Shaken Baby 2018

Page 1

HVA GJØR DU NÅR BARNET DITT GRÅTER? WHAT SHOULD YOU DO WHEN YOUR BABY IS CRYING? Shaken Baby SyndromForstå babyen din når den gråter

Understand why your baby is crying

Gratulerer, din nyfødte baby er helt fantastisk og unik. Vi gleder oss med deg! Husk at alle babyer gråter, noen mer enn andre.

Congratulations on the birth of your new baby who is a tiny miracle and quite unique! However, remember that many parents have their new-found happiness thoroughly challenged by their crying baby. All babies cry, but some more than others. Many babies cry a lot the first 2-3 months. After this they will normally cry less frequently.

Mange babyer gråter en del de første 2 -3 mnd. Etter dette avtar vanligvis gråtingen. Det er normalt at friske babyer gråter, og det er ikke nødvendigvis uttrykk for smerter eller sykdom. Det er ikke alltid like enkelt å forstå hvorfor barnet gråter. Mengden gråt kan variere fra baby til baby, tid på døgnet og fra dag til dag.

It is completely normal that healthy babies cry, and it does not necessarily mean they are sick or are in pain.

It is not always easy to understand why the baby is crying.

The amount a baby cries varies between babies. The same goes for the time of day when they cry. The crying can also vary from day to day.

HUSK

REMEMBER

Selv om gråting er normalt, kan du naturligvis kontakte helsepersonell hvis du er bekymret for hvorfor barnet gråter.

Although crying is normal, you can always contact a doctor, a nurse etc if you are worried why your baby is crying so much.


Hva kan du gjøre?

What can you do?

Det kan være betryggende å vite at gråt går over, og at det er en del ting du kan forsøke for å få babyen til å slutte å gråte.

It is reassuring to know that the crying will stop. There are also a few things you can do, which might make your baby stop crying.

Sjekk om babyen trenger ny bleie.

Does your baby need a new nappy?

Sjekk om babyen er sulten.

Is your baby hungry?

Sjekk om babyen er for varm eller kald.

Is your baby too warm or too cold?

Hold babyen inntil deg.

Masser magen forsiktig.

Give the baby a gentle massage on the stomach.

Sett på litt musikk.

Put on some music.

Gi babyen et bad.

Give the baby a bath.

Trill babyen en tur i vogn eller kjør en tur i bil.

Put your baby in a pram and go for a walk or go on a car drive with your baby.

Hold the baby close to yourself.

HUSK

REMEMBER

Disse rådene virker kanskje ikke hver gang. Spør etter hjelp og andre tips hvis du føler du trenger det!

These suggestions might not work every time. Ask for help and further advice if you feel you need it.


Hva gjør det med deg?

What happens to you?

Selv de mest tålmodige foreldre og barnepassere kan bli frustrerte over gråt som ikke gir seg. Hvis du føler deg utslitt og opprådd må du ikke tro at du er en dårlig omsorgsperson. Hvis du føler at du holder på å miste kontrollen er det viktig at du legger fra deg babyen på et trygt sted, og tar deg en liten pause. Ta vare på deg selv. Her er noen forslag til hva du kan gjøre:

Even the most patient parents and child carers can get frustrated when the baby never stops crying. Do not feel you have failed to care for your baby although you are exhausted. If you feel you are about to lose control it is important that you lay the baby in a safe place, and give yourself a little break. Take care of yourself. Here are some things you can do:

Snakk med familie eller venner om at du er sliten fordi barnet gråter mye, og at du trenger hjelp.

Tell your family and friends that you are exhausted because your baby is crying so much, and ask for help.

Ta deg et god varmt bad, eller en dusj.

Take a bath or a warm shower.

Hør på musikk du liker.

Listen to music you like.

Ask someone you trust to look after your baby, so that you can do something you enjoy, like exercising or sleeping.

Få noen du stoler på til å passe babyen mens du gjør noe annet du liker (sover, trener etc).

HUSK

REMEMBER

Du må sjekke babyen ofte for å forsikre deg om at alt er i orden.

You have to check your baby often, to see that everything is all right.


Hvorfor er det farlig å riste en baby?

Why is it dangerous to shake a baby?

Filleristing av små barn medfører stor risiko for Shaken Baby Syndrome. Grunnen til at det er spesielt farlig å riste små barn:

To violently shake a baby increases the risk of Shaken Baby Syndrome. It is especially dangerous to shake small babies because:

De har et stort hode i forhold til kroppen.

They have a large head compared to the rest of the body.

De har små og svake nakkemuskler.

They have small and weak muscles in their neck.

They have a weak and underdeveloped brain. Violently shaking a baby means their head is thrown fiercely back and forth. This can result in swelling and bleeding in the brain, bleeding behind the eye, fractures and worst case, death. Babies who survive can get severe problems later in life such as:

De har en skjør og umoden hjerne. Filleristing fører til at hodet blir kastet kraftig frem og tilbake. Dette kan føre til hevelse og blødninger i hjernen, blødninger i øyebunnen, bruddskader og i verste fall død. Barn som overlever kan få store senskader i form av: Varige hjerneskader Lærevansker Blindhet Utviklingsforstyrrelser

Permanent brain damage Learning difficulties Blindness Developmental problems

HUSK

REMEMBER

Norsk Barnelegeforening støtter innholdet og har deltatt i produksjonen av dette informasjonsprosjektet.

The Norwegian Society of Pediatricians (Norsk barnelegeforening) have assisted in the production of this information.Shaken Baby Syndrome, myter & fakta

Shaken Baby Syndrome, myths & facts

Ingen vet på forhånd hvem som kan skade en baby ved å filleriste den så Shaken Baby Syndrome oppstår. Alle som har passet en baby som er utrøstelig og gråter lenge, vet at dette kan gjøre dem frustrert og utslitt. Ingen kan tenke at dette ikke gjelder dem. Shaken Baby Syndrom oppstår ikke av:

No one is able to predict who is apt to injure a baby by shaking it so violently and giving it Shaken Baby Syndrome. Everyone who has looked after a baby knows it is exhausting and frustrating when a baby never stops crying. No one should ever think that this syndrome could not happen to them. Shaken Baby Syndrome does not occur when:

Å humpe babyen forsiktig på kneet.

Å kaste de forsiktig opp i luften i forbindelse med lek.

Å jogge når babyen ligger trygt i en egnet vogn.

Å bråbremse eller kjøre over fartsdumper når barnet sitter i godkjent barnesete. Man skal naturligvis være forsiktig med dette også, men det fører ikke til Shaken Baby Syndrom.

A baby is carefully rocked on a knee.

A baby is carefully thrown up in the air while playing.

The baby is laying safely in a pram, and someone is pushing it while running. A car drives over a speed bump or the driver suddenly brakes, as long as the baby is sitting in an approved car seat. One should, of course, be careful with these things also, but they will not result in Shaken Baby Syndrome.

Østerhusmonen 35, 4879 Grimstad, Norge Telefon: +47 37 29 40 90 stinesofiesstiftelse.no