Page 1

Propozycje wykorzystania klubu naukowego – ZAINTERESOWANIA I TALENTY


Wielu nauczycieli prowadzi w swoich szkołach kółka zainteresowań. Mają one różną tematykę np. literacką, matematyczną, historyczną, ekologiczną, plastyczną, teatralną lub techniczną. Kółka te w swoim założeniu mają rozwinąć zainteresowania uczniów z danej dziedziny. Uczniowie zwykle wybierają kółko kierując się już kiełkującymi pasjami.

Na kółkach nie stawia się ocen. Uczniowie chcą spędzić ciekawie i miło swój czas po lekcjach. Bardzo często po roku działania kółka poza wytworami w postaci prac plastycznych - z kółka plastycznego, dyktand z kółka ortograficznego i wystawionego przedstawienia - z kółka teatralnego; niewiele zostaje. Kluby naukowe mogą być miejscem bieżącego zapisu działania na terenie szkoły koła zainteresowań. W jaki sposób? W zależności od kółka, możemy w klubie umieszczać różne aktywności.


Swoje talenty i pasje możemy rozwijać, pielęgnować i pokazywać innym korzystając z różnego typu serwisów społecznościowych. Tutaj wspólnie opisujemy hobby, śledzidzimy informacje specjalistów z interesującej nas dziedziny, wymieniamy się opiniami czy wreszcie pokazujemy w różnorodny sposób efekty naszej pracy. To nie tylko wgrywanie filmów, zdjęć czy dodawanie wpisów, ale także gromadzenie ludzi skupionych na wspólnej idei. Jedną stroną może równocześnie zarządzać kilka osób. W jednej przestrzeni Pomysł 1 gromadzi się cała klasa czy grupa uczniów. Kółko plastyczne a klub naukowy Przykładem zapisu działalności kółka plastycznego jest klub „Fruwająca Kuchnia Cioci Betty”, który w prosty sposób przybliża wszystkim różnorodne techniki plastyczne. Zdjęcia poszczególnych etapów wykonania pracy umożliwiają także samodzielne wykonanie pracy w domu.

Nauczyciel prowadząc kółko plastyczne nie tylko dokumentuje jego działalność w klubie naukowym naszego portalu. W sposób przystępny dla wszystkich tłumaczy, jak wykonać konkretną pracę. Tym samym rozszerza


swoje działania poza szkołę, w której pracuje. Dzięki instrukcji dzieci mogą pracę wykonać samodzielnie nie tylko w czasie zajęć dodatkowych. Pomysł 2 Kółko literackie a klub naukowy Działania na kółku literackim również nadają się do prezentowania w klubie. Przykładem może być zapis działalności kółka literackiego w klubie Trzecia klasa na obcasach. Na każdych zajęciach uczniowie poznają 3 związki frazeologiczne. Następnie samodzielnie tworzą własne historyjki z użyciem poznanych idiomów. Tworzą do nich własne ilustracje. Prezentują poznane związki także w postaci komiksu. Nauczyciel lub uczniowie uczęszczający na kółko w szkole, piszą swoje prace pod stworzonym tematem w klasowym klubie. Tworzą do nich quizy, krzyżówki i obrazki.

Temat kółka literackiego może być oczywiście inny. Uczniowie mogą poznawać np. baśń mongolską, a później tworzyć własne ilustracje do tekstu (sprawdza się w klasie 1). W temacie klubu może zostać


przytoczona treść baśni lub jej streszczenie. Następnie nauczyciel może dodać stworzone przez uczniów ilustracje. Temat może być obudowany krzyżówką (sprawdzamy stopień przyswojenia baśni) lub quizem. Pomysł 3 Kółko matematyczne a klub naukowy W stworzonym klubie mogą znajdować się ciekawe, niestandardowe zadania i zagadki matematyczne. Nauczyciel może umieszczać zadania dla uczniów po każdych odbytych zajęciach. Uczniowie przez tydzień zastanawiają się nad jego rozwiązaniem. Propozycje swoich rozwiązań umieszczają w klubie. Na początku każdych zajęć mogą ustalać, kto z uczniów zdanie rozwiązał prawidłowo.

Na kółku matematycznym można też stworzyć klub poświęcony konkretnym matematycznym zagadnieniom. Nauczyciel wspólnie z uczniami może wybrać interesujący temat i na kółku je opracować, a następnie umieścić w powstałym matematycznym klubie.

Pomysł 4


Kółko przyrodnicze a klub naukowy Kółka ekologiczne lub kółka przyrodnicze świetnie nadają się do prezentowania w postaci klubów naukowych. Jeśli założeniem kółka jest rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz nauka codziennego dbania o naszą planetę klub może propagować wyrobienie nawyków segregacji śmieci i oszczędności wody, energii.

Jeśli poprzez udział w kółku uczniowie będą rozwijać w sobie zamiłowanie do przyrody, klub może przybliżać dzieciom piękno wybranego ekosystemu np. ekosystemu wody i poruszać różnorodne zagadnienia z tym środowiskiem związane. W klubie przyrodniczym można również promować akcje propagujące życie w zgodzie z naszą planetą lub akcję Sprzątania świata. Ukazywać udział szkoły lub klasy w tej inicjatywie. Publikować prace literackie i plastyczne wykonane przez uczniów, plakaty zaprojektowane przez klasy zachęcające do dbania o Ziemię, las czy rzekę. Takie tematy będą zachęcać uczniów do publikacji raportów z własnych ekologicznych działań. Poprzez sondę można badać jakie ekologiczne nawyki mają dzieci wchodzące do klubu.


Pomysł 5 Kółko teatralne a klub naukowy Efekty działań kółka teatralnego najlepiej widoczne są na scenie. Klub naukowy może zostać wykorzystany jako sposób archiwizacji wszystkich przygotowań, które w rezultacie prowadzą do występu uczestników koła. Wystawienie sztuki to nie tylko finalny występ aktorów, ale również wybór przedstawienia i aktorów, tworzenie scenografii, przygotowanie choreografii. Działalność w klubie może być nie tylko archiwizacją spektaklu i prygotowań, ale metodycznym wstępem do pracy z literaturą. Co kilka tygodni w klubie nauczyciel lub uczestnicy kółka mogą umieszczać krótkie sprawozdania z prac odbywających się na kółku. Wybrani współgospodarze klubu mogą przybliżać innym wiedzę z zakresu teatru. (rodzaje teatrów, tłumaczyć charakterystyczne dla teatru słowa i zagadnienia) Klub może też być miejscem promującym przedstawienie, zapraszającym wszystkich do obejrzenia sztuki, a także dokumentacją sztuki zawierającą komentarze po przedstawieniu, podsumowania, plany na przyszłość. To idealne miejsce na wyciągnięcie wniosków z analizowanej sztuki.


Każdy kreatywny nauczyciel, ciekawie prowadzi swoje kółko. Korzystając z klubów naukowych od teraz może również w ciekawy sposób dokumentować działalność kółka. Każde kółko można pokazać w klubie, i tylko od nauczyciela zależy, czy skupi się na pokazywaniu wytworów literackich, plastycznych, technicznych z działalności kółka, czy również wzbogaci je o teoretyczną obudowę, rozszerzając jego edukacyjną działalność.

Co zyska

uczeń

nauczyciel

rodzic

- możliwość aby wszyscy bliscy dziecka mogli zobaczyć, co robi na kółku

- możliwość

- dokumentację

- wgląd w działalność

pokazania innym

wszystkich swoich

kółka zainteresowań

wytworów swojej

działań, w sposób

dziecka

działalności (gdy

przejrzysty,

prace są

chronologiczny i

sfotografowane i

ciekawy,

umieszczone w klubie, dziecko może pochwalić się mamie, babci i cioci)


uczeń

nauczyciel

rodzic

- inspirację do

- wyjście ze swoją

- możliwość

wykonania podobnej

działalnością poza

oglądania wytworów

pracy w domu (nie

obręb klasy i szkoły

działania dziecka

tylko przez dziecko realnie uczęszczające na kółko)

- dokumentację

- rozwój swojego

- możliwość

wszystkich

warsztatu

motywowania

stworzonych przez

dziecka w czasie

siebie prac

wolnym do dalszego

plastycznych i

rozwijania

literackich

zainteresowań i pasji

- dostrzeganie

- poznanie nowego

- możliwość

własnego rozwoju po

narzędzia, którym

włączenia się w

upływie jakiegoś

może posługiwać się

internetową

czasu np. roku

w swojej codziennej

działalność kółka

pracy

- rozwój swoich pasji

- własny rozwój oraz

i zainteresowań

zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności


uczeń

nauczyciel

- rozwój

- świadomość, że

umiejętności

oddziaływanie na

związanych ze

ucznia przenosi się

środowiskiem

również na

Internetu

aktywność dziecka w

rodzic

klubie - w domu

- poszerzenie swojej

- wiedzę, że

wiedzy i

tematyka

umiejętności przez

proponowanego

działania w klubie

kółka może być

powiązanym z

dzięki istnieniu klubu

kółkiem

przedstawiona w

zainteresowań

sposób dogłębny i wyczerpujący

- przeniesienie swojej pracy do Internetu

- świadomość, że jego pomysły mogą być inspiracją dla innych, także nauczycieli Autorzy opracowania: Uniwersytet Dzieci - Anna Mroczko, Karolina Hanus Więcej informacji na www.uniwersytetdzieci.pl

Zainteresowania i talenty  

Zainteresowania i tematy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you