Page 1

2

entreprenør & Håndværker Nr. 1 | Februar 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

“Målet er altid 0 ulykker” Eggersen Miljø og Sikkerheds er specialister i arbejdsmiljøkoordinering på komplekse byggepladser. Samtidig kan arbejdsmiljøkoordinering kombineres, når der skal arbejdes med farlige renoveringer i giftige miljøer. Læs artiklen på side 2

Få kvalitetssikringen under kontrol Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har i de senere år haft held med at få bygherrer og rådgivere til at stille større krav til arbejdsmiljø. Læs artiklen på side 8

Tema: Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Sikkerheden i højsædet Faldulykker i byggebranchen er lette at forebygge Kendskab til udstyr og gængse procedurer er vigtigt, hvis ikke ansatte i bygge- og anlægsbranchen skal skrive sig ind i ulykkesstatistikkerne. Et dagkursus er i reglen nok til at lære det væsentligste, siger leder af kursuscenteret RESC Læs artiklen på side 12

Hos BJ Specialuddannelse & Service har man igennem mange år klædt virksomhederne på til at kunne håndtere de mange sikkerhedsrisici i byggebranchen. Læs artiklen på side 12


2

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

“Målet er altid 0 ulykker” Eggersen Miljø og Sikkerheds er specialister i arbejdsmiljøkoordinering på komplekse byggepladser. Samtidig kan arbejdsmiljøkoordinering kombineres, når der skal arbejdes med farlige renoveringer i giftige miljøer. Tekst af Tim Panduro

D

et er sin sag at skabe en bygning, der ikke blot er et vartegn, men også et kunstværk. Men et sådant er virksomheden Kirk Kapitals nye domicil i Vejle. Det bygges i havnen i vandet i den jyske by. Det gør ikke just opgaven mindre krævende for både entreprenør, arkitekter – eller de håndværkere, der sørger for at visionerne bliver til virkelighed. Byggeriet har været i gang i næsten 3 år, da en landmåler en søndag eftermiddag i april uheldigt gled i sneen på taget og brækkede sit håndled. 950 dage uden alvorlige uheld En trist oplevelse for landmåleren – til gengæld var uheldet det første på en kompleks byggeplads, der traditionelt kunne være en magnet for såvel fald- som værktøjsulykker. Men bygherren har sørget for solid forebyggelse i form af arbejdsmiljøkoordinering og – rådgivning fra virksomheden Eggersen Miljø og Sikkerhed.

– Vi bliver valgt til at rådgive omkring komplekse byggeprojekter, siger indehaver Henrik Eggersen.

også rådgivning på miljøområdet. Og ofte kan der være behov for at kombinere de to ting.

– Selv om der i Vejle skal bygges på vandet, og håndværkerne har meget lidt plads at arbejde på, er der et samarbejde omkring sikkerheden med entreprenørerne som forebygger ulykker.

Det almene boligområde Farum Midtpunkt har i 20092015 gennemgået en meget langvarig og kompleks renovering af flere boligblokke.

Henrik Eggersen er uddannet miljøtekniker og har årtiers erfaring med arbejdsmiljøkoordinering. Han har siddet med ved bordet, når der har skullet udtænkes PSS(sikkerhedsplan) og byggepladsplaner for blandt andet den første københavnske metro, adskillige motorvejsprojekter, Illum, Banedanmark, Forsvaret, terminaler i Københavns lufthavn og projekter for blandt andet boligselskaber, hvor der på begrænset plads skal udføres renoveringsopgaver under stadig hensynstagen til de omkringboende. Faste processer Det er et lovkrav til bygherrer, at der skal ligge planer for sikker udførelse af ar-

bejdet. Men et er planer, et andet er at få dem overholdt, når mange underentreprenører og enkelte håndværkere skal samarbejde. – Vi arbejder med systematisk arbejdsmiljøkoordinering. Vi har faste processer og skabeloner, og det gør det nemmere for alle at få overblik over projekterne. Samtidig har vi et “ordensreglement” for hvem gør hvad sikkerhedsmæssigt, støj, tunge løft og andre områder, der kan true sikkerheden og sundheden som de enkelte

håndværkergrupper får en grundig introduktion i. så de let kan få et overblik og arbejde sikkert. Det gør det mere spiseligt og brugbart for mange af håndværkerne, siger Henrik Eggersen. Det er jo for deres skyld så de alle sammen kan komme hjem raske og sunde hver dag. Rent praktisk afholder Henrik Eggersen eller en af hans ti tilknyttede erfarne rådgivere opstartsmøder og sikkerhedsmøder sammen med entreprenørerne, når projekterne skal udføres. Efter

igangsættelsen gennemføres sikkerhedsrundering hver uge, hvor der også finder ny planlægning og opfriskning af planer sted. – Vores opgave er at koordinere sikkerheden i fællesområderne og farlige aktiviteter, og vi ved af erfaring, at det er meget vigtigt at få lagt planer og hele tiden holde tråd i dem, så man undgår hovsaløsninger. Kombination med miljø Som navnet siger tilbyder Eggersen Miljø og Sikkerhed

– Der er ofte anvendt bly, asbest eller PCB i ældre bygninger som skal renoveres. I Farum skulle vi blandt andet håndtere PCB i fuger og alle bygningsdele, og det var oplagt for boligselskabet KAB at ansætte os til både at håndtere arbejdsmiljøkoordineringen og miljørådgivningen under miljøsaneringen. Igennem de 6 år renoveringen stod på, var vi med til at udvikle helt nye miljøsanerings-processer, og det gav os gode erfaringer, vi kan trække på på andre projekter, siger Henrik Eggersen.


3

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Ny type virksomhedslån til byggeriet Når der opstår et akut finansieringsbehov, findes der nu et alternativ på det danske marked, der gør det nemt og hurtigt for små og mellemstore virksomheder straks at få dækket behovet. Tekst af Rune H. Jensen

A

omtrent samme velprøvede strategi og forretningsmodel i forhold til virksomhedslån med en simpel og gennemskuelig prissætning. Det er naturligvis et langt træk at vinde stor synlighed og bevidsthed på markedet, men virksomheden har allerede haft tilfælde også inden for byggeri og transport, hvor et akut finansieringsbehov kunne dækkes straks med et OPR-Virksomhedslån:

kutte behov kan opstå på byggepladsen eller landevejen, hvis f.eks. en maskine eller et transportmiddel bryder sammen. Så skal der handles hurtigt, og her kommer en ny type virksomhedslån fra OPR-Finance ApS ind i billedet. OPR-Virksomhedslån er en lånetjeneste til små og mellemstore virksomheder over hele landet – herunder også til f.eks. håndværkere, transportfirmaer og entreprenører. Nemt, hurtigt og fleksibelt – Fordelene er, at vi kan gøre det hurtigt og nemt at få et akut finansieringsbehov dækket. Man laver låneansøgningen online med NEM-ID, og så kan vi foretage lånebeslutning og udbetaling samme dag, siger Country Manager hos OPR-Finance ApS, Martin Frederiksen. – Man slipper dermed for at skulle stå skoleret i banken, og der er ikke altid

tid til at vente dage eller måske uger på et svar, hvis behovet er akut, hvis der er udefrakommende faktorer, eller hvis faktureringstid er et problem. Vi mener at kunne tilbyde en høj grad af fleksibilitet i forhold til bankerne, som generelt er blevet mere tilbageholdende med udlån til visse sektorer.

Men behovet er der jo stadig hos virksomhederne, så der kan vi udfylde et tomrum på markedet. Gennemskuelig forretningsmodel OPR-Finance ApS tilbyder virksomhedslån fra kr. 20.000 – 400.000 med 1-12 måneders løbetid. OPR-

Finance ApS er datterselskab af finskejede OPR-Vakuus Oy, der siden 2005 har ydet udlån til kunderne Finland, Sverige,Tjekkiet – og nu Danmark. Efter en hurtig etableringsfase ser det da også allerede nu fornuftigt ud for den danske afdeling, der benytter

– Vi har f.eks. haft et konkret eksempel med et transportfirma, hvor lastbilen brød sammen på landevejen. Det koster jo et X antal kr. at få vognen transporteret hjem og repareret, og firmaet havde samtidig ordrer liggende til de næste mange uger. Dér kan man jo ikke sidde og vente på banken i flere uger, når der opstår et så akut behov. Det er blot et eksempel på, hvordan vi kan tilbyde en finansieringsmetode som et nemt og hurtigt alternativ, slutter Martin Frederiksen.

Vi tilbyder en ny type af enkle og fleksible virksomhedslån til små og mellemstore virksomheder. Lån 20.000-400.000 kr. Løbetid 1-12 måneder Ansøg om dit OPR-Virksomhedslån online Din låneansøgning behandles på samme dag

78 76 24 50 kundeservice@opr-virksomhedslån.dk OPR-Finance ApS | Bredgade 30 | 1260 København

Fakta om OPRVirksomhedslån: Hvem: OPR-Virksomhedslån udbydes af OPR-Finance ApS, som er det finskejede OPR-Vakuus Oy’s datterselskab. Hvad: Siden 2005 har OPRgruppen hjulpet små og mellemstore virksomheder i hele Norden. I 2016 var OPR-gruppens udlån på i alt 135 mio. EUR. Hvordan: Send en online låneansøgning via www.oprvirksomhedslån.dk og få svar samme dag. Hvorfor: Fordi alle virksomheder kan få brug for en lånetjeneste, hvis uheldet er ude.


4

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen

Arbejdsmiljø skal have en fremtrædende plads i byggeriet Jacob Munk takker af som sekretariatschef for Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR BA) efter i 17 år at have informeret og rådgivet byggebranchen om hvordan, man forbedrer arbejdsmiljøet. Jacob Munk mener, et godt arbejdsmiljø skal være en helt central del af virksomhedernes arbejde. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

S

elvom Jacob Munk stopper som sekretariatschef i BAR Bygge & Anlæg i januar 2017, så vil han dog fortsætte i sekretariatet på deltid et stykke tid, hvor Charlotte Martin tager over som leder. Jacob Munk har beskæftiget sig med arbejdsmiljø gennem hele sin karriere – inden BAR Bygge og Anlæg blev etableret i 1999 i Arbejdstilsynet og senere Arbejdsmiljøfonden – og han kan derfor se tilbage på den udvikling, der er sket området. – Når man ser på arbejdspladserne tilbage i 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne, så var problemerne støj, røg og møg. I dag ser vi stadig mange af disse problemer, men der er også meget mere fokus på områder som muskel- og skeletbelastninger og trivsel på arbejdspladsen. Det er også karakteristisk, at vi dag ofte kender løsningerne på udfordringerne – men problemet er at få folk til at bruge dem, siger Jacob Munk og fortsætter:

– Da BAR Bygge og Anlæg blev etableret for 17 år siden var den store udfordring at lave vejledninger og anvise gode arbejdsmiljøløsninger for de enkelte områder, og det er lykkedes, så vi i dag dækker en rigtig stor del af byggeriet. Det har været en lang og spændende vej, og det er rigtig positivt at se, at disse løsninger også anvendes af mange i dag. Man kunne selvfølgelig ind imellem godt ønske sig, at endnu flere havde taget tingene til sig, men så er der jo fortsat en opgave for BAR Bygge og Anlæg og øvrige aktører i branchen. Flere får øjnene op for, at arbejdsmiljø er vigtigt For 15 år siden havde vi fokus på at få virksomhederne til at bruge lifte fremfor stiger. Når vi dengang forsøgte at få virksomheder til at købe nye tekniske hjælpemidler, så kunne man ofte høre undskyldninger som: Jeg er altså ikke millionær! Men sådan tænker kun de færreste virksomhedsledere i dag. Flere og flere har fået øjnene op for, at arbejdsmiljø

unge i dag ofte er meget bevidste om at arbejdsmiljøet generelt er i orden. Jacob Munk oplever, at mange unge håndværksmestre også er bærere af denne trend. Og den tankegang understøttes af byggebranchens rekrutteringsudfordringer:

Jacob Munk stopper som sekretariatschef i BAR Bygge & Anlæg, og Charlotte Martin tager over som leder. er vigtigt. Men også at investeringer som eksempelvis en ny lift betyder, at man kan arbejde hurtigere og mere effektivt. Så de penge, virksomhederne giver ud på kort sigt, tjener sig ind på lang sigt – også i form af f. eks. færre sygedage, siger Jacob Munk og fortsætter: – Den her udvikling handler om det lange, seje træk, men jeg tror og håber på, at folk ude i virksomhederne hurtigere vil se sammenhængen mellem godt arbejdsmiljø og effektivitet.

Byggebranchen skal gøre sig mere attraktiv for de unge Jacob Munk mærker også en kulturændring undervejs. En af de ting han har hæftet sig ved, er at der er flere unge virksomhedsejere, som tænker anderledes: – Unge i dag har andre forventninger til deres arbejde. Man er som leder afhængig af sine folk, og unge vil høres og involveres i deres arbejde. Forventningen om et interessant arbejde og gode kolleger er en generel tendens, som slår igennem her, ligesom de

– Fra 2006 til 2009 faldt antallet af ansatte i byggeriet fra ca. 180.000 til 110.000, hvor nogle fandt arbejde i andre brancher. Men de folk er ikke alle sammen vendt tilbage, nu hvor der er brug for flere hænder i byggebranchen, siger Jacob Munk og fortsætter: – Der er en klar sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø, en god proces og høj kvalitet i udførelsen, så der er god grund til at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for virksomhederne. Det skal være med til at tiltrække medarbejdere til byggebranchen. En dynamisk og spændende branche Som sekretariatschef i BAR BA i 17 år kunne man fore-

stille sig, at Jacob Munk efterhånden kender alle facetter af arbejdsmiljø på byggepladsen til hudløshed, og at en vis metaltræthed kommer snigende, men det er ikke tilfældet, fortæller Jacob Munk: – Det har været virkeligt givende at være en del af byggebranchen alle de år. Branchen er utrolig dynamisk og består af så mange forskellige mennesketyper – det holder aldrig op med at være spændende at komme på besøg på en byggeplads og i det hele taget at møde virksomheder og branchens parter.


ARDEX R4 RAPID universal hurtigspartel:

Genial til hurtig reparation!

ARDEX R4 RAPID er enestående. Denne standfaste reparationsspartel med finish-karakter er det ideelle produkt, når det kommer til hurtig reparation af gulv- og vægflader inden belægning. Den hæfter på næsten alle almindelige underlag uden primer og er ideel til fyldning af huller og afskalninger såvel som afretning og udligning af højdeforskelle, overgange, pladesamlinger og ujævnheder.

ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • www.ardex.dk

ARDEX R4 RAPID med ARDURAPID®-effekt tørrer lynhurtigt og er derfor genial til hurtig reparation! ARDEX R4 RAPID kan udlægges i lagtykkelser fra 0 til 10 mm og kan videreforarbejdes allerede efter 45 - 60 minutter.

SOLIDE FORBINDELSER


6

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE


Isola Mestertekk SBS - Et lags tagdækning

Tømrermesterens foretrukne tagpap! Udviklet til det nordiske marked Isola Mestertekk SBS - Et lags tagdækning – –

Mestertekk halvside okt 2015_BygTek Platon ann 01.02.16 13:29 Side 1

Hurtig og enkel montage En proces og derfor ingen spildtid.

Tømrerfirmaet Johansen & Pedersen, Højby

TPF (Tagpap foreningen)

EPD Miljø Godkendt, som lav klimabelastning Tømrermesterens foretrukne tagpap! SINTEF Teknisk Udviklet tilGodkendt det nordiske

marked

Norsk- Europæisk standard NS-EN 13707 TPF (Tagpap foreningen) 2 Miljø Godkendt, som lav klimabelastning Anvendt på mere end 20 millioner mEPD tage

”Vi har fået en meget nemmere og hurtigere proces i forbindelse med Listedækning når vi anvender Isola Mestertekk, samtidig ”Vi har fået en meget nemmere og kan vi nu selv udføre hele hurtigere proces i forbindelse med byggeprocessen”

SINTEF Teknisk Godkendt Norsk- Europæisk standard NS-EN 13707 ”Jeg har minend 20 millioner m2 tage Anvendt påudvidet mere

Listedækning når vi anvender Isola Mestertekk, samtidig Søren Justesen Aps kan vi nu selv Justesen Tømrer & udføre hele byggeprocessen”

forretning med Isola Mestertekk. Det giver mig mulighed for nye arbejdsopgaver”

Det er nemt at arbejde med. Det har givet mig mulighed for nu også at arbejde med en ny ”Jeg har udvidet min forretning dimension i mit firma. med Isola Mestertekk. Det giver Tømrermester – Det er et produkt som er blevet mig mulighed for nye Jens Saugmandsgaard en del af min hverdag.

Snedker

Søren Justesen Aps Justesen Tømrer & Snedker

– –

arbejdsopgaver”

O.B Montage v/Ole Born, Toftlund Tømrermester Jens Saugmandsgaard

”Mestertekk kursus, gav os en viden i

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk” anvendelsen af Mestertekk” Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

Isola as

Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

isola.indd 1

Tørre og sunde huse Tørre og sunde huse

01/02/17 13.11


8

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen

Ny strategi for arbejdsmiljø: Producenterne skal også på banen Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har i de senere år haft held med at få bygherrer og rådgivere til at stille større krav til arbejdsmiljø. Nu ønsker man en tættere dialog med producenterne af byggematerialer om at integrere arbejdsmiljøet bedre i processen – således man som udførende altid har det mest optimale udstyr til den enkelte opgave. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

C  

harlotte Martin har netop afløst Jacob Munk som sekretariatschef for Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge og Anlæg) - det tidligere BAR Bygge og Anlæg. I BFA Bygge og Anlæg har man udarbejdet en ny strategi for indsatsen, hvor man blandt andet har fokus på mulighederne i forbindelse med den øgede digitalisering. Charlotte Martin fortæller: – Vores mål er at integrere arbejdsmiljø i de daglige processer, så det ikke bare er noget ved siden af. Og her er der et stort potentiale i den digitaliseringsudvikling, som der er i bygge- og anlægsbranchen nu. Vi har talt om digitale redskaber og muligheder længe, men nu begynder der virkelig at ske noget, og de næste 5-10 år vil det område komme til at fylde mere.

Leverandørerne kan skabe bedre arbejdsmiljø for håndværkeren Hvor de større virksomheder i byggebranchen er længere fremme med at anvende digitale styrings-værktøjer, så er der også begyndt at komme interesse fra mindre virksomheder. Det er alment kendt, at det er på tiden ude ved kunderne, at man som håndværker tjener sine penge, og derfor kan det godt betale sig at få et eksternt program til eksempelvis at styre leverancerne. Der er penge at hente for virksomhederne, og her ønsker man i BFA Bygge og Anlæg at påvirke firmaerne bag de digitale redskaber til at indtænke arbejdsmiljø: – Bedre planlægning giver et bedre arbejdsmiljø. Så man altid overvejer, hvilket ekstraudstyr, der skal med til at håndtere byggematerialerne, eller om arbejdsforholdene

Det er små tilføjelser, men det kan være med til at skabe en positiv udvikling. Hele byggeprocessen Charlotte Martin fremhæver, at opmærksomhed på planlægning og koordinering er vigtig, også for at sikre arbejdsmiljøet:

giver udfordringer. Hvis man ikke gør sig disse tanker, inden man kører afsted, så bliver det nemt det gode gamle forhåndenværende søms princip. Her skal der tænkes i, hvordan de digitale styringsværktøjer kan inkludere arbejdsmiljøet som en fast del af processen, fortæller Charlotte Martin og fortsætter: – Vi ønsker fremadrettet at indlede en dialog med virk-

somheder, der leverer udstyr og byggekomponenter, så vi kan se på hvordan man kan medtænke arbejdsmiljøet i deres anvisninger. Vi har eksempler på virksomheder, der pædagogisk og udførligt har et 3D program, som sikrer, at udførelsen sker korrekt, så de får færre reklamationer efterfølgende. Men det kunne være rigtig fint, at håndtering af f. eks. vinduer også tænkes ind - hele vejen fra levering til montering.

– Det er de små, elementære ting, der betyder, at der ikke er de rigtige hjælpemidler tilstede, at man skal bruge tid på at flytte rundt på byggematerialer, som måske er leveret for tidligt under byggeriet eller at man transporterer materialer rundt i et etagebyggeri, fordi der ikke er en materialehejs. Alt sammen ting der udfordrer tidsplan, økonomi og arbejdsmiljø i byggeriet. Derfor er de vigtigt, at flere aktører har fokus på planlægning og koordinering af arbejdet, så ulykker og andre arbejdsmiljøproblemer i byggebran-

chen reduceres, siger Charlotte Martin og uddyber: – Her forventer vi, at vi med vores indsats over for producenter, men også rådgivere, projekterende og bygherrer får større fokus på arbejdsmiljøet i flere led af byggeprocessen. Samtidig henvender vi os selvfølgelig direkte til virksomhederne med vejledninger og andre initiativer, og her skal vi kunne kommunikere klart og konkret omkring det gode arbejdsmiljø, så alle kan se fordelene.


ER ARBEJDSTØJ MED HØJ SYNLIGHED RELEVANT FOR DIG? Helt grundlæggende handler det om, at de, som har et arbejde at udføre, hvor der samtidig er trafik, skal kunne udføre sit arbejde uden konstant at holde øje med trafikken omkring sig. Samtidig skal trafikanter på en let og tydelig måde kunne aflæse, at de foran sig ser en person, som er igang med et arbejde og derfor ikke nødvendigvis er opmærksom på trafikken. Trafikanter omfatter både cyklister, biler og køretøjer på byggepladser. Arbejdstøj med høj synlighed skal anvendes af alle, som arbejder på befærdede områder, herunder byggepladser med langsomt kørende trafik. Det drejer sig bl.a. om • Vejarbejdere • Entreprenører • Håndværkere • Chauffører • Renovationsarbejdere

Læs mere om korrekt arbejdsbeklædning på: WWW.BAR-BA.DK & WWW.KANSAS.DK

AR B E J D ST Ø

ME DH

EN ISO 20471

ØJ SYNL IG H

ED

INT

NAL STAN TIO DA NA

R FO

J

RD

SER VI DIG?

ER

Bygge og anlægsavisen 266x350mm 30-01-2017 vol 3.indd 1

31/01/17 13.07


10

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Nyt projektstyringssystem sikrer overblik over byggeprojekter – og bedre bundlinje Bedre bundlinje og større overblik over alle dele af byggeprojektet er nogle af fordelene, som entreprenørvirksomheden Rasmus Friis A/S har oplevet efter imple­mentering af det nye digitale projekt­styrings­system fra Chisa.

N 

ye tal fra Danmarks statistik viser, at udgift­ erne til it i bygge- og anlægsbranchen er mere end fordoblet siden 2007. Der er dog stadig langt op til gennemsnittet for danske virksomheder, og især bygge- og anlægsbranchen har en god bid vej igen, lyder meldingen fra Dansk Byggeri. Den bold har John Theisen grebet. Som tidligere entreprenør på flere byggeprojekter har han oplevet, hvordan branchen efterspørger digitale løsninger, der kan bidrage til at effektivisere og strukturere arbejdsgangene: – It-mæssigt er byggebranchen langt bagud. Det er en konservativ branche, hvor man gør det, man altid har gjort. Derfor har det intelligente system målrettet byggebranchen, ikke eksisteret indtil nu,” fortæller John Theisen, der er sprunget ud som iværksætter med virksomheden Chisa,som har udviklet et helt nyt digitalt byggestyringssystem. Grundlæggende er systemet et digitalt projektstyrings-

system, der giver overblik over hele projektet. Med typisk mange budgetlinjer er de fleste byggeprojekter sårbare over for sorte huller og flaskehalse. Netop her er systemet særligt effektivt, fordi alle dokumenter er samlet ét sted, lyder det fra John Theisen. Overblik over alle aktiviteter i projektet Systemet fungerer ved, at alle parter omkring et byggeprojekt inviteres ind i projektstyringssystemet og derved får adgang til en aktivitetslog, hvorfra alle aktiviteter vedrørende projektet kan ses. Eksempelvis hvilke spørgsmål, der er stillet undervejs, projektændringer der er aftalt, og hvordan budgettet ser ud. Rasmus Friis A/S har også fået indført systemet. I øjeblikket anvendes det i forbindelse med opførelsen af Skovkvarteret. Et helt nyt boligområde med 143 boliger i Ørestaden. – Det har været en kæmpe gevinst for os at implementere systemet. Vi har brugt enormt meget tid på tingsom papirfakturaer tidligere,

og nu kører det helebare elektronisk. Det giveren sikkerhed for, at dokumenter og bilag ikke bliver væk, ligesom vi har adgang til dem over alt. Personligt har jeg sparet ca. op til enhel dag om ugen på administration.Tid jeg kan brugepå nye projekter og forretningsudvikling, der genererer værdi for virksomheden,” siger Søren Daugaard, der især fremhæver fleksibiliteten som systemets helt store styrke: – I indkøringsfasen pegede vi på nogle features, vi godt kunne tænke os, og så blev systemet tilrettet efter vores ønsker. Jeg har aldrig oplevet sådan en fleksibilitet før. Normalt køber man et system og tilpasser sig efter det, men her er det den anden vej rundt.“ Selv de korte mails har stor betydning Ud over at rumme alle dokumenter, så er systemet også platform for al korrespondance omkring byggeprojektet. Det er nemlig i kommunikationen mellem parterne, der ligger en stor risiko for

informationstab og dialog, som bliver trukket i langdrag, fortæller John Theisen:

at detgiver sikkerhed i en branche, hvor udskiftningen i mandskabet er høj:

projekt. Dog kommer overblikket typisk for sent,” forklarer John Theisen.

– Selv de korteste mails kan have en stor betydning. Blandt andet som dokumentation for beslutninger, der er truffet, eller spørgsmål, der er stillet. Som tingene er foregået hidtil i rigtig mange projekter, kører korrespondancerne via parternes respektive mailbokse. Her er der risiko for, at mails bliver forældede, misforståede eller slettet.

– Ved at have alle informationer samlet, undgår man, at vigtig viden går tabt, hvis en nøgleperson skifter jobeller bliver syg. På den måde minimerer man risikoen for, at der kommer huller i projektet,” siger Søren Daugaard.

– Mange andre projektstyringsværktøjer arbejder bagudrettet. Dermed opdages fejl ofte først, når de er sket. Chisas system holder sig hele tiden ajour og tilpasser sig projektets status lige nu og her. Man kan altid se, at ”her er vi nået til nu, next step er det her, som den her part er ansvarlig for”, det er den store forskel, siger John Theisen.

En lille ting som at glemme at sætte en nøgleperson cc på en mail kan give unødige flaskehalse eller resultere i deciderede fejl,” siger direktøren og uddyber: – Med al korrespondance og alle dokumenter samlet i ét system kan man sætte ind, inden det går galt. Det skaber gennemsigtighed og sikrer, at alle parter kan holde sig opdaterede. Man kan sige, systemet sikrer rettidig omhu for byggeprojektet. – Det er Søren Daugaard enig i. Han peger også på,

Eksisterende system­er arbejder bagud – Som byggebranchen typisk arbejder i dag, kan man godt få overblik over et gængs

Læs mere på www.chisa.dk

Fordele ved CHISA Konstant overblik og styring af fakturering, fremdrift og økonomi i projektet, så ledelsen hurtigt kan fokusere på eventuelle udfordringer Mindre tid på administration og bedre bundlinje Adgang til data og status på projekt­et hvor som helst og når som helst Fuld gennemsigtighed og større overblik over både store og små dele i projekterne Mindre sårbarhed, hvis nøgleperson er syg eller skifter job Overblik over kommunikation og forespørgsler


11

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Vejen til et tørt, sundt og sikkert hus Fugtsikring og energioptimering er afgørende for et godt helbred og indeklimaet i din bolig. Isola går foran på området med helhedstænkning, værditilførsel, enkelhed og tæt dialog som succesparametrene. Tekst af Rune H. Jensen

D 

er er i disse år et stærkt forøget fokus på energioptimering og nødvendigheden af helhedstænkning, når det gælder isolering og tætning af boligen. Og her er Isola blandt dem, der har taget teten som en førende fugtproblemløser med fokus på fugttætning, energioptimering og beskyttelse mod det farlige radioaktive grundstof radon. Fugtsikring til alle typer boliger Siden – og selv under – kriseårene omkring 2008 er omsætningen kun gået opad hos den danske afdeling af Isola, hvis moderselskab i Norge har eksisteret i trekvart århundrede. Målet er fremdeles at beskytte alle slags huse – både de ældre og de helt nye – mod fugt fra gulv til loft, så

huset ikke alene bevarer sin værdi, men også meget gerne øger den. I kraft af de mange års know-how og velafprøvede produkter på det nordiske marked ved Isola om nogen, at det handler om værditilførsel og om at tænke hele vejen rundt for at sikre et tørt, sundt og sikkert hus. Derfor er Isolas produkter også skabt ud fra devisen ”keep it simple”. Det betyder, at f.eks. tagbelægning, undertage, dampspærre-tape og Radon-membraner skal være nemme og logiske at arbejde med: Helhedstænkning, nordisk ekspertviden – og tillid – Det er en helhedstænkning. Hos Isola plejer vi at sige ”tæt og komplet”, og med

de produkter og koncepter vi har, tænker vi faktisk hele huset igennem. Vi skal gøre det nemt for alle led i byggekæden, så vi hjælper til med at flytte udviklingen mod et bedre og mere effektivt byggeri. Vi vil gerne skabe værdi for slutbrugeren, og vores produktudvikling har solid baggrund i mange års nordiske klimaerfaringer. Netop derfor kan vi altid levere godkendte produkter, der kan begå sig i hele Norden, siger Michael Lindberg, markedschef hos Isola. Gennem flere årtier er Isolas produkter blevet anvendt i Norge, og der er derfor tale om veltestede og holdbare løsninger. I Norge har Isola desuden deltaget i forskellige energi- og udviklingsprojekter med fokus på videndeling og langsigtet produktud-

    

Tjen penge på dine sager

  

Fotodokumenter og �lføj noter �l din sag

Få et samlet overblik over alle a�aler og ordrer Få et samlet overblik over økonomien

vikling, og virksomheden ligger i dag inde med stor ekspertviden inden for bl.a. radonsikring. Samtidig er hele Norden i dag hjemmemarked, hvilket betyder, at man også kan trække på viden fra de forskellige skandinaviske lande. En synergieffekt, der kun er kvalitetsfremmende. Og så handler det først og fremmest om dialogen med kunderne: – Rådgivning og god service er vores nøgleord. Det handler meget om tillid. Vi er lydhøre over for ideer til forbedringer og udvikling. Og vi sørger for sparring og uddannelse omkring alle vores produkter, så vi kan møde både arkitekten, forhandleren, håndværkeren og slutbrugeren med respekt, ansvarlighed og en konstruktiv dialog.

Markedschef Michael Lindberg, Isola.

Få det fulde overblik

Når som helst, hvor som helst

Planlæg dine frem�dige projekter og afgiv �lbud Registrer �mer og materialer, mens du er ude i marken

Fokuser og målret din indsats Hold dig opdateret og sammenlign dagspriserne fra grossisterne

Fra 249,-

pr måned

“Jeg sparer tid og har fået meget større overblik” - Morten Hansen, Den Be�e Tørmer A/S


12

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Sikkerheden i højsædet Hos BJ Specialuddannelse & Service har man igennem mange år klædt virksomhederne på til at kunne håndtere de mange sikkerhedsrisici i byggebranchen. Særligt, når det kommer til faldsikring, har BJ Specialuddannelse sørget for udstyr og uddannelse til dem, der arbejder med højt til loftet. Tekst af Alexander Tengbjerg

 B

for faldsikring og højderedning er ikke helt som andres, hvilket Benny Juul Nielsen fra BJ Specialuddannelse uddyber:

Sikkerhed i øjenhøjde Tilgangen til afholdelse af kurser og uddannelse inden-

– Vi bevæger os ud til kunderne og afholder kurser og uddannelsesforløb ved dem. De skal derfor ikke bruge unødig tid og ressourcer på at flytte medarbejdere til den anden ende af landet. Vi kan for eksempel også holde foredrag, hvor vi bringer al udstyret med os, som vi for nyligt har gjort hos Einar Kornerup, hvis medarbejdere ofte befinder sig i vanskelige arbejdssituationer. At vi bevæger os ud til kunderne betyder jo også, at vi kan

J Specialuddannelse har i lang tid sikret, at medarbejdere fra en lang række firmaer har været ordentligt klædt på til at håndtere deres arbejde uden at skulle frygte diverse arbejdsulykker. Selv på Færøerne og Grønland, hvor de barske vejrforhold præsenterer nogle svære forhindringer for byggeriet, har BJ Specialuddannelse erfaring med at sikre en arbejdsplads mod ulykker, hvilket gør, at de kan forudse og håndtere de fleste udfordringer.

se deres virksomhed efter i sømmene og sammensætte et kursusforløb skræddersyet til deres behov. Eftertjek af alt udstyr BJ Specialuddannelse sælger også sikkerhedsudstyr, men har indset, at mange firmaer ofte kun har behov for at bruge specielle former for udstyr én enkelt gang: – Vi lejer ofte udstyr ud til de virksomheder, der står med en særpræget opgave, som de nok ikke kommer til at støde på igen. Derfor ser de en fordel i at leje det rigtige udstyr af os, som tilmed er gennemtestet og sikret inden brug. Vi sender også

gerne en sikkerhedsmand ud sammen med udstyret, så han kan se, at alt følger de gældende regler for arbejdssikkerheden. Vores folk gennemgår årlige vedligeholdelsesuddannelser og har den sidste nye viden om de Europæiske Normer for personlige værnemidler, redningsudstyr og den danske Arbejdsmiljølovgivning på området. Dermed kan en given virksomhed vide sig sikker på, at deres medarbejdere vil kunne udføre deres arbejde under trygge rammer, hvis det foregår med opsyn af vore mænd og med vores udstyr, forklarer Benny Juul Nielsen.

Forberedt på arbejde i højderne Faldsikring er en af BJ Specialuddannelses kernekompetencer. De udbyder kursus i faldsikring til industrivirksomheder, håndværksfirmaer og andre, der dagligt arbejder i højden, og skal sikre sig mod fald. Kurset taget tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets og EU’s lovkrav for arbejde i højden og faldsikring. Der gives en gennemgående indføring i reglerne samt oplæring i at bruge faldsikringsudstyr. Hertil kommer en grundig indsigt i, hvilket faldsikringsudstyr, der skal bruges i arbejdssituationer, hvor der er risiko for fald fra højder samtidigt med,

hvordan man gennemfører redning af kollegaer, der har været udsat for fald. – Faldsikring er et vigtigt element indenfor arbejdssikkerhed på byggepladserne, hvad end man arbejder med vindmøller eller stilladser. Både håndværkerne og deres ledere er udmærket klar over de konsekvenser, det kan have at slække på sikkerheden, men der er ofte mange uforudsete risici. Derfor er det ikke alene fornuftigt, men også lovpligtigt at få det rette sikkerhedskursus, fortæller Benny Juul Nielsen.


13

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Robust og hygiejnisk berøringsfri nyhed Damixa Free er et nyt danskdesignet, berøringsfrit armatur i strømlinet design. Armaturet bidrager både til bedre hygiejne og sparer også på vand og energi. Den gedigne udførsel sikrer, at det kan holde til omfattende brug.

 D

et nye berøringsfrie armatur fra Damixa skiller sig ud fra øvrige sensorarmaturer på markedet med et rengøringsvenligt design og simpelt look. Det strømlinede og robuste armatur er specifikt velegnet til offentlige og hårdt belastede miljøer, som fx skoler, institutioner og lufthavne. Damixa Free er designet af Damixas egen designingeniør Claus Rantzau. Fokus har været på holdbarhed og rengøringsvenlighed: – Det enkle design er et resultat af at ville undgå unødvendige samlinger og kroge, hvor skidt og snavs kan samle sig. Desuden gør den buede overflade, at vanddråber glider af i stedet for at blive liggende og efterlade grimme kalk-rander, forklarer Claus Rantzau.

også med fast temperaturindstilling, uden greb og altså helt uden samlinger. Al elektronik i armaturet er placeret over bordet, så f. eks. batteriskift er let tilgængeligt over bordhøjde. Armaturet leveres med et batteri med lang levetid, hvilket indebærer, at det ikke er nødvendigt at trække el for at installere det. Damixa Free er yderst driftssikker, hygiejnisk, nemt at bruge og bidrager til energi-besparelser på både vandforbrug og varmt vand – et plus for såvel miljøet som brugeren. Automatikken betyder, at du kan spare op til 30 % på vandforbruget sammenlignet med almindelige etgrebs-armaturer.

Selve temperaturreguleringen er placeret på siden og fremme over vasken for at undgå unødigt vandplask fra våde hænder. Armaturet fås

Facts om Damixa Free • Driftssikkerhed: Polaritetsuafhængig tilslutning minimerer risikoen for fejltilkobling og gør armaturet både driftssikkert og let at vedligeholde. • Automatisk hygiejnespuling for øget hygiejne. • Fås både med og uden temperaturgreb – på modeller uden greb indstilles temperaturen på tilslutningsventilerne under bordet. • Al elektronik befinder sig over bordet. • Batteriet er placeret i toppen af armaturet, bag et låg, der kan låses med et værktøj. • Installationsvenligt: Standard-slanger med omløbere. Om FM Mattsson Mora Group Danmark og Damixa Damixa blev grundlagt i 1932 og producerer fortsat danskdesignede vandhaner på fabrikken i Odense. Virksomheden er den førende leverandør på det danske marked for armaturer og termostater og dækker de fleste behov til både privat, erhverv og offentlige bygninger.

THE BEST JUST GOT BETTER!

· Anti-bakteriel · Ekstra stærke · Med Aloe Vera

SE BIG WIPES

I AKTION

RENE HÆNDER - JA TAK!

Distributør i Danmark af BIG WIPES: SCANLICO DENMARK A/S · Marielundvej 48 A · DK-2730 Herlev · telefon 38 71 69 59 · telefax 38 71 69 53 · info@scanlico.dk · www.scanlico.dk

youtu.be/zNJNmlKYeyE

BIGWIPES.DK


14

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Faldulykker i byggebranchen er lette at forebygge Kendskab til udstyr og gængse procedurer er vigtigt, hvis ikke ansatte i bygge- og anlægsbranchen skal skrive sig ind i ulykkesstatistikkerne. Et dagkursus er i reglen nok til at lære det væsentligste, siger leder af kursuscenteret RESC Tekst af Tim Panduro

 H

vert år bliver adskillige ansatte i bygge- og anlægsbranchen dræbt eller kvæstede ved faldulykker fra for eksempel stilladser. Men mange af ulykkerne har kunnet undgås – eller konsekvenserne af dem har kunnet gøres mindre alvorlige. Det mener René Kofod. Han er leder af RESC Redningsog Sikkerhedscenter, der på det veludstyrede kursuscenter i Slagelse udbyder kurser i blandt andet faldsikring. – I årene 2008 til 2013 var der 17 faldulykker pr. 10.000 ansatte i bygge- og anlægsbranchen. Det er typisk voldsomme ulykker, hvor de ansatte falder mange meter. Hvis ikke de bliver dræbt, slår de sig voldsomt, og mange bliver langtidssyge eller invalide. Så konsekvenserne af faldulykkerne er ofte store, siger René Kofod. Enkle forløb De tragiske ulykker kan for en stor del afværges gennem

ret kan bruges, kan der opstå problemer, hvis ikke udstyret bliver efterset jævnligt.

uddannelsesforløb, der i reglen kan overstås på en enkelt dag. Hos RESC udbyder man blandt andet forløbet Basic Harness. Her lærer kursisterne at bruge gængs sikkerhedsudstyr. For selv om langt de fleste virksomheder har sikkerhedsudstyr, er det langt fra alle, der instruerer medarbejderne i at bruge det rigtigt.

– Udstyret skal efterses af en person, der er kompetent til det. Det kan sagtens være en ansat i virksomheden, men det kræver, at vedkommende er uddannet til det.Til det formål har vi endageskurset “Kompetent person”, som giver certifikat på, at man er kvalificeret til at udføre tjek af faldsikring på arbejdspladsen, siger René Kofod.

– Noget faldsikring er først virksomt ved fald på mere end fem meter, men alligevel ser man folk bruge det, når de arbejder i to-tre meters højde. Det giver en falsk sikkerhed, siger René Kofod.

Delt ansvar Mange ansatte i bygge- og anlægsbranchen tror fejlagtigt, at sikkerheden alene er arbejdsgiverens ansvar. Men sådan forholder det sig ifølge René Kofod ikke.

Han peger også på andre typiske fejl. Det kan være, at udstyr bliver koblet forkert sammen eller at det bliver opbevaret forkert. Fejlene kan relativt let forebygges – ganske simpelt ved en grundig gennemgang udført af kvalificeret personale. Hos RESC består kurserne af en smule teori og en masse praktiske øvelser på RESCs øvebane, hvor der både er

mulighed for at komme i højderne på stilladser og tårnkonstruktioner og i dybden i brønde og tanke – steder, hvor faldulykker heller ikke er ualmindelige. Uddannelsen slutter med udstedelse af

et certifikat, når alle øvelser er blevet gennemført tilfredsstillende. Kompetent person Selv når medarbejderne har fuldt styr på, hvordan udsty-

– Arbejdsgiveren har pligt til at instruere medarbejderne i den rette brug af sikkerhedsudstyret. Vi tilbyder kurser, der gør instruktøren certificeret til arbejdet. Det kan være en hjælp, hvis en medarbejder ikke bruger sikkerhedsudstyr til trods for instruktioner. For faktisk er der

delt ansvar mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, så længe det kan dokumenteres, at der er blevet stillet korrekt sikkerhedsudstyr til rådighed og at udstyret lever op til de gældende krav, siger René Kofod. Iso 9001 RESC kan prale af en alenlang referenceliste til de mangeartede uddannelser. Blandt andet har Mærsk, Københavns Brandvæsen, Falck og Danmarks højeste arbejdsplads Storebæltsbroen benyttet sig af kurser fra RESC. RESC er ISO 9001certificeret og certificeret til at udbyde lovpligtige uddannelser i sikkerhed indenfor alle relevante brancher. – Vi sørger naturligvis også for altid at holde vore medarbejdere opdaterede og veluddannede, ligesom vores faciliteter jævnligt bliver opgraderede, siger René Kofod.


Tryghed. Trivsel. Glæde. Engagement. Overskud. Hvad er et godt arbejdsmiljø? Mange virksomheder har haft fokus på at skabe et sikkert arbejdsmiljø, men har glemt trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Vil I skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø? Så hjælper Bureau Veritas jer på vej! En struktureret og systematisk tilgang er den direkte vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Bureau Veritas giver jer de redskaber, der er brug for! Se mere på: www.bureauveritas.dk

Bureau Veritas Denmark · www.bureauveritas.dk · Tlf. 7731 1000 Vesterbrogade 149 Willemoesgade 2, 3. sal Oldenborggade 25-31 DK-1620 København V DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia


16

2. SEKTION | arbejdsmiljø & sikkerhed | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Tagbranchens faldsikringssystem Faldulykker er stadig en del af byggeriets virkelighed, selv om sikkerhedskravene skærpes år efter år. En patenteret løsning skal beskytte de mennesker, hvis arbejdsdag foregår i højden. Tekst af Kasper Boye

P 

å alle offentlige bygninger skal der være faldsikring. Det er arbejdstilsynet, der håndhæver lovgivningen på området, og de udstikker klækkelige bøder eller endda lukker byggepladser, hvor sikkerheden ikke er i orden.

Klakring ved Juelsminde. Systemet er specifikt udviklet til tagpap og folietage. Der findes andre løsninger på markedet, men den store forskel på vores produkt er, at det monteres ved hjælp af to lag integreret tagpap og en rustfri stålforbindelse, siger hun og fortsætter:

Et alternativ til permanent faldsikring er at stille stillads op eller leje en lift, når der skal foretages reparationer, og det kan hurtigt blive en omkostningsfuld affære, især hvis der sker noget uventet.

– Med de fleste andre systemer skærer man hul i tagpappen og graver isoleringen op for at få fat i konstruktionen, og så er det tagdækkerens ansvar at gøre det tæt bagefter. Vi har en patenteret sikkerhedsfod, som selve tagpappen er integreret i. Med en gevindstang ned til konstruktionen laver vi en mekanisk forankring, der bare efterlader et lille hul, som forsegles ved montagen, og derved opretholdes garantien på taget.

– Et paptag skal gerne efterses en gang om året. Det kan være en vicevært, der skal se, om noget er tilstoppet. Det kan være almindelig reparation eller tilsyn. Hvis der er solpaneler eller grønne tage, skal de efterses. Uanset hvad det er, skal du have noget af hægte dig fast i, når du arbejdet på taget, fortæller arkitekt Eva Marie Juul Tønning fra Mul10 Metal, der har været med til at udvikle den permanente faldsikring Mul10 ProSafe ®. Deres sikkerhedsfod er en videreudvikling af firmaets patenterede konsolfod, der er designet til at montere bl.a. solpaneler og tagterrasser på pap- og folietage.

Udviklingen er endt med den forstærkede sikkerhedsfod, der fungerer som et forankringspunkt for faldsikring. Montage i tagkonstruktionen Hvis man udfører arbejde inden for 2 meter fra kanten, skal man være hægtet fast, hvis der ikke opsættes værn. Mul10 ProSafe ® fastgør en wire rundt langs taget.

Den udførende klikker sig fast til wiren og kan uhindret bevæge sig rundt langs kanten. Mul10 Metal lægger vægt på, at løsningen skal være enkel og hurtig at montere. Mul10 ProSafe ® fastgøres i tagkonstruktionen, så den ikke belaster isolering og tagmembranen. – Det er en løsning, vi har udviklet på vores fabrik i

Eva Marie Juul Tønning er arkitekt, og hun har været med til at designe de enkelte dele i tæt samarbejde med Mul10 Metals ejere Torben Hedevang og Steen Hedevang, der har 40 års erfaring indenfor tagbranchen. Sammen har de sikret sig den optimale løsning. Certificerede montører Mul10 Metal uddanner og certificerer de tagdækkere, der skal montere Mul10

ProSafe®. Her er det også Eva Marie Juul Tønning, der tager imod, når de nye kursister ankommer. – Vi afholder gratis kurser, og så kommer tagdækkerne ned til os. Der instruerer jeg dem i korrekt montage og dokumentation, og de bliver certificeret til at lave eftersyn. Virksomheden indgår desuden i nært samarbejde med montørerne om udviklingen af deres produkter. De vil gerne være i tæt dialog med branchen, så deres løsninger hele tiden er up to date. – I modsætning til systemer, der bliver produceret i udlandet, så kan vi gå i direkte

dialog med vores kunder om helt konkrete opgaver, siger hun og afslutter: – Vi har hele tiden den direkte kontakt med tagdækkerne. Der er nogle ting, vi har forbedret i samarbejde med fagfolkene. F.eks. udvikling af særligt værktøj for nemmere montage. Vi forsøger hele tiden at optimere. Alle dele er testet af Teknologisk Institut for at sikre, at produktet overholder alle nationale og internationale krav. Det er testet i henhold til DS/EN 795:2012 samt CEN/TS 16415:2013. Mul10 ProSafe ® wiresystem er testet til op til 4 brugere på én gang.


18

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Dana Lim rustet til at imødekomme branchefremgang og erobre nye markedsandele Byggeriet og dermed markedet for byggematerialer er inde i en god og bæredygtig vækst, konstaterer Dana Lims adm. direktør Lars Christensen. Virksomheden vækster mere end markedet som helhed herhjemme og er klar til en øget indsats for at erobre markedsandele i Norge og Sverige.

 B

yggeriet og dermed markedet for byggematerialer er inde i en god udvikling. Det boomer ikke ligefrem, men udsigterne ser positive ud, og en stabil og bæredygtig vækst er at foretrække frem for den forcerede udvikling, byggesektoren i perioder har været præget af. Stabil vækst giver overskud og overblik til at arbejde langsigtet og strategisk med kvaliteten. Både kvaliteten i produkterne og i forretningen, og sådan foretrækker man det hos Dana Lim. – Vi kan glæde os over, at Dana Lim vækster mere end markedet som helhed. Vi har øget omsætningen og taget markedsandele i et konkurrencepræget marked. Det tager vi som udtryk for, at vores strategi om at levere den bedste kvalitet og drive den mest markedstilpassede organisation i branchen er den rigtige. Vi er stolte af og

kan reagere hurtigt på nye tendenser i markederne, siger han og fortsætter:

taknemmelige for den tillid, vores kunder viser os, og vi vil fortsat arbejde målrettet for at leve op til den, udtaler adm. direktør Lars Christensen. Styrket indsats i Norge og Sverige Ifølge Lars Christensen er det ambitionen at være den markedsledende aktør inden for lim og fugemasser i hele Norden. Det betyder, at Dana Lim skal erobre markedsandele i Norge og Sverige, og det er man godt i gang med. Virksomheden har således styrket indsatsen i de to lande, og de positive resultater, som er opnået ved det, giver direktøren en stærk tro på, at Dana Lim også kan blive markedsledende i Norge og Sverige. – Det er et ambitiøst mål, for især når vi bevæger os uden for Danmarks grænser, er Dana Lim i konkurrence med meget store paneuropæiske

– Den agilitet, som Dana Lims organisation og måde at tænke på giver os, udgør en stærk konkurrencefordel på vores vækstmarkeder i Norden. For eksempel når vi skal tilpasse vores produkter til andre byggetraditioner og -metoder. Agilitet er en betydelig del af forklaringen på Dana Lims vækst. Det ligger dybt i vores dna at lytte til vores kunders behov og gøre vores bedste for at opfylde dem. Det gør vi i Danmark, og det vil vi gøre i Norge og Sverige. I 2017 og i årene der følger. koncerner. Det har vi respekt for, men det får os ikke til at ryste på hånden. Det er nemlig ikke en entydig fordel at være en stor koncern. Store organisationer kan for eksempel have tunge og formelle beslutningsprocesser, der gør det vanskeligt

for dem at reagere hurtigt på ændringer i markedet. I Dana Lim har vi en størrelse, der er ideel i forhold til vores vækstambitioner. Vi er store nok til selv at udvikle innovative produkter, der løser vores kunders udfordringer, men ikke så store, at vi ikke

Fokus på det gode håndværk Lars Christensen mener, at den positive udvikling i byggesektoren ikke blot betyder flere opgaver til håndværkere og entreprenører og øget salg hos materialeleve-

randørerne. Den giver nemlig branchen generelt lidt mere overskud i hverdagen. For eksempel til at fokusere på godt håndværksmæssigt arbejde og gode materialer, kort sagt højere kvalitet. – Også miljøet bør være i fokus i en tid, hvor vi har overskud til andet og mere end de daglige udfordringer. De bygninger, vi arbejder og opholder os i hver dag, har en meget betydelig indflydelse på vores velbefindende og på miljøet omkring os. Derfor vil Dana Lim fortsat udvikle og producere lim og fugemasse med størst muligt hensyntagen til dem, der skal bruge produkterne, og dem, der skal leve i de bygninger, hvor de er brugt. Det vil vi gøre med det mindst mulige forbrug af ressourcer og størst muligt hensyn til miljøet, konkluderer Lars Christensen.


19

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Rod på byggepladsen er et stort problem Indlæg af faglig-tekniske konsulent, Nina Ejs, Danske Malermestre

omtanke, hvor man bare ”glemmer” at rydde op efter sig. Men også byggeriet stramme tidsplaner spiller en rolle. For det er klart, at når vi har travlt og skal hurtigt videre til næste opgave, ja så kan oprydning og det at fjerne sit affald godt være et af de steder, som du ser stort på. Det er ikke længere ”mit” problem, for jeg er videre i teksten.

skal være i arbejdsprocessen, konstant bliver afbrudt.

Nina Ejs. Foto: Søren Hytting

H 

åndværkere, der går og rydder op efter hinanden er efterhånden ikke noget særsyn på danske byggepladser. Her står gipsplader og andre materialer oplagret mellem maskiner og håndværktøj, mens savsmuld og afklippede ledninger flyder på gulvet. Det roder kort sagt på byggepladserne – og det roder meget. Alt sammen koster det i kroner og øre, da kostbare timer bliver brugt på at skabe plads til at arbejde på samtidig med, at det flow, der

Og det er et stort problem for alle parter i byggeriet, at vi helt generelt er så dårlige til at rydde op efter os selv. Men desværre er der nok en tendens til at glemme, hvor irriteret vi selv bliver over andres rod. Mange skynder sig nemlig bare videre, når de er færdige – for så er rod og affald ikke længere deres problem. Der er næppe nogen, der kan sætte et præcist tal på, hvad det koster, men det er åbenlyst, at når du hver dag skal bruge halve timer på at rydde op efter andre og skabe plads for overhovedet at kunne udføre dit arbejde, ja så bliver det til mange timer, når du summer det op. Den manglende rydelighed kommer også til udtryk på andre måder, som når mureren lige skal skære lidt i en flise med en vinkelsliber eller tømreren, der saver i gipsplader lige op af de nymalede vægge.

Foto: Lilian Bech/Danske Malermestre. Det hører desværre med til dagens uorden, at det er sådan det. Og det gør det stort set umuligt at lave et flot stykke malearbejde i første hug. Ønskescenariet, hvor finisharbejdet, som malearbejde jo er, kan udføres, når alle andre håndværkere har forladt pladsen, hører vi desværre aldrig om.Den manglende omtanke giver mange efterreparationer, som jo ofte

bliver lagt til den endelige regning. Men udover de økonomiske konsekvenser kan de rodede pladser også føre til flere arbejdsulykker. For der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvordan et gulv, hvor ledningerne løber som spaghetti, kan få enhver til at miste balancen. Og faktisk er ulykker hvor du snubler eller falder over noget, den næstmest udbredte type arbejdsulykker i byggeriet.

Det koster igen på sygedage og på arbejdsflowet og rutinen, når faste medarbejdere bliver skadet. Så jo, rod har store konsekvenser. Hvor utroligt det end kan lyde, så er der eksempler på, at Arbejdstilsynet har lukket byggepladser indtil der var ryddet op. Der er selvfølgelig flere forklaringer på, at der er så rodet på byggepladserne. Én ting er den manglende

Tanken om at råbe højt ”Så ryd dog op – din mor arbejder her ikke…” er ikke fjern. Men mor kommer jo ikke og rydder. Derfor kræver den en holdningsændring hos alle håndværkere, hvis vi skal ændre på dette. Indtil denne slår igennem kan man godt efterlyse, at byggeledelsen bliver mere udfarende i forhold til problemet. For rod forhindrer jo en effektiv byggeproces, og det går i sidste instans ud over både økonomi og kvalitet i projektet.

En perfekt kombination HURTIG OG FLEKSIBEL GULVLÆGNING 1025 Superflow er en ny selvnivellerende flydespartel­ masse til hårde overflader og det perfekte underlag for plasttæpper, parket eller keramiske plader i stort format. Du kan fint udføre spartlingen stående, og du slipper for at skrabespartle liggende på knæene. Startac Power og Startac Combi er to universallime til gulv og væg med meget brede anvendelsesområder, både i tør­ og vådrum. I kombination med 1025 Superflow får du et meget miljøvenligt system til gulve, hvor der stilles krav om langtidshold­ barhed og kvalitet! Læs mere på www.bostik.dk


Combi Flex 524 dit bedste universalprodukt • Limer og fuger • Inde og ude • Alle gængse byggematerialer • Tørre og våde overflader - hærder endda under vand • Fås i hvid, grå, sort og glasklar

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK

BOA_ann.indd 6

25/04/16 16.27

Byggeoganlægsavisen sek2 20170212 ingen side6  
Byggeoganlægsavisen sek2 20170212 ingen side6