Page 1

Propozycje wykorzystania klubu naukowego – KRONIKA KLASOWA


W wielu szkołach nauczyciele prowadzą klasowe kroniki. Klub naukowy może pełnić rolę współczesnej kroniki klasy. To miejsce, które może odpowiadać naturalnej potrzebie zapisu wydarzeń z życia klasy. Dzięki niemu można uwiecznić w interesujący i różnorodny sposób szkolne dzieje.

Dzieci

mogą

być

twórcami

żywej

historii.

W

dodatku,

w

przeciwieństwie do klasycznej papierowej wersji, która pisana była do szuflady, internetowa kronika jest interaktywna i ogólnie dostępna. Dzieci mogą ją tworzyć samodzielnie, a wynikami swoich działań mogą pochwalić się przed bliskimi. To doskonały sposób nie tylko na integrację wszystkich uczniów w klasie, ale również zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Kluby naukowe stają się połączeniem działań lekcyjnych w świecie realnym i świecie wirtualnym. Nauczyciel wraz zespołem uczniów pod jego kierunkiem ma możliwość umieszczania w nim relacji z wybranych wydarzeń i uroczystości, w których klasa uczestniczy m.in.:

Szkolny klub internetowy może pełnić rolę kroniki klasy, w której uczniowie pod opieką nauczyciela dokumentują różne wydarzenia z życia klasy.

Wycieczki, klasowe i szkolne uroczystości, bale i codzienne

wydarzenia już po kilku miesiącach zacierają się w pamięci. Dzięki kronice, nawet po

dłuższym czasie, historia

klasy

pozostanie

zapisana. W

przeciwieństwie do klasycznej, papierowej wersji, internetowa kronika jest interaktywna, każde dziecko w dowolnym momencie ma do niej dostęp jako czytelnik i współautor. Wynikami swojej samodzielnej pracy może pochwalić się przed bliskimi. Dzięki wykorzystaniu internetu, wielu uczniów jednocześnie może być zaangażowanych w prowadzenie kroniki. To dobry sposób na integrację klasy, a także zaangażowanie rodziców w życie szkoły.


Szkolną kronikę można także prowadzić w formie bloga. Wspólnie dodając notki, wpisy zdjęcia czy filmy tworzymy internetowy pamiętnik klasy. Klasyczne blogi maja zwykle jednego autora. Jednak w przypadku szkolnym ciekawszym rozwiązaniem będzie prowadenie go przez klasowy zespół redakcyjny. Możemy się zdecydować na blog ściśle sprofilowany: fotoblog, wideoblog czy też mikroblog. W ciekawy i rozwijający sposób przeniesiemy życie klasy do przestrzeni publicznej. Co można opisać w kronice: - wycieczki i ciekawe wyjścia, - szkolne akademie, - klasowye uroczystości (bal, dyskoteka, ognisko, świętowanie urodzin klasy, itp.) - życia codzienne klasy , - wyjątkowe zajęcia. Wspólnie stworzona relacja jest archiwizowana i może być wspaniałą pamiątką.


W jaki sposób to robić: Kronika jest zapisem wszystkich ważnych wydarzeń z życia klasy. Na samym początku istnienia klubu prowadzeniem kroniki powinien zająć się nauczyciel. To on będzie tworzył nowy temat w klubie i decydował jak często

będzie

się

on

pojawiał.

Wraz

z

nabywaniem

przez

dzieci

umiejętności będzie on mógł oddawać uczniom kolejne działania. Z czasem uczniowie poczują się wyróżnieni, jeśli nauczyciel poprosi ich o stworzenie quizu, krzyżowki lub dodania zrobionych wcześniej zdjęć. Stopniowo nauczyciel będzie wybierał grupki uczniów, którzy opracują kolejne tematy w klubie. Można zrobić grafik w klasie. Wybrać wydarzenia klasowe z kalendarium i zachęcić uczniów do wpisania się do ich realizacji. Uczniowie będą mieć wtedy dużo czasu aby zastanowić się, jak opracować dany temat (jaki stworzyć artykuł, jakie dodać aktywności, wyszukać potrzebne zdjęcia itp.) Za działania w klubie uczeń może otrzymywać jakieś wzmacniające jego zapał pochwały (w klasie może istnieć tablica z imionami dzieci. Za każdą aktywność w klasowym klubie uczniowie mogą otrzymywać

znaczki.

Po

każdym

miesiącu

nauczyciel

sumuje

ilość

znaczków i uczeń otrzymuje jakąś nagrodę) Nauczyciel, który prowadzi klasowy klub powinien poinformować o nim rodzicom swoich uczniów. Powinien powiedzieć im, jakie korzyści płyną dla całej klasy oraz dla każdego z dzieci z istnienia takiego klubu, a także zachęcić rodziców do motywowania dzieci do włączenia się w działalność klubu. Rodzice z pewnością zechcą się zapisać do klasowego klubu. Będą wspierać klub przez pomoc w dostarczeniu zdjęć z uroczystości klasowych, przez nagrywanie filmików, tworzenia galerii. Nauczyciel powinien od czasu do czasu w swoich mailach informacyjnych do rodziców zapraszać do wchodzenia do klasowego klubu i chwalenia dzieci za trud włożony w jego prowadzenie. Właściwie zmotywowani rodzice nie tylko będą zachęcać dzieci do aktywności w klubie, ale sami włączą się w jego działalność. Zrozumieją, że dziecko może dzięki niemu zyskać wiele nowych umiejętności i nie będą utrudniać dzieciom zaglądanie do niego i działanie w nim


Temat

w

klubie

staje

się

wtedy

krótkim

sprawozdaniem

z

tego

wydarzenia.

Sprawozdanie może być dowolnie obudowane: - zdjęciami z uroczystości lub wyjścia, -

pracami

uczniów

tworzonymi

w

czasie

trwania

uroczystości

lub

powstałymi przed/po jej zakończeniu, - sondą, która pozwoli ustalić, jakie wrażenia towarzyszyły wydarzeniu (Czy pochwalasz zachowanie zwierząt z podwórka wobec Brzydkiego Kaczątka?) -

quizem

lub

krzyżówką,

w

których

możemy

sprawdzić

stopień

zapamiętania informacji, - artykułem, który pogłębi temat podjęty w czasie wycieczki, warsztatu lub akademii, - komentarzami, które z pewnością pojawią się pod tematem. Będą ukazywać przeżycia i emocje uczniów towarzyszące temu wydarzeniu. Klub jako kronika szkolna jest prostym sposobem na zapis wszystkich ważnych wydarzeń z całego roku szkolnego. Na koniec roku kronikę w formie elektronicznej można wydrukować i przekazać wszystkim uczniom z klasy.


Co zyska: uczeń

nauczyciel

rodzic

- nieograniczony

- zwiększy integrację - wgląd w to (na

dostęp do

klasy skupionej na

bieżąco), co

materiałów

wspólnym celu

ciekawego dzieje się

związanych z

w szkole lub klasie

wydarzeniami, w

dziecka

których uczestniczył ze swoją klasą

- umiejętność

- zmotywuje uczniów - możliwość wsparcia

posługiwania się

do własnych

dziecka w jego

różnymi formami

poszukiwań,

aktywnym działaniu

pisarskimi

poszerzy ich

w klubie

horyzonty

- umiejętność

- nauczy dzieci

- współuczestnictwo

umieszczania zdjęć

umiejętności

w życiu klasowym

na stronie klubu, ich

niezbędnych w

dziecka (jeśli się

obróbki,

świecie opartym na

włączy w działania

zmniejszania,

wiedzy

klubu - może

dodawania efektów

komentować tematy,

specjalnych

wspierać temat przez dodanie zdjęć z uroczystości, stworzenia filmu)


uczeń

nauczyciel

- umiejętność

- zapoczątkuje

wyrażania opinii,

edukację przez

własnego zdania na

Internet

wybrany temat

- poczucie

- umożliwi rozwój

tożsamości do danej

praktycznych

społeczności

umiejętności

klasowej i szkolnej

przydatnych w codziennym życiu

- poszerzy swoją

- zarchiwizuje

wiedzę na dany

wszystkie ważne

temat

wydarzenia z życia klasy

- umiejętność pracy

- uatrakcyjni życie

zespołowej i

klasowe

grupowej, projektowej

- wyrobi w sobie

- prowadząc klub

poczucie

będzie promować na

odpowiedzialności za

zewnątrz swoją klasę

powierzone zadanie

i szkołę

rodzic


uczeń

nauczyciel

rodzic

- rozwinie siebie i urozmaici swój warsztat pracy

Wykorzystanie klubu naukowego jako współczesnej internetowej kroniki szkolnej: Pomysł 1 Z okazji świąt w wielu klasach odbywa się świąteczne spotkanie. Dzieci z nauczycielem rozmawiają o świątecznych tradycjach, czasem zapraszają gości

i

przygotowują

dla

nich

świąteczne

przedstawienie.

Warto

udokumentować wspólne świętowanie. Można stworzyć o tym temat w klasowym klubie. Wystarczy tylko dobrze podzielić się zadaniami. Temat w klubie: Wielkanocne świętowanie Świąteczne spotkanie uczniów, nauczyciela i rodziców w klasie przed Wielkanocą stało się podstawą nowego tematu w klubie. Chętni uczniowie napisali z niego sprawozdanie, które zostało umieszczone w klubie. W klasie odbyła się mała burza mózgów - na najlepszy tytuł artykułu. Dzieci, które posługują się aparatem w czasie przedstawienia i wspólnego świętowania robiły zdjęcia, a później wykorzystały je przy opisie tradycji świątecznych oraz do galerii zdjęć. Chętny rodzic nakręcił film, który umieścił w klubowych aktywnościach. W okresie przedświątecznym w klasie został poruszony temat nadchodzących świąt. Uczniowie tworzyli pisemne i plastyczne prace poświęcone temu zagadnieniu. Najlepsze z nich zostały wyróżnione i umieszczone w klubie w świątecznym artykule. W czasie świąt uczniowie wzbogacili temat umieszczając w nim zdjęcia swoich wielkanocnych koszyczków, oraz własnoręcznie udekorowanych


świątecznych stołów. Uczniowie w wolnej chwili komentowali powstałe krzyżówki i quizy, rozmawiali ze sobą i pisali do siebie listy i pozdrowienia. 5. Jeśli na świąteczne spotkanie nauczyciel przygotuje teleturniej wiedzy o polskich tradycjach świątecznych, w nowym temacie może się znaleźć wzmianka o jego zwycięzcach, a także pytania teleturnieju – uczniowie także w domu będą mogli sprawdzić wiedzę rodzeństwa lub rodziców, którzy nie uczestniczą we wspólnym wydarzeniu. 6. Jeśli dzieci będą pisać pisemne wypowiedzi na tematy świąteczne, można umieścić je w artykułach. (wyróżnienie dla wszystkich tych, którzy napisali na 5) 7. Zadaniem domowym zakańczającym świętowanie może być zrobienie zdjęcia własnego wielkanocnego koszyczka i umieszczenie jako pracy w klubie. Po przerwie świątecznej można zagłosować w sondzie, który koszyczek jest najpiękniejszy. 8. W temacie klubu z pewnością pojawią się komentarze związane z klasowym spotkaniem, własne quizy i krzyżówki dzieci. (także opisujące, co dzieci robią w czasie świąt) Pomysł 2 Kronika to miejsce, w którym można dokumentować wszystkie klasowe uroczystości. Ale nie tylko. Jeśli w klasie dzieje się coś innego niż zwykle, warto umieścić to w takim miejscu, do którego wszyscy mają łatwy, nieograniczony dostęp. W miejscu, do którego można zawsze wrócić. Temat w klubie: Smakowity eksperyment tu od razu mamy przyklad projektu i on jest lrównie dobry jak wycieczka, a epszy od pomysłów podrzuconych na koniec tamtego rozdziału. Przesunęłabym go więc do tamtej sekcji.

Śwetnie można pokazać na

czym polega praca projektowa: pomysł, zdefiniowanie projektu i zadań,, rozdział

kompetencji

i

zadań,

wykonanie,

opisanie-dokumentacja,

podsumowanie - trzeba to pod tym kontem opracować.


Wszystkie dzieci uwielbiają eksperymenty. Wiele z nich bezpiecznie można wykonać w klasie szkolnej, pamiętając o zwykłych środkach ostrożności. Do wykonania eksperymentu można włączyć wszystkie dzieci, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i świetnie przy tym bawić. Eksperyment: Robimy galaretkę czyli smakowita lekcja Do tego eksperymentu trzeba się przygotować. Kupić galaretki o różnych smakach i kolorach, przynieść czajnik, odpowiednie naczynia. 1. Wybrane dzieci robią zdjęcia poszczególnych etapów eksperymentu – potem wspólnie cały eksperyment można opisać w klubie, patrząc na te zdjęcia. 2. Dzieci podczas pracy grupowej stworzą własne instrukcje wykonania galaretki.

Następnie

zaprojektują

opakowanie

na

galaretkę

z

wkomponowaniem przygotowanej instrukcji. Najciekawsze prace można umieścić w klubie. 3. Przy tym temacie dobrze jest się zastanowić, co to jest galaretka, dlaczego galaretka zastyga – można na ten temat stworzyć quiz w klubie. 4. Próba wytłumaczenia powiedzenia „trzęsie się jak galareta” (pokazanie, jak galareta się trzęsie). Ilustrowanie

zjawiska. Indywidualne pisanie

opowiadania z użyciem powiedzenia Prace można umieścić w klubie. 5. Ten temat może być punktem wyjścia do robienia eksperymentów – każdy

może

zaproponować

ciekawy

eksperyment

do

zrobienia

lub

wykonać go z pomocą rodziców w domu, a jego etapy i opis umieścić w klubie. Autorzy opracowania: Uniwersytet Dzieci - Anna Mroczko, Karolina Hanus Więcej informacji na www.uniwersytetdzieci.pl

Kronika Klasowa  

Kronika Klasowa