Page 1

més diari

DIMECRES 28 DE SETEMBRE DE 2011 núm. 1.887 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

La Generalitat ajorna el pagament a centres geriàtrics i de discapacitats RETALLADES Les entitats a les quals pertanyen persones dependents o amb risc d’exclusió social deixaran de percebre els ajuts durant dos mesos i algunes agrupacions tarragonines podrien entrar en una situació de fallida. P2 CRISTINA AGUILAR

AVUI TAMBÉ REUS

La ciutat té una seixantena de pisos de protecció que es posaran en lloguer. P6

El xef del restaurant el Barquet de Tarragona i el fotògraf tarragoní, Pep Escoda, ahir durant l’exhibició que es va realitzar en la presentació del certamen.

La gastronomia pren protagonisme al PhotoFood Festival TARRAGONA L’únic certamen internacional de fotografia gastronòmica arrenca aquest dijous amb uns 400 inscrits, que es donaran cita al Museu del Port i als refugis del Moll de Costa. P5


2 - diarimés

TARRAGONA

28/09/11

RETALLADES

El govern ajorna el pagament de 2 mesos a geriàtrics i centres de discapacitats Moltes entitats de Tarragona hi depenen d’aquests diners i faran fallida de en poc temps CRISTINA AGUILAR

SILVIA JIMÉNEZ

«Si es confirma la mesura, en els propers dies tindrem notícies sobre l’aplicació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (EREs) a moltes entitats del tercer sector a Tarragona, entitats prestadores de serveis socials concertades (entre les quals hi ha les residències d’avis, l’atenció a drogodependents o malalts mentals)», va sentenciar ahir Jaume Marí, president de la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i director general del Centre de paràlisi cerebral La Muntanyeta de Tarragona, tot alertant que les noves retallades que aplicarà el Govern català abocaran a l’abisme molts centres i agrupacions tarragonines. En concret, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) deixarà d’abonar els pagaments corresponents als mesos de

Les entitats afectades atenen sobretot persones dependents. setembre i octubre a les entitats del tercer sector. Segons Jaume Marí, l’ajornament serà sine die. Malgrat tot, la directora general de l’ICASS, Carmela Fortuny, va tranquil·litzar la quarantena d’entitats que van participar en la reunió de

dilluns on es van anunciar les mesures tot dient que al novembre es regularitzaria la situació. «Tot plegat ens aboca a una situació d’incertesa, però no tenim cap garantia que se’ns pagui al novembre –diu Marí–. L’impaga-

ment per part de l’Administració significa que les entitats deixarem de pagar serveis que s’abonen a 60 o 90 dies, però que ja hem prestat». A Tarragona hi ha una quinzena d’entitats de discapacitats i en la seva majoria depenen de les subvencions públiques en un 90 o fins i tot un 100%. «Algunes associacions ja tenen problemes amb pòlisses de crèdit que s’arrosseguen des del 2007 i podrien fer fallida d’immediat», va alertar Marí. Els representats de tot el sector no van aconseguir arrencar als representants de la Generalitat el compromís per escrit que confirmi que només es tracta d’un ajornament. «Les formes durant la reunió de dilluns no van ser les més adients i ens van dir que no donarien res per escrit, cap document que poguessin

portar a les entitats bancàries perquè fossin més flexibles amb els pagaments», explica Jaume Marí. L’ajornament dels mesos de setembre i octubre suposa una gran quantitat econòmica per la majoria d’entitats d’aquest sector. La Muntanyeta, per posar un exemple, deixarà d’ingressar uns 200.000 euros amb els quals cobria els serveis de residència i centre de dia de dos mesos.

Les causes Segons van informar fonts del Departament de Benestar i Família, la manca de fons del Departament d’Economia i Finances ha estat el que ha provocat tota aquesta situació. Els representants del tercer sector han acordat demanar una reunió urgent amb el conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries. «Es pot dir que això és un desastre amb totes les lletres. Estem parlant del que és prioritari per a la societat. S’han d’eliminar les despeses supèrflues. Som conscients que la situació és complicada i hem de seure amb l’Administració pública per trobar una sortida», va finalitzar Marí.

SANITAT

FOC

Els treballadors de la GiPSS pacten les mesures per encaixar la retallada

Una persona, intoxicada lleu per inhalació de fum per un incendi

REDACCIÓ

L’Empresa pública GiPSS– que té la concessió del CAP Muralles de Tarragona i l’Hospital Sociosanitari Francolí– ha arribat a un acord amb el comitè d’empresa per disminuir en un 40% com a màxim la retribució per objectius dels treballadors. Segons informa GiPSS, aques-

ta disminució podria ser menor en funció del tancament econòmic del 2011. Tanmateix, aquesta no és l’única mesura duta a terme. Segons fonts de la mateixa empresa pública, s’ha reduït l’estructura directiva en un 29% i s’han suprimit gairebé tots els suports externs que l’empresa tenia. «Amb

la col·laboració de tots els professionals de l’entitat, s’està fent un esforç important per a disminuir el nombre de substitucions a l’Hospital Sociosanitari Francolí i portar a terme una contenció important en la despesa de compres, provisions i serveis externs entre d’altres», segons el comunicat públic.

REDACCIÓ

Una persona va resultar intoxicada lleu per inhalació de fums a causa de l’incendi d’un pis a Tarragona ahir, que va obligar a evacuar de forma preventiva tots els veïns de l’edifici. Els fets van passar prop de les dues de la matinada quan va començar a cremar una habitació de l’immoble, ubicat a Bloc Castanyer, 13, de Tarragona (la

Floresta). Quatre dotacions dels Bombers van trigar pocs minuts a extingir el foc, però es van haver de desallotjar els veïns fins que l’edifici va quedar ventilat. El ferit va ser evacuat a l’Hospital Joan XXIII amb símptomes d’intoxicació per inhalació de fums. Es desconeixen les causes del foc, que va destruir aquesta habitació.

Amplien l’oferta d’activitats per a la gent gran La Unitat de Gent Gran Activa impulsa de nou un seguit d’activitats per aquest curs 2011-2012 amb l’objectiu de fomentar la convivència i l’autoestima de la gent gran. Durant el primer trimestre es desenvoluparan 121 grups d’activitats, que ofereixen un total de 2.140 places, un nombre que ha crescut significativament des de l’any 2007, quan els grups d’activitats oferts eren 38 i les places, 668. En edicions anteriors s’ha pogut detectar que la gimnàstica de manteniment, els tallers de memòria i l’aiguagim són les propostes amb més demanda ja que estimulen físicament i mentalment. En aquest sentit, les persones de més edat o amb necessitats especials podran participar en cursos de psicomotricitat. D’altra banda, uns dels més demanats són els tallers d’informàtica que, segons la tinent d’alcalde de Serveis a la Persona, Victòria Pelegrín, «serveixen per trencar la fractura digital i sempre tenim molta demanda de gent gran que vol saber com fer funcionar el correu electrònic o, fins i tot, accedir a les xarxes socials i navegar activament a través de Facebook o Twitter». Per poder participar en alguna de les activitats únicament cal estar empadronat a Tarragona, tenir més de 60 anys (normalment hi ha alumnes que tenen fins a 90 anys), ser pensionista o jubilat i omplir el full d’inscripció que es pot trobar a les oficines de l’OMAC. Les places són limitades i tenen prioritat les persones de més edat. L.D.


TARRAGONA

28/09/11

SEGURETAT

La Creu Roja ha triplicat aquest estiu els avisos als usuaris de les platges La Guàrdia Urbana ha realitzat un 24% menys d’intervencions que l’any passat LAIA DÍAZ

La Creu Roja ha tripli· cat aquest estiu el nombre d’avisos i recomanacions preventives a les platges de la ciutat i s’ha passant dels 6.587 casos de l’any anteri· or fins als 18.672 d’enguany. La majoria d’aquestes actuacions –més de 3.000– han estat avisos a usuaris que s’estaven banyant a les zones de les roques i els es· pigons, un indret molt peri· llós i més tenint en compte que aquest estiu hi ha ha· gut molts dies de mala mar amb molts corrents. En to· tal, un 39% dels dies hi ha

hagut bandera groga a les platges, un 58% verda i el 4% restant, vermella. Pel que fa a les actuaci· ons de la Guàrdia Urbana, s’han fet 1.458 intervenci· ons –unes 16 al dia–, xifra que suposa un descens del 24% respecte a la campa· nya de platges del 2010. El tinent d’alcalde de Segure· tat Ciutadana, Carles Cas· tillo, explica que el gruix de les intervencions «ha estat per garantir una cor· recta mobilitat, amb 299 intervencions per vehicles mal estacionats o que cir· culaven incorrectament».

A més, s’han fet 131 actu· acions per acampades il· legals –principalment a les platges del Miracle i Llar· ga– i 128 per infraccions relacionades amb la tinen·

La majoria d’infraccions han estat per culpa de vehicles mal estacionats o per acampades il·legals ça de gossos. Aquestes da· des impliquen un descens al voltant del 20% respec· te a l’estiu passat. Castillo considera que aquesta xifra d’usuaris que van a la plat·

ja amb el gos encara és molt alta i va concloure que «cal· drà fer-hi més incidència de cara a l’any vinent». Castillo remarca també que «durant la campanya hem incrementat les acci· ons de col·laboració amb la Creu Roja». En tot l’es· tiu únicament s’ha multat una persona, a la platja de la Móra, per incomplir rei· teradament la prohibició de banyar-se.

Alguna queixa per aigua bruta A principis d’estiu l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va comunicar que no nete·

jaria l’aigua de les platges catalanes com era habitual, al·legant problemes econò· mics –el lloguer dels peli· cans, les embarcacions de neteja, no era assumible– i que en els darrers anys gai· rebé no es recollien resi· dus sòlids flotants. Segons la tinent d’alcalde de Medi Ambient, Begoña Floria, durant tot l’estiu s’ha re· but alguna queixa d’usua· ris que havien trobat bruta l’aigua, «tot i que va ser al· gun cas molt puntual». Flo· ria va remarcar que durant tota la campanya estival s’ha anat analitzant la qua· litat de l’aigua i «en tot mo· ment els nivells de qualitat s’han mantingut». Des del consistori argu· menten que no ha suposat un gran inconvenient la mesura de l’ACA, tot i que Floria afegeix que «hem ha· gut de fer més actuacions amb menys diners».

FORMACIÓ

Bayer i la URV signen un conveni per impulsar la recerca en salut

CEDIDA

Convocaran un premi de 10.000 euros per als investigadors REDACCIÓ

Bayer i la Universitat Rovi· ra i Virgili (URV) van signar un conveni extraordinari, amb motiu del 40è aniver· sari de la planta de Bayer MaterialScience (BMS) a Tarragona, per establir un marc de col·laboració per a la millora de la qualitat

investigadora. Aquesta ini· ciativa, a més, oferirà un premi de 10.000 euros per finançar un equip investi· gador de la URV en l’àmbit de la salut. Per optar al premi caldrà ser investigador de la URV i tenir el títol de doctor. Un comitè consultiu d’avalua·

ció, format per un expert de Bayer i tres especialistes de la URV, encara ha d’establir les bases de la convocatòria per finançar el projecte se· leccionat, han de determi· nar les àrees d’investigació pertinents i condicions que han de complir els investi· gadors de la URV.

Els representants de Bayer i de la URV van signar ahir el conveni.

diarimés - 3


4 - diarimés

TARRAGONA

28/09/11

MÚSICA

David Bisbal oferirà un concert acústic el proper 4 de febrer REDACCIÓ

El proper dissabte, 4 de febrer de 2012, a les nou del vespre, l’auditori August del Palau de Congressos es convertirà en l’escenari del concert acústic de la nova gira de David Bisbal. El concert serà una oportunitat per descobrir com mai fins ara els grans èxits de la seva discografia. El millor del seu repertori en viu amb nous arranjaments

que posen en relleu una dimensió inèdita de les seves cançons en un format amb un so pur i una atmosfera molt íntima. L’auditori August serà l’escenari on Bisbal internarà captivar el públic tarragoní. Les entrades es van posar a la venda el passat dilluns 26 de setembre, a través del Servicaixa i també de la pàgina web www.davidbisbal. com.

COMERÇ

Parc Central repartirà fins a 5.000 euros en premis entre els clients REDACCIÓ

Parc Central va engegar aquest dilluns passat el concurs Renova l’armari entre els seus clients, en el qual es repartiran premis per valor de 5.000 euros. El certamen, que s’allargarà fins al 15 d’octubre, inclourà un primer premi, consistent en deu articles diferents i valorat en un màxim de 4.000 euros, i dos premis més, de tres articles, valo-

rats en un màxim de 300 euros. La dinàmica del concurs és molt senzilla: només cal presentar al Servei d’Atenció al Client del centre comercial un mínim de dos i un màxim de tres tiquets de compra (per valor igual o superior a 30 euros) de qualsevol establiment del centre i omplir un fullet on consten les bases del concurs.


TARRAGONA

28/09/11

IMATGE

Tarragona torna a acollir l’únic festival de fotografia gastronòmica del món El certamen començarà aquest dijous i s’allargarà fins al diumenge 2 d’octubre CRISTINA AGUILAR

REDACCIÓ

La segona edició del PhotoFood Festival arrencarà aquest proper divendres, 29 de setembre. Es tracta de l’únic festival internacional de fotografia gastronòmica que es fa al món. En total, hi ha al voltant de 400 inscrits, que volen aprofundir en l’art de fotografiar aliments. La sala de conferències del Museu del Port serà l’escenari on s’impartiran al voltant d’una dotzena de sessions en què es parlarà, entre d’altres, d’estilisme gastronòmic, de fotografia de vi i aliments o de fotografia gastronòmica amb llum natural. En paral·lel a les sessions formatives, s’inauguraran diverses exposicions en què es presentarà l’obra d’una cinquantena de fotògrafs internacionals especialitzats en gastronomia. Bona part d’aquestes imatges es

El fotògraf Pep Escoda i el xef del Barquet, David Solé, fent una demostració fotogràfica. podran veure als Refugis 1 i 2 del Moll de Costa. A banda, també es faran un seguit de projeccions fotogràfiques a la plaça del

Rei cada nit del festival, és a dir, entre dijous i dissabte, a les vuit del vespre. En aquest mateix espai, el dissabte 1 d’octubre a les 10

de la nit es repartiran els guardons d’aquesta edició. A més, totes les projeccions es passaran també al Refugi 1 els dies d’exposició.

diarimés - 5


6 - diarimés

REUS

28/09/11

BAIX CAMP

HABITATGE

97.000 euros per l’arranjament de camins de la comarca

La Generalitat vol adjudicar els 62 pisos públics buits que té a la ciutat

D’ajudes provinents de la Diputació

La partida més important és a Mas Iglesias, on n’hi ha 46

REDACCIÓ

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar ahir les Bases específiques reguladores del repartiment de les ajudes provinents de la Diputació per a l’arranjament de camins de titularitat municipal per al 2011. Així, la subvenció és idèntica a la de l’any passat: 97.000 euros per adequar i «rentar la cara» als diversos camins municipals que recorren la comarca. En total, 14 ajuntaments podran demanar ajuts al Consell Comarcal. Són la

meitat dels consistoris del Baix Camp, ja que el Consell va decidir estructurar la demanda d’aquest ajut d’aquesta manera: que un any la puguin demanar la meitat dels ajuntaments i el següent, la resta. La partida econòmica és idèntica a la de 2010 i les obres hauran d’estar acabades abans del desembre del 2012. El Ple també va aprovar els convenis subscrits amb els ajuntaments en serveis socials i altres programes de benestar social.

olívia molet

ELOI TOST

La Generalitat de Catalunya ha iniciat un pla per accelerar l’adjudicació de pisos públics buits que acumula i que en els darrers anys gairebé s’ha triplicat. A Reus n’hi ha 62 dels 3.264 que té la Generalitat a tot Catalunya. La mesura es va presentar aquest dilluns i té l’objectiu de reduir considerablement el nombre de pisos públics buits que hi ha actualment a Catalunya. Dels 13.600 de titularitat de la Generalitat, 3.264 estan buits, cosa que suposa un 20% del total. El conseller de Sostenibilitat i Territori, Lluís Recoder, espera rebaixar aquesta xifra fins a un 5% del total en els propers vuit mesos. Recoder espera, a més, que aquest 5% restant siguin únicament pisos en procés d’adjudicació o que necessiten algun tipus de reforma. A Reus, són 62 els habitatges que hi ha sense ocupar. La partida més important és a Mas Iglesias, en una promoció de protecció oficial de 102 pisos al carrer Jaume Vidal i Alcover que es va adjudicar l’any 2005 i dels quals, avui n’hi ha 46 que estan buits. A la ciutat, però, hi ha més apartaments sense llogater a la plaça de la Pastoreta, al barri de Sant Josep Obrer o al carrer Sant Pancraç, entre altres.

Pla per facilitar adjudicacions Per tal de donar sortida a l’estoc que té el Govern català, des de la conselleria

La promoció d’habitatges de protecció oficial del carrer Jaume Vidal i Alcover a Mas Iglesias.

El Govern català té 3.264 pisos buits a tot Catalunya, el 20% del total dels que posseeix

El cost del lloguer dels pisos es rebaixarà i estarà per sota del preu de lliure mercat

de Territori i Sostenibilitat s’ha realitzat un pla basat en quatre punts bàsics. El primer és un reajustament dels preus de lloguer. Aquest preu serà força inferior al preu de mercat lliure de cada municipi català i encara s’ha de fixar. El que és evident és que des de la Generalitat es vol que aquests habitatges vagin destinats a persones amb necessitats. La valoració dels pisos ha anat a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En aquest sentit, el conseller Recoder va afirmar dilluns que «és

millor tenir llogats 10 pisos a 200 euros que 5 a 400». Una altra mesura és la reconversió del règim de compra-venda que s’havia utilitzat generalment fins ara, per passar al lloguer amb opció de compra. Això facilitarà que les famílies amb menys recursos puguin accedir a un d’aquests apartaments sense haver d’afrontar una hipoteca. La tercera és que, per poder optar a un dels pisos, la Generalitat realitzarà un ampli procés de convocatòries obertes a la ciutadania que estaran publicades

a la web de la conselleria, començaran d’aquí a dues setmanes i es faran unes 30 convocatòries mensuals. Així, els interessats hauran d’estar atents als anuncis públics que es facin. Finalment, es realitzarà una nova organització interna i la posada en pràctica de noves fórmules per informar els interessats els processos d’adjudicació. Amb aquesta mesura es vol evitar que molts pisos quedin buits per falta d’actualització de les dades o perquè els possibles destinataris, per desconeixement, no haguessin optat a l’habitatge. També s’han introduït nous mecanismes de control per detectar ràpidament quan un pis queda buit.


REUS

28/09/11

diarimés - 7

AGRICULTURA

OLÍVIA MOLET

Unió de Pagesos denuncia el preu «indignant» de l’avellana a la Llotja La diferència amb la de Turquia ha arribat fins al 41% SUSANNA CASES

Corren temps difícils per l’agricultura catalana i els pagesos, que, més enllà de sentir-se ofegats com la majoria pel context econòmic, tenen la seva batalla particular amb la crisi per la qual està passant el sector primari des de fa anys i que s’agreuja amb la lluita constant per la fixació dels preus. Així se senten des del sindicat Unió de Pagesos de Reus, representants del qual van denunciar ahir el preu de l’avellana fixat en origen des de la Llotja de Reus, que consideren «indignant». «Sempre estan jugant per sota el preu de Turquia (referent quant al mercat de l’avellana) i hi ha quatre especuladors que s’estan enriquint a costa dels

pagesos», va criticar el responsable nacional del sector de la fruita seca d’Unió de Pagesos, Rafel Español, que també va denunciar que «el mercat de l’avellana està intervingut i manipulat». I és que el passat dimecres 21 de setembre, la di-

d’aquí paga uns 2,4 euros el quilo). Segons el sindicat, aquesta situació no es pot justificar per la «qualitat o el calibre de l’avellana» i consideren que la Llotja hauria de ser més «transparent». Des de la Llotja de Reus, per la seva banda, recor-

El 21 de setembre des de Reus es va fixar en 1,5 euros/lliura i el preu de la turca és de 2,11

Pel sindicat, l’òrgan de la capital del Baix Camp està «manipulat i intervingut»

ferència del preu de l’avellana fixat per la Llotja de Reus respecte a la de Turquia va arribar a un 41%, amb un preu a Reus d’1,5 euros/lliura, mentre que a Turquia era de 2,11 euros/ lliura (segons equivalències, després, el majorista

den que els preus que presenta són «orientatius i no obliguen ni condicionen les operacions, llevat que els mateixos operadors les prenguin com a referència de manera voluntària». Des d’Unió de Pagesos, però, tot i que subscriuen que

La collita acabarà en les properes setmanes amb una previsió similar a la de l’any passat. la Llotja marca uns preus orientatius, asseguren que «les cooperatives no passaran d’aquest preu, tot i que diuen que no saben res de la Llotja». Pel que fa a la collita d’avellana d’enguany, que acabarà en les properes setmanes, des d’Unió de Pagesos pronostiquen que serà similar a la de l’any passat. Tot i que en un primer moment hi havia una previsió del 10% al 15% més, les ventades durant el

COMERÇ

SOCIETAT

FiraReus, escenari de les Jornades de Mercats Emissors

Jornada de donacions de sang a l’Hospital amb regust culinari

REDACCIÓ

El proper dijous 20 d’octubre, FiraReus acollirà les Jornades de Mercats Emissors, organitzades per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i que se celebren cada dos anys amb l’objectiu de ser un punt de trobada entre els professionals del sector turístic català i els directors i directores dels Centres de Promoció Turística de

l’ACT a l’exterior. Aquest workshop també es celebrarà a la resta de demarcacions catalanes, entre el 13 i el 21 d’octubre. Així, els dies 13 i 14 tindran lloc a la localitat gironina de Gualta, el 17 i 18 a Barcelona i, després de passar per la capital del Baix Camp el citat dijous 20 d’octubre, es donaran per finalitzades el dia 21 a la Seu Vella de Lleida.

REDACCIÓ

L’Hospital Sant Joan de Reus serà demà i divendres l’escenari de dues noves jornades de donacions de sang, de 9h a 15h i de 16h a 20h. Aquest cop, però, els donants es trobaran amb una sorpresa agradable en acabar, ja que podran degustar un «tastet de delicatessen», a càrrec de cuiners de primera línia, emmarcats sota Tinc sang de siba-

rita, una iniciativa que tindrà lloc en diversos punts de la geografia catalana al llarg dels propers dies i que busca «relacionar els bons hàbits alimentaris amb la donació de sang per tal de fidelitzar i captar nous donants». A Reus, els cuiners seran Diego Campos, d’El Rincón de Diego, i Joan Bosch, de Can Bosch, tots dos restaurants de la localitat de Cambrils.

mes de juliol van fer tirar marxa enrere. Així, s’espera una collita d’unes 14.000 tones, tenint en compte les 13.800 del 2010. Pel que fa a

la qualitat del producte, els pagesos anuncien que serà «excel·lent», ja que la pluja pràcticament no ha fet acte de presència.


8 - diarimés

REUS

28/09/11

URBANISME

OLÍVIA MOLET

Els bancs modernistes continuaran instal·lats a la plaça del Mercadal L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha decidit mantenir de manera definitiva els vuit bancs modernistes i les quatre jardineres que el passat dilluns 22 de setembre es van instal·lar de forma provisional a la plaça Mercadal. La decisió s’ha pres després de la gran acollida que, com afirma el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, ha mostrat la ciutadania de Reus davant d’aquests nous elements del mobiliari urbà i la nova imatge que ofereix la plaça del Mercadal.

El cost total dels vuit bancs és de 1.642,56 euros, 205,32 euros cadascun d’ells. Aquests elements es complementen amb quatre jardineres, de les quals ja es disposava a la brigada municipal i que, per tant, no han tingut cap cost. Durant aquests dies s’ha detectat una alta ocupació dels bancs en aquests escassos dies que s’han instal·lat. El govern municipal considera que amb aquesta instal·lació es promocionarà el comerç del centre de Reus, i es donarà resposta a les sol·licituds d’alguns ciu-

ACTIVITATS

La sala Santa Llúcia, al número 34 de la Raval de Robuster de Reus, que pertany a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus, una de les més antigues de Reus, acollirà avui, a partir de les 17:30h, la inauguració del curs 2011-12 de l’Associació de Dones Ganxetes. Després de la benvinguda de la seva presidenta,

Els bancs que s’han instal·lat a la Plaça. tadans. La Brigada Municipal podrà retirar els bancs les jardineres quan es desenvolupin esdeveniments a la plaça.

ACTIVITATS

A la plaça de les Peixateries Velles s’instal·laran dos bancs més que estaran uns dies a prova per veure la reacció de la ciutadania.

olívia molet

S’inicia amb ‘Bienvenido Mr. Marshall’ Dimecres que ve el Centre de Lectura comença el cicle de cinema dedicat a Luis García Berlanga. Serà a partir de dos quarts de vuit del vespre a la sala d’actes. El cicle comença amb un plat fort, Bienvenido Mr. Marshall, possiblement el film més reconegut i admirat del cineasta i que és una sàtira i crítica de la situació política i econòmica d’Espanya en l’època del rodatge, fet inèdit en la filmografia espanyola fins aquest moment.

La segona pel·lícula que es projectarà serà Los jueves, milagro, una cinta del 1957 que es podrà veure el proper dimecres 19 d’octubre. Per al dia 2 de novembre hi ha reservat Plácido (1961), mentre que El verdugo, l’altra gran obra mestra de Berlanga, es projectarà el proper dia 16 de novembre. El cicle es tancarà dues setmanes després, el 30 de novembre, amb La escopeta nacional (1977). Totes les pel·lícules es projectaran en versió original en castellà.

diverses sòcies oferiran un recital de poemes. El Cachirulo també actuarà. Després d’aquest inici de curs, l’Associació de Dones Ganxetes ha organitzat una sortida pel proper dimecres 5 d’octubre, quan es desplaçaran a l’Arboç i a Sant Martí de Sarroca, on visitaran La Giralda, el Museu de les puntes de coixí i les Bodegues Romagosa Torné.

CERTAMEN

Dimecres que ve comença un cicle de cine dedicat a Berlanga REDACCIÓ

Recital de poemes i actuació d’‘El Cachirulo’ a la sala Santa Llúcia REDACCIÓ

També es mantindran les jardineres REDACCIÓ

ACTIVITATS

El CESDA participarà diumenge a la Festa al Cel a Barcelona REDACCIÓ

El Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació de Reus (CESDA) posarà el seu granet de sorra en la vintena edició del Festival Aeri de Barcelona, la Festa al Cel, que tindrà lloc el proper diumenge a les platges de la ciutat comtal, a partir de mig matí. El CESDA participarà amb dos avions d’última generació Diamond DA42

i estarà també present com a expositor al Moll de la Marina, on els assistents podran informar-se de l’oferta universitària formativa del centre reusenc. A més, els assistents podran experimentar la sensació de pilotar un avió, amb el simulador de vol i acompanyats per un instructor del CESDA. La jornada finalitzarà a les cinc de la tarda.

EMPRESA I OCUPACIÓ

Jornada al Tecnoparc sobre ocupabilitat i competitivitat REDACCIÓ

Inici del club de lectura a la Biblioteca Xavier Amorós La Biblioteca Central Xavier Amorós inicia el nou curs i, amb ell, el club de lectura. Ahir mateix, la sala general de la Biblioteca va acollir la primera sessió, amb el llibre Xocolata desfeta, de Joan-Lluís Lluís. Avui també continua el club de lectura amb L’home que explicava històries, de l’escriptor libanès Rabih Alameddine. REDACCIÓ

El Tecnoparc serà l’escenari divendres d’una jornada sobre la «Formació professional i el mercat de treball: noves perspectives de futur per a la millora de l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial», organitzada per Mas Carandell i cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Empre-

ses, agents socioeconòmics i entitats del món de la formació de l’àmbit local es trobaran amb l’objectiu d’aportar les darreres novetats sobre les qualificacions professionals i els sistemes d’acreditació de competències, tant a nivell europeu com local. Hi participaran regidors del consistori reusenc i directors de Serveis Territorials.


28/09/11

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

OPINIÓ

EDITORIAL

diarimés - 9

MES CONFIDENCIAL

En perill La Generalitat ha comunicat a les entitats del tercer sector social, que abasta les residències per a la gent gran, els centres de discapacitats i també de drogodependents, que el cobrament dels ajuts del mes de setembre i octubre quedarà ajornat sine die i que la normalitat econòmica tornarà al mes de novembre. El Govern català al·lega la manca de diners al calaix per fer front a uns pagaments de què en depenen quasi en exclusiva bona part d’aquestes entitats i centres que donen

servei als dependents o a les persones en risc d’exclusió social. Des de Tarragona ja s’ha alertat que moltes d’aquestes entitats estan abocades a l’abisme i sumaran així noves dificultats a les persones que habitualment es fan càrrec dels dependents. Jaume Marí, president de la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral, ho destacava ahir al Diari Més: «És una qüestió de prioritats». I és que sembla que s’està perdent el sentit del que és veritablement important i el que no ho és.

TRIBUNA

Deute, crèdit, caució i precaució

F

a uns anys vaig llegir un article d’Agustín Garcia Calvo –visitant ocasional de Tarragona– sobre «La honra del capital», recordant aquell principi de la gent que l’honra, l’honor o l’honorabilitat és una cosa que si es perd ja no es recupera mai. Voltava la primera crisi de l’empresa Rumasa i els motius pels quals el govern de l’època havia intervingut el fraudulent holding: havia perdut el crèdit. Havia perdut l’honorabilitat, l’«honra». El sistema capitalista, des de sempre, penja del crèdit. De la credibilitat que mereixin les seves propostes, que és, doncs, un sentiment. L’existència del crèdit pressuposa l’existència d’unes necessitats que s’han de cobrir sense tenir els recursos per fer-ho. És a dir, cal que hi hagi un deute. I perquè el crèdit sigui actiu, es demana una caució, una garantia que el deute es tornarà. De sempre que aquests afers es mouen als mercats. I són els mercaders els que ho remenen. Dels mercats ara en sentim a parlar cada dia, sovint amb referències al

Xavier Alluè Pediatre

seu estat anímic: nerviosos, deprimits, etc. és a dir, dels seus sentiments. A l’institut la professora de Literatura ens va fer llegir els clàssics i, d’entre ells, el teatre de Shakespeare. Una de les obres que vam repassar sencera fou El mercader de Venècia. Pels que no ho recordin

carn però que no es pot vessar ni una gota de sang del deutor, i el banquer queda sense poder cobrar per una caució fallida. El mercader de Venècia no tenia sentiments; només volia recuperar el que creia que li pertanyia. Però la seva cobdícia el va portar a donar crèdit sobre una cosa que no podria cobrar.

«El sistema capitalista penja del crèdit. De la credibilitat que mereixin les seves propostes que és un sentiment»

«Que arribi un punt que l’honorabilitat quedi supeditada a la pròpia integritat del deutor i s’acabi el crèdit»

l’argument voltava entorn d’una història d’amor i les dificultats del protagonista que necessita diners. Per això demana un crèdit al banquer Shylock, que li exigeix una garantia, una caució, en aquest cas una lliura de la seva pròpia carn. En arribar el termini del deute i no poder pagar, el banquer es disposa a tallar la lliura de carn tot dient que, com que no estava estipulat, la pot prendre del lloc que vulgui. Però l’autoritat, tot reconeixent el deute, recorda que el deute és de

Els mercats i els mercaders actuals hauran de veure si per a mantenir els crèdits, les caucions faran vessar sang. Que arribi un punt que l’honorabilitat quedi supeditada a la pròpia integritat del deutor i s’acabi el crèdit. Compte, aleshores. Perquè, de deutes, crèdits i caucions, en podem tenir tots. Però no es podrà exigir per sobre de la integritat de la gent. Ni vessar sang. Que prenguin precaucions, doncs, perquè, tot plegat, de fer vessar sang, tots podem.

El nou teatre de Tarragona ja té cara i façana Des de dies enrere i, de fet, durant totes les Festes de Santa Tecla, els tarragonins i els forans que han anat a tocar ferro han pogut veure bona part de la façana del nou teatre de Tarragona, que ja està pràcticament enllestida. Els que no coneguin el projecte han pogut identificar l’edifici gràcies a la interpretació de les màscares de la tragèdia grega que ja presideix l’edifici. Sòbria i amb una part transparent de vidre que dóna al carrer, la façana del nou teatre de Tarragona s’ha integrat ja a la resta de façanes de la Rambla Nova de Tarragona. Malgrat l’aparença d’estar enllestit, sembla que al nou teatre encara falten molts detalls al seu interior per poder posar-se en marxa amb garanties. Serà, però, un dels pocs projectes que serà enllestit.

Sòbria i amb una part transparent de vidre, la façana s’ha integrat a la resta de la Rambla

CARTES

Nicole: el temps s’acaba i falten 15.000€ Des del mes de maig estic ajudant a recollir diners per curar la malaltia de Nicole, un nena de 6 anys que pateix leucèmia mielomonocítica crònica. Una malaltia que està consumint la seva vida, i que aguanta patint mensualment una sessió de quimioteràpia. L’estranya, i letal, malaltia que pateix Nicole es pot curar, tècnicament la medicina està prou avançada, per retornar-la a ser una nena amb una vida normal. Nicole necessita un germà, de

qui al seu naixement es pugui extreure les cèl·lules mare per ser utilitzades en el tractament que posteriorment rebrà Nicole. Perquè les cèl·lules mare siguin cent per cent compatibles amb Nicole, cal que els òvuls siguin manipulats genèticament, fet que donaria fortes garanties de la recuperació de la nena. I aquí sorgeix el principal problema: les lleis de l’estat espanyol no permeten fer modificacions genètiques, primer s’ha de demanar una autorització al Ministeri de Sanitat, i posteriorment poden ser mesos d’espera, comunica-

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

ran la decisió. En la majoria de casos, rebutgen l’autorització. L’única solució per Nicole es portar-la a ella i els seus pares a països on les lleis sí que permeten fer aquest tipus de tractament. Si ets ric, no hi ha problema, però si ets humil, com la majoria de famílies, no disposar de diners pot significar la mort de la teva filla. El darrer informe mèdic ens recorda que la salut de Nicole s’està deteriorant a marxes forçades per culpa de la leucèmia, però també ens diu que la quimioteràpia l’està debilitant les seves defenses i que a Nicole se li

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/ Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

acaba el temps, i que cal actuar amb molta urgència. La solució és en un hospital de Chicago, els metges aconsellen fer el tractament en aquesta ciutat dels Estats Units. Una solució que és cara, viatge, dos mesos d’allotjament i el tractament. Curar Nicole val 25.000€euros. Nicole havia rebut altres tractaments, concretament tres, però van fracassar, i el temps s’acaba. Davant d’aquesta situació desesperada, un grup de persones de Torredembarra ens vam organitzar per recollir els 25.000€euros. Durant aquests mesos la Colla caste-

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

llera els Nois de la Torre van organitzar una jornada amb diverses colles del país, i nosaltres com a col·lectiu vam organitzar un ball popular i una marató de 24 hores, amb la participació de moltes entitats locals. Però de moment hem recollit 10.300€euros, una xifra que es queda curta davant dels 25.000€euros que necessitem. Estem a una setmana perquè Nicole i els seus pares marxin a Chicago, és la seva darrera oportunitat, i ens en falten 15.000€ per ajudar a salvar Nicole. L’Ajuntament de Torredembarra ja ens ha dit no

avançarà ni un cèntim, i l’única solució és fer una crida desesperada per salvar la vida d’aquesta nena de Nicole. Una crida que vingueu als actes que estem preparant per dissabte i una crida que, si podeu, col·laboreu econòmicament; no ho dubteu, la vida de Nicole val 25.000 euros.€ Si voleu més informació, o teniu fórmules per recollir diners: baixgaia.lluis@gmail. com Gràcies! Lluís Suñé Regidor de l’Ajuntament de Torredembarra

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Laia Díaz, Carme Mas, Vicente Izquierdo, Alba Porta, Eloi Tost, Susanna Cases. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos. Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:


10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

28/09/11

MEDI AMBIENT

COMERÇ

Els sediments de l’Ebre retenen un 30% dels fàrmacs en suspensió

El Vendrell ja té a punt una nova edició de la Fira de Santa Teresa

Ho han descobert uns investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) ACN

Investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) han descobert que el riu Ebre reté, en els seus sediments, un 30% dels fàrmacs en suspensió. Fins ara només s’havia calculat la presència de fàrmacs en l’aigua, però ara s’ha descobert que els sediments i partícules en suspensió en contenen gairebé una tercera part. El perill d’això és que quan hi ha riuades, aquests fàrmacs poden tornar a l’aigua. Tot i que no suposa un risc alt i directe pels éssers humans,

sí que ho és pel medi natural i els peixos. A més, també han calculat que el Llobregat aporta uns 1.165 milions d’euros anuals a l’economia pel subministrament i depuració d’aigua i l’aportació d’energia. Els dos estudis van ser presentats ahir a Barcelona per part del director de l’ICRA, Damià Barceló; el subdirector, Sergi Sabater, i un investigador, Vicenç Acuña. Els estudis s’emmarquen dins del projecte SCARCE, finançat pel Govern espanyol i que a més de l’Ebre i el Llobregat tam-

bé inclou el Xúquer i el Guadalquivir. En tota, el projecte durarà cinc anys. L’estudi sobre l’Ebre ha inclòs la recollida de mostres en una vintena de

Els fàrmacs més trobats són els antiinflamatoris, però els més perillosos són els antibiòtics punts i en els seus principals afluents, detectant que la més alta aportació de fàrmacs procedeix d’estacions depuradores d’aigües resi-

duals de zones urbanes. La mitjana de concentració, per gairebé tots els fàrmacs, és d’entre 50 i 100 nanograms per litre d’aigua. A això, s’hi hauria d’afegir el 30% addicional que es troba a les partícules en suspensió i els sediments. Els fàrmacs més habituals són els antiinflamatoris, ja que la població els pot consumir sense recepta, però els més perillosos són els antibiòtics. Una alta concentració de fàrmacs pot portar a problemes cardiovasculars als peixos i defectes en el moviment de les aletes.

PER CONSULTAR

Idees i exemples de rehabilitacions, de Blume L’Editorial Blume presenta el llibre Rehabilitaciones, on recull un ventall de reflexions sobre aquesta qüestió, a més d’analitzar com ha anat canviant el concepte al llarg del temps i en mostra alguns exemples com un loft de Nova York o edificis més modestos.

Se celebrarà del 16 al 18 d’octubre REDACCIÓ

El Vendrell acollirà del 13 al 16 d’octubre la 182a edició de la Fira de Santa Teresa. La mostra multisectorial comptarà un any més amb representació dels sectors tradicionals com l’alimentació, l’habitatge i l’automoció, que es complementaran amb el Mostraví, que se celebra cada dos anys, i la Fira de Ceràmica. L’alcalde del Vendrell, Benet Jané, va assegurar que, malgrat la difícil conjuntura econòmica, «confiem un any més que

la Fira serà un èxit i per això cada any intentem potenciar aquest esdeveniment econòmic». La Fira mantindrà enguany el mateix nombre d’estands que en edicions anteriors, un total de 143 repartits en diversos espais: la Rambla acollirà els estands multisectorials; el pàrquing del Pèlag, l’automoció; la plaça de la Sardana, el Mostraví i l’alimentació; el carrer dels Cafès, els artistes del Carrer de l’Art, i el passeig de les Bòbiles, la Fira de Ceràmica.

DECORACIÓ

Elements decoratius fets de marbre simulat en pintura Aquesta és una tècnica que utilitzaven els romans en les seves parets La imitació del marbre és un clàssic en la pintura decorativa i és una tècnica que els romans ja feien servir per decorar les seves parets. Portar-la a terme no és fàcil, però seguint uns passos bàsics es pot fer a casa i és del tot senzill. Primer de tot s’han d’aplicar tres o quatre mans de segelladora acrílica amb un rodet de bona qualitat. Tot seguit i després de polir s’aplicarà la pintura més fosca de base. Després hi passarem una brotxa per difuminar i treure les restes de les marques que hi hagi. Finalment, podem aplicar les nebuloses de colors

i les vetes que es pinten en pinzell. Els experts utilitzen

plomes d’aus per donar més realisme.


CAMP DE TARRAGONA

28/09/11

ULLDEMOLINS

CONCURS

CEDIDA

Un incendi crema més de set hectàrees Una trentena de dotacions de Bombers, una desena aèries, intervenien ahir al tancament d’aquesta edició en les tasques d’extinció d’un incendi declarat al terme municipal d’Ulldemolins (Priorat) a una zona de difícil accés. A conseqüència de l’incendi, es va tallar la carretera TV7004 i ahir ja havien cremat més de set hectàrees.

EL VENDRELL

Mas i Rajoy seran a la X Jornada Gresol La X Jornada Gresol se celebrarà, el proper divendres 21 d’octubre a l’Auditori Pau Casals del Vendrell, amb el títol L’empresari: instrument de la reactivació econòmica. Entre d’altres personalitats hi assistiran el president de la Generalitat, Artur Mas; el candidat del PP, Mariano Rajoy, i el de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. REDACCIÓ

ACCIDENTS LABORALS

Tarragona registra 233 sinistres el darrer mes

La vida als carrers del Baix Penedès, en 33 fotos

Tarragona és la segona província catalana amb més sinistralitat, segons el Ministeri de Treball i Immigració. Així, en el darrer mes s’han produït 233 accidents laborals amb baixa, i han estat 4.303 els acumulats des de principis d’any. Cal dir que a Tarragona viuen més de 1.054 pensionistes amb incapacitat permanent. REDACCIÓ

El Concurs de Fotografia del Museu Arqueològic del Vendrell ha rebut 33 obres de 12 fotògrafs del Baix Penedès i comarques veïnes (Tarragonès, l’Alt Penedès i l’Anoia). Enguany el concurs s’ha centrat en «la vida als carrers de les poblacions de la comarca del Baix Penedès» i s’emmarca en les Jornades Europees del Patrimoni. REDACCIÓ

SALOU

VIMBODÍ

Detenen un grup que robava viatgers de bus

XII caminada pel massís de les muntanyes de Prades

Els Mossos han detingut a Salou un grup per robar a persones que pujaven als autobusos. Una persona va alertar que a l’estació d’autobusos, al passeig de Jaume I, hi havia un grup de quatre persones que robaven a la gent que pujava als autobusos. La patrulla va poder comprovar com fugien corrent quan van ser descoberts.

Tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d’octubre, des de la població de Vimbodí, situada al peu de la carretera N-240 entre l’Espluga de Francolí i Vinaixa. La caminada, una iniciativa de l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades, és de 36 quilòmetres. Per a més informació i inscripcions, a la web de l’associació: www.aamp.cat. REDACCIÓ

diarimés - 11


12 - diarimés

ESPORTS

28/09/11

FUTBOL

El Gimnàstic continua amb la ‘Poweldependència’ com a bandera L’holandès, amb dos gols, és l’únic jugador que ha vist porteria entre Lliga i Copa VICENTE M. IZQUIERDO

La planificació de la plantilla d’aquesta temporada ha deixat el Nàstic amb un sol davanter centre, una situació molt perillosa tenint en compte que, en cas de lesió, actualment l’equip no compta amb cap futbolista específic en aquesta demarcació. L’holandès, per bé o per mal, serà la referència ofensiva del Nàstic aquesta temporada, excepte que el Consell d’Administració mogui fitxa i contracti algun davanter en el mercat d’hivern, tot i que també el podria fitxar ara, sempre que estigués en situació d’atur. Per tant, els gols, aquesta campanya, tornen a ser cosa de Powel. I és que, de fet, l’holandès ha estat l’únic futbolista capaç de foradar la porteria contrària en aquest inici de

curs ja que, els dos gols que ha anotat el Gimnàstic entre els cinc partits de Lliga i el de Copa del Rei que s’han jugat fins ara són obra seva. Dit en altres paraules, el 100% de les dianes que acumula el conjunt tarragoní les ha marcat Powel. La primera va ser fa tres jornades, en el Nàstic-Las Palmas, quan l’holandès va aprofitar una assistència magistral d’Antonio Longás per foradar la porteria canària. El gol, però, va ser inútil, ja que el conjunt local va acabar perdent per un gol a tres. Aquest dissabte també va ser Powel l’encarregat de pujar l’únic gol del Nàstic a l’electrònic, tot i que el marcador va ser el mateix que contra Las Palmas. Encara és molt aviat per extreure conclusions sobre el gol que tenen a les seves botes, però els jugadors de

OLÍVIA MOLET

també s’ha acostumat en aquesta 2011-12 per ser un conjunt que encaixa massa gols (nou en cinc jornades més els sis rebuts en el duel de Copa).

Ja ho han cobrat tot

Berry Powel, durant el partit contra l’Osca. segona línia tipus Borja Viguera, Roberto Peragón, Adrián Luna o Eloy Gila han de ser els que aportin una xifra de gols suficient perquè el Nàstic mantingui la categoria. De moment, ni han vist

porteria ni han tingut gaire ocasions per fer-ho, circumstància que ha de canviar radicalment si es vol donar un gir de 180 graus a un equip que segueix sense respondre. I és que a banda de no marcar, el Nàstic

SOCIETAT

Per altra banda, els jugadors del Nàstic ja fa dues setmanes que han cobrat tot el que se’ls devia de la temporada passada. El club s’havia endarrerit uns dies en el tercer dels pagaments que s’havien de fer durant l’estiu, que corresponien a la nòmina del curs passat, però els jugadors ja tenen en el seu compte corrent aquestes quantitats. D’aquesta manera, el Nàstic ja està completament al dia pel que fa als emoluments de la seva plantilla i espera poder pagar, com sempre ha fet, amb puntualitat.

FUTBOL

El president del Recreativo dimiteix pel «canvi d’objectius» El president del Consell d’Administració del Recreativo de Huelva, José Miguel de la Corte, i el conseller Vicente Quiles van presentar ahir la seva dimissió a causa «del canvi dels objectius pels quals van ser designats pel màxim accionista», l’empresa Huelva Deportes. Mitjançant un comunicat oficial, el club argumenta que els dirigents «en aquesta nova etapa de transició estimen que la seva tasca s’ha completat». En la seva carta de dimissió, ambdós han demanat «el suport de l’afició per a l’equip i pel nou òrgan rector que es configuri». De la Corte va prendre possessió del seu càrrec fa onze mesos i amb el pas del temps han anat dimitint fins a set directius de l’entitat. Sempre de dos en dos fins arribar al president de l’entitat. Així doncs, només queda la consellera delegada com a persona de confiança de l’empresa, que haurà de designar nou president.

cedida

Gràcies a tots, aquest any si que les hem pogut baixar. De les vostres monitores del Ball del Patatuf.


ESPORTS

28/09/11

diarimés - 13

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

Van Oostrum arriba al Tarragona Bàsquet 2017 «per ser un líder»

Reus, Vendrell i Calafell comencen el seu camí a la nova Copa Penedès

El base, lesionat al turmell, espera reaparèixer aquesta setmana o la vinent

En total, la disputaran vuit equips

CRISTINA AGUILAR

VICENTE M. IZQUIERDO

Amb una gran ambició ha aterrat Devon Van Oostrum al Serrallo, un base que jugarà aquesta temporada al Tarragona Bàsquet 2017 en qualitat de cedit, procedent del Caja Laboral d’ACB. El jugador holandès, de 18 anys i 189 centímetres d’altura i presentat ahir, assegura que «m’han dit que arribo per ser un líder». Les seves funcions seran «organitzar jugades i ajudar els americans amb l’idioma». El jove es defineix com un jugador «divertit de veure. Milloro a la resta de companys» i destaca la seva «defensa i la pressió a tota la pista». Van Oostrum, que fa alguns dies que s’ha instal·lat a Tarragona, arriba lesionat al turmell i, tot i que ell espera jugar aquest divendres contra el Lleida, «no vull fer-ho si encara no estic bé, ja que en aquest

Van Oostrum, a les oficines del pavelló del Serrallo, juntament amb el directiu Aleix Boada. cas tindria problemes en el futur». De Tarragona, al jugador li agrada «el clima» i del Tarragona Bàsquet 2017

destaca que hi ha «un bon equip i un bon entrenador». Aquest divendres l’holandès ja va presenciar el debut de lliga del seu equip,

en què els tarragonins van caure derrotats, per un sol punt, contra La Palma. «Va ser un partit molt estrany, però ara toca Lleida», diu.

FUTBOL

El Reus jugarà a casa els diumenges a les dotze del migdia per estalviar diners El club roig-i-negre ja ha passat dels 900 socis ELOI TOST

El Reus jugarà a partir del proper 20 de novembre – contra l’Ontinyent– els seus partits com a local els diumenges a les dotze del migdia, i no a les cinc de la tarda com fins ara. El canvi es deu a la voluntat de l’Ajuntament –propietari de les

instal·lacions de l’Estadi Municipal– d’estalviar diners. En total, el consistori s’estalviarà 5.000 euros en tota la temporada entre despesa energètica i disminució d’hores de treball del personal de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure S.A.

Tot i això, el president del Reus, Ramon Alabart, va explicar que hi pot haver alguns canvis en funció de si Televisió de Catalunya vol retransmetre algun partit de l’equip. Aleshores, es jugaria, probablement, a la tarda. Per la seva banda, el regidor d’Esports del

consistori, Sebastià Domènech, va considerar aquest estalvi de 420 euros per partit com un «granet de sorra» en la política de contenció econòmica de l’equip de govern. D’altra banda, es va ratificar l’acord entre les dues parts per seguir desenvolupant el projecte Futbol de ciutat, que permet formar entrenadors i jugadors. Finalment, Ramon Alabart va revelar que el Reus arriba als 917 socis, i augmenta així un 80% la xifra de la temporada passada.

REDACCIÓ

El Club Patí Calafell, el Moritz CE Vendrell i el Reus Deportiu inicien la seva participació a la nova Copa Penedès, una competició creada recentment i que neix amb l’objectiu d’omplir el calendari esportiu a causa de la tardança a començar l’OK Lliga. Aquest campionat és una iniciativa del portal esportiu www.esportspenedes.cat. Hi participaran, en total, vuit equips, els quals disputaran una primera fase de lligueta dividits

en dos grups. El primer d’aquests el compondran Calafell, Vilanova, Monjos i Reus, mentre que el segon el formaran Noia, Monjos, Vendrell i Igualada. Els dos primers classificats de cada grup passaran a una final a quatre, la qual se celebrarà el cap de setmana del 15 i el 16 d’octubre a Sant Sadurní d’Anoia. Dissabte es disputaran les dues semifinals i diumenge la gran final. Avui, a les nou del vespre, el Calafell rebrà la visita del Vilanova al poliesportiu Jaume Vilamajó.


14 - diarimés

DEFUNCIONS

28/09/11

L’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis de la Facultat de Lletres de la URV lamenta profundament la pèrdua de l’alumne

L’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV lamenta profundament la pèrdua de l’alumne

Hèctor Huguet Andújar.

Hèctor Huguet Andújar.

Tarragona, 28 de setembre de 2011

Tarragona, 28 de setembre de 2011

La Universitat Rovira i Virgili lamenta profundament la pèrdua de l’alumne DEFUNCIONS

Hèctor Huguet Andújar.

Tarragona. Gaspar Lozano González. Ha mort a l’edat de 69 anys. Francisco Amenos Casany. Ha mort a l’edat de 94 anys. Reus. Antonio Espinosa Micort. Ha mort a l’edat de 87 anys. Joan Jordache Afrasinesi. Ha mort a l’edat de 88 anys. Paula Vilafranca Montserrat. Ha mort a l’edat de 83 anys. Francisca Boyeras Marimón. Ha mort a l’edat de 80 anys.

Tarragona, 28 de setembre de 2011


CATALUNYA-ESPANYA-MÓN

28/09/11

Milers de manifestants exigeixen la dimissió del president del Iemen Milers de manifestants van sortir ahir als carrers de la ciutat de Sanà (capital del país) per exigir la dimissió del president del Iemen, Ali Abdul·lah Salé, que divendres passat va tornar al seu país des de l’Aràbia Saudita, on va estar tres mesos recuperant després de l’intent d’assassinat que va patir al Iemen el passat mes de juny. «El poble vol reconstruir el Iemen!», van cridar els manifestants, onejant la bandera nacional i portant fotografies d’algunes de les cent persones que van morir en els últims incidents violents, en el marc de les protestes que van començar fa vuit mesos. L’intent de fa deu dies d’augmentar la força de les protestes realitzantles en territori controlat pel Govern va desencadenar intensos enfrontaments entre forces lleials a Salé i forces lleials al general Ali Mohsen, que va abandonar l’Exèrcit per donar suport i protegir els manifestants. AGÈNCIES

Un tifó causa la mort de set persones al seu pas per les Filipines El tifó Nesat ha causat la mort de set persones, entre elles un nen de 22 mesos, i la desaparició de quatre al seu pas per Filipines, segons ha informat el Consell Nacional per a la Gestió dels Desastres i la Reducció del Risc (CNGDRR). El tifó va passar ahir a l’illa de Luzon i allà gairebé ha paralitzat la vida a la capital, Manila, en inundar carreteres, tallar el subministrament elèctric i forçar el tancament dels mercats financers, les oficines governamentals i les escoles i la suspensió dels serveis de transport. Els habitants de la capital que resideixen a prop del riu Marikina han estat evacuats per la crescuda a causa de les pluges.

diarimés - 15

ECONOMIA

DELICTES

Mas anuncia una reforma per considerar abusius els interessos

Set detinguts per corrupció urbanística a la ciutat de Ronda

Es treballarà per evitar la pèrdua d’habitatges i els desnonaments ACN

El president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar que el Govern enviarà al Parlament una modificació del Codi de Consum a partir que considerarà abusius els interessos de demora que superin en 2,5 vegades l’interès legal del diner. En la seva intervenció en el Debat de Política General, Mas va afirmar que la Generalitat participa en la modificació de la normativa hipotecària i de la regulació de la dació en pagament de l’habitatge, amb l’objectiu de regular un protocol d’actuació en el cas d’impagament d’hipoteques per

evitar pèrdues d’habitatge i desnonaments. Mas va afegir que el Govern posarà a disposició dels que tenen menys recursos la «gran quantitat»

Segons la conselleria de Territori i Sostenibilitat, hi ha 3.264 pisos buits a Catalunya del parc públic d’habitatge públic que ha trobat buit. Segons l’informe de gestió de l’any 2010 elaborat per l’anterior Govern de la Generalitat, a Catalunya hi havien 1.552 pisos buits

ECONOMIA

L’Íbex 35 tanca en números verds per tercera jornada consecutiva REDACCIÓ

L’Íbex 35 es va anotar ahir la tercera pujada consecutiva amb un repunt del 4,03% que li va servir per superar la cota dels 8.500 punts, a l’espera que la Unió Europea decideixi ampliar el fons de rescat i davant el compromís de Grècia de complir els seus ajustos fiscals. La defensa de la cancellera alemanya, Angela Mer-

kel, de la supervivència del país hel·lènic i la seva garantia que aportarà «tota l’ajuda necessària» per restablir la confiança a la UE també han relaxat la prima de risc espanyola fins als 310 punts bàsics. El Tresor Públic va col·locar 3.225 milions d’euros en lletres a tres i sis mesos. També va baixar la prima de risc d’Itàlia, que ho va fer fins als 364 punts bàsics.

ECONOMIA

La tarifa de la llum es podria encarir un 5,9% a l’octubre ACN

La factura de la llum que paguen a final de mes els 24 milions de consumidors que s’acullen a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) es podria encarir un 5,9% a partir d’aquest mateix mes d’octubre. La subhasta elèctrica (CESUR) s’ha tancat amb un increment del 13% pel terme d’energia, és a dir, el valor que determina més de la meitat de la tarifa de

la llum. L’increment, però, no és definitiu perquè el ministeri d’Indústria, que controla l’altre 50% de la cistella de la tarifa, encara ha de determinar si congelarà, reduirà o augmentarà la seva part (conegut com el peatge). Segons fonts de la cartera de Miguel Sebastián, la decisió del Ministeri se sabrà dijous. El preu per megawatt s’ha situat en els 57,99 euros.

del parc públic d’habitatge. Una xifra que, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, puja fins els 3.264 pisos, un 20% del total, segons l’anàlisi real de les dades fet per la conselleria de Territori i Sostenibilitat. Una situació que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha qualificat «d’inadmissible», i a la qual s’hi posarà solució amb l’aplicació d’un pla de xoc per adjudicar aquests pisos en el termini de 8 mesos, i es passa del 20% actual de pisos desocupats a un 5%, tal com es va anunciar dilluns passat.

L’exalcalde, entre els sospitosos EUROPA PRESS

Al menys set persones han estat detingudes en una operació per presumpta corrupció urbanística al municipi malagueny de Ronda, que s’està desenvolupant a la localitat des de primera hora de la tarda d’ahir. Entre els detinguts hi ha l’exalcalde de la ciutat, Antonio Martín Lara (PSOE), tres edils i tres persones més, segons van informar ahir fonts properes al cas. La Policia Nacional i la Fiscalia Anticorrupció estan investigant la

presumpta comissió de delictes de prevaricació, tràfic d’influències, falsedats i blanqueig de capital. Als escorcolls realitzats des d’ahir al matí a l’Ajuntament i a la delegació d’Urbanisme, s’hi podrien sumar altres fora de Màlaga. L’alcaldessa de Ronda, María Paz Fernández (PP), ha assenyalat, en relació als registres, que s’han centrat en diferents dependències municipals i al despatx de l’exalcalde, l’exprimer tinent i el secretari general del PSOE de la localitat.


16 - diarimés

VILALLONGA DEL CAMP

28/09/11

CELEBRACIONS

Activitats de la Fira i Festa del Roser CEDIDA

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE A les 20 h. Arribada de la Mare de Déu del Roser, cercavila pels carrers del poble amb acompanyament de Cobla de flabiols de l’Escola de Música El Morell. A la plaça de l’Església, Tritlleig de campanes, entrada de la Mare de Déu del Roser a l’església, besamans i cant de goigs. Traca. A continuació, Al local de l’Associació «Amics del Roser», inauguració de L’EXPOSICIÓ DE GOIGS A LA MARE

DE DÉU DEL ROSER. «DEVOCIÓ POPULAR, LITERATURA, MÚSICA I ART” L’exposició es podrà visitar: El dia 2 de 12h a 14h i de 19h a 21h. i el dies 3, 4 5 i 6: de 19h a 20h. A les 23 h. Fot-li gasto 2011 amb Son de la Chama Extracto de Lúpulo, Ghetto orquestra i el Dj’s Penjadiscos.

Dissabte, 1 d’octubre Inauguració de la Fira d’entitats al recinte firal. L’horari: dis-

sabte i diumenge de 18 a 21:30h. A les 22 h. Fideuà Popular i actuació de la cantant MAIKA. Organitza: Penya Territori Grana.

Diumenge, 2 d’octubre A les 13 h. Celebració de l’Eucaristia, per Mn. Joan M. Banús, rector de la parròquia de Sant Martí Bisbe, amb el suport del cor parroquial.

DILLUNS, 3 D’OCTUBRE A les 17 h. Sala de cinema del Centre Recreatiu, projecció de pel·lícules. A les 20 h. Missa a la parròquia de Sant Martí Bisbe.

DIMARTS, 4 D’OCTUBRE A les 20 h. Missa a la parròquia de Sant Martí Bisbe. A les 21h. A la sala d’actes del Centre Recreatiu, taula rodona sobre «Els Goigs. Devoció popular, literatura, art i música.» Intervindran a l’acte: Sra. Josefina Roma i Riu, professora del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Mn. Joan Roig Montserrat, rector de la parròquia d’Ulldemolins i expert en goigs. Sr. Ramon Ferran, escultor i gravador. Sr. Josep-Enric Peris i Vidal,

músic. Pare Jordi Cassà i Vallès, teatí, llicenciat en Ciències Polítiques i doctor en Sociologia. Sra. Carme Puyol Torres, arxivera Municipal de Vilallonga del Camp. Sra. Montserrat Roig, el Cor Parroquial i Mn. Joan Ma. Banús.

DIMECRES, 5 D’OCTUBRE A les 20h. Missa a la parròquia de Sant Martí Bisbe. A les 21h. A la sala del Centre Recreatiu, conferència a càrrec de Mn. Manuel Maria Fuentes Gassó, director de l’Arxiu històric Arxidiocesà de l’Arquebisbat amb el tema «El Doctor Salvador Rial i Lloberas, Vicari General de l’Arquebisbat , 1937-1943.»

DIJOUS, 6 D’OCTUBRE Al matí. Visita dels infants del col·legi «Pere Virgili» a l’ermita de la Mare de Déu del Roser. A les 20h. Missa per a tots el socis difunts de l’Associació. A les 21h. A la sala d’actes del Centre Recreatiu, Audició de Música, a càrrec del sr. Josep M. Alberich.

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE MARE DE DÉU DEL ROSER A les 18:30h. Davant la capella de la

CEDIDA


VILALLONGA DEL CAMP

28/09/11

CEDIDA

diarimés - 17

SALUTACIÓ

Gaudiu de la Fira i Festa del Roser!

B F. Xavier Armengol i Monné Alcalde de Vilallonga del Camp.

Plaça de la Creu, Rosari. A les 20h. Missa a la parròquia de Sant Martí Bisbe. A les 21h. Al Centre Recreatiu, conferència a càrrec del sr. Pere Poy, filòleg, professor de batxillerat i exdirector Institut El Morell, sobre el poeta Maragall.

DISSABTE, 8 D’OCTUBRE A les 20h. Missa a la parròquia de Sant Martí Bisbe. A les 22h. A l’Ermita del Roser, Concert: HOMENATGE ALS CANTAUTORS CATALANS amb Xavi Pica-

rols, Josep Mateu i Càrol Picarols.

DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE A les 12:30h. A l’Ermita del Roser, Celebració de l’Eucaristia presidida per Mn. Joan M. Banús, rector de la parròquia de Sant Martí Bisbe i concelebrada pel pare Jordi Cassà, amb el suport del cor parroquial i música de les joves Laia Figuerola i Dolors Gassull. Glossa a càrrec del Sr. Josep Roca Nolla. Besamans i Cant de Goigs. Benedicció LLETANIA 2011. «SALUS INFIRMORUM». Actuació castellera dels Xiquets del Roser.

envolguts, Amb l’arribada del mes d’octubre, que marca l’inici de la tardor, el nostre poble es prepara, un any més, per viure la Fira i Festa del Roser. Un poble ha de vetllar per les seves tradicions i treballar per a la seva recuperació i consolidació, un poble que no coneix els seus orígens perd la seva identitat. Amb el pas del temps, la Fira ha sofert un progressiu canvi par tal d’adaptar-se a les necessitats d’avui en dia. Enrere deixem el seu caràcter eminentment agrícola per transformar-se en una fira més comercial i festiva, en definitiva, en un parèntesi en la feina diària, per tal de poder gaudir, tots plegats, d’una celebració popular i festiva. Tan sols ens queda reiterar l’agraïment a l’Associació d’Amics del Roser que per la Fira ja fa més de 25 anys que organitza la setmana cultural i una vegada més presenta una setmana plena i enriquidora d’actes culturals. Que tingueu una bona Fira i Festa del Roser, gaudiu de la celebració. És el meu desig per tots vosaltres.


18 - diarimés

CLASSIFICATS

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, sa­ lón comedor, 2 terrazas y traste­ ro. Exterior y soleado. Totalmen­ te reformado. Tel. 615. 891. 932 ROVIRA I VIRGILI (ZONA UNI­ VERSIDAD). Impecable. Muy soleado. Piso de 3 habitaciones. 2 baños. Cocina independiente. A/C. Calefacción. Posibilidad de pàrking y trastero. 220.000 euros. Tels. 977 250 993 / 609 442 239. precioso piso en edificio Baix Penedès, San Pedro y San Pablo, esquinero, en perfecto estado, 4 domitorios, 2 baños, cocina con galeria, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 192.000 euros, parking opcional. Tel.977-25 09 93

EN VENDA PIS A SP i SP C/ Violant d´Hongria, 2 banys, 2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000.euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57.

Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable.

teca 100% 2 habitaciones, calefacción, parquet, armarios empotrados 130.000 euros 977.24.08.12/ www.ambientia.es

Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ ra­mar II. Tel. 691.215.484

TARRAGONA CALLE CASTELLARNAU Obra nueva. Entrega inmediata. Hipoteca 100% 3 ha­ bitaciones y 2 baños. Esquinero, calefacción, parquet, armarios empotrados. 186.000 euros. 977.24.08.12

Piso para reformar C/ Méndez Núñez. Precio a conve­ nir. Tel. 625.701.076

Se vende piso Seminuevo, en Paisos Catalans. 3 Dormitorios (1 suite) y 2 baños con cochera doble y trastero incluidos!. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias. Descuento de mas de 70000€, me urge venta. 977.214.713

Atención inversor! Venta de pisos alquilados 1 y 2hab. Garantía de cobro 12meses/ año. Garantía de mantenimiento. Financiables 100%. Nuevos y céntricos. Gestión integral del alquiler y el mantenimiento del piso. Tel: 615.019.699 TARRAGONA CALLE PERE MARTELL Obra nueva. Entre­ ga inmediata. Hipoteca 100% Úitimo piso 2 Habitaciones, 2 baños, cocina independiente, Parquet, bomba de calor, arma­ rios empotrados. 170.300 euros. 977.24.44.66 / www.ambientia. es

TARRAGONA CALLE SMITH CASTELLARNAU Obra nue­ va. Entrega inmediata. Hipo-

TARRAGONA ÁTICO RAMBLA NOVA Exclusivo ático en la Rambla Nova, para reformar . 120 metros, más 60 metros de terraza Posibilidad de plaza de

28/09/11

aparcamiento para dos coches. 977.24.21.60/www.rapejun.com TARRAGONA C/ PARE PALAURAMBLA NOVA Habitatge de 3 dormitoris, molt bon estat Arma­ ris empotrats, dos banys, cale­ facció, Possiblitat d’aparcament 219.000 euros. 977.24.21.60. www.rapejun.com

SE VENDE PISO DE OCASIÓN en Tarragona centro, junto a la Av. Catalunya. 4 dormitorios y 2 baños. Bien distribuido y amplio, 115m2. Dormitorios grandes. Pavimento de gres y calefacción de gas. Zona con todos los servicios: Instalaciones deportivas, colegios, guarderías, CAP, etc... Oportunidad única 30% de descuento. Infórmate sin compromiso 977.214.713

PAÏSOS CATALANS. Zona rotonda. Por traslado, precioso piso 3 habitaciones, cocina, ga­ lería, 2 baños, AC, calefacción, extras, muy bien conservado. Muy soleado. Buenas vistas. Con parking. 185.000 euros. T.977.25.09.93 Excelente piso junto al Corte Inglés en la Av. Francesc Macià, en buena zona. 3 ha­ bitaciones, 2 de ellas dobles y dos baños. Cocina amplia y 2 terrazas con amplias vistas. Amplia zona comunitaria con pista de tenis, frontón, basket y columpios. Parking incluido en la misma finca. 977.214.713 Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ciable. Tarragona, xalet individual d´alt standing de 350 m2 en parcel.la de 700 m2, 4 plantes, sala menjador amb llar de foc i terrassa, cuina office amb hab.de planxa, 6 dorm. 3 banys, calefaccio, piscina , ca­ seta de fusta de 20 m2, garatge i traster de 100 m2. Fantasti­ ques vistes al mar. S’accepta permuta. 925.000 euros. Telf. 639.427.018.

Altres poblacions REUS. Camí Aleixar, 50. Pis cantoner, tot exterior, 150 m2

amb jardí i piscina, més pàrking doble i traster. Tel. 659.921.948 REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascen­ sor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03 BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803.

Reus. Zona Alta C/ Pere de Lluna pis totalment reformat, de 3 habitacions, cuina equipada, 1 bany, menjador i terrassa cuberta, a/a. Preu: 94.500€ Telf: 652.960.787 URGE VENDER dos parcelas colindantes de 630 m2 cada una en la mejor zona nueva de Salou. Terreno urbani­ zado, cerca de colegios y servi­ cios, listo para edificar. Precio a convenir. Directo de propietario. Tel. 977 65.11.25

Se vende casa en LA SELVA DEL CAMP, más de 400 m., semireformada, con 4 habita­ ciones, salón comedor, cocina, lavabo y aseo, buhardilla, 3 terrazas grandes, dos garajes para 5 coches ó furgonetas ó apto para negocio, trastero, jar­ dín, calefacción, gas natural. Tel. 659.933.623. Precio interesante. SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93. RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí. Atics amb ter­rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conduc­ tes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. vEL MORELL- C/ Jacint Ver­ daguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, am­ plio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46. Montbrió. Ref. 595. Pis se­ mi-nou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Piscina comunitaria.


CLASSIFICATS

28/09/11

Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros.Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habi­ tacions. Plantes baixes amb jar­ dí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comunitària i zona de jocs. Qua­ litats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10 Se vende casa en LA SELVA DEL CAMP, más de 400 m., semireformada, con 4 habitaciones, salón comedor, cocina, lavabo y aseo, buhardilla, 3 terrazas grandes, dos garajes para 5 coches ó furgonetas ó apto para negocio, trastero, jardín, calefacción, gas natural. Tel. 659.933.623. Precio interesante.

REUS. PASSEIG SUNYER. Pis alt exterior de 90m2, 3 hab., menjador de 30m2, 1 bany, cuina amb galeria, galeria, calefacció i a/a. Parking opcional a la mateixa finca. Preu: 143.000€ Telf: 615.620.161

ref 5239 REUS piso de 75 m2 de 3 hab, comedor, coci­ na, calef. ascen. zona carrefour. precio: 106.000 euros. Tel. 617472053 DE PARTICULAR A PAR­ TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Urbanit­ zació Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­ pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 Vila-seca. Piso de 3 dormi­ torios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 Vendo parking Zona pla­ za Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/mediano. Tel.: 696.863.847 Venda o lloguer plaça gran de pàrking Frai Cardona Grau. Tel. 647.833.236 Venta de TRASTEROS, parkings de moto y coche. Varios tamaños. En Tarragona ciudad. Buenas condiciones. 977.214.713

Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau apa­ rador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Bo­ ques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat aparcament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10 GARAGE- CERRADO -ALMA­ CÉN. Vía Roma, Salou. 38.000 e. Tel: 686.074.832 Vapor, local de 95 m2, exterior, vistes a la plaça dels Infants, instal.lacions fetes. 695 euros/ mes NOU HÀBITAT CON­

FORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

• Lloguer Tarragona Nou de St. Oleguer, estudi reformat , s- menjador, cuina americana, bany complert , moblat , ascensor , com. inclosa 350 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Alquilo piso muy céntri­ co, reformado. Tel. 629.363.342 Av. Catalunya, pis de 4 dorm, sala menjador amb te­ rrassa cuina independent, 1 bany, 1 lavabo, ascensor, mo­ blat , exterior, assoleiat, pk opc. 700 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 c/Cervantes, pis refor­ mat de 2 dormitoris+ estudi, sala-menjador amb balcó, cuina amb vitro, bany, moblat i com. inclosa. 600 euros/mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 joan miró, pis seminou de 2 dorm., s.-menjador amb terrassa, cuina office amb gale­ ria, vestidor, moblat, calefacció, ascensor, pk i com. inclosa. 600euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Particular lloga pis per estudiants prop de la Universitat. 625 572 855 Casa amoblada Boscos Tarragona, 3 habitacions, sala, cuina, 2 banys, jardí, apar­ cament, 725 euros/mes. Tel. 620.466.196 MOLNARS. Apartamento una habitación, amuebla­ do, excelentes vistas, 400 euros/ mes. Tel. 616.836.158 Pere Martell, pis s/ nou de 2 dorm, s- menjador amb balcó, cuina independent amb vitro, ascensor, moblat i com. inclosa. 480 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Av. Roma, pis s/nou de 2 dorm., sala menjador amb te­ rrassa, cuina americana, bany complert, moblat, ascensor, pk i com. inclosa. 600 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 St. Antoni Mª Claret, 2 dorm , cuina, bany, s- menjador, com. inclosa...400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 portalet-rbla vella, pis d’1 dormitori + vestidor/es­ tudi, s-menjador, cuina, bany complet, moblat i com. inclosa. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Altres poblacions

Traspàs

La Pineda. Pisos nuevos a estrenar. Con y sin muebles. Pre­ ciosos. Modernos. De calidad. 2 habitaciones, 2 baños. Cocina independiente. Grandísima terraza. Ideal para todo el año. 600 euros, con posibilidad de parking. TEL: 609.44.22.39

TARRAGONA. Tienda muy céntrica Prat de la Riba, ubicación supercomercial. Tel. 651.815.448

Reus Velodrom, pis s/ n de 2 dorm. s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, ascensor, zona ajardinada amb piscina parquing i com. inclosa . 490 EUROS/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chalets la Pobla) Tel: 977.84.28.21

1er. piso céntrico Reus, 3 habitaciones. Tel. 977 31.50.53 / 654.204.801 Pobla de MontornÉs , c/ Eusebi Marcader, pis s/ nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina americana, 1 bany ,exterior, assoleiat, moblat i com. inclosa. 390 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Alforja.- pis s/ nou de 2 dorm, s-menjador , cuina ame­ ricana, 1 bany complert, calefac­ cio, ascensor, parquing inclos. 325 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Perafort, c/ Solans - pis de 2 dorm., s- menjador, cuina americana, bany complert, bal­ có, moblat, exterior, assoleiat , parquing i com. inclosa. 420 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 perafort, casa poble, reformada de 3 dormitoris, s-menjador amb terrassa, cuina independent, bany complet, calefacció, mobles, com. inclosa. 500 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus Velodrom, pis s/ nou d´1 dorm. sala menjador, cuina amb vitro, bany complert, amb pk i tr. i com. inclosa. Zona amb jardi i piscina. com. inclosa 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montroig del Camp, pisos nous de 2 dorm. sala menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, a/a, zona comun., amb piscina, pk incl., com. incl., 400 euros. NOU HÀBITAT CON­ FORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals A les afores de Reus locals trasters 30m2. A PARTIR 90 EUROS. Tel: 666.140.989 Lloguer sala o despatx cèntric, a partir de 80 euros. Ta­ rragona. Tel. 650.631.708 Vila-seca (Parc de la Riera II), local de 90 m2 ,reformat, instal·lacions, cèntric, pàrquing opcional, 800 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Alquilo parking Av.Catalunya 31-B, 100 euros. Tel. 977 22.47.06 / 670.060.908 Se alquila Bar equipado en Icomar, propiedad del Cen­ tro Social Extremeño. Tel. 977 22.34.40 / 699.262.822 Llogo pàrking zona Ni­ loga, 55 euros/mes. Reus. Tel. 977 77.44.20 / 625.713.294 Alquilo cochera cerra­ da, zona Corte Inglés. Tel. 629.363.342 Es lloga local cantoner de 160m2+60m2 altell a paisos catalans de Sant Pere i Sant pau. Antiga CAM TEL.695.510.655 Alquilo parking Pere Martell coche mediano Tel. 670.011.622 Particular alquila lo­ cal Pau Clarís, zona Corte In­ glés, 250 m2, 1.500 euros. Tel. 691.183.842

diarimés - 19

Alquilo parking Av. Ando­ rra, 85 euros. Tel. 629.824.236. Noches. LOCAL COMERCIAL EN TA­ RRAGONA C/CASTELLARNAU. Obra nueva, 100m2 de super­ fície interior, 135.000 euros. 977.24.08.12 Llogo local 60 m2, tots els serveis, AC, C/ Caputxins. TA­ RRAGONA. Tel. 637.999.469 Reus, C/ St. Magí Alegre, 5 (Reus), local nou per estrenar de 125 m², pàrquing opcional, cantoner, tocant Plaça de la Lli­ bertat, 1.000 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Es lloga despatx cèn­ tric. Tarragona centre. Tel. 650.631.708 ALQUILO PARQUING sólo motos, Bloque Chile. Tel: 669.936.791 Apodaca.- local de 300 m2 + 100 m2 d’oficines, ins­ tal.laciòns fetes, cèntric. 1.250 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 LLOGUER. PASSEIG. PRIM. Pis de 90m2, 3 hab, 2 banys com­ plets, balconera. Calef. Ascen­ sor. Preu: 450euros/mes. Telf. 652.960.787 xa­ Vila-seca, despatx mfraner de 150 m2 situat en un edifici semi-nou a la millor zona de Vila-seca, molt lluminós, 2 ascensors a l’edifici, instal·lacions fetes, 750 euros/ mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

TREBALL SE OFRECE SEÑORA para tra­ bajos hosteleria, domésticos... TEL 637 181 694


20 - diarimés

CLASSIFICATS incorporación a plantilla de empresa. Tel. 605.823.450

Catalunya. 977 22 22 77. www. aulamagna.es.

MULTINACIONAL ENERGIA precisa comerciales en Tarragona. Abstenerse sin permiso de trabajo. Incorporación inmediata. Retribución económica según valía 1.500e. mensuales. No necesaria experiencia. De 18 a 35 años. Formación a cargo empresa. Interesados 680.157.509 Sr. Moreno.

AJUNTAMENTS: auxiliars administratius. AULA Magna Gran núm. de places a la provincia: Tarragona, Reus, Cambrils, Salou,… Alt percentatge d’aprovats. Professorat composat per Secretaris, Cap RRHH, Tècnics Superiors,… Tracte just: quotes mensuals sense financiació. Líders absoluts a Catalunya. 977 22 22 77. www.aulamagna.es. CICLES FORMATIUS – AULA MAGNA. Aconsegueix el títol de grau mig: Gestió Administrativa, Auxiliar d’Enfermeria (curs d’enfermeria), Emergències Sanitàries, .. I de Grau Superior: Animació d’Activitats Físicoesportives, Secretariat. Educació Infantil, Prevenció de Riscs Laborals, … Sense dubte la formació és el millor antídot de la crisi. Obté una titulació oficial de FP amb Aula Magna. Tracte just: quotes mensuals sense financiació. 977 22 22 77. www. aulamagna.es. CENTRO MASAJES precisa masajista relax. Tel: 674.424.659 Matrimoni amb dos fills petits i amb bones referències, s’ofereixen per a masovers a canvi de vivenda, zona del Tarragonés o Baix Camp. Tel. 642.723.548 Administrativa busca feina. Tel. 630.536.510

Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista.

Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/ muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores

Agencia aseguradora selecciona Teleoperadoras media jornada. Valorable experiencia en venta telefónica, concertaciones, ventas. Tel. 693.782.025 Se precisa monitor/a de yoga y pilates Mat y Reformer con experiencia. Enviar Curriculum a BODYAN-ART@HOTMAIL.COM EMPRESA SERVICIOS. Selecciona 20 promotores de Vodafone. Interesados llamar: 977- 22.74.10 BUSCO TRABAJO en tareas del hogar, hostelería. Tel: 698.595.482 SE precisa peluquera / esteticista para centro de belleza, pleno funcionamiento en Tarragona. Contrato + SS y posibilidad de prosperar dentro del grupo. Mandar CV a: sabina@ depiline.com preciso chica para chalet relax, zona Tarragona. Tel. 616.020.395 Empresa de sanidad privada selecciona asesor/a comercial, media jornada. Condiciones muy interesantes con posible

28/09/11

ALBAÑILERIA Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54.12.34 - 609.240.935

ENSENYAMENT PSICOPEDAGOGA. Àmplia experiència, classes de repàs. Casc Antic. Tel: 606.087.342 Es donen classes d’anglés per nens i adults. Reus. Tel. 676.930.651

AMISTAT CENTRO DE AMISTAD parejas, grupos y cenas.Tel. 977 24 38 70 - 671 327 565

REUS 50 1H. de masaje. Quiero ofrecerte calidad... Solita. Tel. 690.166.376

COMPRA Y VENTA DE ORO BERMUDEZ. Cambia tus joyas usadas o rotas por dinero. Desde 16 / Kg hasta 27 euros/ kg. Abierto domingos hasta medio día. Nueva tienda C/ Gandesa, 30 Torreforta C/ 20, 56 Bonavista TEL. 692.228.340

PRUDIX COMPRO ORO JOYAS EN GENERAL, MEJOR PRECIO (SIN ENGAÑOS) PAGAMOS AL INSTANTE, O’DONELL Nº25-27 REUS. 977 32.82.24, EN BENVINGUT SOCIAS Nº32 (EL VENDRELL) 977 18.15.15

TAROT

Señor 63 años desea conocer señora 57-60. Fines serios. Tel. 692.685.667

LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 608.536.753. Aclara tus dudas. ¡Llámame! Atiendo 24h. Mayores de 18 años

CHICO busca CHICA soltera, sin cargas. Para relación seria y estable, no importa físico. Tel. 669.820.446

Centro esotérico MARIA vidente-tarotista en Reus y Salou. Tel. 977 31.67.10 / 699.847.505. Precio: la voluntad.

Mujer si eres mayor de 60 años, quieres que tengamos un secreto ¡¡LLÁMAME!! Tel. 679.502.223

Tarot mariluz te soluciona tus dudas de amor, de pareja, salud, trabajo y dinero. Mayores de 18 años. 806.544.007

CREIXELL. Chalet privado, placer, discreción, para caballeros selectos. Tel. 636.711.944 ANDREA. Quieres hacer el amor?. Llámame. Salidas. Tel. 688.220.109 MARITXELL catalana, madura, beso negro, completo. REUS. Tel. 688.313.590 MAYCA catalana: excelentes masajes camilla. Final tantra-erótico… repetirás. Tel: 692.780.087

ALTRES ¿TE DEBEN DINERO? Llámanos. Tel: 625.905.701 CEDULAS DE HABITABILIDAD. Precios económicos.Teléfonos 977-130.354 / 609-046-146 DINERO RÁPIDO. No importa deudas, embargos, asnef, con la garantía de su piso, casa ó finca. Todo ante noratiro. Tel. 692.637.887 HOLÓN, associació per l’intercanvi inicia cicle de tallers gratuïts. Tel. 650.631.708 ¿NECESITAS DINERO? Llámame. Tel. 625.905.701 Gratis recogemos todo lo que usted no necesite: muebles, electrodomésticos, etc. Tel. 667.317.434

¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarYa. com. Tel. 93-100-01-10

Enseño Inglés. Barato. Tel. 656.271.974

OPOSICIONS GENERALITAT: Administratius, Cos Gestió, Superior, Justícia, Presons, Professors d’Autoescola, Mestres, … AULA MAGNA. Professors tècnics superiors de l’Administració, temari i tests propis. Liders en % a Catalunya. Tracte just: quotes mensuals sense financiació. 977 22 22 77. www.aulamagna.es.

Dos chicos buscamos urgente trabajo, ayuda en tienda, limpieza ropa. Tel. 656.271.974

MOSSOS D’ESQUADRA, Policies Locals, Bombers, Agents Rurals, Funcionaris de Presons. AULA MAGNA. Professors: Comanaments Policials i restes cossos (Engeniers Forestals, Comanaments Bombers…), docents de la pròpia Escola de Policia, Psicòlegs Policials, Especialistes en Psicotècnics càlcul, abstracte, verbal. Gran diversitat horària. Tracte just: quotes mensuals sense financiació. Líders absoluts en aprovats a

Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932

Chica responsable de Vilallonga del Camp con experiencia se ofrece para cuidado de niños y personas mayores. Interesados llamar 685 269 279.

REFORMES LLAR

Reformas en general, alicatados y pintura. Tel. 600.776.788 PINTURAS COBO. Pinturas en general, particulares, comunidades. Presupuestos sin compromiso. Tel. 669.161.419 Pintores y Albañiles. Tel. 600.776.788

Jóvenes masajistas dispuestas a complacerte en todo, masaje 4 manos. Tarragona centro. Tel. 649.224.995 Madurita 130 de pecho, piso privado, de 16 a 21h. Tel. 600.213.539 SORAYA todos los servicios, beso negro, francés natural, griego. Reus. Tel. 683.174.235 JÓVENES HERMANITAS, 24-26 años, 60e. Sexo sín límites. Tel. 646.578.471 REUS VIOLETA estudiante, catalana, 18 años, “soc la teva nineta”. Tel. 622.120.586 MARTA catalana 40, Salou, ninfómana, cariñosa, sí todo 40. Tel. 664.506.522 Necesito chicas para casa relax Tarragona. Altos ingresos, alojamiento. Tel. 650.853.226 PEPE para mujeres atrevidas. Tel. 615.935.890 NATALIA masaje profesional, erótico, económico y mucho más. Discreto. Climatizado. Tel. 628.892.397

Centro masajes precisa masajista “plaza”. Tel. 674.424.659 Ingresos extras. Tel. 91 101.81.59

REUS LAURA 33 años, ucraniana, pelirroja, todos los servicios. Tel. 633.805.896

VOLS TROBAR PARELLA ESTABLE, fer nous amics, divertir-te? www.maisol.com / 695.410.052

CEDULES HABITABILITAT 120e Tots els tràmits inclosos. 665-810-290

COMPRES DINERO AL INSTANTE COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27 Reus Tel 977 321 727, Tarragona C/ Caputxins,28

COMPRA DE ORO MÁXIMA COTIZACIÓN, RESCATE DE PÓLIZA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD. MC ORO PLAÇA PASTORETA Nº 2 REUS PARKING GRATUITO TEL 977 33 33 10 977 24 21 84

PROFESOR SOKO. Soluciona tus problemas: amor, suerte, negocios, mal de ojo, impotencia sexual. 100% GARANTIZADO. Tel: 608.347.413

Si han padecido la pérdida de una persona querida, les ayudaré a encontrar tranquilidad de espíritu. Tel. 695.984.355

RELAX VANESSA, cariñosa, joven, morena. Discreta. Reus. Tel. 671.788.470 REUS. INDEPENDIENTE, SOLITA. Masajista (titulada) espacio perfecto para relajarte…Tel: 697.545.323

ISABEL Salou, madurita, pechos espectaculares, 40e, completísima. Recibo sóla. Tel. 672.927.162 NOVEDAD EN REUS. Sara madurita, 140 pecho, 55 años, sí a todo. Tel. 698.604.835 ANA madurita, sus amigas IVON-EVA-SONIA, jovencitas, maduritas, para darte placer, 25 completo. Discreto. Reus. Tel. 693.976.973 TRAVESTI TANIA epectacular, complaciente, dotada. Tel. 680.874.562

ESPAÑOLA no profesional, elegante, culta y cariñosa. SEGUR-PLAYA. Tel. 610.589.727

1ª VEZ TARRAGONA. ELI dominicana, espectacular. Tel. 651.045.359


CLASSIFICATS

28/09/11

MIRIAM 130p, morenaza, seductora, elegante, quiromasajista. tel 693 989 456 Se necesitan chicas con buena presencia para piso de relax en Reus. 615.383.697 VENDRELL. Joven, atractiva, sensual, discreta. Creo adicción al placer. Tel: 673.190.621 AZUCENA 24 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante. Citas concertadas. En Reus. 679.817.236 CHICA JOVEN, novedad en Vendrell. Discreta, sensual, recibo sola. Piso privado. Tel: 667.247.399

ANDALUZA madurita, nueva Tarragona. Tel: 680.907.818 REUS. Madureta, 50 anys, sensual, atractiva, massatges camilla, complements naturals.Tel. 626.328.942

Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332ANA madurita, todo de todo, 25 completo. Reus. Tel: 659.377.652. Cambio dirección.

PURI. 100 pecho, complaciente, morbosa. Discreción. Recibo sóla. Tel. 649.191.271. Salidas.

MADRE-HIJA. Más viciosas, 18-38 añitos. El mejor morbo, 60 euros. Tel. 638.418.619

RECIÉN SEPARADA, atractiva, sensual, morbosa… Recibo sóla. Tel. 680.970.343. Salidas 24h.

SHIRLEY me inicio, morena 120 pecho.Sí a todo. Tel. 649 807 967

4 AMIGAS GUAPAS, dulces, cariñosas, masajes relajantes, muy discreto, en Cap Salou. Tel. 688.229.744 TRAVESTI 30 e. Todo completo sin prisas, sin tabús. Tel: 697.630.642 Reus 1ª vez Tarragona. LETI morenaza, ojos claros, 110 pecho, completísima. Tel: 693.974.765 NOVEDAD recién separada. Todos los servicios. Tel: 683.174.235 Reus MASAJISTA 115 pecho, rubia. Privado. Tel: 636.397.809 CATALANA NEUS. Morena, madura, recibe privado. Tel. 689.535.868 CUBANA conejito peludito, besucona, francés completo. Tel. 698.207.674. REUS. ROSA, 45 años, un placer que engancha. Tel: 628.179.115. Reus Masajista Reus-Salou, relax, contracturas, domicilio, camilla. Tel. 658.666.227 CATALANA discreta, ardiente y juguetona. SEGUR-PLAYA. Tel. 673.481.050 1ª VEZ TARRAGONA. CRISTINA española, 23 años, completísima. Tel. 660.303.476 1ª VEZ TARRAGONA. JESSICA 22 años, superdelgada. Tel. 685.725.676 1ª vez TARRAGONA. PATRICIA venezolana, 25ª, rubia, todos los servicios. Tel: 603.729.190 REUS. Señora 44 años, impecable, sexy, morbosilla, privadíiiisimo. Discreto. Tel: 689.569.290

PRIMITAS ITALIANAS Cristina, Raquel. Jacuzzi, camilla. Tel: 977 23.24.07 MADURITA. Torredembarra. Francés 15. Completo 25. Tel. 635.905.696 DANIELA. Guapa, simpática, cariñosa. Piso discreto. 30 euros. Reus. Tel.692.740.035 SAMANTHA. Morenaza espectacular. Masaje camilla, francés y penetración. Tel. 672.852.213 ¡ NOVEDAD¡ Viuda árabe (besucona… francés completo… sumisa al griego…masajes en camilla…) Tel: 682.106.355 ROSETA. Guapa sexóloga, separada, 25 años, todo sí, griego profundo. Tel. 616.106.258 Piso discreto francesa, colombiana Lucy. Todo de todo. Tel. 605.512.721 ¡¡¡RUSA NUEVA!!! Sin prisas,30 euros completo. Tel: 610.871.682 Reus

IMPRESIONANTE NÓRDICA, completa, masajes dulces, 40 euros. Tarragona. Tel: 605.084 885 EN REUS. Eli morenaza, completa, 140 pecho, francés natural, sí a todo. Tel. 658.693.917 Reus. MARÍA, cariñosa, besucona, delgadita, francés natural. Nueva dirección. Tel. 648.266.866 Ama SOFIA, sado-erótico, arnés, lluvia. Discreción. CREIXELL. Tel. 630.458.207 ESPAÑOLA casada, simplemente MAR. Tel. 653.021.726 -CREIXELL. REBECA cincuentona en Reus. Todo de todo, griego profundo. Tel. 698.792.204 NOVEDAD. Madurita, complaciente...sin prisas, sin límites (privado) Salou. Tel. 688.244.380 BUSCO MUJERES para piso Reus. Tel: 698.792.204 SEGUR-PLAYA. Tu rincón del placer, con total discreción. Tel. 616.252.553 35 EUROS masajes en la camilla. Tel. 629.059.019 ESPAÑOLA. Empresaria, no profesional, horas concertadas. Creixell-Tarragona. Tel. 608.411.781 Catalana rellenita, besos con lengua, francés completo, griego, parejas, salidas. Tel. 681.158.712

Excitante masaje erótico, camilla, final placentero, 9:3021:00H. TARRAGONA. Tel. 638.928.112

ESPAÑOLA muy activa. Vendrell. Tel: 655.028.594

RUSA JOVENCITA, francés natural, masajes todo tipo, completo. Tarragona. Tel: 669.262.608

TANIA española, 30e, completo, griego, mamada. Tel: 628.984.219

VENDRELL. Chica exhuberante, discreta y particular. Placer al máximo. Tel: 647.254.331 MASAJES EXÓTICOS Lindas masajistas esp. en técnicas placenteras en cuerpo a cuerpo. Erotismo sano y de calidad. 657 659 284 SARA jovencita, cariñosa, complaciente, todos los servicios. Reus 24 hrs. Tel: 683.116.136 Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 ANA madurita, la experiencia me distingue. Todo de todo. Reus. 24 hrs. Tel. 659.377.652 REUS. Se necesitan chicas para “plaza”, clientela fija. Tel: 659.377.652 YANIRA francesa-árabe, jovencita 653.613.385 / MARINA besucona, pide, te complacemos 977 32.15.68 Lucia 25 años, sensual, dulce y cariñosa. Masaje relajante. Todos los servicios, discreción. Tel. 639.984.083 Chicas calientes jóvenes y maduritas buscan hombres para relaciones esporádicas. 803.544.009. Travesti novedad (Reus), femenina, rubia, cuerpazo, solita, completa, 30 euros. Tel. 617.611.650 MÓNICA Catalana, encuentros con rigurosa discreción. Creixell-Tarragona. Tel. 682.529.074 TRAVESTI 40 e. Superdotada, activa, muy potente, enormes pechos. Tel: 603.182.046 Reus “NOVEDAD EN REUS” ¡Realmente sóla y desnuda!, guapísima, 140 pecho natural, muy completa. Tel. 617.200.374

URGEN SEÑORITAS con buena presencia para piso relax de lujo en Salou. 2.000 euros semanales, alojamiento. Tel. 647.738.478 Marta guapa, cariñosa, dulce y complaciente, todos los servicios. 1 hora 60 euros. 626.317.701 CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO, Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. LUNA: 33 venezolana – 688.242.758/ ELENA: 24 rusa – 698.407.435 / ROCÍO: 38 española – 635.997.659 / LAURA: 34 catalana – 688.200.059 / CRISTINA: 19 española – 690.161.777/ RUBÍ: 21 dominicana – 698.407.688/ PATRICIA: 35 mexicana – 619.391.001 Laura cariñosa, masajes en camilla eróticos y relajantes. Citas concertadas. Reus. 693.677.913 SE ALQUILA habitacion por horas, para relax, especial parejas y chicas independientes. Tel. 615 383 697 vendrell. dos chicas jóvenes y una madurita, complacientes. Todos los servicios, 24hrs. Tel. 688.225.567 Española 25 añitos, belleza, simpatía, sensualidad y elegancia. Todos los servicios. 699.242.637 Vendrell Elisa 140 pecho salidas 60 euros. Tel. 664.722.333 CRISTINA, 24 años. Dos servicios 40e, media hora. Tel. 648.132.051 SE PRECISA CHICA Relax incorporación inmediata, mucho trabajo todo el año, con clientela fija, buen ambiente, discreto. Buenas condiciones… 674 424 659 PATRICIA. Pastelito bolivariano, te espera en lencería. Tel: 603.649.911 CINQUENTONA. Completo 30, (120 pecho). Reus. Tel: 622.856.384

4 AMIGAS Casa muy discreta. Todos los servicios. Reus 977. 33.11.18

NOVEDAD VENDRELL Dos chicas, placer, particular, discreto. Tel. 674.244.966

diarimés - 21


22 - diarimés

CLASSIFICATS

28/09/11


SERVEIS

28/09/11

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Venceslau, Llorenç Ruiz, Simó i Eustoqui.

L’HORÒSCOP

diarimés - 23

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Podràs tenir experiències inoblidables en qualsevol tipus d’activitat que requereixi d’innovació i no només en qüestions econòmiques.

Atèn els teus assumptes de la llar, centra l’atenció en això perquè pots resoldre amb facilitat, coses que abans es presentaven molt difícils.

Reuneix la informació que has acumulat i comença a estructurarla, perquè la puguis aplicar al nou cicle professional que estàs vivint.

Ara et toca viure determinades experiències sentimentals, potser es tracta d’una revolució interior, en la qual t’han quedat coses per viure.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Allibera’t definitivament de tots els teus deutes pendents, que es poden convertir en una veritable molèstia si els deixes sense atendre.

Planeja i no deixis els teus projectes, encara que sorgeixin obstacles, els podràs superar. Però evita els miratges i no idealitzis situacions.

Vés amb compte amb les promeses que et facin, és possible que no te les puguin complir. Nous compromisos a través d’amics o veïns.

Hauràs de pensar a fons i recapacitar sobre alguns aspectes, no exigeixis més del compte, però tampoc permetis que t’exigeixin a tu.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Abans de relacionar-te més profundament amb la gent que t’està arribant, pensa quin és el tipus de persones amb els qui et sentiràs a gust.

Tens moltes responsabilitats i hauràs de prendre decisions difícils o de molta pressió. Això t’indica que has de donar-te temps per descansar.

Esforçat per canviar el que no estigui funcionant en la teva vida. T’esperen moltes sorpreses en l’amor, el treball i fins i tot en la teva llar.

Serà un bon moment per alliberarte, per posar-li fi a certs aspectes de la teva vida que no t’agraden. Busca maneres i trucs per fer-ho més fàcil.

A BAIX COST Informa’t

977 11 42 43

AGENDA TARRAGONA. Exposició. Iconografia i goigs de Santa Tecla Fins el 29 d’octubre al Claustre de Sant Pau del Seminari TARRAGONA. Societat. Presentació de la col·lecció ‘Henrikita’ A les 19:00 a El Corte Inglés REUS. Cultura. Lectura de ‘L’home que explicava històries’ A les 18:30 a la Biblioteca Central Xavier Amorós CAMBRILS. Exposició. ‘Estudi Ortoneda Vernet. Testimoni fotogràfic d’una època’ Fins el 30 de setembre a la Sala Àgora

FARMÀCIES TARRAGONA:

REUS:

Pons Pons, Ma. Josepa

Guillen-Navàs-Sentis-

Av. d’Andorra, 11 (24 hores) 977.21.55.72 Meler Brosed, Raul

Villanueva Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977.32.27.51 Pellicer Punyed, Artur

Caputxins, 21 bis (24 hores)

Av. Mediterrani, 1 (diürn)

977.22.57.76

977.75.58.17

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................ 902 734 196 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27

TVE1 06:00 Noticias 24 horas 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:05 La fuerza del destino 17:35 Eva Luna 18:20 Amar de nuevo 19:00 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Comando actualidad 00:15 59 segundos 01:45 La noche en 24 horas 03:15 TVE es música

TVE2 13:00 Para todos La 2 14:40 Documentales culturales 15:30 La felicidad en 4 minutos 15:35 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 17:55 Documentales culturales 18:55 Biodiario 19:00 Bubbles 19:30 Para todos La 2 20:00 Tres 14 20:30 Redes 2.0 21:00 Documentales culturales 22:00 El cine de La 2: El hombre tranquilo 00:10 La 2 Noticias 00:40 Crónicas 01:25 Documentales culturales 02:10 Los conciertos de Radio 3 02:40 Redes 2.0

ANTENA 3 06:15 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo público 12:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 La previsión de las 4 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30 Ahora caigo 19:45 Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:40 La previsión de las diez 21:45 El Hormiguero 3.0 22:30 Tu cara me suena 00:00 Foto de familia 02:00 PokerStars: estrellas en juego 03:00 Adivina quien gana esta noche 04:30 Únicos

CUATRO 06:10 Shopping 06:25 Puro Cuatro 06:35 Los cazadores de mitos 08:15 Top Gear 10:15 Alerta Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:50 No le digas a mamá que trabajo en la tele 17:10 NCIS: Los Ángeles 19:00 ¡Allá tú! 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro 2 21:30 Frank de la Jungla 22:30 Granjero busca esposa 00:15 Cine Cuatro: Juegos secretos. Little Children 02:50 Cuatro Astros

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15h 15:45 Sálvame diario 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21h 21:45 Acorralados: Última hora 22:30 Tierra de Lobos 00:15 Enemigos íntimos 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 Fusión sonora

LA SEXTA 06:00 Teletienda en La Sexta 07:00 La Sexta En Concierto 08:10 Este Es Mi Barrio 09:05 Crímenes imperfectos 10:30 Crímenes Imperfectos 11:25 Crímenes imperfectos 12:25 Debate Al Rojo Vivo 13:55 LaSexta Noticias 1ª Edición 15:00 LaSexta Deportes 15:25 Bones 16:15 Bones 17:10 Bones 17:55 Navy, investigación criminal 18:50 Navy, investigación criminal 19:45 LaSexta Noticias 2ª Edición 21:30 El intermedio 22:25 BuenAgente 23:20 El Mentalista 02:15 Astro tv

TV3 06:00 08:00 13:24 14:00 14:22 14:30 15:41 15:50 16:40 18:11 20:00 20:24 20:38 22:42 00:14 01:16 01:59

CANAL REUS TV 14:00 Notícies. Primera edició 14:30 Filmets 15:00 Tribuna 16:00 Notícies 16:30 Fent Goma 17:00 Tribuna 18:00 Notícies 18:30 Vins a vins 19:00 Furgoaddictes 19:15 Avui Mecat 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies. Segona edició 20:30 Punt de Trobada 21:30 Empreses 22:00 Notícies 22:30 Punt de Trobada 23:30 Batega 00:00 Notícies 00:30 Punt de Trobada

TAC 12 13:00 Interès 13:30 Saló de Plens 14:00 Noticies 12 14:30 Saló de Plens 15:00 Interès 15:30 Socarrats 16:00 Noticies 12 16:30 Reemissió 18:00 Saló de Plens 18:30 Interès 19:00 Furgoaddictes 19:15 Avui Mercat 19:30 Esports en xarxa 20:00 Noticies 12 20:30 Finet i pel mig 21:30 Top Motor 22:00 Noticies12 22:30 Reemissió 00:00 Batega

CANAL CATALÀ 07:00 T-notícies 07:30 República Checa 08:00 Business 12:00 Platinum 13:00 Planeta Grana 14:00 T-notícies 14:30 360º. El Seguici de Sta Tecla 2011 16:00 T-notícies 16:30 República Checa 17:00 Tarragona Opina amb Josep Fèlix Ballesteros 18:00 Platinum 18:30 Catalunya Opina 20:30 T-notícies 21:00 Carson & Carson 22:00 360º. El Seguici de Sta Tecla 2011 23:30 La ronda 01:10 T-notícies 01:30 360º. El Seguici de Sta Tecla 2011

Notícies 3/24 Els matins El Gran Dictat Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Cuines La Riera Divendres Julie Lescaut Telenotícies vespre Zona Champions Futbol : Champions League València C. F. - Chelsea F. C. Zona Champions F. C. Bate Borisov - F. C. Barcelona Sense ficció Les germanes McLeod Ventdelplà

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA 16:30- 18:30 Oscar 1 Kerity (català) 20:30 22:40/dv:00.45 Oscar 1 Noche de miedo Oscar 2 Animals United (3D) 16:00- 18:00 20.00- 22.00/dv:00.00 Oscar 2 Destino Final 5 (3D) 16:00 18:15 20:30 22:40/dv:00.45 Oscar 3 Como acabar con tu jefe Oscar 4 Phineas y Ferb 16:00 18:00 20:00 Oscar 4 La boda de mi mejor amiga 22.15- 00.40 16.00- 18.00 Oscar 5 Arriety & el mundo de los diminutos Oscar 5 Lo contrario al amor 20.00- 22.15/dv:00.30 Oscar 6 Colombiana 16:00 18:15 20:30 22:40/dv:00.45 16.00- 18.15- 20.30- 22.40/dv:00.45 Oscar 7 La cara oculta Oscar 8 Otra película de huevos y un pollo 16.15- 18.15- 20.15- 22.15/dv:1.15 Oscar 9 La deuda 16.00- 18.15- 20.30- 22.40/dv:00.45 17.00- 19.30- 22.15/dv:00.40 Oscar 10 Los amos de brooklyn 16.00/dv:00.45 Oscar 11 Monte Carlo Oscar 11 Cowboys & Aliens 18.15- 20.30- 22.40/dv:00.45 Oscar 12 Super 8 16.00- 18.15 20.30- 22.40/dv:00.45 Oscar 12 El origen del planeta de los simios Oscar 13 Con derecho a roce 16.00- 18.15- 20.30- 22.40/dv:00.45 Oscar 14 No habrá paz para los malvados 16.00- 18.15- 20.30-22.40/dv:00.45 17.00- 19.45- 22.15/dv:00.30 Oscar 15 La piel que habito 16.30- 19.15- 22.00/dv:00.40 Oscar 16 El árbol de la vida ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 La deuda 15.45- 18.00- 20.15- 22.30/dv:00.45 Les Bruixes 2 Noche de miedo 22.30/dv:00.40 16.00- 18.30 Les Bruixes 2 La cara oculta Les Bruixes 3 Como acabar con tu jefe 15.45- 18.00- 20.15- 22.30/dv:00.45 Les Bruixes 4 Phineas & Ferb 16.30- 18.30- 20.30 20.20- 22.20/dv:00.40 Les Bruixes 5 Lo contrario al amor 18.15- 20.15- 22.15/dv:00.30 Les Bruixes 6 Conan

Les Bruixes 7 Super 8

15.45- 18.00- 20.15- 22.30/dv:00.30 Sala 9 Aliens & Cowboys 16.00- 18.30- 22.30 Les Bruixes Cinemes -Altafulla: 977 651 421 Més informació al telèfon 977 754 978 LAUREN REUS MULTICINES 16.05- 18.15- 20.25- 22.30 VILA-SECA Lauren 1 La cara oculta OCINE VILA-SECA Lauren 2 Phineas & Ferb 16.10- 18.05 Ocine 1 Como acabar con tu jefe 18.00/dv:00.00 Lauren 2 Cowboys & Aliens 20.20- 22.35 20.30– 22.30 Lauren 3 Los pitufos 16.00- 18.10 Ocine 1 La cara oculta Ocine 2 Lo contrario al amor 17.30 Lauren 3 Lo contrario al amor 20.25- 22.35 Ocine 2 La piel que habito 19.30- 22.00/dv:00.30 Lauren 4 Colombiana 16.00- 18.10- 20.20- 22.30 18.15 Lauren 4 Cowboys & Aliens 16.00- 18.10 Ocine 3 Arriety y el mundo de los diminutos Ocine 3 El origen del planeta de los simios 20.15 Lauren 5 Super 8 16.00- 18.15- 20.20- 22.30 22.30/dv00.40 Lauren 6 Con derecho a roce Ocine 3 Destino final 5 16.00- 18.15- 20.25- 22.40 Ocine 4 Con derecho a roce 18.15– 20.30– 22.40/dv:00.45 Lauren 7 La piel que habito 17.00- 20.00- 22.20 Ocine 5 La cara oculta 18.30- 20.30- 22.30/dv:00.30 Lauren 8 La deuda 16.00- 18.10- 20.20- 22.30 16.00- 18.15- 20.30- 22.40/dv:0.45 Lauren 9 Como acabar con tu jefe Ocine 6 Colombiana 16.15- 18.20- 20.25- 22.25 16.00 Ocine 7 Lo pitufos Informació i venda anticipada d’entrades: www.laurencinemas.net Ocine 8 Cowboys & Aliens 17.30 Ocine 8 Los amos de brooklyn 20.00– 22.30/dv:00.50 EL VENDRELL 18.00 OCINE Ocine 9 Kerity Ocine 9 Noche de miedo 20.00– 22.15/dv:00.30 Ocine 1 La cara oculta 16.20- 18.20- 20.20- 22.25/dv:00.30 Ocine 10 Animals united 16.30 Ocine 2 El origen del planeta de los simios 16.10 18.30- 20.30 Ocine 2 Cowboys & Aliens Ocine 10 Phineas & Ferb 18.15- 20.30- 22.45/dv: 1.00 Ocine 10 Super 8 22.15/dv:00.30 Ocine 3 Arriety & el mundo de los diminutos 16.30- 18.20 20.15- 22.25 Ocine 3 Super 8 REUS Ocine 3 Noche de miedo dv:00.40 REUS PALACE 18.30 Ocine 4 Phienas & Ferb Sala 1 Con derecho a roce 16.00-18.15-20.30-22.45 Ocine 4 La deuda 16.15- 20.25- 22.40 Sala 2 Caballeros, princesas y otras bestias 16.00- 18.15- 20.30- 22.30 Ocine 5 Destino final 5 dv:00.50 16.00- 18.15- 20.30- 22.30 Ocine 6 Lo contrario al amor Sala 3 Super 8 16.10 Sala 4 Como acabar con tu jefe 16.00- 18.15- 20.30- 22.30 Ocine 6 La piel que habito 18.10- 20.30- 22.45/dv:1.00 Sala 5 Colombiana 16.00- 18.15- 20.30- 22.30 Ocine 7 Como acabar con tu jefe 16.30- 18.30- 20.30- 22.35/dv:00:35 16.00- 18.30- 22.30 Ocine 8 Los amos de brooklyn Sala 6 Los amos de brooklyn 16.45- 19.30- 22.15/dv:00.40 Sala 7 Phineas & Ferb 16.00- 18.15- 20.30- 22.30 Ocine 9 Colombiana 16.20- 18.25- 20.35- 22.40/dv:00.45 Sala 8 Destino Final 5 20.30- 22.30 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


24 - diarimés

A L’ÚLTIMA

L’ACUDIT Napi

28/09/11

SUDOKU

Nivell mitjà

EL TEMPS Espai patrocinat per:

26

º

Temperatura mínima Temperatura màxima

18º

Estat del cel: Cel serè. A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu on tendirà a quedar mig ennuvolat. De cara al vespre es formaran intervals de núvols baixos al litoral sud. Estat de la mar: Fins a mig matí bufarà terral fluix. Mar d’arrissada a marejol.

PROMOCIÓ TURÍSTICA

Fan una ruta per redescobrir els paisatges de quatre genis Amb l’esquer d’en Gaudí, Miró, Casals i Picasso, quatre municipis ofereixen la seva riquesa patrimonial al món el paraigua institucional –Diputació, d’una banda, amb el seu Patronat de Un paisatge i quatre genis. Aquesta Turisme, i la URV, amb la decisiva imseria la clau de volta i la definició més plicació del Parc Científic i Tecnolòescaient, manllevada del professor de gic Turisme i Oci, a Vila-seca (amb el la URV, Jaume Salvat, de la iniciativa Consorci per la competitivitat del tude promoció turística intitulada La risme i el Grup de recerca, anàlisi terruta del paisatge dels genis, presentaritorial i estudis turístics), de l’altra. da ahir a la Diputació de Tarragona. L’objectiu del projecte turístic, en paraules del professor Salvat, «no són els Un món per descobrir genis (Gaudí, Miró, Casals i Picasso), El professor Jaume Salvat, que és alben coneguts arreu i de tothom, sinó hora l’assessor científic del projecte el paisatge, la veritable clau de volta», originari de la ruta El paisatge dels geque conferí als celenis, va remarcar ahir bèrrims artistes la perque allò que pretenen La iniciativa incorpora sonalitat i en moldejà amb aquesta iniciatila dita targeta genial, al el tarannà per abocarva és «donar les claus los a crear un món pari aportar els estris per preu de 9 euros, que en ticular i singularitzardescobrir els colors, facilita la descoberta se en una o altra de les els paisatges, la gent, disciplines artístiques. els productes locals» Una idea mancomunada entre dels diversos indrets del Camp i de quatre ciutats i municipis del Camp l’Ebre, per tal «d’incitar a la curiositat» de Tarragona i de les terres de l’Ebre el potencial usuari d’aquesta proposta –Reus, el Vendrell, Mont-roig del innovadora –a parer d’en Salvat «exCamp i Horta de Sant Joan, que hi traordinària»–, disponible ja a partir aporten el seu coneixement de l’indret d’avui mateix. a través de les seves oficines municiEn Jaume Salvat desgranà, alhopals de turisme–, aixoplugada sota ra, les eines per iniciar-se en la ruta, ANTONI GUASCH

abans de fer-la, és clar, amb el fulletó, un mapa-guia de les poblacions, l’agenda d’activitats, una web –wwwelpaisatgedelsgenis.cat– i un audiovisual. El projecte fou avalat, alho-

ra, per en Salvador Anton, que n’explicà la gènesi; el rector de la URV, en Francesc X. Grau, i el president de la Diputació, Josep Poblet, que no dubtà a qualificar l’aposta de «modèlica». CRISTINA AGUILAR

La presentació de la nova ruta ‘El paisatge dels genis’ congregà ahir una nombrosa assistència de veïns dels municipis implicats a la Diputació de Tarragona.

28 setembre 2011  
28 setembre 2011  

Diari gratuït del Camp de Tarragona