Moje Mariánské - Výroční zpráva 2022

Page 1

MOJE MARIÁNSKÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2022

Moje Mariánské 2022

Akce 2022

Obsah Moje Mariánské 2022

Sezóna 2023

Důležité odkazy

Přehled

Přípravy na 3. sezónu náměstí tentokrát nepoznamenala protipandemická opatření, ale válečná invaze Ruska na Ukrajinu. Náměstí se na chvíli stalo prvním zastavením pro uprchlíky, kteří pomoc nalezli v provizorně a dočasně vytvořeném Asistenčním centru v prostorách Ústřední knihovny.

Navzdory situaci dramaturgická rada vytvořila na základě zkušeností z předchozích sezón pevnou dramaturgickou linku a v únoru vyhlásila open call určený zejména divadlům, divadelním profesionálním a amatérským spolkům, pouličním umělcům.

2022 Výroční zpráva
dění a mediálních výstupů 2022

Iniciativa Moje Mariánské

je podporována dramaturgickou radou (DR)

složenou ze zástupců okolních institucí, která se schází pravidelně každou druhou středu v měsíci. DR tvoří a udržuje dramaturgickou linku náměstí, vizi projektu Moje Mariánské, uděluje ne/souhlasné stanovisko akcím většího typu (festivaly, výstavy, kontroverzní projekty) a posiluje vzájemné, sousedské vztahy.

Mariánské náměstí v novém módu slouží prezentaci primárně nekomerčního umění a rozvoji komunitních aktivit.

Akce 2022

Stále je to ale také veřejný prostor, a tak kromě akcí v rámci iniciativy zde probíhají politické briefingy, prezentace, demonstrace. Tedy aktivity, které vytváří sama občanská společnost. Vždy na začátku sezóny je potřeba znovu připomenout a stanovit, co se rozumí pod pojmem nezávislá, nekomerční kultura.

DR v průběhu roku doplnil zástupce z Muzea města Prahy, které získalo prostory v nově zrekonstruovaném barokním Clam-Gallasově paláci. K účasti v DR byl dále osloven Prague City Tourism, který své sídlo přesunul do blízké Žatecké ulice a Odbor služeb MHMP, který dlouhodobě zajišťuje správu mobiliáře.

Divadelní performance, festivaly, prezentace umění, oslavy v rámci předsednictví, velikonoční a vánoční trhy, výstavy podporující zdraví, to vše bylo možné zažít na Mariánském náměstí v jeho třetí

Tepnou sezóny byl červen-září (Léto na Mariánském).

Mariánské náměstí zažilo divadelní premiéru souboru Koťátko zkázy Ahaa! Divadelní večer festivalu Knihovna na vlnách, třídenní happening na oslavu předsednictví ČR EU

Praha žije Evropou , šest divadelních představení v rámci festivalu Za dveřmi, Laboratoř budoucnosti Českých center, letní kino, duhový přechod v rámci Prague Pridu, třetí ročník festivalu pro rodiče s dětmi Mami, tati, dějou se věci.

Na přelomu září a října se na náměstí objevila výstava o příbězích ukrajinských uprchlíků a českých dobrovolníků

Příběhy vděčnosti, v říjnu pak instalace Maxima Velčovského

Fyzická možnost smrti v mysli někoho žijícího, která se divákům

snažila přiblížit autentické příběhy lidí utíkajících před válkou.

sezóně.

Toto téma umocnil i komponovaný večer pořádaný Městskou knihovnou v Praze s názvem Útěk ze země – útěk z domova.

V roce 2022 bylo možné na náměstí zhlédnout čtyři výstavy. Žítendo (o nenápadném, ale o to zákeřnějším onemocnění žen endometrióze), Velká Praha 1922-2022, Příběhy vděčnosti a Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce.

Nově se na náměstí objevily velikonoční a vánoční trhy s doprovodným programem. Trhy podpořily výrobky neziskových organizací, příspěvkových organizací a chráněných dílen.

03 I 04

Iniciativa Moje Mariánské

Sezóna 2023

Iniciativa Moje Mariánské je svým formátem unikátní. Měla by pokračovat, vyvíjet se, přinášet nové možnosti využití veřejného prostoru, sbírat zkušenosti a inspirovat. Těším se na 4. sezónu!

Důležité odkazy

Přihlašovací formulář pro organizátory akcí: https://1url.cz/Yr5se

Jak o Mariánském náměstí přemýšlet dál?

Velký otazník visí nad plánovanou rekonstrukcí, která byla v prosinci 2020 odsouhlasena Radou hl. města Prahy a měla začít již na podzim roku 2022. Dramaturgie v roce 2023 naváže na úspěšnou divadelní sezónu 2022. Náměstí bude nabídnuto organizátorům festivalu pouličního divadla Za dveřmi, Tanci Praha, studentským seskupením na DAMU a dalším.

Dramaturgická rada bude nadále podporovat zachování původní ideje náměstí:

Prostor náměstí je určen primárně nekomerčnímu umění, sousedskému i náhodnému

setkání lidí pracujících v okolních institucích i těm kolemjdoucím.

Koordinátorka veřejného dění na Mariánském náměstí Městská knihovna v Praze

Oddělení komunikace dagmar.plamperova@mlp.cz +420771126527

Program byl a je pravidelně uveřejňován v google kalendáři: http://l.mlp.cz/programmarianske, na doméně webových stránkách www.mojemarianske.cz.

Aktivní je skupina na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/ mojemarianske.

2022 Výroční zpráva 05 I 06
Dagmar Plamperová

Z médií

■ Baitler, P. Pražská náměstí prokouknou. Město do nich letos nasype miliony. In: forbes.cz, 9. 1. 2022.

Leden únor 2022

■ Hrnčíř, M. Čím více ‚nepravdy‘, tím méně svítí. Umělecká lampa v centru Prahy reaguje na dezinformační weby. In: irozhlas.cz, 10. 1. 2022.

Přehled dění

● Na budovu Ústřední knihovny

instalován objekt Jakuba

Nepraše Viditelnost v rámci projektu Umění pro město pod kurátorským vedením Galerie hl. m. Prahy

● Vypracována výroční zpráva o proběhlé sezóně 2021 - Moje Mariánské 2021 (https://issuu.com/mestskaknihovnavpraze/ docs/moje_marianske_vyrocka)

● Vyhlášen Divadelní open call na sezónu 2022, která bude dle rozhodnutí dramaturgické rady zaměřena na pouliční divadlo - Divadlo, hrej (https://www.mlp.cz/cz/novinky/1782-divadlo-hrej/)

2022 Výroční zpráva 07 I 08

Z médií

Březen 2022

■ Výstava na Mariánském náměstí připomene výroční 100 let od vzniku Velké Prahy. In: e15.cz, 28. 3. 2022.

Přehled akcí

● Výstava #ŽÍTENDO aneb „Proč mě nikdo neslyší?“ od Mia Polgar

Photography na 10 panelech představila 12 příběhů žen s endometriózou. Besedy

s protagonistkami výstavy

probíhaly v Dílně ÚK a ve Skautském institutu.

● Náměstí se stalo prvním zastavením pro uprchlíky z Ukrajiny, v prostorách Ústřední knihovny bylo na pár dní zřízeno Asistenční centrum pomoci.

3. března se uskutečnil koncert dětí pro Ukrajinu Děti chtějí mír, výtěžek šel na podporu aktivit Českého červeného kříže na Ukrajině.

2022 Výroční zpráva 09 I 10

Z médií

■ Velikonoce na Mariánském - oficiální tisková zpráva hl. m. Prahy.

■ Na Mariánském náměstí se poprvé otevřely velikonoční trhy. Zboží vyrobili handicapovaní. In: blesk.cz, 8. 4. 2022.

Duben květen 2022

■ Mariánské náměstí v Praze hostí poprvé velikonoční trhy. Pomůžou dobré věci. In: Náš region, 8. 4. 2022.

Přehled akcí

● Ukončena činnost odběrového místa COVID-19 v podobě velkého stanu na náměstí.

● Instalace výstavy o Velké Praze (1922-1939). ). Archiv hl. města Prahy ve spolupráci s Prahou na několika panelech návštěvníkům přiblížil cestu k podobě hlavního města v té velikosti, v jaké ho známe dnes.

Doprovodnou akcí byla komentovaná procházka po Severojižní Magistrále vedená Básníkem města Prahy 2022 Vítem Janotou.

● Poprvé se na náměstí uskutečnily velikonoční trhy se stánky příspěvkových organizací hlavního města i neziskových organizací, které nabízely originální výrobky a pochutiny.

2022 Výroční zpráva 11 I 12

Červen 2022

Přehled akcí

● Premiéru mělo na Mariánském náměstí představení uměleckého uskupení Koťátko zkázy a Tante Friedl s názvem AHAA!. Představení kombinovalo prvky pohybového divadla a akrobacie.

● Proběhlo slavnostní převzetí předsednictví České republiky v Radě EU. Předsednictví symbolicky převzal pražský primátor od náměstka pařížské starostky. Program obsahoval politické diskuse, debaty k tématu udržitelnosti, na náměstí byla k vidění hydroponická stěna.

Z médií

– Praha, srdce Evropy

– Praha žije Evropou

– Letní kino na náměstí

● Městská knihovna v Praze zahájila na náměstí festival Knihovna na vlnách, a to divadelním představením Spisovatel v podání seskupení FysioART. Další program festivalu se uskutečnil jako tradičně na lodi AVOID na Náplavce.

■ Naloďte se na festival Knihovna na vlnách.

In: Nový prostor / Inspirace, 6. 6. 2022, s. 26

■ Léto na Mariánském náměstí.

In: Nový prostor/Inspirace, 22. 6. 2022, s. 24

2022 Výroční zpráva 13 I 14

Červenec srpen 2022

Přehled akcí

● Laboratoř budoucnosti Českých center nabídla instalaci ECO? pod vedením kurátorky Veroniky Pařízkové. Tématem byly inovativní produkty, vize a myšlenky v oblasti udržitelného designu. Výstavu doprovodila i beseda s prof. Vladimírem Kočím, která měla přinést kritický pohled na téma ekologie a otevřít diskusi o reálných dopadech naší spotřeby na udržitelnost.

● Festival Za dveřmi Mariánské náměstí se po Výstavišti stalo centrem festivalu pouličního divadla. Odehrála se zde převážně představení pro rodiče s dětmi nebo průvod loutek, pouličních kejklířů, chůdařů. Vysokou návštěvnost si měla všechna představení Spielraum Kollektivu Hadry, Gledališče Ane Monró Poslední úlovek, Balaton 1982, FysioARTu Ztráty a nálezy nebo performance Bratří v tricku Prasečí cirkus.

● Instalace duhového přechodu v rámci Prague Pride 2022.

● Letní kino realizované ve spolupráci s 3Kinem a Polským institutem ve dvou promítacích cyklech (jeden cyklus obsahoval tři filmové večery) nabídlo polské i koprodukční filmy. Druhý promítací cyklus věnovaný okupaci poznamenala nepřízeň počasí.

Z médií

■ V létě na Mariánském náměstí.

In: Právo / Praha a Střední Čechy, 9. 7. 2022, s. 12

■ Letní 3Kino v centru Prahy představí pět středoveropských filmů. Promítat se bude i oscarový snímek Ida.

In: echo24.cz, 21. 7. 2022.

■ Letní kino na Mariánském náměstí.

In: praha.eu FB, 21. 7. 2022.

■ Neopakovatelný filmový zážitek. Letní 3Kino bude promítat v centru Prahy.

In: echo24.cz, 16. 8. 2022.

● První část 3. ročníku festivalu pro rodiče s dětmi Mami, tati, dějou se věci měla pro děti přichystáno kromě řady workshopů a literárního setkání nad otázkou Co se děje pod naší postelí, když se zhasne lampička, také divadelní představení Medvědí princ studia Damúza.

■ Kontejner Laboratoř budoucnosti od Českých center.

In: Kultura Plus, 16. 7. 2022, 10. minuta pořadu.

2022 Výroční zpráva 15 I 16

Září říjen 2022

Přehled akcí

● Zářijové počasí příliš nepřálo promítacímu cyklu Letního kina. Uskutečnila se jen jedna projekce ze tří plánovaných.

● Druhá část 3. ročníku rodinného festivalu Mami, tati, dějou se věci měla tvzhledem k nepřízni počasí místo konání v Ústřední knihovně. Zájem návštěvníků ale byl velký.

● Přelom září-října byl věnován Ukrajině. Výstava Příběhy vděčnosti představila autentické příběhy ukrajinských uprchlíků, Signal Festival zase unikátní instalaci aut dovezených z místa válečného konfliktu. Instalaci Maxima Velčovského s názvem Fyzická možnost smrti v mysli někoho žijícího doprovodil komponovaný večer Městské knihovny v Praze Útěk ze země – útěk z domova.

● Po rekonstrukci se otevřel (zatím jen ve vybraných dnech) Clam-Gallasův palác. Část bude využívat Praha jako reprezentační prostory, část dostalo k využívání Muzeum města Prahy, které tam plánuje tematické expozice.

Z médií

■ Demokracie je řemeslo, angažovat bychom se měli každý den, říká Maxim Velčovský. Na Signalu vystaví válkou poničená auta z Ukrajiny.

In: ČRo Vltava, Vizitka, 7. 10. 2022.

■ Maxim Velčovský přivezl na festival Signal prostřílená auta z Ukrajiny.

In: aktualne.cz, 11. 10. 2022.

■ Maxim Velčovský (CZ) → Fyzická možnost smrti v mysli někoho žijícího.

In: signalfestival.com

2022 Výroční zpráva 17 I 18

Listopad prosinec 2022

Přehled akcí

● U příležitosti znovuotevření

perly vrcholně barokní

architektury – Clam-Gallasova

paláce na Starém Městě pražském připravilo Muzeum

města Prahy zahajovací venkovní

výstavu Clam-Gallasův palác v Praze (od 17. října do 17. listopadu). Na 12 panelových plochách byly představeny historické okolnosti místa, dějiny paláce a rodiny Gallasů, jakož i jednotlivé fáze generální rekonstrukce.

Z médií

■ Clam-Gallasův palác vyhrál

titul Stavba roku 2022.

In: praha.eu, 14. 10. 2022.

■ Venkovní výstava: Clam-Gallasův palác.

In: prazskypatriot.cz

● Vánoční trhy nabídly kromě nabídky zboží od příspěvkových organizací hl. m. Prahy, neziskových organizací a chráněných dílen také bohatý adventní kulturní program.

2022 Výroční zpráva 19 I 20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.