Page 1

Er

HAUGESUN D KONFERANSEN

HAUGESUN D KONFERANSE N

HAUGESUN D KONFERANSE N

du

in

te re ss FO er RS ti m KN ar iti ING m de SRÅ sig D n o ET gf or sk n

in

g?

Se

sid

e3

5.-6. FEBRUAR 2013 / RICA MARITIM HOTEL HAUGESUND / DEN NORSKE MARITIME TRAFIKK- MILJØ- OG SIKKERHETSKONFERANSEN

PROGRAM 2013

.


1

PROGRAM TIRSDAG 5. FEBRUAR Konferanseleder: Adm. direktør Jan Fredrik Meling, Eidesvik Offshore ASA Debattleder: Generalsekretær Rikke Lind, Redningsselskapet.

Kl. 09.00 Registrering

SIKKERHETSKULTUR OG KRISELEDELSE

Kl. 10.30 Åpning Ordfører Petter Steen jr., Haugesund kommune

Kl. 14.40 Kan maritim næring lære av erfaringene etter 22. juli? Forsker Ragnar Auglend, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

MOT STORTINGSVALGET 2013 Kl. 10.40 Fortsatt stø kurs? Statsråd Trond Giske, Nærings- og handelsdepartementet Kl. 11.00 Ny regjering – ny retning? Stortingsrepresentant og partileder Erna Solberg, Høyre Stortingsrepresentant og partileder Siv Jensen, FrP Kl. 11.40

Paneldebatt Innledning: Adm. direktør Sturla Henriksen, Norges Rederiforbund Adm. direktør Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund

Kl. 12.15 Lunsjpause og besøk hos utstillerne UTFLAGGING – MORGENDAGENS REALITET? Kl. 13.15 Hvordan skal Norge bli en mer attraktiv flaggstat? Adm. direktør Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund Avd. direktør Anita Malmedal, Skipsregistrene, Sjøfartsdirektoratet Adm. direktør Lars Peder Solstad, Solstad Offshore Kl. 14.00 Paneldebatt Kl. 14.20 Pause og besøk hos utstillerne

Kl. 15.25 Refleksjoner Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Kl. 15.45 Pause og besøk hos utstillerne KOMPETANSE OG UTDANNING Kl. 16.15 Kompetansebehovet i maritim sektor 2013 til 2025 Kontreadmiral Bernt Grimstvedt, Generalinspektør for Sjøforsvaret Kl. 16.35 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Professor Odd Jarl Borch, Universitetet i Nordland Rektor Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold Kl. 17.15 Paneldebatt Innledning: Daglig leder Solveig Røkenes, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland Kl. 17.35 Slutt for dagen Kl. 19.00 Aperitiff i hallen hos utstillerne Middag i restauranten på Rica Maritim Hotel

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


2

PROGRAM ONSDAG 6. FEBRUAR

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023 Kl. 09.00 Fra land til sjø Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, Høyre Stortingsrepresentant Else-May Botten, Ap Kl. 09.40 Fremtidens lostjeneste Førstelagmann Gulating Lagmannsrett og leder av losutvalget Bjørn Solbakken Kl. 10.00 Pause og besøk hos utstillerne Kl. 10.15 En strategi for nærskipsfarten – hvor står vi? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, Fiskeri- og kystdepartementet Kl. 10.35 Paneldebatt: Innledning: Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Stortingsrepresentant Siri A. Meling, Høyre

Kl. 12.10 Pause og besøk hos utstillerne Kl. 12.25 Miljøsatsing – potensialet i hybridløsninger Senior Business Consultant Nils Aadland, SINTEF Bedriftsutvikling Kl. 12.45 Maritim suksess med design Adm. direktør Jan R. Stavik, Norsk Designråd Kl. 13.05 Evaluering av konferansen Kl. 13.15 Lunsj Haugesundkonferansen er nå slutt, men vi minner om Forskningsrådets foredragsserie med fokus på maritim forskning og design. (Se program neste side)

Kl. 11.15 Pause og besøk hos utstillerne PERSPEKTIVER FOR NORSK MARITIM OFFSHOREINDUSTRI Kl. 11.30 Kl. 11.50

Forventninger til det internasjonale subsea-markedet Konserndirektør Øyvind Michaelsen, Subsea 7 Finansieringssituasjonen for nybygg SVP & Global Head of Offshore & Oil Services Knut J. Hatleskog, Nordea Bank Norge ASA HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


FORSKNINGSRÅDET: ONSDAG 6. FEBRUAR

3

FORSKNINGEN MØTER NÆRINGEN PRESENTASJON AV FORSKNINGSPROSJEKT FRA MAROFF Kl. 14.30 Velkommen/innledning Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet Kl. 14.40 Innovative skipskonsepter Principal Senior Researcher Bjørn Johan Vartdal, Det Norske Veritas Kl. 15.15 Økt konkurranseevne gjennom designforskning Product Manager Arne Ove Rødstøl, Ulstein Power & Control AS Kl. 15.40 Brukersentrert design og krevende marine operasjoner Principal Engineer Marine Operations Thor Hukkelås, Kongsberg Maritim Kl. 16.00 Pause Kl. 16.15 UM Wave Craft, neste generasjon offshore vind servicefartøy Section Manager Trygve Halvorsen Espeland, Naval Architecture, Umoe Mandal AS Kl. 16.40 Ubemannede båter - fra visjon til virkelighet Daglig leder Vegard Evjen Hovstein, Maritime Robotics AS Kl. 17.00 Slutt for dagen

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


4

MEDARBEIDERE

Konferansekomiteen 2013: Røkenes, Solveig Steen, Astrid S. Meling jr., Sverre Behrens, Hanna Lee Hatland, Siri Lunde, Tormod Pedersen, Bjørn Egil Smith, Jacqueline Thomassen, Harald Meling, Jan Fredrik Ervik, Jon Leon Wedervang, Thomas T. Liodden, Birgit Marie Prangerød, Jørn Th.

Daglig leder, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland Visedirektør, Fred. Olsen & Co Markeds- og kommunikasjonssjef, Haugaland HMS Direktør, Norges Rederiforbund Adm. direktør, Fraktefartøyenes Rederiforening Sjefsjurist, Kystverket Avd. direktør, Sjøfartsdirektoratet Forbundsleder, Norsk Sjømannsforbund Adm. direktør, NHO Sjøfart Adm. direktør, Eidesvik Offshore ASA Avdelingsleder, Kystverket Flaggkommandør, Sjøforsvarets Skoler Generalsekretær, YoungShip International Rådgiver, Fellesforbundet, Samfunnspolitisk avdeling

Styret i Stiftelsen Haugesundkonferansen 2013: Steen, Astrid S. Visedirektør, Fred. Olsen & Co. Meling jr., Sverre Markeds- og kommunikasjonssjef, Haugaland HMS Hatland, Siri Adm. direktør, Fraktefartøyenes Rederiforening Pedersen, Bjørn Egil Avd. direktør, Sjøfartsdirektoratet Meling, Siri A.H. Stortingsrepresentant, Stortinget Steen jr., Petter Ordfører, Haugesund kommune Wedervang, Thomas T. Flaggkommandør, Sjøforsvarets Skoler Ervik, Jon Leon Avdelingsleder, Kystverket Ansatte: Mardal, Liv Sekretariatsleder, Haugesundkonferansen Revisjon: KPMG AS

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


5

FOREDRAGSHOLDERE Jan Fredrik Meling

Siv Jensen

Lars Peder Solstad

Adm. direktør, Eidesvik Offshore ASA

Partileder og Stortingsrepresentant, FrP.

Adm. direktør, Solstad Offshore

Konferansleder

Foredrag: Ny regjering – ny retning?

Foredrag: Hvordan skal Norge bli en mer attraktiv flaggstat?

Trond Giske

Hans Sande

Stadsråd, Nærings- og handelsdepartementet

Adm. direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

Foredrag: Fortsatt stø kurs?

Foredrag: Hvordan skal Norge bli en mer attraktiv flaggstat?

Ragnar Auglend Forsker, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Foredrag: Kan maritim næring lære av erfaringene etter 22. juli?

Foto: NHD

Erna Solberg

Anita Malmedal

Frank Aarebrot

Partileder og Stortingsrepresentant, Høyre.

Avd. direktør, Skipsregistrene, Sjøfartsdirektoratet

Professor, Universitetet i Bergen

Foredrag: Ny regjering – ny retning?

Foredrag: Hvordan skal Norge bli en mer attraktiv flaggstat?

Foredrag: Refleksjoner

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


6

FOREDRAGSHOLDERE Bernt Grimstvedt

Øyvind Halleraker

Lisbeth Berg-Hansen

Kontreadmiral, Generalinspektør for Sjøforsvaret

Stortingsrepresentant, Høyre

Fiskeri- og kystminister

Foredrag: Kompetansebehovet i maritim sektor 2013-2025

Foredrag: Fra land til sjø

Foredrag: En strategi for nærskipsfarten – hvor står vi? Foto: Scanpix/Statsministerens kontor

Øyvind Michaelsen

Odd Jarl Borch

Else-May Botten

Professor, Universitetet i Nordland

Stortingsrepresentant, Ap

Konserndirektør, Subsea 7

Foredrag: Hva skjer i norsk maritim utdanning?

Foredrag: Fra land til sjø

Foredrag: Forventninger til det internasjonale subsea-markedet

Petter Aasen

Bjørn Solbakken

Knut J. Hatleskog

Rektor, Høgskolen i Vestfold

Førstelagmann, Gulating Lagmannsrett og leder av losutvalget

SVP & Global head of Offshore & Oil Services, Nordea Bank Norge ASA

Foredrag: Fremtidens lostjeneste

Foredrag: Finansieringssituasjonen for nybygg

Foredrag: Hva skjer i norsk maritim utdanning?

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


7

FOREDRAGSHOLDERE Nils Aadland

Jan R. Statvik

Senior Business Consultant, SINTEF Bedriftsutvikling

Adm. direktør, Norsk Designråd

Foredrag: Miljøsatsing – potensialet i hybridløsninger

Foredrag: Maritim suksess med design

PANELDEBATTØRER Rikke Lind

Siri A. Meling

Hans Sande

Generalsekretær, Redningsselskapet

Stortingsrepresentant, Høyre

Adm. direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

Debattleder

Foredrag: Paneldebatt: Nasjonal Transportplan

Kirsti L. Slotsvik

Solveig Røkenes

Sturla Henriksen

Kystdirektør

Daglig leder, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Adm. direktør, Norges Rederiforbund

Foredrag: Paneldebatt: Nasjonal Transportplan

Foredrag: Paneldebatt, Kompetanse og utdanning

Foredrag: Paneldebatt: Mot stortingsvalget

Foredrag: Paneldebatt: Mot stortingsvalget

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


HAUGESUNDKONFERANSEN

8

Den norske maritime trafikk-, miljø- og sikkerhetskonferansen Haugesundkonferansen avholdes en gang i året. Den har som formål å bringe sammen noen av de menneskene som vet mest om sikkerhet, trafikk og miljø innen maritim virksomhet og fokusere på de tiltak som kan bidra til fortsatt bedring av sikkerheten. Haugesundkonferansen skal samtidig bringe ny viten om den maritime næringen til alle som har sitt arbeid i næringen. Konferansen skal være en årlig nasjonal begivenhet preget av høy kvalitet. Siden starten i 1993 har oppslutningen om Haugesundkonferansen økt. Konferansen har i dag status som en av landets viktigste maritime møteplasser. For mange ledere i maritime bedrifter, i den offentlige forvaltningen og for politikere, er konferansen blitt en nødvendighet.

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


9

SPONSORER

SAMMEN FOR ØKT SJØSIKKERHET I RENT MILJØ

NYE HORISONTER Nordmenn har alltid vært opptatt av å erobre havet og skattene det skjuler. Derfor har den norske maritime næringen blitt verdensledende ikke bare til vanns, men også i og under havet. Norske redere og rederier har alltid har hatt vilje til å se bak horisonten, lete etter nye markeder og muligheter. Det har gjort næringen til en av Norges mest verdifulle fornybare ressurser. www.rederi.no

Strategic Design & Communication www.colours.no

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


10

SPONSORER

Velkommen til Aanderaa Data Instruments på stand nr. 5

IVE RODUCTS T A V INNO RANCE P INSU SERVICES ANDLD P&I HORE

www.aadi.no tlf: 55 60 48 00

SKU D OFFS SKUL D 1897 SKUL

hms Et HMS kompetansehus innenfor:

HAUGESUN D KONFERANSEN

HAUGESUN D KONFERANSEN

- bedriftshelsetjeneste - sykepleiere offshore - HMS konsulenttjenester

HAUGESUN D KONFERANSEN

Besøk www.haugaland-hms.no

BESTILL STANDPLASS TIL KONFERANSEN! RING: 906 06 131

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


11

SPONSORER

FRAKTEFARTテ郎ENES REDERIFORENING

www.karmsund-havn.no

HAUGESUNDKONFERANSEN 200 9

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


12

SPONSORER

TRAVEL SOLUTIONS

For The Offshore And Shipping Industry

Haugesund tlf: 52 85 88 80

hau@viatravel.no - Husøyveien 260, N-4299 Avaldsnes

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


13

STANDPLASS

VIL DITT FIRMA VÆRE EN AV KONFERANSEUTSTILLERNE PÅ ÅRETS HAUGESUNDSKONFERANSE? Haugesundkonferansen er en god anledning til å profilere seg overfor beslutningstagerne i det maritime miljøet i Norge. Vi har plass - ditt firma har muligheten! Ta kontakt. HAUGESUNDKONFERANSEN 5.- 6. FEBRUAR 2013 RICA MARITIM HOTEL HAUGESUND Sekretariatet Haugesundkonferansen: Telefon 52 73 75 90 • E- post: haugesu@online.no www.haugesundkonferansen.no

Vi er her for deg som har ditt yrke på sjøen! Besøk: Rosenkrantz’ gate 15-17, Oslo Post: Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO firmapost@sjomannsforbundet.no www.sjomannsforbundet.no Tlf. 22 82 58 00 - Faks 22 33 66 18

THE POWER TO HANDLE THE COMPLEXITY OF RISK www.dnv.com

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


14

PÅMELDING

Påmelding på internett innen 29. januar 2013.

www.haugesundkonferansen.no e-post: haugesu@online.no telefon: 52 73 75 90 mobil: 906 06 131 Hotellpris: Dobbeltrom m/frokost kr. 935,- pr. person pr. døgn Enkeltrom m/frokost kr. 1170,- pr. døgn Konferanseavgift: kr 6.562,50 inkl. mva. I konferanseavgiften er inkludert kursmateriell, oppførte lunsjer, kaffe og middag. Konferanseavgiften er eksklusiv hotellopphold. Avbestilling: Avbestilling må skje senest 3 virkedager før konferansen starter, hvis ikke må full avgift betales.

HAUGESUNDKONFERANSEN 2013


e-post: haugesu@online.no | telefon: 52 73 75 90 | mobil: 906 06 131 | www.haugesundkonferansen.no

HAUGESUN D KONFERANSE N

HAUGESUN D KONFERANSE N

HAUGESUN D KONFERANSE N

2013 Haugesundkonferansen  

Program for Haugsundkonferansen 2013. Nasjonalt møtested for de med interesse av Maritim næring.

2013 Haugesundkonferansen  

Program for Haugsundkonferansen 2013. Nasjonalt møtested for de med interesse av Maritim næring.

Advertisement