Metropolis The Times - Easter Edition 2018

Page 1

NR. 40 - MARCH. 2018

METROPOLIS

THE TIMES METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS

WWW.METROPOLIS.NO


01 Næring 02 Hospitality

innhold 03 STOCKHOLMSMESSEN 04 Norge Rundt 05 INSPIRASJON


innholdsfortegnelse 01 Næring 01 Sommerrogata 13-15 05 ice 11 TINE Operasjons Sentralen

02 Hospitality 13 Olivia Østbanehallen 19 Baker Hansen Løren 23 Tønnesen 1937 Kristiansand

03 stockholmsmessen 29 Inspirasjon fra designuken i Stockholm

04 Norge rundt 33 Norge på kryss og tvers

05 Inspirasjon

Metropolis NR40

39 En ny vår

Design: Dorna lakayan & Hedda Torgersen Illustrasjoner av Dorna Lakayan Forsidebilde av Anne bråtveit; fra Ice Copy Right: Metropolis 2018NORGE PÅ LANGS

I denne utgaven av The Metropolis Times presenterer vi en kavalkade der vi trekker frem noen av de prosjektene vi holder på med, eller akkurat har ferdigstilt i by-og bygd langs vårt langstrakte land.

Det er prosjekter innenfor hele spekteret vi jobber med, med stor variasjon av detaljering, størrelse og uttrykk. Bredden og geografisk tilhørighet representerer det mangfoldet vi er så stolt over å kunne si er innenfor Metropolis’ univers. Vi jobber med rehabilitering og nybygg, historiskeog ultramoderne bygg, men det aller viktigste i alle disse prosjektene er den opplevelsen vi skaper for menneskene som skal bruke arkitekturen. Vi vet at hvis vi ikke lykkes med å lage omgivelser som brukerne av restaurantene, hotellene, boligene, kontorene og butikkene opplever som relevante så får ikke våre oppdragsgivere en merverdi og fullt utbytte av sine investeringer. For å få til dette må vi ta i bruk allsidig kunnskap, blant annet om arkitekturpsykologi. Det handler om hvordan arkitekturen påvirker oss mennesker, og hvordan vi kan påvirke arkitekturen til å passe oss best. Våre «verktøy» er blant annet arealeffektivitet, belysning, planløsninger, fleksibilitet og elastisitet i byggene slik at løsningene skal tilpasse seg skiftende forhold, byggteknikk, gjeldene lover og regler, brannhensyn og mye, mye mer. Vi ønsker våre samarbeidspartnere, kunder og venner god lesing og håper at vi i denne utgaven får vist vår arbeidsglede og energi som vi legger i våre prosjekter. La deg inspirere!


01

02

03

04


01 Næring Interiørarkitektur

Sommerrogata 13-15 Varig eleganse Foto av Cathrine Holst / Metropolis Sommerrogata 13-15 er en vakker Frognerbygård på Solli Plass fra slutten av 1800-tallet, og er en del av Anvils eiendomsportefølje. Metropolis har siden 2014 bistått med utleie, arealoptimalisering, konseptualisering og leietakertilpassninger av kontorarealer, kantine, garderober og inngangsparti. I 2017 ble siste leieavtale signert og store arealer er blitt endret fra fellesareal til utleibart areal.

The times

02


05

06

07

08


Solid, varig og med historiske referanser I første runde ble det satt sammen en grunnpalett av materialer som skulle gjenspeile den klassiske bygårdens arkitekturhistorie. Med fokus på varighet, eleganse, håndverk og detaljer ble det valgt materialer som bla. heltre og terrazzo. I felles kantine ble parkettgulvet lagt i et klassisk fiskebensmønster i tillegg til spesialtegnede elementer som en ti meter lang fondvegg av massive hexagonale, mørkbeisede eikeklosser og en plassbygget sofa av olivengrønt skinn understreker følelsen av solid håndverk. Da inngangspartiet nå skulle fullføres, begynte arbeidet med å endre litt på planløsningen for å skape et luftigere og mer åpent rom. Den anonyme eksisterende sorte inngangsdøren ble skiftet ut, og vi designet en eik glassrammedør med integrert leietakeroversikt som ble spesialbygget av Interiørverkstedet. Adressen er inngravert og malt sort over døren, og er godt synlig helt nede fra trikkestasjonen. Eikeklossene fra kantinen har blitt videreført rett innenfor døren, og er godt synlig fra utsiden – en smakebit på det flotte som venter på innsiden! Å blande naturfarget og mørkbeiset eik har resultert i et uttrykk som er både lunt og spennende, og inngangen fremstår som varm og innbydende. Gårdeier hadde ved flere anledninger fått tilbakemelding om at det var vanskelig å finne veien til heislobby, og dette ble løst på flere måter. De besøkende som fortsetter i samme retning som man kommer inn døren, blir møtt av et opplyst eikeskilt som viser veien til heisen og oversikt over leietakere. Tøff belysning i form av piler på vegg viser veien videre. I selve heislobbyen var himlingen lav og i flere høyder på grunn av tekniske føringer. Det var ikke mulig å få den hevet, og eksisterende gulv besto av helt sorte fliser. For å gi følelsen av et stort sammenhengende rom, og samtidig lede folk inn i heislobbyen fra kantine og inngangsparti, ble terrazzoen videreført hit også. Det hvite terrazzogulvet lyser opp, og med slepelys over heis og leietakerskilt flyttes fokuset vekk fra himlingen og gjør det tydelig for besøkende hvor man skal gå. To ender av tykke, bærende teglvegger ble pusset og støvbundet, for å vise litt av byggets konstruksjon og materialitet.

BILDETEKST

For å gi hele inngangspartiet en touch av farge, ble det valgt Jotun Green Marble på alle vegger. Den dempede grønne fargen skaper en kontrast mot det lyse gulvet, som er med på å tydeliggjøre rommet for svaksynte, og komplimenterer materialene i interiøret på en perfekt måte. Fargen er dessuten et nikk mot bygårdens historie; på århundreskiftet var grønt en yndet farge på både utvendige og innvendige vegger, på tapeter og tekstiler. Vår ambisjon er at med en så tidløs palett av materialer og farger, så kan inngangspartiet i Sommerrogata bestå i mange år fremover.

01. En flott blanding av solide materialer: terrazzo, eik og tegl. Nøye planlagt belysning gir effekt på man ønsker at besøkende skal se, i dette tilfellet, skilt og heis. 02 - 03. Detaljer fra kantinen. En lun og dekorativ bakvegg med hexagonale eikeklosser danner et nydelig bakteppe i kantinen. I bakgrunnen skimtes sofaen i skinn med mønster med visuell referanse til klassisk «Chesterfield-møblement». 04. Vi designet en ny eik glassrammedør med integrert leietakeroversikt. Det gir et solid og elegant uttrykk og gir en forsmak på materialbruken videre inn i bygget. 05 - 06. Følg pilen! Armaturen Lay Out fra Deltalight er en forfinet versjon av en enkel lysstoffrørholder, og skaper en spennende kontrast til de elegante og eksklusive materialene. 07. Eikeklossene er en videreføring av fondvegg i spisearealet. Hver eikekloss og skråskjært og beiset. Siden er de festet på plater og installert slik at større felt «skifter retning». 08. Lys terrazzo møter røff teglstein. Dette er materialer som kommer til å holde seg like fine i mange år!

The times

04

01 Næring Interiørarkitektur

ICE skal endre tele-norge med ny logo, nytt uttrykk og nytt kontor Foto av Anne Bråtveit ice skal endre tele-Norge ved å være annerledes - ved å være det mest kundefokuserte selskapet i bransjen. For å klare dette, må de utfordre seg selv og måten de arbeider på. Og ice lever opp til forventingene: De er endringsvillige, modige og går 100% inn for sin visjon og sine mål.

Som den utvalgte samarbeidspartneren på interiørløsninger for en aktivitetsstyrt arbeidsplass, har Metropolis fått være dypt involvert i sentrale deler av denne reisen. Ny logo, nytt uttrykk og en omfattende organisatorisk endringsprosess, er utviklet i parallell med interiørprosjekteringen av nytt kontor. Det har vært utfordrende, men vi har opplevd tillitt til våre idéer og løsninger. ice har beveget seg fra å være et teknologiselskap til å sette kunden - og sine ansatte – i fokus. Du er en av oss! «Community»- tanken inspirerte oss tidlig til ”bølgen”, som en gjennomgående identitetsbærer. Bølgen favner alle og trekker deg inn til ice. Teknologien er fortsatt godt synlig i alle rom og løsninger, men atmosfæren er varm og inkluderende.

Tidlig i prosessen ansatte ice en egen DNA-direktør, Mette Hopsdal, i stedet for den tradisjonelle HR-direktørstillingen. Vi har tatt en liten prat med henne: Hvorfor denne nye rollen, Mette, og hvilke betydning har denne rollen hatt for ice og de ansatte i prosessen? Siden før jeg kom om bord, har ice vært opptatt at utvikling av mennesker og vinnerkultur som en del av sin strategi. Opprettelsen av denne rollen er jo egentlig en bekreftelse på dette; at strategisk HR og utvikling av mennesker er mye viktigere enn det rent personaladministrative. Siden jeg begynte har jeg fått mye tid sammen med de ansatte - og vår nye arbeidsform og nye kontor har vært en fin ramme for dette.

Lokalene er utformet med tanke på å støtte de ansatte i valg av arbeidsplasser, tilrettelagt for arbeidet de til enhver «Torget» tid skal utføre. Dere har vært i de nye lokalene i snart tre I 5. etasje møtes du av en sensorstyrt, identitetsvegg i måneder, lever de opp til forventningene, og hvilke erfaringer messing-mesh utviklet i samarbeid med Void. Lyset følger dine har dere gjort dere både med hensyn på løsninger og bevegelser. Forbi vert/vertinnen ledes du innover til «Torget». resultater? Kun her er det kaffe, vann og ice-cubes. Her starter dagen med Ja, helt klart! Våre nye lokaler lever helt klart opp til kollegaer og her velges arbeidsplass ved hjelp av Flowscape forventningene og vi trives godt. Det krever litt ekstra som blant annet angir ledige arbeids- og møteplasser. Her er oppfølging ettersom vi legger til oss nye vaner, men jeg kan garderoben og individuelle skap i umiddelbar nærhet. Her bekrefte at vi er godt fornøyd og at dette prosjektet har gitt oss gjennomføres allmøter og happenings. mye på det kulturelle plan – vi prater mer sammen, samhandler mer, og er mer effektive nå enn før. Alle møte- og multirom er oppkalt etter ice’s viktigste kunder; har unik farge og belysning, og en kort karakteristikk av Det å flytte inn i nye/rehabiliterte lokaler gir en unik mulighet kunden. For eksempel en typisk Hansen, på skjermen når du til gjøre endringer i arbeidskulturen og måten å jobbe og tar rommet i bruk. samarbeide på. Har du noen gode råd og tips til andre som vurderer tilsvarende prosess? «Motorrommet» En viktig erfaring vi har gjort oss, er hvor mye vi har fått igjen I 4. etasje - med betegnelsen «Motorrommet» - ligger for å involvere de ansatte, og også utfordre dem! Det jeg utviklingslabben, driftssentralen og ulike arbeidssoner, men ikke kan få sagt nok, involver de ansatte underveis, lytt til ikke minst en unik kreativ sone – plassen for de nye, store hva de har å si, analyser og kommuniser mye. Og ikke minst, idéene! Vegger med whiteboard-folie, åpne møtebord og en toppledergruppen må gå foran og vise eierskap for prosjektet. interntrapp formet som et naturlig amfi. Man må erkjenne for seg selv at dette handler om mennesker mye mer enn det fysiske rom. Derfor må ledelsen vise sitt Mesaninen eierskap, og vise vei for andre. 6. etasje utgjør en mesanin med roligere soner, blant annet et mobilfritt bibliotek/lesesal for konsentrasjon. I denne I prosessen har ice i tillegg til å avholde informasjonsmøter etasjen ligger også «Innsikten», et rom for annerledes møter. og opplæring i den nye arbeidsformen, involvert sine Konsept og utforming av dette rommet har de ansatte selv hatt ansatte direkte gjennom flere parallelle delprosjekter. ansvaret for gjennom et eget delprosjekt. Rommet er åpent Eksempler på delprosjekter er det kreative rommet for møtebooking hver formiddag, men resten av dagen inngår «Innsikten», et eget kaffeprosjekt for valg av kaffemaskiner til det som en del av tilbudte/alternative arbeidsplasser. «Torget», et delprosjekt for møtekultur og ett for mailkultur/ kommunikasjon. The times

08
01 Næring Interiørarkitektur

TINE Operasjons Sentralen TRADISJON MØTER TECH Foto av Cathrine Holst/Metropolis

Plassert som en satellitt oppunder taket inne i Norges største «kjøleskap» hos TINE på Kalbakken finner du Operasjons Sentralen (OP-sentralen). Her overvåkes hver minste bevegelse i produksjonen og teamet her oppe sørger for at både du og jeg får fersk melk på bordet. For dette ER en skikkelig hi-tech sone.

Led lyset og naturen inn Totalt blottet for dagslys er det ikke lenger, da det er blitt integrert flere «solar tubes» - et system som reflekterer dagslys indirekte gjennom en sjakt i takkonstruksjonen og ned gjennom himlingen. Et annet virkemiddel for å bringe «naturen» inn er 9 store plasmaskjermer montert over operasjonsbordene. Her kan teamet koble seg på et kamera på taket for «live» himmel, svømmende akvariumsfisker, eller sol og blå himmel hvis vinteren blir for lang. For å forsterke hi-tech konseptet, er møbler og materialer mørke. Himlingen er sort, gulv er grått med innslag av noen lyse felt, veggene er malt i ulike dyp grønne toner. Flushfront glassvegger med sort omramming til kontorene som ligger i tilknytning til OP-sentralen.

The times

11

«TINE hi-tech» Det grafiske formspråket som går igjen i gulv, fliser og folie er formet som heksagon. Her transformeres TINE-konseptet til et hi-tech miljø og vi ser produktene gjennom mikroskopet. Humor er en viktig del av hverdagen. Blir jobben for statisk tar det ikke lang tid å rigge opp 4 fjernstyrte biler av vasseste kvalitet. Her må møbler og glassfronter tåle en trøkk.
02 Hospitality design Olivia østbanehallen Inspirert av STORSLAGNE milano Foto av Ragnar Hartvig

Olivia Østbanehallen ligger i den gamle Billetthallen, nå kalt Ø – den ikoniske Østbanehallen i Oslo. I 2014 - 2015 gjennomgikk Østbanehallen en omfattende restaurering, og fungerer i dag som et knutepunkt for matopplevelser, destinasjoner og mennesker. Høsten 2016 åpnet Olivia Østbanehallen, den fjerde Olivia-restauranten lokalisert i Oslo. Det ble hentet inspirasjon fra storslagne Milano, til matretter og interiør. Forskjellige innredninger i menneskelige proporsjoner som aktiviserer det store rommet, alle peisene, dekor og levende lys, gir den lune Oliviaatmosfæren i Østbanehallen. Bygningen er verneverdig, og Metropolis laget tegninger og beskrivelser som byggherre brukte i prosess med riksantikvar. Vi har tegnet spesialinnredning av all løs og fast innredning og detaljer som dørmotiv inn til toalettene, kledning av søyler, glass og belistning og den flotte peisen støpt i gips. Tekniske løsninger/spesifikasjoner for barene og servicestasjonene har vært tverrfaglig prosjektering med Metropolis, drivere, tekniske rådgivere og byggherre. Alle funksjoner ble nøye gjennomgått for å få utformet en planløsning med god logistikk slik at drift jobber effektivt. I restauranten er det én gulvflate, ved at man har planlagt små ramper der det var nivåforskjell, og da brukervennlig for alle. Romopplevelsen for dette store arealet er enorm. Ser du mot taket oppdager du vakre historiske detaljer som er med på å særprege rommet. Det var viktig å få til en intimitet med nærhet til belysning og tyngde i møbler og innredninger, slik at mennesker får mindre proporsjoner i det store lokalet som relaterer seg til dem selv. Det ble valgt å bruke akustisk puss i lavere himlinger for bedre lydopplevelse. Annen innredning er tidløs og laget i ekte materialer som eikefinerte møbelplater, glass, stein, stål, messing og speil. Hovedgulvet i lokalet er verneverdig, så det ble bevart. Sammen med historiske detaljer oppnås et kontinentalt uttrykk, nesten så du befinner deg på en piazza.

The times

14


02 Hospitality design BaKER HANSEn LØREN SOSIALT møtested i nytt boligområde Foto av Ragnar Hartvig

Baker Hansen på Løren ligger i første etasje av et nytt leilighetsbygg på den store Coop-tomten. Inntil nylig var Løren dominert av industri, kontorer og Løren militærleir. Da leiren ble solgt ble det satt igang en større boligutvikling i området, Lørenbyen. Med sin sentrale lokasjon, gir bakeriet og kaféen med sitt innhold en berikelse til beboerne som et sosialt møtested med ferske bakevarer og brød som frister gjennom hele uken, for hverdag og fest. Hovedinntrykket i lokalene til Baker Hansen skal alltid ha de overordnende identitetsbærende med seg - ekte- stoltinnovativ. I dette bakeriutsalget har vi variert mellom nøytrale grålige og lyse flater i kontrast mot fargesterke og dype overflater. Teglstein fra det opprinnelige bygget er implementert som et dekorativt, samt akustisk element. Det gir en røff og industriell atmosfære, men samtidig en lunhet og intimitet. Belysningen er med på å gi liv til de forskjellige overflatene, som er viktig så lokalets varierende overflater, tekstur, struktur og farge spiller godt sammen mot ytterveggfasaden i glass. De siste årene har Baker Hansen testet ut ulike måter å arrangere disksalg-arealet og design av hyller og bord for bakevarer. De ønsker at de ansatte og kundene skal være mer aktive i kjøps- og salgsprosessen. Metropolis har fått være med i denne videreutviklingen av Norges eldste bakerikjede, og det er motiverende å ha kommet frem til et konsept som selv i 2018 har vekst. I Brødfabrikken på Løren er brød og bakevarer flyttet ut på gulvet, og kundene kan plukke de varene de selv ønsker. Resultatet av dette er at kundene i gjennomsnitt kjøper flere varer - dette er verdiskapning!

The times

19

02 HOSPITALITY Design

TØNNESEN 1937 KRISTIANSAND med fokus på vareplassering, atmosfære og opplevelse i kampen mot netthandelen Foto av Aptum

Tønnesen Sko har vært et begrep i Mandal siden oppstarten i 1937. Det begynte med en treskofabrikk, og i dag finnes hele 13 butikker på Sørlandet - fra Søgne i Øst til Bryne i Vest. I 2017 var Metropolis, i samarbeid med G Expo ved Gun Pålsson, ansvarlige for design av den nye butikken i Torvkvartalet midt i Kristiansand sentrum. Vi spurte Grethe Tønnesen, eier og driver av Tønnesen Sko, om hennes tanker om den nye butikken i Kristiansand, og hvordan de ser for seg å møte fremtiden med fysiske butikker, der netthandel tar større plass i næringen. - Handelsnæringen og skobutikker har de senere år blitt møtt av konkurranse fra sport- og manufakturbutikker som etter hvert har tatt en større og større andel av sko-omsetningen. Nettbutikker med Zalando i spissen merkes også godt i bransjen. Som en følge av dette innser vi at det er påkrevet med en ombygging og omprofilering av butikkene for at disse også de neste årene skal fremstå som det naturlige valg for kjøp av sko og tilbehør. Skal de fysiske butikkene klare å konkurrere med nettbutikkene må de også kunne tilby en opplevelse i tillegg til bare fysiske produkter. Av den grunn ble Metropolis engasjert for å skape en butikk med god vareplassering, attraktiv og praktisk innredning, men først og fremst et uttrykk som gir kundene en god opplevelse, sier Tønnesen. Metropolis ble i 2015 engasjert som ansvarlige arkitekter for en omfattende ombygging/utvidelse og renovering av utsalget Magasin Tønnesen 1937 i Mandal. I Kristiansand har vi utviklet en «søster» av Magasinet i Mandal. Butikkinnredning, design og konsept er ulike men har likevel svært mange likhetstrekk butikkene imellom. Kundene skal aldri være i tvil om at de er i en Tønnesen 1937-butikk. I Kristiansand er det i tillegg etablert en egen sneakers-avdeling, «T37», med en ambisjon om å bli Kristiansands foretrukne sneakers og ungdomsbutikk. Sneakers-butikken er integrert i hovedbutikken av logistikkhensyn, samtidig som det var viktig at kundene oppfatter den som en adskilt butikk. - Det kan ikke underslås at det er kostbart å anvende konsulenter og arkitekter i planleggings- og utførelsesfasene, sier Tønnesen. - På den annen side er det svært kostbart om butikkinnredning ikke virker i praksis, eller at butikkinnredning og varer ikke spiller på lag med målgruppen. Butikkens utforming må kommunisere med de kundene man ønsker å tiltrekke seg. Tønnesen 1937 retter seg mot «folk flest» som ønsker seg merke- og kvalitetsprodukter til medium pris. - Butikksjef og medarbeiderne i butikken er svært opptatt av å tilpasse vareutvalg og vareplassering til de forskjellige årstidene og sesongene. Det er viktig at den fysiske butikk oppfattes som «ny» hver uke. Vareforflytting og vareeksponering er derfor en svært viktig del av hverdagen. Dette, sammen med å gi kundene en god kjøpsopplevelse, yte god service og kompetanse, skal den fysiske butikken vinne mot internetthandelen, avslutter Grethe Tønnesen. The times

23

03 F03 Stockholm

INSPIRASJON FRA Designuken i STOCKHOLM I midten av februar ble den årlige Stockholm Furniture & Light Fair avholdt, verdens største møteplass for skandinavisk design. Der presenter ulike møbelprodusenter nytt design, og gir oss en pekepinn på trender og tendenser vi vil se fremover. Det er stor aktivitet på messen, men det er også mye som skjer rundt i Stockholm by; på showrooms og pop-up utstillinger. Et knippe Metropolitter tok turen til söta bror for å bli inspirert. Og det ble vi!

01

DENNE SIDE:

NESTE SIDE:

01. WireRing designet av Formafantasma for FLOS er virkelig et smykke av en lampe. Ideen er enkel, men genial. En ring med integrert LED-stripe blir «spent opp» på veggen ved hjelp av en belte-lignende ledning. Ledningen, som i lamper ofte prøver å gjemmes bort, spiller dette tilfellet en viktig del av lampens uttrykk.

04 & 06. At Six Hotel åpnet i mars 2017, og er eid av Petter Stordalen. Sammen med Atelje Lyktan fikk vi komme på besøk, og vi ble imponert! Hotellet er designet av London-baserte Universal Design Studio, og briefen var å skape et attraktivt, fasjonabelt reisemål som ville appellere til både lokalbefolkningen og internasjonale gjester, og bli det fremste luksushotellet i Stockholm. Det synes vi at de fikk til! Foto: Andrew Meredith, Lasse Olsson.

02. På &tradition sin stand fikk vi øynene opp for Luca Nicettos sitt vakre sidebord «Lato». Med sin egg-formede base av marmor og en smal oval bordplate, dannes en nydelig skulptur. Uttrykket er grafisk og poetisk, og den rene formen er enkel og sofistikert. Bordet står godt sammen med den nye stolen «Loafer» i flaskegrønn velour, designet av Space Copenhagen. 03. Standen til Magis var virkelig en showstopper. Ikke så rart når det er de svenske, dyktige Note Design Studio som stod for designet. Uttrykket her samlet mange av tendensene vi registrerte i år. Fargebruken gikk i varme og brente kulører som blant annet terracotta, peach og oker. Formspråket i stand-designet så vi også igjen flere steder, i møbler og stander: skulpturelle, arkitektoniske former som buer, sfærer og ovaler. Et lite flashback fra 90-tallet tenker du, kanskje? Men dette føltes mye mer elegant, og det er deilig med litt myke og vennlige former igjen, synes vi! Foto: Staffan Sundström. The times

02

29

05. Seletti deltok på møbelmessen for første gang i år, og sjarmerte mange messedeltakere med sin lekne stand. De er kjent for sine oppsiktsvekkende og ukonvensjonelle produkter, og vi synes de kom som et friskt pust med sin humoristiske design. 07. Vi var på besøk i showroomet til nederlandske Moooi. Der falt vi for den nye pendelen Meshmatics, designet av Rick Tegelaar. Den består av netting som er formet til tre dome-former. Nettingen reflekterer og diffunderer lyset, og de tre lagene sammen gir et svevende og nesten magisk uttrykk. 08. Under Stockholmsmessen relanserte tidligere Northern Lighting seg: Nytt navn er Northern, og de lanserte den største norske møbelkolleksjonen noensinne. Vi snakker 24 nye produktserier, fra blomsterpotter til lenestol og et barskap. Oppmerksomheten rundt lanseringen har fått stor internasjonal oppmerksomhet – vel fortjent!


03

03


04

05

06


Foto: Chris Tonnesen

07

08


04 norge rundt

NORGE på Kryss og tvers

Metropolis sine prosjekter er ikke bare lokalisert i Oslo og Omegn, de brer seg fra Alta i nord til Mandal i sør! Spekteret av prosjekter er også bredt; høyskole, kontorer, boliger, hoteller, restauranter og butikker. I denne saken ønsker vi å fremheve noen av prosjektene vi jobber med om dagen, eller nylig har ferdigstilt. A: Mattilsynet I prosjektet ”Mattilsynet – Norge rundt” har vi vært med på å utarbeide en arbeidsplassveileder som et grunnlag og føringer for utforming av nye kontorlokaler. De forskjellige kontorstedene har ulike utgangspunkt. Noen skal flytte til nye lokasjoner, mens andre skal rehabilitere de eksisterende lokalene, eller flytte til lokaler ett annet sted i bygget. Til nå har vi vært med å prosjektere 26 kontorsteder. Vi har også utviklet et konsept som skal være felles for alle de lokale kontorene rundt om i Norge, for å gi et enhetlig og helhetlig ”Mattilsynet”. Konseptet er utarbeidet med farger og materialer inspirert av naturens farger og Mattilsynets profil, og møbler er valgt med et stort fokus på norsk design og produksjon. B: Olivia Metropolis har vært med på å utforme samtlige av Olivias seks restauranter. I 2016 åpnet Olivia på Zachariasbryggen i Bergen, samt på Solsiden i Trondheim. Restaurantene er inspirert av store italienske byer, som blant annet Napoli, Roma, Venezia og Milano, og målet er å bringe en bit av Italia til deg; i form av god atmosfære og deilig mat. Vi er nå inne i ferdigstillelsen av en Olivia-restaurant i Stavanger. Psst: ryktet sier at Olivia etter hvert dukker opp i våre naboland også. Vi gleder oss til å være med på reisen. C: TV2 Metropolis har vært med på å utforme de nye lokalene til TV2 i både Oslo og Bergen. Oktober 2017 åpnet TV2 sine dører i Media City Bergen, og i januar 2018 åpnet dørene til TV2 i Diagonale-bygningen i Bjørvika. «Fremtidens mediehus» var konseptet vi jobbet ut ifra. TV2 ønsket å gå for et aktivitetstyrt kontor og har jobbet internt med endringsprosessen i flere år. Vi har jobbet med å få til et spennende og variert arbeidsmiljø med mange forskjellige områder. D: Losby Gods Metropolis bistår Losby Gods i rehabiliteringen av sine kjellerlokaler. Tanken er å utnytte relativt ubrukte arealer til noe nytt og spennende. Vi snakker bar, spillrom, utleibart chambre séparée og trimrom for gjestene. Dette skal stå ferdig etter påske, og vi gleder oss til å vise frem mer i neste utgave. The times

33


A

B

E

C

D


E

04 norge rundt

E: Britannia Hotel Metropolis har jobbet med Britannia Hotel helt siden mars 2016. Nå er åpningsdatoen endelig satt: 1.april 2019 åpner dørene til dette ærverdige hotellet igjen. Metropolis er med på hele prosessen; fra utvikling av konsept, planer, skjemaer og detaljeringer av rom, fellesarealer og serveringssteder. Vi følger opp de prosjekterende fagene, også på byggeplass, og kvalitetssikrer beskrivelser og leveranser. Her er absolutt ingen ting tilfeldig, og når dørene gjenåpner er dere hjertelig velkommen til en 5-stjerners moderne eleganse med mer enn 148 års historie i veggene. F: Høgskulen på Vestlandet I samarbeid med Kruse Smith og L2 arkitekter vant vi i slutten av 2016 konkurransen om utvidelsen av Høgskulen på Vestlandet. Utvidelsen er et nybygg som skal danne Kronstadplassens tredje side og skal være en del av Kronstad Campus.
Svaret er Edens Hage. Bygget kompletterer med det eksisterende høyskoleanlegget og har sammenheng i funksjon, materialbruk, former og fasadeuttrykk. Metropolis er inne som interiørarkitekt og jobber sammen med L2 arkitekter for å skape en best mulig skole for ca. 2100 studenter og 300 ansatte. Åpningen av det 14.000 m2 store bygget er satt til mai 2020. Illustrasjon: L2 Arkitekter. G: Opus XVI I hjertet av Bergen, i den tidligere bankbygningen som på folkemunne kalles «Banco Rotto», åpner det i april 2018 et nytt hotell: Opus XVI. Bygningen, som ble bygget i på Vågsalmenningen i 1876 er et kjent landemerke i Bergen, med sin distinkte murfasade og karakteristiske arkitektoniske stil. Metropolis er med på laget, og skal sammen med bl.a. Vestenfjeldske Eiendom AS og Alexander Grieg (arving etter Edvard Grieg), utforme et hotell som forteller historien til Edvard Grieg. Fokuset i renoveringen er å beholde de historiske kvalitetene i kombinasjon med moderne fasiliteter for å gi gjestene unik hotellopplevelse. Hotellet får 70 store hotellrom, restaurant, bar og konferansekvaliteter av høy kvalitet. H: IBM 14.mars var det offisiell og storstilt åpning av IBM sine nye lokaler i Sundtkvartalet i Oslo. Metropolis var med på åpningen, og vi gledet oss stort over å vise frem disse flotte lokalene. Vi har utformet 7200 m2 fordelt på to etasjer, og de ansatte kan glede seg over nye, fleksible og varierte kontorer. Vi kommer ut med en egen sak om IBM-prosjektet i neste nummer av Metropolis Times.

The times

35

03 G


F

H

Hi by og bygd I vĂĽrt langstrakte land


05 INSPIRASJON

EN Ny Vår Med denne snørike vinteren som virker å aldri slippe tak, er det vanskelig å forestille seg at våren er rett rundt hjørnet. Men selv om det fremdeles er nattefrost og snø på bakken er det mye man kan gjøre allerede nå for å trekke hverdagen sakte men sikkert ut. Her er rådene som forlenger utesesongen i begge ender, slik at man raskere kan nyte en ny vår!

01

02

FROSTSIKKERT OG FLERBRUKSVENNLIG 01. Med et lunt hjørne som har beskyttelse for både vær og vind, er det kun et ullpledd og en varm kopp te som hindrer deg fra å benytte hengekøyen allerede nå! Foto: Peo Olsson 02. Et drivhus kan brukes til mye mer enn skydd for skjøre planter. Gjesterom, tegnestue, lysthus.. hvorfor ikke innrede med en seng eller arbeidsbord? Arkitektene Linda Bergroth og Ville Hara har designet dette modulbaserte drivhuset for finske Kekkillä. Foto: Linda Bergroth 03. Når man ikke har tid eller plass til hage, kan en samling med krukker i ulike størrelser gjøre susen. Atelier Vierkant designer flotte varianter som tar seg godt ut både med og uten planter. Arkitekt Anne Holter-Hovind har her kombinert frostsikre vårblomster som vårlyng, julerose og krokus til sin uteplass. Foto: Anne Holter-Hovind / www.moseplassen.no

The times

39

04. De vakreste vårblomstene kan du plante allerede nå, og tåler opp til flere minusgrader. Fra øverst venstre til nederst høyre: Ruteliljer får et spennende mønster. Foto: Ibulb.org / Ranunkel minner om peon, men tåler et snødryss. Foto: Anne HolterHovind / Denne staselige slekningen av julerose heter Helleborus Orientalis “Cinderella”. Foto: Espen Skarphagen / Den klassiske blå perleblomsten finnes også i en nydelig, dus rosa variant. Foto: www.jparkers.co.uk 06. Når solen begynner å varme, men det ennå er litt for vått i bakken til å flytte møbler ut kan det være flott å kunne åpne en hel vegg og slippe den friske vårluften inn. Arkitekt Johan Sundberg har brukt foldedører fra Schüco for å viske vekk grensene mellom ute og inne i dette huset utenfor Malmø. Dette gir både fantastisk romfølelse, og mulighet til å akklimatisere potteplanter før de plantes ut. Foto: Kasper Dudzik


03

05

04kontakt oss!

Instagram Facebook Hjemmeside

Metropolis.no Metropolis arkitektur & design www.metropolis.no

Metropolis arkitektur & design AS Rosenborggata 19A 0356 Oslo PB. 5273 Majorstua 0303 Oslo +47 40 00 63 33


Foto av: Cathrine Holst

METROPOLIS ARKITEKTUR & DEsIGN as


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.