ТОП 100 - 2017

Page 1

ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Зміст Зміст ........................................................................................................................................................................ 1 Основні фінансові показники діяльності державних підприємств ............................................ 2 Цілі та структура огляду ................................................................................................................................. 3 Нормативно-правова база, що регулює діяльність держпідприємств в Україні: основні зміни ....................................................................................................................................................................... 4 Приватизація державного та комунального майна ..................................................................... 4 Корпоративне управління ........................................................................................................................ 5 Процедура призначення та оплати праці керівників .................................................................. 6 Інші зміни законодавства ......................................................................................................................... 7 Oгляд портфелю держпідприємств .......................................................................................................... 8 Балансова вартість активів ....................................................................................................................... 8 EBITDA та фінансовий результат ......................................................................................................... 10 Агрегована фінансова інформація ДП............................................................................................. 12 Загальна інформація про найбільші підприємства портфелю ................................................. 13 Фінансові дані підприємств портфелю за звітний період, тис. грн......................................... 24

1


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Основні фінансові показники діяльності державних підприємств

2


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Цілі та структура огляду Цей огляд продовжує серію публікацій, присвячених найбільшим державним підприємствам в Україні. У документі підсумовується фінансова інформація та аналізується діяльність провідних держпідприємств України за 2017 рік. Огляд базується на даних, отриманих із різних джерел: фінансової̈ звітності держпідприємств, інформації, наданої міністерствами та державними установами, а також з інших відкритих джерел. На цьому етапі більшість держпідприємств не мають історії аудиторських перевірок власної фінансової звітності, тому точність і повноту відповідних фінансових даних гарантувати неможливо. Процедура незалежної перевірки не була застосована до інформації, представленої в цьому звіті, тому на неї не слід покладатися під час прийняття рішень будь-якого характеру. За жодних обставин автори цього документу, Уряд України і будь-який інший державний орган, установа або підприємство під контролем держави не несуть відповідальності, як наразі, так і в майбутньому, за будь-які рішення третіх осіб, ухвалені на основі інформації, висновків і думок, представлених у цьому звіті.

3


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Нормативно-правова база, що регулює діяльність держпідприємств в Україні: основні зміни У цьому розділі викладені основні зміни в законодавстві, що мали місце у 2017 році та під час підготовки цього звіту, та які стосуються системи управління об’єктами державної власності в Україні.

Приватизація державного та комунального майна Урядом України разом з Фондом Державного майна України та міжнародними консультантами було розроблено проект Закону України «Про приватизацію державного майна», який направлений на зміну чинного законодавства – Закону України «Про приватизацію державного майна» № 2163-ХII. 20.09.2017 року до Верховної Ради України було подано доопрацьований проект Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна». Ключовими нововведеннями законопроекту «Про приватизацію державного майна» є поділ об’єктів приватизації на 2 групи: малі та великі об’єкти. До об’єктів малої приватизації належать ті, що мають балансову вартість активів менше 250 млн грн, до об’єктів великої приватизації – об’єкти державної та комунальної власності, розмір активів яких дорівнює або перевищує 250 млн грн. При цьому мала приватизація проводиться виключно шляхом електронних аукціонів, а велика – із залученням інвестиційного радника. 18 січня 2018 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269-VIII. 10 травня 2018 року Уряд України затвердив низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», зокрема:  «Порядок подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 387 від 10.05.2018 р.;  «Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 10.05.2018 р.;  «Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 433 від 10.05.2018 р.;  «Порядок передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 389 від 10.05.2018 р.;  «Порядок продажу об’єктів великої приватизації державної власності»,затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 386 від 10.05.2018 р.;  Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 18.07.2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432», якою затверджено визначення додаткових умов продажу об’єктів малої приватизації;  Постанова Кабінету Міністрів України № 392 від 10.05.2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 878», якою

4


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

внесено зміни до Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності. Окрім цього, Урядом внесено зміни у низку нормативно-правових актів, що стосуються питань приватизації з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна». Фонд державного майна України своїм Наказом № 447 від 27 березня 2018 року «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» (з подальшими змінами) ухвалив перелік з 16 об’єктів малої приватизації, які заплановано приватизувати у 2018 році, а також Розпорядженням ФДМУ № 358-р від 10 травня 2018 року ухвалив перелік з 23 об’єктів державної власності, що підлягають приватизації як об’єкти великої приватизації. Також на виконання Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» Фондом державного майна України ухвалив наступні нормативно-правові акти:  Наказ ФДМУ № 478 від 04 квітня 2018 року «Про опублікування інформації про прийняття рішень про приватизацію об’єктів державної власності»;  Наказ ФДМУ № 495 від 10 квітня 2018 року «Про затвердження форми аукціонної пропозиції щодо стартової ціни об’єктів великої приватизації»;  Наказ ФДМУ № 675 від 22 травня 2018 року «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації»;  Наказ ФДМУ № 672 від 21 травня 2018 року «Про затвердження порядку надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу». Крім того, у зв’язку з прийняттям нового закону про приватизацію підлягає перегляду та зміні перелік об’єктів права державної власності, що заборонені до приватизації, який був затверджений Законом України від 07.07.1999 № 847-XIV «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Корпоративне управління З метою реалізації Закону України № 1405-VIII 10 березня 2017 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», якою було затверджено:

  

критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - критерії); Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів; Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради; вимоги до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Ці нормативно-правові акти визначають критерії, коли є обов’язковим утворення наглядових рад на державних унітарних підприємствах та у відповідних господарських товариствах, порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад у

5


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

державних унітарних підприємствах, а також порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі та вимоги до незалежного члена наглядової ради відповідних підприємств.

Процедура призначення та оплати праці керівників 10 березня 2017 року Постановою Кабінету Міністрів України № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності», на виконання Закону України № 1405-VIII, було затверджено «Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Цей Порядок встановлює процедуру визначення та затвердження:

кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств;

кандидатур, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

переліку вимог, яким мають відповідати кандидати у представники держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і кандидати , які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

04 липня 2017 року Кабінетом Міністрів України № 668 на виконання Закону України № 1405-VIII було затверджено «Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Цей Порядок передбачає встановлення максимально допустимого розміру базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради товариства/підприємства, що прямо залежить від розміру чистого доходу від реалізації продукції товариства/підприємства за даними останньої річної фінансової звітності/загальних доходів банку. Визначені у Порядку розміри винагороди оплати послуг члена наглядової ради сформовані з метою створення конкурентного рівня оплати послуг та наближення розміру винагороди до міжнародного рівня для залучення висококваліфікованих фахівців до наглядових рад підприємств державного сектору економіки. 21 березня 2018 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 190 «Деякі питання призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад», якою, зокрема, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 777 від 03 вересня 2008 року «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», яка докорінно змінила процес відбору керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств. Так, Уряд змінив склад Комітету з призначення та Комісії, порядок їх обрання. Зокрема Постанова № 190 передбачає обов’язкову участь професійного рекрутера при початковому відборі кандидатів. Внесені зміни удосконалили процес відбору та призначення керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств та зробили процес відбору більш прозорим, професійним та оперативним. Відповідно до оновленого порядку Кабінет Міністрів України вже обрав та затвердив наглядову раду ПАТ «Українська залізниця».

6


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Інші зміни законодавства 16 листопада 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон України № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Зазначений Закон, зокрема, передбачає у п.п. 5-7 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», що емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу, на дату набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів. Ті товариства, які вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію акцій, будуть застосовувати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств. Постановою Кабінету Міністрів України № 535 від 04 липня 2018 року затверджено «Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Зазначений порядок надає можливість здійснювати добровільний вид страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за шкоду, спричинену діями керівників або членів наглядових рад підприємству. Цим порядком також встановлено максимальний розмір витрат на сплату страхової премії за договором страхування.

7


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Oгляд портфелю держпідприємств Звіт за 2017 рік охоплює 100 найбільших підприємств державного сектору економіки за вартістю активів. Сума активів цих підприємств складає 93.8% від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств. На сьогодні в Україні нараховується 3385 підприємств державного сектору, з яких працює – 1618. Також слід зазначити, що з огляду були виключені підприємства, підпорядковані державному концерну "Укроборонпром", тому що публічне висвітлення фінансових показників цих підприємств несе ризики для обороноздатності країни. Розрахунки робилися на основі даних, що подали підприємства та їх органи управління для моніторингу в Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) згідно з наказом МЕРТ № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності». Агреговані фінансові дані Портфелю держпідприємств за 2017 рік наведено у таблицях нижче.

Балансова вартість активів Загальна балансова вартість активів Портфелю за 2017 рік зросла на 5% до 1509 млрд грн. Найбільше зростання активів відбулось в машинобудівній галузі (+19.3%), в основному шляхом збільшення балансової вартості активів ПАТ «Турбоатом» на 52.4% до 7.2 млрд грн. Також значне зростання балансової вартості активів відбулося у вугільній промисловості (+10.7%), основним драйвером якого виступило ДП «Держвуглепостач», в якого оборотні активи збільшилися майже вдвічі до 0.65 млрд грн. Найбільше абсолютне зростання балансової вартості активів відбулося у нафтогазовій та електроенергетичній галузях – на 39.1 і 22.4 млрд грн відповідно. У порівнянні із минулим роком це зростання склало 6.5% та 6.2% відповідно. Зниження балансової вартості активів відбулося в хімічній галузі на 0.6% до 9.5 млрд грн. Зниження було обумовлено зменшенням оборотних активів ПАТ «Одеський припортовий завод» в півтора рази до 0.63 млрд грн.

Власний капітал і боргові зобов'язання За 2016-2017 рр. балансова вартість власного капіталу Портфелю зменшилась на 1.3% (на 11.6 млрд грн). Зменшення відбулось за рахунок нафтогазової промисловості, а саме - ПАТ «НАК «Нафтогаз України», власний капітал якого зменшився на 16 млрд грн через уцінку та вибуття ряду активів. Варто зазначити, що в загальному капіталі частка нафтогазової галузі складає 47%, частка транспортної галузі – 28%, електроенергетичної – 22%.

8


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Станом на кінець 2017 року всі підприємства вугільної промисловості, що входять до цього звіту, окрім ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ДП «Держвуглепостач», мали від’ємний власний капітал, загальною балансовою вартістю – 15.7 млрд грн. Сукупний власний капітал хімічної промисловості, представлений у звіті, так само має від’ємне значення. Основна його частка припадає на ПАТ «Одеський припортовий завод», власний капітал якого склав (–5.4 млрд грн) за рахунок непокритого збитку. Боргові зобов’язання та забезпечення Портфелю за 2017 рік збільшилися на 0.1% до 173.9 млрд грн. При цьому боргові зобов’язання в електроенергетиці збільшилися на 21.6% до 41.7 млрд грн, а боргові зобов’язання в нафтогазовій галузі зменшилися на 18.3% до 39.7 млрд грн.

Чистий дохід За 2017 рік агрегований чистий дохід Портфелю склав 584 млрд грн, що на 11% більше показника 2016 року. Більшу частину (41%) чистого доходу згенерували підприємства електроенергетичної галузі. Серед них найбільшим виявилося ДП "Енергоринок", чистий дохід якого порівняно з 2016 роком виріс на 12% та склав 146 млрд грн. Крім того, 32% загального чистого доходу принесли підприємства нафтогазової промисловості, а саме ПАТ «НАК Нафтогаз України». Його чистий дохід в 2017 році збільшився на 16.4% та склав 188 млрд грн. Зменшення чистого доходу спостерігалось лише в двох галузях – хімічній (на 54%) та харчової промисловості та сільського господарства (на 1%). Варто звернути увагу, що найбільші підприємства хімічної галузі знизили чистий дохід. Так у ПАТ «Одеський припортовий завод» за 2017 рік показники чистого доходу зменшилися в чотири рази – майже на 4 млрд грн – та склали 1.3 млрд грн. У ДП «Укрхімтрансаміак» чистий дохід зменшився в 1.7 рази у порівнянні з 2016 роком та склав 1.2 млрд грн. .

9


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

EBITDA та фінансовий результат Узагальнюючи результати діяльності підприємств Портфелю, слід зауважити, що найбільший вплив на всі показники має ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який наполовину сформував загальний показник EBITDA та на 89% - загальний фінансовий результат. Сукупний показник EBITDA за 2017 рік склав 109.5 млрд грн, що на 22.7% більше ніж за 2016 рік. Зростання EBITDA відбулось в значній мірі завдяки приросту EBITDA ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на 68% (на 23 млрд грн) до 56.6 млрд грн. Від’ємне значення EBITDA, як і в попередньому році, продемонстрували підприємства вугільної (-2.4 млрд грн) та хімічної (-0.5 млрд грн) галузей. При цьому варто зазначити, що значно зменшився показник EBITDA у підприємств машинобудування (-81%) і харчової промисловості та сільського господарства (52%). Основний внесок в зменшення показника у підприємств машинобудування принесло ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля» (далі - КБ), в якого EBITDA знизився з 4.9 млрд грн в 2016 році до 0.26 млрд грн в 2017 році. Проте варто зазначити, що 4 млрд грн EBITDA за 2016 рік є результатом списання Мінфіном з КБ заборгованості перед "Сбербанком России" в сумі 260 млн дол. Найбільша частка в зниженні EBITDA в харчовій промисловості та сільському господарстві належить ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якого цей показник знизився з 1 млрд грн до 0.1 млрд грн. Насамперед, , це пов’язано зі значним зниженням чистого доходу від реалізації продукції: з 13 млрд грн в 2016 році до 10 млрд грн в 2017 році. Сукупний фінансовий результат Портфелю за 2017 рік склав 44.4 млрд грн, що на 38.5% більше показника 2016 року. Проте варто зазначити, що 89% загального результату, а саме 39.3 млрд грн, заробив ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Основним фактором прибутковості Нафтогазу в 2017 році стала перемога в арбітражних провадженнях проти ПАТ “Газпром”. Завдяки цьому Нафтогаз отримав найбільший за 20 років чистий прибуток – 39.4 млрд грн проти 17.8 млрд грн прибутку в 2016 році. Згідно з інформацією на офіційному сайті без цієї перемоги Група компаній понесла б чистий збиток у розмірі (-7.4 млрд грн). Підприємства транспортної галузі за 2017 рік кардинально покращили свій фінансовий результат у порівнянні з 2016 роком: із (-0.4 млрд грн) збитку до 5.5 млрд грн прибутку (зростання в майже 15 разів). Найбільший прибуток в галузі показали ДП "Адміністрація морських портів України" (3.6 млрд грн, -6.5% проти 2016 року), ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" (1.7 млрд грн, +25% проти 2016 року), ДП "Украерорух" (0.6 млрд грн, +73% проти 2016 року). Проте окремо варто відзначити ПАТ «Укрзалізниця», яка закінчила 2017 рік із прибутком 0.1 млрд грн проти (-7.3 млрд грн) збитків в 2016 році та найбільше вплинуло на позитивну динаміку загального показника галузі. Укрзалізниця отримала прибуток вперше з 2013 року, що насамперед стало можливим завдяки індексації тарифів, у тому числі на пасажирські перевезення, та дерегуляцію тарифів на вантажні перевезення.

10


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Підприємства вугільної промисловості завершили 2017 рік зі збитками (-3.1 млрд грн). При цьому всі підприємства Портфелю, окрім ДП «Держвуглепостач», показали збитки в 2017 році. Підприємства хімічної галузі показали збитки в (-1.3 млрд грн) в 2017. Проте слід зауважити, що, порівнюючи з 2016 роком, збитки зменшилися на 60% з (-3.2 млрд грн). Найбільший вплив на зменшення збитків має ПАТ «Одеський припортовий завод», яке зменшило обсяг збитків в 2017 році з (-3.8 млрд грн) до (-1.4 млрд грн). При цьому ДП «Укрхімтрансаміак» зменшило обсяги прибутку в 2017 році на 75% (з 0.65 млрд грн до 0.16 млрд грн). Значно погіршився фінансовий результат підприємств машинобудування Портфелю, прибуток яких скоротився на 86%: з 5 млрд грн в 2016 році до 0.7 млрд грн в 2017 році. Найбільшу питому вагу в результаті діяльності галузі має ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля», одне з провідних науковоконструкторських підприємств з розробки ракетно-космічної техніки. Прибуток підприємства за результатами 2017 року склав 0.3 млрд грн проти 4.3 млрд грн в 2016 році. Проте варто зазначити, що 4 млрд грн чистого прибутку підприємства за 2016 рік є результатом списання Мінфіном з КБ заборгованості перед "Сбербанком России" в сумі 260 млн дол, як вже було вказано раніше. Харчова промисловість та сільське господарство закінчили 2017 рік зі збитками (-1.2 млрд грн), що вдвічі більше показника 2016 року. Основна причина – збільшення збитку ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з (-0.8 млрд грн) в 2016 році до (-1.5 млрд грн) в 2017 році. Підприємства електроенергетичної галузі в 2017 році зменшили прибуток на 33% до 4 млрд грн. Насамперед, це пов’язано зі зменшенням прибутку найбільших підприємств галузі: ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» (з 3 до 1.7 млрд грн), ПрАТ «Укргідроенерго» (з 2.2 до 1.5 млрд грн), ДП «Енергоринок» (з 1.3 до 0.8 млрд грн). Окрім того, ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» після прибутку в 2016 році в розмірі 0.2 млрд грн отримало збиток (–1.3 млрд грн). Водночас, за результатами 2017 року, Енергоатом став найбільшим платником податків енергетичного сектору, а також посів 8 місце в загальному рейтингу, сплативши 8.3 млрд грн. Підприємства, що входять до категорії «Інші», отримали в 2017 році прибуток 0.46 млрд грн, що на 74% менше, ніж в 2016 році. Найбільшу питому вагу в результаті 2017 року мало новостворене ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», яке об'єднує ряд українських телеканалів та радіостанцій. Підприємство було створене в 2017 році і показало збиток (-0.7 млрд грн) за відповідний період. Також на зниження фінансового результату вплинуло зменшення прибутку найбільших компаній категорії: ПАТ «Об'єднана гірничохімічна компанія» (зниження прибутку з 0.6 млрд грн в 2016 році до 0.4 млрд грн в 2017 році) та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (зниження прибутку з 0.5 млрд грн в 2016 році до 0.4 млрд грн в 2017 році).

11


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Агрегована фінансова інформація ДП

Фінансовий результат (млрд. грн.)

2016

2017

Чистий дохід

526

584

Собівартість реалізованої продукції

442

503

Валовий прибуток/(збуток)

84

81

Операційний прибуток/ (збиток)

57

79

10.80%

13.55%

89

110

16.96%

18.75%

32.1

44.4

6.09%

7.60%

Баланс (млрд. грн.)

2016

2017

Необоротні активи

1,073

1,054

465

456

364

455

1,437

1,509

Власний капітал

926

914

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

206

201

88

77

304

393

43

48

Власний капітал і зобов'язання

1,437

1,509

Фінансові коефіцієнти

2016

2017

Рентабельність активів (%)

2.23%

2.94%

Рентабельність власного капіталу (%)

3.46%

4.86%

18.77%

19.02%

Рентабельність основної дохідності (%)

EBITDA Рентабельність за EBITDA (%)

Чистий прибуток/(збуток) Чиста рентабельність (%)

Серед них основні засоби Оборотні Активи Активи, всього

Серед них довгострокові кредити банків Поточні зобов'язання і забезпечення Серед них короткострокові кредити банків

Борг/Власний капітал

12


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Загальна інформація про найбільші підприємства портфелю Назва підприємства ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

608

638,947

39.7%

26,529.0

2017 vs 2016 39,330.2 +12,801.2 2017

НАК «Нафтогаз України» — вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 97 % нафти і газу в Україні видобувається підприємствами компанії. «Нафтогаз України» здійснює переробку газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу Компанії, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій. НАК «Нафтогаз України» складає 89% загального фінансового результату, зростання якого пов'язано з перемогою в арбітражних провадженнях проти ПАТ «Газпром». За 2017 рік Нафтогаз як окрема юридична особа отримав чистий прибуток у розмірі 39,3 млрд грн, що на 48% більше за результат 2016 року. Суттєва частина чистого прибутку Нафтогазу як окремої юридичної особи за 2017 рік (майже 12,6 млрд грн) складає ефект відображення рішень Стокгольмського Арбітражу у провадженнях щодо купівлі-продажу газу та щодо транзиту природного газу. На збільшення чистого прибутку за 2017 рік порівняно з 2016 роком також вплинуло збільшення прибутку від транзиту природного газу, що частково було нівельовано більшими збитками у сегменті продажу природного газу. Дохід сегменту транзиту природного газу за 2017 рік збільшився загалом на 20% порівняно з 2016 роком, в основному за рахунок збільшення обсягів транзиту. Результатом сегменту є прибуток у розмірі майже 36,5 млрд грн, що на 27% більше за результат 2016 року. Загалом за сегментом оптової торгівлі природним газом Нафтогаз отримав збиток у розмірі майже 7,4 млрд грн, що у 2,5 рази гірше показника 2016 року. При цьому продаж газу споживачам на умовах ПСО приніс збиток у розмірі майже 10,7 млрд грн. Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Нафтогаз як суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації понесених ним економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

ПАТ «Укрзалізниця»

276119

264,445

16.4%

-7,322.0

114.5

+7,436.6

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця», Укрзалізниця) — державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів, метою діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту та ін. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Укрзалізниця отримала прибуток завдяки індексації тарифів, у тому числі на пасажирські перевезення, та дерегуляцію тарифів на вантажні перевезення. У 2017 році Укрзалізниця вперше за останні три роки спрацювала з позитивним фінансовим результатом – 114.5 млн грн. Компанія має зростання показника EBITDA на 390 млн грн. Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. Показник сягнув 20,6 млрд грн, а це позитивно впливає на сприйняття компанії на західних фінансових ринках. Окрім цього, у 2017 році Укрзалізниця суттєво збільшила капітальні інвестиції – до 10,9 млрд грн.

13


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

34033

210,186

13.1%

232.8

-1,321.8

2017 vs 2016 -1,554.5

Державне підприємство «Національна атомна енергогенерууюча компанія (НАЕК) «Енергоа́том» - оператор усіх діючих атомних електростанцій України. Створено у жовтні 1996 року. Його основна мета — збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації. Крім того, основними завданнями «Енергоатому» сьогодні є спорудження нових і подовження ресурсу діючих енергопотужностей, придбання свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива, створення національної інфраструктури поводження з опроміненим ядерним паливом, фізичний захист об'єктів атомної енергетики, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу тощо. Серед пріоритетів «Енергоатому» — розгортання підготовчих робіт на майданчику третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для Рівненської, Південно-Української та Хмельницької АЕС, промислова експлуатація такого сховища на Запорізькій АЕС. В 2017 році частка «Енергоатому» в загальному обсязі виробництва електроенергії склала 55,2%, перевищивши планові показники, збільшивши виробництво на 5,7%. Проте це не дозволили покращити фінансовий результат. Згідно звіту компанії, основними чинниками збитковості став занижений тариф на виробництво енерго- та теплоенергії, який встановлюється НКРЕКП, а також штрафом, накладеним наказом НКРЕКП від 01.06.2017 № 735. За 2017 рік Компанія отримала валовий прибуток від реалізації електро- та теплоенергії, з надання послуг з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення в сумі 4773 млн грн. З урахуванням інших операційних, фінансових та інших доходів і витрат фінансовий результат Компанії до оподаткування склав збиток 1600 млн грн. Чистий збиток склав 1322 млн грн. За минулий 2016 рік чистий прибуток складав 233 млн грн. Основним чинником, що вплинув на збитковість ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2017 році, є занижений тариф на виробництво електро- та теплоенергії, який встановлюється Компанії Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та, як результат, незабезпечення коштами виробничої діяльності Компанії. Тарифом на електроенергію не передбачено нарахування резерву сумнівних боргів, значна сума якого обчислена за боргом ДП «Енергоринок», тобто сума нарахованого в 2017 році резерву 966 млн грн. вплинула на збитковість Компанії. При цьому борг ДП «Енергоринок» щорічно збільшується, що змушує менеджмент Компанії залучати позикові кошти для покриття витрат. Що, в свою чергу, призводить до зростання фінансових витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредитів та позик, сплатою відсотків.

ДП «Енергоринок»

222

43,740

2.7%

1,283.5

856.3

-427.2

«Енергоринок» — державне підприємство, утворене державою в особі Кабінету Міністрів України і є Стороною Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ). Головною метою утворення підприємства є оптимізація та вдосконалення механізмів організації Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ) та поліпшення стану розрахунків за електричну енергію, продану-куплену на ОРЕ. Крім цього, важливими напрямами діяльності ДП «Енергоринок» є розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази функціонування ОРЕ; встановлення, підтримання та удосконалення договірних відносин з членами ОРЕ щодо купівлі-продажу електричної енергії; укладення міжнародних договорів щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з енергосистемами суміжних країн; здійснення експортно-імпортних операцій з електричною енергію з дотриманням норм та процедур митного законодавства. На зменшення прибутку в 2017 році вплинуло зростання собівартості на 12,6% (на 16,2 млрд грн). На зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) протягом 2017 року вплинуло зростання вартості реалізації електричної енергії енергопостачальним компаніям, що в свою чергу пов’язано зі зростанням тарифів на електроенергію. У 2017 році у порівнянні з попередніми роками інші операційні доходи зменшились у зв’язку зі зменшенням суми нарахованих штрафних та фінансових санкцій, визнаних у судовому порядку. Отримання (нарахування) доходу забезпечувалось за рахунок продажу з ОРЕ енергопостачальникам електричної енергії за регульованим (обленерго) і нерегульованим (незалежні

14


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2016

2017

2017 vs 2016

постачальники) тарифами, встановленими регулятором (НКРЕКП) у відповідності до вимог законодавства. Також, до складу доходів Підприємства входять інші операційні доходи (визнані штрафи, пені, неустойки та відсотки банка за використання залишків коштів на рахунках), інші фінансові доходи (сума амортизації премій за випущені облігації) та інші доходи (дохід від безоплатно одержаних основних засобів (амортизація), які становлять менш 1 відсотка від загальної суми доходів.

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська атомна електростанція»

2335

38,312

2.4%

-2.7

0.0

+2.7

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (ДСП ЧАЕС) - підприємство зі зняття з експлуатації енергоблоків атомних станцій і перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, засноване на державній власності і підпорядковане Державному агентству з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Головними завданнями ДСП "Чорнобильська АЕС" є забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, безпечне зняття з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та атомних електростанцій України, перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, забезпечення поводження з радіоактивними відходами, накопиченими на проммайданчику цієї АЕС і зони відчуження Чорнобильської АЕС, забезпечення поводження з відпрацьованим ядерним паливом Чорнобильської АЕС, будівництво та експлуатація об'єктів інфраструктури, необхідних для виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, екологічний моніторинг навколишнього природного середовища у зоні розташування Чорнобильської АЕС тощо. 2017 рік "Чорнобильська АЕС" закінчила із чистим прибутком в 4 тис. грн. Тоді як в 2016 році чистий фінансовий результат складав 2.7 млн збитків. Основним рушієм такої зміни став ріст неопераційних доходів наряду зі зменшенням операційних витрат (за виключенням собівартості). При цьому операційні показники станом на 2017 рік зменшилися у порівнянні з 2016: чистий дохід від реалізації продукції зменшився з 22 млн грн до 20.9 млн грн, тоді як собівартість реалізованої продукції підвищилася з 17.7 млн грн до 20 млн грн.

ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорацiя України»

4983

37,783

2.3%

-770.6

-1,518.5

-747.8

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - один із найбільших гравців на вітчизняному аграрному ринку. Напрямки діяльності ПАТ «Державна продовольчозернова корпорація України»: надання послуг із приймання, доведення якості до базисних кондицій, зберігання і відвантаження зерна, його доробки; виробництво борошна, круп, інших харчових продуктів; виробництво кормів і комбікормів, кормових добавок та інших кормових продуктів; формування ресурсів зерна і продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівні. ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» визначене Міністерством аграрної політики та продовольства України як провідне підприємство для ведення переговорів і укладення договорів щодо постачання зерна в рамках всіх міждержавних угод України про закупівлю зерна. ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорацiя України» закінчила 2017 рік із збитком 1.5 млрд грн. Об’єм збитку зріс у порівнянні із 2016 роком майже на 750 млн грн. Це пов’язано із зменщенням доходу від реалізації продукції майже на 3 млрд грн у порівнянні з 2016 роком (з 13.1 млрд грн до 10.4 млрд грн). Відповідно валовий прибуток зменшився з 2 млрд грн до 0.7 млрд грн. При цьому зросли адміністративні витрати та операційні витрати, не пов’язані з собівартістю. Обсяг неопераційних доходів зменшився майже на 500 млн грн до 1.5 млрд грн.

15


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго»

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

11484

27,284

1.7%

3,012.1

1,748.0

2017 vs 2016 -1,264.1

Національна енергетична компанія «Укренерго» є державним підприємством, підпорядковується Міністерству палива та енергетики України і виступає гарантом цілісноcті та надійного функціонування Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Основні завдання НЕК «Укренерго»: забезпечення цілісності та надійності ОЕС України, централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, управління процесами збалансування виробництва і споживання електроенергії в країні та регіонах. В 2017 році чистий прибуток «Укренерго» зменшився з 3 млрд грн до 1.7 млрд грн у порівнянні з 2016 роком. На це, в першу чергу, вплинули вплили збитки від курсових різниць. При цьому слід зазначити, що операційний прибуток «Укренерго» збільшився на 15% у порівнянні з 2016 роком і склав 5.4 млрд грн. Ключові події: в червні 2017 року в Брюселі було підписано Угоду про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, в липні Угода вступила в дію; Кабмін ухвалив рішення про корпоратизацію «Укренерго»; розроблено стратегію на 10 років.

ПрАТ «Укргідроенерго»

2966

26,676

1.7%

2,209.7

1,465.5

-744.2

ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва. У 2017 році загальна кількість гідроагрегатів на станціях товариства склала 103, а їх сумарна встановлена потужність досягла 5747 мВт. Компанія постійно динамічно розвивається та забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України. Одним із головних завдань є забезпечення стабільності та надійності роботи об'єднаної енергомережі України та генеруючих підприємств. Компанія в 2017 році зменшила прибуток на 50%. За відкритими даними, в компанії зазначили великі витрати, пов'язані з девальвацією гривні, а також значним зростанням обсягів обов'язкових податків і зборів. 2017 рік «Укргідроенерго» закрило з чистим прибутком 1.47 млрд грн, що майже на 750 млн грн менше, ніж 2016 рік. На результат вплинуло зростання собівартості реалізованої продукції на 142 млн грн наряду зі зменшенням чистого доходу на 281 млн грн. При цьому значно зросли адміністративні та інші операційні витрати – на 665 млн грн, та витрати на оплату праці – майже на 100 млн грн.

ДП «Адміністрація морських портів України»

7768

21,518

1.3%

3,854.4

3,605.6

-248.8

Адміністрація морських портів України (АМПУ) — одне з найбільших державних підприємств морської галузі, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки України. АМПУ створена в 2013 році для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань АМПУ — підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства та ін. АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них. 2017 рік АМПУ закрила із чистим прибутком 3.6 млрд грн. Це на 249 млн грн менше, ніж в 2016 році. На це вплинуло збільшення собівартості реалізованої продукції, а також інших операційних та адміністративних витрат. При цьому обсяг операційного доходу, не пов’язаного із реалізацією продукції і послуг, скоротився на 165 млн грн. Витрати на оплату

16


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Чистий прибуток, млн грн

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

10

13,745

0.9%

-18.6

-55.6

2016

2017

2017 vs 2016

праці збільшилися на 31.5% у порівнянні з 2016 роком і склали 1.45 млрд грн в 2017 році.

Назва підприємства ДП «Фінансування інфраструктурних проектів»

Чистий прибуток, млн грн 2017 vs 2016 -37.0

ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» (ДП «ФІНІНПРО») – створене при Державному агентстві інфраструктурних проектів України підприємство, що займається наданням фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) та кредитуванням державних підприємств. Формально "Фінінпро" являється державним підприємством, однак за сутністю здійснюваних операцій – це державне агентство із залучення позик. В 2017 році ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» отримало збиток у розмірі 55.6 млн грн, що на 37 млн грн більше, ніж у 2016 році. Основну долю в зростанні збитків відіграло збільшення збитку від операційної діяльності на 30 млн грн до 148 млн грн.

ДП «Регіональні електричні мережі»

1011

10,940

0.7%

-561.5

-286.9

+274.6

ДП «Регіональні електричні мережі» було створено в лютому 2003 році. Сфера діяльності: постачання електроенергії вугільним підприємствам, ремонт і технічне обслуговування підстанцій і електричних ліній, розробка проектно-конструкторської документації об'єктів енергетики (теплові електростанції, котельні, лінії електропередач, кабельні міські мережі, тепломережі). На баланс підприємства були передані електричні мережі енергоуправлінь вугільних підприємств та електричні мережі ДП ПСЕМ «Енерговугілля». 2017 рік ДП «Регіональні електричні мережі» закінчило зі збитком 287 млн грн. Цей показник зменшився майже вдвічі у порівнянні з 2016 роком. Це пов’язано зі зменшенням собівартості реалізованої продукції та зменшенням збитку від операційної роботи підприємства. Діяльність ДП «РЕМ» протягом 2012 – 2017 років була збитковою, і на 31.12.2017 непокриті збитки ДП «РЕМ» становили 4 млн грн. Основними причинами значної збитковості ДП «РЕМ» були: відсутність розрахунків за спожиту електроенергію насамперед підприємствами вугільної галузі, що спричинило нарахування значних сум штрафних санкцій постачальником електроенергії – ДП «Енергоринок», які визнані судами лише протягом 2015-2017 років; нарахування резерву сумнівних боргів протягом 2012-2017 років за заборгованістю, що виникла понад 1,5 року.

ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

6832

10,074

0.6%

386.9

1,891.1

+1,504.2

Публічне акціонерне товариство «Центренерго» є одним з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією, що має вагомі конкурентні переваги та значний потенціал розвитку. Основними видами діяльності ПАТ "Центренерго" є виробництво електричної енергії, що постачається в оптовий ринок електричної енергії України та виробництво теплової енергії. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії складає близько 8%, в структурі теплової генерації - близько 18%. Відіграє істотну роль у підтримці та регулювання енергобалансу країни. Основні споживачі продукції товариства: оптовий ринок електричної енергії України (ДП «Енергоринок»), якому продається 100% виробленої електроенергії; населення, бюджетні установи та інші споживачі, яким відпускається теплова енергія.

17


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2016

2017

2017 vs 2016

Центренерго в 2017 році збільшив прибуток у майже 5 разів – до 1.9 млрд грн. Основними чинниками, що сприяли такому результату, був значний ріст операційних доходів, не пов’язаних з реалізацією продукції та послуг, майже на 800 млн грн до 1.2 млрд грн. При цьому неопераційні витрати зменшилися на 440 млн грн до 52 млн грн.

Назва підприємства ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль»

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

3921

8,960

0.6%

1,385.9

1,731.4

2017 vs 2016 +345.5

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший пасажирський аеропорт України, який забезпечує понад 66 % авіаційних пасажирських перевезень України і щороку обслуговує понад 10 млн пасажирів. Розташований за 29 км на південний схід від Києва та за 6 км від міста Бориспіль. Наразі має дві злітно-посадкові смуги довжиною 4.000 м і 3.500 м та чотири пасажирських термінали (один експлуатується, а інші три законсервовані). Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є базовим аеропортом авіакомпанії МАУ. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. Аеропорт є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe). «Бориспіль» збільшив прибуток на майже 25%, основним чинником чого стало збільшення пасажиропотоку: кількість обслугованих протягом 2017 року пасажирів зросла на 22%, до рівня 10,55 млн осіб (2016: 8,65 млн осіб). Чисті доходи від реалізації у 2017 році збільшились на 15% та склали 3,87 млрд грн (у 2016 – 3,35 млрд грн), при цьому прибуток до оподаткування збільшився на 25% до рівня 2,11 млрд грн (у 2016 – 1,69 млрд грн). Чистий прибуток державного підприємства за національними стандартами бухгалтерського обліку у 2017 році склав 1,73 млрд грн (у 2016 – 1,39 млрд грн). Вказаних результатів державне підприємство досягло завдяки залученню додаткового пасажиропотоку: кількість обслугованих протягом 2017 року пасажирів зросла на 22%, до рівня 10,55 млн осіб (2016: 8,65 млн осіб).

ПАТ «Укрпошта»

72340

7,830

0.5%

158.1

-192.4

-350.5

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») — підприємство поштового зв'язку, підпорядковане Міністерству інфраструктури України, національний оператор поштового зв'язку. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні. До складу підприємства входить 29 філій. «Укрпошта» є третім роботодавцем України. У її складі 11 700 поштових відділень, понад 1 млн квадратних метрів приміщень. В останні роки частка підприємства на ринку посилок скоротилася до майже 20 %, але «Укрпошта» разом із «Новою поштою» є лідерами на ринку доставки та електронної комерції України. В 2017 році «Укрпошта» понесла збитки через суттєве зростання операційних витрат (підвищення мінімальної заробітної плати), реалізації інвестиційної програми на 303,6 млн грн, а також збитки, пов'язані з кібератакою.

18


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2016

2017

2017 vs 2016

Укрпошта в 2017 році отримала 192 млн грн збитку, при цьому чистий дохід компанії збільшився на 19,6% до 5,5 млрд грн в порівнянні з 2016 роком. У структурі доходів компанії 51% становить дохід від надання поштових послуг, 39% - фінансові послуги, 6% - торгівля і 4% - інші статті. Негативно на доходи підприємства вплинули, в тому числі, вірусна атака Petya (збитки в розмірі 100 млн грн), відмова від пересилання незареєстрованих відправлень (60 млн грн збитків), тарифи на доставку періодики, зафіксовані нижче собівартості ( збиток в 100 млн грн). За підсумками 2017 року Укрпошта отримала негативну EBITDA у розмірі 48 млн грн. Розмір отриманого збитку пов'язаний переважно зі зростанням зарплат співробітників. Середня заробітна плата в компанії в 2017 році зросла на 36,8% - до 3733 грн. Велика частина операційних витрат компанії, які в 2017 році зросли на 31%, була спрямована на збільшення зарплати (1,1 млрд грн).

Назва підприємства ПАТ «ТУРБОАТОМ»

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

3501

7,226

0.4%

1,065.3

710.4

2017 vs 2016 -354.9

«Турбоатом» - одне з найбільших у світі турбінобудівних підприємств. Спеціалізується на виробництві парових турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій. Здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження та фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. Виробничі можливості дозволяють випускати на рік парових і гідравлічних турбін загальною розрахунковою потужністю відповідно 8 млн. кВт і 2 млн. кВт. Турбоатом скоротив прибуток, у тому числі, через збільшення мінімальної заробітної плати. Проте в 2017 році підприємство підписало контракти на 5 млрд грн, що забезпечить роботою завод на найближчі роки. В 2017 році «Турбоатом» зменшив чистий прибуток на 355 млн грн до 710 млн грн у порівнянні з 2016 роком. В першу чергу, це спричинено зі значним збільшенням операційних витрат, що не пов’язані з собівартістю продукції та послуг, а саме з 41 млн грн до 381.6 млн грн. Крім цього, обсяг доходів, не пов’язаних з реалізацією продукції та послуг, зменшився з 260 млн грн в 2016 році до 96 млн грн в 2017 році. Проте слід зазначити, що чистий дохід від реалізації продукції та послуг збільшився на 211 млн грн до 2.38 млрд грн із паралельним зменшенням собівартості продукції на 56 млн грн до 1.06 млрд грн.

ПАТ «Аграрний фонд»

230

6,999

0.4%

48.7

94.8

+46.1

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» - провідний оператор аграрного сектору України. Метою діяльності «Аграрного фонду» є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства. Проекти «Аграрного фонду» зорієнтовані на залучення фінансів в аграрне виробництво,

19


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2016

2017

2017 vs 2016

впорядкування потоків аграрної продукції на ринку та розширення можливостей населення у задоволенні власних продовольчих потреб. В 2017 році товариство збільшило прибуток майже вдвічі, при цьому перевиконавши фінансовий план. Один з факторів покращення фінансового результату – збільшення частки на ринку борошна з 12,2% до 13%. Крім того, «Аграрний фонд» почав продаж мінеральних добрив. За підсумками 2017 року дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 4,3 млрд грн, чистий прибуток - 94,8 млн грн. Виконання фінансового плану підприємства в частині чистого прибутку становить 103,6%. Протягом 2017 року ПАТ «Аграрний фонд» реалізовано 616,1 тис. тонн зерна, вироблено 252,5 тис. тонн борошна. Таким чином, Товариство збільшило свою частку на ринку борошна України з 12,2% до 13%. Реалізація борошна відбувалася як оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в торгівельних мережах під власною торгівельною маркою. Також з метою збільшення підтримки вітчизняних сільгоспвиробників в 2017 році ПАТ «Аграрний фонд» розпочав продаж мінеральних добрив. В минулому році Товариство закупило 245,4 тис. тонн мінеральних добрив загальною вартістю 1,88 млрд грн, з яких поставлено сільгоспвиробникам 61,3 тис. тонн.

ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»

5190

6,732

0.4%

4,299.1

315.2

-3,983.8

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» є одним з найбільш відомих і визнаних у світі науково-конструкторських підприємств по розробці ракетно-космічної техніки. В активі КБ «Південне» велика кількість успішних розробок, багато з яких стали досягненнями світового рівня. В даний час КБ «Південне» продовжує розвиватися, намагаючись максимально задовольнити потреби сучасного ринку. Так, з урахуванням особливої актуальності спостереження Землі з космосу був розроблений ряд супутників дистанційного зондування Землі - «Січ-2», «Січ-1», «Egyptsat-1», в кооперації із колегами були розроблені космічні системи, що включають наземні комплекси управління, прийому і обробки даних. Прикладом нетрадиційного використання власних розробок може служити проект «Дніпро» - переоснащення міжконтинентальних балістичних ракет РС-20, спроектованих і виготовлених в Україні ще за радянських часів, в ракети космічного призначення для запуску комерційних супутників. Одним з найважливіших напрямків діяльності ДП КБ «Південне» є створення космічних апаратів наукового, оборонного та господарського призначення. Розробки КБ створюють основу космонавтики України, а також вони є елементом ряду міжнародних космічних програм. Підприємство зменшило прибуток у майже 14 разів, основна причина чого - списання Мінфіном з КБ заборгованості перед "Сбербанком России" в сумі 260 млн дол.

ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський»

147

6,477

0.4%

-23.4

-14.8

+8.6

Національний спорти́вний комплекс «Олімпі́йський» — універсальна спортивна споруда у Києві, головна спортивна арена України та один з найбільших стадіонів Європи. На стадіоні проходив матч за Суперкубок УЄФА 1975 року, було проведено сім матчів футбольного турніру Літніх Олімпійських ігор 1980 та п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу 2012, в тому числі й фінального, а також Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018. Оновлена арена має статус стадіону категорії «еліт» і 70 050 розділених на 80 секторів місць. НСК «Олімпійський» - це не лише футбольна арена, а ще й багатофункціональний комплекс. Івент-можливості комплексу дозволяють проводити різноманітні заходи з кількістю учасників від 10 до 70 000. Різнопрофільні приміщення «Олімпійського», окрім різноманітних спортивних заходів та змагань, дозволяють проводити конференції, тренінги, переговори, семінари, концерти, презентації, світські заходи і т.п. До комплексу входять такі зали: «Хол Чемпіонів», «Олімпійський дворик», бізнес-зали «Сітіус», «Альтіус», «Фортіус», «Спрінт», лаунж-зона 1-го рівня та лаунж-зона 2-го рівня, а також Спортбар. 2017 рік НСК «Олімпі́йський» закінчив зі збитком 14.8 млн грн. При цьому збиток за 2016 рік становив 23.4 млн грн. Зменшення збитків стало можливим за рахунок зменшення собівартості реалізованих послуг та продукції, а також інших операційних на 6.3 млн грн. Крім цього, на 2.4 млн грн збільшився операційний дохід, не пов’язаний із реалізацією

20


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

2017 vs 2016

4240

6,113

0.4%

355.6

615.6

+260.0

послуг та продукції.

ДП «Украерорух»

«Украерорух» - державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Є головним постачальником аеронавігаційних послуг. Основна місія підприємства полягає у забезпеченні якісного та безпечного аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, з урахуванням наявних та очікуваних потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні. Підприємство надає різноманітні послуги з обслуговування польотів над Україною та ділянками Чорного й Азовського морів, де Україна несе відповідальність за обслуговування повітряного руху. Це, зокрема, організація повітряного простору та потоків повітряного руху, радіотехнічне забезпечення, аварійне сповіщення, забезпечення користувачів аеронавігаційною інформацією. Вперше за чотири роки зафіксовано зростання обсягів наданих послуг після різкого зменшення інтенсивності польотів у повітряному просторі України у 2014 році внаслідок окупації Криму та початку бойових дій на сході країни. Протягом 2017 року Украерорух, зокрема, забезпечив виконання 97 252 рейсів вітчизняних авіакомпаній, що на 18,8 % більше ніж у 2016 році, та 156 717 рейсів іноземних авіакомпаній, що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 18,4 %. В 2017 році чистий прибуток «Украерорух» збільшився на 73% у порівнянні з 2016 роком і становив 615.6 млн грн. Це, в першу чергу, стало можливим за рахунок підвищення ефективності операційної діяльності. Так, в 2017 році дохід підприємства збільшився з 2.1 млрд грн в 2016 році до 2.9 млрд грн в 2017. При цьому на 212 млн грн були знижені операційні витрати, не пов’язані з собівартістю.

Назва підприємства ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

Чистий прибуток, млн грн

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

2016

2017

2017 vs 2016

19371

5,583

0.3%

-104.7

-82.0

+22.6

ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» створене на виконання Указу Президента України від 8 листопада 2001 року «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 221 «Про утворення відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Засновником та власником 100% акцій державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Одним із головних її завдань сьогодні є виконання обсягів робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів облаштування доріг. Компанія здійснює ремонтно-будівельні роботи на дорогах загального користування державного і місцевого значення довжиною 170 тис. км. До складу акціонерної компанії входять тридцять три дочірніх підприємства, що діють у всіх областях

21


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2016

2017

2017 vs 2016

України і які мають понад 350 філій (райавтодори, ДЕУ, ДЕД). Станом на 2017 рік ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» скоротило свої збитки з 104.7 млн грн в 2016 році до 82 млн грн в 2017 році. Така зміна стала можливою за рахунок збільшення доходів від операційної діяльності, не пов’язаної з реалізацією продукції та послуг, з 133 млн грн в 2016 році до 274 млн грн в 2017 році. Крім того збільшено чистий дохід з 4.3 млрд грн до 5.3 млрд грн в 2017 році.

Акціонерна компанія «Харківобленерго»

6460

5,570

0.3%

-99.6

31.0

+130.6

Акціонерна компанія «Харківобленерго» - українська енергопостачальна компанія. Види діяльності: передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; постачання електричної енергії за регульованим тарифами усім споживачам на території Харківської області. Загальна довжина повітряних ліній електропередавання (по трасі) 39648 км, загальна площа електропостачання - територія Харківської області, 31,4 тис. кв. Км. Компанія отримала прибуток, значно покращивши результат з 2016 року, проте вийшла на рівень прибутку 2014-2015 років. "Харківобленерго" в 2016 році отримало чистий збиток 99,6 млн грн проти 31 млн грн чистого прибутку за 2017 рік. Чистий дохід обленерго в 2017 році зріс на 37,5% (1.85 млрд грн) – до 6.8 млрд грн. Згідно з повідомленням компанії, акціонери мають намір направити на дивіденди 75% (23.3 млн грн) чистого прибутку за 2017 рік. Державі в особі ФДМ належить 65% акцій "Харківобленерго".

ПАТ «Одеський припортовий завод»

3236

5,424

0.3%

-3,834.4

-1,448.3

+2,386.1

ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) — хімічно-промислове підприємство в Україні. Розташований на березі Малого Аджалицького лиману, межує з морським торговельним портом «Южний», через який здійснюється перевантажування хімічних вантажів. Основним призначенням заводу є виробництво та реалізація хімічної продукції — аміаку та карбаміду. Крім того, завод також приймає та перевантажує призначені для експорту добрива, що виробляються в Україні. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку. ОПЗ покращив свій фінансовий результат через зменшення інших операційних витрат на майже 2 млрд грн. ОПЗ закінчив 2017 рік з чистим збитком в 1.448 млрд грн, що в 2,65 рази менше порівняно з 2016 роком, коли чистий збиток підприємства становив 3.834 млрд грн. На початку 2018 року Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств, серед яких було і 99,6% акцій Одеського припортового заводу. Також ФДМУ відібрав 15 претендентів на посади трьох членів наглядової ради ОПЗ.

Державна іпотечна установа

82

5,032

0.3%

15.5

14.7

-0.8

Основною метою діяльності Державної іпотечної установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів. Предметом діяльності є: придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства; надання фінансових кредитів, виконання зобов’язань, забезпечених, зокрема, іпотечними активами; управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства; випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу; надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній; фінансовий лізинг стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства; розроблення і впровадження методологічних рекомендацій, а також єдиних стандартів, норм і процедур з питань іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

22


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Назва підприємства

Кількість працівників, осіб

Вартість активів, млн грн

% серед активів державного сектору

Чистий прибуток, млн грн 2016

2017

2017 vs 2016

Державної іпотечної установа закінчила 2017 рік із чистим прибутком 14.7 млн грн, що на 5.2% менше, ніж у 2016 році. Тоді як показник EBITDA в 2017 році становив 569 млн грн, що на 8% більше, ніж в 2016 році. Тобто найбільший вплив на зменшення чистого прибутку спричинило збільшення суми процентів по кредитам. Слід також зазначити, що в 2017 році чистий дохід від реалізації послуг та продукції зменшився на 13 млн грн до 548 млн грн.

ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»

6482

5,002

0.3%

-274.3

-300.3

-26.1

Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» — провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення в місті Дніпрі. За їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту «Морський старт». У виробництві поєднані технології, що об'єднують металургійну, металообробну, збирально-зварювальну, інструментальну галузі виробництва. Також, окрім ракет, завод випускав тролейбуси; автобуси; трактори. В 2017 році Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» отримало збиток в розмірі 300 млн грн. Це на 9.5%більше, ніж в 2016 році. На зменшення чистого прибутку вплинуло значне зменшення доходу підприємства з 742 млн грн в 2016 році до 461 млн грн в 2017 році.

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

6488

3,673

0.2%

493.9

388.9

-105.0

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води. СхідГЗК виробляє також сірчану кислоту, продукцію машинобудування, приладобудування, гірничошахтне устаткування, різноманітний асортимент виробів для атомних станцій й інших напрямків виробництва. Комбінат надає транспортні послуги (авто- і залізничні), ремонтно-будівельні, науково-дослідні і конструкторські розробки, послуги зв'язку тощо. Підприємство виробляє 3,3% уранового концентрату від світового виробництва та є єдиним в Україні й найбільшим в Європі підприємством з видобутку й переробки уранової руди. в 2017 році Східний ГЗК скоротив прибуток на 21,25%, або на 105 млн грн до 388,9 млн грн, при цьому збільшив чистий дохід на 20,97%, або на 562 млн гривень до 3,243 млрд грн порівняно з 2016 роком. При цьому підприємство в 2017 році скоротило виробництво уранового концентрату на 17% та видобутку уранової руди на 20%. На зменшення прибутку вплинула також зупинка Смолінської та Інгульської шахт.

23


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Фінансові дані підприємств портфелю за звітний період, тис. грн Галузь

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Власний капітал

Кредити (коротко- та довгострокові), інші довгострокові зобов'язання

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

ЄДРПОУ

Назва

Нафта і газ

20077720

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (апарат та філії)

608

638 946 642

216 387 816

589 099

431 503 975

39 601 918

187 927 433

146 639 564

41 287 869

39 330 153

56 585 534

Транспорт

40075815

ПАТ "Укрзалізниця"

276 119

264 444 663

15 365 913

182 867 268

210 776 978

27 715 713

73 938 151

67 346 681

6 591 470

114 549

18 920 418

Електроенергетика

24584661

ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

34 033

210 186 435

42 832 950

155 922 293

158 420 443

18 464 620

38 487 690

33 714 603

4 773 087

-1 321 755

6 591 651

Електроенергетика

21515381

ДП "Енергоринок"

222

43 740 478

33 037 494

26 629

4 918 452

5 131 006

146 208 729

144 757 702

1 451 027

856 261

1 927 663

2 335

38 312 311

3 090 535

1 545 632

384 159

0

20 858

20 023

835

4

-3 256

4 983

37 782 552

34 101 152

3 278 706

-5 732 260

39 995 793

10 415 414

9 519 468

895 946

-1 518 487

103 604

11 484

27 283 884

5 954 417

11 132 114

9 564 283

13 490 271

8 263 856

2 426 027

5 837 829

1 748 031

5 382 491

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорацiя України" ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго"

EBITDA

Електроенергетика

14310862

Харчова п-ть і с/г

37243279

Електроенергетика

100227

Електроенергетика

20588716

ПрАТ "Укргідроенерго"

2 966

26 676 074

2 095 918

20 890 317

20 739 191

4 011 787

5 716 400

2 767 634

2 948 766

1 465 533

2 890 504

Транспорт

38727770

ДП "Адміністрація морських портів України"

7 768

21 517 831

3 845 857

13 585 946

19 879 489

0

7 633 560

2 751 164

4 882 396

3 605 587

4 743 254

інше

37264503

ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"

10

13 744 571

13 010 252

26 580

13 743 928

0

51

43

8

-55 639

-147 843

Електроенергетика

32402870

ДП "Регіональні електричні мережі"

1 011

10 939 766

10 794 215

106 266

-3 495 301

52 852

2 116 463

1 984 551

131 912

-286 923

-277 472

Електроенергетика

22927045

ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

6 832

10 073 652

5 848 769

5 375 594

6 885 847

210

10 918 596

8 389 812

2 528 784

1 891 063

2 747 947

Транспорт

20572069

ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль"

3 921

8 959 924

1 381 493

5 484 605

6 212 029

1 401 897

3 870 048

1 350 288

2 519 760

1 731 420

2 711 237

Транспорт

21560045

ПАТ "Укрпошта"

72 340

7 829 891

4 290 694

3 189 205

2 941 287

330 372

5 500 971

5 245 680

255 291

-192 351

999 935

Машинобудування

5762269

ПАТ "ТУРБОАТОМ"

3 501

7 226 171

2 940 658

2 452 817

5 371 560

0

2 377 533

1 056 109

1 321 424

710 420

1 011 793

Харчова п-ть і с/г

38926880

ПАТ "Аграрний фонд"

230

6 999 158

6 780 830

6 504

5 533 185

1 002 123

4 372 247

3 922 981

449 266

94 796

207 826

5 190

6 732 137

6 526 149

105 741

1 117 257

0

1 961 123

1 654 650

306 473

315 243

255 350

147

6 477 383

903 428

3 306 358

1 772 872

0

36 492

32 359

4 133

-14 792

72 380

ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Машинобудування

14308304

інше

14297707

Транспорт

19477064

ДП "Украерорух"

4 240

6 112 754

2 315 723

2 523 797

5 759 831

107 727

2 897 960

1 988 427

909 533

615 573

999 935

Транспорт

31899285

ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

19 371

5 583 320

1 288 235

1 141 257

3 601 588

57 673

5 328 732

5 185 348

143 384

-82 030

37 665

Електроенергетика

131954

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

6 460

5 570 320

1 989 286

3 555 216

3 868 958

1 060

7 947 766

7 566 615

381 151

31 036

246 995

Хімічна пром-ть

206539

ПАТ"ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД"

3 236

5 423 858

626 846

3 747 895

-5 388 316

0

1 279 058

1 175 826

103 232

-1 448 322

-863 522

інше

33304730

Державна іпотечна установа

82

5 032 322

1 720 170

546

408 270

2 645 000

547 850

0

547 850

14 662

568 914

14308368

ДП "Виробниче об"єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

6 482

5 001 889

3 604 549

389 067

-3 103 919

4 116 538

460 950

463 628

-2 678

-300 306

-198 417

Машинобудування

24


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Галузь

ЄДРПОУ

Назва

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Власний капітал

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Кредити (коротко- та довгострокові), інші довгострокові зобов'язання

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

інше

14309787

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

6 488

3 672 600

1 925 719

1 204 975

667 801

236 120

3 242 530

2 563 953

678 577

388 937

603 750

Електроенергетика

130850

ПАТ "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"

1 190

3 292 298

1 934 999

1 346 821

-304 793

25 081

758 055

1 128 013

-369 958

-307 505

-105 401

Транспорт

4704790

Южний МТП

2 643

3 235 060

1 419 098

1 665 884

2 427 522

0

1 522 480

931 436

591 044

233 663

452 799

інше

36716128

ПАТ "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

5 507

3 064 555

1 845 449

1 113 850

2 357 632

0

2 855 661

1 679 139

1 176 522

443 465

1 122 623

Транспорт

1125666

Одеський МТП

1 001

2 991 958

777 872

1 858 954

2 948 997

0

253 248

208 363

44 885

15 721

48 651

Транспорт

1125755

Маріупольський МТП

3 386

2 963 078

1 195 813

1 607 845

2 794 410

0

1 059 063

778 528

280 535

186 366

387 542

Транспорт

24381357

ДП "Укркосмос"

58

2 883 685

30 492

17 508

-6 929 897

9 689 398

19 687

34 612

-14 925

-1 263 477

508 956

інше

23152907

ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України"(новостворене)

660

2 550 896

512 354

1 836 382

1 976 968

0

67 936

2 077 981

-2 010 045

-742 336

17 817

Електроенергетика

22767506

ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

3 472

2 396 565

314 305

2 077 410

1 841 905

0

2 458 723

2 348 641

110 082

42 867

225 491

інше

33403498

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ"

65

2 273 329

34 810

24 506

1 954 870

119 600

12 295

23 009

-10 714

-3 442

-2 229

Електроенергетика

130926

ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

5 464

2 233 658

1 372 287

770 989

373 273

461 855

8 046 886

8 008 598

38 288

-14 107

94 380

Транспорт

1125672

МТП "Чорноморськ"

4 026

2 177 537

821 625

1 096 536

1 956 996

6 029

1 102 543

919 611

182 932

85 495

210 143

Транспорт

33073442

ДП "Міжнародний аеропорт Львів"

944

2 023 197

151 959

1 784 265

1 950 705

0

388 554

302 471

86 083

122 138

162 505

Хімічна пром-ть

14310112

ДП "Науково-виробниче об"єднання "Павлоградський хімічний завод"

1 387

2 012 076

1 246 466

506 891

863 453

0

1 098 889

799 086

299 803

12 254

154 422

Вугільна пром-ть

31599557

ДП „Вугільна компанія "Краснолиманська"

3 860

1 955 565

1 524 159

300 274

99 942

615 268

308 566

267 684

40 882

-108 209

-73 086

3 434

1 882 600

1 415 789

340 776

1 072 250

0

1 383 833

1 260 078

123 755

2 605

-19 405

740

1 841 407

311 830

1 342 037

1 028 484

70 954

68 534

52 440

16 094

638

26 518

ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" ПАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України"

інше

38983006

Нафта і газ

31169745

Вугільна пром-ть

33426253

ДП „Селидіввугілля”

8 561

1 665 365

573 638

672 724

-2 214 036

71 392

1 044 561

1 619 854

-575 293

-396 391

-377 679

Машинобудування

213121

ДП "Завод "Електроважмаш"

4 296

1 567 791

1 299 142

221 310

277 959

631 871

1 437 322

1 185 087

252 235

8 547

128 347

інше

16286441

ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

979

1 511 266

653 268

739 644

1 216 962

0

1 737 811

1 213 400

524 411

340 901

494 208

інше

179737

ДП „Дирекція по будівництву об'єктів”

0

1 508 458

29 734

102 271

72 823

0

0

0

0

-1 100

1 892

516

1 507 041

16 396

132 914

187 057

0

4 329

20 021

-15 692

-1 185

-6 977

102

1 435 743

11 494

31 696

1 403 139

1 371

35 280

24 203

11 077

4 374

9 131

1 356 246

527 791

34

-3 923

0

9 492

0

9 492

1 534

1 574

ДП "Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд" НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"

інше

4853709

інше

21710384

інше

37700171

ДП "Укрмедпроектбуд"

26

Вугільна пром-ть

32087941

ДП „Мирноградвугілля”

5 387

1 343 383

345 343

852 375

-1 928 920

56 483

599 281

1 179 217

-579 936

-730 365

-693 210

Харчова п-ть і с/г

20047943

Державна акціонерна компанія "Хлiб України"

180

1 333 948

222 330

39 449

339 161

317 930

24 685

21 236

3 449

-32 644

-6 181

25


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Галузь

ЄДРПОУ

Назва

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Власний капітал

Кредити (коротко- та довгострокові), інші довгострокові зобов'язання

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

Вугільна пром-ть

32323256

ДП „Львіввугілля”

7 878

1 321 924

823 529

366 877

-1 477 042

245 591

1 816 006

1 792 369

23 637

-145 613

-99 781

Харчова п-ть і с/г

379790

ДП "Артемсіль"

2 860

1 264 890

773 813

426 552

892 209

0

1 328 808

735 475

593 333

212 964

357 745

Електроенергетика

130820

ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

399

1 216 930

1 130 297

54 247

-72 848

90

385 432

399 754

-14 322

2 003

4 515

Хімічна пром-ть

31517060

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак"

704

1 174 116

609 447

287 198

858 377

0

1 199 026

926 753

272 273

164 915

255 845

Електроенергетика

23399393

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

3 433

1 164 060

229 381

892 135

328 593

40 000

3 297 094

3 088 658

208 436

16 506

107 214

Харчова п-ть і с/г

37199618

Державне пiдприємство спиртової та лiкерогорiлчаної промисловостi "Укрспирт"

4 908

1 138 921

955 065

130 303

70 029

0

1 864 950

1 300 518

564 432

12 068

49 450

інше

39351532

ДП "Спортивний комплекс "Атлет"

119

1 053 922

25 197

1 028 271

931 968

43 826

33 559

26 139

7 420

6 880

4 652

інше

38457291

Державне підприємство "Арена Львів"

76

1 035 054

982

988 673

39 198

717 305

9 715

6 587

3 128

-1 285

-1 191

Вугільна пром-ть

32320594

ДП „Первомайськвугілля”

4 670

1 017 187

439 541

442 267

-1 892 392

117 558

246 847

704 202

-457 355

-524 718

-204 021

Вугільна пром-ть

32359108

ПАТ "Лисичанськвугілля"

4 072

968 302

187 775

773 433

-4 829 198

978 107

208 248

797 494

-589 246

-796 666

-593 211

Електроенергетика

131050

ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"

518

872 971

364 812

497 901

49 606

15 242

437 303

540 754

-103 451

-83 908

-34 333

Хімічна пром-ть

4653147

Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України

29

864 965

862 367

2 548

7 075

854 133

14 885

9 181

5 704

213

492

Вугільна пром-ть

40225511

ДП Держвуглепостач"

0

864 354

652 954

1 944

8 953

0

5 045 317

4 767 689

277 628

33 257

90 523

Транспорт

1181765

ДП "Український держаний центр радіочастот"

1 010

856 869

337 090

344 860

830 829

0

514 878

266 858

248 020

41 948

139 127

2 223

848 622

141 937

678 307

622 227

11 847

1 836 845

1 678 177

158 668

48 612

141 095

388

701 968

80 060

379 565

671 095

0

173 229

83 919

89 310

34 982

51 153

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" ДП "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ"

Електроенергетика

130725

інше

4013583

Транспорт

1125815

Ізмаїльський МТП

1 421

701 870

185 639

492 358

586 402

0

617 860

471 102

146 758

77 340

173 367

Вугільна пром-ть

40695853

ДП "Шахта ім. М.С. Сургая"

2 625

652 974

201 839

373 908

-412 250

27 448

354 891

535 213

-180 322

-30 387

-35 080

Машинобудування

14313062

ПАТ "Хартрон "

1 262

639 328

456 117

63 632

290 412

8 575

386 570

250 937

135 633

13 594

12 134

101

621 343

12 244

609 050

616 717

0

6 930

6 347

583

275

1 365

315

577 452

46 335

474 127

477 571

69 810

37 220

36 285

935

66

32 133

ПрАТ "Український інститут із проектуваня і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв’язок" ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"

Транспорт

1168185

Транспорт

25196197

Вугільна пром-ть

34032208

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"

2 764

575 391

110 530

442 504

-665 837

104 612

360 750

538 612

-177 862

-168 328

-129 729

інше

31032378

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

612

567 925

364 055

154 401

23 439

844

26 534

8 563

17 971

22 198

40 384

інше

31106596

ПАТ "Укрмедпром"

360

532 777

347 984

110 395

291 920

0

234 436

137 928

96 508

625

17 351

Вугільна пром-ть

33839013

ДП „Торецьквугілля”

2 926

531 394

170 835

240 347

-2 312 163

65 716

347 606

792 266

-444 660

-272 700

-255 404

Транспорт

21720000

Держгідрографія

793

527 779

213 595

271 045

488 572

0

468 344

248 867

219 477

109 486

173 595

26


ОГЛЯД ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ

Галузь

Транспорт

ЄДРПОУ

Назва

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Загальна вартість активів

Оборотні активи

Основні засоби

Власний капітал

Кредити (коротко- та довгострокові), інші довгострокові зобов'язання

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

Чистий фінансовий результат

EBITDA

19290012

СМП "Ольвія"

669

500 708

154 233

314 984

442 753

0

380 322

230 061

150 261

101 517

159 318

інше

1190043

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

2 591

498 352

195 057

170 951

438 431

1 513

677 188

554 150

123 038

12 293

47 073

інше

33298371

ДПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд"

411

471 274

327 243

38 463

215 060

0

445 211

346 885

98 326

6 795

47 162

Електроенергетика

131771

ПрАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

504

454 081

321 115

118 623

-214 580

0

385 416

451 693

-66 277

-81 611

-54 076

інше

14315569

ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації "Безпека"

12

445 405

423 727

168

767

0

395

233

162

809

1 016

інше

32207896

ДП "УКРЖИТЛОСЕРВІС"

102

441 380

10 529

329 830

320 914

1 331

8 336

12 411

-4 075

-5 381

-5 368

інше

30401456

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"

206

438 829

217 676

21 205

425 473

0

90 463

83 030

7 433

122

-53 155

інше

26191463

ДП "ЗАЛ ОФІЦІЙНИХ ДЕЛЕГАЦІЙ"

158

430 083

110 566

70 893

186 352

15 000

50 996

36 948

14 048

2 726

4 074

Електроенергетика

40885849

ДП "Калуська теплоелектроцентраль-нова"

607

429 212

231 811

186 747

286 700

20 000

1 095 825

972 500

123 325

34 685

65 030

Транспорт

1125761

Бердянський МТП

1 120

427 803

195 114

212 633

406 410

0

244 608

200 318

44 290

24 549

40 195

Машинобудування

14307357

КП спеціального приладобудування "Арсенал"

1 540

424 126

324 187

89 771

251 869

0

255 092

211 208

43 884

6 066

18 272

інше

30218246

ДП "Укрсервіс Мінтрансу"

204

381 486

162 387

217 344

248 437

130 408

43 179

44 794

-1 615

-9 309

2 069

інше

191017

ДПП “Кривбаспромводопостачання”

962

377 810

252 204

108 611

46 558

0

309 772

230 779

78 993

8 773

24 183

Харчова п-ть і с/г

37404165

ДП "Конярство України"

853

370 178

289 184

39 829

79 114

1 332

186 945

160 245

26 700

13

6 518

інше

2221461

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ "УКРАЇНА"

240

363 948

24 498

34 453

348 427

0

61 915

54 459

7 456

911

5 986

інше

37176130

ДП “Державна інвестиційна компанія”

10

345 372

80 077

19 534

345 330

0

5 280

496

4 784

93

489

інше

14308569

ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЬШОВИК"

359

340 981

65 694

271 484

79 663

791

79 815

33 237

46 578

-35 505

-23 127

інше

1981715

ДП "САНАТОРІЙ "КОНЧА-ЗАСПА"

187

336 440

5 513

51 205

333 018

0

29 684

25 697

3 987

115

636

інше

33636307

Державне підприємство "УДЦ"Молода гвардія"

443

324 131

141 820

174 960

276 330

0

82 667

79 226

3 441

953

8 416

інше

30058128

ПрАТ "ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ"

7

319 633

50 950

232 493

289 204

0

46 565

22 774

23 791

13 426

27 730

21

318 195

2 342

449

317 419

0

3 471

2 829

642

354

380

1 896

294 921

194 344

91 145

230 343

14 000

309 009

243 467

65 542

4 672

23 824

ПАТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об"єднання" Державне науково-виробниче підприємство "Об"єднання Комунар"

інше

21661711

Машинобудування

14308730

інше

2568182

ДП «Укрметртестстандарт»

749

288 674

107 353

133 851

207 973

0

257 398

206 548

50 850

23 476

59 936

Машинобудування

32495626

ДП"Дніпровський електровозобудівний завод"

885

249 641

148 703

54 463

54 912

0

127 357

104 747

22 610

-64 374

-61 154

27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.