Page 1

BRANCHE

FOKUS

Pulsen på

bygge- og anlægsbranchen Læs bl.a. om den nylige fusion mellem Moland Byggevarer A/S og HBC A/S, hvilket giver en række fordele i forhold til samlast, logistik og kommunikation.

i samarbejde med

Marts 2017


BRANCHE

FOKUS Marts 2017

Med blikket på målet I denne særudgave af Bygge- & Anlægsavisen ønsker vi at vise hvor i byggebranchen, innovationen sker og kommer til at ske.

PUlSen På

bygge- og anlægsbranchen i samarbejde med

Forsidefoto: Venligst udlånt af Moland Byggevarer Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Salgschef Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Medredaktør Ronny Gregory Bennetsen ronny@boaa.dk Steffen Thorsted steffen@boaa.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk

Bæredygtighed er ét af de overordnede temaer, som tvinger virksomhederne i byggeriet, fra producent til arkitekt, til at finde nye løsninger og arbejdsmetoder, der gør det muligt at håndtere den udfordring. Og det er vigtigt, at det sker uden at slække på konkurrenceevnen og produktiviteten, så den bæredygtige udvikling kan være drevet af markedet. I den udvikling frem mod en mere effektiv og bæredygtig byggeproces er der flere elementer, som spiller en stor rolle. I den her udgivelse sætter vi fokus på branchens innovative tiltag, såsom digitale værktøjer og nye former for samarbejde på tværs af gængse fagskel. Direktør Michael Nielsen fra Dansk Byggeri ser IT som et yderst vigtigt redskab og fremhæver, at byggeriet er på vej ind i den såkaldte Industrialisering 4.0, hvor man på baggrund af big data og nye digitale muligheder hele tiden får opsamlet viden om kunder og brugeres behov samt adfærd og på den baggrund udvikler endnu bedre løsninger. Det vil være synd at sige, at bygge- og anlægsbranchen som helhed har været god til vidensdeling, men med bæredygtighedsudfordringen og de nye muligheder med IT er tiden inde til at tænke i helheder. Associeret partner i Smith Innovation Natalie Mossin er optaget af, at vi har modet til at bygge ud fra langsigtede parametre og begynder at se på tværs af værdikæden, så der sker en blivende strukturel ændring, hvor erfaringerne fra det enkelte byggeprojekt videreføres. På den måde kan vi bygge bedre og mere bæredygtigt. Og for hver ny produktløsning og ny samarbejdsmodel må vi stille spørgsmålet: Er det et middel, som bringer os nærmere målet? God læselyst !

Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør

Projekt koordinator Døgg Hoydal Skribenter Annika Lillelund Rune H. Jensen Alexander Tengbjerg Tim Panduro Frank Ulstrup AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Therese Buch-Andersen therese@mediaxpress.dk Tryk Vestjysk Rotation A/S Oplag 37.000 Distribution Børsen, landsdækkende Udgiver

MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

2

INDHOLD 4 Bæredygtighed og økonomiske gevinster er ikke modsætninger 6 Intet byggeri uden præcise fixpunkter 8 Jord under neglene – også på stenbroen 10 Fusion med fordele 12 Byggebranchens ”problemløser-gen” er både en gave og et problem 14 Total indeklimaløsning revolutionerer byggebranchen 16 Indianerne og myten om det dyre murværk 17 En skandinavisk prisbelønnet solstrålehistorie 20 Fokus på mennesker fremfor energi 22 God byggestyring er en nødvendighed 24 Stærke fiberløsninger over broen til Danmark 25 En branche, der leverer på centrale samfundsudfordringer 26 Digitalisering er topledelsens ansvar 27 Tagbranchens faldsikringssystem 28 Fra cirkler til økonomisk cirkularitet i byggeriet 30 Byudvikling i hjertet af København 32 Campus Næstved opføres med hjælp fra 120-tons muskelmaskine 34 Farvel til skæmmende dæksler 35 Større tryghed og mindre energi med intelligent LED 36 Nytænkning sikrer mere miljøvenlig asfalt - og mere fleksibel distribution 37 Skærpede krav til energirigtige og sikre indgange 38 Vejskilteproducent genopfandt sig selv med succes 39 Kundernes forventning skærper vores værdisæt 40 Totalløsninger til både store og små virksomheder 41 Schweizisk kvalitet og nordisk design i Royal Arena 42 Funktionalitet og skulptur i ét 43 Nye markedsandele venter Dana Lim i en vækstende byggebranche 44 Knivskarpt krom i hyggeligt design 45 Teknologisk kvantespring inden for træbeskyttelsen 46 Læserservice

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Løsninger til infrastrukturen Saferoad leverer løsninger der øger sikkerheden for trafikanter, hvad enten det er folk i bil, på cykel eller til fods. Vores løsninger omfatter bl.a. afspærring, vejmarkering, skiltning, autoværn, afmærkning, støjskærme og andet udstyr der er på, over og langs med vejen samt diverse park- og byudstyr Vi påtager os også gerne rådgivning og projektstyring samt monteringsopgaver - store som små. Kontakt os og lad os sammen finde den intelligente løsning.

70 30 20 30 · info@saferoad.dk

saferoad.dk


Bæredygtighed og økonomiske gevinster er ikke modsætninger Anders Lendager har som arkitekt valgt at fokusere på upcycling i byggeriet. Hans bæredygtige byggekoncerns projekter viser, at man med innovation og omtanke kan skabe bæredygtig arkitektur, uden at det går ud over økonomien. Tekst af Tim Panduro

Ø

konomisk og ressourcemæssig bæredygtighed er ikke en modsætning. Tvært imod er de hinandens forudsætninger. Og byggeaffald skal betragtes som en ressource frem for et problem.

Upcycling-afdelingen hos Lendager Group, Lendager Up, gik i gang. Normalt bliver beton kvast til stykker på 32 milimeter for at blive til vejopfyld, men for at blive genanvendt til byggeri skulle de kun være halvt så store. – Vi gik derfor i gang med at innovere og udvikle et nyt materiale i form af den upcyclede beton, i samarbejde med Miljøministeriet og virksomheden Nymølle.

Det mener arkitekten Anders Lendager, der med sin virksomhed Lendager Group har sat sig som mål at finde en helt ny tilgang og se muligheder i de problematikker, der ligger i byggeriet. Ikke mindst på miljøområdet. 30 % af verdens resurseforbrug og 40 % af co2-udledningen stammer nemlig fra byggeri. Men de tal kan nedbringes – og nogle gange med simple midler, som ingen blot for alvor har tænkt på før.

Derudover valgte vi sammen med Nymølle at investere i et mobilt betonværk, så vi kunne støbe på stedet. Med den nye innovation lykkedes det os at genanvende de 3000 ton beton til både terrændæk, fundamenter og in situ-støbte vægge. Ud over gevinsten i at genanvende betonen, er der også en væsentlig co2-besparelse i ikke at skulle transportere affald væk og nyt beton til, siger Anders Lendager, der medgiver, at de måtte gå udover den gængse arkitektfaglighed og via Lendager Up investere i både udvikling og innovation for at betonværket med den rette funktionalitet og miljøkrav kunne blive en realitet.

– Nogle af tingene kan virke helt banale, men det viser, at man ret enkelt kan finde løsninger, der fører til mere fornuftig brug af træ, beton og plastic, uden at det bliver urentabelt. Der er tale om en helt ny måde at tænke byggeri og ressourcer på, og derfor vil vi gerne vise eksempler til efterfølgelse, siger Anders Lendager, der er Danmarks førende arkitekt inden for upcycling – en tilgang, der går ud på at genanvende materialer til højest mulig værdi og bruge dem på nye måder.

– Til gengæld fik vi erfaringer, som vi kan bruge til andre byggerier, siger arkitekten, der ser store muligheder i genvinding af beton, når byerne skifter ansigt.

Tag huset med fra landet

I Ørestad Syd står Lendager Group i samarbejde med NREP, MOE og Arkitektgruppen bag Ressourcerækkerne, en række boliger, der på mange måder kommer til at skille sig ud arkitektonisk. Store dele af materialerne er upcyclede. Således vil ydermurene blive beklædt med mursten, der er hentet i områder, hvor fraflytningen har givet en større mængde tomme huse. – Vi bygger i byerne, mens der i provinsen bliver stadigt flere tomme huse. Vi synes, at vi skal tage bygningerne med, når man flytter fra land til by. Det er ret simpelt at genanvende ældre mursten, men fra 1960’erne og frem kom der mere cement i mørtlen, og derfor kan stenene ikke renses. Vi skærer i stedet hele stykker væg ud, stabiliserer dem og bruger dem i Ressourcerækkerne. Det sparer ressourcer og løser udfordringen med de mange nedrivningsklare tomme huse, der især findes i landdistrikterne. Metoden giver os samtidig mulighed for at lave komplekse facader med et meget anderledes udtryk, siger Anders Lendager. Også vinduesglas og -rammer kan genanvendes. I Copenhagen Towers II, en kontorbygning på Amager, er en del af vægbeklædningen lavet af rammer fra vinduer fra 1980’erne. – Den type vinduer er så upopulære i dag, at vi faktisk fik penge for at tage dem, siger Anders Lendager, der også fandt en

4

anvendelse for glasset. I Ressourcerækkerne vil vinduerne således bestå af et sammensurium af oplukkelige ruder i adskillige meters højde – og alt vil være baseret på upcycling. Virksomheder skal nytænke

Anders Lendager medgiver, at mange virksomheder skal finde en helt ny måde at tænke på – både når det handler om organisation og udførelse af arbejdet – når de skal omstille sig til upcycling og øget ressourceanvendelse. Men det vil være en nødvendighed at tilpasse sig de ny tider, siger arkitekten. – Som samfund står vi over for store problemer i form af klimaforandringer og en hastigt voksende befolkning og middelklasse. Men vi står også over for en unik mulighed for at vende udfordring til potentiale og se ressourcer i stedet for affald. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af brancher, hvis det skal lykkes at indfri potentialet og vende det enorme spild af ressourcer og i stedet skabe god bæredygtig forretning. Vi møder ofte en indledende konservatisme, når vi præsenterer vore ideer i byggebranchen. Det gør, at vi har valgt at tage et stort medansvar og bygget vores virksomhed

op på en utraditionel måde. Vi har både arkitekter og ingeniører og en strategidel med forskellige akademikere. Vi har endda lavet vores egen produktionsvirksomhed Lendager Up, der udvikler nye upcyclede byggematerialer til brug i vore og andres byggerier, og når vi får mulighed for at præsentere vore ideer og vise, at de er mulige og rentable, bliver konservatismen ofte til optimisme, siger Anders Lendager. Beton på egen plads

En af de løsninger, Lendager Group for nyligt har udviklet, opstod, da opbevaringsfirmaet Pelican Selfstorage skulle bygge på Prags Boulevard i København. Byggeriet var en kende kontroversielt, fordi lagerhotellet skulle erstatte nogle gamle fabriksbygninger, der var blevet omdannet til kreativ hub, socialt samlingssted og urbane haver. Blandt andet derfor ønskede Pelican et byggeri med særligt fokus på bæredygtighed. Lendager Group blev hyret til at udvikle på projektet. – Vi kiggede på forskellige materialer, men vi stødte på bygningsreglementer og brandkrav til selfstorage, så vi endte med at lægge os fast på beton. De eksisterende bygninger bestod af 3000 ton beton, så vi besluttede os for at undersøge, om vi kunne støbe de nye bygninger af de gamle, siger Anders Lendager.

Lagerhotellet på Prags Boulevard får desuden tilført et dække af mos og lav, der bliver stimuleret til vækst på en usædvanlig måde. Facaden blev nemlig strøget med mælkeprodukter, så planterne hurtigt kan gro til. Formålet er, at de skal opsuge yderligere co2 fra omgivelserne. Samtidig er muligheden for de urbane haver og kreative frirum inkluderet i det nye byggeri. Stor økonomi – store forandringer

Der er ofte en vis berøringsangst mellem de, der ønsker at bevare og beskytte miljø, og de, der har pengene. Men sådan er det ikke hos Lendager Group. Her vælger man at se på det positive partnerskab, der kan opstå ved at samarbejde. – Bæredygtighed og forretning går hånd i hånd, og det gør det lettere at tage de globale og politiske udfordringer op og omsætte dem til konkrete tiltag, siger Anders Lendager. – Vi vil gerne redde verden, og vi navigerer efter den størst mulige co2-reduktion. Men vi er ikke bange for at samarbejde med dem, der traditionelt betragtes som the bad guys i miljøsammenhænge– kapitalfonde, ejendomsudviklere og den slags. Jo større økonomi, jo større bæredygtigt impact og co2-reduktion kan vi lave.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Det er sgu ikke for tøsedrenge! Vi er ikke som de andre landinspektører. Vi er os selv. Vi siger det som vi ser det, selv om det kan skurre i ørerne. Og vi gør vores og branchens bedste. Hver gang. Det lyder måske lidt selvfedt i et land som Danmark, men helt ærligt: Er det ikke det, du leder efter? Nogen der kan deres kram og tør love det. Vores filosofi er enkel: Vi holder hvad vi lover. Til den tid vi lover. For et job er først udført, når begge parter er tilfredse.


Intet byggeri uden præcise fixpunkter Tvilum Landinspektørfirma A/S har forestået de nøjagtige opmålinger og etableringen af fixpunktnet til både Amager Bakke og Royal Arena. Ingen af dem kunne bygges uden disse millimeterpræcise registreringer og løbende kontrolmålinger. Tekst af Rune H. Jensen

N

år omfangsrige byggerier som kulturstedet Royal Arena og forbrændingsanlægget Amager Bakke skyder op, kan det udelukkende lade sig gøre på baggrund af et stort forarbejde med ekstremt præcise målinger. Det ved man hos Tvilum Landinspektørfirma A/S, der specialiserer sig i netop bl.a. teknisk præcisionsopmåling, afsætning og kortlægning med drone: Løfter et tungt ansvar

– Det er et stort ansvar, at der ikke sker fejl. Det er komplicerede ting disse store byggerier. Der kræves en meget høj præcision, og det er noget, vi er gode og vant til. På Amager Bakke er det f.eks. vores ansvar, at de afsatte konstruktioner passer til den senere stålmontage, siger Børge Tvilum, adm. direktør og stifter af Tvilum Landinspektørfirma A/S. Allerede i 2011 påbegyndte Tvilum Landinspektørfirma A/S forundersøgelserne, der siden dannede projektgrundlaget for byggeriet af Amager Bakke. Det omfattende og fundamentalt uundværlige arbejde inkluderer en nøjagtig opmåling af grundarealet og hele området omkring,

6

annonce

herunder alle eksisterende bygninger, og udarbejdelse af planer over alle kabler og ledninger på pladsen. Komplet kortlægning af Amager Bakke

Tvilum Landinspektørfirma A/S har kort sagt forestået den komplette kortlægning af området, volumenberegninger for udgravninger og registrering af det eksisterende terræn. Virksomheden har efterfølgende stået for hovedafsætningen af byggeprojektet med landinspektør Jesper Strandfelt fra Tvilum Landinspektørfirma A/S som projektleder på opgaven. – Vi har blandt andet koordinatsat modullinjenettet og sikret indstøbningsdelene, som stålkonstruktionerne er placeret i. Disse indstøbningsdele skal placeres inden for ganske få millimeter og stå minutiøst præcist, og de afsættes ud fra det net af fixpunkter, som vi har lavet og beregnet koordinater til, siger Børge Tvilum. De essentielle fixpunkter

Hovedfixpunkterne er helt centrale forudsætninger for byggeriet, da de udgør grundlaget for alt fremtidigt arbejde på stedet, og derfor har Tvilum Landinspektørfirma A/S også løbende kontrolleret og opdateret dem.

– Vi har tradition for at være gode til at håndtere disse store projekter. Vi har bl.a. været rådgiver for Københavns Lufthavn siden 1997, og vi har været involveret i store projekter som f.eks. DR Byen, Skuespilhuset, Den Kgl. Opera og senest det nye Herlev Hospital. Vi har nogle meget erfarne og grundige medarbejdere, vores udstyr er ekstremt præcist, og så har vi selvfølgelig standarder for kontrol, så det ikke går galt, siger Børge Tvilum. Royal Arenas mekka af linjer

Siden 2012 har Tvilum Landinspektørfirma A/S desuden været involveret i byggeriet af Royal Arena og har for bygherre foretaget opmåling af grundarealet, udarbejdet 3D-terrænmodel til brug for projekteringen, etableret og koordineret fixpunkter samt stået for hovedafsætning af modullinjer. Alle afsætninger foretages i 3D.

– Det har været en spændende opgave at holde styr på det mekka af linjer, der er sammensat af cirkler, klotoider og ellipser i både vertikalt og horisontalt plan. Runde bygninger giver f.eks. mange kontrolopmålinger i forhold til facaderne. Men et punkt er et punkt, og vi har løftet ansvaret ved at have et fast team på projektet, der udelukkende har beskæftiget sig med opmålinger og afsætning på Royal Arena med kort- og landmålingstekniker Martin Aspelund som projektleder. Til den nu indviede Royal Arena har Tvilum Landinspektørfirma A/S desuden stået for afsætning til brug for betonstøbning for CC Contractor A/S i forbindelse med råhus- og betonentreprisen. Også afsætning af vægge på tømrerentreprisen for BGB A/S samt afsætning til facademontage på facadeentreprisen ved HSHansen A/S har Tvilum Landinspektørfirma A/S varetaget.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Kingo udfører miljøsanering med ressourcebesparende løsninger til gavn for dig om miljøet Kingos moderne stålblæseanlæg producerer betydeligt mindre miljøfarligt affald til deponi end et traditionelt sandblæsningsanlæg. Læs mere på www.kingo.biz, scan QR-koden eller kontakt os på telefon: 87 22 90 00.

Affald med sand

Kun affald

Affaldsmængde sandblæsning

Affaldsmængde stålblæsning

Kingos stålblæseanlæg

Byggepladsindretning ● Kraner Midlertidige installationer ● Hejs Skure ● Moduler ● Pavilloner Ajos pakker altid dit materiel og dine ydelser ind i stærk ekspertise og kompetent rådgivning, så du er sikret en løsning, der både klarer opgaven og øger din effektivitet. Uanset om du har brug for en avanceret byggepladsind­ retning, en enkelt kran eller en kombineret løsning med både kraner, hejs, skure, moduler, strøm, belysning, hegn, pavilloner, logistikstyring mm. Du kan af Ajos forvente en erfaren partner, der aldrig glemmer den menneskelige faktor i dit projekt. Vi ved, at høj sikkerhed, god kvalitet, og løsninger der fungerer, fremmer dine ansattes arbejdsglæde og effektivitet i det daglige ­ og dermed din bundlinje.

Kontakt os på 7025 6363 Godthåbsvej 4, 7100 Vejle ● Industriholmen 69, 2650 Hvidovre


Jord under neglene – også på stenbroen Grønne byrum er både trendy og miljøvenlige. Hos Land Have, der skaber modulbaserede højbede, plantekasser og plantekummer, mærker man i dag en stigende forståelse – også blandt professionelle aktører – for fordelene ved bl.a. grønne tagterrasser til det urbane rum. Tekst af Rune H. Jensen. Foto: PR

På Christianshavn skaber plantekummerne Land Modern et grønt miljø på det grå fortov.

 G

rønne byrum vinder for alvor frem som tiltrængte åndehuller i landets store byer. Og interessen for urban gardening og efterspørgslen på bl.a. grønne tage er ikke kun et efterspil til tidens forøgede krav til bæredygtighed og CO2-neutralitet. Det er også udtryk for en tendens, hvor folk i stigende grad ønsker stemningsskabende oaser med planter, grønt, krydderier og sundere miljøer omkring sig også i byen:

Gang i de grønne tage

– Der er virkelig gang i grønne tage. Det skyldes ikke kun, at der stilles krav til de offentlige rum, og at bl.a. Københavns Kommune har vedtaget, at der skal være en vis mængde grøn bevoksning – vi rammer også noget i tiden. I dag er der rigtig mange ildsjæle, der drømmer om at være selvforsynende eller bare have mere

Mahognibænken har ingen ben, men skal monteres direkte på plantekummerne.

grønt omkring sig. Målgruppen har hidtil primært været private haveejere, men nu vurderer vi, at der også er en stigende interesse blandt f.eks. bygherrer, kommuner, entreprenører og landskabsarkitekter, siger partner i familiefirmaet Land Have, Søren Sohl.

– Land Modern er 40 centimeter høje, mens siderne er på hhv. 40, 60, 80 og 120 centimeter. Plantekummerne kan også kombineres med en mahognibænk, der er designet til serien, og det er desuden muligt at få skræddersyede forlængerbeslag, hvis man ønsker ekstra lange kummer.

Virksomhedens kerneprodukter har hidtil været modulopbyggede, fleksible højbede og plantekasser med et patenteret samlegreb, så man kan sammensætte sit højbed eller plantekasse efter behov og ønske. Som et modsvar på udviklingen har firmaet nu også introduceret de mere robust designede Land Modern plantekummer. De kan selvfølgelig finde anvendelse i private haver, men har en række indlysende fordele på det professionelle marked til f.eks. tagterrasser, gårdhaver, åbne pladser eller foran butikker:

Eksklusive tagterrasser

Plantekummerne giver med andre ord stor fleksibilitet og talrige kombinationsmuligheder – også til f.eks. anlægsgartnere og byudviklere, der skal opfylde bestemte krav til en specifik opgave. Og til det urbane rum er der ikke blot æstetiske og miljømæssige fordele.Til tagterrasser kan det være særdeles vanskeligt at få store plantekummer op og evt. svejse dem på stedet, og derfor er de modulsammensatte produkter også en praktisk løsning, da de samles på stedet. Samtidig kan de relativt

tunge plantekummer også fås med robuste hjul, så de kan flyttes med og underlaget let rengøres. Senest har Land Have eksempelvis igangsæt et projekt på en større tagterrasse i Kbh. Nordvest i samarbejde med entreprenøren C. G. Jensen, hvor man undgår at lave X-antal plantekummer ved i stedet at samle én på hele otte meter. Produktkvaliteten, udviklingen og den generelt tiltagende bevidsthed om fordelene ved grønne byrum har ført til succes for den lille familievirksomhed fra 2003, der har forøget omsætningen med en tredjedel i 2016. Firmaet gennemgår i disse år et generationsskifte, hvor Søren Sohl tager mere over efter faderen og virksomhedens stifter,Thule Jessen, men sigtet er at bevare de nære værdier og det danske design, når Land Have fremover skabe grønne oaser til både private haver og byens rum.

Fleksibilitet og nordisk design til byrum

– De mobile Land Modern er enten lavet i cortenstål eller højgalvaniseret magnelisstål. Cortenstål var populært i 1970’erne og er nu oppe i tiden igen, fordi det er langtidsholdbart og patinerer flot – og så går det rigtig godt sammen med det grønne. Land Modern i højgalvaniseret magnelis-stål holder ti gange længere end almindeligt galvaniseret stål, og ligesom cortenstål er det særdeles robust og kan opstilles hvor som helst. Og så ligger plantekummerne designmæssigt i forlængelse af den skandinaviske tradition med enkle, stilrene linjer, forklarer Søren Sohl.

8

annonce

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


CSK – en stålsat virksomhed Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet.

Hos CSK er vi eksperter i altaner Altaner er lejlighedens ekstra rum – privatliv i det fri uden det besværlige havearbejde, og med muligheden for at følge årstiderne på nært hold. Derudover er altaner også en værdiforøgelse af ejendommen. CSK har gennem et mangeårigt samarbejde med kendte arkitekter og engagerede bygherrer opnået stor erfaring med rådgivning, design, produktion og montage af altaner og værn.

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk

Vizuall.dk

Læs mere på www.csk.dk


Fusion med fordele Den nylige fusion mellem Moland Byggevarer A/S og HBC A/S betyder en række nye fordele for Moland Gruppens kunder i forhold til bl.a. samlast, logistik og kommunikation. Allerede nu effektueres resultaterne i byggeprojekter såsom den større facaderenovering af 12 boligblokke i Skive leveret fra søsterselskabet Wimex. Tekst af Rune H. Jensen

M

ed virkning fra 1. januar 2017 er selskaberne Moland Byggevarer A/S og HBC A/S blevet fusioneret. Det sker som en del af Moland Gruppens ambitiøse vækstplan, der fokuserer på værditilførsel og en lettere hverdag for selskabets kunder og kunders kunder.

daglige kommunikation med kunderne dermed også bliver så let og ubesværet som muligt. Den overordnede vækstplan handler om at ”stille skarpt, holde fokus og tilføre viden til de produktgrupper og systemer, vi udvikler og sælger”, lyder det fra Moland og Wimex, som ser fusionen som en naturlig udvikling, der på alle parametre letter samhandlen og dialogen med kunderne.

således til Wimex, da opdelingen passer naturligt ind i Wimex’ øvrige produktgrupper – terrasser, hegn, sibirisk lærk og beklædning i øvrigt. I forlængelse af fusionen vil selskabet kunne tilbyde samlast mellem alle Wimex-produkter – og som noget nyt også i kombination med Moland Gruppens øvrige produkter som en fordel til eksisterende og nye kunder.

Alle funktioner under ét tag

Samlast og separate salgskorps

Smukke facader på Dalgas Allé

Allerede sidst på efteråret skete de første rokader af salgsteams; Moland Byggevarer med INDOOR-produkter og OUTDOORprodukter integreres i søsterselskabet Wimex. Ved at samle kræfterne og alle funktioner under ét tag og tilbyde samlast af produkterne til den rette pris er selskabet overbevist om, at den

I praksis betyder fusionen, at HBC’s produktprogram opdeles og flyttes til separate salgskorps i Moland Byggevarer, der vil fokusere på byggematerialedelen og arbejde projektorienteret sammen med kunderne. Sidst, men ikke mindst flyttes facadedelen til søsterselskabet Wimex. HBC’s facadeprogram overgår

Med den nye selskabsstruktur bliver Moland Byggevarer A/S Moland Gruppens INDOORdivision, mens Wimex bliver gruppens OUTDOOR-division, så strukturen er nem at gennemskue og navigere i for kunderne. Og et konkret eksempel på fordelene ved den nye struktur er sidstnævnte OUTDOORdivisions arbejde på renoveringen af 12

10

annonce

boligblokke på Dalgas Allé i Skive. Det er boligselskabet AAB i Skive, der er bygherre på projektet, mens arkitekterne er Meissner + Sigh, og til formålet har parterne valgt Wimex til levering af de vedligeholdelsesfrie Nichiha-facadeplader i fibercement. Og det er ikke uden belæg: – Nichiha er verdens andenstørste producent af fibercementbaserede produkter med 13 fabrikker i USA og Japan. I Japan er Nichiha den førende fibercement-producent med ca. 30 % af enfamiliehusene omfattet er Nichiha produkter, og hvert år påbegyndes 1,2 millioner boliger med Nichiha i Japan. Hos Wimex har vi således meget høje forventninger til facadeplader fra Nichiha i de kommende år, da vi kan se, at

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


markedet efterspørger smukke, vedligeholdelsesfrie løsninger, der samtidig er hurtige at montere, siger salgsdirektør i Wimex, Erik Bach. Elegant og unikt facadesystem

Ud over bl.a. en totalrenovering af 144 badeværelser og nye miljørigtige installationer, gennemgår boligerne på Dalgas Allé en facadeudskiftning med netop facadepladerne fra Nichiha: – Parterne har valgt vores løsning fra Nichiha, fordi det er en elegant løsning med hurtig montage, særdeles lang levetid og høj farveægthed. Facadepladerne bygger på et unikt system med fuldstændig skjult montage, så der ikke er et eneste synligt beslag eller skrue på facaden, siger Erik Bach og uddyber: Hurtig montering giver besparelser

– Til renoveringsprojektet på Dalgas Allé, der nu er i fuld gang, estimerer man således, at blot én mand kan montere omkring 10 m2 i timen. Denne meget korte montagetid har været et vigtigt parameter i forhold til at finde besparelser i projektet. Nichiha-facadepladerne i fibercement er 16 mm tykke og derfor meget slagfaste. De fås i talrige forskellige strukturer og overflader – fra glatte plader til træ- og murstensstrukturer, hvilket giver mulig-

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

hed for langt større kreativ og arkitektonisk frihed. Til Dalgas Allé er der valgt en kombination af Futura Black, som er en glat sort plade, Wood CarbonBlack, en træstruktur med spil, og en stribet plade ved navn I-Cub Onyx. Arkitektonisk frihed, holdbarhed og ingen vedligehold

Det er desuden påvist, at denne facadebeklædning fungerer som en meget effektiv

klimaskærm, eftersom facadepladerne sikrer et tørt og tæt hulrum, samtidig med at det fortsat er ventileret.

andre ord både arkitektonisk frihed, et tidssvarende udseende, energivenlighed, lang holdbarhed og ingen vedligeholdelse, slutter Erik Bach.

– I de første 25-30 år af pladernes levetid vil man ikke kunne se farveforskel med det blotte øje. Og så er det en fuldstændig tæt konstruktion i kraft af et fer- og not-system med tætningsbånd, når pladerne er blevet monteret på en ventileret bagkonstruktion. Nichiha giver med

annonce

11


Byggebranchens ”problemløser-gen” er både en gave og et problem Byggeriet er ekstremt nytænkende på enkelte projekter, men er samtidig dårlige til at skabe en langsigtet strategisk forandring, hvor læringer tages med fra sag til sag, mener Natalie Mossin, associeret partner i Smith Innovation. Hun taler for et opgør med sags-tænkningen, hvor man betragter hvert byggeprojekt som en unik, enkeltstående case. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

N

atalie Mossin interesserede sig allerede på arkitektskolen for arkitekturens tilblivelsesvilkår – herunder udviklingen af nye metoder til at forbedre det tværfaglige samarbejde mellem parterne i værdikæden. Denne røde tråd har været klar videre på Statens Byggeforskningsinstituts Afdeling for Byggeteknik og Produktivitet, i Byggeriets Innovation og endelig i Smith Innovation, hvor hun indtrådte som partner i 2013. – Smith ønsker er at understøtte forandring i byggebranchen – hvordan når vi frem til at gøre tingene på en anden måde? Vi er en branchespecifik rådgivningsvirksomhed – til gengæld henvender vi os til hele byggeriets værdikæde, fortæller Natalie Mossin og fremhæver Smiths mantra om, at byggeriets komplekse problemstillinger skal løses i fællesskab og på tværs af fagområder. Derfor har Smiths konsulenter kompetencer inden for både økonomi, arkitektur, byudvikling, antropologi og kommunikation, og det er denne tværfaglige og holistiske tilgang til byggeriet, Smith gerne vil overføre til byggebranchen.

12

derne, så man kan udvikle sig i forhold til en verden i forandring, f.eks. i forhold til klima og bæredygtighed. Her peger Natalie Mossin på flere indsatsområder, som er forudsætninger for den grønne omstilling i den danske byggebranche:

Natalie Mossin, associeret partner i Smith Innovation. Foto: Nana Reimers Hvordan bringer vi byggeriets gode ideer videre?

– Der skal være en samtidig udvikling på flere planer, fra person- og produktniveau til branche- og samfundsniveau, ligesom innovationerne skal kunne fungere sammen med eller ved siden af de allerede eksisterende løsninger. Det er meget svært at slå igennem med en løsning, der eliminerer et led i kæden eller bryder med eksisterende strukturer – og den stiafhængighed gør det svært for pionervirksomheder.

– Udvikling er ofte drevet af trusler mod status quo. Hvis ”business as usual” fungerer godt, er det svært at retfærdiggøre den investering, det er at ændre på gældende praksis. I dag lægger eksempelvis klimaforandringerne pres på for udvikling – her er status quo ikke længere tilstrækkeligt, og det er nødvendigt med nytænkning, siger Natalie Mossin.

Men fremfor at brokke sig over byggeriets konservatisme, så skal man kunne koble sin løsning op på det eksisterende system eller gøre det attraktivt for andre parter i byggeriet at optage løsningen. Derfor er det også vigtigt at overveje partnerskabet omkring løsningen, og det er en udfordring for de små pionerer i byggeriet – at deres løsning ikke kan slå igennem uden andre aktørers hjælp, hvilket kræver ressourcer til og fokus på samarbejde.

I Smith har man fokus på at understøtte den strategiske udvikling i virksomhe-

Og det, mener Natalie Mossin, er den helt store udfordring ved den grønne omstil-

ling i byggeriet: Der er bestemt muligheder for at ændre praksis, men det kræver, at man har de andre med: – I Smith tror vi på, at der er noget at gøre, og at alle byggeriets aktører har en rolle at udfylde i at skabe øget værdi i byggeriet. Den dårlige nyhed, er at byggeriet består af komplekse forhold, hvor man er afhængig af partnerskaber, så det er vanskeligt at bevæge sig væk fra den kendte vej, ligesom andre nemt kan kopiere ens succes, hvis tingene lykkes. Men der er efter min mening virkelig meget at hente ved at se på tværs af projekter og bruge det i virksomhedernes strategiske udvikling. Hold blikket på målet

Natalie Mossin påpeger dog også, at der sker strukturelle ændringer i byggebranchen lige nu, eksempelvis revurderes den måde udbud og kontrakter, formuleres på. Men der er stadig en tendens til, at man for det meste kun tænker på sit igangværende projekt fremfor på tværs af projekter. – Vi skal have modet til at tænke i helheder og tænke langsigtet og samarbejde på tværs af værdikæden. Men det kræver, at byggeriets store evne til at løse problemer på den enkelte sag også anvendes strategisk på tværs af sagerne. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DERBIGUM produktion med grøn energi

Transport

Råmateriale

Transport

Cradle to Cradle livscycklus

Industrielt processanlæg

Distribution

Primær energi Transport

Transport

Pålægning af taget

FØRENDE I BÆREDYGTIGE TAGPAP-LØSNINGER Hos DERBIGUM tager vi miljø og bæredygtighed meget seriøst. Derfor er vi også verdens eneste producent af tagpap, som er Cradle to Cradle certificeret og den førende producent af miljøvenlige tagpapløsninger. Vores løsninger skaber fremtiden inden for bæredygtigt byggeri. Som den eneste tagpap-producent arbejder vi fx med et genbrugsprogram, så gammelt pap indgår i produktionen af nyt.

Sidste år alene genbrugte vi over 4.000 tons tagpap og reducerede derfor miljøbelastningen tilsvarende, samtidigt med at vi sparede udgiften til nye råvarer. Vores miljøvenlige og bæredygtige tagløsninger reducerer bygningers energiforbrug, CO2 udledning og vandforbrug. Det er løsninger, som giver sorte tal på bundlinien og i det grønne regnskab – og årsagen til, at førende virksomheder og offentlige institutioner vælger DERBIGUM, når de skal have lagt nyt tag.

Kontakt os på telefon 70 15 15 17 eller tjek www.derbigum.dk hvis du vil vide mere om, hvordan dit næste tagpap projekt kan blive en god investering – både økonomisk og miljømæssigt.


Total indeklimaløsning revolutionerer byggebranchen På Building Green, som løber af stablen disse dage i Århus, lancerer Ventilationsvinduet et helt nyt indeklimakoncept til byggebranchen – et koncept, som vil ”revolutionere byggebranchen” de næste år, og som allerede er installeret i flere nybyggede huse. Tekst af Annika Lillelund

B

ranchens øjne har været rettet mod den danske virksomhed Horn Group, siden de i 2016 vandt en af de mest betydningsfulde priser inden for bæredygtigt byggeri. Horn Groups Ventilationsvindue vandt nemlig både Sustainable Build Innovation Challenge og prisen ”Det Bæredygtige Element” på samme messe i Forum i november 2016. Priser som endnu en gang manifesterer, at Ventilationsvinduet har en stærk berettigelse på markedet for bæredygtigt byggeri.

brugsvand og f.eks. gulvvarme i boligen. Den luftmængde som varmepumpen skal bruge til at producere varme og varmt vand kommer forvarmet ind i huset via Ventilationsvinduet, som derved forbedrer varmepumpens effektivitet. Varmepumpen trækker således energien ud af varmen og fugten i udsugningsluften. I ældre huse med knap så god isolering kan systemet også med fordel anvendes, og her sikrer varmepumpens ventilator, at luftskiftet sker, og afkastluften anvendes til produktion af varmt brugsvand. Det betyder, at man i renovering kan skabe godt indeklima og stadig undgå omfattende rørføring, og det hele er uden at gå på kompromis med en høj genvindingsgrad på afkastluften.

Indeklimakoncept til nybyg

Siden har den danske virksomhed haft travlt med en udvikling af et indeklimakoncept, som kommer de nybyggede huse til gode. Resultatet er et nyt, banebrydende koncept, og allerede på denne Building Green-messe præsenterer Ventilationsvinduet konceptet, som, med direktør Peter L. Clausens ord, er en ”verdensnyhed, der vil revolutionere byggebranchen”: – Vi kan på Building Green præsentere verdens enkleste indeklimaløsning til nybyggede huse. Med en kombination af Ventilationsvinduet og en højeffektiv udsugnings-luft/vand-varmepumpe samt et simpelt teknikskab får man en samlet løsning for ventilation, indeklima, varmt vand og gulvvarme.

get dokumentation, som gør det enkelt at lave en energirapport på huset. Systemet er allerede installeret i flere huse i Danmark, og det er den mest unikke, energivenlige og bæredygtige indeklimaløsning på markedet. Fjernvarme bliver overflødigt i nybyg

En løsning som både rummer ventilation, indeklima, varmt vand og gulvvarme, kan umiddelbart lyde som en besværlig og bekostelig affære, men med Ventilationsvinduets nye system, er der et minimum af rørføring og teknik, forklarer Peter L. Clausen:

Og fordelene er ikke svære at få øje på: – Foruden en kraftig forenkling af installationer og en væsentlig billigere drift, lever systemet også op til BR15 og BR20 – og som noget helt nyt kan man faktisk beregne det til BE15 energiberegningsprogrammet, således at der er fuld underbyg-

14

annonce

– Den helt simple grund til, at vores løsning kan være så enkel, er, at kravene til isolering i nybyg er meget høje, og derfor skal der ikke meget energi til at varme huset op, og samtidig er det nu tilladt at anvende udsugsvarmepumper. Kombineret med at Ventilationsvinduet leverer frisk,

forvarmet luft ind i huset, som varmepumpen omdanner til varmt vand og varme, får man løst sit energibehov med så lavt et forbrug, at man mange steder kan undgå kravet om at indlægge fjernvarme i et nybygget hus. Med vores indeklimakoncept har du en meget enkel løsning, som hverken kræver den store rørføring eller et stort teknikrum. Sådan fungerer det

Med Ventilationsvinduer og en udsugsvarmepumpe i husets bryggers er det muligt at have et komplet system, som overflødiggør solceller og jordvarme, som ellers har været foretrukne energikilder i bæredygtigt nybyggeri. I stedet er installationerne enkle, forklarer Peter L. Clausen: – Det kræver blot, at der i huset udføres ventilationsrør fra køkken, bryggers, badeværelser og toiletrum. Varmepumpens ventilator sikrer det løbende luftskifte i boligen og omdanner afkastluften til varmt

En revolution blandt arkitekter

Netop den enkle konstruktion og installation gør indeklimasystemet vellidt blandt arkitekterne, slutter Peter L. Clausen af: – Man har sådan set kun Ventilationsvinduet og varmepumpen, og for arkitekterne betyder det et hus, som ikke skal have så meget installation og teknik, hvilket altid er attraktivt. Vi har allerede installeret vores indeklimakoncept i flere nybyggede huse, og responsen er rigtig god. Vi har brugt den sidste tid på at få energiberegningerne helt på plads, så man kan beregne systemet til BE15, og det er på plads nu, så vi glæder os til at kunne gå bredt ud i markedet og præsentere det her system - her bliver Building Green i Århus første vigtige skridt på vejen.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Systemair. Er med dig

fra ide til gennemførelse

Systemair er din one-stop-shop for ventilationsprodukter. Ventilation står typisk for 40% af en bygnings energiforbrug. Den rigtige, tilpassede løsning kan være med til at sænke det niveau for dit projekt. Velkommen til vores verden af energivenlige ventilationsløsninger.

www.systemair.dk


Indianerne og myten om det dyre murværk Teglværkerne i Danmark har de senere år gennemført en lang række energi- og effektivitetstiltag, som med produkternes lange levetid og en genanvendelse på 95 % har bragt branchen op i superligaen, når det kommer til produktivitet, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

T

eglbranchen i Danmark har en lang historie bag sig. Mange af værkerne er familieejede og har været det i helt op til 9 generationer. Der er en branche, som bygger på solide traditioner, almindelig sund fornuft og en professionel forretningstilgang, hvor forbedringer og optimeringer af værkerne er på hverdagens agenda. Det er måske netop den lidt sindige tilgang hos ejerne, der er årsagen til, at værkerne ikke har gjort så meget væsen af deres gode resultater. Indianerne og bæredygtighed

Definitionen på bæredygtighed kom oprindeligt fra indianerne. De har et ordsprog, der siger, at du skal gennemtænke konsekvensen af dine handlinger 7 generationer frem, inden du tager aktion. Direkte oversat svarer det til definitionen på bæredygtighed, og for teglbranchen er det gammelt nyt. – Historisk set er det ganske naturligt, at man i en branche som teglbranchen er meget opmærksom på effektivitet og omkostninger. Ud over den sunde fornuft, så har det også et vigtigt globalt sigte,

16

annonce

at udnytte klodens ressourcer optimalt, udtaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør i DANSKE TEGL. Leret hentes i baghaven

Dykker man ned i produktionsprocessen, tegner der sig netop et billede af en højeffektiv branche med kikkerten rettet 7 generationer frem.Teglværkerne er typisk placeret direkte ovenpå forekomsten af det ler, som bruges i produktionen.Transporten af ler sker derfor over meget korte afstande og uden at gribe væsentligt ind i lokalsamfundet. Når udgravningen af f.eks. rødler er tilendebragt, lægges mulden tilbage, så der ikke efterlades store ar i landskabet, og landmanden kan uforstyrret fortsætte sin kornhøst. 0 % spild og 95 % slutgenanvendelse

Al unødigt spild er elimineret, dvs. den ler, der graves op, udnyttes 100 % i produktionen. De færdige produkter recirkuleres, hvis nødvendigt. Det kan f.eks. være fejlproduktioner og restpartier, der genbruges ved at komme direkte tilbage i produktionen, enten som hele sten eller som nedknust materiale. Selv

vandforbruget recirkuleres tæt på 100 %. Branchen kan derfor med rette sige, at der under produktion af tegl og mursten ikke er noget materialespild. Byggeaffald af brugt murværk er det perfekte materiale til vejfyld, og genanvendes i dag med 95 %. Samtidig er interessen for genbrug af de hele sten til nyt byggeri stærkt stigende.

Når drifts- og vedligeholdelsesomkostninger indregnes i murværkets levetid, går der forholdsmæssigt få år, før tegl giver andre byggematerialer totaløkonomisk baghjul. Det skyldes, at behovet for vedligehold er minimalt, og at bygningernes levetid er så lang. Myten om, at byggeri i tegl er dyrt i forhold til andre byggematerialer, kan nu endeligt aflives.

– Produktionen og brugen af tegl sker i dag med den størst tænkelige udnyttelsesgrad af ressourcerne og er et glimrende eksempel til efterfølgelse. Branchen kan bestemt godt leve op til indianernes gamle ordsprog om bæredygtighed, udtaler Gitte K. Nielsen.

– Vi har som branche hidtil ikke være så gode til at formidle dette, men det skal vi nu råde bo på, så bygherrerne kan træffe deres valg på det rette og langsigtede grundlag, udtaler Gitte K. Nielsen.

Ingen undskyldning længere – myten er aflivet

Leret brændes ved over 1000 ˚C for at opnå sine holdbare egenskaber, så helt naturligt er det energiforbruget, der vejer tungest i ressourceregnskabet. Men med topmoderne produktionsanlæg, hvor alt er optimeret til nyeste standarder og med levetider på over 100 år for murværk, ja så ser regnskabet i dag rigtig godt ud.

Men det er ikke slut her.Teglbranchen er gået sammen om udvikling af nye og innovative tiltag, så energiforbruget kan komme endnu længere ned, og der er store forventninger til de nye teknologier, som bl.a. involverer mikrobølger. Gitte K. Nielsen slutter af: – Målsætningen er, at de stolte tegltraditioner kombineres med nye teknologier og bæredygtighedskrav. Vi er dér, hvor historien møder fremtiden, så 2 + 2 giver 5 og giver os sundt, smukt og holdbart byggeri. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


En skandinavisk prisbelønnet solstrålehistorie ”A small step for man – a giant leap for mankind”, sagde en kendt astronaut engang. Ofte har de betydningsfulde opfindelser en iderig og energirig grundlægger bag sig, som overvinder selv de største udfordringer. Da den erfarne VVS-mester Rolf Lillemo fra Norge var 62 år gammel, sagde han sit job op for at forfølge sin drøm og starte egen virksomhed Free Energy. Tekst af Gilbert Jensen, CEO Free Energy Danmark A/S.

Free Energy har vundet miljøprisen ”National Energy Globe Award Sweden 2015” og Stora Inneklimatpriset, en prestigefyldt pris i den nordiske bygge- og VVS-branche. Fra venstre Anders Skjærvik, Marcus Kanewoff, Gilbert Jensen, Lars Andrén og Roar Petersen.

R

olf Lillemo havde arbejdet som teknisk chef på en tysk industrivirksomhed i mange år og udviklet en række løsninger til varmemarkedet. Da Rolf fyldte 60, ville han virkeliggøre sin drøm om at udvikle den varmepumpe, som skulle slå alt andet. Den tyske virksomhed takkede nej til at udvikle ideen, så Rolf tog muligheden for at gøre det selv. I samarbejde med det norske selskab STP startede Rolf Lillemo i 2009 udviklingen af HYSS (Hybrid Solar System), en hybrid jordvarmepumpe, som med hjælp fra solvarme skulle vise sig at overgå alle andre varmepumper på markedet. Ingeniørerne hos Free Energy satte sig selv et ambitiøst mål: I et kabinet med gulvplads på 60x60 cm ville de bygge en hybrid varmepumpe indeholdende et komplet jordvarme- og solvarmeanlæg – og som skulle være mindst dobbelt så energieffektiv som andre jordvarmeanlæg, eller med andre ord kun bruge den halve mængde strøm. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

”Det må gå” sagde Rolf altid – og det gjorde det. I 2014 havde ingeniørerne knækket alle nødderne, så HYSS anlægget kunne udnytte hele temperaturspektret i solfangerne til at få dobbelt så mange driftstimer, hjælpe jordvarme-kompressoren til bedre effektivitet og samtidig lagre overskydende solenergi, når der ikke er behov inde i huset. Løsningen indeholdt desuden 3 store landvindinger: indbygget måleudstyr til verificering af ydelsen; en iPad til brugeroplevelse; og endelig et avanceret tilbudssystem til forhandlere af HYSS.

diagnosticeret med cancer – men han når at se sit barn blive født og målsætningen opfyldt, inden han går bort i december 2014. I Rolfs ånd har teamet arbejdet videre med hans drømme og mål om at skabe ”The best heat pump ever”. Teamet består af drivende entreprenører fra Danmark, Norge og Sverige, med et stærkt engagement for klimavenlige løsninger og har som vision at tilbyde solbaserede energiløsninger, som kan levere al den energi, som bygninger behøver.

Energinet.dk i Danmark, SP i Sverige og ENOVA i Norge har lavet målinger af kørende jordvarmeanlæg i de 3 skandinaviske lande, og kom frem til årsvirkningsgrader (SCOP-værdier) mellem 2,5 og 2,9. I løbet af 2014 og 2015 viser de første HYSS systemer SCOPmålinger på over 7, og dermed er Rolfs mål om en fordobling nået. HYSS anlæggene opnår den meget sjældne højeste energimærkning A+++ til både rumopvarmning og varmt vand.

Markedsresponsen har været over al forventning og i dag sælges HYSS Model R (til ære for Rolf) i Skandinavien til stor glæde for husejere, som vil have det mest økonomiske og miljøbesparende system på markedet. Næste versioner af HYSS omfatter varmepumper fra 50-250 kW til større bygninger, og lanceres i slutningen af 2017.

Alt er desværre ikke solstråle i denne historie. I sommeren 2014 bliver Rolf annonce

17


CITROËN JUMPER / JUMPY / BERLINGO

Alle håndværkere fortjener en skræddersyet varebil Hos Citroën kan du få et bredt udvalg af højtudstyrede varebiler, der kan tilpasses til at opfylde lige netop dine krav. Alt efter dit behov kan du vælge mellem flere forskellige længder og udstyrsniveauer, så du får den varebil, der er optimal for dig. Find din lokale Citroën-forhandler på www.citroen.dk allerede i dag, og book et møde.

FØRSTEGANGSYDELSE

9.990,-

EKSKL. MOMS

CITROËN BERLINGO L1N2 BlueHDi 100 S&S

CITROËN JUMPY L2N1 BlueHDi 95 Basic

CITROËN JUMPER 30 L1H1 BlueHDi 110 S&S

Månedlig leasingafgift: 1.399,Restværdi inkl. afgift efter 60 mdr.: 36.900,Restværdi ekskl. afgift efter 60 mdr.: 27.518,Kontantpris ekskl. moms: 128.418,-

Månedlig leasingafgift: 1.699,Restværdi inkl. afgift efter 60 mdr.: 46.900,Restværdi ekskl. afgift efter 60 mdr.: 34.110,Kontantpris ekskl. moms: 162.110,-

Månedlig leasingafgift: 1.879,Restværdi inkl. afgift efter 60 mdr.: 39.900,Restværdi ekskl. afgift efter 60 mdr.: 26.260,Kontantpris ekskl. moms: 157.678,-

CITROËN BERLINGO L1N2 BlueHDi 100 S&S ETG6 automatisk gearskifte

CITROËN JUMPY L3N2 BlueHDi 180 Aut Proffline

CITROËN JUMPER 33 L3H2 BlueHDi 160 S&S

Månedlig leasingafgift: 1.449,Restværdi inkl. afgift efter 60 mdr.: 37.900,Restværdi ekskl. afgift efter 60 mdr.: 28.524,Kontantpris ekskl. moms: 131.418,-

Månedlig leasingafgift: 2.399,Restværdi inkl. afgift efter 60 mdr.: 74.900,Restværdi ekskl. afgift efter 60 mdr.: 53.565,Kontantpris ekskl. moms: 218.110,-

Månedlig leasingafgift: 2.199,Restværdi inkl. afgift efter 60 mdr.: 59.900,Restværdi ekskl. afgift efter 60 mdr.: 41.688,Kontantpris ekskl. moms: 191.132,-

citroen.dk Brændstofforbrug v. bl. kørsel 16,1-24,4 km/l. CO2 108-163 g/km. Tilbuddene gælder ved køb inden 30.04.2017, dog kun så længe lager haves. De viste modeller kan være inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Finansiel Leasing kan tilbydes alle CVR-registrerede virksomheder. Leasingydelserne er ekskl. moms, baseret på variabel rente og inkl. leveringsomkostninger, årligt km.15.000. Leasingperiode 60 mdr. og i samarbejde med udvalgte leasingselskaber. Ved leasingperiodens udløb er leasingtager på anfordring forpligtet til at anvise en køber til angivne restværdier, som forventes at være markedsværdien. Alle priser er ekskl. eventuel serviceaftale. Dokumentskrivningsgebyr samt notering af panthaverdeklaration opkræves separat 3.250,- + moms. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris-, afgifts-, rente- og momsændringer samt trykfejl. Citroën forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre modelprogram samt tekniske og udstyrsmæssige detaljer. Citroën er uden forpligtelse, såfremt man ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver og udstyr. Tilbuddene skal opfattes som enkeltstående og kan således ikke kombineres. Tilbuddene er kun gyldige gennem et autoriseret Citroën-salgssted. Citroën opfylder EU-direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (ELV). Læs mere på elv.citroen.dk.

CITROËN BALLERUP • ENERGIVEJ 2 • TELEFON 36 30 55 55 CITROËN HERLEV • HERLEV HOVEDGADE 50 • TELEFON 44 91 17 00 CITROËN ROSKILDE • KØBENHAVNSVEJ 154 • TELEFON 46 38 00 40 CITROËN RØDOVRE • SANDBÆKVEJ 3 • TELEFON 88 77 55 00


andersenbiler.dk


Fokus på mennesker fremfor energi Ifølge programdirektør i VELUX Gruppen, Lone Feifer, så har energidagsordenen en negativ slagside, hvor man nemt glemmer brugerne af bygningerne – i fremtiden vil der være større fokus på indeklimaet, og de deraf afledte fordele. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

F

or arkitekter, ingeniører og entreprenører slutter en opgave næsten altid, når en bygning står færdig. Og det er i virkeligheden de færreste involverede i et projekt, der har et indtryk af hvordan, bygningen kommer til at fungere for brugerne i de næste mange år. – Det er helt banalt, men energiforbruget i en bygning er ikke afgørende for, om man trives der. Lige nu tales der er om cirkulær økonomi i byggeriet, hvor vi skal være bedre til at indtænke genanvendelse af byggematerialerne, når bygningen er udtjent, men i samme moment skal der efter min mening også være større fokus på brugernes del af husets livscyklus, så man også får maksimeret værdien i den fase. Her ligger der et stykke arbejde foran os, siger Lone Feifer. Danmark er i dag blandt de førende lande på energiområdet, og Lone Feifer tilskriver meget af den position til Bygningsreglementets frivillighedsklasser, hvor eksempelvis BR15 tidligt slog igennem, så der blev bygget til efter en fremtidig norm. Men efterhånden som man kommer op i de øverste klasser, så udgør besparelserne en forsvindende lille del – undersøgelser viser, at den energirigtige bolig i stedet udnyttes til højere komfort, hvor

20

i prioriteret rækkefølge, at det vigtigste er at sove godt, efterfulgt af god luftkvalitet og herefter dagslys. Og i Velux opererer vi inden for dagslys og luft, så på de to punkter kan vi bidrage til at skabe bedre hjem.

man eksempelvis har T-shirt og bare tæer indenfor året rundt. Lone Feifer fortæller i den forbindelse: – Det er interessant at følge udviklingen inden for boligers energiforbrug, for her flader kurven ud i nyere tid. Den tankegang, hvor man beregner tilbagebetalingstiden for sin investering, den er på vej væk, og nu bliver et vindue ikke blot bedømt på sin u-værdi. Som arkitekt er jeg begejstret for den udvikling, og eksempelvis bæredygtighedscertificeringen DGNB giver en mere helhedsorienteret forståelse af bygningen, som også understøtter de arkitektoniske værdier. ”Vi skal blive klogere på det umålelige”

Lone Feifer fremhæver de efterhånden 27 huse, der er bygget efter Aktivhus-principperne med fokus på brugeren og komforten i bygningen, ligesom man udforsker konceptet på et renoveringsprojekt i Anderlecht, RenovActive projektet, som ud over at give en markant forbedring af indeklimaet, samtidig skal gøre det enklere at skalere og gentage løsninger i forhold til forskelige renoveringsprojekter. – Undersøgelser viser entydigt, at vi trives bedre og yder en bedre præstation, når der er et godt indeklima. Men helt generelt mangler vi fingerspidsfornemmelse i

Det smarte hjem kan forbedre indeklimaet

Programdirektør, Lone Feifer. VELUX Gruppen

forhold til indeklima – det afhænger ofte af ens mavefornemmelse – og her bør man kunne få noget mere faktuelt at læne sig op ad, når man eksempelvis skal købe et hus, siger Lone Feifer og fortsætter: – Når det kommer til sundhed, ved vi meget om at måle vores kalorieindtag, puls osv., men mindre om hvordan vores hjem påvirker os. I Velux regi foretog vi i 2015 for første gang en Healthy Homes Barometer-undersøgelse, hvor vi spurgte 12.000 borgere i EU om hvad, der er vigtigt for dem i hjemmet i forhold til deres trivsel og sundhed. Her var svarene

Velux er som den første virksomhed i byggebranchen gået med i et samarbejde med Apple omkring app’en Hjem, som gør det muligt at styre og overvåge forskellige funktioner i ens bolig.Til denne app har - i allieret os med et fransk firma, Netatmo, og i samarbejde med dem udviklet en løsning, som hedder Active. Med denne kan man overvåge boligens indeklima, hvor man enten får en advarsel, når der skal luftes ud, eller det kan gøres automatisk, samtidig med der selvfølgelig tages højde for regn, eller om man ikke er hjemme. Der er et stort potentiale i ny teknologi, og her vil vi gerne være med til at udforske mulighederne, fortæller Lone Feifer og fortsætter: – Der er en kløft mellem det, vi vil, og det, vi gør. Selvom det netop er om vinteren, at det er vigtigst at lufte ud, så er vi i Danmark dårlige til det. Her håber jeg, at nye tiltag som vores app kan være med til at skabe en højere bevidsthed om hvad, der er nødvendigt for at have et godt indeklima. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Novopan

Klimagulv Gulvvarme til alle husets rum

Hurtigt.Enkelt.Økonomisk

Der er mange måder at få varmen på. Kun én giver dig alle fordelene! Novopan Klimagulv giver en ensartet og hurtigregulerende rumtemperatur. Gulvet hjælper samtidigt med at reducere energiforbruget og dermed mindske varmeregningen.

Velegnet til renovering

MINDRE VARMEFORBRUG

- med NOVOPAN KLIMAGULV kan rum-temperaturen reduceres 1-2 °C med samme komfort som ved opvarmning med strålevarme.

NATURLIGT VARME TILSKUD

- når solens stråler opvarmer rummet sænkes gulvtemperaturen hurtigt og den ønskede temperatur holdes konstant.

NAT SÆNKNING - NOVOPAN KLIMAGULV giver mulighed for at sænke temperaturen i udvalgte rum om natten. Det luner godt i energiregnskabet.

TESTET

- funktionstestet, godkendt og produceret efter EN312P6 og EN312 P4. MK-5.33/1804 MK-5.33/1816.

MILJØVENLIG

- hovedparten af råmaterialerne til produktion af NOVOPAN KLIMAGULV er 70% genbrugstræ. Det sikrer oplagring af CO2. Frisktræ råvaren kommer fra certificeret skovbrug.

NOVOPAN TRÆINDUSTRI Kronospan ApS Pindstrup | 8550 Ryomgård | Tlf. 8974 7400 | sales@kronospan-dk.dk | www.novopan.dk kronospan_usmann230x297mm.indd 1

15/02/2017 08.29


God byggestyring er en nødvendighed Men det behøver ikke at være besværligt og dyrt, hvis man tænker sig om. Med C-WEB får man et godt overblik, en let arbejdsgang og en gennemprøvet teknologi. Tekst af Tim Panduro

B

yggebranchen har et rygte om, at man er meget konservativ i sin modtagelse af nye input. Nye tilgange og metoder kan ofte afskrække. Dette mindset har man også oplevet hos Detaljen Denmark ApS, der står bag C-WEB. Et af de førende systemer indenfor byggestyring, kvalitetssikring og fejl & mangelgennemgang. – Egentlig er jeg ikke helt med på devisen om, at vores branche er så konservativ, som nogen prøver at gøre den til.Vi har som itleverandør til byggeriet siden 2003 oplevet ekstremt mange progressive og visionære virksomheder. Det, jeg vil medgive, er, at der specielt inden for det seneste år er sket et markant skred i, hvor mange, der vil med på den digitale bølge, udtaler direktør og partner i Detaljen, Mads Gundelund Gerlach og fortsætter: – Vi har oplevet en stor stigning i henvendelser fra specielt fagentreprenører, der gerne vil få systematiseret deres

22

annonce

kvalitetssikring. Der er et stort ønske i branchen om, at man dokumenterer sit arbejde. Og i C-WEB, eller et af de andre systemer for den sags skyld, hjælper man virksomhederne med at få orden i sagerne. Hos Detaljen har de en filosofi om, at de har gjort det svære bagved, så det ser let ud foran. For det betyder noget, at byggestyring, og i særdeleshed kvalitetssikring er let at gå til. – Vores måske højeste prioritet er, at det skal være simpelt. Hvad enten man er bygherre med ejerskab over milliardbyggerier, eller man er lærling på første dag, så skal C-WEB være let og overskueligt. Og det mener jeg i al beskedenhed, at vi har opnået, udtaler Mads Gundelund Gerlach, der pointerer, at hvis man indtænker hele byggeprocessen fra start, frem for at opdele den, så får man et bedre resultat. Derfor har man som kunde i C-WEB også et ubegrænset antal brugere på sine

projekter. Fordi tanken er at alle gerne skal have noget ud af den digitale byggestyring. Aftalesedler og Økonomistyring

Hos Detaljen har man også oplevet en efterspørgsel på en integreret økonomistyring, i særdeleshed elektroniske aftalesedler har branchen skreget på. Og det har man naturligvis lyttet til, så den 1. april 2017 lanceres et økonomimodul i C-WEB, hvor man kan lave aftalesedler. Derved får både bygherre, totalentreprenør og underentreprenører et overblik over alle udeståender, hvilket vil resultere i et meget mere sikkert cash flow, med langt mindre usikkerhed. – Som it-virksomhed er én af vores fornemmeste opgaver, at vi hele tiden udvikler vores produkter, så vores kunder får så stor en gevinst ud af os som leverandør og samarbejdspartner som muligt. Derfor allierer vi os også med flere af vores kunder, når vi går i gang med at

udvikle nye produkter, så vi hele tiden er sikre på, at når produktet rammer markedet, så har vi taget højde for alle tænkelige behov. Det har vi gjort med vores økonomimodul og aftalesedler, og jeg er overbevist om, at både vores eksisterende, såvel som kommende kunder, vil opleve et virkelig brugbart redskab i styringen af økonomien på de forskellige stader i byggeriet. Og det vil i sidste ende spare dem for anseelige summer, forudser Mads Gundelund Gerlach. Han afslutter: – Digital dokumentation er efter min bedste overbevisning blevet en altafgørende faktor i forbindelse med byggeri. Derfor vil jeg kraftigt opfordre til at man tager fat i os, eller en af vores kolleger i branchen. For det betaler sig på bundlinjen!

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


”Med mindre tid brugt på papirarbejde har vi øget produktionen”.

Nis Virenfeldt - Virenfeldt og Nielsen ApS

”Det betyder at vores hverdag er blevet lettere”.

Klaus Dam Jensen - KJ Service ApS

Snyd ikke dig selv! – Registrer din tid!

”Vi har kigget på flere forskellige produkter, men er kommet frem til at Apacta er det absolut nemmeste at bruge”.

Søren Jensen - Jerslev Mureforretning

Det mest enkle og brugervenlige platform til tids-, materialeregistrering og dokumentation! • Administration og registrering fra PC, Mac, IOS eller Android enheder. • Elektronisk modtagelse af grossistfaktura • + 10.000 brugere Entreprise løsninger blandt andet: • Projektleder tidsregistrering for mange • Terminal løsning, tjek ind med kort • Udlejning af materiel og maskiner, automatisk beregning af leje og fakturagrundlag • 20 års erfaring samlet i et system

Apacta gør indsamling af tid, materialeforbrug og dokumentation enkelt og samtidig tilgængelig i de systemer du kender fra hverdagen.

*Pris fra kr. 49,- /måned/bruger

Nu integrerer vi også med følgende systemer:

Er du også træt af alt det administrative bøvl, hverdagen bringer - Så se her: SOFTWARE

w w w. a r k a . d k +45 7930 1188 info@arka.dk

I stedet for at have din økonomistyring liggende flere steder tilbyder Bilagseksperten en Totalløsning, hvor vi varetager alle bogholderiets funktioner 100 % digitalt: Du skal bare sørge for at registrere dine timer i Apacta samt videresende dine fakturaer pr. e-mail eller mobil og vi sørger for resten, herunder:

Totalløsn ing til dit regnskab

Opload af varelinjer fra leverandør til dine salgsfakturaer Bogføring af omkostninger og ajourføring af bogholderi Bogføring af ind- og udbetalinger samt rykning af kunder.

Når et regnskabsprogram ikke er nok...

Og meget mere...

Med Arka Business+ får du en samlet software løsning der gør den daglige arbejdsgang nemmere og et utal af hjælpeværktøjer der kan være med til øge væksten i din virksomhed.

Prisen er fast og starter fra 10 kr. Pr. Bilag.

Arka Business+ er et dansk udviklet ERP software som kan tilpasses i takt med væksten af din virksomhed og dækker behovet fra den nyopstartet virksomhed til større veletablerede virksomheder. Finans, salg/køb, kunde/leverandør, projektstyring, arbejdsordre, lager, POS, CRM * Kampagne løber til og med 30 maj 2017 med lejepris fra 99 kr/md. og købspris fra 2.495 kr.

Apacta A/S · www.apacta.com · Telefon 71 99 48 44


Stærke fiberløsninger over broen til Danmark Pro Optix har nu åbnet ny afdeling i København. Tiltaget fra den førende leverandør af fiberoptiske løsninger skyldes ønsket om at sikre danske kunder et højt serviceniveau og hurtig leverance – og det er samtidig første skridt på vejen mod en udvidet tilstedeværelse i Europa. Tekst af Rune H. Jensen

F

ra hovedsædet ved Stockholm har Pro Optix i en længere årrække serviceret markedet med core to edge fiberoptiske løsninger – fra kernen i kundernes datacenter og hele vejen rundt i netværket. Nu sætter virksomheden forøget spot på Danmark med en lokal tilstedeværelse og åbningen af den nye afdeling i den danske hovedstad:

ressourcer. Det har Pro Optix allerede i Malmø, og fra nu af har vi også en officiel dansk afdeling og et stærkt fokus på Danmark, siger Tom Nordin.

levering har længe været en central del af min personlige filosofi, så jeg er meget forventningsfuld, siger Allan Smith.

For den nye danske Country Manager er udvidelsen på det hjemlige marked en naturlig og nødvendig udvikling, der både kan betyde større nærhed til kunden og udbygning af det eksisterende netværk:

Større krav til hurtig leverance

– Det var en nem beslutning at tage imod tilbuddet om ansvaret for Pro Optix i Danmark. Jeg er imponeret over den høje faglighed hos holdet bag, ekspertisen, produkterne og ikke mindst målet om at være kundernes foretrukne partner of choice. Et højt kundeserviceniveau og hurtig

Pro Optix’ produktportefølje omfatter bl.a. optiske transceivere, fiberkabler, mediekonvertere, wavelength multiplexere samt test- og måleinstrumenter til det europæiske lysledermarked, og virksomheden blev i 2015 og 2016 tildelt Super Company-status af Veckans Affärer – og i 2016 kåret til ”Årets Gasell” i Sverige som hurtigst voksende virksomhed.

– Pro Optix kan trække på en stor viden og lang brancheerfaring, og målet er inden for relativt kort tid at være en spiller, man regner med på det danske marked. Pro Optix har egen produktion og en stor lagerbeholdning, hvilket betyder, at vi kan levere lagervarer fra dag til dag og ikke-lagervarer inden for 5-7 dage også i Danmark, og netop hurtig leverance er i dag blevet et helt centralt konkurrenceparameter. Desuden er der et voksende marked for netværksteknologien WDM, og netop nu er vi f.eks. ved at levere en WDM-løsning sammen med vores forhandler BN Elektronik ApS til en af deres samarbejdspartnere. Og så er det essentielt, at vi nu har kortere til den enkelte kunde med lokal tilstedeværelse i København og generelt en stærk kundeservice og support, siger Allan Smith fra Pro Optix.

24

annonce

Allan Smith, Pro Optix

Det kunne tænker jeg være interessant at nævne en WDM løsning vi netop er ved at leverer sammen med vores forhandler BN Elektronik ApS til en af deres kunder. Han er leder af det danske kontor og kan med flere årtiers erfaring fra IT- og distributionsbranchen bidrage med en omfattende ekspertise og erfaring inden for fiberoptiske it-løsninger og forretningsudvikling. Det understreger Pro Optix’ administrerende direktør i Sverige, Tom Nordin. Høj faglighed bag produkterne

Årets Gasell i Sverige 2016

Kundekredsen tæller bl.a. internetudbydere, teleoperatører, systemintegratorer, luftfartsselskaber og virksomheder på tværs af brancherne via godkendte partnere. Hensigten er at kunne levere teknisk avancerede, robuste og kommercielt levedygtige produkter – igen suppleret af et højt kundeservice- og garantiniveau. Fra grundlæggelsen var intentionen at kunne tilbyde netop optimal kundeservice og konkurrencedygtige produkter inden for fiberoptiske løsninger i hele Norden, og med den nye afdeling i Danmark tager Pro Optix dermed næste skridt mod større synlighed på det europæiske marked.

– Et højt kundeserviceniveau er en prioritet hos Pro Optix. For også at implementere dette i Danmark har vi brug for lokale Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


En branche, der leverer på centrale samfundsudfordringer Indlæg af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

B

ygge- og anlægsbranchen skal have fokus på at styrke produktiviteten og på at udvikle nye løsninger og give svar på centrale samfundsudfordringer.

Som branche skal vi vedholdende stille os selv spørgsmålet: Hvad kan vi bidrage med i forhold til at udvikle vores samfund – og hvad kræver det i forhold til udvikling af vores ydelser? Hvis jeg skal give to bud på dagsordener, der aktuelt fylder meget i bygge- og anlægsbranchen, så er det for det første at sikre værdiskabelse i forhold til kunderne, samt hvordan branchen kan understøtte en bæredygtig udvikling? I forhold til værdiskabelse, så er der meget fokus på udvikling af byggeprocesserne. Hvordan kan byggeprocessen tilrettelægges, så der produceres effektivt til aftalt tid og i aftalt kvalitet? Her er der fokus på digitalisering og udvikling af nye arbejdsdelinger i den klassiske værdikæde: Producenter af byggematerialer bliver til systemleverandører, der både står for projektering, materialeproduktion og montage.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Entreprenører inddrages tidligere i projekteringsfasen for at nyttiggøre viden om effektive produktionsmetoder og løsninger – understøttet af nye digitale arbejdsmetoder, der muliggør håndtering af store mængder data, og som faktisk giver mulighed for at simulere hele byggeprocessen og det færdige byggeri, før det bygges fysisk. Rådgiverne får nye roller, hvor ikke mindst det at sikre sammenhæng mellem de mange parter, der bidrager med viden til byggeprocessen, er vigtig. Projekteringsledelse bliver en helt central funktion i den måde, som byggeriet udvikler sig i disse år. Fokus på værdiskabelse stopper ikke her. Der er stigende interesse for at opsamle viden og erfaringer om brug af bygninger eller infrastruktur med henblik på at optimere eller udforme byggeri, veje eller afløbssystemer, der meget mere effektivt lever op til fremtidens belastninger og forventninger. Branchen er begyndt at interessere sig for big data, der kan anvendes ved udvikling af nye services og udvikling af de produkter, vi leverer til kunderne. Byggeriet betræder således vejen ind i den såkaldte Industrialisering 4.0, hvor netop de digitale muligheder og viden om kundernes brug af produkterne anvendes til

at udvikle endnu bedre byggeri og anlæg samt helt nye services. I forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling, så spiller bygge- og anlægsbranchen en væsentlig rolle. Det kommer f.eks. til udtryk, når vi taler energi- og miljø. Bygninger står for 40 % af al den energi, der bruges, og 35 % af al affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen. Frem mod 2050 skal Danmark omstilles til at være et samfund fri af fossile energikilder. Det betyder, at energiproduktionen skal omlægges til vedvarende energiproduktion. For at det kan ske omkostningseffektivt, så skal behovet for energi reduceres, og vi skal udvikle et system, der kan håndtere, at energi produceres mere ujævnt – som vinden blæser! Begge udfordringer skal byggeriet kunne levere på. Lavere energiforbrug skal leveres ved at energieffektivisere bygningsmassen, når den alligevel skal renoveres, og bygninger skal forberedes til at indgå som en del af fremtidens energisystem ved at kunne lagre eller acceptere reduktion af energitilførslen. På samme måde skal bygge- og anlægsbranchen være med til at udvikle løs-

ninger, der muliggør, at byggeaffald kan nyttiggøres og genanvendes og dermed være med til at realisere visionerne om cirkulær økonomi. Det kræver klare regler og udvikling af et effektivt marked for håndtering af byggeaffald. Men det er lige så vigtigt, at vi får styr på farlige stoffer og materialer og får fjernet disse i forbindelse med renovering og nedrivning. Udviklingen af cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri kalder på klare spilleregler og afklaring af sammenhænge mellem en række eksisterende lovgivninger f.eks. affaldslovgivningen, byggelovgivningen samt reglerne via byggevareforordningen. F.eks. lever gamle vinduer med sikkerhed ikke op til energikravene i bygningsreglementet – de taber på teknisk knock-out. I byggebranchen bør der ikke være nogen form for tøven i forhold til, hvordan og hvorledes udtjente byggematerialer skal indgå i nye konstruktioner. Her kan vi ikke gå på kompromis med dokumentation af byggetekniske eller energimæssige ydeevner, bare fordi der er tale om genbrug eller genanvendelse. Byggeri er et produkt med lang levetid og stor betydning for sundhed, hvorfor dokumentation af kvalitet, og egenskaber skal være i orden.

25


Hvem skal styre den fremtidige leverancekæde i byggeriet - teknologi– eller byggevirksomheder?

Digitalisering er topledelsens ansvar Det digitale skal være en del af forretningsplanen, hvis virksomheder skal sikre sig i en digitaliseret og databåren fremtid, mener rådgivningsfirma. Tekst af Tim Panduro

 D

et er kun et spørgsmål om tid, før vi ser de første digitale byggefirmaer, der ikke ejer en eneste maskine eller har en eneste byggefaglig ansat.Topledelsen i de danske byggefirmaer må se at komme i gang med at gøre digitalisering til en del af forretningsstrategien, hvis ikke de vil risikere at blive koblet af fremtiden for byggebranchen. Det forudsiger Kim Jacobsen, der er indehaver af K-Jacobsen A/S. Virksomheden rådgiver om digitalisering for ledelsen hos byggebranchens større aktører – bygherrer, rådgivere og entreprenører. Kim Jacobsen mener, at der er risiko for at branchen er på vej til at blive overhalet indenom, når det handler om digitalisering. Det kan blive kritisk for selv velrenommerede virksomheder,

26

annonce

når de første gennemført digitaliserede virksomheder opstår. Ifølge Kim Jacobsen vil de anvende de nyeste teknologier og have digitaliseret byggeriets processer og styre leverancekæde ned til mindste detalje. Hvis det lyder langt ude, skal man bare kigge på andre brancher, lyder det fra indehaveren. – Über er verdens største taxaselskab, selv om de hverken har biler eller chauffører. Airb’n’b er verdens største hotelkæde uden at eje et eneste værelse, og Amazon satte boghandlerne i knæ. De brancher, der er blevet ramt, havde ikke ventet, at det ville ske. Det superinteressante er, at det er teknologivirksomheder, som står bag og disrupter et marked, fortæller han.

gene, man skal sætte retning for digitaliseringen, så det bliver en del af forretningsstrategien. Det kan man ikke bare overlade til de unge, siger Kim Jacobsen. – Nogle virksomheder mener, at det, at de benytter digitale teknologier gør dem digitaliserede. Men det er de ikke, før det er en integreret del af ens forretningsmodel. Typisk har man styr på sit byggeprojektforløb, og ligeså nødvendigt er det at have styr på sine interne og eksterne digitale processer. Har man ikke det, koster det tid og penge og kan i yderste tilfælde betyde, at man kan blive udkonkurreret. Det sker nu

Digitalisering kan ikke klares gennem ansættelse af enkelte digitaliseringsspecialister. Eller med et håb om, at de nyuddannede medarbejdere, der er opvokset med de nyeste teknologier, sørger for at virksomheden bliver digital.

Kim Jacobsen opfordrer til, at topledelsen træder i karakter. Digitaliseringen buldrer afsted med en hastighed, der betyder, at det er nu, topledere skal sætte retning for deres digitalisering. De skal vide, hvad digitaliseringen får af betydning for firmaets forretningsmodel og have overblik over, hvor digitaliseringen bidrager til ens værdikæde og i byggeprojekterne.

– Mange nyansatte ved præcis hvilke teknologier, de skal anvende til at løse en opgave. Men de er endnu ikke uddannet til at sætte deres viden ind i en forretningsmæssigt sammenhæng. Derfor skal topcheferne i spil. Det er på direktørgan-

– Før kiggede man på en tegning, når man skulle lave bygninger. Men vi er allerede tæt på en tid, hvor man i stedet skal kigge på en masse data. Hvis man som virksomhed i byggebranchen skal nå med på den udvikling, er det på tide at handle, er hans råd.


En sag for topcheferne

Foto: Kim Jacobsen, indehaver af virksomheden K-Jacobsen A/S.

K-Jacobsen A/S er et rådgivningsfirma inden for byggebranchen. Vores kerneydelse er rådgivning om byggeriets digitale processer og værdikæde. Her assisterer vi ledelser bl.a. med at udarbejde digitaliseringsstrategier og handlingsplaner. Ud over rådgivning deltager virksomheden også i forskningsprojekter inden for det digitale byggeri, ligesom den tilbyder uddannelser. K-Jacobsen står bl.a. bag den anerkendte IKT-lederuddannelse i branchen med over 500 uddannede.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Tagbranchens faldsikringssystem Faldulykker er stadig en del af byggeriets virkelighed, selv om sikkerhedskravene skærpes år efter år. En patenteret løsning skal beskytte de mennesker, hvis arbejdsdag foregår i højden. Tekst af Kasper Boye

Hvis der er solpaneler eller grønne tage, skal de efterses. Uanset hvad det er, skal du have noget af hægte dig fast i, når du arbejdet på taget, fortæller arkitekt Eva Marie Juul Tønning fra Mul10 Metal, der har været med til at udvikle den permanente faldsikring Mul10 ProSafe. Deres sikkerhedsfod er en videreudvikling af firmaets patenterede konsolfod, der er designet til at montere bl.a. solpaneler og tagterrasser på pap- og folietage. Udviklingen er endt med den forstærkede sikkerhedsfod, der fungerer som et forankringspunkt for faldsikring. Montage i tagkonstruktionen

Arkitekt Eva Marie Juul Tønning, Mul10 Metal

P

å alle offentlige bygninger skal der være faldsikring. Det er arbejdstilsynet, der håndhæver lovgivningen på området, og de udstikker klækkelige bøder eller endda lukker byggepladser, hvor sikkerheden ikke er i orden. Et alternativ til permanent faldsikring er at stille stillads op eller leje en lift, når der skal foretages reparationer, og det kan hurtigt blive en omkostningsfuld affære, især hvis der sker noget uventet. – Et paptag skal gerne efterses en gang om året. Det kan være en vicevært, der skal se, om noget er tilstoppet. Det kan være almindelig reparation eller tilsyn. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Hvis man udfører arbejde inden for 2 meter fra kanten, skal man være hægtet fast, hvis der ikke opsættes værn. Mul10 ProSafe® fastgør en wire rundt langs taget. Den udførende klikker sig fast til wiren og kan uhindret bevæge sig rundt langs kanten. Mul10 Metal lægger vægt på, at løsningen skal være enkel og hurtig at montere. Mul10 ProSafe® fastgøres i tagkonstruktionen, så den ikke belaster isolering og tagmembranen. – Det er en løsning, vi har udviklet på vores fabrik i Klakring ved Juelsminde. Systemet er specifikt udviklet til tagpap og folietage. Der findes andre løsninger på markedet, men den store forskel på vores produkt er, at det monteres ved hjælp af to lag integreret tagpap og en rustfri stålforbindelse, siger hun og fortsætter: – Med de fleste andre systemer skærer man hul i tagpappen og graver isoleringen

op for at få fat i konstruktionen, og så er det tagdækkerens ansvar at gøre det tæt bagefter. Vi har en patenteret sikkerhedsfod, som selve tagpappen er integreret i. Med en gevindstang ned til konstruktionen laver vi en mekanisk forankring, der bare efterlader et lille hul, som forsegles ved montagen, og derved opretholdes garantien på taget. Eva Marie Juul Tønning er arkitekt, og hun har været med til at designe de enkelte dele i tæt samarbejde med Mul10 Metals ejere Torben Hedevang og Steen Hedevang, der har 40 års erfaring indenfor tagbranchen. Sammen har de sikret sig den optimale løsning. Certificerede montører

Mul10 Metal uddanner og certificerer de tagdækkere, der skal montere Mul10 ProSafe. Her er det også Eva Marie Juul Tønning, der tager imod, når de nye kursister ankommer. – Vi afholder gratis kurser, og så kommer tagdækkerne ned til os. Der instruerer jeg dem i korrekt montage og dokumentation, og de bliver certificeret til at lave eftersyn.

Virksomheden indgår desuden i nært samarbejde med montørerne om udviklingen af deres produkter. De vil gerne være i tæt dialog med branchen, så deres løsninger hele tiden er up to date. – I modsætning til systemer, der bliver produceret i udlandet, så kan vi gå i direkte dialog med vores kunder om helt konkrete opgaver, siger hun og afslutter: – Vi har hele tiden den direkte kontakt med tagdækkerne. Der er nogle ting, vi har forbedret i samarbejde med fagfolkene. F.eks. udvikling af særligt værktøj for nemmere montage. Vi forsøger hele tiden at optimere. Alle dele er testet af Teknologisk Institut for at sikre, at produktet overholder alle nationale og internationale krav. Det er testet i henhold til DS/EN 795:2012 samt CEN/TS 16415:2013. Mul10 ProSafe® wiresystem er testet til op til 4 brugere på én gang. annonce

27


Fra cirkler til økonomisk cirkularitet i byggeriet Indlæg af branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg

D

er er ikke tvivl om, at cirkulær økonomi dominerer en stor del af politiske dagsorden i 2017. Herhjemme har regeringen i efteråret eksempelvis nedsat et Advisory Board, som inden sommeren skal præsentere en række anbefalinger til, hvordan vi får en større cirkulær økonomi. På EU-niveau arbejder Europa-Parlamentet med at blive enige om fælles europæiske mål for at øge den genbrugte mængde af affald fra nuværende 44 % til 70 % i 2030. Fælles for disse og andre initiativer er, at det grundlæggende handler om ressourcer – og særligt hvordan vi sikrer, at der også er ressourcer til fremtidens generationer. For verdens befolkning vokser. I 2050 vil vi være ni milliarder mennesker på jorden. Ni milliarder mennesker, som skal have tag over hovedet, butikker at købe ind i, daginstitutioner og sygehuse. Der er med andre ord et stigende behov for byggeri – og ikke mindst behov for flere byggematerialer. Forberedelserne til at imødekomme disse behov er allerede i gang. I et tempo, der ikke er til at spøge med. Et tankevækkende eksempel er forbruget af beton i Kina. På

Omstillingen er i gang. Allerede i dag arbejder mange byggematerialeproducenter indgående med at reducere ressourceforbruget. Ressourceoptimering er – og har altid været – en præmis for produktionsvirksomheder. Det bliver det også i større og større grad for resten af byggeriets aktører. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har øje for, at vi løser de rigtige problemer – og ikke ender med at spilde en masse energi og ressourcer på initiativer, der ikke er rentable for samfundet.

Branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg

bare tre år fra 2011 til 2013 brugte Kina den samme mængde beton til udbygning af de kinesiske byer, som svarer til den mængde, der blev brugt i USA i løbet af hele det 20. århundrede. DI Byg har taget hul på at besvare spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at der er ressourcer til denne udvikling. For byggematerialeproducenterne har en særlig rolle at udfylde, når det kommer til sikre, at ressourcerne bliver udnyttet optimalt. Det er deres materialer, der i sidste ende er rygraden i fremtidens bygninger.

Vi skal derfor kigge konstruktivt på, hvilke løsninger der tjener samfundet og behovet bedst. Det ville være nemt og enkelt, hvis vi bare kunne sige, at alle produkter skulle genbruges én til én. Men sådan hænger tingene desværre ikke sammen. For byggeriet – og byggematerialerne vi anvender – skal tilgodese en lang række krav og behov, som ikke nødvendigvis flugter med nemme løsninger. Forbrugerne skal også i fremtiden have sikkerhed for, at de produkter, de anvender, er sunde, sikre og energirigtige. Virksomhederne skal kunne konkurrere. Derudover skal vi tage i betragtning, at vi jo stadigvæk har behov for eksempelvis vejfyld, hvor alternativet til de i dag anvendte knuste mursten eller beton er udvinding fra jomfruelige materialer. Endelig er det ikke uden betydning,

hvad en omstilling til cirkulær økonomi betyder for samfundsøkonomien, fordi byggeriet er blandt de største poster på det samfundsøkonomiske budget. På den baggrund er ressourceoptimering og cirkulær økonomi temaet på DI Bygs årlige forårskonference i Vejle den 5. april 2017. På konferencen præsenterer DI Byg seks anbefalinger til, hvordan vi opnår, at debatten og de politiske initiativer har fokus på at løse udfordringen med at sikre, at der er ressourcer til fremtidens behov. For at understrege, at cirkulær økonomi og ressourceoptimering ikke er en one-size fits all har DI Byg inviteret en række aktører, som præsenterer forskellige tilgange og erfaringer med ressourceoptimering. Konferencen afsluttes med en bredere diskussion af, hvilke værktøjer, der kan anvendes for at imødekomme fremtidens behov. Det er med andre ord nødvendigt at flytte blikket fra cirklen på papiret og se på de mange dimensioner af cirkularitet i byggeriet.

& ” e r ille llatør t s ud nsta 0 0 ne i 2 d r n e e d re n mo e l f e d Mø om “d hør

26.-28. april

Odense Congress Center

7 Gratis adgang

Følg os på 28

Tilmelding åben på

www.vvs17.dk

!

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Vi forstår byggeriets behoV Dana Lim har gennem mere end 85 år leveret kvalitetsløsninger kombineret med specialiseret rådgivning og service til det danske byggeri. Vi går aldrig efter de lette løsninger, men udvikler og producerer alt på vores egen fabrik i Køge. Det har gjort os til det danske byggeris førende leverandør til lim, spartel- og fugeopgaver. Vi ved mest om dansk håndværk og byggeri – og det giver sikre og effektive løsninger. Vi kalder det fagligt fokus, der gør en forskel.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK


Byudvikling i hjertet af København Målet med BLOX-projektet på den historiske Bryghus-grund er at skabe ny sammenhæng mellem byen og havnen. Det er Realdanias til dato største, enkeltstående byggeri, og projektchef Peter Fangel Poulsen ser et enormt potentiale i at skabe nyt liv i området. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

L

ige ved siden af Bryghusgrunden ligger Søren Kierkegaards Plads, som er Københavns tredjestørste plads efter Rådhuspladsen og Kongens Nytorv, hvilket de færreste er klar over. Området har på mange måder karakter af ”hemmeligt” byrum, hvilket hænger sammen med, at det, siden det gamle bryghus ophørte med at være bryggeri, har været svært at skaffe opbakning til en ny anvendelse af grunden. Der har været udskrevet flere arkitektkonkurrencer gennem tiderne (senest i 1993, hvor Henning Larsen Architects vandt 1. præmie) uden at disse Bryghus-projekter er blevet til noget. Projektchef i Realdania Peter Fangel Poulsen udtaler i den forbindelse: – Vi taler om en unik beliggenhed i København, hvor historien har vist os, at det er svært at gøre noget. Vi har den meget trafikerede Christians Brygge, som skærer sig ind mellem byen og havnefronten, men med BLOX-projektet dannes der bro mellem byen og vandet – og vi får erobret havnen tilbage. Bygningen lægger sig i forlængelse af markante byggerier på havnefronten som Den Sorte Diamant, Skuespilhuset og Operaen, samtidig med der vil blive opført en bro over til Christianshavn. Projektet bliver således omdrejningspunkt i en større byudvikling af området, hvor vi indtænker en række nye aktiviteter.

30

Når arkitektur og infrastruktur er to sider af samme sag

BLOX er et by-omdannelsesprojekt, som samtidig rummer et element af infrastrukturprojekt, da man uden videre kan bevæge sig under Christians Brygge, samtidig med at man kan se bilerne køre gennem bygningen. Den hollandske sagsarkitekt Ellen van Loon fra tegnestuen OMA fortæller: – På Bryghus-projektet var udfordringen den store mængde trafik, og det har vi forsøgt at vende til noget positivt ved at lade bilerne køre igennem bygningen. Herved mærker man sine omgivelser, da man kan

føle trafikken i selve bygningen – og det er en spændende kvalitet.

hovedfokus livskvalitet i og mellem bygninger, fortæller Peter Fangel Poulsen:

Diversitet skaber liv

– Diversitet skaber liv, og derfor vil man kunne opleve fitnessrum lige ved siden af arkitektoniske kongresser. BLOX bliver mere end et hus, og derfor arbejder vi også på at tænke videre, så der vil være et egentligt kulturprogram for området på plads – med oplevelser for alle danskere. Og selvom der har været en del storm omkring projektet i starten, får vi i dag en meget positiv feedback i vores løbende kendskabsanalyser blandt byens borgere, som også kan se potentialet i at få et nyt unikt byrum til rådighed.

BLOX-navnet afspejler bygningens kvadratiske form på ca. 75 meter gange 75 meter, hvilket samtidig vækker associationer til byggeklodser og harmonerer også med bygningens fremtidige funktion som ”hub” for hele den danske byggebranche – BLOXHUB. Men BLOX rummer også Dansk Arkitektur Center, restaurant, café, fitnesscenter, boliger og en legeplads, og i de projekter, som Realdania involverer sig i, er det absolutte

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


SUPER

PROFESSIONAL i-SERIE UDVIKLET TIL INDUSTRIEN Til krævende miljøer med krav om høj driftsikkerhed i-serien er kendetegnet ved driftsikkerhed, lang brændetid og enkel betjening. Hele serien er udviklet i et brugervenligt design og består af et bredt udvalg af genopladelige og ikke-genopladelige lygter og pandelamper.

Se mere på:

Distributør: SCANLICO DENMARK A/S

· Telefon 38 71 69 59 · www.scanlico.dk

ledlenser.dk


Campus Næstved opføres med hjælp fra 120-tons muskelmaskine En kæmpe kran, der vejer over 120 tons, blev den 27. februar kørt op på toppen af Munkebakken for at banke spuns i jorden. “Hammeren” har 600 hk og banker stålplader 19 meter lodret ned i Munkebakken. Tekst af Alexander Tengbjerg

D

en lokalforankrede virksomhed Holbøll fra Lov nær Næstved kørte den 27. februar deres største maskine op på toppen af Munkebakken. Opgaven, den skal løse, er at banke spunsjern ned i Munkebakken. En spunsvæg er en række af smalle jernplader, der bankes ned i jorden tæt ved siden af hinanden og tilsammen udgør en væg. Væggens formål er at holde på jorden fra Munkebakken i forbindelse med udgravningen til byggeriet af Campus Næstved. Det nye campus bliver en samling af uddannelser, der placeres lige ved stationen og bymidten. Placeringen vil være til gavn for de studerende, men også de erhvervsdrivende omkring dem, samt bylivet som helhed.

En enorm maskine

– Det er en kæmpestor maskine, vi bruger til opgaven, og det er faktisk

32

den allerstørste i vores maskinarsenal. Den er samtidigt vores nyeste investering og er kun få måneder gammel. Den har kostet 7,9 millioner kroner plus alt udstyr. Selve “hammeren” altså vibratoren, der slår spunsjern ned på Munkebakken, koster alene 3,2 millioner kroner, fortæller Hans Henrik Olsen, Teknisk Direktør Holbøll. Kranen, der nu står på toppen af Munkebakken, vejer 120 tons, kan løfte sin egen vægt og nå hele 55 meter op i luften. Bagerst på kranen sidder der en række kontravægte, som vejer 33 tons. Den er altså en sværvægter indenfor sin klasse og en væsentlig investering, da den kan løfte alle de tunge opgaver uden besvær. Gruset bakke skulle bære 120 ton

På byggepladsen var man dog spændte på turen op til bakketoppen. Den 56 meter høje Munkebakke kaldes nemlig også Sandbjerget, fordi den primært består af grus, som er aflejret af smeltevand fra

isen i den sidste istid. Hans Henrik Olsen beskriver den som en stor sandkasse. Kranen har to kroge. Den ene har fat i den spunsplade, der skal bankes i jorden, og den anden krog løfter den 9 tons tunge “hammer” op i luften. Når spunspladen er placeret lodret på det rette sted, gribes den af “hammeren”, som er en vibrator, der drives af en 600 hk dieselmotor. Vibratoren klemmer sig fast i enden af spunspladen, og vibrationerne arbejder pladen ned i jorden.

– Melder målerne om mere en 2-3 mm svingninger i sekundet, så starter en alarm, og så afbryder vi straks arbejdet, så sikkerheden er helt i top fortæller Hans Henrik. Campus-byggeriet forventes at stå færdigt allerede i august 2018, takket været den nye 600 hk stærke kran fra Holbøll.

I det jordlag, som findes på Munkebakken, skal vi hele 29 meter ned i jorden, forklarer Hans Henrik Olsen. Forud for arbejdet med at banke spuns i Munkebakken lavede entreprenøren prøveboringer ned i 12-13 meters dybde og konstaterede, at der var sandlag hele vejen ned. Som sikkerhed for bygninger og mennesker i området er der derfor etableret vibrationsmålere på alle bygninger. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DIN SAMARBEJDSPARTNER I STÅLKONSTRUKTIONER Hos DANPRO Steel Construction A/S er målsætningen at være en effektiv, proaktiv, fleksibel og partnerorienteret stålentreprenørvirksomhed. DANPRO Steel Construction A/S’ kerneområde er stålkonstruktioner til alle former for byggeri og broer, hvor vi gerne er med fra ide/design og står for den samlede gennemførelse indtil overdragelsen af det færdige projekt. Derudover har medarbejderne i DANPRO Steel Construction A/S også mange års erfaring med håndtering af underentrepriser, såsom betonarbejde, isolerings- og beklædningsarbejde samt facadearbejde. Flere af medarbejderne har over 25 års erfaring i branchen, og det er netop den erfaring, der grundlaget for ”hands-on” management strategien. DANPRO Steel Construction A/S’ kompetencer er styring af projekter med bl.a.: Projektering, normgrundlag, CE-mærkning, materialekendskab, svejseteknik, montage, logistik, risikovurdering, kontrahering, produktion, planlægning og transport. Kort sagt – DIN SAMARBEJDSPARTNER I STÅLKONSTRUKTIONER. DANPRO Steel Construction A/S - Diskovej 2 - 7100 Vejle - Tlf: +45 7642 4500 - Fax: +45 7642 0545 - danpro@danpro.dk - www.danpro.dk


Farvel til skæmmende dæksler Den danske virksomhed Jesmig Group har udviklet dæksler og riste, som kan fuldende et pladsdesign – og oven i købet giver fordele i forhold til traditionelle løsninger Tekst af Tim Panduro

D

en rustne kloakrist, der vipper og let bliver tilstoppet, linjedrænet, der er fyldt med cigaretskod og kviste og brønddækslet, der ligger som et ar på en ellers pæn og præsentabel plads foran domicilet. Ganske vist udfører kloakkerne med deres dæksler og riste en uundværlig opgave med at føre regnvand bort fra overfladen og give mulighed for at servicere kloaknettet. Men de pynter sjældent. Der er heldigvis løsninger, når man som bygherre gerne vil give den ekstra finish, eller når man som entreprenør vil vise sin kunde, at man virkelig har sans for detaljen. Nemlig riste, der har en overfladebelægning, som er vandgennemtrængelig og dæksler, som kan tilpasses langt de fleste omgivelser, så de reelt bliver usynlige. Dæksler og riste produceres af virksomheden Jesmig Group – og den danske opfindelse er opstået på grund af en personlig undren hos indehaveren Jesper Walter-Rasmussen. – Jeg er ingeniør med speciale i afløb. Det har altid undret mig, at der ikke fandtes en bedre løsning end metalriste. De er ikke altid lige pæne, og de holder fast på for eksempel blade og cigaretskod og tillader, at forskellige genstande ryger med ned i kloakkerne. Jeg ville gerne kombinere elegance og funktionalitet, og det synes jeg er lykkes med mine produkter, siger Jesper Walter-Rasmussen.

på et kosmetisk og praktisk problem i udendørsmiljøer. – Gennem grossister og byggemarkeder sælger vi både til private og entreprenører. Vi har store forventninger til forårssæsonen, og derfor har vi købt stort ind hos vores producent i det midtjyske, siger Jesper Walter-Rasmussen., der blandt andet tæller forlystelsesmekkaet Tivoli blandt sine kunder

Klar til foråret

En enkel løsning

Lagrene bugner med dæksler og riste hos Jesmig. Mere end 2000 enheder er blevet bestilt hjem, klar til fordeling til både grossister og til byggemarkederne Stark og XL Byg, der forhandler den innovative løsning

Jesmigs dæksler og linjedræn er resultatet af et stort udviklingsarbejde – og endte med en elegant og enkel løsning på et kompliceret problem. For hvordan skal man finde en løsning, der både er holdbar,

34

annonce

smuk og praktisk? Jesper Walter-Rasmussens fandt ganske simpelt frem til en rist, der er dækket med forskellige overfladebelægninger, der alle har det tilfælles, at de er permeable – altså vendgennemtrængelige. Det giver flere fordele.

Dæksel med græslåg

– Tænk for eksempel på linjeristene. De er oftest fyldt med blade, cigaretskod og slikpapir. For det sker tit, at cigaretskoddet eller slikpapiret bliver smidt ned i risten, når vi står foran virksomheden for at trække lidt frisk luft. Der får det lov til at ligge ind til den årlige oprensning, hvis det ellers er bestilt. Med Jesmigs riste undgår man, at der kommer affald ned. Affald og blade kan i stedet fejes bort eller blæse væk, siger Jesper Walter-Rasmussen,

Jesmig lagerfører deres riste i fire forskellige farver sten, der passer til mange gængse belægninger. Men de kan også produceres til specifikke formål og særlige belægninger. Blandt andet i græsplæner – hvor en græsbeklædning skjuler dækslet, så den flotte plæne ikke brydes af et rustent låg. I hvert fald så længe, man husker at vande dækslet i tørvejr. Jesmigs produkter er patenterede, overholder alle lovkrav og bliver løbende testet på Teknologisk Institut.

som ser en anvendelse hos både private, virksomheder og offentlige byggerier og pladser – også på steder, hvor der skal være niveaufri adgang.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Større tryghed og mindre energi med intelligent LED Det er efterhånden velkendt, at LED-belysning både er en bæredygtig og økonomisk fornuftig løsning. Samtidig vinder mere intelligent, energibesparende og tryghedsskabende LED-belysning nu frem. Tekst af Rune H. Jensen

L

ED-TEK har i en længere årrække været en pioner på området for bæredygtig LED-belysning. Nu tager virksomheden endnu et skridt på forkant med udviklingen med lanceringen af en ny serie LED vægog loftslamper til bl.a. projektmarkedet. Serien formår at kombinere miljørigtighed, høj fleksibilitet og hurtig og nem programmering og installation. Fordelene er desuden åbenlyse i forhold til både energi og tryghed:

nikation, batteri-backup, master-/slavestyring, integreret smart sensor og dæmpning til 10-30 % . Og så er de produceret i et tidssvarende og enkelt design med nem montering og betjening. Bæredygtige og tryghedsskabende lamper

– Det er lamper af rigtig høj kvalitet, og vi tillader os at kalde dem intelligente lamper, fordi de giver en række nye muligheder for styring og for at få dem til at kom-

Intelligent LED er vejen frem

– I dag er man blevet mere opmærksomme på både at skabe tryghed og samtidig optimere energiforbruget i f.eks. parkeringskældre og trappeopgange. Der er ingen grund til at bruge mere strøm end nødvendigt, og denne serie kan bl.a. lyse konstant, men for lavere styrke, og så justere op automatisk, når sensor registerer bevægelse. Dermed spares både strøm

og gives større tryghed for brugerne, og det er vejen frem, fortæller teknisk direktør fra LED-TEK, Bo Lindby. Den nye LED-400 og 410-serie fra LEDTEK kan finde anvendelse såvel indendørs som udendørs, og den er karakteriseret ved sit intelligente styringssystem og en lang række finesser såsom trådløs kommu-

munikere med hinanden. De er velegnede til f.eks. boligforeninger og til både nybyggeri og renoveringer. Her går intelligens, bæredygtighed og fleksibilitet virkelig op i en højere enhed, supplerer Steen Svendsen, adm. direktør hos LED-TEK. Til serien hører desuden den såkaldte LED-650 til intelligent områdebelysning. Det er avancerede industriarmaturer med samme fleksible programmeringssystem til anvendelse i f.eks. P-huse, lagerhaller og kølerum. Endelig kan serien også fås med nødbelysning med indbygget back up, der kan lyse i timevis, hvis strømmen går i en bygning. LED-400 og 410 kommer i hvid, grå og sort farve i robust IK10-udførelse med en forventet brændetid på 50.000 timer og repræsenterer overordnet en bæredygtig, energibesparende og mere tryghedsskabende LED-belysningsløsning.

SolenS Stråler ødelægger dit træværk

COOLINGPAINT® er løsningen

COOLINGPAINT® er en ny, avanceret, patentanmeldt træbeskyttelse, der holder meget længere end traditionelle produkter. COOLINGPAINT® har et infrarødt filter, der afviser solens stråler og holder dit træværk sundt, tæt og smidigt i op til 16 år. Bevar og beskyt med COOLINGPAINT® så du undgår solens stærke lys, udtørring, revner og udtræk af harpiks. Se alt om COOLINGPAINT® på coolingpaint.dk og køb den i dit nærmeste byggemarked

ÅR

Coolingpaint® opfylder kravene til miljømærkning med EU-Blomsten, som dækker VOC indhold samt kvaliteten af række- og dækkeevne, UV-stabilitet, vedhæftning, afskalning, revnedannelse, høj vejrbestandighed, svampe- og algebegroning, glans, farveændring m.m. Anvendes til både nyt og tidligere behandlet udendørs træværk.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Heldækkende- og transparent træbeskyttelse i flere standardfarver. Produktet kan købes hos alle Silvan og Bygma byggemarkeder, på Bygma.dk, udvalgte XL-Byg butikker samt homeshop.dk

annonce

35


Danmarks nyeste asfaltfabrik er placeret på Prøvestenen i København, hvor råvarerne kommer ind med skib. SuperAsfalt A/S er med nyeste teknologi og kapacitet klar til at producere 180 tons asfalt i timen.

På Prøvestenen i København har vi lov til at producere hele døgnet. Derfor kan vi levere den nye asfalt, når kunderne har brug for den, siger adm. direktør Karsten Rasmussen fra SuperAsfalt A/S.

Nytænkning sikrer mere miljøvenlig asfalt - og mere fleksibel distribution SuperAsfalt A/S ligger på Prøvestenen i Københavns Havn, hvor der er let adgang til råstoffer via søvejen. Det topmoderne værk er opført med den nyeste teknologi og producerer dermed mere effektivt end ældre anlæg. Asfaltværket producerer både traditionel asfalt og er klar til at levere miljøvenlig asfalt – og har netop introduceret en helt ny og mere fleksibel måde at distribuere asfalten ud til udlæggerne på.

S

idste sommer åbnede Danmarks nyeste asfaltværk på Prøvestenen i København. Med topmoderne og energivenlige produktionsfaciliteter, nye produkter og ikke mindst nye måder at bestille og distribuere asfalt på, trådte SuperAsfalt A/S ind på det etablerede danske marked med en innovativ tilgang til produktudvikling, miljøbevidsthed og kundeservice.

produceret efter traditionelle recepter er SuperAsfalt A/S også klar til at markedsføre et produkt, der imødekommer de miljøog klimakrav, som især den offentlige sektor men også mange private virksomheder i stigende omfang efterspørger. TarPaper Recycling, der er medejer af SuperAsfalt A/S, har udviklet en patenteret maskine, der udvinder bitumen fra indsamlet tagpap, som - i modsætning til tidligere – dermed nu også kan indgå i asfaltproduktion.

Produktion i døgndrift

SuperAsfalts nye værk har kapacitet til at producere 180 tons asfalt i timen – døgnet rundt og året rundt. Normalt skal asfaltfabrikker i Danmark søge om tilladelse, hvis de undtagelsesvis har brug for at producere om natten. Men på Prøvestenen er der ingen naboer, der kan blive forstyrret af fabrikken og de lastbiler, der skal hente asfalt. – Det er en stor fordel for kunderne, at de kan hente asfalt døgnet rundt hos os. Det er jo noget nemmere for et asfaltsjak at lægge asfalt ude i nattetimerne, hvor der er minimal trafik end midt i myldretiden, fortæller adm. direktør Karsten Rasmusen fra SuperAsfalt A/S. Reduktion af tung vejtransport

Udover de fleksible produktionsmuligheder er der en anden god grund til, at Danmarks mest moderne asfaltfabrik er placeret i Københavns Havn med egen kajplads direkte op til værket. 70 procent af de råvarer, der indgår i værkets asfaltproduktion, kommer ind med skib. Derved reduceres transportomkostningerne

36

annonce

SuperAsfalt A/S er nu klar med et helt nyt distributionskoncept for asfalt i Danmark. Virksomheden har allieret sig med Kvistgård Jern og Metal, hvor asfaltfabrikken har opstillet en silo med varm asfalt. SuperAsfalts silo-koncept kan spare udlæggerne for flere timers transport dagligt, og vil derfor udbrede det til flere steder på Sjælland, hvor der er langt til den nærmeste asfaltfabrik.

væsentligt, idet de store mængder råstoffer er billigere at fragte med skib i forhold til på lastbil. – Når der ikke skal køres råstoffer fra grusgrave rundt om på Sjælland til værket i København, sparer vi mange bysamfund og bebyggede områder for tung trafik. Færre lastbiler på vejene er jo også en gevinst for miljøet, siger Karsten Rasmussen. Cirkulær økonomi

Det nye asfaltværks grønne profil skyldes ikke alene de positive effekter af den reducerede vejtransport og den moderne teknologi på selve værket. Udover asfalt

– I hvert ton tagpap er der 550 kg bitumen, og efter behandling af den genanvendte bitumen kan det resterende tagpap anvendes som granulat i asfaltproduktionen. Udover udnyttelsen af genanvendt bitumen som delvis erstatning for jomfruelig bitumen er en anden fordel ved denne cirkulære anvendelse af materialerne, at mængden af byggeaffald, der skal deponeres, bliver reduceret, understreger Karsten Rasmussen. – Med den nye teknologi sparer SuperAsfalt atmosfæren for 6.000 tons CO2, hver gang der produceres 100.000 tons asfalt. Det unikke produkt kaldes BitumenMix og er ETA-godkendt.

asfaltudlæggere, entreprenører og anlægsgartnere for mange timers kørsel hver gang, de skal hente asfalt typisk til mindre anlægsopgaver eller reparation af huller og vedligehold af slidlag. – Som den første i en række af lokale alliancer har SuperAsfalt A/S indgået et samarbejde med Kvistgård Jern & Metal, hvor asfaltfabrikken for nyligt har opsat en stor silo med kapacitet til 60 tons asfalt. Ved hjælp af varmelegemer holder siloen asfalten på en temperatur på 150-160 grader. I siloen har vi de to produkter, der bruges til at lave henholdsvis bærelag og slidlag. Så kan kommuner og vejentreprenører, der skal bruge asfalt til reparationer og vedligehold, hurtigt og nemt få fat i asfalten, siger salgskonsulent Lars Holm fra SuperAsfalt A/S. SuperAsfalt har store forventninger til silokonceptet og vil i løbet af i år udbrede det til flere steder på Sjælland, hvor der er langt til den nærmeste asfaltfabrik.

Nyt distributionskoncept

I modsætning til de andre aktører i asfaltbranchen lægger SuperAsfalt ikke selv asfalten ud, men samarbejder med entreprenører. Og dem ønsker SuperAsfalt A/S at lette hverdagen for alle de steder, hvor det er muligt. Efter ombyggelige forberedelser og tests af nyt materiel er SuperAsfalt A/S nu klar til at introducere et helt distributionskoncept, der vil spare

Mens de øvrige asfaltfirmaer i Danmark oftest selv lægger asfalt ud, vil vi hellere samarbejde med selvstændige entreprenører om den opgave, fortæller Lars Holm fra SuperAsfalt A/S. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Skærpede krav til energirigtige og sikre indgange Domiciler, kontorhoteller og andre store arbejdspladser har øget fokus på energi rigtige og sikre indgange.

T

endensen er klar. Der er kommet langt mere fokus på energi rigtige indgange med karruseldøre, og en spærrelinje i form af speedgates som sikrer mod uønskede gæster. Boon Edam er glad for den udvikling, der er sket, da der tidligere har været en stædig tendens til at anvende vindfang med skydedøre i den tro at dette er lige så effektivt som karruseldøre. Nu er arkitekter og bygherrer mere oplyste, og ved, at vil man have et trækfrit og behageligt indeklima, og vil man minimere omkostninger til opvarmning, kræver det en energi rigtig karruseldør. Samtidig spiller sikkerhed for de ansatte også en væsentlig større rolle end tidligere, og rigtig mange vælger at få etableret en spærrelinje med speedgates fra receptionsområder, mellem afdelinger, og til kantiner. Speedgates kan passes ind de fleste steder, og Boon Edam har et bredt udvalg med forskellig sikkerhedsgrad. Også sikkerhedssluser er langt mere benyttet i dag end tidligere. Serverrum, IT afdelinger og renrum, er typiske stedet man ønsker, at kun et begrænset antal per-

Boon Edam Speedlane Slide

soner har adgang til, og at man ikke kan snyde sig ind. Boon Edam har både højsikkerhedssluser og sikkerhedskarruseldøre i flot og enkelt design som kan tilpasses det enkelte miljø. Om Boon Edam

Boon Edam har i mere end 140 år været ekspert i indgangsløsninger. Boon Edam

Boon Edam Crystal Tourniket

er verdens største producent af karruseldøre, og ledende indenfor passagesikring. Produktsortimentet varierer fra den meget fine fuldglas karruseldør til solide højkapacitetskarruseldøre til varehuse og shopping centre, og fra glaslåger og speedgates til højsikkerhedssluser. Alt med den højeste driftssikkerhed og letteste brugervenlighed. Alle produkter lever op

til, og er certificeret i henhold til gældende regler. Ved aflevering efter endt installation udleveres CE Certifikat på det enkelte anlæg med angivelse af anlæggets uniknummer.

DANMARKS NATIONALTAG

Der har været røde tegl på danske tage i tusind år. Det er lige så længe, som vi har haft Dannebrog. Uden overdrivelse kan man sige, at et tag af tegl er Danmarks nationaltag. Volstrup Teglværk ved Sæby har i over 100 år fremstillet Dantegl vingetagsten og står for produktionen af hovedparten af alle tegltagsten til det danske marked. Moderne maskineri producerer tusindvis af tagsten hver time, mens håndstrygere fremstiller håndstrøgne tegltagsten efter århundredgamle metoder. Læs meget mere om Danmarks nationaltag på www.dantegl.dk

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

37


Vejskilteproducent genopfandt sig selv med succes På bare to år er det lykkes Saferoad Danmark at forvandle sig selv fra traditionel produktionsvirksomhed til leverandør af totalløsninger. Samtidig er omsætningen steget markant. Tekst af Frank Ulstrup

A

lle, der har eksperimenteret med nytårsløfter ved, hvor svært det er at ændre på sig selv og lægge gamle vaner i graven. De fleste ledelseseksperter vil også kunne fortælle, at udfordringen kun bliver tusind gange større, når det drejer sig om forandringer i en virksomhed med forskellige individer, afdelinger og traditioner.

ter, mens det første rigtigt store motorvejsprojekt blev afsluttet ved udgangen af 2016. Merværdi for kunden

Det Saferoad Danmark konkret skulle tilbyde var løsninger. Ikke bare skilte, afspærring og autoværn mv. men totalløsninger og projektledelse, som ville gøre livet lettere og i sidste ende også billigere for kunden.Tanken var, at det tætte samarbejde med kunderne ville give bedre mulighed for at innovere på både forretningsmodeller og løsninger, der ville komme begge parter til gavn.

Saferoad Daluiso, der er en del af en international koncern med over 2500 medarbejdere, er et eksempel på, at det trods udfordringens størrelse godt kan lade sig gøre – endda med bragende succes. Det er ikke mere end to år siden, at virksomheden var en traditionel producent af vejudstyr. Kunden ringede, Saferoad producerede, og så var den opgave løst. Men den tid er nu endegyldigt forbi. Med Gregers Münters overtagelse af direktørstolen i foråret 2014, blev en større forandringsproces sat i værk – en proces, der så vidt direktøren selv kan vurdere aldrig stopper. – Vi lever jo i en tid, hvor der konstant sker forandringer, som påvirker vores kunders behov. Så kan vi som leverandører ikke bare sidde forstenede tilbage og gøre, som vi altid har gjort. Vi er nødt til at følge med og konstant udvikle os, hvis vi vil være en del af markedet. Og det vil vi, smiler Gregers Münter og fortæller, at det var nogenlunde de ord, han brugte, da han

38

annonce

tilbage i slutningen af 2014 præsenterede de nye tider for virksomhedens 75 danske medarbejdere. Han forklarede medarbejderne, at der ikke længere var nogen fremtid i at konkurrere på pris alene -kunderne skulle tilbydes noget mere. Og som sagt så gjort. I foråret 2015 begyndtes omstillingen, og samme år leverede man de første mindre projek-

– Vi kunne se, hvor meget bøvl diverse aktører havde med at styre og koordinere underentreprenørerne på større projekter. Det var enormt tidskrævende og ikke nogen særlig god udnyttelse af ressourcerne. Med vores størrelse og alsidighed kunne vi tilbyde at udføre samtlige delopgaver inklusive dokumentationsarbejde og projektledelse, og på den måde spare hovedentreprenøren for en masse omkostninger. Dertil kom også, at vi jo alligevel befandt os på pladsen og dermed kunne opnå en række synergieffekter, fortæller Gregers Münter. Større omsætning og gladere medarbejdere

I dag kan han så se tilbage på en forandringsproces, der har betydet, at virksomhedens omsætning årligt er steget med tocifrede procenter, og som til og med har

gjort medarbejderne gladere for at gå på arbejde. – Og det er vi ekstremt stolte over siger Gregers Münter og peger på, at større kulturforandringer i organisationer ofte slider hårdt på medarbejderstaben. Men tilsyneladende ikke i Saferoad. – Vi har siden, jeg kom til, årligt målt vores medarbejdertrivsel, og i seneste måling er den faktisk igen steget tydeligt, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for. For som direktøren fortæller, så har omstillingen krævet benhårdt arbejde fra alle involverede. – Det at genopfinde en traditionelt tænkende produktorganisation til en nytænkende og løsningsorienteret enhed er bestemt nemmere sagt, end gjort. Alle interne leverandører skal pludselig arbejde på tværs af discipliner overfor kunden, og produktspecialister skal forvandles til løsningsspecialister. Hele organisationen skulle så at sige omprogrammeres til, at det er løsningen, der tæller, og ikke produktet. Men det har helt bestemt båret frugt, så vi regner med at fortsætte i samme spor, nu hvor vi har både formlen og kulturen på plads. Det er så at sige den nye normal, at vi aldrig kommer til at ånde lettet op, smiler Gregers Münter.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Kundernes forventning skærper vores værdisæt I 2001 åbnede Riwal i Danmark den første afdeling uden for selskabets moderland, Holland. I dag er Riwal på internationalt niveau repræsenteret i 17 lande, og her i Danmark har man udover hovedsædet i Odense etableret sig i København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg

Byd foråret velkommen på din altan Efter 30 år og mere end 120.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er specialister i altaner. Kontakt os allerede i dag balco@balco.dk eller tlf. 57 83 13 50.

R

iwal Danmark har siden virksomhedens start for 16 år siden, oplevet både med- og modgang, hvilket har udviklet virksomheden til den, som vi kender idag. Riwal er i dag landets største specialist inden for udlejning og salg af lifte, teleskoplæssere og minikraner til at arbejde sikkert og effektivt i højden. Udviklingen har betydet, at Riwal i det forgangne år været med på en række spændende projekter i hele landet, som bl.a. BLOX.2016 var ligeldes året, hvor Riwal blev kåret til ”Large Rental Company of the Year” af European Rental Association. – For Riwal har 2016 været et fantastisk år og på mange parametrer et rekordår.Vi har igennem flere år udviklet os på tværs af hele organisation.Vi forventer ligeledes at 2017 bliver et rigtigt godt år, siger Adm. Direktør for Riwal Danmark, Claus Kromann. Riwal har været med fra starten af den kendte DRA certificering, der sikrer at kunderne får det optimal kvalitet, sikkerhed, driftsikkerhed og arbejdsmiljø. Med dette certifikat vægtes faglighed, maksimal sikkerhed, fleksibilitet, engagement og samarbejde. Kvaliteter, som på alle niveauer er forbundet med det markante logo på den orange baggrund. Riwals strategi er, at levere den bedste kundeoplevelse gennem engagerede

medarbejdere og en professionelle flåde. Et værdisæt, der bygger på at være en pålidelig samarbejdspartner. Riwals udlejningsflåde har i dag, det største og nyeste udvalg i lifte og teleskoplæssere i anerkendte mærker og med lav gennemsnitsalder. Med fem afdelinger strategisk placeret over hele landet, mere end 125 ansatte og 22 chauffører, så kan der sikres en præcis, korrekt og landsdækkende levering. Som specialist yder Riwal ligeledes teknisk support såfremt der skulle opstå uheld. Et landsdækkende netværk af Riwal montører bringer kunderne hurtigt videre.

Balco A/S Industriholmen 15 B 2650 Hvidovre Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

tlf. 57 83 13 50 balco@balco.dk www.balco.dk annonce

39


Det handler om at lytte til kundens ønsker, fortæller Kristian Bo Hintz.

Totalløsninger til både store og små virksomheder Uanset om man er en lille eller stor virksomhed, sørger Andersen Biler for at skræddersy den helt rigtige totalløsning når det kommer til varebiler. Det gælder alt lige fra service og eftersyn til en individuel tilpasning af vognene. Tekst af Alexander Tengbjerg

U

anset hvilket fag man arbejder i som håndværker, er varevognen et uvurderligt redskab, som man bruger store dele af hverdagen i. Med det i tankerne har Andersen Biler sørget for at minimere bekymringerne når det gælder arbejdsvognen:

skal det at erhverve sig en ny vogn være hurtigt og gnidningsfrit. Når man kommer ind hos os, så skal man også kunne køre direkte på arbejde lige bagefter. Dette kræver selvfølgelig at vi har et blik for den enkeltes behov. Vi tilpasser sikkerheds- og komfortudstyr efter individuelle ønsker. Vigtigst af alt sørger vi også for, at varerummene lever op til kundens ønsker og forventninger, hvilket i høj grad varierer alt efter det håndværk vi har med at gøre, forklarer Kristian Bo Hintz.

– Vi mener, at varevognen har til opgave at gøre håndværkerens hverdag lettere. Derfor sørger vi for, at alt hvad der er brug for i forbindelse med erhvervelsen af en ny bil, kan ordnes direkte hos os. Sådan en totalløsning indebærer, at vi klarer alt indenfor service og finansiering. Selv hvis man ønsker påtryk af reklamer eller firmalogo så kan vi ordne det på stedet, fortæller Kristian Bo Hintz, som er marketingkoordinator hos Andersen Biler. Samtidig har Andersen Biler mere end seks dedikerede erhvervsafdelinger og værksteder i hele Storkøbenhavn, hvilket betyder, at varebilen lettere kan komme til serviceeftersyn. Blikket for den enkeltes behov

Forventningerne til en varevogn varierer fra person til person og fra firma til firma.

40

annonce

45 år i branchen

Nadia Halgreen er erhvervskonsulent hos Andersen Biler i Ballerup. Hun rådgiver blandt andet kunder om mulighederne ved en specialtilpasset varevogn.

De mange professioner indenfor byggebranchen har hver især nogle særlige behov for den specifikke indretning af vognen i forhold til transport af varer, værktøj og meget mere. Derfor har Andersen Biler specialiseret sig i at tilpasse

varerum og kabinen efter kundens individuelle ønsker: – Uanset om man kommer fra en lille eller stor virksomhed, ønsker man jo at fokusere på ens kernekompetencer. Derfor

Med rødder i Valby har Andersen Biler siden 1972 leveret biler til sjællandske forbrugere med et særligt fokus på kundens individuelle behov og ønsker. Grundlæggeren Helge Andersen havde i flere år forinden arbejdet i USA hvor han fik kælenavnet Andy- den lille and. I forbindelse med etableringen af forretningen i Valby, kommer anden igen frem i lyset, og siden da har den lille and været synonym med Helge Andersen. Andersen Bile er nu Danmarks største Nissan forhandler og Sjællands største Ford forhandler. Med 11 afdelinger på hele Sjælland er der aldrig langt til den nærmeste forhandler og det nærmeste værksted. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Schweizisk kvalitet og nordisk design i Royal Arena Schweiziske Laufen har leveret alle sanitetsprodukter til Københavns nye oplevelsesarena. Her er design og funktionalitet gået hånd i hånd for bedst muligt at kunne betjene arenaens mange tusinde gæster. Tekst af Alexander Tengbjerg. Foto: Brahl Fotografi

 1

5.000 koncertgæster, der efter et to timers langt show, skal på toilettet, stiller naturligvis store krav til sanitetsforholdende. De skal være automatiserede, lette at rengøre og samtidigt passe til hele arenaens unikke nordiske designstruktur. – Laufen havde med sin omfattende portefølje de helt rigtige sanitetsprodukter, som formåede at leve op til alle arenaens krav: – Vi har et stort udvalg af sanitetsprodukter, der er enkle og elegante i designet, men samtidigt praktiske og hygiejniske i brug. Derfor har arkitekterne bag arenaen kunnet håndplukke præcist de produkter, de ønskede. Dette gælder også handicaptoiletterne, hvor alt er specialtilpasset en kørestolsbruger, uden at man går på kompromis med det æstetiske udtryk, fortæller Nicki Mørkeberg, projektchef hos Laufen Nordic.

Nordisk design

Flere af håndvaskene i arenaen stammer fra Laufens Kompas serie. Bag denne stilrene nordiske badeværelsesportefølje,

Toiletsæderne her er produceret af danske Pressalit og bidrager til den nordiske fortælling bag arenaen.

står den danske designer Hee Welling, som blandt andet er kendt for den populære stol About a Chair fra Hay. De væghængte wc’er er en del af serien Laufen Pro, som rummer den seneste rimless teknologi. Det betyder, at man har

fjernet den traditionelle skyllekant, hvilket både forbedrer skylleevnen og hygiejnen. – Hvad end man er til europæisk eller nordisk design, og om man skal bruge hundredvis af sanitetsprodukter til en stor arena, eller blot et enkelt til gæstebade-

værelset, så bestræber vi os på at kunne levere den optimale løsning. Vi råder over et stort udvalg af sanitetsprodukter i et elegant design, men fælles for dem alle er at, de er af en udsøgt schweizisk kvalitet, afslutter Nicki Mørkeberg.

Karruseldøre og Speedgates gør forskellen – Holdbare og sikre For en tryg og sikker indgang

Med 140 års erfaring er vi eksperter i indgangsløsninger. Vi ved hvad der kræves for at skabe indgange som er smukke, funktionelle, sikre og holdbare. Vores karruseldøre skaber et behageligt indeklima samtidig med at de mindsker energitab og sænker energiomkostningerne. I vores brede sortiment af speedgates findes løsninger til alle behov uanset sikkerhedsniveau. www.boonedam.dk T: +45 70 20 20 52

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

41


Funktionalitet og skulptur i ét Hos CSK Stålindustri mærker man en øget bevidsthed blandt arkitekter og bygherrer om at skabe design, der både er funktionelt og skulpturelt på en og samme tid. Stærke referenceprojekter er trumfkortet hos den erfarne producent af innovative stålkonstruktioner. Tekst af Rune H. Jensen

N

år funktionalitet og arkitektur smelter sammen, kan det tilføre bygningerne ekstra værdi. Og måske er der ved at indfinde sig en stigende forståelse for, at f.eks. brugsmæssige ”nødvendigheder” såsom trapper både kan besidde funktionel og skulpturel værdi og ende med at blive et ikon for bygningen. Referenceprojekter giver forståelse Hos CSK Stålindustri er man specialister i stålkonstruktioner og har gennem årene stået bag talrige usædvanlige og udfordrende designs og konstruktioner til spektakulære byggerier – såsom vindeltrapperne til Swedbanks domicil i Stockholm og alle stålkonstruktioner, trapper og værn til Novo Nordisks hovedsæde i København. Og netop de fremtrædende referenceprojekter er en klar fordel at kunne vise fysisk frem, når arkitekter og bygherrer ønsker at sammenkoble funktionalitet og design i ét: – Ligesom man i dag nærmest ikke kan sælge en lejlighed i København uden altan, så kræver særlige byggerier også noget ekstra i dag. Der mærker vi en tydelig tendens til, at arkitekter og bygherrer bliver mere bevidste om at forhøre sig om og se referenceprojekter for at skabe et funktionelt og designmæssigt blikfang for bygningen. Og her kan en trappe ikke bare fungere som dekoration eller pynt, men også som noget, der rent faktisk kan bruges til noget og samtidig være en skulptur i sig selv, fortæller projektleder Morten Færch fra CSK.

42

annonce

et helt rum. Helix-trappen er ikke bare funktionel, men giver en helt speciel oplevelse, når man står inde i det røde kobber og ser trappen spejle sig hele vejen opad og skabe sammenhæng mellem fire etager. Også den spejlbeklædte Vektor-trappe er helt særlig at befinde sig i på grund af spejlingseffekten, der gør, at man næsten mister orienteringen i forhold til sin egen placering i rummet. Dyrere, men bedre

Det nye Experimentarium omfatter nu 25.000 m2 fordelt over fire etager, og de to visuelt imponerende trapper har selvsagt betydet en fordyrelse. Alligevel har arkitekter og bygherre fastholdt valget af trappernes materialer, design, konstruktionskompleksitet og størrelser:

Ikoniske trapper med kobber og spejle

Senest har CSK stået for stålkonstruktion og montering af de to iøjnefaldende, snoede trapper til det nye Experimentarium i Hellerup, der slog dørene op for offentligheden i januar 2017. Det første blikket møder, når man træder inden for i det genåbnede science-center i Tuborgs gamle tappehaller, er således den imposante Helix-trappe, formet som to DNAstrenge som en afspejling af stedets fokus

på teknik og naturvidenskab. Intet mindre end 100 meter lang, 158 tons tung og beklædt med 10 tons kobber. Og til trods for CSKs mange referenceprojekter med komplekse og specialdesignede trapper, er de to trapper til Experimentarium alligevel uden fortilfælde: – Fra starten var vi klar over, at det ville blive helt specielt. Der findes ikke i forvejen tilsvarende trapper, men det er virkelig lykkedes, og hovedindgangen opleves som

– Helix-trappen består egentlig af to store ståltrapper, der snor sig ind i hinanden og skaber en DNA-molekyleform. Efterfølgende er den minutiøst blevet beklædt med kobber, og det gør det alt i alt til et ret specielt og lidt bekosteligt projekt, da alene kobber jo i sig selv er dyrt. Men da arkitekterne fra CEBRA architecture og Experimentarium først havde besøgt Novo Nordisk og set vores arbejde med atrium, ovenlys og trapper forud for byggeriet i Hellerup, var de ikke i tvivl om, at de ønskede nogle tilsvarende fantastiske rum, selv om det gjorde projektet noget dyrere. Ét er forestilling og tegnebræt, noget andet er jo at se det i fuld skala i virkeligheden, slutter Morten Færch. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Nye markedsandele venter Dana Lim i en vækstende byggebranche Dana Lim fastholder vækstkursen i den skandinaviske byggeindustri, hvor fleksible og handlekraftige leverandører i stigende grad efterspørges. Producenten vækster mere end markedet som helhed herhjemme og er klar til en øget indsats for at erobre markedsandele i Norge og Sverige.

Dana Lims adm. direktør Lars Christensen glæder sig over, at Dana Lim vækster mere end markedet som helhed. Fokus på godt håndværksmæssigt arbejde og gode materialer er i høj kurs i byggeriet

B

yggeriet og dermed markedet for byggematerialer er inde i en god og bæredygtig udvikling, konstaterer Dana Lims adm. direktør Lars Christensen. Udsigterne er positive, og en stabil og bæredygtig vækst er at foretrække frem for den forcerede udvikling, byggeriet i perioder har været præget af. Stabil vækst giver overskud og overblik til at arbejde langsigtet og strategisk med kvaliteten. Både kvaliteten i produkterne og i forretningen, og sådan foretrækker man det hos Dana Lim, der er Danmarks førende producent af lim, spartel- og fugemasse. – Vi kan glæde os over, at Dana Lim vækster mere end markedet som helhed. Vi har øget omsætningen og taget markedsandele i et konkurrencepræget marked. Det tager vi som udtryk for, at vores strategi om at levere den bedste kvalitet og drive den mest markedstilpassede organisation i branchen er den rigtige. Vi er stolte af og taknemmelige for den tillid, vores kunder viser os, og vi vil fortsat arbejde målrettet for at leve op til den, udtaler adm. direktør Lars Christensen.

Stærke konkurrencefordele i Norden

Ifølge Lars Christensen er det ambitionen at være den markedsledende aktør inden for lim og fugemasser i hele Norden. Det betyder, at Dana Lim skal erobre marBørsen indstik I bygge- & anlægsavisen

kedsandele i Norge og Sverige, og det er man godt i gang med. Virksomheden har således styrket indsatsen i de to lande, og de positive resultater, som er opnået ved det, giver direktøren en stærk tro på, at Dana Lim også kan blive markedsledende i Norge og Sverige. – Det er et ambitiøst mål, for især når vi bevæger os uden for Danmarks grænser, er Dana Lim i konkurrence med meget store paneuropæiske koncerner. Det har vi respekt for, men det får os ikke til at ryste på hånden. Det er nemlig ikke en entydig fordel at være en stor koncern. Store organisationer kan for eksempel have tunge og formelle beslutningsprocesser, der gør det vanskeligt for dem at reagere hurtigt på ændringer i markedet. I Dana Lim har vi en størrelse, der er ideel i forhold til vores vækstambitioner. Vi er store nok til selv at udvikle innovative produkter, der løser vores kunders udfordringer, men ikke så store, at vi ikke kan reagere hurtigt på nye tendenser i markederne, siger han og fortsætter: – Den agilitet, som Dana Lims organisation og måde at tænke på giver os, udgør en stærk konkurrencefordel på vores vækstmarkeder i Norden. For eksempel når vi skal tilpasse vores produkter til andre byggetraditioner og -metoder. Agilitet er en betydelig del af forklaringen på Dana Lims vækst. Det ligger dybt i vores dna at lytte til vores

kunders behov og gøre vores bedste for at opfylde dem. Det gør vi i Danmark, og det vil vi gøre i Norge og Sverige. I 2017 og i årene der følger. Proaktivitet og hurtig reaktionstid

Lars Christensen er ikke i tvivl om, at Køge-virksomheden tydeligt oplever et øget behov for proaktiv service og effektive kvalitetsløsninger blandt byggeriets professionelle. – For os har kombinationen af tæt kundedialog og et bredt produktsortiment, der løbende udvides og videreudvikles, unægteligt været en god vækstkatalysator på det nordiske marked. Ikke mindst branchens dynamik og kundernes skiftende behov kalder på proaktivitet og hurtig reaktionstid, fortæller Lars Christensen. Godt håndværk og fagligt fokus

Lars Christensen mener, at den positive udvikling i byggesektoren ikke blot betyder flere opgaver til håndværkere og entreprenører og øget salg hos materialeleverandørerne. Den giver også branchen generelt lidt mere overskud i hverdagen. For eksempel til at fokusere på godt håndværksmæssigt arbejde og gode materialer, kort sagt højere kvalitet. – Også miljøet bør være i fokus i en tid, hvor vi har overskud til andet og mere

end de daglige udfordringer. De bygninger, vi arbejder og opholder os i hver dag, har en meget betydelig indflydelse på vores velbefindende og på miljøet omkring os. Derfor vil Dana Lim fortsat udvikle og producere lim og fugemasse med størst muligt hensyntagen til dem, der skal bruge produkterne, og dem, der skal leve i de bygninger, hvor de er brugt. Det vil vi gøre med det mindst mulige forbrug af ressourcer og størst muligt hensyn til miljøet, konkluderer Lars Christensen. annonce

43


Preben Hockerup A/S

Vi arbejder

uafhængigt af andre Vi tror på den frie konkurrence og vigtigheden af at gøre sig fortjent til en opgave. Det har vi gjort i over 40 år, og det bliver vi ved med i fremtiden Kundens behov kommer i første række Vi ved nemlig, at alle kunder er forskellige og har individuelle ønsker. Derfor finder vi altid en løsning, der er tilpasset kundens aktuelle behov for kontrolleret nedbrydning. Vi klarer alt fra nedrivning, beton- og asfaltopbrydning til håndtering af jordforurening og asbestsanering.

Knivskarpt krom i hyggeligt design Når forbrugerne kigger på nye vandhaner, lægger de vægt på design. Men også bruger-, rengørings- og miljøvenlighed spiller vigtige roller. Det viser en fokusgruppe-undersøgelse, som Damixa har foretaget.

K

an en vandhane være hyggelig? Det spørgsmål stillede den danske vandhaneproducent Damixas innovationsteam sig selv, da de gik i gang med at tegne det armatur, der nu kommer på gaden under navnet Damixa Bell. – Det overordnede tema kaldte vi ”Cozy Crome” – hyggeligt krom. Krom er jo en kold og hård overflade, der står pænest, hvis den står skarpt. At gøre noget koldt og skarpt blødt og rundt, så det kunne matche forbrugernes ønske om noget mere naturligt og hyggeligere udseende, var en spændende udfordring, forklarer Jakob Jensen, der er design- og udviklingsingeniør hos Damixa og er designen bag den nye armatur-serie. Meget positive brugere

En fokusgruppe fik de nye designs mellem hænderne, og især Damixa Bells runde og venlig form scorede højt. I processen havde Jakob Jensen arbejdet på at bløde op på vandhanens form, så den buer lidt ind forneden frem for at gå skarpt ned til bordet.

VI ER DE BEDSTE I BRANCHEN Vi tør godt sige det. Vælger du Preben Hockerup A/S får du den bedste nedrivningsentreprenør på markedet – både i forhold til pris, pålidelighed og ansvarsbevidsthed.

www.preben-hockerup.dk Læs mere om vores arbejde, certificeringer og referencer på preben-hockerup.dk, eller ring til os nu på tlf.: +45 5631 3089 for at tage en snak om dit nedbrydningsprojekt. Du kan også skrive en mail til os på info@preben-hockerup.dk

44

annonce

– Det var noget testgruppen kunne lide, og det fik vi meget positive kommentarer til. Afrundingen ned mod bordet gør, at armaturet kommer til at se mere venlig ud, lidt buttet. Men det kommer også til at ligne et objekt, man kan tage op i hånden. Det giver indtryk af, at det er en ting, der er stillet på bordet, lidt ligesom en vase, siger han. På den måde passer Bell rigtig godt ind i indretningstrenden netop nu, hvor fokus er på det naturlige og imødekommende, og at rummet er rart at være i. Og vandhanen er en vigtig brik i rummets designudtryk: Ved at udskifte vandhanen kan

man opnå indretnings-gevinster og skifte udtryk i rummet. Det er værd at have i baghovedet, når køkken eller bad skal shines op uden at gå drastisk til værks. Venlighed over hele linjen

Damixa spurgte også fokusgruppen, hvad de ud over designet lægger vægt på, når de skal have en ny vandhane. Her var der enighed om, at brugervenlighed, rengøringsvenlighed og miljøvenlighed er væsentlige parametre. – Det er heldigvis kriterier, vi altid tænker ind, når vi designer vandhaner. Rengøringsvenligheden har vi tænkt ind i Damixa Bell på den måde, at der ikke er så mange overgange. Så den er nem at tørre af. Samtidig er den utrolig miljøvenlig. Bl.a. med den såkaldte koldstartsfunktion, der betyder, at man sparer op mod 30 % på vand- og energiforbruget, forklarer Jakob Jensen. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Teknologisk kvantespring inden for træbeskyttelsen Nowocoat har udviklet en ny avanceret træbeskyttelse, der reflekterer solens varmestråler og forhindrer den skadelige ophedning af træværket.

T

ræbeskyttelsen har hidtil ikke taget højde for en af de allervigtigste årsager til nedbrydningen af træværket, nemlig solens ophedning af træet.

telsen af farver. Og så er der de infrarøde stråler, der udgør hele 50 procent af solens lysenergi og opvarmer de genstande, de rammer. De er netop de infrarøde stråler, som Coolingpaint populært sagt er et filter imod, og det er disse stråler, der nu reflekteres i stedet for at blive omsat til varme.

Men nu har en dansk producent udviklet en ny epokegørende træbeskyttelse, der kan holde temperaturen i træet nede og herved forlænge træværkets levetid betydeligt. Det er Nowocoat Industrial A/S i Kolding, der nu præsenterer fremtidens løsning og teknologi inden for træbeskyttelse: Coolingpaint. Coolingpaint lanceres som ”The coolest Paint in the World”, og dette motto indikerer samtidig det helt nye fokus på temperatursænkningen i træet. Den nye maling er patentanmeldt og adskiller sig fra alle andre træbeskyttelser ved at være tilsat særlige pigmenter med mikroskopiske spejle, der reflekterer solens infrarøde stråler, så mængden af den absorberede varme nedsættes væsentligt. På en solskinsdag kan malet træværk blive brændende varmt. Det gælder især for de sorte og mørke farver, og i sommermånederne med en udetemperatur på eksempelvis 26 grader kan det underliggende træ let

Effekten af Coolingpaint er naturligvis størst for de mørke farvers vedkommende, fordi de optager mest varme. På sortmalet træværk reducerer Coolingpaint eksempelvis på en solskinsdag overfladetemperaturen med op til 40 % i forhold til traditionel træbeskyttelse. I praksis betyder det en sænkning af temperaturen i træet på op til 20 grader. Med andre ord vil det træ, der er malet sort med Coolingpaint, ikke blive varmere end træ, der er malet lysegråt med en traditionel træbeskyttelse.

nå temperaturer på over 60 grader. Disse temperaturer og det hurtige efterfølgende fald om natten giver skader på træet i form af udtørring, revner, sprækker og harpiksudtræk.Ved at dæmpe og stabilisere temperaturerne vil man kunne holde træet sundt, tæt og smidigt i en meget længere periode. Det gælder også ved lave udetemperaturer,

da træets skadelige udvidelser og sammentrækninger alt andet lige bliver mindre. Solens stråler kan inddeles i tre typer. Der er de ultraviolette stråler, der tegner sig for cirka 5 procent af lyset og indvirker på afblegningen af træet. Der er det synlige lys, som udgør cirka 45 procent og giver opfat-

De lavere og mere stabile temperaturer har også stor betydning for holdbarheden af selve malings-filmen. Træunderlaget bliver mere stabilt med færre bevægelser, og afskalningen bliver derfor langt mindre og indtræder senere. Det betyder, at der ikke skal males så ofte med Coolingpaint som med andre former for træbeskyttelse. Coolingpaint har en holdbarhed på helt op 16 år.

Intelligent LED ... større tryghed og mindre energi Den nye LED-400 og 410-serie fra LED-TEK kan anvendes såvel indendørs som udendørs. Serien er karakteriseret ved sit intelligente styringssystem, og en lang række finesser såsom trådløs kommunikation, batteri-backup, master-/slavestyring, integreret smart sensor og dæmpning til 10-30%. Produceret i et tidssvarende og enkelt design. Serien kombinerer miljørigtighed og høj fleksibilitet samt er hurtig og nem at programmere og installere. Kan lyse konstant for lavere styrke og justere op automatisk, når sensor aktiveres. Derved spares der strøm samtidig med, at den giver større tryghed for brugerne.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

45


Læserservice Danske Tegl Tlf.: 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 16

A Andersen Biler Tlf.: 44 44 00 10 www.andersenbiler.dk Side 40

Detaljen Danmark Tlf.: 41 10 20 41 www.detaljen.dk Side 22

B Boon Edam Danmark Tlf.: 70 20 20 52 www.boonedam.dk Side 37 C C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S Tlf.: 55 76 11 01 www.holboell.dk Side 32 CSK Stålindustri A/S Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk Side 42 D Dana Lim A/S Tlf.: 56 64 00 70 www.danalim.dk Side 43 Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Side 25

DI Byg Tlf.: 33 77 33 77 www.di.dk Side 28 F Free Energy Innovation Tlf.: 20 21 00 99 www.free-energy.com Side 17 FM Mattsson Mora Group Danmark/ Damixa Tlf.: 43 43 13 43 www.fmmattsson.dk Side 44 H Horn Group Tlf.: 81 81 81 10 www.horngroup.dk Side 14

J Jesmig Group Tlf.: 48 44 10 24 www.jesmig.dk Side 34

M Moland Byggevarer Tlf.: 96 14 50 00 www.moland-denmark.com Side 10 - 11

S Saferoad Daluiso Tlf.: 63 17 22 07 www.saferoad.dk Side 38

K K-Jacobsen Tlf.: 24 82 39 21 www.k-jacobsen.dk Side 26

Mul10metal Tlf.: 76 83 01 01 www.mul10metal.dk Side 27

Smith Innovation Tlf.: 40 98 44 55 www.smithinnovation.dk Side 12

N Nowocoat Industrial Tlf.: 75 50 11 11 www.nowocoat.dk Side 45

Super Asfalt Tlf.: 70 70 76 06 www.superasfalt.dk Side 36

L Land Højbede Tlf.: 23 63 61 72 www.landhave.dk Side 8

P Pro Optix Tlf.: 21 41 70 07 www.prooptix.dk Side 24

Laufen Nordic Tlf.: 56 28 72 87 www.laufen.dk Side 41 Led-tek Tlf.: 73 84 11 00 www.led-tek.dk Side 35

R Realdania Tlf.: 70 11 66 66 www.realdania.dk Side 30

Lendager Group Tlf.: 61 28 00 90 www. lendager.com Side 4

T Tvilum Landinspektørfirma Tlf.: 48 25 11 00 www.tvilum.dk Side 6 V VELUX Danmark Tlf.: 45 16 45 16 www.velux.dk Side 20

Riwal Danmark Tlf.: 70 10 00 97 www.riwal.com/danmark Side 39

Din specialist indenfor lifte og teleskoplæssere Riwal fokuserer på lifte og teleskoplæssere til at arbejde i højden. De vælger blandt en af Europas største, yngste og bedst vedligeholdte flåder og 25 chauffører sikrer præcis, korrekt og levering.

Der kan være mange udfordringer, når du skal i højden og arbejde. Med Riwal får du en passioneret partner, der er med dig på hele opgaven og bringer dig hurtigt, effektivt og sikkert i mål med dine projekter.

LIFTE • TELESKOPLÆSSERE • MINIKRANER • TRUCKS udlejning • salg • service • reservedele Telefon: 70 10 00 97 46

Website: www.riwal.dk

Email: lift_dk@riwal.com Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Belysningen gør en forskel . . .

ARINI Lys, multifunktion, design – inspireret af naturen.

Den Danske Lyspris 2016: Vinder - Ny Nørreport Station. 2. plads - Psykiatrisk Sygehus Slagelse.

DELUX DENMARK er belysningsleverandør på begge projekter. www.deluxdk.com


Unikke projekter skabt med NBK keramiks tegl

MINTO Arcaden - Tyskland

VUC - Sønderborg

NOVO NORDISK Headquarters - Bagsværd

DOMICIL - Billund

RUSTIKOTTA Fjeldpanel®

RUSTIKOTTA Fjeldpanel® - Farver

SJÆLØR BOULEVARD - Valby

MOE Hovedsæde - Søborg

Skærmtegl - et moderne og fleksibelt facadevalg

C2Elements ApS • Plovgårdsvej 24 • 5250 Odense SV • Danmark • +45 6611 0040 • info@c2elements.dk • www.c2elements.dk

Bygge&anlægsavisen børsenindstik 20170329  
Bygge&anlægsavisen børsenindstik 20170329