Page 1

KALİTE YÖNETİMİ


• Kalite ne demektir?


KALİTE • Bir ürünün, malzemenin veya hizmetin kendisinden beklenen performansı en üst düzeyde yerine getirmesi • Malı belirleyen, müşteri tarafından kabul edilebilir veya edilmez yapan o malın kalitesidir. • Kalite istenen ve beklenen bir standarttır.


• Mal ve hizmet farkĹ


• • • •

İlk kullanımda kesmez olan tıraş bıçağı Hemen bozulan elektronik aletler Rengi solan tekstil ürünleri Dayanıksız mutfak eşyaları


• Sanayide kullanılan parçalar


• Kalite kontrol laboratuvarları • Kalite herkesi ilgilendirir • Kalite yönetimi işletmenin kalite ile ilgili sorunlarını sistemsel bir çerçeve içinde planlayan ve çözen bir sistemdir. • Giren ve çıkan maddelerin konmuş standartlara göre izlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması


İŞLETME AÇISINDAN KALİTE • Her sistem mutlak anlamda en yüksek kaliteyi üretmek için kurulmaz. • En yüksek kalite değil, yeterli kalite • Her tip kaliteyi daha yükseltmek teknik olarak mümkündür ancak satın alacak müşteri önemlidir. Her kalite artışının bir maliyeti vardır. Dolayısıyla pazar koşulları her şeyin mutlak anlamda kaliteli olmasına imkan vermez.


BAZI ÖNLEMLERİ GEREKLİ KILAR • Malzeme cinsi • İmalat teknolojileri • İşçilik niteliği


• Maliyetten bağımsız özellikler: Hızlı teslimat, dayanıklılık, estetik, müşteri tatmini • Hızlı servis yapan bir pizzacı? • Daha pahalıya satmak?


TÜKETİCİ AÇISINDAN KALİTE • Tüketici sağlam, dayanıklı, kullanışlı, zararsız ve kaliteli ürünler arar. • Standartlar alışverişi kolaylaştırır • Tüketici Hakem Heyetleri


KALİTE YÖNETİMİNİN AMAÇLARI • Iskarta, işçilik, malzeme kayıplarında belli oranda azalma, • Ürün tasarımını geliştirmeye katkı • Maliyette azalma • Satışlarda artış • İşçi-işveren ilişkilerinde rahatlık • Şirket güvenilirliği ve saygınlığına katkı


STANDARTLAR • Standart, belli bir konuda ortak olarak tespit edilmiş, ilgili tüm kuruluşların uyması gereken kurallardır. • Standart ve spesifikasyonlar; işletmelerin ürün geliştirme ve kalite denetimi faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesini mümkün kılan haberleşme araçlarından biridir.


• Türkiye’de üretilmiş bir taşınabilir belleğin, Japonya’da üretilmiş bir bilgisayarda çalışması bu standartlardan kaynaklanır. – Dondurulmuş gıda ürünlerinin paketlenme ve ambalajlanması – Gıda üretimi yapan işletmelerde hijyenik çalışma standartları – Yangın söndürme cihazları hakkında standartlar – LPG dolumu ile ilgili standartlar


GÜVENİLİRLİK • Ürünün, önceden saptanmış bir süre içinde kendisinden beklenen işlevi belirli çevre ve çalışma koşulları altında arıza yapmadan yerine getirme olasılığı, o ürünün güvenilirliğidir.


KALİTE KONTROL • Hammadde kontrolü • Üretim esnasında kontrol • Sevkiyatta kontrol İstatistiksel Kalite Kontrolü


KABUL ÖRNEKLEMESİ • Her şeyi kontrol etmek pahalı ve zaman alıcıdır. • Problem iyi bir partinin reddedilmesi veya kötü bir partinin kabul edilmesidir.


KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN ÖĞELERİ • Normların belirlenmesi • Normlara uygun tolerans ve tolerans aralığı belirlenir • Ölçümlerin tolerans aralığına uygun olup olmadığı belrilenir


KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN ÖĞELERİ • Kalite standartları – Kalite el kitabı

• Kontrol Şemaları • Kalite Çemberleri

notumbenim4  

ikibaketmz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you