Page 1

Dimecres, 18 de juliol de 2012 núm. 2.088 www.diarimes.com

AVUI

L’Institut Vidal i Barraquer impartirà un cicle formatiu de Comerç. P5

El Síndic de Greuges no veu irregularitats en la fusió de l’Escola Olga Xirinacs

MOTOR

Servei de teleassistència mòbil a la gent gran per part de Creu Roja. P7

TARRAGONA Ribó dictamina que el procés d’integració del centre al Tarragona no malmet la qualitat de l’ensenyament per als alumnes. P2

ESPORTS

TARRAGONA

La nova zona verda que s’ha pintat als carrers dels músics no estarà en funcionament fins el 20 de juliol. P4

REUS

CRISTINA AGUILAR

El preu inicial per comprar la Funerària és de 9,5 milions. P8 Jorge Batesteza es presenta a l’Ajuntament per presentar els treballs realitzats. P9

El Ral·liRACC CatalunyaCosta Daurada arrencarà a Barcelona El fet succeeix per primer cop des del naixement de la prova. P11

Marcos Jiménez se sent a gust amb la competència a la davantera El punta està d’acord amb l’arribada de Jesús Perera. P13

ESPORTS

CAMP DE TARRAGONA

CRISTINA AGUILAR

Els senegalesos tenen la intenció de manifestar-se en contra de les agressions. P10

La presentació, a la Pobla. D’esquerra a dreta, Anton Valero, Francesc Xavier Grau, Antoni Castellà i Àngel Cunillera.

Anton Valero lluitarà per tot el que preocupi la comunitat universitària TARRAGONA Així ho va assegurar durant la presa de possessió com a president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, celebrada ahir. P3

Iván Moreno demostra gran ambició en la seva posada de llarg L’entrenador de la Pobla aposta per repetir èxits anteriors. P14


2

diarimés 18/07/2012

TARRAGONA ENSENYAMENT

Posen a la venda les entrades del nou espectacle de Cantajuego El proper 15 de setembre l’Au· ditori del Camp de Mart aco· llirà el nou espectacle de l’èxit infantil i de taquilla: Cantajue· go. Vindran a presentar la seva cinquena gira que recorrerà tot Espanya per pujar als es· cenaris una divertida història, plena de música, ritme i hu· mor. El nou espectacle, Cosquillas, explica el somni de la Pulga Aventurera, una història de riure i contagiar l’alegria a tothom. La seva aventura la portarà a trobar-se amb els personatges més estimats de CantaJuego, que l’ajudaran en la seva odissea del riure. Aquesta història estarà prota· gonitzada pel Grup EnCanto, que interpretarà els seus èxits de sempre i cançons del seu pròxim DVD. Les entrades per accedir a l’espectacle ja s’han posat a la venda a través de Ticketmaster i el preu serà de 10, 15, 20, 25 i 30 euros. CantaJuego és un projecte pedagògic-musical en format audiovisual, desenvolupat per especialistes en l’estimulació psicomotriu i el treball psico· pedagògic. Orientat als nens i nenes de 0 a 6 anys, CantaJu· ego proposa utilitzar la músi· ca i el moviment per posar en funcionament la imaginació i la fantasia; aquestes vivències desenvolupen la cocopsico· motricitat, potencien el món afectiu i les relacions socials. Fins al moment ja han venut més d’un milió de còpies dels seus treballs discogràfics i te· nen 31 discos de Platí i dos dis· cos d’Or. Redacció

El Síndic de Greuges no considera «irregular» la fusió de l’Olga Xirinacs Rafael Ribó diu que la demanda de places a la zona genera excedent d’oferta en altres punts OLÍVIA MOLET

Laia Díaz

«El Síndic de Greuges no aprecia en la integració dels centres Olga Xirinacs i Tarragona cap actua· ció irregular per part del Depar· tament d’Ensenyament, des del moment en què aquesta admi· nistració pot adoptar aquesta decisió en el marc de les seves competències». Això és el que ha determinat el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, un cop analitzada tota la documentació que li van facilitar els pares de l’escola Olga Xirinacs i el Depar· tament d’Ensenyament. Ribó considera que el proce· diment de fusió que ha seguit Ensenyament i que ha provocat el tancament de l’Olga Xirinacs ha estat del tot correcte, tot i que recorda l’obligació que té l’Administració de «no malme· tre les condicions de qualitat i equitat en què els alumnes esta· ran escolaritzats a partir del curs 2012/2013». Ribó, que ha tramès aquest document a la consellera d’En· senyament, Irene Rigau, sol· licita que Inspecció «continuï treballant per tal que els dos equips directius treballin con· juntament en la definició d’ob· jectius comuns que permetin incorporar les millors pràctiques de referències dels dos centres i de consensuar una única línia metodològica [...] i que n’informi del resultat a aquesta institució». Ara bé, aquesta condició no serà fàcil de complir tenint en compte

Imatge d’arxiu de l’últim dia de curs a l’Escola Olga Xirinacs.

Ribó reclama a Ensenyament i a l’Ajuntament que millorin la coordinació que bona part de l’equip directiu de l’Olga Xirinacs no anirà a pa· rar al Tarragona, sinó que han demanat ser reubicats en altres centres escolars. A banda, el síndic també de· mana a Ensenyament que «in· formi les famílies sobre el nou projecte educatiu de centre que

resulti de la integració de l’Olga Xirinacs i l’Escola Tarragona, respectant en la mesura del pos· sible els trets principals dels pro· jectes educatius originals i que aquest nou projecte sigui aprovat en el marc del nou consell es· colar del centre». A més, també sol·licita que es busqui la manera «de garantir la participació de les famílies i de la resta de membres de la comunitat escolar de l’Olga Xirinacs sobre la configuració del nou projecte educatiu, enca· ra que sigui a través del consell

escolar que actualment funciona a l’escola». Un altre punt com· plex si es té en compte que un alt percentatge d’alumnes de l’Olga Xirinacs s’ha matriculat l’any vinent en moltes altres escoles i relativament pocs a la Tarragona. Demanda de fora la zona En l’informe Ribó també rebut· ja un dels principals arguments dels pares de l’escola que feia referència al criteri de demanda de places a la zona, ja que segons argumenta l’indret on s’ubica l’Olga Xirinacs «compta amb més demanda que oferta, però també és una zona que atrau sol·licituds d’altres zones, la qual cosa genera al seu torn un exce· dent d’oferta a aquestes altres zones». És per això que Ribó de· mana conèixer quantes de les 28 sol·licituds d’aquesta zona que no havien obtingut plaça per al 2012/2013 tenien els punts de proximitat conforme resideixen a la zona. D’altra banda, Ribó demana a Ensenyament i a l’Ajuntament «que trobin solucions a les pro· blemàtiques relacionades amb l’accessibilitat de l’alumnat al nou centre» perquè les dues escoles no comparteixen zona d’influència, ja que segons En· senyament les separen 1,6 quilò· metres i segons els pares són 2,2 quilòmetres. I, finalment, els hi reclama a les dues administraci· ons que «millorin la coordinació en matèria educativa».

Aquest vespre comencen les activitats d’estiu del Museu del Port El Museu del Port de Tarrago· na inicia avui al vespre les ac· tivitats nocturnes que es pro· gramen anualment cada estiu. Està previst que cada dimecres es faci una visita guiada al mu· seu del Far de la Banya, mentre que els divendres es faran ru· tes teatralitzades que seguiran els passos del capità general de l’Armada Apodaca. Aquest no· ble i militar espanyol, que ara dóna nom a un dels carrers de la ciutat, va ser capità general de l’Armada espanyola des· prés de la batalla de Trafalgar, i també va ser el responsable de la primera ampliació que es va fer del Port de Tarragona. Totes les activitats comença· ran a les deu del vespre i, tot i que són gratuïtes, cal reserva fer reserva prèvia al Museu del Port. Redacció

El guitarrista Pat Metheny actua demà al Camp de Mart El guitarrista Pat Metheny arriba a Tarragona demà di· jous 19 de juliol per presen· tar Unity Band, la seva nova formació amb Chris Potter al saxo, Ben Williams al baix i Antonio Sánchez a la bateria. Serà l’única oportunitat de veure aquest concert en di· recte a Catalunya aquest estiu. Les entrades valen entre 25 i 45 euros. Metheny és un gui· tarrista nord-americà de jazz, reconegut com un dels més grans músics del gènere.


TARRAGONA

FORMACIÓ

Valero vol potenciar la interdependència entre societat i universitat

CRISTINA AGUILAR

Ahir va prendre possessió del càrrec de president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili A.Porta

Anton Valero va prendre ahir possessió en el càrrec de president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. El Govern de la Generalitat el va nomenar el 12 de juny passat en substitució d’Àngel Cunillera, un cop exhaurit el seu mandat i, ahir, el rectorat de la URV va ser l’escenari de l’acte de presa de possessió. Durant la seva primera intervenció com a president del Consell Social, Valero va assegurar que l’organisme treballarà «per potenciar la interdependència entre societat i universitat». Valero no va passar per alt el moment complicat que viu el país. «Les coses no seran iguals com en el passat», va apuntar, però va recordar que la URV «té un impacte sobre l’activitat del ter-

ritori, ja que retorna cinc vegades els recursos que la societat li atorga». Per això, va assegurar que des del Consell Social «lluitarem per cada cosa que preocupi la comunitat universitària i la societat». Per la seva banda, el president sortint, Àngel Cunillera, va assegurar, durant el seu comiat que ha rebut més que no pas ha donat a la universitat. Durant l’acte, el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, va posar sobre la taula els reptes del sistema universitari, que segons Grau, tenen a veure amb la governança o la rellevància de la producció científica de les universitats. «Tot plegat ens porta a la relació de la universitat amb la societat i amb els sectors productius, i hem de reconèixer que hi ha un desacoblament molt clar entre la capacitat de generar

Anton Valero saludant el president del Port i el delegat del Govern, que també van assistir a l’acte.

Anton Valero: «Lluitarem per tot el que preocupi la comunitat universitària i la societat» coneixement i la seva transformació en riquesa», va apuntar Grau. Per això va assegurar que Valero entra en el càrrec «en un moment en què convé que la societat es defineixi en la seva

aposta per l’educació superior». A l’acte també hi va assistir el secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Antoni Castellà, que va defensar l’aposta per una economia basada en el coneixement. En aquest sentit, Castellà va criticar que el Govern espanyol hagi reduït els beneficis fiscals en l’àmbit de la recerca i la innovació, sobretot

als joves investigadors i els doctorands. Això, segons Castellà, va en contra de la pretensió del govern estatal de promoure la inversió privada en ciència. Per això, va lamentar la «involució» i la «manca de sensibilitat» del Govern espanyol. Castellà, però, va assegurar que la Generalitat seguirà apostant pel coneixement i reforçarà els vincles entre universitats, empresa i societat.

18/07/2012 diarimés

3


4

diarimés 18/07/2012

TARRAGONA MOBILITAT

Ajornen la posada en marxa de la zona verda als carrers dels Músics Els tècnics han detectat un problema mecànic en els nous parquímetres que s’estan acabant de resoldre i començaran a funcionar aquest divendres OlÍVIA MOLET

Laia Díaz

La nova zona verda que ja s’ha pintat als carrers dels Músics no entrarà en funcionament fins al proper divendres 20 de juliol, cinc dies més tard del que estava previst. El motiu és que els tècnics han detectat un problema mecànic als parquímetres que s’està acabant de resoldre. Així doncs, tot i que els carrers ja estan repintats de verd. La tinent d’alcalde de Mobilitat, Begoña Floria, va explicar que el motiu pel qual s’ha escollit començar a implantar la nova àrea regulada per aquesta zona perquè «hi ha un gran dèficit de places d’aparcament a la Part Alta, en concret, tenim detectat que caldrien 900 places més pels veïns del casc antic». Ara bé, a la zona dels Músics únicament hi ha disponibles 400 places. Pel que fa a la resta dels carrers corresponents al sector dos,

FELICITACIONS

Tres princesas guapísimas en ese sitio tan mágico que es Disneyland Paris, la más pequeña de las 3 cumple hoy 9 años. FELICIDADES, ZORIONAK, MOLTES FELICITATS, de tus papis, hermanas y toda la família.

Els nous parquímetres no funcionaran fins divendres.

entre els quals s’inclouen també l’avinguda de Catalunya o la Via Augusta, s’acabaran de repintar de verd abans de finals de mes. La resta del centre de la ciutat que també s’ha inclòs en algun

dels nous sectors d’aparcament regulat s’anirà repintant a partir de la tardor. Segons Floria, l’objectiu és tenir tots els carrers amb la zona verda en funcionament abans de finals d’any.

La Cooperativa Obrera organitza un curs de tècniques d’improvisació teatral La Cooperativa Obrera Tarraconense, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i Mutua Catalana, organitza per la setmana vinent un curs de tècniques d’improvisació teatral a càrrec de l’actor, director teatral i coreògraf tarragoní Jaume Villalba. El curs està dirigit a gent amb o sense experiència teatral prèvia, ja que s’hi farà una petita introducció a les tècniques d’improvisació teatral i al «teatre esportiu». Els participants treballaran amb la improvisació en diversos processos de creació escènica amb la possibilitat de fer-ne una petita mostra oberta al final del curs. El taller se celebrarà entre el 25 i el 28 de juliol de dimecres a divendres de cinc a vuit i el dissabte de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de dues i a la tarda de cinc a vuit. Villalba està especialitzat en commedia dell’arte, teatre físic, teatre d’improvisació i de màscares. El període d’inscripcions està obert fins aquest divendres 20 de juliol a través del web www. cotarraconense.cat o als matins través del telèfon 977 21 11 48. Redacció


TARRAGONA EDUCACIÓ

Les visites guiades ‘Nits del Museu del Port de Tarragona’, en marxa des d’avui Comencen les Nits del Museu del Port de Tarragona els dimecres i divendres d’estiu. Els dimecres es faran les visites guiades al Museu de Fars, en l’activitat batejada com «La llum del mar». Els divendres els participants gaudiran d’una visita teatralitzada al Museu del Port i, seguidament, un passeig amb golondrina, activitat anomenada «Passejant amb Apodaca i treballant al Moll». Les diferents visites es podran fer tant en català com en castellà. Per tant, des d’avui fins al 31 d’agost tots els dimecres i divendres a les deu de la nit es pot gaudir gràcies al Museu del Port de Tarragona d’aquestes activitats tan refrescants d’estiu. Informació i reserves: 977 259 400 o museport@porttarragona.cat.

Nou cicle formatiu de Comerç a l’institut Vidal i Barraquer El curs complementarà les classes teòriques amb pràctiques d’empresa Aïda Marrugat

El cicle formatiu de grau mitjà de Comerç s’impartirà a l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona a partir del curs vinent (20122013). Aquest cicle formatiu, del camp de la Formació Professional, serà impartit en règim de formació en alternança i formació dual. Aquest sistema consisteix a complementar les classes teòriques i pràctiques a les aules amb la realització de pràctiques remunerades en una empresa. Per aquesta raó, el Departament d’Ensenyament i la Confederació d’Empresaris del Comerç i Serveis de Tarragona van signar ahir un conveni per garantir als alumnes del cicle formatiu sortir molt més preparats professionalment

a l’acabar el curs. Aquest conveni és el primer de formació dual signat entre el Departament d’Educació i el sector del comerç on es Maria Àngels González, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, destaca que «en educació es necessita molta col·laboració ja que té moltes necessitats». Per això, assegurar els contractes amb empreses comercials és molt enriquidor pels estudiants. Melcior Arcanons, director general de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial, assegura que poder fer pràctiques remunerades en empreses és una «motivació més pels estudiants», que obtenen així «un compromís emocional» que fa

millorar l’educació, els usuaris i les empreses. Amb el sistema dual de formació professional es busca establir un nexe més potent d’inserció i ocupació juvenil, que «ajudi els estudiants a trobar la primera feina, i després, trobar la segona serà més fàcil», diu Melcior Arcanons. S’intentarà així reduir el 52% d’atur actual de persones entre 16 i 25 anys. El cicle formatiu de grau mitjà de Comerç consta de 1.400 hores, un curs complet, on a partir del segon trimestre els alumnes ja podran accedir als diferents establiments comercials de la ciutat i realitzar les corresponents pràctiques. Els alumnes del cicle formatiu ja poden matricular-se per cursar-lo el proper curs.

ACTUALITAT

12.000 joves participen en activitats d’estiu al Camp de Tarragona Un total de 10.614 nois i noies i 1.364 monitors participen aquest estiu en activitats educatives i de lleure a les comarques l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Les activitats que es duen a terme són els casals de vacances, les colònies, les acampades, els camps de treball i les rutes. Els participants d’aquestes activitats tenen entre 7 i 18 anys.

Entitats i sindicats fan una crida a la manifestació de demà La mobilització és contra les mesures d’ajust ACN

Les entitats ciutadanes i sindicats tarragonines, agrupades sota el paraigua de la Plataforma Ciutadana per la Defensa dels Drets Públics, fan una crida a la participació a la manifestació convocada per aquest dijous en contra de les mesures

d’ajust del Govern espanyol. La manifestació sortirà de la plaça Imperial Tàrraco a dos quarts de vuit del vespre, recorrerà el centre de la ciutat i finalitzarà davant l’Ajuntament. Els sindicats UGT i CCOO entenen que un «atac contundent» es mereix una «resposta contun-

dent» i avisen que les accions es radicalitzaran. Els portaveus de les cinquanta entitats sindicals han advertit que «s’acosta una tardor calenta». La mobilització està emmarcada en una convocatòria a nivell estatal per les retallades de Rajoy. Jordi Salvadó, portaveu de CCOO, ha avisat que «si es pensen que és com una rabieta de crio i que ens marxarà ràpid, van molt equivocats, serem una mosca collonera i prendrem totes les mesures que faci falta». La marxa anirà encapçalada amb la pancarta ja emprada en les darreres manifestacions amb el lema general «Volen enfonsar el país».

18/07/2012 diarimés

5


6

diarimés 18/07/2012

TARRAGONA TURISME

Joan Antoni Torreblanca/Ana Granado

«És una ciutat absolutament preciosa, però ara mateix, amb l’Amfiteatre aquí davant meu i el mar als seus peus, trobo que la via del tren separant-los és un autèntic despropòsit», així parlava un turista mexicà meravellat per les vistes que es contemplen des l’inici del passeig de les Palmeres. Un privilegiat camp de visió: Patrimoni Mundial de la Humanitat, la punta del Miracle i un blau mar Mediterrani, junts, fascinen qualsevol nouvingut. La ciutat de Tarragona rep cada any milers de turistes. Persones que veuen la ciutat amb una mirada diferent a la que en puguin tenir els ciutadans que hi viuen. Defectes i virtuts són trobats ràpidament pels visitants. Ells es mostren sorpresos per cada racó d’aquest municipi mil· lenari, que combina a la perfecció la bellesa del mar Mediterrani i les restes romanes que ara fa dotze anys van ser nomenades Patrimoni de la Humanitat. Molts catalans, espanyols, europeus i ciutadans d’arreu del món són arribats dia rere dia a Tarragona. Diari Més ha portat a terme un sondeig entre alguns d’ells, per a conèixer l’opinió, visió i sensació que els transmet el municipi tarragoní. «És el paradís, trobo que és un lloc perfecte, absolutament tot el que estic veient ho trobo meravellós, una ciutat realment acolorida. Això sí, la via us parteix tota la ciutat, és un problema clar d’aquesta». Així s’explicava el mateix turista vingut des de Mèxic D.F. que no podia deixar de contemplar l’amfiteatre romà. «Nosaltres estem passant uns dies a Torredembarra, a casa de la meva filla, i al tren, anant cap allí, unes noies ens van assegurar que estar per aquesta zona i no venir a Tarragona era perdre’s-ho tot». Dit i fet. Ell i la seva família passaven el dia a Tarragona perduts pels estrets carrers de la Part Alta. «Que romàntics han de

La via del tren, el gran inconvenient de la ciutat per als turistes

teixa queixa de la majoria de tarragonins: «La via del tren passant per aquí em sembla realment un gran llast per aquesta ciutat, i més tractant-se d’un destí turístic. No sé ben bé com he de passar a l’altre costat per anar a la platja, ni si hi ha passos propers», deia el ciutadà alemany, estranyat per la combinació d’un històric amfiteatre romà amb les vies de ferrocarril a escassos La majoria dels visitants enquestats esmenten la problemàtica per arribar a la platja metres de distància. «Molt bones vistes, però per tocar la sorra gairebé has ANA GRANADO de fer una triatló», afegia loquaçment la seva dona. El matrimoni de Burgos també es lamentava del mateix: «Fa lleig les vies barrant el pas al mar, visualment també». A més, explicaven un fet que de ben segur sonarà als ciutadans tarragonins: «A la nostra ciutat, Burgos, passava quelcom semblant, teníem el tren al mig del municipi; hi havia molts problemes de circulació, molts accidents i fins i tot morts», tal com ve succeint molts anys a la capital tarragonina. Però a diferència de la de Tarragona, la història burgalesa té un final feliç. El matrimoni continua explicant: «Per sort allí, la van desviar als afores de la ciutat, es va allunyar completament del centre. Ara ho tenim molt millor». Paral· lelismes a banda, sembla clar que a Burgos van saber resoldre el seu propi cas de «façana marítima» amb una major diligència. Tot i la via, «ens continua semblant Visitants al trenet turístic, passant pel davant de l’estació de ferrocarril, ahir a la tarda al passeig Marítim. un entorn preciós, amb un balcó al final del passeig ser aquests carrerons ala nit, són real- seva magnífica neteja». I amb ells, no ciutat en un recorregut de quaranta mi- aquest tan maco que teniu (referit a la ment màgics», deia la sogra de l’home val a posar-ho en dubte: «Hem estat ja nuts, a un mòdic preu de set euros per Rambla Nova) que junt amb el monudiverses vegades a Tarragona, tenim un jornada completa i sis euros si es tracta ment aquell dels ‘homes fent una torre’ mexicà. Pot sorprendre molts ciutadans tar- familiar a Barcelona, i de tant en tant, d’un sol viatge. (els castellers) fan que una s’enamori ragonins, però els quatre membres de ens agrada sortir de l’Uruguai i visitar d’aquesta ciutat», deia la dona. la família van fer especial èmfasi a des- Catalunya. A Tarragona especialment, i La via talla el valor de Tarragona L’home alemany es va acomiadar tacar, «com de neta i endreçada es veu la veritat, que en totes les ocasions que Un matrimoni de Burgos, amb una filla amb un desig compartit: «Esperem que tota la localitat en conjunt». I no van ser hi hem estat, sempre hem vist la ciutat estudiant a Reus, i una parella multi- la propera vegada que tornem a la ciuels únics, d’altres turistes de pas per la ben neta, teniu un eficient servei de cultural mèxico-alemanya que passen tat el tren ja no passi per aquí», sembla ciutat, com ara un grup d’uruguaians, neteja». Ho explicaven mentre es pre- les seves vacances a Tarragona, que complicat. Tant com deixar de sentir també van voler destacar com a un dels paraven per a iniciar el tour en el trenet poc semblava que haguessin de tenir la frase dels turistes al veure la via i el majors punts forts del municipi, «la turístic, que els havia de dur per tota la en comú, compartien el mal i la ma- mar: «¿Es pot creuar per aquí a prop?»


TARRAGONA

18/07/2012 diarimés

7

SOCIETAT

Creu Roja ofereix a la gent gran un servei de teleassistència mòbil S’adreça a les persones que fan una vida molt activa i vol oferir seguretat i tranquil·litat fora de la llar A.Porta

Creu Roja ha posat en marxa un servei de teleassistència mòbil adreçat a la gent gran amb l’objectiu principal de «donar una resposta fàcil a les persones que fan una vida molt activa, que van a caminar, passegen pel camp o viatgen molt», explica Míriam

Giménez, responsable dels programes de la gent gran de Creu Roja a la demarcació de Tarragona. El servei ofereix a les persones que s’hi donen d’alta un telèfon mòbil que està associat al seu expedient, i a través del qual, només prement una tecla, es pot

POLÍTICA CEDIDA

El diputat popular, durant la visita a Atapuerca.

Fernández: «Tarragona lidera Atapuerca a través de l’IPHES» El portaveu en innovació del Grup Popular al Congrés dels Diputats, Alejandro Fernández, ha visitat el jaciment d’Atapuerca per conèixer els treballs d’investigació en evolució humana que s’hi estan realitzant. Aquests treballs els duu a terme l’Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) amb seu a Tarragona, amb la participació del Centro Nacional sobre la Evolución Humana, les Universitats de

Zaragoza i Burgos, i El Instituto de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad Complutense de Madrid. Fernández s’ha compromès «a recolzar les peticions que es facin des d’Atapuerca, en el marc del Plan Nacional». A més, el diputat ha recordat «el tarragonisme que representa aquest jaciment, amb la participació de l’IPHES, que lidera un projecte d’aquesta magnitud, i que representa, alhora, la nostra ciutat». Redacció

SOCIETAT

La Coordinadora 11 de Setembre busca finançament La Coordinadora 11 de Setembre Tarragona busca finançament a la plataforma Verkami, una eina que permet finançar projectes amb la suma d’aportacions individuals. Així, tothom qui hi aporti una quantitat de diners es converteix en mecenes del projecte. El projecte de la Coordinadora és totalment autogestionat i sostingut per la trentena d’entitats tarragonines que la formen, i no rep cap ajuda institucional. Per

això, s’ha pres la decisió de buscar el suport de la ciutadania. Des de la coordinadora asseguren que el total d’ingressos que s’obtinguin es destinaran a les despeses per raó de taxes, l’assegurança de responsabilitat civil, l’equip d’extinció d’incendis i ambulància, les despeses de les colles de cultura popular, el lloguer de la infraestructura, i la difusió en forma de cartells i programes de mà. Redacció

contactar amb el Centre de Coordinació en cas d’emergència, les 24 hores del dia els 365 dies a l’any. «Quan premen el botó, la central de Creu Roja Catalunya obté tota la informació associada a l’expedient, i també ens dóna la posició GPS per gestionar l’ajuda necessària», explica Giménez.

«Si la persona pot parlar, perfecte, però si no, sabem qui són, on estan, i gestionem el cas a través del 061 o el 112», afegeix la responsable. Ja hi ha dotze altes El servei es va posar en marxa a principis de mes i, de moment,

ja hi ha 12 persones a la demarcació de Tarragona que s’hi han donat d’alta. «Fa molt poc que ho hem engegat i ens ha sobtat molt la resposta», reconeix Giménez. Ara bé, la gent gran és cada vegada més autònoma «i l’envelliment és més saludable». Segons Giménez, un exemple és el d’un usuari que va tenir una embòlia «però que passeja molt i la seva dona estava preocupada per si li passava alguna cosa i no podia parlar, però amb això, en un cas d’emergència, podem mobilitzar els recursos necessaris per assistir-lo». La teleassistència mòbil dóna cobertura en un àmbit més am-

pli al que oferia fins ara Creu Roja, és a dir, fora de casa. Ara bé, amb aquest servei també es dóna resposta a aquella gent que no té línia de telèfon fixa i que, per tant, no pot disposar del servei de teleassistència a domicili. Per aquest servei s’estableix una quota mensual de quinze euros si es contracta a través d’un conveni amb l’Administració pública, però la quota és una mica més elevada si ho fa un particular. Ara bé, Creu Roja ja està mantenint contactes amb diverses administracions, amb les quals ja té convenis en altres projectes, perquè també se sumin a aquesta iniciativa.


8

diarimés 18/07/2012

REUS MUNICIPAL

La CUP promou un cicle de xerrades i debats, que començarà aquest divendres El Casal Despertaferro de Reus acollirà aquest divendres 20, el 27 i el 7 de setembre, un cicle de xerrades i debats que promouen conjuntament les CUP d’arreu de les comarques del Camp, amb l’objectiu d’obrir el debat a la militància, al conjunt de l’Esquerra Independentista i de la ciutadania, els reptes actuals, l’estratègia i la tàctica per construir els tres pilars fonamentals d’aquest projecte: la construcció nacional dels Països Catalans, la construcció d’un nou model propi de socialisme i la construcció d’una democràcia popular i radical. Aquest divendres hi haurà la primera sessió, amb la participació de membres del grup de cultura popular SOLC, de l’organització Terra i Llibertat i del sindicat USTEC.

Nova sessió de contes per a adults als jardins de la Casa Rull Dins el cicle de contes per a adults, avui a la Casa Rull a dos quarts d’onze de la nit, hi haurà una nova sessió a càrrec de Mònica Torra i Neus Peris, que presenten el conte Toca’m el cuplet, un espectacle de narració i cabaret on es combina, amb un gust molt juvenil i picaresc, la interpretació d’una sola història que es va explicant al llarg dels 75 minuts i la música que la va acompanyant esdevé una part de la narració.

La Funerària sortirà a la venda a partir de 9,5 milions d’euros Les ofertes es poden presentar fins al setembre i la nova empresa començarà a operar al gener OLÍVIA MOLET

S. Cases

9,5 milions d’euros. Gener del 2013. Aquestes són dues de les dades que marcaran el futur de la Funerària de Reus que, a partir de l’any que ve, passarà a mans privades, mantenint l’Ajuntament només el 5% de les accions. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va donar a conèixer ahir el plec de condicions, que es votarà al Ple de divendres, per a la licitació del contracte de gestió dels Serveis Funeraris, inclòs el cementiri. Amb una concessió del 95% de les accions per als propers 25 anys, el preu de sortida serà de 9,5 milions d’euros, després que un consultor extern fixés, en 10 milions d’euros, la valoració d’una de poques societats municipals, dintre al hòlding Innova, amb beneficis. Uns diners que, segons va dir ahir Pellicer, aniran destinats a inversions. Preu de sortida a banda, Pellicer va donar a conèixer el calendari que marcarà el futur de la Funerària. Així, les empreses interessades, on s’inclouen inversors locals no específicament relacionats amb el sector –per tal d’afavorir les empreses de la ciutat–, podran presentar ofertes fins la primera setmana de setembre. Cap al mes de novembre, s’adjudicarà i, la nova empresa, començarà l’activitat a partir del gener del 2013. Tot i només quedar-se amb el 5% de l’accionariat, l’Ajunta-

Els grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament de Reus, PSC, AraReus i la CUP no van assistir ahir a la reunió convocada per l’alcalde, Carles Pellicer, en la qual s’havia d’informar sobre el procés de privatització de la Funerària. Des de l’oposició, es mostren crítics amb la política comunicativa del govern ja que abans d’explicar-ho als diferents grups municipals a l’oposició, es va presentar en roda de premsa, «una manca de responsabilitat institucional» per l’oposició. Fonts municipals asseguren que la decisió està basada en qüestions d’agenda i recorden que la reunió no era obligatòria.

Façana exterior del Tanatori de Reus.

ment de Reus tindrà presència al Consell d’Administració i el seu vot serà clau per decidir qüestions com la modificació dels estatuts, l’elecció de president i gerent o les retribucions. A més, l’Ajuntament nomenarà la figura d’un controlador de qualitat dels serveis. Continuïtat dels treballadors Al plec de condicions també hi ha el compromís, d’una banda, de garantir la continuïtat dels

L’oposició planta el govern a la reunió informativa

treballadors i, d’altra banda, mantenir les taxes dels serveis bàsics –caixa, vestir i amortallar, condicionament sanitari, cotxe, dipòsit i tramitació d’expedients–, que giren entorn els 990 euros. Una quantitat, però, que pujarà a causa de l’augment de l’IVA, que en el cas dels serveis funeraris passarà del 8% al 21%. La nova empresa concessionària, a més, haurà d’invertir, com a mínim, 150 mil euros anuals per garantir el manteniment i la mi-

llora dels equipaments. Per la seva banda, el plec de condicions no especifica ni les condicions laborals ni la continuïtat dels mateixos proveïdors. «No ho hem pogut posar en el contracte, però intentarem que siguin locals», va dir ahir l’alcalde, Carles Pellicer. L’excedent de tresoreria de la Funerària, més d’un milió d’euros, tornarà a l’Ajuntament, que ho podrà destinar a pagar despesa corrent.

L’Hospital Sant Joan acull la presentació d’una tesi doctoral sobre el càncer d’ovari L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull a l’auditori, avui a partir de dos quarts de dotze, la presentació de la tesi doctoral «Epidemiología de las neoplasias malignas de ovario en Tarragona, 19802005». L’autor és Antonio Llueca i els seus directors són Joan Lluís Borràs, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital, i Josep Gumà, cap de l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital, i ambdós professors de la Facultat de Medicina de la URV. El treball és un estudi epidemiològic descriptiu dels casos de càncer d’ovari a la població de la demarcació de Tarragona, amb 305.989 dones segons dades del 2011. S’ha investigat la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença en base poblacional dels 876 casos registrats durant el període 1980-2005. A més a més, s’ha estudiat de manera exhaustiva el període 2000-2004, per a examinar el mètode diagnòstic, el grau histològic, l’estadi i la lateralitat de les 233 pacients afectades en aquest interval de temps. Finalment, s’ha fet una comparació internacional dels resultats d’incidència i supervivència i s’ha calculat la projecció de la incidència per al període 2010-2015. Els casos analitzats per elaborar la tesi doctoral, es troben al Registre de Càncer de la demarcació de Tarragona, homologat per l’OMS, que pertany a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA).

FESTIU PATRICIA HERNÁNDEZ

La Fira de Sant Jaume potenciarà els concursos i espectacles amb cavalls Del 20 al 22 de juliol al Parc de la Festa S. C.

Tradició, fira i festa entorn al món del cavall i la gastronomia. Aquests són els ingredients, un any més, de la Fira de Sant Jaume, que tornarà al Parc de la Festa del 20 al 22 de juliol, potenciant els espectacles i concursos eqüestres. Una exposició de carruatges antics i l’estructuració de la fira en tres àrees, la d’activitats, la del cavall i l’infantil, seran les principals novetats d’enguany, que aniran de la mà de les activitats habituals de cada any. Així, la Fira del Cavall, que enguany serà una de les referents del sector a Catalunya, tindrà

dos espais diferenciats: el de competició, amb els habituals concursos d’obstacles i, com a novetat, un concurs de potència –guanyarà qui salti més alt–, i el de l’espectacle. Enguany tornarà venir Santi Serra, guanyador del programa Tu sí que vales, que presentarà a Reus el seu nou espectacle. A més, hi haurà dos espectacles més eqüestres dels clubs hípics del territori i, també per primer cop, un espectacle que combinarà cavalls i dansa, amb l’Escola Artis-Fraga. Com cada any, tampoc faltarà el sopar de la Fira Sant Jaume, dissabte la nit elaborat pels propis ramaders i pagesos de la

Els salts seran un dels atractius de la Fira.

zona. Amb un tiquet d’onze euros, es podrà degustar amanida, corder, porc, conill i postres. Per la seva banda, en l’àmbit esportiu, tindrà lloc la tercera edició de la cursa popular nocturna de Sant Jaume, divendres

amb un recorregut de 10.000 metres i, com no, la Cursa Combinada de portadors de sacs d’avellana, dissabte. Els petits també tindran el seu espai, amb passejades amb poni, animals de granja i atraccions de fira.


REUS GENT GRAN

18/07/2012 diarimés

9

INNOVA

CEDIDA

Batesteza es persona a l’Ajuntament per acreditar els seus treballs Va facturar més de 387 mil euros per assessoraments, segons els primers indicis, injustificats S. C.

Els usuaris del Casal havien demanat la instal·lació del tendal.

Es millora l’exterior del Casal Municipal del districte V, al barri Juroca Un tendal permetrà fer activitats a l’aire lliure Redacció

L’espai exterior del Casal Municipal de la Gent Gran del districte V, situat al barri Juroca, compta des d’aquest estiu amb un tendal, guardat fins ara a les dependències de les Brigades Municipals. Els usuaris van demanar fa temps a l’Ajuntament si es podria disposar d’un tendal a l’espai exterior del casal per tal de poder fer ball i altres activitats a l’aire lliure durant l’estiu. Ara, la gent gran del barri Juroca pot fer servir el pati d’aquest equipament municipal durant moltes més hores al dia els mesos en què la calor és més

forta i ve més de gust gaudir d’activitats a l’aire lliure. «Fer-se gran és compatible amb portar una vida activa i saludable i des de la regidoria un dels nostres objectius és fomentar aquest estil de vida amb accions com aquesta que, a més a més de no suposar cap despesa econòmica, tenen una gran incidència en el benestar de la gent gran de la nostra ciutat», comenta la regidora de Família i Gent Gran de l’Ajuntament de Reus, Misericòrdia Bonfill, sobre la millora que ha suposat aquest tendal en l’atenció als socis de Casal de la Gent Gran del barri Juroca.

Nou capítol entorn les factures pagades per Innova per assessoraments i treballs presumptament injustificats. L’arquitecte Jorge Batesteza, que va cobrar, des del 2007 al 2010, 387 mil euros per assessorar en la construcció del nou Hospital Sant Joan, es va personar ahir a l’Ajuntament de Reus per presentar, a la consellera delegada d’Innova, Teresa Gomis, la documentació que justificaria els treballs duts a terme a la capital del Baix Camp. Amb diverses maletes i bosses carregades de papers, Batesteza, però, només va «ensenyar» la documentació. Segons fonts municipals, un cop l’aporti i la

dipositi serà quan els serveis jurídics, l’interventor i el secretari la podran analitzar i valorar, per tal de concloure si els treballs de Batesteza a Reus estan justificats. Tot i que un informe de l’interventor i el secretari va concloure que no es podien acreditar els treballs de Batesteza, l’Ajuntament de Reus no ha portat, de moment, els cobraments de l’arquitecte ni a la Fiscalia ni al Tribunal de Comptes. I és que, quan el nom de l’arquitecte va sortir a la llum, es van començar a trobar indicis de la presència de Batesteza durant les obres de construcció del nou Hospital. Segons va donar a conèixer Gomis, més enllà d’aquestes fei-

SANITAT

«Tot aclarit» «Tot el que volíem aclarir, ja s’ha aclarit. Se li van encomanar una sèrie de feines, com a expert en gestió sanitària, que estan acreditades». Així es va expressar ahir l’advocat de Batesteza, Joan

Bassas. «Era per on s’havia d’haver començat, però en un moment o altre l’important és fer bé les coses», segueix Bassas, que no es va voler pronunciar sobre si l’arquitecte prendrà algun tipus d’acció legal contra el consistori reusenc. El que sí que s’ha presentat a la Fiscalia i al Tribunal de Comptes són els cobraments, a través d’Innova i per valor de 838 mil euros, de l’expresident de Shirota i exdirector del Servei Català de la Salut (Catsalut), Carles Manté. El propi Manté, Batesteza i l’expresident de l’ICS i exdirector general d’Innova, Josep Prat, haurien coincidit, desenvolupant diferents càrrecs, al CatSalut.

BENESTAR SOCIAL

Les entitats llatinoamericanes debatran el nou model sanitari La Coordinadora d’Entitats Llatinoamericanes de Reus ha convocat una assemblea oberta informativa «davant la falta d’informació oficial sobre les modificacions del sistema sanitari a partir de l’1 de setembre per aplicació del decret llei 16/2012». Es realitzarà a La Palma el proper divendres 20 per comentar i explicar en detall les diferents situacions que poden presentar, ja que la normativa «deixarà sense la cobertura

nes d’assessorament, Batesteza també hauria cobrat a través de la consultora Bbats, especialitzada en disseny d’infraestructures hospitalàries. Bbats Consulting & Projects SL va ser subcontractada al desembre del 2008, per una quantitat que no ha sortit a la llum, amb Batesteza com a coordinador del projecte, per l’UTE que va supervisar les obres del nou Sant Joan.

sanitària (entre altres) els immigrants que no tinguin permís de residència, encara que estiguin empadronats i hagin tingut la targeta sanitària». Les autoritats de Regió Sanitària de Tarragona han estat convidats per brindar informació oficial sobre l’abast que tindrà la normativa estatal a Catalunya, tot i que, segons la Coordinadora, han indicat que encara «no disposen de novetats sobre el tema».

Creu Roja assisteix infants a través dels casals d’estiu Un miler de nens d’entre 3 i 15 anys procedents de famílies amb pocs recursos participen aquest estiu en una trentena d’espais lúdics de la Creu Roja de Catalunya, entre ells el de Reus, on poden desenvolupar activitats d’oci durant les seves vacances escolars i fer almenys un àpat saludable al dia. En aquests espais, els voluntaris i tècnics de la Creu Roja ofereixen als nens esmorzars i berenars que complementen la seva

alimentació, a vegades precària. Aquestes ludoteques, que organitzen les 28 assemblees territorials de la Creu Roja de Catalunya, se celebren en centres de mediació social, ludoteques o casals d’estiu, són gratuïtes i la majoria dels menors acudeixen derivats dels serveis socials o per la pròpia assemblea local de l’organització. A més a més del de Reus, Terrassa, Sabadell o Girona també compta amb casals gestionats per la Creu Roja.


10

diarimés 18/07/2012

CAMP DE TARRAGONA CONFLICTE

Presó per a tres dels 10 detinguts en una operació contra el tràfic de drogues L’operació Cota de la Guàrdia Civil de Tarragona va desarticular, el passat mes de juny, una xarxa dedicada al tràfic de substàncies estupefaents a la demarcació de Tarragona. L’operatiu fet va acabar amb la detenció de 10 persones, l’entrada i registre en tres domicilis, la intervenció d’uns 9,800 kg de cocaïna, diversos útils per a la manipulació, dosificació i venda de la droga, 3.000 euros en efectiu, dos vehicles d’alta gamma, dues motocicletes, diversos dispositius de telefonia mòbil d’última generació, nombrós material informàtic i documentació. Tots els detinguts van passar al Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus i el jutge va decretar l’ingrés a la presó per a tres dels deu acusats. Les investigacions es van iniciar a principis d’aquest 2012, quan es van detectar diferents punts de venda de cocaïna a localitats de la demarcació Tarragona. Per aquest motiu, es va disposar un operatiu a fi de poder neutralitzar i detenir els traficants. Després de diversos mesos, a finals de maig i durant els primers dies de juny es va poder tenir coneixement de l’existència d’una xarxa organitzada amb la logística necessària per obtenir la substància estupefaent –principalment cocaïna–, tallar (adulterar) i posteriorment distribuir-la per localitats de litoral tarragoní. La xarxa també tenia capacitat per blanquejar el capital procedent del narcotràfic. ACN

Els senegalesos volen acabar amb les «agressions» de Mossos i Policia 250 es reuniren ahir al Col·legi d’Advocats de Tarragona; sortiran al carrer per reclamar els seus drets Antoni Guasch

Ambient enrarit, de forta exaltació i de gran indignació, ahir en la reunió d’uns 250 senegalesos al Col·legi d’Advocats de Tarragona. La trobada es produeix pocs dies després del greu enfrontament entre ciutadans d’origen senegalès, bàsicament de Salou i Cambrils, amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals d’aquests dos municipis; una confrontació que comportà la detenció de 22 persones –3 dimecres passat i 19 més la matinada de divendres– i que sis agents resultessin ferits. En la reunió d’ahir al Col·legi d’Advocats de Tarragona, els presents van decidir, entre altres, sol·licitar el permís a la subdelegació del Govern per poder manifestar-se; l’objectiu, reclamar els seus drets i, sobretot, que «s’acabin les agressions dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de Salou i Cambrils», segons indicava l’advocat tarragoní Pere Sutil. El bufet d’aquest representa als 22 senegalesos detinguts la setmana passada. Així mateix, els senegalesos demanen «una solució» de les autoritats per «poder vendre», la manera de fer-se «autònoms», pagar impostos, no haver de comerciar amb productes falsificats i tenir la possibilitat de guanyar-se la vida honradament. Els reunits al Col·legi d’Advocats també van plantejar la voluntat de crear una associació de senegalesos a Tarragona perquè, en

paraules de l’advocat Pere Sutil, «els components de la junta del Col·lectiu dels Senegalesos a Tarragona «no agafen ni el telèfon» quan s’hi dirigeixen en demanda d’ajuda i suport. «Fem el que podem» En aquest sentit, el secretari de la junta del Col·lectiu de Senegalesos, Diouf Ndoffene, manifestava ahir que «nosaltres fem el que podem, parlem amb els nostres compatriotes i els expliquem la llei»; els objectius de la Junta del Col·lectiu de Senegalesos, afegia Ndoffene, és «sempre el d’acostar posicions entre els senegalesos i l’Ajuntament de Salou», d’una banda, i alhora «protegir la nostra gent». Des de la Junta del Col·lectiu de Senegalesos a Tarragona reclamen, però, la implicació de

l’Administració local –en referència a l’Ajuntament de Salou– per trobar solucions i afrontar el principal problema que pateixen els senegalesos de Tarragona: la manca de treball. Com a exemple, Diouf Ndoffene posava la reunió mantinguda fa dos mesos a l’Ajuntament de Salou entre els membres de la Junta del Col·lectiu –el president Amadou Dieng, el secretari Diouf Ndoffene i Kouta Demba, entre altres– amb el cap de la Policia Local de Salou, José Luis Gargallo i una representant dels Mossos d’Esquadra. En la reunió se’ls va proposar, remarcava Ndoffene, la ubicació de la Masia Catalana de Salou com a indret on poder establir-se els senegalesos per vendre productes legals, bàsicament artesania. Segons Diouf Ndoffene

«Som la població més nombrosa a Salou després dels espanyols» La necessitat de trobar una sortida a la manca de feina per als senegalesos l’explicitava Diouf Ndoffene, secretari del Col· lectiu de Senegalesos, en assegurar que «som la població més nombrosa a Salou després dels espanyols». Segons Ndoffene, ara hi viuen més de 2.800 senegalesos, i posava com a refe· rència els prop de 2.000 empadronats el 2011, tot reconeixent que a l’estiu se n’hi afegeixen més de 500 vinguts d’altres in· drets, que es dediquen a vendre pel carrer. Des de la junta del Col·lectiu dels Senegalesos indicaven que tothom «sap que la venda il·legal no és permesa, ni aquí ni al Senegal, però «si no tenen cap forma de guanyar-se la vida, alguna cosa han de fer per menjar i pagar les despeses» ja que «els que troben feina a través de la borsa de treball de Salou són molt pocs». A. Guasch MUNTANYES DE LA COSTA DAURADA

«aquesta proposta s’ha quedat en un discurs més, només en paraules i res no s’ha arreglat. Visita imminent del cònsol Des del Col·lectiu de Senegalesos de Tarragona van anunciar ahir «la imminent visita del cònsol del Senegal a Tarragona», sense poder concretar el dia però assegurant que serà aquesta mateixa setmana. El cònsol ve «per saber de primera mà què està passant i decidir llavors si cal parlar amb l’alcalde de Salou i altres autoritats», comentava Ndoffene. Amb tot, en la reunió ahir dels senegalesos al Col·legi d’Advocats es respirava tensió i queixes constants de molts dels presents cap al tracte que suposadament reben dels cossos policials. Així, l’advocat Pere Sutil feia referència als 15 detinguts deixats en llibertat la setmana passada que havien estat «inflats a hòsties» sense poder determinar si ho havien patit «durant la detenció a la platja o quan eren a la comissaria dels Mossos». Pere Sutil afegia que divendres passat es van aplegar uns 300 senegalesos davant la caserna policial per reclamar l’alliberament dels seus companys i es van viure moments de molta crispació. Un d’aquests fou «quan van veure que un dels Mossos duia un jersei Ralph Lauren, que havien decomissat a un dels venedors senegalesos», remarcà l’advocat Sutil.

L’Ajuntament del Vendrell incorpora un ROM per millorar el funcionament intern El Ple ordinari d’ahir al Vendrell va aprovar de forma inicial el Reglament orgànic municipal (ROM), un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor dels 16 membres del govern (CiU, PSC, PP i JpV) i els 5 vots en contra de l’oposició (PxC). El regidor de Règim Interior, Joan Josep Nin, destacà que el ROM «és una eina molt important que mancava a l’Ajuntament, que ha de ser útil per garantir la feina que es fa tant des del govern com des de l’oposició, siguin els partits que siguin els que ocupin aquests llocs». Redacció

Detingut un home a Cambrils per tràfic de drogues La Policia Local va detenir divendres un home per suposat tràfic de drogues. Els fets van passar a l’àrea de servei de la Cooperativa Agrícola. Una patrulla hi arribà després de rebre l’avís que un home estava «alterant l’ordre». Aquest va voler fugir, es negà a identificar-se i oferí «una forta resistència». En l’escorcoll, se li requisà una bossa amb 95 grams de possible cocaïna, dos mòbils i 1.455 € en efectiu. ACN

CALAFELL

Invertiran 145.500 euros en tres anys en els municipis d’interior

El II camp de treball a la Ciutadella Ibèrica ha acollit 24 joves d’arreu

Els sectors públic i privat s’hi impliquen

L’obra vol situar el jaciment en el marc europeu

ACN

Redacció

El Consell Comarcal del Baix Camp va presentar ahir dimarts al matí el Pla de Dinamització de les Muntanyes de la Costa Daurada, que té per objectiu promoure aquesta marca dels municipis d’interior i de muntanya per convertir el turisme en una eina de promoció econòmica més del territori. Aquest Pla té una temporalització de tres anys –del 2012 al 2015– i un pressupost de 145.530 euros. Els objectius que es persegueixen amb aquesta iniciativa són posicionar i consolidar la marca; implicar el sector públic i privat en el seu posicionament, obrir-

la a nous mercats potencials de natura i turisme i potenciar l’ús de les noves tecnologies en la difusió dels productes turístics i de la marca. Aquest Pla de Dinamització s’ha elaborat després que l’any passat va finalitzar el Pla de Foment Turístic, desenvolupat pel Consell Comarcal des de l’any 2009, i que ha suposat una inversió d’1.080.000 euros finançats al 50 per cent per la Generalitat. El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, va valorar molt positivament la seva execució i els objectius aconseguits amb el mateix.

En aquest II Camp de treball Internacional d’Arqueologia Experimental, fet del 5 al 18 de juliol a la Ciutadella ibèrica de Calafell, hi van participar 24 joves, de 18 a 30 anys. Una experiència que va rebre ahir la visita de Toni Puig, director general de Joventut, acompanyat de l’alcalde de Calafell, Joan Olivella. Durant aquests dies, els joves han estat aprenent tècniques arqueològiques i coneixements de l’edat del ferro. Els joves han participat en tasques de reconstrucció, que volen situar el jaciment com a punt de referència en el marc europeu d’aquest

tipus de museu a l’aire lliure i que, al mateix temps, tenen la voluntat de convertir la Ciutadella en un centre pioner en la investigació experimental del món ibèric. En concret, els joves van restituir la coberta del Recinte E, van fer les vorades de les cobertes i la refeta d’ampits dels recintes restituïts i van rehabilitat els enlluïts. El camp, que va tenir com a llengua vehicular l’anglès, va posar en pràctica la tècnica de la construcció amb terra. Aquest camp l’han organitzat l’Ajuntament, la Fundació Pere Tarrés i el departament de Joventut de la Generalitat.


CAMP DE TARRAGONA

RIUDOMS

18/07/2012 diarimés

11

MOTOR

OLÍVIA MOLET

Barcelona ‘birla’ la sortida del Ral·liRACC a la Costa Daurada La gran novetat, a terres tarragonines, és un tram urbà al Passeig Marítim de Salou Redacció

Imatge de la granja afectada ahir pel foc a Riudoms.

Un foc afecta una granja i hi moren uns 11.000 pollastres Un foc de vegetació agrícola que es va produir ahir al migdia a Riudoms va afectar una granja i va provocar la mort d’uns 11.000 pollastres, segons van informat els Bombers de la Generalitat. L’incendi es va produir al voltant de dos quarts d’una del migdia a prop d’una granja de pollastres situada al camí de Montbrió, a la localitat del Baix Camp. Les flames van afectar 8.500 metres quadrats de vegetació agrícola i va cre-

mar uns 500 metres quadrats de granja. El fum va provocar la mort d’uns 11.000 pollastres de la nau. Fins al lloc s’hi van desplaçar cinc dotacions terrestres i un mitjà aeri dels Bombers de la Generalitat. Cal dir que els propietaris van declinar ahir fer cap declaració. Segons fonts dels Mossos, el foc s’originà en uns matolls i les aus van morir pel foc i per la inhalació del fum; equips dels Mossos intentaven esclarir els fets. Redacció

El 48è Ral·liRACC CatalunyaCosta Daurada, Ral·li d’Espanya 2012 (que es desenvoluparà del 8 a l’11 de novembre), arrencarà des de Barcelona. La Ciutat Comtal acollirà la cerimònia de sortida oficial de l’última prova del Campionat del Món FIA de Ral· lis de 2012, just el dia abans que la cursa disputi els seus primers trams cronometrats a la Costa Daurada tarragonina. L’acord de col·laboració al que han arribat el RACC i l’Ajuntament de Barcelona permetrà que per primera vegada la capital catalana aculli una cursa puntuable per al Campionat del Món de Ral·lis, el major espectacle sobre quatre rodes, sumant-se així a l’aposta que la ciutat està fent a través de l’esport per projectarse a tot el món. A les múltiples manifestacions esportives a la qual s’afegeix el 2012 el mundial de ral.lis cal destacar la celebració a partir de 2013 d’una de les proves dels X Games i, aquest mateix any, del campionat mundial de natació.

El Ral·liRACC 2012, que tancarà el calendari del Campionat del Món FIA i de tots els seus campionats suport, viurà la cerimònia oficial de sortida des del podi instal·lat a l’avinguda de la Catedral, a les dos quarts de vuit del vespre del dijous 8 de novembre. Aquesta vistosa cerimònia de sortida significarà per a la competició el gran colofó a una jornada d’activitat frenètica, en la qual l’expectació acompanyarà constantment els moviments de pilots, cotxes i equips. Un tram urbà De vuit del matí a dues del migdia els pilots faran la denominada prova de Qualificació en ple Salou, ciutat que aquest any compta amb una altra de les grans novetats, un autèntic tram urbà en ple Passeig Marítim. Paral·lelament a Barcelona, en l’Avinguda de la Catedral i de deu del matí a dues del migdia, s’estarà desenvolupant una activitat infantil anomenada Bicivisme, promocionada per l’ajuntament i la Fundació RACC per fomentar

la seguretat viària entre els més petits, amb classes teòriques i pràctiques amb bicicletes. A dos quarts de dues de la tarda, en un escenari encara per confirmar, tindrà lloc un acte de l’Action for Road Safety, un altre esdeve-

Mentre que els pilots fan la Qualificació a Salou, a Barcelona es farà una activitat infantil niment internacional que també vol apropar al ciutadà els valors de la FIA Foundation, Fundació RACC i Ajuntament de Barcelona en termes de seguretat viària. 110 quilòmetres A primera hora de la tarda i des de Salou, tots els equips realitzaran els escassos 110 quilòmetres que separen la capital de la Costa Daurada de la Plaça de la Catedral barcelonina, per estacionar les seves màquines en aquest lloc en règim de parc tancat. A dos quarts de sis de la tarda i al costat del podi de sortida, tots els pilots

prioritaris faran pública la seva elecció d’ordre de sortida a la primera jornada competitiva del ral·li, sobre la base de la classificació registrada a la QS del matí. L’espectacle no cessarà ni un moment per al públic congregat ja que, després d’una conferència de premsa prèvia al ral·li amb els principals pilots, oberta als mitjans de comunicació, a dos quarts de set de la tarda i al llarg de 30 minuts els astres del mundial signaran autògrafs a tots els afeccionats que ho desitgin. El colofó el posarà, a dos quarts de vuit del vespre, la cerimònia oficial de sortida, amb els 8 vegades Campions del Món, Sébastien Loeb-Daniel Elena, al volant del seu Citroën DS3 WRC amb el número 1, com a primer equip a descendir del podi de l’avinguda de la Catedral, recorrent el cor de la ciutat. Encara que tot aquest itinerari és d’enllaç i per tant es farà respectant escrupolosament les normes de trànsit, les mesures de seguretat seran prioritàries en tot el recorregut.


12

diarimés 18/07/2012

CATALUNYA-ESPANYA-MÓN

MONARQUIA

ECONOMIA

El Rei i el Príncep d’Astúries es rebaixen el sou un 7,1% El rei Joan Carles ha rebaixat un 7,1% el seu sou brut i el del Príncep d’Astúries, segons han informat fonts de la Casa Reial. D’aquesta manera, el Rei perd 20.000 euros anuals i el seu sou passa a ser de 272.752 euros bruts, mentre el Príncep veurà reduït el seu sou en 10.000 euros i la seva retribució serà de 136.376 euros bruts. Així mateix, el Rei també ha decidit retallar en el mateix percentatge les despeses de representació

assignades a la resta de la seva família. És a dir, la Reina i les infantes veuran reduïdes les seves retribucions en 60.000 euros i cobraran 292.625 euros bruts. El cap de la Casa Reial, Rafael Spottorno, també patirà la rebaixa del 7,1% i la resta d’empleats públics de la Casa del Rei perdran la paga extra de Nadal. En total, aquests ajustos suposaran un estalvi al pressupost de la Casa reial d’entre 90.000 i 100.000 euros a l’any.

ECONOMIA

Espanya ofereix un aval a Finlàndia pel rescat L’Estat espanyol ofereix a Finlàndia 770 milions d’euros com a aval per la participació del país nòrdic al rescat de la banca. Així ho ha anunciat aquest dimarts la ministra d’Economia finlandesa, Jutta Urpilainen. Aquesta xifra suposa el 40% de la participació finlandesa en el préstec pel rescat financer a la banca espanyola. L’ajuda total és de 100.000 milions d’euros. ECONOMIA

Dimiteix un alt executiu del banc europeu HSBC El cap del departament de control del principal banc europeu HSBC, David Bagley, ha dimitit aquest dimarts arran de l’escàndol que involucra l’entitat en el blanqueig de diners del narcotràfic de Mèxic i d’altres negocis «obscurs» de països com l’Iran, Aràbia Saudita o Síria. Actualment, el banc està investigant i clausurant comptes sospitosos a les Illes Caiman.

El Govern manté la paga de Nadal als funcionaris que cobrin menys de 962 euros També assegura que la retallada salarial dels diputats catalans serà enguany la mateixa que se’ls aplicarà als espanyols ACN

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir que els funcionaris de qualsevol administració pública que cobrin menys d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional rebran la corresponent paga extra de Nadal. Així ho va expressar Montoro durant la seva intervenció al ple del Senat en resposta al portaveu d’Entesa, José Montilla, en què acusava l’executiu espanyol d’haver incrementat tots els impostos contradient el seu programa. En aquest sentit, el ministre d’Hisenda va assegurar que milers de funcionaris de les diferents administracions podran cobrar la paga extra que els corresponia. Segons el ministre, les mesures adoptades pel Govern espanyol són doloroses i és per això que ha insistit a demanar «un esforç addicional al espanyols».

L’objectiu, va afegir, «acabar amb aquesta crisi, amb la caiguda de l’activitat econòmica i amb la destrucció de llocs de feina». Finalment, ha recriminat Montilla que «si vostè no hagués deixat Catalunya com la va deixar, tindríem un sector públic més sanejat». Per altra banda, el Govern de la Generalitat va assegurar que la retallada salarial que els treballadors públics catalans patiran aquest any 2012 serà la mateixa que la que tindran els funcionaris espanyols després de la mesura anunciada per Mariano Rajoy. Així, l’executiu garanteix que els treballadors de Catalunya no se’ls acumularan les dues reduccions, sinó que se’ls solaparan. Així, quan al Nadal els espanyols tinguin la supressió de la paga extra, els catalans patiran una reducció en la seva, donat que el Govern pretén restar la baixada

del 2,5% de sou que la Generalitat va fer al juny a la rebaixa que aplica l’Estat. Els diputats, sense paga La mesa del Congrés dels Diputats ha acordat aquest dimarts per unanimitat suprimir la paga extraordinària de Nadal d’aquest any a tots els diputats. Amb aquesta decisió, que suposarà una rebaixa salarial del 7,8%, la cambra aplica el reial decret de Llei d’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat que va adoptar el Govern espanyol divendres passat. D’aquesta manera els diputats s’equiparen als funcionaris, que ja van veure com s’aprovava la suspensió de la seva paga extra. Les retribucions dels parlamentaris del Govern van ser reduïdes en un 10% des de l’1 de juny de l’any 2010 i ja sumen diversos exercicis de congelació.

Les retallades replantegen les bonificacions dels peatges catalans Les retallades del Govern espanyol obligaran a replantejar les bonificacions per recurrència, alta ocupació o vehicles eficients que s’apliquen als peatges catalans, segons fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat. El decret llei 20/2012, aprovat divendres passat pel Consell de Ministres, elimina la compensació que l’Estat ha de liquidar per les bonificacions a les autopistes catalanes, un incompliment que se suma als deutes que el Govern espanyol manté amb la Generalitat pels peatges des de 2010. El nou decret també ha derogat la normativa que suprimia els peatges per a moviments interns per l’AP7 a les ciutats de Tarragona i Girona, així com el peatge del «by-pass» de l’AP-7 pel Vallès amb la B­–30. L’Estat encara no ha pagat a la Generalitat els 20,48 milions corresponents a l’any 2010 en concepte de compensació per les bonificacions que Catalunya aplica als peatges. Ni tan sols ho va incloure en els Pressupostos Generals de 2011. La derogació posa ara en dubte que l’estat arribi a pagar aquest deute.

CATALUNYA

El Parlament aprova la modificació de la llei de caixes d’estalvi Un canvi legislatiu per protegir l’obra social ACN

CiU, PSC, PPC, ERC i el diputat no adscrit, Joan Laporta, han donat suport a la modificació de la llei de caixes d’estalvi, que preveu la conversió de les entitats que han perdut el control del seu negoci financer en fundacions especials. Un canvi

legislatiu que pretén protegir l’obra social de les caixes i l’arrelament al territori, un cop es completi el procés de fusió entre les entitats financeres, que majoritàriament deixaran de tenir el seu centre de decisió a Catalunya. El Parlament ha donat suport al projecte del

Govern, tot i l’oposició de tres grups parlamentaris. ICV-EUiA, SI i C’s han criticat que l’executiu hagi escollit la tramitació per lectura única, que impossibilita la presentació d’esmenes, i han rebutjat el text. Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia de la Generalitat ha marcat tres principals objectius d’aquesta llei. En primer lloc, preservar la «important» obra social que feien aquestes entitats socials. En segon lloc, el seu arrelament al territori en què històricament han desenvolupat aquesta tasca social. I, en tercer lloc, la tutela per part de la Generalitat.

POLÍTICA

La Generalitat inicia els tràmits per portar al TC les mesures de Rajoy Francesc Homs anuncia «plantada política» ACN

El Govern de la Generalitat ha decidit iniciar els tràmits per demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre els decrets de mesures d’ajust que va anunciar el president espanyol, Mariano Rajoy. D’aquesta manera, l’executiu

català engega la maquinària que li permetrà portar al Tribunal Constitucional els decrets. I és que el Govern considera que les mesures en dependència, horaris comercials i administració local vulneren competències de la Generalitat. Així ho ha explicat el portaveu de l’exe-

cutiu, Francesc Homs, que ha assegurat també que el Govern es «planta políticament» així davant Rajoy. En aquest sentit, Homs considera que una altra manera de fer aquesta «plantada» passa pel ple del dia 25 al Parlament, on es votarà la proposta de pacte fiscal. «És clar que ens plantem; si no, no tindrien sentit les decisions que hem pres», diu el portaveu Francesc Homs. Si no s’aprova el nou model financer la situació seguirà sent la mateixa davant les mesures del Govern, «sense el pacte fiscal que es reclama, Catalunya està atrapada», avisa Homs.


ESPORTS

13

FUTBOL

FUTBOL

Marcos Jiménez: «El Nàstic és un club molt seriós i amb idees clares» El punta assegura en la seva presentació que tenir al costat Jesús Perera el faria encara millor CEDIDA

Vicente M. Izquierdo

Marcos Jiménez té assumit que la competència a la davantera del Nàstic serà màxima aquesta temporada ja que, a dia d’avui, el club compta en aquesta demarcació, a banda d’ell, amb dos futbolistes més, com són Albert Virgili i Eloy Gila. A més, l’entitat encara ha de signar un punta més i el millor col·locat és Jesús Perera, de l’Atlètic Balears i màxim golejador del grup tercer de Segona Divisió B la temporada passada, amb 23 dianes. Aquest fet, però, motiva especialment el nou davanter grana, que ahir va viure la seva posada de llarg tot just després de l’entrenament matinal, en què també es va poder veure Xavi Boniquet, el qual, si no hi ha un canvi d’opinió a darrera hora, continuarà sent jugador del filial. Jiménez destaca que «tenir al costat els millors també et fa ser millor a tu. Motiva molt». Aquestes declaracions les va realitzar en ser preguntat per la possibilitat que Perera acabi signant de grana, ja que va ser l’únic davanter del grup tercer que el va superar en dianes. Marcos Jiménez en va anotar 15, la seva millor marca a Segona B, categoria en què ha vestit també les samarretes de l’Oriola i de l’Sporting Mahonés. Sobre el seu nou equip, destaca que «el Nàstic és un club molt seriós i té les idees molt clares. Quan fitxes per un equip així, has de tenir clars els objectius». Els seus 186 centímetres el defineixen com un davanter corpulent, «de referència», segons ell mateix. «M’agrada jugar també amb els peus i marco gols», diu sobre les seves característiques. El mallorquí recorda també que «la Segona Divisió B és una categoria dura, tot i que no té res a veure amb la Segona A».

18/07/2012 diarimés

Badalona, Huracán i Constància fan moviments a la plantilla Els equips del grup tercer de Segona Divisió B continuen movent-se en el mercat amb l’objectiu de confeccionar les plantilles més competitives que puguin. En aquest sentit, el Badalona ha arribat a un acord amb Javi Moreno, de 28 anys, i que procedeix de l’Huracán València, on va jugar 27 partits la temporada passada. Per altra banda, el mateix Huracán va anunciar un acord amb el davanter Enrique Car-

reño, que l’any passat va anotar onze dianes en només quinze partits amb la samarreta del Saragossa B, equip al qual va ajudar a aconseguir la permanència a la categoria de bronze. Fins i tot, va jugar un partit a Primera Divisió amb el València. Finalment, el Constància ha signat Jordi Canals, de 30 anys. Aquest extrem dretà va actuar les dues darreres temporades al Poblense, on va quallar una notable temporada. Redacció

GLOBAL PÀDEL SPORTS

Finalitza el termini d’inscripció pel I Open Femení d’Estiu Avui a les deu de la nit finalitza el termini d’inscripció pel primer Open Femení d’Estiu d’aquest any al Global Pàdel Sports. Amb dues categories de joc de primer i segon nivell i amb quadre de consolació per a 1a i 2a ronda, les participants podran escollir la categoria on volen jugar. Es prepara un Open emocionant per les expectatives que es preveuen, ja que és el Primer Open exclusivament femení amb força participants

Marcos Jiménez, durant la seva presentació, amb alguns participants del campus.

Comencen a replantar la gespa El Nàstic ja ha iniciat els tractaments de cada estiu per poder comptar amb una gespa en bones condicions de cara a la propera temporada. En aquest sentit, ahir es van replantar les zones de gespa que hi ha just a les porteries, les que acaben més castigades durant totes les campanyes. En els propers dies continuaran els treballs, ja que hi ha algunes zones del Nou Estadi que tenen la gespa seca, fet que succeeix totes les temporades. Vicente M. Izquierdo

VICENTE M. IZQUIERDO

que es celebra al Global Pàdel Sports. De totes les edats, l’organització prepara 10 dies de pàdel femení amb opcions de disputar almenys tres partits per parella i amb regals per participants i guanyadores. Les jugadores que encara no estiguin apuntades poden inscriure’s al correu electrònic: inscripcions@globalpadelsports.com; a la recepció de les instal·lacions o també poden telefonar al 977 271 101. Redacció


14

diarimés 18/07/2012

ESPORTS

FUTBOL CRISTINA AGUILAR

Iván Moreno aposta per igualar els èxits de les dues últimes temporades Haurà d’intentar mantenir el nivell a la Pobla tot i les baixes de Sergio, Aleix i Joel Coch i Ñoño Vicente M. Izquierdo

Per fi està presentat. Iván Moreno va gaudir ahir de la seva posada de llarg al CF Pobla de Mafumet, club del qual esdevindrà el primer entrenador del primer equip. Moreno arriba procedent del juvenil A del Nàstic, conjunt que va assolir la permanència a la Divisió d’Honor, màxima categoria del futbol a nivell nacional i, a banda, va quedar a prop de la zona alta de la taula classificatòria. L’entrenador, de 41 anys, estarà acompanyat de Manel Cazorla com a segon entrenador; Jordi Jodar, com a preparador físic; Joan Arasa, com a delegat d’equip; Lluís Tatay, com a delegat de camp; Víctor Fernàndez com a preparador físic, i Miguel Martínez, com a encarregat de

material. Pel que fa al quadre tècnic només alta per completar la figura d’entrenador de porters. El tècnic es mostra més que ambiciós i, tot i que futbolistes de la talla de Sergio, Aleix i Joel Coch o Ñoño han abandonat l’equip per jugar amb el Nàstic, creu que «el repte és igualar les darreres campanyes». Cal recordar que les últimes dues temporades la Pobla ha assolit el playoff d’ascens a Segona Divisió B, una meta que, tot i que sembla complicada, és possible segons el flamant entrenador. Iván Moreno destaca que encara resten per realitzar entre cinc i sis fitxatges, els quals s’afegiran als futbolistes que continuïn de la passada temporada i als sis juvenils que donaran el salt al filial, com seran Alberto Varo

D’esquerra a dreta Josep Mir, Iván Moreno, Manel Cazorla i Iago Aguilar.

Resten per concretar entre cinc i sis fitxatges i pugen sis futbolistes del juvenil (porter), Carlos Galindo, Charly (lateral dret), Prince Oviemuno (centrecampista central), Juan Madero (defensa central), Joan Sabaté (centrecampista central) i

Avui arrenca la pretemporada, a les set de la tarda, al municipal poblenc Ernest Forgàs (davanter). Aquest darrer, però, ja va tenir fitxa de la Pobla l’anterior campanya, des de què va tancar el mercat d’hivern.

Per a Josep Mir, president del club poblenc, «el primer objectiu és mantenir la categoria i, després, com sempre, aspirar al màxim possible». L’equip començarà avui mateix els entrenaments de pretemporada. L’inici serà a partir de les set de la tarda i es preveu, primer, una benvinguda als jugadors de part del cos tècnic i cap a dos quarts de vuit del vespre saltar a la gespa.

HOQUEI PATINS

David Arellano formarà els porters de la base del Club Patí Calafell El nou porter del club calafellenc també serà l’encarregat d’entrenar un equip d’iniciació Redacció

El nou porter del Club Patí Calafell Tot l’Any, David Arellano, s’incorporarà també a l’equip tècnic de l’entitat verd-i-blanca. El seu contracte preveu que, a més de defensar la porteria del primer equip, coordinarà la formació dels tots els porters del

club i entrenarà un equip d’iniciació. David Arellano, que és reputat com un dels millors porters d’hoquei del món, reconeix que poder transmetre la seva experiència entre els pals a les generacions joves de jugadors li fa una especial il·lusió. «Poder jugar de

nou competició europea és molt important per mi, però també m’atreu molt aquesta segona feina», explica. I afegeix que «la meva vida és l’hoquei i poques coses poden fer-me més feliç que ensenyar el que sé a nois i joves que senten el mateix que jo per aquest esport».

Sobre la formació de porters, des dels més petits fins al segon equip, Arellano recorda que «els porters tenim una posició molt peculiar en l’hoquei i la diferència amb els jugadors de pista o camp és més acusada que en altres esports. Per això, la preparació, si més no la tècnica, tamTENNIS

bé és diferent». Aquest treball no anirà en detriment dels tècnics de cada equip: «Jo aportaré la meva experiència en un terreny, el de defensar la porteria, que en aquest esport té un grau molt alt d’especialització». Pel que fa a la seva incorporació a la porteria del primer equip, Arellano destaca que la del Patí Calafell era l’oferta més atractiva de les que tenia sobre la taula. «La filosofia de l’entrenador, Pere Varias, em motiva molt. El conec de quan era jugador i sé el caràcter que té. Penso que tot el que era com a jugador ho transmet ara com a entrenador», diu.

José María Núñez comença a perfilar la plantilla del nou CD Morell El CD Morell ja està començant a perfilar la plantilla en el seu retorn a Primera Catalana. D’aquesta manera, José María Núñez, que esdevindrà l’entrenador després de la renúncia de Joan Antoni Pallarès, ja està treballant per comptar amb jugadors que siguin capaços de mantenir la categoria. El club ha renovat el porter Boris Figuerola i David Ruiz, mentre que comptarà amb els juvenils Jordi Núñez, Carlos, Rotné, Gerard Garriga, Nacho Naranjo i Ángel. A més, també estan confirmades les arribades del porter Carlos Escrich (Reddis) i de Jonathan (juvenil del Reus) i Martí Fàbregas (Catllar). En els propers dies el tècnic parlarà amb els jugadors de la plantilla de l’anterior temporada. Redacció

Festa d’Estiu de les Jornades Esportives de Centres Ocupacionals, avui al Catllar Avui se celebrarà a la Torre d’en Guiu del Catllar la Festa d’Estiu de les XVI Jornades Esportives de Centres Ocupacionals, que organitza el Consell Esportiu del Tarragonès conjuntament amb la Fundació Onada i que estan dirigides a fomentar la pràctica esportiva dins del col·lectiu de discapacitats intel·lectuals d’edat adulta de la nostra comarca i també d’arreu de la província. Les activitats previstes a la jornada consistiran en activitats aquàtiques, musicals i balls, joc i un aperitiu de final de festa amb el corresponent lliurament d’obsequis. Es preveu la participació de 80 discapacitats pertanyents als centres de Onada Tarragona i Torredembarra, Baix Camp, Ginesta, Ventall i Aprodisca. Redacció

CEDIDA

El planter del CST Cunit segueix acumulant èxits El planter del CST Cunit continua oferint èxits durant aquest estiu i aquest passat cap de setmana va acumular grans victòries en diferents cites. Laura Lucas es va imposar en el CN Sitges, Andre Gámez en el CT Barà i Carme Ibáñez en el CT Torredembarra, en els seus respectius compromisos. Redacció


DECORACIÓ DECORACIÓ

Casa Llaveria disposa de la gamma de tendals que s’autoprotegeixen Llaza-Box

El sistema de tendals ha estat ideat sota el concepte de doble protecció: resguarden del sol i s’autoprotegeixen de la pols i de la humitat Laura Gómez

Casa Llaveria sempre disposa de les darreres novetats en el sector dels tendals. És per aquest motiu que posa a l’abast dels seus clients la gamma de productes Llaza Box. Aquesta gamma consisteix en uns tendals que han estat concebuts sota el concepte de doble protecció, és a dir, per un cantó, protegeixen del sol, i a la vegada, s’autoprotegeixen de la pols i la humitat. Els perfils que presenten aquests tendals aconsegueixen un ajustament molt precís que garanteix una lona en condicions òptimes durant més temps i un manteniment pràcticament nul. Dins d’aquesta gamma, existeix gran varietat de models. El seu disseny, de línies aerodinàmiques, permet adaptar-se fàcilment a diferents enAutoprotecció i aerodinàmica, dues característiques dels tendals. torns arquitectònics. Característiques destacades Aquests tendals, comercialitzats per la Casa Llaveria, tenen unes característiques úniques, com per exemple l’autoprotecció, és a dir, la capacitat de protecció del mecanisme i la lona quan el tendal està plegat i recollit. En segon terme, cal recalcar l’aerodinàmica i integració, amb un disseny avançat, línies aerodinàmiques, suaus i lleugera-

ment arrodonides que faciliten la seva col·locació i integració en qualsevol entorn. I, per últim, aquestes tendals presenten una discreció estètica i és que tots els elements mecànics queden fixats. Un altre aspecte remarcable és que els tendals es beneficien de la força i la resistència del sistema de tensió interna Llaza-Art System, basada en l’ar-

ticulació amb una cinta plana i flexible que optimitza la transmissió de la tensió i augmenta la seva vida útil. Pel que fa a les seves dimensions, la línia màxima dels tendals és d’11 metres amb diversos jocs de braços i la sortida màxima és de 3 metres. Aquests es poden fixar o bé de manera frontal o en el sostre i es poden col·locar o bé en fi-

LLIBRES

L’Editorial Blume disposa de llibres per agafar idees Interiorismo i Espacios tranquilos són dos llibres prou interessants que ens ajudaran a agafar idees per decorar la llar

FELICITACIONS

Aquest és el nostre nét Eric, que va nèixer el 18 de juliol, o i ja fa 16 anys. Moltes felicitats dels teus pares, germana i avis.

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

Susana, felicitats pels teus 41 anys. De part de la teva mare Encarna, que tot i que a vegades no ho sembli, t’estima molt.

Hoy hace 8 años que nos cambió la vida... ¡Naciste tú! ¡¡¡FELICIDADES ALBERTO!!! Te queremos Carla, papá y mamá.

Tots els elements mecànics queden degudament fixats; per això, s’obté una discreció estètica

nestres, terrasses de totes les mides o bé al balcó. Casa Llaveria disposa dels models i de tota la informació d’aquests tendals, a més d’una amplia oferta de serveis i productes.

18/07/2012 diarimés

15


16

diarimés 18/07/2012

OPINIÓ

EDITORIAL

Les cartes al Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

TRIBUNA

Els diputats es queden sense El principio del fin? No! la paga de Nadal dirigentes. Con sus aciertos y sus torpezas los La mesa del Congrés dels Diputats ha acordat aquest dimarts per unanimitat suprimir la paga extraordinària de Nadal d’aquest any a tots els diputats. Amb aquesta decisió, que suposarà una rebaixa salarial del 7,8%, la cambra aplica el reial decret de Llei d’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat que va adoptar el Govern espanyol divendres passat. D’aquesta manera els diputats s’equiparen als funcionaris, que ja van veure com el Govern espanyol aprovava la suspensió de la paga extra de Nadal dels treballadors públics de totes les administracions de l’Estat. D’altra banda, també ahir es reconeixia que els funcionaris de qualsevol administració pública que cobrin menys d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional rebran la corresponent paga extra de Nadal. D’aquesta manera, el Govern manté la paga extra a aquells que cobrin menys de 962 euros. Plausibles, tant una mesura com l’altra: la de treure la paga extra de Nadal als diputats, com ara la de mantenir-la per a les escales més baixes del funcionariat. Malgrat tot, el manteniment de la paga extra de Nadal en els diputats no deixa de ser una mesura estètica per part de la classe política. Ningú no dubta de l’estalvi que suposarà l’aplicació d’aquesta mesura durant aquest any, però a ningú se li escapen les retribucions que els diputats cobren per altres conceptes i que fan d’aquesta paga una cosa gairebé accessòria. + CONFIDENCIAL

La Pobla fitxa Santi Cazorla Després dels rumors que apuntaven que el Màlaga, conjunt de Primera Divisió, tenia problemes per afrontar els pagaments als seus jugadors, ja se sap per quin equip fitxarà l’estrella de l’equip andalús. Santi Cazorla, internacional amb la Selecció Espanyola i recent campió de l’Eurocopa, abandonarà els terrenys de joc per fitxar pel CF Pobla de Mafumet. Així, almenys, ho va assegurar Iván Moreno, flamant primer entrenador del filial del Nàstic, que ahir va patir una lleu patinada, i més que justificable tenint en compte l’entitat de Santi, ja que va declarar durant la roda de premsa de la seva presentació que Santi Cazorla esdevindria el seu ajudant a la banqueta. Realment, és Manel Cazorla qui esdevindrà el segon entrenador del filial del Nàstic, una persona que té el mateix cognom que el futbolista del Màlaga, però que ha tingut una trajectòria força diferent. Tot i això, Manel Cazorla és tota una institució futbolística a la província tarragonina i, en penjar les botes, també ho vol ser a les banquetes.

més diari

Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001 issn: 1579-5659

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Manel de Falla, 12, baixos. 43005 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Laia Díaz, Antoni Guasch, Vicente Izquierdo, Alba Porta, Carme Mas, Joan Marc Salvat, Susanna Cases. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Cristina Aguilar, Olívia Molet. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. C/Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41

www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:

SANDRA RAMOS Portavoz de l’agrupació socialista de Tarragona

Escuchando a Rajoy pontificar desde el púlpito del templo de la democracia española, que es el Congreso de los Diputados, a muchos y a muchas nos ha hervido la sangre. La subida del IVA, el recorte del subsidio de paro, de los sueldos de los trabajadores públicos, etc. han elevado la tensión social del país. Pero entre tanto corte y recorte, ha habido algunos que no atacan directamente al bolsillo de la ciudadanía, pero que, aunque haya quien no lo perciba, hieren nuestro bien más preciado… la democracia. Desde hace algunos años venimos asistiendo a una campaña, que empezó sutil pero que se ha recrudecido en los últimos tiempos. La estrategia es la de atacar a la política y a las instituciones democráticas. Que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas consideren a la clase política del país como uno de sus mayores problemas, cuando debieran formar parte de la solución, responde a algo más que a la inoperancia de nuestros

hemos elegido libre y conscientemente, en un acto de libertad y compromiso, por el que muchos ciudadanos han pagado con su vida a lo largo y ancho de todo el mundo. En momentos de crisis económica, de dificultades para llegar a final de mes, de estar en paro, desahuciado la vivienda por no poder pagar la hipoteca, sin esperanza, sin futuro para los jóvenes, en un escenario en que ni el triunfo de La Roja alivia el desasosiego de nuestras entrañas, un alegato de defensa a nuestra maltrecha democracia podría parecer

Después de los casos de corrupción estamos a punto de perder la fe fuera de lugar, pero creo que es más necesario que nunca. Tras una campaña de acoso y derribo contra las Cortes Generales, las Comunidades Autónomas, y los gobiernos locales, el discurso reaccionario que inocula en nuestra sociedad que todos los políticos son iguales va ganando terreno. Después de los casos de corrupción conocidos como Gürtel, Palau, Pretoria y

Nóos, estamos a punto de perder la fe y la confianza respecto a las instituciones públicas y a la política como instrumentos imprescindibles para liderar el país y conducirlo hacia un futuro mejor. Que el gobierno popular decida reducir un 30% el número de concejales en los Ayuntamientos y recortar liberados sindicales, paradójicamente puede en muchos casos producir alegría. Cuando escucho a trabajadores hablar en contra de los sindicatos y sus representantes, a ciudadanos que aplauden una reducción de la representación municipal, sin analizar la pérdida de derechos democráticos que comporta la medida, entiendo que estamos a punto de perder la confianza en la democracia. Si aceptamos como normales estos hechos,

La subida del IVA, el recorte subsidiario del paro, han elevado la tensión social el siguiente paso puede ser que como ha sucedido en Grecia e Italia, que gobiernos democráticamente elegidos han sido substituidos por tecnócratas, procedentes del mundo financiero, a quien nadie ha elegido. Hay dos grandes atrocidades que subyacen bajo esta crisis, la destrucción del estado del bienestar y de los sistemas democráticos tal y como los conocemos.

TRIBUNA

El Govern espanyol del PP ens porta més espoli social i fiscal SERGI DE LOS RIOS Diputat d’ERC al Parlament de Catalunya

La setmana passada Mariano Rajoy, enmig de l’inexplicable aplaudiment dels seus diputats del PP, anunciava les noves mesures d’espoli social. L’augment de l’IVA al 21% i la retallada al subsidi d’atur a partir del sisè mes, entre d’altres, han configurat un paquet de mesures que pretenen estalviar 65.000 milions d’euros, amb conseqüències catastròfiques tant socials com pel funcionament de l’economia, a causa del descens de consum que comportaran. Segons l’Organització de consumidors i usuaris, la pujada de l’IVA suposarà incrementar el pressupost de consum de les famílies en 415 euros l’any. Avui els ciutadans patim les conseqüències de la dilapidació dels recursos públics per part dels diferents governs espanyols tant del PP com del PSOE: governs que han llançat 150.000 milions en AVE sense passatgers, autopistes sense cotxes i aeroports sense avions,

en un projecte polític jacobí, ruïnós i faraònic que nega la realitat i necessitats del nostre país, i estableix Madrid com a quilòmetre 0. Quatre anys més tard patim les decisions preses pels governs espanyols, que van ser incapaços de preveure la crisi, van inflar-se el pit defensant el sistema bancari espanyol com el més solvent del món i van menystenir els riscos bancaris associats a la bombolla immobiliària. L’Estat ha perdut 4 anys i ha vist créixer

Es constata una vegada més que l’economia espanyola ja no dóna més de si el problema fins a la dimensió dels 1,3 bilions d’euros, que suma el deute públic, el deute dels bancs i el de les grans empreses. Es constata una vegada més que l’economia espanyola ja no dóna més de si, bo i liderant l’índex europeu de la misèria que es calcula sumant atur i dèficit públic. De fet, constatem que l’Estat espanyol tal com va ser dissenyat a la transició política és econòmicament inviable i, encara pitjor, no tenen cap tipus d’intenció de rectificar les bases i estructures d’un

Estat decadent. Efectivament, des de Catalunya veiem com l’Estat espanyol no s’aprima, continuen els projectes ruïnosos d’AVE, continuen funcionant els ministeris sense competències, es mantenen els pressupostos de defensa i de la Casa Reial, de forma que el pes de l’ajust es carrega sobre els ciutadans, i especialment els catalans. La sortida de Rajoy és la injustícia social en forma de retallada de drets, menors prestacions i menys cobertures socials. La retallada a les competències municipals i al nombre de regidors és un gest de cara a la galeria si atenem al fet que els municipis tan sols són responsables del 4% del global de dèficit públic del 2011, mentre l’Estat és qui en genera

Una República catalana sense espoli fiscal no hauria de patir aquests episodis gairebé el 70%. Una República catalana sense espoli fiscal no hauria de patir aquests episodis d’espoli social sistemàtic, donat que seríem una economia amb superàvit públic, compliríem el dèficit zero i podríem articular polítiques de suport als sectors productius i als pilars de l’estat del benestar com l’educació, la salut, els serveis socials o la formació, dels quals en depèn el benestar, la igualtat d’oportunitats i la competitivitat futura.

CARTES

Gràcies, ens hem sentit recolzats Des de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona volem agrair l’ajuda i el suport que hem rebut per part de les diferents entitats de la ciutat davant l’ensorrament dels habitatges del carrer Cavallers. La rapidesa d’actuació per part de tots ens va permetre poder reubicar en altres espais els professors i alumnes del Festival

Internacional de Música sense perjudici de l’activitat. Vam poder disposar de la Sala Santiago Costa i del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, de la sala de l’Antiga Audiència cedida per l’Ajuntament de Tarragona, de la sala d’actes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i dels espais de la Cooperativa Obrera de Tarragona. També l’URV ens van

oferir els seus espais tot i que no hi va haver necessitat d’utilitzar-los. Alhora el control dels desperfectes i de l’estructura del nostre edifici per part dels tècnics i la ràpida actuació de la brigada de la Diputació ens va tranquil·litzar i va permetre continuar amb normalitat les tasques de secretaria i direcció dins del centre. Moltes gràcies a tothom! Equip Directiu i personal del Conservatori


DEFUNCIONS DEFUNCIONS

Tarragona Irene Carrasco Sola. Ha mort a l’edat de 92 anys. El seu funeral serà avui, a les 15:30 h. a la parròquia de Sant Joan. Reus Assumpta Masip Masip. El seu funeral serà avui a les 9:30h a l’església de Crist Rei. Rosendo Jumilla Rovira. Ha mort a l’edat de 61 anys. El seu enterrament va tenir lloc ahir a les 12:30h.

18/07/2012 diarimés

17


18

diarimés 18/07/2012

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona Bonito piso Seminuevo en Violant d´Hongria. 3 dormitorios (1 de ellos suite), con 2 baños completos, galería y terraza. Pavimento de parquet. Parking incluido. Con zona comunitaria y soleado. Precio económico, subrogación hipoteca 100%. 977.214.713 Obra nueva en Tarragona centro. Pisos de 1, 2 y 3 habitaciones en el complejo Royal Tarraco. Disfrute de un complejo con instalaciones deportivas (pádel, squash...) desde 105.000e, iva reducido. Piscina, parkings y trasteros. Financiación garantizada. Tfno: 977 214 713 Web: royal.promysa.com

SE VENDE PISO DE OCASIÓN en Tarragona centro, junto a la Av. Catalunya. 4 dormitorios y 2 baños. Bien distribuido y amplio, 115m2. Dormitorios grandes. Pavimento de gres y calefacción de gas. Zona con todos los servicios: Instalaciones deportivas, colegios, guarderías, CAP, etc... Oportunidad única 30% de descuento. Infórmate sin compromiso 977.21.47.13

¡Ocasión! Particular en dificultades vende piso nuevo a estrenar en Tarragona. 3 habitaciones y párking incluido. 124.800 euros. Interesados, llamar al 616 662.231.

Se vende piso Seminuevo, en Països Catalans. 3 dormitorios (1 suite) y 2 baños. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias. Descuento de más de 70.000 euros, me urge venta. 977.214.713

CLASSIFICATS Buena compra. Oportunidad. Piso de 3 hab., 2 baños,cocina y galería. Terraza 80m2 + buhardilla 25m2 diáfana. Parking. Esquinero. 6 ª planta. Exterior. Armarios empotrados. Calefacción. 155.000 euros. Plaza Las Américas, Edificio Coll de l’Illa. TEL: 977.25.09.93 EL Serrallo, obra nueva, pisos con 2 habitaciones, totalmente equipados con muebles y electrodomésticos, cuquísimos, edificio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Con solárium de 25m2. Desde 150.000 euros. IVA incluido.T.609.44.22.39 Venta de piso Via Roma. Amplio. 125m2 útiles. 4 habitaciones dobles. Muy buen estado. 320.000e. TEL: 977.25.09.93

amplia cocina, lavadero, gran salón comedor, garaje para varios coches con puerta automática, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseño desde 280.000 euros. www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93

Passeig Misericòrdia. Pis senyorial de 125m2 de 4 habitacions grans, 2 banys complets, d’origen molt ben conservat. Tot exterior, molt lluminós, amplia terrassa tancada d’allumini. Menjador amb sortida a balconera, ascensor i possibilitat de plaça de parquing a la finca del costat. Preu: 110.000 euros. Telf: 652.960.787

PARTICULAR VENDO PISO c/ Miquel Servet de Sant Pere i Sant Pau, 2 baños, calefacción, piscina, parking. 143.000 euros. negociables. Tel.: 609 329 518

GRAN OPORTUNIDAD. Se vende piso muy grande, soleado 134 m2. 4 habitaciones, 1 aseo, baño completo, salón comedor con terraza, cocina con tendedero. Ascensor, calefacción. Necesita reformas. 165.000 euros. Se aceptan ofertas. Tel: 637.790.991

Pere Martell, zona P. imperial. Piso de 80m2 útiles, 3hab, 2 baños, cocina, galería, terraza, impecable, vivienda totalmente reservada, cocina, baños, con muy buenos acabados de diseño y calidad, bien conservada, calefacción y aire acondicionado. 186.000 EUROS. T. 977250993

Altres poblacions PALLARESOS, OBRA NUEVA junto al pueblo casas con jardín de 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,

Reus al costat del Carrer Gaudi. Pis cantoner de obra vista impecable, de 2 hab. ( abans 3), 2 banys, cuina office, salo menjador i terrassa.Terres de parket i plaça de parking opcional. Preu: 119.000 euros. Telf: 615.620.161

REUS. GENERAL MORAGUES. Pis senyorial de pocs anys, 4 habitacions ( 3 dobles ), 2 banys, cuina office, menjador amb terrassa cantonera. Terres de marbre, calefacció i a/a. Parking opcional negociable. Preu; 169.000 euros. Telf: 615.620.161

Gran casa en Pallaresos pueblo. 2.200m2 terreno, piscina, jardines, pista deportiva, barbacoa. Muy bien situada, buenas calidades. 950m2 construidos, 450m2 de aparcamiento para 6/7 coches y varias dependencias. Casa con 10 habitaciones, 120m2 salón, cocina 35m2, 6 baños, porches y terrazas. 1.300.000 euros negociables. TEL: 609.442.239

ESCULTOR VERDEROL. Piso magníficas vistas murallas y mar. 4 Habitaciones, 2 baños, galería y terraza. 240.000 euros. Parquings y trastero opcional. Tel: 616.835.063

PLAÇA CASTELLERS, Por traslado urge vender piso 95 m2, 4 habitaciones, 1 baño, a/a, bomba calor, soleado, 140.000e negociables. Tel. 667 925 470

salón-comedor, A/A. Zona comunitaria con piscina. Párquing. 250.000 euros.Tel: 616.835.063

SALOU. Zona Estival. Casa impecable 200m2 construidos garaje 3-4 coches, 4 habitaciones (1 en planta baja). Cocina con despensa, obra vista manual, buenos acabados, zona comunitaria con piscina, 390.000 euros. TEL: 977.25.09.93 -609.44.22.39

REUS, C/ NAVARRA, vendo piso de 70 m2., 3 habitaciones, sin ascensor, amueblado y reformado. precio 50.000 euros. tel. 617 920 859 PLAYA LA MORA. Apartamento nuevo, 1ª línea mar. 2 habitaciones, baño, amplia cocina,

BOMONT. Campo de golf. Amplio apartamento 120m2 + terrazas 45m2. 3 habitaciones, 2 baños, gran salón-hall, cocina independiente, 2 plazas de parking y trastero. Bien ubicado y amueblado. Piscina comunitaria. 330.000 euros.Tel: 609.44.22.39

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys ¡¡VENTA DE TRASTEROS y PARKINGS en tarragona centro (2 últimas plazas). Trasteros desde 4500 euros + IVA y financiables!!. Varios Tamaños. 977.21.47.13

SALOU, zona estival, terreno urbanizado para construcción de una casa. Unos 500 m2. Precio 150.000 euros.T.977.25.09.93.

terreno de 700m2 pàra la contrucción de 2 casas con proyecto 170.000 EUROS.T. 977.25.09.93 SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93.

Smith, pis reformat de 1 dorm., s- menjador amb balcó , cuina independent, 1 lavabo, a/a, moblat com incl. 430 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

• Lloguer Tarragona Rovira i Virgili, pis duplex reformat de 3 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina office amb vitro, 2 banys, calefacció, ascensor, com. incl. 650 euros/ mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Apodaca, pis s/ nou de 1 dorm. s-menjador, cuina americana amb vitro, 1 bany, exterior, moblat, ascensor i com. incl. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Serrallo-Port. Calle Gravina. Alquiler con muebles. 2 habitaciones + trastero. Aire acondicionado.450e. TEL: 977.25.09.93

100m2. Sin muebles. 600 euros/ mes.Tel. mobil 635.125.576 Rambla Nova , pis de 4 dorm.,s- menjador, cuina office amb vitro, 2 banys, armaris encastats, assoleiat, ascensor , 2 pk i com. inclosa. 800 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 Y96 - 609 309 507 Lleó, pis reformat de 2 dorm., s- menjador , cuina amb vitro, 1 bany i 1 lavabo, com. incl. Subministres d’ alta. 380 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

CARRER SANT FRANCESC, 20, 3er piso sin ascensor, muy soleado, 4 hab. exterior, rehabilitado, sin muebles, directo del propietario, 450 euros/mes. Tel. mobil 635.125.576. LLOGO PIS moblat prop Universitat 450 euros/mes. Tel: 625.572.855 HIGINI ANGLES 1, muy soleado, 7 planta esquina a dos calles excelentes vistas, 4 hab, 2 baños,

Ritort i Faus, pis semi reformat de 3 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina amb galeria, 1 bany, ascensor moblat i com. incl. 650 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 609 309 507 Smith, pis reformat de 1 dorm., s- menjador amb balcó , cuina independent, 1 lavabo, a/a, moblat com. incl. 430 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507


CLASSIFICATS Cala Romana Pis duplex, s/nou, de 3 dorm. + despatx de 60 m2, s- menjador amb terrassa, cuina office, 2 banys, calefacció + a/a, exterior, ascensor, ben moblat , vistes, pk i com. incl. 1.100 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Pi i Maragall, pis s/nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina office amb galeria, 2 banys, armaris encastats, calefacció, ascensor, moblat, pk i com. incl. 500 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 C/ Eivissa, pis s/ nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, bany , a/a, exterior, ascensor i com. incl. 520 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Serrallo. Piso 2 habitaciones. Amueblado. Nuevo a estrenar, muy bonito y muy cuco. Terraza con solárium. 550EUROS/mes. TEL: 977.25.09.93

Altres poblacions LA PINEDA. Pisos nuevos a estrenar. Con y sin muebles. Preciosos. Modernos. De calidad. 2 habitaciones, 2 baños. Cocina independiente. Grandísima terraza. Ideal para todo el año. Desde 550 euros con posibilidad de parking. TEL: 609.44.22.39

Reus St. Magí Alegre, Loft s/n de 1 dorm. c- menjador amb terrassa, cuina amb vitro, exerior, assoleiat, a/a, moblat pk I com. Incl. 450 euros/ mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Reus St. Magí Alegre, Loft s/n de 1 dorm. c- menjador amb terrassa, cuina amb vitro, exterior, assoleiat, a/a, moblat, pk i com. Incl. 420 euros/ mes.NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Morell, pis s/ nou de 2 dorm. s-menjador amb balcó, cuina amb vitro, 1 bany, pk, tr i com. incl. 360 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Reus St. Magí Alegre, pis s/n de 2 dorm. s- menjador , cuina amb vitro, 1 bany, calefacció, ascensor, moblat, pk i tr. i com. incl. 500 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Reus Velodrom, pis s/n de 1 dorm., s- menjador , cuina americana amb vitro, ascensor, calefacció, pk i com. incl. 380 euros/ mes. Mobles opc. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507

La Canonja. Piso dúplex nuevo. 3 habitaciones, parquet, solarium. 475 euros/mes. Tel: 647.578.682

Apartamento en Cap Salou, encima de los acantilados. Totalmente amueblado, muy bien decorado. 1 habitación con armarios empotrados.Cocina independiente. Baño independiente. Salón comedor. Amplia terraza Vistas directas al mar. Piscina. Parking 450 euros mensuales, todo el año. Tel. 696 979 769

Pont d’ Armentera, pis duplex de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina office, 1 bany, golfes amb terrassa, ascensor i com. incl. 425 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

Riera de Gaià, pis duplex s/ nou, de 2 dorm, s- menjador, cuina independent, golfes, terrassa i pk. 450 euros/ mes.- Baixada del Sindicat. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Valls, pis s/nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina amb vitro i galeria, 1 bany, a/a, ascensor exterior, pk i com. incl. 380 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 LLOGUER. PASSEIG. PRIM. Pis de 90m2, 3 hab, 2 banys complets, balconera. Calef. Ascensor. Preu: 450euros/mes. Telf. 652.960.787 Reus, Gaudí, pis de 3 dorm. sala- menjador amb balcó, cuina independent, bany complert, lavabo, calefacció, ascensor. 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Montroig del Camp, pisos nous de 2 dorm. sala menjador

SE OFRECE ESPAÑOLA, para limpieza, por horas, media jornada o completa. Tel. 616 358 272

amb terrassa, cuina americana amb vitro, a/a, zona comun., amb piscina, pk incl., com. incl., 400 euros. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

TRABAJAR DESDE www.TrabajarYa.com. 93.100.01.10

CASA Tel.

Traspàs Cafeteria cèntrica, cuina, sortida de fums amb possibilitat terrasa. Tel. 977 22.34.07 / 629.363.683 “OCASIÓN”. se traspasa bar amistat en S.P i S.P. Tel: 646.908.654 REUS, ES TRASPASSA LLENCERIA, per no poder atendre. TEL. 695 187 624

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals Pol. Francolí. Nau de 700 m2, - 850 euros mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

Es lloga pàrquing. C/ Fray Antoni Cardona i Grau,7. 660.244.504

ES LLOGA PÀRKING C/ FREDERIC MOMPOU. Al costat parc central. Tel. 660.604.770

Se alquila despachooficina en el vivero empresarial del complejo Royal Tarraco. El vivero dispone de 13 oficinas de distintos tamaños, salita de espera, sala de reuniones, baños y parking. Espacio de coworking para autónomos. Sin costes de alta. Parking incluido. Derechos especiales para el complejo deportivo. Desde 150e/mes. 977.21.47.13

Tarragona. ALQUILO PARQUING . C/ Fray Antoni Cardona i Grau,7 esquina Rovira Virgili. Tel: 635.211.837 Via Augusta, local de 35 m2, instal.lacions fetes. 295 euros/mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 LLOGO PARKING GRAN. Bon accès. Av. Andorra (entre Pl. Imperial Tàrraco i El Corte Inglés) Tel. 600 833 388

POR APERTURA DE NUEVA DELEGACION SE PRECISAN Local comercial, Carrer Colon 22 inmillorable situació 120 m2, disposa de Aire Acondicionat, a 25 mts Mercat central. Info al Telf. 635.125.576.

Llogo pàrquing Plaça Castellers 75 euros. Tel: 977 22.32.97 Apodaca.- local de 300 m2 + 100 m2 d’oficines, instal.laciòns fetes, cèntric. 1.250 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 LOCAL COMERCIAL EN TARRAGONA C/CASTELLARNAU. Obra nueva, 100m2 de superfície interior, 135.000 euros. 977.24.08.12

TREBALL *Treballa com a Tècnic Professional en Tanatopràxia-Tanatoestètica i Operari Funerari. Pràctiques en tanatoris i gestió de feina.Tel 977 27.32.57.

· 6 tÉcnicos analistas de agua · Sueldo fijo + comisiones · Sin experiencia. Interesados llamar. Tel. 977 56 02 06 (Montse)

OPORTUNIDAD DE INGRESOS : Trabaja desde casa o nuestras oficinas. Tiempo parcial o completo. Informacion y dejar datos en: www.actividadprofesional.com o mail: rperez.actividad_independiente@hotmail.com

MUDANCES MUDANZAS REUS. Mudances nacionals, internacionals, guardamobles, compravenda mobles usats. Reus. Telèfon 977326373

REFORMES LLAR PINTORES-ALBAÑILES. Presupuestos económicos. Tel: 600.776.788

INSTALACIONES BERMEJO, electricidad, fontanería, aire acondicionado, gas, calefacción, albañilería, reparaciones, instalaciones, mantenimiento, reformas en general. 636.710.08 ALBAÑILERIA Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54.12.34 /609.240.935

Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932

COMPRES PRUDIX COMPRO ORO JOYAS EN GENERAL, MEJOR PRECIO (SIN ENGAÑOS) PAGAMOS AL INSTANTE, O’DONELL Nº25-27 REUS. 977 32.82.24, EN BENVINGUT SOCIAS Nº32 (EL VENDRELL) 977.18.15.15

COMPRA Y VENTA DE ORO BERMUDEZ. ¿Cansado de que digan 1 precio y luego sea otro? Bermúdez garantiza 25 euros gr. También compramos plata. C/Gandesa, 30 Torreforta C/20,56 Bonavista Tel. 692.228.340

COMPRA DE ORO MÁXIMA COTIZACIÓN, RESCATE DE PÓLIZA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD. MC ORO PLAÇA PASTORETA Nº 2 REUS PARKING GRATUITO . TEL 977.33.33.10

18/07/2012 diarimés

19

DINERO AL INSTANTE COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27 Reus Tel 977 321 727, Tarragona C/ Caputxins,28. 977.24.21.84

TAROT Tarot mariluz te soluciona tus dudas de amor, de pareja, salud, trabajo y dinero. Mayores de 18 años. 806.544.007 La Brujita Hechicera. Videncia, tarot, péndulo. 806 433 178 Visa 931.220.371. 24 h.–euros /min iva inc.Rf 1,18 – Rm 1,53. Mayores de 18 años. Dattel apdo correos 1508301 Mataró. PROFESOR SORIBA. Vidente medium, competente. Soluciona todos problemas. Especialista recuperar pareja, amor, trabajo, negocios, clientes, suerte, protección... Resultado rápido. Paga después. Tel. 674.815.733

MOTOR COMPRO COCHES. No importa estado. Averiados o accidentados. Con o sin ITV. Hacemos bajas definitivas. Tel: 693.276.433 // 693.277.682

AMISTAT ¿Estàs sol o sola? Coneixem milers de persones que com tu


20

diarimés 18/07/2012

CLASSIFICATS

volen trobar parella. 695.410.052 www.maisol.com

ANGIE 36a. Conejito peludo. Tel: 688.378.886

DIVORCIADO 45 a. Con situación económica estable DESEA CONOCER mujeres de 35 a 45 a, para relación seria. Tel: 626.892.033

SALOU, NATALIA, MASAJE profesional erótico a tu gusto, salidas, discreto, económico. Tel. 628 892 397 MARTA 30 a. Francés natural, griego. Tel: 977 31.38.30 CHICA BALINESA, hace realidad tus sueños mas dulces, Salou. Tel. 642 253 785 SUSY XX en Tarragona. Sensual, atractiva, discreta y adicta al sexo. Joven 33 a. Todos los servicios. Tel: 629.725.166 DANIELA 20 a. Francés natural. Tel: 602.723.288

ALTRES CEDULAS DE HABITABILIDAD. Precios económicos.. Teléfonos 977-130.354 / 609-046-146

Travesti madurita. 655.028.594

Tel:

NOVEDAD EN REUS, LATINAS guapisimas, calientes, rubias y morenas, masajes, frances hasta el final, griego, lluvia dorada, cerca de la plaza Ayuntamiento. Tel. 698 432 991 LAURA, ESPAÑOLA, 130 de pecho natural, caeiñosa, masajes. Tel. 647 124 910 MAYCA. Catalana. Buen masaje y delicioso final… Tel: 977–20.26.20

PHORMAPIE. Zapatos especiales. Todas tallas hasta nº52. 634.833.367

RELAX TARRAGONA 50 euros – 1hora de massatge. Tel: 687.320.302 SALOU. jovencita, rellenita, muy cariñosa. Mucha discreción. Tel: 679.775.016 Preciso chica para chalet relax, zona Tarragona. Tel: 616.020.395 Urgente!!! Preciso chica piso relax zona Vendrell. Tel: 671.383.618 Tarragona. Embarazada 1 hora 60 euros.Tel: 632.319.183 TORREFORTA. Novedad chicas guapísimas, sensuales. ¡¡Pásate… conócenos!! Discreto. Aparcamiento. Tel: 650.781.503

REUS, MARITXELL, CATALANA, madura, dulce y complaciente. Tel. 688 313 590 CLAUDIA ama de casa, señora sexy, independiente. Privado. Tel:618.749.838. Salou. Salidas. 15 euros. Cubana 39 a. Tarragona. Tel: 680.907.818 ANI 36 a. Complaciente. Sí a todo. Tel: 618.164.599

TANIA 28 catalana, besucona. Reus. Todo de todo. Tel. 659.377.652

CATALANA Discreta, sin límites… Creixell 608.411.781

KARINA. Nuevamente en Vendrell. Atractiva, sensual, exuberante. 610.589.727

SILVIA catalana, 120 p. natural. Segur Calafell. 671.719.296

MÓNICA. Catalana, Encuentros con rigurosa discreción. SegurPlaya.Tel: 682.529.074

ESPAÑOLA Placer para caballeros sin prisas… SEGUR 617.613.793

ESPAÑOLA, ELEGANTE, morbosa, independiente. Segur-playa. 615.252.553

VENDRELL. Chica exuberante, discreta y particular. Placer al máximo. Tel: 647.254.331 30 e. Servicio completo dos amigas españolas, francés sin. Tel: 608.452.305 - Reus Tarragona “PALACETE”. 5 chicas sí a todo. Tel: 977 11.20.90 TRAVESTI CAROLINA. Sencillamente espectacular, muy lechera.Tel: 651 543.842 REUS. DOS AMIGAS encantadoras, juntas hacemos todos los servicios. Supereconómico. Tel: 648.266.866 TRAVESTI 30 e. Sin prisas, sin tabús y a pelo. Tel: 697.630.642. Reus TARRAGONA MARIA rubia, árabe, delgada. Todos los servicios. Tel. 603.282.635 VENDRELL. Joven, atractiva, española, sensual, discreta. Creo adicción al placer. Tel: 673.190.621 NOVEDAD. Madurita, complaciente…sin prisas, sin límites (privado) Salou. Tel: 688.244.380 Novedad impresionante masajista, rubia, jovencita, besucona, complaciente, completo, masaje. Tel. 669.262.608 CARMEN. Sexo gratis. 977 029 209

“KLIMAXXX” Venta de productos eróticos, lencería, artículos despedidas de solteros/ as, y mucho más.... Avda. Mª Cristina, 49

URGEN SEÑORITAS con buena presencia para piso relax de lujo en Salou. 2.000 euros semanales, alojamiento. Tel. 647.738.478

LISA. Checa, morbosa, francés natural. Te espera en su piso Cambrils. Tel: 616.588.170

877.052.154

AZUCENA 24 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante. Citas concertadas. En Reus. 679.817.236

PROFESIONAL, MASAJE SALOU, Miriam, española, relax y otros placeres. Tel. 642 655 359

ESPAÑOLA. Todos los servicios . Privado. Creixell. 653.021.726

Novedad Nórdica viciosa, completísima, rubia, joven, besucona, masaje, Tarragona. Tel. 669.262.608

REUS, ALQUILER de habitaciones, parejas y señoritas independientes. Tel. 698 299 210

¿En tu casa o en la mía? Guarrona total. Tel: 648.726.243

RUSA 21 a. Para hombres con buen gusto, ¡córrete las veces que quieras!!. Tel: 616.588.170 Tarragona. Novedad VICKY. Guapísima, todos los servicios. Tel: 603.282.635

La reina del francés, vicio con Casandra. Tel: 638.467.736 REUS, DORA, madame del sexo, 140 de pecho natural. Tel. 632 189 472

DANIELA 20 euros. Salou. Tel: 688.358.900

PAMELILLA “la diosa del porno”, sin límites, 24 hrs. Tel: 676.680.160

REUS, SEÑORITAS divinas y complacientes. Tels. 698 299 210 – 698 214 321K

REUS, PISO PARTICULAR, chicas jovenes y maduras, todos los servicios. Tel. 633 805 896

DÚPLEX REUS. Diviértete con nosotras. 60 euros. Tel: 652.375.372

SARA. Jovencita, rellenita. Todo de todo. 25 completo. Reus. Tel: 660.056.981

MUÑEQUITA TRAGONA naturalmente la mejor. Tel: 648.469.002

MARINA rusa, besucona, 120 pecho. Sí a todo… 25 completo. Reus. Tel: 676.740.880

ESTUDIANTE DE VACACIONES, 20 añitos. 24 hrs. Tel: 681.058.450

REUS, ANA, SI A TODO, completita 20 euros. 24 horas. Tel. 603 189 540

Reus. KAREN cubana, conejito peludito, beso con lengua, francés completo hasta final, “supereconómico”. Tel: 698.207.674

MASAJE SENSITIVO. Ambos sexos o parejas. Masajista titulado. Tarragona. Tel: 685.254.812

GUAPA PECHUGONA, Sí a todo. BLANCA 24 hrs. Tel: 648.827.815

LIDIA. MASAJE RELAX. Diplomada. Asequible. REPETIRÁS…! Tarragona. Tel. 647 757 630 (cita previa)

KAREN 20 añitos, muñequita Barbie, viciosilla, 24 hrs. Tel: 636.737.720

RAÚL. Salou. 25 e. Tel: 675 189 398

MASAJISTA PROFESIONAL. Relax, contracturas...Tel: 628.195.088

TRAVESTISIMA TANIA espectacular, superdotada, orgásmica. 24 h. Tel: 680.874.562

¿BUSCAS DISCRECIÓN?. Sin mentiras. Recibo sola. Masajista . Tel: 636.449.788

VERÓNICA cuarentona todo de todo, 20e.Tel: 977.32.15.68 Maria masaje en camilla. Todos los servicios. 1 hora/70 euros. en Reus. Tel. 688.472.290 DANIELA. Guapísima masajista, “bonitos pechos grandes”, delgadita, masaje californiano (relajante muscular), podal (estimulante), anal testicular (excitante), francés completo, camilla, vibrador de cintura, lencería erótica. 30 euros. Tel: 672.753.937 Rellenita, madurita. Sí a todo… Tel: 693.731.224 Necesito chicas para casa relax Tarragona. Altos ingresos, alojamiento. Tel. 650.853.226 SE ALQUILA habitación por horas, para relax, especial parejas y chicas independientes. Tel. 615 383 697

TARRAGONA DEBORA, 22a, pechos grandes, espectacular. Tel. 603.290.442

Chicas calientes jóvenes y maduritas buscan hombres para relaciones esporádicas. Mayores de 18 años. 803.544.009.

ANA madurita y sus 4 AMIGAS, latinas, españolas, rusas. Todo de todo. 25 completo. Reus.Tel: 659.377.652

Española 25 añitos, belleza, simpatía, sensualidad y elegancia. Todos los servicios. 699.242.637


CLASSIFICATS

18/07/2012 diarimés

21


22

diarimés 18/07/2012

SERVEIS

L’HORÒSCOP

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Frederic, Marina i Simforosa.

TELEVISIÓ. Programació

ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Podeu sentir-vos aclaparats per alguna situació de relació personal o comercial. És recomanable la cautela abans de reaccionar-hi.

Veureu la necessitat de superar alguna dificultat a la feina. Però, per altra part, és un bon dia per emprendre temes comercials.

Podríeu veureus esquitxats per alguna situació conflictiva en l’entorn, però gaudiu de molts recursos per fer-li la volta.

Les influències sobre el signe són d’inquietud, potser a causa del repte d’haver de superar alguna dificultat de tipus econòmica.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Eviteu entrar en baralles i accions imprudents. La lluna propicia motivació, encara que també tendència a la dispersió emocional.

Dia per a una conversa tranquil· la respecte dels sentiments i inquietuds. Però serà poc propici per impulsar cap mena de projecte.

Segueix el risc d’importants tensions, sobretot en les relacions socials i personals. Molta prudència en un tema professional.

El dos planetes regents del signe estan embolicats en un combat al cel, però avui tindrà més un efecte de sentir-vos amb energia.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

És recomanable que eviteu moviments de diner arriscats i situacions emocionals que siguin potencialment conflictives.

Propensió als esclats temperamentals en les relacions. És recomanable molta prudència en qualsevol iniciativa.

Els planetes que us manen es troben confrontats al cel, malcarats i tensos, per la qual cosa els esdeveniments resulten incòmodes.

Risc d’alteració en el curs de les relacions personals. No obstant això, ara hi ha circumstàncies propícies per obtenir algun guany.

AGENDA REUS. Altres: Activitats lúdico esportives. A les 10 hores a Polilleuger Alberich i Cases TARRAGONA. Activitats: Vacances a Tarraco. A les 11 hores al museu nacional d’arqueologia. TARRAGONA. Taller: «Escriptura creativa». De 18 a 20 hores a l’espai jove Kesse. CAMBRILS. Esport: Activitats a la platja. De 9 a 12 hores i de 17:30 a 20:30 hores a la platja del Regal. FARMÀCIES TARRAGONA: - Fullana Galofré, Jaume - Apodaca, 28 (24 hores) 977.23.25.16 - R. Ciutat i H. Molero- Urb.La Granja, Gran Canaria, 11 (Diürn) 977.54.31.89 REUS: - Guillen-Navàs-Sentis-Villanueva - Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977.32.27.51 - Ornosa Caselles, Anton M. - Raval de Santa Anna, 80 (Diürn) 977.34.30.18 TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers......................................................................... 085 Emergències....................................................................112 Urgències (Ambulàncies).............................................. 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................... 977 79 45 79 Policia local..................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)..............977 36 30 74 SALOU Ajuntament.................................................... 977 30 92 00 Policia local..................................................... 977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament.................................................... 977 30 93 00 Policia local.......................................................902 734 196 Ambulatori...................................................... 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament.................................................... 977 64 00 25 CAP.................................................................. 977 64 38 09 Policia local..................................................... 977 64 60 05

CINEMA. Cartellera

TVE1

TV2

ANTENA 3

06:30 Telediario Matinal 10:30 Noticias 24H 11:00 Saber vivir 12:00 España, entre el cielo y la tierra 13:00 Destino: España: Navarra 14:00 Informativo territorial 14:15 Saber cocinar 15:00 Telediario 1 16:00 El tiempo 16:10 Tour de Francia 2012 17:35 Corazón apasionado 18:50 Ana y los siete 20:00 Repor 20:30 Repor 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Baloncesto 00:00 Guante Blanco 02:45 TVE es música

12:50 Para todos La 2 13:20 Eva Braun en la intimidad de Hitler 14:40 Docufilia 15:35 Saber y ganar 16:10 Grandes documentales 17:00 El hombre y la Tierra 17:30 El hombre y la Tierra 18:00 Docufilia 18:55 Biodiario 19:00 Paraísos cercanos 20:00 Curro Jiménez 21:00 Docufilia 22:00 El cine de La 2: Blueberry, la experiencia secreta 00:00 La 2 Noticias 00:15 Brigada central: La trampa 01:15 Festivales de verano 02:15 Docufilia 03:10 Documentos TV

06:15 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo público de verano 12:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson: El padre, el hijo y el espíritu invitado 14:30 Los Simpson: Kampamento Krusty 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30 ¡Ahora caigo! 19:45 Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 El Club del Chiste 22:30 Sangre y acero 23:15 Sangre y acero 00:15 El insumergible Titanic 01:45 Pokerstars

CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

06:45 El zapping de Surferos 08:15 Top Gear: Lo mejor 09:15 Alerta Cobra 10:15 Rush 11:30 Alerta Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Supernanny: Supernanny 16:45 Supernanny 18:00 NCIS: Los Ángeles 19:00 NCIS: Los Ángeles 20:00 Noticias Cuatro 21:00 Deportes Cuatro 21:30 El cubo 22:30 Alphas 23:15 Alphas 00:00 Grimm 01:00 Grimm 01:45 Terror en estado puro

04:00 Infocomerciales 05:00 Fusión sonora 06:30 Informativos Telecinco matinal 08:55 El programa del verano 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Sálvame diario 20:00 Pasapalabra 21:00 Informativos Telecinco 22:00 Blue Bloods (Familia de policías): Volver a prisión 22:45 Blue Bloods (Familia de policías): After Hours 23:45 Blue Bloods (Familia de policías): Un pez chico 00:30 Todo el mundo es bueno 03:00 Minutos mágicos

07:00 laSexta en concierto 08:15 Este es mi barrio 09:10 Crímenes imperfectos 11:30 Crímenes imperfectos 12:30 Al rojo vivo 13:55 laSexta Noticias 15:00 laSexta Deportes 15:35 El millonario 16:15 Bones 17:00 Bones 18:05 Navy 19:05 Navy 19:55 laSexta Noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 The very best of El intermedio 22:25 Cine: Pandorum 00:20 Escudo humano 01:10 Escudo humano 02:00 Astro TV

TV3

CANAL 33

ESPORT 3

09:59 Estrelles de la gran pantalla 10:47 Connexions d’enginyeria 11:44 Fabrica que fabricaràs 12:10 La memòria dels Cargols 13:10 El Gran Dictat 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia 15:44 Plats bruts 16:47 Majoria absoluta 18:25 Pel·lícula: La gran baralla 20:18 Just for laughs 20:26 Export.cat 21:00 Telenotícies vespre 21:45 Barcelona 92, jo també hi era 22:02 Sense ficció 23:23 Pel·lícula: Papallona negra 01:30 Ventdelplà 02:24 Blues a l’estudi

11:59 Vist des del cel 12:56 Itàlia des de l’aire 13:26 Què en sabem del menjar? 13:57 Forquilla i motxilla 14:28 Les illes britàniques 15:16 Viatges al voltant del món 15:47 Amb els teus ulls 16:15 El Ganges 17:06 Evolució 17:51 Espai Terra 33 18:20 Valor afegit 18:46 Taller 19:20 Itàlia des de l’aire 19:53 Quarts de nou 20:45 Amb els teus ulls 21:13 Km33 22:01 60 minuts 23:01 Òpera en texans 00:00 El documental 01:24 Ritmes

11:30 Flaix 12:00 360: Messi, el petit més gran 12:51 Flaix 13:21 Soufian, el nen que volia volar 14:05 Flaix 14:35 Adrenalina 15:45 TN Esports 16:00 ZZ 16:36 KM 0 17:01 El camí del Tito 17:38 El laboratori de l’esport 18:30 Crackòvia 19:25 Flaix 19:55 Futbol 21:52 Temps d’aventura 22:11 La gran guerrera 23:02 Flaix 23:32 El 10 del gol

CANAL REUS TV

TAC 12

CANAL CATALÀ

14:00 Avanç informatiu 14:05 Bat de Sol 15:00 Empreses 15:30 “Cops Amagats” 16:00 Avanç informatiu 16:05 Punt de Trobada 17:00 Va de castells 17:30 Plàstic 18:00 Avanç informatiu 18:05 Va de castells 18:30 “Cops Amagats” 19:00 Notícies 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies 20:30 новости 20:40 Va de castells 21:00 “Cops Amagats” 21:30 новости 21:40 Plàstic 22:00 Notícies

11:30 Estiu 12 edició dimarts 12:30 10 Comarques 13:00 Estiu 12 edició dimarts 14:00 Notícies 12 14:30 Estiu 12 edició dimarts 15:30 10 Comarques 16:00 Notícies 12 16:30 Reemissió 18:00 Notícies 12 18:30 Estiu 12 edició dimarts 19:30 Esports en xarxa 20:00 Noticies 12 20:30 Estiu 12 edició dimecres 21:30 Auditori 22:00 Notícies 12 22:30 Estiu 12 edició dimecres 23:30 Auditori 00:00 Notícies 12

01:10 T-Notícies 03:00 T-Notícies 05:00 Videoclips a la carta 07:30 T-Notícies 08:00 Tarragona Opina 09:30 T-Notícies 10:00 Tarragona Opina 11:30 Productes i serveis 12:00 La Santa Missa 12:30 Productes i serveis 13:00 Tarragona Opina 14:00 T-Notícies 16:00 T-Notícies 17:00 Tarragona Opina 18:30 Catalunya Opina 20:30 T-Notícies 21:00 Per a llogar-hi cadires 22:00 Tarragona Opina 23:00 Va de mascotes 23:30 La Ronda

TARRAGONA OCINE TARRAGONA 1 Ice Age 4 - Català 1 Blancanieves y la leyenda del cazador 2 El pacto 3 The amazing Spiderman - 3D 4 The amazing Spiderman 5 Tengo ganas de ti 5 Immaduros 6 Tengo ganas de ti 7 Ice Age 4 - 3D 7 Project x 8 El secreto de los 24 escalones 8 Los nombres del amor 9 Lobos de arga 10 Elefante blanco 11 MS1: Màxima seguridad 11 La delicadeza 12 Men in black 3 12 El enigma del cuervo 13 The amazing Spiderman 14 The dictador 15 Que esperar cuando estás esperando 16 Ice Age 4

16.00 18.00-20.20-22.40 16.00-18.10-20.20-22.30/div:00.30 16.30-19.30-22.15/div:00.45 16.00-19.00-22.00/div:00.40 17.00-19.30-22.15 div:00.40 16.00-18.15-20.30-22.45 16.15-18.20-20.30-22.40 div:00.30 16.00 18.10-20.20-22.30/div:00.30 16.00-18.15-20.30-22.40/div:00.40 16.00-18.15-20.30-22.40/div:00.45 16.15 18.15-20.30-22.40/div: 00.45 16.00-18.15 20.20-22.30 17.00-19.45-22.40 16.30-18.30-20.30-22.40/div:00.30 16.00-18.15-20.30-22.40/div:00.45 16.00-18.00-20.00-22.00/div:00.00

VILA-SECA OCINE VILA-SECA 1 Tengo ganas de ti 2 La delicadeza 3 Blancanieves y la leyenda del cazador 4 The amazing Spiderman 5 The amazing Spiderman - 3D - 6 Que esperar cuando estás esperando 7 Project X 7 MS1: Máxima seguridad 8 Ice Age 4 9 El dictador 10 Ice Age 4 - 3D

17.00-19.30-22.15/div:00.40 16.00-18.15-20.30-22.40/ div:00.45 16.00-20.15-22.30/div:00.45 16.30-19.15-22.00/div: 00.30 16.00-18.30-22.15/div:00.45 16.00-18.10-20.30-22.40/ div:00.50 16.30-18.30/div:00.40 20.30-22.30/div:00.30 16.00-18.00-20.00-22.00/ div:00.00 16.10-18.00-20.00-22.00/ div:00.00 16.30-18.30

REUS REUS PALACE 1 El dictador 16.00-18.15-20.30-22.30 18.00-20.30-22.30 2 Tengo ganas de ti 16.00-18.15-20.30-22.30 3 Ice Age 4 4 El enigma del cuervo 18.15-20.30-22.30 5 The amazing Spiderman 16.00-18.30-22.30 7 Sácame del paraiso 16.00-18.15-20.30-22.30 16.15-20.40 8 Blancanieves y la leyenda del cazador Més informació al telèfon 977 754 978 LAUREN REUS MULTICINES 1 Qué esperar cuando estás esperando 16.00-18.10-20.25-22.40 2 Sombras tenebrosas (Dark Shadow) 16.00-18.10-20.25-22.40 16.30 3 Marvel: Los vengadores 3 Blancanieves y la leyenda del cazador 19.30-22.30 4 Men in black 3 16.10-18.20-20.30-22.40 5 El dictador 16.35-18.35-20.35-22.35 16.10-18.10-20.20-22.30 6 ICE Age 4: La formación de los continentes 7 MS1: Máxima seguridad 16.35-18.35-20.35-22.35 8 Tengo ganas de ti 16.30-19.20-22.20 9 The amazing Spider-man 16.15-19.15-22.15 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: www.laurencinemas.net EL VENDRELL OCINE 16.40 1 Por fin solos 19.30-22.00/div:00.25 1 Blancanieves y la leyenda del cazador 2 Que esperar cuando estás esperando 16.15-18.20-20.25-22.40/div:00.50 3 The Dictator 16.25-18.15-20.20-22.20/div:00.10 3 Tengo ganas de ti 15.50-18.10-20.30-22.10/div:00.35 4 Men in black 3 22.45/div:00.50 4 La suerte en tus manos 16.20-18.25 20.35-22.30/div: 00.25 5 MS1 Máxima seguridad 6 Amazing Spider-man 16.30-19.15-22.15/div:00.50 7 Ice Age 4 16.10-18.10-20.10 7 Amazing Spider-man 20.35/div:00.05 16.30-18.30 8 Ice Age 4 - 3D OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


A L’ÚLTIMA

SERVEIS SOCIALS CRISTINA AGUILAR

18/07/2012 diarimés

L’ACUDIT

23 Napi

David Martínez presentarà el mes de gener un article científic relacionat amb la genètica.

Carme Mas

poder fer de científic durant tres anys

dir una mica més en l’empremta genètiDavid Martínez és ca. «Aquesta darrera un noi de 16 anys part m’ha estat molt que ha finalitzat útil perquè em serviquart d’ESO a l’IES rà per poder ampliar Martí i Franquès de el meu article cientíla ciutat de Tarragofic que es basarà en na, i el proper mes les parts coincidents de setembre estudii diferents que hi ha arà primer de batxiDavid Martínez, de 16 anys, en l’ADN», va conllerat científic. Una participa en el programa ‘Joves i cloure el jove estude les seves aficions diant. és l’skate i estudiar Ciència’ de CatalunyaCaixa El David, però, idiomes: anglès i encara no sap què alemany. Fins aquí podia ser igual que un altre noi de la seva edat, respondre davant la pregunta tòpica que se forperò el David, malgrat que no li agrada fer ressò mula a un jove estudiant que està començant els del seu brillant expedient acadèmic, ha estat fi- seus primers estudis específics, «Què vols ser de nalista en el programa Joves i Ciència de Catalu- gran?». «La veritat és que no m’ho he plantejat, nyaCaixa. És un programa que dura tres anys i els suposo que alguna cosa relacionada amb la ciènalumnes seleccionats, entre més d’un centenar cia, però no sé encara el què perquè hi ha moltes d’arreu de Catalunya, participen en una experi- opcions per escollir», va apuntar. El que sí que ència de recerca científica on treballen projectes té ben clar és que no deixarà d’anar amb l’skate, liderats per investigadors de primera línia. El aquesta és una afició que practica des que era David va veure la convocatòria en el seu centre ben petit i tampoc se li va gens malament perquè, escolar, «vaig decidir presentar-me, però ni molt malgrat que no ho vol reconèixer gaire alt, també menys em pensava que em seleccionarien però ha guanyat alguna competició. El David està força familiaritzat amb el món de sí que ho van fer. I la veritat és que ha estat una experiència increïble i molt profitosa», va con- la ciència perquè la seva mare és professora de cloure el jove estudiant. El David va participar, biologia, i no és estrany trobar a casa seva algun juntament amb una dotzena de joves més, en el microscopi. El jove estudiant, però, va reconèixer programa Genètica i Biologia Molecular que van que «l’interès per la genètica i per la ciència no impartir professors del Centre de Regulació Ge- em ve pel que he vist a casa sinó que se’m va desnòmica de Barcelona a les Valls d’Àneu durant pertar l’interès aquest any després de fer l’assignatura de ciències a l’institut». dues setmanes aquest mes de juliol. Aquest projecte científic té una continuïtat de Una de les pràctiques on va participar el David en aquesta estada consistia a analitzar una mos- tres anys, després que el David lliuri el seu article, tra de cabells entre cinc sospitosos perquè es va que, si no canvia res, està previst que el redacti simular el robatori d’un microscopi de la classe. en anglès «perquè crec que si el faig en aquesta «Vam analitzar una mostra de cabells genètica- llengua tinc la possibilitat que se m’obrin més ment dels diferents sospitosos amb l’objectiu fi- portes», podrà realitzar un programa pràctic en nal de trobar l’autor de l’hipotètic robatori». Des- un centre científic de renom. Cal apuntar que el David va ser seleccionat prés, d’aquesta estada, el David prepararà, per al proper mes de gener, un article científic sobre entre un centenar d’escolars més. En total, van l’empremta genètica dels diferents membres de quedar finalistes una cinquantena d’alumnes. la seva família, per veure què tenen en comú i Ell juntament amb un estudiant de Reus són els què els diferencia. «El problema que tinc ara és únics representants del Camp de Tarragona. Ara el que li resta d’estiu diu que el dedicarà trobar el lloc per poder realitzar aquestes pràctiques. La veritat és que la genètica és un món que a descansar, a realitzar les seves aficions i a començar a treballar en l’article científic, sobretot m’agrada molt», va apuntar el jove. Durant aquesta estada també va tenir temps en la recerca de trobar un espai per poder realitper fer «brillar» uns bacteris mitjançant la proteï- zar la pràctica. Però, de moment, ell va assegurar na de què disposen les cuques de llum i aprofun- que s’ho pren amb tranquil·litat.

EL TEMPS

Patrocinat per:

Estat del cel Cel serè en general. Malgrat això, de matinada hi haurà algun núvol baix al litoral sud, mentre que al centre del dia creixerà alguna nuvolada a punts del Pirineu i Prepirineu. Precipitacions No se n’esperen.

Màxima

29º

Visibilitat Bona en conjunt, si bé serà reMínima gular al matí a punts de la meitat sud del litoral i prelitoral.

22º

SUDOKU Completeu el taulell, dividit en nou quadrats, omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa fila ni en una mateixa columna, ni dins de cada quadrat.

Nivell fàcil

Nivell mitjà


24

diarimés 18/07/2012

PUBLICITAT

18 de juliol de 2012  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you