Page 1

kontakt FOKUS PÅ DIN FREMTID

At tænke i nye baner

Vi var til bibelstævne for nydanske afrikanere med en forsamling på over 100 deltagere. En vigtig del af et sådant arrangement er sangen. Nogle velkendte kristne sange, som fandtes på deres lokalsprog, kinyarwanda, var blevet udvalgt og trykt i et lille hæfte. Pianisten satte sig til klaveret og vi prøvede at synge på både dansk og kinyarwanda. Det gik slet ikke. Og så prøvede vi på lokalsproget alene. Det gik heller ikke. Hvad var galt? – De var ikke vant til at følge et klaver. Jeg bad da pianisten glemme alt om klaveret og kaldte en af deres egne frem for at lede sangen. Og så kan det nok være, at der blev sunget. Alle sang med – højt, melodisk og i en rytme, de kendte til. Og det var en skøn oplevelse, for de var glade for at synge. Som stævnet skred frem var der nogle der meldte sig til at synge for os. – En solo, duet eller lille gruppe. Det passede jo fint med lidt variation. Og synge det kunne de – smukt, levende og uden tekst. Det blev til 24 specielle indslag. – Jeg lærte to ting: Du kan ikke planlægge alt, og tingene kan godt gøres på en anden måde. Med venlig hilsen

Sven Hagen Jensen

Ingen gebyrer Vi har altid tilbudt vores kurser gratis, men har i mange år taget et beskedent ekspeditionsgebyr for at dække nogle af omkostningerne. Dette fraviger vi nu, så det ikke skal koste kursisten noget at deltage, hvad enten man korresponderer med os per brev eller online. Vi får økonomien til at hænge sammen gennem gaver fra kursister og venner af Korrespondanceskolen. Hermed går vi imod strømmen, da pengeinstitutter, forsikringsselskaber, mm, har en tendens til at forhøje gebyrer og præmier for at øge deres indtjening. Hvis du ser et tilmeldingskort eller en annonce, hvor der har sneget sig et gebyr ind, så kan ignorere det. Alle kurser er gratis. Vi tager dog lidt for den cd, der følger med kurset ’Danske Salmer’.

02

KORRESPONDANCESKOLENS INFORMATIONSBLAD

2013

Vi er ofte mest trygge inden for vante rammer, men somme tider kan man få en god oplevelse ved at tænke i nye baner.


Tanker om livet og døden Mennesker har gennem årene gjort sig mange tanker om livet og døden og hvad der sker, når man ikke er mere. Der er skrevet bøger og lavet udsendelser i radio og TV om emnet, og meningerne har været delte. Dog er der én ting, der stadigvæk står fast og som så klart udtrykkes i verdens mest læste bog: At de levende ved, at de skal dø. Livet er fantastisk. Vi holder af livet. De fleste af os. Vi prøver at få det meste ud af livet. Vi glæder os i samvær med andre over livet med dets mange facetter af skønhed, samspil og oplevelser. Vi drømmer om livet og dets muligheder. Vi hænger ved livet, fordi det er det, vi er bestemt til. Men vi må hele tiden leve i spændingsfeltet mellem liv og død. Gravstenene på kirkegården, trafikofrene på landevejene, nekrologerne i avisen og smerten ved at sige farvel til et kært familiemedlem minder os alt for tydeligt om, at livet, som vi kender det, ikke fortsætter for evigt. Over alle levende hænger der en skygge af død og adskillelse. Usikkerhed om døden Normalt holder vi ikke af at tale om døden. Måske fordi vi forbinder det med definitiv adskillelse og tab, eller fordi vi er usikre på, hvad der egentlig sker. Der er mange forskellige opfattelser og teorier om, hvad der sker ved døden, lige fra, at det er slut for altid, til reinkarnation eller himmel eller pinested og helvede. Usikkerheden er måske det værste. Hvad nu, hvis…? Og så er der beretningerne om nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen oplevelser og

kontakt med de døde. Hvad skal man tro? Mikkel Munch-Fals’ serie ’Livet efter livet’ i DR2 har givet ny styrke til spekulationer om dødens mysterium. Der stod for nogle uger siden i Jyllandsposten, at Buddha ånder Jesus i nakken. Det fremgik af artiklen, at danskerne i dag shopper rundt i det religiøse supermarked og at buddhismen og hinduismen med deres syn på liv og død haler stærkt ind på kristendommen i popularitet. Måske én af grundene er, at også i den kristne verden er der forvirring om, hvad der egentlig sker, når et menneske dør. Trods Bibelens meget klare lære om livet og døden og hvad, der sker, når et menneske dør, og om livet efter døden, så har forskellige afvigende opfattelser gennem tiden sneget sig ind ad kirkedøren og forplumret billedet. Og nogle er så groteske og selvmodsigende, at almindeligt tænkende mennesker løber skrigende bort og søger andre steder hen for at finde svar. Oplevelse af tryghed i dødens stund Døden kommer vi ikke udenom. Vi kan til en vis grad ignorere den, så

længe vi er unge. Men uvægerligt vil den krydse vores tilværelse og udfordre vores tro. Vi behøver dog ikke leve i usikkerhed eller med frygt, når vi navigerer i farvandet mellem liv og død. Jeg husker, at da jeg for mange år siden begravede min far, oplevede jeg en stille ro. Min tro på Bibelens lære om døden gav en tryghed selv i adskillelsens og smertens stund. Jeg holdt fast ved ordet i 1 Thess 4,13 ”Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb.” Vi behøver ikke leve i uvidenhed og lade dødens skygge hænge som en tung sky over os og berøve os livsglæden. Der er en anden del til det gamle ord, som vi indledte med. Her har vi den fulde sætning: ”For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting!” (Præd 9,5). – De døde ved ingenting. Denne bibelske læresætning bliver grundigt forklaret i Korrespondanceskolens opdaterede (2012) kursus Sandheden om døden, som mange har fundet ny forståelse og trøst ved at gennemgå. Kurset behandler alle tænkelige spørgsmål


vedrørende døden og livet efter døden, lige fra ’Hvad er en sjæl?’, ’Hvad sagde Jesus om de dødes tilstand?’, ’Kan tanken om uendelig pine forenes med en kærlig Gud?’ og ’Hvad forstås ved evigt liv?” – Desuden er der et meget vigtigt studiebrev om, hvordan man kan bearbejde sorgens følelser. Opstandelseshåbet I dette kursus finder vi også en klar vægtlægning på det kristne opstandelseshåb. Her er et lille udpluk fra studiebrev 8: ”Jesus selv opfordrer

os til at se forbi dette liv, forbi angsten for døden, forbi selve døden og forbi graven. Håbet om opstandelsen er en sikker grundvold for den kristne tro – en grundvold, som igennem hele Bibelen fremstilles, som det eneste håb for fremtiden. Den kristne opstandelsestro hviler på Jesu opstandelse og på Guds urokkelige løfte om, at der skal blive en opstandelse i forbindelse med Jesu genkomst.” Sven Hagen Jensen

Historien om Jesus af Jerry D. Thomas En meget velskrevet bog om Jesus liv, som gør de fire evangelier levende. Bogen har været meget populær blandt unge såvel som ældre i den engelsktalende verden, hvor den oprindelig udkom under titlen ’Messiah’. Kan også bruges som gavebog til slægtninge eller venner, som gerne vil have en letlæselig indgang til beretningen om historiens største personlighed og hans utrolige liv og gerning. Bogen, som er helt ny fra forlaget, er på 676 sider i pocket udgave og kan sælges til en meget fordelagtig pris på grund af efterspørgslen. Pris kr. 75 + ekspeditionsgebyr/ forsendelse Kan bestilles hos Korrespondanceskolen på 4558 7770 eller info@kskolen.dk eller direkte hos Dansk Bogforlag på 4558 7758 eller ekspeditionen@ danksbogforlag.dk


Helligånden og hans store gerninger

2

Vi graver i fortiden

3

Muslimer blandt kristne

4

Skabelse eller udvikling

5

Guds passionsspil i ørkenen

Dette kursus tager fat på emner, som har været genstand for dybtgående studium, diskussion og til tider uenighed. Et kursus som har stor interesse i mange kirkelige kredse i dag og giver et solidt grundlag for vores gudsforståelse. Kurset består af 10 studiebreve samt et spændende tillæg om tungetale. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/helligaanden

I dette kursus på 12 studiebreve er der et væld af oplysninger, som er værdifulde, ikke mindst på grund af deres stærke tilknytning til det Gamle Testamentes litteratur og historie. Forskningsresultaterne i de bibelske lande har stadfæstet og sandsynliggjort mange af Bibelens begivenheder. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/vigraver

Et aktuelt kursus på 14 studiebreve, som er udarbejdet af islam eksperten Børge Schantz, PhD. Det er vigtigt for os alle at kende til Danmarks næststørste religion. Kurset søger at fremme en bedre forståelse og samtale mellem muslimer og kristne uden at gå på kompromis. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/muslimer

Brevkursus på 10 lektioner udarbejdet af rektor Holger Daugaard, cand. scient. Tager fat på de dybe spørgsmål om livets oprindelse og fremlægger klare og overbevisende sandsynlighedsbeviser. Og hvor kommer troen og de etiske konklusioner ind i billedet? Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/skabelse

Kurset behandler store begivenheder i det gamle Israels historie fra udgangen af Egypten til indgangen i det lovede land. En spændende fortælleform benyttes, som gør det lettere at forstå tempeltjenesten og vandringen gennem ørkenen. 10 studiebreve med illustrationer. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/passionsspil

KURSUSOVERSIG

1

VIDSTE DU...

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK

At verdens højeste temperatur blev målt i Death Valley i Californien, USA, d. 10. juli 1913 til 56,7 grader, og at den højeste temperatur i Danmark blev målt i Holstebro d. 10. august 1975 til 36,4 grader. At jordens laveste temperatur blev målt af det russiske forskningscenter Vostok på Antarktis d. 21. juli 1983 til -89 grader, og at den laveste temperatur i Danmark blev målt i Hørsted, Thy, d. 8. januar 1982 til -31,2 grader. At verdens koldeste by hedder Ojmjukon og ligger i Sibirien. Den er på ca. 4.000 indbyggere, har 9 måneders vinter og en gennemsnitstemperatur i januar på -50 grader. En kulderekord blev målt i 1926 til -71,2.


Et pust fra Reformationen Med bus rundt i Lutherland 13. – 17. oktober 2013 På turen besøges steder, som relaterer til Reformationen og til især Martin Luther, som lægger navn til bl.a. den danske lutheranske og protestantiske kristendom. Deltagerne besøger byen Wittenberg, hvor Luther arbejdede og underviste i 36 år i sin ”prædikekirke”, men hvor han så, for at blive hørt slog sine 95 teser op på domkirkens port. Der bliver også tur til Eisleben, hvor Martin Luthers fødehjem besøges, såvel som huset, hvor han døde. Hans livsforløb formede sig bl.a. således, at han i en høj alder, efter sine mange rejser og ophold rundt i Tyskland, vendte tilbage til Eisleben på besøg, men uventet blev syg og døde. Under opholdet i området ved Wittenberg og Elben passerer bussen byen Torgau. Det var Wettinernes residensby, et politisk centrum for Reformationen og med den første protestantiske kirke. Også kendt for ”Torgau forbundet” og ”Torgau artiklerne”. Luthers hustru Katharina von Bora er begravet i Torgau. Tyskland har enormt mange byer, som glæder sig over udtrykket ’Luther war hier!’ Det er umuligt på blot

fem dage at besøge alle disse steder, hvorfor der satses på udvalgte steder øst for den tyske Autobahn 7 i dele af Harzen og Thüringen, videre over mod Leipzig og Elben op til Magdeburg. I Erfurt, en stor, og fra Reformationen dynamisk by, studerede Luther og indtrådte i Augustinerklosteret, ligesom han underviste ved det teologiske fakultet. Den kendte salme og melodi går skematisk gennem mange af reformationsfølelserne: ”VOR GUD HAN ER SÅ FAST EN BORG, HAN KAN OS VEL BEVARE!” Borgen Wartburg ved Eisenach et absolut højdepunkt på turen. Inden for Wartburgs mure var Luther sikret men bunden som fange. I fangenskabet oversatte han de bibelske skrifter, fordi han så det som Guds vilje, at menigmand skulle have adgang til at læse Guds ord. På Wartburg ses hans fangecelle med læse- og skrive pult, og i et hjørne af cellen en plet på væggen, hvor han efter sigende skulle have knust det blækhus, han

kastede efter djævelen, som han i en ond drøm så ved væggen for at forhindre ham i at oversætte og nedskrive Bibelen. Reformationsturen tager sit udgangspunkt i Silkeborg søndag den 13. oktober – og bussen vender tilbage torsdag den 17. oktober. Prisen bliver kr. 3.875,- pr. deltager. I turen er inkluderet 4 nætter på hotel i dobb. værelse (enkeltværelse mod tillæg), halvpension og entrébilletter til alle arrangementer. Korrespondanceskolens tidl. forstander og Luther ekspert, Dr. Richard Müller, medvirker som rejseleder. For flere oplysninger og tilmelding: Aage Lundqvist, Klostervænget 3 8840 Rødkærsbro Tlf. 86658482 / 40278462


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

En helt utrolig fødselsdag

Bertel Haarders tekst til melodi af Bent Fabricius Bjerre lød fuldtonende fra menigheden i Herning Kirke, da man forleden fejrede byens 100 års jubilæum som købstad med en spritny forårssalme, som allerede nu synges med begejstring i mange af Danmarks kirker. Salmens tredje strofe minder os om begivenhederne, som ifl. Apostlenes Gerninger 2 fandt sted, da den kristne kirke blev grundlagt. Egentlig var man samlet for at fejre hvedehøsten, men da Helligånden pludselig satte Jesu apostle i stand til at prædike for de tusinder af jøder, som var vendt hjem til Jerusalem for at deltage i festen, blev 3000 af dem så grebet af budskabet om Jesus som verdens frelser, at de valgte at blive Hans efterfølgere. En ny verdensreligion havde set dagens lys. Da Paulus senere sluttede sig til den samme religion og selv oplevede, hvad Guds Ånd gjorde for ham og med

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

ham, lød hans opfordring: Lad jer fylde af Ånden – eller som en engelsk bibeloversættelse formulerer samme ord: Drik dybt af ånden. Det er altså en helt utrolig fødselsdag, den kristne kirke fejrer hvert år ved pinsetid. Og så skal det egentlig blive endnu mere utroligt. Der tales og skrives i vore dage meget om flugten fra den kristne kirke. Dertil kommer at i forvejen er kun ca 30% af verdens mere end 7 milliarder mennesker kristne. Man kunne derfor fristes til at tro, at Gud har stillet kirken overfor en umulig opgave, da det lød: ”Gå ud i al verden og forkynd evangeliet…”. Heldigvis er dette Guds mission. Vi har bare det privilegium at få lov til at samarbejde med ham, på samme måde, som de første apostle gjorde det. Pinse minder os om, der kan ske, når Gud får lov at gribe ind. Resultatet fik Peter til at proklamere en gentagelse: ”Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage,” ApG 2,17.18.

Vi måler ofte Gud med forstandens målestok og spærrer Gud inde bag vore egne uligheders grænser, men pinsefesten viste, at det er ikke hjernens kemi, men Evangeliets forfriskende nyheder, der bedst spejler Guds muligheder! Det er da en fødselsdag med helt utrolige perspektiver. Walder Hartmann

1314 Mediegruppen

Tidlig sommer, Ånden kommer Pinsemorgen med et sus. Gennem løvet, kysser støvet og ta’r bolig i Guds hus, sætter hjerterne i blus.

SKOLEN UDGIVER Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

REDAKTION Sven Hagen Jensen Walder Hartmann

Læs mere om kurser og muligheder på

DISTRIBUTION Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

Kontakt 02 2013  
Kontakt 02 2013