Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Nr. 1 | Februar 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold Tema: Veje & Anlæg

Solutions-koncept blev en kæmpe succes for udstyrsleverandør En ny port til København Køge Nord Station bliver et trafikalt center og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, lokaltog og motorvej mødes. Projektet indeholder en 225 meter lang gangbro, station, parker og rejseanlæg samt en visionsplan for området. Læs artiklen på side 6, sektion 1

Der blev skrevet danmarkshistorie, da Saferoad i 2015 fik aftalen om en totalleverance af vejudstyr til den sydlige del af Køge Bugt-motorvejen. Læs artiklen på side 10

Hemmeligheden bag asfalten Pankas har i næsten 80 år produceret, udviklet og udlagt asfalt til de danske vejnet. Hemmeligheden bag deres succesen er et konstant fokus på produktudvikling og tilpasning af eksisterende produkter, således at man hele tiden er på forkant med udviklingen. Læs artiklen på side 14, sektion 1

Energirenovering i allerstørste målestok På RUC har man netop afsluttet den største energirenovering i statsligt regi nogensinde. Det er samtidig foreløbig det største statslige ESCO-projekt i Danmark. Læs artiklen på side 24, sektion 1

STILRENE PARKLAMPER OG VEJARMATURER Der stilles i dag krav til en både bæredygtig og økonomisk kvalitetsbelysning til veje, parker og stier. Det er netop, hvad de elegant designede parklamper og vejarmaturer fra LED-TEK kan tilbyde. Kontakt os allerede i dag for en LED-løsning, der passer til dine behov. Lundagervej 45A, 8723 Løsning • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

Tlf.: 73 84 11 00


2

1. SEKTION | ARKITEKTER OG BYGHERRER | bygge- & anlægsavisen

INDHOLD

1. Sektion Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Nr. 1 | Februar 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold Tema: Veje & Anlæg

Solutions-koncept blev en kæmpe succes for udstyrsleverandør En ny port til København Køge Nord Station bliver et trafikalt center og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, lokaltog og motorvej mødes. Projektet indeholder en 225 meter lang gangbro, station, parker og rejseanlæg samt en visionsplan for området. Læs artiklen på side 6, sektion 1

Der blev skrevet danmarkshistorie, da Saferoad i 2015 fik aftalen om en totalleverance af vejudstyr til den sydlige del af Køge Bugt-motorvejen. Læs artiklen på side 10

hemmeligheden bag asfalten Pankas har i næsten 80 år produceret, udviklet og udlagt asfalt til de danske vejnet. Hemmeligheden bag deres succesen er et konstant fokus på produktudvikling og tilpasning af eksisterende produkter, således at man hele tiden er på forkant med udviklingen. Læs artiklen på side 14, sektion 1

Energirenovering i allerstørste målestok På RUC har man netop afsluttet den største energirenovering i statsligt regi nogensinde. Det er samtidig foreløbig det største statslige ESCO-projekt i Danmark. Læs artiklen på side 25, sektion 1

STILRENE PARKLAMPER OG VEJARMATURER Der stilles i dag krav til en både bæredygtig og økonomisk kvalitetsbelysning til veje, parker og stier. Det er netop, hvad de elegant designede parklamper og vejarmaturer fra LED-TEK kan tilbyde. Kontakt os allerede i dag for en LED-løsning, der passer til dine behov.

Tlf.: 73 84 11 00

Lundagervej 45A, 8723 Løsning • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

ledtek_forside.indd 3

25/01/17 15.46

2. Sektion

2

entreprenør & håndværker Nr. 1 | Februar 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

“Målet er altid 0 ulykker” Eggersen Miljø og Sikkerheds er specialister i arbejdsmiljøkoordinering på komplekse byggepladser. Samtidig kan arbejdsmiljøkoordinering kombineres, når der skal arbejdes med farlige renoveringer i giftige miljøer. Læs artiklen på side 2

Få kvalitetssikringen under kontrol Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har i de senere år haft held med at få bygherrer og rådgivere til at stille større krav til arbejdsmiljø. Læs artiklen på side 8

Tema: Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Sikkerheden i højsædet Faldulykker i byggebranchen er lette at forebygge Kendskab til udstyr og gængse procedurer er vigtigt, hvis ikke ansatte i bygge- og anlægsbranchen skal skrive sig ind i ulykkesstatistikkerne. Et dagkursus er i reglen nok til at lære det væsentligste, siger leder af kursuscenteret RESC

Hos BJ Specialuddannelse & Service har man igennem mange år klædt virksomhederne på til at kunne håndtere de mange sikkerhedsrisici i byggebranchen. Læs artiklen på side 8

Læs artiklen på side 12

3. Sektion Motor & Maskiner Nr. 1 | Februar 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

3

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

TEma: veje & anlæg 4 Langvarige investeringer fremfor ”hovsa-løsninger” 6 En ny port til København 8 Stigende efterspørgsel på p-huse i stål 10 Solutions-koncept blev en kæmpe succes for udstyrsleverandør 12 Lokal afledning er et stærkt våben mod oversvømmelser 14 Hemmeligheden bag asfalten 16 Nyt navn, samme gode historie 17 Nu kan monsterregnen bare komme an i Vejle og Hørsholm 18 Sikring mod spildevand er sund fornuft – også ved nybyggeri 19 Faskiner hjælper miljøet og økonomien 20 Vi skal ikke finde os i oversvømmede kældre 22 Nye og spændende koncepter fra C2 Elements og NBK Keramiks 23 Lavprofil-træstruktur under et buet grønt tag 24 Energirenovering i allerstørste målestok 25 Højt kvalitetsniveau på ESCO-projekter 26 Et kulturhus med plads til det hele 27 Klar til både musik, teater og konferencer 28 Tæt samarbejde sikrer gode løsninger på komplicerede solcelleanlæg 29 Fuld kraft på anlægsarbejdet i Viborg Baneby 29 Kranvikareren tog det tunge løft på Odeon 30 Kulturelt kraftcenter i Aabenraa 31 Et stærkt samarbejde 32 Unikke ståltrapper til Experimentarium 34 Sustainable Build sætter fokus på upcycling og recycling 35 Wintec åbner Europæisk eksportmarked 36 Cirkulær økonomi uden boomerang-effekt

Forsidefoto: Venligst udlånt af Saferoad 2. Sektion Venligst udlånt af BJ Special Uddannelsen 3. Sektion Venligst udlånt af Foto, Steffen Walton Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Annonceafdeling Salgschef Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Medredaktør Ronny Bennetsen ronny@boaa.dk Medredaktør Steffen Thorsted steffen@boaa.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk

TE ma: arbejdsmiljø & sikkerhed 2 “Målet er altid 0 ulykker” 3 Ny type virksomhedslån til byggeriet 4 Arbejdsmiljø skal have en fremtrædende plads i byggeriet 6 10 minutter – så kørte det 8 Ny strategi for arbejdsmiljø: Producenterne skal også på banen 10 Nyt projektstyringssystem sikrer overblik over byggeprojekter– og bedre bundlinje 11 Vejen til et tørt, sundt og sikkert hus 12 Sikkerheden i højsædet 13 Robust og hygiejnisk berøringsfri nyhed 14 Faldulykker i byggebranchen er lette at forebygge 16 Tagbranchens faldsikringssystem 18 Dana Lim rustet til at imødekomme branchefremgang og erobre nye markedsandele 19 Rod på byggepladsen er et stort problem

TEma: motor & maskiner 2 Pakkeløsninger hitter for varebiler på Transport 2017 4 En vaks lille håndværkerbil til byen 6 Vi har brug for politisk indgriben 8 Ny lufttryksrådgiver til bygge- og anlægsbranchen 8 Ultra-Seal annoncerer nye distributører for Storbritannien, Norge og Holland 10 Fordelene er til at få øje på

Skribenter Annika Lillelund Rune H. Jensen Alexander Tengbjerg Kasper Boye Tim Panduro Steffen Walton Frank Ulstrup AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafikerelev Sissel Krogsgaard Udgiver MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50 Tryk OTM Avistryk Oplag 14.500 Bygge- & Anlægsavisen udkommer 6 gange årligt.

Bygge- & Anlægsavisen tester: Fiat Fiorino er en rap lille og billig varevogn, der er ideel til bykørsel for håndværkeren, som ikke har brug for et stort lastrum. Læs varevognstesten på side 4

Ideen er at ­formidle f­ agligt r­ elevant stof, som holder ­beslutnings­tagerne ­indenfor bygge- og anlægs­sektoren vel­orienterede i bredeste forstand.

LEDER Det lange stræk I vores tema om godt arbejdsmiljø på byggepladsen kan du læse et interview med Jacob Munk, der netop er trådt tilbage som sekretariatschef for Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR BA). I 17 år har han stået i spidsen for indsatsen om at informere og rådgive byggebranchen om hvordan, man forbedrer arbejdsmiljøet. Med venlig hilsen

Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør

Og Jacob Munk har været overasket over hvor lang tid, det har taget for virksomhederne at se sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø og en høj effektivitet. Byg-

ge- og anlægsbranchen er bortset fra de eksemplariske pionervirksomheder stadig en konservativ branche, og hvor man gør tingene på den samme måde, som man altid har gjort. Og her er det vigtigt, at branchen som helhed kan få fortalt den gode historie. Vi står over for en alvorlig mangel på arbejdskraft, og her må branchen og virksomhederne selv gøre noget for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så byggeriet er attraktivt for de unge. Et andet område, hvor der skal tænkes langsigtet er

vedligeholdelsen af veje og anlæg, og du kan læse vores interview med adm. direktør hos Asfaltindustrien, Anders Hundahl, som ønsker at sætte veje og den generelle infrastruktur på dagsordenen ved det kommende kommunalvalg. Vedligeholdelsen af veje og anlæg bliver ligesom arbejdsmiljø for ofte nedprioriteret, og regningen bliver desværre større, jo længere, man venter.

Alle artikler med relevans for branchen optages gratis, efter redaktionens vurdering. kundeservice@boaa.dk Bestilling af abonnement Årsabonnement 706,kan bestilles på telefon: 33 44 55 55 Annoncer Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50 www.bygge-anlaegsavisen.dk annoncesalg@boaa.dk Bygge- & Anlægsavisen er tilmeldt:


Altaner

Specialkonstruktioner

CSK – en stålsat virksomhed

Trapper

Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Vi har fokus på: • Stålkonstruktioner til alle former for byggeri • Professionel og seriøs rådgivning • Design, konstruktion, produktion og montage • Tæt dialog med kunden • Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring • Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner • Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland • 280 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne

Spær

Vizuall.dk

Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet. Store stålspær

Læs mere på www.csk.dk

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk


4

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

Langvarige investeringer fremfor ”hovsa-løsninger” 2017 står i bl.a. kommunalvalgets tegn, og hos Asfaltindustrien begynder forberedelserne til en række vælgermøder, som bl.a. sætter veje og infrastruktur på dagsordenen. Og der er udfordringer, der skal håndteres i branchen, mener adm. direktør hos Asfaltindustrien, Anders Hundahl. Tekst af Annika Lillelund

Udviklings- og demonstrationsprojekt ønskes i Danmark For at synliggøre de mulige besparelser, ønsker Anders Hundahl, at man i Danmark kører en forsøgsordning med samme management-redskab, som nu benyttes i Australien, og hans australske pendant vurderer, at et sådant projekt vil koste i omegnen af 4-5 mio. kroner – penge som kommer hurtigt igen med de opnåede besparelser: – Hos Asfaltindustrien foreslår vi, at der etableres et demonstrationsprojekt i samarbejde mellem kommunerne, Vejdirektoratet, revisorerne, og de udførende entreprenører, hvor kommunerne er de drivende parter. Her ville en hjælpende hånd fra staten være oplagt. Havde vi et management-redskab klar til kommunerne, ville de utvivlsomt benytte sig af det, og man ville opnå store besparelser på budgettet, og det er i alles interesse. Retorikken skal følges op af handling I kølvandet på den nye regering, synes Anders Hundahl at spore en opprioritering af vej- og anlæg, hvilket er stærkt tiltrængt:

Anders Hundahl, adm. dir. , Asfaldt industien

 V

i ønsker at sætte veje og vores generelle infrastruktur på dagsordenen ved de kommende vælgermøder, som vi går i gang med at planlægge i starten af 2017. Noget skal gøres, hvis udgifterne til reparation af vores veje ikke skal eksplodere. Sådan siger Andres Hundahl, da vi fanger ham kort inden jul for at tale om de problematikker, han møder i sit daglige virke som adm.

direktør for brancheorganisationen, Asfaltindustrien, og han fortsætter: – Det er åbenlyst, at det er en god ide at vedligeholde vores veje og anlæg løbende, da det selvfølgelig er meget dyrere at reparere, når skaden først er sket. Det er samme princip, når man går til tandlægen til de forebyggende besøg i stedet for først at komme, når skaden er sket. Regningen bliver utvivlsomt dyrere, hvis man venter.

Ny model til budgetlægningen kan give store besparelser I Australien arbejder man nu med de internationale standarder for budgetlægning, som bl.a. indebærer, at vejene fra år til år repræsenterer en reel værdi i budgettet alt afhængig af deres beskaffenhed. Helt modsat er tilfældet i Danmark, hvor vi hvert år ”nulstiller” vejene i budgettet, en metode som betyder, at man rent regnskabsmæssigt ikke kan se de enkelte

veje og anlægs behov for vedligehold. – Alle ved, at det er et stort problem det her. Og det er ikke fordi, der er modvilje, det er bare utroligt svært at få linket mellem metoder og det reelle behov til at fungere optimalt., siger Anders Hundahl og fortsætter: – Men uden vedligehold er det, at regningerne begynder at vokse kraftigt. I Australien tog man i90’erne en smule

fra vejbudgettet hvert år efter devisen, at en lille smule ikke gør stor skade. Men efter flere år med mindre budget til veje og anlæg, blev det meget tydeligt, at der skulle langt større investeringer til for at oprette de skader, der var sket på vejnettet. Det forringer mobiliteten og er meget tydeligt for borgerne, når de får skader på bilen eller vælter på cyklen pga. for dårlige veje, og en ringe infrastruktur er dårligt for erhvervslivet og væksten.

– Ser vi på 2018, ser det katastrofalt ud, for der er ikke lagt flere, mangeårige anlægsbevillinger ind til statens motorveje. Det er alvorligt, for stopper man pludselig med at tænke langsigtet, har det store konsekvenser for både vores infrastruktur såvel som for vores branche. Nu har der været travlhed med at danne regering og forhandle finanslov, men der skal samles op i det nye år. Retorikken er blevet strammet til fordel for vores branche, men det er mest retorik, for ser man, hvad veje og anlæg har i budgettet i 2017, er det mindre end i 2016. Så vi håber på, at handling følger ord, og at vi i 2017 kan få nogle gode forhandlinger på bordet. Alternativet kommer til at koste samfundet dyrt, og det er bl.a. emner som dette, vi kommer til at berøre i vores vælgermøder i forbindelse med kommunalvalget i 2017.


Løsninger til infrastrukturen Saferoad leverer løsninger der øger sikkerheden for trafikanter, hvad enten det er folk i bil, på cykel eller til fods. Vores løsninger omfatter bl.a. afspærring, vejmarkering, skiltning, autoværn, afmærkning, støjskærme og andet udstyr der er på, over og langs med vejen samt diverse park- og byudstyr Vi påtager os også gerne rådgivning og projektstyring samt monteringsopgaver - store som små. Kontakt os og lad os sammen finde den intelligente løsning.

70 30 20 30 · info@saferoad.dk

saferoad.dk


6

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

En ny port til København Køge Nord Station bliver et trafikalt center og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, lokaltog og motorvej mødes. Projektet indeholder en 225 meter lang gangbro, station, parker og rejseanlæg samt en visionsplan for området.

 9

hverdag. Vi har tænkt på bevægelsen i rummet fra vest til øst og fra øst til vest tværs over motorvejen. Forskellen i de åbne kig mod nord og udskæringerne i træbeklædningen mod syd. Udsyn og intimitet. Bevægelse og ophold. Oplevelsen, stemningen, glæden ved at færdes sammen mange mennesker. Den særlige glæde ved det at rejse, siger Steen Savery Trojaborg, partner og direktør hos DISSING+WEITLING.

0.000 passerer dagligt Køge Nord Station, som skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel, og danne udgangspunktet for en omfattende byudvikling omkring stationen. Køge Kommune, Banedanmark og DSB Ejendomme indbød til en international projektkonkurrence, som blev vundet af COBE, DISSING+WEITLING og COWI.Teamet har skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen. Hovedgrebet er en bro, der binder Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den planlagte, dobbeltsporede jernbane for højhastighedstog mellem København og Ringsted.

disse år gennemgår – en udvikling præget af innovation, pionerånd og vovemod – og en udvikling, der vil blive materialiseret i broen og dens anlæg, der ud over at være det trafikale midtpunkt i regionen også vil være et markant vartegn for området og et symbol på Danmarks stræben mod en bæredygtig fremtid, siger Dan Stubbergaard, indehaver og kreativ direktør hos COBE.

– Vi har tegnet et symbol på den udvikling Køge som by i

Det vindende forslag er en 225 meter slanget gangbro,

der lægger sig på tværs af trafikkor¬ridorerne og forbinder øst med vest. Omkring broen og stationen former forpladser og stiforløb sig efter det flow af mennesker, der skal bevæge sig igennem stationen. Afstandene minimeres og pladserne gøres overskuelige, så der skabes et naturligt flow på gangstierne. – Køge Nord Station er en helt unik opgave arkitektonisk og ingeniørmæssigt. Den bliver en del af manges

Et vartegn for smuk og funktionel infrastruktur – Gangbroen er en flot, enkel og 225 meter lang stålkonstruktion med en let overbygning. Den spænder over Køge Bugt Motorvejen med et enkelt greb og er udviklet med stort hensyn til at sikre bedst mulig trafikafvikling både på motorvejen, S-banen og højhastighedsbanen. Broen skal udføres på relativt kort tid hen over vinteren 2016/2017, og derfor har vi valgt en konstruktion af præfabrikerede stålelemen-

ter, som kan køres direkte til brostedet og løftes på plads. Det er en konstruktionstype, vi har meget succesfuld erfaring med, siger Jens Sandager Jensen, Vice President, Bridges Scandinavia hos COWI. Den nye bane København-Ringsted I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark Den nye bane København-Ringsted, en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og er Danmarks første højhastighedsbane. Ved at bygge en ny bane mellem København og Ringsted over Køge, bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Byudvikling Med en station på den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted i kombination med en

station på S-banen og de nye motorvejsramper på Egedesvej, bliver området Køge Nord et regionalt og trafikalt knudepunkt, samt en oplagt lokalisering for et større parker og rejseanlæg. Køge Kommunes vision for byudvikling i Køge Nord er at styrke Køges position som regionalt knudepunkt for erhvervsudvikling og udnytte potentialet for området fuldt ud. Det er målet at udvikle og tiltrække virksomheder gennem etablering af attraktive erhvervsområder af forskellig karakter. Erhvervsområder er målrettet forskellige virksomheder fra de transporttunge erhverv i forlængelse af det eksisterende Skandinavisk Transportcenter til innovative virksomheder og kontor- og serviceerhverv i området ved Køge Nord Station. Køge Nord Station forventes at stå færdig i 2018.


Colas

Den rigtige løsning til din vej

Colas bygger på mange års erfaring og udvikling som sikrer dig: • Højeste standarder for sikkerhed, miljø og kvalitet • Rådgivning og sparring med dygtige og erfarne fagfolk • En konkurrencedygtig pris. Benyt dig af vores professionelle rådgivning og få et uforpligtende tilbud. Ring 4598 9898 www.colas.dk

Ann_B&A_266x350.indd 1

30/01/2017 10.33


8 ANNONCE

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

Stigende efterspørgsel på p-huse i stål Med kodeord som transparens og fleksibilitet har virksomheden P-Plan A/S på få år formået at få tyske, modulbaserede parkeringshuse i stål godt forankret på det danske marked – og efterspørgslen er stor. Tekst af Annika Lillelund

 D

e fleste kender følelsen af at være i et mørkt og lukket p-hus om aftenen. Det er ikke rart, og det er blandt andet denne følelse af utryghed, som det danske firma P-Plan A/S sætter en stopper for med deres modulbaserede p-huse i stål. Administrerende direktør Jan Johansen fortæller: – Vores system gør op med følelsen af utryghed. Vores p-huse er bygget af lette og transparente stålkonstruktioner, som skaber et lyst hus med en god kontakt på tværs af huset. Det skaber en rar og tryg stemning og virker kriminalpræventivt, hvilket har stor betydning for de mennesker, der bruger huset. Også som kørende har den transparente konstruktion en stor betydning for sikkerheden, forklarer Jan Johansen:

enkelt at sikre muligheden for at kunne udvide sidenhen, og det er ikke et led, der fordyrer projektet væsentligt. Vi kan se, at det har en stor betydning for bygherrer, for de får et ultra-fleksibelt p-hus, som kan formes efter fremtidens uforudsigelige behov.

– Det kan være svært at få et godt udsyn i de mere traditionelle p-huse af beton, for her kan det være svært at se, hvor der kommer kørende og gående trafik. Med vores lette stålkonstruktion får både billisten og de gående trafikanter et godt udsyn og mulighed for at kunne orientere sig i alle retninger, hvilket giver et mere trafiksikkert miljø. Fleksibilitet ved mulighed for udbygning P-Plan A/S forhandler og markedsfører p-huse fra tyske Goldbeck, som gennem tyve år har bygget omkring 600 parkeringshuse til godt og vel 220.000 biler i hele Europa. Goldbecks byggerier og metoder er således velafprøvede - og der er særligt ét parameter, som bygherrer på tværs af landet er meget begejstrede for, forklarer Jan Johansen:

– Der er godt tryk på byggeriet i øjeblikket, og det betyder, at der skal bygges hurtigt. Vi kan producere og levere hurtigt, og vores systemer er desuden, i kraft af den modulære opbygning, nemme og hurtige at bygge, og det har stor betydning i de ofte tidspressede projekter. Men det vigtigste parameter er og bliver, at vores system rummer mulighed for, at bygherre, med nogle nemme foranstaltninger, kan få et p-hus, som både kan udbygges i højden og længden, hvis man efter noget tid har behov for

det. Det er et meget fleksibelt system, som kan tilpasses tidens skiftende behov. Og Jan Johansen fortsætter: – Ingen af os kan spå om fremtiden, men vi kan se, at de byggerier, hvor parkeringen er håndteret ordentligt, har nemmere ved at få solgt eller udlejet. Med vores indbyggede fleksibilitet i systemet er det muligt at udvide med flere etager op eller bygge et længere p-hus, hvis det bliver behovet i fremtiden, og netop fleksibiliteten kan vi se, er et stort ønske hos bygherrer. Det er relativt

Forskellige facadeudtryk Lige nu er byggeriet af to p-huse i hhv. Sønderborg og Frederiks Brygge, København, i gang, og hos P-Plan A/S mærker man i det hele taget en stærk stigning og interesse for p-husene i stål og beton. Med udgangspunkt i en basiskonstruktion med bærende elementer i stål med tilhørende højstyrke betondæk har arkitekt og bygherre mulighed for at designe forskelligartede facader, så der er muligheder for at skabe noget, som passer ind i det omkringliggende miljø: – Sønderborg er i gang med en revitalisering af hele byen, og i den forbindelse bygger man bl.a. nye boligområder, hotel, studieboliger samt et p-hus med 385 p-pladser. Her har man ønsket at skabe en levende og grøn facade, som passer ind i den omkringliggende natur. Igen med udgangspunkt i de lette stålkonstruktioner, som skaber et lyst og behageligt p-hus.

Levende stueetager I den nye bydel Frederiks Brygge, hvor bygherren er Nordea Ejendomme A/S, er det et udtalt ønske at skabe et levende og udtryksfuldt phus, forklarer Jan Johansen: – Der er et stigende krav om at skabe levende stueetager, og det har altså været et krav til dette p-hus. Lige nu arbejder vi på at designe et p-hus, som ligger oven på en butik. Det bliver således mere end blot et p-hus, og netop denne tendens ser vi et stigende behov for at kunne imødekomme. Med udgangspunkt i den samme basiskonstruktion skaber vi et genkendeligt hus for brugerne, og samtidig giver den enkle konstruktion plads til, at arkitekten kan få frie hænder til at skabe et spændende facadeudtryk – i dette konkrete projekt arbejder vi på et udtryk med mursten og tegl, da det skal passe ind i et bymiljøet. Du kan sige, at vores p-husene af stål giver noget til alle: lys og lette konstruktioner, tryghed og trafiksikkerhed for brugerne, særlige kreative udfoldelsesmuligheder for arkitekten samt en meget høj grad af fleksibilitet ift. p-husets fremtidige udvidelsesmuligheder – og denne fremtidssikring er specielt interessant for vores bygherrer.


Porskjærvej i Galten er blevet etableret med NCC PermaVej® som en del af en samlet klimasikring.

Vær klar til fremtiden – vælg klimavejen I NCC ønsker vi at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det gør vi blandt andet ved at gå forrest med udviklingen af klimaveje, hvor regnvandet kan trænge igennem asfalten og opsuge store mængder vand. På den måde holder vi veje og pladser tørre – selv under skybrud. Vælger du også klimavejen, så kontakt os og hør mere om, hvordan vi sammen bidrager til en bæredygtig fremtid.

Lokale muligheder i hele landet Med vores landsdækkende net af asfaltfabrikker og kontorer er vi tæt på vores kunder i hele landet. Vi udfører asfaltarbejde på pladser og veje for både kommuner, stat, entreprenører, virksomheder, grundejerforeninger, boligforeninger og private husejere. Sådan har det været i over 100 år, så du kan være helt sikker på, at du er på rette vej med NCC som samarbejdspartner. Vil du vide mere? Så kig forbi ncc.dk/asfalt, eller ring til os på 44 85 56 00.


10 ANNONCE

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

Solutions-koncept blev en kæmpe succes for udstyrsleverandør Der blev skrevet danmarkshistorie, da Saferoad i 2015 fik aftalen om en totalleverance af vejudstyr til den sydlige del af Køge Bugt-motorvejen. Tekst af Frank Ulstrup

S 

øren Neergaard, der er Head of Solutions i Saferoad Danmark, vil godt indrømme det i dag: Da man på et møde for godt to år siden indgik aftale med jordentreprenøren Barslund om, at levere og montere alt vejudstyr med undtagelse af det elektriske på den sydlige del af Køge Bugt-motorvejen, var det med sommerfugle i maven. Og sommerfuglene blev ikke færre, da man vendte hjem til hovedkontoret på Fyn. Saferoad Daluiso havde som virksomhed på det tidspunkt netop påbegyndt flere hastige omstillinger, og rejsen fra at være producent af udstyr

til nu også at rådgive, planlægge og installere, var i fuld gang. Flere af de 80 medarbejdere mente nok, at denne opgaves omfang var tæt på at være en stor mundfuld. Ikke alene var entreprisesummen på ca. 50 mio. kr. – det var også første gang i danmarkshistorien, at en enkelt virksomhed bandt an med en totalløsning, der inkluderede alt fra afspærring af arbejdsområder over autoværn og striber til støjskærme og skiltning. Dertil kom - og det var det mest spændende, fortæller Søren Neergaard - at det også var første gang en virksomhed i Saferoad koncernen kastede

sig ud i en så kompleks totalløsning af denne dimension. – Der var en del internt i virksomheden, der mente, at vores administrerende direktør Gregers Münter og undertegnede var blevet en smule ambitiøse, smiler Søren Neergaard. Han var da også godt klar over, at de 4,5 km. motorvej, der skulle udvides fra seks til otte spor, var en stor opgave. Men skulle man være tro mod virksomhedens nye strategi, var det nu eller aldrig. Det var nu, man skulle bevise overfor sig selv og overfor omverdenen, at beslutningen


1. SEKTION | veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

om at tænke i ”solutions” – eller helhedsløsninger, som inkluderede projektledelse, var den rigtige, og den eneste vej fremad. Med indbygget koordination Forud for virksomhedens strategiændring i 2015, var der nemlig gået en række år, hvor man godt nok havde været Danmarks største leverandør af permanente vejskilte, men hvor omsætningen også var under pres. Nye indkøbsmønstre blandt de offentlige kunder havde påvirket markedsvilkårene, og der skulle tænkes nyt og innovativt for, at finde nye forretningsområder og -modeller. Som en del af en international koncern med over 2500 medarbejdere i 21 lande, er man konstant på udkig efter nye måder at tilgå markedet. Og muligheden for at tilbyde ydelser og services rundt om alle koncernens produkter, og på samme tid samle disse opgaver i større puljer, ville både give værdi for kunderne og Saferoad. Strategien hed altså totalløsninger, der inkluderede projektledelse. – Konkurrencen var hård på

det tidspunkt, hvor vi traf beslutningen. Under de givne forudsætninger havde vi som mange andre svært ved at konkurrere på prisen for den enkelte delopgave. Men qua vores størrelse og alsidighed, kunne vi i stedet tilbyde at udføre samtlige delopgaver, og på den måde spare hovedentreprenøren for omkostningerne ved at skulle koordinere arbejdet mellem fem – ti forskellige underentreprenører. Dertil kom så, at vi alligevel befandt os på pladsen og dermed kunne opnå en række synergieffekter, der kunne være med til at holde omkostningerne nede. Det var disse argumenter, som Søren Neergaard og Gregers Münter fremlagde på mødet med hovedentreprenøren Barslund i 2015, og som vandt så meget gehør, at parterne besluttede sig for at teste den nye samarbejdsmodel. Men det var også her sommerfuglene meldte deres ankomst, for nu var der ingen vej tilbage, og medarbejderne skulle jo gerne med på rejsen, og forstå den nye måde at arbejde på.

ANNONCE

– Vi var sikre på, at det var det rigtige, vi havde gjort, også selvom vi gerne ville have startet lidt mindre ambitiøst ud. Men nu var der ikke andet at gøre, end at gå i gang, fortæller Søren Neergaard. Proof of concept I dag kan ”Solution-Chefen” og hans kolleger se tilbage på et forløb, der gik over al forventning. Arbejdet blev afsluttet før tid, og motorvejens nye spor kunne tages i brug i oktober sidste år.

erfaringer fra Køge Bugt-projektet, og på udmeldingerne fra hovedentreprenøren, er jeg ikke i tvivl om, at vi er på helt rette vej. Samtidigt er vi helt bevidst om, at vi ikke skal være for store til at kunne servicere de mindre kunder, da vores kunder findes indenfor alle segmenter, lyder det fra Søren Neergaard.

Fakta: Ifølge Søren Neergaard oplever man ofte, at de oprindelige planer og tegninger efter projekternes opstart kan optimeres til fordel for alle parter i projektet. Saferoad har derfor oprettet en designafdeling, hvor både koncernens og virksomhedens tekniske specialister i samarbejde med de fagfolk, der er vant til at arbejde med tingene i marken, kan stå for planlægning og udarbejdelse af projektmateriale og på den måde bidrage til øget udnyttelse af ressourcerne hos de involverede. Det vil sige både bygherre, entreprenører og leverandører får glæde af denne nye service.

– Det har været benhårdt arbejde, men det hele er gået rigtig, rigtig fint. Dermed er det også et ”proof of concept”, der har givet os endnu mere blod på tanden. Faktisk tror vi så meget på konceptet, at vi lige har budt på og vundet opgaven med drift og vedligehold af skilte og striber i Aarhus Kommune over de næste fire – seks år, smiler Søren Neergaard og tilføjer, at medarbejderne er ved at vænne sig til den nye type opgaver, og den lidt mere hektiske hverdag. – Det er klart, at det er en stor omstillingsproces, vi er i gang med, og at det tager tid at få fintunet hele organisationen. Men baseret på vores

11

– Køge Bugt motorvejen var en ilddåb for Saferoads nye koncept med totalløsninger. Men det gik over al forventning, siger Head of Solutions Søren Neergaard.


12 ANNONCE

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

Lokal afledning er et stærkt våben mod oversvømmelser Eftervirkninger af skybrud kan blandt andet afværges ved brug af permeabel vejbelægning og lokal afledning af regnvand Tekst af Tim Panduro

N 

år himmelen åbner sig, og regnvejr bliver forvandlet til skybrud, kan det have katastrofale følger. Klimaforandringer har kun gjort problemet værre - og i landets kommuner kæmper man for at forebygge skaderne fra skybruddenes kolossale vandmængder. Frederiksberg Kommune har været hårdt ramt af skybrud og har sat ind for at finde løsninger. Det sker blandt andet i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen og Co. A/S, der har stået for projekteringen af projekter om lokal afledning af regnvand – i daglig tale kaldet LAR. 19. januar i år kunne forbipasserende og fagfolk se Frederiksberg Kommunes beredskab og borgmester Jørgen Glenthøj, som med brandslanger i hånd simulerede skybrud på Ærøvej.

Afprøvningen var en succes. Den vandgennemtrængelige – eller permeable – asfalt optog uden problemer den store vandmængde.For Dines Jørgensens projektledere var der tale om en spændende udfordring, da hillerødvirksomheden fik opgaven med skybrudssikring af blandt andet Ærøvej. Vejen på det centrale Frederiksberg ligger i et stærkt byfortættet område og er et af de steder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Forurening gør, at der skal tages særlige hensyn, når vandet skal ledes bort. – Man laver ofte LAR ved at bortlede vandet til et grønt område eller overløbsbassin, eller ved at lade det løbe gennem en faskine ned i grundvandet. Men i tæt bymæssig bebyggelse er der ikke grønne områder til rådighed, og ved Ærøvej var der jordforure-

ning, der gjorde, at regnvandet ikke måtte gå lige ned i grundvandet, siger Lars Christensen, der er afdelingsleder i anlægsafdelingen hos Dines Jørgensen.

Jørgensen arbejder på. Også Mariendalsvej og Madvigs Alle er under ombygning – og et projekt er også undervejs på Maglekildevej.

Løsningen blev en vandtæt membran i 60 centimeters dybde. Oven på membranen blev lagt et lag drænende grus og endelig blev en særlig permeabel asfalt lagt øverst. Vandet trænger gennem asfalten og ned i gruset, som sørger for at afledningen bliver forsinket, så kloaknettet ikke bliver overbelastet. Hindrer vandskader Permeabel asfalt og andre vejbelægninger er ikke kun til nytte ved skybrud. Også hverdagsregn forsvinder gennem den vandgennemtrængelige overflade. Det betyder, at vandpytter ikke længere vil være til skade for vejbelægningen. Ærøvej er ikke den eneste Frederiksbergvej, som Dines

arbejdet – både i forbindelse med projekter, og når fremtidens løsninger til afledning af regnvand skal findes.

pladser med begrænset længdefald, siger Andy Hoang, der har titel af LAR- og skybrudskonsulent.

Virksomheden har lige lanceret d:RAin i tre varianter sammen med betonproducenten Midtgaard A/S. På overfladen ligner det en almindelig betonflise, men den kan meget mere, fortæller diplomingeniør og manden bag d:RAin Andy Hoang.

Også andre klimatilpasningsprodukter er i støbeskeen sammen med Midtgaard A/S. De fleste er er ikke så langt fremme, at de kan offentliggøres. Men Andy Hoang løfter gerne sløret for et enkelt af dem.

– Det et permeabelt linjeafvandingssystem, som består af sten støbt i beton og er en kombination mellem et linjedræn og en vandrende. Vandet kan trænge igennem det øverste lag, mens stoppes af det nederste.

Nyudviklinger Internt hos Dines Jørgensen er der fuld gang i udviklings-

Mellem de to lag er et rørformet hul, som afleder vandet til kloak eller recipient. d:RAin hindrer blandt andet vandsamlinger på overfladen og er frostsikret, vedligeholdelsesvenlig og specielt specielt ideel på flade veje og

– Vi lancerer snart et permeabelt dobbelt afvandingssystem, som erstatter den traditionelle kantsten og vejbrønde, og kan placeres under fortove til opsamling af regnvand. I systemet kan man holde rent tagvand og forurenet vejvand adskilt fra hinanden, og det kan benyttes til forsinkelse eller magasin og transport af regnvandet, siger Andy Hoang.


Overflade behandling af stål & beton • • • • • • •

Brandbeskyttende maling Sandblæsning High pressure water jetting/ waterblasting Coating Metallisering 5000 m2 fabrik Opgaver udføres også hos kunden

VSM CONTRACTOR AS

Smedevej 12 • 5690 Tommerup st. Tlf.: 26 73 22 99 • Mail: vsm@mail.tele.dk www.vsmcontractor.dk


14 ANNONCE

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

Foto: Peter Maniell

Hemmeligheden bag asfalten Pankas har i næsten 80 år produceret, udviklet og udlagt asfalt til de danske vejnet. Hemmeligheden bag deres succesen er et konstant fokus på produktudvikling og tilpasning af eksisterende produkter, således at man hele tiden er på forkant med udviklingen. Tekst af Alexander Tengbjerg

 P

ankas har siden murens fald gennemgået en hæsblæsende ekspansion og har i dag datterselskaber i det meste af central- og Østeuropa. Der sker nu gennemgribende udveksling af nye produktionsmetoder og produktudviklinger på tværs af landegrænserne indenfor Pankaskoncernen. – Vores nye tekniske landvindinger kommer nu fra alle koncernens selskaber, og det skaber en synergi, der gør os stærkere end nogensinde før, fortæller Ivan Gottschalk fra Pankas. Specialprodukter Få kender Pankas så godt som Ivan Gottschalk, der har været en del af Pankaskoncernen i 38 år og i dag er salgs- og marketingschef. Han forklarer, at netop lysten til hele tiden at udfordre og udforske asfaltens muligheder, har været en af de grundlæggende årsager til firmaets succes: – Vi har altid skilt os ud ved at lave specialprodukter. Kvalitet og holdbarheden har altid skullet være i top. Vi har også altid forsøgt at være på forkant med produkt-

udviklingen, så derfor har vi vores eget laboratorium, hvor der både testes og udvikles nye typer af asfalt og meget mere. Den innovative tilgang til asfaltsprodukter er også blevet styrket af, at vores virksomhed ledes af ingeniører, der ved hvordan man udvikler, producerer og udlægger asfalt af højeste kvalitet. Lang levetid Ud af de mange produkter er der særligt et, som Ivan

Gottschalk mener kendetegner den tekniske tankegang hos Pankas, nemlig tyndlagsbelægningen PANgrip: – I PANgrip belægningerne kombineres de forseglende og fleksible egenskaber fra overfladebehandling med gode overfladekarakteristika i form af jævnhed og høj friktion, som findes på de traditionelle slidlag i asfaltbeton og pulverasfalt. De udlægges let og hurtigt, da den samme udlæggermaskine påfører

den gamle overflade en specialudviklet Pankas emulsion og umiddelbart efter udlægger varmblandet asfalt i form af åbengraderet asfaltbeton. Vi har derfor at gøre med en kombination af overfladebehandling og asfaltering, som kan bruges alle de steder hvor en stor udlægger kan komme til. Holdbarheden er op til fem år længere end konventionel asfalt, herudover skal man medregne, at da der er tale om en tyndlagsbelægning, vil de traditio-

nelle materialeomkostninger kunne sænkes.

udtryk for deres ideer og tanker på arbejdspladsen.

Medarbejderne i fokus Målet om at udvikle og producere den bedste asfalt er i sig selv ikke nok. Ambitionerne skal også realiseres og det kan kun ske hvis man råder over engagerede og initiativrige medarbejdere. Det får man kun, hvis arbejdsmiljøet er i orden og medarbejderne, uanset hvor de er placeret i virksomheden, kan give

– Så længe jeg har været her, har Pankas været en rummelig arbejdsplads, hvor der gives plads til det enkelte menneske, og hvor man tager hånd om hinanden, uanset om man er ude på vejene og lægger asfalten, eller sidder i direktørstolen, uddyber Ivan Gottschalk.

Omtanke for miljøet De sidste 10 år har man i Pankas for alvor fokuseret på hensynet til naturen igennem en række tiltag, som hver i sær giver løsninger på en række udfordringer. Pankas’ Klimaasfalt produceres ved lavere temperaturer end normalt, hvilket giver en reducering på 20-25 procent i forhold til CO2 udslippet under produktionen. Pankas’ SRS asfaltslidlag begrænser trafikstøjen og er ideelt nær boliger og følsomme naturområder. Genbrug er en af nøglerne til at overkomme råstofudvindingens told på klimaet. Hertil har Pankas udviklet en metode, der gør genbrug af asfalt muligt på stedet. REMIX metoden går ud på at den gamle belægning opvarmes, oprives og tilsættes en smule ny asfalt for derefter at blive genudlagt. Pankas har også udviklet klimavejen PermaPan, der kan absorbere store mængder regnvand hvilket højner sikkerheden og giver et modsvar til nogle af de eksisterende klimaudfordringer.


o etne .re Salg og udlejning af afspærringsmateriel. Permanente og midlertidige trafikværn. Specialist i TMA/MO kørsel.

Lægning af permanente og midlertidige vejstriber.

Produktion af permanente og midlertidige vejskilte.

Asfaltfræsning.

tnen

Tlf: 70 26 22 44 | www.systemafspaerring.dk


16 ANNONCE

1. SEKTION | Veje og anlæg | bygge- & anlægsavisen

Nyt navn, samme gode historie Trafik Produkter har fra den 1. januar skiftet navn til Geveko Markings Denmark. Men selvom navnet er ændret, er produkterne og kvaliteten den samme. Fra fabrikken på Langeland er målet stadig, at levere afmærkningsprodukter af den bedste kvalitet. Tekst af Alexander Tengbjerg

 T

være lokalt forankret. Mange steder i Danmark flyttede industriproduktionen udenlands på grund af hård konkurrence fra den billige arbejdskraft, men som Henrik Nielsen Thorup fortæller det, var det ikke en løsning for os:

rafik Produkter har længe haft et godt ry i både ind- og udlandet takket være produkter som eksportsuccesen PREMARK, der er en færdigproduceret vejmarkering i termoplast. PREMARK kan benyttes til alle trafiksymboler og tilpasses individuelle behov. Hertil holder det seks til otte gange længere end vejstribemaling og er endda hurtigt og let at udlægge. Dette produkt, som forhandles i mere end 60 lande og bliver produceret på Langeland, har været medvirkende til at gøre Trafik Produkter til en vigtig spiller indenfor handel, produktion og udvikling af afmærkning, afspærring og gadeinventar. Fokus på kernekompetencerne Men hvorfor så skifte navn, når både produkter og virksomhed har et godt omdømme? Ifølge Henrik Nielsen Thorup, som er salgschef fra Geveko Markings Denmark, er forklaringen simpel:

– Vi har siden 1989 været en del af Geveko Markings, men har alligevel beholdt vores egen identitet og nidkære faglige stolthed. Fremadrettet ønsker vi at forene virksomheden under Geveko Markings navnet i alle lande rundt om i verden, og dermed styrke det brand yderligere. Men navneændringen er nu også kærkommen, da den letter de bureaukratiske regler indenfor de europæiske certificeringsordninger. I EU skal et produkt testes og godkendes af et uvildigt

certificeringsinstitut inden, det kan komme på markedet. Problemet er blot, at den endelige godkendelse bindes op på firmaets juridiske navn. Det betød, at vi med vores eget navn Trafik Produkter har skulle indhente en certificering for et produkt, der allerede var blevet testet igennem Geveko Markings, selvom produkterne var ens, og vi tilhørte samme virksomhed. Med navneændringen vil man nu undgå den dobbelte

certificering og dermed spare både tid og ressourcer på at fokusere på spidskompetencerne: udvikling og produktion af trafikmarkeringsprodukter. Succeshistorien fra Langeland Geveko Markings Denmark har gennemgået mange navneforandringer siden fabrikkens opstart i 1963 på Langeland. Men uanset hvilke fusioner og opkøb, der fandt sted gennem tiden, fortsatte fabrikken med at

– Vi oplevede i 80’erne en hård konkurrence fra de billige tyske og polske lønninger, men ønskede ikke at opgive vores lokale forankring. Derfor investerede vi intensivt i vores produktionsapparat for hele tiden at være foran konkurrenterne. Samtidig var vores medarbejdere, dengang som nu, utroligt dygtige og satte alle kræfter ind på at lave markeringsprodukter af en høj kvalitet. Det har betydet, at man ved OL i Bejing på internationalt tv, kunne se den olympiske fakkel blive båret over vejafmærkninger produceret i vores fabrik på Langeland, takket være nogle dygtige medarbejdere og et moderne produktionsapparat.

Produktet bag succesen PREMARK er en vigtig del af Geveko Markings Denmark succes og er udviklet på fabrikken på Langeland. Det er en præfabrikeret afmærkning, der benyttes overalt i trafikken. Sammenligner man PREMARK vejstriberne med almindelig vejstribemaling, vil PREMARK kunne holde helt op til otte gange længere, samtidigt med at det kan lægges på vejene hele året rundt, så længe at vejene er tørre. Udover PREMARK er der produktet DecoMark, som er beregnet til de mere dekorative og kreative elementer indenfor afmærkning. Det ses eksempelvis i skolegårde, hvor boldbaner og hinkeruder kan lægges med DecoMark. Her vil landskabsarkitekter og bygherrer kunne få opfyldt alle deres behov indenfor kreativ afmærkning.


1. SEKTION | klimasikring | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

17

Nu kan monsterregnen bare komme an i Vejle og Hørsholm Fem gigantiske KSB pumper fra Grønbech & Sønner A/S holder Vejle Midtby fri for vand og sparer dermed byens borgere for millionudgifter. Tekst af Frank Ulstrup

O 

nsdag den 4. januar 2017 stod vandet i Vejle Fjord 1,3 m over normal vandstand. Men i modsætning til så mange gange tidligere resulterede vandmængderne ikke i oversvømmede kældre og millionudgifter for midtbyens borgere. Grunden til at de store vandmængder ikke udviklede sig til endnu et sjaskvådt mareridt, skal findes ved Bryggen, hvor Omløbs Åen løber ud i Sønder Åen. Her har Grønbech & Sønner A/S monteret fem gigantiske propellerpumper fra den tyske producent KSB. De fem pumper har en samlet kapacitet på ikke mindre end 7.500 liter vand i sekundet og kan dermed hamle op med selv de voldsomste skybrud og stormfloder. Pumperne er placeret i et nyt sluseanlæg, der hvor de to åer møder hinanden, og afhjælper dermed et

evigt tilbagevendende problem for byens borgere, forklarer salgschef i Grønbech & Sønner Jens Bang Holmgaard. – Problemet er tidligere opstået, når vandstanden stiger i fjorden og dermed presser vand op i Sønder Åen. Dermed kan Omløbs Åen ikke komme af med sit vand, og det resulterer i massive oversvømmelser. Nu er der monteret en sluse, som kan lukke af for vandet i Sønder Åen, og vores pumper sørger så for, at Omløbs Åens vand pumpes udenom slusen og ud i Sønder Åen. Dermed er problemet løst én gang for alle. Ligger på gammel fjordbund Selve sluseanlægget har kostet kommunen 45 millioner kr. at etablere, men det er småpenge sammenlignet med de skader oversvømmelserne kan forårsage. Og Jens Bang Holmgaard ved, hvad han taler om, for han bor selv i byen.

– Mit hus ligger heldigvis relativt højt, så jeg har kun haft problemer med, at haven bliver oversvømmet. Men i og med, at Vejle er bygget på gammel fjordbund, og dermed ligger lavt, har mange haft store problemer. Vandet, som kommer fra et meget stort område, skal jo ud i fjorden på en eller anden måde. Vi har så at sige fået sat en prop i hullet, så vandtransporten sker på mere hensigtsmæssig vis, siger Jens Bang Holmgaard.

Ifølge Teknik & Miljø i Hørsholm Kommune vil oversvømmelserne forekomme en gang pr. 25 år, men med den nye sikring, der leder vandet fra åen ud på en tilstødende vådeng, er risikoen reduceret til mindre end én gang på 100 år.

Mindre risiko i Hørsholm Men Vejle er langt fra den eneste kommune, der efter de seneste års oversvømmelser er begyndt at investere i klimasikring.

Voksende efterspørgsel For Grønbech & Sønner, der gennem mange år har arbejdet med flowteknologi i forskellige afskygninger, er der tale om to eksempler, som vi kommer til at se mange flere af i fremtiden.

I Hørsholm har Grønbech & Sønner eksempelvis leveret og monteret en sluse til den otte km. lange Usserød Å, der senest i 2010 gik over sine breder og forrettede skader for næsten 18 mio. kr. på de omkringliggende villakvarterer.

Slusen, der kostede kommunen 3,57 mio. kr., blev indviet den 18. september 2016, hvorefter Hørsholm Forsyning og Grønbech & Sønner i fællesskab står for driften.

– I takt med at skybrud og stormfloder bliver mere og mere hyppige, tager man sine forholdsregler ude i kommunerne. Rationalet er naturligvis, at det er langt bedre og me-

get billigere at forebygge frem for at helbrede, når skaden først er sket, og det mærker vi på efterspørgslen, fortæller Jens Bang Holmgaard. Han peger på virksomhedens tilbageløbssikring,Tide Flex. – I modsætning til traditionelle tilbageløbssikringer bliver den ikke utæt som følge af skidt, der sætter sig i de mekaniske dele. Det betyder, at den altid er en funktionsdygtig og effektiv stopklods, så f.eks. forurenet spildevand ikke løber ud i åer og lignende. Den type miljøbeskyttelsesforanstaltninger får vi rigtig mange henvendelser på, og vi forventer, at efterspørgslen kun vil stige i takt med de stigende nedbørsmængder, siger Jens Bang Holmgaard.


18 ANNONCE

1. SEKTION | klimasikring | bygge- & anlægsavisen

Nedstigningsbrønden klar til nedgravning.

Højvandslukke Type 3 monteret i bunden af en nedstigningsbrønd sammen med en renseåbning.

Sikring mod spildevand er sund fornuft – også ved nybyggeri Sejma Industries har suppleret nu deres sortiment af højvandslukkere og brønde med et type 3 højvandslukke til nybyggerier. Virksomhedens omfattende sortiment af systemer til eftermontering er alle tilpassede danske forhold. Tekst af Tim Panduro

S 

tore værdier kan gå tabt, hvis et overbelastet kloaksystem eller stoppede rørledninger pludselig sender spildevand den forkerte vej og op i kælderen. Uanset om det er familieminderne i det private hjem eller varelager og el- og datainstallationer i institutionen eller virksomheden, kan det have katastrofale følger, når vandet stiger uventet. Ikke alene når man kigger på kroner og øre eller affektionsværdi. Det snavsede spildevand kan også bringe sygdomme fra kloakkerne med sig – og det er til fare for dem, der skal rydde op efterfølgende. Derfor er det en fornuftig idé at sikre sig mod oversvømmelser i lavtliggende områder, både når man renoverer og når man bygger nyt, mener Flemming Lau Jørgensen. Han er direktør i Sejma Industries ApS, en dansk produktions- og innovationsvirksomhed, der har stor ekspertise i blandt andet højvandslukker og brønde til det danske marked. – Det er ikke et lovkrav, at man skal hindre tilbageløb. Men det er noget, man absolut bør overveje, både i eksisterende bygninger og nybyggerier, siger Flemming Lau Jørgensen.

Til nyt og eksisterende byggeri Sejma Industries har i forvejen et omfattende sortiment af højvandslukker, brønde og ventiler til eftermontering. Det sælges under brandet Napan, som Sejma Industries overtog i 2011 og siden har kvalitetsudviklet intenst på, samtidig med at sortimentet er blevet justeret. Seneste skud på faldstammen er et type 3 højvandslukke, som er velegnet til nybyggeri, da det kan leveres færdigmonteret i en brønd. Flemming Lau Jørgensen fremhæver Napans hjemmeside, hvor der er nem adgang til informationer om alle produkter. Selv om der er mange om buddet på markedet, skiller Napan-produkterne sig ud. Der er tale om højvandslukker af forskellige typer til gråt og sort spildevand og overfladevand. – Napan højvandslukke type 3 fungerer med skydespjæld i stedet for klapper. Systemet er udviklet af vores indehaver Folmer Jørgensen, som undrede sig over, at man brugte klapper. Dels er klapper meget mere pladskrævende, og dels giver de trin inde i røret, som gør, at de lettere stopper til og

dermed medfører højere udgifter til service og rengøring. De traditionelle løsninger kræver endvidere mere fald på spildevandsledningerne for at hindre tilbageløb, siger Flemming Lau Jørgensen. Napan type 3 højvandslukker med tilhørende brønde kommer med et overvågningssystem, som gør, at man

fordel i forhold til udenlandske konkurrenter. Produkterne afprøves og godkendes nemlig efter danske regler. – Vore produkter er lavet, så de passer til danske behov og traditioner og dansk lovgivning. At vi producerer i Danmark gør, at vi har god kontakt til både mellemled og slutkunder og en total forståelse for den verden, produkterne skal blive i, siger

Vore produkter er lavet, så de passer til danske behov og traditioner og dansk lovgivning. At vi producerer i Danmark gør, at vi har god kontakt til både mellemled og slutkunder og en total forståelse for den verden, produkterne skal blive i, siger Flemming Lau Jørgensen ikke manuelt behøver at tjekke, om tilstopninger er på vej. Systemet melder selv, hvis der opstår driftsmæssige problemer. – Det sparer naturligvis både tid og kræfter til eftersyn, siger Flemming Lau Jørgensen. Hjemmebanefordel Sejma Industries er hovedsageligt leverandør til det danske marked, og Flemming Lau Jørgensen ser en kæmpe fordel i at have hjemmebane-

Højvandslukke Type 1 til sort spildevand

Flemming Lau Jørgensen, der påpeger at Napan så vidt han ved er de eneste, der kan levere et type 1 højvandslukke, som ifølge DS432 norm for afløbsinstallationer må anvendes til sort spildevand.

Højvandslukke Type 3


1. SEKTION | klimasikring | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

19

Faskiner hjælper miljøet og økonomien Bio-blok fra Expo-net kræver kun en femtedel plads i forhold til almindelige stenfaskiner – og kan lette byrden ved krav om separatkloakering Tekst af Tim Panduro

 E

– Gammeldags faskiner lavet af sten har omkring 20 procent hulrum. Bio-blok fra Expo-net giver en hulrumsprocent på 95. Det betyder, at man kun skal fjerne en femtedel af den jord, som gammeldags faskiner kræver, for at få det samme resultat. Samtidig er Bio-blok meget lettere at håndtere end store mængder sten, siger Niels Arp-Nielsen.

kstremregn og tilhørende oversvømmelser er blevet et stadigt hyppigere fænomen i de senere år. Det lægger pres på de kommunale kloaknet – og det pres har kommunerne i mange tilfælde skubbet videre over på landets grundejere. Kravet om separatkloakering, hvor spildevand og regnvand adskilles, så rensninganlæg ikke overbelastes, bliver stadigt mere udbredte. Det kan koste grundejerne mange penge. Men der findes alternativer i form af faskiner, som sikrer, at regnvand hurtigt kan komme væk fra overfladen uden at belaste kloaknettene. Det er sund fornuft for både miljø og tegnebog. – Nogle kommuner tilbyder at betale en del af kloakbidraget tilbage, hvis man etablerer faskiner, siger Niels Arp-Nielsen, der er salgschef hos Expo-net.

Til villa og virksomhed Bio-blok er fremstillet af plasticmaterialet PE. Det er slidstærkt og afgiver ikke giftstoffer, siger Niels ArpNielsen, der påpeger, at både private og virksomheder kan have glæde af Bio-Blok.

En femtedel størrelse Den danske virksomhed har siden 1958 skabt plastløsninger til blandt andet bygge- og anlægsbranchen og har et skarpt øje på de problemer,

klimaforandringerne medfører. En løsning er faskineanlæg i form af produktet Bioblok - et rørsystem, der er gammeldags faskiner stærkt overlegent.


20 ANNNONCE

1. SEKTION | Klimasikring | bygge- & anlægsavisen

Vi skal ikke finde os i oversvømmede kældre Ejeren af Skybrudskompagniet ApS ser ingen grund til, at vi fortsat skal acceptere vand i underetagen. KU og Hotel Kong Arthur i København er blot to af de steder, hvor man vil holde vejrguderne stangen med vestjysk teknik. Tekst af Frank Ulstrup

 M

yndigheder og forsikringsselskaber har gang på gang efter de seneste års voldsomme skybrud formanet om, at ting, der opbevares i kælderen, bør klodses op på stålreoler. Særligt efter de ekstreme oversvømmelser i hovedstadsområdet 2. juni 2011, var man ude med en løftet pegefinger. Men den pegefinger giver indehaver af Skybrudskompagniet ApS, Rudi W. Jensen, ikke alverden for. For ham at se, er opklodsning af ting og sager i danskernes kældre udelukkende en symptombehandling. – Vi lever i et teknologisk sofistikeret samfund, og vi bekymrer os ekstremt meget om sundhed og indeklima. Så skal vi da ikke acceptere, at vores kældre med jævne mellemrum forvandles til swimmingpools fyldt med kloakvand og fækalier! lyder det fra den 45-årige esbjergenser. Farvel til den våde kælder Sammen med en tysk producent har Rudi W. Jensen udviklet og produceret en række løsninger, der skal holde vandet ude, når vejrguderne viser sig fra sin værste side. Der er grundlæggende tale om to systemer, hvoraf det første er en såkaldt højvandslukker i rustfri stål og messing samt en alarmenhed. Når spildevandet stemmes op i kloakrøret, udløses en automatisk klap, der forhin-

drer tilbageløb og dermed oversvømmelse. Lignende produkter i plast har været på markedet i en årrække, men Rudi W. Jensen har forbedret designet på en lang række områder. Først og fremmest ved at fremstille lukkeren i industrikvalitet, der meget bedre tåler kloakmiljøet i form af kloakgasser, svovlbrinte, oversvømmelse og rotteangreb.

Samtidig vil de to indbyggede pumper sikre, at etageejendommens beboere fortsat kan producere spildevand - og eventuelt regnvand - uden, at det stemmes op i faldstammerne med ulækre oversvømmelser til følge.

– De gamle modeller, der var på markedet, gik i stykker hele tiden, og kostede en formue i reservedele. Vi har derimod udviklet en ekstremt solid og driftssikker højvandslukker, som bare skal efterses én gang om året. Har man den installeret i sin brønd, får man aldrig mere vand i sin kælder, lover Rudi W. Jensen. Billigere og grønnere drift Højvandslukkeren fra Skybrudskompagniet må benyttes af ”en lille brugerkreds”, hvilket i de fleste tilfælde betyder et enfamiliehus.Til sikring af kældere i etageejendomme har man i mange år anvendt pumper, der med jævne mellemrum tømmer bygningens spildevandsreservoir og pumper det ud i kloaknettet. Løsningen fungerer, men har den store ulempe, at det kræver masser af energi, at holde pumperne kørende. Som alternativ har Rudi W. Jensen baseret på sine 19 års

erfaring med regn- og spildevandsløsninger udviklet en såkaldt Hybrid By-pass Station, der nemt eftermonteres i nye eller eksisterende brønde. Hybrid stationen er i sin essens en kombination af en højvandslukker og en automatisk pumpestation – deraf navnet ”hybrid”. Ved tilbageløb vil højvandslukkeren som i eksemplet med enfamiliehuset, afskære vandet fra at nå kælderen.

– Den store gevinst i forhold til de traditionelle systemer er selvfølgelig, at pumpen kun kører, i tilfælde af skybrud, og dermed er meget billigere og langt mere miljøvenlig i drift, siger Rudi W. Jensen og tilføjer, at både højvandslukker og de to fækaliepumper konstant overvåges af en intelligent styreenhed, der gemmer alle data. Dertil kommer, at systemet tester sig selv ved én gang om ugen at starte op i 30 sekunder Den nye normal Det er naturligt nok de steder i landet, der har været hårdest ramt af de seneste års skybrud, der først har fået øjnene op for Skybrudskompagniets løsninger. Eksempelvis har Rudi W. Jen-

sen netop sikret det københavnske hotel Kong Arthur med fire hybrid stationer, og hos KU Øster Farimagsgade udførte man i efteråret 2016 skybrudssikring med stor succes. Rudi W. Jensen forventer, at efterspørgslen på hans systemer vil stige i de kommende år i takt med de klimatiske forandringer. – Sikring mod skybrud er formentlig noget vi skal til at vænne os til på samme måde, som vi har vænnet os til at indbrudssikre vores boliger med tyverialarmer og den slags, siger han.

Rudi W. Jensen


Få hul igennem til Børsens læsere Bygge- & Anlægsavisens særtillæg bringes i samarbejde med Dansk Byggeri og DI Byg

Miljøvenlige plastprodukter

til byggeri over og under jorden

Armeringsnet

En nem og sikker måde til fast fundering! BrancheFokus – Bygge- og Anlægsbranchen

• På steder, der skal bruges som midlertidige veje eller parkeringspladser i forbindelse med udstillinger eller større byggerier • Ved anlæggelse af indkørsler • Til vejarmering

Miljønet I Bygge- & Anlægsavisens særudgivelse i Børsen d. 16. marts 2017 har du mulighed for at fortælle DIN historie og præsentere projekter og løsninger for Børsens læsere. Vi giver et indblik i udviklings- og vækstpotentialet i fremtidens bygge- og anlægsbranche i Danmark. Hvor sker den vigtige innovation i dag? Læs videre på: www.boaa.dk/borsen Kontakt salgschef Daniel Lambevski omkring annoncering i Bygge- & Anlægsavisens særtillæg i Børsen: daniel@boaa.dk – mb: 31 21 26 28

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Regnvandsfaskine

Undgå oversvømmelse af kældre, haver m.m. ved hjælp af en regnvandsfaskine, - en miljøvenlig og effektiv metode til bortskaffelse af regnvand.

Bredgade 36, 1. sal. forhuset, 1260 København K Tlf. 3344 5555, www.bygge-anlaegsavisen.dk Phone +45 98 92 21 22 - www.expo-net.dk


22 ANNNONCE

1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

Nye og spændende koncepter fra C2 Elements og NBK Keramiks Facade- og skærmteglsleverandøren C2 Elements står for at levere NBK Keramiks innovative produkter til det nordiske marked. Her forsøger man hele tiden at udfordre de gældende rammer for teglstenens muligheder. Det har endnu en gang ledt til et nyt og innovativt produkt. Tekst af Alexander Tengbjerg

 F

eller har stået i mange år. Det er værd at bemærke, at til trods for at produktet har så lang en holdbarhed, består det i al sin enkelhed af ler. Derfor er det også 100 procent genanvendeligt og vil efter produktionen ikke ligge miljøet til last.

acade- og skærmteglsleverandøren C2 Elements levere teglsten til hele Norden og er bedst kendt for at levere specialtilpassede tegl til alle slags byggerier. Uanset formen og farverne så plejer C2 Elements at kunne levere Facade- og skærmtegl, der opfylder både bygherrer og arkitekternes ønsker. For nyligt er der så kommet et nyt supplement til produktsortimentet i form af deres Rustikotta Fjeldpanel. Ingen vedligeholdelse, enkel montering Rustikotta Fjeldpanelerne bliver til i 1200 graders, hvilket giver terrakottaleret en sjælden modstandskræft overfor naturens kræfter. Holdbarheden for teglet er så lang, at det oftest vil kunne overleve alle andre materialer, der vil blive brugt til et byggeri. - Monteringen er simpel. Ved hjælp af to skruer sættes teglpanelerne individuelt op på en aluminiumsramme, hvortil man også slipper for at skulle bruge mørtel. Det

Giver ekstra kvadratmeter En helt særlig gevinst ved at benytte de nye Rustikotta Fjeldpaneler er muligheden for at frigøre flere kvadratmeter. Panelernes størrelse er 200 x 400 mm med tykkelse på blot 15 mm.

er så ligetil, at det vil kun klares af de fleste. Aluminiumsrammen sikrer sammen med teglstenen, at man også ender ud med en facade, der kan holde et utal af generationer ud i fremtiden. Det bør jo også bemærkes, at vi med en aluminiumsramme fjerner faren for brand i forhold til byggerier, hvor man benytter

en træramme til at montere teglen, fortæller Henning Thomsen, C2 Elements daglige leder. Den rå og rustikke overflade, som har givet navn til facadeteglet, giver en naturlig patina til facaden, der får den til at fremstå flot, uanset om den lige er blevet monteret

Alt i alt ender man med en tykkelse på blot 85 mm samtidigt med at vægten per kvadratmeter kun er 30 kilo. Det betyder i sidste ende, at de centimeter man sparer på dybden sammenlignet med en traditionel skalmur i forhold til facaden, giver sig til udtryk i ekstra plads i det færdige byggeri. Men hvor meget plads får man så ud af besparelserne i dybden? Ifølge Henning Thomsen er resultatet mærkbart:

– I en ganske almindelige boligblok kan hver lejlighed få en til to ekstra kvadratmeter ud af at benytte vores Rustikotta Fjeldspaneler, hvilket jo er værd at bemærke. Med de kvadratmeterpriser vi ser i byerne, er dette en væsentlig faktor i forhold til at kunne

udnytte den sparsomme byggeplads optimalt. Derfor vil både bygherrer og de endelige brugere af et byggeri kunne se en fordel i at benytte vores facadetegl, da de ikke alene er skabt med det formål at give en flot og indbydende facade.

Uanede muligheder C2 Elements har ikke et produktkatalog i traditionel forstand. De har specialiseret sig at skabe den helt rigtige type facade- og skærmtegl, ud fra kundens ønsker. Ønskes en særlig farve, glasering eller form i facadetegl så vil den blive produceret direkte til opgaven, hvad end der er tale om et nybyggeri eller en renoveringsopgave. Igennem flere år har C2 Elements været med til at sætte deres præg på en række ikoniske byggerier over hele Danmark. Det ses blandt andet på Novo Nordisk hovedsæde i Bagsværd, hvor C2 Elements leverede 4.000 kvadratmeter NBK skærmtegl til den buede og flotte facade. For nyligt har C2 Elements leveret skærmtegl til totalrenoveringen af Korngården i Ballerup, hvor skærmteglen blev valgt da det var et bæredygtigt materiale, der i farver og former kunne give nyt liv til et gammelt byggeri.


1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

23

Lavprofil-træstruktur under et buet grønt tag The Hurlingham Club er en grøn oase af tradition, kendt i hele verden som en af de største private klubber. Bygningen har nu fået et let tag med Kerto LVL-træelementer, der understøtter de lange mellemrum mellem de buede stålspær.

T 

ges i betragtning allerede i design-stadiet for at undgå problemer under opførelsen af taget.

he Racquet Centre (tennis- og squashhallen) er designet af David Morley Architects, og den har en forsænket lavprofil-form og et buet grønt sedumtag for at mindske bygningens miljøpåvirkning.

På det første møde mellem entreprenøren, arkitekten, ingeniørerne og stålproducenterne stod det klart, at den komplekse form og de lange mellemrum krævede et tæt samarbejde mellem alle i teamet.

Det åbne område til indendørs tennis- og squashbaner gjorde det nødvendigt at placere tagbjælkerne langt fra hinanden.

Dybden på Kerto-Ripa-elementerne bestemte dybden på de buede stålelementer, da stålet skulle flugte med træelementerne pga. den grønne tagkonstruktion ovenover.

Hurlingham-projektet omfattede opførelsen af et sportskompleks med fire indendørs tennisbaner og fire squashbaner. Hallen er 35 meter bred og 55 meter lang. Hovedbjælkerne er udspændte stålbjælker. For at skabe mere plads til banerne og reducere udgifterne til disse komplekse bjælker, er afstanden mellem dem helt oppe på 12,9 meter. Imellem stålbjælkerne ville arkitekterne gerne have træ. Tagkonstruktion stiller store krav Det primære arkitekt- og ingeniørfirma Price & Myers var på udkig efter en effektiv løsning med lav vægt til de store mellemrum.Traditionelt lamineret tømmer kom-

let af Kerto LVL vha. strukturlimning. Med alle andre materialer ville det have været nødvendigt at placere spærene tættere på hinanden.

1.200 millimeter. I alt blev der anvendt 140 præfabrikerede Kerto-Ripa-elementer. Tagelementerne flugter med de buede stålspær.

Ingeniørerne fra Price & Myers overvejede sammen med Metsä Wood et design med en fladere konstruktion af taget, som stadig muliggjorde de store mellemrum og det tunge grønne tag.

De Kerto-Ripa-elementer, der udgør den hvælvede tagkonstruktion, er 12,9 meter lange og har en totalhøjde på 645 millimeter og en maks. bredde på 1.200 millimeter.

Da stålelementerne skulle have samme dybde som Kerto-Ripa-elementerne, var stålproducenten dybt involveret.

Det fælles designarbejde resulterede i en beslutning om at benytte et tag-design med Kerto-Ripa-elementer. Disse elementer er fremstil-

For at muliggøre den kurvede konstruktion, blev det besluttet at benytte fire forskellige bredder: 550 millimeter, 600 millimeter, 700 millimeter og

bineret med en massiv træplade øverst gav bjælkerne en højde på 1.200 millimeter, hvilket var for meget.

Tæt samarbejde og BIMteknologi resulterede i et perfekt match Pga. tagets buede facon skulle understøttelsen og installationsprocessen ta-

Forbindelsen mellem KertoRipa og stålelementerne skulle derfor designes meget omhyggeligt. Projektteamet anvendte BIM-teknologi til at sikre, at stål- og træelementerne passede sammen “som hånd i handske”. De BIM-modeller, som stålproducenten og Metsä Wood udvekslede, gjorde det også muligt, at alle samlebeslag i stålet var synlige, så pladerne kunne ændres, og installation og sammenhæftning kunne foregå uden problemer på bygepladsen.

Hurlingham Racquet Centre-projektet kort fortalt: Tennis- og squashhallen Hurlingham Racquet Centre, der måler 35 gange 55 meter, indeholder fire tennisbaner og fire squashbaner. Taget indeholder 140 Kerto-Ripa-elementer i fire forskellige bredder (fra 550 mm til 1.200 mm). SONANS akustikplader blev indbygget i Kerto-Ripaelementerne. Det lette installation var et resultat af de omhyggeligt designede samlebeslag. Der blev anvendt BIM-teknologi i processen.


24

1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

Energirenovering i allerstørste målestok På RUC har man netop afsluttet den største energirenovering i statsligt regi nogensinde. Det er samtidig foreløbig det største statslige ESCO-projekt i Danmark, og fra begyndelsen af 2017 og fremefter vil RUC kunne spare fem millioner kroner om året på el, vand og varme og nedbringe CO²-udledningen med ca. 1.200 tons, hvilket svarer til forbruget i 183 parcelhuse. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 S

længere tilbagebetalingstider og bliver derfor naturligt nedprioriteret, selvom vi mærker, at man i det offentlige begynder at operere med længere og længere tilbagebetalingstider, supplerer Kim Enevoldsen.

amarbejdet mellem RUC, Siemens og Bygningsstyrelsen (BYGST) gennemføres via en såkaldt ESCO-model, hvilket kort sagt betyder, at Siemens, der, som entreprenør, leverer løsningerne og kan garantere en årlig energibesparelse på fem mio. kr. Garantien gælder fem år og tager højde for både energiforbrug til vedligeholdelse, drift og brugeradfærd. Ejendomsansvarlig i Bygningsstyrelsen Eva Kunckel fortæller om projektet: – På et energirenoveringsprojekt vil man jo som bygherre normalt først tale med sine rådgivere. Når projektet så står færdigt et par år senere, og det så viser det sig, at man ikke får den forventede energibesparelse, hvad gør man så? Her præsenterer ESCO-konceptet noget nyt, hvor man som bygherre rent faktisk får en garanti for, at man får de lovede besparelser. En garanteret besparelse på 5 mio. kr. om året Fra den 1. januar 2017 går garantiperioden i gang for RUC, hvor Siemens løbende vil overvåge energiforbruget, og samtidig har Siemens etableret deres eget ESCO-academy, hvor man uddanner RUCs driftspersonale, således de er klædt på til samarbejdet med Siemens for at sikre de garanterede energibesparelser. Det er en del af den økonomiske side på ESCO-projekter, at bygherre låner penge

af entreprenøren, som så betales tilbage ved besparelser på budgettet over årene, så energirenoveringen i princippet er omkostningsneutralt. I RUCs tilfælde var det dog en fordel for BYGST at finansiere byggeriet på anden vis. Energirenoveringen giver en garanteret besparelse på 5 mio. kroner om året, og herved kommer projektet til at være tilbagebetalt på 12,5 år. Eva Kunckel fortæller omkring de energibesparende tiltag: – RUC består af flere punkthuse, der ligger frit i terrænet, og den absolut største besparelse fik vi ved at lægge nye fjernvarmerør, ligesom der blev etableret en ny varmecentral i hver bygning. Flere fjernvarmerør var læk, og de gav et stort varmetab, som der er blevet rettet op på. Derudover er der blevet etableret solcelle-anlæg på tagene, og belysningen er skiftet til LED. Bygningerne har fået vandbesparende wc’er og armaturer, ligesom

der er etableret CTS-anlæg, og computerne er blevet forsynet med energibesparende software. ”Kriterierne for et succesfyldt ESCO-projekt er gensidig tillid og forståelse” Projektchef i Siemens A/S Kim Enevoldsen har været dybt involveret i RUC-projektet, og han er meget begejstret for de muligheder, som ESCO konceptet giver: – ESCO er en velkendt og velafprøvet business-model, som vi i udlandet har arbejdet med i 25-30 år. I 2009 fik vi i Siemens vores første ordre i Danmark, og vi har indgående erfaring med modellen. BYGST har haft to store ESCO-projekter, RUC og Syddansk Universitet, og konceptet giver god mening på den type projekter. Men modellen stiller større krav til samarbejde, og der skal være gensidig tillid og forståelse mellem partnerne for at nå i mål. Et tæt samarbejde er en del af succeskriterierne,

og vi kan ikke gennemføre projekterne uden bygherres viden. Men ESCO- samarbejder stiller også krav om nye kompetencer, hvor man har fokus på helheden, påpeger Kim Enevoldsen: – Vi har oprettet en dedikeret ESCO afdeling, der består af specialister, som har en mere holistisk tilgang til projekterne. For at kunne få størst mulig besparelse for hver investeret krone, så kræver det simpelthen, at man tænker i helheder. Bygningens forbrug er afhængig af samspillet mellem alle enkeltdele i den tekniske infrastruktur, og her er vi i Siemens stærke i forhold til styring og automatik, hvor vi har markedets bedste produkter. Den præcise dialog er nødvendig Eva Kunckel mener også, at det på ESCO-projekter er nødvendigt med en præcis

dialog, hvor man afstemmer forventninger til hinanden: – Når vi ser på forløbet på RUC, så skal vi nok som bygherre være bevidste om at stille krav om helhedstænkning. Der er flere steder, hvor vi gerne vil have udskiftet alle pærer eller yderdøre i en bygning eller et rum, og ikke bare skifte dem, der er økonomiske rentable. Her skal vi være bedre som bygherre til at stille krav – og Siemens skal være bedre til at forklare, hvornår man skal lave en aftale om eventuelle tilkøb. De her grænseflader er problematiske, men med en tæt dialog har vi fundet gode løsninger sammen. – Hvis man skal lave et skel mellem en arkitekt-faglig indgang og en ingeniør-faglig indgang til et projekt, så er det i ESCO-projektet ubetinget i den ingeniør-tunge del, at man kan høste de lavest hængende frugter. Arkitektoniske indgreb – såsom ændringer i facaden – har ofte

Performancetest er obligatorisk for BYGST Bygningsstyrelsen har indført en performancetest af de tekniske installationer på deres projekter, hvilket skal være med til at sikre, at brugerne får det forventede lavere energiforbrug. – Vi ønsker ikke de kampe, når et byggeri er færdigt, og her er performancetests et vigtigt værktøj. Energi har været et fokusområde for BYGST de seneste fire år, hvor vi er gået i dybden med energioptimering i alle styrelser, fortæller Eva Kunckel og fortsætter: – Hvis jeg skal se fremad i forhold til vores indsats, så vil der fremadrettet komme mere fokus på byggematerialer, så vi vil være mere opmærksomme på at stille krav til bæredygtighed fremfor udelukkende at tænke i energibesparelser. Jeg hørte Connie Hedegaard tale på Building Green-messen, hvor hun pointerede, at kommuner og stat skal gå forrest i den her udvikling. Og i den forbindelse er det meget positivt at tale med producenterne, som entydigt siger, at vi som bygherre bare skal stille højere krav til bæredygtighed – de er klar.


1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

25

Højt kvalitetsniveau på ESCO-projekter Besparelserne på fjernvarmen udgør den største del af energi-gevinsten på energirenoveringen af RUC, og Brøndum har stået for fornyelsen af de omkring 2 km fjernvarmerør, etablering af ny varmecentral i 33 bygninger og diverse følgearbejder. I Brøndum ser man ESCO-samarbejder som et vigtigt redskab til at højne kvaliteten og fremme langsigtet tænkning. Tekst af Mikkel Weber Sandahl. Foto: Bygningsstyrelsen

R  

UC består af flere fritliggende huse fordelt i terrænet, og da flere fjernvarmerør var læk, gav det et stort varmetab. En stor del af ESCO-projektet har således handlet om fornyelse af alle 2 km fjernvarmerør under hele RUC, ligesom én central varmecentral nu bliver erstattet af 33 nye, decentrale varmecentraler i de enkelte bygninger. Ud over besparelse giver det også bedre mulighed for præcis styring og benchmarking af forbruget.Thomas Schalek regionsdirektør i Brøndum udtaler i den forbindelse: – Vi var med på opgaven tilbage i tilbudsfasen i 2013, hvor fjernvarme endnu ikke var en del af ESCO-projektet på RUC. Og det er jo det interessante ved ESCO-formen – at man selv kan være med til at definere indsatsområderne, hvor besparelserne skal hentes. I det hele taget ser vi i Brøndum et stort potentiale i ESCO-samarbejde,

ning på de områder, hvor vi har kernekompetencer. At vi arbejder inden for vores specialkompetencer, giver bygherren den altafgørende tryghed for kvalitet. Vores specialkompetence er blandt andet inden for fjernvarme, hvor vi i Brøndum er blandt de allerbedste i Danmark.

da det giver fokus på at lave de rigtige, langsigtede optimeringer, fremfor bare at gøre tingene så billigt som muligt. Man er nødt at anvende de produkter og løsninger, som kan yde det, man har lovet, og det giver et højt kvalitetsniveau på ESCO projekter. ”Vi har et klart fokus, hvor vi er eksperterne” – Vi har i Brøndum samarbejdet med Bygningsstyrelsen

(BYGST) på flere andre projekter, eksempelvis renoveringen af Christiansborg, og vi kender hinanden godt. –Når BYGST og kommunerne ikke selv har ressourcerne, er det godt, at andre aktører får mulighed for at være med - det giver nye besparelsesmuligheder, siger Thomas Schalek og fortsætter: – Vi har et meget velfungerende samarbejde med

Siemens, hvor vi arbejder sammen på flere skoler, og vi fortsætter ESCO-modellen på energirenoveringen af Regionshospitalet Viborg, som over de næste 12 år sikrer hospitalet besparelser for ca. 38 millioner kroner. Også hér er samarbejde en styrke: Siemens står for helheden og varetager de elektroniske styringsløsninger, mens vi er eksperter og bibringer know-how og konkurrencedygtig prissæt-

En sikker og effektiv byggeplads Brøndums opgave har bestået i at konvertere RUCs gamle centrale fjernvarmeanlæg til et nyt decentralt og anlægge et nyt underjordisk rørsystem. Arbejdet har blandt andet omafttet gravearbejde og boring ind til husene. Virksomheden har etableret 33 varmecentraler, og den nye løsning lader det lokale forsyningsselskab (Roskilde Forsyning) overtage de nylagte rør og fremtidig vedligehold, hvor de fra hovedcentralen kan forsyne både RUC og Roskilde. – RUC er som en lille by, og det har været et stort

logistisk arbejde at etablere 2 km rørføring til de 33 varmecentraler. Det er en byggeplads med meget aktivitet, og vi har gjort en dyd ud af at skærme ordentligt af og etablere adgangsveje for de mange, der har deres daglige gang på RUC. Når det kommer til varme, så oplever brugere jo ingen forbedring, og her har vi brugt megen energi på at informere institutledere, så de kender vores tidsplan, fortæller Jan Persson, afdelingschef for Fjernvarme Øst i Brøndum, og han slutter af: – For bygherren er det afgørende, at projektet overholder det lovede på alle projekt-parametre, nemlig tid, kvalitet og pris. I Brøndum giver vi med helhedsorienterede tekniske løsninger bygherren værdi for pengene på alle parametre - og det gør os til oplagte kandidater på projekter af samme kaliber som RUC.


26

1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

Et kulturhus med plads til det hele Odense kommune havde store ambitioner med deres nye kulturhus ODEON. Arkitektvirksomheden C.F. Møller fik til opgave at udleve alle bygherrens ambitioner og visioner, og resultatet ender med, at Odense ikke bare blot får et nyt kulturhus men en helt ny og pulserende bydel. Tekst af Alexander Tengbjerg

 O

DEON bliver ikke et kulturhus som alle andre. Det kommer til at rumme koncert- og teatersale samt konferencelokaler, men også kollegieboliger, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, dagligvarebutik, café og restaurant fordelt udover 31.800 kvadratmeter. ODEON ender derfor med at blive et helt nyt og pulserende byrum, hvor der er liv og aktiviteter også uden for husets store kulturarrangementer. Fra C.F. Møllers side lå udfordringen i at skabe et inkluderende kulturhus, der lå imellem to vidt forskellige bydele samtidigt med, at det kunne rumme alle bygherrens ønsker under et tag. En bro mellem to bydele Som det første skridt i udviklingen af kulturhuset, kiggede arkitekterne på det omkringliggende bymiljø, der viste sig at være helt unikt: – Kulturhuset skulle placeres i et diffust byområde oven på en gammel parkeringsplads i H. C. Andersen

kvarteret. På den ene side ligger den gamle historiske bykerne og på den anden side trafikerede gader samt nyere etage-ejendomme. Vi besluttede derfor, at byggeriet ikke skulle være en massiv enhed, men derimod bestå af en række mindre huse, der veksler i højden og således er i harmoni med nabobygningernes forskellige udtryk og historie, fortæller koncerndirektør Klaus Toustrup fra C.F. Møller. At skære kulturhuset ud i mindre bygninger er også med til at give indtrykket af en selvstændig bydel, der fremstår som en særpræget del af Odense, men som samtidigt danner en naturlig bro imellem byens gamle og nye kvarterer. Kulturhuset er heller ikke en lukket størrelse, hvor man som gæst føler sig fremmedgjort. Målet er, at det skal være inviterende uanset hvilke gæster, der kommer forbi det. Hertil har man blandt andet skabt en overdækket foyer, der bliver en integreret del af byrummet, som alle frit kan passere igennem.

Materialevalget og processen Som med de fleste offentlige kulturbyggerier kan der være nogle modsætninger i form af ambitionsniveauet og økonomiske rammer. C.F. Møller var derfor klar over, at nøglen til at opfylde de økonomiske rammer og bygherrens ønsker lå i, at materialerne blev nøje udvalgt: For ikke at sprænge økonomien måtte vi tænke simpelt og bruge helt almindelige materialer. Nederst en base i tegl og hævet herover lyse beton elementer. Den store sal og scenetårn er beklædt med lyse trapezplader der ligesom beton elementerne er bearbejdet med lodrette spor som skaber et diskret lys og skyggespil hen over dagen og samtidigt slører elementsamlingerne, forklarer Klaus Toustrup Men materialevalg og økonomi var ikke den eneste udfordring, byggeriet stod overfor: – Vi skulle jo bygge kulturhuset midt inde i byen og

har derfor forsøgt at gøre alt, hvad vi kunne for at minimere støjgener for ODEONS mange naboer. Heldigvis har borgerne, som projektet skred fremad, vist forståelse for de mange muligheder, som kulturhuset i fremtiden kommer til at tilbyde byen og dens borgere. At bygge inde i byen, hvor andre byggeprojekter tager fart omkring en, er også en logistisk udfordring, men heldigvis gik tingene glat takket være et godt samarbejde mel-

lem byggeriets mange parter, uddyber Klaus Toustrup. Byggerier, der inviterer brugeren ind ODEON i Odense er ikke det eneste kulturhus, som C.F. Møller står bag. Et nyere projekt er Hjertet i Ikast, som bliver et mødecenter, der danner rammerne for kreativ undervisning, kulturformidling og motion. Her omkranses 3.800 kvadratmeter af naturlige materialer og et udtryk, der henleder tankerne på en hyggelig træhytte.

At skulle arbejde inde i en diffus bymidte, hvor forskellige bydele skal kunne forenes igennem et stort byggeri, er C.F. Møller også lykkedes med igennem udarbejdelsen af det nye Panum Institut. Her lå udfordringen også i at skabe et enkelt byggeri, der kunne rumme et utal af funktioner, som alle skulle fungere i et naturligt samspil med hinanden.


1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

Klar til både musik, teater og konferencer 1. marts 2017 åbner dørene til Danmarks nye kongres- og kulturhus i hjertet af Odense, grænsende op til både den historiske by og nyere etageejendomme. Visualisering udarbejdet af C.F. Møller. vering og elementmontage, men samarbejdet med Spæncom har været rigtig godt, og de udfordringer, der jo altid er på en så stor byggesag, er løbende blevet løst på en professionel måde, siger John Schwarz. Fleksibel produktion giver det rigtige flow John Schwarz fortæller, at der er afholdt rigtig mange møder vedr. koordinering og produktion af elementer, talt meget i telefon og skrevet rigtig mange mails.

 N

avnet på Odenses nye hus til musik, teater og konferencer er ODEON. ODEON er den klassiske betegnelse for en bygning til koncerter og musikkonkurrencer og har derudover en fin reference til Odense. Faciliteterne i ODEON fordeler sig på 32.000 kvadratmeter, og er fordelt på en syv plan med sammenlagt fire sale, Syddansk Musikkonservatorium, Odense Skuespilskole, et supermarked, re-

staurant, bar/lounge, mødelokaler, kontorer, et kollegie og en p-kælder i underetagen. Arkitekturen står C. F. Møller bag, og det er KPC-BYG, der er totalentreprenør. Spæncom har leveret 27.000 tons fordelt på 5.900 elementer bestående af huldæk, massive dæk, søjler, bjælker, vægge og facader. Især facaderne har været en spændende udfordring, da der har været såvel vendeelementer som ikke-vende elementer i forskellige størrelser. Facaderne er udført med syv lodrette spor,

som gentages pr. 90 cm. Sporene begynder på 1. sal. Den professionelle samarbejdspartner Hos KPC-BYG er det byggeleder John Schwarz, der har haft dirigentstokken. Han fortæller, at Spæncom blev prækvalificeret til at give tilbud på leverancen og efterfølgende blev valgt på grund af deres organisation, kvalitet og pris. – ODEON har været et meget kompliceret projekt for alle parter vedr. elementle-

– Der har været en rigtig god dialog gennem hele projektet. Omgangstonen har altid været god, og der har været respekt og imødekommenhed for alle løsninger, hvis det kunne gavne samarbejdet. Spæncom har været gode til at tilpasse deres produktion af elementer i forhold til, hvad rådgiverene havde klar og udført af projekt, og ikke mindst flowet af elementmontagen. Summen af ovennævnte gør, at de personer, der har været en del af elementleverancen og elementmontagen har fungeret godt sammen.

Om Spæncom I Spæncom er der mere end 500 engagerede medarbejdere placeret geografisk i alle dele af landet med fabrikker i Aalborg, Kolding og Vemmelev samt kontorfaciliteter i Hedehusene. Virksomheden har gennem de sidste 70 år leveret betonelementløsninger til alle former for byggeri. Som en del af Consolis Gruppen, der er repræsenteret med fabrikker i mere end 30 lande, er der også internationale karrieremuligheder. Consolis Gruppen er en førende europæisk producent af præfabrikerede betonprodukter og leverer omfattende løsninger til såvel byggeri som infrastrukturprojekter. Hos Spæncom ønsker man at være en attraktiv og udfordrende arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder for medarbejderne. Der er mulighed for at specialisere sig inden for et bestemt område eller for at arbejde mere bredt med f.eks. projektledelse. Derudover er der mulighed for både at arbejde med rådgivning over for kunder, hardcore beregninger, styring af byggepladser eller noget helt fjerde. Der lyttes til den enkeltes ønsker og sammen opstilles en udviklingsplan. Det er vigtigt for Spæncom at være på forkant med udviklingen inden for alle relevante felter, og derfor tilskyndes medarbejderne til konstant udvikling og efteruddannelser, fagligt såvel personligt. Især inden for BIM og 3D ser virksomheden store muligheder i fremtiden, og der arbejdes professionelt med disse værktøjer for at opnå et bedre og mere optimeret projekt.

27


28 ANNNONCE

1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

Tæt samarbejde sikrer gode løsninger på komplicerede solcelleanlæg Solar Elements har specialiseret sig i solcelleanlæg til store og komplekse projekter. Løsningerne findes i tæt samarbejde med bygherre, arkitekter og underleverandører på byggerierne - og i at hjælpe kunden med at finde de rigtige produkter. Tekst af Tim Panduro

P 

restigebyggeriet Odeon i Odense rummer lidt af det hele; et musikhus, kollegieboliger, supermarked, bar, musikkonservatorium, Odense teater og kontorer. Bygningen er tænkt som et vartegn i den fynske hovedstad - vel at mærke et vartegn, som betjener sig af grøn energi i videst muligt omfang. Således leverer et solcelleanlæg omkring 200.000 kilowattimer pr. år, når bygningerne er endeligt taget i brug. Det svarer til det årlige forbrug i mellem 40 og 50 en-familieshuse, og den slags kræver en vis kapacitet af solceller. Solceller, der vel at mærke ikke bare skal levere, men også indpasses i arkitekturen. Det er lykkes i Odeonbyggeriet. Det store anlæg er integreret i tagfladen på C.F. Møllers bygningskompleks. Ikke en helt let opgave, når man skal leve op til både arkitektoniske ambitioner, tekniske speficikationer og tagflader, der sidder forskudt og derfor kan have en utilsigtet skyggevirkning.

Men den slags udfordringer er blot en fornøjelse for vejlevirksomheden Solar Elements, der har leveret anlægget.

gevinkler, hvor solcellerne samtidig ikke skulle kunne ses fra andre bygninger, valgte man en solcelle, der yder meget på relativt lidt plads.

– Vi er specialiserede i at levere anlæg til komplekse og store om- og nybyggerier. Alt bliver planlagt i samarbejde og løbende dialog med både arkitekt, bygherre, ingeniører, entreprenør og underentreprenører.

– Men det er individuelt fra kunde til kunde, hvad behovet er, siger Per Thomassen, der af samme årsag har et bredt sortiment af solceller fra flere producenter.

Sådan har det naturligvis også været på Odeon-byggeriet, siger salgschef Per Thomassen fra Solar Elements. En del af dialogen handler også om,

interessenter, siger Per Thomassen. Store projekter Solar Elements referencer rummer da også en perlerække af store projekter. FN-byen i København, Media space og Navitas i Aarhus og Bornholms Hospital er blandt de mange byggerier, virksomheden har leveret solceller til de senere år.

Kundetilpassede løsninger Projekteringsfasen tager som regel lige så lang tid som den praktiske opsætning af anlægget, fortæller Per Thomassen.

Samtidig står Solar Elements bag en stribe fritstående solcelleanlæg. Alle opgaver har det tilfælles, at de er blevet udført med base i individuelle løsninger. – Vi leverer aldrig bare en standardløsning. Alle vore projekter er tilpassede til kundens ønsker og behov, siger Per Thomassen, der tilføjer, at Solar Elements naturligvis også tilbyder serviceaftaler – både i garantiperioden og efterfølgende.

”Vi er specialiserede i at levere anlæg til komplekse og store om- og nybyggerier. Alt bliver planlagt i samarbejde og løbende dialog med både arkitekt, bygherre, ingeniører, entreprenør og underentreprenører.” hvilke solcelleanlæg, der er de rigtige. I Odeon var løsningen en særligt højteknologisk solcelle. For at få den ultimative kapacitet på et tag med mange potentielle skyg-

Opgaven med Odeon landede hos Solar Elements for to år siden, og solcelleanlægget blev først monteret hen over sommeren og det tidlige efterår. Det gav gode

muligheder for at finde den rette løsning. – Man skal forholde sig til mange planer og ønsker, og økonomien er også altid en

faktor i byggeprocessen. Men vi har stor erfaring i at agere i den del af markedet, og vi har stærke kompetencer, når det handler om at agere i store byggesager med mange

– Det er jo vigtigt, at anlæggene bliver tilset, så vi ved, at de kører som de skal og at vore kunder får det optimale ud af dem, siger Per Thomassen.


1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

29

Fuld kraft på anlægsarbejdet i Viborg Baneby I starten af januar 2017 fortsætter arbejdet med at anlægge Banevejen, og forberedelserne til byggeriet af Banebroen og Midtbyens Gymnasium begynder.

P 

lanerne om at skabe en dynamisk og mangfoldig bydel i Viborg Baneby er godt i gang med at blive ført ud i livet. Også i 2017 kommer anlægsarbejdet til at sætte sit præg på området. Den nye vej, Banevejen, bliver anlagt, og byggeriet af Banebro og nyt gymnasium går i gang på grunden ved Banegårds Alle, hvor der i dag er parkeringsplads. – Nu tager vi næste skridt mod realisering af Viborg Baneby, og der kommer til at ske en stor forvandling af området. Jeg er sikker på, at det bliver et godt resultat, som kommer til at gavne rigtig mange mennesker, siger borgmester Torsten Nielsen. Viborg Baneby bliver en dynamisk bydel Med investeringer på omkring 5 mia. kroner omdannes det tidligere industriområde syd for banegården til en dynamisk og mangfoldig bydel i hjertet af Viborg. Et unikt område med institu-

tioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere. Banebyen bliver en alsidig, attraktiv og aktiv bydel, som rummer stribevis af muligheder for områdets beboere, kommunens borgere og besøgende. Med rig lejlighed til at gå på opdagelse og nyde det gode, aktive liv. Banebroen Viborg Banebro udføres af Viborg Kommune i partnerskab med Realdania som en ny forbindelse for cyklister og gående på tværs af banen ved Viborg Station. Banebro-projektet er et kickstarts-projekt, der skal medvirke til at gøre byudviklingen i Banebyen syd for banen mere attraktiv for de forskellige aktører i området. Banebroen bliver en attraktiv forbindelse på tværs af banen og et spændende byrum til ophold og aktiviteter. Banebroen bygges sammen med det nye Midtbyens Gymnasium og bliver samtidig et knudepunkt for offentlig trafik og stier.

Kranvikareren tog det tunge løft på Odeon De fastansatte kranførere var gået hjem, da et tårn skulle løftes på plads på kulturhuset Odeon – men heldigvis var der hjælp at hente hos Jysk Kranvikarservice Tekst af Tim Panduro

D 

e fastansatte kranførere var gået på forlænget weekend. Men bygherren bag det storstilede kulturhusprojekt Odeon i Odense ville gerne have en erfaren fører til tårnkranen, så der kunne blive arbejdet videre, selv om faste mandskab holdt fri. Heldigvis var der hjælp at hente hos Jysk Kranvikarservice. Indehaveren af Glamsbjergfirmaet Jan Sørensen. Han kendte i forvejen byggeriet, og har stort set egenhændigt rejst murene til de nærliggende ungdomsboliger – og tro mod sit firmas filosofi stod han klar til at rykke ud til en weekendopgave. – Ud over at dække ind, når der opstår mangel på kranførere på grund af ferie, sygdom eller store enkeltopgaver, kører vi også ud på de tidspunkter, andre ikke arbejder. Vi står klar både på

helligdage og i weekender, siger Jan Sørensen, der tager opgaver i hele landet.

indfriet i henhold til den aftale, vi har lavet, siger Jan Sørensen.

– Nogle bruger os også, fordi antallet af opgaver går op og ned. Så er det mere fleksibelt at benytte en vikar. Så skal der kun betales løn, når der er opgaver til kranføreren, siger Jan Sørensen, der selv har 30 års erfaring som kranfører.

Jysk Kranvikarservice tilbyder kørsel af blandt andet tårnkraner, mobilkraner,

Flere vikarer Indtil for nyligt drev han enkeltmandsfirma, men han har nu tilknyttet faste vikarer – og de har alle nogle erhvervsmæssigt solide år på bagen. – Vi bruger ikke kranførere, der kommer lige fra skolebænken. Vi er alle erfarne i jobbet, og vi er alle klar til at dukke op, når der er brug for os. Det er jo både i kundens og vores interesse at kundens forventninger bliver fuldt

spieringskraner og alle andre gængse kraner. De erfarne medarbejdere er desuden vant til at arbejde med alle opgavetyper, lover Jan Sørensen fra Jysk Kranvikarservice


30

1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

Kulturelt kraftcenter i Aabenraa Aabenraa bygger en multiarena, der skal fungere som et dynamisk regionalcenter, som stiller den sønderjyske by endnu stærkere i konkurrencen med de andre købstæder. Tekst af Kasper Boye

A 

og tydelig ankomst, hvor man kommer ind i en foyer, og derfra bevæger man sig ud i hele centeret.

rena Aabenraa står i løbet af 2017 klar til indvielse som det nye kulturelle samlingssted, der binder sport, kultur og uddannelse sammen. Den 6.322 m2 store arena består af en ny sammenhængende foyer, fleksible rum til blandt andet VIP-faciliteter, nyt cafeteria, en række mindre sale og så en stor dobbelthal.

Der er kælet for detaljerne med trælistevægge og organiske former både i hallen og i forløbet, siger Søren Madsen. – Kunsten er at tilpasse så stor en bygning stedets skala. Frem for at have 12 meter høje ensfarvede sider, som får karakter af maskinhaller fra 1960’erne, så kombinerer vi nogle perforerede sinusplader med nogle plane aluminiumsplader, der giver et både glat udseende og bølgede linjer. Kilen er vandret, og sinuspladernes lodrette linjer er med til at give et mere slankt udtryk.

Med en frihøjde på 10 meter, en tilskuerkapacitet på knap 1.500 personer ved sportsbegivenheder og 3.200 publikummer ved koncerter, er der tale om en hal, der kan blive et regionalt kraftcenter. I Aabenraa er der en klar ambition om at kunne tiltrække flere kulturarrangementer til byen. Med den nye arena vil de stå stærkere i kampen med de andre danske provinsbyer om alt fra sportsbegivenheder til koncerter. I dagligdagen skal hallen bruges til breddeidrætten og idrætsundervisning for de lokale skoler. Desuden kan den bruges til større gymnastikopvisninger samt servicere Sønderjyskes håndboldkvinder, der har hjemmebane i Aabenraa. – I dag består stedet af to haller og en svømmehal, og

der har været stort pres på de eksisterende baner. Den nye hal kan også bruges til de mere daglige opgaver, hvor skoleeleverne får bedre mulighed for at bevæge sig. Man kan underinddele hallen og lave mindre baner. Det fortæller Søren Madsen fra GPP Arkitekter, der har tegnet den nye arena. – Det er en fleksibel arena, hvor man kan køre tilskuerpladserne ind og ud, afhængig af hvad man skal bruge af plads. I og med at de satser

på eliteidræt, så er der behov for den kapacitet, der bliver tilvejebragt i den nye hal.

gen. Der er en ånd dernede, og de ved godt, at intet kommer af sig selv.

Tæt dialog med brugerne Søren Madsen fortæller, at forløbet har været præget af en god dialog med brugerne. Han fortæller, at der er holdt mange, lange og gode møder med en særdeles engageret styregruppe. Han fremhæver dialogen og viljen som karakteristisk for projektet.

Man vil gerne udvikle stedet, og det mærker man på det store engagement fra alle de involverede helt op til borgmesteren, der er dukket op til alle højdepunkter.

– Man kan mærke, at folk i det område kæmper for sa-

Et organisk design – Vi designede et forslag, der skaber en stærk sammenhængskraft i hele multiarenacenteret. Vi har flyttet ankomsten, så der er en smuk

For at nedbryde arenaens store skala, så er facaden delt op i linjer. Den har kileskår, og det er en designlinje, der går igennem hele byggeriet, også i det indvendige design. Anvendelsen af forskellige materialer giver facaden en mere levende karakter, der er med til at nedbryde den store volumen. Rundinger på hjørnerne og markering af overgange er med til at tilpasse skalaen til stedet, så bygningen ikke fremstår som en kasse. GPP er totalrådgiver, og de har arbejdet tæt sammen med Kontur Arkitekter. Esbensen og Bascon har været ingeniører på opgaven, og Labland Landskabsarkitekter har stået for alt det grønne.


1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

31

Udgravning til Vojens damvarmelager.

Et stærkt samarbejde Multiarenaen Arena Aabenraa kommer til at spille en vigtig rolle i fremtidens Aabenraas sports og foreningsliv, særligt med sin store sportshal, der vil kunne rumme 1.800 gæster. Bag jord, beton og belægningsentreprisen på det imponerende byggeri, står virksomheden Chr. Johannsen A/S. Tekst af Alexander Tengbjerg

E 

ntreprenørvirksomheden Chr. Johannsen A/S har spillet en vigtig rolle under byggeriet af Aabenraas nye multiarena og vartegn. Først og fremmest stod de bag en hurtig rydning af byggegrunden. Dernæst stod de for den samlede jord- og beton entreprise efterfulgt af byggeriets kloakering. En krævende opgave, som sønderjyderne fra Chr. Johannsen A/S tog med ophøjet ro: – Når vi står med så stor en opgave er vi ganske rolige ved situationen. Det er jo vores egne folk, der står bag det meste. En ting er, at vi jo har en stor erfaring bag os, men at vi selv har folkene til alle opgaver, sparer en masse tid. Vi går ikke i vejen for os selv på byggepladsen og spilder ikke unødig tid på at skulle

kommunikere på tværs af forskellige firmaer og afdelinger. Den lette kommunikation og det tætte samarbejde mellem vores medarbejdere på tværs af deres mange kompetenceområder gør, at arbejdet skrider hurtigt frem og bygherrens udgifter reduceres, fortæller entrepriseleder hos Chr. Johannsen A/S, Ruben Andresen. Et positivt samarbejde Chr. Johannsen A/S’ arbejde på byggeriet har også strakt sig over flere omgange. Indtil sommeren 2016 udførtes de store beton og kloakopgaver. I oktober samme år kom de så tilbage for at lægge fliser og asfalt og dermed være med til at forme omgivelserne omkring multiarenaen en sidste gang inden, at den forventes at være klar til brug i foråret dette år.

Netop nu er Chr. Johannsen A/S totalentreprenør på et kraftvarmeanlæg i Brønderslev, der skal forsyne 4.600 borgere med el og varme, som stammer fra sol og biomasse.

Som det før blev nævnt, er det interne samarbejde på tværs af Chr. Johannsen A/S’ mange kompetenceområder og 60 medarbejdere en vigtig årsag til, at dette som så mange andre byggerier endte ud med et godt resultat. Men som Ruben Andresen siger, er samarbejdet med bygherren og de andre parter på byggepladsen mindst lige så vigtigt: – Vi har med vores arbejde på arenaen været glade for vores gode dialog med bygherren og har været tilfredse med, hvordan hele forløbet har udviklet sig. Det har været et projekt, der til trods for størrelsen er gået rigtigt godt. Slog verdensrekorden Et byggeri som multiarenaen i Aabenraa er en stor opgave.

Illustration af Brønderslevs kommende kraftvarmeanlæg. Men Chr. Johannsen A/S har været med til at slå en verdensrekord, når det kommer til byggeprojekter i den helt store liga. De har opbygget en ekspertise i varmeværker med et særligt fokus på vedvarende energi. Det betød, at de i

2014 stod for jord- kloak- og betonentreprisen under byggeriet af verdens hidtil største damvarmelager og solfangeranlæg, der blev individet hos Vojens Fjernvarme i 2015. Her stod Chr. Johannsen A/S bag et damvarmelager, som kan rumme 203.000 kubikmeter vand.

Som noget ganske særligt for byggerier af denne slags, så byder kraftvarmeanlægget besøgende indenfor ved at have en transparent facade og en åben oplevelsessti igennem anlægget, som kan benyttes af nysgerrige besøgende. Med sådanne projekter har Chr. Johannsen A/S vist, at der ikke findes en opgave indenfor varmeanlæg, som de ikke kan klare.


32 ANNNONCE

1. SEKTION | byggeprojekter | bygge- & anlægsavisen

Unikke ståltrapper til Experimentarium CSK Stålindustri står bag konstruktionen af de to 100 meter lange, snoede og ikoniske trapper til det nyligt indviede science center Experimentarium i Hellerup. Tekst af Rune H. Jensen

C 

SK Stålindustri har rig erfaring med konstruktion og fremstilling af stålkonstruktioner. Herunder også konstruktioner af komplekse og specialdesignede trapper som de to unikke trapper til det nye Experimentarium i Hellerup. Netop derfor blev CSK valgt til konstruktionen af hhv. Helix- og Vektor-trapperne, der afspejler stedets naturvidenskabelige og tekniske fokus. Trapper uden fortilfælde Når man træder inden for i hovedindgangen, møder man som besøgende således straks den imponerende, skulpturelle Helix-trappe med form som to DNA-strenge – en 100 meter lang og 158 tons tung snoet trappe beklædt med 10 tons kobber: - Vi vidste fra starten, at det ville blive helt specielt. Der fandtes ikke i forvejen tilsvarende trapper at læne sig opad. Men de høje forventninger er blevet indfriet til fulde, og jeg synes, resultatet er blevet rigtig godt, fortæller projektleder Morten

Færch fra CSK, og uddyber: – Man oplever hovedindgangen som et helt rum. Det er ret specielt at stå inde i Helix-trappen med kobberet, der stadig er rødt, fordi det er helt nyt og endnu ikke patineret, og at opleve trappen, der spejler sig hele vejen opad i fire etager og skaber sammenhæng mellem etagerne. Også den spejlbeklædte Vektor-trappe er helt særlig at stå i – det er som at se sig selv i spejlet, og man kan komme i tvivl om, hvor man selv befinder sig pga. spejlingseffekten. Og så er samarbejdet med Experimentarium og de øvrige samarbejdspartnere forløbet rigtig fint. En særlig udfordring Siden 1991 har Experimentarium med en legende og nysgerrig tilgang lavet udstillinger i lokalerne i Hellerup, der oprindelig fungerede som Tuborgs sodavandstappehaller. Publikumssuccesen gjorde pladsen for trang, og derfor har man nu opdateret bygningerne i Hellerup med yderligere to etager og en

fordobling af udstillingsarealet fordelt over fire etager. Det betyder, at det nye Experimentarium i dag kan boltre sig over 25.000 m2, en knap 1.900 m2 stor tagudstilling og ikke mindst en udadvendt arkitektur med fokus på naturvidenskab og teknik fra CEBRA architecture. Det stiller samtidig også særlige krav til de to store og iøjnefaldende trapper: – Det er stålkonstruktioner, og begge er blevet hejset derind med tårnkran. Vektortrappen er bygget op af to store ståltrapper med aluminiumspaneler udvendigt. Helix-trappen består egentlig af to trapper, der snor sig ind i hinanden, kører hele vejen op og skaber DNA-molekyleformen.Trappen er derfor hejset ind i 16 stykker – otte til hver trappe. Derefter er den blevet beklædt og limet med kobber, hvilket er en omstændelig proces, der har taget ca. tre måneder. Endelig er der så lagt fiberbetontrin på – 182 trin og otte reposer pr. trappe.

– Det gør det også til et meget specielt og samtidig dyrt projekt, da kobber jo i sig selv er dyrt. Men efter et besøg hos Novo Nordisk forud for byggeriet, hvor man så vores arbejde med atrium, ovenlys og trapper, var der ingen tvivl hos arkitekterne og Experimentarium om, at man gerne ville opnå et tilsvarende fantastisk rum, selv om det gjorde det noget dyrere. Man kan forestille sig og tegne sig til meget, men noget andet er jo at se det fysisk 1:1. Det nye Experimentarium slog dørene op for 16 helt nye udstillinger d. 26. januar 2017 på den oprindelige adresse i Tuborg Havn i Hellerup. Ud over løsninger til trapper, værn og altaner konstruerer og fremstiller CSK stålkonstruktioner til alle former for byggeri og står for totalleverancer til alle delelementer i hele processen.


Nemt og billigt! Ovenlys systemer med effektiv lys indfald. Brandventilation udføres som ovenlyskip til lagerhaller

Vi tilbyder Mekanisk Ventilation Naturlig Ventilation

Foderanlæg Højtrykskøling

www.rotor.dk


34

1. SEKTION | ARKITEKTER OG BYGHERRER | bygge- & anlægsavisen

Sustainable Build sætter fokus på upcycling og recycling Cirkulær økonomi i byggeriet kræver samarbejde på tværs af værdikæden, og til netværksdagen Sustainable Build Summit var der samlet en bred vifte af byggeriets parter til at besvare spørgsmålet: Hvordan sikrer vi den optimale genanvendelse af materialer, komponenter og bygninger i fremtiden? Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 I

nnovationspartnerskaber Sustainable Build er et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, Industriens Fond, Grøn Omstillingsfond og LeaderLab, hvor man samler en bred vifte af byggeriets parter for at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Årets tema er upcycling og recycling, og administrerende direktør i Dansk Arkitekturcenter DAC Kent Martinussen bød velkommen: – Vi står overfor en nødvendig udvikling af samfundet i en mere bæredygtig retning, og når man har in mente, at byggeriet som branche står for én af de største miljøbelastninger, så er der ved at fokusere på cirkulær økonomi gode muligheder for at rykke noget. Vi skal arbejde sammen om at innovere, så vi kan bygge klogere og bedre. Og her kan vi bruge Sustainable Build Summit til at orientere os fremad sammen. Fokus på forrige Sustainable Build forløb var bæredygtige materialer, og hvor dette års tema er recycling og up-cycling, så skal der fokuseres på sunde bygninger i 2018, og i den forbindelse fremhævede Kent Martinussen, at deltagerne i netværket vil kunne mødes i DACs nye lokaler i BLOXHUB’en til den tid.

”Vi skal disrupte os selv” Arkitekt Anders Lendager har netop åbnet sin udstilling Wasteland på DAC, hvor hovedpointen er, at vi skal holde op med at betragte affald som et problem – men som en uudnyttet resurse. Anders Lendager fortæller: – Byggeri står for 30 % af al affaldsproduktion, og nu er det store spørgsmål, om det er et mega problem eller et mega potentiale? Jeg ser affald som en stor resurse, og der er ingen tvivl om, at nedrivningsvirksomheden bliver en meget vigtig strategisk partner i fremtiden. I det byggede miljø skal vi i gang med at disrupte os selv, så vi kan arbejde på tværs af værdikæden. I Lendager Group har man tre afdelinger, Arkitektur, Strategi og Upcycling. I Upcycling-afdelingen forsøger man at udvikle nye bæredygtige byggematerialer med fokus på genanvendelse, og her spiller prisen også en afgørende rolle: – Alle bæredygtige tiltag skal være cost neutral, så det ikke bliver dyrere. Der er ingen mennesker, der vil vælge en mindre bæredygtig løsning uden grund – der skal vi hen – så kommer forandringen, fortæller Anders Lendager,

radigmeskift, som vi er midt i, hvor vi skal identificere en ny form for værdi.

Wasteland-udstilling på Dansk Arkitektur Center. som mener, at der skal tænkes radikalt anderledes fremfor at lægge begrænsninger på os selv: – Der skal være en klar sammenhæng mellem ny innovation, som skaber nyt forbrug, som medfører ny vækst, som igen skal føde ny innovation. Den model er vigtig at holde fast i, da den drivkraft fungerer. Og nu begynder vi at se nye undersøgelser, der viser, at det faktisk kan godt lade sig gøre at holde fast i væksten og nedbringe CO² udslippet på samme tid. Vigtigt at kunne mødes på tværs Martin Manthorpe, strategidirektør hos NCC, mener, at vi i Danmark har en stor grad af tillid til hinanden, hvilket må

kunne udnyttes til at samarbejde om at udvikle en mere bæredygtig byggebranche: – Det er vigtigt at have de her hellige øer, såsom Sustainable Build Summit, som ligger uden for den daglige jagt på højere produktivitet, hvor vi kan mødes tværs af værdikæden. Det er meget at inspirerende at opleve Martin Lendagers energi og klarsyn, når han taler om deres byggeprojekter, men det er vigtigt hele tiden at stille spørgsmålet hvordan, vi kan skalere op, og hvordan vi kan eksportere det? Innovation and Sustainability Manager Owen Zachariasse fra Delta Development Group holdt en meget inspirerende tale omkring det pa-

– Der er i dag en række velkendte miljømæssige problemer på globalt plan, og alle er bevidste om, at der skal gøres noget. Men mange resignerer ud fra en betragtning om, at systemet er større end mig, og her må jeg citere Dalai Lama: Hvis du mener, du er for lille til at ændre noget i verdenen, så prøv at sove med en myg, smiler Owen Zachariasse og fortsætter: – Lige nu er der en konflikt mellem langsigtet eller kortsigtet tænkning, hvor vi skal gøre det nemmere at tænke langsigtet. Ejendomsinvesteringer handler altid om at skabe værdi på lang sigt, og her kan cradle-to-cradle perspektivet give ny værdi. I Delta Development Group tracker vi byggematerialerne i vores bygninger, og når man samtidig designer bygningerne til at blive skilt ad igen, så vil stigende råvarepriser på eksempelvis kobber være med til at gøre bygningen til en bedre investering over tid. I Delta Development Group bestræber sig på at bygge fleksibelt, så enhver bygning kan bruges til en anden an-

vendelse efterfølgende, ligesom materialerne kan genanvendes. Samtidig bruger man nye finansieringsmodeller, eksempelvis med fokus på driften, som fremmer langsigtet tænkning. Fakta om Sustainable Build Sustainable Build er et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center, samt Grøn Omstillingsfond og Leaderlab, og samler en bred vifte af byggeriets parter. Både arkitekter, bygherrer, producenter og entreprenører, store som små, samles og skaber gennem dialog og intensivt arbejde konkrete, bæredygtige resultater, som branchen kan bruge med det samme. I år skal nye innovatører løse innovationsudfordringen:“Hvordan sikrer vi som samfund maksimal genanvendelse af materialer, komponenter og bygninger i fremtiden?” Der kan være tale om nye typer materialer, komponenter, produkter, processer, systemer, platforme eller forretningsmodeller.


1. SEKTION | ARKITEKTER OG BYGHERRER | bygge- & anlægsavisen

ANNONCE

35

Wintec åbner Europæisk eksportmarked Virksomhedens patentanmeldte slusesystem, som senest er leveret til HOFOR i Albertslund, er nu på vej ud i Europa.

B 

arbejdskonstellation, som vil få stor betydning for Wintecs succes i Sverige.

rande-virksomheden Wintec, som er blandt leverandørerne til det nyetablerede sluse- og pumpeanlæg ved Omløbsåen i Vejle, satser hårdt på at vinde klimasikringsprojekter i det øvrige

Lavthængende frugter – Sverige er landet med de lavesthængende frugter, men vi er også kommet godt i gang med det tværnationale samarbejde omkring klimasikring. Udfordringen er, at projekterne strækker sig over flere år og ofte er under politisk indflydelse.

Europa med en tyk streg under netop begrebet sikring. Sikring forstået som sikkerheden for at en valgt klimasikringsløsning faktisk også fungerer i de kritiske øjeblikke, den er skabt til at håndtere. Og sikring forstået som en hidtil uset sikkerhed mod budgetoverskridelser, både i anlægsfasen og i den senere drift, hvor service er inkluderet de første 2 år

Det handler derfor om at komme ind på det helt rigtige tidspunkt i projektfasen, og det skal strategiske partnere hjælpe os med, lyder det fra Søren Nayberg, som er en af de tre medarbejdere i Koncept Marketing, der arbejder fokuseret på eksporteventyret.

Gennemprøvet teknik sat i system Wintec´s patentanmeldte slusesystem bygger på præfabrikerede betonmoduler, gennemprøvet teknik og koblingen mellem sluse og pumpestation.

kostningerne til både etablering og dagligt vedligehold. Eventuel senere reparation kan ske med med meget kort varsel da systemet bygger på standardiserede løsninger og komponenter som lagerføres.

Den præfabrikerede modulopbygning sikrer hurtig ibrugtagning, betyder kort anlægstid og minimerer om-

International branding Det er Byggeriets brandingbureau Koncept Marketing, der er sat på opgaven at åb-

ne eksportmarkedet for Wintec. Der er fokus på Sverige samt de såkaldte IRMA-lande Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Schweiz. – Normalt vil man i eksportprojekter fokusere på ét marked af gangen, siger Anette Christensen, Koncept Marketing, og fortsætter:

– Men i dette tilfælde er der et internationalt samarbejde omkring klimasikring på tværs af landegrænser i Europa, som gør det oplagt at arbejde med flere markeder på en gang. I Sverige arbejder vi på et konkret projekt, som Wintec skal byde på og har tillige fundet en meget vigtig sam-

Et udvalg af messens udstillere

Muligheden for at skære 3-5 fagentrepriser væk på ethvert sluseprojekt er også attraktiv i udlandet, fordi det gør løsningens samlede drift- og levetidsomkostninger økonomisk fordelagtige. Dertil kommer, at anlægget er ukompliceret at montere og vedligeholde. Slagelse var forgangskommune, da man sidste år i december installerede Wintecs slusesystem. Senest har HOFOR valgt slusesystemet til Albertslund kommune.

Der vil i forbindelse med den internationale indsats blive lanceret en ny website til produktet, der bliver navngivet AquaBlokk, som skal brande Wintec-navnet Wintec Engineering. Søren Nayberg slutter af: – Vores sluse er lige så simpel, som den er genial.

29.– 30. marts København, Bella Center Nordeuropas største ejendomsmesse

Messen for Drift & Vedligehold af fast ejendom

Talere

Lone Feifer

Programme Director Sustainable Living in Buildings at VELUX

Morten Kabell

teknik- og miljøborgmester

Thomas Holluf Nielsen

Adm. direktør Domea.dk

Lars Tvede

Finansmand, iværksætter og forfatter

Se hele programmet her easyfairs.com/ejendomsmessen – Registrer dig også her for gratis entré


36 ANNNONCE

1. SEKTION | ARKITEKTER OG BYGHERRER | bygge- & anlægsavisen

Cirkulær økonomi uden boomerangeffekt Indlæg af Gitte K. Nielsen, adm. Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Fotograf: Elona Sjøgren

 D

er er travlhed i byggeriet. Kranerne bryder byernes silhuet og der hviskes om mangel på arbejdskraft og om begyndende lange leverancetider på udvalgte byggevarer. Samtidig intensiveres diskussionerne om vigtigheden i at træffe flere bæredygtige valg og at vælge holistiske løsninger i byggeriet, så planetens ressourcer udnyttes klogt og holdbart. Er det så også det vi gør? Genbrug og genanvendelse er ubestridt den rigtige vej at gå og især i byggeriet, hvor aktiviteterne er stigende og ressourcebindingerne er markante. Så lad det være slået fast med syv-tommer søm: bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi gennem kloge materialevalg og herunder genbrug, er vejen frem! Det er holdbart og bæredygtigt! Jamen, hvad er problemet? Hvorfor ikke bare læse avisen i ro og mag og spare den spidse pen?

” Lad os blive de første og de bedste til at lave ægte cirkulær økonomi!” Joe, jeg synes at der er grund til bekymring når vi på den ene side har travlt med at bygge og på den anden side også har travlt med at genbruge det bedste, vi ved. Fakta er, at selv om jeg gerne vil bilde mig andet ind, så kan travlhed til tider give anledning til lettere tunnel-

syn og raske beslutninger hos undertegnede og lur mig om ikke det samme gør sig gældende for andre også. Så hvordan undgår vi, at vi i vores iver efter at gøre det umiddelbart politisk korrekte, nemlig at genbruge mest muligt, ikke kommer til at gøre brug af byggevarer, som i værste fald kan være farlige eller utilstrækkelige? Det må være ved at råbe vagt i gevær og anmode om handling. Hæve sig op i helikopteren og tilsikre, at vi har styr på det, vi bygger under den cirkulære agenda. Vores fornemste opgave er, at sikre, at de byggerier vi skaber i dag er sunde og holdbare. Med det sunde tænker jeg ikke kun om der er nok lys, god ventilation osv. Nej, det handler i høj grad om, at sikre, at vi ikke kommer til at bruge forurenede materialer eller materialer som ikke kan leve op til relevante normer og standarder. Det kan vi kun opnå via fælles retningslinjer. Her tænker jeg f.eks. på CE-mærkning og relevante normer og standarder, som tilsikrer at kvaliteten af de brugte materialerne, vi anvender, er i orden, og som også sikrer markedsmæssige lige vilkår for de involverede virksomheder. Gode kræfter er allerede i gang i EU-Kommissionen, hvor man diskuterer mærkningen af brugte byggevarer og lad os da endelig komme med på vognen så hurtigt som muligt. For målsætningen er selvfølgelig, at vi i

fremtiden skal bygge sundt, smukt og holdbart! Der arbejdes på mange fronter allerede nu. Danske teglværker recirkulerer i dag alle fejlproducerede varer tilbage i produktionen. Det er rent og problemfrit. Hele 95 % af det brugte murværksaffald anvendes til andre formål i byggeriet og stadig flere byggerier opføres helt eller delvist med genbrugs-mursten. Forventningen er, at en stadig stigende fraktion i byggerier vil udgøres af brugte varer så som murværk, beton, vinduer osv. Derfor er flere virksomheder nu frivilligt i gang med at opnå CE-mærkning af deres brugte byggevarer. Det vidner om, at vejen allerede er farbar. Så nu mangler vi blot at få sat de fælles rammer op. Det sker hurtigst ved at vi som branche efterspørger dokumentation på byggevarerne og ved at myndighederne hurtigst muligt udstikker de nødvendige retningslinjer. Så kom nu Danmark! Lad os blive de første og de bedste til at lave ægte cirkulær økonomi! Fakta Kalk- og Teglværksforeningen skifter navn til DANSKE TEGL pr. 2. februar 2017.


Vi skaber energieffektive tekniske kvalitetsløsninger i balance

Vi forener den nyeste faglige viden med omfattende erfaring for at skabe energieffektive løsninger inden for vores faggrupper, der matcher dine behov og ambitioner. Vi har altid praksis for øje og forstår at ramme den ønskede balance mellem energioptimering, økonomi og miljøhensyn.

Foto © Adam Mørk

Vi designer, installerer, implementerer og servicerer energieffektive kvalitetsløsninger – inden for VVS, ventilation, køl sprinkler, fjernvarme og industri til bygninger og industrianlæg. I Danmark, i Grønland og internationalt. Brøndum A/S T: 86 62 36 66 E: viborg@brondum.dk brondum.dk


38

1. SEKTION | ARKITEKTER OG BYGHERRER | bygge- & anlægsavisen

læserservice A Asfaltindustrien Tlf.: 36 78 08 22 www.asfaltindustrien.dk Side 4, sektion 1 B Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Tlf.: 36 14 14 00 www.bar-ba.dk Side 4 & 8, sektion 2 BJ Specialuddannelse og Service ApS Tlf.: 24 48 73 53 www.specialuddannelse.dk Side 12, sektion 2 Brøndum A/S Tlf.: 86 62 36 66 www.brondum.dk Side 25, sektion 1 Bygningsstyrrelsen Tlf.: 41 70 10 00 www. bygst.dk Side 24, sektion 1 C C.F. Møller Tlf.: 87 30 53 00 www.cfmoller.com Side 26, sektion 1 C2 Elements ApS Tlf.: 66 11 00 40 www.c2elements.dk Side 22, sektion 1 Chisa A/S Tlf.: 70 20 01 09 www.chisa.dk Side 10, sektion 2 Chr. Johannsen A/S Tlf.: 74 67 24 62 www.byggeriforpengene.dk Side 31, sektion 1 Circle K Tlf.: 70 10 11 01 www.circlek.dk Side 6, sektion 3

G Geveko Markings Tlf.: 63 51 71 71 www.geveko-markings.com Side 16, sektion 1

CSK Stålindustri A/S Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk Side 32, sektion 1 D Dana Lim A/S Tlf.: 56 64 00 70 www.danalim.dk Side 18, sektion 2

GPP Arkitekter Tlf.: 70 22 42 11 www.gpp.dk Side 30, sektion 1

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Side 10, sektion 3

Grønbech & Sønner A/S Tlf.: 33 26 63 00 www.g-s.dk Side 17, sektion 1

Danske Malermestre Tlf.: 32 63 03 70 www.malermestre.dk Side 19, sektion 1

I Isola A/S Tlf.: 70 20 80 52 www.isola-platon.dk Side 11, sektion 2

Dines Jørgensen & Co. A/S Tlf.: 48 26 06 66 www.dj-co.dk Side 12, sektion 1 E Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS Tlf.: 55 54 10 14 www.eggersen-miljo.dk Side 2, sektion 2 E-Komplet Tlf.: 70 70 27 86 www.e-komplet.dk Side 6, sektion 2 EXPO-NET Danmark A/S Tlf.: 98 92 21 22 www.expo-net.dk Side 19, sektion 1 F Fiat Denmark Tlf.: 80 60 88 00 www.fiat.dk Side 4 - 5, sektion 3 FM Mattsson Mora Group Danmark/ Damixa Tlf.: 43 43 13 43 www.fmmattsson.dk Side 13, sektion 2

Mul10metal Tlf.: 76 83 01 01 www.mul10metal.dk Side 16, sektion 2

Sustainable Build Tlf.: 31 16 79 99 www.sustainablebuild.dk Side 34, sektion 1

O OPR-Finance ApS Tlf.: 78 76 24 50 www.opr-virksomhedslån.dk Side 3, sektion 1

U Ultra Seal Tlf.: + 32 380 87 018 www.ultra-seal.eu Side 8, sektion 3

P Pankas A/S Tlf.: 45 65 03 00 www.pankas.dk Side 14, sektion 1

V Viborg Kommune, Plan - Teknik & Miljø Tlf.: 87 87 86 31 www. baneby.viborg.dk Side 29, sektion 1

P-Plan A/S Tlf.: 27 22 19 59 www.p-plan.dk Side 8, sektion 1

J Jysk Kranvikar Service Tlf.: 20 23 32 60 www.jyskkranvikar.dk Side 29, sektion 1

R RESC Tlf.: 58 57 97 00 www. resc.dk Side 14, sektion 2

K Kalk- & Teglværksforeningen Tlf.: 33 32 34 34 www.bygitegl.dk Side 36, sektion 1

S Saferoad Daluiso A/S Tlf.: 70 30 20 30 www.saferoad.dk Side 10 - 11, sektion 1

Køge Nord Station Tlf.: 82 34 05 01 www.koegenordstation.dk Sider 6, sektion 1

Sejma Industries ApS Tlf.: 97 54 85 99 www.sejma.dk Side 18, sektion 1

M MCH Messecenter Tlf.: 99 26 99 26 www.transport-messen.dk Side 2 – 3, sektion 3

Skybrudskompagniet Tlf.: 72 10 90 50 www.skybrudskompagniet.dk Side 20, sektion 1

Metsä Wood Danmark Tlf.: 43 55 09 50 www.metsawood.com/dk Side 23, sektion 1 Michelin Gruppen Tlf.: 80 82 00 91 www.michelin.dk Side 8, sektion 3

W Wintec ApS Tlf.: 97 18 19 77 www.wintec.dk Side 35, sektion 1

Solar Elements ApS Tlf.: 70 20 00 09 www.solarelements.dk Side 28, sektion 1 Spæncom A/S Tlf.: 88 88 82 00 www. spaencom.dk Side 27, sektion 1

Næste udgave af Bygge- & Anlægsavisen udkommer som særtillæg i Dagbladet Børsen d. 16. marts

Vi sætter bl.a. fokus på:

Nye krav til byggematerialer

Interessante byggeprojekter i Danmark

Byggematerialer skal kunne meget i dag i forhold til miljøbelastning, indeklima, levetid samt muligheder for genanvendelse. Vi fortæller om innovative og bæredygtige produkter, som vil spille en rolle i fremtidens byggeri, og vi taler blandt andet med arkitekt Anders Lendager stifter af og partner i Lendager Group.

Vi sætter fokus på de vigtigste byggeprojekter, heriblandt BLOX på Bryghusgrunden i København, der kommer til at danne ramme om rekreative udendørs byrum, boliger og cafeer, samtidig med at det bliver et mødested og udstillingsvindue for byggebranchen i Danmark. Vi taler med de involverede i projektet, heriblandt projektchef i Realdania Peter Fangel Poulsen og arkitekt Ellen van Loon fra hollandske OMA.


L O C æs . D me K/ re RE FA CE

Deltag i konkurrencen, og vind 100.000 kroner til renovering med PAROC REFACE! PAROC.DK/REFACE

PA R

Innovativt, diffusionsåbent renoveringselement

Betydeligt højere ejendomsværdi Moderne facade på en uge

Reducerede omkostninger til opvarmning takket være bedre energieffektivitet

Eksisterende vægge bibeholdes

Al virksomhed kan fortsætte som normalt under renoveringen

NYHED! PAROC® REFACE ™

GIV DIN EJENDOM EN SMART FACELIFT! PAROC REFACE er en banebrydende innovation, der giver helt nye muligheder for omkostningseffektiv energirenovering. Et moderne, velisoleret renoveringspanel sættes uden på den eksisterende væg og giver på meget kort tid en helt ny facade og en bygning, der er både energieffektiv og mere brandsikker. Læs mere på PAROC.DK/REFACE.


P-PLAN A/S | FABRIKSPARKEN 37, 2600 GLOSTRUP DK | www.P-Plan.dk

Byggeoganlægsavisen sek1 20170212  
Byggeoganlægsavisen sek1 20170212