Page 1

Propozycje wykorzystania klubu naukowego – LEKCJA W KLASIE I INTERNECIE


Każdy temat realizowany w trakcie lekcji może zostać poszerzony. Klub naukowy jest świetnym miejscem, gdzie nauczyciel może zaprezentować zagadnienie realizowane na zajęciach szkolnych, wzbogacając je o nowe treści, które temat uatrakcyjnią, wzbogacą, uczynią bardziej wyczerpującym. Dodatkowo sprawią, że uczniowie zapamiętają go na dłużej.

Nie każdy temat wymaga poszerzania na określonym stopniu edukacji. Są jednak zagadnienia, które w programie potraktowane są w sposób marginalny lub niewystarczający (dla naszych – konkretnych uczniów lub w naszym, nauczycielskim mniemaniu). Jeśli nauczyciel chce go wzbogacić, a nie może tego zrobić na szkolnych lekcjach, może uczynić to w klasowym klubie i zachęcić uczniów do jego odwiedzenia. Z pewnością znajdą się zaciekawieni uczniowie, którzy chętnie poszerzą swoją wiedzę z danego zakresu. To także przestrzeń do pracy z uczniami zdolnymi lub przeciwnie wymagającymi indywidualnego toku nauki. Dzięki pracy w klubie mają możliwość rozwoju w niestandardowym trybie.


Stworzony przez nauczyciela temat może być wzbogacony o aktywności uczniów wykonane w czasie zajęć np. napisane opowiadania, wykonane prace plastyczne lub techniczne, zrobione doświadczenia, wytwory pracy w grupach. Nauczyciel lub uczeń wszystkie działania na zajęciach może przenieść do klubu w postaci zdjęć, stworzonych galerii lub przez dodanie prac. Wówczas klub stanie się także miejscem, dzięki któremu klasa prezentuje swoją pracę na zewnątrz. Dobrze opracowany temat może być inspiracją dla nauczycieli, a także dzieci nie związanych w realu z klubem.

Klasowa lekcja w internecie może odbyć się nie tylko w klubie naukowym. Przedłużenie tematu może odbyć się poprzez wspólne tworzenie ciekawych materiałów wzbogacających i poszerzających lekcje. Narzędziami, które możemy do tego celu wykorzystać są internetowe edytory dokumentów i prezentacji multimedialnych. Dzięki nim mamy szybki i łatwy dostęp do informacji, co ważne stworzonej wspólnie. Wykorzystujemy wówczas narzędzia do stworzenia tekstów, infografik, wykresów czy też tabel. Klub szkolny może z dużym powodzeniem poszerzać warsztat pracy nauczyciela, być pomocą w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności uczniów. Temat może być stworzony przez ucznia, który chce podzielić się z innymi swoją wyjątkową wiedzą, a niestety program szkolny czasowo na to nie pozwala. Młodzi adepci nauki zafascynowani jakąś dziedziną życia, która w szkolnych realiach poruszana jest w stopniu minimalnym mają wówczas doskonałą okazję na pokazanie siebie i swoich pasji. Nauczyciel dzięki takiemu działaniu uczy współodpowiedzialności. Aby uczeń mógł samodzielnie stworzyć temat nadaj mu tytuł współgospodarza


Co zyska

uczeń

nauczyciel

rodzic

- poszerzy wiedzę na

- świadomość, że

- świadomość, że

dany temat

jego uczniowie mają

dziecko poszerza

poruszany w klubie

dostęp do dobrze

swoją wiedzę i

opracowanych

umiejętności

tematów

- dostrzeże, doceni i

- własny rozwój

- świadomość, że

rozwinie swoje

poprzez własne

dziecko pogłębia

zainteresowania i

poszukiwania,

rozumienie danego

pasje

docieranie do

tematu

nowych atrakcyjnych materiałów

- zyska motywację

- satysfakcję z

- świadomość, że u

do własnych

powodu

dziecka kształtują się

poszukiwań

zaciekawienia swoim

pasje i

przedmiotem

zainteresowania

- zyska świadomość,

- radość, że w czasie

- pewność, że

że na szkolnych

wolnym uczniowie

dziecko spędza swój

zajęciach pewne

rozwijają swoje

wolny czas

zagadnienia są tylko

pasje i

kreatywnie,

„zajawiane”, a po

zainteresowania

poszerzając swoją

lekcjach sam może

wiedzę i

je poszerzać lub

umiejętności,

prosić o pomoc innych


uczeń

nauczyciel

rodzic

- nauczy się

- łatwe narzędzie,

- pewność, że

samodzielnego

gotowe do

dziecko uczy się w

pozyskiwania wiedzy

natychmiastowego

sposób nowoczesny,

wykorzystania

łącząc zabawę z

(kluby)

nauką

- poszerzy swoją

- archiwizację

- możliwość

wiedzę o świecie, w

opracowanych przez

obejrzenia wytworów

którym żyje

siebie tematów

pracy dziecka stworzonych na lekcjach,

- utrwali temat

- świadomość, że

- możliwość

poruszany na lekcji

uczniowie lepiej

porównania

mogą zrozumieć

aktywności własnego

dane zagadnienie, że dziecka, jego starań uczą się także

i zaangażowania do

poprzez zabawę

aktywności innych uczniów z klasy

- zdobędzie

- możliwość

- możliwość

informacje i

prezentacji swoich

włączenia się w

umiejętności w

pomysłów i starań

edukację swojego

atrakcyjny dla siebie

na zewnątrz

dziecka i całej klasy

sposób


uczeń

nauczyciel

- rozwinie

- świadomość, że

praktyczne

jego praca może być

umiejętności

inspiracją dla innych,

przydatne w życiu

a jego działania -

codziennym

wzorem do

rodzic

naśladowania

- zaprezentuje

- nowe narzędzie

wytwory swojej

edukacyjne –

pracy na zewnątrz

Internet

- zyska przekonanie, że działania w szkole pozostaną zauważone i zapamiętane Zobacz, jak łatwo wykorzystać klub naukowy jako miejsce poszerzania szkolnych działań oraz nowoczesne narzędzie wykorzystywane w codziennej edukacji. Pomysł 1 Praca ze szkolną lekturą nie tylko umożliwia poszerzenie zakresu edukacyjnej oferty ale też przeniesienie jej do internetu. Temat: Arrivederci Lampo 1. Punktem wyjścia do nowego tematu w klubie może być tworzona przez uczniów w klasie recenzja zachęcająca do przeczytania książki „O psie, który jeździł koleją” Nauczyciel wybiera najciekawszą recenzją i prosi jego autora o stworzenie nowego tematu w klasowym klubie.


2. W trakcie pracy nad lekturą zwykle tworzy się różne plastyczne prace. Tym razem wszyscy ilustrują fragment książki, który zrobił na nich największe wrażenie – prace mogą być zeskanowane lub sfotografowane i umieszczone w temacie. 3. Na zadanie domowe uczniowie wyszukują powiedzonek i przysłów, w których bohaterami są psy np. (Pogoda pod psem, Zimno jak w psiarni, Żyje jak pies z kotem, Pies ogrodnika, Psiakość, Czepił się jak rzep psiego ogona, Nie dla psa kiełbasa, Wieszać na kimś psy) Uczniowie tłumaczą, co znaczą znalezione powiedzenie, a następnie wybierają jedno i tworzą historyjkę z jego użyciem (może być też ilustracja, komiks) – zostają one umieszczone w klubie. Mogą również tworzyć quizy lub krzyżówki z użyciem tych powiedzonek. 4. Uczniowie stają się pracownikami biura podróży, które ma opracować mini przewodnik po Włoszech, zachęcający do odwiedzenia tego państwa. W tym celu przynoszą do szkoły zdjęcia, książki, inne rzeczy, które związane są z tym krajem. Zastanawiają się wspólnie, co powinien zawierać krótki przewodnik po Włoszech, aby zachęcił do odwiedzenia tego kraju. Można to zrobić w formę mapy mentalnej. Następnie każde z dzieci (lub w grupach) wybiera do opracowania jeden z tematów, np. Ile mieszkańców liczą Włochy? Jakie morza otaczają Włochy? Jaki kształt ma państwo włoskie? Jakim językiem mówi się we Włoszech? Podstawowe włoskie słowa. Jakie potrawy są uznawane za typowo włoskie? Co jest stolicą Włoch? Jakie enklawy znajdują się we Włoszech? Jakie miasta włoskie warto zapamiętać i dlaczego? Co znajduje się w herbie Włoch? Jakie sławne postaci pochodzą z Włoch? Opracowane na zajęciach elementy mapy mentalnej (informacje z przyniesionych książek, przewodników, Internetu) stworzą podstawy do tworzenia mini przewodnika po Włoszech zrobione w formie np. prezentacji i umieszczone w klubie. 5. Temat pracy pisemnej: Wylosowaliśmy promocyjne bilety do Włoch. Opisz jedną z przygód? Najciekawsze prace zostają umieszczone w klubie.


Pomysł 2 W programie szkolnym jest wiele różnych tematów, które wspaniale nadają się do rozwinięcia i pokazania w klasowym klubie. Temat : Filmy animowane teraz i w dzieciństwie naszych rodziców W klasie 3 uczniowie zapoznają się z zagadnieniem filmu, poznają podstawowe terminy z nim związane. Jeden z tematów zajęć w tym bloku poświęcony jest filmom rysunkowym. Ze względu na to, że temat ten jest szczególnie bliski dzieciom, warto go rozszerzyć i umieścić w klubie. 1. Na zajęciach uczniowie oglądająi kilka krótkich bajek dla dzieci, celowo jest wśród nich bajka z dawnych dobranocek, współczesna, z wykorzystaniem plastelinek i lalek. – rozmowa o różnicach i podobieństwach w tych bajkach. 2. Ustalenie, skąd wzięło się pojęcie filmu rysunkowego (kreskówki) Każdy samodzielnie tworzy kilka kadrów wymyślonej przez siebie bajki. – najlepsze prace można sfotografować i umieścić w klubie. 3. Uczniowie poszukują informacji na temat historii powstania filmu rysunkowego (książki, film na ten temat, Internet) Wspólnie redagują notatkę – ona stanie się tematem w klubie. 4. W grupach tworzą zbiór pytań do wywiadu z rodzicami. Wywiad dotyczy filmów rysunkowych z dzieciństwa rodziców. – Wywiad dzieci przeprowadzają jako zadanie domowe z każdym rodzicem. Następnego dnia ma miejsce analiza uzyskanych odpowiedzi i umieszczenie ich w klubie. 5. Dzieci wraz z rodzicami mogą także umieścić w klubie link do swojej ulubionej dobranocki. W ten sposób stworzy się nam w klubie ranking cieka wych filmów rysunkowych z dawnych lat. Autorzy opracowania: Uniwersytet Dzieci - Anna Mroczko, Karolina Hanus Więcej informacji na www.uniwersytetdzieci.pl

Lekcja w klasie i internecie  

Lekcja w klasie i internecie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you