Page 12

liv /

med sin fireårige. Men det virker. Og endda i sådan en grad, at Lisbeths madglæde har smittet så voldsomt af på Viggo, at han siger, han vil være kok og lave mad til dronningen, når han bliver stor. Gør noget ved det eller læg det væk Men sundhed er mere end mad. Sundhed er også fysisk aktivitet, mentalt velvære og livskvalitet. Også her lytter Lisbeth meget til, hvad kroppen fortæller hende. Hun fødte parrets yngste søn for halvandet år siden og er ikke rigtig kommet i gang med at dyrke sport efter det. Det betyder, at det er over to år siden, at hun var aktiv i fitnesscen­ tret. Og det er ellers meget ulig den person, hun var. Inden da løb hun 10 kilometers forhindringsløb i sand, som hun i dag slet ikke kan forstå, hvordan hun gennemførte. – Jeg føler mig som en klat dej, og jeg vil jo egentlig gerne i gang igen, men lysten er der bare ikke. Motivati­ onen er der ikke, og så tror jeg ikke, det er tiden lige nu, siger hun. I stedet går hun lange ture på stranden med podcast eller lydbøger i ørerne og hopper i vandet med jæv­ ne mellemrum. Også om vinteren. Hun kunne have dårlig samvittighed

12

“Madlavning skal også være til at gå til – særligt i ulvetimen” “Motivationen er der ikke, og så tror jeg ikke, det er tiden lige nu” over ikke at gøre mere, men som hun siger, var hun ble­ vet skør, hvis hun skulle have det dårligt over det hver dag. Derfor prøver hun efter bedste evne at kaste skyl­ den og bekymringer til side, hvis det ikke er noget, hun kan eller vil handle på. Det er en svær disciplin, men for hende er det helt essentielt, hvis livet skal fungere. – Som mor kan man jo gå hver dag og være sygeligt bange for, at der skal ske ens barn noget, og man kan nok aldrig slippe følelsen helt, men jeg kan heller ikke lade det styre. Jeg er også bange for, at der kommer et terrorangreb i metroen en dag, men hvis jeg tænker på det hele tiden, har de vundet, siger hun. Derfor kanaliserer hun sin energi andre steder hen. Og netop energier er blevet et stort omdrejningspunkt for Lisbeths syn på sundhed.  Skal vi tilkalde en læge? For de mange krystaller, der har indtaget prominente positioner flere steder i parrets hjem, er nemlig en rela­ tivt ny interesse, der er begyndt at spire frem hos hende. Hun har næsten altid en krystal i lommen, og brygger også sit eget krystalvand, ligesom hun for nylig har købt englekort og har en interesse for astrologi. 

Hun ved ikke så meget om den spirituelle verden, hun er begyndt at bevæge sig ind i, endnu, men hun ­synes, at det er spændende og kan mærke, at særligt den mentale sund­ hed og sundhed som et mere bredt koncept omkring kroppen optager hende. – Jeg ved ikke, hvor meget kry­ stallerne virker – det er ikke fordi, jeg går ind på mit badeværelse nu og tænker, at der bare er vild fredags­ stemning, men jeg bliver glad af at komme derind og se, at rosakvartzen står sammen med bjergkrystallen og ametysten, og det er fint nok for mig, selvom Ralf griner lidt af det nogle gange, siger Lisbeth.  Og hun tror, at den omstilling, som hun synes at se, hvor meditati­ on, yoga, urtete, krystaller og mange andre mere alternative, spirituelle eller kropslige aspekter af livet vin­ der mere ind, vil fortsætte. Man siger jo, at enhver reaktion har en modre­ aktion, og det er netop en modreakti­ on på den teknologiske tidsalder, Lis­ beth ser i den nye bevægelse. – Man kan jo mærke det – altså i dag kan man jo nærmest ikke gå til et ledermøde og sige, at man ikke me­ diterer, uden folk kigger på en som om, de er ved at tilkalde en læge, si­ ger hun.  Det er ikke, fordi Lisbeth selv har lagt telefonen mere fra sig, efter hun begyndte at bruge pladsen i den ene lomme på en lille krystal. Og i hjem­ met lever ny elektronik side om side med gamle sten. Hun kan styre lyset i huset med stemmen eller få den lille styringsenhed til at fortælle en joke, hvis hun beder den om det, mens hun sidder med englekort i sofaen. For de to behøver i Lisbeths øjne ikke at være hinandens modsætnin­ ger. Det vigtige er for hende, at livet og hverdagen hænger sammen på en holdbar og meningsfuld måde, og at hun hele tiden er i kontakt med sig selv og sine behov. Det er ikke en rejse, der er afsluttet, men en rejse, der kommer til at fort­ sætte måske resten af livet. Med krop­ pen som kompas tror hun på, at hun nok skal komme sikkert i havn.

Profile for Mediegruppen as

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin