Page 1

més diari

DIMARTS 16 D’AGOST DE 2011 núm. 1.856 www.diarimes.com

tarragona ~ reus ~ costaDaurada

Perilla l’obertura dels cinemes del Parc Central a l’estiu del 2012 TARRAGONA Fonts de Yelmo Cines, empresa que ha d’explotar el nou espai, diuen que no poden confirmar aquesta data i tampoc en poden aventurar una de nova. La gerència del centre comercial no sap quan començaran les obres. P2 CRISTINA AGUILAR

AVUI TAMBÉ REUS

El Centre de Bioempreses de la URV serà una realitat a principis del 2012. P7 CAMP DE TARRAGONA

Gran diada castellera a la Bisbal del Penedès. P10 ESPANYA

Tres nens discapacitats moren en un centre d’acollida a Valladolid. P12 ESPORTS

El Nàstic descarta fitxar Peric i Rodrigo Íñigo. P13

Els gegants van passejar-se pel municipi, davant l’atenta mirada dels veïns i curiosos.

La processó, la cobla i els gegants omplen els carrers de La Canonja FESTES Avui baixa el teló la Festa Major del municipi després d’un cap de setmana carregat d’actes. El castell de focs, a les onze de la nit, serà l’encarregat de cloure les celebracions. P10


2 - diarimés

TARRAGONA

16/08/11

CULTURA

Yelmo no confirma que els cinemes del Parc Central obrin l’estiu de 2012 Asseguren que ING, propietari del centre comercial, no els ha comunicat encara terminis d’obres CRISTINA AGUILAR

que teòricament s’ha de construir una nova planta on també s’aixecaran tren· ta locals comercials nous, el que suposa una amplia· ció de 6.475 m 2 de la super· fície del centre (avui en dia té 26.723 m 2).

LAIA DÍAZ/ACN

El centre de la ciutat podria no tenir cinemes l’estiu del 2012 tal com es va anunciar el passat mes de març. Fonts de l’empresa que ha d’explotar el nou es· pai que s’ha de construir al Parc Central, Yelmo Ci· nes asseguren que no po· den confirmar aquesta data d’obertura i que tampoc en poden establir una altra de nova. Afirmen que ningú d’ING Real Estate, propie· tària del complex comerci· al i encarregada de la seva ampliació, s’ha posat en contacte amb ells ni els ha informat de com evoluci· onaran les obres quan fal· ta menys d’un mes perquè, suposadament, comencin els treballs de remodelació de l’edifici. Des d’ING Real Estate asseguren que mantenen els terminis previstos per a l’execució de les obres i que, actualment, estan ultimant els treballs de licitació i tra· mitació. Tot i això, les fonts de l’empresa propietària del Parc Central no van vo· ler donar cap data concreta de finalització de les obres i es van limitar a respondre que «aquesta ampliació do·

Molts cinemes podrien tancar

El passat mes de març es va fer públic el projecte d’ampliació del Parc Central. tarà el complex i la ciutat de Tarragona d’una nova ofer· ta de cinema que estem se· gurs que tindrà molt èxit i que cobrirà una necessitat actual del municipi». La gerent adjunta de Parc Central, Patrícia Perugini, afirma que de moment ells

tampoc tenen cap infor· mació sobre quan comen· çaran les obres i que no els han passat dades concre· tes, «l’únic que sabem és que estan movent informa· ció i esperem que s’iniciïn al setembre tal com es va anunciar».

La remodelació del Parc Central, que va obrir als no· ranta, inclou una ampliació de les instal·lacions i una inversió de 15 milions d’eu· ros. No està previst que els nous cinemes ocupin l’es· pai que van deixar els Lau· ren l’octubre de 2009, sinó

EQUIPAMENTS

CRISTINA AGUILAR

La Diputació licita les obres de climatització de la Tarraco Arena Plaça El pressupost ascendeix a 1,8 milions REDACCIÓ

Un any després que l’anti· ga plaça de toros estrenés nova imatge, la Diputació de Tarragona ha tret a li· citació les obres de clima· tització de la Tarraco Are· na Plaça (TAP) i, segons les previsions de l’ens supra· municipal, el recinte ja ha de disposar d’aquest nou sistema de ventilació l’estiu vinent. L’antiga plaça de toros, convertida en un espai multifuncional amb capa· citat per a unes 5.000 perso· nes, disposa d’una cúpula retràctil, amb un mecanis·

me d’obertura i tancament que permet que també s’hi puguin celebrar actes a co· bert. En total, la Diputació de Tarragona ha invertit uns 18 milions d’euros per restaurar l’edifici. Ara, amb la licitació d’aquest últim treball amb un pressupost inicial d’1,799.941 milions d’euros, la TAP culminarà el seu procés de transfor· mació. No obstant això, el nou espai, que té una superfí· cie de 6.900 metres qua· drats, ja ha acollit diversos esdeveniments. Sense anar més lluny, el cap de setma·

La crisi del cinema a causa, principalment, de la pirate· ria ha fet minvar el nombre d’espectadors, una preocu· pació per als empresaris del sector a la qual cal sumar el procés de digitalització de les sales. És inevitable que tots els cinemes acabin passant, tard o d’hora, per aquest procés, ja que cada vegada són més les produc· tores que opten per les cò· pies digitals, en servidors o discs durs. El nou sistema abarateix el cost de cada còpia de 1.200 a 250 euros, i també representa un es· talvi logístic pel que fa al transport dels dispositius. El procés de digitalitza· ció inclou, doncs, el can· vi de la tecnologia dels projectors analògics, de 35mm, i amb una vida al voltant dels quaranta anys, pels projectors digitals, que amb un cost d’uns 120.000

euros, admeten les pel· lícules en discs durs i ser· vidors, indispensables per poder projectar les còpies digitals que arriben a les sales. A Catalunya, actu· alment el 25% de les sales estan digitalitzades, unes 150, però des del Gremi de Cinemes es confia a poder arribar al 40% a final d’any i a gairebé la totalitat a finals del 2012. Pilar Serra, gerent del Gremi de Cinemes, va ex· plicar que serà un procés ràpid, perquè qui no es di· gitalitza perd l’opció a ac· cedir a moltes còpies de productores i distribuïdo· res. Serra va detallar que fa deu anys que existeix la tec· nologia digital però que, en canvi, ha trigat a implan· tar-se perquè no hi havia model de negoci. I és que l’estalvi més gran el gaudeix normalment el productor o distribuïdor que no ha de fer front a les còpies químiques de la pel· lícula, i en canvi, és l’ex· hibidor qui ha de pagar la inversió d’un projector di· gital, que pot costar al vol· tant dels 120.000 euros en funció de si és 2D o 3D. Per això, en molts països, i Ca· talunya no n’és l’excepció, s’ha implantat un model de negoci anomenat Virtual Print Fee. El sistema garan· teix a través d’una empresa intermediària, que l’exhibi· dor no paga exclusivament el cost de la digitalització, sinó que comparteix la des· pesa amb els productors i distribuïdors. L’empresari es pot estalviar entre el 60 i el 80% de la inversió.

SOCIETAT

La Fundació Bonanit rep 10.000 euros de l’Obra Social de La Caixa En sis mesos atenen 442 persones REDACCIÓ

El nou sistema de ventilació estarà llest l’estiu vinent. na passat va ser l’escenari del concert de Dani Martín, i també va acollir l’eucaris· tia en la qual van partici· par els joves cristians que ja han marxat cap a Madrid a veure el papa Benet XVI.

Per Santa Tecla, aquest es· pai acollirà més esdeveni· ments multitudinaris, com per exemple el concert de Sopa de Cabra que se cele· brarà el proper 24 de setem· bre.

L’Obra Social La Caixa i la Fundació Bonanit de Tarragona han signat un conveni de col·laboració pel qual l’entitat finance· ra aporta 10.000 euros al projecte de suport a per· sones indigents i sense sostre que duu a terme l’entitat. La Fundació Bonanit centra la seva acció en persones en situació d’in· digència que es troben al municipi de Tarragona o als seus voltants i en d’al· tres sense sostre que es troben de pas per la ciu·

tat. Es tracta de persones vulnerables, que busquen feina o que pel temps que fa que malviuen han en· trat en situació de croni· citat. L’objectiu general del projecte és oferir un espai necessari pel descans fí· sic i psíquics a les perso· nes indigents i sense sos· tre per tal de pal·liar les situacions extremes que es produeixen durant els mesos d’hivern, així com garantir una reducció de danys. La Fundació tre· balla per garantir la inte· gritat física.


TARRAGONA

16/08/11

FESTES CRISTINA AGUILAR

El Cós del Bou es converteix en la nova plaça de nou de Tarragona La Colla Jove aconsegueix carregar 3d9f per primer cop en aquest carrer LAIA DÍAZ

Les festes del Cós del Bou arriben avui al seu punt més àlgid amb la commemoració de la diada de Sant Roc. Tot i això, ahir al vespre ja es van celebrar dos dels actes més multitudinaris de les festes del barri. Nanos, gegants, nens, nenes i pubilles van ser el protagonistes de la tradicional cercavila que va recórrer els diferents carrers de la Part Alta. El recorregut es va acabar a la capella de Sant Roc on, com és tradicional, es va beneir l’aigua. Tot i això, l’acte més multitudinari i esperat del dia d’ahir va ser l’actuació castellera en què van participar la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus. Els liles van aconseguir carregar en la segona ronda el 3 de 9 amb folre, convertint així el Cós del Bou en nova plaça de nou de la ciutat. El castell, que va patir molt, va fer llenya tot just després que l’enxaneta fes l’aleta. En la caiguda un jove es va fer mal a l’espatlla i va haver de ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII amb ambulància. Després d’aquest incident es va esperar durant més de mitja hora el retorn de l’ambulància, ja que per seguretat no es poden carregar cas-

tells sinó hi ha el vehicle d’emergència, però davant la demora, quan passaven pocs minuts de les deu de la nit es va decidir suspendre l’actuació. Els liles havien descarre-

Un jove dels liles es fa mal i l’ambulància no torna després de portar-lo a l’hospital Avui a les dotze del migdia es farà a Sant Francesc el solemne ofici en honor a Sant Roc gat el 5 de 8 en la primera ronda i els Xiquets de Reus van descarregar amb molta seguretat el 2 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla. D’altra banda, avui a dos quarts de dotze del matí començarà la processó en direcció a l’ofici que se celebrarà a l’església de Sant Francesc a partir de les dotze del migdia. En acabar es farà el típic ball dels Negritos i els gegants i, al voltant de tres quarts de dues del migdia, es farà la salutació del gos de Sant Roc. A la mitjanit, la colla de Diables Voramar del Serrallo, protagonitzaran el tradicional correfoc pel Cós del Bou i la Baixada de Peixateria.

La benedicció de l’aigua, després de la tradicional cercavila. CRISTINA AGUILAR

A l’esquerra, la Colla Jove, amb el seu 3d9f. A la dreta, els Xiquets de Reus.

diarimés - 3


4 - diarimés

TARRAGONA

16/08/11

SANT MAGÍ

CRISTINA AGUILAR

Exhibició d’enginy en la travessa d’andròmines i el concurs de castells Grans i petits exhibeixen el seu art fent creacions de sorra a l’Arrabassada ALBA PORTA

Fer castells de sorra no és només una activitat infantil, sinó que pot convertir-se en tot un art carregat d’enginy i creativitat. Com cada 15 d’agost, i amb motiu de les festes de Sant Magí, la platja de l’Arrabassada va acollir ahir el concurs popular de castells i escultures de sorra que organitza el Club Maginet. La principal novetat era la categoria d’equips, que, segons va explicar la presidenta del Club Maginet, Anna Mula, es va posar en marxa per petició popular. «Hi havia gent que ens comentava que no volia concursar sola, per això vam decidir incorporar aquesta categoria, on hi poden participar equips de dos a quatre persones», comenta Mula. El concurs ja és tot un clàssic de la festa major petita i de l’estiu tarragoní, i ahir es va convertir en una distracció pels banyistes de l’Arrabassada, que ad-

miraven com la sorra de la platja anava prenent forma a poc a poc i es convertia en una creació artística. A més, de castells, n’hi havia per tots els gustos. Des dels més senzills però molt originals dels 26 nens i nenes fins a 14 anys que es van inscriure en el concurs en la categoria infantil, fins als més elaborats de la categoria d’adults, que compta amb participants molt fidels. José Maria Tejeiro, que va aconseguir el segon premi, fa més de 30 anys que hi participa, i assegura que edició darrere edició, «en vas aprenent». La categoria d’equips va comptar amb 11 grups, entre els quals hi havia Enric i Elisabet Sagristà. Pare i filla, procedents de Bellvei, es van animar a participar en el concurs i van esculpir una rèplica del personatge de ficció Hello Kitty. Entre els participants, a més, hi havia estiuejants de Madrid, francesos, i fins i tot,

La platja de l’Arrabassada va acollir, un any més, el concurs popular de castells i escultures de sorra. procedents de Nova York. Una altra de les activitats destacades de la jornada d’ahir va ser la segona travessa d’andròmines de Sant Magí, que, després de l’èxit de l’any passat, va posar a prova l’enginy dels tarragonins més agosarats.

Nanos i dansa Les festes de Sant Magí continuen avui amb la trobada de Nanos, amb motiu del 50è aniversari del Club Maginet, que tindrà lloc a les set de la tarda a la plaça de la Font. Un altre dels actes destacats de la jornada d’avui és l’espectacle de dansa catalana que ha preparat l’Esbart Dansaire de Tarragona, i que començarà a les deu de la nit a la plaça de la Font.

Els tarragonins més agosarats van participar en la segona travessa d’andròmines.

RELIGIÓ

CRISTINA AGUILAR

Els joves cristians marxen cap a Madrid REDACCIÓ

Els milers de joves procedents de diversos països que aquests darrers dies han participat en els actes previs a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) i han estat acollits en diversos municipis del Camp de Tarragona van iniciar ahir el viatge cap a Ma-

drid, on es prepararan per rebre el papa Benet XVI aquest dijous. Els joves acollits a l’arxidiòcesi de Tarragona van participar, des que van arribar a mitjans de la setmana passada, en diverses activitats, que van culminar diumenge en una eucaristia a la Tarraco Arena Plaça.


16/08/11

PUBLICITAT

diarimés - 5


6 - diarimés

TARRAGONA

16/08/11

FESTES

CRISTINA AGUILAR

Ferran homenatja la gent gran Ahir es van acabar les festes del barri REDACCIÓ

Amb motiu de les festes del barri, els veïns de Ferran van homenatjar ahir la gent gran. L’acte es va celebrar a la una del migdia, i va coincidir amb el vermut popular i amb una actuació de l’esplai infantil, que va amenitzar el petit homenatge a la tercera edat. Tot i que ahir ja era l’última jornada de les festes del barri, es van realitzar diversos actes populars, que van comptar amb una participació força nombrosa. A les set de la tarda es va celebrar la trencada d’olla, i tot

seguit, Pep Callau i els Pepsicolen van oferir un espectacle d’animació infantil, Marramango, que va entusiasmar els més petits del barri. En acabar el xou, es va repartir una xocolatada entre la mainada. Per posar el punt final a les festes del barri d’enguany, a les onze de la nit es va organitzar una sessió de cinema a la fresca i es va projectar la pel·lícula Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, una activitat amb la qual es van acomiadar les festes. Un dels actes més popu-

L’homenatge a la gent gran va comptar amb una actuació de l’esplai infantil i un vermut popular. lars que es van celebrar al barri en el marc de les festes, però, va ser la sardina-

da popular que es va a dur a terme dissabte a la nit i durant la qual es van repartir

prop d’un miler de plats de sardines. Es tracta d’una xifra força destacada, ja que

al barri de Ferran només hi viuen una vuitantena de veïns.

ments més multitudinaris va ser l’espectacle que es va fer diumenge a la tarda a la plaça de la Constitució i que va anar a càrrec del grup d’animació infantil Fantasia i Diversió. D’altra banda, ahir al matí la mateixa plaça, centre neuràlgic de Bonavista, va acollir un vermut popular que va congregar més de 2.000 persones. Un dels actes més emotius va ser el partit de futbol que es va disputar divendres a la tarda en homenatge a l’abuelo Cornejo, soci

honorari del club del barri traspassat enguany. L’associació de veïns i el club han decidit que cada any es farà un torneig al barri que durà el seu nom. Com ha passat en tots els barris, el pressupost per a l’organització de les festes de Bonavista ha estat inferior al d’edicions anteriors. Tot i això, Gómez explica que «gràcies al suport de tots els comerciants i, fins i tot, de particulars hem pogut mantenir el nivell i muntar unes festes en què no es nota la crisi».

FESTES

Bonavista tanca les seves festes amb un espectacular castell de focs Molts dels actes que s’han celebrat han anat dirigits als més petits LAIA DÍAZ

El barri de Bonavista va tancar ahir a la mitjanit amb un espectacular castell de focs un cap de setmana ple d’actes en el marc de la festa major d’estiu en honor a la Mare de Déu d’Agost. Les celebracions van començar

divendres passat a la tarda amb una actuació del grup de ball flamenc del barri, la Blanca Paloma, que va anar seguit per la lectura del pregó. L’encarregat de pronunciar-lo enguany va ser el mateix president de l’Associació de Veïns, Ramón

López. Durant els dos dies del cap de setmana, els carrers de Bonavista es van omplir de veïns del barri, però també de gent d’altres parts de la ciutat. Araceli Gómez, membre de l’entitat veïnal, explica

que «ha vingut molta més gent de l’esperada, sobretot perquè hem convocat un munt d’activitats per a la canalla més petita i aquests actes ajuden a congregar els més menuts, però també als seus pares i als seus avis». Un dels esdeveni-


REUS

16/08/11

diarimés - 7

UNIVERSITAT

El Centre de Bioempreses obrirà les portes a principis de l’any 2012 Serà un complement del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), situat al Tecnoparc de Reus CRISTINA AGUILAR

SUSANNA CASES

La Universitat Rovira i Virgili (URV) i, per extensió, la ciutat de Reus s’estan posant al mapa, de mica en mica, i convertint-se en un referent pel que fa a la biotecnologia. Aquest terme que cada estiu sol sortir als mitjans de comunicació associat a una de les carreres amb la nota de tall més alta per entrar a cursar-la a la universitat serà cabdal en un futur immediat, pel que fa al seu desenvolupament, per al creixement econòmic de la capital del Baix Camp i del Camp de Tarragona en general. Així ho demostra la gran inversió que es du a terme a l’anomenat Tecnoparc, on s’estan construint i desenvolupant una sèrie d’edificis entorn el Parc Científic i Tecnològic en Nutrició i Salut, que es preveu que estigui finalitzat del tot a principis del 2012, i que la ubicació del nou Hospital Sant Joan de Reus ha posat encara més en alça. L’objectiu passa per aprofitar el gran valor agroalimentari de la zona per així donar una empenta a la R+D+I (Recerca,

la gran demanda que està tenint la carrera de Biotecnologia arreu de les universitats catalanes. També li donarà una nova empenta per l’economia del Camp de Tarragona.

Arquitectura, a punt Davant això, la rematada final del projecte seria l’arribada al Tecnoparc i al campus Bellissens de la nova Facultat de Medicina, actualment al centre, prop de l’antic Hospital. Fonts de la URV, però, asseguren que encara no hi ha data per

La Facultat de Medicina encara no té data per veure el trasllat al campus Bellissens La nova Escola d’Arquitectura obrirà les portes el proper dijous 1 de setembre

Façana exterior del futur Centre de Bioempreses. Desenvolupament i Innovació tecnològica) catalana, assistint les empreses agroalimentàries pel que fa a l’àmbit de la nutrició i la salut. Actualment aquesta tasca la du a terme el Centre Tecnològic de Nutrició

i Salut (CTNS), impulsat el 2008 per la Generalitat, l’Ajuntament de Reus i la URV, i que treballa amb catorze empreses del sector. El CTNS es complementarà amb el Centre de Bioempreses, en fase de construcció. Precisament aquest

centre, que l’exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, va anunciar per aquest mateix any, juntament amb l’Escola Superior d’Arquitectura (que sí que s’inaugurarà l’1 de setembre), ha d’acollir les empreses en fase d’expansió i que

ja hagin superat una primera fase inicial d’incubació al centre de R+D+I en Nutrició i Salut. A més, servirà de plataforma per als bioemprenedors, davant les fornades de joves investigadors que estan sortint arran de

CULTURA

veure-ho fet realitat. Per la seva banda, el que s’ha convertit en realitat ha estat la nova Escola Superior d’Arquitectura, que s’inaugurarà l’1 de setembre. La construcció ja està del tot acabada i aquestes setmanes s’està treballant situant el mobiliari i els últims detalls. Amb 5.000 metres quadrats i un cost de 4,7 milions d’euros (concebuda a partir d’edificis longitudinals situats al voltant de patis interiors) també vol albergar, en un futur, els estudis d’Enginyeria de l’Edificació.

CEDIDA

La Diputació comença les obres d’ampliació de l’Escola de Música, que costaran 4,2 milions d’euros Es preveu que la instal·lació estigui a punt d’aquí a un any i mig REDACCIÓ

La Diputació ha iniciat la reforma de l’edifici situat al número 6 del carrer del Vent, que antigament havia albergat l’Escola d’Art de Reus. L’immoble, propietat de la institució supramunicipal, albergarà aules i serveis de l’Escola de Música de la Diputació a Reus i també un espai social i cultural per a ús ciutadà. Després que el passat 1 d’agost s’iniciessin els treballs preliminars, seguint el calendari previst, aquesta setmana han començat

les tasques d’estabilització de la façana, que es conservarà atès que està catalogada com a patrimoni cultural municipal (l’immoble construït el 1920, havia estat convent de les monges de Mare Molas). Pel que fa a la part interior de l’edifici, s’enderrocarà a partir d’avui mateix i es construirà de nou, ateses les exigències de la normativa constructiva actual i la necessitat de crear espais més amplis, flexibles i moderns. Les obres tenen un pressupost de 4,2 milions d’eu-

ros i un termini d’execució de 18 mesos. Les noves dependències de l’Escola de Música de la Diputació i de l’espai social i cultural es distribuiran en cinc plantes, amb una superfície construïda total de 2.259 metres quadrats. El soterrani es destinarà a sales de maquinària, instal·lacions i magatzem. Les plantes, baixa i primera, es destinaran a ús social i cultural i disposaran d’amplis vestíbuls i de sales flexibles de diverses dimensions per a actes, conferències, exposi-

Una recreació de com serà el nou espai un cop acabades les obres. cions, reunions, tallers i altres activitats. Les plantes segona i tercera acolliran l’Escola de Música, amb au-

les, boxes individuals i sales d’assaig insonoritzades. L’àmplia terrassa del tercer pis també podrà albergar

diversos esdeveniments de l’escola. La superfície total de l’Escola de Música serà de 764 metres quadrats.


8 - diarimés

REUS

16/08/11

EQUIPAMENTS

El Centre de Lectura explotarà les noves tecnologies per un millor servei El proper mes de setembre renova el seu espai web i s’endinsa en l’ús d’eines 2.0 OLIVIA MOLET

REDACCIÓ / ACN

Renovar-se o morir. Sense arribar als extrems de la segona opció, el Centre de Lectura de Reus ha optat per la primera. L’entrada d’Internet com un element més de la vida quotidiana i la «democratització» de les xarxes socials i, en definitiva, les eines 2.0, han provocat que moltes empreses, institucions i, fins i tot polítics, canvien el seu plantejament i la manera d’actuar. I un centre de lectura, on sembla que les noves tecnologies hi tinguin poca cabuda, també se n’ha vist afectat. Així, després d’analitzar-ho, el ja centenari Centre de Lectura de la capital del Baix Camp ha optat per obrir-se a Internet i potenciar l’ús d’aquesta nova plataforma per tal que els reusencs coneguin tot el ventall d’opcions que tenen a fer al centre, més en-

rent actiu dins del món cultural de la ciutat i de la comarca». Pel que fa a les conseqüències de l’arribada de les noves tecnologies (com els e-books i la digitalització de la música) al món de la cultura en general, Filella afirma que «segueix existint en moltes persones un punt de romanticisme pels llibres i els discos reals». En aquesta línia, el proper mes de setembre el Centre de Lectura encetarà l’Escola de Lletres que, a través de cursos teòrics i pràctics, ajudarà a formar a les persones en el terreny de les

llengües. «El món de la cultura forma part d’aquell cercle d’àmbits que molts en presumeixen però pocs hi acaben invertint en la quantitat que realment es necessita per aconseguir que sigui un pilar estratègic més dins de la societat i l’economia del país», critica Filella, referint-se a la feina que té Reus en matèria cultural.

Les diferents entitats socials de Reus ja estan preparant l’entrada al nou curs. El Grup d’Estudi i protecció dels ecosistemes catalans (GEPEC) - Ecologistes de Catalunya, amb seu a Reus, ja ha tancat el calendari per al proper mes de setembre, amb un calendari ben atapeït des del primer cap de setmana. Per començar, el dissabte 3 han organitzat un taller pràctic d’apicultura. Tindrà lloc a Alcover i durarà tot el dia, de nou del matí a cinc de la tarda, i serà a càrrec de l’apicultor Joan Maria Llorens. L’objectiu del taller és donar a conèixer els elements bàsics del món de les abelles i la mel, per saber com gestionar-ho. Ja el diumenge 4, tindrà lloc una visita guiada i gratuït al llarg del matí a la Platja Natural dels Salats i Muntanyans de Creixell, Torredembarra (des d’on es sortirà) i Roda de Barà per conèixer a fons els mosquits i altres invertebrats. REDACCIÓ

un cost de 148.000 euros, inclou el desplaçament a la piscina (amb bus), l’assegurança, l’ús de la piscina i els monitors corresponents per vuit mesos, fet que ha propiciat un increment considerable en la despesa de l’activitat. A més, Cap nen sense saber nedar compta amb la col· laboració dels clubs Reus Deportiu i el Club de Natació Reus Ploms, que deixaran les instal·lacions. En total, es preveu que hi participi un nombre superior als 1.300 alumnes, en-

tre els centres públics i concertats de la capital del Baix Camp. El programa Cap nen sense saber nedar també té en compte la inclusió d’una atenció més personalitzada cap a aquells alumnes amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial. Així, es promourà especialment la participació dels centres d’educació especial Escola Alba i Nostra Senyora del Mar. Els alumnes que participin d’aquests centres comptaran amb monitors de suport.

Volen utilitzar Facebook i Twitter per donar a conèixer els cursos amb menys sortida del centre

El president de l’entitat, Xavier Filella. llà de l’espai per la lectura. De cara al mes de setembre, doncs, s’inaugurarà una nova plana web que millorarà les prestacions de l’actual i tindrà, entre altres, un accés personalitzat per tots els socis i un disseny

més atractiu. En aquest sentit, també s’intentarà potenciar les vessants no tan conegudes del Centre, com els diferents cursos i tallers d’aprenentatge sobre música, idiomes o ball, per exemple,

a través de les plataformes Facebook i Twitter, per tal de projectar-se davant la ciutadania. Segons el president de l’entitat, Xavier Filella, l’objectiu és que el Centre de Lectura «torni a ser un refe-

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya preparen sortides i excursions per al setembre

ESPORT

L’Ajuntament recupera el format de la iniciativa ‘Cap nen sense saber nedar’ El nou programa tindrà un cost de 148.000 euros, 48.000 més que el curs passat REDACCIÓ

Els alumnes de segon de primària de les escoles de Reus passaran per la piscina almenys una vegada per setmana entre els mesos d’octubre i maig. Així ho ha decidit la regidoria delegada de l’àrea

de l’Esport de l’Ajuntament de Reus, que recupera per al curs vinent el format del programa Cap nen sense saber nedar. L’objectiu del programa, a més d’allunyar els nens i nenes de les clàssiques instal·lacions esportives de les escoles i

així aproximar-los a un espai esportiu, passa perquè «aprenguin un dia a la setmana tècniques bàsiques de natació com un aprenentatge utilitari com de desenvolupament de qualitats físiques pròpies dels esports aquàtics». En aquest

sentit, el curs passat aquest programa va quedar restringit entre gener i maig i, per tant, el nombre de sessions van ser molt menys de les previstes de cara al curs que ve. Si més, no es van estalviar 48.000 euros. El programa, que tindrà

EL MÉS FRESC

Aquest estiu, plats amb carn de vedella ‘Spiced beef’ (Vedella marinada) Ingredients: 1 tros de vedella d’uns 3 kg, 2 cerveses negres, pebre de Jamaica, pebre negre, ginebró, claus d’olor, nou moscada, 75 g de sucre morè, 40 g de sal, aigua. Elaboració: Aquesta carn s’ha de marinar

durant un parell de dies. Primer, fregueu-la amb la sal i el sucre i deixeu-la reposar a la nevera durant un dia. L’endemà, adobeula amb la resta d’espècies i que reposi un altre dia a la nevera. Abans de cuinar-la, aboqueu una mica d’aigua per sobre del tall per netejar-lo de les espè-

cies. El suc del marinat no s’aprofita. Poseu la carn en una safata de vores altes i ruixeu-la amb la cervesa. Enforneu-la durant unes 5 o 6 hores, a temperatura mitjana. Quan falti més o menys una hora perquè s’acabi de coure, gireu el tall. Podeu acompanyar aquesta carn amb un puré de patata, pastanaga i xirivia.


REUS

16/08/11

BARRIS

diarimés - 9

CRISTINA AGUILAR

La urbanització Pelai acomiada la seva Festa Major amb havaneres Una tronada va posar el punt final a quasi quatre dies de festejos REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, que s’ha allargat un dia més amb motiu de la festivitat de l’Assumpció, ha estat el cap de setmana per excel·lència de les festes majors. Mig Catalunya ha gaudit d’actes festius per diferents ciutats i municipis i Reus tampoc se n’ha escapat, tot i que sense fer gaire escàndol. I és que els veïns de la urbanització Pelai han celebrat la festa major. La nit del rock va donar el tret de sortida, divendres la nit, a tres dies d’actes festius, que han anat en la línia de les festes pels diferents barris de la capital del

Els Xiquets de Reus descarreguen el seu 2 de 7 número 100 a Riudoms La colla castellera Els Xiquets de Reus van actuar diumenge, juntament amb els Xiquets del Serrallo, a la Fira de l’Avellana de Riudoms. Després de l’actuació de fa dos caps de setmana a Torroja del Priorat, els camisa avellana van tornar a actuar, aquest cop una mica més prop. Així, els de la capital del Baix Camp es van desplaçar fins a Riudoms i, en una actuació que va acabar ben entrada la nit, van descarregar un 4 de 6, un 4 de 7, el seu 2 de 7 número 100, un 3 de 7 i, pel que fa als pilars, un de 5 i dos de 4. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van fer un 3 de 6, un 4 de 6, un 3 de 6 amb el pilar i un pilar de 4. I ahir, els Xiquets de Reus es van desplaçar fins a Tarragona per actuar a les festes del Cós del Bou, a les 20:30h, juntament amb la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i just abans de començar un període de vacances per encarar nous reptes. REDACCIÓ

Baix Camp que es celebren al llarg de l’estiu i on les trobades socials, les menjades populars i, sobretot, les activitats per als més menuts donen algun motiu per no fugir cap a la platja en ple mes d’agost. Així, després d’un diumenge amb cercaviles i un sopar i ball popular, la parròquia de l’Assumpció va acollir ahir una missa en honor seu, on van acudir part del veïnat de Pelai. Ja a hora de dinar pràcticament, el parc del barri va tornar a ser el centre dels actes, amb un vermut. Passada ja, en part, la calor, a mitja tarda va tenir lloc un

Al llarg del cap de setmana, els veïns han gaudit de diferents actes.

Al llarg del mes d’agost, ha estat l’únic cap de setmana en què s’han celebrat festes de barris

Ahir també hi va haver una missa en honor a la Verge de l’Assumpció i un berenar popular

berenar i es van organitzar tota classe de jocs i activitats per als més petits. I ja per acomiadar les festes, no podia faltar la tradicional cantada d’ha-

vaneres, seguida d’una tronada, que va donar el punt final a les úniques festes de barris que la capital del Baix Camp ha celebrat enguany al mes d’agost i co-

incidint amb els festejos de Sant Magí de Tarragona i la clausura de les Nits Daurades de la localitat veïna de Salou. Ara ja, al mes de setembre es tornaran a revifar els festius pels diferents barris. Sense anar més lluny, el primer cap de setmana, del 2 al 4, serà el torn dels festejos a la urbanització Mas

Carpa, Jardins de Reus i la zona de Mas Iglesias. I ja, la segona quinzena, del 15 al 18 de setembre, la festa es concentrarà al passeig Prim. Però encara faltaran una de les festes més rellevants de la capital del Baix Camp, les de Misericòrdia, que tindran lloc a finals de mes i de les quals ja s’estan ultimant els darrers detalls.


10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

16/08/11

CASTELLS

ACN

D’esquerra a dreta: el 5 de 8 de la Colla Vella de Valls, el 3 de 7 dels Minyons de l’Arboç i el pom de dalt del 2 de 8 carregat per la Colla Joves de Valls.

Nova diada de nou a la Bisbal del Penedès Els Minyons de l’Arboç i la Vella i la Joves de Valls tanquen una bona jornada amb la canalla com a protagonista ACN

La Bisbal del Penedès va acollir ahir al migdia la tradicional jornada castellera amb motiu de la diada de la Mare de Déu d’agost. A diferència d’altres anys, els Castellers de Vilafranca no van assistir a la diada i el seu lloc el van cobrir els

Minyons de l’Arboç, que, acompanyats per les Colles Vella i Joves de Valls, van omplir la plaça de vermell. La Colla Vella dels Xiquets de Valls va ser l’encarregada d’obrir plaça descarregant un cinc de vuit després d’un primer peu desmuntat. Per la seva banda, la Joves va

FESTES

La Canonja tanca un cap de setmana replè de celebracions populars

intentar carregar en dues ocasions durant la primera ronda el cinc de vuit, però en ambdós castells la canalla es va fer enrere i l’estructura no es va poder acabar de coronar. Finalment, els Minyons van tancar ronda descarregant el tres de set després que el quatre de

vuit els fes llenya. En la segona ronda la Vella va carregar el tres de nou amb folre, però poc després de fer l’aleta el castell es va trencar pels terços. La Joves van descarregar la torre de vuit sense dificultats i els Minyons de l’Arboç, per la seva banda, van descarre-

CRISTINA AGUILAR

El castell de focs clourà avui les festes REDACCIÓ

La Canonja ha estat un altre dels municipis que ha celebrat durant aquest cap de setmana la seva Festa Major. Durant la jornada d’ahir es van concentrar bona part dels actes més populars, entre els quals en va destacar, per la gran quantitat de gent que va congregar als carrers del poble, la tradicional processó amb la cobla i els gegants. A la tarda, l’Orfeó Canongí va acollir diversos campionats, entre els quals cal destacar la bona acolli-

da que va tenir el de llançament de pinyols d’oliva. Més tard es van celebrar les finals dels tornejos de botifarra, ping-pong, billar de caramboles i de futbolí. A continuació, a la plaça de Catalunya l’Orquestra Costa Brava va protagonitzat el concert de la Festa Major i més tard repetirien durant el gran ball que va començar a la mitjanit. Les celebracions continuen avui amb la Canonjaventura i a les onze de la nit la pirotècnia De Altura tancarà els actes amb un gran castell de focs.

gar el quatre de set. En tercera ronda, la Vella va portar a plaça el quatre de vuit amb agulla que únicament van aconseguir carregar. La Joves va intentar el tres de nou amb folre, però un cop més la canalla es va fer enrere. Finalment, els Minyons

van tancar la jornada amb un tres de set que no van poder carregar. Durant la ronda de recuperació, la Joves va carregar el tres de vuit, els Minyons van descarregar la torre de sis i, finalment, la Vella de Valls va descarregar el pilar de sis.

MOBILITAT

Afectacions de trànsit a la N-340 i a l’A-7 per obres de manteniment Dijous es tallarà un punt de l’A-7 REDACCIÓ

La processó va recórrer els principals carrers del municipi.

Segons informa la Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment a Tarragona, entre avui, dia 16, i el proper 19 d’agost, a la N-340, entre el punt quilomètric 1057 fins al 1140 (que uneixen Amposta i Mont-roig) s’afectarà el trànsit per ocupació de vorals i illetes arran dels treballs d’actualització de la senyalització vertical que s’hi duran a terme. D’altra banda, aquest dijous, 18 d’agost, a l’A7, concretament al punt quilomètric 1.126,850,

s’afectarà el trànsit per un tall total de circulació en l’únic sentit habilitat, per un període d’entre 10 i 15 minuts. El motiu serà la retirada de cables elèctrics. Es tracta d’un treball inclòs en l’execució del projecte complementari de l’obra autovia del Mediterrani A-7, a Vandellòs i l’Hospitalet per a la reparació de talussos que executa l’empresa CRC Obras y Servicios SL. Les obres es duran a terme si ho permet la situació meteorològica.


CAMP DE TARRAGONA

16/08/11

PxC mostra la seva preocupació per la retallada a l’Escola de Música Pau Casals El grup municipal de Plataforma per Catalunya del Vendrell mostra la seva preocupació davant la retallada de les subvencions a l’Escola de Música Municipal Pau Casals per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Segons PxC, aquesta retallada suposa el 23%, en passar de 600 a 460 euros de subvenció per alumne. «Si afegim la presumible retallada del 10% que podria aplicar l’Ajuntament, tot plegat, quedaria en una retallada del 35% a l’Escola de Música, pel cap baix», lamenten des del grup municipal. El grup municipal alerta que la retallada podria incloure l’acomiadament de professorat i l’augment de les quotes dels alumnes, que serien «inadmissibles» per les famílies de molts alumnes no podran abonar. «Aquesta situació podria significar una reducció d’alumnes que posaria en perill la viabilitat de l’Escola», adverteixen.

SALOU

Detenen dues persones per un robatori amb força a Roda de Barà

Les Nits Daurades finalitzen amb la processó i un castell de focs Com ja és tradicional, la verge va embarcar en el pesquer Santa Maria CEDIDA

REDACCIÓ

Els actes de les Nits Daurades de Salou, que van començar el passat dia 7 d’agost, van finalitzar ahir amb un dels actes més tradicionals i emotius de les festes, la celebració de la missa de Festa Major a l’església de Santa Maria del Mar i la posterior processó de la verge pels carrers de Salou. L’acte, una vegada més, va ser un dels més concorreguts de les festes. Pescadors i mariners van ser els encarregats de portar sobre les seves espatlles el pas de la verge, mentre la processó es va anar obrint pas en el seu recorregut, des de l’església fins a l’espigó del moll. Un cop al port, i com ja és habitual, la verge va embarcar en el pesquer Santa Maria per tal de recórrer part del litoral salouenc. Quan va finalitzar la

La processó és un dels actes més concorreguts de les festes. processó marítima, el recorregut va continuar pel passeig Jaume I. Després d’aquest acte tradicional, un gran cas-

tell de focs d’artifici, que va anar a càrrec de la pirotècnia Igual, va posar punt final a les Nits Daurades de Salou. Per acomiadar les

diarimés - 11

festes, l’orquestra The Moonlight va oferir una estona de ball als salouencs i salouenques a la plaça de les Comunitats Autònomes.

La Policia Local de Roda de Barà va detenir, la setmana passada, dues persones de nacionalitat magrebina de 25 i 26 anys per ser presumptament culpables d’un delicte de robatori amb força en una nau del Camí de Barà d’on volien emportar-se cable i ferro. El propietari del local, en sentir soroll, va sol·licitar la presència policial a la nau. Quan la patrulla hi va arribar va descobrir els dos homes, que en adonar-se de la presència policial van intentar fugir. Després d’una persecució van ser detinguts, un a les pistes Nou Roda i l’altre als voltants del camp de futbol. Un cop detinguts van ser lliurats als Mossos d’Esquadra per ser traslladats als Jutjats. D’altra banda, la Policia Local, amb l’objectiu de fer respectar els límits de velocitat a l’interior del municipi i prevenir possibles accidents, ha iniciat una campanya de control de la velocitat que s’allargarà fins al proper 22 d’agost.

EMPRESES CEDIDES

Vicsan signa els contractes de dues obres internacionals REDACCIÓ

L’empresa Vicsan va firmar, durant el mes de juliol, els contractes per les seves dues primeres obres internacionals. Vicsan construirà un centre de convencions a Nigèria, amb un cost de cinc milions d’euros, i un centre comercial a l’Aràbia Saudita, que costarà 14 milions. Està previst que les dues obres comencin durant el mes de setembre.

Render del centre de convencions a Nigèria i del centre comercial a l’Aràbia Saudita.


12 - diarimés

CATALUNYA-ESPANYA CATALUNYA-ESPANYA-MÓN

16/08/11

SUCCESSOS

Tres nens discapacitats apareixen morts en un centre de Valladolid Les primeres investigacions apunten que podrien haver estat asfixiats per la seva cuidadora EUROPA PRESS

Tres cadàvers de nens discapacitats van ser trobats ahir en un centre d’acollida a Boecillo (Valladolid). Els tres menors van morir, presumptament, a mans de la seva cuidadora, que posteriorment es va intentar treure la vida i que es troba en el mòdul de Vigilància Penitenciària de l’Hospital Clínic de Valladolid per la seva suposada implicació en els fets. Els tres nens morts de manera violenta patien un alt grau de mobilitat reduïda, entre el 78 i el 90%, dos d’ells eren de nacionalitat espanyola i el tercer era guineà. Els cossos sense vida van ser trobats al voltant de les 9 del matí d’ahir a les instal· lacions d’aquest centre ubicat al carrer Almendro de Bociello, quan dues treba-

lladores del centre van accedir al recinte per començar la seva jornada laboral i es van trobar l’altra monitora i presumpta autora dels fets «inconscient» i els tres menors morts, per la qual cosa es van posar ràpidament en contacte amb el Servei d’Emergències 112, que van avisar la Guàrdia Civil del municipi. Els cadàvers dels tres nens van ser trobats amb el cap cobert amb paper film, segons van informar fonts de la investigació, per la qual cosa sembla que la raó més probable de la mort sigui l’asfíxia. Segons van indicar les mateixes fonts, els cossos sense vida dels menors de 3, 9 i 14 anys es van trobar en dues habitacions diferents del centre, gestionat per Mensajeros de la Paz. Després d’aquesta situa-

ció, la monitora, que tenia ferides al cap, coll i canells, va ser traslladada al mòdul de Vigilància Penitenciària de l’Hospital Clínic de Valladolid, on va prestar declaració. Les seves inicials són G.L.B. El president de Mensaje-

Junta de Castella i Lleó, Milagros Marcos, per informar del succés, amb les dades que han pogut facilitar, limitats pel secret sumarial de les actuacions que ha ordenat el jutjat. La monitora, ara hospitalitzada sota custòdia i que

Els tres nens patien un alt grau de mobilitat reduïda i eren dos espanyols i un guineà

La principal sospitosa és la cuidadora nocturna, que es va intentar suïcidar després del crim

ros de la Paz, el pare Ángel, ha atribuït a un possible «acte de bogeria» la mort dels tres nens trobats sense vida en un centre d’aquesta organització a Boecillo. El pare Ángel ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa, en què ha comparegut amb la consellera de Família de la

s’ocupava de cuidar els menors a les nits, sembla que va ser trobada inconscient quan van arribar altres cuidadores al centre assistencial, on van requerir assistència psicològica. Mai s’ha tingut constància que la monitora lesionada hagués patit símptomes de depressió o altres pro-

blemes similars, ha assegurat el pare Ángel, que ha qualificat d’«acte de bogeria» la mort dels nens, unes morts que fonts pròximes a la investigació han atribuït a una possible asfíxia amb la suposada implicació de la monitora hospitalitzada. Les víctimes mortals– una nena i dos nens, segons fonts pròximes al cas– estaven en aquest centre de Mensajeros de la Paz, que feia gairebé un any que havia obert en aquesta població.

Tres dies de dol Per la seva banda, l’Ajuntament de la localitat aprovarà avui en un ple extraordinari decretar tres dies de dol oficial, a l’hora que convocarà una concentració silenciosa per aquest mateix migdia a la plaça Major del municipi.

José Blanco veu Rubalcaba secretari general del PSOE El ministre de Foment i portaveu del Govern espanyol, José Blanco, està convençut que el candidat socialista a les properes eleccions generals, Alfredo Pérez Rubalcaba, serà escollit secretari general del PSOE en el congrés que celebri el partit després dels comicis «siguin quines siguin les circumstàncies» d’aquesta cita amb les urnes. El també vicesecretari general del PSOE va recordar que l’exministre de l’Interior ja «va manifestar en més d’una ocasió que venia per quedar-se», de manera que no volia ser «només un candidat electoral del PSOE», sinó que pretenia «exercir el lideratge amb totes les conseqüències». A més a més, Blanco va assegurar que està «convençut» que el PSOE té «l’oportunitat de governar» a Espanya perquè té «el millor candidat per a poder liderar el país, el que té més experiència, el que és més resolutiu i el que té més capacitat de gestionar Espanya». E.P.

SANITAT

CONFLICTES

Les retallades de la Generalitat amenacen la feina de 3.000 sanitaris

Gaddafi insta la població líbia a lluitar contra els rebels i fer fora l’OTAN

EUROPA PRESS

La tisorada sanitària de la Generalitat amenaça actualment la situació laboral de gairebé 3.000 sanitaris que treballen en hospitals i Centres d’Atenció Primària (CAP) concertats catalans. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha imposat retallades pròximes al 10 per cent del seu pressupost,

vinculades a la baixada de tarifes i contracte de l’activitat. Des que a l’abril l’Hospital Plató de Barcelona anunciés el primer Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) en el sector concertat, una desena de consorcis i corporacions hospitalàries han seguit l’estela del centre, que ha aprovat aco-

miadar 38 treballadors, la majoria metges, infermeres i administratius. La lluita d’un grup de directius per mantenir l’activitat assistencial de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona, amenaçat de tancament per la Conselleria de Salut, manté en suspens el futur laboral dels 400 treballadors del centre.

EUROPA PRESS

El mandatari libi, Muamar Al Gaddafi, va instar la població a armar-se per «alliberar Líbia metre a metre dels traïdors i de l’OTAN», en un discurs retransmès en directe per la televisió estatal. «Estigueu preparats per a la lluita. La sang dels màrtirs és el combustible

en el camp de batalla. Seguiu endavant, assumiu reptes, agafeu les vostres armes i aneu a la lluita», va dir el coronel, que va asseverar que la Revolució de Faté, que el va portar al poder el 1969, «es mantindrà». El mandatari va pronunciar aquestes paraules en una intervenció telefò-

nica, per la qual cosa no va aparèixer en la imatge. En alguns moments la connexió es va perdre completament i no es podia sentir part de la locució. Aquest discurs és el primer que Gaddafi dirigeix a la nació des que els rebels van iniciar la seva major ofensiva per entrar a la capital, Trípoli.

TERRORISME

Una onada d’atemptats suïcides acaba amb 52 persones mortes a l’Iraq El més greu va ser a Kut, i va costar la vida a 37 civils EUROPA PRESS

Almenys 52 persones van morir ahir i desenes més van resultar ferides en una onada d’atemptats suÏcides i amb cotxe bomba en diferents ciutats de l’Iraq que les autoritats van atribuir a grups vinculats a Al Qaeda. El pitjor atemptat va

ocórrer a Kut, una ciutat predominantment xiïta a 150 quilòmetres al sud-est de Bagdad, on una bomba de carretera seguida d’un cotxe bomba es va cobrar la vida de 37 persones, segons fonts policials i mèdiques. Dhiyauddin Jalil, director del departament pro-

vincial de salut, va assenyalar que més de 68 persones van resultar ferides en els atemptats, que tenien com a principal objectiu a la policia. Molts dels ferits presenten cremades de gravetat. «Aquests atacs estan intentant influir en la situació de seguretat i minar la

confiança en les forces de seguretat», va considerar el general Qassim al Musawi, portaveu de les operacions de seguretat a la capital del país iraquià. D’altra banda, almenys vuit persones van morir i catorze més van resultar ferides quan un suïcida a bord d’un cotxe bomba va atacar un edifici municipal a Jan Bani Saad, uns 30 quilòmetres al nord-est de Bagdad; mentre que a Tikrit dos suïcides van acabar amb la vida de dos policies iraquians.


ESPORTS

16/08/11

diarimés - 13

FUTBOL

FUTBOL

AFE i LFP es reuneixen demà per intentar arribar a un acord

El Nàstic descarta els fitxatges de Milan Peric i Rodrigo Íñigo

Els futbolistes segueixen inflexibles

El club no fitxarà els dos jugadors, que han estat a prova durant l’estiu

REDACCIÓ

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) segueix afirmant que, si no es canvia el conveni col· lectiu no començarà la Lliga aquest cap de setmana. Per aquest motiu, i per intentar acostar postures, la Lliga de Futbol Professional (LFP) i la AFE han fixat una reunió demà per continuar negociant aquest conveni, segons fonts de la LFP. Aquesta trobada, que se celebrarà a les deu del matí a la seu de la Lliga, a Madrid, té com a únic objectiu acostar postures per, d’aquesta manera, intentar desconvocar la vaga. Des de la LFP, però, veuen llunyà l’acord i, en aquest sentit, creuen que «és gairebé impossible que sortim de la reunió amb el conveni signat. En dues o tres hores és molt

difícil arribar a un acord, ja que queden molts punts per negociar». Cal recordar que el passat 11 d’agost el president de la AFE, Luis Rubiales, va anunciar la convocatòria de vaga per les dues primeres jornades de Lliga. Llavors, Rubiales va afirmar que «els futbolistes ens hem unit i hem dit prou. Hem pres la decisió ferma, unànime i responsable de convocar vaga per les dues primeres jornades. La Lliga no començarà fins que se signi un conveni». El mateix dia el president de la AFE va indicar que la convocatòria de vaga no significa que el sindicat hagi de deixar de negociar per intentar assolir un acord sobre l’esmentat conveni, tot i que l’aturada podria perllongar-se si les dues parts segueixen sense arribar a un acord.

FUTBOL

José Mari assegura que el Xerez «té bones sensacions» REDACCIÓ

El davanter del Xerez, José Mari, assegura que al seu equip «les sensacions són bones», davant de l’inici de Lliga a la Segona Divisió A on, en la primera jornada, els andalusos rebran el Sabadell. El davanter ha comentat que «la pretemporada és el més pesat i el que l’equip vol és la competició. Hem anat millorant

a mesura que anava passant la pretemporada i estem segons el previst. Diumenge veurem el rendiment que podem donar». El sevillà, que compleix la seva segona temporada al Xerez, manifesta que intentarà «marcar el màxim nombre de gols que sigui possible, ja que als davanters se’ls demana gols».

CEDIDA

VICENTE M. IZQUIERDO

Únicament resten sis dies perquè el Gimnàstic de Tarragona s’estreni a la 201112 i la plantilla del primer equip continua a mitges. La direcció esportiva grana va descartar ahir els fitxatges de Milan Peric i Rodrigo Íñigo, dos jugadors que han estat a prova en els darrers dies a Tarragona, però que no han convençut la cúpula tarragonina. El director esportiu, Josep Maria Nogués i l’entrenador, Juan Carlos Oliva, van estar aquest cap de setmana comprovant les evolucions de Milan Peric a Hongria. El davanter serbi, a les files del Kaposvári Rákóczi, va jugar contra l’Újpest. Peric, amb dos gols, va ser l’estrella del seu equip en l’empat amb què va acabar el partit. El rendiment del jugador, però, no ha convençut la cúpula grana, la qual buscarà ara una nova opció per cobrir la posició de davanter centre, una demarcació que ara únicament cobreix un Berry Powel que no està al cent per cent del seu nivell físic. Amb tan poc temps per prendre una decisió, la direcció esportiva haurà de treballar a contrarellotge per trobar un «9» de garanties, que sigui capaç de competir amb Powel i d’esdevenir un complement per a l’holandès, en el cas que sigui necessari. Un dels candidats per cobrir aquesta demarcació és Adrián Luna. Aquest uruguaià és propietat de l’Es-

Milan Peric no jugarà al Nàstic la propera temporada.

Adrián Luna és un dels candidats per acompanyar Berry Powel a la punta d’atac

Ferran Corominas, que agradava al Nàstic, té moltes opcions d’acabar a l’Osca o a l’Hèrcules

Amb Álex Ortiz i Xisco Campos lesionats, Oliva només compta amb un central disponible

panyol, el qual l’ha fitxat aquest mateix estiu procedent del Defensor uruguaià. El futbolista, de 19 anys, és una aposta de futur de la direcció esportiva blanc-iblava i, per aquest motiu, el club de la Ciutat Comtal veuria amb bons ulls una cessió a un equip que li pogués oferir minuts. En aquest sentit, el Nàstic és el primer de la llista. Un dels altres noms que ha sonat en les darreres setmanes, però que ha perdut força, fins el punt de quedar gairebé descartat, és el de Ferran Corominas, davanter de l’Espanyol que final-

ment fitxarà, amb gairebé tota seguretat, per l’Hèrcules o per l’Osca. L’altre jugador descartat per la direcció esportiva del Gimnàstic és Rodrigo Íñigo. Aquest central mexicà va arribar la setmana passada per provar i intentar el seu fitxatge, però després dels entrenaments realitzats i del partit que va jugar dissabte a Teruel, en què el Nàstic no va passar de l’empat sense gols, els tècnics han decidit no comptar amb el seu concurs de cara a la propera campanya, fet que provoca que des del l’entitat tarragonina hagin

de fitxar un central a marxes forçades.

Un sol central Sobre la taula apareixen els ja coneguts noms d’Armando, del Barça B i Melli, del Tenerife, tot i que cadascun dels dos, per un motiu o per un altre, no acaben de convèncer ni la direcció esportiva ni el cos tècnic. El fet és que, a dia d’avui, Pedro Mairata és l’únic defensa central de què disposa Juan Carlos Oliva per l’inici de lliga, ja que Álex Ortiz i Xisco Campos, que enguany jugarà a l’eix, continuen lesionats.


14 - diarimés

ESPORTS

16/08/11

BÀSQUET

FUTBOL

El Tarragona comença avui la pretemporada amb quatre jugadors

El Reus tanca la pretemporada amb una derrota a Gavà

El club treballa en els fitxatges i dijous ja podria tenir vuit efectius en la plantilla CEDIDA

ELOI TOST

Quan encara no s’ha fet públic l’acord entre CBT i ADT sobre la composició de la directiva i el nom del nou club de bàsquet professional de la ciutat de Tarragona, l’equip ja ha de començar a treballar per preparar la nova temporada. L’equip, dirigit per Berni Álvarez, inicia avui els entrenaments amb només quatre jugadors: David Fernández, Lluís Jacas, Álex Alba i Roger Fornàs. Tots ells van formar part de la plantilla del CBT el curs passat en el qual van aconseguir la permanència. Enguany, l’objectiu serà el mateix i per fer-lo més viable, des de la direcció esportiva es treballa contra rellotge en la confecció de la plantilla. A banda d’aquests quatre efectius, el club té tancat un interior nord-americà i pràcticament lligats dos jugadors joves. Berni Álvarez doncs, espera comptar a finals d’aquesta setmana amb set o vuit jugadors per poder treballar més a fons. Dijous arribarà a Tarragona Jonathan Mitchell, un quatre procedent de la universitat de Rutgers. El curs passat va acabar la seva etapa estudiantil després de dos anys a la universitat de Florida i dos més a Rutgers, amb una pausa d’una temporada entre equips. Les seves millors estadístiques les va acreditar l’any passat, amb una mitjana de 14,3 punts i 5,6 rebots per partit. Mitchell és un aler-

El Reus va disputar ahir el seu darrer partit de la pretemporada que es va saldar amb una derrota per 1-0 al camp del Gavà, de Tercera Divisió. Els roig-i-negres han encadenat tres derrotes seguides en aquest final de pretemporada contra equips de categoria inferior. De tota manera, la situació no preocupa els reusencs: «Vam començar la preparació amb retard i la feina de sis setmanes l’hem feta amb quatre», explica el director esportiu Gerard Escoda. El reusenc es mostra optimista: «Tenim una setmana tranquil·la i diumenge anirem a Lleida amb garanties de lluitar pel partit». E.TOST

PÀDEL

El CST Cunit organitza una segona edició del torneig nocturn

Roger Fornàs, dret a l’esquerra, i David Fernández, assegut a la dreta, són dos dels quatre jugadors que començaran avui a entrenar-se.

Avui només s’exercitaran Lluís Jacas, Álex Alba, Roger Fornàs i David Fernández Aquesta setmana arribaran Sergio Olmos, Jonathan Mitchell, Iván Martínez i Jorge Santana pivot d’uns 2 metres, amb bon tir exterior (quasi 40% en triples l’últim curs), potent i atlètic. En definitiva, un perfil força semblant al que tenia Franklin l’any passat i que ajudarà en l’es-

til de joc que vol implantar Berni Álvarez. A banda de Mitchell, avui es podria fer oficial l’arribada de dos jugadors més. D’una banda, Sergio Olmos, un pivot de 24 anys i 2,13 d’altura que va formarse a la universitat de Temple i que arriba procedent del Palència, després d’una temporada al La Palma. Amb el Palència, la temporada passada va acreditar 3,9 punts i 3,3 rebots per partit en 14 minuts de joc. La darrera incorporació que es tancarà és la d’Iván Martínez, procedent del filial del Màlaga i que l’any pas-

sat va anotar una mitjana de 7,1 punts en 20 minuts. És un aler de 1,92 metres i 21 anys. Tots dos jugadors compleixen el perfil que es busca des de la direcció esportiva. Joventut, amb projecció i que vulguin minuts per reivindicar-se. A banda d’aquestes incorporacions, es treballa en el fitxatge d’un jugador exterior nordamericà i en allargar la cessió de Jorge Santana, que es podria tancar també avui.

Pretemporada difícil En aquests primers dies, els únics integrants de l’equip s’entrenaran juntament

amb jugadors del filial. Álvarez tindrà poc temps per treballar amb tota la plantilla al complet, ja que el 27 d’agost hauran de disputar el primer partit oficial: la Lliga Catalana, contra el Girona. A més, el conjunt tarragoní disputarà uns quants partits de pretemporada: El dia 1 de setembre al Serrallo contra el Menorca, el dia 3 davant el València també a casa i una mica més endavant contra l’Osca, en una data encara per determinar. En total, Berni Álvarez voldria fer sis o set partits de preparació.

Després de la bona rebuda que va tenir el primer torneig de pàdel nocturn, el CST Cunit ha decidit organitzar un nou certamen per aquest estiu. Concretament, es disputarà entre el 26 i el 28 d’agost. L’horari dels partits serà de sis de la tarda a tres de la matinada, i les parelles estaran dividides en categories masculí, femení i mixt. Les inscripcions per a participar-hi s’hauran de fer abans del proper dimecres 24 al correu electrònic ctcunit@ctcunit. com. El preu per als socis és de 7,5 euros per participar en una modalitat o 11,50 per a les dues. Per als no socis és de 15 i 22,50 euros. REDACCIÓ

FELICITATS

Padres, amigos y ahora abuelos, muchas felicidades en vuestro aniversario de boda. Un beso fuerte de vuestros nietos Pol, Magali y la pequeña Dolores Minonela.

Eneko i Bruno t’estimen molt i et desitgen un feliç dia en el teu aniversari.

Mi princesa, ya son 3 añitos los que vas a cumplir y tus papis te desean feliz cumpleaños.

Felicita les persones que estimes a través de ‘Més Tarragona’. Envia’ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l’adreça electrònica: publicitat@mestar­ragona.com. Les fotos s’han d’enviar amb dos dies d’antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en suport paper no es retornaran.


16/08/11

La secció de cartes és oberta a la participació de tots els lectors i lectores de Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Sant Agustí, 21. 43003 de Tarragona o carrer Sor Lluïsa Estivill, 16, baixos. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

OPINIÓ

EDITORIAL

MÉS CONFIDENCIAL

Que la festa no s’aturi! El país acaba de despertar-se d’un cap de setmana llarg, en el qual alguns ciutadans han optat per marxar a fer unes curtes vacances, d’altres han preferit quedar-se a casa i, en tercera instància, també n’hi ha, i no pocs, els que han hagut de treballar perquè les seves professions no entenen de festius. Tant els que han escollit la primera com la segona opció l’han encertada, ja que en la tercera no hi havia elecció. Centrant-nos en casa nostra, els tarragonins

que s’han quedat a casa han pogut gaudir d’un cap de setmana molt mogut, ja que en molts municipis les festes han estat les grans protagonistes. A Tarragona, per exemple, els primers actes de Sant Magí ja avisen de la festa grossa i diversos barris de la ciutat, com Bonavista o Ferran, també hi ha hagut gresca, sense deixar de banda la festivitat del Cos del Bou ni el final de les Nits Daurades, a Salou, que van deixar empremta.

TRIBUNA

Realitats sobre la renda mínima d’inserció

L

a greu situació que s’ha generat amb el canvi en el sistema de pagament de la Renda Mínima d’Inserció per part de la Generalitat ens demana reflexionar sobre el que significa l’aplicació de retallades indiscriminades i com aquestes arriben a repercutir sobre les persones. La Renda Mínima d’Inserció ha estat una eina eficaç per tractar les situacions de precarietat socioeconòmica greus, que van des de la manca de feina i prestacions que pot patir una família en un moment determinat fins a les situacions més avançades de marginació social. La situació actual de crisi econòmica ha fet augmentar la població vulnerable i en risc d’exclusió i n’ha diversificat els perfils. D’aquesta manera, importants sectors de la població que fins ara vivien de manera autònoma s’han vist abocats a situacions de precarietat social molt greus. Aquests dies hem sentit dir que el canvi amb la forma de pagament de la RMI buscava controlar un possible frau de les persones perceptores, però el cert és que aquesta decisió ha provocat cues de persones que han patit innecessàriament davant una situació generada sense valorar les conseqüències i, sense

diarimés - 15

Victòria Pelegrín Tinent d’Alcalde Àrea de Serveis a les Persones a l’Ajuntament de Tarragona

l’oportuna comunicació als Serveis Socials locals, els autèntics interlocutors d’aquestes persones. Cal recordar que les famílies ateses les integren infants i adolescents a qui cal assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques, infants i adolescents que no poden quedar en situació de desemparament econòmic o familiar. Cal recordar que els Serveis Socials donen suport a situacions molt dures i desesperades. Cal recordar que a la nostra ciutat són unes 400 famílies les que són perceptores d’aquesta prestació. Cal també recordar que quan la Generalitat ha parlat d’un possible frau en els preceptors de la prestació ha obviat un dret fonamental: la presumpció d’innocència de les persones perceptores; o, potser, les persones que pateixen la pobresa, la vulnerabilitat o l’exclusió social no tenen dret a no ser considerades infractores mentre no es demostri el contrari? Augmentar les eines de control i les inspeccions per identificar situacions anòmales eren completament compatible amb el manteniment de la prestació tal com es feia fins ara, donat que és competència de la Generalitat la seva aprovació o denegació i. per tant, qui fixa els criteris per la seva sol·licitud, crite-

ris que sempre han estat molt clars per als Serveis Socials municipals. Els ajuntaments són la porta d’entrada al sistema de Serveis Socials i per tant la cara visible i humana. Són els nostres equips els que han de gestionar el dia a dia amb recursos que sempre són limitats i han assumir molts cops situacions que sobrepassen les competències municipals. Això els demana un sobreesforç que no sempre és valorat ni entès. No es poden modificar les regles del joc a mig partit. No es poden modificar les normes sense donar la informació oportuna i necessària. No es pot menysprear les persones perceptores i els i les professionals d’aquesta manera perquè reflecteix la situació de desemparament en què han estat treballant i ens confirma el poc valor i respecte dels Serveis Socials municipals per part de la Generalitat. Hem de reflexionar amb molta profunditat cap on anem. El suport a les persones és primordial. No podem permetre el deteriorament de moltes d’aquestes situacions que sense el suport social i de l’Administració no aconseguiran sortir-se’n i tots els esforços realitzats envers la inclusió i cohesió social hauran estat en va. Estem parlant d’una pèrdua de drets socials, estem parlant de persones.

Els cossos de seguretat han de saber les normes Una de les curiositats que va deixar la final de la Copa Catalunya de futbol, que dimarts va enfrontar el Barça i l’Espanyol al Nou Estadi de Tarragona, va ser la que van deixar dos integrants de la seguretat del camp, que van demostrar que no sabien de què anava la cosa. Al Nou Estadi, com ha de ser en tots els camps de futbol, està prohibit vendre begudes alcohòliques. A banda de refrescos, però, també es ven cervesa sense alcohol, que és un dels productes que més es comercialitza entre els seguidors. Un d’aquests va comprar la seva cervesa al camp i la va deixar a les escales, mentre observava el partit. Dos membres del cos de seguretat van acostar-se a l’home i un d’ells li va recriminar que no es podia entrar alcohol al camp. L’altre, però, es va adonar de l’errada del seu company i van acabar deixant tranquil l’home, que no entenia què estava passant.

Un membre de seguretat va recriminar a un home que no es podia beure alcohol

El Voleibol Sant Pere i Sant Pau sempre serà gran

C

om a soci del «volei» SP i SP vull fer arribar a tota la família del «volei» directius, tècnics, jugadors(totes les categories) i socis que ara més que mai ens hem de fer costat. Jo em sento desil·lusionat però content. Sí, content perquè tècnics i jugadors sempre han portat els equips a un bon lloc i jo com a soci he estat content de la feina feta. Ara, la nova situació no

més diari

tarragona ~ reus ~ costaDaurada Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001- issn: 1579-5659

Jaume López Leor Tarragona

C/ Sant Agustí, 21, 3r. 43003 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21 C/ Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 www.diarimes.com

és causa del treball mal fet, sinó de la gestió dels nostres polítics que volen recuperar el que «malgasten» a costa de l’esport de Tarragona. Treuen la tisora i retallen la il·lusió del planter del «volei». Però ells quan han de donar exemple i ajustar els seus pressupostos no troben la tisora. Si volen arreglar els comptes de l’Ajuntament a costa de l’esport, per què volen els Jocs del Medi-

Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

terrani? Deu ser per sortir a la foto... L’altre dia a l’assemblea per decidir el futur del gran equip professional del Voleibol Sant Pere i Sant Pau van llegir l’acta de l’assemblea anterior. Hi havia unes promeses del representant de l’Ajuntament (no cal dir el nom, ell ho sap i no cal fer-li propaganda). On són?. Seguiré anant a veure voleibol a

Primera Catalana i faré costat a l’equip com a soci. El Club és gran perquè el formen grans persones i la seva història s’ha de mantenir viva. És prou important i l’hem de continuar escrivint amb lletres grosses. No us desanimeu! La propera temporada serà diferent però plena d’èxits. Visca el Voleibol Sant Pere i Sant Pau!

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Laia Díaz, Carme Mas, Vicente Izquierdo, Alba Porta, Eloi Tost, Susanna Cases. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Roser Sans, Olívia Molet, Cristina Aguilar. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos. Publicitat: Maria Molleda, M. Jesús del Hierro, Carmen Soto, Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:


16 - diarimés

SERVEIS

16/08/11

TRIATLÓ

CEDIDA

Els participants, durant un moment de la prova.

Unes 550 persones disputen el primer Zoot Triatló Tarragona REDACCIÓ

DEFUNCIONS Tarragona Simon Perez Santos. Ha mort a l’edat de 90 anys. El seu funeral serà avui, a les onze del matí, a l’església de Sant Joan. Vicenta Diez Lopez. Ha mort a l’edat de 84 anys. El seu funeral serà avui, a dos quarts de cinc de la tarda, al tanatori.

Reus German García Monterroso. Ha mort a l’edat de 82 anys. El seu funeral tindrà lloc avui a les 10.30 hores a l’església de Sant Francesc de Reus.

Prop de 550 persones van participar, aquest diumenge, en la primera edició del Zoot Triatló de Tarragona, una competició de nova aparició que també va comptar amb uns 2.000 espectadors. La prova constava de 750 metres nedant en el Moll de Costa de Tarragona, 20 quilòmetres en bicicleta pel centre de la ciutat

i cinc quilòmetres corrent per l’Escullera. El vencedor, en categoria masculina, va resultar Albert Parreño, del V02, amb un temps de 58 minuts i 50 segons, seguit de Xavier Llobet (59’55’’, del Triatló Manresa) i Iñaki Baldellou (1.00’36, del Triatló Manresa). En fèmines, Anna Godoy, del CNB, va ser la vencedora, amb un temps d’1 minut, 11 segons i 11 dècimes.


CULTURA

16/08/11

diarimés - 17

DANSA

Sensualitat i música romana omplen l’‘Arêna’ de l’amfiteatre de Tarragona La companyia de dansa Plan B va estrenar ahir el seu darrer espectacle amb un ple total CRISTINA AGUILAR

REDACCIÓ

Tal com ja s’havia anunciat, qui va assistir com a espectador de luxe al darrer espectacle de la ballarina tarragonina Arantxa Sagardoy va poder gaudir en primera persona de la sensualitat que desperta la música que sorgeix d’antics instruments romans. En un marc incomparable, l’amfiteatre, Sagardoy va presentar ahir a la nit a la ciutat Arêna, la seva última obra produïda per la companyia Plan B, l’única formació de dansa estable establerta permanentment a la ciutat. La música que, a diferència d’altres treballs, aquesta vegada va ser en rigorós directe, va anar a càrrec del grup de reconstrucció romana Ludi Scaenici, que no era la primera vegada que actuaven a la ciutat, perquè

En total nou ballarins van participar en aquest espectacle que va comptar amb la música en directe de la formació Ludi Scaenici. ja fa anys que vénen pel Festival de Tàrraco Viva, però sí el primer cop que ho feien

a l’arena de l’amfiteatre. Concebut i creat per ser representat únicament en

COMERÇ

Calafell acollirà al setembre la catorzena edició del Mercat Medieval REDACCIÓ

Calafell celebrarà el primer cap de setmana de setembre la catorzena edició del seu Mercat Medieval. En aquesta ocasió, serà el mercat de les tres cultures: la cristiana, la jueva i la musulmana. Darrere el castell hi haurà un campament medieval amb aprenents de cavaller i tendes medie-

vals on es recrearà la vida quotidiana amb diverses activitats, jocs, cavallerisses, entrenament en l’ús de les armes, tir amb arc i escenes de lluita. Al llarg de tots dos dies, a banda de totes les parades del mercat, hi haurà un domador de serps, una exposició de rapinyaires i de falconeria, caravana de rucs,

atraccions, jocs i tallers infantils. També hi haurà parades d’espelmes, perfums, joguines de fusta, miralls, malabars, repussats de plata, ceràmica, cistelleria, sabons artesans i sabater, entre d’altres. Els actes començaran dissabte 2 de setembre a les onze del matí i s’allargaran fins diumenge al vespre.

COMA-RUGA

Montse Solé presenta una exposició de figures modelades amb tovallons REDACCIÓ

Montse Solé, escriptora i component del projecte artístic Salmaldon, presenta l’exposició www.etselquemenges.cat. En la mostra es poden veure les figures que Solé modula amb tovallons, una exposició que reflecteix l’evolució de la matèria i de les persones segons el que

mengen. El títol de l’exposició és un regal de la periodista Núria Coll i el periodista Adam Martín, codirectors de la revista digital www.etselquemenges.cat i padrins de l’exposició. Entre els tovallons modulats i usats, n’hi haurà que són regal d’artistes, gent que Solé admira com

en Pep Blay (escriptor i crític musical), l’Anna Roig (cantant), els humoristes Fraixedas i Xuriguera, etc. L’exposició s’inaugurarà el proper dia 25 d’agost a les nou del vespre al restaurant Calders de Sant Salvador. Tot seguit hi haurà un sopar maridatge i posteriorment es realitzarà la performance Salmaldon.

aquest espai, els espectadors van poder comprovar com l’espectacle estava ex-

pressament dissenyat per ser vist des de dalt, i no en línia recta com és habitual

en la majoria de shows de dansa. Així doncs, un total de 800 persones van omplir les grades romanes de l’amfiteatre per gaudir d’un espectacle de dansa de poc més d’una hora de durada. Dirigit per la mateixa Arantxa Sagardoy i pel ballarí Alfredo Bravo, ja es pot

Arantxa Sagardoy i Alfredo Bravo han estat els directors i creadors d’aquest espectacle qualificar Arêna com el tercer gran èxit de la companyia tarragonina, després d’haver omplert el Camp de Mart i el Teatre Metropol amb Les criatures de Prometeu i L’aposta del patiment, respectivament. De moment, encara no s’ha acabat de concretar si l’espectacle anirà de gira. Tot i això, Sagardoy no descartava dies enrere aquesta possibilitat. La principal diferència seria, però, a banda de l’escenari, que la música no seria en directe, però la ballarina afirmava que també funcionaria perfectament amb la música gravada.


18 - diarimés

CLASSIFICATS

IMMOBILIÀRIA • Venda Tarragona Torreforta , bonito piso de 3 hab., 2 baños completos, calef/AC, cocina con galeria, sa­ lón comedor, 2 terrazas y traste­ ro. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932 EN VENDA PIS A SP i SP C/ Violant d´Hongria, 2 banys, 2 terrasses, parquet, calefacció , 3 habitacions. Preu: 190.000.euros negociables. Interesats trucar al telèfon 629.48.54.57. TORRES ROMA en Tarragona, amplio piso impecable de 125m2, de 4 habitaciones, 2 baños, bien orientado. 400.000 euros. T. 977.25.09.93. TORREFORTA ENSANCHE, vivienda en venta, impecable, con 4 habitaciones, 2 baños completos, esquinera, delante de amplio parque, muy decora­ da, reformada, lista para entrar a vivir, sin ningún tipo de reforma. 210.000 euros. T.977.25.09.93. EL Serrallo, obra nueva, piso con 2 habitaciones, total­ mente equipado, cuquísimo, edificio “Ser Marino”, acabados modernos y de diseño. Con so­ lárium de 25m2. Desde 155.000 euros. T.609.44.22.39 IDEAL GENTE JOVEN, disponemos de viviendas económi­ cas para comprar, también en opción a compra, pisos de 1 y 2 habitaciones en Bonavista. Facili­ dades en hipoteca o de compra. 977.54.38.46 TARRAGONA CALLE SMITH CASTELLARNAU Obra nue­ va. Entrega inmediata. Hipoteca 100% 2 habitaciones, calefacción, parquet, armarios empotrados 130.000 euros 977.24.08.12/ www.ambien­ tia.es TARRAGONA CALLE CASTELLARNAU Obra nueva. Entre­ ga inmediata. Hipoteca 100% 3 habitaciones y 2 baños. Es­ quinero, calefacción, parquet, armarios empotrados. 186.000 euros. 977.24.08.12 TARRAGONA, CALLE PERE MARTELL Obra nueva. Entre­ ga inmediata. Hipoteca 100% Úitimo piso 2 Habitaciones, 2 baños, cocina independiente, Parquet, bomba de calor, ar­ marios empotrados. 170.300 euros. 977.24.44.66 / www. ambientia.es TARRAGONA C/ PARE PALAU-RAMBLA NOVA Habitat­ ge de 3 dormitoris, molt bon estat Armaris empotrats, dos banys, calefacció, Possiblitat

d’aparcament 219.000 euros. 977.24.21.60. www.rapejun. com TARRAGONA ÁTICO RAMBLA NOVA Exclusivo ático en la Rambla Nova, para reformar . 120 metros, más 60 metros de terraza Posibilidad de pla­ za de aparcamiento para dos coches. 977.24.21.60/www. rapejun.com

precioso piso en edificio Baix Penedès, San Pedro y San Pablo, esquinero, en perfecto estado, 4 domitorios, 2 baños, cocina con galeria, aire acondicionado, terraza. Piso + trastero: 192.000 euros, parking opcional. Tel.977-25 09 93

¡Se vende piso Seminuevo, en Païssos Catalans. 3 dormitorios (1 suite) y 2 baños con COCHERA doble y trastero incluidos!. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias. Descuento de más de 70.000 euros, me urge venta. 615 019 699

Se vende piso de ocasión en Tarragona centro, junto a la Av. Catalunya. 4 dormitorios y 2 baños. Bien distribuido y amplio, 115m2. Dormitorios grandes. Pavimento de gres y calefacción de gas. Oportunidad única 30% de descuento. Informate sin crompomiso 977.214.713

Atención inversor! Venta de pisos alquilados 1 y 2hab. Garantía de cobro 12meses/año. Garantía de mantenimiento. Financiables 100%. Nuevos y céntricos. Gestión integral del alquiler y el mantenimiento del piso. Tel: 615.019.699

Zona Corte Inglés. Urge vender piso, 3 habitaciones, 2 con baño, amplio salón, cocina con galería. Magnificas vistas. Incluye parquing. Tel: 645.948.178 Piso de ocasión, 100m2, 3dorm y 2baños. Bonito piso en zona céntrica, cerca de la Av. Catalunya y la universidad. 3 habitaciones, dos de ellas dobles (antes 4) y 2 baños. Pavimentos de gres y aire acondicionado. Salón amplio y luminoso. Zona con todos los

servicios: Instalaciones depor­ tivas, colegios, guarderías, cap etc... Precio a convenir. Tel. 977 21 47 13

16/08/11

Permuto o Vendo chalet en Ruidecanyes por apartamento en la costa. Tel: 638.355.639

Serrallo. Venta de casa antigua para construir 4 pisos. C/ Sant Pere. 300.000 euros negociables. TEL: 609.44.22.39

REUS. Pis de 3 habitacions, calefacció, 1er. sense ascensor, 120.000 euros. Tel. 977 32.13.03

Sant Pere i Sant Pau, piso de diseño. Plan­ta baja, Ed­ificio Mi­ra­ mar II. Tel. 691.215.484 Tarragona, xalet individual d´alt standing de 350 m2 en parcel.la de 700 m2, 4 plantes, sala menjador amb llar de foc i terrassa, cuina offi­ ce amb hab.de planxa, 6 dorm. 3 banys, calefaccio, piscina , ca­ seta de fusta de 20 m2, garatge i traster de 100 m2. Fantasti­ ques vistes al mar. S’accepta permuta. 925.000 euros. Telf. 639.427.018. PISO C/LAURIA (cerca Balcón Mediterráneo) muy soleado. 4 dormitorios, baño y aseo. 195.000e. Posibilidad de parking. Tel: 660.381.837 – 600.574.172 Sant Pere i Sant Pau. Pis 60 m2, 2 habitacions dobles, bany complet, cuina e­qui­pada, ga­ leria, saló-menjador. To­tal­ment reformat + mo­bles. Preu 105.000 eu­ros. Tel. 977 20.12.55. Ne­go­­­ ciable. PAÏSOS CATALANS. Zona rotonda. Por traslado, precioso piso 3 habitaciones, cocina, galería, 2 baños, AC, calefacción, extras, muy bien conservado. Muy soleado. Buenas vistas. Con parking. 185.000 euros. T.977.25.09.93 Vendo piso céntrico, de 60 m2, 2 hab., con trastero. A re­for­mar. Tel. 671.031.627. Pre­cio negociable.

Altres poblacions REUS. Camí Aleixar, 50. Pis cantoner, tot exterior, 150 m2 amb jardí i piscina, més pàrking doble i traster. Tel. 659.921.948 TERRENO EN SALOU, ctra. De la costa, para edificar edificio plurifamiliar de 12 viviendas. T. 977.25.09.93. SALOU, zona pueblo terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93. SALOU, zona estival, terreno urbanizado para cons­ trucción de una casa. Unos 500 m2. Precio 170.000 euros.T.977.25.09.93. SALOU, C/ Llorer zona es­ tival, terreno para construcción de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93.

EL MORELL- C/ Jacint Verda­ guer, casa 2 plantas, 150 m2, 4 habitaciones, baño y aseo, am­ plio comedor con salida al jardín de 60 m2 aprox., terraza 12 m2, garaje privado, nueva a estrenar. Precio: 246.000 euros. Tel. 977 54.38.46.

Reus. Zona Alta. Pis exclusiu de 100m2, 4 habitacions (1 tipo suite), escelents acabats, exterior davant i darrera a zona ajardinada, calefacció, terres de gres i parquet. Preu; 179.500€ Telf: 615.620.161

PALLARESOS, OBRA NUEVA JUNTO al pueblo casas con jar­ dín de 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, amplia cocina, lavadero, gran salón comedor, garaje para varios coches con puerta auto­ mática, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseño desde 290.000euros www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93. RIUDOMS. ÚLTIMS PISOS PROMOCIÓ OBRA NOVA. REF. 318. Zona Plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habitacions. Plan­ tes baixes amb jardí. Atics amb ter­rassa solarium. Façana obra vista. Climatització per conduc­ tes. Jardí. Piscina comunitària i zona de jocs. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega immediata. Qualitats altes. Preus a partir de 138.000 euros. Tel.: 977 81.40.10. BAIX CAMP. Casa de poble 320 m2, bones vistes, moltes possibilitats, 142.000 euros. Tel. 607.297.803.

LA SECUITA- Ctra. Tar­ ragona, casa 3 plantas, 160 m2, 4 habitaciones, 2 baños completos y un aseo, amplio co­ medor con chimenea, 2 terrazas y dos balcones, garaje privado, próximo a la estación del AVE. Precio: 275.000 euros. Tel.: 977 54.38.46.

Ocasió. Pis en Paissos Catalans de 4 hab., 2 banys, terrassa coberta, cuina office amb mobles, calefacció, ascensor. Hipoteca concedida amb gastos inclosos. Telf. 615.620.161

DE PARTICULAR A PAR­ TICULAR, casa unifamiliar 130m2, terreny 600m2. Urba­ nització Pinalbert. 216.000 euros. Tel.: 652.908.361 Montbrió. Ref. 595. Pis seminou. 80 m2 utils. Antiguitat 2 anys. Planta baixa. 3 habitacions. Cuina americana equipada. Bomba de calor i a/c. Ter­rassa 20 m2. Piscina comunitaria. Pàrquing. Molt lluminós. Preu 156.000 euros.Tel.: 977 81.40.10. PROMOCIÓ OBRA NOVA A RIUDOMS. Ref 318. Zona plaça de l’Arbre. Pisos de 2 i 3 habita­ cions. Plantes baixes amb jardí, àtics amb ter­rassa solàrium. Faça­ na obra vista. Climatització per conductes. Jardí, piscina comu­ nitària i zona de jocs. Qualitats altes. Pàrquing inclòs en el preu. Traster opcional. Entrega imme­

diata. Preus a partir de 138.000 euros. Tel. 977 81.40.10 La Secuita. Obra nueva. 1 dorm. A/A, parquet, cocina e­qui­ pada. Pàr­quing. 123.000 eu­ros. Tel. 977 24.42.44 ref 5239 REUS piso de 75 m2 de 3 hab, comedor, cocina, calef. ascen. zona carrefour. precio: 106.000 euros. Tel. 617472053 Vila-seca. Piso de 3 dormi­ torios, co­ci­na in­de­pen­di­ente, sin as­censor, 144.240 eu­­ros. Abs­­­te­ ner­­se a­­­ge­­­n­­­­cias. Tel. 639.184.934

Locals, Oficines, Naus, Pàrquings, Terrenys Plaza de parking. Zona Gasómetro. 34.000 euros. Tel. 609.446.083 El Catllar. Parcela 1.128 m2 – 100.000 euros. Tel: 606.559.209 GRAN OPORTUNIDAD Bar Restaurante en Vila-seca, muy céntrico, todo montado para entrar a trabajar. En venta a precio de alquiler. Ideal para matrimonio. TEL 656.190.202 Vendo parking Zona plaza Monrius. C/ Selva del Camp. Coche pequeño/mediano. Tel.: 696.863.847 Nau en venda Riudoms. Superficie 520 m2. Nau apa­ rador. Parket. Oficines.  Fals sostre. Instal·lació elèctrica. Boques d’incendi. Extractors. Ben comunicat. Facilitat apar­ cament. Preu 290.000 euros Possibilitat lloguer amb opció de compra. Ref. 608. Tel. 977 81.40.10

• Lloguer Tarragona Nou de St. Oleguer, estudi reformat , s- menjador, cuina americana, bany complert , moblat , ascensor , com. in­ closa 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Unió, pis semi-reformat, de 1 dorm. sala menjador , cuina amb vitro, bany com­ plert, exterior , com. inclosa. 400 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Apodaca, pis reformat de 2 dorm., s- menjador amb balco, cuina americana, bany complert, moblat, a/a, ascen­ sor I com. inclosa. 500 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Joan Miró, pis semi nou de 2 dorm. s- menjador amb terrassa, cuina office amb gale­ ria, vestidor, moblat, calefacció, ascensor , pk i com. inclosa. 600 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Particular lloga pis per estudiants prop de la Universi­ tat. 625 572 855 Pere Martell, pis s/ nou de 2 dorm, s- menjador amb balcó, cuina independent amb vitro, ascensor, moblat i com. inclosa. 500 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419


CLASSIFICATS

16/08/11

Cala Romana, Mirador de Cala Romana, duplex seminou de 3 dorm. sala menjador, cuina office, 2 banys, armaris encastats, 3 terrasses, ascensor, a/a, moblat, alarma, parquing 2 cotxes + traser, zona com. amb piscina i com. inclosa. 1.200 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 c/ August.- pis , semireformat, de 2 dorm., sala menjador amb terrassa, cuina independent amb electrodomestics, bany complert, exterior, assoleiat, ascensor, com. inclosa. 525 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 Apodaca, pis s -nou de 3 dorm., + vestidor, s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, a/a, ascensor, moblat i com. inclosa. 680 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Vila-seca zona Castell , edifici exclusiu de pisos d’1 dorm. d’alt standing, gran sala menjador, cuina amb vitro, bany complet, pàrquing opc. , comunitat inclosa, 400 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montbrió del Camp .- pis de 2 dorm., s- menjador amb balcó, cuina, bany complert, moblat, calefacció, assoleiat , ascensor, i com. inclosa. 350 euros/ mes., pk opcional. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 LA POBLA DE MAFUMET Chalet con jardín Compre a precio de alquiler por 738 euros/mes sin entrada. VEALO EN YOUTUBE. COM (buscar chale ts la Pobla) Tel: 977.84.28.21

Llogo pis 2 habitacions. Renovat i cèntric. Tel: 646.805.192

LLOGO HABITACIÓ noies estudiantes. Barcelona. Tel: 934 351.219 Angela. tardes

SE ALQUILA APARTAMENTO una habitación EN TARRAGONA amueblado, con electrodomésticos, A.Acondicionado. Gastos incluidos.DIRECTO CON EL PROPIETARIO.Tel: 977–21.96.35 – 636.465.503

REUS. Alquilo habitación grande y soleada Tel: 605.863.699

Cervantes, pis reformat de 4 dorm. ( 3 dobles) , s- menjador amb terrassa, cuina oficce amb galeria, bany complert ,calefaccio i a/a, assoleiat, ascensor i com. inclosa. Amb mobles. 650 euros/ mes. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419

Altres poblacions La Pineda. Pisos nuevos a estrenar. Con y sin muebles. Preciosos. Modernos. De calidad. 2 habitaciones, 2 baños. Cocina independiente. Grandísima terraza. Ideal para todo el año. 600 euros, con posibilidad de parking. TEL: 609.44.22.39 Reus Velodrom, pis s/ n de 2 dorm. s- menjador, cuina amb vitro, bany complert, ascensor, zona ajardinada amb piscina parquing i com. inclosa . 490 EUROS/ mes. NOU HÀ­ BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Pobla de Montornés, casa amb 2 habitatges independents, de 1 i 2 dorm, cadascun . 700 euros/ mes, total. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

Pobla de MontornÉs , c/ Eusebi Marcader, pis s/ nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina americana, 1 bany ,exterior, assoleiat, moblat i com. inclosa. 390 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Alforja.- pis s/ nou de 2 dorm, s-menjador , cuina americana, 1 bany complert, calefaccio, ascensor, parquing inclos. 325 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Reus Velodrom, pis s/ nou d´1 dorm. sala menjador, cuina amb vitro, bany complert, amb pk i tr. i com. inclosa. Zona amb jardi i piscina. com. inclosa 450 euros/ mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Montroig del Camp, pisos nous de 2 dorm. sala menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, a/a, zona comun., amb piscina, pk incl., com. incl., 400 euros. NOU HÀBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 630 482 419 LLOGUER. PASSEIG. PRIM. Pis de 90m2, 3 hab, 2 banys complets, balconera. Calef. Ascensor. Preu: 450euros/mes. Telf. 652.960.787

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Pàrquings, Locals Vila-seca (Parc de la Riera II), local de 90 m2 ,reformat, instal·lacions, cèntric, pàrquing opcional, 800 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Llogo parking zona Apocada. 977 211 357 – 696 106 140 LOCAL COMERCIAL EN TARRAGONA C/CASTELLARNAU. Obra nueva, 100m2 de superfície interior, 135.000 euros. 977.24.08.12 A les afores de Reus locals trasters 30m2. A PARTIR 90 EUROS. Tel: 666.140.989 Reus, C/ St. Magí Alegre, 5 (Reus), local nou per estrenar de 125 m², pàrquing opcional, cantoner, tocant Plaça de la Llibertat, 1.000 euros/mes. NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419 Vila-seca, despatx xamfraner de 150 m2 situat en un edifici semi-nou a la millor zona de Vila-seca, molt lluminós, 2 ascensors a l’edifici, instal·lacions fetes, 750 euros/ mes.NOU HÀ­BI­TAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 630 482 419

TREBALL Empresa líder al sector del moble precisa dependent/a per a Reus. Es requereix: Experiència en el sector. Iniciativa pròpia i bon tracte. In­teres­sats­/ ades tru­­car al 696.­979.769 per a con­certar entrevista.

Se precisa ADMINISTRATIVA en Tarragona. con conocimientos ofimática, catalán, atención al cliente. interesadas enviar cv con foto a : iservilab@gmail.com

SE OFRECE SEÑORA para trabajos hosteleria, domésticos... TEL 637 181 694 ¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS www.TrabajarYa. com. Tel. 93-100-01-10 SE BUSCA PERSONAL para Bar en La Pineda. Tel: 627.777.173 Es necessita dependenta jornada completa enviar curriculum, info@tiebreaktarragona.com

Empresa líder al sector del moble necessita repartidor/ muntador de mobles amb experiència. Amb vehicle propi per accedir al lloc de treball. Incorporació immediata. Interessats trucar al 977.30.10.33 de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores Matrimoni amb dos fills petits i amb bones referències, s’ofereixen per a masovers a canvi de vivenda, zona del Tarragonés o Baix Camp. Tel. 642.723.548 Chica responsable de Vilallonga del Camp con experiencia se ofrece para cuidado de niños y personas mayores. Interesados llamar 685 269 279

AMISTAT A mujer mayor atrevida para momentos de complicidad. Tel. 648.978.314 Busques una relació amorosa, seriosa i estable o fer noves amistats? 695.410.052 www.maisol.com CENTRO DE AMISTAD parejas, grupos y cenas.Tel. 977 24 38 70 - 671 327 565

REFORMES LLAR Se ofrece paleta para hacer reformas en general. Económico y serio. Tel. 615.891.932 PINTURAS COBO. Pinturas en general, particulares, comunidades. Presupuestos sin compromiso. Tel: 669.161.419 MATEU. Reparaciones: electricidad, fontanería y electrodomésticos en el día. Tel: 634.901.774 AIRFRED. Instalación, reparación, mantenimiento de cámaras frigoríficas, a/a, electricidad. Tel. 676.472.821 ALBAÑILERIA Realizamos toda clase de trabajos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54.12.34 -609.240.935 HACEMOS TODO TIPO REFORMAS y PINTURA. Presupuestos sin compromiso. Tel. 600.776.788 REPARACIONES- INSTALACIONES de electricidad, fontanería, telecomunicaciones, calefacción, A.A. Tel: 636.710.080

RELAX PRUDIX COMPRO ORO JOYAS EN GENERAL, MEJOR PRECIO (SIN ENGAÑOS) PAGAMOS AL INSTANTE, O’DONELL Nº25-27 REUS. 977 32.82.24, EN BENVINGUT SOCIAS Nº32 (EL VENDRELL) 977 18.15.15

VANESSA, cariñosa, joven, morena. Discreta. Reus. Tel. 671.788.470 REUS. INDEPENDIENTE, SOLITA. Masajista (titulada) espacio perfecto para relajarte… Tel: 697.545.323 REUS 50 1H. de masaje. Quiero ofrecerte calidad... Solita. Tel. 690.166.376 VENDRELL. Travesti CATALANA. Tel: 655.028.594

COMPRA Y VENTA DE ORO BERMUDEZ. Cambia tus joyas usadas o rotas por dinero. Desde 16 / Kg hasta 27 euros/ kg. Abierto domingos hasta medio día. Nueva tienda C/ Gandesa, 30 Torreforta C/ 20, 56 Bonavista TEL. 692.228.340

COMPRA DE ORO MÁXIMA COTIZACIÓN, RESCATE DE PÓLIZA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD. MC ORO PLAÇA PASTORETA Nº 2 REUS PARKING GRATUITO TEL 977 33 33 10 977 24 21 84

TAROT LA BRUJITA HECHICERA ¡Nací para ayudarte! Videncia, Tarot, Péndulo. Aciertos garantizados. 608.536.753. Aclara tus dudas. ¡Llámame! Atiendo 24h. Mayores de 18 años

VIDENTE AFRICANO – PROFESOR MADIU Soluciona cualquier problema, rápido y garantizado 100% amor – suerte – dinero – trabajo -mal de ojo negocio – justicia impotencia sexual, mantener puesto trabajo. Protección contra enemigos. Recuperación de pareja. ¡¡RESULTADOS y EFICACIA EN UNA SEMANA!! Tel: 617.707.951 --977/ 31.27.54

COMPRES DINERO AL INSTANTE COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Máxima tasación. Raval Martí Folguera, 27 Reus Tel 977 321 727, Tarragona C/ Caputxins,28

diarimés - 19

Tarot mariluz te soluciona tus dudas de amor, de pareja, salud, trabajo y dinero. Mayores de 18 años. 806.544.007 SRA. MARÍA VIDENTE. Tel: 977 31.67.10 - 699.847.505

Novedad en Tarragona. Piso nuevo para señores discretos. 638 488 185 VENDRELL jovencita, piel canela, pechugona, sola, Salidas 60. Tel: 664.722.333 MARTA catalana 40, Tarragona. Completísima, todo a partir 40. Tel: 664.506.522 REBECA cincuentona en Reus. Todo de todo, griego profundo. Tel: 698.792.204 SISCU, ASTRÓLOGO VIDENTE Vaya desastre de vida!! Consultas en Tarragona 977 22 49 97

ALTRES

MÓNICA rellenita, francés completo, griego, beso negro. Reus. Tel: 688.313.539 Pequeña culo grande 30 euros. Tel: 977 23.24.07 TARRAGONA. Saiyuri japonesa, especialidad masajes. Todos los servicios. Tel. 698.801.668 Rapunzel jovencita elegante. Solo señores discretos. Tel: 670.652.089 30 euros. Rusa, novedad en Salou.Tel: 667.971.865


20 - diarimés

CLASSIFICATS

DANIELA guapa, simpática, cariñosa. Piso discreto. 30 euros. Reus. Tel: 692.740.035 REUS. LUCÍA madurita, rubia, catalana, dispuesta a darte placer a ti mujer a solas o pareja. Llámame. Mucha discreción. De 10 a 18 hrs. Tel: 633.805.896 EXOTICA Jovencita cachonda…. Me ponen los hombres maduros…. SI A TODO. Tel: 657 468 476 KATIA Rubia, ojos azules, 110 pecho. 25 a Una rubia con clase Tel: 609.107.816 SONIA Novedad, madurita, 32 años, quiromasajista, técnica balinesa. Relájate en mis manos. Sin prisas, climatizado, refresco gratis. Tel: 645.153.354 SALOU. 3 amiguitas, morbosas para ti. Salidas. Tel: 680.755.834 NOVEDAD SALOU. Masajes eróticos, tú eliges el final. Salidas. Tel: 698.347.598 REUS. Señora 44 años, impecable, sexy, morbosilla, privadíiiisimo. Discreto. Tel: 689.569.290 MAYCA catalana: un masaje un placer una relajación total…Tel: 977.20.26.20

CENTRO MASAJE y algo más... relajante, tailandés, anal, “vibradores” 40 e. Tel: 657 659 284 Catalana rellenita, besos con lengua, francés completo, griego, parejas, salidas. Tel. 681.158.712 ¡¡UNOS DÍAS!! Atractiva canaria, 120 pecho natural, completísima. Tel. 617.200.374 Reus REUS BRASILEÑA completísima tel. 698 294 198 REUS PISO discreto, somos 5 amigas trabajadoras y muy complacientes, te esperamos.698 294 199

35 EUROS masajes en la camilla. Tel. 629.059.019

MADRE-HIJA. Más viciosas, 18-38 añitos. El mejor morbo, 60 e. Tel: 638.418.619

¡NOVEDAD! Mi cuerpo está hecho para el pecado. Todos los servicios. Piso privado. SEGUR-PLAYA. Tel. 615.252.553

Se necesitan chicas con buena presencia para piso de relax en Reus. 615.383.697

Jovencita, cariñosa, atención las 24 hrs.30 euros servicio completo. Tel: 665.803.332

Chico, chica, pareja. Si eres muy vicioso ¡llámanos! no te arrepentirás. Tel. 669.436.810

URGEN SEÑORITAS con buena presencia para piso relax de lujo en Salou. 2.000 euros semanales, alojamiento. Tel. 647.738.478

Carolina TARRAGONA. travesti, muy femenina, activapasiva. Tel. 651.543.842

MASAJISTA PROFESIONAL, rubia, joven, 100 pecho. Tel: 652.593.908

CRISTINA española, 24 años. Todos los servicios. Tel. 603.729.190

CHICA JOVEN, novedad en Vendrell. Discreta, sensual, recibo sola. Piso privado. Tel: 667.247.399

LAURA, complaciente, muy cariñosa. Discreción. Tel. 616.282.396

29 euros servicio completo, 10 chicas, francés sin. Tel: 608.452.305. Reus

ANTICRISIS. Castellana masajista profesional, 115 pecho. Sola. Tel: 660.362.165

VENDRELL. Joven, atractiva, sensual, discreta. Creo adicción al placer. Tel: 662.630.310

¡KAREN cubana!, conejito peludito. http://Karencubana. blogspot.com Tel: 698.207.674 Reus.

Española estudiante, piso privado, SEGUR-PLAYA. ¡¡Atrévete!!. Tel. 662.047.400

Morenaza FERNANDA. espectacular. Masaje camilla, francés y penetración. Tel: 672.852.213

TRAVESTI TANIA espectacular complaciente dotada 680 874 562

¡¡¡RUSA NUEVA!!! Sin prisas,30 euros completo. Tel: 610.871.682 Salou.

Vendrell Elisa 140 pecho salidas 60 euros. Tel. 664.722.333

Particular. Compañía alto nivel. Todos los servicios. SEGUR-PLAYA. Tel. 662.047.400

LORENA latina, 26 añitos, morena, francés natural, completo 20 e. Tel: 664.654.747

Reus. MARÍA rumana, cariñosa, besucona. Nueva dirección. Tel: 617.011.226

ESPAÑOLA muy activa. Vendrell. Tel: 655.028.594

reus maRISA catalana rellenita 120 pecho, griego. 698 294 199

ANA y sus tres amigas, maduritas, jovencitas. Todos los servicios, dúplex, lésbico, francés natural. Nueva dirección. Reus. Tel: 693.976.973

REUS. SARA jovencita, completo 25e. Tel: 683.116.136

TRAVESTI 40 e. Superdotada, activa, muy potente, enormes pechos. Tel: 603.182.046 Reus

VENDRELL. Chica exhuberante, discreta y particular. Placer al máximo. Tel: 647.254.331 Reus piso discreto, somos 5 amigas trabajadoras y muy complacientes. Te esperamos. Tel. 698.294.199. TRAVESTI 30 euros. Sin prisas, sin tabús, y a pelo. 697.630.642 REUS GLORIA cincuentona, rubia, fogosa, calentona, viciosísima, culilinguis, dominatrix. Económico. Tel: 634.487.835

JENNIFER. 23 añitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel: 697.411.514

PURI. 100 pecho, complaciente, morbosa. Discreción. Recibo sola. Tel: 649.191.271 Salidas.

NOVEDAD EN REUS. Loli mulatita, 140 pecho, francés natural y mucho mas. Tel. 618.537.345

RECIEN SEPARADA, atractiva, sensual, morbosa… recibo sola. Tel: 680.970.343 Salidas 24 hrs.

MÓNICA Catalana, encuentros con rigurosa discreción. Creixell-Tarragona. Tel. 682.529.074 Chicas calientes jóvenes y maduritas buscan hombres para relaciones esporádicas. 803.544.009. MASAJES EXÓTICOS Lindas masajistas especialistas en técnicas placenteras en cuerpo a cuerpo. Erotismo sano y de calidad. 657 659 284 AZUCENA 24 años, guapísima, dulce, cariñosa, masaje relajante. Citas concertadas. En Reus. 679.817.236 ESPAÑOLA. Empresaria, no profesional, horas concertadas. Creixell-Tarragona. Tel. 608.411.781 SARA. Torredembarra. Francés 15. Completo 25. Tel. 635.905.696 SE ALQUILA habitacion por horas, para relax, especial parejas y chicas independientes. Tel. 615 383 697 Paula. Sexo total. Cariñosa. Morbosa. 102cm pecho. Particular. Salidas. Tel.: 664.077.776 Lucia 25 años, sensual, dulce y cariñosa. Masaje relajante. Todos los servicios, discreción. Tel. 639.984.083

16/08/11

Travesti novedad (Reus), femenina, rubia, cuerpazo, solita, completa, 30 euros. Tel. 617.611.650 Marta guapa, cariñosa, dulce y complaciente, todos los servicios. 1 hora 60 euros. 626.317.701 Española 25 añitos, belleza, simpatía, sensualidad y elegancia. Todos los servicios. 699.242.637 Masajista diplomada, relax, contractures, profesionalidad y seriedad. Tel. 658.666.227 PATRICIA morena, 120 pecho, cariñosa, sexy. Todos los servicios. Tel. 683.189.059 ANA madurita, todo de todo, 25 completo. Reus. Tel: 659.377.652. Cambio dirección. CHICAS RECIBIMIENTO PERSONALIZADO, Sola en casa, discreción absoluta, camilla, masaje oral, anal y testicular. A partir de 30 euros. LUNA: 33 venezolana – 688.242.758/ ELENA: 24 rusa – 698.407.435 / MARCELA: 35 uruguaya – 669.303.057 / LORENA: 25 española – 688.200.059 / PAOLA: 26 cubana – 698.672.022 / ROCÍO: 38 española – 635.997.659. DELIA: 23 rumana – 688.231.746 ANDREA colombiana, muy complaciente. Todos los servicios. Tel. 685.725.775 TARRAGONA. LORENA colombiana, especialidad griego profundo. Tel. 651.045.359. TARRAGONA.

ALICIA 19 a. Maravillosa, francés completo, griego profundo, masajes, besucona. Tel: 698.801.554 SE PRECISA CHICA Relax incorporación inmediata, mucho trabajo todo el año, con clientela fija, buen ambiente, discreto. Buenas condiciones… 674 424 659

CUERPO PRECIOSO 130 PECHOS NATURALES NOVEDAD TARRAGONA 609.393.221

NOVEDAD TARRAGONA. Exótica, latina, cachonda.www. contac.es/susi.html Tel: 644.157.144

REUS. CARMEN catalana, jovencita, cariñosa, hago todos los servicios. Tel: 648.266.866 http://denise_69reus.blogspot.com

Madurita, rellenita, 130 de pecho. Tel. 600 213 539

ADRIANA árabe muy complaciente, sensual. Tel. 660.303.476. TARRAGONA.

Laura cariñosa, masajes en camilla eróticos y relajantes. Citas concertadas. Reus. 693.677.913

MIRIAM 130p, morenaza, seductora, elegante, quiromasajista. tel 693 989 456 ANA 20 catalana, “masaje tailandés”, colegiala juguetona, cariñosa, francés completo . Tel: 659 170 441

PATRICIA cariñosa, culito respingón, 40 euros dos servicios. Tel. 603.649.911

MUJERES, si queréis pasar un buen rato, llamarme!!! Tel: 695.558.761 CINQUENTONA. Completo 30, (120 pecho). Reus. Tel: 622.856.384

SANDRA española guapa y completa. Para hombres maduros. Privado. Salou. Tel. 692.557.346


16/08/11

CLASSIFICATS

diarimés - 21


22 - diarimés

SERVEIS

16/08/11

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Roc, Esteve, Serena

TELEVISIÓ PROGRAMACIÓ

L’HORÒSCOP ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

22/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Augment comunicatiu amb el teu entorn. Et mostraràs obert i dialogant. Salut: no exageris a l’hora de beure, modera’t amb l’alcohol.

Reflexiona sobre la forma de viure la teva vida sentimental. Salut: desconnecta’t de la teva activitat diària, aprèn a relaxar-te.

Pots transmetre el teu amor amb un somriure sincer. Salut: has de ser més conscient de les coses que et fan feliç i anar a per elles.

Tindràs necessitat d’entendre el rumb que pren la teva vida, tant personal com sentimental. T’has de concentrar, les sol·lucions passen per tu.

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

24/07 al 23/08

24/08 al 23/09

24/09 al 23/10

24/10 al 22/11

Bon moment per a la renovació i per a viure de forma diferent els sentiments. Salut: és hora de gaudir de la vida. Sort en els diners.

Et mostraras més objectiu i menys exigent en l’amor. Salut: vigila el fetge, evita el greix i opta per una alimentació més lleugera.

Les circumstàncies poden dur-te per rumbs que no encaixin amb les teves expectatives sentimentals. Salut: vius un període molt actiu.

Potser coneguis a algú nou que t’estimuli de forma especial. Salut: has d’intentar fer una vida més saludable, que tingui més qualitat.

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Posa en ordre els teus assumptes sentimentals i estigues atent a tot el que ocorre al teu al voltant. Pots viure experiències curioses.

Bona etapa per a reanimar els teus assumptes sentimentals. Si trobes noves formes de passar el teu temps lliure millorarà la teva salut.

La teva parella et donarà solucions. Salut: fer exercici t’ajuda a alliberar tensions i li dóna al teu cos una major capacitat de resposta.

No necessites imposar-te ni convèncer ja que en assumptes d’amor la teva força interior irradia tal energia que destruïa qualsevol mur.

A BAIX COST Informa’t

977 11 42 43

AGENDA TARRAGONA. Concert. Parrillada Electrònica A les 23:30 hores al carrer Sant Llorenç CAMBRILS. Exposició. ‘Miralls del cel’

TVE1 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de... 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:05 Eva Luna 18:20 Amar de nuevo 19:00 Destino: España 20:00 Gente 20:30 Programa Desafío Champions 21:30 Telediario 2 22:45 Españoles en el mundo 23:40 Destino: España 00:35 Repor 01:05 Paddock GP 01:35 TVE es música 02:00 Noticias 24 horas

TVE2 12:00 Grandes documentales 13:00 Para todos La 2 13:30 A pedir de boca 14:00 La dieta mediterránea 14:30 Bajo nuestros mares 14:35 Documentales culturales 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 17:55 Documentales culturales 18:55 Biodiario 19:00 Vietnam, vida tras la muerte 19:30 Programa de mano 20:00 La 2 Noticias 20:15 Miradas 2 20:30 Mover montañas 21:00 Documentales culturales 22:00 Versión española 23:50 Archivos Tema 00:50 Documentales culturales

ANTENA 3 06:15 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo de verano 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 La previsión de las 4 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:15 El diario 19:45 Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 La previsión de las diez 22:00 Ahora caigo 23:45 Mi gran boda gitana 01:15 Otra movida 02:45 Adivina quien gana esta noche 04:15 Únicos

CUATRO 06:15 Shopping 06:30 Puro Cuatro 06:45 Los cazadores de mitos 08:30 Top Gear 10:30 Alerta Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 1 14:50 Noticias Cuatro deportes 1 15:50 No le digas a mamá que trabajo en la tele 17:15 Qué quieres que te diga 19:00 ¡Allá tú! 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Noticias Cuatro deportes 2 21:30 ¡Mójate! 22:25 Hawai 5.0 23:15 Hawai 5.0 00:00 Hawai 5.0 00:50 The Defenders

TELECINCO 07:00 Informativos Telecinco Matinal 09:00 El programa del verano 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15h 15:45 Sálvame diario 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21h 22:00 Enemigos íntimos 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 Fusión sonora

LA SEXTA 06:00 Teletienda 07:00 La Sexta En Concierto 08:30 El muro infernal 09:15 Los vigilantes de la playa 11:55 Crímenes imperfectos 12:50 Crímenes imperfectos 13:55 LaSexta Noticias 1ª Edición 15:05 LaSexta Deportes 15:25 Bones 16:15 Bones 17:10 Bones 18:00 Verano directo 19:55 LaSexta Noticias 2ª Edición 20:55 LaSexta Deportes 21:30 The Very Best Of ‘El Intermedio’ 22:25 El taquillazo: Matrix Revolutions 00:55 Escudo humano 01:45 Summertime 02:35 Astro tv

TV3 10:19 11:26 12:20 13:09 13:48 14:00 14:23 14:30 15:41 16:13 17:23 18:08 18:36 20:33 21:00 21:51 23:51 00:17 01:39

CANAL REUS TV 14:00 Notícies. Primera edició 14:30 Banda Sonora. 15:00 Evolució. (repetició) 15:15 Trucat. (repetició) 15:30 Pica Lletres. 16:00 Notícies. Redifusió. 16:30 Banda Sonora. (repetició) 17:00 Evolució. (repetició) 17:15 Trucat. (repetició) 17:30 Pica Lletres. Redifusió 18:00 Notícies. Redifusió. 18:30 Banda Sonora. (repetició) 19:00 Visió impossible. 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notícies. Redifusió 20:30 Remena nena 21:00 10 Cites 21:15 Evolució. (repetició) 21:30 Banda Sonora. (repetició)

TAC 12 13:00 Certamen Bandes Música Vila de la Sènia 14:00 Notícies 12 14:30 Certamen Bandes Música Vila de la Sènia 15:30 Interès 16:00 Noticies 12 16:30 Reemissió 18:00 Certamen Bandes Música Vila de la Sènia 19:00 Visió Impossible 19:30 Esports en xarxa 20:00 Noticies 12 20:30 Estiu 12 dimarts 21:30 10 Comarques 22:00 Noticies 12 22:30 Reemissió 00:00 Vins a Vins 00:30 10 Comarques

CANAL CATALÀ 08:30 Business 10:00 Pel·licula 12:00 Platinum. 13:00 Tinglado 22 14:00 T-notícies 14:30 L’accent 15:00 Tarragona opina 16:00 T-notícies 16:30 Canal esports Tarragona 17:00 Tinglado 22 18:00 L’entrevista 18:30 Pel·licula 20:00 Platinum 20:30 T-notícies 21:00 Los vigilantes de la noche 22:00 Tarragona Opina 23:00 T-notícies 23:30 Sin tetas no hay paraiso 01:00 T-notícies

La volta al món en 80 jardins Trasllats colossals Rex Bocamoll Cuines Telenotícies comarques El medi ambient Telenotícies migdia Secrets de Xangai Temps de silenci Les germanes McLeod Just for laughs Tarda de cine Esport Club Telenotícies vespre La partida de TV3 Entre línies Pel·lícula Infidels

Fins l’11 de setembre. Al Museu Molí de les Tres Eres TARRAGONA. Exposició. ‘La lluita antifranquista i la Transició a la Conca de Barberà’ Fins el 16 de setembre. A la Casa de la Generalitat REUS. Exposició. ‘Projecte Monthemhat. Les mòmies oblidades’ Fins el 8 de setembre. Al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca

FARMÀCIES TARRAGONA: Bru Roig, Blanca Falset, 16 (Torreforta) (24 hores) 977.54.32.08 Vidal Gotanegra, Ma Teresa Enginyer Cabestany, 2 (24 hores) 977.21.69.59

REUS: Guillen-Navàs-SentisVillanueva Av. Paisos Catalans, 116 dreta (24 hores) 977.32.27.51 Diaz Marti, Maria Ctra Alcolea, 27 (Diürn) 977.32.10.70

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Bombers.................................................................................................... 085 Emergències................................................................................................112 Urgències (Ambulàncies)......................................................................... 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................................................977 79 45 79 Policia local............................................................................... 977 79 45 66 Centre d’Assistència Primària (CAP)......................................977 36 30 74 SALOU Ajuntament................................................................................977 30 92 00 Policia local................................................................................977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament................................................................................977 30 93 00 Policia local................................................................................ 902 734 196 Ambulatori................................................................................. 977 39 40 27

CINEMA CARTELLERA TARRAGONA OCINE TARRAGONA Ocine 1 Los pingüinos de Mr. Popper 12.30 - 16.00 - 18.10 Ocine 1 Templario 20.00 - 22.30 - 00.45 Ocine 2 Cars 2- 3D 17.00 Ocine 2 Harry Potter 7 - 3D 19.15 - 22.00 - 00.30 Ocine 3 Linterna verde - 3D 16.30 Ocine 3 Capitán América - 3D 18.45 - 22.00 - 00.30 Ocine 4 Cars 2 16.00 - 18.15 Ocine 4 Linterna verde 20.30 - 22.40 - 00.45 Ocine 5 Kung Fu Panda 2 12.00-16.15 Ocine 5 Bad teacher 18-15 - 20.15-22.15-00.15 Ocine 6 Capitán América 12.00 - 17.00 - 20.00 - 22.30 - 00.45 Ocine 7 El origen del planeta de los simios 12 - 17.00 - 19.30 - 22- 0.15 Ocine 8 Paul 12.15-16.15-18.20 Ocine 8 La oportunidad de mi vida 20.30 - 22.40 - 00.40 Ocine 9 Los pitufos (versió catalana) 12.15-16.10-18.15-20.25 Ocine 9 La prima cosa bella 22.30-00.40 Ocine 10 Zooloco 12.30 - 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 - 00.45 Ocine 11 Cars 2 12.15 Ocine 11 Harry Potter 7 (Versió catalana) 16.00 Ocine 11 La víctima perfecta 18.30 - 20.30 - 22.40 - 00.45 Ocine 12 Harry Potter 7 12.05 - 17.00 - 19.45 - 22.30 - 00.45 Ocine 13 La boda de mi mejor amiga 12.00 - 17.00 - 19.45 - 22.30 - 00.45 Ocine 14 Los pitufos 3D 12.00 - 16.00 - 18.10 - 20.15 Ocine 14 Transformers 3 22.15 Ocine 15 Los pitufos 12.30 - 16.15 - 18.20 - 20.30 Ocine 15 Resacón en las vegas 22.40 - 00.45 Ocine 16 El origen del planeta de los simios 16- 18.15 - 20.30 - 22.40 - 0.45 ALTAFULLA CINEMES LES BRUIXES ALTAFULLA Capitán América Los pitufos El origen del planeta de los simios Harry Potter 7

Linterna verde Paul LES BRUIXES CINEMES -ALTAFULLA: 977 651 421 VILA-SECA OCINE VILA-SECA Ocine 1 La boda de mi mejor amiga 17.00 - 19.30 - 22.00 - 00.30 Ocine 2 Zooloco 16.10 - 18.15 - 20.30 - 22.40 - 00.45 Ocine 3 Los pingüinos de Mr. Popper 16.00 - 18.00 Ocine 3 Templario 20.00 - 22.20 - 00.40 Ocine 3 Resacón en las vegas (18/08) 20.30 Ocine 4 Cars 2 16.00 Ocine 4 El origen del planeta de los simios 18.15 - 20.30 - 22.40 - 00.45 Ocine 5 Los pitufos 3D 16.30-18.30-20.30 Ocine 5 Linterna verde 22.30-00.40 Ocine 6 Capitán América 17.00 - 19.30 - 22.15 - 00.40 Ocine 7 Harry Potter 7 16.00 Ocine 7 La víctima perfecta 18.30 - 20.30 - 22.30 - 00.30 Ocine 8 Los pitufos 16.00-18.00-20.00 Ocine 8 Paul 22.15 - 00.30 Ocine 9 El origen del planeta de los simios 17.00 - 19.00 - 22.00 - 00.30 Ocine 10 Linterna verde 3D 16.30 Ocine 10 Capitán América 3D 19.00 - 22.00 - 00.30 REUS REUS PALACE Sala 1 Zooloco 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 2 Los pingüinos de Mr. Popper 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 Sala 3 Los pitufos 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 4 Capitán América Sala 5 El origen del planeta de los simios 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 Sala 7 Bad teacher 16.00 - 18.15 - 20.30 Sala 8 Cars 2 16.00 Sala 8 Harry Potter 7 18.15 - 22.15 Més informació al telèfon 977 754 978

LAUREN REUS MULTICINES Lauren 1 Zooloco 16.20 - 18.25 - 20.25 - 22.30 Lauren 2 Templario 22.20 Lauren 2 Los pingüinos de Mr. Popper 16.10 - 18.10 - 20.10 Lauren 3 Cars 2 16.00 - 18.20 Lauren 3 La prima cosa bella 20.20 - 22.30 Lauren 4 Capitán América 17.00 - 19.45 - 22.25 Lauren 5 La víctima perfecta 16.35 - 18.35 - 20.35 - 22.35 Lauren 6 El origen del planeta de los simios 16.15 - 18.25 - 20.30 - 22.35 Lauren 7 Harry Potter 7 17.00 - 19.25 - 22.10 Lauren 8 Los pitufos 16.00 - 18.10 - 20.20 Lauren 8 Linterna verde 22.35 Lauren 9 La boda de mi mejor amiga 17.00 - 19.45 - 22.20 Per a més informació i venda anticipada d’entrades: www.laurencinemas.net EL VENDRELL OCINE Ocine 1 Ocine 1 Ocine 2 Ocine 3 Ocine 3 Ocine 4 Ocine 4 Ocine 5 Ocine 5 Ocine 5 Ocine 5 Ocine 6 Ocine 7 Ocine 8 Ocine 8

Los pitufos 11.50 - 15.50 - 18.00 - 20.15 La víctima perfecta 20.30 - 00.40 Zooloco 11.50 - 16.00 - 18.05 - 20.15 - 22.20 - 00.30 Linterna verde 11.50 - 15.50 - 18.05 El origen del planeta de los simios 20.15 - 22.25 - 00.30 Cars 2 11.50 - 18.10 Capitán América 15.50 - 20.15 - 22.40 - 1.00 Paul 16.30 Kung Fu Panda 2 12.00 Harry Potter 7 19.00 Templario 22.00 - 00.20 El origen del planeta de los simios 12 - 16 - 18.15 - 20.30 - 22.45 - 1 La boda de mi mejor amiga 12.00 - 15.50 - 18.05 - 20.25 - 22.45 - 1.00 Los pitufos en 3D 16.20 - 18.30 Capitán América en 3D 11.50 - 20.40 - 22.00 - 00.30 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778


A L’ÚLTIMA

16/08/11

diarimés - 23

SUDOKU Nivell fàcil

Nivell mitjà

L’ACUDIT Napi

ESPECTACLES

LA IMATGE DEL DIA

CEDIDA

Alquimia Flamenco (Salvadó a la caixa) actuen cada diumenge d’estiu a partir de les deu de la nit a la terrassa del Club Nàutic de Salou.

CEDIDA

Jordi Salvadó, un reusenc amb gust de flamenc Ara com a percussionista al grup Alquimia Flamenco, ha dedicat part de la seva vida al món de l’espectacle més de donar classes de música a un col·legi de la capital del Baix Camp, el Hi ha persones que neixen tocades seu temps lliure el dedica a tocar diper l’art, i Jordi Salvadó és una d’elles. ferents instruments amunt i avall del Aquest reusenc de 35 anys és un territori. Just enguany compleix vint amant confés de les arts escèniques i any com a bateria, amb la qual ha pass’ha passat mitja vida dedicat al món sat per grups com De Prestao (rock de l’espectacle. Músic i actor a parts urbà) o Actor Secundario Bob (popiguals (tot i que aquesta faceta última rock). En l’actualitat milita a les files l’ha deixat una mica de banda a l’actude Fito Luri i Nexther alitat), el seu currícuList, amb els quals inilum és extens i de ben Va fer de percussionista ciarà una gira el mes segur que molta gent en una Classe Magistral que ve per presentar el d’arreu de la demarcad’Antonio Canales a nou disc de la banda. ció el recordaran o el Aquest estiu, però, tindran present per alTarragona Salvadó ha portat aroguna de les moltes acmes andalusos a les nits de Salou, ja tuacions que ha fet durant tot aquests que amb el grup Alquimia Flamenco, anys. una formació de tablao flamenc on Per citar-ne només alguna, Salvaell toca la caixa flamenca, amenitzen dó, en la seva vessant com a actor, ha les nits del diumenge de la terrassa estat protagonista de capítols de sèridel Club Nàutic salouenc. Però l’estiu es tan conegudes com El cor de la ciud’aquest artista va més enllà, ja que tat (TV3), El comisario (Telecinco) o els dimarts també actua al Parc Samà Los 80 (Telecinco). I ja en l’àmbit més de Cambrils per al Ballet de Kiko Molocal, ha estat presentador del Canal reno i en festes privades i funcions de Reus TV, en programes com Estiu a tot tipus, amb les quals ja ha visitat la llauna. Però no acaba aquí, ja que ciutats com Barcelona o Pamplona. també ha tocat el món del teatre, poI per si no fóra poc, Salvadó també sant el seu granet de sorra en moltes ha col·laborat com a percussionisobres d’arreu de la demarcació i, fins i ta, aquest mateix estiu, amb el ballatot, ha coordinat alguns dels actors de rí Antonio Canales, en el marc d’una Port Aventura, on també hi va trebaClasse Magistral a Tarragona el mes llar durant diversos anys. de juliol passat. En fi, un artista reuPassat aquesta època, però, ara Salsenc amb sabor andalús. vadó viu per i de la música. I és que, a SUSANNA CASES

Recepció a Cambrils a 124 peregrins polonesos L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i diversos regidors del consistori cambrilenc van rebre als 124 peregrins polonesos que es van estar uns dies al municipi del Baix Camp, camí a la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid.

EL TEMPS Espai patrocinat per:

30

º

22º

Temperatura mínima Temperatura màxima

Estat del cel: De matinada minvarà la nuvolositat i quedarà serè fins a migdia. A partir de llavors es formaran nuvolades a punts de muntanya en conjunt, i a d’altres punts del nordest que deixaran el cel mig ennuvolar o puntualment molt ennuvolat al Pirineu.


24 - diarimés

PUBLICITAT

16/08/11

16 agost 2011  
16 agost 2011  

Diari gratuit del Camp de Tarragona