Page 1

més diari

DIVENDRES 22 DE JULIOL DE 2011 núm. 1.840 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

AVUI TAMBÉ REUS

Càritas es veurà afectada per les retallades en el repartiment d’aliments. P7

CiU alerta que Espimsa no podrà fer front al finançament del Mercat TARRAGONA Els convergents asseguren que l’Ajuntament haurà de tenir enllestit un pla «realista» sobre l’estat econòmic de l’empresa municipal per assumir el cost de les obres. P3

Arrangen la zona dels Morrots per evitar la pràctica de ‘cruising’ L’espai, entre la Savinosa i la Llarga de Tarragona, ha estat dignificat amb millores. P4

Un any sense la Clara Zapater i la Marta Acosta Les noies, víctimes del Love Parade, seran recordades en un acte diumenge a Duisburg. P6 CRISTINA AGUILAR

Unes 200 persones es van reunir ahir davant les portes del centre. És la primera d’un seguit de manifestacions en contra de la mesura anunciada pel Govern.

Primera concentració contra el tancament del servei d’urgències nocturn TARRAGONA Veïns i personal del CAP Sant Salvador van reclamar el manteniment del servei. P2


2 - diarimés

TARRAGONA

22/07/11

SALUT

Concentració contra el tancament a la nit del CAP de Sant Salvador Els veïns del barri reclamen que es mantigui aquest servei que va costar molts anys d’aconseguir CRISTINA AGUILAR

L’objectiu d’aquestes protestes, convocades per la Plataforma Ciutadana per la Defensa dels Drets Públics, és el de conscienciar i mobilitzar la societat per aturar les retallades que s’estan duent a terme als drets bàsics de sanitat, ensenyament i atenció a les persones. L’acte d’ahir, però, no serà l’únic. Està previst que el proper dimarts 26 de juliol la concentració es faci davant del CAP Muralles i el dijous 28 al CAP Bonavista.

LAIA DIAZ

Prop de 200 persones es van manifestar ahir al vespre a les portes del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Salvador per protestar pel Pla de Reordenació dels Serveis d’Urgències que preveu el tancament de les urgències nocturnes d’aquest centre i també del de Bonavista i del CAP Muralles. Va ser una concentració pacífica on es van poder veure representants de diverses entitats veïnals i també diversos treballadors de centres sanitaris de la ciutat. El president de l’associació de veïns de Sant Salvador, Manel Castaño, va explicar que molts habitants del barri estaven molts sorpresos davant la notícia perquè «ens va costar més de vuit anys aconseguir tenir servei d’urgències nocturnes i ara ens tornen a deixar sense». Castaño destacava que «no pot ser que ara perdem un dret que tants anys ens ha costat aconseguir, com és una sanitat de qualitat i universa». Van ser diversos els manifestants que van voler dir la seva durant l’assem-

Preguntes al Parlament

Els veïns, prop de 200, i personal sanitari, es van concentrar davant les portes del centre ahir. blea i també van ser molts els que van coincidir a dir que «les retallades no estaven anunciades en el programa electoral». Antoni Peco, portaveu de la Plataforma Ciutadana per la Defensa dels Drets Públics, va fer una crida a la mobilització i va remarcar que «l’única manera d’intentar

resoldre aquesta situació és continuar amb la mobilització ciutadana». A la protesta també s’hi van poder veure diversos treballadors del servei d’ambulàncies, en vaga des de dimarts passat, que recollien signatures per protestar per les retallades que ja estan afectant aquest servei. Se-

gons es va acordar ahir, la vaga d’ambulàncies podria perllongar-se fins el proper dimarts. Fins el moment s’han eliminat del servei, a tot el Camp de Tarragona, un total de cinc ambulàncies i durant els mesos d’estiu se n’han incorporat al servei vuit menys del que era habitual.

El diputat al Parlament d’ERC, Sergi de los Rios, té previst presentar una bateria de preguntes per calibrar les hores que es perden, els efectius que hauran de suplir les vacants i els càlculs sobre l’increment del temps d’espera de cada servei. L’objectiu és conèixer l’abast real dels efectes de la reducció del 12% anunciat sobre els serveis programats, malgrat que en època estiuenca la població potencial que s’ha d’atendre s’eleva per l’allau de turistes que visiten Catalunya.

El PP aposta perquè l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament inclogui els Aparcaments El Partit Popular de Tarragona aposta perquè «l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament inclogui els Aparcaments gestionats per les dos empreses que gestionen aparcaments a la ciutat». Per José Luis Martín, regidor del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Tarragona, «la millor estructura seria aquella en què l’empresa d’Aparcaments gestionés tots els aparcaments i Espimsa gestionés, de manera integral, els Mercats, inclosos els pàrquings que depenen dels Mercats». El regidor també creu que Espimsa hauria de gestionar «el gran projecte del Mercat Central, amb l’aparcament projectat, de vital importància pel centre de la ciutat i pels comerciants del Mercat i l’entorn». «No podem donar suport a altres propostes que vagin en contra de l’eficàcia administrativa», apunta Martín. A més, el regidor popular creu que la gestió integrada dels aparcaments, «portaria a una millora i seria menys costós el seu manteniment». «Ballesteros va reconèixer que havia fracassat en la millora de l’agilitat administrativa i sembla que va pel mateix camí en aquesta nova legislatura», va sentenciar el regidor del PP. REDACCIÓ


TARRAGONA

22/07/11

MUNICIPAL

CiU denuncia que ESPIMSA no podrà fer front als 32 MEUR de finançament de les obres del Mercat Central El govern té dos mesos per fer un pla «realista» sobre la situació de l’empresa LAIA DÍAZ

L’Ajuntament de Tarrago· na haurà de tenir enllestit abans del 30 de setembre un pla financer «realista» sobre la situació econòmi· ca de l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals (ESPIMSA). Així ho determina un in· forme elaborat per una au· ditora externa que ha tret a la llum que l’empresa va ge· nerar 467.848 euros de pèr· dues l’any 2010 i que por· ta acumulat en els darrers anys un dèficit de 2.754.815 euros. Un cop analitzada aquesta informació, el grup municipal de Convergèn· cia i Unió (CiU) va denun· ciar l’afectació que això pot suposar en les obres de re· modelació del Mercat Cen· tral. El regidor convergent, Xavier Quintana, explicava

FELICITATS

Ana Carolina, ha hecho 11 años, le deseamos toda la familia muchas felicidades.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@ mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.

ahir que «en aquests mo· ment estem en una situació d’incertesa total, perquè no sabem com es podrà fer front al pagament de les obres perquè no hi ha cap seguretat que es compleixi cap dels compromisos de finançament anunciats per l’equip de govern». La qüestió és que els 32 milions d’euros que costa la remodelació, més els que ja s’han invertit en passos previs, s’havien de pagar gràcies a: 11 milions d’eu· ros de crèdit bancari que ja estan en mans d’ESPIM· SA, uns diners assumits pel mateix consistori; el Minis· teri d’Habitatge, per la seva banda, ha d’aportar 8 mili· ons més, però segons cons· ta en el preacord signat els diners es donaran «sempre que la disponibilitat pres· supostària ho permeti», i,

Una auditoria externa confirma que l’empresa va generar 467.848 euros en pèrdues el 2010 finalment, 23 milions d’eu· ros s’havien de percebre per cessions de dret d’ús al supermercat i als para· distes que s’hi instal·laran. Per tal de cobrir, provisio· nalment, tota aquesta in· versió, ESPIMSA va sol· licitar tres crèdits a Caixa Tarragona, BBVA i Unnim que sumaven més de 26 milions d’euros, una quan· titat que s’esperava tornar poc temps després i que va avalar el mateix consistori. Els temors de CiU sorgei· xen en adonar-se que ni els 8 milions de l’Estat, ni els 23 de la cessió d’espai estan assegurats. Des del grup

municipal van explicar que, segons remarca l’au· ditoria, els 23 milions que s’havien de recaptar dels pactes amb els paradistes i el supermercat estan ba· sats «en converses orals» que no tenen cap garan· tia de realització efectiva. És per això que Quintana afegia que «el gran proble· ma ara és que, segons sem· bla, aquests tres crèdits no es poden pagar tal com s’havien previst i, en con· seqüència, hauria de ser el mateix Ajuntament –i de retruc tota la ciutadania– qui pagués aquest deute». CiU demana a l’equip de govern que es doni com· pliment a la sol·licitud que fa l’auditora i que, de mo· ment, s’intenti minimitzar tan com es pugui l’impacte de les obres en els comer· ços de l’entorn.

diarimés - 3


4 - diarimés

TARRAGONA

22/07/11

MEDI AMBIENT

CRISTINA AGUILAR

Milloren l’espai dels Morrots per obrir-lo a tota la ciutadania Un dels objectius és reduir la pràctica de ‘cruising’, molt habitual a la zona LAIA DÍAZ

Millorar la qualitat del pas, dignificar la zona i minimitzar les pràctiques de cruising són els objectius principals de l’actuació conjunta que estan duent a terme l’Ajuntament de Tarragona i el Ministeri de Medi Ambient a l’espai natural dels Morrots, entre les platges Savinosa i Llarga. Les tasques d’arranjament de la zona van començar el passat mes de març i han suposat una inversió total de 50.000 euros. De moment s’ha restaurat un camí de 1.200 metres i està previst que els treballs estiguin completament aca-

bats a principis de tardor. Aquesta zona s’ha popularitzat en els darrers anys per la pràctica d’intercanvis sexuals, coneguts com a cruising, ja que fins ara es tractava d’una zona molt boscosa de difícil accés. La tinent d’alcalde de Medi Ambient, Begoña Floria, explicava que «s’ha eliminat vegetació perquè l’espai sigui més obert i d’aquesta manera s’evitarà que vinguin només les persones que practiquen cruising perquè el que es vol és que l’indret es converteixi en un espai de passeig per a tot tipus de públic». Floria afegia que aquesta activitat sexu-

Tècnics de l’Ajuntament, el Subdelegat del Govern i la regidora de Medi Ambient, ahir, als Morrots.

S’ha arranjat un camí d’uns 1.200 metres, s’hi han col·locat tanques de fusta i s’ha senyalitzat

Els treballs de dignificació de l’espai han permès recuperar vegetació autòctona

al no està prohibida, sinó que el que ho està són les pràctiques incíviques. Tot i l’arranjament de l’espai la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana i la Unitat de Platges seguiran pel bon manteniment d’aquest

entorn. Per la seva banda, el cap de parcs i jardins de l’Ajuntament, Francisco Domínguez, afegia que els treballs també han permès recuperar la vegetació autòctona, marcar els camins i senders

FELICITATS

pels quals es poden passar, dignificar l’espai amb noves tanques de fusta i senyalitzar-lo. La Fundació Aurora que està col·laborant en el projecte treballa en aquests moments per retirar bona part dels xiprers que es van plantar a la zona durant l’època franquista perquè no perjudiquin el creixement de les sabines, els arbustos autòctons de la zona.

Editen una nova guia de tots els allotjaments de la ciutat El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha editat una nova Guia d’Allotjaments de la ciutat, que recull tots els hotels, càmpings, pensions, apartaments i residències del municipi. La novetat és que tota l’oferta queda reflectida en un sol manual, ja que abans els càmpings anaven a part. Una altra novetat és el seu disseny, amb un format 20 x 20 cm i amb una fotografia de portada en què s’ha volgut vincular la idea d’allotjament de la guia a la importància de la ciutat com a Patrimoni Mundial, mitjançant una imatge amb un campament d’una legió al davant del Pont del Diable i amb les tendes de campanya de l’època. La guia conté els plànols necessaris per poder situar tots establiments i ajudar l’usuari en la seva ubicació. En total se n’ha fet una tirada de 20.000 exemplars en vuit idiomes: català, castellà, francès, anglès, alemany, italià, rus i holandès. REDACCIÓ

FELICITATS

Nuria i Ruben, moltes felicitats de tothom!!! Ja teniu... 5 anys!!!

¡Ey Gerard! Tu tampoco te escapas jejeje, muchas FELICIDADES en este gran día para ti, disfrútalo como su sabes. Unos besitos y abrazos de todos tus primos. I Montse y Agus.

¡¡Feliz 32 añazos Amor!! Que pases un buen día. Unai y beita. Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@ mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


TARRAGONA

22/07/11

diarimés - 5

RECERCA JÚLIA ABELLÓ

La URV i Enresa avaluen l’estat de l’estructura del reactor de Vandellòs I L’estudi finalitzarà al novembre i té un cost aproximat de 39.000 euros REDACCIÓ

La Universitat Rovira i Vir· gili (URV) i l’empresa Enre· sa s’han unit en un projecte encarregat d’avaluar l’es· tructura del calaix exterior de confinament al reactor de Vandellòs I. Ja han passat més de deu anys des que es va instal· lar aquesta estructura ex· terior i per aquest motiu l’objectiu de l’estudi, se· gons ha detallat el presi· dent del Centre Tecnològic Mestral, Alejandro Rodrí· guez, és avaluar la fatiga mecànica dels materials que la componen i analit·

zar els punts tensionals de la mateixa. L’estudi donarà respostes sobre la duració en el temps de l’estructura, així com també de l’aplica· ció de tractaments per mi· llorar el seu manteniment. L’estudi permetrà conèixer amb detall fins a quin punt el vent, la pluja i l’elevada temperatura del reactor han malmès l’estructura que el protegeix. Aquest projecte, que for· ma part dels quatre nous àmbits de recerca de la uni· versitat i l’empresa de resi· dus, té un cost d’uns 39.000 euros i finalitzarà al proper

BARRIS

El carrer Sant Miquel estarà immers a les seves festes fins a diumenge Les festes del carrer Sant Miquel d’enguany oferiran avui a partir de set actuaci· ons per a la canalla, mentre que a partir de dos quarts d’onze serà el torn del grup de ball Fanshow. Demà a les dotze del matí es farà la festa de la cerve· sa i una sardinada popu· lar, i es refrescarà el públic amb una festa de l’escuma. La jornada de dissabte es tancarà amb un sopar a les

deu de la nit i una revetlla popular. Per a diumenge, dia final de les festes, a partir de les deu del matí els assistents podran gaudir d’esmorzar a més de veure l’arrencada i cercavila dels gegants i cu· caferes. A les vuit la músi· ca de l’havanera Ultramar, juntament amb el chupinazo de les deu, seran els en· carregats de finalitzar les festes.

mes de novembre. El rector de la URV, Fran· cesc Xavier Grau, ha in· sistit en la importància de la recerca i més concreta· ment de la «recerca espe· cífica en àmbits concrets», al mateix temps que ha va·

lorat «molt positivament» la tasca de recerca que fa la URV i ha n’ha destacat la seva importància i pro· jecció útil, tot i els difícils moments de situació eco· nòmica i pressupostària en la qual viu el país.

Els assistents van insistir en la impòrtancia de la recerca.


6 - diarimés

TARRAGONA

22/07/11

HOMENATGE

CEDIDA

Duisburg homenatja les víctimes del Love Parade un any després de la tragèdia Hi van morir les estudiants Clara Zapater i Marta Acosta REDACCIÓ

Diumenge farà tot just un any de la tragèdia del Love Parade, el concert celebrat a la ciutat alemanya de Duisburg en el qual van morir 21 joves. Dues de les víctimes van ser les estudiants d’Erasmus Clara Zapater, de Tarragona, filla de l’actual regidor del PSC, Francisco Zapater, i Marta Acosta, de Cambrils. Unes 500 persones més van resultar ferides. Per aquest motiu, s’han previst diversos actes d’homenatge en els quals participaran els familiars de les víctimes. Les famílies de Clara i Marta també es desplaçaran fins a Diusburg. Al matí, tots els familiars es reuniran amb Hannelore Kraft, presidenta de Renània del Nord - Westfàlia,

i a la tarda participaran en la cerimònia que es durà a terme a l’estadi de futbol. Després, en un acte privat, visitaran el lloc de la tragèdia on, un any abans, van perdre la vida els seus éssers estimats. Mentrestant, repicaran les campanes de les esglésies de Duisburg. A pocs metres del lloc on van ocórrer els fets fatídics, s’ha construït un memorial en record de les víctimes. El monument es compon de 21 bigues d’acer, una per víctima, col·locades de manera anàrquica sobre una planxa vertical, també de metall, on estan gravats els noms de les persones que hi van perdre la vida. El monument, però, no es troba exactament en el punt on es va produir la tragèdia, ja que l’escala fatídi-

ca al costat de la qual van morir els joves, desapareixerà en els pròxims mesos. S’hi construirà una gran superfície d’una botiga de mobles. Els familiars van demanar que es respectés l’indret tal qual estava en el moment de la tragèdia, però asseguren que, ni l’Ajuntament ni l’empresa promotora van atendre les seves reivindicacions.

Un cúmul de negligències Els pares de Clara Zapater i Marta Acosta van posar una denúncia davant de la fiscalia de Duisburg per homicidi imprudent. Segons les dues famílies, el tràgic succés va ocórrer per un cúmul de negligències amb tres àmbits de responsabilitat: l’empresa organitzadora del festival, el consis-

Clara Zapater i Marta Acosta van perdre la vida, fa un any, al Love Parade. tori de Duisburg i la policia. La fiscalia de la ciutat alemanya va obrir una investigació on s’acumulen unes 300 denúncies. Durant un any, el fiscal ha pres declaració a unes 2.500 persones, i n’ha imputat com a responsables 16, la majoria de l’Ajuntament, tot i que no hi figuren ni el propietari de l’empresa ni el batlle de Duisburg, màxims responsables de la tragèdia, segons els pares de les dues joves. A causa de la complexitat del cas, però, les famílies temen que tardarà força temps a resoldre’s.

Monument on apareixen gravats els noms de les víctimes.


REUS

22/07/11

Els concerts del programa ‘Antiqva’ ompliran de música els jardins de la Casa Rull L’Obra Social La Caixa i l’Ajuntament de Reus ofereixen els concerts del programa Antiqva. Procedents d’alguns dels centres de formació mu· sical més prestigiosos d’Europa, els joves com· ponents dels conjunts se· leccionats pel programa per actuar a Reus, oferi· ran avui divendres 22 i demà dissabte 23 de ju· liol, dos concerts al jardí de la Casa Rull, dins de les activitats del festival Estiu a la fresca. Aquesta iniciativa té un doble ob· jectiu: apropar la música antiga interpretada amb criteris i instruments històrics al públic en ge· neral, i donar suport als músics al començament de les seves carreres pro· fessionals. Els concerts del programa Antiqva són de lliure accés i se ce· lebraran tant avui com demà, a partir de les vuit del vespre. Els conjunts seleccionats per les ac· tuacions de la capital del Baix Camp són l’Ensem· ble Meridien i l’Ensemble Vela. REDACCIÓ

diarimés - 7

SOLIDARITAT

Càritas alerta que les retallades d’Europa li impediran cobrir la demanda d’aliments actual La previsió és que al 2012 es redueixi un 75% la partida destinada al repartiment als més necessitats M.JUST

MÒNICA JUST

Les retallades en el fons dels aliments per a perso· nes necessitades que ator· ga la Unió Europea afecta· ran plenament l’activitat de Càritas, i aquest fet ha ge· nerat un important senti· ment de preocupació en el si d’aquesta organització. I és que la previsió és que, de cara a l’any 2012, es rebai· xi un 75% la partida desti· nada a aquest servei, un fet que des de Càritas assegu· ren que els impedirà poder desenvolupar la seva feina. Així ho manifestava la directora de Càritas Dioce· sana de Reus, Maria Teresa Murria, que va afirmar que, malgrat que a hores d’ara poden fer front a la deman· da, «si ens retallen la par· tida un 75%, no arribarem a cobrir, ni de bon tros, les necessitats existents». Da· vant de tot plegat, Murria va explicar que la situació actual no acompanya, ja

mitjana que es queden sen· se feina i, una vegada esgo· tat l’atur, sense ingressos. De moment, però, i men· tre no es fa efectiva la mesu· ra, Càritas continua la seva tasca de repartiment d’ali· ments, i en la segona fase d’aquest any 2011 s’han dis· tribuït des de les diferents

En la segona fase d’enguany s’han repartit 62.000 d’aliments entre les parròquies de Reus

Una voluntària de Càritas, col·locant els aliments al magatzem de la seu de Reus. que la demanda va creixent cada vegada més després d’un període en què s’havia estabilitzat. De fet, el perfil de les per·

sones que acudeixen als seus serveis ha anat can· viant progressivament, de manera que, si abans eren majoritàriament famílies

d’origen immigrant o de· sestructurades, ara cada vegada són més les perso· nes procedents de famíli· es estructurades i de classe

parròquies de la ciutat un total de 62.000 quilos pro· cedents d’Europa. Amb l’ajuda dels més de 40 voluntaris que faciliten la seva activitat, doncs, l’or· ganització continua treba· llant per cobrir les neces· sitats dels seus usuaris, a l’espera que no s’efectuïn les temudes retallades que amenacen d’arribar per part d’Europa.

FORMACIÓ CEDIDA

Mas Carandell acull una sessió sobre la gestió del temps laboral i personal Les empreses van poder compartir i intercanviar experiències REDACCIÓ

Un moment de la trobada, que va tenir lloc al Mas Carandell.

Mas Carandell va acollir ahir una sessió especia· litzada de benchmarking: Banc d’Hores/Borsa d’Ho· res, adreçada a empreses locals que participen en el projecte Temps x Temps. Aquest programa té com a finalitat organitzar el nom·

bre d’hores treballades en funció dels interessos de l’empresa i de la persona treballadora. La trobada entre les em· preses de Reus va ser presi· dida per la regidora delega· da de l’Àrea d’Ensenyament i presidenta de l’IMFE Mas Carandell, Dolors Sardà. Al

llarg de la jornada, les em· preses van poder conèixer i intercanviar detalls d’im· plementació d’aquesta me· sura eficient i innovado· ra, així com rebre consells pràctics. L’acte va perme· tre obtenir coneixements per millorar la gestió de les puntes de treball, tenint en

compte els temps vitals de les persones (laboral, per· sonal i familiar). Aquesta tècnica suposa més eficièn· cia per a l’empresa, i alhora augmenta la implicació del capital humà, ja que inci· deix en el que s’anomena el salari emocional. La jornada va estar pro· moguda per GPF, consulto· ria, formació i TIC, i la col· laboració de l’IMFE Mas Carandell, que promou la implantació al territori i facilita els espais per a les accions de networking i de formació.


8 - diarimés

REUS

22/07/11

CIUTAT

CEDIDA

Reus i Tarragona acorden la interconnexió d’aigua en casos d’emergència Han signat un conveni de col·laboració REDACCIÓ

Aigües de Reus Empresa Municipal SA (AREMSA) i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) han signat un conveni per interconnectar les xarxes de subministrament d’aigua potable dels respectius sistemes i establir una col·laboració per la cessió d’aigües en casos de mancança de recursos. La recent ampliació de l’estació de tractament d’aigua potable per part d’AREMSA permet un augment de la capacitat i facilita la possibilitat de derivar cabals en casos de necessitat.

Prop de les instal·lacions d’Aigües de Reus a la zona del pere Mata hi conflueixen instal·lacions d’ambdós organismes. Per una banda, AREMSA disposa de l’estació de tractament d’aigua potable i de dipòsits de regulació. Per l’altra, el CAT disposa de la conducció que alimenta un d’aquests dipòsits junt amb el dipòsit regulador de capçalera, a la seva vegada aspiració del bombament del ramal Reus-la Selva. Aquestes dues instal·lacions es troben una al costat de l’altra,

LABORAL

Planòl de situació de les instal·lacions d’Aigües de Reus i el CAT. la qual cosa permet la fàcil interconnexió de sistemes amb una petita obra. La interconnexió de les xarxes de subministrament d’aigua potable es realit-

JOVENTUT

CCOO exigeix a l’empresa Bonal que readmeti els treballadors acomiadats

zarà d’acord amb un projecte que actualment s’està redactant i que preveu la instal·lació d’una conducció que unirà la canonada d’entrada procedent de

CEDIDA

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya rebutja els acomiadaments objectius que Bonal Empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics ha fet efectius en els últims dies en els diferents centres de treball que té, i exigeix a la direcció la readmissió immediata dels treballadors afectats. Bonal es dedica a les instal·lacions elèctriques i electròniques i al manteniment de semàfors, i té tres centres de treball, a Reus, a Riudellots de la Selva i a Badalona. Des del 15 de juliol

l’empresa ha realitzat tres acomiadaments individuals objectius, un al centre de Reus i dos al de Riudellots de la Selva, adduint raons econòmiques per la pèrdua de contractes amb l’Administració pública i clients particulars, segons va alertar el sindicat. La Federació d’Indústria de CCOO demanarà a l’Autoritat laboral que convoqui l’empresa perquè s’assegui amb la representació de les plantilles per trobar una solució negociada i pactar mesures no traumàtiques per als treballadors.

El Centre de Lectura recorda el I Congrés d’Ateneus de Catalunya El Centre de Lectura de Reus organitzarà els dies 24 d’octubre, 3, 4, 10 i 11 de novembre unes jornades que pretenen reflexionar sobre la trajectòria del món de la cultura durant els últims 100 anys, i ho fa en el marc de la celebració del centenari del I Congrés d’Ateneus de Catalunya, que es va fer precisament al Centre de

Els nens de Summer Camp omplen el saló de plens La regidora cap de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística, Dolors Sardà, va rebre ahir al saló de plens del palau municipal un grup de 57 nens i nenes d’edats compreses entre els 10 i 14 anys que participen en les colònies d’anglès que el Col·legi Pare Manyanet organitza des de fa 19 anys amb el nom de Summer Camp. REDACCIÓ

Fins al proper dia 4 de setembre es pot veure al Centre de la Imatge Mas Iglesias l’exposició de fotografies de Jordi Olivé, El vent que passa II. L’obra de Jordi Olivé Salvadó es caracteritza per la recerca dels diferents aspectes de la vida quotidiana, atret per la senzillesa dels fets més intranscendents i dels petits detalls de les activitats dels seus conciutadans. L’impacte testimonial de la seva fotografia, visió d’una època austera, vol propiciar una acceptació a l’espectador que participa dels fets descrits. La seva obra ha obtingut nombrosos reconeixements, i la crítica la situa a l’altura dels clàssics de la fotografia catalana de l’època. RED.

CULTURA

REDACCIÓ

Vol pactar mesures «no traumàtiques» REDACCIÓ

l’ETAP al dipòsit d’AREMSA a Pere Mata amb la canonada d’alimentació del CAT al mateix dipòsit. El cos de l’obra anirà a càrrec del CAT.

La mostra ‘El vent que passa II’ omple l’espai del Mas Iglesias

Lectura, l’any 1911. En les diverses sessions programades hi participaran personalitats destacades de l’àmbit de l’art, de la literatura i de les humanitats, entre d’altres. Les ponències giraran entorn l’acadèmia de les ciències i les lletres, la comunicació, la creació artística, l’humanisme i els nous formats digitals, entre d’altres qüestions.


CAMP DE TARRAGONA

22/07/11

La Diputació promou la prevenció de residus als municipis de la demarcació La Diputació de Tarragona ha iniciat la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de les Borges del Camp, en el marc del conveni de col·laboració amb la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. Aquests plans donen un marc de referència a les actuacions que es duen a terme i aporten una visió estratègica a llarg termini. El pla constarà de tres blocs. Primer s’analitzarà el marc normatiu de la prevenció i els instruments que poden contribuir a invertir les tendències de generació de residus. Després s’analitzarà la situació de partida de les Borges del Camp pel que fa a la generació i gestió dels residus i es presentarà una avaluació dels costos econòmics i ambientals. Per acabar, es proposaran les línies estratègiques del pla, les actuacions i els instruments a aplicar, i es farà un balanç financer de les propostes. REDACCIÓ

diarimés - 9

JUDICIAL

Salvem els Muntanyans critica que la Generalitat posi un recurs al Suprem La Plataforma lamenta que les institucions posin en dubte la justícia OLÍVIA MOLET

REDACCIÓ

La Plataforma Salvem els Muntanyans va rebutjar ahir l’actitud del Govern d’interposar un recurs al Tribunal Suprem perquè «posa en dubte» la sentència de nul·litat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). «Constatem una vegada més que les institucions que ens haurien de representar no defensen els interessos de la població i dubten de la justícia», lamenten des de la Plataforma, i critiquen que la Generalitat interposi aquest recurs «per salvar la urbanització i, per tant, l’interès privat». «La classe política no ha sabut, o no ha volgut fer els esforços necessaris per defensar els interessos del nostre poble», sentencien. La Plataforma també s’ha mostrat contrària a les declaracions de l’alcalde de Torredembarra, «quan

digui què, quant i qui ha de pagar les indemnitzacions no serà pel contenciós administratiu presentat per la Plataforma, sinó perquè hi ha hagut unes irregularitats a l’hora d’aprovar aquest pla parcial i algú haurà d’assumir la responsabilitat de l’error». Salvem els Muntanyans assegura que defensaran la sentència davant del recurs al Tribunal Suprem presentat per la Generalitat. «Ho farem amb el suport de totes les persones que han cregut que un espai d’interès ecològic com els Muntanyans s’havia de

Reclamen que els terrenys s’incorporin a l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans

Els representats de Salvem els Mutanyans van oferir ahir una roda de premsa. s’aventura, com ja havia fet l’anterior consistori, a donar xifres sobre possibles indemnitzacions que no-

més pot establir un jutge». «Donar xifres crea confusió i alarmisme», apunten. D’altra banda, la platafor-

ma critica que el batlle digui que les indemnitzacions «les haurà de pagar el poble, perquè quan el jutge

defensar i ara també amb el suport d’aquells que creuen que una il·legalitat no es pot amagar i s’ha de denunciar», apunten. A més, reclamen a les administracions que duguin a terme les accions necessàries per recuperar aquests terrenys i s’incorporin definitivament a l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans.


10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

22/07/11

TRANSPORTS

ENERGIA

Variacions en els trens entre Tarragona i Barcelona a l’agost

El Parlament vol que el Govern tingui veu en les concessions de les nuclears

REDACCIÓ

El servei de trens regionals entre Tarragona i Barcelona patirà modificacions del 4 al 27 d’agost. El motiu són les obres per cobrir les vies que s’estan fent a l’estació de Sants. Els treballs, que ara entren en la fase més complexa, obligaran a tallar l’accés sud a l’estació durant prop d’un mes. Per

aquest motiu, els trens regionals de les línies que uneixen les comarques de Tarragona amb Barcelona es desviaran per Vilafranca. A més, la parada d’inici i final serà a l’Hospitalet de Llobregat. Des de l’Hospitalet els usuaris hauran d’agafar la línia 1 de Metro per arribar fins al centre de la ciutat de Barcelona.

MONT-ROIG

Un incendi obliga a tallar la línia ferroviària i la carretera N-340 REDACCIÓ

Els Bombers de la Generalitat treballaven ahir a la tarda en l’extinció d’un incendi que s’havia declarat al punt quilomètric 1.139 de la carretera N-340, al terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Els Bombers van rebre l’avís a les tres de la tarda i dues hores més tard quedava controlat. L’incendi hau-

ria afectat una superfície de 0,2 hectàrees. La proximitat de l’incendi va obligar a tallar la circulació a la carretera N-340 en els dos sentits de la marxa i la línia ferroviària. Ambdós serveis van quedar restablerts a la tarda. Segons que ha informat Renfe, 4 trens es van veure afectats pel tall de circulació, i es van patir retards de 30 minuts.

Volen que Catalunya tingui una política pròpia de residus REDACCIÓ

La Comissió d’Ocupació i Empresa del Parlament ha acordat demanar al Govern que sigui part activa en la pròrroga de les concessions a les centrals nuclears catalanes de Vandellòs i Ascó, i establir un conveni de col·laboració amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). En un apunt del seu bloc recollit per Europa Press, el diputat del PSC per Tarragona i impulsor de la iniciativa, Xavier Sabaté, ha recordat que la pròrroga d’Ascó I ha de decidir-se a l’octubre. La Comissió també ha acordat aquesta setmana sol·licitar

al Govern que traspassi la part corresponent dels fons que els generadors de residus radioactius paguen i han pagat a Enresa perquè Catalunya pugui impulsar

La cambra insta el Govern a fer públiques a temps reals les dades de la incidència radiològica una política pròpia de residus nuclears. Alhora, la cambra catalana ha instat el Govern a fer públiques en temps real les dades de la incidència radiològica a Catalunya, d’acord amb

el CSN, ja que les nuclears catalanes són les que més incidents acumulen. Tots els governs «seriosos» han plantejat debats i reformes sobre les instal·lacions nuclears després de l’accident de Fukushima, ha remarcat Sabaté, que ha instat el Govern a «posar-se les piles» en matèria d’energia. El grup socialista defensarà aquest divendres una esmena al ple del Parlament perquè només es renovi la pròrroga a Ascó I si passa les proves que s’estan fent a totes les centrals, i perquè la pròrroga es limiti als cinc anys en lloc que es limiti als deu habituals.

SUCCESSOS

Detenen un veí d’Alcover relacionat amb dotze robatoris amb força REDACCIÓ

Un veí d’Alcover (Alt Camp) de 41 anys, Juan Antonio O.G., ha ingressat a la presó després de ser detingut el passat 14 de juliol pels Mossos d’Esquadra com a suposat autor de dotze robatoris amb força. El detingut no estava especialitzat en un tipus de robatori en concret sinó que accedia als llocs

on li era més fàcil endur-se tot allò que estigués al seu abast. Els investigadors relacionen Juan Antonio O.G. amb robatoris a obres de construcció, magatzems, vehicles estacionats a la via pública i en una església. En un dels casos, va sostreure una motocicleta i la revendre a una tercera persona. El modus operandi

que feia servir el detingut era sempre el mateix: forçar els accessos dels llocs on pretenia accedir, robar tot el que pogués i, després, amagar-ho en un lloc proper. Quan havien passat uns dies, i per aixecar les mínimes sospites possibles, anava a recollir-ho per vendre-ho i treure’n un benefici econòmic.

Les dotacions terrestres continuen treballant a la Riba Unes 24 dotacions terrestres seguien treballant en les tasques d’extinció de l’incendi forestal de la Riba (Alt Camp), que des des d’aquest dimecres es trobava controlat. Al llarg d’aquest dijous al matí, els Bombers de Catalunya van estar treballant per remullar la zona i apagar punts calents i un parell de soques que van reprendre a la vora de la carretera C-14. Segons dades provisionals del Cos d’Agents Rurals que ja es van facilitar dimecres, aquest incendi ha afectat 410 hectàrees, majoritàriament de vegetació forestal. L’incendi ha estat el més important registrat d’aquesta campanya d’estiu.

Una nova avioneta fumigadora s’estavella al Delta de l’Ebre Una avioneta que realitzava tasques de fumigació es va estavellar ahir a la zona del Fangar del Delta de l’Ebre sense causar ferits. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’accident va succeir cap a les nou del matí i el pilot va resultar il·lès. Dues dotacions dels Bombers van treballar ahir al lloc dels fets. És la tercera avioneta que s’estavella en un mes.


ESPORTS

22/07/11

FUTBOL PLATJA

Torredembarra i Cunit, representats al campionat català de futbol platja Demà i diumenge se ce· lebrarà a Piera el Campi· onat de Catalunya de fut· bol platja de clubs. Els set equips participants han estat els millors en la fase de classificació de les de· marcacions de Barcelo· na, Girona i Tarragona. De la banda tarragonina, hi participaran el Xiris TDF Torredembarra i el CF Cunit. Tots dos s’en· frontaran en la primera jornada, ja que han estat enquadrats en el mateix grup, juntament amb els representants de Tiana i Piera. En el grup B, hi ha el Roses, el Platja Ro· ses i el Blanes. Durant tot el dia de demà es dispu· taran els enfrontaments de la primera fase, men· tre que diumenge tin· dran lloc les semifinals i, posteriorment la final. El guanyador d’aquesta fase final del campionat cata· là tindrà el premi afegit de participar en la fase final del Campionat d’Es· panya. El conjunt torrenc ja ha aconseguit anteri· orment aquesta fita. RED.

FUTBOL

CEDIDA

El Nàstic s’enfrontarà a un combinat de la demarcació Serà el primer partit de la temporada dels grana davant la seva afició ELOI TOST

Per primera vegada, el Nàs· tic s’enfrontarà a un combi· nat de jugadors de la demar· cació. És la iniciativa que es va presentar ahir a les instal·lacions del Nou Es· tadi que servirà com a tast per a l’afició, ja que serà el primer partit que els grana disputaran aquesta tempo· rada com a locals. El matx es disputarà el proper di· jous 28 a les vuit del vespre. El rival serà una selecció de futbolistes de diferents con· junts de la demarcació, com l’Ascó, el Reddis, l’Ampos· ta, el Tortosa, el Torreforta, el Valls, el Torredembarra, el Morell i la Cava. L’entra·

da tindrà un preu de cinc euros i la recaptació ani· rà destinada íntegrament a la Federació de Penyes del Nàstic. Les entrades es po· den adquirir en diferents establiments de Tarragona i Valls, i també a les taquilles del Nou Estadi el mateix dia de partit. L’enfrontament és una iniciativa que, per primer cop, es dóna a nivell de la Federació Catalana de Fut· bol i que, tal com va valo· rar ahir el seu delegat ter· ritorial a Tarragona, Josep Vives, «tots els jugadors de la selecció estan molt il· lusionats de jugar el matx defensant els colors de la

Imatge de la presentació del partit durant la roda de premsa d’ahir.

Ascó, Reddis, Amposta o Tortosa són alguns dels equips que aporten jugadors a la selecció

Les entrades per a la Copa Catalunya es posen a la venda avui, amb descomptes per als socis

selecció provincial i d’en· frontar-se al Nàstic». D’altra banda, avui es po· sen a la venda les entrades de la fase final de la Copa Catalunya que es disputa· rà a Tarragona els propers dies 8 i 9 d’agost. La prime·

ra semifinal enfrontarà als grana i l’Espanyol a les set de la tarda del dia 8, i pos· teriorment jugaran el Bar· ça contra el Girona. La final serà el dia 9. Els preus de les entrades per assistir als dos partits són de 50 euros a la

NATACIÓ

BIKETRIAL

Andrea Fuentes es queda a les portes de la seva cinquena medalla

L’equip Costa Daurada inicia el seu camí en el Mundial de l’especialitat

AGÈNCIES

Andrea Fuentes no va po· der aconseguir ahir a la seva cinquena medalla en els Mundials de natació que s’estan disputant a Xan· gai. La vallenca, juntament amb la resta de l’equip es· tatal, es va quedar a les portes del podi en acabar en la quarta posició en la modalitat de combo lliure per equips, superades con· tra pronòstic pel combinat

diarimés - 11

canadenc en la lluita pel bronze. L’or i la plata van ser, una vegada més, per a Rússia i la Xina. L’exercici de les noies d’Anna Tarrés va ser el mateix que els va donar l’or en els Mundials de Roma d’ara fa dos anys –amb la cançó Stairway to heaven, de Led Zeppelin–, però la puntuació va ser tres punts inferior, obte· nint en aquesta ocasió un registre de 95.740.

REDACCIÓ

Demà i diumenge l’esport tarragoní podria tenir un paper rellevant en els cam· pionats del món de biketrial que es disputaran a la loca· litat txeca de Brezova. Dos pilots de l’equip Biketrial Costa Daurada, amb la seva seu a Torredembarra, parti· ciparan en la primera prova de la màxima competició d’aquest esport. Concreta· ment seran Sergi Segú, de

12 anys, que hi participa· rà en la categoria benjamí; i Sergio Garcia, de 15 anys, que ho farà en la catego· ria minime. El primer té com a objectiu quedar en· tre els deu primers, mentre que Garcia, que ja ha estat subcampió del món, aspi· ra al títol en la temporada que tot just comença. Àngel Batlle, campió del món, no podrà participar en la pro· va inaugural per lesió.

tribuna, 35 a preferent i 15 a gol. Si es vol presenciar no· més un dels dos dies, les ta· rifes seran de 35 euros a tri· buna, 25 a la preferent i 10 a gol. Els socis del Nàstic tin· dran un descompte del 20% i, per tal d’obtenir-lo, hau· ran d’adquirir la seva loca· litat a les oficines del club o a la botiga del Nàstic. Per al públic en general, les entra· des també es podran com· prar a través de Servicaixa.

CEDIDA

El jove pilot Sergio Garcia, en acció.


12 - diarimés

ESPORTS

22/07/11

FUTBOL

La Pobla començarà al camp del Vilanova En la pretemporada, el filial grana jugarà dues vegades contra el Reus ELOI TOST

La Pobla de Mafumet ja sap a quin calendari s’haurà d’enfrontar en la propera temporada. El conjunt de Kiko Ramírez debutarà, com sempre li ha passat des que juga a Tercera, fora de casa, concretament al camp del Vilanova. A continuació, tindran dos partits consecutius com a locals, contra el Masnou i la Gramenet Milan, que enguany ha baixat de Segona B. Els poblencs tancaran la temporada al camp d’un dels equips que a priori ha de lluitar per entrar a la fase d’ascens, com és el Cornellà. El derbi contra l’Amposta arribarà a la jornada el 13 de novembre, en terres ebrenques; i el 8 d’abril al Municipal de la Pobla. Ahir també es van conèixer els rivals que el filial grana tindrà durant la pretemporada. Els joves valors del Nàstic ja fa uns dies que s’entrenen i s’estrenaran el dia 31 d’aquest mes al camp del Monzón i el 3 d’agost visitaran el Vila-real C. El contrincant del 6 d’agost encara està per determinar, mentre que el 7 jugaran a Igualada. Tres dies després participaran al torneig d’homenatge a Jordi Pitarque a Amposta contra l’equip ebrenc, el Tortosa i el Reus; i el dia 13 rebran els roig-i-negres en la seva presentació. L’endemà, el dia 14 participaran en un triangular a Falset on també hi serà el Valls. Finalment, abans de començar la lliga el dia 28 els poblencs disputaran dos enfrontaments més: el primer a Ascó el dia 18 i el darrer serà el 21 contra un equip per confirmar.

Jornada

Calendari de 3a Divisió Grup III. 2011-2012

Jornada

4 18/09/2011

8 09/10/2011

23 05/02/2012

27 04/03/2012

Manlleu - Masnou Santboià - Espanyol B Gavà - Gramenet Milan Europa - Pobla de Mafumet Terrassa - Vilanova Balaguer - Cornellà Olot - Castelldefels Muntanyesa - Prat Vilafranca - Vic Amposta - Rubí Jornada

12 30/10/2011

31 25/03/2012

Gavà - Masnou Europa - Santboià Terrassa - Manlleu Balaguer - Espanyol B Olot - Gramenet Milan Muntanyesa - Pobla de Mafumet Vilafranca - Vilanova Amposta - Cornellà Rubí - Castelldefels Vic - Prat Jornada

16 27/11/2011

20 15/01/2012

Vilanova - Pobla de Mafumet Cornellà - Gramenet Milan Castelldefels - Espanyol B Prat - Manlleu Vic - Santboià Rubí - Gavà Amposta - Europa Vilafranca - Terrassa Muntanyesa - Balaguer Masnou - Olot

Gramenet Milan - Masnou Espanyol B - Pobla de Mafumet Manlleu - Vilanova Santboià - Cornellà Gavà - Castelldefels Europa - Prat Terrassa - Vic Balaguer - Rubí Olot - Amposta Muntanyesa - Vilafranca Jornada

1 28/08/2011

35 22/04/2012

Terrassa - Masnou Balaguer - Europa Olot - Gavà Muntanyesa - Santboià Vilafranca - Manlleu Amposta - Espanyol B Rubí - Gramenet Milan Vic - Pobla de Mafumet Prat - Vilanova Castelldefels - Cornellà

Jornada

5 21/09/2011

24 12/02/2012

Gramenet Milan - Espanyol B Pobla de Mafumet - Manlleu Vilanova - Santboià Cornellà - Gavà Castelldefels - Europa Prat - Terrassa Vic - Balaguer Rubí - Olot Amposta - Muntanyesa Masnou - Vilafranca Jornada

9 12/10/2011

28 11/03/2012

Manlleu - Santboià Espanyol B - Gavà Gramenet Milan - Europa Pobla de Mafumet - Terrassa Vilanova - Balaguer Cornellà - Olot Castelldefels - Muntanyesa Prat - Vilafranca Vic - Amposta Masnou - Rubí Jornada

13 06/11/2011

32 01/04/2012

Gavà - Europa Santboià - Terrassa Manlleu - Balaguer Espanyol B - Olot Gramenet Milan - Muntanyesa Pobla de Mafumet - Vilafranca Vilanova - Amposta Cornellà - Rubí Castelldefels - Vic Masnou - Prat Jornada

17 04/12/2011

36 29/04/2012

Terrassa - Balaguer Europa - Olot Gavà - Muntanyesa Santboià - Vilafranca Manlleu - Amposta Espanyol B - Rubí Gramenet Milan - Vic Pobla de Mafumet - Prat Vilanova - Castelldefels Masnou - Cornellà

Jornada

2 04/09/2011

21 22/01/2012

Pobla de Mafumet - Masnou Gramenet Milan - Vilanova Espanyol B - Cornellà Manlleu - Castelldefels Santboià - Prat Gavà - Vic Europa - Rubí Terrassa - Amposta Balaguer - Vilafranca Olot - Muntanyesa Jornada

6 25/09/2011

25 19/02/2012

Espanyol B - Masnou Manlleu - Gramenet Milan Santboià - Pobla de Mafumet Gavà - Vilanova Europa - Cornellà Terrassa - Castelldefels Balaguer - Prat Olot - Vic Muntanyesa - Rubí Vilafranca - Amposta Jornada

10 16/10/2011

29 18/03/2012

Santboià - Masnou Gavà - Manlleu Europa - Espanyol B Terrassa - Gramenet Milan Balaguer - Pobla de Mafumet Olot - Vilanova Muntanyesa - Cornellà Vilafranca - Castelldefels Amposta - Prat Rubí - Vic Jornada

14 13/11/2011

33 08/04/2012

Europa - Masnou Terrassa - Gavà Balaguer - Santboià Olot - Manlleu Muntanyesa - Espanyol B Vilafranca - Gramenet Milan Amposta - Pobla de Mafumet Rubí - Vilanova Vic - Cornellà Prat - Castelldefels Jornada

18 18/12/2011

37 06/05/2012

Masnou - Balaguer Olot - Terrassa Muntanyesa - Europa Vilafranca - Gavà Amposta - Santboià Rubí - Manlleu Vic - Espanyol B Prat - Gramenet B Castelldefels - Pobla de Mafumet Cornellà - Vilanova

Jornada

3 11/09/2011

22 29/01/2012

Pobla de Mafumet - Gramenet Milan Vilanova - Espanyol B Cornellà - Manlleu Castelldefels - Santboià Prat - Gavà Vic - Europa Rubí - Terrassa Amposta - Balaguer Vilafranca - Olot Masnou - Muntanyesa Jornada

7 02/10/2011

26 26/02/2012

Espanyol B - Manlleu Gramenet Milan - Santboià Pobla de Mafumet - Gavà Vilanova - Europa Cornellà - Terrassa Castelldefels - Balaguer Prat - Olot Vic - Muntanyesa Rubí - Vilafranca Masnou - Amposta Jornada

11 23/10/2010

30 21/03/2012

Santboià - Gavà Manlleu - Europa Espanyol B - Terrassa Gramenet Milan - Balaguer Pobla de Mafumet - Olot Vilanova - Muntanyesa Cornellà - Vilafranca Castelldefels - Amposta Prat - Rubí Masnou - Vic Jornada

15 20/11/2011

34 15/04/2012

Europa - Terrassa Gavà - Balaguer Santboià - Olot Manlleu - Muntanyesa Espanyol B - Vilafranca Gramenet Milan - Amposta Pobla de Mafumet - Rubí Vilanova - Vic Cornellà - Prat Masnou - Castelldefels Jornada

19 08/01/2012

38 13/05/2012

Balaguer - Olot Terrassa - Muntanyesa Europa - Vilafranca Gavà - Amposta Santboià - Rubí Manlleu - Vic Espanyol B - Prat Gramenet Milan - Castelldefels Pobla de Mafumet - Cornellà Masnou - Vilanova


ESPORTS

22/07/11

BÀSQUET

Sergi Bru renuncia a la reelecció com a president del Bàsquet Tarragona L’assemblea aprova els comptes del curs passat amb 75.000 euros de benefici júlia abellÓ

ELOI TOST

Sergi Bru va anunciar ahir en l’assemblea de socis del Club Bàsquet Tarragona que renunciarà a la reelecció com a president de l’entitat. Bru, que ha aconseguit consolidar el primer equip en la LEB Or, deixa el càrrec pel seu desgast personal i d’aquesta manera s’obre un procés electoral que culminarà amb la convocatòria de comicis a principis de setembre i la posterior votació al mes d’octubre. Des de la directiva s’ha fet una crida per tal que els socis participin activament en aquest procés i apareguin candidats a ocupar la plaça de Sergi Bru. En la reunió d’ahir, els socis també van aprovar els comptes de la temporada passada, que es van saldar amb uns beneficis de 75.000 euros. De tota manera, el club encara no està sane-

Una imatge de la directiva cebetista en l’assemblea d’ahir al vespre. jat econòmicament, ja que arrossega un deute bancari pel qual ha de pagar anualment 200.000 euros. Tot i això, des de la directiva es

fa una valoració positiva de la gestió econòmica, ja que és el segon any que hi ha un saldo positiu. D’altra banda, també es van donar per

bons els nous pressupostos de la temporada 2011-2012, que serà d’un milió d’euros, 450.000 dels quals per al primer equip.

HOQUEI PATINS

CEDIDA

El Calafell inicia una campanya de captació de socis per a l’OK Lliga REDACCIÓ

El Club Patí Calafell ha iniciat una campanya de captació de socis per tal d’assolir el màxim suport entre els seus seguidors de cara a la seva participació en l’OK Lliga la propera temporada. El club, tal com ha explicat el seu president, Josep Maria Guinovart, té com a primer objectiu «la consolidació en la categoria i per fer-ho possible necessitem

un projecte esportiu potent amb el corresponent suport econòmic». Per aquesta raó, l’entitat apel·la els aficionats per tal que s’engresquin amb l’equip. Per a Guinovart, «la participació en l’OK Lliga significarà un salt qualitatiu en l’espectacle esportiu», motiu pel qual creuen que l’hoquei que es veurà tant és atractiu pels calafellencs com per a la gent dels voltants.

Els jugadors del Calafell, celebrant l’ascens a l’OK Lliga

diarimés - 13


14 - diarimés

SERVEIS

22/07/11

FUTBOL

L’infantil del SPiSP, gran triomfador de la temporada a la demarcació REDACCIÓ

El conjunt infantil del Sant Pere i Sant Pau ha estat el dominador de la temporada 2010-2011 a la demarcació de Tarragona gràcies a aconseguir un triplet que el conjunt tarragoní recordarà durant molt temps. Els nois entrenats per Eder Araujo i Víctor Cañón han estat els campions de lliga del grup 15 de la segona divisió i han aconseguit l’as-

cens de categoria. A més, també s’han endut la Copa de la Ciutat de Tarragona i fa tot just uns dies es van coronar com a campions del prestigiós torneig estatal Costa Daurada Cup disputat en terres salouenques. Els tècnics de l’equip destaquen la gran progressió de tots els jugadors i, per sobre de tot, la seva esportivitat ja que cap d’ells ha estat expulsat en tot el curs.

DEFUNCIONS TARRAGONA Manuel Martín. Ha mort a l’edat de 94 anys. El seu funeral serà avui a les 9:30 h. a la parròquia de Santa Clara. Daniel Ignacio Mancheno Campon. Ha a l’edat de 45 anys. El seu funeral serà avui a les 15:30 h.al Tanatori. REUS Josep Bonet Juncosa. Ha mort a l’edat de 71 anys. Se celebra-

rà una cerimònia de comiat avui, a les 17.30 hores, al Tanatori de Reus. Josep Grau Nogués. Ha mort a l’edat de 87 anys. El seu funeral tindrà lloc avui, a les 16.30 hores, a l’església de Sant Francesc de Reus. Ramon Adserà Tomas. Ha mort a l’edat de 85 anys. El seu funeral tindrà lloc avui, a les 10.30 hores, a l’església de la Puríssima Sang de Reus.


CATALUNYA-ESPANYA-MÓN

22/07/11

JUDICIAL

ECONOMIA

Els controladors, imputats per un delicte de segrest

L’acord sobre el segon rescat de Grècia inclourà 70.000 milions en préstecs

El Jutjat d’Instrucció nº 3 de Madrid ha acceptat la imputació demanada per una acusació particular contra els controladors aeris per un presumpte delicte de segrest o detenció il·legal de passatgers provocat per l’abandonament dels seus llocs de treball els passats 3 i 4 de desembre, que va derivar en el tancament de l’espai aeri espanyol. ACN

L’Eurogrup flexibilitzarà el fons de rescat perquè doni crèdits EUROPA PRESS

contribució de la banca privada, a la qual es demanarà que accepti un ajornament del pagament dels bons grecs. L’objectiu del pla és frenar el contagi de la crisi del deute grec a Espanya i Itàlia. Per això, es preveu a més flexibilitzar el fons de rescat de 750.000

milions d’euros, i així es permetrà que doni crèdits preventius i recapitalitzi els bancs de països amb problemes, encara que no hagin estat rescatats. El pla es basa en l’acord assolit la matinada de dijous entre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president

Les forces lleials al règim de Muammar Gaddafi van llançar ahir un contraatac contra els combatents rebels a l’est de la capital, Trípoli, per frenar el seu avanç en aquest front de batalla, segons va informar un portaveu dels revoltats. Segons sembla, les forces de Gaddafi, recolzades per tancs, van aconseguir envoltar els combatents opositors. ACN

Els caps d’Estat i de Govern de l’Eurogrup van ultimar ahir un acord sobre el segon rescat de Grècia que inclourà al voltant de 70.000 milions d’euros en nous préstecs de la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI), i una

RECERCA

SALUT

Descobreixen més diversitat d’amfibis a Atapuerca

Els metges receptaran medicaments genèrics per estalviar en fàrmacs

MILITAR

Gaddafi llança un contraatac contra els rebels

Científics de l’Equip d’Investigació d’Atapuerca, en què treballen investigadors de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i de la Universitat Rovira i Virgili, han descobert la diversitat més important d’amfibis i rèptils fòssils mai documentats en els jaciments d’Atapuerca. Les troballes s’han publicat a la revista Geobios. EP

Les farmàcies hauran de dispensar el medicament més barat EFE

TRANSPORTS

Un avió fa un aterratge d’emergència a Mallorca Un avió de passatgers que cobria el trajecte entre Eivissa i Manchester, de la companyia Jet2, va haver de fer ahir un aterratge d’emergència a l’aeroport de Son Sant Joan després de detectar un foc en un dels motors. L’aeronau, un Boeing 738, viatjava amb 180 passatgers i sis membres de la tripulació a bord, segons va informar Aena.

Els metges hauran de receptar el principi actiu d’un fàrmac, i no la marca comercial, i les farmàcies hauran de dispensar el medicament d’aquell principi actiu, segons van acordar ahir el Govern i les comunitats autònomes en

CLARA ZAPATER CAMINAL Va morir el 24 de juliol de 2010 a Duisburg (Alemanya). Els seus pares, Paco i Núria, el seu germà, Daniel, la seva àvia Maria, la família i els amics l’estimarem sempre i mai no l’oblidarem.

el Consell Interterritorial de Salut. Aquesta mesura, juntament amb altres que van ser aprovades en la mateixa reunió, propiciaran un estalvi d’uns 2.400 milions d’euros anuals en la despesa farmacèutica, segons càlculs del Ministeri de Sanitat. La titular del

departament, Leire Pajín, i els responsables de Sanitat de les comunitats autònomes, van debatre ahir a Madrid els principals reptes de futur del Sistema Nacional de Salut per garantir la seva sostenibilitat. A més de la prescripció per principi actiu i no per la mar-

diarimés - 15

francès, Nicolas Sarkozy. Els dos mandataris van abandonar la idea francesa de crear una taxa als bancs per finançar el segon rescat grec. La contribució de la banca s’organitzaria mitjançant un programa de canvi o renovació dels bons grecs que vencen en els pròxims anys per altres bons a 30 anys. Això suposaria una aportació neta del sector privat al segon rescat de 17.000 milions d’euros, segons un document de l’Institut de Finances Internacionals.

ca comercial, el Consell va decidir reformar el sistema de preus de referència per fer més àgil el procediment de creació de nous conjunts homogenis de medicaments. D’altra banda, el Consell va decidir rebaixar un 15% el preu dels medicaments innovadors que portin més de deu anys en el mercat i que no tinguin genèric. També reforçaran els mecanismes per decidir quins medicaments finança el Sistema Nacional de Salut en funció dels beneficis que aporten.


16 - diarimés

CULTURA

22/07/11

CULTURA CEDIDA

L’orgue del Vendrell sonarà aquest dissabte en el marc del 31è FIMPC El concert anirà a càrrec de l’organista italià Andrea Marcon REDACCIÓ

Una de les novetats importants del 31è Festival Internacional de Música Pau Casals és la incorporació de l’orgue del Vendrell en un dels concerts. L’orgue de l’església parroquial del Vendrell és un instrument històric que va construir

El músic italià Andrea Marcon.

l’organista suís Luwing Scherrer l’any 1776, i que el novembre de l’any passat va ser completament restaurat. El Patronat Municipal Auditori Pau Casals, junt amb els Amics de l’Orgue del Vendrell i l’Associació Musical Pau Casals, han programat un concert

d’orgue per demà, dissabte 23 de juliol, a dos quarts d’onze de la nit, a l’església parroquial del Vendrell. El concert anirà a càrrec de l’organista italià Andrea Marcon i serà emès en directe per Catalunya Música a tot Europa. Andrea Marcon desenvolupa una

intensa activitat concertística a Europa, Estats Units, Canada i Àsia en els festivals i centres musicals més prestigiosos, tant de solista com de director d’orquestra amb l’Orchestra Barocca di Venezia. Ha enregistrat més de cinquanta CD, en alguns dels quals ha obtingut els reconeixements més importants de la crítica, com el Diapason d’Or francès. Andrea Marcon ha preparat un programa amb obres de D. Buttehude, G. Frescobaldi, V. Lubeck, B. Storace, i J. S. Bach.

CULTURA

MÚSICA

María José Asensi exposa la seva obra al Club Nàutic de Salou

La Setmana Cantant arriba al seu punt àlgid amb l’últim concert del festival

REDACCIÓ

La Sala d’Exposicions del Club Nàutic de Salou acollirà a partir de demà una exposició de pintures a càrrec de l’artista barcelonina María José Asensi. Formada a Belles arts a la Universitat de Barcelona, al llarg de la seva trajectòria professional ha treballat intensament,

participant en nombrosos concursos i exposicions a nivell nacional, tant col·lectives com a individuals. Tots aquests anys, d’intens treball, li han servit per dotar la seva obra, que s’exposarà fins al dia 5 d’agost, d’un element conductor que li dóna sentit i li ha permès evolucionar cap a manifestacions que

encara estan per arribar. En aquest sentit, l’obra que s’exposa a Salou tindrà el sentit principal del seu treball, el qual està relacionat amb el món animal. En els diferents quadres, el públic podrà observar com les diferents espècies d’animals evolucionen i desenvolupen cossos físics.

REDACCIÓ

Cada tres anys Tarragona viu a l’estiu un esclat musical al voltant del cant coral, la Setmana Cantant que aquest dissabte 23 de juliol arriba a la fi d’aquesta sisena edició amb el gran concert Somni d’una nit d’estiu i Lobgesang de Mendelssohn. El concert es realitzarà a les deu de la

nit i l’entrada tindrà un cost de 15 euros. Lobgesang és una cantata simfònica per a orquestra, solistes i cor que serà interpretada per una impressionant i espectacular massa coral de 400 cantaires d’alguns dels millors Cors d’arreu del món, acompanyada de 60 músics de l’Orquestra Simfònica Camerata XXI, solis-

tes i tot plegat dirigit per la mà experta del mestre Edmond Colomer. El concert s’iniciarà amb una magnífica peça del mateix autor, Somni d’un nit d’estiu, protagonitzada per un cor de 120 veus blanques integrat per nens i nenes de diferents cors de la demarcació de Tarragona i amb l’actriu Mercè Pons de narradora.

BELLESA I salut

L’estiu és l’època amb més picades d’insectes Prop d’un milió de persones són al·lèrgiques a les picades d’abelles i de les vespes a l’estat espanyol Entre 800.000 i un milió de persones són al·lèrgiques al verí de vespes i abelles a Espanya. Amb una taxa de mortalitat estimada en un 0,4 per milió d’habitants, entre 15 i 20 persones podrien morir cada any per aquesta causa segons les dades de la Societat Espanyola de lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC).

Segons els experts, la majoria dels pacients pateix reaccions locals com ara enrogiment, dolor, picor i inflamació en el punt de picada, molts de ells podrien patir una reacció generalitzada (hipotensió, broncoespasme i pèrdua de consciència). Una gran majoria de les persones que pateixen una reacció al·lèrgica

generalitzada després de la picada d’una abella o d’una vespa no són enviades a un especialista en lèrgia i, per tant, no reben un correcte diagnòstic i tractament per a la seva malaltia, amb el risc que implica per a la seva vida aquesta situació. La majoria de les picades es produeixen durant els mesos d’estiu, ja que l’activitat,

tant de vespes com d’abelles, augmenta en aquests mesos i l’exposició de la població és més gran per l’augment d’activitats a l’aire lliure. Actualment l’eina més eficaç per evitar aquestes reaccions és la immunoteràpia amb extracte purificat de verins, l’objectiu és modificar la resposta immunològica produint una desensibilització.


BELLESA

22/07/11

Divendres, 22 de juliol 2011

diarimĂŠs - 17


18 - diarimés

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

22/07/11

Josep Poblet. Alcalde de Vila-seca.

«Els actes són per a un públic heterogeni que trobi en la festa el seu espai de gaudi» Vila-seca i la Pineda estan de moda i tenen un fort poder d’atracció per als visitants turístics i de l’entorn més proper CEDIDA

LAURA GÓMEZ

Vila-seca i la Pineda estan de celebració. Com es presenten les festes d’enguany? Les festes d’estiu són molt obertes, diverses i pensades per a un gran públic. Enguany, després de viure com és tradicional totes les activitats dels nostres barris, culminem aquest cicle festiu amb un programa amb més de cinquanta activitats que s’estén des del dia 22 de juliol fins al 3 d’agost i tot ens fa pensar que seran unes grans festes. Quin tipus d’actes s’han programat per aquesta festa major? De molts tipus: de caràcter familiar, ball i música, concerts, tallers de circ, exposicions, la Carpa, cinema, concurs de pintura, esport, havaneres, trabucaires, correfocs, castells d’artifici... És una gran quantitat d’actes pensats per a un públic heterogeni que trobi en la festa el seu espai de gaudi i també els trets identificadors de la nostra comunitat. Predominen, com és natural, espectacles multitudinaris, musicals, pirotècnics, esportius i competitius que fan possible la integració de tots els públics. Les nostres festes, des de fa bastants anys, tenen també una clara accentuació d’activitat promocional, ja que quan es pensen i es preparen, es té en compte que el seu cost ha de servir al mateix temps per a enfortir la nostra estructura comercial, turística i de serveis i servir bé els interessos econòmics de la nostra ciutat. Les festes estan fetes per als veïns i veïnes de Vila-seca i la Pineda, però també per a la gent que els visita, com és la convivència en aquest entorn festiu? Al ser un municipi molt turístic és normal que les festes tinguin aquesta dimensió d’atractiu pel públic que ens visita i passa aquí les vacances. Per això, abans ja he manifestat que estan estructurades perquè, sobretot a la Pineda, la diversitat d’orígens dels nostres visitants convergeixi en un conjunt d’espectacles fàcilment entenedors i que

«Vila-seca és una qualificada destinació turística, en general, de les millors» «El turisme és un sector estratègic de la nostra economia local i nacional. Això és una evidència»

Josep Poblet viurà intensament aquestes festes d’estiu.

troben principalment en la música, les activitats a l’aire lliure, els tallers, la màgia del foc i les activitats familiars els elements centrals de la nostra oferta. Aquestes celebracions, coincideixen enmig de la temporada estival i són un reclam més per visitar el municipi. Com està sent aquesta temporada i quines previsions hi ha pels mesos d’agost i setembre? Vila-seca com a municipi i la Pineda com a nucli essencialment turístic estan de moda i tenen un fort poder d’atracció per a visitants turístics i també per a visitants del nostre entorn més proper. Tenim una rica, variada i potent oferta en molts àmbits: d’allotjament de qualitat, comercial, lúdic i temàtic, golf, turisme familiar, parcs d’aigua, fitness i wellness, bons serveis de platja... Per tant, tota aquesta oferta mobilitza, any rere any, un públic fidel i creixent que tractem de

satisfer amb tots els nostres atractius. Les previsions són bones, millors que l’any anterior i naturalment això també es refereix a l’agost i al setembre. En qualsevol cas, tot i que les previsions són satisfactòries, sempre ens ha agradat i ho tenim com a norma, fer els balanços acurats quan finalitza l’any. Recentment, Vila-seca ha estat reconeguda com a Destinació Turística Familiar? Com es valora des de l’Ajuntament aquesta distinció? Avui som una qualificada destinació turística en general, de les millors. Tenim dades de Exceltur i altres organismes que avalen la nostra capacitat, qualitat i potencial d’atracció. Som un dels municipis turístics que més creixem interanualment en pernoctacions i generació de llocs de treball, som la destinació preferida de llarg pel turisme rus des de fa més de

vint anys de manera creixent... Recentment se’ns ha distingit pel Govern de Catalunya com a Destinació Turística Familiar, que acredita tot un conjunt de qualitats i serveis que el nostre espai turístic té tant en l’àmbit públic com en el de molts establiments privats. Aquest reconeixement ens estimula a avançar més encara en l’extensió de la qualitat com atribut més important en la nostra activitat. Fa mes i mig que heu encetat una nova legislatura. Quins són els projectes futurs que s’emmarquen en aquesta nova etapa? Els podem caracteritzar en tres grans grups: els d’impuls a l’activitat econòmica i laboral, els que s’orienten al creixement dels serveis públics i algunes infrastructures pendents i els grans projectes de qualificació urbana i millora constant del litoral. Per altra

banda, les noves inversions al Centre Recreatiu i Turístic de PortAventura i el creixement hoteler, són també objectius d’aquest mandat municipal. La crisi econòmica està afectant molts consistoris. Em podria dir com ha influït això en el programa de festes i en quina situació trobem a Vila-seca? No li diré pas que la crisi no ens afecta, ja que ens afecta i ens preocupa. Tanmateix, les condicions amb les que ens hi enfrontem són el resultat d’una manera d’actuar prudent que ara ens permet ajudar les persones i famílies que pateixen més i alhora garantir que els nostres joves estudiants tinguin el suport necessari, poder impulsar mesures contra l’atur i de generació de noves ocupacions a través de las formació continuada i els plans d’inserció laboral que duem a terme. Li dic això, perquè aquestes són ara les prioritats i ho seguiran sent mentre la situació econòmica no millori. Pel que fa a les festes, s’han repensat amb criteris d’optimització màxima dels recursos, d’implicació de tothom i, naturalment, de contenció de la despesa. De totes maneres, des de les últimes edicions festives fins a les actuals, s’ha pogut apreciar una notable satisfacció generalitzada per l’orientació donada, pels continguts i per la participació ciutadana, que al final de tot és qui valora la festa i determina la seva acceptació. El Patronat Municipal de Turisme, el seu responsable, Xavier Graset, i el seu equip de col·laboradors estan duent a terme, en temps difícils, una molt bona feina de renovació, modernització i diversificació de l’acti-

vitat festiva i promocional que és digna d’elogi. Segons el seu parer, cap on s’ha de caminar per sortir de la crisi, en una zona com la Costa Daurada? El turisme és la clau? El turisme és un sector estratègic en la nostra economia local i nacional. Això és una evidència. Actualment el sector del turisme i els serveis en general són la xarxa de seguretat que aguanta en gran manera la nostra economia, que passa per uns moments molt difícils. No podem de cap manera desatendre la formació en el sector, les mesures de suport, la desburocratització de determinats procediments i la sensibilitat de totes les administracions cap a les múltiples petites, mitjanes i grans empreses que en aquest àmbit són fonamentals per ajudar-nos a superar la situació recessiva actual. No podem oblidar que som un país que, sent agrari, pesquer, industrial..., som sobretot, un país de serveis i s’ha de tenir-ne cura. Continuant amb les festes, com les viurà? Sempre he participat de la mateixa manera, com qualsevol veí o visitant, amb família i amb el programa a la butxaca per anar seguint en cada moment del dia o de la nit l’activitat que es duu a terme. Sóc un entusiasta de les nostres festes i m’agrada submergir-me en el seu ambient característic, els seus sons, colors i sensacions. La festa em deixa sempre el magnífic record d’una societat que s’estima les coses pròpies i que vol compartir-les amb tothom que ens visita. Quins desitjos té per aquestes festes? Que tot vagi bé, que aprofitem aquest espai lúdic, convivencial i de promoció de ciutat que construïm amb molta il·lusió i que ens ajudin a enfortir la nostra personalitat i l’orgull de pertànyer a una comunitat molt antiga, acollidora i plena de riquesa cultural que en les festes troba el seu punt de connexió entre passat, present i futur.


22/07/11

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

diarimés - 19


20 - diarimés

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

22/07/11

CENTRE LÚDIC CEDIDA

Aquopolis La Pineda proposa dues activitats per conèixer de prop els dofins Els visitants poden gaudir de diferents atraccions aquàtiques LAURA GÓMEZ

Aquopolis és un parc aquàtic únic a la província de Tarragona que ofereix la possibilitat als seus visitants de passar un bon dia d’entreteniment amb totes les seves atraccions aquàtiques, destinades a públic de totes les edats, i el seu ampli ventall d’establiments de restauració. Així mateix, un aspecte que diferencia aquest parc dels altres és que disposa del seu

delfinari, una instal·lació amb una piscina i una graderia amb capacitat per a 1.500 persones on es realitzen demostracions amb dofins i lleons marins. L’exhibició es pot veure dos cops al dia, a les dotze del migdia i a les quatre de la tarda. El delfinari té l’objectiu de ser un centre de recerca, investigació i educació dirigit a grups d’escolars, principalment. A més, l’Aquopolis ofereix dues activitats

més per conèixer de prop aquests animals. La primera activitat és d’interacció amb els lleons marins on els visitants poden estar a la piscina dels lleons, amb els seus cuidadors i nedar amb ells i tocar-los. Aquesta activitat es fa a la una del migdia i a les tres de la tarda a diari i prèvia reserva. La segona activitat que també es fa cada dia és la que s’anomena Encuentro con delfines, on es poden conèixer

Panoràmica del parc aquàtic de la Pineda. les instal·lacions que es fan servir per la cura d’aquesta mamífers marins. Així mateix també es poden veure els entrenaments que re-

alitzen els dofins per a les demostracions. Com a qualsevol parc aquàtic, Aquopolis disposa de diverses atraccions

d’intensitats variades, tobogans tous, zones infantils i tot un ventall de piscines amb activitats diverses com tirolines. A banda, el parc també disposa d’una oferta en restauració molt variada, al gust de tothom amb un renovat bufet on s’hi pot trobar des de amanides, pasta, paella, carns i peixos, etc. La botiga, el lloguer de tombones, consigna i lloguer de flotadors, entre d’altres, són alguns dels serveis de què disposa Aquopolis per als visitants. De cara a aquest any, Aquopolis ha millorat encara més la seguretat de les seves atraccions; a més, de cara a l’any vinent que el parc celebra el seu 25è aniversari s’estan estudiant projectes per al parc. Tot plegat per fer d’aquest espai, una destinació única per a les famílies, principalment.

FESTIVITAT

CULTURA

La residència Vila-seca es prepara per la Festa Major d’estiu de la localitat

L’envelat de la Pineda acull la mostra de La Caixa titulada ‘El bosc’

Com cada any el centre oferirà als residents la seva celebració

L’exposició romandrà oberta fins al 14 de setembre

CEDIDA

Com cada any, el centre es prepara per al seu compromís social i comunitari, oferint per als nostres residents la seva particular celebració de la Festa Major d’estiu, que tindrà lloc el primer cap de setmana d’agost en el centre. El benestar i la integració, a més del constant contacte amb les diferents institucions i entitats del municipi, fan possible que aconseguim el nostre principal objectiu quant a participació dels nostres residents a totes les activitats lúdiques. D’aquesta manera es millora la qualitat assistencial, l’usuari se sent totalment

REDACCIÓ

integrat al municipi, i això és beneficiós per al seu estat anímic i col·laboratiu. La nostra labor destaca per oferir una actuació de música en viu, i un berenar especial, amb l’objectiu que puguin gaudir en un espai

obert de les nostres instal· lacions, totalment preparat i decorat per a l’ocasió. Ultimant els últims preparatius per a la festa major d’estiu, els nostres residents esperen amb il·lusió aquest esdeveniment.

Un any més, l’Obra Social La Caixa i el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca han portat a la Pineda una de les exposicions més emblemàtiques de la temporada estival. L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet; el secretari general de l’Obra Social La Caixa, Lluís Reverter i la delegada general de “la Caixa” a Tarragona, Empar Martínez van presentar l’exposició El bosc, que es pot visitar a l’envelat instal·lat al passeig Pau Casals de la Pineda. L’exposició, que romandrà oberta fins al 14 de setembre, mostra els bos-

cos com a ecosistemes terrestres amb més biodiversitat del món i l’elaboració de l’humus, un element imprescindible en els nostres boscos. L’exposició es divideix en quatre àmbits que recorren el complex ecosistema que constitueix un bosc, amb l’objectiu de sensibilitzar els visitants respecte a la seva protecció i conservació. El primer apartat de l’exposició se centra a situar els diferents nivells d’organització de la vida al planeta a partir d’un zoom d’imatges; el segon ens mostra els grans protagonistes dels boscos,

els arbres; el tercer dels àmbits de l’exposició s’hi explica que Espanya és el país d’Europa amb més biodiversitat i, per acabar, el quart està dedicat a l’ús que l’ésser humà fa dels boscos. L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet ha recordat que «és el 13è any que les exposicions de la Caixa, sempre amb un objectiu sensibilitzador, es fan al municipi». L’horari és de dilluns a diumenge d’onze a dues i de sis a onze de la nit i les visites guiades es duen a terme durant tota la setmana a les onze i a les set del vespre, i tots els divendres a un quart de deu.


22/07/11

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

diarimés - 21

PROPOSTES LÚDIQUES

Programació d’actes del dia 22 de juliol al 3 d’agost a Vila-seca Divendres, 22 de juliol

auguració de l’exposició «Imatges 2010». Fotografies de premsa de les comarques tarragonines. Oberta fins al 20 d’agost. La festa del Rock. A les 19.30 h. Al Parc de la Riera. Rock & Jocs i concert de rock mentre jugueu. A les 22.30 h. Al Parc de la Riera. Concert de Rock amb l’actuació estel·lar de: Koma (1.00 h.), Centinela (23.30 h.) i el grup vila-secà Devolución Zero (22.10 h.) A les 24 h. A l’aparcament Riera (c. de Joan Maragall). La Carpa. Música i festa per a tots els joves fins a les 5 de la matinada.

A les 20 h. A l’Estany del passeig de Pau Casals. Espectacle familiar. Cia. Mestumàcat presenta «La festa dels + tumàcat». A les 23.30 h. Al passeig de Pau Casals. Festa Locafm. Dj’s i ballarins i ballarines amb música per als joves i no tants joves. Fins a les 5 de la matinada.

Dissabte, 23 de juliol A les 19 h. Al Centre Cívic i Cultural de la Pineda. Recepció d’Entitats SANT JAUME 2011. A les 20 h. Al passeig de Pau Casals. Gran taller de circ «Viu i Riu». Vuit zones: coordinació, bicicletes rares, malabars de swing, malabars de llançament, taula d’equilibri i taula de slackline, xanques i monocicles. A les 22.30 h. Pel passeig de Pau Casals. Correfoc amb el Ball de Diables de Vila-seca. A les 23 h. A la pedrera del Racó. Gran Castell de focs. Pirotecnia Zaragozana presenta «Albada d’estiu». A les 23.30 h. Al Passeig de Pau Casals. Gran ball. Amenitzat per l’orquestra Nuevo Talismán.

Diumenge, 24 de juliol A les 9 h. A la pl. de l’Església. IX trobada de motos amb dipòsit sota xassís i IX trobada de 600. A les 10 h. Sortida cap a la Pineda i exposició al Pinar de Perruquet i Tornada a la pl. de l’Església. AC VIMA i Amics dels 600 de Vila-seca. A les 20 h. Al passeig de Pau Casals. Fira/concurs d’art Platja de la Pineda 2011. Secció d´art de l’Agrupació Cultural de Vila-seca. A les 20 h. Al passeig de Pau Casals. Havaneres i rom cremat amb el grup d’havaneres Balandra. A les 22.00 h. Al grup escultòric «Pineda» de X. Mariscal, al passeig de Pau Casals. Gran espectacle de Circ Contemporani «trapezi balance»,«aro» i «teles» sorgint des del mateix monument amenitzats per música en directe i un espectacle de llums.

Dilluns, 25 de juliol Sant Jaume A les 20.30 h. A l’Estany del passeig de Pau Casals. Festa de les tradicions. Castellers La Global de Salou i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Danses folklòriques amb l’Esbart Ramon d’Olzina de Vila-seca, Capgrossos de Vila-seca i Bastoners de l’Esbart de Sant Llúcia.

DIJOUS, 28 de juliol A les 20 h. Al Centre cívic La Formiga. Inauguració de l’exposició «Mater-

Dissabte, 30 de juliol

nitat d’Elma». Fins al 5 d’agost. organitza el casal de la Dona de Vila-seca.

Divendres, 29 de juliol A les 20 h. A la Casa Consistorial. In-

A les 19 h. A la plaça de l’Església i pels carrers de la vila fins al Parc de la Riera. CERCABIRRA amb la xaranga Band Tocats A les 20 h. Al Parc de la Riera. Taller familiar amb la Cia. Passabarret i: El taller de circ La Berta, taller de Girocicles i taller de llits elàstics Saltimbanc. A les 22.30 h. Al Parc de la Riera. El gran espectacle «Convictus». Humor, clown i circ de carrer. A les 24 h. A l’aparcament Riera (c. de Joan Maragall). La Carpa. Música i festa per a tots els joves fins a les 4 de la matinada. A les 00.15 h. Al Parc de la Riera. Gran ball de Festa Major amenitzat per


22 - diarimés

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

22/07/11

CEDIDA

l’orquestra Nueva Alaska. Fins a 2/4 de 6 de la matinada

Diumenge, 31 de juliol A les 6 h. Des del Parc de la Riera. Canonada matinera acompanyada per les xarangues Band Tocats de Vila-seca. A les 8 h. Als jardins del Castell de Vilaseca. Esmorzar popular. A les 8 h. A la pl. de l’Església. Tercer Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Vila-seca. Secció d’Art de l’Agrupació Cultural fins a les 12.30 h. A les 9 h. Al carrer Major. XXXVII Torneig Llampec per equips, XII Torneig jÚnior per equips. Club Escacs Vila-seca. A les 10 h. A la platja de la Pineda. XXIV Travessia nedant a la platja de la Pineda. Club Natació Vila-seca A les 13 h. Des de la pl. de l’Església. Cercavila de Gegants i grallers de Vila-seca fins al Parc de la Riera i la plaça de les Tapes RSK & Yzaguirre Vermouth & Rock’n roll. Vine a la degustació gastronòmica amb dues zones grans d’ombra A les 19.30 h. Al Parc de la Riera, Tallers familiars. Percussió amb la companyia Wakannaka.

A les 21.30 h. Al Parc de la Riera. CONCERT de percussió amb la companyia Wakabums A les 22.30 h. Al Parc de la Riera. Concert. Des la Fira de Música al Carrer de Vila-seca arriba Bongo Botraco (23.45 h). A més, les actuacions del cantant La Risspect Krew i SupahSonic Troopah’s (sessió de dj’s fins que el cos aguanti). Amb la col·laboració de Soundboyz.tk

Dilluns, 1 d’agost A les 21.30 h. A la pl. de l’Església. Es portarà a terme el Cinema: Piratas del caribe 4

Dimarts, 2 d’agost A les 12 h. A la pl. de l’Església. Repic de campanes. Toc de Vigília de la Festa Major. A les 19.30 h. A la pl. de l’Església. Tallers familiars. PUZZLE ens porta tallers d’oficis antics (sabó, vidre, essències, perfums i escriptura medieval) i divertida gimcana d’orientació pel nucli antic de Vila-seca. A les 20.30 h. A la pl. de l’Església. Orxatada popular. Orxata Costa ens ofereix una degustació de la seva orxata tradicional i del Cubano (orxata

amb xocolata). A les 22 h. A la pl. de l’Església. Representació de l’obra musical «Terra de Sarments» de la Coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp. A les 24 h. A la pl. de l’Església. Karaoke

Dimecres, 3 d’agost. La invenció del cos de Sant Esteve A les 11.30 h. A la pl. de l’Església, Repic de campanes. Toc de Festa Major A les 12 h. A l’església parroquial de Sant Esteve. Missa Major. A les 13 h. A la pl. de l’Església. Vermut popular i activitats de Festa Major amb: Sardanes amb la Cobla de Reus, 3r Concurs de llançament de pinyols d’oliva. Premi sènior vermut Yzaguirre / Premi júnior 2 entrades Aquopolis Dumb Tank mullat o mulla els teus convilatans (majors de 18 anys). A les 20.15 h. A la pl. de l’Església. Lliurament dels premis del 2n concurs d’engalanament de Balcons i Carrers i Havaneres i rom cremat amb el grup d’havaneres Xarxa. A les 22.30 h. Des de la pl. de l’Església

CASTELL DE FOCS

ACTES LÚDICS

La Pirotècnia Zaragozana, encarregada dels focs

El Concurs del llançament de pinyols arriba a la tercera edició

La Pirotecnia Zaragonaza, que recentment ha guanyat el Concurs de focs d’artifici de la ciutat de Tarragona, serà l’empresa encarregada dels Focs d’artifici que es portaran a terme demà dissabte amb l’espectacle «Albada d’estiu» i el proper 3 d’agost presentant «Resplendor de nit». REDACCIÓ

Una any més, la programació d’actes de les Festes d’estiu de la Pineda i Vila-seca inclou una activitat molt popular que arribar a la seva tercera edició. Es tracta del concurs de llançament de pinyols d’oliva. El premi sènior és un vermut Yzaguirre i el premi júnior són 2 entrades a l’Aquopolis. Aquest acte està organitzat per la Penya Barcelonista de Vila-seca. REDACCIÓ

El correfoc és un acte tradicional també molt esperat.

fins a la pl. dels Països Catalans. Cercavila de trabucaires amb la colla de Trabucaires del Comú de Vila-seca. A les 23 h. Des de la pl. dels Països

Catalans fins al Parc de les Illes. Correfoc amb el Ball de Diables de Vila-seca. A les 23.45 h. Al Campus Educatiu i Esportiu (pàrquing de l’Escola Univer-

sitària de Turisme i Oci de la URV). Gran Castell de focs d’artifici fi de festa. La Pirotecnia Zaragozana presenta l’espectacle titulat «Resplendor a la nit».

CEDIDA

Imatge del concurs de llançament de pinyols de l’ant passat.


22/07/11

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

CERTAMEN

CEDIDA

Se celebra una nova edició del concurs d’engalanament de balcons i carrers Per inscriure’s cap dirigir-se al Patronat Municipal de Turisme LAURA GÓMEZ

Una vegada més, en el marc de les festes de Sant Esteve de la Pineda i de La invenció del cos de Sant Esteve de Vila-seca, el Patronat de Turisme organitza una nova edició del concurs d’engalanament de balcons i carrers. Per tots aquells que vulguin participar, cal que facin la inscripció a les oficines del Patronat o bé a través del seu correu electrònic turisme@pinedaplatja.info. Serà el dia 3 d’agost, quan s’entregaran els premis de les dues categories que consisteixen, en primer lloc i pels balcons, 2 entrades per l’Aquum Spa més dues entrades a l’Aquopolis. Aquest premi tant és pel guardó que atorga el jurat com el premi popular.

diarimés - 23

«El lliurament de premis del certament de balcons i carrers es portarà a terme el dia 3 d’agost»

dir que totes les persones que participen en aquesta votació entraran en un sorteig d’un paquet promocional del Patronat.

«Ja s’ha convocat el concurs pel disseny del cartell de les festes de Sant Antoni 2012»

Concurs de cartells

En la categoria dels carrers, el guardó és un val de productes de la terra de la Cooperativa. En aquest concurs, els ciutadans poden participar també fent de jurat, a més del que hi ha, aquí que la votació popular es portarà a terme a través del correu electrònic del Patronat, indicant el nom i el DNI, o bé omplint la butlleta de votació a les oficines. Val a

D’altra banda, també es convoca el concurs per presenta el cartell de la Festa Major d’Hivern de Sant antoni 2012 de Vilaseca que està adreçat a tots els empadronats al municipi majors de divuit anys. Per tots aquells interessats que vulguin participar en aquesta nova edició del concurs de cartells, les bases definitives es podran recollir al mateix Patronat a partir del mes de setembre o bé consultar-les mitjançant la pàgina web del Patronat www.lapinedaplatja.info.


24 - diarimés

FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA

22/07/11


FESTA MAJOR DEL VENDRELL

22/07/11

diarimés - 25

PROGRAMACIÓ

Festa Major de Santa Anna DIVENDRES, 22 de juliol De 19 a 22 h., Del 22 al 24 de juliol. Al Complex Esportiu Club de Tennis Vendrell (ctra. Sant Vicenç, 71-79) I TORNEIG DE PÀDEL FESTA MAJOR DEL VENDRELL. A les 20 h. A la Sala Portal del Pardo, INAUGURACIÓ de l’exposició: “Emocions”, ceràmica de Roser Oter. A les 20:30 h. A les instal·lacions del Complex Esportiu Club de Tennis (ctra. St. Vicenç, 71-79), INAUGURACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU CLUB DE TENNIS VENDRELL. A les 21:30 h. Al Pavelló Municipal del Vendrell, FINAL DE LA IX EDICIÓ DEL TORNEIG VILA DEL VENDRELL DE FUTBOL SALA.

DISSABTE, 23 de juliol A les 9 h. A la plaça del Tívoli, II COMPETICIÓ D’ESCALADA EN BLOC DEL VENDRELL. Inscripcions: el mateix dia Preu: 10 euros federats i 15 euros no federats. A les 10 h. A la Sala polivalent 2 de La Lira Vendrellenca (c/ Sant Jordi, 7), XXII CAMPIONAT INTERCLUBS. De les 11 a les 14 h. i de les 17 a 20 h. Al Museu Deu, ACTIVITAT FAMILIAR. JOC DE PISTES: «Troba la peça tafanera». A les 19 h. Al Patronat de Sta. Anna (c/ Dr. Olivé, 5), INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE PUNTES. A les 19 h. A la plaça de les Garrofes, CONCERT DE GRALLES. Organitza: Tocats de Canya. De les 19 a les 21:30 h. A la plaça Pep Jai, VII NOSTREFOC PLANTADA DE BÈSTIES DE FOC I DIABLES DEL VENDRELL. A les 22 h. A la plaça Pep Jai, ENCESA DE LLUÏMENT DE TOTES LES BÈSTIES DE FOC I DIABLES. A les 22:30 h. A l’església parroquial del Vendrell, 31è Festival Internacional de Música Pau Casals CONCERT D’ORGUE: ANDREA MARCON. Entrada: 10 euros.

DIUMENGE, 24 de juliol De les 9 a les 14 h. A la Rambla, 8a TROBADA DE PLAQUES DE CAVA. A les 17 h. A la Sala polivalent 2 de La Lira Vendrellenca (c/ Sant Jordi, 7), XII TORNEIG INTERNACIONAL de partides ràpides Vila del Vendrell. De les 18 a les 20:45 h. Pels carrers de la vila, ACTUACIÓ DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA ANNA. A les 19:30 h. A la Rambla, BALLADES D’ESTIU: SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE REUS. Organitza: Foment Sardanista Vendrellenc.

A les 20 h. A la carretera del Doctor Robert, 33a CURSA POPULAR VILA DEL VENDRELL. A les 20 h. Pels carrers de la vila, ASSAIG DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR, que ballaran pels carrers del centre de la vila i finalitzaran a la plaça Vella. RECOLLIDA DE LA IMATGE DE SANTA ANNA A CASA DEL PORTANT D’HONOR SALVADOR ARROYO, (C/ DEL PEIX). A les 22 h. A la plaça Vella, BALLADA CONJUNTA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR. Tot seguit, a la plaça Vella, ACTUACIÓ dels NENS DEL VENDRELL.

Dilluns, 25 de juliol A les 14 h. TRONADA i REPIC DE CAMPANES. A les 19 h. A la Rambla, SARDANES amb la COBLA COSTA BRAVA Hi col· labora: Dansaires del Penedès i Foment Sardanista Vendrellenc. A 21:30 h. Al Portal del Pardo, (c/ Quatre Fonts) ACTE INAUGURAL, a càrrec del Drac de foc El Cabrot. A les 23 h. Al Camp d’Esports, GRAN CASTELL DE FOCS, a càrrec de Pirotècnia Igual. A les 23:30 h. A la plaça de la Sardana, CONCERT amb JOSÉ “EL CHATARRA” SABOR DE GRÀCIA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. A les 24 h. A la Rambla, CONCERT i BALL amb l’ORQUESTRA COSTA BRAVA.

Dimarts, 26 de juliol SANTA ANNA A les 8 h. Pels carrers de la vila, MATINADES, a càrrec de Les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya. A les 10 h. A l’església parroquial, OFICI SOLEMNE en honor a Santa Anna amb l’acompanyament de la cobla tres

quartans CALAIX DESASTRE. A les 11 h. A la plaça Vella, BALLADA D’HONOR A SANTA ANNA. Hi col· labora: Campaners Àngel de Tobies. Seguidament. Pels carrers de la vila, CERCAVILA. A continuació, a la plaça Vella, ARRIBADA DELS GRUPS i VERSOS DELS DIABLES. A 13:30 h. A la plaça Vella, CASTELLS, a càrrec dels Nens del Vendrell. A les 18 h. A la plaça Pep Jai, ESPECTACLE INFANTIL amb l’espectacle ÀPA-

El Vendrell celebra aquests dies la Festa Major de Santa Anna, amb un programa d’actes que inclou concerts, activitats tradicionals com les cercaviles dels balls populars i els diables i l’actuació castellera, entre moltes altres.

LI FAMILIA! a càrrec de Ramon Roma. A 18:30 h. A la Rambla, SARDANES amb la COBLA SANT JORDI. Deles 19 a les 21 h. A la plaça Pep Jai, ESPAI INFANTIL. A les 19 h. A l’església parroquial, CONCERT de Festa Major, a càrrec del COR-ORFEÓ PARROQUIAL: “REMEMBER THE BEATLES”, amb acompanyament de grup instrumental. A les 20 h. A la Rambla, CONCERT a càrrec de l’ORQUESTRA ROSALEDA. A 21:15 h. Des del carrer de les Roquetes, sortida de la CERCAVILA DE FOC. A continuació, a la plaça Vella, FINAL DE LA CERCAVILA i CARRETILLADA a càrrec del BALL DE DIABLES DEL VENDRELL. Tot seguit, a la plaça Vella, ENCESA DEL CAMPANAR i ESPECTACLE PIROTÈCNIC, a càrrec de Pirotècnia Igual. A 00:30 h. A la Rambla, BALL amb l’ORQUESTRA ROSALEDA. A 00:30 h. A la plaça de la Sardana, CONCERT amb: PAU SAURA BRAMS THE JAMES BAND & FAMILY.

De les 18 a 20 h. A la plaça Pep Jai, ESPAI INFANTIL. A les 18 h. A la plaça Nova, ACTUACIÓ DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR del Vendrell. Organitza: Comissió de Cercavila. A continuació, pels carrers de la vila, CERCAVILA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR, fins a la plaça Vella, on faran una BALLADA CONJUNTA. Tot seguit, a l’entaulat de la plaça Nova, CONCERT a càrrec de l’Agrupació Musical Santa Anna. A les 20 h. A la plaça Pep Jai, FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS. A les 22:30 h. A la rambla de Josep Cañas i Cañas, CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula TOY STORY 3. A les 22:30 h. A la plaça del Tívoli, ACTUACIÓ de l’humorista ELIAS TORRES A les 23 h. A la plaça de Francesc Macià, CONCERT DE GRALLES a càrrec de LOS LLORUS DEL NEGRITO. A les 23:30 h. A la Rambla, CONCERT amb KILL ME LATER THE EXCITEMENTS SEX MUSEUM.

Dimecres, 27 de juliol

Dijous, 28 de juliol

A les 8 h. Pels carrers de la vila, MATINADES, a càrrec de Les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya.

A les 8 h. Pels carrers de la vila, MATINADES, a càrrec de Les Gralles del Baix Penedès i els grallers Tocats de Canya.

A partir de les 18 h. Al Teatre Municipal Àngel Guimerà, TORNEIG COMARCAL DE PLAY STATION (FIFA 2011). Inscripcions prèvies al Centre cívic L’Estació del 13 al 27 de juliol. Preu: 5 euros. De les 18 a les 21 h. Al carrer de Josep Tarradellas, II CONCURS DE GOSSOS. Tot seguit, al carrer de Josep Tarradellas, EXHIBICIÓ CANINA. A les 19 h. A la Rambla, HAVANERES i rom cremat amb MEDITERRÀNIA. A les 19 h. Al carrer del Doctor Oliver, BALL DE MALCASATS. A les 20 h. Al carrer Major, BALL DE MALCASATS, a càrrec del GTIV. A 20:30 h. A l’església parroquial del Vendrell, TRASLLAT DE SANTA ANNA A CASA D’UN DELS PORTANTS D’HONOR. A les 21 h. A la plaça Vella, BALL DE MALCASATS, a càrrec del GTIV. A les 22 h. Des de la plaça Vella, ENCESA D’UN QUILÒMETRE DE TRACA. A les 22 h. A la Rambla, ACTUACIÓ de l’ESBART VILA DEL VENDRELL. A 22:30 h. A la plaça del Tívoli, CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel· lícula LA RED SOCIAL. A 23:30 h. A la plaça Nova, CONCERT amb: FAÈRICA THE FRIK BROTHERS.


26 - diarimés

OPINIÓ

22/07/11

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

EDITORIAL

MÉS CONFIDENCIAL

Més mesures estalviadores Semblaven intocables i que les mesures estalviadores, les denominades retallades, afectarien només els ciutadans. Semblaven intocables però no ho són: les companyies farmacèutiques. Les administracions públiques, amb el vistiplau de la comunitat mèdica, han aprovat una mesura que els permetrà estalviar a les comunitats autònomes. Es tracta de la prescripció mèdica per principi actiu i no per marca comercial. Tanmateix, els farmacèutics

hauran d’oferir al públic els medicaments més barats i, en igualtat de preus, sempre el genèric. Dins del paquet de mesures n’hi ha d’algunes de més específiques com les de rebaixar el preu a determinats productes que porten cert temps al mercat. Una decisió que es pren el mateix dia que els treballadors del CAP Sant Salvador es concentraven per protestar contra la supressió el servei d’atenció continuada, mentre el degoteig de retallades cavalca imparable.

TRIBUNA

Les vacances són per a descansar

N

o és la primera vegada que escric sobre les vacances. En aquesta ocasió em proposo fer-ho de la mà d’un bonic text de Joan Pau I, el Papa del somriure, que abans de ser-ho escrivia cartes imaginàries a una sèrie de personatges. Sobre les vacances reflexiona en la que escriu a Pau Diaca, un professor del temps de Carlemany que va contemplar les invasions que patia Europa. Ara, li diu referint-se a altres invasions, un milió de milanesos abandonen Milà en els dies del ferragosto i un altre milió de romans es llancen també en els seus cotxes a la carretera… I continua comentant: van al mar, a la muntanya, a visitar monuments i curiositats naturals, a la recerca de fresca, de verd, de sorra, d’evasió. Després explica on s’allotgen: en hotels, pensions, llogarets turístics, motels, càmpings, o en una rulot, una caseta mòbil. «En el vostre temps, aturàveu el cavall i el lligàveu a un

JAUME PUJOL Arquebisbe de Tarragona

arbre, en el nostre paren el cotxe o la rulot on hi hagi un grup d’arbres i corri un rierol». La divertida visió d’Albino Luciani del que podríem anomenar la sociologia de les vacances no s’atura aquí, sinó que entra en el concepte de vacances que defineix com

«temps de relaxació i descans», per advertir a continuació que no sempre és així. Els viatges fatigosos, les incomoditats, l’ambició de veure moltes coses i assumir un excés d’emocions, poden tenir un efecte contrari al pretès. Les vacances són per a descansar, adverteix qui havia de ser Papa, i sobre aquesta idea fa una sèrie de recomanacions. Una d’elles, que relaciona amb el cinquè manament, és que es condueixi amb prudència per les carreteres, per respecte a la vida dels altres i a la d’un mateix. Una altra és que aprofitem el temps d’oci per a gaudir en família i per a veure les meravelles del món que Déu ha creat i les realitzacions que persones de la cultura han fet a través dels segles. Finalment, i també m’adhereixo lògicament a aquesta recomanació, recorda que el descans no és possible si l’esperit està alterat, i que el millor descans és estar amb Déu. I Albino Luciani diu: «Un últim pen-

sament: encara que nosaltres anem de vacances, el Senyor no en fa. El seu dia, diumenge, el vol íntegre, no profanat». Una família cristiana, tant si es queda al seu poble o a la seva ciutat com si estiueja en un altre lloc, faria bé de portar un Nou Testament a la maleta i preguntar l’horari de misses de la parròquia del lloc. I, per descomptat, sigui a la platja, al pla o a la muntanya, s’ha de viure d’acord amb la condició de cristians, amb modèstia, sense excessos, amb l’afabilitat que neix d’una caritat veritable. El merescut descans de vacances no ens ha de fer perdre de vista tampoc tantes famílies que ho passen malament en aquesta època de crisi, la preocupació de les quals no és fer vacances, sinó trobar una feina. La renúncia a alguns dels plaers que pugui permetre un gest de solidaritat amb els més necessitats, serà la forma més cristiana de viure les vacances.

Gimcana a la platja dels Capellans Ser periodista o polític pot convertir-se en un esport d’alt risc si no es prenen les mesures adients. I és que actes com el celebrat ahir a l’espai dels Morrots entre la Savinosa i la Platja Llarga de Tarragona poden esdevenir una autèntica gimcana d’obstacles si no es va convenientment preparat. Sabates amb plataforma, en el cas de la regidora Begoña Floria, traje i corbata per part del subdelegat del Govern, i sandàlies planes i còmodes per anar a totes les rodes de premsa, per part dels periodistes, van ser els elements que van convertir la presentació ahir oficial de les obres que s’han fet a la platja en un autèntic malson donat que no es pot caminar per roques i sorra amb aquesta indumentària i molt menys sota un sol de justícia.

Sabates amb plataforma i ‘trajes’ amb corbata van convertir l’acte en un malson

CARTES Comunicat La Direcció Provincial del Partit Popular de Tarragona voldria fer pa·lès el següent: 1)El PP va guanyar les eleccions municipals de Creixell. Els ciutadans van donar un recolzament majoritari a la gestió de Teo Fuster 2)Malgrat això, CiU no va respectar la llista més votada i va arribar a un acord amb altres forces polítiques tot i haver assegurat que respectaria la força més votada reiteradament. El senyor Llopart, alcalde de Creixell, tot i no haver guanyat les eleccions, està fent servir tàctiques chavistes per desacreditar qui l’ha vençut a les urnes. Exigim que aturi aquesta

persecució a l’oposició més pròpia de règims totalitaris. 3) Finalment, la Direcció Provincial del Partit Popular de Tarragona vol reiterar el recolzament a la gestió de Teo Fuster, que va guanyar les eleccions el passat 22 de maig. Direcció provincial del PP

¿Qué somos? La revolución industrial creó las ciudades, las ciudades hicieron multitudes y las multitudes deshicieron al hombre. En estats pulsantes mareas de población el individuo sólo era un número hasta que apareció la democracia, adalid de la libertad individual que se transformó en un meca-

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

nismo, cadena de máquinas electorales que llevan hasta las urnas a masas inconscientes interesadas sólo en las intimidades de determinados personajes de la llamada prensa del corazón. Pero he aquií que aparecieron una serie de jóvenes que se revelaron contra el sistema y que la finalidad de la vida no son las sardinadas populares, carreras populares y fiestas populares cuyo fin no es otro que el de distraer y formar seres obtusos y carentes de voluntad o criterio propio, como piaras engañadas cuyos hocicos sólo se cuentan en días de elecciones. Señores políticos, por mucho que intenten

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/ Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

hacer de nosotros máquinas o engranajes de un futuro incierto, algunos de nosotros todavía nos consideramos hombres. No tenemos ninguna esperanza de que solucionen nuestros problemas pero al menos, esperamos que nos respeten. Clemente Hernández Tarragona

En resposta a Rosa Álvarez Senyora Rosa, ningú ens ha de llançar a la cara com i de quina manera destinem els diners de les nostres subvencions i moltíssim menys parlar d’una institució tan estimada per a nosaltres, els que estimem la nostra terra. No-

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

més amb la frase «nacionalisme català» ja m’adono de com pensa. Vostè forma part d’aquells que consideren que els autèntics espanyols han de parlar castellà, doncs s’equivoca. Tenim la nostra mil·lenària cultura i ningú, absolutament ningú, ens farà renegar d’ella. Miri, vostè, si es prengués la molèstia de llegir la premsa, cosa que sembla que no forma part de les seves aficions diàries, sabria que Catalunya està «subvencionant» moltíssimes comunitats autònomes amb quantitats més pròpies d’una colònia que no pas d’una nació que forma part d’Espanya. Sense els nostres

diners moltes de les autovies lliures de peatge d’Espanya, així com tot tipus d’infraestructures, no s’haurien realitzat. Assabenti’s d’una vegada, a través de «Balances fiscals de l’Estat espanyol» de la magnitud del robatori que patim. La senyora Casals no ha fet altra cosa que dir en veu alta el mateix que alguns dels polítics, empresaris, cambres de comerç i tot el món econòmic ve dient des de temps immemorials i, sisplau, abans d’escriure a la premsa, informi’s. O és que a vostè no li interessa el benestar dels ciutadans de Catalunya? Em sembla que no. Antoni Moliné /Calafell

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Laia Díaz, Carme Mas, Vicente Izquierdo, Mònica Just, Antonio Ramos. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos. Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:


CLASSIFICATS

22/07/11

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, salón comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932 EN VENDA PIS A SP i SP C/Violant d´Hongria, 2 banys, 2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000.euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57. TORRES ROMA en Tarragona, amplio piso impecable de 125m2, de 4 habitaciones, 2 baños, bien orientado. 400.000 euros. T. 977.25.09.93. TORREFORTA ENSANCHE, vivienda en venta, impecable, con 4 habitaciones, 2 baños completos, esquinera, delante de amplio parque, muy decorada, reformada, lista para entrar a vivir, sin ningún tipo de reforma. 210.000 euros. T.977.25.09.93. EL Serrallo, obra nueva, piso con 2 habitaciones, totalmente equipado, cuquísimo, edificio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Con solárium de 25m2. Desde 155.000 euros. T.609.44.22.39 IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas económicas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavista. Facilidades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46

TARRAGONA CALLE SMITH CASTELLARNAU Obra nueva. Entrega inmediata. Hipoteca 100% 2 habitaciones, calefacción, parquet, armarios empotrados 130.000 euros 977.24.08.12/ www.ambientia.es TARRAGONA CALLE CASTELLARNAU Obra nueva. Entrega

inmediata. Hipoteca 100% 3 habitaciones y 2 baños. Esquinero, calefacción, parquet, armarios empotrados. 186.000 euros. 977.24.08.12 TARRAGONA, CALLE PERE MARTELL Obra nueva. Entrega inmediata. Hipoteca 100% Úitimo piso 2 Habitaciones, 2 baños, cocina independiente, Parquet, bomba de calor, armarios empotrados. 170.300 euros. 977.24.44.66 / www.ambientia.es

precioso piso en edificio Baix Penedès, San Pedro y San Pablo, esquinero, en perfecto estado, 4 domitorios, 2 baños, cocina con galeria, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 192.000 euros, parking opcional. Tel.977-25 09 93

VIA AUGUSTA 69 VIVIENDA 3 DORM. de 98 m2 úties, toda exterior. Acabados de gran calidad.... TODO UN LUJO a buen precio. Tel 609 020 545 / 620 026 588.

TARRAGONA C/ PARE PALAURAMBLA NOVA Habitatge de 3 dormitoris, molt bon estat Armaris empotrats, dos banys, calefacció, Possiblitat d’aparcament 219.000 euros. 977.24.21.60. www.rapejun.com

TARRAGONA ÁTICO RAMBLA NOVA Exclusivo ático en la Rambla Nova, para reformar . 120 metros, más 60 metros de terraza Posibilidad de plaza de aparcamiento para dos coches. 977.24.21.60/www.rapejun.com

¡Se vende piso Seminuevo, en Païssos Catalans. 3 dormitorios (1 suite) y 2 baños con COCHERA doble y trastero incluidos!. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias. Descuento de más de 70.000 euros, me urge venta. 615 019 699

Se vende piso de ocasión en Tarragona centro, junto a la Av. Catalunya. 4 dormitorios y 2 baños. Bien distribuido y amplio, 115m2. Dormitorios grandes. Pavimento de gres y calefacción de gas. Oportunidad única 30% de descuento. Informate sin crompomiso 977.214.713

Piso de ocasión, 100m2, 3dorm y 2baños. Bonito piso en zona céntrica, cerca de la Av. Catalunya y la universidad. 3 habitaciones, dos de ellas dobles (antes 4) y 2 baños. Pavimentos de gres y aire acondicionado. Sa-

lón amplio y luminoso. Zona con todos los servicios: Instalaciones deportivas, colegios, guarderías, cap etc... Precio a convenir. Tel. 977 21 47 13

Atención inversor! Venta de pisos alquilados 1 y 2hab. Garantía de cobro 12meses/año. Garantía de mantenimiento. Financiables 100%. Nuevos y céntricos. Gestión integral del alquiler y el mantenimiento del piso. Tel: 615.019.699

Serrallo. Venta de casa antigua para construir 4 pisos. C/ Sant Pere. 300.000 euros negociables. TEL: 609.44.22.39 Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­mar II. Tel. 691.215.484 Tarragona, xalet individual d´alt standing de 350

m2 en parcel.la de 700 m2, 4 plantes, sala menjador amb llar de foc i terrassa, cuina office amb hab.de planxa, 6 dorm. 3 banys, calefaccio, piscina , caseta de fusta de 20 m2, garatge i traster de 100 m2. Fantastiques vistes al mar. S’accepta permuta. 925.000 euros. Telf. 639.427.018. Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ciable. PAÏSOS CATALANS. Zona rotonda. Por traslado, precioso piso 3 habitaciones, cocina, galería, 2 baños, AC, calefacción, extras, muy bien conservado. Muy soleado. Buenas vistas. Con parking. 185.000 euros. T.977.25.09.93 Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable. “OPORTUNIDAD”. Se vende piso Sant Salvador-Tarragona. Por 55.000 euros. Tel. 606.269.366

Altres poblacions REUS. Camí Aleixar, 50. Pis cantoner, tot exterior, 150 m2 amb jardí i piscina, més pàrking doble i traster. Tel. 659.921.948 TERRENO EN SALOU, ctra. De la costa, para edificar edificio plurifamiliar de 12 viviendas. T. 977.25.09.93. SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93. SALOU, zona estival, terreno urbanizado para construcción de una casa. Unos 500 m2. Precio 170.000 euros.T.977.25.09.93.

Ocasió. Pis en Paissos Catalans de 4 hab., 2 banys, terrassa coberta, cuina office amb mobles, calefacció, ascensor. Hipoteca concedida amb gastos inclosos. Telf. 615.620.161

Reus. Zona Alta. Pis exclusiu de 100m2, 4 habitacions (1 tipo suite), escelents acabats, exterior davant i darrera a zona ajardinada, calefacció, terres de gres i parquet. Preu; 179.500€ Telf: 615.620.161

diarimés - 27

SALOU, C/ Llorer zona estival, terreno para construcción de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93. Parcela urbana en venda, 600 m2 a Urb. El Remei d’Alcover. Preu immillorable. Raó 669.752.229 Permuto o Vendo chalet en Ruidecanyes por apartamento en la costa. Tel: 638.355.639 PALLARESOS, OBRA NUEVA JUNTO al pueblo casas con jardín de 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, amplia cocina, lavadero, gran salón comedor, garaje para varios coches con puerta automática, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseño desde 290.000euros www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93. FINCA RÚSTICA, 5.500 m2, dos cases grans, piscina, aigua, llum, telèfon. Tot vallat. Ideal per grans families. Discret. Tranquil. Entre Valls-Tarragona-Reus. Preu: 170 milions pesetes. Tel: 689.906.650 RENAU. Casa de poble, reformada, 170 m2, 5 habitaciones dobles, 2 banys, 1 lavabo, Llar de foc, calefacció, terrat, traster. 160.000 euros. Tel: 649.486.065 RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí. Atics amb ter­rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10.


28 - diarimés

CLASSIFICATS

BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803. EL MORELL- C/ Jacint Verdaguer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, amplio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46. REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03 LA SECUITA- Ctra. Tar­ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio comedor con chimenea, 2 terrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros. Tel.: 977 54.38.46. DE PARTICULAR A PAR­TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Urbanització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis seminou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Piscina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros.Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa solàrium. Façana obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comunitària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­ pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 ref 5239 REUS piso de 75 m2 de 3 hab, comedor, cocina, calef. ascen. zona carrefour. precio: 106.000 euros. Tel. 617472053 Vila-seca. Piso de 3 dormitorios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 GRAN OPORTUNIDAD Bar Restaurante en Vila-seca, muy céntrico, todo montado para entrar a trabajar. En venta a precio de alquiler. Ideal para matrimonio. TEL 656.190.202 Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/mediano. Tel.: 696.863.847 Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau aparador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Boques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat aparcament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

• Lloguer Tarragona Nou de St. Oleguer, estudi reformat , s- menjador, cuina americana, bany complert , moblat , ascensor , com. inclosa 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Unió, pis semi-reformat, de 1 dorm. sala menjador , cuina amb vitro, bany complert, exterior , com. inclosa. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 St. Antoni Mª Claret.- pis de 2 dorm., s- menjador , cuina, bany , mobles i com. incl. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Apodaca, pis reformat de 2 dorm., s- menjador amb balco, cuina americana, bany complert, moblat, a/a, ascensor I com. inclosa. 500 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Taquigraf Marti, pis reformat de 2 dorm., s- menjador amb balco, cuina independent, bany complert, armaris encastats, exterior i assoleiat, com. inclosa. 550 euros/ mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 630 482 419 c/ August.- pis , semi-reformat, de 2 dorm., sala menjador amb terrassa, cuina independent amb electrodomestics, bany complert, exterior, assoleiat, ascensor, com. inclosa. 525 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Apodaca, pis s -nou de 3 dorm., + vestidor, s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, a/a, ascensor, moblat i com. inclosa. 680 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 ESTUDIO EN CALA ROMANA, 15 días mes Julio 300 euros, Agosto 600 euros. Tel. 977.200.927 MVL. 656.422.986 Casanovas, pis Rafael de 3 dorm. s- menjador amb terrassa, cuina independent, bany complert i lavabo, armaris encastats, calefaccio, assoleiat, ascensor, moblat i com. inclosa. 500 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 630 482 419 SE ALQUILA APARTAMENTO una habitación EN TARRAGONA amueblado, con electrodomésticos, A.Acondicionado. Gastos incluidos.DIRECTO CON EL PROPIETARIO.Tel: 977–21.96.35 – 636.465.503 Pons d´Icart, pis de 4 dorm., s- menjador amb terrasa, cuina office amb galeria, 2 banys, armaris encastats, exterior, assoleiat, calefacció, ascensor, grands vistes i pk doble. 1.100 euros /mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Av. Andorra, pis reformat de 4 dorm., s- menjador, cuina office, 2 banys, armaris encastats, exterior assoleiat, calefaccio, ascensor, parquing , electrodomestics i com. inclosa. 675 euros/ mes NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Cervantes, pis reformat de 4 dorm. ( 3 dobles) , s- menjador amb terrassa, cuina oficce amb galeria, bany complert ,calefaccio i a/a, assoleiat, ascensor i com. inclosa. Amb mobles. 650 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Altres poblacions La Pineda. Pisos nuevos a estrenar. Con y sin muebles. Preciosos. Modernos. De calidad. 2 habitaciones, 2 baños. Cocina independiente. Grandísima terraza. Ideal para todo el año. 600 euros, con posibilidad de parking. TEL: 609.44.22.39 Reus Velodrom, pis s/ n de 2 dorm. s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, ascensor, zona ajardinada amb piscina parquing i com. inclosa . 490 EUROS/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montbrió del Camp .- pis de 2 dorm., s- menjador amb balcó, cuina, bany complert, moblat, calefacció, assoleiat , ascensor, i com. inclosa. 350 euros/ mes., pk opcional. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus, St. Magí Alegre, pis s/ nou de 1 dorm., s- menjador amb balcó, cuina americana, bany complert, assoleiat, calefacció, moblat i com. inclosa. 350 euros/ mes. Pk opcional. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chale ts la Pobla) Tel: 977.84.28.21

Alforja.- pis s/ nou de 2 dorm, s-menjador , cuina americana, 1 bany complert, calefaccio, ascensor, parquing inclos. 325 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus Velodrom, pis s/ nou d´1 dorm. sala menjador, cuina amb vitro, bany complert, amb pk i tr. i com. inclosa. Zona amb jardi i piscina. com. inclosa 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montroig del Camp, pisos nous de 2 dorm. sala menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, a/a, zona comun., amb piscina, pk incl., com. incl., 400 euros. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 LLOGUER. PASSEIG. PRIM. Pis de 90m2, 3 hab, 2 banys complets, balconera. Calef. Ascensor. Preu: 450euros/mes. Telf. 652.960.787

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys,

22/07/11

Naus, Pàrquings, Locals LLogo parking plaça Castellers. Tel: 977 22.32.97 Vila-seca (Parc de la Riera II), local de 90 m2 ,reformat, instal·lacions, cèntric, pàrquing opcional, 800 euros/mes. NOU HÀ­BI­ TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 ALQUILO PARQUING Vidal i Barraquer, 20 Tel: 667.874.020 LOCAL COMERCIAL EN TARRAGONA C/CASTELLARNAU. Obra nueva, 100m2 de superfície interior, 135.000 euros. 977.24.08.12 LOW-COST. A les afores de Reus locals trasters 30m2 -155 euros. Tel: 666.140.989 Reus, C/ St. Magí Alegre, 5 (Reus), local nou per estrenar de 125 m², pàrquing opcional, cantoner, tocant Plaça de la Llibertat, 1.000 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca, despatx xamfraner de 150 m2 situat en un edifici semi-nou a la millor zona de Vilaseca, molt lluminós, 2 ascensors a l’edifici, instal·lacions fetes, 750 euros/mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Traspàs SE TRASPASA FRUTERÍA en Tarragona, C/ Vidal i Barraquers nº7. Precio 13.000 euros negociables. Tel. 667.879.899

gran salida laboral, preparación teórico-práctica con profesionales del sector, sueldos superior a 1.500 euros, avalado por la Asociación Nacional de Tanatopraxia. 902.110.239 Víctor Reales Perruquers precisa ofíciala de estética con nociones de peluquería. TEL.977 204.195 WWW.TRABAJAAHORA.COM Buenos ingresos, tiempo parcial ó completo. Compatible con seguridad social. Tel: 652.702.090 Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores

SE OFRECE SEÑORA para trabajos hosteleria, domésticos... TEL 637 181 694 Prepárate para trabajar en plataformas petrolíferas y refinerías. Sueldos superiores 4.000 euros/mes. Tramitamos bolsa trabajo. 902.104.268 ASESORES/AS media jornada. Selecciona oficina comercial. Tel.693.78.20.25. Condiciones excelentes. ¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarYa.com. Tel. 93-100-01-10 DIPLOMADA DONA CLASSES DE PRIMÀRIA. Tel. 610.680.226 (tarda-vespre) Atención: Prepárate para trabajar como Tanatoestético. Acondicionamiento y preparación. Profesión con

MURAL-GAS Calefacción, energía solar, gas y electricidad. Averías y urgencias. Instalador autorizado. Sin desplazamiento. Tel: 674.405.478 AIRFRED. Instalación, reparación, mantenimiento de cámaras frigoríficas, a/a, electricidad. Tel. 676.472.821 ALBAÑILERIA Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54.12.34 -- 609.240.935

MOTOR COMPRO COCHES, FURGONETAS,4X4 Pagamos en efectivo No importa estado Con/Sin ITV

Tel: 615.994.876

Venc furgoneta OPEL COMBO, en perfecte estat, sempre garatge, ITV passat, matricula DKS. Preu immillorable. Raó 669.752.229

COMPRES

DINERO AL INSTANTE COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27 Reus Tel 977 321 727, Tarragona C/ Caputxins,28

ENSENYAMENT PROFESOR DE TENIS se ofrece para dar clases. Tel: 660.607.450

TERÀPIES ¿Ansiedad? ¿Estrés?. El masaje terapéutico BELSAN es la solución. Sólo señoras. Tel. 667.031.194. TARRAGONA.

AMISTAT

PROFESSOR PARTICULAR, molta experiència, primària, eso, batxillerat. deures d’estiu. tel. 625.912.075

Dona catalana s’ofereix per a feines de la llar, etc...Tel. 693.673.815

Paletas, electricistas, fontaneria, carpinteria madera, carpinteria aluminio, pintura, etc. Profesionales agrupados.Tel 661.765.810-610.288.282

Matrimoni amb dos fills petits i amb bones referències, s’ofereixen per a masovers a canvi de vivenda, zona del Tarragonés o Baix Camp. Tel. 642.723.548

TREBALL

Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ades tru­­car al 696.­ 979.769 per a con­certar entrevista.

des. Presupuestos sin compromiso. Tel: 669.161.419

CENTRO DE AMISTAD parejas, grupos y cenas. Tel: 977 24.38.70 - 671.327.565 Busco mujer de 55 a 60, educada y sincera. Tel. 661.059.047 CIPS Club amigos. Organiza psicóloga. Tel: 977 243 029 -625.496.482 www.ci-ps.com A mujer mayor atrevida para momentos de complicidad. Tel. 648.978.314 Busques una relació amorosa, seriosa i estable o fer noves amistats? 695.410.052 www. maisol.com CENTRO DE AMISTAD parejas, grupos y cenas.Tel. 977 24 38 70 - 671 327 565

REFORMES LLAR Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932 Instalaciones, toldos, persianas, mosquiteras, ventanas, techos aluminio, motorizaciones. Precios de crisis. Tel. 667.242.199 - Jose. PINTURAS COBO. Pinturas en general, particulares, comunida-

REFORMAS VIVIENDAS Y LOCALES, TODO TIPO DE TRABAJOS. MANTENIMIENTO COMPLETO DE COMUNIDADES. SOLICITE PRESUPUESTO. TEL. 605.705.212

PRUDIX COMPRO ORO JOYAS EN GENERAL, MEJOR PRECIO (SIN ENGAÑOS) PAGAMOS AL INSTANTE, O’DONELL Nº25-27 REUS. 977 32.82.24, EN BENVINGUT SOCIAS Nº32 (EL VENDRELL) 977 18.15.15


CLASSIFICATS

22/07/11

COMPRA DE ORO MÁXIMA COTIZACIÓN, RESCATE DE PÓLIZA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD. MC ORO PLAÇA PASTORETA Nº 2 REUS PARKING GRATUITO TEL 977 33 33 10 977 24 21 84

COMPRA Y VENTA DE ORO BERMUDEZ. Cambia tus joyas usadas o rotas por dinero. Desde 16 / Kg hasta 27 euros/ kg. Abierto domingos hasta medio día. Nueva tienda C/ Gandesa, 30 Torreforta C/ 20, 56 Bonavista TEL. 692.228.340

TAROT

trabajo y dinero. Mayores de 18 años. 806.544.007

ALTRES BEST CREDIT REUS

639.058.913 // 977- 84.70.02 reus@bestcredit.es

Dos tetonas 80 euros. Tel. 670.652.089

TAROT CARLA CARBÓ. Sólo necesito fecha de nacimiento, 806.517.132. Mayores 18 años. Precio Máx. 1,51 euros. Tarot mariluz te soluciona tus dudas de amor, de pareja, salud,

ANTICRISIS. Castellana masajista profesional, 115 pecho. Sola. Tel: 660.362.165 ¡NOVEDAD! Mi cuerpo está hecho para el pecado. Todos los servicios. Piso privado. SEGURPLAYA. Tel. 615.252.553 Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332 URGEN SEÑORITAS con buena presencia para piso relax de lujo en Salou. 2.000 euros semanales, alojamiento. Tel. 647.738.478

ROSER y sus nuevas amigas, maduritas, 120 pecho, dúplex, lésbico, francés natural y más… Tel. 617.011.226

MÓNICA Catalana, encuentros con rigurosa discreción. Creixell-Tarragona. Tel. 682.529.074

VANESSA, cariñosa, joven, morena. Discreta. Reus. Tel. 671.788.470

MIRIAM. Experta masaje relax, quedarás satisfecho. Casa discreta, Tarragona. Tel: 606.386.967

REUS. INDEPENDIENTE, SOLITA. Masajista (titulada) espacio perfecto para relajarte…Tel: 697.545.323

NOVEDAD. Madurita, complaciente…sin prisas, sin límites (privado) Salou. Tel: 688.244.380.

Chicas calientes jóvenes y maduritas buscan hombres para relaciones esporádicas. 803.544.009.

VENDO MUEBLES para piso estudiantes, habitación y comedor. Tel: 977- 21.29.07

RELAX

4 AMIGAS. Casa muy discreta, todos los servicios. Reus. Tel: 977 33.11.18

MASAJES EXÓTICOS Lindas masajistas especialistas en técnicas placenteras en cuerpo a cuerpo. Erotismo sano y de calidad. 657 659 284

MARTA catalana 40, Tarragona. Completísima, todo a partir 40. Tel: 664.506.522

Reus piso discreto, somos 5 amigas trabajadoras y muy complacientes. Te esperamos. Tel. 698.294.199.

AZUCENA 24 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante. Citas concertadas. En Reus. 679.817.236

FERNANDA. Morenaza espectacular. Masaje camilla, francés y penetración. Tel: 672.852.213

VICKI. Española, masajes eróticos. Elegante, delgadita, discreta. Recibo sola. Tel: 609.393.221

¡URGENTE!!. Preciso chica para piso relax. Calafell-Vendrell. Tel: 671.383.618

SALOU. Argentina, atractiva masajista, erótica. Pide tu cita de 9 a 23 hrs. Tel: 667.306.753

REUS. CARMEN catalana, jovencita, cariñosa, hago todos los servicios. Tel: 648.266.866 http:// denise_69reus.blogspot.com

MAYCA catalana: un masaje un placer una relajación total… Tel: 977.20.26.20

TRAVESTI 30 euros. Sin prisas, sin tabús, y a pelo. 697.630.642 REUS

ANA y sus tres amigas, maduritas, jovencitas. Todos los servicios, dúplex, lésbico, francés natural. Nueva dirección. Reus. Tel: 693.976.973

SIN PRISAS, 30 euros. Rusa, rubia, pechos grandes, francés natural hasta el final. Tel: 610.871.682 Salou.

Madurita, rellenita, 130 de pecho. Tel. 698.363.822

REBECA VIDENTE TAROTISTA Oferta Visa 15 euros. Tel: 938.618.694

CATALANA RELLENITA, besos con lengua, francés completo, griego, parejas, salidas. Tel: 681.158.712

Particulares ¡¡ Cristina 23 Italiana, Catalana madurita, María 26 Mexicana!! Tel. 977 23.24.07

Urgen señoritas para piso relax, muy discreto, ambiente familiar, en Reus. Mucho trabajo. Tel. 639.023.451

SRA. MARÍA TAROTISTA. 977 31.67.10 / 699.847.505

TRAVESTI TANIA, espectacular, complaciente, dotada, 680 874 562 VENDRELL. Chica exhuberante, discreta y particular. Placer al máximo. Tel: 647.254.331

SILVIA. Española, educada, natural y simpática. Cuerpazo lindo. Tel: 679.763.276 Tarragona. Copa.

MA DIONISIA: Médium, Vidente, Santera. Contacta con tus seres queridos. Soluciono tus problemas. Tel: 656 521 800

CHICA JOVEN, novedad en Vendrell. Discreta, sensual, recibo sola. Piso privado. Tel: 667.247.399

¿Tienes problemas con la hipoteca? Llámame y juntos lo solucionaremos. ESTUDIO GRATUITO y SIN COMPROMISO.

REUS 50 1H. de masaje. Quiero ofrecerte calidad... Solita. Tel. 690.166.376

LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 608.536.753. Aclara tus dudas. ¡Llámame! Atiendo 24h. Mayores de 18 años

VENDRELL. Joven, atractiva, sensual, discreta. Creo adicción al placer. Tel: 662.630.310

LUCÍA SALOU, ama de casa, madurita, viciosa, cariñosa. 30 euros Discreto. tel: 698.801.847 RUSA JOVENCITA, francés natural, masajes todo tipo, completo. Tarragona. Tel: 669.262.608 IMPRESIONANTE NÓRDICA, completa, masajes dulces, 40 euros. Tarragona. Tel: 605.084 885 Urge chica “atender sola”. Tel: 653.460.239 Tarragona

TRAVESTI 40 e. Superdotada, activa, muy potente, enormes pechos. Tel: 603.182.046 Reus ESPAÑOLA muy activa. Vendrell. Tel: 655.028.594 Vendrell Elisa 140 pecho salidas 60 euros. Tel. 664.722.333 Española estudiante, piso privado, SEGUR-PLAYA. ¡¡Atrévete!!. Tel. 662.047.400 REUS. Señora 44 años, impecable, sexy, morbosilla, privadíiiisimo. Discreto. Tel: 689.569.290 ¡NOVEDADES! ¡GUAPÍSIMAS! Catalanas, sevillanas, árabes, jovencitas... maduritas... 686.832.016 (24h) ¡Salidas! KAREN cubana, completísima, conejito peludito. Nueva dirección. Tel. 698.207.674-REUS. 29 euros servicio completo, 10 chicas, francés sin. Tel: 608.452.305. Reus

VENUS catalana, exhuberant, discreta, 140 pit, a proa Vendrell, només espanyols, desde 30 euros.Tel: 627.718.815

35 EUROS masajes en la camilla. Tel. 629.059.019

brasiEl Vendrell. ANA leña, morbosa, masaje. Tel: 698.711.004

Particular. Compañía alto nivel. Todos los servicios. SEGURPLAYA. Tel. 662.047.400

TRAVESTÍSIMA RUBIA, ninfómana, 120 pecho, 21 cms, francés natural, penetración. Principiantes y parejas. 24 hrs. Tel: 603 123 237

REUS. Madureta, 50 anys, sensual, atractiva, massatges camilla, complements naturals. Tel: 626.328.942

diarimés - 29

ESPAÑOLA. Empresaria, no profesional, horas concertadas. Creixell-Tarragona. Tel. 608.411.781 SE ALQUILA habitacion por horas, para relax, especial parejas y chicas independientes. Tel. 615 383 697 Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 Lucia 25 años, sensual, dulce y cariñosa. Masaje relajante. Todos los servicios, discreción. Tel. 639.984.083 Travesti novedad (Reus), femenina, rubia, cuerpazo, solita, completa, 30 euros. Tel. 617.611.650 Karen guapa, cariñosa, dulce y complaciente, todos los servicios. 626.317.701 Española 25 añitos, belleza, simpatía, sensualidad y elegancia. Todos los servicios. 699.242.637 PURI. 100 pecho, complaciente, morbosa. Discreción. Recibo sóla. Tel. 649.191.271. Salidas. RECIÉN SEPARADA, atractiva, sensual, morbosa… Recibo sóla. Tel. 680.970.343. Salidas 24h.

Masajista diplomada, relax, contractures, profesionalidad y seriedad. Tel. 658.666.227 JÓVENES HERMANITAS, 24-26 años, 60e. Sexo sín límites. Tel. 646.578.471 ANA madurita, todo de todo, 25 completo. Reus. Tel: 659.377.652. Cambio dirección. EVA - SEGUR-PLAYA, independiente, implicada, discreta, privado. Tel. 673.481.050 SECRETARIA SEXY, española, exuberante, con clase. CREIXELL. Tel: 682.735.542 CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO, Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. LUNA: 33 venezolana – 688.242.758/ ELENA: 24 rusa – 698.407.435 / MARCELA: 35 uruguaya – 669.303.057 / LORENA: 25 española – 688.200.059 / PAOLA: 26 cubana – 698.672.022 / ROCÍO: 38 española – 635.997.659 ALEXANDRA glamour, ojos miel, manejable, deliciosa, picarona, sin prisas, SI A TODO 638.588.421 LORENA latina, 26 añitos, mulatita, francés natural, completo 20 euros. Tel: 664.654.747 JENNIFER. 23 añitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel: 697.411.514 JENNY 21 años, Tremenda en el sexo, Insaciable, griego profundo 695.416.353 SUSANA Enfermera de profesion, Independiente, casada, morbosa, implicada, muy sexual, Temblaras de placer, 120 pecho, , 658.551.084 CENTRO THAI 4 masajistas entregadas, en futton o camilla, termina como prefieras incluido ducha erotica dos terminaciones desde 40.euros. 645.153.354

DANIELA 24. masajista sexy morbosa, pechugona, dulce, complaciente --conóceme--603 247 444 NINA 130p.complaciente, “todo” ,francés completo besucona, griego. 693 989 456

SANDRA española guapa y completa. Para hombres maduros. Privado. Salou. 692.557.346

ANA 20 guapisima. colegiala juguetona, cariñosa, francés completo “masajista” 659 170 441 NUEVO CENTRO. guapisimas masasijatas españolas, latinas desean conocerte. Promoción 40 euros. 6576 659 284

TRAVESTI BRASILEIRA REUS LUISA 40 AÑOS,Y muy guapa morenaza de piel morena, dulce muy cariñosa y completa, 1,78 cm altura, enormes pechos, buen cuerpo, cintura pequeña con buen culo redondo y firme, dotada 19 cm. potente activa y pasiva, piso part. climatizado, 24 h. Tel. 977 300 408

SE PRECISA CHICA Relax incorporación inmediata, mucho trabajo todo el año, con clientela fija, buen ambiente, discreto. Buenas condiciones… 674 424 659 PATRICIA cariñosa, culito respingón, 40 euros dos servicios. Tel. 603.649.911

SUSANA Torredembarra francés 15, Completo 25 635.905.696

REBECA cincuentona en Reus. Todo de todo, griego profundo. Tel: 698.792.204

BRASILEÑA Rubia, 25 años Buenas curvas. Tel: 658.456.865

Laura cariñosa, masajes en camilla eróticos y relajantes. Citas concertadas. Reus. 693.677.913

CUERPO PRECIOSO 130 PECHOS NATURALES NOVEDAD TARRAGONA 609.393.221

CINQUENTONA. Completo 30, (120 pecho). Reus. Tel: 622.856.384


30 - diarimés

CLASSIFICATS

22/07/11


SERVEIS

22/07/11

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Magdalena, Teòfil, Menelau

L’HORÒSCOP

diarimés - 31

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Cuida la teva salut perquè pots estar propens a desenvolupar trastorns o malalties de tipus crònic. És moment de resoldre qüestions del passat.

Poden sorgir situacions tibants i lluites per lideratges, procura que l’enuig no se’t surti de control, conservant la ment i sang freda.

Poden haver-hi circumstàncies sorprenents. La teva ambició anirà en augment i sentiràs la necessitat de fer alguna cosa pel teu propi compte.

Et sentiràs interessat pels viatges, l’estranger, els estudis o les publicacions, però no et deixis portar per somnis poc realitzables.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Estàs subjecte a intenses sensacions emocionals. Hauràs d’analitzar a fons les teves motivacions i per saber què desitges realment.

Tindras una gran activitat, que si no encertes a canalitzar adequadament, podria convertir-se en una guerra o en un conflicte de negocis.

Has de treballar intensament i ser molt disciplinat, si no vols que comencin a sorgir tensions i problemes per la teva falta d’atenció.

T’has de decidir a donar un gir en la relació amb els teus fills, com tractes amb ells i de quina manera els estàs educant, serà important.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Evita conflictes amb els amics, familiars o parella. No arrisquis els diners en especulacions, en el tema econòmic hauràs de ser prudent.

De moment et convé fugir de les presses perquè això et pot portar molta tensió i pots arribar a cometre errors difícils de resoldre.

Aquest pot ser un moment pesat per a la teva economia, amb més despeses de les habituals i malbaratament. Mira de pujar ingressos.

Estàs en una nova etapa, el passat s’ha acabat i no tornarà, per això has d’estar projectat cap al futur sense mirar enrere i sense amargors.

A BAIX COST Informa’t

977 11 42 43

AGENDA TARRAGONA: Concert. Vergüenza Ajena 22.00 h, a La Vaqueria.

TVE1 06:00 Noticias 24 horas 06:30 Telediario matinal 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Ciclismo: Tour de Francia 17:40 Eva Luna 18:25 Amar de nuevo 19:00 Comando actualidad 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Cine: Desafío total 00:00 Cine: Tango y Cash 01:40 Ley y orden: acción criminal 02:20 TVE es música 03:00 Noticias 24 horas

TVE2 13:00 Para todos La 2 13:30 El escarabajo verde 14:00 Tres 14 14:30 +investigadores 14:40 Documentales culturales 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:25 El escarabajo verde 18:55 Biodiario 19:00 Naturalmente 19:30 En movimiento 20:00 La 2 Noticias 20:15 Zoom tendencias 20:30 La España sumergida 21:00 Documentales culturales 21:45 La suerte en tus manos 22:05 El documental 23:10 Imprescindibles 00:05 Metrópolis

ANTENA 3 06:15 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo público 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 La previsión de las 4 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:15 El diario 20:15 Especial Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 La previsión de las diez 22:00 Atrapa un millón 00:00 DEC 02:30 Adivina quien gana esta noche 04:45 Únicos

CUATRO 06:15 Shopping 06:30 Puro Cuatro 07:00 El zapping de Surferos 07:45 Kyle XY 09:30 Alerta Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:50 No le digas a mamá que trabajo en la tele 17:20 Callejeros viajeros 19:00 ¡Allá tú! 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro 2 21:30 Ajuste de cuentas 22:30 La escalera. 23:30 Callejeros

TELECINCO 06:30 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa del verano 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15h 15:45 Sálvame diario 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21h 22:00 Sálvame deluxe 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

LA SEXTA 07:00 La Sexta En Concierto 08:35 Los vigilantes de la playa 10:20 El muro infernal 11:05 Crímenes imperfectos 11:25 Doc: Las pruebas del crimen 11:55 Crimenes Imperfectos 12:50 Crímenes imperfectos 13:55 LaSexta Noticias 1ª Edición 15:25 Bones 16:15 Bones 17:10 Bones 18:00 Verano directo 19:55 La Sexta Noticias 2ª Edición 20:55 LaSexta Deportes 21:30 Navy, investigación criminal 22:15 Navy, investigación criminal 23:05 Navy, investigación criminal 00:00 Caso abierto 02:40 Astro tv

TV3 06:00 08:00 13:02 13:43 14:00 14:20 14:30 15:44 16:18 17:39 19:40 20:34 21:00 21:53 00:25 02:31 03:30 04:30

CANAL REUS TV 14:30 10 Comarques 15:00 Remena nena 15h25 Furgoaddictes 15:30 Muntanyes d’aventura 16:00 Notícies 16:30 10 Comarques 17:00 Remena nena 17:30 Furgoaddictes 18:00 Notícies 18:30 10 comarques 19:00 Tocats de l’hort 19:15 Al Ras 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies 20:30 10 Comarques 21:00 Tocats de l’hort 21h15 Al Ras 21:30 + Fanzivid 22:00 Notícies

TAC 12 14:00 Noticies 12 14:30 Auditori 15:00 Muntanyes d’Aventura 15:30 Socarrats 16:00 Noticies 12 16:30 Reemissió 18:00 Aventures 18:30 Socarrats 1 9:00 Tocats de l’Hort 19:15 Al ras 19:30 Esports enXarxa 20:00 Notíciess 12 20:30 Ciutadella 21:00 Fanzivid 21:30 Vins a Vins 22:00 Notícies 12 22:30 Reemissió 00:00 Families i Escola 00:30 Aventures

CANAL CATALÀ 07.30h Business 12.00h Platinum 13.00h Tinglado 22 14.00h T-notícies 14.30h Atrium 15.00h Tinglado 22 16.00h T-notícies 16.30h L’entrevista 17.00h Tinglado 22 18.00h Platinum 18.30h Pel·licula 20.00h Platinum 20.30h T-notícies 21.00h Los vigilantes de la noche 22.00h T-notícies 22.30h Fil a l’agulla 23.00h T-notícies 23.30h Sin tetas no hay paraiso 01.10h T-notícies

Notícies 3/24 Els matins Bocamoll Cuines Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Secrets de Xangai Temps de silenci Tarda de cine Les germanes McLeod Espai Terra Telenotícies vespre La gran pel·lícula Pel·lícula Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Notícies 3/24

VILA-SECA: Música. Festa Loca FM 23.00 h, al Passeig de Pau Casals, La Pineda. REUS: Concert. Ensemble Vela 22.30 h, a la Casa Rull. CAMBRILS: Exposicions. «Retrats i postals de barri» fins al 19 d’agost, a l’espai El Pati.

FARMÀCIES TARRAGONA: Garcia - Plana CB Sant Benildo,10 La Granja (Torreforta) Zona Oest (24 hores) 977549790 Domingo Saigi, Pere Rambla Nova, 54 (24 hores) 977228120

REUS: Guillen-Navàs-Sentis-Villanueva Av. Paisos Catalans,116 dreta (24 hores) 977322751 Piqué Monteverde, Joaquim Pça. Mercadal, 8 (Diürn) 977127084

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................ 902 734 196 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA Oscar 1 Passi el que passi (català) 16.30- 18.30- 20.30- 22.30/dv:00.30 Oscar 2 Cars 2 (3D) 16.30- 18.45 Oscar 2 Transformers 3 (3D) 22.00 Oscar 2 Piratas del Caribe 4 dv:00.45 Oscar 2 Road to Wacken 20.40 16.00- 19.00- 22.00 Oscar 3 Harry Potter 7 (3D) (català) Oscar 3 Harry Potter 7 (3D) dv:00.40 Oscar 4 Bad Teacher 16.15- 18.20 -20.30- 22.40/dv:00.45 Oscar 5 Harry Potter 7 (V.O.subt.cast.) 16.30- 19.25- 22.05 Oscar 5 Transformers 3 dv:00.30 Oscar 7 Cars 2 16.00- 18.15- 20.30 00.45 Oscar 7 Harry Potter 7 22.45 Oscar 8 Betty Anne waters 16.00- 18.15 Oscar 8 Resacón 2 20.30- 22.45/dv:00.45 Oscar 9 La prima cosa bella 17.00- 19.30- 22.15/dv:00.40 Oscar 10 Paul 16.15- 18.20- 20.30- 22.40/dv:00.45 Oscar 11 Harry Potter 7 (català) 16.45- 19.30- 22.35 Oscar 12 Kung Fu Panda 2 16.00- 18.00 Oscar 11 Convención en Cedar Rapids 20.00 Oscar 12 Mall cop 12.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30 - 00.30 Oscar 12 Un cuento chino 22.00 Oscar 13 Harry Potter 7 (3D) 17.00- 19.45- 22.30 Oscar 14 Templario 17.00- 19.45- 22.30/dv:00.45 Oscar 14 Ballet - Giselle (3D) 20.00 Oscar 15 Harry Potter 7 16.15- 19.15- 22.15/dv:00.45 Ocine 16 Los pingüinos de Mr.Popper 16.15- 18.20- 20.30- 22.40/dv:00.45 ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Les Bruixes 1 Resacón 2 22.30/dv:00.40 Les Bruixes 1 Transformers 3 17.30

Les Bruixes 2 Cars 2 Les Bruixes 3 Bad Teacher Les Bruixes 4 Harry Potter

18.10- 20.20 20.30- 22.30/dv:00.30 17.30- 18.00- 20.00- 20.30- 22.30- 23.00/ dv:00.50 Les Bruixes 5 Templario 18.00- 20.00- 22.40/dv:00.50 Les Bruixes 6 Paul 18.00- 20.10- 22.20/dv:00.40 Les Bruixes 7 Los pingüinos del Sr. Poper 18.15- 20.15- 22.15/dv:00.30 LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421 OCINE VILA-SECA Ocine 1 Cars 2 Ocine 1 Insidious Ocine 2 Resacón 2 Ocine 3 Kung Fu Panda 2 Ocine 3 Midnight in Paris Ocine 4 Harry Potter 7 Ocine 5 Harry Potter 7 (3D) Ocine 6 Blackthorn Ocine 7 Amigos Ocine 8 Bad Teacher Ocine 9 Piratas del Caribe 4 Ocine 9 Transformers 3 Ocine 10 Cars 2 (3D) Ocine 10 Transformers 3 (3D)

VILA-SECA

LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 Los pingüinos del Sr. Popper Lauren 2 Kung Fu Panda 2 Lauren 2 Un cuento chino Lauren 3 Resacón 2 Lauren 4 Amigos Lauren 4 Transformers 3 Lauren 5 Bad Teacher Lauren 6 Paul Lauren 7 Piratas del Caribe 4 Lauren 8 Templario Lauren 9 Harry Potter 7

16.20- 18.25- 20.25- 22.30 16.10- 18.15- 20.20 22.40 16.15- 18.30- 20.35- 22.35 22.40 16.15- 19.15 16.30- 18.35- 20.40- 22.35 16.25- 18.30- 20.35- 22.35 22.20 17.00- 19.45- 22.20 16.45 -19.25-22.10

16.00– 18.15– 20.30- 22.40 dv:00.45 16.00- 18.20- 20.35- 22.45 16.30-18.30 20.30- 22.30/dv:00.30 16.00- 19.00- 22.00/dv:00.30 16.30- 19.30- 22.15/dv:00.40 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: 16.15- 18.15- 20.15- 22.30/dv:00.30 www.laurencinemas.net 16.00- 18.00- 20.30- 22.40/dv:00.40 16.15– 18.15– 20.15– 22.30/dv:00.30 EL VENDRELL 16.00 18.30- 22.00 OCINE 16.00- 18.20 Ocine 1 Paul 16.15- 18.20- 20.30- 22.40/dv:00.50 20.30/dv:00.15 Ocine 2 Templarios 11.40- 15.45- 18.05- 20.25- 22.45/dv: 1.00 REUS Ocine 3 Los pingüinos de Mr.Popper 16.30- 18.30- 20.30- 22.30/dv:00.30 REUS PALACE Sala 1 Los pingüinos de Mr.Popper 16.00-18.15-20.30-22.45 Ocine 4 Transformers 3 22.30 Sala 2 Kung Fu Panda 2 16.00 Ocine 4 Cars 2 16.10 Sala 3 Insidious 18.15- 20.30- 22.30 18.20- 20.20- 22.20/dv: 00.20 Sala 4 Cars 2 16.00-18.15 Ocine 5 Bad Teacher 16.00- 19.00- 22.00/dv: 00.30 Sala 5 Transformers 3 20.30 Ocine 6 Harry Potter 7 Sala 6 Amigos 18.15- 20.30- 22.30 Ocine 7 Harry Potter 7 (3D) 17.15- 20.00- 22.30/dv: 1.00 Sala 7 Harry Potter 7 16.00-18.15-20.30-22.45 Ocine 8 Cars 2 (3D) 16.15- 18.25- 20.35 Sala 8 Bad Teacher 16.00- 18.15- 20.30- 22.45 Ocine 9 Piratas del Caribe 4 22.40 Sala 9 Resacón 2 16.00- 18.15- 20.30- 22.30 Més informació al telèfon 977 754 978 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


32 - diarimés

A L’ÚLTIMA

L’ACUDIT Napi

22/07/11

SUDOKU

Nivell mitjà

EL TEMPS Espai patrocinat per:

26

º

Temperatura mínima Temperatura màxima

22º

Estat del cel: Estarà entre mig i molt ennuvolat a la meitat est de Catalunya i a la resta del litoral i prelitoral per bancs de núvols baixos fins a la tarda quan s’aniran restringint al quadrant nord-est. A la resta del territori quedarà serè o poc ennuvolat fins a migdia.

DE TARRAGONA A CODFISH ISLAND (NOVA ZELANDA)

«Els subministraments arriben amb avioneta» Jon Llona viu en una petita illa al sud de Nova Zelanda on treballa com a veterinari tot. A més, només tenim contacte amb l’exterior per aire una vegada cada Jon Llona va néixer fa 24 anys a Bilbao, però dues setmanes i aprens a viure aïllat. sempre ha viscut a Tarragona. Fa poc va acabar els estudis de veterinària i fa tres mesos –I les comunicacions? que va decidir marxar a una petita illa de –La connexió d’Internet és per satèl· Nova Zelanda a estudiar als lloros kakapos. lit i no en podem abusar. Tenim uns –Com va fer cap a Codfish Island? generadors d’electricitat que de tant en tant fallen i n’hem d’estalviar. Apa–Em va sorgir l’oportunitat de venir a guem la nevera, no fem servir aparells treballar en el projecte de recuperaelectrònics, ens anem adaptant. ció del lloro kakapo (una espècie endèmica del país) durant la tempora–Quines són les principals diferències entre da de cria i a fer uns internats als zoos Codfish Island i casa seva? d’Auckland i de Wellington i no m’ho –Per començar, aquí estem en ple hivaig pensar! A més, vern. A banda, la gent sempre havia volgut és molt confiada, no «No tanquem mai la saber què se sentia estanquem mai la casa casa amb clau, ni llitant cap per avall a l’alamb clau, no lliguem tra punta del món. les bicicletes... I no et guem les bicicletes i no roben mai! –Quina va ser la seva priet roben mai res!» mera impressió? –Si algú ve de visita, què no es pot perdre? –Tot està molt net i la gent és molt més amable del que m’es–Encara no m’he mogut gaire pel país, parava, però en molts aspectes em va però Fiordland i els alps del sud són recordar tot el que tenim a casa. molt bonics. És un territori pràcticament verge i és molt espectacular. –Sabia què hi trobaria? –Era conscient que tenien millor qua–Em pot explicar una mica d’història de Colitat de vida, però Codfish Island m’ha dfish Island? sorprès molt. Aquí vius en completa –Estic vivint en una illa de 14 quilòharmonia amb la natura, es recicla metres quadrats que va ser el primer LAIA DÍAZ

assentament europeu de Nova Zelanda. Els primers habitants van ser caçadors de foques i balenes i ara només hi podem accedir els que treballem en el projecte de recuperació dels kakapo. Tots els subministraments i equipaments necessaris ens els portem amb avioneta cada dues setmanes. –Què és el que més troba a faltar de casa? –El pernil i el xoriç! I tot i que la gent és molt simpàtica, el caràcter mediterrani és molt diferent. I també me’n recordo molt de la família, de la xicota i dels amics! –Té alguna anècdota curiosa? –Quan vaig pujar a l’helicòpter que m’havia de portar a l’illa vaig fer-ho pel costat que no tocava, acostumat als vehicles europeus, i de sobte me’n vaig adornar que era al lloc del pilot! Encara no m’he acostumat a mirar cap a l’altre costat quan he de creuar un carrer i ja he patit un parell d’ensurts. –Té intenció de tornar a casa aviat? –De moment estic bé aquí. M’agradaria tornar, però la situació laboral i les ganes que tinc de veure món m’ho posen difícil.

Jon Llona a la platja de Codfish Island amb l’avioneta que cada dues setmanes els porta subministraments.

22 juliol 2011  

Diari gratuit del Camp de Tarragona