Page 1

MENIGHEDSBLADET Trinitatis 2008 • 71. årgang • nr. 3

Menighedsråd som bestyrelser Af Ove Paulsen ogle af biskopperne vil have menighedsrådsvalg afskaffet og i stedet have gjort menighedsråd til selvsupplerende bestyrelser, som de fleste af dem i praksis er i forvejen. Man må også sige, at det ville være lidt af en katastrofe, hvis et kommunalvalg eller et folketingsvalg havde en stemmeprocent på 20 eller måske 30, hvis det gik højt.

Alle ville tro, at nu var det forbi med demokratiet. På mange måder er menighedsrådene kommet i klemme i de senere år. Idéen bag folkekirkens demokratiske struktur er selvstændighed i kirkens mindste enheder, sognene. Men tanken stammer fra tider, hvor de små enheder i landet var selvforsynende og kunne det hele. Det var længe før landbrugsjord blev lagt sammen, og de handlende i små byer så

sig nødsaget til at dreje nøglen om. I dag stilles der så store krav til kirkefunktionærers arbejdsmiljø, til regnskabsføring og andre ting, som menighedsråd har ansvaret for, at det ikke uden videre kan honoreres i de små enheder. Der skal centrering til, og højt betalte specialuddannede folk. Hvad det ender med, er ikke godt at vide. At gøre menighedsrådene mindre demokratiske, i hvert fald på papiret, kommer ikke til at gå stille af og skal i hvert fald kompenseres med, at man øger demokratiet på et højere trin i folkekirken. Spørgsmålet er, om det ikke var smartere at lade provstierne overtage de f u n k t i o n e r, der kræver specialister og lade menighedsrådene tage sig af menighedernes kirkelige liv og andet, der ikke kan gøres bedre, end det bliver gjort i de små enheder.


det sKeR

Sogneudflugt til Mariager

Menighedsrådene ved Storvorde og Sejlflod Kirker inviterer alle til en smuk og oplevelsesrig tur til Mariager - lørdag, den 14. juni. Sammen med museumsleder Vagn Andreassen fra Mariager Museum besøger vi Klosterkirken, klosteret, museet, Hohøj og den lille by “Dania”. Efter turen drikker vi eftermiddagskaffe på “Hotel Postgaarden” i hjertet af Mariager lige over for det smukke gamle rådhus. Vi tager af sted fra Peters Auto (Gadekærsvej 11 i Sejlflod) kl. 12, og fra Storvorde Kirke kl. 12:10. Hjemkomst ca. kl. 18. Det koster 75 kroner - og man tilmelder sig hos enten Karen Svane (tlf. 98317153) eller hos Merete Aarup-Kristensen (tlf. 98326121). Sidste frist for tilmelding: Torsdag 5. juni

2

MENIGHEDSBLADET


...også på Andre arrangementer Friluftsgudstjeneste

FDF-kredshuset, Sdr. Bygade, Sejlflod Søndag, den 22. juni kl. 10:30

Koncert

Sejlflod Kirke Tirsdag, den 9. december kl. 19:30

Medvirkende: Kirkernes Kor

En hyggelig og “naturtro” gudstjeneste. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Storvorde-Sejlflod FDF.

Koncert

Storvorde Kirke Onsdag, den 10. december kl. 19:30

Medvirkende: Frederikshavn Bykor. www.storvorde-sejlflod.dk

Kirkekoret

Vi starter igen tirsdag d. 19. august kl. 14.00- 14.45. Hvis du ikke har fået fri fra skole på det tidspunkt, kan du bare komme, så snart du har fri.

Korskole

Har du lyst til at synge med i Kirkernes kor, er du meget velkommen til at være med. Du starter i korskole et par måneder, før du kommer med i det ”rigtige” kor. Korskolen mødes første gang tirsdag d. 26. august kl. 13.30- 14 i konfirmandstuen, Storvorde Præstegård.

MENIGHEDSBLADET distruberes af NORDJYSKE Distrubution. 3


Foto: Christian H. Paulsen

Når testamentet bliver til en aftale Skal folkekirken stadig stå til ansvar for en manglende fornyelse? Af Ove Paulsen år man er ude til selskab, falder talen så hyppigt, så man næsten kan sige altid på folkekirkens kedelige gudstjeneste. Hvorfor er det dog så kedsommeligt, og uvedkommende, og utilgængeligt? spørger høj og lav i det danske samfund, og ønsker sig helt klart omfattende reformer, hvor udtrykket er anderledes, og man kan være med. Ja, det er jo galt, at det skal være så lidelsesfuldt at modtage sine synders forladelse og få porten til Guds Rige låst op igen. Det skulle jo netop være en glæde og en lettelse og en følen sig som født påny. En del af kritikken arbejder mere målrettet henimod, at folkekirken ikke er 4

fulgt med samfundet i øvrigt. Vi gør stadig som de handlende, dengang der kun var én slags rugbrød og én slags kaffe. Vi er ikke kommet med ind i den moderne tidsalder med valgfrihed mellem flere smagsretninger. Her på stedet kan vi i nogen grad melde hus forbi, for vi har mangeårige erfaringer med alternative gudstjenesteformer, hvor menigheden flokkes i store mængder. Og det gælder alt, lige fra Halloween-gudstjenesten i Sejlflod Kirke, hvor der mere end én gang har været dobbelt så mange, som der kommer juleaften, via optrin med musik i kirken, til kirkekoncerter, der jo for det meste mere eller mindre har gudstjenestekarakter, men samtidig er noget helt andet.

MENIGHEDSBLADET


Gudstjenestens inderste væsen er jo en optakt med sang, bønner og bibeludlægning til måltidet ved afslutningen.

Gudstjenestens inderste væsen er jo en optakt med sang, bønner og bibeludlægning til måltidet ved afslutningen. Hvordan denne optakt forløber, bør der være adskillige opskrifter på, så enhver kan gå til den slags gudstjeneste, der mærkbart gør noget ved en, fordi det rører ved det inderste, man har. Netop i disse år sker der en radikal fornyelse af kirkens udtryk. Lån bare Simon Grotrians salmer på biblioteket eller køb dem (f.eks. Jordens salt og verdens lys, 2006. Din frelser blir din klippe, 2007). I den sidste siger han i en nadversalme: Vi var dådyrsramte af panik/men så øste du en trylledrik/stress har gjort planeten til en sål/og du svarer med en langsom skål. www.storvorde-sejlflod.dk

Bibelselskabets eksperimenteren med det moderne sprog har ført til den nutidsdanske version af Det Nye Testamente, som hedder Den Nye Aftale. Her lyder Fadervor sådan her: Far i himlen!/ Lad alle forstå at du er Gud,/lad dit rige blive til virkelighed,/og lad alting blive som du vil have det/– her på jorden ligesom det allerede er i himlen./ Giv os det brød vi har brug for i dag./Tilgiv os det vi har gjort forkert/ligesom vi har tilgivet andre./Lad være med at sætte os på prøve,/og befri os fra ondskabens magt./ For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig./Amen. Vi kom bagefter, indrømmet. Men nu har vi efterhånden et pænt varesortiment. Kig godt efter i vores annoncering, her eller på hjemmesiden, og find den gudstjeneste, der passer dig bedst. 5


Kirkelige handlinger Storvorde Kirke

Døbte: 17. februar: Sofie Lindrup Gade 16. marts: Klara Uldall Johanning, Mie Bjørnstrup Knudsen 23. marts: William Møller Marcussen, Sofie Kastholt Johansen, Mathilde Tvorup Jensen 13. april: Emma Schiellerup Christensen 26. april: Sofie Larsen 1. maj: Jeppe Kirk Møller

Sejlflod Kirke

Døbte: 6. april: Kim Nørgaard Kristiansen 13. april: Sofie Højgaard Sørensen, Frederik Højgaard Sørensen 27. april: Mana Sofia Posborg Nielsen Begravede og bisatte: 26. april: Jørgen Kristensen

Ægteviede: 26. april: Camilla Damsgaard og Kenneth Damsgaard Begravede og bisatte: 1. marts: Søren Peter Kjærgaard 4. marts: Jens Christian Thorup 11. marts: Vagn Werner-Jensen 3. maj: Knud Nørgaard

Gudstjenester på Storvorde Plejecenter (Aktivitetscenteret) Flg. onsdage kl. 14:00 er der gudstjeneste. JB = Jan Brogaard, Gudum-Lillevorde OP = Ove Paulsen, Storvorde-Sejlflod 6

11. juni OP

6. august JB

25. juni OP

20. august OP

23. juli OP

3. september JB

MENIGHEDSBLADET


Sognepræsten Storvorde-Sejlflod Pastorat Sognepræst Ove Paulsen Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde Tlf.: 98318470 - Fax: 96779176 E-mail: opa@km.dk

Adresser: Storvorde Menighedsråd

Storvorde Kirke

Kirkeværge Søren Holm Nielsen, Charlottevej 20, Storvorde, tlf.: 98318375.

Graver Erik Bæk, Kærsholmsvej 24, Mou, tlf.: 29265015.

Sejlflod Menighedsråd

Sejlflod Kirke

Formand Poul Heise, Karensvej 1, Storvorde, tlf.: 98317689.

Formand Claus Johannsen, Gadekærsvej 35, Sejlflod, tlf.: 98316382. Kirkeværge Lillian Olesen, Gadekærsvej 4, Sejlflod, tlf.: 98316346.

Begge menighedsråd

Kasserer Berit Pedersen, Gadekærsvej 11, Sejlflod, tlf.: 98316651.

Døgnet rundt kan du få hjælp til at anmelde dåb, vielse, begravelse og navneændring. Vi har linket direkte op til de skemaer, som du skal bruge. www.storvorde-sejlflod.dk

Kirkesanger Anne Kubel Johansen, Skallerupvej 333, Aalborg Øst, tlf.: 23823962.

Kirkesanger Rikke Elmo Böenche, Feggesundvej 32, 1. tv., Aalborg Øst, tlf. 31727222. NB! Barselsorlov til juli 2008.

Graver Lone Bank, Stadionvej 32, Gudumholm, tlf.: 20484142.

Begge kirker

Organist Birgitte Søndergaard, Kronen 3, Gistrup, tlf.: 98323952.

På siderne findes en udførlig vejledning, hvordan du gør. Det bedste ved det hele: Den kirkelige vejviser er dér døgnet rundt på www.storvorde-sejlflod.dk 7


Gudstjenesteliste

Storvorde

Sejlflod

2. søndag efter trinitatis 1. juni

10:30

9:00

3. søndag efter trinitatis 8. juni

1

9:00

Ingen

4. søndag efter trinitatis 15. juni

Ingen

9:001

5. søndag efter trinitatis 22. juni

Ingen

10:302

6. søndag efter trinitatis 29. juni

10:30

9:00

7. søndag efter trinitatis 6. juli

Ingen

10:30

8. søndag efter trinitatis 13. juli

10:30

Ingen

9. søndag efter trinitatis 20. juli

Ingen

10:30

10. søndag efter trinitatis 27. juli

10:30

Ingen

11. søndag efter trinitatis 3. august

1

9:00

Ingen

12. søndag efter trinitatis 10. august

Ingen

9:001

13. søndag efter trinitatis 17. august

9:001

Ingen

14. søndag efter trinitatis 24. august

10:30

9:00

15. søndag efter trinitatis 31. august

9:00

10:303

3

1. Hanne Moesgaard Skjesol, Mou 2. Friluftsgudstjeneste hos FDF’erne. Afholdes ved FDF-kredshuset, Sdr. Bygade i Sejlflod. 3. Afskedsgudstjeneste. Læs mere i næste nummer af MENIGHEDSBLADET!

Konfirmationer:

2009: A - fredag 8/5. B - søndag 10/5.

Kirkebil:

Der ringes til Leif’s Taxi, Kongerslev - 98331100 dagen før. Det er gratis, og alle kan benytte ordningen til ethvert arrangement i kirkens regi. Firmaet råder over handicapvenlige biler. Husk dette ved bestillingen.

Sognepræsten træffes...

enten via e-mail eller telefon. Mail til opa@km.dk - eller ring 98318470.

Gudstjenestelisten opdateres altid på vores hjemmeside: www.storvorde-sejlflod.dk Udgivet af Menighedsrådene i Storvorde og Sejlflod sogne. Red.: Merete Aarup-Kristensen, Birgitte Søndergaard og (ansv.) Ove Paulsen. Layout/AD: Christian H. Paulsen. Tryk: ERLA Offset, Svenstrup. Deadline for næste nummer(71. årg., nr. 4): 5. august 2008.

MENIGHEDSBLADET 3/2008  

Trinitatis 2008 • 71. årgang • nr. 3 Alle ville tro, at nu var det forbi med demokratiet. ogle af biskopperne vil have menighedsrådsvalg afs...

MENIGHEDSBLADET 3/2008  

Trinitatis 2008 • 71. årgang • nr. 3 Alle ville tro, at nu var det forbi med demokratiet. ogle af biskopperne vil have menighedsrådsvalg afs...

Advertisement