Page 1

Branchens mest læste magasin / 72. årgang

08

november 2011

FOKUS: DRIV DIN RESTAURANT MERE EFFEKTIVT Læs side 6

Koncept:

Aldersgrænse på minimum 12 år for hotelgæster Læs side 8

debat

fokus

mad

a’ la carte

produktnyt

klumme

branchejura


FAST LAVPRIS i dag hos onelle handler 32.000 professi nogle a dem kender vi Fr . os gr En Sfa : Dagro d at hente selv af fordelene ve

MIRACEL WHIP 5 LTR. PR. SPAND

99

95

levering. % billigere end • Det er op til 20 varerne, inden du køber røre dre. • Du kan se og dig, og ikke an , når det passer t lager. le di nd m ha so n ka os e Du • fordel brug isk om on øk ed • Du kan m bruge det, som du skal • Du køber kun eller mindre. - hverken mere

UHT SØDMÆLK 1 LTR. PR. BRIK

6

75

PHILADELPHIA 1,65 KG. PR. STK.

7975 UHT PISKE 1 LTR. PR. BRIK

23

95

KÆRGÅRDEN 2 KG. PR. BØTTE

9225

CREME FRAICHE 18% 5 KG. PR. SPAND

8795 LURPAK SMØR 250 G. PR. PAKKE

HVIDE ÆG

BURÆG STR. M 30 STK. PR. BAKKE

20

95

Find nærmeste engrosbutik på www.s-engros.dk eller ring på 43 30 14 04 Der tages forbehold for udsolgte varer, prisændringer som følge af pris- og afgiftsændringer samt eventuelle tryk- og billedfejl. Alle priser er ekskl. moms.

Lynge Olsen Reklamebureau A/S

14

50


tRe ud af fiRe RestauRanteR haR undeRskud

BestyRelsen FormAnD: Flemming Andreasen, Restaurant Navigator Marselisborg Havnevej 46 D, 8000 Århus C, tlf. 8620 2058, mobil 4016 5151 e-mail: fan@d-r-c.dk nÆSTFormAnD: Nicolai Andersen, Restaurant Bryggen, 5500 Middelfart, Tlf. 6441 3030 BeSTYreLSeSmeDLemmer: Poul Wulff Cafe Alma, 2300 København S Tlf. 3254 3204/mobil 2614 8249 Birgitte Israelsen Sonnerupgård, 4330 Hvalsø Tlf. 4640 9531/mobil 2327 8769 Jeanette Kyhn Restaurant Klinten, 5600 Fåborg Tlf. 6261 3200/6565 2010 mobil 2293 7573 Lone Fergadis Restaurant Zorba, 8600 Silkeborg Tlf. 8681 2155/ mobil 4055 1539 Jørgen Pedersen Rold Storkro, 9520 Skørping Tlf. 9837 5100/mobil 6165 5130 Thomas Høy Strandboulevarden 109, 2100 København Ø Tlf. 2999 6322, thh@d-r-c.dk

Fra 2008 til 2010 havde mindre end hver fjerde restaurant i Danmark overskud. Det viser en netop offentliggjort analyse fra Deloitte. og selvom det også fremgår af revisionsfirmaets tal, at ”kun” 46 procent sidste år havde underskud, kan det ikke ændre ved det faktum, at det stadig er en særdeles risikobetonet affære at vælge vort erhverv som levevej. Analysen baseres på offentligt tilgængelige regnskaber fra godt 1000 restauranter.

ForenInGenS reGnSKABSKonSULenT: Registreret revisor Dan Andreasen, Time vision Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg, tlf. 3888 0824 ForenInGenS ADvoKAT: Gudrun Fenger, Advokatfirmaet Jørgen U. Brink Islands Brygge 26, 3., 2300 København S, tlf. 3325 1011 ForenInGenS meDLemSKonSULenT: Kurt Asbjørn Johannesen Kildebjerggård 48, 5690 Tommerup, tlf. 3022 0444 Mail: kaj@d-r-c.dk DAnmArKS reSTAUrAnTer & CAFÉer Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S. Tlf. 3325 1011, Mail: d-r-c@d-r-c.dk www.d-r-c.dk

Venlig hilsen

Flemming Andreasen Dertil komme de mange tusinde indehavere af især mindre DRC-formand restaurationsvirksomheder, som af Deloitte og andre vurderes at have endnu mere dystre regnskaber og/eller udsigt til et arbejdsliv med mange timers arbejde samtlige af ugens dage med en meget beskeden indtjening. Der er ingen grund til at betvivle, at den alvorlige økonomiske situation er meget udbredt og særdeles nærværende for mange restauratører. Sådan har det faktisk været i mange år. Derimod kan det undre, at der blandt befolkningen - ofte suffleret af medierne - stadig er den udbredte misforståelse, at restaurant- og cafeejere ”med deres ublu priser” jublende og flere gange om dagen kører trillebøre fulde af penge hen i banken. Deloittes analyse skærer ud i pap, at den eneste sandhed i det billede kan være, at restaurationsbranchen knokler for at betale skyhøje driftsomkostninger. Ikke mindst til herremanden, som er den evigt sultne statskasse. Man kan håbe, at denne erkendelse rodfælder sig bredt til et opgør med et af dansk erhvervslivs største problemer: De alt for høje skatter og afgifter.

DrC ÅrHUS/reDAKTIon Viborgvej 21, 8000 Århus, tlf. 8613 2633 Mail: bladet@d-r-c.dk

08

Branchens mest læste magasin / 72. årgang

novemBer 2011

08

novemBer 2011

fokus: driV din restaurant mere effektiVt Læs side 6

koncept:

ADreSSe: DRC Restaurant & Café, Viborgvej 21, 4., 8000 Århus C, tlf. 8613 2633, fax 8613 0396, www.restaurantogcafe.dk, e-mail: bladet@d-r-c.dk oPLAG: 14.500 eksemplarer, Abonnement kr. 250,- årligt AnSv. reDAKTØr: Carsten Kruuse AnnonCer: Mediegruppen as, Mediekonsulent Lars Burchardt, tlf. 7584 1200, fax 7584 1229, e-mail: lars@mediegruppen.net reDAKTIon: tlf. 8613 2633 LAYoUT & ProDUKTIon: Mediegruppen as ForSIDeFoTo: KAM & CO. FOR VISITDENMARK. DISTrUBUTIon: Restaurant & Café uddeles til 14.000 adresser i overnatnings- og serveringsbranchen UDGIver: Danmarks Restauranter & Caféer, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf. 3325 1011, fax 3325 3099, www.d-r-c.dk ISSn: 1601-4162

læs side 8

debat

fokus

mad

a’ la carte

produktnyt

klumme

branchejura

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 3

15631 Mediegruppen

meld dig ind i drc på www.d-r-c.dk

Aldersgrænse på minimum 12 år for hotelgæster


08 INDHOLD

06

indhold

RESTAURANT OG CAFE / NR. 08 november 2011

FOKUS: driv din restaurant mere effektivt Læs side 6-10

20

16

6 Driv din restaurant mere effektivt For at spare løn vælger mange restauratører at indføre ”kom til baren for at bestille”. Men hvor mange ekstra kopper kaffe skal en medarbejder sælge, før vedkommende har tjent sin løn ind?

steparten af restaurationsbranchen ikke har tjent penge i årevis, er det en udbredt opfattelse blandt borgere og opinionsdannere, at restauratører i daglig rutefart kører trillebøre fulde af penge i banken.

8 Aldersgrænse minimum 12 år for hotelgæster Nogle hotel- og caféejere mener, at koncepter med særlige regler er en trend på vej ind i branchen.

22 Sådan gør du ved vandskade i din restaurant Kort overblik over nogle forhold, man bør være opmærksom på som restauratør i forhold til ens forsikringsforhold.

10 Mål restaurantens sociale kapital Mange arbejdspladser har taget begrebet til sig og arbejder målrettet med tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. 14 Julestemning på danske slotte og herregårde Rundt om i Danmark vil adskillige slotte og herregårde igen i år hjælpe danskerne til at komme i den helt rigtige julestemning 16 Er restaurationsbranchen Danmarks syndebuk?  Selvom analyser viser, at stør-

4 / Restaurant og Cafe / 08-2011

19 34

24 Nattelivsindsats bør få nye fokusområder Færre fembevillinger og reduktion af antallet af bevillinger i København Kommune - har været oppe nogle gange i de senere år fra politisk hold. 34 Bowl´n´Fun for hele familien Årets sidste besøg hos et medlem af Danmarks Restauranter & Cafeer gik til Danmarks største kæde af bowling- og forlystelsescentre - Bowl’n´Fun – der ligger i 13 byer på Fyn og i Jylland.

20 Få overblik over dine efterlønsvilkår Den heftigt omdiskuterede tilbagetrækningsreform er en realitet. Det betyder, at det for langt de fleste – også restauratører - er tid til at genoverveje sine efterlønsforhold.


I 2010 udbetalte vi over

700.000 kr.

i bonus. I 2011 bliver det tal meget højere.

vi Den 1. juni ændrede t blev ros, så de bonussatserne i BarG s i vores populære højere bonu nemmere at opnå en usklub. spirit til 4% i bonus på dit op få du n ka s ro rG ! Som medlem af Ba r varerne er på tilbud nå så og – D RT og køb af spiritus bonus.

Lynge Olsen Reklamebureau A/S

højere Jo mere du køber, jo ofessionelt udskænkningssted

skl. , hvis du driver et pr Du kan blive medlem rofa S-Engros for minimum 4.000 kr. ek ag og køber spiritus i D oms hver måned. m l med en terer vi hvert kvarta it kv b kø le ya lo t di Til gengæld for bonuscheck. din Dagrofa S-Engros i e lig ar sv an us it ir Kontakt den sp BarGros eller for at høre mere om os.dk. gr klik ind på www.s-en


fokus

Driv din restaurant

mere effektivt AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

For at spare løn vælger mange restauratører at indføre ”kom til baren for at bestille”. Eksempelvis i forbindelse med brunch på cafeen. En-to sparede tjenere på den konto ser godt i regnskabet, er ræsonnementet. Men introduceres endnu et tal - mersalg pr. gæst - hvor mange kopper kaffe skal en ekstra medarbejder så sælge, før vedkommende har tjent sin løn ind? Gleesen & Partnere, der blandt andet rådgiver restauratører i optimering og effektivisering af driften, erfarer, at mersalget ofte er langt større end prisen på lønnen og giver flere kroner på bundlinjen. - Restaurationsdrift er i vores verden ”de 1000 detaljers spil”, og de mange små ele-

6 / Restaurant og Cafe / 08-2011

menter har alle sammen en positiv eller negativ indvirkning på hinanden, siger direktør Tomas Gleesen, Gleesen & Parters, og fortsætter: - Vi har over de seneste år spurgt over 1000 mennesker, hvor mange gange de er blevet spurgt, om de ville have en ekstra kop kaffe, når de er ude at spise brunch. Det havde blot 5-10 oplevet. Men når vi så spurgte, hvor mange, der gerne ville have en ekstra kop kaffe, svarede cirka 40 procent positivt på dette. De gad dog ikke gå op til baren. Det må betyde, at der er meget salg at hente, siger Tomas Gleesen. Han påpeger, at eksemplet med mersalget kontra lønninger illustrerer faren ved at stirre sig blind på tal og at det ikke mindst

i restaurationsbranchen er vigtigt at huske, at relationerne mellem tallene er vigtigere end det enkelte tal. Disse sammenhænge er beskrevet i forretningsmodellen ”High Performance Companies”, som Gleesen & Partners benytter, når firmaet rådgiver restauratører i at lave en optimeret forretningsmodel med fokus på kombinationen af mersalg og reduktion af omkostninger på baggrund af initiativer, der kan måles og evalueres. Nøgletal og arbejdsgange Som udgangspunkt understreges naturligvis vigtigheden af, at restauratøren har tjek på økonomien. - I en restaurationsvirksomhed er der to


vigtige nøgletal. Nemlig bruttoavancen og lønprocenten, der i gennemsnit udgør cirka 70 procent og 42 procent af omsætningen. I gennemsnit er der således 28 øre tilbage af hver omsat krone til dækning af husleje, overskud til ejerne og alle øvrige driftsomkostninger. Men man skal huske, ikke at stirre sig blind på disse tal og sidste års regnskab, som man jo ikke kan gøre noget ved. Fokusér i højere grad på fremadrettet planlægning. Mange tror, at restauranten kerne er dens menukort. Et menukort bør naturligvis afspejle koncept og eksistensberettigelse. Men uden hensigtsmæssige arbejdsgange, indretning af køkken, tjenerstationer, barområde m.v. er det umuligt for medarbejderne at få tid, ro og overskud til at yde optimal service til gæsterne og dermed få konceptet til at virke. Og vore analyser viser, at genkøb - altså lysten til at komme igen - er direkte afhængig af gæstens menneskelige oplevelse. Her er det af stor betydning, at medarbejderne besidder kompetencer, der gør dem i stand til at være tro mod restaurantens koncept og værdiskabelse, siger Tomas Gleesen. Han opfordrer derfor restaratører til i højere grad at tænke på uddannelse af medarbejderne som en investering i mersalg og gensalg fremfor en omkostning. Udarbejd forretningsmodel I engagementet med restaurationsbranchen ansporer Gleeesen & Pertners restauratørerne til at udarbejde en forretningsmodel, der på grundlag af nøgletal tilrettelægger initiativer og konkrete mål. - Der findes én række objektive nøgletal, der f.eks. beskriver branchens gennemsnitlige bruttoavance, lønprocent m.v. Disse hårde nøgletal beskriver dog sjældent hele sandheden. Man kan derfor med fordel supplere med konkrete tal fra virksomhedens hverdag, der kan hjælpe med at rette fokus mod alt fra ituslået service, ”drikkeminutter” ,effekt af en medarbejder-tilfredshedsundersøgelse m.m., anfører Tomas Gleesen. Gleesen & Partners er blandt DRC´s samarbejdspartnere og tilbyde derfor ydelser med medlemsrabat. Ring til DRC på 33 25 10 11/86 13 26 33 for mere info.

Her er eksempler på sager du finder på vores hjemmeside:

www.kronborg-maeglerne.net Moderne Restaurant, Vesterbro

Sag 1106-22

Moderne indrettet restaurant/cafe med udestilling. Forretningen ligger i passagen med Det Nye Teater som nabo. Konceptet kan let ændres, grundet den gode placering. 60 pl inde + 25 ude. 05. bev. 171 kvm. Leje kr. 23.100! Oms. 3,6 mill. Pris kr. 1.550.000.

Lokaler i den hvide kødby

Sag 1111-02

Bar/Café København K

Sag 1109-28

Kaffe og Tebar/Take Away

Sag 1110-13

Café/Restaurant Frederiksberg

Sag 1109-22

Jægerhytten ved Sjælsø

Sag 1110-28

Særdeles flot Restaurant

Sag 1002-25

København K. Frokost Restaurant

Sag 1012-01

Tilbud ønskes!

Lokaler til forretning eller til cafe/bar i den hvide kødby. Flotte lokaler med fliser på væg og gulv. Stort kølerum samt kontor. Mulighed for udestilling i lukket gård. 100 kvm i stueplan. Også meget velegnet til fødevareprduktion. Alt fremstår i flot stand. Leje pr md. 19.165. Pris kr. 795.000. Større kendt forretning, med mange muligheder. Nyrenoveret køkken. Stedet er kendt for et godt køkken samt et godt cocktail kort. 469 kvm. 150 pladser inde og 30 pladser ude. 05 bevilling. Potentiale ved at udvide åbningstid. Pris fin. kr. 2.495.000. Udb. kr. 656.700. På en kendt og trafikeret gade ligger denne forretning. Indeholder både salg i egen cafe og to go. Alt er helt nyt. Stort potentiale, da der ikke er åbent om aftenen. Sælges for inventarets pris. 77 kvm. 25 pl. inde og 4 pl. ude. leje. kr. 16.000. Pris kr. 495.000 (kun inventaret). På Peter Bangsvej ligger denne spændende forretning. I dag er den kendt for sit spændende menukort, men placeringen gør den alsidig. 45 pl. inde og 30 pl. ude. Har aften åbent, men mulighed for frokost er tilstede. 102 kvm. Leje kr. 8.370. Momsfrit. Pris fin kr. 1.445.00. Udb. kr. 445.000. Restaurant og selskabslokaler i særdeles smukke omgivelser ved skov og sø. Stråtægt ejendom der bortforpagtes af Rudersdals kommune. Nuværende forpagter har flere forretninger. Oms 5 mill stigende. 82 pl. inde og 140 pl. ude med udsigt til sø. Pris kr. 2.695.000.

Restaurant med personlig præget indretning. Beliggende i bygning med bindingsværkslook. Udestilling i gård. Oms. 3,8 mill, med godt overskud. Mulighed for udvidet åbningstid. Lukket 6 uger. 40 pl. inde + 40 pl ude. Pris kr. 2.100.000 med udb. kr. 795.000. Rigtig charmerende restaurant beliggende i en god gade, med beboelse og mindre erhverv. Forretningen kører i dag som frokostrestaurant, men har 02. bevilling. 40 pl. Leje kr. 10.730. Pris kr. 695.000.

Lokaler til Café/Rest. med flot gårdhave Sag 1012-15

På Helsingørs hovedstrøg, Stengade udlejes dette lokale til Restaurant/cafe m.m. Der har tidligere ligget restaurant Madam Spunck. Lokaler er beliggende i charmerende ejendom med bindingsværk, også inde. 135 kvm. i 2 etager. Charm. gårdhave. Pris kr. 95.000.

Café i Helsingør med udestilling

Sag 1105-30

Pejsestuen på Dyrehavsbakken

Sag 1108-03

Klampenborg Dyrehavsbakken

Sag 1002-02

Kendt cafe i Helsingør. Kun får meter fra Stengade finder vi denne flotte cafe med udestilling. Cafeen holder kun åbent om dagen i 6 dage, så ved udvidet åbningstid ligger der et stort potentiale. Pæn indr. 45 pl. inde, 25 pl. ude. 80 kvm. Leje kr. 16.778. Pris kr. 595.000. Større flot vedligeholdt restaurant og bar beliggende på hovedstrøg, hvor alle på Bakken kommer forbi. Velfungerende og rationel forretning med eget koncept. Charm. forretning på Bakken med stabil omsætning. Pris med bygning på lejet grund kr. 1.500.000. Kendt restaurant og steakhouse beliggende ved Pjerrot. Nyrestaureret med effektivt koncept. Nyere køkken. 80 pl. inde og 40 pl. ude. 133 kvm. Pris kr. 2.750.000. Evt. overtagelse af et mindre lån.

Vi søger café/restauranter over 10 mill.

Eller potentiale til en omsætning på over 10 mill. til danske og udenlandske købere. Vi søger cafeer med mulighed for varmt køkken samt en restaurationsafd. eller muligheder for indretning en en sådan. Forretningerne skal ligge i København eller brokvarter. Fuld diskretion ydes.

Tomass Gleesen, Gleesen & Partners, er super praktiker. Tomas leverer effektiv praktisk branche erfaring fra bl.a. Seabourn Cruise Lines, hvor han har arbejdet i alle funktioner fra afrydder til hotel manager. Har været indehaver af restaurant og senest som adm. direktør for Big Bowl Underholdningscentre A/S. Gleesen & Partners fokuserer på løsninger, der virker og giver positiv økonomisk udvikling.

kronborg Vimmelskaftet 41A, 1. sal, 1161 Kbh. K. www.kronborg-maeglerne.net

3810 5822

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 7


fokus

Nyt koNCept på boRNholmsk hotel:

aldeRsgRæNse på miNimum 12 åR foR hotelgÆsteR

AF: Redaktionen FoTo: Colourbox

en café-indehaver beslutning om at gøre sit serverings-areal til ammefri zone og den efterfølgende offentlige debat blev beskrevet og kommenteret i oktober-udgaven af restaurant & Café. Siden har redaktionen modtaget en del henvendelser fra restauratører og hotelejere rundt om i landet. Alle har fra deres professionelle synspunkt udtryk forståelse for og anerkendelse af café-indehaverens disposition. nogle mener endog, at koncepter med særlige regler er en trend på vej ind i branchen. En af dem er Hotelejer Nina Kjær, Hotel Hammersø på Bornholm. Hun vurderer eksempelvis, at koncepter for specifikke målgrupper bliver stadig mere udbredt i den danske hotel- og restaurationsbranche. Fra sæson 2012 bliver hendes hotel forbeholdt det voksne publikum. Børn under 12 år har efter årsskiftet ikke længere adgang til Hotel Hammersø. Er det ikke en farlig satsning at afskære småbørnsfamilier et ferieophold på Jeres hotel fra næste år? - Det er jeg overbevist om, det ikke er. Vi har et meget stort stampublikum. Mange hører til gruppen, man kalder ”Det grå guld”. De er kommet her år efter år. Jeg er sikker på, at vore gæster vil sætte pris på initiativet, siger Nina Kjær og fortsætter:

8 / RestauRant og Cafe / 08-2011

- Der er selvfølgelig nogle, som nu selv har fået børn eller børnebørn. Men så må de jo benytte nogle af de mange andre tilbud, der er på markedet, hvis familiens mindste skal med. Hotellet råder desuden ikke over såkaldte familieværelser men udelukkende enkelt- og dobbeltværelser. Alene det gør, at vi ikke er egnet som feriested for børnefamilier. - For gæster, der skal holde ferie på hotel for første gang, tror jeg tværtimod, at mange vil blive mere tilfredse, når de i vores brochurer, på nettet og i andet markedsføringsmateriale til ind- og udland kan se, at vort koncept ikke er lagt an på børn under 12 år men et voksent publikum, der ønsker at stresse af og nyde naturen, roen m.m. Det handler i høj grad i dag om at være tro mod sit koncept og leve op til gæsternes forventninger, anfører hun. Stor efterspørgsel efter ro Hotel Hammersø med sin stilige indretning, ægte tæpper, kongelige porcelæn osv. giver heller ikke umiddelbart indtryk at være ideelt til småbørns løb og højrøstede leg. Men hvorfor indfører denne ”børnepolitik” netop nu? Min mand og jeg har - sammen med familien - ganske rigtigt drevet hotellet og lagt stilen gennem en årrække. Men i de

senere år har vi - blandt andet gennem ophold i udlandet - set stadig flere hoteller indføre regler og retningslinjer for børn. Vores datter, som arbejder i branchen i København, erfarer også, at koncepter rettet mod særlige målgrupper vinder stadig mere frem. Og endelig kan arrangørerne af ferierejser til ind- og udland berette om succes ved lancering af pakkerejser med særlige temaer: Eksempelvis tilbud for voksne, der gerne vil slappe af fra en stresset hverdag, par der gerne vil nyde hinandens selskab i rolige omgivelser osv. Der er simpelthen en synlig efterspørgsel. Derfor melder vi konceptet ud nu, forklarer Nina Kjær. Hvorfor har I valg netop 12 år som aldersgrænse. Med hensyn til støj kan teenagere vel også godt finde ud af det? - Jo. Det kan da også være, at vi senere hæver aldersgrænsen til 14 år. Men 2012 må være prøveåret. Aktuelt har vi blot taget udgangspunkt i den aldersgrænse, der tidligere var skillelinje for børne- og voksenpris, siger hun. Nina Kjær fra Hotel Hammersø er allerede i fuld gang med at indskrive den nye børnegrænse i Hotel Hammersøs markedsføringsmateriale for sæson 2012. - Og vores stamgæster bliver naturligvis orienteret i vor årlige julehilsen, slutter Nina Kjær.


! D E Apple iPad® NYH Vi tilbyder nu Apple’s iPad til vores unTill® systemer Læs mere her

EBM UnTill® Det ultimative system inden for restaurationsbranchen. Skræddersyes efter dit behov. Kan integreres med Dankort terminal.

EBM Qtouch 2

960,-

Nu kun fra kr. pr. md. Pris inklusiv skuffe og printer. Fås i flere farvekombinationer.

Utrolig stabil, driftsikker og hurtig touchterminal. Kan integreres med Dankort terminal.

828,-

Nu kun fra kr. pr. md. Pris inklusiv skuffe og printer.

Mulighed for integration af Dankort terminal på alle EBM’s produkter.

6.900,-

Nu kun kr. Fås også som ikke integreret.

Jylland: 8622 3722 · Sjælland: 4343 0110 · ebm@ebm.dk · www.ebm.dk Branchekendt firma siden 1979

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 9

Leasing priser er beregnet ud fra en løbetid på 36 md. Oprettelse kr. 600. Restværdi 10%. Alle priser er eksk moms

Med EBM UnTill® bliver vinteren sjov


Fokus

Din samarbejdspartner når der skal indrettes.

Bænke fra kr. 2.590,- pr. meter

Mål restaurantens sociale kapital

Designede diske

Hent inspiration i vort showroom AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Media

Studio

Klapborde fra kr. 595,-

Kantine løsninger

www.ostergaard-i.dk Priserne er excl. moms

Mulighed for leasing

Industrivej 28-30 · DK-7430 Ikast Tel. 97 15 31 11

10 / Restaurant og Cafe / 08-2011

Social kapital er ikke kun et modeord og en døgnflue. Social kapital er kommet for at blive. Mange arbejdspladser har allerede taget begrebet til sig og arbejder målrettet med social kapital og dermed med tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Det anfører Arbejdsmiljørådet i forbindelse med offentliggørelsen af et spørgeskema, der kan anvendes til at måle virksomheders sociale kapital. - Grundlæggende handler virksomhedens sociale kapital om relationerne på arbejdspladsen og samarbejdet omkring kerneopgaven. Gode relationer og et godt samarbejde sikrer, at arbejdspladsen kan løfte kerneopgaven – også i stormvejr, siger formand for Arbejdsmiljørådet Leo Bjørnskov. Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet spørgeskemaet, der indeholder 12 spørgsmål, som giver en gradueret svarmulighed fra 4-0, hvor 4 står for altid og 0 for aldrig/næsten aldrig. Spørgsmålene, som eventuelt kan være et element på personalemødet, er: 1) Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? 2) Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? 3) Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 4) Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? 5) Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? 6) Hjælper man kolleger til rette, selv om det ikke er ens opgave?

7) Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 8) Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? 9) Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 10) Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 11) Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 12) Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Ifølge Arbejdsmiljørådet er spørgsmålene i skemaet udvalgt, fordi de har vist sig at have en stærk sammenhæng med jobtilfredshed, godt selvvurderet helbred, fravær af udbrændthed, stress og søvnbesvær samt lavt sygefravær blandt medarbejderne. Dermed har NFA vurderet, at der er en sammenhæng mellem spørgsmålene i skemaet, social kapital og de nævnte faktorer. Guide til samarbejde Arbejdsmiljørådet har valgt at ledsage skemaet med en guide, som sætter fokus på, hvordan arbejdspladser kan samarbejde omkring måling og udvikling af social kapital. Guiden rummer 3 dele: Hvad er social kapital?, Sådan måler I social kapital og Social kapital som en del af hverdagen. Guiden, som kan downloades på Arbejdsmiljørådets hjemmeside, præsenterer overordnede anbefalinger til, hvordan arbejdspladser i samarbejde kan sætte social kapital på dagsordenen og arbejde målrettet på at styrke den sociale kapital. Samtidig præsenterer guiden en model for, hvordan arbejdspladsen kommer fra måling til handling.


branchenyt

BRødRene PRiCe åbNeR RestauRaNt i eget NavN 1. december bliver drengedrømmene til virkelighed, når Brødrene Price sammen med Dragsholm Slot slår dørene op for restaurant Brdr. Price i rosenborggade i København. menukortet er spækket med brødrenes livretter, og indretningen tilstræber at skabe en hjemlig og personlig atmosfære i en moderne, uformel restaurant. -Det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse med åbningen af Restaurant Brdr. Price. I vores barndomshjem fyldte mad meget, uanset om det var frikadeller, sol over Gudhjem eller finere fransk madlavning. Det lagde grunden til den madglæde, der har fulgt os resten af livet. Dén glæde ved maden vil vi forsøge at give videre, siger Adam og James Price, der glæder sig til

H NY

ED

1. december, hvor de kan byde de første gæster velkommen i restauranten. På restaurantens hjemmeside www.brdrprice.dk er det allerede muligt at booke bord og se menukortet, og det er også muligt at købe et gavekort til restauranten. De to brødre har været i køkkenet for at sammensætte det første menukort, og en ting er helt sikkert: ”Det skal ikke være finere, end at alle kan være med. Vi vil servere alt det, vi elsker, lige fra bankekød til kaviar. Det vigtigste for os er, at maden smager som i vores egne gryder”. Køkkenet, spisestuen – eller herreværelset? I løbet af det seneste halve år har lokalerne i den smukke gamle bygning på Rosenborggade undergået en stor forandring for at kunne rumme Brødrene Prices nye spisested.

- Oplevelsen skulle gerne være som at komme til middag hjemme hos os, sat i professionelle rammer. Vi har lagt vægt på stor personlighed i indretningen og der er blandt andet også blevet plads til enkelte af vores fars malerier på væggene. Restauranten er opdelt i tre lokaler. I køkkenet kan man nyde en lettere menu og drinks i den store bar. Den fulde menu serveres i spisestuen og i herreværelset, som også bruges til private middagsselskaber. Til sommer kan gæsterne spise på den store udendørsterrasse, der vender mod Den Reformerte Kirke. Vi garanterer ikke, at der nødvendigvis er rigeligt smør i samtlige retter, men vi kan godt love, at ingen kommer til at gå sultne derfra, siger Adam og James Price.

DEN NYE LA CIMBALI Q10 FULDAUTOMATISKE ESPRESSO MASKINE

Med Q10 får man adgang til alle de kendte espressobaserde kaffedrikke samt varm kakao blot ved tryk på en enkelt knap. Kunderne kan betjenes hurtigt og let med lækker frisk lavet kaffe. Maskinen har kombineret kopvarmer og mælkekøler i matchende design som giver en flot helhed. Se mere på: inter-gastro.dk

INTER-GASTRO AS HAR SIDEN 1966 VÆRET LEVERANDØR AF MASKINER OG UDSTYR TIL: BARER, CAFEER, CAFETERIER, FASTFOOD FORRETNINGER, HOTELLER, ISCAFEER, RESTAURANTER OG SUPERMARKEDER. VI HAR BL.A. SPECIALISERET OS I ALT UDSTYR TIL ‘FOOD 2 GO’ KONCEPTER, HERUNDER BL.A. OVNE, ROTISSERIES SAMT DISPLAYMONTRE.

INTER-GASTRO A/S · MIDTAGER 18 · 2065 BRØNDBY · TLF. 43 29 20 00 · FAX 43 29 20 01 · INTER-GASTRO.DK

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 11


turisme

Fortsat moderat stigning i overnatningstallene AF: Redaktionen FOTO: Ruths Hotel, Gl. Skagen. Fotograf Kurt Wyon for VisitDenmark

De samlede overnatninger for september steg med 2,9 procent. eller rundt regnet 100.000 flere overnatninger i forhold til september sidste år. Udenlandske overnatninger steg med 3,3 procent., mens de danske overnatninger steg med 2,5 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik/VisitDenmark. De udenlandske turister foretog 57.000 flere overnatninger i september måned i år end sidste år. Det var især de flere norske og svenske overnatninger (hhv. 21,4 og 10,5 procent.), der står bag væksten. De tyske overnatninger udgjorde hele 66,7 procent af månedens udenlandske overnatninger. Tyskerne foretog 1,9 procent eller godt 22.000 færre overnatninger i september måned i år end sidste år. Det var især på camping og i feriehusene at tyskerne overnattede mindre.

12 / Restaurant og Cafe / 08-2011

Camping i tilbagegang Alle overnatningsformer, på nær camping og lystbåde, har oplevet flere overnatninger i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2010. Campingovernatninger gik 4,0 procent tilbage som følge af især færre tyske og danske overnatninger. - Det er desværre den samme dårlige historie, som fortsætter med overnatningstallene for september måned. De udenlandske gæster synes, at Danmark er blevet for dyrt et ferieland, og derfor kommer der færre gæster og de bliver i kortere tid. Jeg vil gerne appellere til, at regeringen giver os nogle bedre rammevilkår, så vi igen kan blive mere konkurrencedygtige, siger Poul Fejer Christiansen, der er direktør i Campingrådet i en kommentar til overnatningstallene.

Feriecentre og hoteller i fremgang I hotelerhvervet glæder man sig over den fortsatte fremgang, som blandt andet tilskrives forhøjelsen af momsafløftningsretten fra 25 procent til 50 procent. Feriecentre og hoteller gik hhv. 10,0 procent og 10,3 procent frem. Nordmændene stod især bag fremgangen på hotellerne, mens feriecentrene nød godt af en stigning i de danske overnatninger. Flere overnatninger i feriehuse Overnatningerne i de danske feriehuse er steget med 2,9 procent i forhold til sidste år. Feriehusovernatninger udgør den største andel af septembers måneds overnatninger, og går frem med 0,1 procent.


Vil du hellere sige ”Selvfølgelig” end ”Desværre”? Både danskere og besøgende i Danmark tager det som en selvfølge, at de kan bruge deres internationale betalingskort, når de er på restaurant, på hotel, handler på nettet eller benytter en automat. Hvis du ikke kan tilbyde den service, risikerer du at efterlade dine kunder med et minde om en dårlig oplevelse – og at miste omsætning hver eneste dag. Heldigvis er det nemt at gøre noget ved det. Hvis du gerne vil kunne modtage danske og internationale betalingskort i din forretning, så ansøg via vores hjemmeside www.teller.com/dk, så du kan sige ”selvfølgelig” til dine kunder. Med en betalingskortaftale hos Teller får du:

DK

NO

Mere information Hvis du vil vide mere om vores betalingskortaftaler, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på telefon:

44 89 24 80 www.teller.com/dk/kontakt

Mulighed for at benytte alle slags betalingskort ved alle former for salgssteder, både fysiske og online Kundeservice døgnet rundt – på kundens eget sprog Garanti for sikkerhed, som opfylder kortselskabernes krav SE Et stabilt netværk uden nedbrud og ventetid Konkurrencedygtige priser

Begynd i dag – dine kunder venter.

www.teller.com/dk

Part of the Nets Group

ASF_19.11.2010

Restaurant og Cafe / 08-2011 / 13


turisme

Julestemning på danske slotte og herregårde AF: Redaktionen FOTO: Danske slotte og herregårde

Det er ikke spor for tidligt at begynde at glæde sig til jul! Rundt om i Danmark vil adskillige slotte og herregårde igen i år hjælpe danskerne til at komme i den helt rigtige julestemning: De inviterer nemlig indenfor til julemarkeder eller serverer lækker julemad i de herskabelige omgivelser. Er der noget bedre sted at komme i julestemning end på et gammelt slot eller en smuk herregård? Næppe. I løbet af november og december kan man ved selvsyn konstatere, at det er rigtigt, når medlemmerne af Danske Slotte og Herregaarde lukker fløjdørene op på vid gab og indbyder til mange forskellige julearrangementer – fra Limfjorden til Sydsjælland. På Gram Slot i Sønderjylland starter julen allerede i weekenden 5.-6. november med en kæmpestor julemesse. Juletræet tændes, der er hestevognskørsel, og man kan besøge Julemandens Værksted. Der er julemarked, og de mange messestande har naturligvis alle sammen har noget med jul og julegaver at gøre. Gram Slot arrangerer i øvrigt også en eksklusiv julefrokost lørdag den 3. december. Årets juleudstilling på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, der ligger mellem Randers og Grenaa, åbner 19. november og kan besøges helt frem til juleaften. Man kan bl.a. se pyntede juletræer og et dækket julebord, som det kunne have set ud for knap hundrede år siden, da herregården stadig var beboet. I weekenderne fra 19. november og frem til jul er der desuden juleaktiviteter på herregården med juleklip, korkoncerter, juleomvisninger, klejnekogeri og kaffestuer. Kend(n)isser pynter juletræet I de fire adventsweekender fra lørdag den 26. november til søndag den 19. december vil en håndfuld kend(n)isser pynte give deres bud på, hvordan juletræet skal pyntes. Det foregår alt sammen i Riddersalen på Sta-

14 / Restaurant og Cafe / 08-2011

arup Hovedgaard ved Skive, mens danmarksmesteren i julehjerter Arne Holstborg fletter julehjerter, og i Middelalderkælderen serveres glögg og æbleskiver. Blandt dem, der kommer og pynter et juletræ på Staarup Hovedgaard, er blomsterkunstneren Jonna Jepsen, der deltog i pyntningen af Vor Frue Kirke ved kronprinsebrylluppet, og kromanden Jens Peter Skov, der bl.a. stod for maden til Dronning Margrethes 70-års fødselsdag. Søndag den 27. november har blomsterdamerne på Nørre Vosborg vest for Holstebro pyntet de mange herregårdsstuer op til jul. I det gamle herregårdskøkken kan man købe gløgg og æbleskiver, som kan nydes i de smukt julepyntede stuer, mens der bliver sunget julesamler. I Riddersalen er der mulighed for at smage på et udvalg af vin og måske købe årets julevin med hjem. Museet på Sønderskov midtvejs mellem Esbjerg og Kolding inviterer til julearrangement de to første weekender i advent, nemlig den 26.-27. november og 3.-4. december. Julerierne på Sønderskov omfatter bl.a. en række arbejdende værksteder og masser af julemusik, og museets gamle købmandsbutik har gjort sig store anstrengelser for at få de rigtige ”gammeldags” julegaver på hylderne. Uden æbleskiver intet julemarked Rysensteen syd for Lemvig må i år afholde sit julearrangement en uge senere end sædvanligt, nemlig i dagene 2.-4. december. Forklaringen er, at Ruth, der bager alle æbleskiverne, fejrer guldbryllup i den sædvanlige weekend, og så er der ikke andet at gøre end at flytte julearrangementet, for uden hende kan markedet nemlig ikke gennemføres… Mottoet på Harridslevgaard Slot på Nordfyn er ”Kun fantasien sætter grænser”, og i weekenderne 3.-4. og 10.-11. december åbnes portene for masser af juleinspiration. I den store riddersal sælges brugskunst, smykker, beklædning til børn og voksne samt julepynt og juledekorationer.

Hele slottet pyntes op til jul med anderledes juledekorationer, der matcher de forskellige rum og sale. På Næsbyholm Slot ved Glumsø på Sydsjælland er slottet og herskabsstalden rammen om et stort julemarked i weekenderne 10.-11. og 17.-18. december. Slottet er smukt julepyntet, og udover det store slotsjuletræ finder man alskens boder med julegodter, gaver og knas. På slotspladsen kan man købe årets juletræ, og børnene skal være ekstra opmærksomme, for måske løber de ind i en drillenisse eller to… God julemad i herskabelige omgivelser På flere slotte og herregårde kan man lade op til den søde juletid ved at nyde et julemåltid i herskabelige omgivelser. Det gælder f.eks. Sinatur Skarrildhus ved Herning, hvor der serveres julebuffet i den julepyntede festsal i tre weekender op til jul, og på Hindsgavl Slot ved den fyske Lillebæltkyst fornemmer man julestemningen allerede på gårdspladsen: der er lys i alle slottets vinduer, og overalt er der pyntet op til jul. Indendørs serveres tre lørdage op til jul julebuffet i den flotte, nyrestaurerede lade. Schackenborg Slotskro ved Schackenborg Slot i Sønderjylland har komponeret en særlig julemenu, hvor hovedretten er Fjervildt fra Schackenborg Slot i juleversion, og på Ledreborg Slot ved Roskilde kan selskaber vælge mellem både en traditionel og en utraditionel julemenu. Som sædvanlig serveres der også julemad på Steensgaard Herregårdspension, men det er så også sidste gang. Steensgaard var faktisk den første danske herregård, som i 1956 åbnede for offentligheden, men ejendommen er nu blevet solgt og vil fra nytår ikke længere være tilgængelig.


Dejen er rørt efter original amerikansk opskrift, som gør kagerne særdeles saftige og lækre

” Kun fantasien

sætter grænser” Hindbær, marcipan, citron, blåbær eller hvad som helst der måtte passe til din smags- og farvesans. Alt kan sættes ind på at forkæle dine kunder, når grundlaget er i orden. Giv dine kager et personligt præg eller brug dejen, som den er.

Muffindej m/chokolade Varenummer: 74008024 Erstatter 7 kg spand: 80386

Muffindej m/vaniljesmag Varenummer: 74008025 NYHED

Muffindej fra Schulstad Bake-Off gør det nemt og sjovt at bage lækre muffins og kager til dine kunder. Den færdige, frosne dej kommer i en 2 kg boks, der er nem at håndtere og portionere. Sammenlignet med tø og servér produkter giver den en fantastisk friskbagt duft og smagsoplevelse, der får mundvandet til at løbe. Muffindej med chokolade eller vaniljesmag har uendelig mange muligheder i form, smag og topping og kan bl.a. bruges til sandkage, chokoladekage, lagkage, tærtebund, cupcakes og popcakes.

Find opskrifter og lad dig inspirere på www.schulstadbakeoff.dk

Læs mere på www.schulstadbakeoff.dk

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 15

bureaufrydensberg.dk

Mmmuffins..!


saGer der naGer

eR RestauRatioNsbRaNCheN

danmaRks syndeBuk? AF: Redaktør Carsten Kruuse, Restaurant & Café FoTo: Colourbox

På lederplads (side 3, red.) sætter DRC-formand Flemming Andreasen fokus på et paradoks. Selvom den ene analyse efter den anden viser, at størsteparten af restaurationsbranchen ikke har tjent penge i årevis, ja så er det en udbredt opfattelse blandt borgere og opinionsdannere, at restauratører med høj cigarføring og i daglig rutefart kører trillebøre fulde af penge i banken. Realiteterne, der indbefatter lange arbejdsdage og en årsindkomst ofte markant lavere end mange lønmodtageres, levnes der tilsyneladende ikke megen plads til. Ej heller, at branchen har befundet sig på konkursernes top ti i årtier. Det er erfaringsmæssigt en betydelig informations-opgave at forklare danskerne, at restaurationsdrift ikke blot er at købe en fadøl til fem kr., sælge den til gæsten for 50 kr. og stoppe 45 kr. i lommen. Lønninger, skatter, afgifter, husleje og vedligeholdelse synes eksempelvis ikke at være faktorer, som falder alle gæster ind, når de har betalt regningen og kommenterer oplevelsen på vej ud af cafeen. Unge friske radioværter For nogen tid siden forsøgte nogle ungdommeligt friske radioværter at sætte restaurationsbranchen i et grådighedens lys ved spørge undertegnede, som informationschef i DRC, om rimeligheden i at tage 20 kr. for et glas postmix vand, som de havde undersøgt kostede under 50 øre i indkøb. Da jeg forklarede, at indkøbsprisen er en af de mindre poster i et serviceerhverv som restaurationsbranchen, nægtede de - for åben mikrofon - at acceptere realiternes verden. Det åbenlyse, at et glas med vand skal håndteres - bestil-

16 / RestauRant og Cafe / 08-2011

ling modtages, skænkes på is eventuelt med citronskive, serveres ved bordet, afregnes (pålagt afgifter), ryddes af, vaskes op og sættes på plads – var for stor en mundfuld for de unge radioværter. - Den får du vist ikke nogen med på, svarede de i kor. Mit modspørgsmål: - Om de ikke synes, at tjeneren skal have en ordentlig løn for sit arbejde? - druknede i mikrofon- og baggrundsstøj. Det kunne ellers have været, at de som lønmodtagere bedre kunne identificere sig med forholdene omkring prisdannelsen på et glas vand, når man tænker på licensbetalingen for den vare ((ikke vand men til tider tynd te), som de sender ud i æteren. Her kommer nAGen Sagen, der NAGER, er, om der i dansk mentalitet stadig eksisterer en snert af mistro og manglende respekt for restaurationsbranchen, siden Holberg lod den snu Jakob Skomager hælde salt i stakkels Jeppes snaps for at få ham til at drikke mere? Eller udstiller restaurationsbranchen for tydeligt det overadministrerede og ekstremt omkostningstunge velfærdssystem, som vi alle har ladet løbe løbsk i skatter, afgifter og reguleringer, og som vi derfor vælger at fortrænge, når restaurationsregningen skal betales? Det er jo mindre kompliceret at give restauratøren skyld for grådighed, når synderen i virkeligheden er den fælles herremand – Staten, der med verdens mest glubende appetit gør det vanskeligt for almindelige mennesker at få råd til at gå på restaurant.


NYHED

En brandvarm automat! Hos Automat Fabrikkerne får du altid tilbudt de nyeste og mest spændende produkter! Hot Stuff er en ny og spændende spilleautomat model, som er fyldt med sjove og spændende spil, der hele tiden giver mulighed for at vinde Jackpot. Som noget helt nyt kan du også gamble dine liniespil, så chancerne for gevinst øges i feature-spillene. Passer ideelt til barer og værtshuse. Er du interesseret? Ring på tlf. nr. 70 10 15 16 eller e-mail på info@automatfabrikkerne.dk. Vi kommer gerne forbi og tager en uforpligtende snak om, hvordan du kan øge din spilleindtægt.

Automat Fabrikkerne A/S . Michael Drewsens Vej 13 . 8270 Højbjerg - Århus . Tlf.: +45 70 10 15 16 E-mail: info@automatfabrikkerne.dk . www.automatfabrikkerne.dk Automat Fabrikkerne A/S er del af Gaming koncernen, som også inkluderer CompuGame-DAE A/S./ 07-2011 RestauRant og Cafe Selskabet tilbyder leasing, leje og salg af spilleautomater - direkte til spillehaller, kiosker og restaurationer.

/ 17


kort nyt

Overraskende fremgang for dankort-omsætningen AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Dankortomsætningen i Danmark steg sæsonkorrigeret med 1,5 pct. fra september til oktober. Og det betegner Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian, som en positiv overraskelse. - Fremgangen i Dankortomsætningen skyldes en kombination af flere forhold, man skal således være opmærksom på, at Dankortomsætningen kan være blevet trukket op af den såkaldte fedtskat, som har fået priserne på en række dagligvarer til at stige. Fedtskatten er dog ikke hele forklaringen på fremgangen i forbruget, og dagens tal må derfor også siges, at være en positiv

overraskelse, anfører cheføkonomen overfor Morgenavisen Jyllands-Posten. Rentefald øger forbruget En mulig medvirkende forklaring på fremgangen i forbruget i oktober er det voldsomme rentefald gennem de seneste måneder. Det danske privatforbrug er meget renteafhængigt, og den lave rente hjælper derfor ganske meget. Forventninger til efterlønsudbetalinger Trods stigningen i Dankortomsætningen er der fortsat tale om et meget tilbageholdende forbrugere og det går ud over om-

sætningen i blandt andet restaurationsbranchen. I Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) hilses selv den beskedne fremgang i Dankortomsætningen velkommen. - Vi finder det dog på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at finde en forklaring på den trods alt beskedne fremgang. Noge,,t der kommer til at batte bliver det kommende års skattefri udbetalinger af efterlønsbidrag, der sætte milliarder i omløb til forbrug. Det vil mere tydeligt sætte gang i restaurationsbranchens Dankortomsætning, vurderer informationschef Carsten Kruuse, DRC.

Kend din omkostninger måned efter måned Lej en Vectron SteelTouch kasseterminal for kr. 825,- ex. moms pr. måned Lejen indeholder: • Levering og programmering • Printer- Pengeskuffe • Hotline Support • Fuld forsikring på SteelTouch terminalen i hele leje perioden

Trådløs spiritus- kontrolsystem i verdensklasse fra Wircon Bliv mere flexibel og øg din omsætning • Antennen rækker 300 meter i alle retninger og udskænker op til 3 størrelser. • Intern hukommelse, ca. 2000 tapninger pr. batteri og batteri rapport • 100% vandtæt og registrerer flaskeskift med tid, dato og antal tapninger • Kobles til PC eller PC kasseterminal med udlæsning af kredit-debit rapport

- Læs mere info på www.holtec.net

Holtec Beverage Service A/S - Mosede Strandvej 51 - 2670 Greve Strand Telefon Sjælland 3672 8510 / Jylland 8692 8510 - www.holtec.net

18 / Restaurant og Cafe / 08-2011


BøRneBogskamPagne

FRa buRgeRkæde eN suCCes FoTo: Colourbox

Knap en halv million børnebøger har i løbet af den seneste måneds tid fået nye hjem hos danske børnefamilier. Det er resultatet af den store interesse fra danske børn og forældre for at få fat i en af de børnebøger, McDonald’s har uddelt med Happy Meals. Hver uge i kampagnen var der to nye bøger på programmet, og flere restauranter var løbende nødt til at gøre indhug i næste uges bøger, fordi man simpelthen var løbet tør for ugens ration. Det fortæller kommunikationsdirektør Sara Helweg-Larsen. - Vi hører fra restauranterne, at der har været stor interesse for børnebøgerne, og det er vi naturligvis rigtig glade for at høre. Vi er stolte over at have sikret, at så mange kvalitetsbørnebøger nu er kommet så mange danske børnefamilier til gode, siger Sara Helweg-Larsen. Større oplag er nødvendigt I alt er 425.000 bøger af nordiske forfattere som danske Kim Fupz Aakeson og svenske Jan Lööf i år blevet uddelt fra landets 83 McDonald’s-restauranter. Det var en stigning fra de 300.000, der blev uddelt året forinden, og med tanke på den store interesse, de danske børn og forældre igen i år har vist for at få en kvalitetsbørnebog med hjem fra familierestauranten, så betyder det, at endnu flere børnebøger skal langes over disken næste år. - Det ser ud til, at vi bliver nødt til at forøge antallet igen, selvom vi allerede nu sandsynligvis er den største distributør af børnebøger i Danmark. Det er fantastisk at opleve danskernes store interesse for at få kvalitetsbørnebøger med hjem, og vi vil naturligvis meget gerne sikre, at ingen går forgæves, siger Sara HelwegLarsen. McDonald’s Danmarks bogkampagne løb fra den 7. oktober til den 3. november og indeholdt otte forskellige titler.

Spar op til 50 % DArcy Stol

Athene DAybeD

houSton Stol

StripeS borDplADe

oAK Stol

Diner borDplADe

Prins Christians Kvarter 28 7000 Fredericia Tel: +45 8912 1200 Altid tilbudsavis online www.zederkof.dk

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 19


forsikring

Få overblik over dine

efterlønsvilkår AF: Anders Friis, forsikringschef i ASE FOTO: Colourbox

Den heftigt omdiskuterede tilbagetrækningsreform er en realitet. Det betyder, at det for langt de fleste - også restauratører - er tid til at genoverveje sine efterlønsforhold. Medmindre, du er født før første januar 1954, er det tid at finde pensionspapirerne frem. Alle andre bliver nemlig berørt af tilbagetrækningsreformen. Der er ikke tale om en afskaffelse af efterlønnen, og flertallet vil stadig kunne benytte sig af efterløn. Den ser bare anderledes ud. Senere på efterløn og folkepension De to vigtigste forandringer er, at både efterlønsalderen og folkepensionsalderen udskydes, og at efterlønsperioden gradvis forkortes fra fem år til tre år. Et par eksempler: Er du født i 1957, kan du gå på efterløn, når du fylder 63 og gå på folkepension som 67-årig. Er du født i 1960, kan du gå på efterløn, når du fylder 64 år og gå på folkepension som 67-årig. Fradrag for pensioner påvirkes Ud over at påvirke efterløns- og pensionsalder påvirker reformen fradraget for pensioner i efterlønnen. Dette gælder for alle, som er født fra år 1956 og frem. For denne gruppe vil der ske en pensionsmodregning i efterlønnen i hele efterlønsperioden. Det gælder også, selvom man udskyder overgangen til efterløn. Har du eksempelvis 1 million i kapitalpension, vil det medføre efterlønsmodregning med 40.000 kr. årligt. Skattefri tilbagebetaling Reformen muliggør skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag engang i løbet af 2012. Det forventes, at du kan søge om tilbagebetalingen i perioden 2. april 2012 – 1. oktober 2012, og at du skal være under 60 år, når du søger. Har du f.eks. indbetalt til ef-

20 / Restaurant og Cafe / 08-2011

terlønnen siden år 2000 vil du kunne få udbetalt omtrent 60.000 kroner skattefrit. Vær dog opmærksom på, at tilbagebetaling betyder, at du melder dig ud af efterlønsordningen. Dermed afskærer du dig endegyldigt fra at få efterløn og/eller skattefri præmie. Individuel vurdering Der findes ikke et entydigt svar på, om det kan betale sig at opretholde sin indbetaling til efterløn eller ej. ASEs generelle råd er, at hvis man er mindst 56 år, vil det være en god forretning blive ved at indbetale til ef-

terløn. For yngre er det op til en individuel vurdering, som bl.a. indbefatter, hvor meget man har opsparet i pension. Man skal også huske, at folkepensionsalderen udskydes. Er du 50 år i dag, kan efterlønnen være det, der skal til for at give dig en indtægt fra 64 år til 67 år, hvor du går på folkepension. Og så er der stadig god økonomi i den skattefri præmie, som kan give dig op mod 143.400 kr. (2011-tal), hvis du fortsætter med at arbejde på fuld tid, til du skal på folkepension.


daGens ret

sådan gøR du ved vandskade i din RestauRant AF: Advokat Allan Stohn, Stohn & Partnere Advokatfirma FoTo: Colourbox

Skader på grund af vejret forekommer stadigt oftere. Navnlig vandskader grundet tiltagende regnmængder og skybrud er blevet et tilbagevendende problem. Det voldsomme skybrud i juli 2011 gav anledning til en hel del henvendelser til mit kontor fra bl.a. restauratører, der driver deres virksomhed fra lejede lokaler. I de fleste tilfælde var der sket skader på både bygninger og inventar, ligesom der måtte forventes et driftstab, indtil skaderne var udbedret. Flere af dem, der henvendte sig, manglede overblik over, hvilke forsikringsaftaler, der var indgået og derfor også hvilke skader, der var dækket. Det viste sig desværre også, at der i nogle tilfælde manglede den forsikringsdækning, som var nødvendig for en fuldstændig dækning af skaderne. Et andet problem var, at der heller ikke i alle tilfælde var den nødvendige dokumentation, for at få dækket skaderne. Jeg vil derfor i det følgende give et kort overblik over nogle forhold, man bør være opmærksom på som restauratør i forhold til ens forsikringsforhold. De nødvendige forsikringer Det er først og fremmest vigtigt, at have

22 / RestauRant og Cafe / 08-2011

klarhed over, hvilke forsikringer, der er tegnet, inden skaden sker. Af de basale forsikringer kan nævnes en bygningsforsikring, der almindeligvis dækker skader på selve ejendommen, herunder også gulve, vægge, paneler, døre m.v. Skader på inventar dækkes af en løsøreforsikring, mens en driftstabsforsikring dækker et omsætningstab. Det er dog ikke altid ligetil at gennemskue, hvilken forsikring der dækker hvad. Har en lejer selv lagt gulvene i sit lejemål, er det ikke sikkert skader på gulvene dækkes af bygningsforsikringen. I stedet kan det være løsøreforsikringen, der skal dække. Drives der virksomhed fra lejede lokaler, kan den relevante forsikring være tegnet af bygningens ejer, herunder udlejer eller bortforpagter, en ejerforening eller andelsboligforening. Det kan også være aftalt i leje- eller forpagtningskontrakten, hvem der er forpligtet til at tegne en specifik forsikring. Pas på underforsikring Hvad er underforsikring? Har man eksempelvis tegnet en forsikring mod driftstab og oplyst, at man har en årlig omsætning på en mio. kr., men viser det sig under en ska-

de, at omsætningen det seneste år har været to mio. kr., er man underforsikret. I en sådan situation, risikeres det, at forsikringsselskabet kun dækker 50 % af driftstabet, fordi forsikringen kun har været tegnet for halvdelen af omsætningen. Har man i dette eksempel haft et tab på 500.000 kr., er kun halvdelen dækket. Få en kopi Hav altid let adgang til tegnede forsikringspolicer. Få en kopi af forsikringspolicen, hvis forsikringen er tegnet af en anden end dig selv, fx. din udlejer eller bortforpagter. Sørg for løbende, at tjekke om forsikringssummerne passer, fx. at omsætningen anført i policen passer med den reelle omsætning, og at der er fuld dækning for inventar. Hvis skaden sker Når en skade indtræder, skal man som forsikringstager med det samme give forsikringsselskabet meddelelse om skaden. Udlejer eller ejerforeningen skal også hurtigst muligt informeres om skaden. Man har pligt til at begrænse skaden mest muligt, men det er samtidig vigtigt, at årsagen til skaden og selve


H O T E L L E R

råd til restauratØrerne

F E R I E C E N T R E

Inden skaden bør følgende tjekkes: • Hvilke forsikringer er tegnet? • Er der aftaler med andre, f.eks. udlejer eller forpagter om hvem, der skal tegne en bestemt forsikring, og er den tegnet? • Har andre end dig selv tegnet en forsikring, så få en kopi af policen • Undersøg mindst én gang årligt, om forsikringssummerne passer når skaden er sket: • Begræns skaden og tag billeder • Anmeld skaden til forsikringsselskabet og informér udlejer • Anvend skriftlig kommunikation – helst fax eller e-mail, og følg skriftligt op på telefonsamtaler og møder • Foretag løbende bevissikring af skadens omfang og udvikling

skaden kan bevises. Tag derfor altid billeder. Selvom det er nemmere at ringe, så skriv i stedet til forsikringsselskaberne og andre involverede, helst med fax eller e-mail, så det bagefter kan dokumenteres, hvad der skete. Hvis man alligevel må ringe, eller der holdes møde, kan det følges op med en bekræftende fax eller e-mail. Sørg for løbende at dokumentere skadens udvikling med billeder. Den manglende bevissikring er en af hovedårsagerne til, at tvister efterfølgende opstår, og restauratøren ender med ikke at få dækket sit tab.

Stohn & Partnere Advokatfirma er en af DRC´s nære samarbejdspartnere, som er specialiseret i forpagtnings- og lejeforhold indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Advokatfirmaet tilbyder fordelagtig sagsbehandling for DRC-medlemmer.

PAT I E N T H O T E L L E R

Hvis skaden ikke er dækket af forsikring Opstår der en skade, bør det altid overvejes, om der er nogen, som kan gøres ansvarlige for skaden, fordi de eksempelvis ikke har sørget for at vedligeholde bygningen eller installationerne. Dette er selvfølgelig særligt relevant, hvis skaden ikke er forsikringsdækket eller kun er delvist dækket. Også i tilfælde, hvor der er forsikringsdækning, men hvor der i forsikringsdækningen er en større selvrisiko, kan et eventuelt ansvar være relevant at undersøge.

K O N F E R E N C E C E N T R E

For god ordens skyld præciseres, at ovennævnte alene er vejledende, og ikke kan erstatte professionel rådgivning.

De bedste vælger kun det bedste 39 Kroer i Dansk Kroferie har nu installeret T E C H O T E L

BOOKING, CRM & RESTAURANT SYSTEM

Skandinaviens førende styringsværktøj til kroer, hoteller, konferencecentre, feriecentre, hotelkæder og restauranter.

Indtjening og arbejdsglæde - og tid til gæster Picasso Light bruges nu også af: Korning Kro Hellerup Parkhotel Benniksgaard Hotel Kongensbro Kro Hotel Griffen Kibæk Hotel Gjerrild Kro

Benniksgaard Hotel

Nu 640 Hoteller

TECHOTEL

Kontakt os og hør hvad Picasso kan gøre for dig

Klaus Ahrenkilde • 3619 2119 • ka@techotel.dk Sandager 8 • DK-2605 Brøndby Tlf.: 3646 1155 • Fax: 3644 2006 • www.techotel. dk

DRC_83x224mm_nov2011.indd 1

09-11-2011 14:27:30 RestauRant og Cafe / 08-2011 / 23


debat

DRC NAT:

Nattelivsindsats

bør få nye fokusområder

AF: Kommentar af talsmanden for DRC NAT, Adam Falbert, Restaurationskompagniet FOTO: Colourbox

Tanker om at indskrænke bevillingerne - eksempelvis i form af færre fembevillinger og reduktion af antallet af bevillinger i København Kommune - har været oppe nogle gange i de senere år fra politisk hold. Blandt andet ansporet af undersøgelser og antagelser fra diverse fora og myndigheder. Der har eksempelvis været statslige midler til rådighed for kommuner, som vil sætte fokus på ”ansvarlig udskænkning”. Kommunerne har så søgt disse midler og præsenteret handlings- og kursusforløb i etableret regi af indbudte restauratører og andre med ”aktier” i nattelivet. Eksempelvis i regi af ”Tryg den af” (København) og ”Trygt natteliv” (Århus). Certificerings-ordninger er introduceret, hvor en lang række problemstillinger håndteres. Disse certificeringsordninger og problemstillinger - som diskoteker, barer og spillesteder let har

24 / Restaurant og Cafe / 08-2011

kunnet bidrage til at sætte ord og handling bag, idet det gennem år har været en del af det at drive professionel nattelivsforretning - er blevet nogle af de synlige resultater af samarbejdet mellem branche og kommune. Fokus på andre områder Men forløbet har efter DRC NATS opfattelse i en for stor udstrækning været med til at fjerne fokus fra de områder, som er centrale for en effektiv indsats overfor dårlig alkoholkultur og forhold af ordensmæssig karakter. En betænkelighed vi fra starten af samarbejdet gjorde opmærksom på. For det er jo en myte, at problemerne i nattelivet primært udspiller sig på restaurationsbranchens etablissementer. Voldsstatistikken viser eksempelvis, at det er på gaden og andre steder, hvor kontrollen og ansvaret for udskænkningen er mindre klar, at tallene har udviklet sig i den forkerte retning.

Men kommunen/kommunerne har ligesom manglet motivation og gennemslagskraft til at få gjort en indsats på skoler, gymnasier, studenterbarer, kollegier og andre træfpunkter for unge. Desuden er alkoholkulturen i forholdet mellem børn og forældre ikke blevet prioriteret. På gaderne, hvor volden og uregelmæssigheder er steget, bremses det oplagte - en stærkere politiindsats - af argumentet om manglende ressourcer. Diskotekers indsats virker Paradokssalt nok er det diskotekerne, barerne, og spillestederne, som igennem de sidste fem-ti år (blandt andet på grund at massive investeringer i sikkerhed) kan udvise et fald i tilfælde af vold, narko og andre uregelmæssigheder. Men det er her, at man fra politisk og myndighedsside til stadighed overvejer at


Branchen vil meget gerne betjene gæster tidligere, med trods mange favorable tilbud er det blevet stadigt vanskeligere at tiltrække gæster før klokken 23-24.

ved lette tilgængelighed, der er hovedårsag til problemerne. DRC NAT har gjort opmærksom på det problematiske i initiativer, der fjerner eller reducerer antallet af bevillinger. Efter vor vurdering kræver det ændringer i bevillingslovgivningen. Desuden har vi påpeget, at en reduktion af bevillingerne formodentlig får den effekt, at de tilbageværende blot opsuger de gæster, som ville have været på de andre steder, hvorfor effekten af initiativet alene af den grund bliver tvivlsom. Men selvfølgelig til en vis fordel for de tilbageværende bevillingshavere.

prioritere en yderligere indsats. Det er en nærliggende tanke, at dette budskab vælges, fordi det er let at sælge, har signalværdi og primært fordrer en indsat fra restaurationsbranchens side, Men det er faktuelt ude af proportion og efter DRC NATS synspunkt ikke en farbar vej at fortsætte ud ad med seriøsiteten i behold. Senest gribes en ny norsk/svensk undersøgelse til brug som argument for at reducere/begrænse bevillingerne i Københavns Kommune. For godt et år siden var det på baggrund af antagelser og analyser fra Sundhedsstyrelsen om at en al for stor del af hovedstadens indbyggere drikker for meget, at man i Københavns Kommune gjorde sig overvejelser om at reducere antallet af bevillinger kraftigt. Baggrunden var samme antagelse om, at det er antallet af bevillinger/liberal åbningstider og den der-

Kortere åbningstid ikke løsningen At lukke gæsterne ud af danske diskoteker og barer tidligere på natten giver heller ikke en garanti for mindre vold i nattelivet. Derfor er det en fejlagtig kurs, hvis man i kommunerne vælger at bruge den nyligt offentliggjorte norsk/svenske undersøgelse til at indskrænke restaurationsbranchens åbningstider. Af denne undersøgelse fra Statens Institut for Rusmiddelforskning i Norge, der er lavet i samarbejde med Sveriges Institut for Socialforskning, fremgår, at hvis man øger udskænkningen med en time, så øges volden med 15-20 procent og falder tilsvarende, hvis åbningstiden begrænses. Men udover, at det er problematisk at sammenligne norske og danske forhold på udskænkningsområdet - blandt andet fordi det norske natteliv typisk lukker flere timer før det danske - så foregår volden i Danmark - som nævnt - primært på gaden og ikke på barerne og diskotekerne. Der er lavet undersøgelser og statistikker rundt om i større danske byer, der viser, at øget åbningstid ikke giver anledning til flere ordensmæssige problemer men faktisk vurderes at være med til at lægge en dæmper på gemytterne, da festen foregår i trygge rammer under restauratørernes ansvar helt frem til klokken fem. Det kan sagtens tænkes, at man - ved at lukke flere ud tidligere på natten - i Danmark vil opleve en stigning i antallet af voldsepisoder. DRC NAT anerkender, at der kan være den

sammenhæng, at jo længere gæster har været på bar, desto mere fulde og pirrelige kan nogle blive. Men her kan der ude i kommunerne gøres en indsats ved at sørge for bedre offentlig transport, så den sene nattegæst nemt kan komme hjem at sove uden at skulle hidse sig op over, at bussen lader vente på sig eller taxaen bliver snuppet af en anden lige for næsen af en. Et andet område er at begrænse tilgængeligheden af alkohol på uddannelsessteder og i andre ungdomsmiljøer. Opgør med en myte Det er nemlig også en myte, at det er restaurationsbranchen, som har ønsket en senere gå-i- byen kultur fra de unges side. Faktum er, at gæsterne i de sidste 10-15 år er kommet stadig senere i byen med en tilsvarende mere udbredt opvarmningskultur i ”privat” regi. En tendens der er blevet understeget efter rygeforbuddet i 2007 blev indført i det offentlige rum - herunder på diskoteker og spillesteder. Der kommer eksempelvis stadig færre på spillestedet et par timer før koncerten, fordi smøger og vodka/fadøl nu engang hører sammen, inden det hele for alvor går løs. Branchen vil meget gerne betjene gæster tidligere, med trods mange favorable tilbud er det blevet stadigt vanskeligere at tiltrække gæster før klokken 23-24. Branchen tilbud efterspørges senere på natten, (hvor bunden ofte er lagt), og så er branchen tvunget til at rykke åbningstiden efter gæsterne. En forestilling om den omvendte sammenhæng - at det er åbningstiderne, der dikterer gæsternes gå i byen vaner - er naiv. DRC NAT skal på nævnte baggrund venligst anmode Københavns Kommune, Aarhus Kommune og samarbejdspartnere om større anerkendelse af vore forretningers indsats, nedprioritere eventuelle overvejelser om begrænsningerne af bevillingerne og indtrængende bede om, at der nu i højere grad rettes fokus på de i dette indlæg og af os tidligere nævnte indsatsområder.

Restaurant og Cafe / 08-2011 / 25


VERDEN VERDENA’A’LA LA CARTE CARTE

VED: Jørgen Kønigshøfer Foto: Colourbox

verden a’ la carte Gluten-fri servering

på fremmarch Det er vel et adelsmærke for restauratører, at de er i stand til at imødekomme og tilfredsstille gæstens gastronomiske særheder – det være sig af ideologiske, religiøse eller rent biologiske årsager. Det kendetegner tillige den dygtige og professionelle restauratør, at han magter at få den særligt krævende gæst til at føle sig lige så velkommen som alle de andre – ”almindelige” gæster. Buyers Interactive fortæller lidt om de nyeste trends indenfor gluten-fri servering. Mad uden gluten er produkter uden hvede eller andre melsorter, som folk med en gluten allergi er nødt til at holde sig til. Ni etagers glutenfri kage Da Chelsea Clinton blev gift i sommer, var der ikke mange, der hæftede sig ved, hvad kagen manglede. Ni etager høj med vanilje og chokolade mousse – gæsterne nåede ikke at opdage, at kagen faktisk var gluten fri. Men allerede før denne begivenhed har restauratører over hele verden søgt at opnå de bedste resultater og velsmagende måltider også for de ”melløse” kunder. En af dem er Masina Trattoria Italiana, som er beliggende på 1. sal i Sheraton Lin-

26 / Restaurant og Cafe / 08-2011

coln Harbour hotellet i New York lige ud til Hudson floden. Her har man prioriteret gluten fri menuer med samme kvalitet og smag som de øvrige retter. Man bruger eksempelvis nogle andre pasta-sorter end normalt, men retterne er i øvrigt identiske med de tilsvarende retter. Det får gæsterne til at føle sig bedre, når de får samme oplevelse som de andre gæster. Morgenmaden består blandt andet af gluten fri pandekager, vafler o. lign. -Ligesom vegetariske retter skal gluten fri naturligvis fremstilles på specielle betingelser. Nøglen hertil er, siger direktøren Peter Ingrasselino, de rette ingredienser og en relevant uddannelse af personalet, siger direktør Peter Ingraselino til Buyers Interactive. Han tilføjer, at da man på hotellet havde besluttet sig for at udvikle netop disse retter, tog det nogen tid at finde råvarerne. Eftersom afsætningen af glutenfri menuer er temmelig uforudsigelig, gjaldt det om at finde varer, der kan fremstilles på stedet. Ellers ville spildprocenten blive for høj. Eksempelvis måtte pizza laves af en dej, der kunne gå i ovnen med det samme og ikke skulle vente på at hæve. Indkøb en udfordring Også indkøbene bød på udfordringer. De

specielle melsorter kunne normalt kun skaffes i meget store sække, og det tog derfor en del forhandlinger, før råvaren kunne importeres i mere anvendelige mængder. Man er opmærksom på, at det store udvalg af gluten fri produkter også har markedsføringsmæssig interesse – i øvrigt også overfor mange kunder, der ikke er allergiske, men gerne køber disse produkter af miljømæssige grunde. Udover indkøbene stilles der også krav til personalet og til arbejdsprocessen. Alle redskaber og køkkenmaskiner skal opbevares særskilt for at undgå afsmitning. Kokken bruger rene skærebræt for at undgå, at almindelig mel blandes med det glutenfri. De bruger handsker og frisk vand til at koge pasta, der tager lidt længere tid en normalt. Personalet bliver testet i disse særlige menuer, og ordresedlerne skal påføres ”glutenfri” fire gange og i rødt. Hotellet har også en banket- og selskabsafdeling. Her tilbydes glutenfri menuer i alverdens menu-varianter – japansk, fransk, kinesisk, mellemøstlig – og som nævnt altså også bryllupskager.


Verden a’ la carte

ur-oplevelser i sChweiZ Schweiz er som bekendt berømt for mange ting – hullerne i osten for eksempel og ikke mindst mange smukke ure. I Interlaken har et hotel indledt samarbejde med Bucherer, en af Schweiz’ førende juvelerer, om at tilbyde gæsterne deres egen ur-rådgiver, fortæller Hotel Magazine. Ideen går ud på, at gæsterne for et par tusinde kroner kan booke tid med deres ur-rådgiver, som undersøger gæstens specielle interesser, smag og prisformåen inden ankomst. Når gæsten først er installeret, lines der op til en fremvisning af Rolex, IWC og Hublot eller de mange andre kendte mærkevarer. Urene fremvises på gæstens værelse – næppe en et-værelses med håndvask – og ledsages af eksempelvis en champagnebrunch eller festmiddag. På denne måde kan man få tiden til at gå ved at se på uret!

hvoRdaN bookeR gæsteN sit væRelse? Nu om stunder kan der jo forskes i hvad som helst – men undertiden kan resultaterne ligefrem også bruges til noget nyttigt. Hotel Magazine beretter om, at man på Seattle’s universitet har sat sig for at undersøge, hvorledes turister reserverer deres rejse og hotelværelser. Det viser sig, at medens et altovervejende flertal i dag bruger nettet til reservation, er de stadig omkring 25%, der ringer op til hotellet. Der gættes på, at en del af disse ringer op i det håb, at de kan opnå billigere priser eller bedre vilkår, end på nettet. Forskerne fandt desuden, at kvinder er langt mere aktive, når det det drejer sig om at finde de bedste hoteller og de bedste priser. Endvidere har det vist sig, at selv blandt dem, der ikke anvender nettet, var der en ganske positiv holdning til netreservationer. Hvorfor de så ikke bruger dette, må stå hen i det uvisse. Undersøgelsen må kunne bruges til målrettet markedsføring, især overfor fruen i huset.

Verdens dyreste hotelsenGe Erhvervsbladet skrev nyligt om det seneste hotelprisindeks, der udarbejdes af Hotels.com. Indekset fortæller, hvor danskere skal betale mest for en hotelovernatning. Listen bygger på bookinger fra 125.000 overnatninger. Danmark er slet ikke med på listen over de 10 dyreste steder på jorden. I toppen ligger Schweiz med en gennemsnitlig værelsespris på kr. 1.161, og som nummer to – måske lidt overraskende – Brasilien med kr. 1.126,-. Det er de eneste to lande med over kr. 1.000,- i gennemsnit. I Norden ligger Norge højst på en 4. plads med kr. 981,-. Sverige er nummer ni. Hvor Schweiz er dyrt på grund af den stærke valuta og økonomi, skyldes Brasilien ikke mindst en kraftig stigende efterspørgsel og høj rejseaktivitet.

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 27


produktnyt

ISMASKINER 25 kg i døgnet

Kr. 3.500,- excl. moms

50 kg i døgnet

Kr. 5.500,- excl. moms

Flydende verdensnyhed

50 kg i døgnet

til danske juleborde - excl. moms

Telf. 8785 0000 www.lindegaardenas.dk

28 / Restaurant og Cafe / 08-2011

FOTO: Colourbox

Kr. 7.500,-

Norges stolthed på akvavitområdet, Lysholm Linie Aquavit, har i mere end 200 år været den eneste akvavit i verden, som modnes på sherryfade som dækslast på skibe, der tager turen over ækvator. Men nu har den populære Linie fået følgeskab af en ny og helt speciel variant: Linie Christmas Edition 2011. De to norske akvavitter udgør en oplagt duo på det danske julebord. Linie Christmas Edition 2011 er baseret på en kompleks og unik krydderblanding med nuancer af citrus og kommen. Den adskiller sig fra den klassiske Lysholm Linie Aquavit ved en 14 måneder længere mod-

ningstid, der indebærer, at Linie Christmas Edition 2011 er lagret i samlet 2,5 år. Den nye juleakvavit har naturligvis også taget turen over Ækvator 2 gange, og resultatet af den usædvanlig lange modningstid er et endnu tydeligere fadpræg afrundet af sødmen og vaniljen fra sherryfadene, hvilket giver et fløjlsblødt resultat. De to Linie Aquavitter supplerer således hinanden flot på ethvert julebord. Den nye akvavit produceres kun i et begrænset antal, og planen er, at Linie Christmas Edition skal variere i smag og udtryk fra år til år.


Din automatopstiller sørger for:

• Du er opdateret med de sidste sikringer mod plat og svindel • Du kan få alle automattyper i ens kabinetter • Du er ikke bundet til et bestemt fabrikat – når du bruger os som automatopstiller

2325 X 1575

STRUER: TLF. 9785 1100 BRØRUP: TLF. 7512 3363 KBH.: TLF. 4371 2424

www.dan-automater.dk

SJÆLLAND: TLF. 7020 3366

FYN: TLF. 6315 0101

E-mail: cl@sungame.dk

www.automatfyn.dk

JYLLAND: TLF. 72 217 117

✆ 72www.3bar.com 217 117 spilleglæde...

– så er du sikker på at din forretning altid ”spiller”... FrontCafé 15” touchtermimal Det mest brugervenlige café/restaurant program 1 x Bon/køkkenprinter 1 x ICG program 1 x Pengeskuffe Tilbud kr. 24.900,-

FrontRest 15” touchterminal + Telecomanda

Årligt support/abonnement kr. 2.090,-.

Tilbud kr.

*Leasing fra

875,-

33.900,-

*Leasing fra

1.185,-

Årligt support/abonnement kr. 2.500,-.

POSnet TS-700 10” touchterminal 1 x Bon/køkkenprinter 1 x Bleep program 1 x Pengeskuffe Tilbud kr.

15.900,-

*Leasing fra

560,-

Ingen abonnement.

* Leasing i 36 mdr., 10%restværdi, ingen depositum, 600 opstartgebyr.

1 2 1 1

x x x x

Bon/køkkenprinter ICG program Pengeskuffe Håndterminal

POSNET Rylevænget 29, 2880 Bagsværd Tlf. 96 18 19 30, Mobil: 20 18 19 30 Mail: wch@posnet.dk, www.posnet.dk

7

Alle priser er eksklusive moms, programmering, levering og evt, afgifter.

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 29


oVerblik

vm i CYKling satte fart i hoteloVernatninGer Cykel-VM i september sikrede gæster på hotellerne og hjalp dermed til en fremgang i tal for overnatninger. Således gav Cykel-VM i København bonus for områdets hoteller, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det skriver Nordjyske.dk, Ritzau og andre medier. Hotellerne i hovedstadsområdet og på Sjælland havde i september 16 procent flere overnatninger end samme måned året før.

skatteRaZZia mod diskotekeR og væRtshuse i NoRdjyllaNd SKAT Nordjylland har i samarbejde med Pensionsstyrelsen og de nordjyske kommuner nyligt gennemført kontrolaktion rettet mod værtshuse og diskoteker i regionen. Det oplyser TV2 Nord. Formålet med aktionen var at kontrollere, om virksomhederne havde registreret omsætningen korrekt og ansættelsesforholdene. En foreløbig opgørelse viser, at ud af de 80 personer, som blev truffet i arbejde, var der tre som samtidig modtager sociale ydelser og seks personer, som havde første arbejdsdag. To virksomheder får pålæg om at føre logbog, og et diskotek, som allerede havde en logbog, får bøde for ikke at føre logbogen korrekt. Tre virksomheder blev pålagt at anskaffe kasseapparat.

30 / RestauRant og Cafe / 08-2011

danmark på international turistGuides top ti Hygge, livskvalitet og det faktum, at danskerne generelt gerne vil være med til at gøre verden til et bedre sted. Det er nogle af argumenterne for, at Danmark er havnet som nummer fem på top ti på rejsebog-forlaget Lonely Planets nye liste over lande, som guidebogsguruerne anbefaler at sætte på agendaen i 2012. Det skriver Politiken.dk Listen er udarbejdet af et ekspertpanel, som har afgivet deres stemmer til landene ud fra kriterier som aktualitet, spænding, værdi, samt om landet er noget ud over det sædvanlige.


oVerblik

analyse: mindRe end hveR fJeRde RestauRant haR oveRskud Fra 2008 til 2010 havde mindre end hver fjerde restaurant overskud. Det viser en analyse fra Deloitte, skriver EPN.dk. Sidste år havde 46 procent af restauranterne underskud. Og det er især de mindre restauratører, der har svært ved at tjene penge. Ser man på de største restauranter, kom kun 14 procent af dem ud med underskud i 2010. Opgørelsen dækker over godt 1.000 restauranter, der offentliggør regnskaber. Langt de fleste restauranter drives som personligt ejede virksomheder, der ikke skal offentliggøre regnskab. Af dem er der godt 5.000. - Havde det været muligt at trække tal på de personligt ejede virksomheder, er jeg ikke i tvivl om, at billedet ville være mere dystert, siger Helle Simonsen fra Deloittes branchegruppe for Turisme og Fritid til sitet.

uddannelse i oPlevelsesøkonomi i heRning Erhvervsakademi Midtvest i Herning tilbyder fra august 2012 en uddannelse i oplevelses-økonomi, der i høj grad retter sig mod personer eller virksomheder, der har med turisterhvervet at gøre. Det skriver Herning Folkeblad. - Vi har fra erhvervslivet fået klare tilkendegivelser af, at det er en uddannelse, som de rigtigt gerne så, siger Margrethe Børsting, der er uddannelsesleder på deltidsuddannelserne på akademiet til avisen. Den nye uddannelse retter sig typisk mod folk, der allerede er i arbejde. Især mellemledere og andre lederaspiranter, som arbejder eller vil arbejde med blandt andet marketings-koncepter, idé- og konceptudvikling, organisationsprocesser og ledelse.

Østjylland topper med bedst fØdeVarehyGiejne Kun fire fødevareforretninger - herunder restauranter - i hele Østjylland har en sur smiley. Dermed er førstepladsen som landets bedste region, hvad angår fødevarehygiejne, hjemme. Det skriver Aarhus Stiftstidende. - Vi kan glæde os over, at det ser godt ud, siger fødevarechef i Fødevarestyrelsen Vest, Lisbeth Borup, til avisen.

Turisme RestauRant og Cafe / 08-2011 / 31


medlemsnyt

foRsikRingsaftale gåR fRi af skyBRudsfoRhøJelseR

Vores dygtige forpagter har valgt nye udfordringer efter 9 år som forpagter af Hotel Pepita i Sandvig på Bornholm. Hotel Pepita er et traditionsrigt og veldrevet hotel på nord Bornholm indeholdende 37 værelser alle med bad & toilet. Restaurant, selskabslokaler og bar samt store udendørs serveringsområder. Vi forestiller os et dynamisk par med sund økonomi og hvor minimum den ene er faguddannet i branchen. Der er med 6 måneders drift basis for en god helårsindtægt. Der er mulighed for have nærliggende hotel med 22 værelser med i samme aftale. Nærmere oplysninger hos Peter Chr. Jensen på 40 57 32 33 eller skriftlig henvendelse til peter@scheelsminde.dk

Jensen & Jensen k/s

c/o Peter Jensen • Rostrupvej 7 • 9000 Aalborg

32 / RestauRant og Cafe / 08-2011

AF: Direktør Kirsten Hauge, DRC FoTo: Colourbox

Forpagter til

er din virksomhed en af de, der får skærpede forsikringsvilkår og højere præmier som følge af skybruddet i juli måned? Desværre kan mange restauratører i slutningen af november se frem til at modtage en kedelig skrivelse fra deres forsikringsselskab. Skrivelsen vil formentlig indeholde et varsel om højere præmier og/eller skærpede forsikringsvilkår. Årsagen hertil er sommerens voldsomme skybrud, der skønnes at koste forsikringsselskaberne omkring fire mia. kr. I Danmarks Restauranter & Cafeer - DRC - har vi erfaret, at nogle forsikringsselskaber på den baggrund vil varsle højere præmier til alle kunder, uanset om de har haft skader eller ej. Andre selskaber vil se på den enkelte virksomheds beliggenhed og skadesstatistik.   Uforpligtende tilbud DRC har oprettet sin egen indkøbsforening - DRC-Indkøb - der som en af sine fordele har indgået samarbejde med FPR Forsikringsmæglere. FPR har netop meddelt DRC, at præmierne i DRC´s meget attraktive forsikringsprogram alene vil blive indekseret og derfor vil blive endnu mere attraktive.  Mange DRC medlemmer har på deres forsikringer oplevet besparelser på 20-25% ved at benytte sig af tilbuddet, enkelte endda helt op til 40%. Kontakt derfor DRC på telefon 3325 1011 eller ring direkte til DRC´s forsikringspartner FPR Forsikringsmægler på 7020 2929 og hør nærmere om dine muligheder for at spare mange penge. Udover at få en økonomisk attraktiv forsikring er du også sikret god rådgivning, så du ikke kommer ud for problemer med underforsikring, manglende forsikring m.v. FPR er branchekendt og klarer ligeledes alt det praktiske med tilbuddet. Så hvad afholder dig fra at få et godt tilbud? Det koster dig kun et opkald!    


“ ”

Når Danmarks største mejeri går ind for økologi, får jeg både stabil kvalitet og råd til at holde en høj økologiprocent Mads Skov, køkkenchef og medejer Mæt, Valby

ARLA HARmonie

®

Økologi til fornuftig pris

Arla Harmonie® piskefløde er fremstillet af mælk fra danske økologiske landbrug. Fløden er uhomogeniseret for at fastholde den fyldige runde flødesmag og sikre optimal piskeevne i køkkenprocesserne.


drc kom forbi

Bowl´n´Fun

for hele familien AF: Direktør Kirsten Hauge, DRC FOTO: Bowl´n´Fun

Årets sidste besøg hos et medlem af Danmarks Restauranter & Cafeer gik til Danmarks største kæde af bowling- og forlystelsescentre - Bowl’n´Fun – der ligger i 13 byer på Fyn og i Jylland. Bowl’n´Fun er et totalkoncept indenfor forlystelse og spisning, som henvender sig til hele familien. Visionen er at være det mest efterspurgte oplevelsessted i de byer og opland, hvor der findes centre, ligesom de vil være de første med det nyeste indenfor underholdning og teknologi i branchen. Tilbuddet på mad og bowling varierer efter årstiden, og er til konkurrencedygtige priser. Centrene er individuelt tilpassede efter lokalområdet, og fælles for dem alle er målet om en høj kvalitet af både køkken og forlystelsesfaciliteter, ligesom en god service og festlig stemning er i højsædet. Og endelig er missionen at sikre glade og tilfredse gæster, der ønsker at anbefale Bowl’n’Fun til andre. Centrene drives med respekt og størst mulig omtanke for mennesker, miljøet og det lokalsamfund, centret ligger i. Spændende arbejdsplads I forhold til medarbejderne skal Bowl’n’Fun være en spændende arbejdsplads, hvor muligheden for ansvar og personlig vækst i et godt og sundt arbejdsmiljø kan være med til at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste medarbejdere indenfor branchen. I den forbindelse er uddannelse et punkt, der satses meget på i kæden. Det som hele branchen skal leve af: service er der taget helt konkret stilling til i Bowl’n’Fun. Værdier, hvor man skal være tæt på gæsterne, nærværende, engageret, tudvise situationsfornemmelse og sund fornuft, så gæsterne føler, de får mere end for-

34 / Restaurant og Cafe / 08-2011

ventet. Endelig bidrager alle til et godt og sundt arbejdsmiljø ved at udvise respekt for hinanden og de beslutninger, der er truffet i fællesskab, ligesom de skal være fleksible og hjælpsomme overfor såvel gæster som kolleger. Startede i 1994 I 1994 så Bowl’n´Fun for første gang dagens lys, selv om centrene i Vejle og Horsens er bygget og startet i 1990. I dag ledes kæden af en bestyrelse og aktionærkreds på fire personer. Steffen Larsen, der åbnede sit første bowlingcenter i 1994 i Svendborg, og i 2006 gik i kædesamarbejde med Bowl’n´Fun. Jesper Nielsen fungerer som direktør og har en stab, der arbejder med HR og har sekretariats-

funktion, ligesom han er ansvarlig for fem chefer. Det var Jesper jeg havde fornøjelsen at tale med, da dette portræt skulle udarbejdes. Han har arbejdet med bowlingcentre siden 1993, kun afbrudt af en 10 måneders jordomrejse. I 2008 kom Thomas Taulbjerg fra Holstebro med en uddannelse som slagter og tidligere job hos et lands-


drc kom forbi

dækkende cateringfirma i bagagen med i kæden. Den fjerde og sidste medejer er Nicolai Gynther, der er regionschef og har været i branchen i 17 år. Et stærkt team Tilsammen udgør de et stærkt team, og jeg var meget imponeret over den store professionalisme, der gennemsyrer hele virksom-

heden. Alt er dokumenteret ned til mindste detalje: kundeemner, onlinebookinger, medlemmer i sms og e-mail kæder, antal indbyggere i en radius af 30 km fra de enkelte centre, samlet køb af enkeltvarer, ja jeg kunne blive ved. Det fantastiske system der kan klare alle disse registreringer er FlexyBox, som oprindelig er udarbejdet til

bowlingbranchen, men nu også bredes ud til hele restaurationsbranchen, bl.a. gennem DRC-Indkøb, der har indgået en fordelagtig aftale om, at medlemmerne kan benytte systemet på fordelagtige vilkår. Men udover registreringen, der præcis viser, hvor virksomheden befinder sig, er der udarbejdet strategiplaner med specifikke fokusområder. Alt dette materiale gør virksomheden i stand til at navigere i de farefyldte farvande branchen befinder sig i under krisen. Krisen skal tackles Og netop i forbindelse med krisestyring gav Jesper udtryk for, at Bowl’n´Fun har forsøgt at finde opskriften på, hvordan det kan lykkes at komme igennem, da de som mange andre restaurationer naturligvis også er ramt af krisen. I en sådan situation, er det for mange oplagt at skære i markedsføringsbudget, vedligeholdelse og udvikling, udelukkende for at spare penge. Men i Bowl’n’Fun har strategien været helt anderledes. 11 af de 13 centre har inden for de sidste 2 år gennemgået en større renovering og modernisering af de fysiske rammer, det teknologiske er blevet opdateret og nye aktiviteter såsom legeland er tilført centrene. Sidst men ikke mindst er konceptudviklingen i centrene øget, hvorved kæden er gjort mere ensartet. Bowl´n´Fun har lagt den strategi, at de skal investere sig ud af krisen, så de er klar

til at tage imod gæsterne i samme øjeblik markedssituationen vender. Som Jesper udtrykker det, har de erfaret, at bowling ikke nødvendigvis behøver at stå alene, tværtimod. Jo flere aktiviteter, der bliver tilknyttet, jo større synergi opnås. I 3 af centrene er der fornylig investeret i 2000 kvm. store legelande, som har åbnet mange nye muligheder samt øget restaurationssalget. I resten af centrene er der investeret i mindre legelande, hvilket har medført en stigning på børnefamilier og børnefødselsdage. På grund af krisen, skal der tænkes kreativt hele tiden. Strategien er, at følge med tiden og udvikle sig i takt med samfundet og underholdningsbranchen. I Bowl’n´Fun sidder de ikke tilbagelænet, og venter på virksomhederne kommer tilbage efter krisen. Med de mange investeringer er de tværtimod 100% klar til at byde velkommen med det nyeste og mest moderne inden for branchen. Så spørger man i Bowl’n´Fun, er opskriften i krisetider at forstærke det koncept, man engang lagde til grund for sin virksomhed/restauration og holde sig konkurrencedygtig hele tiden. En opskrift som de selv benytter i Bowl’n’Fun, og som indtil dato har vist sig levedygtig, idet de sidste år havde 1,5 mio. besøgende og en markedsandel på 10% af den samlede omsætning i branchen. Et fantastisk resultat der er værd at efterligne.

Restaurant og Cafe / 08-2011 / 35


medlemsnyt

Velkommen

til nye medlemmer i DRC Restaurant Søhuset Mundts Restauranter ApS Hørsholm

Cafe Rock Christian Creamer Horsens

Cafe Christianshøj Bo Larsen Værløse

Smag IS Mads Persson København N

Euge ApS / Cafe Bjørg’s Eugene Tachava København V

3B Bar (Corner) John Andersen Hvidovre

Hagebro Kro Kurt Grove Skive

HC Sol & Sir Henry’s PUB Samilla Serup Hanstholm

Lyngkroen Rest. Selskaber Rørvig ApS Lau Gram Christ Nykøbing Sj.

Café La Cantina Hanne Christensen Svendborg

Kobber I/S Jette Kobber Tommerup

La Rocca ApS Jerry Kedriev København K

Restaurant Flakfortet Restaurant Kareten København K

Penny Lane ApS Claus Søgaard Aalborg

Rust ApS Morten Rejnholt Hansen København N

Restaurant Royal Restaurant Kareten København S

Saga Fjord ApS Michael Brunshøj Tost Roskilde

Restaurant Guldfisken Pia Orup Køge

Cafe No. 2 Jeanette Kaagh Faaborg

Restaurant Stenbukken Bettina Schjønberg Andersen Esbjerg Ø

Rodelund Cafeteria Poul Verner Pedersen Them

Det Gode Køkken Per Wraa Hansen Odense SV

Smag Aps Arjang Farhadpour Charlottenlund

Hos Trine & Christian Christian Wetzel Frederiksberg

Coxorange ved Reserva ApS Dan Rasmussen Aalborg Klintekroen Britta Nielsen Nykøbing Sj. Passebækgård A/S Lars Jensen Gilleleje Restaurant Hestkøbgaard Dan Vegelius Hansen Birkerød

36 / Restaurant og Cafe / 08-2011rubrikker

TILBUD

Smedejernsskilte

HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN KØB OG SALG

VURDERING OG FINANSIERING

3232

3134

til rene nettopriser!

Diskret og effektivt salgsarbejde Løbende 30 - 40 salgsemner vest for Storebælt

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

Pr. stk .... 625,-

Ariel

T L F. 7 0 2 6 8 0 8 8 Pr. stk .... 498,-

Rokko 13

Rita

Pr. stk .... 489,-

UNIQSTYLE TILBYDER

TRÆFFES OGSÅ SØNDAG FRA KL. 12-16

S E O G S Å W W W. B U N Z E L . D K

Barstol Aluminiumsstole 1068 fritModel valg

Pris kr. 595,-

Control Master MII 700

kr. 295,-

Pr. stk .... 899,-

Effektiv kontrol af spiritus, fadøl og postmix

• Nem at bruge, nem vedligeholdelse.

Pris kr. 595,Pr. stk .... 379,-

Malaga

T214

Cindy

Pr. stk .... 498,-

Propper til anlægget: 79,-

Laminat bordplade med rustfri stel

Pris kr. 895,-

pr. stk.

Madrid Stol Houston Pr. stk .... 385,-

T242

T001

e-mail: nimand@nimand.com tlf: 7020 9944 • www: nimand.com

Alle priser er ekskl. moms.

Pris kr. 395,Pr. stk .... 389,-

• 7 varegrupper, flere priser og happy hour indstilling. • Flere anlæg kan kobles sammen.

Caféstol med kromstel Model 8413

T200

T201

Pr. stk .... 665,-

Bunzel Erhverv HOTEL OG RESTAURANT

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

Mars

Pr. stk .... 559,-

Lissabon C 328

Pris kr. 295,-

Restauranter.Cafeer.Diskoteker Barer.Natklubber.Kroer.Hoteller Køb/Salg/Vurdering.Udlejning Rådgivning.Virksomhedsudvikling

London Pr. stk .... 568,-

Vi står også for indretning af restauranter og cafeér

T202

Bistro

Pr. stk .... 349,-

Alle priser er ekskl. moms og fragt

Fra ......... 298,-

Impero

Quadra

Pr. stk .... 398,-

www.uniqstyle.dk e-mail: sales@uniqstyle.dk Paul Bergsøisvej 14, 2600 Glostrup Kontakt tlf.: 28747242

KonTroL SYSTem TIL SPIrITUS

38 / RestauRant og Cafe / 08-2011

DISKRET KOMMUNIKATION OG STØRRE EFFE KTIVITET

7 el. 15 prisgrupper, Happy Hour funktion tilslutning af fadøl og nondripp priser fra 8.500 0911-1

Vejlevej 96 · 7000 Fredericia Tlf.: 75 92 70 22 · Fax 75 91 30 07 www.toft-erhverv.dk

fordi vi er kreative

vi fokuserer på muligheder og løsninger

Silent Ordering System Pr. stk .... 448,Pr. stk .... 428,Alle priser er excl. moms og levering

.

DISCOVERSYSTEMS.COM

Tlf 2989 6666 www.valumetric.dk


Se flererubrikker modeller på www.c CHOKOLADE/GLÖGG

PRO BLE

NYTÆNKNING /MASKINER MULIGHEDER!

Er du tilfreds med din automatopstiller?

www.teilhof.dk spillemaskiner jukebokse

• 5 - 10 ltr. • Let rengøring • Termostatregulering • VarmtbadCOOLEX SOdAvANdSANLægsystem • Priser fra Kr. 5.100,-

Opstiller overalt på Sjælland og øerne Teilhof Automatudlejning • Tlf. 40 11 66 46

inDreTning • • • •

BOr De , S T OLe & BÆnK e T iL r e STA UrA n T,

• • • • • •

Sm Fro Ma Ka Pu Pat ove • Pri

Med 4-6 tappehaner Stor fortjeneste med eget anlæg Leveres med mange smagsvarianter NACHOS Frit opstillet ved produkt aftale

VARMESKAB

Med modeller og uden hylder Se•flere på www.coolex.dk

POP MA OG

• Tilbehør: Ostevarmere, ITALIENSK IS

Salsa dispenser, serveringsbakker, samt PROFESSIONEL • CHOKOLADE/GLÖGG Is diskeprodukter varianter fra 6 - 24 container (5-7 ltr.) MASKINER BLENDER • Is maskiner fra 5 - 200 ltr. i timen • Priserkapaciteter fra Kr. 5.850,-

C A FÉ Og HOTe L

K O n T A K T O S g e r n e FO r B rO C HU r e r O g K O n SU L e n T B eS Øg

L OB O M ø b l e r Ap s • D K - 360 0 F rederi kssund T lf .: 4 7 31 4 6 0 0 • w w w . l o bo-cont ra ct .dk

Kontakt os for brochurer og konsulentbesøg

Lille hyggeligt 3-stjernet byhotel sælges

• Ma kva • Bæ • Ma • Ko • Sal • Ind udv • Fle • Pri

5 - 10 ltr. • Smoothies/Shakes • ••Bord/ og gulvmodeller Let rengøring • Frozen Cocktails • Termostat• Markedets stærkeste motor 1300W ~ 3 HK • Alle ingredienser for isproduktion fra regulering • Kande i polycarbonat • Varmtbad• Pulsfunktion Italiens bedste isfirma system • Patenteret sikkerhedsafbryder ved Priser fra overbelastning • •Oplæring tilbydes af vores ismester Kr. 5.100,• Priser fra Kr. 3.000,-

NACHOS VARMESKAB

APPELSIN PRESSER

• Med og uden hylder • Tilbehør: Ostevarmere, Salsa dispenser, serveringsbakker, samt produkter • Priser fra Kr. 5.850,-

•APPELSINPRESSER Adskiller frugtkød og skalPOPCORN

MASKINER Beliggenhed centralt i trekantområdet. Hotellet som er bygget i 2008 har 13 (ingen pesticider rester i juicen) OG TILBEHØR lækre dobbeltværelser alle med bad/toilet og tv samt internetforbindelse. • “Orangenius” med genialt • Adskiller frugtkød og skal • Maskiner af høj rengøringssystem Hotellet er opført i gode materialer, har elevator og parkeringspladser i kvalitet (ingen pesticider i juicen) • Alle modellerrester presser 21 appelsiner gården. I tilknytning til hotellet hører ligeledes en hyggelig restaurant med • Bægre og poser • “Orangenius” med genialt • Majs i minuttet plads til 28 personer. Her sælges smørrebrød, à la carte og varm mad. Der • Kokos Olie rengøringssystem • Salt • Fås også i compact udgave leveres mad ud af huset. Hotellet er kvalificeret med tre stjerner af Horesta. • Indvendig og • Alle modeller presser fra APPELSIN PRESSER udvendig kedelrens • 8-14 appelsiner i min. Kun seriøse henvendelser har interesse. 8-21 appelsiner i minuttet • Adskiller frugtkød og skal (ingen pesticider rester i juicen) • “Orangenius” med genialt rengøringssystem • Alle modeller presser 21 appelsiner i minuttet • Fås også i compact udgave • 8-14 appelsiner i min. • Priser fra Kr. 5.995,-

• Priser fra Kr. 5.995,• Fås også i compact udgave

Henvendelse til Anker Møller 75505024

• Priser fra Kr. 9.900,-

• stort udvalgPOPCORN COMPACT • nem bestilling • Møntindkast • hurtig levering•• Fuldautomatisk Maskinen taler, reklamerer og spiller musik. • Flyttevenlig (2 baghjul+håndtag) • Lysreklame

tlf: 2070 1414

• Frit opst produkt • Til vand manuel • Udskifte dunke i (svarer o ca. 25-5 drik) • Altid fris afkølet • Velegne appelsin æblejuic saft m.fl • Koldt va

COOLEX JUICE- & SAFTKØLER

opstillet ved COOLEX jUICE- • Frit produktaftale • Til vandtilslutning eller & SAFTKØLER – frit opstillet* manuel påfyldning

Voks- eller tekstildug

10 farVer

COOLE JUICE

• Flere bordmodeller • Priser fra Kr. 8.950,-

• • • • • • •

POPCORN

• Udskiftelige 5 ltr.

dunke i maskinen Frit opstillet ved produktaftale* COMPACT (svarer opblandet til Til vandtilslutning eller ca. 25-50 ltr. færdig drik) manuel påfyldning • Altid friskblandet og • Møntindkast Udskiftelige 2x5 ltr. dunke afkølet i maskinen • Fuldautomatisk • Velegnet til naturlig (svarer opblandet til ca. 2x42 liter appelsin- og • Maskinen færdig drik) taler, æblejuice, rød blandet saft m.fl. reklamerer ogog spiller Altid friskblandet afkølet • Koldt vand Velegnet til naturlig appelsinmusik. og •æblejuice, rød Flyttevenlig (2 blandet saft m.fl. Økologiske safter baghjul+håndtag) Koldt vand • Lysreklame

COOLEX AUTOMATER APS

Chokolade-/ glöggmaskine • 5 - 10 ltr. • let rengøring • termostat regulering • Varmtbad-system tlf. 86 98 18 11

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • Sjælland: Mob. 5115 1110 • Jylland/Fyn: Mob. 2845 0033 www.coolex.dk • info@coolex.dk

COOLEX AUTOMATER APS

COOLEX AUTOMATER APS Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • Sjælland: Mob. 5115 1110 Fra kr.

5.650,-

• Jylland/Fyn: M

• info@coolex.dk Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 •www.coolex.dk Sjælland: 8698 1811 Jylland/Fyn: Mob. 2845 0033 www.coolex.dk • info@coolex.dk

RestauRant og Cafe / 08-2011 / 39


AL HENVENDELSE: DANMARKS RESTAURANTER & CAFEER, bladet@d-r-c.dk, tlf. 3325 1011

MG Web - Medieinfo - DRC  

MG Web - Medieinfo - DRC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you