Page 1

kontakt FOKUS PÅ DIN FREMTID

Rejs jer for majestæten!

Der var heller ingen regeringsembedsmænd, religiøse overhoveder eller andre af nationens ledende skikkelser, der rejste sig, da himlens kongesøn kom til vor jord. Født i Davids by som forudsagt, født i Davids slægt, kongeslægten, som forventet og født da tidens fylde kom som forudsagt i profetierne – og dog var der ingen modtagelse en konge værdig. Kun de vise mænd fra Østerland var kommet for at vise deres anerkendelse. ”Hvor er jødernes nyfødte konge?” spurgte de, ”For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.” ”Da de så stjernen var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det.” (Matt 2,2.10.11) På Korrespondanceskolen ønsker vi sammen med kristne i hele verden at dele vismændenes glæde over Jesu komme til vores jord og se frem til den dag ved hans genkomst, da vi sammen skal rejse os og hylde ham som Kongernes Konge og Herrernes Herre. Glædelig jul

Prøv ét af vores nye kurser Vi er vældig begejstret for vores nye kursus ’At være forældre’, som tager fat om nogle af de udfordringer mange forældre, pædagoger og lærere slås med. Det er praktisk og henvender sig til alle, der har kontakt med børn, inklusive bedsteforældre. Og så lancerer vi et nyt kursus om ’Paulus – teltmageren fra Tarsus’. Dette kursus er for dem, der interesserer sig for det Nye Testamentes kulturelle baggrund, den første kirkes historie og udviklingen af den kristne teologi. Med fine kort over Mellemøsten og Paulus’ rejser og rig på tekster, der knytter beretningen til Bibelen. Kurset er på letlæseligt norsk. Læs mere om disse kurser inde i bladet.

03

KORRESPONDANCESKOLENS INFORMATIONSBLAD

Sven Hagen Jensen

2011

Ved folketingets åbning den 4. oktober var det ikke alle nye folketingsmedlemmer, der kendte eller huskede på etiketten ved en sådan anledning. Så da de nye ministre blev siddende, da Hendes Majestæt dronning Margrethe II trådte ind i salen, måtte statsminister Helle Thorning Schmidt komme med en venlig henstilling om at rejse sig for dronningen.


At være KORRESPONDANCE forældre

SKO

KURSET FOR FORÆLDRE, SOM ER LIGESÅ RELEVANT FOR BEDSTEFORÆLDRE, PLEJEFORÆLDRE, LÆRERE, PÆDAGOGER OG ANDRE MED KONTAKT TIL BØRN OG TEENAGERE.

De syv studiehæfter fokuserer på emner som: 1 De forskellige måder at være forældre- /voksenkontakt på 2 Hvordan børns / teenageres kærlighedsbehov opfyldes 3 Tips til, hvordan man taler med børn, så de virkelig lytter 4 Hvorfor disciplin ikke er et fy-ord 5 Positiv motivation versus uklog disciplin 6 Hvordan kan vi beskytte børnene / teenagerne mod overgreb 7 Hvad gør vellykkede familier? 8 Værdsatte bedsteforældre

KORRESPONDANCE KURSET KOSTER KUN ET EKSPEDITIONSGEBYR PÅ 75,Tilmeld dig kurset online på www.kskolen.dk, pr. brev eller ved at ringe til os på tlf. 4558 7770

SKOLEN


Israel og frelsen Udtrykket ”Så skal hele Israel frelses” i Rom 11,26 har givet anledning til forskellige og modstridende fortolkninger af Israels fremtid. Hvad havde Romerbrevets forfatter egentlig i tanke? Lær mere om frelsens gave i kurset om Romerbrevet. ”Af historien kan vi lære at forkaste enhver tanke, der fører til antisemitisme. Studiet af Romerbrevet skal hjælpe os at forstå Guds hensigter med Israel. Vi kan nære interesse for de mennesker, som tror på den samme Gud, som vi gør, men som endnu ikke har accepteret Guds søn som den frelsende Messias.” Fra kurset ’Romerbrevet’

Gaver og testamenter Korrespondanceskolens kurser kan tilbydes gratis, fordi kursister og venner trofast støtter os med frivillige gaver eller betænker os med et beløb i deres testamente. Gaver til Korrespondanceskolen kan indbetales på giro 81473064 eller via netbank på 0890-1069965. Husk at mærke beløbet ”gave”. Vi gør opmærksom på, at gaver er fradragsberettiget under §8 op til 15.000 kr. Enhver gave til Korrespondanceskolen hjælper – uanset om den er stor eller lille. Det kan endvidere oplyses, at korrespondanceskolen er fritaget fra arveafgift, således at det fulde beløb i et evt. testamente tilfalder skolens arbejde. På forhånd tak for din hjælp!

Kurset om Helligånden – nu som bog Richard Müller, dr. theol, som har skrevet Korrespondanceskolens populære kursus om Helligånden, har nu udgivet materialet i bogform under titlen ’En lille bog om Helligåndens store gerninger’.

kr.

135,-

(inkl. forsendelse)

Hvad enten du tager kurset per Korrespondance eller læser bogen, får du en indføring i et meget aktuelt emne, som rører sig i kristne kredse. Især introduktionen, den bibelske lære om Helligåndens væsen og personlighed og kapitlet om ’tungetalens gave’ vil interessere mange. Kan bestilles på richard@luxlucet.dk, tlf. 75895893, SMS på 23267908 eller ved at skrive til Richard Müller, Strandvejen 110, 8721 Daugård.


Danske salmer

2

Et nyt liv med Jesus

3

Vi graver i fortiden

Foruden Kingos, Brorsons og Grundtvigs elskede salmer har vi også føjet nogle af Ingemanns salmer til og udvidet kurset til 12 studiebreve. Bliv kendt med disse store salmedigtere, deres baggrund og den rige sangskat, som de har efterladt os. CD med altsanger Camilla Toldi Bugge følger med. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/danskesalmer

Kurset består af 10 studiebreve og sætter fokus på spørgsmål og bestanddele i et sundt kristenliv. Om tro og viden, håb og oplevelser. Hvad med fristelser og problemer? Hvad vil det sige at leve i pagt med Guds vilje? Og bønnen som en vigtig del af det nye liv. Hurtig link: www.korrrespondanceskolen.dk/jesus2

I dette kursus på 12 studiebreve er der et væld af oplysninger, som er værdifulde, ikke mindst på grund af deres stærke tilknytning til det Gamle Testamentes litteratur og historie. Forskningsresultaterne i de bibelske lande har stadfæstet og sandsynliggjort mange af Bibelens begivenheder. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/vigraver

4

Muslimer blandt kristne

5

Når børn stiller spørgsmål

Et aktuelt kursus på 14 studiebreve, som er udarbejdet af islam eksperten Børge Schantz, PhD. Det er vigtigt for os alle at kende til Danmarks næststørste religion. Kurset søger at fremme en bedre forståelse og samtale mellem muslimer og kristne uden at gå på kompromis. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/muslimer

Forældre bliver ofte forbavsede over de spørgsmål, som deres børn pludselig stiller om liv og død, ondskab i verden og hvor kommer jeg fra. Disse og andre store spørgsmål behandles på en ligefrem måde til hjælp for børn såvel som forældre og bedsteforældre. Dette kursus for børn fra 8-12 år er på 6 studiebreve og behandler også nogle af de problemer de møder i hverdagen. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/boernsspoergsmaal

KURSUSOVERSIGT

1

VOXPOP

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK Dejligt stævne. Høj kvalitet af hjælpemidler og teknik. God og sund mad. Tak for chokolade. Fine navneskilte på dørene og til at hæfte på blusen. Det får en til at føle sig velkommen.

Jeg har længe haft det første brev af kurset ’Johannes Åbenbaring’ liggende. Nu glæder jeg mig til at komme i gang. KURSIST FRA ØSTJYLLAND

DELTAGER VED BIBELSTÆVNET

Tusind tak. Det har været et pragtfuldt arrangement. En dejlig oplevelse for mig. DELTAGER VED BIBELSTÆVNET

Tak for et godt program og den klare udlægning af ’Daniels Bog’. Vi følger ivrigt jeres udsendelse hver uge. SEER PÅ TV-PROGRAMMET ORDET


DET SKER Tilmelding til kurset Du kan tilmelde dig dette unikke kursus på www.kskolen.dk eller ved at ringe til os på tlf. 45 58 77 70

Julekoncerter DECEMBER

Paulus

3. december Adventkirken Århus Fuglebakkevej 1 A, Århus V Koret Vox Cantica synger kl. 15.30

Mere end nogen anden brød apostlen Paulus gennem både praktiske og trosmæssige hindringer for at hele verden skulle høre om Jesus, verdens frelser og Messias.

5. december Adventkirken Nyborg Nybroegade 3, Nyborg Vindingekoret synger kl. 19.30

- teltmageren fra Tarsus I ca. 30 år arbejdede han utrætteligt for at forkynde disse nyheder med udgangspunkt i de gamle Skrifter. Flere tusinde mennesker lod sig overbevise, mens han levede. Det er jo ikke mange i den store sammenhæng, men han efterlod sig et budskab og en livsstil, som skulle vise sig at have større gennemslagskraft end nogen anden ideologi verden siden har set. De næste 200 år sluttede det halve Romerrige sig til troen på Jesus og hans lære. Nogen anslår, at der var 30 millioner kristne i Romerriget omkring år 300 e. Kr. Over to milliarder nulevende mennesker regner fremdeles tiden til før og efter Jesu fødsel. Hvad var det Paulus’ forkyndte, som havde en sådan virkning? Hvad var det, han skrev, som gør at millioner stadigvæk læser ham? Er det muligt at finde tilbage til kernen i budskabet, som har påvirket en hel verden? Dette kursus udforsker gennem 11 studiebreve, kort og mange vedlæg både baggrunden, livet og forkyndelsen af teltmageren Saulus fra Tarsus, som blev til apostlen Paulus.

VIDSTE DU...

Kurset er på letlæseligt norsk og koster kun et ekspeditionsgebyr på 75 kr.

At den ortodokse kirke (Grækenland, Rusland) og den koptiske kirke (Egypten) fejrer Jesu fødsel henholdsvis den 6. januar og den 7. januar. At ordet jul stammer fra det oldnordiske jól, som var navnet på en hedensk midvinterfest, der blev fejret med sul og mjød. At ’Stille Nacht, Heilige Nacht’ er den bedst kendte julesalme i verden.

9. december Adventkirken Randers Frederiksborg Allé 25, Randers NV Vejlefjordkoret synger kl. 19.30 Adventkirken Skodsborg/Nærum Concordiavej 14, Nærum Sanctus-koret synger kl. 19.30 10. december Vejlefjordkirken Daugård v/ Vejlefjordskolen, Daugård Vejlefjordkoret synger kl. 19.30 12. december Adventkirken Køge Parkvej 13, Køge Køge Folkekor synger kl. 19.30 u. ledelse af Per Riis 17. december Adventkirken Holstebro Platanvej 5, Holstebro Lokale kor og medvirkende synger og spiller kl. 15.00 18. december Adventkirken Viborg Ursinsvej 10, Viborg Lokale kor og medvirkende Synger og spiller kl. 15.30 For flere oplysninger kontakt Korrespondanceskolen.


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Forleden stødte jeg på Gratiakirkens hjemmeside. Gratiakirken er en menighed, der står i fællesskab med Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark. På hjemmesiden hedder det om danskeres religiøsitet anno 2011: ”Omkring halvdelen af den danske befolkning tror, at der findes en form for højere magt i tilværelsen, men kun 2% går i kirke, hver søndag. – Forståelsen af de kristne sandheder om Gud og

individualisme og selvstændiggørelse; eventuelt som skridt på vejen til den ligestilling, der er en del af den nye regerings bebudede kirkepolitik. Naturligvis er der sket meget i Danmark siden Harald Blåtands dage. Den almindelige samfundsudvikling har påvirket danskernes forhold til Gud. Selv om den lutherske reformation i 1500-tallet medførte, at Bibelen nu kunne blive hver mands eje – og

menneske, frelse og moral står svagere end i mange år. Samtidig udfordres vi af nyreligiøsitet, islam og indiske religioner. Både ’gamle’ danskere og ’ny-danskere’ befinder sig i en religiøs brydningstid.” Samtidig hævder religionsforsker og generalsekretær for Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard i en ny bog, at danskerne er ved at bevæge sig fra en central kristen holdning mod det, han kalder ”google-buddhisme” – en broget form for multikultur, der også indeholder religiøse elementer, men har meget få absolutter. For nogle af os vil alt dette være en klar udvanding, af det vi plejede at kalde vor kristne kulturarv, mens andre vil se det som en sejr for

dermed skabte en fælles referensramme – så har yderligere 500 år kun svækket dette forhold. Der er brug for en ny reformation. Men det skal være en reformation, der igen bringer Kristus og evangeliet i fokus. Midt i et eventuelt mismod, må vi som kristne danskere ikke glemme, at udviklingen før har kunnet vendes, når nogle få satte sig for at tage Gud på ordet. Alfred Lord Tennyson havde ret, da han sagde: ”Bøn kan udrette mere, end verden drømmer om”. Det giver anledning til at nævne Berlin-murens fald. Ikke mange tænker på den bønnering, der ledte til begivenhederne i Berlin den 9. november 1989. En ung tysk præst i Leipzig havde siden 1982

åbnet sin kirke hver mandag aften. Man mødtes til diskussion af begrebet frihed og til bøn. Som tiden gik voksede deltagelsen i disse mandagsmøder. I oktober 1989 var der 8000 mennesker i kirken, mens andre tusinder stod udenfor. Samtidig havde titusinder af mennesker i Østtyskland sluttet sig til bevægelsen. Resultatet er kendt, og autoriteterne sagde siden: ”Al anden modstand kunne vi klare, men bøn og vokslys blev for meget”. Hvis kristendommen er under opbrud, er det på tide, at vi gør noget ved det! Walder Hartmann

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

SKOLEN UDGIVER Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

REDAKTION Sven Hagen Jensen Walder Hartmann Kay Flinker

Læs mere om kurser og muligheder på

DISTRIBUTION Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

15846 Mediegruppen as

Kristendom under opbrud?

Korrespondanceskolen - Kontakt - 2011 - 03  

Korrespondanceskolen - Kontakt - 2011 - 03

Korrespondanceskolen - Kontakt - 2011 - 03  

Korrespondanceskolen - Kontakt - 2011 - 03