__MAIN_TEXT__

Page 1

INDRET.DK

Magasinet for bygherrer og arkitekter

projekter og Design


CENTURY 2000 Design: Hans J. Wegner

Century 2000 sofaen så dagens lys for første gang i 1957. Den havde dengang model-nummeret 300. Også med denne model var Hans J. Wegner forud for sin tid. Tilmed lagde han her grundstenen til det store udvalg af kassesofaer, der findes på markedet i dag. Ved årtusindskiftet relancerede Getama Danmark A/S modellen og gav den navnet Century 2000. Modellen fås med stof eller læder efter ønske, som henholdsvis stol, 2-pers., 2½-pers. og 3-pers. sofa. Getama Danmark A/S • DK-9631 Gedsted • Tel.: +45 9864 5300 • Fax: + 45 9864 5329 • info@getama.dk • www.getama.dk Showroom Getama & In-Light Scandinavia: Frederiksgade 1, 3.sal • DK-1265 København K


WORKSPACES WHERE WE MEET, LEARN AND CREATE

WWW.KINNARPS.DK / +45 70 15 10 10


Stilsikre rum

legende let opsætning personligt design

effektivitet

Together we make it matter EFG Create. Et opbevaringssystem, der bygger på kreativitet og motivation. Multifunktionelt og imageskabende. EFG Create er modulbaseret og let at sætte sammen uden værktøj og kombinere med åbne eller lukkede fronter i træ, metal eller tekstil. Skab en uendelig reol, der passer til ethvert projekt og som er legende let at bygge om, til og på.

EFG A/S, Islevdalvej 98, 2610 Rødovre – EFG A/S, Trinsøvej 9, 8000 Aarhus C Telefon 44 500 900 – mail: efg@efg.dk – hjemmeside: www.efg.dk


Belysningen gør en forskel ...

LED vejarmaturet ITALO fra AEC Lighting har igen vist, at den italienske producent kan lidt mere end de fleste. AEC har op til Verdens Udstillingen EXPO 2015 i Milano leveret 84.000 stk. LED ITALO armaturer. Vundet på “best performance”. Turin har ligeledes valgt ITALO, AEC Lighting som total leverandør med 45.000 stk. Vundet på “highest technical score”. 2.000-36.000 Lumen, 500/700mA, 3. generation LED Multichip med reflektor, High Performance Soft Optik, 6 forskellige vej-optikker. Se ITALO serien på DOLL i Herstedvester, Albertslund på Parcel 15, Smedeland 20A-26B. DELUX DENMARK

-

Torbenfeldvej 1

-

2665 Vallensbæk Strand

-

Tlf.: 43 53 53 35

-

Mail: info@deluxdk.com

-

www.deluxdk.com


kolofon

Chefredaktør Nicolaus Nissen nissen@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 23 44 04 26 Redaktion Joachim M. Dannerfjord Joachim@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 31 33 18 57

Arkitektstuderende søges til en ukendt fremtid Den kendte østrigske arkitekt Hermann Czech blev en-

videnskab og praksis tegner på denne måde hjørnerne i

gang spurgt om han ville deltage i en konkurrence om

en læringstrekant, som vi tror vil ruste de studerende til at

fremtidens boligbyggeri. Han svarede, at han i så fald gerne

kunne arbejde på en flerstrenget og reflekteret måde – også

ville have invitationen igen om tyve år, eftersom han som

med fremtidige og ukendte udfordringer.

udgangspunkt kun havde mulighed for at tegne til sin egen tid. Svaret kan virke lidt højpandet, men har også

Et andet initiativ handler om at lære de studerende at

noget sandt i sig. Det er nemlig meget svært at forestille

arbejde i dybden, fordi vi er overbeviste om, at evnen

sig, hvordan verden ser ud om tyve år. Hvem havde ek-

til specialisering skal gå hånd i hånd med den holistiske

Redaktør Mikkel Weber Sandahl

sempelvis for tyve år siden set, at den vigtigste dagsorden i

tilgang, der kendetegner arkitekters arbejde. Vi har der-

Europa i dag ville handle om genanvendelse og ombygning

for oprettet en række nye kandidatprogrammer, hvor de

Skribenter Mike Rømer, MDD Anne Overskov Higgins, cand. Arch. Stine Liv Buur, Arkitekt, PhD. Martin Fogt Pollas Rønberg Elias Inceer Pernille Le Marc

af eksisterende arkitektur, og at evnen til at arbejde med

studerende får lov til at gå i dybden med et bestemt emne

et historisk materiale vil blive efterspurgt? Hvem havde

eller spørgsmål, som er knyttet til et forskningsmiljø og/

forudset, at den succesfulde og avantgardistiske bølge,

eller en kunstnerisk tilgang. De mere spidse programmer

anført af Rem Koolhaas, i Holland ville blive erstattet af

bringer kandidaterne i kontakt med en bredere vifte af

en tilsvarende retro-bølge, hvor hele nye boligkvarterer

aftagere og de har et større fokus på tværfaglighed. Det kan

opføres med svungne gavle? Eller hvem havde forudset,

handle om at udvikle bæredygtigt industrialiseret byggeri i

Koordinator Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk

at hele ejendoms- og lånemarkedet ville kollapse under

samarbejde med eksempelvis DTU. Eller om at studere det

finanskrisen i 2008?

politiske mulighedsrum for arkitektur i lande med store

Art Director Benny Leick bl@mediaxpress.dk

miljømæssige udfordringer. Eller om at skabe nyt typer Læren af historien er først og fremmest, at man ikke kan

rum, der bryder med en funktionalistisk zoneopdeling

vide, hvordan fremtiden ser ud. En uddannelsesinstitu-

blandt andet ved at trække på moderne netværkstænk-

Mediegrafiker Anja Friis anja@mediaxpress.dk

tion som Kunstakademiets Arkitektskole, der uddanner

ning. Det afgørende er imidlertid ikke selve temaet, men

den næste generation af arkitekter, må derfor nødvendigvis

snarere at de studerende lærer at gå i dybden med et

løfte blikket over de dagsaktuelle forestillinger om fremti-

spørgsmål, selv at stille spørgsmål og gerne også få nogle

Forside Henrik Bønnelycke Bønnelycke MDD

den. Vi må uddanne arkitekter til at kunne håndtere det

erfaringer med at føre noget ud i livet i et samarbejde,

uventede i en fremtid, der bliver anderledes end vi tror.

hvor der ofte har modstridende interesser og hvor man

På Kunstakademiets Arkitektskole har vi valgt at ændre

skal samarbejde med andre fagfolk og lægfolk.

Abonnement og kundeservice Kristine Gundesen kundeservice@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+Arkitektur´s kundeservice besvarer henvendelser vedrørende abonnement, indbetalinger samt adresseændring.

studiet, så de studerende bliver mere bevidste om de for-

I sidste ende tror vi at evnen til at kunne stille de rigtige

skellige metoder, man har at løse problemer med: De mø-

spørgsmål, til at visualisere nye løsninger og at have kom-

der forskere, der lærer dem at arbejde analytisk og viden-

petencen til at føre dem ud i livet er nogle af de vigtigste

skabeligt; de møder praktiserende arkitekter, der kender alt

evner – også i fremtiden.

Bestilling af nyt abonnement: Bestilling af abonnement sker ved henven­­ delse til kundeservice@byggeri-arkitektur.dk. Årsabonnement, 8 udgivelser, koster kr. 760,Annoncesalg: annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk Udgiver MEDIAXPRESS A/S Bredgade 36, 1.sal, forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax.: 35 29 42 22 www.byggeri-arkitektur.dk info@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+arkitektur er tilmeldt: Dansk Oplagskontrol

6

til de aktuelle udfordringer i branchen; og de møder undervisere, der arbejder med en kunstnerisk og helhedsoriente-

Peter Thule Kristensen

ret tilgang, hvor hele sanseapparatet bliver sat i spil. Kunst,

Fagleder, Kunstakademiets Arkitektskole

indhold 8 Form Follows Feeling

50 Sanseindtryk skaber frirum

12 Ind i arkitekturens væsen

52 Totalleverandør af fleksibilitet

16 Ultrakompakte overflader

54 Langsigtet tænkning i Præstø

18 Kreativitet uden ende

56 Unikke løsninger til unikke børn

22 Skalstol med særpræg og funktionelt genbrug

58 Skolen i Nordhavnen

24 70 år med form og funktion

60 Den transparente tilgang

26 Legende let indretning

62 Store akustiske landevindinger forude

29 Modsætninger mødes

64 At bevæge sig i flere retninger på samme tid

30 Den subtile elegance

67 Byskolen blev til en skoleby

32 Fremtidens byggemateriale kommer fra Kina

68 Uanede muligheder med lysende flader

34 Reproduktioner af originaler

70 En stræben efter det exceptionelle

38 Med modstand som drivkraft

71 Nyt tekstilt glasudtryk

42 Sportsarena i svævende geometri

72 Mesterværk i højstyrkebeton

44 Indeklima opgraderet i historisk domicil

76 Godt design på Bistro 22

46 Transformation: Learning lab Eden

78 Undertage med RFID-teknologi giver tryghed

48 Skolefællesskab på sporet

80 Grundlaget for et stærkt projektsamarbejde

Byggeri+arkitektur udkommer i et oplag på 10.300 eksemplarer, 8 gange årligt. Magasinet udsendes til bygherrer og arkitekter samt beslutningstagere med professionel interesse for arkitektur, design og indretning, inden for både den private og offentlige sektor. Hvor intet andet er anført, er billedmateriale og illustrationer venligst udlånt af bygherrer og arkitekter. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der bliver indsendt uopfordret. Redaktionen modtager gerne henvendelser om byggeprojekter, hvor man har gjort sig særlige overvejelser vedrørende æstetik, funktion og materialevalg samt nyheder indenfor dansk og udenlandsk design.


Introducing Kite conference chair design Broberg & Ridderstråle

Swedese Möbler AB, Vaggeryd, Sweden tel +46 393 797 00, www.swedese.se Lars Black tel +45 2423 2472, lars.black@swedese.se

Celebrating seventy years of design 1945–2015


Form Follows Feeling Den hollandske designer Hella Jongerius mener, at vi har mistet de originale vÌrdier inden for industrielt design. Jongerius har derfor en mission – at bringe kvalitet og oxygen tilbage i det industrielle produkt. Tekst af Stine Liv Buur


300 Farvede vaser (Serie 3). Hella Jongerius har siden 2003 udviklet tre serier af farvede vaser, som hver især er eksperimenter med farver og hvor ”vasen” anvendes som canvas. Serie 3 blev udviklet i 2010. Credit: Gerrit Schreurs

Udvikling af tæpper for Danskina, et indblik i en design proces. Credit: Marcus Gaab

Portræt af Hella Jongerius. Credit: Markus Jans

I really don´t believe in the world of consumerism, this stuff that is filling our lives and poising the Earth” Hella Jongerius arbejde repræsenterer en interessant kombination af industri og håndværk, høj og lavteknologi. Hendes designs spænder fra keramik, tekstiler og møbler til større interiøropgaver. Ud over at være aktiv på hendes egen tegnestue, Jongeriuslab i Berlin, er Hella Jongerius design director i den danske tæppevirksomhed Danskina, hun er art director for Vitra colours and surfaces, og indgår yderligere i et langvarigt samarbejde med KLM med det formål at genoplive det hollandske flyselskabs Business Class interiør. Gennem sine designs viser Jongerius en dyb forståelse for håndværket og hvordan det kan indarbejdes i en serieproduktion. Hun er særlig kendt for at bringe det uperfekte og frigjorte sammen til dannelse af en karakteristisk og unik æstetik. Jongerius arbejde med det frigjorte, misfits som hun selv kalder det, kan også opleves i hendes møbeldesigns hvor hun ofte anvender forskellige farver og tekstiler til polstring.

Som en designer er det ikke kun vigtigt at være opmærksom på kultur og æstetik, det er også vigtigt at være opmærksom på det sociale miljø.

En designers mission

Mit svar på denne problematik, er at arbejde med en mere holistisk tilgang til design, med ønsket om at indarbejde de originale værdier igen.

Jeg har en mission som designer, jeg har idealer og inden for disse søger jeg nye industrielle værdier. indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

”Én farve er ingen farve. En farve bliver en farve i form af sine naboer.” De tre originale værdier inden for industriel design var at forbinde kulturel bevidsthed med socialt ansvar og økonomi, og med denne kombination skabe kvalitet til mange mennesker. Det var også nogle af de værdier, Bauhaus byggede på. Jeg mener, vi undervejs har mistet kvaliteten.

Det er et problem, at den økonomiske profit er blevet det vigtigste element, og vi har mistet de to andre værdier. I dag kan jeg se, at dette afspejler sig i størrelsen på den massive markedsføring, hvor målet er at sælge irrelevante produkter med gode historier. På den anden side kan ingen benægte det faktum, at mennesket har et behov for at shoppe.

I mange af de nutidige industrielle produkter ser jeg en mangel på kvalitet, men mennesket er tiltrukket af disse produkter, fordi de er tiltrukket af det ”nye”. Tingene har ændret sig fra at fokusere på kvalitet til kun at handle om nyhedsværdien. Som designer føler jeg et ansvar for at ændre denne triste udvikling, og jeg spørger derfor tit mig selv: Hvordan kan vi etablere andre værdier end kun ”det nye”? At observere kunst kan give nogle af svarene. Hvorfor bliver et kunstværk aldrig kedeligt? Jeg tror, det er fordi, det er holistisk, at det indeholder mange værdier. God kunst stimulerer fantasien og giver samtidig rum for tilskuerens egen fri fantasi. God kunst omfavner tilskueren som et helt menneske – og det er det, jeg ønsker at opnå med mine designs. Hvordan oplever du forskellen mellem kunst og design?

Forskellen mellem kunst og design er, at design skal være funktionelt, det skal være brugbart. Modsat det meste kunst kan design røres, hvilket betyder, at berøringsfladen, kvaliteten og farven for udformningen er vigtigt. Det handler ikke om

9


UN North Delegates Lounge interiør 2013. Udsigt fra indgangen og mod East River. Credit: Frank Oudeman

objektet i sig selv, men hvad, der designes i forhold til mennesket, der skal være en stærk relation mellem brugeren og objektet. En industriel produktion er en lang og krævende proces, der er derfor en stor fare for at miste mange af de indledende design-ideer undervejs. Et af de generelle emner i en industriel proces, er at holde prisen på så lavt et niveau som muligt, og gennem denne proces ser jeg det som en pligt at holde produktet i live, bibeholde oxygenet i produktet. Hvordan holder du liv i et industrielt produkt? Jeg har nogle få metoder. Først og fremmest starter jeg altid med udgangspunkt i selve materialet. Jeg siger uafbrudt til mine ansatte: Always start with the yarn! Materialet sætter standarden for den endelige kvalitet. En anden metode er Hands on design process. Hænderne ved så meget mere end menneskets hjerne kan forestille sig, og denne metode afspejler min udtalelse: Form follows feeling. Designs skal designes med hænderne og ikke med hovedet. Hovedet har ikke løsningen, hænderne har løsningen. Hvis man som designer anvender denne metode i begyndelsen af designprocessen, i de indledende modeller og prototyper, vil dette blive synligt i det senere industrielle produkt. Det endelige produkt skal afspejle menneskelige egenskaber i form af de håndværksmæssige detaljer. Det er selvfølgelig svært at bibeholde alle håndværksmæssige detaljer gennem en industriel se-

10

Sphere Table i UN North Delegates Lounge. Credit: Frank Oudeman

rieproduktion, og udfaldet bliver ikke et håndværk – men det er vigtigt, at et design bliver udviklet logisk mellem hænderne, fordi designet altid kommer tilbage i dine hænder igen. I never start with an empty sheet of paper. I min udvikling af nye farver og tekstiler til klassikerne

“Always start with the yarn! Materialet sætter standarden for den endelige kvalitet.” kigger jeg altid efter inspiration i arkiverne. Det er derfor, jeg værdsætter mit job hos Vitra og Artek, som producerer flere af de epokegørende møbler fra det 20. århundrede. Jeg er stolt af at stå på skuldrene af fortidens mestre og give deres møbler nyt liv. Jeg behøver ikke at udvikle alt nyt, jeg tror ikke på det. UN North Delegates Lounge

I 2013 blev interiøret i Delegates Lounge i FN bygningen i New York redesignet af Hella Jongerius, blandt andet i samarbejde med Rem Koolhaas. I forbindelse med dette projekt designede Jongerius UN Lounge Chair og Sphere Table. Stedet er et enormt rum på 630 m² med højt til loft, hvilket har været en udfordring at indrette. UN North Delegates Lounge er et stort rum og udviklede sig til et svært projekt, fordi det hele handlede om sikkerhed. Vi kunne ikke udføre noget højere end halvanden meter, da det skulle være muligt for sikkerhedsfolk at overskue hele rummet.

Gennem projektet benyttede jeg Le Corbusiers arkiver, hvor jeg fandt et farvekort, som etablerede en base for projektet. Rummet var oprindeligt meget skandinavisk, fordi Le Corbusier havde udstyret rummet med Wegners Påfuglestol, og farverne i rummet var domineret af grøn og blå. Baseret på disse observationer designede jeg en ny palette af farver og kombinerede Wegners Påfuglestol med mine egne møbler. Hvorfor består dine møbler ofte af flere farver? Én farve er ingen farve. En farve bliver en farve i form af sine naboer.

Blå bog:

Hella Jongerius er født i Holland i 1963 og studerede på Industrial Design Academy i Eindhoven. Hendes første studie, Jongeriuslab, blev etableret i Rotterdam i 1963. 15 år senere tog hun til Berlin for at opstarte endnu et studie i Berlin. Gennem årene har hun arbejdet for klienter som Maharam, KLM, Vitra, Camper, Nymphenburg og Royal Tichelaar Makkum. Hendes arbejde er blevet vist på museer og gallerier som Cooper Hewitt National Design Museum, MoMA, Design Museet i London, Galleri Kreo i Paris og Moss Gallery i New York.

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


DEKTON. UNLIMITED. BEYOND THE WALL af DANIEL LIBESKIND “Min første tanke omkring Dekton var, at materialet er fuld af karakter, en indre kvalitet på linje med natursten, men med forbedrede kompakte egenskaber og modstandsdygtighed samt innovativ form – og selvfølgelig i ekstra store størrelser.” Daniel Libeskind

www.dekton.com


Ind i arkitekturens væsen Afgangsudstilling vinter 2015. Særligt to af de nye arkitekter markerer sig ved at bringe beskueren helt ind til essensen af det at bo og være menneske – helt ind i arkitekturens væsen. Tekst Anne Overskov Higgins

Foto Henrik Steenbjerg

12

Annonce

indret.dk •Byggeri + Arkitektur # 63 2015 Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


D

et emmer af visioner og spænding i de gamle haller på Holmen, hvor Kunstakademiets afgangsudstilling vises. To afgængere, Marte Lyngaas og Magnus Maarbjerg, skiller sig særligt ud. Fælles for disse to nye arkitekter er en interesse i bæredygtighed og menneskets behov og adfærd under ekstreme forhold. Men ellers er de utrolig forskellige. Hvor Marte præsenterer en løsning, sprænger Magnus alle rammer og efterlader flere spørgsmål end svar. De to besvarelser viser det store spænd i vinterens talentmasse og begge er honoreret med rejselegater fra hhv. Duravit og Vola.

Marte Lyngaas

Den 25-årige Marte står bag projektet Arbejderboliger på Grønland, med underteksten ”Et studie i sociale relationer i et arktisk klima”. Udgangspunktet er en fiktiv mineraludvikling i en grønlandsk by. Projektet placerer ni nye boligenheder i byens nicher, som ”syr” byen sammen socialt ved at åbne fællesfaciliteterne for såvel arbejdere som borgere. Boligerne, i beton og rester fra minedriften, smelter sanseligt ind i området med referencer til den mere traditioindret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

13


nelle grønlandske byggetradition. Når minen tømmes transformeres boligerne til turistboliger. – Marte har formået at skabe en stærk og vedkommende metafortælling om integration og samhørighed på flere planer, lød det i dommerbetænkningen. Søgende studieforløb

Marte vidste på et tidligt tidspunkt at hun ville være arkitekt. Et halvt års ophold på Krabbesholm Højskole bekræftede hende i valget af studie og i 2009 blev hun optaget på arkitektskolen. Her var det vigtigt for hende at prøve forskellige afdelinger dels for at blive udfordret men også for at finde og forstå sin egen tilgang til arkitektur. Afgangen blev taget fra afdelingen for Bosætning, Økologi og Tektonik. Under studiet har hun desuden designet møbler, lavet interiøropgaver, været i praktik på en lille norsk tegnestue og arbejdet hos Rambøll. Nu skal Marte for alvor prøve kræfter med virkeligheden. – Jeg er lige blevet ansat hos COBE, fortæller Marte, hvilket har været en af mine store drømme, og jeg glæder mig rigtig meget til at starte min karriere som arkitekt. Magnus Maarbjerg

Magnus’ projekt er en visuel fortælling om, hvad der kan ske med et containerskib, der bliver sendt ud for at evakuere klimaflygtninge fra fremtidens oversvømmede Stillehavsøer.

14

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


Skibet skal transportere flygtningene til et værtsland, men da den internationale flygtningekonvention ikke beskytter klimaflygtninge, nægtes de asyl overalt. De tvinges til at bebo deres nye „ø“ med de forhåndenværende ressourcer. – Det er for mig både en dyster fortælling om de forandringer, som vi alle rejser imod og en varm fortælling om menneskets overlevelsesevne og kreativitet, fortæller Magnus. Beskueren inviteres og provokeres til at tage stilling til spørgsmål som: Hvad ville der ske? Hvordan ville bosættelsen udvikle sig? Ved at udforske fremtidens klimatiske udfordringer i en spekulativ kontekst håber Magnus på at sætte gang i beskuerens fantasi og bidrage til en ny slags diskussion. Magnus har selv i projektet angivet adskillige forslag til overlevelsesløsninger f.eks. biobrændselsanlæg og anvendelse af knuste muslingeskaller som byggemateriale. På kunst-containerskib

Under sit studie har Magnus været optaget af detaljen og det taktile. Han har formået at skabe sit eget uddannelsesforløb med bl.a. et ophold på et kunstakademi på Rhode Island, en håndværksbaseret tegnestue i Portugal og et år til søs med et gammelt træskib. I fremtiden ønsker Magnus at fortsætte sit studiejob som assistent for kunstneren Fos, og rejselegatet skal bruges til at komme ud og sejle med et containerskib fra Vancouver i Canada til Shanghai. Her håber Magnus at kunne forsætte sine arkitektoniske eksperimenter og research undervejs. Afgangsprojektet er planlagt udstillet i Canada og Portugal til foråret.

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

15


Ultrakompakte overflader Cosentino Group har med Dekton lanceret et ultrakompakt overflademateriale med banebrydende perspektiver inden for arkitektur og indretning. Det ikoniske ‘House of Dekton’ giver en kraftfuld oplevelse af materialets mange overlegne kvaliteter. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

C

osentino Group, der har hovedsæde i Spanien, er blandt verdens førende producenter af innovative high-end overfladematerialer til unikke designløsninger på det private marked og projektmarkedet. Gruppen lancerer nu den ultrakompakte overflade Dekton, der repræsenterer en helt ny produktkategori og er udviklet for at honorere markedets højeste tekniske og designmæssige krav. Overfladen kan bl.a. opleves i det ikoniske ‘House of Dekton’, som Cosentino Group har opført i samarbejde med designeren Steffen Kehrle.

Kræver en unik tilgang

– At forklare et så komplekst materiale som Dekton kræver en helt unik tilgang. Vi var fra starten klar over, at Steffen Kehrle og Dekton ville være et perfekt match og er meget glade for det færdige resultat, som nu kan begejstre arkitekter verden over, udtaler Area Director Thomas Schmal fra Cosentino Group.

farver, frost, ild og varme m.m. Kombineret med fremstillingen af elementerne i store formater på 144 x 320 cm med en tykkelse på enten 0,8 cm, 1,2 cm eller 2 cm betyder Dektons fremragende egenskaber, at det ultrakompakte materiale kan anvendes til de mest forskellige typer af små eller større overflader inden for arkitektur og indretning. Derudover kan Dekton fremstilles efter kundens ønske, uanset om det f.eks. drejer sig om madeto-measure stenudskæringer eller indgraveringer. Den særlige produktionsproces gør desuden, at overfladen kan leveres i alle tænkelige farver og med alverdens forskellige mønstre og teksturer. Selve materialet består af en sofistikeret blanding af råmaterialer, som bruges til fremstilling af glas, porcelæn og kvartsoverflader. Fremstillingen foregår via TSP (Technology of Sintered Particles), som er eksklusivt udviklet af Cosentino Groups egen R&D-afdeling.

den af hinanden som et korthus, ligesom gulvene, taget, siddemøblerne og det 14-sidede bord indenfor er lavet af Dekton. Strukturen er monteret på en bærende stålramme uden synlige samlinger. Den perfekt afbalancerede konstruktion består af 120 specialfremstillede elementer i forskellige størrelser med et samlet overfladeareal på 250 kvm, en højde på 4,45 m og en samlet vægt på 10.075 kg.

Perfekt afbalanceret konstruktion Ubegrænsede designmuligheder

Dekton har en høj resistens over for UV-stråling samt en høj stabilitet i forhold til dimensioner,

16

Annonce

Dektons mange fordele er anskueliggjort i ‘House of Dekton’. Det 14-sidede hus er opbygget af vægelementer på 144 x 320 cm, der er opstillet ved siindret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


1. Chose the certificate you need. 2. Pick a colour. 3. Order your sample. Download this free app ‘find your leather’ and try it for the next project.

www.elmoleather.com


Kreativitet uden ende Henrik Bønnelycke er indbegrebet af multidisciplinaritet. Han har gang i rigtig mange ting på én gang, men det er langt fra ens betydende med, at han er ude af kurs. Tværtimod vrimler det med fællesnævnere for alt, hvad han laver. Tekst af Pernille Le Marc


H

enrik Bønnelycke har altid elsket at fumle og fingerere, splitte ad og samle igen, pille ned og bygge op. Fra en ganske tidlig alder vidste han derfor, at han ville bruge sine hænder, og derfor blev han udlært til værktøjsmager, men da han havde fremstillet de første 117 stykker værktøj, stod det klart for ham, at han ville meget mere og meget andet end det. Han brændte inde med et hav af gode ideer, som alle pressede på for at blive ført ud i livet, så i en alder af 27 år besluttede han at starte sin egen virksomhed. – Jeg ville det hele på én gang, og derfor sprang jeg bogstaveligt talt på hver en opgave, der bød sig. Den ene dag kunne jeg sige ja til at tegne et hus, og den næste dag gik jeg med til at fremstille en lampe, siger Henrik Bønnelycke, som fra starten har været drevet af nysgerrighed og en god portion mod. En og samme disciplin

I dag har Henrik Bønnelyckes virksomhed vokset sig stor og går under navnet Bønnelycke MDD, indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

hvilket egentlig står for Medlem af Danske Designere. Henrik Bønnelycke har dog taget sig den frihed at benytte de tre bogstaver som en forkortelse for Multi Disciplinary Design. For porteføljen af projekter er mildest favner mildest talt rigtig bredt og tæller alt lige fra kaffekopper, køkkenudstyr, badinventar, lamper og dørgreb over sofaer, borde og stole til opførslen af private huse, domiciler, klinikker, biografer, restauranter og hoteller. Spørgsmålet er så, hvordan alle disse forskellige discipliner forenes i ét og samme foretagende. – I min optik er der tale om den samme disciplin. Det er klart, at den faglige viden, vi på tegnestuen tager i brug, når vi tegner et hus er en anden end den faglige viden, vi tager i brug, når vi tegner en kop. Til gengæld forbliver vores kreative tilgang til de forskellige projekter den samme, for i sidste ende handler det hele om en eneste ting, nemlig formgivning, siger Henrik Bønnelycke. Han betragter arkitektur og produktdesign som komplementærdiscipliner. For der skal nødvendigvis være sammenhæng mellem bebyggelsen i

> 19


> sig selv og bebyggelsens inventar, som han siger. – Lamperne skal tilpasses loftets højde, gulvtæpperne skal afstemmes i forhold til gulvets beskaffenhed, og sofaerne skal have en størrelse, der matcher lokalernes rumlighed. Derfor forekommer det mig helt naturligt at forene arkitektur og produktdesign, pointerer Henrik Bønnelycke. Han mener, at alle kreative projekter, store som små, kan måles op imod de samme værdier. – Tag for eksempel begrebet komfort. I forhold til produktdesign handler det om at satse på behagelige materialer og former. Snakker vi indretning af eksempelvis en tøjbutik, kan komfort handle om at skabe en lyssætning i omklædningsrum, som får kunden til at føle sig godt tilpas i sit nye tøj. Og hvad angår arkitektur, så kan komfort være et spørgsmål om beliggenhed, skala i bybilledet

20

og bebyggelsens infrastruktur, siger Henrik Bønnelycke. Alle projekter er afgørende

Gennem årene har Bønnelycke MDD udført projekter for blandt andre Emmerys, QM-Furniture, Frost A/S, Nordlux, Flos, +Halle , Scandic Hotels og Musikkens Hus. Og hvert projekt mindes i dag som en succes. – Der er ikke ét projekt, jeg er særlig stolt af, for det ville være ensbetydende med, at jeg var mindre stolt af de andre projekter, og så skulle de slet ikke have set dagens lys, understreger Henrik Bønnelycke. Han er perfektionist helt ud til fingrespidserne, for han ved, at kun ved at gøre sit bedste hver gang, åbnes døren til nye og flere opgaver.

– Jeg kan ikke sige, at der er ét afgørende øjeblik i min karriere. Tværtimod er jeg af den overbevisning, at hvert øjeblik er afgørende, for hvis et projekt bliver værdsat og opnår anerkendelse, kan det åbne mange nye døre. Derfor kunne jeg aldrig finde på at læne mig tilbage og sige til mig selv, at nu har jeg nået toppen. Tværtimod forsøger jeg hele tiden at presse mig selv til at gøre det bedste, jeg har lært, for jeg ved, at det betaler sig i sidste ende, siger Henrik Bønnelycke. Han har flere gange oplevet, hvordan et vellykket stykke arbejde har fungeret som springbræt til nye opgaver. For eksempel tegnede han som ung debutant en lampe til Skandinavisk Designhøjskole i Randers. Lampen tiltrak en del opmærksomhed, og inden længe blev Henrik Bønnelycke kontaktet af lampeproducenten Flos, der syntes om hans arbejde, og som uden at tøve tilbød et samarbejde. indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


Godt design er gode detaljer

Den stædige perfektionisme smitter af på alt, hvad Bønnelycke MDD har fingrene i. – Samtlige af virksomhedens projekter er bundet sammen af en rød tråd, som ikke umiddelbart er synlig for det blotte øje, men som man ikke skal undervurdere værdien af, nemlig sansen for detaljer, siger Henrik Bønnelycke. Han mener, at god arkitektur og godt produktdesign er resultatet af en masse gode detaljer, der er sat sammen i den rigtige rækkefølge. Derfor går han op i selv den mindste svejsning ud fra overbevisningen om, at den har afgørende betydning for det samlede udtryk. – Vi afleverer ikke et projekt, før det er præcis, som vi mener, det skal være. Jeg nægter at gå på kompromis, for jeg ved af erfaring, at hvis et stykke arindret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

bejde bliver dårligt modtaget, så tager jeg det som et personligt nederlag. Man skal ikke glemme at, jeg beskæftiger mig med et sårbart metier, forstået på den måde, at jeg giver noget af mig selv og investerer personlige ideer, holdninger og følelser i mit arbejde. Derfor er det i min egen interesse, at hvert et projekt bliver en succes, siger Henrik Bønnelycke. Plads til personlighed

Og spørger man Henrik Bønnelycke, hvad der er afgørende for projektets succes, så svarer han prompte: brugerens oplevelse.

Den værste opgave, han kan få, er således en helt åben opgave. Fri dans er slet ikke ham, for han har brug for at vide, præcis hvad modtagerens stil, behov og drømme er. – Jeg bliver nødt til at have rammer, som jeg bagefter kan fylde ud. For i sidste ende bygger arkitektur og produktdesign på personlige præferencer, så hvis brugeren glemmes, er der stor sandsynlighed for, at hele projektet falder til jorden. Et succesfuldt projekt, er et projekt, der tager højde for personlighed, uanset om vi snakker arkitektur eller produktdesign, siger Henrik Bønnelycke.

– Både arkitektur og produktdesign skal i sidste ende bruges af rigtige mennesker. Derfor er det alfa og omega, at brugeren tænkes ind i projektet og helst er med gennem hele processen, siger Henrik Bønnelycke.

21


Skalstol med særpræg og funktionelt genbrug Den skandinaviske møbelmesse i Stockholm bød på mange nye møbler fra danske producenter. Randers + Radius havde et godt bud på, hvordan ergonomi og filt kunne forenes. Tekst af Mike Rømer

22

Annonce

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


I

de seneste år er der dukket en stor mængde skalstole op på markedet, faktisk så mange, at det må betegnes som en trend. Det er der er egentlig ikke noget at sige til, idet skalstolen som møbeltype byder på en række fordele i forhold til almindelige møde- og konferencestole. En af fordelene er, at sæde, ryg og armlæn er integreret i en og samme konstruktion, hvilket både giver styrke og fleksibilitet, og dermed en god siddekomfort. En anden fordel er, at det er forholdsvis enkelt at forsyne skalstolen med forskellige typer understel - eksempelvis stålrør, rundstål, træ eller stjernestel - så stolen nemt kan opgraderes fra Monkey Class til Business Class. At gå sine egne veje

teriale har man valgt filt lavet af genbrugsflasker,

en skal i et stykke og i en og samme proces, og

og derved får stolen nogle taktile kvaliteter og et

ifølge Jens Nørgaard gik man da også lige til den

knap så maskulint udtryk, som også kan tiltale

yderste grænse af, hvad man kan byde filt.

private kunder. Sammenlignet med plast er filt et ret blødt mateMen hvad der er nok så interessant er, at man

riale og derfor er det nødvendigt at skabe en form

efter mange forsøg har udviklet en avanceret

for stabilitet, uden det går ud over skallens hoved-

teknik, hvor et stykke farvet møbelstof kan pres-

form og siddekomfort. I tilfældet med Tono er det

ses ind i skallens indvendige form. Dermed kan

løst med en udkragning af varierende bredde, der

stolen få forskellige farver og overfladestrukturer,

følger skallens kontur hele vejen rundt. Den løs-

og det kan ikke lade sig gøre med plast eller andre

ning er særdeles elegant og fremhæver samtidig

sprøjtestøbte materialer. Derudover kan stolen

stolens form.

monteres med en løs sædepude, som dels giver endnu en mulighed for farve- og materialeskift,

Muligheder, umuligheder og genbrug

og dels giver en bedre siddekomfort. Som den

Tono kan leveres med understel i rundstål, træ og

berømte rosin i pølseenden har filt endvidere den

med stjernestel. Især stjernestellet er interessant,

På den Scandinavian Furniture Fair i Stockholm

egenskab, at materialet har en god, lyddæmpen-

idet det er udført i fire ensartede dele i støbt alu-

i begyndelsen af februar viste møbelproducen-

de effekt, og det er især interessant i opstillinger

minium, der samles med en langbolt.

ten Randers+Radius deres bud på en skalstol,

i store rum.

og den adskilte sig på mange måder fra, hvad

Den nye skalstol fra Randers+Radius kan ikke

man ellers har været vant til at se i det segment.

Ergonomi lige til grænsen

stables og det er ifølge Jens Nørgaard et valg,

Stolen, der har fået navnet Tono, er designet af

Tono byder også på nogle ergonomiske kvaliteter,

der blev truffet på et meget tidligt tidspunkt i

Jens Nørgaard fra designfirmaet Hans Thyge &

som er værd at fremhæve. Jens Nørgaard fortæl-

designprocessen. Man kunne godt have lavet en

Co. Det er producentens første skalstol, og Jens

ler, at udgangspunktet for stolens ergonomi base-

løsning med udskæringer i skallen, men det ville

Nørgaard fortæller, at man fra begyndelse derfor

rer sig på konferencestolen Sala, som tegnestuen

ødelægge hovedformen. Stolen skulle være sig

havde en klar idé om, at Tono ikke skulle ligne de

designede i 2000. Her er ryggen udformet som en

selv og have sit helt eget udtryk, og det er lyk-

øvrige skalstole på markedet - hverken i form eller

dobbeltkrum konstruktion, hvor den nederste del

kedes fint.

i valg af materiale. Den skulle være helt sin egen,

mod sædet har en konkav form (set bagfra), der

og derfor skitserede Jens Nørgaard en hoved-

passer til kroppens hulning ved lænden, og en

form, hvor ryggen fremstår som et genkendeligt

konveks form i toppen, som modsvarer kroppens

hver enkelt stol - og filten kan genbruges. Det kan

element, der ikke bare glider umærkeligt over i

bue under skulderbladene. Det er en temmelig

de forskellige typer understel også.

stolens sider og armlæn. Som konstruktionsma-

kompleks form, når et materiale skal presses som

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

Og plastflaskerne til filten? Cirka 250 flasker til

Annonce

23


Lamino

Reolserien Fakta

70 år med form og funktion Swedese Möbler AB havde mange fine nyheder med på Scandinavian Furniture Fair i Stockholm. Byggeri + Arkitektur botaniserer lidt i den store buket. Tekst af Mike Rømer

Sofaserien Diva

S

wedese Möbler kan i år fejre 70 års fødselsdag i bevidstheden om, at man har oparbejdet en posistion som en af sveriges mest kendte møbelvirksomheder. Firmaet har en lang tradition for at samarbejde med gode designere, og det er ikke så mærkeligt, idet en af stifterne var designeren Yngve Ekström (1913 - 1988), som herhjemme mest er kendt for den elegante møbelklassiker Lamino fra 1956. Lamino blev i år vist i en ny udgave, som er udviklet i samarbejde med det japanske modehus Nudie Jeans Co. Stolen er udført i ubehandlet bøg og betrukket med økologisk produceret denim, men leveres også med betræk i vegetabilsk garvet kernelæder. For at markere samarbejdet er det laminerede sæde- og rygstel udført med to lag orangefarvet finér, hvilket refererer til modehusets signaturfarve.

Konferencestolen Kite

24

Annonce

Yngve Ekström tegnede i 1958 en ret avanceret reolserie ved navn Fakta, som bestod af kun et enkelt reolelement. Serien er nu i produktion igen, og man kan kun glædes over, hvor enkelt det kan

gøres: En kvadratisk kasse med fast inddeling af hylder og sider, der kan vendes på fire forskellige måder og dermed skabe en byggereol med mange muligheder. Reolen er udført i massivt træ med smukke, håndværksprægede tapsamlinger. Konferencestolen Kite er en ganske logisk viderudvikling af en serie lænestole af samme navn. Stolen er tegnet af designerduoen Broberg & Ridderstråle og er noget smallere og har en mere oprejst stilling end sit ophav. Kite har en slank yderpolstring med et tyndtvævet net, der nærmest klæber sig til rørstellet, og en sæde- og rygpude med markante inddelinger. Armlænene er udført i støbt aluminium, hvorimod det fembenede stjernestel med hjul er i stål. Ifølge designeren Staffan Holm valgte sofaserien Diva nærmest sin egen form i skitseringsfasen - næsten forudbestemt, og som han derfor bare fulgte til dørs. Så nemt har det nok ikke været, men resultatet er i hvert fald en magelig og elegant møbelserie med en markant kantsyning på sider og ryg. Og så er det ganske forfriskende, at møblerne ikke egner sig til at stå op ad en væg. Divaer skal jo ha’ plads!

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


Forøg værdien af dit projekt For majoriteten af boligkøbere er køkken og bad boligens vigtigste rum og indretningen af disse har en særlig interesse. Med uno form – Danmarks stærkeste premium brand inden for køkken, bad og garderobe – kan du give dit byggeri en synlig differentiering i design, materialer og kvalitet. Med uno form får du en serviceminded samarbejdspartner, der lægger vægt på høj faglighed i sin rådgivning og på en professionel håndtering af gennemførelsen af de projekter, vi laver sammen. Vi arbejder med en Full Service Circle tankegang. Det indebærer, at vi sammensætter et fast kontakt-team, som har fuld opmærksomhed på dit projekt.

København | Lyngby | Hillerød | Odense | Aarhus | Aalborg | Vejle | Esbjerg | Holstebro | Hjørring | Aabenraa | Rønne

www.unoform.dk


Legende let indretning EFGs nye serier af møbler handler om muligheder frem for begrænsninger. Alt er tilladt og praktisk muligt for at udnytte pladsen, højne effektiviteten og samtidig sikre rum og inspiration til de forskellige arbejdsfunktioner, der er på moderne kontorer.

H

design og forskellige materialer med mulighed for at sætte et helt personligt præg på møblerne som med fx tag over mødesofaen var også et stort ønske fra brugerne.

os EFG ved man, at ikke to kontorer er ens. For at få sat brugbare ord på det faktum fik man medarbejdere på vidt forskellige kontorer til at fortælle, hvordan de bruger deres kontor, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, hvad de savner og hvordan de selv ville indrette det ”perfekte kontor”, hvis de fik lov.

Navnet skal tages bogstaveligt

EFG Create er en helt ny serie af reoler, og navnet skal tages helt bogstaveligt. Her kan alle skabe det reolsystem, der passer præcis til deres smag og formål. Og det er enkelt at bygge op, helt uden værktøj. Der er sat krydser i reolerne, som angiver, hvor de skal klikkes sammen. Der kan vælges mellem åbne og lukkede reoler, hvor lågen er beklædt med træ, metal eller tekstiler. De kan sættes sammen i uendelige mønstre bygget op fra gulvet på justerbare fødder.

Det viste sig ikke overraskende, at mange ønskede sig mere hjemlige kontorer, der ikke ligner kontorer. At kontoret skulle være fleksibelt med plads til skævheder og personlighed. Man ville gerne selv kunne påvirke indretningen og flytte rundt på reoler, stole og sofaer, når behovene for møderum, opbevaring eller fordybelse skiftede. Og ommøbleringen skulle helst ske uden brug af værktøj! Det personlige præg er blot en af

dele viden. Og som medarbejderne i undersøgelsen ønskede det, så kan de selv stå for designet.

mulighederne

Den viden ligger til grund for hele tre nye serier af møbler og opbevaring fra EFG. EFG Surround er serien af møbler til arbejdspladser og møder. Create er serien af modulreoler, der kan sættes sammen i uendelige figurer og Add er serien af praktisk tilbehør, der gør det let at organisere og

26

Annonce

EFG Surround er den naturlig løsning til de åbne kontorlandskaber, som skal rumme de personlige arbejdspladser, hvor man kan fordybe sig i fred og ro. Serien rummer naturligvis også formelle og mere uformelle møderum, som man bare går ind i uden booking. At Surround fås i et utal af farver,

EFG Add er en serie af alle de praktiske ting, som ingen tænker på, før man er flyttet ind på kontoret. Add er alle de praktiske små ting, der får dagligdagen til at fungere let og ubesværet. Her er hængereoler med plads til aviser og magasiner. Små og mellemstore træbakker til kaffen, stofbeklædte puffer, som pynter og giver ekstra siddeplads. En tavle, en bøjle og et spejl. Alt sammen skabt til at supplere EFG Surround og EFG Create, så det hele spiller sammen - som en leg. indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


Skab unikke rum med bambus -et bĂŚredygtigt byggemateriale fra Holse & Wibroe

Holse & Wibro e A/S Agenavej 2 0 D K- 2 670 Greve Dan mark

Tlf. + 45 88 18 2 8 0 0 Fax.+ 45 43 95 0 5 65

info@holseogwibro e.dk www.holseogwibro e.dk


28

Annonce

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


Modsætninger mødes I samarbejde med Moroso har Diesel Living skabt en serie af møbler, som leger med modsætningerne. Tekst af Pernille Le Marc

D

et kendte tøjmærke Diesel advokerer ikke blot for velklædte mennesker, men også for et gennemdesignet interiør. I fællesskab med en række internationalt anerkendte designproducenter står Diesel nemlig bag en komplet kollektion af boliginventar udført i et gennemgående industrielt, rocket og urbant look.

To trends i én kollektion

Kollektionen Diesel Living er henvendt til forbrugere, der søger en karakteristisk og unik, men samtidig simpel og tidløs stil. Den består blandt andet af en lampeserie skabt i samarbejde med Foscarini, en tekstillinje fremstillet i samarbejde med Zucchi samt en serie af accessories produceret sammen med Seletti. Derudover har Diesel i fællesskab med italienske Moroso skabt kollektionen Diesel Living with Moroso. – Vi har samarbejdet med Diesels kreative team, ført an af den kreative direktør Wilbert Das, om at udvikle en interessant og alternativ kollektion, som repræsenterer to vidt forskellige, men alligevel

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

sameksisterende trends: én som er mørk, aggressiv og mystisk, inspireret af undergrundens æstetik, og én som er lys og imødekommende, inspireret af naturens bløde former, forklarer Patrizia Moroso, som har fulgt hele projektet fra start til slut. Som nat og dag

Kollektionen Diesel Living with Moroso består blandt andet af Nebula Nine Sofa, der er udformet som en solid træramme fyldt ud med store puder, som indbyder til 100 procent afslapning. Også Overdyed Lounge Chair, Overdyed Side Chair samt de to sofaborde Overdyed Table og Overdyed Side Table er fremstillet i træ. Træet er håndmalet ved hjælp af en helt særlig teknik, som består i at blotlægge træets naturlige mønster, farvelægger linjerne for derefter at tørre farven af igen, hvilket giver en helt særlig vintageeffekt.

nattens farver såsom blå og sort har man været i stand til at skabe en stærk og ikonografisk effekt. Samme teknik er i øvrigt brugt til at fremstille sofabordet Xraydio 1 Razza. Her er motivet dog ikke en DJ-konsol, men en rokke, der svømmer mod det uendelige blå dyb. Derudover består kollektionen af stolen Bar Stud, spejlet Ego Stud samt opbevaringsenheden Flightcase, inspireret af de bokse, som musikerne bruger til at transportere deres instrumenter, når de er på tourné. Indbegrebet af Diesel

Sammen med Diesel er det lykkedes Moroso at skabe et afslappet og ukonventionelt univers, der kombinerer ædle materialer såsom læder og fløjl med moderne former og udtryk. Dermed blandes en nutidig atmosfære med tydelige strejf af vintage, hvormed kollektionen Diesel Living with Moroso på bedste vi inkarnerer Diesels ånd.

Den anden del af kollektionen er inspireret af musikkens verden, hvilket tydeligt ses med bordet Xraydio 2 Disc, der er fremstillet ved at printe omridset af en DJ-konsol direkte over på en glasplade. Ved at kombinere glaspladens transparens med

Annonce

29


Den subtile elegance Visse rum udstråler komplet ro. Det kræver fuld opmærksomhed til alle små detaljer, og her er døre i særdeleshed med til at strømline designet og højne den samlede oplevelse. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

esignvirksomheden Bjarnhoff er kendt for sine eksklusive belysningsløsninger, men løser også alle typer af indretningsopgaver – Både med specialdesignet inventar og som forhandler af eksklusive produkter, der er nøje udvalgt.

hele vejen fra det overordnede koncept og ned til mindste detalje. Det er vigtigt for os at forstå arkitekturen for at kunne understrege og højne helhedsudtrykket. Helheden skal være i fokus, og det nytter ikke noget med den rette forfinede belysning, hvis dørene ikke passer ind i arkitekturen.

Bjarnhoff har i flere år samarbejdet med højt profilerede italienske dørproducenter, og kan nu som de eneste i Danmark præsentere to nye bemærkelsesværdige serier fra Rimadesio og L’invisibile. Jan Bjarnhoff fortæller i den forbindelse:

Lyden af kvalitet

– Vi indgår ofte i et tæt samarbejde med arkitekten og fungerer som arkitektens forlængede arm,

30

– Mange kender ikke alle mulighederne inden for døre i dag. Skydedørene fra Rimadesio kendetegnes ved sit stringente design og slanke aluminiums-rammer. Ligesom dørene fås i et utal af forskellige glasudgaver. Skydedørene harmonerer med alle andre døre i serien, hvilket skaber en kontinuitet i arkitekturen, så man kan indrette ud fra indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


én samlet vision, fortæller Jan Bjarnhoff og fremhæver den gennemgående innovative magnetlås, der giver den samme fornemmelse af kvalitet og præcision, man kan opleve ved eksempelvis lukningen af en eksklusiv bildør. Døre, der forsvinder i væggen

L’Invisibiles dørserie lever op til sit navn. Man har bestræbt sig på at skabe døre, der er en integreret del af arkitekturen og indretningen, idet væg og dør smelter sammen som en enhed. Designet kan

bruges til at skjule grimme teknikluger, installationslemme el. lign. Jan Bjarnhoff fortæller: – L’Invisibiles designmæssige styrke ligger i dørenes karme, hvilket betyder, at de massive døre stadig kan betjenes nemt og enkelt. Da dørene har samme tykkelse som en normal væg, opnår man et design, hvor væg og dør går i ét på begge sider. Samtidig kan dørene produceres i højder op til fire meter, ligesom de kan leve op til BD30 brandkrav. Der er virkelig mange anvendelsesmuligheder med dørserien, og vi har meget store forventninger til fremtiden.

NEW NORDIC MEETING POINT FOR HIGH-END INTERIOR LAUNCHING MAY 2o15 17oo SQUARE METERS Design Post Cph • Jyllingevej 48 • DK-2720 Vanløse (CPH) • +45 2628 2608 • post@designpostcph.dk • www.designpostcph.dk DPAnnonceFeb2015.indd 1

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

12/02/15 15.07

31


Fremtidens byggemateriale kommer fra Kina Bambus har i mange år været et nicheprodukt, men nu indgår det bæredygtige materiale i flere og flere projekter. For der er næsten ikke det, der ikke kan lade sig gøre med bambus. Tekst af Pernille Le Marc

S

iden 2004 har danske Holse & Wibroe specialiseret sig i bambus, og virksomheden spår en lys fremtid for dette alternative byggemateriale, som blandt andet kan indgå i lister, plader og gulve. – Bambus er kendetegnet ved at være et formbart materiale. Det betyder, at vi kan opbygge og specialtilpasse materialet i overensstemmelse med helt specifikke kundebehov, forklarer administrerende direktør hos Holse & Wibroe, Ole Holse. Tag for eksempel bambuspladerne, som kan bruges til blandt andet bænke, borde og skabe. Vælger man en plade i den allermindste tykkelse, vil man opdage, hvordan bambussen takket være sine lange fibre kan flekses for at indgå i buede strukturer. Går man derimod efter en tykkere plade med flere krydslag, vil man opleve, at bambussen opnår en kompakthed på helt op til 9,5 på Brinell Skalaen.

sig fast på almindelige MDF-lister med bambusfiner, men vi fik dem overbevist om at ved i stedet at satse på vores lister i massiv bambus, kunne de opnå et betydeligt mere holdbart resultat, hvilket naturligvis er interessant i et totaløkonomisk perspektiv, siger Ole Holse. Naturlige nuancer

Også rent farvemæssigt rummer bambussen mange muligheder. Bambus er fra naturens side lys som birk, men takket være et højt sukkerindhold sker der en karbonisering, når materialet bliver dampet, hvilket resulterer i, at bambussen bliver mere mørk.

hvor et egetræ skal vokse i op til 50 år, inden det fældes, kan bambus fældes efter blot 4 til 6 år. Og når bambussen er fældet, vokser den op igen fra det samme rodnet og kan så fældes igen efter yderligere 4 til 6 år. Det betyder, at en bambus producerer næsten 15 kilometer stamme gennem hele sin levetid uden brug af pesticider, kunstig gødning eller herbicider. – Ved at satse på bambus bidrager vi til en vedvarende skovbrug. Dertil skal lægges det faktum, at vores bambusgulve er CE-mærkede, ligesom vi er i gang med at svanemærke samtlige af vores produkter. På den måde er vi med til at sikre høj miljøbevidsthed over hele linjen, slutter Ole Holse.

– Helt uden at tilsætte kunstige farver er vi på den måde i stand til at ændre bambussens nuancer. Det betyder, at vi kan lave masser af farvespil og opnå mange forskellige udtryk med det samme materiale, siger Ole Holse. Verdens hurtigst voksende plante

– Bambus med høj kompakthed er særdeles slidbart. Det er blandt andet derfor, at vi er blevet bedt om at levere 25 kilometer lister i massiv bambus til opførslen af udviklingsparken Innovest i Skjern. Arkitekterne på projektet havde oprindelig lagt

32

Annonce

Når bambus oplever stigende popularitet i disse dage, skyldes det ikke mindst, at der er tale om et bæredygtigt materiale, som kan være med til at højne den grønne profil på ethvert projekt. For bambus er verdens hurtigst voksende plante, så Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Elementer af frihed

For 50 år siden opfandt Interface tæppeflisen: Kvadratisk, praktisk, nem at installere og udskifte. Det revolutionede tæppebranchen. Og idag med det helt nye format Skinny Planks i 25 x 100 cm revolutionerer vi branchen igen. Og du har fået mange flere valgmuligheder. Endnu mere frihed til at designe lige hvad du har lyst til på tværs af alle kollektioner, designs og farver. Det skaber kreativitet og bedre arbejdspladser. Og alle designs er selvfølgelig godkendt af Dansk Indeklima.


Reproduktioner af originaler På Københavns Listefabrik forsøger man at værne om bygningernes oprindelige udtryk ved at tage udgangspunkt i de oprindelige lister og genskabe dem i en moderne udgave. Og således er reproduktioner af trælister blevet listefabrikkens spidskompetence. Tekst af Pernille Le Marc

K

øbenhavns Listefabrik har siden 1985 produceret og solgt trælister til tømmerhandlere, entreprenører, håndværkere og private. Alle varer er lavet i ægte træ og efter traditionelle metoder, og derfor byder listeeksperten primært ind på mindre og mellemstore byggesager, mens man oftest takker nej til store offentlige udbud. Fra tid til anden ryger der dog et større byggeri ind, ganske simpelt fordi Københavns Listefabrik besidder en spidskompetence, som efterspørges i flere og flere byggeprojekter. Verdensrekord udi lister

På Københavns Listefabrik tager man ikke munden for fuld, når man lover et bredt udvalg af trælister i et utal af udformninger og træsorter. Allerede tilbage i 1985 kunne Københavns Listefabrik, der dengang gik under navnet Nørrebro Tømmerhandel, bryste sig af at have 600 varenumre på lager, hvilket i sin tid resulterede i, at virksomheden blev optaget i Guinness’ Rekordbord som indehaver af verdens største sortiment af trælister. I dag er antallet af trælister steget til det dobbelte.

34

Annonce

– Op mod 99 % af vores sortiment er lagervarer, som kan afhentes i hovedafdelingen i Søborg. Derudover har vi etableret et onlinesalg, som nu gør det muligt for alle i ind- og udland at bestille direkte fra det, vi stadig og med et smil på læben tillader os at kalde verdens største listesortiment, fortæller Simon Hamann Olsen fra Københavns Listefabrik. Størstedelen af de trælister, der ryger over disken, sælges fra lagersortimentet, men kommer der et ønske om en særlig træliste, kan stort set alle profiler specialfremstilles. Det gælder nemlig for mange private byggeprojekter, men også for stadig flere offentlige projekter, at der efterspørges reproduktioner af originale lister, som for længst er forsvundet fra markedet.

bevare bygningens arkitektoniske eller historiske værdi, forklarer Simon Hamann Olsen. – I København er der eksempelvis mange store karrébyggerier, som i sin tid blev opført med skræddersyede lister fremstillet af lokale snedkervirksomheder. Det betyder, at selvom vi har et stort udvalg af lister på lager, findes der et hav af modeller derude, som vi aldrig har set før. Her er det vores opgave at fremstille tro kopier af originalerne, fortæller Simon Hamann Olsen.

Blikket for det unikke

– Når vi deltager i renoveringsprojekter, bliver vi ofte bedt om at respektere bygningens særlige karakter og stil. Det kan skyldes, at bygningen er fredet, men det kan også hænge sammen med, at flere og flere bygherrer og entreprenører ønsker at indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


Når ambitionen to er Something en bæredygtig BRE proud of… fremtid

ROCKPANEL products BRE certified

® Onafthe of a Lifefra Cycle (LCA) performed På basis en basis livscyklusanalyse vuggeAssessment til grav, har ROCKPANEL facade-

® frommodtaget cradle en to EPD grave, BRE Global granted ROCKPANEL beklædning miljødeklaration (Environmental Product Declara-

tion) afan BREEnvironmental Global, som placerer produkterne blandt de bedste inden for kategorien Product Declaration (EPD). ROCKPANEL A+ og Afaçade til forskellige konstruktioner. cladding is thus

acknowledged as amongst the best performing in their category with A+ and A ratings for various For at læse mere om vores forskellige certificeringer, mærker og DoP-dokumenter, structures used as cladding. besøg da vores hjemmeside på rainscreen www.rockpanel.dk. Designers can now get the benefit of improved BREEAM ratings by using ROCKPANEL decorative façade cladding. Contact us via www.rockpanel.co.uk/contact to get detailed literature or request a cpd to learn more about the benefits of using ROCKPANEL products in your buildings.

Læs mere om BRE


LE KLINT CACHÉ Design: Aurélien Barbry

Caché er årets hovednyhed fra LE KLINT. En lampeserie bestående af tre pendler og en gulvlampe i sort eller grå. Et stilrent og moderne design forarbejdet i en ultrahøj håndværksmæssig kvalitet med fine messingdetaljer. Den plisserede lampeskærm giver lampen en særlig karakter og tilfører LE KLINTs klassiske DNA som ligger i det unikke foldehåndværk. Caché som på fransk betyder skjult er netop udtryk for den næsten skjulte håndfoldede skærm, der på smukkeste vis er integreret i lampen , og som giver den helt særlige karakter der er forbundet med en klassisk LE KLINT lampe.

Pagode bedlampe Design: Bent Seslef

LE KLINT A/S Egestubben 13-17 5270 Odense N. Tel. + 45 6618 1920 Mail: leklint@leklint.dk Web: www.leklint.dk

OX CHAIR Ox Chair er Hans J. Wegners mest elegante lænestol. I forbindelse med designprocessen i 1960 sagde Wegner: “Vi må passe på, at alt ikke bliver for alvorligt. Vi må lege, men lege alvorligt!” Hans J. Wegner tegnede over 500 stole, og Ox Chair forblev en af hans favoritter.

36 36

indret.dk

Erik Jørgensen Showroom Pakhus 48 Københavns Frihavn Klubiensvej 22 2100 København Ø Tlf. 39 29 19 66

SESLEF Designlamper Mølleløkken 3 DK 5270 Odense N Tlf.: +45 22 17 17 30 Mail: salg@seslef.com www.seslef.com

GETAMA DANMARK A/S Holmmarkvej 5 9631 Gedsted Tlf.: + 45 9864 5300 Fax + 45 9864 5329 www.getama.dk

De Japansk inspirerede udendørslamper fra Seslef designlamper, bidrager med deres unikke design, til en behagelig oplevelse i det udendørs rum. Lamperne indeholder energi effektivt LED teknologi med effektive LEDdioder på blot 2X3 W. Lamperne er 12V med medfølgende transformer. Se alle lamperne på: www.seslef.com

Sofa GE285 Let og elegant sofa som fås som 2 eller 3 pers. sofa. Modellen fås i bøg, eg eller valnød, og med stof eller læder efter ønske. Design: Hans J. Wegner

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Københavns Listefabrik

Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger

VERDENS STØRSTE UDVALG I TRÆLISTER

Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon +45 39 27 60 90 Se hele sortimentet og download vores katalog på www.kbhlistefabrik.dk


Med modstand som drivkraft For Jonas Sangberg og Thomas Kock fra Polyform Arkitekter er et områdes karakter altafgørende, og de oplever, at desto flere bindinger og større kompleksitet, desto bedre bliver det færdige projekt. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

A

lle Polyforms projekter er i urbane områder, og arkitektvirksomhedens to grundlæggere, Jonas Sangberg og Thomas Kock, er enige om, at projekterne får deres egentlige karakter gennem en bearbejdning af eksisterende bygninger, infrastruktur og landskab. – Barmarksprojekter er ikke os. Der skal være modstand og problemer, som vi kan arbejde videre med. Og min erfaring er, at når man tager

38

jeg interesseret i at bibeholde så meget af det, som overhovedet muligt. Siloerne skal derfor selvfølgelig ikke fjernes, men i stedet skal deres volumen gøres til en signatur for området. For mig er den silo hele områdets Frederikskirke, som man uundgåeligt vil bemærke og forholde sig til.

afsæt i noget, så får man også mere igen i det færdige resultat, siger Jonas Sangberg. Polyform er en del af det team, der står for udviklingen af en byplan til det ny Nordhavn, og et godt eksempel på arkitekternes grundholdning er, at teamet måtte gøre en stor indsats for at bevare områdets modstand. Han fortæller:

En flyvende start

– Udover beliggenheden er det interessante ved Nordhavn netop den industrielle, rå karakter, og derfor var

Jonas Sangberg og Thomas Kock kender hinanden fra arkitektskolen, og som nyuddannede fik de begge ansættelse hos arkitektvirksomhe-

den SLA, som arbejder med landskab, byrum og byplanlægning. I 2006 forlod de to arkitekter SLA og startede for sig selv, og Jonas Sangberg fortæller omkring tiden op mod etableringen af Polyform: – På det tidspunkt havde jeg en vis metaltræthed. Der blev sendt rigtig mange konkurrenceforslag ud hele tiden, og jeg følte, at jeg var begyndt at gentage mig selv fra projekt til projekt. Så jeg måtte gøre noget for at få gejsten tilbage. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Polyforms første projekt var Täby Torg, hvor man skabte et dynamisk og fleksibelt byrum for Täby Kommune i Sverige. Torvet blev inddelt i en række zoner, som kan være ramme om forskellige funktioner, aktiviteter og begivenheder. Thomas Kock fortæller: – Med Täby Torg fik vi med det samme lov til at vise det, vi kan. De første år laver mange unge arkitekter tit kun projekter for deres onkler, der skal have ombygget deres carporte. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

”At samtænke bygning og landskab giver fordele både set i forhold til det arkitektoniske og processen med bygherre og entreprenør.” Jonas Sangberg Her var vi heldige at kunne være med til det sjove fra starten – og få vores ideer udført. Det er én ting at tegne et projekt, der er noget andet at tage det hele vejen. Byggeriet er en branche, hvor man ikke er særlig risikovillig,

så her er det en stor fordel at kunne henvise til konkrete projekter. Og herefter blev Polyform involveret i prestigeprojekter som eksempelvis fornyelsen af Købmagergade og udviklingen af en masterplan til Nordhavn. Jonas Sangberg fortæller: – 2008 var et godt år for os. Det var jo ”happy days” dengang, hvor der var et væld af projekter i København. Og når vi kom med på så omfattende projekter, så betød det samtidig, at vi som virksomhed kunne få den volu-

men, der er nødvendig for at opretholde et højt kvalitetsniveau i vores arbejde. Kunsten at se begge sider samtidig

Polyform befinder sig i krydsfeltet mellem bygning- og landskabsarkitektur, og Jonas Sangberg mener, det er dette dobbeltblik, der er tegnestuens egentlige force: – Det er lidt som det klassiske sorthvide silhuet-billede, hvor man både

39


kan se en vase og et ansigt – her kan vi se begge dele på samme tid. Vores indgangsvinkel, hvor vi altid samtænker bygning og landskab, giver en stor fordel både set i forhold til det arkitektoniske og processen med bygherre og entreprenør. For os har skellet mellem landskab og bygning ingen mening. Vi har sammensat et sammentømret team, der kan skabe projekter på tværs af fagligheder, og hvor helheden er i fokus. Alt skal med

– Vi er rigtig gode til at lytte til vores kunder, og det er helt essentielt, at vi kan se de unikke muligheder i den enkelte kontekst, så man kan skabe noget nyt fra starten, fremfor bare at videreføre sine ideer fra tidligere projekter, siger Thomas Kock. I Polyform arbejder man således med alt fra designet af kaffekopper til byplanlægning i stor skala. Det er en udfordring, men det er også det sjove pointerer Thomas Kock, ligesom det giver et mere gennemtænkt resultat, hvor man kan holde fast i projektets essens i alle facetter Når det ydre svarer til det indre

Polyform har designet et nyt landskab foran Noma på Nordatlantens

40

Brygge, hvor opgaven lød på at holde nysgerrige vindueskiggere væk på en smagfuld og inkluderende måde. Her valgte man at skabe et landskab af stedsegrønne, robuste planter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Færøerne, der minder om nordatlantiske kystlandskaber, således man hermed får et indtryk af restaurantens nordiske særpræg. Thomas Kock fortæller: – Først ville vi gerne skabe et landskab med højt græs, men det er et ret udsat sted lige ved vandet, og græs visner jo. Den slags tilfældigheder er der ikke plads til hos Noma, så vi valgte stedsegrønne planter og lavasten, da det harmonerer fint med oplevelsen indenfor. Da Jonas og jeg efterfølgende besøgte restauranten, så serverede de faktisk en ret, der lignede vores landskab ret meget. Det må være et tegn på, at vi har forstået opgaven.

hæve. Og i dag er boligerne blevet et gyldent landmark for hele området, fortæller Thomas Kock: – Det er et skønt projekt, da de almene boliger bebos af mennesker uden mange midler, og de har i dag en ekstraordinær bygning, som de er meget stolte af. Vi forsøger hele tiden at vende problemstillinger om, så man udnytter potentialet i det, som mange vil fjerne. Et eksempel på denne tankegang er vores 240.000 m² store masterplan for Grøntorvet i Valby, som bliver en slags postindustriel park med 150 % bebyggelsestæthed, hvor vi samtidig bibeholder de gamle torvehaller, som virkelig giver en unik karakter. På den måde tilfører vi området en identitet, så beboerne bliver del af den fortælling, fremfor hvis man bor i et villakvarter, som kunne ligge hvor som helst i Danmark. At se livet flytte ind

Det positive i det problematiske

Ejendommen på Försterweg 36-42 i Hamburg er et alment 70’er boligprojekt, der trængte til en gennemgribende renovering. I Polyform så man udover den grå og triste fremtoning en bygning med stor skulpturel kvalitet, og det ønskede man at frem-

Med den ny museumshave til Statens Museum for Kunst har Polyform skabt et åbent og inviterende byrum, som kan udnyttes til alt fra skøjteløb og leg med sejlbåde til koncerter og andre kulturelle events.

slapning, og vi har tilstræbt at skabe en åben invitation til alle, så det ikke kun er museets gæster men hele byen, der inviteres indenfor, fortæller Jonas Sangberg og fortsætter: – Vores forslag var muligvis det mest underspillede af alle projektforslagene, og det er helt bevidst, da vi ønsker et åbent og fleksibelt landskab, som kan holde i meget lang tid. Det er i det hele taget vigtigt ikke at underlægge sig modeluner, eksempelvis kan jeg huske, at der var en periode, hvor alle nye byrum absolut skulle være til parkour. Her er det rart at arbejde med en lang tidshorisont, og i den forbindelse er det et privilegium at bo i København, hvor vi har lavet mange projekter. Herved kan vi følge med, når byrummene tages i brug og livet flytter ind.

”Vi forsøger at vende problemstillinger, så man udnytter potentialet i det, som mange vil fjerne.” Thomas Kock

– Den tidligere stramme barokhave lagde mere op til strækmarch end afByggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Impressivo. Sæt liv i kontakterne. Stikkontakt med USB-oplader.

Impressivo er nutidens og fremtidens installationsprodukter. Europadåser i væggene og utallige kombinationsmuligheder i form, farve og funktion skaber det perfekte udgangspunkt for en installation i verdensklasse. USB-stikkontakten er bare et af Impressivo-seriens mange produkter. Den patenterede kombination af en almindelig stikkontakt og en USB-oplader giver dig en helt unik mulighed for opladning af smartphones, tablets, digital kameraer og lignende. Læs mere om dine nye muligheder på installationsprodukter.dk

Sæt liv i kontakterne

Følg os på facebook.com /ABBDanmark

ABB A/S Tlf.: 4450 4450 Fax: 4450 4460 E-mail: contact.center@dk.abb.com


Sportsarena i svævende geometri Odenses nye cykel- og atletikarena udfolder sig under en udspændt letvægtsmembran, der bringer dagslys ind over banerne og skaber et karakteristisk landskabeligt pejlemærke. Visionen bag arenaen, der er tegnet af Mikkelsen Arkitekter, har bl.a. været at etablere et nyt regionalt idrætscentrum. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

O

dense Kommune kunne medio januar indvie byens nye cykel- og atletikarena, der er tegnet af Mikkelsen Arkitekter og opført i samarbejde med Odense Cykel- og Atletikklub, Populous, Buro Happold og Rambøll. Byggeriet omfatter ca. 7.200 m2 fordelt på faciliteter til bl.a. banecykling og atletik og overdækkes af en oval letvægtsmembran. Membranen lader daglyset passere ind uden at blænde arenaens brugere, medens kunstlys indefra om natten oplyser bygningen som en lysende larve der smukt føjer sig i landskabet.

42

Skal indfri stort potentiale

– Vores ønske var, at den nye arena skulle efterkomme byens behov for tidssvarende indendørs faciliteter til cykling og atletik samlet på ét sted. Men samtidig skulle arenaen kunne fungere som et trækplaster ikke bare for byens borgere, men som minimum for hele regionen, fortæller by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V). Hun fortsætter: – For mig er dette projekt et bevis på, at vi i Odense tænker hele vejen rundt, når vi snakker sport. Selv om cykling og atletik er smallere

sportsgrene end f.eks. håndbold og fodbold, har de et kæmpepotentiale med mulighed for god synergi i form af f.eks. triatlon. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan slå dørene op for en fantastisk flot ny bygning, som vil komme både børn, unge og ældre til gode i rigtig mange år fremover. Enkel geometrisk form

Det ambitiøse projekt, som i alt har kostet ca. 73 mio. kr., er blevet realiseret inden for stramme økonomiske rammer og på baggrund af tæt dialog med Odense Cykel- og Atletikklub og de øvrige brugerrepræsentanter. Den integrerede designproces har desuden haft som afsæt, at atleter-

nes brugsmønstre, mikroklimatiske behov samt arkitekturen er gensidigt afhængige og skal behandles som et samlet hele. Mikkelsen Arkitekter valgte derfor at arbejde ud fra en letvægtsmembran-løsning baseret på en let stålkonstruktion udformet som et torus-udsnit. Den enkle geometriske udformning gjorde det muligt at minimere konstruktionens vægt og materialeforbrug, ligesom den optimerede pladsen i arenaen via stålspærrenes lange spænd. Bl.a. kunne arkitekterne effektivisere selve projekteringsfasen, idet alle spær kunne beskrives med den samme Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


matematiske formel, hvilket gjorde dimensioneringen enklere. En imponerende bedrift

– Arkitektonisk og teknisk er arenaen en imponerende bedrift, ikke mindst på grund af membranens store spænd og de helt søjlefrie banearealer. Bygningen egner sig dermed til fremover at danne ramme om både de daglige idrætsaktiviteter, men også større events, shows og f.eks. skoleturneringer, forklarer Jane Jegind og uddyber: – Mange vil opleve, hvor fantastisk det er at have fået det her sted som supplement til byens øvrige sportsByggeri + Arkitektur # 63 • 2015

faciliteter. Kommunen gør bl.a. en stor indsats over for børn og unge i forhold til cykling, motion og bevægelse, og vi håber, at den nye arena får det tætte samarbejde mellem skolerne, idrætsklubberne og de frivillige til at blomstre endnu mere, understreger hun. Viden som generator for udvikling

Mikkelsen Arkitekter blev stiftet i 2012 af arkitekt maa Stig Mikkelsen, og tegnestuen, der bl.a. har tegnet Det Kgl. Bibliotek på Københavns Universitet Amager og Rambølls nye hovedsæde i Ørestad, omfatter i dag 30 medarbejdere. Stig Mikkelsen

fortæller om tegnestuens tilgang til sine projekter: – Med afsæt i den konkrete situation går vi til opgaven med både ydmyghed og høje ambitioner for det endelige resultat og de rammer for liv og aktivitet, som det hele skal ende med. Vi har på tegnestuen en innovativ tilgang og deltager bl.a. i forskningsprojekter og faglige netværk, og vi bruger i høj grad viden om bæredygtighed og ny teknologi som generator for udviklingen af ny arkitektur. Ud over den nye cykel- og atletikarena for Odense Kommune er Mikkelsen Arkitekter bl.a. involveret i Bispebjerg Nyt Hospital og Ny Psykiatri Laboratorie og Logistikbygning

(sammen med WHR og Alectia), DTU Systembiologis nye laboratoriebygning (med Moe og Aarhusarkitekterne) samt den såkaldte ’Damesalen’ (med EKJ) på Københavns Universitet, der opføres oven på en eksisterende bygning. Tegnestuen er desuden lokal samarbejdspartner for Foster & Partners omkring Ferrings nye domicil og laboratorier.

Projekt Fakta Byggeriets korrekte navn: Cykel og Atletik Arena, Odense (Thorvald Ellegaard Arena Odense) Adresse: Højstrupvej 9, 5200 Odense V. Bygherre: Odense Kommune Opførelsesår: 2013-14 Arkitekter: Mikkelsen arkitekter, Populous Ingeniører: Buro Happold / Rambøll

43


Indeklima opgraderet i historisk domicil Sund & Bælt har fået nyt indgangsparti på sit hovedsæde, hvor bl.a. klimalofter fra DAMPA nu bidrager til et sundt og behageligt indeklima. Bygningen, der er opført i slutningen af 1950erne, er Danmarks første moderne kontorbygning, og renoveringen har derfor krævet særlige hensyn. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

S

und & Bælt Holding A/S har over de senere år fået renoveret sit hovedsæde på Vester Søgade 10 i København. Senest har bygningen, der er opført sidst i 1950erne og udgør Danmarks første kontorbygning opført i moderne arkitektonisk stil, fået renoveret stueetagens 180 m2 indgangsparti. Her har fokus ikke mindst ligget på at få opgraderet indeklimaet og arbejdsmiljøet. En varm velkomst

– Der ligger i sagens natur mange hensyn til grund for beslutningen om at få lavet et nyt indgangsparti. Først og fremmest ønskede vi velfungerende og behagelige rammer om receptionisternes arbejde. Men det handler selvfølgelig også om signalværdien i at have en indgang, som giver både gæster, medarbejdere og andre i bygningen en varm velkomst, fortæller administrativ koordinator Ove Møller Kristensen fra Femern A/S, som har været overordnet ansvarlig for renoveringen. – Desuden har vi nu fået samlet alle receptionerne i bygningen i én sam-

44 44

Annonce

let, fælles reception, hvilket selvfølgelig giver en effektivitetsgevinst i organisationen. Samtidig er sikkerhedsniveauet blevet højnet væsentligt, supplerer administrationsleder Ole Riishøj fra Sund & Bælt Holding A/S, der ligesom Ove Møller Kristensen har sin daglige gang i bygningen. Klimalofter uden trækog støjgener

Det nye indgangsparti er bl.a. blevet beklædt indvendigt klimalofter fra DAMPA opbygget af clip-in kassetter med indbyggede køle-/varmelegemer. Den særlige loftsløsning udnytter rummets naturlige luftstrømme til at skabe et sundt og behageligt indeklima. Da installationerne samtidig ligger skjult over loftselementerne, får loftet en designmæssigt rolig og enkel overflade. – Idéen bag klimalofterne er at udnytte rummets luftcirkulation sådan, at kulden oppe fra loftet får den varme luft til at lægge sig, så man får den rette temperatur i rummet uden de træk- og støjgener, som ventilation kan give, forklarer partner i Ar-

kitektgården ApS, Benjamin Ebbe, der har været Sund & Bælts rådgiver på renoveringen af receptionen. Tilfører bygningen liv

Blandt de øvrige greb i etableringen af det nye indgangsparti er en helt ny, åben planløsning. Den tidligere facadeindgang ud mod Vester Søgade er således blevet flyttet om på bygningens gavl ud mod Gammel Kongevej, ligesom selve facadelinjen er blevet fremrykket for at skabe mere plads inden døre. – Fremrykningen af stueetagens facadelinje skulle selvfølgelig tage hensyn til bygningens bevaringsværdige karakter, så den kunne ikke flugte helt med de øvre etagers facadelinje. Alligevel lykkedes det dog at få skabt så meget ekstra plads, at vi, der også var her før renoveringen, kan mærke, at rummet virkelig har fået et løft. Indgangspartiet giver kort sagt mere liv til bygningen nu, fortæller Ole Riishøj. Ud over klimalofterne i receptionen har DAMPA leveret Planostile kassetter i bandraster på bygningens

øvre etager. Løsningen gør det muligt at strukturere loftet i mindre enheder. Dermed opnås ekstra bæreevne for armaturer, kabler, skilte, skillevægge m.v., og de enkelte kassetter kan desuden demonteres uden brug af værktøj.

Fakta om DAMPA:

DAMPA har igennem mere end 60 år udviklet, produceret og leveret metalloftsystemer til et utal af prestigefyldte og ikoniske byggeprojekter, hospitaler, lufthavne, uddannelsesinstitutioner, domiciler og andre byggerier, hvor der stilles høje krav til design, kvalitet, holdbarhed, akustik og hygiejne. DAMPA leverer ligeledes loftsløsninger til det maritime segment og leverer bl.a. lofter til flere af verdens største krydstogtsskibe. DAMPA har ca. 45 ansatte og eksporterer mere end 50 pct. af sin produktion. Virksomheden indgår i Metalcolour-gruppen.

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Specialdesignede midlertidige lokaler til den offentlige sektor

Pitzner er Danmarks førende leverandør af pavillon- og modulbyggeri, og vi har stor erfaring med alle former for løsninger til den offentlige sektor. Vores gennemprøvede og strømlinede projektmodel sikrer dig et hurtigt og gnidningsløst projekt.

Har du midlertidigt eller permanent brug for køb eller leje af: • Skoler • Institutioner • Vuggestuer • Børnehaver • SFO • Handicapboliger • Beskyttede boliger

• • • •

Ældreboliger Hospitalsløsninger Kontorer Administration

...så kontakt os og hør mere om Pitzners midlertidige lokaler med uovertruffent indeklima og med energivenligheden i top.

Telefon 70 12 13 15 | info@pitzner.dk | www.pitzner.dk Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

Annonce

45


TRANSFORMATION: LEARNING LAB EDEN JUUL FROST ARKITEKTER står bag omdannelsen af bygningen Eden – et nyt læringsmiljø, som har slået sine døre op for udvikling og udveksling mellem studerende og undervisere.

stuationsplan

Projekt Fakta

2. plan

46

LEARNING LAB EDEN Projekt: Studiemiljø for Statsvetenskab, Lunds Universitet Klient: Akademiska Hus, Region SYD Arkitekt / Landskab: Juul Frost Arkitekter Areal: 2.400 m² Periode: 2010-2014 Foto: STAMERS KONTOR Visualisering: Juul Frost Arkitekter

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


B

ygningen Eden er placeret i hjertet af Kvarteret Paradis – det ældste og kulturhistorisk mest markante sted på Lunds Universitet. Juul Frost Arkitekter vandt parallelopdraget for udviklingen af området på baggrund af sin campusstrategi med fokus på øget sammenhæng internt på campusområdet og en stærkt integration til Lund. Med udgangspunkt i det eksisterende miljø og dets værdier er området tilført en ny dynamik. Som del af strategien blev Eden, opført i 1984, udpeget som væsentlig aktør for udviklingen. I dag er Learning Lab Eden en inviterende og udadvendt bygning, som huser Universitetets samfundsvidenskabelige studiecenter med varierende læringsmiljøer, bibliotek, administration og café. Transparens og dialog kendetegner det nye Eden, som ved sine glasfacader åbner ud mod omgivelserne. Dette resulterer i en vigtig synliggørelse af og udveksling mellem de sociale og læringsmæssige aktiviteter, der finder sted i bygningen. Den øgede åbenhed går igen i den indre disponering, der danner rammen for et udvekslende og vidensorienteret miljø. Den overordnede målsætning med projektet er således at transformere Eden til en udadvendt og tilgængelig bygning 24/7 – et udvekslingspunkt med fokus på grænseoverskridende sociale og fagmæssige møder. Nøgleordene er ledelse, kommunikation, informationskompetencer, samarbejdsevner, interaktion, debat og kritisk dialog.

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

Forud for transformationen ligger dermed en kompleks modningsog udviklingsproces, der indebærer kortlægning af eksisterende og fremtidige behov og etablering af fremtidsscenarier nu udtrykt gennem et realiseret studiemiljø. Den tætte involvering af nuværende og kommende brugere har været en afgørende platform for formuleringen af disse scenarier såvel som den konkrete rumprogrammering. Processen har taget udgangspunkt i JFAs behovskategorier, der som campusstrategisk værktøj kvalificerer diskussionen om fremtidige behov ud fra et helhedsmæssigt perspektiv. Kategorierne afdækker de fysiske/ funktionelle behov, de sociale behov, de læringsmæssige behov og de byrumsmæssige behov. JFA anvender niveauerne til at fastholde det helhedsorienterede blik på det samlede udviklingsområde. Tilgangen sikrer, at der tages afsæt i de fysiske rammer såvel som brugernes sociale interaktioner og handlinger. De fire niveauer samler og koordinerer alle projektets forudsætninger i én samlet løsning - altid med mennesket som centrum. Edens placering i et helt unikt område stiller særlige krav til den arkitektoniske tilgang, hvor balancen mellem nyt og gammelt skal løftes med samme sensibilitet som kvarterets. Omvendt er mod nødvendigt for at flytte et universitet ind i en ny æra for læringsmiljøer. I dag er campus-begrebet under udvikling. Stigende behov for gennemsigtighed og eksponering af vidensmiljøer er

styrende for den fysiske udformning og strukturering af fremtidens campus. Der er behov for større blanding af viden, læring og liv med en højere grad af offentlig tilgængelighed. Campusudvikling er både komplekst og dynamisk og skal skabes med fremtiden for øje. Den større afhængighed af et fælles værdigrundlag mellem by og campus, værdiskabende fysisk organisering samt opmærksomheden på det sociale og menneskelige aspekt udgør campus’ identitet. Den identitet kan aldrig fastfryses og er som byens: Foranderlig og fornyende - altid på vej. Lunds Universitet fortæller ved årsdagen for Edens ibrugtagning om et altid levende studiemiljø, hvis fleksible rammer understøtter bygningens aktiviteter med en naturlighed og dybdegående forståelse for stedets behov – før det fik sin nye fysiske form: Per Helander, Arkitekt, Lunds Universitet: “Projektets intensioner att ”öppna upp” byggnaden har lyckats. Grupper av studenter flockas i sittgrupperna, datasalen är full även då den inte används i undervisningen utan bara är tillgänglig för studenterna, caféet har kunder och som besökare har man en överskådlighet över lokalerna och därmed lätt att orientera sig. Genom de stora glaspartierna ut mot stråket kan man som passerande se att det är välbesökt, och man kan se att det bedrivs undervisning i lärosalarna. Alltså det som var institutionernas önskemål skulle ske, och det som JFA illu-

strerade i det tidiga skedet och som faktiskt sedan skedde i det färdiga resultatet” Den adfærd, der i dag beskriver et campusområde, er ændret fra introverte fagrelaterede samarbejder til en invitationskultur, der ekstensivt bidrager til det omgivende samfunds selvforståelse som videnssamfund. Mangefacetterede læringsmiljøer og nye læringsmetoder skal afspejle sig tydeligt og være styrende for den fysiske udformning og strukturering af det nye campus. Juul Frost Arkitekter har med transformationen af Eden ført Lunds Universitets grundlæggende værdier om nytænkende og udvekslende studieformer videre i de fysiske rammer og dermed skabt platformen for et campus, som rækker ud mod omverdenen. AKTUELT

Netop nu arbejder Juul Frost Arkitekter på en række markante byudviklingsprojekter i Skandinavien: I Sverige er bl.a. 650 studie- og familieboliger og Örebro Handelshögskola under opførelse. For Forus Næringspark, én af Norges vigtigste erhvervsklynger, er realiseringen af strategien for det 6,5 km² store område netop igangsat. I Danmark tager en række nye boligprojekter som Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn form.

47


Skolefællesskab på sporet På det gamle Godsbaneterræn i Aalborg er togene for længst kørt i remisen og et helt nyt byområde er vokset op mellem sporene. Der er rekreative områder, boliger og nu også et campusområde. Tekst af Anne Overskov Higgins

48

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


D

et er VUC Nordjylland og SOSU Nord, der er gået sammen om at skabe et skolefællesskab med udgangspunkt i den gamle stykgodsterminal. Skolefællesskabet er opbygget som en campus eller en by i byen, hvor der dannes gader og pladser mellem bygningerne. I projektet er der plads til to bygninger mere, der kan huse endnu flere uddannelsesretninger.

Bevaring af de gamle haller

Udgangspunktet var, at den gamle terminal skulle energirenoveres. – Men det blev hurtigt klart, at dette ikke var realistisk uden at gå for meget på kompromis med hallernes oprindelige udtryk. Derfor blev det besluttet at rive bygningen ned og genopføre den mere tidssvarende, fortæller Thomas Ushus, projektleder hos Friis & Moltke, som er tegnestuen bag projektet. Med sine blottede betonspær, tværgående trækbånd og synlige loftkassetter er den industrielle råhed i de genopbyggede haller bevaret, og de udgør nu det fælles landskab for de to skoler. Her finder man hovedindgangen, studentercafé, kantine, studieområder og en multihal, hvor de studerende kan dyrke sport, holde fester, høre foredrag eller afholde andre større arrangementer på tværs af uddannelserne. Niveauerne i stykgodsterminalen går igen i hele komplekset både for at skabe sammenhæng men også for at fortælle historien om terminalens tidligere anvendelse. Nu er der ganglinjer, hvor sporene tidligere var, og man går op på ”perronen”, når man skal hænge ud med de andre, arbejde i grupper eller bare opholde sig. Farverne viser vej

Grundlæggende er de to uddannelseshuse disponeret på samme måde. Centralt i hver bygning er et højt atrium, der trækker lys ned fra oven med undervisningslokaler og grupperum ud mod facaden. Etagerne bindes sammen af skulpturelle trappeforløb, der på bedste Hogwarts stil svinger sig asymmetrisk op gennem atriet - dog stationære i dette tilfælde. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

Farvesætningen i bygningerne er anvendt som identitetsskabende virkemiddel både ude og inde og også som en vigtig del af orienteringen i det store hus. Afsættet er taget i de respektive skolers logofarver: VUC i orange toner og SOSU grønne. Linoleumsgulve, værn samt den meterhøje mosaik af akustisk regulerende plader, der pryder de store vægflader i atriet, har fået en tone i den respektive uddannelses farve. På facaden ses farveholdningen på de legende placerede udkragninger, samt på solafskærmningen, de automatiske persienner, der giver facaden et altid omskifteligt udtryk alt efter tidspunkt på dagen, vejr og årstid. Samarbejde med erhvervslivet

Uddannelseshusene har naturligvis forskellige undervisningsfaciliteter. VUC har faglaboratorier, som fysik og kemi, mens SOSU har øvekøkkener, plejeboliger og sengestuer til træning. – Særligt interessant ved SOSU-huset er det fremtidslaboratorium, hvor de studerende samarbejder med erhvervslivet omkring udvikling af produkter og hjælpemidler til plejesektoren, fortæller Thomas Ushus. Grønne tage og fremtidssikring

Bygningerne er klassificeret energiklasse 2015 ved hjælp af passive tiltag som tykke velisolerede vægge, tage og vinduer, med mulighed for opgradering med aktive tiltag senere hen. Desuden er der taget højde for en mulig øget regnvandsmængde i fremtiden. – Det er et krav, at alle tagene i området skal bygges med grønne tage, der kan absorbere en stor mængde vand. Ved meget store regnskyl, ledes vandet fra tagene ned i åbne kanaler på terræn og ud i store forsinkelsesbassiner, der til dagligt fungerer som boldbaner og legepladser, afslutter Thomas Ushus. En faktor, der kan være med til at sikre fortsat liv og aktivitet både i skolefællesskabet og på godsbaneterrænet i årene fremover.

49


Sanseindtryk skaber frirum Den nye Aabybro Skole indeholder bl.a. specialindrettede fordybelsesrum, der bliver indrettet som stemningsmættede oplevelsesrum, der med simple virkemidler giver eleverne nogle anderledes sanseindtryk som afbræk i hverdagen på skolen.

D

en nuværende Aabybro Skole afl øses af en ny skole med plads til i alt 1.100 elever samt tilknyttede lærere, personale m.v. Skolen opføres som OPS-projekt Den nye skole får et samlet areal på ca. 12.000 etm², der skal opføres på to nært forbundne arealer i Aabybro midtby, dels ved den nuværende skole på Kattedamsvej, dels på et markareal ved Aaby Sdr. gade.

Natur og urbanitet

Landskabet omkring skolen bliver et legende landskab af jordtoppe, volde, trægrupper, krat, stier og opholdspladser. De områder der vender ud mod Banestien får mere urbane aktivitetszoner som parkourbane, grafitti område og street-basket.

Bygherre: Jammerbugt Kommune Arkitekt: KPF Arkitekter AS Landskab: KPF Arkitekter AS Ingeniør: Frandsen & Søndergaard / Espersen Rådgivende Ingeniør Entreprenør: NCC Danmark Omfang: 12.000 m², excl. kælder Byggesum: OPS projekt ca. 300 mio. kr.

50

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Nogle gange er man nødt til at isolere indefra

Projekt Fakta

KEIM iPor system til indvendig efterisolering KEIM Scandinavia A/S

Tel. 46 56 46 44 • www.keim.dk • kundeservice@keim.dk


Totalleverandør af fleksibilitet Danmarks største danskejede udlejningsvirksomhed af materiel og udstyr til industri/service, bygge/anlæg og det offentlige, Pitzner Materiel A/S, lover præcision i leveringen inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer. Tekst af Elias Inceer

H

os Pitzner Materiel A/S er man danmarksmestre i fleksibilitet ved byggeri. Med over 40 års erfaring på det danske marked er den familieejede virksomhed eksperter i de krav, der stilles til danske byggeprojekter. Dialog som succeskriterie

Som totalleverandør leverer Pitzner

Materiel A/S alt til byggeprojekter - små som store. Levering af entreprenørmateriel, stilladser og arbejdsplatforme, lifte og kraner samt moduler og pavilloner er noget af det, virksomheden har specialiseret sig i gennem de sidste fire årtier. Adm. direktør, Ole Wamsler, peger på netop denne erfaring, samt dialogen med kunderne, som de afgørende succeskriterier:

– Vi har de mest kvalitetsbevidste kunder, og vores erfaring som leverandør til de største projekter i Danmark gør, at vi har landets mest erfarne specialister at trække på. Vi forstår derfor baggrunden for vores kunders krav og har stort fokus på sammen at snakke behovet igennem, tegne de optimale tegninger og projektplaner samt udarbejde de præcise beregninger. Skræddersyede mobile

overfor et renoverings- eller tilbygningsprojekt. – Kommunerne har ofte behov for midlertidige skoler eller institutionslokaler ved renoveringer af de eksisterende bygninger. I stedet for at flytte eleverne til en anden skole kan vores produkter skræddersyes til præcist at matche de ønskede faciliteter, så ingen skal gå på kompromis med rummelighed, æstetik eller indeklima, siger Ole Wamsler og afslutter:

bygninger

Pitzner Materiel A/S er førende inden for salg, udlejning, servicering og produktion til den offentlige sektor. Det skyldes ifølge Ole Wamsler, at virksomheden altid lever op til sine kunders krav og samtidigt tilbyder fleksibilitet i løsningerne, hvilket giver langsigtede besparelser. Virksomhedens mobile bygningsløsninger sikrer denne fleksibilitet, når en kommune står

52

Annonce

– Det samme gælder handikap og ældreområdet, hvor der ofte er behov for ombygning af eksisterende huse. Her tilbyder vi en fleksibel og mobil tilbygning til det eksisterende hus, der gør, at den enkelte borger kan få adgang til de rette faciliteter i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis behovet senere skifter, kan enheden ændres eller flyttes til et andet sted i kommunen. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


EKSPERTER I LEG UNIQA er specialister i at skabe unikke udemiljøer til børn og voksne i skoler og institutioner. Vi stiller store krav til både kvalitet og sikkerhed, vores DBI godkendte faldunderlag i gummigranulat, er lavet af genbrugsgummi fra truckdæk og gamle Nike sko og overholder klasse BROOF(t2). Vi tilbyder markedets bredeste udvalg af legepladskoncepter, i et utal af forskellige kombinationer, disse egenskaber gør os til en unik samarbejdspartner. Find inspiration og download nemt DWG-filer på vores website UNIQA.DK

Industriparken 9, 4640 Faxe l info@uniqa.dk l uniqa.dk l 70 21 50 90


Langsigtet tænkning i Præstø Lang levetid og lave driftsomkostninger var nogle af de faktorer, der gjorde, at valget faldt på Steni til at levere facadeplader til det nyindviede Multicenter Præstø.

V

ordingborg Kommune er netop blevet beriget med et nyt multicenter, der samler en række funktioner under et og samme tag. Det 5.800 m² store center rummer først og fremmest 40 plejeboliger organiseret omkring et dynamisk og samlende hjerte, det såkaldte hjerterum, hvor fælleslivet udfolder sig. Dertil skal lægges personalearealer, et sundhedscenter samt idrætsfaciliteter, hvor beboerne kan deltage i forskellige motionstilbud. Alt dette og meget mere er, hvad man finder i den tovingede bygning, der er beklædt fra ende til anden med facadeplader fra Steni.

forskellige grå nuancer, som changerer i et grafisk farvespil og skaber fin balance mellem bygningens mørke tagflade og det lyse omkringliggende landskab. Det asymmetriske farvemønster skaber en bølgende bevægelse, som strækker sig hele vejen rundt om den 455 meter lange facade. – Vi har valgt ikke at bemale pladernes kanter, men lade dem fremstå hvide. Det har nemlig givet os mulighed for at løfte facadeudtrykket og få huset til at fremstå skarpere på tæt hold, fortæller Mads Thorup fra arkitektfirmaet Force4 Architects, der sammen med Cubo Arkitekter har leveret tegninger til byggeriet.

Et dynamisk facadeudtryk

Plejecentrets bærende konstruktion er udført i beton, mens sundhedscentret, multihallen og hjerterummet er opført i limtræ. Alle lette facadeelementer er beklædt med facadeplader fra Steni i fire

54

Annonce

Et byggeri med lang levetid

Multicenter Præstø er et helt igennem bæredygtigt byggeri. Derfor har det været af stor betydning, at alle facadeplader er kemisk neutrale og fremstillet

i kompositmateriale, samt at de er UV-bestandige og smudsafvisende, hvilket betyder mindre vedligeholdelse. – Det faktum, at vi her har at gøre med et naturligt materiale, som holder sin oprindelige glans og udstråling i mange år uden brug af skrappe rengøringskemikalier, giver naturligvis points på miljøfronten, pointerer Mads Thorup. Men den helt afgørende faktor for, at valget er faldet på Steni til at levere facadeplader, er de økonomiske gevinster, der er forbundet med produkternes lange garantiperiode. – Pris er og bliver et vigtigt parameter i det fleste byggeprojekter i dag. Derfor har det været vigtigt for os at finde en løsning, som holder i årevis, og som kan betale sig i det lange løb. Det er tilfældet med Stenis facadeplader, der takket være deres Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Projekt Fakta Projekt: Præstø Multicenter Beliggenhed : Præstø Arkitekt : Force4 Architects og CUBO Arkitekter Ingeniør : Wissenberg Landskab: Henrik Jørgensen Landskab Entreprenør : CG Jensen Areal : 5.800 m2 Byggeperiode: 2012-2014 Facader: Steni Colour

høje kvalitet giver betydelige besparelser fremadrettet, siger Mads Thorup. Blandt andet har man ønsket at skabe en facade, der uden yderligere foranstaltninger kan modstå graffiti, hærværk og påkørselsskader, hvilket er lykkes med de hårdføre facadeplader fra Steni. Facadeplader i nøjagtige mål

Men også på kortere sigt har der været økonomiske fordele at hente i Stenis facadeplader. Alle rette plader er nemlig leveret forboret og forskåret til byggepladsen, hvilket har gjort det muligt at spare adskillige kvadratmeter væk i spild og dermed sænke prisen på de indkøbte materialer. Hos CG Jensen er man tilfreds med resultatet, som modsvarer de oprindelige ønsker. – Dertil skal lægges det faktum, at når pladerne leveres i nøjagtige mål til byggepladsen, kan de monteres direkte på byggeriet. Dette har naturligvis gjort vores arbejde betydeligt lettere, forklarer Jan Johansen fra CG Jensen. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

Annonce

55


Unikke løsninger til unikke børn Det er hvad UNIQA legepladser og møbler A/S arbejder henimod, når de udfører legeområder og indretninger til børn. Og det er også hvad de har gjort på Kongehøjskolen i Aabenraa. Tekst af Anne Overskov Higgins

P

rojektet, som består af en ”skolegade”, inventar i fællesrum, en parkourbane samt en multibane på den eksisterende legeplads, giver samlet set en meget varieret legeplads til eleverne på skolen.

Faldunderlag af gamle Nike sko

Skolegaden er primært beregnet til de yngre elever og byder bl.a. på en klatrevæg, svungne bakker og en trampolin lige i ganglinjen, som lokker både børn og voksne til et lille hop på vejen. Området er belagt med faldunderlag i gummigranulat lavet af genbrugsgummi fra truckdæk og ikke mindst gamle Nikesko. Det var et krav fra bygherre at konstruktionen skulle være let, derfor valgte teamet en opbygning af trykfast styrofoam

56

Annonce

og dernæst den nødvendige tykkelse faldunderlag.

side. Her kan børnene sidde og følge med i spillet eller bare hænge ud.

Sekskantet multibane

Rådgivning tidlig i

Men også de lidt ældre børn har fået nye omgivelser. På den gamle legeplads har arkitekterne, Arkitema i Aarhus, taget udgangspunkt i den eksisterende formgivning; sekskantede, 1,20 m høje bede, som de har skaleret op til en sekskantet multibane. – Lidt spøjst måske, fortæller Jim Bundgaard Jeppesen projektchef i UNIQA, men i sammenhæng giver det virkelig mening. Det har skabt et helt skørt og uforudsigeligt fodboldspil, når børnene spiller banden og bolden kommer tilbage i en mærkelig vinkel. Multibanen er udnyttet optimalt, og er på flere sider flankeret af tribuner afbrudt af trapper, der bevæger sig op over banden og ned på den anden

processen

Samarbejdet med arkitekterne har været rigtigt godt. – Det er dér vores faglighed og erfaring kommer i spil. Vi sparrer med arkitekterne om at omsætte deres skitser til legeområder til ”virkelige” børn, så børnenes forskellige behov og motoriske niveau bliver imødekommet. I dette tilfælde blev vi indbudt tidligt i projektet, hvilket jo altid giver den bedste og mest effektive proces, fortæller Jim Bundgaard Jeppesen. Legeredskaber med QR kode

UNIQA har også bedrevet Danmarks største parkourbane i Tom-

merup på Tallerupskolen. Ved indvielsen havde UNIQA sørget for, at tre parkour-instruktører gav opvisning og underviste børnene. Dagen toppede, da Hjemisbilens klokker varslede gratis is til alle. Til hverdag er Hjemisbilen og instruktørerne dog kørt igen, men det betyder ikke, at man ikke kan lære nye parkourtricks. Redskaberne er nemlig udstyret med indbyggede videoinstruktioner i form af QR koder, som børnene kan aflæse med smartphone. – Vi går efter at skabe unikke legeog væreområder til unikke børn. Områder der stimulerer og udfordrer deres motorik, balanceevne, koordination og med en variation, der imødekommer hvert enkelt barns niveau. Og jo mere skævt og skørt jo bedre. Det er jo til børn! afslutter projektchefen fra UNIQA. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Funktionel æstetik!

Giv os et ring på 7020 6141 ... vi vil så gerne tale med dig!

• 15 års garanti på de varmgalvaniserede dele • Vi tilpasser løsninger efter jeres behov • Mulighed for finansiering eller leasing

Hos Lyngsøe er vi naturligvis CE mærket, hvilket betyder at vores produkter opfylder EU’s krav til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.

Omega 10 8382 Hinnerup +45 7020 6141 mail@lyngsoe.dk www.lyngsoe.dk


Skolen i Nordhavnen På kajen ved Orientbassinet i Nordhavnen aner man så småt konturerne af det byggeri, der fra 2017 dagligt vil bringe 1200 internationale elever til området for at gå i skole. Tekst af Anne Overskov Higgins

D

et er nemlig Copenhagen International School (CIS), der har valgt at slå sine to afdelinger sammen til én stor helhedsskole på stedet, hvor der før blot var en massiv containerpark. Skolen kommer til at ligge centralt i spændingsfeltet mellem et grønt strøg og den blå flade, hvilket vil gøre det muligt at inddrage vandet og naturen i de daglige aktiviteter. Efter skoletid ønsker skolen at dele sine faciliteter med nærområdet og vil derved på mange måder være med til at kickstarte det lokale sociale miljø i Nordhavnen. – Denne meget urbane struktur, udnyttelsen af den 5. facade og den tætte kontakt til vandfladen og det grønne vil give skolen en international atmosfære, som om den lå i Central Park, fortæller Mads Mandrup Hansen, partner i C.F. Møller.

58

Community centre i skolens fællesfaciliteter

At placere en international skole, som pr. definition er en meget dynamisk størrelse, i det nyeste udviklingsområde i Københavns Havn, kan umiddelbart synes som et oplagt valg. Men forud for valget ligger en årelang proces præget af en vekslen mellem analyse og dialog mellem arkitektfirmaet C.F. Møller og skolen. – Vi har udført feasibility analyser i forbindelse med skolens ønske om

at udvide kapaciteten, og kom vidt omkring i afsøgning af muligheder, fortsætter Mads Mandrup Hansen. – En udvidelse af det eksisterende areal i Hellerup og Ørestaden blev undersøgt, men først ved Nordhavnen fandt vi den nødvendige infrastruktur i forhold til skolens opland, let adgang til grønne arealer samt et sted, der kunne rumme de 25.000 m2, som projektet fordrede.

Bygningen er designet som en åben struktur i ønsket om at integrere skolen med livet på havnen, og skabe mulighed for at trække undervisningen uden for. Som i resten af havnen er bygningen trukket tilbage, så den offentlige havnepromenade kan gå frit forbi. Komplekset bliver mellem fem og syv etager højt, og kommer til at bestå af en base på to etager med fire mindre bygningskroppe i forskellig højde ovenpå. De fire afdelinger bliver trukket tilbage mod nordfacaden, så bygningen åbner sig op i en skålform mod syd. Basen rummer fællesfaciliteter som bl.a. indgangsområde, sportshaller, kantine, bibliotek og teatersal. Det er intentionen, at denne del efter skoletid kan være tilgængelig for lokalområdets aktiviteter og events

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


som et slags community centre eller kulturhus, om man vil. På basens tag opføres en fælles taghave, som vil være den nære skolegård for alle elever men særligt for de yngste. Placeringen af skolegården er valgt så børnene kan færdes trygt lidt væk fra det offentlige og ikke for tæt på kajkanten, med et fantastisk kig ud over vandet og ind imod byens tårne og tage. De fire bygningsmasser, der skyder sig op fra taghaven, er designet specifikt til forskellige alderstrin og skaber identitet og letter orienteringen i huset. Klasseværelserne til de yngste elever er større, da alle de nødvendige funktioner er samlet i klasseværelset eller tæt ved. De ældre elevers undervisning er mere fagorienteret end klasseorienteret, så de bevæger sig mere frit i deres afdeling afhængigt af hvilke fag og linjer, de har valgt.

også er taget højde for i COBE’s masterplan for området. Det skal blot tegnes og finansieres. Projektkontor på stedet

En stram tidsplan og et kompliceret byggeri er blot få af de udfordringer, som teamet står over for ved dette byggeri. Så for at styrke samarbejdet har bygherren (Ejendomsfonden Copenhagen International School) oprettet et fælles projektkontor i havnen for alle implicerede i processen – bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenører. – Dette får alle til at føle ejerskab lige fra begyndelsen. Vi er alle partnere og ligeværdigt involverede i at finde de rigtige løsninger, hvilket kun forstærkes af muligheden for dialog henover tegnebordene på projektkontoret, afslutter Mads Mandrup Hansen.

Udvidede undervisningsmuligheder

Om skolen:

Den unikke beliggenhed i et område, der stadig er under udvikling, skaber mange muligheder for at præge omgivelserne med tiltag, der vil være til gensidig gavn for skolen såvel som for lokalsamfundet.

Copenhagen International School er den største internationale skole i Danmark, og er den eneste skole i landet der tilbyder alle tre International Baccalaureate (IB) programmer for elever fra 3-19 år. Byggeriet udvider skolens kapacitet fra 900 til 1200 elever. De nye faciliteter forventes afsluttet i januar 2017.

Det ville f.eks. være oplagt at skabe øer ude i vandet til undervisning i havbiologi, sejlads eller andre maritime discipliner som børn og unge kunne deltage i. En mulighed der Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

59


Den transparente tilgang For Ecophon er det afgørende at have den samme faktabaserede tilgang til arbejdet inden for bæredygtighed, som virksomheden i årevis har været kendt for på akustikområdet. Det handler nemlig om troværdighed og ansvar for balancen mellem mennesker, miljø og marked. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

60

Annonce

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


B

usiness unit manager Max Falck fra Ecophon, som er blandt verdens førende udviklere af akustiklofter og -vægge, lægger ikke fingrene imellem, når snakken bevæger sig ind på bæredygtighed. For det handler i det lange løb om, hvilken arv vi efterlader til kommende generationer, fortæller han: – Vores grundlæggende holdning til spørgsmålet om bæredygtighed er, at skal det være grønt, så skal det også være sandt. Som virksomhed kan du ikke andet end at være 100 pct. transparent i alt, hvad du gør og foretager dig. Hvis ikke vi mener bæredygtigheden alvorligt og gør noget for den, som vi er villige til at stå objektivt på mål for, kan det være lige meget. Så lurer klimakatastrofen lige om hjørnet. Fra pantflasker til akustiklofter

Ecophons grønne indsats følger derfor samme grundlæggende principper som virksomhedens udviklingsarbejde på akustikområdet, hvor de længe har været kendt for at indtage en såkaldt kundskabsposition: Arbejdet skal basere sig på objektive mål, alt skal være tilgængeligt og lægges frem, og alt skal være baseret på fakta og objektiv viden. Virksomheden har således opsat helt konkrete 2020-mål inden for fire grønne parametre, og tallene for udviklingen offentliggøres løbende, så det er muligt at se, både hvor det går godt, og hvor der stadig er plads til forbedringer. – Konsekvensen af denne tilgang er bl.a., at alt, som vi hævder omkring egen bæredygtighed, er 100 bakket op af fakta. Er vi det mindste i tvivl om en given værdi, runder vi hellere ned end op. Men det er en nødvendig tilgang, for ellers risikerer den grønne dagsorden at blive reduceret til billig markedsføring til stor skade for vores efterkommere, pointerer Max Falck. Blandt de resultater, som Ecophon (i øvrigt som den eneste loftsproducent i verden) indtil videre har opnået, er en produktion baseret på glasuld fremstillet med 100 pct. plantebaserede bindemidler. Det betyder, at Ecophons leverandør årligt sparer 24.000 tønder råolie i produktionen, som derudover anvender mere end 70 pct. genbrugsglas. 1 ud af 3 svenske genbrugsflasker ender således hos Ecophons leverandør. Europæisk samarbejde om loftstandarder

Samtidig er Ecophon på europæisk plan engageret i udviklingen af tredjepartscertificerede EDPstandarder for lofter sammen med en række uafhængige instanser. Max Falck forklarer: Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

– Bæredygtighed handler grundlæggende om at skabe den rette balance mellem mennesker, miljøet og markedet. Vi skal sænke påvirkningen af miljøet ved at etablere flere cirkulære ressourcestrømme, fremme menneskers udbytte af produkterne ved at forske intenst i slutbrugerens behov, sprede denne objektive viden bredt ud til såvel investerer og deres konsulenter som arkitekter, samt udvikle løsninger, som også honorerer markedets krav. Sanserne i centrum

På produktsiden er Ecophons udviklingsarbejde funderet i visionen om at være globalt førende inden for akustikløsninger, der styrker folks velbefindende og arbejdsmiljø. Det handler om at skabe merværdi for slutbrugernes øjne, ører og sjæl, og især hørelsen underprioriteres ifølge Max Falck ofte som dimension i byggeriet inden for kontor, uddannelse og sundhedsvæsen, hvor Ecophon

har sit fokus. Virksomheden har ansat en række såkaldte concept developers, som forsker og netværker på fuld tid med fokus på slutbrugerne, så både produktudviklingen og rådgivningen får en objektiv vidensbase at agere ud fra. Den forskningsbaserede tilgang har bl.a. resulteret i Master Rigid-serien, som kombinerer optimale akustiske egenskaber med stor hårdførhed, der matcher behovet i moderne skoler. Ecophons Sound Light comfort ceilings kombinerer derudover akustiske egenskaber med indbygget LED-lys udviklet i samarbejde med Philips, mens Master Matrix-serien giver mulighed for at designe akustiklofter i Mondrian-inpirerede mønstre. Desuden var Ecophon den første loftsproducent i verden, som fik Svanemærket sine produkter. Se flere oplysninger på ecophons hjemmeside: www.ecophon.dk/baredygtighed Annonce

61


Store akustiske landevindinger forude Lektor Jonas Brunskog fra Institut for Elektroteknologi på DTU mener, at arkitekter i højere grad bør fokusere på det akustiske miljø i projekteringen, således bygningskonstruktionen, rummenes geometri og overflader eliminerer problemer med transmitteret støj, ligesom det er helt essentielt, at de akustiske forhold også harmonerer med bygningens anvendelse ude i fremtiden. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

P

skal opfylde akustikklasse C, men ifølge Jonas Brunskrog, oplever kun 50 %, at lydisoleringen er tilfredsstillende på det niveau. Og i bygninger, der lever op til akustikklasse A, der er den højest mulige, er 10 % er stadig utilfredse med lydisoleringen.

å større kontorprojekter er indeklima og medarbejdernes trivsel blevet tidens måske væsentligste parameter. Det giver stor signalværdi i forhold til omverdenen, da virksomheden herved viser, at man er villig til at gøre noget ekstra for sine medarbejdernes helbred, ligesom det afspejler sig i deres effektivitet. Denne tankegang er til gengæld overhovedet ikke slået igennem bredt, mener lektor på DTU Jonas Brunskrog, der forsker i lyd og akustik teknologi i bygninger. – Det er skønt, at der er kommet større fokus på akustik, men det er ikke altid, at de personer, der står for akustikken på en bygning, har de rigtige fagkundskaber. Her kunne os forskere, der arbejder med akustik givetvis være bedre til at markedsføre vores viden, når den er relevant, da det her arbejde har en enorm samfundsmæssig værdi, udtaler Jonas Brunskrog og fortsætter:

62

– Det er nemlig én ting at fokusere på akustikken i operahuse eller i multinationale virksomheders nye domiciler sammenlignet med at sætte ind på sygehuse, skoler og kantiner, som kan være meget problemfyldte rum. Endelig er der alle de mange eksisterende etageejendomme, institutioner og kontorer, som i dag er forældede, og hvor man burde tale om en decideret lydrenovering.

Utilfredsstillende lydisolering er normen

Undersøgelser viser, at nabostøj er én af de hyppigste grunde til, at folk flytter. I den forbindelse er det slående, at der ikke bliver reflekteret over lydmiljøet og de overordnede krav – her fokuserer folk udelukkende på de specifikke naboer og deres larm. I dag er der således i Bygningsreglementet krav om, at nybyggeri mindst

– Når jeg har et nyt hold studerende, så indleder jeg altid en forelæsning med at bede dem, der bor i etageejendomme, om at række hånden op. Herefter spørger jeg hvem, der er generet af lyd i deres bolig? Og det er næsten altid alle sammen. Undersøgelser viser, det er dyrt og upraktisk at lydrenovere etageejendomme, men der er ingen tvivl om, at det er en stor samfundsmæssig udfordring. For i hjemmet har man behov for hvile, og der skal i særdeleshed være stille om natten, fortæller Jonas Brunskrog. Der er i nyere tid i Danmark blevet iværksat omfattende helbredsundersøgelser, og da et stort antal menneByggeri + Arkitektur # 63 • 2015


sker er involveret i undersøgelsen, så har man mulighed for at sammenholde mange forskellige faktorer. Og resultaterne inden for miljøakustik viser et tydeligt billede af konsekvenserne af støj fra omgivelserne, da man bl.a. kan påvise en øget dødelighed ved at øge støjen med 10 dB. For Jonas Brunskrog er resultaterne slående på grund af den store mængde empiri bag, og han mener, at konklusionerne kan overføres direkte til rumakustik og lydisolering i bygninger: – Når man har påvirkning fra støj i det daglige, så medvirker det direkte til en øget dødelighed i form af flere hjerteanfald, hvilket skyldes, at kroppen stresses. Det står 100 % klart i dag, men det kan være svært at reagere på, da generne hænger sammen med selve bygningskonstruktionen og materialerne. Lydabsorbenter er kun en lille del af løsningen

For Jonas Brunskrog er det afgørende spørgsmål, om vi skal lave akustiske tilpasninger til et rum alt efter anvendelse, eller vi skal designe rum, hvor akustikken vil være i orden til alle fremtidige rammer for anvendelse. – Der blev udført et projekt for 5 år siden omkring akustiske forhindringer i danske klasselokaler, og her viste det sig, at når man bygger med kortere efterklangstid, end Bygningsreglementet kræver, som eksempelvis Københavns Kommune har gjort, så bliver det svært for eleverne at høre læreren. Man kan således ikke bare skabe et godt akustisk miljø ved at sætte absorbenter op til at afkorte efterklangstiden – her skal man også indtænke støjsituationen, talerkomforten samt hvor nemt taleren er at høre, siger Jonas Brunskrog og fortsætter:

selokalerne, så man kan fylde flere mennesker ind i rummet, end der burde være. ”De store, rene linjer er noget skidt” Det er ingen hemmelighed, at de mange storrumskontorer giver store akustiske udfordringer, men Jonas Brunskrog mener, at fordelene ved at have visuel kontakt med sine kolleger og mulighed for hurtigt at vidensdele kan opveje ulemperne ved de store, åbne rum. – Et velfungerende storrumskontor kræver afstand mellem hver medarbejder samt separate og ekstra lydisolerede lokaler til møder og telefonsamtaler. Hvis man arbejder funktionsopdelt, så man holder møder separat fra der, hvor man skal koncentrere sig, samtidig med man tænker alle praktiske detaljer med, som ventilation, kopirum og andre støjkilder, så kan et storrumskontor være en rigtig god arbejdsplads. Til gengæld tror jeg simpelthen ikke på åbne landskaber i skoler. Jeg kender mine egne børn, og de bliver for nemt distraheret, hvis der sker for meget omkring dem, smiler Jonas Brunskrog og fortsætter: – Men arkitekter efterstræber altid de store, rene linjer, og det er ikke godt, ud fra et akustisk perspektiv. Generelt foretrækker vi akustikere bløde materialer, men det vigtigste er faktisk at undgå parallelle flader: Hvis man har en glasflade, så er det nødvendigt med absorbenter eller en struktur på den modsatte væg, der kan sprede lyden – her er det ikke nok med akustiklofter. I den forbindelse er mange ikke klar over, at længden på lydes bølgelængde betyder, at struktur på en væg skal have en dybde på 1 cm op til 30 cm for at bryde alle svingninger.

ler, hvor man i projekteringen kan forudse akustikken i bygningen: – Beregningsmetoderne bliver hele tiden både nemmere og billigere at bruge, så samtidig med at det digitale byggeri bliver en realitet, så er jeg ikke i tvivl om, at vi vil få bedre akustik i vores bygninger fremover. Dog ser Jonas Brunskrog flere udfordringer med de nuværende teoretiske modeller, da man af tidshensyn er nødt til at benytte forenklede, semiempiriske beregningsmodeller, så man hurtigt og nemt kan beregne akustik. Han fortæller: – Hvis man skal lave en 100 % præcis rumakustisk beregning, så vil beregningstiden fylde for meget, ligesom man nemt kan overberegne. De rumakustiske modeller fungerer bedst på større rum, ligesom vi på nuværende tidspunkt har svært ved at bestemme flanketransmission, når der anvendes en kombination af forskellige typer af materialer på fladerne, såsom træ, glas og stål. Her virker

de almindelige beregningsmodeller ikke, og de tunge beregningsmodeller er for tidskrævende. Fremtidens udfordringer

En anden udfordring for byggebranchen er, ifølge Jonas Brundskrog, at det med de nye krav er blevet sværere for små og mellemstore virksomheder at udvikle nye produkter: – Letbygkonstruktioner er ikke så populært i Danmark som i Sverige, hvor jeg skrev min ph.d. om akustikken i trækonstruktioner. Men der er visse økonomiske og arkitektoniske fordele ved letbygkonstruktioner, og derfor tror jeg, at eksempelvis glas og træ vil spille en stor rolle fremover. Men for at få et nyt letbygsystem godkendt på markedet, så skal man næsten opbygge en testbygning i 1:1. Og det betyder, at det kun er de største producenter, der har økonomien til at udvikle nye byggematerialer. Det er en skam, da byggebranchen herved bliver afskåret fra vigtig innovation.

Til udsaTTe gulve der virkelig udfordres. nora ® gummigulve din sikkerhed.

Større efterspørgsel

– Konklusionen på undersøgelsen var simpelthen, at antallet af elever havde afgørende indflydelse på akustikken, så det er i virkeligheden der, man burde sætte ind, fremfor at lave små akustiske ændringer på klasByggeri + Arkitektur # 63 • 2015

efter akustiske beregninger

Glasfacader anvendes meget på større projekter, og ifølge Jonas Brunskrog er der fra projekterende efterspørgsel efter beregningsmodel-

Hospitaler møder en kraftig gang trafik hver dag. Så høje krav til rengøring, komfort og økonomisk effektivitet er altid nærværende. Tag et kig på de mest hygiejniske gulvløsninger til hospitaler: www.nora.com/dk, eller kontakt os på 4343 9393.

63


At bevæge sig i flere retninger på samme tid Innovation er ikke en lineær proces, mener udviklingschef og arkitekt MAA Erik Ipsen fra Knauf, der ser miljø, energi og indeklima som de tre centrale fokusområder i udviklingsarbejdet – hvor de hver især altid befrugter og influerer hinanden. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

64

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Foto af Kim Bjørn Arkitekter

G

ipsplader med perforeringer giver bedre akustik, da lydbølgerne herved brydes. Men samtidig sørger perforeringerne for en bedre luftgennemstrømning, som gør, at man kan aktivere gipspladens kerne og dermed sikre ikke kun akustikken men også f.eks. luftrensning eller temperaturregulering i rummet. Og på den vis er man i dag ifølge Erik Ipsen nødt til at produktudvikle ud fra en holistisk tilgang. – Vi laver løbende en del intern forskning, og det giver os en stor erfaringsbase, som vi kan trække på, når det gælder anvendelsen af vores materialer. Tidligere havde arkitekter kun ganske få materialer at vælge i mellem – som man til gengæld havde mange generationers erfaring med – men nu er der uendelige mange materialer på markedet, og det gør sådan noget som indeklima mere komplekst. Derfor har vores rolle som leverandør ændret sig, og vi får mere ansvar for indeklimaet, fortæller Erik Ipsen. Han mener, at når en virksomhed som Knauf producerer produkter, der fylder meget i danske bygninger, så kræver det også, at man som virksomhed tager ansvar for at udvikle materialer, der fremmer indeklimaet og samtidig tager hensyn til miljøet: – Det er vigtigt at holde blikket på helheden, for hvis man eksempelvis Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

vil spare på en bygnings energiforbrug, så kræver det en recirkulation af luften, hvilket umiddelbart giver en ringere luftkvalitet. Og på samme måde er genanvendelse godt, men der er ingen grund til at genanvende materialer, som har en stor miljøbelastning. Med udgangspunkt i den tankerække vil vi i vores udviklingsarbejde altid have blikket på miljø, energiperformance og indeklima på én og samme tid. ”Akustik handler ikke nødvendigvis om tal”

Erik Ipsen startede i Knauf for 25 år siden, og der brugte han en del energi på at foretage målinger af akustikken i danske bygninger, hvor han samtidig havde udfærdiget et spørgeskema til brugerne, der blandt andet handlede om akustik. – Undersøgelsen viste, at der ikke var en klar sammenhæng mellem de målte akustiske værdier og den oplevede tilfredshed af akustikken blandt brugerne af bygningen. Hvis der er et dårligt psykisk miljø, er man nemlig mere opmærksom på de fysiske rammer, og derfor bliver diskussionen om indeklima ofte lidt diffus.

ficielle krav fremfor at gentænke bygningen og akustikken: – Der kommer typisk en ny rapport hvert tiende år omkring akustikken i skoler og institutioner, hvor der er krav om kortere og kortere efterklangstid, og herved skubber man problemerne videre på personalet. Eriks Ipsen opfordrer derfor de projektende til at tænke endnu mere over lydspredning og absorption, da man herved kan beholde de store, flotte flader, som ellers giver dårlig akustik. Passion for gips

Gips har mange fordele som byggemateriale, da det kan være regulerende i forhold til fugt, temperatur, luftkvalitet og akustik, og Erik Ipsen mener, at gipsens egenskaber harmonerer fint med fremtidige krav til indeklimaet:

seriøst i projekteringen”

– Når man, som jeg, har arbejdet med gips i så mange år, så får man holdninger til sit materiale. Og jeg vil helst have det i så ren form som muligt, hvilket gør det nemmere at formindske afgasninger og skabe et sundt indeklima samt at genanvende materialerne. Og når vi regenerer materialer, så giver det ca. 1 % aske, resten genbruges i dag.

Erik Ipsen mener, at man ofte skubber problematikken om akustikken videre på brugerne, da det er mere bekvemt at opfylde of-

Og igen handler udviklingsarbejdet om at flytte grænserne på flere fronter samtidig, hvilket eksempelvis

”Akustikken skal tages

kan ses ved, at når Knauf akustiske gipsprodukter har en tynd film af cellulose, så fungerer den både som akustikregulering og stabilisering, ligesom den har de samme bestanddele som karton, hvilket gør det enkelt at genanvende. Den brede horisont

Knauf har igennem lang tid udelukkende været kendt som producent af gipsprodukter, men nu har man udvidet produktpaletten med mineralulds- og træbetonlofter, som kan anvendes eksempelvis i alt fra biografer til parkeringskældre, ligesom det er vigtigt at kunne tilbyde i projekter, hvor man ønsker et mix af flere produkttyper. Erik Ipsen uddyber: – Gips er vores hjertebarn, men vi kan i dag tilbyde et komplet sortiment, og det er vigtigt i forhold til at vælge de rigtige produkter. Som leverandør af akustiske løsninger er det en fordel at have et komplet sortiment, så kan vi være mere objektive omkring mulighederne for at styre de mange aspekter ved et sundt indeklima.

65


66

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Projekt Fakta Bygherre: Københavns Ejendomme Arkitekt er: Core Arkitekter Ingeniør : Wessberg A/S, Rådgivende ingeniører Landskab: PK3/BOGL Landskabsarkitekter Udsmykning: Malene Landgreen

Byskolen blev til en skoleby Ved udvidelsen af Kirkebjerg Skole i Vanløse er skabt en skoleby, der mimer samfundets rum til fællesskab og tilbagetrækning, og skaber optimale rumlige betingelser for den nye skolereform. Tekst af Anne Overskov Higgins

D

er er mange skoler, der står over for en renovering i disse år, og en af de store udfordringer i den forbindelse er at imødekomme skolereformens krav om bl.a. forberedelsesområder til lærerne, mere bevægelse i undervisningen og en skoledag for børn og voksne fra 8-16. Krav som den eksisterende bygningsmasse kan have svært ved at honorere, da mange folkeskoler i Danmark er bygget i 1900-tallet og naturligt tager afsæt i en helt anden pædagogisk og læringsfaglig tilgang til undervisningen.

Skolen som et samfundsbillede

Det kræver en anderledes tænkning at skabe rum til den nye folkeskole, og det er netop det, der kendetegner Core Arkitekters tilgang til skolebyggeri. - Når vi arbejder med skolebyggeri, så betragter vi skolen som et samfundsbillede. Elever såvel som lærere indgår i demokratiske sammenhænge, hvilket bygningerne skal understøtte, fortæller Lene Brix fra Core Arkitekter. Skolebyen rummer derfor pladser, stræder, torve og gader, hvor fællesskabet kan dyrkes spontant og planlagt, men også nicher, huler og mindre grupByggeri + Arkitektur # 63 • 2015

perum, hvor børn og voksne kan trække sig tilbage for en pause. Elementer, der helt grundlæggende skal være til stede for at imødekomme behovet for differentieret ophold. Bevægelse i centrum

På Kirkebjerg Skole stod man over for at udvide fra tre til fem spor og havde derfor brug for nye faciliteter. Brugergruppen, der var nedsat i forbindelse med byggeriet, ønskede bl.a. at bevare hele det store græsareal ved siden af skolen. Herudover var det oplagt, at den nye skole skulle imødekomme skolereformens krav, da den kom på banen for et par år siden. Løsningen blev at skære græsarealet i to, hæve den ene del op og skabe en taghave på den nye bygning. På taghavens flade skyder tre tårne sig op og huser mellemtrinnets klasser, og i de eksisterende bygninger får udskolingen til huse. Tæt kontakt mellem krop og sind

Et vigtigt element i skolereformen er mere bevægelse i undervisningen. Den store gymnastiksal har derfor fået en central placering midt i huset, hvor den hæver sig op og er synlig fra alle vinkler med stor kontakt til resten af skolen

Salen er placeret klods op ad læringscentret, som biblioteket kaldes i moderne skolesprog, også med stor visuel kontakt. Et valg arkitekterne har foretaget som en påmindelse om, at skolen handler om at udvikle krop og sind, og at denne sammenhæng er afgørende for læring og trivsel. Arkitektur i baggrunden

– I skolebyggeri mener vi at arkitekturen skal træde i baggrunden, ikke råbe højt, men blot facilitere optimale rum til børns udfoldelse, læring og leg, fortæller Lene Brix. På Kirkebjerg Skole har arkitekterne derfor valgt hvide vægge og lofter, grå gummigulve og rumligt inventar i krydsfiner. Til gengæld har insitu kunstmaleren Malene Landgreen udsmykket udvalgte vægflader på skolen. De farver, hun har brugt i sine malerier, er herefter anvendt i samme tone på møbler og anden inventar. – Børns verden har farver nok. Derfor har vi lidt imod det gængse valgt en stram tilgang til farver og materialer ud fra devisen jo færre jo bedre. Det handler jo om at skabe en fornemmelse af lys, plads og ikke mindst ro, hvilket er afgørende når 1000 børn skal opholde sig i huset fra 8-16 hver dag, afslutter Lene Brix.

67


Uanede muligheder med lysende flader Kun fantasien sætter grænser når arkitekten vil have lysende vægge, lofter eller skulpturelle 3D-figurer i deres projekter. Tekst af Anne Overskov Higgins

D

et ses tydeligt af Stretch Ceiling Denmarks hurtigt voksende referenceliste. Deres lysende flader kan opleves i nogle af Københavnsområdets nyere prestigebyggerier, som f.eks. Dansk Industri, Den Blå Planet og en lang række firmadomiciler som Novo Nordisk og DSV. Her er alt fra flimrende blåt lys fra lofter, der illuderer havet, 3D formede istapper i 64 forskellige vinkler og lamper der hænger fra loftet i 16 m lange stålwirer. Alle løsninger, udført med produkter fra det franske Barrisol, opbygges i princippet af et stålskinnesystem beklædt med en dug

68

Annonce

omkring en lyskilde. Derfor er der meget stor frihed til at skabe spændende lysflader i rummet; lysvægge, lyslofter, 3D figurer med eller uden indbygget akustisk regulering eller som hos DSV, specialdesignede lamper. Hver løsning udarbejdes efter arkitektens skitser, og kun fantasien sætter grænser. Arkitekttegnede lamper

Lamperne hos DSV er altså skabt ud fra PLH’s tegninger og opbygget af et skinnesystem, der er over to meter i diameter, 25 cm højt og pulverlakeret hvid. Nederst er udspændt en translucent Barrisoldug, en hermetisk lukket dobbelt dug med fem cm imellem. Dette forhindrer fluer, støv og andet skidt

sig i at samles. Man tænker at vedligeholdelse kunne være en udfordring, når lamperne er så store og svæver 3-4 m over gulvhøjde. – Men vedligeholdelse er ligetil, fortæller Michael Fahrenholtz, direktør i Stretch Ceiling Denmark. – Det vil typisk være de tekniske installationer, der vil kræve vedligeholdelse hen ad vejen, fortæller Michael Fahrenholtz, og da elektronik og drivere ligger i toppen af lamperne, er de lette at komme til med en høj stige. Det samme gælder LED-lyskilden, der dog ikke vil kræve udskiftning foreløbig, da den har en foreskrevet levetid på 50.000 timer.

Lysende istapper fra loftet

Stretch Ceiling Denmark er en af Barrisols 1.200 partnere rundt om i verden, og leverer designløsninger i hele Nordeuropa. Firmaet har bl.a. arbejdet sammen med Henning Larsen Arkitekter på det nye domicil til Novo Nordisk i Bagsværd. Opgaven her var at skabe et helt LED lysloft udformet som istapper med regulerbare skiftende farver. Løsningen blev istapper i 64 forskellige vinkler, de skarpeste helt ned til 10°. Lysloftet giver den besøgende forskellige oplevelser alt efter tid på dagen, årstid og naturlige lysforhold. Med lysloftet er et fint rum gjort endnu finere. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


FAKRO F-type ovenlysvinduer:

- Innovativ, topmoderne glaskonstruktion med lav u-værdi - Hurtig og enkel montering, der sikrer lave omkostninger* - Som fastkarm eller med elektrisk åbne-lukke-funktion** - Kan leveres efter ønske i str. 60 x 60 cm og op til 120 x 220 cm

Priser fra 5.990 kr. +moms FAKRO producerer en række forskellige løsninger til tage med en hældning op til 15 grader. Se mere på fakro.dk eller kontakt os direkte på 70 25 25 31. *Fastgørelsesliste leveres uden beregning **Regnsensor og fjernbetjening er standard


En stræben efter det exceptionelle

Bang & Olufsens nye forretning i Herning vækker med sin guldfacade opmærksomhed i gadebilledet. Kombinationen af de nøjagtigt perforerede paneler, de afrundede glas-hjørner og den programmerede LED-belysning giver en unik bygning – kendetegnet af transparens og dynamik. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

B

&O bygningen er designet af arkitec A/S, som har benyttet sig af RMIGs City Emotion program, der henvender sig til arkitekter og bygherrer, som sætter pris på innovativt bygningsdesign. De perforerede TECU® Gold paneler og LED belysningen udstråler det samme tårnhøje teknologiske og designmæssige niveau, som B&O har været kendt for gennem en menneskealder.

– lige præcis som butikken i Herning, der inviterer nysgerrige inden for.

Dragende bygningsdesign

De perforerede materialer og facadeelementer på B&O butikken demonstrerer kreativitet i en urban ramme. De individuelt tilpassede TECU® Gold paneler har fået unikke designmønstre, der som slanger spreder sig over hele den ca. 350 m² store facade.

Urban kreativitet

RMIG City Emotion lægger vægt på det æstetiske udtryk og udlever passionen for kreativt urban design ved at tilbyde innovative teknologier og materialer, der kan hjælpe med at realisere de mest ambitiøse bygningsprojekter.

Projektfakta:

Materiale: TECU® Gold Mønster: RMIG ImagePerf Tykkelse: 1,0 mm Overfladebehandling: Brunering Arkitekt: arkitec as

70

Annonce

Det har været centralt for B&O, at bygningens ydre skulle være ligeså exceptionelt, som butikkens indre. Virksomheden har haft en lang tradition for minimalistisk skandinavisk design, hvor man har taget udgangspunkt i den menneskelige oplevelse

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Vester Planroom IKT

Vi gør projekt og udbud nemt.. “Vester Planroom IKT er mere brugervenligt”

“Vi sparede 30-40% på investeringen i forhold til en anden udbyder“

“Alle parter vinder på, at der bruges mindre tid“

..skal vi også hjælpe dig? www.vesterplanroom.dk

B+A_Tvær.indd 1

02/02/15 21:53

Nyt Tekstilt glasudtryk Tekstiler kan det der med at bløde et rum op og gøre det mere varmt - tænk bare på gulvtæpper og gardiner. Nu kan det også gøres ved at anvende glaskonstruktioner, der ellers traditionelt kan have et hårdt udtryk.

N

y produktudvikling gør det nu muligt at laminere to lag glas sammen om et stykke tekstil. TEXGLAS hedder dette nye produkt, som kombinerer det elegante udtryk fra glas med det bløde fra tekstil og det betyder udover et moderne og spændende udtryk også nem rengøring. – TEXGLAS er virkelig et spændende produkt og er velegnet til skillevægge, receptionsdiske, garderobemøbler, borde, kontorer, hotelindretning og meget mere. Glasset

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

skaber et kreativt og varieret designudtryk samtidig med at man kan skabe transparens efter behov. Det er kun fantasien der sætter grænser, for man får en helt anden mulighed for indretning end med traditionelle glasvægge, fremhæver Birgitte Rom, Product Manager hos Scanglas A/S. Tekstilet fås i 20 forskellige designs med en række variationer i mønstre og farver, og der er derfor et væld af muligheder for at skabe et passende og spændende udtryk.

Annonce

71


U

nder en bagende sol i 45 graders varme arbejder ca. 5.000 mennesker i øjeblikket på opførelsen af kunstmuseet Louvre Abu Dhabi på De Forenede Arabiske Emiraters Saadiyat-ø. Det spektakulære projekt, der er tegnet af Pritzker-prisvinderen Jean Nouvel, omfatter i alt 87.000 kvm bebygget areal, hvoraf de 9.200 kvm udgøres af selve kunstgallerierne. Når byggeriet efter planen står færdigt mod slutningen af 2015, vil der i alt være brugt mere end 5.000 tons stål og 143.000 kbm cement. – Det er et på alle måder visionært og vanvittigt ambitiøst projekt, som er imponerende at følge fra første parket og meget spændende at bidrage til. Byggeriet er designet med inspiration fra solstråler, der passerer ned gennem daddelpalmeblade i en oase, fortæller managing partner Søren Østergaard fra den danske producent Contec.

Design and Build

Contec er blandt de førende i verden inden for fremstilling af architectural concrete bestående af fiberarmeret højstyrkebeton, som kan formgives og overfladedesignes fuldstændigt efter arkitektens ønsker. Virksomheden bidrager til Louvre Abu Dhabi-projektet med paneler i højstyrkebeton, der skal beklæde alle indre og ydre facader i kunstgallerierne. Søren Østergaard forklarer om forløbet:

Mesterværk i højstyrkebeton Kunstgallerierne i Jean Nouvels spektakulære Louvre Abu Dhabi beklædes fra inderst til yderst med paneler i højstyrkebeton fra Contec. Virksomhedens teknologi og unikke støbemetoder gør det muligt at kombinere ultrahøj styrke med et overfladedesign helt efter arkitektens ønske. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

– Vi arbejdede første gang sammen med Jean Nouvel i forbindelse med DR Byens Koncerthus, hvor vi leverede en række teknisk komplicerede løsninger til bl.a. gulvene og trapperne. Jean Nouvels projekter er meget ‘design and build’-baserede, hvilket kræver hurtige løsninger på næsten daglig basis, og det viste vi, at vi kunne levere. – Samarbejdet om Koncerthuset gik så godt, at vi blev ringet op og inviteret med, da projekteringen af Louvre Abu Dhabi gik i gang. Under møderne med de forskellige teams indså vi hurtigt, at vi kunne bidrage ikke alene med en fantastisk høj betonkvalitet, men også en række praktiske løsninger i et usædvanligt krævende miljø. Det står jo ikke skrevet i nogle lærebøger, hvordan man støber en hurtighærdende højstyrkebeton i 50 graders varme. – Men det var ikke kun tekniske løsninger, men også økonomi vi kunne bidrage til, og det var faktisk lidt af en øjenåbner for os selv, understreger Søren Østergaard. Unik fremstillingsproces

At Contec både teknisk og økonomisk var foran konkurrenterne ved fremstillingen af panelerne til Louvre Abu Dhabi skyldes først og fremmest,

72

Annonce

indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur


indret.dk • # 63 2015 Byggeri + Arkitektur

Annonce

73


74

Annonce

indret.dk •Byggeri + Arkitektur # 63 2015 Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


at virksomheden har udviklet en særligt effektiv fremstillingsproces til elementer i højstyrkebeton, forklarer Søren Østergaard: – Teknikken er helt fantastisk, for der er praktisk talt ingen begrænsninger på elementernes overfladearealer, tykkelser eller design. Derudover har vi altid arbejdet efter det princip, at vi tilpasser materialet til de lokale råvarer. På et projekt med 15.000 tons materialer betyder det noget for LEED-regnskabet, at vi ikke er afhængige af at skulle fragte store leverancer langvejs fra. Det kan lyde enkelt, men for en højstyrkebeton kræver det stor erfaring med materialerne. Selvrensende facader

Contec fremstiller kunstgalleriernes beklædningspaneler med en ‘glossy’ hvid overflade, hvor højstyrkebetonens tæthed sørger for, at sand, der blæses ind mod bygningen, pareres væk, så overfladen bliver selvrensende og vedligeholdelsesfri. Panelerne er desuden udført med meget markante fuger, som bevæger sig rundt på bygningerne i intrikate mønstre og bidrager til det spil mellem lys og skygger, som er et af projektets kendetegn. De er således udført med 90 graders returns om hjørner og tag, så arkitekten har frit spillerum til placering af fugerne. – Tæthed og levetid har stor betydning, når man som bygherre og arkitekt opererer med design-life på 100 år og tilmed har valgt at placere de fleste af bygningerne i havet. Her kommer højstyrkebetonen til sin ret, ligesom det har haft stor betydning, at vi har kunnet reducere anvendelsen af hovedarmering, erstattet af fiberarmering som primær armering, fortæller Søren Østergaard og uddyber: – Både de smukke arabiske musharabiehs [udskårne mosaikvinduer – red.] og de smukke paneler med kalligrafi af tegn fra lokal, regional og global kulturhistorie er produceret i samme materiale helt uden hovedarmering. Oprindeligt var det meningen, at mushabiens skulle have været udført i corian, men arkitektens valg faldt i stedet på højstyrkebetonen for at få samme unikke overflade som i resten af byggeriet.

mekaniske, ingeniør- og VVS-mæssige arbejde på byggepladsen, forklarer Søren Østergaard: – Arkitekten, som er ganske praktisk orienteret, ville gerne imødekomme bygherre, men ville samtidig gerne bibeholde det naturlige beton-look på de indre vægge, så de har samme udtryk som de eksterne paneler. Derfor måtte vi jo tilbage i laboratoriet og finde ud af at lave en puds af samme materiale, som panelerne støbes af. Og i øvrigt en puds, som kan installeres ved 45 grader. Det tog os et par dage, men havde stor betydning for både arkitekt og entreprenør og deres samarbejde. Testet under alle forhold

– Vi har nu i over 20 år leveret løsninger til mange forskellige industrier og med vidt forskellige materialer: Veje, belægninger, flydegulve, semi-fleksible gulvsystemer, slid-foringer til cement- og stålindustrien, ultrahøjstyrke paneler til sikkerhedsindustrien, renovering af orthotropiske stålbroer osv. Det betyder, at vi kender vores materiale særdeles godt og kan indstille og justere det til ethvert formål og miljø. Men det betyder også, at vi har et materiale, der efterhånden er gennemprøvet i stort set alle applikationer og under alle forhold. Af den årsag bliver der også lyttet til os rundt om bordet både i designfasen, men også gennem hele projektet, slutter Søren Østergaard af.

Samme overflade ude og inde

Derudover ændrede Contec indendørspanelerne til manuelt puds af hensyn til logistikken med det Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

Annonce

75


Godt design på Bistro 22 Bistro 22 på Rungsted Havn har under en ombygning udskiftet de gamle, ordinære stikkontakter med ABB’s Impressivo-serie for at matche stedets øvrige designvalg.

B

istro 22 ligger i lækre omgivelser i Rungsted kun få meter fra kajkanten og med direkte udsigt til de flotte sejlbåde og yachter i lystbådehavnen. Inde i bistroen er det tydeligt, at intet er overladt til tilfældighederne i de flotte lokaler, hvor godt møbeldesign og stilsikker indretning byder gæsterne velkommen. Indehaveren har i forbindelse med en udvidelse på førstesalen også valgt at udskifte de eksisterende stikkontakter med Impressivo- serien fra ABB, som han havde læst om i en artikel i Børsen. Således sætter kontakterne nu det sidste prik over i’et rent designmæssigt i indretningen af de nye lokaler, hvor der er bar og plads til større selskaber. Nem udskiftning

Det er Mac Manus Installationer A/S, der har stået for elarbejdet på Bistro 22, og her fremhæver Jan Johansen, hvor nemt det har været at udskifte de gamle dåser og indsatser. – Det er snildt at hive de gamle dåser ud og sætte europadåser i. Vi har brugt den eksisterende kabelføring og bare udskiftet dåserne. Det er meget nemt at gå til, når det er en let væg som her, forklarer Jan Johansen, der ejer og driver Mac Manus Installationer. På bistroen har de valgt stikkontakter med indbygget USB-oplader, så gæsterne kan oplade deres smartphones og lignende. Desuden er der lavet da-

76

Annonce

taudtag til tilslutning af højttalere og lysdæmpere til at styre restaurantens belysning. Valgt på designet

Forud for istandsættelsen har indehaveren, der også ejer Gilleleje Badehotel og Hotel Plesner i Skagen, lånt en demonstrationskuffert med de forskellige designmuligheder i ABB’s Impressivoserie. Her har han valgt rammer og indsatse, der matcher bistroens øvrige design i form og farve. På den måde understøtter stikkontakterne nu helheden i de lækre lokaler. Til renovering af badehotellet i Gilleleje fremhæver Jan Johansen, at Impressivo også giver en række spændende muligheder, fordi serien har moderne, men klassisk udseende porcelænskontakter, der understreger den oprindelige indretning. – Det tiltaler mig, at man kan vælge en klassisk model til et badehotel. Det er også en mulighed, jeg kan anbefale, når man skal renovere en villa i gammel stil, understreger Jan Johansen. Sikkerhed i køkkenet

Ud over designmulighederne giver Impressivoseriens Schuko-stikkontakter også øget personsikkerhed i køkkener, fordi de sørger for jordforbindelse til brugsgenstande som brødristere og køleskabe, og derfor ser Jan Johansen også nogle gode fremtidsmuligheder for at kunne bruge Impressivo- serien i private hjem. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Plantevæg og Bucida buceras

Region Hovedstadens Apotek Etableret: December 2014

DEICHMANN PLANTER Grundlagt 1927

www.deichmannplanter.dk

Danmarks ældste vinduesfabrik – det professionelle valg siden år 1885 Specialister indenfor koblede vinduer og døre Producerer også moderne træ/alu elementer Vi ved kvaliteten er i top og vores vinduer og døre holder til det Danske klima Alt bliver produceret i Danmark Vi giver derfor op til 20 års garanti, på vores Dansk producerede elementer

Gl. Landevej 14, Obbekær 6760 Ribe T: +45 75 44 12 42 F: +45 75 44 12 88 E: info@obbekjaer-vinduer.dk www.obbekjaer-vinduer.dk


Undertage med RFID-teknologi giver tryghed Et utæt undertag kan have store økonomiske konsekvenser for både bygningsejer, håndværker og rådgiver. Icopal lancerer nu deres danskproducerede undertage med indbygget RFID-chip, således at alle data om det konkrete undertag altid vil være tilgængelig.

I

copal ønsker man at sætte fokus på kvaliteten af de undertage, der anvendes på danske byggeprojekter, og ved at indbygge sporingschip i undertaget gør man det nemmere at risikovurdere den enkelte tagkonstruktion – både i projekteringsfasen og ved udførelse. – Når vi lancerer vores danskproducerede undertage med RFID-chip, så hænger det sammen med vores garantier på undertage. Vi står 100 % inde for vores undertagsprodukter, og vi vil gerne tage ansvar for at løfte kvaliteten, hvilket en indbygget sporingschip i undertaget er et direkte bevis for – det giver tryghed langt ud i fremtiden, udtaler produktchef i Icopal Danmark Jacob Friderichsen.

78

Annonce

byggesager, ligesom han bl.a. har udarbejdet BYG-ERFA retningslinjer omkring fugt i tagkonstruktioner. – Tiltaget med et entydigt ID og sporingschip lyder spændende. Jeg har oplevet en enorm frustration fra rådgivere, der ved tilsyn ikke kan se hvilket undertag, der ligger på en bygning, fortæller Peter Olsson, som fremhæver, at rådgivere i dag skal kunne forsvare alle aspekter af deres valg:

Fokus på helheden

Arkitekt MAA Peter Olsson udfører en del projektgranskninger af større

– På de store byggesager er det blevet sædvanligt at bruge funktionskrav til at definere byggematerialer, og her kan jeg anbefale, at rådgiverne er bedre til at bruge funktionskravene til at sikre kvaliteten på alle områder.

Det forkerte sted at spare

Teknisk chef i Byggeskadefonden, Jens Dons, mener, at bygherrer i dag er blevet mere bevidste om undertagets betydning, hvilket han bl.a. tilskriver indførelsen af den uvildige klassifikation af undertage – DUKOordningen – som har givet overblik over undertagsmarkedet. – Der er bestemt sket en positiv udvikling, som hænger sammen med, at hvis man vælger et klassificeret undertag, så er man på sikker grund – dog kan udførelsessvigt fortsat medføre skade på undertaget. Vi oplever dog stadig, at når der skal ske en besparelse på et byggeprojekt, så er undertaget desværre ofte det sted, hvor man vælger at sænke Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


INSPIRATION

2015

– Samtidig er der hele levetidsproblematikken, og det er et valg, som hver enkelt bygningsejer må tage med sig selv: Hvor lang en levetid skal taget som helhed have? Det er således altid en god ide at se på sammenhængen mellem tagmaterialets levetid og undertagets levetid – den parallelle levetid – og Jacob Friderichsen opfordrer til at overveje det logiske i at spare hvad, der svarer til én procent af udgifterne på et tagprojekt, hvor man efterfølgende ikke har garanti og måske kan se frem til flere vedligeholdelsesomkostninger. – Ofte er det et spørgsmål om en ekstra udgift på et par tusinde kroner ud af en 3-400.000 kroners tagrenovering, og når man tager de økonomiske konsekvenser ved et utæt undertag med i sine betragtninger, så er det absolut det forkerte sted at spare. Der er rigtig mange faldgruber ved at vælge den billige løsning, og her giver det stor tryghed for husejeren, at undertaget kommer fra en stærk virksomhed med høje kvalitetskrav, siger Jacob Friderichsen. Stort fremtidspotentiale i intelligente, sporbare produkter

Arkitekt MAA David Duffus beskæftiger sig med at udvikle bæredygtige løsninger til byggeriet, og Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015

han mener, det er vigtigt at sætte fokus på hele bygningens levetid fra opførelse til nedrivning eller renovering, og i den forbindelse ser han et stort fremtidspotentiale i intelligente, sporbare produkter. David Duffus fortæller:

FOTO: © NCC

kvalitetsniveauet en anelse, udtaler Jens Dons og fortsætter:

– Sporing af produkter er centralt i forhold til at etablere en decideret cirkulær økonomi, da man herved har mulighed for at identificere de forskellige produkter i en lukket konstruktion uden at skulle pille alting fra hinanden. Tradition for innovation

Jacob Friderichsen har foreløbig oplevet en meget positiv respons fra både rådgivere og entreprenører, da man med en sporingschip får større tryghed, når man tager i betragtning, at byggebranchen som helhed har lidt under de mange sager med utætte undertage. Han slutter af: – Vi har en strategi om løbende innovation, hvor vi hele tiden er på udkig efter nye måder at højne niveauet på. Der er mange importører af undertage, som har fokus på at være billige, og der vil fortsat komme mange sager med dårlige undertage. Vi har qua vores størrelse en forpligtelse til at bidrage til en positiv udvikling i byggebranchen, og når vi lancerer undertage med RFID-teknologi, så er vi med til at tage ansvar for at løfte det her område.

studierejser | bæredygtighed | ny arkitektur | klimasikring | faglige arrangementer | mød arkitekterne | byudvikling | ekskursioner | networking | efteruddannelse | rundvisninger | energirenovering | boligbyggeri | udlandsrejser | Se meget mere på

www.arkitours.dk – og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev

Annonce

79


Grundlaget for et stærkt projektsamarbejde

I

Vester Kopi har man været opmærksomme på den digitale udvikling indenfor byg segmentet og dermed det ændrede behov for dokumentationsprocessen. Derfor har man udviklet sin egen projektweb løsning, der tilbydes både de små, mellemstore og store projekter og som komplementerer kopi- og print behovene ganske fint.

skede man en online baseret tegningshåndtering, hvor logbog, versionsstyring og advisering kunne opnås. Nem og overskuelig udveksling af fil dokumenter parterne imellem og rettigheds deling af hensyn til sikkerhed og naturlig afgrænsning. Bygget op i en fleksibel og let forståelig mappestruktur. A. Enggaard ønskede blot de basale funktioner for at få et fornuftigt projektsamarbejde hurtigt op at køre.

Innovation og ansvarlighed

Vester Planroom IKT er et forholdsvist ungt projektweb- og udbuds værktøj, udviklet af Vester Kopi selv, der siden sin start i 1965 har serviceret bygge- og anlægsbranchen med kopi- og print servicer – hvad enten det er licitationer, konkurrencer eller udførende projektforløb.

Vester Kopi har et mangeårigt samarbejde med A. Enggaard A/S, der har udviklet sig til at blive en af de største entreprenører, udviklere og ejendomsinvestorer i Nordjylland. Som familievirksomhed gennem tre generationer, stikker ansvarlighed dybt. – Det betyder blandt andet i praksis, at ”vi gør det, vi siger og at vi siger det, vi gør. Nytænkning, kreativitet og fremdrift har altid kendetegnet vores virksomhed. Vi ønsker derfor også, at de IKT værktøjer vi bruger understøtter den tankegang, udtaler Dan Pilgaard Nielsen, ingeniør hos A. Enggaard A/S. Altid overblik

Ceresbyen er et af de større projekter som A. Enggaard arbejder med, og i den forbindelse øn-

80

Annonce

– Vi har igennem en rigtig god sparring med Vester Planroom IKT opnået ensartethed blandt byggefelterne på Ceresbyen. Der er opbygget en ensartet mappestruktur, pr. byggefelt, hvilket også gør det langt nemmere at allokere ressourcerne blandt medarbejderne rundt mellem byggefelterne. Det er nemmere at bevare overblikket for projektlederen pga. den overskuelige platform Planroom bidrager med, fortæller Dan Pilgaard Nielsen og fortsætter: – Sidst, men ikke mindst, gør det heller ikke noget, at vi kunne spare 30-40 % på investeringen i forhold til anden udbyder, vi spurgte. På sigt sikrer A. Enggaard, at også små og mellemstore projekter, på tværs i organisationen, kan nyde godt af de erfaringer, der drages her i Ceresbyen. Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


Elegant og smukt tagvindue

LOUVRE DET FRANSKE TAGVINDUE TIL SKIFER, TEGL & ZINK Louvre tagvindue i smedejern, isoleret og med ultraslanke, elegante profiler. Kan nedsænkes i niveau med tagdækningen. Læs også om naturskifer på www.saxosolution.dk tlf. 4059 5286

designglas

Personlige, moderne, unikke og helt nye typer af designglas - finder du hos Scanglas A/S

pictureit Keramisk print på glas: 3 Få dit eget personlige print på glas 3 Velegnet til udsmykning af hall, indgangsparti eller konferencerum, som fx vægbeklædning, glasvæg, dekoration, glasdøre osv. 3 Kan anvendes som eksteriør til fx indgangspartier, facader, skilte osv.

texglas To stykker glas med tekstil i midten: 3 Unikt udseende

PICTUREit Læs meget mere om designglas på www.scanglas.dk, hvor du ligeledes kan finde vores kontaktoplysninger.

3 Godt lysindfald selvom glasset afskærmer 3 Vælg mellem mange forskellige tekstiler 3 Ideel i receptionsområder, hall, indgangspartier og lignende, som skillevæg, glaskontor, indendørs glasværn osv.

TEXGLAS


i Næste udgave af

portræt af:

LÆSERSERVICE A ABB Tlf.: 44 50 44 50 www.abb.dk side 76

H Holse & Wibroe Tlf.: 88 18 28 00 www.holseogwibroe.dk side 32

B Bjarnhoff Tlf.: 75 50 32 05 www.bjarnhoff.com side 30

I Image Collection Tlf.: 26 28 26 08 www.imagecollection.dk side 28

Bonnelycke mdd Tlf.: 30 16 45 85 www.bonnelycke.com side 18

Icopal Danmark Tlf.: 44 88 55 00 side 78

C C.F. Møller Tlf.: 32 88 78 44 www.cfmoller.com side 58

Søren ØlLgaard

J JUUL | FROST Arkitekter Tlf.: 32 95 95 78 www.juulfrost.dk side 46

Contec Tlf.: 86 72 17 22 www.contec-aps.com side 72

K Knauf Tlf.: 96 57 30 00 www.knauf.dk side 64   

Core Arkitekter Tlf.: 70 21 04 14 www.corearkitekter.dk side 67

KPF Arkitekter Tlf.: 86 62 71 20 www.kpf.dk side 50

Cosentino Group Tlf.: 0046 31 78 78 984 www.cosentino.com side 16

Københavns Listefabrik Tlf.: 39 27 60 90 www.kbhlistefabrik.dk side 34

D Dampa Tlf.: 63 76 13 00 www.dampa.dk side 44

M Mikkelsen Arkitekter Tlf.: 72 30 20 50 www.mikkelsengroup.dk side 42

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Tlf.: 41 70 15 00 www.kadk.dk side 12

P Pitzner Materiel Tlf.: 70 12 13 15 ww.pitzner.dk side 52

Danmarks Tekniske Universitet Tlf.: 45 25 25 25 www.dtu.dk side 62 E EFG Tlf.: 44 50 09 00 www.efg.dk side 26

Edward Barber & Jay Osgerby

Saint –Gobain Scanglass Tlf.: 70 33 27 00 www.glassolutions.dk side 71

F Friis & Moltke Tlf.: 72 10 00 52 www.friis-moltke.dk side 48

Steni Danmark Tlf.: 70 27 01 22 www.steni.dk side 54 Stretchceiling Danmark, Filial af Stretchceiling Scandinavia Tlf.: 20 99 95 38 www.barrisol.com side 68 Swedese Möbler Tlf.: 03 93 797 00 www.swedese.se side 24 U UNIQA Tlf.: 70 21 50 90 www.uniqa.dk side 56 V Vester Kopi Tlf.: 36 44 28 33 www.vesterkopi.dk side 80

Polyform Arkitekter Tlf.: 33 32 78 04 www.polyformarkitekter.dk side 38 R Randers + Radius Tlf.: 70 30 05 15 www.randersradius.dk side 22 RMIG Tlf.: 44 20 88 00 www.rmig.com/dk side 70 S Saint-Gobain Ecophon Tlf.: 36 77 09 09 www.ecophon.com/dk side 60

Udkommer den 7. april 82

Byggeri + Arkitektur # 63 • 2015


faCade

Hvad er godt nok? Skoler og institutioner kræver materialer, som tåler hård behandling og er lette at vedligeholde.

Den glasfiberarmerede polymerkomposit har en ydeevne og fleksibilitet, der gør at den tåler meget hård behandling og at fjernelse af graffiti er enkel. Det giver dit byggeri lang levetid og bedste totaløkonomi. Vores unikke kerne gør at facadepladen hverken delaminere eller frostsprænger. Garantien på 40 år taler for sig selv. Kvalitet betaler sig.

HØng skole

Bygherre: Kalundborg Kommune Arkitekt: H+ Arkitekter Entreprenør: Dansk Boligbyg as

www.steni.dk


Minus er det nye plus REDAir ® FLEX er vores ventilerede facadesystem, hvor vi har minimeret kompleksiteten, reduceret installationstiden og givet plads til design uden kompromis. Kuldebroer, der medfører energitab, er væsentligt reduceret - og den specielle stenuld i systemet er udviklet, som et bærende element og kan anvendes sammen med de fleste bagmurskonstruktioner. REDAir giver dig enkelthed uden kompromis. Tag et nærmere kig på REDAir: www.rockwool.dk/REDAir

Profile for MediaXpress Interaktiv

Byggeri arkitektur 63  

Byggeri arkitektur 63