Metropolis the time christmas edition 2017:8

Page 1

NR. 39 - DESEMBER. 2017

METROPOLIS

THE TIMES METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS WWW.METROPOLIS.NO


01 Næring 02 Møbeldesign 03 Hospitality

innhold 04 Årets Julegave 05 Hjemme Hos... 06 DeSIGN YOUR CHRISTMAS 07 Julebord


innholdsfortegnelse 01 Næring 01 07 11 13

Malling & Co. Elkjøp Make an Entrance Vol.1 Make an Entrance Vol.2

02 Møbeldesign 19 Choices

03 Hospitality 23 Baker Hansen 27 Tønnensen Sko

04 Årets julegave 29 Stiftelsen Erlik

05 Hjemme HOS... 31 Cathrine Holst

06 Design your christmas 35 Naturlig og personlig jul

07 Julebord

Metropolis NR39

39 The Great Gatsby

Design: Dorna lakayan & Hedda Torgersen Illustrasjoner av Dorna Lakayan Forsidebilde av Cathrine Holst; fra Malling & Co Copy Right: Metropolis 2017


Nye felles muligheter i et utvidet felleskap

På slutten av 2017 kan vi se tilbake på et år der først halvår var fylt med planer, og andre halvår fylt med å tydeliggjøre og legge mer innhold i dem. For vår del tenker vi på det overordnede samarbeidet mellom LOF og Metropolis.

I arkitektbransjen har det i en årrekke vært jobbet med å samle landskap- bygg- og interiørarkitekter i en felles interesseorganisasjon. Det har vært heftige diskusjoner for og imot. Diskusjonene har på den ene siden gått på redselen for å miste sin faglige egenart, og på den andre siden mulighetene som ligger i å samle tre fagdisipliner som er nært beslektet, til en sterk gruppe. En gruppe med en felles røst, der man fokuserer på muligheter snarere enn begrensninger. Det ble dessverre ikke en felles interesseorganisasjon mellom de tre fagdisiplinene. Men tanken om at arkitektfagene er nært beslektet, og at det ikke finnes en klar grense mellom arkitektfagene lever i beste velgående! Viljen har lenge vært der, og etter flere vellykkede samarbeidsprosjekter, vil LOF og Metropolis forene to av tre av arkitektfag i felles selskap og i felles hus. Fra 2017 har Sverre Olsen, majoritetseier i LOF arkitekter, og hovedeierne i Metropolis, Hanne Arvik og Kari Ihle, etablert et overordnet eierselskap. I begynnelsen av 2018 fortsetter planene med en tettere sammenslutning mellom selskapene. Et strategisk valg for å få dette til på en god måte er å ansette en felles daglig leder og flytte sammen. Annette Dahl Franck, vår nye Daglige Leder, starter i januar. Hun blir presentert i en egen sak på neste side. Vi er overbevist om at dette vil føre til større faglig bredde og bedre prosjekter for våre kunder, der det ikke er klare skillelinjer mellom innvendig og utvendig arkitektur. Det er to sider av samme sak. Vi gleder oss til å ta fatt på 2018, sammen med nye kunder, felles kunder og nye kollegaer. Vi ønsker med dette alle; kunder, samarbeidspartnere og leverandører en god jul og et løfterikt godt nytt år.Metropolis arkitektur & design og LOF Arkitekter vokser og tar ledergrep

Metropolis arkitektur & design AS og LOF Arkitekter AS har formalisert et nærmere samarbeid med mål om å utvikle et felles, sterkt fagmiljø for arkitektur og design når de samlokaliseres i 2018. Foto av Nicolas Tourrenc // Hedda Torgersen


For å lede arbeidet i denne prosessen og for å styrke selskapenes markedsposisjon ytterligere i årene fremover er Annette Dahl Franck ansatt som ny daglig leder. Hun kommer fra jobben som leder for HR i COWI Norge. “For å nå våre ambisiøse mål og for å svare opp til kunders forventinger til mer tverrfaglig arkitektog designleveranser har vi tatt grep. Det ene er samlokaliseringen. Det andre er å sikre en tydelig ledelse. Annette har en spennende og solid bakgrunn blant annet fra ledelsen i et velrenommert internasjonalt selskap, og vi gleder oss over å ha fått henne med på laget”, sier lederne i de to selskapene. “Jeg brenner for å lede og fremme samarbeidet mellom engasjerte, faglig dyktige medarbeidere og gjennom det skape merverdi for kundene. Dette er en spennende tid for begge selskapene. Samlokaliseringen åpner for nye muligheter, og både LOF og Metropolis opplever økende oppdragsmengde. Derfor har jeg stor tro på at vi sammen vil lykkes i å nå ambisiøse mål om å styrke posisjonen som markedsledende innen både arkitektur og interiørdesign. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å bygge et fantastisk team”, sier Annette Dahl Franck, som tiltrer i januar. I tillegg til å ansette ny daglig leder er selskapene i prosess med å ansette flere dyktige fagfolk.

FAKTA METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN Metropolis arkitektur & design as ble startet av Hanne C. Arvik og Kari Ihle i 2000. Øvrig partner i selskapet er Kathrine Langfeldt Wangsmo. Metropolis har etablert seg som et av landets ledende interiørarkitektfirmaer med noen av de mest krevende og spennende oppdragsgivere i markedet på sin kundeliste. Per i dag har Metropolis arkitektur & design 27 ansatte. Kompetanse Metropolis jobber innenfor hele det interiørarkitektfaglige området og innehar samlet en betydelig kompetanse- og erfaringsbredde. For å til enhver tid inneha best mulig interiørfaglig- og markedsmessige kompetanse, er vi organisert innen markedsgruppene Næring, Bolig og Uteliv/kommersielt. De fleste av våre ansatte har i tillegg verdifull kompetanse og erfaring på tvers av gruppene. FAKTA LOF ARKITEKTER Kontoret startet sin virksomhet i 1985. I 1989 ble LOF arkitekter AS fusjonert ut som eget firma. Siv.ark. Sverre Olsen er hovedaksjonær og daglig leder. De øvrige partnerne er Bent Boeriis, Eric Svenkerud, Jan Levorsen og Vibeke Schønborg. Kontoret ble dannet på grunnlag av arkitektkonkurranser og har siden oppstartsfasen bygget seg opp til et veletablert firma med store og faste oppdragsgivere. LOF arkitekter har totalt 24 medarbeidere med en allsidig stab av høyt kvalifiserte sivilarkitekter og ingeniør-/DAK-assistanse. Kompetanse LOF arkitekter har sin hovedvirksomhet innen byutvikling / regulering, større boligprosjekter og kontor / næringsbebyggelse. I tillegg har kontoret lang erfaring med rehabiliteringsprosjekter og har rammeavtale med DNB for ombygging/ utvikling av deres filialnett.01 Næring Interiørarkitektur HJEMME HOS MALLING & CO Da Eiendomshuset Malling skulle flytte til Dronning Mauds gate15 fikk Metropolis spørsmål om å kvalitetssikre den foreslåtte planløsningen fra utbyggeres side. Dette endte med store endringer, som tydelige soner, for eksterne og interne, samhandlingssoner og et raust torg som er navet i Mallings lokaler. I tillegg til planløsning- har vi utarbeidet konseptet, belysning, farger, materialer og fulgt opp med prosjektering og arbeidene byggeplassen. Som prikken over I’en har vi stylet lokalene. Foto av Cathrine Holst / Metropolis

Et Torg for alle anledninger Torget er selve ”hjertet” i prosjektet. Fra du kommer til du går skal du føle deg velkommen og inkludert, på en uformell måte. En vert tar deg imot på Torget, der du blir en del av livet hos Malling. Registreringsskjermer er fjernet. Dette for å skape kontakt mellom Mallings vert og gi de besøkende en varm velkomst og følelse av å være en del av «familien». På Torget har de ansatte feiringer, møter eller sitter og jobber. Der kan du møte kunder av Eiendomshuset, som også er velkommen å bruke Torget som arbeidssone eller møteplass. Torget er delt opp i ulike soner for å skape dynamikk. Det er sofistikerte sittegrupper, tilbakelente sofaer og et enormt langbord i robust treverk i tillegg til kaffebar og kjøkken. Ulike himlingstyper, beisede spiler og himlingsplater er med på å ramme inn sonene, og bidrar til å skape forskjellige atmosfærer. Vi har valgt farger, tekstiler, tapet, ulike materialer og møbler som man ikke umiddelbart assosierer med kontorlokaler. Et eksempel er palmetapeten på kjøkkenet og bruk av velur, ull, messing, marmor, røkt- og beiset treverk. Sammen med møblenes myke og avrundede former dannes en vakker balanse mellom eleganse og lunhet, en hjemlig atmosfære. Gulvet på Torget er av røft betongciré og lager en balanse til et overdådig uttrykk. Identitet og særpreg Videre innover i lokalet finner man møtesenteret. Hver av møterommene er utformet som en egen stue, med sin egen identitet og særpreg. I valg av farger og materialer er noen av rommene mer maskuline, andre feminine- her kan man velge rom etter formål med møtet, humør og dagsform. Røkt eikegulv i møteromsavdelingen er lagt i klassisk fiskebeinsmønster og skiller seg fra betonggulvet på Torget. Kontrasten skjerper sansene og det hjemlige preget blir understøttet av bruken av bølgende tekstiler og tapet.

Møterommene har ulike dekorative pendler og forskjellige møbler som understreker de særpregede rommene. Arbeidsarealene er enklere utformet. Her er virkemidlene tonet ned. For å skape dynamikk mellom arbeidsarealene og dele opp landskapene er det «portaler» mellom dem. Portalene inneholder møterom og multirom, og rammes inn av mørkere gulv, vegger og himling. Dette står i kontrast til de lyse arbeidsplassene. Teppet graderes fra mørkt til lyst og lager en myk overgang mellom arbeidsarealer og portaler. The devil’s in the details Å gjennomføre et prosjekt, fra A til Å, i dette tilfelle fra planløsning, prosjektering og til slutt stylingen, gjør at lokalene fremstår som komplette. I et ideelt samarbeid strekker vi kunden lenger enn de trodde de var villig til å gå og vi strekker oss med dem. ”Hjemme hos Malling” fikk vi til dette!

BILDETEKST

Å skape et konsept og en helhetlig plan er helt avgjørende for å få et godt og fullendt prosjekt. Det er viktig å involvere kunden, skape engasjement og gi de eierskap til løsningen. Vi på vår side, skal forstå, tydeliggjøre og formidle kundens DNA i interiørene slik at lokalene blir unike og skaper en helhetlig ramme for bedriften. Hos Malling & Co, ønsket vi å formidle en hjemlig, hyggelig og nær stemning. De ansatte, fra driftspersonell til meglere i tillegg til alle besøkende skal få en følelse av å komme ”hjem til” Eiendomshuset Malling.

01. Hvert møterom har sin egen identitet med et hjemlig preg. Dekorative pendler og møbler som går ton-i-ton med veggfarger og tapeter danner en delikat helhet. 02. I arbeidsarealene er virkemidlene tonet ned, og mørkere “portaler” markerer områder for møterom og multirom. 03. Det røde møterommet har blitt en favoritt hos mange. 04. Kjøkkenet blir en grønn oase med en noe utradisjonell palmetapet. 05. ”Historien forplikter” er en viktig følgesetning for Malling & Co, som minner om at de har en lang og stolt historikk å forvalte. Her vist på en utradisjonell og dekorativ måte, satt i en moderne kontekst. 06. Det lange trebordet er et yndet møtested for uformelle møter, en pause eller for å arbeide. 07. En gang behøver ikke å være kjedelig, om du har noe flott å hvile øynene på! The times

02


01

02

03


04


05


06

07


01 Næring Interiørarkitektur ELKJØP teknologiens vidunderlige verden Foto av Ragnar Hartvig

Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater og er representert i alle de nordiske landene, inkludert Island, Færøyene og Grønland. I slutten av august flyttet Elkjøp Nordic inn i nye lokaler i Nydalsveien 18. Bygget er et nybygg, tegnet av MAD arkitekter for Avantor. Elkjøp har de nederste tre etasjene samt halve 4. etasje. Metropolis har vært engasjert av Elkjøp i prosessen. Med både interiørdesignere og grafiske designere in-house, hadde Elkjøp en sterk visjon og mange ønsker for sitt nye lokale. Det medførte et spennende og fruktbart samarbeid. Ved løpende å utfordre hverandre på utforming og løsninger, ble resultatet gjennomarbeidet og lekkert! Å skape et resepsjonsområde og et møtesenter med en klar identitet som understreker Elkjøp som markedsleder av teknologiske produkter – og med en touch av «teknologiens vidunderlige verden» – var et viktig utgangspunkt. Like viktig var det å synliggjøre Elkjøps lange historie og vekst, fra Elkjøp ble dannet i 1962 som et samarbeid mellom 33 frivillige handlere, fram til dagens nordiske konsern. Valget ble et sterkt og tydelig grep, en identitetsvegg over to etasjer, bygget i lettbetong-elementer med integrerte LED-diodeskjermer, lys og ikke minst et informasjonsbanner som løpende rapporterer resultater og kundetilfredshet. De store skjermene er også et gjennomgående designelement i Elkjøps nye, ledende butikker. Et bord med en stor touchflate gir mulighet for fordypelse i Elkjøps historie i velkomstsonen. Elkjøps verdier handler ikke bare om teknologi og harde fakta, men også om menneskelige faktorer som engasjement, service og kundetilfredshet. Det ble etablert store torg i alle midtsoner i etasjene som innbyr til sosialisering og uformelle møter på tvers av avdelinger. Det varme treverket som går igjen rundt alle kjerner, bidrar sammen med bruk av bronse, store tepper og gode sofaer, til å gjøre midtsoner og møterom attraktive. I de gamle lokalene satt avdelingene mye mer adskilt, og mulighet for kontakt ble begrenset. Etter kun kort tid, erfarer man den positive effekten av større dialog på tvers! The times

07

01 Næring Interiørarkitektur MAKE AND ENTRANCE VOL.1 Foto av Ragnar Hartvig

I 2016 utformet vi, på oppdrag av Eiendomsspar, tre ulike inngangspartier i Oslo: Akersgata 20, Henrik Ibsens Gate 36 og Øvre Slottsgate 11. Inngangspartiene er svært ulike i sin utforming, men felles for alle har vært ønsket om å skape en WOW-effekt. Tilbakemeldingene har vært veldig gode fra både oppdragsgiver, brukere og besøkende.

DS Best Interior 2017 er en pris som ble utdelt under åpningen av Designers Saturday. Prisen har som formål å sette søkelys på interiørarkitektens fagkompetanse og å premiere denne. I forkant var det 10 nominerte prosjekter, og Metropolis hadde to prosjekter nominert: Business Lounge Stavanger Lufthavn Sola og de tre inngangspartiene for Eiendomsspar, med prosjektnavnet «Make an entrance». Vi ble tildelt 2.plass for «Make an entrance» - det er vi veldig stolte av! Inngangspartiet i Henrik Ibsens gate pryder også forsiden av årets årbok fra Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Veldig stas synes vi!

BILDETEKST

I september ble Designers Saturday (DS) avholdt - landets eneste visning av produktnyheter for profesjonelle. Annet hvert år møtes innkjøpere, interiørarkitekter, arkitekter, designere og designstudenter utvalgte leverandører av møbler, tekstiler, lys og mye mer.

01. Akersgata 20 har fått et elegant og fasjonabelt uttrykk, moderne og klassisk. Nye veggplaneler og belysning, samt et spesiallaget stenmønster på gulvet bringer nåtiden inn i dette klassiske bygget. 02. I Henrik Ibsensgate 35 er den originale travertinsteinen på veggene beholdt, og samme sten er lagt på gulvet og i trappen. En ny himling med et vakkert og forførende lyskonsept leder deg inn i bygget. 03. Trappen i Øvre Slottsgate 11 er kledd i sort marmor og har fått brystninger i hvit marmor, en videreføring fra det originale inngangspartiet 04. Inngangsarealet i Øvre Slottsgate 11 har fått vakker smykkebelysning, og brannelementer er ryddet opp i. Døren mellom inngangspartiet og trapperommet er fjernet, som åpner opp og leder deg innover. 05. Fra utdelingen under Designers Saturday. 06. Inngangspartiet i Henrik Ibsens gate på forsiden av NIL-årboken for 2017.

The times

11


01

02

03

04

05

0601 Næring Interiørarkitektur

MAKE AN ENTRANCE VOL.2 Eiendommsspar har fått så mye gode tilbakemeldinger på oppgraderingen av inngangspartiene som ble gjort i fjor, at vi har fått lov til å være med på å utforme fire nye inngangspartier. Vi har fått fire spennende nye adresser med forskjellig identitet og nøkkelordet i alle prosjektene er «WOW»! Vi søker wow-effekten - noen ganger er den delvis tilstede og inngangen trenger et mindre løft for å vekke ny tidsriktig og positiv oppmerksomhet. Dette skjer som oftest når opprinnelige flotte materialer er blitt bevart gjennom mangfoldige ansiktsløft gjennom tidene. Som oftest speiler dette både byggets arkitektoniske utrykk så vel som det vitner om flott håndverk fra en svunnen tid. Andre ganger har vi valgt å bytte ut alle materialer og skape helt nye identiteter, men alltid med et mål for øyet… WOW.

A.1 The times

14


A.2

A.3

B.1


FOTO: CATHRINE HOLST/METROPOLIS A: Rådhusgaten Dette er et rom med en vakker, meget spesiell og sjelden marmor i kombinasjon med nydelig detaljering på øvrige elementer. Dette så vi som helt naturlige elementer å ivareta. For å gi rommet et tidsriktig uttrykk og for at de eksiterende detaljene og kvalitetene skal komme til sin rett, er trappen opp til 1.etasje fornyet og den får et lekent uttrykk ved at de tre første trinnene har fått en annen utførelse enn resten av trappen. Himlingen er malt mørk og dekorative armaturer understreker både stil og kvaliteten i rommet. I trapperom forøvrig er vegger malt mørke og himlingen har fått en mørk flåte med ny dekorativ belysing. Meget enkel og diskret belysning i trappen, mens trappetrinn og reposer er kledd med et organisk mønstret teppe - dette for å bringe med oss en effekt som kompenserer for marmoren i 1 etasje. B: Jernbanetorget Vi kommer inn i et spesielt høyreist og flott rom. Første del har likhet med den klassiske fasadens stramme linjer. Gulvet er kledd med stein og messing. Flisen har et karakteristisk mønster som trekkes opp på vegg på en side dette for å spille på rommets form og høyde. De andre veggene og taket er malt mørkt. Belysningen er lysbjelker som forsvinner opp i en mørkmalt flate der rommets høyde får lov til å komme til sin rett.

NESTE SIDE

C: Fridtjof Nansens plass Vi beveger oss inn i et rom med flotte materialer, disse har vi beholdt, og tilføyd moderne og tidsriktige elementer i form av belysning, skilting og teppebelegg. Kubistisk belysning strammer opp og gir et snev av kunstfølelse. Lysmontasje for skilting av etasjene tiltrekker blikket og fører det oppover. Stormønstrede tepper og 3D-kledning på heisfronter både overrasker og danner et tidsriktig utrykk. D: Holbergsgate Vi har med et arkitektonisk visuelt grep delt det noe brede rommet i to. Dette gir oss en følelse av bedre høyde samtidig som det tydeliggjør gangsonen, og kontrastene skaper spenning. Det er brukt marmor på gulv, og veggene er kledd i kritthvite fliser. Skjult belysning fremhever veggenes relieff. Rene og klare linjer kler byggets arkitektur samtidig som kunsten og interiøret får lov til å spille på hverandre.

B.2 The times

16


C.1

C.2


D.102 Møbeldesign CHOICES FOR RAGNARS Metropolis har designet en oppbevaringsserie for den svenske møbelprodusenten Ragnars. Den har vi kalt Choices, nettopp på grunn av alle valgmulighetene du får. Foto av Erik Rödstam

Metropolis fikk en forespørsel av Ragnars om å utvikle et møbel til arbeidsplassen. Med utgangspunkt i vår lange erfaring med beskrivelse av arbeidsplasser gjorde vi en analyse av markedet og så at det var et hull i forhold til valgmuligheter av oppbevaring.

Understellene er diskret utformet for å ikke ta oppmerksomhet, velg mellom sokkel eller slanke metallben. Choices kan plasseres langs en vegg eller som en romdeler, og med sine mange valg og variasjoner i uttrykk kan oppbevaringen bli en skikkelig «eye-catcher».

Vi ser en tendens til at det aktivitetsstyrte kontoret har et mindre behov for oppbevaring, og ønsket å utvikle en skapserie som ivaretar det markedet. Enkle og funksjonelle skap med et sterkt uttrykk.

Skapfrontene er viet ekstra oppmerksomhet, og vi har jobbet mye med materialkombinasjoner og uttrykk. Inspirasjonen har vi hentet fra blant annet arkitektur og mote, der vi leker oss med mønster, og byggematerialer som betong, treverk og metall. Velg mellom fronter i metallaminat, fiberbetong, beiset kryssfinér og laminat med mønster.

Choices består av to modulformer som kan kombineres på flere måter, hvilket gir en variasjon i uttrykk og utforming. Det oppstår positive og negative former når man leker seg med modulene. Det er enkelt bygge på med nye moduler og Lag din egen collage – ditt eget uttrykk. utvide oppbevaringsmulighetene ved behov. The choice is yours!

The times

20

03 Hospitality Design Baker Hansen Sjølyst Baker Hansen Sjølyst har nylig flyttet fra Tårnhuset, rett bort i gaten til Sjølyst Plass 2 i nye, lekre lokaler designet av Metropolis. Men ikke bare det - et nytt konsept er på plass i det nye bakeriet. Baker Hansen har nemlig, som den første bakeren i landet, vareutvalg som kundene kan plukke selv. Det startet med et utsalg i hovedbakeriet på Grini, og nå testes konseptet flere steder. Foto denne side: Cathrine Holst / Foto neste side: Ragnar Hartvig

Thomas Lindberg har vært daglig leder i over ni år, og merker virkelig forskjellen fra det tradisjonelle utsalget der kundene handler over disk. Han kan fortelle at at de har hatt en salgsøkning på rundt 80% på småvarer og 50% økning på brød, og at gjennomsnittlig handler hver kunde én vare mer enn før. Han er stolt over å jobbe for et bakeri som både har tradisjoner helt tilbake til 1861, og som er så nyskapende at Mattilsynet skal revurdere sine retningslinjer for å tilpasse konseptet. Kompletterer spisetilbudet på Sjølyst Ettersom Baker Hansen er den eneste butikken i området med kaker, kompletterer de spisetilbudet på Sjølyst. Dessuten har de et bredt sortiment som gjør at kundene ofte tar med seg mer enn bare boller og brød. Store, flotte disker med «glasshus» til varene gir kundene mulighet til å ta seg god tid mens de fyller posene med fristende varer.

Likevel er Thomas sitt favorittelement i det nye designet godt gjemt - han er nemlig mest fornøyd med det store kjølerommet. «Det er helt fantastisk å kunne ha system på alle varene!» sier han begeistret, mens han kan fortelle at kundene setter stor pris på at lokalene er lyse og trivelige. Kundefavoritten Det finnes noe for alle og enhver hos Baker Hansen, som selger blant annet lunsjmat, smoothies og müsli i tillegg til bakst. Thomas sin favoritt er toast med ost og skinke, og trenger ikke tenke lenge på hva som er mest populært blant kundene. Kyllingfoccaccia har han solgt i ni år, og hyllen tømmes alltid!

The times

24
03 Hospitality Design

Tønnesen sko Kristiansand Foto av Hanne Arvik/Metropolis 3D-modell av Linh Nguyen/Metropolis

Tønnesen Sko har vært et begrep i Mandal siden oppstarten i 1937. Det begynte med en treskofabrikk, og i dag finnes hele 13 butikker på Sørlandet - fra Søgne i Øst til Bryne i Vest. Metropolis var i fjor med på å utforme utsalget i Mandal. I år har vi, i samarbeid med G Expo ved Gun Pålsson, designet den nye butikken i Torvkvartalet midt i Kristiansand sentrum. I denne saken gir vi en sniktitt fra åpningen i oktober. Vi kommer tilbake med flere bilder når vi har tatt profesjonelle bilder på nyåret. Det var viktig for Tønnesen å beholde den gode stemningen fra tidligere filialer over til det nye utsalget: Et hyggelig sted du ønsker å bruke god tid, og som har god sirkulasjon. Det var også fokus på at butikken skulle ha Kristiansands kuleste sneaker-avdeling, T-37. Konseptet bak denne avdelingen var å ta den urbane street style inn, men samtidig at den skulle ha en rød tråd med resten av butikken. Materialer som for eksempel strekkmetall gir et urbant uttrykk, og overflater av kork mykner det opp og binder det sammen med resten av avdelingene. Med så mange detaljer i fokus, har vi aktivt brukt modelleringsverktøy og 3d-modeller for å illustrere de ulike avdelingene i tråd og helhet med hverandre, samt materialitet og design. Én ting er å se på en plan, men å se butikken i perspektiv gjør at en får en mye større forståelse for hvordan sluttresultatet vil bli. Et veldig godt verktøy for både oss og kunde. Det har vært viktig å designe spesialmøbler i riktige høyder for varer og produktplassering, samt å bruke ulik og riktig belysning for å fremheve varer og områder. Etter en vellykket åpning i slutten av oktober, har Tønnesen Sko fått veldig gode tilbakemeldinger fra kunder og ansatte. Det liker vi å høre - det er det vi jobber for!

The times

27
04 Årets julegave

Foto av Dimitri Koutsomytis

Kjære kunder og samarbeidspartnere, Metropolis Arkitektur & Design AS, har i år valgt å gi en pengegave til Stiftelsen Erlik. For en tid tilbake utførte vi en liten oppgradering av deres lokaler i Oslo, og vi vil nå gi de et beløp som kan benyttes til brukerne. Pengegaver til Erlik bidrar til en bedre arbeidshverdag for selgerne av magasinet =Oslo. Det kan være i form av sko, klær, soveposer, pledd, mat kaffe etc., eller hyggelige sosiale arrangementer som jule- og sommerfest. Vi vil med dette sende noen varme tanker til de som sliter litt ekstra, særlig nå i julehøytiden. Og håper at vårt bidrag vil komme til nytte for de som trenger en hjelpende hånd.

The times

3005 Hjemme hos Cathrine Holst

Personlig og fargerikt - gammelt og nytt Hjemme hos Metropolitt Cathrine Holst er det ikke så farlig om ting ikke matcher helt eller om malingen skaller litt av. I leiligheten på Løkka er alt litt skjevt og det er befriende å slippe å tenke på at alt må være perfekt til minste detalj, ettersom det er en stor del av det daglige arbeidet som interiørarkitekt. Foto av Cathrine Holst

Etter fire år med flere ulike maleprøver på diverse vegger, bestemte interiørarkitekt og Metropolitt Cathrine Holst seg endelig for hvordan hun skulle fargesette leiligheten sin, nederst på Grünerløkka. Hun hadde akkurat kommet hjem fra en lenger reise gjennom Sør-Amerika, og nå visste hun akkurat hvordan det skulle bli. Resultatet er blitt en fargerik base for hennes mange suvenirer fra reiser, og for gamle, så vel som nye, møbelskatter. ”- For meg er det viktig at jeg er omgitt av ting som gjør meg glad og som forteller en historie. Jeg har fått oppleve så mye vakkert på reiser rundt i verden og på turer i norske fjell og skoger, og den gode følelsen disse opplevelsene har gitt meg vil jeg ha i hjemmet mitt”. Skogen i gangen Det første en møter når man kommer inn døren er en omsluttende grønn gang. ”- Det er nesten som å gå inn i skogen. Grønnfargen fra Jotun heter Green Leaf, og er en deilig dempet grønnfarge. Jeg får ro i sjelen hver gang jeg kommer hjem!” Innslag av peruansk tekstil er en frisk fargekontrast, og en kommode fra huset i England der Cathrine vokste opp tilfører en personlig touch. I små rom som dette er det flott å male gulvlister, dører og karmer, til og med taket, for å skape opplevelse av et større volum selv med en såpass mørk farge. Det lyse gulvet står i fin kontrast til de mørke veggene. Videre går man inn til en lysere grønn atmosfære – soverommet. ”- Her valgte jeg Jotun Krydderurt, en veldig behagelig lys grønn farge, som passet perfekt til et søramerikansk teppe og pledd som jeg hadde fra før, og bandt alt veldig fint sammen.” En gammel dørnisje har fått enkle skapdører i samme farge som vegger, og elementet av kontrast er en burgunderrød rokokkostol som farmoren til Cathrine har brodert. Uortodoks fargebruk Stuen er kanskje det mest uortodoks fargesatte rommet. ”- Lyserosa og grønt er en kombinasjon jeg har sett fra 1800-talls interiører, da man nesten aldri brukte hvitt eller grått. Jeg synes det er flott å komme ut av den mørkegrønne gangen inn i et lyst rom.” Veggene prydes av egne foto. Fargesprakende peruanske damer og Store Ringstind i Hurrungane trykket på aluminium står i spennende kontrast til delikate, lyserosa vegger. Kjøkkenet har fått terrazzo-flis på gulvet med innslag av både grønn og rosa marmor, og har dermed litt av hele fargepaletten i seg. “- Mitt råd til alle som skal fargesette hjemmene sine er å tenke på hvilke farger som gjør deg glad. Man kan alltid finne dempede versjoner av disse. Tenk bare på hvordan naturen er fargesatt, her er det ingen kombinasjoner som ikke fungerer – det er bare å slå seg løs!”

The times

32
01


06 Design your Christmas NATURLIG OG PERSONLIG JUL Desember er her. Det betyr snø på bakken, julestjerner i vinduene og pepperkaker og gløgg på en helt vanlig tirsdag. Det betyr også at hjemmet skal dekoreres litt ekstra og at julegaver skal handles inn til de du er glad i. Her kommer noen tips som vi håper kan inspirere til juledekorasjoner og personlige pakker.

02

1. Julepynt behøver ikke å glitre eller koste penger. Vakker pynt til bordet kan du finne rett uten for inngangsdøra! Et lite grantre på rot kommer godt frem i et enkelt Norgesglass. Foto og styling: RAW Designblog. 2&3 Pynt med geometriske former i messing. Lysestaken og juletrepynten er fra Ferm Living. Foto: Ferm Living. 4. Gi pakkene et rent og grafisk uttrykk. Hvitt papir og bånd gjør at pakkelappen trer ekstra godt frem. Bloggeren Almost Makes Perfect har designet disse pakkelappene som du kan printe ut selv, om du vil! Foto og styling: Almostmakesperfect.com 5. Lunt og minimalistisk med dempede pasteller og naturtoner. Enkle bånd gjør at det flotte papiret kommer til sin rett. Her er det brukt miljøvennlig og resirkulert papir fra Norway Designs. Foto og styling: Nyanser.no/Bjørn Johan Stenersen.

03

6 & 8. Med gråpapir, jutebånd og litt natutlig pynt kommer du langt.Eukalyptusblader har en vakker, støvete grønnfarge, og ser like fin ut tørket. Det samme gjelder røde Ilexbær på bar gren. Og har du litt ekstra, så gjør de begge seg veldig godt i en vase eller på julekransen. Kilde: inspirestyling.com & Maggie Pate. 7. Har du ikke noe spennende innpakningspapir hjemme? Lag det selv, da vel! Med litt blekk kan du lage de fineste mønstrene, og lage en unik gaveinnpakning. Kilde: Norway Design. 9. Glemt å kjøpe pakkebånd? Finn frem en tusj og tegn på selv! Kilde: mybabydoo.com 10. Vakker juletrepynt av papir i rødt, rosa og gråtoner fra Broste Copenhagen. Ekstra kjekt er at de kan flatpakkes når julen er over. Kilde: Broste Copenhagen. The times

36


04

05

06

07

08

09


10


07 Julebord

Fredag 15.desember var det tid for årets julebord. I år begynte en ny tradisjon: julebord sammen med LOF Arkitekter. Temaet i år var «Gatsby», og samtlige hadde lagt ned en ordentlig innsats for å flytte stilen tilbake til 1920-tallet. Vi snakker paljetter, frynser, bukseseler, stramme dresser, fjærboaer og blankt hår. Festkomiteen hadde dekorert festlokalet vakkert med gull og glitter, fjær og kandelabrer. Nydelig mat bestående av blant annet hummer og andeconfit satte stemningen, og akkompagnert med smakfull vin fra Italia, og deilige bobler, gjorde at kvelden skrev seg godt inn i historiebøkene til LOF og Metropolis. For en fest! Her er et knippe bilder fra festen. Foto av Martin Sagstuen.

The times

39Vi vil med dette takke alle vĂĽre kunder og samarbeidspartnere for spennende og utfordrende prosjekter i 2017. Vi ser frem til et begivenhetsrikt 2018!


kontakt oss!

Instagram Facebook Hjemmeside

Metropolis.no Metropolis arkitektur & design www.metropolis.no

Metropolis arkitektur & design AS Rosenborggata 19A 0356 Oslo PB. 5273 Majorstua 0303 Oslo +47 40 00 63 33


Prosjekt: Elkjøp - Foto av: Ragnar Hartvig

METROPOLIS ARKITEKTUR & DEsIGN as


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.