Page 1

Branchens mest læste magasin / 75. årgang

FOKUS:

Passion og perfektionisme på Postgaarden

05 AUGUST 2014

RÅDGIVNING: SÅDAN SKAL DU FORHOLDE DIG TIL OFFENTLIG VISNING AF TV Læs side 14

DEBAT

FOKUS

MAD

À LA CARTE

PRODUKTNYT

KLUMME

BRANCHEJURA


Fast lavpris HVER DAG. HELE UGEN. ÅRET RUNDT.

Riberhus ost

Mester Ove’s Rullepølse

Mellemlagret 45+. Ca. 2,7 kg.

PR. KG.

60.-

Ca. 1,4 kg.

57,-

PR. KG.

PR. BT.

Kærgården

2 kg.

82.-

PR. SP.

Miracel Whip

5 liter.

100.-

Creme Fraiche

18%. 5 kg.

PR. PK.

87.-

Lurpak smør 500 g.

Lærkevang sødmælk

1 liter.

PR. BK.

Buræg str. M 30 stk.

PR. STK.

22.- 7.UHT piske

1 liter.

PR. BT.

Philadelphia 1,65 kg.

PR. STK.

86.- 22.-

25.-

PR. PS.

Kogt hønsekød

I tern. 2500 g.

UHT sødmælk

1 liter.

PR. STK.

8.-

109.-

PR. PS.

Rå kyllingefilet

85% kød. 140-180 g. 2000 g.

73.-

Bagergårdens rugbrød

1450 g.

PR. PK.

15.-

Roastbeef af inderlår 500 g.

PR. PK.

84.-

PR. STK.

Husholdningsfilm

45 cm x 300 m, 8 m.

Servicekontor: Stamholmen • 175 2650 Hvidovre • Tlf.: 43 30 14 04 • www.s-engros.dk • s-engros@dagrofa.net Der tages forbehold for udsolgte varer, prisændringer som følge af pris- og afgiftsændringer samt for eventuelle tryk- og billedfejl. Alle priser er ekskl. moms.

80.-

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

PR. SP.


Nu er der fokus på turismens væsktpotentiale I rigtig mange år har vores branche, som væsentlig led i det samlede danske turistbillede, lidt under, at vi ikke i samme grad som de sydeuropæiske lande har nydt politisk bevågenhed. Vi har alle gået rundt og talt om turismens enorme betydning som eksporterhverv, som beskæftigelsesmagnet, som miljøforkæmper, men ligesom vejret har man talt og talt, men ikke rigtigt gjort noget ved det.

den tiltrækningskraft, vi har på vore turister. Eksempelvis afsættes 20 mio. kr. til styrket markedsføring af dansk kystturisme – måske ikke så mange penge, men et værdifuldt signal om, at her er et område med betydelige vækstmuligheder. Og her anerkender regeringen tilmed, at markedsføring alene ikke gør det, men at der skal ske forbedringer i turismens rammevilkår, herunder lempelse af energiafgifterne.

Med regeringens nye vækstpakke, der er omtalt andetsteds i dette blad, lyder der nye toner fra politisk hold. Nu anerkender man branchens betydning og ikke mindst dens vækstpotentiale, som folk i branchen har været klar over, men vi har savnet den økonomiske og markedsføringsmæssige støtte fra officielt hold.

Det har vi godt nok talt om i mange år uden held, så her er der virkelig tale om nye toner.

Nogle af forslagene er næsten dramatiske i deres nyfundne forståelse af, at et erhverv som turismen kun kan gå frem, hvis vi alle, branchen, befolkningen og ikke mindst politikerne, viser lidt stolthed over vores land og

Det samme gør sig gældende for den gamle traver om momsafløftningen, som med vækstpakken genindfører det fulde momsfradrag på hotelovernatning. En mærkbar og direkte forbedring for vore kunder, men selvsagt også for hoteller og kroer, der ad denne vej bliver langt mere konkurrencedygtige.

Jacob Niebuhr Formand, DRC

for at fastholde den begrænsede fradragsret på momsen. Den blev jo indført, da man afskaffede repræsentationsfradraget og blev betegnet som ren misundelsesafgift – nu misunder man åbenbart ikke længere de overnattende gæster, og med samme logik må man da tillade dem også at få noget at spise! Vækstpakken er således udtryk for det gamle ordspil om, at ting tager tid. Den er også udtryk for, at der kræves en vedholdende, men tålmodig indsats fra branchens aktører og organisationer, hvis man skal opnå resultater. I DRC er vi glade for, at også vores indsats nu ser ud til at give pote, for det viser, at det er vigtigt at slutte op om DRC og dermed øge vores indflydelse på branchens vilkår. Dit medlemskab af DRC er derfor ikke blot en vej til hjælp og besparelser for dig her og nu, men også en investering i fremtiden.

Nu mangler vi blot, at også forretningsmæssig bespisning gøres fradragsberettiget på samme måde – der er ikke længere noget argument

05

Branchens mest læste magasin / 75. årgang

AUGUST 2014

FOKUS:

UDGIVER: DRC, Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S, tlf. 3325 1011, e-mail: d-r-c@d-r-c.dk, www.d-r-c.dk OPLAG: 14.500 eksemplarer, Abonnement 250 kr. årligt REDAKTION: Marianne Bolvig, tlf. 8171 0017, bladet@d-r-c.dk ANNONCER: Mediegruppen as, Mediekonsulent Lars Burchardt, tlf. 7584 1200, fax 7584 1229, e-mail: lars@mediegruppen.net LAYOUT & PRODUKTION: Mediegruppen as FORSIDEFOTO: Jette Søndergaard, foto: Marianne Bolvig DISTRUBUTION: Restaurant og Cafe distribueres til godt 14.000 adresser i overnatnings- og serveringsbranchen

05 AUGUST 2014

RÅDGIVNING: SÅDAN SKAL DU FORHOLDE DIG TIL OFFENTLIG VISNING AF TV Læs side 14

DEBAT FOKUS MAD À LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME BRANCHEJURA

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 3

2240 Mediegruppen

Passion og perfektionisme på Postgaarden


05 INDHOLD

INDHOLD RESTAURANT OG CAFE / NR. 05 AUGUST 2014

RÅDGIVNING: SÅDAN SKAL DU FORHOLDE DIG TIL OFFENTLIG VISNING AF TV Læs side 14

08

10

24

29 22

06 DRC Nyt

20 Verden a la carte

27 Branchenyt

08 DRC Nyt

TURISME 24 Møn hitter på Twitter Danmark skal deles på de sociale medier.

29 Mad og vin

FOKUS 10 Passion og perfektionisme på Postgaarden Jette Søndergaard har genskabt den smukke gamle postgård i Skælskør. 14 Sådan skal du forholde dig til offentlig visning af tv 16 Stop for natbevillinger i strid med loven Bevillingsnævnet i København varsler stop for nye natbevillinger i udvalgte gader i Indre By. 18 Vækstpakke til gavn for hotel- og restaurantbranchen Regeringens vækstpakke, der kom i juni måned er nu ved at blive udmøntet i lovændringsforslag.

4 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

25 Turisme er en god forretning for Danmark Danske og udenlandske turister spiser, sover, køber ind, kører i tog og morer sig for 87 mia. kr. 26 Kromutter er turistens lokale ekspert Lokalbefolkningen og andre rejsende har en vigtig funktion som eksperter, når turisterne søger inspiration og information.

DIGITALT 30 Manglende it-kompetencer er en risiko for hotel- og restaurationsbranchen Næsten hver fjerde større danske virksomhed har været udsat for it-kriminalitet. 31 Mange Facebook-venner giver gratis hotelophold 27 Mad og vin 32 Boghjørnet 33 Nye medlemmer

Arbejdsliv:

Kæmpe bøde for at lade udenlandske studerende arbejde for mange timer.

22


g o n o i t a r i p s n i Vi serverer t e k l o f n e k k ø k gode råd til

logge på Mit Du kan også e. ng pe og kan gemme Danmarks al.dk, hvor du er Orkla Foods k pe .d Ap al od pe le Fo Ap od Fo essionelle øbslister, sam univers for prof planer og indk ad ad m m e ne lin ve di on ha e e ny altid de lækr opskrifter og kan du bl.a. fin dine yndlings ikøkkenfolk. Her liggende sp in er af sid r se ge as tti rifter og m til andre ny sk ks op lin e m ne m di ne e og lsmagend om vores ve samlet sted. ration. Læse n bruges ét ka de n da or hv produkter, og , hvordan er. Og få tips til åd m e lig Velbekomme. al ut på arer både tid sp og ild sp ad du undgår m

Tilmeld dig

GRATIS på FoodAppeal.dk


DRC NYT AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Sygedagpengereform – de vigtigste ændringer

Den sygemeldte har fremover ret til at nægte lægebehandling, dog ikke genoptræning. Fra den 1. juli 2014 har sygemeldte ret til at nægte lægebehandling. Kommunen har dog ret til at standse sygedagpenge og refusion ved medarbejderens manglende deltagelse i kommunens opfølgning. Bestemmelsen har særlig betydning for arbejdsgivere, som betaler løn under sygdom og ikke kun sygedagpenge, idet arbejdsgiver ikke mister retten til refusion fra kommunen, selvom den sygemeldte afviser lægebehandling. Det er dog et krav, at den sygemeldte medvirker til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion. Varighedsbegrænsning på 52 uger fjernes Efter 22 ugers sygefravær i løbet af 9 måneder skal kommunen fremover vurdere, om den syge opfylder en forlængelsesmulighed, f.eks. livstruende sygdom eller mulighed for fleksjob. Opfylder den syge ikke en forlængelsesmulighed, overgår den syge til et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælp. Nyt beskæftigelseskrav overfor kommunen Fra den 5. januar 2015 træder følgende ændring i kraft: • Lønmodtageren skal være i aktuel beskæftigelse. • Lønmodtager skal have været beskæftiget i 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. • Lønmodtager skal i mindst 5 af de 6 måneder have været beskæftiget mindst 40 timer hver måned. Tidligere indebar beskæftigelseskravet overfor kommunen, at medarbejderen skulle have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og have været beskæftiget i mindst 240 timer i denne periode. Yderligere information om indholdet i denne meddelelse kan fås i DRC’s sekretariat på telefon 3325 1011.

6 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

HITTEGODS – IGEN I maj-udgaven af bladet skrev vi om reglerne for, hvordan man forholder sig til glemte sager i hoteller og restauranter. Hovedbudskabet var – og er fortsat – at man skal aflevere fundne genstande hurtigst muligt, og kan man ikke finde ejermanden, må man aflevere til politiet, senest 30 dage efter fundet. Vi omtalte imidlertid i den forbindelse en verserende sag, hvor et af vores medlemmer havde fået en bøde på 3.000 kr. for at have afleveret en række genstande, der løbende var fundet i hans restaurant, over en 15 måneders periode. Vi frarådede dengang restauratøren at betale bøden, dels fordi han ikke var klar over, at der gjaldt en frist, dels da han af indlysende årsager jo ikke kunne aflevere effekterne, før de blev fundet! Vi mente simpelthen ikke, man kunne få bøde for ulovlig omgang med hittegods under disse forhold. Nu har politiet så valgt at opgive sagen, fordi man ikke vurderer, at restauratøren vil blive fundet skyldig. Politiet har i den forbindelse lagt vægt på, at restauratøren jo ikke havde nogen ”berigelseshensigt” med ikke at aflevere – altså at restauratøren jo ikke havde villet beholde genstandene. Så restauratøren slap med skrækken – og måske med den lærdom, at man hellere må aflevere fundne genstande hurtigt.

G-DAGE AFSKAFFES FOR KORTE ANSÆTTELSER Frem mod 2018 vil G-dagene – eller de 3 første ledighedsdage – blive afskaffet for medarbejdere med mindre end 3 måneders ansættelse. Dette er resultatet af forliget om den nye beskæftigelsesreform. Som reglerne er nu, kan arbejdsgiver være forpligtet til at betale for en tidligere medarbejders første ledighedsdage, hvis medarbejderen er medlem af en A-kasse og opfylder visse krav for at være berettiget til G-dage. Blandt andet gælder et løbende minimums timekrav på 74 timer beregnet over 4 uger. Planen er, at den første af de 3 G-dage afskaffes i 2015, den anden G-dag afskaffes i 2017 og den sidste i 2018. DRC er positiv overfor tiltaget, som betyder, at det bedre vil kunne betale sig at oprette korte ansættelsesforhold indenfor branchen.


Brunch – en mejerigtig god forretning Dine gæster forventer mejeriprodukter som en del af en lækker brunch. Det er nemt for dig, det er godt for din bundlinje, og med vores store sortiment kan du skabe både variation, kreativitet og profil.

Prøv med citronrørt Thrane® Røgeost til laksen

God økologisk Brie fra Castello®

Ingen brunch uden Arla® Skyr

Den gode smag af Riberhus®

Et synligt signal om ansvarlig, økologisk profil med Arla Harmonie® i portionsstørrelse


DRC NYT

DRC lukker smugkro AF: Jørgen Kønigshøfer, erhvervsjurist FOTO: Colourbox

I sidste udgave af bladet skrev vi om smugkroer. Et af eksemplerne stammede fra Fyn, hvor en kommune havde indrettet et såkaldt værested for alkoholikere – uden bevilling, men med en betydelig omsætning på ølsalget.

restaurationsloven – drift af smugkro! Vi rettede også henvendelse til SKAT og den pågældende kommune.

Skæv konkurrence Omsætningen i værestedet var faktisk blevet så stor, at det kunne mærkes på de omkringliggende værtshuse, og de henvendte sig derfor til DRC for at få bremset denne konkurrenceforvridning.

Ej kro men værested Kommunen svarede i første omgang, at der ikke var tale om en restaurant, men et værested, hvor brugerne må medbringe og indtage alkohol i det omfang, ”de har behov for”. Derfor var der efter kommunens opfattelse ikke behov for bevilling. Stedet modtager i øvrigt kommunal støtte via midlerne til frivilligt socialt arbejde.

I første omgang meddelte politiet blot, at der ikke var bevilling eller bestyrertilladelse på stedet. Det fik DRC til at foretage en egentlig anmeldelse for overtrædelse af

Stop for levering og salg af øl Kommunens holdning skiftede dog karakter, da DRC politianmeldte stedet. Kommunen indrømmede nu omfanget af øl-

salget, og de oplyste, at de allerede havde taget flere skridt til at få det stoppet. Kommunen havde henvendt sig til det lokale øldepot og præciseret, at der ikke måtte leveres øl til værestedet, og man havde nu opsat skilte på værestedet med forbud mod salg af alkohol. Politiet har efterfølgende oplyst, at man ikke længere har kunnet konstatere salg af øl. En hurtig og effektiv indgriben fra DRC og politiet fik således stoppet en ulovlig smugkro. Andre med tilsvarende problemer er meget velkomne til at ringe til os.

DER OPKRÆVES IKKE GEBYR FOR NÆRINGSBREVE I 2014 Da der er oparbejdet et overskud på næringsbrevsordningen fra tidligere år, har Erhvervsstyrelsen besluttet ikke at opkræve det sædvanlige gebyr på 500,00 kr. pr. næringsbrev i år. Normalt modtager virksomheder med næringsbreve en faktura fra Erhvervsstyrelsen på 1117 kr. pr. næringsbrev. Beløbet dækker 500 kr., som er det årlige gebyr for næringsbrevet, og 617 kr. til Fødevarestyrelsens såkaldte kampagnekontrol. Og det er altså gebyret på 500,00 kr. pr. næringsbrev, der ikke opkræves i år. Reglerne er ikke ændret, og Fødevarestyrelsens kontrolkampagnegebyr på 617 kr. vil fortsat blive opkrævet hos de fødevarevirksomheder, der havde et næringsbrev pr. 1. april 2014. Gebyret bliver opkrævet til efteråret.

8 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014


EBM unTill® Skræddersyes efter dit behov

Læs mere her

Kan bl.a. tilsluttes til:

Du kan bruge din Android telefon/tablet som håndterminal. Nu kun fra kr.

640,- pr. md. Pris inklusiv skuffe.

Jylland: 8622 3722 · Sjælland: 4343 0110 · ebm@ebm.dk · www.ebm.dk RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 9

Branchekendt firma siden 1979

Leasing priser er beregnet ud fra en løbetid på 36 md. Oprettelse kr. 600. Restværdi 10%. Alle priser er eksk moms

EBM Q-10-Pro


FOKUS

Passion og perfektionisme på Postgaarden AF: Marianne Bolvig FOTO: Marianne Bolvig

Hun er en slider og en drømmer. Og uden de to egenskaber havde Jette Søndergaard aldrig realiseret sin vision om at genskabe den smukke gamle postgård i Skælskør. Jeg sidder i en frodig gårdhave, der er fyldt med blomsterkrukker og parasoller. Jeg venter på Jette Søndergaard. Hun skal fortælle mig om sit liv som forpagter af Postgaarden i Skælskør, der ligger i nærheden af Slagelse på Sjælland. Døren står åben ind til køkkenet, og jeg kan høre Jette skramler lidt med skåle og fade derinde. Nu kommer hun ud i gårdhaven. ”Vil du have en pude til måsen?”, indleder hun vores samtale, ”de er lidt lave de her stole”, siger hun. Hun vender hurtigt tilbage med to puder. Nu er vi klar. Jette skal lige til at sætte sig, da hun opdager to brugte kaffekopper på bordet. Hun forsvinder ind i køkkenet med dem. Det varer lidt før Jette er tilbage (hun satte

10 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

lige opvaskemaskinen i gang). Nu synker hun ned i stolen foran mig. Starten på et nyt liv ”Da den sidste af mine fire børn flyttede hjemmefra, besluttede jeg mig for at ændre mit liv. Jeg havde egentlig glædet mig til at komme i bund i vasketøjskurven og have mælk i køleskabet, men jeg gik nærmest i panik ved udsigten til det stille liv. Jeg havde brug for udfordringer. Jeg overvejede at blive hundetræner, at tage ud og sejle eller måske trimme haven med en brodersaks”, griner Jette. ”Jeg var simpelthen bange for at blive en plage for mine børn, hvis jeg ikke fandt på noget, jeg kunne bruge mit liv og min energi på”, fortæller Jette. Noget med mad og fester ”Jeg er jo skolelærer, men har altid været vild med at lave mad og arrangere fester. Så det måtte gerne være noget i den retning.

Jeg begyndte at kigge efter ledige forsamlingshuse og overvejede også, om jeg skulle åbne en cafe. Men jeg blev enig med mig selv om, at jeg ville have hele pakken. Både værelser, restaurant og selskabslokaler, jeg skulle jo nødig komme til at kede mig”, smiler Jette. ”Efter et par års søgen dukkede Postgaarden her op”, siger Jette og slår ud med hånden. ”Dengang var den bare meget misligholdt. Den havde stået tom et par år og havde været udsat for hærværk og oversvømmelse. Men Postgaarden har jo en fantastisk beliggenhed. Lige ned til den lille havn i Skælskør. Jeg faldt pladask for det gamle hus”, siger Jette. En stor investering Nu dukker Randi op ved vores bord, hun er tjener i Postgaardens cafe. Der er kommet frokostgæster, så Jette må ind i køkkenet for at lave frokostretter. Kokken møder først kl.


FOKUS

15 i dag. Inden Jette går, lægger hun et fotoalbum på bordet foran mig. ”Kig lidt i det”, siger Jette. ”Her kan du se, hvordan der så ud, dengang jeg overtog stedet i 2007”, siger hun på vej ind i køkkenet. Nu er Jette tilbage. To gange varmrøget laks har forladt køkkenregionen. ”Jeg kunne ikke slå Postgaarden ud af hovedet, men jeg kunne samtidig godt se, at det ville være en kæmpe investering. Selvom jeg solgte mit hus, så kunne jeg ikke rejse alle pengene selv”, siger Jette. Nips og loppefund ”Postgaarden så frygtelig ud, og her lugtede af fugt og råd, da jeg blev vist rundt her første gang”, husker Jette. ”Vinduer og døre var smadrede – alle kunne gå ind, hvilket de også gjorde. Huset flød med pizzabakker, øldåser og affald. Gulvtæpperne var helt krøllet sammen af fugt fra oversvømmelsen, og møblerne var hærgede og lå hulter til bulter”, fortæller Jette og viser mig de gamle billeder af knuste ruder, brune døre, vægge beklædt med cigarkassetræ og rødbrune lædermøbler. Alligevel fik hun sin nuværende samarbejdspartner, Kaj, med på ideen. ”Han troede på mig. Jeg havde klippet billeder og ideer ud af forskellige blade og samlet to containere fulde af møbler og nips på loppemarkeder. Jeg vidste præcis, hvordan her skulle se ud, og hvordan jeg ville gribe det an”, siger Jette. I dag er det Kaj, der ejer Postgaarden, og Jette er forpagter og tager sig af hele den daglige drift. ”Jeg er dybt taknemmelig for mit samarbejde med Kaj. Uden ham havde jeg jo ikke kunnet realisere min drøm”, forklarer Jette. En ”slider” med styr på detaljerne Nu kommer Randi igen. Der er kommet flere frokostgæster, og Jette må i køkkenet.

Jeg var simpelthen bange for at blive en plage for mine børn, hvis jeg ikke fandt på noget, jeg kunne bruge mit liv og min energi på.

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 11


FOKUS

”Gå dig en tur i huset”, siger hun, ”jeg har ikke nået at sætte friske blomster i alle lokalerne, så der må du helst ikke fotografere”, siger Jette og skæver til mit kamera. Postgaarden har 13 nyrenoverede værelser, flere restaurationslokaler og opholdsstuer, en stor sal med plads til 150 gæster, en cafe og et pandekagehus, hvor der om sommeren sælges is og pandekager. En rundtur på Postgaarden er som at være på besøg i mormors fine stuer: På én gang hyggeligt og hjemligt og samtidig elegant. Her er stole med ”kjoler” på, sarte krystalopsatser, oldemors pæne spisestel i vitrineskabe,

porcelænsfigurer, indrammede fotografier, magelige sofaarrangementer og blomster i alle vaserne. Det er helt tydeligt, hvorfor Jettes ansatte kalder hende for en ”slider”. Man er ikke et øjeblik i tvivl om, at Jette selv står for at arrangere og holde styr på hver eneste detalje i det store hus. Det her er mit liv Nu er Jette tilbage igen. Hun fik klaret frokostgæsterne og fortæller nu om dengang hun solgte sit hus og flyttede ind på Postgaarden. ”Det er jo her, jeg lever mit liv. Jeg har bare et værelse til at sove i – nej, faktisk

FORPAGTER SØGES For klient søges forpagter, evt. freelance i opstarten og med henblik på senere medejerskab til dejlig velfungerende kro på Sydfyn. Kroen har været drevet gennem mange år af samme ejer og har pladskapacitet til 150 gæster. Driften er primært baseret på forudbestilling. For at komme i betragtning er uddannelseog branchekendskab nødvendig, idet nøgleord for en kommende forpagter er driftssikker og pålidelig, serviceminded og i høj grad kan se muligheder fremfor begrænsninger. Skriftlig ansøgning til: Ejendomsmæglerfirmaet Toxen-Worm ApS, Algade 74, 5750 Ringe – mail: al@toxen.dk For yderligere oplysninger: Tlf. nr. 62 62 38 00 Der ønskes kun seriøse henvendelser. Ansøgningsfrist 02.09.2014

12 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

har jeg også en stue, men den bruger jeg aldrig. Når jeg er vågen, så er jeg her. Syv dage om ugen. Fra morgen til aften. Og alligevel har jeg svært ved at nå alt det, jeg gerne vil”, siger Jette. ”Jeg holder aldrig en hel fridag. Det kunne jeg godt tænke mig”, siger Jette, ”men det er svært for mig at være væk herfra en hel dag. Der opstår altid noget. Noget de ansatte ikke selv kan løse. Og så er jeg jo frygtelig ærekær. Jeg vil have, at alt skal være i orden ned til mindste detalje. Og det ansvar har jeg svært ved at overlade til andre”, indrømmer hun. ”Men jeg øver mig”, smiler Jette.


Til dig der er cateringkunde!

RÅDGIVNING

Onlinebestilling til cash & carry priser

Bestil - afhent - betal

Easyengros er en service til dig, der driver en diner transportable, kro, slagter eller café. Priser og tilbud på easyengros.dk er de samme som i Dagrofa S-Engros’ engrosbutikker. Vi har IKKE gebyrer, hemmelige rabatter, købskrav eller særpriser. 100% rene cash & carry priser der er til at stole på. Få mere at vide om easyengros.dk i din lokale Dagrofa S-Engros. RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 13 Easyengros gælder, i alle engrosbutikker med undtagelse af Valby, Østerbro, Nakskov og Bornholm.

Lynge Olsen Reklamebureau A/S

easyengros.dk


RÅDGIVNING

Når man viser tv-kanaler et sted, udenfor en privat husstand, kaldes det ’tv til offentlig visning’. Det gælder f.eks. tv i en reception, cafe, kantine, motionsrum og lignende arealer.

Sådan skal du forholde dig til offentlig visning af tv AF: Jeppe Møller-Herskind, erhvervsjurist FOTO: Colourbox

Et uigennemskueligt marked! Sådan vil mange i restaurations- og hotelbranchen beskrive området for offentlig visning af tv på restauranter og hoteller. Derfor har DRC og Copydan Erhverv i samarbejde lavet en gennemgang af reglerne. Som restaurant, cafe eller hotel skal man sikre sig, at man har en aftale om tv til offentlig visning, hvis man stiller tv-kanaler til rådighed for sine gæster. Efter flere henvendelser fra vores medlemmer har DRC set sig nødsaget til at sammenfatte reglerne på området, så der ikke hersker nogen tvivl herom fremadrettet. Du betaler for at modtage tv Det man betaler til en tv-distributør for at modtage selve tv-signalet fra f.eks. YouSee, Stofa, Waoo!, Boxer TV, TDC, Canal Digital eller en antenneforening, er et distributionsvederlag, der giver adgang til en række danske og udenlandske tv-kanaler, sædvanligvis solgt som en pakke. De giver dog ikke ret til at vise tv-indhold til

14 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

ansatte og kunder (dvs. udenfor en privat hustand). Dette vil også fremgå af vilkårene i virksomhedens aftale med distributøren. Det er derfor ikke nok, at virksomheden har betalt for at få signalet fra en tv-distributør. Du skal også betale for offentlig visning Når du har fået opsat dit tv-signal med de valgte kanaler, skal du overveje, hvilke kanaler, du har til offentlig visning, da det er herudfra, at man skal betale afgift for offentlig visning. Det er her, at virksomheder som Copydan Erhverv (verdens-tv), Canal Digital og Viasat kommer ind. Det er virksomhedens ansvar at indgå en aftale om at vise tv-kanaler til ansatte og kunder – uanset hvor skærmene sidder, og uanset hvilken type af programmer som tvkanalen indeholder; nyheder, underholdning, film m.v. Når man viser tv-kanaler et sted, udenfor en privat husstand, kaldes det ’tv til offentlig visning’. Det gælder f.eks. tv i en reception,

cafe, kantine, motionsrum og lignende arealer. Her skal man have en aftale med dem, der har produceret indholdet på tvkanalerne samt tv-stationerne dvs. rettighedshaverne, hvis man gengiver tv offentligt. Der er fire væsentlige virksomheder, der opkræver afgifter i forbindelse med offentlig visning af tv i Danmark, disse er Canal Digital, Copydan Erhverv, MPLC Danmark og Viasat. Har du spørgsmål vedrørende din tv-afgift, er du velkommen til at kontakte DRC.


Lille og smart

– en rigtig værtshus automat! Nu kan den lille traditionelle Mini automat også leveres som skærm automat. Den passer perfekt til mindre værtshuse og restaurationer. Den leveres med op til 7 forskellige spil i samme automat. F.eks. de mest populære spil: • Bandit • Orient Expressen • Apache • Olfert • Tornado Automat Fabrikkerne tilbyder markedets absolut mest attraktive løsning indenfor spilleautomater.

Op til 7 spil

i samme au

tomat

Automat Fabrikkerne A/S kontaktinfo.: Århus: Michael Drewsens Vej 13 · 8270 Højbjerg • København: Hvidovrevej 80A · 2610 Rødovre Tlf. 70 10 15 16 · E-mail: info@automatfabrikkerne.dk · www.automatfabrikkerne.dk RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 15

Automat Fabrikkerne A/S er en del af Gaming koncernen, som også inkluderer CompuGame-DAE A/S. Selskabet tilbyder leasing, leje og salg af spilleautomater – direkte til spillehaller, kiosker og restaurationer.


NATTELIV

Stop for natbevillinger i strid med loven AF: Marianne Bolvig FOTO: Colourbox

Bevillingsnævnet i København varsler stop for nye natbevillinger i udvalgte gader i Indre By. DRC’s erhvervsjurist Jørgen Kønigshøfer, der er observatør i Bevillingsnævnet, mener at beslutningen er i strid med restaurationsloven. Med et stop for nye natbevillinger, de såkaldte 05-tilladelser, i dele af Indre By vil Bevillingsnævnet i Københavns Kommune forsøge at dæmme op for stigningen i gener fra nattelivet. ”Beboere i nogle dele af Indre By har længe været generet af larm og affald fra nattelivet. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes os at få ændret bevillingspraksis, så vi undgår endnu mere støj, siger formanden for Bevillingsnævnet Carl Christian Ebbesen i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune. Han understreger, at et stop for de sene nattilladelser udelukkende gælder nye bevillinger. Ny beslutning i strid med restaurationsloven Men det er imidlertid i strid med restaurationsloven, vurderer DRC’s erhvervsjurist Jørgen Kønigshøfer, der sidder i Bevillingsnævnet i København som observatør. ”En bevillingsansøgning skal altid vurderes individuelt, og et eventuelt afslag skal

bero på en konkret vurdering af en enkelt sag”, siger Jørgen Kønigshøfer. ”Det stop som Bevillingsnævnet nu vil indføre, er jo netop en generel beslutning, og den går altså ikke”, siger Jørgen Kønigshøfer. Der gives for mange bevillinger DRC er dog enig med Bevillingsnævnet i, at der generelt gives for mange bevillinger – ikke blot i København, men også på landsplan. ”I DRC ser vi, at der ofte udstedes bevillinger til forretninger, der har et meget skrøbeligt økonomisk grundlag. Her burde man måske i langt højere omfang give et afslag. Også af hensyn til ansøgeren selv”, siger Jørgen Kønigshøfer. ”Men et generelt stop for bevillinger i bestemte kvarterer, den slags argumenter kan man altså ikke finde belæg for i restaurationsloven”, siger Jørgen Kønigshøfer og fortsætter: ”Så når kommunen siger, at alle ansøgninger fortsat vil blive behandlet individuelt i nævnet i overensstemmelse med loven, så er det altså en sandhed med modifikationer”, slutter Jørgen Kønigshøfer.

FAKTA Med praksisændringen varsler Bevillingsnævnet stop for nye 05-bevillinger i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdsstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade.

16 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

Men et generelt stop for bevillinger i bestemte kvarterer, den slags argumenter kan man altså ikke finde belæg for i restaurationsloven.


Kassesystem med alt i ét Vores komplette kassesystem FlexyPos indeholder funktioner som gavekortsystem, konkurrencer, integration til bogføring, Take Away samt online bordbestilling, der er integreret direkte med kassen.

FlexyPos er en totalløsning

FlexyPos Fra kr. 430,pr. måned

• Onlinebooking • iPad/iPod integration • Vagtplan og personalehåndtering • Lagerstyring • Kundekort • Markedsføring • Fakturering • og meget mere...

FlexyBox ApS

Tlf.: 70 22 48 84 mail@flexybox.com www.flexybox.com

Flexybox

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 17


VÆKST

VÆKSTPAKKE TIL GAVN FOR HOTEL- OG RESTAURANTBRANCHEN AF: Jørgen Kønigshøfer, erhvervsjurist FOTO: Colourbox

Regeringens vækstpakke, der kom i juni måned og blev afhandlet med Venstre, er nu ved at blive udmøntet i lovændringsforslag. Pakken indeholder i alt 89 initiativer til fremme af vækst og konkurrence herhjemme. Vi har set lidt på, hvordan pakken påvirker hotel- og restauranterhvervet. Afskaffelse af medielicensen for erhverv – kommer især forretninger med overnatning til gode, men betyder jo en lempelse for alle, der udbyder tv og andre medier. Nemmere at bogføre og afregne moms – gør det lettere især for de små virksomheder at bogføre og afregne moms og skat bl.a. ved at koble bankdata med virksomhedernes regnskabssystemer via NemID. Ophævelse af særregler på fødevareområdet – en række danske særregler, der har kostet virksomhederne ekstraomkostninger, uden at de har bidraget til øget forbruger- eller fødevaresikkerhed, bliver nu afskaffet. Afskaffelse af næringsbrevsordningen – er intet mindre end en kæmpesejr for DRC. Vi har været imod ordningen, fra den blev indført, og vi fremsatte netop forslag om dens afskaffelse, da regeringen efterlyste forslag til regelforenklinger. Som det fremgår andetsteds i dette blad, vil gebyret til næringsordningen på kr. 500,allerede blive ophævet i indeværende år, da man har overskud på ordningen! Den anden del af gebyret, der medgår til fødevarekampagner, vil fremover blive opkrævet direkte fra Fødevarestyrelsen.

18 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

Fremme af turisme – et helt afsnit i vækstpakken er forbeholdt initiativer på turistområdet. Heriblandt: Fuldt momsfradrag på hotelovernatning – endnu én af DRC´s hovedprioriteter, der jo i første række gavner vore kunder, som vil kunne trække momsen fra på samme måde, som næsten alle andre erhvervsmæssige udgifter. Næsten – fordi vi savner stadig at få samme momsmæssige behandling på bespisning, som kan gennemføres med nøjagtig samme argumentation som overnatning.  ulje til kystturisme P – der afsættes to gange 10 mill. kr. til styrket markedsføring af dansk kystturisme. Og man anerkender, at markedsføring alene ikke er tilstrækkeligt, der er også behov for forbedring af turismens rammevilkår, eksempelvis ved lavere energiafgifter for turistvirksomheder. Bedre mulighed for små, midlertidige opførelser ved de danske kyster – Regeringen vil sammen med Dansk Folkeparti lempe reglerne for strandbeskyttelseslinjer for at muliggøre opførelser, der kan gøre kystområderne mere tilgængelige og attraktive.

Bedre adgang til finansiering – hotel- og restaurantbranchen kæmper jo fortsat med nogle håbløse finansieringsforhold. DRC har et vist samarbejde med Vækstfonden, der tilbyder kautionsgaranti, men der stilles store krav til de projekter, fonden ender med at støtte. Der er derfor ikke tale om en finansieringsordning, som brede kredse af branchen kan gøre brug af. Den nye vækstpakke indeholder en forlængelse af Vækstlåneordningen, der skulle give de små og mellemstore virksomheder adgang til risikovillig kapital, men er målrettet virksomheder med et finansieringsbehov over 2 mill. kr. Vores branche har imidlertid især behov for mindre finansiering, hvor Vækstfonden stiller kaution for lån op til 2 mio. kr. Her er ønsket fra hele erhvervslivet, at denne ordning tilføres væsentlig flere midler og måske åbner sig mere overfor service-erhvervene.


ANNONCER

Få Picasso Pro, Picasso Online og YP Intelligence Channel Manager og integration til 600 kanaler

Her er eksempler på sager du finder på vores hjemmeside:

www.kronborg-maeglerne.dk

Vinbar, Bistro, cafe m.m.. med sjæl, Østerbro Sag 1407-10

T E C H O T E L

Nu er det endnu nemmere - at forøge din indtjening med Picasso

Bistro, vinbar, restaurant indrettet med personlig stil i gode lokaler, med mange muligheder. Også mulighed for cafe. Oms. 3. mill. 55. pl. inde/20 ude. leje kr. 10.800. momsfri. Pris Fin. 1.295.000 med udb. 495.000

Sandwich forretning v/ Nørreport

Sag 1404-09

Restaurant ved Vesterbro Torv. Kbh. V.

Sag 1402-05

Ved Frederiksberg Station

Sag 1308-19

Tæt på Nørreport station, og i gå afstand fra skole og andre uddannelsessteder, finder vi denne charmerende og overskuelige iseller sandwich bar. mulighed for salg af andreartikler, som evt. tøj eller lignende. Leje kr. 9.500. Pris kr. 295.000. Tæt på Vesterbro Torv på Vesterbrogade, ligger denne store forretning. Restauranten har 120 pladser i charmerende omgivelser. Fremstår som ny, med alt udstyr. 230 kvm. Momsfri leje på kr. 27.000. Pris kr. 895.000. Tæt ved Frederiksberg station, ligger denne Take Away forretning. Der er gode parkeringsforhold foran forretningen. Der er stort salgslokale med borde og stole langs væggen, køkkenlokale samt lager og personaletoilet. 100 kvm. Pris kr. 295.000.

Tjen dine penge om dagen. Nørrebro Center Sag 1407-14

Vil du lukke tidligt, og slippe for sen aften, er her en rigtig god mulighed. Tjen dine penge om dagen ! Når man går ind i centeret er det den første forretning man møder. 60 pladser inde og 20 pladser ude i centeret. Åbent til kl. 19.00. God omsætning. pris. kr. 495.000

Overskuelig restaurant på Vesterbro

Sag 1310-07

Frokost restaurant København K

Sag 1012-01

Flot restaurant m.m.

Sag 1303-25

Café i Helsingør med udestilling

Sag 1105-30

Stor og veldrevet Dinner Transportable

Sag 1403-14

I et særdeles roligt og anerkendt område i roligt kvarter, ligger denne lokalkendte Japanske restaurant. En perle for en kok og en tjener. åbent 5 dage. 30 pl. inde og 18 ude. Leje kr. 7.105. Pris kr. 695.000. Rigtig charmerende restaurant beliggende i en god gade, med beboelse og mindre erhverv. Forretningen kører i dag som frokostrestaurant, men har 02. bevilling. 40 pl. Leje kr. 10.730. Pris kr. 695.000. Restaurant, Italiensk med Pizza, buffet m.m., også med Drive In, Take Away samt catering. Veldisponeret forretning beliggende på befærdet vej ved butikker m.m.. Restaurant med lædermøbler, samt stort opdelt køkken med stor Pizza ovn. Åbent 11-21.30. Pris kr. 995.000 med udb. kr. 295.000. NY PRIS! Kendt cafe i Helsingør. Kun får meter fra Stengade finder vi denne flotte cafe med udestilling. Cafeen holder kun åbent om dagen i 6 dage, så ved udvidet åbningstid ligger der et stort potentiale. Pæn indrettet. 45 pl. inde, 25 pl. ude. 80 kvm. Leje kr. 16.778. Pris kr. 595.000.

CRM og d e m stem hotelsy taurantsystem t v ti k e Eff et res integrer

D

ILBU T T E Å GF

RING O

+

4

3 1 2 9 1 45 36

Stort og veldrevet Diner transportable i Nordsjælland sælges. Stor omsætning medfølger. Alle nøglefærdige maskiner kølerum m.m. medfølger. Køkken og varemodtagelse og vareleverance er i et plan. 106,5 kvm samt kælderrum. Leje kr. 8.025,00 Pris kr. 998.000.

Bar, Bodega Kirke Hyllinge med stort opland Sag 1407-25 Bar, Bodega med stort opland. Drømmer du om at være selvstændig, er her en rigtig god chance, for et mindre beløb. Alt nødvendigt inventar. 53 pladser. 103 kvm. 05. bevill. Leje kr. 7.500,00 Depoditum 3 måneder. Pris kr. 195.000

Kendt sted, Tingvej på Amager

Sag 1301-25

Veletableret og veldrevet pub/bodega med egen andel. Forretningen er kendt og elsket af et stort stampublikum. Drives delvis af fremmed hjælp. Andel på kr. 666.000. 35. pl. inde og 8 ude. 02. bevilling. Boligafgift kr. 15.500. God stabil omsætning Pris kr. 495.000.

Vi har solgt mange forretninger

Derfor søger vi cafeer, restauranter m.m , især i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Kontakt os for en vurdering.

kronborg

AK Techotel A/S | Sandager 8 | DK-2605 Brøndby Tlf 36 46 11 55 | www.techotel.dk | techotel@techotel.dk

Vimmelskaftet 41A, 1. sal, 1161 Kbh. K. www.kronborg-maeglerne.dk

3810 5822

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 19


ARBEJDSLIV

TILBUD 3232 Mars Rokko 13 Cindy Impero

Bistro

T242

T200

Ariel T214 Quadra

Kæmpe bøde for at lade udenlandske studerende arbejde for mange timer

Vejlevej 96 · 7000 Fredericia Tlf.: 75 92 70 22 · Fax 75 91 30 07 www.toft-erhverv.dk

20 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

T202

T001

T201

Rita

3134

til rene nettopriser!

I juni kom det frem, at iværksætteren og tv-kokken Claus Meyer har fået en bøde på 250.000 kr. for at lade udenlandske studerende arbejde for mange timer i sine køkkener. Det fortalte tv2.dk, der har fået aktindsigt hos Københavns Politi. Et urimeligt bødeniveau, siger DRC’s formand Jacob Niebuhr. Da tv2.dk gennemgik alle bøder, som virksomheder i 2013 har fået for ulovlig brug af udenlandsk arbejdskraft, fandt de, at selskabet Meyer Kantiner A/S, der delvist ejes af Claus Meyer, topper bødelisten. Der er også givet bøder til en stribe andre kendte virksomheder i hovedstadsområdet. Bøden til Meyer Kantiner A/S vedrører tre udenlandske ansatte, der har været ansat i koncernen mellem 2011 og 2013. Fælles for

de tre sager var, at de ansatte som studerende ifølge arbejdstilladelsen højst måtte arbejde 15 timer om ugen, men arbejdede væsentligt mere. Urimeligt højt bødeniveau ”At arbejdsgiverne bliver straffet med bøder på så højt et niveau, når de formelle regler om max 15 timer om ugen bliver overtrådt, virker helt urimeligt”, siger Jacob Niebuhr, formand for DRC. ”Vi ved end ikke, om det er helt bagatelagtige overtrædelser af timetallet, der er tale om. Resultatet af et uhensigtsmæssigt højt bødeniveau kan i værste fald blive, at arbejdsgiverne afstår fra at hjælpe de unge studerende i arbejde, fordi de ikke vil løbe risikoen for at blive pålagt store bøder. Får de studerende ikke SU, kan de få svært ved at have råd til et studieophold i Danmark”, siger Jacob Niebuhr.


ARBEJDSLIV

online

Vagtplan 1.920,-

pr. år

Deltaplan har siden 2006 leveret et stabilt kvalitetsprodukt til – uden sammenligning – Danmarks bedste pris! Tjek evt. vores referencer på deltaplan.dk Prisen er ex. moms, og giver plads til 40 medarbejdere

Administrativt mareridt Flere virksomheder kalder reglerne for ’groteske’, ’et administrativt mareridt’ – og en regulær pengemaskine. Enkelte virksomheder har endda fået store bøder for at bryde loven, selv om ansatte med falske papirer har snydt sig til at arbejde hos virksomheden. Det skyldes, at der på området eksisterer et såkaldt ’objektivt strafansvar’. Dermed er det ligegyldigt, at virksomheden har været i god tro. Den bærer stadig ansvaret. ”Og det er så det andet problem i denne sag. Man pålægger virksomhederne alt for mange administrative byrder. Tag nu fx den lille slagter på Kultorvet i København, der har fået en bøde på 190.000 kr. fordi en udenlandsk studerende, der er på studieophold i Danmark, har arbejdet for mange timer om måneden hos ham. Jeg er sikker på, at virksomhederne gør alt, hvad de kan for at overholde loven, men disse sager vidner om, at det kan blive for indviklet”, slutter Jacob Niebuhr.

En kæmpe lettelse for dem der styrer vagtplanen • Altid opdateret vagtplan • Enkel vagtplanlægning og nemt at indkalde afløsere • Klar kommunikation via sms, e-mail og onlinebeskeder • Timeregistrering & Lønberegning • Overførelse af løndata til jeres eget lønbureau • Brugervenligt og intuitivt system ...læs mere på deltaplan.dk, prøv det gratis og bedøm selv

SÅDAN ER REGLERNE Ifølge §9 i udlændingeloven kan udlændinge fra lande udenfor EU, der opholder sig i Danmark på grund af et studie, få arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen gives til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentligt og med ret til fuldtidsbeskæftigelse i sommermånederne juni, juli og august. Der skal søges særskilt herom. Der gives som hovedregel en bøde på 10.000 kroner om måneden for hver af de måneder, som den studerende har arbejdet mere end 15 timer om ugen.

®

DELTAPLAN online vagtplan

Bestil gratis og uforpligtende prøveperiode Tlf.: 46 93 39 04 • deltaplan.dk

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 21


VERDEN À LA CARTE

VED: Redaktionen

VERDEN À LA CARTE TURISTER PÅ KRYDSTOGT PÅ ET CONTAINERSKIB Verdens tredjestørste containerrederi, CMA CGM, tilbyder, at man kan komme på krydstogt på et af rederiets skibe, det skriver Jyllandsposten. Skibene er containerskibe, og rederiet beskriver dem som ”havets giganter”. Et af containerskibene er 365 meter langt, hvilket svarer til længden på fire fodboldbaner. Et krydstogt på et containerskib er anderledes end et almindeligt krydstogt på flere måder. Eksempelvis er antallet af gæster væsentligt mindre. På enkelte skibe kan der være op til 14 gæster, mens der på andre skibe kun kan være to. Måltiderne bliver heller ikke serveret på helt samme måde som på et almindeligt krydstogt. Gæsterne spiser nemlig sammen med besætningen og kaptajnen.

Kinesere investerer milliarder i pizzakæde I en europæisk rekordhandel har den kinesiske kapitalfond Hony Capital købt hele den britiske pizzakæde PizzaExpress for 8,4 mia. kroner. Det skriver Berlingske Business. De seneste år er PizzaExpress ekspanderet til både Mellemøsten og Kina, og selskabet har flere restauranter i Shanghai, Hong Kong og Beijing. Det er den største restauranthandel i Europa de seneste fem år, og pizza-handlen er kun en af en række store deals, hvor kinesiske selskaber overtager udenlandske selskaber i fødevaresektoren for at få adgang til deres brands og teknologi.

INTERNATIONAL OMTALE AF KØBENHAVNSK HOTEL Det genåbnede Hotel SP34 i København har vakt international opmærksomhed. Hotellet har fået redaktionel anbefaling fra Wallpaper, et af de toneangivende magasiner inden for arkitektur, design og livsstil. Det skriver Takeoff.dk. Det tidligere Hotel Fox genåbnede i april i år som Hotel SP34 – det er et af tre hoteller i Brøchner Hotels. Hotel SP34 har 118 værelser og konferencefaciliteter til 100 deltagere. Desuden har det biograf med 25 pladser, to restauranter, fire barer og tagterrasse. Hotellet har navn efter adressen Sankt Peder Stræde 34 i København.

22 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014


68169 Dublino Shots glas 3,4 cl. Pakke med 6 stk. Før 45,- Spar 22,50

SPAR

NU 22,50 50% Kr. 28,12 Inkl. moms

SPAR

50%

Glas Palladio ølglas 165260 28,5 cl h20xØ6,6 cm Før 26,- Spar 13,- NU 13,Kr. 16,25 Inkl. moms 165270 38,5 cl h23,8xØ7,2 cm Før 27,- Spar 13,50 NU 13,50 Kr. 16,87 Inkl. moms 165280 54,5 cl h27,8xØ7,8 cm Før 36,- Spar 18,- NU 18,Kr. 22,50 Inkl. moms

SPAR

22311004 Steakkniv 10 cm Dynamic Før 18,- Spar 9,- NU 9,Kr. 11,25 Inkl. moms 22302000 Gaffel Dynamic Før 14,10 Spar 7,05 NU 7,05 Kr. 8,81 Inkl. moms

50%

3 SPECIALTILBUD KUN TIL DRC MEDLEMMER

TURISME H.W.LARSEN SIKRER DIG ALT TIL DIN BAR OG KØKKEN – ALT TIL SÆRLIGE DRC PRISER!

DRC MEMEBERS

ONLY SCAN QR KODEN OG SE DET NYESTE H.W.LARSEN TILBUDSMAGASIN MED KNIVSKARPT KØKKENGREJ

H.W.LARSEN A/S • SLAGTERBODERNE 15-21, KØDBYEN • 1716 KØBENHAVN V TLF. 3324 1122 • WWW.HWL.DK • SALG@HWL.DK BUTIK ÅBENT 06.30 TIL 16.00 PÅ HVERDAGE • ALLE TILBUD GÆLDER T.O.M 31.10.2014

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 23


VERDEN A’LA CARTE TURISME

MØN HITTER PÅ TWITTER

– DANMARK SKAL DELES PÅ DE SOCIALE MEDIER AF: Redaktionen FOTO: Visitdenmark

Venner og families anbefalinger på sociale medier har stor indflydelse på turisternes valg af rejsemål. Derfor har VisitDenmark i samarbejde med regionale og lokale turistaktører udvalgt 50 smukke steder i Danmark, hvor turisterne opfordres til at tage et billede og dele i deres eget sociale netværk. Personlige feriebilleder på Facebook, Instagram og Twitter er i dag blevet en meget vigtig kilde til inspiration for rejser. Faktisk er halvdelen af brugerne på Facebook blevet inspireret til en ferie fra anbefalinger på de

sociale medier, selv om de ikke engang havde overvejet at tage på ferie, viser en undersøgelse fra Phocus Wright og Facebook. Billeder af børn, mad og sjove oplevelser fylder rigtig meget på de sociale medier. Med vores nye kampagne vil vi gerne give turisterne et lille puf til også at tage billeder af de smukke steder i Danmark, som de besøger her til sommer, og dele dem med venner og bekendte i deres sociale netværk. For vi ved, at netop billeder på sociale medier virker som en fantastisk personlig anbefaling og kan være med til at få nye turister til at overveje

at rejse til Danmark, siger Agnete Sylvest Jensen, chef for Digitale Medier i VisitDenmark. Stederne er udvalgt i samarbejde med regionale og lokale turistaktører, som vil sætte skilte og plakater op med opfordringen om at dele billeder af stedet under et særligt hashtag, fx #skagen, #hvidesande, #egeskov og naturligvis #denlillehavfrue. Du kan se alle de udvalgte 50 steder på visitdenmark.com/sharedenmark, hvor du også kan se et udpluk af de mange billeder, der allerede er delt på de sociale medier.

Denne sommer lancerer VisitDenmark en ny kampagne, der opfordrer turister til at tage billeder på 50 udvalgte steder i Danmark og dele dem med deres netværk på de sociale medier. Skilte og plakater med hashtags, som her i Sommerland Sjælland, hjælper turisterne på vej. Foto: VisitDenmark

24 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014


TURISME

Turisme er en god forretning for Danmark AF: Redaktionen FOTO: C olourbox

Danske og udenlandske turister spiser, sover, køber ind, kører i tog og morer sig for 87 mia. kr. Det viser en ny rapport, ”Turismens økonomiske betydning i Danmark i 2012”. Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i Danmark og viser, hvordan turisternes forbrug rækker langt ind i mange brancher. Hver gang turisterne lægger sig i en hotelseng, shopper, spiser på restaurant, holder møder, lejer en cykel eller tager familien med i en forlystelsespark, så skaber de omsætning til det danske samfund. Helt præcist 86 mia. kr., hvoraf de udenlandske turister lægger 36 mia. kr., eller 3,6 procent af de danske eksportindtægter. Det skaber 122.500 arbejdspladser herhjemme. Og så genererer turismen 35 mia. kroner i skatteindtægter. Med andre ord: Turisme er et afgørende erhverv for dansk økonomi og beskæftigelse. De nærmeste naboer er de hyppigste gæster Tyskland, Sverige og Norge er de tre største udenlandske markeder i alle regioner, hvilket vidner om nærmarkedernes vigtighed i turismen. Herefter kommer Storbritannien ind på fjerdepladsen i tre af regionerne (Midtjylland, Nordjylland og Sjælland), mens USA og Holland indtager fjerdepladsen i hhv. Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Hotelgæster lægger 26,3 mia. kr. Turismeforbruget fordeler sig på en lang række produkter, herunder særligt på overnatning (18 pct.), lokal transport (18 pct.) og føde- og drikkevarer (13 pct.). Blandt de overnattende turister står hotelgæster med et forbrug på 26,3 mia. kr. for den største del af forbruget (30 pct.), efterfulgt af turister hos familie/venner og turister i lejede feriehuse, der står for henholdsvis 13 pct. og 12 pct. af det samlede forbrug. Feriegæsterne brugte i 2012 knap 59,0 mia. kr., mens de forretningsrejsende står bag et forbrug på 28,3 mia. kr.

Nyhed!

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 25


TURISME

Kort- & langtidsleje af professionelt udstyr til storkøkken og event

Kromutter er turistens lokale ekspert AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Tlf: 20 27 33 77 info@smilla-rental.dk smilla-rental.dk Scan QR koden og besøg vores hjemmeside

En ny analyse fra VisitDenmark viser, at personalet, hvor turisterne bor, lokalbefolkningen og andre rejsende har en vigtig funktion som eksperter, når turisterne søger inspiration og information. Medarbejderne på turiststederne skal tage ekspertrollen på sig, det kan nemlig betyde øget omsætning. Op mod 41 pct. af turisterne går på computeren og op mod 17 pct. bruger tablet eller smartphone til at planlægge feriedagene. De fleste bruger flere medier, og brochuren er ikke død. Godt hver tredje turist har bladret sig til mere viden om naturområder, attraktioner, restauranter og cykelruter. Personalet er de foretrukne eksperter Det viser en ny analyse fra VisitDenmark, der har spurgt svenske, norske, tyske, britiske og hollandske turister, hvordan de søger information og inspiration på deres ferie. Men det er i høj grad også de mennesker, turisten møder på sin vej, der bliver lyttet til. Førstepladsen når det gælder den personlige anbefaling går til personalet, der hvor turisterne bor. Op mod hver tredje spørger om råd hos kromutter, lejrchefen på campingpladsen, receptionisten eller tjeneren på hotellet.

26 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

Frontpersonalet på overnatningsstederne har en vigtig rolle at spille, når det handler om at give deres gæster en god ferie. Kender de deres lokalområde, og kan de fortælle om attraktioner og oplevelser, er de med til at få turisterne til at bruge destinationen bedst muligt. Det er ikke bare en efterspurgt hjælp til turisterne, det betyder også, at personalet er med til skabe yderligere vækst i lokalområdets økonomi. Gode råd giver lokal vækst Men det er ikke bare frontpersonalet i turismen, der har en rolle at spille som uofficielle turistguider. Det gælder i høj grad også dem, der i øvrigt møder turisterne ansigt til ansigt: Personalet i supermarkedet, tjeneren på vinbaren og ekspedienten i isboden. Men også befolkningen generelt. Undersøgelsen dokumenterer, at nutidens turister er spontane og åbne for inspiration. Ferieoplevelserne er ikke skemalagte på forhånd – man planlægger først i detaljer på selve ferien.


BRANCHENYT

Nu koster det gebyr når Dansk Retursystem kører forgæves AF: Redaktionen

AF: Redaktionen

Fra 1. oktober 2014 tager Dansk Retursystem A/S gebyr for at køre forgæves, når det skyldes forhold hos returmodtageren. Gebyret er på 345 kr., hvilket svarer til gennemsnitsomkostningen for Dansk Retursystems indsamlinger i 2013.

VIDSTE DU DET? DANSKERNE VIL HELST SPISE PÅ CAFEER OG RESTAURANTER, DER ARBEJDER MED MADSPILD

Det er seneste udgave af pantbekendtgørelsen, der kræver, at Dansk Retursystem A/S fremover skal tage gebyr, når de kører forgæves efter tomme flasker og dåser. Gebyret gælder forgæves ture til alle returmodtagere over hele landet.

Ja, tak til doggy bags Ifølge undersøgelsen vil næsten syv ud af ti danskere (68,8 pct.) tage deres madrester med hjem, hvis de får det tilbudt på restauranten. Det er godt, at mange nu vil vælge de restauranter, der er bevidste om madspild. Men der er altid plads til forbedring – og vi skal gøre det nemmere for både spisestederne og gæsterne, for madspild er både dyrt og uetisk, udtaler Selina Juul fra Stop Spild af Mad, som sidste år lancerede en ’goodie bag’ (doggy bag) til restauranterne i samarbejde med Unilever Food Solutions.

Dansk Retursystem understreger, at de ikke går efter gebyrpenge, men netop efter at undgå at køre forgæves ud til returmodtagere. Det giver den klart mest effektive indsamling og sparer i øvrigt ressourcer og skåner miljøet.

Kilde: Unilever Food Solutions

Dansk Retursystems indsamling er fortsat gratis for tilmeldte returmodtagere.

Det koster ikke gebyr, hvis adgangsforholdene blokeres af leverandør-biler, der er ved at losse varer.

Restauranter får et nyt mærke mod madspild! AF: Redaktionen

• de slet ikke får noget med fra returmodtageren. • returmodtageren aflyser indsamling, efter Dansk Retursystem A/S er kørt hjemmefra. • returmodtageren ikke er hjemme eller afviser Dansk Retursystem A/S, når de kommer. • Dansk Retursystem A/S ikke kan læsse lastbærere på grund af forhold hos returmodtageren, fx fordi lastbærerne ikke er klar eller ikke til at få fat i.

Flere end fire ud af ti danskere (45,6 pct.) foretrækker at besøge restauranter og cafeer, som gør en indsats for at mindske deres madspild. Over halvdelen (51 pct.) vil helst besøge spisesteder, som tilbyder muligheden for at få resterne med hjem. Ifølge tal fra Nordisk Ministerråd spilder de professionelle danske køkkener hele 140.000 ton mad om året – 26 pct. af det samlede danske madspild. En del af spildet kommer direkte fra tallerknerne på landets caféer og restauranter.

Udover den lovmæssige forpligtelse til at indføre gebyr, ser Dansk Retursystem A/S gebyret som en mulighed for at effektivisere pant- og retursystemet yderligere.

Dansk Retursystem A/S tager gebyr fra 1. oktober 2014 når:

En ny undersøgelse fra Unilever Food Solutions viser, at danskerne gerne vil minimere madspild, når de spiser ude.

Nu har danske cafeer, restauranter og spisesteder fået en ny, grøn certificering – REFOOD-mærket – som skal hjælpe dem med at synliggøre deres kamp mod madspild. REFOOD-mærket har allerede over 100 medlemmer. Det er blandt andre Scandic Hotels, der har tilmeldt alle deres danske hoteller og på den måde er med til at øge kendskabet til REFOOD-mærket. Bag REFOOD-mærket står Daka ReFood, Stop Spild Af Mad, Landbrug & Fødevarer, Unilever Food Solutions og Agro Business Park. REFOOD-mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse. Medlemskab er gratis og kræver, at man vælger tre madspildsreducerende initiativer blandt forskellige forslag samt har en ordning for genanvendelse af madaffald. REFOOD-mærket er en tillidsbaseret certificering, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse. Kilde: http://refoodlabel.dk

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 27


MAD OG A’LA VIN CARTE VERDEN

KØBENHAVN KOGER FOR 10. GANG AF: Redaktionen FOTO: copenhagenmediacenter.com

Copenhagen Cooking fylder for 10. gang den danske hovedstad med mere end 100 unikke madevents i slutningen af august. Man kan komme til middag i danske topkokkes private gemakker, deltage i syltetøjsworkshop i et brombærkrat eller indtage en kongelig middag i Christiansborg Slots festkøkken. Fra den 22. august fyrer Nordens madfestival, Copenhagen Cooking, endnu engang op under kedlerne i København. Der er madoplevelser for enhver smag, Copenhagen Cooking er for alle, og der er events i alle prisklasser – mange er endog gratis. Kom til bords hjemme hos kokkene selv Copenhagen Cooking tilbyder deres gæster et helt unikt arrangement, når to af Danmarks mest indflydelsesrige gourmetkokke, Lisbeth & Bo Jacobsen, der står bag Restaurationen, åbner dørene til deres private hjem. Lisbeth og Bo byder på danske skat-

te som østers, hummer og poularder fra det frie land, lokale grøntsager og bær tilberedt af kokkene selv. Spis en bid af parken og gaden Det er ikke kun på landet, at man finder vildtvoksende råvarer til madlavningen. København byder også på spiselige parker. Den vilde mad og det at finde råvarer i naturen er en voksende gastronomisk tendens. Den tendens hylder Byhøst, når de afholder Vild Festival på Amager Fælled, hvor de blandt andet byder på syltetøjsworkshop i et brombærkrat og inviterer gæsterne inden for i pop-up restauranten Buskads. Dyk ned i et stykke danmarkshistorie To af Københavns mest historieholdige bygninger, Nationalmuseet og Christiansborg Slot, lægger også lokaler til unikke spisearrangementer. Christiansborg Slot åbner dørene til det store, kongelige festkøkken,

hvor maden er blevet tilberedt til utallige af Kongehusets gallamiddage i Riddersalen oppe på slottet. Normalt er køkkenet lukket for publikum, men under Copenhagen Cooking er der mulighed for at opleve køkkenet, hvor der vil være smagsprøver fra det kongelige bord. Restaurant Julian og Nationalmuseet byder i fællesskab på en fem retters pengemenu, som tager udgangspunkt i oldtidsfundene på de danske pengesedler, der alle befinder sig på Nationalmuseet. Fyld maven med lækker mad, mens du får historien om hvert enkelt oldtidsfund og kokkenes fortolkning af dem.

FAKTA Copenhagen Cooking arrangeres af Foreningen Copenhagen Cooking og en række af byens gastronomiske aktører og har eksisteret siden 2005 i en august-udgave og siden 2011 i en vinterudgave. Copenhagen Cooking er en hyldest til landets madkultur, det nordiske køkken og vores lokale råvarer. Copenhagen Cookings sommerudgave finder sted fra den 22. til den 31. august 2014. Læs mere på: copenhagencooking.dk, hvor du finder det store festivalprogram.

28 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014


For alle der elsker deres legetøj. Fra knive til gasbrændere: METROs eget mærke Horeca Select er værktøj, der gør dig til master chef.

www.metro.dk

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 29


DIGITALT

Manglende it-kompetencer er en risiko for hotel- og restaurationsbranchen AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Næsten hver fjerde større danske virksomhed har været udsat for it-kriminalitet. På trods af dette ser kun én ud af ti virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen it-kriminalitet som en stor udfordring over de næste fem år. Særligt i hotelog restaurationsbranchen er manglende kompetencer en barriere for at forebygge it-kriminalitet. En ny undersøgelse som analyseinstituttet Wilke har gennemført for Codan viser, at itkriminalitet er udbredt i Danmark. Næsten hver fjerde større danske virksomhed (23%) har været ramt af it-kriminalitet, og godt halvdelen (46%) er blevet ramt inden for de sidste tre måneder. Og det er ikke små beløb, det drejer sig om. For knap hver fjerde virksomhed (23%) har omkostningerne været større end kr. 200.000. Det er både besværligt og dyrt for den enkelte virksomhed, når it-kriminelle bryder ind i virksomhedens it-systemer og tømmer netbanken, stjæler fortrolige data eller ødelægger systemerne.

3

Ved ikke, hvordan man forebygger Codans undersøgelse viser, at kun hver tiende it-beslutningstager (9,5%) i hotel- og restaurationsbranchen angiver it-sikkerhed som den største udfordring over de næste fem år. Undersøgelsen viser desuden, at hotel- og restaurationsbranchen ikke ved, hvordan de skal forebygge it-kriminalitet. Mere end 42% af it-beslutningstagere i hotel- og restaurationsbranchen fortæller nemlig, at manglende kompetencer er en barriere for at forebygge it-kriminalitet, og knap halvdelen (48%) angiver manglende prioritering som en af de største barrierer for at forebygge it-kriminalitet i deres virksomheder. It-kriminalitet er en reel risiko, som it-beslutningstagerne i hotel- og restaurationsbranchen bør arbejde med, vurderer Codan. Forebyggelsen er i mange tilfælde enkel, men det kræver en fast rutine og prioritering. Codan råder virksomhederne til at prioritere forebyggelse af it-kriminalitet og som minimum følge nogle enkle råd. Kilde: Codan Forsikring

GODE RÅD TIL FOREBYGGELSE AF IT-KRIMINALITET

1. Brug et antivirusprogram med automatisk opdatering, en firewall og et anti-spywareprogram, og opdater programmerne løbende. 2. Opdater browsere og standardprogrammer som for eksempel Java, Adobe og Quicktime løbende. Tjek for eksempel status på programmerne på www.opdaterdinpc.dk. 3. Tag sikkerhedskopi/backup af virksomhedens data og systemer med faste intervaller – gerne dagligt.

30 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

FAKTA OM... • Hotel- og restaurationsbranchen vurderer, at de største udfordringer over de næste fem år for branchen er at finde de rette medarbejdere (33%) og øget konkurrence (19%). • Kun 5% af de større hotel- og restaurationsvirksomheder vurderer, at it-kriminalitet er et stort problem for virksomheder. Det samme tal for gennemsnittet af brancher er 19%. • Godt hver tiende virksomhed har været ramt af it-kriminalitet i hotel- og restaurationsbranchen (9,5%). • De største barrierer for at forebygge it-kriminalitet i hotel- og restaurationsbranchen er prioritering (48%), økonomi (43%) og manglende kompetencer (43%).


DIGITALT

LÆS MERE

Mange Facebookvenner giver gratis hotelophold AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Svensk hotel lader gæster bo gratis, hvis de har mange følgere på sociale medier. Nordic Light Hotel i Stockholm tilbyder deres gæster syv gratis overnatninger om året, hvis de har mange venner på de sociale medier. Helt nøjagtigt skal de have over 100.000 Facebookfans eller 100.000 følgere på Instagram for at få en gratis overnatning. Og det er der jo trods alt ikke så mange, der har. Men den danske sangerinde Medina med små 300.000 følgere på Instagram og Caroline Wozniacki med over 100.000 Facebookfans kan faktisk sove gratis i Stockholm. Mindre kan dog gøre det. En mere beskeden fanskare giver adgang til rabatter – fx udløser 1000 venner på Facebook 10% rabat. Noget for noget Som det første hotel i Norden accepterer Nordic Light Hotel deres gæsters sociale netværk som valuta. Det svenske hotel har ladet sig inspirere af det amerikanske hotelmarked, der flittigt bruger de sociale medier som markedsføringskanal. For det er naturligvis meningen, at gæsterne skal fortælle deres mange følgere om hotellet og dermed udbrede kendskabet. Derfor er det også et krav fra Nordic Light Hotel, at gæsten skal omtale hotellet i tre opdateringer på de sociale medier for at sove gratis.

Med Icetainer® Køleplader kan man på en nem og billig måde holde maden kold på serveringsbordet og bevare den gode kvalitet og smag.

Icetainer® Køleplader fremstilles i tre størrelser der er tilpasset efter gastronorm. Pat. nr. 529 214

I Danmark er det småt med eksempler på virksomheder, der uddeler gratis ydelser til deres gæster, hvis de har et stort følgeskab på sociale medier. Nogle restauranter giver rabatter eller gratis varer til kunder, der tjekker ind på virksomhedens Facebook-side. Kilde: JP og Nordiclighthotel.se

Forhandler:

Oluf Brønnum & Co. A/S Herlev, tlf 44 88 84 00 www.bronnum.dk

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 31


BOGHJØRNET

BOG

HJØRNET

VIL DU ANBEFALE OS? – kundeloyalitet i praksis af Tomas Lykke

Automatopstilleren gør meget mere end at montere automater: Han sørger for, at spillestedet bliver indrettet med vekselautomat, lysbaldakiner, borde mellem automaterne til kaffe og kopper samt stole til spillerne. Hvis noget går i stykker hen ad vejen, kan du bare ringe, så kommer automatopstilleren i sin servicevogn med reservedele. Alt sammen som led i det gode samarbejde. Du kan med andre ord koncentrere dig om det, du er bedst til – og overlade automaterne til specialisten. Det kalder vi samarbejde med gevinst! Derfor skal du bruge en organiseret automatopstiller.

www.d-a-b.dk Dansk Automat Brancheforening (DAB) har siden starten i 1957 været branchens talerør over for myndigheder og offentligheden. Foreningen repræsenterer hovedparten af de gevinstgivende spilleautomater i Danmark, og vi har et konstruktivt samarbejde med Spillemyndigheden. DAB er høringsberettiget hos de offentlige myndigheder og gennem vores medlemsskab af HORESTA indgår vi i netværk, som er en styrke for hele branchen. DAB er endvidere medlem af Euromat, som er den europæiske sammenslutning af automatbrancheforeninger og den eneste organisation på området med forhandlingsret over for EU.

32 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

AF: Redaktionen

GRATIS RATIS SERVICE SERVICE OGSÅ HVIS –– OGSÅ HVISDU DUHAR HAR MØNTER II KLEMME! KLEMME! MØNTER

Ca. 20 procent af dine eksisterende kunder står for 80 procent af din omsætning. Så hvorfor glemmer du at fokusere på de eksisterende kunder fremfor at kapre de nye? Det kan du læse svaret på i en ny bog af Thomas Lykke, der tidligere har skrevet bogen: Tag ansvar for kunden – og invester i din bundlinje! Thomas Lykke giver i sin nye bog råd og vejledning til, hvordan virksomheder kan fastholde og udvikle sin eksisterende kundekreds. Han giver en række helt konkrete forslag til, hvordan enhver virksomhed kan forbedre kundeloyaliteten og måle den. Hvordan udarbejder man en kundestrategi? Hvordan fastholder man den? I bogen får man anvisninger på, hvordan man kan lære at udvikle solide kundestrategier, som sikrer, at du vinder over dine konkurrenter – nu og senere. Kundeloyalitet er stadig et nyt begreb i de fleste organisationer, og mange har svært ved at finde ud af, hvordan de skal gribe det an. I denne bog samler Tomas Lykke de bedste eksempler og praktiske erfaringer fra Danmark. Bogen er konkret og har en række enkle metoder, der er nemme at omsætte til restaurationsbranchen. Selvom bogens gennemgående cases er fra andre brancher, fx kan man læse om, hvordan det er lykkes LEGO, Telmore, Danfoss, Toyota, Sydbank, Spies, e-conomic og TDC at forbedre kundeloyaliteten, så er det ikke svært at se, hvordan man i restaurationsbranchen kan få markante økonomiske gevinster ved at have fokus på kundeloyalitet. Thomas Lykke bruger flere eksempler fra restaurationsbranchen i bogen, fx hvordan man skaber mere værdi og wowoplevelse, og hvordan man via mersalg skaber øget kundeloyalitet.

FAKTA: Gyldendal Business 218 sider


NYE MEDLEMMER

Din samarbejdspartner når der skal indrettes.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I DRC

En række virksomheder har valgt at blive medlem af DRC. Vi byder dem velkommen og håber, de får glæde af vores rådgivning og de mange kontante fordele, vi tilbyder alle vores medlemmer. 03-Oskar

Hotel Vinderup Allan Frank 7830 Vinderup Restaurant Hærværk Asbjørn Munk 8000 Århus C Restaurant Fedet Carsten Seibert 8240 Risskov Tulip Food Company Else Dam 7100 Vejle Gourmet Marmelade Erik Kofoed Hansen 3000 Helsingør Delai ApS (Giniz Bar) Erik Lykke 2500 Valby Infoteria/Kongsted N Fie De Bahrt 4632 Bjæverskov Hotel Bredehus Gitte Andersen 7182 Bredsten

Trend Kro Gitte Holm Sørensen 9670 Løgstør Hotel Mosegaarden ApS Jacob Roldsgård 5600 Faaborg Frokost Under Uret Karin Østergård Frederiksen 2100 København Ø Restaurant Sundby Sejl Karsten Hansen 2300 København S Tee Time Barløseborg Keld Bille 5610 Assens Skot-In Lenhardt Carlsson 3700 Rønne Buffalo Steak House Lenhart Carlsson 3700 Rønne

Pikadeli Linda Kristensen 7100 Vejle

51-Ego S

Hotel Aulum Ramesh Srirajasingam 7490 Aulum

Strandparkens Fiskerestaurant Lis Juel 7000 Fredericia

Angelo’S Pizza Salvatore Battaglia 8680 Ry

Godsbanens Spiselaug Mads Poulsen 8000 Århus C

Restaurant Akvavitten Stig Arnsel 1264 København K

Dampskibshuset Cafe Martin Primholdt 5400 Bogense

Bier Bar Torben Holmsgaard 9492 Blokhus

Vi producerer alle typer diske

Konsulentbesøg i hele landet

Restaurant MeMU Michael Munk / Mette Munk 7100 Vejle Robin Mick Huus Nielsen 9000 Aalborg Newcastle Mick Huus Nielsen 9000 Aalborg

Tasti Torben Holmsgaard 9492 Blokhus Musikkælderen Torben Holmsgaard 9000 Aalborg Peter Wessel Torben Holmsgaard 9492 Blokhus Enguibe ApS Vibeke Lahrmann 4640 Faxe

03-Dunbar

03-Glasgow

Bænke m/ læder fra 2375,- pr. m.

www.ostergaard-i.dk Priserne er excl. moms

Mulighed for finansiering

Tel. 97 15 31 11

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 33


DIGITALT UDDANNELSE

Bliv ekspert i øl – ny uddannelse

Nøglen til

succes

AF: Redaktionen FOTO: Colourbox

Design & rådgivning mere end 30 års erfaring

Specialinventar

produktion og udvikling

MØBEL KATALOG

13

Møbelprogram stort udvalg

YHED!

N . 13 elkatalog nr Komplet møb det store udvalg Se ! ar kl nu er online eller på 150 sider katalog. et r rekvire Rune Design A/S Rude Havvej 105 · DK 8300 Odder Tel. 86 55 84 88 www.runedesign.dk

34 / RESTAURANT OG CAFE / 05-2014

Kellneruddannelsen er en ny efteruddannelse for dem, der ønsker at kunne kalde sig eksperter i øl. Bag uddannelsen, som kan sammenlignes med vinverdenens sommelieruddannelse, står Hotel- og Restaurantskolen i samarbejde med nogle af landets dygtigste sommelierer og folk fra bryggeriverdenen. I Danmark har vi et stort udvalg af specialøl at vælge imellem, og kvaliteten er stigende. Øl passer godt til dansk mad og efterspørges af gæster på restauranter og kunder i detailhandlen, og til at guide dem er der brug for folk med specialiseret ølviden. Derfor har Hotel- og Restaurantskolen netop lanceret kellneruddannelsen, som er et efteruddannelsesforløb med fokus på ølhåndtering, -smagning, -præsentation og -servering. Med et diplom fra kellneruddannelsen kan man med rette kalde sig ekspert i ølhåndtering.

FAKTA Der er ledige pladser på kellneruddannelsens første hold, som starter til september. Uddannelsen strækker sig over otte måneder og er tilrettelagt, så man kan passe et job ved siden af. Den afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen, som skal bestås for at få kellnerdiplomet. Prisen er 19.500 kr. Uddannelsen foregår på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby. Læs mere på hrs.dk/kurser

Det første hold af kursister starter på uddannelsen til september, og de vil blandt andet lære at lade øl indgå som ingrediens i cocktails, at matche mad og øl, og lære om, hvordan øllen, der drikkes, skal serveres for at smage på den måde, den bør og er lavet til. Desuden gives der en grundig indføring i principperne omkring ølbrygning, råvareudvælgelse, ølkultur og -filosofi. Uddannelsen henvender sig både til professionelle fra restaurantverdenen, bryggerier, dagligvarebranchen og private.


RUBRIKKER

.

UNIQstyle

.

Find de bedste tilbud her, - og kontakt os når du skal sælge. Vi hjælper også med selskabsstiftelse, alkoholbevilling og anden rådgivning til restaurantbranchen.

Fuldautomatiske ismaskiner, der producerer fra 25 - 80 kg is i døgnet

LLOYD.S Mægler & Finans Åboulevard 11c 1635 København V tel 8882 7001 123@Restaurantsalg.dk

··

Model Madrid Normalpris kr. 595,-

Nu kr. 339,-

din partner når der skal handles Model Stockholm Normalpris kr. 695,-

Nu kr. 339,-

COMBI STEAMER BLUE VERSION • VISION DESIGN – bemærkelsesværdig funktionelt design • Nem madlavning • VISION TOUCH – Touch kontrolpanel • ECO logik – system til energibesparelser

Model Rom Normalpris kr. 595,-

Nu kr. 339,-

Fra 00,3 Kr. 9.5

Model SDC 789A Normalpris kr. 395,-

Alle priser er ekskl. moms

Nu kr. 149,-

AP Import • Sædding Ringvej 6 • 6710 Esbjerg V. Tlf. 7515 7399 • www.apimport.dk

Tilbuddet er gældende til 31.7.2014

Se vores store udvalg af borde og stole på www.uniqstyle.dk Alle priser er eksl. moms og fragt

IM-25 Ismaskine Kapacitet

25 kg/døgn

Mål HxBxD 65x38x55 cm

pris kun

3.500,-

IM-80 Ismaskine Kapacitet

80 kg/døgn

Paul Bergsøes Vej 14 · 2600 Glostrup Tlf.: + (45) 32 111 096 Mobil: + (45) 28 74 72 42 sales@uniqstyle.dk

indretning til professionelle ring 47 31 46 00

HOTEL & RESTAURANT

www.lobo-contract.dk

Salg, leje, forpagtning, vurdering gennem mere 20 år.

besøg vores showroom i frederikssund

Mål HxBxD 80x55x62 cm

pris kun

7.500,-

Priserne er eksklusiv moms og fragt

SE WWW.BUNZEL.DK

Bunzel Erhverv

DISKRET KOMMUNIKATION OG STØRRE EFFEKTIVITET

HOTEL OG RESTAURANT

TLF. 70 26 80 88

TRÆFFES OGSÅ SØNDAG FRA KL. 12-16

Med et Silent Ordering System fra Discover Systems får du:

www.is-maskine.dk Tlf. 43 58 46 01

Smedejernsskilte

• Personalebesparelse • Meromsætning • Bedre service • Mindre stress • Ingen forvirring

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

info@discoversystems.com Telefon 70 22 00 56

DISCOVERSYSTEMS.COM

0911-6

Lindegården A/S Byvejen 5 5466 Asperup

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

RESTAURANT OG CAFE / 05-2014 / 35


O F N I TVIÆGRTNINGER VIG L BE TI

Mangler du et sted, hvor folk lovligt kan ryge og spille på spilleautomater samtidig?

Eller: Har du høj omsætning på dine spilleautomater og betaler 71% til SKAT af den sidst tjente krone, så er der måske her mulighed for ekstra indtjening?

Eller: Ønsker du at flytte dine spilleautomater til et rygerum?

Kræver plads på B: 3525 x D: 2200 x H: 2165 mm

Så kontakt Super Games Automatudlejning ApS, Stig Hansen på mobil 20403001

www.supergames.dk

TEKNISK ASSISTANCE

Supergames Automatudlejning ApS er en af de største i Danmark inden for spilleautomater

2240 drc 05 2014 issuu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you