Page 1

Den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland

RAPPORT

ved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2007


Annonse

C O N TA I N E R T R A N S P O R T W E S T E R N / N O R T H E R N N O R W AY – T H E C O N T I N E N T

Flexibility and reliability

Bodø

NORTH SEA CONTAINERLINE (NCL) is the leading shipper of unit loads between Western/Northern Norway and the Continent. NCL helps to increase the competitiveness of its customers by providing reliability, efficient deliveries, flexible transport solutions and quality tonnage and offering extremely favourable freight terms. Trondheim Ålesund Florø Bergen Haugesund Stavanger Lyngdal

NORTH SEA CONTAINERLINE AS, Postboks 291, 5501 Haugesund, Norway Office address: Møllerveien 22, tel. +47 52 70 01 40, fax +47 52 70 01 49.

Website: www.ncl.no

E-mail: ncl@ncl.no

Bremerhaven

Immingham

Hamburg

Rotterdam
RAPPORT 2007 INNLEDNING Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tar mål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region og å si noe om hvordan bedriftene ser på fremtiden. I et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på. BEDRIFTSPOPULASJON Det ble sendt ut spørreskjema til 125 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim næringsvirksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip, offshorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandørvirksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og olje- og gass-selskaper er ikke tatt med. Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsene kan ytterligere detaljeres. SVARPROSENT Av 125 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 88. Dette gir en svarprosent på 70,4. Vi er godt fornøyd med svarprosenten ettersom alle de store bedriftene responderte. Herav kan nevnes Vetco Aibel, Knutsen OAS Shipping, Østensjø Rederi, Solstad Offshore, Eidesvik Offshore, West Contractors, Karmsund Maritime, Fitjar Mekaniske Verksted, Aker Kværner Stord, Vik & Sandvik, Wärtsilä Norway, Skarveland, Stord Offshore, Asator, Sandfrakt, Aasen Shipping, North Sea Container Line, Storesletten Rederi, Kopervik Ship Management, Karmøy Winch, Marine Aluminium, DeepOcean, Umoe Schat-Harding, Aker Kværner Elektro, Leirvik Module Technology; DOF ASA, Continental Ship Management, R.G. Hagland og T. Alendal Rederi. Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Kvinnherad, Sveio, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar. OMSETNING – SAMLET Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2006 kr. 29,53 milliarder. Økningen fra 2005 er på hele kr. 9,79 milliarder og forteller om et svært høyt aktivitetsnivå. Omsetningsveksten fordeler seg på alle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjenesteytende bedrifter. Omsetning samlet (i milliarder): 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16,5 13,35 14,84 15,5 16,68 19,74 29,53 30 milliarder 28 milliarder 26 milliarder 24 milliarder 22 milliarder 20 milliarder 18 milliarder 16 milliarder 14 milliarder 12 milliarder 10 milliarder 8 milliarder 6 milliarder 4 milliarder 2 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Omsetningen i 2006 fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Karmøy Haugesund Bømlo Stord

kr. 3,29 milliarder 11,1 % kr. 10,18 milliarder 34,5 % kr. 2,67 milliarder 9,0 % kr. 10,09 milliarder 34,2 %

Austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på Austevoll er for lav til at rapporten er representativ for denne kommunen. Derfor har vi plassert Austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på Austevoll, først kom med i vår rapport i 2001. Bedriftene som omsatte for kr. 29,53 milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet, samlet kr. 611 millioner. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. 30,14 milliarder.

OMSETNING KOMMUNER (I MRD. KR.)

3TORD +ARMžY (AUGESUND "žMLO !NDRE

OMSETNING – VERFT Samlet omsetning i 2006 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 11,98 milliarder. Av dette rettet kr. 10,84 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 1,14 milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (NB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utruste og/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virksomheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.) Omsetningen for verftene er samlet hele kr. 4,46 milliarder større enn hva den var i 2005 og ligger også godt over omsetningen i toppåret 1999. Det er med andre ord grunnlag for å si at aktivitetsnivået vi opplever nå, er historisk. Offshoreverftene øker omsetningen med kr. 3,97 milliarder fra 2005, og skipsverftene med kr. 490 millioner. Vi sa i fjor at vi trodde omsetningsveksten hos offshoreverftene, ville følges av en omsetningsvekst også hos skipsverftene hvilket ikke var tilfelle i 2005. Dette har altså vist seg riktig.
Omsetning verft samlet (i milliarder): Omsetning offshoreverft (i milliarder): Omsetning skipsverft (i milliarder):

1999 2001 2002 2003 8,55 4,7 5,41 6,19 6,95 3,95 4,09 5 1,6 0,75 1,32 1,19

2004 6,2 5,6 0,6

2005 7,52 6,87 0,65

2006 11,98 10,84 1,14

OMSETNING VERFT (I MRD. KR.) 15 milliarder 14 milliarder 13 milliarder 12 milliarder 11 milliarder 10 milliarder

Samlet verft

9 milliarder 8 milliarder

Offshoreverft

7 milliarder

Skipsverft

6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Verftene oppgir 책 ha en kontraktsmasse p책 kr. 14,51 milliarder. Dette inkluderer imidlertid ikke kontraktsmassen til Vetco Aibel som har vanskelig for 책 oppgi denne eksakt spesifisert for virksomheten knyttet til Haugesund.
OMSETNING – REDERIER Samlet omsetning i 2006 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 8,35 milliarder. Dette er en økning i omsetningen fra 2005 til 2006 på kr. 1,28 milliarder. 1999 2,7

Omsetning rederier (i milliarder):

2001 4,45

2002 5,1

2003 5,08

2004 6,18

2005 7,07

2006 8,35

(Merk at rederier på Austevoll først kom med i vår rapport i 2001).

OMSETNING REDERIER (I MRD. KR.) 10 milliarder 9 milliarder 8 milliarder 7 milliarder 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av gode rater og flåteekspansjon. Rederiene oppgir å ha hele 44 skip i ordre, 25 i utlandet, 7 ved et lokale verft, og 12 andre steder i Norge. Samlet kontraktsverdi er kr. 20,93 milliarder.

Iberica Knutsen er den siste LNG-tankeren i flåten til Knutsen OAS Shipping
FlexiBridge er en ny og revolusjonerende broløsning som er utviklet av Steinsvik i samarbeid med flere bedrifter i regionen gjennom Viking Innovation Partner. Dette er et eksempel på hvordan en sterk klynge virker innovasjonsdrivende.

OMSETNING – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Det kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet. Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig. 1999 2001 2002 2003 2004 Omsetning leverandører og tjenesteytende virksomhet (i milliarder): 4,9 4 Omsetning leverandører (i milliarder): 3,53 3,7 3,65 Omsetning tjenesteytende (i milliarder): 0,62 0,53 0,65

2005

2006

4 1,15

7,05 2,15

Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet hele kr. 4,05 milliarder større i 2006 sammenlignet med 2005. Dette samsvarer godt med den sterke omsetningsveksten hos verftene og i rederiene som leverandørbedriftene og de tjenesteytende bedriftene betjener. På leverandørsiden høynes omsetningstallene særlig på grunn av et høyt aktivitetsnivå hos Aker Kværner Elektro og Wärtsilä Norway, og det samme kan sies om DeepOcean innefor gruppen av tjenesteytende bedrifter. OMSETNING LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET (I MRD. KR.) 9 milliarder 8 milliarder 7 milliarder

Samlet

6 milliarder

Leverandør

5 milliarder

Tjenesteytende

4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

20042005

2006


Annonse

HSH – en naturlig medspiller

>>

Vi tilbyr en rekke skreddersydde kurs med studiekompetanse innen følgende fagområder: • Prosjektledelse, 30 studiepoeng • Teamledelse til sjøs, 10 studiepoeng • LOS – Ledelse, Organisasjon og Strategi, 30 studiepoeng

• Elektroingeniør, 120 studiepoeng • Sveiseingeniør IWE, 60 studiepoeng • Røringeniør, 120 studiepoeng

De tekniske kursene er tilpasset full arbeidssituasjon med nettundervisning og helgesamlinger. Slik tilpassing er imidlertid også relevant for de andre studiene vi har innen tekniske fagområder:

• Bachelorstudium (180 studiepoeng) innen brann, HMS og maskin. Ledelseskursene våre kan også tilpasses bedriftens og studentenes arbeidssituasjon. Vi har et nært samarbeid med flere bedrifter i Sunnhordland og på Haugalandet, som har behov for tilpassede studieopplegg for å øke sin samlede kompetanse og dermed sin konkurransekraft og framtidige leveransedyktighet.

HSH satser på en utdannings- og forskningsvirksomhet som gir økt nytteverdi for maritim/petromaritim virksomhet. AnnonseTelefon 53 49 13 00 - E-post: studie@hsh.no


SYSSELSATTE - SAMLET Samlet antall sysselsatte i 2006 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 12.996 personer. Dette er 1.276 flere sysselsatte enn i 2005. Økningen skyldes sterk sysselsettingsvekst i hele næringen. Vi gjør oppmerksom på at det dreier seg om bedriftenes egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Sysselsatte samlet: 1999 2001 2002 2003 2004 11.209 11.200 11.567 11.098 11.144

2005 2006 11.720 12.996

SYSSELSATTE - SAMLET 13 000 12 800 12 600 12 400 12 200 12 000 11 800 11 600 11 400 11 200 11 000 10 800 10 600 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene. Karmøy 1.869 14,4 % Haugesund 3.952 30,4 % Bømlo 1.711 13,7 % Stord 3.561 27,4 %

SYSSELSATTE FORDELT PÅ KOMMUNER 3TORD +ARMžY (AUGESUND "žMLO !NDRE

3TORD +ARMžY (AUGESUND "žMLO !NDRE
Aker Kværner Stord har hatt ansvaret for det aller meste av installasjonsarbeidet på Ormen Langes landanlegg på Aukra. Vetco Aibel har hatt arbeidet med å få på plass MEG-anlegget i bakgrunnen. Foto: Øivind Leren

SYSSELSATTE – VERFT Samlet antall sysselsatte i 2006 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 3.510 personer. Av disse arbeidet 3.112 i offshorerettet verftsvirksomhet og 398 med skipsbygging og reparasjon. Økningen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2005 til 2006 er på 192 personer. Dette dreier seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskraften, blant annet fra utlandet, er betydelig. Verftene melder entydig at den innleide arbeidskraften er nødvendig for å opprettholde arbeidsplassene for verftenes egne ansatte. 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sysselsatte verft samlet: 4.090 3.433 3.592 3.348 3.380 3.318 3.510 Sysselsatte offshoreverft: 3.340 2.995 3.116 2.902 2.985 2.939 3.112 Sysselsatte skipsverft: 744 436 476 446 395 379 398 SYSSELSATTE VERFT 5000 4500

Samlet

4000 3500

Offshoreverft

3000

Skipsverft

2500 2000 1500 1000 500 0 1999

2001

2002

2003

2004

2005

10

2006


SYSSELSATTE – REDERIER Samlet antall sysselsatte i 2006 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4.831 personer. Av dette er 2.637 norske sjøfolk, 1.898 utenlandske sjøfolk, mens 296 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet sysselsatte fra 2005 til 2006 er på 270 personer hvorav 73 er norske sjøfolk. Sysselsatte rederier samlet: Sysselsatte norske sjøfolk: Sysselsatte utenlandske sjøfolk: Sysselsatte i administrasjon:

1999 2001 2002 2003 2.775 3.506 3.765 3.740 1.557 1.984 2.129 2.132 1.036 1.354 1.430 1.390 182 168 206 218

2004 4.088 2.436 1.420 232

2005 4.561 2.564 1.743 254

2006 4.831 2.637 1.898 296

SYSSELSATTE SJØFOLK 5000 4500

Samlet

4000 3500

Norske

3000

Utenlandske

2500 2000 1500 1000 500 0 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bedriftene melder at det er vanskelig å få tak i kompetent arbeidskraft. Birgitte Toft Nilssen (t.v.) var inntil nylig elektrikerlærling hos Eidesvik og seiler nå som utlært skipselektriker. Her er hun sammen med opplæringsansvarlig Johannes Lønning.

11


SYSSELSATTE – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Økningen i antallet sysselsatte i 2006 i leverandørbedriftene er på 493 personer og i de tjenesteytende bedriftene på 321 personer sammenlignet med i 2005. Som hos verftene, dreier det seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er nå på samlet 4.655 personer. 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sysselsatte leverandører og tjenesteytende virksomhet: 4.043 4.044 Sysselsatte leverandører: 3.717 3.613 3.298 3.310 3.803 Sysselsatte tjenesteytende: 422 360 378 531 852 SYSSELSATTE - LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET 5000 4500

Samlet

4000 3500

Leverandører

3000

Tjenesteytende

2500 2000 1500 1000 500 0 1999

2001

2002

2003

2004

2005

Kystverket Vest og Det Norske Veritas holder hus sammen med Haugesundkonferansen og Sør-Norges Trålerlag i et maritimt miljø på Foto: Odd-Atle Urvik Hasseløy i Haugesund.

12

2006


UTSIKTENE FOR 2007 Generelt Vi har ikke innhentet opplysninger om de maritime bedriftenes resultater, men tør likevel slå fast, på grunnlag av utviklingen i omsetning og sysselsetting, at 2006 har vært et svært godt år. Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er i stor grad rettet inn mot å betjene petroleumsindustrien. Derfor er næringen også svært avhengig av oljeprisen. Denne har vært høy i 2006 hvilket har medført et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel, og også i andre land med olje- og gassressurser til havs. De fleste tror at oljeprisen vil holde seg høy også i 2007. Renten er stigende i Norge, og dette fører også til en sterk krone. Begge disse forholdene kan komme til å slå negativt ut i 2007.

Omsetning og investering Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2007. 83 % svarer god og 17 % svarer middels. Ingen bedrifter tror på en dårlig omsetning. Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2007. 51 % sier de vil investere mer enn i 2006, 35 % vil investere det samme og 14 % vil investere mindre. Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Vi mener det er grunnlag i svarene vi har fått til å si at optimismen rår i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland.

INVESTERINGSVILJEN I 2007 GRAFISK FREMSTILT: VILINVESTEREMER VILINVESTEREDETSAMME VILINVESTEREMINDRE

Sysselsetting Bedriftene er også optimister hva angår sysselsettingen av norsk arbeidskraft. Samlet rapporterer de at veksten i antallet norske sysselsatte i 2007 blir om lag 900 personer, eller en økning på nær 7 % i forhold til samlet antall sysselsatte ved utløpet av 2006. Her rører vi imidlertid også ved den største utfordringen for tiden. Bedriftene forteller at det er svært vanskelig å få tak i kompetent arbeidskraft. Det er mangel på sjøfolk, ingeniører og operatører. Vedvarer denne situasjonen, vil det føre til dempet vekst eller utflating.

VILIN

VILIN

VILIN

13


VEDLEGG Følgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet i undersøkelsen:

1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som ville ha

fremkommet dersom alle maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid har vi en god svarprosent som inkluderer alle de store bedriftene. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt i fra sannheten.

2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørger for at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blir minst mulig slik at sammenligningen mellom de ulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utviklingen. Når vi dessuten sørger for at de store bedriftene alltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn.

3. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip uten-

for regionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i Norge, eller i utlandet (gjelder kun utenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrift har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland, men ansatte som er utenlandske statsborgere i landbasert produksjon i utlandet, er imidlertid ikke disse tatt med i våre tall.

4. Tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelse Høgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss. Sammenligningen

av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter i Austevoll kommune ikke var med i Høgskolens undersøkelse. Grunnen var at de ble tatt med i en undersøkelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for og som omfattet Bergens-regionen. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosenten på Austevoll i senere år da vi selv har forestått innsamlingen av data, har vært for lav til at rapportene gjengir det maritime næringslivet her på en representativ måte.

14


FclYfÛJq\n]klÛÛÛÛ=glg‘ÛG]jÛ<_adÛCYjk]f

Annonse

7iÊÃÕ««ÞÊivvˆVˆi˜ÌÊ>˜`Êi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>ÊÊ vÀˆi˜`ÞÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊvœÀÊ̅iÊvÕÌÕÀi "ÕÀÊÃÕ««ÞÊÛiÃÃiÊº6ˆŽˆ˜}ÊÛ>˜Ì»Ê…>ÃÊ>Ài>`ÞÊ`i“œ˜ÃÌÀ>Ìi`ÊÀi“>ÀŽ>LiÊ ˆ“«ÀœÛi“i˜ÌÃʈ˜Ê̅iÊܜÀŽˆ˜}Êi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì]ÊÀi`ÕVˆ˜}ʓœÌˆœ˜ÃÊ>˜`ʘœˆVi°Ê "ÕÀʘiÝÌʺÛ>˜Ì»Ê܈ÊLiÊ}>ÃÊ«œÜiÀi`Ê̜ÊÀi`ÕViÊ«œṎ˜}Êi“ˆÃȜ˜Ã]ÊÊ Ì…iÀiLÞÊVœ“Lˆ˜ˆ˜}ÊLœÌ…ʈ˜ÌiÀ˜>Ê>˜`ÊiÝÌiÀ˜>Êi˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>Êˆ“«ÀœÛi“i˜Ìð ˜ÛˆÀœ˜“i˜Ì>ÞÊi˜}>}i`ÊVˆi˜ÌÃÊ>˜`ÊVœœ«iÀ>̈˜}Ê«>À̘iÀÃÊ …>Ûiʓ>`iÊ̅ˆÃÊ«Àœ`ÕVÌÊ`iÛiœ«“i˜ÌÊ«œÃÈLi°

9œÕÀÊ*>À̘iÀʈ˜Ê-…ˆ««ˆ˜}

ˆ`iÃۈŽÊ"vvŜÀiÊ-ÊÊÊÊÊ/ii«…œ˜i\ʳÊ{ÇÊxÎÊ{{ÊnäÊääÊÊÊÊÊÜÜÜ°iˆ`iÃۈŽ°˜œ

Annonse

Norwegian Maritime Services A/S Karmøy - Baltikum Formidling og utleie av personell Maritime operasjoner

Vi rektrutterer og leier ut personell til rederier/maritim industri Fiskeindustri/oppdrett Verftsindustri osv. Kontor på Karmøy med datterselskap i Baltikum for rekruttering og formidlign av fagpersonell til det norske arbeidsmarked. Karmøy: John Ståle Egge Tlf. 52 22 30 30/952 48 113 john.egge@maritimeservice.no

15

Lithauen: Svein J. Syre Tlf 975 96 650 svein.syre@maritimeservices.no


Postboks 516 - 5501 Haugesund

2007 Maritim Rapport  

Viser en oversikt over den maritime næringen på Haugalandet og Sunnhordland i året som var.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you