professionele kwaliteit werken. Ze kiest voor het beste. Dat zie je ook in andere segmenten. Schilderen wordt niet vaak als een fijne klus ervaren: óf je laat het doen, óf je doet het zelf en zorgt ervoor dat je er zo lang mogelijk van af bent. En op die beide doelgroepen richten we ons met S2U Allure.”

Zekerheid Voor het eerst hangt een fabrikant een schildervrijtermijn aan verf. Als alle voorbehandeling goed gebeurt en het juiste materiaal wordt gebruikt, geeft Sigma Coatings zelfs een tien jaar schildervrijtermijn op S2U Allure. “Dat is een zware

Michael Jansen: “Veel consumenten kiezen voor het beste.”

claim,” erkent Jansen, “maar het onderstreept ook dat, mits het product volgens de ondersteunende voorwaarden is aangebracht, S2U Allure de beste verf is, die je kunt kopen. En waarom? Elke klant wil risico’s uitsluiten. Dat biedt ook zekerheid voor, bijvoorbeeld, een woningcorporatie.”

Onderscheidend voor specialist Waar in relatie met de vakman van garantie gesproken wordt, spreekt de fabrikant in relatie tot de consument van ‘schildervrij’. Dat doet niets af aan de kwaliteit van de verf. “Nee, maar je kunt risico’s in dat traject nooit helemaal uitsluiten. Een consument is geen erkend schilder. Toch koopt hij met S2U Allure zekerheid. Hij kan de verf uitsluitend in de speciaalzaak kopen dus daarmee geven we de vbs’er ook weer een nieuwe troef in handen. De speciaalzaak wil zich onderscheiden van verkoopplaatsen waar prijs de onderscheidende factor is. De vbs’er kan de situatie inschatten, inventariseren en adviseren. Dat is heel belangrijk.”

Keuzemogelijkheden De S2U-lijn is in een aantal kwaliteiten verkrijgbaar. Op de S2U Allure Gloss biedt de fabrikant, zoals gezegd, een schildervrijtermijn van tien jaar, op de S2U Gloss (eveneens het hele jaar door verwerkbaar) acht jaar en op de sneldrogende Rapid Gloss (na twee tot drie uur kun je ramen en deuren weer sluiten) zes jaar. Die segmentatie is bewust gemaakt. “Bij de inventarisatie van de verfklus kan de ondernemer de consument vragen hoe lang hij niet meer wil schilderen. Zoals gezegd vindt het gros schilderen niet leuk. Door juist verschillende soorten aan te kunnen bieden, heeft de klant keuzemogelijkheden, ook qua prijsopbouw”, sluit Jansen af.

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_close up_PPG_1pag.indd 47

47

07-04-14 15:51


CLOSE UP

Innoveren met digitale behanglijm Het nieuwe Wand&Klaar-concept van Bison beperkt zich niet tot een droge productpresentatie. De fabrikant spreekt de klant in de oriëntatiefase on- en offline aan en biedt voor het behangen laagdrempelige, gebruiksvriendelijke productoplossingen. “Daarmee willen we het behangen leuker maken en de categorie laten groeien.”

N

a dat Bison een aantal jaren geleden de markt voor behanglijmen openbrak met de introductie van Wand&Klaar-behanglijm, vond de lijmspecialist het tijd voor een nieuwe innovatie binnen deze categorie. De centrale vraag daarbij was: hoe kun je het behangen makkelijker maken? “Daarbij zijn we gaan kijken naar de grootste ergernissen van behangen”, vertelt Gijs van Male, Marketing Manager Consumer Benelux. “Consumenten vinden behangen vervelend, willen van tevoren weten hoe het eindresultaat eruit ziet, willen qua materiaal weten wat ze nodig hebben, willen behangsoorten vergelijken en dit vanuit een rustige thuissituatie doen. Dus moeten we die consument in de oriëntatiefase aanspreken.”

Makkelijk stappenplan Belangrijk is dus om vanuit de luie stoel een impressie te krijgen van de verandering. Daarvoor ontwikkelde de fabrikant een bijzondere app. Marketing Communication Manager Margot Haest: “Eerst overweeg je te gaan behangen, maar tegelijkertijd heb je hulp nodig. Dát is het juiste moment om in te stappen. Wij willen mensen helpen op zoek naar behang, maar zeker ook bij de klus. De consument moet ervaren hoe het is om behang tegen de muur te hebben. Met de app kun je proefbehangen. Je kunt thuis een foto maken van wat je wilt behangen en met welk dessin. Op dit moment bevat de app al zo’n 250 verschillende behangsoorten en dit neemt in een sneltempo toe. De tool laat de consument dus, via een makkelijk stappenplan, behang ervaren. En in geval van twijfel kunnen ze hun vrienden nog eventueel voor een advies vragen.”

48

Boodschappenlijst en advies Proefbehangen is een optie. De appgebruiker kan zelf digitale behanglijm aanbrengen. Het moet de consument het vertrouwen geven dat behangen niet zo lastig is. Ook de drempel naar de klus zelf is erg laag. Haest: “De app bevat een boodschappenlijstje dat de consument eigenlijk aan de hand door de klus voert. Eerst wordt gekeken wat je wilt behangen, dan kies je het behang, vervolgens de behanglijm en zo word je stap voor stap door de klus gevoerd. En word je gewezen op eventuele problemen die je tegen kunt komen en die je gemakkelijk op kunt lossen met onze producten. Bijvoorbeeld: het verwijderen van een spijker in de muur kan resulteren in een gat. Dat kun je weer makkelijk repareren met ons vulmiddel. Daarnaast krijg je in het hele traject tips van de vakman.”

Categorie boost geven De app is één, maar ook op de winkelvloer ondergaat het Wand&Klaar-concept een opvallende metamorfose. Alle makkelijke producten staan in een overzichtelijk display, keurig bij elkaar. Van Afweek & Reiniger tot de Vlekkenspray, van de Muurvuller, de uiteindelijke behanglijm tot de benodigde gereedschappen. “Onze presentatie laat heel duidelijk zien dat je kunt behangen in vier stappen”, vertelt Van Male. “Eerst behang afweken en de muur reinigen, vervolgens vlekken bedekken, gaten en scheuren opvullen en ten slotte het behang aanbrengen. Die segmentatie maken we ook met kleur duidelijk. Dat biedt gemak voor de shopper, zorgt voor een hogere kassa-aanslag en dat alles in een compactere presentatie. We ondersteunen het hele concept met een grootse campagne. Op die manier gaan we behangen nóg leuker maken en drempels wegnemen. We zijn ervan overtuigd dat we met deze interactieve aanpak de categorie een boost gaan geven!”

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_close up_Bison_1pag.indd 48

07-04-14 15:50


PR O D U C T M I X

Handzaam en sterk

Compacte maaier

Metabo brengt met de nieuwe PowerMaxx BS de compactste boor-schroefmachine in de 10.8 Volt-klasse, op de markt. De machine is ook verkrijgbaar met het gereedschap-snelwisselsysteem Quick. Met snelspanboorhouder is de PowerMaxx BS slechts 162 mm lang. Daarbij is hij met een koppel tot 34 Nm en een toerental van maximaal 1400 tpm sterk en productief. Metabo Nederland, Breukelen, 0346.25.90.60, www.metabo.nl

De nieuwe Bosch ARM-gazonmaaiers zijn licht, compact en ergonomisch en kunnen dicht langs randen en rond obstakels manoeuvreren. De Powerdrive-motor maait moeiteloos door lang of dik gras, terwijl de graskammen voor nette maairesultaten langs de kanten zorgen. De maaier is compact op te bergen. De maaier is er in twee maaibreedtes: 34 cm en 37 cm. Bosch Power Tools, Breda, 076.579.54.54, www.bosch-garden. com

Subtiel sprankelend

Gereedschapset

La Via Lattea, oftewel ‘Melkweg’, is een Italiaanse muurverf met een subtiel sprankelend effect. La Via Lattea is het nieuwste product van de producent Giorgio Graesan, die bekendstaat om zijn vernieuwende producten en mooie, warme kleurstellingen. Zoet roze, fris taupe en zacht mauve zijn enkele van de 105 verkrijgbare (pastel)tinten. Zilverflakes in de verf reflecteren het licht. Puurkleur, Venlo, 077.464.00.88, www.puurkleur.com

De Tool-Check Plus-gereedschapset van Wera is zeer compleet met bitjes, doppen, miniratel, bithouder en een handgreep om de set als gewone schroevendraaier te kunnen gebruiken. De massieve miniratel kan tot 65Nm belast worden en alle onderdelen zijn geschikt voor intensief gebruik. De complete set heeft een handzaam formaat en past iedere gereedschapskist. Wera Werk, D-Wuppertal, 00 49.202/4045-0, www.wera.de

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

Productmix 3.indd 49

49

07-04-14 15:46


COLUM N

Professionals of QR-codes? Laatst was ik in een grote en bekende bouwmarkt. Terwijl ik een paar scharnieren uitzocht, was er naast mij een echtpaar bezig met een avontuurlijke zoektocht. Uit hun gesprek begreep ik Nico de Jong dat ze in hun buurt veel last hadden van Retaildeskundige inbraken, dus wilden zij extra beveiliging voor ramen en deuren. De bouwmarkt had uitgebreide informatieborden (compleet met QR-codes!) om hun klanten te helpen. Zo kun je snel zien wat je nodig hebt om je huis inbraakveilig te maken. Althans… in theorie. Want dat de praktijk wat lastiger was, merkte ik aan de klanten naast me. Stap voor stap volgden ze de aanwijzingen op de diverse borden. Ze ontdekten waar de kwetsbaarheden in hun huis waren. En ook hoe ze daar effectief iets aan konden doen. Maar vervolgens zag je ze verdwalen in het bos. Al gauw waren er zoveel bomen dat je het bos niet eens meer zag. Ze bleven volharden en begonnen geduldig opnieuw. Om al snel de weg weer volledig kwijt te raken... Ik moest denken aan een recente ervaring die ik had bij Home Depot in Amerika. Het viel me daar op dat er in deze grote bouwmarkt relatief veel oudere medewerkers rondliepen. Wat bleek? Ze hadden daar bewust veel ervaren (ex-)professionals (zoals timmermannen, loodgieters, schilders) in dienst om klanten deskundig advies te geven. Deze vakmensen vonden het leuk hun kennis, ervaring en tips te delen. En klanten vonden het prettig om begrijpelijke en bruikbare informatie te krijgen. Iemand van Home Depot vertelde me dat de wat hogere salarissen van deze senioren snel werden terugverdiend: ze bleken namelijk ook uitstekende verkopers!

Draadloos Glazen deuren in bedrijven of commerciële instellingen kunnen nu uitgerust worden met Aperio draadloze toegangscontrole, door toepassing van een eenvoudig te monteren roestvrijstalen montageplaat. De glazen deur wordt vervolgens geintegreerd in het draadloze toegangssysteem van het gebouw en werkt samen met diverse RFID-technologieën. Aperio is volledig compatibel met Assa Abloys deurbeslagoplossingen voor glazen deuren. Assa Abloy Nederland, Raamsdonksveer, 088.639.46.00, www.assaabloy.nl/aperio

Kunstgras kliktegel Soluvert breidt dit voorjaar het assortiment kunstgras uit met een tegelvariant. De kunststof ondertegel is voorzien van een hoogwaardige soort kunstgras, opgebouwd uit een mix van licht- en donkergroene grasspriet voor een natuurlijk effect. De tegel is klikbaar, waardoor je hem snel kunt leggen en volop kunt variëren. De tegels (30x30cm) zitten per vijf stuks verpakt. Martens d.h.z, Oosterhout, 0162.42.29.00, www.martensgroep.eu

Dus misschien moeten de bouwmarkten in ons land (met de klant hoog in het vaandel) ook dit soort vakmensen in dienst nemen. Kandidaten genoeg lijkt me. Er zijn op dit moment tenslotte veel te veel professionals die noodgedwongen aan de kant staan. Zo’n vakman had het verdwalende echtpaar naast me vast snel weer op het juiste pad gekregen. En met wat gerichte vragen ervoor gezorgd dat ze de winkel tevreden en met een volle tas hadden verlaten. Nu gingen ze onverrichterzake en teleurgesteld weg…

50

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

Productmix 3.indd 50

07-04-14 15:46


PR O D U C T M I X

Werkbroek

Montagekussen

Blåkläder introduceert een werkbroek van extreem sterk materiaal: Cordura Nyco. De stof is zeer slijtvast en heeft een erg goede vochtabsorptie door het hoge percentage katoenvezels. De werkbroek 1961 zit erg comfortabel en de canvasstof zorgt voor een modern en populair uiterlijk. De broek is geschikt voor werk onder zware omstandigheden in bijvoorbeeld bouw, installatie en zware industrie. Blåkläder Workwear, Meppel, 0522.24.67.42, www.blaklader.nl

Winbag is het ideale gereedschap om met lucht alles te heffen, te stellen en te klemmen. De luchtdruk in het kussen is met één hand traploos in te stellen; oppompen of ontluchten. Het Winbag luchtkussen heeft een bereik van 2 tot 50 bmm en kan gewichten tot 100 kg per kussen aan. Geschikt voor bijvoorbeeld kozijnen stellen en deuren in/uit scharnieren liften. Tilmar, Meppen

Gourmet BBQ

Maximale belasting Zarges ontwikkelde een nieuwe serie trappen en enkele ladders voor maximale belasting en extreme omstandigheden. De Zarges Z600 SL serie is getest voor een maximale belasting van 250 kg. De serie heeft een fraai uiterlijk met zwart geanodiseerde bomen. Dit heeft als voordeel dat het ongevoelig is voor beschadigingen en daardoor duurzamer dan gelakte bomen. Zarges, Tilburg

Nieuw jasje In lijn met de reeds vernieuwde Wijzonol LBH en Aquaverpakkingen heeft Wijzonol ook de blauw-zilverlijn in een nieuw jasje gestoken. Ook het blik is anders: in plaats van een conisch blik heeft het nu een cilindrische vorm, waardoor de sluitring komt te vervallen. De lijn bestaat uit verschillende lakken, primer en grondlak. Wijzonol, Zwolle

Nieuw zelfbouwassortiment StoreMax, leverancier van schuifdeurkasten, vernieuwde zijn zelfbouwassortiment, StoreMax Basic. Daarmee stelt de consument zelf zijn persoonlijke schuifdeurkast samen. Een belangrijke uitbreiding is het R-60 systeem, waarmee omlijste schuifdeuren kunnen worden gemaakt van 100 cm breed en 260 cm breed. Het assortiment bevat verschillende schuifdeursystemen voor uiteenlopende toepassingen, van lage schuifdeuren voor op zolder tot schuifdeuren voor een garderobekast. JéWéRET, Gorinchem

Met het Gourmet BBQ-systeem van Weber zijn de mogelijkheden onbeperkt. Het grillrooster wordt vanaf dit jaar standaard meegeleverd bij de Master-Touch en vrijwel alle gasbuitenkeukens. Het systeem bestaat daarnaast uit een poffertjespan, een gevogeltestomer, een bakplaat, een pizzasteen, een wok en een Koreaanse barbecue. Die laatste is geschikt voor het bereiden van gemarineerde gerechten. Weber Stephen, Sint Nicolaasga, 0513.43.33.22, www.weber.com

Duurzame bloembak Hillhout brengt de Nova-lijn op de markt; een serie bloembakken en een tuinmeubelset, gemaakt van FSCgecertificeerd hout. Het hout is bovendien verduurzaamd (geïmpregneerd) en Hillhout geeft er dan ook tien jaar garantie tegen houtrot op. De Nova-serie bestaat uit een bloembak, een terrasbloembak, een tafel en een bank. Hillhout, Zwolle

N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

Productmix 3.indd 51

51

07-04-14 15:46


ONDERNE M E R S L O K E T

Ontslagen De rubriek Ondernemersloket stelt kwesties aan de orde die voor ondernemers van belang zijn. Adviseurs en juristen van INretail geven antwoord en advies. Op vragen en problemen van ondernemers over personeelszaken, juridische kwesties en bedrijfsaangelegenheden. Ook biedt INretail een aantal gespecialiseerde vormen van dienstver-

Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist, 088.973.06.40

lening aan ondernemers, de zogeheten tweede

info@inretail.nl, www.inretail.nl

lijn. Een bijdrage van René Ruiter.

Wie wordt als eerste ontslagen bij collectief ontslag? Als u op grond van bedrijfseconomische omstandigheden de arbeidsplaatsen van meerdere werknemers tegelijkertijd wil laten vervallen, bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde waarin u uw werknemers voor ontslag dient voor te dragen. Bij bedrijfseconomische omstandigheden moet u denken aan een slechte financiële situatie van een bedrijf, structurele werkvermindering of omzetvermindering binnen een bedrijf, bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld bij reorganisaties), beëindiging van (een deel van) de activiteiten van een bedrijf. Werknemers die werkzaam zijn in dezelfde uitwisselbare functies (bijvoorbeeld Verkoopmedewerker) worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar, 55 jaar en ouder.

Afwijken van afspiegelingsbeginsel: AOW-gerechtigden als eersten eruit Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag. Bij de afspiegeling krijgt de leeftijdscategorie 55+ namelijk een bovengrens. Dan worden eerst de werknemers ontslagen die recht hebben op een AOW-uitkering. Vervallen er bijvoorbeeld 5 banen en hebben 8 werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag. Het kabinet past hiervoor het Ontslagbesluit aan. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer, die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid, plaats moet maken voor een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat niet het geval is. 52

Inwerkingtreding Wet Werk en Zekerheid Het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ bestaat uit drie onderdelen die gefaseerd worden ingevoerd. Voorwaarde is dat het wetsvoorstel tijdig wordt aangenomen. De vermoedelijke ingangsdata van de verschillende onderdelen zijn als volgt:

Aanzegtermijn Per 1 juli 2014 moeten de nieuwe regels voor Flexwerk in werking treden. In dit onderdeel is ook het nieuwe begrip ‘aanzegtermijn’ opgenomen.Op basis van het wetsvoorstel Werk en zekerheid moet u werknemers met een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor afloop van het arbeidscontract schriftelijk laten weten of u de arbeidsovereenkomst wil voortzetten (of niet) en onder welke voorwaarden. De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer. De regeling moet van toepassing worden op contracten die aflopen na 1 augustus 2014. De aanzegtermijn geldt dus ook voor tijdelijke contracten die vóór inwerkingtreding (van de wet) zijn aangegaan en op of na 1 augustus 2014 eindigen. Dit betekent dat u hiermee dus al rekening moet houden bij contracten die ingaan na 1 februari 2014 met een looptijd van 6 maanden of langer. Neem hierin alvast een aanzegtermijn op. In de parlementaire stukken meldt de regering dat het is toegestaan om een werknemer meteen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan te zeggen dat er geen sprake zal zijn van een opvolgend contract. Het is zaak om tijdig te inventariseren welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten na 1 augustus 2014 eindigen, welke werknemers u een verlenging wilt aanbieden (en wie niet) en voor hoe lang. De werknemers met een tijdelijk dienstverband en die na 1 augustus 2014 uit dienst treden, dient u uiterlijk een maand voor afloop van hun contract afloopt schriftelijk te informeren.

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_vaktueel_InRetail_1pag.indd 52

08-04-14 15:52


VWDHZ

VWDHZ aan zet De VWDHZ behartigt belangen en is spreekbuis van bouwmarkten en dhz-winkels. De leden realiseren jaarlijks een omzet van meer dan € 3 mrd met ruim 18.000 medewerkers. De vereniging volgt de brancheontwikkelingen op de voet.

Postbus 182 2260 AD Leidschendam 070.444.25.87 vwdhz@rndweb.nl www.rndweb.nl

Kassacheck voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden? Moet een winkelier straks over ieder bestrijdingsmiddel dat hij verkoopt informatie geven aan de klant? Staatssecretaris Mansveld van Milieu onderzoekt wat de haalbaarheid en voorwaarden zijn voor het invoeren van een kassacheck in de winkel. Mogelijk wordt het verplicht dat er bij ieder verkooppunt iemand aanwezig is die deskundige voorlichting kan geven. Mansveld kondigde eerder een totaalverbod aan op het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hier ziet Mansveld dus vanaf. Het onderzoek is het gevolg van het voornemen van Mansveld om het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zover mogelijk terug te dringen. De VWDHZ heeft aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu al aangegeven dat een kassacheck leidt tot een ongelijk speelveld. Het geldt namelijk niet voor internethandel of voor aanbieders buiten Nederland (uitzondering: Duitsland heeft wel een kassacheck bij gewasbeschermingsmiddelen, niet bij biociden). Invoering van een kassacheck zal naar verwachting ook leiden tot controle door de overheid naar de kwaliteit van het advies. Daarnaast heeft de verplichting van deskundigheid en kassacheck tot gevolg dat van opening tot sluiting van de winkel een deskundige medewerker aanwezig dient te zijn. Dit zorgt voor extra personeelskosten. Over de ‘deskundigheid’ bestaat nog veel onduidelijkheid. Wanneer is iemand deskundig? De VWDHZ staat voor een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het is veel effectiever te werken aan extra bewustwording van de consument over het gebruik van bestrijdingsmiddelen door bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes. De detailhandel kan hierin een rol spelen. Tijdens het onderzoek blijft de VWDHZ dan ook benadrukken dat een kassacheck ongewenst is. Ondernemers moeten niet belast worden met extra kosten.

Toegankelijkheid is kans voor ondernemers Zeker 15% van alle Nederlanders heeft één of meerdere beperkingen. AllesToegankelijk presenteert een nieuwe gra-

Wouter Weide

tis brochure voor ondernemers. Deze brochure helpt ondernemers hun producten en diensten toegankelijk te maken voor deze groep klanten. Zo kunnen zij deze grote groep beter bedienen én aan zich binden. Bovendien spelen ze hiermee alvast in op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat in 2015 naar alle waarschijnlijkheid in werking treedt. Mensen met een beperking krijgen daarmee meer (keuze)mogelijkheden om zonder belemmeringen mee te doen aan de samenleving.

Wat u als ondernemer kunt doen In de winkel een product van het hoogste schap pakken. Luisteren naar de vragen van een medewerker. Of überhaupt de winkel binnenkomen. Eenvoudige handelingen die voor mensen met een beperking een enorm obstakel kunnen zijn. De brochure vermeldt problemen waar mensen met een beperking soms letterlijk tegenaan lopen. Smalle doorgangen vormen een obstakel voor rolstoelgebruikers, slechtzienden hebben moeite met schriftelijke productinformatie en slechthorenden ondervinden hinder van achtergrondgeluiden. Ondernemers die zich bewust zijn van deze knelpunten, kunnen ze goed ondervangen. De oplossingen liggen vaak voor de hand: ‘Begeleid de klant’, ‘Vraag of u kunt helpen en op welke manier’ en ‘Kijk de klant aan en spreek duidelijk’. De brochure bevat specifieke tips per doelgroep.

Alles Toegankelijk Alles Toegankelijk is een project waarin ondernemers en mensen met beperkingen samenwerken met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten. Detailhandel Nederland, waar de VWDHZ onder valt, is een partner in dit project. De gratis brochure ‘Toegankelijkheid: winst voor iedereen!’ is te downloaden op www.AllesToegankelijk.nl/winstvooriedereen. N r. 3 2 0 1 4 - VA K B L A D M I X

MIX 2014-3_branchepagina VWDHZ_1pag.indd 53

53

07-04-14 15:52


AGEN D A

23 t/m 26 april Hortiflorexpo IPM China tuinvakbeurs Beijing (RC) 25 t/m 28 april Decorex Cape Town gebruiksgoederen/decoratiebeurs Kaapstad (ZA) 3 t/m 7 mei Batimatec bouwvakbeurs Algiers (DZ) 6 t/m 10 mei Turkeybuild Istanbul bouwvakbeurs Ankara (TR) 7 t/m 10 mei SICRE Bouwvakbeurs Madrid (E) 13 t/m 15 mei ISH China & CIHE sanitairvakbeurs Beijing (RC)

14 mei MIX’ Nationale DHZ-Sessie dhz-branchedag Maarssen 20 t/m 21 mei PLMA World of Private label huismerkenvakbeurs Amsterdam 20 t/m 22 mei Les Journées des Collections du Jardin & du Bricolage dhz/tuinvakbeurs Senlis (F) 4 t/m 6 juni Vakbeurs Gebouwbeheer bouwvakbeurs Utrecht 5 t/m 6 juni European Home Improvement Forum dhz-congres Madrid (E) 9 t/m 12 juni International Lighting Exhibition verlichtingsvakbeurs Guangzhou (RC) 16 t/m 17 juni B3 Benelux Tuinmeubelbeurs tuinvakbeurs Houten 19 t/m 21 juni China Sourcing Fair sourcingvakbeurs Miami (USA) Hoewel de gegevens uit deze agenda afkomstig zijn uit betrouwbaar geachte bronnen, kan de redactie geen verantwoordelijkheid accepteren voor onjuiste vermelding.

54

MIXMEMO

Optimisme overheerst De sfeer op Intirio werd de laatste jaren bepaald door de crisis en de ontwikkelingen in de vbsen woonsector. Editie 2014 liet echter een ommezwaai zien. Optimisme overheerste over de hele breedte. Zo’n 88% van de exposanten toonde zich tevreden tot zeer tevreden. Er werd weer volop

besteld, in deze sector blijkbaar nog een belangrijke graadmeter. De organisatie sloot zich aan bij die mening: het bezoekersaantal steeg wederom. Zo’n 9.730 belang-

stellenden zetten koers naar Gent, een plus van 1,2% in vergelijking met 2013. 40% kwam uit het buitenland, waarvan Nederland de grootste groep vormde (+2%).

Succesvol in crisistijd De 16e editie van Polyclose, medio januari, bewees dat een succesformule ook in moeilijke tijden kan floreren. De tweejaarlijkse vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek telde 14.661 bezoekers, waarvan 24% uit Nederland kwam. Ook qua exposanten deed ons land het goed. Organisator Guy Martens van Limaco reageerde dan ook enthousiast.

“Met 14.661 bezoekers is Polyclose het grootste evenement op haar gebied in de Benelux. Groeien om te groeien is nochtans niet ons doel, wel de return voor de exposanten via kwalitatieve bezoekers. Kwaliteit gaat bij ons boven kwantiteit. De talrijke, tevreden reacties van exposanten zijn het beste bewijs. Ondanks de economische crisis blijft Polyclose een stabiele vakbeurs.”

Internationaliteit geprezen Rond de 45.000 geïnteresseerden uit 80 landen togen in januari naar Hannover om Domotex te bezoeken. Op het mekka voor vloerbedekking en tapijten presenteerden 1.350 bedrijven uit 57 landen hun noviteiten. De exposanten waren bij uitstek tevreden over de internationaliteit van het bezoekerslegioen: 57% kwam van bui-

ten Duitsland en tweederde daarvan was Europees. Met name Groot-Brittannië, Turkije, Nederland, de VS en Italië waren behoorlijk vertegenwoordigd. Zeer tevreden was men ook over het nieuwe concept Innovations@Domotex, waarbij noviteiten en highlights op het gebied van design getoond werden. Ook de Wood Flooring Summit werd druk bezocht. Volgend jaar staat Domotex van 17 t/m 20 januari op de agenda.

VA K B L A D M I X - N r. 3 2 0 1 4

MIX 2014-3_mixmemo-agenda_1pag.indd 54

07-04-14 15:30


NIEUW! DOWNLOAD DE GRATIS BISON WAND&KLAAR® PROEFBEHANGEN APP

BISON INTRODUCEERT DIGITALE BEHANGLIJM Bison Wand&Klaar® Behanglijm is dé topper in de behanglijmcategorie. Met de introductie van de kant en klare behanglijm was Bison de eerste in de categorie. Bison blijft innoveren! Zo introduceert Bison digitale behanglijm, waarmee de consument behang uitprobeert voordat het gekocht wordt. Consumenten downloaden de gratis app Proefbehangen en ervaren hoe behang op de muur staat. Inclusief een stappenplan behangen, persoonlijke boodschappenlijst en de mogelijkheid om het resultaat te delen op social media.

Volg ons nu ook op

14378012_Bison_WenK_ADV_215x285.indd 1 adv_bolton.indd 1

Ook op de winkelvloer innoveert Bison met het Wand&Klaar® concept. Bison biedt een complete range behangproducten geconcentreerd in één schap. Inclusief een helder stappenplan en inspirerende app. Het totaalconcept voor zelf behangen wordt ondersteund met een uitgebreide print- en pr-campagne, roadshow, demonstraties, uitgebreide online ondersteuning, consumentenacties en instore promotiemateriaal. Bison Wand&Klaar®, uw klanten kunnen er niet omheen! Neem contact op met uw Rayon Manager of bel 088 - 3235741.

Ik werk alleen met Bison.

www.proefbehangen.nl

31-03-14 12:56 07-04-14 16:00


HERMADIX

WIJ HELPEN U(W) VERKOPEN

HERMADIX COATINGS BV POSTBUS 5 1430 AA AALSMEER adv_hermadix.indd 1

www.hermadix.nl

tel.: 020-6534125 fax: 020-6534185 email: sales@hermadix.nl 07-04-14 16:04

MIX 2014-3  
MIX 2014-3  

MIX is het vakblad voor de doehetzelf-retail en de ijzerwarenhandel. www.mixonline.nl