Mitt Roslagen 220825

Page 1

© STORA NASSA. – Vi kom mer till Stora Nassa, var så säker, men jag vet inte var i ögruppen vi kan lägga till, säger Göran P Sjödin, befälhavare på s/s Blidö sund, skärgårdens sista koleldade ångbåt. SIDAN 22

för rondell i Rimbo © Vargattack i Edsbro © Baltic Princess ska börja angöra Kapellskär På lördagen gjorde det 111-åriga fartyget s/s Blidösund en expedition ut till yttersta havsbandet och Stora Nassa. FOTO: CHRISTER BERGSTRÖM KOMMUNENS ENDA LOKALA LOKALTIDNING! NORRTÄLJE RIMBO HALLSTAVIK • VÄDDÖ TORSDAG 25/8 2022Totaltäckning! HUSHÅLLALLA Vardag 9-17 • Lör/Sön/Helgdag 10-16 Gilla oss på facebook & följ oss på instagram www.facebook.com/wallbytradgard • @wallbytradgard Väg 77 Mellan Rimbo och Norrtälje Uppfart bredvid Tusen Ting ”Brandbilen” Tel 0175-606 07Sensommarglädje! Stort urval av sensommarens alla färglada växter Mängder av krukor och tillbehör för att pryda er entré & trädgårdFika i vårt café – Öppet alla dagar 11-16 Möt NettanNorrtäljeprofilenGöthlin NORRTÄLJE Den Norrtäljebelägna klädbutiken Plaggets ägare Nettan Göthlin kombinerar

NYHETER Namninsamling sitt intresse för mode med en välvilja att hjälpa hemlösa. Utöver drivandet av buti ken jobbar hon nämligen aktivt för att hjälpa bostadslösa människor att finna stöd och avlastning i deras annars tuffa vardag. SID 4

2

Krönika ”I en tid då priserna skenar, inflationen rusar och gemene man får allt mindre köpkraft är det ju tur att Mitt Roslagen finns. Eller hur?” POVE PERSSON SID

Mitt Roslagen på seniorkollo MARHOLMEN I veckorna tre har det varit seniorkollo på Marholmen. 45 70-plussare har haft dagkollo med massor av aktiviteter. – Det här är fantastiskt. Jag var aldrig på kollo som barn, jag fick vänta till jag fyllt 80, sa en av deltagarna, Yvonne Jansson och log, när Mitt Roslagen gjorde ett besök. SID 10

Volleybollturnering gav över 50 000 till Barncancerfonden LOHÄRAD Årets välgörenhetsturnering i beachvolleyboll blev en succé. För första gången samlade turneringen in över 50 000 kronor till Barncancerfonden. – Fantastiskt roligt, säger Daniel Wahlgren, som tillsammans med sin sambo Elin Dynewall och kompisen Niklas Andersson, arrangerar den årliga turneringen hemma på gården i Undra. SID 16

BLIDÖSUNDMEDTILLSTORANASSA

I EN TID då priserna skenar, inflationen ru sar och gemene man får allt mindre köp kraft är det ju tur att Mitt Roslagen finns. EllerDuhur?fåren nyhetssammanfattning, du får re portage om intressanta människor och företeelser, krönikor, korsord och detta helt gra tis hem i din brevlåda. Strålande ju! Under tuffa tider som dessa och som en ligt diverse experter väntas bli ännu tuffare Det är ju sedan länge populärt och ”inne” att handla lokalt. Oavsett om det gäller gur kor, kött, ägg, konst, gräslök eller vad ni vill.

DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT att stötta lokala evenemang, något jag som besöker en del sådana noterat att vi alla kan bli bättre på. Och, nu ska jag tala lite i egen sak, jag tror ni fattar. Det borde vara lika självklart och vik tigt att handla och konsumera lokalt när det kommer till tidning. Vi har sedan vår start av Mitt Roslagen fått en fantastisk respons från läsare och annonsörer, något vi är evigt tacksamma för. Vår uppkomst och framgång stör förstås marknaden från en annan tidning i kom munen, en Bonnierägd sådan. De irriteras så klart av att vi tagit mark nadsandelar, liksom vi irriteras av att folk väljer att annonsera hos dem. Men det är verkligheten och jag tror att den delen med oss och den Bonnierägda tidningen bara gynnar våra lokala annonsörers vardag. Och det är så klart väldigt bra. Vad det kokar ned till sedan är att man som annonsör får mest för pengarna. Och, och det här är viktigt, var man vill läg ga dem.Lokalt hos Mitt Roslagen, eller skicka in dem i den gigantiska Bon nierkoncernen?Påettsättborde valet vara hur enkelt som helst; handla lo kalt ni vet. Men på ett annat sätt blir det mer komplicerat, eller förvirrande. Mitt Roslagens delas varje nummer ut till samtliga fasta hushåll i Norrtälje kom mun. Det gör också Bonnierägda XL, en gratistidning som görs av lika Bonnieräg da Norrtelje Tidning. Så klart inga konstigheter. Och klart som Sedankorvspad.blir det grumligare. Både Mitt Ros lagen och XL delas ut till samma hushåll, samma brevlådor, i Norrtälje kommun. Båda delas ut av Postnord. Men, Mitt Roslagen har en pappersupp laga som styrs av Postnords listor över fas ta hushåll i kommunen, i skrivande stund 31 XL,658.som delas ut till de samma av den samma, säger sig ha en upplaga på 47 047. XL påstås alltså nå drygt 47 000 hushåll –i en kommun där det enligt Postnord finns knappa 32 000 hushåll. Imponerande i all sinJagobegriplighet.önskarnågon gång få en förklaring från NT/XL. Det är liksom inte första gång en de tycks trixa med egna siffror för att bli mer attraktiva än de faktiskt är. För det är väl inte så att de blandar in webben, soci ala medier? Ett steg i rätt riktning är att de i alla fall i XL nu berättar om storlek på upplaga, men för alla inblandade vore det väl bättre om siffrorna har med verkligheten att göra. I deras huvudtidning NT står däremot inga upplagesiffror. Den siffran är väl nu för tiden så låg att den inte går att ”sälja” på. SÅ, KÄRA ANNONSÖRER, tänk igenom sånt här innan ni slentrianmässigt köper an nonsplats ”där ni av gammal vana brukar”. Ni kan spara pengar på det. OCH gyn na det lokala. Kontakta gärna våra säljare Wilhelmina Eriksson, Cippe Carlstedt el ler Marie Widholm. Ni kommer garanterat få ett prisförslag på din annons som matchar Bonniers. Ni är så Nuvälkomna!hjälperoch stöttar vi varandra ännu mer!Och inte att förglömma, även om vi är långtMendärifrån:tänkden dag då Mitt Roslagen el ler något annat alternativ till Bonniers inte längre skulle finnas… Vad tror ni händer med Bonniers an nonspriser då? Handla lokalt!

I kristider: handla lokalt – på alla områden som är möjliga Signerat Pove VD, annonsförsäljning och ansv utg: Wilhelmina Eriksson 072-168 79 92 wilhelmina@mittro.se Annonsförsäljning: Cippe Carlstedt, 072-168 79 91 Mariecippe@mittro.seWidholm,072-162 92 93 marie@mittro.se Mitt Roslagen Gäddvägen 5, 761 41 Norrtälje www.mittro.se Redaktör: Pove Persson, 076-892 36 61 pove@mittro.se Skribent: Maria Stenudd, maria@mittro.se Layout och annonsproduktion: Caroline Liljeberg, 072-168 06 36 caroline@mittro.se Följ och gilla oss på Facebook! Distribution: Vid utebliven tidning: Kontakta PostNord kundservice: 0771-33 33 10 kundservice.privat.se@postnord.com Tryck: Pressgrannar Svanenmärkt trycksak, 3041 0174 Mitt Roslagen är en lokalproducerad gratistidning som delas ut i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Väddö. På utvalda platser kan du hämta ditt exemplar i våra tidningsställ. Upplaga 31 658 ex. Mvh/Pove Persson, redaktör och reporter, 0768-92 36 61, pove@mittro.se Medlem i: För att du älskar våra annonser.* TACK! annonser som ger effekt *85% av våra läsare gillar reklamen i Gratistidningarna. Rapporten: ”Gratistidningen ett förändrat medielandskap” Det borde vara lika självklart och viktigt att handla och konsumera lokalt när det kommer till tidning." DITT LOKALA PARTI Följ oss på Facebook eller besök vår hemsida www.roop.se ROSLAGENS OBEROENDE PARTI FörrooparvihängerSensommareni.Detgörockså,innanviinhösten.dig.

2 MITT ROSLAGEN 25/8-22

PÅSLUTSPURTOUTLETSOMMAR-REAN! Öppet: Onsdag-fred 11-18, Lörd 10-15 Hantverkargatan 2 | Tel. 0176-104 78 | sportringen.se PÅ70%50HELA SORTIMENTET!GÄLLERONSDAG-LÖRDAGV34

(Erbjudandet gäller på ord priser.)

Följ oss gärna på sportringen_norrtaljeinstagram!

Logotyp vit/röd

Vår logotyp och grafiska profil är det som utåt sett håller oss samman. Därför är det viktigt att vi använder den på ett enhetligt sätt. Dels för att ett städat yttre ger större förtroende. Och dels för att vi får större genomslag i allt vi gör, eftersom varje butiks agerande påverkar alla andra Sportringenbutiker och kedjan i stort.

Huvudversion Vår logotyp är tvåradig, vit och röd och används mot en svart bakgrund. Detta är den version som ska användas i så stor utsträckning som möjligt – i alla sammanhang. Enradig version Används i huvudsak på fasadskyltar när formaten gör det svårt att använda huvudlogotypen. Specialist- eller egennamn För butiker som frontar ett eget namn eller är specialiserade inom något område, men ändå till fullo vill ingå i Sportringen och ta del av alla fördelar. Namn eller specialitet sätts till höger om Sportringen. Se fler exempel på sid 6.

Enradig negativ Används ytterst sparsamt t.ex. mot färgade bakgrunder (annan färg än svart). Exempelvis sponsorsammanhang eller när det är svårt att trycka fler färger. Specialist- eller egennamn, negativ Används ytterst sparsamt t.ex. mot färgade bakgrunder (annan färg än svart). Exempelvis sponsorsammanhang eller när det är svårt att trycka fler färger.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 3 4

PÅ POSTHUSGATAN i cen trala Norrtälje ligger den välbesökta modebutiken Plagget, där kläder, acces soarer och inredningspry lar har sålts sedan öppnan det år 2014. Numer driver butikens grundare Nettan Göthlin verksamheten till sammans med sin dotter Ida och förhoppningen är att kunna göra det i väldigt många år framåt. – Det är fantastiskt kul att ha butiken med min dotter och att ha en kundkrets som verkligen tycker om det vi säljer. Vi köper dessutom bara in det som vi själva tyck er om och vill ha på oss, sä ger Nettan Göthlin.

– MIN DRÖM ÄR ATT ÖPPNA ETT TRYGGT HÄRBÄRGE HÄR I NORRTÄLJE, DET FINNSINGETNÄMLIGENALLS I DAGSLÄGET."

IDAG ARBETAR Nettan Göthlin ideellt i flera orga nisationer som verkar för hjälpandet av hemlösa. Någ ra dagar varje vecka, oavsett väder, står hon vid Medbor garplatsen i Stockholm till sammans med den ideella or ganisationen Gatans Vänner för att dela ut mat, kläder och finnas som stöd för de hemlösa.–Jagkallar det hellre för mötesplats än exempelvis soppkök, för vi gör så mycket mer än att bara stå och dela ut mat. En av de mest givan de sakerna vi gör är att fin nas där som en trygghet för dessa människor som annars ofta lever ett väldigt osäkert och farligt liv på gatan, be rättar hon. UTÖVER Gatans Vänner har hon även varit med att starta upp hjälporganisationen Vin tergatan i Norrtälje. Hon sä ger att organisationen enbart går runt på samhällsmedbor gares generösa donationer, vilket de är mycket tacksam ma–för.Många människor har en stark vilja att hjälpa, men vet ofta inte hur de kan göra det. De flesta har nämligen ingen möjlighet att hjälpa ak tivt på plats, men skänker då i stället pengar, vilket hjälper oss oerhört. Alla donationer vi får går oavkortat till mat, hygienartiklar och andra för nödenheter till stadens bo stadslösa, förklarar hon. På frågan om vilka fram tidsplaner hon har i sitt ide ella arbete, svarar hon att det får framtiden utvisa, men att en sak är säker – det skulle aldrig gå att sluta. – Min dröm är att öpp na ett tryggt härbärge här i Norrtälje, det finns näm ligen inget alls i dagsläget. Jag lägger även stor vikt åt att finnas där för att lyssna, krama och stötta personer na, för jag vet att det är oer hört värdefullt för dem, sä ger hon.

NOTISER

4 MITT ROSLAGEN 25/8-22 HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅRpove@mittro.seREDAKTÖR:Roslagen

Fel namn på vallokaler i Grind på röstkorten © NORRTÄLJE. Röstkorten har kommit. Tyvärr har två vallokaler i Grind fått fel namn. Det är före detta Grind- och Parkskolan. De heter sedan en tid Norrgärdesskolan norra respektive Norrgärdesskolan södra. Detta berör de som bor i valdistrikten Grind-Långgarn och Gransäter. Adres sen och lokalen är i båda fallen korrekta, och du kan läg ga din röst som planerat, trots att namnet på skolan är felaktigt på röstkortet.

– Under uppväxten träf fade jag min pappas kompi sar några gånger varpå de be rättade om anledningen till varför de, liksom min pappa, bodde på gatan. Det kunde handla om skilsmässa, de pression, skulder, ett förlo rat arbete eller dödsfall. Det ta är saker som kan hända vem som helst i princip när som helst, vilket är viktigt att komma ihåg, säger hon.

MITT ROSLAGEN Berusad och våldsam vid fritidsgård © RIMBO. I fredags fick polis rycka ut till en fritids gård i Rimbo. Anledningen till det var att en berusad man i 65-årsåldern uppträdde våldsamt och störde ordningen utanför fritidsgården. Mannen uppträdde även våldsamt mot poliserna som omhändertog honom enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. Han är ock så anmäld för våld mot tjänsteman.

Hon brinner för att hjälpa hemlösa © NORRTÄLJE. Den Norrtäljebelägna klädbutiken Plaggets äga re Nettan Göthlin kombinerar sitt intresse för mode med en välvilja att hjälpa hemlösa. Utöver drivandet av butiken jobbar hon nämligen aktivt för att hjälpa bostadslösa människor att finna stöd och avlastning i deras annars tuffa vardag.

genstängerGummicentralenförfestlörda-den3september © NORRTÄLJE. Lördag den 3 september har Gummi centralen i Norrtälje stängt. Anledningen är att förening en Gummiträdets vänner hyrt lokalen för en fest. Den som vill läsa mer om festen och Gummiträdets vänner kan göra det på facebook: Gummiträdets vänner.

MITT ROSLAGEN

MITT ROSLAGEN Kvinna åtalad för misshandel av sambo © NORRTÄLJE. En 35-årig kvinna från Norrtälje har åtalats för att vid flera tillfällen ha misshandlat sin sambo. Kvinnan, som suttit frihetsberövad sedan den 30 juli, ska bland annat ha slagit sambon i huvudet med en bordslam pa. 35-åringen, som förnekar brott, är nu åtalad för grov fridskränkning. Enligt åtalet ska brotten ha begåtts mel lan april 2021 och juli 2022. MITT ROSLAGEN Fartkameror uppbrutna © NORRTÄLJE. Flera fartkameror på vägen mellan Norrtälje och Söderbykarl upptäcktes ha skadats natten till i lördags. Flera kameror uppges av polisen vara upp brutna, vilket rubriceras som skadegörelse. Anmälan är upprättad. MITT ROSLAGEN Mindre gräsbrand i Smedsmora © RIMBO. I förra veckan utbröt en mindre gräsbrand i Smedsmora utanför Rimbo. Enligt räddningstjänsten av den som larmade redan i full färd med att släcka med vat tenhinkar när räddningstjänsten anlände. Räddningstjäns ten behövde då ”bara” ägna sig åt eftersläckning. MITT ROSLAGEN Kött-tjuv flydde ur butik © NORRTÄLJE.I fredags larmades polis till en mat butik i Norrtälje. En person hade lagt beslag på en mängd kött och lämnar butiken springande utan att betala. Polisen har ingen misstänkt, men en anmälan om stöld är gjord. MITT ROSLAGEN

SLUTLIGEN understryker Nettan Göthlin vikten av att stanna upp och hälsa på personer som ser ut att be höva bli sedda. – Oavsett vad man tyck er eller har för fördomar om hemlösa personer, måste man komma ihåg att det är någons broder, pappa, mam ma, syster eller kompis som sitter där. De mänskliga be hoven försvinner inte bara för att man inte har någon stans att bo, tvärt om, men ar hon.

Nettan Göthlin lägger ned massor av ideellt arbete för hemslösa – samtidigt som hon driver en klädbutik, Plagget, i Norrtälje tillsammans med sin dotter.

ESMERALDA WEDIN TEXT OCH FOTO

TROTS DEN OMFATTANDE heltidssysslan som butiksbe drivare innebär, tar sig Net tan Göthlin alltid tid för att hjälpa hemlösa människor runt om i länet. Anledning en kommer ifrån det hon har lärt sig om bostadslöshet se dan hennes pappa bodde på gatan när hon var liten. – Jag skämdes mycket när min pappa levde som hemlös och i missbruk. Det var ald rig roligt att som barn få frå gan om vad min pappa job bade med, för det enda jag kunde säga var att han sover på en toalett, berättar Net tanDenGöthlin.skam hon kände in för sin pappas livssituation byttes med tiden ut mot en förståelse för hur tufft han hade det och hur lätt det är att hamna i hemlöshet. Hon menar att den allmänna bild en om att en hemlös person alltid missbrukar och är en värdelös samhällsmedborg are, inte alls stämmer.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 5 Vattenburen utomhusfärg av högsta kvalitet för omålat och tidigare målat trä som torkar snabbt och är mycket lätt att måla med. Färgen ger ett suveränt skydd mot väder och vind. Håller kulör och glans under lång tid. Staketet är målat i kulören Bärnsten 034 och topparna i Korall 001. Fasadfärg, Perfekt Akrylat, Beckers BeckersFaluröd, Proffsensval! Sommarpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller tom 31/7 2022. NORRTÄLJE • Radarvägen 9B 0176-108 80 • Vardagar 7-18 Lör 10-16 • Sön www.happyhomes.se11-16 Perfekt2495:-Vit10literFasadPlus är utvecklad för maximalt väderskydd och suverän glans- och kulörhållning över lång tid. God utflytning, torkar snabbt och kan målas på de flesta tidigare målade ytor. PerfektFasadfärg,Fasad Plus, Beckers Perfekt Fönster & Snickeri har en förbättrad kulör- och glanshållning, torkar snabbt och ger fönster och snickerier maximalt skydd. Ger ett halvblankt resultat och tålig yta. Perfekt Fönster & Snickeri Plus, Beckers 249:-Vit0,675literlevrekpris302:Ofärgad249:-2,7liter Perfekt Träolja, Beckers En vattenburen träolja för utomhusbruk som effektivt skyddar din altan mot uttorkning och sprickor. Träoljan skapar en fräsch, vattenavvisande yta, är lätt att arbeta med, finns i flera kulörer. altanenOlja Fasadfärg, Demidekk Infinity

En lasyr som finns i många vackra kulörer, ger ett snabbt resultat och lång

Helmatt2395:-Vit9liter

Kulör på fasadväggen Jotun 1223 Höststämning.

hållbarhet med bara en strykning. Lasyren torkar snabbt och ger ett extra skydd mot 599:-beväxning.Klar2,7literlevrekpris699:- lev319:-Terrasstvättrekpris349:Fönster- och detaljfärgen har snabb tork tid och är regnsäker redan efter en timme*. Den har en överlägsen glans- och kulörhållbarhet och är självrengörande*. DEMIDEKK Infinity Details håller längst av alla Jotuns utomhusfärger. *Vid 23 grader och 50% luftfuktighet (RH). Fönster & Snickerifärg, DEMIDEKK Infinity Details lev399:-Vit0,68literrekpris499:Sommarpriser 2395:-Vit9liter 2795:-Vit9liter Ge huset ett lyft med demidekk Ettresultat!perfekt Med fasad- och snickeriprodukter från Jotun DEMIDEKK kan du vara säker på att du får ett reslutat som håller år efter år. lev rek pris 4255:lev rek pris 3315:- lev rek pris 3515:lev rek pris 3664:- 2295:-Utevit10literlevrekpris3136:Sommarpriser lev rek pris 478:- 15%PÅPOOLPRODUKTERFRÅNNITOR GÄLLER ETT KÖP Erbjudandet gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller till och med 31 juli 2022. 30/9 2022. 30 sept 2022.

Helmatt träfasadfärg som ger en unik kulörupplevelse och har lika lång glansoch kulörhållbarhet samt samma under hållsintervall som DEMIDEKK Ultimate täckfärg. Ditt hus ser nymålat ut länge.

DEMIDEKKFasadfärg, Ultimate täckfärg

2995:-Vit9liter

En träfasadfärg med en helt ny och banbrytande teknologi som ger en över lägsen kulör- och glanshållbarhet*. Den självrengörande och smutsavvisande ytan gör att smuts och pollen inte fäster på *DEMIDEKKfärgfilmen.Infinity håller längst av alla Demidekks utomhusfärger.

DemidekkFasadfärg,Ultimate

En träfasadfärg med extra skydd, lång glans- och kulörhållbarhet samt mycket långa underhållsintervall. Ditt hus ser nymålat ut länge.

2295:-Vit9liter

Terrasslasyr, DEMIDEKK

verksamheterTiohundrasproblemefterÅtgärdsplansommarensinom

Hon är ny seniorsamordnare i Norrtälje kommun © NORRTÄLJE. Norrtälje kommun höjer ambitions nivån gällande arbetet gentemot seniorer. Den 1 au gusti började Elisabeth Segerstedt, eller Lisa som hon kallar sig, som seniorsamordnare. ROLLEN som seniorsamord nare innebär, i första hand, att jobba med att samordna aktiviteter bland äldre och bryta ensamheten bland de äldre. Eftersom rollen är ny inom kommunen så kommer Lisa inventera vilka behov som finns och utifrån det jobba fram idéer som gyn nar seniorerna. – Norrtälje är en stor kommun och därför behö ver vi börja med att se vad som finns i kommunen just nu – vilka pensionärsorga nisationer finns, var finns det träffpunkter och vem anord nar aktiviteter för de äldre, sägerFokusLisa.kommer ligga på att samarbeta brett med alla de organisationer som på nå got sätt jobbar för Norrtäl jes seniorer och skapa en plattform där alla aktivite ter kan samlas på ett och samma ställe. – Jag tänkte försöka star ta upp sociala medier men även försöka nå ut på andra sätt då alla inte har sociala medier. Men jag tycker det är viktigt med en plattform där alla aktiviteter finns sam lade på ett och samma stäl le så det blir lätt att hitta, säger Lisa. ETT FÖRSTA STEG är att vara på plats på de aktivite ter som finns idag. En av alla de aktiviteter som finns idag för pensionärer och äldre är seniorkollot. 2022 års kol lo är beläget ute på Marhol men och är för de som kän ner sig ensamma och vill få nya bekanta. – Seniorkollot är den för sta aktiviteten som jag be söker. Det är fantastiskt fint att se hur organisationer går ihop för att seniorerna ska komma ur sin ensamhet och få umgås och ha aktiviteter, avslutar Lisa. MITT ROSLAGEN

I ÅR HAR 35 (rekordmånga) unga entreprenörer under sommarlovet startat och dri vit sammanlagt 23 företag. Affärsidéerna har varierat och deltagarna har bland an nat sålt produkter som tavlor och kläder, men även tjäns ter som videoredigering och fotbollsskola för barn. Sammanlagt har företagen gjort en vinst på 188 071 kr under de två månader som de varit aktiva. Det sattes även ett nytt vinstrekord vinst på 56 589 kr. Företa get drivs av två killar som har arbetat stenhårt med träd gårdarbete under sommaren. I torsdags avslutades Egen sommar med en avslutnings ceremoni där det delades ut priser i tre kategorier. Täv lingen avgjordes av en jury bestående av Karolina Losell, Bino Drummond och Benja min Råd Vaher. MITT ROSLAGEN

6 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Senaste nytt

EGEN SOMMAR är ett ut bildningsprojekt som Norr tälje kommun genomför till sammans med ett nätverk av lokala företag. Projektet går ut på att ungdomar i åldern 14-19 år får chansen att testa på att driva ett eget företag under sommaren. Somma ren inleds med två utbild ningsveckor och sedan får de testa att driva ett före tag utifrån egna affärsförslag.

MITT ROSLAGEN "Egen sommar" slog rekord © NORRTÄLJE. Nyligen avslutades årets upplaga av Egen sommar och del tagarna har slagit rekord i både antal och vinst.

Vargangrepp i Edsbro – åtta lamm dödade

REDAN INFÖR sommaren stod det klart att bemanningslä get i flera verksamheter var skört. När dessutom spridning en av covid-19 tog ny fart, blev situationen mycket besvärlig. – Ökningen av covid-19 har inneburit fler smittade patien ter, vilket kräver mer resurser. Samtidigt har vi haft många sjuka medarbetare. Kombinationen har gjort det extra tufft, säger Peter Graf. Norrtälje sjukhus var i stabsläge perioden 19 juli till 11 augusti, för att kunna omfördela resurser på bästa sätt. Men även flera omsorgsverksamheter har tidvis haft det besvärligt. – Det är bara tack vare alla fantastiska medarbetare vi har klarat det här. Man har verkligen samarbetat över alla gränser på bästa sätt, när luckor uppstått i bemanningen och vi tvingats planera dag för dag. Jag vill verkligen tacka alla för de insatser ni gjort den här sommaren, säger Peter Graf. Nu påbörjas en utvärdering av sommaren med samtli ga –verksamheter.Viskasättaoss ner direkt och stämma av hur det varit, och vad vi kan göra annorlunda. Vi behöver ha en åtgärdsplan inför nästa år. Så här vill vi inte ha det igen, säger Peter Graf. MITT ROSLAGEN

© NORRTÄLJE. – Det är ingen tvekan om att det varit en extraordinärt tuff sommar, som vi bara klarat tack vare medarbetarnas fantastiska in satser och samarbete över alla gränser, säger VD Peter Graf i en intervju på Tiohundras hemsida om den mycket ansträngda semesterperioden i flera av Tiohundras verksamheter.

ATTACKERNA, som är flera i antal, har bekräftats av läns styrelsen.SVTrapporterade i förra veckan att ett nytt vargrevir kan vara på väg att bildas i Edsbrotrakten. Den slutsatsen dras efter att en varghona vid ett flertal tillfällen setts i området. – Än så länge är det inte säkert att det kommer bli ett nytt vargrevir, men det är ganska sannolikt, sa Sebastian Olofsson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen, till SVT.

MITT ROSLAGEN FOTO: NORRTÄLJE KOMMUNElisabeth Segerstedt är ny seniorsamordnare i Norrtälje kommun.34-åring åtalas för våldtäkt utomhus i centrala Rimbo © NORRTÄLJE. Den 34-årige man som suttit häk tad misstänkt för våldtäkt utomhus i Rimbo i mit ten av juni har nu åtalats. VID 02-TIDEN natten till den 18 juni utsattes en kvinna för en våldtäkt på Vibyvägen i Rimbo. Polisens tekniska undersökning av platsen gjorde att en misstänkt gärningsman två veckor se nare kunde gripas. – Genom utredningsarbetet har man fått signalement på gär ningsmannen av målsäganden, hämtat in övervakningsfilmer i närområdet och hört flera personer som befann sig i området den aktuella natten. Genom detta kunde den nu åtalade iden tifieras, säger åklagare Emma Tillberg till Norrtälje Tidning. Mannen är inte känd av polisen tidigare och mannen och kvinnan känner inte varandra. Mannen nekar till brott.

VINNARNA I DE TRE KATEGORIERNA ÅRETS AFFÄRSIDÉ: A.O miniatyr design ES - 3D Printing ÅRETS MUNTLIGA PRESENTATION: Grebenstedt Service ES - husnära tjänster ÅRET EGEN SOMMAR-FÖRETAG: Roslagens trädgårdstjänst ES - trädgårdsarbete Företaget Roslagens trädgårdstjänst ES, blev utsedda till Årets Egen Sommarföretag. Och mottog pris av kommunalrådet Bino Drummond.

© EDSBRO. Nyligen attackerade en varg ett stort antal lamm i Edsbro. Åtta lamm dödades och ett okänt antal skadades i attacken.

Namninsamling för rondell i Rimbo inlämnad till Trafikverket

MITT ROSLAGEN 25/8-22 7 HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅR REDAKTÖR: 076-892 36 61 pove@mittro.se VI FINNS PÅ STORSTENSVÄGEN 5 - MITTEMOT BYGGMAX Avfettning, handtvätt, våtvax, sätestvätt hämtaVimotortvätt.mattvätt,invändigdjuprengöringsmaskin,medstäd,avtorkpanel,fönsterputsochkanimånavtidochlämnabil.MEDTAOCHUTKLIPP In- och utvändig tvätt, inklusive avfettning, handtvätt, mattvätt,dammsugning,fälgtvätt,tvätt av fönsterrutorna, avtorkning av paneler, ozonbehandling.motortvätt, 550:Sommarerbjudande 2000:When nature calls 0176-411 info@msvenssonsbygg.se47 Funderar du på förbränningstoalett? Fundera inte, köp en av mig! Jag säljer, servar, reparerar och installerar Cinderella i hela Roslagen, både för fritidshus och för husbilar/husvagnar. Jag har alltid påsar och andra tillbehör med mig i bilen om det är något ni behöver. Man kan även lämna in sin toa hos mig på Gräddö för service och reparation. Välkommen att höra av dig!

© RIMBO. 583 personer har skrivit under en namn insamling som Robert Beronius, kommunalråd för Liberalerna tagit fram angående en rondell i Rimbo. Namninsamlingen är nu inlämnad till Trafikverket.

I FÖRRA VECKAN lämna des namninsamlingen om en rondell i Rimbo in till Tra fikverket.Alliansstyret  i Norrtälje kommun har under denna mandatperiod tryckt på Tra fikverket för att lösa trafik problemen i Rimbo. Framför allt är det korsningen mellan väg 77 och 280 som enligt Robert Beronius väcker stor frustration på goda grunder.  Trafikverket planerar för att påbörja omdragning av väg 77 mellan Ekenäs och Ledinge under 2025 och vill avvakta och se vilka konse kvenser omdragning förbi Rimbo kommer att få, inn an man tar ställning till om några åtgärder behöver vid tas i korsningen.

Det är helt orimligt att det ska uppstå långa tra fikköer i Rimbo, särskilt när problemet ganska lätt kan byggas bort genom att till exempel ersätta da gens korsning med en cirkulationsplats, säger Ro bert Beronius i ett pressmeddelande.

MEN SÅ LÄNGE vill inte Robert Beronius vänta, som också menar att många kom mer fortsätta att köra på den gamla vägen om vägen dras via Ledinge i stället för Rösa. Problemet finns här och nu och då måste också pro blemet åtgärdas här och nu. Rimbos befolkning ökar och även med en omdragning av väg 77 kommer denna kors ning ha en fortsatt hög trafik belastning, särskilt om Tra fikverket får som det vill och drar vägen via Ledinge i stäl let för Rösa.

ROBERT BERONIUS hopp as nu att namninsamlingen ska få Trafikverket att tän ka  –om.Tyvärr har kommunen ganska lite att säga till om ef tersom det är Trafikverkets väg. Vi har tryckt på och fö reslagit medfinansiering från kommunens sida, men det har inte räckt. Vi får hoppas att Trafikverket nu tar till sig denna namninsamling, av slutar Robert Beronius. MITT ROSLAGEN FRAMFÖR ALLT ÄR DET KORSNINGEN MEL LAN VÄG 77 OCH 280 SOM ENLIGT ROBERT BERONIUS VÄCKER STOR FRUSTRATION PÅ GODA GRUNDER."

varten huonon liikuntakykyni takia. Otin yhteyttä järjestäjiin ja sain kuul la, että leirillä tehdään sitä mikä kukin pystyy ja haluaa, omien edellytysten sä mukaan. Ja että tärkeintä on saa da tavata toisia, niin tein hakemuksen. Hän ei ole katunut. – En todellakaan. Täällä on ollut ihanaa, hän sanoo. Kotona yksinä isyydessäni kuvittelin, että pärjään kyllä aika hyvin. Mutta tänne tultua ni olen ymmärtänyt, että se ei todell akaan ole niin.

– Ollaan juuri käyty alastomana ui massa! Nyt ehdittiin laittaa vaatteet päälle.Saunassa he lauloivat suomalaisia lauluja. Vedessä he tanssivat piirileik kejä.Mitt Roslagenin kysymykseen, josko he voisivat ajatella tulla mukaan senio rileirille tulevaisuudessakin, tuli raiku vana vastauksena, keneltä vaan kysyi: – Kyllä! Tämä on niin kamalan haus kaa.Jatkoa on siis varmaan tulossa.

YVONNE JANSSONILLA paljon ko kemusta yksinäisyydestä. Hän ei ole periaatteessa ollut kodin ulkopuolel la kolmeen vuoteen. – Minulla on taustalla sairauksia, joi den takia minun oli eristäydyttävä pan demian ajaksi, sitten minulla on vanha sairaus mikä paheni ja vaikuttaa liik untakykyyni, hän kertoo. En ollut mil loinkaan kuullut seniorileiristä, ennen kun kotisairaanhoitajani kehotti minua tekemään hakemuksen. Mutta, ajattelin että se ei ole minua

8 MITT ROSLAGEN 25/8-22

POVE PERSSON, TEKSTI JA KUVAT

ROSLAGEN

Helanderin, Träningslust, kanssa. Ja ollaan syöty hyvää ruokaa. – Kyllä, todella. Ei olla ainaka an laihduttu, sanoo Siv Brockman ja purskahtaa nauramaan. – Me pelataan pokeria, sanoo Elly Loftén. Rahasta? – Haha, ei, ei, sanoo Elly. Me ei osat tu sääntöjä niin keksittiin omat. Mak settiin naurulla.

Suurta –Marholmeninriemuaseniorileirillä"uskomattomanhauskaa”

HOITO- ja hoiva-alan kuntaliitto, KSON, on yhdessä PROn ja Roslagen Kalevala yhdistyksen kanssa järjestä neet vuoden 2022 seniorileirin. PROn ja Kalevan jäsenet ovat mukana avusta massa leirillä mukana olevia vanhuksia. Onko leirillä mukanaolevia help po viihdyttää? – Kyllä, ei mitään hankaluuksia, haha, sanoo Gullvi Klarheden PROsta. – Hän ei uskalla sanoa muuta ko ska istumme mukana kuuntelemassa, sanoo Elly Loftén, 94, vanhin leiriläi nen seuranaan Kristina Almén. Mutta minä olen muutaman kuukauden van hempi, niin se vaan on. Leiriviikon aikana osanottajat saa vat tavata muita, seurustella ja oppia tuntemaan toisensa leikkimielisen ja iloisen yhdessäolon merkeissä. – Tällä tavoin autamme ja ehkäisem me yksinäisyyttä, sanoo Marianne Cle land KSONilta. Tämän lisäksi saavat osanottajat paljon muutakin.

MITT ROSLAGEN

ENSIMMÄINEN ASKEL on olla paikalla missä tänä päivänä on toimintaa. Yksi tämän päivän aktivite eteista on eläkeläisten ja vanhusten seniorileiri. Vuo den 2022 leiri pidetään Marholmenilla, leiri on tar koitettu yksinäisille ja niille, jotka kaipaavat uusia tuttavuuksia.–Seniorileirit ovat ensimmäiset tapahtumat missä vierailen. On mahtavaa nähdä miten eri organisaa tiot järjestävät yhdessä senioreille mahdollisuuden päästä eroon yksinäisyydestään ja saada olla kans sakäymisissä keskenään, lopettaa Lisa.

© MARHOLMEN. Marholmenil la on ollut kolmen viikon ajan se niorileiritoimintaa. 45 70-vuotta täyttänyttä, jaettuna kolmeen ry hmään, on viettänyt siellä päiväl eiriä täynnä toimintaa ja aktivite etteja.Tämä on kerta kaikkiaan iha naa. Lapsena en ollut milloinkaan leirillä, sain odottaa yli 80- vuo tiaaksi, sanoi Yvonne Jansson, yksi leirillä olevista ja hymyilee kun Mitt Roslagen kävi vierailulla.

– Ajattelin ottaa käyttöön sosiaalisia medioita sekä myös yrittää informoida muillakin tavoin, koska ka ikki eivät ole mukana sosiaalisissa medioissa. Mutta, mielestäni on tärkeää löytää vakaa perusta, jotta ak tiviteetit voidaan kerätä yhteen ja samaan paikkaan mistä on helppo löytää kaikki, sanoo Lisa.

MITEN MARIANNE Malmgren sattui löytämään leirille? – Juu, sitä voisi kysyä, sanoo hän nauraen. Olin mukana edellisellä lei rillä Björkögårdenilla Väddössä, ennen pandemiaa. Viihdyin siellä niin hyvin, että halusin tulla uudelleen. Mikä on hauskinta leirillä? Tavata ne muut. Se on tosimukavaa. Pia Allert on samaa mieltä. – Kyllä, todella, hän sanoo. Minul le, joka olen hiljattain muuttanut kun taan, noin vuosi sitten, on paljon hy ötyä tavata uusia tuttavuuksia tällaisissa merkeissä. Mitä he ovat sitten saaneet tehdä? On ollut korttipelejä, boulea, sauno mista, uintia, luontopolkuja, Marhol meniin tutustumista, jumppaa Maud

OSA SAKISTA vietti aikaa saunomassa ja uimassa kylpyniemellä. Kun Mitt Ros lagen tuli sinne, kertoivat monet sauno jat, että olipa meillä tuuria, kun en ette tullut muutamaa minuuttia aiemmin.

Hän on koordinaattorikunnanNorrtäljenuusiseniori© NORRTÄLJE. Norrtäljen kunta kohottaa tavoitetasoa senioreiden hyvinvoinnin paran tamiseksi. Elisabeth Segerstedt, tai Lisa mik si häntä kutsutaan, aloitti 1. elokuuta kunnan SENIORIKOORDINAATTORINseniorikoordinaattorina. ensisijaiseen rooliin kuuluu järjestää ja organisoida aktiviteetteja vanhem mille ja ehkäistä lisääntyvää vanhusten yksinäisyyttä. Koska rooli on kunnassa uusi, tulee Lisa tekemään kartoituksen avuntarpeista ja sitä kautta suunnitel la miten voisi tukea senioreita. – Norrtälje on suuri kunta ja siksi meidän on aloi tettava siitä mitä kunnassa on juuri nyt – mitä senio riyhdistyksiä on, missä sijaitsevat kohtaamispaikat ja ketkä järjestävät vanhuksille aktiviteetteja, sanoo Lisa.

Vasemmalta:Brockman.Seija Wähä-Värkkomäki, Kalevala, Kristina Almén, Pia Asplund, Kalevala, Anita Andersson, Ylva Wiberg, Marketta Johansson, Helena Ekekil. Susi hyökkäsi lammastarhaan Edsbrossa – tappoi kahdeksan lammasta © EDSBRO. Susi hyökkäsi hiljattain suureen lammaslaumaan Edsbrossa. Kahdeksan lam masta kuoli ja tuntematon määrä lampaita haa voittui HYÖKKÄYKSET,hyökkäyksessä. joita on ollut useampia, on vahvistettu Lääninhallituksesta.SVTraportoiviime viikolla, että Edsbron alueelle on kehit tymässä uusi susireviiri. Tähän johtopäätökseen on päädytty koska tällä alueella on nähty susinaaras useamman kerran. Vielä ei ole varmaa, että uusi susireviiri on kehittymässä, mutta se on erittäin todennäköistä, sanoi Sebastian Olofs son, Lääninhallituksen riista-asiantuntija.

Uutisia suomeksi Många finsktalande personer, tusentals, bosatta i Norrtälje kommun har svårt att tillgodogöra sig information från kommunen och myndigheter. Därför har Mitt Roslagen, som med varje nummer når ut till alla fasta hushåll i kommunen, i samarbete med Sam Grandell, Elisabeth Segerstedt on Norrtäljen kunnan uusi seniorikoordi naattori.

HUOMIO KESKITETÄÄN kaikkien organisaatioiden, mitkä jollakin tavoin työskentelevät Norrtäljen seni orien hyväksi, yhteistyöhön sekä luoda paikan missä kaikki aktiviteetti voidaan kerätä saman katon alle.

MITT

Vasemmalta: Eva Rendahl, PRO, Eva Fridell, Pia Allert, Elly Loftén, Yvonne Jansson, Marianne Malmgren, Gullvi Klarheden, PRO, Siv

MITT ROSLAGEN 25/8-22 9 GÖRLA HANDELSPLATS  Görlavägen 11, Norrtälje  www.gorlahandelsplats.se www.gorlahandelsplats.se facebook/gorlahandelsplats instagram/gorlahandelsplats Service Nissan LEAF: förbrukning WLTP: Wh/km: 180-206, CO2-utsläpp g/km: 0. *Privatleasingerbjudandet sker samarbete med Nissan Finans och gäller ett begränsat antal lagerbilar. Bilen ska återlämnas efter leasingperiodens slut. Skador utöver normalt slitage, samt ev. övermil faktureras av Nissan Finans. Samtliga erbjudanden gäller fram till 30.09.2022. Med reservation för eventuella ändringar. Bilen på bilden är extrautrustad. Försäljning Åkersberga Rallarvägen 14 Tel: 08-540 680 60 Mån-fre 9-18. Lör: 11-15 Verkstad Åkersberga Rallarvägen 14 Tel: 08-540 651 61 Mån-tors: 07.15-16.30 Fre: 07.15-14.30 Verkstad Norrtälje Görlavägen 11 Tel: 0176-100 66 Mån-tors: 07.15-16.30 Fre: 07.15-14.30 www.autocar.se Helt NissaneldrivnaLEAF Privatleasing 24 mån från 3.295 kr/mån* Inklusive service Nissan Originalservice Årlig service ser till att hålla din nya bil i toppskick Din Nissan verkstad står till tjänst. Boka Originalservice i dag. från 1.895 kr Försäljning Åkersberga Rallarvägen 14 Tel: 08-540 680 60 Mån-fre 9-18. Lör: 11-15 Verkstad Åkersberga Rallarvägen 14 Tel: 08-540 651 61 Mån-tors: 07.15-16.30 Fre: 07.15-14.30 Verkstad Norrtälje Görlavägen 11 Tel: 0176-100 66 Mån-tors: 07.15-16.30 Fre: 07.15-14.30 www.autocar.se Du kan boka din service direkt på vår hemsida: www. autocar.se. Behöver ni hjälp med er utemiljö? Vi hjälper företag och bostadsrättföreningar att få en vacker utemiljö. Plantering, gräsklippning, trädfällning, klottersanering och mycket mer. Kontakta oss gärna för Läskostnadsförslag.merpåwww.jrf.se JRF Mark AB Tele: 0176-550 40 | E-post: info@jrf.se

Från vänster: Seija Wähä-Värkkomäki, ledare från Roslagen Kalevala, Kristina Almén, Pia Asplund, ledare från Ros lagen Kalevala, Anita Andersson, Ylva Wiberg, Marketta Johansson, Helena Ekekil.

Sjukvård och omsorg i Norr tälje, KSON, som ansvarar för en sammanhållen vård Norrtälje, Norrtelje finsk språkiga väntjänst, Rosla gen Kalevala och Norrtelje finska förening. Det är dessa Är deltagarna lätta att ha att göra med? – Ja då, inga problem, haha, sa Gullvi Klarheden Elly Loftén, 94, äldst på kol lot tillsammans med Kristi na Almén. Men jag är någ ra månader äldre, så det så. Under veckan får deltagar na på kollot träffas, umgås och lära känna varandra un der lekfulla och glada former. – Det här är i grunden ett sätt att hjälpa till att mot verka ensamhet, sa Mari anne Cleland som tillsam mans med Kerstin Stambert på KSON planerat för senior kollot tillsammans med för stor erfarenhet av ensamhet är Yvonne Jans son. Hon har i princip inte varit hemifrån under tre år. – Jag har underliggande sjukdomar vilket gjorde att jag isolerade mig under pan demin, sedan har jag en gam mal sjukdom som blev värre för en tid sedan som gör att jag inte är så rörlig, berättade hon. Jag hade aldrig hört ta las om seniorkollo innan en från hemsjukvården föreslog att jag skulle söka.- Men jag tänkte att det inte var något för mig, med min dåliga rör lighet. Men efter att ha tagit en kontakt och fått höra att man gör det man kan efter egna förutsättningar, att det viktiga är att träffa andra, så ansökte jag. Hon har inte ångrat sig. – Verkligen inte. Det här har varit fantastiskt, sa hon. Jag trodde där hemma i min ensamhet att jag klarade mig rätt bra med det. Men sedan jag kom hit har jag förstått att det gjorde jag inte alls.

POVE PERSSON, TEXT OCH FOTO kollo på Marholmen – ”Fantastiskt roligt”

ETT GÄNG befann sig vid badudden och bastade och badade. När Mitt Roslagen kom dit utbrast flera del tagare att det var tur att vi inte kom dit några minuter tidigare.–Vihar precis kommit upp från nakenbad! Nu hann vi få på oss kläderna. I bastun sjöng de finska sånger. I vattnet dansade de ringdans.PåMitt Roslagens fråga om de skulle kunna tänka sig att delta på seniorkollo även i framtiden blev svaret, oavsett vem man frågade, ett rungande:–Ja!Det här är så fantas tisktFortsättningroligt. lär alltså följa.

– Det här är fantastiskt. Jag var aldrig på kollo som barn, jag fick vänta till jag fyllt 80, sa en av deltagarna, Yvonne Jans son och log, när Mitt Roslagen gjorde ett besök.

Från vänster: Eva Rendahl, ledare från PRO Norrtälje, Eva Fridell, Pia Allert, Elly Loftén, Yvonne Jansson, Ma rianne Malmgren, Gullvi Klarheden, ledare från PRO Norrtälje, Siv Brockman.

Pia Asplund hjälpte Kristina Almén, 94, att proppa i sig en hel del havtornsbär. – De är så goda ochså fulla av c-vitamin, sa Kristina.

MARIANNE MALMGREN hamnade på årets kollo hur? - Ja det kan man fråga sig, sa hon och skrattade. Jag var senast med på kol lot som 2019 hölls på Björ kögården, Väddö, innan pan demin. Jag trivdes så bra då så jag sökte igen. Vad är roligast på kollot? – Att träffa de andra. Det är Honjättetrevligt.fårmedhåll av Pia Allert.–Ja, verkligen, sa hon. Jag som nyinflyttad i kommunen sedan ett år har stor nytta av att få träffa andra under såna härVadformer.harde fått göra då? Det har varit kortspel, bou le, bastubad, bad, tipspro menad, fått info om Marhol men, fått jympa med Maud Helander från Träningslust. Och ätit gott. – Ja verkligen. Man har inte gått ned i vikt i alla fall, sa Siv Brockman och drog ned skrattsalvor. – Vi spelade poker, sa Elly Loftén. Om pengar? – Haha, nej, nej, sa Elly. Men vi visste inte reglerna så vi hittade på egna. Och fick betalt i skratt.

10 MITT ROSLAGEN 25/8-22

© MARHOLMEN. I veckorna tre har det varit seniorkollo på Marholmen. 45 70-plussare fördelat på tre grupper har haft dagkollo med massor av aktiviteter.

KOMMUNALFÖRBUNDET

Känn dig som hemma

MITT ROSLAGEN vore ing enting utan sina läsare och annonsörer. Det vill nu tid ningen, som fyller fyra år i fe bruari 2023, tacka för genom att bjuda på minigolf på de alldeles nybyggda banorna vid Granparken i Norrtälje. – Vi vill ge någonting till baka till alla de som läser vår tidning, visa dem att vi är så tacksamma, säger Wilhelmi na Eriksson, vd och ägare av Mitt Roslagen. Då tyckte vi att bjuda på minigolf var en bra idé, något som passar hela familjen. För att spela klipper man helt enkelt ut och ta med sig kupongen här på Golfentidningssidan.öppnarklockan 10. – Då är det fritt spel fram till klockan 16, säger Tomas Persson. Det finns både en äventyrsgolf och en klassisk filtbana. Äventyrsgolfen tar cirka en timme, filtbanan 1,5. Visst kommer det att fin nas risk för viss köbildning, men man ska inte stressa i minigolf.Banan är nybyggd och re noverad och öppnade i nuva rande form den 4 juni. Och har blivit en succé. – Det har snurrat på bra. Vi har fått goda betyg för anläggningen, säger Tomas Persson UNDER DAGEN kommer också kiosken vara öppen. – Där säljer vi glass, dricka, hamburgare, toast och kokt korv, säger Persson. Och de som spelar bra –och dåligt – kommer inte gå lottlösa.–Nej, säger Wilhelmina Eriksson. Företag har skänkt priser som kommer delas ut till vinnarna i klasserna bästa familj, bästa dam, bästa herr, och bästa barn/ungdom un der 15 år. Om det går riktigt dåligt? Deppa inte! – Nej verkligen inte, haha. Vi kommer också ha ett pris för den med sämst resultat, säger Wilhelmina Eriksson.

© NORRTÄLJE. Nu är det snart dags för premiär av Mitt Roslagen-Dagen på minigolfanläggningen i Granparken. I samar bete med Tomas Persson som driver golfen bjuder Mitt Ros lagen sina läsare på gratis minigolf söndagen den 28 augusti.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 Norrtälje HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅR REDAKTÖR: 076-892 36 61 pove@mittro.se

MITT ROSLAGEN

GRATIS MINIGOLF

på Bangolfparken, Granparken - Kvisthamra LÖRDAGEN DEN 28 AUG KL 10-16 Klipp ut och visa upp kupongen så får du och ditt sällskap spela

Mitt påbjuderRoslagenallaläsareminigolf!

Hos oss kan ni beställa måttanpassade partier och montera dem själv eller kommer vi och monterar dem till er. Vi säljer även kompletta uterum/växthus fristående, eller som tillbyggnad till ert befintliga hus. Hos oss kan ni även beställa allt markjobb med gjuten betongplatta, trägårdsplattor eller trallgolv då vi har alla nödvändiga maskiner såsom grävmaskiner och lastbilar. Självklart med RUT och ROT avdrag. Eller beställ bara uterummet / växthuset av oss och montera själv. Allt ni behöver för att montera våra produkter är vattenpass och en skruvdragare. Ni får allt färdigt i leveransen inget sågande eller måttanpassning, ingen förmontering av delar före montering.

TWIN LIGHT TWIN TWIN+ EXXPO WOOD 95 Twin Light är ett bättre Vår&Höst system som har stilren design, oisolerade aluminiumprofiler samt isolerglas. Skjutpartierna kan beställas i vit, mattsvart eller silvergrå kulör utan extra kostnad men offereras även med annan valfri RAL-kulör mot en pristillägg. Twin Light är ett komplett inglasningssystem för uterum och vinterträdgård. I systemet ingår bla. skjutdörrar, skjutfönster, överljus, fasta partier och gavelspetsar. Twin är ett vinterträdgårdsystem med stilren design, isolerade aluminiumprofiler med brutna köldbryggor i luckorna samt isolerglas. Skjutpartierna kan beställas i vit, mattsvart eller silvergrå kulör utan extra kostnad men offereras även med annan valfri RAL-kulör mot pristillägg. Twin är ett komplett inglasningssystem för uterum och vinterträdgård. I systemet ingår bla. skjutdörrar, skjutfönster, överljus, fasta partier och gavelspetsar. Twin+ är ett bättre vinterträdgårdsystem med stilren design, isolerade aluminiumprofiler med brutna köldbryggor i hela systemet samt isolerglas. Skjutpartierna kan beställas i vit, mattsvart eller silvergrå kulör utan extra kostnad men offereras även med annan valfri RAL-kulör mot pristillägg. Twin+ är ett inglasningssystemkomplettföruterum och vinterträdgård. I systemet ingår bla. skjutdörrar, skjutfönster, överljus, fasta partier och gavelspetsar. Expo Wood95 är ett träsystem med aluminiumbeklädning på utsidan med ett karmdjup på 95 mm. Glaset som ingår är ett 24 mm D4-16 isolerglas. Systemet är komplett och kan anpassas som skjutpar ti, fast parti, fast parti med vädringslucka, altandörr samt gavelspetsfönster. Tillhörande vårt Trä/Alu-system med följer även dubbelsylindrigt Assa-lås till de skjutbara partierna samt till altandörr. Expo Wood95:s alu-beklädnad kommer i 3 olika standardkulörer, vit, grå och svart. 25 mm låg ektröskel med aluminiumplat ta samt bromsfunktion i handtag ingår. Trätäckt med högkvalitativ akryllack enl. NCS-paletten. Återförsäljare av PROMAQ ViksjövägenAB 10 761 72 Mail:www.uterumnorrtälje.seNorrtäljetore@promaq.se

Uterum för avkoppling

MÅTTANPASSADE SKJUTPARTIER, FÖNSTER, OCH UTERUM - ALLT EFTER ERA BEHOV! gärna till medritningar finansiering!och

Rum för avkoppling & odling Fristående uterum med stabil limträstomme, kanalplasttak alt. glastak samt karaktäristiska korsspröjsade glaspartier. FÖR AVKOPPLING & ODLING uterum med stabil limträstomme, kanalplasttak alt.RUM FÖR AVKOPPLING & ODLING Fristående uterum med stabil limträstomme, kanalplasttak alt. U-värde 1,9 W/m2 K Isoleringsgrad glas: U-värde 1,3 W/m2 K Isoleringsgrad parti: U-värde 1,9 W/m2 K Isoleringsgrad glas: U-värde 1,3 W/m2 K Isoleringsgrad parti: U-värde 1,4 W/m2 K Isoleringsgrad glas: U-värde 1,1 W/m2 K

Vi säljer måttanpassade skjutpartier, fönster, och uterum allt efter era behov. Välj vilken säsong som passar er; vår, sommar eller vinter.

Boka ett besök i vårt visningsrum eller ett kostnadsfritt hembesök, RING 0708-32 00 82

MITT ROSLAGEN 25/8-22 13

RUM

Fristående

glastak samt korsspröjsadekaraktäristikaglaspartier. SEDAN SVERIGEFRÅN1975 PROMAQ AB • Viksjövägen 10, 761 02 Norrtälje Tel. 0708-32 00 82 • tore@promaq.se PROMAQ AB • Viksjövägen 10, 761 02 Norrtälje Tel. 0708-32 00 82 • tore@promaq.se SEDAN SVERIGEFRÅN1975 BYGG & GRÄV Återförsäljare för Återförsäljare för BYGG & GRÄV Boka gärna ett kostnadsfritt hembesök Vi hjälper gärna till med ritningar och finansiering. AV OSS KAN NI: »Beställa måttanpassade partier - montera själv eller ta hjälp av oss. »Köpa kompletta uterum/växthus - fristående, eller som tillbyggnad till ert befintliga hus. »Även beställa allt markjobb inklusive gjuten betongplatta, trägårdsplattor eller trallgolv. Självklart med RUT- och avdrag!ROTVÄLJ RÄTT ISOLERGLASPARTI Isoleringsgrad glas: U-värde 1.3 W/m2 K Isoleringsgrad parti:

Annons

Skrivare med printtjänst

- gör livet något mindre krångligt HAR MAN EN SKRIVARE MÖJLIGAINTEMULTIFUNKTIONSMASKINELLERMEDPRINTTJÄNSTSÅSERMANBARATILLATTDETALLTIDFINNSTONER,UTANOCKSÅATTSKRIVARENHÅLLERSIGUPPDATERADOCHFRÄSCHOCHMINSKARKRÅNGLETISTÖRSTAMÅN.MEDPRINTTJÄNSTSÅÄRMASKINENSDRIFTUPPKOPPLADOCHSERTILLSÅATTNIAUTOMATISKTFÅRUTSKICKATNYATONER,IGODTIDNÄRNIVÅERNABÖRJARBLILÅGA." 2 ÅR FRÅN EN HELT NY KARRIÄR! STUDENTBOSTÄDER - UTBILDNINGAR LOKALER - FÖRRÅD - FÖRETAGSPARK Läs mer på campusroslagen.se Bo och studera på Campus Roslagen! Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till höstens utbildningar.

SOMMAREN KÄNNS inte riktigt över än men man får se till att ta vara på de fina kvällar och helger som er bjuds nu innan hösten och kylan tågar in. För min egen del så har vardagen kickat igång på riktigt igen med jobb och samtliga tre barn tillbaka i skola och för Återgen, tack för feedbacken och den fina respon sen på mina två tidigare in lägg här! Mitt Roslagens lä sare känns riktigt pigga och hungriga på mer info om våra tjänster och hur vi kan hjälpa till, så det känns väldigt kul!

DENNA ARTIKEL ÄR EN ANNONS

14 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Nu är jag här igen och hoppas att alla har och har haft en fantastisk sommar!

IDAG TÄNKTE JAG att vi ska prata lite om Skrivare & medMultifunktionsmaskinerPrinttjänst.Hurmångaavossharinteståttstressadevidskrivaren och väntat in i sista minuten på att få ut ett viktigt doku ment inför ett ännu viktigare möte? Man får lätt en känsla ibland att vissa skrivare kän ner av stress och frustration och lever på att göra livet än jobbigare för oss just där och då...Har man en skrivare eller multifunktionsmaskin med printtjänst så ser man inte bara till att det alltid finns toner, utan också att skriva ren håller sig uppdaterad och fräsch och minskar krånglet i största möjliga mån. Med printtjänst så är maskinens drift uppkopplad och ser till så att ni automatiskt får ut skickat nya toner, i god tid när nivåerna börjar bli låga. En stor fördel med att ha en skrivare tillsammans med printtjänst, är också att man får en bättre kostnads effektivitet och större koll på vad varje utskrift kostar. Man slipper dessutom sitta med dyra månadskostnader un der perioder när det skrivs ut mindre eller inte alls, då printtjänsten baseras på fak tiska utskrifter och inte på en fast månadskostnad. SÅ ÄR DU precis som många andra less på den där gamla trötta maskinen i skrubben, som står och tuggar sönder presentationer och doku ment och vill ha hjälp med en ny och effektiv lösning ut efter era behov, så tveka inte på att höra av er till mig eller mina kollegor. När allt är på plats så är det enda ni behö ver tänka på att se till att det finns papper i facket, vi hål ler koll på resten! Ni vet vart vi hittar oss, antingen på Stockholmsvä gen 26 i Norrtälje, på robin. paymer@dialect.se, 0176-29 22 20 eller via sociala medi er @dialectroslagen. NÄSTA GÅNG tänkte jag skriva lite om vad som hän der på marknaden med 5G-nätet och hur det kan hjälpa er i vardagen, såvida ni inte kommer in med an dra starka tips på vad ni vill veta mer om. Se nu till att maxa det sista av sommaren, så ses vi snart igen!

MITT ROSLAGEN 25/8-22 15 Scanna QR-koden med din mobil och se kampanjens erbjudanden!alla Välkommen till Jula! Besök våra varuhus i Barkarby, Arninge, Nacka, Haninge, Värmdö, Kungens Kurva, Häggvik, Bromma och Södertälje. Eller handla online på jula.se Gäller 2022-08-19 t.o.m. 2022-09-04. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Julas största REA är påfylld! Kom och fynda till galet låga priser! Borr-/bitssats X-Line Titan 70 delar • Metall-, trä- och stenborr • Magnetisk bitshållare • Levereras i praktisk väska 012-615 Ord.pris 499.- NU 199.199.Spara 300.Dynlåda Ontario • Extra rymlig • Vattentät • Mjukstängande lock 006-854 Ord.pris 2 999.- NU 1 799.1799.Spara 1 200.Klotgrill Coal King Ø53,5 cm • Inbyggd termometer i locket • Handtag av rostfritt stål • Löstagbar askuppsamlare 020-953 Ord.pris 1 699.- NU 899.899.Spara 800.Mikrovågsugn 700 W 20 l • 6 effektlägen • Mekanisk timer( ≤30 min) • Roterande glasfat 005-413 Ord.pris 1 199.- NU 799.Grillbestick 8 delar • Fyra gafflar • Fyra knivar • Av rostfritt stål och plast 009-552 Ord.pris 79,90.- NU 39,90.Softshelljacka herr M-XXXL • Tre dragkedjestängda fickor • Reflexprint på bröstet • Vattenavvisande material 003-790 Ord.pris 299.- NU 149.Friluftsbyxa herr 46-60 • Extra rymlig • Vattentät • Mjukstängande lock 017-114 Ord.pris 399.- NU 199.Solcellsbelysning LED 3-pk 36,6 cm • Skymningssensor • Ger ett varmvitt ljus • Markspjut ingår 019-721 Ord.pris 29,90.- NU 19,90.799.Spara 400.149.Spara 150.199.Spara 200.1990 Spara 10.3990 Spara 40.Utgående färg, gällerutvaldendastfärg.

Behåll semesterkänslan med några härliga sensommardagar på Åland! Eckerö Linjen paketerar upplevelser för alla smaker. På www.eckerolinjen.se finns hela utbudet. Där kan du pussla ihop din upplevelse som du önskar. Juni, juli, augusti... Webbpris fr.o.m. 15/8 BUSS + BÅT T/R + UNDERHÅLLNING 120:–(ordinarie pris 140:–). Webbpris t.o.m. 14/8 140:– (ordinarie pris 170:–).

Det var trångt på prispallen. Vinnarna? Mitt Roslagen så klart – bäst även här!

ANSLUTNINGSBUSS Du hittar din närmaste hållplats på www.eckerolinjen.se/norrtaljebussen

16 MITT ROSLAGEN 25/8-22

– Fantastiskt roligt, säger Daniel Wahlgren, som tillsammans med sin sambo Elin Dynewall och kompisen Niklas Andersson, arrangerar den årliga turneringen hemma på gården i Undra. Lyckad turnering samlade in över 50 000 kronor till välgörenhet

Pussla ihop din Ålandsresa med oss! Länge leve sommaren!

På låktaren och runt planen satt både spela re och publik och tittade på den stora under hållning som beachvolleyboll är. Det var båda fajter på sandbanan under hela dagen.

Unna dig några härliga sensommardagar på Åland! Fr.o.m. 15/8 är våra kryssningsvärdar tillbaka, laddade med nya upptåg! Lohärad © LOHÄRAD. Årets välgörenhetsturnering i beachvolleyboll blev en succé. För första gången samlade turneringen in över 50 000 kronor till Barncancerfonden.

STUGWEEKEND PÅ ÅLAND prisexempel i augusti 1 686:–/2 personer I priset ingår person- och bilbiljetter t/r med M/S Eckerö, två stugnätter i Lillhop Stugor.

FOTO:IDAERIKSSON

FOTO:ZACHARIASSIRHEDTORSTENSSONTORSTENSSONSIRHEDZACHARIASFOTO:

DET VAR FÖR FJÄRDE året i följd som beachvol ley-turneringen arrangera des. Och genom åren har den insamlade summa till Barncancerfonden stadigt ökat. I fjol nosade man på 50 000 kronor (48 000) – i år spräckte man gränsen. – Vi fick in fantastiska 52 461 kronor, säger en glad Daniel Wahlgren. Under turneringen var det mycket folk på plats. Både spelare (16 lag med 4-6 spelare per lag) och publik.–Vivar runt 250 perso ner totalt, så det blev en li ten folkfest, säger Daniel. Det är en riktigt bra siffra, för egentligen var det nog för varmt på lördagen, så att många valde nog stran den och bad i stället. Det var också kul att så många stannade kvar under kväll en på vår efterfest efter fi nalen. Blir det en fortsätt ning? – Det tror jag. Det är väldigt mycket jobb, men samtidigt roligt och viktigt, säger Daniel Wahlgren. POVE PERSSON www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

Njut av sensommaren ombord med ljumma vindar på soldäck och varm stämning inne på M/S Eckerö. Passa på att äta riktigt gott på båtresan över Ålands hav och handla förmånligt i vår stora och välsorterade taxfreebutik ombord – alltid minst 25 % billigare än iland!

Exotiska resmål Vi på Freys har själva upplevt många av platserna som de flesta bara drömmer om. Maldiverna, Seychellerna, Bali, Sydafrika och Nya Zeeland är bara några. Överst på vår lista ”exotiska resmål” finns öarna i Stilla havet, detta hav som vi även kallar Söderhavet. Det täcker en tredjedel av jordens yta och inget världshav är så rikt på öar. Tahiti, Bora Bora, Fakarava, Cooköarna, Hawaii, Samoa och Fiji är bara några. Kom in till oss i vår fina butik på Tullportsgatan och berätta om just dina önskemål. Så hjälper dig att skräddarsy din drömresa.

GUNNAR MALMLÖF BLEV VINNAREN I RESETÄVLINGEN DEN 14 JULI I E C N I S L I FOTO: MARIE WIDHOLM

Vi söker förstärkning till vår butik i höst.

Resesäljare sökes

MITT ROSLAGEN 25/8-22 REY S RESEBY RÅ TELEFON 0 176-555 95 | WW W .F REY SRESEBY I SAMARBETE MED FREYS RESEBYRÅ Freys Resetävling FACEBOOK: FREYS RESEBYRÅ | INSTAGRAM: FREYSRESEBYRA TELEFON 0176-555 95 | WWW.FREYSRESEBYRA.SE | INFO@FREYSRESEBYRA.SE

Brinner du för resor och att ge service lika mycket som vi gör så hör av dig. Vi ser gärna att du har arbetat några år som Duresesäljare.måsteäven vara utbildad i och ha arbetat i bokningssystemet Amadeus. Kom förbi oss så fort du kan om du är den vi söker. Vi träffar dig hellre personligen än läser din formella ansökan.

Freys tipsar Passa på att besöka en ö i Medelhavet i höst. Det är nu vädret är som bäst och turisterna avtar. Som här på bilden, då vi besöker ön Skriv ditt svar och skicka till: Mitt Roslagen, Gäddvägen 5, 761 41 Norrtälje eller mejla svaret till tavling@mittro.se Märk med ”Resetävling 25/8”. Svar oss tillhanda senast 25/8 2022. Vinnaren får ett presentkort, värde 3000:- och presenteras i Mitt Roslagen 20/9. Lycka till! Vad heter Medelhavets största ö? och ort: Tel: Vinn presentkort!ett VÄRDE 3.000:-

PostnummerAdress:Namn:SVAR:

FRÅN HALLSTAVIKS BOKHANDEL

Victoria HemligheternasHislop ö Polaris Alexis Fielding reser till Grekland för att söka sanning en om sin mors historia, en sanning som alltid hållits dold för henne. Men hon reser också för att hitta svaren hon söker om sitt eget liv. Resan leder henne till Spina longa, en liten ö utanför Kretas kust som fram till 1957 var en spetälskekoloni. Dit skickades de drabbade i exil, utan hopp om att någonsin få återvända hem. Det visar sig snart att ön präglat kvinnorna i Alexis släkt under fle ra Alexisgenerationer.mormors mor Eleni drabbades av spetälska och tvingades lämna sin man och sina två små döttrar. Bar nen växte upp i Spinalongas skugga och kom att välja oli ka vägar för att hantera förlusten. Men deras öden förblev tätt och tragiskt sammanfläta de. När Alexis dyker allt djupare in i de hemligheter som familjen så länge försökt förneka, tvingas hon inse att deras historia, misstag och mod, i allra högsta grad kan ha förmågan att påverka hennes egen framtid. Claes-Göran Wetterhom Svenskarna på Titanic Lind&Co Titanic är världens mest kända fartyg. Här får vi följa den fascinerande berättelsen om det mytomspunna skeppet och ta del av de svenska passagerarnas öden. Erik Lind var en av de fyra från Sverige i första klass. Han köpte en biljett trots att han stod på ruinens brant och hans brev ger en känsla av den osannolika lyx som mötte dessa re senärer.Vifår också möta Severin Svensson som dödsförak tande hoppade i en livbåt på väg att firas ned, Olga Lun din som skrikande och mot sin vilja kastades i en rädd ningsbåt och Carl Olof Jansson som lyckades överleva mot alla Dennaodds.bokär rikt illustrerad med många unika fotografier och innehåller biografier över alla de 123 svenskarna ombord, inklusive de 34 som räddades. Astrid MästerdetektivenLindgren Blomkvist rabén&sjögren Mästerdetektiven Blomkvist samlade fall innehåller de tre böckerna: Mästerdetektiven Blomkvist, Mästerdetek tiven Blomkvist lever farligt och Kalle Blomkvist och Ras mus.Kalle Blomkvist är född till detektiv, mästerdetektiv, och han har full koll på allt mystiskt som händer i idyl liska Lillköping. När han inte strider i Rosornas krig med sina kompisar Anders och Eva-Lotta i Vita Rosen, så lig ger han gärna under päronträdet hemma på gården och fantiserar om nästa spännande fall. Och spännande blir det – det händer otäcka saker i Lill köping, kanske till och med otäckare än Kalle kunnat föreställa sig.

18 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Kontakta oss stuga@stugsommar.se 020–625 625 • stugsommar.se/hyra-ut HYR UT DIN STUGA MED OSS Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott Skattefritt upp till 50 000 kr Var ute i god tid inför 2023 S A PERSIENN MARKISSERVICE&08-51178040kundtjanst@samarkis.sewww.samarkis.se PlissegardinerLamellgardinerBalkongmarkiserFönstermarkiserTerrassmarkiser-DukbytenTräpersienner-Persienner-Rullgardiner-BalkongskyddInsektsnätServicearbeten-AutomatikMotorer-Reklamtryck NORRA UPPSALAVÄGEN 12 hallstaviksbokhandel@telia.com0175-20009 LOTTERBÖCKERKONTORSMATERIALSJÖKORTSPELOCHPUSSEL KÖPER - SÄLJER - FÖRMEDLAR BRA&BILARBILLIGA Dag Fredriksson Bil AB www.begagnade-bilar.nu Tel 0176-27 42 60 0708-83 24 00 Lohäradsvägen, info@dagfredrikssonbil.seEstunaKÖPERÄVENTRASIGABILAR! Vi sompensionärersökervilljobbamedoss! norrtalje@veterankraft.se | tel: 0176-32 08 00 Jobba hos oss! SNICKARE • MÅLARE • ELEKTRIKER RÖRMOKARE • TRÄDGÅRDSKUNNIG IT-KUNNIG • BARNPASSARE • STÄDARE VilhemGasolfyllarnaMobergs gata 12 761 46 0176-20Norrtälje4910 instagram.com/gasolfyllarna_norrtaljefb.com/gasolfyllarna.norrtaljenorrtalje@gasolfyllarna.se TILLBEHÖRSBUTIK/LÖSVIKT!GASOLÖPPETTIDERILPG Måndag - Fredag 08.00 - 17.00 Lördagar 10.00 - 14.00 Söndagar Stängt Boktips Nathalie Täcknamn:RedmoLodjuret Lind&Co Täcknamn: Lodjuret är Nathalie Redmos debutroman och den första delen i serien om Must-agenten David Spetz och JuliaSignalspaningsfartygetWerner. HMS Orion registrerar en signal från en kortvågsradio någonstans i Karlskrona skärgård. Samma signal registrerades flera gånger från samma plats under kalla kriget, men upphörde sedan tvärt och har inte hörts mer – förrän nu. David Spetz vid Militära underrättelse- och säkerhets tjänsten, MUST, kopplas in för att utreda ärendet. Samtidigt återvänder affärskvinnan Julia Werner från London till sitt barndomshem på Sturkö utanför Karlskrona. Vad hon tror ska bli ett kort formellt besök i samband med sin farmors begravning, utvecklas till något helt annat vid upptäckten av en välbevarad familjehemlighet. En hemlighet som nå gon visar sig vara beredd att döda för.

Funderar du på att sälja din gård?

Vi på Ludvig & Co Fastighetsförmedling kan skog och lantbruk! LRF Konsult har nu blivit Ludvig & Co. Med vår kompetensbredd och tradition av att förmedla skogs och jordbruksfastigheter kan vi erbjuda en trygghet som få. Passa på att göra en kostnadsfri värdebedömning av din gård när du går i säljtankar! Jellema 657

Trygg och pålitlig värmelagrande brasvärme sänker både energikostnader och beroende av elnät. En kamin med”clean-burn” minskar mängden luftburna orena partiklar och bidrar till ett hållbart eldande. När du ”eldar ner och inte upp” får du snabbt och enkelt fyr på brasan istället för rök och sot, vilket bidrar till en bättre miljö. Välkommen till oss för fler tips och råd.

Jøtul F 373 Karaktäriseras av sin moderna design, där brännkammaren är placerad på en pelare. Tack vare det användarvänliga luftreglaget är det enkelt att hålla de stora glasytorna rena så att du får fin insyn till elden. fr. 31 900 kr

MITT ROSLAGEN 25/8-22 19 Eldabutiken Norrtälje Storstensvägen 6 (bredvid Byggmax) tel 0176-142 00 | norrtalje@eldabutiken.se Öppettider: Mån-Tors 10-18, Fre 10-17 samt Lör 11-14 Se våra tjänster och hela vårt sortiment på eldabutiken.se ELDABUTIKEN NORRTÄLJE

Fastighetsmäklare: Sybrenne

Jøtul F 200 Med solida material, traditionell hantverksskicklighet och den senaste uppvärmningstekniken har man skapat en klassiker för framtiden. fr. 21 800 kr Nyhet! Jøtul Terrazza Har en stor öppning med god insyn från sidorna, något som inkluderar alla i värmen och sprider hemtrevnaden från den stora elden. Med Jøtul Terrazza får du en tuff, lättanvänd och under hållsfri utomhuskamin. fr. 5 400 kr Kom in och prata täljsten och gjutjärn!

Tänk ner, inte upp

Tänk på att det kan vara långa leveranstider så passa på att lägga din order i tid.

Tel: 08

47 56 Mejl: sybrenne.jellema@ludvigfast.se SKA RIMBO–BYGGA?DUVIFINNSBÅDEIOCHNORRTÄLJE!

JAG HÖRDE KLIMATFORSKAREN Elin Röös i radions Sommarprogram prata inspirerat om vikten av att ställa om för att rädda klimatet och därmed hela planeten. Det behövs tryck under ifrån för att ”de däruppe” ska våga be sluta om omställningslösningar. Tryck et underifrån – det är vi. Samtidigt får vi inte glömma att kommunen är en superviktig aktör. Jag har varit med i Klimatgruppen BYBO som har arrangerat olika semi narier på Campus Roslagen. Då har jag lärt mig mycket. Det är grunden för nedanstående krav som jag tycker att Norrtälje kommun ska ägna sig åt, när man säger sig vilja ligga i framkant i kli matarbetet. Vad tycker du?

• Utveckla koldioxidneutralt byggan de. Det finns redan i kommunen och måste bli norm.

• Utveckla lånesystem med transpor telcyklar i tätorterna

• Klimatbudget bör införas för att suc cessivt minska fossilanvändningen.

Byggande

• Ha beredskap för delar av Norrtälje som kan drabbas av översvämning ar enl MSB. Våtmarker Bevara och utveckla våtmarker för att gynna biologisk mångfald, rena vatten, lagra kol och fungera som översväm ningsskydd. Mat för skola, vård och omsorg

Politiken-näringslivet-detdet.civilasamhälletochvienskildamänniskormåstejobbaihop."

Ju mer förberedda vi är på nödvändigheten av att ställa om, desto enklare blir

• Använd vätgas som lagring av el från vindkraft som jämnar ut skillnader när det blåser mycket och litet.

Finansiell förvaltning ska göras i sam arbete med hållbara företag. Upphandling De kommuner som ligger före i klima tarbetet prioriterar alla klimatkrav vid all upphandling. Så ska även Norrtälje göra. Lantbruket Jordbruket står för cirka en tredjedel av världens växthusgaser. Åtgärder gäl lande drivmedel, djurhållning och od ling måste till för att minska klimat påverkan. Campus Roslagen har ett Vattencentrum som en kunskapsnod. Norrtälje som en utpräglad landsbygds kommun och med närhet till SLU i Upp sala bör utveckla ett Lantbrukscentrum som stöd till fossilfria och ekologiska brukningsmetoder,  JU MER FÖRBEREDDA VI ÄR på nödvändigheten av att ställa om, de sto enklare blir det. Politiken-närings livet-det civila samhället och vi enskil da människor måste jobba ihop. Men tyvärr finns det partier till både höger och vänster som säger att vi inte alls behöver ställa om. Staten ska fixa allt (med eller utan kärnkraft). Tro dom inte. Det är fake news. Bobo@blid.nuBlideman

Kapitalförvaltning

Transporter

• Laddningsmöjligheter för bilar ut med gator i tätorterna

20 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Krönika

Energi Initiera solcellsparker på icke-pro duktiv mark ägda av medborgarna själva Initiera havsbaserad vindkraft med avtal som är ekonomiskt gynnsam ma för kommunens invånare Initiera möjlighet att tanka vätgas i samverkan med rederier och last bilsindustrin för att snabbt få ned användningen av fossila bränslen

• Inför system där regnvatten tas till vara vid husbyggnation

• Solceller på all byggnation på kom munal mark eller vid försäljning av kommunal mark

Bygg, El & Fastighetsförvaltning Mikael Källström, 070-935 59 99 • micke74kallstrom@gmail.com Lugnets väg 14, 761 11 Bergshamra AB 4 GARANTI 4 RUT-AVDRAG 4 GRATIS 0706-52HEMBESÖK7741 info@norrskensgrupp.sewww.norrskensgrupp.se STÄDNING & FÖNSTERPUTS – FLYTT- & STORSTÄDNING FÖRETAGSSTÄD – BYGGSTÄD TRÄDGÅRDSTJÄNSTER – HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER BOKA STORSTÄDNING! ALLT INOM LOKALVÅRD FÖRSTKLASSIG KVALITET MED PRISER SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS www.anneblom.se

BOSSE BLIDEMAN Klimatet

• Minskning av antalet fordon till för mån för gång-, cykel- och kollektiv trafik

• Utveckla ett logistikcenter för lo kal matproduktion, gärna på Cam pus Roslagen, för att främja lokal produktion och korta miljövänliga transporter.

• Inför system med användning av grå vatten till disk och toa

• Bygg med mycket gräsytor för att hindra översvämningar

• Mål bör införas för att successivt minska köttanvändning och öka användningen av närproducerade råvaror.

kreativkompetent,kräverkommun

MITT ROSLAGEN 25/8-22 21 RING OSS IDAG!HÅRT TRYCK PÅ UTBILDNINGAR! Roslagsgatan 9, Norrtälje • Telefon 0176-126 33 skargardenstrafikskola@telia.com • skargardenstrafikskola.se BOK A UTBILDNING PÅ 0176-126 33 VI FINNS ROSLAGSGATANPÅ 9! HOS OSS ÄR KVALITÉNHÖGRE ÄN PRISET! HÅRT TRYCK PÅ UTBILDNINGAR!RING OSS IDAG! INTENSIVKURS13.900:- BIL SKOLSTARTS-ERBJUDANDE! UTBILDNINGUTBILDNINGMOPED-3.333:-–VATTENSKOTER2.999:-medegenvattenskoter4.500:-ommanvillhyravattenskoter

till kronan bland utskärgårdarna

Magiskt strandhugg

Blidösund angör en klippa i havet! En speciallandgång för babords sida får plockas fram från ångbåtens tak för att genomföra landsigningen på Stora Nassa.

DET FORDRAS omfattande för beredelser och bra väder för att kunna lägga till på Stora Nassa, möjligheterna är starkt begränsa de för fritidsbåtar, än mer för en ångbåt! Stora Nassa ligger mitt i skärgårdshavet, omgiven av vida fjärdar. I modern tid har båtfolket allt mer upptäckt denna pärla. I boken ”Bilder och minnen” beskri ver den välkände roslagsskildraren Roland Svensson Stora Nassa som kronan på verket bland utskärgår darna.Intresset för expeditionen till havsbandet är stort. Lustturen är slutsåld. Vid sidan av sina reguljä ra turer och musikkryssningar gör Blidösund bara två sådana här lust turer om året, till sådana här svår tillgängliga ögrupper. Slutsålt betyder 150 passage rare, samt drygt ett tiotal besätt ningsmän och kvinnor. Nu har alla

© STORA NASSA. – Vi kommer till Stora Nassa, var så säker, men jag vet inte var i ögruppen vi kan lägga till. Det beror på sjö och vind, säger Göran P Sjödin, befälhavare på s/s Blidösund, skärgårdens sista koleldade ångbåt. Han gör de sista förberedelserna uppe i kommandobryggan. Om bara några minuter lägger han loss från Furusunds ångbåtsbrygga och står in för ännu en ny uppgift; att navigera den 111-åriga gamla damen längst ut i den exotiska, extremt svårnavigerade ytterskärgården i Roslagen.

22 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Stora Nassa

Gästerna i matsalen blir förund rade över skramlet och dunkan det i taket. Vad är det som händer? Det är speciallandgången som ett par besättningsmän plockar fram, den förvaras på ångbåtens tak. När babords landgång monterats fast i en skreva på klippan promenerar försiktigt passagerarna iland. Det gäller att gå varsamt på de kupera de, bitvis branta klipporna. Göran P Sjödin har funnit en klippa att lägga till vid på västra si dan av huvudön Stora Bonden som är lummig och skogsklädd och når som mest cirka 25 meter över ha vet. Härifrån har man en fantas tiskt utsikt över den här delen av skärgården. Stora Nassa består av 365 öar och skär, lika många som årets dagar. – Stora Nassa hade fast befolk ning från 1777 till 1915. Som mest bodde ett trettiotal personer i den här ytterskärgården. Mest berömd var Antegubben, Anders Österberg (1834-1930), vars far hade gift in sig i en åländsk släkt på Stora Nas sa. Stora Nassa ägs och förvaltas i dag av familjen Nathansson. Fram till 15 augusti är halva ögruppen fågelskyddsområde, berättar Gö ran P Sjödin och gör sig efter två timmars strandhugg på ögruppen klar för återfärden till Furusund. Klockan 19, på minuten efter tid tabellen, når Blidösund åter Fur usund.

DEN HÄR STRÅLANDE, heta da gen, en av årets varmaste, är det för mycket sjö för att sälarna ska gil la att ligga och sola på klipporna. Göran har gjort en rekognose ring av skärgården i området, han kör aldrig en meter utanför veder tagna farleder utan noggranna för beredelser, det finns många okän da grund i skärgården. Under turen guidar han om öar och bryggor och lyfter fram detaljrika och spännan de historier. Guidningen ger rese närerna ytterligare en dimension till resan. De får då en förklaring till vad de ser, kryddat med detal jer som lyfter fram öarna och gör människor mer levande.

FAKTA Ångfartyget s/s Blidösund byggdes år 1911 på Eriksbergs varv i Göteborg och sattes första gången in i trafik på traden Stockholm-Blidöl i mars år 1911. Numera är s/s Blidösund ett K-märkt svenskt fartyg med hemmahamn vid Skeppsbron ned anför Stockholms slott. S/S Blidösund byggdes främst av den anled ningen att den bofasta befolkningen på Blidö och Yxlan i Stockholms skärgård tröttnat på Waxholmsbolagets dominerande ställning inom den reguljära ångbåtstrafiken i skärgården, som innebar allt högre priser. Man ville ha en ökad konkurrens, vilket resulterade i att Blidösunds bolaget bildades och köpte in S/S Blidösund.

Hela Göran P Sjödins liv kretsar kring hav och skärgård. Han har havet i blodet. Un der resan ut till Stora Nassa guidar han om varje ö och brygga och lyfter fram de taljrika och spännande historier.

Passagerarna finner sina favoritplatser på Blidösund. Stämningen är på topp och man njuter av det exotiska och annorlunda skärgårdslandska pet i havsbandet. Strandhugget på Stora Nassa blir magiskt. Resenärerna trevar sig fram på klipporna. Uppehållet blir cirka två timmar. En del tar sig ett dopp i havet.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 23 passagerare gått ombord och hit tat sina favoritplatser ute på däck, många finner det också bekvämt inne i aktersalongen. När Göran P Sjödin tutar med ångvisslan och fartyget lämnar bryggan klockan

CHRISTER BERGSTRÖM TEXT OCH FOTO HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅR REDAKTÖR: 076-892 36 61 pove@mittro.se

tio på förmiddagen den här lörda gen kan man riktigt ta på den för väntan som finns hos passagerarna att om tre timmar kliva i land på någon av öarna i ögruppennavigerarStoramel lan grynnor och grund i skärgården får fler möjlighet att komma ut i skärgårdsvärlden. En ny för värld öppnar sig för många av passage rarna. Under kryssningen frågar jag Göran P Sjödin vad han tror för klaringen är att intresset för Blidö sunds expeditioner ut till havsban det är så populära? Ja, turerna är för det mesta slutsålda och har så varit ända sedan Blidösund inledde sina lustturer i början av 1980-ta let. Och Göran P Sjödin har varit med som befälhavare under alla dessa år. – För att ta sig till Stora Nassa måste man ha egen båt, det finns inga andra sätt att komma hit. Dessutom måste båten vara sär deles sjövärdig. Genom Blidösunds lusttur till Stora Nassa får alla de som inte har någon båt, många kan ske har sålt sina båtar eller aldrig skaffat någon, möjlighet att kom ma ut till en sådan här svårtillgäng lig ögrupp i yttersta havsbandet, förklarar han när vi passerar Ang edrommen, sälarnas paradis.

GENOM NÅGONLUSTTURBLIDÖSUNDSTILLSTORANASSAFÅRALLADESOMINTEHARBÅTMÖJLIGHETATTKOMMAUTTILLENSÅDANHÄRSVÅRTILLGÄNGLIGÖGRUPPIYTTERSTAHAVSBANDET"

VI ÄR FRAMME på Stora Nassa. Passagerarna som suttit på däck, reser sig och lutar sig framåt så långt de kan för att se de förföris ka, vackra klipporna. Göran som inte bara kontrollerar sjövägen re kognoserar även klipphällar att för töja vid, som öarnas terräng. Det går inte bara att sätta stäven mot en ö, man måste även kunna vandra vidare på den, utan att hindras av täta snår eller djupa bergsskrevor.

Publiken blev hänförda av artisterna som uppträdde på Pythagoras Roots. Här syns fantastiske Jeffrey Martin påEnscenen.blivande världsstjärna? Katie Pruitt bjöd på en sprakande energifylld spelning från scenen då Pythagoras Roots, ame ricana-festivalen, arrangerades för första gången.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 25 Konsert Roslagens Vokalensemble söker fler herrar! Inför höstens repetitioner söker vi dig som är tenor eller bas och vill sjunga med oss. Vi tror att du är körvan och är sugen på att sjunga många olika sorters musik – i ett roligt och kreativt gäng. Vi repeterar i centrala Norrtälje. Kontakta oss på info@roslagensvokalensemble.se VILL DU SJUNGAMEDOSS? www.roslagensvokalensemble.seSöndag 13/11 BOKA I KALENDERN, MER INFO ”NorrtäljeKOMMER!400 år – en visuell och musikalisk upptäcktsresa” Italiensk pizzarestaurang Följ oss på Facebook och insta CAFÉ I SAMARBETE MED ROSLAGSBAGERIET  Tel 0176-29 22 Hamnpromenaden80 11, 761 34, www.bistromagasinet.seNorrtälje Café:ÖPPETalla dagar 9-18 Restaurang: Mån-tor 12-21 Fre-lör 12-22 • Sön 12-21 PIZZA, PASTA, SALLAD OCH SMÅRÄTTER Fullständiga rättigheter DirtyglassGelato-ItalienskfrånCoco Välkommen önskar Fredrik & Anna med personal - Sättra/Hallstavik - 0175-209 68 Klipp ut och spara kupongerna. Erbjudandet gäller t.o.m 22-10-31 HUNGRIG? SANERING – Vid service av din bil ingår FRI SANERING! ! ! Stämpel/sign på drivmedelvalfritt 30rabattöre/liter !Tankning 1 Stämpel/sign på drivmedelvalfritt 40rabattöre/liter !Tankning 1 Stämpel/sign på drivmedelvalfritt 50rabattöre/liter !Tankning 1 – Vi har korv, färdiga smörgåsar,matlådor och fikabröd! Besök vår hemsida: www.srab.nu Kontakta oss för mer info eller offert! Jimmy Boström 072-704 98 66 Magnus Eriksson 072-704 98 67 • Sanering • Rivning • Avloppsrensning/Spolning • Taktvätt • Klottersanering • Avfuktning/vattenskador Vi utför alla typer av saneringsarbeten! Inget jobb är för litet eller för stort – både privatpersoner och företag är välkomna!

KOMMUNNORRTÄLJEFOTO: NÅGRA MINUTER KVAR AV FÖRSTA AKTEN I SPELNINGEN SATTE SIG MISO FRAMFÖR ALLA I PUBLIKEN – OCH BÖRJADE SKÄLLA. ETT TAG SÅG DET UT SOM MISO RISKERADE ATT BLI UTKASTAD."

– Det är fantastiskt att parken redan blivit en samlingsplats för Rimbobor i alla åldrar. Genom att se till att det finns aktiviteter som lockar invånare i alla åldrar kom mer området kännas tryggare för

kul att vi inte bara investerar här, utan genom det nya lekplatslyftet så kommer vi förbättra de flesta av kommunens 20 lekplatser, men vi ska även bygga en temalekpark, sa

na, träningsdel och flera gungor. – Lekplatser är barnens sociala arena där de rör på sig och träffar andra barn. Därför är det väldigt

i Rimbo invigd

VI TAR DET DÄR med stöket i pu bliken först. Anders Forsslunds hund Miso strosade omkring bland folk i godan ro. Med några minu ter kvar av första akten i spelning en satte sig Miso framför alla i pu bliken – och började skälla. Ett tag såg det ut som Miso riskerade att bliMenutkastad.efter sista låten av första halvan av spelningen förklarade

Anders Forsslund vad som pågick. – Det är matdags för Miso, sa han. Efter utfodring i paus lugnade Miso ned sig och slapp avvisas.

© RIMBO. Drygt 100 Rimbobor samlades i Skar sjöparken onsdagen den 17 augusti då den ny byggda all-aktivitetsparen invigdes. I parken finns nu bland annat en mutligolfbana, en pumptrack bana och INNEHÅLLETgrillplatser.IPARKEN

betats fram tillsammans med Rim bo samrådsgrupp och Rimbo IF. Satsningen har kostat 5,5 miljo ner kronor. Beslutet om investe ringen togs av kommunstyrelsen i april 2021 och nu under somma ren blev allt klart. Parken invigdes av kommunalrå den Staffan Tjörnhammar (M), Per Lodenius (C) och Robert Be ronius (L) som alla fick testa på olika aktiviteter.

26 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Roslagen

FÖRUTOM multigolfbanan där man kan spela frisbeegolf, parkgolf och fotbollsgolf finns även gung

MITT ROSLAGEN Staffan Tjörnhammar, moderat kommunalråd, kastade sig ut i pumptrackbanan.Per Lodenius, kommunalråd för centern, invigde med frisbeegolf.

KOMMUNNORRTÄLJEFOTO:

MUSIKMÄSSIGT BJÖD DUON Ma lin och Anders på en suverän reper toar. Duon bjöd dels på egna låtar, dels på mängder av egna översätt ningar och tonsättningar av andras låtar och dikter.

© HALLSTAVIK. För tredje året i följd arrangera de singer and song-writern Malin Berglund ”Ma lins veranda” vid hemmet Berga, Hallstavik i sön dags. Rekordmånga kom och lyssnade på henne och Anders Forsslund. Fantastisk musik och en del stök i publiken bjöds det på…

Anders Forsslunds hund Miso ställde till med lite stök under spelningen… När han inte umgicks med övrig publik. Närmare 100 personer kom för att lyssna på den väldigt duktiga duon. Anders Forsslund och Malin Berglund bjöd på bejublad musik och sång på Malins Veranda.

”Nya” Skarsjöparken

Fantastisk musik och lite publikstök vid Malins Veranda…

Robert Beronius som invigde med att sparka i väg en fotboll på för sta hålet i multigolfbanan.

Debatt

SD: Svenskt jordbruk tillåts inte utnyttja sin fantastiska potential – Politiskt ointresse och bristande realism är de två största orsakerna

NÄR DET BLIR KRIS vaknar politiken. Men insikten verkar saknas att det inte är kriserna som skapar den låga lönsam heten utan det är den låga lönsamheten över lång tid som skapar eller förvärrar kriserna.Visverigedemokrater vill minska bräns le- och energiskatter och arbetsgivaravgif ter och verka för att svenska jordbrukare ska få kompensation för vissa svenska sär krav. Vi vill tillskjuta en miljard till stödfi nansieringen för att förverkliga livsmedels strategins intentioner. Vi vill rensa bland politiska mål och krångliga regler. Till ståndsprövning och tillsyn ska göras mer förutsägbar och verklighetsförankringen säkras. Frihetsgraderna för lantbrukaren skaOchöka.vi vågar säga nej i Bryssel. Om SD:s realism får råda kommer jord bruket att blomstra och livsmedelspro duktionen att öka, så att vi kan försörja oss själva. Tillsammans med andra åtgär der för skog och landsbygd ska det få våra landsbygder att leva upp. MARTIN KINNUNEN (SD) MILJÖPOLITISK TALESPERSON ANDREA KRONVALL (SD) OPPOSITIONSRÅD I NORRTÄLJE KOMMUN

DET ÄR VIKTIGT för själv känslan att kunna le och att faktiskt må så bra att vi vill le. Det är därför viktigt att mun och tänder sköts väl - för att vi inte ska bli under närda, för att hålla oss fris ka och kunna leva våra liv fullt ut, hela livet. Det finns dessutom samband mellan barns och föräldrars tand hälsa. Varje barn måste ha en ljus framtid.   Vårt leende kan vara en fråga om vi har råd. Det är oacceptabelt.Vitänker laga hålen i svensk beralernabehöverTandvårdenstandvård. finansieringmoderniseras.Livillgradvisgöra tandvårdens finansiering alltmer lik den övriga hälsooch sjukvården. De med allra störst behov måste priorite ras - årsrika ingår där och det gör även människor med kro niska sjukdomar kända för att gå ut över vår munhälsa.

SVENSKT JORDBRUK är föregångare inom djurskydd, produktionen är mer kli matvänlig samt använder betydligt min dre växtskyddsmedel och antibiotika. Det är även en av de starkaste landsbygdsmo torerna.Medalla mått mätt borde både svenska politiker och EU främja produktion i Sve rige. Trots det har det idag högre skatter och avgifter och mer regler än konkurre rande jordbruk i andra länder. Trots det läggs nya idealistiska mål för klimat och miljö på det svenska jordbruket. Resultatet blir en minskande livsmedelsproduktion.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/8–28/8 FÖR MEDLEM MAR SUPER MÅNAD Boländerna Uppsala FÄRDIGRÄTTER Findus. Frysta. Välj mellan olika sorter Dagens. 340-400 g. Ve s MEDLEMSKLIPP! 34)= MEDLEMSPRIS /FLÄCKSPRAYTVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL Via/Comfort. Välj mellan flytande 760 ml, pulver 750 g, sköljmedel 750-1008 ml och fläckspray 500 ml. 750 g/500-1008 ml. Jfr-pris 44:50/liter, 1:17/st, 0:40-1:17/tvätt. 4 FÖR 89k MEDLEMSPRIS CHOKLADKAKA Marabou. Välj mellan olika sorter. 185-200 g. Jfr-pris 80-86:49/kg. Handla på coop.se och hämta i butik. Välk men! Enhandlingenklare 2 FÖR 32k MEDLEMSPRIS MAX 2 SMÖRMEDLEM.ST/ Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 69:80/kg. 4 FÖR 99k MEDLEMSPRIS L: Vi tänker laga hålen i tandvården

FÖR ATT STÄRKA riskgrup pers munhälsa krävs legiti merad tandvårdskompetens i övrig hälso- och sjukvård som ger råd till patienter i samband med sjukhusinlägg ning och till nydiagnostisera de personer i samband med diagnos. Dessutom behöver anställda inom andra delar av vården ha grundläggan de kunskap om munhälsa. Människor som förlorat tänder är sjukare än andra och studier tyder på att de riskerar att riskerar att dö i förtid. Genom ett skydd mot allt för stora kostnader och en investering i förebyggan de arbete kan vi mota hålen och lidandet vid dörren. Att förlora sitt leende eller att antalet goda år blir fär re kan vi inte acceptera. Vi ska var och en ha råd med ett leende.  LINA NORDQUIST (L), RIKSDAGSLEDAMOTSJUKVÅRDSPOLITISKOCHTALESPERSON AMELIE TARSCHYS INGRE (L), REGIONRÅDSKANDIDAT ROBERT BERONIUS (L), Gillar du att göra din röst hörd? Har du ett stort engagemang? Vill du tycka till i stora eller små frågor? Mejla ditt debattinlägg eller din insändare till pove@mittro.se

NorrtäljekommunNorrtäljeska vara Sveriges tryggaste kommun 2030! Vill du läsa mer? Scanna här!

3.

5.

5. Det finns ett antal kriterier som avgör hur stor kommunen kan bli: Infrastrukturen måste fungera fullt ut. • Plats har vi, kommunen är ju till ytan ca 1/3 av hela Stockholms län. • Arbetstillfällen måste finnas och det måste underlättas för företag att etablera sig i hela kommunen. • Expansionen skall ske med eftertänk samhet och god planering så att samhälls service och infrastruktur följer med i expan sionen.Sådet enkla svaret är, vår uppgift är att vi säkerställa att ovanstående kriterier upp fylls, då kan vi expandera, hur mycket be ror på insatserna.

3. Infrastrukturen. I kommunen har vi under en lång tid byggt fast oss vad gäller vägar, VA- och elnät, vi måste hitta bra lösningar att komma ur detta, det är en väldigt svår utmaning, framför allt i och runt om Norr tälje tätort. Man måste kunna transportera sig runt om i kommunen på ett enkelt sätt, det uppstår ofta långa köer på flera av kom munens huvudvägar, och i Norrtälje stad är parkeringsmöjligheterna minst sagt under måliga, framför allt i stadskärnan, där de stora parkeringar vi haft förr, blivit undans kuffade till förmån för bostäder.

1. Jag jobbar för att hela Norrtälje kommun ska leva och utvecklas. För mig handlar det i grunden om alla människors lika rätt och värde. Det handlar om Centerpartiets libe rala värderingar. En politik som syftar till att ge kommuninvånare valfrihet och möj ligheter att själv bestämma hur man vill for ma sitt liv. En politik som syftar till att man ska vara trygg med att samhället förmår att ta ansvar för alla de viktiga gemensamma uppgifterna. Centerpartiet har under flera decennier spelat en avgörande roll för kom munens utveckling. Genom ett ansvarsta gande samarbete med andra partier har en stabil politisk ledning gjorts möjlig.

ATT ALLA INVÅNARE I KOMMUNEN SKALL KÄNNA SIG TRYGGA VAR DE ÄN BOR, JOBBAR OCH VISTAS I VÅR KOMMUN."

4. Norrtälje kommun är en underbar kom mun att bo, vistas och arbeta i. Vi har inbju dande stads- och landsbygdsmiljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv. I kommunen finns en härlig natur, såväl i inlandet som vid kusten. Vi har närheten till Stockholm och Uppsala, där många av våra invånare arbetar. och personliga önskemål.

styrelsenskommunalråd,(C)kommun-viceordförande

Det stundar val om ett par veckor, den 11 september. Mitt Roslagen skickade fem frågor om den lokala politi ken till företrädare för alla de partier som finns represen terade i kommunfullmäktige.

4.

Per Lodenius

HELA KOMMUNEN SKA LEVA OCH UTVECKLAS. BÅDE STADEN, VÅRA TÄTORTER, LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD ÄR VIKTIGA DELAR FÖR VÅR KOMMUNS UTVECKLING OCH FRAMTID."

5. Centerpartiet arbetar för en utveckling som är miljömässigt, klimatmässigt, soci alt och ekonomiskt hållbar i hela kommu nen. Vi är en till ytan stor kommun med både tätorter, landsbygd och skärgård. Att sät ta en siffra på hur många som kan bo i vår kommun går inte att göra men för oss är det viktigt att kommunens utveckling sker på ett hållbart sätt.

2.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 29

Valspecial – Fem frågor om lokalpolitik

Thomas Imeryd, 1:a på KD:s lista till fullmäktige 1. Vi i KD vill att invånarna i kommunen skall kunna leva, bo och vistas i hela kommunen, i såväl stad som landsbygd. Sjukvård, sam hällsservice som skolor, vård och kommu nikationer skall vara lättillgängliga för alla invånare, oavsett var i kommunen de bor, lever och arbetar. Det måste finnas bostäder där efterfrå gan på dessa är störst, en riktigt stor utma ning är för våra ungdomar att komma in på 2bostadsmarknaden..Attallainvånarei kommunen skall kän na sig trygga var de än bor, jobbar och vis tas i vår kommun. I trygghetsfrågan ingår också att motverka den utbredda psykis ka ohälsan, att äldre känner sig trygga i sin levnadssituation, att det snabbt går att få hjälp när olyckan är framme, eller att man blivit utsatt för brott.

Valspecial 2022

. Det är att hela kommunen ska leva och utvecklas. Både staden, våra tätorter, lands bygd och skärgård är viktiga delar för vår kommuns utveckling och framtid. 3. Miljöfrågorna är en stor utmaning för hela vårt samhälle. Nyckeln till en hållbar fram tid är moderna lösningar, teknisk utveckling och en seriös strävan att förbättra förutsätt ningarna att uppnå målen för klimatet och miljön. Kommunen ska ta ett ansvar för sin egen verksamhet, men också göra det möj ligt och enkelt för invånarna att göra smar ta klimat- och miljöval. I kommunen finns rika naturresurser i form av odlingsmark, betesmark och skogar, som kan bidra med förnybara produkter i den omställning som Sverige just nu genomgår. 4. Det är en bra kommun att leva i. Här finns trygghet, arbetstillfällen, fina bostadsmil jöer och en fantastisk natur. Vi har företa gare och entreprenörer inom en mängd oli ka områden som skapar jobb och tillväxt i hela kommunen. Vår kommun växer och har framtidstro. Det är en kommun som är för hållandevis småskalig, men som samtidigt har Stockholm, Uppsala och Arlanda liksom Åland och Finland inom bekvämt avstånd.

I detta nummer av Mitt Roslagen presenterar vi svaren. Sammanställningen och genomgången av svaren är gjor da av Pove Persson och Esmeralda Wedin. Vad vill du göra för invånarna i kommunen?  Vilken tycker du är den viktigaste politiska sakfrågan och varför?  Vad definierar du som den största utmaningen kommunen har och vad vill du göra åt det?  Vad anser du är det bästa med Norrtälje kommun?  I din mening - hur stort ska Norrtälje bli?

1.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 RÖSTA PÅ LIBERALERNA Robert Beronius Kommunalråd SÄTT SKOLAN FÖRST.

NYA GREPP SNARAST SÅ RISKERAR VI EN HEMGENERATION."

1. Jag och SD vill säkerställa att Norrtälje kommun är en fortsatt trygg kommun, fri från den otrygghet som tyvärr spridit sig i många andra kommuner. Gängbrottslig het, skjutningar, hedersrelaterat förtryck, ungdoms/förnedringsrån osv. ska aldrig bli verklighet här.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 31 Valspecial 2022

5. Viss expansion är av godo, vi vill exempel vis möjliggöra för fler att bosätta sig i våra mindre tätorter och på landsbygden. SD är dock enda partiet som konsekvent vänt sig mot kommunens stora expansion som skett utan konsekvenstänk av styrande politiker. Vi har därför länge föreslagit en lägre ex pansionstakt, framför allt i Norrtälje stad. Kommunen ska växa i den takt som gör att infrastrukturen hänger med (skolor, vägar, bostäder, VA-kapacitet m.m.), men framfö rallt ska kommunens särprägel, småskalig het och charm värnas och vi ska inte växa till ett hundratusental invånare. Bino Drummond (M) kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande

2. Jag tycker att vi måste få bort ”mark nadsskolor” och arbeta för bra kommunala skolor. Marknadsskolorna dränerar de kom munala skolorna ekonomisk och driver på segregation. De måste bort för att få ord ning på skolfrågan.

4. Landsbygden och skärgården är viktig. ”Litenheten” är också viktig så att anony miteten inte får fäste. Vi förordar också fler fältarbetare i stället för ordningsvakter just för att igenkänningsfaktorn är viktig. Norrtäl je stad är härligt liten med allt som behövs. 5. Inte över 70 000 invånare. Det lilla sam hället är guld värt och den ”lilla” människ an får plats. Just nu har vi också problem med vatten och avlopp. ARBETA FÖR BRA KOMMUNALA SKOLOR."

3. Kommunens ekonomi är den största utma ningen. Den alltför snabba och omfattande utbyggnaden av Norrtälje stad skapar pro blem för stora delar av samhällsservicen som vatten och avlopp, reningsverk, skolor, äldreboende m m. Även kommunens min dre orter och samhällsbildningar måste få tillgång till nya bostäder, stärkt samhälls service i olika former, för att HELA kommu nen ska kunna utvecklas positivt.

3. Kommunens viktigaste fråga är skolfrå gan, tycker jag. Bort med Marknadskolorna, de är en stoppkloss för bra skolutveckling. Skolfrågan handlar om pedagogiska tankar och här finns inte ”ordningen och reda” på första prio. De flesta skolorna ska vara kom munala men det kan också finnas icke vinst drivande friskolor med särskild pedagogik.

4. Norrtälje har utmärkta förutsättningar för en livsmiljö som kan passa alla våra invåna re efter deras tycke och smak. Många tät orter av varierande storlek, ren landsbygd för människor som gillar natur, miljö, och en levande skärgård för människor som vill bo nära hav och sjö.

Britt-Mari Bardon (V) kontaktperson

1. Jag vill ha en klimatsmart och inklude rande kommun där vi välkomnar nysvenska och oliktänkande personer. Vi ska ha bra cy kelvägar i hela kommunen. Det ska fungera att åka kollektivt. Fler arbetstillfällen, fler hyresrätter, kortare vårdtider och bra kom munala skolor.

1. Framför allt ge Norrtäljeborna mer frihet! Det är viktigt när vänstersidan vill börja be stämma mer över var barnen ska gå i skola och vilket boende man ska bo som årsrik.

Andrea Kronvall (SD) oppositionsråd

3. Ett stort problem är det eftersatta under hållet av olika typer av kommunala fastig heter, VA-ledningar, vägar och skolor. För att lösa detta måste underhållsinvesteringar prioriteras politiskt för att åtgärdas, något SD vill göra. Kort sagt behöver vi vårda och ta hand om det vi redan har innan stora ny byggen sätts i gång. Vi ser också tendenser till begynnande utanförskapsområden i ex empelvis Rimbo och Hallstavik, och den ut vecklingen måste akut stoppas. 4. Det finns otroligt mycket som är bra. När heten till naturen och havet, gemytligheten och småstadskaraktären men ändå med när heten till huvudstaden. Företagsamheten och envisheten hos Rospiggarna. Alla smult ronställen i våra mindre tätorter och i skär gården. Jag älskar kommunen och kommer aldrig flytta härifrån!

2. Psykisk ohälsa hos unga. Det tar orimligt lång tid i dagens system, därför har också M och L givit ett löfte om att införa fem tjäns ter med ungdomsstödjare som kan finnas tillhands snabbt när köerna till psykiatrin och BUP är långa. Psykiskt välmående är en förutsättning för att kunna prestera bra i så väl skola som privat, så tar vi inte nya grepp snarast så riskerar vi en hemgeneration.

3. Dels ohälsotalen, men vi ser också en gigantisk utmaning på bostadsmarknaden, där fokus tidigare nästan uteslutande legat på dyra bostadsrätter i Norrtälje stad. Det är dags att börja satsa även på andra orter och för andra målgrupper. Därför gör vi en satsning på ett snabbspår för villabebyg gelse och kommer starta projekt för min dre reningsverk. Tyvärr har man tidigare inte förstått att man måste bygga infrastruktur samtidigt som bostäder, därför har vi en ka pacitetsberäkning som gör att vi kan bygga med förstånd och i balans.   4. Edsbro, brukar jag alltid svara. Men i kort het är det befolkningen och alla företagare och anställda som sliter varje dag och be talar skatt som politikerna kan fördela till skolan, omsorgen och föreningslivet. Sen gillar jag att våra kommuninvånare inte är särskilt skraja av sig, utan gärna lyfter på luren och ger mig en avhyvling när jag gjort något dumt.

2. Trygghetsfrågan är alltid prioriterad sett över hela kommunen. En annan viktig fråga är att det ska gå att bo, leva och verka på landsbygden. Bättre villkor för landsbygds bor är därför ett måste vilket SD prioriterar både lokalt, regionalt och nationellt.

5. Det är egentligen inte särskilt politisk frå ga på ett sätt - många vill flytta hit för att vi har en unik kommun på så många sätt. Så självklart måste vi så klart möjliggöra det, så jag tror inte det går att sätta en siff ra. Tidigare bostadsplanering hade givit ca 1 500 nya invånare årligen (ca 75 000 in vånare 2030), med större fokus på kvalitet tror jag snarare på att vi är drygt 70 000 invånare 2030.

OCH

1. Vårt partiprogram beskriver våra ambi tioner för alla kommuninvånare i Norrtälje kommun. Hit hör: - Infrastrukturen: Vi vill skapa en infra struktur som ger utrymme för expansion i SAMTLIGA orter och delar av vår kom mun. Inte lägga alla byggen i Norrtälje stad och svälta ut resterande kommundelar och småorterna. - Utbildningsfrågan: Våra kommunala skolor måste få bättre förutsättningar för att klara sitt viktiga uppdrag. Ett nytt sys tem för fördelning av skolans lärarresur ser måste till. Vår motion om just den frå gan (från 2019) tycks till sist bli verklighet till nästa läsår! - Bostadspolitiken måste bli mycket tydligare. Det kommunala bolaget Ros lagsbostäder måste bli självständigt arbe tande utan krav från kommunstyrelsen på avkastning till kommunens budget, val av orter för byggnation och självständiga beslut om t ex tomtinköp. Bygg i småorterna och bygg för kommunens ungdomar. Ett flexi belt utbud som passar alla. - Näringslivet utrustas med ett eget kon tor för uppsökande verksamhet som aktivt raggar företag till kommunen och underlät tar exploatering av lämplig mark för respek tive verksamheter.

2. Hela kommunens utveckling måste få stöd för att utvecklas efter sina lokala för utsättningar. Stad och land – hand i hand!

5. Med en kontrollerad och varierad tillväxt och utbyggnad av alla kommundelar, stora som små, och med en anpassad infrastruk tur för kommunikation i alla dess former, så kan Norrtälje kommun ta emot många fler människor. Det förutsätter en begrän sad utbyggnadstakt i Norrtälje stad och be tydligt mer byggande (gärna med Roslags bostäder som utförare) i alla kommundelar, stora som små. UTVECKLING MÅSTE FÅ STÖD FÖR ATT UTVECKLAS"

ATT KUNNA PRESTERA BRA I SÅVÄL SKOLA SOM PRIVAT, SÅ TAR VI INTE

Johan Österberg (ROOP) gruppledare

32 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Vi är partiet som vill att hela kommunen ska leva Låt det lokala slå rot även i ROSLAGENSpolitikenOBEROENDE PARTI – ROOP Följ oss på Facebook eller besök vår hemsida www.roop.se

Ulrika Falk oppositionsråd(S)

1. Jag vill att samhället ska finnas där för dig när du behöver det. På ålderns höst när du behöver en fungerande omsorg, när du är sjuk och behöver uppsöka vård, när dina barn behöver stöd i skolan, när du känner att det är otryggt att gå ut. Då ska samhäl let vara starkt. Det är vad jag vill skapa. Men det är inte jag som ”gör det för invånarna i kommunen”. Ett starkare samhälle är nå got vi skapar tillsammans; politiker, invåna re, idrottsföreningar, skolor, vård och om sorg. Jag vill leda det arbetet, för jag vet att tillsammans kan vi göra Norrtälje bättre.

Robert Beronius (L) kommunalråd

3. Om skolan är den viktigaste framtidsfrå gan så är den största utmaningen vår de mografi. Norrtälje kommuns befolkning blir allt äldre. Vi vet också att den äldsta delen av befolkningen behöver mest vård och om sorg. Idag är cirka 4,500 personer över 80+ i kommunen. 2030 kommer vi vara 7,500 personer över 80+. Det är ett fantastiskt gott betyg – Norrtälje är en trygg plats att åld ras på. Det är bra, men det kommer också att innebära ett snabbt ökande tryck på äld reomsorgen och sjukvården. Den ena sa ken vi måste göra är att locka fler barnfamil jer till kommunen, samt att få fler unga att stanna kvar. Men vi måste också bygga vår den och omsorgen stark; rusta vårt sjukhus för framtidens behov, jobba förebyggande med hälsofrågor och stärka vård- och om sorgspersonals villkor för att locka fler till 4.välfärdsyrkena.Allamöjligheter här. Landsbygd, skärgård, stadsliv, företagsliv, föreningsliv. Norrtälje kommun har verkligen något för alla, samti digt som vi ligger nära både Stockholm och Arlanda. Det finns en enorm potential här och det är väldigt lätt att älska Roslagen och Norrtälje kommun.

4. Norrtälje kommun har det bästa från fle ra världar. Vi har närhet till storstadsregionen men utan att dras med och bli en förlängning av densamma. Här finns muskler för egen ut veckling i framkant. Samtidigt är kommunen är tillräckligt liten för att kunna testa anpas sade, lokala lösningar för just våra behov av exempelvis skola, vård och infrastruktur. Vi har landsbygd som ger oss unika förutsätt ningar att både bruka och bevara fantastis ka naturresurser.

SKOLAN ÄR DEN ENSKILT VIKTIGASTE FRAMTIDS FRÅGAN FÖR VÅR KOMMUN. KUNSKAP ÄR BILJETTEN VIDARE I LIVET " Camilla Rydstrand ( MP ) gruppledare

1. Jag vill bidra till att göra Norrtälje kommun till en mer socialt och miljömässigt hållbar kommun. Kommunen ska vara en garant för att invånare får det stöd dom behöver när livet är svårt. Kommunen ska samtidigt utvecklas på ett sätt som skapar goda förutsättningar för kommande generationer att få leva och trivas här. Norrtälje kommun behöver också bli en bättre arbetsgivare. Svårigheter att re krytera och behålla personal påverkar kva liteten på servicen till våra invånare. Jag vill också bidra till en mer långsiktig styrning som vågar satsa på tidiga insatser och förebyggan de åtgärder i stället för fyra-år-i-taget-politik. Ett långsiktigt perspektiv är viktigt för både människa, samhälle och miljö. 2. Att leverera tillräcklig kvalitet i välfärden. Vi behöver insatser för ett samhälle som håller ihop. Dagens debattklimat ställer ofta grupper och insatser mot varandra. När äldre som har svårt att bo själv nekas plats på äldreboende eller ett barn med svårigheter inte får det stöd som hen behöver i skolan frågar sig många vart resurserna egentligen tar vägen. Vi mås te klara av att leverera i välfärden så att vi får ett samhälle där vi unnar varandra det stöd som var och en behöver. När de grundläggan

1. Jag vill vara kommuninvånarnas röst för att de beslut som tas är kloka och välgrun dade. Jag vill att alla invånare ska må bra och känna sig trygga. Därför kommer jag kämpa för att prioritera skolan, klimatsäk ra kommunen för framtida generationer och intensifiera arbetet med att göra Norrtälje kommun till en trygg kommun. Jag vill sat sa på en utbyggnad av Norrtälje sjukhus till ett fullvärdigt akutsjukhus och rädda när akuten. I omsorgen om våra äldre vill jag minska antalet anställda som varje bruka re i hemtjänsten möter i sin vardag och jag vill fortsätta arbetet med att göra Norrtälje kommun attraktivt för företagsetablering ar. Jag ser också ett stort behov av att er bjuda de hemlösa ett boende.

3. Kommunens största utmaning är att vi i rask takt blir allt fler och allt äldre. Det är jätteroligt att så många väljer att bosätta sig i vår kommun, men det måste ske i en takt som är ansvarsfull. Vatten, avlopp och elförsörjningen måste säkras, så vi slipper dåliga och kostsamma nödlösningar. För skolor och skolor måste byggas och fung era för alla barn som flyttar hit. Det behövs också mer mark för företagsetableringar för att skapa fler arbetstillfällen. Sist men inte minst är en stabil och långsiktigt sund eko nomi grunden för att kunna möta morgon dagens utmaningar.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 33 Valspecial 2022

5. I länet råder bostadsbrist, och i relation till övriga kommuner har Norrtälje kommun gott om plats. Det ger oss möjlighet att planera för en genomtänkt befolkningsökning i en takt som fungerar för oss - det vi bygger kommer inte att stå tomt. De senaste åtta åren vi haft en befolkningstillväxt på nästan 1000 perso ner per år, att jämföra med knappt 300 per år dessförinnan. Det har gett växtvärk i frå ga om skolplatser, VA-kapacitet mm. Progno sen för 2030 ikommunens lokalförsörjnings plan spår en ännu högre tillväxttakt, till cirka 78 000 invånare kring år 2030. Jag det är mer rimligt att vi då ligger runt 70 000 invånare.

VI MÅSTE KLARA AV ATT LEVERERA I VÄLFÄRDEN SÅ ATT VI FÅR ETT SAMHÄLLE DÄR VI UNNAR VARANDRA DET STÖD SOM VAR OCH EN BEHÖVER. KLIMATOMSTÄLLNING, NATURVÅRD."

2. Skolan är den enskilt viktigaste framtids frågan för vår kommun. Kunskap är biljet ten vidare i livet och en fungerande skola är den bästa socialpolitiken, den bästa integra tionspolitiken, den bästa rättspolitiken och den bästa förebyggande åtgärden mot brott. Det är därför vi liberaler så envist kämpar för en riktigt bra skola och prioriterar sko lan i våra budgetförslag.

4. Det bästa med vår kommun är invå narna. Jag skulle säga att det finns en en treprenöranda och rikedom på idéer i Norr tälje kommun som är få andra kommuner förunnat, men det är också viktigt att vi till varatar det och vårdar det. Sedan finns ju allt i vår kommun. Vi har en gammal stads kärna som står för det genuina, men ock så stadskänsla, skärgård och odlingsland skap. Kan det bli bättre?

5. Vi är en stor kommun till ytan, men utbyggnaden måste ske på ett ansvarsfullt sätt och i en rimlig takt så att infrastruktu ren med skolor, elförsörjning, vatten och av lopp, trafik och vägar hänger med. För att uppnå en optimal balans mellan kostnader och intäkter skulle ca 80 000 invånare kun na vara rimligt. Det skulle möjliggöra både skattesänkningar och kvalitetshöjningar.

2. Skolan. Vi vet hur oerhört avgörande sko lan är för både barnens och kommunens framtid, och i Norrtälje kommun har vi för låga skolresultat och för få som går klart gymnasiet. En gymnasieutbildning är idag nästintill ett måste på arbetsmarknaden. Dessutom har vi lägst andel av befolkning en med högre utbildning i hela Stockholms regionen. Skolan är inte bara den viktigaste frågan, den är topp ett, två och tre för mig.

5. Att sätta en siffra på hur många vi ska vara här i kommunen i framtiden är kon stigt för mig. Så länge Norrtälje kommun växer hållbart och håller ihop så behöver vi inte sätta en siffra på hur många som ska bo i vår kommun. Det är väl fantastiskt om fler unga vill bo kvar samtidigt som fler får upp ögonen för Norrtälje kommun och vill bli våra grannar, eller hur? SKOLAN ÄR INTE BARA DEN VIKTIGASTE FRÅGAN, DEN ÄR TOPP ETT, TVÅ OCH TRE FÖR MIG."

de behoven tillgodoses ökar också stödet för satsningar på klimatomställning, naturvård.

3. Den utmaning som ligger mig, och många andra, närmast om hjärtat just nu är den ökade psykiska ohälsan hos många barn och unga. Vi måste på ett bättre sätt klara av att lyssna och möta deras behov. Det kräver mer resur ser till och samordning av inom exempelvis skola, öppenvård, socialtjänst. Men det behövs också mjukare satsningar såsom tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter som inte är bero ende av föräldrars inkomst eller intresse. Det kan för många vara vad som håller en uppe när livet känns tufft, och det bygger värdeful la sociala nätverk.

En levande landsbygd är grunden för att staden ska leva och tvärtom. Det är viktigt att ett landsbygdsperspektiv alltid genomsyrar kommunernas beslutsfattande på både kort och lång sikt. SD vill bland annat: Sänka skatten, momsen och reduktionsplikten på Landsbygdssäkradrivmedel politiska beslut för att förhindra negativ påverkan på landsbygd och skärgård

Se fler cykelvägar till och från förskolor, skolor och Svensktidrottsplatserdjurskydd ska värnas, men svenska bönder ska kompenseras för merkostnaderna Prioritera bostadsbyggande i våra mindre tätorter och på landsbygden

Norrtälje

Säkerställ en levande landsbygd

34 MITT ROSLAGEN 25/8-22

Läs mer om våra förslag på norrtalje.sd.se Rösta på Sverigedemokraterna den 11 september! Kommunalråd Länna

www.centern.nu Helakommunenskautvecklas Vårakommunfullmäktigekandidater

KandidatskakommunenHelalevatillkommunstyrelsensordförandeAndreaKronvall 1.PerLodenius,

NORRTÄLJE

MITT ROSLAGEN 25/8-22 35 Facebook: kdinorrtalje och Instagram: kd_norrtalje

Vi kommer arbeta långsiktigt för att vår kommun skall kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Vi bryr oss - genom medmänsklighet och omtanke får vi ett humanare och bättre samhälle.

Fria och trygga familjer ger ett bättre samhälle. Vi vill verka för att hela kommunen fortsatt ska vara trygg att bo i. Här ska alla våga röra sig fritt, vart som helst och när som helst. För att garantera trygghet vill vi ta fram ett trygghetspaket som omfattar trygghetsfokus i vår samhällsplanering, som motverkar kriminalitet genom ökad polisnärvaro och grannsamverkan. Vi vill införa fler fältassistenter och stödja initiativ som nattvandrare och vuxna på stan. kommunal service, äganderätt, allemansrätt, boende, infrastruktur, energiförsörjning, allt måste värnas och utvecklas för att hjärtlandet ska kunna vara det hjärta som syresätter och ger liv till hela Norrtälje kommun. Norrtälje kommun är till ytan ca 1/3 av hela Stockholms län, huvuddelen av kommunens yta består av lands-och skärgårdsbygd. Vi anser att det är mycket viktigt att hela kommunen utvecklas och inte bara de stadsmiljöer vi har. Vi vill satsa på lands-och skärgårdsbygden för att dessa även i kris-och orostider är mer stryktåliga än tätorterna. Norrtälje kommun växer och infrastrukturen har inte följt med. Ett problem är att vi har för få reningsverk. Vi behöver en god framförhållning för nyeller utbyggnad av kommunalt VA Förstärkning av elnätet är nödvändigt för att möta det ökade behovet av energi. Vägarna in till-och ut från Norrtälje behöver utökas och förstärkas för att klara ökande trafikvolymer. Vidareutveckla ett välfungerande näringsliv som ger lägre arbetslöshet och bättre möjligheter att finansiera välfärden.

KRISTDEMOKRATERNA I NORRTÄLJE VERKAR FÖR ATT:

Öka tillgängligheten till vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Närhetsprincipen införs i kombination med nuvarande platsgaranti inom barnomsorgen.

"Norrtälje kommun skall vara en attraktiv kommun att bo, arbeta och vistas i." - Thomas Imeryd Vi vill verka för att kommunens seniorer åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande.

Införa en garanti för att snabbt få tid på en vårdcentral och att utöka närakuten för att avlasta akutmottagningen på sjukhuset.

INFRASTRUKTURENTRYGGHETENLANDSBYGDEN,OCH

Att stödja vår gräsrotsrörelse för att Sverige ska bli ett bättre land att leva i kan bli något av det viktigaste du gör. Det är så mycket som måste förändras till det bättre i Sverige. Så mycket bra som måste Gåförvaltas.mediKD!

Livspusslet måste gå ihop för alla människor i såväl stad

MEDLEMBLISCANNAMEDDINMOBIL kd.nu/blimedlem

Upprätta ett program för värdig integration genom ett tydligare regelverk gällande skyldigheter och rättigheter såsom språk, kultur och Envärderingar.ökadandel närproducerade livsmedel i olika måltidsverksamheter t.ex. inom förskola, skola och äldreomsorg.

BRINNER DU FÖR SAMMA FRÅGOR SOM VI?

SKAKOMMUNENHELALEVA

Landsbygdlandsbygd.sommedsjälvförtroende och en infrastruktur som är framkomlig. Vår politik vill skapa förutsättningar för alla som lever inom Sveriges gränser att kunna förverkliga grundläggande värden. Det gäller själva livet med friskvård och sjukvård, kunskap med skola och högre utbildning, trygghet med polis och rättsväsende, frihet med kommunikationer och drivmedel till rimliga priser,miljö med hållbar och livskraftig natur. Jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, handel, entreprenörskap,

MITT ROSLAGEN 25/8-22 Inom miljö- och klimatområdet vill vi arbeta för: • En koldioxidbudget med handlingsplan • Ett hållbarhetskontor • Klimatneutrala kommunala transporter • Lokala och hållbara leverantörer • Skyddad och brukad jordbruksmark • Grönområden som stärker biologisk mångfald • Hyggesfritt skogsbruk av kommunens skog • Ökad tillgängligheten till reservat och friluftsområden • Respekt för strandskydd och skydd av högexploaterade kustområden • Mer återbruk och upcycling • Högre krav på hållbart byggande • Enklare och mer bostadsnära källsortering • Högre hållbarhetskrav vid upphandling • Tillräckligt utbud av laddning och biogas • Fler och säkrare gång- och cykelvägar, särskilt kring skolorna • Utvecklad kollektivtrafiken, exempelvis mer anropstyrd trafik och vinkområden • Ökad rådgivning om energi- och vattenbesparing • Solceller på kommunala fastigheter • Mer fjärrvärme för uppvärmning – elen behöver vi till annat NAMN NORRTÄLJE Bästa partiet på klimat och miljö Enligt Naturskyddsföreningen 3 Enligt WWF 3

– Även den ökade fritidsbåttrafiken med vattenskotrar och sto ra bränsleslukande båtar bidrar och borde regleras hårdare när vi nu står inför en utfasning av de fossila bränslena. En rättvis övergång för oss permanent boende där lantbru kare, skärgårdsbor och glesbygds bor prioriteras och sanktioneras är ett absolut måste för att vi ska lyckas med omställningen, avslu tar Caroline Ford. MITT ROSLAGEN Norrtäljes partier

SOMMARENS EXTREMVÄDER, torka och bränder över stora delar av Europa sätter fingret på klimatet som en viktig fråga i det kommande valet 2022. Även Norrtälje berörs. Larmen om låga grundvattennivå er återkommer årligen. Forskarna varnar för att häftiga stormar, som Alfrida vintern 2019, kommer att bli vanligare i ett klimat som är ur balans.Iljuset av detta har Roslagens klimatgrupp tagit fram en valen kät till partierna i fullmäktige. En käten består av 14 förslag på kli matåtgärder som partierna fått ta ställning till. Sju av tio partier har besvarat enkäten. – Vi hoppas att enkäten ska ge väljarna en fingervisning om hur de kan rösta för klimatet i årets val, men också att klimatfrågan som så dan ska ges större utrymme i valrö relsen, säger Torbjörn Vennström från Roslagens Klimatgrupp som har varit med och tagit fram enkä ten, i ett pressmeddelande.

ENKÄTEN SKA GE VÄLJARNA EN FINGERVISNING OM HUR DE KAN RÖSTA FÖR KLIMATET I ÅRETS VAL, MEN OCKSÅ ATT KLIMATFRÅGAN SOM SÅDAN SKA GES STÖRRE UTRYMME I VALRÖRELSEN" Valspecial 2022 Många klimatlöften från

MITT ROSLAGEN 25/8-22 37 Jag vill se växande gröna ekonomier med trähussnickerier och batterier Jag kan finska Och koldioxiden ska minska #10 MARKUS SELIN (S) TILL RIKSDAGEN LÄS MER PÅ WWW.MARKUSSELIN.SE Glöm inte att anmäla dig till studiecirkeln! kontakta oss på ABF info.norrtalje@abf.seNorrtälje!0176-12950

© NORRTÄLJE. Vi kan göra mycket för klimatet i den egna kommunen och i Norrtälje tycks viljan finnas. Det menar Roslagens Klimatgrupp som Inför valet har frågat Norrtäljepartierna om deras syn på 14 viktiga klimatförslag. Av enkätsvaren framgår att de rödgröna partierna (S, V och MP) är mest positiva till gruppens förslag på åtgärder för att förbereda kommunen inför omställningen.

ENKÄTEN VISAR att det finns ett stort stöd för att bygga ut säk ra gång- och cykelvägar, att satsa mer på att bygga ut laddstationer i hela kommunen och få en bättre kollektivtrafik också på landsbyg den. Alla partierna är för att också utsläppen från biobränslen ska re dovisas även om Miljöpartiet an ser att det i första hand är en frå ga för Norrtälje energi som driver fjärrvärmeverket.–Eftersomallapartier som sva rat ställt sig bakom de förslagen så förväntar vi oss att det blir verk stad på de områdena under man datperioden, oavsett vilken ma joritet som vinner valet, tillägger TorbjörnEnkätenVennström.visarockså att det finns stöd hos fem av sju partier för att kommunen ska verka för att biltra fiken minskar i kommunen även om partierna i sina motiveringar uttryckt olika ambitionsnivåer här. Inom andra områden är oenig heten större. Endast de tre rödgrö na partierna anser att kommunen ska anta mål och åtgärder för att minska klimatpåverkan från med borgarnas konsumtion. De är ock så mest positiva till att kommunen ska ställa tydliga klimat- och håll barhetskrav i sin upphandling. De borgerliga partierna är mer tvek samma till det förslaget. – Klimatpåverkan från medbor garnas konsumtion, särskilt de som har höga inkomster, tar allt större andel av de utsläpp som vi orsakar totalt. Därför är det viktigt att även kommunerna börjar adressera den frågan, menar Jörg Hellkvist från Roslagens Klimatgrupp. om alla 14 förslagen i enkäten. Soci aldemokraterna följer därefter med 13 ja och ett kanske. Miljöpartiet är på tredje plats med 11 ja, 2 kan ske och ett nej. ‘Mest negativa är Sverigedemokraterna som sagt nej till 6 av förslagen och 6 ja. Bland de borgerliga partierna är Liberalerna mest positiva med 10 ja, och 3 nej. DET FINNS OCKSÅ FRÅGOR som skär över blockgränserna. Libera lerna ställer sig tillsammans med de rödgröna bakom förslaget att kommunen ska sluta med kalhyg gen inom sina skogar. En annan sådan fråga är om kommunen ska kräva klimatavtal eller klimatbud get från företag som vill ha markan visningar eller exploateringsavtal. Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till tanken. Centern och Miljöpartiet är tveksamma medan Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej. Det förslag som har lägst stöd bland Norrtäljes partier är att kom munen ska arbeta för stärkt kon troll och bevarande av strandskydd i kommunens känsliga områden. Endast Liberalerna och Vänster partiet har svarat ja på frågan. So cialdemokraterna och Moderater na är tveksamma, medan Centern, Miljöpartiet och Sverigedemokra terna säger nej. – Anmärkningsvärt är att man i kommunstyrelsen inte ser proble men med hårdexploateringen av stränderna i vår unika och hotade ga miljöer borde gå före fritidshus ägares önskan om havsutsikt, egen brygga och åretruntstandard, sä ger Caroline Ford, som är aktiv i Roslagens Klimatgrupp.

Enligt färska forskarrapporter har Östersjöns funktion som kol sänka gått över i motsatsen, det vill säga en ”kolkälla” med utsläpp av metan och andra växthusgaser or sakat av övergödning, kemikalier och överfiske.

BILDERBOKEN Kitoko är ett sam arbete med författaren Kayo Mpoyi, en nära vän sedan universitetet. De samarbete i framtiden. Kayo Mpoyi har ofta berättat om sin idé om en flicka som kan resa inåt till sin egen inre värld för att få guidning i livet. När hon så fick sitt kontrakt att göra Kitoko som en bilderbok såg de sin chans att göra något tillsammans. – Jag har aldrig gjord illustra tioner för en bilderbok tidigare, men tänkt att det skulle vara kul. Jag har känt mig inspirerad av barn kultur, säger Linn Grebäck. Att författaren ville ha hen ne som illustratör gjorde det inte till en självklarhet att Linn skulle få jobbet eftersom hon inte hade någon erfarenhet av bilderböcker. Men förlaget Rabén och Sjögren gillade det material hon skickat in och nu började en spännande tid av kreativitet och sena nätter. Kitoko är en bilderbok som be rör. Med mycket värme skildras en tuff vardag där kärlekens och fanta sins kraft är helt avgörande för att ta sig igenom svåra stunder.

FÖRFATTAREN Kayo Mpoyi som är född i Zaire, men kom till Sveri ge som 10-åring, har tidigare skri vit för vuxna. 2019 fick hon Kata pultpriset för sin bok ”Mai betyder vatten”. I Kitoko skildrar hon ett vanligt, men svårfångat ämne för yngre läsare. För Linn Grebäck var det viktigt att göra levande bilder fyllda med nyfikenhet, spännande färger och detaljer. Att fånga magin i boken.

Linn Grebäck är utbildad illustratör, animatör och grafisk designer som är född och uppvux en i Norrtälje. Hon har studerat visuell kommunikation på Beckmans designhögskola och digitala medier på Stockholms Universitet. Nu debuterar hon som bilderboksillustratör med boken Kitoko, tillsammans med författaren Kayo KITOKOMpoyi.ÄREN

Kitoko - En bilderbok om hopp och magiska krafter

EN BILDERBOK SOM BERÖR. MED MYCKET VÄRME SKILDRAS EN TUFF VARDAG DÄR KÄRLEKENS OCH FANTASINS KRAFT ÄR HELT AVGÖRANDE FÖR ATT TA SIG IGENOM SVÅRA STUNDER." HÄR FINNS HJÄLP ATT FÅ! Vad har Ni för planer i höst och i vinter, som kan vara svåra att hinna med? Vi på Rutstäd i Norrtälje har tre avdelningar med hjälp, för dig att dra nytta av... 1. Städ för hem & företag 2. Flytt & bortforsling 3. Trädgård & snickeri &Semesterslutskolstart... VÄLKOMMEN! Scandinavia Contractor AB Gösvägen 4, SE-761 41 Norrtälje Tel. 0176-29 00 10 • info@rutstad.se www.rutstad.se

bilderbok om en flicka med magiska krafter och mycket fantasi. Hennes pappa pra tar om hopp, men en dag orkar han inte ens gå upp ur sängen. Flickan Kitoko har en egen fan tasivärld dit hon försvinner ibland. Där träffar hon sin vän Connal som har svar på svåra frågor och där kan Kitoko besöka viktiga minnen. Som minnet av sin mamma som åkte i väg på ett viktigt uppdrag och aldrig kom tillbaka eller när Kitoko och pappa fikade och läste bostadsan nonser tillsammans.

MARIA STENUDD KITOKO ÄR

– Det här är en fantasivärld med mycket finstämd var dag, säger Linn Grebäck. Det som tilltalar mig är relationen mellan barnet och pappan. Linn Grebäck berättar att det har tagit ett år att arbeta fram illustra tionerna till boken innan den blev klar eftersom hon inte kunnat ar beta heltid som illustratör. – Många sena nätter har det bli vit, skrattar hon. Det som tilltalat henne är att bokens berättelse gjorde att hon fick arbeta med att ta fram bilder av flickans andra verklighet, det ma giska i berättelsen. Något som va rit en stor utmaning: Hur gestaltar du magi och en annan värld. Många versioner blev det inn an Linn nådde ett slutresultat hon var nöjd med.

I DAGSLÄGET har de inga planer för något gemensamt projekt, men pratar med varandra och stöttar i pågående egna projekt varje dag. – Vi vill väldigt gärna göra en uppföljare till Kitoko, säger Linn Grebäck och berättar att böcker na finns i bokhandlar med brett sortiment och i online-bokhand lar på nätet. Boken kommer även till de större biblioteken om den efterfrågas.

LINN GREBÄCK har tecknat till sammans med sina systrar när hon växte upp i radhuset i Norr tälje och var konstnärlig redan som barn med mycket fantasi. – Vi systrar hittade på sagor, lek te genom att rita och hitta på egna karaktärer eller gjorde brädspel, sä ger Linn Grebäck. I gymnasiet gick hon bild och form på estetiska linjen på Roden gymnasiet. Sin bästa inspirations plats fann hon då ute hos sin mam ma i Ösbyholm, utanför Norrtälje där hon bodde som tonåring.

38 MITT ROSLAGEN 25/8-22 Norrtälje HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅR REDAKTÖR: 076-892 36 61 pove@mittro.se

MITT ROSLAGEN 25/8-22 39 Välkommen till sköna, gröna Kröns Trädgård! Öppet: M-F 10-18 Helg 10-16 Hammarby, Älmsta, Väddö 0176-510 41 Här hittar du alla växter du kan tänka dig, tillbehör du villhöver och en massa snyggt att frossa i överallt i vår härliga miljö Passa på att äta eller fika i vår restaurang Vischan på Kröns. På Vischan är det pub varje fredagskväll, ofta med levande musik! Vi har öppet alla dagar fram till jul Vi söker dig som är 55+ och vill jobba med oss. Lämna in ansökandinidag! sodermalm@veterankraft.se | 08-525 215 00 Vill du jobba med att installera trygghetslarm i Norrtälje kommun? VI SÖKER ETT FLERTAL VETERANER. DU MÅSTE HA TILLGÅNG TILL EGEN BIL LÄS MER PÅ WWW.VETERANKRAFT.SE - LEDIGA JOBB - NORRTÄLJE Roslagens Elektriska AB Etabl. 0176-1261914 10 info@ roslagenselektriska.se

En manifestation om att kärlek är för alla Rekord för Roslagen Pride

avslutades med festligheter och parad i och från Societetsparken. Och det blev en parad Roslagen Pride inte varit i närheten av. Cirka 1 200 personer deltog i manifestationen som gick från parken, genom stadskärnan och till baka till parken.

40 Norrtälje HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅR REDAKTÖR:

© NORRTÄLJE. Veckan med Roslagen Pride

GLÄDJEN, värmen och kärleken lyste från tåget, något som fick vissa av åskå darna att få gåshud och tårar i ögonen längs paradvägen. – Jag tycker det här är fantastiskt, jag blir rörd, sa Gunnel Olsson som stod och tittade på paraden. Jag har själv en son som är gay och nu är i 40-årsål dern och han har haft det jättejobbigt sedan han var ung. Jag förstår inte hur någon form av kärlek kan vara provo cerande för andra. POVE PERSSON, TEXT OCH FOTO

MITT ROSLAGEN 25/8-22 41 Tel 0175-547 www.norrtaljehalsocentral.sewww.rimbohalsocentral.se000Tel0176-282700

Träffa vår personal i vår app samt våra läkare även under kvällar och helger. Ladda där–”Hälsocentralen”hemduhittardenapparfinns!

NYHET!

Stefan Peyda Legitimerad läkare Prosalus AB, Rimbo Hälsocentral

Sjukdom i sköldkörteln är ganska vanligt och kan påtagligt påverka måendet. Körteln sitter mellan sköldbrosket (”Adamsäpplet”) och halsgropen och är fabri ken för hormonen trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Chefen för fabriken sitter i hypofysen i hjärnan som sänder ut TSH, ett annat hormon som driver på pro duktionen av T3 och T4 i sköldkörteln. Via blodet når sen sköldkörtelhormonen alla kroppens organ. Hypofysen känner hela tiden av halten T3 och T4 i blodet och justerar mängden TSH som sänds ut. T3 och T4 har mycket att säga till om hur kroppen fungerar och påverkar allt från ämnesomsättning och tillväxt, till puls och temperatur. Vid sköldkörtelrubbningar produceras antingen för mycket eller för lite T3/ T4. Vid låga nivåer, s.k. hypotyreos, är hypofysen mycket aktiv och TSH nivåer na är höga – chefen skriker till fabriken att producera mer, men utan att få svar. Typiska symptom är trötthet, viktökning, frusenhet, trög mage, låg puls, hår avfall och nedstämdhet. När nivåerna av T3/T4 är höga så är istället chefen lugn och TSH nivåerna låga. Tillståndet kallas hypertyreos och kännetecknas av vikt förlust, svettningar, darrningar, oro, diarré och hjärtrusninghelt motsatt bild! I vissa fall kan ögongloberna bli mer fram trädande och ge en ”stirrig blick”. En uppsvullen sköldkörtel kallas ”struma” och kan bero både på under- eller överfunk tion. Symptomen ihop med blodprov för TSH och T4 ger vägledning till rätt diagnos. En enstaka knöl i sköldkörteln eller på halsen bör alltid föranleda läkarkontakt. Hypotyreos behandlas med tillskott av T4 som sen om vandlas till T3 i kroppen. Hypertyreos åtgärdas med radioaktivt jod, läkemedel som minskar T3/T4, el ler kirurgi. Känner du igen symptomen ovan är du välkommen till oss för samtal och undersökning!

Sköldkörtelns mångsidiga hormon kan få dig stressad - eller

trött! hälsocentralRimbohälsocentralNorrtälje PELLES SERVICE AB Lundåsvägen 2, 0175-225Hallstavik77 www.pellesservice.com Pris: 23 Välkommen900:- in och provkör 2023 års maskinerATV-frånSuzuki! Husqvarna TS Trädgårdstraktor138L AL-KO T TrädgårdstraktorHDS-A22-111.7V2 2-cylindrig V-Twin på 22hk, 110 cm klippbredd. AL-KO T TrädgårdstraktorHDD-A22-105.1V2 Diffspärr, Uppsamlare, 2-cylindrig V-Twin på 22hk, 105 cm klippbredd 37Specialpris:900:-36Specialpris:495:(ord.pris: 40 550:-) Mer information kommer inom kort på vår hemsida och i våra sociala medier. I september presenterar vi en ny spännandeproduktivårbutik! enprovtränahelvecka!gällerpåallaavvåratregymanläggningar (Obs! Kostnad för kort/armband tillkommer) NORRTÄLJE

isoleringCellplast-Bjälklags-element

42 MITT ROSLAGEN 25/8-22

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut.

ALBA grundbalk och grundsula Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

– en bra grund att stå på Hus av LecaisoleringCellplast-Bjälklags-element

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket.

Källarväggar:Golvvärme

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut.

För ett varmt och behagligt

Källarväggar:Golvvärme

Leca byggblock Massivblock 70-400mm ALBA kantelement Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras.

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut. Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

Källarväggar:Golvvärme

Källarväggar:Golvvärme

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket.

Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader!

och torkar ut. Detta

Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar leder till en ett

torr och varm källarvägg som ger

isoleringCellplast-Bjälklags-element

Leca byggblock Massivblock 70-400mm ALBA kantelement Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras.

Nyströms Cement – en bra grund att stå på Hus av Leca - Naturligtvis bäst!

Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut. Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad NC-block i leca bygger du ditt hus rätt från början. Torrstaplas, fylls med bruk i speciella spår och bildar ett murbruk utan synliga fogar.

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket.

För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

Källarväggar:Golvvärme

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut.

ALBA grundbalk Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

Nyströms Cement – en bra grund att stå på Hus av LecaisoleringCellplast-Bjälklags-element

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket.

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad murbruk utan synliga fogar. 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras. 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

lättklinkerbetong NC-block Med våra egenproducerade NC-block i leca bygger du ditt hus rätt från början. Torrstaplas, fylls med bruk i speciella spår och bildar ett murbruk utan synliga fogar.

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut. Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

Nyströms Cement

Källarväggar:Golvvärme

Nyströms Cement – en bra grund att stå på Hus av Leca - Naturligtvis bäst! isoleringCellplast-Bjälklags-element

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad NC-block Med våra egenproducerade NC-block i leca bygger du ditt hus rätt från början. Torrstaplas, fylls med bruk i speciella spår och bildar ett murbruk utan synliga fogar. Leca byggblock Massivblock 70-400mm ALBA kantelement Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras.

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket. speciella spår och bildar ett murbruk utan synliga fogar. Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras.

Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

Källarväggar:Golvvärme

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket.

Källarväggar:Golvvärme

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut. Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem.

ALBA grundbalk och grundsula Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut. Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader!

isoleringCellplast-Bjälklags-element

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad NC-block i leca bygger du ditt hus rätt från början. Torrstaplas, fylls med bruk i speciella spår och bildar ett murbruk utan synliga fogar. Leca byggblock Massivblock 70-400mm ALBA kantelement Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras.

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket. Nyströms Cement – en bra grund att stå på Hus av Leca - Naturligtvis bäst! isoleringCellplast-Bjälklags-element

För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Isodräns fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut.

Källarväggar:Golvvärme

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad ditt hus rätt från början. Torrstaplas, fylls med bruk i speciella spår och bildar ett murbruk utan synliga fogar. Massivblock 70-400mm ALBA kantelement Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras. ALBA grundbalk och grundsula Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

ALBA grundbalk och grundsula Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

Bjälklag av lättklinkerbetongarmerad att ett minimum av arbetsplatsinsatser erfodras. arbetsplatsinsatser erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

isoleringCellplast-Bjälklags-element

behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader! För ett varmt och behagligt golv använder vi oss av Thermotech golvvärmesystem. M/S Solskär LEVERERARUTLÄGGESGRUS/BADSAND 08-570 331 95, 070-571 95 80 070-562 33 88 | jidde65@live.se | Bromskärsvägen 76, Blidö GRUS - SAND - JORD (FINNS PÅ STORSÄCK) CONTAINER - TRANSPORTER KRANBIL - MARKENTREPRENAD DELIKATESSBILEN VID VRETA HANDEL HAR FLYTTAT TILL SIMPNÄS BILEN MED FISK OCH KÖTTT DELIKATESSER 070 623 79 56 MINENAOCHANDRA.COM Delikatessbilen vid Vreta Handel har flyttat till Simpnäs Bilen med fiskwww.minenaochandra.comköttdelikatesseroch070-6237956

Besök vår hemsida, se filmen från grund till färdigt hus, hur man bygger med NC-blocket.

ALBA grundbalk och grundsula Prefabricerad i längder upp till 6000 mm och projektanpassas så att ett minimum arbetsplatsinsatserav erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

insatser erfodras. arbetsplatsinsatser erfodras. Sulorna tillverkas som standard i längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

– en bra grund att stå på Hus av Leca - Naturligtvis bäst!

Källarväggar:Golvvärme

Nyströms Cement

Många traktorintresserade hade en hel del gamla exemplar att titta på. En helikoptertur var ett populärt inslag på Färsna under Veterantraktordagen. Många barn hade stora ögon när de klev ombord – och ännu större när det klev av efter att ha fått se delar av Norrtälje från ovan.

Traktorer är så klart ett givet inslag under traktordagen. Här en reslig International.

MITT ROSLAGEN 25/8-22 43 Norrtälje HAR DU EN NYHET? TIPSA VÅR REDAKTÖR: 076-892 36 61 pove@mittro.se

Det blev en välbesökt dag på Färsna. Runt 2 500 personer besökte platsen under förra lördagen.

Att åka efter traktor var ett populärt inslag. För de som tog plats på vagnen fanns mycket atttitta på under den välbesökta dagen i Färsna.

© NORRTÄLJE. Årets upplaga av Veterantraktorns dag på Färsna blev en välbesökt sådan. – Glädjande att så många kom. Och att det var så många barnfamiljer, jag vill tacka alla som kom och alla som deltog under dagen, skriver Bengt Er icsson, ordförande i Veterantraktorklubben Norr telje, på klubbens hemsida.

DE SOM BESÖKTE DAGEN i den minst sagt påtagliga värmen på ett soldränkt Färsna hade mycket att se på. Förutom traktorer var där mängder av andra fordon, som mo peder, lastbilar, veteranbilar och annat. Det gick att prova att kasta hästsko och det genomfördes ock så en tävling i Godisregnetsporten.varockså ett po pulärt inslag. På plats fanns också felar lokala matproducenter som sålde sina varor. Norrtälje Musik kår underhöll och det kördes ock så dragracing med veterantrakto rer, liksom traktorpulling. Mitt Roslagen var där en stund och tog lite bilder.

POVE PERSSON, FOTO

påveterantraktordagVälbesöktFärsna

44 MITT ROSLAGEN 25/8-22 SÄLJ METALLSKROTDITTTILL OSS! DET TJÄNAR BÅDE DU OCH MILJÖN PÅ.

Välkommen! Kontakt: Micke, tel 070-548 12 95 • epost: roslagensmetall@telia.com Långalma 157, Östhammar • www.roslagensmetall.se

Vi kan ställa ut container eller hämta ditt skrot med vår kranbil – kostnadsfritt! Du kan också komma till vår anläggning för att sälja metallskrot till oss. Ge inte bort ditt metallskrot – sälj det till oss! 95 LÅNGALMAroslagensmetall@telia.com157,ÖSTHAMMAR

Roslagens Metallåtervinning AB köper all slags järn- och metallskrot. Vi kan ta emot lant- bruksmaskiner, spisar, pannor, element, tankar, plåt, elmotorer, diskbänkar, motordelar, med mera. Du kan antingen komma och sälja ditt skrot hos oss eller så kan vi hämta ditt skrot med vår kranbil. Du får reda på vad du får för ditt skrot innan vi hämtar eller om du kommer och levererar. När vi hämtar skrot tas materialet hem till skrotgården där det klassas och vägs in, sedan betalar vi er. Vi hämtar fraktfritt och utan dolda avgifter. Roslagens Metallåtervinning AB bearbetar/förädlar sedan skrotet och slutprodukten blir till olika fraktioner som skickas till smältverk för tillverkning av nytt material. Du gynnar kretsloppet genom att sälja ditt skrot till oss och tjänar en liten slant på kuppen.

Välkommen! Micke 070-548 12

e-post:

Furusunds El 08-704 22 75 Behörig Behörigwww.furusundsel.seelinstallatörFurusundsEl08-7042275elinstallatörwww.furusundsel.se

VI GÖR ALLT MINDRE och förväntar oss allt mer. Människor kräver mer be löning, men lägger inte ner någon större ansträngning till att förtjäna den. Hur kommer det sig?  För att vi är av naturen lata och där för gillar snabba belöningar som är enk la att skaffa. Din hjärna och din kropp är energibesparande överlevare. Men som du säkert märkt av vid det här la get, så är genvägar många gånger långa omvägar i slutändan. Så varför är naturen sådan? För att det handlar om tillväxt ge nom utforskning i syfte att nå utveck ling. Ingenting stannar av. Svaga arter utplånas ju från jordens yta. Häng med eller dö, så att säga. Ni vet att jag gillar liknelsen med gymmet och våra fysiska muskler, detta exempel beskriver lik väl våra själsliga och mentala. Samma villkor gäller - dina muskler växer vid motstånd och ansträngning.

Så håll dig till buss 676 tills du lärt dig navigera fart och fläkt. Sen kan du köra fort, fortare än du tror. Alltså när du klarar av hastigheten, inte behöver ligga och tjyva på bromsen utan i stället gasar dig ur kurvorna."

SÅ KAN VI DÄRFÖR nu inte bara slu ta upp med att tävla om vem som har mest och flest slängar av allehanda psy kiatriska diagnoser och i stället börja ta ansvar för vilka vi är - på gott och ont.  Tro mig, jag om någon har träffat på människor som verkligen har svåra psykiatriska tillstånd. Men vi har blan dat ihop vanliga livsproblem och sunda varningssignaler från kropp och psy ke med allvarliga patologiska tillstånd. Du använder diagnostiken som ursäk ter. För att du är lat. Du vill må bättre, genast. Står inte ut med sig själv. Du tycker att du borde känna på ett annat sätt än vad du gör. Du önskar att allt voreSåannorlunda. nusägerjag att det är dags att bli vuxen och börja öva upp ditt tåla mod och din härbärgeringsförmåga. Fatta kloka beslut genom kontempla tion. Lära dig acceptera saker du inte kan påverka och börja handla utifrån det som gynnar dig själv, andra värden på lång Godtasikt.enkla lösningar på svåra livs problem när du får dom av någon. Kämpa inte emot dig själv. Lär dig se det självklara i stället för att fastna i massa komplexa argument med dig själv och andra likasinnade.  Kim Juhlin -din terapeut & coach. kontakt@juhlinterapi.se

MIN ROLL är att hjälpa dig översät ta det psykologiska språket till något handbegripligt som kan möjliggöra för dig en tydligare intention om hur kan leva ett starkt och spännande liv. Det kallas personlig utveckling. Det är det jag gör, det är det jag lär ut. Jag själv är fortfarande en lärjunge, självfallet. Kommer alltid vara. Finns ing et starkt i att aldrig blotta sin sårbarhet. Jag berättade en hel del om min egen i en podcast här i våras. (”Med Mål i Sikte”, finns att lyssna på Spotify). Även om integritet förstås är viktigtså precis, det måste finnas en viss flex ibilitet i dig, annars går du lätt sönder. Som när stenar träffar härdat glas, fa saden spricker upp, förr eller senare.  Folk hör ofta av sig till mig med sin prestationsångest, som att det vore ett problem att ha stark vilja, väldiga am bitioner och höga målsättningar. Pro blemet är givetvis inte dina starka drag av prestationsbenägenhet. Det är bara

Elinstallationer, Skyvings Elinstallation AB 070-21ronnie@skyel.se20118 Elinstallationerochservice Skyvings Elinstallation AB Elinstallationerochservice KIM JUHLIN Krönika

Du har för

tionerlivetförväntningarhögapåochdinaambi-ärförstora

det att du inbillar dig att du kan köra Formel-1 som Schumacher, men har nollSåkoll.håll dig till buss 676 tills du lärt dig navigera fart och fläkt. Sen kan du köra fort, fortare än du tror. Alltså när du klarar av hastigheten, inte behöver ligga och tjyva på bromsen utan i stäl let gasar dig ur kurvorna. Och framför allt, när du kan ha huvudet med dig för att veta när det är bäst timing att köra in till pitstop eller lämna in på servi ce. Då blir du också en person att räk na med, en människa som kan vägle da och bära andra.  Så det här med för höga förväntning ar med för låg ansträngning och för stora ambitioner med för små musk ler - kan vara en viktig faktor när det kommer till den mer allmänt spridande psykiska ohälsan i Digitaliseringenvästvärlden.harsäkertsatt sin prägel i detta likväl. Allt är liksom en knapptryckning bort. Belöning ska kom ma genast.

46 MITT ROSLAGEN 25/8-22 SUDOKU Rikskrysset 2234 5 6 3 1 6 1 3 1 7 9 5 4 2 9 4 7 6 9 1 4 3 5 1 8 2 7 3 2 9 1 5 7 8 4 8 © Bulls 2 4 3 7 8 6 7 3 8 2 5 1 2 7 3 5 8 2 4 2 8 2 3 1 6 3 5 1 7 4 © Bulls 1 9 8 6 2 7 3 6 9 2 3 1 4 3 6 7 8 3 4 8 9 2 4 © BullsLÄTT MEDEL SVÅRT©Bulls ©Bulls ©Bulls Lös Rikskrysset och du har möjlighet att vinna tio Trisslotter! Å Ä Ö = 1G H I = 4P Q R S = 7 A B C = 2J K L = 5T U V = 8 D E F = 3M N O = 6W X Y Z = 9 Så här gör du: Bokstäverna i Rikskryssets blå rutor bildar ett ord på sex bokstäver: Omvandla bokstäverna i de blå rutorna till en sexsiffrig lösningskod enligt nyckeln här nedanför: 123456 Vid frågor om inslaget på sidan, kontakta: rikskrysset@bulls.se Lösningen publiceras om tre veckor. ©Bulls DISKHO KRONAHAR UPPEPÅSERIER SEGRABE- ÅLDRIGTJORDENLUCKRA HURSA? SIDO-SPÅR SLAGYTA PÅLÄGGSOMENDRÖM AFFÄR-TALS-RÅ VANLIGÅSYN BRUKARBOXAREYNGSTE BYTE STYRKERLEG LAGDMULLRAPÅHÖG VANLIGKOD AULA SKOLABREV- TENN KEMINI NÄRT BINDASAM-MAN- ÖVREDNÄRANAXOS KÄMPARFRÅNNÄRKE KÖKS-SKÅP ÄR SPRUNG-UR-LIG PÅKNAPPVID UPPRÄTT SVERIGEFÖRPRYDERVÄGGAR EUROPASTADHALSGETTI DRABBARÖGONSERMANTIDEN BEKYM-RADE SOLRING SPRIDA FIRN FÖDAGETT DRAKE SMÅLANDTIDNINGMED FÖRLÅTA BÖRSVIKAFÅTE FILM-LENA OHARMO-NISKTHJÄRT-KURVA SMAKLIGSAGANSORVARKUPA ORT HANINGEISKRIV-ELSE HARSIGFÖR FÖRSTAIDOL-TVÅAN SMÄLT-SNÖ-NING DIKTKRÅKLÅT SICKANKROA-TISKÖHADE DE MÄSSARUNTGÅR RYMMERDENSTORPUBLIK HJÄRT-HÖRSLJUDI SINSPELARROLL FÖRENA FODER-GRÄS AVVERKA FÅRHOPKOKBITEN HASTIGTSKÄKTATA KNEGAREVANLIGA GES BADRUMSESRITVIDI KRAMPHANDNÄRMAREKOMMAMÅNENNÅDDE STEL SÄTTAFAST SJÄLVISKÄR JANUARI-MAN TRE FÖRR STRECKSNETTUPPÅT LEJONTAR FÅR DEGLÖDAN-AVÅLENENRIS MANS-DANSUSCH STAFFANUMEÅSBUSKE RUNTGÅRDRYSKTAL BARNA-VÅRDHARSRMÅNGA TAS RODDAREAVSTOD I FYLKEMARKFINNSVAG DINKELHÅRD-KOKT SOMFASONLÅTERELD SKÅNE-STAD FIRASOSKARM. MODE-KAWA-KUBO PASTEJENLIKNARDEN HÅL DÄCKETIFEGA LUDENBRUNFRUKT SPÖ?FÅTTHAR ANONYMÄRRUNTALTDORF GIVNAHÄNSAMEBO-SLÄTTSTORNINGAR ÖDSLIGAVETT INTAS DROPPARNÄS-EJ BEREDATASSATFRAMÖKEN FÖLJERVINTER SKALLETPÅBUDTSAR-ÅTER- ETT LAGERI SLÄKTINGLÄCKER STAD TJECKIENI MÄRKETGRÄNSDET LÖGNER-INTEÄRNA DINAGEL-BITAREBLÅE TIDAN-ORTABIUK GÅRRETURSOMTUR I KOPPAR EGYPTENKLUBB-SLAGAVSER KVINNA KALMARI KONTAKTSÖKAOCEAN-GUD EFTERGRÖDARYGG-III PÅ NYTT EUROPASNÄSTSTÖRSTASJÖ TYP SPÄN-AVNING TRÄDETAVSTYRKAVAKTS-LIV- PLASTERFARLIGTÄMNEI HELIGASKENFOTO: MOSTPHOTOS PLATSBILD-ENS Rikskrysset 2360 Tävling 2360 1:a pris (10 lotter): Inger Birgitta Sjögren, UDDEVALLA. 2:a pris (6 lotter): Paul Helltén, GÖTEBORG. 3:e pris (3 lotter): Jan Cramby, VARBERG. V O K A S T Å N G A S L H A S A E M I R E V O E K I X A U S T R A L I E R Ä T A V T A K Å S B N H A V K R O M A L O J R E A T T O G T D U R E T R E E S E N L A S T A R I N O M J A D U D R A G K A M P A R K E O L O G I S K U T O A T P P O N N Y T A R D E O E S S E S A D E L T A K E L I T I D R O T T T E R R O R R A I U T R E S A A N G A R E S E R V O A R P E N N A O G I N A Å L N T E S T P O S T E L A N D S S U D J U P N A S A N K K L A R T E C K E N C L E A R A L I A R A G N A T E R H O L K Y N C R I C K E T P L A N Ä G A R E N S T I C K I G N Y O S I S D A N S A F A R S D L A P P O R T E N E R S T A E T E L O D E K E L V A V E X A V A K T M Ä S T E R I O R O A Å S E N R E O R I G A N I M A L F N L Y L A D E I T G A L E A S O M I L D D Ö R R A R N A O R G E R S Å D A N A K A K B A K A L ©Bulls RÅTTA BILEN INGVÄXTHÖGST FÄGNAT GJORDE JAKOBS FÅR LÄGGA STRÄVUNDEREN VÄRLD ÅT TVÅ PÅ HÖG VÄLDE VARA KRAFT TÄTAS MARK KNIVAR FÅGELBO FÅR VÄL HAN SOM ÄR TOPP PÅ NUMMER KÖR TÄCKAS LÅNG- ÖVER EXPE- LAGER PÅ SPÅRBROTT?VID DJURISK RUBIDIUM SEGEL-FRÅN HÄNT DOMÄN INTE VÅR SÅNA VID Å Tävla senast söndag 4 september kl. 24.00 på ett av följande sätt: Webb: Följhttp://respons.wordex.seinstruktionernapåsidan. Pris: 10,80 kr. Telefon: Ring 0944-114 90 04. Knappa in 2360 följt av fyrkant, lösningskod, fyrkant. Pris: 12 kr. Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WRS (mellanslag) 2360 (mellanslag) lösningskod. Pris: 12 kr plus mobiloperatörens avgift.

Lösning och vinnare från vecka 31 Lös Rikskrysset och du har möjlighet att vinna tio Trisslotter! SÅ HÄR GÖR DU: Bokstäverna i Rikskryssets blå rutor bildar ett ord på sex bokstäver: Omvandla bokstäverna till en sexsiffrig lösningskod i de blå rutorna enligt nyckeln: Tävlingen avlutas söndag kl. 24.00. Tävlar gör du på ett av följande sätt: Webb: http://respons.wordex.se Följ instruktionerna på sidan. Pris: 10,80 kr. Telefon: Ring 0944-114 90 04. Knappa in den fyrsiffriga tävlingskoden följt av fyrkant, lösningskod, fyrkant. Pris: 12 kr. Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WRS (mellanslag) fyrsiffriga tävlingskod (mellanslag) lösningskod. Pris: 12 kr plus mobiloperatörens avgift. Lycka till!

Jour

Jour

Annonsera födelsedagar, nyfödda och bröllop i Mitt Roslagen utan kostnad. Skicka text och bild till familj@mittro.se Stort grattis i efterskott till William som fyllde år den 15 augusti. Grattar gör din framtida fru! Vi vill gratta Elisabeth på din födelsedag den 29:e aug. Många kramar från Otto, Ida och mamma Jag vill gratta min pappa Adde som fyller år den 2 sept. Annonsera födelsedagar, ny födda och bröllop i Mitt Rosla gen utan kostnad. Skicka text och bild till familj@mittro.se Senast fredagen veckan innan publicering. grattis!

FAKTARUTA Café Rekommenderas är ett arbetsintegreran de socialt företag. Det innebär att det finns till för att skapa arbete för människor som har olika arbetshinder. Man erbjuder också platser för arbetsrehabilitering (se mer: skoopi.org).

Gratis

-

Café Rekommenderas i smöret

© NORRTÄLJE. Under ett par söndagar har Café Rekommenderas haft ett omtyckt arrangemang. Man har kärnat smör på gammaldags sätt. Var för–då?Den här tekniken kommer från medeltiden, så det passar bra att visa den när Norrtälje kommun firar 400 år, säger Bosse Blideman, som är ord förande för föreningen som driver Café Rekom CAFÉETmenderas.FICK

Vi finns vid Lilla torget i Norrtälje caferekommenderas | 070-852 75 10 Det är val snart… Vi finns till för att skapa jobb för människor med arbetshinder. Vi bakar och tillagar allt själva. Vi använder oss av lokalt producerade, ekologiska och fairtrade-råvaror. Fika eller ät lunch hos oss. Ett självklart val.

Roslagens Security är det trygga valet av larm, kameraövervakning och säkerhet 070-777 00 78 Med över 20 års erfarenhet kan vi hjälpa er med allt med tiden och Pia med tiden dygnet 0176-574 www.wbb.se58 - med tiden dygnet www.wbb.serunt - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58Jourdygnetrunt0176-57458 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 58 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 58 Erik, Ove, Robin och Pia - med Jourwww.wbb.se0176-574dygnet RobinErik,och - med Jourwww.wbb.se0176-574dygnet RobinErik, - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Erik, Ove, Robin och Pia - med tiden Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Erik, Ove, Robin och Pia Erik, Robin, Pia och Lennart

BRA HJÄLP från Rebecka Anglemark och hennes vänner från Vikinga byn Storholmen som visade hur man gör. Caféet köpte en riktig smörkärna som var gjord på gammaldags sätt. Roslagsmjölk tyckte det här var så rolig idé att de sponsrade med all grädde. Man för bara stöten i kär nan upp och ned, berättar Bosse. Efter en knapp halv timme börjar det komma fram vätska. Det är kärnmjölken. Då förstår man att grädden har separerats. Kvar är en klump smör i botten. NÄSTA STEG är att ”tvät ta” smöret i kallt vatten. Man kramar smöret ordentligt för att få ut så mycket mjölk som möjligt. Det var viktigt förr eftersom mjölken lätt sur nar om man har begränsa de kylmöjligheter. Salta efter behag och du har ett härligt gult smör att använda. Ekologiskt – och lokalt producerat i dubbel bemär kelse, säger Bosse leende.

Säkerhetwww.r-sec.seförprivat-personer&företag

runt

Café Rekommenderas har, förutom en ekolo gisk profil, även en Fairtrade-profil, dvs. allt kaf fe, te, kakao, socker, etc är Fairtrade-märkt. Det innebär att råvaran är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässi ga krav. Producenten får också en Fairtradepremie, vars användningsområde bestäms lokalt. Det kan handla om alltifrån en ny maskin för att förbättra produktionen till att bekosta skolböcker till skolbarnen, (se mer: fairtrade.se).

MITT ROSLAGEN 25/8-22 47 Födelsedagar

Jour dygnet runt 0176-574 www.wbb.se58 Robin

MITT ROSLAGEN Bosse Blideman i full gång med att göra eget smör. Foto: Privat

som har med el och belysning att göra! Välkommen till trivsamma med NorrtäljevägenElbelysning3,Älmsta. Vi är även ombud för systembolaget. Tel 0176-500 57 -

Manual för vår visuella identitet Riktlinjer för obligatoriska element Vi är auktoriserad serviceverkstad för alla varumärken vi saluför. Abborrvägen 1, NORRTÄLJE • 0176-176 00 Måndag-torsdag 7-17, fredag 7-18, lördag 10-14 Kunskap & kvalité sedan 1952 MASKINUTHYRNING SENSOMMARKAMPANJ I BUTIKEN! Blåsaggregat Batteri BGA45 NU 1.290:Ord pris 1.490:Blåsaggregat BGA86 NU 2.990:Ord pris 3.190:Grästrimmer FS38 NU 1.790:Ord pris 2.190:Grästrimmer Batteri FSA45 NU 1.490:Ord pris 1.640:Grästrimmer Set FSA57 NU 2.790:Ord pris 2.990:Grästrimmer FS89 NU 4.590:Ord pris 4.990:Gräsklippare RM 2.2 R 3.490:Ord pris 4.190:Kompostkvarn GHE 140l NU 3.990:Ord pris 4.990:tvättHögtrycksRE130 Plus 3.790:-Från Ord pris 4.990:Motorsåg MSE 190 C-b 35 cm NU 2.790:Ord pris 3.290:Häcksax HS45 600 mm 3.590:Röjsåg FS131 NU 5.490:Ord pris 6.390:Röjsåg FS240 C-e NU 7.290:Ord. Pris 8.095:Röjsåg FS410 C-em NU 8.590:Ord pris 9.790:Levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga, sågklinga, 35klingskyddkombiskydd,samtBalancesele. NU 6.290:Ord pris 6.990:Röjsåg 545FR Levereras komplett med ochgräsklinga,trimmerhuvud,sågklingasele. NU 8.990:Ord pris 9.490:tvättHögtrycksPW350 NU 3.990:Ord pris 4.190:Motorsåg 445e ll Trio Brake NU 6.490:Ord pris 7.190:Verktygsbälte Fällning NU 1.990:Ord pris 2.390:Kampanjpriserna gäller endast varor i lager tom 31 aug 2022. Gäller ej robotgräsklippare eller riders. att se utbudet!hela Utförsäljning av vattensportprodukter Nu 25% rabatt! Vi har även grymma kampanjpriser på uppblåsbara SUP:ar, kanoter och kajaker! Motorsåg 435 ll NU 3.990:Ord pris 4.990:Gräsklippare RM 2.0 RT NU 4.290:Ord pris 5.390:Inkl. sele och skärutrusttreningar gräsklippare!avutförsäljningStorgå-bakom Minstrabatt!15%huvudmedLevererastrimmerPolyCutmedplast-knivar Gräsklippare Lb 442i NU 6.450:Ord pris 7.590:klippareGräsKlippo LB442 NU 5.590:Ord pris 6.590:Gräsklippare Klippo LB553se 11.100:-NU Ord pris 13.100:Gräsklippare Klippo LB548se 9.990:-NU Ord pris 12.100:-

14. Vad är det bästa du lärde dig i skolan? Jag har haft nytta av det mesta. Inte minst matte, engelska och samhällskunskap.

11. Vad gör dig mest arg? Oärlighet, ohederlighet och fulspel.

17. Har du gjort lumpen? Ja, inom flygvapnet.

18. Vilket är det tråkigaste skämtet du hört? Det finns en historia om två tomater som går över en väg. Den är inte så rolig, men känner man till den blir den politiskt korrekta varianten med två ekologiska tomater och en förare som anpassat hastigheten efter trafikförhållandena desto roligare.

19. När blev du som mest starstrucked? När jag träffade Madeleine Albright.

13. Vad är den finaste present du någonsin fått? När jag var liten och sjuk en gång var det en av min pappas arbetskamrater som gav mig en bunt Fantomentidningar. Det var en oväntad present från någon som jag inte alls kände, så det gjorde mig lite extra glad.

2. Vilken serie sträckkollade du på senast? 24. 3. Bästa träningstipset? Bästa träningen är den som blir av. Bättre träna lite än inte alls.

5. Vilket språk skulle du vilja lära dig? Jag kan tyska och engelska, så spanska skulle vara kul. Men allra helst skulle jag vilja få ett bättre uttal i engelska. Den bästa komplimang jag fått är när en engelsman trodde att jag var från Sydafrika.

10. Kan du göra en förutsägelse, vad som helst, om exakt ett år fram i tiden? Om ett år kommer skolresultaten i Norrtälje kommun att ha ökat.

15. Vilken fiktiv karaktär skulle du vilja spendera en hel dag med? Det skulle vara coolt att besöka Fantomen i dödskallegrottan.

1. Vad är det finaste någon någonsin gjort mot dig? Jag är tacksam över så mycket och jag uppskattar även små gester, som att någon håller upp dörren eller bara säger hej. Allra gladast är jag förstås för att min fru vill dela sitt liv med mig.

21 frågor till Robert ”I högstadiet blev jag utslängd från en musiklektion eftersom läraren trodde att jag sjöng falskt med flit”

7. Bästa citat du hört Jag vill att Sverige ska vara ett land för strävsamma, där företagsamhet, flit och utbildning uppmuntras. Jag tycker Margaret Thatcher sammanfattade det ganska väl när hon sa att ”disciplinera dig själv för att göra det du vet är rätt och viktigt, även om det är svårt, är vägen till stolthet, självkänsla och personlig tillfredsställelse.”

6. Favoritgodis Jag tackar aldrig nej till en chokladbit.

4. Hur vet man att man är kär? Ett säkert tecken är man känner saknad när man är ifrån den man älskar.

8. Kan du sjunga? Det har hänt att folk som hör mig sjunga säger att de känner igen texten, men inte melodin. När jag gick i högstadiet blev jag utslängd från en musiklektion för att läraren trodde jag sjöng falskt med flit. Så man får nog säga att jag sjunger hellre än bra.

9. Vad gör du om 10 år? Då hoppas jag att jag fått förtroendet att vara ordförande i kommunstyrelsen. Det är för mycket S och M i svensk politik.

16. Kan du säga något på ett utländskt språk? Jag har upptäckt att ”traktor” är ett gångbart ord i de flesta språk, men jag har sällan haft nytta av att kunna det.

20. Vilken ej levande person skulle du helst vilja ta en fika med? Jules Verne, som var både rolig och före sin tid.

21. Vilken människa hade du helst haft med dig på en öde ö? Jag tar en för laget och tar med mig Putin.

12. Vilket är det bästa råd du någonsin fått? Är man osäker ska man inte rösta på ett parti som vill bestämma över din vardag. Rösta istället på ett parti som vill ge dig så mycket makt som möjligt att leva ditt liv som du vill leva det.

ROBERT BERONIUS Gruppledare för Liberalerna i NorrtäljeFruUtbildadkommun.jurist.ochtrebarn. Har tidigare jobbat chefsadministratörsompåNorrtäljetingsrätt. Har du frågor eller funderingar? Kontakta Robert genom att sms:a till 070 100 08 13 eller maila robert.beronius@liberalerna.setill

- En cykelväg mellan Skärsta och Sättra har byggts.

4.RIMBO 1.HALLSTAVIK

Vår kommunlandsbygds-år2026

- Ett nytt resecentrum som är smart, inbjudande och tryggt har skapats, då Hallstavik förtjänar en riktig vänthall! - Belysningen har förbättras i syfte att stävja den upplevda -otryggheten.Ensatsaning på kamerabevakning på pendlarparkeringar, busstationer busshållplatser, skolor och brottsutsatta platser har -skett.Fler sittplatser och en lekplats vid skateparken har byggts. - Det finns en småbåtshamn vid Skeboåns utlopp i Edeboviken.

- En utbyggnad av Riala skola och Länna förskola har skett samt har det anläggts gång- och cykelvägar 4 km runt skolorna i bygden. - En cykelväg mellan Lundbyvallen och Svensbodakorset samt en cykelväg mellan Bergshamra och Norrtälje har prioriterats. - Det existerar belysning på gång- och cykelvägen mellan Asplundsvägen och Svensbodakorset. - Det har byggts fler båtramper.

2.EDSBRO

3.RÅNÄS - Vi räddade Rånäs skola 2018. Nu har vi fortsatt att utveckla den och satsat mer på att rusta upp lokalerna till en modern -standard.Engång- och cykelväg 4 km till/från Rånäs skola har prioriterats. - En satsaning på utegym och spontanidrott vid skolan är gjord.

- Biblioteksverksamheten i Edsbro har utvecklats och biblioteket har fått bättre -skyltning.Edsbroskola och Edsbro förskola ligger kvar på nuvarande plats. - Aktivitetsparken är färdigställd. - En attraktiv återvinningsstation har byggts. - Skolan har rustats upp och en satsning på belysning på skolgården har genomförts.

- Det finns fler trafikkorsningar med rondeller som har skapat ett smidigare trafikflöde, särskilt vid korsning av väg 77/280.

- Skarsjöparken är utbyggd med klätterställning, utomhuspingisbord, basketkorg, klättervägg, tennisvägg och beachvolleyplan. - Standarden på idrottsanläggningar och omklädningsrum har höjts.

- Bålbro förskola och Skarsjö förskola har renoverats och byggts ut. - Skolgårdarna i Rimbo är upprustade samt har det prioriterats gång- och cykelvägar 4 km runt alla skolor.

5.LÄNNABYGDEN

5 4 3 2 1 6

- Häveröstiftelsens arbete med anläggande av park längs med Skeboån har stöttats av kommunen.

- Vätö skola har behållits och ett skolgårdslyft har genomförts. - En cykelväg 4 km till/från Vätö skola har -prioriterats.Cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet är äntligen färdig.

- Köpmanholms skola är behållen och det har satsats på ett -skolgårdslyft.Engång-och cykelväg mellan Köpmanholm och Blidö IP är byggd. - Båtfaciliteterna med sjötankningsställen, till exempel vid Bromskär är utvecklade.

10.RÅDMANSÖ

- Skolgården på Rådmansö skola är upprustad. - En cykelväg mellan Rådmansö skola och Södersvik är byggd. - Det finns utegym i Södersvik och på Gräddö. - En fördjupad översiktsplan för Rådmansö är framtagen.

6.SVANBERGA

- Permanenta lokaler till Sjöhagens förskola står nu klara. - Fler klassrum, en ny matsal, ett eget tillagningskök och en bättre idrottshall finns nu på Svanberga skola. - Cykelvägar 4 km till/från Svanberga skola har -prioriterats.Dessutom är en gång- och cykelväg mellan Norrtälje och Svanberga byggd. 10 11 9 Är du enig i ovanstående? Bli medlem i partiet på: https://www.liberalerna.se/bli-medlem

- Det finns ett sammanhängande cykelvägnät i Älmsta och Grisslehamn. - En ny sammanhållen F-9 skola i Älmsta är under -uppbyggnad.Behovetavförskoleplatser är tillgodosett.

- Trafikverket har upprättat rastplats i Älmsta. - Ett arkitekturprogram för Älmsta är upprättat. - Vårdcentralen har utvecklas och inte avvecklas. - Det finns en ny landsbygds- och skärgårdsnämnd som syftar till att fördela pengar till lokal utveckling i bygden.

87

8.VÄDDÖBYGDEN 11.YXLAN, BLIDÖ & FURUSUND

9.VÄTÖ

- Gång- och cykelvägar inom 4 km till/från Drottningdals skola har prioriterats. -Det har satsats på skolgården och -skollokalerna.Cykelvägenmellan Norrtälje och Lundabadet är färdigställd. - Bredbandet har byggts ut i snabbare takt.

7.ROSLAGSBRO

En kunskapsinriktadskola

2. Införa seniorer i skolan som hjälper till på raster och med läxor.

4. Satsa på fler ordningsvakter på fler platser under fler av dygnets timmar.

Miljö och klimat

4. Ta tag i nedskräpningen. Gator, torg och parker ska regelbundet städas. Det behövs också fler papperskorgar och fler återvinningsmoduler. Fulla papperskorgar ska tömmas inom 24 timmar.

6. Fortsätta det strategiska och förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samt utöka samarbetet med kvinnojourer och mansjourer.

3. Utveckla satsningen på egen sommar. 4. Tillsätt en finansieringslots.

4. Ge alla elever tillgång till läroböcker av hög kvalitet.

3. Skydda de exploateringåkermarkernabästafrånochanta en jordbruksmarkstrategi.

5. Initiera en ideellt driven mansjour.

6. Rusta upp alla skollokaler och skolgårdar.

4. Återinför tjänsten som strateg mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

TRYGGHETSÄKERHET&

1. Ge lokala företag möjlighet att delta i upphandlingar.

3. Satsa på kamerabevakning på pendlarparkeringar, busstationer, busshållplatser, skolor och brottsutsatta platser.

5. Erbjud fler sommarjobb till ungdomar.

1. Ge de hemlösa ett boende.

3. Inrätta fler utslussningslägenheter för våldsutsatta kvinnor.

1. Öka kommunens egen produktion av hållbar el, till exempel genom fler solfångare och solceller.

5. Prioritera bättre belysning för att skapa tryggare platser.

2. Utöka det omhändertagandetlokala av dagvattnen.

3. Erbjuda fler elevassistenter och ge fler elever stöd i mindre, särskilda undervisningsgrupper.

Jobb & företagande

2. Säkra långsiktighet i stödet till kvinnooch mansjourer.

5. Höja lönerna till personal inom förskola och skola.

2. Erbjuda nattidrott.

Social trygghet

1. Verka för mindre barngrupper och fler vuxna i förskola och skola.

1. Fortsätta satsningen på nattvandrare.

2. Förenkla och handläggningstiderna.förkorta.

3. Utred införandet av en landsbygds- och skärgårdsnämnd som ska fördela pengar till lokal utveckling.

6.

Aktiva seniorer

1. Främja det lokala jordbruket, lokalproducerade varor och tjänster.

2.

5. Korta köerna inom den psykiatriska vården för barn och unga (BUP). 6. Införa både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda trygghetsboenden.

2. Bygg ut bredbandet i snabbare takt.

11. Fler tassar i omsorgen - inrätta äldreboenden där man får ha husdjur. Husdjur ger värme och trygghet!

1. Utveckla ett seniorcentrum med en samordnare som kan hjälpa och stötta föreningar att nå ut med information och som kan samordna alla aktiviteter och bedriva gemensam marknadsföring. Tanken är att det ska fungera som ”Mitt lov”, men också att tillhandahålla en central verksamhetslokal som heter ”Seniorcenter”.

5. Bredda utbudet på kulturskolorna med dans, teater och dataspelsutveckling.

3.

Vård & omsorg

3. Satsa på fler gång- och cykelvägar.

1. Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott.

2. Genomföra ett rörelselyft för årsrika –med satsningar på tillgänglighet, parker, utegym och promenadstråk.

4.

8.

3. Ge alla som fyllt 85 år rätt till plats på ett äldreboende.

5.

7. Införa eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare.

9. Anhöriga som vårdar årsrika ska få bättre stöd. 10. Införa en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

7.

4. Bygga ett ridsportcentrum och en fotbollshall.

1. Satsa på att bygga ut gång- och cykelvägarna i kommunen. Bygga bort trafikköerna. Verka för halkfria gator och bättre snöröjning. Uppmuntra tillkomsten av småskaliga VA-lösningar på landsbygden. Utveckla bussterminaler och vänthallar till resecentrum. Höja giltighetstiden för enkelbiljett från 75 till 120 min. Verka för fler el-laddstolpar och parkeringsplatser. Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott. Samhällsbyggnad,trafik&bostäder

2. Anlägg en temalekpark med Pelle Svanslösparken i Uppsala och Mulle Meck i Solna som förebild.

5. Aktivt och strategiskt arbeta för att lyfta fram och marknadsföra alla fördelar och möjligheter med att bo och verka i skärgården och på landsbygden. Fler fritidsboende ska uppmuntras att bli permanentboende.

Idrott, kultur & fritidsliv

Landsbygd & skärgård

6. Skapa ett ”all-aktivitetshus” med bibliotek och scener. Ett all-aktivitetshus kan även inrymma en fritidsgård, kulturhus och plats för produktion av konst.

4. Säkerställa en fast läkarkontakt i primärvården med en patientansvarig läkare/vårdkontakt.

1. Utveckla Norrtälje sjukhus till ett fullvärdigt akutsjukhus och rädda närakuten.

4. Inom ”samlad bebyggelse” möjliggöra lättnader i strandskyddet.

8. Slopa åldersdiskrimineringen och erbjuda mammografi även efter 74 år fyllda.

3. Ge alla som bor på äldreboenden flera maträtter att välja på.

2. Satsa på en mobil mammografibuss och ta bort den övre åldersgränsen för mammografi.

7. Skapa ett ”all-aktivitetshus” i Norrtälje stad.

Louise Fredriksson är civilekonom och behöver konstant förklara dialekten som beror på att rötterna finns i Blekinge med en släkt full av småföretagare. Numera är hon hemmahörande på Väddö där hon driver företag inom distribution. Sågs under många år som ledare på Friskis & Svettis Väddö.

5. Bygg en kommunal förskola i hamnen.

6. Använda Södra bergen som friluftsmuseum och rekreation.

3. Bidra till en levande stadskärna i Norrtälje genom fler parkeringar och ökad satsning på torghandel.

1. Bygg ett sammanhållande cykelvägnät.

8. Bygg ut aktivitetsparken i Societetsparken samt rusta upp utomhusscenen och toaletterna. Åsa Wennerfors bor i Riala och är lantbrukare. Hon kommer från en därmoderatfamilj,pappanlänge var riksdagsman. klokastevarapåochgymnasielärarevihenneungdomsrevoltHennesgjordetillLiberal,vilketärgladaför.Honäribottenharnaturbrukseleversingårdofta.AnsesnorraEuropasperson.

Hasse Andersson är lantbrukare och kommunens piggaste snart 70+:are. Han har lång politisk erfarenhet och är bland annat ”pappa” SkulleTiohundrakonceptet.tillmanställaupp tio personer på rad och peka ut vem som är politiker, skulle få tro att det är Hasse.Han känner halva Rimbobygden, är duktig på att orientera och på sätta upp revyer.

NORRTÄLJESTAD

Alexander Castman är vår schweiziska armékniv. Förutom att han har en gedigen IT-bakgrund och är partiets informella art director så kommer vi få se honom som patrullerande polis under nästa såklartdeltog,NorrtäljevilketmaratonSprangmandatperiod.Stockholmpå5h18min,ärbästiLiberalerna(ingenannanävenfastallatänktegöradet). TOPPKANDIDATER

VÅRA

4. Göra gågatan i Norrtälje innerstad bilfri.

Norrtälje stad växer och står de kommande åren inför stora utmaningar och oändliga möjligheter. Vi vill göra Norrtälje attraktivt, tryggt och säkert.

2. Bygg bort trafikköerna och bredda Vätövägen.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.