Звіт ТОП 100 держпідприємств

Page 1

ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Зміст Зміст............................................................................................... 1 Основні фінансові показники діяльності державних підприємств.................................................................................... 2 Цілі та структура огляду...............................................................3 Нормативно-правова база, що регулює діяльність держпідприємств в Україні: основні зміни...................................4 Приватизація державного та комунального майна..................4 Процедура призначення та оплати праці керівників................5 Інші зміни законодавства............................................................6 Oгляд портфелю держпідприємств..............................................7 Балансова вартість активів.........................................................7 Власний капітал і боргові зобов'язання.....................................8 Чистий дохід................................................................................9 EBITDA........................................................................................ 10 Чистий фінансовий результат..................................................11 Агрегована фінансова інформація ДП......................................12 Загальна інформація про найбільші підприємства портфелю. .13 Фінансові дані підприємств портфелю за звітний період, тис. грн................................................................................................. 22

1


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Основні фінансові показники діяльності державних підприємств

2


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Цілі та структура огляду Цей огляд продовжує серію публікацій, присвячених найбільшим державним підприємствам в Україні. У документі підсумовується фінансова інформація та аналізується діяльність провідних держпідприємств України за 2018 рік. Огляд базується на даних, отриманих із різних джерел: фінансової ї звітності держпідприємств, інформації, наданої міністерствами та державними установами, а також з інших відкритих джерел. На цьому етапі більшість держпідприємств не мають історії аудиторських перевірок власної фінансової звітності, тому точність і повноту відповідних фінансових даних гарантувати неможливо. Процедура незалежної перевірки не була застосована до інформації, представленої в цьому звіті, тому на неї не слід покладатися під час прийняття рішень будь-якого характеру. За жодних обставин автори цього документу, Уряд України і будь-який інший державний орган, установа або підприємство під контролем держави не несуть відповідальності, як наразі, так і в майбутньому, за будь-які рішення третіх осіб, ухвалені на основі інформації, висновків і думок, представлених у цьому звіті.

3


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Нормативно-правова база, що регулює діяльність держпідприємств в Україні: основні зміни У цьому розділі викладені основні зміни в законодавстві, що мали місце у 20172018 роках, які стосуються системи управління об’єктами державної власності в Україні.

Приватизація державного та комунального майна 18 січня 2018 року Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна». 10 травня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію положень Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», зокрема:  Порядок подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 387;  Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432;  Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 433;  Порядок передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 389;  Порядок продажу об’єктів великої приватизації державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 386;  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 року № 579 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432», якою встановлено порядок визначення додаткових умов продажу об’єктів малої приватизації;  Постанова Кабінету Міністрів України № 392 від 10.05.2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 878», якою оновлено Порядок залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності. Окрім цього, Урядом внесено зміни у низку нормативно-правових актів, що стосуються питань приватизації з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 36-р затверджено Перелік об'єктів великої приватизації державної власності.

4


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Наказом Фонду державного майна України від 27 грудня 2018 № 1637 (з подальшими змінами) затверджено переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2019 році. Крім того, у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» підлягає перегляду Перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають до приватизації, затверджений Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 року № 847-XIV (з наступними змінами та доповненнями). Також на виконання Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» Фондом державного майна України прийнято, зокрема, наступні нормативно-правові акти:  Положення про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затверджене наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 року № 458;  Наказ ФДМУ від 04.04.2018 року № 478 «Про опублікування інформації про прийняття рішень про приватизацію об’єктів державної власності»;  Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затверджене наказом Фонду державного майна України від 06.04.2018 року № 486;  Форма аукціонної пропозиції щодо стартової ціни об’єктів великої приватизації, затверджена наказом ФДМУ від 10.04.2018 року № 495;  Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, затверджений наказом ФДМУ від 22.05.2018 року № 675;  Порядок надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу, затверджений наказом ФДМУ від 21.05.2018 року № 672.  Примірний договір купівлі-продажу об'єкта великої приватизації державної власності (якщо об'єктом продажу є пакет акцій), затверджений наказом Фонду державного майна України від 26.06.2018 року № 872.

Процедура призначення та оплати праці керівників Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 року № 668 було затверджено Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. Цей Порядок передбачає встановлення максимально допустимого розміру базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради товариства/підприємства, що прямо залежить від розміру чистого доходу від реалізації продукції товариства/підприємства за даними останньої річної фінансової звітності/загальних доходів банку. Визначені у Порядку розміри винагороди оплати послуг члена наглядової ради сформовані з метою створення конкурентного рівня оплати послуг та наближення розміру винагороди до міжнародного рівня для залучення висококваліфікованих фахівців до наглядових рад підприємств державного сектору економіки. 21 березня 2018 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 190 «Деякі питання призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад», якою, зокрема, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», яка докорінно змінила процес відбору керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств. Так, Уряд змінив склад Комітету з призначення та Комісії, порядок їх обрання. Зокрема Постанова № 190 передбачає обов’язкову участь професійного рекрутера при початковому відборі кандидатів.

5


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Внесені зміни удосконалили процес відбору та призначення керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств та зробили процес відбору більш прозорим, професійним та оперативним. Відповідно до оновлених процедур погоджено кандидатури незалежних членів та призначено представників держави наглядової ради ПАТ «Українська залізниця» та ПАТ “Укрпошта”.

Інші зміни законодавства 16 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Зазначений Закон, зокрема, передбачає у п.п. 5-7 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», що емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу, на дату набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів. Ті товариства, які вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію акцій, будуть застосовувати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 року № 535 затверджено Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. Зазначений порядок надає можливість здійснювати добровільний вид страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за шкоду, спричинену діями керівників або членів наглядових рад підприємству. Цим порядком також встановлено максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором страхування.

6


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Oгляд портфелю держпідприємств Звіт за 2018 рік охоплює 100 найбільших підприємств державного сектору економіки за вартістю активів. Сума активів цих підприємств складає 92.5% від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств. На сьогодні в Україні нараховується 3363 підприємств державного сектору, з яких працює – 1638. Також слід зазначити, що з огляду були виключені підприємства, підпорядковані державному концерну "Укроборонпром", тому що публічне висвітлення фінансових показників цих підприємств несе ризики для обороноздатності країни. Розрахунки робилися на основі даних, що подали підприємства та їх органи управління для моніторингу в Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) згідно з наказом МЕРТ № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності». Агреговані фінансові дані Портфелю держпідприємств за 2018 рік наведено у таблицях нижче.

Балансова вартість активів Загальна балансова вартість активів Портфелю за 2018 рік зменшилась на 6.4% з 1589 млрд грн у 2017 році до 1486 млрд грн. Основним драйвером зниження став НАК «Нафтогаз України». Сума його активів зменшилася з 725 млрд грн до 605 млрд грн. Таке зниження було спричинено двома факторами: зменшенням вартості основних засобів з 491 до 434 млрд грн, та зниженням суми виданих передплат та інших оборотних активів з 71 до 7 млрд грн. Зменшення вартості основних засобів компанії було спричинено їх переоцінкою та приведенням до справедливої ринкової ціни. В свою чергу, в зміні суми виданих передплат та інших оборотних активів основну роль зіграло погашення заборгованості Нафтогазу по Арбітражному провадженню щодо транзиту газу Стокгольмського Арбітражу. Слід також зазначити, що підприємства електроенергетичної галузі збільшили вартість активів у 2018 році з 385 до 400 млрд грн. На показник найбільше вплинули «Енергоатом» та «Укргідроенерго». «Енергоатом» збільшив вартість запасів на 4.1 млрд грн, незавершених капітальних інвестицій на 1.6 млрд грн, основних засобів на 1.9 млрд грн. Основна причина цих цього зростання – зміна облікової політики підприємства. В свою чергу, «Укргідроенерго» збільшило незавершені капітальні інвестиції на 2.5 млрд грн. Збільшення відбулося, переважно, за рахунок здійснення капітальних видатків на реконструкцію другої черги ГЕС Укргідроенерго, будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та уточнення проекту першої черги ГАЕС.

7


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

8


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Власний капітал і боргові зобов'язання В 2018 році балансова вартість власного капіталу Портфелю зменшилася з 886 млрд грн у 2017 році до 870 млрд грн. Основним драйвером зниженя виступив «Нафтогаз», вартість власного капіталу якого зменшилась з 441 до 414 млрд грн. Ключовим фактором стало зниження резерву переоцінки основних засобів з 411 до 379 млрд грн. Вартість власного капіталу електроенергетичної галузі збільшилася з 172 до 181 млрд грн. Головними чинниками стали: 

збільшеня капіталу в дооцінках «Енергоатому» з 0 до 4 млрд грн шляхом перегляду вартості основних засобів

збільшення нерозподіленного прибутку (прибутку минулих періодів) «Укргідроенерго» з 13 до 16 млрд грн

У відносних показниках найбільша зміна у вартості власного капіталу відбулася у харчовій промисловості: зменшення майже втричі з 0.5 до -0.2 млрд грн. Найбільший вплив на це мало ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". За рахунок переносу збитку попередніх періодів до нерозподіленого збитку власного капіталу і, відповідно, збільшенню цього показника з -9.8 до -1.1 млрд грн. Боргові зобов’язання Портфелю в 2018 році зменшилися у порівнянні з 2017 роком на 18.4%, з 472 до 385 млрд грн. Знову ж таки, основним драйвером зниження показника був «Нафтогаз». Його зобов’язання зменшилися майже вдвіччі з 176 до 79 млрд грн. Це стало можливим за рахунок погашення відстрочених податкових зобов’язань з 67 до 51 млрд грн, а також зменшненню зобов’язань по Арбітражному провадженню щодо купівлі-продажу газу на 57 млрд грн. Слід зазначити, що боргові зобов’язання електроенергетичної галузі збільшилися на 11 млрд грн. В першу чергу, через збільшення довгострокових кредитів банків та інших довгострокових зобов’язань «Енергоатому» з 3 до 11 млрд грн.

9


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Чистий дохід В 2018 році чистий дохід Портфелю склав 711 млрд грн. Це на 13.8% більше показника 2017 року в 625 млрд грн. Зростання доходу показали всі галузі Портфелю. Найбільший абсолютний ріст показали електроенергетична, нафтогазова та транспортна галузі. Так, чистий дохід «Нафтогазу» виріс із 227 млрд грн в 2017 році до 256 млрд грн в 2018 році. Основними сегментами, що сприяли збільшенню доходу, були: 

інтегрований газовий бізнес – 138 млрд грн в 2018 році проти 118 млрд грн в 2017

Укрнафта – 36 млрд грн в 2018 році проти 27 млрд грн в 2017 В електроенергетиці основними драйверами росту доходу в 2018 були:

«Енергоринок» - зростання доходу з 146 до 171 млрд грн в 2018 році

«Енергоатом» - зростання доходу з 38 до 44 млрд грн в 2018 році

«Центренерго» - зростання доходу з 11 до 14.5 млрд грн в 2018 році В транспортній галузі найбільшими драйверами росту доходу від реалізації продукції стали «Укрзалізниця» із доходом у 83 млрд грн в 2018 році проти 74 млрд грн в 2017, та «Укрпошта» із 6.8 млрд грн у 2018 році проти 5.4 млрд грн в 2017. Найбільше відносне зростання чистого доходу відбулося в машинобудівній галузі: на 32.4% з 7.3 до 9.7 млрд грн. Серед лідерів галузі виявилися:

«Електроважмаш» – зростання доходу з 1.4 до 2.3 млрд грн

Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" – зростання доходу з 0.5 до 1.3 млрд грн

ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля – зростання доходу з 2 до 2.7 млрд грн

10


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

EBITDA Сукупний показник EBITDA в 2018 році склав 131 млрд грн. Це на 18.7% менше, ніж у 2017 році – 161 млрд грн. Найбільший вплив на зниження показника мав «Нафтогаз». Його показник EBITDA знизився зі 100 до 70 млрд грн в 2018 році. Основною причиною стало збільшення операційних витрат, що не входять до собівартості:  14.5 млрд грн – нарахування забезпечень під судові позови та інші забезпечення. «Нафтогаз» бере участь у низці судових розглядів в якості позивача або відповідача. Забезпечення під судові позови являє собою оцінку керівництвом вірогідного відтоку ресурсів Групи, який може виникнути у разі несприятливого рішення суду та арбітражних процедур  7 млрд грн – збільшення резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших активів та прямі списання Крім того, EBITDA «Нафтогазу» у 2017 році був на 12.6 млрд грн більше показника 2018 року через те, що «Нафтогаз» визнав у окремій фінансовій звітності результати обох рішень Арбітражного Трибуналу станом на 31 грудня 2017 року у сумі заліку зустрічних вимог сторін: за транзит газу з боку «Нафтогазу» та за розрахунок за газ перед «Газпромом». До моменту отримання фінального рішення у Арбітражному провадженні щодо контракту з купівлі-продажу газу Нафтогаз оцінював свою заборгованість перед Газпромом за поставлений у 2014-2015 роках газ у сумі, що станом на 22 грудня 2017 року складала 12,6 млрд грн. Як результат, сума доходів за проведеним заліком зустрічних вимог більше суми відповідних витрат. Варто зазначити, що показник EBITDA також знизився в транспортній галузі. Основні драйвери – «Укрзалізниця» та «Адміністрація морських портів України». Так, у «Укрзалізниці» показник EBITDA знизився з 18.9 до 16.6 млрд грн у 2018 році. В першу чергу, це пов’язано з перерахунком амортизації основних засобів, що беруть участь у транспортних перевезеннях: 10.7 млрд грн у 2017 році проти 9 млрд грн у 2018 році. «Адміністрація морських портів України» в 2018 році показала EBITDA в розмірі 4.7 млрд грн в 2018 році проти 3.8 млрд грн. Це пов’язано зі зниженням валового прибутку з 4.9 до 4 млрд грн на фоні зростаючих операційних та адміністративних витрат. Електроенергетична галузь показала ріст EBITDA в 2018 році з 30 до 32.7 млрд грн. Основною рушійною силою тут були: 

«Енергоатом» - зростання EBITDA з 16.6 млрд грн до 18.6 млрд грн, за рахунок збільшення валового прибутку з 6.6 до 9.3 млрд грн в 2018 році

«Укргідроенерго» - зростання EBITDA з 2.9 млрд грн до 5.1 млрд грн, за рахунок збільшення валового прибутку з 2.9 до 4.8 млрд грн в 2018 році

«Енергоринок» - зростання EBITDA з 1.9 млрд грн до 4.3 млрд грн, за рахунок збільшення валового прибутку з 1.5 до 3.3 млрд грн в 2018 році

11


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Чистий фінансовий результат Сукупний фінансовий результат Портфелю за 2018 рік склав 25.3 млрд грн. Це на 48.2% менше показника 2017 року в 48.9 млрд грн. Найбільшу вагу в зниженні показника фінансового результату Портфелю мав «Нафтогаз». Його чистий прибуток знизився з 39.4 млрд грн в 2017 році до 11.6 млрд грн в 2018 році. Причиною є значне зниження прибутку від операційної діяльності компанії: з 60.5 млрд грн в 2017 році до 26.4 млрд грн в 2018 році. Причини ті ж самі, що вплинули на зниження показника EBITDA в аналогічному періоді: 

14.5 млрд грн – нарахування забезпечень під судові позови та інші забезпечення. Тобто забезпечення під судові позови, які, на думку керівництва, можуть викликати відтік ресурсів компанії у разі несприятливого рішення суду

7 млрд грн – збільшення резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших активів та прямі списання

12.6 млрд грн – різниця між сумою доходів та сумою відповідних витрат за проведеним заліком зустрічних вимог Стокгольмського Арбітражу в 2017 році за рахунок списання «Нафтогазом» заборгованості перед Газпромом за поставлений у 2014-2015 роках газ. Чистий прибуток електроенергетичної галузі зріс майже в півтора рази з 9.2 млрд грн в 2017 році до 13.7 млрд грн в 2018 році: 

«Укргідроенерго» - з 1.5 до 3.7 млрд грн

«Енергоринок» - з 0.9 до 2.9 млрд грн

«Енергоатом» - з 3.8 до 4.6 млрд грн

Основною причиною зростання чистого прибутку підприємств вище було значне зростання доходу від реалізації продукції наряду зі зростанням валового прибутку. Підприємства транспортної галузі показали 4.3 млрд грн чистого прибутку в 2018 році. Це на 23.6% менше аналогічного показника 2017 року, що становив 5.7 млрд грн. Основним драйвером зниження прибутку галузі виступила «Адміністрація морських портів України». Чистий прибуток підприємтсва знизився за рік з 3.6 до 2.8 млрд грн. Зниження фінансового результату було викликано зниженням валового прибутку з 4.9 до 4 млрд грн при зростаючих операційних та адміністративних витратах. Варто також зазначити, що «Укрпошта» збільшила свій збиток у порівнянні з 2017 роком з -0.2 до -0.5 млрд грн. Як зазначає керівник підприємства Ігор Смілянський, «Укрпошта» зазнала більше 1 млрд гривень збитків від доставки пенсій населенню. В свою чергу, «Укрзалізниця» зібльшила чистий фінансовий результат в 2018 році з 0.1 до 0.2 млрд грн. Всі 9 шахт Портфелю вугільної промисловості закінчили рік зі збитками. Хоча й спромоглися зменшити загальний збиток в 2018 році з -3.2 до -2.6 млрд грн.

12


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Серед підприємств хімічної промисловості слід виділити «Одеський припортовий завод». Підприємство скоротило вдвіччі розмір збитків в 2018 році з -1.5 до -0.75 млрд грн.

13


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Агрегована фінансова інформація ДП

Фінансовий результат (млрд грн.)

2017

2018

Чистий дохід

625

711

Собівартість реалізованої продукції

513

592

Валовий прибуток/(збуток)

112

119

91

58

14.51%

8.12%

161

131

25.77%

18.40%

Операційний прибуток/ (збиток) (%)

Рентабельність основної доходності

EBITDA Рентабельність за EBITDA (%)

Чистий прибуток/(збуток) Чиста рентабельність (%)

Баланс (млрд грн.) Необоротні активи Серед них основні засоби Оборотні Активи Баланс Власний капітал Довгострокова кредиторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість Коротко- та довгострокові забезпечення Баланс

48.9

25.3

7.83%

3.56%

2017

2018

1,144

1,109

953

907

443

377

1,587

1,486

886

870

125

115

346

270

229

231

1,587

1,486

Фінансові коефіцієнти

2017

2018

Рентабельність активів (%)

3.08%

1.70%

Рентабельність власного капіталу (%) Борг/Власний капітал

5.52%

2.91%

53.22%

44.24%

14


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Загальна інформація про найбільші підприємства портфелю Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

657

603,712

% серед активів державного сектору 37.6%

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018 39,449 11,567 -27,882

НАК «Нафтогаз України» — вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 97 % нафти і газу в Україні видобувається підприємствами компанії. «Нафтогаз України» здійснює переробку газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу Компанії, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій. У 2018 році чистий прибуток компанії зменшився на 64% порівняно з 2017 роком. Скорочення розміру чистого прибутку у порівнянні з минулим роком відбулось внаслідок того, що у фінансовій звітності компанії за 2017 рік були відображені позитивні результати рішень Стокгольмського Арбітражу у розмірі 12,6 млрд грн. У звітності за 2018 рік, у свою чергу, було враховано визнаний Нафтогазом ПДВ на компенсацію згідно рішення арбітражу щодо транзиту газу у розмірі 4,8 млрд грн. На скорочення прибутку Нафтогазу на 10,1 млрд грн вплинуло також забезпечення за судовими позовами. Більшу частину цієї суми, а саме 9,6 млрд грн склало забезпечення по судовій справі з АТ «Укртрансгаз» щодо покриття розбалансів в ГТС. При цьому Нафтогаз отримав прибуток від продажу та постачання природного газу (1) в розмірі 5,1 млрд грн. В тому числі отримано збиток від реалізації газу споживачам ПСО в розмірі 2,9 млрд грн та прибуток через реалізацію газу для інших споживачів за нерегульованими цінами – майже 8,0 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж у 2017 році. У 2018 році АТ "Укргазвидобування", підприємство групи Нафтогаз, видобуло 15,5 млрд куб. м газу, що склало 73,8% від загального обсягу видобутку в Україні. Обсяг транзиту природного газу територією України у 2018 році склав майже 86,8 млрд куб. м, що на 7% менше за обсяги 2017 року. Загальні обсяги реалізації Нафтогазом природного газу у 2018 році склали близько 21,6 млрд куб. м. При цьому за 2018 рік "Нафтогаз" закупив 28,5 млрд кубометрів газу та було проведено 1,1 тис. операцій з інтенсифікації видобутку. З жовтня 2018 у зв’язку із запровадженням нової моделі реалізації газу продаж газу промисловим підприємствам здійснюється через ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Формування ціни передбачає можливість зміни вартості газу декілька разів на день у відповідності до зміни ціни на європейському ринку та коливань курсу гривні. У листопаді 2018 року НАК «Нафтогаз України» підписала меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міністерством екології та природних ресурсів України про порозуміння щодо скорочення викидів метану в ланцюжках постачання газу в Україні, у 2019 році компанія почала реалізовувати проекти по зниженню викидів метану за рахунок коштів ЄБРР.

ПАТ "Укрзалізниця"

264599

265,508

16.5%

115

204

+89

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця», Укрзалізниця) — державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів, метою діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту та ін. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Укрзалізниця отримала прибуток завдяки індексації тарифів, у тому числі на пасажирські перевезення,

15


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

та дерегуляцію тарифів на вантажні перевезення. АТ «Укрзалізниця» за 2018 рік збільшила чистий прибуток на 78% порівняно з 2017 роком, з 115 млн грн. до 204 млн грн. За підсумками 2018 року чистий дохід від реалізації продукції Укрзалізниці склав 83 402 млн грн, що на 13 % більше у порівнянні з 2017 роком. Імпортний вантажообіг становить 23 846,1 млн ткм. який зріс до рівня минулого року на 4,3%. Вантажообіг у внутрішньодержавному прямому сполученні становить 53 611,0 млн тон.-км, який зріс до звіту минулого року на 2,1%. Вантажообіг порожніх приватних та орендованих вагонів становить 42 252,2 млн ткм. який зріс до рівня минулого року на 5,1%. Пасажирообіг становить 28 614,9 млнпас-км, що більше планового завдання на 7,4% та зріс на 2,2% до рівня минулого року. Послугами залізниць скористалося 202,8 млн пасажирів, що більше плану на 1,4 млн пасажирів.. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника зросли на 2 493 грн. (+31,4%) і склали 10 428 грн. Капітальні інвестиції зросли в 1,6 раз до звіту 2017 року і склали 16,9 млрд грн. проти 10,9 млрд грн. в 2017 році. 23 лютого 2018 року Gеnеrаl Elесtrіс і “Укрзалізниця” підписали рамкову угоду на поставку 225 локомотивів GE серії Evоlutіоn до 2034 року, а також на модернізацію до 75 локомотивів з парку УЗ, вартість контракту складає 1 млрд доларів США. Україна за цим контрактом вже отримала 30 локомотивів. Бескидський тунель, розташований на межі Львівської та Закарпатської областей, було відкрито 24 травня 2018 року. Він має стратегічне значення для України, оскільки ним перевозять понад 40% транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи. Бескидський тунель ліквідував єдине вузьке місце V Критського міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід. Старий Бескидський тунель залишався єдиною одноколійною дільницею на всій довжині маршруту у 1595 км.

ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

33738

215,563

13.4%

3,822

4,632

+809

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) «Енергоаа́ том» - оператор усіх діючих атомних електростанцій України. Створено у жовтні 1996 року. Його основна мета — збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації. Крім того, основними завданнями «Енергоатому» сьогодні є спорудження нових і подовження ресурсу діючих енергопотужностей, придбання свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива, створення національної інфраструктури поводження з опроміненим ядерним паливом, фізичний захист об'єктів атомної енергетики, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу тощо. Серед пріоритетів «Енергоатому» — розгортання підготовчих робіт на майданчику третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для Рівненської, Південно-Української та Хмельницької АЕС, промислова експлуатація такого сховища на Запорізькій АЕС. В 2017 році частка «Енергоатому» в загальному обсязі виробництва електроенергії склала 55,2%, перевищивши планові показники, збільшивши виробництво на 5,7%. Проте це не дозволили покращити фінансовий результат. Згідно зі звітом компанії, основними чинниками збитковості став занижений тариф на виробництво енерго- та теплоенергії, який встановлюється НКРЕКП, а також штрафом, накладеним наказом НКРЕКП від 01.06.2017 № 735. НАЕК «Енергоатом» в 2018р збільшив в порівнянні з 2017р чистий прибуток на 21,2%, або на 809,4 млн грн до 4,632 млрд грн. Згідно звіту, загальний обсяг доходів «Енергоатому» в 2018р збільшився на 8,2%, або на 3,54 млрд грн до 46,696 млрд грн., а загальний обсяг витрат збільшився на 7%, або на 2,74 млрд грн до 42,06 млрд грн. Крім цього, чистий дохід від реалізації продукції за вказаний період збільшився на 14,5% до 44,055 млрд грн, а собівартість реалізованої продукції у 2018р збільшилась на 9%, або на 2,86 млрд грн, до 34,7 млрд грн. У 2018 році компанія виробила 84,6 млрд кВт-год електроенергії,

16


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

що склало 53,1% загального виробництва електроенергії в Україні. Встановлена потужність 15 енергоблоків склала 13 835 МВт та 305 МВт - потужність двох гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС, 11,5 - потужність 2 гідроагрегатів Олександрівської ГЕС. У 2018 році компанія подовжила експлуатацію 2 енергоблоків на АЕС та повністю перевела 3 енергоблок Южно-Української АЕС на ядерне паливо американської компанії Wеstіnghоusе. На Рівненській та Запорізькій АЕС запущено комплекси з переробки твердих радіоактивних відходів. У 2018 році було схвалено техніко-економічне обгрунтування будівництва 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС та було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних ядерних реакторів.

ДП "Енергоринок"

227

44,095

2.7%

856

2,860

+2,003

«Енергоринок» — державне підприємство, утворене державою в особі Кабінету Міністрів України і є Стороною Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ). Головною метою утворення підприємства є оптимізація та вдосконалення механізмів організації Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ) та поліпшення стану розрахунків за електричну енергію, продану-куплену на ОРЕ. Крім цього, важливими напрямами діяльності ДП «Енергоринок» є розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази функціонування ОРЕ; встановлення, підтримання та удосконалення договірних відносин з членами ОРЕ щодо купівлі-продажу електричної енергії; укладення міжнародних договорів щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з енергосистемами суміжних країн; здійснення експортно-імпортних операцій з електричною енергію з дотриманням норм та процедур митного законодавства. За підсумками всього 2018 року ця держкомпанія задекларувала прибуток 2,86 млрд грн, чистий прибуток за 2017 рік склав 856,2 млн грн). 1 липня 2019 року в Україні введений новий ринок електроенергії, який є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Для своєчасного запуску ринку, урядом на базі державного підприємства (ДП) "Енергоринок" створено 2 держпідприємства "Оператор ринку" та "Гарантований покупець".

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція"

2274

39,897

2.5%

0

0

+0

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (ДСП ЧАЕС) - підприємство зі зняття з експлуатації енергоблоків атомних станцій і перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, засноване на державній власності і підпорядковане Державному агентству з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Головними завданнями ДСП "Чорнобильська АЕС" є забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, безпечне зняття з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та атомних електростанцій України, перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, забезпечення поводження з радіоактивними відходами, накопиченими на проммайданчику цієї АЕС і зони відчуження Чорнобильської АЕС, забезпечення поводження з відпрацьованим ядерним паливом Чорнобильської АЕС, будівництво та експлуатація об'єктів інфраструктури, необхідних для виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, екологічний моніторинг навколишнього природного середовища у зоні розташування Чорнобильської АЕС тощо. 5 жовтня в Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Sоlаr Chеrnоbуl - 1 МВт. Перспективна потужність сонячної електростанції складатиме 100 МВт. На Чорнобильській АЕС у 2012 році почалося будівництво нового безпечного конфайнмента над старим об'єктом "Укриття". Через великі розміри захисної оболонки її довелося будувати двома частинами, які були підняті та успішно з'єднані в 2015 році. У березні 2019

17


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання та технологічних систем конфайнмента. 10 липня 2019 року введуть в експлуатацію новий саркофаг над 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС.

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"

4792

31,692

2.0%

-1,560

-1,470

+90

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - один із найбільших гравців на вітчизняному аграрному ринку. Напрямки діяльності ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»: надання послуг із приймання, доведення якості до базисних кондицій, зберігання і відвантаження зерна, його доробки; виробництво борошна, круп, інших харчових продуктів; виробництво кормів і комбікормів, кормових добавок та інших кормових продуктів; формування ресурсів зерна і продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівні. ПАТ «Державна продовольчозернова корпорація України» визначене Міністерством аграрної політики та продовольства України як провідне підприємство для ведення переговорів і укладення договорів щодо постачання зерна в рамках всіх міждержавних угод України про закупівлю зерна. У 2018 році корпорація збільшила свій консолідований дохід до 10,58 млрд грн. Зокрема, трейдинг 1,8 млн тонн зерна приніс 9,072 млрд грн доходу, послуги зі зберігання 1,752 тис. тонн зерна – 454,4 млн грн доходу. Сектор переробки виручив 640,8 млн грн за продаж 144,2 тис. тонн борошна та висівок, з яких 105 тис. тонн – на внутрішньому ринку, що на 15% більше за результат 2017 року. Інші сегменти дали ДПЗКУ додатково 411,2 млн грн доходу. При цьому в 2018 році отримала 43,85 млн грн операційного прибутку, та 641 млн грн валового прибутку. Показник EBITDA склав 155,6 млн грн. На фінансовий результат компанії негативно впливали такі фактори як девальвація гривні, важке фінансове навантаження та наявність кредитних зобов’язань. Через згадані фактори чистий збиток компанії склав 1,5 млрд грн. Державна продовольчо-зернова корпорація України у 2018 році збільшила обсяг капітальних інвестицій до 101 мільйонів гривень. Інвестпроекти були спрямовані на оптимізацію виробничих процесів, модернізацію обладнання та розвиток переробки. Зокрема, 16 підприємств корпорації отримали нові сепаратори та зернонавантажувачі, що дозволило ефективніше очищувати зернопродукти та збільшити пропускну здатність елеваторів. На трьох філіях ДПЗКУ встановлено нові зерносушарки, 27 елеваторів ДПЗКУ модернізували власне лабораторне обладнання, 8 філій оновили залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, та отримали додаткові точки відвантаження збіжжя на вагони-зерновози.

ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"

8831

28,288

1.8%

1,748

2,559

+811

Національна енергетична компанія «Укренерго» є державним підприємством, підпорядковується Міністерству палива та енергетики України і виступає гарантом цілісності та надійного функціонування Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Основні завдання НЕК «Укренерго»: забезпечення цілісності та надійності ОЕС України, централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, управління процесами збалансування виробництва і

18


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

споживання електроенергії в країні та регіонах. «Укренерго» закінчило 2018 рік із чистим прибутком в 2.56 млрд грн. Це на 46% більше, ніж показник чистого прибутку за 2017 рік. Рентабельність EBITDA склала 58,2%. При цьому компанія 3 млрд грн податків до державного бюджету за 2018 рік. За 2018 рік компанія передала 113,5 млрд кВт-год електроенергії. 14 листопада 2018 року КМУ України опубліковало розпорядження про передачу цілісного майнового комплексу Укренерго до сфери управління Міністерства фінансів та ухвалило рішення про анбандлінг Укренерго. 4 лютого 2019 комісія з питань передачі майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго» підписала акт прийому/передачі цілісного майнового комплексу компанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до сфери управління Міністерства фінансів України. Це означає фактичне завершення процесу анбандлінгу Укренерго та забезпечення незалежності оператора системи передачі від діяльності з виробництва та постачання електричної енергії. Також, слід зазначити, що 2018 рік Укренерго звершує з найвищим за останні 10 років очікуваним виконанням Інвестиційної програми — 95%.

ПрАТ "Укргідроенерго"

2996

30,042

1.9%

1,466

3,668

+2,203

ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва. У 2017 році загальна кількість гідроагрегатів на станціях товариства склала 103, а їх сумарна встановлена потужність досягла 5747 мВт. Компанія постійно динамічно розвивається та забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України. Одним із головних завдань є забезпечення стабільності та надійності роботи об'єднаної енергомережі України та генеруючих підприємств. Чистий дохід (виручка) товариства у 2018 році склав 7 960,8 млн грн. Чистий прибуток за результатами 2018 року – 3 668,2 млн грн. За підсумками роботи у 2018 році товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 2 200 млн грн. До складу товариства входять 10 гідроелектростанцій на яких працює 103 гідроагрегати зі встановленою потужністю в 5758 МВт. У листопаді 2018 року під час проведення в Пекіні українсько-китайського бізнес-форуму генеральним директором Укргідроенерго та президентом СNЕЕС було підписано протокол про взаєморозуміння з питань співробітництва в будівництві третьої черги Дністровської ГАЕС. Проектом передбачається будівництво на станції 5-го, 6-го та 7-го гідроагрегатів. Вартість проекту оцінюється у суму еквівалентну 500 млн дол. США. Перші дві черги будівництва Дністровської ГАЕС у складі чотирьох гідроагрегатів компанія здійснює власними коштами. Реалізація проекту передбачає створення найбільшої гідроакумулюючої електростанції в Європі.

ДП "Адміністрація морських портів України"

7579

22,028

1.4%

3,606

2,755

-851 19


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

Адміністрація морських портів України (АМПУ) — одне з найбільших державних підприємств морської галузі, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки України. АМПУ створена в 2013 році для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань АМПУ — підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства та ін. АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них. 2018 рік АМПУ закінчила із чистим прибутком 2.76 млрд грн. Це на 24% менше аналогічного періоду 2017 року, коли чистий прибуток складав 3.61 млрд грн. Скорочення чистого прибутку пов’язане зі значним скороченням доходу в звітному періоді. У 2018 році Адміністрація морських портів України забезпечила проведення днопоглиблювальних робіт у 6 портах та на 4 каналах. Завершено два важливих етапи капітального днопоглиблення у портах Чорноморськ та Южний, продовжується здійснення підтримання глибин у портах Маріуполь та Бердянськ на Азовському морі, а також у Херсоні та Ізмаїлі на Чорному морі. Капітальне днопоглиблення, окремі етапи якого були завершені у 2018 році у портах Чорноморськ та Южний, здійснювалось в рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства, спрямованих на розвиток портової інфраструктури та збільшення потужностей українських портів. Зокрема, створення підхідного каналу та операційної акваторії біля причалу № 25 у Южному передбачає будівництво та запуск нового зернового терміналу MV Cаrgо потужністю до 5 млн тонн на рік. Обсяг приватних та державних інвестицій має скласти понад 5 млрд грн.

ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"

11

13,555

0.8%

-56

-189

-133

ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» (ДП «ФІНІНПРО») – створене при Державному агентстві інфраструктурних проектів України підприємство, що займається наданням фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) та кредитуванням державних підприємств. Формально "Фінінпро" являється державним підприємством, однак за сутністю здійснюваних операцій – це державне агентство із залучення позик. В 2018 році ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» отримало збиток у розмірі 189 млн грн. Це в 3.4 рази більше показника 2017 року, коли чистий збиток склав 56 млн грн. Основну долю в зростанні збитків відіграло збільшення збитку від фінансових витрат на 92 млн грн.

ДП "Регіональні електричні мережі"

974

12,904

0.8%

-287

-48

+239

ДП «Регіональні електричні мережі» було створено в лютому 2003 році. Сфера діяльності: постачання електроенергії вугільним підприємствам, ремонт і технічне обслуговування підстанцій і електричних ліній, розробка проектно-конструкторської документації об'єктів енергетики (теплові електростанції, котельні, лінії електропередач, кабельні міські мережі, тепломережі). На баланс підприємства були передані електричні мережі енергоуправлінь вугільних підприємств та електричні мережі ДП ПСЕМ «Енерговугілля». За результатами 2018 року ДП «Регіональні електричні мережі» отримало збиток в 221 млн грн. Це на 83% менше аналогічного показника 2017 року, коли чистий збиток склав 287 млн грн. Слід зазначити, що дохід за 12 місяців 2018 року збільшився на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, з 2.116

20


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

млрд грн до 2.367. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» підприємство провело розрахунок вартості електроенергії для споживачів на 2019 рік. Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів першого класу напруги встановлено на рівні 8,462 коп/кВтּгод. Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів другого класу напруги 36,473 коп/кВтּгод.

ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль"

4046

9,891

0.6%

1,731

1,858

+127

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший пасажирський аеропорт України, який забезпечує понад 66 % авіаційних пасажирських перевезень України і щороку обслуговує понад 10 млн пасажирів. Розташований за 29 км на південний схід від Києва та за 6 км від міста Бориспіль. Наразі має дві злітнопосадкові смуги довжиною 4.000 м і 3.500 м та чотири пасажирських термінали (один експлуатується, а інші три законсервовані). Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є базовим аеропортом авіакомпанії МАУ. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. Аеропорт є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та Міжнародної ради аеропортів (ACI Eurоре). Чистий фінансовий результат ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" за 12 місяців 2018 року склав 1 858 млн грн. Це на 7% більше показника аналогічного періоду 2017 року, що склав 1 731 млн грн. Так, дохід за 12 місяців 2018 року зріс на 10,6%, з 3 870 млн грн до 4 279 млн грн. В той же час собівартість збільшилася на 30%, з 1 350 млн грн до 1 752 млн грн. Відповідно до звіту Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Eurоре) ДП МА «Бориспіль» за результатами 2018 року очолило рейтинг зростання серед крупних аеропортів Європи. Підприємство зайняло перше місце в групі європейських аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 мільйонів пасажирів. За результатами 2018 року загальний пасажиропотік через аеропорт ДП «МА «Бориспіль» збільшився більш ніж на 2 млн пасажирів та склав 12,6 млн пасажирів. Внаслідок забезпечення стійкого покращення фінансових результатів, реалізації ефективної боргової політики та забезпечення дуже високих показників рентабельності, Національне уповноважене рейтингове агентство IBI-Rаtіng підвищило довгостроковий кредитний рейтинг ДП «МА «Бориспіль» до максимального можливого рівня uаAAA. Наразі ДП «МА «Бориспіль» – єдине в Україні підприємство нефінансового сектору, що має максимально можливий кредитний рейтинг – uаAAA.

ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

6765

8,423

0.5%

1,891

499

-1,392

Публічне акціонерне товариство «Центренерго» є одним з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією, що має вагомі конкурентні переваги та значний потенціал розвитку. Основними видами діяльності ПАТ "Центренерго" є виробництво електричної енергії, що постачається в оптовий ринок електричної енергії України та виробництво теплової енергії. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії складає близько 8%, в структурі теплової генерації - близько 18%. Відіграє істотну роль у підтримці та регулювання енергобалансу країни. Основні споживачі продукції товариства: оптовий ринок електричної енергії України (ДП «Енергоринок»), якому продається 100% виробленої електроенергії; населення, бюджетні установи та інші споживачі, яким відпускається теплова енергія. 12 місяців 2018 року «Центренерго» закінчило із прибутком 0.5 млрд грн. Це на 74% менше показника за 12 місяців 2017 року. Негативний тренд чистого прибутку пов’язаний із непропорційним ростом доходу та собівартості. Так, дохід за 2018 рік зріс на 33%, з 10,9 млрд грн до 14,5 млрд грн. Тоді як собівартість збільшилася на 68%, з 8,4 млрд грн до 14,1 млрд грн. "Центренерго" експлуатує 23 блоки, з яких 18 - пиловугільних і 5 - газомазутових на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. Уряд планує в приватизувати Укренерго у 2019 році. Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що

21


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень. При цьому покупець зобов’язаний здійснювати заходи щодо можливості роботи товариства в енергосистемі Континентальної Європи ENTSO-E.

ПАТ "ТУРБОАТОМ"

3463

7,555

0.5%

710

764

+54

«Турбоатом» - одне з найбільших у світі турбінобудівних підприємств. Спеціалізується на виробництві парових турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій. Здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження та фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. Виробничі можливості дозволяють випускати на рік парових і гідравлічних турбін загальною розрахунковою потужністю відповідно 8 млн кВт і 2 млн кВт. За 12 місяців 2018 року чистий прибуток ПАТ «Турбоатом» зріс на 54 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року: з 710 млн грн до 764 млн грн. Незважаючи на зростання собівартості, яке перевищило зростання доходів, фактором, який дозволив наростити прибуток виявилося значне зниження інших операційних витрат: з 382 млн грн до 143 млн грн. У 2019 Уряд планував приватизувати Турбоатом, проте пізніше виключив це підприємство з переліку “великої” приватизації. Турбоатом 13% від загальних обсягів поставок турбін для АЕС на світовому ринку та займає 4 місце серед турбобудівних фірм світу. У 2018 році підприємство підписало Меморандум про спільну діяльність з німецьким концерном Sіеmеns. Ця програма передбачає спільну модернізацію парових турбін на суму 2 млрд грн.

ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

146

6,457

0.4%

-15

0

+14

Національний спортиа́ вний комплекс «Олімпіа́йський» — універсальна спортивна споруда у Києві, головна спортивна арена України та один з найбільших стадіонів Європи. На стадіоні проходив матч за Суперкубок УЄФА 1975 року, було проведено сім матчів футбольного турніру Літніх Олімпійських ігор 1980 та п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу 2012, в тому числі й фінального, а також Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018. Оновлена арена має статус стадіону категорії «еліт» і 70 050 розділених на 80 секторів місць. НСК «Олімпійський» - це не лише футбольна арена, а ще й багатофункціональний комплекс. Івентможливості комплексу дозволяють проводити різноманітні заходи з кількістю учасників від 10 до 70 000. Різнопрофільні приміщення «Олімпійського», окрім різноманітних спортивних заходів та змагань, дозволяють проводити конференції, тренінги, переговори, семінари, концерти, презентації, світські заходи і т.п. 12 місяців 2018 року НСК «Олімпійський» закінчив майже беззбитково. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року рівень збитків зменшився на 14 млн грн. Варто зазначити, що зменшення збитків стало можливим за рахунок зниження собівартості та інших операційних витрат. 26 травня 2018 року НСК «Олімпійський» приймав Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. З червня 2018 року НСК «Олімпійський» входить до переліку

22


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

багатофункціональних арен УЄФА класу Еліт. У 2018 році на НСК «Олімпійський» відбулися концерти відомих виконавців Енріке Іглесіаса, Imаgіnе Drаgоns та Океану Ельзи.

ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля

5172

4,291

0.3%

315

19

-296

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» є одним з найбільш відомих і визнаних у світі науково-конструкторських підприємств по розробці ракетно-космічної техніки. В активі КБ «Південне» велика кількість успішних розробок, багато з яких стали досягненнями світового рівня. В даний час КБ «Південне» продовжує розвиватися, намагаючись максимально задовольнити потреби сучасного ринку. Так, з урахуванням особливої актуальності спостереження Землі з космосу був розроблений ряд супутників дистанційного зондування Землі - «Січ-2», «Січ-1», «Egурtsаt-1», в кооперації із колегами були розроблені космічні системи, що включають наземні комплекси управління, прийому і обробки даних. Прикладом нетрадиційного використання власних розробок може служити проект «Дніпро» - переоснащення міжконтинентальних балістичних ракет РС-20, спроектованих і виготовлених в Україні ще за радянських часів, в ракети космічного призначення для запуску комерційних супутників. Одним з найважливіших напрямків діяльності ДП КБ «Південне» є створення космічних апаратів наукового, оборонного та господарського призначення. Розробки КБ створюють основу космонавтики України, а також вони є елементом ряду міжнародних космічних програм. За 12 місяців 2018 року КБ «Південне» отримало прибуток 19 млн грн. Тоді як результатом роботи 12 місяців 2017 року був прибуток в 315 млн грн. На негативний тренд чистого прибутку вплинуло збільшення операційних витрат, що не входять у собівартість продукції, а також зменшення неопераційних доходів. У 2018 році КБ «Південне» ввело в експлуатацію новий багатофункціональний випробувальний центр та побудувало і ввело в експлуатацію цех складання й електровипробувань космічних апаратів. Наприкінці 2018 року уряд схвалив проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової науковотехнічної космічної програми України на 2019-2023 роки». Саме завдяки новому цеху космічних апаратів, побудованому на базі конструкторського бюро «Південне», буде можлива реалізація комплексу робіт космічної програми щодо створення супутників дистанційного зондування Землі серії «Січ», космічних апаратів наукового призначення типу «Мікросат» та YuzhSаt, технологічних мікро- і наносупутників, перспективних космічних апаратів для орбітального сервісного обслуговування.

ПАТ "Аграрний фонд"

240

8,765

0.5%

95

147

+52

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» - провідний оператор аграрного сектору України. Метою діяльності «Аграрного фонду» є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства. Проекти «Аграрного фонду» зорієнтовані на залучення фінансів в аграрне виробництво, впорядкування потоків аграрної продукції на ринку та розширення можливостей населення у задоволенні власних продовольчих потреб.

23


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

ПАТ «Аграрний фонд» закінчило 2018 рік з чистим прибутком 147 млн грн. Це на 55% більше показника за аналогічний період 2017 року, що становив 95 млн грн. Варто зазначити, що, при зменшенні валового прибутку в звітному періоді з 746 млн грн до 568 млн грн, фінансовий результат від операційної діяльності збільшився з 21 млн грн до 69,6 млн грн. Це говорить про зменшення операційних витрат, що не входять до собівартості. ПАТ «Аграрний фонд» у 2018 році зайняв 20 % внутрішнього ринку продовольчого зерна та став найбільшим розпорядником борошна в Україні з часткою 13%. Для розвитку експортного напрямку, в квітні 2018 року ПАТ «Аграрний фонд» уклав контракт на поставку обладнання для борошномельного комплексу з «Alараlа Mаkіnа Gіdа Sаnауі Vе Tісаrеt A.Ş.». Наявність власного високотехнологічного комплексу дозволить ПАТ «Аграрний фонд» суттєво збільшити експорт. Для розширення кола партнерів ПАТ «Аграрний фонд» представив продукцію власного виробництва на міжнародній виставці харчової промисловості й виробництва напоїв Gulfооd 2018.

ДП "Украерорух"

4265

7,291

0.5%

616

-164

-780

«Украерорух» - державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Є головним постачальником аеронавігаційних послуг. Основна місія підприємства полягає у забезпеченні якісного та безпечного аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, з урахуванням наявних та очікуваних потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні. Підприємство надає різноманітні послуги з обслуговування польотів над Україною та ділянками Чорного й Азовського морів, де Україна несе відповідальність за обслуговування повітряного руху. Це, зокрема, організація повітряного простору та потоків повітряного руху, радіотехнічне забезпечення, аварійне сповіщення, забезпечення користувачів аеронавігаційною інформацією. 12 місяців 2018 року ДП "Украерорух" закрило зі збитком 164 млн грн. Тоді як за 12 місяців 2017 року підприємство показало прибуток 616 млн грн. В першу чергу, такий результат пов’язаний зі значним збільшенням собівартості з 1990 млн грн до 2798 млн грн. У 2018 році Украерорух підписав Меморандум про співробітництво Украероруху та Інституту ІСАО (НАУ). Також, було отримано сертифікації EASA на відповідність Державного підприємства обслуговування повітряного руху України як національного провайдера аеронавігаційного обслуговування нормам Європейського Союзу та підписано угоду щодо надання підтримки Євроконтролем через проведення зовнішнього оцінювання ефективності системи менеджменту Украероруху.

ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги

18584

7,687

0.5%

4

-315

-319 24


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

України" ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» створене на виконання Указу Президента України від 8 листопада 2001 року «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 221 «Про утворення відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Засновником та власником 100% акцій державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Одним із головних її завдань сьогодні є виконання обсягів робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів облаштування доріг. Компанія здійснює ремонтно-будівельні роботи на дорогах загального користування державного і місцевого значення довжиною 170 тис. км. До складу акціонерної компанії входять тридцять три дочірніх підприємства, що діють у всіх областях України і які мають понад 350 філій (райавтодори, ДЕУ, ДЕД). Станом на 12 місяців 2018 року ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» відзвітувало 315 млн грн збитків. Тоді як за аналогічний період 2017 року підприємство отримало 4 млн прибутку. Негативний тренд чистого прибутку пов’язаний зі зменшенням валового прибутку з 111 млн грн до 79 млн грн наряду зі збільшенням операційних витрат з 226 млн грн до 240 млн грн, та зменшенням операційних доходів, не пов’язаних з реалізацією товарів та послуг, з 168 млн грн до 76 млн грн. Завдяки запровадженню державного дорожнього фонду та пошуку додаткових джерел фінансування у 2018 році реалізовано масштабні проекти у сфері дорожнього будівництва та ремонту. Це такі автомобільні дороги, як М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка на ділянці Тернопіль – Умань, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь на ділянці Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, Н-11 Дніпро – Миколаїв, М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-03 Київ – Харків – Довжанський, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-22 Полтава – Олександрія, Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, Р-46 Харків – Охтирка та інші. За бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» при плані 7 млрд 338,5 млн грн. (546,3 км) виконано робіт на суму 7 млрд 244,8 млн грн., що становить 99 %. Введено в експлуатацію 553,9 км.

ПАТ "Укрпошта"

70129

6,100

0.4%

-177

-504

-327

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») — підприємство поштового зв'язку, підпорядковане Міністерству інфраструктури України, національний оператор поштового зв'язку. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні. До складу підприємства входить 29 філій. «Укрпошта» є третім роботодавцем України. У її складі 11 700 поштових відділень, понад 1 млн квадратних метрів приміщень. В останні роки частка підприємства на ринку посилок скоротилася до майже 20 %, але «Укрпошта» разом із «Новою поштою» є лідерами на ринку доставки та електронної комерції України. За 12 місяців 2018 року ПАТ «Укрпошта» показала 504 млн грн збитків, що на 184% більше результату за аналогічний період 2017 року, коли підприємство показало 177 млн збитків. Головним джерелом збитку, як зазначає ПАТ «Укрпошта», є низький тариф на доставку пенсій населенню. Укрпошта доставила внутрішніх та міжнародних відправлень кількості 186,5 млн од. письмової кореспонденції, 21,1 млн посилок, 2,9 млн відправлень з оголошеною цінністю, виплачено 10,3 млн переказів та 68,2 млн пенсій та грошових допомог, розповсюдила за передплатою та вроздріб 3,5 тис. найменувань періодичних видань України та близько 2,0 тис. найменувань періодичних видань зарубіжних країн, що складає 436,2 млн примірників,

25


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

перевезла близько 23 тис. тонн періодики, загальний пробіг автотранспорту при цьому становить понад 63 млн км.

АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

6268

5,988

0.4%

31

0

-31

Акціонерна компанія «Харківобленерго» - українська енергопостачальна компанія. Види діяльності: передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; постачання електричної енергії за регульованим тарифами усім споживачам на території Харківської області. Загальна довжина повітряних ліній електропередавання (по трасі) 39648 км, загальна площа електропостачання - територія Харківської області, 31,4 тис. кв. км. "Харківобленерго" за 12 місяців 2018 року не отримало прибутку, проти 31 млн прибутку за аналогічний період 2017 року. Негативний тренд чистого прибутку пов’язаний з непропорційним збільшенням собівартості продукції у порівнянні з доходом. Так, чистий дохід підприємства збільшився з 7,95 млрд грн до 9,06 млрд грн, тобто на 14%. Тоді як собівартість реалізованої продукції зросла з 7,6 млрд до 9,13 млрд, тобто на 20%. У 2018 році Харківобленерго отримало 54,3% енергії від АЕС, при цьому частка АЕС у вартості електроенергії склала 26,6%, в той час як ТЕС склали 29,5% отриманої енергії, проте їх частка у вартості склала 47%, аналогічну високу вартість електроенергії отримано від ТЕЦ, які складають 6,5% від отриманої електроенергії при її частці у вартості в 12,4%. При цьому частка альтернативних джерел енергії склала всього 1,94%.

ПАТ"ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"

3037

5,128

0.3%

-1,464

-750

+714

ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) — хімічно-промислове підприємство в Україні. Розташований на березі Малого Аджалицького лиману, межує з морським торговельним портом «Южний», через який здійснюється перевантажування хімічних вантажів. Основним призначенням заводу є виробництво та реалізація хімічної продукції — аміаку та карбаміду. Крім того, завод також приймає та перевантажує призначені для експорту добрива, що виробляються в Україні. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку. ОПЗ за 12 місяців 2018 року показав збиток в 750 млн грн, тоді як за аналогічний період 2017 року результатом роботи було 1464 млн грн збитків. Основну роль у збільшенні прибутку відіграло збільшення операційних доходів, не пов’язаних із реалізацією продукції, з 33 млн грн до 171 млн грн. Наряду зі зменшенням операційних витрат з 1012 млн грн до 673 млн грн. У 2018 році ОПЗ виробництво аміаку працювало в режимі часткового завантаження потужностей (15,6%) виробництво карбаміду працювало в режимі часткового завантаження потужностей (27 %) Робота з перевантаження продукції відповідала затвердженим планам і графікам. У 2018 році відбулося зменшення виробництва продукції порівняно з 2017 роком. Це сталося через тривалий простій виробничих потужностей, що складав 9 місяців АТ «ОПЗ», внаслідок відсутності джерел постачання основної сировини – природного газу.

26


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

ДП "Виробниче об"єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

6229

5,071

0.3%

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

-294

-99

+196

Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» — провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення в місті Дніпрі. За їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту «Морський старт». У виробництві поєднані технології, що об'єднують металургійну, металообробну, збирально-зварювальну, інструментальну галузі виробництва. Також, окрім ракет, завод випускав тролейбуси, автобуси, трактори. 12 місяців 2018 року ДП "Виробниче об"єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" закінчило зі збитком 99 млн грн. Тоді як за аналогічний період 2017 року підприємство показало збиток у розмірі 294 млн грн. У 2018 році “Південмаш” знайшов партнера в Канаді – компанію Mаrtіmе Lаunсh Sеrvісеs Ltd, якій було запропоновано модернізовану ракету "Циклон - 4М". У 2019 році буде дано старт створенню космодрому, і протягом року-півтора його буде побудовано в районі Нової Шотландії. Окрім цього “Південмаш” планує створити в Україні плавучу платформу для запуску ракет, яка буде знаходитися в Херсонській області.

Державна іпотечна установа

82

1,827

0.1%

-801

2

+803

Основною метою діяльності Державної іпотечної установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів. Предметом діяльності є: придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства; надання фінансових кредитів, виконання зобов’язань, забезпечених, зокрема, іпотечними активами; управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства; випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу; надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній; фінансовий лізинг стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства; розроблення і впровадження методологічних рекомендацій, а також єдиних стандартів, норм і процедур з питань іпотечного кредитування та фінансового лізингу. Державна іпотечна установа закінчила 12 місяців 2018 року чистим прибутком 2 млн грн, що на 803 млн грн більше показника за аналогічний період 2017 року. Слід зазначити, що на це в основному вплинула прибутковість резерву під знецінення кредитів, яка склала 473 млн грн у порівнянні з збитком в 345 млн в 2017 році. У 2018 році Урядом було збільшено статутний капітал установи до 2,355 млрд грн. Кабінет Міністрів також схвалив залучення $500 мільйонів китайського кредиту, що дозволило надавати кредити під державну гарантію терміном на 15 років, з ефективною процентною ставка 4,5% річних.

27


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

Кількість працівників , осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

5920

3,102

0.2%

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2017 2018 2018

389

49

-340

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води. СхідГЗК виробляє також сірчану кислоту, продукцію машинобудування, приладобудування, гірничошахтне устаткування, різноманітний асортимент виробів для атомних станцій й інших напрямків виробництва. Комбінат надає транспортні послуги (авто- і залізничні), ремонтнобудівельні, науково-дослідні і конструкторські розробки, послуги зв'язку тощо. Підприємство виробляє 3,3% уранового концентрату від світового виробництва. Східний ГЗК показав скорочення чистого прибутку з 389 млн грн за 12 місяців 2017 року до 49 млн грн у аналогічному періоді 2018 року. В першу чергу це пов’язано зі значним скороченням чистого доходу. На зменшення прибутку вплинула також зупинка Смолінської та Інгульської шахт. У 2018 році ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» почало реалізацію заходів із збільшення видобутку уранової руди на Новокостянтинівському родовищі, що передбачена Концепцією державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 943, та Стратегічним планом розвитку державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» на 2018-2022 роки. На даний момент на родовищі відбувається будівництво нової шахти уранових руд, яка за проектом матиме потужність із видобутку уранової руди, що складатиме 1500 тисяч тонн уранової руди на рік, у тому числі пусковий комплекс потужністю 500 тисяч тонн руди на рік.

28


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Фінансові дані підприємств портфелю за звітний період, тис. грн Галузь Укр

ЄДРПОУ

Назва Укр

Середньооблі кова кількість штатних працівників, осіб

Нафта і газ

20077720

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

657

Транспорт

40075815

ПАТ "Укрзалізниця"

264,599

24584661

ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

33,738

Електроенерге тика Електроенерге тика Електроенерге тика Харчова п-ть і с/г Електроенерге тика Електроенерге тика

Загальна вартість активів

603,712,00 0 265,508,46 7 215,562,90 3

Оборотні активи

153,980,00 0 12,018,001 36,010,055

Основні засоби

434,370,00 0 184,742,76 7 162,731,62 9

Власний капітал

413,858,00 0 210,117,92 6 130,175,21 7

Кредиторська заборгованіст ь (коротко- та довгостроков а)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

78,675,050

256,312,00 0

178,829,00 0

77,483,000

11,567,000

70,557,000

49,005,052

83,402,407

77,104,073

6,298,334

203,854

16,557,022

35,981,977

44,055,259

34,706,910

9,348,349

4,631,828

18,590,010

168,129,71 5

3,260,284

2,859,686

4,281,014

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

21515381

ДП "Енергоринок"

227

44,095,298

36,623,621

49,916

7,777,087

36,010,987

171,389,99 9

14310862

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція"

2,274

39,897,293

2,351,820

3,267,933

374,020

5,578

22,344

14,589

7,755

22

2,751

4,792

31,691,955

28,020,790

3,230,883

(7,244,160)

38,895,723

10,578,436

9,880,142

698,294

(1,469,849)

169,667

8,831

28,287,846

3,985,469

12,386,831

10,600,796

16,290,408

5,992,663

2,746,563

3,246,100

2,558,941

3,000,609

37243279 100227

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"

20588716

ПрАТ "Укргідроенерго"

2,996

30,042,233

3,253,777

20,623,898

23,783,018

5,638,813

7,960,791

3,157,097

4,803,694

3,668,256

5,162,017

Транспорт

38727770

ДП "Адміністрація морських портів України"

7,579

22,028,495

3,440,492

14,915,895

20,770,154

1,072,934

6,747,880

2,741,958

4,005,922

2,754,984

3,759,035

інше

37264503

ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"

11

13,555,186

13,436,075

26,187

13,554,628

18

36

30

6

(188,864)

(128,606)

Електроенерге тика

32402870

ДП "Регіональні електричні мережі"

974

12,904,164

12,753,414

107,680

(3,534,950)

16,428,266

2,367,124

2,264,697

102,427

(47,893)

(38,475)

Транспорт

20572069

ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль"

4,046

9,890,581

1,907,211

5,382,390

7,163,908

2,367,945

4,279,226

1,751,921

2,527,305

1,857,920

2,841,769

22927045

ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

6,765

8,423,246

2,507,702

5,203,415

5,935,611

1,613,545

14,508,830

14,108,086

400,744

499,127

1,037,109

ПАТ "ТУРБОАТОМ"

3,463

7,555,463

3,541,662

2,245,196

5,586,863

1,666,367

2,615,427

1,382,524

1,232,903

764,275

1,144,439

146

6,457,205

902,995

3,287,873

1,830,741

155,639

54,202

43,012

11,190

(453)

41,457

5,172

4,291,112

3,989,938

134,712

1,122,635

3,151,139

2,657,244

2,274,188

383,056

19,067

2,020

Електроенерге тика Машинобудува ння інше Машинобудува ння Харчова п-ть і с/г

5762269 14297707 14308304

Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля

38926880

ПАТ "Аграрний фонд"

240

8,764,997

8,156,503

20,254

5,609,131

3,155,866

6,859,979

6,306,725

553,254

147,043

259,843

19477064

ДП "Украерорух"

4,265

7,291,374

2,868,646

3,594,247

6,852,871

343,630

3,664,988

2,795,617

869,371

(164,451)

418,599

Транспорт

31899285

Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" - звітність за міжнародними стандартами

18,584

7,687,155

1,429,021

1,386,820

3,318,137

2,207,752

6,569,912

6,494,253

75,659

(314,699)

455,167

Транспорт

21560045

ПАТ "Укрпошта"

70,129

6,100,174

2,527,277

3,427,223

2,294,269

2,974,791

6,811,740

6,252,291

559,449

(504,490)

(379,322)

Транспорт

Електроенерге тика

131954

АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

6,268

5,988,392

2,691,455

3,265,857

3,833,503

1,666,131

9,057,173

9,131,693

(74,520)

256

333,887

Хімічна пром-ть

206539

ПАТ"ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"

3,037

5,127,850

478,453

3,596,121

(6,169,570)

10,830,593

1,118,922

1,033,063

85,859

(750,457)

(389,653)

29


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Галузь Укр

ЄДРПОУ

Назва Укр

Середньооблі кова кількість штатних працівників, осіб

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Власний капітал

Кредиторська заборгованіст ь (коротко- та довгостроков а)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

Машинобудува ння

14308368

ДП "Виробниче об"єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

6,229

5,070,530

3,703,742

353,272

(3,270,643)

8,166,828

1,310,445

1,091,959

218,486

(98,557)

(48,257)

інше

33304730

Державна іпотечна установа

82

1,826,748

1,626,849

1,089

(2,333,780)

4,158,353

64,609

0

64,609

1,872

1,369

інше

14309787

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

5,920

3,102,066

1,301,714

1,230,541

666,457

1,738,077

4,629,046

4,243,839

385,207

49,199

187,813

ПАТ "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"

1,087

3,498,254

2,306,303

1,171,521

(605,545)

3,949,423

769,236

1,264,189

(494,953)

(299,132)

(145,376)

Електроенерге тика

130850

Транспорт

4704790

Южний МТП

2,699

3,727,790

1,551,074

1,784,296

2,815,465

324,875

1,698,107

1,205,789

492,318

83,409

267,424

Транспорт

1125666

Одеський МТП

865

3,190,438

716,720

2,063,661

3,126,519

53,567

164,856

222,758

(57,902)

19,231

41,645

36716128

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

5,452

3,373,852

1,976,776

1,279,872

2,355,407

259,568

3,213,687

2,116,117

1,097,570

114,887

789,336

23152907

Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

2,010

2,859,754

1,029,319

1,302,166

1,758,578

1,011,741

57,992

1,074,258

(1,016,266)

(357,133)

79,794

Маріупольський МТП

3,200

2,874,392

1,100,495

1,554,861

2,790,245

82,163

958,971

816,227

142,744

58,100

232,670

ДП "Укркосмос"

50

2,947,973

46,864

15,981

(6,930,183)

9,878,156

16,617

26,345

(9,728)

(259)

1,369,481

ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

4,381

3,063,015

2,026,415

750,774

367,045

2,622,317

6,154,241

6,007,613

146,628

(11,706)

212,801

22767506

ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

3,183

2,457,346

398,817

2,052,850

1,853,089

388,459

2,780,317

2,722,289

58,028

42,812

229,749

14310112

Державне підприємство "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"

1,408

2,723,773

1,639,269

542,340

1,258,922

1,368,050

1,443,983

1,237,130

206,853

104,113

186,437

інше

33403498

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ"

73

2,271,413

31,819

25,165

1,954,523

130,655

10,006

24,163

(14,157)

617

1,174

інше

38983006

ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ"

3,368

1,938,780

1,378,540

354,359

337,062

1,417,307

1,517,194

1,531,101

(13,907)

(786,808)

(863,022)

інше інше Транспорт

1125755

Транспорт

24381357

Електроенерге тика Електроенерге тика Хімічна пром-ть

130926

Транспорт

1125672

МТП "Чорноморськ"

3,875

2,170,187

770,934

1,116,585

1,861,447

217,808

1,101,698

974,046

127,652

9,994

110,194

Транспорт

33073442

ДП "Міжнародний аеропорт Львів"

1,004

2,054,021

238,825

1,715,937

1,961,698

46,407

522,950

358,680

164,270

127,829

238,127

31599557

ДП „Вугільна компанія "Краснолиманська"

2,674

2,065,141

1,395,444

577,711

23,448

1,882,530

46,330

91,165

(44,835)

(37,733)

67,320

ДП "Артемсіль"

2,840

1,995,299

766,368

1,139,938

1,497,848

162,456

1,748,539

976,940

771,599

126,164

336,175

31169745

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України"

738

1,724,266

269,298

947,425

940,952

198,642

108,764

77,386

31,378

1,176

17,846

33426253

ДП „Селидіввугілля”

7,591

1,893,843

692,921

770,015

(2,633,800)

4,009,388

642,317

1,357,102

(714,785)

(464,202)

(434,910)

Державне підприємство "Завод "Електроважмаш"

3,963

1,768,365

1,492,467

219,766

265,195

1,481,187

2,341,854

2,024,704

317,150

4,135

92,323

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

991

1,808,144

808,905

820,663

1,508,038

182,028

2,477,797

1,693,176

784,621

512,897

700,189

Вугільна промть Харчова п-ть і с/г Нафта і газ Вугільна промть Машинобудува ння інше

379790

213121 16286441

Електроенерге тика

130820

ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

381

1,605,754

424,614

60,628

(71,548)

1,676,095

455,905

449,535

6,370

2,802

5,119

інше

179737

ДП „Дирекція по будівництву об'єктів”

17

1,542,862

31,379

103,251

72,823

5,529

0

0

0

0

1,869

ДП „Мирноградвугілля”

4,542

1,839,938

466,876

998,319

(2,243,399)

3,590,797

587,081

1,215,499

(628,418)

(348,051)

(284,454)

Вугільна промть

32087941

30


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Галузь Укр

ЄДРПОУ

інше

4853709

інше

21710384

Вугільна промть

32323256

Хімічна пром-ть

31517060

інше

38054466

Вугільна промть Електроенерге тика

Назва Укр Державне підприємство "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" ДП „Львіввугілля” Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак" ДП "Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту "Одеса"

Середньооблі кова кількість штатних працівників, осіб

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Власний капітал

Кредиторська заборгованіст ь (коротко- та довгостроков а)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

426

861,670

13,526

134,869

(39,495)

7,956

7,520

20,932

(13,412)

(6,851)

(34,150)

106

1,441,528

17,554

30,241

1,426,999

14,000

50,789

28,907

21,882

490

2,318

7,736

1,493,012

795,240

566,253

(1,942,803)

3,112,740

2,791,995

2,740,067

51,928

(457,057)

(383,984)

702

1,159,050

609,402

312,921

911,811

199,094

1,458,558

1,128,280

330,278

161,226

259,698

21

1,500,581

267,365

668,584

665,923

12,374

0

0

0

3,460

3,460

32320594

ДП „Первомайськвугілля”

4,662

1,144,844

501,205

433,628

(2,212,805)

3,087,161

362,603

790,683

(428,080)

(302,187)

(247,837)

23399393

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

3,181

1,236,210

292,001

915,344

339,389

754,468

3,739,640

3,622,622

117,018

23,837

114,250

38457291

Державне підприємство "Арена Львів"

58

1,045,518

784

999,330

38,460

725,220

8,578

8,413

165

(731)

(635)

інше

39351532

Державне підприємство "Спортивний комплекс "Атлет"

122

1,354,221

27,498

1,325,992

1,231,877

55,778

37,794

30,629

7,165

1,038

3,527

Вугільна промть

32359108

ПАТ "Лисичанськвугілля"

3,663

862,941

188,913

661,491

(5,534,019)

6,203,339

326,399

790,323

(463,924)

(714,030)

(508,636)

Державне підприємство "Український держаний центр радіочастот"

990

1,198,203

291,362

381,344

1,163,792

26,399

608,670

355,420

253,250

44,835

152,054

ДП "Укрспирт"

4,538

911,967

650,251

151,321

68,492

807,432

1,791,729

1,332,374

459,355

21,609

37,131

130725

ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

2,112

940,756

153,909

749,047

652,761

266,588

2,077,920

1,936,821

141,099

49,074

139,807

131050

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"

479

807,904

326,172

460,710

(164,360)

896,010

633,459

796,810

(163,351)

(220,092)

(172,775)

ДП Держвуглепостач"

156

843,764

840,908

2,048

8,753

832,360

5,214,233

4,917,821

296,412

373

61,111

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ"

409

842,839

60,468

476,521

811,535

11,622

182,488

104,984

77,504

10,609

24,481

ДПП “Кривбаспромводопостачання”

449

1,050,414

257,791

230,225

660,971

344,688

86,564

72,024

14,540

1,755

11,358

інше

Транспорт Харчова п-ть і с/г Електроенерге тика Електроенерге тика Вугільна промть

1181765 37199618

40225511

інше

4013583

інше

191017

Транспорт

1125815

Ізмаїльський МТП

1,389

683,381

173,822

501,475

598,260

30,894

586,101

502,532

83,569

41,743

101,270

Харчова п-ть і с/г

3081223

Концерн "Укрспирт"

1,063

1,136,492

991,033

102,467

(253,817)

1,361,380

656,060

619,728

36,332

(32,348)

(24,466)

223

751,331

22,053

377,387

736,152

11,356

68,372

56,332

12,040

740

5,503

101

626,526

17,896

608,572

616,842

7,941

12,819

11,046

1,773

328

1,146

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ "УКРАЇНА" ПрАТ "Український інститут із проектуваня і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв’язок"

інше

2221461

Транспорт

1168185

Транспорт

25196197

ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"

314

591,428

50,431

479,891

486,557

73,679

35,298

35,151

147

38

29,730

Вугільна промть

34032208

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"

2,577

652,803

231,005

406,062

(668,903)

1,241,906

607,777

631,697

(23,920)

(5,488)

51,798

31032378

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"

596

605,638

378,051

167,378

27,774

17,612

23,393

9,273

14,120

24,953

42,490

14313062

ПАТ "Хартрон"

1,171

643,784

438,867

94,908

367,408

181,476

364,482

277,137

87,345

28,074

48,712

40695853

ДП "Шахта ім. М.С. Сургая"

2,399

805,864

204,340

431,363

(416,287)

1,122,183

458,427

620,986

(162,559)

(1,975)

6,792

інше Машинобудува ння Вугільна промть

31


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Галузь Укр Вугільна промть інше

ЄДРПОУ 33839013 1190043

Назва Укр

Середньооблі кова кількість штатних працівників, осіб

ДП „Торецьквугілля”

2,839

636,871

274,988

239,228

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

2,011

528,693

222,031

155,538

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Кредиторська заборгованіст ь (коротко- та довгостроков а)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(2,594,364)

3,187,122

411,943

671,399

(259,456)

(291,716)

(274,432)

462,580

54,978

653,041

554,149

98,892

11,030

38,116

Власний капітал

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

Транспорт

19290012

СМП "Ольвія"

638

547,370

143,868

367,488

502,749

25,836

331,666

242,772

88,894

51,047

98,221

Транспорт

21720000

Держгідрографія

903

536,732

210,534

273,156

492,153

36,558

472,489

313,115

159,374

47,910

101,918

інше

32207896

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЖИТЛОСЕРВІС"

83

491,805

14,235

376,542

351,979

52,310

10,082

12,469

(2,387)

(4,525)

(4,517)

131771

ПрАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

488

532,890

384,792

119,175

(375,373)

902,921

413,543

479,307

(65,764)

(100,289)

(80,888)

37404165

ДП "Конярство України"

850

371,641

287,792

38,143

79,134

289,465

242,611

227,246

15,365

29

5,020

14307357

КП спеціального приладобудування "Арсенал"

1,352

461,459

354,192

96,668

239,835

220,214

106,432

95,062

11,370

(11,450)

2,022

інше

26191463

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛ ОФІЦІЙНИХ ДЕЛЕГАЦІЙ"

162

446,670

103,477

74,545

202,421

20,524

65,727

42,163

23,564

4,900

8,835

Електроенерге тика

40885849

ДП "Калуська теплоелектроцентраль-нова"

646

577,990

364,501

202,090

289,076

277,597

1,270,283

1,205,025

65,258

9,508

33,694

інше

30401456

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"

190

429,831

243,476

19,266

416,966

8,353

124,863

114,959

9,904

(7,900)

(50,314)

Бердянський МТП

1,018

371,545

143,595

208,317

353,207

14,390

159,757

186,566

(26,809)

(42,615)

(25,127)

ДП "Укрсервіс Мінтрансу"

201

382,564

170,390

209,709

247,883

133,992

65,241

57,911

7,330

(1,370)

10,100

ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"

1,980

422,163

127,168

269,936

263,768

120,803

648,820

549,638

99,182

37,823

68,239

325

361,448

85,089

272,554

34,452

326,996

96,049

47,884

48,165

(31,414)

(17,398)

1,586

361,016

226,168

86,069

144,855

216,161

890,571

820,149

70,422

7,228

4,043

266

317,734

163,177

34,247

255,832

51,510

244,418

167,934

76,484

32,712

51,848

1,048

363,603

89,946

48,403

156,037

31,722

239,972

174,684

65,288

2,141

10,752

7

345,410

112,304

5

345,357

37

5,233

241

4,992

111

841

184

333,593

4,815

49,072

330,893

2,530

38,029

31,754

6,275

132

1,064

Електроенерге тика Харчова п-ть і с/г Машинобудува ння

Транспорт інше Транспорт інше Транспорт інше

1125761 30218246 4737111 14308569 1125821 33298371

АТ "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик") Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" ДПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика" Державне підприємств “Державна інвестиційна компанія” ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ "КОНЧАЗАСПА"

інше

1432761

інше

37176130

інше

1981715

інше

30058128

ПрАТ "ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ"

7

318,706

47,800

243,256

284,125

6,058

41,447

11,900

29,547

11,971

27,800

інше

33636307

Державне підприємство "УДЦ"Молода гвардія"

445

319,340

99,958

210,983

274,985

5,077

95,167

91,547

3,620

1

7,860

1,772

308,635

206,726

97,586

231,586

75,688

236,768

174,741

62,027

484

12,799

20

323,462

7,704

353

317,205

6,269

14,102

13,419

683

52

165

ДП «Укрметртестстандарт»

749

336,302

122,654

163,539

216,612

72,519

318,419

250,279

68,140

33,115

79,523

Державне підприємство"Дніпровський електровозобудівний завод"

736

230,206

129,219

54,512

15,436

214,750

46,490

37,552

8,938

(41,216)

(38,708)

Машинобудува ння

14308730

інше

21661711

інше

2568182

Машинобудува ння

32495626

Державне науково-виробниче підприємство "Об"єднання Комунар" Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об"єднання"

32


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.