Mazjerang Valkenburg aan de Geul - Oktober 2020

Page 1

gemeinte

MAZJERANG Valkenburg aan de Geul Jaargang 1

gratis huis-aan-huis-magazine

OKTOBER

6

room d n e e j i Heb j urt? u b e j r voo

Schrijf je r www.ke

et m e e m Doe it! p t e m n ker

Livestream vergaderingen van

raadsadviescommissies en gemeenteraad pit

me n r e

t

Even voorstellen:

Remco pit? Vijgeboom t e m n r erkt ke De beweegmakelaar aan de Geul Hoe wvanValkenburg

atis iets die graag r en is gr v j o Iedereen i o . v 0 r 2 e e 0 h 2 id r c e goed Ins l. 31 oktob r eenvijf metpit.n Vluchtelingenwerk t en met organiseert n en daa rn e e to k a .k n a w m 1 k il w n w w e rt te u si u b b e r w Inschrijv a l. e ha

bijzondere bijeenkomsten

2

en via d metpit.n n zijn of aanmeld ww.kern moois va ch gratis ens op w zi e n k a o k o , n ft a hee ijk d nodig? K Inspiratie meedoen n dat kan nvullen projecte l aa r ta o n o a v a p maximum nodig contact o eselecteerd v n is er een g ie e t d ci n e in in b v e of je r pro r de en w

per Selectie

ie

provinc

k


Livestream vergaderingen van raadsadviescommissies en gemeenteraad

vergaderingen in de raadzaal

De huidige maatregelen tegen het Coronavirus hebben uiteraard ook invloed op de vergaderingen van commissies en gemeenteraad. Binnen de gemeenteraad is afgestemd om de komende periode openbare commissie- en raadsvergaderingen met inachtneming van alle geldende richtlijnen in de raadzaal te laten plaatsvinden. Door de richtlijnen is het noodzakelijk het aantal aanwezigen in de raadzaal te beperken. Dit betekent dat bezoekers en pers niet in de gelegenheid zijn de vergaderingen in de raadzaal bij te wonen. Uiteraard is het wel mogelijk deze vergaderingen live te volgen via een livestream verbinding. Het spreekrecht voor burgers in de commissies vindt tijdelijk in schriftelijke vorm plaats. Alle informatie hierover vindt u terug op de website www.valkenburg.nl/gemeenteraad (vergaderingen/agenda’s / gepland).

Evenement bij mij om de hoek?

Zó weet je ervan!

Livestream

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@valkenburg.nl of 043 60 99 331.

De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om berichten over de wijk of buurt digitaal te ontvangen. Het gaat om berichten van regionale overheidsorganisaties zoals bijv. de gemeente, de provincie of het waterschap die direct van invloed zijn op de omgeving. Zoals vergunningen, plannen en voorschriften. Op elk moment van de dag slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten? Abonneer je op de e-mailservice of download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl

COLOFON Gemeente Valkenburg aan de Geul

Copyright © 2020 Gemeentemagazine

Postbus 998

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

6301 AZ Valkenburg aan de Geul

verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd

Telefoonnr. 14 043

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze

www.valkenburg.nl

dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers. Gemeentemagazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden

Vormgeving: www.wens-design.nl

in deze uitgave. Gemeentemagazine is niet verantwoordelijk voor

Uitgever: JeEigenKrant.nl / Remy Bordewin

handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Druk- en zetfouten onder voorbehoud © 2020.

2 MAZJERANG | oktober 2020


Raadslid in beeld Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in onze gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. De gemeenteraad wordt door de inwoners gekozen en bestaat in Valkenburg aan de Geul uit 17 raadsleden. In deze rubriek stellen we steeds twee raadsleden aan u voor.

Even voorstellen: raadslid Hilde Baaij (PGP) ‘Bent u hier op vakantie?’ Dat hoor ik regelmatig als ik door onze mooie gemeente wandel. Aan mijn accent is te horen dat ik niet van hier ben. Mijn geboortegrond ligt in Zeeland. Hoe kom ik dan hier terecht en hoe ben ik raadslid geworden? Maximaal 400 woorden, dus in een notendop. Met mijn sociale hbo-diploma net op zak startte ik mijn carrière in 2002 bij Amnesty International in Amsterdam. Daar ontmoette ik mijn grote liefde: de Limburger Raoul Boers. Nadat wij drie kinderen kregen (Midas en Leander in 2012 en Vita in 2015), besloten wij de drukke Randstad te verlaten. En zo verhuisden wij zomer 2016 naar een eeuwenoud huis met weide tegenover de kerktrappen in Schin op Geul. Raoul werd docent bij Hogeschool Zuyd. En ik was ineens thuisblijfmoeder. Een goede keuze voor ons gezin, maar ook even wennen voor mij. Met jonge kinderen is het makkelijk integreren. Peuterspeelzaal. Club Jong. Basisschool. Ik sloot me aan bij het Initiatief Vrijeschool Heuvelland. Helaas zonder resultaat. Al zijn wij nu erg tevreden met OBS Broekhem. Vanaf het begin ben ik daar actief in de medezeggenschap en later ook als bieb-ouder. Eind 2017 hoorde ik dat de PGP mensen zocht voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Enkele dagen later zat ik in een volle huiskamer van Hub Aussems in Vilt. Dat voelde als thuiskomen. Mensen met hart voor de samenleving. Diezelfde avond werd ik nummer 4 op de lijst. En in maart 2018 beëdigd als raadslid voor de PGP. Politiek actief zijn is nieuw voor mij. Mijn hele leven strijd ik al tégen onrecht en vóór gelijke kansen. Ik was het type van spandoeken en handen uit de mouwen. Politiek vraagt andere dingen van mij. Veel lezen, overleggen, luisteren, onderhandelen, woorden wegen, keuzes maken. Ik vind raadslid zijn een grote verantwoordelijkheid. Wij beslissen voor ruim 16.000 mensen over miljoenen. En raadslid ben je 24/7. Mijn kinderen vertel ik dagelijks dat ze de keuze hebben de wereld mooier te maken. Dat kan met heel kleine dingen. Een vriendelijk woord, een behulpzame daad, een mooie tekening. Ik probeer onze gemeente ook net iets mooier te maken. Gelijke kansen voor kinderen ongeacht hun thuissituatie. Zuinig zijn op ons mooie landschap. Kernen levendig houden. Ook een idee om Valkenburg aan de Geul nog mooier te maken? Spreek me aan op straat of neem contact op via hildebaaij@gmail.com of 06 - 144 928 52.

Even voorstellen: raadslid Lloyd Wagemans (VSP) Ik ben Lloyd Wagemans, 46 jaar oud en woon met Angelique en onze dochters van 16 en 15 jaar in de Erich Wasmannlaan. Ben geboren in Wijlre en grotendeels opgegroeid in Mechelen. Sinds 1998 wonen wij in Valkenburg, Broekhem-Noord. Na mijn studie Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht ben ik bij de Gemeente Maastricht gaan werken. Ik ben daar beleidsmedewerker bij de afdeling Veiligheid & Leefbaarheid. In mijn vrije tijd wandelen we veel, gaan graag met ons gezin op pad of op reis en sinds mijn 8e voetbal ik al. Momenteel is dat in het veteranenteam van Walram. Daarnaast maak ik mij graag nuttig voor de samenleving. Vrijwilligerswerk doe ik al sinds 1999 als bestuurslid bij de Reddingsbrigade Voerendaal. Tevens ben ik enkele jaren bestuurslid geweest bij Sjinborn, waar ik momenteel coach ben van het team van mijn jongste dochter. U kunt u mij ook aan de deur verwachten met een collectebus van de Brandwondenstichting. Kernwaarden waar ik veel waarde aan hecht zijn: eerlijkheid, gelijkheid en betrouwbaarheid. Ik kan niet tegen ongelijkheid en oneerlijk gedrag. Vandaar dat ik mij daar waar het kan wil inzetten voor mensen die het moeilijk hebben (door financiële problemen of door ziekte) en een afstand hebben tot deelname aan de ‘gewone’ maatschappij. Ik heb dit zelf vanuit mijn thuissituatie nauw meegemaakt. Helpen is belangrijk en kan heel veel bijdragen aan het leefplezier van ons als mens. Sinds 1998 bedrijf ik in onze gemeente politiek en vanaf 2017 voor de VSP. De sociale gedachte achter de VSP spreekt mij veel meer aan en sluit beter aan bij mijn eigen ik. Via de politiek is het mogelijk om dingen te bereiken als je maar achter je eigen kernwaarden blijft staan en dit naar je mensen kunt uitleggen. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Voor velen niet belangrijk maar voor een individu bepaalt dit vaak zijn leef- en woongenot. Belangrijke thema’s vind ik veiligheid, leefbaarheid (o.a. sport) en duurzaamheid. Daarnaast ben ik zelf erg milieubewust. Het gaat er tenslotte om hoe ik de wereld achterlaat voor de volgende generatie (onze kinderen). Zij moeten toch ook van onze mooie wereld kunnen genieten. Ik ben trots om deel uit te maken van deze mooie gemeente en alle mensen dankbaar die mij het vertrouwen geven om deel te mogen uitmaken van het gemeentebestuur. Als u ideeën, verbeterpunten maar ook kritiek heeft laat het mij weten. Maar ook als ik u ergens mee kan helpen, laat het weten en neem contact met mij op. Veel groetjes, Lloyd lwagemans@gmail.co Tel. 06 – 153 096 19

MAZJERANG | oktober 2020

3


oom Heb jij een dr voor je buurt?

Dorpsmusical, pluktuin of klusschuur?

Schrijf je in via .nl www.kernmetpit

Doe mee met kern met pit!

it p t

GRATIS WORKSHOPS ?

et pit Hoe werkt kern m is gratis Inschrijven

graag iets 20. Iedereen die met 31 oktober 20 e voor en t ide to ed n go ka n en ee Inschrijv wil maken en daar t ur bu tpit.nl. ar me ha rn of ke moois van zijn de website www. atis aanmelden via nl. gr it. h tp zic me n rn ka , ke w. eft he op ww Kijk dan ook eens Inspiratie nodig?

1

2

3

rovincie Selectie per pmaximum aantal projecten dat kan meedulloeenn.de

een voor aanv Per provincie is er nodig contact op nemen we indien geselecteerd voor nt be je of Na je inschrijving ren ho voor de jgt in december te rd je uitgenodigd informatie. Je kri nt toegelaten, wo be fnemers, je tie s Al itia . -in Pit t de Kern me Hier ontmoet je me ri. ua contact jan in in je ag m -d Kern met Pit jouw project en ko inspiratie op voor en is nn ke je e do n. n KNHM foundatio met je adviseur va

g

la Aan de s

ovinciale n samen op de pr men alle projecte ko t je buurt 21 me 20 n ri me ua sa jan Op 23 je aan de slag om ga a arn r, Da . eu ag vis -d ad Kern met Pit jgt een eigen ar te maken. Je kri je (online) wa t om ec id roj he mp lijk oo ge dr je de mo cadis hops volgen, hebt enieursbureau Ar kunt gratis works expertise van ing de of ite en bs eid we br de netwerk uit te projectpagina op krijg je een eigen in te zetten. Ook je buurtinitiatief. or vo ht ac dia-aand en extra PR en me

4 MAZJERANG | oktober 2020

Boeien en binden van vrijwilligers

C

Fondsenwerving


Speeltuin, beweegroute, of moestuin?

oom Heb jij een dr voor je buurt?

kern met pit helpt! idee voor de Heb je een goed n is het nu tijd Da buurt bedacht? ! tie ac voor

n initiatief van Kern met Pit is ee en helpt al n tio da un fo KNHM or rgerinitiatieven do bu r jaa meer dan 40 te in de rou eg we be n ee n heel Nederland, va gratis. ical. Deelname is wijk tot dorpsmus rkshops adviseur, kunt wo Je krijgt een eigen line) (on je om id gelijkhe volgen, hebt de mo rtise van pe ex de of en eid netwerk uit te br n. Arcadis in te zette ingenieursbureau t je buurtgenoten me n me sa om je En lukt het eren? n een jaar uit te vo het project binne edicaat pr t he ĂŠn ro eu 1000 Dan krijgen jullie Kern met Pit.

Maaltijdservice, restauratie of buurthuis?

Plan van aanpak

Schrijf je snel in op

nl.

www.kernmetpit.

Filmpje m

aken

Social media

ing

dfund w o r C

En veel meer!

meedoet Wat krijg je als je ? aan kern met pit 1000 euro als je je project in een jaar realiseert

t

pit

ern me

bijvoorbeeld expertise nodig, Heb je technische ening? tek uw oek of een bo een bodemonderz bruik ge s ati gr Pit t rn me Dan kun je via Ke enieurs! nnis van Arcadising maken van de ke

Gratis coaching e van je persoonlijk n va ur advise n KNHM foundatio

Advies van ingenieursbureau Arcadis

met pit n r ke W E N S

L

E

E

F

200 vrijwilligers staan tot je beschikking Een eigen webpagina voor je project

Hulp bij extra aandacht in de media

Gratis tickets voor en! We doen het sam Festival

Gratis workshops die het project verder helpen Kern met Pit? Meer weten over ag verder! We helpen je gra .nl hm kn p@ e-mail km of kijk op de site

l

www.kernmetpit.n

D O W I K E N J

D O R P

k MAZJERANG | oktober 2020

5


Even voorstellen: De beweegmakelaar van Valkenburg aan de Geul Mijn naam is Remco Vijgeboom. Ik ben ruim 35 jaar werkzaam voor de gemeente Valkenburg aan de Geul en mag gerust stellen dat ik, ondanks dat ik er niet woon, aardig ingeburgerd ben en op de hoogte ben van de ‘sociale kaart’ in onze gemeente. Tot voor kort ben ik werkzaam geweest als beleidsmedewerker Sociaal Domein en heb me bezig mogen houden met sport, cultuur, vrijwilligerswerk en seniorenbeleid. Welzijn op recept Mijn nieuwe functie, beweegmakelaar, heeft tot doel kwetsbare inwoners meer te laten bewegen of hen te ondersteunen bij het aangaan van (nieuwe) contacten. Mijn werkwijze is gebaseerd op de methodiek ‘Welzijn op recept’. Een landelijk concept dat inmiddels in negentig gemeenten wordt toegepast. ‘Welzijn op recept’ is ontwikkeld om mensen met psychosociale klachten perspectief te bieden. Het gaat dan om klachten die ontstaan als gevolg van ingrijpende of langdurig aanhoudende situaties zoals eenzaamheid, relatieproblemen, een zieke partner, verlies van werk of een ernstige of chronische ziekte. Deze sluimerende of acute levensgebeurtenissen veroorzaken vaak lichamelijke klachten als pijn en vermoeidheid, maar ook mentale klachten als stress, somberheid en angst. Daarnaast ondersteun ik mensen met lichamelijke klachten die bij de huisarts of bij een andere zorgverlener komen en voor hun gezondheid meer zouden moeten bewegen. Wat doet de beweegmakelaar? De huisarts of zorgverlener brengt de betreffende cliënt met mij in contact. Samen met hem of haar gaan we dan op zoek naar passende ondersteuning om zo er voor te zorgen dat de cliënt zich weer beter gaat voelen. Denk daarbij aan positief denken, contact met anderen, een gezonde leefstijl, jezelf ontwikkelen, zingeving, bewust leven en genieten. Vervolgens zorg ik er ook voor dat de cliënt daadwerkelijk deelneemt aan de activiteit, bijvoorbeeld door vervoer te regelen. Op verzoek kan ik de cliënt de eerste keer ook vergezellen naar de activiteit. Ik blijf in contact met de cliënt om de ontwikkelingen te volgen. Voordelen van preventie De resultaten worden teruggekoppeld naar de betreffende huisarts of zorgverlener. Uiteindelijk moet er sprake zijn van een win-win-win situatie: De cliënt geniet weer van het leven, de zorgverlener wordt ontlast en een dure maatwerkvoorziening wordt voorkomen. Door op deze manier in te zetten op preventie van geestelijke gezondheid en op

6 MAZJERANG | oktober 2020

Remco Vijgeboom

preventie van lichamelijke klachten kunnen we voorkomen dat mensen afglijden of een medicatie afhankelijkheid ontwikkelen en dat op termijn dure maatwerkvoorzieningen ingezet moeten worden. Signaleringsrol Overigens heb ik vanaf het eerste contact ook een signaleringsrol: opvallende zaken die deel uitmaken van het dagelijks leven van de cliënt en waarvoor wellicht aanvullende zorg gewenst is, geef ik door aan het Sociaal Team. Eén tegen eenzaamheid Om eenzaamheid bij senioren aan te pakken zijn we gestart met het project ‘Een tegen eenzaamheid’. Vanaf 2021 breng ik huisbezoeken aan 75-plussers en kunnen inwoners bij mij terecht als meldpunt van eenzaamheid.


Los-en-lekker-leeg kan jouw yoghurtbeker bij het plastic Jouw plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken zijn waardevol. Hoe beter jij ze scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Dus slurp, schud, knijp en smul het laatste restje eruit, druk ze plat en gooi ze los in de goede bak of zak. Zo zijn ze recycleklaar.

Met elkaar maken we plastic, blik en drinkpakken recycleklaar!

Vluchtelingenwerk organiseert vijf bijzondere bijeenkomsten boordevol inspirerende ontmoetingen!

Dichter bij Huis Berg en Terblijt / Vilt Vanaf 31 oktober 2020 start het project ‘Dichter bij Huis’. Via dit project brengen wij bewoners in contact met elkaar en in het bijzonder met vluchtelingen die in Berg en Terblijt wonen. Door het project Dichter bij Huis krijg je de kans om kennis te maken met verschillende culturen. Er zijn 5 bijeenkomsten waar je aan kan deelnemen. Inclusief een hapje en een drankje! De 5e bijeenkomst sluiten wij op feestelijke wijze af.

Data en tijden 2021: za 31 oktober vr 13 november vr 20 november za 12 december za 19 december

11uur - 14 uuur 16 uur - 19 uur 16 uur - 19 uur 11 uuur - 14 uur 11uur - 14 uur

vanaf

31 okt

Locatie: Gemeenschapshuis Cascade, Nachtegaalstraat 25, Vilt Geef je op! Mail je naam, e-mailadres en telefoonnummer naar rthurairajah@vluchtelingenwerk.nl of zaru@vluchtelingenwerk.nl. Contact/ meer info Raju Thurairajah rthurairajah@vluchtelingenwerk.nl of bel Tel 06 - 33 04 82 29. Op internet vind je ook meer informatie: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/dichter-bij-huis-1 of zoek op facebook naar Dichter bij Huis Meerssen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

MAZJERANG | oktober 2020

7


WILD VAN LIMBURG WEDSTRIJD

De natuur in Limburg is ruig, mooi & uniek! Geniet jij ook zo van deze natuur? Doe dan mee aan de ‘Wild van Limburg’ wedstrijd en deel jouw mooiste, gaafste of meest memorabele natuurervaring met ons!

8 MAZJERANG | oktober 2020


Evenementen

Activiteitenkalender | OKTOBER ZATERDAG 3 OKTOBER

ZATERDAG 24 OKTOBER

MAANDAG 5 OKTOBER

ZATERDAG 31 OKTOBER

Vrijwilligersdag bij Adelante Houthem

Raadsvergadering, 19 uur, te volgen via livestream. Kijk voor meer info op www.valkenburg.nl

ZATERDAG 10 OKTOBER Amstel Gold Race

ZONDAG 18 OKTOBER

Steven Rooks Challenge

Reparatiecafé ‘Kump Good’. 11 – 14 uur, Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a, Schin op Geul Vermeldingen van evenementen zijn onder voorbehoud. Kijk voor actuele informatie op www.valkenburg.nl

Bokkebaggertocht (MTB tocht). Start vanaf Amstel Gold Xperience, Plenkertstraat Valkenburg

Maak eens een praatje met uw wijk boa De Buitengewoon Opsporingsambtenaren, beter bekend als BOA’s, helpen inwoners en ondernemers mee om een fijne en veilige leefomgeving te creëren. Sinds enige tijd hebben wijken ook hun eigen ‘wijkboa’. Een wijkboa werkt veel samen met de wijkagent, ieder met hun eigen bevoegdheden. Inloopspreekuur De wijkboa en wijkagent zijn gebaat bij meldingen, vragen en tips. Zo weten zij wat er leeft in de wijk en kunnen zij acties ondernemen of meldingen doorzetten. U kunt bij uw wijkboa terecht tijdens het inloopspreekuur. Een afspraak maken is niet nodig. Natuurlijk worden de corona-maatregelen tijdens het spreekuur nageleefd.

Kijk wanneer uw wijkboa spreekuur heeft op www.valkenburg.nl

Chris de Waard en Roy Kostons

Jens Jongen

Lisa Toonen

Roger Lejeune

MAZJERANG | oktober 2020

9


STADSPARKEREN werkt heel simpel

Elke dag GRATIS PARKEREN van 8.00 tot 11.00 uur Ook in parkeergarage Aan de Kei! U parkeert uw auto en checkt in met uw pas, kentekenherkenning, uw smartphone (Stadsparkeren App), of mobiele telefoon (bellen of sms’en). Na afloop checkt u op dezelfde manier weer uit. U betaalt per minuut en maandelijks achteraf via automatische incasso. Stadsparkeren is actief in meer dan 140 gemeenten. Meld u aan voor Stadsparkeren via www.bereikbaarvalkenburg.nl

10 MAZJERANG | oktober 2020

De voordelen van Stadsparkeren in Valkenburg  Gratis parkeren van 8.00 tot 11.00 uur, ook in parkeergarage Aan de Kei  U betaalt nooit meer dan de tijd dat u parkeert  De slagbomen openen automatisch in Aan de Kei  Niet meer in de rij bij de betaalautomaat  Geen kleingeld meer nodig  Nooit meer een bekeuring


Geen postzegel nodig

Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul 1. Ik woon in: 2. Ik ben trots op mijn woonplaats omdat:

3. Mijn woonplaats zou nog beter zijn als:

Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul

Gemeente Valkenburg aan de Geul Antwoordnummer 14 6300 VB Valkenburg

Oog voor het verleden, Deze kaart kunt u zonder postzegel terugsturen. Wij zijn benieuwd uw reactie! bliknaarop de toekomst

Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul Hoe blijft Valkenburg aan de Geul nu en in de toekomst eenaantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken, winkelen en recreĂŤren? Dat bepalen we graag samen met u in de Omgevingsvisie! In de Omgevingsvisie staat wat we allemaal samen echt belangrijk vinden in onze gemeente. En waar we in de toekomst naartoe willen. We vragen ook u om hierover mee te denken en te praten,omdat het over uw eigen leefomgeving gaat, nu en straks. De kaart boven dit artikel kunt u uitknippen en zonder postzegel versturen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie! U kunt meer lezen over de omgevingsvisie op www.valkenburg.nl/omgevingsvisie. Hier kunt u ook digitaal uw antwoord indienen en alle toekomstige ontwikkelingen over de Omgevingsvisie terugvinden. Ook de verschillende momenten waarop u mee kunt doen aan de verdere invulling en uitwerking van de Omgevingsvisie vindt u hier terug. Opsturen kan tot 31 oktober 2020

Kijk voor meer informatie op www.valkenburg.nl/omgevingsvisie MAZJERANG | oktober 2020

11


Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul

Oog voor het verleden, blik op de toekomst

12 MAZJERANG | oktober 2020