Page 1

BOUWZONE

De toekomst

Luchtdicht & energieneutraal Styro Stone

Efficiënt en duurzaam bouwen Uit de brand

Bliksemsnel geleverd

BOUWZONE IS EEN UITGAVE VAN VAN NEERBOS BOUWMATERIALEN, EEN CRH ONDERNEMING • BOUWZONE #1 - JUNI 2013


INHOUD

Ondernemende bouwers De bouw is niet alleen je werk, het is ook je passie. Met vakmanschap en de beste materialen en gereedschappen ga je alleen voor tevreden klanten. Ons nieuwe magazine Bouwzone gaat jou helpen in je vakmanschap en ondernemerschap. Op ontspannen wijze bespreken wij bouwtrends waarin jij centraal staat. In korte verdiepingsartikelen lichten we toe hoe jij met een ­bepaald product of toepassing beter, slimmer en duurzamer kunt werken. We stellen bouwissues aan de kaak, laten je kennis­maken met nieuwe producten, gadgets en apps en gaan dieper in op (arbo-)wetgeving en duurzame oplossingen. Zelfs aan je vrije tijd hebben we gedacht.

Bouwzone.nl

Ben je enthousiast over een bepaald item en wil je meer informatie? Ga dan naar bouwzone.nl voor uitgebreide achtergrondinformatie over de artikelen in Bouwzone. Uiteraard praten onze deskundige medewerkers op de vestiging je ook graag ‘live’ bij.

Jouw vaste bouwpartner

Als vaste leverancier kunnen wij meer voor je betekenen dan het leveren van materialen alleen. Bouwzone is hier een mooi voorbeeld van, net zoals onze actiekrant met scherpe aanbiedingen of themasessies die we regelmatig organiseren op onze vestigingen. Als jouw vaste bouwpartner slaan wij graag een brug tussen het maken van de offerte en de uiteindelijke oplevering van het project.

Praat mee

Nieuwsgierig zijn wij ook naar jouw visie op de bouwsector. Iedere uitgave presenteren wij daarom een stelling. We bijten het spits af met: ‘Prijs is belangrijk, maar kennis van materialen en snelle levering zijn dat even goed.’ Praat met ons mee via @bouwzone op Twitter.

Veel lees- en bouwplezier!

Jurgen Verstraeten Commercieel Directeur Colofon BOUWZONE is een magazine voor de ondernemende bouwer, een uitgave van CRH Bouw­ materialen B.V. vertegenwoordigd door haar merken Bakker Nijboer, BBN, BMN, Cementbouw, De Boo, Elfrings, Erven Feenstra, NVB Ubbens, Stoel Van Klaveren en Van Neerbos. Uitgever en auteurs hebben dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen­gesteld. Gebruikers van Bouwzone wordt echter met nadruk aangeraden deze informatie niet losstaand te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te con­ troleren en verder advies in te winnen bij de bouwmaterialenhandel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bladcoördinatie: Else Oosting en Linda Bijvoet, CRH Bouwmaterialen, Postbus 23, 1620 AA Hoorn, 0229-283 748, info@bouwzone.nl, www.bouwzone.nl, ISSN-nummer: 2214-4684.

Pagina 6

Anders wonen, anders bouwen En verder:

Bouwnieuws Energielabel. Kans of risico? Gespot Bouwzonde Veilige steigers Biereco

4 8 11, 17 12 21 31


Pagina 22

Uit de brand

Pagina 31

Jouw bouwzone Pagina 25

Over werk

Tegelzetter Jerry Ruizendaal twittert werk bij elkaar.

Pagina 27

Alpe d’HuZes


BOUWNIEUWS oogst Hoog-hoger-huw van Nederland? Hoewel ‘De Rotterdam’

gebo amse Ken je het hoogste t, blijft de Rotterd n Nederland word va uw bo s land. ge on ste n het hoog koploper va op dit moment de er et m 5 16 fa in et m Maastoren van de Burj Khali il af ten opzichte hr sc er ht ec t ste ek t hoog Deze toren ste , die sinds 2007 he abische Emiraten) Ar de ig en r 2004 en er be (V i em Duba e op 21 sept is. De bouw startt ld re we de meter! n 8 va 82 gebouw ogste punt: uari 2009 het ho jan 17 op e ikt re je. nd de toren be ren in ons kikkerla hoog als de Maasto mani Hotel Ar t he k Dat is vijfmaal zo menten, zit oo rte pa ap 0 90 en n het hoogBehalve kantoren ngen de deuren va gi 10 20 ri ua jan 23 bevindt in Burj Khalifa. Op e. Dit restaurant open: At.mospher ld re we r te kostte t an uw ste restaur . Het gebo 422 meter hoogte op g, in iep rd ve zich op de 122e ro. zo’n 1,15 miljard eu 1,5 miljard dollar,

Iedereen gelij

k

Niemand heeft ee n vastomlijnde fu nctie of taakomsc bij het Alkmaarse hrijving bouwbedrijf Kess elaar en Zonen. Vo eigenaar René Ke lgens sselaar raken med ewerkers op deze meer betrokken bi m anier j de organisatie en zijn ze gemotiveer aan het werk. “In der dit bedrijf bestaat geen hiërarchie”, “Vertrouw de men ze gt hij. sen met wie je we rkt. De mensen op vloer weten heel de goed hoe zij het we rk goed en efficiën nen inrichten. Hier t kundoor is de produc tiv iteit omhoog gega Vorig jaar maakte an.” dit bedrijf ruim 60 % meer omzet en innovatiecentrum riep Syntens Kesselaar en Zonen uit tot ‘Slimste Bedrijf va n Nederland’.

ia social med kan dankzij de in w u o B n e Dat je bezig bent? Zelfstandig met welke klus itter en de op Tw ga’s laten zien : @ZelfstBouw Wil je aan colle tandigen Bouw lfs Ze n nieuws voor va k s rij nt ccou st is belang aa rn aa socialmedia-a D . uw enbo ina Zelfstandig Pers. Facebook-pag n @ZelfstBouw va ts ee tw a vi en lg zzp’ers te vo

4 | BOUWZONE JUNI 2013


Bouw loop

t€

300 miljoen Het kabinet ha mis d de bouwsect or als stimulan miljoen toegez s een bedrag va egd, maar dit n € 300 gaat voorlopig minister van In niet door. Dit frastructuur M he ef t elanie Schultz laten weten. D aan de Tweede eze impuls was Ka mer gekoppeld aa € 4,3 miljard, n de extra bezu die het kabine in ig ing van t vo or 2014 had af sproken sociaa gesproken. In l akkoord staa he t afget namelijk dat pig niet doorga deze bezuinig an. Minister Sc in ge n vo orlohultz gaat erva er uiteindelijk n uit dat de bo toch komt. Daa uwimpuls ro m ga at ze ook door reiden van proj met het voorbe ecten die erm ­ ee gefinancier het kabinet op d worden. In au nieuw naar he gu st us ki t stimuleren va jkt n de bouwsect or.

aties r renov tw-tarief – ee m : TW ger b Lagere B lang een la

n jaar het rt geldt ee skosten bij Sinds maa voor arbeid – ee jaar. 1% 2 tw n ts va r zijn dan e d u o 6% in plaa ie d s gen uishouden van wonin 300.000 h renoveren ’n zo o­ n n e re b b ning te esluit he ar hun wo ja Door dit b it d m e o d amhe n g besloten de werkza jk li n (4%) alsno e ig e an 20% wilde ikmaken v veren. Ruim toch gebru u n voor t a a k g maar de win el werk aan zelf doen, t n e k de te e n b a ooral a als. Dat nnen nu v profession u k ij Z . e huisd D n keuken. Nederla kamer en n bouwers in o o tie. w r, e de renova de badkam 5.045 aan € ld gang met e d id em esteden g houdens b

lachten Geen gezondheidskschuim met Bouwgoed PUR riaal vanwege de

isolatiemate Onzeker over het juiste goed dheidsklachten? Bouw on berichtgeving over gez en im ponent PU-bussenschu purschuim is een 1-com rken steem. Dat betekent we geen 2-componentensy al voorten. Deze purschuim is zonder gezondheidsklach werking ver ste ductie, wat een jui gemengd tijdens de pro n ffe . Er kunnen dus geen sto en menging garandeert re de allergische reactie of an meer vrijkomen die een oorzaken. gezondheidsklachten ver

Stel verstopt villa in schuur

Een echtpaar in No rthaw (Engeland ) moet hun luxe huis afbreken omdat het illegaal is gebouwd. Ze probeerden in 2001 de autoriteit en slim af te zijn toen ze een ve rgunning kregen om een hooischuur te bouwen . In de schuur bouw den ze een villa met drie slaap kamers, dakkapel, ee n studeerkamer en fitnessru imte. Na een jaren lan g proces via diverse rechtb anken, is nu beslo ten dat het luxe huis van zo’n € 60 0.000 moet word en afgebroken. Over een jaar moe t de villa weg zijn.

ling nodig 2020? Extra schode duurzaamheidsdoelstellingen voor p-

eo voor urzame energi Ben jij al klaar en voor 16% du rg zo e llsNL w ki n te pS ­ uildU sB In dat jaar moe itstoot. Volgen -u CO r de in 2 no %m xibel ge eg wekking en 20 echter niet fle nd la s on in u t congs­nivea aarom stelt di is het opleidin n te maken. D pe ap st ma’s el am sn gr ngspro ingericht om rwijs- en traini de on om de ar ja om t aar te st en sortium dat di vakmensen kl om n de nieor ch w te n te ialen en aangepast moe vatieve mater no in e gd di no de be 5.000 vakmen te werken met 150.000 tot 22 nd la er ed N n schole is dat in extra moeten ken. Gebleken tiesector zich la al st in haalt. en et ni anders sen in de bouw ze doelstelling de nd la s on t da en trainen, om BOUWZONE JUNI 2013 | 5


PROJECT IN BEELD ENERGIE BESPAREN

Groningse aannemer bouwt eigen droomhuis

Anders wonen, anders bouwen

“Dit huis moest ruim zijn, gemakkelijk in onderhoud en een aangenaam binnen­ klimaat hebben, zonder dat het te veel energie kost.”

In de ruime keuken/woonkamer van zijn splinternieuwe huis in het Groningse Muntendam maakt aannemer Jimmy Roelvink (48) een kop koffie. Hij neemt de tijd om te vertellen hoe hij zijn eigen energiezuinige droomhuis heeft gebouwd. Jimmy Roelvink – eigenaar en meewerkend bedrijfsleider van bouwonderneming Roblo in Zuidbroek – was altijd al bezig met de vraag: hoe zou ik zelf een woning bouwen die bij mij past? Twee jaar geleden besloot hij om zichzelf de opdracht te geven zijn gedroomde – vrijwel energieneutrale – huis te bouwen. Als aannemer en werkgever van 24 medewerkers zocht Jimmy een nieuwe bouwuitdaging. “Ik vind dat wij ons nog meer moeten richten op de bouwwensen van onze klanten. De rest komt dan vanzelf goed.” Voor zijn eigen woning had Jimmy een stevig eisenpakket. “Ruimte was

6 | BOUWZONE JUNI 2013

bijvoorbeeld belangrijk, net als onderhoudsgemak en een aangenaam binnenklimaat. Lage energiekosten was het uitgangspunt.”

Duurzame droomwoning

Hoe duurzaam is jouw droomwoning nu eigenlijk geworden? “Ons nieuwe huis staat met de daklijn in de richting oost-west. Dat betekent dat we via de glazen schuifpui aan de zuidzijde veel zon binnenkrijgen. Als we straks zonnepanelen op het dak hebben geïnstalleerd, kunnen we de maximale hoeveelheid stroom opwekken. Om warmteverlies te beperken,


Jimmy’s tips bij energiezuinig bouwen: 1 Houd jezelf op de hoogte van duurzame bouwtechnieken en materialen 2 Houd overzicht over het geheel van energie­ zuinige en milieuvriendelijke maatregelen 3 Help de klant bij de keuze voor een pakket van betaalbare energiezuinige maatregelen 4 Kijk bij keuze van bouwproducten niet alleen naar de aanschafprijs maar ook naar prestatie 5 De experts van jouw bouwmaterialenhandel helpen graag het juiste materiaal te kiezen

hebben we het dak, de muren en de vloer stevig geïsoleerd. De hoogwaardige spouwisolatie is zelfs tot 1,20 meter onder het maaiveld doorgezet om optrekkende kou buiten te weren. Om vocht in de kruipruimte geen kans te geven, heb ik daar een laag van 20 centimeter schelpen gestort. Schelpen reguleren het vochtgehalte.” Dankzij deze energiezuinige maatregelen houdt Jimmy de energievraag in zijn nieuwe huis vrij beperkt. Toch blijft hij nog een tijdje afhankelijk van de cv-installatie en de gasaansluiting. “Als we eenmaal een zonneboiler voor de warmwatervoorziening en zonnepanelen voor zonnestroom hebben geïnstalleerd, zal ons huis energieneutraal zijn of bijna energieneutraal.” In een huis met zo’n dikke geïsoleerde jas moet je zorgen voor voldoende verse lucht. Daarom hebben we in elke ruimte mechanische ventilatie aangelegd, via afzuiging in de plafonds. Verse lucht komt binnen via ventilatieopeningen onder de raamkozijnen.”

Staalkaart van duurzaamheid

De ambitieuze Jimmy kreeg van zijn klanten steeds vaker vragen over duurzame oplossingen voor verbouwingen, renovaties en nieuwbouwprojecten. Daarom ging hij zich meer verdiepen in duurzame en milieuvriendelijke bouwsystemen en bouwmaterialen. “Het was fijn dat mijn bouw­materialenhandel met me meedacht over slimme en duurzame oplossingen.” Die kennis heeft hij nu ook toegepast bij de bouw van zijn nieuwe woning. De bouw van zijn huis is een soort staalkaart geworden op het gebied van duurzaam en levensloopbestendig bouwen. “Klanten die willen dat ik een zeer energiezuinig en comfortabel huis voor hen bouw, kan ik nu iets laten zien.”

Alle mogelijke besparingen Er zijn meer energiebesparingen mogelijk dan Jimmy in zijn droomhuis heeft doorgevoerd. Dit plaatje geeft alle besparingen weer.

Liefst recyclebaar

Bij het kiezen van geschikte bouwmaterialen vraagt hij zich tegenwoordig af welke milieuvriendelijke alternatieven er zijn voor de traditionele producten. Zo is hij bijvoorbeeld kritisch bij toepassingen van purschuim. “Ik gebruik zo weinig mogelijk purschuim bij afdichting

Extra dikke spouwmuurisolatie. Tot 1,20 meter beneden het maaiveld. van aansluitingen. En áls ik het toepas, neem ik bij voorkeur een recyclebaar product. Soms is het simpel om een juiste keuze te maken voor het meest duurzame materiaal, zoals bij FSC-hout. Maar het kan ook lastig zijn. Bij isolatiemateriaal bijvoorbeeld. Daarvan gaat de innovatie zo vreselijk snel dat er steeds weer een verbeterd product op de markt komt. Het mooie is dat je de energie die je in het ontwerp en de uitvoering van de woning stopt, uiteindelijk allemaal terugverdient!”

JIMMY’S ENERGIEMAATREGELEN

Check

Dak, muren en vloer stevig isoleren Daklijn oost-west Spouwmuurisolatie tot 1,20 m beneden maaiveld Schelpenlaag (20 cm) in kruipruimte Goede ventilatie onder kozijn Zonnepanelen op dak Zonneboiler

BOUWZONE JUNI 2013 | 7


EXPERTISE

Energielabel, kans of risico? Vanaf 1 juli 2013 wordt er een nieuw energielabel in gebruik genomen, speciaal gericht op nieuwbouwwoningen. Dat biedt volop kansen voor de bouw volgens Kees Hootsen van Woningborg Advies. “Of je nu zelf een project ontwikkelt of er eentje uit de markt haalt in een aanbesteding: een groen energielabel wordt de komende jaren steeds belangrijker. En je opdrachtgever of koper legt de verantwoordelijkheid voor het behalen van dat label 100% bij jou als bouwer neer. Dat is op zich geen probleem, maar dan moet je wel heel goed weten wat je doet”, aldus Hootsen.

Uitvoering cruciaal

Je kunt vooraf namelijk alles perfect doorrekenen: als de uitvoering niet strookt met de uitgangspunten (met name EPC-berekening), val je bij de eindcontrole door de mand. Je moet achteraf de juiste uitvoering van cruciale details en toepassing van juiste materialen kunnen aantonen. Daarna volgt vaak ook nog een blowerdoortest, oftewel een luchtdichtheidsmeting. Dan pas blijkt of je het gewenste energielabel wel of niet gehaald hebt. “Als je in die fase moet herstellen, zijn de kosten natuurlijk enorm. Om nog maar niet te spreken van claims die wij verwachten.

8 | BOUWZONE JUNI 2013

Ik sta er niet van te kijken als bouwers straks veroordeeld worden tot het betalen van de extra energielasten voor de komende 25 jaar.” Bangmakerij en ver van ons bed?

Iedere koudebrug levert aftrek op “Nee hoor, een ontwikkeling waar je je nu op moet voorbereiden”, stelt Hootsen zelfverzekerd.

Welke maatregelen vraagt EPC-berekening

Des te belangrijker is het dat je als bouwer aan de juiste knoppen draait. Dat je weet welke aanvullende maatregelen opgenomen zijn in de EPC-berekening. En hoe je de belangrijke details moet uitvoeren, kwaliteit moet controleren en vastleggen. Qua maatregelen heeft Woningborg Advies een voorkeur voor de passieve component. Bijvoorbeeld glas met een zo laag mogelijke U-waarde.


Dik pakket en luchtdicht

“Met installatietechniek kun je ook hoog scoren in de EPC-berekening. Maar installaties hebben een beperkte technische levensduur en worden steeds moeilijker te bedienen. Een dik isolatiepakket zit voor altijd in de spouw.” Qua isolatie beveelt Hootsen dus materialen aan met de hoogste mogelijke isolatiewaarde. Maar wel zorgvuldig aangebracht, goed aangesloten op de binnenconstructie en perfect passend op randen en hoeken. Goede isolatie functioneert alleen bij een goede luchtdichtheid. Een luchtlek geeft niet alleen warmteverlies, maar ook vochttransport met het risico op lekkage en rotting in de binnenconstructie. Moeilijk op te sporen en kostbaar om te herstellen. Denk bij iedere naad na

over de juiste afdichting. Welke afdichting hecht op welk materiaal, hoe zet de naad uit of hoe krimpt deze en in welke richting(en)? Hootsen wijst ook op koudebruggen zoals de aansluiting muur-vloer, ramen en deuren. “Iedere koudebrug levert aftrek op binnen de EPCberekening en dus voor het uiteindelijke energielabel. Spoor ze dus vooraf al op de tekening op en voorkom ze in de uitvoering.” Het behalen van een energielabel staat of valt dus met een heldere focus op aanvullende maatregelen, de details en de juiste uitvoering. En als je dat eenmaal beseft, weet je precies waar je op moet letten en moet je het vooral doen. Een kans om je te onderscheiden!

ONZE OPLOSSINGEN Isodun

Styro Stone

Brickshield

Kingspan Tek

Slimbrick

Isospan

Bereik hoge isolatiewaarden met zeer dun materiaal. Ideaal voor (na-)isoleren van sandwichconstructies. Als je die isoleert met slanke isolatie, past het namelijk binnen de bestaande detaillering en spaar je een heel nieuw element uit.

Deze combinatie van steenstrips van CRH Clay Solutions en Ultra Isolatie­ platen van Rockwool, kan direct tegen de gevel geplaatst worden voor een thermische, akoestische en brandwerende isolatie. Voor renovatie en nieuwbouw in meer dan 300 combinaties van stenen en structuren. De Slimbrick van Wienerberger heeft 30% minder volume dan gangbare bakstenen. Daardoor kun je smallere spouwmuren bouwen en meer binnenruimte overhouden. Of in dezelfde spouwbreedte meer isolatiemateriaal steken, waardoor je een hoger energierendement haalt.

Met Styro Stone bouw je anders. Blokken stapelen en lateien, vloer­ eindstukken en wapening plaatsen. Daarna beton storten en klaar is je huis. In hele korte tijd, licht en gemakkelijk, zeer isolerend en brand­werend bouwen en dat in alle mogelijke vormen. De isolatieplaten van het Kingspan Tek-systeem zijn niet alleen isolerend. Je kunt ze ook constructief gebruiken. Dat is isoleren en snel bouwen tegelijk. Doordat de panelen naadloos aansluiten wordt de kans op koudebruggen geminimaliseerd.

Het bouwblok van Isospan haalt een hoge isolatiewaarde, is duurzaam en op alle mogelijke manieren af te werken. Bouwen gaat overigens een stuk sneller. Bovendien isoleren de blokken geluid (49-62 db) en zijn ze 180 minuten brandwerend.

Woningborg advies Faalkosten beperken? Vertraging vaarwel zeggen? Opleverklachten voorkomen? Niet meer vechten met je opdrachtgever? Woningborg Advies kan je helpen. De adviseurs geven met al hun bouwkundige ervaring vooraf precies aan welke risico’s je bij een project zult lopen. En – belangrijker – ze helpen je ook tijdens de bouw die risico’s uit de weg te ruimen. Zo bouw je zorgeloos voor tevreden klanten en voorkom je herstelkosten. Voor meer informatie kijk op: www.woningborggroep.nl

Meer weten? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl

BOUWZONE JUNI 2013 | 9


Duurzame deuren Duurzaamheid is belangrijk. Niet alleen in kwaliteit, maar ook ten aanzien van het milieu. Dus zoek je als bouwer producten waarmee je jezelf duurzaam kunt profileren: de nieuwe buitendeurmodellen van Skantrae bijvoorbeeld. Die beschikken namelijk allemaal over een FSC-certificaat en daar kun je mee voor de dag komen. Deze nieuwe buitendeuren hebben het FSC-keurmerk al. De rest van het buitendeurenprogramma krijgt het keur­ merk in de loop van 2013. De nieuwe voordeurmodellen horen bij twee voordeurenseries: de eigentijdse SKE 300 X en de tijdloze SKE 700-serie.

De SKE 300 X-serie beschikt over extra brede stijlen, een haaks profiel en vlakke panelen. De nieuwe modellen van de SKE 700-serie bevatten nieuwe roostermodellen en glasopties. Daarnaast heeft Skantrae de draairaam­ constructie van deze deurserie vernieuwd. In de SKG-tuin- en balkondeurenserie introduceert de fabrikant twee modellen met bossingpanelen in twee borstwering­ hoogtes. Deze deuren zijn leverbaar met een nieuwe kant- en-klare hang- en sluitwerkset. Als je dan toch in de tuin bezig bent, kijk dan ook even naar de nieuwe professionele hardhouten poortdeur uit het leveringsprogramma.

Maak nu kennis met de nieuwe FSC® voordeuren van Skantrae Uw voordelen: • direct uit voorraad leverbaar; • vervaardigd uit sterke FSC hardhoutsoorten; • diverse nieuwe glassoorten en roosters; • pen- en gatverbinding; • nieuw buitendeurbeslag;

Skantrae B.V. • Mega 1 • 6902 KL • Zevenaar • Telefoon: 0316 - 58 66 00 • www.skantrae.com


Gespot Energiezuinig bouwen. Hoe doe je dat? Bouwzone selecteerde een aantal producten.

7,85 m2 K/W. Het bouwblok is af te werken naar wens, is duurzaam en de samenstelling zorgt voor een hoge isolatiewaarde. Verder is het akoestische demping (49-62 dB) en biedt het ook een brandwerendheid van 180 minuten.

Daglicht slim gebruiken

Dakramen met prima

Douchegoot wint warmte terug

Met het gebruikte douchewater halveert Showerdrain WTWdouchegoot het energieverbruik tijdens het douchen. De warmte van dit gebruikte water verwarmt het koude water voordat het naar de thermostatische mengkraan stroomt. Door het leidingwater voor te verwarmen heb je minder warm water nodig om de gewenste douchewatertemperatuur van zo’n 38°C te verkrijgen. Dit bespaart jaarlijks zo’n 200 m3.

Multifunctioneel BOUWBLOK

Het multifunctionele Isospan Bouwblok wordt al meer dan vijftig jaar gebruikt in elf ­Europese landen. Het blok is 36,5 cm breed en maakt een Rdwaarde mogelijk van maximaal

ALU-laminaat of tweezijdig gebitu­meerd glasvlies. Deze platen beschikken over een hoog isolatierendement en dus een korte terugverdientijd. De platen hebben een λd-waarde van 0,023 W/mK. Daarnaast zijn ze licht van gewicht, eenvoudig te verwerken en hebben ze standaard een rechte randafwerking. De platen zijn licht van gewicht en eenvoudig te verzagen en te monteren.

De Solatube-daglichtbuizen hebben een diameter van slechts 35 cm, maar kunnen een opper­ vlak van 16 m2 verlichten. De buizen transporteren het opgevangen daglicht nagenoeg zonder verlies tot over een lengte van 10 meter. Het gebruik van de Solatube als verlichting betekent een besparing van elektriciteit en nauwelijks onderhoud aan het systeem. Dankzij de goede isolatiewaarden is er bijna geen warmteverlies.

Hoog Rendement ISOLATIEPLAAT

De Pir-hardschuimen isolatie­ platen voor spouw en platdak zijn leverbaar met tweezijdig

Isolatiewaarden

De vernieuwde dakramen van Velux hebben een betere isolatie­waarde door een groter glasopper­vlak. De kozijnen zijn standaard wit afgelakt. Daarnaast is het montageproces aangepast. Dankzij de innovatieve montagebeugels kunnen de dakramen op twee niveaus worden gemonteerd. Een kliksysteem zorgt voor de bevestiging van de afdeklijsten, wat de montage vereenvoudigt. De verpakking is multifunctioneel en kan dienen als werkvloer.

Meer weten over bovenstaande producten? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl BOUWZONE JUNI 2013 | 11


Bouw zonde Faalkosten. Iedereen kent ze, iedereen maakt ze. Circa 6% van de totale bouwomzet gaat verloren aan faalkosten, schatten de experts. Dat is een slordige 4,5 miljard euro voor de bouw in totaal. Terwijl de meeste faalkosten zo makkelijk te voorkomen zijn. Bouwzone ­bezocht een bouwplaats waar van alles misging. Kijk mee en vraag je af hoe dit mogelijk is. Wie ziet de meeste vergissingen? Hoeveel bouwvergissingen zie jij in de foto’s? Tel ze en mail ze naar ons via info@bouwzone.nl. Wie de meeste bouwzonden ziet, wint een Nikon Coolpix camera. Kom je zelf bouwzonden tegen? Maak een foto en stuur deze naar info@bouwzone.nl of twitter naar @bouwzone

Oeps, twee schoorstenen. En de ene blijkt twee lagen hoger dan de ander.

Lekker nieuw werk.

12 | BOUWZONE JUNI 2013

Alles onder het maaiveld zie je straks toch niet meer.

Tsja, de makkelijke dingen kan iedereen.

Afschot of opschot?

Welk hout moest ook alweer in de menie?


Binnen de tolerantie?

Creatief knutselwerk.

Zinkwerk, toch echt een vak apart.

Oeps, die balk had eigenlijk hoger gemoeten.

Lekker makkelijk, alles onder handbereik.

Rot joh, die brede blokkwasten.

Dicht is dicht.

Een gat is toch een gat?

BOUWZONE JUNI 2013 | 13


PRODUCTOPLOSSING

Meer weten over deze product­oplossing? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl

Duurzame dakbedekking Wanneer er duurzaam en energiezuinig gebouwd wordt, is er een aantal dakmaterialen en producten waar je als bouwer eigenlijk niet omheen kunt. Eén van die dakmaterialen is de Royal PVC Reflection, op de markt gebracht door Royal Roofing Materials. Opdrachtgevers die willen voldoen aan eisen die worden gesteld aan de energie-efficiëntie van utiliteitsgebouwen, moeten ook letten op de kosten van koeling. Een slimme keuze van dakmaterialen kan hier een enorme bijdrage aan leveren. Met de dakbedekkingssystemen van Royal PVC Reflection wordt een reflectiewaarde van ruim 90% gegarandeerd, waardoor het energieverbruik van de airco onmiddellijk afneemt. En dat resulteert weer in een positieve bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot.

ruimte. Hierdoor kunnen Royal PVC Reflection dakbedekkingssystemen een reflectiewaarde van 90% garanderen, wat een aanzienlijk lagere oppervlaktetemperatuur ten opzichte van andere dakbedekkingen oplevert. In veel

Hoe werkt dat dan?

gevallen zelfs tot meer dan 40ºC. Met als resultaat een temperatuurdaling van wel 5ºC in de onderliggende ruimte. Bijkomend voordeel is dat de gedempte temperatuurschommelingen in de dakconstructie bijdragen aan de levensduur van het dak.

Als zonlicht in aanraking komt met een vlakdak, leidt dat tot reflectie, transmissie en absorptie. Er is sprake van transmissie wanneer de invallende zonnestraling de dakconstructie binnendringt en via stralingswarmte aan de onderliggende ruimte wordt doorgegeven. Daarnaast wordt een gedeelte van de stralingswarmte in het dakpakket opgeslagen (absorptie). Uiteindelijk wordt deze warmte afgevoerd naar de zijde met de laagste temperatuur. De onderliggende ruimte wordt minder opgewarmd en dat resulteert in een reductie van energieverbruik voor de koeling van de betreffende 14 | BOUWZONE JUNI 2013

Minder airco betekent energiebesparing

Veilig het dak op

Royal PVC Reflection is aan de bovenzijde afgewerkt met een esthetisch fraaie structuur. Dit reliëf zorgt bovendien voor een antislipwerking tijdens het aanbrengen en bij reguliere onderhoudswerkzaamheden. Je kunt dus veilig en zonder zorgen het dak op.


PRODUCTOPLOSSING

Efficiënt en duurzaam bouwsysteem Rien Bevelander uit Amstelveen bouwde een passiefhuis met Kingspan TEK. “Enige jaren geleden heb ik reeds een aanbouw aan mijn huis gerealiseerd met deze isolatieplaten. Dat is mij zo goed bevallen dat ik besloot een compleet nieuw huis te bouwen met hetzelfde materiaal.” Bevelander had redenen te over om wederom Kingspan TEK-platen te gebruiken. “Ik wilde een energieneutraal huis bouwen, ofwel een passiefhuis. Door de hoge EPC-waarde (5) van het Kingspan TEK-materiaal kon ik dit eenvoudig realiseren. Een korte bouwtijd met relatief weinig manuren. Dat sprak me aan want dat maakt het qua prijs gunstig om te bouwen.” Over de verwerking is Bevelander ook te spreken. “Met Kingspan TEK-platen is het eenvoudig bouwen. De platen geven een grote ontwerpvrijheid voor de opdrachtgever. Ik was niet gebonden aan vaste maten, zoals je wel vaak ziet bij een cataloguswoning.” Ook duurzaamheid speelt een rol. “Het Kingspan TEK-materiaal heeft zeer goede eigenschappen, is milieuvriendelijk en recyclebaar. Vanwege de uitstekende isolatiewaarde van Kingspan TEK hoef je veel minder verwarming te gebruiken.”

PRODUCT­ OPLOSSING

PS-renovatievloer Droog Een niet-geïsoleerde houten vloer renoveren naar een hoger energielabel? Niet zo eenvoudig, want ze zijn vaak niet vlak en aangetast door vocht, schimmels en zwammen. Daarnaast dringen regelmatig vervelende luchtjes uit de kruipruimte de woning binnen. Met de renovatievloer van VBI klaar je deze klus snel en eenvoudig. De PS-renovatievloer van VBI is arbovriendelijk, handig en licht door de combinatie van lichtgewicht stalen liggers en EPS-vulelementen (h.o.h. 900 mm). Door het aanbrengen van een betonnen druklaag met wapeningsnet op de liggers en EPS-vulelementen, bouw je een hoog geïsoleerde vloer van nieuwbouwkwaliteit. Vele bouwers hebben de afgelopen jaren al tienduizenden m2 van dit product tot volle tevredenheid verwerkt. Toch hadden ze behoefte aan een lichtere en bovenal drogere uitvoering. Niet alleen omdat

de draagkracht van de oude fundering soms onvoldoende was voor de nieuwe vloer, maar ook omdat opdracht­gevers zoeken naar een korte droogtijd van de vloer. De PS-renovatievloer Droog van VBI heeft dezelfde stalen liggers en EPS-vulelementen (h.o.h. 610 mm), maar een afwerking van bijvoorbeeld underlayment of cement­ gebonden houtvezelplaat. Helemaal áf maak je het met de bijbehorende thermisch verzinkte hoeklijnen. Deze vloer heeft een standaard isolatiewaarde van Rc 4,0 m2 K/W en is ook leverbaar in een isolatiewaarde van Rc 5,2 m2 K/W. Meer weten over deze product­ oplossing? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl

BOUWZONE JUNI 2013 | 15


CT

U NEW PROD

Drie gegarandeerde oplossingen voor meer veiligheid en rendement biK lichtKoepel glas en biK lichtKoepel glasraam

nieUW

BIK Lichtkoepel Glas Een kant-en-klaar kwaliteitsproduct met 10 jaar garantie dat is opgebouwd uit een geïsoleerde rechte opstand én een glasraam. De kleur, vorm en het materiaal van de lichtkoepel kiest u zelf uit het brede JET BIK assortiment. Kenmerken BIK Lichtkoepel Glas

• Inbraakwerend volgens NEN

• Energiebesparend.

5096, weerstandsklasse 2.

Thermische isolatiewaarde:

Toe te passen in het kader van

0,79 W/m²K / Ug 0,53 W/m²K

Politiekeurmerk Veilig Wonen.

volgens EN ISO 10077-2.

• Dagmaat = sparingmaat. BIK Lichtkoepel Glasraam Voor het eenvoudig renoveren en beter isoleren van een bestaande lichtkoepel. Plaats het BIK Lichtkoepel Glasraam tussen een bestaande opstand en lichtkoepel om de thermische isolatiewaarde sterk te verbeteren. Kenmerken algemeen

• Volledig thermisch gescheiden. • Voorzien van veiligheidsbegla-

• Te combineren met het breedste lichtkoepelassortiment.

• Geluidsreducerend.

zing.

Kijk voor meer informatie op www.jet-bik.nl

biK DaKlUiK

nieUW

BIK Dakluik Een ijzersterke oplossing voor een gunstige prijs. Door de gasveren is het dakluik zonder noemenswaardige krachtinspanning te openen en te sluiten.

• Zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

• Geschikt voor de meeste gangbare dakbedekkingen.

• Voorzien van een stalen dubbelwandige geïsoleerde opstand. • Eenvoudig met één hand te ontgrendelen.

• Doorvalveilig getest volgens GS-Bau 18. • Door zijn dubbele EPDM afdichting wordt een kwalitatief zeer

• Soft opening en closing.

goede afdichting gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.jet-bik.nl

JET BIK Producten B.V. De Beverspijken 17 5221 EE ‘s-Hertogenbosch I www.jet-bik.nl

T +31 (0)73/63 12 170 F +31 (0)73/63 39 174 E producten@jet-bik.nl

JET BIK is onderdeel van de JET Group

+

=

Driven by Daylight


Gespot Het bouwen wordt ons steeds makkelijker gemaakt. Bouwzone selecteerde speciaal voor jou een aantal praktische en innovatieve producten.

aanvangshechting. Ze zijn te gebruiken voor vrijwel alle ondergronden. De flexibele poederlijm is ook geschikt voor vloerverwarming.

EFFICiËNT NADEN VULLEN

Snel stellen

De snelsteller Gecko is een hulpmiddel voor metselaars, timmermannen en stellers. Zoals de naam al duidelijk maakt, is het zijn functie om metsel­ profielen snel te stellen. Dit levert een tijdbesparing op van 50%, zonder dat extra hulpmiddelen nodig zijn. Bij aanvang van het metselwerk moet de metselaar een beetje specie sparen ter plaatse van de muurhaak. Dit is eenvoudig en doeltreffend: met een paar schroeven zet je het stelvoetje vast aan het profiel. Per basisplaat zijn er meerdere profielen mogelijk.

Efficiënt de naden van gipsplaten vullen? Gebruik dan de nieuwe voegafwerker Flottrunner. Hiermee gaat het aanbrengen van zelfklevend gaasband eenvoudiger en sneller. Een belangrijk voordeel is de lage fysieke belasting. Zo hoef je niet meer door de knieën om het gaasband op de naden aan te brengen en af te snijden. Daarnaast zorgt de Flottrunner voor meer bereik, want plafonds pak je in één moeite door. Het nieuwe gereedschap zorgt voor minder afval en 25% tijdwinst.

Slim bouwen

Unieke ratelfunctie Een hoge kwaliteit en een scherpe prijs: wie wil dit niet? CEBO pastalijm D2TE (wit) en CEBO flexibele poeder­ lijm C2TE (grijs en wit) zijn vocht­ bestendig en hebben een hoge

KRACHTIG EN Prettig verwerkbaar

Met de ratelpijpsnijder KRTC-28 snij je eenvoudig koperen pijpen, die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden. Dankzij de unieke ratelfunctie is een armslag om de hele pijp niet meer nodig. Deze ratelpijpsnijder is geschikt voor diameters van 3 tot 28,5 mm.

De nieuwe lijm PowerTack, superkrachtig en toch prettig verwerkbaar, is geschikt voor alle zware toepassingen. Deze lijm van Simson is gebaseerd op de MS-technologie, waardoor hij onder andere blijvend elastisch is. Zo is hij ideaal voor binnen en buiten op bijna alle ondergronden. En dankzij een extra snelle uitharding ideaal voor snelle, krachtige klussen.

Witte uitslag verleden tijd

Geen witte uitslag meer met de Voegmortel 332 UR+ van Beamix. Het speciaal samengestelde zandpakket, met compacte korrelopbouw en toegevoegde hydrofobeermiddelen, verdicht de poriën en remt het watertransport in de mortel af. De speciale hulpstoffen houden het water in de mortel langer vast en andere hulpstoffen binden de kalk in de mortel.

Meer weten over bovenstaande producten? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl


EVENEMENTEN

Uitgelicht:

Zwarte CrosS

Agenda

Het begon in 1997 op een klein crossterrein in Hummelo. Inmiddels is de Zwarte Cross een festival waar ruim 150.000 mensen op af komen. Het evenement is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en het grootste motorcrossevenement ter wereld. Ook dit jaar wordt er flink uitgepakt in Lichtenvoorde. Liefhebbers van muziek komen op het Zwarte Cross Festival ruimschoots aan hun trekken. Verdeeld over drie dagen zijn er ruim honderd bands op meer dan twintig verschillende podia te bewonderen. Onder andere Bloud足 hound Gang, Golden Earring, Guus Meeuwis en Kensington treden op. Ook de Theaterweide is dit jaar goed gevuld, met ruim 450 voorstellingen op het

gebied van muziek, dans, cabaret, straattheater, beeldende kunst en stand up comedy.

Bizarre stunts

Het is natuurlijk allemaal begonnen om het crossen. Serieuze motorsport met echte wereldkampioenen wordt afgewisseld met bizarre races waar het helemaal niet om het winnen gaat. Ook dit jaar kun je tijdens de Zwarte Cross weer maffe en bizarre stunts verwachten. Zo werd er ooit, tijdens een optreden van Kaiser Chiefs, een motorsprong gemaakt over het twintig meter hoge hoofdpodium en maakte de Jovink足limousine een sprong over de Megatent.

20 juni: Sail Den Helder Maritiem evenement in Den Helder, vergelijkbaar met Sail Amsterdam. www.saildenhelder.nl

15 juni en 7 september: Pro Wrestling Showworstelwedstrijden in Hillegom en Eindhoven. www.prowrestlingholland.nl

26-28 juli: Zwarte Cross Crosswedstrijd en muziekfestival in Lichtenvoorde. www.zwartecross.nl

27-29 juni: TT Assen Motorrace met festival op het Circuit van Drenthe bij Assen. www.ttcircuit.nl en www.ttfestival.nl

20 juli: Sterkste man van Nederland Finale van het jaarlijkse kampioenschap in Boxtel. www.rtl.nl/sport/desterksteman

28-29 september: Monsterjam Evenement met de allergrootste monstertrucks ter wereld in het Gelredome, Arnhem. www.monsterjam.nl Meer weten over bovenstaande activiteiten en andere evenementen? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl

18 | BOUWZONE JUNI 2013


Gadgets & APPs Leuke en handige apps

...................................

Spaarwijzer

Drank veilig

Met deze Bottle Lock plundert niemand je drankvoorraad. Plaats hem op de hals van je fles wijn, bier of sterke drank, draai hem stevig vast en verander de viercijferige code. Zonder de juiste code haalt niemand het slot van de fles. Prijs:  14,95, bron: www.icadeau.nl ...................................

GolFen op de wc

Verveel je je op de wc? Neem dan geen krant mee, maar ga een potje golfen. Oefen op het kleinste kamertje je golfvaardigheden en werk aan je handicap. Dit golfspel past om iedere wc-pot. Naast een mat, een club en twee golfballen beschikt dit spel ook over een bordje met de tekst ‘Do Not Disturb’. Prijs:  9,95 bron: www.ultragadgets.nl ...................................

korte Afstand Haai

Een op afstand bedienbare robothaai van ruim 60 cm lang is een nieuwe gadget afkomstig van Hammacher Schlemmer. De robothaai kan echt onder water ‘zwemmen’ tot een diepte van maximaal 2,74 meter en tot een maximale afstand van ruim 12 meter van de waterproof afstandsbediening vandaan. Prijs $ 99,95, bron: www.gadgetzone.nl ...................................

Schiet op je wekker

Deze wekker krijg je niet stil door erop te slaan. Je moet erop schieten! De wekker beschikt over een schietschijf en een infraroodpistool. Er zijn drie manieren om de wekker uit te krijgen. In de Quick Shotmodus moet je vijf perfecte schoten lossen in drie minuten, de Time-modus draait om tijd en in de Random-modus wordt de timing steeds veranderd. Prijs:  27,95, bron: www.ditverzinjeniet.nl ...................................

Stoppen met een schok

Wil je iemand helpen om te stoppen met roken? Geef hem dan de Schokaansteker cadeau. Als hij probeert zijn sigaret of sigaar aan te steken, geeft deze aansteker geen vlam maar een (lichte) schok. Deze aansteker werkt niet echt, maar zorgt voor veel hilariteit. Prijs:  8,95, bron: www.cadeauvoorhem.nl

Bekijk eenvoudig op je mobiel of tablet het cadeauassortiment en je puntensaldo. Zo spaar je nog eenvoudiger voor de mooiste cadeaus! .....................................

TOOLBOX

Digitaal Zwitsers zakmes voor de bouw. Wereldwijd al 2 miljoen keer gedownload. In de Toolbox vind je bijvoorbeeld een kompas, meetgereedschappen, een hoogtemeter en een leveler. .....................................

iButton/Instant Buttons

De grappigste geluidjes verzameld in één app. Van ‘Gangnam Style’ en ‘Harlem Shake’ tot een boze kat of A-team. Laat je collega’s of vrienden hard lachen door het juiste geluidje op het juiste moment te gebruiken. Succes verzekerd! .....................................

Eurocol tegelklus app

Voor iedere tegelklus vind je hier de juiste producten, tips en filmpjes met toepassing en verwerking van materialen .....................................

DOWNLOADEN:

BOUWZONE JUNI 2013 | 19


WIE SLIM IS, WERKT MET CEBO. Flexibele poedertegellijm C2TE grijs en wit Gebruiksklare pastalijm D2TE

ALTIJD SCHERPE PRIJS

Voordelen: - Flexibel en vochtbestending - Hoge aanvangshechting - Voor vrijwel alle ondergronden - Scherpe prijs CEBO vormt hét fundament van jouw bouwwerk. Zonder CEBO geen verbinding tussen bouwdelen. Producten waarop je als vakman blind moet kunnen vertrouwen. Goede kwaliteit en tegen een scherpe prijs. DAT NOEMEN WIJ SLIM BOUWEN. WWW.CEBOBOUWMATERIALEN.NL

PRODUCTOPLOSSING

Zonder gaspatronen nagels tot 90 mm schieten bij temperaturen tot -15°C? Hiervoor zorgt DeWalt met ’s werelds eerste accuconstructietacker XR. Deze tackers (DCN690N, DCN690M2 en DCN690M2K) worden niet aangedreven door accu’s, gaspatronen of een compressor, maar door de nieuwste 4,0 Ah accu’s. Deze technologie heet de brushless-motortechnologie. De accu zorgt voor de kracht, waardoor geen ontploffing meer geproduceerd hoeft te worden. Dat werkt een stuk stiller, omdat het aandrijvingsmechanisme niet meer voor een explosie hoeft te zorgen. Daarnaast bespaar je als gebruiker geld, omdat je geen gas­patronen meer hoeft te kopen.

XR-tacker bespaart geld

Efficiënt en veilig De accu-aandrijving komt je veiligheid ten goede. Doordat gaspatronen niet meer nodig zijn, is de kans op een lekkage van licht ontvlambare en giftige uitstoot in de werkomgeving stukken kleiner. De XR-constructietacker beschikt over twee standen. De snelvuurinstelling vuurt tot twee nagels per seconde af. Dat is efficiënt werken. De tweede stand is geschikter voor het nauwkeurig plaatsen van een nagel. Deze tacker verwerkt een 90 mm geringde nagel in zacht hout of 63 mm in hardhout bij temperaturen tussen -15°C en 50°C. Een ideaal gereedschap dus voor bouwers.


VEILIGHEID IN DE BOUW

Veilig op rolsteigers Jaarlijks gebeuren er 35 ernstige ongevallen bij het werken met rolsteigers. Sommige zelfs met dodelijke afloop. Om die te voorkomen, moet je al in de werkvoorbereiding aandacht geven aan het veilig gebruik van rolsteigers. Hoe pak je dit aan? De Arbouw-brochure Rolsteigers bevat veel aanbe­ velingen voor gebruikers van steigers. Hieronder vind je de belangrijkste tips om veilig aan de slag te gaan: Bouw op volgens de fabrikanten-handleiding. Draag veiligheidsschoenen, helm en grip-hand­ schoenen tijdens opbouw en afbreken. Bouw de steiger buiten niet hoger op dan 8 meter.* Bouw de steiger binnen niet hoger op dan 12 meter.* Blijf altijd achter de randbeveiliging. Plaats de rolsteiger op een vlakke, stevige ondergrond. Plaats afzettingen om aanrijdingen te voorkomen. Deuren of zonweringen mogen niet tegen de rol­steiger stoten. Markeer steigerdelen die nog niet gereed zijn.

Stel de inklimbeveiliging in om te voorkomen dat onbevoegden de steiger betreden Zet wielen tijdens gebruik op de rem. Beveilig wielen tegen wegdraaien. Elektriciteit (loshangende bedrading) mag de steiger niet raken. Verplaats de steiger uitsluitend over een vlakke en stabiele ondergrond. Plaats zo min mogelijk materialen op de platforms. Klim niet naar boven met spullen in je handen. Gebruik een gereedschapsschort voor gereedschap. Check de steiger op zijn volledigheid voordat je hem (opnieuw) betreedt.** Download de complete brochure ‘Rolsteigers’ op www.bouwzone.nl of scan de QR-code * Gemeten bij de hoogste werkvloer. Hogere steigers moeten aan de gevel worden verankerd. ** Gebruik hierbij de checklist uit de brochure.

Rolsteiger met voorloopleuningen Dankzij zijn voorloopleuningen kun je de Boss Professional-rolsteiger makkelijk en veilig opbouwen. De frames hang je er van onderaf in en klem je vervolgens af met twee robuuste steigerklemmen die met één beweging zijn vast te zetten. Daarnaast vervangen de leuningen alle horizontaal- en diagonaalschoren. Boss-rolsteigers zijn extra breed. Hierdoor passen de voorloopleuningen naast het platform. Zowel in de brede 145 cm-versie met twee platforms naast elkaar, als in de smalle 85 cm-uitvoering. Scan de QR-code of kijk op www.bouwzone.nl voor een filmpje waarin eenvoudig, snel en veilig een Boss wordt opgebouwd.

BOUWZONE JUNI 2013 | 21


UIT DE BRAND


Snel geholpen Regelmatig gaat Jeffrey Rozendaal van Rozendaal Bouw- en Timmerbedrijf uit Alkmaar voor een klusprogramma van RTL4 aan de slag. Zo ook halverwege de maand maart. “Ik plaatste eerst een bestelling, die een week later aange­ leverd moest worden”, vertelt Jeffrey.

Op locatie bleken ook nog snel andere producten nodig te zijn. “Vincent van Duuren is mijn vaste contactpersoon bij mijn bouwmaterialenhande­ laar. Ik belde hem om 08.25 uur ’s ochtends voor

een spoedbestelling.” En wat bleek? “Twee en een half uur later

waren de producten ter plaatse. Da’s nou service waar je echt iets aan hebt. Door hun snelle bezorging, hoefde ik zelf niet op pad,

kon ik lekker doorwerken en klaarde ik de klus op tijd. Daarmee bespaarde ik niet alleen tijd, maar ook veel geld. Gewoon

een kwestie van snel schakelen”, vindt Vincent. “Dat is onze kracht, iets waarin we ons onderscheiden. De vraag van de

klant staat bij ons centraal. Voor zijn probleem proberen wij altijd een passende oplossing te vinden. Jeffrey weet dan ook dat hij altijd bij ons terecht kan. We hebben een direct lijntje.”

BOUWZONE JUNI 2013 | 23


Unieke en exclusief voor Kloosterwaard samengestelde sorteringen. Tijdloze collectie, snel leverbaar en aantrekkelijk geprijsd.

www.kloosterwaard.nl

De meest populaire gevelstenen in ĂŠĂŠn collectie.

Constant in kwaliteit, scherp geprijsd en altijd op voorraad op meer dan 80 magazijnen verspreid over heel Nederland.

Enschede

Leiden

Leeuwarden

Nieuwegein

Weert

Maastricht

Stadskanaal

Lemmer

Alkmaar

Delft

Amsterdam

Groningen

Zwolle

Veghel

Delfzijl

Medemblik

Lelystad

www.kloosterwaard.nl


OVER WERK Jerry’s tips:

n om klanten taalpakket aa to n ee ed Bi 1.  . te ontzorgen na. n altijd goed ke ra sp af 2. Kom anvragen. el op offertea 3. Reageer sn rond. Dat praat zich e-Adwords. aa ld n Googl 4. Besteed ge resultaten. ger in de zoek ho je m ko Dan

Twitterende tegelzetTER De foto van de voorbij zoevende bus op zijn website nodigt je al uit hem te volgen. En dat kan ook via social media. Tegelzetter Jerry Ruizendaal twittert namelijk volop over zijn werk. Als zzp’er zoekt hij vooral zijn heil op het internet als het om marketing en reclame gaat. Youtube, Twitter, Facebook, Google, internetfora, LinkedIn en een eigen website: Jerry Ruizendaal is overal aanwezig op internet. “Ik ben er twee of drie jaar geleden mee begonnen en ik vond het meteen leuk en nuttig. Social media gebruik ik om te laten weten waar ik mee bezig ben”, legt Jerry uit. Youtube is het nieuwste avontuur van de Amersfoortse tegelzetter. “Foto’s zijn altijd een beetje statisch. Op Youtube zet ik filmpjes die het eindresultaat van een bepaalde klus laten zien.”

Gewoon leuk

Klanten binnenhalen is uiteraard een doel van Jerry’s activiteiten, maar hij vindt het ook gewoon leuk. “Het is promotie van jezelf: klanten kunnen meteen zien wat je doet. Bovendien raakt je naam zo wat meer bekend op internet.” Enkele malen per week werkt hij zijn diverse social media bij. “Maar ik spendeer er niet al te veel tijd aan, want er moet natuurlijk ook nog gewerkt worden!” @JERRYSTEGELWERK www.jerrystegelwerken.nl BOUWZONE JUNI 2013 | 25


ISODUN doet zijn werk Extreem dun en toch sterk isolerend: dat zijn de kenmerken van Isodun. Hans Buitenhuis van DWA Installatie- en Energieadvies nam de proef op de som en liet Bouwbedrijf Bodegraven de dakkapellen van zijn nieuwe passiefhuis in Bodegraven isoleren met dit nieuwe materiaal. Dankzij 35 mm Isodunpanelen was de dakkapel zeer goed geïsoleerd (Rc van 7,1 m2 K/W) terwijl de wangen en het dak slank konden blijven.

Warmtebeeld

Buitenhuis geloofde dat echter niet zomaar. Daarom maakte hij ‘s winters foto’s met een thermografische camera en daaruit bleek dat de oppervlaktetemperatuur op de plaats van de panelenisolatie in het dak met 19,0°C inderdaad vrijwel gelijk was aan de temperatuur van het woningdak (19,2°C) met een Rc van 11,8 m2K/W. “De beelden tonen dat de constructieve onderdelen de zwakke thermische schakel zijn”, aldus DWA. (Bron: Bouwwereld).

de nieuwe maat in isolatie 20 mm dik = Rd 4,76

VOORDELEN RD = 4,76 • Extreem hoge isolatiewaarde SLANK BOUWEN • Bespaar tot 60% ruimte t.o.v. traditioneel materiaal HOGE ROI • Meer verkoop-/verhuurbare m3 DUURZAAM • Geen restafval • Minder materiaal = minder transport www.isodun.nl


Maatschappelijk betrokken

, Alpe d HuZes, Roparun en Kika Samen de onmacht die door kanker ontstaat, omzetten in kracht

Ons netwerk aan vestigingen wordt niet alleen ingezet om jou optimaal te voorzien van bouwmaterialen, maar ook om goede doelen gerelateerd aan kankerbestrijding te onder­ steunen. Onze collega’s zetten zich met hart en ziel in voor Alpe d’HuZes, Roparun en Kika. Zo staan er collecteboxen op de balie, hebben wij een goede doelenactiekrant uitgebracht en organiseerden de verschillende teams ook lokale sponsoractiviteiten, zoals een toertocht en estafetteloop. Donderdag 6 juni fietsen 40 kanjers bergopwaarts tegen kanker tijdens de Alpe d’HuZes. Wil jij ons steunen in de strijd? Je kunt de teams sponsoren via deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl; zoek vervolgens op CRH Bouwmaterialen, Procasa, StucGoed en Timo.nl.

Goed gekleed, goed besteed

Ook als je niet meefietst, kun je helpen in de strijd tegen kanker. Door bijvoorbeeld een wielertenue te kopen van CRH Bouwmaterialen, Procasa, StucGoed of Timo.nl. Je kunt deze tenues bestellen via onze webshop. Van ieder shirt gaat een vastgesteld bedrag naar het KWF. Scan de QR-code of ga meteen naar www.crh-bouw­materialen­inactie.nl om een mooi tenue uit te zoeken.

KWF aan het woord

Willemijn van den Berg is fondsenwerver bedrijven bij KWF Kankerbestrijding. “Vorig jaar hebben de CRH-medewerkers €185.000 opgehaald: een bijzondere megaprestatie! Hiermee maakt CRH een groot verschil. KWF vindt het sowieso bijzonder dat een organisatie als CRH zich voor goede doelen inspant. We mogen dit nooit als vanzelfsprekend aannemen, evenmin als iedere euro die binnenkomt voor de strijd tegen kanker.”


INNOVATIE

EFFICIENT en DUURZAAM bouwen Met de blokken van Styro Stone bouw je heel anders: veel sneller en met een hoge isolatiewaarde. Het vraagt wel een heel andere manier van bouwen. Daar moet je jezelf als bouwer op instellen. Het afgelopen jaar hebben diverse aannemers, architecten, particulieren en projectontwikkelaars kennis mogen maken met het bouwsysteem van Styro Stone. “Bij voorkeur ontvang ik mensen op de bouwplaats van een project waar op dat moment met onze blokken gebouwd wordt”, vertelt Johannes Out, directeur van Styro Stone Nederland en initiatiefnemer van diverse duurzame woningconcepten.

Soort grote bouwblokken

Bouwen met Styro Stone is een andere manier van bouwen en dat vraagt met name voor de bouwer een mentale omschakeling. Die zit voornamelijk in de bouwvolgorde. Met de Styro Stone-elementen, een soort uitvergrote bouwblokken, zet je namelijk eerst de isolatie neer, pas daarna stort je de massieve muur. De bekisting maak je op deze manier van de hoogwaar-

28 | BOUWZONE JUNI 2013

dige en zeer isolerende Neopor-blokken, die je na het vullen met beton mooi kunt laten staan.

Veel sneller, minder kosten

Dit levert diverse voordelen op ten opzichte van traditio­ nelere bouwwijzen met de metselmuur, spouwisolatie en spouwmuur. “Ten eerste de bouwsnelheid”, licht Jan Pieter Klopman van aannemersbedrijf Alma Bouw uit Elspeet toe. Als voorbeeld noemt hij een woning

‘Bouwen met die piepschuimblokken!’

in Putten, die hij met deze nieuwe blokken heeft gerealiseerd. “De binnen- en buitenmuren van de begane grond, met een vloeroppervlakte van ruim 200 m2,


De voordelen van Styro Stone

Korte bouwtijd Bijzonder sterk Isolerend zonder koudebruggen Architectonische vrijheid Sterk brandwerend Super licht dus geen groot materieel nodig

Financiële voordelen

Lagere bouwkosten (korte termijn) Geringe energielasten (middellange termijn) Waardevast object (lange termijn) Vederlichte bouwblok. Stapelen, vullen met beton en klaar is Kees.

Meer info? Wil je meer informatie over Styro Stone? Scan de QR-code of ga naar www.bouwzone.nl. De blokken zijn exclusief verkrijgbaar bij al onze vestigingen.

zijn bijvoorbeeld door drie man in één dag neergezet. Inclusief de uitsparingen voor de raam- en deurkozijnen, de latei-elementen, de vloereindstukken en de eventuele betonbewapening. Een dag later is alles nog even goed nagelopen en kon het beton worden gestort. Twee dagen later hebben we de breedplaatvloer gelegd. De besparing in tijd – en daardoor ook in geld – tijdens de ruwbouwperiode is hierdoor substantieel.”

Goede isolatie , dikke besparing

“Maar de grootste besparing komt later”, vult Out enthousiast aan. “Huizen die gebouwd zijn met Styro Stone zijn zo goed geïsoleerd dat de bewoners maandelijks tientallen euro’s stookkosten besparen. Met Styro Stone R7-elementen gebouwde muren hebben een Rc-waarde van 6,9 m2 K/W.

Het uiteindelijke resultaat: een duurzame woning die energie teruglevert

Een begane grond van dik 200 m2 door drie man in één dag neergezet Als je dat vergelijkt met een gangbare Rc-norm in 2013 van 3,5 bij de traditionele spouwconstructie, dan is dit een verdub­beling.”

Energieplus-voorbeelden

Naast energiezuinige huizen en passiefhuizen zijn er in Nederland al twee energieplushuizen gebouwd. Deze huizen wekken meer energie op dan ze verbruiken. Dit is mogelijk dankzij een slimme combinatie van energieopwekking (zonnepanelen, windturbine, warmtepomp, etc.) en energiebesparing zoals isolatie, klimaatbeheersing en ledverlichting. Beide huizen zijn gerealiseerd met Styro Stone-wanden en hebben door alle publiciteit een steentje bijgedragen aan de opmars van het systeem in Nederland. Vraag onze deskundige medewerkers om meer informatie.

BOUWZONE JUNI 2013 | 29


DIKTE HOE DIKKE R DE ORTING HOE HOGER UW K

OPLOPEN D TOT

27%

Ga voor dik en kies voor Isover! Een dikke korting en dik tevreden klanten‌ het zit er dik in wanneer u profiteert van de voorjaarsactie van Isover. Want tot en met 30 juni 2013 geldt bij aankoop van bepaalde diktes Comfortpanel en Rollisol Plus: hoe dikker de dikte, hoe hoger uw korting. Bij Comfortpanel 120 mm en Rollisol Plus 150 mm bedraagt uw voordeel zelfs 27%! Meer weten? Haal de folder in uw bouwmaterialenhandel of kijk op www.isover.nl/gavoordik. In de folder vindt u bovendien een handige tabel waarmee u uw klanten kunt overtuigen van de hogere energiebesparing met dikkere isolatie.

OOK DAT IS

www.isover.nl/gavoordik


jouw bouwzone

Heerlijk aan het water Langs de Witte Singel in het centrum van Leiden pauzeert uitvoerder/ timmerman Jos Koren van Bouwbedrijf Burgy met zijn team op het ponton van de bouwkeet tijdens renovatiewerkzaamheden aan de Hortus Botanicus. Grote delen van de stalen frames en de houten kozijnen en deuren van de tropische kassen worden vervangen door nieuwbouw, maar tevens probeert timmerman Jos zo veel mogelijk houten deuren te herstellen door bruikbaar hout van de bovenkant in verrotte delen van de onderkant te monteren. Vanwege de hitte in de kassen is het soms heerlijk om lekker buiten te zitten aan het water en even bij te komen. Naar verwachting gaan de kassen in het najaar weer open voor het publiek.

Wat is jouw bouwzone? aat het ons weten en stuur een afbeelding van jouw bouwzone naar www.bouwzone.nl of scan de QR-code.

Biereco

BOUWZONE JUNI 2013 | 31


Duurzaam hout heeft de toekomst Op onze vestigingen worden FSC/ PEFC gecertificeerde houtproducten verkocht. Belangrijk voor duurzaam bouwen, want steeds meer opdracht­ gevers ­schakelen over op het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Duurzaam inkopen

De Rijksoverheid, gemeentes, provincies en waterschappen zijn bijvoorbeeld al vanaf 2010 begonnen met Duurzaam Inkopen. ­ Voor producten die zijn gemaakt van hout geldt dat het hout aantoonbaar afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerd bos. FSC en PEFC gecertificeerd hout voldoet aan deze eis.

PEFC & FSC Keurmerk

Het vurenhout dat we leveren komt uit FSC en of PEFC gecerti­ ficeerde bossen. Ook leveren wij uit voorraad diverse andere houtsoorten en producten, zoals plaatmaterialen, kozijnen en deuren voorzien van deze keurmerken. Wij dragen met onze producten graag bij aan een verduurzaming van de bouw in Nederland. Hiermee maken we het voor onze klanten mogelijk om zichzelf te onderscheiden en profileren als kwaliteits­ bewust en duurzaam bouwbedrijf.

Steun het goede doel met je sportieve aankoop! Ben jij een fiets- of hardloopfanaat en echt ontzettend toe aan een nieuwe outfit? Ga dan snel naar onze webshop, www.crh-bmhinactie.nl. Met jouw aankoop steun je direct Alpe d’HuZes, Roparun en KiKa.

Maak een foto en win! Om extra aandacht te vragen voor onze Alpe d’HuZes actie, rijden er twee prachtige vrachtwagens door Nederland met de tekst ‘Wij strijden mee! U ook? Steun onze actie!’ Spot jij deze vrachtwagen? Neem een foto, mail naar AD6@crh-bmh.nl en maak kans op een wieler- of hardloop­ tenue naar keuze ter waarde van € 150,-!

Maatschappelijk Partnership

Goed ondernemerschap betekent voor ons een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze samenleving. Een waarde­volle taak waarvoor wij ons breed inzetten. Als onderdeel van CRH Bouwmaterialen nemen wij actief deel aan de Alpe d’HuZes en Roparun.

Aansluitnummers

FSC - CU-COC-812791 | PEFC - CU-PEFC-812791

 ierbij worden wij financieel onder­ H steund door onze Maatschappelijke Partners: Brander, Calduran, DeWalt, Isobouw, Isover, Kingspan Insulation, Nelskamp en SPS.

Kijk op onze website voor de adressen en openingstijden.

Van Neerbos Bouwmaterialen Groep Postbus 617, 5460 AP Veghel | T 0413 - 335678 | F 0413 - 335679 | E info@neerbos.nl | vanneerbos.nl Vestigingen: Amersfoort, Asten, Best, Deurne, Haastrecht, Maastricht, Nijmegen, Soest, Tilburg, Veghel, Venray, Weert en Zaltbommel

Bouwzone 2013-1  

Bouwzone is het relatiemagazine van CRH Bouwmaterialen BV.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you