__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…RSRAPPORT regnskapsĂĽr 2020

Foreningen Medvandrerne Orgnr: 920 466 842 Adresse: Kirkeveien 221 1383 Asker


ORD FRA STYRELEDER

2020 har vært et annerledes år med muligheter og utfordringer. Aktivitetsnivået har vært meget høyt, i tillegg til at organisasjonen har blitt vesentlig styrket. Medvandrerne har vist en meget god evne til å tilpasse seg den krevendesituasjonen corona skapte i 2020. Mange i målgruppen har opplevd ensomhet og isolasjon. Det har defor vært ekstra viktig for Medvandrerne å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Organisasjonen har vært meget kreative og initiativrike når det gjelder å gjennomføre mange aktiviteter i et krevende år. Ikke bare har type og antall aktiviteter økt, men gjennom etablering av lokallag gjennomføres det aktiviteter på et økende antall steder i landet. Sigmund Aunan Styreleder Medvandrerne

En publikasjon fra Foreningen Medvandrerne. Orgnr: 920 466 842 Adresse: Kirkeveien 221 1383 Asker Epost: post@medvandrerne.org

Medvandrerne har i 2020 styrket seg vesentlig både gjennom aktiviteter arbeidsform og organisering. En grunnmur for fremtidig vekst har blitt bygget.

Styret i Medvandrerne 2020 Daglig leder Are Geier Lerstein (f 1974) Styrets leder Sigmund Aunan (f 1949) Nestleder Borgar Kolstad (f 1964) Styremedlem Randi Skaug (f 1959) Styremedlem Jorunn Marie Thon (f 1973)

Styremedlem Ann Kristin Fagerholt (f 1966) Styremedlem Raymond Tollefsen (f 1972) Styremedlem Roger Wangberg (f 1971) Revisor Revisorkollegiet AS Regnskapsfører AS Drammen Data

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


INNHOLD I DENNE RAPPORTEN ADMINISTRASJON OG ØKONOMI: Ord fra styreleder Ord fra daglig leder Refleksjoner fra en sekretær En bærekraftig organisasjon Resultatregnskap Kompetanse, fag og forskning Mål og virksomhetsstyring Symboler og ritualer

Side Side Side Side Side Side Side Side

2 4 5 6 8 10 12 14

MOTIVASJONSTURER Femundløpet Rondane august 2020 Rondane oktober 2020 Jentetur til Hivjubakka

Side Side Side Side

18 22 24 26

MEDVANDRERE I MEDIA Årets Villmarking Side Petter på Femundløpet Side Asker Frivillighetspris Side Divese oppslag om medvandrere og deres oppnåelser Side

44 45 46 48

COVID-19 AKTIVITETER Om dette kapittelet Steigen/Naustholmen Flyktningeruta Seiltur, Stryn-Trondheim Trolltunga Tur over Hardangervidda

Side Side Side Side Side Side

28 29 30 31 32 34

FRIVILLIGHET OG SAMFUNN Frivillghet og Medvandrerne Brobygging i Steigen 1-årsjubileum i Bergen Lokal medvandring Lokale medvandringsgrupper

Side Side Side Side Side

36 38 40 42 43

KORT FRA SEKRETÆREN: Vi har forsøkt å fordele innholdet sektorvis, slik at det skal være lettere å finne frem til innhold man leter etter. Først er tall og fakta og fargen er grå. Vi håper vi har fått med oss det meste fra hva vi har gjort i 2020. Feil kan ha oppstått og navn kan ha blitt unnlatt. Dette er ikke med hensikt og vi er utrolig stolte av hva vi faktisk har fått gjennomført i året som er gått og evig takknemlige for alle som vandrer sammen med oss.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


ORD FRA DAGLIG LEDER

Det har vært et meget spennende og produktivt år. Målet om å utvikle oss profesjonelt med god kvalitet og gjennomføringskraft har gitt resultater. Etablering av lokallag (Lokal Medvandring) har latt seg gjennomføre flere steder i landet, og det viser seg et stort behov og interesse for våre tilbud. Det er gledelig å se at vårt arbeid inspirerer og motiverer så mange over det ganske land. Med gode bidrag, veiledning og støtte fra Gjensidigestiftelsen, Prospera og Kavlifondet har vi fått på plass gode verktøy som gjør at vi kan utarbeide tilpassede innhold på våre motivasjonsturer, som er helt avgjørende og bærekraftig for våre deltagere gjennom sine endringsprosesser og videre utvikling. Det viser seg at med naturen som metode gjennom mening, mestring og sunne relasjoner skaper god recovery. Vi setter oss stadig nye mål for vår virksomhet og ser at vi har en berettiget rolle i overgangsfaser og ettervernstilbud hos den enkelte bruker. Bla. jobber vi mot å kunne tilby tjenester rettet mot kommunene hvor vi kan bistå i lovpålagte tjenestetilbud knyttet mot mennesker på vei inn i meningsfylte liv.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne

Are Lerstein Daglig leder Medvandrerne


Kjenner du retningen, er det mange veier til målet Bildet over tok jeg en dag i januar. Det var tretusende dag på et hjemmekontor, hvor ryggen truer med å innta kronisk bananbøy—eller kanskje mer en slags underkjent agurk i EUsortifiseringen; ikke særlig rak og rank lenger. Så jeg tøffa meg opp og spurte ikke sjefen en gang; og tok meg en rusletur i deltaet mens det enda var dagslys. Det er mange grunner til det. Bøyd rygg altså. Dårlige tenner også… vondter i knær og skuldre er vel obligatorisk. Dette året bikker jeg 50 år og mange av disse har jeg ikke vært spesielt flink med egenvelferd.

Jeg dro av stien. Marka var stiv og hard, selv om deltaet lurer med myr og kvikkleire flere steder. Har fått meg en overraskelse før, her nede, men denne gangen kjentes det som om kulda hadde biti seg godt ned i bakken. Så jeg dura på. Rett sydover! Stien gikk til høyre—jeg rett frem. Mot sola! Som en vårkåt fjording på vårslepp i Hardanger! Lyset i det fjerne. Den sola som hadde erta meg ut og vekk fra skjermen, trua nå med å forsvinne bak horisonten og jeg er sikker på at det var hånlig latter, de ga meg, sangsvanefamilien som svømte ut av bildet.

Men jeg bryr meg ikke om hva en sangsvane sier. Ikke hva småfugla piper om heller. Kan hende de ler og peker. Jeg bryr meg Det er mange grunner til det. Eller egentlig bare èn. En ny. Hver ikke. Ikke om hva naboen sier. Ikke hva bygdetrollet synger eller gang jeg tar et valg. Et valg om å ikke ivareta meg selv. Kan bli hva mine meningsmotstandere mener. Interessante lyder, men mange ganger og mang grunner. Skjer ofte ennå. Selv så langt jeg gir det ikke liv og innhold. Jeg vet. jeg føler jeg er kommet. Synes det er veldig mye lettere å bistå andre som har ting dem sliter med, enn å gjøre kjedelige, gode Sola står i sør. Jeg ser andre medvandrere; reven, rådyrene, ting for meg selv. elgen, småfuglene… de har tasset og tråkket samme veien, på kryss og tvers. Høstet av hverandres tråkk og erfaringer, men Er vel mange grunner til det også. med svinger og avveier underveis. Men like forbanna på samme Men så var det dette med å drite i grunner og forklaringer, å vei. Sørover. Mot lyset. Ryggen retter seg nå. Endelig. komme meg ut og ivareta rygg og mental helse. Og hver gang Vi vandrer sammen, vi. Kjenner dem ikke. Vandrer likevel. jeg gjør det, angrer jeg ikke. Snarere tvert om. Jeg priser meg lykkelig. Som på bildet over. Roger, sekretær og Medvandrer

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


EN BÆREKRAFTIG ORGANISASJON Veksten som Medvandrerne har hatt de siste årene har fremtvunget behovet for å re-tenke organisasjonsstrukturen. Frem til nå har foreningen vært drevet av et arbeidende styre. Dette har vært helt naturlig i årene med oppstart, men har blitt utfordrende etter som organisasjonen har vokst. Sammen med vekst har kravet til mer definerte roller og ansvar, men også for tilgang til mer forutsigbare arbeidende ressurser økt.

For å sikre en bærekraftig organisasjon som er rigget for fremtiden har styret gjennom sommeren og høsten kjørt en utviklingsprosess med en frivillig, ekstern ressurs. Følgende beslutninger er tatt;

Vibeke Raddum Frivillig konsulent for Medvandrerne

Fra 1/8 er tre medarbeidere ansatt i Medvandrerne med en liten % stilling: Are Lerstein, Roger Wangberg og Ann-Kristin Fagerholt

Styre og administrasjon skal skilles for å tydeliggjøre roller, frigjøre ressurser og skape forutsigbarhet. Det er behov for et profesjonelt styre, men også en dedikert ledelse/administrasjon av foreningen

Organisasjonsformen skal endres fra forening til stiftelse. Overgangen til ny organisasjonsform skal benyttes til å velge et nytt styre og etablere en definert ledelse/administrasjon.

På siste styremøte før jul ble det nedsatt en valgkomite for å rekruttere og innstille medlemmer til det nye styre for Stiftelsen Medvandrerne.

I løpet av januar skal det også avholdes et stiftelsesmøte for Stiftelsen Medvandrerne og det nye styret vil bli konstituert.

Samtidig ble det satt et styremøte til begynnelsen av januar for å beslutte det nye styret, samt et årsmøte for å oppløse foreningen Medvandrerne.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Det har vært et behov for å tydeliggjøre områdene Medvandrerne arbeider med, men også å dedikere ressurser og ansvar til de forskjellige områdene. Den nye organisasjonen er definert som følger;

RED: Om Vibeke Raddum: Vi kom i kontakt med Vibeke i forbindelse med et tre måneders prosjekt med Prosperastiftelsen, hvor Medvandrerne fikk hjelp til å utvikle organisasjonen. Vibeke brukte nok langt mer energi inn i dette Pro-bono engasjementet enn man kan forvente av en frivillig. Hun kjørte workshops med oss i lange kvelds– og nattetimer, både i ukedager og helger! Vi svettet og sved i arbeidet med å lære oss organisjonsbygging, lage mål og aktivitetsplaner og sortere i det tidvise kaoset som oppstår i nye, unge organisasjoner. Google «Vibeke Raddum». Hun er helt rå! Hun vandrer sammen med oss og vi er utrolig takknemlige og stolte av nettopp det.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


RESULTATREGNSKAP 2020 har vært et annerledes år for alle, også for Medvandrerne. Vår hoved bidragsyter i år som i fjor har vært Gjensidigestiftelsen. Bidraget på 1,3 millioner er i hovedsak benyttet for å drifte foreningen og motivasjonsturer. I tillegg mottok vi 100.000,- fra Kavli-fondet.

Vi har klart å gjennomføre motivasjonsturer til tross for koronarestriksjoner. Det er opprettet lokale turlag i Bergen, Rogaland, Asker og Drammen, i tillegg til Oslo som ble startet opp i 2019. I forbindelse med dette er det benyttet noe midler for reise og representasjon.

Vi har leid lokaler til en svært gunstig pris og har holdt oss innenfor budsjettet på 100.000,- for leie av lokaler. Frivillig arbeidstimer gjennomført av styret og daglig leder er estimert til 1950 timer, dette tilsier en 100% stilling. I tillegg kommer lønnet arbeid som til sammen utgjør en 70% stilling. Nye lokaler, sentralt i Asker Styremøter er inkludert som frivillige Med bakgrunn i korona ble prosjek- timer siden det ikke er utbetalt noe tet kontorlokaler utsatt, og vi søkte honorar til styrets medlemmer. Ved og fikk innvilget en forlengelse av årets slutt var det 6 styremedlemmer vårt prosjekt hos Gjensidigsstiftelsen. og daglig leder. Prosjektslutt er 310821. Vi leier kon- Vi har skrevet en midlertidig arbeidstorlokaler av Asker skiklubb og er kontrakt for tre personer, det er daglokalisert i sentrum i Asker på idretts- lig leder, prosjektansvarlig og stadion. økonomiansvarlig. Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne

Ann-Kristin Fagerholt Økonomiansvarlig, Medvandrerne


Driftsinntekter 3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet

1 502 150,00

3900 Annen driftsrelatert inntekt Sum driftsinntekter

210 233,13 1 805 073,93

4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats

Denne perioden - 45 579,00 0,00

4400 Motkonto Medvandring Bergen kostnader (debet)

- 11 147,67

4450 Motkonto Medvandring Bergen kostnader (kredit)

11 147,67

4500 Fremmedytelse og underentreprise 5001 Lønn til ansatte

- 12 500,00 - 145 835,00

5092 Feriepenger

- 17 500,20

5401 Arbeidsgiveravgift

- 20 562,74

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5990 Annen personalkostnad 6011 Avskrivning på transportmidler 6240 Ved 6300 Leie lokale 6341 Lys 6399 Annen kostnad lokaler 6440 Leie transportmidler 6510 Håndverktøy 6530 Spesialverktøy 6553 Programvare årlig vedlikehold 6560 Rekvisita 6705 Regnskapshonorar 6800 Kontorrekvisita 6820 Trykksak 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 6890 Annen kontorkostnad

RED: Oppdatert 29. jan 2021

67 726,80 24 964,00

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

Driftskostnader

Samarbeid med revisjonsfirma I tillegg har vi satt ut regnskapet til et regnskapsfirma og vi har etablert et samarbeid med revisorfirma. Dette er i henhold til krav fra Gjensidigestiftelsen. Lønnsmidler og husleie er relativt store poster i regnskapet. Innrapportering til Gjensidigestiftelsen er overholdt og godkjent. Vi har ikke krav om rapportering ved årsskifte 2020-2021, men leverer likevel inn regnskap og årsrapport.

Denne perioden

- 2 460,00 - 48 265,00 - 9 583,30 0,00 - 36 000,00 -1 412,27 0,00 - 36 762,13 - 912,60 - 9 954,00 - 5 870,25 - 155 296,68 - 59 318,00 - 6 711,80 0,00 - 26 718,29 - 9 642,20

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

- 214 880,79

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

- 158 377,93

7329 Annen reklamekostnad

- 1 206,96

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

- 20 479,16

7430 Gave, ikke fradragsberettiget

- 14 800,00

7601 Lisensavgift 7740 Øreavrunding 7770 Bank- og kortgebyr Sum driftskostnader

Driftsresultat Sum driftsresultat

x Sum resultat

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne

- 106,68 10,10 -2 495,34 -1 063 220,22

Denne perioden 741 853,71 Denne perioden

742 064,29


KOMPETANSE, FAG OG FORSKNING I takt og tråd med egen vekst og intern utvikling har vi sett behovet for å etablere en egen fagavdeling i Medvandrerne.

Vi har lenge fulgt nettverket “Nordic Outdoor Therapy Nettverk” eller “Utendørsterapi Nettverket” på godt norsk, og sett utviklingen av et eget fagfelt og en bevegelse etablere seg både her hjemme og internasjonalt.

bakgrunn fra kommunale rustjenester og lokallagslederne våre Siri, Lisbeth og Elin det samme. Til sammen har disse damene mange tiårs erfaring fra feltet og dette styrker oss og gjør oss trygge i det vi driver med.

Da KoRus Midt ved Sigrid Rohde og Stein Arve Strand tok initiativ til å samle flere aktører fra dette nettverket, samt utøvere innen både spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og idelle/frivillige i samarbeid med Napha, RIO, KBT. Mental Helse og med støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag, sto det klart for oss at vi trenger å samle og formidle våre egne erfaringer og kunnskap på en mer strukturert måte.

Psykologfaglig kompetanse Noe av intensjonen med denne etableringen er å knytte til oss mer psykologfaglig kompetanse. Her har vi foreløpig Janne som både deltar og involverer seg mye som frivillig, men på sikt ønsker vi å knytte til oss flere psykologer samt noe medisinsk/psykiatrisk kompetanse.

Tanken er blant annet å tilby veiledning både til våre Vi er nå i ferd med å fullføre tredje samling og planlegbrukere og ansatte/frivillige. Vi opererer i en bransje og ger vårens aktiviteter med på et felt hvor ting av «Tanken er blant annet å tilby veiledning dette flotte nye nettverket. natur ikke er smerteDette er kompetanseutvikling både til våre brukere og ansatte/frivillige. eller problemfritt. Tvert på høyt nivå. Vi opplever å i mot. Vi opererer i en bransje og på et felt hvor styrke feltet både lokalt og Å sørge for at våre turleting av natur ikke er smerte- eller nasjonalt. dere, frivillige og ansatte problemfritt. Tvert i mot. Med lenker til spesialisthelseselv ivaretas og har en tjenesten sunn og god mental helI forbindelse med at vi i høst har skilt ut og oppretta en se er noe vi ønsker å ta på alvor. Og selvfølgelig også at egen administrasjon var tiden nå moden for å etablere de tjenestene vi tilbyr og innholdet i våre aktiviteter er vår egen fagavdeling som både vil formidle kunnskap kvalitetssikra og at kunnskapsgrunnlaget er solid. internt og eksternt, men også fasilitere for forskning og Driver ikke behandling kvalitetssikre våre tjenester, aktiviteter og turer. På den andre siden skal Medvandrerne ikke drive med Det ble beslutta at undertegnede og Borgar Kolstad tar behandling. Men recovery/selvhjelpsprinsippet, erfaansvaret for å etablere og utvikle denne delen av organi- ringskompetanse/formidling og brukermedvirkning/ sasjonen. Det faller seg naturlig da begge jobber i spesia- styring skal balanseres opp mot forsvarlighet og ivaretalisthelsetjenesten/TSB i det daglige og kjenner og forstår kelse av alle. Å opprettholde denne balansen blir noe av fagavdelingkvalitetskrav og vårt kunnskapsgrunnlag godt. ens oppgave. Vi er priviligert med en god porsjon solid sosialfaglig kompetanse i Medvandrerne. Aina og Ann-Kristin har en En annen del dreier seg om forskning. En ting er å samle

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


allerede publisert og foreliggende forskning omkring det vi driver med. I et folkehelseperspektiv foreligger det mildt sagt et tonn av solide undersøkelser som viser effekten av friluftsliv, fysisk aktivitet, samtalegrupper, natur og miljø osv osv på både fysisk og psykisk helse. I implementere dette i det vi driver med er ganske enkelt. Fasilitere for forskning En annen ting er å fasilitere for og produsere uavhengig/ egen forskning. Her får vi god hjelp av Prof. Emeritus Anders Skogstad ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB. Her har vi foreløpig kommet i gang med å designe oppgaver og undersøkelser som på sikt vil gi oss mulighet til å se på effekter og virkninger av det vi driver med. Historien om hvordan våre og Anders sine veier krysset hverandres og bakgrunnen for vårt samarbeid er et kapittel for seg og en helt egen historie vi får spare til en annen anledning. Men kanskje er ikke alt i denne verden bare tilfeldigheter. Vi er veldig glad for å ha Anders med på laget.

Tanker om likepersonstjenester Et tredje element er behovet for å styrke våre deltagere og frivillige, og på sikt kanskje utvikle vår egen “likepersonstjeneste”. Dette er fortsatt helt på idestadiet og som flere av tankene og planene i Medvandrerne har vi det siste året såvidt begynt å konkretisere og realisere disse. Som foreløpige faglige konsulenter og altmuligmenn har vi med oss Martin Blindheim og Ronny René Nielsen som bidrar og hjelper til både som Medvandrere på tur og med sin ekspertise og erfaring fra feltet. I året som kommer håper vi i sum at dette vil styrke oss som organisasjon og bidra til vekst, trivsel og mye moro i den kommende Stiftelsen Medvandrerne. Mvh Raymond Tollefsen Prosjektleder/fagansvarlig

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


MÅL OG STYRINGSVERKTØY Helt fra starten har vi søkt mot å utvikle oss som organisasjon på alle fronter. Vi vil inn å lære og dele vårt med de beste på fagfeltene, ha med de tøffeste hundekjørerne, seilerne, eventyrerne og økonomene, strategene og lederne. Da vi var så heldige å få jobbe med Prosperastiftelsen i 2019, fikk vi lov å jobbe, lære og utvikle oss med det beste der også. I kvelder, helger og mot sene nattetimer ble vi knallhardt kjørt på hva vi ville, hvor vi skulle, hva som var viktig, hva som er nødvendig… vi svettet mer enn i Rondane… En del av resultatet var et styringsverktøy, vi har benyttet som kompass, selv om Koronaåret 2020 medførte omveltninger og nye muligheter.

Styremøtene har vært orientert ut fra aktivitetsmålene og årsplanene for organisasjonen og vi opplever å ha nådd svært mange av våre målsettinger, i tillegg til å ha etablert mer aktivitet enn vi kunne forvente.

Med avklarte mål og en aktivitetsplan, har det vært mulig å holde kursen i 2020.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Økt inntjening.

Ett av hovedmålene var å etablere nye inntektskilder. Det er et kontinuerlig arbeide som begynner å vise resultater.

Prosjekt for Medvandrerne

 Identifisere ønsket aktivitetsnivå

hos Medvandrerne Sluttrapport 06.12.19 av Prosperagruppen ved: Trine Wulff-Nilsen , Benedicte Solhjell,  Gjøre et kostnadsestimat Fredrik Blom, Vibeke Raddum og og kalkyle tre år frem i tid Haakon Agerup Jacobsen  Utarbeide en stakeholderanalyse som Prosperagruppen skal hjelpe Medvandrerne kartlegger hvilke aktører er relevante å med hvordan håndtere veksten organisasjonen knytte seg opp mot strategisk og økonomisk? opplever siden foreningen ble stiftet i 2018 med spesielt fokus på bærekraftig økonomi.  Utvikle strategiske anbefalinger til En forutsetning for å løse oppgaven er at Medvandrerne har en tydelig målsetning.

Medvandrerne om hvilke prioriteringer organisasjonen bør gjøre i vekstfasen med fokus på å oppnå en bærekraftig økonomi

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


SYMBOLER OG RITUALER I Medvandrerne har vi valgt oss tre symboler som harmonerer med og representerer de grunnleggende verdiene våre - Mening, Mestring og Relasjoner.

Disse tre symbolene er Bålet, Ryggsekken og Vandrestaven. Ofte kan metaforer og lignelser fungere langt bedre som idebærere enn kompliserte fremmedord og fagspråk.

Disse tre symbolene og verdiene er universelle og fungere godt på tvers av tid, kulturer og språk. De representerer noe helt grunnleggende hos alle mennesker.

La oss aldri bli for gamle for nye eventyr. Raymond Tollefsen , Medvandrer

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Bålet Vi mennesker har til alle tider samlet oss rundt bålet. Å temme ilden var kanskje det første steget vi tok ut av dyreriket på veien mot det som i dag definerer oss som art. Å forvalte flammene og ta kontroll over de livgivende, ødeleggende og voldsomme kreftene som bor i et bål la grunnlaget for vår menneskelig kultur og videre utvikling.

Bålet tiltrekker oss. Det tilbyr varme og trygghet. Det appellerer til våre dypeste instinkter på en måte som både er beroligende og fengslende, men allikevel litt farlig. Vi veit alle hva det vil si å leke med ilden. Vi veit alle hva det vil si å brenne seg. Å brenne ned alt man er glad i, kanskje uten å mene det, men allikevel miste kontroll over flammene. Og gjennom en makaber form for nytelse la seg oppsluke og miste seg selv i det flammehavet som da oppstår.

Den nesten hypnotiske effekten et bål har på oss kan i hvert fall få oss til å tenke sånn. Det taler til oss på et språk ingen forstår, men alle skjønner. Det maner fram bilder og lar oss ane en dypere virkelighet og en større sammenheng. Uten å gi konkrete svar. De må vi finne i oss selv og i hverandre. Bålpraten vår er et forsøk på å finne noen sånne svar. Og svarene de finnes. De finnes i deg og meg og dypest sett i vår allnatur. De har alltid vært der og de vil alltid være der om vi søker dem. Men flammene fortærer og flammene forfører, og av og til mister vi mennesker retning og forstand og trenger å samle oss rundt bålet og sette oss ned og snakke sammen. For å finne tilbake til det som er viktig.

Til det som er ekte og det som er ærlig. Vi tror alle mennesker trenger det. Vi tror alle kan ha godt av Men også om å gjennoppstå fra asken. Med en ny karakter. det. Vi trenger alle å bli sett og hørt. Vi har et dypt behov for å ta del i andres tanker, drømmer og opplevelser. Og trygt kunne Og med fersk dyrekjøpt innsikt, med fornyet livskraft og styrke, dele våre egne under forhold som legger til rette for det. Det bygge alt sammen opp igjen. På en sunnere, ærligere og mer er sånn vi lærer å regulere følelsene og holdningene våre. Det bærekraftig måte. Og finne tilbake til seg selv og de tinga som er sånn vi vokser og utvikler oss som mennesker. har størst verdi i livet. Rundt bålet og ved ilden har vi i uminnelige tider delt våre historier, myter og fortellinger. Det er mulig de stammer der inne ifra. Det er mulig vi stammer der inne fra. Fra ilden.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


SYMBOLER OG RITUALER

Vandrestaven

Blant Medvandrerne er vi så heldige å ha en kar som heter Richard Wurlitzer

flere praktiske funksjoner som alle vandrestaver gjerne har. De har en utforming og en stil som sender tankene til det mystiske og magiske, nesten som trolldomsstaver og det er noe vi Vandrestaven symboliserer tilhørighet til flokken, fellesskapet. setter stor pris på i Medvandrerne. Vi må aldri glemme å leke Den symboliserer også støtten vi gir hverandre på den veien vi sammen. Vi må aldri glemme fantasien og forestillingsevnen går. Alle våre vandrestaver er helt unike i sin egenart og form. vår. Vi må aldri glemme at livet kan ses på som et eventyr. I Men samtidig veldig gjenkjennelige da alle er laget over samdet ene øyeblikket skummelt, i det andre trist og mørkt, men me lest og av samme mann. mange ganger også utrolig spennende og magisk. Vi setter veldig stor pris på disse. De gir identitet og har i tillegg

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Ryggsekken Ryggsekken er et symbol på den børa vi alle bærer. Når vi kommer til bålet så setter vi sekken fra oss. Vi har alle vårt å stri med og vi har alle vårt å by på. I sekken bærer vi alle erfaringene våre, alle minner, opplevelser og egenskaper er skjult der. I Medvandrerne tenker vi at det kan være fint å tømme sekken en gang i blant. Å sjekke innholdet. Og vi tror at det er best å begynne på toppen. Der man er og med det som er lettest tilgjengelig.

Og etterhvert som vi kommer lenger ned dukker det kanskje opp ting vi har glemt. Ting vi har holdt skjult. Ting vi ikke visste at vi gikk rundt å drassa på. Og kanskje ting vi burde kaste på bålet. Når ryggsekken omsider er tømt så kan vi se hva vi vil ta vare på. Hva vi trenger. Men da har vi fått rydda og lufta litt. Og først da er det plass til nye erfaringer og opplevelser. Da er vi ofte ti kilo lettere og bedre rusta til å fortsette vandringa sammen.

Når vi deler dette innholdet så forteller vi hvem vi er. Vi viser oss frem for hverandre og blir kjent.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


FEMUNDLØPET 2020

Prosjekt gjennomført. Antatt antall deltakere 80 stk, faktisk antall deltakere: 65 stk på det meste. Foredrag for ungdomskoleelever, fra Hamar Monte Sorri 9-klasse. Antall foredragsholdere: 3 stk fra Medvandrerne. En rapportert hendelse. Problem: Inntak av rusmidler, gitt av en deltaker til en annen. LAR-medisiner og benzodiazepiner. Konsekvens: To deltakere ble kjørt til toget, togbillett betalt av Medvandrerne. Konsekvens for prosjektgjennomføringen: Ingen. Rapportdato 050720

Navn på prosjekt Femundløpet 2020

kr 50 680,60

Aktiviteter Sum

kr 46 165,00

Leie av lokaler Sum

Tilbakemelding fra arrangører av Femundløpet: Meget bra gjennomført sjekkpunkt Tufsingdalen og Søvollen. Meldt inn ønske om at Medvandrerne kommer tilbake neste år. Tilbakemeldinger fra deltakere: Bra og viktig arrangement.

Klargjort av Ann Kristin Fagerholt

Mat Sum

Transport Sum

Evaluering i etterkant: Gjennomgang av rutiner ved inntak av rusmidler. Ansvarlig: Styret Evalueringsskjema er sendt ut til alle deltakere.

kr 87 346,89

kr 6 900,00

Diverse innkjøp Sum

kr 10 017,38

Total sum

kr 201 109,87

Utfordringer 2020 Nytt tidtakersystem – darlig nett gir manglende oversikt Manglende parkeringsvakter Innkjøring til Sjekkpunkt Tufsingdalen, mange spann, kødannelse Kafedrift som gjennomføres av Tufsingdalen gir utfordringer nar Medvandrerne har mellom 60-70 personer som skal ha mat, og ikke har tilgang pa kjøkken.

(Planleggingsmøte Tufsingdalen er ikke medregnet i totalbeløpet)

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Se bilder fra turene våre på https://medvandrerne.org

Gjennomført med antall medlemmer 65 stk, inkludert 4 styremedlemmer, og daglig leder. I tillegg var det med egen systemansvarlig. Antall personer varier noe da det er noen som reiser og noen som ankommer senere. Det er med Medvandrere fra Stavanger og fra to avdelinger fra Solliakollektivet. Tufsingdalen ble igjen kåret til beste sjekkpunkt i Femundløpet.

Sjekkpunkt Søvollen ble gjennomført med 18 Medvandrere. Vi delte inn to arbeidslag, og driftet sjekkpunktet 24 timer. Tilbakemelding fra sjekkpunktansvarlig på Søvollen var at når Medvandrerne kom kunne han gå med henda i lomma, for det fungerte som et «velsmurt maskineri».

Det ble satt opp storskjerm i kantinen hvor løpet kunne følges både av handlere og tilskuere. God tilbakemelding. Fortsatt utfordringer med at Tufsingdalen skal ha kafedriften og stenger tilgangen for Medvandrerne i 24 timer. I år ble det kjøpt inn matbeholdere. Det ble laget suppe på morgningen, og dette var en løsning som delvis fungerte. Maten ble kald utover natten og det fantes ingen alternative løsninger annet enn kjøpe i kantinen. Medvandrerne fikk ingen rabatter på kjøp av mat og drikke. Parkering var gratis, og det var organisert parkeringsvakter ved Samfunnshuset. Det burde vært bedre organisert på parkeringsplassen slik at det ble plass til flere.

Medvandrerne hadde nok folk til starten i Røros og har etter evaluering fra 2019 økt antall Medvandrere til å bistå i starten. Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Mat/kjøkken En del av maten ble hentet fra Matsentralen, Sollia hadde ansvaret for innkjøp av mat og drift av kjøkken. Det var oppslag med tider for måltider. Festmiddag på Samfunnhuset i Tufsingdalen. Mat til overs ble delt ut til deltakere. Sovesaler. Egen hytte ble leid til styret på grunn av mye kostbart utstyr og behov for å sitte i fred med redigering av bilder/video mm. Feltsenger fra forsvaret ble benyttet og fungerte bra. Store sovesaler, enkelte tilbakemeldinger på lite søvn for enkelte.

Transport: En stor buss, flere minibusser. Transport etapper fungerte veldig bra. Oppslag for avreise tider ble satt opp i kantinen. Aktiviteter utenom: Hundekjøring, langtur Heldags workshop med Jon Skaug Rusfritt Raveparty på samfunnshuset. Evalueringsskjema er sendt ut, antall mottatt: 26 stk.

Tufsingdalen Planleggingsmøte (ikke årets budsjett) Sum

kr 5,405.00 kr 5,405.00

Mat Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat, Fortropp) Femund -Forskuttert mat / Anders Sollia Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat/foredrag) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat, Drikke) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat, Dessert) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat, diverse) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat, Dessert) Kjøp, Romenstad Ole Karl (faktura #653/Femund - Søvollen) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat, Brød) Kjøp, Tandberg Øivind (faktura #Femund - Mat, elgkjøtt) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Mat/hjemtur) Femund -Tilbakebetalt forskuttert mat/Anders Sum

kr 535.00 kr 30,000.00 kr 265.50 kr 3,535.95 kr 735.00 kr 765.60 kr 1,015.00 kr 780.60 kr 271.40 kr 225.80 kr 141.20 kr 460.21 kr 4,505.00 kr 373.00 kr 4,480.00 kr 4,062.00 -kr 5,696.66 kr 50,680.60

Aktiviteter Kjøp, Husky Point Røros AS (faktura #Femund - Hundekjøring) Kjøp, Changework as (faktura #Femund/1076)

kr 30,000.00 kr 16,165.00

Sum

kr 46,165.00

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Målbar effekt av Femundløpet som motivasjonstur, 6 md etter gjennomføring. • • • • •

En Medvandrer er handler hos en profesjonell hundekjører i Elverum. Fire Medvandrere har arbeidet frivillig på Naustholmen, Steigen. Etablert kontaktnett i Drammen. I disse dager klar med oppstart av lokal medvandring. Relasjonsbygging To personer har etablert lokal medvandring i Hallingdal.

Transport Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel, Minibuss) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel, minibuss) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel, Buss) Kjøp, kontant: Femund - togbillett 2 personer hjemsendt Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel minibuss) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel minibuss) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel/9-seter) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel, buss) Kjøp, Asker Fotball (faktura #1406/Femund) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel, 9-seter leiebil) Kjøp, Partybussernorge as (faktura #Femund - Fakt 100007) Kjøp, P-Service AS (faktura #Femund - Leiebil/ Asker bilutleie) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Diesel, minibuss) Kjøp, Rogaland Bilutleie AS (faktura #111068) Sum

kr 563.55 kr 977.94 kr 5,320.95 kr 1,764.00 kr 1,230.09 kr 1,136.90 kr 1,000.18 kr 4,188.48 kr 16,622.00 kr 680.14 kr 29,860.00 kr 11,384.00 kr 583.66 kr 12,035.00 kr 87,346.89

Leie av lokaler Kjøp, Gammelskola AS (faktura #Femund - Leie av Gammelskola) Kjøp, Narjordet Vel (faktura #Femund - Leie av lokaler til workshop) Sum

kr 5,400.00 kr 1,500.00 kr 6,900.00

Diverse innkjøp Kjøp, kontant (faktura #Femund 2020 - Matconteiner) Kjøp, Skandinavian Foto (faktura #Drone - Mavic mini combo) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Rekvisita) Kjøp, kontant (faktura #Femund - Fakler) Sum

kr 2,325.00 kr 6,447.00 kr 560.82 kr 684.56 kr 10,017.38

Total sum (Planleggingsmøte Tufsingdalen er ikke medregnet i totalbeløpet)

kr 201,109.87

Antall deltakere: ca 60stk

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


RONDANE AUGUST 2020

Med naturen som metode mot rus - et unikt ettervern - Alle burde få oppleve dette. Denne gjengen var slett ikke på noen kosetur da de forserte den ene toppen etter den andre i Rondane. Her snakker vi motivasjonstur, i regi av Medvandrerne, med Are Lerstein i spissen. For Medvandrerne er naturen et verktøy på veien mot en rusfri hverdag. All tekst og foto: Maria Philippa Rossi - Alle burde få oppleve dette. Marianne Debes, fra ROP-team på Sola sitter i solsteiken foran det utbrente bålet. Solbrun hud. Oransje bikinitopp. Flere av Rondanes 2000-metere preger bakgrunnen. Dette er hennes andre tur med foreningen Medvandrerne, og hun har hatt stor glede av å få innblikk i denne formen for naturlig ettervern. Sammen med 19 andre, hvorav 18 med en tung rusbakgrunn, har hun nettopp tilbragt ti dager i Rondane. - Mennesket er fantastisk laget! Jeg som hadde så vondt i kroppen på vei ned fra Rondeslottet, og nå sitter jeg her med bare gode minner og opplevelser. Smertene og hatet er glemt, sier hun. - Jeg har fått oppleve fine mennesker, godt samhold, og fantastisk vakker natur. Are Lerstein gir gruppen en siste peptalk før avmarsj fra Høvringen. Marianne Debes (t.h.) er pakket og klarHun trekker frem fellesskapet som oppsto på turen, og hvor effektfullt det er når folk går sammen om å nå et felles mål. Å skape en ny hverdag, sammen - Når vi klarer å ta med viktigheten av et fellesskap som motiverer og pusher hverandre til å strekke seg mot samme mål tilbake til hverdagen, da har vi kommet langt. Turen har vært en unik arena for mestring, mot og relasjonsbygging. Jeg er veldig takknemlig for å ha kommet så tett inn på folk, fått innblikk i deres sårbarhet, skapt relasjoner og fått tillit. Det er ingen selvfølge, sier hun.

Latter og gode samtaler hører hjemme i camp. Her er Marianne Debes med to deltakere. - Metoden er enkel: naturen skal brukes som en arena for mestring, og forhåpentligvis bidra med en verktøykasse som kan brukes av den rusavhengige for å takle hverdagen utenfor fjellheimen, forteller han. For Lerstein har naturen alltid vært et ekte og ærlig sted, et sted som har gitt ham energi til å kunne forholde seg til samfunnet. I barndommen var han mye alene ute i naturen. I ungdomstida tok kriminaliteten og rusen overhånd, men etter mange år med rus var det å igjen søke ut i naturen hans måte å ta livet tilbake på.

- At naturen er et sted hvor folk finner ro og sjelefred, er intet nytt. Men i Medvandrerne ser vi også på den som et verktøy på veien mot en rusfri hverdag.

- Medvandrerne har blitt mye mer enn kun det å dra på tur. Foreningen Medvandrerne ble stiftet i 2017 av Are Lerstein, og Naturen, og den tilstedeværelsen vi finner handler om mye har som mål å ta med mennesker fra rusmiljøet på tur, for å mer. Det handler om å søke det eneste mestring kan måles skape en endring i livet. Lerstein ble i 2020 kåret til Årets Villmed, smerte. Smerte gjør mindre vondt når man er sammen marking, og han lyser opp når han snakker om prosjektet. med andre, i trygge relasjoner. Det handler om å skape minner

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Are Lerstein leder gruppen i rolig tempo ned fra Bråkdalsbelgen (1915 moh)

sammen, få nye drømmer, endre vaner, og skape en ny identitet, sier han. Motivasjonstur, ikke kosetur Debes har diskutert mye ettervern med kollegaene sine, og tror at slike motivasjonsturer kan bidra på en banebrytende måte. - Du tester grenser, pusher deg selv, opplever mestringsfølelse og går ut av komfortsonen. Du ser at du klarer å stå i det med et godt fellesskap som er der for hverandre. Du går i mange timer, mange dager, i prat og i stillhet, og innimellom vandringen får du god tid til selvransakelse. Hun tror det kan være svært positivt å komme fra behandling og til en slik tur. I ROP-team jobber hun mest opp mot aktive brukere, og tenker at denne typen turer også kan fungere som en del av avrusningen. Latter og gode samtaler hører hjemme i camp. Her er Marianne Debes med to deltakere. - Jeg tror alle har godt av en sånn tur, det gjør noe med deg på en positiv måte. Du får en utrolig indre ro, og sammen med fellesskapet kommer du deg igjennom smerter og vonde følelser. Det er så fint å se! Jeg synes det er rått at deltagerne, med de utfordringene de har, ikke gir opp. Man får bekreftet at alt sitter i hodet, sier Debes. Igjen trekker hun frem fellesskapet som hjelper deg mot mål, men poengterer at ansvaret til syvende og sist ligger hos enkeltindividet.

RED: Denne artikkelen er skrevet til magasinet «Rus og Samfunn» som et resultat av at journalist og eventyrer Maria Philippa Rossi deltok på turen. Vi gjengir artikkelen fordi den gir et godt bilde på hva som skjer og hva vi ønsker å oppnå med våre Motivasjonsturer.

- Du må ville det selv. Du er nødt til å hente den indre viljen og drivkraften for å gjennomføre, for du vil kjenne på smerter og utfordringer underveis. Lerstein bekrefter at det kan være tøft og krevende å delta på en slik tur, men at mye av det man lærer kan overføres til hverdagen. - Det er fort gjort å la frustrasjonen styre seg, men jeg vet at det gjerne er i etterkant av slike episoder de gode erfaringene oppstår. Hvis man klarer å akseptere det som skjer, være tålmodig og sette sine egne behov til side, så har man en ufattelig god erfaring og styrke med seg ellers i samfunnet. Det er derfor det heter motivasjonstur. Hvis du klarer å komme deg opp noen fjelltopper, så klarer du jaggu meg å komme deg til NAVkontoret!

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


«Jeg så viktigheten av å stå sammen som en gruppe. Samspillet av ulike mennesker var med på å styrke hverandre til å holde ut, til å nå målet. Vi spilte hverandre gode!»

ressursene de hadde i seg. Det er viktig å tydeliggjøre at når man ikke er vant til å gå så langt med tung ryggsekk, så kjenner man det i knær, rygg og føtter. Men innimellom, så er omsorg den beste medisinen. Deltakerne har følt på en enorm raushet, de har klart å heie frem andre, selv om de har hatt det vanskelig selv.Bålpraten, og det å dele gode og dårlige erfaringer er en viktig del av turen

Bålpraten, og det å dele gode og dårlige erfaringer er en viktig del av turen Uvær som drivkraft

Lerstein har alltid vært klar på at han ønsker seg litt uvær underveis for å utfordre deltakerne ytterligere. Uvær! Are Lerstein går og håper på litt rufsevær på turene, for å utfordre deltakerne og styrke laget. - På denne turen fikk vi en gavepakke på toppen av Storronden (2138 moh). Bare minutter etter at vi nådde toppen begynte det å styrtregne. Det ble en fin øvelse i lagarbeid. Vi måtte samarbeide for å få opp tarpen, og fikk samlet oss i ly, fikk mat og hadde det egentlig veldig hyggelig. Jeg tror mange sitter igjen med å ha fått noen gode venner inn i livene sitt, som de kan ta med seg videre.

Debes er enig. - Vi var 20 stykker som pushet og motiverte hverandre, som aldri ga opp tross ulike utfordringer. Du kan hvis du vil, og hvis du har de rette folkene rundt deg. Vi hadde samme innstilling - vi skal i mål! Hun forteller at hun er stolt og rørt over å ha vært med på en så tøff tur med personer som har vært tungt rusavhengige, og som har sluppet henne inn i deres liv. - Jeg så viktigheten av å stå sammen som en gruppe. Samspillet av ulike mennesker var med på å styrke hverandre til å holde ut, til å nå målet. Vi spilte hverandre gode! Debes vil at Medvandrerne skal etablere seg i Rogaland, og ønsker et samarbeid med kommunen. Hun håper å få med seg både ordfører og kommunaldirektør på tur med Medvandrerne, for å vise dem hva et slikt ettervern betyr.

- For å få til en endring i en kommune må man begynne på toppen. Jeg er nok i overkant engasjert, men det er så mye Han forteller at han elsker å se utviklingen blant deltakerne lærdom i å være med disse menneskene. På slike motivasjonsunderveis. For i løpet av turen er det nemlig umulig å ikke ten- turer får deltakerne ikke sydd puter under armene. Sliter man ke på deltakerne som helt vanlige fjellfolk. De er forvekslende med en sekk som er for tung, så må deltakeren selv be om like et snitts DNT-medlem, og det er få ting som røper at de hjelp. Spør man om hjelp, så hjelper fellesskapet. Dette gjenhar en årelang ruskarriere eller fengelsopphold bak seg. speiler seg i behandling. Man blir bevisst på egne utfordringer - Det er mange gode øyeblikk, men når jeg ser at folk får stjer- og problemer, og må lære seg å løse disse på en hensiktsmesner i øynene, at de blir rakere i ryggen, og huden får en friske- sig måte uten destruktiv adferd eller å flykte i rusen. re farge, så kjenner jeg på en stolthet og føler at vi har gjort en Hun sier at mye av det de opplevde på turen er en form for god jobb. Det er det som er drivkraften, og som gjør at vi har selvhjelp, og essensen i selvhjelp er å finne troen på seg selv til lyst til å fortsette, og tilby dette til flest mulig. at endringen kan gjøres, og styrken til å utføre de endringene. Jakten på tilstedeværelse Lerstein trekker frem mestring, mening og gode relasjoner som hjørnesteinene i en rusfri hverdag, og sier man får med seg mye av det fra en slik tur.

- Og det finner man i fjellene.

- Samholdet ble sterkere og sterkere underveis, og flere viste

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Klokken 03:00 oppsto det en luke i værforholdene som tillot oss å state oppstigningen til Vinjeronden. Med fullmånen som

RONDANE OKTOBER 2020 Allerede ned fra Rondeslottet i august (se turartikkel), var vi i gang med å planlegge nok en tur til Rondane. Vi har langsiktige planer om å utvikle kompetente turledere og en vinterekspedisjon var etterspurt, for å teste folk, utstyr og rutiner. Koronasituasjonen gjorde at vi måtte avlyse planlagte samlinger og nettverksturer, så vi fikk omdisponert midler for en 4-dagers tur til Rondane i månedsskiftet oktober/november. Deltakere besto av nye medvandrere fra Gatelaget i Asker, tidligere deltakere fra Rondanetur i august og ressurspersoner fra organisasjonen. Og Ivar da. Ivar skulle opp. Vi fikk testet folk, utstyr og sikkerhetsrutiner og står enda mer robust i tiden fremover. Takk til Patrick Larsen og Pat på Eventyr som tok ut ferie, fløy ned fra Finnmark og ble med på turen, som sikkerhetsperson og medvandrer.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


HIVJUBAKKA AUGUST 2020 UTGANGSPUNKTET FOR PROSJEKTET VAR Å FÅ MED FLERE DAMER PÅ TUR OG ØNSKET OM EN REN DAMEAKTIVITET BLE TIL. Jeg fikk med meg Ann-Kristin Fagerholt som mentor fra styret og vi pratet litt om utfordringer kvinner i rusmiljøet gjerne har hatt eller har i relasjon til hverandre. Vi tror begge på at det er viktig å bygge sunne relasjoner og tillit damer imellom og da var saken klar. Dette vil jeg gjerne være med på å bygge opp. Jeg kontaktet Henning Olsen som eier av Hivjubakka og som driver Hallingskarvet Fjellridning og spurte om pris for 8 damer, tre overnattinger og to dager med ridning i fjellet.. Jeg fikk raskt svar og i samarbeid med Ann-Kristin utarbeidet vi et budsjett . Overnattinger og ridning for 8 damer

12 000,-

Transport

5000,-

Matbudsjett

3000,-

Jeg søkte om støtte fra Stiftelsen Petter Uteligger og fikk rask til bake melding om at de ville betale opphold og ridning for oss. Jeg startet med god støtte fra Medvandrerstyret en innsamlingsaksjon for å få dekket opp resten av budsjettet på Facebook. Noe vi greide og med god margin. Transporten ble litt dyrere enn budsjett.

I dagene som fulgte delte damene mye av seg selv i samtaler rundt bålet og vi bygde gradvis opp tilitt til hverandre. Vi fikk oppleve livet fra hesteryggen på godt og vondt . Det at flere av damene var hestevant fra før av gjorde at de ble en støtte for de av oss som hadde litt utfordringer. Vi fikk også til en fottur opp mot vakre Hallingskarvet, noe som nesten slet oss Vi var i utgangspunktet enige om at damene som skulle plukkes burde være nye og hovedsakelig fra Hallingdal, men gjer- helt ut.. men vi gjennomførte vandringen sammen. Vi dro slitne med et par damer som har vært med Medvandrerne på tur ne men med nye minner, nye sunne relasjoner og smil om munnen hjem igjen . Jeg ser i ettertid at alle damene er tidligere. nå mer med ut i hverdagslivet og er med på aktiviteter i sitt Tilslutt var listen klar og jeg opprettet Facebook gruppe som nærmiljø. Da kaller jeg prosjektet vellykket. ble benyttet til praktisk info og for at damene kunne begynne å bygge relasjoner. Flere av damene har vært veldig reserver- ANTALL DELTAGERE: 7 te og med mye angst og utrygghet i hverdagen. Delvis isolerte ANTALL TURLEDERE/FRIVILLIGE: 2 flere av dem seg mye fra omverdenen. Jeg var på privat besøk ANSVARLIG FOR TUREN. hos flere av damene før turen for å bygge relasjon og trygghet HANNE LUNDE OG ANN-KRISTIN FAGERHOLT til å gjennomføre turen..Avreisedagen kom og vi dro fullastet VENNLIG HILSEN og samlet oppover i Hallingdal. Vi ble tatt vel i mot på HivjuHANNE LUNDE MEDVANDRER bakka med hester på tunet og en smilende Henning Olsen.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Ă…rsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


AKTIVITETER UNDER COVID-19

Til tross for at første halvår 2020 har vært preget av COVID-19 tiltak har vi i Medvandrerne fått til mye. Vi har hatt en økning i antall aktiviteter. Det er startet lokale medvandringsgrupper i Asker, Drammen, Hallingdal og Rogaland. De har begynt med dagsturer og på sikt tenker vi at det skal opprettes lokallag av Medvandrerne. Vi er i samtaler med Trondheim og Lillestrøm og håper å etablere et tilbud der i løpet av første kvartal 2021. Vi har hatt fokus på at våre turer har vært gjennomført i tråd med myndighetenes anbefalinger i forhold til smittevern. Det har ført til at vi har måtte redusere antall deltagere og ikke kunne tatt med så mange som vi skulle ønske.

Midlene vi har mottatt fra Kavlifondet har vi benyttet til følgende motivasjonsturer. Resterende 8.372,- vil inngå i motivasjonstur til Rondane i Juli 2020.

For å kunne gjennomføre aktiviteter og overholde smittevernregler valgte vi å lage et COVID-19 prosjekt. Det har vært enklere turer, dagsturer og aktiviteter som har latt seg gjennomføre uten å bryte smittevernreglene som til en hver tid har vært gjeldene.

Prosjekt

Tidsrom

Sum

Steigen

Mai 2020

40.830,-

Seiltur Stryn-Trondheim

Juni 2020

7.000,-

Hardangervidda Haukeli til Finse.

Mai 2020

COVID-19 prosjekt

12.03. —>

Tilsammen

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne

29.000,-

14.798,91.628,-


En av de aktivitetene vi gjorde var plukking av plast.

STEIGEN - NAUSTHOLMEN I mai reiste 8 Medvandrere på en 8 dagers tur til Naustholmen i Steigen. Dette var en tur med innlagt dugnad for å klargjøre Naustholmen til sommersesongen.

var samlinger hver dag. Deltakerne fikk oppleve Steigen, en av de mange perler i Norsk natur fra sin beste side. Nydelig vær gav grunnlaget for en svært vellykket motivasjonstur.

"– Naustholmen skal være et sted med stort hjerte. Verdiene på øya er sterke naturopplevelser og vennlig fellesskap. Nettopp dette åpner for gjester som ikke nødvendigvis får tilbud om å komme andre steder på grunn av sin fortid, sier Randi Skaug om bakgrunnen for avtalen med Medvandrerne." Randi Skaug, eier av Naustholmen.

Noen av deltakerne ble så motiverte og fascinert av naturen at de tok kontakt med Randi Skaug og reiste på eget initiativ opp og jobbet som frivillig på Naustholmen senere på sommeren.

Fra en deltager: “Fikk meg en bust og være her oppe med en flott gjeng. Tanken på og jobbe videre med det, og det Noen av aktivitetene var dugnadsarbeid som å lage jeg gjør her oppe nå gjør att jeg kjenner jeg trives grønnsakshage og plukking av søppel fra havet. Det med dette og ønsker og bidra mer fremover!” ble også tid til turer både i kajakk og til fots og det Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


FLYKTNINGRUTA

Koronarestriksjoner og stengte aktivitetstilbud er enklest å forholde seg til når du har en gjeng som alltid er klar for å være med på tur. Så når Andrè og Roger foreslo en helgetur i Østmarka, med mål om å nå svenskegrensen, var det nok av folk som meldte seg på.

Det er fint å være medvandrer! Da vi satt oss ned, laget vi en invitasjon vi delte med medvandringsgruppene i Asker, Oslo og Drammen. Tanken var å lage en tur som ikke kostet penger, som styrket relasjonen mellom lokalgruppene og vise frem Østmarka, som er en nesten skjult perle du når med T-banen på under en halvtime fra Oslo S. Når man skal lage en billig tur, er det fint å ha et lager på Føyka. Vi fikk lånt sekker, brennere, telt, liggeunderlag og soveposer fra Medvandrerne i tillegg fikk vi litt Real Turmat.

Bjørn Roar, som kom helt fra Sandefjord hadde med alt en gammal stuker kan tenke seg være nyttig på tur. Ekstra hengekøye og alt av ekstrafasiliteter som du kan finne på. «Skulle vel fortelle noe spennende som skjedde...» Det var deilig. Vi som tok turen vet. Det vet du, neste gang du tar turen. Men spør da vel; spør Morten, Lene, Jarle, Renè, Erik, Bjørn Roar, Nina, Andrè, Roger. De forteller sikkert. Ellers kan du bli med neste gang—eller ta initiativet til en tur selv.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


SEILTUR, STRYN—TRONDHEIM

I juni sendte vi 3 deltagere på en 5 dagers seiltur fra Stryn til Trondheim. Behovet oppsto da en erfaren seiler tok kontakt og trengte mannskap. Vi sto samtidig med personer som søkte meningsfull aktivitet i nedstengte sommerhverdager i Oslo. De hadde en fantastisk tur hvor vestlandet viste seg fra sin beste side. De krysset Stadhavet med motor da det var vindstille og blå himmel. Dette var også en tur hvor vi ønsket at noen av våre faste Medvandrere skulle få mere kompetanse på ledelse av turer da vi ser at det er stor etterspørsel etter våre aktiviteter.

Fra en deltager:

“Etter å toget opp til Otta, bar det ned til Stryn med bil. Der ble vi møtt av båt og kaptein. Jeg var selvfølgelig nødt til å plumpe. Ha ha gøy. Så begynte et eventyr som er vanskelig å sette ord på, annet enn det var en opplevelse og jeg fikk et par gode venner”

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


TROLLTUNGA Torsdag: Are dro over til Bergen og deltok på lokal medvandring. Gjennomførte også møte med Blå Kors som er en samarbeidspartner med lokallaget (steg for steg og Matsentralen). Fredag: Ann-Kristin, Raymond og Roger dro til Odda og møtte Are og 12 medvandrere, deriblant Siri, Elin og Lisbeth som arrangerte turen. Fredag var det innlosjering og sosialisering som sto på programmet. Vi overrakte vandrerstaver til våre bergenske medvandrere og hadde en liten delingsstund sammen med grilling. Lørdag: Opp 06:30 for frokost og avreise til Trolltunga. Der ventet en 12-timers tur over fjellet (4-5 timer hver vei pluss opphold på Trolltunga) som var tung for mange, men som alle gjennomførte med bravur.

Rapport, tur til Trolltunga - 24-26. juli Hva skjer: Medvandring Bergen arrangerer tur til Trolltunga Deltakere fra Medvandrernes styre: Are Lerstein, Ann-Kristin Fagerholt, Raymond Tollefsen og Roger Wangberg. Formål: Etablere relasjoner med Bergensgruppa som er i stor vekst og har mange deltakere i ukentlig turvirksomhet. Medvandring Bergen sitt første prosjekt som turarrangør. Vil gi viktige erfaringer for andre lokallag i organisasjonen.

Tilbake på Odda camping, klokken 22:00 spiste vi Pizza og de fleste gikk raskt til seng. Frem til 02:30 fikk Are og Roger snakket med de 3 arrangørene og lagt planer fremover. Søndag var det felles frokost, delingsstund og utvask og hjemreise som sto på programmet.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Innvielsessermoni i naturskjønne omgivelser. På Odda Camping fikk medvandrerne fra Bergen en innføring i Medvandrernes verdier og tankesett og mottok hver sin medvandrerstav, kvelden før turen til Trolltunga.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


TUR OVER HARDANGERVIDDA Planen var at denne turen skulle gå på Svalbard, men pga Covid-19 tiltakene lot det seg ikke gjøre. Vi fikk dessverre ikke tillatelse fra Sysselmannen. I stedet ble skituren lagt fra Haukeli Fjellstue til Finse(140 km).

En del av aktivitetsplanen inneholder målsettinger om å etablere flere ekspedisjons– og turledere. Organisasjonen preges i dag av overarbeid på en rekke roller. To sentrale personer i dette arbeidet er Eventyrerne Even Sverdrup (27) og Thomas Lone (25). Som Brynjeambassadører får vi tilgang til kvalitetsutstyr og høy ekspedisjonskompetanse.

Noe av tanken ved denne turen var å utvikle flere turledere. På sikt trenger vi flere som kan ta ansvar for ekspedisjoner. I tillegg fikk vi her kunnskaper om en tur i tøft Norsk vinterklima. Det var store variasjoner i været og ekspedisjonen opplevde alt fra blå himmel til snøstorm.

Turen gikk med ski og pulk i 140 km fra Finse i nord til Haukeliseter i sør. I løpet av turen flyttet daglig leder i Medvandrerne, Are Lerstein (45), Atle Rognes (37) og Lars Herheim (29) sin komfortsone betraktelig og opplevde enorm mestring i fantastisk natur. Til sammen har de tre røverne tilbrakt over 50 år i tung rus og 15 år i fengsel. Turen ble gjennomført på fem og en halv dag. Underveis opplevde en såvel snøstorm som blå himmel. Det var tre deltagere fra Medvandrerne og to guider med på turen.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


«Det var en spennende og utfordrende tur - både psykisk og fysisk. Jeg syntes det var givende å bli kjent med folk uten rusbakgrunn. Det viste seg at vi likevel hadde mye til felles og likt, og det var samtidig godt å få noen andre responser enn de jeg er vant til.»

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


FRIVILLIGHET OG SAMFUNNSARBEID

Mestring, mening og sunne relasjoner Frivillighet og samfunnsansvar er sentralt for Medvandrerne. Vi har mange som som er i overgangsfaser i livet og noen skal kanskje ikke tilbake i arbeid. Det passer oss ypperlig! Vi trenger arenaer hvor vi kan Dette er vitenskap. Hvorfor skal de ha denne hemmeligsende mennesker som står i kritiske faser i livet—ut for å heten for seg selv? Vi gir gatas folk innsikt i veien til et godt liv. Samarbeid med arenaer som Naustholmen være meningsfull. For seg selv og for andre. Adventure Island, Hivjubakka, Holu fjellstue og nye Ofte spør vi retoriske spørsmål som; statistikk viser at de arenaer som på Mjølfjell eller når vi plukker plast i rikeste innbyggerne i landet, oftest deltar mest i frivilligSteigen, Øygarden eller Oslofjorden. het. Hvorfor tror dere det er slik? Jo—fordi de vet det virker. Du får påfyll i form av å komme deg ut, psykisk og Medvandrerne ser seg som et tannhjul i overgangsfysisk. Du skaper nye relasjoner. Du ser bra ut på Inprosesser i livet. Vi tilbyr å ta plass i gode tjenester og stagram, der du tråkker løype for at poden skal gå skitøffe aktiviteter. Utfordrer folk å ta plassen sin og NM, eller redder fuglebarn i fjæra fra plast og oljesøl. Du oppdage egne ressurser man kan benytte som verktøy i er viktig! Viktig for andre. Og det gjør godt. hverdagen. Frivillighetsarenaen er derfor sentral for oss.

Relasjoner er avgjørende Frivillighetsarenaen inneholder et mulighetsrom for å knytte nye relasjoner i et voksent liv.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Tilbakemeldinger og evaluering gjør oss bedre.

Alle motivasjonsturer og større arrangementer avsluttes med et undersøkelsesskjema. Disse dataene benyttes i evalueringen av våre aktiviteter.

Stipulerte frivillighetstimer for 2021 De opptelte timene i tabellen viser hva vi stipulerer for i 2021. Vi vet i tillegg at det vil oppstå en rekke, nye aktiviteter. I 2020 landet vi på ca 15600 frivillighetstimer.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne

Aktivitet

Pr år

Lokallagsturer

2250

Administrasjon

2535

Femundløpet

5760

Styrkeprøven

240

Lokale helgeturer

480

Miljøarbeid

1200

Totalt

12513


FRIVILLIGHET OG SAMFUNNSARBEID

Uventet hjelp ga Grøtøybrua 50 nye år Heimsundbrua mellom Grøtøy og Naustholmen på det gamle handelsstedet Grøtøy i Steigen var blitt farlig å ferdes på. Neste steg var å stenge den. Så kom en gjeng tidligere rusavhengige til unnsetning. -Jeg blir rørt, sa brobygger Jarle Olsen fra Foreningen Medvandrerne da ordfører i Steigen Aase Refsnes klippet snora til den gjenåpnede brua 19. oktober 2020. Gjennom sommeren hadde det blitt lagt ned et stort antall arbeidstimer. Jarle var med på de aller fleste av dem. Medvandrerne og Naustholmen Adventure Island har sammen et prosjekt som heter School-of-Life, hvor tidli- Medvandrere: Jarle Olsen og Morten Holter har vært gere rusavhengige får komme på arbeidstrening og opp- sentrale i arbeidet med restaureringen av Grøtøybrua. leve mestring, sosialt fellesskap og være med å skape. mener at dette prosjektet er vinn-vinn-vinn. Brua har fått 50 nye år, brobyggerne har fått en opplevelse for livet og Var blitt farlig samfunnet tjener på at utenforskap blir til inkludering. Den opprinnelige Heimsundbrua var ei seksti meter lang hengebru som ble satt opp av handelsstedet i 1912. Han- Snekkerne som ikke var snekkere, men ble snekkere delsstedet gikk konkurs i 1923 og på slutten av sekstital- I oppstarten av arbeidet ble det leid en bygningsingeniør og snekker med erfaring og kompetanse innen konstruklet ble hengebrua revet av kommunen, for så å bli ersjon, som skulle sikre at arbeidet ble gjort både trygt og stattet av en pælebru i 1970. Igjen hadde tidens tann kvalitetsmessig tilfredsstillende. Bjørn Wiers, Kristoffer tæret og brua levde på overtid. Det var fare for å gå Aleksander Solheim og Jarle Olsen kastet seg inn i arbeiigjennom dekket. det med stor iver, men omfanget av arbeidet var større enn det var mulig å gjennomføre på et par uker. Da Jarle Fikk hjelp av kommunen og Morten Holter, sammen med Egil som er en venn av Handelsstedet er en perle og området er regulert som Jarle, kom tilbake noen uker seinere var de selv i stand til friluftsområde. – Det ville vært for galt om brua skulle rives, sier John Magne Birkeland som driver Villa Haugen å videreføre arbeidet under ledelse av Jarle. En tredje på Grøtøy. Han sto i spissen for å danne en broforening- periode måtte til før hele dekket var lagt. Arbeidet ble en og med kommunens hjelp ble det samlet inn midler til sluttført av Jarle, Kristoffer og Morten. -Jeg har sjelden sett maken til arbeidsiver, sier Randi Skaug og legger til anskaffelse av materialer. Men jobben skulle også gjøat gutta selv la opp arbeidsdagen fullt og helt. res. Brobygging på flere plan Gjennom samarbeidet mellom Naustholmen og Foreningen Medvandrerne skulle det vise seg at det var hjelp å få. – Jeg ønsker at Naustholmen skal være et sted hvor folk kan utvikle nye kunnskaper, oppleve mestring og ha det fint sammen, sier Randi Skaug og legger til at ingenting er bedre for selvfølelsen enn å være til nytte. Hun

Om Nordskot Nordskot er et lite kystsamfunn med 62 innbyggere. Interessen for å besøke Nordskot og Steigen har skutt fart etter at reiselivsbedriftene Nordskot brygge, Manhausen, Naustholmen og Villa Haugen etablerte seg der. -Det er viktig å gi noe tilbake til samfunnet, avslutter Randi Skaug.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Ă…rsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


1 ÅRS JUBILEUM, MEDVANDRING BERGEN 25—28 september feiret Medvandring Bergen 1 års jubileum. Are Lerstein og Roger Wangberg dro over for å markere feiringen og for å delta i et samarbeid med organisasjonene «Clean Shores» og «In the same boat», som handler om å rydde kysten ren for søppel.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Lørdagen gikk vi over «Vidden» mellom Fløyen og Ulriken. Det ble en lang tur (ca 11 timer) med TV2 som filmet og intervjuet deltakerne Søndag møtte vi In the same boat og ble med ytters i havgapet for å bidra med opplukking av tonnevis med søppel. Dette har resultert i et fast samarbeid med Clean Shores og Medvandring Bergen, som består av å bidra i sorteringsarbeid for gjenbruk og være med ut på andre plastplukkingsaksjoner

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


LOKALLAGSAKTIVITETER I 2020

De lokale «medvandringsgruppene» våre har siden Morten Holter startet med «Tirsdagsturen» i Oslo i januar 2019, som en del av samfunnstjeneste, vokst til å bli et nettverk av frivillige som opprettholder aktiviteter i Medvandrernes ånd og verdier.

dele erfaringer, be om innspill og jobbe med rekruttering til større, sentrale oppdrag og turer.

Det jobbes i skrivende stund med å etablere tilsvarende grupper i Lillestrøm og Trondheim. Vi satser også på å få opp flere grupDisse gruppene utvikler seg i forskjellige ret- per i Nord-Norge utover 2021 og 2022 ninger, med tanke på aktiviteter, både fordi Alle arrangementer legges til å individene har forskjellige interesser—og Medvandrernes Facebookside på url: fordi lokalområdene har forskjellige kvalitehttps://www.facebook.com/ ter. MedNaturenSomMetode/events/ Gruppelederne møtes digitalt med administrasjonen første onsdag i måneden for å

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Medvandring Asker

Medvandring Hallingdal

Gjennomfører ukentlige lørdagsturer under navnet «Lørdagspotten». Samarbeider med Grindestua i Asker om ukentlig isbading og fridykkeraktiviteter.

Turer i lokalområdet på fredager. Samarbeider med Rush mot Rus om andre aktiviteter som skogsrydding, iskjøring og trialkjøring.

Medvandring Oslo

Medvandring Bergen

Tirsdagsturer med avgang fra =Kaffe i Akersgata hver tirsdag kl 10:30. Gjennomfører bytur hver onsdag og skogstur hver onsdag. Etablert en joggegruppe for aktivitet på søndager. Samarbeider med Clean Shores om gjenbruk av plast som blir samlet opp av forskjellige organisasjoner.

Overnattingsturer i Østmarka, Nordmarka og andre områder i løpet av året.

Medvandring Rogaland

Medvandring Drammen

Turer i lokalområdet på søndager.

Skogstur hver torsdag

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Are Lerstein er kåret til Årets Villmarking 2020 Etter å ha tatt seg gjennom flere runder med både publikumsavstemminger og jurymøter var det Are Lerstein som til slutt stakk av med tittelen Årets Villmarking for 2020. Are er mannen bak prosjektet Medvandrerne, som hjelper rusavhengige tilbake til livet.

Fredag den 27. mars ble det offentliggjort at Are Lerstein er kåret til årets Villmarking 2020. Prisen gis til en eller flere personer som inspirerer andre til å komme seg ut på tur, og som gjennom egne aktiviteter viser at naturen er tilgjengelig for alle. Are gikk seirende ut av finalerunden, hvor Villmarksfamilien, Johanne Refseth, Jegerpodden og Vibeke Andrea Sefland utgjorde resten av kandidatene. Med naturen som metode Are Lerstein levde et liv preget av tung rusmisbruk i mange år og var ut og inn av fengsel en rekke ganger. For noen år siden bestemte han seg imidlertid for å gjøre en forandring. Han fant motivasjonen for et bedre liv i naturen, og I mai i 2017 startet han prosjekt Medvandrerne for å hjelpe andre i samme situasjon. Nå er han primus motor i Medvandrerne og arrangerer motivasjonsturer under åpen himmel for andre rusavhengige. Felles for alle er at de fokuserer på mulighetene i fellesskapet og i individet der naturen og friluftslivet spiller en sentral rolle. Gjennom sitt arbeid og dedikasjon viser han at sosiale entreprenører og sosiale prosjekter også trengs i et velfungerende land som Norge. Are har på en imponerende måte demonstrert at naturen er et kraftfullt verktøy for å få til store livsstilsendringer.

Prisen Årets Villmarking deles ut av Camp Villmark, og juryen har bestått av følgende personer: Randulf Valle, Torbjørn Ekelund, Daniel AlexanderHolm, Ole Magnus Halvorsen, Alexander Read, Hilde Charlotte Solheim og Per Anders Iversen. For mer informasjon om prisen Årets Villmarking: Per Anders Iversen Prosjektleder for Camp Villmark Tlf: +47- 917 06 137 E-post: pi@messe.no

Juryens begrunnelse

«Juryen gratulerer Are Lerstein med prisen Årets Villmarking 2020. Som opphavsmannen bak, og primus motor i prosjektet Medvandrerne har Are Lerstein hatt en eventyrlig reise siden han i en alder av 27 bestemte seg for å starte livet sitt på nytt. Med en bakgrunn fra tung rusmisbruk og kriminalitet skiller han seg sterkt fra tidligere vinnere, men få om noen fortjener prisen mer. Gjennom å vie livet sitt til å hjelpe andre i en vanskelig situasjon viser han at naturen er tilgjengelig for alle, og at det ligger styrke i samhold. Are Lerstein er en stor inspirasjonskilde for oss alle og demonstrerer at naturen er en kraftfull kilde til både livskvalitet og mestring.»

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


MEDVANDRERE I MEDIA

Petter på Femundløpet På vår deltakelse i Femudløpet 2019 hadde vi med Petter Nyquist og Teddy TV med på l øpet. Vi visste at det ville bli publisert et program i tidsrommet des-19/feb20 og regnet med økt oppmerksomhet rundt våre aktiviteter. Vi jobbet hele 2019 og 2020 med å rigge en organisasjon som best mulig kunne forvalte pågangen og skape sunn vekst i de prosessene som oppsto rundt TV-programmet. I tillegg var det viktig å fange opp enkeltmenneskene som blir eksponert i sine prosesser—og bruke det til videre revovery. Vi lærer mye av medieeksponeringen og håper vi greier å fortelle de gode historiene. De som gir håp.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


FRIVILLIGHETSPRISEN 2020:

GRATULERER ARE

"Først og fremst: Stort grattis Are, med Asker kommunes Frivillighetspris 2020! Typisk Are: «Dette er et samarbeid, hvor..» … og der må vi avbryte. Jeg skal gi deg rett i det du pleier å si: «Jeg hadde ikke klart det aleine.» De fleste ting trenger vi hjelp til av andre for og lykkes med. Men nå er det tid for å la arbeidet du har gjort synke inn. Sannheten er at det ikke hadde vært noe Medvandrerne uten deg. Tenk på alle de som har fått det bedre gjennom inkludering, aktivisering, naturopplevelsene. Alle de som nå har fått en flokk, bygget relasjoner og funnet mening med tilværelsen. Og tenk på alle som nå mestrer, er på vei til å mestre, eller som nå har motivasjon til å skape sin egen mestring. Om det er oppmøtet før tur, gå på butikken, hilse, være med aktiviteter, dele utfordringer, livet. Hva det måtte være. Mange hadde gått glipp av verdifulle perspektiv, læring, for ikke å snakke om store opplevelser som vil være der for resten av livet. Takket være deg Are. Du kunne ikke gjort alt aleine, men disse endringene hadde ikke skjedd uten deg. Da du tok valget om å endre ditt eget liv, skapte det ringvirkninger du antagelig aldri kunne forestilt deg. Det samme gjel-

der stiftelsen av Medvandrerne. Du ser potensiale i alle. Kanskje er det noe du kjenner deg godt igjen i, behovet og savnet etter at noen virkelig har troa på deg? Det var en periode der det var utfordrende å ha tro på endring i ditt liv og. Vanskelig, eller umulig vil kanskje noen si. Som du har gjort det til skamme! Det starter med en selv, men det viser også omgivelsene at vi har en plikt til å beholde tro og tillit for å hjelpe til videre på den reisen. Din personlige reise er også flettet inn i Medvandrernes reise. Du har en rå gjennomføringskraft, og på bare 4 år fyller Medvandrerne, jobben din i Asker Fotball og ditt personlige frivillige engasjement en viktig rolle i tomrommet mellom behandling, ettervern og samfunnsinkludering. Med din bakgrunn, evne til å bygge nettverk og formidle får du ting til å skje hos den enkelte, uansett rolle i samfunnet. Fordi du er direkte og konstruktiv. Det er bortkastet å bruke tid på det som har skjedd, ta heller gode valg fra nå av. Jeg kjenner ingen andre som bruker ordet salutogenese oftere, som betyr å gjøre det som gir god helse og fokusere på det som gjør en frisk. Fordi det er det du ønsker sterkt for alle andre, og for deg selv. Ditt ønske om å la andre få oppleve samme reisen du har vært med på er ekte, og det er rørende å se måten du jobber for det.

I tillegg til innsatsen du selv legger ned, skaper du også frivillighet rundt deg. Ved å inspirere andre, gi folk et ansvar de kan vokse inn i og rekruttere personer inn i nye roller. Du har skapt deg en unik posisjon gjennom det frivillige arbeidet du

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


E!

MEDVANDRERE I MEDIA

har gjort, og skaffet deg en sterk posisjon i mange forskjellige kretser. Nå har Medvandrerne ekspandert til Bergen, Trøndelag, Hallingdal, Vestfold, Marin (Isbading) og har hyppige aktiviteter i Oslo, Asker og Drammen. I tillegg kommer turer til Rondane, Steigen. Hardangervidda, Femundløpet med ansvar for drifting av Check point for å nevne noe. Du er en eventyrer, i ferd med å skrive ditt eget eventyr! Du har gitt mange et sunt nettverk, opplevelser for livet og mulighet til et bedre liv. Når samfunnet i tillegg sparer store summer via frivillgheten, er det lett og forstå at du er en verdig vinner av Asker kommunes frivillighetspris 2020.

På Gatelaget vårt går du også foran. Om vi spiller seriekamp eller er på landsturnering, maner du spillerne til å «blø for drakta». Med oppmuntrende og støttende prat, med guts i duellene, med ærgjerrighet. Også på fotballbanen motiverer du alle til å gjøre sitt beste, det ligger i ditt DNA. Da vi fikk vite at du skulle motta prisen av ordfører Lene Conradi kunne du valgt Medvandrernes kontorer på Føyka. I stedet valgte du å flytte det 200m opp til Asker Fotball, og det understreker hvor opptatt du er av samarbeid og at vi er flere som drar i samme retning. Vi jobber mot samme målet, Og «Vi vandrer sammen.» Men denne prisen skal du ha helt alene. Du er et forbilde for mange Are, også for meg. Gratulerer så mye med Frivillighetsprisen 2020!" Ar

Ord og tekst ved André Muri - Asker Fotball

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


MEDVANDRERE I MEDIA

Geir Lasse Krohn Ble med på Femundløpet som frivillig i feb 2020, forsøkte hundekjøring og ble frelst. Flyttet fra kysten til innlandet og startet som handler. Debuterte som kjører i januar 2021. Skal kjøre Femundløpet 2021.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Ivar BreckeNygaard Gått over Rondane 2 ganger i 2020. Trener 3 dager i uken på Gatelaget i Asker Turleder for Medvandring Asker Ivars historie er blitt presentert i både i lokalaviser og fagtidsskifter i løpet av 2020.

Medvandring Bergen Gjennom stort engasjement og mange brukere, har MV Bergen vært på en rekke medieplattformer i 2020. God Morgen Norge (TV2), In The Same Boat-produksjoner, avisoppslag og nyhetssendinger både på NRK og TV2,

Helsport Har laget reportasjer og filmer om oss, distribuert på hjemmesider og sosiale medier. Har vært en uvurderlig samarbeidspartner siden vi startet opp.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


MEDVANDRERE I MEDIA

Brynje of Norway Har hjulpet med utstyr og fortalt historien om turen over Hardangervidda. En viktig tur, spesielt for Atle som var skrevet ut for tidlig og sto i fare for ĂĽ havne i et farlig vakum.

Atle i VG Fortellingen til Atle ble presentert i en spesialreportasje i VG, januar 2021.

Ă…rsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Heinemann Team Oslo På tide å ta seieren på Styrkeprøven tilbake til Østlandet! HTO samler de sterkeste, seigeste rytterne på Østlandet for å gjøre nettopp det! Med oss har vi blant annet Heinemann Medizintechnik og Medvandrerne!

Bakgrunn The Duke Sport har et samarbeid med Behandligstunet i Fetsund, og tar inn rusmisbrukere i behandling på jobbtrening. Dette har de gjort i noen år med stort hell. Verkstedet driftes i dag helt og fullt av tidligere rusmisbrukere. Jan Egil Kolbjørnsen sørget for at Medvandrerne ble samarbeidspartner.  

Skal sykle Trondheim - Oslo med “Team Oslo”. Vil samle inn penger til Medvandrerne og vil sykle med vår logo på drakten.

Mål: Skape oppmerksomhet rundt Medvandrerne Stipulert innsamling av ca 50.000 - 100.000 NOK

«Vi skrur ikke bare sykkel, vi skrur sammen folk også»

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


MEDVANDRERE I MEDIA Naustholmen Adventure Island og Medvandrerene vakte nasjonal oppmerksomhet da åpningen av en bru ble delt av flere rikspolitikere på bla Twitter og Facebook. Det er også omtalt plastsamlingsaksjoner og samarbeidet generelt.

Bakgrunn Med Randi Skaug som styremedlem har vi hatt mulighet til å jobbe langsiktig med enkeltmennesker—i lengre, samfunnsnyttige prosjekter. Blant annet restaureringsarbeid og miljøarbeid. Dette samarbeidet skal styrkes og videreutvikles i årene fremover. Vi er utrolig glade og stolte av at Randi vandrer med oss og har mange tanker og ideer om hva vi kan utrette videre.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Eventyraften Medvandrerne stilte med frivillige bla i mat og servering da Are Lerstein var blant foredragsholderne på Eventyraften 2020. Flere dro rett fra Oslo til Tufsingdalen og fortsatte arbeidet både på kjøkken og i hundeløypene.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


MEDVANDRERE I MEDIA Motgift Norsk narkotikapolitiforenings medlemsblad som fokuserrer på forebygging, organisert kriminalitet og narkotikafeltet. Medlemmer og støttemedlemmer av NNPF mottar bladet i posten. Magasinet ble med Medvandring Drammen på tur og møtte sentraladministrasjonen på Føyka.

Årsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


Ă…rsrapport 2020, Foreningen Medvandrerne


TAKK! En rekke bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner er viktige støttespillere og samarbeidspartnere som vi er avhengig av i vår daglige drift. Vi er ingenting alene og takknemlige for at det finnes så mange gode krefter rundt oss, som står på slik at vi er i stand til å gjennomføre våre mål.

Foreningen Medvandrerne

Profile for Roger Wangberg

Annual Report 2020  

Advertisement
Advertisement
Advertisement