Poprask ve hvězdě

Page 1

Podzimní venkovní hra pro rodiny s malými dětmi v oboře Hvězda Popraskve Hvězdě

Jako správný detektiv se musíš zeptat všech podezřelých zvířátek, která můžeš v oboře potkat. A že jich tu žije.

Pod symbolem lupy sleduj, jak pokračuje tvoje pátrání. Symbol postavičky označuje zábavné úkoly, které na tebe čekají.

Hodně štěstí

S pátráním začni u Břevnovské brány, kam se dostaneš z Vypichu a měj oči otevřené.

Na zadní straně hracího sešitu najdeš mapku s označenými místy hry. U každého stanoviště vylušti hádanku a řešení si zapiš do připravených políček.

Poslechněte si, co se v oboře přihodilo: přichází podzim a přípravy na zimu jsou už v plném proudu. Řada zvířátek si chystá zásoby na chudé zimní měsíce. Ale veverce Jarmilce se ztratily všechny oříšky! Co teď bude dělat? Pomůžeš jí vypátrat, kdo jí je vzal?

1

Památný buk lesní u hlavní cesty jistě už odchoval celé generace různých zvířátek. Mohl by posloužit jako útočiště jednomu hlodavci s huňatým ocasem a střapci na uších, který rád leze a skáče po stromech. Jeho potravou jsou oříšky, semínka šišek i houby. Mívá zrzavou nebo černou barvu. Kdo

jeŽeto?by okradla sama sebe? To určitě ne. Pátrej dál. Podobně jako ona si udělej zásoby na zimu: nasbírej cestou různé přírodniny, abys měl/a doma z čeho vyrábět (ořechy, žaludy, kaštany, listy, větvičky a další) Že by

Oříšky já nerad. Pochutnám si na různém hmyzu, můrách a mouchách. Já to nebyl.

2

Na lesním hřišti raději moc nešťourej do dutin stromů, mohl by v nich totiž žít někdo, kdo přes den odpočívá a za soumraku vylétá na lov. Orientuje se pomocí radaru – echolokace. Některé druhy dokonce spí nohama zavěšené na větvi nebo skalním výstupku. Kdo je to?

Zavěs se vzhůru nohama jako netopýr nebo popros mámu a tátu, ať tě chytí za nohy a podrží tě hlavou dolů.

3

Zkus vyjmenovat další brouky, které znáš. Pak si najdi kamínky a klacíky a nějakého brouka z nich na zemi poskládej. Můžeš mu vymyslet i vlastní jméno.

Ten to být nemohl. Raději než oříšky má šťávu z květin a stromů.

Snadno mě poznáš podle velkých kusadel. Najdeš mě na trouchnivějících pařezech a v dutinách stromů. Kdo jsem? Jestli nevíš, napoví ti socha, před kterou stojíš.

4

tady někde potkal ježka nebo krtka. Ti v oboře také bydlí. Ale co myslíš, dali by si oříšek?

Několikrát za sebou řekni krtčí a ježčí jazykolam: Krt prd skrz drn, prv zhlt hrst zrn.

Pak si vezmi kaštan a zkus, jak daleko dokážešNeleknihodit.se, kdybys

Tady si konečně můžeš nasbírat kaštany. Je tu skupina památných jírovců. Jsou už pěkně staré, asi 170 let. Kolik jich tu Nelekniroste?se,kdybys

Ježek a ježata běží, v kaluži žížaly leží. Když ježčata hladoví, tak žížaly naloví.

Troudnatec by si raději dal celý strom, než jen malé oříšky. Navíc oproti veverce je dóóóst pomalý.

Tento dřevokazný troudnatec kopytovitý si právě pochutnává na památném buku lesním, který kvůli němu musel být pokácen. Houbě se zkráceně říká ještě jinak. Víš jak?

5

Kmen padlého stromu i jeho pařez přímo láká k hraní a lezení. Nemohla by to být loď nebo ponorka? A odvážíš se sáhnout na troudnatce?

6

Ve Hvězdě pravidelně hnízdí přes 30 různých druhů ptáků. Více o nich zjistíš na informační tabuli. Kterému z nich se říká lesní doktor nebo lékař stromů?

Při bubnování do stromu je tento pták schopný deseti úderů za vteřinu. Vyber si nějakou písničku, kterou znáš a vyťukej klacíkem její rytmus. Poznají ostatní, co jsi zahrál?

Živí se kůrovci, tesaříky, mravenci nebo housenkami, ale na podzim a v zimě i semínky šišek, ořechy, žaludy ad. Ten to být mohl!

Tady si můžeš zahrát kuličky, pétanque, dámu, člověče, piškvorky, pexeso. Nebo se pokus najít zkamenělinu na místnímspoustukutálišti.zábavy.

Na utajeném hřišti, o které se starají dobrotiví skřítkové, najdeš spoustu zábavy. Prohlédni si geologickou nástěnku uprostřed a lehce poznáš tohoto zkamenělého živočicha.

7

Ten to určitě nebyl. Žil strašně dávno, před 500 miliony lety.

8

V areálu hřiště u hrocha se kromě knihobudky, kde hnízdí knihy, nacházejí i ptačí budky (sýkorníky). Kolik jich tu je?

Sýkorek existuje mnoho druhů. Na obrázku je ta nejběžnější, kterou můžeš potkat u nás, sýkora koňadra. Má pestrobarevné peří a pronikavý hlas. Najdeš v okolí všechny barvy, které zdobí její tělo?

Sýkorka to být mohla, ta by si na oříšcích pochutnala.

Teď už to víme, na podzim shání oříšky! Je to náš hlavní podezřelý! Zahraj si na plšíka a vyrob si kulovité plší hnízdo z trávy a listí. Mívá ho na zemi, mezi kořeny stromu nebo v nějaké duti-neboně.

V zákoutí u pařezových tripodů by se jistě líbilo i plchu velkému nebo tomuto plšíkovi. Své příjmení získal podle určitého druhu ořechů, které má nejraději. Co myslíš? Je to plšík vlašský, pistáciový, lískový, kokosový, piniový, makadamový, pekanový, kešu nebo para?

9

10

Tito tři vzdálení příbuzní mají rádi teplo. Poznáš, který z nich tu opravdu žije a mohl by se vyhřívat na sluníčku na opukových zídkách okolo letohrádku?

Ještěrky jsou velmi hbité. Vyzkoušej si svoji reakci v chňapačce, ke které potřebuješ delší rovný klacek. První hráč drží klacek na horním konci svisle ve vzduchu. Druhý hráč je připraven s rukou pod spodním koncem klacku. První hráč v určitý moment klacek pustí a druhý hráč chytá. Podle toho, v jaké vzdálenosti od spodního konce druhý hráč klacek chytil, se poměřuje rychlost jeho reakce.

Jistě to byl někdo jiný. Ta si smlsne na broucích, žížalách, pavoucích, mouchách a dalším hmyzu. Kdepak oříšky…

Z písmen, která jsou v barevně označených políčkách u každého úkolu, sestavíš závěrečnou indicii, s jejíž pomocí dopadneš pachatele. Tu zadej spolu s rodiči do webového formuláře (dostupný přes QR kód nebo odkaz) a konečně se dozvíš, kdo to byl. 7 8 105 9 1 26 3 4 R tinyurl.com/2xp9nhbp Zdroj obrázků: cs.wikipedia.org a www.shutterstock.com/cs

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.