Page 1

Maritimt sør-vest nytt April 2012 N Y H E T S B R E V

F O R

M A R I T I M T

F O R U M

F O R H A U G A L A N D E T

Velkommen Ernst & Young!    Maritimt Forum ønsker Ernst & Young     velkommen som en  av stifterne i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhord‐ land.     For flere av MFHS sine medlemmer er Ernst & Young allerede  godt kjent som revisjons‐ og rådgivningsselskap.  De har i lang  tid gjennomført arbeid for selskaper i vår region fra sine kon‐ torer i Stavanger og Bergen.  I desember bestemte de seg  derimot for å åpne eget kontor i Haugesund og komme nær‐ mere kundene.       Vi ønsker E&Y velkommen som                medlemmer!    Tørres Øyjordsbakken, daglig leder for Haugesundsavdelingen.

Nytt styre i Youngship.   

O G

S U N N H O R D L A N D .

Årets kvinne i ship‐ ping!    Birgit Liodden, generalsekretær i  Youngship International, er kåret  til årets kvinnelige shippingnavn  og det i en alder av 29!    Birgit har i en tidlig alder utmerket seg som et             fantastisk ledertalent . Gjennom sitt engasjement i  Youngship har hun vært en rollemodell og en        talsperson for den nye generasjonen i maritim næring.  Birgit sin kunnskap, formidlingsevne, engasjement og  gode idèer har ikke gått upåaktet hen hos  Wista  (Womens International Shipping & Trading                  Association).  Bjørg Ekornrud, som er leder for den  Norske avdelingen av Wista, er en av mange som har  latt seg imponere over arbeidet til Birgit. Hun ble derfor  et naturlig valg som årets prisvinner.  Vi gratulerer! 

Johs. Sundfør trakk vinnerloddet! 

Fredag 20. april ble det avholdt generalforsamling i YoungShip  Haugesund. Lokalene til Haugesund Rederiforening dannet en  flott ramme rundt møtet som også inneholdt foredrag om MCTW  (Maritime Clean Tech West) og en bedre middag.      Vidar Thorsen fra Wärtsila startet generalforsamlingen ved å    holde foredrag om MCTW hvor han er styreformann. Styreleder  Ann‐Helen Langaker i Youngship tok så over og førte de            fremmøtte gjennom årsberetning, regnskap og vedtekter før    valget av nye styremedlemmer tok til.     Det nye styret i Youngship Haugesund er:   Navn 

I forrige nyhetsbrev skrev vi om Irene Macian Diaz som  kommer til regionen vår for et praksisopphold på 6mnd.  Praksisoppholdet er en ordning som tilbys via HSH og  som ikke medfører bedriften kostnader.    Flere bedrifter kontaktet HSH for å tilby Irene praksis‐ plass, men det ble Johs. Sundfør som ble valgt ut som  Irenes arbeidsgiver fra høsten av.     Vi gratulerer dere begge og vi vet at dere vil få mye   positivt ut av samarbeidet.  

Bedrift

Ann‐Helen Langaker (leder) 

Sjøfartsdirektoratet

Sindre Utne 

Aibel

Arve Bjørseth Bjørnsen 

Wintershall

Kristin Færevaag Bøge 

Sjøfartsdirektoratet

Richard Jacobsen 

Jacobsen Marineconsult AS 

Stina Gjerstad 

Solstad Offshore 

Thor Krukhaug 

Eidesvik Offshore AS 

Er du digital?     Trykk på logoene for å  bli en del av MFHS sin      digitale hverdag! 


The new generation is taking over…..  Mange bedrifter i dag står i overgangsfasen hvor den yngre generasjonen skal ta over roret i familiebedriften. Praktisk ligger  det meste til rette for at overgangen skal gå så smidig som mulig. Advokater har satt i gang kontraktsarbeid, økonomer har  begynt arbeidet med å kartlegge verdier. Den yngre generasjon har vært ute i verden og tatt sin utdanning og fått seg praksis,  mens den avtroppende generasjonen har fortsatt å bygge opp familiebedriften vel overbevist at de rette valgene for videre drift  er tatt. Dagen kommer, nøkkelen overleveres og så eksploderer det,‐ familiefeiden er i gang.     Vi kjenner alle historiene om familiefeider som nærmest dukker opp fra intet. Gang på gang  viser det seg at det ikke er nok å bare fokusere på det praktiske i slike overganger. Det er mer  enn økonomi, kunnskap, erfaring, kontorstørrelser og bygningsmasse som spiller inn i slike  prosesser. Familierelasjoner, ufullstendig kommunikasjon,  uutalte forventninger spiller også  inn. Hvor mye tid brukes egentlig på den emosjonelle siden av en eierskifteprosess?      Står du midt i en slik prosess eller vet du at den vil komme?   Da kan følgende kurs være til hjelp:    

Er et en som kan overta eller må vi selge?     ‐  ”Familie og bedrift; følelser og fornuft i ett”  ved Bent Rune Sinnes, SUCCESSion AS      ‐  ”Skatt ved generasjonsskifte og salg av bedrift?”  ved Hans Jakob Reinlund Sæter, Eurojuris      ‐  ”Erfaringer og refleksjoner etter et generasjonsskifte”  ved Jarle Tveit, Tveit Regnskap.      ‐  ”Erfaringer og refleksjoner fra en mor og ektefelle rundt generasjonsskifte”.         Sted:   Haugaland HMS, Longhammarveien 7, Raglamyr  Dato:   8. mars 2012  Tid:   kl. 08.30—11.30  Pris:   kr. 250,‐     Påmeldingen er bindende og antall plasser er begrenset!  Påmelding med eiers navn, bedriftens navn og fakturaadresse sendes; bent.rune@coachingogveiledning.no  For spørsmål; kontakt Bent Rune Sinnes, mobil 97512353 

Minner om oljemessen! Som medlem av Maritimt Forum har du nå mulighet til å fronte din bedrift på oljemessen i Stavanger 28.-31. august 2012. For nærmere presentasjon og priser, kontakt MF direkte eller Anne Kristin H. Jordbrekk (anne.jordbrekk@rrs.no / 45614565).

Nyhetsbrev fra MFHS  

Denne gangen kan du lese om: - nytt medlem - overtagelse av familiebedriften til neste generasjon - årets kvinne i shipping! God lesning!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you