Page 12

12

Overijsselse boeken

Alles behouden Mark Deckers

De opgraving en lichting van de 15e-eeuwse IJsselkogge

Van Westerflier tot Grimberg Ester Smit & Dinand Webbink

Wouter Waldus Februari 1945. In Deventer wacht men in spanning op het einde van de oorlog. Juist op dat moment opent een bijzondere bibliotheek: een noodfiliaal in een Jaminwinkel. Twee jongedames houden hier een dagboek bij. 23 februari 1945: “Vanmorgen half tien opening van het leeszaalfiliaal in de winkel van Jamin. Het eerste halfuur vol verwachting, doch weinig leden. In de loop van de dag nam de kou van onze voeten toe met het aantal bezoekers, die de hele dag zo’n beetje door bleven druppelen. Drie jongens kwamen vragen om een kaart van Nederland. Ze vertelden dat ze drie van de 1.200 jongens waren, die in Bloemendaal bij razzia’s waren opgepakt, vervoerd waren per Wehrmachttrein, in de buurt van Deventer uit de trein waren gesprongen en nu te voet de reis naar huis wilden aanvaarden na raadpleging van een kaart.”  Grote en kleine ontwikkelingen buitelen over elkaar. Het bijzondere dagboek is aangevuld met andere niet eerder gepubliceerde dagboekfragmenten. Daarmee brengt het een flink aantal verborgen documenten op onderhoudende wijze bij elkaar. Een absolute aanvulling op boeken over de oorlogsgeschiedenis van Oost-Nederland én die van bibliotheken!

De IJsselkogge is vanaf de eerste duik op het wrak in april 2011 een zeer tot de verbeelding sprekende vondst geweest. Voor het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat heeft de kogge op bestuurlijk niveau tot grote inzet van mensen en middelen geleid. De zeer hoge wetenschappelijke waarde van de vindplaats vormde de verantwoording voor de grootschaligheid waarmee het project Opgraven en Bergen IJsselkogge vorm is gegeven. Hierbij speelde ook de publicitaire waarde van een niet eerder in Nederland voorgekomen scheepsarcheologische berging van deze omvang een belangrijke rol. De lichting van de IJsselkogge op 10 februari 2016 was niet alleen het finest hour voor de uitvoerders, maar ook voor de vele betrokken bestuurders en adviseurs. De positieve publiciteit omtrent het project is voor zowel Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als de gemeente Kampen een stimulans geweest om de IJsselkogge als symbool voor het Hanzeverleden te koesteren. Met het conserveringsbesluit dat in oktober 2017 is genomen, zal de IJsselkogge voor de toekomstige generaties behouden blijven. Uitgever: Matrijs Utrecht

In 2012 verscheen Van Eversberg tot Eerde, op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge. De goede ontvangst van dit boek inspireerde de auteurs tot het schrijven van een vervolg. In Van Westerflier tot Grimberg gaan de auteurs op zoek naar bestaande en verdwenen havezaten langs het zuidelijke deel van de Regge, te beginnen in Diepenheim om via Goor, Markelo en Enter in Rijssen uit te komen. De zoektocht leverde boeiende verhalen op over de geschiedenis van de verschillende kasteeltjes. De beschrijvingen gaan vergezeld van veel nooit eerder gepubliceerde afbeeldingen, uniek kaartmateriaal en nieuwe inzichten. Bovendien zochten de schrijvers naar het antwoord op de vraag waarom er toch zoveel havezaten langs het nietige riviertje de Regge staan. Van Westerflier tot Grimberg bevat levendig geschreven, historisch verantwoorde verhalen voor een breed publiek, die aansporen tot het bezoeken van bestaande kastelen en tot het zelf op zoek gaan naar havezaten die geheel of grotendeels van de aardbodem verdwenen zijn. Uitgever: Uitgeverij ’n Boaken, Nijverdal ISBN: 978 90 7627 239 9 | 144 pag. | € 14,50

Overijsselse Uitgever: WalburgPers

ISBN: 978 94 6249 374 2 | 80 pag. | € 12,50

ISBN: 978 90 534 5547 0 | 456 pag. | € 49,95

Profile for MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel

MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, juli 2019