Kijk op Valkenburg - Winter 2021

Page 1

6

JA ARGANG 12 WINTER-EDITIE

+ Wat staat er op de bucketlist van Beppie Kraft? + Maak kennis met onze wijkagenten + Win ontspanning; wijn of yoga! + De twee gezichten van de Geul in historisch perspectief

Valkenburg

krabbelt

op


EEN CADEAU MET EEN GOUDEN RANDJE...

Wanneer je je geliefden verrast met een Thermae 2000 cadeau, kies je altijd voor het allermooiste om te geven. www.thermae.nl/cadeaus


Colofon Kijk op Valkenburg verschijnt twee keer per jaar gratis huis-aan-huis in de Gemeente Valkenburg aan de Geul in een totale oplage van 10.000 stuks. De volgende uitgave verschijnt in de zomer van 2022.

Inhoud

KIJK op Val ken b u rg 3

Remy Bordewin Claudia Heijnen Claudia Heijnen Tim Voncken, (Asvon Pers & Publiciteit) Petra Lejeune Jan Schurgers Octavie Sleijpen Lia Stassen Henk Kwakkernaat Yvette Smeets Photography Fotografie Tim Voncken P&P Company Vormgeving Advies/verkoop Remy Bordewin Tim Voncken Martijn Neukirchen Deborah Pinckers Druk Damen Drukkers Distributie Verenigingen uit Valkenburg aan de Geul

Ook geïnteresseerd om uw bedrijf te profileren in onze volgende uitgave? Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven en mogelijkheden via info@kijkopvalkenburg.nl. Tel. 0031 – (0)43 458 1340. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Kijk op Valkenburg is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Kijk op Valkenburg is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voorvloeien uit het lezen van deze uitgave. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

4

Fotowedstrijd Kiek noe

9

Column Juf Lia

11

Tien vragen aan…

13

Interview met wethouder Niels Dauven

14

Dat verdient een bloemetje

17

Onze wijkagenten: gewone mensen in uniform

18

Een historische blik op de overstromingen

22

in het Geuldal Activiteitencentrum Den Hoof

30

Van Fast Fashion naar duurzame mode

34

Bert Naedenoen; de grote, kleine man

39

van de Globetrotters

Uitgever Redactie

Contact

Ton Luijten

Exposities in Museum Valkenburg

42

Adelante Kind & Jeugd bruist van energie

46

Schrijvende Valkenburgers

51

Valkenburgers in beeld

52

Puzzel mee

53

Column van Jees

54

Voorwoord ‘Terug naar normaal’ kopten we met grote letters op de vorige Kijk. Een week later bleek niets minder waar. De Geul liet haar andere gezicht zien. Dat deed ze al vaker zoals u verderop kunt lezen, maar nooit eerder in deze mate. Inmiddels zijn veel huizen en tranen opgedroogd. Valkenburg herrijst. Niet uit zijn as, maar uit het water. Mooier en sterker dan ooit. De ene na de andere zaak gaat weer open en heeft een ware metamorfose ondergaan; de moeite waard om eens binnen te lopen. Maar er heerst nog niet overal een hoerastemming. Zo’n 700 huishoudens kunnen nog niet terug in hun eigen huis. Op de koop toe zijn we nog steeds niet van de pandemie verlost en zijn ondernemers weer de klos. Loop daarom eens wat vaker bij ze binnen, drink een extra kopje koffie of trakteer jezelf op iets moois of lekkers. We hopen dat deze nieuwe editie van Kijk op Valkenburg alle zorgen voor een momentje kan doen vergeten. We hebben mooie verhalen verzameld uit het heden en verleden van Valkenburg. Maak kennis met onze bevlogen wijkagenten. Lees hoe mode en duurzaamheid toch samen kunnen gaan of wat Beppie Kraft tegen haar jongere ‘ik’ zou willen zeggen. Kortom: genoeg leesvoer voor de feestdagen. Namens de makers van Kijk op Valkenburg wens ik u hele mooie dagen en een fantastisch, verrukkelijk, energiek, geweldig en vooral gezond 2022 toe. Proost! Claudia Heijnen


4 KI J K o p Valk e n b u r g

"We hebben niet kunnen doen wat de papoea's beloofd was", aldus Ton Luijten

Door Jan Schurgers

Het zal je maar gebeuren dat je als rekruut wordt opgeroepen om je dienstplicht te vervullen en dat je je ruim negen maanden later in een oorlogsgebied bevindt aan de andere kant van de wereld. Dat is wat de 23-jarige Valkenburger Ton Luijten overkwam in 1962. Ton wordt op 2 april 1938 geboren in de Grotestraat, waar zijn ouders een souvenirwinkel exploiteren. Na zijn studie tot onderwijzer wordt hij in oktober 1961 opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Na de opleiding wordt ingedeeld bij het bataljon mariniers infanteristen.

Politieke situatie Het is de periode waarin steeds meer problemen ontstaan met Indonesië dat zijn oog heeft laten vallen op West-NieuwGuinea, dat onder bestuur van Nederland staat. Het is een gevolg van de slechte verstandhouding die tussen beide landen tijdens de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Nederland probeert in 1945 haar kolonies te behouden met de politionele acties in Indonesië, die veel slachtoffers kosten en kwaad bloed zetten in Indonesië. In 1949 laat Nederland de claim op de voormalige kolonie uiteindelijk varen onder internationale druk en op voorwaarde dat het Nieuw-Guinea mag behouden. Maar president Soekarno zint op wraak en macht en voert de druk steeds verder op om de Nederlanders weg te krijgen uit Nieuw-Guinea en het gebied toe te voegen aan Indonesië. Er vinden vanaf 1960 steeds meer infiltra-

Ton bij een deel van de mortieropstelling

ties plaats van Indonesische militairen en parachutisten om de bevolking te overtuigen van de onnodige overheersing door Nederland. Op 27 april van dat jaar stuurt Nederland een troepenmacht van 5000 soldaten, materieel en een aantal straaljagers. Afgezien van een aantal schermutselingen blijft een grootschalig gewapend treffen uit. Joseph Luns, minister van Buitenlandse Zaken wil de

Nederlandse aanwezigheid echter voortzetten met het argument dat Nederland de inheemse Papoea-bevolking niet in de steek mag laten. Prins Bernhard is echter van mening dat Nederland zich moet terugtrekken uit Nieuw-Guinea. Op zijn verzoek begint Amerika druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om Nieuw-Guinea over te dragen aan Indonesië en ook Amerikaanse oliebelangen spelen hier een rol in.


Terugkeer op Schiphol, Ton links, rechts zijn ouders

spinnen, mieren en papegaaien. Hij maakt er tekeningen van en in zijn brieven maakt hij gewag van wat hij om zich heen ziet. Zo schrijft hij op 18 juli:

1.

Kaimana Het is in deze sfeer dat Ton verplicht wordt om in Nieuw-Guinea zijn diensttijd voort te zetten. Op 29 juni 1962 vertrekt hij met een toeristenticket vanuit Schiphol en vliegt over de Noordpool, Alaska en Tokio naar Biak in het noorden van Nieuw-Guinea. Op 5 juli volgt de overtocht met de Kroonduif N.V. naar Kaimana in het zuiden, wat zijn vaste verblijfplaats zal worden. Het is een helse vlucht over bergtoppen van 4000 meter die bedekt zijn met ondoordringbare oerwouden. Een hevig onweer maakt de vlucht tot een uiterst gevaarlijke onderneming. De machine is een DC-3 uit de Tweede Wereldoorlog, die werkelijk rammelt aan alle kanten. Het lijkt erop alsof geen schroef meer vast zit en Ton staat doodsangsten uit. Het is een van zijn meest angstige momenten geweest tijdens zijn verblijf in Nieuw-Guinea, zegt hij nu. Kaimana is een dorpje aan de Kaimana-baai en heeft een kleine kazerne, een haventje, een kleine kerk en een vliegveld. Ton is als

Papoea met blokfluit

sergeant medeleider van een aantal soldaten en waarnemer/vuurleider bij het mortiergeschut. De mannen krijgen als taak de verdediging van het vliegveld tegen infiltranten. Ze bouwen een eigen primitieve hut iets buiten het dorp, waarin ze zich veiliger wanen. Veel contact met de plaatselijke bewoners is er niet. En natuurlijk speelt de taal hier een grote rol in. Soms benaderen jonge papoea’s hen om bananen te kopen en als dat lukt zijn ze verheugd dat ze een gulden verdiend hebben. Vrijwel dagelijks zijn er forse regenbuien, vooral in de middag en daarna is er veel vocht in de lucht. De temperatuur daalt er ’s nachts tot 20 graden, terwijl het overdag 30-35 graden kan worden.

(On)gedierte Ton houdt zich als echte natuurliefhebber vooral bezig met de bijzondere dieren die hij om zich heen ziet, zoals vlinders,

“Het krioelt hier van de insecten, giftige spinnen en vele soorten mieren in allerlei afmetingen. Ongedierte zit hier bij miljarden. Je moet steeds uitkijken. Als je ’s morgens je kleren aantrekt kun je er van alles in verwachten. We zitten nl. buiten de kazerne in de “rimboe”. Geen kasten. Alles staat open en bloot. De klamboe zorgt ervoor dat je niet wordt opgevreten door de muggen? Nu hebben we hier niet erg veel last van muskieten. Gelukkig maar en je leert ermee omgaan.” Vooral de schitterend gekleurde vlinders hebben zijn belangstelling. Hij vangt ze regelmatig en verstuurt ze naar zijn broer in Valkenburg. Eerst in kartonnen dozen, maar als blijkt dat die platgedrukt en met vermorzelde inhoud in Valkenburg aankomen, gebruikt hij lege blikken uit de kazerne om ze te versturen. Ze zullen later nog jarenlang in zijn klaslokaal de muren sieren, totdat ze uiteindelijk zijn vergaan.

Militaire acties Veel militaire operaties zijn er niet geweest. Regelmatig trekt een groep soldaten het oerwoud in als er geruchten zijn van Indonesische infiltranten in de buurt en soms komt het tot een treffen. Ton is daar niet bij betrokken,


6 KI J K o p Valk e n b u r g

patrouilles uitgezonden op zoek naar diezelfde infiltranten, die we even daarvoor hebben zien binnen komen.”

vanwege de verdediging van het vliegveld met zijn mortiergeschut. Toch vallen er doden. Vlak voor zijn komst is er op 1 juni een vuurgevecht geweest, waarbij de dienstplichtige soldaten W. Kevelam uit Harderwijk en Klaas Faber uit Amsterdam, beiden 20 jaar oud, om het leven komen. Ze worden op het kerkhofje van Kaimana begraven. En op 8 augustus sneuvelt er de dienstplichtige korporaal G. Derks uit Raalte. In totaal zijn er meer dan 120 soldaten in die jaren in Nieuw-Guinea gesneuveld of omgekomen door ongelukken. Over die militaire acties schrijft Ton vrijwel niets. Enerzijds om zijn familie in Valkenburg niet te verontrusten en anderzijds omdat hij ze niet heeft meegemaakt. Schieten op overvliegende Indonesische vliegtuigen mag niet. Het mortiergeschut dient vooral als afschrikking. Uit een brief van 3 augustus rapporteert hij wat uitgebreider over de militaire gang van zaken:

“ Drie dagen geleden zijn ongeveer 100 para’s geland op 20 km van hier. Voorgisteren hebben we een luitenant gevangen genomen en die zit hier nu in Kaimana. We verwachten hier elke dag een grootscheepse aanval vanuit de lucht en van overzee. Alle stellingen worden versterkt en flink gecamoufleerd. Daar zijn we volop mee bezig. Als we in de kazerne gaan eten en wassen moeten we ons (geladen) wapen meenemen. Die Soekarno is gek. Onderhandelingen en hij maar doorgaan met droppings……. Voor de kust ligt een torpedojager. Deze vangt van alles op zijn radarscherm. Als er Indonesische vliegtuigen opstijgen heeft hij ze meteen op het scherm zitten. We hoeven ze dus maar neer te knallen. Maar nee, men laat ze rustig hier binnenkomen, en hoewel de jongens ze hier in het vizier van hun mitrailleurs en luchtafweergeschut hebben, mogen ze niet schieten, tenzij ze een aanval op de kazerne ondernemen, maar dat is nooit gebeurd. Er worden dan onmiddellijk

En dan besluit hij met de conclusie dat ze Nieuw-Guinea moeten afgeven. “Daar twijfel ik geen ogenblik aan. Het is een politieke kwestie en uiteindelijk heeft Nederland weinig in de melk te brokkelen.” “De grootste angst die ik daar heb gehad, buiten die vlucht met die oude DC-3, was de dreiging van gevaar” zegt Ton nu. “Je wist nooit zeker of de vijand in de buurt was. Of ze zich onzichtbaar schuil hielden in de bossen en onverwachts zouden toeslaan. Je moest voortdurend op je hoede zijn en constant leven met die vrees. Dat vond ik het meest beklemmende, elke dag weer”

Besprekingen In het voorjaar van 1962 wordt de druk van Indonesië steeds groter. Soekarno wordt ongeduldig en onder druk van de UNO ontstaan besprekingen tussen de speciale gezant van Soekarno Adam Malik en de Nederlandse ambassadeur in Washington J.H. van Roijen. Dit onder leiding van Ellsworth Bunker, namens UNO-secretaris Oe Thant. In juni komt Bunker met zijn voorstel tot een oplossing van het conflict, het zogenaamde Bunkerplan. Kort samengevat komt het erop neer dat Nederland het gezag over West-Nieuw-Guinea overdraagt aan de Verenigde Naties op een nog nader te bepalen datum. De VN benoemt een onafhankelijke bestuurder voor een periode tussen één of twee jaar, waarna Nieuw-Guinea onder Indonesische bestuursverantwoordelijkheid zal komen. Nederland gaat daarmee akkoord op voorwaarde dat het toereikende garanties krijgt voor de veiligstelling van de belangen van de

2.


Papoea’s, inclusief het recht op zelfbeschikking. Er volgen meerdere gesprekken om tot een akkoord te komen. Er wordt geschaafd aan het plan Bunker. En Soekarno voert de druk steeds verder op. In augustus staat Indonesië klaar om Nieuw-Guinea binnen te vallen. De omvang van de Nederlandse verdediging op het immense eiland is onvoldoende om een grote aanval tot staan te brengen. Mede hierdoor en door de politieke druk van de landen van de Verenigde Naties wordt de Nederlandse regering min of meer gedwongen Nieuw-Guinea op te geven. Op 15 augustus 1962 draagt Nederland de soevereiniteit van Nieuw-Guinea, via een tussenbestuur van de Verenigde Naties, over aan Indonesië. Veel Papoea’s zijn teleurgesteld in de houding van Nederland, maar er zijn er ook die de Indonesiërs graag zien verschijnen.

Vertrek Ton is van de ene kant blij dat het voorbij is en dat ze gauw naar huis kunnen, maar aan de andere kant is er de nare bijsmaak een volk aan haar lot te hebben overgelaten. Er moet nog veel opgeruimd worden. Alles van militaire waarde moet terug naar Nederland of wordt vernietigd. Zo worden olievaten de zee opgebracht en vanaf de kant lek geschoten. Voedselvoorraden moeten in zee gedumpt worden, maar de groep van Ton slaagt erin om met het enige vervoermiddel dat er is, een WEB 1-tonner, grote hoeveelheden voedsel weg te halen uit een loods en die te vervoeren naar een nabijgelegen missiepost. Op 1 oktober ontvangt hij het Nieuw-Guinea-Herinneringskruis van het wapen der infanterie. Pakistaanse VN-troepen komen hen aflossen. Indonesië wacht intussen af totdat alle Nederlanders verdwenen zijn. Pas op 21 oktober kan Ton met een boot van de KPM uit Kaimana vertrekken naar Sorong en op 28 oktober vandaar met de torpedobootjager “Overijssel” naar Biak. Dan volgt de vlucht terug naar Nederland. Onder zich ziet hij de Mekong-delta voorbijgaan, de woestijn en Damascus. In Beiroet is er een tussenstop. En vandaar verder over Kreta, Wenen en de Oostenrijkse Alpen. Op 4 november landt hij op Schiphol, waar hij door verschillende familieleden ontvangen wordt, waaronder zijnouders. Hij gaat in Valkenburg genieten van drie weken verlof die hij nog te goed heeft en denkt daarna zijn diensttijd te kunnen afsluiten. Maar dan volgt er een teleurstelling. Hoewel de diensttijd in Nieuw-Guinea dubbel telt moet hij nog nadienen tot mei 1963. Het resterende half jaar brengt hij door bij de infanterie in Oirschot. Hij is dan ook blij als hij in mei kan afzwaaien om drie maanden later zijn loopbaan als onderwijzer aan de lagere school in Broekhem te beginnen.

Bronnen:

Kaimana, links Ton

1) Gesprek met Ton Luijten op 13-8-2021 2) Krantenknipsels uit het archief van Ton Luijten, uit de Volkskrant in de periode tussen 14 juni 1962 tot en met 6 augustus van dat jaar. Alle foto’s in dit artikel komen eveneens uit dat archief. 3) https://geschiedenis.nl Nederland stuurt militairen naar Nieuw-Guinea.

Nicky Bonnier, Notaris

Houdt de “Jubelton” (verhoogde schenkingsvrijstelling voor aankoop woning) nog stand? In Nederland bestaat sinds enige tijd een belastingmaatregel waarin is vastgelegd dat ouders of derden, onder bepaalde voorwaarden, iemand fiscaal gunstig financieel kunnen ondersteunen bij de aanschaf van een eigen woning, verbouwing daarvan of de aflossing van een eigenwoningschuld. Normaal moet over een schenking schenkbelasting worden betaald, maar als het geld wordt geschonken voor besteding aan de eigen woning, kan dit, onder voorwaarden, tot een bedrag van maximaal € 105.302 vrij van schenkbelasting. Zowel in de media als in juridische literatuur wordt steeds vaker de oproep gedaan deze fiscale regeling af te schaffen, omdat deze zorgt voor kansenongelijkheid op de overspannen woningmarkt. Zo zou het erop lijken dat kinderen met rijke ouders meer kans hebben om een woning te bemachtigen omdat ze dankzij de grote schenking meer kunnen “overbieden” op een woning. Er is nog geen concreet voorstel gedaan tot afschaffing van de schenking voor de eigen woning, maar de discussie over de rechtvaardigheid van de vrijstelling is op gang gebracht en de roep om afschaffing zwelt aan. Als u van plan bent een grote schenking te doen aan uw kinderen (of een ander persoon tussen de 18 en 40 jaar) ten behoeve van de eigen woning, dan is het verstandig om hiermee niet te lang te wachten. Dit schenken kan overigens ook in gedeelten: het is voor toepassing van de vrijstelling niet verplicht dat het gehele bedrag in één keer wordt geschonken. Uiteraard is het ook mogelijk om minder te schenken en gebruik te maken van andere vrijstellingen. Wij informeren en adviseren u graag verder over de verschillende schenkingsmogelijkheden. Nicky Bonnier, Notaris Notariaat Valkenburg Louis van der Maesenstraat 15 6301 EA Valkenburg a/d Geul T 043-601 20 10 E info@notariaatvalkenburg.nl


8 KI J K o p Valk e n b u r g

Verdienen én informeren met narrowcasting Narrowcasting is een ideaal middel om blijvend en multifunctioneel informatie en (commerciële) boodschappen te delen met voorbijgangers. Of het nou gaat om een professioneel screen in een winkel waarop foto’s/video’s van bekende merken in het oog springen van klanten, informatie wordt getoond in een wachtkamer of een interactieve communicatiezuil bij de entree: er zijn tal van functionaliteiten die bijdragen aan sfeer en omzet.

Content makkelijk te beheren Adnarrowcasting beschikt over een eigen CMS-systeem waarmee gebruikers via persoonlijke toegang gemakkelijk en veilig, zonder technische voorkennis, alle content uploaden of inplannen. Om bijvoorbeeld te informeren, motiveren, inspireren, maar ook ideaal als verdienmodel.

Kwaliteit in (maat)werk

Narrowcasting wordt altijd gezien. Immers, iedereen kijkt (on) bewust in een scherm, dat zorgt voor extra attentiewaarde. Meer weten of demo-modellen bekijken? Dat kan op afspraak in de showroom annex werkplaats in Valkenburg.

In Valkenburg aan de Geul worden narrowcasting-systemen op maat en naar wens samengesteld. Met uitsluitend materialen van Europese afkomst is kwaliteit en een lange levensduur gewaarborgd. Hangend aan het plafond, als communicatiezuil, bevestigd aan de muur, in een etalage of andere zichtlocatie: narrowcasting is een opvallende communicatiedrager naar personeel, gasten, bezoekers en/of voorbijgangers. Prikborden of banniers worden zo overbodig: een digitale oplossing is voor nu en straks een duurzame investering. Voor in- of outdoor gebruik.

De Valkenberg 6 6301 PM Valkenburg aan de Geul T 043-458 1340 E info@admirror.nl W www.adnarrowcasting.nl

De voordelen op een rij; √ Multi-inzetbaar √ Eenvoudig in gebruik √ Papier wordt overbodig √ Ook als verdienmodel √ Passend bij interieur √ Optioneel met touchfunctie


Gedicht over ode aan het Limburgs Landschap van Octavie

Sleijpen bekroond De Stichting Het Limburgs Landschap vierde dit jaar zijn 90-jarig bestaan. Om dat feit extra cachet te geven werden Limburgse kunstenaars uitgenodigd om een kunstwerk in te sturen. De kunstuitingen bestonden uit schilderijen, foto’s, gedichten en andere kunstwerken. De mooiste werken werden tentoongesteld in de Kasteeltuinen van Arcen of in het kasteel van Arcen.

Bij deze een mooie foto in de buurt van de Kluis, waarbij ik het gevoel had op safari te zijn in eigen dorp! Op het juiste moment op de juiste plek.....

Het gedicht over het Limburgs landschap van Octavie Sleijpen, een van onze vaste redactieleden, werd gekozen tot een van de mooiste gedichten en was maandenlang in een van de Kasteeltuinen in Arcen te zien.

Fotowedstrijd

Kiek noe!

Stuur ons een foto met het thema licht. Aan die vraag uit de vorige uitgave van Kijk op Valkenburg hebben veel mensen gehoor gegeven. Uit de vele mooie inzendingen is de foto van Ankie Godding gekozen als winnaar.

Stuur ons je foto met als thema 'Liefde' Wil jij ook je foto terugzien in Kijk op Valkenburg? Mail ons dan een foto met als thema ‘liefde’. Liefde tussen twee mensen. Of tussen mens en dier. In welk beeld zie jij de liefde stralen? Laat je fantasie de vrije loop. Vermeld je naam en adres en vertel kort iets over de foto. Wie weet staat jouw kiekje dan de volgende keer in de Kijk. Stuur je foto voor 1 april naar: claudia@kijkopvalkenburg.nl.


10 KI J K o p Va l k e n b u r g

Betonlook: creëer een wow-effect in uw huis De gepassioneerde stukadoor en ondernemer Jeroen Lahaye van JL Stucadoors realiseert binnen en buiten interieurwensen met zijn ambacht. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht aan een betonlook? De stukadoor deed veel ervaring op bij verschillende bedrijven en is al ruim drie jaar eigen baas. Inmiddels is de vakman ook een erkend leerbedrijf en werkt samen met zijn collega’s op diverse plekken in de regio.

Bijna overal op toepasbaar Een van de specialismen is de exclusieve betonlook (beton Ciré). “Deze vorm van stucwerk is bijna overal op toepasbaar, bijvoorbeeld als werkblad

in de keuken of in de badkamer. Dit is een duurzame en slijtvaste vorm van stucwerk die dankzij de coating immuun is voor vloeibare invloeden van buitenaf”, weet Jeroen. Ook pleisterwerk, het bekleden van wanden, cementwerk, sierpleister en schuurwerk behoren tot zijn diensten. Bekijk uiteenlopende voorbeelden op www.jl-stucadoors.nl JL Stucadoors Burg. Eussenlaan 36, Spaubeek T 06 – 52 32 1991 www.jl-stucadoors.nl

parkEt van de bovenste plank! Topshelf Parket uit Meerssen is al decennia dé gerenommeerde specialist op het gebied van hoogwaardige parketvloeren, voor thuis of op de zaak. Bezoek de ruime showroom voor meer inspirerende voorbeelden en een advies dat hout snijdt. Alles voor een tevreden klant Klanten geven gemiddeld een 9,6 voor onze dienstverlening. Bekijk de erkenning en reviews op www.5sterrenspecialist.nl

Liefde voor het ambacht | Oerdegelijke kwaliteit Meer dan 30 jaar ervaring | Persoonlijk advies Maatwerk mogelijk | Expert in schadeherstel

Weerterveld 13 6231 NC Meerssen Tel: 043 - 364 34 12 www.topshelfparket.nl


COLUMN

KIJK op Val ken burg 11

Rouw en verdriet De donkere dagen voor Kerst staan voor de deur. De maand december roept gezelligheid en warmte bij mensen op. In de klas ga je het gezellig maken door de kerstboom op te tuigen, nepkaarsjes te laten branden, liedjes te zingen en kerstverhalen voor te lezen. Donkere dagen kunnen ook een andere betekenis hebben: onlangs verloren we op school een lieve jongen aan een vreselijke ziekte die een kind op jonge leeftijd niet hoort te krijgen. Helaas is dit voor mij niet de eerste keer dat ik het overlijden van een kind op school meemaak. Dit zijn dieptepunten in je loopbaan! Het overlijden van een klasgenootje, hoe ga je daar in de klas mee om? Naast het feit dat je er voor de kinderen moet zijn, spelen je eigen emoties als moeder en toekomstige oma ook mee. Met een brok in je keel, steen in je maag sta je voor de klas. Ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om te zorgen voor een veilige, geborgen sfeer in de klas zodat kinderen durven te praten en er ruimte is om emoties te kunnen tonen. Kinderen mogen zien dat jij ook verdrietig bent, huilen mag. Luister naar de gevoelens achter de vragen van kinderen. Waar heeft de groep behoefte aan: een kaarsje laten branden? Tekening maken? Teksten schrijven? Buiten spelen? In de kring luisteren naar anekdotes over hun

klasgenootje? Foto’s bekijken? Luisteren naar muziek? Het voorlezen van een passend prentenboek? Er valt niks te plannen, je weet niet hoe je samen de dag na het slechte nieuws gaat doorkomen. Observeren en praten met de groep zijn leidend. Er bestaat geen passend protocol dat ons vertelt hoe je moet omgaan met rouw en verdriet. Maatwerk, flexibiliteit en empathie worden van je gevraagd. Toen ik jaren geleden koos voor een opleiding in het onderwijs stond er op de informatiebrochure (een website was er toen nog niet): ‘Als leerkracht moet je niet alleen veel kunnen maar je moet vooral iemand zijn.’ Dit is één van die periodes waarin je vooral iemand moet zijn. Er zijn voor de kinderen, maar ook voor de

Het jaar is bijna om

JUF LIA ouders van de kinderen. Ook zij willen hun verhaal met je delen. Het is mooi wanneer je samen kunt optrekken en troost bij elkaar kunt vinden. Tijd nemen en in gesprek gaan is van wezenlijk belang. Ik heb mogen voelen en ervaren dat je kracht en energie krijgt van mooie, warme gesprekken met ouders. Op dit soort momenten besef je nog meer de waarde van een open en transparante relatie. Diep bedroefd hebben we begin oktober afscheid moeten nemen van een geweldige sterke, lieve, sportieve en sociale jongen. Een doorzetter, nooit klagen, altijd met een positieve houding naar de toekomst, hoopvol en vol vertrouwen. Ondanks al het verdriet ben ik dankbaar dat ik een klein lichtpuntje voor hem mocht en kon zijn tijdens zijn ziekte. Zo trots op het feit dat ik a little brick in his wall of life mocht zijn. Topper, you are forever in my heart!

Een onvergetelijk jaar in Valkenburg 2021 begon, voor de zang en muzieklessen, met een lange periode van online lessen. Fijn dat het werk voor een deel door kon gaan als zangdocent, maar natuurlijk veel saaier dan het ‘’echte’’ werk. Toen kwam april en begon The Voice Kids met daarin zangleerling Emma Kok. Ondanks dat Emma uit Kerkrade komt, leefde het hier in Valkenburg enorm. En ineens, ze won. Nog steeds krijg ik kippenvel als ik denk aan dat moment. Ook klonk er weer muziek vanuit mijn mooie muzieklokaal, zag ik alle leerlingen weer in het echt, heerlijk aan het werk, maar toen…

Kwam het water. Het was overal, thuis en in mijn mooie lokaal. Muziek had al veel overwonnen dit jaar en zo ook tijdens het water. We zongen door, met zo veel lieve mensen die hielpen. Het kinderkoor repeteerde samen. Het uitverkochte Openluchttheater concert met Emma en heel veel leerlingen ging door en samen met de burgemeester en wethouders vonden we een tijdelijke plek voor alle muzieklessen dit schooljaar. Heel trots mag ik jullie vertellen dat we stap voor stap een nieuwe muziekschool bouwen: Collab - Muziekschool Heuvelland. Dat is de overkoepelende naam voor alle mooie projecten en werkzaamheden die we gaan doen.

Joëlle Savelkoul Zangeres – zangdocente DjoolMusic Check: www.djool.nl info@djool.nl M 06 43 74 23 10


Nieuw in Valkenburg:

Moustache Kidsstore Het succes van Moustache wordt op steeds meer plekken zichtbaar. Winkel nummer 7 is alweer een feit. In hartje Valkenburg aan de Geul is de fraaie conceptstore uitgebreid, naast het bestaande pand. Het aanbod is nog completer geworden dankzij de toevoeging van een hippe Scandinavische kidsstore, waar al lange tijd veel vraag naar is in de regio. Het hele gezin kan zo naar hartenlust shoppen in deze stijlvolle setting. Buiten openingstijden is het vanaf nu ook mogelijk om online je favoriete kleding te selecteren via de webshop: www.ilovemoustache.nl

Unieke collectie Moustache Kidsstore is dé winkel van Valkenburg en omstreken waar je terecht kunt voor de hipste kinderkleding voor jongens en meisjes van 0 t/m 14 jaar! Moustache onderscheidt zich door een unieke collectie en accessoires in voornamelijk Scandinavische en Nederlandse stijl. Bij Moustache is het altijd een feestje! Kom je snel een kijkje nemen?

e Moustach e is dé Kidsstor n winkel va rg Valkenbu

Onze Merken Sproet & Sprout, Lil’ Atelier, Little Pieces, Little Indians, Blossom Kids, Konges Sløjd, Dr. Erensstraat 9 - Valkenburg 7 dagen per week geopend.

Play Up, By Bar, Lyle & Scott, Scotch & Soda, Kronstadt, Veja, Ferm Living, Kenkô, mother & baby


Tien vragen aan

Beppie Kraft

1

2

3

4

KIJK op Val ken burg 13

5

6

Met wie zou u voor één dag willen ruilen? “Hmm, moeilijke vraag. In ieder geval niet met iemand die teveel in de schijnwerpers staat zoals een politicus of de Koninklijke familie. Want dat was ook de reden dat we ons huis in Spanje kochten. Daar kan ik gewoon in de luwte leven, niemand kent me. Ik ben eigenlijk nooit jaloers, maar laatst in het vliegtuig zag ik hoe een man en vrouw van mijn leeftijd zo liefdevol met elkaar omgingen, dat ik dacht; had ik dat ook nog maar.”

Waar kunt u wakker van liggen? “Van de zorgen van mijn kinderen. Rob heeft een bedrijf in evenementen en boekingen en dat heeft door corona natuurlijk lang stil gelegen. En mijn dochter runt in Bunde restaurant Friends. Voor haar geldt hetzelfde. Ik lig dus niet wakker óm mijn kinderen, maar wel van hun zorgen.”

Hoe komt een rasechte Maastrichtse in Valkenburg terecht? “Als kind kwam ik geregeld met de trein langs Valkenburg en dan zei ik altijd: hier wil ik later wonen. Ik kan het niet verklaren, maar het is wel uitgekomen. Mijn zoon Rob had op een gegeven moment zijn benedenwoning in de Lindenlaan te huur gezet. Toen zijn Pierre en ik hierheen gekomen. Na Pierres overlijden ben ik nog even terug geweest naar Kotem omdat er teveel herinneringen aan het huis kleefden. Dat vond ik moeilijk. Nu ben ik weer terug. Het enige wat ik soms mis is de zon, omdat ik geen tuin heb. Maar die zie ik voldoende in mijn huis in Spanje.”

7

Waar droomde u van als kind?

8

“Ik wilde graag stewardess worden, maar dat kon niet vanwege de lengte-eis. Toen was mijn plan om psychologie te gaan studeren, maar mijn vader die arrangeur was, zocht op een gegeven moment zangers voor een koortje. Daar ben ik ingestapt en is mijn zangcarrière gaan lopen. Van studeren is niets meer gekomen. Ik heb het geluk gehad dat ik de juiste mensen ben tegengekomen, maar ook dat ik de juiste keuzes heb gemaakt in mijn leven. Geluk, keuzes en talent: die drie ingrediënten zijn noodzakelijk. Zonder één van de drie kom je er niet.”

9

Op wie zou u wat meer willen lijken? “Ik kan veel bewondering hebben voor krachtige, self made mensen. Mensen die tegenslag weten te overwinnen en niet bij de pakken neerzitten. Zelf heb ik mijn man verloren na 52 jaar huwelijk, de enige grote tegenslag die ik tot nu toe gekend heb. Ik mis hem nog elke dag, maar nu is er ook ruimte om dankbaarheid te voelen en niet alleen verdriet. Dankbaarheid voor wat we samen hadden. Wij waren totaal verschillende karakters die elkaar aanvulden. Hij introvert, ik extrovert. Het gemis blijft, maar ik voel hem nog altijd om me heen.“

Wat is uw mooiste herinnering? “We waren niet van plan ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren, maar toen kreeg Pierre het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was en hebben we toch een feest gegeven. Compleet met een mis en receptie. Het was zo’n fantastische dag! Ik ben blij dat we dat gedaan hebben.”

10

Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen? “Die vraag kan ik makkelijk beantwoorden. Jaren geleden wou ik stoppen met zingen. Ik was altijd maar bezig met optreden, het werd gewoon teveel. Mijn mentor Jean Innemee zei toen tegen me: “Je moet niet stoppen, maar alleen nog in het seizoen optreden.” Sindsdien treed ik op van oktober tot Pasen en de rest van het jaar zit ik in Spanje. Ik kom alleen even terug voor bijzondere optredens. Helemaal niks doen is niets voor mij. Deze combinatie bevalt me perfect.”

Waar geeft u teveel geld aan uit? “Ik ben geen big spender. Ik heb vroeger altijd geleerd: doe maar gewoon. Een goede auto vind ik belangrijk voor mijn werk. En verder hou ik ervan om het huis mooi in te richten. Alles op elkaar afstemmen. Dat is nog niet helemaal klaar, maar dat komt wel.”

Wat zou de Beppie van nu tegen haar jongere ‘ik’ willen zeggen? “Leer een instrument en noten lezen. Wat dat betreft kan ik jaloers zijn op mijn achtergrondzangeressen. Die lezen de bladmuziek en zingen zo een tweede of derde stem. Ik moet alles op gehoor doen. We hadden vroeger wel een piano thuis, maar omdat ik er niet veel mee deed, heeft m’n vader ‘m verkocht. Ik pleit ook voor verplicht muziekonderwijs voor kinderen. Elk kind zou een instrument moeten leren bespelen. Piano of gitaar. Het is zo’n rijkdom als je sámen muziek kunt maken.”

Wat staat er nog op uw bucketlist? “O, een heleboel! Ik zou graag willen parachutespringen of Wimbledon bezoeken. Dat laatste was een wens van Pierre en mij. En ik heb ook nog een idee voor een theatershow waarin ik verhalen uit mijn leven vertel omlijst met muziek. Niet de feestmuziek die mensen gewend zijn, maar mooie ballades. Alleen nog de tijd vinden. Want dat betekent ook dat ik een poos niet naar Spanje kan. Maar het boekje met verhalen ligt al klaar.”


14 KI J K o p Va l k e n b u r g

Politiek het domein van oudere generaties? Allesbehalve, als je het wethouder Niels Dauven (27) vraagt. Juist jongeren zouden via de politiek hun mening moeten laten horen. “Demonstreren is goed, maar als je écht verschil wilt maken, is politiek het aangewezen middel.” Kijk op Valkenburg sprak met de jonge wethouder over zijn politieke loopbaan en ambities.

Op je 27e wethouder financiën, participatie en zelfsturing worden. Best bijzonder. Hoe is dat zo gekomen? “Mijn vader (Bert Dauven, red.) was politiek actief bij Algemeen Belang. Toen ik nog op de basisschool in Berg zat, werden er schoolverkiezingen gehouden. Ik startte mijn eigen lijst: ASB, Algemeen School Belang. Jong als ik was, had ik in de gaten dat ik mijn schoolgenootjes moest zien te verleiden om op mij te stemmen. Het campagnevoeren zat er toen al in, want na het uitdelen van lolly’s werd

Voelde je je wel altijd serieus genomen als jonge nieuwkomer? “Absoluut. In mijn beginperiode stelde ik weleens vragen waar ik nu een beetje om moet lachen. Maar ik heb altijd veel hulp ontvangen en volop ruimte gekregen om me te ontwikkelen. Zelfs van de oppositiepartijen. Tips over hoe ik zaken beter zou kunnen formuleren bijvoorbeeld. Dat kan alleen maar in een omgeving waar een fijne bestuurscultuur heerst en ik durf te stellen dat we die écht hebben in Valkenburg.”

Je bent wethouder geworden in een moeilijke tijd: eerst corona en daarna de watersnoodramp. Hoe heb je dat ervaren? “De eerste dagen na de overstroming sta je in de regelstand. Handen uit de mouwen en helpen waar je kunt. Ik heb me vooral gericht op de crisiscommunicatie omdat ik daar de meeste meerwaarde kon leveren door mijn communicatieachtergrond. Als je dan twee dagen later door het centrum loopt en die verwoeste huizen ziet, dringt de omvang van de ramp pas écht goed tot je door. Ik heb dat als heel aangrijpend ervaren. Aan

“Ik heb weleens dingen gezegd waar ik nu om moet lachen.” ik de grootste ‘partij’. Al jong voelde ik me maatschappelijk betrokken en was actief in het verenigingsleven. Waar ik kon, hielp ik mee bij allerlei verenigingsactiviteiten van de sportclub, harmonie of Sinterklaasviering. Op een gegeven moment vroeg mijn vader of ik geen jongeren wist die op de lijst AB zouden willen. Samen met Pim Zwakenberg heb ik me aangemeld. Wel wilde ik bewust als laatste op de lijst staan, maar tot mijn verrassing belandde ik met voorkeursstemmen in de Raad. Toen was ik nog net 18, een dag later werd ik 19. Vier jaar later stelde ik me beschikbaar als ik kandidaat lijsttrekker en kreeg de meeste stemmen. Zo werd ik fractievoorzitter van de partij. Na de coalitiebreuk begin dit jaar werd ik gevraagd om wethouder te worden. En daar gaf ik dus gehoor aan.”

Je hebt een pittige portefeuille: financiën, arbeidsparticipatie en zelfsturing. Past dat goed bij je? “Ik heb geen financiële achtergrond, maar heb me wel altijd geïnteresseerd voor financiën. Natuurlijk wist ik al hoe een begroting tot stand komt of hoe je financiële stukken moet interpreteren. We werken als gemeente met belastinggeld van burgers. Ik voel heel sterk de verantwoordelijkheid om daar verantwoord mee om te gaan. Het is een uitdagende portefeuille en ben dan ook zeer kritisch op de uitgaven binnen onze gemeente. Ook op het gebied van arbeidsparticipatie kun je vanuit de politiek echt van meerwaarde zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze actief te betrekken in het arbeidsproces. Brownies en Downies hier in Valkenburg is daar een goed voorbeeld van.”

de andere kant zie je ook de saamhorigheid toenemen. De ondernemer die zijn getroffen collega een warme maaltijd aanbiedt. Of de vele stichtingen en acties die hulp in allerlei vormen aanbieden. Maar wat me ook getroffen heeft, is de inzet van onze ambtenaren. Mensen die spontaan hun verlof inleverden om dag en nacht te helpen, zelfs als ze thuis ook wateroverlast hadden. “De inwoners gaan voor”, zeiden ze dan. Ik ben ontzettend trots op onze mensen en ook op onze Raad die meteen tegen het College heeft gezegd: doe alles wat nodig is. Wel is belangrijk dat we oog houden voor de hele gemeenschap: 20% is zwaar getroffen. De overige 80% verdient ook de aandacht die ze nodig heeft.”


KIJK op Val ken burg 15

Wat doe je naast je functie als wethouder? “Toen ik wethouder werd, heb ik mijn baan bij de gemeente Sittard-Geleen als bestuursondersteuner moeten opzeggen. Dat was helaas niet meer met elkaar te combineren. Sinds kort geef ik enkele dagen les op Hogeschool Zuyd. In combinatie met mijn wethouderschap is dat het beste van twee werelden voor mij. Daarnaast ben ik bestuurslid van het Limburgs Jeugd Symfonieorkest (LJSO). Hoewel ik zelf niet muzikaal actief ben, kan ik wel enorm genieten van muziek. En in mijn vrije tijd stap ik graag op de racefiets. Ik ben een sportliefhebber.”

Hoe ziet je verdere carrière eruit? Heb je nog ambities voor landelijke politiek? “Mijn focus ligt nu op een goede verkiezingsuitslag voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zodat we weer vier jaar aan de slag kunnen voor onze kiezers. Voorlopig houd ik het dus bij de lokale politiek in Valkenburg. Ik wil ook niet teveel vooruit plannen. Ik ben niet iemand met een uitgestippeld carrière-pad. Genieten in het moment vind ik veel belangrijker. Mijn vriendin en ik hebben pas een huis gekocht, daar wil ik ook energie in steken.”

Wat zou je willen zeggen tegen jonge mensen die politieke ambities hebben, maar nog niet die stap durven te zetten? “Pak die kans! Je leert er zo ontzettend veel van. Ik durf te zeggen dat je er meer van opsteekt dan bij een opleiding. Het is zo’n breed en divers werkveld. Het helpt je ook veel beter te ontdekken wat bij je past. Je persoonlijke ontwikkeling krijgt er een enorme boost van. Politiek lijkt heel formeel, maar is het niet. Veel jongeren hebben een mening. Laat die horen. Blijf niet langs de zijlijn staan. Als raadslid kun je echt invloed uitoefenen. Bel me gerust als je interesse of vragen hebt. Ik maak daar graag tijd voor vrij.”

Interview: Claudia Heijnen Foto’s: archief Gemeente Valkenburg aan de Geul


Het tij keren doen we sámen De boterham met kaas, wie is er niet groot mee geworden? En zo zijn er nog talloze voorbeelden te bedenken die we al ons hele leven doen, maar waarvan we ons nu afvragen: zijn ze eigenlijk wel zo gezond? Wie werd niet als kind vermanend door moeder toegesproken om zijn bord leeg te eten? Aardappelen groente en vlees was de standaard warme maaltijd. En in de klas moest je stilzitten, anders werd de meester boos. Tegenwoordig weten we dat zitten een van de grootste veroorzakers is van gezondheidsproblemen. En kaas bestaat vooral uit vet en heel veel zout. Het probleem is alleen: hoe krijg je zulke ingesleten patronen veranderd? Dat is niet eenvoudig, maar zodra je je bewust bent van deze patronen, kun je ze veranderen. Een grote kans ligt bij onze kinderen en kleinkinderen. Net zoals wij zijn opgevoed met de boterham met kaas, kunnen we hen opvoeden volgens de laatste inzichten. Regelmatig sporten, gezond eten, niet teveel snoepen en matig met alcohol. Wie dit van jongs af aan leert, weet niet beter. En dan is het des te makkelijker vol te houden. De coronapandemie zorgt voor een toenemende tweedeling in de maatschappij. En of je nu voor of tegen vaccinatie bent: we moeten ermee dealen. Wetenschappers denken dat het virus niet meer zal verdwijnen. Dan kun je jaarlijks voor een vaccinatie gaan, maar we kunnen ook met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat het virus op lange termijn minder vat op ons krijgt. Door gezonder te eten, meer te bewegen en een goede nachtrust. Een gezonde leefstijl is dé manier om welvaartsziekten als hart- en vaatziektes, diabetes type 2 en obesitas te voorkomen. Juist deze ziektes kunnen in combinatie met corona voor ernstige gevolgen zorgen. Wist je dat zodra je beweegt, er al binnen milliseconden processen in gang worden gezet die je lichaam herstellen? Met 330 minuten per week bewegen reduceer je de kans op vroegtijdig overlijden met 40 procent. En dat hoeft echt niet te betekenen dat je dagelijks in de sportschool bent. Alles wat je hartslag verhoogt, is goed. Schoonmaken of tuinieren dus ook. Ook als je al ouder bent, heeft een gezondere leefstijl meteen een positief effect. Bij VHealth helpen we je hierbij. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus zet die eerste, belangrijke stap en kom in beweging! Want sámen kunnen we het tij keren.

Etiënne Verstegen, VHealth De Valkenberg 3c, Valkenburg +31 (0)43 3030 175, info@vhealth.nl


Dat verdient een bloemetje Sprokkelaar

José Packbier Toen José Packbier na een zware hersenoperatie volledig arbeidsongeschikt raakte, viel ze in een zwart gat. “Ik werkte als revalidatietherapeut met blinden en slechtzienden. Mijn werk betekende alles voor mij. Toen dat wegviel, moest ik op zoek naar een andere invulling.” José stoorde zich al langere tijd aan de rommel tussen de bomen langs Strabeek. “Ik heb een vuilniszak gepakt en ben het gaan oprapen. Ik moest echt wel een drempel over. Zeker destijds vonden mensen het toch wel raar, zo’n vrouw die afval opraapt.” Inmiddels zijn de sprokkelaars met hun opvallende hesjes een vertrouwd gezicht. Het initiatief is al uitgegroeid tot een pool van 40 tot 50 vrijwilligers. De gemeente stelt inzamelmaterialen beschikbaar zoals zakken, handschoenen en knijpers. Het ‘werkgebied’ van José bevindt zich rond Strabeek en het Ingendael. “Via de app ‘Helemaal Groen’ kun je precies zien waar iemand al geraapt heeft. Zo loop je elkaar niet in de weg.” José heeft niet de indruk dat het zwerfafval afneemt. Waar dat aan ligt vindt ze moeilijk te zeggen. “Ik denk dat mensen het niet meer met hun opvoeding meekrijgen. Tijdens corona was het nog erger. Overal mondkapjes en de restanten van afhaalmaaltijden. Dat is nu weer minder. Ook zie je een stuk minder plastic flesjes sinds de invoering van het statiegeld. Het

aantal blikjes neemt daarentegen weer toe. En sigarettenpeuken; die blijven hardnekkig.” Komt er ooit een dag dat het niet meer nodig zal zijn? “Ik denk het niet. Maar ik ga door totdat ik het niet meer kan. Het geeft me een opgeruimd gevoel en het gevoel zinvol bezig te zijn. Zelfs als ik niet met mijn kar op pad ben, heb ik zakjes bij me om afval in te doen. Ik speur altijd de omgeving af. Het is een tweede natuur geworden.” Lijkt het jou ook leuk om net als José als sprokkelaar aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Frederique Pronk: 06-47 56 27 86. Download ook de app ‘Buitenbeter’ voor het eenvoudig melden van illegaal gestort afval.

Kent u ook iemand die een bloemetje verdient voor zijn of haar inzet of bijzondere

Een ogenblik over

heteroforie klachten In een normale situatie werken onze beide ogen goed samen. Onze hersenen voegen de twee beelden van ons linker-en rechteroog tot een beeld, waardoor wij een enkel beeld zien. Als dit op de juiste wijze gebeurt, is er sprake van wat we in vaktermen ‘orthoforie’ noemen. Het tegengestelde van orthoforie is heteroforie, wat ‘ongelijke stand’ betekent. Met andere woorden: het object waarnaar u kijkt wordt op het netvlies van het ene oog iets verschoven afgebeeld ten opzichte van het andere oog. Dit hoeft niet direct te betekenen dat er klachten ontstaan. Bij de meeste mensen corrigeren de oogspieren vanzelf de ongelijke richting. Wanneer er klachten ontstaan wordt het tijd voor een oogmeetkundige screening door de optometrist. De meest voorkomende heteroforie klachten zijn: • Hoofdpijn (vooral boven en achter de ogen) • Spanning in de nek en of schouders Lichtgevoeligheid, zeer veel behoefte aan een zonnebril • Tijdens het lezen staan de woorden niet rustig • Niet lang nabij geconcentreerd kunnen lezen • Moeite met scherpstellen van dichtbij naar veraf en omgekeerd • Problemen met ’s nachts autorijden • Moeite met diepte inschatten Volgens de meet- en correctie methode van H.J. Haase uit Berlijn bepaal ik of er een prismatische correctie nodig is. Door een prisma toe te voegen aan het brillenglas wordt ervoor gezorgd dat de beelden van beide ogen op hetzelfde punt op het netvlies terecht komen.

werk? Mail dan naar: claudia@kijkopvalkenburg.nl Andy Vanderhallen Optometrist José Packbier wordt door Joy Flowers in de bloemetjes gezet

nieuweweg 12 | www.vanderhallen.nl | 043-8554180


18 KI J K o p Va l k e n b u r g

Door Claudia Heijnen

Onze wijkagenten: gewone mensen in uniform Het duurt even voordat de deur van het politiebureau aan de Nieuweweg geopend wordt. Als ik voorbij de ontvangsthal ben, zie ik waarom. Er heerst een grote bedrijvigheid op het bureau. Politiemensen met en zonder uniform zijn druk in de weer. Dave Heunen en Ilona Tol zijn net terug uit het centrum om met mij te praten over hun werk als wijkagenten in Valkenburg. Op de achtergrond klinken blikkerige stemmen uit de portofoons die aan hun uniformen zijn bevestigd en af en toe wordt het gesprek onderbroken door vragen van collega’s. Het politiewerk gaat altijd door. In de Gemeente Valkenburg zijn drie wijkagenten actief: Kelly Schellings, Dave Heunen en Ilona Tol. Een wijkagent is een tot brigadier gepromoveerde agent met als kerntaak het zorgdragen voor een veilige wijk door handhaving en opsporing. De wijkagent heeft een signalerende functie en is een eerste aanspreekpunt in de wijk. Dave: “Ilona, Kelly en ik hebben onze werkzaamheden op taakinhoud verdeeld. Dat wil zeggen dat ieder van ons verantwoordelijk is voor een aandachtsgebied. Voor mij is dat openbare orde, Ilona richt zich op het sociale domein en Kelly op ondermijning zoals drugs en diefstal.” “Vanuit die hoedanigheid houden we intensief contact met allerlei instanties zoals jeugdzorg, reclassering en maatschappelijk werk zodat we problemen integraal kunnen aanpakken,” vult Ilona aan.

Brandjes blussen Bij aanvang van hun dienst kleden ze zich om en maken ze zich klaar voor de dag. Ze checken het systeem op binnengekomen meldingen en houden een briefing met collega’s van de vorige dienst voor een overdracht van de werkzaamheden. “We zijn zo’n 60% van onze tijd buiten. De rest van de tijd besteden we aan registratie en verslaglegging.” Tot frustratie van Ilona nemen deze taken steeds meer toe. “We willen graag werken aan structurele


KIJK op Val ken burg 19

Team SAMEN uw Makelaar staat voor u klaar

Kelly Schellings

oplossingen, maar de toenemende administratieve werklast verhindert dat. Hierdoor blijft het helaas nog te vaak bij brandjes blussen.” Door maatschappelijke problemen komt steeds meer op het bordje van de wijkagent te liggen. Vaak onterecht. “Het aantal verwarde personen neemt schrikbarend toe,” geeft Dave als voorbeeld. “Wegens onze 24-uurs bereikbaarheid zijn wij het eerste aanspreekpunt. We zijn dan een halve dag met deze persoon in de weer in de wetenschap dat hij of zij er na enkele uren weer alleen voor staat.”

Groepsdruk De Valkenburgse wijkagenten komen in aanraking met problematieken van allerlei aard. Van (jeugd)criminaliteit en drugsoverlast tot huiselijk geweld en verwarde personen. “Wat we twee jaar geleden in grote steden als Amsterdam zagen, zien we nu ook in het zuiden, “ schetst Dave de situatie. Het aantal melding waarin wapens een rol spelen, stijgt met de dag. “Het dragen van onze harde vesten is bijna dagelijks aan de orde.” Waar komt deze verharding van de maatschappij vandaan? “Normen en waarden vervagen, sociale controle is minder. En opvoeding: een ‘nee’ wordt niet meer geaccepteerd,” denkt Ilona. Dave ziet met name de rol van sociale media als grote boosdoener. “Het uiten van

Dave Heunen

Ilona Tol

je ongenoegen en agressie is via social mediakanalen makkelijker geworden. Onder groepsdruk gaan mensen sneller over tot geweld.”

Rellen Ook de invloed van corona is goed merkbaar volgens het tweetal. Mensen zijn sneller geïrriteerd, gefrustreerd over de maatregelen en accepteren niet zonder meer nog alles. Ilona was begin dit jaar bij de avondklokrellen in Stein. “Dat was echt heftig. Maar dan zet je de knop om en doe je je werk. Ik trek het me niet persoonlijk aan, je blijft professioneel. Mensen zijn gefrustreerd over de overheid en op dat moment zien ze ons als vertegenwoordiging van die overheid.” “Terwijl we juist heel benaderbaar willen zijn voor de mensen,” gaat Dave verder. “Tijdens de week van de veiligheid zijn we bewust in het centrum gaan staan om mensen op een laagdrempelige manier de gelegenheid te geven om met ons in gesprek te gaan over zaken die hen bezighouden of waar ze zich zorgen over maken. En nog merken we dat ons uniform afschrikt. Maar we zijn ook maar gewoon mensen.”

Vergrootglas Is het vak van wijkagent nog wel leuk? “Absoluut,” bevestigt Dave stellig. “Je verdient wellicht meer met een baan op kantoor met regelmatige diensten, maar dit is zo’n mooi werk. Geen dag is hetzelfde. Al sinds mijn jeugd wil ik opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij.” Dat geldt ook voor Ilona: “Ik wilde altijd al bij de politie. Ik kan niet tegen onrecht.” Ook als het uniform uit is, zijn ze zich bewust van hun functie. “Je ligt onder een vergrootglas,” zegt Ilona. “Als mensen weten dat je bij de politie werkt, letten ze extra goed op je.” Dave herkent dit. “Ik vraag me weleens af of mensen aardig tegen me zijn om wie ik ben of om wat ik doe.” De politie kampt met onderbezetting en vergrijzing. Toch heeft Dave de indruk dat het vak aan populariteit wint. “Mensen zien de tweedeling in de maatschappij en willen hier actief iets aan kunnen doen. Dus die kant van de medaille is er ook. Wij zijn in ieder geval alle drie ontzettend gedreven en trots dat we in Valkenburg mogen werken. We nodigen de inwoners dan ook van harte uit om contact met ons te zoeken om te praten over wat ze bezighoudt.”


20 KI J K o p Va l k e n b u r g

zaak. “Na het diner is het hier een smeltkroes van gezelligheid waar jong en oud door elkaar geniet van het goede leven.”

Glazen deuren

De gezelligste huiskamer van Valkenburg Bijna alles is nieuw, maar één ding is ook na de waterramp een feit gebleven: Pub Henry is én blijft de gezelligste huiskamer van de Mergelstad.

Wie binnenstapt in de sfeervolle zaak voor een borrel, aperitief, lunch, diner of uitgaansavond ziet nauwelijks verschil met de situatie vóór het hoge water. “We hebben bijna alles vernieuwd, nieuwe toiletten, een grotere keuken, maar de warmte en gezelligheid is onaangetast”, vertelt medeeigenaar Luciano. Het materiaal mag dan hagelnieuw zijn, de sfeer is ‘ouderwets’ gezellig. Pub Henry biedt een totaalpakket aan vertier, ook op de menukaart. Met onder meer 12 tapbieren, 53 bieren op de fles en een smaakvolle menukaart is er volop keus, ongeacht het tijdstip van de dag.

Alleen al de shirts van bekende topsporters aan de muur zijn een verhaal op zichzelf, evenals twee imposante glazen deuren. “Die zijn in 1998 meegenomen uit voormalige Holland Casino-locatie waar ik heb gewerkt. In 2016 heb ik deze overgenomen van een oud-collega, die de kunstwerken in 1998 aankocht toen het casino in het Odapark sloot. Na jaren van anonimiteit in de schuur, pronken ze nu in het midden van onze zaak en verbinden de pub met de aangrenzende ‘diner’, die we in februari verder aanpassen.” Pub Henry kan zo weer jaren vooruit, zonder in te boeten aan het begrip in en om Valkenburg: ‘even lekker naar de Pub’.

Van coquilles tot een hamburger en van de (vermaarde) biefstuk van het Belgische Blanc Blue tot een lekkere saté.

Smeltkroes van gezelligheid Met een gemêleerd muziekaanbod voor alle generaties op de achtergrond is het altijd heerlijk vertoeven in ‘de Pub’ of op het (verwarmde) terras. Regelmatig staat er een ook een bekende discjockey op het programma of een live-band en is Max Verstappen live te zien op een van de tv-schermen. “Hier kan iedereen lekker ontspannen en genieten”, zegt Luciano, die gepassioneerd vertelt over de

Pub Henry VIII Grote Straat Centrum 24 6301 CX Valkenburg a/d Geul T 043-601 0416 W www.pubhenry.nl E reserveren@pubhenry.nl


KIJK op Val ken burg 21

Comfortabel wonen

in beschermde leefomgeving voor mensen met dementie Het nieuwe pand aan Panhuys 13 in Hulsberg herbergt sinds eind november de elfde locatie van Martha Flora, een uniek zorgconcept waar bewoners met dementie warmte, veiligheid en geborgenheid vinden. In een beschermde omgeving met volop leefruimte wordt de meest persoonlijke en gespecialiseerde dementiezorg geboden aan hen die vanwege dementie niet meer thuis kunnen wonen. Gespecialiseerde, persoonlijke dementiezorg met oprechte aandacht Dementie is een complexe, progressieve ziekte. Het ziekteverloop is bij ieder mens anders en dat vraagt om gespecialiseerde zorg. En misschien nog belangrijker: echte aandacht. Aandacht vraagt om tijd en die ís er bij Martha Flora. Dankzij een uitgebreide personele bezetting hebben medewerkers daadwerkelijk tijd om verbinding te maken en een goede band met de bewoners en hun naasten op te bouwen.

Droomhuis met houvast Martha Flora dankt haar naam aan de eigenzinnige moeder van grondlegger Marco Ouwehand. Als zij in 2004 de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’ krijgt, is het haar grootste angst om dement in een verpleeghuis te eindigen. Marco besluit om een ‘droomhuis met houvast’ te ontwikkelen. Een plek waar mensen met dementie liefdevol verzorgd worden en vooral hun eigen identiteit behouden. Met gespecialiseerde dementiezorg op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring, zonder de beperkingen die het zorgstelsel met zich meebrengt.

Beschermde leefruimte volop mogelijkheden De ‘Meander’ is het warme hart van de woonvorm. Een gastvrije, centrale plek met een woonkamer en eetkeuken, een bibliotheek, een atelier en een tuinkamer die toegang geeft tot de riante, besloten tuin. Sfeervolle ruimtes waar gezelschap en gezelligheid te vinden zijn en waar de familie ook kan aansluiten. Qua activiteiten is er een ruim aanbod dat steeds opnieuw wordt ingevuld op basis van de wensen, interesses en voorkeuren van de bewoners.

Zorgeloos wonen zoals thuis De royale studio’s en appartementen in het moderne gebouw zijn van alle gemakken voorzien. Wat stijl betreft kunnen de woningen net als thuis ingericht worden, comfort en privacy zijn belangrijke pijlers. Net als de wetenschap dat bewoners, zelfs naarmate de ziekte vordert en de zorgbehoefte groter wordt, tot het einde kunnen blijven. Wat ook heel fijn is: het regelwerk en de administratie die bij de mantelzorg voor een dierbare met dementie komt kijken wordt uit handen genomen. Kortom; Martha Flora biedt professionele en gespecialiseerde dementiezorg met echte aandacht, volop leefruimte en privacy, ook met familie. Met activiteiten op maat, ontzorging op het gebied van administratie en regelwerk. Nooit meer verhuizen. Dat zijn de zeven kwaliteiten van Martha Flora. Dat is de dementiezorg die u zoekt. Locatiemanager Nelleke Tinbergen vertelt graag hoe Martha Flora in Hulsberg de allerbeste dementiezorg in praktijk brengt. Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u contact met haar opnemen.

Panhuys 13, 6336 AH Hulsberg marthaflora.nl/hulsberg n.tinbergen@marthaflora.nl 06 - 3644 8783


22 KI J K o p Va l k e n b u r g

Een historische blik op de overstromingen in het Geuldal De overstroming van medio juli dit jaar in het Geuldal, heeft Valkenburg op zijn kop gezet. Voeg daarbij de aanhoudende problemen door de corona-uitbraak en we mogen spreken van een “annus horribilis”, een verschrikkelijk jaar voor vele Valkenburgers. Hoe uniek was deze overstroming? We gaan proberen hier een aanzet tot een antwoord te geven!

De overstroming van 1987, veegde in de Geul de fundamenten bloot van een14e/15e eeuwse stadstoren.

Door Henk Kwakkernaat In een van onze vele rapporten die we maakten over de stadsarcheologie van Valkenburg , schreven het volgende voorwoord: “Het ogenschijnlijk vriendelijk kabbelende riviertje de Geul kan van tijd tot tijd veranderen in een woeste Javaanse bandjir. Eeuwenlang had de vestingstad Valkenburg te maken met de gevolgen en het voorkomen van schade aan wal, stad en ommelanden. Ook toen al, en dat zal in de toekomst niet anders zijn!” Het commentaar van de eindredacteur was: “ Ho ho, mag het een onsje minder zijn!” En:“ Niemand weet meer wat een bandjir is!” Nu, dat laatste is snel opgelost: een “bandjir” is Maleis voor een aanzwellende rivier met de bijbehorende overstromingen. Oudere lezers zullen dat trouwens best wel weten en Indiëgangers zeker. Wie de overstromingen van 14/15 juli 2021heeft gezien (en

eerdere overstromingen) weet dat die openingszin helemaal niet overdreven is. Valkenburg zit op het moment dat ik dit schrijf (11-11-‘21) nog helemaal in de naweeën van wat we toch wel een ramp kunnen noemen. We zijn op dit moment bezig om op verzoek van een andere instantie een overzicht te maken van de archeologische en historische aspecten van overstromingen in Zuid Limburgse beekdalen, met name in Valkenburg. Dat is een project van maanden, maar ik mag U alvast wat krenten uit de pap opdienen. Eén ding zal ik niet doen: speculeren of de klimaatveranderingen debet zijn aan de laatste overstromingen. Dat is niet mijn expertise. U mag wel uw eigen conclusies trekken natuurlijk.

De Geul is oet! Dat is een kreet in Valkenburg die iedereen kent die wat ouder is. Een teken dat overstromingen in het Geuldal vaker voorkomen. Laten we van het heden naar het verleden gaan, zonder volledig te willen of te kunnen zijn. Het hoog water van vierendertig jaar geleden (1987) stond gek genoeg aan de basis van onze archeologische activiteiten. De woeste Geul had toen de fundering van een midddeleeuwse waltoren bij de brug van St.Pieter naar het Walramplein schoongeveegd. Het Walramplein stond gedeeltelijk

Walramplein ondergelopen 1916: Achter de rij bomen de boerderij van Palanka, later herberg Drissen en nog later hotel Walram. Achter middenlinks is nog net de toenmalige sluis te zien.


KIJK op Val ken burg 23

Twee keer raak in twee jaar: 1914 en 1916 Ik herinner me vaag verhalen van (groot)ouders over de historische overstroming van 1916. Op zoek naar afbeeldingen stuitten we op prachtige foto’s van o.a. fotograaf Cohnen, die een fotozaak had in de Groote Straat. Menig Valkenburger heeft begin vorige eeuw daar zijn portret – en trouwfoto’s laten maken. Kijk maar eens in uw familiearchief! Waarschijnlijk is de bouw met de veranda, de voorganger van het huidige hotel. We mogen aannemen dat de overstromingen van december 1916 en van juni 1914 (hieronder) minder materiele schade teweegbracht, omdat Valkenburg veel minder inwoners en horecazaken had en de middenstandszaken en de huizen van de particulieren in het centrum veelal met een trap toegankelijk waren: de vloeren lagen een stuk hoger: door schade en schande wijs geworden of door een vooruitziende blik? onder water en het transformatorhuisje langs het plein zakte half inde Geul. Ook de kademuren aan de overkant, bij de Nieuwe Kerk leden grote schade. De ‘Stichting In den Lande van Valckenborgh’ in de persoon van Lei Deckers wees ons toen op de zichtbaar geworden basis van de toren in de stadsmuur ontdekking en sindsdien hebben we ons met ‘Archeovalk ‘ een club van amateurarcheologen met ambities, tot twee jaar geleden bezig gehouden met bodemonderzoek naar oa.de middeleeuwse stad. “Met mooie resultaten!” zo citeer ik dr. Henk Stoepker, Provinciaal Archeoloog en supervisor. Die start werd vooral mogelijk gemaakt door de activiteiten van het Waterschap, dat in 1989 begon met het herstel van de kademuren. Die vielen grotendeels samen met de middeleeuwse stadsgracht / noordelijke stadsmuur. Met de kaart van de beroemde cartograaf Jacob van Deventer in de hand, een goede landmeter (Jac Diederen) en honderden werkuren, brachten we de noordelijke zijde van de vestingstad in beeld. Alles mede mogelijk gemaakt door het langdurig droogleggen van de Geultak. Uiteindelijk konden we in 2018 een maquette vervaardigen van de driehoekige vestingstad (bronzen maquette bij hotel Walram). Ik kom aan het einde van dit artikel nog terug op de vraag of er ook gegevens zijn over overstromingen in de middeleeuwen. We zouden immers achterstevoren werken, beginnend bij het recente verleden. Over de overstroming van medio juli van dit jaar hoef ik niet veel te vertellen: dat weet iedereen nog wel uit eigen waarnemingen. Laten we met een grote stap eens plusminus honderd jaar terug gaan, de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Daarbij zijn foto’s onze belangrijkste bron. Verder terug in de tijd ontbreken die natuurlijk en moeten we het hebben van onze eigen archeologische waarnemingen.

De Geul langs de Bogaerdlaan. Vermoedelijk 30/31 december 1916 gezien de kale bomen.

De foto van Oudejaarsdag 1916 toont het Walramplein aan de zijde van hotel Palanka. Op deze foto genomen richting geulbrug Grote Straat, is te zien dat het water nog hoger is geweest een etmaal tevoren. De mergelblokken aan de achterkant vande kademuur zijn immers weggeslagen en liggen tegen de voet van de lindebomen van de Bogaerdlaan. Heftig! Het bizarre is dat twee jaar tevoren, in de zomer van 1914 tijdens een reeks felle onweersbuien al eerder een grote overstroming had plaats gevonden. Volgens de kansberekening van het huidige Waterschap zou dat niet kunnen. Die gaan immers uit van het adagium: gemiddeld eens in de honderd jaar. Dat kun je het Waterschap niet verwijten want gemiddelden zijn rare dingen. Een professor in de statistiek begon zijn eerstejaars-colleges eens met de vraag: “Kunt U in een meer met een gemiddelde diepte van anderhalve meter verdrinken?” “Nee!”, riepen de studenten. Nou antwoordde de prof, dan zouden er velen van U verzopen zijn, want het gaat om gemiddelden. Dus het meer kan op de ene plek 2.80 meter diep zijn en op de andere 20 centimeter . Gemiddeld dus anderhalve meter…..


24 KI J K o p Va l k e n b u r g

Nu naar de foto’s van 1914 De modder in de Groote Straat (ja met dubbele ‘oo’ toen!). Een beeld dat inwoner en toerist van nu bekend zal voorkomen. Zelfde rotzooi, andere mensen! Heel Valkenburg is uitgelopen (toen een paar honderd mensen!). Hotel de l’Empereur, in de kern het oudste hotel van Valkenburg, is rechts goed te herkennen. Een vreeslijk onweer, ook toen al een van de redenen van overstroming in het Geuldal. Ik weet niet of de verzekeraars destijds ook onderscheid maakten tussen regenwater en geulwater. Een rare uitvlucht want tenslotte komt alle water van boven! Zelfde dag, zelfde straat, zelfde onweer, maar nu gefotografeerd richting geulbrug (waar nu de herbouwde Geulpoort staat). Nu ligt hotel de l’Empereur natuurlijk links! Let op de trapjes rechter gevelrij, in het midden. De parterre-vloer lag een stuk hoger!

De Franse tijd 1795/1815 Laten we weer een grote stap van plusminus honderd jaar terug maken. Niet dat er in de rest van de negentiende eeuw geen overstromingen waren, maar dat moeten we nog beter uitzoeken. Ik schreef aan het begin al dat U de krenten uit de pap kreeg anders moeten we een heel blad vullen! De krent uit de Napoleontische tijd is wel een héél kleine. We lazen ergens dat in 1810, in de Franse Tijd, ook een overstroming in Valkenburg plaats vond. Dat kan kloppen met het gegeven dat we zwart op wit hebben: het Ahrdal had in 1804 en 1810 eveneens te

Grootestraat in de modder na het vreeselijk onweer op 11 juni 1914 (onderschrift ansichtkaart)

lijden onder vreselijke overstromingen, net als nu in 2021. Op naar de Franse archieven: “La ville pittoresque de Fauquemont inondée aprés un orage fou!”

Begin 18e eeuw 1707 Weer een stap van bijna honderd jaar terug: van 1810 naar 1707. Even de machtsverhoudingen schetsen: na de Tachtigjarige Oorlog, die in 1648 eindigde, maar in deze streken pas in 1661 na het Partage Verdrag (verdelingsverdrag). Dat verdrag probeerde de machtsverhoudingen te stabiliseren. Dat ging wel ten koste van de katholieke bevolking!

De Heerlijkheid Valkenburg in de tweede helft van de veertiende eeuw gepromoveerd tot Graafschap en inmiddels weer terug gedegradeerd tot Seigneurie (Heerlijkheid) werd op een heel ingewikkelde manier verdeeld in een Staats (Hollands)deel en een Spaans deel. Grofweg verklaard: de stad Valkenburg en het kasteeel was Staats en het platteland voor de helft Spaans. Bij het verdrag van Utrecht (1714) worden de Spanjaarden afgelost door de Oostenrijkers. De Zuidelijke Nederlanden zijn nu Oostenrijks, net als de helft van de Heerlijkheid Valkenburg. Kan mij dat nou bommen, zullen sommigen onder U denken, of zoals Henry Ford zei: “All History is bunk! Ik geef het maar aan om te laten zien dat als je op zoek gaat naar eventuele overstromingen in de 18e eeuw, je naar Maastricht, Brussel, Den Haag of zelfs Wenen moet! Want de Geul was ongeveer de grens tussen Staats en Oostenrijks. Of ik dat nog haal op mijn leeftijd is de vraag! Goed, maar in 1707 was Valkenburg nog half Spaans en half Staats als U goed heeft opgelet. In het onvolprezen Valkenburgse Molenboek van Meerman lezen we dat rond Pasen (?) 1707 zo’n godvergeten noodweer losbarst, dat de bruggehoofden van de sluis bij Walram volkomen weggeslagen werden, inclusief de twee watermolens op de Molentak. En nu komt het: de opvolgende maanden herhaalt zich dat noodweer verschillende keren. Die sluis nu, was cruciaal voor de veiligheid van Valkenburg: die regelde welk


KIJK op Val ken burg 25

deel van het Geulwater naar de hoofdtak (stadsgracht) of naar de molentak ging. De toenmalige sluis zelf was een krakkemikkig ding van houten schotten en schuine balken als schoren, die schot en water moesten tegenhouden. Er is een primitief tekeningetje van, waarop je mannetjes ziet die die schuine balken aan de westzijde tegen de houten schoten aan duwen. We lazen een paar decennia geleden in stadsrekeningen dat men tot drie maal toe geprobeerd had, voornoemde bruggehoofden opnieuw op te bouwen en een nieuwe sluis te maken. We lazen het… en vergaten het weer.

Tekening J. Diederen, van de gevonden, nooit afgemaakte funderingen van een noordelijk bruggehoofd

Toen we in 2008 bij de werkzaamheden van het Waterschap aan het Walramplein, de supervisie kregen over de archeologisch activiteiten werd er te elfder ure een nieuw project ingevoegd. Bij de sluis zou een vistrap komen. Een extra onderzoeksgebied voor ons. Nadat de graafmachine van de firma van van Beers enige meters diep mergelblokken vond zijn we handmatig verder gegaan. We verwachtten eigenlijk niets daar omdat de kleilaag niet verstoord leek en homogeen was. Op de foto staan we wat reddeloos, radeloos en redeloos te kijken. Maar toen viel ons het verhaal van 1707 weer in. Die vreselijke overstromingen die weken duurden. Dit moesten de de stille getuigen zijn van die drie pogingen om een nieuw bruggehoofd voor de sluis te bouwen, Uiteindelijk gaven de toenmalige autoriteiten (of de particuliere restaurateurs) het op en gooiden de boel dicht. Zelden vallen schriftelijke bronnen en archeologisch onderzoek zo mooi samen.

De funderingen van 1707, stille getuigen van de vergeefse pogingen tot restauratie van de sluis na maandenlange regens en overstromingen.

Toch moet er een provisorische oplossing bedacht zijn want er was nog afgezien van de veiligheid der inwoners een groot economisch belang mee gemoeid. De protestantse families die de oosthoek van Valkenburg in handen hadden, verkregen grote inkomsten uit de twee molens, die graan maalden en olie sloegen uit koolzaad. En die molens moesten malen, dus het waterpeil in de molentak moest gereguleerd worden. Er volgen enige decennia waarvan we (nog) geen schriftelijke bronnen hebben over herstelwerkzaamheden. Maar ziedaar in 1759 wordt er weer aktie ondernomen. Dan wordt de sluis en omgeving vernieuwd door de weduwe Reinick, via huwelijken met resp. Collart en van Dyk eigenaresse van de hele oosthoek van de vestingstad. Mét de bebouwing langs het Walramplein en de daarachter liggende landerijen en weilanden richting kasteel Schaloen. Inclusief het prachtige landhuis uit de 18e eeuw dat nu opgesloten ligt in hotel Palanka en dat misschien binnenkort ten prooi valt aan een of andere projectontwikkelaar. Waarom was de vernieuwing van de sluis een privé-project? Het was natuurlijk particulier bezit en de overheid i.c. de gemeente had in die tijd weinig middelen om zo’n klus te ondersteunen. De prachtige gedenksteen met zijn typisch 18e eeuwse ornamenten is hieronder afgebeeld en kunt U bewonderen bij de sluis, waar hij ingemetseld is in een muur! Nu wordt het tijd voor een caesuur, een harde knip, want de rest van het verhaal richting middeleeuwen wordt in een volgende aflevering behandeld. En dat verhaal zal steeds meer steunen op de archeologie bij schaarste aan geschreven bronnen. PS. Ook zal dan de laatste aflevering volgen van de artikelen over de fascinerende tegels van de tegelkachel van Neerhem 6. Dankzij een reactie van dhr. Ton Crolla uit Valkenburg weten we dat de kachel ooit elders stond, in het “stamslot” van de bekende familie De Quay of van de niet minder beroemde familie Alberdink Thijm. Gedenksteen in de muur bij de sluis


Thuis in

verzorgd

wonen

Wonen met alle gewenste zorg binnen handbereik, voor als het nodig is. Het zorgt voor rust en dat fijne gevoel van veiligheid. Het Gouden Hart in Valkenburg is een woonzorgcomplex in het voormalige klooster Domaine Cauberg. Een geweldig stukje Valkenburg om te wonen, een comfortabele plek voor zowel echtparen als alleenstaanden met en zonder indicatie. Levensloopbestendig en met 24-uurs zorg om op terug te vallen. Beter en betaalbaar.

Op avontuur

Wil je ook eens komen kijken? Neem dan contact op met locatiemanager Margriet Meuwissen van Het Gouden Hart Valkenburg via 043 – 4077330 of info@hetgoudenhart.nl.

De heer Geenen uit Oirsbeek woont alweer 3 jaar met veel plezier in Het Gouden Hart Valkenburg. ‘Toen mijn vrouw stierf begonnen de kinderen zich zorgen te maken dat ik daar alleen zat. Ze gingen voor me op zoek en namen me letterlijk op sleeptouw, ik vond het zelf nog niet nodig. Er werd ook een afspraak hier in Valkenburg gemaakt en vervolgens gingen we nog eens met de hele familie naar de open dag. Koffie, vlaai, de rode loper lag uit, het was een hele happening. En het voelde gewoon goed. Mijn twee kleinkinderen vroegen: “Opa, hoe vind je het hier?”. We vonden het alle drie mooi en dus heb ik de stap gezet. Ik heb al die jaren geen zorg nodig gehad maar ben wel blij dat het er is. Ik ken de mensen inmiddels door en door en dat geeft vertrouwen. Het afgelopen jaar heb ik een beetje gesukkeld met mijn gezondheid, maar de verpleging en verzorging zorgen goed voor me. “Je moet wel goed eten, meneer Geenen”, zeggen ze dan. Altijd tijd voor een grapje tussendoor, want er mag elke dag gelachen worden. Ze laten me in alles in mijn waarde. Als het niet gaat, eet ik lekker op mijn kamer. Anders ga ik naar beneden

waar we heerlijk aanschuiven en het gezellig hebben met de bewoners onderling. Ik ben nog heel actief, mijn computer is mijn venster op de wereld. Ik houd de actualiteit goed in de gaten en lees nog graag een boek. En mijn eigen auto brengt me nog overal. Een rondje ZuidLimburg, op bezoek bij mijn zoon, ik beleef nog volop avonturen. Met mijn mooie leeftijd van 88 jaar blijf ik genieten van het leven.’

Thuis voelen Verpleegkundige Eva Frijns liep stage bij Het Gouden Hart en voelde zich zo welkom in het leuke team dat ze besloot te blijven. En ook Sandy Gielessen voelt zich helemaal thuis op Domaine Cauberg waar Korian Nederland als overkoepelende organisatie achter staat en waar ze haar HBO Verpleegkunde kon afronden. ‘Het is hier gezellig en vertrouwd, we zijn allemaal andere types maar vullen elkaar goed aan. We zijn kleinschalig van opzet en dus kennen we de bewoners en de ins en outs van de familie. Iedereen kent iedereen en voelt zich betrokken, we doen met passie ons werk. Informeel en toch formeel correct, met respect voor ieders privacy. We zijn altijd te gast, elke bewoner huurt zijn eigen appartement en woont dus privé. Ons team ondersteunt in alles: wassen, koken, eten, drinken, activiteiten, 24-uurs zorg, we hebben alles onder één dak. Iedereen is verschillend en wil op een andere manier benaderd worden, ieder heeft zijn eigen verhaal. Een dame van 96 jaar vroeg laatst aan een collega: “Wil je mijn vriendin zijn?“, ze had zo’n klik met haar. Dat zijn echt geluksmomentjes voor ons.’


KIJK op Val ken burg 27

Expositie Margaretha Prins-van Rens Een winters sfeerbeeld van De Kluis

Een kleurrijk stilleven

In september hield de Valkenburgse kunstenares Margaretha Prins in Heiligdom St. Gerlach een expositie waarin ze haar eigen werken te koop aanbood. Met de opbrengst ervan wil ze een financiële bijdrage leveren aan het onderhoud van de Sint Jozefkerk in Broekhem die ze een warm hart toedraagt. Haar liefde voor de kunst en de kerk komen in dit project samen. Mevrouw Prins werkt graag met verschillende materialen zoals olieverf, houtskool en lino’s. Ook wisselt ze diverse stijlen af. Van herkenbare stads- en dorpsgezichten tot kleurrijke stillevens en levendige (zelf)portretten. In totaal waren zo’n vijftig schilderijen te bewonderen én te koop. In het midden Margaretha Prins met rechts van haar Pastoor Burger. Aan haar linkerzijde Remy Bordewin en een goede vriend van mevrouw Prins (helemaal links).

Een zelfportret van Margaretha op jonge leeftijd


28 KI J K o p Va l k e n b u r g

et Shimano Event Center is een bijzondere locatie van 1200 m² met diverse bars, gezellige lounges en inspirerende vergaderruimtes. Onze locatie is gelegen op het Par’Course terrein waardoor hotel en parkeergelegenheid tevens aanwezig zijn.


VERGADEREN Ben je opzoek naar een vergader locatie voor je vereniging of bedrijf? Het Event Center heeft voor iedere gelegenheid de geschikte ruimte, zowel voor grote als kleine groepen. Vergaderen in een inspirerende omgeving of midden in de natuur. We beschikken over diverse moderne vergaderruimtes en kunnen deze op meerdere wijzen combineren en inrichten, zowel informeel als formeel. Hierbij kunt u kiezen voor een compleet arrangement inclusief breaks, lunches en diners. Heeft u interesse? Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u.

FEESTEN Het Event Center is de perfecte plaats om een bijzonder en onvergetelijk feest te organiseren. Wij hebben een ruime keuze uit sfeervolle zalen, met een capaciteit tot 325 personen. Of het nu gaat om een gezellige borrel, een spetterend trouwfeest, communiefeest of een ander feest. Ons Event Team denkt graag met u mee over de inhoudelijke invulling van uw event, onze locatie beschikt over diverse en uitgebreide mogelijkheden om van uw event een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan een dansvloer, feestverlichting, geschikt entertainment zoals DJ of band en een gezellige lounge bar. Tevens denken we graag met u mee hoe we ook uw culinaire wensen werkelijkheid kunnen laten worden.

CONTACT Wilt u meer weten over Shimano Event Center? Onder het genot van een kop koffie informeren wij u graag nader over onze mogelijkheden en faciliteiten. 0031 43 - 744 0171 // events@shimano-ec.com

www.shimano-ec.com/zakelijk


30 KI J K o p Va l k e n b u r g

“ Participatie nieuw? Dat is hier al járen aan de orde”


KIJK op Val ken burg 31

‘Onze mensen zijn van

meerwaarde Op een mooie zonnige herfstochtend komen we aan bij Den Hoof aan de Oosterweg. Nog voor we binnen zijn, worden we verwelkomd door een enthousiaste cliënte. Ze houdt de deur uitnodigend voor ons open terwijl ze kordaat onze contactpersoon van onze komst op de hoogte stelt. Binnen heerst een gezellig sfeer. Aan een lage tafel met een vrolijk gestipt tafellaken drinkt een groepje cliënten koffie. Een van hen loopt met zijn fietshelm op en roept trots dat hij op zijn nieuwe fiets naar Valkenburg is gekomen. Dan maakt iedereen zich klaar en vertrekt voor de werkzaamheden in het park.

Ieder z’n taak Den Hoof is een activiteitencentrum van Radar. Radar biedt ondersteuning op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Limburg. Bij Den Hoof komen mensen met een verstandelijke beperking maximaal vijf dagen per week voor dagbesteding. Carmen Hendriks en Mark Frijnts zijn vandaag aanwezig als begeleiders. Carmen werkt er ongeveer een jaar, Mark al sinds 1996, toen Radar het park overnam van de gemeente.

voor Valkenburg‘

Carmen vertelt hoe een dag bij Den Hoof eruit ziet. “De mensen arriveren ’s ochtends tussen half negen en half tien en blijven tot een uur of drie. De meesten komen met de taxibus, maar er zijn er ook die zelfstandig kunnen reizen.” Zoals de meneer met de fiets dus. Per dag zijn zo’n 20 à 22 cliënten aanwezig variërend in leeftijd; de jongste is 25 en de oudste 82. Ook de mate van hun beperking verschilt. “Na het koffiedrinken gaat iedereen zijn vaste taken uitvoeren. Bij het verdelen van de taken kijken we niet naar de beperkingen, maar naar de mogelijkheden van de mensen. De een kan heel goed fysiek bezig zijn met grasmaaien, voor een ander past knutselen of breien beter.” Mark: “De participatiemaatschappij is een relatief nieuw begrip, maar hier is dit al sinds de start aan de orde.” Wat hun taak ook is, iedereen neemt ‘m heel serieus op, zegt Carmen. “De kippen buiten laten of de konijnen voeren zijn voor ons simpele klusjes. Maar onze mensen voelen zich écht verantwoordelijk. Het draagt bij aan hun gevoel van eigenwaarde en erbij horen. En o wee als iemand anders de cavia al verschoond heeft!” “Ze kunnen ook echt iets betekenen voor Valkenburg,” zegt Mark. “Als het park en de dieren goed verzorgd zijn, is dat van meerwaarde voor de bewoners van Valkenburg.” Naast de begeleiders, helpt ook een tiental vrijwilligers mee. Onder andere om de dieren in de weekenden te verzorgen als de cliënten er niet zijn. Maar er zijn ook vrijwilligers die cliënten ondersteunen bij hun taken.

Surrealistisch Mark en Carmen nemen ons mee naar buiten. Verspreid over het park zijn de cliënten aan het werk. Een mevrouw harkt de afgevallen bladeren van het pad. “Als ze klaar is, vind je geen blaadje meer op het pad.” Iets verderop verzorgt een jongeman de dierenverblijven. De dame die ons zojuist binnenliet, voert twee geiten die net nieuw zijn in het park. Een zwijntje steekt zijn snuit door het hek en bedelt om een knuffel. In het nachtverblijf van de dieren hangen de gereedschappen keurig gerangschikt aan de muur. Alles heeft een vaste

plek. Voor alle cliënten geldt dat ze veel structuur nodig hebben. Afwijken van de dagelijkse gang van zaken zorgt voor stress. Toch was dat precies wat er gebeurde na de overstroming van juli dit jaar. Een gebeurtenis met grote impact op de mensen en dieren van Den Hoof. Mark had al vaker overstromingen meegemaakt en had ook nu voorzorgsmaatregelen getroffen. Deze overstroming bleek echter van een ander kaliber te zijn. Samen met een collega en diens familie heeft hij er alles aan gedaan om de dieren van het wassende water te redden. Uiteindelijk is dat grotendeels gelukt door ze naar het bordes van Kasteel Oost te verplaatsen. “De pony’s moest ik letterlijk door het water sleuren. Het water stond tot aan mijn middel. Boomstammen dreven voorbij, het was heel surrealistisch. We hebben draadhekken opengeknipt om de dieren een uitweg te geven. Pas later dringt het besef door van die bizarre avond.” Helaas is het niet gelukt om alle dieren te redden. “Ik heb er alles aan gedaan en toch heeft een aantal het niet gered. Heel spijtig.”

Traantjes De maandag na de overstroming was iedereen er weer. “Dan merk je hoe belangrijk die voorspelbaarheid voor hen is,” vertelt Carmen. “De spullen die niet meer op hun vaste plek staan, zorgde al voor veel verwarring. En daar bovenop kwam ook nog het bericht dat sommige beestjes er niet meer zijn. Er zijn toen wel wat traantjes gevloeid.” Mark: “Gelukkig is nu weer bijna alles bij het oude mede dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers en mensen die we niet eens kenden. Ook hebben we een mooie bijdrage van de Lions Club ontvangen waarvoor we heel dankbaar zijn. En niet te vergeten de twee nieuwe geiten. Die zijn ook een gift.” De rust is weergekeerd bij Den Hoof. iedereen werkt lekker verder in het park. Mens en dier hebben het duidelijk enorm naar hun zin in deze heerlijke, groene omgeving.


32 KI J K o p Va l k e n b u r g

naar de langere termijn omdat je constant bezig wilt zijn met je vak en omzet moet draaien, maar door de waterramp zie je hoe belangrijk een goede verzekering is mét een reëel bedrag. Gelukkig is het onderwerp ‘verzekeringen’ een jaarlijks terugkerend aandachtspunt van Euregio HabetsRoyen.

Solidair naar elkaar

Ondernemend Valkenburg

vernieuwt na waterramp Behalve als cijferspecialist en vraagbaak voor administratieve en financiële thema’s, heeft accountant/mede partner Gerard Creuëls van Euregio HabetsRoyen ondernemers ook mentaal bijgestaan na de waterramp. “De veerkracht van Valkenburg is ongekend.” Behalve materialistische en financiële schade, is ook de emotionele klap immens, weet Gerard die heel wat ondernemers bijstaat met de uitdagingen van een coronacrisis én waterramp. “Je wilt iedereen meteen helpen met onze deskundigheid op het gebied van administratie, boekhouding en fiscale vraagstukken, maar daarbij ook op mentaal vlak bijstaan. Zo ben ik na de ramp waar mogelijk gaan kijken en luisteren op locatie. Al is het maar zodat iemand zijn of haar hart kan luchten en ik met bemoedigende woorden constructief kan meedenken”, zegt de uit Eckelrade afkomstige accountant.

zo een hoop vernieuwde (horeca)zaken en winkels bij heeft gekregen. Bovendien kun je zo als bedrijf weer door voor de komende jaren”, vertelt Gerard die benadrukt dat ondernemers continue alert moeten blijven. “Los van deze uitzonderlijke situatie is het sowieso goed om een keer in de zoveel jaar je verzekeringsportefeuille nog eens onder de loep te nemen. Is alles nog actueel en waar moet ik eventueel op anticiperen? Dat zijn vragen die je gezien de snel veranderende maatschappij constant moet blijven stellen om ook in de toekomst gewapend te zijn tegen ingrijpende situaties.”

Vernieuwde zaken

Blijven aanpassen

Inmiddels bruist de Mergelstad weer volop, vooral dankzij de moedige en creatieve ondernemersgeesten. “Je ziet dat heel veel zaken noodgedwongen het interieur volledig hebben aangepast. Positief punt daaraan is dat de stad er

Gerard doelt onder meer op personeelstekorten, veranderend inkoopgedrag, de maatschappelijke gevolgen van de pandemie en andere thema’s die van invloed zijn op (veel) ondernemers. “Begrijpelijkerwijs worden dit soort zaken vaak doorgeschoven

De ervaren partner van het accountskantoor met meerdere vestigingen in de regio roemt de veerkracht van ondernemend Valkenburg. “De collectieve drang om er snel weer bovenop te komen en solidariteit naar elkaar is fantastisch om te zien.” Juist in deze tijd ontvangt Gerard heel wat uiteenlopende vragen en verzoeken. Euregio HabetsRoyen heeft dan ook alle kennis en kunde gebundeld onder één dak. Door de persoonlijke band met ondernemers, kunnen zij direct met één aanspreekpunt schakelen. “We zijn veelzijdig en beantwoorden alle vragen of verzoeken. Gaat het om een specifiek specialisme, dan werken we samen met ketenpartners.” Verstand van cijfers, maar nooit zonder menselijk aspect. “Dat is en blijft de kracht van ons kantoor. Met meerdere vestigingen zijn wij altijd in de buurt. In Valkenburg is ons kantoor gelegen aan de Wehryweg 25.”

T 043 – 458 25 25 E info@euregiohr.nl W www.euregiohr.nl


KIJK op Val ken burg 33

Alles voor preventie onder één dak Met Plexilution, Safetylution en Mondkapjeom.nl – onderdeel van het Valkenburgse bedrijf Admirror - leveren we maatwerk als het gaat om viruspreventie. Wij zijn uw totaaloplosser uit de regio, voor ondernemers en particulieren.

DESINFECTIEMIDDEL NODIG? Wij hebben voorraad. Voor grootverbruik of handige spray’s/pompjes. 5-liter kan desinfectiemiddel: € 30,- excl. BTW Bestel via www.safetylution.nl/shop

Bestickering & afzetpalen Attendeer uw personeel en bezoekers op de 1,5 meter-regel. Middels (vloer)stickers, linten, afzetpalen en andere vormen van signing is iedereen bewust van de noodzaak om afstand te houden. Vanaf-prijs: € 15,-

Plexiglas op maat Al op meer dan honderd plekken hebben we plexiglas-oplossingen gecreëerd. Van rechtbank tot winkelier en van verpleeghuis tot kantoor. Vanaf-prijs: op aanvraag/ maatwerk.

Desinfectiezuilen én desinfectiemiddel Met contactloze desinfectiezuilen (met sensor) garandeer je altijd een 100% veilige entree voor iedereen.

Basic aluminium-zuil, vanaf-prijs: € 95,- excl. BTW Tafelmodel: € 125,- excl. BTW

Mondkapjes on- en bedrukt Wij bedrukken mondkapjes full colour of, al vanaf 1 exemplaar of in grote aantallen. Ook leveren we onbedrukte mondkapjes in meerdere kleuren. Ook voor faceshields en FFP2-kapjes. Vanaf-prijs: € 3,- onbedrukt/ € 5,- bedrukt (prijzen per stuk). FFP2: € 2,90 per stuk.

Vragen of advies? Bel tijdens kantooruren naar 043-4581340. Ook is het mogelijk om onze producten op afspraak af te halen in Valkenburg aan de Geul (De Valkenberg 6, 6301 PM). E-mail: info@admirror.nl Plexilution/Safetylution/Mondkapjeom De Valkenberg 6 (in pand Admirror) 6301 PM Valkenburg aan de Geul T 043-4581340 E info@admirror.nl

www.safetylution.nl

www.mondkapjeom.nl

www.plexilution.nl


34 KI J K o p Va l k e n b u r g

Van Fast Fashion naar

duurzame mode Tekst: Octavie Sleijpen Foto’s: Sixty Nine

Voor veel mensen is fashionmode een way of life. Deze mensen stralen uit dat mode voor hen enorm belangrijk is, het geeft vorm aan hun leven. Mode geeft een duidelijke weergave van onze identiteit. Maar de modebranche behelst meer dan de weergave van onze identiteit. Het is onder meer techniek, vakmanschap, inspiratie, haute couture, design, geschiedenis, communicatie, massaproductie en duurzaamheid.

In de huidige modewereld wisselen de trends steeds sneller. Omdat deze zogenaamde fastfashion industrie zoveel produceert, blijft een enorm gedeelte van deze kleding onverkocht om op de afvalhoop te eindigen of in een verbrandingsoven. De Nederlandse consument koopt gemiddeld achttien kilo aan kleding per jaar. Bij de productie van kleding worden broeikasgassen uitgestoten. Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de aarde. Een belangrijk broeikasgas is koolstofdioxide oftewel CO2. Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid CO2-uitstoot toegenomen. De huidige textielindustrie is een industrie die een van de hoogste percentages CO2-uitstoot veroorzaakt, meer dan de zee-en luchtvaart bij elkaar. Dit kan uiteindelijk leiden tot een vorm van ongewenste klimaatverandering met als gevolg voor Nederland dat we langere periodes krijgen van langdurige droogte en hitte of meer stortregens en zwaardere stormen. Bij extreme regenval kunnen de rivieren het water niet meer afvoeren. Deze wateroverlast in juli van dit jaar heeft helaas voor ons mooie Valkenburg aan de Geul nog steeds desastreuze gevolgen. De belasting die niet alleen de kledingindustrie op het milieu heeft wordt steeds duidelijker en verontrustender.

Impressie van Sixty Nine

Kloffie van koffie Om de toekomst van de mode-industrie te garanderen moet het roer om. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar een methode waardoor de fashionindustrie zich van een toekomst kan verzekeren. Voor de milieuvervuilende activiteiten in de mode-industrie is een van de oplossingen voor dit probleem; recycling. Een circulair proces waarbij zo min mogelijk nieuwe grondstoffen hoeven te worden verbruikt. Een beetje zichzelf respecterende keten heeft tegenwoordig een recycling programma en een groene, organische, eco-bewuste duurzame collectie. Mode die duurzaam, stijlvol en tijdloos is, moet de norm worden. Er worden nieuwe materialen bedacht en ontwikkeld. Van houtpulp, gerecycled plastic of koffiedik worden stoffen gefabriceerd die duurzaam zijn.

Een groot deel van onverkochte kleding belandt ongedragen op de afvalberg.


KIJK op Val ken burg 35

Couture voor een ‘prikkie’ Een andere oplossing om de milieubelastende kledingindustrie te ontzien is het kopen van vintage kleding in een outletstore of een pre-owned store. Deze vintage winkels verkopen second-hand, haute couture, designer kleding uit het hogere segment of kwalitatief hoogwaardige pret-à-porter kleding, die typisch zijn voor een bepaalde tijdgeest en die kunstzinnige of stilistische waarde hebben. Haute couture is de hoogste vorm van naaldkunst. Het zijn kledingstukken die worden vervaardigd van hoogwaardige materialen die kostbaar en duurzaam zijn. Er komt veel handwerk aan te pas waardoor de prijs van zo’n exclusief ontwerp stijgt. Haute couture wordt ontworpen voor een selecte markt. Er worden slechts een of enkele exemplaren van deze kostbare kleding gemaakt. Als de dragers van haute couture deze unieke kleding verkopen is dat een geliefd item voor de fashionista. Het is niet voor elke beurs weggelegd om haute couture te kopen. De second-hand winkels maken deze kleding wel toegankelijk. In Schin op Geul ligt zo’n exclusieve pre-owned store: Sixty Nine.

Tweede kans De naam Sixty Nine (negenenzestig) verwijst naar het huisnummer van de winkel aan de

straat Oud-Valkenburg. Zo eenvoudig kan het bedenken van een naam voor je zaak zijn, staat te lezen op de website van de eigenaresse van de winkel Yvonne Hamers. Na een loopbaan bij een onderwijsinstelling maakte Yvonne een carrièreswitch naar de modebranche waar al vele jaren haar passie ligt. Uit idealisme is zij haar buy & sell designer fashion store ‘pre-owned with love’ begonnen. In goed Nederlands betekent dit een aan- en verkoop van ‘secondhand’ merkkledingwinkel. Yvonne vindt het belangrijk dat de creatie van kleding op een eerlijke manier verloopt en dat duurzaam gemaakte kleding een tweede kans krijgt. “Als je kleding koopt moet je de kwaliteit van de kleding kunnen voelen, ruiken, zien en bovenal moet kleding een perfecte pasvorm hebben.” Dat is precies de reden dat Yvonne geen kleding online verkoopt. “Kleding kopen is een beleving. Je moet een geluksgevoel krijgen van de aankoop.” Met dit pre-owned concept biedt Yvonne aan fashionistas en milieubewuste modeliefhebbers een buitenkans om kleding, schoenen, tassen en accessoires te kopen van hoogwaardige en exclusieve merkkleding tegen betaalbare prijzen.

Yvonne van vintage-winkel Sixty Nine

Wil je weten hoe ‘groen’ jouw kledingkast is? Check dan even dit: CO2 uitstoot in kilo’s per persoon per textielsoort Katoen Wol Linnen Zijde Polyester Acryl Polyamiden/nylon

7,5 kg 1,6 kg 0,3 kg 0,2 kg 2,8 kg 1,6 kg 1,4 kg

Bron: Oktober 2021 Milieu Centraal European Clothing Action


Ruijters uw makelaar in Zuid-Limburg

Recent verkocht Verkocht

GRATIS WAARDEBEPALING VAN UW WONING Loopt u met de gedachte om uw woning te verkopen in Zuid-Limburg? Dan is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn. Een gratis waardebepaling is daarbij vaak de eerste stap. Een van onze deskundige gecertificeerde NVM-makelaars komt graag vrijblijvend bij u langs. Vanuit onze strategisch gelegen kantoren in Maastricht, Valkenburg, Heerlen en Sittard is Ruijters dé makelaar in de regio Zuid-Limburg.

Valkenburg

Verkocht

Met een gratis waardebepaling van Ruijters Woningmakelaars ontvangt u niet alleen een deskundig en onderbouwd advies over de marktwaarde van uw woning, maar ook inzicht in de vraag naar uw woning en een advies over de optimale verkoopstrategie. Indien gewenst brengen onze onafhankelijke hypotheekadviseurs ook de mogelijkheden in kaart voor uw hypotheek. Valkenburg

Vraag hier direct en geheel vrijblijvend een waardebepaling van uw woning aan. Verkocht

De kracht van Ruijters Woningmakelaars Uitstekende verkoopresultaten en een hoge klanttevredenheid;

Al meer dan 55 jaar een vertrouwde naam in de regio Zuid-Limburg;

Een eerlijk, onderbouwd en deskundig advies;

Strategisch en centraal gelegen kantoren in Maastricht, Sittard, Heerlen en Valkenburg;

Achter uw makelaar staat een krachtige organisatie met vastgoedspecialisten;

Deskundige en gecertificeerde NVM-makelaars met jarenlange ervaring en uitstekende lokale en regionale marktkennis;

Verkocht

Innovatieve werkwijze met extra aandacht voor persoonlijk contact.

Ruijters Heuvelland Geneindestraat 7 6301 HC Valkenburg a/d Geul

Valkenburg

Bekijk onze website +31(0)43 601 40 10 woningmakelaars@ruijters.nl

VILT 7 levensloopbestendige woningen

www.ruijtersmakelaar.nl

Berg en Terblijt

Wonen in het Limburgse Heuvelland De levensloopbestendige woningen beschikken over alle voorzieningen en alle comfort op één niveau, met een ruime woonkamer, open keuken, grote slaapkamer en een badkamer. Daarnaast is er een ruime berging die is voorzien van een opstalplaats voor de wasautomaat en droger. Tevens is het mogelijk om op de bovenverdieping van de grote hobbyruimte twee extra slaapkamers en/of een tweede badkamer te realiseren. Wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op!


KIJK op Val ken burg 37

De Bongerd in nieuw jasje vertrouwd goed en gemoedelijk De nieuwe styling bij Lunchroom & patisserie De Bongerd valt in de smaak. Bij de vertrouwde zaak aan het Walramplein is het weer ‘ouderwets’ druk.

Na de noodgedwongen sluiting door de waterramp hebben eigenaren Jop en Paulien met hun team de schouders eronder gezet. De Bongerd ‘2.0’ is nog steeds een uitnodigende plek voor goede koffie, borrel, ontbijt of (warme) lunch. Uniek zijn en kwaliteit leveren, zo omschrijft het ondernemerspaar de sfeervolle eet- en drinkgelegenheid. Er wordt daarom ook samengewerkt met leveranciers die net als het team van De Bongerd aandacht geven aan hun producten.

Zorg en aandacht Dat resulteert in een smaakvolle menukaart met uiteenlopende – goed belegde - broodjes, diverse tosti’s, salades, taarten, pannenkoeken, wafels, ijscoupes, seizoensgebonden specials en een uitgebreide drankenkaart. Ook proef je hier vlaaien en luxe gebak van patisserie Lemmens. Alle gerechten worden met uiterste zorg en aandacht vers door

‘ Uniek zijn en kwaliteit leveren' de koks bereid. De (vernieuwde) horecazaak heeft ook een ruimte voor groepsontvangsten en koffietafels.

Ook voor ontbijt Je dag goed starten kan bijvoorbeeld met een vers ontbijt. Ook op een later tijdstip, voor een aperitief, warme of koude lunch is De Bongerd een ideale gelegenheid om in hartje Valkenburg te genieten van de gemoedelijke sfeer, het bruisende plein, lekker eten en drinken. Ook vandaag is dat te zien in het fonkelnieuwe interieur en verwarmde terras waar locals, toeristen, opa’s en oma’s met (klein)kinderen, gezinnen en senioren samendrommen. De rustieke en

sfeervolle setting onderstreept nog maar eens de veerkracht en saamhorigheid van Valkenburg. Een nieuw interieur, dezelfde gastvrijheid en vertrouwde smaken maken van De Bongerd ‘2.0’ opnieuw een geliefde plek. Je kunt elke dag van de week van 09:00 tot 18:00 uur aanschuiven bij De Bongerd. Wees welkom. De Bongerd Walramplein 28 6301 DD Valkenburg a/d Geul T 043-6016943 E info@lunchroomdebongerd.nl W www.lunchroomdebongerd.nl


Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden T 043 409 1244

www.walpot.net

Samen maken we van de laatste groet een mooie, blijvende herinnering

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Samen met ons team staat u er niet alleen voor. Met alle ruimte voor uw wensen en gekleurd door eigenheid geven wij vorm aan een mooi en persoonlijk afscheid. Dit kan midden in de natuur in ons eigen uitvaartcentrum, crematorium en koffietafelruimte.

Vervelende krasjes op de motorkap? Het komt vaak door steenslag of een heftige hagelbui. Hoe dan ook! Uw auto verdient het niet. Wij repareren de schade vakkundig en snel. Tijdens de reparatie staat een vervangende auto voor u klaar!

Wij helpen u weer snel de weg op!

Al meer dan 60 jaar de betrouwbare partner bij autoschade!

Adv.Moors2019liggend.indd 1

10-01-19 11:33


KIJK op Val ken burg 39

In november 1958 wordt in Heerlen door de drie broers Jacques, Martin en Jan Stollman het muzikale trio “de Globetrotters” opgericht. In de beginperiode treedt het drietal slechts een paar keer per jaar op, maar door het succes van hun optredens wordt hun agenda steeds voller, waardoor Jacques er vanwege zijn werktijden als mijnwerker in 1961 mee moet stoppen. Dan wordt de in Broekhem opgegroeide Bert Naedenoen gevraagd de open plek in te vullen. En dat doet hij met verve en overtuiging, meer dan veertien jaar lang.

Jeugd in Broekhem Bert Naedenoen is op 22 juli 1932 geboren in Schin op Geul. Zijn vader is afkomstig uit Gemmenich, vlak over de grens bij Vaals. Hij heeft de Belgische nationaliteit met als gevolg dat zijn elf kinderen ook Belg zijn. En daar krijgt Bert later nog mee te maken. Het gezin vestigt zich in Schin op Geul en verhuist enkele jaren later naar de Koningswinkelstraat nummer 16 in Broekhem. Daar groeit Bert op, bezoekt de lagere school aan de Bosstraat en daarna de MULO in de Plenkertstraat. Hij neemt actief deel aan het jongerenleven in Broekhem. Zo wordt hij lid van de jeugdbeweging Jong Nederland, de tafeltennisvereniging “Ready” Bert Naedenoen klaar voor een optreden

Bert Naedenoen; de grote, kleine man van “de Globetrotters” en hij meldt zich aan bij de fotoclub “ ’t Rölke”. Beide laatste verenigingen hebben hun domicilie in het Patronaat op de zolder van de kleuterschool in de Koningswinkelstraat, vrijwel tegenover zijn woonhuis. Vooral van zijn lidmaatschap van “ ’t Rölke” zal hij later het nodige voordeel hebben, vanwege zijn werk als ontwerper van afbeeldingen en het bewerken van foto’s in kleur als werknemer bij het Limburgs Dagblad in Heerlen. Dan blijkt ook zijn muzikale talent. Hij leert zichzelf gitaarspelen en wil een opleiding tot muziekleraar gaan volgen. Maar om naar het conservatorium te kunnen gaan, moet hij de Nederlandse nationaliteit hebben. Als Belg kan hij niet worden aangenomen. Hij probeert nog om Nederlander te worden, maar dat blijkt een lange en dure procedure te worden en bovendien zou hij ook nog in Nederland zijn dienstplicht moeten vervullen. Dat gaat dus niet door en zo blijft Bert, net als alle kinderen uit het gezin Naedenoen, Belg. Wel bezoekt hij de muziekschool in Heerlen, waar hij een opleiding volgt in klassieke zang. Het vormt zijn stem, waar hij later nog veel voordeel van zal hebben. Dat het vruchten afwerpt blijkt wel uit het feit dat hij in 1955 de 2e prijs wint in de wedstrijd om de Jo Erensprijs. In die tijd treedt hij al regelmatig als troubadour solo op tijdens soirées en carnavalszittingen en soms ook samen met pianist René Vroemen, eveneens een Broekhemenaar.

Verhuizingen In de zomer van 1958 maakt Bert, samen met enkele vrienden, een busreis naar Heidelberg. Onder de overige passagiers bevindt zich Annemie Taken uit Warnsveld bij Zutphen. En dan ontstaat er iets tussen die twee. Het contact blijft. Er worden brieven geschreven en over en weer bezoekjes gebracht. In 1961 trouwen ze, vestigen zich in Kerkrade, maar al een jaar later zijn ze weer terug in de Koningswinkelstraat in Broekhem. Ze kopen het ouderlijk huis, waar ook de ouders nog wonen. De andere kinderen zijn dan al uitgevlogen. Zo woont zus Lies, getrouwd met André Gielkens in de woning


” Bert Naedenoen;

de grote, kleine man van “de Globetrotters”

Het duo “D’r Angerhoave.”

Bert als solist

ernaast op nummer 14 en zus Annie, getrouwd met Louis Gelders op nummer 18. Bert werkt dan al meer dan tien jaar bij het Limburgs dagblad in de Nobelstraat in Heerlen, waar hij zich van corrector ontwikkelt tot een deskundig typograaf, teksten doorneemt, ontwerpen bedenkt voor boeken, posters en tijdschriften en foto’s bewerkt voor publicatie in de krant. Hij gaat als een van de eersten aan de slag met kleurschakeringen en brengt gekleurde inkt aan om foto’s te verfraaien. Thuis richt hij een donkere kamer in om zich te kunnen ontwikkelen. Later zal hij zich twee jaar lang bekwamen in het nieuwe drukken in offset bij drukkerij Schrijen/Lipperts in Voerendaal, om daarna weer terug te keren naar het Limburgs Dagblad. In 1966 verlaten ze de woning in Broekhem weer en kopen een huis aan de Hompertsweg 15 in Schaesberg. Daar groeien de vier kinderen op, een zoon en drie dochters.

“De Globetrotters” Bert is dan al vijf jaar lid van “de Globetrotters”. En ze worden steeds bekender en succesvoller. Het trio zorgt voor een vrolijke noot in cabaretsfeer. Bekende liedjes uit die

tijd worden voorzien van een humorvolle Limburgse tekst, vaak afkomstig uit de pen van Jan Stollman. Bert schrijft ook melodieën en brengt ideeën aan en die liedjes doen het goed op gezellige feesten en carnavalszittingen. De groep wordt veel gevraagd in Limburg en Noord-Brabant, zelfs tot in Friesland toe. Hoogtepunten zijn de optredens in de Gert en Hermien-shows, die uitgezonden worden op de Nederlandse televisie. Bert is de kleinste van de drie, staat in het midden en kijkt regelmatig met een verbaasde en guitige blik over zijn brilletje omhoog naar zijn beide collegazangers. Onweerstaanbaar en uitnodigend tot een lach. En ondertussen bespeelt hij zijn gitaar, moeiteloos zo lijkt het.

Successen Een ander hoogtepunt is er in 1974. Op uitnodiging van de carnavalsvereniging “de Kangeroes” uit Melbourne in Australië maken ze een tournee van drie weken door de regio rondom de stad. “De Kangeroes” bestaat volledig uit geëmigreerde Limburgers, die de carnavalstraditie hebben voortgezet in Australië. Er zijn zittingen, optochten en wedstrijden voor dansmariekes. De nostalgie viert hoogtij en menig traantje wordt weggepinkt als ze de liedjes horen in hun vroegere dialect. De tournee is een groot

– vervolg –

succes. In 1984 wordt nogmaals Australië bezocht. Nu als het duo “D’r Angerhoave”, samen met Karl Bron. In 1974 verschijnt er een langspeelplaat van de “Golbetrotters, “Graphsodie” geheten en met een tekst van Anton Huyskens op de achterkant van de hoes. Ze bevat een zestiental liedjes, eigen liedjes, maar ook Franse en Engelse liederen met een dialecttekst, zoals “Les trois cloches”, “Let me call your sweetheart” en “öpke döpke”. Niet lang daarna verschijnt de single “Tatutata” geënt op het geluid van een brandweerwagen, met op de B-kant de “Boemelpolka”. Weer volgen er opnames in de TV-studio in Aalsmeer voor een Gert en Hermienshow. Het Heerlens dialect wordt wat vernederlandst om de actieradius te vergroten. Er volgt zelfs een optreden voor koningin Juliana en prins Bernhard. In 1970 krijgen ze de Gouden Narrenkap uitgereikt, een van de hoogste onderscheidingen in de Limburgse carnavalswereld. Bijzonder is ook hun medewerking aan de TV-show van de AVRO in 1973 in de Rodahal in Kerkrade, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze omroep.

Invloed Berts muzikaliteit heeft niet alleen invloed gehad op het repertoire van “de Globetrotters”, maar hij heeft die ook doorgegeven aan zijn kinderen. Zo zijn ze op zeker moment, samen met hun vader,


KIJK op Val ken burg 41

alle vijf lid van de fanfare St. Barbara in de Kakert, waar Bert de trompet bespeelt. In 1971 richt kapelaan Thissen en enkele zangers in Schaesberg het jongerenkoor met begeleidingsbandje “The Sound of Youth” op. Tien jaar lang is Bert er de drijvende kracht als dirigent, tekstschrijver en componist van een eigen repertoire. Ook die band maakt naam en trekt volle zalen. Bijzonder is een optreden in het Belgische pelgrimsoord Banneux. Het is het eerste jongerenkoor dat dit daar voor elkaar krijgt.

D’r Angerhoave In 1975 komt er plotseling een einde aan Berts lidmaatschap van “de Globetrotters”. Jacques Stollman krijgt andere diensten in de mijn en heeft daardoor weer meer tijd ter beschikking. Hij wil graag terugkeren op zijn vroegere plekje en dat betekent dat Bert het veld moet ruimen. Het is een teleurstelling, maar hij gaat niet stil zitten. Hij treedt weer enige tijd als solist op met levensliedjes en vormt daarna een komisch muzikaal duo met musicus Karl Bron, eveneens uit Schaesberg. Ze noemen zich het duo “D’r Angerhoave”, want Karl is zo’n 30 centimeter groter dan Bert. Met hun gitaar in de hand, de broek

tot hoog boven hun enkels opgetrokken, nodigt hun aanblik al meteen uit tot gelach. En het Limburgse repertoire wordt voortgezet. Weer geeft hij er blijk van dat hij zijn jeugd in Broekhem niet vergeten is. Als de jeugdbeweging Jong Nederland haar veertigjarig bestaansfeest viert treedt Bert, net als die andere Oud-Broekhemenaar Jef Diederen, belangeloos op tijdens de Limburgse avond die het feestprogramma afsluit.

Plotselinge overlijden En dan is er op 3 maart 1985 opeens die fatale dag. Bert is al enige tijd wat overspannen. In de nacht van 2 op 3 maart hoort zijn vrouw hem zo rond vijf uur met een diepe zucht zijn laatste adem uitblazen. Bert is dan pas 52 jaar oud en een hartaanval is hem fataal geworden. Het is een grote schok voor zijn vrouw en de vier kinderen, waarvan de oudste 21 is en de andere drie nog tieners zijn. De uitvaartdienst is 4 dagen later in de St. Barbarakerk in Schaesberg. Hij wordt met bijzondere eer en onder muzikale begeleiding van de fanfare St. Barbara begraven op het kerkhof in Schaesberg. Op het gedachtenisprentje staat een dichtregel van Hub Oosterhuis:

“Wie leeft die maakt zijn eigen lied. En wie niet leeft verstaat het niet.” Het Limburgs Dagblad schrijft op 5 maart: “Grote verslagenheid in de Limburgse showwereld om de dood van Bert Naedenoen. Een bescheiden mens, een rasecht musicus en een goed zanger aan wie decennialang heel wat mensen in Limburg veel plezier hebben beleefd. Met Bert kon je je amuseren, om zijn spitsvondigheden kon je kostelijk lachen. Er is bijna geen zaal of podium in Limburg te vinden, waar hij vanaf de jaren vijftig niet heeft opgetreden.” En Globetrotter Jan Stollman voegt daaraan toe: “Hij was het muzikale brein. Het muzikale niveau dat we bereikt hebben, hebben wij aan Bert te danken, een virtuoos gitarist.” Jan Schurgers

Bronnen: - Gesprek met echtgenote Annemie Naedenoen-Taken op 14-9-2021 - Geulrand nummer 11, juli 1985, p. 55 - Limburgs Dagblad, 5 maart 1985 De foto’s komen uit het archief van de familie Naedenoen.

Bridge & Bakker Edo wensen alle Valkenburgers fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 Tijdens de feestdagen en natuurlijk ook in het nieuwe jaar worden er met veel plezier heerlijke, verse en ambachtelijke producten gebakken van pure ingrediënten.

Oliebollen, wafels en speculaasvlaai In december zijn er weer heerlijke oliebollen en wafels te verkrijgen. Alles is handwerk, dus bestel op tijd. Natuurlijk bakt Edo ook volop vlaai in december. De pudding speculaasvlaai is zeker een aanrader.

Kerstontbijt/brunch U bent van harte welkom voor een feestelijk en uitgebreid Kerstontbijt/brunch in onze

brasserie. Vanwege de kleinschaligheid alleen op reservering. Geniet u liever thuis van ons ontbijt? Dan kunt u ook een Kerstontbijt afhalen.

Kerstbestellingen Kerstbestellingen zoals vlaaien, feestbroden, stollen en broodjes moeten uiterlijk donderdag 23 december worden doorgegeven. De vlaaienbakkerij is Eerste en Tweede Kerstdag geopend tot 16:00 uur. Kijk voor de bestellijst op www.belevingsplek.com/bakkerij

Vlaaienbakkerij - Belevingsplek Neerhem 10 6301 CH Valkenburg a/d Geul 06-44168140 www.belevingsplek.com


42 KI J K o p Va l k e n b u r g

Exposities in Museum Valkenburg Door Jan Schurgers

Na de coronamaatregelen kreeg het museum de grootste tegenslag te verwerken door de grote overstroming van de Geul in juli jongstleden. Het gevolg daarvan was dat het museum dicht ging en alle geplande tentoonstellingen verschoven moesten worden. De herstelwerkzaamheden vergden maanden van noeste arbeid en improvisatie. Er is nu de hoop dat het museum op 1 maart 2022 weer open kan gaan, onverwachte tegenslagen daargelaten. Het programma ziet er voor de maanden maart, april en mei als volgt uit, maar het blijft zaak de website www.museumvalkenburg.nl te raadplegen.

Open atelier 28 en 29 mei, beide zalen Op 28 en 29 mei vindt in beide zalen het “Open atelier op tafel” plaats. Op die dagen presenteert zich een twintigtal kunstenaars uit de regio met hun werk, bieden het te koop aan en leggen in een gezellige sfeer contacten met de bezoekers. Er is een breed scala aan kunstwerken te zien, voor elk wat wils, zoals schilderijen, glasobjecten, sieraden, foto’s, beelden, keramiek en grafiek.

Ries Kleijnen 6 maart – 22 mei, Charles Eyckzaal Ries Kleijnen wordt geboeid door mens en dier in hun omgeving en dat uit ze in haar grafisch werk. Het zijn impressies van relaties tussen mensen, drukken de eenzaamheid uit en dragen een uitnodiging in zich tot filosoferen. Ze werd in 1945 in Wijchen geboren en woont sinds kort in Scheveningen. Haar reizen naar Chili, Paaseiland, Mexico, Guatemala, Turkije en Egypte inspireerden haar tot series etsen en schilderijen. Sinds 1969 nam ze deel aan meer dan honderd solo- en groepstentoonstellingen.


KIJK op Val ken burg 43

“Kunst in liefde bloeiende”. 6 maart – 22 mei, Grote zaal De tentoonstelling “Kunst in liefde bloeiende” is een uitvloeisel van de expositie die in 1960 gehouden werd in kasteel Hoensbroek met werk van 12 echtparen, die allen een kunstopleiding hadden genoten. Op een paar uitzonderingen na bleven de vrouwen in de periferie en de mannen in de belangstelling. In deze tentoonstelling wordt dat enigszins recht gezet, doordat nu alleen de vrouwen hun werk presenteren. Dat zijn: Suzanne NicolasNijst, Margot Gast-Glebocki, Riet Vroemen-Jager, Miets Franssen- Vrijens, Jopie Roosenburg-Goudriaan, Marijke Stultiens-Thunnissen, Vera Tummers-van Hasselt, Annemarie Leenders-Kusters, Hel ne Killaarsvan de Lubbe, Karin Eyck-Meyer, Liesje Jonas-Peters en Varpu Sproncken-Tikanoja. Vooral Marijke Stultiens zal een ereplaats krijgen in deze expositie, met een nabootsing van haar atelier, een film en een presentatie van haar werk uit de periode 19601970. Ze is naast Liesje Jonas de enige nog levende kunstenares van de groep.

Menno Balm 12 maart t/m 14 mei, bovenzaal In samenwerking met de afdeling archeologie van het museum presenteert de kunstenaar Menno Balm (1982) archeologische tekeningen en schilderijen. Menno Balm studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. Na een studie kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit volgde hij lessen aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen. Sindsdien werkt hij als tekenaar, schilder en graficus in Klassieke Technieken

“Gezichten van Valkenburg”. 13 maart t/m 22 mei, Jacques Vonkzaal In de Jacques Vonkzaal presenteert van 13 maart tot en met 22 mei de uit Valkenburg afkomstige journalist en schrijver Hans Hoenjet (1953) foto’s over Valkenburg uit de periode tussen 1949 en 1989. Hierbij gaat ook het bij de tentoonstelling behorende unieke fotoboek, dat dezelfde titel als de tentoonstelling meekreeg, het licht zien. Het boek bevat foto’s van onder andere fotografen als Cas Oorthuys, Ad Windig en Frits Widdershoven.


44 KI J K o p Va l k e n b u r g

Kerstdis niet compleet zonder goede wijn Peter Vangangelt van Wijn van Cairanne werkt samen met kleinschalige wijnproducenten uit Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Afrika. Kwaliteit in het glas staat daarbij centraal. Peter helpt horeca-uitbaters bij het samenstellen van een mooie wijnkaart en levert ook betaalbare kwaliteitswijnen aan particulieren. Vanaf € 100 worden de wijnen zonder verzendkosten bij u thuis of op de zaak geleverd, in Schimmert en Valkenburg zelfs gratis.

Peter vertelt gepassioneerd over zijn vak en adviseert over de gezelligste maand van het jaar: “We doen allemaal veel moeite om het sfeervol te maken en de beste maaltijd van het jaar voor te schotelen. Een kerst- of oudejaarsdis is wat mij betreft pas af als spijs én wijn mooi op elkaar aansluiten. Ik heb een aantal mooie suggesties, waarbij in het winterseizoen de nadruk ligt op wijnen met een diepere smaak, bijvoorbeeld stevige, kruidige en fruitige rode wijnen en elegante witte wijnen. Om de aroma’s goed tot zijn recht te laten komen, is het goed om de witte wijn niet te koud en de rode niet te warm

in te schenken. Zet een witte fles voor het ontkurken gerust een kwartier op tafel en bij een warme setting in huis kan het geen kwaad om rood kort even te koelen. De vuistregel is; witte wijn ca 15 á 20 minuten voor gebruik uit de ijskast en rode wijn voor gebruik ca 15 á 20 minuten in de ijskast. Dit geldt trouwens ook voor de glazen; een warm glas uit de vaatwasser kan de smaak negatief beïnvloeden. Behalve keuze in wit en rood, beveel ik tijdens een gezellige avond ook een mooi aperitief en digestief aan, zoals bijvoorbeeld de versterkte rode wijn van Blaauwklippen uit Zuid-Afrika. Zo start en eindig je een copieus diner met een heerlijke smaak.” Wijn van Cairanne E-mail: info@wijnvancairanne.nl Webshop: www.wijnvancairanne.nl Telefoon: 06-31013292

TOE AAN EEN NIEUWE BRIL?

U BENT TOE AAN EEN NIEUWE BRIL? WELKOM U BENT U BENT WELKOM

WELKOM

samen houden we het veilig 1,5 meter afstand desinfectie handen wassen aangepast oogmeetprotocol

samen houden we het veilig 1,5 meter afstandwe het13, samen houden veilig L. v.d. Maesenstraat Valkenburg aan de Geul | www.eussenoptiek.nl desinfectie

1,5 meter afstand handen wassen aangepast oogmeetprotocol desinfectie


KIJK op Val ken burg 45

Dames en Heren Kapsalon & Haarwerkstudio ZIJLSTRA

De nieuwste trends voor Hem en Haar, tevens gecerti­ficeerde haarwerkstudio voor oplossingen bij dun of ­weinig haar. Kom eens langs en laat u verrassen. Haarmode - Haarwerkstudio Zijlstra Lindenlaan 14 - Valkenburg aan de Geul - Tel. 043-6013362

Restaurant

Je huis verduurzamen is een goede investering! Duurzaam is het nieuwe normaal. Hoe zit dat met jouw huis en hypotheek?

Je woning duurzamer maken is een goede investering. Want als je energiebesparende voorzieningen financiert, mag je in 2021 tot 106% (in plaats van 100%) van de woningwaarde lenen. Die extra 6% mag overigens alleen aan energiebesparende voorzieningen besteed worden. Daarnaast kun je mogelijk ook meer lenen op basis van je inkomen. Heb je een inkomen van minimaal €33.000 en ga je energiebesparende voorzieningen aanbrengen dan kun je tot maximaal € 9.000 meer lenen dan zonder energiebesparende voorzieningen. Bij een woning met een energie index (of energie-coëfficiënt) van of lager en kun je zelfs tot maximaal €15.000 meer lenen. En bij een nul-op-demeter woning is dat zelfs € 25.000.

Als je al een koophuis hebt (met of zonder overwaarde), kun je je hypotheek verhogen voor verduurzaming. Ook op een bestaande hypotheek mag je tot 106% van de woningwaarde financieren. Steeds meer hypotheekverstrekkers bieden overigens speciale groene hypotheken of duurzame hypotheken aan. Vaak krijg je rentekorting als je woning aan een aantal duurzame voorwaarden voldoet.

Naast je hypotheek zijn nog meer mogelijkheden om woningverduurzaming te betalen. Heb je onvoldoende eigen

7 dagen per week geopend van 10.30 uur tot 21.00 uur RESERVEER NU via 043 780 00 39 of info@riche-nextdoor.nl Neerhem 25 Valkenburg aan de Geul

middelen om energiebesparende voorzieningen te financieren, dan is een persoonlijke lening (consumptief krediet) een optie. Als je zo’n lening afsluit voor woningverbetering, is de rente aftrekbaar van de belasting. Veel gemeentes verstrekken duurzaamheids- of energiebespaarleningen. Of misschien kom je in aanmerking voor subsidie door de rijksoverheid.

Benieuwd hoe jij kunt besparen door verduurzaming van je huis of hypotheek? Wij adviseren je graag over de financiële mogelijkheden. Maak een afspraak met een van onze onafhankelijke hypotheekadviseurs. Evelyne Buck De Hypotheker Maastricht Céramique maastricht1194@hypotheker.nl T 043 – 356 10 61


Adelante Kind & Je Dit beeld spreekt voor zich

Met 400 kinderen en evenzoveel medewerkers is het onder normale omstandigheden al een complexe puzzel om alle behandelingen, zorg en onderwijs op elkaar af te stemmen. Maar sinds de watersnoodramp van juli al helemaal. Vanuit vier tijdelijke locaties verspreid over Zuid-Limburg zet Adelante Kind & Jeugd alle zeilen bij om hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden. Het trekt een zware wissel op alle medewerkers. “Maar de passie voor ons werk en de kinderen houdt ons op de been.”

Één kind, een plan. Bij Adelante Kind & Jeugd krijgt ieder kind zijn eigen maatwerk behandeling. Zo’n 400 kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar met een blijvende fysieke beperking en/ of een langdurig gezondheidsprobleem kunnen er terecht voor passend onderwijs, klinische zorg, revalidatie en woonbegeleiding of een combinatie hiervan. “De vraag die we ons bij elk kind stellen, is: wat heeft dít kind nodig om deel te nemen aan de maatschappij?” begint Chantal Gilissen, directeur Adelante Kind & Jeugd. “Op basis hiervan stellen we een multidisciplinair behandelteam samen. Dat is telkens een uitdaging, maar nu helemaal vanwege de tijdelijke huisvesting die ook nog eens is verspreid over vier locaties: Valkenburg, Brunssum, Kerkrade en Hoensbroek.”

Tractoren 14 juli 2021. Het regent al dagen aan één stuk. In Houthem bereiden de medewerkers en kinderen zich voor op de aanstaande zomervakantie. Verpleegkundig afdelingshoofd Dominique Huveneers

wenst haar team na een intensieve periode waarin corona een grote druk op hen legde, een paar weken rust toe. Dat zal echter letterlijk in het water vallen. “Omstreeks vier uur die dag slaat de twijfel toe of we het wel droog gingen houden. Ik zag het water zienderogen stijgen. Om acht uur heb ik Chantal gebeld: je moet nu komen!” Op dat moment zijn nog 15 kinderen in het gebouw. “De afdeling was nog droog, maar her en der ontstonden al grote plassen in het gebouw. Buiten kwam het water bijna tot aan mijn heupen.” Met taxibussen en eigen vervoer brengen ze de kinderen naar Adelante Hoensbroek waar een etage leeg staat. ”Kinderbedjes werden met een tractor ernaartoe gebracht, want de juiste voorzieningen voor deze specifieke zorg ontbraken.” “Op dat moment dachten we in onze naïviteit nog dat het voor een paar dagen zou zijn,” gaat Chantal verder. “We hadden totaal geen besef van de omvang van de ramp.” Die drong pas later tot Dominique door toen ze de schade ging opnemen. “Met water volgezogen luiers dreven me tegenmoet. De ravage en stank was onbeschrijfelijk. Het was duidelijk dat we hier voorlopig niet terug


KIJK op Val ken burg 47

eugd bruist van energie konden komen.” Vanwege de uitwijkmogelijkheid naar Adelante in Hoensbroek heeft de klinische revalidatie er slechts twee dagen uitgelegen. Voor onderwijs moest echter iets anders geregeld worden.

Kamperen Chantal: “Een geluk bij een ongeluk was dat het zomervakantie was. Dat gaf ons tijd om alternatieve huisvesting te regelen. Ik ben meteen schoolbesturen gaan bellen. Het gebouw van Stella Maris zou net in die tijd vrijkomen. Aan de ene kant trok de school eruit en aan de andere kant wij erin.” Het schoolgebouw aan de Keelstraat is met zijn talloze trappen verre van ideaal voor Adelante. Met man en macht hebben personeel en vrijwilligers gewerkt om het aan te passen voor de kinderen. “Er zijn liften aangelegd, hellingbanen en 315 meter railing.” De verhuizing was voor het personeel een aangrijpende aangelegenheid, vertelt Dominique. “Kinderen zijn flexibel, maar voor ons was het moeilijk om te zien dat alles waar we zo hard voor gewerkt hadden in één klap weg was. Containers vol zijn afgevoerd.” Nog steeds is het elke dag improviseren. Chantal vergelijkt het met kamperen. “Het is af en toe behelpen, maar het vooruitzicht dat we terug kunnen, houdt ons overeind.”

Helaas kan Adelante Kind en Jeugd nog niet rekenen op financiële steun van de verzekering. Een extraatje is daarom zeer welkom. Met uw gift kunnen er mooie dingen gerealiseerd worden die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de kinderen. Kijk voor meer informatie op de website: www.kindjeugd.adelante-zorggroep.nl/nl/ wateroverlast-valkenburg

Terug naar Houthem Een grote uitdaging voor Chantal en Dominique is hun teams op de rit te houden. Door elkaar te waarderen, te luisteren en er voor ze te zijn proberen ze iedereen binnenboord te houden. “Maar de vermoeidheid is nu wel fysiek voelbaar. Je staat continu ‘aan’, er is geen moment tijd om het even rustig aan te doen. En dat we vanwege corona niet even die broodnodige informele ontmoetingen kunnen hebben, maakt het nog zwaarder. Een drankje of de kerstmusical met de kinderen is juist nu zo belangrijk.” Chantal verwacht dat ze volgend jaar rond deze tijd weer terug zijn in Houthem. Tot op de dag van vandaag staan de drogers nog non-stop aan in het gebouw. De terugkeer zal gefaseerd plaatsvinden. “Ook dat brengt weer een logistieke uitdaging met zich mee”. Toch heeft de ramp ook wat moois voortgebracht vindt ze. “De aanleiding is heel vervelend, maar de saamhorigheid is hartverwarmend en geeft zoveel energie. Samen én met humor slaan we ons erdoorheen. En het is gewoon zo’n mooie omgeving om te mogen werken. Het bruist hier van energie!”

De totale schade wordt geschat op meer dan tien miljoen. Ondanks dat de verzekering nog niet over de brug wil komen is de renovatie in Houthem al gestart. En ook dat vraagt weer veel van het personeel. Naast het reguliere werk moet er nagedacht worden over de inrichting en voorzieningen. Dominique: “Normaal maak je een meerjarenbegroting en bekijk je van jaar tot jaar wat er nodig is. Nu moet over alles in één keer worden nagedacht. Dat is heel onwerkelijk.” Directeur Kind & Jeugd Chantal Gilissen bij de tijdelijke huisvesting aan de Keelstraat.

Dominique Huveneers, verpleegkundig afdelingshoofd


48 KI J K o p Va l k e n b u r g


In hun authentieke hoeve in Sibbe laten Claudia Bisschops en Ger Hindriks een foto zien van een kleuter die trots zijn nieuwe kleren toont. Het jongetje op de foto is Bautista, 4 jaar oud. Sinds begin dit jaar wordt hij gesponsord door Claudia en Ger. Bautista is een van de 75 kinderen uit Azul die ondersteund worden door de stichting Un abrazo para los amigos.

Vrienden voor het leven met

een ‘amigo’ in Azul Via Martijn van Helvert, voor wie Ger destijds campagneleider was, kwam hij in contact met oprichter van de stichting, Math Roijen. Math werkte decennia geleden in Azul, Argentinië. Met eigen ogen zag hij onder welke erbarmelijke omstandigheden de mensen in Azul moeten (over)leven. Veel kinderen groeien op in sloppenwijken en leven op straat. Met diverse projecten probeert hij het leven van deze kinderen en hun families te verbeteren en ze een beter toekomstperspectief te bieden. Ger: “Ik vernam dat Math voor twee kinderen nog geen donateur gevonden had. Claudia en ik hoefden niet lang na te denken en hebben ons aangemeld.” Als donateur ben je vijf jaar lang middels een jaarlijkse bijdrage van 200 euro verbonden aan één specifiek kind. Van dit geld worden kleding en schoolspullen voor het kind gekocht. Na vijf jaar kun je ervoor kiezen om het kind nogmaals vijf jaar te steunen gedurende zijn middelbare schooltijd. “Je helpt er niet alleen dat ene kind mee, maar vaak ook eventuele broertjes en zusjes. Bautista heeft gelukkig zijn ouders nog, maar de vader kan wegens omstandigheden niet werken en de moeder werkt als oproepkracht in de schoonmaak.,” zegt Claudia. “Extra steun is daarom hard nodig.” Naast hun drukke werkzaamheden vindt het ondernemende stel het belangrijk om sociaalmaatschappelijk betrokken te zijn. De keuze

uit goede doelen is echter groot. Claudia legt uit waarom ze juist voor dit doel hebben gekozen: “Je weet zeker dat élke euro bij de mensen terecht komt. Grotere stichtingen hebben soms zoveel schakels dat je geen zicht erop hebt waar je geld aan besteed is. Bij Un abrazo para los amigos weet je van te voren exact wat er met je bijdrage gedaan wordt. En er blijft geen cent aan de strijkstok hangen.” Ger: “Wij zijn er erg voor om concreet iets te kunnen betekenen voor mensen. Dat heeft wellicht met onze defensieachtergrond te maken. Voor een andere stichting werken we met veteranen die lijden aan PTSS. We bieden ze een luisterend oor of de mogelijkheid om even met iets heel anders bezig te zijn op onze hoeve.” “En het enthousiasme van Math, dat werkt zo aanstekelijk!” vervolgt Claudia. “Volgens mij is hij dag en nacht met de stichting bezig. Als ik lees wat hij allemaal regelt en organiseert voor de kinderen die hij liefkozend ‘amigo’s’ noemt. Minimaal twee keer per week worden we op de hoogte gehouden van projecten of krijgen we berichten of foto’s van Bautista. En dat geldt dus ook voor al die overige donateurs!” Claudia zou het mooi vinden om Bautista te blijven volgen in zijn ontwikkeling. “Stel dat hij de capaciteiten heeft om te studeren, dan zou ik daar ook best op een of andere manier aan willen

bijdragen. En een mooie volgende stap van de stichting zou kunnen zijn om de ouders te helpen om ook zelfvoorzienend te worden. Dan is de cirkel rond.”

Ambassadeur worden? Wilt u ook een kansarme ‘amigo’ ondersteunen? Of bijdragen aan een van de andere mooie projecten van Un Abrazo Para Los Amigos? Uw bijdrage is welkom via: ABN-AMRO: 54.54.28.432 (IBAN: NL66ABNA0545428432). Meer info op de website: abrazoamigos.nl


Voldoet uw meterkast nog?

Fernand checkt kloppend hart van uw elektra Werd hij eerder omringd door de gehakstaven bij het Esso tankstation op de Emmaberg, zo voelt hij zich nu senang in een meterkast. We spreken met Fernand Blom. Met zijn bedrijf Blom 2.0 helpt de Valkenburger huishoudens bij een deugdelijke groepenkast. “Want door verduurzaming en nieuwe woonwensen voldoen veel stoppenkasten niet meer.” De elektrospecialist is zijn leven lang al geboeid door techniek en volgde ook de MTS-techniek opleiding. “Bijna 20 jaar heb ik gewerkt bij het toenmalige Esso-station van mijn vader Jacques. Een mooie en ook leerzame tijd. Zo was ik toen al verantwoordelijk voor de techniek, waaronder alle installaties en techniek van de autowasserij.” Lachend: “En natuurlijk bakte ik ook de vermaarde gehaktstaven. Een begrip in de regio.” Later exploiteerde hij met vrouw Doreth een tweetal tankstations in Kerkrade.

Ruime ervaring en kennis Inmiddels is Fernand een ervaren technicus. Zo deed hij onder meer ervaring op bij gerenommeerde elektrobedrijven, volgde tal van cursussen en verdiepte zich in vernieuwde technieken bij elektro installaties, zoals domotica.

Stoppenkasten vaak gedateerd Thuis in Sibbe vertelt Fernand enthousiast over zijn passie voor techniek en legt gelijk twee groepenkasten op tafel. “Kijk, dit is mijn specialiteit. Veel huidige groepenkasten voldoen niet meer aan de huidige woonsituatie. Er is steeds meer luxe ingebouwd en een sterke vraag naar duurzame installaties. Dat vergt veel stroomkracht die veilig en betrouwbaar moet worden verdeeld”, weet de vakman, die de werking van een moderne verdeelkast nog eens helder toelicht.

Steeds meer elektronica Warmtepompen, laadpalen voor elektrische voertuigen en zeker zonnepanelen zijn lang geen uitzonderingen meer. “Die vragen continue veel stroom. Dat zeg ik ook als erkend zonnestroom-

installateur. Daar zijn oude stoppenkasten meestal niet op berekend. Dat geldt overigens ook bij een uitbouw met elektrische apparatuur of een nieuwe keuken, waarbij steeds meer vraag is naar elektrische kookplaten en andere elektronisch gedreven technieken. Vaak wordt dan pas te laat ontdekt of ook de groepenkast in de meterkast daar nog op berekend is.”

Klaar voor de toekomst Fernand helpt particulieren en bedrijven aan nieuwe groepenkasten of uitbreiding daarvan. Zodat er weer decennialang vertrouwd kan worden op een veilige installatie. “Daarbij kijk ik in overleg met de gebruiker ook naar toekomstplannen, zodat de nieuwe groepenkast ook bij uitbreiding van technische installaties in het pand blijft voldoen. Tevens controleer ik altijd de aarde als extra veiligheidscheck.” Fernand verzorgt de volledige installatie. Meestal is dat binnen een dag geregeld. “Ook verwijder ik waar nodig overbodige of gedateerde elementen in de meterkast en zorg dat alles schoon wordt opgeleverd. Dat geeft niet alleen het huis of bedrijfspand, maar ook mij energie.” Via de website www.nieuwestoppenkast.com kunt u een foto van uw meterkast inzenden en ontvangt u een offerte. Fernand komt ook graag bij u thuis of op locatie een kijkje nemen in de meterkast. Alles gebeurt volgens de normen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 61439. Blom 2.0 Bergstraat 7 6301 AB Valkenburg a/d Geul E info@nieuwestoppenkast.com T 043 - 2066020


KIJK op Val ken burg 51

Schrijvende Valkenburgers Schrijver/illustrator Mark Janssen is een gedreven kunstenaar, die overloopt van ideeën en veelkleurige frisse en verrassende tekeningen maakt. Naast het illustreren van boeken van andere schrijvers, begon hij in 2016 te werken aan afbeeldingen bij eigen teksten. En zo verschenen er in de afgelopen jaren meerdere prachtige prentenboeken met korte verhaaltjes bij zijn tekeningen. Altijd in kleur in fantasiefiguren, vaak dieren met vreemde afwijkende koppen, soms lief, soms grijnzend of ondeugend. Eind vorig jaar publiceerde hij voor het eerst een boek in zwart/wit, “Altijd Dichtbij”, dat zich afspeelt in Nepal. En rond die tijd verscheen ook het fantasievolle prentenboek “Sinterklaasliedjes” en dat dan weer in kleur. Het is het verhaal van een groep kinderen, die verkleed als Sinterklaasjes en Piet-

jes op weg gaan naar een heerlijk avondje. Maar op elke afbeelding gaat er iets mis. Ze trekken door de sneeuw en door de regen en zingen onderweg de liedjes die we allemaal kennen. Het is een succesvol boek geworden, waarvan de afzonderlijke tekeningen makkelijk als fraaie wandposter kunnen fungeren, waar je lang naar kunt kijken. In de boekentoptien van de boekhandel Dominicanen in Maastricht bereikte het boek in december vorig jaar de eerste plaats en was daarmee het best verkochte boek in die maand. En in het kader van de Kinderboekenweek, onlangs in oktober, verscheen zijn prentenboek “Dromer” als bijzondere uitgave. Het gevolg was dat het boek een best-

Mentaal en fysiek ontspannen met yoga bij Thermae 2000 ! WIN! ramma prog

uctie n Introd én ee €99,at m a t.w.v. g ce yo la p a Yog

Wil jij kennismaken met yoga en meer balans creëren tussen fysieke en mentale ontspanning? Samen met Thermae 2000 mogen we een nieuw introductieprogramma (t.w.v. € 99,-) én een Yogaplace Yogamat verloten. Stuur jouw contactgegevens naar claudia@kijkopvalkenburg.nl. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

seller werd en als nieuwkomer op de eerste plaats belandde van de Top 5 van de CPNB. Kans om er nu weer naar te grijpen dus.

Mark Janssen, “Sinterklaasliedjes”, uitgeverij Lemniscaat, 2020, € 14,95, 32 p.

Wellness piramide Mentale ontspanning is een steeds belangrijker onderdeel in de wellness piramide van Thermae 2000. Afgelopen september werd er dan ook een unieke samenwerking om lichaam en geest in balans te brengen gelanceerd met Yogaplace.

Introductieprogramma Yoga – Body & Mind Om te ervaren hoe mentale en fysieke ontspanning samenwerken, maak je tijdens een 5-weken durend introductieprogramma kennis met ‘easy flow’ yoga. Gedurende het programma werk je aan flexibiliteit, mobiliteit, kracht en lichaamsbewustzijn, maar daarnaast ook aan rust, ontspanning en kalmte. De basisprincipes van Yoga worden toegelicht en na elke les, heb je de mogelijkheid 2 uur gebruik te maken van de wellnessfaciliteiten van Thermae 2000. Ultieme ontspanning voor je lichaam. Dit programma is bij uitstek geschikt voor mensen (alle niveaus) die willen starten met het krijgen van meer balans tussen fysieke en mentale ontspanning. Meer over dit programma: https://www.thermae.nl/5-weken-yoga-introKIJK op Val ken burg 53

Peter Vangangelt van Wijn van Cairanne verloot onder goede inzenders/puzzelaars een viertal flessen heerlijke cava van Jan Vidal Honor Brut (t.w.v. € 9,95 per fles). Stuur vóór het einde van 2021 jouw inzending naar claudia@kijkopvalkenburg.nl. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht en kunnen de prijs op afspraak afhalen bij Wijn van Cairanne.

Puzzel mee en win

bubbelend plezier aan tafel roofvis

4

plaaggeest andere vorm

puinhoop

10

kampeergerei doelpunt

zoetwatervis

robuust

1

ontkenning

aantekening

pl. in Gelderland

op elkaar broer van Mozes

7

cowboyfeest

Engelse titel

doctrine

9

2

sportvrouw

nakomeling

boom vezelplant

mager

zijns inziens

Bijbelse priester

zouteloos

strafwerktuig

grap

6

pers. vnw.

spelonk

zangnoot

stoomschip

annexus

vrouwelijk dier

stevig

voetbalterm

5

8

3

genante vertoning

© www.puzzelpro.nl

OPLOSSING:

1

1 2

3 2

4

35

64

7

5

8

69

De oplossing van de vorige puzzel was: zomerdag. De prijswinnaar heeft inmiddels bericht gehad.

107

8

9

10


COLUMN VAN JEES

Kwaliteit, advies en service is hier de beste investering!

Waterstand Bij ons vindt u een uitgebreide collectie wandelschoenen van o.a. Lowa en Meindl

Sint Pieterstraat 6 • Valkenburg aan de Geul • Telefoon 043 - 601 35 67

Meer dan halve eeuw vertrouwde installatiepartner

Installatietechniek Sjef Ubaghs in Berg en Terblijt is al sinds 1957 een erkend en allround installatiebedrijf voor de hele regio. Directie en medewerkers wensen iedereen mooie feestdagen en een gelukkig 2022. Sjef Ubaghs Installatietechniek Valkenburgerstraat 51 6325 BL Berg en Terblijt 043- 608 99 99 www.ubaghs.nl info@ubaghs.nl

In 2018 adviseerde een burger de gemeente Valkenburg aan de Geul om het aloude bordje tegen de zijgevel van verfhandel Smeets (nu proeflokaal “Leeuw aan de Brug”) te vervangen door een nieuw. Het was onleesbaar geworden. Dat er de hoge waterstand van de Geul in 1987 op had gestaan was niet meer te zien. De verf was eraf gebladderd en het hout verweerd. Eerst kon het niet vervangen worden, maar na een tweede verzoek kon het opeens wel. Op 18 juli 2018 was het zover. De nieuwe informatieaanwijzing, met cijfers in gestanst bruin metaal werd onthuld door wethouder Carlo Vankan en mevrouw Josette van Wersch van het waterschap Limburg. Maar wat een teleurstelling. Het monumentje kreeg in drie horizontale lijnen de volgende informatie mee: 59.00 + NAP 68.30 + NAP 68.00 M + Cijfers die niets zeggen over de waterstand van de Geul in 1987 en daardoor dus onbegrijpelijk. Bovendien zijn de cijfers open en moet de achterliggende wand verduidelijken wat er staat. Dat lukt vrijwel niet, zeker nu die wand steeds grijzer wordt en zijn gele mergelkleur kwijt raakt. Er volgden toespraken van beide bestuurders over de beheersing van het water van de Geul. Over de initiatiefnemer niets. “Hier hebben we de Geul onder controle”, aldus Vankan, “maar we mogen de andere knelpunten in de andere kernen niet vergeten”. Dat je de Geul nooit onder controle hebt is wel gebleken in juli jongstleden. Veel Valkenburgers zitten nog steeds met de gevolgen van die gigantische overstroming. Het is overmacht. De natuur gaat zijn onvermijdelijke gang en de onvoorspelbare Geul is niet te temmen. En nu zal er dus een nieuwe aanwijzing geplaatst dienen te worden, want de oude hoogste waterstand klopt niet meer en is ver overtroffen in juli jongstleden. En dan graag een duidelijk bord op de juiste hoogte, met alleen de simpele vermelding van de stand van het water en de datum. Want informatiebordjes horen duidelijk te zijn en voor iedereen te begrijpen. En van op afstand goed leesbaar. Vindt u dat nou ook niet?


Ontzorgen Ontzorgen

Regelen Ontzorgen Regelen

Ondersteunen RegelenOndersteunen

Ond

Een volledige ontzorging van Het regelen van alle Ondersteuning voor u waar begin tot eind, bij de verkoop, voorkomende randzaken en Een volledige ontzorging van van alle Het regelennodig, van alle vanaf de in verkoop Een volledige ontzorging van Het regelen Ondersteuning voor u waarOnderste verhuur en aankoop van uw diensten bij de verkoop of verhuur begin tot eind, bij de verkoop, voorkomende randzaken en name tot ondertekening begin tot eind, bij de verkoop, voorkomende randzaken en nodig, vanaf de in verkoop nodig, va woning van uw woning diensten bij de verkoop of verhuur en aankoop verhuur bij de notaris verhuur en aankoop van uw diensten bij de verkoop of verhuur name tot ondertekening name to woning van uw woning van uw woning bi woning bij de notaris

bel 0800 0089 bel 0800 0089 bel 0800 0089 Valkenburg a/d Geul | samenuwmakelaar.nl

welkom samen

Nieuweweg 24b b Valkenburg a/d Geul | samenuwmak Nieuweweg 24bNieuweweg Valkenburg 24 a/d Geul | samenuwmakelaar.nl

| WAARDEBEPALING | | WAARDEBEPALING | | WAARDEBEPALING | gratis gratis gratis vrijblijvend vrijblijvend verkoopadviesvrijblijvend verkoopadviesverkoopadvies


rkt Onbepe oor Tapas v erdag

nd t/m do g a d n zo

€ 27,95 € 29,95

gen

eestda

a-f vrij-z

n

rsoo per pe

tapas