Page 1

Potentiale – Innovation og tendenser i bygge- og anlægsbranchen

26. juni 2018

14

Fra Superman til Supervisor

16

Interview med Fællestegnestuen bag Circle House

32

Ifølge Flemming Frost og Helle Juul, grundlæggerne af JUUL | FROST ARKITEKTER, er arkitektens rolle ikke at være superman, men derimod at agere supervisor for alle byggeriets parter.

I spændingsfeltet mellem idealisme, økonomisk potentiale og uundgåelig disruption.

Vi har mangel på arbejdskraft - men ingen krise Cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri anerkender manglende arbejdskraft som en udfordring, der er kommet for at blive – men peger også på fem kanaler, der kan lede byggebranchen i fortsat positiv retning.


GODT HÅNDVÆRK. GODE MATERIALER. GOD SAMVITTIGHED.

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG AF BÆREDYGTIGE MATERIALER Byggeriet står for 30 % af al affald og 40 % af energiforbruget i Danmark. Bæredygtige materialer reducerer ressource- og energiforbruget, giver et sundere indeklima og en bedre totaløkonomi. I STARK finder du med mere end 4.500 certificerede varenumre Danmarks største udvalg af bæredygtige byggematerialer.

VI STÅR BAG DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.


l i n d a b | v i f o re nk l e r by g g e r i e t

Gennemtænkte løsninger kommer ikke ud af det blå – og dog …

Vi kalder det Hos Lindab arbejder vi ud fra filosofien Good Thinking, fordi vi ved, at gennemtænkte løsninger, der forenkler byggeriet, gør en forskel i din hverdag. Det betyder helt enkelt, at vi ikke kun leverer kvalitetsprodukter. Vi arbejder altid for din succes, uanset hvor i byggeprocessen, du befinder dig. Og du kan være sikker på, at vores rådgivning er velovervejet. Derfor er den blå Lindab kasse din garant for en gennemtænkt løsning. Også i fremtiden.

Lindab A/S · Tlf.: 73 23 23 23 · www.lindab.dk


4

POTENTIALE

Potentiale Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Salgschef Usman Malik usman@byggeri-arkitektur.dk Key account manager Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Mediekonsulenter Steffen Thorsted steffen@boaa.dk Jeanette Bernth Schüssel Jeanette@boaa.dk Nikolaj Jonasson nikolaj@byggeri-arkitektur.dk Uffe Keller-Eriksen uffe@byggeri-arkitektur.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Projekt koordinator Anna Jagielska Skribenter Alexander Tengbjerg Rune H. Jensen Tim Panduro Frank Ulstrup Peter Mulvany AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Therese Buch-Andersen therese@mediaxpress.dk Mediegrafiker-elev Sissel Krogsgaard sk@mediaxpress.dk Forside JUUL I FROST ARKITEKTER Tryk Vestjysk Rotation A/S Oplag 30.000 Distribution Børsen, landsdækkende

Udgiver af Bygge- & Anlægsavisen og Byggeri+arkitektur Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

LEDER

Kunsten at sætte sit fingeraftryk på en udvikling Målsætningen med magasinet Potentiale er at sætte fokus på udviklingstendenser og vækstpotentiale i bygge- og anlægsbranchen, hvor vi tegner et billede af hvordan, danske virksomheder ruster sig til fremtidens udfordringer. Når blikket glider over nærværende udgivelse, så står det klart, at der er mange mulige svar på ét spørgsmål, ligesom hver virksomhed har sin egen holdning til tidens store emner som bæredygtighed, klima, digitalisering osv. Og sådan skal det være. Der er nemlig rigtig mange virksomheder, som bevidst begynder at indrette sig efter fremtidige byggeprocesser og udfordringer, så man på den måde er med til at udstikke rammerne for fremtidens byggeri. I interviewet med ”Fællestegnestuen” bag Circle House projektet giver Søren Nielsen fra tegnestuen Vandkunsten, Anders Lendager fra Lendager Group og Kasper Guldager Jensen fra 3XN Arkitekter et indblik i den igangværende udvikling inden for den cirkulære økonomi i Danmark – hvordan får vi værdien af brugte byggematerialer sat i spil igen? Vi mangler stadig forretningsmodeller på det område, som kan eftergøres af andre, men der sker lige nu en løbende adaption af cirkulære principper i byggebranchen, indtil der et tidspunkt kommer en spiller, som får stor succes, hvorefter der bliver åbnet for sluserne. Her er Circle House interessant som demonstrations-projekt og eksempelsam-

ling, hvor der bliver peget på konkrete løsninger til at bygge efter cirkulære principper 100 % på markedsvilkår. Der er lignende cirkulære projekter i gang i andre EU-lande, og her kan det svare sig for dansk byggeri at være med forrest, da man herved kan opnå et teknologi-forspring. Der er et stort økonomisk potentiale i at tænke i helheder for bygherrer, og der er tydelige eksempler på, at den kortsigtede gevinst hurtigt forvandles til minus over tid. Her har vi i Danmark tradition for at få kvalitet ind i løsningerne på alle niveauer, og der er ingen tvivl om, at udlandet sætter pris på den form for helhedstænkning. Der sker lige nu værdifuld innovation rundt i de danske virksomheder, og der er mange, som gerne vil gå forrest og sætte deres fingeraftryk på udviklingen. God læselyst,

Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør

Potentiale

– Innovation og tendenser i byggeog anlægsbranchen

INDHOLD

4 6 8 10 12 12 14 16 21 22 23 24 26 28 29 30 31 32 33 33 34 36 37 38 42 44 46 47 48 50 50 52

Kunsten at sætte sit fingeraftryk på en udvikling Byggeriet og byerne skal gå forrest Bygge- og anlægsbranchen er klar til ny teknologi med Build 4.0 Modulbyggeri er vejen til bæredygtig vækst Valby Skole reducerer vandforbruget med 30 % Næste generation af glasuld er klar Fra superman til supervisor I spændingsfeltet mellem idealisme, økonomisk potentiale og uundgåelig disruption Nydesignet mørtel hjælper Circle House ind i den bæredygtige fremtid Blæredygtighed og Fake News Circle House skal hæve barrieren De bløde værdier er hårde værdier Den menneskelige skala er afgørende Byggeriets fremtid er lys – men måske ikke helt cirkulær Bæredygtigt træ med lang holdbarhed øger anvendelsesmulighederne markant. Flerfaglighed og fleksibel indretning former storbyernes nye rum Råhed og æstetik følges ad i ny indretningstrend Vi har mangel på arbejdskraft men ingen krise Stadigt flere virksomheder søger hjælp til rekrutteringen Den miljøvenlige flamingo Mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsende faktor Et anlægsprojekt ud over det sædvanlige Det betaler sig at gå til stålet Klatrende håndværkere sparer lifte og stilladserne Byggeri og anlægsaktivitet stiger 95 milliarder euro i 2018-20 Bæredygtige boliger skyder op i rekordfart Gi’ de ældre ejendomme en bæredygtig fremtid! Sådan undgår du rotter En død rotte er blot føde til andre rotter Søopmåling med centimeters nøjagtighed Digitaliseringen rykker ud i byrummet E-handel transformerer vores byer


Vanskelige vejforhold

Hverdagen kræver sin MAN Se den. Test den. Mærk den. Kør den. Den nye MAN TGE

Forbrug ved blandet kørsel: 13-14,3 km/l. CO2-udslip 184 -198 g/km.


6

POTENTIALE

Byggeriet og byerne skal gå forrest Byer og byggeri er et af de helt store omdrejningspunkter, når det handler om at løse verdens udfordringer. Renovering, klimasikring og fokus på langsigtede investeringer i byggeriet er nogle af de løsninger, der kan hjælpe Danmark til at opfylde FN’s 17 Verdensmål. maet – Mål 13 – er vi godt på vej. I Lemvig har de fx sikret byen mod storme med højvandsmøblet Le Mur, og gennem energirenoveringer sikrer arkitektvirksomheder året rundt beboere besparelser på energiregningen – og dermed også på energiforbruget. 40 % af samfundets energiforbrug går til bygningsdrift, og det giver derfor rigtig god mening at koble en forstærket indsats på energibesparelser med at udbygge den vedvarende energi i et kommende energiforlig. Så kunne vi nå målet om at frigøre os fra fossile brændstoffer langt hurtigere og mere omkostningseffektivt. Byggeriet står for 35 % af det producerede affald i Danmark, og derfor vil byggeri med fokus på cirkulær økonomi og genbrug i den grad være med til at løfte Danmark i forhold til verdensmål nr. 12. En af de helt konkrete udfordringer som står i vejen for de langsigtede løsninger, som ovenstående er eksempler på, er det alt for store fokus på omkostningerne i forbindelse med projektering og udførelse der udgør under 0,1 % af omkostningerne til et byggeri i byggeriets levetid. Det kan nemlig forhindre løsninger, der fx kan gavne miljøet, økonomien eller sundheden på lang sigt. Vi bør som samfund foretage et regulært gearskifte, når det gælder klodens udfordringer – og vi bør som branche stå sammen og tage aktiv del i dette gearskifte. Det er en god forretning for Danmark, for resten af verdens befolkning, og den bedste måde at videregive kloden på til næste generation.

Ud af de 17 Verdensmål er der hele 9 mål, hvor byggeriet direkte eller indirekte kan være med til at løse udfordringerne: Mål 3: Sundhed og trivsel: Alle skal have adgang til medicin og lægehjælp i det område, hvor de bor. Mål 7: Bæredygtig energi: Giv alle mennesker adgang til energi, der er til at betale.

Indlæg af Lene Espersen, adm. dir. i Danske Arkitektvirksomheder

Er Jorden stadigvæk et godt sted at bo i 2070? Desværre ikke. Med mindre vi får taget hånd om det store udfordringer vi står overfor, og som FN har formuleret som 17 Verdensmål. Befolkningstilvækst, klimaudfordringer og øget råvarepriser er bare nogle af udfordringerne som verdens lande står over for. Udfordringer vi alle har en forpligtigelse til at forsøge at minimere, forhindre, forbedre og på lang sigt løse med fælles hjælp. Byerne generer nogle af de største problemer som følge af urbanisering, med pres på udvidelse af byerne, trængsel i infrastrukturen, gennemtænk forsyning af el, varme, vand og med fokus på at skabe trivsel og sundhed for brugere og borgere – så det er også her, hvor løsningerne skal findes. MEN - efterspørgslen på det bæredygtige byggeri er i Danmark ikke helt slået igennem, og særligt er offentlige bygherrer uambitiøse. Det er fortsat prisen der vægter højest, fremfor den langvarige og samfundsøkonomiske klogeste investering der vælges. Jo vist er der prisværdige og ambitiøse initiativer og ordninger som Circle House, DGNB-Certificeringer og

”Gamle mursten”. Men når det kommer til stykket, så savner vi bygherrer der siger: ”Giv mig et byggeri, hvor materialerne har lang levetid, hvor CO-aftrykket er minimalt og som resulterer i en social, økonomisk og miljømæssig merværdi – for mig og mine brugere. Som det gode eksempel efterspurgte Gentofte kommune dette med Jägers Lethal og fik en lethal til kommunens unge der koster 1/5 af den normal hal og som er CO2 neutral at opføre. Lad mig fremhæve et par stykker, hvor det giver rigtig god mening, at byggeriet påtager sig et ansvar – og hvor Danmark i nogle tilfælde, er med til at indfri nogle af målene i et nationalt perspektiv: Danmark ligger f.eks. i toppen over lande, der klarer sig godt, når det gælder sundhed og helbred – Mål 3: Sundhed og Trivsel – og det kan vi bl.a. takke vores supersygehuse og nye psykiatriske hospitaler for. For eksempel har Psykiatrisk Afdeling Esbjerg nedbragt brugen af bæltefikseringer af patienterne med 69 % siden ud- og ombygningen. Det er ikke kun inden for sundhedsområdet, at byggeriet kan være med til at løse verdens udfordringer. Når det gælder kli-

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst: Muligheden for gode jobs med ordentlige arbejdsvilkår skal øges. Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur: Byg gode veje i alle lande, og gør adgang til telefonnet, internet og moderne teknologi bedre. Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund: Giv alle mennesker adgang til en ordentlig bolig, og gør byer mindre forurenede. Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion: Skab mere genbrug og mindre madspild. Mål 13: Klima-indsats: Bekæmp klimaforandringer og deres konsekvenser. Mål 15: Livet på land: Beskyt verdens skove og de dyr, der bor på land. Mål 17: Partnerskaber for handling: Styrk det globale samarbejde og hjælp til, at alle mål kan nås alle steder i verden.


DTU Smart Library udstyret med LED-lys

”Med LED iBond’s nye løsning har vi på DTU Library etableret et IoT Living Lab, hvor vi kombinerer de nyeste teknologier inden for LED-lys, varme, ventilation og lyd”.

DTU Smart Library fungerer i dag som et levende laboratorium, hvor studerende og forskere færdes og tester nye teknologier. Belysningen er ingen undtagelse. Her er de mange lamper udskiftet med specialdesignede LED-lysarmaturer, som skifter farvetemperatur og intensitet afhængigt af brugernes behov og tidspunkt på dagen.

DTU Library – et Living Lab

Biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet er hjertet i studiemiljøet på det mere end én kvadratkilometer store Campus i Lyngby nord for København. Her kan de 11.000 studerende tilegne sig viden, fordybe sig og mødes i projektteams døgnet rundt. DTU ønskede at skifte til den seneste LED-teknologi, der kan tilpasses brugernes behov. Desuden havde de et ønske om, at brugerne af biblioteket på et senere tidspunkt kunne interagere/ ændre i belysningen i de enkelte områder, samtidig med at der generelt opnås væsentlige energibesparelser. Da den omfattende ombygning medførte helt nye lofter og nyt ventilationsanlæg, fik LED iBond mulighed for at designe en innovativ LED-løsning baseret på et TRACY lineært belysningssystem, som netop kan tilpasses bygningens konstruktion og brugernes behov. Det nye TRACY-armatur omfatter tre kilometer lysskinner og 7250 LED-spots.

TRACY LED-lys reguleres efter tidspunkt på dagen

Lysinstallationen kan reguleres i styrke og ændre farvetemperatur (Kelvin) i løbet af dagen afstemt med brugernes behov. Det betyder, at lyset er mere varmt (rødt) om morgenen, skifter til et mere klart (hvidt) lys midt på dagen og skifter igen til et mere varmt lys sidst på dagen. Lysarmaturerne er inddelt i zoner i forhold til, hvor de studerende og det administrative personale befinder sig. I de zoner, hvor de studerende læser, taler eller arbejder i teams, er lysarmaturerne designet i to parallelle TRACY-lysskinneforløb med to sæt dioder, som lyser i forskellige farvetemperaturer for at etablere såvel et naturligt som et fokuseret læselys. I de ydre zoner eller gangzoner er lysskinnerne monteret enkeltvis med en dæmpning der afpasses det aktuelle dagslysindfald. Med projektet er etableret en infrastruktur til et IoT Living Lab, hvis fokus er at etablere et optimalt indeklima.

Facts

TRACY Spot lighting luminaire Total 3200 m – 7250 LED spots CCT: 2700K / 6500K / 4000K (dynamic) CRI: Ra90+ Installation: October 2017

For mere information www.ledibond.com

EMPOWER THE FUTURE OF ILLUMINATED IoT LED iBond empowers the future of illuminated IoT through its intelligent panel system which can transform infrastructure for light, data and electricity – either individually or combined – in one super slim panel.


8

POTENTIALE

Bygge- og anlægsbranchen er klar til ny teknologi med Build 4.0 Indlæg af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri Foto af Ricky John Molloy

Der er både fokus på og interesse for at anvende ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen. Det er nødvendigt, når virksomheden skal kunne levere løsninger på centrale samfundsudfordringer som for eksempel grøn omstilling, lavere energiforbrug og håndtering af affald. Men det kan også være forudsætningen for, at den enkelte kan udvikles og klare sig i konkurrencen. Udviklingen i byggeriet sker under overskriften BUILD 4.0, som er branchens svar på Industrialisering 4.0, der i disse år sætter nye mål for innovation og udvikling inden for industrien. De digitale muligheder i bygge- og anlægsvirksomhederne er enorme. Og der er potentiale til ikke blot at øge produktiviteten og skabe merværdi, men også at forebygge nedslidning og optimere byggeriets brug af ressourcer gennem hele livscyklusset. En rapport fra Ellen MacArthur Foundation, vurderer, at det økonomiske potentiale i industrialiseret produktion og

3d print af bygningsmoduler er 3,4 – 4,5 mia. kr. i årene frem til 2035. Men hvis det store potentiale skal realiseres, skal vi investere i ikke bare i ny teknologi men også i den relevante viden og i digitale kompetencer. Arbejdet med innovation skal ske i alle led – fra idé til udvikling og produktion af det færdige produkt. Der skal arbejdes med innovation inden for intelligente design- og fremstillingsmetoder. Det kan eksempelvis være værktøjer som kunstig intelligens til drift af bygninger og minimering af forbruget af elektricitet og andre ressourcer, droner til at undersøge bygninger med og måle op ved renoveringer, anvendelse af robotter og 3d-printere til produktion, VDC til design og planlægning af produktionen for bare at nævne nogle af de mange muligheder. Alene inden for det seneste år er der iværksat en række initiativer som bygge- og anlægsbranchen er en aktiv del af. Det gælder for eksempel regeringens udspil ”Strategi for Danmarks digitale vækst”, der indeholder 38 initiativer til blandt andet en ny strategi for det digitale byggeri. På samme måde har anlægsbranchen netop lanceret en strategi for Det Digitale Anlæg, hvor betydende bygherrer som Vejdirektoratet og BaneDanmark inviterer til et aktivt

samspil med anlægsbranchens rådgivere og udførende virksomheder - med det formål at udnytte mulighederne i den ny teknologi. Endelig har regeringen lanceret en Teknologipagt, som skal introducere ny teknologi i uddannelserne og understøtte, at der opbygges kompetencer i den danske arbejdsstyrke, så alle potentialerne i den ny teknologi kan blive realiseret. Det er vigtigt, at de mange initiativer har fokus på at udvikle nye arbejdsprocesser, der kan vinde indpas i bygge- og anlægsbranchens måde at arbejde på. Det kræver, at der afsættes ressourcer til, at branchen arbejder med innovation og kompetenceudvikling, og at man er villig til at foretage de nødvendige investeringer. Det gælder i alle led af branchens værdikæde. Vi har kun lige kradset i den teknologiske overflade. Fremtidens bygge- og anlægsbranche vil blive tegnet af dem, der har viljen, modet og nysgerrigheden til at tage de nye teknologier i brug. Og dem er der heldigvis mange af.


Experimentarium

CSK – en stålsat virksomhed … vi er eksperter i trapper CSK har stor erfaring med krævende trappeforløb både udvendigt og indvendigt. Ofte er trapper en udsmykning i sig selv, og det stiller store krav til produktionen, færdiggørelsen og montagen.

Swedbank

Trapper rummer også mange designmæssige muligheder. Spindeltrappens nærmest aristokratiske signalværdi, ligeløbstrappens robusthed og kvart- og halvsvingstrappens elegance er alle eksempler på, hvordan trappen forandrer et rum og giver det værdi. Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og kombineret med tidens arkitektoniske trend. Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet.

Saxobank

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk

Vizuall.dk

Læs mere på www.csk.dk


10

Annonce

POTENTIALE

Temporents svenske hovedkvarter holder til i de nye NOVA moduler, der lever op til det gældende bygningsreglement.

Modulbyggeri er vejen til bæredygtig vækst Flere af Danmarks mest toneangivende virksomheder har valgt at investere i midlertidige moduler fremfor mursten. Modulerne giver nemlig muligheden for at udnytte de gode tider uden at binde kapital i dyre bygninger. Det går godt i Danmark. Flere mennesker er i arbejde, byggeriet er i vækst, og købekraften er stor. De gode tider kan også mærkes i den danske modulbranche. Flere virksomheder har fået øjnene op for den fleksibilitet, der ligger i at leje kontormoduler til at huse den voksende medarbejderskare fremfor at bygge nyt. Modulerne har nemlig den fordel, at de kan fungere som en harmonika: i gode tider kan du udvide med flere kvadratmeter uden at binde en masse kapital, når tiderne går den anden vej, skærer du ned på pladsen. – Modulbyggeriet har været stort i Sverige i mange år. Nu har de danske virksomheder fået øjnene op for den fleksibilitet og frihed, modulerne giver. Moduler er en ideel måde at skalere op på uden at binde en masse kapital, og så er de bæredygtige. Når du er færdig med at bruge dine moduler, ryger de videre til en anden bruger. Du skal ikke rive noget ned, lyder det fra Claus Weppler direktør i Temporent Danmark, der udlejer moduler til nogle af Danmarks store vækst virksomheder.

derne de mange muligheder, der er for at indrette sjovt og kreativt med moduler. Det er lidt af en øjenåbner for dem, vi får på besøg. For mange af dem har en forestilling om, at moduler er ensbetydende med et uinspirerende arbejdsmiljø. Og så ser de vores mange utraditionelle møderum og arbejdspladstyper. I virkeligheden er der meget få begrænsninger på indretningen af vores moduler, siger Claus Weppler.

Godt indeklima og sundt arbejdsmiljø. Modulerne fra Temporent går ikke på kompromis med komforten.

– Vi kan tilbyde moduler med både akustiklofter, solceller, varmepumpe, ventilationsstyring og god isolering. Samtidig sørger de store vinduespartier i NOVA for rigelige mængder dagslys, siger Claus Weppler.

Stor fleksibilitet i indretningen

Temporent opererer i hele Norden og har løbende udviklet deres moduler, så de lever op til kravene til en moderne virksomhed. Deres nyeste model NOVA måler således 14 meter i længden og 4 meter i bredden, hvilket er op til 4 meter længere end gængse moduler. Det store rumfang gør det muligt at skræddersy indretningen til virksomhedens behov, og i de rumlige moduler kan du indrette både storrumskontorer, fleksible arbejdspladser og konferencerum såvel som enkeltmandskontorer. – Vores svenske hovedkvarter er bygget af NOVA moduler. Vi bruger det som et showroom til at vise virksomhe-

I de senere år har der været et øget fokus på indeklima. Flere undersøgelser har vist, at både ventilation, akustik og lys spiller en afgørende rolle for sygefravær og den enkelte medarbejders præstation. Manglende dagslys, støj og dårlig luft giver kort fortalt et mere uproduktivt arbejdsmiljø og flere sygedage. Det kan du undgå med modulerne fra Temporent:

Rummelighed og indvendige trapper

Temporent tilbyder moduler til både kontorer, skoler og daginstitutioner. Her ses et eksempel på, hvordan de rummelige moduler kan indrettes til et lyst og behageligt kontormiljø.

De nye NOVA-moduler har ikke kun energi- og indeklimamæssige fordele. Som noget nyt er trapper og elevatorer bygget inde i modulerne, så det er nemt at færdes mellem etagerne. Det vækker især interesse hos virksomheder, der har stort fokus på komfort og arbejdsmiljø. Her kan Temporent nemlig tilbyde nogle innovative, moderne og rummelige løsninger, der gør modulerne attraktive for både private og kommunale aktører.


Hjemmevask af arbejdstøj er risikabelt for dine medarbejdere

Vi holder dine medarbejdere beskyttede Arbejdstøjet er det eneste beskyttelseslag mellem dine medarbejdere og de risici, som de står overfor i hverdagen. En GfK-undersøgelse har vist, at medarbejderes sikkerhed bringes i fare, når de selv vasker arbejdstøjet hjemme, da tøjet ikke håndteres korrekt og derfor mister beskyttelsesevnen, så det ikke længere lever op til sikkerhedsstandarderne. Rådgivning om sikkerhedsstandarder Hos Berendsen rådgiver vi landets førende virksomheder om at vælge arbejdstøj, der giver medarbejderne optimal synlighed og effektiv beskyttelse. Vi udlejer, vasker, reparerer og leverer tøjet rettidigt – og vores eksperter tjekker, at tøjets beskyttelsesevne er intakt efter vask.

Læs vores ekspert-råd om de 7 typiske og livsfarlige fejl, dine medarbejdere skal undgå, når de bruger reflekstøj: www.berendsen.dk/ refleks

Kontakt os nu på tlf.: 70 13 33 31 eller e-mail: dk-pm.support@elis.com

Førende leverandør af midlertid genhusning til institutioner, skoler, beboelse og kontor. Har du brug for midlertidige klasselokaler, så kontakt os på telefon 70 90 90 40 eller send en mail til info.dk@cramoadapteo. com for yderligere information eller besøg vores hjemmeside www.cramoadapteo.dk og læs mere om, hvad vi kan tilbyde.

CRAMO ADAPTEO A/S Greve Main 33 2670 Greve Bogensevej 40a 8940 Randers SV Tlf. 70 90 90 40 www.cramoadapteo.dk


12

Annonce

POTENTIALE

Valby Skole reducerer vandforbruget med 30 % projektansvarlige i Københavns Kommunes Energiteam i BUF og også folkene bag vandspareprojektet.

Københavns Kommune har fået øjnene op for potentialet i vandbesparelser. Et pilotprojekt på en folkeskole i kommunen viste, at der kunne spares 30 % på det samlede vandforbrug alene ved at skifte vandhaner. Vand koster i gennemsnit 65 kr./m3, så samler man alle bygninger under Børne og Ungeforvaltningen er der tale om flere millioner årligt i besparelser. Nu får alle skoler og institutioner skiftet armaturer. Vandhaner, der bare løber uden at blive slukket, eller som bruger unødvendigt meget vand, er snart historie i københavnske folkeskoler. Københavns Kommune har i en årrække haft fokus på at renovere kommunens gamle nedslidte bygninger, men i den proces er der tænkt mere bygningsskal end energibesparende interiør. Det råder et selvstændigt vandspareprojekt under BUF, Børne og Unge Forvaltningen, nu bod på. Et overbevisende pilotprojekt fik forvaltningen til at godkende, at alle vandhaner på kommunens skoler bliver skiftet til nye, vand- og energibesparende armaturer – med masser af komfort for elever, lærere og ikke mindst et overraskende plus på den enkelte skoles driftsregnskab.

Valby Skole går forrest

Valby Skole har som en af de første skoler fået udskiftet armaturer, og resultatet var synligt allerede fra den første måned.

Pilotprojekt baner vejen for alle 70 skoler

– Vandspareprojektet startede som et pilotprojekt, hvor vi gennemførte en test, der kunne dokumentere vandforbruget både før og efter udskiftning af vandhanerne. Testen viste et potentiale på over 30 % og en tilbagebetalingstid på bare 2,5 år. Det er tankevækkende, at man kan opnå så store besparelser alene på nye armaturer. Adfærden blandt eleverne er jo ikke ændret, så den eneste forskel ligger i de intelligente vandhaner, uddyber energirådgiver Claus Dennis, FM Mattsson Mora Group Danmark, som leverer de vand- og energibesparende armaturer.

”De første resultater på vores testskole viste, at vi sparede 30% på det samlede vandforbrug. Det var næsten for godt til at være sandt. Så vi ventede skeptiske en måned mere. Hver eneste måned har siden bekræftet besparelsen”

Alle kan spare – næste skridt institutioner

Det er ikke kun på skolerne, at der er potentiale for at nedbringe vandforbruget og skabe bedre rammer for både børn og voksne. Københavns Kommunes 730 børneinstitutioner er næste indsatsområde for BUF Energiteam, hvor de første 100 institutioner er udpeget og allerede i gang med at blive rullet ud.

Richard Kristensen, Energiteamet, Børn og ungeforvaltningen, KBH kommune

– Da vi for godt et år siden lagde de første frø til vandprojektet var det at tænke vand helt nyt, men jeg kunne hurtigt fornemme potentialet. De første resultater på vores testskole viste, at vi sparede 30 % på det samlede vandforbrug. Det var næsten for godt til at være sandt. Så vi ventede skeptiske en måned mere. Hver eneste måned har siden bekræftet besparelsen, fortæller Richard Kristensen, der sammen med kollega Flemming Mortensen er de

Næste generation af glasuld er klar Som markedsledende inden for bæredygtige isoleringsløsninger ønsker Saint-Gobain Isover at præge udviklingen i byggebranchen, og senest har virksomheden lanceret en helt ny generation af glasuldsisolering, som blandt andet består af en 100 % biobaseret binder, hvilket giver et markant skub i en bæredygtig retning. gået over til CO2 neutral el – alt sammen tiltag, der gavner værdikæden som helhed og giver en mere bæredygtig bygning.

Tekst af Peter Mulvany

Da Saint-Gobain Isover i foråret præsenterede en helt ny generation af glasuldsisolering for markedet, så var der gået ca. fem års udviklingsarbejde forud, hvoraf det sidste år udelukkende har bestået af testning, så man som kunde har sikkerhed for, at den høje kvalitet er uændret. Martin Nytofte-Bæk, product manager for Saint-Gobain Isover fortæller i den forbindelse:

Martin Nytofte-Bæk fremhæver, at man arbejder tæt sammen med byggeriets andre parter, heriblandt arkitekterne, hvor den tidlige dialog kan give et bedre og mere bæredygtigt slutresultat. Ligeledes har Isover et tæt samarbejde med en producent af præfab-elementer, hvor man har en take back-ordning og således tager alt fraskær fra deres fabrik tilbage og genanvender som vintermåtter. Martin Nytofte-Bæk slutter af:

– Under al udviklingsarbejdet har det været yderst magtpåliggende, at vi sikrer kvaliteten 100 %. Når Isover går ud med en ny version af et velkendt produkt, så skal det være en klar opgradering, og det er vi lykkes med her. Vi ønsker at udvide til resten af sortimentet, når det er teknisk og kvalitetsmæssigt muligt, og jeg forventer helt klart, at den nye type glasuld bliver den gængse standard i fremtiden.

Konstant optimering i en mere bæredygtig retning

Den nye generation af isolering er produceret i Danmark af bæredygtige råvarer heriblandt genbrugsglas og bindes sammen med 100 % biobaseret binder. Den nye generation glasuld har modtaget Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Guld-certificeringen er bevis for, at materialet har en meget lav emission, hvilket både giver et sundt arbejdsmiljø for håndværkeren og et godt indeklima for brugeren.

Ifølge Martin Nytofte-Bæk, så har man i Isover fokus på helheden i virksomhedens udviklingsarbejde: – Isover ønsker at skubbe til den bæredygtige dagsorden på alle niveauer på én gang, og vi optimerer både produkterne og vore egne processer i produktionen, hvor vi er

– Vi tænker meget på vores produkters livscyklus, og hvor man før i tiden sendte udslidte materialer til deponi, så er det i dag muligt at genbruge glasuldsaffald. Leca Danmark, som også er et datterselskab i Saint Gobain koncernen, kan i dag anvende glasuldsaffald som et supplement til ler i deres produkter – og det giver en yderligere besparelse på både råvarer og CO2.


Fodpanel "København" Hvidmalet Fyr KL 2610 Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

VI ER SPECIALISTER I KLASSISKE HØJE VÆGPANELER ...

Alm. glat fodpanel Hvidmalet Fyr KL 2641

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602 Indfatning "Nørrebro" Hvidmalet Fyr KL 2701

*) Fodpanel over-under-mellemplade. KL 2606-2651-2660 Indfatning "Østerbro" Hvidmalet Fyr KL 2702

*) Bestil sæt færdiggrundet Over-, bund-liste og mellemplade, Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.

Fodpanel over/under/mellemplade. KL 2603-2607-2660

Indfatning "Charlottenlund" Hvidmalet Fyr KL 2708

VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HVIDMALEDE FODPANELER OG INDFATNINGER ...

vores i g ø s Be salg d u s k i fabr stiden ... g åbnin

Download komplet Listekatalog

... OG VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HÅRDTTRÆLISTER

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet til private, håndværkere, entreprenører og tømmerhandlere, og lagerfører mere end 1200 varenumre i Søborg. Blandt meget andet også "Danmarks Største Udvalg" i hårdttrælister samt hvidmalede trælister, fremstillet og industrilakeret Hvid Ral 9010 i Danmark. Speciale: Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger. Specialopgaver efter tegning/prøve. Vi leverer over hele landet.

Københavns Listefabrik Kom til os først - det bliver alligevel os til sidst!

Åbningstider for Butik og Showroom: Mandag-Fredag kl. 7.00 - 17.00 samt Lørdag kl. 9.00 - 13.00 Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon: +45 3927 6090 www.kbhlistefabrik.dk


14

Annonce

POTENTIALE

Anlægssum: Nova Huset: 420 mio. SEK Anlæg: 16 mio. SEK Studenter- og forskerboliger: 90 mio. SEK Samlet projekt: 526 mio. SEK

Ørebro Campus er projekteret af JUUL | FROST Arkitekter med Örebroporten / ØBO / BEHRN som bygherre. Foto: Felix Gerlach

Fra Superman til Supervisor Arkitekter kan være som superhelte, der dikterer slagets gang. Men spørger man Flemming Frost og Helle Juul, grundlæggerne af JUUL | FROST Arkitekter, er arkitektens rolle ikke at være Superman, men derimod Supervisor for alle byggeriets parter, hvor man udviser respekt og møder sine samarbejdspartnere på lige fod. – Men at arbejde med at skabe en samlet fortælling, som slutbrugeren kan relatere sig til, kræver naturligvis en lang række kompetencer og analytiske værktøjer, som vi bruger til at finde DNA. Vi har størst succes, når vi både får mulighed for at bruge alle vores kompetencer på tværs af tegnestuen. Det tager længere tid og kræver tid til refleksion, men så kan det også aflæses direkte som positiv effekt for brugerne, indskyder Helle Juul.

Tekst af Alexander Tengbjerg

Udenlandske bygherrer vælger i stor stil den danske tegnestue JUUL | FROST Arkitekter og 35 ud af 100 opgaver foregår i dag i lande som Sverige, Norge og Rusland. Spørger man Flemming Frost og Helle Juul findes forklaringen blandt andet i den rolle, som de påtager sig, når et nyt projekt indledes: – Vi har oplevet, hvordan vores rolle som arkitekt gennem de seneste 50 år har bevæget sig i en mere demokratisk skabende retning. I dag er lokale interessenter og aktører medproducenter i hele processen, og vores klassiske rolle som ’mester’ er blevet udviklet med vigtige opgaver som mediator og procesfacilitator. Samfundet er i stadig forunderlig forandring, og som arkitekter bliver vi løbende afkrævet svar på hvilken fremtid, vi bevæger os ind i – derfor er indsigt og viden om vores samfunds store udfordringer og menneskers nye behov en drivkraft for den merværdi, vi ønsker at tilføre ethvert projekt, forklarer Helle Juul. – Vi har en række grundprincipper og holdninger til det samfund, vi lever i. ’At se tilbage for at se frem’ er eksempelvis en tankemæssig drivkraft for udgivelsen af vores nye bog ’Lifting the gaze’, hvor vi genlæser, genoplever og gentænker tidligere projekter og tanker fra vores tegnestue – og giver os selv mulighed for at reflektere over, hvor vores fag er på vej hen. – Vi har et stort ønske om, at arkitekturen skal træde endnu tydeligere frem og understøtte en social diversitet, hvor der skabes rum for mødet mellem mennesker. Arkitekturen skal ikke kun interagere med bygningens direkte brugere, men med alt og alle i omgivelserne, fortæller Flemming Frost.

Vi skaber en fortælling til mennesker

Tegnestuen er organiseret i tre udviklingsafdelinger; By +

Revitalisering af Örebro Universitet

Det seneste eksempel på en virkeliggørelse af helhedstænkningen ses i revitaliseringen af Örebro Universitet i Sverige, hvor tegnestuen har tegnet en handelshøjskole, forsker/studieboliger, haver og passager og en stor inviterende campusplads. I underetagerne er der etableret café, boghandel, restaurant og studiefaciliteter, som har medvirket til et pulserende socialt liv, hvor de studerende og byens borgere aktivt kan bruge universitetet, også uden for undervisningstiden:

rum + landskab, Bygning + bebyggelse og Forskning + udvikling, og er kendetegnet ved en bred vifte af fagkompetencer. Ønsket om at skabe rum, der byder op til social interaktion, bliver også efterlevet på selve tegnestuen, hvor arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og filosofer udfordrer hinanden på kryds og tværs. –Arkitektur er altid en del af en større sammenhæng. Hvad end det er en ny bygning, et landskab eller en større helhedsplan, så arbejder vi altid i sammenhænge og helheder. Det er vigtigt både at skabe rammerne for den fysiske planlægning og inddrage det levede liv. Det gør vi bl.a. ved at anvende vores behovskategorier, hvor vi ser på tværs af byens kontekst, rummet mellem husene, de mennesker vi planlægger for og hvordan, de skal bruge de nye rum, forklarer Flemming Frost.

– Med dette omfattende projekt har vi inddraget alle tegnestuens kompetencer. Det afgørende for os var at skabe en fremtidsorienteret Campus, hvor der er liv og rum til socialisering og udveksling af viden mellem mange forskellige interesser og fagligheder. Videnskabelige undersøgelser peger på, at det ikke blot er i auditoriet, at man lærer noget, men især i pauserne, hvor forelæsningen vendes og drejes blandt de studerende. Derfor har vi skabt rum i og omkring universitetet, hvor både studerende, undervisere - og også naboerne til universitet kan være sammen og udveksle viden og ideer, afslutter Helle Juul. Den 20. september udgiver JUUL | FROST Arkitekter bogen Lifting the gaze; gennem tre temaer genbesøger bogen tre projekter, genlæser urbane teorier og reflekterer over, hvad fortiden kan lære os om fremtidens udfordringer og potentialer.


Flytbare kontorer til leje MODERNE, LYSE OG RUMMELIGE LOKALER, DER KOMMER TIL DIG

Klar på 8 uger

Store vinduespartier

Fleksibel løsning

Lydabsorberende lofter med gennemgående højde 2,7 m

Overholder BR15

Glasvægge

MÅNEDLIG YDELSE FRA: 110 KR./M2

Smarte installationer og ventilationsanlæg med skjult rørføring

Op til 3 etager

Mangler I plads til flere medarbejdere her og nu? Med Temporents moduler kan der skures op og ned på antallet af kvardratmetre uden at investere i mursten – og I kan helt selv bestemme placeringen. Temporent leverer bæredygtige løsninger, der forener trivsel, miljø og god økonomi. Modulsystemet NOVA, specielt udviklet til kontorer, er i permenent kvalitet med ekstremt fleksible og rummelige løsninger. Lokalerne kan indrettes til alt fra åbne kontorlandskaber til mindre kontorer og de store vinduespartier og glasvægge sikrer en lys og luftig atmosfære. Nova kan tilsluttes eksisterende bygninger eller opstilles fritstående i op til 3 etager. De nyproducerede moduler opfylder de høje krav for energiforbrug i BR15. Varmeindvinding, behovstyret ventilering, belysning med bevægelsessensorer og temperatursænkning om natten og i weekender er nogle af de detaljer, som bidrager til energieffektiviteten.

METER: Markedets breddeste modul på 14 meter

SERVICE: Serviceaftale indgår altid i lejekontrakten

LEJEPERIODE: Fra om 8 uger og så længe I har behovet

Skal vi også løse jeres pladsproblemer? Ring 7012 4444

www.temporent.dk Lokaler som flytter til dig


16

POTENTIALE

Magasinet Potentiale har sat Søren Nielsen fra tegnestuen Vandkunsten (t.h.)., Anders Lendager fra Lendager Group (m.f.) og Kasper Guldager Jensen fra 3XN arkitekter (t.v.) i stævne for at diskutere den igangværende udvikling for den cirkulære økonomi i Danmark – udfordringerne og konsekvenserne.

I spændingsfeltet mellem idealisme, økonomisk potentiale og uundgåelig disruption Cirkulær økonomi er tidens vigtigste begreb i byggebranchen. Energiforbruget i vores bygninger er i dag minimalt sammenlignet med det enorme energi- og resurseforbrug i produktionen af byggematerialerne, og derfor er fokus flyttet fra energibesparelser til mulighederne for at genanvende byggematerialer – så den værdi bringes i spil igen. naturens resurser bedst muligt i forhold til materialevalg og bygningsdesign. Han oplever i disse dage et tydeligt skifte, hvor udviklingen af nye bæredygtige byggemetoder ikke længere udelukkende af drevet af ideologi og ildsjæle.

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Søren Nielsen fra tegnestuen Vandkunsten, Anders Lendager fra Lendager Group og Kasper Guldager Jensen fra 3XN arkitekter har gennem en årrække uafhængigt af hinanden arbejdet med at udvikle byggeriet i en mere bæredygtig retning med fokus på at genanvende byggematerialer. Derfor har det vakt opsyn, at de tre arkitekter er gået sammen i ”Fællestegnestuen” på Circle House-projektet, hvor man sammen med innovative virksomheder fra hele værdikæden ønsker at opføre 60 almene boliger for Lejerbo uden for Aarhus efter principperne i cirkulær økonomi. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi. Circle House er et bemærkelsesværdigt projekt, da man har samlet bredest mulige viden fra produktniveau til projektering frem til selve byggeriet. For ”Fællestegnestuen” er bedre genanvendelse en udfordring, som skal løses på brancheniveau, hvor man i fælleskab etablerer fremtidens fundament og herved forhindrer, at aktører fra andre lande og brancher pludselig etablerer et nyt forretningsområde.

– I Vandkunsten har vi tit levet bedst i modvind, men nu bliver vi mødt af opbakning mange nye steder fra. Der er flere store aktører i byggeriet, som ser potentialet i cirkulær økonomi, og de vil gerne bevæge sig i den retning, fortæller Søren Nielsen og fortsætter:

Ressourcerækkerne af Lendager Group

”Udviklingen af cirkulær tænkning giver et teknologi-forspring for dansk industri” Søren Nielsen har med egne ord arbejdet med bæredygtighed, før det fik sit navn, og i Vandkunstens projekter gennem tiderne har en rød tråd været fokus på at udnytte

– Den holdningsændring skyldes nok flere nederlag for den konservative holdning, eksempelvis hele vindmølleeventyret og implementeringen af EU’s lavenergi-direktiv, som har resulteret i de danske frivillige bæredygtighedsklasser, hvilket har været en enorm succes. De frivillige klasser har været en smart mekanisme, der har givet danske virksomheder muligheden for at indrette sig på fremtiden, så dansk industri har fået et teknologi-forspring i forhold til vores omverden.

Kunsten at skabe eksempler til efterfølgelse

Søren Nielsen oplever altså en ulmende hype omkring cirkulær økonomi over hele Europa, hvor enkelte kan se for-


17

POTENTIALE

– Cirkulær økonomi er ikke kun et spørgsmål om nytænkning – det er også videreudvikling af eksisterende løsninger, hvor man gør tingene 5 % anderledes. På Circle House bygger vi på Vandkunstens mangeårige forarbejde, ligesom Lendager Group er lykkedes med at skabe en forretningsmodel for upcycling, hvor man bevarer de genanvendte materialers værdi og får den værdi med i projekterne med det samme. Vandkunsten og Lendager Group skaber efterspørgsel i markedet efter bæredygtige bygninger, og hvad der er endnu vigtigere, så vil andre virksomheder efterligne det arbejde og flytte resten af byggebranchen.

Økonomien skal holde på Circle House – det er proof of concept

retningspotentialet, men der mangler stadig et godt eksempel til hvordan, forretningsmodellen kan se ud. – Vi har i Vandkunsten haft en vision om at gøre Genbyg, som udelukkende handler med brugte byggematerialer, til Danmarks rigeste tømmerhandel, men de tænker for ideologisk til, at det kan lykkes, smiler Søren Nielsen, som i det hele taget ser en løbende adaption af cirkulære principper i byggebranchen, indtil der et tidspunkt kommer en spiller, som får stor succes, hvorefter der bliver åbnet for sluserne: – Der skal være nogle, der går planken ud og får lavet nogle af de løsninger, som andre kan bygge videre på. Circle House er det første store demonstrations-hus opført efter cirkulære principper, hvor vi prøver at skabe en håndfuld tekniske løsninger, som folk kan se og forholde sig til fremover. Det helt overordnede mål er at få den cirkulære økonomi indarbejdet i lovgivningen, men det bliver først en mulighed, når man ved, at alting kan hænge sammen teknologisk og økonomisk. Der er så mange penge knyttet til et byggeprojekt, at en bygherre vil have konkrete projekter at forholde sig til som sikkerhed, inden man for alvor begynder at ændre i processerne.

Konkurrence-baseret evolution

Kasper Guldager Jensen har sammen med entreprenørvirksomheden MT Højgaard udgivet bogen “Building a Circular Future”, og det samarbejde har været essentielt i forhold til at få en bred opbakning til Circle House-projektet i byggebranchen, fortæller Søren Nielsen:

I Fællestegnestuen har man opstillet to essentielle målsætninger for Circle House-projektet, nemlig at mindst 90 % af materialerne kan genanvendes uden værditab, og at økonomien i projektet skal kunne bære at blive udbudt på markedsvilkår. – Vi håber, projektet kan være en vigtig byggesten i forberedelsen til fremtidens cirkulære økonomi. Derfor er ambitionen med Circle House at bygge et hus i 1:1, der kan kopieres og skaleres i markedet. Og når vi udvikler løsninger til råhuset, facaden eller installationerne, så sker det i fælleskab med alle andre aktører i byggeprocessen – som producent og entreprenør – og det burde være basis for, at vi kan lykkes med projektet, siger Kasper Guldager Jensen og fremhæver, at Circle House kommer til at fungere som udstillingsprojekt, en eksempelsamling, som demonstrerer bygningens niveauer i forhold til genanvendelse. Her er der forskellig levetider på de enkelte bygningsdele, og derfor forskellige potentialer til at få værdien til at cirkulere. Ved grundigt forarbejde i samarbejde med de involverede i projektet, så ønsker Fællestegnestuen at få en konkret model, som man kan eftergøre på andre projekter i markedet Alle tre arkitekter i Fællestegnestuen er dog enige om, at den helt store opgave kommer til at være, at få økonomien i projektet til at lykkes. – Det er essentielt at have forståelse for det økonomiske aspekt for at kunne lykkedes med en bæredygtig udvikling. Hvis vi vil tages seriøst, når vi påstår, at cirkularitet er vejen frem, er det vigtigt at vise, at vores ideer er realiserbare og kan repliceres. Det har været vores omdrejningspunkt i Lendager Group – og derfor kan vi nu pege på

Circle House består af 60 almene boliger i Lisbjerg uden for Aarhus, som bygges efter principperne i cirkulær økonomi. Målsætningen er, at 90 % af bygningernes materialer kan genanvendes uden at miste nævneværdig værdi. Byggeriet bliver udbudt på markedsvilkår i slutningen af 2018. Byggeriet forventes at starte i 2019 og boligerne forventes færdige i 2020. Circle House involverer over 30 virksomheder fra den danske byggebranche fordelt over hele værdikæden.

Parterne bag Circle House Styregruppe: Lejerbo (bygherre), GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), MT Højgaard, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Aarhus Kommune lægger grund til selve byggeriet. Fællestegnestue: 3XN Arkitekter, Lendager Group, Vandkunsten. Industripartnere: Orbicon, Dansk Beton, Spæncom, Consolis Innovation Division, Peikko, Kalk, Dovista, Velfac, Komproment, Rockwool, Caverion, Gyproc, Tarkett, NCC Construction, Kingo Karlsen, Tscherning, RGS Nordic, Troldtekt. Tåsinge Elementer, Hunton, Overtreders, EuroTag (Derbigum og Kork), ScanUnderlay, Rheinzink, Thermocell. Konsulenter: Responsible Assets, Horten Advokatpartnerselskab, Lauritzen Advising, Hildebrandt & Brandi. Undervisning: CINARK, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Projektet er udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen og Realdania.

Ressourcerækkerne, Upcycle Studios som håndgribelige eksempler på, at det ikke bare er en god ide, men at det er en realistisk god ide. At bygge efter cirkulære principper er allerede svært med konventionelle bygninger, og når man bygger almene boliger, så er der en meget stram økonomisk ramme, så projektet kræver innovation fra alle involverede parter, siger Anders Lendager og fortsætter:

– Cirkulær økonomi kræver nye dynamikker i alle led af byggekæden, og når Anders, Kasper og jeg går sammen i Fællestegnestuen, så er det også for at have den bredde inden for arkitekt-branchen. Lendager, Vandkunsten og 3XN er tre ekstremt forskellige tegnestuer med forskellige traditioner og kundekredse, og den manifestation på tværs er nødvendig i forhold til at indføre cirkulære principper i byggeriet. Her er det Kaspers store fortjeneste, at det er lykkedes at samle så mange af branchens virksomheder i projektet. Når konkurrerende virksomheder som MT Højgaard og NCC Construction begge går med i Circle House projektet, så giver det en sund konkurrence, som er nødvendig for at få udviklet løsningerne – ellers vil vi miste dynamik.

– Det er her, at udfordringerne for alvor viser sig, for det er en opgave for branchen som helhed at få den side med som en del af deres forretningsplan. Ellers kommer andre med det – det er do-or-die. Men det kræver, at byggebranchen laver sine processer om, og her er der visse strukturer skjult i byggebranchen, som opretholder status quo – det opdager man først, når man varetager hele byggeprocessen i stor skala.

Kasper Guldager Jensen ser det som altafgørende, at udviklingen af løsninger til genanvendelse af byggematerialer ikke sker i en eksklusiv klub. – For at etablere cirkulære principper i byggeriet, så er det nødvendigt med en kritisk masse, og derfor er al viden om tekniske løsninger og forretningsmodeller på Circle House frit tilgængeligt som open source. Synergien mellem det nye og det etablerede er vigtig her. For selvom der er flere nye, små virksomheder med 100 % fokus på cirkulært byggeri, så skal der også bredde og volumen på for at rykke noget. I dag er bæredygtighed automatisk med i alt hvad, virksomheder inden for byggebranchen foretager sig, så der er en stor interesse for at være med i udviklingsarbejdet med at gøre byggeaffald til en resurse, fortæller Kasper Guldager Jensen og fortsætter:

Fakta om projektet Circle House

Hvem skal tjene pengene?

I Lendager Group har man gjort sig erfaringer med at varetage alle dele af byggeprocessen, og virksomheden tæller således både bygningskonstruktører, en geograf, diverse ingeniører, kommunikatører, designere, strateger, business developere, økonomer og en masse andet, så man kan spænde over mange fagligheder og faser. Eksempelvis har man på Pelican Selfstorage på Prags Boulevard i København forsøgt at innovere betonindustrien ved at investere i et mobilt betonværk til upcycling, der gjorde det muligt at genanvende de 3000 ton beton til både terrændæk, fundamenter og in situ-støbte vægge. Upcycle House af Lendager Group. Foto: Rasmus Hjortshøj

– Det skal helt nye værktøjer til, for at man kan løfte projekter med cirkulær økonomi på stor skala. I Lenda- >


18

POTENTIALE

Fakta om genanvendelse af byggematerialer

I Danmark står byggesektoren for 33 % af den samlede affaldsmængde og globalt for 33 % af den samlede CO2-udledning, hvilket hænger sammen med, at byggeaffald i dag stort set ikke genanvendes, uden at værdien forringes. Derfor skelner man mellem genudnyttelse, genindvinding og genbrug: Genudnyttelse: Genudnyttelse betyder, at affald indgår i produktionen af et produkt, men hvor affaldets oprindelige egenskaber ikke udnyttes i særlig høj grad, og hvor materialets værdi ikke bevares (downcycling). Et godt eksempel er glasskår, som bruges sammen med andre affaldsprodukter til fyld ved anlæg af veje. Genindvinding: Genindvinding bruges til at beskrive processen, hvor affald benyttes sammen med nye råvarer enten til at fremstille det samme produkt eller til at fremstille et helt andet produkt, hvorved materialet får en højere værdi (upcycling). Et godt eksempel er glasskår, som bruges til at fremstille nye flasker eller isoleringsmateriale. Genbrug: Genbrug er, når den samme ting eller genstand bruges til det samme formål mere end én gang. Her sker der et direkte genbrug af et produkt, således både råvarerne og den anvendte energi i fremstillingen ikke går til spilde. Et godt eksempel er glasflasker, som genbruges direkte. Økonomisk potentiale Ellen MacArthur Foundation har lavet et omfattende casestudy af de økonomiske potentialer for Danmark som cirkulær økonomi. Beregningerne i rapporten viser, at hvis cirkulær økonomi implementeres i byggeindustrien, vil der frem mod 2035 være et samlet økonomisk potentiale på omkring € 7,75 mia. € 3,4 milliarder i industrialiseret produktion og 3D print af bygningsmoduler. € 1 milliard i genbrug og højværdigenanvendelse af komponenter og materialer. € 2,3 milliarder i deling af funktioner og multibrug af bygninger. Kilde: Potential for Denmark As A Circular Economy – A Case Study From: Delivering The Circular Economy – A Toolkit For Policy Makers (ellenmacarthurfoundation.org).

En færdig væg med genanvendt materialer. Foto: Torben Eskerod

>

ger Group har vi således investeret i udstyr, som gør det muligt at skære murstensfacader med cement-mørtel op til moduler, som genanvendes direkte på boligerne Ressourcerækkerne i Ørestad Syd. Det er ikke nok, at arkitekter og materialeproducenterne designer løsninger med cirkulære principper – vi er nødt til at rykke ved definitionen af hvordan, man bygger, siger Anders Lendager, som med sin virksomhed er lykkedes med at skabe business cases for værdiskabelsen ved upcycling. Men når en række forskellige aktører skal gå sammen om et projekt som Circle House, så mangler vi lige nu ifølge Anders Lendager mere præcise rammer for entreprenøren, som skal udføre byggeriet efter cirkulære principper: – På Circle House skal der være innovation i alle faser, og i den cirkulære økonomi er entreprenøren meget central. Men lige præcis her ligger der en stor udfordring for Fællestegnestuen og rådgiver-delen, for vi skal kunne give de udførende en tryghed, så de ikke står med al risikoen. At bygge med henblik på genanvendelse er nyt for entreprenørerne, og det kræver meget eksplicitet i udbudsmaterialet, så der en klar upside for dem at bygge efter cirkulære principper. Søren Nielsen fremhæver, at der kommer til at ske en omvæltning af byggeriets værdikæde med en forskydelse af ydelser.

Samling af betonelement

– Når man designer bygninger på en måde, så de kan adskilles igen, så kan man ikke projektere på samme detaljeniveau, for noget skal løses af de udførende undervejs i processen. Til gengæld opstår der også nye uopdyrkede forretningsområder, som eksempelvis nedrivning, der kommer til at være et kerneområde i fremtiden. Her vil der sikkert komme en ingeniøruddannelse, som hedder materialemobilitet, udtaler Søren Nielsen og fortsætter:

– Circle House slipper vi i udbudsfasen, hvor projektet bliver underkastet de gængse forretningsmæssige principper med en totalentreprenør og potentielt andre rådgivere. Her vil de skulle innovere og finde kompromisser, så økonomien kommer til at holde. Det er nødvendigt, og derfor er projektet også vigtigt som udstillingsobjekt og referenceramme – hvor man kan se det komplette katalog af tekniske løsninger til cirkulært byggeri.

Der kommer en ny æstetik, der fremviser bygningernes kulturhistorie

Anders Lendager mener, at det er vigtigt at udfordre status quo og vise, at man kan skabe bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med æstetikken.

Vingebeslagene fæstnes med én skrue: Foto Torben Eskrod

– Specielt forhold til valget af materialer, så er kvalitetsniveauet virkelig ringe i nybyggeri, og her kan upcycling give et løft. I Lendager Upcycle har vi på indervæggene i Resurserækkerne benyttet affaldstræ fra gulvproducenten Dinesen, så boligerne har vægge i massivt træ. Her giver de genanvendte produkter en øget kvalitet, som betyder, at man ikke bare river den væg ned. Den historie er vigtig, og her kan cirkulær tænkning få de ægte kvaliteter frem >


Døre, Porte og Logistiksystemer Novoferm er én af Europas førende leverandører af industrielle ståldøre, branddøre og -porte, industrielle porte og logistiksystemer. Vi tilbyder et komplet produktprogram, der modsvarer kundernes behov for kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser.

Overblik over dine fordele

www.novoferm.dk

• Ståldøre, branddøre og -porte • Industrielle ledhejseporte 40 mm, 60 mm og 80 mm • PVC hurtigporte og NovoSpeed Thermo • Komplette logistiksystemer • Garageporte til private

Novoferm Danmark ApS · Fynsgade 1, 6520 Toftlund · Tlf: 7027 7383 · mail@novoferm.dk


>

20

POTENTIALE

i bygningerne, så vi ser flere lokale, nordiske materialer. Når man kan benchmarke genanvendte produkter mod andre produkter på den måde, så begynder den cirkulære økonomi virkelig at få medvind, siger Anders Lendager og fortsætter:

Blå bog: Anders Lendager Anders Lendager er arkitekt MAA og stifter af og partner i Lendager Group, som er en innovativ byggekoncern, der har specialiseret sig i cirkulær økonomi som forretningsmodel. Koncernen er således eksperter indenfor metodikken, som de anvender til at rådgive andre virksomheder og til at udfordre barren for, hvordan bæredygtig vækst skabes. De arbejder derfor eksempelvis med upcycling som metode til et kostneutralt bæredygtigt byggeri – hvor man genanvender materialer til højest mulig værdi og bruger dem på nye måder.

– Det er da kedeligt, hvis vi ikke husker at skabe smukke bygninger i vores jagt på at opfylde alle lovkrav om energiforbrug og så videre. Heldigvis oplever jeg, at den cirkulære metode åbner op for at kunne bygge med materialer af rigtig høj kvalitet, så får man også arkitektonisk kvalitet. Rendyrkningen af materialer giver en større kvalitet, hvilket er bæredygtigt i sig selv i forhold til bygningsejernes villighed til at renovere bygningen løbende, ligesom de genanvendte materialer ganske enkelt holder længere. Søren Nielsen fremhæver, at cirkulære byggemetoder vil føre til nye bygningstyper med vægt på enkelthed og ærlighed:

Lendager Group står blandt andet bag boligprojektet Ressourcerækkerne i Ørestad Syd, hvor store dele af materialerne er upcyclede. Således vil facaden være beklædt med genbrugstegl fra efterladte boliger i udkantsområder, hvor man ved at skære facaderne på de efterladte boliger op og montere dem i stålrammer, kan bruge dem direkte som facademoduler i den nye bebyggelse.

– Når bygninger skal kunne adskilles igen, så giver det en ny æstetik med synlige bjælker og sammenføringer, som kan være lige så smuk som den moderne, minimalistiske stil. Vores tids insisteren på hvide og glatte overflader nærmer sig efter min mening det mentalhygiejniske, og i dag skifter man altid køkkenet som det første, når man flytter – i gamle dage skiftede man bare hyldepapiret.

Blå bog: Kasper Guldager Jensen

Søren Nielsen ser en stor værdi i, at tiden ophober sig i komponenterne og fremviser bygningernes kulturhistorie: – Folk kan jo godt lide de klassiske huse, som blev bygget før, vi alle sammen fik et ensartet billede af hvordan, det hvide og kubistiske arkitekttegnede hus skal se ud. At bygge med cirkulære principper vil resultere i nye bygningsprincipper, som bringer os ud af modernisme igen, og måske gør, at folk holder op med drømme om akvarievinduer. Et cirkulært hus kommet ikke nødvendigvis til at se ud på et bestemt måde, men alle detaljerne kommer til at være anderledes, og det vil uundgåeligt sætte sit præg på bygningerne. Faktisk forventer jeg, at 2. og 3. generations cirkulære huse bliver mere og mere interessante.

”Vi skal afskaffe affald som begreb”

Kasper Guldager Jensen mærker flere tendenser i tiden, som skaber større efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og understøtter den cirkulære økonomi. – Lige nu er kommet større fokus på vores bygningers indeklima, og her vil cirkulære principper resultere i byg-

Vingebeslagene er eksponeret i facaden. Foto: Torben Eskrod

Quay Quarter Tower af 3XN genanvender 2/3 af den forrige bygning

ninger med færre og mere miljøvenlige materialer, hvilket vil skubbe til den udvikling. Vi er netop ved at udvikle et bygningskoncept for Google, fordi de efterspørger sunde og recirkulerbare materialer i deres kontorbygninger. Den form for demonstration og efterspørgsel er afgørende i udviklingen af den cirkulære økonomi, siger Kasper Guldager Jensen og fremhæver i samme åndedræt de nye digitale fremskridt, som gør det muligt at monitorere bygningskomponenter over bygningers levetid. – Vi kommer til at vænne os til tanken om, at byggematerialer er knappe råstoffer i fremtiden, og lige nu bruger man en masse penge på at opføre en bygning, og så afskriver man den værdi over 30 år. Men der er masser værdi i en bygning, og hvis vi skal realisere fremtidens storbyer og nedbringe CO²-udslippet, så er der ingen tvivl om, at vi skal afskaffe affald som begreb og se vores eksisterende bygninger som resurser for fremtidige bygninger og byer. Den økonomi skal frigøres, og her ligger der en kæmpe forretningsmæssig mulighed for nye arbejdspladser og aktører. Målet med Circle House er at anspore branchen til at udvikle sig i den her retning – at have det i baghovedet som vinkling på al sin produktudvikling.

Kasper Guldager Jensen er arkitekt MAA og partner i 3XN og stifter af arkitektfirmaets grønne tænketank GXN, som blev etableret i 2007 med henblik på at udforske, innovere og integrere nye materialer og grønne strategier i et bredt samarbejde byggebranchens virksomheder. Kasper Guldager Jensen har sammen med John Sommer fra entreprenørvirksomheden MT Højgaard udgivet det fælles bogprojekt “Building a Circular Future”, hvor man kommer med konkrete bud på de skridt, der skal til for at transformere byggeindustrien fra en lineær til en cirkulær model. Arkitektfirmaet 3XN står blandt andet bag højhusbyggeriet Quay Quarter Tower i Sydney, hvor designet inkorporerer og genanvender 2/3 af den forrige bygning på sitet og derved forbedrer projekts økonomi med over 100 mio. australske dollars

Blå bog: Søren Nielsen

Uddannet arkitekt MAA og partner på tegnestuen Vandkunsten siden 2008, og han varetager størstedelen af tegnestuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed, hvor han gennem en længere årrække har stået som garant for en holistisk tilgang til miljø, social- og økonomisk bæredygtighed i alle faser. Søren Nielsen udvikler og afprøver nye strategier for genanvendelse af byggematerialer, og han er en bærende drivkraft i Vandkunstens foreløbig største projekt, nemlig renoveringen af 1001 gårdhuse i Albertslund Syd. Med renoveringsprojektet ønsker tegnestuen at bane vejen for fremtidens almene renoveringspraksis, hvor genanvendelse af udskiftede materialer er en stor del af strategien.

Kasper Guldager Jensen fra 3XN Arkitekter, Anders Lendager fra Lendager Group og Søren Nielsen fra tegnestuen Vandkunsten


Annonce

POTENTIALE

21

Nydesignet mørtel hjælper Circle House ind i den bæredygtige fremtid Kalk A/S har arbejdet intenst med bæredygtighed og cradle-to-cradle i både produkter og på de indre linjer i flere år. Nu er arbejdet blevet honoreret med en placering i det bæredygtige byggeri Circle House, hvor tværfaglighed og bæredygtig tankegang gav nye impulser og plads til visioner. Rasmus K. Jørgensen. Projektet med Circle House, der har Lejerbo som bygherre og rummer 60 boliger, når det står færdigt i 2020, har nemlig krævet samarbejde mellem faggrupper, der i traditionelle byggerier ofte kun har flygtig kontakt.

Tekst af Tim Panduro

Hvordan sikrer man, at de øverste betondæk i et byggeri kan genbruges som de er, uden at man slækker på holdbarhed og sikkerhed, når etagerne skal sættes sammen på et byggeri?

– Vi har siddet sammen med de andre producenter og med bygherre, håndværkere og arkitekter og været med til at finde frem til de helt rigtige løsninger. Vi har været inde over på en helt anden måde, end vi normalt er, og det har givet os mulighed for at påvirke udviklingen og udveksle erfaringer. Det er altid godt at opleve andre måder at gøre tingene på, og vi har fået en stærk viden, som vi kan bruge som inspiration til vores videre arbejde, siger Rasmus K. Jørgensen, der er glad for at være førende indenfor de store forandringer, der sker til fordel for bæredygtighed i byggebranchen.

Det var blot et af de mange spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med det banebrydende cradle-to-cradle-boligprojekt Circle House i Lisbjerg ved Aarhus. Svaret blev fundet af Kalk A/S. Den sjællandske virksomhed udviklede ganske simpelt en helt ny slags mørtel til formålet – en mørtel, der er tro mod principper om bæredygtighed og genanvendelse. – Vores nye kalkmørtel kan spules op, så man kan tage hele betonelementet ned og genbruge det et andet sted, siger Rasmus K. Jørgensen, der er direktør og indehaver i Kalk A/S.

– Det har vist sig at være forretningsmæssigt sundt. Vi er steget 60 % i omsætning, siden vi gik i gang. Det er vigtigt, for hvis ikke hensyn til ressourcerne er økonomisk bæredygtigt, er det slet ikke bæredygtigt overhovedet. Så ender tingene blot i enkeltstående prestigeprojekter.

Førende på cradle-to-cradle

Rasmus K. Jørgensen er begejstret for at være med i Circle House-projektet. Cradle-to-Cradle ligger nemlig som en rød tråd gennem hele hans virksomhed. – Vi var verdens første cradle-to-cradle-certificerede mørtelværk. På verdensplan er der kun 54 produkter inden for alle produktkategorier, der er der er guldcertificerede cradle-to-cradle-produkter. Vi står bag fire af dem, siger Rasmus K. Jørgensen, der er anden generation i spidsen for virksomheden. Den opstod som en sideforretning til et murerfirma, der arbejdede med renovering af kirker. Her så man et behov for kalk og kalkmørtel til restaureringsopgaver, og i de kommende år blev det den altdominerende forretning. – Vi var meget på renoveringsmarkedet, og vi fandt nogle kvaliteter i de gamle materialer, som vi så et behov for i den ny byggeindustri. For fire-fem år siden begyndte vi for alvor at fokusere på cradle-to-cradle og bæredygtighed. Vi

har aldrig brugt tilsætningsstoffer i vores produkter, og vi oplevede et behov for funktionsmørtel med vore egenskaber. Nu gennemsyrer tankegangen hele vores virksomhed, blandt andet med et nyt rensningsanlæg og energi fra egne vindmøller, siger direktøren.

Tværfagligt samarbejde

Selv om Kalk A/S er endog yderst godt med, når det handler om cradle-to-cradle og bæredygtighed, har arbejdet med Circle House alligevel givet mange nye impulser til


22

Annonce

POTENTIALE

Blæredygtighed og Fake News Indlæg af Gitte K. Nielsen adm. direktør i brancheforeningen Danske Tegl

For bare 5-7 år siden var bæredygtighed kun et hot emne for de frelste i byggebranchen. Emnet blev venligt, men bestemt, henvist til punktet ”eventuelt” på ledelsens kvartalsmøder. Men nu er bøtten da vendt, og efterhånden er bæredygtighed rykket ind på direktionsgangene. Og i marketingafdelingen, men det vender jeg tilbage til.

Alarmerne bimler

Bæredygtighed i byggeriet er primært boblet op nedefra. Fyrtårne i branchen har taget skeen i egen hånd, efter at have lyttet til prognoserne om mangel på ressourcer, og efter at have studeret økonomien i konceptet. Det er godt! For alarmerne bimler. Vi skal genbruge mere og bygge smartere og pænere. Medierne maler fanden på væggen, imens Jesper Theilgaard opfordrer til oprør. Vi har travlt! Bæredygtighed og cirkulær økonomi er to af de nye buzzwords i byggeriet. Og lykkeridderne? Ja, det lader til, at de nu også har gjort deres indtog.

Forstadsfruens bekymring

bæredygtigt. Jeg er 110 pct. enig i, at klodens ressourcer skal bruges klogt, at vi skal bygge smukt og holdbart til fremtidens generationer, og at vi skal holde op med at smide væk som små curlingbørn. Jeg debatterer, deler og liker lystigt. Ingen bør være i tvivl om, at jeg er med på beatet, men. For der er et men.

Uhørt optimisme

Sammen med presset for at være klassens mest bæredygtige - og kundens førstevalg - hører tilsyneladende en uhørt optimisme. Alle bæredygtige løsninger og produkter lader til at være opfundet. Allerede? Det var da herligt, eller hvad?

Det er en ommer, når stort set alle annoncører i et byggemagasin på 52 sider skriver ”Bæredygtighed” ind over deres tekst

Tag f.eks. mit LinkedIn-feed. Det byder på en overflod af debat og indlæg om bæredygtighed. Alle fremfører argumenter for, at netop deres løsning eller produkt udmærker sig helt særligt.

Tag på byggemesse eller læs et byggeblad. Ja, så er hele molevitten bæredygtigt. Bare send marketingsafdelingen ind over, så spiller det. Det synes at være opskriften, men nej!

Det er her, at en forstadsfrue, som jeg, bliver alvorligt bekymret. Det lader nemlig til, at alting partout skal være

Nogle af dem ovre i marketing kunne nok mere trænge til lidt ferie. Omverdenens ønske om bæredygtighed lader til

at være for stort et pres. Bevares, det er helt sikkert gjort i en god mening, men det gør det kun værre. Dømmekraften lader i hvert tilfælde til at være taget et smut på ferie.

Det er en ommer

Jeg er ked af at sige det, men Fake News og blæredygtighed lader til at husere derude i højere grad end fakta om bæredygtighed. Det er en ommer at argumentere for, at kort levetid er bæredygtigt. Det er en ommer, at argumentere for, at individuelle og teknisk komplicerede løsninger er bæredygtige. Det er en ommer, når stort set alle annoncører i et byggemagasin på 52 side skriver ”Bæredygtighed” ind over deres tekst.” Der må råbes vagt i gevær, når noget godt er på vej mod at blive udvandet. Og det er nu!


Annonce

POTENTIALE

23

Circle House skal hæve barrieren Verdens første almene boligbyggeri baseret på cirkulære principper, skal i 2020 stå færdigt ved Aarhus. Banebrydende og særdeles forfriskende, lyder det fra en af de virksomheder, der leverer ideer og know-how til projektet.

selve problemet, for hvordan skal man så kunne skille det ad igen uden at ødelægge plader og profiler, siger Søren Rasmussen og fortsætter.

Tekst af Frank Ulstrup

90 procent. Så stor en andel af byggematerialerne skal kunne genanvendes, når Lejerbos fremtidsbyggeri, Circle House, står færdigt i 2020 lidt udenfor Aarhus. Projektet, der er støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationspulje MUDP), består af 60 almene boliger, der har til formål at demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd. Dermed er der ikke bare tale om verdens første almene byggeri, der er opført efter cirkulære principper og på markedsvilkår, der er også tale om et tiltrængt og frisk pust i byggebranchen, siger Søren Rasmussen, der er rådgiver hos gipsplade-producenten og systemleverandøren SaintGobain Gyproc. Virksomheden har i lighed med en række andre ledende leverandører leveret ideer og knowhow til ”Fællestegnestuen”, der består af arkitektvirksomhederne 3XN, Vandkunsten og Lendager Arkitekter.

Et opgør med konformiteten

- Jeg synes i den grad, at det er forfriskende, at der er nogen, der tør give den en over nakken og sætte baren meget højere, end vi er vant til i en byggebranche, der tit

er lidt konform og præget af ”vi gør, som vi plejer-mentalitet”. Hele Design for Disassembly-tankegangen tvinger os jo til at gentænke brugen af ressourcer, og det tror jeg helt grundlæggende er en sund øvelse. Søren Rasmussen peger på, at byggeelementerne i Circle House skal kunne genbruges direkte, og at det f.eks. ikke rækker med nedknusning af beton og lignende. – Knusning er jo en ressourcekrævende proces, der reducerer byggekomponentens værdi betragtelig, hvilket ikke er i tråd med principperne for cirkulært byggeri. I stedet for at montere betonelementer på normal vis, boltes de i stedet sammen, så de på et eller andet tidspunkt i fremtiden kan skilles ad og genbruges direkte i et andet byggeri.

Samlingerne er afgørende

Samme tankegang gør sig gældende inden for Gyprocs egne gips og stålløsninger til indervægge, lofter og facader. Her er det også samlingerne, der er i fokus. – Udfordringen ved den traditionelle montage af gipsplader er jo, at skruehullerne og vægfladen efterfølgende spartles og males, så samlingerne er usynlige. Og det er jo

– Her har vi leveret flere forskellige løsningsforslag til arkitekterne. Én af dem er, at man i stedet for at spartle, monterer et slags skin over vægfladen for at dække skruehullerne, der efterfølgende kan trækkes af igen. En anden løsning kunne være, at lægge noget uden på væggene i form af f.eks. et montagesystem eller en akustikregulering. Det sidste er jo i forvejen meget benyttet i institutioner og lignende for at øge komforten. Her kunne det også sagtens være en mulighed.

Samlinger handler også om kultur

Som en tredje og mere radikal mulighed nævner Søren Rasmussen en anden tanke. – Det handler kort og godt om, at man ikke gør det store for at camouflere samlinger, og dermed accepterer, at de kan ses på den færdige væg. Det er en tilgang, jeg synes, er ret spændende, og som i bund og grund handler om en større ærlighed i byggeriet, siger han og peger på vanens magt som en afgærende faktor. Den må efter hans mening gerne udfordres. – Det er jo lidt sjovt med den udbredte forestilling om, at en gipsvæg skal være glat og ensartet hele vejen igennem, mens en indervæg i tegl gerne må fremstå rå og med synlige fuger. For mig tyder det paradoks på, at vores præferencer også handler om vaner, kultur og tradition, og at det dermed ikke er noget, der er hugget i sten. Derfor handler Circle House heller ikke bare om ren teknik og fremstillingsmetoder, men i mindst lige så høj grad om mennesker og meninger. Det er netop det, der er med til at gøre det til et super spændende projekt, som vi er rigtig glade for at være en del af, lyder det fra Søren Rasmussen.


24

POTENTIALE

Skolen i Sydhavnen af JJW Arkitekter fik i 2016 prisen WAN Education Award, som uddeles for verdens bedste skolebyggeri af World Architecture News.

De bløde værdier er hårde værdier Gode byrum og inviterende arkitektur kan give stor branding-værdi for byer og virksomheder, og kreativ direktør og partner hos JJW Arkitekter Katja Viltoft advarer mod et for snævert fokus fra bygherrer, så vi ikke får den ekstra værdiskabelse som eksempelvis et godt indeklima eller grønne udearealer medfører. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Danmark har en international styrkeposition inden for byudvikling, arkitektur og design, hvilket blandt andet hænger sammen med en helhedsorienteret tilgang med fokus på mennesker og funktionalitet. Katja Viltoft fra JJW Arkitekter er som bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder stolt af den internationale opmærksomhed, som danske tegnestuer får: – I Danmark er vi gode til at tænke kvalitet ind arbejdet. Den her værdibaserede tilgang, hvor vi som arkitekter hele tiden prøver at have øje for omgivelserne og de fremtidige brugere – det gør man ikke automatisk andre steder. Cykelslangen i København af Dissing+Weitling Architects er et godt eksempel på det. Det er ikke et stort eller dyrt projekt, men det er bestemt et ikon-byggeri, som har givet ufattelig stor værdi til København.

Mere dokumentation for arkitekturens værdiskabelse

Danske Arkitektvirksomheder har lavet en eksempelsamling ved navn „Arkitektur med merværdi“, hvor man har

udvalgt mere end 70 byggeprojekter, der skaber værdi på en række fronter i det store perspektiv, eksempelvis børns indlæring, ansattes produktivitet, sygefravær og generel trivsel. – Som arkitekt er det virkelig interessant at komme tilbage til et projekt på den her måde og se på, om vi fik alle de ønskede værdier med. For der er slående resultater, som eksempelvis Esbjerg Psykiatri af Arkitema Architects, der har givet 70 % mindre tvangsfiksering og 65 % mindre brug af medicin. JJW Arkitekters Skolen i Sydhavnen er også med i eksempelsamlingen og et eksempel på et byggeri, der har skabt værdi på mange bundlinjer. Skolen understøtter med 50 % mere udeareal mere bevægelse, ligesom skolen, der har fået flere danske og internationale priser, har været med til at brande hele det nye område i Sydhavnen. Byggeriet er således værdiskabende i forhold til både sundhed og indlæring, men det har også været med til at stimulere tilflytningen og boligpriserne i hele området. Katja Viltoft fortsætter: – På de her projekter giver det ikke mening at skelne mellem hårde og bløde værdier. Og det er helt essentielt, når vi taler om at få mest mulig værdi for pengene i et byggeri.

Bæredygtighed kræver helhedstænkning

Katja Viltoft fremhæver bæredygtighedsdagsordenen som en vigtig katalysator for at tale om arkitekturens merværdi, da man eksempelvis med DGNB-certificeringen går i dybden med både de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter ved et projekt.

Skolen i Sydhavnen af JJW.

– Alle niveauer skal med for at et projekt ifølge DGNB kan kaldes bæredygtigt, og her bæredygtighedscertificeringen med til at fremme den form for helhedstænkning. Når børn har problemer med hovedpine i skolen, så er det bestemt også et del af det brede fokus på bæredygtighed, siger Katja Viltoft og fortsætter:

Katrinedals Skole af JJW.

– På den måde er bæredygtighed i sin kerne ikke et særlig kompliceret begreb – det handler om de grundlæggende aspekter ved en bygning; langsigtede løsninger, godt dagslys og sunde materialer. Vi har for eksempel bygget flere projekter i genbrugstegl, der både giver et godt miljøaftryk, men også skaber oplevelsesmæssige og visuelle kvaliteter. Her er det for os arkitekter vigtigt at udfordre hvert enkelt projekt kreativt, så man både tænker på det arkitektoniske særlige, brugernes oplevelse samt det byggetekniske, og herved er med til at skabe langtidsholdbare bygninger, som har værdi over tid for både bygherre og samfundet som helhed.


Bæredygtigt gulvsystem i tråd med tidens trends.

Promal A/S har til huse i Holstebro, hvor der produceres et bredt program indenfor maling, træbeskyttelse, specialprodukter til industrien og 2-komponente epoxy- og PU produkter, primært til fugefri gulve.

Fabrikken har en lang historie og blev oprindeligt etableret tilbage i 1938 og består i dag af en 7000 m2 stor fabrik.

Ny gulvbelægning med stort potentiale I microcem forenes de bedste egenskaber fra cement, med epoxyens styrker, i en belægning der lever op til det moderne byggeris krav til robusthed, design og hurtig udførelse. Det rå new-yorker look har længe været en fremadstormende trend i byggeriet af både boliger, kontorer, udstillingslokaler og butikker. Der er intet der tyder på, at trenden aftager foreløbigt og microcem imødekommer byggeriets krav, behov og efterspørgsel.

Produkterne afsættes primært på det danske marked og Promal producerer for flere forskellige aktører på markedet, der Anvendelsen af microcem sikrer, at flere materialetyper ikke sammenblandes, hvilket gør får produceret i egne brands. nedbrydning og fjernelse af byggematerialer Promals egne brands er Promal, Viking, i fremtiden, til en opgave der belaster miljøet minimalt. Profloor, Lakryl, Lakrol og Sct. Croix. Ejerkredsen bag Promal har solidt kendskab til og baggrund i branchen for fugefri gulve (epoxy og PU)

Microcem-systemet kan udlægges direkte på beton og stærke industriflydemørtler og bygges op af flere tynde lag. Den samlede lagtykkelse kan være blot 1-1,5 mm. Belægningen afsluttes med mat eller silkemat polyuretanlak, der sikrer god holdbarhed og optimal rengøringsvenlighed. Gulvbelægning med microcem udføres normalt på kun 3-5 arbejdsdage, derfor kræves ikke rådighed over lokalerne i længere tid. Microcem kan endda også udføres på mange andre bygningsdele, såsom trapper, vægge, møbler m.m.

Udlægning direkte på beton og flydemørtel

Mulighederne er mange, for at opnå en flot, rustik og særdeles autentisk betonoverflade.

Microcem løser de udfordringer der er, med at opnå en stærk og robust overflade, der er let at vedligeholde, med det helt rigtige, rå betonlook. Den nye generation af new yorker gulve.

Promal er i gang med at uddanne gulvfolk landet over. Til efteråret, kan henvises til autoriserede entreprenører over hele landet, der kan udføre opgaver med microcem.

Promal A/S - Joachim Wellers Vej 27 - 7500 Holstebro - 9610 5080 - www.promal.dk - www.maling.nu


26

Annonce

POTENTIALE

Den menneskelige skala er afgørende En ny tids demensplejecentre vægter livskvalitet og hjemlighed højere end ren funktionalitet. FRIIS & MOLTKE Architects står bag nye centre, der gør livet mellem bygningerne til en central, tryg og aktiv del af hverdagen. – Det har givet overraskende god effekt i Nyvang, at flere funktioner er koblet sammen. At børnene har mulighed for at komme ind og interagere med naboerne i plejecentret. Det bliver et generationsmøde med en vis styret åbenhed, og det signalerer, at huset og haven skal kunne favne alle og føles meningsfuld for den enkelte, siger Mikkel Wienberg.

Tekst af Rune H. Jensen

Traditionen for plejecentre præget af lange gange og ensartede omgivelser kan være en saga blot. En række nyere demenscentre knæsætter i langt højere grad værdier, hvor det ikke kun handler om funktionalitet, men i højere grad om den enkeltes behov og livskvalitet. Om den menneskelige skala, differentierede materialer og varierede opholdsog gangarealer: – Mange af beboerne er jo plejekrævende, så den daglige drift er uundgåeligt i højsædet. Men i stedet for de lange gange bruger vi mere uderummene til det aktive liv. Små pladser, stier og grønne arealer bearbejdes, så det afspejler det liv, beboerne kender. Der er fokus på tryghed, hvor minder og genkendelsen bliver skabt gennem forskellige sanse- og rumoplevelser. Dermed bliver uderummene også aktiveret på en anden måde, siger Mikkel Wienberg, partner, arkitekt og kreativ chef hos FRIIS & MOLTKE Architects. – I stedet for at bruge de lange gange gør man, som man ville gøre i en ”rigtig” by med synlig funktionalitet, så man f.eks. besøger fysioterapeuten eller caféen. Ikke fordi det skal ligne en by, men fordi det netop er en by, bare i en mindre skala. Så når man bevæger sig fra A til B, får man oplevelser ude i byrummene, og det giver aktivitet, stimulerer, skaber fællesskaber og livskvalitet for beboere og ansatte.

Uderum og hjemlighed mellem husene

Fælles for en håndfuld nye demenscentre, som tegnestuen står bag, er netop vægten på at skabe hjemlighed, genkendelighed og livskvalitet for beboerne. Og her er landsbytanken og livet mellem husene vigtige parametre: – Livet mellem bygningerne er altid interessant, ikke mindst på demensområdet. Det er en uhyre kompleks sygdom, og demente har brug for at komme ud, røre sig, sanse og blive aktiveret for at komme ”tilbage” til livet.

En skærmet landsby

Her er stimulerende uderum essentielle, betoner Mikkel Wienberg. – Man skal ikke være bange for den lille skala. De helt små arealer mellem bygningerne kan rumme store kvaliteter. Og der må gerne være variation – fra de helt små intime rum til de lidt større såsom byens torv. Vi skaber en struktur af stier, små rum og pladser, så man har muligheden for gradvist at gå fra sin private terrasse til de semiprivate rum og videre ud i byens rum. Og det virker. De demente sætter sig ud, betragter omgivelserne og bevarer stadig en privatsfære.

Nyvang – parcelhuse og plejecenter i ét

Et eksempel på demenscentre, som FRIIS & MOLTKE Architects står bag, er Huset Nyvang i Randers, der blev kåret til Årets Sundhedsbyggeri 2017. Beboerne vil her ofte komme fra parcelhuskvarterer og mindre etagebyggerier i lokalområdet. Derfor er det tegnet i ét plan i mindre bygningskvarterer med individuelle parcelhuse og med beboernes livskvalitet, hjemlighed og nærvær som omdrejningspunkter. Uderummene er disponeret med et varieret og trygt stiforløb, der skaber en rute med forskellige oplevelser undervejs, men som slutter, hvor det begynder. Samtidig sammentænkes projektet med områdets daginstitution:

Til det norske demensplejecenter Strømme Senter i Kristiansand har hovedidéen været at skabe et bygningskompleks, hvor bokollektiverne går i samspil med de eksisterende omsorgsboliger og skaber et indre, skærmet nabolag. Livskvalitet, genkendelighed og hjemlighed som i en landsby er således igen centrale værdiparametre. Og i midten af det skærmede nabolag skaber en række enkeltstående bygninger med et organisk formsprog en sammenhæng med landskabet og naturen omkring. Netop her bliver det tydeligt, at der i mødet mellem de organiske huse i træ og de mere rette murstensbygninger opstår spændende og overraskende uderum. Skalaen ændrer sig både i højde og bredde, og de helt små opholdsmiljøer i solen opstår på den måde helt naturligt. – Der er mange forskelligartede miljøer i spændet mellem det urbane og det landskabelige, og der er uderum i både stueplan og på 1. etage i form af tagterrasser og altaner. På den måde kan beboere i 1. sals højde også komme direkte i urtehaven, når der skal laves mad.

Demensplejecentre til fremtiden

– Det er et ekstremt spændende område at arbejde med og fedt at være med i en udvikling, man kan være med til at præge. Demens er som nævnt en utrolig kompleks sygdom, så der findes intet facit, der gælder for alle. Lige nu er der fokus på ikke at skabe lukkede enklaver af ældre, men at finde den rette balance mellem åbenhed og struktur. Udviklingen på området står aldrig stille, den vil ændre sig hele tiden, men for os er den menneskelige skala altid afgørende.


WANNATELL

”Det kommer bag på mange, at de kan drages til ansvar, hvis de anvender brandsikret træ, der ikke er korrekt CE-certificeret”, fortæller Jørgen Geel, teknisk chef hos Södra. Han har rigtig travlt med at rådgive arkitekter, ingeniører og bygherrer, som vil være helt sikre i deres sag.

Du hænger på ansvaret, hvis dit brandsikrede træ ikke er lovligt

Uanset om du er arkitekt, ingeniør, rådgiver, entreprenør eller på anden måde involveret i en byggesag, kan du drages til ansvar, hvis der er anvendt brandimprægneret træ, som ikke er korrekt CE-certificeret. Var du klar over det? Det kommer faktisk bag på mange, og af samme grund har Jørgen Geel haft rigtig travlt i den senere tid. Han er teknisk chef hos Södra og har indgående kendskab til CE-certificering, brandsikkerhed og brandimprægneringsteknikker. Jørgen Geel vejleder arkitekter, ingeniører og bygherrer om korrekt brug af brandimprægneret træ. Ham kan du med fordel kontakte, hvis du vil fjerne enhver tvivl. Pas på fælderne i din dokumentation Markedet for brandimprægneret træ er i hastig vækst, men mange producenter har ikke styr på certificeringsreglerne og lovgivningen. Det kan indebære, at du får upræcise eller ligefrem ukorrekte oplysninger, som du sætter din lid til. Det er afgørende, at du kan dokumentere, at det brandimprægnerede træ er korrekt CE-certificeret og overholder samtlige krav.

Er det til udendørs brug, skal du have garanti for, at brandimprægneringen ikke vaskes ud af regn og anden nedbør.

Et kvarter med Jørgen Geel kan redde dig

Jørgen Geel kan hjælpe dig med at granske dokumentationen og finde frem til en løsning, som er i fuld overensstemmelse med brandsikkerhedskravene. Han er vant til at følge byggesager i alle faser, han deltager gerne i byggemøder og rådgiver på alle niveauer. Det er en god investering at ringe til Jørgen Geel på 4848 8200, for intet som nagende tvivl kan holde os vågne om natten.

T: 4848 8200 . www.sodra.dk


28

Annonce

POTENTIALE

Byggeriets fremtid er lys – men måske ikke helt cirkulær Fremtiden ser lys ud for Dansk Boligbyg, der har oplevet konstant fremgang siden etableringen i 1998. En af årsagerne er virksomhedens høje krav til kvalitet og gennemprøvede metoder. Et krav der gør, at man også er en smule skeptisk overfor fremtidsvisionen om et mere cirkulært byggeri. Tekst af Frank Ulstrup

Med en nuværende omsætning på 923 mio. kr. er det gået stærkt for Dansk Boligbyg a/s, der blev etableret af Ole Rasmussen og Kristen Laursen tilbage i 1998.

Anton Nørgaard understreger, at man i Dansk Boligbyg går ind for et byggeri, der er så bæredygtigt som overhovedet muligt, men pointerer samtidigt, at der er en gradsforskel på dette og et helt cirkulært byggeri.

Sortseer – eller bare fornuftig

– Jeg er måske sortseer – eller måske bare lidt konservativ - men med vores klima og de udfordringer det giver med hensyn til udtørring, er der rigtig mange muligheder for komplikationer i det lette byggeri. Og det er vel at mærke komplikationer, der kan komme til at koste rigtig mange penge om 20 år, og som dermed også kan gøre, at byggeriet i sidste ende bliver mindre bæredygtigt.

Siden da har virksomheden udført i hundredvis af boligog institutionsbyggerier i hoved- og totalentrepriser, og varetaget renoverings-opgaver over det ganske land. Og med kontorer i både Horsens, Roskilde, Aalborg og Odense er man i dag en landsdækkende entreprenørvirksomhed. Spørger man CEO Anton Nørgaard om årsagen til den bragende succes, peger han prompte på de værdier, der er grundlag for det hele – nemlig de gode, gamle og velgennemprøvede.

Helt anderledes forholder det sig med beton og mursten. Der ved vi, hvad vi har, siger Anton Nørgaard og peger på, at økonomien rent udførelsesmæssigt formentlig er den samme.

– Hvis du spørger os, så hviler et moderne og bæredygtigt byggeri på et fundament af gode, gamle dyder. Det er dyder som ansvarlighed, troværdighed, faglighed og åbenhed. Derfor har vores opskrift fra starten været et stærkt værdigrundlag og viljen til ”work the talk” – altså, at gøre, som vi siger, lyder det fra direktøren, der næste år forventer en omsætning i omegnen af 1,3 mia. kr.

– Og da vi som bekendt ikke er de eneste, der er lidt forsigtige på det her område, er vi også ret sikre på, at det traditionelle, ansvarlige og bæredygtige byggeri vil fortsætte en rum tid endnu, lyder det fra hovedkontoret i Horsens.

Kort om Dansk Boligbyg A/S

En sund skepsis

Med til virksomhedens værdier hører også en sund portion skepsis overfor nye trends og metoder, der i sagens natur ikke er testet at tidens tand. En af de tendenser er det udbredte ønske om en mere cirkulær økonomi, hvor bygninger kan pilles fra hinanden igen og elementerne genbruges direkte.

gende drift af bygningerne. I den forbindelse har jeg f.eks. svært ved at forstå, at nogle bygherrer tør bygge op i 15 etagers højde med lette facader, siger han.

CEO i Dansk Boligbyg A/S, Anton Nørgaard

– De overordnede visioner med cirkulært byggeri er der jo ingen, der kan være uenige i. Vi skal spare på ressourcerne og genbruge så meget som overhovedet muligt. Men når det er sagt, så skal der også tages et hensyn til den efterføl-

Dansk Boligbyg råder over 74 uddannede projektledere, der varetager byggestyring i hoved- og totalentreprise. Det praktiske byggeri gennemføres med hjælp fra lokale fagentreprenører, og ved totalentrepriser tilknyttes yderligere lokale arkitekt- og ingeniørfirmaer.


Annonce

POTENTIALE

29

Bæredygtigt træ med lang holdbarhed øger anvendelsesmulighederne markant. Saga Wood har siden begyndelsen af 2017 produceret og markedsført en ny type varmebehandlet træ, som dels er svanemærket, dels dokumenteret i bedste holdbarhedsklasse. Produktionsprocessen er baseret på den mest avancerede varmebehandling, som industrien kender, hvilket medfører meget konkurrencedygtige priser og produkter, som egner sig utrolig godt til byggerier med træ, hvor design, holdbarhed og bæredygtighed er i fokus. For Saga Wood har visionen været at skabe et værdisæt, som går igennem produktionskæden fra skoven til produktion, arkitekt, udførende og forbruger. Her handler det om, at virksomheden først og fremmest anvender de råvarer som man har i egen region og ikke bidrager til CO2 emission gennem lange transporter fra oversøisk oprindelse. I dag er det med den nye proces muligt at skabe produkter som i holdbarhed, funktion og udtryk absolut matcher kendte hårdttræstyper. Varmebehandlingen skaber et formstabilt produkt, som med de forskellige råvarer, der er tilgængelige, kan udformes i en lang række skræddersyede løsninger, som passer en given løsning eller byggeri bedst. Arkitekt og bygherre har således en meget bred mulighed for at skabe en facade, terrasse eller hegn, som giver bygningen et specielt og personligt udtryk.

Skagen Nordstrand, Danmark // Saga Wood ApS

En dokumenteret holdbarhed på niveau med f.eks. et dyrt produkt som eg kombineret med, at alle produkter er svanemærkede betyder, at det at bygge bæredygtigt ikke behøver at være en modsætning til en langtidsholdbar og konkurrencemæssig løsning. Hos Saga Wood siger man at, virksomhedens udbudte løsninger og produkter er ”bedst til prisen”. Du kan godt købe noget der er dyrere, men det får man ikke en bedre kvalitet af. Man kan også finde noget der er billigere, men så er det ikke bæredygtigt, idet det typisk vil betyde en trykimprægneret vare. Hos Saga Wood er der ingen tvivl om, at det at bygge bæredygtigt bliver en ny mega trend. Bevidstheden hos forbrugeren om det, vi spiser, har været stærkt tiltagende i de seneste år, og der er meget der tyder på, at bevidstheden om hvordan vi bor og lever nu kommer i fokus. Vi opholder os gennem et helt liv statistisk 90 % inden døre, og derfor giver det meget mening, at have en holdning til de materialer, vi har brugt til det, vi lever og arbejder i.

Pareliusveien, Norge // Saga Wood ApS

I Saga Wood har man et tæt samarbejde med skoven og de savværker, hvor træet købes, for at sikre at alt som bruges, kommer fra certificerede skovbrug, og at råvaren passer til de løsninger som ender hos forbrugeren. Saga Wood går desuden meget op i en tæt dialog med arkitekten for at tilbyde den know-how og erfaring, som er oparbejdet over de seneste år gennem de mange projekter, man har leveret til, for at kunne skabe den for det givne byggeprojekt optimale løsning. Bæredygtighed bliver dermed et gennemgående værdisæt som ikke kun omhandler ét led i kæden, men hele kæden, og at forbrugeren kender historien om sit produkt og kan forholde sig til hvad bæredygtighed betyder for ham eller hende som forbruger, men også hvilken betydning dette har for helheden. Hos Saga Wood er der ingen tvivl om at træ får en renæssance i byggeriet og med den nye teknologi, har virksomheden fået mulighed for at udnytte det uudnyttede potentiale indenfor bæredygtigt byggeri.

Islands Brygge, Danmark // Saga Wood ApS


30

POTENTIALE

Flerfaglighed og fleksibel indretning former storbyernes nye rum Tegnestuen Spacon & X har med indretningen af Dansk Design Center taget et stort skridt ind i fremtiden ved hjælp af fleksibel indretning, solid pladsudnyttelse og brug af nye materialer og produktionsmetoder. helt anden synergi, og det er den vej, udviklingen bør gå, siger Nikoline Dyrup Carlsen, der mener, at temaerne med flerfunktionalitet, bæredygtighed og fleksible fællesskaber kommer til at sætte sit præg på fremtiden.

Tekst af Tim Panduro

Da arkitektur- og livsstilsmagasinet Wallpaper i slutningen af maj bragte en oversigt over årets foreløbigt mest spændende designbedrifter på verdensplan, var Danmark repræsenteret. Ifølge magasinet gemmer det kontroversielle byggeri Blox på Bryghusgrunden i København nemlig på en designmæssig perle. Dansk Design Center har indtaget lokaler, der er indrettet af den danske tegnestue Spacon & X. Lokalerne er indrettet til det moderne, fleksible arbejdsliv – og Wallpaper beskriver det da også som et sted, der ”lever op til de skiftende behov, handlemåder og omstændigheder i det kreative kulør” og hvis ”dristige interiør skaber et ideelt miljø for de tempofyldte digitale arbejdsformer.”

Byerne vokser

– Flere og flere flytter til byerne, så der bliver stadigt færre kvadratmeter til rådighed for den enkelte. Derfor er det vigtigt, at vi finder metoder til at udnytte pladsen bedst muligt og sikre fællesskaber i fremtidens byer, uden at vi giver køb på hverken individualitet eller plads til det private. Som arkitekter skal vi tage vores rolle som kunstnere og æstetikere alvorligt, men vi skal også have blik for, at vi har et socialt og økonomisk ansvar.

Inspiration fra Asien

For at kunne favne den opgave mener Nikoline Dyrup Carlsen at man i branchen skal slå sig sammen på tværs af fagligheder og arbejde flerfagligt og kigge ud over landets grænser for at holde sig opdateret.

Nikoline Dyrup Carlsen er arkitekt MAA og medgrundlægger af Spacon & X. Navnet er baseret på de engelsksprogede begreber for rumlig omdannelse og tværfaglighed, og de elementer er altafgørende i både det daglige arbejde og i tegnestuens visioner og verdenssyn.

Flerfaglighed

Således beskæftiger Spacon & X ikke kun arkitekter. Tegnestuens medstifter – og Nikoline Dyrup Carlsens mand – Svend Jacob Pedersen er uddannet kunsthistoriker og har arbejdet med scenografi og i reklamebranchen. Virksomheden har både håndværkere, oplevelsesdesignere, antropologer, indretningsarkitekter, konstruktører og administratorer på lønningslisten – enten som fastansatte eller som underentreprenører. - Den meget sammensatte faglighed gør os i stand til at planlægge, følge og udføre projekter meget nøje, samtidig med, at vi kan tilbyde os som totalentreprenør. Det gjorde vi også, da Dansk Design Center udbød en konkurrence om indretningen af de ny lokaler, siger Nikoline Dyrup Carlsen. Indretningsopgaven var en af de første konkurrencer, den unge tegnestue bød ind på, og tegnestuen skulle leve op til en lang række krav. - Der var ikke mange penge og ikke meget tid til at løse opgaven, og bygningens udformning gjorde at vi hverken måtte ændre på gulve, glas, vægge eller loft – heller ikke for at hænge for eksempel lamper op, siger Nikoline Dyrup Carlsen.

Flere funktioner

Spacon & X valgte at byde på opgaven, fordi dens rammer levede godt op til tegnestuens grundtanker. – Vi vil gerne gøre op med monofunktionalitet og døde kvadratmeter og sikre, at man udnytter arealerne bedst muligt til at skabe fleksible miljøer og fællesskaber. Det var vigtigt, at rummene i Dansk Design Center blev fleksible, så man let kan lave nye rammer for både udstillinger og samarbejder, siger arkitekten, der satte tegnestuens forskellige kræfter i sving. Spacon & X ønskede at skabe rammerne for et frugtbart møde mellem innovation, erhvervsliv og design. Der skulle benyttes produkter og eksperimenter, der bedst afspejler de nye aktuelle designbevægelser i dag og i fremtiden – Det var vigtigt, at vi kunne lege med på Dansk Design Centers behov, så de kan operere agilt både nu og i fremtiden. De har meget vekslende arbejdsperioder, mange freelancere og en stor veksling mellem gruppearbejde og

plads til fordybelse. Rummene skulle have flere funktioner, der kunne ændres efter behov. Vi udviklede en fleksibel rammestruktur, som vi har brugt til at skabe rumdelere mellem de forskellige zoner. I dem har vi indarbejdet Dansk Design Centers smukke Montana-system, som ellers skulle have været kasseret. Vi har også skabt rum til at hænge deres Koglen-lamper op i reolerne, når de ikke måtte sættes i loftet. Fordelen er, at man relativt let kan ændre både udstillingsrum og kontorområder ved at bruge rammestrukturen, siger Nikoline Dyrup Carlsen, der også fremhæver mødekupeer og telefonbokse, der er skabt til rummene. – De er på hjul og har åbne sider, så det ikke bliver lukkede kasser, men alligevel giver et midlertidigt privat rum, siger arkitekten.

Genbrug og computerkraft

Materialevalget i Dansk Design Center er et kapitel for sig. Spacon & X har bygget en stor materialebank op og trækker meget gerne på bæredygtige og genanvendelige materialer. I Blox har man blandt andet brugt akustikmaterialet Echojazz, som er lavet af genbrugte plasticflasker, der er hevet op fra havet. Til mange møbler er anvendt Smileplastic, der er endnu et genbrugsprodukt, samt tekstiler bio-indfarvet med bakterieprint. Også arbejdsmetoderne er innovative. Flerfagligheden går nemlig også ind i den digitale verden, og de ny møbler er tegnet i 3D, hvorefter de bliver digitalt fabrikeret på CNC eller Laser. – Jeg ville aldrig kunne håndtere de ting alene som arkitekt. Vi har en del designingeniører, der er superdygtige på digitale tools og produktionsmåder, og vi har altid en håndfuld håndværkere in house, der bygger projekter og er med i udviklingsprocesserne. De mange fagligheder gør, at vi kan løfte opgaver på en helt anden måde end vanligt. Det digitale og det analoge får en

– Den udvikling vi står overfor i Danmark, er en del af en global udvikling. Herhjemme er vi uddannede og opvoksede med en stærk tradition for funktionalitet, og den har vi også brug for. Men den store omvæltning bliver for os at ændre vores rumlige tankegang fra en klassisk monofunktionel tilgang til en mere multifunktionel tilgang. I Asien er man vant til at tænke utroligt optimeret omkring hver en kvadratmeter og kubikmeter. Det kan vi lære noget af. I takt med at kvadratmeter bliver mere og mere eksklusive, bliver de også dyrere. Det truer mangfoldigheden i vores byer, og her bliver multifunktionalitet, fleksibilitet og delte rum vigtige værktøjer i kampen for at bevare diversiteten i vores byer, siger Nikoline Dyrup Karlsen.


Annonce

POTENTIALE

31

Råhed og æstetik følges ad i ny indretningstrend Designgulve i microcement er stærkt efterspurgte hos både private og virksomheder. Det mærker man hos EURODECK A/S, der har den danske franchise på brandet TOPCRET. der at der kan laves flotte facader eller for eksempel en stor smuk og ensartet terrasse eller et poolområde.

Tekst af Tim Panduro

Råhed og elegance er ikke modsætninger. Et strejf af det upolerede kan understrege den omhu, en virksomhed eller en mode- og indretningsbevidst villaejer lægger i at få det helt rette udtryk. Det kan man mærke hos EURODECK A/S, der oplever, at stadig flere får øjnene op for, at gulve og vægge i microcement kan være vejen til at opnå det rette rå look. EURODECK A/S har gennem mere end 35 år været førende inden for udførsel af undergulve, gulvkonstruktioner, gulvvarmesystemer og rådgivning på både nybyggerier og renoveringsprojekter. Men det seneste års tid har den nye trend med betonlook på gulve og vægflader fyldt stadigt mere hos virksomheden – ikke mindst takket være det danske agentur på microcement-brandet TOPCRET. – Vi bliver opsøgt af folk, der vil have det rå og minimalistiske look på alt fra badeværelser i det private hjem og til hoteller og restauranter, der ønsker at udstråle en ærlig og kompromisløs stil, siger ejeren af EURODECK A/S Jens Friis.

The Silo

Siden oktober har EURODECK lavet mindst 50 badeværelser i private hjem, men også virksomheder og storbyggerier er med på vognen. For eksempel det eksklusive og meget roste The Silo-boligbyggeri på Nordhavn i København.

ken/alrum og entreen og trægulve i pejsestuen, går mange i de store luksusvillaer i dag efter et mere minimalistisk udtryk. De vil gerne have en rød tråd i deres hus, hvad enten de vælger en forfinet eller rå og rustik løsning, siger Jens Friis, der takket være den store interesse har udvidet med to forhandlere i Jylland og én på Færøerne og fortsat søger nye forhandlere.

Varieret look

Han giver produkternes fleksibilitet og lette anvendelighed en stor del af skylden for populariteten.

– Man kan opnå et meget roligt og dekorativt udtryk. I stedet for at vælge for eksempel storformatfliser i et køk-

– Vi kan blandt andet spartle vægge op med ægte metaller såsom fx bronze, kobber, zink og messing, og det kan udføres så man kan få indtrykket af vægge der er irrede eller rustne. Vi kan også justere det rå udtryk med små, bearbejdede spartelspor der giver et helt unikt udtryk. På den måde kan vi ikke blot lave gulve og vægge, men også utroligt dekorative søjler og bordplader. Endelig er microcement lige så velegnet til brug inde som ude, og det bety-

Han fortæller, at looket kan varieres – fra det ultra rå og rustikke og til det mere forfinede. Således kan microcement påføres i stort set alle farver, og der er også mulighed for at få et logo direkte implementeret i virksomhedens gulv – for eksempel ved hovedindgangen i butikken eller cafeen.

– Her er det industrielle look sat i spil med rå flader fra den silo, der er base for bygningen. Der har vi lavet fællesområderne i New Yorker-gulve, der læner sig op ad microcement, men er en smule mere forfinet i sit udtryk. Derudover har vi udført mange projekter med microcement i The Silo. Vi arbejder også med restauranter og er ved at overføre looket til et helt hotel, så vi får flere og flere og større og større opgaver, siger Jens Friis, der især glæder sig over et projekt, hvor han kan kombinere den ny æstetiske trend med en anden trend inden for byggebranchen – nemlig midlertidige og flytbare boliger. – Vi er med i et pilotprojekt, hvor der i første omgang skal indrettes 16 containerenheder. De skal kunne sættes sammen til små huse. Vi står for badeværelserne. Hvis projektet bliver fuldført, kommer vi op i 200 enheder. Det er virkelig spændende og ret prestigepræget for os at være en del af, siger Jens Friis.


32

POTENTIALE

Vi har mangel på arbejdskraft - men ingen krise Cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri anerkender manglende arbejdskraft som en udfordring, der er kommet for at blive – men peger også på fem kanaler, der kan lede byggebranchen i fortsat positiv retning. Tekst af Rune H. Jensen

Det er ingen åbenbaring, at byggeriet har haft fart på over den seneste håndfuld år. Men selv en positiv udvikling har sine bagsider, og én af de mest synlige konsekvenser er manglen på arbejdskraft: – Det er jo nok en udfordring, der er kommet for at blive – ikke mindst i byggebranchen. Men vi skal huske på, at det kke kun er negativt, fordi det sker på baggrund af en fremgang 4-5 år i træk, påpeger Bo Sandberg, cheføkonom hos Dansk Byggeri.

Konjunkturer, kernetropper og nye grupper

Dansk Byggeri udarbejder nu halvårlige konjunkturanalyser, og Bo Sandberg betoner, at det konjunkturmæssigt og økonomisk set generelt går godt i Danmark. I byggebranchen er de vigtige drivere især fremgangen i boligbyggeri og bolighandel i alle regioner. Og det er drivere, der i bedste fald også giver nye muligheder for bl.a. udsatte grupper: – Kernetropperne er i beskæftigelse. Det kan samtidig også betyde, at mere marginaliserede grupper får en mulighed for at gå fra passiv til aktiv forsørgelse. Rent samfundsøkonomisk er det en gylden mulighed for, at nye grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. – For den enkelte virksomhed er det selvfølgelig en kæmpe udfordring, hvis man ikke er i stand til at løse eller må udsætte en opgave på grund af manglende arbejdskraft. Men som branche samlet set mener vi, at vi godt kan håndtere udfordringen – også i byggeriet, selv om branchen formentlig er hårdere ramt end så mange andre, pointerer Bo Sandberg.

De fem kanaler – flere nyuddannede og seniorer

Han peger på en række områder eller ”kanaler”, der kan holde gang i byggekraner, tommestokke og entreprenørmaskiner fremadrettet, når vi skal imødekomme branchens blivende udfordringer med at finde hænder nok til opgaverne: – For det første kommer der nu flere nyuddannede, flere lærlinge. I 2017 noterede vi en stigning på 14 %, og branchen vokser p.t. med 3-4 % om året. Nogle generationer er forsvundet, og der er nok også nogle fordomme i forhold til valg af uddannelse, men der er godt gang i hjulene igen nu. – For det andet bliver seniorerne længere på arbejdsmarkedet. Undersøgelser fra Danmarks Statistik viser, at det er i gruppen af 60-64-årige, at beskæftigelsen er steget mest. Det er en konsekvens af politiske indgreb som efterlønsreformen og tilbagetrækningsaftalen, der gør det mere økonomisk attraktivt at fortsætte i arbejde. Stigningen gælder generelt for arbejdsmarkedet – men også for byggebranchen.

Udenlandsk arbejdskraft og tidligere branchefolk

Bo Sandberg fremhæver endvidere adgangen til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft – samt fagfolk, der oprindeligt blev uddannet inden for bygge- og anlægsbranchen: – Det er umuligt at forestille sig, at branchen kan holde gang i fremgangen uden udenlandsk arbejdskraft under ordnede arbejdsvilkår. Desuden kan man i et vist omfang hente tidligere fagfolk, der f.eks. er flyttet over i transportsektoren, tilbage til bygge- og anlægsbranchen, som de allerede besidder kvalifikationer til.

Nu produktionsniveau som i 2007

Sidst, men ikke mindst taler konsekvenserne af den stigende effektivisering og digitalisering i branchen sit eget, tydelige sprog: – Efter boligboblen og finanskrisen i 2008 kom der et stort dyk. Men i dag er vi faktisk oppe på samme produktionsniveau som i 2007 – og det sker vel at mærke med ca. 23.000 færre par arbejdshænder, siger Bo Sandberg. Han mener ikke, at denne udvikling på bundlinjen koster arbejdspladser for samfundet, men at arbejdskraften rykker andre steder hen med nye funktioner – som f.eks. inden for ingeniørområdet, rådgivning, it, design og service.

Et vadested for anlæg

Dog er 2018 og 2019 lidt af et vadested for anlægsområdet. I byggebranchen er boligområdet en stor driver, ligesom de store offentlige byggerier såsom supersygehusene trækker et tungt læs.

Erhvervsbyggeriet – herunder bl.a. hoteller – er godt med, mens det kniber mere på detailområdet. Også vejene kan mærke en nedgang: – Inden for veje og anlæg afsluttes der flere projekter, end der påbegyndes lige nu. Og det vil være et problem i hvert fald indtil Femern-forbindelsen påbegyndes i 2020. Men overordnet er det gået fremad for bygge- og anlægsbranchen de seneste 5 år. Og det kommer det også til de næste 5 år, selv om det kan stramme til i forhold til mangel på arbejdskraft, som udgør en produktionsbegrænsning mange steder, siger Bo Sandberg.

Fremtiden kræver færre udsving

I forhold til fremtidige tiltag fremhæver han, at virksomhederne med fordel kan blive bedre til at tilrettelægge arbejdet og fastholde medarbejderne. Og som branche set gælder det løbende om at undgå de helt store udsving, så man bl.a. bedre kan tiltrække og fastholde de unge med mere stabile fremtidsudsigter.


Annonce

POTENTIALE

33

Stadigt flere virksomheder søger hjælp til rekrutteringen Travlhed i bygge- og anlægsbranchen gør, at branchen søger hjælp hos vikarog rekrutteringsfirmaer, når der skal ansættes menige medarbejdere og ledere til byggepladserne. Tekst af Tim Panduro

Der er travlt på Danmarks byggepladser. Det mærker man hos landets rekrutterings- og vikarbureauer, og efterspørgslen går ikke kun på håndværkere og arbejdsmænd. – Virksomhederne beder i høj grad om hjælp til at finde kompetente projektledere, formænd og byggeledere, siger Daniel Aziz. Han er afdelingsleder hos vikar- og rekrutteringsfirmaet Vikarholdet.dk, der leverer personale til bygge- og anlægsbranchen i hele Danmark. Han oplever, at der er sket et skift i rekrutteringsformen. – Stadigt flere virksomheder i branchen uddelegerer hele rekrutteringsdelen, så vi ikke blot skal finde vikarer, men også kandidater til fastansættelse. De har hverken tid eller faglige ressourcer til at håndtere opgaven selv, siger Daniel Aziz.

Et godt øje

Jagten på især den gode leder kræver et skarpt øje for, hvem der egner sig til en specifik stilling.

– Den rigtige leder er altafgørende for, at et team fungerer. Derfor udfører vi personlighedstests på mulige kandidater, og vi sørger for at finde kandidater, der ikke bare matcher de enkelte virksomheder fagligt, men også personligt. Når kandidaten er valgt, sætter vi vedkommende ind i virksomhedens kultur og hjælper samtidig med onboarding, hvis virksomheden ønsker det, siger Daniel Aziz, der holder et vågent øje med udbuddet af kompetente folk. Det er han ikke alene om. Rekrutterings- og vikarbureauer konkur-

rerer om de samme kandidater, men de ser også hinanden som kollegaer, fortæller afdelingslederen. – Vores interesse er først og fremmest at dække kundens behov, og derfor har vi et tæt samarbejde med andre virksomheder i vores branche. Hvis vi ved, at andre har en egnet kandidat til en bestemt stilling, har vi ikke noget imod at udlicitere opgaven. Det gør os alle mere konkurrencedygtige, siger Daniel Aziz.

Den miljøvenlige flamingo Flamingo er ikke et affaldsprodukt, men en ressource. Det er opdraget hos Thermozell, der skaber letbeton udelukkende med anvendelse af genbrugsflamingo. På den måde undgår man miljøbelastende afbrænding og deponering. – Hvis vi f.eks. taler lydisolering, stiller bygningsreglementet krav til, at der i boligblokke max. må være 53 dB mellem etagerne. I traditionelle stråkonstruktioner ligger niveauet typisk på 51-52 dB. Ganske få dB halverer støjniveauet, og med Thermozell er vi helt nede på 43-44 dB. Det betyder, at der reelt er lukket fuldstændigt af mellem etagerne lydmæssigt.

Tekst af Rune H. Jensen

Når du køber en ny vaskemaskine, højttaler eller cykelhjelm, betyder det ofte, at der følger en god del emballage med. Det er noget, man skaffer sig af med og som typisk ender på genbrugspladserne. Men hvor mange brancher traditionelt opfatter flamingo som et affaldsprodukt, forholder det sig lige omvendt hos Thermozell. Her er flamingoen en ressource, der kan genanvendes igen og igen, samtidig med at den er bæredygtig og giver klare miljømæssige gevinster:

Cirkulær økonomi og bæredygtighed

– Vi har et ressourceproblem, det kan ikke diskuteres. Jorden kan ikke følge med og regenerere sig selv. På Sjælland er grus ganske enkelt væk om 10-15 år, så løber vi tør. Med Thermozell erstatter vi grundlæggende grus med genbrugte og overfladebehandlede flamingokugler til at skabe letbeton med. Så der er i høj grad tale om cirkulær økonomi og et bæredygtigt produkt alene skabt med anvendelse af

Frederiks Brygge for WR Entreprise, 130.000 m2, Thermozell

genbrugsflamingo, og vi undgår miljøbelastende afbrænding og deponering, siger direktør Hans Rasmussen.

Lettere, lydisolerende og langt mere miljøvenligt

Thermozell besidder betonens styrke, og samtidig er det betydeligt lettere, ubrandbart og lydisolerende. Produktet blev skabt i Østrig i 1992 og er siden anvendt til projekter over hele verden, og i 2010 blev den erfarne gulventreprenør Galaxe A/S eneforhandler af Thermozell i Danmark og Skåne. I dag er eneforhandlingen udvidet til Sverige og Norge, da Skandinavien generelt har taget godt imod produktet, som rammer plet i forhold til udviklingen: – Der er helt klart en stigende forståelse for genbrug, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Der er en enorm udvikling i gang og et større fokus – alene hvis vi kigger på det seneste år. Det giver jo kun god mening, hvis man udelukkende genanvender materialer såsom flamingo og får et lige så stærkt, men også både lettere og langt mere miljøvenligt resultat ud af det i forhold til traditionelle løsninger.

Letbeton af genbrugsflamingo vinder indpas på markedet, og Galaxe A/S har kunnet øge medarbejderstaben fra 17 i 2014 til 50 medarbejdere i dag. Virksomheden har desuden udviklet forskellige systemer, så bl.a. lyd- og brandegenskaber kombineret med gulvvarme kan dokumenteres, ligesom der løbende udvikles nye måder at genanvende flamingo på. Hvis der f.eks. er Thermozell i overskud fra et byggeri, kommer den ”hjem” igen og bliver genanvendt endnu en gang.


34

Annonce

POTENTIALE

Mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsende faktor I maj måned 2018 vurderede 17 % af tømrer- og bygningsvirksomhederne, at manglen på arbejdskraft er en produktionsbegrænsende faktor. Det er den højeste andel siden 2007, hvis man sammenligner med samme måned. Den stigende mangel på arbejdskraft oplever man hos en af Danmark største modulbyggere ABC Pavilloner A/S og Concept Living by ABC i Midtjylland, hvor efterspørgslen på blandt andre tømrere, elektrikere og VVS-montører aldrig har været større. Faldende ledighed lyder umiddelbart som en god nyhed. Men nu er ledigheden blevet så lav flere steder, at det faktisk giver udfordringer for rigtig mange danske virksomheder. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik meddelte hele 17 % af tømrer- og bygningsvirksomhederne i maj 2018 nemlig, at manglen på arbejdskraft nu er så stor, at det bliver en produktionsbegrænsende faktor. Til sammenligning lå tallet for fem år siden på nul procent i samme måned, mens man skal helt tilbage til 2007 for at se samme høje tal i maj måned. Det er en udvikling, som man kan nikke genkendende til hos nogle af Danmarks førende producenter af modulbyggeri ABC Pavilloner og Concept Living i Engesvang i Midtjylland, som sælger henholdsvis midlertidig og permanent præfabrikeret modulbyggeri. Her har man altid fået mange kvalificerede ansøgninger, men det seneste år er det i højere grad blevet en udfordring at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Nu står de to byggevirksomheder med flere ubesatte stillinger: – Der er ingen tvivl om, at det går godt i byggeriet. Det mærker vi især på vores salg, da vi nu har ordrer helt frem til juni 2019, hvilket vi ikke har prøvet før. Men der er desværre også en bagside af medaljen, fortæller Dennis H. Vegeberg, der er afdelingsleder i både ABC Pavilloner og Concept Living, og fortsætter: – For jo bedre det går i byggeriet, jo flere ansatte har man brug for. Det betyder, at konkurrencen om den kvalificerede arbejdskraft skærpes, hvilket vi nu for alvor kan mærke. Det er nemlig sværere end nogensinde før at skaffe

ger, og vi står således overfor en udfordring, som vi ikke har gjort tidligere. Det betyder, at vi i højere grad skal sætte employer branding på dagsordenen og aktivt forholde os til, hvad vi kan gøre for at synliggøre, at vi er en attraktiv arbejdsplads med mange spændende opgaver og muligheder. Udover tømrere mangler de to virksomheder også at besætte stillinger som elektrikere, VVS-montører og bygningskonstruktører/-ingeniører, mens lærlingeansøgninger også bliver modtaget med kyshånd.

de nødvendige hænder, og især tømrere søger vi med lys og lygte efter. De to søstervirksomheder har produktion på den tidligere Siemens-virksomhed i Engesvang, tæt på Silkeborg. Her bygger begge parter moduler i en hal, som efterfølgende bliver kørt til byggepladsen, hvor de kan sammensættes på et utal af måder. Byggemetoden skiller sig således ud fra traditionelt byggeri, og det har normalvis gjort, at eksempelvis mange tømrere har fundet det spændende at arbejde i virksomheden. Men nu kræver det mere at få ansøgningerne, vurderer Dennis H. Vegeberg: – Vi har generelt oplevet, at især tømrerne har fundet vores virksomhed interessant, da den skiller sig ud fra mange andre byggeløsninger. Men nu daler antallet af ansøgnin-

ABC Pavilloner og Concept Livings byggeløsninger kan anvendes til mange forskellige formål, men egner sig særligt godt til eksempelvis studieboliger, undervisningsinstitutioner, kontorer børnehaver og familieboliger.


TOYOTA PROACE FÅS FRA 135.900 KR. OG MED KLASSENS BEDSTE GARANTI Når du erhvervsleaser din Toyota PROACE hos Toyota Financial Services får du hele 5 års garanti. Fra 135.900 kr. ekskl. moms. Ekskl. metallak 3.837 ekskl. moms. Ekskl. leveringsomk. 3.900 kr. ekskl. moms. Brændstofforbrug v/bl. kørsel op til 14,9-19,2 km/l., CO2-udslip fra 137-177 g/km. Halvårlig ejerafgift 2.310-4.010 kr. Den viste model er vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk


36

POTENTIALE

Et anlægsprojekt ud over det sædvanlige Potentiale, er på invitation af Byens Netværk, gået under jorden for se nærmere på den nye metrolinje, Cityringen. De 15,5 kilometer lange tunneler skyder igennem den københavnske undergrund, og vil i fremtiden sikre en bedre og mere effektiv offentlige transport, til glæde for byens borgere og turister.

skiner er imponerende i forhold til den muskelkraft der ligger bag dem.

Tekst af Alexander Tengbjerg

Cityringen er med sin anlægssum på 22,2 milliarder kroner, et projekt ud over det sædvanlige. Sidst København lagde grund til et anlægsprojekt i denne størrelsesorden var da Christian den 4. satte gang i byggeriet af Christianshavn i 1600-tallet. Med 100 meter lange og godt 700 tons tunge tunnelboremaskiner, er det et projekt der kræver teknisk snilde, præcision og store mængder rå maskinkraft. Når Cityringen åbner i 2019, vil den fordoble passagertallet i forhold til de eksisterende metrolinjer, og københavnerne vil kunne suse gennem byen, uden at skulle bekymre sig om trafikpropper og røde stoplys. Hertil vil de 17 nye stationer få et helt unikt arkitektonisk udtryk, der betyder at Cityringen båder bidrager positivt til infrastrukturen og det samlede byrum. Potentiale blev vist rundt af Henrik Greve, der er Work Site Manager ved Metroselskabet, og vi fik lov at kommer ned og stationen ved Marmorkirken.

En station, der bidrager til byrummet

Marmorkirken, der er placeret ud mod Store Kongensgade, bliver den dybeste af alle Cityringens stationer og belægningen på pladsen ved stationen og kirken bliver klædt i granit og betonsten. Selve metrostationens vægge beklædes med sandfarvede kalkstenspaneler, så der skabes en fælles fortælling mellem den historiske kirke og den nye station. At arbejde tæt op af, og under den relativt skrøbelige marmorgigant, er ikke heller let opgave:

– Et 100 meter langt rammetog er forbundet til den enorme boremaskine der trykker med et pres på omkring 150 ton. I rammetoget er der køkken, bad, opholdsrum og beredskabsrum til de 12-14 borebisser. Inde i rammetoget er der så et lille servicetog der bakker ind i den 9 meter brede skal, som udgør borekernen. Den kører frem og tilbage med alt det overskydende jord og kalk fra boret, så vi har at gøre med en hel lille fabrik der har en fremdrift på 28-29 meter i døgnet, fortæller Henrik Greve

Komfortabel køretur

Men hvorfor er stationerne blevet placeret som de er? Komfort er en af forklaringerne:

– Først og fremmest er der ikke meget plads at arbejde på, så det er et logistisk puslespil at få brikkerne til at gå op i forhold til at skabe plads til boremaskiner, kraner og så videre. Samtidigt skal der tages hensyn til nabobygningerne, hvoraf ikke mindst Marmorkirken er vigtig. Men vi har klaret opgaven uden de store komplikationer. Der er dog nogle der mistænker os for at være skyld i en revne i Marmorkirkens gulv, men den revne har været der lige siden kirkens opførelse, smiler Henrik Greve.

Tryk på 150 ton

Alt arbejdet på Cityringen forgår i en større skala end man ellers ser i hovedstaden, men særligt de enorme borema-

– Der er mange årsager og udregninger bag hver eneste stations placering. Men en vigtig årsag skal findes i at man fra Københavns Kommunes side har haft et ønske om, at alle broerne (Vesterbro, Nørrebro og Østerbro), Frederiksberg og indre by, skulle være forbundet med en metro, og at der ikke måtte være mere end 600 meter til en offentlig tog- eller metroforbindelse. Samtidigt er ringen eller tunnelen udformet så togene kører så gelinde så muligt, så man også får en mere behagelig metrotur, afslutter Henrik Greve.


Annonce

POTENTIALE

37

Det betaler sig at gå til stålet Stål præger bybilledet og er repræsenteret ved alt fra lufthavne til kulturinstitutioner og altaner. CSK Stålindustri har været aktør på alle disse typer byggerier og giver her bud på, hvad der fører til et vellykket projektresultat. Tekst af Rune H. Jensen

Det er efterhånden velkendt, at samarbejdsformen mellem projekternes parter ændrer sig i disse år. Også i byggebranchen er der stigende forståelse for, at faktorer som tidlig inddragelse og løbende kommunikation er vigtige forudsætninger for, om resultatet bliver vellykket og økonomisk fornuftigt. Det er en tilgang, man længe har arbejdet med hos CSK Stålindustri, der løser stålkonstruktionsopgaver både i Danmark og udenlands: – Vi plejer at sige, at vi går til stålet, og det mener vi faktisk. Vi er med hele vejen. Det er helt bevidst og konsekvent, at vi følger processen fra rådgivning og design til konstruktion, produktion og montage. Det gør vi uanset opgavetypen. Både til små og store projekter, til bærende stålkonstruktioner og til specialdesignede trapper, altaner og værn. Og det gør vi for at kunne skabe det bedste slutresultat, kvalitetssikre løbende og sikre en god økonomi for projektet, siger Jens Søndergaard, salgsdirektør hos CSK Stålindustri.

smedeopgaver eller bærende konstruktioner til omfattende byggeprojekter. Nøgleordene er kompetencer, kreativitet og erfaring. På den måde er vi i stand til at fuldføre byggeprojekter, hvor bygherrens eller arkitekternes ønsker stiller særlige krav til nye måder at tænke design, funktionalitet eller kombinationer af materialer på.

Det fleksible stål

Referencelisten ser ud til at modsvare ambitionerne, for den omfatter i dag en lang række store og prestigefyldte byggerier. Således er Novo Nordisk, Oslo Lufthavn, Musikkens Hus i Aalborg, BLOX i København og Experimentarium i Hellerup alle eksempler på byggerier, som CSK Stålindustri har bidraget til.

Altaner til tiden

På et helt andet område, altaner, har CSK Stålindustri også skærpet fokus med samme totalleverance-tilgang som på de voluminøse byggerier: – Vi har etableret egen altanfabrik i Thisted på ca. 7.000 m2 med både produktions- og apteringsafdeling. Det gør igen, at vi kan producere, følge og kvalitetsteste altanerne hele vejen fra projektering til produktion, levering og montage, fortæller Jan S. Christiansen, salgschef hos CSK Stålindustri.

Løs enhver opgave ud fra de samme principper

Gennem mere end 20 år på markedet inden for stålkonstruktioner har CSK Stålindustri fulgt og deltaget i branchens udviklingen på klods hold. Når virksomheden i dag står som en førende aktør inden for stålkonstruktioner, hænger det foruden visionen om totalleverancer og allround-samarbejde sammen med andre tiltag, der kan løfte projekterne helt i hus:

Altanerne skræddersyes fra sag til sag med udnyttelse af den nyeste teknologi og leveres med et design, der passer specifikt til stedets dimensioner og ønsker. De bygges til det danske marked og opfylder alle gældende krav til brandsikring og korrision samt bygningsreglementet generelt.

– Vi tør godt rokke ved traditionerne og kombinere tingene på en ny og måde. Stål er det perfekte materiale til formålet, fordi det er så fleksibelt og giver rige muligheder for f.eks. at samle delelementer til en ny helhed. Det handler om mod og troen på, at stål både er nutidens og fremtidens byggemateriale. – Det skal selvfølgelig understøttes af solidt håndværk. Derfor går vi ind til alle opgaver med seriøsitet og dygtige medarbejdere, der kan deres fag. Uanset om det er små

i Experimentarium er ikoniske vartegn for design i stål, har virksomheden kunnet skabe teknisk og præcisionsmæssig opmærksomhed med alle hovedkonstruktionerne og smedarbejdet i stål til BLOX.

Den røde tråd

Det illustrerer samtidig stålets brede anvendelsesmuligheder, da der er tale om meget forskelligartede byggerier. Mens de to 100 meter lange og DNA-snoede bronzedækkede trapper

– Stål er fleksibelt. Det er let i forhold til brudstyrke. Det giver masser af designfrihed, og det er en økonomisk attraktiv løsning. Uanset projektets omfang og natur er vores røde tråd troen på, at alt kan lade sig gøre med stålet som byggemateriale – og at totalleverancer, der følger alle detaljer i processen inkl. projektering og professionel rådgivning er vejen frem.


38

Annonce

POTENTIALE

Klatrende håndværkere sparer lifte og stilladserne Håndværkere med klatreliner kan gøre klargøring af nybyggerier og renoveringer af eksisterende ejendomme hurtigere, lettere og billigere – uden at der gives køb på kvalitet eller sikkerhed.

Kan klare det meste

De fleste facade- og tagopgaver kan klares fra reb. – Lige nu er vi i gang med at montere vinduesinddækninger på et nybyggeri i ørestaden, hvor de ikke har plads til en lift. Men vi løser også store renoveringsopgaver af tage og facader, og kan også skifte vinduer på høje ejendomme. Vi er specielt glade for opgaver i nybyggerier, der for eksempel skal have fuget facader, De er som skabt til os, siger Martin Ganderup, der altid giver en nøje vurdering af, om det kan svare sig at hyre hans virksomhed.

Tekst af Tim Panduro

Når facader og tage skal gøres i stand, betyder det som oftest, at der skal bruges stilladser – som både er irriterende for beboere i ejendommene og en stor udgift. Men der findes andre løsninger. I de seneste år er en håndfuld rope access-virksomheder dukket op i Danmark. I stedet for lifte og dyre stilladser kommer klatreseler og reb i brug, når håndværkerne skal manøvrere rundt på facader og tage. En af de nye virksomheder er Klatreteknik. – Jeg har erfaring fra vindmøller og boreplatforme, hvor man har brugt rope access i mange år, når der skulle repareres og vedligeholdes. Jeg indså, at det let kunne konverteres til bygninger, hvor der er store udgifter til stillads- og liftomkostninger. Det giver absolut mening at spare et stillads til 30.000 kroner, hvis man blot skal have skiftet et par tagsten, men vi løser også langt større opgaver, siger Martin Ganderup, der siden august 2017 har drevet Klatreteknik som fuldtidsvirksomhed med flere ansatte i forskellige håndværksgrene.

Rosende ord

Martin Ganderup oplever jævnligt undren over, at det kan lade sig gøre at reparere eller klargøre bygninger fra reb. – Vi møder folk, der tror, at vi blot laver cowboyløsninger og mener, at vi for eksempel ikke kan have det rigtige

værktøj med. Men vi kan have det hele i vores tasker eller på eksterne systemer, og vi får altid positive tilbagemeldinger, siger Martin Ganderup. Klatreteknik ligger da også med topkarakter på anmeldelsessitet Trustpilot, hvor rosende ord som ”fremragende pris og kvalitet” og ”seriøse håndværkere” står i kø fra både privat- og virksomhedskunder.

Stærk sikkerhed

Heller ikke sikkerhedsmæssigt er der noget at komme efter. – Alle vore håndværkere er uddannede klatrere, og vi holder uddannelserne ved lige. Arbejdstilsynet er også tilfredse, selv om de fra starten har haft svært ved at tackle, at der ikke er et egentligt regelsæt på området, fordi det er så nyt. Vi er tilknyttet en brancheorganisation for erhvervsklatring, det sikrer, at vores ansatte er up to date med de sidste nye redningsmanøvrer, herunder faldsikringspraksis, og at de efter seks måneders inaktivitet i reb skal gennemgå en ny certificering. Alt dette bidrager til at holde sikkerheden på sit højeste, siger direktøren.

– Det er en vurdering fra opgave til opgave. Vi kan spare kunderne for stilladser for 200.00 kroner, men det tager længere tid at udbedre en facade fra et sæt reb end fra en platform, så udgifterne til timeløn bliver højere. Der er også andre hensyn, der kan spille ind. Vi har lettere ved at komme rundt på bygninger med fladt tag end med høj rygning, og det betyder også noget i vores tilbudsgivning, siger Martin Ganderup, der dog oplever, at kunder også har andre årsager end prisen til at vælge Klatreteknik. – Mange vil gerne undgå stilladser på facaden, især hvis der er altaner eller baggårde, der så ikke kan benyttes.


ET GODT KLIMA

- inde og ude, nu og i fremtiden Vi vil være med til at skabe de bedste rammer for mennesker. Det er vores ansvar som en af verdens førende producenter af isoleringsmaterialer. Den nye generation ISOVER-isolering - er en nyudviklet isolering baseret på glasuld, som indeholder op til 75 % genbrugsglas. Fiberstrukturen er bundet sammen af en 100 % biobaseret binder produceret af bæredygtige råvarer. I det færdige byggeri får man et bedre indeklima, da isoleringen ikke afgiver emissioner.

• Godkendt til Svanemærkede huse • Certificeret med Eurofins Gold • I bedste brandklasse - uden tilsætning af brandhæmmere

DLH Thermogulv

• Vandbaseret gulvvarme uden beton • Indeklima forbedres • Energibesparende og komfortabelt • Samme plade til vådrum • 22mm til 16mm rør

Se mere på www.dlh.dk

• 25mm til 20mm rør • Er funktionsgodkendt til lette terrændæk ifb. med Træfakta 12 • Kan monteres på strøer (CC 60cm) eller på eksisterende gulv • Færdigsamlet og indstillet teknikskab med pumpe, termostater, styreboks, rumfølere m.m.


ANNONCE

En drone der ser det mennesker ikke kan se ToppTOPO´s nye Falcon 8 drone har en teknologi, der forener det digitale billede med det termografiske. - Af Morten Frølich.

Droner er efterhånden blevet en del af mange menneskers dagligdag, og firmaet ToppTOPO A/S har været på dronemarkedet i flere år. Deres nye Falcon 8 drone har en speciel teknologi, forklarer Bjarne Topp, stifter af ToppTOPO A/S:” Dronen har en trinity-teknologi, ”IMU”, der gør det muligt at få gode billeder, selv med vindstød på 10-12 m/s. Det gør dronens otte propeller i stand til at kompensere for vejret, og får dronen til at forblive stillestående i luften, uden at dronepiloten skal gøre noget.”

Designet til at finde utætheder

En drone, der opererer i frisk vind, kan bruges til mange ting, men den er især velegnet til offshore-arbejde i forbindelse med inspektion og kortlægning: ”Dronen kan

forsynes med flere forskellige kameratyper, bl.a. et digitalt kamera, og et termografikamera i én og samme payload. På den måde fremgår det tydeligt på et billede, hvor der fx kan være utætheder i en rørledning. Den ser det, mennesker ikke kan se, ” forklarer Bjarne Topp.

Også velegnet til kvalitetssikring

En anden ting, dronen også er velegnet til, er at skaffe informationer om opgavens udførelse: ”Når man skal dokumentere, at opgaven er udført korrekt, kan dronen bruges igen til at tage billeder, der kan vedlægges sin KS kvalitetssikring,” konkluderer Bjarne Topp. Hvis du interesseret i at vide mere om den nye Falcon 8 drone, kan ToppTOPO A/S kontaktes på: 47 19 92 99

En 3D-kopi af virkeligheden Med en GLS 2000 laserscanner får man en identisk kopi af virkeligheden. Det gør den ideel til opmålingsopgaver. - Af Morten Frølich.

Bjarne Topp, stifter af ToppTOPO A/S, er glad for GLS 2000 laserscanneren, og det er der ikke noget at sige til, for dens opmålingsteknologi er state-of-the-art. Den måler med op til 120.000 punkter i sekundet, samtidig med at tage digitale billeder:” Hvis man fx skal lave en ombygning af rør på en boreplatform, har man brug for en præcis 3D model af hele området, med alle de rør og andre ting, der er på stedet. Resultatet er en punktsky i 3D, som man så kan måle i eller gå ind og modellere rør i.”

Det rigtige udgangspunkt

En laserscanner kan altså være noget af det første, man bruger, når man går i gang med en ombygning, og ifølge Bjarne Topp får man med GLS 2000 laserscanneren det rigtige udgangspunkt, fordi den måler så

nøjagtigt: ” Den er meget præcis. Man får en 3D kopi af virkeligheden,” uddyber han.

Ikke grænser for hvad den kan bruges til

I mange industrier har man brug for præcise kopier af virkeligheden, især til dokumentation, og derfor kan GLS laserscanneren bruges overalt, hvor man har brug for opmåling:” Scanneren er et nødvendigt instrument for alle, der arbejder med opmåling og KS. Både til at lave projektskyen, der fungerer som projektgrundlag, men også til kvalitetssikring. Der er ikke grænser for, hvad den kan bruges til, og derfor egner den sig fx også til by- og landskabsplanlægning.” Hvis du interesseret i at vide mere om den nye GLS 2000 laserscanner, kan ToppTOPO A/S kontaktes på: 47 19 92 99


VARIANT

STÆRKE DANSKE NYHEDER! STÆRKE TRAILERE til transport af dit grej!

F-tipper – kraftigt tip og hele 195 cm indvendigt lad. Perfekt til den brede klipper.

”Beavertail” – med sænket bagende for let opkørsel. Den perfekte løsning til maskiner og lifte med lav frihøjde.

En hel unik trailerserie med høj nyttelast og stor brugsværdi – din nye arbejdsmakker…!

Opkørselsvinkel på kun 13°.

Unik trailerserie med helsvejset chassis og velkørende kompakthjul. Let og ubesværet opkørsel sker takket være den specialudviklede bagrampe på 70 cm, og det let betjente hydrauliske tipsystem. Tipvinklen er kun 15°. 40 cm stålsider, indvendige surringsbeslag og kraftigt kipnæsehjul er standard.

Bundsolide trailere i den velkendte og gennemprøvede Maxi-Load serie. Det fuldsvejset chassis og bladfjedre giver traileren styrke og køreegenskaber i en klasse for sig. Den sænket bagende og de sideværts justerbare køreramper, gør trailerne særdeles velegnet til sakselifte og andre køretøjer med lav frihøjde.

Maskintrailer OG tiptrailer i én…!

Robust trailer med bladfjedre.

Den helt nyudviklede ”Maskintipper” er super anvendelig til maskintransport og hurtig aflæsning af grus, sand m.m. Maskintipper er en del af Variants Maxi-Load serie, som er kendetegnet ved et stærkt helsvejset chassis og undervogn med kraftige bladfjedre. Hjul på siden og el-hydraulisk tip, sikrer høj styrke og høj tipvinkel. Ved tilvalg af køreramper kan maskiner let køres op, takket være den lave ladhøjde på kun 46 cm. Rampeskuffer under ladet, indbygget batteri med lader, og høj brugsværdi er alt sammen standard…! Indvendige ladmål 300x150 cm, opkørselsvinkel på kun 12° og tipvinkel på hele 50°.

Bygget til hårdt brug - hver dag..!

Ekstra stærkt design og kvalitet! Kan udstyres med ramper, netgitter, stålbund m.m.

KØRERAMPER

De specialudviklet køreramper i aluminium har ekstra høj styrke og sikrer jævn overkørsel til trailer. Opbevares i de integrerede rampeskuffer.

Se alle vores trailer modeller og tilbehør på variant.dk


42

POTENTIALE

Byggeri og anlægsaktivitet stiger 95 milliarder euro i 2018-20 Indlæg af Anders Bjerre, seniorforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning

For nyt boligbyggeri er der markant vækst i Irland og Ungarn, men også nedgang i Norge, Sverige, Frankrig og et par lande mere. Generelt går enfamilieshuse bedre end andet boligbyggeri, og i en stor gruppe lande er der pæne markedsmuligheder mod 2020. I enkelte lande er der fremgang for både lejligheder og enfamilieshuse mv. For det øvrige byggeri (erhverv & offentligt) er udviklingen ganske uensartet. Udviklingen i udvalgte hovedsektorer fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Nybyggeri, udvalgte sektorer, 19 lande (mia. euro, 2017-priser)

Anders Bjerre Anders Bjerre har været ansat ved Instituttet for Fremtidsforskning siden 1976 og er i dag seniorforsker. Han har bidraget til udviklingen af The Dream Society og Creative Man. Han er også den danske deltager i Euroconstruct-samarbejdet, som jævnligt udsender nye vurderinger af byggeriets fremtid. Han organiserer ofte kurser i fremtidsforskning og har afholdt internationale konferencer i relation til byer, byggeri og boligudvikling.

Skoler, læreanstalter, forskning Sundhed, hospitaler mv. Industri, produktion lager, logistik Kontor

2017

2018

2019

2020

pct. p.a.l)

30,1

30,0

30,3

30,4

0,3

19,8

20,1

21,0

21,3

2,4

41,0

42,5

43,4

44,0

2,4

20,6

21,9

22,3

22,6

3,1

46,1

45,7

44,4

44,8

-1,0

1) Real gennemsnitlig vækstrate for 2018-2020, % p.a. Kilden rummer tal for de enkelte lande (og flere bygningskategorier). De 19 lande er nævnt under figuren ovenfor. Kilde: Euroconstruct Report, June 2018

Euroconstruct-rapporten fra juni 2018 rummer detaljerede prognoser for udviklingen i europæisk bygge- og anlægsaktivitet i 19 vigtige lande de næste år.

Figur: Udvikling i byggeri og anlægsvirksomhed, 19 lande, 2014-2020. Indeks 2017=100

Det går skidt for den meget store kontorsektor; England trækker stærkt ned pga. brexit, men også Irland går ned. Nok flytter nogle virksomheder væk fra London, men usikkerheden om den fremtidige grænse til England trækker også ned i Irland. Der er dog markante vækstudsigter i fx Holland, Norge og Spanien og nogen vækst i en række andre lande. Væksten i sundhedssektoren er markant i både Skandinavien og Østeuropa, mens der er fald i fx England og Tyskland. Også for skoler mv. er der fald i nogle lande, markant vækst i andre. For både industri og logistik mv. er der nedgang i Tyskland og enkelte andre steder, men opgang i mange lande. Rapporten gennemgår udviklingen i disse og flere andre sektorer med en del detaljer. Anlægsvirksomhed er på vej ind i en periode med stærkere vækst. Mange steder opretholdt man aktiviteten i nogle år efter finanskrisen, men den stigende offentlige gæld har bremset udviklingen. Efterhånden som det går bedre med det private erhvervsliv er de offentlige finanser nu også i bedring mange steder, og der er plads til at skrue op for anlæg igen, jævnfør tabel 2.

Tabel 2: Anlægsvirksomhed, syv sektorer, 19 lande (Mia. euro, 2017-priser) Veje Jernbaner Andre transportanlæg

Anm.: Euroconstruct omfatter 19 lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Irland, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien (UK), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig, Kilde: Euroconstruct Report, June 2018

Figuren (med indekstal, 2017=100) viser at boligbyggeriet har været den stærke drivkraft i sektorens udvikling i de sidste år, men her aftager udviklingen stærkt frem til 2020. Øvrigt byggeri fortsætter sin mere moderate fremdrift i kun let svækket tempo. Branchens førertrøje går dog til anlægsvirksomhed i de næste år efter nogle år med små hop på stedet. Den samlede aktivitet stiger 95 milliarder euro, men væksten aftager noget og konkurrencen skærpes gradvis, dvs. eksportaktiviteterne skal styrkes snart for at smede mens jernet er varmt. For sektoren som helhed er der vækst i 17 af de 19 lande. Topscorerne er Ungarn (+11% p.a.), Polen (8%), Portugal (7%), og Irland (7%). Holland, Spanien og Tjekkiet ligger i 4-5%, resten lavere - med Finland (-0,1% p.a.) og Tyskland (0,0%) nederst. Alle vækstrater er årligt realt gennemsnit for 2018-2020. Udviklingen varierer selvsagt mellem sektorerne. I rapporten er der omfattende tabelleringer af udviklingen i de enkelte lande og delsektorer, år for år; her bringer vi nogle få nedslag.

Telekommunikation Energilateret Vand og Kloak mv. Andet Anlægsvirksomhed I alt

2017

2018

2019

2020

pct. p.a.l)

105,2

111,8

117,5

121,7

5,0

43,8

45,7

49,1

51,4

5,5

21,1

21,8

22,6

23,0

2,9

26,4

27,4

28,3

28,9

3,0

52,1

53,7

56,1

56,4

2,7

34,9

35,7

36,3

36,5

1,5

24,8

25,5

26,2

26,7

2,4

308,2

321,7

336,1

344,5

3,8

Noter og kilde: Som tabel 1.

Den kraftigste vækst ser man for transportområdet, primært veje og jernbaner. Veje vokser bl.a. stærkt i Norge, Sverige, Holland, Belgien, England, Frankrig, Schweiz og Polen; jernbaner bl.a. i Norge, Sverige, Frankrig, Italien men også flere andre steder. ’Andre transportanlæg’ dækker bl.a. havne og lufthavne; her var væksten stærk i 2017 men aftager i de næste år. Som man ser, går det også rigtig godt for investeringer i telekommunikation (der vokser i de fleste lande) og energirelaterede anlæg, herunder f.eks. el-transmission og andre støtteanlæg til vedvarende energi, der er et stort vækstområde. Specielt de gamle østlande Polen, Tjekkiet og Ungarn har bred vækst i anlægsaktivitet på grund af EU-støtte, enkelte lande har nedgang i anlæg, mest markant i Finland.


VI ER MED FRA FØRSTE SPADESTIK

Når der startes op på et nyt byggeprojekt, får du rådgivning til alle faser af byggeriet, lige fra støbning til den sidste finish på byggeriet er lagt. De seneste år har vi udvidet sortimentet på entreprenørværktøj, så du finder et bredt udvalg i alle vores entreprenørcentre. Vores konsulenter er din personlige kontakt til Carl Ras og kommer ud til dig, når du har behov for det. Eller du kan ringe til vores callcenter, hvor vi også har faglig rådgivning til entreprenører. Ring og hør mere på 44 85 55 11.


44

Annonce

POTENTIALE

Bæredygtige boliger skyder op i rekordfart – Vi holder ingenting hemmeligt. Hvis man vil bygge bæredygtigt og sundt som os, kan man finde alle beskrivelserne på vores hjemmeside og få sin lokale tømrermester til at bygge et hus med de samme gode egenskaber som vores. Det er dog en fordel at have en god portion erfaring med denne type byggerier, siger Maria Jakobsen.

Første hus i 2016

Den stille boligrevolution begyndte i 2016. Rune og Maria Jakobsen investerede i en byggegrund i den lille Østjyske by Rodskov og byggede deres første udstillingshus – model UNICO – et længehus i ét plan på 184 kvadratmeter med ensidig taghældning og en unik facade.

De kunder, som ikke selv kan tegne huse, får hjælp af Jakobsen huses faste samarbejdspartnere Reværk Arkitektur i Aarhus. Tegnestuen, som også fokuserer på bæredygtige løsninger, sikrer, at kundernes drømme bliver til virkelighed inden for deres budgetter. – Arkitekter vil gerne tegne efter kundens ønsker. Men kunden ved ikke altid, at snørklede tilføjelser og teknisk komplicerede løsninger gør husene dyrere at bygge. Derfor giver det stor værdi, at Reværk yder en professionel service og taler alle ændringer godt igennem med kunderne, så vi kan opfylde kundernes drømme inden for deres budgetter, siger Maria Jakobsen.

Flagskibet UNICO har siden fået selskab af flere udstillingshuse på den samme villavej. Deres fællestræk er naturlige byggematerialer, åndbare vægkonstruktioner, den sunde og naturlige indeklimaløsning ”Living Better” samt facader i skifer og varmebehandlet træ. Materialerne giver et udtryk, som sjældent ses i andre nybyggede huse.

Flere danske familier har fokus på bæredygtighed og sundt indeklima, når de skal bygge hus.

– Vi mærkede skepsis over for konceptet i starten. Mange i branchen sagde, at det ikke var muligt at bygge sådan. Så vi brugte meget tid på at fortælle og dokumentere, hvorfor vi mente, at vi godt kunne. Nu har vi bevist, at det kan lade sig gøre, og vores kunder nyder virkelig hverdagen i deres nye bæredygtige hjem, siger Maria Jakobsen.

Hver måned bygger Jakobsen huse ApS et nyt bæredygtigt hus efter et kompromisløst koncept. Ordrebogen er fyldt et stykke ind i 2019, og der er sket et markant skift i kunderne på bare to år.

Satsningen har givet Jakobsen huse en unik placering i markedet. De første syv huse står færdige, og virksomheden påbegynder seks nye husbyggerier inden udgangen af 2018.

–- I begyndelsen var det mest idealister med små budgetter, som kontaktede os. Nu får vi henvendelser hver dag, og budgetterne er tit mellem tre og fem millioner, fortæller Maria Jakobsen, medejer og projektleder i Jakobsen huse.

Arkitekt Mads Hauerslev var en af Jakobsen huses første kunder. Hans familie var plaget af støj og dårligt indeklima i deres gamle betonbyggeri. Så den sunde indeklimaløsning fik ham til at vælge Jakobsen huse, og det har han ikke fortrudt.

Kunderne har på forhånd besluttet sig for at bygge efter Jakobsen huses koncept. Så spørgsmålet er mest, hvad der er muligt indenfor de enkeltes budget. Selvom der er længere mellem idealisterne på kundesiden, er ægteparret Rune og Maria Jakobsen stadig drevet af mere end profit. De vil udbrede det bæredygtige husbyggeri til gavn for os alle.

Flyttede fra allergi og støjgener

– Vi har fået et utroligt behageligt hus. Før var vi syge om vinteren hele familien. Det er vi ikke mere, og min eksem er også blevet mindre generende. Jeg tror på, at det er fordi, vi altid får frisk luft, som ikke har været igennem en maskine, siger han.

d Sun VI BYGGE R , uft RE forBnÆ DYGTIGT eUNDT Sun&dS - FO boRliDgIGeOrG D IN FAMIL IE


46

Annonce

POTENTIALE

Fakta om renoveringen af Ryesgade 25 Denne ejendom fra 1906 består af 38 lejligheder og 7 nye penthouse tagboliger i 2 plan. Den gennemførte helhedsrenovering er Danmarks første DGNB certificerede renovering og målsætningen er at skabe endnu bedre løsninger, besparelser og boligkvaliteter end naboen Ryesgade 30, som vandt RENOVER-Prisen i 2013. Ambitionen er at skabe moderne og tidssvarende boliger med godt indeklima og lavt energiforbrug i en historisk kvalitetsejendom, hvor de originale detaljer og materialer skaber en attraktiv atmosfære. Projektet i Ryesgade 25 er støtte af Københavns Kommunes byfornyelsespulje og udvalgt som en af Danmarks 100 mest klimavenlige løsninger i publikationen ”Klima100” udgivet af Sustania og Realdania. Projektet kan lige nu ses på udstillingen ”Welcome Home” i Dansk Arkitektur Center i BLOX indtil september i år og på Krydsrum Arkitekters hjemmeside.

Gi’ de ældre ejendomme en bæredygtig fremtid! Indlæg af Niels Jakubiak Andersen, partner og administrerende direktør i Krydsrum Arkitekter

Da de blev opført omkring forrige århundredeskifte var de datidens samfunds bud på tætte og moderne boliger til byernes tilflyttere. De blev opført i smukke og langtidsholdbare kvalitetsmaterialer fra lokale teglværker og vores nabolandes store fyrtræsskove og er i dag en stor del af selve identiteten for byer som København. Etageejendommene blev sågar opført ud fra standardiserede metoder, super effektivt og kun ca. 6 måneder tog det (afhængig af facadens detaljeringsgrad) og så var der indflytningsklare boliger til den voksende befolkning. God balance på tid, pris og kvalitet var ikke svært dengang de blev opført, og det behøver det heller ikke være i dag. Ligesom energieffektiviseringer og ny teknologi i ejendommen ikke behøver at ødelægge kulturarvsværdierne. Nye digitale metoder som fx 3D scanning /projektering og nye teknologier i visse bygningsdele eller produktionsmetoder er faktisk i dag midler til at opnå den samme gode balance mellem god kvalitet og økonomi. Alt var naturligvis ikke kun fryd og gammen dengang, og der kom både sundhedsmæssige, energimæssige og brandsikringsmæssige forhold der måtte forbedres løbende sidenhen. Samfundets store forandringer frem til i dag har naturligvis medført nye behov. Men det er interessant at selve grundstrukturen af disse ejendomme stadig, med visse, modifikationer, egner sig fantastisk godt til både boliger, kontorer, restauranter butikker mv. i den tætte by. Når disse historiske ejendomme i dag er mere energieffektive, sikrer et godt indeklima, har lys og luft i større mængder, altaner mv, har let tilgængelighed, moderne køkkener og toilet-, badefaciliteter, og gode fællesarealer som have

og tagterrasser ja så er de det allermest attraktive for den moderne byboer. I Ryesgade 25 har Krydsrum Arkitekter, med samarbejdspartnere, for Drost Fonden skabt en ambitiøs fremtidssikring af en sådan ejendom fra 1906. Der er tilføjet 7 stk. 1,5 plans taglejligheder i stedet for de gamle saddeltage (25 % mere boligareal), indsat elevatorer og badeværelser i de gamle bagtrapper, tilbygget nye køkkener uden på ejendommens bagside og lavet forbedrede fællesfaciliteter med grønne tage, tagterrasse, regnvandsbassiner og cykelparkering i gårdrummene. Indeklimaet er sikret med decentrale varmegenvindingsanlæg, og el forbruget styres intelligent i samspil med de integrerede solceller på taget. I alt reduceres energiforbruget på ejendommen med 60 - 70 %. Mindre kan også i mange tilfælde gøre det, men det er vigtigt at ejendomsejeren tænker i helheder frem for i enkeltstående bygningsdele. Simple udskiftninger af vinduer uden hensyntagen til indeklimaet eller undersøgelser af altanmuligheder, tagrenoveringer uden tagboliger mv. umuliggør den synergi der ellers kunne være i et helhedsorienteret projekt. Samfundsmæssigt opnås den bedste balance mellem omstilling til grøn energi i forsyningen og energieffektiviseringer i eksisterende ejendomme en gennemsnitlig energibesparelse på 30 %. Det skal naturligvis være økonomisk bæredygtigt for ejendommens ejere, og en af måderne at sikre dette er hvis der er mulighed for tagboliger. Heldigvis er der stadig over 300.000 uudnyttede m² i disse ejendommes tage i København, og kommunen har meldt ud at det fremover vil være en prioriteret byudviklingsmetode og udkommer i løbet af sommeren med ny vejledning for tagboliger.

Tagboligers værdiskabelse generelt 22.000 mennesker ifølge DTU kan bo i ældre ejendommes (opført 1850-1950) uudnyttede tage i København, hvilket svarer til 22 % af de forventede tilflyttere i Københavns Kommune fra 2012 – 2025. Da et tagboligprojekt i KBH typisk er driver for en yderligere energirenovering af hele ejedommens klimaskærm (vinduer og tag) på, vil man rentabelt kunne reducere hele ejendommens samlede energiforbrug pr/m2 med 30-50 %. Tagboligerne tilføjer omkring 20 % til ejendommens boligareal og der opnås altså 5 gange så meget effekt af reduktionen af ejendommens energiforbrug. Dvs. at disse 500.000 m2 tagbolig m2 bliver til 2,5 mio. m2 energirenoveret areal i hovedstaden. Ifølge undersøgelser fra SBi vil hele ejendomme typisk flyttes fra energimærke D til B, hvilket i sig selv medfører en ejendoms værditilvækst på 15-20 %. Dette svarer til en CO2 besparelse på ca. 80.000 T om året. Besparelsen dækker knap 10 % af København Kommunes behov for årlige reduktioner i forhold til ”Roadmap Klimaplan 2017-2025” frem imod kommunens CO2 neutralitet i 2025. Derudover spares samfundet for store omkostninger til ny dyr og energitung infrastruktur og med nærhed til offentlig transport og cykeltransport spares flere hundrede mio om året idet hver km der cykles frem for køres i bil sparer samfundet for 1 Euro.


Annonce

POTENTIALE

Sådan undgår du rotter Der findes vel ikke den husejer, der ikke krymper sig en anelse ved tanken om, at der skulle trænge rotter ind i boligen via kloaksystemet. Ud over de direkte skader som brud på kloakrørene under huset, kan rotter også ødelægge husets dampspærre og isoleringen, hvor den bygger rede. Dermed bliver huset væsentligt dyrere at varme op, ligesom det er bekosteligt at reparere skaderne på isoleringen. Rotter kan slippe igennem et hul på størrelse med en to-krone, og de kan gnave sig igennem både plastik- og betonrør.

For at holde materialepriserne nede, vælger mange imidlertid fortsat at lægge plastik- eller betonrør ved nybyggeri eller renovering, men dette kan vise sig at blive dyrere i det lange løb. Rørsystemer i plastik eller beton udstyres ofte med et rottestop i rensebrønden, men dels vil rotter fortsat kunne gnave sig igennem rørene længere inde under huset, og dels vil udgiften til rottestop og vedligeholdelse heraf gøre valget af plastikrørsystem dyrere i det lange løb i forhold til et rørsystem i rustfrit stål, som er vedligeholdelsesfrit. – Hos BLÜCHER har vi i mange år leveret vores BLÜCHER EuroPipe afløbsrørsystem i rustfrit stål til brug i jord. Rustfrit stål er et dyrere materiale, men udgiften til rørene udgør kun

rørsystem i rustfrit stål. Tager man som eksempel et parcelhus på 100 m² i grundplan, samme areal på første sal, med to badeværelser og et bryggers, vil materialeudgiften til et afløbssystem helt i rustfrit stål ganske vist være omkring kr. 18.000 højere end for et afløbssystem med plastikrør og rottestop. Men set over en 30 års periode vil totalomkostningerne til afløbssystemet i rustfrit stål være cirka kr. 14.000 lavere end for afløbssystemet med plastikrør, da der ikke løbende kommer udgifter til rottestop i rensebrønden og vedligeholdelse af disse. – Det er forståeligt, at der er fokus på materialeudgifterne ved nybyggeri og renovering, men som beregningseksemplet viser, bør man også gøre sig bredere overvejelser omkring vedligeholdelse og holdbarhed. Her viser rustfri stålrør sig at give den langsigtet bedste løsning, slutter Jan Døssing Hansen.

Vælg rør, som rotter ikke kan gnave hul i

Derimod kan rotter ikke gnave sig igennem rustfrit stål, og hvis man får lagt kloakrør i rustfrit stål helt ud til den offentlige kloaktilslutning, kan man dermed forhindre, at rotter får adgang til rørsystemet under huset.

BLÜCHER vandlås er helt i rustfrit stål og kan desuden skilles ad for nem rengøring

en lille del af det samlede byggeri, og i den sidste ende vil man have sparet omkostninger til vedligeholdelse af rottestop og eventuel reparation af rørsystemet, forlyder det fra markedschef Jan Døssing Hansen fra BLÜCHER.

Undgå adgang via vandlåsen

En anden måde at forhindre, at rotter får adgang til boligen via afløbssystemet, er ved at installere gulvafløb og vandlås i rustfrit stål, som rotter heller ikke kan gnave hul i. Det er også en fordel at vælge en afløbsrist, der kan skrues fast, da en rotte kan løfte op til 1 kg og sagtens vil kunne skubbe en løs rist til side.

Rustfrit stål er billigst i det lange løb

Beregninger fra brancheforeningen Danske Kloakmestre viser, at der på sigt også er en økonomisk fordel i at vælge

Med kloakrør i rustfrit stål helt ud til den offentlige kloaktilslutning kan man forhindre, at rotter får dgang til kloaksystemet under huset.

Din

ERHVERVSPARTNER

- Vi håndterer større entrepriser og parkanlæg • Alt i belægning • Plantearbejde • Træfældning • Topkapning

• Rodfræsning • Legepladser • Hegnsopsætning

• Grøn service • Grønne tage • Vinterservice

Vi er professionelle i tilgangen til vores arbejde og ser det som essentielt at levere hver opgave til den aftalte pris og ikke mindst til den aftalte tid.

”VI LÆGGER VÆGT PÅ KOMMUNIKATION, SAMARBEJDE, KVALITET OG ET VELUDFØRT ARBEJDE” Entreprise m.m. Jesper@anchers.dk Tlf. 31 16 07 75

ANLÆGSGARTNER

47

Grøn service og plantning Camilla@anchers.dk Tlf. 31 50 01 78

Kildebrøndevej 50 I 2670 Greve I 31 16 07 75 I anchers.dk/anlaeg


48

Annonce

POTENTIALE

En død rotte er blot føde til andre rotter Hvis rotteproblemet i det danske kloaknet udelukkende forsøges løst ved at fokusere på bekæmpelse, har vi allerede tabt kampen, mener dansk udvikler af rottespærre. En god rotte er lig med en død rotte. Sådan synes den gængse opfattelse at være af den brune rotte, der i stort antal har hjemme i det danske kloaksystem. Her har den som resultat af de mange nedslidte og utætte ledninger - ikke mindst på privat grund - de ideelle betingelser for at formere sig i stort omfang. Det ved de danske kloakmestre alt om.

Som udvikler og producent af rottespærre kan det virke oplagt, at han er ude i et salgsfremstød for sine egne produkter, men det er ikke tilfældet, understreger han: – Hvis jeg kun tænkte på at øge salget, kunne jeg bare holde min mund og fokusere på at producere flere rottespærrer. Vi sælger rigtig mange rottespærrer, da de danske kloakmestre har gode erfaringer med dem. Men man kan heller ikke bare sætte en spærre i en ledning, og så mene at „det var det“. Man er nødt til at inspicere en ledning opstrøms for defekter, før man installerer en rottespærre. Ellers har den ingen virkning, og så er det lige meget, siger han.

Eksempelvis blev det vurderet, at et voldsomt skybrud i København i sommeren 2011, som oversvømmede store dele af hovedstadens kloaknet, gjorde det af med 50 procent af de cirka 100.000 rotter, der blev vurderet til at have hjemme i kloaknettet dengang. I 2016 lød vurderingen fra Københavns Kommune, at der levede 250.000 - 300.000 rotter i hovedstadens kloaknet. Evnen til at formere sig fejler bestemt ikke noget hos den brune rotte, hvis levebetingelserne er optimale. Rotten er derfor blevet et accepteret mål for bekæmpelse, men den tankegang er helt forkert, mener Flemming Lykke Sørensen, ejer af den danske virksomhed Nordisk Innovation ApS, som udvikler og sælger rottespærrer. – Det giver ikke mening at ville slå dem alle sammen ihjel. Det har man allerede forsøgt at gøre i århundrede, uden succes. Et stigende antal af døde rotter i en tabel forblænder, for reelt giver en død rotte blot plads til en ny, og slår vi en rotte ihjel nede i kloakken, bliver den blot til føde for de øvrige, konstaterer han.

Nemt at hade rotter

Uanset om ledningsejerne vælger gift, diverse dræberfælder eller en tredje aggressiv løsning, kan man være sikker på én ting, mener Flemming Lykke Sørensen: – Hvis vi ikke ændrer på dens miljø, har det ingen effekt. I slutningen af 2017 præsenterede regeringen en ny handlingsplan, der har til formål at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. – Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter være skyld i spredning af sygdomme til mennesker og besætninger. Derfor skal rotter

Hans indspark i debatten skal heller ikke opfattes som et angreb på producenter af rottefælder eller brugere af dem.

forebygges og bekæmpes. Den hidtidige indsats mod rotter har ikke kunnet knække den stigende tendens i antallet af anmeldte rotteangreb“, lyder de første linjer i planen. – Rotterne er nemme at hade, fordi de har en grim hale og ser slemme ud. Men hvis vi effektiv kunne reducere bestanden via en bred og kordineret indsats på bekæmpelse samt forebyggelse, og forhindre dem i at bevæge sig rundt via defekte installationer, kunne de leve i et begrænset antal uden smitterisici for mennesker, og så ville vi slet ikke skulle koncentrere os om dem, som vi gør i dag, siger Flemming Lykke Sørensen og pointerer: – Nu er der desværre så mange rotter i kloaknettet, at de via defekte rør kan komme ind i huse, baggårde mv. Da griber vi til tanken om at slå dem alle sammen ihjel i stedet for at kigge på, hvordan man kan begrænse deres miljø. Nu er vi nødt til at tænke i nye baner.

Naivt at tro på 100 % udryddelse

Han understreger vigtigheden af at fokusere på årsagen til de mange rotter fremfor nye metoder til at slå flest mulige rotter ihjel. Her skal der gøres en indsats for at lokalisere og udbedre beskadigede kloakrør, da de giver rotterne tørre redepladser og adgang til føde.

– Fælder har en berettigelse, hvor man laver bekæmpelse. Vores spærre forebygger, så rotterne ikke kan komme ind. Fælder dræber. De forebygger ikke. Men de kan rydde et område, som er spærret af. Man skal bare huske på, at rotter ikke er for fine til at spise deres døde artsfæller. Hvis man udelukkende dræber rotterne, bliver udfaldet af situationen det modsatte af det ønskede, mener Flemming Lykke Sørensen.

I den sidste ende skal indsatsen kunne aflæses i form af et fald i rottebestanden.

– Det er tankevækkende, at vi herhjemme i de seneste 10 år har slået millioner af rotter ihjel, men samtidig har vi flere rotter end nogensinde. Vi kan ikke udrydde rotterne 100 procent. Det er naivt at tro. Men ved at forebygge kan vi reducere rotterne til et antal, hvor vi kan leve med, at de er til. De må for min skyld gerne leve i kloakken, hvis vi kan holde dem i et reduceret antal via forebyggelse, så de ikke forårsager skader. Det handler bare om at udfærdige en komplet strategi, så vi ved, hvor vi har dem. Ifølge Bolius - Boligejernes Videncenter viser data indhentet om rotteanmeldelser fra alle landets 98 kommuner, at antallet af rotteanmeldelser fra borgere til kommunerne er steget fra cirka 145.000 i 2007 til flere end 212.000 i 2016.


Praca

mandskabsløsninger –– Faglærte Faglærte vikarer vikarer til din virksomhed –

WWW.PRACA.DK WWW.PRACA.DK


50

Annonce

POTENTIALE

Søopmåling med centimeters nøjagtighed SensorSurvey A/S udfører hvert år op mod 150 søopmålinger med stor præcision for en lang række havne og rådgivere. I arbejdet på den nye Masnedsundbro har SensorSurvey kontrolleret uddybningsarbejderne til bro fundamenterne og leveret kvalitetskontrol samt dokumentation på udgravningerne. Præcision og tilstedeværelse

SensorSurvey blev tilknyttet projektet i dets spæde stadie, hvor der var behov for at kortlægge havbundens beskaffenhed med henblik på at grave ud til broens fundament med få centimeters nøjagtighed. – Der er kun et par andre firmaer i Danmark udover os, som kan lave søopmålinger med samme præcision, forklarer landinspektør Flemming A. Christensen og fortsætter: – Det er en opgave, som kræver tilstedeværelse, når totalentreprenøren har brug for det. Derfor har mange af vores opmålinger fundet sted om natten. Det er en af de ting, vi gør til forskel for andre, konstaterer Flemming A. Christensen.

Vertikal 3D scanning af havneværker

SensorSurvey A/S er på forkant med den teknologiske udvikling inden for søopmålingen og har blandt andet investeret i det eneste danskejede MultiBeam System med tilstrækkelig nøjagtighed til at udføre vertikale 3D-scanninger. Systemet kortlægger havbunden – den lodrette kajvæg og havneværkerne over vand – i et enkelt sweep.

– Det er et utrolig nyttigt redskab. Det er faktisk blevet lidt af en niche for os at tilbyde tilstandsrapporter i 3D, hvor man kan følge udviklingen af byggerier eller havne. Det er vi de eneste danske entreprenører som gør med tilstrækkelig nøjagtighed - vi kan faktisk se ganske små revner og begyndende sætninger i havneværkerne forklarer Flemming A. Christensen og fortsætter: – Vi har eksempelvis fået en opgave for Storebæltsforbindelsen, der går ud på at kortlægge alle stendiger omkring Østbroen, Vestbroen og Jernbanetunnellen i en 3D-model, så man for eksempel kan se, om der er nogle sten der synker eller rykker sig. Det har traditionelt set været en opgave, man har løst med dykker, men vi kan måle dimensionen på hver enkelt sten med 5-10 cm nøjagtighed. Og så kommer vi hvert tredje år og følger op på udviklingen. Det er en helt ny måde at tænke på, afslutter Flemming A. Christensen.

FAKTA

– SensorSurvey A/S er specialister i opmåling af havne og sejlrender, præcise mængdeberegninger, lokalisering af kabler og genstande, videoinspektion, rådgivning og projektledelse. – Den odenseanske virksomhed blev grundlagt i 2000 og udfører alle opmålinger i henhold til de international IHO krav og kvalitetsstandarder. Dette er entreprenørens garanti for korrekt udførte arbejder. - SensorSurvey har udført søopmålinger for blandt andre SWECO, Niras, Orbicon, A1 Consult, COWI, Statoil, Søfartsstyrelsen, Slots & Ejendomsstyrelsen og en bred vifte af danske havne og entreprenører.

Digitaliseringen rykker ud i byrummet – Vores mål er er levere smart belysning, mobilitetsudstyr og byrumsinventar, der kombinerer ny teknologi med æstetiske og praktiske formål. Det er et vigtigt led i at skabe mere interessante og engagerende byrum, fortæller Morten Nyholm Jensen, der er adm. direktør for NEWTEK, og fortsætter: – Digitaliseringen er kommet for at blive, og den får større og større indflydelse på vores hverdag. Vi har derfor valgt at integrere de digitale løsninger på et felt, der traditionelt ikke har været kendetegnet ved teknisk innovation. Men det er ikke kun på det digitale område, at vi ser en hastig udvikling. Ifølge os skal det digitaliserede smarte byrum også være energineutralt. Vi har derfor fokus på løsninger, der drives af solceller, der foruden deres miljømæssige fordele, betyder, at der oftest spares megen tid og penge ved opstillingen af vores byrumsinventar.

Lavet til at holde

Ingeniør- og handelsvirksomheden NEWTEK har specialiseret sig i at levere byrumsinventar, der komplimenterer den nye digitaliserede dagligdag. Målet er at skabe mere interessante byrum, der øger borgernes komfort. På en bænk i Vejle sidder en forretningsmand, en studerende og en turist i sommervarmen. Det lyder som starten på en vittighed, men i virkeligheden er de alle bare i gang med at få opladt deres devices. Deres siddeplads og ladestation er en såkaldt Strawberry smart bænk fra Newtek.

Den fungerer som et æstetisk byrumsmøbel, en ladestation, målestation og wifi-punkt. Hertil er den drevet af solenergi fra solcellepaneler. Bænkene i Vejle er endnu et bevis på at digitaliseringen er ved at rykke ud i byrummet, og de er allerede nu blevet populære blandt byens borgere og turister. En smartphone i dag er ikke længere en smart gadget, men et nødvendigt værktøj i hverdagen, hvad end man bruger den til at finde vej eller har et forretningsmøde over skype. Mobilitet og tilgænglighed er ikke længere et ønske, men et krav fra borgere og erhvervslivet. Derfor har NEWTEK især specialiseret sig i byrumsinventar, der er skabt til den nye digitale virkelighed.

De smarte bænke med solcellepaneler, strømstik og evt. andet teknisk udstyr, kan måske fremstå skrøbelige, men Morgen Nyholm Jensen forsikrer, at de er lavet til at kunne holde. – Vores solcellepaneler er eksempelvis beskyttet af en plade, der gør dem vandalsikre. Vi har jo samtidigt kunnet se på vores opstillede bænke, at de klarer at blive brugt. Og vi kigger på aftale forbi vores byrumsinventar min. to gange årligt for at sikre os at de er pæne og alt fungerer. Newtek er en nyere ingeniør- og handelsvirksomhed med hovedsæde i Odense. De arbejder både med smart belysning, mobilitetsudstyr og byrumsinventar. Alt sammen med en vision om at skabe bedre og bæredygtige løsninger til slutbrugerne.


2428 SLT

2434

Skabt til hårdt arbejde alle årets fire årstider.

Din kompromisløse hjælper når arbejdet bliver rigtigt tungt.

2445

MP

R OMI

SL

• Lav platform - nem indstigning • Fra kun 89 cm bred og 189 høj • Lavt tårn - maksimal udsyn • Håndtere 1100 kg på en palle

1.999,-

WWW.SCHAEFFER.DK

ST

O

K

ØS

6 E S T . 19 5

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • • Mulighed for 28 km/t LEASING FRA • – flyttes på trailer

+45 99 28 29 30

ÆR K & 6 E S T . 19 5

ØS

RK & TÆ

MP

R OMI

SL

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • Stor skubbekraft og balance • Kan flyttes på 2700 kg trailer • Håndterer 1600 kg på en palle

2445

3450 S

Schäffer med kæmpe kraftoverskud.

Til dem der sætter krav til ekstraordinær kraftoverskud

LEASING FRA

2.185,-

2445

MP

R OMI

SL

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • Stor skubbekraft og balance • Mulighed for 28 km/t • Håndterer 1850 kg på en palle

2.465,-

WWW.SCHAEFFER.DK

ST

O

K

ØS

6 E S T . 19 5

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • • Mulighed for 28 km/t LEASING FRA • – flyttes på trailer

+45 99 28 29 30

ÆR K & 6 E S T . 19 5

ØS

RK & TÆ

MP

R OMI

SL

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • Kæmpe brydekraft og skubbekraft • Fra 102 cm bredde og egenvægt fra 2750 kg • Håndterer op til 2500 kg på en palle

LEASING FRA

2.649,-

TW230 PAHB m. Peruzzo Koala 1200

T273 HST

2445

MP

R OMI

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • S • Mulighed for 28 km/t • – flyttes på trailer WWW.SCHAEFFER.DK

mail@helmstmt.com

O

K

+45 99 28 29 30

ST

109. 900,-

WWW.SCHAEFFER.DK +45 99 28 29 30

O

Normalpris: 135.900

ÆR K &

MP

6 E S T . 19 5

ØS

SL

• Totalvægt på 750 kg påbygget på medfølgende trailer • 2445 Bensin motor • Håndtere strammer op til 16 cm i diameter

K

ØS

6 E S T . 19 5

• Lavt tårn – maksimalt udsyn • • Mulighed for 28 km/t INTROPRIS • – flyttes på trailer

R OMI

SL

TYM Sommerkampagne

129.900,Spar 23.800 ,-

R K & TÆ 6 E S T . 19 5

Ø S

RK & TÆ

• Én pedal frem og én tilbage • Lille venderadius • Stærk lift med PTO • 4-hjulstræk • Option: Vertikalskæring • Opsamling af blade mm. • Græsklipning m. opsamling • Græsdæk

M P SL R O M I

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Afbillede maskiner står med ekstraudstyr. Leasingpriser er med forbehold for udbetaling og kreditgodkendelse.

ON I T C U R T S N O C PER ISLØSE HJÆL

M DIN KOMPRO BLIVER RIGTIG TUNGT! T NÅR ARBEJDE s – Ringsted hu Herning – Aar

CONS

DIN KOM

NÅR ARBEJ


52

POTENTIALE

E-handel transformerer vores byer E-handel har ikke bare ændret vores shoppingvaner – den har også indflydelse på logistikken, byplanlægningen og måden vi bygger på i byerne. Påvirkningen bliver endnu mere tydelig i takt med, at mængden af vores indkøb på nettet stiger. – Ineffektiviteten i de løsninger, vi har i dag, viser et tydeligt behov for nytænkning og identificering af effektive løsninger til distributionsprincipper, strategier og design i fremtidens forsyningskæder. Samtidig med at disse løsninger skal integreres i bystrukturerne, konkluderer Robert Sommar. Rapporten er del af en række videnrapporter, kaldet Urban Insight, skrevet af eksperter fra Sweco, der deler deres viden om forskellige aspekter af byudvikling fra borgernes perspektiv.

Fakta om Sweco

Omsætningen på e-handelsmarkedet øges stødt med 10-15 procent om året. Det betyder løbende strukturelle ændringer hos detailforsyningskæderne. Shopping er gået fra at være en relativt forudsigelig adfærd i forhold til tid og sted, til at blive en langt mere kompleks størrelse. Det giver nye udfordringer for både byplanlæggere, detailhandlen og logistikvirksomheder, f.eks. i forhold til at levere varer til individuelle kunder frem for til at administrere afkast, lagerstyring i butikken og udbud af leveringsmuligheder. – E-handel har givet forbrugeren en ny form for bekvemmelighed, og det har betydet en helt ny forbrugeradfærd. Kunderne bestiller ofte flere forskellige størrelser og modeller, hvorefter de returnerer det, der ikke passer, eller det de ikke kan lide. Prøverummet er så at sige flyttet fra butikken og ind folks hjem, fortæller Robert Sommar, der

er transport- og logistikekspert hos Sweco. Robert er en af ekspertere bag Sweco-rapporten ”Signed, Sealed, Delivered - Analyse af e-handels påvirkning på byområder”. Den samlede effekt af den forøgede net-handel er stadig ikke fuldt afdækket, men det står klart, at ineffektivitet i de løsninger, vi anvender i dag, fører til unødvendig stigning i både trafikbelastning og forurening. Som en konsekvens af de nye indkøbsvaner spår Sweco, at detaillokalet står overfor at skulle genopfinde sig selv, og traditionelle butikker i højere grad vil blive erstattet af showrooms. Samtidig vil den struktur og funktion af lagre, terminaler og indsamlingssteder, vi kender i dag, samt logistikfunktionen i lejlighedsbyggerier og individuelle boliger højst sandsynligt også ændre sig som følge af den stigende e-handel.

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund med en målsætning om bæredygtige bygninger, effektiv infrastruktur og adgang til elektricitet og rent drikkevand. Med 14.500 medarbejdere i Europa kan virksomheden tilbyde deres kunder de rette kompetencer til ethvert projekt. Sweco løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden og er den største virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning i Europa med en omsætning på omkring 16,9 milliarder svenske kroner (1,8 milliarder euro). Virksomheden er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.


Danmarks største lager af bæltemotorer & hydraulikpumper til gravemaskiner

PRISGA

*Gældende til 30. Juni 2018

(ved bestilling af bæltemotorer eller hydraulikpumper)

info@scanbolt.com

4844 8330

RANTI

www.scanbolt.com


54

POTENTIALE

Læserservice 3XN Architects A/S Tlf.: 70 26 26 48 www.3xn.com Side 16 – 18, 20

Danske Tegl Tlf.: 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 22

Isover Saint-Gobain A/S Tlf.: 72 17 17 17 www.isover.dk Side 12

Lendager Group Tlf.: 61 28 00 90 www.lendager.com Side 16 – 18, 20

Sweco Architects Tlf.: 72 20 72 07 www.sweco.dk Side 52

ABC Pavilloner A/S Tlf.: 86 81 26 30 www.abcpavilloner.dk Side 34

Euroconstruct Tlf.: (+43 1) 798 26 01- 483 www.euroconstruct.org/ec Side 42

Jakobsen Huse ApS Tlf.: 40 61 94 93 www.jakobsenhuse.dk Side 44

Metroselskabet I/S Tlf.: 33 11 17 00 www.m.dk Side 36

Södra Wood A/S Tlf.: 48 48 82 00 www.sodra.dk Side 27 

BLÜCHER Metal A/S Tlf.: 99 92 08 00 www.blucher.dk Side 47

Eurodeck A/S Tlf.: 56 14 22 21 www.eurodeck.dk Side 31

JJW Arkitekter Tlf.: 33 24 09 09 www.jjw.dk Side 24

Newtek ApS Tlf.: 53 83 07 59 www.newtek.dk Side 50

TEMPORENT Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk Side 10

CSK Stålindustri Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk Side 37

Galaxe A/S - Thermozell Tlf.: 59 45 04 10 www.thermozell.dk Side 33

JUUL | FROST Arkitekter A/S Tlf.: 32 95 95 78 www.juulfrost.dk Side 14

Nordisk Innovation Tlf.: 86 3514 66 www.nordisk-innovation.dk Side 48

Vandkunsten Tlf.: 32 54 21 11 www.vandkunsten.one/da Side 16 – 18, 20

Danske Arkitektvirksomheder Tlf.: 32 83 05 00 www.danskeark.dk Side 6

Gyproc Saint- Gobain A/S Tlf.: 59 57 03 30 www.gyproc.dk Side 23

Kalk A/S Tlf.: 56 50 30 00 www.kalk.dk Side 21

Saga Wood Tlf.: 98 34 35 44 www.sagawood.dk Side 29

Vikarholdet.dk Tlf.: 70 22 22 88 www.vikarholdet.dk Side 33

Dansk Boligbyg A/S Tlf.: 76 27 50 00 www.danskboligbyg.dk Side 28

FM Mattsson Mora Group Danmark Tlf.: 63 10 22 10 www.fmmattsson.dk Side 12

Klatreteknik ApS Tlf.: 28 15 01 29 www.klatreteknik.dk Side 38

SensorSurvey A/S Tlf.: 26 77 12 16 www.sensorsurvey.dk Side 50

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Side 8 & 32

Friis & Moltke A/S Tlf.: 72 10 00 52 www.friis-moltke.dk Side 26

Krydsrum A/S Tlf.: 39 31 05 60 www.krydsrum.dk Side 46

Spacon & X Tlf.: 26 27 01 30 www.spaconandx.com Side 30

Du har udfordringen, vi har løsningen! Alle køretøjer ruster året rundt i det

danske klima... Økonomiske fordele og lang levetid med Dinitrol Ved at forebygge rustangreb på køretøjer og tilbehør, forlænges materiellets levetid. En investering i en Dinitrol Materiel behandling er derfor en investering for at minimere omkostningerne. Dinitrol har, som de eneste på markedet, et specielt industri rustbeskyttelsesprodukt. Det lak-lignende produkt tørrer op på overfladen, kan tåle temperaturer på op til 200 grader og er 100% transparent. Maskinellet er derfor fuldt ud funktionelt efter behandling, ligesom oplysningstavler fortsat er synlige. Vi rustbeskytter alt lige fra erhvervskøretøjer, entrepenør maskiner, lastbiler til busser, traktorer m.m.

erhverv.dinitrol.dk


Woodfac er et unikt patenteret facadesystem, med trælameller der klipses på en aluminiumstruktur som sikrer udvidet levetid, hurtig montage, ingen synlige skruer og et knivskarpt look. Woodfac er fremstillet af FSC-træ og 100% genanvendt Green Aluminium, hvilket betyder højeste grad af bæredygtighed.

WWW.NORDISK-PROFIL.DK

TLF: 45 166 100

W W W. N O R D I SK - P RO F I L . D K

INFO@NORDISK-PROFIL.DK


Solid virksomhed - ekstra kapacitet - vi leverer betonelementer til hele Danmark Svinninge Beton Industri er en ny betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S.

Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Svinninge Beton Industri forventes at starte produktion i efteråret 2018.

Kontakt os - og lad os sammen hæve standarden for dit projekt.

NY TFABRIK

N LEME E N O BET

LL A Æ J S PÅ

Twister på Amager Strand

ND

Sfinxen på Islands Brygge

Krøyers plads i København

FÅ HE - OGS LE PAKKEN OG P Å MONTAG ROJE K TE R E ING

Kalvebod Fælled Skole

Totalleverandør på byggeprojekter - ved renovering, ombygning eller helt nye projekter Komplet produktprogram og serviceydelser

• • • •

Dæksystemer Vægelementer Altaner Reposer

• • • •

Trapper og trappeløb Søjler Forspændte bjælker Deltabjælker

• • • •

Affaldsskakte Luftsluser Facadebeklædning Specialforme til in situ

• Projektering • Indkøb og styring • Montage

Svinninge Beton Industri • Nordgårde 1A, 4520 Svinninge • Tlf.: 77 35 46 00 • industribeton.dk

Potentiale 2018  
Potentiale 2018