B+A #94 2019

Page 1

INDRET.DK Magasinet for bygherrer og arkitekter

Projekter og Design


Aarhus Havnebad | OrganoWood BIG arkitekterne | Foto: Frøslev

Træ er det oplagte valg af materiale til tidens byggerier. Træet har nemlig en særlig evne til at lagre CO2 og så bliver det bare smukkere med tiden. OrganoWood er svensk certificeret træ, hvor biofibrene forandres molekylært via en kiselimprægnering. Et utrolig formstabilt materiale, og en af de mest bæredygtige imprægneringsformer på markedet. Referencebyggeri: Aarhus Havnebad 2018

Jens P. L. Petersens Vej 1, Frøslev • DK-6330 Padborg Tel. +45 7367 0665 • www.frøslev.dk


Tivoli Friheden, Aarhus

Profile A/S er en kompetent leverandør af trækonstruktioner. Vi koncentrerer os ikke kun om det enkelte produkt, men om komplette løsninger, både ved simple opgaver, men også komplicerede projekter. Hos Profile A/S er bæredygtighed en del af vores DNA. Vi rådgiver og inspirerer håndværkere, arkitekter, bygherrer og entreprenører til i endnu højere grad at anvende bæredygtige materialer i byggeriet.

Din sikre leverandør af byggematerialer

Profile A/S · Skånevej 2 · 6230 Rødekro · 7363 1000 · info@profile.dk · www.profile.dk


Sjølundsparken, Hellebæk, Denmark

Design to Shape Light

• System power: 34W and 55W • Lumen output: 2800 and 4500 • Lm/W: 82 • CRI: >80 • Klasse: IP66 and IK10 • Dim: DALI, CLO, Night Dim • Colour Temp.: 3000K and 4000K

Albertslund Post Design by Jens Møller-Jensen louispoulsen.com


LEDER LEDER

KOLOFON Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Tlf: +45 31 40 75 03

Der skal være plads til drømmene

Salgsdirektør Usman Malik usman@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 33 18 57

I Byggeri+Arkitektur er det hovedsagelig de realiserede projekter, som vi giver vores opmærksomhed. Og det er i og for sig helt naturligt, når man tager i økonomien og arbejdstimerne bag et større byggeprojekt i betragtning. Men ofte er de ikke-byggede projekter lige så vigtige, da de tjener som fundamental inspiration for andre projekter – hvor ideerne bag lever videre og materialiserer sig i andre sammenhænge.

Mediekonsulenter Uffe Keller-Eriksen uffe@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 49 41 38

De ikke-realiserede projekter har stor arkitektonisk betydning, og i portrættet af Johnny Svendborg fremhæver han netop projekter fra Svendborg Architects, som endnu ikke er blevet byggede, men som stadig har værdi.

Yordano Fernandez Gonzalez yg@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 27 62 56 41 Redaktør Alexander Tengbjerg Skribenter Rune H. Jensen Tim Panduro Frank Ulstrup Elias Inceer Koordinator Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk

Ifølge Johnny Svendborg er det fantastiske ved arkitekturen er, at den er en mærkbar, basal del af alle menneskets liv, som vi ikke kan slippe fra, og netop derfor er det vigtigt få plads til ambitioner og drømme. Som han selv formulerer det: ”Der skal jo være noget, der er værd at slås for. Hvorfor gør vi overhovedet noget? Det er jo for at bygge noget, som giver mere fra sig i løbet af årene. Det er fantastisk at være med til at skabe værdi. Der er så mange ting, jeg glæder mig over som arkitekt.” God læselyst, Mikkel Weber Sandahl

Art Director Benny Leick bl@mediaxpress.dk Grafiker Therese Buch-Andersen Therese@mediaxpress.dk Forside Middelfart Kommunes Rådhus Foto venligst udlånt af Vink Plast Abonnement og kundeservice Kristine Gundesen kundeservice@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+Arkitektur´s kundeservice besvarer henvendelser vedrørende abonnement, indbetalinger samt adresseændring. Bestilling af nyt abonnement: Bestilling af abonnement sker ved henven­­ delse til kundeservice@byggeri-arkitektur.dk. Årsabonnement, 8 udgivelser, koster kr. 760,Annoncesalg: annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk Udgiver MEDIAXPRESS A/S Bredgade 36, 1.sal, forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax.: 35 29 42 22 www.byggeri-arkitektur.dk info@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+arkitektur er tilmeldt: Dansk Oplagskontrol Oplag: 10.300 eksemplarer, 8 gange årligt.

Byggeri + Arkitektur # 94

INDHOLD

5 6 10 13 14 16 19 22 24 26 29 30 33 34 36 38 40 42 45 46 50 53 55 56 58 60 62 65 66 68 70 74 76 78

Der skal være plads til drømmene Den gode by mellem kaos og orden Nytænkning skaber rammerne for det gode indeliv Smuk facade med diamant-certifikat Fra nu vil jeg altid kigge op! Meget brandimprægneret træ er slet ikke egnet til udendørs anvendelse Klimakrisen kalder på miljøvenlige materialer i byggeriet Kunsten at skabe en smuk og holdbar terrasse Glasvægge i flot og enkel indretning Helhedstænkning baner vejen for et godt byggeri Et ikonisk vartegn i pagt med naturen Renovering med øje for husets sjæl og indeklimaet At se sig selv rigtigt Nytænkning og forenkling i nyt rækkehusbyggeri De usynlige gulvlæggere Et tilbageblik på Tate Modern 1+ 2 Den effektive montage Europæisk boligbyggeri – hvilke tendenser bliver afgørende? FSC-træ danner ramme om Lisbjerg Bakkes grønne udsigt Store krav til det indvendige arbejde i Ryesgade Giv frit spil til kreativiteten MT Højgaard skal opføre Bagageterminal i Københavns Lufthavn Dansk byggeri kan isoleres bedre Digitale postkasser med øget designfrihed Ny teknologi kan løfte betonelementer ind i ny æra Otte generationers fagekspertise bag 125 års dansk succes Når man tegner med en tusch, kan alting lade sig gøre ”Det koster ikke mere at tænke sig om” Murermesterhus som prisme for dagslys Nye armaturer med IOT optimerer drift og vedligehold At ville det meningsskabende Alle byggeriets parter kan mødes i 3D En bæredygtig nyskabelse indenfor gulvdesign Etageejendommes indeklima og energiforhold - et marked der kalder på ’Disruption’

5


Den gode by mellem kaos og orden URBAN POWER er en af de førende danske tegnestuer inden for urban transformation og videreudvikling af eksisterende byområder. Her mener man, at den gode og bæredygtige by blander funktionerne, tænker i helheder, sammenhæng og forbindelser – og tør gøre noget andet, end det man altid gør. Tekst af Rune H. Jensen

Arne Cermak Nielsen, Sara Bjelke og Rune Veile, stiftende partnere, URBAN POWER.

6

Byggeri + Arkitektur # 94


Norsk og finsk museum

Den ekstraordinære vision om ni nyskabte øer ved Avedøre Holme har vakt opmærksomhed verden rundt. Holmene, som området betitles, skal blive landets nye, grønne vækstmotor. Og bag udviklingen af visionen står URBAN POWER, som med holistisk tankegods i bagagen specialiserer sig i udvikling og videreudvikling af byområder. Men hvad er den gode by – ideelt set – for den københavnske tegnestue? – Det er et stort spørgsmål, men det skal være en by, hvor man kan blande funktionerne. Et samspil mellem kaos og orden. Der skal selvfølgelig være noget styring, og der vil være nogle begrænsninger og økonomiske hensyn. Men der skal også være plads til det foranderlige, til det tilgroede, til forskellige typer rum og mennesker. Det handler om at tænke lidt nyt og give plads til mange forskellige slags urbane områder, og der skal være naturlig sammenhæng mellem dem, siger Rune Veile, partner og arkitekt hos URBAN POWER.

FRA BYGNINGER TIL SAMMENHÆNG

Tegnestuen blev oprindelig etableret i 2013 under navnet BCVA af de tre nuværende partnere i URBAN POWER. Arne Cermak Nielsen, Sara Bjelke og Rune Veile mødtes allerede på arkitektskolen. Og da de efterfølgende arbejdede i Holland i nogle år, besluttede de at starte egen tegnestue – med udgangspunkt i en fælles interesse i sammenhængen mellem rummene mellem bygningerne. Hvor traditionel arkitektonisk tænkning har haft tendens til at se hhv. bygninger og planlægning som to selvstændige grene, fandt de tre partnere et stort potentiale i at sammentænke dem og videreudvikle eksisterende områder. Efter etableringen af eget firma blev de kun bekræftet i, at det var her, drivet virkelig lå, og navneskiftet til URBAN POWER blev en realitet i 2017. Det skete med afsæt i ønsket om en holistiske tilgang til bytransformation, hvor både bæredygtige, økonomiske, sociale og infrastrukturmæssige lag er indtænkt fra begyndelsen af processen. Men er tiden klar til at tænke gennemført holistisk? Eller støder man panden mod muren, fordi andre parter i processen bl.a. er mere vant til at tænke i det enkelte projekt end i helheden? – Vi ser faktisk et stort potentiale og møder stigende forståelse for at tænke på den måde – også i økonomisk henseende. Det bliver sådan set kun bedre byer for alle parter. Hvis man tænker de mange forskellige parametre såsom regnvand, klima, cykelstier osv. ind med det samme, så er der jo penge at spare, Byggeri + Arkitektur # 94

Huntonstranda

og vi får kun bedre byer ud af det. Det er man ved at få øje på, og der er større fokus på det nu.

DEN BLANDEDE BY

– Jo mindre byggefelter, jo mere man kan få naturen med ind, jo bedre klimasikring, jo mere plads til forskelligartede og blandede boligformer, butikker osv. – desto bedre bliver byen også. I f.eks. København kan der være en tendens til at strømline tænkningen og reagere ud fra, hvad man allerede ved virker. Det er lidt en balancegang. For vi skal også tænke i byer, der kan noget andet. Man skal turde eksperimentere. Gøre noget andet, end det man altid gør. Nogle kommuner kunne godt være lidt mere modige i forhold til f.eks. udlægning og udstykning i mindre områder. Men overordnet set giver blandede byer bedre byer, siger Rune Veile.

ARKITEKTENS ROLLE ÆNDRER SIG

Han påpeger, at arkitektens rolle har ændret sig fra at tænke i objektet/værket til at være mere orienteret mod helheden og sammenhængen: – Det er også et aspekt af måden, man har tænkt byudvikling på. Nu kan man lægge en plan, der omfavner løbende udvikling. Historisk set er det også sådan, byerne har ændret sig naturligt – som en løbende udvikling. Der er brug

7


Avedøre Holme

– Der er jo ikke bare ét isoleret kvarter. Det skal også ligge godt forbundet med andre byrum, så det opfordrer til, at man bevæger sig på kryds og tværs og til et mere naturligt flow af bevægelse. – Fingerplanen er et eksempel, hvor tingene er forbundet lineært, hvilket peger tilbage mod en modernistisk tankegang. Men vi skal også blive bedre til krydsbestøvning. Det var f.eks. den grundlæggende idé bag vores bud på Nordhaleøen, der ikke kun sigtede mod klimasikring og en mere bæredygtig tilgang til trafik. Det gav også forbindelse fra Nordhavnen til Refshaleøen, et bedre flow af mennesker og flere muligheder.

FREMTIDEN OG DET INTERNATIONALE Den internationale højskole

for en fleksibel plan og strategisk tænkning, der kan tilpasses senere i stedet for en fastlåst og endelig plan. – Man kan godt tænke strategisk og lægge en plan bygget af parametre for f.eks. klima og bolig. Alligevel er der da et paradoks. Når man laver en byplan, skal der på et eller andet tidspunkt også nogle billeder på for at visualisere, hvordan det kan se ud. Men der kan jo komme nye ting til og f.eks. ske konjunkturændringer, der vil ændre visionen radikalt.

RUM, FORBINDELSER OG KRYDSBESTØVNING

For URBAN POWER er visionen en by, der tager højde for alle parametre fra starten. Det gælder de mindre håndgribelige rum mellem bygningerne, og det gælder forbindelserne mellem rummene: – Rummene mellem husene er utroligt vigtige. Vi vil gerne se på hvordan, man får engageret folk, får dem til at bruge byen. Det kræver mere nu i en tid med internet osv. at få folk ud og være aktive i byen. Der skal være noget socialt, mødesteder, noget leg, sport og tilgængelig natur. Vi ser også meget på HVOR, folk skal mødes. Det er jo svært at styre, men man kan godt nudge det lidt og f.eks. koncentrere det om et fodgængerstrøg, siger Rune Veile.

Selv om URBAN POWER indtager en central plads på scenen for bytransformation herhjemme, så arbejder tegnestuen fortsat også med enkeltbygninger. Et aktuelt eksempel på mere traditionelt arkitektarbejde – men ud fra samme holistiske tilgang – er Den Internationale Højskole i Helsingør. Her er URBAN POWER undervejs med en udvidelse af Steen Eiler Rasmussens bygning fra 1960’erne med stort fokus på bæredygtighed. Skolen skal således blive blandt de første DGNB-certificerede undervisningsbyggerier i landet. Ud over de hjemlige projekter, kigger tegnestuen også allerede ud over landets grænser med bl.a. masterplanen for Huntonstranda ved Gjøvik i Norge. Her står byen Gjøvik over for en større transformation, der både omfatter kystsikring og nye beboelsesområder. Foruden kulturcenter, omstilling af biltrafik og et nyt geografisk bycentrum, der skaber nye forbindelser og et centralt socialt mødested mellem gågaden og floden. Og det kan meget vel blive fremtiden for URBAN POWER både at kigge indad og udad: – Vi vil gerne være førende inden for urban transformation herhjemme. Og vi vil gerne udbrede budskabet internationalt. Dét at tænke ting sammen og få bæredygtigheden synligt frem i lyset, vil vi også gerne gøre internationalt. Det danske marked er ikke stort, men vi vil i endnu højere grad gerne hjælpe kommuner, institutioner osv. med at tænke visionært og se på, hvordan vi kan komme fremad og videreudvikle de eksisterende områder, slutter Rune Veile.

På samme måde som rummene mellem bygningerne i sig selv er vigtige, er forbindelserne mellem rummene afgørende for at skabe en aktiv og sammenhængende by:

8

Byggeri + Arkitektur # 94Nytænkning skaber rammerne for det gode indeliv Den 11.-12. april afholdt Sustainable Build Accelerator Forum i BLOX, hvor de 10 udvalgte innovatører kunne præsentere deres løsninger for innovationsnetværkets partnere, som til sammen repræsenterer hele byggebranchens værdikæde. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Ud fra 62 ansøgninger fra 19 forskellige aktører har Sustainable Builds styregruppe udvalgt 10 innovatører, der repræsenterer vidt forskellige virksomheder med vidt forskellige tilgange til at forbedre indelivet i vores bygninger – fra det helhedsorienterede og holistiske til at give konkrete løsninger på specifikke problemstillinger. Når Sustainable Build er et velegnet forum til at være med til at udklække nye partnerskaber og innovationer til at forbedre indelivet, så hænger det sammen med, at man her har aktører med fra alle dele af byggebranchen.

BUD EFTER HELHEDSTÆNKNING

Arkitekt Carlo Volf advokerer helhedstænkning, og på Sustainable Build Accelerator Forum præsenterede han sit projekt, der er en facadebaseret indekli-

10

maløsning til skoler, som balancerer køling, fugt, støj, solafskærmning og ventilation i bygningen: – Det er på tide at punktere energikravene og i stedet tænke på hvad, der er godt for mennesker – energirigtige bygninger kan forbruge alt for meget CO2 og have et dårligt indeklima. Og her er der efter min mening et kæmpe potentiale i at tænke i grænsefladen mellem facaden og design af rum, hvor man ved at tænke i orientering i forhold til verdenshjørnerne og brugen af naturlige byggematerialer giver bygningen en indbygget robusthed. Der er også en fremtidssikring ved at bruge naturens kræfter og tænke i helheder, fremfor den detaljestyrede tilgang, hvor forskellige folk har ansvaret for henholdsvis lys, luft og lyd.

Simon Wyatt fra den britiske ingeniørvirksomhed Cundall fremlagde projektet Productivity Mapping, der opstod som en konsekvens af, at deres kunder altid efterspurgte at kunne kvantificere effekten af de foreslåede ændringer i kontormiljøerne. Løsningen kan estimere et produktionstab/vinding helt ned til den enkelte kontorplads ud fra parametre som CO2-niveau, dagslys, rumtemperatur, og han mener ligeledes, det er vigtigt at tænke i helheder i forhold til at forbedre indelivet. – Det er sund fornuft, at glade mennesker er produktive mennesker – men vi er nogle af de eneste, som arbejder på at bevise det. I de fleste virksomheder er en stor del af udgifterne lønninger, så der er store fortjenester at hente ved at forbedre sine medarbejderes produktivitet. Og i Cundall kan vi også analysere hvilken bygning, der passer bedst til den enkelte virksomheds behov, forklarer Simon Wyatt, som har fået meget brugbart feedback med fra Sustainable Build Accelerator Forum, ligesom han blev foreslået flere projekter, hvor det vil være interessant at se nærmere på sammenhængen mellem et godt indeklima og effektivitet.

Byggeri + Arkitektur # 94


EN VERDEN AF BORDPLADER Hos Contec Prefab A/S, en del af Contec Group, har vi stor erfaring med fremstilling af overflader i højstyrkebeton og terrazzo, og vi har været involveret i mange spændende projekter. Vi har fokus på at levere produkter af høj kvalitet, skræddersyet til den enkelte kunde. Om du er til det klassiske, luksuriøse, moderne eller minimalistiske, så kan du finde din nye terrazzoeller højstyrkebetonbordplade hos os. Bordpladerne har en høj slidstyrke og tæthed, hvilket giver dem en meget lang levetid og gør dem nemme at vedligeholde. Alle bordplader er unikke, håndlavede og produceret i Danmark. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, og du kan altid forvente det bedste hos os.

www.contec-prefab.com | prefab@contecgroup.dk | tlf. 86280290


Annonce

12

Byggeri + Arkitektur # 94


Annonce

Smuk facade med diamant-certifikat Middelfart Kommunes Rådhus har fået helt særligt look og Danmarks første DGNB-diamantcertificering blandt andet takket være aluminiumssandwichplader fra Vink Plast. Tekst af Tim Panduro

Da de ansatte og borgerne i Middelfart Kommune rykkede ind i byens nye rådhus i 2017, tog de hul på en bygning med et helt særligt look. En facade af Larson alu-komposit plader, leveret af Vink Plast giver et effektfuldt udseende. De lyse metalfarver i facaden gør, at facaden er kridhvid i solskin, men får et mørkere præg i gråvejr. Takket være facadens specielle udformning har bygningen også nogle meget levende skyggeeffekter, uden at der er givet køb på andre krav til byggeriet. Faktisk er rådhuset Danmarks første DGNB-diamantcertificerede byggeri, blandt andet på grund af den unikke facade.

viser, at den lever op til en række kriterier inden for de fem hovedområder i DGNB; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. Den blev i efteråret suppleret med diamant-certifikatet. Det er første gang, at et byggeri er blevet tildelt diamant-status, der alene gives ud fra funktionelle og æstetiske kvaliteter – som for eksempel den levende alu-facade. Det vækker selvfølgelig glæde hos Vink Plast, siger Per Nørgaard.

og finde en løsning så lakken på Larson kompositpladen blev helt fri for krom og bly. Men det lykkedes naturligvis at få lavet en sandwichplade i høj kvalitet til projektet, siger Per Nørgaard, der glæder sig til andre udfordrende projekter, hvor der skal leveres produkter fra Vink Plast. – Vi tager altid nogle erfaringer med os videre, og det er fantastisk, når man indgår i teams, hvor man sammen finder løsninger på alle udfordringer.

Den effektfulde facade er blevet muligt på grund af valget af Larsson-plader og et tæt samarbejde med entreprenør og arkitekt om pladernes præcise udformning. Det fortæller Per Nørgaard, der er projektkonsulent hos Vink Plast. – Larson-sandwichpladerne består af en mineralkerne omgivet af to lag aluminium i kvaliteten 5005. Det giver et meget glat og let produkt, siger Per Nørgaard. De to lag aluminium er på blot 0,5 millimeter og hele pladen er blot fire millimeter tyk. Alligevel er der plads til en solid coating på 31my oven på aluminiummet, der er i højeste kvalitet. Tilsammen giver det et meget vejrbestandigt facadeelement, der naturligvis er godkendt efter alle europæiske standarder, f.eks. EPD godkendelsen.

– Vi synes, at det er et fantastisk spændende byggeri, og er glade og stolte over at have deltaget i projektet, der som det første får diamantcertificeringen. Vi har også fået stor, positiv opmærksomhed generelt. Bygningen har et udtryk, som både Vink Plast og mange andre kan lide, siger han.

– Man kan rigtig mange ting med disse alu-sandwich plader, som man ellers ikke ville kunne med aluminium. Når man bukker den, har man et fantastisk skarpt look med rene hjørner og ensartede plane flader, der giver en spændende reflektering i metallakken.

Vejen til det gode resultat er gået via mange møder med entreprenør og bygherrer og arbejde med at leve op til en lang række krav.

DANMARKS FØRSTE DIAMANT

Middelfart Rådhus fik i 2018 Green Building Council Denmarks DGNB-platincertificering, der Byggeri + Arkitektur # 94

BRANDSIKRET OG MILJØVENLIGT

– Vi har et godt samarbejde med Fjelsø Entreprise, der er entreprenøren bag facaderne, og vi har været med ind over på projektet, lige siden Fjelsø blev en del af det. Blandt andet har vi brugt mange kræfter på at finde den helt rigtige farve, ligesom vi skulle leve op til nogle skærpede krav til brandsikkerhed

13


Annonce

Hus med brugte mursten

Europaskolen

Fra nu vil jeg altid kigge op! vare områdets industrielle touch, elefanterne og de smukke gamle bygninger, og samtidig lykkes med at mikse dem skånsomt med nye byggerier i både friskbagte og genbrugte mursten. Det er landet ret genialt og kan koges ned til to solide nedslag:

Jeg har den seneste tid været på ”Tour de Tegl” rundt i landet for at kigge på murværk, og det er altid sket i godt selskab med kompetente mennesker inden for byggeri. Folk, som helt af sig selv nørder byens smukke facader og tage - og som ikke får ondt i nakken af at kigge op. Den sidste tur var dog lidt anderledes.

Det er langtidsholdbare bygninger, som Brygger Jakobsen nidkært overvågede tilblivelsen af for over 170 år siden, som vi elsker og som vil stå der de næste mindst 170 år.

Indlæg af Gitte K. Nielsen, adm. direktør i Danske Tegl

Jeg er længe blevet prikket venligt, men bestemt, på skulderen og blevet bedt om at forny de billeder, jeg anvender til de artikler, jeg indimellem forfatter. Min seneste Tour de Tegl gik derfor til Carlsberg Byen, hvor jeg i selskab med en fotograf drog rundt blandt de mange spændende byggerier. Carlsberg Byen byder nemlig på et skønt potpourri af nye og gamle facader, i alskens forbandt, farver, snit og aldre. Det var med andre ord muligt at tage rigtig mange forskellige billeder inden for et lille areal. Så nu kan prikken på skulderen ophøre. Det var første gang, at jeg var på Tour de Tegl med en person uden for byggebranchen, og det var lærerigt for os begge. Lidt for sjov sagde jeg i den indledende smalltalk til fotografen, at når vi var færdige, så ville han med statsgaranti være blevet til en ægte teglnørd. Det grinede han høfligt af og tænkte helt sikkert sit, imens han meget koncentreret pudsede sin linse.

14

Aftalen var, at alle motiver vi mødte på turen skulle udfordres, og sjovt nok nåede vi ikke engang op ad rampen fra parkeringskælderen i Harilds Hus, før første stop var påkrævet og blitzen blinkede. En helt ny måde at anskue en P-rampe på, og jeg tænkte, at vi nok ikke ville løbe tør for motiver den dag. Men det der gjorde turen særligt spændende var for mig at følges med én, som aldrig havde skænket murværk de store tanker og som derfor ikke forventede noget særligt fra den kant.

ET LÆKKERT LEKSIKON

Og hvad oplevede vi så? Ja, man kan vel se det som et lille lækkert leksikon i bæredygtighed, cirkulær økonomi og ikke mindst skønhed. Og her tænker jeg hverken på gær, ølbrygning eller Mads Mikkelsen. Nej, det handler om hele grundtanken i at be-

Og det fascinerende i, at andre gamle mursten fra samme brygmester nu danner murværk i nye smukke facader, og her lever videre som om intet var hændt dem. ”Det er da vildt fascinerende!”, udbrød fotografen. På vejen hjem passerede vi en renoveret ejendom billedet foroven - og det var jo næsten som om der blev drevet gæk med os. For hvorfor rive det hele ned, hvis du kan nøjes med at udskifte lidt hist og pist. ”Fra nu af vil jeg altid kigge op!”, hørte jeg en nyslået teglnørd sige, imens kameraet blev pakket væk. Sådan! Lyt også til Jens Nyhus fortælling om detaljerne i Carlsberg Byen på dansketegls hjemmeside

Byggeri + Arkitektur # 94


Fodpanel "København" Hvidmalet Fyr KL 2610 Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HÅRDTTRÆLISTER

Alm. glat fodpanel Hvidmalet Fyr KL 2641

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602 Indfatning "Nørrebro" Hvidmalet Fyr KL 2701

*) Fodpanel over-under-mellemplade. KL 2606-2651-2660 Indfatning "Østerbro" Hvidmalet Fyr KL 2702

*) Bestil sæt færdiggrundet Over-, bund-liste og mellemplade, Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.

Fodpanel over/under/mellemplade. KL 2603-2607-2660

Indfatning "Charlottenlund" Hvidmalet Fyr KL 2708

VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HVIDMALEDE FODPANELER OG INDFATNINGER ... På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet til private, håndværkere, entreprenører og tømmerhandlere, og lagerfører mere end 1200 varenumre i Søborg. Blandt meget andet også "Danmarks Største Udvalg" i hårdttrælister samt hvidmalede trælister, fremstillet og industrilakeret Hvid Ral 9010 i Danmark. Speciale: Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger.

vores i g ø s e B lg sudsa ... k i r b fa stiden g n i n åb

Download Komplet Listekatalog

...OG KÆMPE UDVALG I FYR PLANKEGULVE PÅ LAGER 27 x 110 mm KL FyrPlank Natur 27 x 135 mm KL FyrPlank Natur 27 x 155 mm KL FyrPlank Natur 30 x 110 mm KL FyrPlank Natur 30 x 135 mm KL FyrPlank Natur 32 x 180 mm KL Fyrplank Select Alle Gulvbrædder er med Microfas og Endenot Spørg efter en af vore dygtige Gulvfolk for Information og Priser.

Specialopgaver efter tegning/prøve. Vi leverer over hele landet.

Københavns Listefabrik Kom til os først - det bliver alligevel os til sidst!

Åbningstider for Butik og Showroom: Mandag-Fredag kl. 7.00 - 17.00 samt Lørdag kl. 9.00 - 13.00 Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon: +45 3927 6090 www.kbhlistefabrik.dk


Annonce

Det er helt afgørende, at beklædningstræet er brandimprægneret med et dokumenteret vejrbestandigt brandhæmmende middel. Ellers kan det med tiden blive udvasket og den brandhæmmende effekt forsvinde, hvilket kan betyde udskiftning af hele facadebeklædningen. Sjöhusen i Stockholm er opført i C260 Xteriør imprægneret ceder.

Meget brandimprægneret træ er slet ikke egnet til udendørs anvendelse – Når man brandimprægnerer træ, er det afgørende at anvende vejrbestandige brandimprægneringsmidler, som ikke kan udvaskes med tiden, forklarer Jørgen Geel fra Södra. Han rådgiver til daglig arkitekter og bygherrer om korrekt valg af brandimprægnering for netop at undgå disse livsfarlige brandfælder. – Det kommer helt bag på folk, når de finder ud af, at nogle brandimprægneringsmidler på ganske få år kan forsvinde ud af træet, så det ikke længere hæmmer brand og derfor skal udskiftes. Derfor er det afgørende, at facadebeklædningen er brandimprægneret med et brandhæmmende middel, som kan modstå al slags vejr, fortæller Jørgen Geel, der er teknisk chef hos Södra. Alene tanken om at være tvunget til at udskifte al træbeklædning på et nyopført byggeri er skræmmende, men det kan faktisk blive prisen for at anvende den forkerte type brandimprægnering. Til gengæld er en situation som denne let at undgå, hvis blot man sikrer sig, at beklædningstræet er brandimprægneret med et brandhæmmende middel, der er dokumenteret vejrbestandigt.

NEDBØR UDVASKER BRANDIMPRÆGNERINGEN

Den problematik, mange nu er ved at få øjnene op for, hedder udvaskning og kan have fatale konsekvenser. Der er to ting, som bidrager til dette. Dels vaskes det brandhæmmende middel med tiden ud af træet på grund af regn anden nedbør. Dels kan

16

OVERFLADEBEHANDLING ER IKKE NØDVENDIG

Eftersom C260 Xteriør er permanent bundet til træets cellestruktur, er der ikke noget krav om overfladebehandling af det brandimprægnerede træ. Ønsker man af arkitektoniske grunde en malet overflade, anbefaler Södra at anvende Signati, som er udviklet til at påføre brandimprægneret træ og derfor har god vedhæftning. Produktet sikrer en stærk overflade, der er åndbar, så der ikke forekommer afskalning. Beskyttende polymerer binder Södra C260 Xteriør til træets cellestruktur og sørger for, ar det brandhæmmende middel bliver inde i træet. Ejendom i Vallastaden, Linköping opført i C260 Xteriør imprægneret lærketræ.

der ske en udvaskning indefra, som skyldes de salte, mange brandimprægneringsmidler indeholder. Saltene suger nemlig fugt ind i træet, og denne fugt kan langsomt men sikkert udvaske det brandhæmmende middel.

SÖDRAS VEJRBESTANDIGE C260 XTERIØR

For at undgå udvaskningsproblemet brandimprægnerer Södra al træ til udvendig anvendelse med C260 Xteriør, som er et specialudviklet brandimprægneringsmiddel med dokumenteret vejrbestandighed. – C260 Xteriør er beskyttet af specielle polymerer, som binder det brandhæmmende middel til træets cellestruktur, forklarer Jørgen Geel. Derudover indeholder midlet ingen salte og er derfor non-hygroskopisk og suger ikke fugt ind i træet.

PERMANENT VEJRBESTANDIGT OG BRANDHÆMMENDE

C260 Xteriør er testet i henhold til standarden EN 16755 og bevarer sine brandhæmmende egenskaber samt overholder alle krav til brandsikkerhed uanset vejrpåvirkning. C260 Xteriør opfylder de strenge krav fra RISE (Research Institute of Sweden) og er vejrtestet i særlige klimakamre, hvor det imprægnerede træ udsættes for nedbør, varme, tørring og UV-lys i en cyklus, der er væsentligt mere belastende end det nordiske klima. Det er især på grund af denne dokumentation, at artikekter og bygherrer i stigende omfang kontakter Södra for at høre mere om C260 Xteriør. – Brandsikkerhed er et uhyre vigtigt emne, og det er bedre at spørge, hvis du er i tvivl. Jeg står gerne til rådighed på telefon 4848 8200, hvis der er brug for rådgivning eller sparring, slutter Jørgen Geel.

Byggeri + Arkitektur # 94


COLTLITE LUFTSLUSER TIL HØJE TRAPPETÅRNE • 2 eller 3-lags termorude • Høj Cv værdi • Spar 2 m² pr. etage i forhold til OTV • DS/EN 12101-2 og DBI retningslinje 027

SE ME

RE PÅ

WWW .COLT

INFO.

CO&L T APS

DK


18

Byggeri + Arkitektur # 94


Klimakrisen kalder på miljøvenlige materialer i byggeriet Det er på tide at give træ en mere markant plads i byggeriet - træ sparer nemlig energi, lagrer CO2 og mindsker presset på ikke-fornybare råstofkilder.

Indlæg af Jakob R. Klaumann, Niclas S. Bentsen, Lone Wiggers, Mikael Koch, Simon A. Beck, Jan Søndergaard, Anders Vestergaard-Jensen, Finn Larsen og Peder Fynholm

I gamle dage byggede man nærmest alting i træ: Kirker og katedraler, domhuse og dansepavilloner, banegårde og boliger. Siden kom andre materialer til, og i mange år har det været kutyme at bygge i glas, stål og beton. Nu er vindene imidlertid ved at vende igen. I lyset af klimakrisen giver det overordentlig god mening at kigge nærmere på, hvordan vi får det bedste ud af de materialer, vi har til vores rådighed. Mange politikere, bygherrer og arkitekter er ved at få øjnene op for det store potentiale, der ligger i at bruge mere træ i byggeriet. Træbyggeri har nemlig ikke kun en lav klimabelastning ved opførelsen, men ved fornuftigt bygningsdesign kan man desuden sikre bygningen en lang levetid.

Derfor skal vi nu vende blikket mod opførelse og valg af materialer i nybyggeri. Den store efterspørgsel på boliger, især i danske storbyer, vil betyde en markant forøget bygningsmasse i de kommende år. Det er derfor afgørende for landets samlede klimaregnskab, at vi allerede nu anvender de mest klimavenlige byggemetoder og materialer, vi har til rådighed.

FORDOMMENE SKAL AFLIVES

TRÆ OPTAGER OG LAGRER CO2

Se for eksempel det almennyttige træboligbyggeri i Lisbjerg ved Aarhus, eller vend blikket mod Sverige og nyd synet af Kajstaden, der er landets til dato højeste hus i massivtræ. Begge byggerier er æstetiske og byggetekniske lækkerier.

Træ er et fornybart råmateriale – så længe vi sørger for at plante nyt og drive skovene bæredygtigt, hvilket vi gør både i Danmark og i Norge og Sverige, som er de lande, vi primært importerer træ til byggeriet fra.

Hovedparten af etageejendommene i Københavns brokvarterer er 100-150 år gamle og opført med tagkonstruktioner, etageskel og bærende vægge af træ. Ydervægge, tagbeklædning og fundament er udført i andre materialer, der beskytter trækonstruktionen og sikrer en lang, vedligeholdelsesfri levetid. Det kan vi godt lade os inspirere af i byggebranchen i dag. Klimabelastningen fra etagebyggeri over hele livscyklussen kan reduceres cirka 50 % ved at bygge i træ med betonfundamenter sammenlignet med rent betonbyggeri, viser flere videnskabelige undersøgelser.

BYGGEBRANCHEN ER CO2-SUPERSKURK

Alle er klar over, at vi bliver nødt til at ændre på vores modus operandi, hvis vi skal have en chance for at afbøde de værste klimaforandringer. Hvad færre måske er klar over er, at byggeriet spiller rollen som superskurk, når det kommer til udledning af CO2. En FN-analyse fra 2018 konkluderer, at byggeri og drift af bygninger står for 39 % af den globale udledning af drivhusgasser. I Danmark har byggebranchen gjort en kæmpeindsats for at energioptimere, og vi er blevet så gode til at opføre energieffektive bygninger, at klimabelastningen fra opførelsen nu er af samme størrelsesorden som driften i hele bygningens levetid. Byggeri + Arkitektur # 94

Træer optager CO2, mens de vokser. Når de fældes og bruges i eksempelvis bygninger, forbliver CO2’en lagret i træet, indtil det rådner eller bliver brændt. Ved kontinuerligt at fælde træer og plante nye kan vi derfor holde mest muligt CO2 ude af atmosfæren – og samtidig sikre os, at der er nok træ til fremtidige generationer. Når vi bygger mere med træ, mindsker vi samtidig presset på råstofkilder til ikke-fornybare ressourcer som sand og grus. Træets lave vægt betyder desuden færre transporter til byggepladsen. For eksempel byggede det engelske arkitektfirma Waugh Thistleton Architects et otte etagers højt træhus på kun 27 dage – og det med 80 procent færre leverancer i forhold til tilsvarende byggerier i stål, glas og beton, ifølge partner Kirsten Haggart. De markant færre transporter smitter af på byggeriets bundlinje og giver desuden et mere sikkert og støjsvagt arbejdsmiljø under konstruktionen.

Der florerer stadig skrøner om, at det er dyrere at bygge med træ, at træbygninger er brandfarlige og hurtigt rådner, at akustikken er dårlig, og at træhuse nødvendigvis må ligne norske skihytter. Men det er alt sammen noget, der kan løses i dag - det er sådan set bare et spørgsmål om design og at have styr på byggeprocessen og arkitekturen.

Overalt i landene omkring os skyder fleretagers træbyggerier op, og snart vil vi med al sandsynlighed kunne følge opførelsen af det ti etager høje trætårn Tower of Wood på havnen i Aarhus. Tårnet vil forhåbentlig give endnu et skub til udviklingen inden for moderne træbyggeri ved i praksis at vise, at træ kan anvendes som det bærende element, både konstruktionsmæssigt og visuelt i fremtidens etagebyggeri. Skal vi for alvor rykke noget i byggebranchen og nedsætte vores CO2-udslip, bliver vi nødt til at løfte blikket fra energirenoveringer og udvide det til også at inkludere selve opførelsen og valget af materialer. Vi skal erstatte andre materialer med træ i det omfang, det giver mening, og i fællesskab løfte den danske byggebranche ind i klimahelterollen som forbillede for andre brancher og nationer.

OM FORFATTERNE

Jakob R. Klaumann er direktør i Dansk Træforening, Niclas S. Bentsen er lektor ved Københavns Universitet, Lone Wiggers er Arkitekt maa & partner i C.F. Møller, Mikael Koch er direktør i Træinformation, Simon A. Beck er konsulent i Træ- og Møbelindustrien, Jan Søndergaard er direktør i Dansk Skovforening, Anders Vestergaard-Jensen er projektleder ved Nordic Secretariat for Wood in Construction, Finn Larsen er seniorspecialist i Rambøll, og Peder Fynholm er Souschef for Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut.

19


Prodema NATURAL WOOD BEAUTY


WE ARE

Maintenance free natural wood

THE WOOD

Industrivej 3B · DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 8033 · www.mras.dk


Annonce

Kunsten at skabe en smuk og holdbar terrasse og bygger man f.eks. en terrasse, er det en garanti for at den vil kunne holde mange år ud i fremtiden.

At skabe en smuk terrasse, som både kan bruges og nydes, er en kunst. Denne kunstart har Saga Wood specialiseret sig i, og de har været med i mange processer, hvor arkitekter og bygherrer har ønsket et terrassemiljø med et helstøbt udtryk. Dertil har de specialiseret sig i at behandle træ således, at det kan klare de nye vejrforhold, vi ser i norden. Tekst af Alexander Tengbjerg

I de senere år, hvor vi har oplevet store klimaændringer med både meget tørt og meget vådt vejr, er det vigtigt at vælge træ som er formstabilt og har en begrænset optagelsesevne af fugt. Således får man en stabil terrasse eller facade, der ikke arbejder, som vi ser det med andre produkter. Det er særligt vigtigt indenfor de mange terrassebyggerier, det er ved at være sæson for. – Saga Wood er et fantastisk produkt til at bygge terrasser af og arbejdet kan udføres af både fagfolk og gør-det-selv entusiaster. Produkterne leveres med en montagevejledning med gode råd som vi anbefaler gennemgået før byggestart, fortæller Christian Thing, direktør i Saga Woods. Når man skal vælge træ, er det især vigtigt at se på træets termobehandling, forklarer Christian Thing

22

Badstue i Oslo Fjord er designet af det dansk-norske arkitektpar; Anna Zeuten og Audun Stjern.

– Hos Saga Wood baserer vi vores termobehandling på en helt ny teknologi, Termo 2.0. Denne behandling er betydelig mere skånsom overfor råtræet sammenlignet med hidtil kendte processer, hvilket giver mindre spild og bedre kvalitet. Samtidig er både energiforbruget og procestiden markant reduceret. Termobehandlingen øger træets stabilitet med og reducerer træets evne til at optage fugt. Disse egenskaber gør termotræ yderst anvendeligt netop til byggeri, hvor høj stabilitet og lav fugtoptagelse er eftertragtede egenskaber, fortæller Christian Thing, direktør i Saga Woods.

– Mange terrassebyggere har måtte sande at man ved brug af f.eks trykimprægneret varer får et billigere produkt, men efter få år har træet arbejdet så meget, at det ikke ligger pænt længere og trænger til en udskiftning. Mange terrasseprodukter leveres ubehandlede og for det meste anbefaler leverandøren at terrassen behandles enter før eller efterlægning, uddyber Christian Thing og fortsætter: – Saga Wood olieimprægnerer produkterne fra fabrik og derfor er der kun behov for at man giver olie der hvor man har skåret i træet, således har man en terrasse, som er færdigbehandlet når den lægges. Den olie som Saga Wood bruger er en raffineret linolie som hærder ud og beskytter træet mod vand og fugt. Denne olie kan også købes som efterbehandlingsolie og er yderst velegnet til vedligehold når der er behov for dette.

”BESKYTTER TRÆET MOD VAND OG FUGT”

Termoprocessen betyder samtidig at træet leveres i holdbarhedsklasse 1, hvilket er den højeste klasse Byggeri + Arkitektur # 94


VÆLG PAROC CORTEX - EN VINDTÆT OG BRANDSIKKER ISOLERINGSLØSNING ®

VIND-, FUGT- OG BRANDSIKKERT TIL ETAGEBYGGERI. Interessen for vindtætte produkter og løsninger er i

kraftig vækst, og med en stor boligmasse er renoveringsbehovet inden for etagebyggeri enormt. De nye byggeregler stiller krav om et lavt energiforbrug. En tæt vindsikring er nødvendig, for at isoleringen skal fungere fuldt ud og leve op til kravene i byggereglerne. Her er PAROC Cortex en særdeles god løsning: isoleringspladen har et yderlag, som gør konstruktionen vind- og fugttæt, samtidig med at den er helt ubrændbar. PAROC Cortex er fremstillet både for at forenkle nybyggeri, til brug ved renovering af etagebyggeri og for at skabe en funktionel klimaskærm. Læs mere på PAROC.DK .


Annonce

TRIPLAN LITE EI 60 brandglasvæg med stålrammeglasdør. Glassene er her fuget med sort brandfuge. Løsningen kan også vælges med transparente glaskanter og klar fuge.

Glasvægge i flot og enkel indretning Hos Movia giver valget af TRIPLAN LITE glasvægssystemet designmæssig frihed – også ved ekstra høje krav til brandmodstandsevne

Det betyder, at glasvægssystemet dækker alle gængse lyd- og brandkrav i samme minimalistiske design.

Triplan har leveret glasvægsløsninger til ATP i kontorbygningen på Gammel Køge Landevej i Valby, som huser Movias administration. Bygningen er fra midten af 1980’erne og har for nylig gennemgået en større istandsættelse og indretningsmæssig fornyelse.

• • • •

Øverst på listen var ønsket om et moderne arbejdsmiljø med åbenhed og transparens – og samtidig en effektiv arealudnyttelse. Glasvægge blev derfor en naturlig løsning, både i Movias mødecenter i stueetagen med en række glasmøderum i forskellige størrelser og på kontoretagerne, der er udformet som moderne storrumskontorer med møderum, stillezoner og tekøkkener. På alle etager er det gennemgående tema glasvægge med slanke sorte profiler og glasdøre i fuld højde. Hængsler og låsekasser er valgt i samme sorte farve. Sammen med trægulvene giver det en varm og indbydende atmosfære.

5 ETAGER MED GLASVÆGGE I MINIMALISTISK DESIGN

Der var et stort ønske om glasvægge i ét gennemgående design på alle etager – på trods af områder i bygningen med ekstra høje krav til både lyddæmpning og brandmodstandsevne.

24

TRIPLAN LITE GLASVÆGSSYSTEMET

TRIPLAN LITE EI 60 brandglasvæg med stålrammeglasdør. Glassene er her fuget med sort brandfuge. Løsningen kan også vælges med transparente glaskanter og klar fuge.

Derfor faldt valget på Triplans glasvægssystem TRIPLAN LITE, som er udviklet med det mål at få et ensartet design – selvom der kan vælges mellem vidt forskellige egenskaber. TRIPLAN LITE er et enkelt og minimalistisk glasvægssystem – ens for systemet er de smalle profiler og enkle karme til glas- eller trædøre.

PATENTERET BRANDGLASLØSNING

Triplan har udviklet en ny brandgodkendt og patenteret glasvægsløsning, som en del af TRIPLAN LITE glasvægssystemet, og hos ATP gav denne løsning mulighed for at skabe et homogent design i indretningen af Movias lokaler, hvor transparens, åbenhed og fleksibilitet i indretningen var i fokus.

GLASVÆGGE MED MANGE EGENSKABER – I ÉT DESIGN

Med godkendelsen af ny brandglasvæg er Triplans glasvægsserie TRIPLAN LITE nu komplet.

Glasvægge i samme minimalistiske design uanset lyd- og brandkrav til væggen Brandklassifikation fra EW 30 til EI 60 Lydklassifikation op til 50 dB Ny glasdørsløsning med mulighed for individuelt design

OM TRIPLAN

Triplan er en solid, dansk håndværksvirksomhed med 70 års erfaring, som leverer produkter i høj kvalitet til professionelle byggefolk, der arbejder med både store og små byggerier. Med produktion i Danmark kan Triplan levere hurtigt og er ikke bange for at kaste sig ud i specielle løsninger. De udvikler og forbedrer konstant deres produkter, så både standard- og specialløsninger lever op til de senere års skærpede krav til både teknik, arkitektur og dokumentation. Hos Triplans hjemmeside kan man hente projekteringsmateriale i form af detaljetegninger og bygningsdelsbeskrivelse, og ønskes sparring om projekter eller yderligere information, stiller deres team af arkitektrådgivere og projektkonsulenter gerne op med al deres erfaring og ekspertise.

Byggeri + Arkitektur # 94


RMIG City Emotion

we make ideas come to life

RMIG PERFORERING OG STRÆKMETAL

Form og funktion i fuldendt balance RMIG CITY EMOTION HJÆLPER ENTREPRENØRER, HÅNDVÆRKERE OG ARKITEKTER MED AT FULDENDE BYGGEPROJEKTER, DER ER BÅRET AF ÆSTETIK OG TRIVSEL Når dygtige fagfolk får mulighed for at realisere deres planer, kan der opstå både kreativt og bæredygtigt byggeri, der i udstrakt grad også tager hensyn til brugernes hverdag. Klimavenlig solafskærmning er et godt eksempel på, hvordan en bygning kan bidrage positivt til byrummet og samtidig styrke trivslen for de mennesker, der benytter bygningen i det daglige. Hos RMIG er vi stolte over at hjælpe byggebranchen med at udvikle løsninger, der overbeviser æstetisk, reducerer ressourceforbruget og er sikret en lang levetid. Som verdens største producent af perforeret metal stiller vi vores knowhow og udviklere til rådighed for alle, der deler vores nysgerrighed og vil gøre en forskel, der rækker flere generationer frem i tiden. Kontakt os eller se flere inspirerende eksempler på city-emotion.com RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup | Tlf.: 44 20 88 00 | cityemotion@rmig.dk | www.city-emotion.com


Annonce

Helhedstænkning baner vejen for et godt byggeri Når helhedstænkning og totalleverancer giver gevinster til et projekt, er det bl.a. fordi det betyder solid planlægning, kortere arbejdsgange og færre fejl. Til komplekse byggerier er det samtidig en god mulighed for at kunne imødekomme skærpede krav fra arkitekter og bygherrer.

at følge processen hele vejen fra rådgivning, design og konstruktion til produktion og montage.

Tekst af Rune H. Jensen

Minutiøs planlægning. Grundighed. Detaljebevidsthed. Og helhedstænkning. Det lyder måske tørt, men det er ikke desto mindre faktorer, der er afgørende for, at innovative og kreative projekter når helt i mål og gør vision til virkelighed:

samarbejdspartnere såsom arkitekter og bygherrer for at definere de helt rigtige parametre og værdier, som vi kan stå inde for og som holder.

FØLG PROCESSEN HELT TIL DØRS – Èt er teori, noget andet er praksis. Når vi taler meget store og komplekse byggerier, kræver det helhedstænkning fra start til slut over en måske mangeårig periode.Til nytænkende og komplicerede projekter som f.eks. Experimentarium i Hellerup eller BLOX i København, kan der være udfordrende ønsker eller skærpede krav til tolerancer og præcision, der skal imødegås, siger Steen K. Bojesen fra CSK Stålindustri. – Derfor er det vigtigt at bruge lang tid på at planlægge, sparre, koordinere og mødes med

26

Som projektdirektør hos CSK Stålindustri har Steen K. Bojesen en stålsat tro på, at alt kan lade sig gøre med stålet som byggemateriale. Virksomheden har i dag ca. 325 medarbejdere og er en førende danske specialist inden for alle typer stålkonstruktioner, specialdesign, trapper, glasværn og altaner i egenproduktion.

– Når vi kan varetage hele paletten og hele leverancen, er der trods alt langt mindre risiko for fejl, og der er kortere arbejdsgange for bygherre – uanset om der er tale om mindre eller meget omfangsrige opgaver. Alsidighed og planlægning ned i de mindste detaljer er bestemmende parametre for, at et projekt glider. Dér har vi erfaringen og kan eksekvere, når tingene skal planlægges, gøres ordentligt og til tiden. – Det er rigtig vigtigt for et projekt, at der er grundighed og et godt flow i processen, også når der er en meget presset tidsplan, fordi byggeresultatet jo får daglig betydning for mennesker i mange år frem. Derfor kræver det erfaring, kreativitet og ikke mindst helhedstænkning at skabe projekter med lidt ekstra dimensioner på alle fronter, slutter Steen K. Bojesen.

Med over 20 års erfaring med stålkonstruktioner er man ikke i tvivl om, at en helhedsorienteret tilgang til et projekt er en klar fordel. Derfor sætter den vestjyske virksomhed også en ære i Byggeri + Arkitektur # 94


COVER i filt, Økonomi og indenrigsministeriet, København

Skab arbejdsro med Fraster filt Indretning - Rumdeling - Akustik - Dekoration - Afskærmning

COVER i filt, Københavns kommune

Fraster

Liåvej 9a

8600 Silkeborg

Danmark

post@fraster.dk

tlf. +45 87 88 22 44

www.fraster.dk


28

Byggeri + Arkitektur # 94


Et ikonisk vartegn i pagt med naturen

For enden af en 900 meter lang boardwalk i Gisselfeld Klosters Skov rejser et 45 meter højt, timeglasformet tårn sig. EFFEKT Arkitekter har tegnet tårnet, der giver en spændende oplevelse og et nyt perspektiv på naturen. Tekst af Julie Salkvist. Fotos af Effekt Arkitekter

Tårnet er den første af sin slags i Skandinavien, og for arkitekterne bag var ideen til tårnet resultatet af en lang proces med mange faktorer og mange involverede parter. Toni Rubio Soler, arkitekt MAA M.Arch, hos EFFEKT Arkitekter, fortæller:

ET ABSTRAKT OBJEKT I ET NATURLIGT MILJØ

– Efter mange forskellige retninger og skitser kunne vi se et stort potentiale i et timeglasformet tårn med en rampe, der snor sig opad som en spiral. Dels fordi den store platform på toppen muliggør mange besøgende samtidig, og dels fordi et stort fodaftryk er med til at stabilisere hele tårnet. Vi prøvede at se det ud fra hvordan man som besøgende ville opleve det. Vi kunne også godt lide enkelheden og skønheden i hyperboiden, der samtidig har en kompleks geometri med kontinuerligt skiftende overflader. Et abstrakt objekt som det, i så stor målestok og i et naturligt miljø, ville give uendelige meninger og endeløse opfattelser, når det ses langt væk fra, fra bunden, indefra eller fra luften.

og Bregentved Gods, hvilket også gør det til et godt bæredygtigt valg, og samtidig føles det meget behageligt at gå på, siger Toni Rubio Soler. Han fortæller, at ligesom i de fleste byggeprojekter har økonomien i dette projekt været en udfordring. Tårnet skulle oprindeligt være 60 meter højt, så det første de gjorde var at skalere det ned. Ambitionen om at forenkle designet og elementerne hjalp derfor også meget i forhold til at nå målet. – Det har været meget en spændende proces og Camp Adventure har været fantastiske at arbejde sammen med. De er meget entusiastiske, og de

ENKELT DESIGN OG BÆREDYGTIGE MATERIALER

– Den vigtigste ambition i forhold til designet var at gøre det så enkelt som muligt. Ikke at have nogle unødvendige elementer, men kun beholde holde de væsentlige – i dette tilfælde kun to: Rampen og strukturen, der understøtter den, og at designe disse elementer på den bedst mulig måde. – Af samme grund var valget af materiale også essentielt. Hvordan bygger man i et naturligt miljø? Vi fandt ud af, at forvitret stål har mange kvaliteter og ville passe perfekt i naturen, da forvitret stål fremtræder rødbrunt ligesom de fleste træstammer i den danske natur. Den merværdi at det er vedligeholdelsesfrit, er samtidig utrolig vigtig ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Vidste du, at hvis Eiffeltårnet ville være bygget i forvitret stål, ville Paris spare 8 tons maling hvert år? Det bliver interessant at se, hvordan farvetonen og teksturen på tårnet ændrer sig over tid – det bliver helt sikkert med en meget smuk ældning. – Det andet materiale, der er anvendt, er egetræ fra lokale produktionsskove: Gisselfeld Kloster Byggeri + Arkitektur # 94

– Det er visionen med tårnet at give en spændende oplevelse og gøre det tilgængeligt for alle at opleve naturen fra et meget anderledes og usædvanligt perspektiv. I den forstand er hele boardwalk-ruten en del af denne oplevelse, og noget meget vigtigt er, at vi også beskytter skovens eksisterende miljø. Det er vigtigt at bemærke, at de mest besøgte natursteder i Danmark er skovene, selv om de er meget små i forhold til skovene i noget andet land i Europa. Vi mener, at det vil blive et milepælsprojekt at kombinere fritids- og uddannelsesfaciliteter samtidig med at naturressourcerne beskyttes. Tårnets øverste platform er 140 meter over havets overflade og er det højest tilgængelige punkt på Sjælland. I klart vejr er der udsigt 50 km til København og Malmø mod Nord samt over Sydsjællands bakkede landskaber mod syd og øst. Tårnet åbnede for offentligheden den 31. marts 2019, og fik mere end 2.500 besøgende første dag.

FAKTA OM PROJEKTET - AKTØRER:

Arkitekt: EFFEKT Arkitekter Bygherre: Camp Adventure Entreprenør: Levi Jensen Aps Landinspektør: Landinspektørfirmaet LE34 AS Rådgivende ingeniører: Arup havde en meget stærk beslutning og stor ambition om at få projektet til at ske fra dag ét. De har hele tiden haft tillid til og respekteret vores arbejde, hvilket gjorde processen og dialogen meget frugtbar lige fra konceptfasen og indtil den fuldstændige realisering, siger han og tilføjer:

FAKTABOKS - PRISER:

German Design Council Award – Vinder af “Best of Best - Innovative Architecture” 2017 ICONIC Award – Vinder af ”Visionary Architecture” Sydkystens bedste turismeinitiativ i 2018

BESKYTTELSE AF SKOVENS EKSISTERENDE MILJØ

– Processen har også haft et meget atypisk designbrief, og især i starten havde vi en del brainstormidéer! En sjov historie jeg kan fortælle er, at vi oprindeligt havde en idé om at tårnet skulle indeholde fugle og/ eller aber og blive til en form for kæmpevoliere. Denne idé blev dog udfaset til fordel for at beholde den eksisterende natur som hovedattraktion.

29


Annonce

Renovering med øje for husets sjæl og indeklimaet meget smalle og homogene profiler og oplukkene er indadgående. Systemet er med ”skjulte rammer” og specielt konstrueret til en hurtig og effektiv fremstilling af vinduer og vinduesbånd med etagehøje glaspartier. Med dette system kan man også opnå U-værdier på passivhusniveau.

Manglen på ressourcer har tvunget os til at tænke kreativt. I stedet for at rive ned og bygge nyt, er vi begyndt at optimere og opgradere den eksisterende bygningsmasse. Schüco har længe været på forkant med udviklingen af systemløsninger til renoveringsopgaver og kan i dag præsentere løsninger, der tager højde for både energi, indeklima og design.

SKAB DE BEDSTE ARBEJDSBETINGELSER

– Skal man ned og lave småsprossede vinduer, ja så går man ikke på kompromis med U-værdi og komfort. Det er blevet brugt på Søborg Møbelfabrik og i Valby, hvor et gammelt industrikompleks i tegl mellem Kløverbladsgade og Carl Jacobsen Vej blevet renoveret, så det i dag fremstår som et råt og inspirerende kontorbyggeri, hvor nogle af Danmarks største kreative hoveder sidder og arbejder. Sådanne steder kan man bare ikke gå på kompromis med indeklimaet, afslutter Werner Paugan.

Tekst af Alexander Tengbjerg

Hvorfor bygge nyt når man kan bevare? Overalt ser man gamle bygninger, der er blevet til gennem godt håndværk, og har både charme og sjæl i dag. Særligt industrielle teglstensbyggerier hitter, hvad end man ønsker at indrette en ny tegnestue eller nye lejligheder i en rå New Yorker-stil. Men de gamle bygninger lever, til trods for deres kvaliteter, ikke op til nutidens krav for energiforbrug og indeklima. Men hvordan renoverer man en bygning, så den lever op til vores krav, men samtidigt beholder sin historie og udtryk? – Hos Schüco og Jansen har vi udviklet systemer til vinduer, døre og facader til at kunne imødekomme miljø- og energikrav, og som er tilpasset renoveringsprojekter, hvor udtrykket forbliver det samme ved facaden. Indholdet inde i profilerne er til gengæld en 3-lags termorude med superisoleringsevne. Med fokus på slanke profiler, indbyggede funktioner og stilrene detaljer har vi udviklet en standardportefølje, som opfylder de fleste krav,

30

ALUMINIUM: EN LANGSIGTET LØSNING

fortæller byggeteknisk rådgiver hos Schüco, Werner Paugan og fortsætter:

Beregninger foretaget af rådgivningsfirmaet Drees & Sommer og PE International dokumenterer, at aluminium og træ er ligeværdige byggematerialer med tanke på energiforbrug, CO2-aftryk og genanvendelighed. Materialet har en vurderet levetid på 50 år og ved genanvendelse kræves kun 5-7 % af den energimængde, som anvendes ved førstegangsproduktion.

– Ser man på renovering og vinduer i ældre industriområder, er vores Schüco AWS 75 WF.SI+ vinduessystem i aluminium helt ideelt. Systemet har Byggeri + Arkitektur # 94


ENESTÅENDE OVERFLADER

MERE END ET BESKRIVELSESVÆRKTØJ

Belægning, overflader og design heroal tilbyder et omfangsrigt farve- og designudvalg til rulleskodder, solsafkærmning og rulleportsystemer med næsten ubegrænsede designmuligheder. Således kan du benytte heroal systemer til at skabe en perfekt farvekoordineret afstemt facade eller sætte et bevidst præg. For yderligere information www.heroal.dk

Med MBA får du gratis anvisninger på både nybehandlinger og restaureringer MBA er byggebranchens eneste og største neutrale anvisningsværktøj, når det gælder anvisninger på såvel nybehandlinger som renoveringer. Hver måned henter mere end 4000 branchefolk beskrivelser, tekniske artikler, prøvemetoder eller kvalitetssikringsmateriale på mba.malermestre.dk

EKSKLUSIVE FARVER Belægning er muligt med Les Couleurs® Le Corbusier farver

Det er gratis, og hvis du har brug for faglig assistance, udover hvad du kan finde her, så kommer du let i kontakt med vores eksperter.

Malerfagets Behandlingsanvisninger

PERSIENNER | MARKISER | RULLEPORTE VINDUER | DØRE | FACADER | SERVICE

Byggeri + Arkitektur # 94

MBA-rød-XXXXXX-B98xH268mm-okt18-01.indd 1

31

05/11/2018 14.37


Annonce

32

Byggeri + Arkitektur # 94


Annonce

At se sig selv rigtigt Man kender det godt… Man står i prøverummet og prøver tøj. Er det virkelig sådan jeg ser ud?”. Mange lyskilder, særligt LED og halogen giver en kold atmosfære til rummet, og afspejlingen kan ligefrem virke misvisende. Nej, spejle og kunstig belysning er ikke altid vores bedste venner.

MIRALITE NATURA er det første og eneste af sin slags. Et spejl med et specialudviklet filter der afbalancerer koldt lys korrekt. Den naturlige tone i spejlet modvægter den grønne nuance som findes i et standardspejl. Miralite Natura producerer en mere troværdig afspejling af virkeligheden sammenlignet med traditionelle spejle. En afspejling der er mere naturlig og virkelighedstro.

ÆSTETIK OG KOMFORT

Ferskenfarven i Miralite Natura giver en mere afrundet og autentisk afspejling. En afspejling som gør ens refleksion mere tilfredsstillende og letter humøret. Spejlet er med til at skabe en mere lys og velkommende stemning, som forbedrer ethvert rum og fremmer følelsen af velvære. Hvad end det drejer sig om indretning af badeværelse, prøverum, hotelværelse, entré… MIRALITE NATURA bidrager med en æstetisk varme og rolig atmosfære.

INTERIØR DER SKABER FORRETNINGSMÆSSIG VÆRDI

Tøjmærket Esprit testede Miralite Natura på mere Byggeri + Arkitektur # 94

end 600 mennesker, i en af deres butikker i Paris. Resultatet var imponerende og havde en afgørende og målbar effekt på, hvordan rumkvaliteten blev opfattet. For at kunne bevise effekten på kundernes beslutningstagen, blev kun nogle omklædningsrum udstyret med spejlet mens andre forblev uændret. Resultatet fra de prøverum hvor Miralite Natura var monteret var, at 14 % af kunderne oplevede prøverummene som værende lysere. 7 % følte at prøverummene havde en bedre og ’rarere’ atmosfære, og 7 % oplevede en varmere og blødere stemning i rummet. Salget fra prøverummene med Miralite Natura steg med 6 % i forhold til prøverummene med traditionelle spejle, og hele 7 % flere købte tøjet, efter at have prøvet det på. I alt steg butikkens omsætning med 6%.

INNOVATIV OG PATENTERET TEKNOLOGI

Miralite Natura er opbygget af et gennemsigtigt Planclear glas, et naturligfarvet nanometrisk filter, et lag sølv samt et lag beskyttende maling. Som et-

hvert andet spejl kan Miralite Natura bearbejdes og formes efter behov. Spejlet kan skæres til næsten alle former, og der kan bores huller samt afrundes kanter. Spejlet kan også skræddersyes med logo eller design, som bliver sandblæst eller indgraveret på spejlets bagside. Hertil er Miralite Natura CEmærket og har modtaget et European Technical Assessment ETA 17/0457, givet af EOTA. GLASSOLUTIONS kan som eneste leverandør tilbyde Miralite Natura, da det er et patenteret produkt udviklet af Saint-Gobain. EOTA er den europæiske organisation for teknisk vurdering inden for byggevarer. EOTA sikrer, at eksempler på bedste praksis deles mellem medlemmer og har samtidig til formål at fremme effektivitet og yde bedre service til industrien. EOTA beskæftiger sig også med spørgsmål vedrørende fremstilling og anvendelse af byggematerialer og fremmer innovation inden for byggeri.

33


Annonce

Gudenåsprojektet

Nytænkning og forenkling i nyt rækkehusbyggeri Signatur Arkitekter opfylder kundernes øgede krav til godt indeklima ved at vælge Horn-Groups LivingBetter Energi- og indeklimaløsning til eksklusive rækkehuse ved Gudenåens bred. Fire spændende rækkeboliger i første række til Gudenåen i Langå tegnet af Søren Nørgård fra Signatur Arkitekter er under opførelse. De fire rækkehuse er i halvandet plan med trempel mellem hver. Hver bolig udgør 138 m2, inkl. to hemse. Rækkehusene opføres som boliger i topkvalitet, hvor funktion, komfort, stil og æstetik smelter naturligt sammen med kravet om det bedst mulige indeklima og optimal bæredygtig energiløsning. Planløsningen består af et stueplan med entré, gæstetoilet og ét stort, fusioneret køkkenalrum og stue, hvorfra man åbner ud til en privat have. Førstesalen åbner op til en fantastisk udsigt over naturen og vandet, og byder på fire soveværelser samt et stort badeværelse. De to rummelige hemse pryder tagetagen øverst – med boligens måske bedste udsigt. Alle materialer er valgt med omhu og med fokus på høj kvalitet. Den naturskønne adresse emmer af idyl, med grønne omgivelser, skoven og ikke mindst Gudenåen direkte for sine fødder. Interessen for de eksklusive rækkehuse har været stor og tiltrukket kvalitetsbevidste købere med krav til både et godt indeklima og bæredygtige løsninger som skåner miljøet. Valget af LivingBetter energi- og indeklimaløsning var lige til. Husene skal opfylde målgruppens

34

høje krav. Det har Signatur Arkitekter sikret ved at indgå en aftale med Horn-Group om levering af LivingBetter løsningen. Princippet med, at al lufttilførsel sker med frisk forvarmet luft gennem ventilationsvinduer i kombination med en højeffektiv IKM udsugsvarmepumpe lever til fulde op til både målgruppens og de byggetekniske krav I BR2018 eller BR2020. Der opnås store installationsmæssige fordele da løsningen ikke kræver kanalføring til indblæsningsluft, men alene udsug fra køkken, bryggers og bad. Afkastluften udnyttes til at lave

Tingager i Randers

og 110m2 og opført i gode materialer og godkendt til BR2018. Valget af LivingBetter er igen sket ud fra ønske om bæredygtighed, forenkling og for at undgå for meget kanalføring og nedhængte lofter i de relativt små boliger. De valgte IKM varmepumper har også her vist sig meget energi-effektive og den støjsvage konstruktion gør den velegnet til mindre boliger. LivingBetter energi- og indeklimaløsning udbydes Horn-Group Aps., som har udviklet ventilationsvinduet. Det sker i samarbejde med IKM A/S, som er førende eksperter og udbydere i Danmark af højeffektive udsugsvarmepumper. Løsningen opfylder Bygningsreglementet og leveres med fuld dokumentation for hvert byggeprojekt til brug i BE18 og for energimærkning. LivingBetter er på kort tid taget i anvendelser i mere end 50 en-familieboliger landet over. LivingBetter blev fornylig nomineret til den tyske energiefficienspris.

varmt vand og varme. Dermed er der sparet et ventilationsanlæg, fjernvarmeopkobling, en udvendig varmepumpedel og opgravning til jordvarme. Forhold som har gjort den samlede grønne LivingBetter løsning økonomisk attraktiv. Boligerne forventes at stå færdige i august, 2019. Signatur Arkitekter har erfaringerne med LivingBetter løsningen fra et rækkehusbyggeri på Tingager ved Randers. Her er boligerne mellem 92m2

Gudenåsprojektet

Byggeri + Arkitektur # 94


Fremtidens facade er dokumenteret bæredygtig

VIDAR

Robinievej i Albertslund Arkitekt: ONV Arkitekter + Jaja Architects Entreprenør: Scandibyg

– teglspån til lette facadekonstruktioner

• Tegl i verdensklasse • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 31 kg/m2 • Uorganisk montagesystem • Økonomisk fordelagtigt

Ravnkildevej i Aalborg Arkitekt: KAAI + EFFEKT Entreprenør: MT Højgaard

– facadesystem med naturskifer

• Ægte spansk skifer • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 24 kg/m2 • Økonomisk fordelagtig • 4 forskellige montagesystemer salg@komproment.dk

·

www.komproment.dk Jellingvej 11 DK-9230 Svenstrup Tel.:+45 9652 0710 Fax:+45 9652 0111


Annonce

De usynlige gulvlæggere Arkitekter, entreprenører og bygherrer landet over har i stigende grad fået øjnene op for de væsentlige fordele, som de nye muligheder inden for gulvlægningsløsninger tilbyder. Med en totalhærdetid på kun to timer er der store besparelser at hente i omkostningerne til byggetid, produktionstab for industrien eller genhusninger af beboere.

har vi kunne planlægge arbejdet nøje på forhånd, fortæller ejer og projektleder Palle Olsen og peger på, at hærdetiden på kun to timer muliggør netop denne effektivitet.

Et stenkast fra Vestskoven i Albertslund ligger Morbærhaven, der er en samling af over 1000 ungdomsboliger opført i 1970. Her læser, hviler og hygger de studerende sig, når de ikke sidder på skolebænken i de omkringliggende skoler. Der er en tæt mennesketrafik på gange og fællesarealer især i morgen- og aftentimerne.

– I Morbærhaven har vi udført gulvlægning på otte gangarealer på omkring 600 m2. Gennem tæt dialog og samarbejde med bygherre og entreprenør

36

GNIDNINGSFRIE LØSNINGER

Hærdetiden og kvaliteten har skabt opmærksomhed hos arkitekter og entreprenører, der ofte møder en bekymring om eksempelvis genhusning eller produktionstab. Konceptet har vundet indpas i mange andre lande som eksempelvis Norge, hvor man primært bruger disse løsninger. Men i Danmark begynder Palle Olsen nu altså også at se en stor interesse:

Tekst af Elias Inceer

Derfor var det for bygherren vigtigt, at al arbejdet i forbindelse med en større renovering kunne foretages så effektivt og gnidningsfrit som muligt. Herunder var især gulvudlægning en høj prioritet, da man ikke ønskede at lukke ned for gangarealerne og derved skulle genhuse og forstyrre beboerne i længere tid. Det blev muligt med J & S Fugefri Industrigulve:

ret, forarbejdet, udlagt gulve, rengjort og åbnet op igen. Ved fyraften de pågældende dage var gulvet fuldt ud brugbart, fortæller Palle Olsen.

SÅ USYNLIGE SOM MULIGT

J & S Industrigulve arbejder med blandt andet AcryliCons langtidsholdbare, miljøvenlige og giftfrie gulvløsninger uden opløsningsmidler. De sikrer beboernes sundhed, sikkerhed og trivsel under og efter et udlægningsprojekt: – Det lyder lidt pudsigt, men desto mindre man lægger mærke til os, desto bedre har vi gjort vores arbejde. I Morbærhaven havde vi et arbejdsvindue på seks timer. Inden for dette vindue fik vi afspær-

– Med produkter som AcryliCon Flake System, som har været anvendt i Morbærhaven, kan man formindske beboergener, byggetid og omkostninger drastisk. Det giver i øvrigt entreprenøren mulighed for at lade øvrige håndværkere og materialer komme til hurtigere. Det møder vi en stor interesse for - især i disse tider, hvor der bygges og renoveres løs landet over, afslutter Palle Olsen. Udover beboelse peger han på butikker, supermarkeder, hospitaler, stadionfaciliteter og fødevareindustrien som nogle af de brancher, der i høj grad nyder godt af kortere hærdetid og produkternes høje slidstyrke.

Byggeri + Arkitektur # 94


Sov trygt

MENS VI

BYGGER FOR DIG

Du slipper for bekymringer, når Dansk Boligbyg opfører dit byggeri. Vi holder styr på processen, holder dig informeret og overholder de aftaler, vi indgår. Så du får byggeriet færdigt, solidt og klart som du drømmer om. Vores engagerede bygge- og projektledere har overblikket og tager ansvar for, at du får dit byggeri i hus. Vi bygger værdi i dit byggeri. Se mere om Dansk Boligbyg, vores værdier og referencer på danskboligbyg.dk

Tlf.: 76 27 50 00 . www.dbb.as . Horsens . Aalborg . Odense . Roskilde


Et tilbageblik på Tate Modern 1+ 2 AF JACQUES HERZOG

38

Byggeri + Arkitektur # 94


Det er sjældent, at man som arkitekt har muligheden for at vende tilbage til et projekt 20 år senere. Og det er endnu mere sjældent at kunne arbejde videre med netop det projekt, som gav tegnestuen et internationalt gennembrud, ligesom Tate Modern for schweiziske Herzog & de Meuron. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Grundlægger af tegnestuen Herzog & de Meuron og Pritzker Prize vinder, Jacques Herzog, holdt under Cevisama-messen i Valencia et foredrag om den kreative proces på de to Tate Modern projekter, og Byggeri+Arkitektur havde muligheden for at deltage.

EN VISION OM AT BRINGE BYEN TIL BYGNINGEN

Jacques Herzog ser omdannelsen af Bankside Power Station til Tate Modern som grundstenen i tegnestuens karriere og vel også for alle de andre parter på projektet. Hvis man skal være en international tegnestue, så er det ifølge Herzog vigtigt, at den engelsksprogede del af verden får øjnene op for én, og her har projektet været en stor del af forklaringen på Herzog & de Meurons udvikling. Herudover har projektet for Herzog givet anledning til en del refleksion over arkitekturens udvikling for Herzog, da Londons transformation som by fra 1980’erne til i dag er så overvældende, at der er helt nye udfordringer, såsom at svare igen på det monotone etagebyggeri og glasbygningernes dominans af horisonten. Kraftværket er bygget i 1960’erne, og som mange andre industrielle bygninger fra den periode er kraftværket bygget som et slot, hvor bygningens indre er fuldkomment skjult for offentligheden. Dengang byggede man en majestætisk bygning, som bare skulle forholde sig til horisonten – og der er for eksempel blevet flirtet med at give bygningen visse træk fra katedraler. Samtidig har landskabet udelukkende til formål at skjule bygningen, således bevoksningen og molen foran fremstår som en del af en fæstning, der beskytter bygningen. Herzog & de Meurons grundlæggende koncept var at beholde bygningens nøgne og rå æstetik, som afspejler den originale ide, samtidig med arkitekterne ønskede at bringe byen til bygningen. Jacques Herzog fortæller, at man vandt arkitektkonkurrencen på den direkte tilgang og enkelthed, hvor de den brutale skønhed blev accepteret og imødekommet – den gav en vigtig energi og ærlighed, som tegnestuen ønskede at bevare ud fra en filosofi om, at en bygning som den er et redskab til at se fortiden og gøre den tilgængelig for alle. For at gøre bygningen mere åben og imødekommende skabte Herzog & de Meuron en horisontal bjælke – en linje af lys – som giver en kontrast til den mørke og tunge Byggeri + Arkitektur # 94

bygning. Herzog pointerer, at det i dag virker som en naturlig løsning at lande bygningen på jorden og skabe et helt nyt, grønt areal foran bygningen, som en park, men der var ingen andre arkitekt-teams, som havde foreslået den løsning. Med græsplæner og en beplantning af birketræer var målet at skabe et rum for alle – ikke kun et sted for kunstelskere – som alle frit kan bevæge sig igennem Millennium Bridge var en del af planen for området allerede dengang, og ud over at skabe liv i området, så er den med til at understøtte aksen mellem St Paul’s Cathedral og museet, pointerer Jacques Herzog og minder os om, at Tate Modern er det mest besøgte museum for moderne kunst i verden – og det kan kun lade sig gøre, fordi det er en enorm bygning. Man kan faktisk sammenligne rummet i kraftværkets turbinehal med rummet i St Paul’s kuppel.

RUM TIL EN NY TYPE KUNST

Herzog & de Meurons plane for det indre var at fjerne al maskineri, men ikke ændre på arkitekturen. Der blev gravet ud ned til det laveste punkt, så man kunne fremhæve selve rummet i turbinehallen mest muligt, hvilket er det centrale rum, da det med sin størrelse og proportioner muliggør en ny type af kunst, såsom The Spider af Louise Bourgeois og

The Sun af Olafur Eliasson. Herzog fremhæver, at man på det tidspunkt i London slet ikke var interesseret i kunst fra Europa og USA eller resten af verden. På det Old Tate var der et klart fokus på britisk kunst, og med ankomsten af Tate Modern i London skete der et klart skifte i kunstverdenen, som også handlede om at gøre plads til det midlertidige, interaktive og uventede, hvilket er en modsætning til de traditionelle og mere alvorlige gallerier. Jacques Herzog har gennem årene haft en fantastisk dialog med lederen af Tate Modern, Sir Nicholas Serota, og da tegnestuen fik go for Tate Modern 2 tilbage i 2006, var det overordentlig interessant at kunne videreføre sine ideer. I mellemtiden havde glasbyggerier skudt op i stort omfang på bredden af Themsen, og de var ved at kvæle Tate Modernbygningens arkitektur, så for Jacques Herzog var på tide at kæmpe tilbage. Og det var nødvendigt

at handle hurtigt, da der på grunden var der ledigt område, hvor tre store olietanke blev gravet op.

FLOWET GENNEM BYGNINGEN DEFINEREDE ARKITEKTUREN

Herzog & de Meuron startede igen fra bunden med den eksisterende struktur, hvor hullet efter olietankene gav nogle kapel-agtige rum, som var med til at forme Tate 2. Tegnestuens koncept var fra starten at skabe en organisk sti gennem de forskellige bygninger op til broen mellem de to sider. Ifølge Jacques Herzog var det flow definerende for projektet, hvor man får en fornemmelse af at bevæge sig gennem et landskab. Det vigtige har været, at begge dele af museet skal styrke hinanden som én samlet organisme. Arkitekterne eksperimenterede en del med layoutet af bygningens forskellige rum, som man frit kunne vende og dreje – nærmest som børn, der leger med en stabel sukkerknalder. Det giver den ultimative frihed, hvor man undervejs i processen kan lave ændringer, men Herzog & de Meuron kom frem til, at det vil være alt for overvældende i forhold til den ældre bygning, hvis man lod dem være synlige. Samtidig består de omkringliggende bygninger af glas, så det var vigtigt at skille sig ud, og på den baggrund valgte man mursten, som forbinder de to bygninger, pointerer Herzog. En glasoverflade vil også være fuldstændig fremmed i forhold til bygningens industrielle historie. Han fremhæver, at tegl som facademateriale skjuler betonen som et lag af stof i en pyramide-form, hvor murstene giver en klar kontrast til nabobygningerne, samtidig med materialet tilfører projektet en transparens, da man udefra kan se lyset i bygningen gennem facaden. Tate 2 giver et væld af nye muligheder for kunstnere, kuratorer og gæster – man kan for eksempel se ind i turbinehallen på en helt ny måde. Men det primære greb for Jacques Herzog har været at betragte den nye bygning som et landskab, man bevæger sig igennem, hvor trapperne ændrer sig løbende og er ikke-lineære, ligesom lofterne i de forskellige rum skifter fra det rå og industrielle til lave, flade lofter til glaslofter, hvilket alt sammen kan udnyttes i forhold til de enkelte kunstværker. Der er samtidig et flow mellem de offentlige steder og museets steder – det er ligeværdigt, og mange af kunstværkerne kan indtages rent fysisk. Ligesom i et landskab har man mulighed for at mødes mange forskellige steder i bygningen, hvor der også er mindre, intime rum ved siden af de monumentale rum.

39


Annonce

Den effektive montage Pro Montage A/S er i gang med renovering af et tidligere maskinværksted, som skal omforandres til en Harald Nyborg, der får et nyt, stilfuldt udtryk. Pro Montage beklæder bygningen med et sandwichpanel i en tykkelse af 240 mm. med en profilering i Mico 25 Ral 9005. Sandwichpaneler er leveret af ArcelorMittal Construction, og de er monteret på en hatteprofiler, som igen er monteret direkte på linjebetonelementer. Hatteprofiler bukker og leverer Pro montage selv. Ibrugtagninger er ca. uge 32 i 2019 Bygherre er Harald Nyborg Totalentreprenør er Lyngby Entreprise

40

Byggeri + Arkitektur # 94


LOUVRE SMEDEJERNSTAGVINDUER TIL BEVARINGSVÆRDIGE EJENDOMME SAXO NATURSKIFER TIL TAG OG FACADE


Europæisk boligbyggeri – hvilke tendenser bliver afgørende? Man har altid forsøgt at bygge til både samtidens og fremtidens liv. Nu i 2019 er det dog klart, at kultur og krav kan ændre sig stærkt indenfor et nybyggeris forventede levetid. Men hvordan ændrer livet sig? Indlæg af Anders Bjerre, seniorforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning og Danmarks repræsentant i EUROCONSTRUCT samarbejdet

Efter finanskrisen kom boomet. I de 19 Euroconstruct-lande steg boligbyggeriet målt i værdi med ca. en tredjedel fra 2013 til 2018, men ifølge Euroconstructs prognoser for 2019-21 afløses opsvinget dog af nær-stagnation. Nybyggeri vokser under 1 % om året frem til 2021, med svagest vækst i boligbyggeriet og lidt mere i det øvrige byggeri. Dette skift giver et helt andet marked, også for arkitektbranchen. Det bliver vigtigere at fokusere på de lande, hvor der trods alt er nogen opgang, da det er svært at komme ind på nedgangsmarkeder. Og man må se mere nuanceret på hvad der stiger og hvad falder i det enkelte land. Hvilke ting kommer i fokus? Der er nogle fælles tendenser, f.eks. øget fokus på energi og ressourceforbrug og øget urbanisering – hvilket f.eks. afspejles i en faldende andel énfamilieshuse i boligbyggeriet, mens mere kompakte boligformer vinder frem. Men hvad er der brug for på længere sigt – og kan det inspirere til at levere vindende løsninger?

Kvalitetsløsninger til opdeling af rum: Foldevæggge, mobilvægge og glasvægge

www.habila.dk

42

Telefon +45 7015 1050

Man har altid forsøgt at bygge til både samtidens og fremtidens liv, men i nogle perioder har man næppe forestillet sig, at fremtiden var væsensforskellig fra den samtid, man byggede i. Nu i 2019 er det dog klart, at kultur og krav kan ændre sig stærkt indenfor et nybyggeris forventede levetid. Så hvordan ændrer livet sig? Standardprognosen er jo f.eks. at urbaniseringstendensen fortsætter, ikke bare i Danmark men globalt. Men tænk på hvad, selvkørende biler vil kunne betyde for fremtidens livsformer. Fremover kan vi bo billigt og naturskønt udenfor storbyerne og de dage, vi ikke kan arbejde hjemmefra, kan vi arbejde under transport i en selvkørende bil – mens indkøbene leveres gratis af en robot-bil. Det kan være om 20 år. Hvor mange ville vælge det – og spare udgiften ved at bo centralt? Vi kan kalde fortsat urbanisering ’Scenarie 1’ og udflytning med selvkørende biler ’Scenarie 2’. Det hører dog med, at også el-biler har betydeligt ressourceforbrug, så måske duer scenarie 2 alligevel ikke, da al kørsel vil blive beskattet langt hårdere end nu?

Hvis bæredygtighed får mere fokus, hvordan vil vi da leve? Man kan tænke sig en stribe forskellige scenarier:

DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

Det er et super-teknologisk samfund, hvor alle materielle produkter genbruges som råvarer eller indgår på anden vis som ressource i samfundet – også bygningsdele. Vi bor i huse, der delvis kan skilles ad og samles på nye måder. Tendenser som urbanisering og single-liv fortsætter, mens vi dropper flyrejser og spiser mere vegansk.

DEN SELVFORSYNENDE LANDSBY MED LOKAL LIGEVÆGT

Avanceret teknologi er også vigtig, men fokus er på traditionelle metoder og lokale råvarer, hvor det giver mening. De fleste bor i mindre byer, med urtehaven lige udenfor. Naturligvis udvikles medicinalindustri, sundhedsvæsen og andet fortsat i større enheder, hvor det giver bedst resultater, men vi har skruet ned for dele af forbruget og fundet nye balancer i vore lokale livsformer. En time med byens sangkor er bedre end en time på Phukets strande.

DELEØKONOMIEN VINDER STÆRKT FREM

Der produceres et begrænset antal højkvalitetsvarer med lang levetid. De fleste ejer meget færre ting end i 2019, men lejer og udlejer efter behov via apps med mikro-betalinger. Man bor i kompakte byer, så alting kan lejes indenfor cykelafstand. Kollektive livsformer har udviklet sig stærkt, men mange lever fortsat i traditionelle familier. Automatiseringen tager vore jobs; robotter og kunstig intelligens klarer langt det meste Den teknologiske udvikling fortsætter, mens vi holder igen med forbruget, og derfor opstår der langt færre nye jobs end i tidligere perioder. Vi får langt mere fritid og bruger den på mange og meget forskellige måder. Det nye fokusfelt er den politiske økonomi: Hvordan sikres, at den materielle velstand fordeles nogenlunde, når meget få tjener penge ved traditionelt arbejde? Bosætningen er meget varieret, både bymidter og landsbyer trives, mens nogle forstæder ligger øde hen. Fortsætter urbaniseringen eller ej? Scenarierne giver meget forskellige svar, og formentlig vil udviklingen rumme en stribe elementer fra hvert af scenarierne.

Byggeri + Arkitektur # 94


125 years & still burning

Hündstrøgne mursten

Let the brick do the work | www.egernsund-tegl.dk


Annonce

44

Byggeri + Arkitektur # 94


Annonce

FSC-træ danner ramme om Lisbjerg Bakkes grønne udsigt Lisbjerg Bakke uden for Aarhus er et af de seneste skud på stammen, der slår VELFAC vinduerne op til grønne fremtidsudsigter med efterlevelse af branchens førende bæredygtighedsstandarder.

Løsningen starter med, at det bliver nemmere at adskille enkeltkomponenter og sortere de materialer, der indgår i dem. Vinduerne er derfor designet til at kunne adskilles, så eksempelvis trærammerne nemt kan sorteres fra og finde ny anvendelse frem for at gå til spilde.

På Lisbjerg Bakke udgør vinduesrammerne et konkret eksempel, da de er fremstillet af FSC-certificeret træ, som giver sikkerhed for, at der plantes 23 nye træer for hvert eneste træ, der fældes til brug i vinduesproduktionen hos VELFAC. Træ er det nye symbol på bæredygtighed i byggeriet. Det blev blandt andet understreget med kåringen kort før årsskiftet af de spektakulære træhuse på Lisbjerg Bakke uden for Aarhus til Årets Byggeri 2018. Det DGNB-certificerede projekt, der er tegnet af Vandkunsten, er nemlig næsten fra inderst til yderst opført i træ.

DESIGN TIL ADSKILLELSE SOM FREMTIDENS BYGGEPARADIGME?

Hos VELFAC oplever man, at genanvendelighed spiller en stigende rolle i forbindelse med opførelse af byggerier. Ikke mindst i de tilfælde, hvor ambitionen er at få bygningen certificeret i henhold til f.eks. DGNB-standarden, ligesom Lisbjerg Bakke. Her stilles der bl.a. krav om dokumentation af materialernes miljøpåvirkninger set i livscyklusperspektiv, og der tages afsæt i målbare standarder for alle bygninger, der certificeres efter ordningen – bl.a. i forhold til genanvendelighed.

OMTANKE FOR DE NÆSTE GENERATIONER

Her udgør vinduerne et godt eksempel på den betydning, som det får for fremtidige generationer, når vi allerede i dag vælger at bygge bæredygtigt. Arkitektkonsulent Marianne Gade fra VELFAC, som har leveret vinduerne til Lisbjerg Bakke, fortæller: – Trærammerne i vinduerne fremstilles af FSCcertificeret træ. Det betyder, at vi har garanti for, at der bliver plantet 23 nye træer for hvert eneste træ, der fældes for at indgå i vores produktion. Det er et både konkret og meget symbolsk faktum, som understreger vigtigheden af omtanke for de næste generationer. – Meget tyder på, at træ får en større rolle at spille i byggeriet de kommende år, da det er et af de mest grønne materialer, vi kender til. Derfor er det også vigtigt at sikre en bæredygtig skovdrift, og det er det, som FSC-certificeringen dokumenterer. Det handler også om beskyttelsen af dyr og planteliv, samt at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn. Byggeri + Arkitektur # 94

HELE 93 % KAN GENANVENDES

Ud over at vinduesrammerne fremstilles af FSCcertificeret træ, er hele VELFAC 200 Energy vinduet, som pryder facaderne på Lisbjerg Bakke, designet til at kunne adskilles i rene fraktioner efter endt levetid. Det gør, at det ikke kun er træet fra rammerne, men også f.eks. det anvendte glas og aluminium, der bliver nemmere at genbruge.

– Generelt er bæredygtighed og miljøvenlighed blevet parametre, som ofte indtænkes som en helt naturlig del i et projekt, mens det for nogle år siden var lidt usædvanligt. I fremtiden vil der med al sandsynlighed blive stillet højere krav om komponentadskillelse, så f.eks. vinduerne lettere skal kunne adskilles i rene fraktioner som træ, aluminium og glas. På den måde bliver det nemmere at genanvende dem efter endt levetid. Adskillelse er således et væsentligt parameter i fremtidige byggekomponenter, runder Marianne Gade af.

I alt er det 93 / af vinduesmaterialerne, der på den måde vil kunne adskilles og genbruges, når vinduet engang skal udskiftes. Marianne Gade uddyber: – Byggebranchen står med en udfordring i forhold til at skulle genanvende flere ressourcer fremover.

45


Annonce

Store krav til det indvendige arbejde i Ryesgade KBS Byg har stået for indvendig bygningsarbejder på det DGNB-certificerede og bevaringsværdige ejendomsprojekt i Ryesgade 25 i København. Bæredygtighed er en del af virksomhedens DNA, og så er det også i stigende grad et konkurrenceparameter, lyder det fra adm. direktør Lennart Krimme. Tekst af Morten Asmussen. Fotos: Dorte Krogh

Den trængte til en kærlig hånd, da håndværkerne for cirka tre år siden gik i gang med renoveringen af den bevaringsværdige ejendom i Ryesgade 25 i København, men i dag, hvor den nyrenoverede bygning har været i brug i cirka et års tid, ses det høje ambitionsniveau hos de involverede parter tydeligt. En af de virksomheder, der kan tage æren for resultaterne indvendigt, er KBS Byg, der har haft storentreprise på indvendigt tømrer-, murer og malerarbejde, herunder bl.a. opsætning og bygningsarbejder i køkkener og badeværelser, men også gulv-, murerarbejde og lyddæmpning af lofter på de cirka 40 lejligheder har virksomheden med speciale i bl.a. renovering taget sig af. En opgave i størrelsesordenen cirka 20 mio. kr. I alt omfatter renoveringen af ejendommen mere end 3.000 kvadratmeter.

46

– Det var en slidt bygning, da vi startede, men resultatet er blevet smukt. Renoveringsarbejde omfatter altid nogle interessante udfordringer, fordi man ofte skal finde løsninger på nye og uforudsete udfordringer, når man arbejder i gamle bygninger, siger Per Hartwig, tømrerformand, KBS Byg.

HØJRE KRAV TIL MATERIALER

I Ryesgade 25, var en af udfordringerne at få renoveret de indvendige vægge i lejlighederne, herunder efterisoleringen af disse. Det var en stor opgave, som krævede særlig præcision for at sikre, at væggene både var isoleret korrekt, og at der ikke var luftlommer inde bagved. – Det er helt afgørende, at opsætningen af betonvæggene er udført 100 % korrekt, og der må ikke komme luft ind bag væggene, fordi det øger risikoen for skimmelsvamp. Vi opfandt en måde, hvor det lykkedes os at få et godt resultat, siger Per Hartwig, der fortæller, at der i forbindelse med Ryesgade og andre DGNB-projekter stilles store krav til materialevalg med henblik på bl.a. klimapåvirkning, herunder malingen som var Svanemærket.

ANSVARLIGHED LIGGER I VIRKSOMHEDENS DNA

Både renoveringsarbejde og i særlig grad bæredygtigt arbejde og DGNB-certificerede projekter er nogle af KBS Bygs specialer. I høj grad, fordi

det ligger i virksomhedens DNA at tænke på sine omgivelser, men også fordi man skiller sig ud i forhold til konkurrenterne. – Vi har altid været meget bevidste om at opføre os ordentligt og bidrage til at hjælpe, hvor vi kan både i forhold til sociale initiativer, men også i vores daglige arbejde. Derfor er vi også fokuseret på at være opdateret på viden og kurser om DGNB, siger adm. direktør Lennart Krimme, KBS Byg, der sender deres folk på DGNB-kurser for at sikre sig, at man er opdateret på den nødvendige viden på et meget afgørende område. – Det afgørende for os er, at vi står godt rustet til at gå ind og ikke bare udføre DGNB-projekter, men også indgå i rådgivningen på sådanne projekter, siger Lennart Krimme.

OM KBS BYG A/S

KBS BYG leverer bygningsarbejde indenfor fag-, hoved- og totalentreprise. Selskabet udfører byggeopgaver indenfor renovering, restaurering og nybyg. I entreprisestørrelser op til 100 millioner kroner.

Byggeri + Arkitektur # 94


Specialkonstruktioner

Trapper

CSK – en stålsat virksomhed

Altaner

Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Vi har fokus på: • Stålkonstruktioner til alle former for byggeri • Professionel og seriøs rådgivning • Design, konstruktion, produktion og montage • Tæt dialog med kunden • Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring • Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner • Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland • Ca. 350 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet.

Spær

Store stålspær

Vizuall.dk

Læs mere på www.csk.dk

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dkKVÄ NU M KØ KKEN KØ B EN H AVN

Strandvejen 145, Hellerup

KVÄ NU M KØ KKEN LY N G B Y

Lyngby Hovedgade 53, Kgs. Lyngby Tlf 31393788

KVÄ NU M KØ KKEN Å RH US

Skt Pauls Kirkeplads 7, Århus www.kvänumkøkken.dk

Tlf 33322288 Tlf 86174288


Annonce

Giv frit spil til kreativiteten Hos Semitech er man overbevist om, at de bedste facader udtænkes, når arkitekter får lov at slippe kreativiteten løs. Med 25 års erfaring indenfor facader i strækmetal, perforerede plader og nu også 3D facadeplader, står Semitech klar til at rådgive og supportere arkitekternes ideer. Tekst af Alexander Tengbjerg

Med 25 års erfaring indenfor løsninger af bl.a. strækmetal og perforerede plader, har man hos Semitech et indgående kendskab til, hvordan man bedst muligt realiserer arkitektens facadevisioner. Brian Kristensen, der er rådgiver i Semitechs projektafdeling, tager altid udgangspunkt i visionen, hvorefter han i dialog med arkitekten søger at komme tæt på hvilke materialer og løsninger, der bedst muligt kan realisere denne: – Det hele handler om at afdække hvilke behov, vi skal arbejde ud fra. Desto flere oplysninger vi får

desto mere behjælpelige kan vi være. Får vi tegninger og mål kan vi lave en rendering, og vælger arkitekterne vores elementer, kan vi tilmed lave en mock up, hvor vi også indtænker hvilket ophængs system, der passer bedst til den givne byggesag. Dermed kan man indtænke tidsbesparende tiltag, der letter monteringsprocessen, uden at det skal sætte en stopper for den kreative frihed, forklarer Brian Kristensen.

”ET ORGANISK UDTRYK”

– Arkitektonisk er vi i en spændende tid, hvor der bare er et hav af muligheder. Vi er jo f.eks. begyndt at tilbyde 3D plader til facader og interiør fra den tyske producent Binder Parametric Metal. Her får man vitterligt noget helt unikt, og man kan skabe en facade med et organisk udtryk, hvor man kan lege med lys og skygger på helt nye måder, uddyber Brian Kristensen og fortsætter:

flade også selvom vi arbejder med mindre elementer, der er lettere at håndtere på byggepladsen og i sidste ende gavner tidsplaner og håndværkernes arbejdsmiljø. Det kan jo mærkes på bundlinjen når monteringsprocessen glider. Vælger man et materiale som aluminium, ja så er det jo endnu lettere og derved hurtigere at montere. Samtidigt får man så en facade, der stort set er vedligeholdelsesfri de næste årtier, hertil får man et materiale, der uden besvær kan genbruges. Der er ingen begrænsning for hvilke metaller man kan bruge med 3D Binder, fælles er dog at man ender ud med facadeelementer i en tykkelse på typisk 2 til 4 mm, der kan formes i et utal af bølgende og farverige kombinationer.

– Samtidigt får man en facade hvor samlingerne er næsten usynlige med en gennemgående repetition af mønstrene. Det giver en fantastisk ensartet over-

Semitech facadeløsninger kan hjælpe til at give bygninger nyt liv med moderne udtryk. Semitech har f.eks. leveret mønsterperforerede plader, med en guldanodiseret overflade til ”Den Gyldne Port” i Gellerup. Dette bidrager til at Gellerupparken får en helt ny gnist, og bogstaveligt talt kommer til at skinne. Projektet er tegnet af arkitekterne TransForm APS og entreprenøren er JCN Bolig A/S.

50

Byggeri + Arkitektur # 94


| BA11-14DK |

Én styring til alle installationer Integreret, PC-baseret bygningsautomation fra Beckhoff

Microsoft Technology Center, Köln: Den integrerede bygningsautomation er realiseret med PC- og Ethernetbaseret styringsteknik fra Beckhoff.

www.beckhoff.dk/building Den åbne, PC-baserede styringsteknik fra Beckhoff danner grundlaget for en integreret bygningsautomation, der lever op til alle krav om en bæredygtig og effektiv løsning. En ensartet hard- og softwareplatform styrer alle bygningsinstallationer, fra belysning over komfortabel rumautomation til højeffektiv HVAC-regulering. Resultat: Energibesparingspotentialerne udnyttes fuldt ud (endda ud over de forskellige energieffektivitetsklasser) takket være en optimal koordinering af alle installationerne. Derudover er den integrerede bygningsautomation med til at reducere hardware-, software- og driftsudgifter. Desuden står prædefinerede softwaremoduler til rådighed for alle byggeprojekter, hvilket forenkler ingeniørarbejdet helt enormt. Funktionsudvidelser eller funktionsændringer kan realiseres til enhver tid.

Beckhoffs helhedsløsninger inden for automatisering:

Fleksibel visualisering/ betjening

Skalérbar styringsteknik

Modulære I/O-busklemmer

Modulære software biblioteker


Annonce

52

Byggeri + Arkitektur # 94


Annonce

MT Højgaard skal opføre Bagageterminal i Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn og MT Højgaard har underskrevet en kontrakt, der tildeler MT Højgaard totalentreprisen på opførelsen af en ny baggageterminal, Baggage Factory West, i Københavns Lufthavn i Kastrup. Kontrakten har en værdi af næsten 290 mio. kroner. Illustrationer: Rubow Arkitekter

Københavns Lufthavn, CPH, ønsker at udvide lufthavnen, så den i fremtiden kan betjene 40 mio. passagerer årligt frem for de 30,3 mio. der rejste gennem terminalerne i 2018. Lufthavnens bygninger og anlæg skal i betydeligt omfang udvides og suppleres, og derfor skal der opføres en ny bagageterminal, Baggage Factory West, som skal ligge vest for Terminal 2 mellem Lufthavnsboulevarden 6 og 14. – Det har været et meget positivt forløb, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med hele teamet, siger Jeppe Huldtgren Naerbout, der er projektchef i Københavns Lufthavne. Siden sommeren 2018 har et team bestående af MT Højgaard, Sweco og Rubow Arkitekter været i gang med fase 1 af projekteringen af Baggage Factory West. Projektet har nu nået fase 2, og Københavns Lufthavn har i totalentreprise valgt teamet til at varetage opgaven med at opføre den næsten 10.000 m2 store bygning. Baggage Factory West opføres med kælder, en ny bagageterminal i stueetagen og 1. sal, samt 2. og 3. sal til kantine og kontorer. Det er en kontrakt, der har en værdi af næsten 290 mio. kroner. – Vi vandt den indledende opgave i 2018 og har haft et godt, konstruktivt og tæt samarbejde med Københavns Lufthavn gennem hele den indledende fase. I MT Højgaard sætter vi pris på samarbejdssager som denne, hvor vi kan bringe vores mange Byggeri + Arkitektur # 94

kompetencer i spil og udnytte dem optimalt for projektet i en god og konstruktiv dialog med bygherre og samarbejdspartnere. Derfor ser jeg personligt meget frem til det fortsatte samarbejde frem til bygningens endelige og aftalte aflevering, siger Martin Palmquist, der er direktør i MT Højgaard.

år. I dag kombinerer vi vores praktiske viden med avanceret teknologi, og vi insisterer på samarbejde, som bygger på dialog, nysgerrighed, mod og entusiasme.

FASEMODEL MED FOKUS PÅ TIDLIGT SAMARBEJDE

Om Baggage Factory West

Projektet Baggage Factory West blev udbudt som samarbejdsmodel med 2 faser, hvor tre teams afgav tilbud efter to dialogmøder med bygherre. Her blev projektet og betingelserne for samarbejdet om projektering og udførelse drøftet, og teamet, bestående af Sweco rådgivende ingeniører, Rubow Arkitekter og MT Højgaard blev valgt til at gå videre med fase 1, i et tæt samarbejde med Københavns Lufthavn, hvor parterne i fælleskab har arbejdet videre mod en løsningsmodel og et endeligt tilbud. Det tilbud er nu realiseret til en endelig aftale mellem MT Højgaard og Københavns Lufthavn. Når man skal bygge i lufthavnen kræver det, at man tager hensyn til og koordinerer med den betydelige driftsorganisation, som en lufthavn er. Planlægningen af projektet og dets aktiviteter er således yderst vigtig og dermed også en stor del af det daglige arbejde. – Vores projektledelse har stor erfaring med håndteringen af komplekse infrastrukturprojekter og vil naturligvis have fokus på at minimere gener, da det kan have store konsekvenser for driften af lufthavnen, siger Martin Lose, sektionsdirektør i MT Højgaard.

Der skal opføres en bygning til bagagehåndtering på ca. 10.000 kvadratmeter. Bygningen skal ligge vest for Terminal 2 mellem Lufthavnsboulevarden 6 og 14 og får navnet Baggage Factory West. Bygningen opføres med kælder, som skal indeholde omklædning for medarbejderne samt lagerfaciliteter og en stueetage, som skal være en dobbelthøj etage, der skal huse Baggage Factory West. 2. sal skal indeholde kantine med plads til 360 medarbejdere, køkken og pauserum, og 3. sal skal indeholde en kontoretage med 120 faste arbejdspladser, mødelokaler med tekøkkener, printerrum, toiletter, garderober, depoter, eventuelt reception med videre. Der skal desuden skabes en forbindelse mellem Terminal 2 og den nye bagagefabrik i kælderniveau, og den nuværende Bagagefabrik 2 skal ombygges til et centralt screeningsområde for at kunne dække de fremtidige behov for screening i forhold til både EU-lovgivningen og screenings-kapacitet.

Arbejdet forventes afsluttet i april 2021.

OM MT HØJGAARD

MT Højgaard er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder. Vi skaber de rum, vi lever, arbejder og bevæger os i, og det har vi gjort i 100

53


Annonce

Adm. Direktør hos Kingspan Panels Per Røddik ved Randers Arena, hvor 90% af byggeriet isoleres med QuadCore skumpaneler.

Med skumpaneler kan man halvere CO2 udslippet ved transport i forhold til mineraluld.

54

QuadCore panelerne er nemme og hurtige at montere for entreprenøren ved Randers Arena.

Byggeri + Arkitektur # 94


Annonce

Dansk byggeri kan isoleres bedre Nye tendenser inden for bygningsisolering. Den irske isoleringsgigant Kingspan ser nu efter 10 år i dansk byggeri klare tegn på, at branchen er parat til at isolere mere effektivt og bæredygtigt ved at gå nye veje.  Adm. direktør i Kingspan Panels, Per Røddik, har siden 2009 stået i spidsen for den irske isoleringsvirksomheds sandwichpaneldivision i Danmark. Han er på en mission i den danske byggebranche, hvor budskabet handler om at bryde med vanetænkningen inden for isolering. Han ønsker, at branchen skal tage mere bevidst stilling til hvilken isoleringsform, der bedst kan løse opgaven. – Dansk byggeri er på mange måder ganske innovativt. Der bliver udviklet mange spændende produkter med gode bæredygtige egenskaber. Men på trods af denne tradition for fornyelse er der områder, hvor der hersker en konservativ vanetænkning, der hindrer et mere bæredygtigt potentiale i at folde sig ud, udtaler Per Røddik.

mer bag på de fleste. I kraft af vores omfattende dialog med arkitekter og bygherrer kan vi også se, at der er en del, der tror, at skum ikke har nogen form for brandhæmmende egenskaber, hvilket er helt forkert. I de sandwichpaneler, hvor vi anvender skum, opnås en reaktion på brand på B,s1,d0, og endvidere en brandbestandighed svarende til EI 60. Så vi forsøger at gøre op med de myter, der stadig er om skum som isolering.

”Med skumbaseret isolering opnår man den samme isoleringsgrad som med mineraluld – men på den halve plads” – I Danmark er det som om, at beslutningstagerne har præferencer for bestemte typer isoleringsmaterialer uafhængig af opgavetype og øvrige succeskriterier – og det ærgerligt, for det er ikke optimalt. Vi tilbyder både mineraluld og skumbaserede løsninger, men der er tradition for mineraluld, og derfor vælges det. Skumbaseret isolering derimod er ikke så populært, endskønt materialet i mange sammenhænge er mere effektivt end mineraluld, og i øvrigt langt mere bæredygtigt, siger direktøren.

MYTER OM SKUM

Ifølge Per Røddik er holdningen til skum blevet væsentlig bedre, men der er stadig en del, der har en fejlagtig opfattelse af produkternes egenskaber. – Skum isolerer faktisk dobbelt så effektivt som mineraluld. I dag kan man få Kingspan isolering U-værdier helt ned til 0,09 W/m²K, hvilket gør, at klimaskærmen kun behøver at være halvt så tyk, som hvis man benytter mineraluld, hvilket komByggeri + Arkitektur # 94

”Arkitekter og entreprenører kan optimere byggeriernes bæredygtighed ved at anvende skumbaseret isolering” INNOVATIVE ARKITEKTER

Per Røddik noterer sig med glæde, at der trods alt er flere og flere arkitekter, der har fået øjnene op for skumisolering, også på grund af de mange designmæssige muligheder, der er med sandwichpaneler.

MERE EFFEKTIV END MINERALULD

I Danmark er Kingspan opdelt i to divisioner. Kingspan Insulation, der fremstiller skumisoleringsplader, og Kingspan Panels, der laver sandwichpaneler med både mineraluld og skum som isoleringskerne. Derudover har Kingspan Group for nylig købt panel-delen af den finske isoleringsvirksomhed Paroc, der i Danmark er kendt for sine mineraluldsprodukter til isolering af både byggeri og teknisk isolering.

til produktion og ved lagerhold, hvilket er energibesparende. Og da det færdige skumprodukt er dobbelt så effektivt som mineraluld, kan man spare hver andet lastvognstog væk fra vejene ved at bruge skum som isoleringsmateriale frem for mineraluld. Man vil altså kunne halvere CO2 udslippet ved transport fra lager til byggeri.

Ifølge Per Røddik er holdningen til skumbaseret isolering blevet mere positiv

BÆREDYGTIGHED I HELE VÆRDIKÆDEN

Bæredygtige byggevareprodukter prioriteres højt i byggebranchen. Men efter Kingspan-direktørens mening bør man også vurdere byggevarens bæredygtighed i relation til fremstilling og logistik. – Når vi producerer vores produkter – uanset om kernen er mineraluld eller skum – så tænker vi bæredygtighed ind i hele værdikæden. I Kingspan har vi en målsætning om, at alle virksomhedens faciliteter skal være energineutrale i 2020. Og vi er rigtig godt på vej. Sidste år var Kingspan 69 % energineutral, hvilket er opnået gennem massive investeringer i grønne energikilder som solcelleanlæg, vindmøller og egne biogasanlæg m.m., fortæller Per Røddik og fortsætter:

”Bygherrerne kan se idéen med at isolere med skum, fordi det kun optager den halve plads i forhold til mineraluld”. – Også her kan vi se, at vores skumprodukter er mere bæredygtige at fremstille end mineraluld. Idet grundsubstansen i skum er et flydende kemisk produkt, der ekspanderer mange gange under selve fremstillingsprocessen, optager produktet relativ lidt plads i forbindelse med fremføring

– I de senere år kan vi se, at især nogle af de større og visionære tegnestuer gør brug at skumisolering, fordi der er så mange muligheder for at give bygningerne et stærkt designmæssigt udtryk. Building branding vinder mere og mere frem, hvor det jo gælder om at tilføre byggeriet en signifikant identitet i form og farve. Og her benytter arkitekterne sandwichpanelerne til netop at give byggeriet kant, idet de kan lege med hele farvepaletten, hvor bl.a. virksomheders logofarver kan anvendes på bygningens facade og interiør og dermed formidle virksomhedens særkende til omverdenen, slutter Per Røddik.

FAKTA OM KINGSPAN

• Kingspan er grundlagt 1965. • Virksomheden har hovedsæde i Irland. • Kingspan er til stede på mere end 100 lokationer i 70 lande og beskæftiger ca. 13.000 medarbejdere på verdensplan. • 73 % af omsætningen sker i Europa. • I regnskabsåret 2018 var Kingspans Groups nettoomsætning 33,6 milliarder DKK. • I 2020 vil virksomheden være 100 % energineutral. • Kingspan udvikler, producerer, markedsfører og sælger isoleringsprodukter til byggeindustrien. Produktprogrammet omfatter: Vægpaneler, tagpaneler, sandwichpaneler, isolering af kontrollerede områder/kølerum, arkitektoniske facadesystemer samt isolering af datacentre.

55


Annonce

Digitale postkasser med øget designfrihed Tilpas postkasserne til bygningens arkitektur, farver og rummelighed. Med EP Digital postkasseanlæg fra Eden Park får man mulighed for at kombinere digital funktionalitet med øget designfrihed. Postkasseanlægget er typisk det første beboere og gæster passerer ved indgangen og bør derfor tænkes ind i bygningens arkitektur og design. EP Digital er udviklet til moderne etageejendomme og der kan vælges mellem forskellige farver, postkassetyper, størrelser samt opbygning. Det giver både anlægget kant og karakter og gør det til en integreret del af byggeriet. EP Digital er et moderne og smart postkasseanlæg, hvor postkasserne har integreret digitale navnedisplays og elektroniske låse. De digitale navnedisplays og adgangsrettigheder administreres via en webbaseret software. Beboerens adgangsbrik scannes foran en tilkoblet læser, som åbner den forprogrammerede postkasse. Ved godkendt adgang vises et flueben i displayet på den individuelle postkasse, som indikerer, at lågen er klar til at blive åbnet. EP Digital kan integreres i et større adgangskontrolsystem med dørtelefoni, adgangskontrol, infoskærme og meget mere.

HØJ DESIGNFRIHED OG KVALITET

Hvis opgangen skal holdes i neutrale farver, er det muligt at vælge mellem Eden Parks fire standardfarver: hvid, sort, antracitgrå eller aluminiumsgrå. Hvis der derimod skal skrald på farven, kan der efter ønske vælges en special RAL-farve, hvilket gør det muligt at imødekomme ethvert behov.

56

EP Digital udføres i galvaniseret / galfanbehandlet polyesterlakeret stål med 10 års garanti mod rustgennemtæring og kan derfor monteres både inde- og udendørs. EP Digital produceres i tre standardstørrelser, hvilket giver designfrihed til at vælge en af postkassestørrelserne og sammensætte et postkasseanlæg, som passer til opgangens mål, rummelighed og antal lejligheder.

DET DIGITALE NAVNE-DISPLAY

Det digitale navne-display er udviklet af Scantron A/S, som erstatning for traditionelle papirnavneskilte. Det er udviklet for at gøre ejendomsadministrationen lettere for viceværter og varmemestre, som står for den daglige drift af adgangskontrolsystemer, postkasser og dørtelefoni. Displayet kan integreres i Eden Parks digitale postkasser samt i Scantrons Serie 410 & 510 dørstationer, som udføres i rustfrit stål eller messing. Navne-displayet har plads til 3 linjer (1 adresselinje og 2 til navne) med 20-22 tegn pr. linje. Navne-displayet har en

sort baggrund med gul tekst, som kan ses både dag og nat. Der spares penge på skiltning, gravering og manuel udskiftning af navneskilte og samtidigt fås et pænt og ensartet udtryk.

WEBBASERET ADMINISTRATION

Udskiftning af navneskilte på postkasser og dørstationer har traditionelt været en tidskrævende del af hverdagen for viceværter. Ikke mindst i udlejningsbyggerier og kollegier, hvor til- og fraflytninger sker hyppigt. Men sådan behøver det ikke længere at være. Selve administrationen af det digitale navne-display foregår gennem den webbaserede Nova software, så det er hurtigt og nemt at opdatere og tilføje beboernes navne til de digitale displays, samt at styre hvem der har adgang til bygningen/postkassen. I softwaren kan man ligeledes administrere centraler, læsere, adgangsrettigheder, tidsskemaer mm., så man har et klart overblik over bygningens funktioner og brugere.

KORT OM EDEN PARK

Eden Park har siden 2004 været markedets mest markante udbyder af kvalitets postkasseanlæg. Eden Parks postkasseprogram består af tre produktserier: EP Basic, EP Digital og EP Custom. Med dette produktprogram er det muligt at tilgodese enkle, komplekse og fremtidssikre ønsker. Eden Park er en del af Scantron group og kan derfor nemt levere løsninger, som er fuldkomment integreret med adgangskontrol og dørtelefoni.

Byggeri + Arkitektur # 94


DU HAR TJEK PÅ LANDSKABET!

HAR DU OGSÅ TJEK PÅ DINE LEVERANDØRER? MØD DEM PÅ HAVE OG LANDSKAB ’19 OG BLIV TOTAL TJEKKET PÅ DIT NÆSTE PROJEKT.

De danske buskbeplantninger er ensformige. På HL’19 får du ”buskfaglighed” i bagagen.

På HL’19 møder du beslutningstagere, producenter og fagfolk, dit netværk bliver større. ”Fremtidens Byrum”. De unge og fremadstormende viser deres tanker & ideer. HL’19 motiverer dig. Den faglige viden på HL’19 er høj, du bliver klogere og træt.

HAVEOGLANDSKAB.DK

28.-30. AUGUST 2019 | SLAGELSE

VISION INNO VATION

MATE RIALER INVEN TAR

RECYCLED FÆLLESSKABER

FREMTID BYRUM SAMSKABELSE

Have & Landskab er Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche, og alt er samlet her. Vi ses!

BÆRE DYGTIG HED ANSVAR LIGHED

1 2 3 4 5


Ny teknologi kan løfte betonelementer ind i ny æra Fra løsning på akut boligmangel i slutningen af 50’erne til endeløse boligblokke i 60’erne og 70’erne til 80’ernes dekorerede graffitislum og nutidens eksperimenterende 3D-print. Betonelementet har stået model til det hele – og nu åbner nye digitale teknologier op for, at betonelementerne kan træde ind i en helt ny æra.

indlejrede funktionaliteter og materialebesparende konstruktioner. Sidstnævnte tillægger Thomas Juul Andersen en særlig værdi i kontekst af fremtidens efterspørgsel på mere bæredygtigt byggeri. Han mener desuden, at teknologien har potentialet til at løfte byggeriet med betonelementer ind i den digitale tidsalder, hvor vi kan opleve en ny og mere varieret arkitektur med betonelementer.

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

På Teknologisk Institut arbejder Thomas Juul Andersen med beton. Han er uddannet arkitekt og han har en forkærlighed for beton, som han ser et stort – og endnu uforløst - potentiale i, når man kombinerer materialet med moderne teknologi. Og særligt innovativ arkitektur med betonelementer synes at være en stor mangelvare. – Det vi oplever lige nu, både i Danmark, Europa og resten af verden, er, hvordan digitale teknologier i stigende grad giver nogle interessante muligheder for at formgive beton på nye og effektive måder. En af disse teknologier er 3D-print, hvor betonen kryber ud af støbeformen og dermed åbner op for et nyt formsprog, siger Thomas Juul Andersen. Udover en friere formgivning af betonens geometri og overflade med 3D-betonprint, giver teknologien også i højere grad mulighed for at arbejde med

58

PRODUKTIVITETSFORBEDRINGER OG ARKITEKTONISKE MULIGHEDER

– Hvis vi tager de globale briller på, så er der igangsat mange initiativer, hvor der bliver udviklet metoder til at kunne 3D-printe med beton til byggebranchen. Særligt i Kina er de kommet forholdsvis langt med at printe beton i bygningsskala. Tendensen er, at der er et altdominerende fokus på

at forbedre produktiviteten i byggeriet. Dette kan vi bl.a. se ved, at 3D-printede bygningsdele i beton ved første øjekast ligner traditionelle bygningsdele, men ved nærmere eftersyn har en overfladetekstur med 3D-prints karakteristiske lagdeling, forklarer Thomas Juul Andersen. – I Europa synes fokus ikke kun at være rettet mod produktivitetsforbedring, men også mod en udforskning af den nye teknologis arkitektoniske muligheder. Og netop denne afsondring kan vise sig at være rigtig vigtig, hvis 3D-betonprint skal finde sin relevans i fremtidens byggeri, siger Thomas Juul Andersen og slutter af: – I de kommende år vil der blive forsket intensivt for at videreudvikle teknologien, som kan bringe 3D-print op i en industriel skala, hvor fleksibilitet og robusthed bliver nogle af nøgleordene. I Danmark fortsætter udviklingen gennem et nyt udviklingsprojekt kaldet N3XTCON, hvor Teknologisk Institut - sammen med 10 virksomheder og institutioner – vil udnytte erfaringerne fra projektet til at videreudvikle 3D-printløsninger til den danske byggebranche – både med henblik på print af betonelementer og in-situ 3D-print. Projektet, som blandt andet er støttet af Innovationsfonden, vil bringe 3D-printteknologien i byggeriet til nye højder i fremstillingen af fremtidens næste generation af betonkonstruktioner i arkitekturen. Byggeri + Arkitektur # 94


DESIGN FOR RECYCLING

MURSTEN HAR ALTID VÆRET BÆREDYGTIGE MURSTEN ER ALTID BLEVET GENBRUGT

I FORTIDEN I NUTIDEN I FREMTIDEN


Annonce

Produktion af tegl på Egernsund Tegls værker.

Otte generationers fagekspertise bag 125 års dansk succes ret afgørende for virksomhedens evne til at skabe fremgang gennem 125 år.

Lokal produktion gennem op til otte generationer, stor knowhow og en kærlighed til produktet er blandt ingredienserne i teglproducent Egernsund Tegls opskrift på stabil fremgang gennem tre århundreder. Mandag den 15. april kan den sønderjyske teglproducent Egernsund Tegl fejre 125 års succesfuld historie som leverandør til den danske og internationale byggebranche. Jubilæet fejres hele året på de syv jyske værker, der tilsammen sender 101 millioner mursten samt mange overliggere af sted til arkitekter, designere, murere, entreprenører og forhandlere verden over årligt.

TEGL GENNEM OTTE GENERATIONER

Direktør hos Egernsund Tegl Peter Høffner Thomsen ser en stor værdi i, at virksomhedens syv værker er fordelt på 3 teglværksejere, der alle har haft tegl i familien gennem mange generationer: – Teglværksejer er ikke noget, man kan læse til på universitetet. Det er en erfaring og en fingerspidsfornemmelse, vores tre ejere har nedarvet gennem henholdsvis tre, seks, og otte generationer. Både ejerne og mange af deres medarbejdere har været i produktionen helt fra barnsben, hvor de typisk er gået fra pakke- eller fejedreng til at betjene maskiner og stå med et produktionsansvar.

60

Peter Matzen, teglværksejer hos Egernsund Tegl

Egernsund Tegls direktør lægger vægt på, at det er denne dedikation til faget, der gør, at de kan producere tegl i høj kvalitet. – Vores teglværksejere elsker leret, som de gennem et helt liv har lært at kende fra A-Z. De forarbejder det, fra det kommer op af jorden, og transformerer det til netop det behov, kunden har, hvad end det skal være sten i sorte farver, lyse farver, forskellige formater med en særlig tekstur osv. De er teglets gourmetkokke, der ved, præcis hvornår de skal sætte sten i ovnen, og hvornår ovnen har den helt rette temperatur.

KLAR OPDELING MELLEM PRODUKTION OG SALG

Peter Høffner Thomsen peger på, at Egernsund Tegl er struktureret med en klar opdeling mellem produktion og salg. Ifølge direktøren har det væ-

– På den ene side har vi tre dedikerede og passionerede teglværksejere, der producerer kvalitetstegl i alle afarter. På den anden side står salgsorganisationen Egernsund Tegl, også kaldet Danish Brickmakers, for administration, laboratorie, teknik, markedsføring og salg. Den klare tvedeling af opgaverne gør, at vi har kunnet optimere vores service, så kunden altid kan vælge det helt rigtige produkt og få det leveret til tiden.

FAKTA – EGERNSUND TEGL

I dag er Egernsund Tegl salgsafdeling for i alt syv jyske værker, der ejes af tre teglværksejere. Peter Matzen ejer Matzens- og Gråsten Teglværk og er 8. generation i familien af teglværksejere på Matzens Teglværk. Andreas Christensen ejer Vesterled Teglværk og er 6. generation af teglværksejere i familien. Sammen ejer de to også Bachmanns Teglværk og Teglbjælker. Sidst men ikke mindst er der Hans Christian Hansen, som ejer Helligsø Teglværk og Ydby Teglværk, der ligger i Helligsø ved Thy. Han er 3. generation af teglværksejere i familien.

Byggeri + Arkitektur # 94


SAPA PROJEKTSUPPORT Vi hjælper dig på vej Vores gratis projektsupport kan støtte dig der projekterer facadeløsninger i aluminium. Vi tilbyder individuelle løsningsforslag baseret på de krav, ønsker og tekniske forudsætninger der gælder for netop dit projekt. Efter en samtale med vores projektrådgivere, bliver det lettere at vælge konstruktionsløsning. Jo tidligere vi kommer i kontakt med hinanden, desto lettere når du målet. Kontakt vores arkitekt- og projektsupport allerede i dag. Tlf. 86 16 00 19 eller sapa.dk@hydro.com Sapa udvikler og markedsfører energieffektive profilsystemer i aluminium til hele klimaskærmen, på basis af nordiske klimaforhold og markedskrav.

Hydro Building Systems – 8240 RISSKOV www.sapa.dk


Annonce

Når man tegner med en tusch, kan alting lade sig gøre Mikkel Frost og CEBRA har siden starten benyttet både håndskitsen og 3D-visualiseringen i designprocessen. Han ser håndtegningen som et mere åbent, dialogskabende og mindre konkluderende visuelt sprog. Og han ser en stigende forståelse for den hos den unge generation i arkitektbranchen, som i en årrække har sværget til de computerbaserede visualiseringer. Tekst af Rune H. Jensen Center for Early Childhood Development

– Det helt afgørende er spontaniteten. Og dialogen, den skaber. Svaret falder prompte, når spørgsmålet adresserer håndskitsens specifikke kvaliteter. For Mikkel Frost og CEBRA er den computerbaserede visualisering og håndtegningen ikke hinandens antiteser. De kan derimod noget forskelligt og supplerer hinanden konstruktivt gennem hele processen fra idé til færdigt projekt. Da BYGGERI+arkitektur taler med Mikkel Frost, kommer han netop fra et møde med en bygherre, der illustrerer håndskitsens og 3D-visualiseringens potentielle vekselvirkning i praksis: – Vi sad og talte og tegnede i hånden begge to samtidigt. Det er det mest spontane. Det skaber en god dialog. Det er en genvej til formidling af visionerne. Og det går simpelthen hurtigere og er mindre omstændeligt, end hvis vi først skal igennem et computerprogram, hvilket kan være en lang og besværlig proces. Men bagefter går jeg så også

til computeren for at validere, at det hele holder, siger Mikkel Frost, Founding Partner og arkitekt hos CEBRA.

INSPIRATION FRA TEGNESERIERNE

Selv er Mikkel Frost inspireret af tegneseriernes næsten ordløse univers, hvor en enkel og letforståelig streg formår at formidle idéen klart og tydeligt. Hvor 3D-visualiseringen er god til at fortælle HVAD, er håndskitsen god til at fortælle HVORFOR. Til at formidle idéen og abstrakte, arkitektoniske visioner. Det er et illustrativt visuelt sprog, der er mere åbent, mindre fastlåst og mindre konkluderende end de realistiske 3D-visualiseringer. Men håndskitsen

Experimentarium

Rebild Porten

står aldrig alene hos CEBRA, der ifølge Mikkel Frost er meget glade for teknologi og helt fremme på beatet inden for computerassisteret design. Håndskitsen besidder bare en umiddelbarhed, den er mere bøjelig og henviser til arkitekturen som kunstform: – Jeg har oplevet hos kunder, der ellers kan købe renderinger, der ligner en million, at håndtegningen er i høj kurs. En originaltegning med ægthed og autenticitet gør indtryk, og beskueren kan i højere grad læse sine egne fantasier ind i illustrationen. I præsentationssammenhænge kan man også tillade sig ikke at have fuldstændig styr på det hele, fordi folk accepterer, at det er en skitse – hvilket kan knibe med de digitale visualiseringer, der mere bliver opfattet som noget helt færdigt.

Design Børnehaven

62

Åby Skole

– I forhold til 3D-visualiseringer er håndtegningerne i nogle sammenhænge en bedre instruktion. De kan bruges hele vejen igennem projekteringen, og vi oplever også, at håndværkerne på byggepladserne faktisk bruger dem rigtig meget. Byggeri + Arkitektur # 94


pong-effekt og løser op for nogle ting, for mentale rum og for dialog. Præcisionen i digitalt design kan betyde, at man dropper noget for tidligt. Men når man tegner med en tusch, kan alting lade sig gøre, siger Mikkel Frost.

DE UNGE TEGNER I HÅNDEN IGEN

I en digital tidsalder, hvor arkitektbranchen i en årrække primært har brugt den computerbaserede visualisering, ser det måske ud til, at håndskitsen har fået en genkomst. Ikke for at udkonkurrere sin digitale slægtning, men for at genvinde noget spontanitet, hurtighed og letforståelig formidling. Og tendensen mærkes nu også hos den unge generation ifølge Mikkel Frost:

Elbek & Vejrup

– Hos CEBRA har vi gjort det altid, holdt fast i håndskitsens kvaliteter. Og nu ser man det også hos de unge, der kommer ud fra Arkitektskolen. De har faktisk ofte en blok papir eller en skitsebog med sig ved siden af, mens håndskitsen for 5-10 år siden var helt ude.

HISTORIEFORTÆLLINGENS KRAFT

Der er noget legende, levende og medrivende over en håndtegning in progress, og måske hænger fascinationen over den sammen med den gammeldags historiefortællings basale styrker. Historien kommer til live, mens man taler og tegner, man er med i forløbet og tager del i tilblivelsesprocessen. I forlængelse heraf mener CEBRA også, at man som kunde hos dem ikke køber en ydelse, men mere en ”experience”, som er et mere dækkende ord end det danske ”oplevelse”. Men er håndskitsen kun et formidlingsgreb, eller kan den reelt flytte noget i forhold til projektets design?

Skitse boligprojekt

– For alle mennesker er det kun fint at tegne. Det er en unik støtte, når man skal forklare noget, og man kan sikkert bruge det inden for mange andre fagområder. Det handler egentlig bare om at komme ud over sine egne hæmninger. Alle kan tegne. Det er ikke alle, der tegner som Picasso, men meget mindre kan også være utrolig nyttigt. Mikkel Frost skaber ofte tegneserieinspirerede koncepter i vandfarve på ét stykke papir som et visuelt komprimeret referat af idéen bag et afsluttet projekt. ”The Toons” skal bygge bro mellem arkitekturen som abstrakt og kompleks problemløsning – og arkitekturen som kunstform. En del af disse akvareller har opnået international anerkendelse med bl.a. optagelse i Sergei Tchobans samling på The Museum for Architectural Drawing i Berlin.

– Måske. Det lyder nok lidt mærkeligt, men når kolleger fra teamet eller måske kunden misforstår noget – på den gode måde – så skaber det en ping-

Æbeløen

– Måske er det historien om pendulet, der svinger mellem yderpunkter. Da jeg blev færdig som arkitekt i 1996, var computeren så småt på vej. Nogle mente, at det var noget pjat, andre at det var den eneste vej at gå, hvis man ville have et job. Det blev en tåbelig skyttegravskrig. I dag ser man omvendt eksempler på skolerne, hvor studerende tegner alt op i hånden. Det er heller ikke godt. Det er en bedre tilgang at tænke, at begge dele kan bruges – og at de kan være allierede. Kombinationen af analogt og digitalt kan være en god vekselvirkning.

SPRED BUDSKABET – ARKITEKTUREN SOM KUNSTFORM

Isbjerget

Byggeri + Arkitektur # 94

Det er ikke et krav at kunne tegne i hånden for at blive ansat hos CEBRA – men det er da en fordel, som Mikkel Frost udtrykker det med et smil. Og understreger samtidig håndskitsens brede fordele, der ikke kun kan finde anvendelse i arkitektbranchen:

Koldinghave

63


Annonce

64

Byggeri + Arkitektur # 94


Annonce

”Det koster ikke mere at tænke sig om” Amaryllis Hus på Grønttorvet i København har netop vundet Københavns Kommunes publikumspris og fagjuryens pris for smuk arkitektur. Huset er skabt ud fra grundidéen om bæredygtig arkitektur, der beriger området – og som folk elsker.

Tekst af Alexander Tegnbjerg

Byggeri+Arkitektur har mødt arkitekt MAA og partner Søren Stoustrup fra Mangor & Nagel i søgen efter opskriften på arkitektonisk bæredygtighed.

og kvadratmeterpriser. Om at skabe et byggeri med gennemtænkte løsninger, der i sit udtryk beriger området og går i dialog med sine omgivelser. Det er inspirerende samskabelse i sin reneste form. Det er ikke nok at lytte. Man skal hele tiden lære. Lære af dialogen med bygherre og byggeriets øvrige interessenter. Når Amaryllis Hus vinder publikumsprisen for smuk arkitektur, er det fordi byggeriet er resultatet af en lang proces med fokus på, hvad vi kan lære af hinanden. Det er gennem dialog og gensidig inspiration mellem byggeriets parter, at ligningen går op, og man kan skabe holdbar arkitektur, som mennesker trives i.

HVAD KOSTER DET AT BYGGE ARKITEKTONISK BÆREDYGTIGT? Søren Stoustrup fra Mangor & Nagel

Det er ingen nyhed, at bæredygtighed hitter. Men i København findes der et nyt højhus, der vidner om, at bæredygtighed er mere end blot DGNBcertificeringer. Det er moderne arkitektur, der går i dialog med omgivelserne og taler til dem, der skal bo i det. Nøgleordet er arkitektonisk holdbarhed, skabt i inspirerende samskabelse med bygherre og projektets aktører. Historien om det præmierede Amaryllis Hus er fortællingen om, hvordan bæredygtighed får en helt ny betydning, når tværfaglig inspiration skaber arkitektonisk holdbarhed.

ALLE TALER OM BÆREDYGTIGHED, HVAD ER MANGOR & NAGELS TILGANG TIL DET?

– I bund og grund handler det om arkitektonisk merværdi. Om at arbejde med detaljer, der løfter byggeriet op over en diskussion om blot tidsplaner Byggeri + Arkitektur # 94

– Det koster ikke ekstra at tænke sig lidt ekstra om og dermed skabe arkitektoniske løsninger, der holder. Amaryllis Hus er et produkt af en proces, hvor vi har arbejdet tæt sammen med FB-gruppen, Tegnestuen LOKAL, Ingcon og det øvrige rådgiverteam og er blevet inspireret af hinanden. For Mangor & Nagel er det ikke en bedrift at skabe arkitektoniske kvalitet med skyhøje budgetter. Det er en bedrift at bygge intelligent, smidigt og i fællesskab med andre aktører, der til sammen kan skabe homogenitet og en spændende dialog mellem mennesker – og mellem bygning og omgivelser.

MED DET IN MENTE, HVAD ER SÅ MANGOR & NAGELS BUD PÅ FREMTIDENS HØJHUS?

– Både Bryggeblomsten på Islands brygge, der vandt prisen i 2016 og nu Amaryllis Hus er begge højhuse der viser, at højhuse ikke nødvendigvis skal bygges i glas og stål. De er eksempler på murede højhuse, der arbejder i detaljerne og med fokus på overgang mellem terræn og bygning, på proportioner og materialitet og afslutning mod

himlen. Men vigtigst er, at Mangor & Nagel med de to byggerier har vist, at tidlig involvering og tætte samarbejder i byggeprocessen betaler sig. En kontinuerlig forbedring af byggeprocessen, gør det nemlig muligt at skabe den arkitektoniske holdbarhed, som forener æstetik med funktionalitet og udtryk med indhold. Det er i vores øjne intelligent arkitektur, der i kraft af samskabelsens hellige gral, giver bæredygtighed en helt ny betydning.

FAKTA OM AMARYLLIS HUS.

TYPE: Boligbyggeri, Grønttorvet i København ÅR: 2017 - 2019 BYGHERRE: FB Gruppen ARKITEKT: Mangor & Nagel A/S i samarbejde med Tegnestuen Lokal INGENIØR: MidtConsult A/S ENTREPRENØR: Ingcon A/S PRÆMIERING 2019: Københavns Kommunes publikumspris i kategorien Nybygninger/Tilbygninger samt fagjuryens pris for smuk arkitektur. Bygningen får meget ud af at skabe dybde og variationer i facaden gennem murstenens reliefvirkning og de forskudte altaner og grønne hængende haver, som bliver et identitetsgivende element. Der er noget enormt smukt ved enkelheden, og det har givet en virkelig flot facade. Det er svært at bygge i et nyt byområde, og i dette tilfælde bør samarbejdet med bygherren påskønnes. Det er tydeligt, at der er taget stilling til omgivelserne, før man har tænkt lejligheder, og det smitter positivt af på helhedsindtrykket Begrundelsen for prisen fra Københavns Kommune

65


Murermesterhus som prisme for dagslys Tor Nørretranders er forfatter og udgav i 2015 bogen ”Lys! Om lys i livet og liv i lyset” sammen med kunstneren Olafur Eliasson. Han er i sommeren 2018 flyttet til Samsø med sin familie og sit arbejde. Byggeri+Arkitektur har inviteret Tor Nørretranders til at beskrive tankerne bag husets ovenlys. Indlæg af Tor Nørretranders

Kontraster, højtsiddende lysåbninger og konstant forandring af belysningen dagen igennem var noget af det, jeg drømte om, da 1. salen på et stort murermesterhus på Samsø skulle indrettes til arbejdsplads for min forfattervirksomhed.

Løsningen omfatter seks lysåbninger i selve tagfladen. Tre små klassisk udformede tagvinduer (Louvre Heritage H-31) er placeret, hvor der i forvejen var gamle støbejernstagvinduer mod nord.

Det store stuehus blev bygget i 1935 til et af øens mest veldrevne landbrug og har en enestående beliggenhed i Stauns, hvor Samsø er smallest. Mod nord ses fra huset således både øens vestkyst og den usædvanlige østkyst i Stavns Fjord. Bygningen er orienteret med længdeaksen øst-vest. Udfordringen var at forene den usædvanlige udsigt mod nord med et rigt varieret indfald af dagslys fra alle verdenshjørner. Huset har en grundplan på 180 kvadratmeter og et klassisk saddeltag med afvalmede gavle. Begge gavle (mod hhv. øst og vest) har klassiske dannebrogsvinduer, som det er karakteristisk for murermesterhuse.

To større tagvinduer, der er smalle og høje (Louvre Classic L-26), er placeret meget højt på den sydvendte tagflade. De leverer ikke udsigt til andet end himlen, men til gengæld en intens, spot-agtig lysvirkning på den modsatte indre tagflade og på gulvet. Dagen igennem flytter lyskeglerne fra de to vinduer sig med Solens position på himlen, så det bliver til en slags solur. Der er hele tiden kontraster og store luminansspring mellem det direkte belyste område og resten af rummet. Grænsen er i konstant bevægelse på grund af Jordens rotation. Lysstrejfene bliver som månen: Man ved aldrig helt hvor man har dem.

66

Byggeri + Arkitektur # 94


Loftsrummet med dets hanebånd bliver til en skyggemaskine i konstant forandring. Dagslyset brydes som i et prisme ud i lokalet. Men det er ikke bare lysfordelingen, der giver mindelser om prismer. Det er også en opsplitning af dagslyset i farver, som skyldes det mest spektakulære af vinduerne.

PREFALZ

Det sjette vindue er en meget stor spalte i den nordvendte tagflade, som deler tegltaget i to. Spalten, som kan minde om åbningen i en astronomisk observatoriekuppel, går fra gulv til kip med en lysåbning på 1,35 meter i bredden og 5,80 meter i højden. Dette dramatisk store vindue (Louvre Panorama baseret på teknologi fra det engelske ovenlysfirma Glazing Vision) tjener flere formål. Det giver en storslået udsigt mod nord. Det trækker højt lys ind i toppen af rummet. Det skaber en særegen følelse af højt til loftet og himlen (hvad der jo også er). Og det giver en overlegen udsigt til nattens nordlige stjernehimmel med Nordstjernen i centrum.

ALUMINIUM FREMTIDENS MATERIALE

Tilsammen skaber de to højtsiddende sydvendte vinduer og det store nordvendte vindue en usædvanlig farveoplevelse i solskinsvejr. Gennem det store vindue falder lys fra den blå himmel ind med en meget høj farvetemperatur (omkring 10.000 K). Gennem de højtsiddende sydvendte vinduer falder der direkte sollys ind med en meget lavere farvetemperatur (omkring 5.000 K). På gulvet mødes de to lyspletter ved siden af hinanden: en kold blå og en varm gul. Forudsætningen for dette møde og dens åbenlyse farvekontrast er, at kun dele af tagfladen er åben for lysindtag, så det hele ikke drukner i lys fra alle retninger. Forudsætningen for at de to lyspletter forekommer øjet sammenlignelige, så man kan se farveforskellen, er desuden, at det vindue, der åbner for det spredte blå himmellys, har en meget større lysåbning (her mere end ni gange større) end det vindue, der åbner for det intense sollys. På en solskinsdag dominerer de sydvendte vinduer rummets belysning på grund af det direkte sollys. På en gråvejrsdag er lysindfaldet anderledes. I princippet kommer lyset fra alle retninger, når det er overskyet, for hele himlen er ensartet lysende. Derfor bliver det vindue, der har størst lysåbning og således ”ser” mest himmel, leverandør af mest lys. Når det er overskyet dominerer derfor det store vindue. Lyset skifter ikke så meget i løbet af en overskyet dag, men forskellen mellem størrelsen af lysåbningerne giver klare kontraster i rummet og skyggevirkninger fra hanebåndene, også selv om det store problem med gråvejrets dagslys jo er fraværet af skygger. Effekten af de nye vinduer blev mere iøjefaldende, end jeg havde turdet håbe. Lyset bliver dynamisk og varierer i farver, skygger og luminans. Det er det, øjet kan lide, for det svarer til at gå rundt i en skov. Der er hele tiden forskelle, og de flytter sig dagen igennem.

MATERIALE GARANTI

FARVEGARANTI

DIN PREFA KONTAKTPERSON JAN HUMMEL

MORTEN SCHARF

AREA SALES MANAGER

AREA SALES MANAGER

T +45 53 820 060 E jan.hummel@prefa.com

T +45 60 54 21 65 E morten.scharf@prefa.com WWW.PREFA.DK

Det er sundt for syn og sjæl. Byggeri + Arkitektur # 94

67


Annonce

Nye armaturer med IOT optimerer drift og vedligehold Fremtidens intelligente armaturer er her nu. De er en del af Internet of Things, og de er koblet til smarte analyseværktøjer i skyen. FM Mattsson viser vejen med Tronic WMS (Water Management System), som giver et hav af fordele i driften og vedligeholdelsen af større bygninger. Kan en vandhane kommunikere? Ja, nu kan den. FM Mattsson Mora Group introducerer som den første producent af armaturer et nyt, banebrydende koncept: Tronic WMS (Water Management System.) De nye Tronic WMS-armaturer er elektroniske og en del af Internet of Things (IoT). Når de kobles sammen med cloud-baserede analyseværktøjer, bliver de endnu mere intelligente og åbner for en ny verden af muligheder for at optimere driften af større bygninger med mange armaturer. For eksempel hospitaler, svømmehaller, lufthavne og andre kommercielle bygninger.

STÆRKE KORT PÅ HÅNDEN

– Når armaturerne i en bygning kan opsamle og videresende data til analyse - og selv fortælle om fejl

TOTALENTREPRENØR BYGGERI TIL ERHVERV OG INDUSTRI HALLER TIL SPORT OG FRITID

og afvigelser - får bygningsansvarlige nye, stærke kort på hånden til at optimere driften, forklarer Henrik Egelund, udviklingsdirektør i FM Mattsson Mora Group i Danmark og slutter af: – Tronic WMS er et godt eksempel på, hvordan vi med intelligente armaturer og digitalisering kan

Domicil Kultur Bilhus Kontor Lagerhal Produktion Værksted Detailbutik Idrætshal Multihal Springhal Tennishal Ridehal Hestestald

gøre bygninger mere intelligente og bæredygtige. For bygningsejere er det en klokkeklar win-win, fordi løsningen bidrager til en bedre totaløkonomi i hele bygningens levetid. Det er noget, som kan mærkes direkte på bundlinjen, siger Henrik Egelund.

Uldfilt til tæpper udsmykning skærme indretning akustik rumdeling arbejdsro

Se referencer på www.danskhalbyggeri.dk Marktoften 9 | 8464 Galten | Tlf. 8754 1500

68

Bliv Online Partner ! Et partnerskab åbner op for at bruge vores online-medie, hvor I kan kommunikere direkte med jeres kunder. I kan få alle jeres nyheder og historier eksponeret på Byggeri+arkitekturs forside. I kan selv stå for at planlægge og udarbejde jeres content, ligesom vi kan hjælpe fra A til Z med at producere små og store nyheder og videoer, som fortæller om jeres virksomheds stærke sider. Vi kan hjælpe med løbende statistik på jeres nyheder, så I hele tiden kan opleve hvor stor en effekt, indsatsen har. Kontakt salgschef Anders Hildan på tlf.: 60 21 86 50 eller mail, ah@mxi.dk, for yderligere information.

1.8 side 46x134 mm, 05-19.indd 1

12-04-2019 08:33:31

Byggeri + Arkitektur # 94


Det bedste valg når det gælder Sandwichelementer med tegl SHT A/S er Danmarks førende producent af facadeelementer. Vi har mere end 50 års erfaring i fremstilling af facadeelementer. Kerneproduktet fra SHT A/S er et miljøvenligt sandwich element med teglfacade.

Nyt kontor og laboratoriehus til ’teknologisk Institut i Tåstrup Ca. 4000 m² teglelementer med RT 448 fra Randers tegl

Facadeelementer er udviklet til at opfylde nutidens krav til isoleringsevne og kan derfor anvendes til næsten alle former for byggerier. Der er tale om ordreproduktion, hvor facadeelementer tilpasses til det individuelle projekt. Vi producere elementet i størrelsen 9500x4055 mm og tykkelser op til 700 mm og max 15 tons. Vedr. Tegl, Her er det en fordel at man vælger en 4 facadet sten da man så kan bruge begge sider så du så kun skal bruge den halve mængde sten pr. m² Jyske bank Silkeborg ca.3200m² Teglelementer med en D54 fra Petersens tegl.

Elementerne fremstilles med alle mulige forbander og med frem og tilbage rykninger i facade udtrykket. Og med forskellige mørtel farver Lidl Nykøbing Sjælland ca. 1500 m² D34 Petersens Tegl

SHT står også tit for levering og montering af hele råhuset, fordelen ved dette er at ansvaret for at hele råhuset passe sammen ligge hos SHT. Utzon-Center Aalborg D51 Petersens tegl

Mørupvej 15 • 7400 Herning Tlf.: 60128860 • www.sht.dk


70

Byggeri + Arkitektur # 94


At ville det meningsskabende Muligheden for at skabe noget betydningsfuldt for folk mange år frem i tiden – det er for Johnny Svendborg fra Svendborg Architects selve kernen i at være arkitekt. Vi kan ikke vælge arkitekturen fra, den er en basal del af alle menneskers liv, og det giver et stort potentiale, men også en stor forpligtelse. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Svendborg Architects har til huse i Sankt Annæ Passage i København, og den beliggenhed passer Johnny Svendborg glimrende, da han kan cykle direkte fra sit hjem på Christianshavn, ligesom der er kort af stand til Charlottenborg, hvor han i en årrække har haft sin gang som formand for Akademirådet, ligesom også KADK er inden for rækkevidde, hvor Johnny Svendborg har undervist som studielektor. Endelig er Johnny Svendborg som nyvalgt formand for Arkitektforeningen i tæt kontakt med andre arkitekter omkring emner som fagets udvikling, arkitektonisk kvalitet og balancen mellem idealisme og pragmatik. – Jeg har glædet mig over at kunne bevæge mig rundt mellem forskellige lokationer – fra at tale om ”det skønnes” rolle i samfundet på mit hjørneværelse på Charlottenborg til at udfolde det drømmende på Arkitektskolen til at virkeliggøre konkrete projekter på min tegnestue. Jeg kan ikke undvære ambitioner, drømme og ideologier, men jeg kan heller ikke undvære at realisere projekter. Så jeg har kunnet cykle frem og tilbage mellem de forskellige verdener og forsøgt at tage noget med fra hvert sted: Så man på Arkitektskolen også har forståelse for hvordan, tingene bliver virkeliggjort, samtidig med man også i virkeliggørelsen får ambitioner ind i arbejdet – så vi ikke bare stabler en masse etagedæk, og så er vi færdige. Arkitekters fornemste opgave er at kunne sætte sig ud over tiden. Et eksempel på den tankegang er en opgave, hvor Svendborg Architects har omdannet en gammel stald til atelier for entertaineren Martin Brygmann. – Staldbygningen ligger tæt på det fine gamle stuehus, og derfor gik vi ikke drastisk til værks – der er således stadig mørkt saddeltag og hvidkalkede mure. Men jeg kan ikke lade være med at skubbe lidt til tingene, så taget er af metal, ligesom det er forhøjet en anelse. Der er altid en balance mellem hensyn og mod, hvor man som arkitekt skal kunne tilføre noget ekstra og noget uventet til bygningerne. Indenfor er væggene og den ene halvdel af loftet beklædt med spejle, hvilket giver sollyset nogle dybt mærkværdige spejlinger, ligesom placeringerne af vinduerne kan give et indtryk af, at der vokser træer ned fra

Kunstens Hus, håndskitse

loftet. Jeg holder af at gøre tingene enkelt, og anderledes, så der sker overaskende ting, når man bevæger sig rundt om eller ind i en bygning.

DIMENSION PÅ DIMENSION PÅ DIMENSION

Johnny Svendborg har gennem hele sit liv tegnet meget, og han forestillede sig en overgang en karriere som kunstmaler. – Da billedkunstnerdrømmen fortog sig, arbejdede jeg meget med grafisk design i en periode, hvorefter jeg opdagede mulighederne ved at designe objekter i et rum. Man kan sige, at jeg bevægede fra det todimensionelle til det tredimensionelle, frem til jeg opdagede arkitekturen – at man kan gå ind i et rum og bevæge sig rundt om det – så kom der en dimension yderligere på, og fra da af var der ingen vej tilbage for mig, fortæller Johnny Svendborg, som stadig bruger håndtegninger meget i sit arbejde i lighed med eksempelvis Mikkel Frost fra tegnestuen CEBRA. – Det fantastiske ved arkitekturen er, at den er en ramme om så mange ting. Selvfølgelig findes billedkunsten i det offentlige rum, men oftest er den på museum eller hos samlere – og den skal vælges til, hvor arkitekturen er en forpligtende, basal del af menneskets liv, som vi ikke kan slippe fra. Man kan lade være med at gå i operaen eller på museum, men med arkitekturen har jeg en mulighed for at skabe noget, der er en mærkbar del af folks liv. Og folk sanser og oplever ens arbejde på en anden måde, end man selv havde forestillet sig. Tingene får deres eget liv, fortæller Johnny Svendborg og fortæller om en oplevelse fra åbningsdagen på Uppsala Konsert- og Kongresshus i 2007, som han var ansvarlig for i sin tiårige periode hos Henning Larsens Architects:

Kunstens Hus. Foto af Rasmus Hjortshøj

Byggeri + Arkitektur # 94

– Jeg havde brugt omkring fem år af mit liv på det projekt, og det er fuldstændig unik følelse, når man på åbningsdagen kan bevæge sig omkring i sit værk sammen med husets nye brugere. På et tidspunkt kunne jeg høre en ung knægt, der talte med en ven på sin telefon, og han sagde: Jeg er i koncertsalen: Byens nye hjerte. Og selv den dag i dag bliver jeg meget rørt ved at tale om det. Han

71


skerne er på i byen, eller hvordan man ønsker, de skal agere på – det er også en binding, og et potentiale.

LEG MED FORHOLDET MELLEM DET YDRE OG DET INDRE

Af andre bemærkelsesværdige projekter, som Johnny Svendborg har arbejdet på i løbet af sin tid i Henning Larsen Architects, kan nævnes Ferringtårnet, der med sit markante, sorte udtryk og placering i forhold til motorvej og metrostation er blevet et landemærke i Ørestaden. RUCs bibliotek er et andet vellykket projekt, som sammen med den anlagte sø skaber et vigtigt samlingspunkt i campusområdet. Det er også værd at fremhæve Rostock Universitets Bibliotek, hvor man ved at anvende få materialer skærper samspillet mellem træ og beton, som er gennemgående i projektet.

Uppsala Konsert- og Kongresshus af Henning Larsen Architects. Foto af Svein Hertel-Aas

vidste ikke hvem, jeg var – jeg var bare en gammel idiot på over 20 år – men han kunne mærke, at der var sket noget med hans by, og at han var på det nye, coole sted i byen. At centrum har rykket sig. Det var en enormt stor oplevelse for mig. Og at man kan påvirke sådan nogle ting og skabe en helt ny opfattelse af folks egen by, det er simpelthen fantastisk! Uppsala Konsert- og Kongresshus var en særlig opgave for Johnny Svendborg, da han var ansvarlig for projektet helt fra konkurrencen frem til afleveringen. – Der var en fremsynet borgmester i byen, som ønskede at forbinde den nye bydel på den anden side af jernbanen med den historiske bydel. Grunden gav visse udfordringer i forhold til solforhold og resten af byen, da man ankommer fra den mørke side af bygningen. I stedet for at lade de tre koncertsale ligge ved siden af hinanden, så valgte vi at stable dem oven på hinanden, hvor foyeren er øverst, hævet over byens tage. Bygningen er således gennemskåret af byens horisont, og det betyder, at man i pausen kan man se tilbage på den historiske by. Samtidig giver det et interessant flow, som bryder med den traditionelle lineære struktur frem til scenen – her bevæger man sig i en cirkulær bevægelse igennem bygningens etager, siger Johnny Svendborg og fortæller, at facadens krystallinske udformning er opstået ud fra tanken om at videreføre koncertsalenes indre, hvor den sublime akustik i koncertsalene kræver vinklede paneler til at sprede lydbølgerne. De samme vinkler går igen på bygningens facade, således den samme geometri både gør noget for lyset udenfor og lyden indenfor.

For ca. 10 år siden valgte Johnny Svendborg at starte sin egen tegnestue, og én af de første opgaver var sammen med kæresten Elizabeth Balsborg at designe en Yohji Yamamoto tøjbutik i Christian IX’s Gade i København, hvilket gav stor international opmærksomhed. Det afgørende greb var at lade gadens betongulv fortsætte ind i rummet, således at konteksten trækkes indenfor. Samtidig blev der eksperimenteret med butikkens belysning, således hele den buede loftsflade fik en funktion som lysarmatur, hvor der samtidig kan hænges tøj. På projektet leges der med opdelingen mellem det ydre og det indre, ligesom de gængse forventninger til en lampe og et loft ophæves. På det tidspunkt fik Johnny Svendborg den hæder, at Wallpaper Magazine udnævnte Svendborg Architects til at være blandt de 20 mest lovende tegnestuer i verden, og han tegnede på opfordring et sommerhus til en udstilling i London, hvor han lader huset opstå på baggrund af anderledes principper, fortæller han: – På en helt almindelig sommerhusgrund vil man næsten altid lægge huset, så man har en sydvendt have, der begynder med en stor terrasse og allerhelst med huset ud mod vejen. Her valgte jeg at starte med grunden, hvor der skal være terrasser til fire forskellige landskaber med henholdsvis græs, siv, vand og høje træer, således man på forskellige tidspunkter af døgnet kan bevæge sig ud i fire forskellige landskaber. Her definerer grunden huset direkte, og det er interessant at gå den vej og organisere tingene ud fra anderledes principper, hvor tingene folder sig ind og ud af hinanden. De store terrasser griber på den måde ud i landskabet og udgør flader for nye bevægelser mellem ude og inde.

DEN MENTALE KONTEKST

For Johnny Svendborg er det afgørende, at man angriber enhver opgave ud fra konteksten. Et projekt skal relatere sig til sine omgivelser, ligesom koncerthuset i Uppsala ved sit indre flow forholder sig til byens udformning. – Det lyder som en selvfølgelighed, at man ikke placerer hvad-som-helst hvorsom-helst, men det er det desværre langt fra. Jeg har helt grundlæggende en holdning om, at når man bliver inviteret til en fest, så har man respekt for værten. Som arkitekt bygger du altid TIL noget – intet er fritsvævende, du er altid nødt til at forholde dig til noget. Der er en tendens til at tænke i tilbygning, nybyggeri eller transformation, men de kategorier giver ikke mening for mig – man bygger altid til noget, hvad enten det er et hus, en by, en gade, et landskab eller en region, siger Johnny Svendborg og fortsætter: – Arkitekturen er en kunstart, der hele tiden skal udvikles, så man skal kunne være både modig og respektfuld – jeg vil mene, at man rammer forbi skiven, hvis man kun er modig eller kun respektfuld. Det er i virkeligheden en fin ting ved arkitekturen i forhold til billedkunsten, som ikke har disse bindinger. Det er i hvert fald en god ting for mig personligt at have noget at tegne ud fra, men det handler også om at sætte sig ind i den mentale kontekst også. Det handler nemlig ikke kun om hvor høj, nabohuset er, det er også den måde, menne-

72

A-religiøst ceremoni-rum. Visualisering af Mathias Juel Christensen

Byggeri + Arkitektur # 94


– Det er en stor forpligtelse at være den, der kæmper for kvaliteten. Det er ikke altid nemt, men det er også fantastisk at være arkitekt. Her mener jeg, at arkitekter i Danmark er gode til at bakke hinanden op – det er relativt unikt for en branche, at vi sætter værkerne eller rettere det, som værkerne gør ved og for mennesker i centrum – at vi på den måde har en fælles sag.

BYGGET TIL FREMTIDIGE BEHOV

Svendborg Architects har stået for helhedsplan for området Kildegården i Roskilde og et nyt Kunstens Hus på 400 m2, som i sine rødlige farvenuancer harmonerer fint med pladsens belægning, ligesom bygningen viderefører højden fra sine nærmeste omgivelser direkte.

House of Peace

DER SKAL VÆRE PLADS TIL DRØMMENE

Johnny Svendborg skabte i 2016 et a-religiøst ceremonirum, som kunne være en mulighed for at højtidliggøre livets overgange for den voksende gruppe af mennesker, der står udenfor de institutionaliserede religioner. – På det tidspunkt var jeg dybt frustreret over, at religioner bekriger hinanden, og alle de lidelser, det medfører. Som arkitekt arbejder jeg med at designe rum, og derfor satte jeg mig for at skabe et ceremonielt rum fuldstændigt uafhængigt af tro og religion, hvor man eksempelvis kan tage en værdig afsked med et familiemedlem. Projektet er uden fysisk kontekst og fuldstændig skalaløst, det vil side, at det kan placeres hvor som helst og kan rumme alt fra 5 til 5000 personer. Lys og vand er de afgørende elementer i bygningen, som har en række transparente og spejlende flader, ligesom rummene er adskilt af gardiner af vand, fortæller Johnny Svendborg. House of Peace er at andet ubygget projekt, som tager afsæt i ønsket om at skabe fysiske rammer, der kan facilitere en ønskværdig udvikling. House of Peace/HOPE er et privat initiativ, der er startet ud fra en vision om, at kunst og arkitektur kan spille en betydningsfuld rolle i arbejdet for fred. Svendborg Architects og japanske Junya Ishigami vandt arkitektkonkurrencen foran Olafur Eliasson/Sebastian Behmann og Massimiliano Fuksas, og projektet var defineret i lokalplanen til at ligge i havnebassinet i Nordhavnen. – Grundtanken er at lave et rum uden gulv – hvor vandet binder det hele sammen. Drømmen om fred er større end det enkelte sted, og havet flyder hen over alt – uden at være defineret af fysiske grænser. Hvis man vil freden, så skal man ud af de faste positioner og tale sammen, og her kan man mødes i en båd i House of Peace, fortæller Johnny Svendborg og fortsætter:

– Der skal gøres noget for centrum i de mellemstore provinsbyer, ellers kan det ende med døde byer. Det vil jeg gerne hjælpe med, og de lokale kan nogen gange have en tendens til at være lidt for fokuserede på, at den enkelte Matasbutik bliver liggende, fremfor at udvikle og fremtidssikre selve byrummet. Her er Kildegården gået fra at være en stor, dødssyg parkeringsplads til at have en masse forskellige kulturelle rum, der kan udnyttes forskelligt som en miniby, siger Johnny Svendborg og fortsætter: – Oprindeligt var planen for Kunstens Hus, at der skulle være fire klasselokaler med en gang i midten, men vi lykkedes med at skabe ét stort, fleksibelt rum med flytbare vægge, så der ligesom hele området udenfor eksisterer en række rumligheder, hvor de forskellige kulturelle områder kan blive inspireret af hinanden. Jeg håber meget, at de et par gange om året fjerner alle vægge og laver én stor udstilling. Bygningen er samtidig via sin transparens forbundet med omgivelserne, og Johnny Svendborg fortæller, at det faktisk kan være en stor udfordring at få arkitektonisk kvalitet i et projekt på kun 400 m2 sammenlignet med de store projekter, eftersom arkitektens tid og honorar ofte følger antallet af kvadratmeter, der skal bygges. – Hos Henning Larsen arbejdede jeg meget på kulturbyggerier, hvilket jeg nu er vendt tilbage til med Kunstens Hus. Men hvor jeg der sad med ansvar for et område, så har nu jeg mulighed for at være inde over helheden på alle vores projekter. Der er mange i branchen, som bliver en slags specialister, men personligt finder jeg det meningsskabende at kunne prøve flere ting af med min faglighed. Og selv om der er flere kulturbyggerier på vej på tegnestuen, så glæder jeg mig også over et stort dansk boligprojekt: de første beboere er nemlig flyttet ind i vores 78 nybyggede boliger i Allerød.

– Noget af det, jeg laver, er måske i grænselandet mellem arkitektur og billedkunst, ligesom jeg som formand for Akademirådet har jeg brugt en del tid i selskab med landets bedste billedkunstnere. Arkitektur og kunst har jo en stor fællesmængde i forhold til at give oplevelser, men faktum er desværre, at House of Peace kun er udstillet verden over, men endnu ikke er blevet realiseret. Som arkitekt kan ikke-realiserede projekter og benhårde slåskampe med de andre parter på et projekt være kilde til stor frustration, men her mener Johnny Svendborg, at man som arkitekt skal fokusere på det store billede. – Der skal jo være noget, der er værd at slås for. Hvorfor gør vi overhovedet noget? Det er jo for at bygge noget, som giver mere fra sig i løbet af årene. Vi har fat i den lange ende, hvis det er os, der har det meningsskabende arbejde. Det kan jeg godt leve med. Jeg synes, det er fantastisk at være arkitekt, og jeg holder meget af faget, der giver mig oplevelser som på koncerthuset i Uppsala, hvor jeg overhører drengen tale begejstret om mit projekt. Der er så mange ting, som jeg glæder mig over som arkitekt. Det er fantastisk at være med til at skabe værdi. Så hellere være i den gruppe med ambitioner og lyst til at gøre en forskel end dem, der kæmper for at skære væk og forringe – det må være værre for dem, siger Johnny Svendborg og fortsætter: Byggeri + Arkitektur # 94

Sommerhus til Wallpaper Magazine udstilling

73


Annonce

Alle byggeriets parter kan mødes i 3D Med en integreret 3D-viewer direkte i Byggeprojekt.dk´s projektweb er det muligt for bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører at drøfte og planlægge ud fra fælles visualiseringer, der hverken kræver dyre software-licenser, 3. parts programmer eller avanceret teknisk viden. Selv om standarden i tegneprogrammerne, anvendt i byggeriet i dag, næsten udelukkende er 3D, har det alligevel hidtil været en udfordring at anvende rumlige visualiseringer ’live’ – altså som levende modeller, der kan gøres mere synlige fra alle vinkler. I stedet har man ofte måtte nøjes med skitser og udtræk af modellerne i 2D. De avancerede 3D-programmer er både kostbare og teknisk avancerede, hvilket har gjort, at den daglige, og praktiske anvendelse til f.eks. byggemøder og dialog mellem byggeriets parter har været begrænset.

INDBYGGET 3D-VIEWER DIREKTE I PROJEKTWEBBEN

Byggeprojekt.dk har introduceret en 3D-viewer direkte i projektwebben, således at alle med adgang til filerne kan hente en model frem og gennemgå den direkte i programmet uden nogen øvrige tekniske forudsætninger.

74

– Vi er rigtig glade for vieweren i Byggeprojekt. dk. Det er et tiltag, som bygger direkte på et ønske, mange af vores kunder taler om, fortæller Thomas Bøgh - CEO fra Byggeprojekt.dk. Viewer giver blandt andet mulighed for at visualisere modeller i 360°, zoome ind og ud, panorere samt splitte byggeriet op i enkelte bestanddele.

ET HELT NYT FÆLLES FORSTÅELSESGRUNDLAG

Fordi modellerne loader hurtigt direkte i platformen uden installation i anden software, er det enkelt for alle byggeriets parter at anvende dem ved møder og drøftelser af byggeprojektets udformning og fremdrift. – Det giver en helt anden fælles forståelse for alle involverede parter, når man sammen kan kigge på visualiseringerne fra alle mulige vinkler. Eller fjerne en gavl for at kigge ind i bygningen fra siden, fortsætter Thomas Bøgh.

OVERFLØDIGHEDSHORN AF OPLYSNINGER

I 3D-viewerens oversigt over egenskaber kan alle brugere klikke på de enkelte bygningsdele, hvorefter de bliver fremhævet i modellen. Her vil man også kunne se alle oplysninger vedrørende den udvalgte bygningsdels egenskaber som f.eks. dimen-

sioner, materialer og alle de øvrige oplysninger som ophavsmanden har tilføjet i modellen. Vieweren giver også mulighed for at se hyperlinks fra enkelte bygningsdele. På den måde kan der lægges et helt ekstra datalag ind i modellen. – Vieweren har indbyggede muligheder for at lave snit og måleværktøjer, så det er let at måle fx dimensionerne fra væg til væg eller gulv til loft, arealer på rum samt vinkler med mere. Det kan man gøre i såvel i 3D-modellen som i de integrerede 2D tegninger. Det gør det igen enkelt for alle byggeriets parter at drøfte muligheder og alternativer for indretning og udformning, forklarer Thomas Bøgh.

KOMPATIBEL MED DE GÆNGSE 3D-FORMATER

Byggeprojekts viewer kan åbne og visualisere alle de mest almindelige 3D-tegneformater som for eksempel IFC, RVT og SketchUp-filer etc. Så snart modellen er uploadet og bearbejdet, kan den iagttages i vieweren af alle. Og det stopper ikke her, oplyser Thomas Bøgh. – På sigt vil brugere også kunne få gavn af den løbende videreudvikling af vieweren tilpasset markedets muligheder og behov.

Byggeri + Arkitektur # 94


PodBooth

hør dine egne tanker

HØR DINE EGNE TANKER!

Let at flytte! Letafat flytte!tilpasser PodBooth Martela sigPodBooth de skiftende behov på den af Martela tilpasser sig de skiftende behov på den moderne arbejdspladser. moderne Med de valgfriarbejdsplads. hjul er den let at Med de valgfri hjul er den let at flytte rundt. flytte rundt.

Suveræn lydisolering!

Det handler om akustik!

Suveræn lydisolering! Med sin fremragende

om akustik! ViDet har handler designet PodBooth til at have perfekt akustikPodBooth inde, men stoppede Vi har designet til at have perfekt inde, men stoppede ikke der:akustik ydersiden af den polstrede ikke der: Ydersiden af den polstrede PodBooth fungerer også som en PodBooth fungerer også som en akustisk overflade. akustisk overflade.

lydisolering genererer Med sin fremragende lydisolering genererer PodBooth tavsPodBooth tavshed for hele hed for hele kontoret, samtidig kontoret, samtidig med at der med at der skabes et privat rum skabes et privat rum i kabinen. i kabinen.

Martela A/S - Sundkaj 9 - Pakhus 48 - 2150 Nordhavn

salg@martela.dk

Tlf.: 7020 4830

www.bestworkplaces.dk


Annonce

En bæredygtig nyskabelse indenfor gulvdesign Vi har skabt det mest bæredygtige og innovative gulvdesign for Junckers! Det er en nyskabelse indenfor gulvdesign og så er det 100% bæredygtigt. Således beskriver Peter Mortensen og Martin Hartmann det nye Juncker Hexparket.

MERE END EN GULVBELÆGNING

Hexparket kan bruges til mere end gulvbelægning og bliver allerede brugt som designelement af indretningsarkitekter på vægge og enkelte møbler. Derudover er det muligt at lægge Hexparket så det, på en måde, fungerer som et gulvtæppe med mulighed for en individuel og dynamisk afslutning på selve kanten af det lagte gulv.

Peter Mortensen (CarpEnter Cph) og Martin Hartmann er de to venner der står bag designet af Junckers Hexparket. I det kreative møde mellem Peter og Martin, opstod idéen om at skabe et design der kunne udnytte træet på en ny og bæredygtig måde i selve produktionsfasen og samtidig, forædle et eksisterende produkt. De fik øje på et uudnyttet materiale i produktionen af gulve; de korte længder. De så her en mulighed for at skabe et design der både er nyt og attråværdigt, samtidig med at være en optimering af et eksisterende produkt. Lidt som at “finde en sten og polere den”. – Vi har arbejdet ud fra et ønske om at skabe et enkelt og smukt gulvdesign, der er bæredygtigt og samtidig adskiller sig fra de mere velkendte og traditionelle parketgulv. Den kreative proces i udviklingen af en form, der både udnytter de korte længder og har indbyggede design muligheder, blev styret af 2 dogmer: 1. Kombinationsmuligheder i form og træsort/ farve 2. Nye måder at arbejde med gulvbelægning og kant-finish, fortæller Peter Mortensen.

76

Hexparket er både et materielt og socialt bæredygtigt produkt. Værdien af træet forædles, uden spild, og der skabes nye arbejdspladser i processen med at producere det nye gulvdesign.

CARPENTER CPH

– Valget faldt på hexagonen, en form der kan kombineres på mange måder, både farvemæssigt og som et designelement i sig selv. Hver enkelt Hexparket består af 3 stykker træ, der kan kombineres på utallige måder alt efter hvilket udtryk man vil opnå. De enkelte parketelementer kan også designes i flere træsorter og man kan på den måde, udvikle sit eget unikke gulvdesign. Den tredimensionelle effekt kan fremhæves mere eller mindre, alt efter ønske, uddyber Martin Hartmann.

Peter Mortensen: Snedker og projektudvikler Uddannet bygningssnedker og arbejder derudover som projektudvikler i forskellige sammenhænge. I 2014 stifter Peter CarpEnter Cph og samarbejder med arkitekter, designere og større møbel- og interiør producenter.

MARTIN HARTMANN: ARKITEKT OG INDUSTRIEL DESIGNER

Uddannet arkitekt MAA og industriel designer cand.arch. Martin har Martin designet køkkener, møbler, retail interiør, display. Derudover arbejder Martin som spaceplanner i både retail, kontor og private projekter.

Byggeri + Arkitektur # 94


Kan et armatur kommunikere og overvåges? Ja, nu kan det Elektroniske armaturer fra FM Mattsson går online via internet of things

”Når armaturerne i en bygning kan opsamle og videresende data til analyse - og selv fortælle om fejl og afvigelser - får bygnings ansvarlige nye, stærke kort på hånden til at optimere driften” Henrik Egelund, udviklingschef i FM Mattsson Mora Group i Danmark

Byggeri og arkitektur - Maj 2019 - WMS - 203x125mm.indd 1

03-05-2019 13:07:13


Annonce

Etageejendommes indeklima og energiforhold - et marked der kalder på ’Disruption’ Mange boligforeninger og private udlejere formulerer for tiden flotte målsætninger for driften af deres etageejendomme. Unødvendigt energi- og ressourcespild skal væk og boligerne skal være sunde!

dørerne er generelt tilbageholdende med at give kunderne fri adgang og brugsret til data som beskriver deres ejendomme. Lad mig give nogle eksempler: Varmefordelingsselskaber måler varme og somme tider temperatur i de enkelte lejligheder. Formålet er at fordele den samlede varmeregning lejerne imellem. Men disse data kan også have stor værdi ifm. andre driftsopgaver. Desværre kan boligafdelingen ikke få adgang til disse data. Det provokerende er, at data tilhører leverandøren selv om de beskriver bygningens tilstand og er betalt af kunden. Tilsvarende har CTS-systemerne en række sensorer og målere der skal sikre, at forsyningen med varme og ventilation passer til behovet. Men igen støder boligafdelingerne tit imod en mur, når de ønsker at få adgang til data ifm. med andre driftsog analyseopgaver. Her er forklaringen at det er lukkede IT-systemer, som ikke umiddelbart kan eksportere data, eller at udlevering af kundens data takseres højt.

Indlæg af Göran Wilke, CEO IC-Meter

Der er samtidig en stigende interesse for at få dokumentation af de faktiske energiforhold, efter at der er rettet berettiget kritik af de ’teoretiske’ energimærker. Store forskelle i postulerede og faktiske energibesparelser ifm. med renoveringer, har tilsvarende skabt interessere for måleprogrammer som kan dokumentere hvad en ejendom reelt har fået ud af sin investering. Det gennemgående tema er at miljøgevinster skal høstes i virkelighedens verden – ikke i avancerede simuleringer. Det er lettere sagt end gjort. Markedets aktører gør det ikke nemt for bestyrelser og administratorer til at få overblik over en ejendoms faktiske driftsforhold. På trods af at de danske huse har en samlet værdi der kan måle sig med de største amerikanske tech-giganter, er der i dag hverken et velfungerende marked for services eller åbenhed om data. Udbuddene er snævre og serviceleveran-

78

Hvis en boligafdeling ønsker at måle før og efter en større renovering for at tjekke, om de beregnede besparelser nu reelt holder, møder afdelingen sjældent et stort bifald hos rådgiver. Skal vi nu gøres ansvarlig for at bygningen rent faktisk performer som simuleringerne har beskrevet?

NYE AKTØRER – NYE TIDER

På jysk vil man sige at ’markedet nok kan gøre det lidt bedre’. I København er meldingen mere bramfri: ’Et marked der råber på Disruption’. Uanset sprogbrug er der nogle nye firmaer som sammen med forskningsverdenen og offentlige institu-tioner arbejder på at fremme åbenhed og konkurrence. Et af de centrale principper er, at alle data skal tilhøre kunderne, som skal stå frit med hensyn til at vælge samarbejdspartnere, rådgivere og IT-værktøjer. På den måde skabes der ægte konkur-rence.

Som allerede nævnt kan målinger af indeklima og energi bruges til vidt forskellige opgaver – klagesager om indeklima, optimering af de tekniske installationer, varmeregnskaber, Commissioning aftaler, brugerinddragelse osv.

SPÆNDENDE INITIATIVER

I projektet Open CTS arbejder DTU, SBi og ICMeter på at udvikle værktøjer, der henter og nyttiggør data fra eksisterende CTS-systemer som ikke selv har oplagte eksportfunktioner. Formålet er at tilbyde data og Cloud-baserede koncepter til CTSstyring, baseret på en åben IT-plat-form. Landsbyggefonden gennemfører pt. et stort projekt, hvor omdrejningspunktet er synliggørelse af indeklimaet overfor den enkelte lejere. Formålet er at lejerne skal forstå betydningen af deres adfærd og i øvrigt betale for servicen indeklimakomfort, som de selv kan påvirke.

BRUGERNE - DEM DET HELE DREJER SIG OM

Historisk set har energirenovering og indeklima været betragtet og behandlet som en teknisk udfordring. Man havde nærmest glemt at vi bygger og driver ejendomme af hensyn til bygningernes brugere – lejerne. Uden interesserede brugere er en bygning ikke meget værd. Når en boligafdeling har råderet over egne data – med fuld respekt for persondataforordning (GDPR) – opstår der mange nye muligheder for at informere, servicere og motivere lejerne. Det er jo dem det hele drejer sig om.

Der er nye redskaber i markedet - eller på vej ind - som hjælper boligselskaber og ejere til at samle data fra forskellige kilder og sikre sig, at disse data kan anvendes frit i administrationen af en bygning.

Byggeri + Arkitektur # 94


Udsnit af bygningsrapport:

Bygningsrapport Februar 2019 1. marts 2019 Bygning: Alfavej - Opgang 1-5 Organisation: Hyggebo

Anvendelse: Etageboliger Afdeling: 37

Bygningsareal: 4.500 m2

Indeklima - Februar 2019

Placering i forhold til andre etageboliger.

5 gode tilbud til større ejendomme der vil kvalitetssikre indeklima og drift og sikre sig ejerskab og råderet over egne data: 1 2

Fast indeklimamåling med løbende dokumentation og rapportering af indeklima og aktivitetsniveau.

CO2

CO2 ppm

0h

4h

8h

12h

16h

20h

24h

Opsamling, analyse og visualisering af data fra fjernaflæste varme-, el- og vandmålere med bl.a. KPI’er, månedsrapportering og beregnet energimærke baseret på faktiske målinger.

3

Grundlag for Commissioning aftaler – analyser af indeklima og energi før og efter renovering.

4

Fordeling af varmeregnskaber ud fra målt indeklima – det som brugerne reelt har indflydelse på (’Dynamisk varmeregnskab’).

5

Avanceret styring af bygningens ventilation ud fra indeklima- og vejrdata samt aktivitets niveau – sikrer godt og dokumenteret indeklima og et minimalt luftskifte.

For yderligere information, kontakt IC-Meter Telefon 23 25 75 77 - info@ic-meter.com - www.ic-metercom


Belysningen gør en forskel . . . RENO ELEMENTS L E D A R M AT U R O G B Y R U M S I N V E N TA R

1 3

LED SMART LIGHTS vejarmatur op til 6m, og pullerter til belysning af: Torve, pladser, stier, veje , etc.

Leveres med 1-2-3 LED moduler fra 2320 - 8189 Lumen. Styring: 1-10V - DALI - SmartNode. 3-4000 Kelvin.

2 4

Kamera overvågning, WI-FI, informations display, højtaler samt batteri lader funktion.

I RENO serien fås desuden skraldespande, bænke og stolper.

Rekvirer det nye HESS katalog 2018 for det komplette sortiment af belysningsarmarturer samt byrumsinventar.

www.deluxdk.comLÆSERSERVICE I næste udgave af

A Acrylicon Danmark ApS Tlf.: 60 1 615 35 Mail: palle.olsen@acrylicon.dk Side 36

Instituttet for Fremtidsforskning Tlf.: 33 11 71 76 www.iff.dk Side 42

T Teknologisk Institut Tlf.: 72 20 20 00 www.teknologisk.dk Side 58

B Byggeprojekt Tlf.: 43 90 14 70 www.byggeprojekt.dk Side 74

K KBS Byg A/S Tlf.: 51 57 90 00 www.kbhbyggestyring.dk Side 46

Tor Nørretranders Side 66 - 67

C CarpEnter Cph www.carpenter-cph.dk Side 76

Kingspan A/S Tlf.: 70 21 77 88 www.kingspan.com/dk Side 54 - 55

CEBRA Tlf.: 87 30 34 39 www. cebraarchitecture.dk Side 62 - 63

M Mangor & Nagel A/S Tlf.: 47 31 32 10 www.mangornagel.dk Side 64 - 65

CSK Stålindustri A/S Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk Side 26

Markus Jehs og Jürgen Laub, Jehs+Laub

D Dansk Træforening Tlf.: 45 87 54 00 www.dktimber.dk Side 18 - 19 Danske Tegl Tlf.: 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 14 E EFFEKT Arkitekter ApS Tlf.: 35 35 36 31 www.effekt.dk Side 28 - 29 Egernsund Tegl amba Tlf.: 74 44 25 40 www.egernsund-tegl.dk Side 60 F FM Mattsson Mora Group Danmark Tlf.: 88 33 00 34 www.fmmattsson.com/da Side 68

Mikkel A. Thomassen, Smith Innovation

Byggeri+Arkitektur udkommer næste gang d. 17. juni 82

G Glassolutions A/S Tlf.: 42 12 79 13 www.glassolutions.dk Side 32 - 33 H Horn Group ApS Tlf.: 81 81 81 10 www.ventilationsvinduet.dk Side 34 I IC-Meter Tlf.: 23 25 75 77 www.ic-meter.com/dk Side 78

MT Højgaard A/S Tlf.: 70 12 24 00 www.mth.dk Side 52 - 53 HERZOG & DE MEURON Tlf.: +41 61 385 5757 www.herzogdemeuron.com Side 38 - 39 P Pro-Montage A/S Tlf.: 97 14 37 48 www.pro-montage.dk Side 40

Triplan International A/S Tlf.: 43 53 99 99 www.triplan.dk Side 24 V VelFac A/S Tlf.: 70 11 02 00 www.velfac.dk Side Vink Plast ApS Tlf.: 89 11 01 00 www.vink.dk Side 12 - 13

Portræt af Urban Power Side 6 - 8 Svendborg Architects Side 70 - 73

S Saga Woods ApS Tlf.: 98 34 35 44 www.sagawood.dk Side 22 Scantron Tlf.: 66 13 99 66 www.scantron.dk Side 56 Schüco Denmark ApS Tlf.: 36 34 22 16 www.schueco.dk Side 30 Semitech A/S Tlf.: 57 52 75 75 www.semitech.dk Side 50 Sustainable Build Tlf.: 21 62 29 65 www.sustainablebuild.dk Side 10 Södra Wood A/S Tlf.: 48 48 82 00 www.sodra.dk Side 16

Byggeri + Arkitektur # 94


Photo: Per Gunnarsson

HÅG SoFi mesh

HÅG SoFi mesh med netryg bygger på markedsførende teknologi og flot æstetik og er en siddeløsning med et godt design, suveræn komfort og uendelig fleksibilitet Med fokus på hver eneste detalje hjælper stolen dig med at øge dit fokus og generelle velvære. HÅG SoFi mesh viderefører HÅG-traditionen med at skabe bevægelse for brugerne og gøre livet mindre ordinært. Det er sådan, vi hylder bevægelse.

www.flokk.com/hag • tlf 99 50 55 00


S MP

ID nr. 46522

BÆREDYGTIGE DANSKE MURSTEN I GENERATIONER TIL GENERATIONER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.