Page 14

tema / Foto/ Shutterstock

Dit kolesterol er livsvigtigt!

tema Kærlig kvalitet

Mange danskere har et indtryk af, at kolesterol er et farligt fedtstof, der udgør en trussel mod vores hjerte og sundhed. Vi hører ofte, at vi – for at forblive sunde – helst skal holde kolesteroltallet lavt. Om nødvendigt med medicin. Men der er en mening med kolesterol.

Af Anette Harbech Olesen Forfatter og blogger på madforlivet.com

“Mennesker med høje LDL-­ niveauer har lavere forekomst af demens” 14

Mere end en halv million danskere indtager hver dag bivirkningstung kolesterolsænkende medicin. Men er forhøjet kolesterol så farligt for os, at så mange skal tage medicin hver dag for at holde balancen? Og er der mon solid forskning bag tesen om, at lave kolesterolniveauer er det sundeste? Det ser vi nærmere på i denne artikel, som også ser på det rimelige i at bevare kolesterolni­ veauerne stationære livet igennem, eller om de og eventuelle risici helt naturligt ændrer sig kon­ stant, afhængig af alder, inflammationsgrad og livsbetingelser. Hvad er kolesterol? Først og fremmest er det væsentligt at slå fast, at kolesterol er et livsvigtigt fedtstof, hvis fornemste opgaver blandt andet består i at beskytte vores celler, agere byggesten for køns-og stresshormo­ ner, skabe mulighed for kroppens dannelse af D-vitamin, for transport af essentielle fedtstoffer omega 3 og omega 6 samt for beskyttelse og repa­ ration af celler og væv. Der findes forskellige former for kolesterol, de bedst kendte er LDL-kolesterol og HDL-koleste­ rol. Er der stor ubalance imellem disse to former, så afspejler det en ubalance i den indre kropske­ mi. Det er således i højere grad forholdet imellem de forskellige kolesteroltyper, vi skal være op­ mærksomme på, frem for en primær fokusering på det totale kolesteroltal. Kolesterolniveauerne stiger helt naturligt med alderen, ligesom stress og kropslig ubalance også

ofte foranlediger en stigning i kolesterolniveauerne. Muligvis sker stigningen for at beskytte kroppens væv, men et højt ni­ veau af kolesterol kan også ses som et kropsligt råb om hjælp, som tegn på, at vi skal tage aktivt hånd om en ubalance. Kolesterol fortæller os noget Høje kolesterolniveau­ er kan, i kombination med høje inflam­ mationsniveauer, tobaksrygning eller usund levevis bevir­ ke, at kolesterolfedt­ stofferne oxiderer og harskner, og at karvæggene forsæber. Under sådanne omstændigheder udgør kolesterol en potentiel trussel mod vores hjerte, kar og generelle sundhed. Men det kræver, at alle disse faktorer er til stede, for at kolesterol reelt udgør en trussel. Det kræver derfor også, at alle disse forhold om­ gående adresseres og behandles. Set i lyset heraf, er det opmuntrende at vide, at kroppen er formbar og lydhør overfor forbedrende tiltag. Det er således for de fleste mennesker muligt at genetablere balancen let og helt naturligt via valg af mad, motion og øvrig livsstil i løbet af få måne­ der.

Profile for Mediegruppen as

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin