Page 1

STOK YÖNETİMİ


ÜRETİM SİSTEMLERİNDE STOK • Doğru zamanda ve doğru miktarda.. – Sağlamanın yolu stok

• Bilinmeyenler vardır. – Stok bilinmeyenlere karşı işletmenin almış olduğu bir önlem

• Stok amaç değildir, yok edilmese bile azaltılmalıdır • Üretimde kayıptır. • Sistemini stok yapmama üzerine kuramamış şirketler için zorunluluktur.


STOK NEDENLERİ 1- Talebin Bilinememesi: Kesin bilgi asla bilinemez, sadece tahmin edilebilir. 2- Sistemdeki Verimsizlikler: Arızalar, makine verimsizlikleri, işçilik hataları Ayar sürelerinin uzunluğu, gereksiz malzeme taşıma, darboğaz nedeni ile bekleme, lojistik sistemindeki bozukluk


STOK YÖNETİMİNİN TANIMI • Gelecekteki talebi veya sistemdeki yetersizlikleri karşılamak üzere depolanan malzemelerin tümüdür. 1- Hammadde ve parçalar 2- Yarı tamamlanmış ürünler 3- İmalatı tamamlanan ürünler


STOK YÖNETİMİNİN TANIMI • Küçümsenmeyecek bir yatırımdır • Siparişin verilmesi, taşınması, saklanması, bakımının yapılması, dağıtımı, ambalajlanması, depo işletme masrafları, stokların bozulması, kaybolması, modanın geçmesi gibi nedenler maliyet oluşturur.


STOK YÖNETİMİNİN AMAÇLARI • Pazarlama, siparişe hazırlıklı olmak için stok ister • Üretim, maliyetleri en aza indirmek için partilerin büyük hacimli olması amacını güder • Finansman, stoklara bağlanan paranın artmaması için siparişin küçük partiler halinde olmasını ister


STOK TÜRLERİ • İşletme stoklarını kullanış amacına ya da talep eden kaynağa göre 2 gruba ayırma olanağı vardır: a) İmalat Stoku: Ürünü imal etmek için kullanılacaksa b) Dağıtım Stoku: Pazarlanmak üzere talep ediliyorsa Dağıtım stoku dönüştürme sürecinde kullanılmayacak, imalat stoku ise sürece girecek ve yeni bir şekle dönüşecektir.


STOK TÜRLERİ • İmalat stokunun ana işlevi üretim gereksinimlerini karşılamaktır. Stokta bulunması tamamen üretim ihtiyaçlarına yöneliktir. Üretim programı talebin kaynağıdır. • Dağıtım stokunu bulundurmak amacı Pazar talebini karşılamaktır.


İmalat ve Dağıtım Stoku Farkı • En önemli fark talep ediliş amacıdır. • İmalat stoku, son ürüne dönüştürmek için talep edilir. Söz konusu ürünün yapımı tamamlanır tamamlanmaz dağıtım stoku sınıfına girer. • Hammadde dışındaki tüm malzemeler için genellikle imalat stoku evresi önce gelir. İstisnası da olabilir. – Montaj işlemi tamamlanmadan pazarlanırsa geçici bir süre için dağıtım stokuna dahil olur. Fakat eninde sonunda imalat sürecinde kullanılacak ve imalat stokuna dahil olacaktır.


• Stok Yenileme «stokları sürekli güncel tutmak» ilkesi uygulanarak gerçekleştirilir. • Stoklar, siparişlerin «ne zaman» ve «ne miktarda» verilmesi gerektiği soruları sürekli cevaplandırılarak yönetilir. • İmalat stok sisteminde «en ekonomik» miktarın sipariş verilmesi yerine «gereksinilen miktarın gereksinildiği zaman» elde olması ön planda tutulur.


STOK YÖNETİMİNİN ÜÇ ÖNEMLİ SORUSU • Ne zaman sipariş verilmelidir? Gerektiği zaman

• Ne miktarda sipariş verilmelidir? Kısa süreli planlamada gerektiği kadar (Birden fazla dönem varsa dönemler toplamı kadar)

• Stok yatırım düzeyi ne olmalıdır? Üretim programlarının ve stok temin sürelerinin gerektirdiği düzeyde


Bağımlı Talep • Bir stok kalemine talebin diğer stok kalemlerine olan talebe bağlı olması demektir. – Saate olan taleple saatin yelkovanına olan talep gibi

• Stokların hemen hemen tamamı hammadde, parça ve alt montaj halinde bağımlı talep türündendir.


Dikey ve Yatay Bağımlı Talep • Dikey: Parçası olan • Yatay: Beraberinde verilen


STOK YÖNETİM SİSTEMLERİ 1- İstatistiksel Sipariş Kontrol Noktası Yöntemi: Stokların sürekliliğini sağlamak için geliştirilmiş bir stok yenileme yöntemidir. 1- Talep kesin olarak bilinir ve hızı sabittir. 2- Tedarik süresi kesin olarak bilinmektedir ve sıfırdır. 3-Stoklama bir anda yapılmaktadır 4- Sipariş miktarı bütün periyotlarda aynıdır


MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP) • JIT • KANBAN

notumbenim  

onemarzetmez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you