Page 1

ET MAGASIN

17

Nr. 03 · Juni 20

LSE

ANMELDE

Fokus

onNelo telef holder

Fastholdelse FRA SIDE 15

Op på SUP-boardet i Kerteminde SIDE 29

06

Klampenborg Kajak- og Kanoklub fylder 100 år

34

Stine har fået styr på uddannelsen i ARK

EVENTYR · KANO · DET SKER · OPSKRIFT · KORT NYT www.kano-kajak.dk

40

16 kajakture i Sydsverige


Ole Torp Dansprint ApS. Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre 2

| 03-2017

Phone: +45 44 69 88 00 Mobile: +45 20 11 88 00 Web: www.dansprint.com

www.nelo.eu nelo@nelo.eu facebook.com/nelokayaks


Indhold 06 Klampenborg Kajak- og Kanoklub fylder 100 år

Det var også en mental udfordring for mig. Hvordan ville jeg tackle strømmen i floden og omgivelserne med de vilde dyr. Den slags udfordringer havde jeg ikke prøvet før.

10 Women Canoe Cup i Frankrig 12 Nelos smartphoneholder

30

15 FOKUS: Kære Anders… 16 FOKUS: Will they stay or will they go? 18 FOKUS: DKFs miljøkampagne: Endnu en sjov klubaktivitet, der fastholder medlemmer i din klub 20 FOKUS: PaddleBattle Cup: Her er de børn, som bliver ved i klubben! 22 FOKUS: Bliv flere i klubben 24 Bliv godt kørende med Opel og DKF 26 Det sker 29 Op på SUP-boardet i Kerteminde 30 Kærestetur i vildmarken 34 Stine har fået styr på uddannelsen i ARK

ANMELDE

LSE

Nelo telefo nholder

i dette

36 Brug din telefon som GPS 37 Få en gratis redningsvest 38 Nyt kajakkort med 11 ture i Limfjorden 40 16 kajakture i Sydsverige 42 Frederikshavn Kajakklub 46 Grand Canyon of the Colorado River 50 Brødbagning på Trangia

Magasinet Kano & Kajak · Nr. 03 · Juni 2017

12

38

46

Her er de børn, som bliver ved i klubben! Det er utroligt vigtig for børnene at opleve, at de rykker med deres træning.

Nyt kajakkort med 11 ture i Limfjorden Thisted Ro- og Kajakklub har netop lanceret et nyt kajakkort, der beskriver gode kajakture over hele Limfjordsområdet.

Grand Canyon of the Colorado River I foråret 2016 tog jeg til Arizona, USA, for at rafte på den del af Coloradofloden vi kender som ”Grand Canyon”.

36

telefon Brug din som GPS | 03-2017 03


LEDER

Har vi en plan, eller ser vi bare, hvad der sker?

Udgiver Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf 4326 2094

Vi nærmer os sommerferie, og i mange klubber betyder det, at nye medlemmer bliver frigivet og får ret til at ro alene. For nogle er frigivelsen indgangen til et langt klubliv. Andre forlader efter kort tid sporten og klubben. Hvorfor og kan vi gøre noget ved det? Det er nogle af de spørgsmål, som vi tager op i vores Fokus Fastholdelse i dette nummer.

Åbningstid Hver dag 10-15 dkf@kano-kajak.dk www.kano-kajak.dk isnn 0900-8438 Ansvarshavende Ole Tikjøb Formand, DKF ole.tikjoeb@kano-kajak.dk

Der findes selvfølgelig ikke et hurtigt fix på problemet – men udfordringen er nemmere at håndtere, hvis klubben har en plan, så bestyrelsen kan tage bevidste valg og fravalg.

Kontaktperson DKF’s sekretariat Christian Jacobsen Direktør Tlf 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

DIF, DGI og Dansk Kano og Kajak Forbunds projekt – Bevæg Dig For Livet – handler blandt andet om at gøre det nemmere for klubberne at lægge en sådan plan. Få diskuteret, hvordan klubben gerne vil se ud. Hvad skal der til for at de nye bliver? Skal der nye aktiviteter ind til dem, der har været i klubben lidt længere? Polo, SUP eller måske surfski? Eller skal der styr på fødekæden af instruktører? Ny udfordringer til de erfarne?

Redaktion Redaktør Lars Bo Nielsen Mobil 2123 8856 lars.bo@kano-kajak.dk redaktion@kano-kajak.dk

Skal alderssammensætningen være anderledes? Flere børn, flere under 40? Eller flere over 60? Skal vi række uden for klubbens trygge vægge og give gode oplevelser på vandet til skoler, handicappede eller syge? Eller skal vi fastholde situationen, som den er lige nu?

Journalist Ann Kerol Mobil 4028 4296 ak@alkom.dk Faglig redaktør Anders Krintel Mobil 3190 0977 anders@krintel.dk

Hvis I i din klub har lyst til at få sat ord på tanker og planer, så er der her et gratis tilbud om et klubtuningsforløb. Læs mere på side 22.

Layout Mediegruppen Horsensvej 72 A 7100 Vejle Tlf 7584 1200 www.mediegruppen.net

Vi bliver glade, hvis mange tager imod tilbuddet. Vi får nemlig brug for klubbernes input, hvis vi næste år skal sætte kød på et strategispor om alsidighed, som DIF´s bestyrelse i øjeblikket har til godkendelse. Får vi godkendelsen, så får vi næste år midler til at udvikle DKF’s og dermed også klubbernes mulighed for at være alsidige.

Annoncer Vendemus ApS Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 7222 7080 kontak@vendemus.dk

I DKF er et af målene i vores strategi, at vi vil være flere i SUP, kano og kajak i og uden for klubberne. Det er nemlig godt for os at være flere. Det betyder flere og et mere stabilt udbud af kurser, aktiviteter og samlinger. Det betyder mere stemme og dermed mere indflydelse i forhold til kommuner og myndigheder, når vi taler om faciliteter, blå stier og adgang til vand.

Tryk og distribution Aller Tryk

Så støt op om Bevæg Dig For Livet. Gør noget godt i lokalsamfundet. Hold kom og ro-arrangementer eller aftal et klubbesøg eller et klubtuningsforløb.

Oplag 20.000 ex. Distribution Postomdeles til klubber og medlemmer under DKF. Modtager du ikke bladet, ret henvendelse til din klub.

God somm er!

Miljø Trykt på miljøgodkendt papir hos svane-, blomstog FSC mærket trykkeri.

MG 8801

Tekst og fotos fra Magasinet Kano & Kajak må ikke gengives uden tilladelse fra DKF. Tips og kommentarer kan mailes til redaktion@kano-kajak.dk.

Ole Tikjøb, formand, DKF

Bolette Fokdal, 2. næstformand, DKF


Kano & Kajak Butikken Besøg Danmarks største kajakbutik Kæmpe udvalg i udstyr og hundredvis af både

Butikken, der hjælper dig på vandet :-) kajak.dk Find butikken:

Kano & Kajak Butikken Generatorvej 39 2860 Søborg Tlf 3990 8989

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 10.00 - 16.00


JUBILÆUM

Jubilæum

100 år i Klampenborg Klampenborg Kajak- og Kanoklub kan i år fejre 100- årsjubilæum med en reception og klubfest den 1. august, hvor der er inviteret gæster fra Gentofte Kommune, DKF og medlemmer fra naboklubber. Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol, klubarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Den 1. august 1917 blev den næstældste danske kajak- og kanoklub stiftet under navnet Dansk Cano Club på en stiftende generalforsamling på Charlottenlund Strandkafé, hvor 20 interesserede mødte frem. Klubben hedder i dag Klampenborg Kajak- og Kanoklub og er, trods alderen, stadig en aktiv og nyskabende klub med omkring 200 medlemmer. Den ældste

Klublokalerne i 1935.

06

| 03-2017

kajakklub i Danmark er Dragør Kajak Klub, som fejrede deres 100-årsjubilæum sidste år. De to initiativtagere til stiftelsen af kajakklubben i Klampenborg var hr. bankassistent Knud Raffenberg og hr. fabrikant Aage Stockholm, der, som skrevet står i protokollerne fra den 1. juli 1917, foranstaltede en kaproning ved Taarbæk med henblik på at oprette en kajak- og kanoklub. Efter et par indledende møder blev der så indkaldt til stiftende generalforsamling den 1. august. På den efterfølgende ordinære generalforsamling med cirka 40 medlemmer genvalgte man bestyrelsen med Aage Stockholm som formand. Det var også her, at klubben fik vedtaget de første love og fik navnet ændret til Dansk Kajak- og Kanoklub. Året efter blev Knud Raffenberg valgt som formand, hvor man også valgte at takke ja til at låne Fru Muncks Pavillion ved Klampenborg takstgrænse som station for klubbens både – indtil da havde klubben lejet plads til deres både i en hal hos en fisker i Skovshoved.

Fru Munck var mor til et medlem af klubben – den dengang 13-årige Ebbe Munck – som senere er blevet kendt som aktiv i Frihedsbevægelsen under krigen og ikke mindst som journalist og grønlandsfarer samt hofchef for Dronning Margrethe. Organisatorisk arbejde Den nye klub var meget aktiv lige fra starten med arrangementer af såvel kaproning som medlemsture og sociale aktiviteter som årsfester m.m. Men det, som især var kendetegnende for klubben lige fra starten, var bestyrelsens og helt konkret formand Knud Raffenbergs organisatoriske talent. Udover at organisere et væld af konkurrencer og løb så gik bestyrelsen i gang med at indsamle penge til et nyt klubhus, der blev bygget på Fru Muncks plads i 1918 – og dette forblev klubbens adresse indtil indvielsen af Arne Jacobsens klubhus på Bellevue, hvor klubben stadig har til huse. Klubben blev inspiration for andre, og i løbet af kort tid begyndte andre klubber at skyde op – blandt andet i Skovshoved, Holte og Hellerup. I Klampenborg ”lånte”


Jubilæum

Surfski tiltrækker unge til klubben.

man sin viden og organisatoriske evner ud til de andre klubber – blandt andet meldte A. Madsen og H. Madsen sig ud af bestyrelsen i 1920 for at hellige sig arbejdet i den nye klub i Holte og G. Janzen fratrådte for at gå til Hellerup-afdelingen og blive bestyrelsesmedlem i en ny klub der. Så på flere måder er klubben i Klampenborg blevet modertræet til alle naboklubberne, der blev stiftet i årene fremover. Forbund blev stiftet 1921 viste Klampenborg Kajak- og Kanoklub sig igen fra den organisatoriske side, da formand Knud Raffenberg lagde hus til et historisk møde – nemlig et møde den 5. marts 1921 – som anses for at være stiftelsen af det nuværende DKF. Der var efterhånden blevet stiftet så mange klubber rundt om i landet, at Knud Raffenberg fandt det fornuftigt at organisere alle klubber i et forbund, som kunne varetage alle klubbers interesser samlet under samme tag. Forbundet blev stiftet under navnet Dansk Cano Forbund, og ifølge protokoller-

I dag dyrker 1/3 af klubbens medlemmer surfski – og indførelsen af denne nye bådtype i klubben har tiltrukket både motions- og konkurrenceroere til klubben og ikke mindst yngre medlemmer.

ne blev der valgt en ledelse af forbundet, hvorefter resten blev overgivet til det dannende udvalg. Dette forbund skulle efter sigende være grobunden for stiftelsen af det nuværende DKF, som vi kender i dag. På et efterfølgende møde blev klubbens navn ændret fra Dansk Kajak- og Kanoklub til Klampenborg Kajak- og Kanoklub. For på det tidspunkt med så mange andre klubber i Danmark, var det på sin plads at sløjfe ordet Dansk. I de efterfølgende år blev klubben ved med at være aktiv især på det organisatoriske felt, men både den sportslige og økonomiske aktivitet var meget svingende – og der var på et tidspunkt ganske enkelt tale om at nedlægge klubben. Men heldigvis

trådte ildsjæle og stærke kræfter til og fik reddet klubbens eksistens. Arne Jacobsens klubhus Op gennem 30’erne skete der mange nye ting på Bellevue, hvor klubben havde til huse – ikke mindst da Gentofte Kommune i et samarbejde med Dansk Naturfredningsforening begyndte at udvikle Bellevue, som kulminerede med Arne Jacobsens byggeri af Bella Vista i 1936 samt ” Den Hvide Strand” i 1938. Mens alt dette stod på, kunne klubbens medlemmer blot kigge på uden at have den mindste indflydelse på udviklingen omkring deres klubhus – og ikke mindst leve i en uvished om, hvilken skæbne

| 03-2017 07


Jubilæum

kommunen havde tiltænkt Klampenborg Kajak- og Kanoklub. For klubben blev på intet tidspunkt hørt. Derfor var det en lettelse, da kommunen indkaldte klubbens bestyrelse til et møde på Gentofte Rådhus den 15. maj 1938, hvor de blev præsenteret for en skitse til et nyt klubhus placeret på Bellevue, som var tegnet af Arne Jacobsen. Og skitserne faldt i rigtig god jord – ja faktisk blev klubbens medlemmer meget begejstrede. Det nye klubhus – som danner ramme for klubben i dag – blev indviet i oktober 1938, hvor blandt andre formanden for Dansk Kajakforbund, Ulf Andersen, var til stede. I dag er man i klubben stadig meget glade for sit nu ikoniske klubhus. Men historiens vingesus giver dog nogle begrænsninger – for i dag er bygningen fredet ned til mindste skrue. Aktiv klub I efterkrigsårene og tiden derefter har Klampenborg Kajak- og Kanoklub udviklet sig som de fleste ældre klubber i landet med det primære fokus rettet mod turkajak og en lidt gråhåret medlemsskare. Men de seneste år har klubbens organisatoriske DNA, gå-på-mod og vilje til at skabe nyt slået til igen. For noget skulle der gøres for nogle år siden for at tiltrække og fastholde de unge. Vendepunktet kom for alvor i 2008, hvor oceanrace og surf lifesaving kom til som et supplement til traditionel kajakroning. Her anvender man surfski, som sikkerhedsmæssigt passer godt til farvandet omkring Klampenborg. – I dag roes cirka halvdelen af klubbens ture i surfski – og indførelsen af denne nye kajaktype har tiltrukket både motions- og konkurrenceroere og ikke mindst yngre medlemmer. Flere af konkurrencelivredderne er på landsholdet og vinder både nationale og internationale medaljer. Også i oceanrace er roerne med helt fremme nationalt. Det har skabt nyt liv i klubben, forklarer klubbens nuværende formand, Peter Rohde. Så med de nye tiltag og med vægt på både konkurrence, motion og et godt klubliv, er klubben klar til at fejre 100-årsjubilæum med en tro på, at klubben også i fremtiden er et herligt sted at dyrke kajak- og kanosporten... Men det er en anden historie.

08

| 03-2017

1918 – afgang fra klubben.


Den nye Opel

INSIGNIA IT‘S TIME FOR NEW LEADERS

SOM MEDLEM AF DANSK KANO- OG KAJAK FORBUND KAN DU OPNÅ UNIKKE FORDELE: Registrér dig på partner-program.dk og få din personlige adgang til Opel Partner Program Brug adgangskoden: DKF2017 opel.dk Brændstofforbrug ved bl. kørsel: 17,2-17,5 km/l, CO2-udslip: 129-136 g/km. Energiklasse:


KANO

I C4 fik danskerne medalje.

Women Canoe Cup i Frankrig Tekst: Jan Eriksen | Foto: Jan Eriksen

Hvert forår holder Boulogne Canoë Kayak i Frankrig en træningslejr og en konkurrence for kvindelige kanoroere: Women Canoe Cup. I år blev den afviklet fra 8.-14. maj. I år deltog der to roere fra Danmark, nemlig Liv Obel (361) og Katja Eriksen (VKKC) i både træningslejr og selve cuppen. Der blev gået til den ved træning og konkurrencen, hvor 20 kvindelige kanoroere viste deres bedste. Der var roere fra Danmark, Frankrig, Tyskland, Australien og Rusland. I alt var der 20 deltagere, hvilket var noget færre end foregående år. Dette skyldes nok, at

10

| 03-2017

der er mange andre kanokonkurrencer her i foråret, bl.a. World Cup. De første dage på træningslejren var der forholdsvis få deltagere, hvilket betød, at vores danske kanoroere fik stor opmærksomhed fra de franske trænere. De var på vandet to gange om dagen suppleret med muskeltræning og afspænding i klubbens træningsfaciliteter. Selve cuppen blev især præget af de to store og stærke landshold fra Tyskland og Frankrig, som især i C1 kæmpede om pladserne i front. Der var også konkurrencer i C2 og C4, hvor der blev lavet sammensatte hold på tværs af nationerne, for dem der ikke havde faste partnere. Liv og Katja fik

makkere fra Frankrig i C2 og en fra Frankrig og Rusland i C4, som også resulterede i medaljer.


flydebroer til rosport

Kano

træ - aluminium - beton

- stor stabilitet - lav flydehøjde - 20cm - mange moduler størrelser - komplet levering og montering

NBC Marine tlf. 49 17 00 72

-

www.nbcmarine.dk

-

info@nbcmarine.dk


ANMELDELSE

Anmeldelse

Nelos smartphoneholder Tekst: Anders Krintel | Foto: Søren Manscher

Ja, der er ikke noget nyt i, at man kan få et vandtæt etui til sin smartphone. Dem findes der rigtigt mange modeller af. Når vi alligevel lige har valgt at kigge på Nelos bud på en sådan, er det fordi, den udmærker sig ved at passe til GoPro’s mounts, som rigtig mange kano- og kajakroere i forvejen er i besiddelse af. Dette betyder, at telefonen nemt kan komme op og sidde foran roeren. Jeg har selv tidligere bygget lignende holdere af sugekopper, træklodser og etuier fra Aquapac, men her er det gjort dejlig nemt. Så i stedet for at genopfinde et holdersystem, benytter de bare noget, som i den grad er afprøvet. Der følger en enkelt holder med, men en ekstra GoPro-holder med klisterpude koster vel i omegnen af en tier, så det er nemt og billigt at få holdere på flere både. Ror du kapkano og skal have Nelo-etuiet til at sidde på et rør, benytter man bare GoPro’s holder til cykelstyr. Bemærk, at det kan være lidt vanskeligt at sætte en GoPro-holder fast lige foran cockpittet, hvis dækket har et knæk lige på det sted. Alt efter om du vil have din smartphone på høj- eller tværformat, så vender du den bare ved at skubbe en lille låsepal til siden og klikke posen af holderen. Posen lover vandtæthed i IPX6 – hvilket svarer til at blive spulet hårdt med en haveslange, så det burde kunne dække de flestes behov. 12

| 03-2017

Måske man dog som havkajakroer lige skal teste vandtætheden, inden man ror alt for længe med hovedet nedad. Posen lukkes med en klemmelynlås, og flappen holdes med velcro. Jeg har ikke forholdt mig til hvilke telefon-apps, der er gode, og ej heller til batterilevetider og GPS-nøjagtighed i telefoner. (Det handler mest om, at min telefon er gammel og tæt på ubrugelig i den forstand) Blot kan jeg konstatere, at holderen fungerer som den skal, og at jeg med min lille gratis stopurs-app (Stopwatch Free) sagtens kunne ro, uden at etuiet med telefonen sad i vejen. Hele anordningen syner nemlig lidt stor at have foran, og jeg snittede den da også engang imellem med pagajen, når armene faldt for langt ned i pauserne mellem intervallerne, men det er nemt at undgå ved at holde fokus på stilen. Så om du bruger Kayaklog, Nelo Coach, Endomondo eller noget helt fjerde, så kan du have skærmen foran dig. Jeg vil slutteligt lige notere, at telefoner med knapper på siden godt kan være lidt vanskelige at betjene, men det kan lade sig gøre. Og husk nu at sikre det hele med en snor! Prisen ligger på 150 kr. hos Dansprint. Se mere på Nelo.eu


Anmeldelse

| 03-2017

13


KORT NYT

Kort & godt Elektroniske flaires udfordrer night vision-udstyr Ole Andersen fra redningseskadrille 722 har sendt os denne udredning om brugen af elektroniske flaires. “Udbredelsen af elektroniske flaires er under kraftig stigning. Generelt er LED lys meget anvendeligt, da det er energivenligt og lyskraftigt.  I redningstjenesterne anvendes mere og mere lysforstærkende udstyr (NVG – night vision goggles). Udstyret ser kun lys i et vist frekvensbånd. Afhængig af type kan det variere. Men grundlæggende har de fleste NVG-udstyr svært ved at se det røde frekvensbånd fra en elektronisk flaire, hvilket vil sige, at redningspersonel, ombord på fly og skibe typisk ikke ser de elektroniske flaires. Røde LED-flaires ses rigtig godt med det visuelle øje, og virker derfor fint til dette – og lyser i øvrigt rigtigt længe i forhold til gammeldags pyroteknik-flaires. Disse kan altså være rigtig gode til at gøre opmærksom på, at man er i nød, så civile fra kysten eller besætninger ombord på skibe erkender, at nogen er i nød. MEN, når redningspersonel begynder at søge efter savnede, bør man supplere sin røde LED-flaires med enten noget pyroteknisk eller eksempelvis en hvid lommelygte. Bruger du pyroteknik, så affyr først flairen, når redningsenheder er synligt i området. Det skal her understreges, at evt. varmesøgende kamera heller ikke kan se de elektroniske flaires, da de ikke udvikler varme. Røde håndblus, som udvikler meget varme, ses meget tydeligt på varmesøgende kamera. Nogle røde LEDflaires har enkelte hvide LED blandet ind i de røde, og disse kan derved ses.”

Søg penge Mangler I den sidste finansiering af et projekt, som kan fremme DKF’s strategi (flere klubber og medlemmer, flere børn og unge, flere uddannede i tur/kap, flere med bedre kano-og kajakfærdigheder og klubudvikling eller afprøvning af nye organisationsformer?  

Læs mere på: kano-kajak.org/klubbensledelse/soeg-penge-til-en-godide/

Få et OK Benzinkort og støt Dansk Kano & Kajak Forbund hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Kano & Kajak Forbund med 6 øre, hver gang du tanker benzin eller diesel. Første gang du har tanket 500 liter, får Dansk Kano & Kajak Forbund en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale. Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk

14

| 03-2017


FOKUS: FASTHOLD

ELSE White Surfkajak Byggeri Water

F O K US

e

Fastholdels

Anders Krintel

Svar på mail Joan

Kære Anders Tak for din konstruktive mail. Ja ingen tvivl. Der var meget, jeg kunne have gjort bedre og mere. Det skal ikke være en undskyldning. Men jeg var i dårlig form, før jeg begyndte, og min antagelse om, at jeg ville komme i bedre form af at ro kajak, holdt ikke stik. Under mine 32 km i kajak var jeg aldrig i nærheden af at være forpustet. De uvante bevægelser og de mange ture i vandet fik bare min krop til at gøre ondt, og gav mig mindre lyst til at tage afsted næste gang. Måske skulle jeg have trænet kondition, smidighed og styrke ved siden af, men det tager i forvejen lang tid at være på vandet, og jeg kunne ikke overskue at gå i gang med sådan en træning selv. I det hele taget er der rigtig meget, man “selv” skal i en kajakklub. Det havde jeg glædet mig til, for jeg er jo træt af de upersonlige træningscentre. Det var bare svært i virkeligheden. Jeg følte ikke, at jeg havde noget at byde ind med. Det var hele tiden andre, der skulle tage hensyn til mig. Nej, jeg dukkede ikke op til morgentræning, for hvem skulle vente på mig? Langsom og dårligt roende, som jeg er. I klubhuset var det nærmest som om, at alle havde faste pladser, og så er det svært som ny at sætte sig og tale om “vi og vores” i stedet for “I og jeres”. Selv om det jo lige netop var det, jeg søgte. Jeg ville jo så gerne være en del af klubben og byde ind. Men hvornår får man taleret i en klub? Ud over de dejlige instruktører og mine medkursister, så blev jeg aldrig præsenteret for resten af klubben. Jeg fik at vide, at jeg skulle gøre rent, men der var aldrig nogle, der spurgte, hvad jeg havde lyst til at byde ind med til fællesskabet. Aldrig nogle der spurgte, om jeg ville hjælpe med hjemmesiden, med børnetræning eller bage en kage til forårsfesten. Og jeg turde ikke selv byde ind – for hvornår får man taleret i en klub? Nu var det vist mig, der røg ud af en tangent – men jeg har jo set og mærket, hvor meget godt arbejde I lægger i at tage imod os nye, og så jeg synes I har ret til at høre, hvorfor det ikke lykkedes for mig. Med venlig hilsen Joan

@ Se Anders’ mail til Joan I Magasinet Kano & Kajak 2-2017 side 21 kan du læse Anders´ mail til Joan.

| 03-2017

15


FOKUS: FASTHOLD

ELSE

Will they stay or will they go? Klubbernes instruktører har længe været i gang med at uddanne årets nye medlemmer. Nu bliver de nye frigivet – får ret til at ro alene og blive en del af klublivet. For nogle er frigivelsen indgangen til et langt klubliv. Andre mister hurtigt interessen for sporten og klubben. Tekst: Lisbet Praëm, DKF | Foto: DKF

Hvorfor mister nogle interessen for livet i en kano-kajakklub i løbet af ganske kort tid, mens andre bliver grebet – og fortsætter år efter år? Spørgsmålet bliver ofte diskuteret, når klubfolk mødes. I en undersøgelse foretaget af DGI, DIF og DKF formulerer nogle af de adspurgte udfordringerne således: “Hvordan løser vi den situation, at vi uddanner 20 nye medlemmer hvert år, men

16

| 03-2017

hvis vi er heldige ser vi fem af dem året efter? Hvordan fastholder vi de nye medlemmer, gør dem interesserede i klubliv og får dem til at engagere sig i klubben?” “Vi har en stor gruppe medlemmer, som har været med i mange år, og som ligger i toppen af klubstatistikken. Hvert år får vi 6-15 nye medlemmer på vores frigivelseshold, og selvom det er forskelligt fra år til år, så stopper en del af disse nye roere igen efter et år.”

“Børn stopper igen efter en periode. Voksne kommer ikke i gang igen efter vinteren. I snit melder folk sig ud igen efter fire år.” En indsats fra begge parter I Vejle Roklub har Christopher Furlan i 2015 udarbejdet en antropologisk undersøgelse, der har til hensigt at forstå, hvorfor folk enten stopper i løbet af få år eller bliver ved nærmest til de dør. Undersøgelsen søger


Fokus: Fastholdelse

Mange kerne medlemmer I en undersøgelse foretaget af DGI,DIF og DKF i 2016 blev alle kajakklubber, der er medlem af DGI og DKF spurgt om, hvilket udsagn, der passede bedst på klubben i forhold til klubbens evne til at fastholde medlemmerne. Mere end 60 procent af de adspurgte vurderede, at udsagnene: “Klubben mister stort set ikke medlemmer” (7,2%) eller “klubben har en stor gruppe af kernemedlemmer og kun få, der melder sig ud” (54,2%) passede bedst  på dem.

desuden svar på, om klubbens organisation har en direkte effekt på klubbens evne til at fastholde medlemmerne. Christopher Furlan har interviewet en række af klubbens medlemmer, og han påviser i sin undersøgelse, at især i seniorafdelingen er forvandlingen fra deltager på introduktionskursus til frigivet udfordrende for de nye medlemmer.

Hvordan løser vi den situation, at vi uddanner 20 nye medlemmer hvert år, men hvis vi er heldige ser vi fem af dem året efter? Hvordan fastholder vi de nye medlemmer, gør dem interesserede i klubliv og får dem til at engagere sig i klubben. Vi har en stor gruppe medlemmer, som har været med i mange år, og som ligger i toppen af klubstatistikken. Hvert år får vi 6-15 nye medlemmer på vores frigivelseshold, og selvom det er forskelligt fra år til år så stopper en del af disse nye roere igen efter et år. “Alle (de nye medlemmer, red.) har sagt, at de var bange for, at de ikke var gode nok til at komme ud og ro sammen med de erfarne medlemmer,” skriver Christopher i sin undersøgelse. Han forklarer, at alle kaniner (de nye, red.) har nævnt, at klubben har kliker eller lukkede grupper. Kaninerne gætter på, at det vil tage flere år at komme ind i disse grupper, og de oplever, at de øvrige medlemmer ikke er interesserede i at tage korte ture, som de nye ved, at de magter. I konklusionen skriver han blandt andet: “Når de nye roere er frigivet, føler de sig ikke klar til at tage ud på en lang tur (de er bange for, at de ikke kan holde tempoet). Når dette kombineres med fremmede mennesker og et rokort-system, som man ikke rigtig forstår, giver det rigtig meget angst.”

Børn stopper igen efter en periode. Voksne kommer ikke i gang igen efter vinteren. I snit melder folk sig ud igen efter fire år.

En anden pointe i Christophers undersøgelse er, at det kræver en indsats både af de nye og af klubbens kernemedlemmer for at få integrationen til at lykkes. De fleste nye vil gerne opleve ”rigtig roning” med klubbens almindelige medlemmer. Men de oplever ikke altid, at klubbens kernemedlemmer vil have dem med. Samtidig giver de nye udtryk for, at de i starten mangler en erfaren kontaktperson, som de kan støtte sig til.  I undersøgelsen viste det sig, at udfordringerne var langt større i seniorafdelingen end i klubbens to andre afdelinger, masterog ungdomsafdelingen. Forskellen på de tre afdelinger er organiseringen. Seniorafdelingen er eneste afdeling, hvor der ikke er faste mødetider og faste fælles aktiviteter.

Vil I arbejde med fastholdelse? DGI, DIF og Dansk Kano og Kajak Forbund tilbyder alle klubber, der er interesserede, et længerevarende udviklingsforløb, hvor klubben kan arbejde med fastholdelse. Kontakt: Vasant Kotak (Projektleder)  Vasant.kotak@bevaegdigforlivet.dk Telefon: 29 92 21 37

| 03-2017

17


FOKUS: FASTHOLD

ELSE

DKF´s miljøkampagne:

Endnu en klubaktivitet, der skaber fællesskab i din klub Her vil du finde flere måder at bruge miljøarbejdet som aktiviteter, klubmedlemmerne bliver glade for. Tekst: Irene Lauridsen, DKF | Foto: DKF

Fordele ved at deltage i miljøkampagnen De klubber, som arbejder for et bedre miljø, oplever mange fordele: Renere rovand, synlighed over for Kommunen og mulighed for at vinde DKF´s Grøn Klub Pris og 10.000 kr. Men vidste du, at man også kan bruge miljøarbejdet til at fastholde medlemmer i klubben? DKF´s kampagne “Jeg passer på vores vand” er tænkt med det mål at samle klubmedlemmer, som måske ikke har noget fælles endnu, til en god, relevant og selskabelig aktivitet. Det er lettere at tale sammen, når man har stået og hevet et dæk op af vandet sammen! Man behøver ikke planlægge det store arrangement: Man skal bare bestille veste og handsker hos DKF og sætte et opslag op i klubhuset med en dato.

18

| 03-2017


Fokus: Fastholdelse

Inspiration til affaldsindsam Her er der et par idéer til, hvordan

lingsaktiviteter i klubben

du kan engagere andre klubmed

lemmer i kampagnen: 1) Vi samler "tid" (børneindsam ling) Inviterer klubbens børn (eller dine egne) til en affaldsindsamlin g på vand og kyst, hvor I skal kigg hvor lang tid affaldet bliver i natu e på, ren. Del dem i grupper af to-fire deltagere, altid i selskab med en Lav en liste med affaldets nedbryd voksen. ningstider og læg dem i hver pak ke. Et eksempel: Afhængig af børn enes alder kan indsamlingen tage mere eller mindre tid, men efter bør de have nok i posen. Når I er to timer færdige, skal I kigge på fangsten og regne ud, hvor mange år med har sparet naturen for. affald I 2) Lav en affaldsplakat (børne indsamling) Inviter klubbens børn (eller dine egne) til en affaldsindsamling på vand og ved kysten. Forbered en (ikke noget fancy, en palleramme ramme er nok), som kan hænges på klub bens ydervæg. I skal bruge søm eller andet til at hænge affaldss , lim tykkerne fast på rammen. Der skal også være kuglepenne eller krid børnene kan skrive på rammen, t, så hvem der fandt de forskellige styk ker, hvor de fandt dem, hvor lang tager for naturen at nedbryde det, tid det hvordan de forskellige typer affa ld kan skade dyrene eller lignend e. 3) Fotoudstilling (voksne) Inviter din gruppe i klubben til en indsamlingsdag, Forbered en prin ter, tape og en præmie (der kan flere forskellige kategorier for præ være mierne, afhængig af hvor mange deltagere I er). Alle skal ud på van og samle affald. Men før man tage det r det op, skal man tage et billede af det, som det nu ligger i naturen. Når man kommer tilbage til klub huset, sender man billederne til klubbens emailadresse, hvor de og hænges på væggen (hvis I har printes et eksternt skab/tavle, så brug det til at vise “udstillingen” frem, så forbipasserende kan se, at klubben alle arbejder for det lokale område). Alle de øvrige deltagere i arrange skal stemme på det bedste bille mentet de, og vinderen får præmien. 4) Arbejdsdag – også på van det Man kan også “flette” en affaldsin dsamlingsaktivitet på arbejdsdage n. Vi kender alle det, at alt for man møder op (ellers vanker jo en bød ge e!), og der er næsten ikke arbejde eller værktøj til alle. Så er det en at tilbyde dem at samle affald på god idé vandet, hvor man helt sikkert vil finde mere, end man troede. 5) Bestil et naturkursus hos DKF DKF tilbyder at holde naturkurser for de klubber, hvor der samles mindst syv deltagere. Kurset plan og udføres af en naturvejleder, som lægges vil tage deltagerne på vandet til en faglig affaldsindsamling, hvo vil informere om affaldstyper og r han deres effekt i naturen. Kurset vil også formidle viden om, hvordan planlægger en tur i naturen ove man r flere dage, hvad skal man gøre med det producerede affald, hva huske at pakke og lidt information d man skal om beskyttede områder og lignend e. Skriv til miljo@kano-kajak.dk, ring til DKF´s hovednummer, hvis eller du ønsker at høre mere om tilbu ddet. 6) For dem som bare ikke kan nå gruppearbejde – en solo-ind samling Hav to-tre sæt af affaldsindsamlin gsmaterialet klart ved siden af com puteren, hvor medlemmerne regi rer deres udgang. Skriv en seddel streom, at alle er velkomne til at tage sættet med på deres tur, de skal strere, ved siden af deres km, om regide fandt affald, og hvad det var. Soloroere, som sender et billede tur og fangst til DKF´s emailadress af deres e miljo@kano-kajak.dk, deltager også i forbundets miljøkonkurren cer. Man kan kombinere disse aktivite ter på forskellige måder. Husk at sende jeres billeder til DKF og deltage i forbundets fotokonkurr encer om forskellige præmier!

OBS! bestil handsker og veste til affaldsindsamling ved at sende en email til il@kano-kajak.dk | 03-2017

19


FOKUS: FASTHOLD

ELSE

PaddleBattle Cup:

Her er de børn, som bliver ved i klubben! Det er utroligt vigtigt for børnene at opleve, at de rykker med deres træning. PBC giver dem muligheden for at mødes med deres venner i andre klubber og inspirere dem til at fortsætte i sporten. Tekst: Irene Lauridsen, DKF | Foto: DKF

Hvad er PBC? PaddleBattle Cup-stævnerne er for børn og unge i klasserne U10, U12, U14 og U16. Stævnerne henvender sig især til begyndere og nyere roere, som her får en tryg mulighed for at stifte bekendtskab med konkurrenceroning. Stævnerne er placeret rundt omkring i landet for at give flest mulige chancen for at deltage i flere stævner, hvor flertallet er lagt før sommerferien.

20

| 03-2017

Konkurrencer og fastholdelse går let sammen Fra børn er ca. syv år, og til de er i teenagealderen, er de optaget af at tilegne sig viden og færdigheder, fysiske, psykologiske og sociale. Børnene lærer hurtigt og vil gerne afprøve den erhvervede viden, og de er også i en alder, hvor de konstant søger forskellige interesser og hobbyer. Derfor er det vigtig for klubber, som ønsker at fastholde deres unge, at de skaber

et glædesfyldt og udfordrende træningsmiljø med fokus på fælleskab og mestring af færdigheder. Det vil sige, at færdighederne skal “leges ind” i børnene via øvelser, møder med andre børn og unge og små konkurrencer. Gennem konkurrencer lærer børnene, at der er forskellige måder at opnå et mål på og udvikle venskaber, som baseres på fælles oplevelser. Dette fører til, at de bliver ved med at komme i klubben. Det er her, at


Fokus: Fastholdelse

Dato og sted for PBC 2017 12. august Vejle Kajakklub 20. august Vallensbæk Kano og Kajak Club 3. september Skanderborg Kano og Kajakklub

ATK

Aldersrelateret Træningskoncept Dansk Kano og Kajak Forbund

Aldersrelateret træningskoncept

1

Tak til forfattere af bogen “ATK – Aldersrelateret Træningskoncept”, hvor informationen om børnenes udvikling er hentet fra.

de har deres venner og får løbende udfordringer, deres tider bliver kortere og kortere, når der passer til deres træning. de bliver ved med at træne i klubben. PBC er stedet, hvor de får deres arbejde anerkendt af venner fra alle klubberne Hvordan kan PBC bruges til at eller gode råd til at blive endnu bedre. fastholde børn og unge i klubben? Så PBC skal gerne være med i horiPBC er stævner, hvor de yngste i klubben finder venner, udfordringer og nye måder at træne på. sonten allerede fra starten af træningssæsonen, som noget børnene kan se Stævnerne kan bruges som en måling af, frem til! hvordan det går med børnenes træning. Hvor meget har de rykket sig siden sidst? Børn er lige så glade som voksne for at se, at

Kontakt DKF Har din klub lyst til at få et PBC-stævne i huset? Skriv gerne til il@kano-kajak.dk

| 03-2017

21


FOKUS: FASTHOLD

ELSE

Bevæg dig for livet vil hjælpe flere i gang med kano og kajak.

Bliv flere i klubben Tekst: Vasant Kotak | Foto: DKF

Bevæg dig for livet – Kano og Kajak støtter jeres klub, hvis I gerne vil tiltrække og fastholde medlemmer. Samtidig samarbejder vi med kommercielle operatører og andre partnere om at give flere mennesker mulighed for at prøve kræfter med kano- og kajaksporten, og vi arbejder for at forbedre adgangen til vandet. Projektet er et samarbejde mellem DKF, DGI og DIF og er støttet af Nordeafonden og TrygFonden. Klubberne vil gerne arbejde med medlemsudvikling DKF og DGI gennemførte i 2016 en spørgeskemaundersøgelse med fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer i kano- og kajakklubber. Af de klubber, der har besvaret undersøgelsen, er halvdelen interesseret i at arbejde aktivt for at forøge

22

| 03-2017

medlemstallet i klubben. Yderligere en fjerdedel er interesseret under visse betingelser. Undersøgelsen viser, at der er udfordringer med rekruttering og fastholdelse i mange klubber, men også at nogle klubber har ventelister. Vi bruger resultaterne fra undersøgelsen sammen med erfaringerne fra andre idrætsgrene i Bevæg dig for livet – Kano og Kajak. Bevæg dig for livet – Kano og Kajak indeholder tre elementer 1. Kom godt i gang med at ro med fokus på nybegyndere og motionsinteresserede. 2. Klubtuning, der er støtte til klubber, der gerne vil arbejde med rekruttering og fastholdelse 3. Blå stier, der handler om flere kajakruter og bedre adgang til vandet.

Kom og prøv Et enkeltstående arrangement, hvor klubben giver interesserede mulighed for at prøve kano, kajak, SUP eller, hvad klubben vælger at tilbyde. Klubben bruger Kom og prøv-arrangementerne til at promovere sig selv for potentielle medlemmer, og Bevæg dig for livet støtter klubben med markedsføring.


Fokus: Fastholdelse

Bevæg dig for livet kajak-intro Et introduktionsforløb på 3×3 timer for kajakinteresserede, der gerne vil prøve kræfter med kano eller kajak, eller for roere, der gerne vil blive bedre til at ro, uden at skulle gennem et længere forløb. Klubben afvikler forløbet og får et tilskud på 3.000 kroner til eksempelvis instruktør. Bevæg dig for livet støtter med markedsføring, tilmelding og deltagerregistrering.

Kom godt i gang med at ro Vi støtter klubberne med at afvikle Kom og prøv-arrangementer og Bevæg dig for livet introduktionsforløb for helt nye roere. I kan få hjælp i form af færdige drejebøger for arrangementer og forløb, markedsføringshjælp og tilskud til instruktører. Koncepterne kan tilpasses netop jeres klub, og der bliver udviklet forskellige forløb for de forskellige bådtyper, eksempelvis Havkajak-intro eller SUP-intro. Klubben kan få uddannet mentorer, der aflaster klubbens instruktører på Kom og prøv-arrangementerne og Kajak-intro. Mentorerne giver nye medlemmer en god start på klublivet og gør, at flere forbliver medlemmer i klubben. Klubtuning Vi er ved at finde kano- og kajakklubber, der er rigtigt gode til rekruttering og fastholdelse, og andre Bevæg dig for livet-projekter arbejder også med medlemsudvikling. Vi samler de gode eksempler fra både kano og kajak og andre idrætter i et inspirationskatalog. Hvis jeres klub i øvrigt er velkørende, er det bare at plukke forslagene i kataloget og tilpasse dem til jeres klub.

Hvis jeres klub er interesseret, tilbyder vi også et længerevarende udviklingsforløb, vi har valgt at kalde Klubtuning. Vi lægger ud med afklaringsmøde, hvor en konsulent hjælper jer til at blive klogere på, hvor klubben står, hvad i er gode til, og hvordan I kan udnytte jeres styrker, når vi arbejder med rekruttering og fastholdelse. Det kan være, at I bare har behov for inspiration, men det kan også være, at det giver mere mening for jer med et skræddersyet forløb, hvor vi hjælper jer med at tune jeres klub, så I bliver bedre til rekruttering og fastholdelse. Klubtuningsforløbene er gratis. Blå stier Vi arbejder for at oprette et landsdækkende net af kajakruter og samle viden om alle de lokale ruter et sted, så klubmedlemmer og selvorganiserede kano- og kajakroere kan finde godt rovand – uanset hvor i landet de er. Vi arbejder med myndigheder og andre interesseorganisationer om bedre adgang til vandet.

Bevæg dig for livet – Kano og Kajak Bevæg dig for livet – Kano og kajak er en del af den nationale Vision 25-50-75, der går ud på, at i år 2025 er 75% af den danske befolkning idrætsaktiv og 50% er organiseret i en klub eller forening. Projektet løber i perioden 2017-2019 og er et samarbejde mellem DGI, DIF og DKF med det formål at få flere mennesker ud at ro kano og kajak, både selvorganiserede og i klubber. Projektet er støttet af TrygFonden og Nordeafonden.

Klubtuning Et udviklingsforløb, hvor en konsulent hjælper klubben med at arbejde med rekruttering og fastholdelse. Forløbet tilpasses netop jeres klub, og vi lægger vægt på klubbens styrker og bruger dem fremadrettet. Klubtuning er gratis.

| 03-2017 23


DKF-PARTNER

Bliv godt kørende med Opel og DKF Som medlem af DKF kan du nu blive godt kørende med den nye Mokka X, eller en af de andre topmodeller fra et af Danmarks og Europas førende bilmærker, Opel. Tekst: Lars Bo | Foto: Lars Bo

Morten Frydenreich.

Opel har nemlig indgået et partnerskab med DKF, der betyder, at medlemmerne kan få Opel-biler og tilbehør som kajakholdere og rails til ekstra attraktive priser samtidig med, at Opel støtter DKF med et bidrag for hver solgt bil. – Den vækst, bilbranchen og Opel især oplever lige nu, skyldes dels en fremgang

24

| 03-2017

blandt traditionelle kundegrupper, men også, at vi er begyndt at kigge på nye målgrupper, som vi kan påvirke og samarbejde med. Her er hele outdoor-området interessant for os, for det matcher godt til Opel og vores profil, og i den sammenhæng ser vi DKF som en spændende partner, for det er et forbund i vækst og med et stort potentia-

le, siger B2B Manager hos Opel Danmark, Morten Frydenreich. For at få en ny Opel og/eller tilbehør til de ekstra attraktive medlemspriser, skal man tilmelde sig Opel Partner Program på partner-program.dk med adgangskoden DKF2017. Når ens konto er registreret og aktiveret kan man søge efter sin bil og


DKF-partner

tilbehør i det område, hvor man bor. De oplyste priser på hjemmesiden er fratrukket rabatten til DKF´s medlemmer. – Ud over vores traditionelle modeller, har vi SUV-lignede biler som den nye Mokka X og snart også Crossland X og Grandland X. Det er biler med stor frihøjde, som er skabt til at komme længere ud i den natur, som kano- og kajaksporten er en stor del af. Vi håber selv og tror på, at vores fine modelprogram vil appellere til DKF´s medlemmer, så vi ad den vej kan få mange flere ambassadører for vores biler og samtidig hjælpe DKF med at vækste yderligere, siger Morten Frydenreich. En frontfigur på den vej, har Opel i øvrigt allerede fundet i skikkelse af OL-sølvvinder Emma Aastrand Jørgensen fra Maribo Kajakklub. – Opel har sammen med en lokal forhandler indgået et samarbejde med Emma Aastrand Jørgensen, som Opel ser som en positiv frontfigur i vores samarbejde med DKF, siger Morten Frydenreich.

Holstebro RejseCenter er Dansk Kano & Kajak Forbunds officielle rejsepartner. Kontakt Mette Sørensen på tlf. 96 10 10 57 for et uforpligtende tilbud næste gang din forening skal ud at rejse. Holstebro RejseCenter har i mange år haft sportsrejser som ét af vore specialer, og vi samarbejder blandt andet med flg.:

| 03-2017 25


DET SKER

Indsendt af arrangørerne:

Det sker juli 2017 – oktober 2017

Tilmelding: Tjek arrangørens eller arrangementets hjemmeside.

Vi har samlet en buket af events til motionister, konkurrencefolket, børn, instruktører, SUP-interesserede. Du kan tilmelde dig allerede i dag!

JULI Silkeborg Regatta Dato: 1.-2. juli Sted: Silkeborg WWW: silkeborg-kajakklub.org/ stvner

Knuthenborg Sprint Dato: 1. juli Arrangør: Maribo kajakklub Distance: 100 m WWW: facebook.com/ KnuthenborgCraftSprint2017

SUP instruktør? Der er SUP-konverteringskursus for eksisterende instruktører den 12. & 13. august. Tilmelding: kano-kajak.org

DKF Q Camp Dato: 2.-3. september Pris: 1.600 kr. Sted: Thurø Camping Tilmelding: kano-kajak.org Q-camp er til Danmarks 40 hurtigste kvinder, der har lyst til at nørde, le og spise sig gennem en weekend med ligesindede. Der er plads til 40, og campen bliver hurtigt fyldt op.

26

| 03-2017

CRAFT Sprint Cup Dato: 2. juli 2016 Arrangør: Hvidovre Kajakklub Distance: 100m WWW: facebook.com/ KnuthenborgCraftSprint2017

Amager Strand Park Rundt Dato: 29. juli Arrangør: Sundby Kajakklub

Kronborgløbet Kronborgløbet er flere kajakløb i Øresund som består af: • Kronborgløbet 24 km. med en rute fra Helsingør til Hornbæk og retur i klasserne K1, K2 og havkajak. Løbet er samtidig en del af Dansprint Maraton Cup i klasserne i turkajak og kapkajak. • DM i ocean racing med en rute fra Helsingør til Gilleleje eller omvendt afhængig af strøm og vejrforhold. • Trimløb og U18 12 km. med en rute fra Helsingør til Langebro og retur. Alle løb er fantastiske og udfordrende i strøm og bølger. Alle kan deltage i et af ovennævnte løb ved valg af den kajak der passer til dagens vejr og strømforhold. For surfski og havkajak er der gode strømforhold, som gør DM i surfski og havkajak spændende, og der opnåes meget høje hastigheder, når roerne finder områder i Øresund med maksimal strøm. For turkajakker og havkajakker er Kronborgløbet og DM i ocean racing udfordrende. Det er vigtigt, at roerne er forberedt på, at der næsten altid er bølger i Øresund, men trods det kan alle deltage. Der roes tæt på kysten, og alle møder og ser andre roere, når der returneres fra Hornbæk. Trim og U18 løbet er en god start og forsmag på Kronborgløbet og DM i ocean racing.


AUGUST Nordisk Ungdoms Mesterskab Dato: 5.-6. august Arrangør: Silkeborg Kajakklub

Vendelboløbet Dato: 19. august Arrangør: Aalborg Kajakklub WWW: aalborgkajakklub.dk

Skovshoved Canoepolo Open Dato: 5.-6. august Sted: Skovshoved Havn 3 WWW: skovshoved.dk

Kanojak Trim Dato: 19. august Sted: Krostien 11, Nødebo, 3460 Fredensborg Arrangør: Kajakklubben Esrum Sø WWW: kkes.dk

Bornholm rundt i havkajak Dato: 10.- 13. august Arrangør: Bornholms Kajakklub WWW: Bornholmrundtihavkajak.dk

Agger Athlon Dato: 18.-20. august WWW: aggerathlon.dk

PaddleBattle Cup Sted: Vejle Dato: 12. august Arrangør: Vejle Kajakklub Thurø Rundt Dato: 13. august Arrangør: Svendborg Kajakklub WWW: svendborg-kajakklub.dk Kajakrally Dato: 18. august Sted: Ebeltoft Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

PaddleBattle Cup Dato: 20. august Arrangør: Vallensbæk Kano og Kajak Club Vordingborg Kajaktrim Dato: 27. august Arrangør: Vordingborg Ro- & Kajakklub WWW: vo-roklub.dk Kronborgløbet Dato: 28. august Arrangør: Krogen WWW: kajakklubben-krogen.dk

Agger Athlon Dato: 18.-20. august WWW: aggerathlon.dk Tre dages sportevent for sportsglade familier og andre – uanset niveau. Du kan både dyrke det du elsker allermest, og udfordre dig selv på nye oplevelser. Du vælger selv hvilke. Har du ikke udstyret, kan du leje det på stedet. Det hele foregår i og omkring Agger i Nationalpark Thy, tæt på både fjord, hav og smuk natur. Børne Aggerrace: (svøm 100 m., kajak 500 m., skydning, SUP 250 m., MTB 4 km., skydning, løb 1 km.) Agger race mellem: (finnesvøm 750 m., kajak 2 km., skydning, SUP 1 km., MTB 8 km., skydning, løb 2 km.) Agger race: (finnesvøm 1,5 km., skydning, kajak 4 km., skydning, SUP 2 km., skydning, MTB 15 km., skydning, løb 5 km.) Hav- eller turkajak: 15 km. kanalrace Havkajak og surfski: 25 km. hav-fjord-kanal Kajak: 2,5 km. eller 5 km. SUP: 15 km. kanal race, 11 km. downwind, 1500 m. teknisk race, 1.000 m., 500 m. og 250 m.

SEPTEMPER DKF Q-camp Dato: 2-3. september Pris: 1.600 kr. Sted: Thurø Camping WWW: kano-kajak.org Tour de Gudenaa Dato: 9. september Sted: Fra Silkeborg til Randers WWW: tourdegudenaa.dk Susåløbet Dato: 16. september Arrangør: Næstved Kajak og Canoklub WWW: nkc.dk Kajakrally Dato: 19. september Sted: Aalborg Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

Mølleåens Blå Bånd Dato: 23. september Arrangør: Lyngby Kanoklub WWW: lyngby-kanoklub.dk Tour de Kerteminde Dato: 24. september Arrangør: Kerteminde Kajakklub WWW: tourdekerteminde.dk DKF Surfsymposium Dato: 30. september - 1. oktober Pris: 1.000 kr Sted: Klitmøller WWW: kano-kajak.org

SUP og skydning: ( 250 m. SUP– skydning – 250 m. SUP– skydning– 250 m. SUP – skydning – 250 m. SUP – skydning – 250 m.) eller ( 250 m. – skydning – 250 m. – skydning – 250 m.) Kajak og skydning: (2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak) eller (2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak) DM Paddle Cross: Polokajak ned af rampe, turkajak 3 km., SUP teknisk 1.500 m., Havkajak teknisk (slalom-sidelæns-baglæns-360’-selvredning samt rul).

Se flere arrangementer på næste side

| 03-2017 27


Det sker

Mølleåens Blå Bånd Dato: 23. september Arrangør: Lyngby Kanoklub WWW: lyngby-kanoklub.dk

Tour De Gudenaa Dato: 9. september Sted: Fra Silkeborg eller Ans til Randers WWW: tourdegudenaa.dk

Løbet er med sine ca. 550 deltagere et af de største arrangementer indenfor kano og kajak i Danmark. Løbet har altid været afslutningen på en lang sæson inden for Dansk Kano og Kajak Forbund, og det skal det fortsat være, men vi har besluttet at gøre løbet endnu mere folkeligt. Det udmønter sig i et store felter med aldersopdelte motionister og eliteløb. Ønsker du at deltage sammen med klubkammeraterne fra andre klasser eller ro en anden distance er TRIM klasserne en oplagt mulighed. Vi er altid åbne for nye klasser og opretter gerne klasser når der er tre tilmeldte. F.eks. kunne vi blive det første løb med paddleboads. I Lyngby Kanoklub ved vi, at der igennem slusen ved Frederiksdal årligt kommer mere end 500 glade kano og kajakker, som fortsætter gennem den smukke Mølleå over Lyngby Sø, indtil de når målet ved Lyngby Kanoklub. Mange har gennemført Mølleåens Blå Bånd 2016, nogle er udklædt og prøver nye bådtyper, og selvfølgelig er du en af de 500 deltagere, der enten som motionist eller som eliteroer er med til at vise, at begge kategorier kan være sammen om samme stævne.

Tour de Gudenaa fejrer i år 50-års jubilæum – alle, der deltog i det første løb i 1968, kommer gratis til start i dette års løb. Vælg mellem to ruter. Den lange seje på 73 km. Eller den korte kønne på 42 km.

DKF Surfsymposium Dato: 30. september – 1. oktober Pris: 1.000 kr. Sted: Klitmøller Tilmelding: kano-kajak.org Surfsymposiet byder på workshops med både havkajak og surfkajak, så man som havkajakroer kan få styr på sin teknik i høj bølgegang, eller få sin første tur i en surfkajak. Der er også lektioner for de mere erfarne surfkajakroere, som gerne vil pudse teknikken lidt af og lære mere af de certificerede instruktører, som står for undervisningen. Surfsymposiet holdes i eller omkring Cold Hawaii, og der arrangeres overnatning samt forplejning både lørdag og søndag i basecamp hos Thisted Roklub. Symposiet har, ud over workshops, også foredrag, fitning af kajakker, samt lektioner i rul i bølger. Skynd dig med tilmeldingen – her er plads til 60 deltagere – og mange vil gerne opleve vaskemaskinen i Klitmøller. I forbindelse med Surfsumposium afholdes DM i surfkajak, hvor du kan deltage eller heppe med på fra sidelinjen. Der er mulighed for at låne surfkajakker, for dem, der ikke medbringer deres egen.

Støt Brysterne Sted: Kano og Kajakklubben NORD, Værløse Sted: Kano og Kajakklubben Gudenå, Randers Sted: Svendborg Kajakklub, Svendborg Dato: 7. oktober WWW: kano-kajak.org

OKTOBER DKF-O-løb Sted: Ermelunden Dato: 1. oktober WWW: dkfolob.dk

28

| 03-2017

Støt Brysterne Sted: Kano og Kajakklubben NORD, Værløse Sted: Kano og Kajakklubben Gudena, Randers Sted: Svendborg Kajakklub, Svendborg Dato: 7. oktober WWW: kano-kajak.org

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 8. oktober Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

Surfcup 4 Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 28. oktober Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk


SUB

Op på SUP-boardet i Kerteminde Tekst: Tue Olesen og Vagn Adler Sørensen | Foto: Tue Olesen

Hvad kan et SUP-board bruges til, når man allerede ror kajak eller padler kano? Dette ”forstørrede surfboard”, med en lang padel, prikker til nysgerrigheden hos to hold med 12 workshopdeltagere på DKF´s instruktørtræf i Kerteminde. Vi har kun været i gang i et kvarter, og med en basal viden om sikkerhed, begiver workshop-deltagerne sig ud på de første balance- og padleøvelser. Målet er at introducere SUP på en sjov og tryg måde, og inden for kort tid har hele holdet bevæget sig fra at sidde ned til at padle, stående op – og med et smil på. Men meget føles nyt: Blandt andet balancen og bevægeligheden på boardet – og padleteknikken, hvor der skal tages hensyn til finnen, som fastlåser halen af boardet i vandet. Og netop det at starte forfra – at føle sig som begynder igen – er noget der vækker begejstring. Den vigtige aha-oplevelse af at få padleteknikken til at fungere.

Pludselig, med nogle centrale fokuspunkter på plads, styrer boardet lige ud, farten øges og smilet breder sig! På et par timer har deltagerne flyttet sig fra helt grønne SUP-padlere, til lidt mere øvede. De har endda prøvet at redde en makker op fra vandet. Netop den hurtige oplevelse af fremskridt og læring, er en af de ting, som gør SUP fantastisk.

Vi vinker farvel til holdet – og håber at se flere af dem igen på den kommende SUP Instruktør-konverteringsweekend i august. Læs mere om konverteringskurset og tilmelding under kano-kajak.org

| 03-2017 29


EVENTYR

Eventyr

Kærestetur i vildmarken Erik B. Jørgensen og kæresten Tine Henriksen padlede i sommeren 2016 hele Yukon River – en 3.220 kilometer storslået naturoplevelse i kajak. Tekst: Lars Bo | Foto: Tine Henriksen, Erik B. Jørgensen og Robert Neu

30

| 03-2017


Eventyr

Kender du kun dem, der inviterer på kærestetur til en romantisk storby eller på charter sydpå all-inclusive, så kender du ikke eventyreren og den tidligere jægersoldat, Erik B. Jørgensen. I 2014 var han på ekspedition Alaska på tværs og kom her til at gå i fodsporene på de guldgravere, der sidst i 1800-tallet gjorde Yukon River legendarisk. En af de øvrige ekspeditionsdeltagere var godt inde i historien og kunne desuden fortælle Erik, at han ikke kendte nogen danskere, der havde padlet hele floden. Den slags udfordringer – med at være den første – har det med at tænde op under eventyreren, så han ringede hjem til Kongens Lyngby og inviterede kæresten Tine Henriksen på en 78 dage lang tur til vildmarken i Canada og Alaska. Hun sagde ja, og efter små to års planlægning sad de i sommeren 2016 sammen i en toerkajak på Yukon River. Ubegrundet bekymring, kun myg – Det var selvfølgelig ikke uden en vis bekymring og nervøsitet, for jeg havde ikke tidligere været på en vildmarkstur. Men vi havde tidligere været på kortere trekkingture sammen under primitive forhold, så jeg kunne trods min nervøsitet ikke sige nej til så stor en oplevelse og opleve den sammen med min kæreste, smiler Tine, da magasinet møder parret en aprildag på Bellevue i Klampenborg, hvor det eneste vilde er det regnvejr, som truer med at sætte en stopper for det mountainbike-løb, Tine skal deltage i senere på dagen. – Det var også en mental udfordring for mig. Hvordan ville jeg tackle strømmen i floden og omgivelserne med de vilde dyr? Den slags udfordringer havde jeg ikke prøvet før, men heldigvis viste det sig, at min bekymring og nervøsitet var ubegrundet. Især omkring de vilde dyr, for det viste sig, at de var mere bange for os, så når jeg hørte noget pusle udenfor teltet om morgenen, så skulle jeg bare sætte mig ned, trække vejret og finde roen i mig selv, siger hun. For en sikkerheds skyld havde de medbragt et stødhegn til at sætte om teltet om natten, men faktisk var det kun dem selv, der fik stød ved uheld, dyrene slap. Men vildmarken rummer andet end bjørne og andre store dyr, og det skulle vise sig, at myggene blev den største udfordring og plage for Tine. Hun er allergisk

| 03-2017

31


Eventyr

overfor myggestik, så under hele ekspeditionen roede hun i tørdragt – i perioder i 25 graders varme – og morgentoilettet hørte bestemt ikke til de sjoveste oplevelser på turen. – indimellem skulle jeg af med tøjet, der var ingen vej udenom. Så blev jeg stukket af myg. Det var meget ubehageligt og tog på min energi, siger hun. Men heller ikke myggene fik lov at ødelægge indtrykket af en fantastisk tur, hvor især naturens storhed gjorde indtryk på Tine. Grundig planlægning – På og omkring floden foregår alt på naturens præmisser. Floden ændrer sig fra dag til dag, og undervejs kan man opleve, hvordan naturen har sat sit præg på landskabet og de mennesker, der lever langs floden. Storhed er vel et rammende ord for naturoplevelsen, og samtidig var det intenst at være alene sammen med et andet menneske så længe og i 24 timer i døgnet. Her skulle jeg turde være sårbar sammen med Erik for at komme ud på den anden side, og det gik heldigvis også godt, smiler Tine.

32

| 03-2017

At parret kom hjem med en stor oplevelse tilskriver Tine en grundig planlægning, hvor forventninger og rollefordeling blev afstemt med hinanden. – Fra tidligere ture sammen vidste vi, at vi havde forskellige ønsker til mad og hygiejne. Derfor pakkede vi snackposerne hver for sig. Samtidig vidste vi, at vi skulle være gode til at udnytte hinandens styrker og kompetencer og give plads og rum til hinanden undervejs, især når vi var trætte eller uenige om noget. Derfor havde vi besluttet på forhånd, at Erik skulle være ekspeditionsleder, for det har han erfaring med, mens jeg skulle være den, der først snakkede med folk undervejs for at høre deres historie. Jeg er god til at møde og snakke med mennesker, hvor Erik mest har færdedes uden at møde andre mennesker på sine ekspeditioner. Desuden var vi enige om, at det var mig, der skulle rejse hjem, hvis der var noget undervejs, der ikke ville lykkes, siger Tine. Men Tine gennemførte, om end de sidste 14 dage var noget af en prøvelse med mere end rigeligt med vand i floden. – Jeg var fuldstændig flad de sidste 14 dage, så det er vigtigt at have fysikken i

orden, hvis man vil prøve kræfter med Yukon River, siger hun. Man kan også spare på kræfterne ved at nøjes med at høre foredraget om turen, som Erik rejser landet rundt med. Og som han siger, så behøver man ikke rive knap tre måneder ud af kalenderen for at få et storslået eventyr i guldgraver-land. I området findes flere udbydere, der tilbyder guidede ture af to-tre ugers varighed.

Vil du vide mere Læs mere om Yukon River samt Tine og Erik på komud.dk Her kan man også læse om andre ekspeditioner, foredrag, anmeldelser, podcast mv.


CORE SEAMLESS SINGLET 1904869

@CRAFTSPORTSWEARDK

CRAFTSPORTSWEAR.COM


UDDANNELSE

Stine har fået styr på uddannelsen i ARK Instruktørerne i ARK – Amager Ro- og Kajakklub – vil gerne have mere uddannelse og får det nu, hvor Stine Søndergaard har påtaget sig ansvaret for at sætte uddannelsen i ARK i system. Tekst: Lars Bo | Foto: ARK og Ann Kerol

Når begyndere – populært kaldet kaniner – skal lære at ro kajak, så kræver det, at instruktøren og hjælpeinstruktører er sikre på egen teknik og færdigheder for at kunne udføre opgaven på en god og tryg måde. Sådan er det også i ARK på Islands Brygge på Amager, en klub med tæt på 400 medlemmer fordelt på både inrigger og kajak. På kajak bliver 30-35 voksne kaniner optaget på begynderhold ved sæsonstart, men klubben har ikke haft tradition for at uddanne instruktører før nu, hvor Stine Søndergaard har påtaget sig ansvaret for en systematiseret uddannelsesplan. Hun har instrueret børn i flere år og begyndte sidste år at instruere voksne. Da bestyrelsen spurgte, om hun ville stå for koordineringen af vokseninstruktionen, sagde hun straks ja. Efterspurgte mere uddannelse – Jeg fandt hurtigt ud af, at mine medinstruktører på voksenholdene efterspurgte mere uddannelse. De ville gerne føle sig sikre og trygge, når de står med 10-14 kaniner og to-fire hjælpeinstruktører, hvor en del af dem kun har roet en enkelt sæson og måske kun et par hundrede kilometer i alt. Derfor ville de gerne blive dygtigere til at undervise og formidle kajakteknik. En forudsætning for det er jo, at de har mulighed for at udvikle deres egne kajakfærdigheder – jo mere man selv kan og er sikker på sin egen teknik, jo bedre instruktør er man. Samtidig så jeg et stort behov for at få hævet klubbens tekniske niveau generelt blandt de helt almindelige

34

| 03-2017

hverdags roere. Endeligt havde vi sidste år svært ved at skaffe tilstrækkeligt mange erfarne instruktører, der ville på tage sig det store frivillige arbejde. Så jeg tænkte – Hvis instruktørerne har en god teknik og tænker over den, så giver de det automatisk videre til kaninerne, og hvis de får gratis efteruddannelse, så kan det sikkert også lokke flere ud af starthullerne, siger hun og fortsætter: – Jeg har selv efterspurgt teknik. Hver gang, jeg har haft mulighed for at ro sammen med nogen, der er dygtigere end mig, så spørger jeg. Men det er noget andet, når man har en prøve hængende forude. Så bliver de fleste mere strukturerede og målrettede. Seksårs-plan i ARK Med det udgangspunkt gik Stine Søndergaard i gang med at undersøge mulighederne for at systematisere uddannelsen i ARK og få lavet en uddannelsesplan. Gennem forbundets hjemmeside fandt hun ud af, at det var for dyrt for klubben at uddanne instruktørerne enkeltvis gennem forbundet, så da bestyrelsen inviterede hende med til et møde med forbundets uddannelseskonsulent, Casper Licht, slog hun til. – På mødet fortalte Casper, hvordan forbundets uddannelsesstruktur ser ud og fik vi snakket om, hvordan vi bedst og mest økonomisk for klubben kunne få løftet vores instruktører fra IPP 2 til IPP 3, og herefter til Instruktør 2 (I2). Casper forklarede, at hvis vi kunne stille med et

hold på otte, så kunne vi få en instruktør ud i klubben til en anden pris. Med vores efterslæb på uddannelse var jeg ikke i tvivl om, at vi sagtens finde et hold på otte. Det viste sig faktisk at være ret svært at vælge, hvem der skulle tilbydes uddannelse først, siger Stine Søndergaard. Bagefter satte hun sig ned, regnede på tallene og lavede en seksårs-plan for uddannelsen i ARK. – Jeg lavede en plan for, hvad det ville koste at få instruktører ud i klubben og holde I2kurser og IPP3- og I2-prøver. Et I2- kursus budgetterede jeg med 4.500 kr. og det samme for både IPP3- og I2-prøverne for otte deltagere. Derudover var det min vurdering, at vi har brug for at få viden om prøver ind udefra, så jeg lagde også lidt superinstruktørtid ind. Så lavede jeg en rullende seksårs-plan, skrev en indstilling til bestyrelsen og bad om 16.000 kr. hvert år de næste seks år. Det første år skal vi uddanne 16 IPP3-roere og herefter blot otte om året og otte I2 hvert andet år. Bestyrelsen sagde ja og bum, så havde ARK pludselig en uddannelsesplan. Så var det jo bare med at komme i gang med at få den implementeret, så snart vandet blev varmt nok, siger hun. – Blandt de 30 instruktører, der havde meldt sig til årets instruktion fandt vi ganske rigtig hurtigt 10, der har lagt meget frivilligt arbejde i at instruere de seneste år og så selvfølgelig vores super dygtige børne- og ungdomstræner. Casper Licht strikkede et rigtig godt I2-kursus sammen, som netop er afsluttet. Det betød at vores


Uddannelse

Stine Søndergaard foran klubhuset.

ansvarlige instruktører i år både selv blev uddannet og samtidige afprøver deres viden på kaninerne. Det har virket rigtig godt. IPP3-prøverne holder vi til august. Vi har også haft superinstruktører ude her i maj og det har givet meget til det tekniske niveau! Så ved at lave en ramme omkring det at uddanne sig teknisk og didaktisk i at instruere, håber jeg, at vi både får flere teknisk dygtige roere i klubben og kan fastholde vores dygtige og engagerede instruktører fordi, det fortsat er super sjovt at instruere, siger hun og fortsætter:

Uddannelse motiverer – Det er godt for motivationen hos instruktørerne hele tiden at få lov at blive dygtigere og få det dokumenteret. Som sagt håber jeg, uddannelsesplanen også kan fastholde og tiltrække dygtige instruktører til kaninerne. Det vil nemlig være en forudsætning for at få IPP3-prøven og I2-uddannelsen, at man dels har instrueret og dels committer sig til fortsat at undervise i et par år. Det er et give and take, hvis man får gratis uddannelse, forpligter man også

til at give noget tilbage til klubben. Jeg synes, jeg kan mærke en grøde i instruktørkorpset i forhold til at blive dygtigere og ville undervise og det er ret fedt at sætte et skib i søen og se at det sejler.

Skal din klub også have en uddannelsesplan? Kontakt DKF´s uddannelseskonsulent Casper Licht. cl@kano-kajak.dk eller på telefon 4326 2085/6140 1999

| 03-2017 35


GPS

Tue Olesen:

Brug din telefon som GPS Den håndholdte GPS og GPS-uret har deres helt egne, oplagte styrker, men budgettet for at købe sådan en dims passerer hurtigt den første 1.000-krone (måske 2.000-3.000 kr. incl. gode søkort). Den gode nyhed er, at de fleste af os allerede slæber rundt på en smartphone. Den kan du bruge til at opbygge erfaring og finde ud af, om det er relevant for dig at investere i en håndholdt GPS eller et GPS-ur. Smartphonen giver dig ikke den robuste og mere dedikerede løsning, som en håndholdt GPS ofte er. Du får ikke en løsning, der holder batteri i lang tid, eller er designet til at blive brugt med kolde, våde fingre og måske handsker på. De fleste smartphones er svære at læse skærmen på, når solen skinner. Til gengæld kan du godt få en del erfaring med GPS’ens muligheder ud af at bruge din smartphone, for nærmest ingen penge. Med den rigtige app, kan det faktisk lade sig gøre at komme rimelig tæt på, hvordan en håndholdt GPS virker. Du kan for eksempel se: • Kurs, afstand og forventet tid til det mål du nærmer dig. • Din aktuelle position (længde/breddegrad eller UTM-koordinat) • Din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed og turens længde.

Apps til din smartphone: GPS Essentials/Android • Fleksibel app med mange indstillingsmuligheder. • Gratisudgave med begrænsede reklamer. • For ca. 35 kr. får du en betalt udgave, der fjerner reklamerne. MotionX GPS/iPhone • Gennemført app, med en funktionalitet meget tæt på en håndholdt GPS. • Udvider med taleassistent, der kan indstilles til at læse navigationsinfo højt. • Betalt, gennemarbejdet app, ingen reklamer. Pris ca. 17 kr. TOPO GPS Danmark/iPhone • Rute-tracker, der er nem at komme i gang med at bruge. • Trækker på gratis danske topografiske kort, og kan gemme kort til offline-brug. • Giver mulighed for at gemme waypoints og dele dem – men udseendet ligner ikke en traditionel håndholdt GPS.

Kom godt i gang Her er tre hurtige forslag til, hvad du kan bruge en GPS-app til: 1. Optag et track af din næste kajaktur og se hvor du har roet. 2. Se din roede distance, gennemsnitshastighed, maksimale hastighed og mange andre data om din tur. 3. Gem et waypoint for dit pause-sted eller startsted på turen, og brug telefonen til at navigere der til.

36

| 03-2017

Navionics/iPhone • Online søkort • Betalt app – priserne starter ved nogle få hundrede kroner og op.

God fornøjelse med at bruge en GPS på Kajakturen. Tue Olesen, Onadventure, DKF Instruktør 3 i Havkajak, ACA Level 2 SUP instruktør, BCU 5* Sea Leader.


DKF-PARTNER

Gratis red ningsv til de hurt est ige

Gjensidige forlænger introrabat til DKF-medlemmer DKF´s forsikringspartner, Gjensidige, er kommet i sommerhumør og har derfor besluttet at forlænge introrabatten på 10 procent til DKF-medlemmer frem til udgangen af juli. Tekst: Lars Bo | Foto: Nelo

Flere og flere af DKF´s medlemmer og klubber er begyndt at få øjnene op for alle fordelene ved at tegne en forsikring hos forbundets forsikringspartner, Gjensidige. Derfor har Gjensidige valgt at forlænge sin introrabat på 10 procent til nye DKF-kunder til udgangen af juli samtidig med, at Gjensidige giver en spritny og gratis redningsvest fra Nelo til de første 50 der henvender sig for at få et forsikringstilbud. – Den gratis redningsvest symboliserer på en god måde de attraktive forsikringer, som Gjensidige kan tilbyde både klubber og individuelle medlemmer af DKF.

Forsikringerne er udviklet i et tæt samarbejde mellem DKF og Gjensidige for at tilgodese og give fordele til alle aspekter af kano- og kajaksporten, siger Klaus Kristiansen, partneransvarlig hos DKF. De mange gode fordele, Gjensidige giver til DKF-medlemmer, kan du læse nærmere om på gjensidige.dk/DKF. Her kan du også læse om den samlerabat på 10 procent, som du kan få oveni intro-rabatten – altså en rabat på 20 procent ved at samle flere af dine forsikringer hos Gjensidige.

Du kan også læse mere på forbundets hjemmeside kano-kajak.dk under medlemsfordele. – I udviklingen af forsikringerne har vi været over alle tænkelige scenarier, der kan ramme kano- og kajaksporten. Derfor er Gjensidiges forsikringer skræddersyet DKF´s medlemmer, siger Klaus Kristiansen.

| 03-2017 37


KAJAKKORT

Helle og Josef Slot.

Nyt kajakkort med 11 ture i Limfjorden Thisted Ro- og Kajakklub har netop lanceret et nyt kajakkort, der beskriver gode kajakture over hele Limfjordsområdet. Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol

Formanden for Thisted Ro- og Kajakklub, Helle Slot, var i 2013 sammen med sin mand Josef Slot på en kajaktur i det Sydfynske Øhav, hvor de benyttede deres nye kajakkort – Din Guide til det Sydfyn-

38

| 03-2017

ske Øhav – som er en kombination af et topografisk kort og et søkort. Og det blev så god en oplevelse – netop på grund af kortet – at de besluttede at lave et tilsvarende kort over Limfjordsområdet.

– Vi fik lavet en projektbeskrivelse og fik fat i Flemming Nørgaard, som havde været med til at lave kajakkortet over det Sydfynske Øhav. Og efter en turbulent opstart med flere forhindringer, fik vi søsat projek-


Kajakkort

Alle turene i Limfjorden er skønne, men en af mine favoritter er Ø-rundturen, hvor turen rundt om Fur måske byder på den smukkeste tur i Limfjorden. tet for tre år siden med støtte fra Friluftsrådet, Thisted Forsikring samt kajakklubber og kommuner med kystlinje til Limfjorden, forklarer Helle Slot. Resultatet er blevet 11 kort, som dækker hele Limfjordsområdet fra Hals til Skive og en hjemmeside, hvor man kan gå ind og få alle informationer om kortene. Hjemmeside og kortene blev lanceret den 1. april. Planlæg en tur Med dette nye kajakkort kan man nu med stor fordel planlægge sin tur hjemmefra ved at gå ind på hjemmesiden, hvor man kan udvælge det område i Limfjorden, som man ønsker at besøge. Og med kortet i hånden har man en fantastisk guide med på turen. For kortet viser nøjagtigt, hvor man kan ro og hvor det er fredet eller delvist fredet – blandt andet. Man finder således forskellige sømærker og andre informationer man har brug for, så man kan komme sikkert gennem Limfjorden uden for mange overraskelser. Derudover kan man finde angivelser på, hvor man kan overnatte tæt på kysten i enten shelters, telt eller hotel, der alle kun har en 100-150 meters afstand til kysten. Det er også en god oplysning at få en pejling på, hvor der er toiletter og adgang til frisk drikkevand. Og ikke mindst er det en god hjælp at få en lille turbeskrivelse, så man kan forberede sig på de naturoplevelser, der findes langs hele kystlinjen i Limfjorden lige fra Hals til Skive.

udpege en tur, som er noget helt særligt, siger Helle Slot. Og Fur er en helt unik ø med en lang række skønne naturoplevelser fra søsiden, men også oplevelser på land, hvis man vil bruge en dag eller to på øen. Fur er især kendt for et helt unikt morænelandskab med 55 millioner år gamle fossiler af planter, fugle, insekter, reptiler og fisk. Et besøg på Fur betyder altså et kig ind i en urgammel fortid, men også fred og ro i de smukke landskaber, som man kan betragte fra søsiden såvel som til lands. Tager man et stop og går ind på øen, så kan man blandt andet besøge Fur Museum, som har udstillinger fra Furs oldtid og nyere tid samt et lokalhistorisk arkiv. Øen byder også på gode spiserestauranter, minibryggeriet Fur Bryghus og gode overnatningsmuligheder. Fur har en kyststrækning på 22 kilometer, som kan nydes fra søsiden, hvor man også kan støde ind i både sæler og et spændende fugleliv. Men Fur er kun en af de mange flotte og spændende destinationer og områder i Limfjorden, som byder på gode og meget forskelligartede oplevelser – og med det nye kajakkort over Limfjorden i hånden er man klædt godt på til en dejlig kajaktur. Du kan finde mere info på hjemmesiden limfjordkortet.dk eller ved at kontakte formand i Thisted Ro- og Kajakklub, Helle Slot.

Fakta om kortet Find kortet på limfjordkortet.dk – her kan du købe og downloade kort over: • • • • • • • • • •

Thisted Bredning Løgstør Bredning Nibe Bredning Nissum Bredning Salling Sund Visby Bredning Lovns Bredning Risgårde Bredning Venø Bugt Ø-rundtur

Skønne naturoplevelser Limfjorden byder på en lang perlerække af skønne naturoplevelser lige fra turen Hals – Aalborg langs Langerak til området omkring Løgstør og Nibe til Thisted Bredning og til Salling Sund forbi Mors og til Lovns samt Risgårde Bredning ved Skive-området. En af de ture, som Helle Slot især beskriver som noget helt særligt er Ø-rundturen, hvor der er kort over de fire skønne Limfjordsøer: Venø, Jegindø, Livø og Fur. – Alle turene i Limfjorden er skønne, men en af mine favoritter er Ø-rundturen, hvor turen rundt om Fur måske byder på den smukkeste tur i Limfjorden, hvis jeg skal

| 03-2017 39


BOGANMELDELSE

16 kajakture i Sydsverige En inspirationsguide til 16 søer. Tekst: Anders Krintel og Anders Fanø | Foto: Anders Fanø

Har du prøvet at ro kajak eller kano i Sverige? Hvis du har, kan du sikkert lukke øjnene og genkalde dig søernes klare duft af lav og gran; du kan sikkert genkalde dig den magiske stilhed og du kan huske fornemmelsen af bare tæer mod en

40

| 03-2017

tion til Inspirkaturen kaja

klippe lige under vandoverfladen, når du skulle i båden. Da jeg i ro og mag læste mig gennem Anders Fanøs ”16 kajakure i Sydsverige”, glemte jeg flere gange, hvad jeg var i gang med. Bogens ca. 50 dejlige og inviterende billeder giver lyst til at

komme afsted og få spaltet nogle blanke svenske vandoverflader og indånde duften af klippe. Anders Fanø kalder sin bog for en inspirationsguide, og den holder stille og roligt hvad den lover, nemlig at inspirere.


Boganmeldelse

Forfatteren Anders Fanø om sig selv

Bogens 16 beskrivelser af søerne er korte, og hver sø er vist på et kort og tilføjet data som kørevejledning, GPS-koordinater til ilægningssted, samt lidt info om dybde, areal og strandlinje. Mellem søbeskrivelserne er der hist og pist indføjet afsnit med generelle oplysninger om allemansrätten, en huskeliste og sågar en lille parlør.

”Tjurken er en flot og varieret sø, som alle kan have glæde af at opleve. Man tæller hurtigt 30 mindre og større øer, så landskabet ændrer sig hele tiden. Der en del sten i søen, og i vige og bugter skal der holdes godt øje……..”

En af Anders Fanøs vigtigste pointer er, at man ikke behøver at afsætte en masse dage. Bor man i hovedstadsområdet, kan en sø ”erobres” på blot en dag, og står man tidligt op, kan man nå at ro på et par stykker. Örnsjöns duft af fyrnåle ligger blot 105 km fra Helsingborg, og alle bogens søer ligger under 200 km i køreafstand fra Helsingborg. Bogen er en lækker mandelgave i kajakfamilier og et must på hylderne i enhver kano- og kajakklub.

Uddrag fra s. 51.

Når jeg ikke udforsker de sydsvenske søer, er mit lokale ro-farvand Lyngby, Bagsværd og Furesøen. Det er et skønt rofarvand, hvor der så godt som altid er muligheder for at komme på tur – uanset vind og vejr. Jeg har været medlem af Nybro-Furå Kano og Kajakklub siden 2014; dog startede min kajakkarriere en del år før, idet jeg blev frigivet i Holte Roklub i 1992. Efter en længere pause trak lysten til at komme på vandet i kajak så meget, at jeg købte min egen kajak. I 2014 meldte jeg ind i kajakklubben igen – og hvis jeg skal være ærlig, så var det var først efter et kajakkursus i klubben, at jeg rigtig fik lært at ro og håndtere båden i alt slags vejr. Det, som fascinerer mig ved de svenske søer, er den lidt rå og uberørte natur. For mig er noget af det mest afslappende at glide over vandet, nysgerrig efter hvad der gemmer sig bag næste ø eller vig. De bedste ture er gerne tidligt om morgenen eller hen under aften, hvor vinden har lagt sig, og hvor der breder sig en tung stilhed. Jeg tror, at alle kajakroere vil nyde at glide henover en blank svensk skovsø i aftenskumringen.

Om bogen • Bogen er skrevet af Anders Fanø, der også har taget billederne. • Udgivet 11. maj 2017 på skriveforlaget. • Vejledende pris 249 kr. • 127 sider. Se mere på www.skriveforlaget .dk

| 03-2017

41


KLUB

Frederikshavn Kajakklub ser lyst på fremtiden Efter nogle turbulente år har Frederikshavn Kajakklub igen fundet takten og er blevet en klub, hvor alle medlemmer skal have lige muligheder for at dyrke den del af kajaksporten, de foretrækker. Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol og Frederikshavn Kajakklub

Frederikshavn Kajakklub, med en skøn placering i Rønnerhavn, har på flere måder gennemgået en ansigtsløftning i løbet af de seneste fem år. Klubhuset er blevet renoveret fra top til tå, og der er blevet tilbygget nyt bådhus, som udover mere plads til bådene også lægger tag til en skøn tagterasse, hvor der kan dyrkes fælles hygge, og man kan nyde den skønne udsigt ud over Kattegat og Hirsholmene. Men mere end det. For de seneste år har Frederikshavn Kajakklub også gennemgået en intern forandring, som blev mere og mere påkrævet, efter havkajakkerne begyndte at komme ind i klubben i løbet af de seneste 15 år. – Da begyndte tingene og kravene til klubben at ændre sig markant. Det gav os nogle nye udfordringer. For hvor ville vi

42

| 03-2017

hen med vores klub, og hvor skulle vi have vores fokus, spørger formand siden 2012, Lars Ullitz. Gammel klub møder nutiden Frederikshavn Kajakklub blev stiftet i 1937 med elitekap suppleret med turkajak, som de primære aktiviteter – og kap på trods af de store udfordringer med Kattegat som træningsplads, der på ingen måde er fladt vand og egnet til kaproning. Som andre klubber fra den tid var Frederikshavn Kajakklub bygget op omkring social hygge og sammenhold omkring klubhuset samt kaptræning og turaktiviteter, som det helt centrale i mange år. Så da havkajakkerne begyndte at melde sig ind i klubben, var Frederikshavn Kajakklub en klub i den gamle forstand.

Klubhuset var et levn fra 80-erne med meget slidte fyrretræsmøbler præget af de mange års brug, hvor indendørs rygning var tilladt – og strukturen omkring aktiviteterne var lidt løse i kanterne. – Havkajakkernes indtog i klubben blev modtaget med åbne arme, og vi valgte at se på havkajakkerne som en kærkommen mulighed for øget aktivitet. Men flere aktiviteter betød også brug for mere plads. Så pladsmangel begyndte hurtigt at melde sig, siger Lars Ullitz. For fem år siden besluttede klubben, at noget skulle gøres. Først blev pladsmangelen i det gamle bådhus løst ved at opstille en container, som blev sponsoreret af et lokalt firma. Men hurtigt var det ikke nok, så bestyrelsen gik i gang med at indhente midler og sponsorater fra det lokale er-


Klub

Hygge på tagterrassen ovenpå det nybyggede bådhus.

I dag har vi nu fået indført en ny mentalitet i klubben, som bygger på, at der skal være plads til alle bådtyper, og at alle skal have lige muligheder. Vi vil nemlig gerne være en åben klub overfor alle bådtyper. hvervsliv samt fra kommunen – suppleret af tilskud fra klubbens egne medlemmer til opførelsen af et nyt bådhus. I disse år blev klubhuset også renoveret fra top til tå og møbleret med støtte fra lokale sponsorer. – Selvom vi i dag må melde alt optaget i det nye bådhus, så har vi nu fået god plads til alle de aktiviteter, gamle som nye, som vi har fået ind i klubben, senest SUP og White Water. Og jeg må lige understrege, at alle disse projekter ikke var blevet realiseret uden den massive opbakning og frivillig hjælp fra især vores seniorer i husudvalget, siger Lars Ullitz. Ny mentalitet i klubben I kølvandet på havkajakkernes indtog i klubben blev fokus løbende ændret fra tidligere at koncentrere sig om kap og tur

til også – og måske mest – med fokus på havkajak. Og det gav udfordringer, ikke mindst i den daglige ledelse af klubben – for hvor skulle klubben rette sit fokus? For at gøre en lang historie kort, så blev der for fem år siden slået en streg i sandet. En lille gruppe havkajakfolk meldte sig ud og stiftede deres egen nye klub, hvor de nu har fået en klub med fokus på havkajak, og Frederikshavn Kajakklub gik i gang med at lægge planer for en ny struktur med nye målsætninger for klubbens resterende 125 medlemmer. – I dag har vi nu fået indført en ny mentalitet i klubben, som bygger på, at der skal være plads til alle bådtyper, og at alle skal have lige muligheder. Vi vil nemlig gerne være en åben klub overfor alle bådtyper. Men også overfor vores om-

givelser på Rønnerhavn, som vi deler med en masse andre maritime aktører lige fra jollefiskere til vinterbadere, svømmere og roere. For der er på Rønnerhavn potentiale for, at vi indgår i et større fælles samarbejde, som kan være til gavn for hele vores kommune, siger Lars Ullitz. Ny stærk struktur – I dag er der bygget en struktur op i klubben, der bygger på lige muligheder, åbenhed og frivillighed. – Frivillighed i forhold til at give en hånd med, når der skal gøres rent, repareres eller udføres store projekter som byggeriet af etnyt bådhus, er en vigtig ting for enhver klub. Men vi har bestemt, at det ikke skal være et krav, at klubbens medlemmer skal

| 03-2017 43


Klub

xxxx xxxxx

På klubtur til Sverige.

give en hånd med. Det skal være helt OK at sige fra overfor frivilligt arbejde, hvis man ikke har lyst, evner eller tid til at deltage. Det er frivillighed i den bredeste forstand, og det er OK, siger Lars Ullitz. Og klubben klarer sig også endda. For der er mange klubmedlemmer, der ønsker at tage del i frivilligt arbejde – helt frivilligt – både til gavn for klubben, men også som god PR for klubben. Det er næstformand Ole Stenbakken blandt andet et eksempel på. Han deltog på klubbens vegne for et par år siden siden i et frivilligt miljøprojekt, der gik ud på at rense Elling Å, som er et yndet udflugtsmål for klubbens medlemmer. Og for det arbejde blev han og hele klubben hædret af DKF i 2014, hvor klubben modtog Grøn Klub Prisen. – Sidste år gik vi ligeledes ind i et pilotprojekt under DKF, hvor klubben som én ud af tre klubber selv skal stå for at uddanne deres egne havkajakinstruktører. De seneste tre år har vi haft et stærkt instruktørteam. Og så giver det os økonomisk råderum til fortsat at inspirere samtlige instruktører ved at arrangere workshops med særligt indbudte instruktører, – også udenlandske, siger Lars Ullitz. Nye aktiviteter Som så mange andre klubber har Frederikshavn Kajakklub også de seneste år

44

| 03-2017

mærket en skæv aldersmæssig fordeling af medlemmer – hvor det er den ældre gruppe, som vægter mest. – Vi røg for nogle år ind i en aldersmæssig ubalance, som betød, at vi på et tidspunkt ikke havde de gode leder-typer midt i 20’erne, som skal være med til at tiltrække de unge, der jo er fødekæden til klubben, hvis vi vil have en dynamisk klub. Så det skulle vi have gjort noget ved, siger han. En af de ting, som for alvor har givet pote med henblik på at tiltrække og fastholde de unge er at lægge den fælles træning om onsdagen klokken 16.30. For det har vist sig at tiltrække de unge, der især koncentrerer sig om kaproning. Men også de nye bådtyper, som klubben har taget ind, nemlig SUP og White Water, som har god tiltrækningskraft på de unge. – Vi oplever nu, at vi er blevet mere synlige, og at de unge kommer herned om onsdagen, hvor der er en masser af liv, ja nærmest en fest, når de unge mødes til træningen. Kaproning og træning Klubben satser også stadig på kaproning og som konsekvens af beliggenheden med Kattegat som træningsplads, så har klubben indgået et samarbejde med Kano og Kajakklubben Limfjorden i Nørre Sundby, hvor der er et stærkt team af eliteroere.

– Vi har flere af vores medlemmer, der nyder godt af at have et dobbelt medlemskab, hvor de kan ro og træne med holdet i Limfjorden eller her hos os, som det passer dem, siger Lars Ullitz. En af de ungdomsroere fra Frederikshavn, som har nydt godt af det dobbelte medlemskab er Oscar Kølbæk Rosenberg, der har været med på ungdomslandsholdet. Men udover at dyrke sin egen personlige træning har han de seneste to-tre år også været et aktiv for klubbens ungdomsafdeling, hvor han er træner sammen med Jesper Jensen, der leder afdelingen og Åse Jensen samt Steffen Hansen. – Det er takket være de fire, at vi nu har fået vores ungdomsafdeling op at stå med en intensiv indsats både hvad angår struktur og træning, og alle fire ungdomstrænere har trukket et stort læs i fællesskab, siger Lars Ullitz. Som en hæder på det store arbejde, som alle fire trænerne i ungdomsafdelingen har ydet, modtog Oscar Kølbæk Rosenberg tidligere på året den nystiftede pris ”Årets Ungleder i Frederikshavn Kommune”, som er et samarbejde mellem kommunen og DGI. Klubbens indstilling til Oscar lød således: ”Oscar er i ungdomsgruppen klubbens absolut højest rangerende eliteroer.


Klub

Frivillighed i forhold til at give en hånd med, når der skal gøres rent, repareres eller udføres store projekter som byggeriet af et nyt bådhus, er en vigtig ting for enhver klub. Men vi har bestemt, at det ikke skal være et krav, at klubbens medlemmer skal give en hånd med. Det skal være helt OK at sige fra.

Oscar træner – for et ungt menneske som ham – helt usædvanlig målrettet og struktureret. Denne seriøse træningsform blandet med en legende tilgang giver han nu videre som én af fire trænere for klubbens ungdomshold. Med sin vedholdenhed, sin målrettede indstilling og sit vindende væsen er han en betydelig inspirator for ungdomsholdet. Hans evne til – også i den mørke vintertid – at holde træningskadencen oppe hos ungdommen vil uvægerligt give resultater på den lange bane.” – Og sådan en pris er jo ikke kun et skulderklap til Oscar, men også til den indsats vi yder som klub og ikke mindst et bevis på, at vi er på rette vej i forhold til vores ungdomsarbejde, siger Lars Ullitz, der med de nye tiltag og aktiviteter i klubben nu ser lyst på klubbens fremtid.

| 03-2017 45


EVENTYR

Grand Canyon of the Colorado River I foråret 2016 tog jeg til Arizona, USA, for at rafte på den del af Colorado-floden vi kender som ”Grand Canyon”. Tekst: Jesper Sørensen | Foto: Jesper Sørensen

46

| 03-2017


Eventyr

Adgangen til Grand Canyons vandvej (navnet “Grand Canyon” dækker – udover selve floden – også over en kæmpe nationalpark) er strengt reguleret af regeringen og herunder af nationalparkmyndighederne. Muligheden for at opleve floden er enten at booke en raftingtur ved et raftingfirma, som tilbyder ture på max 15 dage, eller ved held at vinde tilladelsen via et lotteri til at arrangere en privat tur på max 21 dage. Årligt oplever cirka 30.000 mennesker Grand Canyon til vands, enten på en kommerciel raftingtur, som langt størstedelen gør, eller via lotteriet. Min ven, Taylor fra Californien, vandt i foråret 2015 lotteriet. I alt var vi 16 personer afsted. Størstedelen fra USA. En enkelt repræsenteret fra henholdsvis Sydafrika, New Zealand, England, Argentina og mig selv fra Danmark. I alt raftede vi 360 kilometer over 20 dage. Vi arrangerede vores udstyr og proviant i samarbejde med PRO (Professional River Outfitters). Et firma, blandt mange, som specialiserer sig i at organisere en Grand Canyon ekspedition. PRO havde en plan Vi startede vores tur i Flagstaff, Arizona, hvor PRO samlede os op. Herfra kørte vi et par timer op ad vejen til Lee’s Ferry, som var turens startpunkt. Sammen med PRO pakkede vi vores udstyr ud: Fem rafts, årer, stropper, kølebokse, køkkkenudstyr, campinggrej, kajakker, SUP-boards, privat udstyr og alt muligt andet grej. Efter udpakningen af fragtvognen mindede det om en losseplads med alt vores udstyr samlet i én stor bunke. Det så ret kaotisk ud, og det syntes uoverskueligt at få plads til det hele. PRO havde heldigvis en

plan for den mest hensigtsmæssige måde at pakke udstyret og maden på raftene. Vi var alle enige om, at den erfaring PRO havde, og som vi betalte for, var godt givet ud. Hver ting, stor og lille, har sin bestemte plads på raften. Både af hensyn til den begrænsede plads, af hensyn til vores organisering og overblik, og endnu vigtigere; af sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis en raft tipper på hovedet, er det vigtigt, at alt er spændt fast. Forestil dig katastrofen i at miste eksempelvis gasblusset på første dag. Desuden hjalp PRO os med en madplan og dertil proviant. Madplanen bestod ganske enkelt af alle måltiderne i løbet af de 20 dage. Eksemplevis dag 1, frokost: Sandwiches med avocado. Dag 12, aftensmad: Ris med chili sin carne, osv. Hvad angår whitewater og sværhedsgraden, er Grand Canyon en forholdsvis overkommelig opgave, specielt set i lyset af nutidens moderne udstyr og den erfaring med whitewater, vi delte mellem os. De fleste af os arbejder med kommerciel rafting til hverdag. Det var en lidt anden historie for John Wesley Powell, som var den første sammen med sit hold af mænd til at navigere ned over Grand Canyon floden. Dengang, i år 1869, tilbagelagde de 1.600 kilometer i en træbåd med strat ved Green River i staten Wyoming. Det blev for dem en to måneder lang rejse i det ukendte med yderst beskedent udstyr og erfaring. Dog med masser af mod, eventyrlyst og en god portion held. De fuldførte turen som de officielt første nogensinde. Et par år senere gentog de bedriften. Fælles eufori Når jeg sidder her og tænker tilbage på vores tur, er dagene svære at adskille. De smelter sammen i daglige rutiner, og jeg mindes mange enestående øjeblikke. Stemningen på turen var speciel. Vi befinder os på en flod i bunden af en kæmpekløft uafbrudt i 20 dage. På en måde er stikket til den “virkelige” verden trukket ud, i en tidsperiode længere end nogen af os havde prøvet før. Blandt andet var det første gang, jeg camperede i 20 dage i træk og tilmed på en raftingtur, hvor vi hver dag kun kunne bevæge os videre nedstrøms. Sammenholdet og samarbejdet i gruppen er nok den vigtigste ingrediens til en god tur. De vildt flotte omgivelser kan være nok så prægtige, men hvis de ikke værdsættes som prægtige, så opleves

| 03-2017 47


Eventyr

de ikke sådan. Selvfølgelig er der personlige holdninger til æstetik. Men den enkeltes glæde og begejstring over at være tilstede på sådan en tur, eller hvilket som helst andet sted for den sags skyld, er med til at skabe en fælles eufori, som gør samarbejde lettere, og som får de daglige gøremål til at virke som en overkommelig opgave. Selv den dag det regner, er koldt og vinden blæser os opstrøms, er det vigtigt, at alle er klar til at få dagen til at lykkes. På sådan en tur er der ingen steder at flygte hen for regnen og kulden. Et vilkår, der bedst accepteres hurtigst muligt, ellers bliver det surt. I løbet af en dag er der mange vigtige rutiner, der skal opfyldes, udover selve eventyret i at rafte ned gennem strømningerne. Rutiner som at sørge for drikkeligt vand, vedligeholdelse af køleboksene, sikre, at de er lukket tætte mod udefrakommende dyr. Vedligeholdelse af raftene og udstyret generelt. Hver dag slå ny lejr. Og pakke lejren ned næste morgen. En typisk dag Jeg erindrer en typisk dag på denne måde: Vi vågner omkring klokken 6. Ud af teltet hilser synet af de røde klippevægge, der står flere hundrede meter op over vandets overflade, os godmorgen og bekræfter endnu engang den unikke natur, som omgærder os. Kaffe og morgenmad. Derefter

nedpakning. Alt sættes på sin plads, spændes fast, klargjort mod skrækscenariet, at en stor bølge tipper en raft på hovedet og, at vi derefter stadig har vores pas og mad i besiddelse. Vi skubber fra land, og forlader gårsdagens lejrplads. Stemningen er spændt over forventningerne og mødet med dagens adrenalinbrusende strømninger. Vi rafter med koncentration i bølgerne, og tager det mere afslappet på de rolige passager mellem strømningerne. Vi får frokost. Helst et sted med skygge ude af den skarpe middagssol. Efter frokost går det videre nedstrøms. Hen på eftermiddagen rettes fokus mod at finde camp, vi holder øje. Der er utallige strande med blødt hvidt sand. Vi slår anker, og raftene fortøjes på land. Vi pakker ud: Telte, køkken, toilet, bålplads. Køkkenholdet går i gang. Vi har organiseret teams af fire personer, som kører i turnus. Andre slapper af, læser, samtaler, nyder en forfriskning, spiller kort. Aftensmaden tilfredsstiller de sultne maver. Solen går ned. Bålet tændes. Flammerne varmer os og skaber sin egen unikke stemning. Månen bidrager med sit hyggelige nattelys. Vi noterer, hvordan månens størrelse og lysstyrke ændres for hver nat der går. Nogle nætter er månen borte, og stjernerne lyser klart op på nattehimlen.

Vi vågner omkring klokken 6. Ud af teltet hilser synet af de røde klippevægge, der står flere hundrede meter op over vandets overflade, os godmorgen og bekræfter endnu engang den unikke natur, som omgærder os.

Kom i gang med fosskajak Vil du gerne i gang med fosskajak, kan du deltage i vores fosscamp i Evje i Sydnorge. Campen løber over en lang weekend fra fredag – søndag. Campen er for fosspadlere på alle niveauer. Fra dig, som prøver foss for første gang, til den erfarne kajakroer, der gerne vil videre udvikle sine kompetencer. Er man helt ny på foss, kan man tilmelde sig et begynderkursus, som kører over tre dage. Der bliver afviklet workshops, som man kan deltage i, eller man kan vælge bare at hygge sig på elven. For at deltage i workshops kræves det, at man er tryg ved at rulle i strømmende vand. Derudover skal vi bruge en masse hyggelige timer rundt om bålet ved Trollaktiv raftingcenter, hvor vi bor. Campen arrangeres af Jesper Sørensen i samarbejde med flere erfarne kajakroere og Dansk Kano og Kajak Forbund. Hvornår: 18.-20. august Udstyr: Man skal selv sørge for kajakudstyr. Udstyr kan lejes på det raftingcenter, hvor vi bor. Det koster 300 kr. per dag og kan forudbestilles ved tilmelding til campen. Overnatning: Overnatning foregår enten i telt eller i små hytter (begrænset antal). Pris: • Overnatning 300,• Begynderkursus (fre-søn) 1.500,• Workshops (fre-søn) 500,Tilmeldingen er åben, og du kan tilmelde dig via vores bookingside på kano-kajak.org.

48

| 03-2017


KORT & GODT

White Surfkajak Byggeri Water

Støt Brysterne Husk at sætte kryds i kalenderen den 7. oktober til det fedeste kvindeløb!

Kort & godt

Sådan hjælper du turlederen Støt en god sag!

Tjek din profil på IPaddle.dk På IPaddle.dk – danske kano- og kajakroeres portal – har du din egen profil. Her kan du se dit IPP-niveau, se hvilke klubber, du er medlem af, rette din adresse, email og telefonnummer og til/afmelde modtagelse af Magasinet Kano & Kajak og DKF´s nyhedsbrev. Kontakt din egen klub – med det, du ikke selv kan rette • Hvis du står tilmeldt forkerte klubber, så kontakt de pågældende klubber og bed dem rette dit tilhørsforhold, så informationerne bliver rigtige. • Hvis du vil modtage Magasinet Kano & Kajak, så er det også din(e) klub(ber), der kan give dig ret til at modtage magasinet.

• Gør hvad turlederen siger. • Sig det til turlederen, hvis en anden turdeltager pludselig ændrer adværd. • Forlad aldrig gruppen uden at give besked. • Tag lidt ekstra med – tøj, mad, drikke eller ekstra udstyr – så har du noget at låne ud. • Sig fra, når det føles rigtigt.

Vidste du ... – At I kan bestille en affaldsindsamlingspakke med handsker og veste hos DKF? På il@kano-kajak.dk

Du skal logge på med dit IPP-nummer, som består af din fødselsdato plus de to første bogstaver af dit fornavn og de to første bogstaver af dit efternavn. Hedder du f.eks. Peter Fiktiv og er født den 20. august 1975, er dit IPP-nummer 200875PEFI. Dit password er din fødselsdato – i dette tilfælde 20-08-1975. Problemer i øvrigt Er der ting, du ikke kan få til at virke i IPaddle, så kontakt dkf@kano-kajak.dk.

Vandrådene er nu sammensat Vibeke Preisler blev valgt ind som DKF´s repræsentant i Vandrådet for Hovedvandopland Øresund. Vandrådets opgaver er at udarbejde et forslag til, hvilke vandløbsstrækninger, der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser, der skal anvendes forud for den kommende vandplan (VP3). DKF vil gerne takke Vibeke for hendes engagement i miljøarbejdet, som er med til at sikre bedre vandkvalitet og adgang for alle kajakroere i området.

Fotokonkurrence på Facebook Vi vælger de bedste billeder fra klubbernes affaldsindsamlinger i 2017 og præmierer de bedste med en gave! Vil du vide mere? Tjek vores Facebook eller skriv til il@kano-kajak.dk.

| 03-2017 49


INSPIRATION

Brødbagning t f i r k s p på Trangia O Tekst: Lars Hector Koudal | Foto: Lars Hector Koudal

1

2

Ingredienser: • 5 dl. hvedemel • 1 teskefuld bagepulver • 1 teskefuld alm. køkkensalt • God olie, eksempelvis rapsolie Blandingen rækker til to brød.

4

3

• Mel, bagepulver og salt blandes hjemmefra i en plastpose. Husk at ryste grundigt. • Blandingen kommes i Trangiagryden og der tilsættes vand – kun lidt ad gangen – og der æltes til dejen har en passende, og ikke klæbrig konsistens.

5

• Dejen trykkes ud på panden i et jævnt lag og prikkes med en gaffel.

• Olien hældes på panden, så den er helt dækket.

6

• Trangiaen tændes, og brødet bages 3-4 minutter på hver side ved ikke for stærk varme til det er gyldentbrun.

Du kan også selv eksperimentere med forskellige melsorter og krydderier, men dette her brød egner sig fint til at spises, som det er. God fornøjelse!

Flere opskrifter Læs også Magasinet Kano & Kajak 3 – juni 2016, “Køkkenhaven i strandkanten”, hvor brødet vil passe godt til nogle af opskrifterne der. 50

| 03-2017


18-20 AUGUST 2017! DM I PADLE CROSS KAJAK BIATHLON (Kajak og Skydning) 5 KAJAK RACES FRA 2-25 KM AGGER RACE (mix sport disciplin inklusiv kajak). UDFORDRINGER I VESTEHAV-FJORD-SØER OG Å DRØMMER DU OM UDFORDRINGER I DIN KAJAK OG VIL GERNE HAVE HELE FAMILIEN MED TIL SPORTS- OG ADVENTUREWEEKEND – SÅ TAG TIL AGGER ATHLON! HER KAN HELE FAMILIEN DYSTE PÅ TVÆRS AF FORSKELLIGE SPORTSGRENE VIA AGGER ATHLONS EGET POINT SYSTEM!

SÅ GÅ IND PÅ: WWW.AGGERATHLON.DK


Få markedets bedste dækninger til kano og kajak Få helt særlige kano- og kajakfordele med Gjensidiges indboforsikring, som er udviklet i tæt samarbejde mellem DKF og Gjensidige.

Gratis kvalitetsredningsvest fra Nelo til de første 200 kunder

Få et godt og uforpligtende tilbud på gjensidige.dk/DKF

Masser af gode fordele – kun for DKF-medlemmer • Fast forsikringssum for småbåde, kanoer og kajakker på op til 45.000 kr., som kan udvides med op til 90.000 kr. eller 135.000 kr. • Kano og kajak og tilbehør må opbevares permanent i klublokaler. Ved tyveri fra klublokale fraviges Gjensidiges normale krav om fastlåsning til et fast punkt samt synligt tegn på opbrud • Kaskodækning, som dækker skader på kano/kajak, pagaj/paddel, redningsveste, tør- og våddragt, oversejl til turkanoer, overtræk til kano/kajak samt GPS udstyr i forbindelse med roning. Se endnu flere fordele og læs mere om samarbejdet på gjensidige.dk/DKF

Kano & Kajak-2017-03  
Kano & Kajak-2017-03