Page 1

Crowne Plaza – 4-stjernet byggeri i verdensklasse | side 4 Widex – et CO2-neutralt hovedsæde | side 6 Eurocodes | side 8 Allerhuset – allermest krævende arkitektur | side 10 Guldberg: Et fritidshjem i trækronerne | side 12 AB6: Skelsættende og stålsat bygningsværk | side 14 Casa Arena Horsens: Et indlysende projekt fra CSK | side 16 Kolding IF: CSK – leverandør til de danske mestre | side 18 CSK kompositbjælken giver mere luft i byggeriet | side 19

November 2009

Stålmagasinet w w w.c s k .d k


Nye tider – nye tendenser I en tid, hvor fokus på bæredygtigt byggeri, CO2 reducering og nul-energi er massivt, har vi hos CSK leveret stålkonstruktioner til flere byggerier, hvor bæredygtighed og miljøvenlighed har været omdrejningspunkt. Byggebranchen er derfor præget af, at anvende nye, optimerende metoder – både i planlægning og bygge­ processen. Det stiller særlige krav til leverandørerne. Derfor har vi oplevet en stigende interesse for specialfremstillede stålkonstruktioner til byggerier, der har anderledes visioner for fremtiden – den slags byggerier, der vil blive anset som lokale monumenter og sætte nye standarder. Det har betydet en endnu større erkendelse af kompromisløs planlæg-

2

ning og materialevalg. For det betaler sig på sigt at tænke langsigtet. Hos CSK er vi stolte af, at være med til at udvikle og konstruere de konstruktioner, der fører det bæredygtige byggeri ind i fremtiden. Og vi er stolte af, at leve op til de skærpede krav til levering, produktion og beregning, som markedet bærer præg af i dag. Derfor glæder vi os også til at sætte fundamentet for fremtiden samme med vores dygtige samarbejdspartnere.

Rigtig god læselyst

Carsten S. Kristensen, Direktør

Stålløsninger med monumental styrke


Widex

Indholdsfortegnelse 2 Nye tider – nye tendenser 4 Crowne Plaza: 4-stjernet byggeri i verdensklasse 6 Widex – et CO2-neutralt hovedsæde 8 Nye tider – nye eurocodes 10 Allerhuset – allermest krævende arkitektur 12 Guldberg: Et fritidshjem i trækronerne 14 AB6: Skelsættende og stålsat bygningsværk 16 Casa Arena Horsens: Et indlysende projekt fra CSK 18 Kolding IF: CSK – leverandør til de danske mestre 19 CSK kompositbjælken giver mere luft i byggeriet 20 Fremtiden er stålsat

33.500 m2 kontorbygning ved Flintholm Station I øjeblikket sker der en kraftig udvikling af området omkring Flinthom Station på Frederiksberg. Seneste projekt er revi­ sionsfirmaet KPMG. CSK leverer ovenlys i stål til de tre store glasoverdækkede atrier, til gangbroer og til penthouse. Kontorbygningen rummer 33.500 m2. Hertil udføres ca. 1.300 m2 butikker i gadeplan og parkering i de to nederste niveauer på 22.000 m2. Det samlede byggeri kommer til at bestå af syv etager, fordelt på samlede bygningskroppe omkring de tre atrier. Bygningen kommer til at ligge på ”Revygrunden” ved Dirch Passers Boulevard.

Forside: Allerhuset

w w w.c sk.dk

3


Crowne Plaza

Crowne Plaza

4

Crowne Plaza

Stülløsninger med monumental styrke


FAKTA om Crowne Plaza Bygherre: Crowne Plaza Hovedentreprenør: Sjælsø Gruppen Byggeplads: Amager, København Ingeniør: Midtconsult A/S Arkitekt: Dissing+Weitling

Crowne Plaza

Crowne Plaza

4-stjernet byggeri i verdensklasse Med Crowne Plaza Copenhagen Towers er det første gang i mange år, at København kan præsentere et nybygget 4-stjernet hotel af international standard. Det nye prestigebyggeri skal efter planen lukke de første gæster ind i november 2009.

bejdet med hvert sit område – det har krævet professionelt overblik og omtanke. Udfordringen er er indtil videre lykkedes upåklageligt. Det 25 etagers hotel med 366 værelser og 4 stjerner kommer med sine 85 meter til at tårne stolt over for indkøbscentret Fields i København.

CSK har leveret stålkonstruktioner til bygningens atrium og taget samt til gangbroer i flere niveauer. Derudover er hotellets ståltrapper og værn specialfremstillet af CSK.

Byggeriet kommer til at sætte en helt ny standard for et 4-stjernet hotel af international klasse. Mange kreative design­detaljer indgår i arkitekturen og hotellet er tilstræbt som et miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, hvor miljøbelastningen bliver minimal. Det moderne udtryk understreges af materialevalget, hvor stål og beton giver bygningen sit rene og stringente formsprog.

Byggeriet har haft en meget stram deadline fra begyndelsen, og det har stillet store krav til planlægning og produktion. Derudover har den enorme byggeplads været en udfordring, når samtlige håndværkere på én gang har ar-

Udover de 366 værelser kommer hotellet også til at tilbyde bar, restaurant, Executive Lounge med tagterasse og et kongres- og konferencecenter på 3.500 m2. Det er Copenhagen Hotel Management, der står bag Crowne Plaza, som en del af verdens største hotelkæde med mere end 4.100 hoteller.

w w w.c sk.dk

5


Widex

– et CO2-neutralt hovedsæde Det er en visionær målsætning, der ligger til grund for Widex A/S’ nye hovedsæde i Allerød, nord for København. Widex A/S producerer digitale høreapperater. Den nye bygning, der skal huse mere end 600 medarbejdere, er et foregangseksempel på en innovativ og miljøvenlig bygning. Bygningen er konstrueret efter 0-energiprincippet, hvor vedvarende energi, grundvand som varmereservoir og andre miljøbesparelser gør domicilet til den første af sin art i Danmark. Tanken om genanvendelse og systemer, der går i ring, ligger også til grund for bygningens runde konstruktion. Det har stillet store krav til de stålkonstruktioner, som skulle bære en rund bygning. Derfor er alle CSK stålelementer specialfremstillede til formålet. Det gælder også de trapper og værn, som CSK har udarbejdet til byggeprojektet.

virksomheds kultur og innovative kompetencer. Det visionære princip og den ideologiske tilgang til hoveddomicilet smitter positivt af på virksomhedens omdømme og profil. Den kompromisløse byggestil har været en stor investering, men det selvforsynende aspekt i projektet kommer på sigt til at være besparende for virksomheden. CSK leverer alt: • Bærende stålkonstruktioner • CSK bjælker • Trapper og værn med glas og rustfri håndlister • Specielle lamel Porte og døre til teknikrum • Udvendig galvaniseret værn.

Andre elementer i byggeriet har også en grøn karakter. For eksempel er bygningen udstyret med i alt 20.000 solceller fordelt på 600 m², og regnvand fra taget samles og bruges til toiletskyl. Bygningens klimaanlæg drives ved at koldt vand pumpes op fra brønde og nedkøler bygningen om sommeren. Når vandet er blevet opvarmet pumpes det ned i jorden igen, og genbruges til at opvarme bygningen om vinteren. Widex er en af verdens førende høreapparatproducenter, og bygningens grønne kvaliteter afspejler den familieejede

Widex

FAKTA om Widex Bygherre: Widex Hovedentreprenør: ASON Byggeplads: Allerød Ingeniør: Jørgen Wessberg A/S Arkitekt: White Arkitekter A/S

6

Stålløsninger med monumental styrke


Widex

Tillid løfter opgaven

w w w.c sk.dk

Stig Andersen er byggeleder og medejer hos Ason A/S og ansvarlig for entreprisen for Widex byggeriet. ”Det har været specielt for byggeriet, at vi har projekteret samtidig med, at vi har bygget. Det stiller særlige krav til leverandørernes fleksibilitet og hurtighed. Derfor er CSK valgt til leverandør”, fortæller Stig Andersen. ”Jeg har samarbejdet med CSK i flere år, og har tillid til, at de kan løfte en opgave af denne størrelse. Leverancerne er kvalitetssikrede og lever op til de krav, vi stiller om udførsel og udseende i det færdige byggeri. CSK har været med i processen fra starten og har bidraget professionelt med gode idéer og input til udførslen, så resultatet kommer til at leve op til arkitektens visioner og bygherrens forventninger”.

7


DR Byen

Nye tider – nye eurocodes Den 1. januar 2009 blev det danske normgrundlag overtaget af det fælles europæiske normsæt, eurocodes. Derfor har vi i CSK omlagt vores beregningsmodeller ved projektering af stålkonstruktioner og indført produktionsmæssige og montagemæssige procedureændringer, således at vi indfrier kravene i de nye standarder. I branchen forudser man, at Danmark ligger for langt i front i forhold til andre lande, når det gælder indførslen af de nye regler. Det kan dog være en fordel for dansk industri. Al erfaring fra samspillet mellem lovgivning og standarder viser, at det er den praktiske brug, der giver erfaring og viden.

8

EN 1090 serien består af 3 dele med en fælles paraply for stål- og aluminiumskonstruktioner. Del 1 og 2 omhandler stålkonstruktioner og væsentlige nye tiltag er anvendelsen af udførelsesklasser som udgangspunkt for gradueringen af standardens øvrige krav. Det er bygherrens konstruktør, der skal fastsætte klassen for konstruktionens svejste dele. Er denne graduering ikke foretaget, foreskriver normen en fastlagt udvælgelse som kan blive et fordyrende element. CE-mærkningen efter EN 1090-1 kommer til at omfatte hele EU. Det betyder, at alle værksteder inden for stålkonstruktion bliver ens stillet i alle lande. Derfor kan man sige, at det

Stålløsninger med monumental styrke


Skuespilhuset

Sanistål

faktisk ikke er indførelsen af BRo8, der har sat de nye regler i spil. BRo8 har i langt højere grad sat fokus på byggevaredirektivets regler og de krav om CE-mærkning, der nu er ved at blive en realitet. På et internationalt marked har vi behov for standardiserede retningslinjer, og indførelsen af de nye normer har ikke vist sig at volde større problemer for os eller vores internationale samarbejdspartnere.

Saxo Bank

w w w.c sk.dk

9


Allerhuset

10

Stülløsninger med monumental styrke


Allerhuset

– allermest krævende arkitektur Da Allerkoncernens mange bladredaktioner skulle samles i et fælles domicil på Havneholmen i København, var det storslåede tanker, der var på tegnebrættet. Resultatet er et imponerende bygningsværk, der med havnen som grundlag minder om et majestætisk skib, der stævner ud i fremtiden. De fleste stålkonstruktioner i byggeriet er specialfremstillede til formålet, hvor konstruktioner, der normalt er skjulte, indgår som en markant del af det visuelle udtryk. Under atriummets glastag troner de store kileformede kassedragere i tagkonstruktionen, og indenfor løber etagernes stålgangbroer som linealer omkring atriumåbningen i midten af bygningen. Mens byggeriet stod på var pladsforholdene meget begrænsede. Derfor er alle materialeleverancer foregået efter princippet ”just in time”, hvor der ikke har været oplagringsplads for materialer. Det har stillet store krav til produktionen og logistikken. De 18.000 m2 er fordelt på 8 etager og 10.000 m2 kælder. Kombinationen af stål og glas ligger i smuk visuel forbind-

else med kajen og har nordiske referencer til nordlys, snefygning, klipper og vand. CSK har været med i projektet i mere end to år, og har bidraget med de rigtige løsninger, vejledt arkitekter og bygherrer i konstruktive løsninger, og gennem dialog gjort det umulige muligt. Dermed er Allerhuset i dag et af Københavns absolut mest spektakulære nybyggerier, som et symbol på fremtidens arkitektur og avanceret byggekonstruktion. • • • • • • • • • •

Udvendige galvaniserede trapper og værn Skrå søjler imellem dæk Opsvejste stålsøjler i facade Stålkontruktion ved gangbroer over atrium samt facadegangbroer Stålkonstruktion til underlag for tagopbygning Opsvejste kilespær under glastag Stålkonstruktion for hovedtrappen Stålkonstruktion for balkonforkanterne Rustfri rækværker Håndlister på glasværn

FAKTA om allerhuset Bygherre: Carl Aller Etablissement A/S Hovedentreprenør: E. Pihl & Søn A/S Byggeplads: Havneholmen, København Ingeniør: Rådgivende Ingeniør Søren Jensen A/S Arkitekt: PLH Arkitekter A/S

Allerhuset

w w w.c sk.dk

11


Guldberg Fritidshjem – Universet Modelfoto, kilde: JJW Arkitekter

Et fritidshjem i trækronerne Når der skal tænkes nye veje til et nyt fritidshjem, får arkitekterne frit spil. Det har betydet, at fritidshjemmet Universet ved Guldberg Skole på Frederiksberg allerede er et tilløbsstykke for politikere, rådmænd og udenlandske arkitekter. Det specielle ved den nye tilbygning er, at den er placeret som en rektangulær stålklods med 3,5 meter til loftet blandt trækronerne på pladsen. Som en avanceret telelinse forbinder den leg og kreativitet med moderne arkitektur, der oveni købet er opført som Energiklasse 2. Det vil sige, at tilbygningen stort set er selvforsynende, og et forgangsbillede for grønt byggeri i Københavns Kommune. CSK har leveret stålkonstruktionen, der svæver i luften uden understøtning af søjler eller bjælker. Selve stålkonstruktionen er beklædt med et metalmateriale, der sikrer at bygningen ældes smukt. Den specielle placering blandt trækronerne giver en særlig havefornemmelse for fritidshjemmets børn, selvom lokalerne et i 1. sals højde. Men træernes blade er også med til at skærme for solen om sommeren, og om vinteren kan solen opvarme bygningen gennem de nøgne grene.

12

Det nye fritidshjem, som jævnligt besøges af lokalpolitikere og deres udenlandske gæster, er på 400 m2 og opdelt i to niveauer. Et livligt område med 3,5 meter til loftet og panoramavindue mod legepladsen, og et roligt areal med 2,5 meters lofthøjde, hvor der er ro til fordybelse og lektielæsning. Den særlige stålkonstruktion er specialfremstillet af CSK, der også har bidraget med teknisk rådgivning og assistance til disponeringen af projektet. Desuden leverer CSK trapper og værn omkring tagterrassen.

FAKTA om ”Universet” Bygherre: Københavns Kommune Hovedentreprenør: Omega Gruppen Byggeplads: Frederiksberg, København Ingeniør: Øllegaard Rådgivende Ingeniører A/S Arkitekt og totalrådgiver: JJW Arkitekter A/S

Stålløsninger med monumental styrke


Indsigt og erfaring gør en forskel Det er virksomheden Omega Gruppen A/S, der har stået for totalentreprisen af byggeriet. Thomas Andersen, der har haft ansvaret for byggeprocessen, roser CSK for deres ekspertise i forløbet. ”Det er væsentligt, at samarbejde med et stålfirma, der har den fornødne erfaring og indsigt i et byggeri med så specielle konstruktioner, og CSK har vist stor fleksibilitet fra starten. Det særlige byggeri har krævet en god dialog, og CSK har bidraget med de beregninger, der har gjort byggeriet muligt. Samtidig har de været hurtige til at bistå med de tilpasninger, der er naturlige for et byggeri at denne karakter, og de har indfriet de begrænsninger, som en byggeleder står med i sådan en proces. Det har givet ingeniørerne og arkitekterne den tryghed, der kræves, når specielle konstruktioner skal udføres til et funktionelt byggeri med stor vægt på brugervenlighed og trivsel”.

w w w.c sk.dk

Guldberg Fritidshjem – Universet

Guldberg Fritidshjem – Universet

Guldberg Fritidshjem – Universet

13


AB6

14

Stülløsninger med monumental styrke


Skelsættende og stålsat bygningsværk Tidligere er store domicilbyggerier fortrinsvist blevet bygget med bærende betonelementer. AB6 er anderledes. Bygningen, der står for Amager Boulevard 6, er en stålbygning fra inderst til yderst. Det betyder, at alle bærende elementer består af stålbjælker, som giver et langt mere fleksibelt og nuanceret byggeresultatet. Og nu står byggeriet snart færdigt i al sin klare enkelthed. Det markante domicil afsluttes af en stram glasfacade, der har gjort anvendelsen af stålelementer endnu mere optimal. CSK har allerede fra projekteringen medvirket i udviklingen af den mest optimale løsning. Det har været et tæt samarbejde mellem CSK, bygherre og arkitekt, og mange løsningsmuligheder er vendt for at skabe den helt rigtige indretning, det perfekte udtryk og den stærkeste konstruktion. Stålelementerne er populære lige fra tegnebrættet, fordi fleksibiliteten giver arkitekten frihed til at skabe anderledes udtryk end med betonelementer. Stålelementerne har gjort den frie facade mulig, og har samtidig bidraget til utallige muligheder for indretning. Derfor har både arkitekt, bygherre og bygningens brugere fået større frirum i mere end en forstand.

w w w.c sk.dk

Det er mest herhjemme, at byggerier i stål mere er undtagelsen end reglen. I udlandet har man traditionelt i årtier, kombineret stål og beton, og den stærke stålkonstruktion vinder også stadig større indpas i danske byggerier. Også de helt store domiciler som AB6. Dermed er bygningen på Amager blevet et forgangsbillede for en ny form for byggetradition herhjemme, hvor stålets styrke og anvendelsesmuligheder gør arkitekturen mere kreativ og avanceret. For at sikre en optimal montage, med kort montagetid for råhusets opførsel, har CSK efter aftale med KPC, stået for stålmontage og oplægning af betonelementerne. Disse arbejder var i planlægningen sat til en montagetid på 22 uger, og efter de 22 uger kunne CSK aflevere til KPC som planlagt.

FAKTA om AB6 Bygherre: Hafonn A/S Hovedentreprenør: KPC Byg A/S Byggeplads: Amager Boulevard, København Ingeniør: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S Arkitekt: Dissing+Weitling

15


Casa Arena Horsens

Casa Arena Horsens

Et indlysende projekt fra CSK Allerede fra motorvejen tårner de fire lysmaster fra Casa Arena Horsens over landskabet. De 37 meter høje master oplyser banens sportspræstationer – og selve udførelsen har også været lidt af en præstation med montage i 16 meters højde under åben himmel. Masterne, som CSK har været ansvarlig for, er samlet liggende på pladsen foran stadion. Derefter har elektrikere monteret alle elinstallationer og glarmestre har monteret glas i lamperne inden tårnene blev løftet på plads. Den særlige konstruktion er en såkaldt øglehovedkonstruktion, fordi selve tårnet minder om en lang, tynd hals, med de brede lamper for oven. Lysanlægget på det nye Casa Arena Horsens er på 1.000 lux mod 550 lux i det tidligere anlæg.

Casa Arena Horsens

Casa Arena Horsens

Hver mast vejer 25 tons, og der måtte en 300 tons kran og en 450 tons kran til i et samløft, at hejse hver af de fire tårne på plads. Processen krævede stor præcision, men forløb uden komplikationer. Se flere spændende projekter på www.csk.dk

16

Stålløsninger med monumental styrke


Casa Arena Horsens

FAKTA casa arena horsens Bygherre: Horsens Kommune Hovedentreprenør: KPC Byg A/S Byggeplads: Langmarksvej, Horsens Ingeniør: Moe & Brødsgaard Arkitekt: 3xn

w w w.c sk.dk

17


Kolding IF: CSK – leverandør til de danske mestre Kolding Idræts Forening er med sine ca. 2.500 medlemmer en af trekantområdets største og mest mangfoldige idrætsforeninger med 11 forskellige afdelinger. Foreningen har til huse i Koldinghallerne, hvor den midterste,der samler hallerne i ét bygningsværk, er udført med stålkonstruktioner fra CSK. Den nytilbyggede hal kaldes Multihallen, og fungerer som hovedindgang og Kolding IF’s førstehåndsindtryk.

Kolding IF

Multihallen blev åbnet 1. februar 2009 og består af 3.000 m2 fordelt på tre etager. Der er både V.I.P lounge og topmoderne faciliteter til specielt gymnastik og brydning, men også luksuriøse faciliteter til sponsorerne i KIF Håndbold Elite, kursus- og konferencefaciliteter, nyt anretterkøkken med tilhørende stort serveringsareal og endelig er der reception og administrationslokaler til såvel KIF Håndbold Elite som til KIF Drift. CSK har været med i projektet fra begyndelsen, for at levere stålspær og andre bærende konstruktioner i selve byggeriet, foruden trapper og indvendigt værn. CSK har gennem projektet arbejdet tæt sammen med hovedentreprenør Davidsen & Partnere. CSK har via projekteringen wkunnet styre processen og ikke mindst optimere de steder, der kunne optimeres. Derfor er prisen også blevet særlig konkurrencedygtig.

Kolding IF

Samtlige elementer er fremstillet specielt til byggeriet, der huser Danmarks mestre og holder Kolding i form – også over for udenlandske gæsteidrætsudøvere og andre sportsrepræsentanter, der er med til at sætte Kolding på verdenskortet, som en moderne og fremsynet idrætsby. CSK har leveret følgende • Bærende stålkonstruktioner • Ståltrapper med rustfri håndlister og rustfri stålwire • Udvendige galvaniserede flugt trapper og flugt gangbroer. • Indvendigt rustfrie værn i sponsor launch.

18

FAKTA om multihallen, Kolding Bygherre: Kolding Hallerne Hovedentreprenør: Davidsen & Partnere Byggeplads: Arnbolten, Kolding Ingeniør: Rambøl Arkitekt: Arkitektfirmaet Hjorth & Poulsen

Stålløsninger med monumental styrke


CSK kompositbjælken giver mere luft i byggeriet og budgettet Gør byggeriet billigere ved at slippe for fordyrende bjælkeplads. Så enkelt kan der spares både plads og økonomi med CSK bjælken. Til etagebyggeri er CSK bjælken med til at give en lavere totalhøjde af det færdige byggeri, og dermed færre facadekvadratmeter. Det giver væsentlige besparelser i det samlede byggebudget. Den ekstra disponible højde, gør det samtidig meget lettere at planlægge den indvendige installationsføring. CSK har medvirket i flere byggeprojekter, hvor CSK bjælken, har sparet de afgørende 20 cm i loftshøjden, som har givet økonomiske besparelser eller frigivet ressourcer andre steder i byggeriet. For at udnytte fordelene af bjælken som bærende forstærkning, har CSK deltaget med råd og vejledning allerede i starten af projekteringen. Det er i starten af projektet, at CSK bjælken skal indregnes, for beregninger med betonbjælker giver et helt andet resultatet, og gør det svært at omprojektere. Der gælder også ved den indvendige installationsføring. CSK bjælken giver en ekstra disponibel højde, som gør det meget lettere at planlægge den indvendige installationsføring. De seneste byggeprojekter, der har forløbet gnidningsløst med CSK bjælker i byggeriet, er Rambøll Headquater i Ørestaden og Munkeen-

w w w.c sk.dk

gen i Hillerød. I begge projekter har CSK bidraget med vejledning og løsningsmodeller meget tidligt i byggeprojektet. CSK leverer også søjler, der kan bære CSK-bjælkerne. Det er ALK Abello et godt eksempel på. I dette byggeri er næsten hele det bærende system opbygget Med CSK-bjælker og søjler, så projektet derved har opnået den fulde gevinst af kompositløsningen.

Større projekter gennemført med CSK bjælker Rambøll Headquarter, Ørestaden Kunde: E. Pihl & Søn A/S I alt ca. 1900 lbm. CSK bjælker Leveret 2008-2009 Munkeengen, Hillerød Kunde: E. Pihl & Søn A/S I alt ca. 1300 lbm CSK bjælker Leveret 2008-2009 ALK Abello, Hørsholm Kunde: Einar Kornerup A/S I alt ca. 500 lbm. Csk bjælker 100 stk. Ø373 kompositsøjler Leveret 2008

19


Fremtiden er stålsat

Hvordan ser stålbranchen ud i et internationalt perspektiv? Hvor anvendes stål i stigende grad? Og sker der ændringer for byggeriet i Danmark og resten af verden?

Tonny Hovborg, Chefkonsulent, Rambøll

I en tid, hvor grænserne flyder, opererer vi ikke længere kun på det danske marked. Stålmarkedet er internationalt, danske arkitekter opsøger udlandet, og udenlandske arkitekter gæster Danmark. Det giver nye perspektiver for stålkonstruktionen, fordi stål i langt højere grad er udpræget i udlandet. Og det tilfører Danmark inspiration fra lande, hvor stålet er særligt kendt for sine oplagte muligheder inden for • Komplekse geometrier • Store spænd med lav konstruktionshøjde • Udkragede konstruktioner • Minimering af antallet af lodrette bæringer • High tech facader

Hos Rambøll arbejder man løbende med at udvikle nye anvendelsesmuligheder, hvor stålets styrker både gavner arkitektur og konstruktion. Læs mere om de nyeste tendenser og forventningerne til byggeriets fremtid inden for stålanvendelse. I dette nummer af Stålmagasinet giver chefkonsulent, Tonny Hovborg fra Rambøll, sit bud på stålmarkedets tendenser

Derfor vil den stigende udbredelse af stål, flytte på det traditionelle danske elementbyggeri. Et eksempel på at stålet har udkonkurreret betonen er brugen af TMD’ere (Tuned Mass Dampers). Det er blevet en naturlig del af stålprojekter, så vi kan opfylde de arkitektoniske krav til lange og slanke konstruktioner, som ikke kan udføres i beton. Det fænomen var næsten ukendt for bare 10 år siden. I Rambøll vil CFD-beregninger (Computational Fluid Dynamics) også være en naturlig del af fremtidige stålprojekter. Det vil mindske omkostningerne til brandbeskyttelse, som i de fleste tilfælde er ude af proportion med virkeligheden, og kan reduceres væsentligt. Som rådgivere betyder de nye tendenser især, at vi som rådgivere skal blive endnu bedre til at superoptimere, og tænke mere i montagevenlige løsninger end blot at fokusere på, hvad der er nemt at regne på. Fremtiden kræver ”high tech” viden til ”low tech” løsninger.

CSK Stålindustri a/s Industrivej 49-51 DK-7700 Thisted Tlf. (+45) 9617 7000 Fax.(+45) 9617 7001

w w w.c sk.dk

E-mail: sales@csk.dk

Csk staalmagasinet nov2009  
Csk staalmagasinet nov2009