B+A #99 2019

Page 1

INDRET.DK

Magasinet for bygherrer og arkitekter

Projekter og DesignFACADESYSTEMER I NATURSKIFER • 100 % ægte naturmateriale • Utrolig lang levetid • Ingen vedligeholdelse • Økonomisk meget fordelagtigt

ZAPPA OG D WALL er Cradle to Cradle certificeret til sølvniveau.

KOMPROMENTs dokumenterede grønne DNA sikrer fremtidens bæredygtige projekter

NATURSKIFER

NATURSKIFER

Danmarks hurtigste montagesystem

Danmarks smukkeste facadesystem

Synlige små skiferkroge Ingen vedligeholdelse Vægt kun 24 kg/m2

Økonomisk fordelagtigt Lang levetid

Usynlig fastgørelse af naturskiferen

Klapresikring er indlagt i montagesystemet

100% uorganisk materiale Lang levetid

Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup Tlf.: +45 96 52 07 10 · salg@komproment.dk · www.komproment.dk


Prodema NATURAL WOOD BEAUTY


WE ARE

Maintenance free natural wood

THE WOOD

Industrivej 3B · DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 8033 · www.mras.dk


KOLOFON Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Tlf: +45 31 40 75 03 Salgsdirektør Usman Malik usman@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 33 18 57 Mediekonsulenter Uffe Keller-Eriksen uffe@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 49 41 38 Steffen Villadsen steffen@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 26 35 02 50 Annette Sindal annette@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 31 21 26 28 Redaktør Alexander Tengbjerg Skribenter Rune H. Jensen Frank Ulstrup Tim Panduro Julie Salkvist

LEDER

De tilfældigt opståede og de planlagte værdier I denne udgivelse kan du læse portræt af AART architects, hvor Anders Tyrrestrup fremhæver værdien i at kunne dokumentere en mål- og mærkbar effekt af ens arbejde, hvilket er en tilbagevendende udfordring for arkitektbranchen, da den arkitektoniske værdi ofte er diffus eller først viser sig om mange år. Men evidens og dokumentation af den sociale og økonomiske virkning er helt centrale værdier for AART, der har etableret et dokumentationsteam til research før et projekt, ligesom man vender tilbage til afsluttede projekter for at dokumentere effekten og lære af erfaringerne. Denne tilgang hænger fint sammen med bæredygtighedsdagsordenen, hvor man som bygherre ønsker sikkerhed for, at ens valg i projekteringsfasen også udmønter sig i en reelle miljømæssige, sociale og økonomiske effekter. Næsten som en kommentar fremhæver arkitekturfotograf Rasmus Hjortshøj bevidst det diffuse i vores kystlandskaber – hvor natur, arkitektur og by mødes i tilfældigt opståede overskudslandskaber. Og han mener, at der er værdi i de formløse overgange, som man helt ubevidst vil ignorere til fordel for det egentlige: Den smukke natur eller byernes design. God læselyst, Mikkel Weber Sandahl

Art Director Benny Leick bl@mediaxpress.dk Grafiker Therese Buch-Andersen Therese@mediaxpress.dk Forside Vannkanten, Oslo Foto: Adam Mørk Abonnement og kundeservice Kristine Gundesen kundeservice@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+Arkitektur´s kundeservice besvarer henvendelser vedrørende abonnement, indbetalinger samt adresseændring. Bestilling af nyt abonnement: Bestilling af abonnement sker ved henven­­ delse til kundeservice@byggeri-arkitektur.dk. Årsabonnement, 8 udgivelser, koster kr. 760,Annoncesalg: annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk Udgiver MEDIAXPRESS A/S Bredgade 36, 1.sal, forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax.: 35 29 42 22 www.byggeri-arkitektur.dk info@byggeri-arkitektur.dk Oplag: 10.300 eksemplarer, 8 gange årligt.

6

INDHOLD 6 De tilfældigt opståede og de planlagte værdier 9 Effekten af arkitektur 14 Hoveddøren er hjemmets visitkort 17 Et imødekommende lys i mørket 18 100 % bæredygtige facadeløsninger 20 Med De 10 Bud på Tour de Chambre 22 Den rolige ramme 24 Bæredygtighed og let montage går op i en højere enhed i nye ungdomsboliger 26 Ny hovedkvarter er en ligeværdig legeplads for medarbejderne 29 Ambientes nye domicil i Skanderborg bliver endnu grønnere 30 Et råt look med grønt bagland 31 Store besparelser opnået ved at udskifte vandhaner 33 Rå arkitektur understreges af specialdesignede døre 34 Husk radonsikringen i nybyg og renoveringer 37 Fokus på variation og fællesskaber i Københavns boligbyggeri 38 Kvalificeret brandventilation giver høj sikkerhed 40 Byg verden bedre 44 Sundt indeklima i bæredygtige ungdomsboliger 47 Fjordskolen i Aabenraa samlet og udvidet med terapibad 48 Sønderjysk specialskole blev bedre end forventet 50 Ressourcefællesskaber er nøglen til fremtiden 52 Domicil får flot og geometrisk kompliceret facade 56 Et godt bilhus sikrer effektive arbejdsgange 59 Luksusvilla med stærke detaljer – også når det gælder dørene 61 Solafskærmning med æstetiske kvaliteter 62 Økonomisk og bæredygtig skybruds- og stormflodssikring 64 Snedkernes Efterårsudstilling 2019 66 Papirtårnet over Silkeborg 68 Altaner med glasværn med garanti mod delaminering og misfarvning 71 Kurateret natur og urbant hinterland


DIT UDENDØRS BADEVÆRELSE VORE PRODUKTER ER FROSTSIKRE, OG VIRKER ÅRET RUNDT


8

Byggeri + Arkitektur # 99


Vannkanten, Stavanger, Norge

Kulturværftet, Helsingør

Pakhusene, Aarhus

Effekten af arkitektur Tankesættet har været det samme siden begyndelsen: Det handler om at redefinere arkitekturen. Intet mindre. Anders Tyrrestrup og AART architects ønsker ikke at bygge luftkasteller, men arkitektur, der kan flytte noget for mennesker og skabe dokumenterbar effekt. Tekst af Rune H. Jensen

AART architects overstreger ordet ”form” med grønt og erstatter det med ”effekt”. Fordi arkitektur handler om effekt. Om hvad huse og bygninger faktisk betyder og gør for menneskers måde at leve og agere på. For Anders Tyrrestrup og resten af tegnestuen er det afgørende ikke bare ren funktionalitet og æstetik, som debatten om arkitektur ofte reduceres til i det offentlige rum, men hvilke virkninger, arkitekturen kan have for udviklingen af samfund og organisationer.

PARADIGMESKIFTET: REDEFINÉR ARKITEKTUREN

– Vi taler om ”Redefining Architecture” og lægger op til et paradigmeskifte fra form og funktion til effekt. Arkitektur er effektskabende. Vi har en holistisk tilgang og overvejer grundigt, hvilken ageren, arkitekturen lægger op til. Vi tænker huset indefra og ud, og vi gør en dyd ud af at dokumentere effekten af vores arkitektur. At gentænke og udfordre vores faglige område. Det betyder også, at vi bl.a. researcher og laver interviews før et projekt og genbesøger det, når det allerede er opført, så vi kan følge op, lære af erfaringerne og dokumentere, hvordan det rent faktisk virker måske mange år senere, siger Anders Tyrrestrup. Tegnestuen har sin egen tilgang til arkitektur og har som den første i Skandinavien etableret et dedikeret dokumentationsteam. Det er en tilgang, der ikke fokuserer blindt på æstetik og form, men ser effekt, evidens og dokumentation af den sociale og økonomiske virkning som helt centrale værdier. Og det er en tilgang, der i sig selv ser ud til at have effekt. Efter knap 20 år på banen er AART architects i dag en større tegnestue med 150 medarbejdere og afdelinger i Aarhus, København og Oslo.

ØJENÅBNEREN

Anders Tyrrestrup er den ene tredjedel af de stiftende partnere bag AART architects. Sammen med studiekammeraterne Anders Strange og Torben SkovByggeri + Arkitektur # 98

bjerg Larsen stiftede han tilbage i år 2000 tegnestuen. Og der løber en bemærkelsesværdigt stærk rød tråd gennem virket fra det allerførste projekt og frem til i dag – med begreber som effekt, indlevelse og dokumentation som fundamentale byggesten: – Anders, Torben og jeg deltog allerede i studietiden i vores første konkurrence, Fremtidens daginstitution i Vejen. Og vi vandt den, fordi vi turde gøre noget dengang uset. Vi delte bl.a. børnegruppen op i fem træhus-enheder og lavede et fælleshus, og vi udnyttede de smukke omgivelser til at lade børnene få frisk luft og plads til bevægelse, fortæller Anders Tyrrestrup. – Vi bygger ikke luftkasteller. Vi skaber bygninger, der kan realiseres, holde i mange år og give mærkbare resultater. Et år efter tog vi ned og genbesøgte daginstitutionen. Der var selvfølgelig også udfordringer, men vi kunne konstatere, at sygefraværet blandt børnene var halveret. Projektet blev derfor en øjenåbner. Arkitekturens forskellige æstetiske virkemidler er selvfølgelig altid meget vigtige dele af helheden. Men vi så, at arkitektur faktisk kan flytte noget og have en positiv, dokumenterbar effekt. Det har vi omsat lige siden. Når man lever sig ind i, hvad det er for folk, man har med at gøre, så kan man nå langt og gøre en forskel. Arkitektur er meget mere end form. Det er effekt.

ARKITEKTUR SOM KATALYSATOR

Det næste projekt trak på erfaringerne fra det første. Til konkurrencen om Bikuben Kollegiet i Ørestad var opdraget at gentænke hele kollegietanken. AART architects tog følgelig udgangspunkt i evidens og bl.a. undersøgelser fra Københavns Universitet, der viste, at ensomhed – ud over økonomien – var det største problem for de studerende. Løsningen blev bl.a. at bryde kollegiet ned i mindre enheder. Mindre værelser, fælles køkken til kun 10 personer samt et større fælleskøkken og -rum. Efterfølgende gav evalueringen blandt beboerne nuance- >

9


Nicolinehus, Aarhus

>

Aarhusgadekvarteret, København

rede og meget brugbare svar på både det fede og knap så fede. Og 12 år senere kunne et genbesøg vise dokumenteret social effekt på Bikuben Kollegiet.

Måske skal affaldssorteringen være helt nær og let at håndtere, og måske skal der være lidt større fællesrum til underholdning med færre skærme til følge.

– Vi fik med støtte fra Innovationsfonden og i samarbejde med Alexandrainstituttet tilrettelagt en mere systematiseret proces. Til det næste projekt, lavenergihuset Bolig for Livet i 2008, som blev opført som verdens første Active House, anlagde vi et analytisk fokus og fik koblet hele bæredygtighedstanken, det sociale og holistiske mere på. Med udgangspunkt i evidens og dokumentation tilrettelagde vi en proces, der omfattede interviews, observationer, interaktion og efterfølgende dokumentering af den sociale virkning. På den måde kobler man også kvantitativ effekt på den kvalitative. Det kan f.eks. betyde noget også økonomisk for et samfund, hvis studerende har det godt og gennemfører deres studier. Arkitektur kan være en katalysator for udvikling i samfund og organisationer.

– Vi kobler generelt vores egen faglighed med andre områder såsom antropologi og design og prøver at systematisere processen, så vi kan udnytte en tværfaglig effekt, siger Anders Tyrrestrup.

BØRNE- OG UNGEHOSPICE MED HJEMLIGHED

Et nyligt eksempel på AART architects’ tilgang er børne- og ungehospicet Strandbakkehuset ved Rønde på Djursland. Det er det første nybyggede af sin art i Danmark, og der var derfor ingen danske referencer at trække på. Tegnestuens antropologer lavede feltarbejde, der gravede et spadestik dybere, hvor man bl.a. interviewede relevante familier og i selve den kreative fase inddrog mennesker med funktionsnedsættelser. – Det handler om at tage de fremtidige beboere alvorligt med empati og redelighed. Og det vi især fandt ud af var, hvor vigtigt følelsen af hjemlighed er. Aflastning og fokus på søskende, eller bare det at have sin egen skuffe i køkkenet. Det gælder ikke mindst på børnehospicet, hvor opholdet er af længere varighed. Dertil kommer, at personale ofte er beskedent. Medarbejderne taler ikke meget om egne behov, fordi det er brugerne, det handler om. Så vi har givet den en tak mere på personalehensynet med fokus på naturkontakt, dagslys, det relationelle og det ligeværdige, fortæller Anders Tyrrestrup.

Vikingtidsmuseum, Oslo

BÆREDYGTIGHEDENS PARADOKS

– Arkitektonisk har vi tegnet huset, der ligger på en skråning, i split level, så alle får samme afstand til personalet. Vi har brugt vores dokumentationsteam meget for at skabe en integreret og bæredygtig arkitektur- og designløsning med åbninger og forskydninger, og det var dét, vi vandt på. Der blev kvitteret >

Når det gælder bæredygtighed, som AART architects for alvor fik koblet på træ- og laverenergihuset til Bolig for Livet-projektet, viser undersøgelser et tydeligt paradoks. Jo mere bæredygtigt, vi bygger, desto mindre bæredygtigt agerer mennesker. – Hvordan facililterer vi, at man også agerer bæredygtigt? Det handler om at designe boliger, der lægger op til en mere bæredygtig adfærd i dagligdagen, påpeger Anders Tyrrestrup. Det kan helt lavpraktisk betyde, at der måske skal være mindre skabsplads i køkkenet, fordi flere skabe ofte fører til flere køkkenmaskiner og -udstyr. Måske skal der være et vindfang i gangen, og måske skal bryggers eller vaskerum være udformet, så der er plads til sortering af vasketøj eller en tørresnor.

10

Børne- og ungdomshospice, Rønde

Byggeri + Arkitektur # 98


 70 666 777

....

For uforpligtende tilbud

Se alle de mange muligheder på

www.smuk-beton.dk

Ekspert i støbning af mønstret beton -Den miljøvenlige belægning uden ukrudtsbekæmpelse Kendt fra TV

Få noget ingen andre har! Lad dig inspirere til dit helt eget unikke design. Alt er muligt med Smuk-Beton med farver og mønstre.

Slidstærk & Vejrbestandig

Bevarer farve og tekstur

Vi AlgebehandleR, renseR OG imprægnerEr: TRÆ, FLISER, TAGE OG FACADER

Ingen vedligehold

Ingen nedsynkning

ER udseendet Blevet trist? FÅ RENSET & IMPRÆGNERET op til 15 ÅRS GARANTI FRA Alge-stop

VI klarer ALLE typer OPGAVER Udseendet forbliver pænt Professionelt resultat

Effektivt

RING FOR ET GODT TILBUD: 22 10 02 11

EGENUDVIKLET TRÆIMPRÆGNERING

22 10 02 11

INFO@alge-stop.dk


Byens Hus, København

Primo Bryn, Oslo

Buddinge Byport, Gladsaxe

afhængigt af behov. Hvis et møderum står tomt, kan det bruges af andre. Der er en bæredygtighedstanke her, der reducerer ressourceforbruget. Og generelt skal medarbejderne jo have det godt, så vi har lagt stor vægt på det relationelle og fællesskabet. Pakhusene har en positiv effekt på mange parametre, mener Anders Tyrrestrup.

EN PRÆCIST DEFINERET TEGNESTUE

Selv om AART architects er blevet større i en tid, hvor adskillige velrenommerede tegnestuer bliver opkøbt eller del af endnu større arkitektfirmaer, har Anders Tyrrestrup & Co. indset vigtigheden af at fastholde sin identitet: Bache - Kvartalet, Holmestrand, Norge

>

for, at det ikke bare er fine intentioner, men dokumenterbar og effektskabende arkitektur. Der er løbet en del vand i åen siden funktionalismens og formæstetikkens guldalder frem til AART architects arkitektoniske ideologi. Men ingen grund til at parkere på vejen for halvkvædede viser, selv om man så holder ind på øretævernes holdeplads, når man melder klart ud om behovet for at redefinere arkitekturen. – Vi har den samme tilgang i alt, vi gør. En fælles tilgang, som er nøglen ind i alle de områder, vi arbejder på, uanset om det er lamper over letbanens banelegeme, regionshospitaler, ombygningen af Aarhus Kommunehospital til universitetscampus eller det nye Vikingtidsmuseum i Oslo. Det handler om at åbne øjnene og fjerne skyklapperne. Og sætte fokus på arkitekturens effekt og dokumentere den.

– Vi er vokset. Men vi er stadig en ren arkitektvirksomhed. Vi er meget præcise på at definere, hvem vi er, og hvor vi står i branchen. Vi er fokuserede på at kunne fastholde det ståsted. Vi ser Norden som vores hjemmemarked, og vi har selv opkøbt en mindre tegnestue i Norge for at stå stærkere og være helt tæt på. Vi er sammen med vores bestyrelse meget klar over, hvem vi er, og vi er samtidig ret forretningsorienterede, som vi har været det helt fra starten, siger Anders Tyrrestrup og peger mod den fremtidige udvikling: – Vi tre stiftende partnere er udgangspunktet, men vi er nu i gang med en proces, hvor vi tager flere partnere ind. Vi fastholder de grundlæggende værdier. Vi har dokumentation og miljøaspektet meget med i vores DNA og vil altid gerne forfølge det endnu mere målrettet, herunder træ som byggemateriale. Det fysiske og æstetiske ved en bygnings atmosfære er vigtig, især koblingen mellem materialer og oplevelse skal tilvejebringe oplevelse og kunstnerisk nerve. Men nøglesætningen er altid at omsætte visioner til mål- og mærkbar effekt. Det er det, vi mener, når vi siger ‘Redefining Architecture’.

PAKHUSE MED DELEFUNKTIONER

Det gælder også Pakhusene på Aarhus Ø. Det er her på 9. etage højt over bugten i det nye byrum på havnen, at Anders Tyrrestrup og AART achitects holder til – i et hus, som tegnestuen selv har tegnet. – Vi kortlagde ønsker og behov hos de forskellige virksomheder, der skulle bo her, og vi fokuserede meget på ideen om delefunktioner. Det er igen noget ideologisk: Ved at dele noget, får man mere. Det betyder bl.a. i praksis, at alle virksomheder spiser middagsmad på spisestedet i stueetagen, og at der er forskellige aktiviteter og tilbud på tværs af virksomhederne. – Huset har også en stor rumlig fleksibilitet og effektivitet. Virksomheder udvikler sig altid, så der er mulighed for at leje forskellige størrelser arealer ud

12

Universitetsbyen, Aarhus

Byggeri + Arkitektur # 99


/ INDRE

N URSTE RØD M ÆRE GRØN V OGSÅ

SMP

ToHa bygninge n er et unikt kontorkom med mere end 28.000 m2 Dekton® pleks de ventilerede , som på facader, gulve, elevatorer, lofter og som en integreret del af interiøret tilfører bygninge n karakter.

T.DK

ID nr. 46522

Redefining Surface Redefining Project s. s.

/ INDRET.DK

ID nr. 46522

SMP

TOTALENTREPRENØR

FRANK

LARS OG CLAUS

AF PORTRÆT

PORTRÆT AF

ToHa designet af Ron Arad & Avner Yashar

SPACE10

A LALAN OG GEMM MAALI

RAMSING +

BYGGERI TIL ERHVERV OG INDUSTRI

OFFER DA + KRIST TEJLG AARD

Projekt Studio

28.000 m2

Tag Gulve Interiør/Facade Ventileret Facade

sten

NG #98

18. ÅRGA

ens mur

Dekton Strato 4mm Soke, Sirius, Strato 8mm, 20 mm Zenith, Sirius, Kadum, Spectra, Strato 8mm Strato Spectra Totzeret 1-6 (specialfarver) 12 mm

j 1, 8722 Hedensted

25 års garanti. Find flere projekter, tekniske specifikationer og inspiration på cosentino. com

| customerservice.dk@ cosentino.c

om | Følg os F ô

2019 –

Fremtid

DENMARK Snedkerve

.DKbygherrer og arkite INDRET t for

kter

#97

NOVEMBER

COSENTINO

OKTOBER 2019 – 18. ÅRGANG

ToHa by Ron Arad & Avner Yashar

Dekton Overflade

en k murst k dans Klassis uktion ral prod ut ne CO 2

n Desig kter og Proje Magasinet for bygherrer og arkitekter

INDRET.DK

ine Magas

Projekter og Design

HALLER TIL SPORT OG FRITID

Følg også BYGGERI+arkitektur online I vores ugentlige nyhedsbrev kan du læse portrætter af danske og internationale arkitekter og designere, projektomtaler og alle andre feature artikler fra magasinet.

Domicil Kultur Bilhus Kontor Lagerhal Produktion Værksted Detailbutik Idrætshal Multihal Springhal Tennishal Ridehal Hestestald

Når en ny udgave af BYGGERI+arkitektur er på gaden, så får du via nyhedsbrevet adgang til magasinet i digital form, som du frit kan læse på iPhone eller tablet. Med BYGGERI+arkitekturs ugentlige nyhedsbrev har vi skabt et medie, der ikke forstyrrer, men derimod giver dig relevante nyheder og inspiration til dit næste projekt Tilmeld dig på www.byggeri-arkitektur.dk

Se referencer på www.danskhalbyggeri.dk Marktoften 9 | 8464 Galten | Tlf. 8754 1500

Kan et armatur kommunikere og overvåges? Ja, nu kan det Elektroniske armaturer fra FM Mattsson går online via internet of things

”Når armaturerne i en bygning kan opsamle og videresende data til analyse - og selv fortælle om fejl og afvigelser - får bygnings ansvarlige nye, stærke kort på hånden til at optimere driften” Henrik Egelund, udviklingschef i FM Mattsson Mora Group i Danmark

Byggeri + Arkitektur # 99

Byggeri og arkitektur - Maj 2019 - WMS - 203x125mm.indd 1

03-05-2019 13:07:13

13


Annonce

Hoveddøren er hjemmets visitkort Den rette facadedør kan afspejle beboernes personlighed, stil og smag, fortæller indehaver af dørvirksomhed, som oplever stigende fokus på indgangspartiet til både nybyggerier og ældre villaer. Tekst af Tim Panduro

Den helt rigtige facadedør er med til at forme det førstehåndsindtryk, boligen giver – uanset, om der er tale om nybyggeri eller et ældre hus. Det mener Ole Mølby, indehaver af JE-Træ, der gennem mere end 45 år har leveret kvalitetsyderdøre til danske boliger. – Lidt fortærsket kan man sige, at døren er boligens visitkort. Den skal understrege boligens egenska-

ber, og som gæst skal man have lyst til at gå hen imod den, siger Ole Mølby. Han oplever, at arkitekter, bygherrer og boligejere i stadigt højere grad er blevet opmærksom på facadedørens betydning for helhedsindtrykket. – Vi har mange kunder i nybyggerier, der vælger vinduer fra en gængs vinduesproducent, men gerne vil have en dør, der kan lidt mere. Det er ofte en dør med overflade i træ, der kan stå i kontrast til de mørke toner i skifer eller mursten, der præger meget moderne byggeri. En dør i træ løfter det samlede indtryk og giver en varme til byggeriet, siger Ole Mølby.

DESIGNS TIL ALLE

JE-Træ hører til blandt relativt få danske virksomheder, der fortsat producerer facadedøre i træ. Med dørblade, der er bygget op på en stålramme og har fuld mulighed for elektronisk låsesystem, hvis kunden ønsker det, lever dørene til fulde op til alle gængse krav til isolering, støjreduktion, stabilitet og komfort. Dørene fra JE-Træ fås i 17 forskellige modeller. – Vi har både klassiske og moderne designs. Har man et gammelt hus fra 1920 kan man finde en model, det samme kan man til et funkishus eller

14

til nybyggerier, siger Ole Mølby, der blandt andet fremhæver, at JE-Træ har taget listedøren ind i sortimentet. – Modellerne Aros og Hafnia har rod i 1950erne og er bygget op af vandrette eller lodrette lister, mens Barcode leger lidt mere med formen. Listerne ligger helt tilfældigt i forskellige bredder, så to døre vil aldrig være ens, siger Ole Mølby, der forståeligt nok byder det øgede fokus på facadedøre velkomne. – Vi er glade for, at flere deler vores passion for gode facadedøre og har blik for, at dørene har en stor betydning for, hvilket indtryk vore boliger gør på besøgende, siger han. Byggeri + Arkitektur # 99


LØFT UDTRYKKET MED RENE LINIER Perfekt pasform, garanteret holdbarhed og et design ud over det sædvanlige. Pressalit Sway gør det muligt at højne æstetikken på badeværelset. Det stilrene design kombineret med en mat sort overflade skaber nye muligheder for et unikt udtryk i høj kvalitet. Prisvindende dansk design med funktionalitet i fokus.

Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, T: 8788 8788, pressalit@pressalit.com, www.pressalit.com


16

Byggeri + Arkitektur # 99


Et imødekommende lys i mørket Tager man forbi K.B. Hallen her i vintermørket, vil man blive mødt af en lysende regnbue, der giver en farvestrålende og varm hilsen til besøgende og forbipasserende. ”Buen”, som lysinstallationen er døbt, er skabt af kunstneren Viera Collaro, der har formået at skabe et lysende kunstværk, der på alle måder bidrager og går i dialog med sin omkransende arkitektur. Tekst af Alexander Tengbjerg. Foto af Niels Nygaard og Anders Sune Berg

voldsom på beskueren, så jeg ønskede, at lyset skulle bidrage til at give den noget varme og menneskelighed, fortæller Viera Collaro og fortsætter: – Jeg havde tidligt i processen et møde med arkitekterne, og jeg kunne mærke, at de var en smule bekymrede, ”Hvad har hun nu tænkt sig at gøre med vores bygning”. Men jeg inviterede dem ud til mit værksted, hvor jeg fortalte om mine tanker og fremviste en mock up, og her kunne jeg mærke, at de begyndte at slappe lidt af.

De tre buede aluminiumsrør følger arkitekturen og integrerer sig i hallens flotte buede konstruktion. Hvert rør indeholder to sæt indbyggede lysdioder, der i et roligt tempo bevæger sig individuelt henover farvespektret. Om dagen er lyset neddæmpet, men når mørket falder på, træder en levende regnbue frem, der varmer hele betonkonstruktionen op. Ser man på K.B. Hallen i dag, er det svært at forestille sig bygningen uden sit lysende favntag.

ARBEJDEDE UD FRA VISUALISERINGER

Men da Ny Carlsberg Fondet satte kunstneren Viera Collaro til at skabe en lysinstallation til K.B. Hallen, var der nogle bekymrede miner. Hvordan ville lyset påvirke bygningen, og ville man nu få et særskilt kunstværk, der ikke gik i samspil med arkitekturen? Også Viera Collaro havde udfordringer, da hun arbejdede ud fra visualiseringer og ikke en færdigbygget konstruktion:

– De kunne se, at huset blev komplimenteret af lysinstallationen, og at jeg arbejdede ud fra husets proportioner. Herfra var der en helt fantastisk dialog og opbakning fra arkitekternes side, ligesom jeg også oplevede stor støtte og interesse fra bygherren og entreprenøren. Det skyldes nok især, at denne bue af lys har en direkte dialog med arkitekturen og K.B. Hallens fortid. Det er jo et sted, der har rummet alle mulige arrangementer og koncerter, et sted, hvor alle har kunne føle sig velkomne, og derfor er netop regnbuen ideel, fordi den symboliserer fællesskab og inklusion, uddyber Viera Collaro.

REGNBUEN I MØRKET

– Jeg var især bekymret for, hvordan det store glasparti ville påvirke lyset fra min installation. Men alt

viste sig i sidste ende at hænge sammen. I de lyse dagtimer ænser man næsten ikke buen, og det er heller ikke meningen, at den skal konkurrere med det naturlige sollys, der i sig selv bidrager med meget. Men om aftenen kommer den virkelig til sin ret. Særligt her i de mørke efterårs- og vintermåneder har vi brug for det varme lys, og her håber jeg, at buen kan hjælpe med skabe varme og lys til de ellers mørke omgivelser, fortæller hun inden hun giver en afsluttende tak til alle de involverede parter:

– Dette projekt havde ikke kunne lade sig gøre uden min fantastiske Smedemester Ole Storm og elinstallatøren Neon Sign, for ikke at nævne arkitekterne Christensen og Co. og Ny Carlsberg Fondet.

– Det var en interessant opgave, for jeg havde til at begynde med kun visualiseringer at arbejde ud fra, så jeg kunne ikke teste mine ideer i praksis. Men jeg gik straks i gang med at arbejde på den store betonflade ud mod indgangspartiet. Den kan virke Byggeri + Arkitektur # 99

17


Annonce

100 % bæredygtige facadeløsninger Bæredygtighed er en del af Nordisk Profils DNA. Som en virksomhed, der udvikler og producerer facadeløsninger, tager de ansvar for at bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling i byggebranchen. DEN BÆREDYGTIGE BARRE HÆVES

Med Nordisk Profil greenline tilbyder de højeste grad af bæredygtighed, da deres produkter er produceret af 100 % indsamlet og genanvendt Green Aluminium. Genbrugsaluminium er yderst miljøvenlig og bruger kun 5 % af den energi, der bruges til at fremstille primær aluminium.

CERTIFIKAT PR. ORDRE

Med greenline-løsningen kan Nordisk Profil samtidig udstede et certifikat pr. ordre, som ikke bare garanterer, at der er tale om Green Aluminium, men som også deklarerer præcist hvor meget CO2, der er sparet, og hvor meget af metallet, der er spild fra industrielle processer, og hvor meget der er indsamlet. Nordisk Profil er de eneste, der har kontrol over hele produktionsprocessen og dermed også de eneste, der kan tilbyde et sådant certifikat.

CERTIFICERET OG BÆREDYGTIGT TRÆ

Nordisk Profils løsninger med trælameller er fremstillet af FSC® og PEFC™ certificeret træ, der garanterer et ansvarligt og bæredygtigt skovbrug og samtidig sikrer sporbarhed gennem hele forsyningskæden. Både deres Thermo behandling, der sikrer levetid op til 50 år, og deres bæredygtige brandsikring er 100 % giftfrie, bæredygtige og naturligt nedbrydelige, tilpasset de hårde nordiske klimaforhold.

18

… ER NORDISK PROFIL NU FACADEBRANCHENS ”FRELSENDE ENGEL”?

Det mener Nordisk Profil bestemt ikke, de er, men de tager gerne et medansvar for at definere en mere bæredygtig retning for vores industri, og som facadeleverandør er det deres opgave at skabe langtidsholdbare og fremtidssikrede løsninger. Og med det udgangspunkt understreger Nordisk Profil, at de nu hæver den bæredygtige barre!

”byggetekniske ligning”, men graden af bæredygtighed afhænger altid af ambitionsniveauet, den økonomiske ramme og mulighederne på det konkrete projekt. Nordisk Profil insisterer på at tænke helhed ind allerede i design- og udviklingsfasen, så man sikrer sig robuste og integrerede facadeløsninger, der vil være ombygningsparate for fremtidige generationer.

IMPLEMENTERING AF BÆREDYGTIGHED

Med afsæt i deres kompetencer og viden, og med udgangspunkt i arkitekt og bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver Nordisk Profil om implementering af bæredygtighed i facadeløsninger. For Nordisk Profil er bæredygtighed ikke et selvstændigt element, der kan tages ud af den Byggeri + Arkitektur # 99


MERE END ET BESKRIVELSESVÆRKTØJ

SIDING.X ALUMINIUM FREMTIDENS MATERIALE Med MBA får du gratis anvisninger på både nybehandlinger og restaureringer MBA er byggebranchens eneste og største neutrale anvisningsværktøj, når det gælder anvisninger på såvel nybehandlinger som renoveringer. Hver måned henter mere end 4000 branchefolk beskrivelser, tekniske artikler, prøvemetoder eller kvalitetssikringsmateriale på mba.malermestre.dk

MATERIALE GARANTI

Det er gratis, og hvis du har brug for faglig assistance, udover hvad du kan finde her, så kommer du let i kontakt med vores eksperter.

DIN PREFA KONTAKTPERSON

JAN HUMMEL

Malerfagets Behandlingsanvisninger

Byggeri + Arkitektur # 99

MBA-graa-XXXXXX-B98xH268mm-okt18-01.indd 1

FARVEGARANTI

MORTEN SCHARF

AREA SALES MANAGER

AREA SALES MANAGER

T +45 53 82 00 60 E jan.hummel@prefa.com

T +45 60 54 21 65 E morten.scharf@prefa.com WWW.PREFA.DK

05/11/2018 14.43

19


Annonce

Med De 10 Bud på Tour de Chambre Utilsigtede fejl i det murede byggeri koster den danske byggebranche op imod en kvart milliard kroner om året. Det viser en ny rundspørge foretaget blandt aktører i den danske byggebranche. Det skal en ny kampagne forsøge at ændre på gennem involvering af bl.a. arkitekterne.

indeholder flere delkampagner målrettet forskellige faggrupper. Vi kommer ikke med ny viden, men genopfrisker den gode byggeskik, så vi både kan fastholde et godt image og stoltheden i det murede byggeri – og frem for alt minimere de kostbare fejl der sker på projekterne.

Indlæg af Gitte K. Nielsen, adm. direktør i DANSKE TEGL

72 TEGLEKSPERTER HAR TALT

Brancheforeningen Danske Tegl har fået foretaget en analyse blandt 72 eksperter inden for det murede byggeri, som viser, at fejl i det murede byggeri koster branchens aktører hele 223.000.000 kroner om året. Det har fået Danske Tegl, Murersektionen under Dansk Byggeri og Københavns Murerlaug til at indgå et nyt strategisk partnerskab om at fremme det fejlfri murværk. De tre organisationer har derfor lanceret kampagnen ”De 10 Bud – vejen til det fejlfri murværk.” Tjeklisten henvender sig til alle led i byggeri af murværk og understøttes af hjemmesiden www. de10bud.dk, af profilen ”De 10 Bud” på Facebook og opfølgende kampagner på SoMe.

DET HER ER VIGTIGT

De 10 Bud er den vigtigste satsning i Danske Tegls historie og er et større, længerevarende tiltag, der

20

STARTER MED DE UDFØRENDE

I Danske Tegls rundspørge er eksperterne – herunder arkitekter – blevet bedt om at vurdere, hvilke fejl der oftest sker og hvor i byggeriets værdikæde fejlene typisk opstår. Rundspørgen viser, at mange af fejlene sker i det udførende led og at det ofte handler om afdækning, men svarene viser også, at en stor del af fejlene også kan henføres til rådgiverne Derfor er kampagnen startet med at stikke en finger i jorden hos de udførende for dermed at kortlægge hvor det går galt og hvorfor.

valg, tidsplaner, bygherrerådgivning osv. spiller arkitekten en yderst vigtig rolle. Håbet er, at viden og erfaringer fra pladserne kan hjælpe til nye samarbejder, mere tydelig kommunikation mv.

FORÅRSKOLLEKTIONER OG SVÆRE VALG

Modsat tidligere, hvor der stort set kun fandtes en rød og en gul mursten og hvor man oftest byggede med udhæng osv., så er det i dag langt mere kompliceret at bygge med murværk. Teglværkerne udgiver nu forårs- og efterårskollektioner af sten med eksotiske udtryk og navne, der findes et utal af mørtler, de komplicerede og intense byggeplaner er stadig mere svære at få til at hænge sammen osv. Og forventningsafstemningen med bygherren? Blev der tid til det?

TAG MED PÅ TOUR DE CHAMBRE

De 10 Bud er derfor også en oplysningskampagne om hvorfor det er så vigtigt at have styr på eksponeringsklasser, minutsug, mørtelvalg, afdækning, bygningsstil og meget mere.

OG SÅ ER DET RÅDGIVERNES TUR

Kampagnen er på ingen måder en løftet pegefinger, men fungerer derimod som bindeled imellem branchens aktører og derfor er den næste målgruppe selvfølgelig ingeniørerne og arkitekterne i starten af 2020.

Følg allerede nu Gitte Nielsen fra Danske Tegl på hendes Tour de Chambre rundt i byggeriet i Danmark. Vi filmer det hele og fortæller om den spændende tur på vores kanaler.

Arkitekterne er de naturlige beslutningstagere på arkitekturen, men også når det gælder materialeByggeri + Arkitektur # 99Annonce

Den rolige ramme CUBO Arkitekter har opført et nyt sognehus i Vonsild syd for Kolding ved siden af C.F. Hansens klassicistiske kirke fra 1824. Sognehuset forholder sig ydmygt til kirken, materialer og funktion, samt er nænsomt placeret i landskabet. Tekst af Julie Salkvist. Fotos af Helene Høyer Mikkelsen.

Vonsild Kirke og kirkens omgivelser hviler i en smuk balance. Det nye sognehus forsøger at fastholde denne balance og at indgå i en rumlig dialog, hvor den eksisterende stedlige orden styrkes og præciseres. Det udtaler sagsarkitekt Thomas Kranz og arkitekt og indehaver Sune K. Nielsen fra CUBO Arkitekter.

YDMYGHED OVERFOR DET ALLEREDE EKSISTERENDE

– Det nye sognehus søger ved en rolig og afdæmpet men klar hoveddisponering at forme en ramme for sognets aktiviteter, fortæller Sune K. Nielsen

og uddyber, at sognehuset er formet som en serie af rumligheder, der giver en helhed i pagt med kirken og dens omgivelser. Det arkitektoniske motiv er den åbne Loggia med en søjlerække udført i hvide fiberbetonelementer, som nyfortolker det klassiske motiv. Samtidig samler den alle funktioner under samme tag og omkring et overdækket stiforløb og ude-opholdsrum.

MATERIALER I SAMSPIL MED KIRKEN

– Vonsild Sognehus er opført i materialer, der sikrer sammenhæng med kirken. Loggiaens søjler er præfabrikerede fiberbetonelementer i hvid beton med et tilslag af marmor, der sikrer et ædelt udtryk, hvor lyset blødt reflekteres i materialet. De overdækkede facader er beklædt med trælister i varmt nåletræ. Vinduer og døre er ligeledes udført med karme og rammer i nåletræ, siger Thomas Kranz. Materialevalget spejler således ifølge CUBO Arkitekter ikke direkte kirkens materialer, men den hvide beton henter inspiration i kirkens hvide gesimser, og de lyse, gullige træfacader sikrer den farvemæssige relation med kirken. Det har været et stort ønske for tegnestuen at materialerne for hele huset og omgivelserne fremstår som enkle og robuste.

ENESTÅENDE SAMARBEJDE OG DIALOG MED SAMARBEJDSPARTNERE

– Vi havde en konstruktiv proces og samarbejde med A/S Magnus Holm, blandt andet i forhold til at lave en optimeret løsning med fiberbetonelementer i stedet for traditionel beton og i forhold til at lave de bærende konstruktioner i loggiaen og taget over. De har været gode til at guide os.

udover at J. Falk-Petersen også har samarbejdet med Magnus Holm i forhold til at indbygge tolerancer og få det til at passe sammen med deres fiberbeton. Uden en så engageret entreprenør havde resultatet ikke været så flot, slutter Thomas Kranz.

FAKTA:

Bygherre: Vonsild Kirkes menighedsråd Arkitekt: CUBO Arkitekter Ingeniør og byggeleder: LB Consult Hovedentreprenør: J. Falk-Petersen Landskab: CUBO Arkitekter Leverandør: A/S Magnus Holm

– Intet har desuden kunne lykkes uden en dygtig entreprenør. Samarbejdet med J. Falk-Petersen har været uovertruffet og der har været en god dialog,

22

Byggeri + Arkitektur # 99


DANSK KVALITET Visionære og usædvanlige løsninger er et af vores specialer. Skal du renovere en historisk bygning eller bygge et nyt arkitekttegnet hus, er vi den rette leverandør af vinduer og døre.

UD VINDUER V I S I O NÆ R T H ÅN D VÆ R K

UD VINDUER A/S Vestergade 22, DK-8860 Ulstrup T +45 87 73 50 88 www.ud-vinduer.dk


Annonce

Bæredygtighed og let montage går op i en højere enhed i nye ungdomsboliger dage med dårligt vejr kunne koncentrere sig om, at montere aluminiumsvinklerne på bagmuren. Efterfølgende har vi kunne isolere, lægte og montere tegl, når vejret tillod det, siger Thomas Nielsen.

Komproment blev valgt som leverandør, da Dansk Boligbyg A/S for første gang ville arbejde med teglskaller – det sikrede en økonomisk fornuftig løsning, der får toppoint rådgivningsmæssigt og på bæredygtighed

– Så selv om facadesystemerne typisk er dyrere end en traditionel skalmuring, er det totaløkonomisk et yderst interessant alternativ til skalmuring, når man kigger på blandt andet byggehastighed og udgifter til udtørring, siger projektlederen, der også skulle overholde en stribe materialekrav, fordi byggeriet skulle certificeres til DGNB Guld.

Tekst af Tim Panduro

Markedet blev afsøgt ekstra grundigt, da Dansk Boligbyg A/S som totalentreprenør på en stribe ungdomsboliger på Katrinebjerg i Aarhus skulle vælge facadeleverandør. Arkitekten havde i konkurrencen projekteret teglskaller på halvdelen af facaderne i stedet for traditionel skalmuring – og efter nøje granskning faldt valget på typen Pantheon i nordisk rød fra danske Komproment. – Vi indgik samarbejde med Komproment om levering af både teglskaller og det bagvedliggende alusystem på grund af deres engagement, drive og lyst til at arbejde sammen hen imod et fælles mål, siger Thomas V. Nielsen, der er projektleder i Dansk Boligbyg A/S. Han er yderst tilfreds med samarbejdet. – Selvom der egentligt kun var tale om, at vi købte leverancen af nogle produkter, så har man hele tiden følt at vi nærmere købte et decideret „projekt“, indeholdende en hel masse sparring, know-how og

24

engagement, siger han og roser blandt andet evnen til at levere just-in-time og viljen til at deltage i gennemgangsmøder og levere materialeprøver.

REGN INGEN HINDRING

Efteråret 2019 har været det vådeste nogensinde, men det har ikke påvirket arbejdet. I modsætning til traditionel skalmuring er man nemlig ikke lige så afhængig af vejret.

– På dette område scorer systemet top-point. Teglskallerne, isoleringen og aluminiummet kan demonteres og genbruges om 100 år, siger han. Hos Komproment er man også glade for samarbejdet. – Samarbejdet med Dansk Boligbyg A/S har været eksemplarisk, og vi er altid glade for at arbejde på projekter, der har fokus på bæredygtighed og cradle-to-cradle. Det ligger nemlig 100 procent i tråd med vores egen filosofi for virksomheden, siger Kim Kristenen fra Komproment.

– Vi har ikke haft en eneste vejrligsdag på facadearbejderne. Vores dygtige facademontører har på Byggeri + Arkitektur # 99


INNOVATIVT. ÆSTETISK. BÆREDYGTIGT.

Den italienske by Mestre har altid stået i skyggen af den verdensberømte laguneby Venedig. Derfor skulle et nyt byplanlægningskoncept sætte Mestre på verdenskortet. Et centralt element i dette projekt var Museo M9 af tegnestuen Sauerbruch Hutton, der åbnede i centrum af Mestre i december 2018. Både i de nye bygninger, samt renoveringen af de gamle barakker, har arkitekterne formået at skabe et moderne design, der er både simpelt, og eksklusivt; Den diagonale forbindelse gennem den tidligere lukkede blok skaber en eventyrlig sti, takket være facaderne, hvori man tydeligt genkender i Sauerbruch Hutton-tegnestuens karakteristiske stil. Arkitekterne har kombineret eksponeret beton med 20.000 terrakottaelementer i 13 glaserede farver i forskellige tykkelser, hvilket resulterer i 17 skaber farvevariationer, der reflekterer de delvist jordlige og til tider lyse farver i det omgivende miljø. Arkitekt: Sauerbruch Hutton, Berlin


Set fra E45 gør domicilet ikke meget stads af sig. Men indvendigt har en række kunstgreb skabt et unikt byggeri.

Ny hovedkvarter er en ligeværdig legeplads for medarbejderne Rå rammer, gennemtænkte løsninger og et øje for, at produktion og logistik har en lige så stor betydning som kontorlandskaber styrer tankerne bag indretningsvirksomheden Ambientes ny domicil, der er skabt af arkitektvirksomheden Ardess. Tekst af Tim Panduro

11.500 m2, der skal afspejle både kontekst, virksomhedskulturen, visionerne og de daglige arbejdsområder for en af Nordeuropas største messeog butiksindretningsvirksomheder. Sådan lød opgaven, da tegnestuen Ardess blev hyret til at skabe Ambientes ny domicil ved E45 ved Skanderborg. Set fra motorvejen gør den mørke facade ikke megen stads af sig – men bag murene gemmer sig et helt særligt firmadomicil, der indbyder til både kreativitet, foranderlighed og ligeværd faggrupperne imellem.

– Michael, der ejer Ambiente, havde nogle spændende ideer. Vi talte uformelt om dem, men jeg kunne lide hans tanker, og han kunne lide vores konceptualisering, så det endte med et samarbejde, hvor vi både har været sparringspartner for bygherre og har skullet samle ideerne til en helhed, siger partner i Ardess Sebastian Schroers. Resultatet blev en bygning, der kombinerer rå elementer med nogle fint udtænkte detaljer – uden at det har kostet formuer. – Der er brugt kræfter på nogle større træk, men der er ikke hældt guld i fugerne eller brugt penge på specialudviklede mursten. I stedet har vi brugt en så massiv råhed, at det bliver et træk i sig selv, kombineret med nogle intelligente valg og finere detaljer, siger Sebastian Schroers. Loftshøjden er 6,5 meter næsten overalt, og rummene står råt med uspartlet beton og andre elementer. Det grundlæggende indtryk er gennemført i både produktions- og lagerhallerne og i administrationen, der er samlet rundt om et 1000 kvadratmeter atrium inspireret af nordisk nåleskov.

DEN HVIDE BY

sted, de kan folde deres universer ud. Ambiente lever af at indrette udstillinger og messer, og deres kontorer er også deres showroom. Derfor er det vigtigt at give mulighed for en foranderlighed, siger arkitekten, der har tænkt det element ind allerede i mødet med bygningen.

– Det er en ramme, der på den ene side er designet minutiøst og på den anden side kan fungere som et

– Foranderligheden møder man allerede, når man træder ind gennem de fire meter høje massive indgangsdøre og modtages af et stort uprogrammeret område. Her kan Ambiente vise alt det, de kan, de kan lave statements, der viser, at de kan noget helt særligt for deres kunder.

Råheden bliver brudt af White City – 18 hvide forskudte kasser, der står stablet i hele administrationsbygningens længde. Her kan indrettes mødelokaler, kontorer og udstillinger. Sebastian Schroers tegnestue Ardess står bag Ambientes ny hovedkvarter.

26

White City er et gennemdesignet element, der bryder med den rå tilgang til byggeriet.

Byggeri + Arkitektur # 99Annonce

28

Byggeri + Arkitektur # 99


Annonce

Ambientes nye domicil i Skanderborg bliver endnu grønnere Da Deichmann Planter blev inviteret til Skanderborg, for at komme med forslag til indendørs beplantning i det knapt færdige nye domicil, var det første indtryk både overraskende og oplevelsesrigt.

Bygningen troner frem for enden af vejen, og vender nærmest ”ryggen” til besøgende, hvilket også resulterede i at ankomsten den dag skete ad ”bagvejen”. Men det gjorde ikke oplevelsen dårligere, tværtimod – så var der mulighed for, at se hele det enorme værksted som skulle komme til at huse alskens remedier, værktøj og dygtige håndværkere, og danne sig et indtryk af Ambientes formåen. Der var ingen tvivl om, at ”White City” som det fantastiske kontorområde bliver kaldt, med en sammenstilling og stabling af huse, havde brug for noget grønt. Ikke i form af småplanter hist og pist, men i form af træer, der i form og struktur kunne spille op til de flotte og dramatiske rum og samtidig ”tale” sammen med den skov af store Pinus, der allerede var plantet hele vejen rundt om domicilet.

til at danne nye celler, fotosyntesen går i stå, og de mister deres smukke udseende. Derudover vil de heller ikke optage CO2 og udskille ilt.

ET FÆLLES MÅL

Deichmann Planter leverer planteløsninger til virksomheder i hele Danmark. I de seneste år, har fokus været på special løsninger, hvor der ønskes noget andet end ”almindelige kontorplanter”. plantekummer kunne tilføre det rette, uden at være ”støjende”. Det er ikke nødvendigvis det store, der er det rette. Enhver opgave – med småplanter eller store træer – er lige vigtig. Det er det færdige resultat der tæller – og den kvalitet det tilfører kunden. – Sammenhæng imellem det visuelle og det udtalte er målet når det gælder etablering af planter i eksisterende miljøer. Sparring med og indlevelse i vores kunders behov er vort mål, og vi ser det som vor største opgave at levere løsninger og oplevelser ud over det sædvanlige, fortæller Janne Johansen.

Deichmann Planter foreslog to indendørs træ typer – Bucida buceras og Podocarpus grasillior. Sidstnævnte træ er i familie med Pinus. Som modspil til de 2 letløvede træer er plantet storbladede Philodendron selloum – en vild og frodig plante, der nok skal trives og gro i de luftige omgivelser.

At træerne kommer til at trives ud i fremtiden, er der også taget hånd om, idet Deichmann Planter varetager vedligeholdelsen, og professionelt sikrer, at træernes behov er dækket.

PLANTER ER GAVNLIGE FOR INDEKLIMAET

Hos Ambiente mærkes forandringen på egen krop ”det har givet så meget at få planter i huset” udtaler medarbejderne efter at planterne er rykket ind. Planters gavnlige effekt på mennesker og trivslen på arbejdspladsen, har forskere gennem mange år bevist og dokumenteret. Planter udskiller ilt, optager Co2, og de medvirker til at rense den luft vi skal indånde, for skadelige partikler. Deichmann Planter har stor viden og knowhow indenfor fremskaffelse og etablering af træer og planter i indendørs miljø. Det er vigtigt at rådgive kunden omkring valg af planter og den belysning som ofte er nødvendig for at sikre planternes trivsel. Hvis planterne ikke trives, så mister de evnen Byggeri + Arkitektur # 99

DEICHMANN PLANTER – Det giver mening når man kan føle, at man tænker i samme retning som kunderne, de bedste løsninger skabes når man er i god dialog, fortæller Janne Johansen som sammen med sin mand Søren Johansen har brændt for planter og træer i et helt liv. Hos Ambiente var der med det samme en følelse af at møde et internationalt format, og her var det nødvendigt at tænke anderledes. At både træer og

Deichmann Planter er grundlagt i 1927 af havearkitekt og blomsterhandler Emil M. Deichmann. Gennem tiderne har virksomheden beskæftiget sig med design og anlæg af haver, blomsterhandel og indendørs beplantning til virksomheder. Firmaet er beliggende i naturskønne omgivelser nord for København og har i dag kontor, showroom og drivhusfaciliteter på samme adresse.

29


Annonce

Et råt look med grønt bagland fremmest skal man være opmærksom på, at stål har en utrolig holdbarhed, og det kan genbruges igen og igen uden at tabe styrke. Vi har også verdens mest miljøvenlige overfladebehandling, kaldet GreenCoat, hvori man har erstattet fossile stoffer med rapsolie. Uden dog at gå på kompromis med beskyttelsesevnen, stålprofilernes garanti, eller prisen. Det er simpelthen lykkedes os at finde en grøn løsning, der på alle parametre kan leve op til, eller udkonkurrere de gamle, siger Tonny Køhler Simonsen og fortsætter:

DS Stålprofil står bag den rå og stilfulde facade til Ambientes nye hovedkontor. Takket være deres Nordic Klikfals-løsning har man fået skabt en flot facade i et markant industrielt look, der går i dialog med andre materialer som de rå betonelementer. Tekst af Alexander Tengbjerg

Men Nordic Klikfals er ikke alene et æstetisk tiltalende produkt. Det sikrer også en hurtig montage og en skjult befæstelse til både tag og facade: – Vi har været tæt inde over projektet og har projekteret, udviklet, produceret og leveret den udvendige facadebeklædning og det bagvedliggende underlag i galvaniseret stål. Vi har været med fra starten, og det foretrækker vi, for så kan vi bruge hele paletten af kompetencer til at hjælpe bygherrer og arkitekter i mål med et projekt, hvor der tages højde for økonomi, kvalitet og design, fortæller Tonny Køhler Simonsen, der er salesmanager hos DS Stålprofil.

ud på de danske byggepladser, og med et innovativt samlingssystem er der mange mandetimer at spare på byggepladsen.

GRØNNE LØSNINGER

Al produktion af tag- og facadeelementer foregår på DS Stålprofils fabrik i Hobro, og en fleksibel og hurtig levering er en af grundpillerne i den danske tag- og facadespecialists succes gennem fem årtier:

Ambiente har takket være stålelementerne fra DS Stålprofil sikret sig en facade med en lang holdbarhed. Men stål har stadig et blakket ry i forhold til dets bæredygtige egenskaber. Hos DS Stålprofil har man dog formået at vende ståltage- og facader fra et sort til et grønt produkt:

– Vi har opbygget et højeffektivt produktionsapparat, der betyder at vores systemer hurtigt kommer

– Vi har kigget på alle aspekter indenfor bæredygtighed i forhold til vores brug af stål. Først og

30

– Vores stålprofiler er 100% genanvendelige, og vi genanvender og upcycler selv stål. Vi har også været bevidste om, at tilvirkningen af stål er ressourcekrævende, men vores svenske leverandør SSAB er hastigt i gang med at udfase fossile brændstoffer i deres stålværker, og planen er, at deres stålværker udelukkende skal drives ved hjælp af grøn energi i 2045. Således er stål blevet et materiale vi i høj grad skal have i tankerne i fremtidens grønne byggeri.

Byggeri + Arkitektur # 99


Annonce

Store besparelser opnået ved at udskifte vandhaner Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune holder dampen oppe i sine bestræbelser på at sænke forbruget af vand og energi til gavn for både børn, medarbejdere og kommunens skatteborgere. Et omfattende miljørenoveringsprojekt sammen med FM Mattsson Mora Group i Danmark, er nu på sit tredje år, og det har givet klækkelige millionbesparelser på driften - helt uden at børn eller medarbejdere kan mærke nogen forskel i deres daglige brug af vandhanerne. – Vi ser kontante besparelser på alt, hvad der har med armaturerne at gøre: Forbruget af koldt og varmt vand er faldet, energiforbruget til opvarmning af vand er faldet, vi har færre omkostninger til service og udskiftning på grund af skader og hærværk og vi oplever færre vandskader. Der er kort sagt gevinster hele vejen rundt, fastslår energitekniker fra BUF Energiteam, Kenneth Bastholm Mortensen. Indtil nu har 220 institutioner og 35 skoler fået nye, vand- og energibesparende armaturer. Men med i alt cirka 750 institutioner og 70 skoler i hele kommunen er der fortsat et enormt potentiale for at høste de kontante energibesparelser.

SOLID BUSINESS CASE

– Finansieringen af de næste projekter afhænger i høj grad af, at vi kan dokumentere resultater. Vi skal have en solid business case hver gang for at få lov at fortsætte. Det er der slet ingen tvivl om, at vi har med hver Byggeri + Arkitektur # 99

eneste af de renoveringer, vi har gennemført indtil nu, siger Kenneth Bastholm Mortensen. – Sammen med BUFs ressourcecenter er vi meget omhyggelige med at måle forbruget før og efter udskiftningerne. Typisk måler vi i tre måneder før og i tre måneder efter en udskiftning, og det er vigtigt at sørge for, at de to perioder er direkte sammenlignelige, så vi får et retvisende billede uden kunstigt oppustede tal, siger Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group.

FACADE OG ZIP - SCREEN Facadesystem heroal C 50 med integreret solafskærmning heroal VS Z heroal tilbyder innovative designmuligheder med fuldt integreret solafskærmning i facaden: Kombinationen af de talrige systemvarianter i heroal C 50 og tekstilsystemet Zip-Screen heroal VS Z er den optimale, fuldt integrerede løsning, til ethvert byggeri af private hjem eller erhvervsbygninger. Yderligere information www.heroal.dk

TIL GAVN FOR BØRNENE

Kenneth Bastholm Mortensen fra BUF Energiteam fortæller, at han og hans kolleger indledningsvist var lidt skeptiske overfor målingerne. De første tal var næsten for gode til at være sande. Men de viste sig at være helt reelle, og vi kan uden at blinke med øjnene sige, at vi typisk realiserer besparelser på op mod 40 % på det varme vand og 25 til 40 % på det kolde. De mærkbare energibesparelser giver forvaltningen en ganske kort tilbagebetalingstid på investeringerne - typisk cirka fire år efter en konservativ beregning, men ofte kortere. Herefter er det så at sige penge direkte ned på bundlinjen hvert eneste år, til gavn for børnene.

TRE MODELLER Fås som fuldt integreret, semiintegreret eller forudindstillet

PERSIENNER | MARKISER | RULLEPORTE VINDUER | DØRE | FACADER | SERVICE

31


Annonce

32

Byggeri + Arkitektur # 99


Annonce

Rå arkitektur understreges af specialdesignede døre Golfspillerne hos Great Northern i Kerteminde kan glæde sig over arkitektonisk fuldendte omgivelser – alle detaljer er gennemtænkte, og de speciallavede døre fra Vahle understreger perfektionen. Tekst af Tim Panduro

Man behøver ikke at være helt fortabt til sporten for at et besøg på golfresortet Great Northern i Kerteminde på Fyn bliver en uforglemmelig oplevelse. En kærlighed til kvalitet, arkitektur og gode materialer kan også gøre det. Der er nemlig ikke sparet på noget ved indretningen af klubhus, spa og det 15 værelser store tilhørende hotel. Alle bygningerne er kendetegnet af en ærlig, nordisk præget og meget rå arkitektur i materialer, der er skabt til at holde – og til at blive brugt. Tag bare de 174 døre. De er alle udført i mørkbejdset egetræ af den højtrespekterede specialproducent Vahle.

farvevalg og andre elementer, der sikrer døren en integreret plads i det samlede design. Vahle blev da også involveret meget tidligt i processen, og Bo Vejen er glad for, at hans virksomhed har været sparringspartner på projektet. – Vi fik et designforslag fra arkitekten, og så tog vi en snak for at finde frem til den helt rigtige løsning. Mange af arkitekternes ønsker kan vi imødekomme uden videre, men nogle gange har vi forslag til at lave tingene på en mere hensigtsmæssig måde, både i forhold til det tekniske og det opbygningsmæssige, siger Bo Vejen.

– Hele det taktile udtryk er meget vigtigt. Døren skal have moment, og følelsen af træets struktur, når man kører fingrene hen over den, er også meget vigtig. Vi lagrer minder med følesansen. Vi oplever ofte, at kunder kommer hen og sætter en hånd på vore døre, når de besøger os. Følelsen er en vigtig del af oplevelsen, siger Bo Vejen, der er glad for at have været med til at sætte præg på byggeriet i Kerteminde.

Kravene til dørenes farve blev et kapitel for sig. Vahle fik lavet flere farveprøver hos sin faste malingsleverandør, og da den helt rigtige var valgt, blev farvekoden gemt, så leverandører af møbler og andet inventar kunne sikre, at der er fuldt farvematch.

– I stedet for blot at lave et klubhus med omklædningsrum, har man taget bygningen alvorligt. Der er tænkt videre end blot den praktiske funktion. Der er noget højtideligt over stedet, og vi er glade for, at vore døre også vil være en del af det om 50 eller 100 år, siger han.

– Arkitekten havde nogle klare tanker og en meget præcis tilgang til designet. Det ligger rigtig godt på linje med vores egen tilgang til døre. Vi ser døre som et arkitektonisk element, og vi synes, at det er fantastisk, når dørene er ophævet til at være en del af den samlede arkitektur og oplevelsen af bygningen, siger Bo Vejen, der er salgschef hos Vahle.

EGETRÆ

Et vigtigt krav fra kunden var, at dørene skulle fremstå fuldstændig ens, uanset om det var en branddør, en lyddæmpende dør eller for eksempel en toiletdør. Derudover var der klare ideer om

– Det er helt forståeligt, at egetræ er så meget oppe i tiden. Det får et helt særligt udtryk alt efter, hvordan man farver og behandler det. Den samme dør kan blive vidt forskellig alt efter behandlingen, si-

Byggeri + Arkitektur # 99

ger Bo Vejen, der også fremhæver andre og mere usynlige egenskaber, når der skal vælges materialer og for eksempel lukkeløsninger til døre.

Det er ikke et tilfælde, at dørene er lavet af egetræ. Træsorten udstråler noget uforgængeligt og solidt – og så kan den mange ting.

33


Annonce

Husk radonsikringen i nybyg og renoveringer Man har hørt det før. Radon er en udfordring i mange danske boliger, men hvorfor bliver vi ved med at tale om Radon. Grunden er simpel: Der bliver stadig ikke gjort nok for at radonsikre vores boliger, og ifølge Martin Bendix er det en skam, for det er vigtigt og ikke mindst let, hvis det tænkes ind i et byggeri fra starten af.

– Det er også et klokkeklart krav i bygningsreglementet. Her står det skrevet sort på hvidt, at bygherren eller entreprenøren skal sikre at byggeriet overholder grænseværdien på 100 Bq/m³. En anden udfordring er, at man i længere tid har brugt uholdbare metoder til radonsikring. Derfor skal man, som rådgiver eller entreprenør være opmærksom på nyere viden og metoder, siger Martin og fortsætter:

Tekst af Alexander Tengbjerg

34

Brug af Radonplade og Radonspærre fra Jackon er et effektivt og enkelt tiltag for at opnå et sundt indeklima. Jackon har gennemtænkte og veldokumenterede løsninger for radonsikring. I gældende Bygningsreglement (BR18) stilles der klare krav til, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m³. Dette anbefales løst ved en såkaldt Radonplade kombineret med et tæt terrændæk mod jord.

Hver evig eneste år dør ca. 300 danskere af lungekræft forårsaget af et for højt radonniveau. Ser vi på dræbte i trafikken taler vi om 175 personer og i brandulykker er tallet nede på 61 personer. Men til trods for at vi ser så mange dødsfald forårsaget af radonforurening, så bliver der langt fra brugt de samme ressourcer på dette område, som for eksempel ved trafiksikkerhed og brandsikring. – Vi har i Jackon længe talt om Radon og produceret forskellige løsninger til Radonsikring. Kigger vi især på nybyg, er det både billigt og let at radonsikre en bolig, men alligevel er der mange, som vælger at ignorere problemet eller vælger ineffektive løsninger. Det er simpelthen bare ikke godt nok, når det faktisk er så stor en udfordring for vores sundhed her i landet, fortæller Martin Bendix, Projektrådgiver hos Jackon.

GENNEMTÆNKTE OG EFTERPRØVEDE LØSNINGER

– En radonsikring af et typisk parcelhus under opførelse vil kun koste omkring10-12.000 kr. Venter man derimod til efter byggeriets afslutning, kan prisen pludseligt blive op til 20-25 gange højere. Der er derfor ingen økonomiske argumenter imod en tidlig radonsikring.

Med f.eks. en Jackon Radonplade, der anbefales af SBi som den mest effektive løsning, har man mulighed for både at trykudligne og etablere aktivt sug. Radonpladen lægges direkte på afrettet underlag og under isoleringslagene inden støbning af betondækket.

Byggeri + Arkitektur # 99


Det bedste valg når det gælder Sandwichelementer med tegl SHT A/S er Danmarks førende producent af facadeelementer. Vi har mere end 50 års erfaring i fremstilling af facadeelementer. Kerneproduktet fra SHT A/S er et miljøvenligt sandwich element med teglfacade.

Nyt kontor og laboratoriehus til ’teknologisk Institut i Tåstrup Ca. 4000 m² teglelementer med RT 448 fra Randers tegl

Facadeelementer er udviklet til at opfylde nutidens krav til isoleringsevne og kan derfor anvendes til næsten alle former for byggerier. Der er tale om ordreproduktion, hvor facadeelementer tilpasses til det individuelle projekt. Vi producere elementet i størrelsen 9500x4055 mm og tykkelser op til 700 mm og max 15 tons. Vedr. Tegl, Her er det en fordel at man vælger en 4 facadet sten da man så kan bruge begge sider så du så kun skal bruge den halve mængde sten pr. m² Jyske bank Silkeborg ca.3200m² Teglelementer med en D54 fra Petersens tegl.

Elementerne fremstilles med alle mulige forbander og med frem og tilbage rykninger i facade udtrykket. Og med forskellige mørtel farver Lidl Nykøbing Sjælland ca. 1500 m² D34 Petersens Tegl

SHT står også tit for levering og montering af hele råhuset, fordelen ved dette er at ansvaret for at hele råhuset passe sammen ligge hos SHT. Utzon-Center Aalborg D51 Petersens tegl

Mørupvej 15 • 7400 Herning Tlf.: 60128860 • www.sht.dk


Sankt Joseph Kloster af RUBOW arkitekter.

Venligbolig Plus af ONV.

36

Byggeri + Arkitektur # 99


Fokus på variation og fællesskaber i Københavns boligbyggeri Stadsarkitekt Camilla van Deurs erkender, at både markedskræfterne og kommunens hidtidige krav til nybyggede boligers størrelse på gennemsnitligt 95 m2 har gjort det Københavnske boligudbud en anelse ensformigt, hvilket kommunen er ved at ændre ved blandt andet at arbejde med nye typologier, der understøtter fællesskaber. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

ninge, hvilket skaber social integration, ligesom projektet har klare arkitektoniske kvaliteter, siger Camilla van Deurs.

I København er den gennemsnitlige husstand på 1,8 personer, og derfor mener Camilla van Deurs også, at der er plads i markedet til mindre boliger, hvilket man i øjeblikket arbejder på at få med i rammerne i Kommuneplanen 2019. – Vi forsøger at opfordre byggeriet til at gå i en retning, hvor boligstørrelserne bliver mindre, men til gengæld håber jeg, at der kan stilles højere krav til bygningens kvalitet i forhold til parametre som dagslys, fællesarealer, valg af materialer osv. som kompensation for de mindre boligkvadratmeter. Her kan vi som kommune inspirere til at præge boligbyggeriet i en positiv retning, fortæller Camilla van Deurs og pointerer, at da Københavns Kommune i de fattige år solgte mange kvadratmeter fra, så er det blevet endnu vigtigere at arbejde i partnerskaber: – Vi laver flere og flere partnerskabsbyggerier, og her kan vi løfte kvaliteten ved at stille flere krav, og vi ser for eksempel mange almene boliger i dag, som er helt i top i forhold til arkitektonisk og materialemæssig kvalitet. Samtidig betyder Københavns Kommunes krav om 25% almene boliger i alle boligprojekter på over 3200 m2, at vi er med til at skabe en levende by med variation i både bygningsmasse, boligtyper og den sociale sammensætning i bydelene.

BOLIGER MED INDBYGGET FÆLLESSKAB ER EFTERSPURGTE

Camilla van Deurs fremhæver det tidligere Sankt Joseph Kloster på Østerbrogade i København, som et spændende projekt, hvor Bo-Vita (tidligere Lejerbo København) ved en blanding af nybyggeri og en ombygning af den historiske klosterbygning vil skabe plejeboliger og seniorbofællesskab: – Lige nu er den helt store efterspørgsel seniorboliger, og Sankt Joseph Kloster er et eksempel på Byggeri + Arkitektur # 99

DET GRØNNE SKAL PRIORITERES

Ét emne, som ligger Camilla van Deurs meget på sinde, er hele paragraf 5.2- debatten omkring huslejestigninger efter forbedringer i lejeboliger, som Blackstone/Kereby har igangsat.

en ny typologi, og RUBOW arkitekter er lykkedes med at konvertere kirken og klosterbebyggelse til et bofællesskab, hvor den eksisterende klostermur danner en omfavnende ramme om klostrets uderum. Af andre interessante boligprojekter i København kan fremhæves boligforeningen 3B og Arkitemas kombinerede ungdomsboliger og bofællesskab for 50+ ved DR Byen på Amager, der er Danmarks første regnbue-seniorbofællesskab målrettet LGBTpersoner i Danmark. I det hele taget udforsker mange for tiden de skæve og kreative vinkler på at skabe fællesskab, hvilket Forælder Fondens nye kollegiebygning for enlige mødre på Grønttorvet af Primus Arkitekter også er et godt eksempel på. – Der er mange projekter, hvor man via arkitekturen giver et bud på en løsning på samfundsmæssige udfordringer, og selvom det er i Frederiksberg Kommune, så er Venligbolig Plus af ONV Arkitekter værd at fremhæve. I kollegieboligerne har de studerende en ”buddy ordning” med unge flygt-

– I forhold til at hjælpe med til at fastholde et lavere huslejeniveau i København, vil jeg gerne slå et slag for vores by- og bygningsfornyelse. Der er stadig 3000 boliger uden wc og 22.000 uden bad, ligesom 144.000 husstande er støjplagede, så der er stadig et stort behov. I renoveringer under bygningsfornyelsen betaler Københavns Kommune 25 % af regningen, og derfor har vi til gengæld en klausul mod efterfølgende huslejestigninger der er ude af trit med huslejeniveauet i de omgivende boliger, fortæller Camilla van Deurs og slutter af: – Vores rolle er at udarbejde de strukturelle rammebetingelser, som understøtter en udvikling af København til gavn for byens borgere. Og her har jeg blandt andet også et ønske om, at der i de nye byudviklingsområder kommer nye større parker, så alle har et grønt friareal tæt på boligen. Ud over de mange fordele ved grønne arealer såsom reduktion af stress, så kan vi skabe fremtidens klimasikring den vej og skabe bedre rammer for bynatur i København. Det er dog klart, at mere biodiversitet og flere bytræer kræver plads, hvilket kan gå ud over eksempelvis parkeringsarealer, og det er svære politiske prioriteringer. Men jeg fornemmer, at den grønne dagsorden i dag for alvor er en del af samfundsdebatten og byggebranchen, hvor vi måske lige nu står i et vadested, og når vi ser tilbage, vil vi sige: Ja, vi rykkede helt vildt i 2019.

37


Annonce

Lisbjerg Forbrænding - Apollo ATI.

Novo Nordisk, Hillerød - Firelight DUO.

Sorgenfrivang - Coltlite varme luftsluser.

Kvalificeret brandventilation giver høj sikkerhed Med 30 års erfaring i bagagen har Colt i Danmark rig erfaring med brandventilation af høj kvalitet. Det gælder både inden for generel brandventilation og varme luftsluser specifikt til landets høje bygninger.

Colt varme luftsluser finder i dag anvendelse både til renoveringer og en lang række nybyggerier. Produkterne er certificeret efter DS/EN 12101 og kan desuden også bruges til erstatningsluft.

og lange erfaring kan lave langt flere tests. Det betyder også, at vi har et meget bredt produktsortiment, der også kan håndtere helt specielle forhold såsom f.eks. kraftværker i 80 meters højde eller bygninger som Operaen og Skuespilhuset, siger Lars M. Larsen.

Tekst af Rune H Jensen

KONTINUITET OG DEN HØJERE STANDARD

Der bygges ikke bare meget, men også højt i Danmark anno 2019. I tilfælde af brand nødvendiggør det derfor stor sikkerhed og brandventilationsløsninger, der kan varetage både de lave og høje bygninger: – Vi skelner mellem to slags brandventilation: Dels de varme luftsluser, som vi anvender til byggerier over 20 meter, og dels den mere generelle brandventilation, der sikrer en høj kvalitet også til lavere bygninger, forklarer CO&LT Skandinavien´s direktør Lars M. Larsen, der har 30 års erfaring på området.

VARME LUFTSLUSER TIL HØJHUSENE

– I dag stilles der heldigvis høje krav til brandventilation. Når det f.eks. gælder højhuse, kan vi installere varme luftsluser, som er et lovkrav, for at sikre en effektiv og røgfri evakueringsmulighed fra alle etager. Slusearealet vil i daglig brug være normalt opvarmet gangareal, men når brandventilationen åbnes, ændrer slusen status til udeareal og sikrer dermed en røgfri evakuering. Til luftsluserne bruges stort set altid lamelbaserede enheder som Coltlite, da de skaber et meget stort aerodynamisk areal i forhold til hvad en dør eller et vindue kan præstere, fortsætter Lars M. Larsen.

38

Trianglen, Esbjerg - Coltlite varme luftsluser

DEN GENERELLE BRANDVENTILATION

Når det kommer til den mere generelle brandventilation udfører Colt løsninger til steder, hvor der er behov for høj kvalitet. Produkterne skaber ikke kun store, effektive arealer. De garanterer også, at der ikke sker nogen form for kondensdannelse, hvilket er et krav i bl.a. medicinalindustrien. Det er således løsninger, der er blevet brugt til bl.a. Novo Nordisk, kraftværker og affaldsforbrændinger, hvor Colts produkter er blevet anvendt gennem de seneste 30 år. – Kvalitet hænger sammen med pris, og her er tale om et unikt produkt af en meget høj kvalitet. Da vi dækker hele det europæiske marked, er vores produkter meget gennemdokumenterede, fordi vi i kraft af vores volumen, markedsmæssige bredde

Han har været med i alle tre årtier, siden den 88 år gamle tyske virksomhed Colt International startede op i Danmark, og han repræsenterer dermed både en dansk afdeling med stor kontinuitet og en international virksomhed med løbende og ajourført produktudvikling. Der er på alle måder løbet meget vand i åen siden dengang for 30 år siden og dét til den positive side: – I dag er det bl.a. lovpligtigt med et årligt serviceeftersyn af brandventilationsanlæg. Tilsvarende er det et krav, at firmaer, der arbejder med brandventilation, er certificerede iht. DBI retningslinje 001 og 002, og hvert år udføres der audit af DBI, som sikrer, at alle krav overholdes. Det er jo kun godt, fordi det både giver os og kunden en sikkerhed for, at tingene er i orden og af en helt anden og højere standard end førhen. Colt har egen serviceorganisation og kan i dag levere brandventilation til alle typer byggerier. Virksomheden har personcertificerede medarbejdere til både termisk og mekanisk brandventilation og kan bl.a. præstere U-værdier, dvs. varmeisoleringsevne, der er unikt lave på markedet.

Byggeri + Arkitektur # 99


”Jeg foreslår altid en Quooker i ethvert projektsalg. Kunden vil gerne have en, boligen præsenteres godt med den, og det ér altså en utrolig god investering.”

Foto: STAD Projekt

STAD Projekt

Det bliver svært at komme uden om Quooker i fremtiden For Alice Lotinga, Adm. Direktør i STAD Projekt, drejer det sig om at tilbyde kunderne en projektbolig, de kan se sig selv i. Derfor handler meget af samarbejdet med bygherre, arkitekt og entreprenør om at få materialer, kundernes ønsker og projektets økonomi til at hænge sammen. Når kunderne efterspørger luksus, indflydelse på indretning og store altaner, skal det altså tænkes ind i boligen.

blev der på under ét minut. Kort tid efter havde Alice Lotinga en Quooker både på sit kontor og i hjemmet:

’Quooker passer ind i ethvert byggeprojekt. Jeg har besøgt fabrikken i Holland, og den emmer af en høj kvalitet og sikkerhed – en autenticitet, der følger med produktet ud af fabrikken og ind i boligen. Det bliver svært at komme uden om Quooker i alle boliger i fremtiden.’

Produktet lyver ikke En Quookers fornemste opgave er at levere kogende vand med det samme. Men det nyeste produkt, Quooker CUBE, byder faktisk på hele 5 typer vand fra én og samme hane: Koldt, varmt, kogende, afkølet og brusende. Og det gør ifølge Alice Lotinga kun Quooker endnu mere eftertragtet i fremtidige projektsalg, for kunderne efterspørger i stigende grad luksus og funktionalitet i én pakke.

Baseret på egne erfaringer Første gang Alice Lotinga stødte på Quooker var til et møde for en del år siden. Der skulle serveres kaffe, og det

’Jeg har haft min Quooker i 15 år – jeg forstår ikke, hvordan nogen kan leve uden én. Den leverer alt det, mine kunder efterspørger: Minimal vedligeholdelse og et miljøvenligt vand- og energiforbrug, og den er genial til f.eks. sprøde grøntsager, skoldning og rengøring.’

Om STAD Projekt STAD Projekt er en af Hovedstadens store aktører inden for projektsalg og har som målsætning at skabe boliger, som folk vil nyde at bo i. Det indebærer et tæt samarbejde med bygherrerne helt fra starten af projektet for at sikre, at kundernes behov opfyldes. Alice Lotinga, der er direktør i STAD Projekt, har mange års erfaring med projektsalg og stor indsigt i kunders behov og forventninger.


Annonce

Facadebeklædningen af brandimprægneret lærketræ giver Vallastaden en eksklusiv finish.

Byg verden bedre Fremsynede arkitekter og bygherrer med drømme om at bygge klimavenligt for en bedre verden kan med Södras omfattende udbud af CO2-neutralt træ fra bæredygtige skove realisere byggeprojekter på kortere tid, med mindre arbejdskraft og med målbare fordele for kloden. Tekst af Bjørn Falck Madsen

Kloden sveder, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at byggeri bærer næsten halvdelen af skylden for den massive CO2-belastning og deraf følgende globale opvarmning. Det er da også alt andet end tilfældigt, at visionære arkitekter og bygherrer hele tiden er på jagt efter mere klimavenlige materialer til at bygge verden bedre med. Det har især gavnet virksomheder som den svenske skovkoncern Södra, der leverer et bredt udvalg af bæredygtigt kvalitetstræ til klimabevarende byggeri.

TRÆ SUGER CO2 UD AF ATMOSFÆREN

Når netop træ er så ideelt et materiale, skyldes det, at træet under hele sin opvækst absorberer CO2 fra atmosfæren. Efter fældningen og i hele den efterfølgende tid, hvor træet indgår som byggeelement i konstruktioner eller som facadebeklædning, fungerer det som et effektivt CO2-lager. På den måde står træ i skærende kontrast til eksempelvis stål og beton, der i modsætning til træ er skyld i udledning af enorme CO2-mængder under fremstilling af materialerne.

40

De markante havneboliger i Fredericia er tegnet af Schmidt, Hammer og Lassen og beklædt med brandimprægneret Thermowood Fyr.

CLT – STÆRKT SOM BETON MEN FEM GANGE LETTERE

Et af de lovende materialer, som Södra vil satse på i fremtiden, er CLT (cross-laminated timber), hvor op til ni lag træ er limet sammen på kryds og tværs for at give ekstraordinær stabilitet og styrke. CLT vejer fem gange mindre end beton men er akkurat lige så stærkt, hvilket gør det velegnet til større konstruktioner som højhuse. Det er enklere, hurtigere og langt mindre mandskabskrævende at bygge med CLT, der blandt andet er lettere at montere og i modsætning til beton ikke har nogen tørretid. Den begrænsede vægt betyder samtidigt 50% lavere CO2udledning i forbindelse med transport af materialet.

TRÆFACADER DER HOLDER I ÅREVIS UDEN KEMI - OGSÅ MED SVANEMÆRKE

Mere og mere byggeri bliver opført med brandimprægneret facadebeklædning af træ, og her slår

Södra et dobbelt slag for klimaet med sin serie af Thermowood, der udover at forbedre CO2-regnskabet er gjort naturligt modstandsdygtigt overfor råd og svamp helt uden brug af kemiske midler og derfor ikke forurener. Den patenterede Thermobehandling uddriver de stoffer, som råd og svamp lever af, hvilket gør, at træet holder år efter år uden behov for vedligeholdelse. Thermowood Fyr kan tilmed leveres med Svanemærke. Södra kan levere facadebeklædning i blandt andet Thermowood, ceder og lærk med vejrbestandig brandimprægnering, som er beskyttet af polymerer og derfor ikke udvaskes.

SÖDRA BEVARER SKOVENE TRODS ØGET FORBRUG

Al Södras træ stammer fra PEFC- og FSC-certificeret skovdrift og er derfor dokumenteret bæredygtigt. Södra, som er en sammenslutning af 50.000 individuelle skovejere, blev etableret i 1938. Allerede dengang, hvor hverken PEFC eller FSC fandtes, lå bæredygtigheden i Södras DNA og har gjort det lige siden. For hvert træ, man fælder, udplantes der op til otte nye. Det er den eneste måde at sikre, at skovene vedligeholdes trods et stigende forbrug af træ til konstruktion og beklædning. Samtidig arbejder Södra målrettet på indenfor de nærmeste år at udfase al brug af fossile brændstoffer i forbindelse med skovning og transport, således at hele skovdriften er til gavn for miljøet.

Byggeri + Arkitektur # 99


I mere end 40 år har tradition, kreativitet og fleksibel produktion gjort os i stand til levere helt unikke inventarløsninger. I et tæt samarbejde med vores kunder og landets dygtigste formgivere, søger vi hver dag at levere vores bedste. Vi hjælper gerne med i hele processen. Fra råd og vejledning vedrørende konstruktion og materialer til budget og færdig leverance. Kontakt os på 70100750 Følg os på instagram for inspiration Sorø Møbler Special Inventar Tel 70 100 750 mailbox@soroe.com www.soroe.com Made in Denmark Grundlagt 1974

instagram.com/soroefurniture

soroe


VAND ER LIVETS GRUNDSTOF.

Derfor er rent drikkevand vores topprioritet. Rent drikkevand er det mest dyrebare på jord. Derfor er drikkevandshygiejne en af vores absolut vigtigste prioriteter som global leverandør af rør og fittings til hygiejniske installationer i vvs-branchen. Vi påtager os ikke bare vores ansvar, når det gælder daglige installationstekniske udfordringer, men også når det gælder ansvaret som en ledende spiller på verdensmarkedet. Viega. Connected in quality.

viega.dk/Om-osAnnonce

Sundt indeklima i bæredygtige ungdomsboliger Firmaet Innocon A/S i Vojens opfører 24 nye bæredygtige og flytbare studieboliger på Jomfrustien i centrum af Haderslev. Kommunen har givet grønt lys til at firmaet må opføre boligerne, som hver er på ca. 40 m² og tegnet af M2Plus Arkitekter i Aalborg. Til dette spændende projekt har man valgt LivingBetter-konceptet fra Horn Group.

FREMTIDENS GRØNNE OG BÆREDYGTIGE FLYTBARE BOLIGER

– Tanken er at skabe fremtidens grønne og bæredygtige boliger, som kan flyttes. Planloven giver mulighed for at man må opstille midlertidige boliger, så man nemt kan løse en akut og midlertidig lokal boligmangel et hvilket som helst sted i landet. Ideen er at boligerne kan flyttes derhen, hvor behovet er størst. Derfor kalder vi boligerne for flytbare frem for midlertidige, men uden at der er gået på kompromis med design, funktionalitet, godt indeklima eller bæredygtighed. Og prisen er på kun kr. 495.000 plus moms for den mindste enhed på ca. 37 m², udtaler direktør i Innocon A/S Danny Hansen

FOKUS PÅ MILJØRIGTIGE MATERIALER OG LØSNINGER

M2Plus, Aalborg, er en del af ejerkredsen i Innocon, har tegnet de flytbare boliger. Foruden at fokusere på mobiliteten er der valgt materialer og løsninger, som gør at boligerne opfylder de strengeste BR-krav.

44

– De kundegrupper, som denne type boliger henvender sig til, stiller i dag store krav til, at de valgte løsninger er bæredygtige og gennemtænkte i forhold til valg af materialer og løsninger. Et forhold som det forventes at især unge lejere vil prioritere i deres valg af bolig. Og her bliver de ikke skuffet. Boligerne er gennemført med gode detaljer både indvendigt og udvendigt på niveau med permanent byggeri og er lavet af nedbrydelige og genanvendelige materialer, udtaler Lene Starcke fra M2Plus.

LIVINGBETTER KONCEPTET

Som energi- og indeklimaløsning er valget faldet på LivingBetter konceptet fra Horn-Group Aps, som forener Ventilationsvinduets og IKM udsugsvarmepumpers unikke egenskaber i en samlet løsning. Den højeffektive IKM udsugsvarmepumpe er specielt programmeret til at levere både ventilation, varmt vand og varme. Energitilskuddet fra Ventilationsvinduet, som leverer frisk forvarmet luft gennem den dobbelte vindueskontruktion, kombineret med at IKM udsugsvarmepumpen ud-

nytter energien i aftræksluften ned til -15 grader, gør de flytbare boliger så energivenlige, at de opfylder de strengeste BR-krav. Der kræves kun elforsyning. Det betyder, at de enkelte bolig-units er uafhængige af ekstern varmeforsyning. Det letter en eventuel senere flytning.

MARKEDETS ENKLESTE ENERGI- OG INDEKLIMALØSNING

LivingBetter er måske markedets enkleste energiog indeklimaløsning. Den foretrækkes i dag af byggefirmaer og arkitekter med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. LivingBetter er ofte billigere at bygge med da der spares ventilationsanlæg, fjernvarme, jordvarme-anlæg og deraf afledte større indgreb i boligen. Velegnet til både nybyg og renovering i både centrale og decentrale løsninger.

TESTS OG DOKUMENTATION

LivingBetter er fuldt testet og dokumenteret og har betydelige referencer inden for boliger, hoteller, kontorer, skoler og institutioner. LivingBetter er et 100% dansk koncept nomineret til Innovationsprisen 2019 og den tyske Energie Effecienzpreis 2018.

Byggeri + Arkitektur # 99


Sov trygt

MENS VI

BYGGER FOR DIG

Du slipper for bekymringer, når Dansk Boligbyg opfører dit byggeri. Vi holder styr på processen, holder dig informeret og overholder de aftaler, vi indgår. Så du får byggeriet færdigt, solidt og klart som du drømmer om. Vores engagerede bygge- og projektledere har overblikket og tager ansvar for, at du får dit byggeri i hus. Vi bygger værdi i dit byggeri. Se mere om Dansk Boligbyg, vores værdier og referencer på danskboligbyg.dk

Tlf.: 76 27 50 00 . www.dbb.as . Horsens . Aalborg . Odense . Roskilde


46

Byggeri + Arkitektur # 99


Fjordskolen i Aabenraa samlet og udvidet med terapibad Specialskole-tilbuddet i Aabenraa Kommune ligger nu samlet på én adresse. Det har krævet masser af renovering, nybyg og ikke mindst et skønt terapibad, som Zeni Arkitekter har tegnet. Tekst Frank Ulstrup. Fotos er udlånt af RUM Arkitekterne, fotograf Jakob Lerche

Den tidligere Kruså Skole har fra 2017 – 2019 undergået en større forvandling. Det er sket fordi Aabenraa kommune ønskede at samle specialskolen Fjordskolen på en og samme adresse. Konkret er skolen forvandlet fra en næsten original 60’er skole til topmoderne specialskole med alt hvad det indebærer at lifte, elevatorer – og ikke mindst et 34 grader varmt terapibad. Overordnet set er ca. 6000 m2 af de eksisterende bygninger gennemgribende renoveret, og der er bygget yderligere ca. 1000 m2 til. Derud over kommer som sagt terapibadet, der er placeret i en 500 m2 stor 2-etagers bygning. Det er Ommen & Møller, der har haft badet i totalentreprise, mens Zeni Arkitekter i Aabenraa har trukket stregerne. Dette er sket på grundlag af en idéskitse fra RUM arkitekterne.

STØRRE BEVÆGELSESFRIHED

Projektleder i Aabenraa Kommunes Børn og Skole/Sekretariatet, Kim Hovmand Larsen fortæller, at det endelige terapibad er blevet, præcist som man ønskede det. – Jeg synes Zeni Arkitekter har skabt en rigtig fin bygning, som mange af børnene allerede har stor glæde af, siger han og tilføjer, at badet primært er tiltænkt elever med fysiske udfordringer. Men når der er plads, kan det varme bassin i princippet nydes af alle skolens 240 elever. Når der særligt er fokus på elever med fysiske udfordringer, handler det om bevægelsesfrihed. Byggeri + Arkitektur # 99

– Badet bliver jo brugt til fysioterapi. Men helt generelt oplever fysisk handicappede en meget større bevægelsesfrihed, når de opholder sig i vand. Dermed er der på sin vis tale om både fysisk og mental terapi, siger Kim Hovmand Larsen.

EN STOR MUNDFULD

Kim Hovmand Larsen erkender gerne, at opgaven med renovering af de op mod 6000 m2 eksisterende bygninger og et nybyggeri på ca. 1000 m2 samt etablering af et terapibad, har været en stor mundfuld.

Kvalitetsløsninger til opdeling af rum: Foldevæggge, mobilvægge og glasvægge

Også selvom opgaven som totalrådgiver på om-og tilbygningen af selve skoledelen, var i gode hænder hos arkitektfirmaet RUM A/S. – Det har bestemt været en stor opgave at skabe rammerne for næsten 250 børn og 160 medarbejdere. Men når man ser på resultatet i dag, synes jeg, vi kan være rigtig godt tilfredse. De fysiske forhold er blevet lige så gode - og flere steder bedre, end de har været tidligere lyder det.

www.habila.dk

Telefon +45 7015 1050

47


Annonce

Sønderjysk specialskole blev bedre end forventet Udfordringerne var til at få øje på, da 60’er skolen i Kruså skulle forvandles til topmoderne specialskole. Ifølge entreprenørvirksomheden Chr. Johannsen, blev resultatet dog meget bedre, end forventet.

INGEN TEGNINGER OG MASSER AF AKTIVITET

– Men ud over de fysiske anstrengelser var der masser af spændende udfordringer, tilføjer Thomas Jeppesen. Én af dem var, at der ikke forelå tegninger på det eksisterende byggeri, hvilket ifølge entrepriselederen bare gjorde renoveringsprojektet endnu mere spændende.

Tekst af Frank Ulstrup. Fotos er udlånt af RUM Arkitekterne, fotograf Jakob Lerche

I sommer blev Aabenraa Kommunes specialskoletilbud, Fjordskolen i Kruså, indviet. Forud var gået et år med nybyggeri af 1000 m2, etablering af et terapibad og renovering af den eksisterende skole på ca. 6000 m2. En af de virksomheder, der har været dybt involveret i arbejdet, er den sønderjyske entreprenørvirksomhed Chr. Johannsen. Gennem et års tid har et sjak på 10 – 12 mand fra virksomheden og dens underleverandører stået for stålentreprisen/trapez og arbejdet med jord/beton/ kloak/mur, samt belægning og anlæg. Og resultatet er faktisk blevet endnu bedre, end entrepriseleder Thomas Jeppesen havde turdet håbe på: – Det er jo en skole, der er bygget i 60’erne og 70’erne, og som frem til 2012 var blevet brugt flit-

48

tigt. Dertil kom, at den havde stået tom i nogle år, så det så ikke alt for godt ud, da vi gik i gang, smiler han.

RENOVERING KUNNE MÆRKES

Han fortæller videre, at det af samme grund har krævet noget af Chr. Johannsen og de øvrige involverede firmaer at nå i mål: – Renoveringen af de 6000 m2 har helt klart været den største opgave. Vi har haft alt gulv oppe, understøbt bjælker, etableret ny el og banket rigtig meget murværk ned. Råhuset var egentlig det eneste, der stod tilbage, da vi var færdige med de indledende øvelser. De inkluderede i øvrigt også afdækning i forhold til PCB og asbest.

Hvad angår tegninger af det nybyggede terapibad og en specialhal på 1000 m2, var der derimod masser af gode tegninger at holde sig til. Terapibadet blev nemlig tegnet af Zeni Arkitekter, mens arkitektfirmaet RUM A/S var totalrådgiver på om-og tilbygningen.

I JORDEN OG I HØJDEN – SAMTIDIGT

Trods det gav etableringen af terapibadet lidt udfordringer. Det skulle nemlig gå hurtigt, og der var derfor hektisk aktivitet på byggepladsen. – Det betød blandt andet, at det firma, der stod for terapibadet, skulle i jorden klods opad, hvor vi skulle i højden med nybyggeriet. Det gav nogle udfordringer, men vi fik det løst, dels ved at etablere nogle fundamenter og dels ved at koordinere arbejdet lidt anderledes. Alt i alt er det gået rigtig fint, og vi er glade for det endelige resultat, siger Thomas Jeppesen.

Byggeri + Arkitektur # 99


PNP-BYG A/S bygger på

tillid og godt håndværk gennem 45 år

PNP-BYG har renoveret mere end 1500 ejendomme - skal jeres være den næste?

PNP-BYG A/S s kernekompetencer er renovering/vedligehold herunder: Energioptimering Tagarbejde Vindues/dør udskiftning Facaderenovering

OGSÅ

HER!

Tagboliger Altaner Indretning Skolerenovering

PNP-BYG A/S Glerupvej 7 • 2610 Rødovre Tlf.: +45 38 74 30 11 • E-mail: info@pnp-byg.dk


Bavnehøj ungdomsboliger. Boligbyggeri med FSC- og Svanemærket craddle to craddle gold facadestruktur.

Ressourcefællesskaber er nøglen til fremtiden Den unge fremadstormende tegnestue WE Architecture tror på fællesskabet, og vil løse fremtidens udfordringer i samarbejde med andre. For ”ME” er fortid og ”WE” er fremtid. Tekst af Frank Ulstrup

Hvis der er noget, der kendetegner københavnertegnestuen WE Architecture, er det troen på menneskelige fællesskaber som løsningen på mange af tidens store udfordringer. Og meget tyder på, at tegnestuen har godt fat i tidsånden.

børnetøj og for den sags skyld fødevarer. Deler vi, får vi hver især adgang til mere, end vi ville have haft hver for sig. Og samtidig er der en gevinst for miljøet.

I hvert fald har WE Architecture siden grundlæggelsen i 2009 sat sit markante præg på masser af byggerier i både ind- og udland, ligesom tegnestuen to gange er kåret som gazelle-virksomhed.

For WE Architecture handler fællesskaber derfor om andet og mere end den arkitektur, de skaber. Fællesskabet er f.eks. også det helt central omdrejningspunkt, når det gælder faglige diskussioner og tegnestuens kreative processer.

ALLE SKAL DELE

WE FREM FOR ME

– Derfor er det også vores ønske, at vi på tværs af industrier og fagligheder bliver langt bedre til at udvikle ting i nye fællesskaber, og samtidig dele ny viden og nye erfaringer. På den måde går fællesskab, bæredygtighed og god arkitektur hånd i hånd hos WE Architecture, siger Julie Schmidt-Nielsen.

Spørger man partner, Julie Schmidt-Nielsen, kan succesen i høj grad forklares ud fra helt aktuelle problemstillinger: – Vi tror på, at det kun er i fællesskab, vi kan løse de klimaudfordringer, vi står overfor. Hvis man skal sige det lidt højtideligt, kan man sige, at tiden med fokus på ”ME” er ved at være ovre. Det er ”WE” der skal bygge vores bæredygtige fremtid, siger hun og peger på en anden af tegnestuens grundlæggende præmisser:

50

– Samtidig er vi overbeviste om, at vi alle vinder, hvis vi bliver bedre til at dele. Og det gælder i princippet alt fra naturressourcer og fysiske goder som bilen og haven, - til forbrugsvarer som værktøj og

FÆLLESSKABET SKAL VÆRE SYNLIGT!

Men WE Architectures fremgang har ikke kun noget med tendenser i tiden at gøre. Det handler også om en anden tilgang til det at være fælles om noget: Byggeri + Arkitektur # 99


Bavnehøj ungdomsboliger.

App

Forskellige boligstørrelser

BO-E

Vertiale haver til hver bolig

N HED Fælles træningsrum

Modvirke madspil Børnepasning, indkøb, rengøring m.m.

TR A

Delebiler

Kontor- og apartment hotal

P P E OP G A N G

Fælled med fødevareproduktion

Fælles værksted Fællesspisning

KARRÉ Biodiversitet Legeplads Brande bæredygtige bofællesskaber

AARHUS

Vidensdeling

HVIDOVRE HVIDOVRE

Masterplan for udviklingen af boligområdet Gellerup, hvor forskellige vejprofiler og graduerede offentlige opholdsrum fordrer til forskellige typer fællesskaber. Rendering af WE Architecture og JAJA arkitekter.

Alkes Have, et bæredygtigt bofællesskab for Boligselskabet Sjælland, der centreres om en fælleshave med fælles bi- og hønsehold, urtehave og jordkule m.m. Rendering af WE Architecture.

på en social mobil-app. Forventningen er, at appen vil gøre det lettere for de fremtidige beboere at lære hinanden at kende og dermed at deles om ressourcerne.

– Vi tror på, at mennesker gerne vil fællesskabet, hvis bare fællesskabet har den rette størrelse, og er tilpas synligt. Dermed bliver konsekvenserne af vores handlinger nemlig tydelige, forklarer Julie Schmidt-Nielsen og nævner, at tegnestuen for tiden er optaget af Nobelprismodtageren Elinor Ostrom. Hun har forsket i, hvordan mennesker agerer omkring det at skulle dele.

– Det er en del af vores mål om at gøre fortidens naboskaber til fremtidens ressourcefællesskaber. På den måde ser vi arkitektur som et værktøj, der kan understøtte og fremtidssikre bæredygtige fællesskaber, forklarer Julie Schmidt-Nielsen og fortsætter:

– Essensen i Ostroms teori er, at vi mennesker grundlæggende gerne vil dele med hinanden, så længe det er synligt, hvem vi deler med.

ARKITEKTUR SOM VÆRKTØJ

Julie Schmidt-Nielsen peger på helhedsplanen for Gjellerup Parken ved Aarhus, og på et kommende boligkarre-byggeri i Hvidovre som to eksempler, hvor synlige fællesskaber spiller en afgørende rolle for arkitekturens udformning. Til det 7.000 m2 store Hvidovre-byggeri, der stadig er på tegnebrættet, arbejder tegnestuen lige nu på at knytte udformningen af hele byggeriet op Byggeri + Arkitektur # 99

Roskilde Campus i samarbejde med Friis og Moltke. Det centrale atrium er udformet, så kan anvendes fleksibelt og i høj grad inviterer til møder på tværs af studiegrene. Foto af Jacob Due.

– Men det hele starter altså med at synliggøre fællesskabet – eller det, der er ”fælles”. I de aktuelle opgange i Hvidovre, har vi derfor placeret bl.a. fælleskøkkener og fælleslokaler, så man skal forbi dem for at komme op i sin lejlighed. Når det kombineres med, at beboerne kender hinanden fra den social app, giver det en tydeligere reference til ”det fælles” og dermed også en større ansvarlighed, lyder det fra Julie Schmidt-Nielsen.

51


Annonce

Rendering af Systematics kommende hovedkontor.

Domicil får flot og geometrisk kompliceret facade – De præfabrikerede facadeelementer monteres hurtigt, og produktionen foregår under kontrollerede rammer. Der er jo aldrig dårligt vejr inde i vores produktionshaller og pladsen er ikke begrænset af andre entreprenører eller materiel, så her har vi de bedste forudsætninger for, ud fra arkitektens ønsker, at skabe nogle fantastiske facader med en uovertruffen finish, fortæller Jesper Madsen og fortsætter:

HSHansen har fået til opgave at pakke Systematics nye højhusdomicil ind med Hansen UnitAl-konceptet, der består af 100% præfabrikerede facadeelementer, der garanterer en hurtig montering og flot finish Tekst af Alexander Tengbjerg. Illustration af Olav De Linde

IT-virksomheden Systematics kommende kontorhøjhus, vil med sine 15 etager komme til at stikke ud i det aarhusianske bybillede. Det skyldes ikke alene højden, men især også den interessante facade. – Det er et arkitektonisk fantastisk byggeri. Sagen har været udfordrende og spændende for os, med facadens tredimensionelle geometri. Den springer ind og ud, og er næsten levende. Det har gjort opgaven kompliceret i design- og produktionsfasen, fortæller Jesper Madsen, Salgs- og marketingchef i HSHansen, og fortsætter: – Vi har samtidig med en byggeplads at gøre, hvor der ikke er meget plads. Så når logistikken på byggepladsen skal gå op i en højere enhed, kræver det nogle dygtige folk, det rigtige udstyr og ikke mindst en god planlægning fra a til z. Vind- og vejrforholdene skal man også være ekstra opmærksomme på

52

Nordbro-højhuset i København.

ved en facademontering på højhuse. Kort fortalt er det vigtigt med den rette know how.

ET BEDRE BYGGERI FOR ALLE PARTER

Og netop know how har HSHansen rigeligt af. På Nørrebro i København har man leveret facaden til det 100 meter høje Nordbro-højhus. Her havde man heller ikke meget albuerum i forhold til montage-arbejdet og der var også tale om en kompleks facade, der i dag har skabt et nyt vartegn for Nørrebro. Begge byggesager har nydt godt af de præfabrikerede facader fra HSHansen:

– Ved præfabrikation løser vi de forskellige problemstillinger længe før vi rammer byggepladsen og det giver bygherre, arkitekter og entreprenører bedre mulighed for at planlægge hele byggeprocessen. Det giver i sidste ende et bedre byggeri og bedre økonomi for alle parter.

NORDEUROPAS FØRENDE FACADEENTREPRENØR

HSHansen er en del af HansenGroup, som designer, fremstiller og monterer aluminiumsfacader, Curtain walling, boltede glaskonstruktioner samt kommercielle vindues- og dørsystemer. HansenGroup er grundlagt i 1909 og er i dag repræsenteret i seks lande. Med 450 medarbejdere og en omsætning på ca. 850 mio. kr., er HansenGroup i dag Nordeuropas førende uafhængige facadeentreprenør. Byggeri + Arkitektur # 99


smuk arkitektur fortjener elegant mødeudstyr

sessions er æstetisk og fuldt integreret møderumsudstyr, der passer perfekt ind i enhver arkitektur. Vi leverer og installerer og sørger for, at teknikken altid fungerer. Ring og bestil et uforpligtende besøg af vores møderumsekspert og hør mere om alle fordelene ved at tænke sessions ind i jeres næste projekt. Køb, lej eller lease en komplet sessions løsning fra 995 kr./md. med 0 kr. i udbetaling og fri support Ring nu og book et møde på 70 22 82 22 eller læs mere på sessions.dk

Introtilbud Prøv GRATIS i en måned* Kun 5 gratis mødelokaler tilbage

* Få sessions installeret i dit eget mødelokale eller i dit næste projekt i 1 måned – kvit og frit.


3D Animation ApS

Butterfly respresentere et utroligt harmonisk mesterværk, der henleder tanken på en sommerfugl. Ryg og sæde har form som vingerne på en sommerfugl og giver et organisk indtryk. Kan leveres i mange farver og diverse træfinérer og Laminater. Kan anvendes i mange konstellationer så som restauranter, caféer, hoteller og konferencesale.

Stolen kan stables med max. 12 stk og transporteres med en stolevogn. Desuden kan stolen leveres med diverse extras så som sammenkopling og forskellige typer fødder. Med forskellige typer polstring etc.. Polstring kan leveres med brandhæmmende materialer.


Højde :

84 cm

Bredde:

51 cm

Dybde:

51 cm

Sædehøjde:

46 cm

Sædedybde:

37 cm

Vægt:

4 kg

Godkendt efter EN 16139 til brug i off. rum

Design Inge Hyrup

Alt træ er PEFC certificeret


Annonce

Et godt bilhus sikrer effektive arbejdsgange og det er her vi kan se, at vores fokus på service og nærvær bliver belønnet i form af langvarige kunderelationer med flere projekter for samme kunde, siger John Jacobsen.

Bilhuse er som oftest installations tunge bygninger, der skal rumme mange forskellige tekniske og salgsmæssige funktioner. Det stiller krav til rådgiveren, der skal tæt på kunden for at forstå behovene og tage et personligt ansvar for, at bygningernes funktioner virker som de skal, når kunden overtager bygningen. Det er den erfaring Jodan Rådgivning tager med ind i arbejdet med et stort antal af landets mest ikoniske bilhuse.

ARKITEKTUR I ØJENHØJDE

Et bilhus er både en teknisk produktionsmaskine, der skal designes lige så præcist som en fabrik, men det er også en arbejdsplads for mennesker og et sted, hvor kunder skal kunne føle sig hjemme. Det stiller alt sammen krav til arkitekturen.

Tekst af Kim Forum Jacobsen

Bilhuse er komplekse størrelser med mange funktioner ud over salg, f.eks. klargøring, værksted, serviceafdeling og måske lager. Samtidig har kunderne typisk en række specifikke krav, der f.eks. kan være særlige designstandarder for bilmærker. Det stiller krav om nærvær og personlig indlevelse fra ingeniør og arkitekt. – Personlig rådgivning er særligt vigtigt i de komplekse bilhus-projekter, og det er centralt i vores DNA. Ud over at vi leverer arkitekt- og ingeniørrådgivning så er vores force, at vi engagerer os personligt og er nærværende i hele projektet. Vi følger vores projekter helt ind gennem døren – fordi vi altid arbejder ud fra, at vi skal arbejde med samme kunde på nye projekter, siger John Jacobsen, partner og ingeniør i Jodan Rådgivning.

56

“Bilhuse kræver en kombination af hårdt flowdesign og praktiske løsninger, og så nødvendigheden af at sikre en indbydende menneskelig skala på salgsområderne og facader” Christian Mansa, Partner og Arkitekt, Jodan Rådgivnin

Jodan har bygget bilhuse for kunder som Henrik Larsen, Daugaard Biler, Andersen Biler og Mercedes Benz Cph., så de har en lang er faring med hvad der kendetegner et velfungerende bilhus.

– Bilhuse kræver en kombination af hårdt flowdesign og praktiske løsninger, og så nødvendigheden af at sikre en indbydende menneskelig skala på salgsområderne og facader. Det er en vigtig del af projektet, at følge bygningen til dørs, siger Christian Mansa, partner og arkitekt hos Jodan Rådgivning. Jodan Rådgivning har i flere år lavet både nybygninger af bilhuse og renoveringer af eksisterende. Senest har Jodan Rådgivning afleveret Mercedes Benz Cph. City ved Sjællandsbroen i København, der er en komplet ombygning af en eksisterende bygning, så den kan leve op til Mercedes detaljerede design- og indretningskrav.

– Vi har specialiseret os i bilhuse og i de ligeså installationstunge bygninger til den farmaceutiske industri. Det er her vores kernekompetencer ligger, Byggeri + Arkitektur # 99


Har du brug for et smukt, lyddæmpende designgulv? Det innovative MasterTop 1327-20dB er det eneste flydende påførte PU-gulv i verden, som kan reducere trinlyde med 20 decibel. MasterTop 1327 muliggør stor designfleksibilitet, idet gulvet specialindfarves til hvert individuelle byggeprojekt, og farven kan tilpasses nøjagtigt til arkitektens ønsker. Det slidstærke gulv har høj gangkomfort og er velegnet til skoler, børnehaver, kontorer, m.m. MasterTop 1327 er AgBB- og M1-certificeret og kan med fordel indgå i BREEAM, DGNB og LEED certificeret bæredygtigt byggeri. Læs mere på www.master-builders-solutions.basf.dk eller kontakt Gert Røjkjær på mobil nr. 40 56 62 01.

Vores reference: Floating Pavillion, Rotterdam


Annonce

58

Byggeri + Arkitektur # 99


Annonce

Luksusvilla med stærke detaljer – også når det gælder dørene En familie i Jylland har lagt alle kræfter i at få skabt et drømmehus med luksus i alle afkroge. Dørene fra Vahle er specielt tilpassede luksusboligen. Tekst af Tim Panduro

Intet er overladt til tilfældighederne i en heldig jysk families nye hjem. Den nyopførte treplans villa på 450 kvadratmeter er luksus og gode materialer fra gavl til gavl, fra gulv til loft. Og naturligvis er dørene ingen undtagelse.

dørens konstruktion, derfor har det været muligt at nøjes med en smal egetræsramme på skydedøren, der trods sine 150 x 265 centimeter, glider let og elegant på sin skinne med soft close funktion.

Under jagten på den rette dør lagde bygherren vejen omkring Mørke på Djursland. Naturligvis, kan man sige, for her holder døreksperterne fra Vahle til. Besøget førte til, at villaen nu er udstyret med døre fra den danske dørproducent. Dørene er hentet i serien Carpenters Collection. En designserie, hvor der er kælet for alle detaljer. Skabt med samme omhu som et håndsnedkereret møbel – og lige så unikt. For selv om serien tager udgangspunkt i grunddesigns, bliver alt tilpasset kundens ønsker. – Der ligger mange timers arbejde i en dør, siger salgschef Bo Vejen fra Vahle. – Overfladen af døren er skabt med egetræsstave i en bredde på ti millimeter. De fremstilles og monteres på døren enkeltvis som et flot og fuldstændigt fejlfrit stykke snedkerarbejde. Det kræver superdygtige håndværkere, og det har vi.

SMÆKFRI

Villaen er både udstyret med massive døre og døre med glas. Glasset indgår som et bærende element i Byggeri + Arkitektur # 99

SPECIALLAVEDE LØSNINGER

For familien i Jylland er det luksuriøse hverdagsliv begyndt. Uden smækkende døre, men med en sans for detaljen, der går helt ind i hængsler og låsekasse. For selv om dørene er skabt med skjulte hængsler, er såvel låsekasser som hængsler speciallavede med messingoverflade. Det er ikke et produkt, der kan købes færdigt – i stedet fik Vahle dem skabt specielt til luksusvillaen. – Håndværk, funktion og design er de tre elementer, der altid skal fungere perfekt sammen i vore produkter. Vi har kunder, der ved, hvad de vil have og det sætter vi stor pris på, siger Bo Vejen.

– Vi kan altid honorere kundernes krav, og med denne kunde gik vi endda videre og udfordrede dem med løsninger, de ikke selv havde tænkt på. Således har de også fået en pinoldør på 1. sal, i samme design og størrelse som skydedøren i stueetagen. Døren er med indbygget fasthold, der parkerer sig automatisk i position med et enkelt skub. Døren giver både gennemkig i huset og funger samtidig lyddæmpende. – Vi skal og vil levere løsninger, der både ser godt ud og fungerer. Det er frustrerende at have noget i sit hjem, der ser godt ud, men ikke lever op til hverdagens krav, siger Bo Vejen. Da der var et krav om en BD30 dør mellem garage og bolig, blev der også fremstillet en 30 minutters branddør.

59


60

Byggeri + Arkitektur # 99


Solafskærmning med æstetiske kvaliteter Rullegardiner har længe været et overset område fra et designmæssigt synspunkt, og Erwan og Ronan Bouroullec har været med til at udvikle Kvadrat Shade, som for nylig blev lanceret i Kvadrats showroom i København. De franske designer-brødre har bestræbt sig på at give en større frihed for arkitekterne, ligesom solafskærmning som designobjekt også skal appellere til vores sanser. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I Kvadrats showroom var alle involverede med til at præsentere Kvadrat Shade, som er kommet til verden ved et samarbejde mellem designerne Erwan og Ronan Bouroullec, tekstilproducenten Kvadrat, solafskærmningsproducenten Coulisse, hvor man også trækker på kompetencer fra franske Somfy og Kvadrat-selskabet Verosol, som er specialister i henholdsvis motorstyring af solafskærmning og metalliserede stoffer.

passes til forskellige rum og vigtigst af alt forskellige mennesker. Som designer er ens vigtigste opgave at fylde et design med sjæl og menneskelige kvaliteter, så folk føler sig hjemme. Gode løsninger giver gode bygninger, og arkitekter har virkelig brug for løsninger inden for solafskærmning, hvor man ikke glemmer mennesket.

Kvadrats CEO Anders Byriel kunne fortælle, at tekstilvirksomheden lige nu er med på op mod 5000 arkitekturprojekter over hele verden, og man ønsker fortsat at være arkitekternes tætte samarbejdspartner, men med Kvadrat Shade kan man spille en udvidet rolle i branchen.

Kvadrat Shade er ejet 50 % af Kvadrat og 50 % af Coulisse, og virksomheden har administrerende direktør Christian Baum Blaakær i spidsen.

– Kvadrat har gennem de seneste ti år gennemgået en rivende udvikling, og vi har en ambition om at bevæge os fra at være en niche-virksomhed til at være med i branchen på en ny og afgørende måde. Ligesom Apple gjorde med telefonen, så vil vi innovere bygningers solafskærmning ud fra et stærkt æstetisk fundament. Vi ønsker at sætte barren højt, og derfor har vi et bredt og dybt program på den tekniske del, ligesom vi også har et bredt og dybt program på tekstilerne.

LØSNINGER FOR MENNESKER

Samarbejdet med Erwan og Ronan Bouroullec begyndte på Stockholmmessen tilbage i 2007 med North Tiles, som blev til Clouds, fortæller Anders Byriel. Bouroullec har designet Kvadrats showroom, og de er en stor del af virksomhedens identitet. – Kvadrat er ret unik, da man grundlæggende er leverandør af tekstil som byggemateriale, præcis som træ eller sten. Fokus er 100 % på materialet, og man arbejder næsten ikke med tryk: Hele udtrykket er baseret på vævningen samt garnets farve og Byggeri + Arkitektur # 99

INDVENDIG SOLAFSKÆRMNING GIVER SMUKKE FACADER

struktur. Den bevidsthed om materialitet, hvor man ser på hvad, en detalje som et ekstra vrid af garnet betyder for stoffets udtryk. Kvadrat Shade er således født ud af Kvadrats verden med alle tekstilets muligheder for tone, tekstur og transparens, siger Erwan Bouroullec og forestiller sig i andet liv at arbejde som forsker: At det ville være interessant at fordybe sig fuldstændig i et emne, hvor man i processen går frem skridt for skridt og hele tiden opbygger erfaring. Bouroullec begyndte arbejdet på Shade for tre år siden med Kvadrat, hvor man efterfølgende har fundet de nødvendige partnere på hardware-delen, der alle også stræber efter at være de bedste på hver deres område. Erwan Bouroullec fortæller: – Målet med Kvadrat Shade er ikke at skabe noget luksuriøst og herved begrænset, men at levere en løsning med yderst avanceret teknik, som kan til-

– Siden vi i 2016 indledte samarbejdet med Bouroullec om designet, så er brikkerne i puslespillet lige så stille faldet på plads. Verosol, Coulisse og Somfy repræsenter ligesom Kvadrat stor teknisk viden på hver deres område, som vi nu samler i Kvadrat Shade, siger Christian Baum Blaakær og fremhæver aluminiumsbelægningen på gardinets bagside, som sænker bygningens energiforbrug markant ved at sende solstråler tilbage fra bygningens facade. Christian Baum Blaakær fortæller, at Kvadrat Shade har udviklet et beregningsværktøj for arkitekterne, således det er muligt at få tal på energiforbedringerne med solafskærmningen. – Vi vil gerne bidrage til at skabe bedre projekter, og ved at sende lysbølger tilbage via en indendørs solafskærmning får man også større arkitektonisk frihed til at arbejde med facadens udtryk. Aluminiumsbelægningen kan også udnyttes til at give en klar fornemmelse af omgivelserne udenfor bygningen, hvilket er rart for brugerne. I det hele taget giver Kvadrat Shade mange valgmuligheder til arkitekterne i forhold til transparens, farve, rengøring, akustik, genanvendelse polyester, brandsikring mm. slutter Christian Baum Blaakær af.

61


Annonce

Økonomisk og bæredygtig skybruds- og stormflodssikring Skybrudskompagniet er specialister i løsninger og produkter til skybruds- og stormflodssikring. Man har gennem virksomhedens 20-årige historie haft stor fokus på kvalitet og innovation, og derfor samarbejder man som leverandør kun med de bedste producenter i Europa. Hver gang der forekommer kraftig regn og skybrud, er det for projektchef i Skybrudskompagniet, Rudi W. Jensen, trist at opleve hvordan, folks ejendele ødelægges: – Der er hastigt voksende samfundsproblem, som skal tages alvorligt, og derfor leverer vi effektive og tilpassede løsninger, der opfylder kundernes forskellige behov og budget. I Skybrudskompagniet har vi over 20 års erfaring, og vores tætte partnerskab med en række specialister på området gør os i stand til at løse selv de mest komplekse udfordringer. Skybrudskompagniets mange års erfaring har stor værdi for deres kunder, som spænder lige fra den private boligejer med et parcelhus, der forvandles

62

til en ruin 2-3 gange om året, til legepladser og parker, havne - og kystarealer, store boligkomplekser, erhverv og offentlige bygninger.

lige arealer, havne - og kystområder og industrien men anvendes også på private områder med stor succes.

UDNYT REGNVANDET HVOR DET FALDER

MED TYNGDEKRAFTEN TIL HJÆLP

Skybrudskompagniet leverer intelligente multifunktionelle systemer til skybrudssikring og genbrug af regnvand, såsom Hydrozone – Skybrudtanken, der opsamler ”first flush” ved skybrud og håndterer regnvandet der, hvor det falder. Det opsamlede regnvand renses, inden det genanvendes til kommunale formål eller afledes kontrolleret til afløbssystemet. – Der er et behov for økonomiske og intelligente løsninger, og regnvandet opmagasineres til forskellige formål ved brug af Rainwater Management System, der er et intelligent overvågnings-og fjernstyringssystem til styring af apparatets arbejde i et vand-og spildevandsanlæg, fortæller Rudi W. Jensen og fortsætter: – Skybrudskompagniet leverer også barrieresystemer til det Nordiske marked, hvor både de automatiske og manuelle løsninger er designet til offent-

En Hybrid HVL800 By-Pass Station fra Skybrudskompagniet er ikke at forveksle med en traditionel pumpebrønd, da Hybrid-løsningen bortleder vandet via gravitation (uden brug af strøm). Ved et skybrud sikrer løsningen, at bygningens kælder ikke oversvømmes, da en højvandslukker aktiveres. Hybrid-stationer fra Skybrudskompagniet er en meget sikker måde at skybrudssikre en ”stor brugerkreds” på. Tidligere anvendte man en pumpestation til skybrudssikring til disse bygninger, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. HVL800 – Hybrid By-Pass Stationer anvendes I forbindelse med skybrudssikring af eksisterende byggeri samt nybyg. Løsningerne anvendes typisk, når det er uforholdsmæssigt dyrt at anvende traditionelle højvandslukker og pumpeanlæg.

Byggeri + Arkitektur # 99


Randersgades Skole, København

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

CONTACTIL LEDELINJER Ledelinjer bruges til at hjælpe blinde og svagsynede med at orientere sig og færdes sikkert i byrummet. Contec Prefabs produktserie af ledelinjer passer både til eksisterende og nye belægninger, men skiller sig også ud ved muligheden for organiske linjer. De nye kurvede ledelinjefliser gør det lettere for synshandicappede at bevæge sig rundt og giver helt nye muligheder i byrummet. Arkitekter, designere, byplanlæggere og landskabsarkitekter får derfor meget større spillerum i udvikling og design af belægninger end hidtil. Den kreative frihed er stor, da produktserien består af 5 forskellige fliseserier, der både kan justeres i højden og fås i 5 forskellige farver. ConTactil Ledelinjer er produceret af højstyrkebeton og udviklet med samarbejdspartnere med mange års erfaring med salg og udvikling af gade- og parkudstyr, tilgængelighed, universelt design og wayfinding.

www.contec-prefab.com | prefab@contecgroup.dk | tlf. 86280290


Snedkernes Efterårsudstilling 2019

Se designernes egen legeplads Relief af Christina Strand

Dette års udstilling fremvises i Guldsalen på Dansk Arkitektur Center fra d. 8. november til d. 3. maj, og med temaet ”Re-think, Re-use, Re-duce” er der fokus på valg af materialer og bæredygtighed. Designerne bag årets SE-udstilling har således afprøvet mulighederne med materialer som hamp, ålegræs, grisehår, kork, svamperødder, genbrugsplast, piletræ, savsmuld og aluminiumsspåner. Tekst af Mikkel Weber Sandahl. Fotos af Casper Sejersen

Wankel af Steen Dueholm Sehested

I åbningstalen af formand for Snedkernes Efterårsudstilling Claus Mølgaard pointerede han, at menneskehedens store udfordring lige nu er at passe på kloden, og møbelbranchen bliver nødt til at tænke nyt, omlægge produktioner og ændre adfærd. Og i forhold til konkrete løsninger beviser årets udstilling tydeligt, at der er ikke bare én vej at gå, men et utal af vinkler på den problemstilling. Eksempelvis er der flere designere, som i deres arbejde på udstillingen argumenterer for, at det mest bæredygtige i virkeligheden er det designobjekt, som man knytter sig til, og som går i arv gennem generationer. Og ud fra den logik behøver vi så ikke gentænke vores tilgang til møbeldesigns, men blot koncentrere sig om at skabe langtidsholdbare og smukke objekter, der genanvendes i sin helhed fra én ejer til en anden. Det andet yderpunkt er at skabe møbler i genanvendelige materialer, hvor alt kan recirkuleres igen og igen. Begge tilgange er valide og vil uden tvivl være en del af strategien for at mindske ressourcespild i fremtidens møbelproduktion. På udstillingens åbningsdag havde man fra Snedkernes Efterårsudstillings side valgt den fremgangsmåde, at udstillerne kort præsenterede deres værker for både de inviterede gæster og andre udstillere, hvilket der var stor tilfredshed med, da alle således fik et indblik i de andre udstilleres tanker, som ligger bag deres designs. På udstillingen har man som gæst muligheden for at se ind i den eksperimenterende værkstedsfase, hvor mulighederne udforskes og detaljerne finpudses.

TRÆ, MIDLERTIDIGT DESIGN OG DE NYE MATERIALER

Udstillingsarkitekt Jacob Manz kunne fortælle, at han i designet af udstillingen har arbejdet med løse plader og lister fra stilladsproducenten Layher,

64

hvilket betyder, hele udstillingens konstruktion kan tages ned og genbruges et andet sted. Der skal således ikke produceres nyt, hvilket er en vigtig overordnet pointe for udstillingen. Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen har brugt Snedkernes Efterårsudstilling til at afprøve forskellige former for plantefibre som overflader. Deres tre stole kunne således opleves i henholdsvis ålegræs og hamp, bark og hamp samt hamp, alle kombineret med kokos. Peter Hiort-Lorenzen fortalte: – Vi har eksperimenteret med det visuelle udtryk med overflader af plantefibre, såsom ålegræs fra Møn. Der er forskellige måder at styre de lange og korte fibre på, som giver strukturer med et interessant udtryk, hvor der kan reguleres i diverse retninger, eksempelvis fremstod overfladen med presset hamp og kokos ikke så dramatisk, som den kunne være. Herefter skal overfladerne naturligvis gennem en længere testproces, så stolene kan produceres, uden at der skal lakeres efterfølgende. Der skal være mulighed for at ændre et rums funktioner, og Ditte Hammerstrøm har i samarbejde med tekstilkonsulent Bodil Jerichau skabt en rumdeler i treslået tovværk og pulverlakeret metal, hvor man skaber en opdeling af rummet, uden at man mister kvaliteten ved det store åbne rum. Öen Duvald kunne fremviser sammenklappelige stole, Blue Knock Down og White Knock Down, der blandt andet består af 8 mm. sammenpressede plader af affaldsbomuld, som samles i hånden af brugeren, hvilket både er fleksibelt og letter brændstofforbruget ved transport. Den tankegang følger Leif HageByggeri + Arkitektur # 99


Hæklet væg af Ditte Hammerstrøm

Tobi af Leif Hagerup

Stole i plantefibermateriale af Foersom & Hjort-Lorenzen

RE-SIT af Dögg Guðmundsdóttir

rup også med sin multifunktionelle børnestol, der også kan bruges som trappestige eller taburet til voksne. Stolens robuste konstruktion gør den sikker, stabil og let at skubbe rundt med, og den kan forsendes og samles i flad tilstand.

transporteres til omsmeltning. 63 af disse klodser danner bordets søjle og upcycler således aluminiummet ved at give det nyt liv

Dögg Guðmundsdóttir fortalte med et smil i sin præsentation, at hun har valgt at bruge cykelslanger udstoppet med grisehår i sit design, da vi cykler meget og spiser meget gris i Danmark, hvorved man udnytter lokale ressourcer. Stolen RE-SIT består således af genbrugsmaterialer, ligesom den nemt kan transporteres, stables og anvendes mindre steder. Anton Bak fra Vermland tegnestue har med deres Growing Furniture udnyttet mycelium, rødder fra svampe, til at forvandle savsmuld til bæredygtige møbler. Myceliematerialet har samme egenskaber som træ og kan presses hårdt sammen til en stabil plade, lig en spånplade. Krøyer-Sætter-Lassen var inviteret med som gæsteudstiller og i samarbejde med Montana Furniture og Smile Plastics har de fremstillet Phoenix-bordet, som består af genanvendte yoghurtbægre og plastikindpakning, hvor de enkelte bestanddele giver overfladen et slags terrazzo-udtryk. Bordene kan fladpakkes, så indpakning og transport minimeres, og for designerne har det været spændende at samarbejde med Montana, som har stor viden om plader

Designer Christina Strand sætter fokus på træ som materiale, og hendes skænk er tænkt som en hyldest til træet, og på møblet kan man således skovens stammer i relief. Møblet er udført i én stamme, og selv hængslerne er således udført i træ. Christina Strand fremhæver selv, at træ er et af de bedste materialer til møbelproduktion, da det er CO2-neutralt og opbevarer CO2, selv når det er fældet. Endelig har Norm Architects i samarbejde med E. Nielsen Mekaniske Stenhuggeri skabt møbler i restmarmor fra forskellige stenbrud. Arc-serien er inspireret af den klassiske arkitekturs trapper, hvælvinger, som ofte har et repetitivt aspekt. De to møbler repræsenterer med det klassiske materiale det simple og smukke i den arkitektoniske detalje, samtidig med de bibeholder et taktilt og funktionelt formål

Designerne James Stoklund og Sine Ringgaard Jørgensen har arbejdet med Alumeco, og man har skabt et sidebord af aluminiumsspåner, som er et restprodukt fra aluminiumsproducentens produktion. De porøse metalrester komprimeres til klodser i en spånpresse for at reducere volumen, inden materialet Byggeri + Arkitektur # 99

65


66

Byggeri + Arkitektur # 99


Papirtårnet over Silkeborg Den midtjyske by får et nyt vartegn i form af Papirtårnet, hvis navn refererer til byens industrihistorie. Arkitekturen trækker bevidst på byens byggetradition, samtidig med at det nye højhus hæver sig som et markant, moderne og eksklusivt boligbyggeri højt over byens vugge. Tekst af Rune H Jensen

huset. Det er selvfølgelig et nyt vartegn for byen og et stykke ikonisk arkitektur, hvor bl.a. altanerne har et helt særligt udtryk. Det er fra start tænkt som et teglbyggeri. Det er et elementbyggeri, men det ligner det ikke. Vi har i stedet gjort en dyd ud af den røde tegl og hele den historiske sammenhæng med byen, fortæller Per Laustsen om visionen bag højhuset, der desuden omfatter en avanceret p-kælder under bygningen.

Silkeborg er begavet med naturskønne omgivelser midt i det kuperede søhøjland, og samtidig har byen en lang industrihistorie med fremstilling af papir og i fem årtier landets pengesedler. Og det er dén dobbelte kontekst af æstetik og industri, som det både natur- og bynære højhus Papirtårnet nu skriver sig ind i: – Det er på mange måder afslutningen på Papirfabrikken, som vi gennem 20 år har arbejdet på at transformere til en ny, moderne bydel med respekt for historien. Der er en vis sammenhæng med byen, som er en ret ”rød” by, og hele området omkring Gudenåen og Papirfabrikken, da Papirtårnet også er i rød tegl, hvilket mimer de eksisterende bygningers industrielle look, siger Per Laustsen, arkitekt MAA og stifter af Aarstiderne Arkitekter.

ET HØJHUS, DER GIVER FORSKELLIGE OPLEVELSER

Han forklarer, at Papirtårnet er skabt i forlængelse af den lokalplan og højhuspolitik, der blev vedtaget for 12 år siden og som giver muligheden for at bygge et højhus bl.a. her på stedet, hvor det nye højhus ligger:

FREMSYN OG INDUSTRIHISTORISK BEVIDSTHED

Det nye højhus med rød tegl, cortenstål og glasflader på i alt 11.380 m2 og 23 etager kalder tegnestuen således for ”kronen på værket” i konverteringen af den industrihistoriske bydel omkring byens vugge, som området kaldes. Papirtårnet vil give plads til ca. 80 boliger på 80-250 m2 fordelt på andelsboliger og ejerlejligheder samt fire penthouselejligheder i to etager øverst. Der er desuden afsat 1.000 m2 til erhverv i stueetagens åbne base. På den vis bliver Papirtårnet en integreret og naturlig del af bykvarterets liv med moderne æstetik, materialer og dimensioner. Og samtidig svarer arkitekturen og materialerne – såsom de visuelt tydelige hårdtbrændte teglsten i rødlige toner – på områdets allerede eksisterende bygninger. Byggeri + Arkitektur # 99

ET NYT PEJLEMÆRKE I BYENS RØDE TEGL

Med sine 75 meter og særlige visuelle udtryk stikker Papitårnet ud som et nyt pejlemærke i hjertet af den midtjyske by. Men der er også en tydelig arkitektonisk bevidsthed om den historiske reference og hele området omkring Papirfabrikken, hvor Aarstiderne Arkitekter fortsat har sin Silkeborgafdeling:

– Jeg synes personligt, at bygningen tegner sig flot med sin beliggenhed, uanset om man nærmer sig Silkeborg fra den ene eller anden side. Den er et blikfang og et markant byggeri, og når man ankommer til byen, vil man bemærke den. På den anden side ligger den i den lave ende af byen og rager ikke unødigt op, når man færdes inde i selve byen. Så det er et hus, der giver forskellige oplevelser afhængigt af, hvor man er, slutter Per Laustsen. Papirtårnet står efter planen helt færdigbygget i oktober 2020 og har Aberdeen Asset Management som bygherre.

– Papirtårnet er tænkt som en parallel til de lange, horisontale projektionsbygninger langs åen og Papirfabrikken, som vi så har rejst vertikalt med høj-

67


Annonce

Altaner med glasværn med garanti mod delaminering og misfarvning processer, der sikrer, at vi kan holde en høj produktionsvolumen, siger direktøren, der understreger, at EVA er et gennemprøvet produkt.

Beboerne i højhusbyggeriet Papirtårnet behøver ikke at frygte delaminering på deres altaner takket være en hærdet laminret glas med fugtsikret folie fra danske DSG Industri.

– Vi har selvfølgelig sørget for at få vores produkter testet hos Teknologisk Institut, siger han om det hærdede laminerede glas, der naturligvis overholder alle bygningsreglementets krav og er CEmærket. Desuden har det rådgivende ingeniørfirma Glasfakta foretaget en overordnet gennemgang af produktet. Laurids Paulsen er glad for, at virksomhedens produkter indgår i det midtjyske prestigebyggeri.

Tekst af Tim Panduro

Når beboerne rykker ind i de 79 lejligheder Silkeborgs nye 70 meter høje vartegn Papirtårnet ved årsskiftet, kan de glæde sig over at indrette sig i et byggeri fra Aarstiderne Arkitekter, hvor intet er overladt til tilfældighederne. En vigtig feature i den naturskønne provinsbys højeste bygning er altanerne, der ikke bare skal levere udsigten, men også indgår som et element i bygningens udseende.

derfor opstår der ikke problemer med delaminering og misfarvning, som man ellers ofte ser, siger Laurids Paulsen, der er administrerende direktør hos DSG Industri.

Et klassisk problem med glas til altaner er delaminering og misfarvning. De mest anvendte typer af lamineringsfilm suger fugt og kan derfor blive misfarvet i løbet af få år. Det har altanleverandøren CSK , der er en af Danmarks førende altanproducenter, haft for øje. Derfor har virksomheden valgt hærdet lamineret glas fra DSG Industri, der selv skærer samt hærder og laminerer glasset i Danmark til de enkelte projekter.

– EVA er så fugtafvisende, at vi endog er begyndt at producere hærdet lamineret glas til brusenicher med produktet, siger han.

GENNEMTESTET

– Vi benytter EVA-folie til vores laminering. EVAfolie har den store fordel, at det ikke suger fugt, og

– Men vi kan holde os konkurrencedygtige, fordi vi i omlægningen til EVA har automatiseret en række

68

– Det er dejligt, at vi kommer til at spille en rolle i Silkeborgs ny skyline. Og så må jeg sige, at det var imponerende at se CSKs folk montere altanerne ved hjælp af rappelling, siger han.

At ikke flere virksomheder er gået over til at bruge EVA-lamineringsfilm tilskriver han, at det kræver en omlægning i produktionen, samtidig med, at filmen er en smule mere arbejdsintensiv at benytte.

Byggeri + Arkitektur # 99


KTerhvervsbyg bygger igen for Ejner Hessel KTerhvervsbyg A/S har siden 2012 været husentreprenør for Ejner Hessel. Aktuelt opføres 1482 indbydende kvadratmeter i Herning med udstilling, tilbygning og indskrivning. KTerhvervsbyg A/S har gennem årene opført Ejner Hessels bilhuse med en dyb forståelse for bilproducenternes mange stringente krav, fra farvekoder og materialevalg til specialinteriør. De mange byggerier til Ejner Hessel har givet KTerhvervsbyg A/S et dybdegående kendskab til Mercedes-Benz´ drejebog for moderne bilhuse – og til Ejner Hessel koncernen, der er i fortsat vækst. Her er faciliteterne ikke blot moderne og som

foreskrevet – de er også optimalt indrettet. Byggerierne gælder både renoveringer som nybyggeri og udgør såvel udstilling som værksted, reservedelslager og vaskehaller. Fælles for bilhusene er optimal udnyttelse af hver enkelt kvadratmeter, så faciliteterne fungerer effektivt i hverdagen.

KTerhvervsbygs portfolio for Ejner Hessel Herning 2018/19 – Aarhus 2017 - Tilst 2018 - Ringsted 2016 - Albertslund 2016 - Holbæk 2016 - Holstebro 2014 - Roskilde 2013 Silkeborg 2013 - Horsens 2013 - Viborg 2012

Se det nye Ejner Hessel byggeri og andre bilhuse på www.kterhvervsbyg.dk

KTerhvervsbyg A/S er den nære samarbejdspartner, der skaber tryghed for vore kunder i hele processen fra idé til aflevering af det færdige byggeri. Fra vores domicil i Give leverer vi erhvervsbyggeri til hele Danmark med speciale indenfor domicil, industri og detail.


70

Byggeri + Arkitektur # 98


Nørreport Station af COBE

1111 Lincoln Road af Herzog & De Meuron

21st Century Museum of Contemporary Art af SANAA

Kurateret natur og urbant hinterland Rasmus Hjortshøj er kendt for sine stramt komponerede og farvemæssigt nedtonede arkitekturfotos, og både i sit virke som arkitekt og som fotograf udforsker han de omskiftelige grænseflader mellem by og natur – og gennemgående fællestræk for disse hybridlandskaber. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Rasmus Hjortshøj tager imod i sit kontor øverst i det gamle Burmeister og Wains skibsværft på Refshaleøen i København, og han er begejstret for at have sin daglige gang midt i det tidligere industriområde, som er 100 % menneskeskabt, men hvor der neden for vinduet er vokset en lille skov frem over årene. – De træer er opstået tilfældigt, og selvom det ikke er oprindelig natur, har det alligevel kvalitet. Og jeg nyder virkelig den her type områder, der er midt i mellem. I en by som København mangler vi de uprogrammerede, store områder, som Refshaleøen har fungeret som de seneste ti år, og her kan man ikke bare have en statisk holdning, men genoverveje planerne for byens udvikling løbende. Eksempelvis mener jeg planen for Lynetteholmen kan være en god ide, som samtidig er det helt utrolig uambitiøst på bylivets vegne, da den er fuldstændig hængt op på biltrafik og optager langt flere kvadratmeter end hvad, der oprindeligt var tiltænkt eller behov for. Og det er det svære ved byudvikling – at forudse hvad, byen har brug for om 50 år, fortæller Rasmus Hjortshøj og pointerer, at man er nødt til at kere for både de programmerede områder og de mere informelle – at der midt mellem den smukke natur og byerne er nogle små landskabsmæssige monstre, som har fine kvaliteter og også har deres berettigelse.

– Når folk bosætter sig og ændrer beskaffenheden af omgivelserne, opstår de her hybridnaturer, som man ikke ænser. Og det har jeg prøvet at undersøge i mit PhD studie ved Arkitektskolen i Aarhus, ligesom jeg som fotograf har rettet blikket mod vores kystlandskaber i Danmark, som er reguleret af en masse pragmatiske forhold og på sin vis lige så konstruerede som arkitekturen, siger Rasmus Hjortshøj.

Den Blå Planet af 3XN

FØRSTE PROJEKT SOM ARKITEKT: DEN BLÅ PLANET

Oprindeligt havde Rasmus Hjortshøj tænkt sig at læse journalistik, men da han flyttede til Aarhus og fik en ven på Arkitektskolen, så fik han øjnene op for faget: – Jeg kunne se, at det var det, jeg lavede rigtig meget af som barn, hvor jeg brugte meget tid på at tegne og lave form, men som jeg så mistede lidt som teenager. Og jeg blev sindssygt glad for studiet, fortæller Rasmus Hjortshøj, som efterfølgende flyttede til København og startede hos 3XN, hvor han startede på Den Blå Planet som første projekt: På væggen i Rasmus Hjortshøjs kontor hænger ét af hans landskabsfotografier, som han har taget på øen Saltholm ud for Kastrup Lufthavn, hvor man ser får græsse på en grøn eng i forgrunden med København i horisonten – et hverdagslandskab, der indeholder natur, arkitektur og by. Byggeri + Arkitektur # 98

– Det var en crazy start, men her var Kim Herforth Nielsen helt utrolig dygtig til at give ansvar og få folk engageret. Det var på mange måder en drømmeopgave for mig. Vi vandt arkitektkonkurrencen, og jeg tænkte, det er jo meget nemt det her! Og så tabte jeg de næste mange konkurrencer. >

71


lingen af Nordhavn og lavede arkitektkonkurrencer, ligesom jeg begyndte at fotografere i min fritid, hvilket blev taget godt imod af folk på tegnestuen.

”AL DEN TID FORAN VÆGGEN KUNNE JEG BRUGE SOM FOTOGRAF”

Ét af de første projekter, hvor Rasmus Hjortshøjs fotografier fik opmærksomhed, var daginstitutionen Forfatterhuset af COBE i De Gamles By i København, som med sine røde, lodrette teglsten har et ret markant udtryk, som samtidig harmonerer fint med de omkringliggende bygninger i røde mursten. På samme tid tog han også billeder af Søfartsmuseet for BIG, som han selv betegner som et fotogent projekt:

Fondazione Prada af OMA

– Som dansk arkitekturfotograf er man muligvis forkælet med motiver, og hvis man bare er ydmyg over for arkitekturen, så kan man på projekter som Søfartsmuseet tillade sig at have en distanceret stil, hvor det grundlæggende handler om at fange bygningens interaktion med brugerne fremfor at lave alle mulige vilde vinkler eller overdrive himlens farvepalette. Og det er i virkeligheden stadig min tilgang til at tage billeder: At geometrien i kompositionen er det egentlige – med lige linjer, der ender ude i kanten af billedet, så det er bygningen, der er i centrum. Det er altid formidlingen af de arkitektoniske kvaliteter i det enkelte projekt, der er det vigtigste, og derfor er mine himler ofte undersaturerede. Denne farvemæssige stil var klart mere udtalt, da jeg begyndte, hvor jeg nærmest bevidst tog billeder, når himlen var overskyet, smiler Rasmus Hjortshøj, og han uddyber sin arbejdsmetode: – Som fotograf arbejder jeg ud fra alle de faglige samtaler, jeg har haft i forskellige tegnestuer, hvor vi har stået ti arkitekter foran en væg og VIRKELIG gået i detaljer om hvilke renderinger, vi skal lave og hvilke tre billeder, der kan repræsentere hele projektet. Hele det bagkatalog som konkurrencearkitekt har jeg med mig som fotograf, og det gav mig en fordel i forhold til dialogen med tegnestuerne om det enkelte projekt. Otte års arkitektarbejde gjorde, at det kom nemt, så det handlede om at blive bedre til de tekniske aspekter ved at fotografere. Rasmus Hjortshøj fortæller, at han bruger en del tid på efterbehandling af billederne for at sikre, at kompositionen og linjerne er perfekte. – Jeg er ikke inde og manipulere billeder, bortset fra at fjerne trafikkegler eller exitskilte, som ikke har noget med det arkitektoniske koncept at gøre. Men så er der mange ting, hvor man kan sige, at hvis solen er meget gul det øjeblik, hvor man taget fotografiet, skal billederne så være meget gule, eller skal man

Ragnarok museum af COBE

>

Rasmus Hjortshøj var hos 3XN i tre år, hvorefter han i et anfald af rastløshed besluttede sig til at sejle i Caribien i fire måneder med en marinbiolog, som bl.a. skulle tage vandprøver og måle olieindholdet i vandet efter BPs enorme olieudslip i 2010: – Beslutningen var ret random, men den rejse blev et stort break for mig, da jeg blev bevidst om, at hvis jeg skulle fortsætte med at være arkitekt, så skulle jeg arbejde med kysterne og fokusere på den interesse. Jeg er opvokset i Skagen, så kysten har altid været en del af mit liv, men hvor jeg tidligere så den som en evig ressource, så begyndte jeg at se den som et antropocænt landskab (red. påvirket af mennesker). Rasmus Hjortshøj startede herefter hos Sleth, hvor man lavede byplanlægning på Nordhavn, inden han et år senere skiftede til COBE og mødte Dan Stubbergaard, som kom til at have virkelig stor indflydelse på hans arbejde i dag: – Jeg fandt mit miljø i COBE – både i forhold til det, vi lavede og personlighederne. Der havde jeg det bare helt vildt godt, hvor jeg arbejdede på udvik-

72

Museet for Søfart af BIG

Byggeri + Arkitektur # 98


af menneskelig aktivitet. Der er et kæmpestort landskabstræk, der er reguleret af usynlige lovmæssige rammer, ligesom man bevidst kuraterer landskabet æstetisk, så det ligner malerier fra guldalderen. Der er en holdning om, at klitterne skal bestå, så her planter man hjelm og marehalm, ligesom der lægges millioner af m2 sand ud om vinteren for at beskytte kystlinjen, fortæller Rasmus Hjortshøj og slutter af: – Jeg bruger arkitekturfotografiet til at se på de landskaber, som består af fastlagte geometrier, ligesom det byggede miljø. Vi har sublime naturoplevelser, hvor der en halv kilometer væk kan ligge et parcelhuskvarter, et stort varehus, en motorvej eller et affaldsdepot. De overgange er super spændende, og det peger på en udvikling, hvor man får nogle gennemgående typologier, fordi alle skal have adgang til samme ting i en velfærdsstat. Vi har en vild kystnatur, men der er også et hinterland, der er ret generisk, hvor det er vanskeligt at køre fem minutter, uden at man befinder sig i den næste lille by med samme opbygning. Jeg har den overordnede holdning, at der er bygget nok – nu er kunsten at fortætte og udvikle eksisterende områder, hvor man husker at vare på de dynamiske naturområder, men også de lidt oversete, menneskeskabte områder, som alligevel er relevante i forhold til vores naturarv. Sammen med professor Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Aarhus, ser jeg bl.a. på dette forhold imellem den skattede natur i Danmark og de overskudslandskaber, hvor man ikke længere er sikker på, om de er planlagte eller tilfældigt er opstået. En grænse der ikke er tydelig, men er flydende og skaber forvirring over, hvor potentialerne i sådanne overgange ligger.

justerer farveholdning over i den blå retning? Efter min mening har man et dumt kamera, som ikke ved hvad, det ser, og så skal man hive det frem i fotografiet, man ønsker at vise. Arkitekturfotoet er ikke rent dokumentarisk – det er hovedsageligt kommercielle billeder, men hvor man tilstræber en autenticitet, men der bliver altid truffet en række valg, såsom eksempelvis at skyde lidt til højre for de fyldte skraldespande eller at fange folk i lige netop det øjeblik, hvor det harmonerer med bygningens program.

Roskilde Festival Højskole af COBE

DET HØJE AMBITIONSNIVEAU

Efter en inspirerende rejse til Japan med fokus på fotografiet blev Rasmus Hjortshøj mere og mere klar over, at han skulle gå den vej, hvilket var et meget vanskeligt skridt at tage: – Jeg kom tilbage til COBE, hvor der var mine bedste venner, den bedste chef og et firma med en særlig gejst og et megahøjt ambitionsniveau, som det var super fedt at være en del af. Jeg fik lov at tegne de interessante projekter, så det tog noget tid at finde ud af at sige op. Men Rasmus Hjortshøj havde en orlovsperiode, hvor han havde fået et legat fra Statens Kunstfond til at udvikle et selvinitieret forskningsprojekt med det formål at komme nærmere kystkulturen og kystnaturen. Og her sagde han op fra COBE og etablerede COAST med det formål at udforske disse kystterritorier fra en arkitektonisk, fotografisk og forskningsmæssig vinkel.

Tønder Rådhus af Sleth

DEN SUBLIME DANSKE KYST

– Vestkysten er vel det nærmeste, man kommer rigtig oprindelig natur i Danmark, men desto mere man dykker ned i det, så er den natur opstået som følge Byggeri + Arkitektur # 98

73


LÆSERSERVICE I næste udgave af A Ardess ApS Tlf. 28 70 04 02 www.ardess.dk Side 26

K Komproment Tlf. 96 52 07 10 www.komproment.dk Side 24

C Chr. Johannsen Entreprenør Tlf. 74 67 24 62 www.byggeriforpengene.dk Side 48

Kvadrat Tlf. 89 53 18 66 www.kvadrat.dk Side 60-61

CO&LT Tlf. 48 70 22 80 www.coltinfo.dk Side 38 Confac A/S Tlf. 87 11 10 00 www.confac.dk Side 22 D Danske Tegl Tlf. 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 20

Lorcan O’Herlihy Lorcan O‘Herlihy Architects (LOHA)

Deichmann Planter Tlf. 45 89 02 88 www.deichmannplanter.dk Side 28-29 DSG Industri A/S Tlf. 74 52 99 52 www.dsgindustri.dk Side 68 DS Stålprofil A/S Tlf. 96 57 28 28 www.ds-staalprofil.dk Side 30 F FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Tlf. 88 33 00 34 www.fmmattsson.com Side 31 H HSHansen A/S Tlf. 43 71 71 10 www.hshansen.dk side 52

Michael Green Michael Green Architecture (MGA)

Byggeri+Arkitektur udkommer næste gang d. 3. februar 74

Horn Group ApS Tlf. 81 81 81 10 www.ventilationsvinduet.dk Side 44 J Jackon Danmark A/S Tlf. 76 74 16 11 www.jackon.dk Side 34

Københavns Kommune www.kk.dk Side 36-37

Portræt af AART architects, Anders Tyrrestrup Tlf. 87 30 32 86 www.aart.dk Side 8-12 Rasmus Hjortshøj www.coastarc.com Tlf. 22934889 Side 70-73

N Nordisk Profil A/S Tlf. 45 16 61 00 www.nordisk-profil.dk side18 S Snedkernes Efterårsudstilling Tlf. 29 88 14 18 www.se-design.dk/ Side 64 Skybrudskompagni Aps Tlf. 72 10 90 50 www.skybrudskompagniet.dk Side 62 Sødra Wood Tlf. 48 48 82 00 www.sodra.dk Side 40 V Vahle A/S Tlf. 86 37 24 77 www.vahle.dk side 14 + 32-33 + 58-59 Viera Collera Tlf. 26 19 30 06 www.vieracollaro.com side 16-17 W WE Architecture Tlf. 31 22 20 77 www.we-a.dk Side 50-51 Å Åbenrå Kommune Tlf: 73 76 76 76 www.aabenraa.dk Side 46-47 Årstiderne Arkitekter A/S Tlf. 70 24 10 00 www.aarstiderne.dk Side 66-67

Jodan Rådgivning Tlf. 45 20 81 06 50 www.jodan.dk Side 66

Byggeri + Arkitektur # 99


Douglas Bredde 400 mm Længde 12 m

Dinesen Douglas plankegulv og vægbeklædning — Anouska Hempel / Privat bolig, Danmark

Underspillet elegance. Naturlig skønhed. Dinesen Douglas er med sine sublime dimensioner i en klasse for sig. Fås i traditionelle og historiske mønstre. Besøg os i et af vores showrooms eller se mere på dinesen.com.

Showrooms København — Søtorvet 5, 1371 København K Aarhus — Kystvejen 65, 8000 Aarhus C Jels — Klovtoftvej 2, 6630 Rødding


SMP

ID nr. 46522

Stilrene væg– og vækkeure til privat og offentlig indretning

WA L L & A L A RM C LO C KS Sc andinavian design, w hatever the t ime. S t e e l c a s e , 3 - y e a r i n t e r n a t i o n a l w a r r a n t y, s i l e n t m o v e m e n t .

www.beringtime.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.