Page 1

MENIGHEDSBLADET

FEBRUAR-MAJ 2018 81. årgang, nr. 2

DE VOKSNES EGET KOR

Båndbykoret har nu eksisteret i et par år, og interessen for at synge er støt stigende. Læs mere om koret på side 8 inde i bladet


KONTAKT OS

MEDARBEJDERE OG MENIGHEDSRÅD Storvorde-Sejlflod Kirkekontor Tofthøjvej 37 9280 Storvorde MEDARBEJDERE

S O G N E G Å R DE N

Niels Lassen Sognepræst Tlf. 9831 8470/2172 7173 E-mail: ncsl@km.dk Træffes ikke om mandagen Arne Munck Rasmussen Kordegn/kirkesanger Tlf. 9831 8470 E-mail: amr@km.dk Træffetid: Tirsdag kl. 8.30 - 11.30 Torsdag kl. 15.00 - 18.00

STO RVOR DE

SEJ L F LOD

KI RKE

K I R KE

Birgitte Søndergaard Organist Tlf. 2044 4306 E-mail: birgis3@gmail.com Michael Bo Pedersen Graver, Storvorde Kirke Tlf. 2926 5015 E-mail: storvordekirke@gmail.com Lone Bank Graver, Sejlflod Kirke Tlf. 2048 4142 E-mail: sejlflodkirke@gmail.com

MENIGHEDSRÅD Storvorde Sogn E-mail: 8325@sogn.dk

Sejlflod Sogn E-mail: 8326@sogn.dk

Poul Nygaard Heise Formand E-mail: pnh@mail.dk Tlf. 5134 0622

Claus Johannsen Formand E-mail: landkaergaard@stofanet.dk Tlf. 6138 5854

Søren Holm Nielsen Kirkeværge E-mail: bs.holm.nielsen@gmail.com Tlf. 2612 6432

Laila Sølver Kirkeværge E-mail: vigen31@stofanet.dk Tlf. 2941 4036


PINSE

,

EN OVERSET HØJTID

3


Tekst: Niels Lassen Fotos: Mette Johnsen, Simon Loell, Helle Arensbak og Christian H. Paulsen

En klasse blev engang spurgt, om eleverne kunne nævne kirkens tre største højtider. En dreng svarede: jul, påske og Hjallerup marked. Den gamle anekdote siger det meget klart: pinsen bliver så nemt overset. For mange er det blot nogle fridage, hvor campingvognen køres i stilling, og sommerhuset indtages. Julen er en stor folkelig begivenhed for alle, selv folk af anden tro kan finde på at fejre jul. Julesalmerne er kendte, og vi kan mange udenad. Folk ved også, hvad påsken handler om og kan flere påskesalmer: Hil dig frelser og forso-

ste kristne har ikke først sat sig ned i en kreds og holdt en generalforsamling og lavet vedtægter, ligesom når vi laver en ny forening. Rammerne, vedtægterne mm. for kirken kommer først til efterfølgende. Det er Gud, som stifter kirken. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af

er, når nu det er så vanskeligt for Lukas (han skrev Apostlenes Gerninger) at gengive det. Et under kan vi nemlig ikke forklare, det kan vi ikke begribe og definere, for da var det ikke et under. Et under må vi forholde os til på en anden måde: vi må tage det til efterretning. Vi kan ikke forstå, hvordan det kunne ske, men vi kan høre og forstå, at det var Gud, som var den handlende i det. Gud greb ind, og mange af de tilstedeværende begyndte at tale om alt det store, som Gud har gjort. Og det er fortsat lige siden den første pinsedag.

ner og Påskeblomst, hvad vil du her. Men når det kommer til pinsen, får mange forklaringsproblemer. Grundtvig har skrevet nogle af sine bedste og smukkeste salmer til netop pinsen, men de er desværre ikke længere så kendte. Gang på gang spørger jeg brudepar, der skal vies i den lyse tid af året, om ikke vi skulle synge I al sin glans, nu stråler solen. Men kun få kender den, trods det at den synges i alle landets kirker pinsedag. Den er pinsens must. Hvorfor holder vi pinse? Pinsen er kirkens fødselsdag. Kirken bliver til, fordi Gud lader pinseunderet ske. Det betyder, at der ikke er en menneskelig beslutning bag kirkens stiftelse. De før4

Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. Det er ikke til at få helt hold på, hvad der lige præcis skete. Forfatteren, som genfortæller hændelsen pinsedag, har tydeligvis svært ved at gengive, hvordan de forsamlede mennesker oplevede pinseunderet, hvad der skete. Hans ord kommer til kort, hvordan gengive et under? Han siger: en lyd som af et kraftigt vindstød og tunger som af ild. Det var ikke blot et kraftigt vindstød, men noget som lød som det. Det var ikke bare ild, men noget som bedst kan sammenlignes med ild. Derfor synes jeg ikke, at det så underligt, at folk har svært ved at sige, hvad pinsen

Kirken er stadig stedet, hvor der tales om Guds store handlinger. Beretningen om pinsedagen slutter med: De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne…. jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Kirken er et fællesskab. Kristendom er ikke noget, som vi har for os selv, det er primært ikke noget, som vi dyrker privat, men det er noget, som vi har sammen. Vi synger, beder og lytter sammen, når vi går i kirke. Vi ses og høres ved der.


Anne Nørby, koordinator. Privatfoto.

Folkekirkens Familiestøtte holder til i Folkekirkens Hus i hjertet af Aalborg. Foto: Christian H. Paulsen.

Folkekirkens Familiestøtte Støtter familier i at skabe trivsel i hjemmet Sognet er medejer af Folkekirkens Familiestøtte, og det betyder, at familier i sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier. Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene. Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte. Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

• Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer. • Kurser til forældre Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet: PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Folkekirkens Hus over tre hverdagsaftener fra d. 2. maj 2018. Kontakt koordinatoren for mere information. Har din familie eller nogle, du kender, brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator Anne Nørby: Tlf.: 23 45 80 96 E-mail: annn@km.dk www.folkekirkensfamiliestotte.dk Find os også på facebook: Folkekirkens Familiestøtte Aalborg 5


Konfirmand 2018

Store Bededag den 27. april Sejlflod Kirke kl. 9.00 Kamilla Bach Bonderup Frederik Christensen Josefine Juul Kjærgaard Simon Bjørnstrup Thomsen Nikoline Storgaard Veje

6

Storvorde Kirke kl. 10.30 Magnus Juul Løgtholt Andreasen Viktor Winther Bakholm Mads Matthias Bertelsen Mike Brams Jasmin Bøgebjerg Carmen Hougaard Jakob Terp Kristensen Nanna Skovgaard Kruse Sarah Kusk David Weikert Larsen Tobias Kjærgaard Madsen Lukas Lauge Nielsen Andrea Willum Niss Marcus Dalsgaard Pedersen Esben Bersang Sarup Bianca Syndergaard Albert Milo Sørensen Lasse Stengaard Sørensen


Søndag den 29. april Storvorde Kirke kl. 9.00 Frederikke Fitzmaurice Becker Josh Iko de Guzman Magnus Gram Foldager Mads Lindskou Hansen Helena Brejner Behrens Henriksen Mikkel Sandberg Holdorf Heidi Skaarup Jensen Christian Larsen Martin Lauesgaard Laura Sangill Nørgaard Mathias Pape-Haugaard Bolette Kalstrup Sand Josefia Kalstrup Sand Ida Uttrup Sørensen Adrian Tholander

Sejlflod Kirke kl. 10.30 Trine Ottosen Josefine Sørensen

7


MØD BÅNDBYKORET

DE VOKSNES EGET KOR Reportage: Merete Aarup-Kristensen Da Arne Munck Rasmussen blev ansat som kirkesanger for godt to år siden, foreslog han, at der skulle oprettes et voksenkor. Kirkerne havde i forvejen et børnekor, som igennem mange år til stor glæde for kirkegængerne har sunget til adskillige gudstjenester. Arne har en bachelor i musik fra Aalborg Universitet, hvor hans undervisere i direktion og korledelse var henholdsvis Mogens Dahl og Søren Birch. Men allerede inden da havde Arne beskæftiget sig pro8

fessionelt med musik i mange år, idet han som 14-årig startede som kirkesanger. Han har således stor korerfaring og har gennem årene opbygget et solidt repertoirekendskab. Ved siden af beskæftiger Arne sig også med det mere folkelige, idet han spiller til diverse fester og arrangementer. Men det er klassisk klavermusik, der står hans hjerte nærmest, og han er derfor også startet som organistvikar i forskellige kirker. Inden Arne blev ansat i Storvorde-Sejlflod

pastorat, var han korleder for Aalborg Haandværker-Sangforening fra 1854 – et af de ældste kor i landet. Det er han stadig, og han har for nylig også overtaget ledelsen af Egensekoret. Båndbykorets opstart var lidt træg – det første års tid var der kun en 4-5 stykker, der viste interesse for at synge i kor. Men både de og Arne var optimistiske og blev stædigt ved med at samles for at øve én gang om ugen, men for et års tid siden skete der noget.


Koristerne og Arne lagde hovederne i blød for at finde en måde at øge medlemstallet på. Man arrangerede en syng sammen-aften sidste forår, hvor alle blev inviteret til at høre, hvad koret kunne – og selv synge med på fællessange. Dette satte skred i korstørrelsen. Appetitten blev vækket – og så er der jo også altid nogle, der kender nogle. Efterhånden som flere og flere er kommet med, er mulighederne for at synge for offentligheden vokset – fx holdt koret julekoncert med børnekoret i Sejlflod Kirke. Båndbykoret består således i dag af 12

kvindelige korister. Koret synger 3-4-stemmige korsatser, enten a cappella eller med klaverakkompagnement. Repertoiret er afvekslende. Koret synger fortrinsvis danske årstidssange, bl.a. arrangeret af DR-Pigekorets nuværende korleder, Phillip Faber, og den forhenværende, Michael Bojesen. Det drejer sig om helt nykomponerede sange, men også mere traditionelle og klassiske sange indgår. Derudover dækker repertoiret musicalsatser – bl.a. fra Andrew Lloyd-Webber – og gospels samt salmer. Koret arbejder pt hen imod en forårskon-

cert i én af vores kirker – godt motiverede efter den vellykkede julekoncert. Endvidere vil Båndbykoret medvirke ved gudstjenester især ved højtider. Båndbykoret øver hver torsdag aften kl. 19 – 21 og holder fri i alle skoleferier. – Der er kaffe og te og ofte hjemmebagt brød undervejs i korprøven, og det er GRATIS at deltage. Nye kormedlemmer er velkomne – også meget gerne mandlige! Se mere på s. 14!

9


GUD I JORDSKÆLVET, I POESIEN, I DEN KRISTNE GUDSTJENESTE

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS LANDSINDSAMLING

TORSDAG DEN 8. MARTS KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN

SØNDAG DEN 11. MARTS

Foredrag v/ prof. em. i teologi Ole Jensen Det er fuldstændig gådefuldt, at vi er til, og at universet er til. Hvorfor er der ikke bare ingenting? Den magt kalder vi ”Gud” – Gud som skaberen. Der gives poetiske øjeblikke, hvor alt er til stede, og intet savnes i et evigt nu. Da er alting gave. Det er nærværets Gud, der viser sig der – for straks igen at trække sig tilbage. ”Du som er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom”, hedder det i indstiftelsesordene til nadveren i kirken. Den kristne Gud, Kristus, møder vi i gudstjenesten – i salmerne, ritualet, teksterne, forkyndelsen og sakramenterne. Tilmelding til kaffebordet er nødvendig E-mail: amr@km.dk eller telefonisk til kirkekonteret på 98318470 tirsdage kl. 8.30 til 11 og torsdage kl. 15 - 18.

10

Igen i år samler Storvorde og Sejlflod sogne ind til Folkekirkens Nødhjælps projekter i bekæmpelsen af fattigdom og sult i verden. Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte flygtninge, flest kvinder, i Kakumalejren i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks. Meld dig som indsamler hos sognepræst Niels Lassen på tlf. 2172 7173 eller mail: ncsl@km.dk.

KARENS ÅRSTIDER ONSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.30 I STORVORDE KIRKE. FRI ENTRÉ Karen Birk Grarup, som har medvirket ved de rytmiske gudstjenester i flere år, har skrevet nye årstidssange/-salmer, som hun har sat sammen til et program, hun kalder ”Karens Årstider”. Hun gæster denne aften Storvorde Kirke sammen med 3 andre dygtige musikere: Kim Bang, Johannes Aaen Jensen og Rasmus Birk. Musikken suppleres af stemningsfulde årstidsbilleder, så aftenen byder på en koncertoplevelse med noget for både ører og øjne.


DÅBSJUBILÆUM SØNDAG DEN 25. MARTS KL. 9.00 I SEJLFLOD KIRKE OG KL. 10.30 I STORVORDE KIRKE Gudstjenesten er samtidig fejringen af de børn, som blev døbt for fem år siden. Kom, se og hør om to store begivenheder: påsken og dåben. Efter gudstjenesten er der kagemand, juice og kaffe. Kirkerne giver desuden en lille gave til alle dåbsjubilarerne.

RYTMISK GUDSTJENESTE MED KIRKEFROKOST SØNDAG DEN 15. APRIL KL. 10.30 I SEJLFLOD KIRKE Søndagens gudstjeneste får rytmiske vinger, når et band udgør den musikalske baggrund til salmesangen. Bandet består af: Jacob Mygind (saxofon) Ole Beck (guitar) Karen Birk Grarup (sang) Efter gudstjenesten mødes vi i Sognegården, hvor der er kirkefrokost.

SE PINSESOLEN DANSE OVER STORVORDE 2. PINSEDAG DEN 21. MAJ KL. 8.00 PÅ P-PLADSEN VED STORVORDE KIRKE Nyd pinsesolen danse i vores smukke natur nord for byen. Inden vi holder gudstjeneste, går vi til fjorden ad Nørkærsvej, hvor vi synger en morgensalme. Kl. 10.30 er der gudstjeneste inde i kirken, og efterfølgende serveres brunch i Sognegården, hvortil alle er velkomne! Skulle den stå på regn, i stedet for sol, så aflyses vandreturen.

Anne Nørby fra Folkekirkens Familiestøtte vil her fortælle om de forskellige aktiviteter inden for familietrivsel og parforhold. Se mere på side 5 i dette blad.

11


ØJENVIDNE TIL EN FLYGTNINGEKRISE

SYNG SAMMEN MED BÅNDBYKORET

FRILUFTSGUDSTJENESTE I LUNDBY BAKKER

TIRSDAG DEN 10. APRIL KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN

TORSDAG DEN 12. APRIL KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN

KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 10. MAJ KL. 11.00

Foredrag med freelancejournalist Anna Klitgaard. I de sidste to år har man ikke kunnet undgå at høre og se om den alvorlige flygtningesituation ved Middelhavet. Samtidig forsøger mange frivillige at hjælpe flygtningene, når de ankommer til en af de græske øer i Middelhavet og videre til Grækenland samt op igennem Europa. 44-årige Anna Klitgaard har dækket flygtningekrisen for bl. a. Kristeligt Dagblad, Amnesty og magasinet "Europa" og vil i sit foredrag fortælle om sine oplevelser som journalist, fotograf og frivillig, da flygtningekrisen var på sit højeste i sommeren 2015 på den græske ø Lesbos.

Båndbykoret og dets dirigent Arne Munck byder alle velkommen til en aften, hvor Højskolesangbogens mange forskellige sange er i højsædet. Herudover vil koret byde på sange fra repertoiret, som nu dækker flere spændende genrer.

Kom og deltag i en festlig friluftsgudstjeneste i det grønne! Kirkerne i Aalborg Østre provsti holder fælles gudstjeneste for alle i provstiet. Ved gudstjenesten medvirker børne- og ungdomskor, menigheder, organister, kirkesangere, præster og et til lejligheden sammensat kor på tværs af alle sognene. Nordvestjysk Brass Band spiller festlig musik til, og der vil være både klassiske og moderne salmer og sange.

Tilmelding til kaffebordet er nødvendig E-mail: amr@km.dk eller telefonisk til kirkekonteret på 98318470 tirsdage kl. 8.30 til 11 og torsdage kl. 15 - 18. 12

Undervejs er der kaffe/te og et stykke kage - ligesom man har mulighed for at høre nærmere om mulighederne for at være med i koret. Der er gratis adgang!

Der er opstillet bænke, og man er også velkommen til at medbringe egen stol og evt. tæppe. Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært ved en kop kaffe og juice til børnene. Alle er velkomne til at medbringe frokost. Skulle det mod al forventning blive dårligt vejr, flyttes gudstjenesten til Gug Kirke. Følg med på kirkernes hjemmesider og i pressen.


PÅSKENS GUDSTJENESTER SKÆRTORSDAG DEN 29. MARTS Nadverens indstiftelse. Jesus indstiftede nadveren som et helligt måltid. Vi holder nadver i troen på, at Jesus er med os ved sin og Guds hellige ånd og tilgiver os. Jesus spiste sammen med mange mennesker, da han gik omkring her på jord. Dette måltidsfællesskab fortsætter i nadveren. Det betyder, at der går en lige linje tilbage til dengang. Der er gudstjeneste i: Sejlflod Kirke kl. 10.30 Storvorde Kirke kl. 9 LANGFREDAG DEN 30. MARTS Flaget er på halv, fordi Jesus blev dømt til døden. Han blev korsfæstet på Golgatha. Der er gudstjeneste i: Storvorde Kirke kl. 9 Gudstjenesten er liturgisk. Det vil sige: en vekslen mellem oplæsning af passionshistorien og salmesang samt bøn. PÅSKEDAG DEN 1. APRIL Jesus blev ikke i graven, for han opstod fra de døde påskemorgen. Det skal vi høre om og fejre påskedag. Jesus har brudt dødens magt over livet. Det betyder håb om, at vi skal opstå til nyt liv efter døden. Der er gudstjeneste i: Storvorde Kirke kl. 10.30 Sejlflod Kirke kl. 9 ANDEN PÅSKEDAG DEN 2. APRIL Kvinderne var de første, som opdagede den tomme grav og hørte det glædelige budskab om, at graven var tom, fordi Jesus er opstået fra de døde. De fortalte det til disciplene, men de troede ikke på kvinderne. Jesus måtte selv komme til dem gennem de lukkede døre og overbevise dem, at det er sandt, at han ikke blev i døden. Der er gudstjeneste i: Sejlflod Kirke kl. 10.30

13


DE SMÅ SYNGER TIRSDAG DEN 3. APRIL KL. 16.30 - 17.15 I SOGNEGÅRDEN Endnu et hold begynder med ”De små synger” i Sognegården i Storvorde. Børn i alderen ca. 1 – 3 år har ifølge med en voksen mulighed for at synge og lege sange og salmer. Der vil være nye og kendte sange, fagter, himmel, en festlig fyr, trommer, sæbebobler og meget mere og selvfølgelig også ”Fadervor”. Vi mødes ti gange, så har du alderen, tiden og lysten er du/I meget velkomne. Send gerne en mail til: charlottewedel@gmail.com

Begge kor ses her til "Vi synger julen ind", hvor begge korledere også er med. Med ryggen til ses korleder Arne Munck og ved klaveret korleder for børnekoret, Birgitte Søndergaard. Foto: Merete Aarup-Kristensen.

SYNG MED I VORES KOR Har du interesse i at synge, så meld dig ind i et af vores kor. Både børn og voksne søges Nu kan hele familien melde sig til en lærerig, musikalsk og skøn aktivitet. Vores børnekor under ledelse af organist Birgitte Søndergaard øver hver tirsdag kl. 15.00 - 15.45 i Sognegården, og alle (både piger og drenge) fra 2. klasse og opefter med interesse for sang kan her melde sig til. Kontakt Birgitte på tlf. 2044 4306 og hør nærmere!

Far og mor - og alle andre voksne kan melde sig til vores voksenkor under ledelse af kirkesanger Arne Munck, hvor særligt mænd efterlyses. Der hygges undervejs over en kop kaffe eller te - med lidt sødt til. Har det din interesse, så øver koret hver torsdag i Sognegården. Kontakt Arne på tlf. 2320 8338 eller e-mail: amr@km.dk Læs mere om voksenkoret på side 8. Torsdag den 12. april kl. 19 inviterer koret til en syng-sammen-aften. Se mere på s. 12.

14


KIRKEKALENDEREN

GUDSTJENESTER OG SOGNEAKTIVITETER Dato

Begivenhed

Tid/sted

Bemærkninger

Søndag den 4. marts 3. søndag i fasten

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Torsdag den 8. marts

GUD I JORDSKÆLVET, I POESIEN, I DEN KRISTNE GUDSTJENESTE

Sognegården kl. 19.00

v/ Ole Jensen

Søndag den 11. marts Midfaste

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

SOGNEINDSAMLING

Begge sogne

Onsdag den 14. marts

KARENS ÅRSTIDER

Storvorde Kirke kl. 19.30

v/ Karen Grarup m. band

DÅBSGUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.00 Storvorde Kirke kl. 11.30

Sognepræst Niels Lassen

Søndag den 18. marts Mariæ Bebudelsesdag

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9.00

Sognepræst Jan Brogaard

Onsdag den 21. marts

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Aktivitetscenter kl. 14

Sognepræst Niels Lassen

Søndag den 25. marts Palmesøndag

BØRNEGUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9.00 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Torsdag den 29. marts Skærtorsdag

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9.00 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Fredag den 30. marts Langfredag

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9.00

Sognepræst Jan Brogaard

Søndag den 1. april Påskedag

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9.00 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Mandag den 2. april 2. påskedag

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Tirsdag den 3. april

DE SMÅ SYNGER

Sognegården kl. 16.30

v/ Charlotte Wedel

Onsdag den 4. april

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Plejecenter kl. 10

Sognepræst Jan Brogaard

Søndag den 8. april 1. søndag efter påske

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9.00

Sognepræst Jan Brogaard

Tirsdag den 10. april

ØJENVIDNE TIL EN FLYGTNINGEKRISE

Sognegården kl. 19.00

v/ Anna Klitgaard

Torsdag den 12. april

SYNG SAMMEN MED BÅNDBYKORET

Sognegården kl. 19.00

v/ voksenkoret

Lørdag den 17. marts

K A L E N D E R E N

F O R T S Æ T T E R

P Å

N Æ S T E

S I D E


BESØGSTJENESTE

Har du tid, og har du lyst til at besøge mennesker, som har brug for besøg, eller kunne du tænke dig at få en fast besøgsven, så kontakt sognepræst Niels Lassen.

KRÆMMERMARKEDSGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 27. MAJ KL.10.30 indbydes alle til gudstjeneste i festteltet på markedspladsen.

Dato

Begivenhed

Tid/sted

Bemærkninger

Søndag den 15. april 2. søndag efter påske

RYTMISK GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

KIRKEFROKOST

Sognegården kl. 12.00

Ingen tilmelding!

Onsdag den 18. april

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Aktivitetscenter kl. 14

Sognepræst Niels Lassen

Søndag den 22. april 3. søndag efter påske

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9.00

Sognepræst Jan Brogaard

Fredag den 27. april Store Bededag

KONFIRMATION

Sejlflod Kirke kl. 9.00 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Søndag den 29. april 4. søndag efter påske

KONFIRMATION

Storvorde Kirke kl. 9.00 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Onsdag den 2. maj

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Plejecenter kl. 10.00

Sognepræst Jan Brogaard

Søndag den 6. maj 5. søndag efter påske

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Torsdag den 10. maj Kristi Himmelfartsdag

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Lundby Bakker kl. 11.00

Alle kirker i Aalborg Østre Provsti medvirker

Søndag den 13. maj 6. søndag efter påske

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9.00

Vikar

Onsdag den 16. maj

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Aktvitetscenter kl. 14

Sognepræst Niels Lassen

Søndag den 20. maj Pinsedag

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9.00 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Mandag den 21. maj 2. pinsedag

SE PINSESOLEN DANSE OVER STORVORDE

P-pladsen ved Storvorde Kirke kl. 8.00

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 10.30

Søndag den 27. maj Trinitatis søndag

KRÆMMERMARKEDSGUDSTJENESTE

Markedsteltet kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Søndag den 3. juni 1. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9.00 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

DÅBSGUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.00 Storvorde Kirke kl. 11.30

Sognepræst Niels Lassen

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9.00 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sognepræst Niels Lassen

Lørdag den 9. juni Søndag den 10. juni 2. søndag efter trinitatis

Sognepræst Niels Lassen

Redaktion: Niels Lassen (ansvarshavende), Merete Aarup-Kristensen og Christian Hebell Paulsen. Næste nummer udkommer tirsdag den 29. maj. Grafisk design: HebellGrafisk • Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri • Distribution: NORDJYSKE Distribution

MENIGHEDSBLADET 2/2018  

Kirkeblad for Storvorde-Sejlflod Pastorat

MENIGHEDSBLADET 2/2018  

Kirkeblad for Storvorde-Sejlflod Pastorat

Advertisement